دانلود شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده مقاله:
 یک مورد در اندازه ای متوسط با  مجودیت خود انتشارات دانشگاه بریتانیا، کسب و کار چاپ کردن سوسیری( یارانه ای) می باشد،  در حال حاضر چاپخانه های دانشگاهی (AP) و در حال تجربه خط تولیدی است که کاهش  مشکلات به صورت کارآمدی در عملیات چاتپ صورت می گیرد. اغلب مشکلات به وسیله عدم توازن در جزیان کار ایجاد شدده از طریق سیستم است. با  به کاربرن سیستم برنامه ریزی تولید JIT این  امید می رود که  برخی از مشکلات تولیدی می تواند حل و فصل شود. با استفاده از نرم افزار شبیه سایز یک مدل ایجاد شده است تا عملکرد AP را تحت تنوعی از شرایط کاربردی مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد که به کار بردن سیستم با کنترل JIT نمی تواند باعث بهبود عملکرد اقتصادی  به موجب به کارگیری مستمر از طریق فرآیند چاپ کردن شد.

 

1- مقدمه:
جدول زمانبندی عملیات چاپ یک عملی چالش برانگیز است. برای اینکه خیلی از ملزومات به وسیله تکنولوژی فرآوری مورد استفاده تحمیل شده اند. عملکرد جدول زمانبندی فعلی،  اغلب به وسیله ماهیت فرآوری چاپ کردن بدست می آید و منجر به مقدار کامل توجه ای از فرآوری در حال کار(WIP). زمان انتظار طولانی و زمان های ارسال طولانی می شود. روبه رو شدن  با رقبای سخت شرکت های چاپی آسیای جنوب شرق، شرکت های چاپ غربی را در آن داشته است که عملیات چاپ سنتی را مورد بررسی قرار دهند. بعضی از شرکت های انتشاراتی به پیمانکاران فرعی رو می آورده اند تا بدین ترتیب حداقل از مشکلات آنها کاسته شود. به هر حال این امر برخی دیگر از مشکلات غیر قابل پیش بینی را از قبیل کیفیت سبک و طراحی را تحت شعاع قرار داده است. تولید به موقع یا همانJIT عموماً برای سیستم های ساختن جهت حصول نتیجه عالی از طریق بهبود مستمر در بهره وری و حذف ضایعات یا اتلاف صورت می گیرد. هدف نهایی JIT توازن در سیتم های ساخت که یکی از آن بازدهی هایی است که در جریان سریع مدایم یک ماده در سیستم بدست می آید. تعداد بسیار زیادی از فعالیت های تحقیقی مبتنی بر JIT گزارش شده است و در اغلب مجلات حرفه ای مختلف یا در کنفرانس ها ارائه گردیده اند. مطالعه اخیر بیشتر متمرکز و  بنیادهای سیستم های JIT می باشد که تحقیق می کنند که چه چیزی JIT به عنوان یک سیستم جدید ارائه می دهد و چگونه  می توان  آن را اجراء کرد. ( وایت و  دیگران در سال 1999- یاسین و دیگران در سال 1997 هوسون و ناندا در سال 195 فولرتون و مک واتر در سال2000) مطالعات طراحی و تجزیه و تحلیل بیشتر متمرکز به کف کارگاه برای اجرای  کردنJIT جهت کنترل تولید است.( لوسارو الجوینی سال 1995) با یکوک ایرول سال 1988 پاندی و خوخاجائیک در سال 1996). این مطالعات تا مکان کانبان گسترده  شده اند و تعداد ی از کانبان ها می بایستی جهت ایجاد سستم های تولید تسهیل شده به کار روند  ( آپتون سال 1988- مک مولن و دیگران سال 1988، هماهنگ و کوزیاک در سال1988- تسئن سال 1999 سوار و چویوئکی سال 2000، کروسفیلد- نیرو دیگران در سال 2000) AP یک شرکت چاپ با محوریت بریتانیای در انداز? متوسط می باشد که در زمینه تولید متون دانشگاهی با کیفیت بالا برای انتشارات در سطح جهان می باشد. این  سیستم در حال جریان از WIP بالا به موجب تولید نامتوازن یا ناموزن رنج می برد.  در ان مقاله ها یک سیستم کنترلی کف کارگاهی از JIT از طریق مدل شبیه سازی اجراء گردیده است تا عملکرد معیاری در این شرکت چاپی بهبود پیدا کند. ما چندین سناریویی شبیه بدواقع جهت تجزیه و تحلیل عملکرد  سیستم شرایط های مختلف عملیاتی ایجاد کرده ایم معیار عملکردی در نظر گرفته شدهWIP، زمان هدایت، نرخ تولید و زمان کل در نظر گرفته شده است. هدف از مطالعهAP ساده کردن فعالیت های پاپ محور می باشد. دیک نقش های حمایتی یا تقویتی که به وسیلهAP انجام شده است. از قبیل ساخت پلیت و پوشش جلد و چاپ کاور می باشند و به عنوان فعالیت های خارجی فرض شده اند که در زمانی  که توسط مدل نیاز باشد همیشه در دسترس خواهد. 2- عملکرد در کف کارگاه در عملیات چاپ کردن:
اصطلاحات شغل: یک سفارش از یک دسته کتاب. اندازه دسته یا پچ- تعداد ی کتاب های مورد نیاز در یک شغل. شغل موردی- کتاب های جلد مقوایی- نشان داده شده یا امضاء= بسته ای از کاغذها( معمولاً 32) که به وسیله تا زدن و برش یک ورق و چسب زدن تعدادی در نشان ها که با هم کتاب را تشکیل می دهند. شیت یا ورق= ورق های کاغذی بزرگ که از طریق پرش چاپ حرکت داده می شوند و دارای یک نشان چاپ شده در آن  به وسیله پلاستیک می باشد. پلیت با ورق= یک ورق آلومینومی که دارای سطح چاپی به وسیله رسوب فتوگرافیکی باشد.
2.1 سیستم زمان بندیAP: AP می تواند به عنوان انجام گرفتن یک امکانات شغلی تعریف شوند که آن یک تنوع بالایی از نوع و اندازه بسته ها بنا به محیط سفارشی،  تولید می شود. هر کتاب ممکن است تشکیل شده از تنها چهار قسمت مختلف باش: صفحات، جلد، شیرازه، و روکش باشد اما این مورد برای هر نوع مختلفی از کتابها تولید شده یکنواخت می باشند. ماشین مرورگر یک کتاب در خلال ساخت بستگی به مشخصات یک شغل دارد. برای مثال اگر کتاب رنگی است نیاز دارد که آن کتاب در پرس رنگی پرینت شود. این ام به پیچیدگی فرآیند ساخت اضافه می گردد و همین جریان فرآیند از یک شغل به دیگری متنوع است. به موجب این قابلیت تغییر بالای هر دو مورد اندازه بچ و نوع کتاب جدول زمانبندی در AP کاری شاق و پیچیده است. واحد برنامه ریزی AP از خط مونتاژ با رویکرد توازن جهت زمانبندی استفاده می کند. این تکنیک در اصل عنوان تلاشی است جهت استفاده در ایستگاههای کاری با  پتانسیل کامل آنها است که  مورد استفاده قرار می گیرد تا بدین ترتیب تلاش برای اطمینان از عدم ایجاد و گلوگاهها صورت بگیرد و  ایستگاهی کاری به وسله بار کاری سستم گرسنگی نکشفد( به عبارتی تغزیه شوند) واحد برنامه ریزی تلاش می کند بار کاری در  سیستم را جهت استفاده ماشین ها و کنترل WIP متوازی می کند. در فاصله نگه داشتن این طلب از اهمیت برخوردار است که هر شغلی منحصر به فرد می باشد و دارای  زمان های مختلف بر روی یک ترکیب تغییر دهنده ماشین ها می باشد. زمانی که یک کار جدید به یک ایستگاه کاری ارسال می گردد. این ایستگاه کاری می بایستی برای هندل کردن آن کار ویژه تنظیم گردد. سفاشاتت برای کار به وسیلهAP از واحد برنامه ریزی در شکل بار ماشین آلات در سال می گردد. لیست بار ماشین آلات به وسیله نام ماشین شکسته می گردد. زمانی که یک پرس پرینت گرفتن یک کار را به تمام رساند در آن صورت می گردد. زمانی که یک پرس پرینت گرفتن یک کار را به اتمام رساند در آن صورت این کار تایید می گردد و به کار اقدام می شود. این سیستم در حال حاضر به علت مقدار زیاد W,P بالا به موجب عدم توازن در تولید رنج می برد. یک عامل کلیدی در این کار عبارت است در تنوع بالایی از اندازه و تعداد نشان های موجود در شغل می باشد. برای مثال یک سفارش برای 50000 کتاب در حال حاضر می بایستی در یک بچ ایجاد کند WIP بالا و در یک محیط نا متوازن انعطاف پذیر صورت می گیرد. ماشین با کار گره می خورند و کل زمان ها  قابل پیش بینی می گردد.
22-فرآیند چاپ کردن: اتق دارای ماشین AP که حاوی فرآیندهای چاپ کرده است در سه گروه ماشین ها تقسیم می گردند:
ماشین های قطعات سُربی(2 رنگ(B,W)) دو فرآیند اندازه کاغذ قطعه سربی وجود دارد: قطعه سربیA و قطعه سربیB، ماشین های رنگ دو اندازهB1 و ماشین های رنگ B رنگA  رنگB هر دو ماشین شبیه به هم هستند.
2. ماشین رنگ: چهار اندازهB1 ماشین های  رنگ وجود دارد. یعنی M4, M1,M2,M3 تمام این ماشین ها شبیه به هم هستند. شغل چاپخانه به دو نوع شغل تقسیم می گردد و این امر بستگی به  ماشین هایی دارد که آنها تعیین می شود.
2.2.1-شغل های کُدی یا قطعه سربی: 1 تمام شغل های چاپ دارای یک نشان در یک زمان می باشند یعنی یک پلیتی که می تواند تنها یکبار مورد استفاده قرار گیرد اما با  وجود این دارای عمری از+5000000 برگ می باشد. زمانی که یک شغل جدید جهت چاپ انتخاب گردید این امر دستخوش یک آماده  سازی اولیه می گردد( اولین M/R) یعنی قبل از اینکه پرینت شدن بتواند آغاز کردد. اولین M/R شامل تنظیم کردن ماشین برای اندازه مورد نظر کاغذ، بارگیری مورد نیاز کاغذ، پر کردن مخزن جوهر و آماده تنظیم. برای اولین اثر گذاری می شود. قبل از اینکه هر اثر گذاری در نتیجه آماده سازی بعدی پرینت گردد و عملیات تغییر پلیت بر روی نشان بعدی را انجام می دهد.2 ورق های پرینت شده بر روی پالت چیده می شوند و به بافرکنترلی انتقال داده می شوند تا  به مدت 24 خشک شوند. در خلال مدت زمان خشک شدن مورد نیاز، از کله دار شدن این ورق در خلال فرآیند خمکار جلوگیری به عمل می آید.3- بعد از دوره 24 ساعته ورق های که سپری شد این ورق ها در صف خمکاری قرار می گیرند. علامت قطعه سربی که می بایستی خمکاری شود باید به اندازه یک سوم ماشین خمکاری قطعه سربی102 یا 3 می باشد. شغل ها تعیین شه برای در دسترس قرار گرفتن خمکاری به وسله قاعده انتخاب اولی آمد دومی  رفت( FCFS) انجام می گیرد. زمانی که عملیات پرس انجام گرفت در آن زمان یک کار جدید برای ماشین خمکاری فراهم می گردد تاآن دپرا دستخوش اولین M/R کند یعنی قبل از اینکه خمکاری آغا گردد.M/R بعدی برای ماشین خمکاری به سادگی شامل تغییر نشان خواهد بود. 4- بعد از همه علامتها موجود در یک شغل شغل  خمکاری در صف دوتایی قرار می گیرد. مسیر اتخاذ شده کار از اینجا بستگی به نوع کائر یا پوشش مورد نیاز دارد. و همین طور مقدار نشان های شامل شده در کتاب می باشد. چنانچه کتاب حاوی بیش از24 نشان باشد و یا می باستی دوخته شود( برای افزایش مقاومت) بعد از آن می بایستی قبل از جمع شدن برای خم شدن باشد. کارهای دختن می بایستی بر روی ماشین های جمع آوری بر روی تمام دیگر کتاب ها انجام گیرد و می تواند بر روی یک مازاد نوع صحافی R- جمع گردد، البته اگر ماشین جمع کننده در ظرفیت باشد. کتاب ها بر روی ماشین دوخت دوخته می گردد. بعد از جمع آوری و دوخته شدن، کار به صف خمکاری وارد می گردد.5- اگر کار کاغذ نارک است در این صورت می تواند در صحافی از نوع S یا  نوع R باند شود. صحافی نوعR تنها زمانی استفاده می گردد که  کار نیازی به فرآوری نداشته باشد. بعد از خم شدن کاغذ های نرم کتاب آنها بر ارسال فرستاده می شوند. 6- اگر کا مورد دارد آن می بایستی در صحافی نوع R قبل از پوشش داده شدن با ماشین پوشش ماند می شوند. بعد از کامل شدن پوشش دادن ( جلد کردن) این کار برای ارسال فرستاده می گردد.
2.2.2- کارهای رنگ: با شغل های رنگ:
کارهای رنگ و رنگ کاری پیرو جریان های یکسان کاری به عنوان کارهای قطعه سربی در موارد ذیل مورد قبول می باشد: کارهای 2رنگه چاپ می گردد. کارهای رنگ بر روی یک یا دو ماشین رنگ چاپ می گردند. هر دو مورد ماشین رنگ 2 رنگه بافر کنترل رنگ 2 برای خشک شدن مدت 24 ساعت انتقال پیدا می کنند نشان کارهای رنگ و  رنگ خم کاری می گردندد در یک یا پنج خم یعنی 5 یا 4 و 3و 2و 1C.
2.2.3- الزامات فرآیند. در اینجا چندین الزام مهم وجود دارد که می بایستی در زمان شبیه سازی فرآیند ساخت AP در نظر گرفته  شومئ: پیلت ها می توانند تنها زمانی مورد استفاده قرار گیرند که تخریب شد یعنی در زمانی که از پرس برداشه می شوند. به هر حال آنها دارای عمری معادل 500000 صفحه داشته باشد. اغلب سازندگان AP پلیت های مورد استفاده در امکانات حوزه را مورد استفاده قرار می دهند. این  امکانات محدود به  ظرفیت های محدود می باشند  بیش از حد بار گذاری می گردند یعنی در زمانی  که تولید پلیت به مقدار قابل توجه ای افزایش پیدا م یکند. پلیتها دلالت به نسبت بالایی از هزینه چاپ یک کتاب دارند. بع د از چاپ شدن برگ ها می بایستی به حال خود رها گردد تا خشک شوند یعنب 24 ساعت برای جلوگیری از لکه دار شدن در هنگام خمکاری. زمان های آماده سازی برای ماشین ها در مقایسه با زمان چاپ کردن واقعی می تواند  خیلی بالا باشد. زمان  حرکت های بین ماشین معمولاً بایستی بر روی فرآیند ساخت تا ثیر بگذارد.
3- حالت شبیه سازی. مدل شبیه سازیAP از طریق پیوند خوردن به چند مدل فرعی، که هر کدام وظیفه مخصوصی را انجام می دهند- ساخته می گردد.
3.1- مجموعه داده ها: همان طوری که در بخش دو م ورد بحث و بررسی قرار گرفت نوع وارد شونده کار APPD بسیار متغییر می باشد و گستره پیچ ها به مقدار+60000-500 می باشد و  شماده علایم یا نشان ها در گستره ای بین+40-4 می باشد. توزیعات این مقدار یکنواخت نمی باشد بنابراین،  این امر ضروری است که یک توزیع احتمالی بدست آید تا  دلالت به نوع کار کار پرینتAPPD باشد. با استفاده از داده های ساخت مختلف (2002-2001) این امر امکان دارد که یک بررسی کلی از نع کار بهعمل آید تا سیستم APPD ایجاد گردد. با استفاده  از تحلیل گر ورودی ،یک تحلیل گر می تواند  به سرعت شرایط ریاضیاتی  را برای دلالت به مجموعه داده ها برای استفاده  در مدول ها یمشخصی، بسازد. برای دلالت دادن گستره مقادیر به اندازه بچ و تعداد ملزومات نشان در یک کار، ضروری است که از توزیعات احتمالی استفاده گردد همین طور شکل واقعی توزیع ناشناخته شده است اما حداقل و حداکثر آن را می توان برآورده  کرد و  به احتمال قریب به یقن این مقادیر در دسترس قرار می گیرند. بنابراین توزیعات مثلثی،  یک توزیع احتمالی در دسترس است که دلالت به اندازه بچ دارد. میانگین مقادیر تصویرهای سال های2002-2001، داده ها حاصله از دو هتسه تولید و توه به کارکنان مورد استفاده  قرار گرفته تا این توزیعات توسعه پیدا کنند. پنج سفاریوی مختلف که در مدل اجراء می شود باقی مانده موثق بودن  خروجی مدل و عملکرد ها یسیستم  تحت گسترده  شرایط کاربردی  مورد طراحی قرار گرفته است. در هر سناریو توزیعات تعداد نشان ها تغییر پیدا می کند. اگر چه در واقع تغییر دادن  توزیعات تعداد نشان ها که در سیستم داخل  می گردند مشکل می باشد،  اما این مسئله  شاخص مفیدی از ایمنی مدل را ارئه می دهد. توزیعات اندازه بچ در امتداد  یا ستر،  سر سناریوها توزیعی ثابت است. ترکیبی از مقادیر ثابت و توزیعات دلالت به تعداد  شرایط عملیاتی محتمل که می تواند به وسیلهAPPD به کاربرده شود،  دارند. مقادیر ذیل اندازه بچ ها ی اتخاذ شده میباشند که به عنوان بخشی از خط و اندازه  مقادیر بچ های ثابت می باشد:2500 و2000 و1500و1000-500 و3000 اندازه بچ های ثابت می باشند که در هر سناریو مورد استفاده  قرار می گیرند. این مقادیر برای آن مورد  استفاده قرار می گیرند. این مقادیر برای آ« مورد  استفاده قرار می گیرند که تا تلاش ش.د یک اندازه بچ مورد شناسایی قرارر بگیرند یعنی در جایی که جریان کار سیستم متوازن شود که یک اندازه بچ مورد شناسایی قرار بگیرند یعنب در جایی که جریان کار سیستم متوازن می گردد و معیار عملکرد بهینه گردد. رقم های 60000 و 30000 و 15000 و 6000 مجموعه دومی از اندازه بچ ها می باشند. این موارد برای آن مورد استفاده قرار می گیرند تا  عملکرد سیستم در زمانی که تعداد شغل ها و و ظایف کاسته می شوند. اما حجم کاری در خر شغل یا کار افزایش پیدا می کند،  مورد تحقیق و نقرص قرار بگیرد.
3.2 توزیعات اندازه های بچ ها یا بسته ها.( سه تایی 1000 و 75. و 5000) هدف از این توزیعات جهت جلوگیری از کاربرد سیستم با یک اندازه بچ انتقال  کوچک می باشد. ( سه تایی 1500 و 1000 و 2000) این توزیعات برای آزمایش عملکرد سیستم ها با یک افزایش انتقال در کمیت اندازه بچ صورت می گیرد( سه تایی 2000، 1500-500) این توزیعات برای آزمایش کردن تأثیرات اندازه خیلی کوچک بچ ها 1000-500 بر روی عملکرد مستقیم به کار می رود.( سه تایی3000و 2000و1000) این مورد برای آزمایش تا ثیرات تعداد کاهس یافتهm/r ها مورد استفاده قرار می گیرد.( سه تایی 3000 و 2000 و 500) برای آزمایش تاثیرات بر روی  سیستم در زمان که گسترده بچ فراوری شده است، به کار مب رود.( سه تایی 10000 و 5000 و 2000) این مورد برای تاثیر بر روی سیستم در زمانی اندازه بچ بزرگ فرآوری می شود،  مورد استفاده قرار می گیرد.
3.3- سناریو: سناریوهای ذیل برای تجزیه و تحلیل رفتارهای سیستم  تحت شرایط عملیاتی کف کارگاهی مختلفایجاد شده است. این سناریو عملکردهای معمول که در کارکردهای چاپ مورد استفاده قرار می گیردرا ایجاد کرده است: سناریوی 1- شرایط محیطی فعلی( سه تایی 40 و 7 و 3) این مدل شبیه سازی اولیه سعی می کند از سیستم کاربردی جاری تقلید کند و بنابراین عملیات مقایسه می تواند تجسم گردد. سناریو2 تعداد میانگین نشان ها ( سه تایی 12 و 7 و 5) این توزیع دلالت بر این سیستم دارد که کمیت های نشان های معمولی را در زمان چاپ بدون تاثیر گذاری بر روی کمیت های بزرگ کمتر معمول استفاده می گردد. سناریو3- شرایطمحیطی فعلی همرا هبا کاهش انتشار می باشد( سه تایی 34 -7 و 5) این امر برای کاهش دادن مقادیر زیاد برای تعداد نشان های سیستم متوازن شدن تر می باشد. سناریوی4- افزایش میانگین انتشارات کاهش یافته ( سه تایی 17 و 12 و 10)- افزایش تعداد میانگین هایی که می بایستی تعداد اولیه انجامM/R را کاهش دهد  می باشد بنابراین عملکرد سیستم را افزایش می دهد. سناریوی5- افزایش میانگین( سه تایی34 و 12 و 10) در واقع این امر می بایستی امکان پذیر باشد که لزوم تعداد نشان های شامل شد در کار فقط مقدار کمی را تولید نمی کند. به  هر حال اگر منافع عملکردی به مقدار کافی در افزایش بدست می آید،  این امر به صورت اقتصادی، با ارزش است و تعدا دکارهای با شماره نشان های پایین می کاهد.
3.4مشخصات مدل: سیستم AP می تواند با استفاده از نرم افزار شبیه ساز آنها  ساخته شود.( گلتون و دیگران سال 2000) این مدل تلاش خواهد کرد از سیستم AP فعلی تا جایی که امکان دارد به صورت دقیق تلقید کند. هر گونه فرضیات ایجاد شده بیان خواهد شد و تا جاییی که امکان دارد تا ثیراتی که آنها می تواند بر روی تنوعی از مدل ها داشته باشند لیست خواهد شد. هر گونه ساختاری که برای سیستم واقعی  به کار برده می وشد می تواند  در مدل به کار بده شود. زمان فرآیند مشخص  خواهد شد و از مقادیر بنج هارک AP محاسبه  خواهد شد. تمام  داده های مورداستفاده در این مدل  داده های واقعی جمع آوری  شده از سیستم به وسیله AP می باشد. خروجی حاصله از مدل انعکاس دهنده معیارهای عملکردی فعلی می باشد که به وسیله AP مورد استفاده قرار گرفته است این امر امکان عملیات آسان در بین سیستم جاری و سیستم  پیشنهادی JIT را فراهم می آرود. معیارهای  عملکرد فعلی زمان بر گ ها( چاپ و خم کاری شدن) و زمان باند کتاب  ها هستند. زمان تنظیم ماشین ها در APPD،  در مقایسه با  مقادیری که به صورت فرمان با سیستم ها ی ساخت JIT ارتباط دارند، بسیاری بالا می باشد. برای مقثال زمان  تنظیم برای قطعه سربی یک پرس چاپ 50 دقیقه می باشد.
به هر حال زمان های تنظیم بر روی تمام ماشین های APPd نسبتاً بالا می باشند و  بنابران فرآیند عدم توازن ماشین کاسته می گردد. به هر حال  انعطاف این سیستم به عنوان زمان های تنظیم بین محصولات در افزایش بالای غیر مفید زمان در صورت کوچک بودن اندازه بچ – سازگارخواهد. بخشی از فلسفه JIT از کاهش زمان تنظیم مداوم سر چشمه گرفته است و برای APPD بسیار مفید خواهد بود. ویژگی های معین مدل ها مقادیر اندازه بچ و تعداد نشان ها نسبت به ماهیت های عبور را تعیین می کند. اندازه بچ و تعداد نشان های موجود در کار به صورت اولیه برای میانگین جمع شده از سوابق تولیدی AP در سال 2001 تا 2002 در جدول شماره 1 موجود است.             
 
 نوع ماهیت نشانگر نوع ماینی که برای کار چاپ استفاده می گردد.  گروههای مختلف ماشین دارای  زمان تنظیم کلی متغییری می باشند که به وسیله اندازه بچ و تعداد نشان های  کار یا شغل مشخص می شوند. سرعت حرکتی ماشین به وسله فرمول زیر بیان می گردد:+1stm/r( تعداد نشان های شغل ، m/r بعدی)+ تعداد نشان ها( اندازه بچ کار یا سرعت جریان پرس) ماشین های خم کاری یا  تازنی ذیل زمان تاخیر را به وسیله عبارت ذیل نشان می دهند:
عبارت =1m/r+( تعداد نشان ها-m/r  1 بعدی) + تعداد نشان ها( خروجی ماشین خم کاری / اندازه  بچ) ماهیت های  ترک کردن دو مجموعه از ماشین  ها ی خم کاری  با هم فرآیند خمکاری مدل  فرعی جمع می شود.  مدل فرعی  منطقی با در بردارنده تصمیم گیری  و مدول هایی است که جهت کنترل و مسیر یابی از طریق ماشین  ها یمختلف  بایندی  اتخاذ شده است. مدل های فوی بایندی شامل ماشین های  چون جمع کردن ، دوختن و صحافی و خمکاری می باشد. مسیر اتخاذ شده کار از طریق مدل  های فرعی منطقی باینری صورت می گیرد. زمان تاخیر ماشین خمکاری به وسیله فرمول ذیل بیان می گردد:
عبارت=+1stm/r( تعداد نشان های شغل ، m/r بعدی)+ تعداد نشان ها( اندازه بچ/ خروجی ماشین تازنی) توانایی های گرافیکی نرم افزار  مورد استفاده امکان  ساختن  صفحه نمایش را فراهم می آورد طوری که خروجی  از یک مدل در خلال و بعد از جریان  شبیه سازی صورت می گیرد. یک نمایش گرافیکی  ساخته شده  جهت  نمایش معیار  عملکردهای مورد نیاز می باشد. این مدل  به صورت روتین موادAP برای یک محتوا جهت  شفاسایی هر گونه  خصایی  که مدل در بر دارد نشان داده است. برذای فراهم ساختتن مقاسه بین عملکردهای  سیستم  جاری  و استراتژی های جاری،  مدل های ورودی در شکل معیارهای  عملکردها می باشند که اخیراً  به وسیله AP استفاده میگردد. این معیار های عملکردی  به شرح ذیل می باشند: ورق های چاپ شده  به وسله هر گروه های ماشین. ورق های تا خورده ه وسیله هر گروههای ماشین. کتاب های انتشار یافتهWIP در سیستم زمان   در نظر گرفته  برای تولید هر کتاب. مهمترین معیار  عملکرد تعداد کتاب های  تولید شده به وسیله AP در یک دوره معین می باشد. برای  افزایش منافع APPD تلاش شده تا این مقادیر به حداکثر برسد.  این  در صورتی است که هنوز کنترل کردن WIP در سیستم و زمان هدایت ساخت چگونه است. در یک محیط بهینه کتاب های تولید شده در هر دوره می بایستی افزایش پیدا  کند.  و زمان هدایت و WIP می بایستی کاهش پیدا کند. تعداد اوراق چاپ شده و تعداد  اوراق در  هر دوره به وسیله APPD به عنوان شاخص های عملکرد جهت اطمینان از عملکرد اتاق ماشین که نگهداری شده اند؛ مورد استفاده قرار می گیرند.
4- به کاربردن سیستم JIT در APPD:
رویکرد JIT به وسیله  تلاش بری  شناسایی یک اندزپازه بچ انتقالی را انجام می دهد.  این کارهای بایستی  تقسیم شوند و امکان  جریان مداوم کار از طریق سیستم فرآهم می آید. این امر  یک خ تولید را فراهم می آرود که جریان  آرامی داردو کار از آن  می گذرد. و از شکل  گیری گلوگاه جلوگیری به عمل می آید و کل WIP در سیستم کاهش پیدا خواهد کرد. برای قادر شدن  به شفا سایی در سیستم APPD این امر ضروری است که  یک مدل شبیه سازی از محیط کاربردی فعلی تقلید کند. این مدل برای آن  استفاده می شود که مقایسه  بین استراتژی کاربردی و استراتژی های جایگزین در سفاریو صورت می گیرد. خروجی حاصله از  مدل اولیه در مقایسه با خروجی عملکرد واقعی تقریباً 25 در صد بشتر از سیستم واقعی است. هر کدام از این سه ماهیت های نوع مدل مدل را از طریق یک مدل نگرشی تعیین می گردد. این مدول مقادیر دو ویژگی اندازه  بچ و تعدا  نشان ها را  تعیین م یکند. شناسایی یک کمیت برای اندازه بچ کارها در سیستم APPD یک عملکردی از یک سیستم JIT، جنبه حیاتی دارد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید