دانلود تحقیق در مورد میرزا تقی خان امیر كبیر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد میرزا تقی خان امیر كبیر در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد میرزا تقی خان امیر كبیر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد میرزا تقی خان امیر كبیر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد میرزا تقی خان امیر كبیر در فایل ورد (word) :

میرزا تقی خان امیر كبیر

محمدشاه در سال 1264 در گذشت یك ایران پرآشوب و فتنه ای باقی گذاشت تمام این ها ثمره صدارت حاجی میرزا آقاسی بود كه دشمنان سرسخت ایران مصر بودند این مرد غیراهل در صدارت باقی بماند.
برای ملت ایران یك خوشبختی بود كه شاه مرد و ایران از یك زمامداری مانند حاجی میرزا آقاسی خلاص شد .
بعد از حاجی میرزا آقاسی صدارت به میرزا تقی خان امبركبیر رسید من تصور می كنم در دوره آل قاجار سیاستمدار قابل و لایقی مــانند میرزا تقی خان امیركبیر پیدا نشد . این مرد مدیر و مدبر و مآل اندیش در مدت سه سال زمامداری یك ایران پرآشوب و فتنه تحویل گرفته و یك كشور منظم و مرتب تحویل داد .
واتسون مورخ معروف انگلیسی كه با مرحوم میرزا تقی خان معاصر بود و در زمان حیات و صدارت او در تهران بوده شرحی در باب این مرد بزرگ می نویسد .
می گوید كه : خداوند گاهی از مبان بك ملت یكی را بر می انگیزد و مهار امور آن ملت را در دست آن مرد مسلح و اصلاح طلب می سپارد .
این برگزیده الهی موجودیت خود را وقف سعادت و ترقی آن ملت می كند ولی آن ملت قدر خدمات او را درك نمی كنند . فداكاری او را نمی فهمند ، او را گرفته می كشند خودشان را بیچاره و بدبخت می كنند .
در این بیانات فقط یك اشتباه هست و آن این است كه امیر كبیر را ایرانیان نكشتند بلكه دسایس اجنبی او را از پای درآوردند .
فكر او عمل او اصلاحات او با رای ملت ایران بود نتیجه اقدامات او برای سعادت ملت ایران بود .
آن كسانی كه به تحریك همسایه جنوبی باعث فتنه و فساد بودند او همه را در مدت كوتاهی نیست و نابود كرد .
حسن خان سالار كه به تحریك همسایه بدخواه ما علم طغیان در خراسان برافراشته بود.
با اینكه دولت انگلیس واسطه بود امیركبیر قبول نكرد و او را مغلوب نمود . میرزا علی محمد باب كه ساخت انگلستان بود به فرمان امیر شربت مرگ نوشید.
امیر برای ایران خدمتی انجام داد كه در تاریخ بی نظیر است یاغیان را منكوب نمود امنیت را در تمام ایران برقرار كرد یك قشــون منظم و مرتبی را برای ایران آماده نمود .
مالیه مملكت را ترتیب صحیح داد بودجه مملكتی را تعدیل نمود صنایع را ترقی داد باب علوم جدید را برای ایران باز كرد دستگاه دولت را منظم كرد و یك ملتی را آسوده نمود و آن ها را به طرف سعادت و ترقی سوق داد .
این اقدامات برای ملت ایران خوب بود ولی برای سعادت دشمنان ایران مضر بود آن هایی كه هیچوقت مایل نبودند مرد دانشمند و مطلع و مقتدری در راس امور واقع شود آن ها آسوده نبودند نمی توانستند ببینند ملت ایران قدم هایی برای اصلاحات برمی دارد .
سه دولت مقتدر آن روز یعنی انگلیس و روس و فرانسه البته روس و فرانسه به تحریك انگلیس ها ولی برضد اصلاحات ایران هم فكر و هم عقیده بودند .
البته روس ها به واسطه وعده هایی كه انگلیس ها به نیكلای اول می دادند و عمال فرانسوی بدون تردید به تحریك انگلیس ها چرخ امیر را چمبر كردند . میرزاتقی خان امیركبیر كه بزرگترین رجال دوره یكصدوپنجاه ساله سلاطین قاجار است یكصد سال قبل در چنین ماهی و در چنین روزی به تحریك شیادان خارجی به دست دژخیمان خارجی در خون خود غلطید و یك ملتی را به ماتم خود نشاند .
ما كه امروز پس از یكصد سال به روح پلید آن دژخیمان بی وجدان لعنت می فرستیم در یكصد سال بعد هم ملت ایران به مسببین بدبختی امروز كه یك مشت شیادان بیدل هستند لعنت خواهد فرستاد .
این ها اخلاف صدیق همان دژخیمان بی وطن و عمال وظیفه خوار اجانب آن دوره هستند كه ملت ایران امروزه گرفتار فتنه و آشوب و فساد آن هاست ملاحظه كنید جانشین امیركبیر چه كسی شد.
كسی كه تحت الحمایه دولت انگلیس بود ، كسی كه وقتی كه بعد از مرگ محمدشاه از تبعیدگاه به تهران مراجعت می كند با غلام های سفارت انگلیس وارد پایتخت ایران می شود و اول به سفارت انگلیس رفته بعد به دیدن ملكه ایران مادر ناصرالدین شاه می رود .
كسی كه اولین حكم آن واگذاری هرات به دولت انگلیس است و به سید محمدخان حاكم هرات می نویسد : بعد از این سكه به نام شهریار ایران نزنند و خطبه به نام پادشاه ایران نخوانید .
پس از ایـــن سر و كار شما با دولت انگلیس است و نصحیت می كند كه حرف آن هـــا را گوش كنید این شخص میرزا آقاخان نوری است كه در تمام عمر خود وظیفه خوار و مزدور دولت انگلیس شناخته شد در زمان میرزاآقاخان نوری ایران از حق حاكمیت خود به نفع دولت انگلیس صرفنظر كرد .
در زمان این شخص بود كه معاهده تاریخی در سال 1273 مطابق 1857 به نمایندگی فرخ خان امین الدوله با انگلستان در پاریس بسته شد و افغانستان به وسیله معاهده به انگلستان واگذار شد.
در همین معاهده است كه دولت ایران حكمیت اختلاف بین ایران و افغانستان را به دولت انگلیس واگذار می كند . قسمت های عمده سیستان و بلوچستان و نواحی هشتادان به واسطه همین حكمیت از ایران جدا شده و هنوز هم دنباله دارد
سوانح صدارت این مرد زیاد است من در این چنین مقاله مختصری نمی توانم به تمام آن ها اشاره كنم .
این مرد قریب 8 سال ایران مدار بود و هر خدمتی را كه لازم بود به نفع انگلستان انجـــام دهند با كمال صداقت انجام داد .

میرزا آقاخان در اوایل سال 1275 از صدارت معزول شد . از این عزل دولت انگلستان بهترین خدمتگزار خود را در دستگاه دولت ایران از دست داد .
میرزا محمدخان سپهسالار فرزند امیرخان سردار از ایل دولوی قاجار بعد از عزل میرزا آقاخان نوری نوبت به میرزامحمدخان سپهسالار رسید .
این مرد لشگری بود ولی امین ، جدی و درستكار و بصیر بود بستگی به هیچیك از اجانب نداشت مرد با عزم و اراده بود .

پس از میرزاآقاخان مجلس شورای دولتی تشكیل شد و میرزا محمدخان سپهسالار در راس آن قرار گرفت در زمان صدارت این مرد وطن پرست وضع دربار تا اندازه ای بهتر شد و قشون منظم گردید.
و امنیت در ایران برقرار شد و به غارت گری تراكمه خاتمه داده آن ها را مطیع دولت مركزی قرار داد خدمات این مرد شریف در استرآباد و گرگان بسیار به موقع بود چه آن ها را عمال اجنبی اغفال كرده به شرارت و غارت تشویق می كردند میرزا محمدخان این ها را تنبیه كرد و آن نواحی را آزاد نمود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید