دانلود مقاله تاثیر تغییر اقلیم برخصوصیات آب وهوایی پارک ملی گلستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاثیر تغییر اقلیم برخصوصیات آب وهوایی پارک ملی گلستان در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر تغییر اقلیم برخصوصیات آب وهوایی پارک ملی گلستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثیر تغییر اقلیم برخصوصیات آب وهوایی پارک ملی گلستان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر تغییر اقلیم برخصوصیات آب وهوایی پارک ملی گلستان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
محمود آذری – دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مرادی – دانشگاه تربیت مدرس
بهرام ثقفیان – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
منیره فرامرزی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
تغییر اقلیم یکی ازچالشهای جدی پیشروی بشر می باشد که تمام اکوسیستم های زمین را تحت تاثیر قرارمیدهد تغییر اقلیم که به دنبال صنعتی شدن و انتشارگازهای گلخانه ای به وقوع پیوسته میتواند اثارمتعددی بروی شرایط اکولوژیک و پراکنش گونه های جانوری و گیاهی درهرمنطقه داشته باشد مطالعه حاضر با بهره گیری ازپیش بینی های دو مدل گردش عمومی جو CGCM2 HadCM3 برای دو سناریوی حدی انتشار گازهای گلخانه ای اقدام به ریزمقیاس سازی خروجی های اقلیمی دربخشی ازحوضه گرگانرود که پارک ملی گلستان درآن واقع شده است نموده و تغییرات دمای کمینه بیشینه و همچنین بارندگی به عنوان مهمترین پارامتهرای اقلیمی برای دوره زمانی 2070-2090 با دوره 1971-2000 موردمقایسه قرارگرفت نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که مقدار بارندگی سالانه از3/39- درصد برای سناریوی A1F1 تا 3/84 درصد برای سناریوی B1 تغییر خواهد کرد تغییرات دمایی سالانه حوضه نیز برایدمای بیشینه از 2/6تا 6/2 درجه و دمای کمینه از2تا5/3 درجه پیش بینی شده است نتایج تحقیق حاضر ضمن ارایه چشم اندازی ازشرایط اقلیمی اینده منطقه می توانددراتخاذ سیاست ها و برنامه های حفاظتی این منطقه مورد استفاده قرارگیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نقش عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (با تأکید بر عومل ساختاری) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نقش عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (با تأکید بر عومل ساختاری) در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (با تأکید بر عومل ساختاری) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی نقش عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (با تأکید بر عومل ساختاری) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نقش عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (با تأکید بر عومل ساختاری) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
سیدرسول حسینی – استادیار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
طلعت الشریعه فیروزجائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم تحقیقات دماوند
مجتبی فیروزجائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه سمنان

چکیده:
در عصر حاضر که لازمه ی رشد اقتصادی، توسعه ی مراکز تولید علم، فناوری و مهارت های فنی می باشد. از کارآفرینی می توان، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه ی اقتصادی یاد کرد. در این شرایط نقش کارآفرینی در جامعه مشخص می شود. بارزترین چیزی که می تواند ما را به این مقصود برساند، دانشگاه و مراکز کارآفرینی می باشد. این مقاله با هدف مطالعه ی نقش عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی، با تأکید بر عوامل ساختاری، به مرحله ی اجرا درآمده است. بدین منظور ابتدا تعاریف و اهمیت کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین بیان گردید. سپس به تحلیل هر یک از عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی پرداخته شد. همچنین در بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی بر نقش عوامل ساختاری که شامل ابعادی چون ساختار سازمانی، امکانات فیزیکی، استراتژی سازمانی، فرآیندها و روشهای کار، نظام کنترل و نظارت، نظام پژوهشی، نظام مالی، نظام منابع انسانی، نظام منابع اطلاعات است تأکید گردید و نیز به قابلیتهای ساختاری در دانشگاه کارآفرین در قالب هشت مؤلفه اصلی که شامل: فرهنگ نوآوری، ساختار حمایتی و مشاوره ای، نظام ارزیابی عملکرد پژوهش محور، سیستم های نوین سازمانی، زیرساخت های فناورانه، نظام پژوهشی دانشگاه و نظام مالی و بودجه می گردد اشاره شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی شاخص آلودگی مدفوعی آب E.COLI، درمنابع آب خام شهرسهند تبریز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی شاخص آلودگی مدفوعی آب E.COLI، درمنابع آب خام شهرسهند تبریز در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی شاخص آلودگی مدفوعی آب E.COLI، درمنابع آب خام شهرسهند تبریز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی شاخص آلودگی مدفوعی آب E.COLI، درمنابع آب خام شهرسهند تبریز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی شاخص آلودگی مدفوعی آب E.COLI، درمنابع آب خام شهرسهند تبریز در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
الهام اسراری – دانشیار دانشگاه پیام نور شیراز
سیدامیر حسینی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست پیام نورشیراز

چکیده:
در بحث منابع آب خام،کیفیت منابع بالاخص کیفیت میکروبی آنها دارای اهمیت است چراکه کیفیت اولیه منبع آبی تعیین کننده نوعسیستم تصفیه برای آن خواهد بود بالتبع منابع آبی دارای کیفیت میکروبی بالا،از اولویت بالایی جهت تامین آب مصرفی جوامعبرخوردار خواهند بود،آبهای دارای کیفیت میکروبی پایین،بار میکروبی بالایی دارند آبی که جهت مصرف آشامیدن وخانگیموردنظر است ، نباید دارای عوامل بیماری زای منتقله توسط آب باشد( 1) وبیماریهای منتقله توسط آب هنگامی رخ می دهد که عواملبیماریزا همراه آب توسط انسان آشامیده شوند( 2) در این مقاله به دلیل زیاد بودن طول خط انتقال آب خام ،احتمال آلودگی مدفوعیآب خام در منابع تامین آب (چاههای شماره 1تا 8 )شهر سهند تبریز ازلحاظ شاخص آلودگی مدفوعی ECOLI مورد بررسی قرار می گیرد.مواد و روش ها: اساس کار نمونه برداری ازآب خام شامل چاهها وخطوط انتقال براساس رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت (جداول 1و 2) و تشخیص ECOLI با روش تخمیر چند لوله ای( 9لوله ای) است (standard method:2005) همچنین آزمایش MPN، به عنوان روشی استاندارد جهت مقایسه یافته ها، روی تمامی نمونه ها انجام شد. یافته ها :در نمونه های چاهها و خطوط انتقال در هیچیک ازنمونه ها رشد یا تولید گاز مشاهده نشد که دلیل برمنفی بودن وجود ECOLI درنمونه هاست وآب خام زیرزمینی شهر از نظربار میکروبی دارای کیفیت عالی است که این امر ناشی از عمل فیلتراسیون لایه های خاک روی میکروارگانیسمها وحذف آنهاست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مسعود منوری –
سحر طبیبیان –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] ایجاد شهرهای جدید به منظور پاسخگویی به نیازهایی مانند جذب سرریز جمعیتی، تامین مسکن و بسیاری از عوامل دیگر صورت می گیرد، اما به خاستگاه آنها در فرایند توسعه پایدار از دیدگاه برنامه ریزی و طرح ریزی محیطی توجهی نمی شود. شهر جدید هشتگرد ( در غرب استان تهران) با هدف اسکان پانصد هزار نفر جمعیت تا افق سال 1390، به عنوان بزرگترین شهر جدید کشور انتخاب گردیده است . در این مقاله، برای شناسایی و مطابقت شهر هشتگرد به عنوان مطالعه موردی با معیارهای روش مک هارگ بر اساس مدل اکولوژیکی توسعه شهری، روستایی و صنعتی انجام گرفته است . علاوه بر این، این شهر با معیارهای پیشنهادی که در تحقیق ارائه شده مقایسه گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می دهند که در روش مک هارگ پارامترهای زیست محیطی شهر محیطی شهر جدید هشتگرد به عنوان مناسب ترین گزینه ها در انتخاب اراضی مورد نظر واقع شده اند . با توجه به معیارهای پیشنهادی در این تحقیق برخی از پارامترها مانند لرزه خیزی و آلودگی هوا هر چند از موقعیت مناسبی بر خوردار نمی باشند ولی می توان با اجرای اقدامات امکان پذیر چنین مشکلاتی را کاهش داد . با توجه به نتایج این تحقیق، ضرورت توجه به عوامل و معیارهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مانند رشد جمعیت، توان اقتصادی منطقه، دسترسی به زیر ساخت ها مانند شبکه راه های ارتباطی، خطوط لوله انتقال گاز و عوامل تاثیر گذار زیست محیطی نظیر آلاینده های هوا، آب، خال، صدا و مواد زاید جامد در مکانیابی شهرهای جدید از اهمیت خاصی برخوردارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put. ) با خصوصیات مورفولوژیکی سنبله در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put. ) با خصوصیات مورفولوژیکی سنبله در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put. ) با خصوصیات مورفولوژیکی سنبله در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put. ) با خصوصیات مورفولوژیکی سنبله در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put. ) با خصوصیات مورفولوژیکی سنبله در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

پیمان زمانی – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
منوچهر رضا بیگی – موسسه تحقیقات آفات وبیماری های گیاهی –تهران
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج
نقی حسین زاده فشالمی – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

چکیده:

مقاومت 30 ژنوتیپ گندم به سن گندم در سال زراعی 80-1379 در شرایط مزرعه ارزیابی گردید . روش ارزیابی، ایجاد آلودگی با رها سازی پوره های سن در داخل قفس های پرورشی نصب شده بر روی ژنوتیپ ها ی گندم بود . بر اساس میانگین شاخص های مقاومت ژنوتیپ ها ی (Albor ZX, K 6290914 / cno // K 58 / Tob /3/A-12-1-32-438 // Rsh / Bb / Kal / AldS , … و Wa, ; ) در گروه مقاوم و ژنوتیپ ها ی Kal//Bb/Kal / 3 / Au / 50 E /3*Kal / 4 / Brochis / … و (Kayson / Glenson) در گروه حساس قرار گرفتند . برای مطالعه رابطه بین مقاومت ژنوتیپ ها ی گندم و خصوصیات مورفولوژیکی سنبله آن ها، رنگ دانه، شیشه ای بودن مقطع دانه، سختی دانه، پوشیدگی دانه توسط گلوم و گلومل و فشردگی سنبلچه ها به محور میانی ژنوتیپ های مورد مطالعه اندازه گیری شد . طبق نتایج بدست آمده از تجزیه همبستگی ها ژنوتیپ های گندمی که پوشیدگی دانه توسط گلوم و گلومل و فشردگی سنبلچه ها به محور میانی بیشتری داشته باشند به طور نسبی مقاوم تر می باشند. تعیین رابطهبین مقاومت ژنوتیپ های گندم و خصوصیات مورفولو ژیکی سنبله با استفاده از تجزیه رگرسیون گام به گام صعودی صورت گرفت ودر این ارتباط معادله خطی بدست آمد که با اس تفاده از آن شاخص مقاومت برای ژنوتیپ های مورد بررسی قابل محاسبه می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربری و طراحی فضاهای بزرگ زیرزمینی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاربری و طراحی فضاهای بزرگ زیرزمینی در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربری و طراحی فضاهای بزرگ زیرزمینی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربری و طراحی فضاهای بزرگ زیرزمینی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربری و طراحی فضاهای بزرگ زیرزمینی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

رضا غفارزاده – شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد و نیروگاه گتوند علیا

چکیده:

فضاهای بزرگ زیرزمینی ( مغارها ) دارای کاربری های مختلفی هستند که بطور کلی می توان آنرا در پنج رده مختلف شامل نیرو گاههای برق آبی، ذخیره سیالات، دفن فضولات هسته ای، سیستم های فاضلاب و کاربر یهای متفرقه طبقه بندی کرد. اولین گام در طراحی یک فضای زیرزمینی انجام مطالعات اکتشافی است. سپس براساس اطلاعات جمع آوری شده در این مرحله، خصوصیات پروژه از جمله شکل مقطع، نوع و تعداد وسایل نگهداری و سیستم رفتارنگاری مغار تعیین می گردد. رایج ترین شکل مقطع برای مغارها، مقطعی با سقف قوسی و دیوارهای جانبی قائم است. اما در سنگ های بسیار ضعیف و یا وجود تنشهای برجای بالا، غالباً مقطع بیضی شکل ( نعل اسبی ) مورد استفاده قرار می گیرد. وسایل نگهداری مغار ها عمدتا شامل بتن پاشیده، انواع پیچ سنگ ها و مهار ها و در برخی موارد پوشش بتنی سقف است که با استفاده از تجربیات قبلی، قواعد تجربی، مطالعات تحلیلی، مدلسازی و مشاهده رفتار سازه طراحی می شود. امروزه براساس برخی مطالعات آماری انجام شده، حدود بار وارده بر وسایل نگهداری و طول مهار یا پیچ سنگ های لازم برای مغار را می توان بر حسب ابعاد مغار تعیین نمود. در طراحی پوشش بتنی سقف نیز باید به خاطر داشت که این پوشش در اعماق کم عمدتاً برای تحمل نیروی قائم و در اعماق زیاد برای تحمل نیروی افقی طراحی می شود. در شرایطی که لازمست چند فضای بزرگ زیرزمینی در کنار یکدیگر ایجاد شود، ابعاد دیواره حائل بین آنها را می توان با استفاده از مدل های تحلیلی تعیین کرد، اما در شرایط معمولی این فاصله برابر ارتفاع مغار بزرگتر پیشنهاد می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارائه یک روش به منظور انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتمMOPSO و شبکه عصبی مصنوعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارائه یک روش به منظور انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتمMOPSO و شبکه عصبی مصنوعی در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارائه یک روش به منظور انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتمMOPSO و شبکه عصبی مصنوعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارائه یک روش به منظور انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتمMOPSO و شبکه عصبی مصنوعی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارائه یک روش به منظور انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتمMOPSO و شبکه عصبی مصنوعی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم پايه و تحقيقات بنيادي

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

انتخاب ویژگی، یکی از مسائل پیچیده بهشمار می رود زیرا انتخاب زیرمجموعه ویژگیها نیاز به بررسی زیادی دارد. روشهای متعددی براساس تولید زیرمجموعه ویژگیها ارائه شدهاند. اما این روشها به زمان زیادی جهت همگرا شدن نیاز دارند. اخیرا روش هایی که براساس الگوریتمهای بهینهسازی ارائه شدهاند که دارای سرعت و دقت مناسبی در انتخاب ویژگی هستند. در این مقاله از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO (جهت تولید زیر -مجموعههای بهینه از ویژگیها استفاده شده است. دو تابع هدف که در این الگوریتم بکار گرفته شده است، کمینه سازی خطای شبکه عصبی و کمینهسازی تعداد ویژگیها میباشد. الگوریتم پیشنهادی بر روی سه مجموعه داده از مجموعه دادههای استاندارد مخزن UCIپیادهسازی گردید. براساس نتایج بدست آمده، الگوریتم MOPSOاز نظر دقت دستهبندی دارای دقت مناسبی نسبت به روش های بهینهسازی تک هدفه میباشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور در فایل ورد (word) دارای 211 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور در فایل ورد (word) :

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور

مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ….معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.

موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT

گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین كشورهایی كه بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یك موافقتنامه فراگیر حاكم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان كشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان كشورهای عضو به شمار می‌رود.

به سخن دیگر موافقتنامه گات سندی است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور در فایل ورد (word)
فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالایی كه در طول مذاكرات هشت گانه این سازمان از طرف كشورهای عضو، تعرفه گمركی آنها تعدیل و كاهش یافته است.

این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه كشورهای عضو آن را متعهد می‌كند كه تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را كاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو كنند.

اصول اساسی گات

به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مكانیسم هایی برای كشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است[1]


[1] – وزارت امور اقتصادی و دارایی،« تحلیلی پیرامون تجارت، تجربه عملی پیوستن برخی از كشورها با گات و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن»، تیر 1374-

اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت كامله الوداد (MFN) [1]

به موجب این اصل هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده از طرف یكی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نكته قابل توجه این است كه در اصل مذكور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:

الف) در اصل 24 تشكیل اتحادیه های گمركی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای كه برخی از كشورهای عضو در تشكل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمركی و یا بازار مشترك به یكدیگر اعطاء می‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.


[1] – Most-Fovoured Nation

اصل مشورت

هر نوع تغییر در تعرفه های گمركی باید از طریق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر كشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر كشورها خسارت وارد شود، كشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.

اصل حفاظتها

برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:

– تأسیس صنایع نو پا در كشورهای در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداختهای كشورهای در حال توسعه از اصل دوم

– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم

– كشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها( اصل دوم)

– منسوجات و پوشاك از وضع سهمیه ها ( اصل دوم)

– اقداماتی كه در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.

– اتحادیه های گمركی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت كامله الوداد.

دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – كلیات فایل

1-1) مقدمه……………………………. 1

1-2) موضوع فایل ……………………… 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع ……………… 2

1-4-) اهمیت و ارزش فایل……………….. 2

1-5) كاربرد نتایج فایل………………… 3

1-6) فرضیات فایل …………………….. 3

1-7) سابقه فایل ……………………… 4

1-8) روش فایل ……………………….. 4

1-9) جامعه آماری ……………………… 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها……………… 4

1-11) كلید واژه‌ها …………………….. 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه………………………….. 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7

2-1-3) اصول اساسی گات………………….. 8

2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت كامله الوداد 8

2-1-3-2) اصل تثبیت و كاهش تعرفه‌های گمركی از طریق مذاكرات متوالی ……………………….. 9

2-1-3-3) اصل مشورت…………………. 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها……………….. 9

2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات …………… 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ………… 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی.. 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ……….. 14

2-1-7-1) كنفرانس وزیران ……………. 14

2-1-7-2) شورای عمومی ………………. 14

2-1-7-3) كمیته‌ها ………………….. 15

2-1-7-4) دبیرخانه …………………. 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ……………. 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی … 16

2-1-9) مذاكرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 21

2-1-10-1) اقسام خدمات ……………… 22

2-1-10-2) اختلافات میان كالاها و خدمات .. 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات 23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه…………… 25

3-1-12) تعهدات كلی ……………………. 26

2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد……. 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو 27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات ……………………………… 27

2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود كننده ………. 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی ………….. 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ……….. 31

2-1-12-7) افزایش مشاركت كننده‌های در حال توسعه 32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات ………. 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل 34

2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات …………………………… 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد كشورهایی كه اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: …………………. 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی …….. 37

2-1-14-1) مشكلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی 38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنكتاد در پروسه الحاق 39

2-1-14-3) فرایند الحاق …………….. 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و كشورهای در حال توسعه 43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ……… 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 4

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ……………………………… 45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50

2-1-17-1 منافع حاصل از روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات ……………………………. 50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد 52

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه………………………….. 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه…………………. 58

2-2-3) تعریف بیمه …………………….. 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه…………………. 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ……………. 59

2-2-6) تاریخچه بیمه …………………… 62

2-2-6-1) تاریخچه بیمه در ایران …….. 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد……………… 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد كلان 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی ……………. 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به كمك انواع بیمه 71

2-2-12) بیمه و صادرات …………………. 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه………………. 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ……. 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350…………………………………. 89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران 96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الكترونیكی 99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ….. 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟…………… 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه …………………………. 107

2-3-2) تعهدات خاص …………………….. 107

2-3-3) نحوه‌ تنظیم جدول تعهدات ………….. 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژه منتخب ……………………………….. 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی ……………………………….. 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین……………… 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین…….. 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO 134

2-3-5-5) نتیجه‌گیری ………………… 135

فصل سوم- روش فایل

3-1) مقدمه …………………………… 138

3-2) نوع و روش فایل ………………….. 138

3-3) جامعه آماری ……………………… 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data 141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data …… 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ……….. 147

3-6-1) اثرات ثابت ………………… 149

3-6-2) اثرات تصادفی ………………. 150

3-7) آزمون اثرات ثابت …………………. 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه كشورهای در حال توسعه …………….. 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در كشورهای در حال توسعه……………. 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه كشورهای

در حال توسعه …………………….. 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم كشورهای در حال

توسعه از كل بازار بیمه جهانی……….. 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ………………….. 155

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه …………………………… 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها ……………………. 158

.. 4-2-1) فرضیه ‌فرعی شماره 1……………. 158

.. آزمون برابری عرض از مبدأها………….. 158

.. صحت آماری تخمین …………………… 158

.. تجزیه و تحلیل نتایج………………… 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2………………. 161

.. آزمون برابری عرض از مبدأها………….. 161

.. صحت آماری تخمین …………………… 161

.. تجزیه و تحلیل نتایج………………… 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3………………. 163

.. آزمون برابری عرض از مبدأها………….. 163

.. صحت آماری تخمین …………………… 163

.. تجزیه و تحلیل نتایج………………… 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه …………………………… 167

5-2) نتیجه‌گیری ……………………….. 167

5-3) رهنمودها…………………………. 172

منابع و مأخذ

– منابع فارسی………………………… 175

– منابع انگلیسی ……………………… 181

ضمائم و پیوستها………………………. 182

دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاكرات ادواری گات در دوره 1381-1350 11

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه 92

جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركیه در بخش خدمات بیمه 112

جدول (2-3-2): تعهدات خاص كشور مالزی در بخش خدمات بیمه 115

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا…… 118

جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چین در بخش خدمات بیمه 127

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود محیط های جغرافیایی و روشهای تکثیر ، کاشت و برداشت زرشک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود محیط های جغرافیایی و روشهای تکثیر ، کاشت و برداشت زرشک در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود محیط های جغرافیایی و روشهای تکثیر ، کاشت و برداشت زرشک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود محیط های جغرافیایی و روشهای تکثیر ، کاشت و برداشت زرشک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود محیط های جغرافیایی و روشهای تکثیر ، کاشت و برداشت زرشک در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي کشاورزي و توسعه

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

انواع زرشک دانه دار به عنوان درختچه ای میوه دهنده و خودرو در اکثر مناطق کوهستانی کشورمان به چشم می خورد و از آنجایی که از اجزا طبیعی اکوسیستم مناطق کوهستانی است حتی در شرایط سخت و نامساعد اقلیمی نیز میوه فراوانی تولید می کنند. زرشک ، گیاهی بومی ایران است و نوع بی دانه آن برای نواحی جنوب خراسان بخصوص قاین و بیرجند ، شهرتی ایجاد کرده است . میوه زرشک از نظر ترکیبات رنگی طبیعی غنی است ، چنان که از صد گرم میوه خشک یکی از گونه های آن 16 گرم پودر خوراکی تهیه می شود که می تواند در فراورده های دارویی و غذایی جایگزین رنگهای زیان آور مصنوعی گردد . رنگهای طبیعی خوراکی در صنایع غذایی (نوشابه سازی ، شیرینی سازی ) و دارویی کاربرد دارند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

عبدالرحیم پیشکار – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

پیش بینی روند شور شدن خاک و نحوه پیشروی آن، با توجه به گسترش روز افزون شور شدن در اثر دخالت های بی رویه انسان، می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در برای برنامه ریزی های مدیریتی به منظ . ور جلوگیری از تخریب منابع خاک محسوب شود . ارائه نقشه خطر و ریسک شوری به عنوان وضعیت موجود و پتانسیل خطر در آینده بر اساس پارامترها و فاکتورهایی که در یک منطقه خاص دخیل هستند، علاوه بر آگاهی از وضعیت موجود می تواند در پیش بینی روند شوری نیز یاری رسان باشد . تا کنون روش های مختلفی بر اساس تجربیات و شناخت از مناطق مختلف برای تهیه نقشه ریسک و خطر شوری و با استفاده از پارامترهای خاص اکولوژیکی، زیست محیطی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی ارائه شده است . خطر به عنوان منبع آسیب رسانی تعریف می شود و در حقیقت اگر در اثر یک عامل مثل بالا بودن آب زیرزمینی، شوری در پروفیل و سطح خاک باقی بماند، خطر شوری موجود است و ریسک، اندازه گیری کمی تغییرات شوری یا احتمال ( پتانسیل ) وقوع شوری و در حقیقت یک پیامد و دنباله خطر و وضعیت موجود شوری است که می تواند به مناطق دیگر نیز آسیب رساند (1)
هدف این مقاله ارائه نقشه ریسک و خطر شوری با استفاده از سه پارامتر شوری خاک، سطح آب زیرزمینی ( به عنوان مهمترین عامل ) و عامل فیزیوگرافی ( شیب ) می باشد که این فاکتورها بر اساس میزان اهمیت و تاثیر وتاثر بر یکدیگر در یک مدل درختی تعریف شده و با استفاده از تعریف شرط در محیطIF THEN ،ELSE ) GIS )نقشه نهائی را ایجاد می کنند . مدل درختی در واقع بر اساس تعریف شروط توسط کارشناس ساخته می شود که بر اساس شناخت از محیط و اهمیت فاکتورهای محیطی پیشنهاد و تعریف می شوند . مجموعه ای از قواعد برای یک نوع خاص از پروسه شور شدن و بر اساس نظر و دانش کارشناسی خاک و فاکتورهای اکولوژیکی با هم ترکیب شده و یک نظر تلفیقی و منطبق بر شرایط موجود منطقه مورد مطالعه با تکیه بر مهم ترین فاکتورهای موثر ارائه می شود . وقتی که شواهد ( فاکتورها ) تحت یک سری قواعد با هم مرتبط می شوند، شبکه ارائه شده برای تصمیم گیری به نام مدل درختی نامیده می شود که یک ابزار برای نشان دادن دانش کارشناسی در قالب یک سیستم است (2) منطقه گوربند به علت نوسانات آب زیرزمینی با مشکل شوری روزافزون مواجه می باشد که علاوه بر از دست رفتن سطح وسیعی از اراضی ( نزدیک به %25 منطقه مورد مطالعه ) ، بخش وسیع تری نیز در معرض خطر افزایش شوری می باشند که در این مقاله سعی شده است یک مدل برای پیش بینی منطقه تحت ریسک شوری و درجه بندی آن با توجه به واقعیت های موجود در منطقه ارائه شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید