دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

شهرها بیشتر از هر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند. از همینرو توسعه فضای سبز با کاشت انواع گیاهان بوته ای و درختی،پیوسته یکی از اقدامات شهرداری ها برای منظره سازی شهری بودهاست. این پژوهش به منظور بررسی اثر زمان های مختلف قلمه گیریبر ریشه زایی و زنده مانی کنوکارپوس با هدف افزایش کیفیت وکمی نهال های تولیدی این گونه برای کاشت در فضای سبز شهریاجرا شد. بدین منظور قلمه گیری در اسفند فرودین و اردیبهشتسال 1392 در فضای گلخانه در نهالستان شهرستان بهبهان درقالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا شتد . برای این امر،قلمه های علفی (قطر 2 تا 3 میلیمتر) هر کدام به طول 12 سانتیمتر تهیه گردید. دو ماه پس از کاش قلمه ها از بستر کاشت خارج وقلمه ها جه اندازه گیری به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج به دستآمده از مقایسات میانگین های صفات اندازه گیری شده نشان داد؛که قلمه های کاشته شده در اسفند دارای بیشترین زنده مانی و قطرریشه بودند و با قلمه های کاشته شده در فرودین در سطح خطای5 درصد دارای اختلاف معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشانداد؛ که قلمه های کاشته شده درفروردین دارای بیشترین تعداد برگو وزن تر و وزن خشک شاخساره می باشند. با توجه به اهمیتزنده مانی قلمه ها و عملکرد بهتر قلمه های کاشته شده اسفند ماهنسب به قلمه های کاشته شده در فروردین ماه بهترین زمانقلمه گیری در این مطالعه اسفند ماه می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی دوره تناوب اصلی در سازههای فولادی نامنظم در پلان و ارتفاع در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی دوره تناوب اصلی در سازههای فولادی نامنظم در پلان و ارتفاع در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی دوره تناوب اصلی در سازههای فولادی نامنظم در پلان و ارتفاع در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی دوره تناوب اصلی در سازههای فولادی نامنظم در پلان و ارتفاع در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی دوره تناوب اصلی در سازههای فولادی نامنظم در پلان و ارتفاع در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
ابوذر شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، گروه سازه، ملایر، ایران
مهدی علیرضایی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، گروه سازه، ملایر، ایران

چکیده:
آییننامهای فعلیASCE 7و2800 روابطی را برای دوره تناوب تقریبی سیستمهای ساختمانی ارائه میکنند که تنهابه نوع سازه، ارتفاع یا تعداد طبقات وابسته هستند. چنین روابطی در اکثر مواقع، بیش از حد محافظه کارانه بوده وهمچنین در محاسبه سازههایی با نامنظمی هندسی و خصوصاً نامنظمی در ارتفاع توانمند نیستند. در این تحقیق به دوره تناوب قابهای خمشی و قابهای مهاربندی شده هممحور بر حسب تعداد طبقات، دهانهها، پیکرهبندی و انواع نامنظمی-ها پرداخته شده است. بدین منظور سازههای منظم در پلان و ارتفاع و همچنین نامنظم در پلان و ارتفاع در تعداد طبقات5و10و15 مورد بررسی قرار گرفتهاند. جهت تحلیل و در نظر گرفتن اثرات وجود میانقابها از برنامهSeismoStructاستفاده شده است. نتایج نشان دادهاند که زمانهای تناوب تجربی آییننامههای مورد بررسی منجر به یک برآورد محافظهکارانه در مقایسه با زمان تناوبهای تحلیلی در اکثر حالتها میگردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه انواع مختلف درونیابی بر روی داده های بارش در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقایسه انواع مختلف درونیابی بر روی داده های بارش در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه انواع مختلف درونیابی بر روی داده های بارش در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقایسه انواع مختلف درونیابی بر روی داده های بارش در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه انواع مختلف درونیابی بر روی داده های بارش در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضائی جاوید –
محمدسعدی مسگری –

چکیده:

بارش در سطح هر منطقه ای به صورت نقطه ای اندازه گیری می شود که جهت تعمیم آن به کل منطقه و در هر نقطه ای، عملیات درونیابی بر روی نقاط اندازه گیری شده انجام می گیرد.متداول ترین روشها در این خصوص روش معکوس فاصله و میانگین گیری ریاضی است که ازپارامتر فاصله جهت درونیابی استفاده می کند. استان خوزستان واقع درجنوب غربی ایران دارای 63 ایستگاه اندازه گیری باران وابسته به سازمان هواشناسی کشور است که به صورت روزانه اطلاعات بارندگی را ثبت می کند. از طرفی اغلب سدها و سازه های مهم آبی کشور در این استان احداث و یا در حال طراحی و یا تکمیل هستند. جهت آنالیز های اولیه برای طراحی هر سازه و پروژه ای نیاز به در دست داشتن نقشه های همباران و همچنین تخمین بارندگی با دوره های بازگشت مختلف می باشد. در این تحقیق، با اثبات وجود ساختار فضایی هم در بعد فاصله و هم در بعد جهت با ابزارهای واریوگرام و کواریوگرام بر روی ایستگاه های بارندگی استان خوزستان و همچنین اثبات وابستگی بین بارش و ارتفاع درمنطقه مذکور، بهترین روش جهت درونیابی، روش کریجینگ ساده و تشخیص داده شده و همچنین یکی از نتایج این تحقیق استفاده از روش کوکریجینگ و DEM جهت درونیابی زمانیکه با کمبود پراکنش ایستگاه های بارندگی مواجه هستیم، است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر دما بر سرعت تنفس دانه های انار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثر دما بر سرعت تنفس دانه های انار در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر دما بر سرعت تنفس دانه های انار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر دما بر سرعت تنفس دانه های انار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر دما بر سرعت تنفس دانه های انار در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
علی محمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر همدمی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیروس قبادی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده، اندازه گیری شدت تنفس و بررسی اثر عوامل مختلف بر آن حائز اهمیت است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر تغییرات دما بر تنفس دانه های انار، میزان تنفس با استفاده از روش سیستم بسته در سه دمای 4، 10 و 25 درجه سانتیگراد اندازه گیری گردید. همچنین برای توصیف اثر دما بر شدت تنفس از رابطه آرنیوس استفاده شد. با افزایش دما از 4 به 25 درجه سانتیگراد شدت تنفس از 3/3 به 12/5 میلی لیتر بر کیلوگرم ساعت برای مصرف اکسیژن و 3/1 به 16/7 میلی لیتر بر کیلوگرم ساعت برای تولید دی اکسید کربن افزایش یافت. انرژی فعال سازی برای مصرف اکسیژن 38/1 کیلوژول بر مول و برای تولید دی اکسید کربن 49/9 کیلوژول بر مول بود. نتایج مقایسه داده های پیش بینی شده با استفاده از مدل آرنیوس و داده های تجربی نشان داد این مدل به خ وبی اثر دما بر شدت تنفس را توصیف می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

دراین مقاله بااستفاده ازروش ماتریس انتقال خواص طیف تراگسیل خطی غیرخطی و توزیع میدان ازبلور فوتونی یک بعدی غیرخطی غیرمتقارن درقطبشTE بررسی شد درتراگسیل خطی مدتشدیدی که باتراگسیل بالا درمحدوده گاف باندمشاهده گردید توزیع میدان داخل لایه ها برای زاویه عمود برساختار ناهمسانگرد میشود درنمودارهای تراگسیل غیرخطی حول فرکانس مدتشدیدی برای شدتهای تابشی خاص تراگسیل ازراست به چپ و چپ به راست با همدیگر متفاوت هستند این رفتار میتواند درطراحی دیود تمام نوری عبوریکسویه ازساختارمورداستفاده قرارگیرد همچنین بهازا تغییر درتناوب ساختار کنتراست دیود تمام نوری مورد مطالعه قرارگرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی روانی حرکتی بر بهبود مهارت کارکرد اجرایی و مهارت های – حرکتی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی، از نوع پیش آزمون پس – آزمون تک گروهی بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان ابتدایی با ناتوانی یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 94-95 بود. به منظور انجام پژوهش 21 دانش آموز به شیوه نمونه گیری در درسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد – استفاده شامل مقیاس رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی و آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین بود. دادههای به – دست آمده با استفاده از آزمون t برای دو گروه وابسته و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مراتع و اکوتوریسم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مراتع و اکوتوریسم در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مراتع و اکوتوریسم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مراتع و اکوتوریسم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مراتع و اکوتوریسم در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

یاسر قاسمی آریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
اسفندیار جهانتاب – کارشناس ارشد مرتعداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
اسماء حسینی – دانشجوی کارشناسی آب و خاک، دانشگاه پیام نور یاسوج

چکیده:

یکی از مهم ترین و با ارزشترین منابع طبیعی تجدید شونده که بالغ بر 54 % از سطح ایران را در بر گرفته است مراتع میباشد. مراتع نقش بسیار مهمی در حفاظت خاک، تولید آب، تولید گوشت و مواد لبنی دارد علاوه بر آن محصولات فرعی مرتع همچون محصولات دارویی، صنعتی، خوراکی، حفظ حیات وحش، تلطیف هوا، پایداری محیط زیست و نیز ذخیره ژنهای گیاهی از جمله استفادههای دیگری است که ارزش حاصل از آنها به مراتب از ارزش تولید علوفه بیشتر بوده است. یکی از بهرهبرداریهای فرعی از مراتع، استفاده از آن جهت اکوتوریسم است. با توجه به اینکه مهمترین هدف در مدیریت مرتع تعادل بین تولید علوفه و میزان بهرهبرداری از مرتع میباشد و این مهم جز با کاهش تعداد دام بهرهبردار امکانپذیر نخواهد بود، مدیران زمانی موفق خواهند بود که بتوانند در بخشهای دیگر برای دامداران اشتغال ایجاد کنند. در این زمینه اکوتوریسم میتواند فرصتهای شغلی جدیدی را برای دامداران فراهم آورد و نقش موثری را در روند جلوگیری از تخریب مراتع ایفا کند. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه نقش صنعت اکوتوریسم در بهبود وضعیت مراتع میباشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت انرژي و محيط زيست

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

به طور عمده آزمایش های چاه بر پایه فرضیاتی از جمله قراردادی بودن مخزن و تک فاز بودن سیال درون آن صورت می گیرند. هر چند در واقعیت برخی مخازن حساس به فشار بوده یعنی تراوایی آن ها با فشار تغییر می-کند و همین طور سیال جاری در بسیاری از مخازن بیش از یک فاز است. در این مقاله مخزن حساس به فشار که شامل دو فاز آب و نفت می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. مخزن مورد نظر به کمک روش عددی IMPES، شبیه-سازی می شود. حل عددی تغییرات فشار چاه بر حسب زمان در دو حالت تک فاز غیر حساس به فشار و تک فاز حساس به فشار بر حل های تحلیلی ارائه شده توسط نویسندگان قبلی منطبق است که این مسأله بیانگر دقت خوب روش ارائه شده می باشد. با تکیه بر این اعتبار سنجی نتایج برای حالت چندفازی حساس به فشار آورده شده و مطالعه ای پارامتری بر روی اثر چهار فاکتور اصلی تراوایی، تخلخل، درجه اشباع آب و مدول تراوایی بی بعد بر تغییرات فشار چاه بر حسب زمان صورت گرفته است. در انتها نیز به منظور ارزیابی بیشتر مطالعه ای آماری بر روی نتایج به دست آمده انجام می گیرد. با توجه به مطالعات انجام شده افزایش تراوایی و تخلخل سنگ مخزن موجب کاهش افت فشار چاه بر حسب زمان و افزایش درجه اشباع آب و مدول تراوایی بی بعد سبب افزایش افت فشار چاه می گردند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسایی و جداسازی باکتریهای هالوفیل مولد آنزیم های هیدرولازی جدا شده از ماهی شور و دودی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شناسایی و جداسازی باکتریهای هالوفیل مولد آنزیم های هیدرولازی جدا شده از ماهی شور و دودی در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسایی و جداسازی باکتریهای هالوفیل مولد آنزیم های هیدرولازی جدا شده از ماهی شور و دودی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسایی و جداسازی باکتریهای هالوفیل مولد آنزیم های هیدرولازی جدا شده از ماهی شور و دودی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسایی و جداسازی باکتریهای هالوفیل مولد آنزیم های هیدرولازی جدا شده از ماهی شور و دودی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

المیرا کرامتفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدعلی آموزگار – دانشگاه تهران دانشکده زیست شناسی بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه اسکتریموفیل ها
آنیتا خنافری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

هدف: اگرچه م کیروارگانیسم های نمک دوست آنزیمهای خارج سلولیتحمل پذیر نمک تولید می کنند،پتانسیل بالایی برای استفاده درفرایندهای بیوتکنولوژ کیی دارند. آنزیم های یافت شده از آنها از زمانهایقدیم در تولید محصولات غذایی به طور وسیعی استفاده می شدند.روش: در نمونه برداری از داخل و خارج حدود 16 ماهی، 32 نمونه حاصلشد. که 20 نمونه از ماهی دودی و 12 نمونه از نوع ماهی شور بودند.وهمگی در محدوده شوری 2 تا 5 درصد و برای pH در محدوده 5 تا 6بودند.همگی نمونه ها از ماهی های مناطق شمالی کشورمان ودر دو نوعکپور و کفال،برای ماهی های دودی و سفید و کپور،برای ماهی هایشور تهیه شدند.حدود 3 محیط برای جداسازی باکتریهای این نمونهها انتخاب شدند.محیط MA با اسیدیته 7:2 ونمک 35 % و MH بانمک 10 %و اسیدیته 7:5 که تفاوتش با MA درمیزان درصد نمک میباشدو محیط SWNA نیز با pH حدود 6:5 و نمک 35 %در نظر گرفته شدکه تفاوتش با محیط MA در نوع نمکهای به کار رفته بودند. از این نمونهها 109 سویه جدا شدند که حدود 65 سویه از محیط MA و حدود 21سویه از SWN وحدود 23 سویه از MH جداسازی شدند با انجام تستKOH ورنگ امیزی گرم حدود 108 سویه گرم مثبت و 1 سویه گرممنفی بودند.نتیجه: انجام تست های آنزیمی سویه هابرای 8 آنزیم بررسی شد. از حدود109 سویه 17 سویه یکتیناز مثبت و 78 سویه آمیلاز مثبت و 43 سویهپروتئاز مثبت و 29 سویه لیپاز مثبت و 28 سویه سلولاز مثبت و 68 سویهدئوکسی ریبونوکلئاز مثبت و 105 سویه اینولیناز مثبت بودند وهیچ کدامفعالیت پکتینازی نداشتند.بحث: به نظر می رسدکه اکثریت جمعیت باکتریهای مولد آنزیمهایهیدرولازی موجود در ایننمونه هامتعلق به باکتری های گرم مثبت اسپوردار هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ترسیم نمودارهای پایدار فازها برای سیستم (فلز – اکسیژن و گوگرد) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ترسیم نمودارهای پایدار فازها برای سیستم (فلز – اکسیژن و گوگرد) در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ترسیم نمودارهای پایدار فازها برای سیستم (فلز – اکسیژن و گوگرد) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ترسیم نمودارهای پایدار فازها برای سیستم (فلز – اکسیژن و گوگرد) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ترسیم نمودارهای پایدار فازها برای سیستم (فلز – اکسیژن و گوگرد) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1374

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

محمدحسین شریعت – بخش مهندسی مواد – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
سیداحمد بهگزین – بخش مهندسی مواد – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
احسان مرزبان راد – بخش مهندسی مواد – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

خوردگی فلزات و آلیاژها در دماهای بالاو اتمسفری که دارای ترکیبات گوگردی و اکسیژن باشد، محصولات مختلفی را بوجود می آورد. این محصولات بسته به شرایط موجود (دما، فشار و ترکیب گاز) می تواند شامل سولفیدهای مختلف، سولفاتها، اکسی سولفاتها و یا اکسیدهای مختلف فلز مورد نظر باشد. بعنوان نمونه به واکنشهای زیر توجه شود.
Ni + 3/2O2 = NiO
3Ni + S2 = Ni3S2
Ni + 3/2S2 = NiS
Ni + s2 = NiS2
Ni + 1/2S2 + 2O2 = MiSO4
البته در مورد بعضی از فلزات، بخصوص فلزات واسطه تعداد سولفورها بسیار زیاد می باشند. (در مورد نیکل می توان علاوه بر سولفورهای فوق به سولفورهایی چون Ni3S2 ± X , Ni1-x S , Ni3S4 , Ni7S6 اشاره نمود.
جهت بررسی مساله خوردگی در دمای بالا عامل اولی که باید مورد بررسی قرار گیرد تعیین محصول خوردگی است. برای این کار می توان از روشهای ازمایشگاهی کمک گرفته و آنالیز دقیق محصول را بدست اورد. اما اگر بخواهیم محصول خوردگی را به چیز دیگری تبدیل کنیم چه باید کرد؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید