دانلود مقاله استفاده از روش FRS به منظور تخمین ضخامت لایه کدر ورودی به مخزن سد دز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله استفاده از روش FRS به منظور تخمین ضخامت لایه کدر ورودی به مخزن سد دز در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از روش FRS به منظور تخمین ضخامت لایه کدر ورودی به مخزن سد دز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از روش FRS به منظور تخمین ضخامت لایه کدر ورودی به مخزن سد دز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از روش FRS به منظور تخمین ضخامت لایه کدر ورودی به مخزن سد دز در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

حمید خاکزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم جباری – استاد یار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اندازه گیری های انجام گرفته بر روی سد بتنی دز چنین نشان می دهد تا کنون بیش از 650 متر مکعب رسوب در مخزن ته نشین شده و در نزدیکی بدنه سد رقوم رسوبات تا حدود 260 متر بالا آمده و فاصله بسیار کمی تا دهانه نیروگاه دارد . این امر باعث گردیده که در هنگام وق وع بارندگی و پیدایش جریان غلیظ در مخزن، جریان ورودی به نیروگاه گل آلود باشد . در همین راستا لزوم تخمین ضخامت لایه گل آلود ورودی به مخزن این سد احساس می شود . مدلFRSاز تلفیق مشاهدات زمین شناسی با معادلات حاکم بر حرکت جریان و رسوب حاصل شده است . اینمدل برای تعیین کمیت های مرتبط با جریان گل آلود مانند تعیین غلظت رسوبات در مسیر جریان، تخمین ضخامت لایه کدر و ; کاربرد دارد .این مدل از سه بخش اصلی تشکیل شده است : 1)مدل رسوب گذاری- جریان(S/F) که میزان رسوب گذاری مواد معلق متشکل از ذرات با اندازه هایمختلف را، مشخص می کند . 2) مدل غلظت – ویسکوزیته(C-V) که به وسیله آن ، چگالی و ویسکوزیته رسوبات به صورت تابعی از غلظت رسوباتتعیین می کند . 3) مدل جریان لایه متوسط (شبه دو بعدی ) که مشخصات حرکت جریان گل آلود را بر اساس سه معادله اساسی بقاء جرم سیال، بقاء اندازه حرکت و بقاء جرم رسوب بیان می کند . در شبیه سازی کامپیوتری، این روابط باید به صورت همزمان حل شوند تا زمانی که سرعت جریان و یا غلظت رسوبات تقریبا برابر صفر شود. در این مقاله با استفاده از روشFRSضخامت لایه کدر در نقاط نقاط مختلف مخزن بر حسبزمان تعیین و نتایج با ندازه گیریهای میدانی در مخزن سدر دز مقایسه گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تغییرات پوشش سطحی برف با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مورد:حوضه ابریز خراسان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تغییرات پوشش سطحی برف با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مورد:حوضه ابریز خراسان در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تغییرات پوشش سطحی برف با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مورد:حوضه ابریز خراسان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی تغییرات پوشش سطحی برف با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مورد:حوضه ابریز خراسان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تغییرات پوشش سطحی برف با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مورد:حوضه ابریز خراسان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

غلامحسین اسکانی کزازی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه جغرافیای طبیعی شهر ری ایران
مریم حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
ابراهیم فتاحی – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

در حوضه های کوهستانی کشور بخش عمده ای از بارشها به صورت برف بوده که طبق بررسیهای انجام شده حدود 60 % آبهای سطحی و 57 % آبهای زیرزمینی کشور در مناطق برفگیرقرار دارند که از آب حاصل از ذوب برفتغذیه می کنند. ذخیره برف زمستانی از جمله منابعی است که برخلاف باران می توان برای فصل بهار و تابستان روی آن برنامه ریزی کرد . فاصله زمانی بین مراحل ریزش و انباشت تا ذوب برف این امکان را می دهد که با اندازهگیری ویژگیهای برف، مقدار رواناب حاصل از ذوب برف را برآورد نمود. در این مطالعه به منظور پایش سطح پوشش برف حوضه آبریز خرسان از داده های سنجندهMODISطی دوره آماری 9 ساله2000-8استفاده شده است به منظور تشخیص سطوح پوشیده شده برف ، از شاخصNDSIاستفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که با توجه به دقت زمانی و مکانی تصاویر ماهواره ایMODISو قابل دسترس بودن این تصاویر از طریق اینترنت،استفاده از آنها ابزاری مناسب جهت مطالعه پایش سطح پوشش برفی می باشد، بنابراین با اجرای الگوریتمهای بکار رفته، می توان سطوح پوشش برف را به صورت بهینه مورد کنگاش قرار داد و از نتایج آن در مدیریت منابع آب، کشاورزی،گردشگری،مدیریت مخازن و سامانه های هشدار سیل استفاده شایان نمود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثر موتاژن های شیمیایی بر روی جوانه زنی بذر گل مارگریت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی اثر موتاژن های شیمیایی بر روی جوانه زنی بذر گل مارگریت در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر موتاژن های شیمیایی بر روی جوانه زنی بذر گل مارگریت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی اثر موتاژن های شیمیایی بر روی جوانه زنی بذر گل مارگریت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر موتاژن های شیمیایی بر روی جوانه زنی بذر گل مارگریت در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

فاطمه پورسعید اصفهانی – دانشجوی رشته بیوتکنولوژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
غلامرضا شریفی سیرچی – استادیار گروه بیوتکنولوژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته محیطی و علوم محیطی
علی باقی زاده – استادیار گروه بیوتکنولوژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته محیطی و علوم محیطی
علی غلامی اسفیدواجانی – دانشجوی رشته بیوتکنولوژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

مارگریت Shasta daisy (Chrysanthemum-superbum) از خانواده کمپوزیته است و گیاهی بوته ای، دائمی پابلند و دارای گلهای سفید است. نه تنها به عنوان گل شاخه بریده بلکه به عنوان گل باغی و همچنین برای کشت در فضای سبز کاربرد دارد. از آنجایی که برای تولید گل زینتی اولین مرحله، جوانه زنی مطلوب و قوی بذر گل است لذا به منظور بررسی جوانه زنی بذر این گل با هدف تولید گلی با بازارپسندی و سود اقتصادی بیشتر طرحی مبنی بر بررسی تیمارهای جهش زای شیمیایی بر جوانه زنی گل 07 % و سدیم آزاید با ،%03،% در سه دوز مختلف 01 ( EMS ) مارگریت در سال 1389 انجام شد. این بذور با اتیل متیل سولفانات دوزهای 05،1،5 میلی مولار تیمارشد وبرای مقایسه، تیمار های شاهد نیز در نظر گرفته شد. و درصد جوانه زنی آنها محاسبه گردید این آزمایش در مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان انجام شد. نتایج نشان داد بین تیمارهای مختلف EMS اختلاف معناداری وجود دارد و تیمار در مقایسه با تیمار سدیم آزاید اثر منفی بیشتری بر روی جوانه زنی گیاه مارگریت دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اودپیوس و جستجوی معنا در دنیای تراژیک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اودپیوس و جستجوی معنا در دنیای تراژیک در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اودپیوس و جستجوی معنا در دنیای تراژیک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اودپیوس و جستجوی معنا در دنیای تراژیک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اودپیوس و جستجوی معنا در دنیای تراژیک در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی معناداری زندگی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی بارچانی – کارشناس ارشد فلسفه غرب دانشگاه اصفهان

چکیده:

آیا انسان در دنیای تراژیکی که برای او دستخوش رویدادهای ویرانگر، رنج آور، دهشتناک و مرگ آور است، می تواند معنایی برای زیستن خویش داشته باشد؟ ادبیات فلسفی جهان بویژه تراژدی های یونان باستان همواره صحنه مواجهه انسانها با چنین چالشی بوده است که تراژدی «اودیپوس شاه» که سوفوکلس آنرا درسال 420 ق م نگاشته، از جمله مهمترین این نمونه هاست. دراین مقاله با بررسی و تأمل دراین تراژدی نشان خواهیم داد که در دنیای تراژیک تنها در صورتی فرد می تواند معنای زندگی اش را کشف کند و نیز به زندگی اش معنا ببخشد که قهرمانی تراژیک باشد از اینرو براساس تفاسیر ارسطو به تبیین شخصیت اودپیوس بعنوان قهرمان تراژیکی می پردازیم که طی فرایند تراژدی دچار خطا، دگرگونی، بازشناخت و واقعه درد انگیز می گردد. سپس با استناد به متن تراژدی نشان می دهیم که اودیپوس مفهوم غایی، معنا و رسالت زندگی اش را درکشف حقیقت و آفرینش خویشتن می گذارد. یعنی او از یکسو با اتخاذ رویکردی حقیقت جویانه و دانایی محورانه گام در راه خودشناسی خویشمی گذارد و از سوی دیگر با مسئولیت و وظیفه گرایی که ناشی از با معنا بودن زندگی اوست به کشف علت طاعون وارده بر مردمش درشهر تبس و تلاش جهت رهایی آنان از مصیبت می پردازد و بدینگونه رسالت زندگی اش را انجام می دهد؛ «اینکه نمی خواهد حقیقت را نادانسته رها کند» و اینچنین استکه او در نظر مردم سرزمینش «نخستین مردمان»، «رهایی بخش مردم»، «برترین آدمیان» و «انسانی واجد فضلیت» نام می گیرد و هرچند درپایان چشمِ ظاهر خویش را برظلمت ژرف چنین دنیایتراژیکی می بندد اما چشم باطن برجهان می گشاید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله محاسبه فرکانس طبیعی تیرهای ترکدار با استفاده از روش مکانیک شکست در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله محاسبه فرکانس طبیعی تیرهای ترکدار با استفاده از روش مکانیک شکست در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله محاسبه فرکانس طبیعی تیرهای ترکدار با استفاده از روش مکانیک شکست در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله محاسبه فرکانس طبیعی تیرهای ترکدار با استفاده از روش مکانیک شکست در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله محاسبه فرکانس طبیعی تیرهای ترکدار با استفاده از روش مکانیک شکست در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

حسن قربان کریمی – دانشجوی دکترای سازه دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل عربزاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدتقی کاظمی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ترک در اعضا سازه می تواند باعث ایجاد معایب و یا کاهش عمر مفید آن گردد. برای جلوگیری از این امر، باید روش درستی اتخاذ گردد زیرا طراحی دست بالا باعث صرف هزینه زیادی می شود و همچنین طراحی دست پایین پیامد شکست فاجعه انگیزی را به دنبال دارد. از جمله سازه های که بررسی ترک و ایمنی در آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تیرهای بتنی می باشد. داشتن فرکانس طبیعی تیرهای ترک دار وقتی تحت نیروهای سیکلی، نظیرنیروگاه ها قرار می گیرند حائز اهمیت می باشد زیرا در مواردی خصوصا نسبت طول به دهانه تیز از 4 کوچکتر باشد، اختلاف فرکانس طبیعی تیر ترک دار با تیر بدون ترک به 30 می رسد. در صورتی که در آنالیز و طراحی ترک موجود در تیر در نظر گرفته نشود ممکن است پدیده تشدید یا رزونانس ایجاد شده و کاربری سازه مختل گردد. در این مقاله یک روش نظری معرفی شده و با استفاده از روش مکانیک شکست و اصل هامیلتون، معادله دینامیکی حاکم بر تیر با در نظر گرفتن اثر تغییر شکل برشی و اینرسی دورانی بدست می آید. سپس فرکانس های طبیعی تیر با فرکانس هایتیر بدون ترک مقایسه می گردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله یافتن بهترین مکان گردشگری شهربابل بامدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله یافتن بهترین مکان گردشگری شهربابل بامدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله یافتن بهترین مکان گردشگری شهربابل بامدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله یافتن بهترین مکان گردشگری شهربابل بامدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله یافتن بهترین مکان گردشگری شهربابل بامدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 20
نویسنده(ها):
سیدمجتبی کاوسی داودی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم و تحقیقات
محمد گلابیان – دانشجوی کارشناس ارشدایوانکی
شکوفه فلاح نرگس – کارشناس ارشددانشگاه علوم و تحقیقات
سیدعلی حسینی متی کلایی – مدرس دانشکده فنی وحرفه ای امام صادق (ع)بابل دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده:
مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعتی دنیا به شما رمیرود بسیاری ازکشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درامد اشتغال رشد بخش خصوصی و توسعه ساختارهای زیربنایی میدانند امروزه بهترین بخش ازاوقات فراغت افراد درجوامع گوناگون به گردشگری اختصاص یافته است ازاین رو درجنبه های گوناگون زندگی بشریت معاصر تاثیر فراوان میگذارد شهرتاریخی بابل علیرغم داشتن جاذبه های گردشگری فراوان خود نتوانسته آنطور که باید جایگاه توریستی خود را درمیان شهرهای همسایه بدست آورد هدف این مقاله شناسایی مکانهای مناسب دراین شهر ازطریق رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و باقصد برندگزاری و بازاریابی گردشگری است دراین تحقیق بااستفاده ازروش AHP روش تحلیل سلسله مراتبی و به کارگیری نرم افزار expert choice پس ازتعریف معیارهایی که درآن اهمیت هرکدام ازمعیارها که ترکیبی ازمعیارهای کمی و کیفی است به انتخاب گزینه برتر ازلحاظ گردشگری دراین شهرستان می پردازیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه اثرافزودن پودر تفاله گوجه فرنگی و پودر تفاله چغندرقند بر خواص فارینوگرافی خمیر نان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقایسه اثرافزودن پودر تفاله گوجه فرنگی و پودر تفاله چغندرقند بر خواص فارینوگرافی خمیر نان در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه اثرافزودن پودر تفاله گوجه فرنگی و پودر تفاله چغندرقند بر خواص فارینوگرافی خمیر نان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقایسه اثرافزودن پودر تفاله گوجه فرنگی و پودر تفاله چغندرقند بر خواص فارینوگرافی خمیر نان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه اثرافزودن پودر تفاله گوجه فرنگی و پودر تفاله چغندرقند بر خواص فارینوگرافی خمیر نان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

فرناز سریری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
مهسا مجذوبی – استادیار بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
عسگر فرحناکی – استادیار بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
جلال جمالیان – استاد بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، تفاله گوجه فرنگی و چغندرقند پس از آماده سازی اولیه، با درصدهای مختلف ( 7،5،3،1،0 و 10 درصد وزنی آرد) به آرد افزوده شد وسپس خواص فارینوگرافی و میزان جذب آب در نمونه ها بررسی و مقایسه گردید. نتایج آزمون فارینوگراف نشان می دهد که با افزایش درصد تفاله،میزان جذب آب در آرد و خمیر افزایش می یابد که به دلیل میزان قابل توجه فیبر و توانایی آن در جذب و نگهداری رطوبت می باشد. همچنین باافزایش درصد تفاله چغندرقند، زمان رسیدن، گسترش و ثبات خمیر افزایش، در صورتیکه در تفاله گوجه فرنگی کاهش می یابد. شاخص مقاومت به اختلاط و نرم شدن خمیر، با افزایش درصد تفاله چغندرقند کاهش، ولیکن در تفاله گوجه فرنگی افزایش می یابد، که تفاوت در نوع و مقدارهیدروکلوئیدهای موجود در این دو نوع تفاله می تواند دلیلی بر بروز خواص رئولوژیکی متفاوت باشد. همچنین پس از رنگبری نمونه های حاوی 7% تفاله، با استفاده از هیدروژن پراکسید قلیایی، افزایش جذب آب و بهبود خواص فارینوگرافی در هر دو نوع تفاله مشاهده گردید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تونل باد و کاربردهای آن در کشاورزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تونل باد و کاربردهای آن در کشاورزی در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تونل باد و کاربردهای آن در کشاورزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تونل باد و کاربردهای آن در کشاورزی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تونل باد و کاربردهای آن در کشاورزی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت م
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تونل باد یکی از مهم ترین ادوات اندازه گیری خواص آئرودینامیکی است، که با به جریان انداختن هوا در سرعت های مختلف قادر به اندازه گیری سرعت حد و ضریب کشش می باشد . تونل های باد معمولا از قسمت های محرک هوا، مقطع آزمایش، خطی ساز، نازل و پخش کننده تشکیل و بر اساس نحوه استقرار(عمودی یا افقی)، نوع مدار (باز، بسته) و محدوده سرعت در مقطع آزمایش تقسیم بندی می شوند. تونل باد امروزه در کشاورزی دارای کاربردهای گوناگونی است . از تونل باد می توان برای تعیین سرعت حد محصولات کشاورزی استفاده نمود، می توان مقاومت محصولات گلخانه ای در مقابل جریان هوا را جهت تامین سرعت مناسب هوا برای تهویه ی گلخانه تعیین کرد. همچنین برای مدل سازی خوابیدگی محصول در مزرعه به وسیله ی باد، تعیین فرسایش بادی خاکها و ; از تونل باد استفاده می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عوامل موثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریانمطالعه موردی بانک شهر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله عوامل موثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریانمطالعه موردی بانک شهر در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عوامل موثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریانمطالعه موردی بانک شهر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله عوامل موثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریانمطالعه موردی بانک شهر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عوامل موثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریانمطالعه موردی بانک شهر در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
امین خوران – دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، مشهد

چکیده:
با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته اند و صنعت بانکداری به سرعت در حال تغییر است. توجه روزافزون بانک های بزرگ در کشورهای مختلف، به ارائه خدمات بانکی از طریق کانال های الکترونیکی و توسعهبانک ها و موسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است. استفاده از فناوری اطلاعات توسط بانک ها در جهت بهبود ارائه خدمات در سراسر دنیا در حال افزایش است. نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد کرده است. با توجه به گسترش استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی در بانکداری، امروزه بانکداری الکترونیکی یکی از مهمترین ابزارهایی است که با جذب و بکارگیری صحیح، دقیق و سریع آن می توان در عرصه پر رقابت امروز پیروز شد. تحقیقات گذشته بیشتر بر توسعه تکنولوژی تاکید داشتند اما امروزه تحقیقات به سمت تحقیقات مبتنی بر مشتریان حرکت کرده است.تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات و داده ها، یک تحقیق پیمایشی محسوب می گردد. همچنین با توجه به این که به منظور گردآوری داده ها در یک مقطع از زمان (دی، بهمن و اسفند 2931 ) نمونه گیری انجام شد، این پژوهش از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. این تحقیق سعی بر آن دارد تا با اولویت بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیک، بسترهای لازم برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و پذیرش این خدمات توسط مشتریان را فراهم سازد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک شهر در شهرستان مشهد می باشند و نمونه گیری، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق که مبتنی بر آزمون های آماری انجام شده می باشد، نشان می دهد که دو عامل مسائل امنیتی و تجربه اینترنتی بیشترین میزان تاثیرگذاری را بر استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیک دارند. از اینرو بانک ها و بانکداران به منظور افزایش تمایل مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک باید از طریق راه کارهای ارائه شده در این پژوهش، منابع و توجه خود را در راستای بهبود این عوامل متمرکز کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله توسعه و بکارگیری مدلهای مدیریت پورتفولیوی پروژه جهت افزایش فضای سبز، زیباسازیو بهبود مبلمان شهری در شهرداریها )مطالعه موردی: شهرداری بانه( در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله توسعه و بکارگیری مدلهای مدیریت پورتفولیوی پروژه جهت افزایش فضای سبز، زیباسازیو بهبود مبلمان شهری در شهرداریها )مطالعه موردی: شهرداری بانه( در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توسعه و بکارگیری مدلهای مدیریت پورتفولیوی پروژه جهت افزایش فضای سبز، زیباسازیو بهبود مبلمان شهری در شهرداریها )مطالعه موردی: شهرداری بانه( در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله توسعه و بکارگیری مدلهای مدیریت پورتفولیوی پروژه جهت افزایش فضای سبز، زیباسازیو بهبود مبلمان شهری در شهرداریها )مطالعه موردی: شهرداری بانه( در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله توسعه و بکارگیری مدلهای مدیریت پورتفولیوی پروژه جهت افزایش فضای سبز، زیباسازیو بهبود مبلمان شهری در شهرداریها )مطالعه موردی: شهرداری بانه( در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
هیرش سلطان پناه – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،
عادل فاطمی – استادیار گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،
نژاد جهانی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،

چکیده:
با محدودیت روزافزون منابع در مقایسه با حجم نیازها و توقعات بشری، اختصاص بهینه منابع موجود به پروژه های منتخب درسازمانهای پروژه محور و از جمله در شهرداریها اهمیت زیادی یافته است.در این مقاله با ملاحظه الگوهای مختلف، مدلی توسعه یافته متناسب با ساختار و ماموریت شهرداریها ارائه گردیده است. در مراحلمختلف این مدل ابتدا با روشهای کمی پایگاه دانش پروژه های شهرداری تکمیل می گردد و با استفاده از روشهای متنوعی مانندطوفان مغزی، چک لیست، Q-sort ، و; در گامهای مختلف غربالگری و انتخابهای اولیه انجام می شود.با تشکیل کمیته های تخصصی و عموماً مبتنی بر خبرگی و قضاوت کارشناسی مراحل مختلف مدل و تعیین شاخصها و امتیاز دهیبه پروژه افزایش فضای سبز، زیباسازی و بهبود مبلمان شهری صورت می گیرد و با استفاده از روش آماری تاپسیس پروژه مربوطبه این هدف اولویت بندی می شود و در نهایت کمسیون مافوق که متشکل از اعضای شورای شهر و شهردار و معاونین شهردارهستند و با در نظرگرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و غیره و بررسی پیش نیازی و هم نیازی و اثر متقابلپروژه ها، اولویت بندی نهایی و تهیه سبد مناسب پروژه ها صورت می گیرد.در این مقاله هدف اصلی دستیابی به مدلی توسعه یافته و اجرایی از مدیریت پورتفولیوی پروژه متناسب با شهرداریها می باشد وهمچنین شناسایی شاخص های انتخاب پروژه، ایجاد زمینه پژوهش های کاربردی بیشتر در نظام برنامه ریزی و آینده نگاری درشهرداریها و نیز پیاده سازی مدل ارائه شده جهت افزایش فضای سبز، زیباسازی و بهبود مبلمان شهری در شهرداری بانه از دیگراهداف پژوهش می باشند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید