دانلود پروژه مبانی اصلاح نژاد آبزیان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه مبانی اصلاح نژاد آبزیان در فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مبانی اصلاح نژاد آبزیان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروژه مبانی اصلاح نژاد آبزیان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه مبانی اصلاح نژاد آبزیان در فایل ورد (word) :

مبانی اصلاح نژاد آبزیان

این محصول در قالب فایل word و در 111 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

دانلود پروژه مبانی اصلاح نژاد آبزیان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب :

مقدمه

سرآمد ، نخبه (Nick)

منابع

مقدمه

breeding = The Production of yong Form animals

(Propagtion) تكثیر

تاریخچه اصلاح دام

تعریف اصلاح دام

صفات مهم اقتصادی در دام ها و طیور عبارتند از

اصلاح دام در ایران

مروری بر اصلاحات ژنتیك

در كاریوتاپینگ دو نكته حائز اهمیت است

صفات كمی كیفی و تفاوت آن ها

جدول تفاوت برخی از آن ها

كروموزوم ها : (Chromosome)

سانترومر وسط

سانترومر نزدیك به انتها

مراحل تهیه گسترش های كروموزومی در ماهیان

2- هیپوتونیزه كردن سلول ها

تعاریف كلی در خصوص ژنتیك و كاربرد آن ها در اصلاح دام

تعریف صفت (Trait)

1-ژن های وابسته به جنس

رنگی Maculatus

Recessive : صفت مغلوب

dominant : صفت بارز

2- ژن ها یا صفت محدود به جنس : Sex- Limited Gene or Trait

3- صفت متأثر از جنس Sex influenced traits

2- هیپوتونیزه كردن سلول ها(سلول آب جذب كرده و تورژسانس می كند)

3- تثبیت سلولی Lixtion

4-پرتاب سلولی

5- رنگ آمیزی

6- عكسبرداری از گسترش های كروموزومی و پس تهیه كاریوتایپ از آن ها.

معضلات مكنه در كاریوتایپ

ژنتیك جمعیت Papulation Genetic

مروری بر قانون احتمالات

قوانین مهم كه كاربرد اساس در ژنتیك و اصلاح نژاد دارند عبارتند از

تعیین جنسیت در ماهیان Sex- determination

فراوانی ژنوتیپ

1- فراوانی ژن

– فراوانی آلل

ژن های كشنده : Lethal Genes

الف) ژن های كشنده بارز در ماهی تیلاپیا

1- تولید جمعیت های تك جنس : mona sex

2- تولید ماهیان یك شكل Uniform(هم شكل)

3- تولید ماهیان مناسب برای پروار بندی

4- تولید نژادها و یا سویه های جدید

5- تولید ماهیان دو رگه برای ذخیره سازی در پیكره های آبی

بهبود ژنتیكی حاصل از دورگه گیری

تفاوتHybridization و Grossbreeding

Crossbreeding آمیخته گری : در دو جنس یا خانواده مخالف

طراحی برنامه های آمیخته گری

انواع برنامه های آمیخته گری

1- آمیزش دو نژادی (Two bread Cross)

2- آمیزش بازگشتی Top Crossing

3- آمیزش پس گردBack crossing

به‌گزینی تكراری

آمیزش 3 نژادی

علل تنوع فنوتیپی Phenotypic Variation

الف) تنوع ژنتیكی (تنوع وراثت ، واریانس ژنتیكی

آیا محیط مهمتر است یا وراثت

اثر متقابل یا اینتراكشن interaction

فنوتیپ های كمی

1- زمان ظاهر شدن اثرات فنوتیپی ژن ها

پلیوتروپی (Pleiotrope)

آزمون نتاج Progeny Testeing

وراثت پذیری Hertability

خصوصیات وراثت پذیری

آمیزش خویشاوندی (inbreeding)

آمیزش خویشاوندی – افزایش خلوص ژنیتیكی نه فراوانی ژن‌ها

افت : Depression

كاربردهای آمیزش خویشاوندی

به گزینی (Selection)

عوامل مؤثر بر پیشرفت انتخاب

برنامه های به‌گزینی

1- عدم به‌گزینی No Selection

2- به گزینی جهت دار (Selection) ، Directiona

3- به گزینی متوالی Tandem Selection

4- حذف مستقل Independent calling

پاسخ به به گزینی Response of selection

روش های تغییر جنسیت

ماده زایی (Feminisation)

نرزاییMascalinisation

Sterilisation عقیم كردن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید