دانلود شبیه سازی CFD اثر میدان مغناطیسی و کسر حجمی ذرات پراکنده بر تشکیل زنجیره ذرات در سیال MR در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شبیه سازی CFD اثر میدان مغناطیسی و کسر حجمی ذرات پراکنده بر تشکیل زنجیره ذرات در سیال MR در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبیه سازی CFD اثر میدان مغناطیسی و کسر حجمی ذرات پراکنده بر تشکیل زنجیره ذرات در سیال MR در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شبیه سازی CFD اثر میدان مغناطیسی و کسر حجمی ذرات پراکنده بر تشکیل زنجیره ذرات در سیال MR در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شبیه سازی CFD اثر میدان مغناطیسی و کسر حجمی ذرات پراکنده بر تشکیل زنجیره ذرات در سیال MR در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سیالات مگنتورئولوژیکال سوسپانسیون های کلوئیدی هستند که شامل ذرات مغناطیسی پراکنده داخل فازسیال پیوسته می باشند. در اثر اعمال میدان مغناطیسی، ذرات پراکنده در جهت میدان تشکیل آرایشزنجیروار می دهند. زنجیره های تشکیل شده مهم ترین عامل در تغییرات خواص رئولوژیکی سیالاتمگنتورئولوژیکال می باشد. در این مقاله، با استفاده از شبیه سازی CFD ، اثر دو عامل شدت میدانمغناطیسی و کسر حجمی ذرات پراکنده بر روی تشکیل زنجیره ها مورد بررسی قرار گرفته است و نشانداده شده است که هرچه شدت میدان مغناطیسی و کسر حجمی ذرات پراکنده بیشتر باشد، تعدادزنجیره های بیشتری تشکیل می شود و در عین حال زنجیره های تشکیل شده شامل تعداد بیشتری از ذراتمی باشند. در نتیجه افزایش شدت میدان مغناطیسی خارجی و افزایش کسر حجمی ذرات پراکنده باعثنیرومندتر شدن پدیده مگنتورئولوژی می گردد و در نتیجه تغییرات خواص رئولوژیکی سیال تسریع وتشدید می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید