دانلود بررسی میزان تاثیر موسیقی آرام بخش بر دقت دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران مرکزی منطقه 13 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی میزان تاثیر موسیقی آرام بخش بر دقت دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران مرکزی منطقه 13 در فایل ورد (word) دارای 163 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی میزان تاثیر موسیقی آرام بخش بر دقت دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران مرکزی منطقه 13 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی میزان تاثیر موسیقی آرام بخش بر دقت دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران مرکزی منطقه 13 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی میزان تاثیر موسیقی آرام بخش بر دقت دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران مرکزی منطقه 13 در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی میزان تاثیر موسیقی آرام بخش بر دقت دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران مرکزی منطقه 13 در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه

چکیده………………………….. 1

مقدمه …………………………. 3

بیان مسئله……………………… 7

اهمیت پژوهش…………………….. 19

هدف پژوهش………………………. 20

پرسش پژوهش……………………… 20

فرضیه پژوهش…………………….. 20

تعاریف مفهومی…………………… 21

تعاریف عملیاتی………………….. 21

فصل دوم : پیشینه تحقیق

هنر درمانی……………………… 23

تعریف هنر………………………. 24

تعریف کنونی هنر درمانی…………… 25

بیانیه هنر درمانی آمریکا…………. 27

هنر درمانی به عنوان یک تخصص………. 27

تاریخچه………………………… 29

سرآغازها……………………….. 31

وضعیت موجود ……………………. 35

جایگاه تئوری هنر درمانی………….. 37

روش شناسی در هنر درمانی………….. 41

تعریف موسیقی درمانی……………… 44

موسیقی درمانی چیست ؟…………….. 48

موسیقی درمانگر کیست ؟……………. 50

بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟.. 51

بهره مندی از موسیقی درمانی……….. 52

چه نوع پژوهش هایی وجود دارد ……… 52

آیا برای موسیقی درمانی استعداد و دانش موسیقی لازم است ؟ 53 آیا تأثیر موسیقی کلاسیک در درمان بیشتر از انواع موسیقی است ؟ 53 اهداف موسیقی درمانی……………………… 55

فهم موسیقی……………………… 56

پژوهش هایی در زمینه تأثیر موسیقی درمانی 57

استفاده از موسیقی درمانی در برنامه های درمان اضطراب 58

اصول موسیقی…………………….. 59

یک نمونه از سبک درمان……………. 60

آمادگی…………………………. 61

شنیدن موسیقی……………………. 62

جمع آوری و جذب انرژی ……………. 63

تغییر حب های شفا بخشی……………. 64

ابزار اصلی موسیقی درمانی…………. 65

زبان عملیات عالی نفر…………….. 69

تأثیر علمی لالایی…………………. 71

پیدایش صوت……………………… 73

هوش تجسمی………………………. 75

تجدید حیات صوتی…………………. 76

چگونه موسیقی بر روی تأثیر می گذارد ؟. 78

شما دارای ضرب آهنگ هستید…………. 81

بالا بردن سرعت یادگیری……………. 82

گوش دادن به موسیقی………………. 83

شنیدن اصوات…………………….. 84

دیدن صوت……………………….. 86

هنر شنیدن………………………. 87

گوش راست و گوش چپ……………….. 88

گوش و حالات بدن………………….. 88

دو چنگ هماهنگ…………………… 89

صدا درمانی……………………… 90

داستانهای شفابخش معجزه آسا……….. 90

اختلال کمبود توجه………………… 92

بیماری آلزایمر ( فراموشی )……….. 97

چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی….. 100

طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی…….. 105

تم های آرام بخش…………………. 110

موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران.. 114

توجه ( دقت )……………………. 115

توجه انتخابی……………………. 117

عوامل تعیین کننده انتخاب محرک…….. 118

همبسته های فیزیولوژیایی توجه……… 120

تقسیم بندی دقت………………….. 121

شرایط دقت………………………. 122

اقسام دقت………………………. 124

عوامل مؤثر بر دقت……………….. 127

ابزار سنجش دقت………………….. 131

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه………………………….. 133

نمونه و روش نمونه گیری…………… 133

روش پژوهش………………………. 133

ابزار و وسایل اندازه گیری………… 133

روش انجام آزمون…………………. 134

روش نمره گذاری………………….. 135

روشهای آماری……………………. 135

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه………………………….. 137

– جدوال و نمودارها……………… 138

فصل پنجم: نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها

موسیقی درمانی…………………… 143

موسیقی ………………………… 143

جامعه و نمونه…………………… 144

ابزار سنجش……………………… 144

نتایج تحقیق…………………….. 145

نظر پژوهشگر…………………….. 146

محدودیت ها……………………… 147

پیشنهادات………………………. 147

منابع …………………………. 149

ضمائم………………………….. 151

چکیده

در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران در سال تحصیلی 1387 پرداخته شد ، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی در سال تحصیلی 88 – 1387 می باشد که از این گروه تعداد 50 نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که برای 25 نفر از این گروه موسیقی اجرا شده و برای 25 نفر اجرا نشده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است .

ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می باشد که با استفاده از روشهای آماری به بررسی داده ها پرداخته ، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است :

بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت شنیدن موسیقی آرام بخش بدلیل عدم کنترل عوامل مزاحم و ………. نتوانسته بر افزایش دقت آزمودنی تأثیر داشته باشد .

مقدمه

برای مواجهه شدن با سوالات بی شمار این جهان درهایی از رنج های بی شمارش راهی جز رشد هوشیارانه ای برای پیمودن نیست . این هوشیاری ، آن نوع هوشیاری است که از خلال رویا شدن حس زیبا شناسی و ادراک آن حاصل می شود و تداوم می یابد .

این هوشیاری روح شناخت زیبائی های این جهان را در زبان موسیقی ، زبان رقص ( ریتم حرکت) و زبان شعر که به بیانی مهربان ترین و شاید عاشقانه ترین پیام های خلقت می باشند ، بازشناسی می کند و آنها را بعنوان فرزندان هنر به قالب هویت می کشاند و پیام آنها را به زبان رنگ – شکل – طراحی – نقاشی و نور و ………. تفسیر نموده و با نهادو درون انسان و هستی پیوند می دهد و معنا می کند ( کنگره هنر درمانی ، 1385 )

هنر این چشمه زاینده که آب حیات از آن می جوشد ، دارای ارزش جاودانگی و بخشیدن حیات ابدی است . هر کس بخواهد حیات جاودانه بیابد باید در آن وارد شود و شستشو کند . تمام کائنات و عالم خلقت غرق در دریای هنرند و با صدا و رقص و حرکت ، سجود خود را در برابر سازنده خود بجا آورده و نماز می گذارند .

موسیقی

موسیقی نیازی فیزیولوژیک ، ذهنی ، احساسی ، اجتماعی ، فرهنگی در زندگی انسان است و از این طریق نیازهای ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است .

موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد . ریتم ، محرک بیولوژیک و ملودی لذّت خوشی و خیال انگیزی است . به این دلیل کوچکترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد .

از آغاز نوزادی بدون آن که آموزشی در کار باشد توجه به ریتم وملودی وجود و مغز به هماهنگی ، نظم و سازماندهی اصرار و گرایش دارد و موسیقی جلوه و تشابهی از این هماهنگی است .

موسیقی نیازی شناختی است . با توجه به موسیقی دنیایی از زیبائی ها ، رمز و راز صوت ها ، هماهنگی ها و وحدت اجزا و ارضای خیال انگیزی ها گشوده می شود و ذهن از ورود به تصورهای تازه ،الهام و خلق افکار جدید لذّت می برد . اندیشه ها و افکاری که در ذات دانش موسیقی وجود دارد وبا کنجکاوی بشر اندکی از آن کشف شده و دانش گسترده موسیقی امروزی را بوجود آورده است .

از سوی دیگر موسیقی با عناصر ذهنی مانند تخیّل ، حافظه ، تداعی ، الهام و …….. درآمیخته که در نتیجه آن مقوله ای شناختی بوجود آورده است.

امّا موسیقی بیش از هر چیزی نیازی عاطفی و احساسی است . موسیقی سیستم عواطف مغز را به سرعت تحریک می کند و به تحریک احساسی و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی منجر می شود و از همه مهم تر احساس ها را وسعت می بخشد .

هم چنین موسیقی نیازی اجتماعی است و همبستگی در ذات مطبوع آن وجود دارد . هر جا موسیقی جاری است گروهی در کنار هم جمع اند زیرا موسیقی به راحتی می تواند احساس ها و بیان مشترکی را در جمع بوجود آورد و نیروی عمومی را بر انگیزد . موسیقی نیروی همدلی است ، از آن می توان در تفاهم اجتماعی و سلیقه ملّی بهره جست .

هم چنین موسیقی زبان احساسی تاریخ و فرهنگ ، آیین ها و مراسم بشری است به خصوص آن گاه که کلام و نوشتار ناتوان بوده اند . در طول تاریخ موسیقی وسیله ارتباط و بیان نیاز و القای خواست ها بوده است . موسیقی از احساس برخاسته و با آن شکل و تحول یافته است . موسیقی هر ملتی معرف روحسه و سیر عاطفی و حالت روحی آن است . از این رو با شناخت موسیقی اقوام به روش ها و نگرشهای عاطفی و رفتاری آنها پی برد و رفتارهای احساسی آنها را پیش بینی کرد .

ریتم ها ، ملودی ها ، فواصل فیزیکی و گردشهای آهنگین موسیقی هر منطقه ای بر اساس طبیعت ، گنجایش ظرفیت عاطفی و نگرشهای حسی و حرکتی مردم آن شکل گرفته است .« زاده محمدی ، 1380 »

زمانی موسیقی در دست طبیبان نخستین برای تسخیر امراض و اشباح مزاحم و خروج آنها در هیجان ضرباهنگ و حرکات و آواهای موزون شفابخش بود و روزگاری دیگر در اندیشه یونانیان برای تنظیم هارمونی عناصر بدن به کار رفت و امروز در برداشتی علمی و کاربردی برای ایجاد نیروی زندگی ، سلامت و توانایی در مراکز گوناگون پزشکی ، روان پزشکی و زندگی روزمره مردم حضور یافته است .

امروز دیگر همه افراد از کوچک تا بزرگ ، آرام و بی قرار ، بیمار و سالم ، از فرد رنجور و مضطرب تا افسرده و …… از قوای آرام بخش و دلنشین موسیقی بهره می برند . (اشمیت تپرز ، ترجم زاده محمدی ، 1380 )

تم های آرام بخش ملایم یکنواخت و ریتم آن آرام است . این تم حالت عاطفی خاصی ندارد بعبارت دیگر شور و حالی بوجود نمی آورد و یا کسی را تحریک نمی کند و در خود فرو نمی برد ممکن است یک ملودی حالت دار مانند ملودی خرین ، فرد افسرده ای را آرامش دهد امّا این آرامش ناشی از ساختار ملودی نیست بلکه ناشی از شرایط زمان و احساس شنونده است . در واقع این ملودی آرام بخش مقطعی و مشروط است .

مهم ترین خصیصه ملودی آرام بخش این است که هیچ احساس و هیجان خاصی را القا نمی کند . ریتم وگردش های ملودیک آرام و یکنواخت آن در فواصل بزرگ کمک می کند تا از سرعت و فشار خیالات و هیجان ها و خستگی ها بکاهد و با آهسته کردن احساس و هیجان در گردشها و فواصل مطبوع وبزرگ حالتی آرام و خوشایند و بدون هیجان و غلبه احساسی ایجاد کند ( زاده محمدی ، 1381 )

بیان مسئله

موسیقی یکی از ابزارهای تربیتی اثر گذار زندگی معاصر است و هر کس ناگزیر به شکلی از آن استفاده می کند . پس فهم آن نیز جزء آموزش فکری مردم و از جمله وظایف آموزش و پرورش هر کشوری است . بی شک موسیقی موهبت و پرتویی الهی است و ضرورت وجود و استفاده از آن در تقدیر بشر و برنامه ریزی یزدانی قرار دارد و نیازی زیستی و سرشتی قوی پیشتوانه آن است که این گونه در زوایای گوناگون زندگی بشر از آموزش و تربیت و یادگیری تا نیایش و درمان و سرگرمی او نفوذ پیدا کرده است . موسیقی هم چون امواج دریا سراسر انرژی ، کشش وعلاقه ، دوستی ، محبت و جذابیت است . این انرژی و کشش وقتی از حد خود بگذرد امواج خروشان و طوفانی می شود که پریشان کننده است وانسان بدون قایق اندیشه در این دریای مواج ادوار خود گسسته ، خواهد شد .

موسیقی مانند یک زبان مطالعه و به دلیل همگانی بودن و نیاز عمومی به آن در واقع نوعی زبان مادری و درونی بشر است . زبانی که هر روز به صورت های مختلف ، کلمه ها ، و مفاهیم آن را می شنویم و حس می کنیم . شایسته آن است که قواعد ، اجزاء ، ترکیب و ارکان این زبان رایج را بشناسیم و با فهم و درایت به دنیای زیبا ، تصور و الهام های آن وارد شویم و زیبایی ، تجربه های عرفانی و الهامی وسیر روحی آن ها را احساس کنیم به همین دلیل فراگیری ارکان و اصول موسیقی جزء اهداف و برنامه های عالی آموزش و پرورش در تمامی مقاطع کشورهای پیشرفته جهان است و از نیازهای انسانی به شمار می رود .

موسیقی درمانی به مفهوم عالی و تجربی آن با گذر از تاریخ کهن و افسانه ای ، سرانجام با کوله باری از دانش و تجربه بعنوان رشته ای علمی و دانشگاهی به ثمر نشست و نیروی سیال و سحر انگیز موسیقی همگام با دانش پزشکی و روان شناسی به زندگی بشر نشاط ، سلامت و انرژی بیشتری بخشید .

موسیقی درمانی راه و روش استفاده از موسیقی برای ایجاد آرامش ، خوشی ، سلامت و توانایی فردی و اجتماعی است .

جامعه ایرانی علاقه مند و نیازمند موسیقی است . موسیقی بخشی از فضا ، مکان ، تاریخ و احساس اوست . در طول تاریخ ، روحیه ایرانی به هنر سرزنده و سازگار بوده است . تاریخ ایران بیش از هر صنعت دیگری با جلوه های هنر نمایان است . روحیه عاطفی حالت های شیدائی و ظرافت های احساسی و الهامی خمیر مایه خلاقیت های تاریخی هنر است . هنری که عشق ورزیدن ، وحدت و دلدادگی های متعالی اساس آن است .« زاده محمدی ، 1380 »

به عبارت دیگر جامعه ایران نیازمند ارتقای درک علمی از موسیقی و ترمیم فرهنگ شنوایی موسیقایی است تا از گردونه محدود احساسی خارج و بر فضای گسترده و فکورانه آن نظر پیدا کند و موسیقی را بفهمد و بخوبی در اختیار گیرد .

موسیقی درمانی یکی از جلوه های کاربردی موسیقی در زندگی عموم است . آشنایی با این رشته نیز می تواند استنبا و انتظار عموم از موسیقی را ارتقا بخشد و ذهن را بسوی کاربرد گسترده آن وارد سازد . « زاده محمدی ، 1380 »

پژوهش های متعددی تأثیر موسیقی را بر علایم حیاتی و هورمونهای بیماران جسمی از جمله جراحی ارتوپدی ، بی هوشی و دندان پزشکی نشان می دهد .

در تحقیقی جامع ، اسپینتج و دورو ( 1985 ) اثر موسیقی ضد اضطرابی ( آرام بخش ) بر ضربان نبض ، فشار سرخرگی خون ، سطح ترشح هورمون رشد ( GH ) ،سطح ترشح ACTH و سطح ترشح پرولاکتین در پلاسمای خون بررسی شد . 50 بیمار جراحی دندان ، با عنوان گروه آزمایش در هنگام درمان، موسیقی آرام بخشی شنیدند و در مقابل گروه موسیقی دریافت نکردند .

این اختلال ( ADD ) و هم چنین اختلال فقدان توجه در افراد بیقرار و ناآرام و بیش فعال ( ADHD ) در حدود 10 تا 15 درصد مردان جوان آمریکایی را مبتلا ساخته است و ویژگی های آن بیقراری و عدم توانایی در تمرکز ، تغییر ناگهانی خلقیات و مشکل ایجاد ارتباط است . در مطالعه نوزده کودک هفت تا هفده ساله ، که مبتلا به اختلالات فوق بوده اند ، محققین موسیقی موزارت را سه بار در هفته پخش می کردند .

موسیقی مورد مطالعه ، Disk بود که 100 نفر شاهکار موسیقی نامیده می شد و شامل مولف کنگ ، آمادئوس موزرات ،کنسرت پیانوی شماره 21 ، عروسی نیگارو ، کنسرت فلوت شماره 3 از دون جیروانی و سایر کنسرتوها و سوناتها بودند . محققان گزارش دادند که افرادی که به این مجموعه گوش می کردند ، از میزان امواج تتای مغزی آنان کاسته شد واین امواج با آهنگ موسیقی کاملاً انطباق یافتند و از کنترل خلقیات و تمرکز بیشتری بهره مند شده . مهارتهای اجتماعی آنان رشد یافت . در میان افراد مورد آزمایش این توانایی را تا شش ماه پس از آزمایش حفظ کنند . بدون آن که تحت آموزش جدیدی قرار گیرند . « کمپ بل ، ترجمه شیخ جوادی ، 1380 »

تحقیقاتی که توسط کولن در سال 1992 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان سنت جرج لندن صورت گرفته نشان می دهد که موسیقی به میزان قابل توجهی در تسکین و تقلیل وضعیت بحرانی بیماران که در بخش آی – سی – یو بستری بوده اند تأثیر داشته است زیرا ثابت شده که سیستم اعصاب انسان به محرک های موزیکال پاسخ مثبت می دهد و عملاً موسیقی در تغییر حالت بیماران مؤثر می باشد .« تد ، اندروز ، ترجمه عمرانی ، 1380 »

پژوهش هایی که روی دو گروه بیمار که مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند انجام شده ، تأثیر موسیقی را نشان می دهد ، روی دسته اول بیماران از موسیقی استفاده نشد ولی برای گروه دیگر اقدام به پخش موسیقی گردید . کاهش فشار خون و ضربان قلب برای گروهی که از موسیقی استفاده کرده بودند کاملاً مشهود بود ؛ آزمایش ها نشان داده که موسیقی بیشترین اثر را در ایجاد رابطه مثبت و مؤثر بین بیمار و پزشک و پرستار و اطرافیان بیمار دارد .

در چند دهه اخیر موسیقی درمانی جزو رشته های دانشگاهی شده و عامل اصلی این امر رشد مستمر حجم پژوهش در زمینه موسیقی و کاربردش در پزشکی و روان پزشکی است . صرف کمی وقت در کتابخانه عمومی منتج به یافتن حجم عظیمی از اطلاعات ارزشمند خواهد شد .

از دهه 1950 چندین مؤسسه شروع به گردآوری ، سازماندهی و معرفی انبوهی از پژوهشهای مربوط به موسیقی درمانی کرده اند . دو مؤسسه ملی موسیقی درمانی و انجمن آمریکایی موسیقی درمانی از معروفترین آنها می باشند .

بگی ( 1996 ) در تحقیقی نشان داد که موسیقی سبب نوسازی سیرهای عصبی و تقویت چرخه های نوروتراسیمتری بین نورونی می گردد . حتی گوش دادن به موسیقی نیز می تواند تمرینی برای مغز در زمینه افزایش تمرکز و قدرت تفکر است . « به نقل از حسینی تنکابنی ، 1382 »

سوس ( 2001 ) می گوید که دانش آموزان با ناتوانی یادگیری به سختی می توانند برای مدت طولانی تمرکز داشته باشند . هم چنین احتمال بیشتری وجود دارد که حقایق یادگیری را به عنوان کوشش موقتی برای خوشایند معلم یا جهت گذراندن امتحان یاد می گیرند . تحقیقات اخیر نشان می دهد که ناتوانی یادگیری بعلت واحدی بوجود نمی آید بلکه مشکل در یکپارچگی اطلاعات از مناطق مختلف مغز با یکدیگر است .

از آنجایی که بیشتر حافظه فعال در لب فرونتال جای دارد ، منطقه ای است که تمرکز اتفاق می افتد . لب فرونتال به آرامی تا بزرگسالی رشد می کند وقتی سیناپس ها تغییرات شیمیایی و فیزیکی داشته باشند یادگیری صورت می گیرد. زیرا اثر یک نورون دیگر اتفاق می افتد مثلاً یک مجموعه نورون یادگیری را به سوی هم شلیک می کنند . تکرار شلیک ها موفقیت آن را سهل تر می نماید و بالاخره به صورت اتوماتیک و خودکار تحت شرایط معین در می آید و بنابراین حافظه شکل می گیرد . یادگیری فرآیندی است که در آن دانش جدید و مهارتها کسب می شود در حافظه فرآیندی است که فرد مکانیزم عصبی با انواع مختلف یادگیری در زمنیه ارتباط بین یادگیری اطلاعات جدید ، حافظه و تغییرات مغزی در ساختار مغز خبر می دهد و همانطور که ماهیچه با تمرین قوی تر می شود و مغز نیز با استفاده تقویت می شود .

در تحقیق دیگر اثر موسیقی ضد اضطرابی ( آرام بخش ) بر میزان کورتیزول ، نوروآدرنالین در پلاسمای خون بیماران عمل جراحی ( با نوع بی هوشی نخاعی ) اندازه گیری شد .

در این آزمایش 30 بیمار در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل شدند . گروه آزمایش موسیقی آرام بخش شنیدند و گروه کنترل موسیقی دریافت نکردند و در نتیجه تأثیر موسیقی آرام بخش را در کاهش ترشح کورتیزول و نورآدرنالین گروه آزمایش در یک ساعت بعد از عمل و در طول دوران بهبودی ( بعد از عمل ) نشان می دهد .

در تحقیقی دیگر ، مربوط به تأثیر موسیقی ضد اضطرابی بر سطح ترشح ACTH ، آندورفین پی پلاسمای بیماران زایمان در طول 24 ساعت بود . آزمایش با دو گروه 100 نفری از زنان ( گروه آزمایش و کنترل ) انجام گرفت . گروهی موسیقی شنیدند و گروهی کنترل موسیقی دریافت نکردند . موسیقی درد زایمان بیماران را به طور بارزی کاهش داد .

وی پل و گلین ( 1992 ) در مطالعه ای تأثیر موسیقی آرام بخش و محرک را روی آستانه های درد ، پوست ، ضربان قلب و فشار خون 10 زن داوطلب بررسی کردند . در نتیجه موسیقی آرام بخش بر افزایش آستانه درد و پوست اثر نداشت ولی موسیقی محرک هر دو آستانه درد و پوستی را افزایش داد .
« به نقل از زاده محمدی ، 1385 )

در پژوهشی تأثیر موسیقی آرام بخش و محرک را بر واکنش های الکتریکی پوست ، اتساع مردمک چشم و تنویس ماهیچه های افراد معمولی و بیماران روانی بررسی کرده اند . نتیجه این تحقیق نشان داد که موسیقی محرک اتساع مردمک چشم و واکنش های الکتریکی پوست را افزایش می دهد و در عوض موسیقی آرام بخش مردمک چشم را منقبض و تنوس ماهیچه ها را کم می کند .

استیل من ( 1991 ) تأثیر تن آرامی توأم با ضرب آهنگ را قبل و بعد از عمل جراحی بررسی کرد . نتیجه گرفت که موسیقی درمانی بعنوان روشی حمایتی می تواند اضطراب قبل و ناراحتی بعد از عمل جراحی را کاهش دهد .

بنابراین شنیدن موسیقی ضد اضطرابی ( آرام بخش ) می تواند در رسیدن به تمرکز مناسب باشد در صورتی که تم مناسبی را انتخاب کرده باشیم .

موسیقی بیش از هر چیزی نیازی عاطفی و احساسی است و موسیقی سیستم عواطف ( لیمبیک ) مغز را به سرعت تحریک می کند و به تحریک احساس و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی را منجر می شود و در بسیاری از مواقع که کلام و بیان پاسخگو نیست ، می تواند موجب همدردی و هم حسی شود و از همه مهم تر احساس ها را وسعت می بخشد . البته موسیقی تنها عاطفه را به توجه وخلسه نمی برد ، بلکه فکر را نیز به تمرکز می رساند .

موسیقی برای رسیدن به تمرکز بسیار مناسب است ، زیرا که دارای انرژی است و جریان دارد ، البته لازمه اش این است که تم های مناسب موسیقی را بدانیم و مناسب ترین آنرا انتخاب کنیم .

مانند موسیقی آرام بخش ، مهم ترین خصیصه ملودی آرام بخش این است که هیچ احساس و هیجان خاصی را القا نمی کند . ریتم و گردش های ملودیک آرام و یکنواخت آن در فواصل بزرگ کمک می کند تا از سرعت و فشار خیالات و هیجانها و خستگی ها بکاهد و با آهسته کردن احساس و هیجان در گردش ها و فواصل مطبوع و بزرگ حالتی آرام و خوشایند و بدون هیجان و غلبه احساس ایجاد کند .

هم چنین موسیقی آرام بخش تغییرات فیزیولوژیک آنچنانی ایجاد نمی کند و خاطره ای را تداعی نمی کند ، ضد اضطراب است و برای تمرکز مناسب است.

تمرکز می تواند به کلمه ، شیء ، صوت و یا سکوت و یا تکرار کلمه باشد . این تکرار سبب تمرکز می شود و مغز به حالت بی حسی می رسد . تمرکز بر شی ممکن است یک شمع ، نقطه ای نورانی یا رنگی ، چشم و بدن ……… باشد . تمرکز به صوت که می تواند یک ریتم ، یک موسیقی یا صوتی بی معنا باشد . سکوت مهم ترین اینهاست . اگر از سکوت به سکوت برسیم ، اگر چه دشوارترین مسیر است امّا واقعی ترین آنهاست .

در تمرکز می خواهیم به یگانگی برسیم ولی چون خاطرات نمی گذارد بهتر است که با ابزار به تمرکز برسیم . در واقع موسیقی برای رسیدن به تمرکز ابزار مناسبی است .

حال سؤال پژوهش در این جا این است « آیا بین موسیقی آرام بخش و میزان تمرکز همبستگی معنادار وجود دارد ؟

هر موسیقی آرام بخش نیست و ذهن را آرام نمی کند . آهنگ های بسیاری وجود دارند که ذهن را پریشان و روح را خموده و یا هیجان زده و بیقرار می کنند . موسیقی آرام بخش دارای خیال انگیز مثبت ، ضرباهنگی ملایم و ارکستراسیون شفاف در فواصل مطبوع است که احساس را در فضایی یکنواخت قرار می دهد .

ملودی های کلاسیک و پاپ انتخاب شده با ایجاد فضایی مطبوع و خیال انگیز ، ذهن شنونده ، را در جریانی ملایم و زیبا متوجه سیر آهنگ خود می کند و بدون آنکه هیجانی بوجود آورد از فشار و تنش های روحی می کاهد .

قطعات کلاسیک انتخاب شده مانند کنسرتو موتسارت و باله چایکوفسکی ذهن را در گردش ملایم و زیبای ملودی ها محصور و دل را یکپارچه و اضطراب و استرس را در سطح گسترده ای رها می کند و از فشار آن می کاهد.

معمولاً انکار پراکنده متعددی به ذهن می آید که طبیعی است . بدون ناراحتی ، فکر خود را بپذیرد و آن را یکبار مرور کنید و مجدداً به ملودی آرام بخش گوش کنید و سیر روحی را دنبال کنید . با شنیدن متمرکز و حفظ ملودی های موسیقی ، ذهن مطبوعی بوجود می آید . وقتی ذهن با احساسات زیبای ملودی ها خو می گرفت افکار منفی کم می شود .

گاستن ( 1968 ) یکی از پایه گذاران اولیه موسیقی درمانی به این واقعیت تأکید می کند که موسیقی یک رفتار انسانی است : « نه فقط برای اینکه انسان آن را خلق می کند بلکه برای این که بستگی و ارتباط خود را با آن می آفریند …….. موسیقی رفتاری ضروری و ذاتی انسان است . تأثیر آن بر حالات و رفتار انسان از هزاران سال پیش مطرح بوده است » . توماس ( 1974 ) محقق و پزشک معاصر که همانند گاستن می اندیشد و می نویسد : « نیاز به ساختن موسیقی و گوش دادن به آن اظهار همگانی افراد بشر است ………. مانند صحبت کردن یا وجه غالبی از بیولوژی انسان » مردم شناسان و موزیک شناسان اقوام اظهار داشتند که موسیقی در همه فرهنگ ها ، هم قبایل ابتدایی و هم اجتماعات متمدن وجود دارد .

موسیقی تأثیر معین جسمی و خصوصیات قابل تعریف علمی دارد که به عنوان روش درمانی فواید مشخصی دارد . دو ویژگی از این خاصیتها که دو رکن اصلی موسیقی به حساب می آیند ریتم و صدا هستند .

اهمیت و ضرورت پژوهش

موسیقی واقعیتی سازمان یافته است . رویدادی واقعی که در زمان اتفاق می افتد و توجه به لحظه فرد را طلب می کند . در موسیقی خصوصیات ذاتی معینی وجود دارد که موجب طلب ، اجاره ، تحریک و برانگیختن رفتارهای خاصی می شود . حتی گوش دادن به موسیقی می تواند تمرینی برای مغز در زمینه افزایش تمرکز و قدرت تفکر باشد . نظم و ساختار موجود در موسیقی ، خصوصاً در ریتم آن می تواند در تشکل درک شخصی از جهان کمک کند .

موسیقی نوعی محرک احساسی قوی و تجربه ای چند حسی است . موسیقی شامل اصواتی است که شنیده می شود ( تحریک شنوایی ) و ارتعاشاتی که می تواند احساس شود ( محرک لمسی ) و اجراهای زنده آن تحریک بینایی را به وجود می آورد . ریتم ها و ملودیهای انتخابی می تواند با ایجاد تأثیرات مطبوع به حفظ توجه اشخاص کمک کند و از طریق تجربیات سازمان یافته موزیکال تقویت آن را سهل تر کند .

هدف تحقیق

هدف از این پژوهش این است که آیا موسیقی آرام بخش می تواند در تمرکز دانشجویان تأثیر گذار باشد و با توجه به این که تم های آرام بخش موسیقی است و خیز زیادی ندارد و هیجانی ایجاد نمی کند و ریتمی ملایم و پیوسته دارد ، می توان به تأثیر آن بر روی تمرکز دانشجویان پی برد . از آنجا که آرام بخش بودن یا نبودن موسیقی می تواند تأثیر متفاوتی در تمرکز دانشجویان بگذارد ، با پی بردن به آن می توان به دانشجویان خدمات ویژه ای ارائه داد .

سؤال پژوهش

آیا گوش دادن به موسیقی می تواند بر میزان دقت دانشجویان مؤثر باشد؟

فرضیه پژوهش

گوش دادن به موسیقی بر میزان دقت دانشجویان اثر می گذارد .

تعاریف مفهومی :

1 – موسیقی :

نیازی فیزیولوژیک ، ذهنی ، احساسی ، اجتماعی و فرهنگی در زندگی انسان است و از طریق این نیازها ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است . موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد . ( زاده محمدی ، 1380 )

2 – دقت و تمرکز :

باریکی و نازکی – باریک بینی و نازک اندیشی – توجه کامل – تمرکز فکر به یک موضوع

تعاریف عملیاتی

موسیقی :

در این تحقیق از قطعه رقص گلها از باله دریاچه توچایکوفسکی استفاده شده است .

2 – دقت :

با استفاده از آزمون دقت تولوز – پیه رون می توان میزان دقت آزمودنی ها را سنجید .

هنر درمانی

رنگ ها بینی به جــز ایــن رنـــگ ها گوهران بینی بــــه جــــای سنگ ها

گر هر چه بلکــه دریــــایــــی شوی آفتــاب چــــرخ پیمائــــی شـــویی

نقش اگر غمگیـــن نـــــگاری بر ورق او نــــدارد از غـــم و شادی سبــق

صورتـش غمگیــن و او فـــارغ از آن صورتش خندان و او زان بـی نشان

وین غم و شـادی که اندر دل خفیست پیش آن شادی و غم جز نقش نیست

نقش بـــا نقـــاش چــته اسگالد دگـر چون سگالش اولین بخشیــد و نظـر

روز اول نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بسته چو کودک در شکــــم

« دفتر اول مثنوی مولانا »

برای مواجهه شدن با سوالات بی شمار این جهان درهایی از رنج های بی شمارش راهی جز رشد هوشیارانه ای برای پیمودن نیست . این هوشیاری ، آن نوع هوشیاری است که از خلال رویا شدن حس زیبا شناسی و ادراک آن حاصل می شود و تداوم می یابد . ( کنگره هنر درمانی ، 1385 )

این هوشیاری روح شناخت زیبائی های این جهان را در زبان موسیقی ، زبان رقص ( ریتم حرکت) و زبان شعر که به بیانی مهربان ترین و شاید عاشقانه ترین پیام های خلقت می باشند ، بازشناسی می کند و آنها را بعنوان فرزندان هنر به قالب هویت می کشاند و پیام آنها را به زبان رنگ – شکل – طراحی – نقاشی و نور و ………. تفسیر نموده و با نهادو درون انسان و هستی پیوند می دهد و معنا می کند ( کنگره هنر درمانی ، 1385 )

هنر این چشمه زاینده که آب حیات از آن می جوشد ، دارای ارزش جاودانگی و بخشیدن حیات ابدی است . هر کس بخواهد حیات جاودانه بیابد باید در آن وارد شود و شستشو کند . تمام کائنات و عالم خلقت غرق در دریای هنرند و با صدا و رقص و حرکت ، سجود خود را در برابر سازنده خود بجا آورده و نماز می گذارند . ( کنگره هنر درمانی ، 1385 )

جملـــــه هستــی در ایـن افلاک پیر در سماعند هم چو من در ذات خویش

تعریف هنر

مقدمه

هنر ، مفهوم وسیع و پر راز و رمزی دارد . جنبه ای از تعریف هنر ، آسمانی و ذهنی است مانند احساسات و افکار خوب داشتن ، عاشق بودن ، مهر ورزیدن به زیبائی ها ، لذت بردن از خدمت به دیگران ، نوع دوستی و بخشیدن دیگران و …………

اما جنبه ای از آن نیز عینی و قابل لمس است . مانند یک انجام خوب ؛ مثلاً مهارت در ساختن چیزی ، خلاقیت یافتن در امری ، شعر خوبی نوشتن ، صدای دلنوازی داشتن ، نگاه زیبا کردن ، حرکت لطیف کردن ، خوب راه رفتن ، دلنشین بودن و توانائی در برقراری ارتباط ، اما مهم تر آن که از طریق زبان هنر می توان دیگران را درک کرد ؛ البته دامنه هنر بسیار گسترده و شامل انواع فعالیتهای تخصصی می باشد که افراد می توانند از طریق آن با جهان رابطه برقرار سازند . ( کنگره هنر درمانی ، 1385 )

تعریف کنونی هنر درمانی

هنر دارای ارزش تشخیص و شفا بخشی چند جانبه می باشد که بسیار جالب توجه است . اگر هنر در این قالب به کار رود ، هنر درمانی خوانده می شود و ابزاری می گردد که می توان با استفاده از آن انسان ها را از مشکلاتشان نجات داد . مسلماً کسانی که دارای مشکلات سازشی هستند می توانند با تصویر سازی ذهنی و پیاده کردن آن به حل مسائل خود نائل آیند . این امر قاعدتاً با کمک یک هنر درمانگر قابل و حرفه ای زودتر به هدف می رسد. هنر درمانگر توانا و ورزیده برای رسیدن به هدف در اجرای طرح های درمانی ، باید قادر به درک ماهیت مشکل فرد مبتلا به بیماری باشد و بتواند با فضای روانی بیمار ارتباط برقرار کند و فرصت های درونی او را بشناسد تا موفق شود . طبعاً در این گونه درمان ها شیوه کار دارای نقش اساسی است . به عنوان مثال می توان از هنر نقاشی یا سایر اشکال هنر درمانی همچون موسیقی ، آواز ، فنون روان نمایشی ، کاردرمانی و ………. بحث به میان آورد . کیفیت درمان در هر یک از این عوامل تابع حساسیت درمانگر و ماهیت مشکل مراجع / بیمار خواهد بود .

هنر درمانی همچون یک نظام معین به سرعت در طی 30 سال گذشته رشد کرده است . فینک ، گلدمن ، لویک ( 1967 ) ، هنر درمانی را این گونه تعریف می کنند : ” هنر درمانی عبارت است از نظامی است که عناصر درمانی را با منابع ثبت نشده خلاقیت و احساس در بیمار پیوند می دهد ” . منظور از منابع ثبت نشده خلاقیت ، فعالیت های مربوط به ایجاد کردن و ساختن است که می توان آنها را جایگزین علائم روان نژندی نمود ، بدین صورت که با تقویت دفاع های موفقیت آمیز بیمار او را به حالت قبل از بیماریش سوق داد . این امر باعث ایجاد ارتباط مشخص بیمار با درمانگر می شود . در این مورد انجمن هنر درمانی آمریکا بیان می کند که هنر درمانی موقعیتی را برای بیان غیر کلامی و برقراری تماس فراهم می سازد ، یعنی کاربرد اصول درمان برآن است که فرآیند خلاق می تواند به معنای سازگاری با تعارضات هیجانی و پرورش خودآگاهی و رشد فردی تلقی شود .

هنر درمانی به عنوان ابزاری برای روان درمانی ، در واقع تلاشی سازمان یافته جهت کمک به فرد است تا ارتباط سازگارانه بهتری بین درون خود و جهان بیرون ، پیدا کند . ( همان منبع )

بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA )

انجمن هنر درمانی آمریکا سازمانی شکل یافته از فعالیت های تخصصی است و بر این باور است که در فرآیند خلاقیت ، پدیده هنر متولد می گردد . هنری که خود شفادهنده و تعالی بخش زندگی است . هدف این انجمن فراهم آوردن زمینه ای است که بتواند به طرفداران خود و تمام مردم در زمینه هنر درمانی اعطاء صلاحیت کند و از این طریق خدمتی را ارائه دهد (همان منبع).

هنر درمانی به عنوان یک تخصص

هنر درمانی یک خدمت تخصصی انسانی است که در برگیرنده هنر واسطه ای ، هنر تصویر گری و فرایند هنر خلقی است که در طی آنها بیمار / مراجع به فرآورده هایی همچون رشد فردی ، توانمندی ها ، شخصیت ، علائق ، وابستگی ها و تعارضات مختلف پاسخ می دهد . هنر درمانی بر پایه دانش رشد انسان و تئوریهای روان شناختی قرار دارد و در برگیرنده طیف کاملی از مدل های ارزیابی و درمان ، همچون مفاهیم آموزشی روان پویائی ،شناختی ، مسائل بین فردی و سایر امور درمانی مانند سازگاری با تعارضات هیجانی ، پرورش خودآگاهی ، رشد مهارتهای اجتماعی ، هدایت رفتاری ، حل مشکلات موجود ، کاهش دادن اضطراب ، کمک به جهت گیری مناسب و افزایش عزت نفس است .

هنر درمانی ، شیوه درمانی مؤثری برای آسیب های رشدی ، طبی ، آموزش امور اجتماعی یا روانی و همچنین بازتوانی و بهداشت روانی است و در مراکز پزشکی ، آموزشی و مراکز قانونی به کار می رود . هنر درمانی به تمام افراد در سنین مختلف و همه نژادها از طریق هنر درمانگران فردی ، زناشویی ، خانواده ، طرح های گروه درمانی ،خدمات ارائه می کند .

هنجارها و دستورالعمل های هماهنگ شدن سبک کار از طریق انجمن هنر درمانی آمریکا برای همه هنر درمانگران در امور آموزشی ، شغلی و نژادی تعیین می گردد . امور مربوط به نحوه ادامه تحصیل و اخذ مدرک تخصصی نیز به عهده هیأت امنا است .

هیئت امناء یا هیئت تشخیص صلاحیت هنر درمانی ( ATCB ) در واقع هیئت یا سازمان مستقلی است که مجوز ثبت نام برای دوره فوق لیسانس (ATR ) را بعد از بررسی مدارک آموزشی دوره لیسانس داوطلب و دارا بودن تجربه مورد نظر وی صادر می کند . هنر درمانگری که موفق شود از عهده امتحان کتبی این هیأت برآید ، صلاحیت دریافت اعتبار نامه را به عنوان کارشناس پیدا می کند . ( سامر ، 1999 ) . ( کنگره هنر درمانی ، 1385 )

تاریخچه :

پیشتازان هنر درمانی همچون ارنست هارمز بنیان گذار و سردبیر مجله ” هنر روان درمانگری ” ، اثرات شفادهندگی هنری مختلف ( به عنوان مثال موسیقی ) را با توجه به منابع کتاب مقدس بیان می دارند . این که چگونه حضرت داود تلاش نمود ، بیماری مالیخولیا سلطان شائول را از طریق نواختن چنگ معالجه کند ( هارمز ، 1975 )

امیل کراپلین در سال 1912 یوجین بولر در سال 1918 پیشنهاد کردند که نقاشی بیماران روانی باید در تشخیص بیماری آنها مورد توجه قرار گیرد . هانس پرنتژورن در اوایل 1970 میلادی روان شناسان مشهور را برای استفاده از تأثیرات هنر در بیمارانشان به منظور تشخیص شرایط آسیب شناختی آنها ترغیب نمود . امانوئل هامر اظهار می دارد که از آغاز بکارگیری هنر درمانی ، روش های تشخیص سیستمی به نحو چشمگیری توسعه یافته که امروزه آنها را به نام تستهای تشخیص می شناسیم . این تست ها به عنوان تکنیک های فرافکن طراحی گردیده است .

در سال 1935 نولن . دی . سی . لویس ، نقاشی آزاد را در مورد روان نژندهای بزرگسال به کار برد . منظور از نقاشی آزاد اجراهائی است که به صورت دلخواه و از روی اراده و بدون هیچ اجباری سرخود به وسیله فرد انجام می شود و هیچگونه اجباری در ترسیم و زمان اجرای آن وجود ندارد .

در این مورد می توان به مطالعات وسیع تری نیز اشاره نمود ( ر . ک . نامبرگ ، 1947 ) ماکس استم نیز نقاشی آزاد را در تحلیل روان نژندهای بزرگسال مورد استفاده قرار داد و بیان داشت که یکی از دلایلی که این امر مورد قبول عامه واقع نشده شاید مربوط به عدم درک کاربرد این تکنیک و نتایج حاصل از آن باشد ( به نقل از فینک گلدمن و لویک ، 1967 ) .

هنر درمانی به هر صورت از تئوریهای فروید ، یونگ و سایرین نشأت یافته و به خصوص تحت تأثیر تکنیک روان تحلیل گری است . در مفهوم ناهوشیاری ( ناخودآگاه ) همان گونه که از طریق فروید ارائه گریده است ، افراد یادمانده ها و افکار خویش را خلال سمبل ها یا نمادها بیان می دارند ، که نهایتاً به عنوان اساس نظری هنر درمانی به کار می رود .

علاوه بر آن ، یونگ این دیدگاه را هنگامی که معانی روانی ” ماندالا ” را جهت شکل گیری اصول فعالیت هنری بیان می داشت به گونه مؤثری گسترش داد . ماندالا سمبل اساطیری تفکر هندوئی یا بودایی است که یونگ برای توصیف حلقه اسرار آمیزی که نماد وحدت کلی « من » شمرده می شود ، به کار برده است . از سوی دیگر این حلقه اسرار آمیز تصویرگر مرگ و تولد مجدد است . یعنی انسان در هر حرکت کار یکی از ضعف ها و عیوب خود را می پوشاند و آنقدر این عمل تکرار می گردد تا مقام تکاملی انسان فراهم گردد .

در اواخر قرن نوزدهم فعالیت ژان پیاژه ، ماریا مونته سوری و جان دیوئی تأثیرات جالبی را در روان شناسی رشد به جا گذاشت که منجر به شناخت و مطالعه در نقاشی کودکان و ارتباط آموزش دهندگان هنر همچون ویکتور لانفلد ، فلورنس کان و دیگران با این جریان شد . این حرکت در نهایت گسترش و توسعه تکنیک های مبتنی بر درک تازه در تعاریف نظری – مقدماتی هنر درمانی را به دنبال داشت . ( کنگره هنر درمانی ، 1385 )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word) دارای 252 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………..……………………1

بیان مسئله ………………………………………….….……………………2

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………….….….……………………6

اهداف تحقیق ……………………………………….….……….……………9

سوالات تحقیق ……………………………………………………………..10

فرضیات تحقیق …………………………………………………….………12

تعاریف واژگان …………………………………………………….………13

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………..……………20

درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق ………………….…………..……………..21

درآمدی بر نظریات، تئوری ها و اندیشه ها ……………………….………….…..…………….45

تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات ………….…….……..………………45

نظریه های رسانه شناسی: اینیس و مک لوهان …………………..……….……..………………49

نظریات مکتب شیکاگو: لاسول، لازارسفلد (مرتون ) و لوین ………….…………..………..………52

ارتباطات جمعی و فرهنگ ………………………………………………..……..…….…….56

به سوی تعریف فرهنگ …………………………………………………….……….………58

مشخصات فرهنگ ………………………………………………………….…….…….…59

تکنولوژی ارتباطات و فرهنگ ……………………………………………..…………..….… 59

دیدگاه مک لوهان در مورد تحول فرهنگی …………………………………..…………….……60

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه …………………………………………………………61

استفاده کنندگان تلفن همراه در ایران …………………………………………………….……62

تلفن همراه و فاصله میان زمان – مکان …………………………………..……………………64

مصرف تظاهری تلفن همراه ……………………………………………..………………….67

متنی کردن، زبان و کد اجتماعی ……………………………………………………………70

اقتصاد صنعت تلفن همراه در ایران ………………………………………….………………75

تلفن همراه، عدم قطعیت و اعتماد ………………………………………….…………………77

تلفن همراه، سبک زندگی و آینده ……………………………………………………………78

موبایل، هویت فردی و فردگرایی ………………………………………..……………………82

تلفن همراه، دسترسی فوری و فرهنگ فوری ……………………………………………………86

موبایل به عنوان تکنولوژی فردی و خصوصی …………………………….……………….…….87

موبایل، تکنولوژی شخصی و اطلاعات شخصی ………………………….…………………………87

تفسیر نسبی از ابعاد شخصی موبایل ……………………………….…………………………88

موبایل، فردیت، دوستان و خانواده ……………………………………………………………89

موبایل، ابعاد فردی و عمومی: ضرورت ها و محدودیت های اجتماعی ………………………………90

فصل سوم: روش

روش تحقیق …………………………………………………………………………….94

ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………95

پایایی ابزار ………………………………………………………………………………95

شیوه اجرای پرسشنامه ……………………………………………………………………97

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………..……97

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………….…98

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته های توصیفی ………………………………………………………………..……100

یافته های مبتنی بر سوالات تحقیق ………………………………………………………..107

یافته های مبتنی بر فرضیات تحقیق ……………………………………………………….128

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………….………………..140

نتایج تحقیق ………………………………………………………….…………………142

بحث …………………………………………………………………………………147

پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………….153

محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………154

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………

فصل اول:

کلیات تحقیق

– مقدمه

– بیان مسأله

– اهمیت و ضرورت تحقیق

– اهداف تحقیق

– سوالات تحقیق

– فرضیات تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

مقدمه:

در هزاره سوم كه عصر ارتباطات و اطلاعات می‌باشد محدودكردن انسانها جایگاهی ندارد. به دلیل وجود مركزی بر انتقال كدهای مخابراتی میان فرستنده پیام و گیرنده پیام ، با توجه به محدودیتی که در پی دارد متخصصان علم ارتباطات را به تفكر دستیابی به وسیله‌ای كاراتر واداشت تا مسأله عمده كه از نظر كارشناسان علم مخابرات حذف قید مكان بودرا تأمین نماید. پیشرفت جوامع به جایی رسیده است كه انسان مجهز به یك وسیله ارتباطی بدون سیم ، آزادانه در حال تحرك بتواند ارتباط داشته باشد. این تكنولوژی كه تلفن همراه یا موبایل نامیده می شود، علاوه بر اینكه آسایش، آرامش خیال، سهولت برقراری ارتباط بدون قید زمان و مكان را فراهم آورده است تأثیرات خاص فرهنگی، رفتاری و اجتماعی شگرف مثل سایر تكنولوژیهای مدرن را در كاربران به وجود آورده است. امروزه فردگرایی پدیده‌ای است كه محصول تكنولوژیهای فردی مانند تلفن همراه است. انتخابگری فردی و ارتباطی غیرصمیمانه، رفتار اكتسابی غیرعقلایی از اثرات این تكنولوژیها می‌باشد كه در جامعه ما نیز مشاهده می‌شود.

اساساً انتقال پیام كه به وسیله تلفن همراه و یا تلفن ثابت در حال حاضر صورت می‌گیرد و برتری تلفن همراه با توجه به اینكه محدودیت مكانی ندارد حائز اهمیت می‌باشد و این برتری شرایطی را فراهم می‌سازد كه تلفن‌های ثابت در جهان پیشرفته آینده توانایی رقابت با تلفن همراه را نخواهند داشت چون محدودیت مكانی، آلودگی محیط زیست، هزینه‌های اصطكاك و نگهداری عواملی هستند كه از كارایی تلفن ثابت كم می‌كند، در حالی كه تلفن همراه با مزایایی زیادی كه دارد شاخصهایی نیز در جوامع توسعه یافته در امر اقتصاد و فرهنگ ارتباطی انسانها به شمار می‌رود. این وسیله ارتباطی با قابلیتهای فراوانی كه از نظر برقراری ارتباط بین افراد جامعه دارد، مثل صنعت چاپ كه در قرن شانزدهم انقلابی بزرگ در سرنوشت بشریت به وجود آورد، در هزاره سوم ایفاء نقش می‌كند.

بیان مسأله:

زندگی بشر متحول گشته و عصر تازه آغاز شده است. در این عرصه جدید هر كشوری و یا فردی به اطلاعات و ارتباطات جهانی سریعتر دست یابد قطعاً موفق‌تر خواهد بود لذا کشورمان از كاروان نوآوریهای ارتباطی كه از سالها قبل به كشورهای پیشرفته رسیده و باعث توسعه بیشتر آنها گردیده بود، عقب نمی‌ماند.

در سال 1994 میلادی دانش نوین فن‌آوری مخابرات راه خود را طی كرده و در قالب تلفن همراه در دسترس مردم كشور ما نیز قرار گرفت. شبكه ارتباطات سیار در این 14 سال كه با الگوی رشد دولتی اداره می‌شود دستخوش تغییرات زیادی شده است. هم‌اكنون در ایران دو اپراتور و یك نیم‌اپراتور وجود دارد كه در سطح كل كشور فعالیت می‌كند، البته اپراتورهای منطقه‌ای دیگر هم در شهرهای كیش و اصفهان موجودند كه در مجموع هشت سرویس دهنده ارتباط سیار در كشور به فعالیت مشغول هستند كه شامل:

1- تلفن همراه دولتی(همراه اول) 2- تلفن همراه اعتباری خصوصی تالیا 3- تلفن همراه ایرانسل كه اپراتور دوم نامیده می‌شود 4- تلفن همراه كیش 5- تلفن همراه اعتباری اصفهان 6- تلفن همراه ماهوارئی یا كوثر 7- تلفن بی‌سیم 8- تلفن بی‌سیم باند شهروندی

گستردگی سه شبكه اول، دوم و سوم بیشتر می‌باشد و عمده فعالیتهای تلفن همراه به عهده این سه شركت مذكور است.شبكه‌ها كه محل اتصال كاربران با دنیایی بیرون هستند ، سازمانهایی هستند كه وظیفه ایجاد بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به عهده دارند كه در نهایت به برقراری ارتباط كاربران شبكه می‌پردازند و توانایی حوزه ICT یعنی مركز تكنولوژی اطلاعاتی را به نمایش می‌گذارند.

منظور از تحقیق حاضر بررسی و كنكاش پیرامون لیستهای فنی و سخت‌افزاری تلفن همراه نیست بلكه این تحقیق تأثیرگذاری و دگرگونی كه این تكنولوژی جدیدبا قابلیتها و تواناییهای زیادی كه دارد و چگونه بر فرهنگ ارتباطی جامعه سنتی و رفتار اخلاق كاربران اثر می‌گذارد مورد مطالعه قرار می‌دهد و تواناییها و قابلیتهای بسیاری كه نظیر SMS,VMS,IMS,QPRS و Emale و سایر فن‌آوریها كه در آینده پدید خواهد آمد و بر ار تباطات اثر خواهد گذاشت را ارزیابی می‌كند. اگر به اثرات و تغییرات رفتاری و ارتباطی كه تلفن همراه در جامعه ما به وجود آورده است دقت كنیم مشاهده خواهیم كرد.در این چند سال اخیر تغییرات فراوانی در زندگی كاربران به وجود آمده است كه به چهار دیدگاه می‌توان طبقه‌بندی كرد.

1- تأثیرگذاری تلفن همراه بر نقش فرد در اجتماع 2- تعامل فرد با اجتماع 3- سطح كنش فردی در زندگی خصوصی 4- سطح كنش اجتماعی افراد در محیط‌های عمومی. در هر مرور ملاحظه می‌گردد كه چگونه رقابتهای صنعتی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات موجب بروز خلاقیتهایی می‌شود كه به نوبه خود یكی از این چهار نوع تأثیرگذاری تلفن همراه را پدید می‌آورند، باعث تغییرات ژرفی در فرهنگ ارتباطی و اطلاعاتی در زندگی بشر می‌شوند. با توجه به ویژگیهای خاص این وسیله ارتباطی نوین تحقیق حاضر سعی دارد به معرفی این پدیده جدید پرداخته بازتابهای منفی و مثبتی كه در ارتباط با چهار ویژگی خاص این وسیله ارتباطی مورد نظر دارد بررسی نماید.

تلفن همراه به فرد ارتباط گسترده با حق انتخاب را می‌دهد و نوعی رفتار فردگرایی در كاربران كه با گزینش مخاطب كه اساس ارتباط را ناهماهنگ و مشكل می‌سازد، به وجود می‌آورد.البته مزایا و محاسن این وسیله ارتباطی را نباید فراموش كرد در جوامع گسترده و شهرهای بزرگ مثل تهران كه مردم با مشكلات زیادی مانند ترافیك، کمبود وقت، بعد مسافت وکمبود انرژی مواجه هستند، كه امكان ارتباط چهره به چهره مشكل هست ،كارایی تلفن همراه بی‌نظیر است و روانشناسان اجتماعی معتقد هستند علت افزایش تمایل به تلفن همراه در جامعه ،اضطراب ناشی از عدم امنیت است. بدین معنی كه افراد در سنین مختلف همواره از آینده خود نگران و بی‌اطلاع هستند وبا این وسیله خود را درگیر می‌كنند. مثلاً جوانی كه ارتباط با اعضاء خانواده برای او كافی و مطلوب نیست احتیاج به معاشرت با دوستان و همسالان خود دارد .تلفن همراه را وسیله معاشرت خود با دیگران می‌داند اگر همین فرد تلفن همراه نداشته باشد برای برقراری ارتباط یا به صورت حضوری و یا ، تلفن ثابت مجبور است ارتباط برقرار كند و هر دو مورد فرد را محدود می‌كند و زندگی‌اش را مختل می‌سازد و موجب خودگشایی فرد می‌گردد.

بنابراین تلفن همراه به كمك او می‌آید طوری كه ارتباطاتش تحت كنترل نیست و استقلال ارتباطی دارد. اگر این استقلال ارتباطی را خوب مدیریت کند كم كم به ارتباطات موفق روی می‌آورد و شخصیتش شكل می‌گردد. تلفن همراه با تكیه بر فرد ، فرهنگ خاص خود را به كاربر دیكته می‌كند اگر فرد در گذشته می‌بایست در میان جمع می‌بود تا تنهایی را حس نكند و برای پذیرفته شدن در گروه ارزشها و هنجارهای آنها را قبول می‌كرد، امروزه می‌تواند بدون توجه به هنجارهای گروهی و بی‌اعتنا به برخوردهای جمعی، فرهنگ فردگرایی خود را تقویت كند. پدیده فردگرایی كه محصول تحولات مربوطه به حوزه فهم، تجربه اجتماعی و توسعه تكنولوژیهای ارتباطی است. به نظر می‌رسد همه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن، به حوزه فرد استقلال نمی‌بخشید و بستر توسعه فردی را فراهم نمی‌كرده است .اما تلفن همراه مهمترین تكنولوژی فردی است كه ضمن ایجاد خلوت مستقل فردی رابطه اجتماعی فرد را در یك بستر شبکه ای معنادار كرده است. و به عنوان ابزاری ارتباطی مطرح است كه ظرفیتهای رو به توسعه آن این وسیله را تبدیل به ظرفتیهای كامپیوتری و چندرسانه‌ای (مولتی مدیا) كرده است. با این نگاه تلفن همراه تكنولوژی فردی محسوب می‌شود كه حوزه استقلال جدیدی از فردگرایی را فراهم می‌سازد و رفتارهای فردی را در مقایسه با رفتارهای جمعی و یا چهره به چهره تغیر داده و تأثیرات خاصی از قبیل بی‌تفاوتی، غیرصمیمانه بودن و غیرمحترمانه رفتاركردن را در پی دارد و نوعی زندگی مدرن را برای كار بران فراهم می‌سازد ، به طوری كه كار بر اساس منفك شدن از جامعه را حس می‌كند و حالت برتری‌جویی و اقتدار نزد خود احساس می‌كند.البته فردگرایی غیرعقلانی كه در كشورهای جهان سوم و در حال توسعه در اثر نفوذ تكنولوژیهای بدون زیرساخت در این جوامع به وجود آمده است با فردگرایی عقلانی كه احترام به حقوق دیگران و احترام به آزادی و دمكراسی در كشورهای پیشرفته و توسعه یافته تفاوت دارد.

لذا با توجه به مباحث مطرح شده در تحقیق حاضر به بررسی نقش تلفن همراه و تأثیرگذاری آن در وضعیت فرهنگی ارتباطی كاربران بین دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز مجتمع دانشگاه ولیعصر می‌پردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

عصر ارتباطات كه ما انسانها در آن زندگی می‌كنیم، نیاز به داشتن یك وسیله ارتباطی دارد، كه از نظر مشخصات مثل : وزن، حجم، زیبایی، كارایی و تأثیرگذاری در رفتار كاربران در شأن انسان پیشرفته امروزی بوده و بدون ایجاد محدودیت و تأثیرات ناب هنجار فرهنگی و ارتباطی بتواند نیازهای جامعه بشری را سریعاً بدون فوت وقت با صرف كمترین هزینه و انرژی و ایجاد بیشترین روابط انسانی اصولی برآورده نماید.

تلفن همراه وسیله ایده‌آلی است كه تمام مشخصات فوق را دارا می‌باشد. دستیابی به تكنولوژی‌های جدید ارتباطی برای كشور و مردم ما ضرورت، گریزناپذیر می‌باشد. بخصوص كشور پهناور ایران و شهرهای نظیر تهران ، که در آن ارتباط چهره به چهره به علت وجود عوامل مختلف از قبیل بعد مكان، محدودیت زمان و مشكلات ایاب و ذهاب و سایر عوامل مادی آسان نمی‌باشد. تلفن همراه به عنوان وسیله ارتباطی كه در حال حاضر حدود 21 میلیون كاربر ر ا زیر پوشش دارد. جزء ملزومات زندگی می‌باشدو كلیه امكانات مورد نیاز انسان را از نظر فنی و كاربردی برای تسهیل زندگی دارا می‌باشد و هم‌ردیف صنعت چاپ كه در قرن 17 باعث تحول و پیشرفت بشریت گردید تلفن همراه نیز در قرن 21 موجب انقلاب ارتباطی گردیده است. ورود تلفن همراه به عرصه ارتباطات جهانی، كم و كیف زندگی بشر را به نحوی قابل لمس تحت تأثیر امكانات و قابلیت‌های خود قرار داد. تا جایی كه متناسب با فراگیری و افزایش ضریب نفوذ آن سطح و كیفیت دسترسی افراد به ارتباطات و سرعت برقراری ارتباط آنها نیز افزایش یافت. مزیت دیگری كه این پدیده به كاربران خود ارائه می‌كند و موجب می‌شود تا در هر مكان جغرافیایی و هر زمان در دسترس باشند، قابلیت نامحدود بودن بعد مكانی این ابزار ارتباطی است.

اما اثرات این پدیده جدید بر زندگی بشر امروز به همین جا ختم نمی‌شود و می‌تواند در ابعاد وسیع و در عین حال متفاوتی بروز نماید این اثرات در دو دسته مشخص فناوری شبكه تلفن همراه و فناوری ساخت گوشی تلفن همراه قابل بررسی و تحقیق هستند.

گروه نخست اثرات ناشی از تلفن همراه بر زندگی انسان، که به فناوری شبكه تلفن همراه و قابلیت‌ها و امكانات قابل عرضه بر روی بستر آن برمی‌گردد. قابلیت‌هایی كه باعث می‌شوند تا سطح كیفیت و سرعت دسترسی افراد به انواع ارتباطات افزایش یابد به عنوان نمونه ارائه خدمات، نظیر سرویس پیام كوتاه به اندازه‌ای بر روابط عمومی، اجتماعی، اقتصادی، رفتاری و حتی فرهنگی جوامع تأثیرگذار بوده كه در حاشیه خود ، فرهنگ و ادبیات مستقلی را ایجاد كرده است، این اثرات در مورد سایر خدمات تلفن همراه مانند سرویس چند رسانه‌ای[1] و سرویس موقعیت‌یابی مكان مبتنی بر فناوری[2] و دستیابی تمام وقت به اینترنت و سرویس[3] و پخش برنامه‌های تلویزیونی اخبار بورس و تازه‌ترین تحولات ارز، دسترسی به شبكه اینترنت و سایر رسانه‌ها نیز مصداق دارد. كه البته به دلیل عدم ارائه تمام اینها در ایران مصادیق بارز و مشخصی از اثرات چند جانبه آنها در كشور هنوز نمی‌توان ارائه كرد.

دسته دوم این تأثیرات را می‌توان در فناوری ساخت گوشی جست‌وجو كرد فناوری كه در حاشیه خود بازار عظیم با گردش مالی بالا ایجاد كرده است. در عین حال تحولات فناوری این صنعت موجب شده تا كاربران تلفن همراه هر روز بیشتر از روز قبل به این همراه كوچك نیازمند شده و آن را به عنوان بخشی لاینفك از زندگی روزانه خود بپذیرند. بدیهی است حجم و ابعاد این تأثیرات به موازات رشد و توسعه شبكه تلفن همراه و همچنین تحولات صنعت گوشی همراه، افزایش یافته و دامنه وسیع‌تر از زندگی انسان را در برمی‌گیرد. این موضوع به اندازه‌ای حائز اهمیت است كه برخی نظریه‌پردازان علوم ارتباطات بر این باورند كه تلفن همراه عادات و رفتارهای ارتباطی نسل كاربران خود را متحول كرده و معتقدند تلفن همراه می‌رود تا در كنار سایر فناوریهای ارتباطی نسل بشر را با تغییرات و تحولات بنیادی روبرو كند به طوری كه این وسیله ارتباطی معجزه‌گر رسالت خود را در اثبات دهكده جهانی به خوبی ایفا می‌نماید و امكان تماس با تمام افراد روی زمین با سرعت بسیار بالا راممكن می‌سازد و گفته آقای مك لوهان نظریه‌پرداز بزرگ ارتباطات را ثابت می‌كند. با توجه به قدرت و پتانسیلی كه این وسیله ارتباطی دارد هنوز به طور جدی با بررسی و كنكاش در جامعه ما روبرو نشده است و اثرات رفتاری روانی، ارتباطی و به طور كلی فرهنگی آن ناشناخته مانده است كه یكی از ضرور‌ی‌ترین وظایف پژوهشگران و دانشجویان ایجاب می‌كند در باره این وسیله ارتباطی تحقیقات بیشتری به عمل آورند تا از این طریق به توسعه هدفمند این وسیله ارتباط كمك نمایند.

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز رشته ارتباطات مجتمع ولیعصر (عج).

اهداف جزیی:

– بررسی رابطه بین شیو های برقراری ارتباط با دیگران و افزایش میزان اطلاعات محیطی کاربران.

– بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با افزایش میزان اطلاعات محیطی کاربران.

– بررسی میزان تاثیر تلفن همراه بر اقشار جامعه.

– بررسی تاثیر میزان استفاده از تلفن همراه بر روابط انسانی و خصوصی کاربران.

– بررسی رابطه میزان استفاده از تلفن همراه با نوع فرهنگ ارتباطی کاربران.

– بررسی تاثیر تلفن همراه بر میزان گرایش به برقراری رابطه با جنس مخالف.

– بررسی تاثیر تلفن همراه در پیدایش نوع فرهنگ ارتباطی.

– بررسی تاثیر قابلیتهای فنی و ارتباطی تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران.

– بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی.

سوالات تحقیق:

1-در برقراری ارتباط با دیگران ازکدامیک از موارد تلفن همراه، تلفن ثابت و گفتگوی حضوری استفاده می کنید؟

2- افرادی که با شما ارتباط برقرار می کنند از کدامیک از موارد تلفن همراه، تلفن ثابت و گفتگوی حضوری استفاده می کنند؟

3- تلفن همراه بیشتر بر روی کدام قشر جامعه تاثیر دارد؟

4- با کدام وسیله حریم خصوصی صحبت هایتان بیشتر حفظ می شود؟

5- استفاده از تلفن همراه چه تاثیری بر روابط انسانی کاربران دارد؟

6- استفاده از تلفن همراه چه تاثیری بر روابط خصوصی کاربران دارد؟

6- بیشترین تاثر گذاری تلفن همراه بر کاربران کدام موارد است؟

7- آیا تلفن همراه موجب همبستگی بین افراد خانواده می شود؟

8- آیا استفاده از تلفن همراه تاثیر در تمایل به برقراری رابطه با جنس مخالف دارد؟

9-تلفن همراه در چه زمینه ها تاثیر نامطلوب بر جامعه دارد؟

10- آیا قابلیت های ارتباطی تلفن همراه مثلSMS، MMS، IMS،GPRS و غیره بر فرهنگ ارتباطی کاربران تاثیر دارد؟

11- محتوای SMS هایی که دریافت یا ارسال می کنید بیشتر در بردارنده چه محتوایی هستند؟

12- آیا قابلیت نوشتاری SMS تلفن همراه باعث تاثیر در ادبیات نوشتار زبان فارسی در بین کاربران شده است؟

13- آیا استفاده از تلفن همراه با عث افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی می شود؟

14-به چه میزان از سیتم نشانه گذاری زنگها یا نقش تصاویر برای ارتباط با افراد خاص در تلفن همراه استفاده می شود؟

15-آیا تلفن همراه سبب تقویت اجتماع گریزی در میان کاربران می شود؟

16- آیا امکان جمع آوری تلفن ثابت به علت محدودیت مکانی آن در آینده وجود دارد؟

17-آیا تکنولوژی تلفن همراه مانند سایر تکنولوژیهای ارتباطی به برقراری آزادی و دموکراسی در اجتماع کمک کرده است؟

18- تلفن همراه چه نقشی در زندگی روزمره کاربران دارد؟

19-روزانه چه میزان از تلفن همراه استفاده می کنید؟

فرضیات تحقیق:

1- بین میزان استفاده از تلفن همراه و ارتباطات انسانی رابطه معنی دار وجود دارد

2- بین میزان استفاده از تلفن همراه و ارتباطات خصوصی رابطه معنی دار وجود دارد

3- بین میزان استفاده از تلفن همراه و تمایل به فرد گرایی رابطه معنی دار وجود دارد.

4- بین میزان استفاده از تلفن همراه و تمایل به اجتماع گریزی کاربران رابطه معنادار وجود دارد.

5- بین میزان استفاده از تلفن همراه و افزایش میزان اطلاعات کاربران از محیط اجتماع رابطه معنادار وجود دارد.

6- بین میزان استفاده از تلفن همراه و افزایش تمایل به برقراری ارتباط با جنس مخالف رابطه معنادار وجود دارد.

تعاریف واژگان:

متغیر مستقل در این تحقیق میزان استفاده از تلفن همراه است و متغیرهای وابسته عبارتند از:

فرهنگ فردگرایی،افزایش اطلاعات روز كاربران، تمایل کاربران به روابط نابهنجار، تمایل كاربران به برقراری رابطه با جنس مخالف ، تاثیر بر روابط انسانی و خصوصی کاربران ، فرهنگ ارتباطی و اجتماع گریزی در کاربران.

تلفن ثابت :دستگاهی است كه به وسیله آن می‌توان اصوات مكالمات را از مسافت دور با رشته سیم انتقال داد و نیاز به مكان ثابتی دارد و قابل تحرك و جابه‌جایی به علت محدودیت اتصال به سیم ندارد.

تلفن همراه :معادل واژه انگلیسی كلید Mobile می‌باشد در فارسی تلفن سیار یا تلفن همراه نامیده می‌شود تمام اعمال و قابلیت‌های یك تلفن دیجیتالی معمولی را بدون وابستگی به مكان ثابتی به شكل متحرك و سیار دارد.

ارتباط:عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده،مشروط بر آنکه در گیرنده پیام ،مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.(محسنیان راد،1378:ص57).

فرهنگ:این واژه به مفهوم بارآوردن و پرورش دادن از كاشتن گرفته شده است. فرهنگ در لغت به معنی مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم، معارف و هنرهای یك قوم به كار رفته است در فرهنگ عمید نیز كلمه فرهنگ به معنی دانش، علم، معرفت، تعلیم و تربیت آثار علمی و ادبی یك قوم، یك ملت به كار رفته است.

فردگرایی:افرادی كه انسجام كمتر با دیگران دارند و اهداف گروهی مدنظر آنها نیست افراد فردگرا متظاهر به تشخص هستند به مسائل همچون جای زندگی یا ماشینی كه سوار می‌شوند یا شغلی كه در اختیار دارند توجه خاص دارند فرهنگ افراد فردگرا سرد و بی‌روح است. نسبت به سنتهای بی‌تفاوت می‌باشند. افراد فردگرا به دستاوردهای اجتماعی و جایگاه اجتماعی خود و افراد بیشتر از نام خانواده و آداب رسوم و سنت‌های موجود در جامعه توجه دارند. افراد فردگرا بی‌اعتنا به سنت‌ها و فرهنگهای گذشتگان می‌باشند به راحتی فرهنگهای سایر جوامع را پذیرا هستند موافق مدرنیته بوده و مصرف‌گرا می‌باشند و ارزش فرهنگی جوامع سنتی در نظر آنها بی‌رنگ می‌باشد. شاخص‌هایی خاص مثل خودمحوری، استقلال – انتخابگری و در نهایت خودخواهی و خودبزرگ‌بینی را از خود بروز می‌دهند.

روابط نابهنجار : ایجاد مزاحمت برای دیگران – بالا رفتن آمار تصادفات رانندگی – عدم رعایت حقوق دیگران در اماكن عمومی – عدم رعایت نزاكت و ادب – به هم ریختگی ادبیات كشور – تسهیل در ارتكاب انواع جرایم- ترویج فرهنگ سرگرمی بیش از اندازه- ترویج و گسترش جوكهای غیراخلاقی- استفاده از الفاظ و كلمات خارج از دستور و قواعد زبان فارسی- استفاده از البسه و آرایش غیرمتعارف زننده كه جلب توجه عموم را برمی‌انگیزد.

اجتماعی : به معنای منسوب به اجتماع، كاری كه مربوط به گروهی باشد كه با هم زندگی می‌كنند كاری كه به اجتماع و همگان بستگی داشته مانند مؤسسات فرهنگی و غیره.

خودمحوری : كسی كه تصمیمات را شخصاً اتخاذ می‌كند و در امور سعی در حالت فرماندهی قرار گرفتن را می‌خواهد و دوست دارد كه تمام امور زیر نظر او بوده و نسبت به تقسیم كار توجهی ندارد- خودمختار بودن در انجام وظایف را مد نظر دارد- تخصص را قبول ندارد.

انتخابگری : با سلیقه و برداشت شخصی خود نسبت به انتخاب مسائل و اشیاء و امور اقدام می‌نماید به مشاوره و نظرات دیگران در انتخاب هرچیز بی‌علاقه می‌باشد.

Bluetooth :
نوعی شبکه بی سیم در محدوده شخصی (Wireless Personal Area Network) که امکان اتصال تلفنهای همراه ، کامپیوترها و سایر وسایل الکترونیکی را در فواصل نسبتا کوتاه بدون استفاده از سیم و از طریق فرکانس های رادیویی (با توان پایین) میسر می سازد .

Dual-Band :
گوشی هایی که امکان استفاده از دو باند فرکانسی مختلف را مهیا می سازند . در اروپا و خاورمیانه Dual-Band به معنای گوشی هایی است که از فرکانس های GSM900/GSM1800 پشتیبانی می کنند و در ایالات متحده به معنای گوشی هایی است که از فرکانس های SM850/GSM1800 و یا ترکیب دو باند فرکانسی دیگر پیشتیبانی می کنند .

EDGE :
مخفف کلمه Enhanced Data rates for Global Evolution می باشد . این تکنولوژی به طور مشترک توسط مجامع جهانی GSM و TDMA معرفی شده است و امکان انتقال صوت ، دیتا و تصویر با سرعت 384 کیلوبیت در ثانیه را در تلفن های همراه مهیا می سازد (عملا سریعترین سیستم انتقال داده در سرویس های مخابراتی) . EDGE بر پایه استاندارد های GSM بنا نهاده شده و از شیوه های تقسیم بندی پهنای باند در TDMA بهره می گیرد .
EMS :
مخفف عبارت Enhanced Messaging Service است . ساختاری برای توسعه SMS می باشد که ارسال ترکیبی از ملودی های ساده (مونوفونیک) ، تصاویر (به صورت پیکسلی یا همان Picture Message) ، اصوات ، تصاویر متحرک و متن قالب بندی شده (تغییر سایز حروف ، یا ایتالیک و بولد کردن آنها) به گوشی های دیگری که دارای قابلیت EMS هستند را ممکن می سازد .

GPRS :
مخفف عبارت General Packet Radio Service می باشد . نوعی تکنولوژی بی سیم که امکان ارتباط پرسرعت اینترنتی و انواع دیگری از ارتباطات اطلاعاتی را مهیا می سازد . در ساختار GPRS اطلاعات به صورت بسته های دیتا در آمده و منتقل می گردند . سیستم GPRS به طور موازی با GSM کار خواهد کرد بنابراین در حین ارتباط اینترنتی از طریق گوشی تان ، به هیچ وجه خط تلفن اشغال نخواهد بود . در این سیستم هزینه ها بر اساس حجم اطلاعات رد و بدل شده محاسبه می گردند (بر حسب کیلوبایت) و مدت زمان ارتباط شما هیچ تاثیری بر افزایش هزینه ها ندارد . قبل از بوجود آمدن GPRS ، برای ارتباط اینترنتی می بایست از طریق شبکه GSM با ISP ها تماس گرفته می شد که هزینه های سنگینی برای کاربران در بر داشت و ضمنا حداکثر سرعت ارتباطی 9.6 کیلوبیت در ثانیه میسر بود . اما GPRS از لحاظ تئوری می تواند سرعتی معادل 115 کیلوبیت در ثانیه را برای شما مهیا سازد (البته در دنیای واقعی این سرعت بین 30 تا 40 کیلوبیت در ثانیه خواهد بود) . GPRS عملا به عنوان نسل 2.5 یا 2.5G در تلفن های همراه شناخته می شود .
GPS :
مخفف عبارت Global Positioning System می باشد . این سیستم که نخستین بار در ارتش آمریکا طراحی و به کار گرفته شد ، از طریق 3 ماهواره مخصوص موقعیت شما در کره زمین (طول و عرض جغرافیایی) را مشخص می کند . چند سال پیش ماهواره چهارمی در مدار زمین قرار گرفت که امکان تشخیص ارتفاع از سطح دریا را نیز برای گیرنده های GPS مهیا می سازد . هم اکنون دستگاههای گیرنده GPS قابل حمل (در ابعاد کامپیوترهای جیبی) در بازار موجودند . شما می توانید با اضافه کردن یک کارت مخصوص به اسلات CF در کامپیوتر جیبی (PDA) خود ، از GPS استفاده کرده و در هر جا که هستید موقعیت خود را بر روی نقشه های از پیش آماده بر روی صفحه نمایش PDA بیابید . به خاطر هزینه بالایی که افزودن GPS به تلفن های همراه در بردارد ، تاکنون تنها در چند مدل از گوشی های رده بالای شرکت موتورولا (مثل A1000 و A925) این امکان گنجانده شده است .

GSM :
مخفف عبارت Global System for Mobile communications می باشد . GSM استاندارد بین المللی سیگنال های رادیویی دیجیتال است که توسط انستیتو استانداردهای ارتباط از راه دور اروپا ، بنیانگذاری شده است . GSM اکنون به عنوان شبکه مخابراتی نسل دوم تلفن های همراه در اکثر نقاط جهان از جمله ایران مورد استفاده قرار می گیرد .

LCD :
مخفف عبارت Liquid Crystal Display می باشد . صفحات نمایش LCD از دو صفحه پولاریزه شده تشکیل شده اند که میان آنها توسط یک محلول کریستال مایع پر شده است . با عبور جریان الکتریکی درون محلول ، کریستال ها هم جهت می گردند و نور از آنها عبور نخواهد کرد . LCD های تک رنگ هم نور پشت صفحه و هم یک صفحه منعکس کننده (Reflective) دارند که باعث می شود هم در تاریکی و هم در نور روشن به خوبی دیده شوند . LCD های رنگی با تکنولوژی های مختلفی همچون STN ، TFT و TFD به بازار عرضه شده اند .

MMS :
مخفف عبارت Multimedia Messaging System است . MMS در واقع ساختار توسعه یافته SMS و EMS می باشد . بعد از بوجود آمدن و فعال شدن سیستم های مخابراتی چون GPRS ، HSCSD ، EDGE و UMTS به خاطر سرعت بالای انتقال داده ها در این سیستم ها ، زمینه مناسب برای بوجود آمدن MMS ایجاد گشت . یک پیغام مالتی مدیا (MMS) می تواند حاوی متن ، عکس ، صوت و یا حتی کلیپ های کوتاه ویدیویی باشد .

OLED :
مخفف عبارت Organic Light-Emitting Diode می باشد . OLED در حقیقت نسل آینده صفحات نمایش خواهد بود . این صفحات شامل مجموعه ای از نقاط کوچک از جنس پلیمر ارگانیک خاصی هستند که بنا به میزان ولتاژی که به آنها داده می شود ، رنگهای مختلف را به نمایش می گذارند . ویژگی منحصر به فرد صفحات نمایش OLED این است که با هر زاویه ای به این صفحات بنگرید ، تصویر را با وضوح کامل خواهید دید (بر خلاف صفحات TFT و STN) . اکنون این تکنولوژی به طور آزمایشی در گوشی سامسونگ X120 ، صفحه نمایش خارجی برخی مدلهای تاشوی سامسونگ و نیز در نمونه آزمایشی گوشی PDD Helix استفاده شده است . صفحات نمایش OLED دارای وزن کمتر ، ضخامت کمتر ، نور روشن تر ، قیمت پایین تر و مصرف انرژی بسیار پایین تر از سایر انواع صفحه نمایش می باشند .

PolyphonicRingtones :
زنگهای پلی فونیک در گوشی های موبایل امکان پخش چندین اکتاو را به طور همزمان توسط گوشی ممکن می سازند . این ویژگی حالت طبیعی تر و واقعی تری به ملودی ها خواهد داد .

SMS :
مخفف عبارت Short Message Service است . امکانی که به کاربران اجازه فرستادن و دریافت پیغام های کوتاه متنی (حداکثر تا 160 کاراکتر) را می دهد

WAP :
Wirless Application Protocol یا پروتکل اپلیکیشن های بی سیم همانگونه که از نامش پیداست بستری برای فراهم آوردن ارتباطات سیار تحت شبکه می باشد. زبان متناظر Wap اختصارا WML یا Wireless Mark Up Language نامیده می شود. این امکانات برای اتصال به اینترنت از طریق گوشی موبایل را فراهم میکند .

WCDMA :
مخفف عبارت Wideband Code Division Multiple Access می باشد . WCDMA یکی از استانداردهای تایید شده برای تلفن های همراه نسل سوم (3G) است از یک فرکانس 5 مگاهرتزی برای انتقال صوت و دیتا (با هم) استفاده می کند . این تکنولوژی سرعتهای انتقال داده از 144 کیلوبیت در ثانیه تا 2 مگابایت در ثانیه را فراهم می آورد .


فصل دوم:

مروری بر ادبیات نظری تحقیق

الف – درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق

ب – درآمدی بر نظریات ، تئوریها و اندیشه ها

ت – جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

مقدمه:

در فرهنگ لغت وبستر، واژه ارتباط با معادل هایی نظیر رساندن،بخشیدن، انتقال دادن، آگاه ساختن، مکالمه و مراوده داشتن، معنا شده است.فرهنگ فارسی معین، ارتباط را به معنی ربط دادن، بستن، پیوند، و … به کار برده است.

ارسطو فیلسوف یونانی اولین دانشمند شناخته شده ای است که 2300 سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباطات سخن گفته است. او در کتاب مطالعه معانی بیان که معمولا آن را مترادف ارتباط می دانند، در تعریف ارتباط می نویسد: ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران.(آذری، 1384:31)

در تعریف ارتباط اندیشمندان تاکیدات گوناگونی به کار برده اند. گروهی از اندیشمندان در تعریف بر ترغیب و اقناع یا همانندی و اشتراک فکر با ابعاد گسترده تر و به صورت تاثیر مطرح کرده اند.عده ای بر پاسخ و بازتاب تاکید بیشتری کرده اند. عده دیگری از اندیشمندان بر عنصر پیام تاکید کرده اند.در تاریخ اندیشه های ارتباطاتی، مکاتب و نظریات گوناگونی مطرح شده است. پس از ارائه تاریخچه کوتاهی از شکل گیری و گسترش اندیشه ها به ارائه برخی از موثرترین صاحب نظران برخی دیدگاه ها می پردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word) دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word) :

× مقدمه

× بیان مسئله

× اهمیت موضوع

× ضرورت تحقیق

× اهداف تحقیق

× سئوالات تحقیق

× فرضیات

× تعاریف مفهوم

× دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مأخذ

مقدمـه :

باورها و ارزشها به فرهنگ كلی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. وقتی مسئله قضاوت و ارزشیابی جامعه مطرح می شود عملاً با مفهوم مقایسه میان بهتر و بدتر سر و كار خواهیم داشت . در واقع باورها و ارزشها ی هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی ، فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند ، چرا كه خصیصه ” انسان ” داشتن نظامی از باورها ، هنجارها و ارزشهاست. این نظام باورها است كه مقررات و قوانین جامعه حول آن شكل می گیرد. به تعبیری نه فقط حیات اجتماعی و سالم انسانها نیازمند داشتن مجموعه ای از باورها و نظام های ارزش است ، بلكه تداوم زیست معنی دار و با هدف انسانها ” تعالی و كمال‌” جز با برپایی و اقامه نظام ازشی میسر نیست.

در نظام اجتماعی ایران كه متكی به باورهای اسلامی است توجه به باورهای مذهبی افراد جامعه حائز اهمیت است.

جامعه بشری همواره جهت حفظ و استمرار و صیانت از ” انسانیت” خویش نیازمند داشتن پروراندن نظام های باورهای مذهبی است. امروز بر همه انسانهای اهل شعور و منطق اثبات شده كه ارزشها و هنجارهای دینی است كه همواره انسجام بخش حیات جامعه انسانها است و تنظیم كننده روابط اجتماعی و حدود و شعور مقررات هر جامعه و اجتماع انسانی است.

از این روست كه ” سوروكین” جامعه شناس شهیر از نظام باورهای دینی به عنوان دم مسیحایی یاد می كند، كه می تواند آخرین پناهگاه برای بشر باشد.

(گرامی – عبدالرحیم- جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران 79 )

در جامعه ایران نیز همچنانكه داده های تجربی نشان داده است ، همه اقشار جامعه ، اعم از پیر و جوان همچنان به باورهای مذهبی خود معتقد هستند و عاملی كه از همه بیشتر می تواند بر این باورهای مذهبی تأثیر داشته باشد نقش تلویزیون و رسانه ها در این امر است. در ایران معمولاً اعضای خانواده با هم به تماشای تلویزیون می پردازند و تلویزیون همواره با این معضل روبرو بوده است كه چگونه می توان ارزشهای فرهنگ سنتی را با رسانه های مدرن معاصر تركیب كرد تا هم جذابیت آنها محفوظ بماند و هم اثر جاذبه خود را از دست ندهد.

موضوع بحث این تحقیق بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان است به بررسی میزان باورهای مذهبی مخاطبان و تأثیر تأتر تلویزیون بر آن می پردازیم.

بیان مسئله‌ :

طی سالهای اخیر ساختار اجتماعی و اقتصادی كشورهای اسلامی و از جمله ایران دگرگون و تا حدی مدرن شده است. با وجود این، مسلمانان هنوز برای محترم داشتن دستورهای خداوند و آموزه های قرآن اهمیت زیادی قائل هستند. مسلمانان نشان داده اند كه تا حد زیادی توانسته اند انگیزه های دینی خود را در دنیای مدرن حفظ كنند . دنیایی كه مشاهده گسترش روز افزون مطالعات رسانه ای و تأثیریافته های آن در عرصه های متفاوت زندگی بشر از جمله اعتقادات و باورها است و اگر نگوئیم كه سرنوشت جوامع انسانی و افكار عمومی یكسره در اختیار نگاههای عظیم خبررسانی و اطلاع رسانی است ، دست كم باید بپذیریم كه متولیان رسانه های گوناگون توانسته اند تا حد زیادی واقعیات را آنگونه كه همسو با منافع و اهداف آنان است نمایش دهند. امروزه امكان استفاده جهانی از رسانه ها باعث شده است كه مخاطب بنا به دلایل شخصی و اجتماعی به سوی استفاده از رسانه ای خاص گرایش یابد و انگیزه اصلی وی كه دستیابی به رضایت شخصی ناشی از انتخاب رسانه و بهره گیری از آن است ، جایگزین ارتباط یكسویه سابق شود. بر این اساس ، سلیقه و انتخاب مصرف كننده رسانه در تنظیم محتوای پیام ها اثر می گذارد.

(سعیدیان- ایما- نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران)

آگاهی از انگیزه ها و انتظارات بینندگان و مخاطبان برنامه ها ، عامل مهمی در موفقیت سیاستگذاران و برنامه ریزان تلویزیون در زمینه كسب رضایت مخاطبان است.

بنابراین با توجه به تأثیر روزافزون رسانه های رقیب در القای ارزش ها و افكار جدید و تغییر نگرش و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان و همچنین تعدد و تنوع شبكه های تلویزیونی ، برنامه سازی و برنامه ریزی جهت تقویت نگرش ها و باورها و بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان امری است ضروری كه خود مستلزم آگاهی از ارتباط میان میزان تماشای برنامه های تلویزیون و نوع برنامه های منتخب از سوی مخاطبان با باورهای مذهبی مخاطبان است.

براین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان باورهای مذهبی مخاطبان با میزان ساعات تماشا و نوع برنامه های منتخب آنان پرداخته ایم.

اهمیت تحقیق :

با گسترش ارتباطات در سطح جهان و نزدیك شدن فرهنگ هابه یكدیگر ، نوعی همرنگی و همزیستی در نگرش و باورهای مذهبی و سیاسی افراد به چشم می خورد و این امر حتی در جامعه اسلامی ما به ویژه در میان جوانان به نحو چشمگیری ملاحظه می شود.

امروز تحقیقات انجام گرفته حاكی از تغییر ساخت نگرش و باورهای مذهبی مخاطبان جامعه و تمایل بیشتر آنان به استفاده از رسانه های غیررسمی است كه مستقیماً سنگر مذهب را مورد تهاجم خویش قرار داده اند. در چنین اوضاعی توجه جدی به برنامه های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران جهت شناخت سلیقه ها و تقویت نگرشها و باورهای دینی مخاطبان حائز اهمیت است.

تلویزیون به عنوان وسیله اثر بخش در گسترش اسلام و انتقال فرهنگ ، به خوبی در قانون اساسی مورد تأكید قرار نگرفته است، از این رو هر گونه تولید و برنامه سازی تلویزیونی مستلزم رعایت اصول دینی و اخلاقی است. از این نظر تلویزیون در ایران منحصر به فرد است . زیرا كه این رسانه از یك سو می كوشد تا با الزامات تكنولوژیك سازمانی و برنامه سازی كنار آید و از سوی دیگر مسئولیت تطابق برنامه ها و قالب های برنامه ریزی را با موازین اخلاقی برعهده گیرد.

(مولانا- حمید- ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد” – انتشارات سروش ، سال بیست و دوم – شماره 1026)

ضرورت تحقیق :

با هجوم روز افزون رسانه های رقیب و شبكه فارسی زبان خارج از كشور و كوشش آنها در القای ارزش ها و افكار جدید و تغییر نگرشها و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان ، شناخت سلایق و نوع برنامه مورد انتخابی آنها و همچنین ساعات تماشای تلویزیون از سوی آنها برای برنامه ریزی در جهت برنامه های مطلوب ضرورت این تحقیق را مشخص می كند.

اهداف تحقیق :

هدف كمی تحقیق، عبارت است از دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word) برنامه ها.

اهداف جزئی شامل وجود تفاوت در خصوص متغیر مؤلفه باورهای مذهبی با توجه به متغیرهای جنس ، سن و تحصیلات و درآمد و … مخاطبان است.

سؤالات تحقیق :

– مفهوم باورهای مذهبی چیست ؟

– مفهوم برنامه های تلویزیونی چیست ؟

– رابطه بین ساعات تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان چیست‌؟

– رابطه بین نوع برنامه انتخابی با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

– رابطه بین قالب برنامه با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

– وضع موجود نظام باورهای مذهبی مردم چگونه است ؟

فرضیـات :

– به نظر می رسد بین ساعات تماشای برنامه های تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و نوع برنامه ای كه انتخاب
می كنند رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و هدف آنان از تماشای برنامه های تلویزیون رابطه وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

«مقدمه»

باورها به صورت طیف گسترده ای بنیان رفتار و حركات انسانی را تشكیل می دهند، منظومه باورهای انسان كه هنوز به صورت كامل شناخته نشده اند توسط ” میلتون روكیج” مورد بحث و علاقه قرار گرفته و در این بین 5 دسته باور مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته اند كه از باورهای عینی و مركزی شروع (نوع A) و تا باورهای بدون عواقب نوع(E ) ادامه دارد كه بر حسب نوع از بار اهمیتی گوناگون برخوردارند، تغییر در باورهای انسان دارای فرآیند خاصی است كه مشخص می شود چه میزان چالش لازم است كه بتوان هر باور را در یكی از تقسیم بندی های باوری دچار تزلزل یا تغییر كرد، ” به طور كمی یك باور (اعتقاد) هر جمله ساده اخباری است كه می توان از آنچه فرد می گوید یا انجام می دهد آن را استنباط كرد و می توان به راحتی با عبارت ” من اعقاد دارم كه … ” بیان نمود.

بنابراین ، باورها ، تمام اعتقادات و آمادگی های ذهنی قبلی برای عمل هستند و هر اعتقاد دارای 3 جزء شناختی ، احساسی و رفتاری است.

باورها و ارزشها به فرهنگ كمی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. در واقع باورها و ارزشهای هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی- فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند. چرا كه خصیصه انسان داشتن نظامی از باورها و ارزشها است.

مفهوم باورهای مذهبی :

باور دینی اعتقادی است كه فرد یا گروهی در مورد موضوعات دینی دارا هستند به طوریكه این عقاید بر قضاوت های ارزشی یا استدلال و دلایل منطقی متكی است.

(گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران – 79)

مفهوم برنامه های تلویزیون :

تلویزیون یك ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عكس های متحرك و صدا از یك فاصله دور می باشد. این لغت به تمام بخش های تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و پخش آن اشاره می كند.

كلمه تلویزیون یك كلمه دو قسمتی است كه از زبان یونانی و لاتین می آید. تل در یونانی به معنای دور در حالیكه ویزیون كه از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد.

منظور از برنامه های تلویزیونی تمامی برنامه هایی است كه توسط گروههای دینی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و … در شبكه های مختلف تولید و پخش می شود.

قالب های برنامه ای :

انواع و اقسام برنامه های تولید شبكه ها كه در زمینه ها و
قالب های ، فیلم و سریال ، جنگ و برنامه های شاد خبر ، گزارش و مصاحبه ، موسیقی و تصویر ، دكلمه و پیام های كوتاه ، كارتون ، تبلیغات و غیره از شبكه های مختلف تولید و پخش می شوند.

انواع برنامه :

انواع برنامه های تولیدی شبكه ها در زمینه های علمی و آموزشی ، خانوادگی ، اجتماعی و فرهنگی ، اخلاقی و فرهنگی ، اخلاقی و مذهبی ، ورزشی ، سیاسی ، اقتصادی ، تاریخی ، بهداشت و ایمنی ، هنر و ادب ، پلیسی و جنایی و غیره كه از نظر نوع با هم متفاوتند.

منابع و مأخذ این فصل به ترتیب كاربرد :

1) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – 79

2) سعیدیان – ایما – نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران

3) مولانا – حمید ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد ” – سروش – سال بیستم و دوم – شماره 1026

4) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – 79

× سوابق نظری موضوع

  • o مقدمه
  • o تاریخچه
  • o مبانی نظری

× سوابق تجربی

× دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مأخذ

پیشینه نظری موضوع :

«مقدمه »

یكی از مشخصات برجسته دوران ما مقامی است كه وسایل ارتباط جمعی در زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ملل بدست آورده اند. مارشال مك لوهان معتقد است كه اگر دوران فن آوری یك دوران مصنوع فكر و عمل انسان است می توان گفت كه انسان هر عصر به سهم خود مصنوع فن آوری زمان خود است.

(ساروخانی- باقر “جامعه شناسی ارتباطات “تهران 71 ) انتشارات اطلاعات نقش تلویزیون در شكل دهی رفتارها و باورهای مردمی به علت جنبه های شنیداری و دیداری و حركتی آن دارای ویژگی های خاص است و به دلیل همین ویژگی ها و تأثیرات عمیقی كه این رسانه می تواند به افراد جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان داشته باشد ، حساسیت داشتن جامعه به محتوای پیام های ارائه شده از طریق این رسانه ضرورت پیدا می كند. نتایج تجربیات كه بتازگی انجام شده حاكی از آن است كه تأثیر رسانه های گروهی و به خصوص تلویزیون بر مردم به منزله مسمومیتی شبیه مسمومیت مواد مخدر است و یكی از روانشناسان مدعی است كه تلویزیون مانند مواد مخدر پاره ای از اختلاف ها را می پوشاند و از بروز آنها جلوگیری می كند .

(شرایر- شروان – نیروی پیام – ترجمه سروش حبیبی – تهران 71)

در بحث از آثار وسایل ارتباط جمعی از جمله تلویزیون ، دو دیدگاه افراطی و یك دیدگاه معتدل به چشم می خورد برخی مانند مك لوهان معتقدند كه وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند كه می توانند برای نخستین بار نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند. به نظر وی تلویزیون یك وسیله ارتباطی سرد به شمار می آید كه می تواند موجبات مشاركت انسانی را فراهم كند.

تاریخچه باورهای مذهبی:

دین و باورهای مذهبی یكی از اساسی ترین و مهمترین نهادهایی است كه جامعه بشری به خود دیده است به طوریكه هیچگاه بشر خارج از این پدیده زیست نكرده و دامن از آن بر نكشیده.

به گفته پلوتارك اگر به صحنه گیتی نظری بیافكنیم، بسیاری از محل ، اماكن را خواهید دید كه در آنجا نه آبادیست نه علم و نه دولت ، اما یكجا كه خدا نباشد و باور مذهبی نمی توان پیدا نمود.

(كوزر – لوئین – جامعه شناسی معرفت : به ترجمه سعید سبزیان – نامه علوم اجتماعی 73 )

در واقع هیچ فرهنگی در گذشته یافته نمی شود كه دین در آن جایی نداشته باشد و هیچ كس فكر نمی كند كه در آینده نیز فرهنگی غیر از این بتواند به وجود آید . مطالعه انسان فهم و درك این نكته را برای ما ممكن می سازد كه نیاز به یك نظام مشترك جهت گیری و باوری و مرجع اعتقاد دارای ریشه عمیق در شرایط زیستی انسان است.

(فرم – اریك – روانكاری و دین – به ترجمه آرسن نظریان – انتشارات مروارید – چاپ اول – 82)

به زعم یونگ ” دین حالتی خاص از روح انسان است كه بر طبق معنی اصلی كلمه دین و باور مذهبی به این عبارت تعریف می شود ، بعضی از عوامل مؤثر كه بشر عنوان ” قدرت قاهره ” را به آن اطلاق می كند و آنها را به صورت ارواح ، شیاطین ، خدایان، قوانین ، صور مثالی ، كمال مطلوب و غیره تجسم می كند.

(یونگ – كارل گوستاور – روانشناسی و دین – ترجمه فواد روحانی – انتشارات علمی و فرهنگی چاپ سوم – 82)

استعمال كلمه دین و باور مذهبی ، اعتقاد به ملك معینی را در نظر ندارد . اما هر ملكی در اصل از یك طرف به احساس مستقیم كیفیت قدسی و نورانی متكی است و از طرف دیگر به ایمان یعنی وفاداری به اعتقاد و تأثیر عوامل قدسی و نورانی و تغییراتی كه در وجدان انسان از آن تأثیر حاصل می شود.

به نظر فروید منشاء دین و باور مذهبی ناتوانی انسان در مقابله با نیروهای طبیعت در بیرون از خود و نیروهای غریزی درون خویش است . به نظر او دین در مراحل ابتدایی و اولیه تكامل انسان به وجود آمده یعنی زمانی كه هنوز بشر از عقل و دانش كافی برخوردار نبوده و قادر به استفاده از خرد خود در مقابله با این نیروهای بیرونی و درونی نبوده است . در نتیجه به جای مقابله با‌ آنها و استفاده از خرد از “ضد انفعالات ” و دیگر باورهای احساسی و عاطفی كمك گرفته و در این فراگیر چیزی را در خود پرورش می دهد كه فروید آن را ” توهم ” می نامد .

بنابراین نتیجه می گیریم مذهب و باور مذهبی از همان ابتدای تاریخ بشر همیشه همراه و همگام انسان بوده و موجبات اعتلای روانی و تكامل و آرامش و تعالی انسان شده است.

تاریخچه تلویزیون :

«مقدمه »

تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکسهای متحرک و صدا از یک فاصله دور می باشد . این لغت به تمام بخشهای تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و پخش آنها اشاره می کند . کلمه تلویزیون یک کلمه دو قسمتی است که از زبان یونانی و لاتین می آید . تل در یونانی به معنای دور در حالی که ویزیون که از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد .

پیشرفت تکنولوژی را می توانیم به دو قسمت تقسیم کنیم : اول پیشرفت و توسعه وابسته به مسائل مکانیکی و الکترونیکی و دیگری که به الکترونیک وابسته بود . تمام تلویزیونهای مدرن از قسمت دوم هستند ، ولی این غیر ممکن است که بدون کشفیات و بینش از سیستمهای مکانیکی بتوانیم سر در بیاوریم .

تلویزیون الکترومکانیکی :

پول گوتلیپ نیپ کوو به اولین تلویزیون الکترومکانیکی در سال 1884 م امتیاز داد . مردم بر این عقیده اند که او هرگز نتوانست نمونه اصلی را طراحی کند . تا سال 1907 م که نمونه اصلی آن بطور آزمایشی طراحی شد . در سال 1907-1910م ، بوریس روسینگ و دانش آموزش ولادیمیر زوریکین یک سیستم تلویزیونی را نشان داد که از یک جستجوگر آینه ای مکانیکی در نمایشگر و لیوب براون الکترونیکی در دریافت کننده استفاده می کردند . روسینگ در مدت انقلاب بولشویک 1917 م ناپدید شد ، ولی زوریکین بعداً برای RAC کار می کرد تا یک تلویزیون الکترونیکی بسازد ، طراحی آن نتیجتا حق انحصاری و امتیاز را توسط فیلوتیلورفرنس فورس به او دادند . یک تلویزیون مشابه نیمه مکانیکی برای اولین بار در لندن نشان داده شد ، در فوریه 1924 توسط ژان لوجی بیرد با تصویر فلیکس گربه و تصویر متحرک بیرد در30 اکتبر 1925م ، نشان داده شد. سیستم بیرد نتیجتاً توسط شرکت BBC دوباره بازسازی شد .

تلویزیون الکترونیکی :

با وجود اینکه نیپ کوف ، روسینگ ، بیرد خیلی خارق العاده بود . قسمت کمی از تکنولوژی آنها در تلویزیون امروزی کاربرد داشت . در سال 1934 ، تمام سیستمهای تلویزیونی الکترومکانیکی دیگر خارج از مد شده بود . کمپل سوینتون یک نامه به مجله طبیعت در 18 ژوئن 1908م نوشت که در آن استفاده از اشعه کاتدی در تلویزیون الکتریکی که توسط کارل فردیناند براون اختراع شده بود را شرح داد . او نظریه داد که از پرتو الکترون هم در دوربین و هم در دریافت کننده استفاده شود ، که می تواند بصورت الکترونیکی بچرخد و تصاویر متحرک تولید کند . او سخنرانی در رابطه با موضوعی در سال 1911م داشت و یک نمودار را نشان داد که هیچ کس ، حتی سوینتون ، نتوانست طرح او را بفهمد ، سیستم او هیچ وقت ساخته نشد .

سیستم تمام الکترونیک اولین بار توسط فیلوتیلور فرانس وورس در پائیز سال 1927م نمایش داده شد . فرانس وورس مزرعه مورمون پسری از ایداهو ، او اولین بار در سن 14 سالگی این سیستم را در نظر داشت . اولین ایده را با معلم شیمی دبیرستانش بحث می کرد ، کسی که فکر می کرد که آن بدون دلیل کار نمی کند (فرانس وورس بعدا به معلمش ثابت کرد ژاستین تال من که یک کلید بر روی اختراعش قرار داد) او به دنبال ایده خود در آکادمی جوانان بریگهام (جدیداٌ دانشگاه جوانان بریگهام) بود .

در سن 21 سالگی ، او یک سیستم کاربر را در لابراتور شخصی اش در سان فرانسیسکو نشان داد . تمام تلویزیونهای امروزی بطور مستقیم از طراحی او پیروی می کنند . ولادیمیر زوریکین بخاطر اختراع مفیدش ایکونوسکوپ در سال 1923 و اختراع کینسکوپ در سال 1929 بعنوان پدر تلویزیون الکترونیکی شناخته می شود . طراحی او جزء اولینهایی بود که سیستم تلویزیون را نشان می داد . کار قبلی او با روسینگ بر روی تلویزیون الکترومکانیکی به او آموخت که چگونه یک سیستم تولید کنند ، ولی ادعای او و (RCA) که این اختراع اصلی آنها بود به سه دلیل بیهوده به حساب می آید :

امتیاز 1923 زوریکین یک طرح ناتمام را نشان داد ، ناتوان در کاری که می خواست انجام دهد (تا سال 1923 طول کشید تا زوریکین توانست طرح کاری خود را کسب کند .)

درخواست نامه امتیاز سال 1923 تا سال 1938 قبول نشد و بطور جدی مورد قبول واقع نشده بود .

دادگاه دریافت که RAC امتیاز طرح تلویزیونی که توسط فیلو تیلور فرانس وورس داده شد را نقض کرد . اختلاف در این بود که آیا اولین بار فرانس وورس بود یا زوریکین که تلویزیون امروزه را اختراع کرد . بعضی از اینها ادعا دارند وقتی که فرانس وورس برای اولین بار می خواست آن را بسازد ، این RAC بود که اولین بار به خرید و فروش تلویزیون می پرداخت و کارمندان RAC بودند که تاریخ اختراع تلویزیون را نوشتند . با این وجود فرانس وورس جنگ قانونی در برابر این مسئله را برد ، او هرگز قادر نبود تا سرمایه گذاری تمام و کامل روی اختراعش بکند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید