دانلود پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word) :

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .

روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به 30% کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی و شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word) :

استفاده روز افزون از شبكه های موبایل و افزایش تعداد كاربران در یك ناحیه محدود سبب شده است كه ترافیك سیگنالینگ به طور چشمگیری افزایش یابد . از طرفی وجود مشتركیتی با قابلیت تحرك و محالكه بالا مزید بر علت شده ضمن به وجود آوردن محدودیت هایی توسعه شبكه های موبایل را با هزینه های سنگین مواجه ساخته است .

در این پروژه سعی شده است با معرفی دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word) و ارائه روشی موجبات كاهش حجم سیگنالینگ فراهم شود . از آنجایی كه فرایندهای paging . location updating حجم زیادی از سیگنالینگ را به خود اختصاص می دهند می توان با ایجاد ركوردهایی در سمت شبكه و MS حجم سیگنالینگ را كاهش داد. با این روش هنگامی كه مشترك از مرز یك LA می گذرد و وارد LA دیگر می شود MS با مراجعه به ركورد حركتی خود در صورتی كه LA جدید در آن وجود نداشت عمل Location Updating را انجام می دهد . از سوی دیگر به كمك لیست پیوندی و به كارگیری سنكرونیزاسیون می توان تاخیر paging را نیز كاهش داد.

در این شبیه سازی نشان داده شده است برای مشتركینی كه از یك الگوی حرتی خاصی در یك مدت زمان محدود برخوردارند با به كارگیری لیست پیوندی در ركورد حركتی مشترك می توان حجم سیگنالینگ ناشی از فرایندهای فوق را به طور قابل ملاحظه ای كاهش داد.

دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول: طراحی و اصول سیگنالینگ… 1

تعاریف:1

تقسیم بندی سیگنال ها از لحاظ موقعیت… 2

معرفی و تشریح عملكرد مدل 7 لایه ای osi4

لایه های موجود در MS. 6

بررسی وضعیت های ترافیکی… 8

Mobility Management10

زیر لایه (RR) Radio Resurce. 10

لایه دوم LAPD . later ms11

Segmentation. 12

اطلاعات در لایه اول یا لایه سیگنالینگ…. 13

فصل دوم: معرفی دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word)… 16

شبكه مخابراتی (ارتباطی)16

ترمینال.. 16

انواع سیگنالینگ…. 17

CAS: Chancel Associated Signaling (كانال مرتبط)17

CCS: Common Channel Signaling (كانال مشترك)17

مدل 7 لایه OSI چیست؟. 18

انواع مدهای كاری شبكه سیگنالینگی SS7. 20

انواع كانالها22

نحوه ارتباط MS با شبكه. 22

تایمرهای مربوط به RADIO RESOURS. 25

فصل سوم: ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن 28

مقدمه. 28

انواع كاربران موبایل.. 28

ارزش سیگنالینگ ناشی از فرایند.. 29

محاسبه ارزش سیگنالینگ ناشی از عمل Paging. 32

پیشنهاد روشی هوشمند به منظور كاهش حجم سیگنالینگ فرایندهای موبایل.. 33

ساختار ركورد مشترك…. 34

توابع Add. Delete. 34

مكانیزم كاهش حجم حافظه. 35

سنكرونیزاسیون.. 36

شبیه سازی روش پیشنهادی… 39

نتایج حاصل از شبیه سازی… 40

نتیجه گیری این فصل.. 47

فصل چهارم: تعریف مشخصات شبکه و شناسایی مشکلات شبکه. 49

مشخصات شبکه. 49

مقدمه. 49

پوشش BSS. 50

ظرفیت BSS. 55

کیفیت سرویس 80 (QOS)56

پارامترهای اصلی کیفیت سرویس(QOS)56

نرخ قطعی مکالمات (DCR)57

بلاکینگ…. 57

راندمان ترافیکی یاارلانگ (Teraffic Throughput)58

شناسایی مشکلات ازطریق شاخصهای KPI59

درصد موفقیت برقراری مکالمه (CSSR) 82. 59

درصدبالای خطای (HFR84) Handover62

درصد بالای بلاکینگ ( SDCCH Congestion) SDCCH.. 63

درصد بالای بلاکینگ (TCH Congestion) TCH.. 64

فصل پنجم: مدیریت عملکرد شبکه و شا خص های شبکه دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word)… 66

سیکل مدیریت عملکرد شبکه در فرآیند بهینه سازی… 66

طراحی اولیه شبکه و پیاده سازی آن.. 67

مونیتور کردن شبکه. 67

سطوح مختلف برای مونیتور کردن شبکه. 67

معیارهای اندازهگیری عملکردشبکه. 69

روشهای اندازه گیری عملکرد شبکه. 69

دیتای OMC.. 72

پروتکل آنالیزر72

آنالیزدیتای OMCودیتایدرایوتست… 73

آنالیزدیتای OMC.. 73

آنالیز درایو تست… 73

تعریف BSS KPI69. 74

درصد موفقیت برقراری مکالمه (CSSR ) 70. 74

درصد قطعی مکالمه (DCR) 71. 75

درصد موفقیت مکالمه 72(CSR)75

درصد موفقیت دست به دست دادن مکالمه (HOSR ) 73. 75

درصد انسداد کانال ترافیکی (TCH_Cong) 75. 76

درصد انسداد کانال سیگنالینگی (SDCCH_Cong) 76. 76

درصد قطعی ارتباط براساس افت مسیر رادیویی (TCH_RF_LOSS)77

درصدخطاتخصیص کانال ترافیکی (TCH_ASS_Fail)77

درصد موفقیت تخصیص کانال ترافیکی (SDCCH_ASS_SUCC)77

فصل ششم: الگوریتم بهینه سازی و ارائه راه حل برای بهینه کردن شاخصها80

کلیات و پیکره رویه بهینه سازی… 80

Network Audit82

فلوچارت روند بهینه سازی… 83

تشریح فلوچارت فعالیت بهینه سازی… 83

چکیده لاتین.. 88

منابع و مراجع.. 89

دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word)
فهرست اشکال

فصل اول:

شکل 1: ترتیب لایه ها4

شکل 2: تشریح عملکرد لایه ها5

شکل 3: لایه های موجود در MS. 8

فصل دوم:

شکل 1: مدل 7 لایه OSI19

شکل 2: لایه های سیگنالینگ…. 21

شکل 3: نحوه ارتباط MS با شبكه. 22

شکل 4: تایمرهای مربوط به RADIO RESOURS. 25

فصل سوم:

شکل 1: لیست پیوندی سمت سیستم و مشترک…. 38

شکل 2: کاهش دفعات location updating. 42

شکل 3: افزایش دفعات paging به ازای هرمکالمه بر حسب گروههای نختلف مشترکین.. 43

شکل 4: رابطه طول لیست پیوندی با دفعات paging. 43

شکل5: رابطه تعداد دفعات location updating با طول لیست پیوندی… 45

شکل 6: رابطه دفعات paging با الگوی حرکتی مشترک…. 46

فصل چهارم:

شکل: 1 مقایسه سیستم بالانس و غیربالانس….. 50

شکل2: آرایش آنتن ها بعداز تقسیم سلولی… 52

شکل: 3تیلت مکانیکی و الکتریکی آنتن ها53

شکل 4: ساختار آنتن ها در دایور سیتیمکانی… 54

شکل5: ساختار آنتن ها در دایور سیتیپلاریزاسیون.. 55

شکل6: بلاکینگ و درجه سرویسGOS. 58

شکل 7: مدل ارلانگ ترافیکی… 58

فصل پنجم:

شکل1: فلوچارت مدیریت عملکرد بهمراه بهینه سازی… 66

شکل2:نحوه انجام درایو تست… 71

شکل1: پیکره و ساختار رویه بهینه سازی… 80

شکل2: فازبررسی شبکه. 82

شکل3: فلوچارت کلی رویه بهینه سازی… 83

دانلود موبایل سیگنالینگ در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول 1: جدول ارتباط MS با شبكه. 24

جدول 1 : تعداد سلولها بر اساس افزایش تعداد لایه ها31

جدول 2 : درصد مشتركین بر اساس الگوی حركتی آنها41

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم در فایل ورد (word) دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم در فایل ورد (word) :

تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

مقدمه

امروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است. تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد. در بسیاری از صنایع، امنیت به شکل پیشرفته یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.

در این سلسله مقالات رویکردی لایه بندی شده برای امن سازی شبکه به شما معرفی می گردد. این رویکرد هم یک استراتژی تکنیکی است که ابزار و امکان مناسبی را در سطوح مختلف در زیرساختار شبکه شما قرار می دهد و هم یک استراتژی سازمانی است که مشارکت همه از هیأت مدیره تا قسمت فروش را می طلبد.

رویکرد امنیتی لایه بندی شده روی نگهداری ابزارها و سیستمهای امنیتی و روال ها در پنج لایه مختلف در محیط فناوری اطلاعات متمرکز می گردد.

– پیرامون

– شبکه

– میزبان

– برنامه کاربردی

– دیتا

در این سلسله مقالات هریک از این سطوح تعریف می شوند و یک دید کلی از ابزارها و سیستمهای امنیتی گوناگون که روی هریک عمل می کنند، ارائه می شود. هدف در اینجا ایجاد درکی در سطح پایه از امنیت شبکه و پیشنهاد یک رویکرد عملی مناسب برای محافظت از دارایی های دیجیتال است. مخاطبان این سلسله مقالات متخصصان فناوری اطلاعات، مدیران تجاری و تصمیم گیران سطح بالا هستند.

محافظت از اطلاعات اختصاصی به منابع مالی نامحدود و عجیب و غریب نیاز ندارد. با درکی کلی از مسأله، خلق یک طرح امنیتی استراتژیکی و تاکتیکی می تواند تمرینی آسان باشد. بعلاوه، با رویکرد عملی که در اینجا معرفی می شود، می توانید بدون هزینه کردن بودجه های کلان، موانع موثری بر سر راه اخلال گران امنیتی ایجاد کنید.

– امنیت شبکه

سطح شبکه در مدل امنیت لایه بندی شده به WAN و LAN داخلی شما اشاره دارد. شبکه داخلی شما ممکن است شامل چند کامپیوتر و سرور و یا شاید پیچیده تر یعنی شامل اتصالات نقطه به نقطه به دفترهای کار دور باشد. بیشتر شبکه های امروزی در ورای پیرامون، باز هستند؛ یعنی هنگامی که داخل شبکه قرار دارید، می توانید به راحتی در میان شبکه حرکت کنید. این قضیه بخصوص برای سازمان های کوچک تا متوسط صدق می کند که به این ترتیب این شبکه ها برای هکرها و افراد بداندیش دیگر به اهدافی وسوسه انگیز مبدل می شوند. تکنولوژی های ذیل امنیت را در سطح شبکه برقرار می کنند:

· IDSها (سیستم های تشخیص نفوذ) و IPSها (سیستم های جلوگیری از نفوذ) ـ تکنولوژیهای IDS و IPS ترافیک گذرنده در شبکه شما را با جزئیات بیشتر نسبت به فایروال تحلیل می کنند. مشابه سیستم های آنتی ویروس، ابزارهای IDS و IPS ترافیک را تحلیل و هر بسته اطلاعات را با پایگاه داده ای از مشخصات حملات شناخته شده مقایسه می کنند. هنگامی که حملات تشخیص داده می شوند، این ابزار وارد عمل می شوند. ابزارهای IDS مسؤولین IT را از وقوع یک حمله مطلع می سازند؛ ابزارهای IPS یک گام جلوتر می روند و بصورت خودکار ترافیک آسیب رسان را مسدود می کنند. IDSها و IPSها مشخصات مشترک زیادی دارند. در حقیقت، بیشتر IPSها در هسته خود یک IDS دارند. تفاوت کلیدی بین این تکنولوژی ها از نام آنها استنباط می شود. محصولات IDS تنها ترافیک آسیب رسان را تشخیص می دهند، در حالیکه محصولات IPS از ورود چنین ترافیکی به شبکه شما جلوگیری می کنند. پیکربندی های IDS و IPS استاندارد در شکل نشان داده شده اند:

· مدیریت آسیب پذیری – سیستم های مدیریت آسیب پذیری دو عملکرد مرتبط را انجام می دهند: () شبکه را برای آسیب پذیری ها پیمایش می کنند و ()روند مرمت آسیب پذیری یافته شده را مدیریت می کنند. در گذشته، این تکنولوژی VA )تخمین آسیب پذیری( نامیده می شد. اما این تکنولوژی اصلاح شده است، تا جاییکه بیشتر سیستم های موجود، عملی بیش از تخمین آسیب پذیری ابزار شبکه را انجام می دهند.

سیستم های مدیریت آسیب پذیری ابزار موجود در شبکه را برای یافتن رخنه ها و آسیب پذیری هایی که می توانند توسط هکرها و ترافیک آسیب رسان مورد بهره برداری قرار گیرند، پیمایش می کنند. آنها معمولاً پایگاه داده ای از قوانینی را نگهداری می کنند که آسیب پذیری های شناخته شده برای گستره ای از ابزارها و برنامه های شبکه را مشخص می کنند. در طول یک پیمایش، سیستم هر ابزار یا برنامه ای را با بکارگیری قوانین مناسب می آزماید.

دانلود تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم در فایل ورد (word)
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

افزودن به ضریب عملکرد هکرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

سطح 1 امنیت پیرامون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

سطح 2 امنیت پیرامون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

استاندارد شبکه های محلی بی سیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

شبکه های بی سیم و انواع WPAN,WWAN.WLAN ……………………………………………………………………………………………………………………… 11

مقدار بر شبکه خصوصی مجازی (VPN)………………………………………………………………………….. 12

دسته بندی VPN بر اساس رمزنگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

مقایسه تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

تفاوت شکلی تشخیص با پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

تشخیص نفوذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

نتیجه ی نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

مقدمه ای بر تشخیص نفوذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

انواع حملات شبکه ای با توجه به طریقه حمله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

انواع حملات شبکه ای با توجه به حمله کننده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

پردازه تشخیص نفوذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

مقدمه ای بر IPSEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

انواع IPSEC VPN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

کاربرد پراکسی در امنیت شبکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

برخی از انواع پراکسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

SMTP proxy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

امنیت و پرتال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

امنیت و پرتال CMS PARS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

راهکارهای شبکه های سیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

نسب، طراحی و راه اندازی شبکه و ایرلس Multipoint Point o………………………………………………………………………………………………………. 29

نسب طراحی و راه اندازی شبکه های Hot spot………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

مشاوره و تامین تجهیزات برای راه اندازی شبکه های وایرلس………………………………………………………………………………………………………………………. 29

شبکه های بیسیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

انواع شبکه های بی سیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

شبکه های (MANET) Mobile ad hoc ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

کاربردهای شبکه Mobile ad hoc ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

پروتوکل های مسیریابی Routing proto cols………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

پروتوکل TCP/IP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

معنی پروتوکل TCP/IP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

لایه های پروتکل TCP/IP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

لایه Application………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

لایه Transport……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

لایه اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

لایه Network Interface………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

مشخص نمودن برنامه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

آدرس IP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

یورت TCP/IP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

سوکت (Socket)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

TCP/IP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

پروتکل:TCP لایه Transport…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

ارسال اطلاعات با استفاده از TCP………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

پروتوکل: UUP لایه Internet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

پروتوکل: IP لایه Internet……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

مسیر یابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

معنای حمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

توزیع توپولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

آلگوریتم برداری راه دور ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

آلگوریتم حالت اینک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

پروتوکل بردار مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

مقایسه الگوریتم مسیریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

انتخاب مسیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

عوامل چندگانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

شبکه های حسگر بی سیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

نگاهی به شبکه های بی سیم حسگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

ویژگی های عمومی یک شبکه حسگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

ساختار ارتباطی شبکه های حسگر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

فاکتورهای طراحی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

تحمل خرابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

قابلیت گسترش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

هزینه تولید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

سخن پایانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشکارساز نوری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشکارساز نوری در فایل ورد (word) دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشکارساز نوری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آشکارساز نوری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آشکارساز نوری در فایل ورد (word) :

سنسورها از نظر کیفی مرحله جدیدی را در استفاده هر چه بیشتر از همه امکاناتی که توسط علم میکرو الکترونیک بوجود آمده است، بویژه در زمینه پردازش اطلاعات عرضه میکند.

دانلود آشکارساز نوری در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………..4

فصلاول: سنسورها و انواع آن………………………..…………………………………..7

بخش 1-1: تعریف عبارت سنسور………………………………………………………………………….8

بخش 1-2: تکنیکهایی در تولید سنسور…………………………………………….……….…………..19

فصلدوم: معرفی سنسورهای نوری………………………….………………………..21

بخش 2-1: سنسورهای نوری…….…………….……………………………………………….22

بخش2-2: مقاومتهای نوری……………………………………………………….……………….25

بخش2-3: سایر مواد نیمه هادی برای سنسورهای نوری……………………………………….31

بخش 2-4: فوتو ترانزیستور، فوتو دیود و فوتو دارلینگتون ……………………………………33

فصل سوم: انواع مختلف دانلود آشکارساز نوری در فایل ورد (word)………………………………………………..38

بخش 3-1: انواع مختلف سنسور نوری……………………………………………………..39

بخش 3-2: اشکال کاربردی سنسورهای نوری ………….……………….………………………49

فصل چهارم: بررسی کاربرد سنسور نوری در زمینه های مختلف…………………………53

بخش 4-1: حسگرها در رباتیک……………………………….……..…………………………54

بخش 4-2: کاربرد سنسوردر دوربین دیجیتال…………………….……..………………………………58

فصل پنجم : مثال و شبیه سازی…………………………………………………………60

بخش 5-1: مدار الکترونیکی روبات نوریاب……………………..…………………………………………61

بخش 5-2: مدار کلید حساس به نور………………….……………………………………63

منابع و ماخذ…………………….………………………………………………………68

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید