دانلود تحقیق تناسب طلائی در هنر و معماری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تناسب طلائی در هنر و معماری در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تناسب طلائی در هنر و معماری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تناسب طلائی در هنر و معماری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تناسب طلائی در هنر و معماری در فایل ورد (word) :

تئوری های تناسبات

 

منظور از تئوری های تناسبات ایجاد احساس نظم بین اجزاء یک ترکیب بصری است.

طبق نظریه ” اقلیدس ” نسبت به مقایسه کمی دو چیز مشابه اطلاق می شود حال آنکه تناسب به تساوی نسبتها اطلاق می شود .

بنابراین  تحت هر سیستم تنظیم تناسب عمل کردن به معنی در نظر گیری یک نسبت اختصاصی است و این کیفیت ثابتی است که از یک نسبت به نسبت دیگر منتقل می شود .

بدین ترتیب سیستم تنظیم تناسب مجموعه ای از نسبتهای ثابت بصری را بین اجزاء یک بنا و نیز بین اجزاء و کل بوجود می آورد .

با اینکه این نسبتها در نظر اول ممکن است به چشم بیننده ای که تصادفا با آن برخورد می کند نیاید و این روابط به راحتی توسط یک ناظر بی دقت درک نشوند ، اما می توان نظم دیداری موجود در آن ها را با تکرار یک سری از تجربیات حس کرد و نظم بصری ای که ایجاد می کند را طی یک رشته تجربیات مکرر می توان تشخیص داد .

در حقیقت اگر در طراحی که بوسیله سیستم تعیین تناسب تنظیم شده ابعاد و نسبتهای صحیح نتوانند به طور واقعی و به طریق مشابه توسط همه درک شوند پس سیستمهای تنظیم تناسب چه فایده ای دارند و چرا از اهمیت خاصی در طراحی معماری برخوردار هستند ؟

سیستم های تنظیم تناسب از صورت تعیین کننده های عملکردی و تکنیکی فرم و فضای معماری فراتر رفته استدلالات زیبائی در مورد ابعاد خود ارائه می دهند . آنها با اعطای تناسباتی مشابه و از یک خانواده به اجزاء یک طرح معماری از نظر بصری می توانند به چندگانگی اجزاء در آن طرح وحدت بخشند .

آنها می توانند احساس نظم را در ترتیب فضاها بوجود آورند و امکان ادامه آنرا افزایش دهند همچنین می توانند نسبتهایی مشخص بین اجزاء داخلی و خارجی یک بنا بوجود آورند .

 

 

نسبت طلائی و کاربرد آن

 

مقدمه :

سیستمهای تناسب ریاضی از فرضیه فیثاغورث که می گوید ” همه چیز عدد است ” و از این عقیده که برخی نسبتهای عددی مبین ساختار هماهنگ عالم هستند سرچشمه می گیرند .

یکی از این نسبتها که از عهد باستان تاکنون بکار رفته است تناسبی است که بنام ” تناسب طلائی ” یا Golden Ratio یا golden section  شناخته می شود .

یونانیها به نقش غالبی که تناسب طلائی در تناسبات بدن انسان بازی می کرد پی بردند و با اعتقاد به اینکه هم انسان وهم پرستشگاههای او می بایست به یک نظم برتری از جهان تعلق داشته باشند همین تناسبات را در ساختمان پرستشگاههای خود منعکس کردند .

در سده های میانه برای نسبت طلایی مفهومی عرفانی و خرافی قائل بودند.معماران سده های میانه ،رازهای مربوط به پیدا کردن نسبت ها ،از جمله،نسبت طلایی را با دقت از دیگران پنهان می کردند .از جمله اسقف شهر اوترخت به این دلیل که با حیله توانسته بود به روش یافتن نسبت ها در ساختمان کلیسا ها پی ببرد، جان خود را از دست داد.

بسیاری از اثرهای هنری سده های میانه ،و به ویژه در معماری ،با استفاده از قانون نسبت طلایی به دست آمده است.

 در بین ستایش گران ویژگی های رمزآمیزعدد طلایی می توان از لئوناردو داوینچی که آن را ” تقسیم طلایی”می نامیدو کپلر که از اصطلاح”تقسیم آسمانی”برای آن استفاده می کرد ،نام برد .

کپلر (Johannes Kepler 1571-1630) منجم معروف علاقه بسیاری به نسبت طلایی داشت بگونه ای که در یکی از کتابهای خود اینگونه نوشت : “هندسه دارای دو گنج بسیار با اهمیت می باشد که یکی از آنها قضیه فیثاغورث و دومی رابطه تقسیم یک پاره خط با نسبت طلایی می باشد. اولین گنج را می توان به طلا و دومی را به جواهر تشبیه کرد”.

همچنین کپلر پی به روابط بسیار زیبایی میان اجرام آسمانی و این نسبت طلایی پیدا کرد.

درهمین اواخر نیز لوکوربوزیه ، معمار بزرگ سوئیسی سیستم مدولر خود را بر مبنای تناسب طلائی بنا نهاد و کاربرد آن در معماری حتی تا به امروز نیز ادامه دارد .

امروزه بسیاری از طراحان و معماران بزرگ برای طراحی محصولات خود از این نسبت طلایی استفاده می کنند چرا که بنظر میرسد ذهن انسان با این نسبت انس دارد و راحت تر آنرا می پذیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرازش مدل به درآمد شهرداری و بررسی پارامترهای تشکیل دهنده این درآمد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرازش مدل به درآمد شهرداری و بررسی پارامترهای تشکیل دهنده این درآمد در فایل ورد (word) دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرازش مدل به درآمد شهرداری و بررسی پارامترهای تشکیل دهنده این درآمد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرازش مدل به درآمد شهرداری و بررسی پارامترهای تشکیل دهنده این درآمد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرازش مدل به درآمد شهرداری و بررسی پارامترهای تشکیل دهنده این درآمد در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود پرازش مدل به درآمد شهرداری و بررسی پارامترهای تشکیل دهنده این درآمد در فایل ورد (word)

مقدمه 1

فصل اول
1-1 سری زمانی و کاربردهای آن 2
2-1 هدف تجزیه و تحلیل سری زمانی 3
3-1 تعاریف 4
1-3-1 انواع تغییرات سری زمانی 4
2-3-1 پیش بینی 5
3-3-1 خطای پیش بینی 5
4-3-1 استراتژی الگو سازی 6
4-1 مراحل تجزیه و تحلیل سری زمانی ایستا 8
1-4-1 رسم نمودار زمانی سری 8
2-4-1 بررسی پایایی سری زمانی 8
1-2-4-1 برازش منحنی 9
2-2-4-1 پالایش 11
3-2-4-1 تفاضل گیری 11
3-4-1 رسم همبستگی نگار 12
4-4-1 روش های پیش بینی مدل مناسب برای برازش به داده ها 13
1-4-4-1 روش های کیفی پیش بینی 13
2-4-4-1 روش های کمی پیش بینی 13
3-4-4-1 باکس-جنکینز 14
5-4-1 مناسبت مدل برازش شده 14
1-5-4-1 بررسی خودهمبستگی خطاهای پیش بینی 14
2-5-4-1 رسم مقدار واقعی در مقابل مقدار پیش بینی 14
3-5-4-1 رسم نمودار احتمال نرمال خطاهای پیش بینی 15
5-1 مدل فضای حالت 16

فصل دوم
1-2 معرفی داده ها 19
2-2 رسم نمودار زمانی داده ها 24
1-2-2 بررسی مانایی واریانس 26
2-2-2 بررسی مانایی میانگین 28
3-2 برآورد روند داده ها 31
4-2 پیش بینی مدل برازش شده به داده ها 35
5-2 پیش بینی 45

فصل سوم
1-3 طرح و مقایسه میانگین ها 47
2-3 اصول کلی تجزیه واریانس 48
3-3 خطای آزمایش 52
4-3 طرح های کاملا تصادفی 54
1-4-3 مقدمه ای بر طرح کاملا تصادفی 54
2-4-3 مدل طرح کاملا تصادفی 55
3-4-3 عملیات آماری طرح و فرمول های وابسته 56
5-3 روش های مقایسه میانگین 61
1-5-3 آزمون LSD 61
2-5-3 آزمون دانت 62
3-5-3 آزمون دانکن 62
4-5-3 آزمون استیودنت-نیومن-کویلز 62
5-5-3 آزمون توکی 62

فصل چهارم
1-4 مقایسه میانگین ها 63
2-4 رسم جدول آنالیز واریانس 72
3-4 آزمون معنی 73
1-3-4 مراحل انجام آزمون دانکن 73
4-4 نتیجه 75
1-4-4 کلاس بندی میانگین ها 75

منابع 77

ضرورت مطالعه و شناخت علوم و معارف انسانی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.تحولات و تکامل مداوم این علوم و معارف و درک و ارزیابی و کاربرد آن ها را در دنیای پر شتاب امروزی پیچیده تر ساخته است.لذا صاحب نظران و اندیشمندان علوم مذکور به این عقیده رسیده اند که برای بررسی همه جانبه ابعاد مختلف آن ها مناسب است که هر یک به صورتی مستقل و به شکلی تخصصی تدوین شوند.
علم آمار نیز یکی از این علوم است که کاربردهای فراوان در زمینه های مختلف دارد و به عنوان یک زیر مجموعه از علوم ریاضی است.
علم آمار نیز مانند سایر علوم دارای مباحث پیچیده و گسترده مختلف است اما آم چه توجه ما را ازمیان مباحث مختلف این علم به خود جلب کرده سری های زمانی است که هدف و کاربرد مهم آن پیش بینی برای آینده می باشد.در دنیای مدرن و تکنولوژیک امروز که تمام سیاست گذاری های کلان بر اساس یک برنامه و روند از پیش تعیین شده جهت کنترل نتایج اعم از شکست یا موفقیت این سیاست ها می باشد که در زمینه های مختلفی چون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و … طرح ریزی شده نیاز به این علم بیش از پیش آشکار می شود.سری های زمانی این امکان رابرای ما فراهم می کند تا با استفاده از داده های امروز نتایج نسبتا دقیقی را در زمینه های مختلف برای آینده پیش بینی کنیم و در حقیقت این مساله هدف اصلی ما جهت استفاده از سری های زمانی در پروژه کارشناسی بوده که در آن به بررسی میزان درآمد ماهیانه یکی از ارگان های دولتی و پیش بینی این میزان درآمد در یک سال آینده پرداختیم و در کنار این پیش بینی با استفاده از مبحث طرح آزمایش ها پارامترهایی را که دارای بیشترین سهم در این درآمد ماهیانه می باشند تعیین کردیم.

هدف ما از انجام این پروژه بررسی میزان درآمد شهرداری منطقه 18 تهران بوده که به این منظور توسط درخواست های مکرر داده های در آمدی که به صورت ماهیانه از 41 پارامتر مجزا کسب می شود از مدت 28 ماه پیش در اختیار ما قرار گرفت و این امکان به ما داده شد تا در این پروژه با داده هایی کاملا واقعی و به روز کار نماییم.
ما در این پروژه برای انجام بررسی های مختلف روی داده ها از مباحث سری زمانی جهت برازش مدل به داده ها وتعیین پارامترها و در نهایت پیش بینی درآمد وصولی شهرداری تا پایان سال 1387 و هم چنین از طرح آزمایش ها جهت انجام مقایسه بین میانگین درآمد های کسب شده توسط هر یک از 41 پارامتری که به عنوان منابع درآمد شهرداری در این 28 ماه تعیین شده اند و مشخص کردن پارامترهایی که بیشترین سهم را در کسب این درآمد دارا می باشند استفاده کردیم.
نتایج به دست آمده از بررسی های بالا حاکی از برازش یک مدل ARIMA(3,3,2) به داده ها بوده و پیش بینی ماه های مرداد تا اسفند 87 در پایان فصل دوم آورده شده است و موثرترین پارامتر در کسب درآمدهای وصولی شهرداری در طی 2 سال گذشته تغییر کاربری افزایش تراکم بوده است.
نرم افزارهای مورد استفاده در این پروژه عبارتند از:
SPSS 16,MINITAB 15,EXCEL 2007,WORD 2007

ضرورت مطالعه و شناخت علوم و معارف انسانی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.تحولات و تکامل مداوم این علوم و معارف و درک و ارزیابی و کاربرد آن ها را در دنیای پر شتاب امروزی پیچیده تر ساخته است.لذا صاحب نظران و اندیشمندان علوم مذکور به این عقیده رسیده اند که برای بررسی همه جانبه ابعاد مختلف آن ها مناسب است که هر یک به صورتی مستقل و به شکلی تخصصی تدوین شوند.
علم آمار نیز یکی از این علوم است که کاربردهای فراوان در زمینه های مختلف دارد و به عنوان یک زیر مجموعه از علوم ریاضی است.
علم آمار نیز مانند سایر علوم دارای مباحث پیچیده و گسترده مختلف است اما آم چه توجه ما را ازمیان مباحث مختلف این علم به خود جلب کرده سری های زمانی است که هدف و کاربرد مهم آن پیش بینی برای آینده می باشد.در دنیای مدرن و تکنولوژیک امروز که تمام سیاست گذاری های کلان بر اساس یک برنامه و روند از پیش تعیین شده جهت کنترل نتایج اعم از شکست یا موفقیت این سیاست ها می باشد که در زمینه های مختلفی چون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و … طرح ریزی شده نیاز به این علم بیش از پیش آشکار می شود.سری های زمانی این امکان رابرای ما فراهم می کند تا با استفاده از داده های امروز نتایج نسبتا دقیقی را در زمینه های مختلف برای آینده پیش بینی کنیم و در حقیقت این مساله هدف اصلی ما جهت استفاده از سری های زمانی در پروژه کارشناسی بوده که در آن به بررسی میزان درآمد ماهیانه یکی از ارگان های دولتی و پیش بینی این میزان درآمد در یک سال آینده پرداختیم و در کنار این پیش بینی با استفاده از مبحث طرح آزمایش ها پارامترهایی را که دارای بیشترین سهم در این درآمد ماهیانه می باشند تعیین کردیم.
فصل اول

1-1) سری زمانی و کاربردهای آن

تجزیه وتحلیل سریهای زمانی به دادههایی مربوط میشود که مستقل نبوده و بطور متوالی به هم وابسته اندو این وابستگی بین مشاهدات متوالی مورد توجه قرار میگیرد.این مبحث حوزه وسیعی از آمار علمی را تشکیل میدهد و در تحقیقات و مقالات و کاربردها سهم زیادی دارد
یکی از کاربردهای اصلی آن در پیش بینی است و در این مورد روش باکس-جنکینز که در سالهای 1960 توسعه یافت توجه دیگران را بیش از پیش به خود جلب کرد.
به مجموعه ای از مشاهدات که بر حسب زمان جمع آوری شده باشند سری زمانی گوییم.
ما فقط سری های زمانی گسسسته را در نظر میگیریم.داده هایی که از مشاهدات یک پدیده در طول زمان به دست می آیند بسیار متداول هستند.در کسب و کار و اقتصاد,میزان بهره هفتگی , قیمت سهام در بازار بورس , شاخص های قیمت ماهانه , ارقام فروش سالانه و….را مشاهده میکنیم.در کشاورزی ارقام سالانه مربوط به محصول و تولید دام و فرسایش خاک و فروش صادرات را ثبت میکنیم.در هواشناسی بیشترین وکمترین درجه حرارت روزانه و باران سالانه و شاخص های خشکسالی و سرعت های باد در ساعات مختلف را مشاهده میکنیم.فهرست زمینه هایی که در آن سری زمانی مشاهده شده و تجزیه و تحلیل میشود بی پایان است.هدف تجزیه و تحلیل سریهای زمانی معمولا دو تا است :درک یا به مدل درآوردن مکانیسمی که منجر به مشاهده سری میشود وپیش بینی مقادیر آینده سری بر مبنای گذشته آن.

2-1) هدف تجزیه و تحلیل سری زمانی

این اهداف را میتوان به 4 دسته تقسیم کرد:

1) توصیف((Description
2) مدل سازی(Modeling)
3) پیش بینی (Forecasting)
4) کنترل (Contorol)

حال مختصرا به تعریف این 4 هدف می پردازیم:
1) هدف به دست آوردن معیارهای ساده است که خصوصیت اصلی داده ها را توصیف نماید.یکی از راههای انجام این کار ترسیم است.(از دسته آمارهای توصیفی است که در آن نمودار و جدول و میانگین و واریانس و…وجود دارد.)
2) سریهای زمانی را یک نوع فرآیند تصادفی توصیف میکنند.یافتن یک مدل آماری مناسب برای توصیف فرایندی که این داده ها را تولید کرده است ممکن است هدف تحلیل یک سری زمانی باشد.(به عنوان مثال اگر در فرآیند بخواهیم مدل زنجیر مارکف را برازش دهیم و نشود به سراغ سری ها میرویم.مدل ها ممکن است یک متغیره یا چند متغیره باشند.مدل های یک متغیره بر اساس داده های گذشته بنا می شوند در حالیکه مدل های چند متغیره نه تنها بر اساس داده های گذشته بلکه بر اساس داده های حال نیز میباشند,البته یک مدل داده ها را تقریب میزند مدل سازی یک هنر است.
3) هدف یک تحلیل سری زمانی ممکن است پیش بینی مقادیر اینده سری باشد.معمولا در سریهای زمانی اقتصادی و صنعتی پیش بینی مقادیر آینده دارای اهمیت است.در بسیاری از زمینه ها پیش بینی دارای ارتباط نزدیکی با کنترل است.
مثلا در یک سازمان تولیدی میخواهند بررسی نمایند که آیا به اهداف مورد نظر خواهند رسید یا نه؟
4) پیش بینی خود موجب خواهد شد که تحلیل کننده سری زمانی به تصمیم گیری مناسب برای کنترل یک فرآیند دست یابد.

3-1) تعاریف

روش های تحلیل سری زمانی دو دسته است :

1) سری زمانی در قلمرو زمان
2) سری زمانی در قلمرو فراوانی

سری زمانی در قلمرو زمان :
ارتباط بین مقادیر سری زمانی در زمان های متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد مثلا ارتباط بین مقادیر در زمان t با مقادیر در زمان s مورد مطالعه قرار می گیرد که این روش بیشتر برای تحلیل سری های زمانی مربوط به تجارت و مسائل اقتصادی – اجتماعی کاربرد دارد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق گسسته خطی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق گسسته خطی در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق گسسته خطی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق گسسته خطی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق گسسته خطی در فایل ورد (word) :

روشهای تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی
از منظر معکوس« بایسیان»
دانشکده ریاضیات و مرکزی برای مدل سازی سیستم های متابولیک کامل دانشگاه کمیس غربی کلوند، OH 44106 آمریکا
دریافتی 3 فویه 2005 دریافتی صورت اصلاح شده 24 آگوست 2005
چکیده:
در این مقاله ما با مسائل گسسته خطی که با روشهای تکراری قابل حل می باشد از نظر آماری معکوس بایسیان روبرو خواهیم شد پس از بررسی اجمالی روش های تکراری عمده برای حل مسائل ناقص خطی و برخی نتایج آماری اولیه و روشهای آماری استراتژیهای ترسیمی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. نمونه های محاسبه شده رابط بین این دو را تشریح می کند.
کلمات کلیدی: حل های معکوس( امتحانی) فضای فرعی« کریلا» و روش معکوس« بایسیان»
پیش فرضها مسائل ناقص

(1) مقدمه
استفاده از روشهای تکراری برای حل سیستمهای خطی معادلات روشی انتخابی است هنگامی که ابعاد سیستم آنقدر بزرگ باشد که
فاکتورسازی ماتریس A را غیر عملی سازد یا هنگامی که ماتریس آن بطور صریح مجهول باشد و ما بآسانی بتوانیم حاصلضرب آن را با هر گونه بردار معلومی محاسبه کنیم. هنگامی که سیستم خطی در رابطه با گسستگی مسائل خطی ناقص سمت راست b اطلاعات و فرضیات را مورد بررسی قرار دهد، نقش مسائل متوالی در ماتریس A افزایش می یابد و بنابراین حل مسائل برای یافتن خطا در داده ها مهم و ضروری به نظر می رسد. بمنظور حفظ خطا در نشان دادن صورت b برخی از روشهای بدست آوردن مجهولات بایستی مشخص شود در زمینه روشهای معکوس بمنظور حل مجهولات بواسطه توقف کردن تکرار قبل از همگرایی در حل سیستم های خطی بهتر است به تکرار های ناقص رجوع شود. تجزیه و تحلیل کامل در ویژگی های معلوم کردن به روش CG در معادلات کامل هنگامی که می توان از معیارهای بازدارندگی مناسب استفاده کرد در بخش ] 10 [ قابل بحث می باشد.
در صورتیکهM ماتریس معکوس باشد، براساس ویژگی های طیفی MA همگرایی سریعترین برای روشهای حل تکراری ایجاد می کند. ماتریس M ماتریس شرطی سمت چپ برای سیستم خطی(1) نامیده می شود قابلیت امتحان ماتریس M نشان میدهد که سیستم های (1) و (2) راه حل یکسانی دارند انتخاب یک ماتریس شرطی مقدم M نشان می دهد که چنین ماتریسی نه تنها ویژگی های طیفی ماتریس A را تغییر می دهد بلکه بمنظور حل سیستم های خطی با مضروب ماتریس A بآسانی می توان آن را در کل بردار ضرب کرد. در حقیقت در هنگام حل سیستم 2 به روش تکرار لازم است ضرب ماتریس در بردار را در فرم مورد محاسبه قرار دهیم. سیستم خطی (1) با معادله زیر قابل جانشینی است.
(3)
ماتریس معکوس
در صورتی کهM ماتریس معکوس باشد در این مورد M ماتریس شرطی اولیه را ست نامیده می شود و از آنجائیکه هنگام حل سیستم خطی لازم است ضرب ماتریس در بردار را که بصورت نشان داده می شود محاسبه کنیم حل سیستم خطی با ضریب ماتریس A نیز ضروری به نظر می رسد یکی از شرایط برای روشهای حل تکراری در سیستم های خطی را می توان در بخش 19 مشاهده کرد زمانی که سیستم خطی از پراکندگی مسائل ناقص خطی ناشی می شود لازم و ضروری است که این مسائل را حل کرد در عوض تغییر مسیر از شتاب دهنده های همگرا به یک افزایش دهنده کیفیت در حل مسائل محاسبه شده به هیچ روش امکان پذیر نمی باشد. علاوه بر آن سمت و جهتی که معکوس ماتریس بکار می رود بسیار مهم است.در حل تکراری مسائل خطی یک شرط اولیه سمت راست مرتبط با داده های کاملاً منسجم و موجود در مورد حل در حالیکه شرایط لازم الاجرای سمت چپ داده هایی در مورد تمایز ویژگی های آماری ارائه می دهد در حالی که کاربرد این فرضیات در رابطه با روشهای تکراری در سیستم های خطی مشابه و مسائل خطی ناقص بر هم مرتبط است ساخت این پیش فرضیات مناسب کاملاً متغیر بوده و در موارد بعدی برای فهم اینکه چگونه این پیش فرضیات بر کیفیت حل مسائل اثر گذارنده مهم بنظر می رسد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق اندازه گیری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق اندازه گیری در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اندازه گیری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق اندازه گیری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق اندازه گیری در فایل ورد (word) :

-تاریخچه اندازه گیری در جهان
سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد .
در اوایل قرن 18 جیمز وات (JAMES WATT) مخترع اسکاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یک سیستم جهانی واحد برای اندازه گیریها به وجود آورند . به دنبال این پیشنهاد گروهی از دانشمندان فرانسوی برای به وجود آوردن سیستم متریک (METRIC SYS) وارد عمل شدند .
سیستم پایه ای را که دارای دو استاندارد یکی «متر» برای واحد طول و دیگری «کیلوگرم» برای وزن بوده ، به وجود آوردند . در این زمان ثانیه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتیگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار می دادند .
در سال 1875 میلادی دانشمندان و متخصصات جهان در پاریس برای امضاء قراردادی به نام پیمان جهانی متریک (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . این قرارداد زمینه را برای ایجاد یک دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها در سورز (SEVRES) فرانسه‌ آماده کرد. این مؤسسه هنوز به عنوان یک منبع و مرجع جهانی استاندارد پابرجاست .
امروزه سازندگان دستگاههای مدرن آمریکایی ، دقت عمل استانداردهای اصلی خود را که برای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری خود به کار می برند ، به استناد دفتر
استانداردهای ملی (N.B.S)تعیین می نمایند .
لازم به یادآوری است دستگاه های اندازه گیری و آزمون به دلایل گوناگون از جمله فرسایش ، لقی و میزان استفاده ، انحرافاتی را نسبت به وضعیت تنظیم شده قبلی نشان می دهند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رگرسیون و مدل سازی خطی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رگرسیون و مدل سازی خطی در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رگرسیون و مدل سازی خطی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رگرسیون و مدل سازی خطی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رگرسیون و مدل سازی خطی در فایل ورد (word) :

رگرسیون و مدل سازی خطی:
در بسیاری از بررسیهای عملی تغییرات یک متغیر به طور وسیعی به سبب متغیرهای وابسته دیگری است که مقادیر آنها درجریان آزمایش تغییر می‌کنند. کاوش رابطه بین متغیرها مهم است ، بدین معنا که مقدار یک متغیر را می‌توان از روی مشاهدات سایر متغیرها پیش بینی کرد و یا حتی کنترل نمود به وسیله دستکاری عاملهای نافذ بهینه ساخت. تجزیه رگرسیون یک روش آماری برای بررسی و مدلسازی رابطه بین متغیرهاست. ابتدا وجود رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. و سپس مفاهیم و اصول آن به حالت چند متغیره بسط داده می‌شود.
مدل رگرسیونی خط مستقیم:
در بررسی رابطه بین دو متغیر رسم نموار پراکنش قدم مقدماتی مهمی‌است که باید قبل از انجام یک تجزیه و تحلیل آماری رسمی‌انجام شود. نمودار پراکنش، بینشی درباره ماهیت رابطه‌ای که به وسیله داده‌ها نمایش داده می‌شود فراهم می‌کند.
در موقعیتی که رابطه تعینی نباشد معقول است این اصل موضوع را بپذیریم که رابطه زیربنایی خطی به وسیله اختلالهای تصادفی یا خطاهای آزمایشی پنهان مانده است. با چنین دیدگاهی مدل رگرسیون خطی زیر را می‌توان به عنوان یک نمایش آزمایش از چگونگی رابطه بین X,Y فرمولبندی که دو آنگاه به تجزیه و تحلیل آماری مبادرت ورزید.
مدل آماری:

الف ) مجموعه مقادیر متغیر کنترل شده X هستند.
ب ) مولفه های خطای نامعلومی‌هستند که بر رابطه خطی واقعی اعمال نفوذ فوق العاده ای می‌کنند که فرض می‌کنیم مستقل بوده و به طور نرمال با میانگین صفر و واریانس نامعلوم توزیع شده‌اند.
ج ) پارامترهای که بر ترتیب عرض از مبداء و شیب خط مستقیم را مشخص می‌کنند و نامعلوم هستند.
اصل کوچکترین توانهای دوم:
اصل کوچکترین توانهای دوم عبارت از تعیین مقادیر برای پارامترهای نامعلوم است . به طوری که اختلاف کل، برای تمام نقاطی کمینه گردد. اختلاف کل D به صورت زیر تعریف می‌شود:
( پاسخ پیش بینی شده – پاسخ مشاهده شده )
مقادیر به گونه ای تعیین می‌شود که مقدار D کمینه شود. پارامترهای که به وسیله این اصل تعیین می‌شوند به ترتیب با نشان می‌دهند و آنها را برآوردهای کوچکترین توانهای دوم ، یعنی پارامترهای رگرسیون می‌نامند.
نمادهای پایداری:

خط رگرسیون کوچکترین توانهای دوم:
برآورد کوچکترین توانهای دوم برای
برآورد کوچکترین توانهای دوم برای
خط رگرسیون توانهای دوم
دقت برآورد رگرسیون:
از آنجا که پارامترهای مدل، متغیر تصادفی هستند و یا به عبارت دیگر در صورت تکرار آزمایش مقادیر دیگری برای آنها حاصل می‌شود این سوال مطرح می‌شود که میزان دقت در برآورد پارامترهای خط رگرسیون چقدر است.
مقادیر انحراف از رگرسیون بامانده‌ها تفاوت بین دو کمیت می‌باشند.
1 ـ انحراف yi مشاهده شده از میانگین کل یا
2 ـ انحراف yi برازش شده از میانگین کل یا

مجموع مربعات انحراف ازرگرسیون + مجموع مربعات ناشی ازرگرسیون = مجموع
مربعات حول میانگین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو در فایل ورد (word)

مقدمه 2
پرسشنامه و جدول فراوانی 3
نمودار میله‌ای 4
نمودار مستطیلی 4
نمودار چندبرفراوانی 5
نمودار دایره‌ای 7
نمودار ساقه و برگ 7
نمودار جعبه‌ای 8
میانگین 9
10
نتیجه‌گیری 11

هدف این پروژه بررسی وزن کارمندان شاغل در یک شرکت می‌باشد بعضی از کارمندان می‌گویند که وزن آن‌ها در کارکردنشان تاثیری ندارد ولی بعضی دیگر می‌گویند که وزن در کارکردن آنها موثر است با مشاهده میتوان گفت که کارمندانی که وزن بسیار زیاد یا وزن خیلی کم دارند نمی‌توانند کار خود را به خوبی انجام دهند مثلاً درجا به جا کردن چند قطعه با مشکل روبرو می شوند .
این پروژه از طریق پرسش از کارمندان یک شرکت تولید قطعات خودرو آغاز شده در این رابطه داد‌ه‌ها جمع آوری شده و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . در این بررسی از محاسبات آماری ،‌نمودارها و محاسبات احتمالات شرطی استفاده می شود .

پرسشنامه
طبق پرسش از 50 نفر از کارکنان در یک شرکت تولید قطعات خودرو ، وزن این افراد به صورت داده‌های زیر می‌باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق روشهای تدریس ریاضیات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق روشهای تدریس ریاضیات در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق روشهای تدریس ریاضیات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق روشهای تدریس ریاضیات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق روشهای تدریس ریاضیات در فایل ورد (word) :

ای «معلم هستی و هو»
ای اسطوره عشق و صفا
و ای معمار جهان هستی
اندیشه ، تفکر ، شناخت ، قلم و گفتار مان از توست .
تو سرود عشق را سرداری و ایثار را به ما آموختی .
تو راهنمای همه هستی مائی ، تو قافله سالار و دلاوری .
تو«علم الاسماء» و موشری .
بر ما منت گزاردی و دانستن و شناخت را به ما عطا کردی .
رسولان و هدایت گران را آفریدی تا چراغ هدایت ما شوند .
از تو می خواهم مرا یاری دهی تا در این باقیمانده هستی قدم و قلم را در راه تو بردارم . و خدمتی هر چند ناچیز به مردم عزیر کرده باشم شاید به اندازه وسعت توانایی خود تکلیفی را ادا کرده باشم و بهانه ای باشد برای آموزش روز واپسین .
و من الله التوفیق و علیه الکلان .

بسم اله الرحمن الرحیم
فصل اول
کلیاتی درباره آموزش ریاضی

اهمیت ریاضی در زندگی بشری
پیشرفت دانش و تمدن بشری مرهون علم ریاضی است به طوریکه ریاضی پایه واساس کلیه علوم اعم از علوم انسانی (روان شناسی ، جامعه شناسی ، فلسفه ، تاریخ ، جغرافیا ، ادبیات ، شعر و موسیقی ، هنر و…..) و علوم تجربی (زیست شناسی ، زمین شناسی ، فیزیک ، شیمی ، پزشکی، نجوم ، فنون ، مکانیک ، عمران ، ساختمان ….. )و ریاضی جزئی از اجزاء لاینفک زندگی معمولی در معا ملات ، تغذیه و فنون و کارهای معمولی که بشر در روزمره با آن سر و کار دارد ، به حساب می‌‌ آید .
در علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی ،ارزش و قطعیت معتبر است چنانکه از آمار بعنوان یکی از وسایل مهم تحقیق استفاده می گردد و محققین در اغلب موارد مانند تحقیق در موضوع خود کشی ها ، کثرت ازدواج ها ، شیوع وافزایش طلاقها و بالا رفتن و یا پائین آمدن نرخ ها و موارد زیادی مانند آنها با استفاده از اطلاعات آماری تحقیقات خود را ارزش علمی می‌ بخشد .
اهمیت و لزوم هندسه در معماری ، حساب در بانکداری و صدها موارد کاربرد ریاضیات در زندگانی عملی می توان سخن به میان آورد .
در مورد ارزش و قطعیت و اعتبار ریاضیات در علوم نیز کافی است تکرار نمائیم که دانشمندان اغلب کشفیات و معلومات حاصله را هنگامی روشن و قطعی می شمارند که می توان آنها را به صورت اعداد یا فرمولهای ریاضی نشان داد و به عبارت دیگر کیفیت را به صورت کمیت عرضه داشت و در این راه به اندازه ای پیش رفته اند که گفته اند:
(شناخت عبارتست از اندازه گیری ) اگر امروز قسمت عمده وسایل و لوازم کار گاهها و آزمایشگا هها را وسایل اندازه گیری تشکیل می‌‌‌‌‌ دهند علتش همین قطعیت علوم ریاضی است که موضوع آن کمییت و مقدار است.
زمان را نیز با استفاده از جنبش حرکت متحدالشکل که در مکان صورت می‌ گیرد اندازه می‌ گیرند ـ چنانچه ساعت و دقیقه و ثانیه را از جنبش حرکت متحدالشکل عقربه ای در روی صفحه ساعت اندازه می ‌ گیرند در حقیقت در اینگونه موارد ، مکانی که چند متحرک یکنواخت طی می‌ نمایند اندازه گرفته می‌‌شود.
چنانکه می ‌دانیم مکانیک نیز در بدو پیدایش خود صورت دانش تجربی داشته است و بعد استنتاجی و عقلانی گردیده است چنانکه گالیله بنیانگذار مکانیک خود قانون سقوط اجسام را به وسیله تجربه و آزمایش معلوم داشته و اثبات کرده است .
ستاره شناسی نیز که مطالعات اجسام آسمانی و حرکات آنها است امروزه کاملا جنبه ریاضی دارد ، بعبات دیگر ، ستاره شناسی که قسمت عملی مکانیک ومورد اعمال قوانین مکانیکی است در بدو پیدایش خود دانشی بود که روش آن منحصرا مشاهده بوده است . زیرا کرات آسمانی را نمی‌ توان تحت آزمایش در آورد ، ولی بعدا به صورت استنتاجی و عقلانی در آمده و در قالب ریاضیات ریخته شده و بدین ترتیب جنبه تجربی و ریاضی پیدا کرده است .چنانکه قانون جاذبه نیوتون (Newton) (1727-1642 ریاضیدان و فیریسین و ستاره شناس ) کاشف قانون مزبور به وسیله آن حرکت ستارگان را تعیین کرده است قانونی است تجربی که به صورت فرمول ریاضی بیان شده است1 .
وقتی در آثار باستانی و تاریخی نظیر تخت جمشید و مسجد شیخ لطف اله اصفهان و چهل ستون و دیگر آثار باستانی نظری بیفکنیم در آن آثار با عظمت علم ریاضی کاملا مشهود است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در فایل ورد (word) :

تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار

اگر یک گراف جهت دار باشد فرض کنید هر لبه با وزن مشخص می گردد و هزینه رفتن مستقیم از گره i به j را مشخص میسازد بزودی الگوریتم دایجسترا را که برای یافتن کوتاهترین مسیر در گراف با وزن های مثبت کاربرد دارد را بیان میکنیم . در این بخش و بخش بعدی دو مساله مرتبط با گراف را بیان خواهیم کرد .
1 ) گراف G را در نظر بگیرید ( وزن دار ) اگر این گراف دارای سیکل منفی باشد آنگاه یک سیکل جهت دار c مثل :

2) اگر گراف شامل هیچ دوره ( سیکل‌)‌ منفی نباشد یافتن مسیری به نام p از گره آغازی s و گره پایانی t با کمترین هزینه : باید کمترین باشد به ازای هر مسیر از s به t . این مساله به هر دو نام مسیر با کمترین هزینه و کوتاهترین مسیر نامیده می شود .
طراحی و آنالیز الگوریتم :
اکنون با شروع تعریف مجدد الگوریتم دایجسترا که برای یافتن کوتاهترین مسیر در گراف هایی که وزن منفی ندارند شروع میکنیم .

در این گراف یک مسیر از s به t با ملاقات چندین دفعه دوره ( سیکل ) C بدست می آید .
کوتاهترین مسیر با شروع از گره آغازین s به هر نود v در یک گراف اصولا یک الگوریتم حریصانه است . ایده اصلی از یک مجموعه S تشکیل شده است که کوتاهترین مسیر از هر نود s به هر نود داخل مجموعه S شناخته شده است . در این شکل این الگوریتم را نشان می دهیم با شروع میکنیم . ما میدانیم کوتاهترین مسیر از s به s دارای هزینه صفر است زمانیکه هیچ لبه با وزن منفی نداشته باشیم . سپس این عنصر را به طور حریصانه به مجموعه اضافه میکنیم . در طی مرحله اول الگوریتم حریصانه ما کمترین هزینه لبه های گره s را تشکیل خواهیم داد . بعبارت دیگر یعنی : . یک نکته مهم با توجه به الگوریتم دایجسترا این است که کوتاهتری مسیر از s به v با یک یال نمایش داده می شود بنابراین بلافاصله نود v را به مجموعه S اضافه میکنیم . پس مسیر مسلما کوتاهترین مسیر به v است اگر هیچ یالی با هزینه منفی نداشته باشیم . مسیر های دیگر از s به v باید از یک یال خارج شده از s که حداقل هزینه بیشتری نسبت به لبه (s,v) داشته باشند شروع میشوند .
این ایده همواره صحیح نیست بویژه زمانی که دارای لبه های با وزن منفی هستیم .

یک ایده برنامه نویسی پویا :
یک روش برنامه نویسی پویا سعی بر حل این مساله برای یافتن کوتاهترین مسیر از s به t زمانیکه لبه با وزن منفی داشته باشیم اما سیکل ( دوره ) با طول منفی نداشته باشیم . زر مساله i می تواند کوتاهترین مسیر را تنها بوسیله استفاده از i گره اولیه پیدا کند . این ایده بلافاصله جواب نمی دهد بلکه با اعمال اندکی تغییرات جواب دلخواه را به ما میدهد . الگوریتم Bellman-Ford algorithm این الگوریتم را بوسیله برنامه نویسی پویا مطرح کرده و حل کرده اند .

(6.22)
اگر G دورهای منفی نداشته باشد؛‍‍‍ پس کوتاهترین مسیر ساده از S به t وجود دارد.(یعنی گره ها تکرار نمی شوند.) و از اینرو در نهایت n-1 یال دارد.
اثبات: تا زمانی که هر دور هیچ هزینه منفی نداشته باشد؛ کوتاهترین مسیر P از s به t با بیشترین تعداد از یالها هیچ راس v را مرور نمی کند. اگر P ؛ راس v را تکرار کند؛ ما می توانیم بخش مابین عبورهای متوالی از v را حذف کنیم. که این عمل هزینه کمینه و یال بیشینه را نتیجه می دهد.
اجازه دهید OPT(i,v) را برای تفکیک کمترین هزینه یک مسیر v-t با استفاده از بیشترین یال i مورد استفاده قرار دهیم. مطابق مساله (6.22) اصی ترین مشکل؛ محاسبه OPT(n-1.s) است.(ما می توانیم به جای ساخت الگوریتم؛ زیر مسائل مرتبط با کمینه هزینه مسیر s-v را با استفاده از بیشترین یالi جایگزین کنیم. این یک موازی طبیعی با الگوریتم دایجسترا شکل خواهد داد. اما در پروتوکل های مسیر یابی که بعدا شرح خواهیم داد؛ این یک روش طبیعی نخواهد بود.)
اکنون راه ساده ای را برای بیان OPT(i,v) با استفاده از زیرمسائل کوچکتر نیازداریم. ما دیداه طبیعی تری که نکات بسیاری حالات مختلف را در بر می گیرد را مرور خواهیم کرد؛ این مثال دیگری است از اصل “انتخابهای چند مسیره” که در الگوریتم مساله کوچکترین مربعات بخش شده خواهیم دید.
اجازه دهید؛ مسیر بهینه p OPT(i,v) را که در شکل 6.22 نمایش داده شده است را اثبات کنیم.
• اگر مسیر p در حداکثر i-1 مورد استفاده قرار گیرد؛ در اینصورت خواهیم داشت:
OPT(i, v) = OPT(i 1, v)
• اگر مسیر p ؛ i یال را مورد استفاده قرار دهد و اولین یال (v,w) باشد؛ در اینصورت:
OPT(i, v) = cvw + OPT(i 1, w)
این موارد ما را به فرمول بازگشتی زیر می رساند:

(6.23) If i > 0 then
OPT(i, v) = min(OPT(i 1, v), min
wV
(OPT(i 1, w) + cvw)).

با استفاده از فرمول بازگشتی؛ ما الگوریتم برنامه نویسی پویای زیر را برای محاسبه هزینه OPT(n-1) خواهیم داشت:

Shortest-Path(G, s, t)
n = number of nodes in G
Array M[0 . . . n 1, V]
Define M[0, t] = 0 and M[0, v] = for all other v V
For i = 1, . . . , n 1
For v V in any order
Compute M[i, v] using the recurrence (6.23)
Endfor
Endfor
Return M[n 1, s]

صحت متد بصورت مستقیم از استقراء (6.23) پیروی می کند. ما می توانیم زمان اجرای برنامه را محدود کنیم. جدول M؛ n به توان دو ورودی دارد؛ و هر ورودی می تواند O(n) زمان محاسبه داشته باشد؛ پس حداکثر n گره w V برای مرور کردن وجود دارد.
(6.24) متد “کوتاهترین مسیر” به درستی کمترین هزینه یک مسیر s-t را در گرافی که فاقد دور منفی است محاسبه می کندو و در زمان O(n3) اجرا می کند. داده جدول M که هزینه های معین زیربرنامه ها را دربردارد کوتاهترین مسیر را با استفاده از حداکثر i یال با O(in) بدست می دهد که این عمل با تراک بک در کوتاهترین زیربرنامه ها حاصل می شود.
بعنوان یک مثال؛ مرور گراف در شکل 6.22؛ جایی که هدف؛ یافتن کوتاهترین مسیر از هر گره به t است؛ جدول سمت راست آرایه M و ورودی های مطابق با هزینه های M[i,v] از الگوریتم را نمایش می دهد.
چنانچه ما اجازه دهیم مسیر از بیشترین شمار یالها استفاده کند؛ یک تک ردیف از جدول؛ مطابق با کوتاهترین مسیر از یک گره خاص به t است.
به عنوان مثال؛ کوتاهترین مسیر از گره d به t چهار بار به روز شده است؛ یعنی از d-t؛ به d-a-t به d-a-b-e-t و در نهایت به d-a-b-e-c-t انجام می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاریخچه پیدایش اعداد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاریخچه پیدایش اعداد در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاریخچه پیدایش اعداد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاریخچه پیدایش اعداد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاریخچه پیدایش اعداد در فایل ورد (word) :

انسان حتی در مراحل اولیه رشدِ خود دارای قابلیتی است ، که آن را حس عدد می نامیم 0 این قابلیت ، بدون دانش مستقیم به او امکان می دهد تا وقتی از مجموعه ای چیزی کاهش یافت ، نقصان آن را درک کند 0
حسِ عددرا با شمارش که محصول زمانهای بعد است ، و همان طور که خواهیم دید یک پدیده ی پیچیده ی مغزی است ، نباید اشتباه کرد 0 تا آنجا که می دانیم ، شمارش ویژه ی بشر است ، در حالی که نمونه هایی از جانوران یافت می شوند که به شکلی ابتدایی دارای حس عددی مشابه با ما هستند 0
در هر حال ، لااقل عقیده ی کسانی که در رفتار حیوانات مطالعه می کنند چنین است ، و این نظریه را دلایل آشکاری تایید می کند 0
برای مثال ، تعداد زیادی از پرندگان دارای این حس عددی هستند 0 از لانه ای که دارای چهار تخم است می توان یکی را برداشت ، بی آنکه پرنده متوجه شود ، اما چون دو تخم را برداریم ، پرنده آشیانه را ترک خواهد کرد 0
پرنده به طریقی غیر از راه شمارش می تواند دو را از سه تمیز دهد . ولی این قابلیت به هیچ وجه محدود به پرندگان نیست . در واقع نمونه ی جالبی که با آن سرو کار داریم ، زنبوری بنام عنتر است 0 این زنبور در حفره های منفرد تخم می گذارد و برای هر تخم مقداری معین کرم شکار می کند تا وقتی بچه ها سر از تخم بیرون آوردند از آنها تغذیه کنند 0 اما تعداد قربانیان به شکلی جالب برای هر نمونه از زنبور معین و مشخص است : بعضی از انواع ، 5 عدد ، پاره ا ی 12 عدد ، عده ای دیگر حتی تا 24 کرم برای هر حفره آماده می کنند 0
قابل توجه است که چون جنس مذکرِ این حشره بسیار کوچکتر از جنس مو’نثِ آن است ، مادر به شکلی مرموز می داند که تخم جنس ، مذکر است یا مو’نث ؟ ، و بر حسب جنس تخم ، غذای لازم را برای آنها توزیع می کند 0
او در این مورد اندازه یا نوع طعمه را تغییر نمی دهد ، بلکه برای تخم مذکر 5 کرم و برای تخم مو’نث 6 کرم می گذارد .
نظم کار این زنبورها ، و این واقعیت که عمل مزبور در زندگی حشره با وظیفه ی اساسی او ارتباط دارد ، این امر را نسبت به آنچه که در زیر بیان می شود کم اهمیت تر جلوه می دهد 0 به نظر می رسد که رفتار پرنده با توجه و هشیاری همراه است 0
شخصی تصمیم گرفت کلاغی را که در برج مراقبت ملک او آشیانه ساخته بود ، شکار کند 0 او بارها کوشش کرد تا پرنده را غافلگیر کند ولی تلاشش بیهوده بود 0 هنگامی که نزدیک به لانه می شد ، پرنده آشیانه ی خود را ترک می کرد و بر درختی دور تر از برج می نشست و تا این شخص برج را ترک نمی کرد به لانه ی خود باز نمی گشت 0
یک روز وی حیله ای بکار برد : دو مرد وارد برج شدند ، یکی داخل آن باقی ماند و دیگری بیرون آمد و پی کار خود رفت 0 اما پرنده فریب نخورد ، او خارج از آشیانه باقی ماندتا مردی که داخل برج بود نیز بیرون آمد 0 در روزهای بعد این تجربه با دو ، سه ، و بعد با چهار نفر تکرار شد ، ولی توفیقی حاصل نشد ، سر انجام ، پنج مرد وارد برج شدند ، یکی باقی ماند و چهار نفر دیگر خارج شدند ، در اینجا کلاغ شمارش را اشتباه کرد ، بدون اینکه بتواند چهار را از پنج تمیز دهد وارد لانه شد 0
در رابطه با حس عددی این واقعیت را یاد آور می شویم که انواعی را که دارای چنین حسی باشند بسیار معدودند و حتی میمونها این حس را ندارند 0

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق کوانتومی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق کوانتومی در فایل ورد (word) دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق کوانتومی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق کوانتومی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق کوانتومی در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق کوانتومی در فایل ورد (word)

فهرست مطالب
پیشگفتار 1
1- درهم تنیدگی و جداپذیری 4
1-1 –حالت 5
1-2- فضای هیلبرت 5
1-3- کیوبیت 5
1-4- ماتریس چگالی 6
1-4-1- عملگر چگالی تقلیل یافته 6
1-4-2- ترانهاده جزئی 7
1-5- درهم تنیدگی و جداپذیری 7
2- ملاکهای تشخیص درهم تنیدگی 10
2-1- معیارهای عملیاتی 11
2-1-1- معیار پرس 11
2-1-2- معیار تقلیل یافتگی 13
2-1-3- معیار تفوق 15
2-1-4- معیار هم ترازی 17
2-2- معیارهای غیر عملیاتی 20
2-2-1- معیار نگاشت مثبت 20
2-2-2- معیار گواه های در هم تنیدگی 21
3- مقیاسهای در هم تنیدگی 22
3-1- آنتروپی فون نیومن 23
3-2- مقیاس درهم تنیدگی قابل تقطیرومقیاس هزینه درهم تنیدگی 23
3-3 –درهم تنیدگی ساختار 24
3-3-1- یک زوج کیوبیت 25
3-3-2- حالت ورنر 26
3-4- منفیت 27
3-5- روش تجزیه 28
3-6- درجه درهم تنیدگی برای یک سیستم کیوبیت کیوتریت در حالت خالص ….29
4- پیدا کردن حالتهای با بیشترین درهم تنیدگی برای سیستم کیوبیت –کیوتریت 33 4-1- محاسبه ضرایب اشمیت برای سیستم کیوبیت–کیوتریت 34
4-2- محاسبه حالتهای با حداکثر درهم تنیدگی برای سیستم کیوبیت–کیوتریت 35
4-3 – مقایسه با چند مقیاس درهم تنیدگی 37
4-3-1 آنتروپی فون نیومن 37
4-3-2- درهم تنیدگی ساختار 38
4-3-3- منفیت 38
5- ارتباط از راه دور 40
5-1- مفهوم ارتباط از راه دور 41
5-2- ارتباط از راه دوراستاندارد 41
5-3- ارتباط از راه دورهمراه با نوفه 44
5-3-1- عوامل تولید نوفه 44
5-3-1-1- کانال معیوب 44
5-3-1-2- عملگرهای معیوب 45
5-3-1-3- اندازه گیری معیوب 45
5-3-2- اعمال عوامل نوفه در فرایند ارتباط از راه دور 46
6- درهم تنیدگی کمکی49
6-1- درهم تنیدگی کمکی 50
6-2- ماکزیمم احتمال تقطیر یک حالت بل از حالت سه تایی اولیه 51
6-3- رده 52
6-4- شرایط رده 53
6-5- اندازه رده 55
6-5-1- روش تحلیلی 55
6-5-2- روش عددی 57
6-5-2-1- سیستم 2×2×2 58
6-5-2-2- سیستم 4×2×2 59
پیوست 1 : جبر خطی 61
پیوست 2 : تجزیه اشمیت 66
پیوست 3 : عملیات موضعی وارتباطات کلاسیکی LOCC 67
مراجع 68
واژه نامه 73

حدود70 سال پیش، اروین شرودینگر نام Verschrankung را به طبیعت همبستگی کوانتومی اطلاق کرد ] Sch35 .[ درز بان محاوره آلمانی برای مردم غیرفیزیکدان این اصطلاح به معنای ” مچ انداختن ” کار می رود. این واژه درزبان انگلیسی Entanglement و درزبان فارسی در هم تنیدگی ترجمه شده است که درمعنای ضمنی خود رساتر می باشد . در هم تنیدگی کوانتومی ، نخستین بار در سال 1935 ، توسط انیشتن و همکارانش پادولسکی و روزن1 ، ] EPR35 [ به طور جدی مورد بحث قرار گرفت . ایده این دانشمندان به صورت پارادوکسی با حروف اول اسامی آنها یعنی EPR معروف شده است . این خاصیت در سالهای اولیه پیدایش به صورت یک معما بود ، زیرا وجود حالت های درهم تنیده ، پدیده های غیر کلاسیکی را تولید می کند . در آن زمان وضعیت و غیر موضعی بودن سیستم های کوانتومی در هم تنیده ، موضوع اختلاف انیشتن و همکارانش از یک طرف و طرفداران مکتب کپنهاگی از سوی دیگر بود . اما اکثر فیزیکدانان نمی توانستند دلایل موجود در مقاله EPR در رد مکانیک کوانتومی را بپذیرند. تا اینکه در دهه 1960 ، یک آزمایش تجربی برای تحقیق درستی یا نادرستی نظریه EPR پیشنهاد شد . درآن زمان، بل نامساوی موسوم به نامساوی بل را پیشنهاد کرد] Bel64 [ . این نامساوی تاییدی بر غیر موضعی بودن سیستم های کوانتومی در هم تنیده است .
با گذشت بیش از چند دهه ، هنوز این خاصیت چه از دیدگاه تئوری و چه از دیدگاه عملی بسیار جالب است . در واقع درهم تنیدگی یکی از حیرت انگیزترین جنبه های فرمولبندی مکانیک کوانتومی می باشد .
درهم تنیدگی رفتار کوانتومی سیستم های دو یا چند ذره ای است که نخست با هم برهم کنش کرده و سپس از هم جدا می شوند. براساس مکانیک کوانتومی ، ذرات جدا شده از هم ، حتی وقتی که هیچ برهم کنش شناخته شده ای بین آنها وجود نداشته باشد، برهم اثر می کنند و داشتن اطلاعات درباره یکی ، منجر به کسب اطلاعات درباره دیگری می شود . در چند سال گذشته با ظهور نظریه اطلاعات کوانتومی و محاسبات کوانتومی، باردیگر بحث درهم تنیدگی اهمیت فراوان یافته است. کاربردهای متعددی ازحالت های درهم تنیده کوانتومی پیشنهاد شده، از جمله در محاسبات کوانتومی و انتقالات کوانتومی از راه دوراز این مفهوم استفاده می شود. با به کارگیری سیستم های درهم تنیده کوانتومی در انجام محاسبات و ارتباطات می توان این اعمال را در مقایسه با روش های کلاسیکی سریعتر و از طریقی ایمن تر انجام داد .
بطور کلی انگیزه بررسی مبحث درهم تنیدگی را می توان در چهار مورد زیر خلاصه کرد :
1- انگیزه فلسفی : همانطوریکه دیدیم در هم تنیدگی ابتدا بعنوان یکی از مسائل بنیادی و نظری مکانیک کوانتومی، با طرح مقاله EPR مطرح شد. درهم تنیدگی ازاین دیدگاه فلسفی هنوز هم ، قابل بررسی است .
2- انگیزه بنیادی فیزیکی : درهم تنیدگی یکی از مهمترین مسائل باز مکانیک کوانتومی است که باید به این سوال پاسخ دهد که : طبیعت همبستگی های کوانتومی در سیستمهای مرکب چیست ؟
3- انگیزه فیزیک کاربردی: درهم تنیدگی نقش اساسی درکاربرد فیزیک کوانتومی در اطلاعات کوانتومی دارد . که اخیرا به آن توجه زیادی شده است و بعلت لزوم کاربرد آن در شاخه های مختلف اطلاعات کوانتومی مثل کامپیوترهای کوانتومی ، رمزنگاری کوانتومی، انتقالات کوانتومی از راه دور و… پتانسیل عظیمی از افراد و بودجه را درسالهای اخیر به خود اختصاص داده است .
4- انگیزه ریاضی محض : مساله در هم تنیدگی مستقیما به یکی از مسائل مهم و باز جبر خطی و آنالیز بنیادی ، یعنی مشخص کردن و طبقه بندی نگاشت های مثبت در جبر *C مربوط می شود .
با ذکر انگیزه های مختلف این بحث ، می توان حدس زد که افراد مختلف با انگیزه های مختلف، شروع به ساختن پایه های تئوری این مبحث کرده اند تا با تکمیل شدن هرچه بیشتر تئوری، بتوان به کاربردهای صنعتی و تکنولوژیکی مهم آن درست یافت .
در این پایان نامه قصد داریم به معرفی دانش کلی و برخی خصوصیات این ویژگی کوانتومی بپردازیم. در فصل اول پایان نامه ، تعریف بعضی مفاهیم و به طور خاص تعریف درهم تنیدگی و جداپذیری را ارائه داده ایم. اولین و مهمترین بحث در مطالعه سیستم های کوانتومی درهم تنیده ، تشخیص درهم تنیدگی می باشد . طی سالهای گذشته برای تشخیص در هم تنیدگی معیارهای مختلفی معرفی شده اند. در فصل دوم بعضی از این معیارها را ارائه خواهیم کرد و مثالی از کاربرد هریک از ملاکها بیان خواهیم کرد. درجه هم تنیدگی سیستم های کوانتومی متفاوت است، برخی سیستم ها از جمله حالتهای بل دارای حداکثر مقدار درهم تنیدگی می باشند و سیستم های کوانتومی دیگر درجه هم تنیدگی کمتری دارند. تاکنون روش های مختلفی برای تشخیص اندازه درهم تنیدگی حالتها پیشنهاد شده است . در فصل سوم به چند روش موجود تعیین درجه درهم تنیدگی اشاره خواهیم کرد و یک روش جدید برای بدست آوردن درجه درهم تنیدگی یک سیستم کوانتومی خاص “کیوبیت-کیوتریت” بدست می آوریم. در فصل چهارم همان سیستم کوانتومی خاص “کیوبیت – کیوتریت” را در نظر می گیریم و برای این سیستم کوانتومی، حالتهای با بیشترین مقدار در هم تنیدگی را بدست می آوریم . درفصل پنجم یکی از کاربردهای درهم تنیدگی، ارتباط از راه دور را در حضور نوفه بررسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید