دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری در فایل ورد (word) دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری در فایل ورد (word) :

شرح مختصر:

كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدود كننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل یك فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نكرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یك اصل اساسی و ضروری است كه این مهم جز با ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمین آب كشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و كمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.

در نگرش جدید جهانی، آب كالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یكی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به كاهش می باشد.

موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، كشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش كشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد.

دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول:کلیات
چکیده
مقدمه
مسئله تحقیق
کلیات تحقیق
روش شناسی
اهداف تحقیق
زمان اجرای نظرسنجی
پرسشنامه نظرسنجی
روش گرد آوری اطلاعات
جامعه نمونه
پرسشنامه
فصل دوم:پیشینه پژوهش
مقدمه
ادبیات و پیشینه ی تحقیق
الگوی مصرف و تلفات آب شهری
جدول 1- الگوی توصیه شده مصارف سرانه خانگی برحسب لیتر در روز (تا سال 1390)
جدول 3- جزئیات مصرف سرانه خانگی در تهران (1365)
جدول 5- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی استانهای کشور
جدول 6- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی کشورها
عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری
جدول 7- مقایسه میانگین فروش آب شهری و قیمت تمام شده آن در سال 1375
آب صنعت
فصل سوم:تجزیه و تحلیل داده ها
چکیده
جنس پاسخ‌گویان
جدول شماره 1- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جنس
نمودار شماره 1- پراکندگی جنسی پاسخ‌گویان
سن پاسخ‌گویان
جدول شماره 2- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن
نمودار شماره 2- پراکندگی سنی پاسخ‌گویان
سطح تحصیلات پاسخ‌گویان
جدول شماره 3- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس تحصیلات
نمودار شماره 3- پراکندگی تحصیلی پاسخ‌گویان
به نظر شما صرفه‌جویی یعنی چه ؟
جدول شماره 4- توزیع پاسخ‌گوها بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه جویی
نمودار شماره 4- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه‌جویی
در مصرف چه چیزهایی می توان صرفه جویی کرد؟
جدول شماره 5- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی
نمودار شماره 5- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی
شما تا چه اندازه در مصرف آب صرفه‌جویی می کنید؟
جدول شماره 6- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب
نمودار شماره 6- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب
در صورت عدم صرفه جویی در مصرف آب چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آید ؟
جدول شماره 7- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلاتی که بر اثر عدم صرفه‌جویی در مصرف آب به وجود می آید
نمودار شماره 7- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلات عدم صرفه جویی درمصرف آب
به نظر شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کار می شه کرد؟
جدول شماره 8 – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب
نمودار شماره 8- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب
به نظر شما کدامیک از رسانه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نقش مهمتری دارند؟
جدول شماره 9 – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها در مورد اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره 9- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی
تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
جدول شماره 10 – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره 10- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار جعبه ای :
نمودار ساقه و برگ
سوال 11- را یو در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهد؟
جدول شماره 11- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره 11- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی
روزنامه‌ها در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهند؟
جدول شماره 12- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره12- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
شهرداری برای صرفه‌جویی آب چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
جدول شماره 13- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره13- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار میله ای
نمودار جعبه ای
نمودار ساقه و برگ
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری‌
پیشنهادات
مشکلات تحقیق
محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آمار مراجعه به دندانپزشک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آمار مراجعه به دندانپزشک در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آمار مراجعه به دندانپزشک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آمار مراجعه به دندانپزشک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آمار مراجعه به دندانپزشک در فایل ورد (word) :

دانلود آمار مراجعه به دندانپزشک در فایل ورد (word)

همراه با جدول فراوانی سوالات و نمودارهای خطی و دایره ای

سوالات:

1- دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟

2- افرادی كه بیشتر از دندان مصتنوعی استفاده می كنند چه كسانی هستند ؟

3- هدف افراد برای مراجعه به دندان پزشكی بیشتر در چه مواردی است ؟

4- پركردن و جرمگیری دندان چه عوارضی در طولانی مدت دارد ؟

5- دندان مصنوعی چه عوارضی دارد؟

6- بیشتر انسانهایی كه به دندان پزشكی مراجعه می كنند در چه سنی قرار دارند ؟

7- استفاده بهینه از خدمات دندان پزشكی لازمه چیست ؟

8- صداقت در استفاده از دندان پزشكی چه سودی در جامعه دارد ؟

9- از نظر متخصصان بیشترین عامل خرابی دندان كدام گزینه است ؟

10- با توجه به گستردگی نیاز مردم به خدمات بیمه در زمینه بیماریهای دهان و دندان بیمه ها چگونه توجه مردم را جلب كنند؟

11- آیا تمام اقشار جامعه برای مراجعه به دندانپزشكی بیمه هستند ؟

12- آیا تمام دكترهای دندانپزشك برای كار خود تخصص كامل دارند ؟

13- آیا تمام اقشار جامعه توانایی پرداخت هزینه ی دندانپزشكی را دارند ؟

14- آیا علم دندانپزشكی در كشور ما پیشرفت كافی را داشته است ؟

15- آیا تمام وسایل دندانپزشكی در كشورمان برای درمان پیشرفته هستند ؟

16- تعداد افرادی كه به دندانپزشكی در ایران و كشورهای پیشرفته ( غربی ) مراجعه می كنند را مقایسه كنید .

17- آیا خانواده های ایرانی به دندانهای خود اهمیت كافی می دهند ؟

18- آیا ایرانیان بیشتر در موارد الزامی به دندانپزشك مراجعه می كنند ؟

19- آیا بیمه بودن خذمتات دندانپزشكی تأثیری در مراجعه به دندانپزشك دارد ؟

20- چه هزینه ای باید از مراجعه كنندگان گرفته شود تا برای دو طرف مقرون به صرفه باشد ؟

صفحه نخست:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد کامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاربرد کامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری در فایل ورد (word) دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد کامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد کامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد کامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری در فایل ورد (word) :

فصل اول
مقدمه
توسعه و رشد سریع سرعت کامپیوترها و روشهای اجزای محدود در طی سی سال گذشته محدوده و پیچیدگی مسائل سازه ای قابل حل را افزایش داده است. روش اجزای محدود روش تحلیلی را فراهم کرده است که امکان تحلیل هندسه، شرایط مرزی و بارگذاری دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌های یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی می‌باشد. در کاربرد این روش برای دینامیک سازه‌ها ویژگی غالب روش اجزای محدود آن است که سیستم پیوسته واقعی را که از نظر تئوری بینهایت درجه آزادی دارد، با یک سیستم تقریبی چند درجه آزادی جایگزین نماید. هنگامی که با سازه‌های مهندسی کار می‌کنیم غیر معمول نمی‌باشد که تعداد درجات آزادی که در آنالیز باقی می‌مانند بسیار بزرگ باشد. بنابراین تأکید بسیاری در دینامیک سازه برای توسعه روشهای کارآمدی صورت می‌گیرد که بتوان پاسخ سیستم‌های بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاری بدست آورد.
هر چند اساس روشهای معمولی جبر ماتریس تحت تأثیر درجات آزادی قرار نمی‌گیرند، شامل محاسباتی و قیمت به سرعت با افزایش تعداد درجات آزادی افزایش می‌یابند. بنابراین بسیار مهم است که قیمت محاسبات در حد معقول نگهداشته شوند تا امکان تحلیل مجدد سازه بوجود آید. هزینه پایین محاسبات کامپیوتری برای یک تحلیل امکان اتخاذ یک سری تصمیمات اساسی در انتخاب و تغییر مدل و بارگذاری را برای مطالعه حساسیت نتایج، بهبود طراحی اولیه و رهنمون شدن به سمت قابلیت اعتماد برآوردها فراهم می‌آورد. بنابراین، بهینه سازی در روشهای عددی و متدهای حل که باعث کاهش زمان انجام محاسبات برای مسائل بزرگ گردند بسیار مفید خواهند بود.
استفاده از بردارهای ویژه، برای کاهش اندازه سیستمهای سازه‌ای یا ارائه رفتار سازه به وسیله تعداد کمی از مختصاتهای عمومی (تعمیم یافته) – در فرمول بندی سنتی – احتیاج به حل بسیار گرانقیمت مقدار ویژه دارد.
یک روش جدید از تحلیل دینامیکی که نیاز به برآورد دقیق فرکانس ارتعاش آزاد و اشکال مدی ندارد اخیراً توسط ویلسون Wilson یوان (Yuan) و دیکنز (Dickens) (1.17) ارائه شده است.
روش کاهش، بردارهای رتیز وابسته به بار Wyo Rity racter) که O, Y, W (حروف اختصاری نویسندگان) بر مبنای برهم نهی مستقیم بردارهای رتیز حاصل از توزیع مکانی و … بارهای تشخیص دینامیکی می‌باشد. این بردارها در کسری از زمان لازم برای محاسبه اشکال دقیق مدی، توسط یک الگوریتم بازگشتی ساده بدست می‌آیند. ارزیابی‌های اولیه و کاربرد الگوریتم در تحلیل تاریخچه زمانی زلزله نشان داده است که استفاده از بردارهای رتیز وابسته به بار منجر به نتایج قابل مقایسه یا حتی بهتری نسبت به حل دقیق مقدار ویژه شده است.
در اینجا هدف ما تحقیق در جنبه‌های عملی کاربرد کامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری می‌باشد. به علاوه، استراتژی‌های توسطعه برای تحلیل دینامیکی زیر سازه‌های چند طبقه و سیستمهای غیر خطی ارائه خواهد شد. نیز راهنمایی‌هایی برای توسعه الگوریتمهای چند منظوره Fortran برای ایجاد بردارهای رتیز تهیه شده است و برای بررسی صحت به چند سازه واقعی اعمال شده اند.
فصل اول الگوریتمهای پایه را بر اساس کارهای ویلسون و همکاران و نیز مقداری از اصول اساسی کاربرد بردارهای رتیز در دینامیک سازه‌ها را توصیف می کند. همچنین تأثیر مدلسازی ریاضی اجزای محدود که به وسیله مشخصات معین جرم، سختی و بارگذاری تعریف می‌شود. بر روی ایجاد بردارهای رتیز وابسته به بار، ارائه می شود.
فصل دوم رابطه ای بین روش Lanczol و بردارهای رتیز وابسته به بار ایجاد می کند. نشان داده می شود که الگوریتم ایجاد بردارهای رتیز وابسته به بار مشابه الگوریتم ایجاد بردارهای Lanczo می باشد. هر چند هدف از بکارگیری بردارهای رتیز وابسته به بار بدست آوردن روش حال مقدار ویژه صحیح نیست بلکه به کارگیری اصول برداری به منظور کاهش اندازه و عرض باند سیستمهای سازه‌ای برای حل معادلات می باشد. روش بردارهای رتیز وابسته بار گسسته سازی کامل معادلات تعادل را انجام نمی دهد اما ثابت شده که بسیار کارآمدتر از روش سنتی حل مقدار ویژه است و این در حالتیکه در چه صحت بسیار مناسبی هم دارد.
فصل سوم توسعه ای برای تخمین خطا به منظور به کارگیری مقدار مناسب بردارهای رتیز برای همگرایی رضایت بخش پاسخ دینامیکی و نیز ایجاد رابطه بین بردارهای رتیز وابسته به بار سیستمهای کاهش یافته و حل مقدار ویژه سیستمهای اصلی، ارائه می نماید. تأثیر روندهای مختلف جمع برداری مانند شتابهای مودی و تصحیح استاتیکی نیز با رفتار بردارهای رتیز وابسته به بار مقایسه می شوند.
فصل 4 توسعه الگوریتمی جدید – الگوریتم بردارهای رتیز وابسته به بار LWYO برای ایجاد بردارهای وابسته به بار را ارائه می نماید که نشان داده می شود کار الگوریتم بردارهای رتیز LWYO نتایج پایدارتری نسبت به بردارهای رتیز WYD ارائه می نماید. کاربرد بردارهای رتیز LWYO همچنین اجازه کنترل بهتری بر تأثیر صحیح استاتیکی نسبت به بردارهای رتیز WYD فراهم می کند.
فصل پنجم کاربرد عملی بردارهای رتیز در مهندسی زلزله را بررسی می کند. روش تحلیل طیف پاسخ برای دو مدل سازه ای با تقریبا 150 درجه آزادی دینامیکی به کار گرفته شده است. کارایی محاسباتی بردارهای رتیز و حل مقدار ویژه مقایسه شده اند.
فصل ششم روش فرمول بندی برای توسعه روش کاهش رتیز به ازای انواع الگوهای بارگذاری عمومی که بار تابعی از زمان و مکان است را ارائه می نماید.
فصل 7 به کاربرد بردارهای رتیز وابسته به بار در زیر سازه‌های چند طبقه می پردازد که دو رهیافت بررسی می شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروژه آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در فایل ورد (word) :

دانلود پروژه آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در فایل ورد (word)

جامعه : كل دانش ‌آموزان اندازه‌گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح

اندازه جامعه: 500 نفر

نمونه:دانش‌آموزان دوم و سوم شیفت صبح :

اندازه نمونه: 50 نفر

ما در ارائه پروژه از روش پرسش نامه كتبی و مشاهده‌ی ثبت وقایع استفاده كردیم.

مقدمه

نوجوانان دلی پاك و روحی پرشور دارند آنان در حساس‌ترین و بحرانی‌ترین دوران زندگی خود به سر می‌برند و نیازمند هدایت و حمایت و همدلی‌اند نوجوان نهال نورسیده‌ای است كه برای رشد و بالندگی به باغبانی دلسوز و روشن‌بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه‌ها در امان دارد.

بها دادن به نوجوانان و تربیت و ارشاد آنان كوشیدن بی‌گمان یكی از نشانه‌های آشكار رشد فرهنگی یك جامعه است. برخلاف گمان برخی مردم، تربیت بطور كلی كاری بسیار دشوار است بویژه تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچید‌گی‌ها و نكته‌های ظریف بسیاری است. شاید گفته حكیمانه كانت، متفكر و فیلسوف نامی آلمانی، حق مطلب را در این زمینه ادا كرده‌باشد آنجا كه می‌گوید: دو كار هست كه در دشواری هیچ كار دیگری به پای آن نمی‌رسد. مملكت‌داری و تربیت.

تربیت انسان از این جهت كه او موجودی پیچیده و عظیم است كاری سخت و دشوار می‌باشد. پیچیدگی‌های روحی انسان به حدی است كه نمی‌توان رفتار او را به سادگی تحت ضابطه‌ای مشخص درآورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی كه خود درباره « تربیت » كتابهایی نگاشته‌است اعتراف می‌كند كه گفتار من در این زمینه بهتر از كردارم بود. اینها همه نشان می‌دهد كه نباید تربیت را كاری سهل و آسان پنداشت كه نیاز به هیچ‌گونه آموزش و تخصصی ندارد.

فرزندان ما در دوران زندگی خود مرحله‌های مختلف را طی می‌كند و در هر مرحله نیاز‌های تربیتی ویژه‌ای دارند. بدون آشنایی با این مراحل تربیتی و برخورداری از مهارتهای لازم چگونه می‌توانیم فرزندان خود را تربیت كنیم؟ شاید برخی از پدران و مادران گمان می‌كنند كه اگر شرایط مادی و امكانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم آورند وظیفه‌ خود را به خوبی انجام داده‌اند حال آنكه وظیفه پدر و مادر بسیار فراتر از اینهاست. خانواده كانون پذیرایی از نسل آینده است. در این كانون نهال ارزشهای انسانی كه بذر آن در لحظه آفرینش در ضمیر آدمیان پاشیده شده‌است باید رشد و نمو كرده درخت انسانیت به بار نشیند از این‌رو هیچیك از نهادهای اجتماعی نقشی را كه خانواده در ساختار فكری، روحی و اخلاقی انسان دارد نمی‌توانند ایفا كنند. نابسامانی‌های اجتماعی در بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده‌هاست و سعادت یك اجتماع بستگی كامل به وجود خانواده‌های سالم و سعادتمند دارد. در خانواده است كه انسان از لحظه‌های آغازین زندگی با تربیتی كه از پدر و مادر دریافت می‌كند شكل می‌گیرد و ناآگاهانه به مسیری خاص سوق داده‌می‌شود. اگر خانواده‌ها نقش خود را به درستی ایفا نكنند نهادهای اجتماعی دیگر( از قبیل مدرسه، رسانه‌های گروهی و غیره) این خلاء را نمی‌توانند پركنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه آماری الگوریتم های كنترل همروندی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه آماری الگوریتم های كنترل همروندی در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه آماری الگوریتم های كنترل همروندی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروژه آماری الگوریتم های كنترل همروندی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه آماری الگوریتم های كنترل همروندی در فایل ورد (word) :

دانلود پروژه آماری الگوریتم های كنترل همروندی در فایل ورد (word)

چكیده : در این گزارش ما به بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل همروندی توزیعی كه بر پایه مكانیزم قفل دو مرحله ای(2 Phase Locking) ایجاد شده اند خواهیم پرداخت. محور اصلی این بررسی بر مبنای تجزیه مساله كنترل همروندی به دو حالت read-wirte و write-write می‌باشد. در این مقال، تعدادی از تكنیكهای همزمان سازی برای حل هر یك از قسمتهای مساله بیان شده و سپس این تكنیكها برای حل كلی مساله با یكدیگر تركیب می‌شوند.

در این گزارش بر روی درستی و ساختار الگوریتمها متمركز خواهیم شد. در این راستا برای ساختار پایگاه داده توزیعی یك سطحی از انتزاع را در نظر می‌گیریم تا مساله تا حد ممكن ساده سازی شود.

1. مقدمه : كنترل همروندی فرآیندی است كه طی آن بین دسترسی های همزمان به یك پایگاه داده در یك سیستم مدیریت پایگاه داده چند كاربره هماهنگی بوجود می‌آید. كنترل همروندی به كاربران اجازه می‌دهد تا در یك حالت چند برنامگی با سیستم تعامل داشته باشند در حالیكه رفتار سیستم از دیدگاه كاربر به نحو خواهد بود كه كاربر تصور می‌كند در یك محیط تك برنامه در حال فعالیت است. سخت ترین حالت در این سیستم مقابله با بروز آوری های آزار دهنده ای است كه یك كاربر هنگام استخراج داده توسط كاربر دیگر انجام می‌دهد. به دو دلیل ذیل كنترل همروندی در پایگاه داده های توزیعی از اهمیت بالایی برخوردار است:

  1. كاربراان ممكن است به داده هایی كه در كامپیوترهای مختلف در سیستم قرار دارند دسترسی پیدا كنند.
  2. یك مكانیزم كنترل همروندی در یك كامپیوتر از وضعیت دسترسی در سایر كامپیوترها اطلاعی ندارد.

مساله كنترل همروندی در چندین سال قبل كاملا مورد بررسی قرار گفته است و در خصوص پایگاه‌داده‌های متمركز كاملا شناخته شده است. در خصوص این مسال در پایگاه داده توزیعی با توجه به اینكه مساله در حوزه مساله توزیعی قرار می‌گیرد بصورت مداوم راهكارهای بهبود مختلف عرضه می‌شود. یك تئوری ریاضی وسیع برای تحلیل این مساله ارائه شده و یك راهكار قفل دو مرحله ای به عنوان راه حل استاندارد در این خصوص ارائه شده است. بیش از 20 الگوریتم كنترل همروندی توزیعی ارائه شده است كه بسیاری از آنها پیاده سازی شده و در حال استفاده می‌باشند.این الگوریتمها معمولا پیچیده هستند و اثبات درستی آنها بسیار سخت می‌باشد. یكی از دلایل اینكه این پیچیدگی وجود دارد این است كه آنها در اصطلاحات مختلف بیان می‌شوند و بیان های مختلفی برای آنها وجود دارد. یكی از دلایل اینكه این پیچدگی وجود دارد این است كه مساله از زیر قسمتهای مختلف تشكیل شده است و برای هر یك از این زیر قسمتها یك زیر الگوریتم ارائه می‌شود. بهترین راه برای فائق آمدن بر این پیچدگی این است كه زیر مساله ها و الگوریتمهای ارائه شده برای هر یك را در ی.ك سطح از انتزاع نگاه داریم.

با بررسی الگوریتمهای مختلف می‌توان به این حقیقت رسید كه این الگوریتمها همگی تركیبی از زیر الگوریتمهای محدودی هستند. در حقیقت این زیر الگوریتمها نسخه‌های متفاوتی از دو تكنیك اصلی در كنترل همروندی توزیعی به نامهای قفل دو مرحله ای و ترتیب برچسب زمانی می‌باشند.

همانطور كه گفته شد، هدف كنترل همروندی مقابله با تزاحمهایی است كه در اثر استفاده چند كاربر از یك سری داده واحد برای كاربران بوجود می‌آید است. حال ما با ارائه دو مثال در خصوص این مسائل بحث خواهیم نمود. این دو مثال از محك معروف TPC_A مقتبس شده اند. در این مثالها، یك سیستم اطلاعات را از پایگاه داده ها استخراج كرده و محاسبات لازم را انجام داده و در نهایت اطلاعات را در پایگاه داده ذخیره می‌نماید.

حالت اول را می‌توان بروزآوری از دست رفته نامید. حالتی را تصور كنید كه دو مشتری از دو سیستم مجزا بخواهند از یك حساب مالی برداشت نمایند. در این حالت فرض كنید در غیاب سیستم كنترل همروندی، هر دو با هم اقدام به خواندن اطلاعات و درج اطلاعات جدید در سیستم میكنند. در این حالت در غیاب سیستم كنترل همروندی تنها آخرین درج در سیستم ثبت می‌شود. این حالت در شكل 1 نشان داده شده‌ است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رایگان اصول هندسه اقلیدسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رایگان اصول هندسه اقلیدسی در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رایگان اصول هندسه اقلیدسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق رایگان اصول هندسه اقلیدسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق رایگان اصول هندسه اقلیدسی در فایل ورد (word) :

علومی که از یونان باستان توسط اندیشمندان اسلامی محافظت و تکمیل شد، از قرون یازدهم میلادی به بعد به اروپا منتقل شد، بیشتر شامل ریاضی و فلسفه ی طبیعی بود. فلسفه ی طبیعی توسط کوپرنیک، برونو، کپلر و گالیله به چالش کشیده شد و از آن میان فیزیک نیوتنی بیرون آمد. چون کلیسا خود را مدافع فلسفه طبیعی یونان می دانست و کنکاش در آن با خطرات زیادی همراه بود، اندیشمندان کنجکاو بیشتر به ریاضیات می پرداختند، زیرا کلیسا نسبت به آن حساسیت نشان نمی داد. بنابراین ریاضیات نسبت به فیزیک از پیشرفت بیشتری برخوردار بود. یکی از شاخه های مهم ریاضیات هندسه بود که آن هم در هندسه ی اقلیدسی خلاصه می شد.
در هندسه ی اقلیدسی یکسری مفاهیم اولیه نظیر خط و نقطه تعریف میشود و پنچ اصل به عنوان بدیهیات آن پذیرفته میشود و سایر قضایا با استفاده از این اصول استنتاج میشوند.
اصول
هندسه ی اقلیدسی بر اساس پنچ اصل موضوع زیر شکل گرفت

اصل اول – از هر نقطه می توان خط مستقیمی به هر نقطه ی دیگر کشید

اصل دوم – هر پاره خط مستقیم را می توان روی همان خط به طور نامحدود امتداد داد

اصل سوم – می توان دایره ای با هر نقطه دلخواه به عنوان مرکز آن و با شعاعی مساوی هر پاره خط رسم کرد

اصل چهارم – همه ی زوایای قائمه با هم مساوی اند

اصل پنجم – از یک نقطه خارج یک خط، یک خط و و تنها یک خط می توان موازی با خط مفروض رسم کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آمار (نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آمار (نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری) در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آمار (نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آمار (نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آمار (نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری) در فایل ورد (word) :

دانلود آمار (نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری) در فایل ورد (word)

مقدمه

نظرسنجی حاضر، با توجه به اهمیت ماه محرم و برپایی مجلس عزاداری امام حسین و نظرات مردم در مورد شیوه عزاداری برای امام حسین (ع) به اجرا درآمد.

کلیات تحقیق

در این گزارش با به کارگیری از نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا بخشی از نظرات مردم جامعه در مورد شیوه عزاداری برای امام حسین (ع) بدست آوریم.

این گزارش حاصل جمع آوری نظرات 1200 نفر پاسخگو به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مركز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به دانلود آمار (نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری) در فایل ورد (word)
فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر كسانی كه تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعكس شده است.

اهداف نظرسنجی

نظرسنجی حاضر برای آگاهی از موارد زیر به اجرا درآمد:

1. پاسخگویان به چه شیوه هایی عزاداری می كنند.

2. كدام یك از كارهایی كه در محرم انجام می شود مورد تایید پاسخگویان نیست.

3. نظر پاسخگویان در مورد روش مداحی فعلی.

4. نظر پاسخگویان درباره اشكالاتی كه در مداحی فعلی می بینند.

چكیده:

طرح نظرسنجی حاضر،‌پژوهشی در ارتباط با برپایی مجلس عزاداری امام حسین و نظرات مردم در مورد شیوه عزاداری برای امام حسین (ع) به اجرا درآمده است كه یافته هایی از این طرح به دست آمده است كه در این بخش،‌به مهمترین قسمت های آن پر داخته شده است.

1- 35 درصد پاسخگویان را مردان و 65درصد را زنان تشكیل داده اند

2- 16 درصد از پاسخگویان دارای مدرك كارشناسی و بالاتر و 42 درصد دارای مدرك دیپلم و 6 درصد بی سواد هستند.

3- معادل 37% از پاسخگویان با رفتن به هیات و تكایا، 20% با رفتن به مساجد، معادل 15% با خواندن دعا،‌ نماز و زیارت نامه ها و یا از طریق تلویزیون و 11% با رفتن به جلسات سخنرانی عزاداری می كنند.

4- از میان 814 نفر پاسخگو كه بعضی از شیوه های عزاداری را قبول ندارند، 31% سنت های غلط (علم كشی‌،‌ قمه زنی،‌ لخت سینه زدن و…..)، 18% عدم رعایت همسایگان (صوتی و محیطی و…)، 17% مخدوش شدن ارزش های دینی (عمدتا) حجاب در ازدحام جمعیت و 3% استفاده از آلات موسیقی جدید را در مراسم عزاداری تایید نمی كنند.

5- معادل 53% از پاسخگویان با روش مداحی فعلی موافق نیستند و 38% با روش مداحی فعلی موافق هستند و 9% در این باره نظری ندارند.

6- معادل 55% از پاسخگویان الگو برداری از موسیقی های روز و استفاده از آلات موسیقی نا متعارف،‌ 28% عدم تطابق محتوای نوحه ها با ارزش های اسلامی و غیر معنوی بودن آن ها،‌ 11% بزرگ نمایی های بیهوده و 6% فریاد زدن و داد كشیدن مداحان را از اشكالات روش مداحی فعلی اظهار كرده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ?پروژه آمار جامعه کل دانش‌آموزانی است که کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ?پروژه آمار جامعه کل دانش‌آموزانی است که کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ?پروژه آمار جامعه کل دانش‌آموزانی است که کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ?پروژه آمار جامعه کل دانش‌آموزانی است که کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ?پروژه آمار جامعه کل دانش‌آموزانی است که کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند در فایل ورد (word) :

آموزش پرورش قصد دارد میزان سواد دانش‌آموزان وضعیت تحصیلی آنان و تعداد قبول‌شدگان در یکی از سنوات تحصیلی را بدانند و با استفاده از آنان تعدادی کتب کسر یا اضافه نمایند و یا برنامه‌ریزی دیگری را تنظیم نمایند تا میزان سواد دانش‌آموزان ارتقا یابند. بدین‌منظور رئیس وقت آموزش و پرورش طبق بخشن نامه‌های مختلف به هر یک از واحدهای تالیف کتب درسی از آنان خواست که در مورد وضعیت کسانی که به آنها کتب تدریس می شود و نیز میزان مرغوبیت آنان تحقیق کنند.

روشهای جمع‌آوری داده‌ها:
بسیاری از گروه‌هایی که روش درست تحقیق را نمی‌دانستند در این مهم باز ماندند و گروه آمار تحقیقات خود را آغاز کرد. این گروه ابتدا جامعه را معرفی نمود.
((جامعه کل دانش‌آموزانی است که این کتاب را مطالعه می کنند.))
با توجه به کثرت جامعه و هزینه سر سام آور وقت گیر بودن نمی توانستند سر شماری کنند بس تصمیم دیگری گرفتند. یکی از اعضا پیشنهاد کرد که از دانش آموزان تهران نمونه گیری کنند که مورد موافقت سر گروه واقع نشد سر رگروه دلایل خود را برای رد این در خواست چنین اعلام کرد :
1- دانش آموزان تهرانی به دلیل اینکه دارای امکانات فراوانی هستند وضعیت تحصیلی آنان بسیار بهتر ازمناطق محروم نقاط کشور است .
2- دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب نشده اند و ممکن است نمودار آنها با نموداری که می خواهند بدست آورند فرق داشته باشد .
سر گروه اعلام کرد که کل شهرهای ایران را روی کاغذ بنویسند و از این شهرها 100شهررا بصورت قرعه کشی و کاملا تصادفی انتخاب نمایند سپس اسم مدارس این شهرها را نیز به روی کاغذ آورند و100 دبیرستان را به صورت تصادفی انتخاب نمایندو سپس اسم هر یک از دانش آموزان آن مدارس را بنویسند و از آن صد دانش آموز انتخاب نمایند و نمرات آنها را مورد برسی قرار دهند و با ابنکه اسم کلیه دانش آموزانی که به آنها کتاب آمار به آنها تدریس شده است روی کاغذ نوشته شود و100دانش آموزانتخاب شوند اکثریت اعضا به روش دوم رای دادند .
اسم کلیدی دانش آموزان را روی کاغذ نوشته و 100دانش آموز را انتخاب نمودند نمرات این دانش آموزان به شرح زیر است .

19 15 18 17.75 16.5 14.5 15.25 20 16 19.75
18.75 19 20 14 20 19 10.25 11.75 13 20
18 20 15 16 18 18 19 20 20 20
18 19 19 19.75 20 17 19 14.5 14 12
20 20 20 18.5 20 19 10 12.75 10.25 18
18 19.5 20 20 17.75 17.75 17.5 14 15.5 14
17 15 16 14 19 10.25 12.5 14 16 17
13 12 10 11 19.25 17 19 20 20 18
20 20 18 20 20 18 18 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ِ
این عددها یا به عبارتی دادها با استفاده از داده های از پیش تهیه شده بدست آمده است
سپس این گروه به مرور هدف پرداخت وضعیت دانش آموزان درس آمار و خود سازی و نیز تعداد دانش آموزانی که نمره بالای 15 آورده اند.
با وجود این مطلب دادهها را دسته بندی کردند و نوع داد ها را مشخص نمودند وضعیت دانش آموزان در متغیر کیفی و ترتیبی بود و تعداد دانش آموزانی که بالای 15 نمره اخذ نموده‌اندو نیزکمی پیوسته است. یکی از اعضا به این متغیر ها اعتراض کردند و مدعی شد که سر گروه اشتباه کرده است.
سر گروه در پاسخ به او چنین گفت وضعیت دانش آموزان قابل شمارش نسبت به متغیر ها کیفی است و نیز اگر داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب کنیم نوعی ترتیب طبیعی بین داده ها بوجود می آید و آن این است که داده ها از کوچک به بزرگ مرتب شده اند در مورد تعداد دانش آموزانی که بالای 15نمره گرفته اند نیز باید بگوییم که تعداد دانش آموزان قابل شمارش است پس متغیر کمی استی و نیز اینکه این متغیرها پیوسته نیز است زیرا علاوه بر 17 18 17.25 17.5 17.75 را نیز در بر می گیرد .
با توجه به پاسخ سر گروه آن فرد قانع شد.

در ادامه سر گروه از یکی از اعضا خواست که داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب کند و نیز این کار را کرد .

12.5 12 12 11.75 11 10.25 10.25 10.25 10 10
14.5 14 14 14 14 14 14 13 13 12.75
16 16 16 16 15.5 15.25 15 15 15 14.5
18 17.75 17/75 17.5 17.25 17 17 17 17 16.5
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 18.75 18.5
20 20 20 20 19.75 19.75 19.5 19.25 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

سپس فراوانی مطلق داده ها را بدیت آورید به عنوان مثال داده 20/34 بار تکرار شده است پس می شود :x2=34 و بقیه داده ها را این چنین بدست می آوریم.

f12= 2 f17.5=1 f11=1 f10.25=3 F10=2
F14.5=2 F14=6 F13= 2 f12.75=1 F12.5=1
F16.5=1 F16=4 F15.5=1 F15.25=1 F15=3
F17.75 2 F17.5=1 F17.25=1 F17=4
F19=10 F18.75=1 F18.5=1 F18=11
F20=34 F19.75=2 F19.5=1 F19.25=1

دسته بندی
اولین اقدامی که در مطالعه یک جامع بر اسا سداده ها انجام میدهیم آن است که ببینیم آیا می توان جامعه را به چند دسته جدا تفکیک کرد د رمطا لعه متغیرهای گسسته جدول فراوانی بدون دسته بندی کار آمد است ولی اگر متغیر پیوسته باشد این روش برای منظم کردن داده های عملی نیستلذا برای تنظیم داده ها در این قبیل موارد مراحل زیر را طی می کنیم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق حد و پیوستگی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق حد و پیوستگی در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق حد و پیوستگی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق حد و پیوستگی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق حد و پیوستگی در فایل ورد (word) :

حد و پیوستگی
حد متغیر، متغیر X و عدد ثابت a را در نظر می گیریم اگر x بی نهایت به a نزدیک شود (از سمت چپ یا راست) بطوریکه فاصله x تا a از هر عدد بسیار کوچکی مانند e ( اپسیلون) کمتر شود ولی x بر a منطبق نگردد در آنصورت می گویند x به سمت a میل می کند و یا به عبارت دیگر، حد x برابر a میباشد، که در شکل زیر نشان داده شده است:
حد تابع: تابع fa= حد در نظر می گیریم اگر x به سمت a میل شد یعنی بی نهایت به a نزدیک شود آنصورت تابع (x)f ممکن است به سمت عددی مانند L، بی نهایت نزدیک شود که به آن، حد تابع می گویند و به صورت زیر نشان میدهند:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق روش تدریس جمع اعداد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق روش تدریس جمع اعداد در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق روش تدریس جمع اعداد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق روش تدریس جمع اعداد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق روش تدریس جمع اعداد در فایل ورد (word) :

از بچه ها می خواهیم که همیشه در ساعت ریاضی کیسه حساب را همراه داشته باشند. در مرحله مجسم می توان از خود دانش آموزان کمک گرفت مثلاً 5 دانش آموز را پای تخته آورده و تعداد آنها را از دانش آموزان پرسید. سپس ترکیبات مختلف عدد 5 با تقسیم شدن دانش آموزان در دو سمت کلاس نشان داده می شود و آنگاه ترکیبات مختلف عدد 5 را که خود دانش آموزان در دو سمت کلاس نشان داده می شود و آنگاه ترکیبات مختلف عدد5 را که خود دانش آموزان توضیح می دهند و بیان می کنند پای تخته بصورت جمع می نویسیم. و در این مرحله از کیسه حساب مثلاً بوسیله حبوبات (لوبیا، نخود) نیز می توان این عمل را انجام داد. در ضمن در ترکیب دو عدد 0 . 5 جمع عدد صفر با هر عدد دیگری گفته می شود. که صفر با هر عددی که جمع شود بی اثر است و حاصل جمع خودآن عدد می شود.
در مرحله نیمه مجسم شش شکل کاملاً مثل هم برای یک مجموعه 5 تایی روی تخته کلاس کشیده و سپس چند دانش آموز پای تخته آمده و هر کدام به نوبت شکل را به دو دسته تقسیم کرده و نتیجه آن را با جمع زیر آن می نویسد.
در مرحله انتزاعی دانش آموزان تمرینات صفحه کتاب را انجام داده و چنانچه اشکالی داشتند سعی می شود که برطرف کنم. (با توضیح)
تصاویر: تصاویر این صفحه نقاشی شده است. و با مفاهیم درست هماهنگی لازم را دارد روش های تدریس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ ، روش شهودی.
نماد – جمع+ ، مساوی=
واژه : و
نقد: در این صفحه گذاشتن دو تصویر مداد باعث سردگمی دانش آموزان می شود و وجود آن ضرورتی ندارد. اگر تصویر مداد در حال رنگ شدن دایره ها باشد بسیار بهتر است.
موضوع: جمع اعداد
هدف کلی: آموزش ترکیبی اعداد 3و 2
اهداف جزئی: آشنا شدن با اعدادی که حاصل جمع آنها 3 می شود.
آشنا شدن با اعدادی که حاصل جمع آنها 2 باشد.
هدف رفتاری : دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
– اعدای را که حاصل جمع آنها سه می شود را بنویسند.
– اعدادی را که حاصل جمع آنها 2 می شود را بنویسند.
– برای اعدادی که حاصل جمع آنها 3 است شکل بکشند.
– برای اعدادی که حاصل جمع آنها 2 می شود شکل بکشند.
وسایل مورد نیاز:
تخته – گچ سفید و رنگی – کیسه حساب- دفتر – مدادرنگی – کتاب ریاضی .
روش تدریس : مجسم – نیمه مجسم – انتزاعی
تدریس این صفحه نیز مانند صفحه 69 بوسیله کیسه حساب در مرحله مجسم و کشیدن شکل برای مفهوم ترکیبی عدد 3و2 پای تخته که خود دانش آموزان انجام می دهند در مرحله نیمه مجسم، و در مرحله انتزاعی تمرینات صفحه را انجام داده که چنانچه اشکالی باشد با بیان معلم و توضیح آن مرتفع می شود.
تصاویر: تصاویر این صفحه نیز نقاشی شده است و هماهنگی لازم با هدف درس را دارد .
روش تدریس : روش فعال، روش شهودی، روش پرسش و پاسخ.
نماد: جمع + ، مساوی =
واژه : و
ریاضی پایه ی : اول صفحه ی مورد بررسی : 71
موضوع : جمع
هدف کلی : کنترل یادگیری مفهوم ترکیبی اعداد
هدف جزئی: 1- تمرین مفهوم ترکیبی اعداد 2و 3 و 4و 5
2- معرفی جدول جمع
اهداف رفتاری : دانش آموزان در ضمن و پایان تدریس بتوانند:
1- جمع های ترکیبی عدد 2 را بنویسند.
2- جمع های ترکیبی عدد 3 را بنویسند.
3- جمع های ترکیبی عدد 4 را بنویسند.
4- جمع های ترکیبی عدد 5 را بنویسند.
5- جمع هایی که در جدول نوشته را حل کنند.
وسایل مورد نیاز : گچ، تخته سیاه ، کتاب، مداد سیاه، مداد قرمز.
روش تدریس: از بچه ها می خواهیم که تمرینات کتاب را حل کنند و ضمن بررسی کتابها به رفع اشکال نیز می پردازیم تنها در پایین صفحه لازم است مرحله ی نیمه مجسم ارائه گردد. تا مفاهیم را کودکان راحتتر ارائه کنند.
تصاویر = تصاویر به شکل نقاشی و واضح می باشد.
روش تدریس = روش فعال
نماد : جمع (+)

موضوع: جمع اعداد
هدف کلی : آشنایی با آموزش جمع ستونی
اهداف جزئی: آشنا شدن با جمع ستونی
یادآوری حاصل جمعهایی که مجموع آنها 5و 4 می شود.
هدف رفتاری: دانش آموزان بتوانند در پایان و ضمن تدریس:
1- مفهوم جمع ستونی را درک کنند و بیان نمایند.
2- جمع ستونی را به راحتی حل کنند.
3- برای جمع های داده شده ستونی شکل بکشند.
وسایل مورد نیاز :
تخته – گچ سفید و رنگی – کتاب – کیسه حساب(حبوبات لوبیا و نخود و …) – مداد رنگی و دفتر.
روش تدریس : مجسم – نیمه مجسم –مجرد
توضیح : در مرحله مجسم 5 تا از خود دانش آموزان پای تخته آمده برای جمع سطری یکبار کنار هم با کمی فاصله ایستاده و جمع مورد نظر بگویند و برای جمع ستونی بصورت عمودی دنبال هم بایستند و جمع مورد نظر را بصورت ستونی پای تخته بنویسند. در مرحله نیمه مجسم می توان تصاویری را پای تخته بصورت افقی و عمودی کشید و سپس جمع سطری و ستونی آنرا زیر شکلها نوشت.
در مرحله مجرد تمرینات صفحه را خود دانش آموزان انجام می دهند و چنانچه دانش آموزی نتوانست تمرینات را حل کند و یا اشکال داشت سعی می شود که رفع اشکال گردد.
در ضمن جای علامت جمع در جمع های ستونی را باید به دانش آموزان گفت که دقت کنند. و به دانش آموزان گفته می شود که جمع ستونی یک شکل دیگر نوشتن جمع است.
تصاویر: تصاویر این صفحه نقاشی شده است.
روش تدریس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ، روش سخنرانی، روش شهودی
نماد : جمع(+) ، مساوی(=)

موضوع: جمع اعداد
هدف کلی : یادگیری جمع
هدف جزئی: 1- تمرین جمع اعداد 2و 3و4و5
2- برانگیختن علاقه آنان به جمع اعداد
هدف رفتاری : دانش آموزان بتوانند در پایان و ضمن تدریس بتوانند:
1- تمرینهای مربوط به اجزای جمع را بتوانند حل کنند.
2- خاصیت جابجایی واصل خنثی بودن صفر برایشان یادآوری شود.
3- حس کنجکاوی و کاوشگری آنها برانگیخته شود.
وسایل مورد نیاز: جبعه ی اعداد- مقواهای کوچک ، ماژیک ، مدادرنگی
روش تدریس: مجسم ، نیمه مجسم و شفاهی – بازی و ریاضی
دانش آموزان را به گروههای سه نفری تقسیم میکنیم و از آنها می خواهیم که با مشورت که هم از جعبه اعدادی که داخل آن جمع اعداد مربوط به 1 تا 5 می باشد یکی را بیرون بکشند و سپس جواب جمع هر کدام را به کمک گروه بیان کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید