دانلود مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در فایل ورد (word)

فصل اول1

مقدمه

مسأله و موضوع تحقیق

سؤالات تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

تعاریف لغات و اصطلاحات(متغیرها)

فرضیه های تحقیق

فرضیه اهم تحقیق

فصل دوم.9

زمینه و تاریخچه مختصری از مدیریت;

پیشنیه مدیریت آموزشی

تعریف مدیریت آموزشی

وظایف مدیریت آموزشی

ضرورت توجه به مدیریت آموزشی

سبکهای مدیریت و رهبری

سبک هنجار مدار

سبک فرد مدار

سبک موقعیت مدار

ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک هنجار مدار؛

مدیران پیرو سبک هنجار (سبک کلاسیک)

ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک فردمدار؛

مدیران پیرو سبک فردمدار

ویژگیهای مدیر وفق با توجه به سبک کار مدار

مدیر سبک کار مدار

اثربخشی

کارائی

رضایت

چارچوب نظری تحقیق

فصل سوم..33

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری و نمود برآورد روایی و اعتبار آن

نوع تحلیل‌آماری

اعتبار و روائی پرسشنامه‌

پرسشنامه

منابع فصل اول

منابع فصل دوم

فهرست منابع

 مقدمه

امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار گسیخته اتلاف، استقرار یافته و بر اساس داده می شوند. طبق این دیدگاه مؤسسات آموزشی خود را تغییر می دهند تا به افرادی که آمادگی تغییر در خود دارند کمک کنند و معترفند قصور در ایجاد شرایط مناسب برای موفقیت افراد جامعه باعث خسارت عظیم در بهره وری اجتماعی و عدم رضایت منابع انسانی خواهد شد

از اینرو سیستم آموزشی کشورهای در حال توسعه ایستی برنامه های آموزی خود را با روند تغییرات هماهنگ کنند. تدریس یک فعالیت پیچیده پویا، تعاملی هوشمندانه است و اگر قرار یباشد معلمین دانش آموزان مختلف جدید آشنا نمایند. مستلزم شیوه خاص مدیریتی است تا از این طریق بتوانند اثر بخشی بیشتری به امر آموزش بپردازند

 مسأله و موضوع تحقیق

مدیریت با شروع زندگی اجتماعی بشر آغاز گردیده است زیرا انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود سر و سامان بدهد و نیازهای خود را برآورده سازد احتیاج به افرادی می داشته که آنها را هدایت و رهبری نماید تا مشکلات و نیازهای خود را با استفاده از امکانات، منابع موجود انسانی و مادی مرتفع سازد

بنابراین مدیریت به معنی و مفهوم اعم آن که اداره کردن یک گروه، یک سازمان و ; است فکری جدید نیست و از زمانهای بسیار قدیم از زمانی که انسان زندگی اجتماعی خود را شروع کرده مطرح و مورد توجه بوده است

اهمیت مدیریت در سیر تاریخ مدون بشری بگونه بوده است که اکثر صاحب نظران عقیده دارند که اجتماع بدون رهبری و مدیریت نمی تواند وجود داشته باشد

در کشورما نیز اخیراً در پس گسترش روزافزون نظام آموزشی ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزی مسئله مدیریت و رهبری آموزشی در آموزش و پرورش بازندگی و رشد و توسعه اقتصادی و توجه چندانی نداشته است. اکنون با تغییرات و تحولات جهانی و اجتماعی دریافته است که مدیریت آموزشی است پویا که باید همه وظایف مربوط به آن مانند: برنامه ریزی تعیین هدفها، سازماندهی، هماهنگی، مدیریت و رهبری، نوآوری و ایجاد انگیزه و ; را کاملاً در نظر گرفت

از این رو شناخت و بکارگیری جهانی علمی سبکهای مدیریتی از ضروریات مهم و حیاتی در نظام آموزش و پرورش می باشد

اثرات مثبت و منفی هر کدام از سبکها باید شناخته شود تا شیوه های مؤثرتر غیب و شیوه های نامناسب کنار گذارده شود

در این تحقیق سعی خواهد شد که سبکهای مدیریتی هرکدام توضیح داده شوند و رابطه بین هرکدام از این سبکها که نوع مدیریت آموزشی می باشد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان بررسی شود

 سؤالات تحقیق

سئوال(1)

آیا نوع مدیریت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

سئوال (2)

کدام یک از سبکهای مدیریت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر بخش تر است

(سبکهای:هنجارمدار، فرد مدار، موقعیت مدار)

اهداف تحقیق

اهداف کلی

پژوهش حاضر، بررسی و مطالعه بین نوع مدیریت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را هدف اساسی خود قرار داده تا از این طریق روشن کند که چه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است، که این هدف کلی است

اهداف جزئی:

و اهداف جزئی شناخت سبکهای هنجار مدار است شناخت سبک فرد مدار است. و شناخت سبک موقعیت مدار است و شناخت ویژگیهای هرکدام از آنها

تعاریف لغات و اصطلاحات(متغیرها)

مدیر:به افرادی اطلاق می شود که طی حکمی از آموزش و پردازش منطقه به عنوان مسئول آموزشگاه منصوب می شود و به موجب آن حکم و با توجه به شرح وظایف مشخصه مشغول انجام وظیفه می شود

مدرسه:سازمانی است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش مسئول اجرای برنامه های مصوب آموزشی و پروش کشور را در سطح تحصیلی یعنی عهده دار می گردد

فرضیه های تحقیق

فرضیه اهم تحقیق

بین سبک مدیریت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

فرضیه یک

سبک مدیریت کار مدار رد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بالا می برد

فرضیه دو

سبک مدیریت هنجارمدار پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پایین می آورد

فرضیه سه

سبک مدیریت فرد مدار پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بالا می برد

زمینه و تاریخچه مختصری از مدیریت

مدیریت با شروع زندگی اجتماعی بشر آغاز گردیده است زیرا انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود سروسامان بدهد و نیازهای هر دو بر آورده سازد، احتیاج به افرادی می‌داشته که آنها را هدایت و رهبری نماید تا مشکلات و نیازهای خود را با استفاده از امکانات موجود انسانی مرتفع سازد

بنابراین مدیریت به معنی و مفهوم اعم آن که اداره کردن یک گروه، یک سازمان و ; است فکری جدید نیست و از زمانهای بسیار قدیم از زمانی که انسان زندگی اجتماعی خود را شروع کرده مطرح و مورد توجه بوده است

اهمیت مدیریت در مسیر تاریخ مدون بشری چگونه بوده است که صاحبنظران عقیده دارند که اجتماع بدون رهبری و مدیریت نمی تواند وجود داشته باشد

کتابهای تاریخی بیانگر آن است که در پایان هزاره چهارم و اوائل هزاره سوم قبل از میلاد هنگامی که دولتهای سوم که بابل و مصر در بین النهرین و دره نیل پا به عرصه وجود نهادند نخستین دولتها ظهور کردند و مدیران به اداره امور سازمانهای گوناگون اجتماعی پرداختند. به عنوان مثال کتیبه های موجود از تمدن مویریها در 5000 سال قبل از میلاد گواه بر این است که آنان برای اداره کردن معابر گسترده سومری و اداره امور داد و ستد و معاملات خود نظمی خاص برقرار کرده بودند

قدیمی ترین کتب و منابعی که از گذشته بیاد مانده است نظیر نوشته های افلاطون در یونان و کلیه و دمنه و ; اهمیت دادن به مدیریت را تأیید می کند

در تاریخ کشور ما کورش، پادشاهان هخامنشی از کسانی بوده است که روشهای مدیریت او در امور کشورداری و کشور گشایی به توسعه و تکامل این علم کمک فراوان کرده است

آثار گرانبهای اسلامی مانند نهج البلاغه حضرت علی(ع) کاملترین پیامها را در مورد مدیریت، خصایص مدیران و ; را در بر دارد

پیشنیه مدیریت آموزشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انواع مواد مخدر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انواع مواد مخدر در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انواع مواد مخدر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله انواع مواد مخدر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله انواع مواد مخدر در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود مقاله انواع مواد مخدر در فایل ورد (word)

اکس
پـان پـراگ
تـریـاک
حشیـش
شیـشه
کـراک
کریستال
هـروئیـن
کـوکـائیـن

اکس
تاریخچه : این ماده در سال 1914 در آلمان به عنوان کم کننده اشتها مورد استفاده قرار گرفت که به علت اثرات آن از رده مصرف خارج گردید. این محصول در دهه 1980 از انبار کارخانه ها خارج شد و مورد استفاده متقاضیان خیابانی قرار گرفت در سال 1985 دولت آمریکا مصرف این ترکیب را ممنوع اعلام کرد و مطالعات انجام شده در مورد حیوانات آزمایشگاهی در سال 1986 آثار مخرب اکستازی را بر سیستم عصبی نشان داد. بر اساس نتایج آماری در فاصله سالهای 1998 و 1999 موارد مرگ ناشی از مصرف اکستازی 400 درصد افزایش داشته است. همچنین از سالهای 1996 تا 1999 اورژانس بیمارستانی سراسر دنیا با 9 برابر افزایش شمار مسمومیت به اکستازی مواجه شده اند یعنی تعداد موارد مسمومیت در این دوره زمانی از 319 نفر به 2850 نفر رسید. اکثریت قربانیان کمتر از 25 سال سن داشتند. شمار مصرف کنندگان اکستازی را در سال 2001 حدود 1/8 میلیون نفر ذکر کرده اند. به نظر می رسد که این رقم در سال جاری در حدود 5/6 میلیون نفر افزایش یافته باشد تعداد افراد 10 تا 18 ساله ای که از این ماده استفاده کرده اند در حدود 140 درصد افزایش یافته است همچنین 92 درصد افرادی که مصرف اکستازی را شروع کرده اند بعدها به مواد دیگری مانند ماری جوانا ، کوکائین و هروئین روی آورده اند.
اشکال دارویی : این دارو به صورت قرص های خوراکی و جویدنی ، کپسول ، مواد تدخینی و تزریقی موجود است. قرص و کپسول آنهایی که از خارج از کشور وارد می شوند دارای شکل و رنگ هستند. اما آنهایی که در ایران ساخته می شوند فاقد رنگ و شکل خاصی هستند و اگر انگشت بر روی قرصها بکشیم و رنگ آنها برود آن موقع می فهمیم که آنها قرص اکستازی هستند. این مواد به صورت مایع به صورت پودری به صورت آدامس نیز موجود می باشند.

ترکیبات :
ترکیب شیمیایی : Metheylendioxy Metha Amphetamine 3 ، 4 یا Dimethey ، Alpha ، N 31 با فرمول C 11 H 15 M 2 O که به ترکیب MDMA یا 3 و 4 متیلن دی اکسی مت امفتامین که به نام های اکستاسی ، اکستازی ، XTC ، E ، X نیز معروف است. قرص های اکستازی دارای ناخالصیهای فراوان و مواد خطرناک همچنین ترکیبات : آمفتامین ، LSD ، فنیل پروپانول آمین و … نیز می باشد.
عوارض مصرف : اثرات این قرص ها 20 تا 90 دقیقه پس از مصرف ظاهر می شود. در عرض 2 تا 4 ساعت به حداکثر می رسد و 3 تا 24 ساعت باقی می ماند.
نحوه اثر در مغز
آمین های مغز به ویژه نوراپی نفرین و سرتونین نوروترانسیمترهای مسیرهایی هستند که کارشان بروز خلق است. با توجه به فرضیه آمینی، کاهش عملکرد این آمین ها باعث افسردگی خواهد شد و افزایش فعالیت آنها باعث بالا رفتن خلق میشود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بیکاری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بیکاری در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بیکاری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بیکاری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بیکاری در فایل ورد (word) :

اشتغال و رفع بیکاری یکی از مهمترین مشکلات دولت و از جمله مسائل مهم روز کشور است به نحوی که دغدغه همه مسئولان و دست اندرکاران نظام محسوب می شود و بر همین اساس  در تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، جهت گیری دولت در راستای فعالیتهای است که بیکاری موجود را رفع کند و از آنجا که در جامعه ما کار کردن نوعی ارزش است بیکاری بعنوان یک ضد ارزش تلقی می شود و همه آنان که به نوعی با این معضل اجتماعی دست به گریبانند از ابتداء به چنین ضد ارزشی رنج می برند و به هر دری می زنند تا از آن خلاصی یابند با این وجود به دلیل فراهم نبودن زمین های کاری هر روز ریشه این معضل اجتماعی قوی تر می شود و چنانچه برای رفع آن در برنامه سوم توسعه اقتصادی اقدامی جدی و عملی صورت نگیرد در آینده ای نزدیک شاهد بیکارانی خواهیم بود که فراهم کردن کار برای آنها بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد که زمان بازنگری در سیاستهای اشتغال زا فرارسیده است چرا که دستیابی به اشتغال کامل نیازمند افکار نوین سیاستهای بهتر و اراده ی هماهنگ تر است. اجتماعی تأثیر ناخوشایندی دارد به گونه ای که می توان گفت بسیاری از بزهکاریها، فسادها و رفتارهای ضد ارزشی ناشی از معضل بیکاری است. کشور ما برای داشتن جامعه ای سالم که نقش جمعیت در آن بسیار چشمگیر است شناخت شرایط موجود اشتغال برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از اهمیت بسزائی برخوردار است. معضل بیکاری به  دلایل مختلفی چون انقلاب، جنگ تحمیلی- نوسانات شدید بهای نفت و در نهایت مشکلات ساختاری در اقتصاد که دورنمای سرمایه‌گذاری و تولید را امیدوار کننده می نمود کشور دچار نوعی رکود بوده است. در مقطع کنونی با اینکه بیکاری همچنان مشکل آفرین است و نسبت به سالهای گذشته روند صعودی پیدا کرده ولی باید گفت که ظرفیت اقتصادی کشورمان در مورد ایجاد امکانات اشتغال که در حال حاضر دیده می شود به این دلیل بوده است که در کشور ما نوع سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی به اشتغال و تولید توجه جدی ندارد این عدم توجه به دلیل انواع مزاحمت ها و سدهایی است که برای بخش خصوصی و مردمی از سوی مجموعه نظام به وجود آمده است و دولت نیز نتوانسته است شرایط تولید بهینه و خدمات بهینه را به خوبی فراهم کند. لذا چه از دید رشد و توسعه و چه از دید ایجاد امکانات اشتغال در کشور ما، خیلی سنجیده و حساب شده عمل نشده است.

یکی از مصادیق مشکل ساز و ضد اشتغال بودن قانون کار را می توان مهاجرین خارجی در ایران ذکر کرد. امروزه درکشور ما عنوان می شود که بیکاری فزاینده ای وجود دارد. در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که این هم مهاجر خارجی چرا زود جذب کار می شوند و تقاضا برای این نیروها از سوی کارفرمایان ایرانی چرا اینقدر بالا است. برای پاسخ باید گفت که فرصت های شغلی بسیاری در ایران وجود دارد و این امر که کار غیر قانونی مهاجرین مورد تقاضای کارفرمایان ایرانی می باشد بدان علت است که آن شرایط و محدودیت های قانونی که سد اشتغال جامعه و جذب نیروی کار از سوی کارفرمایان است در مورد مهاجرین خارجی وجود ندارد. این واقعیت نشان می دهد که دولت و نظام برنامه ریزی کشور در شناخت راهکارهای موثر و اجرای صحیح وظایف خود در مورد اشتغال نیروی کار دچار مشکلات اساسی است. شکی نیست که منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی بیکاری است، جوانان بیکار به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج فراری هستند و این به انواع بزهکاریها در جامعه دامن می زند شخص بیکار برای فرار از مشکلات و دلهره به مواد مخدر پناه می برد و برای تأمین نیاز خود اغلب دست به سرقت یاخرید و فروش مواد مخدر می زند که از این رهگذر بر تعداد دزدان و معتادان ازنظر روحی و روانی دچار مشکل می شود و آینده را تیره می بیند همین امر در دور شدن فرد از ازدواج و مسائل ناشی از آن تأثیر مستقیم دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف در فایل ورد (word) :

بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف

بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف ؛ و فایل دانش خانواده و جمعیت که مناسب مقالات و فایل های درس دانش خانواده و جمعیت است برای دانلود در این سایت قرار گرفته است.

شامل این مطالب است :

    • مقدمه : برنامه کشورمان برای افزایش جمعیت
    • مشوق های کشورهای : فرانسه، سوئد، آلمان، کانادا، انگلیس، ژاپن، چین، ایرلند، نروژ، روسیه.
  • منابع و مآخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جامعه شناسی از دیدگاه قران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جامعه شناسی از دیدگاه قران در فایل ورد (word) دارای 222 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جامعه شناسی از دیدگاه قران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جامعه شناسی از دیدگاه قران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جامعه شناسی از دیدگاه قران در فایل ورد (word) :

موضوع فایل:

‹‹ جامعه شناسی نفاق در قرآن ›› موضوع تصویب شده برای این فایل است . با مشورتی كه در یك نشست كوتاه با جناب اقای دكتر رفیع پور داشتم ، ایشان این عنوان را قابل نقد می دانستند و پیشنهاد ایشان تغییر موضوع بود . پس از چندی كه مقداری از فایل انجام شد و برای تأیید و اظهار نظر به ناظر محترم تقدیم شد ، با توجه به موضوع تصویب شده، ایشان كار ما را بر شناسایی سنخ اجتماعی منافق و صورت كنش متقابل این سنخ در قرآن ››متمركز كردند .

بیان مسئله:

انسان موجودی است نفع طلب و اساس همه كنشهای بشری جلب منفعت و دفع ضرر می باشد ولی مصداق نفع و طلب بر اساس باورها و ارزشها متغییر است . شاید به همین دلیل از كنشگران مختلف براساس باورهای متفاوت و ارزشهای گوناگون ، در مسئله گروهی ، كنشهای متفاوتی صادر می شود . عده ای كنشهایشان ابزاری صرف ،بعضی دیگر ارزشی صرف و جمعی نیز ابزاری، ارزشی است .منافقان را می توان دسته ای دانست كه كنشهای آنان ابزاری صرف بوده و جهت جلب منفعت بیشتر از هر وسیله ای استفاده می كنند ، یكی از این ابزار تظاهر به پایبندی به فرهنگ عمومی جامعه و ایجاد تضاد میان اقشار و دسته های مختلف اجتماعی و حداكثر استفاده از تضاد موجود است .

هدف و ضرورت

هدف از انجام این فایل و ضرورت پرداختن به آن شامل موارد ذیل می گردد:

1-شناخت ساخت نظام كنش اجتماعی منافقان در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و به تبع آن خنثی كردن خطرهای منافقان در عرصه های مختلف با توجه به آیات قرآن .

2-بهره گیری از مسائل اجتماعی مطرح در قرآن در علم جامعه شناسی .

3-استفاده از گنجینه غنی قرآن در خصوص مسائل اجتماعی مبتلا به جامعه .

4-تعریف منافق و تعیین كنش او در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در طول دوران نزول وحی .

5-تعیین استراتژی و خط مشی منافقان در شرایط مختلف زندگی .

6-تعیین نشانه ها و علامات مشخصه منافقان و به عبارت دیگر ریخت شناسی منافقان در شرایط مختلف با توجه به آیات قرآنی .

مقدمه:

قابل ذكر است كه در این بخش ما به دنبال آموزش و یا نقد و برسی مفاهیم اجتماعی نمی باشیم بلكه ذكر آن مقدمه ای است برای وارد شدن به اصل فایل ، دیگر اینكه ، در این فایل منافقان به عنوان یك سنخ اجتماعی در برابر مؤمنان و كافران در نظر گرفته شده اند ، لذا به برسی صورت كنش متقابل منافقان با خود و دو سنخ دیگر- مؤمنان مؤمنان و كافران- خواهیم پرداخت ، از این رو توضیح اجمالی مفاهیم به كار رفته در فایل ، بیانگر نحوه نگرش فایلگر به موضوع فایل می باشد .

-مفهوم سیستم

مفهوم سیستم (system)-كه در فارسی به دستگاه و نظام شده است بطور عام عبارت است از ‹‹مجموعه ای از عناصر مرتبط و هماهنگ كه دارای كار و اثر جمعی باشند.››

2-مفهوم فراگیر سیستم اجتماعی

كسانی كه از نگاه سیستمی به وواقعیت ها نگاه می كنند ،واقعییت های اجتماعی را ‹‹ سیستم ›› دانسته اند . یعنی آنها را مجموعه ای در ارتباط با یكدیگر (متحد المقصد) و دارای كار و اثری كه مرتب بر مجموعه عناصر است ، یافته اند، بنابر این اجتماعات كوچك و بزرگ انسانی را ‹‹نظام اجتماعی›› (social system) نامیده اند

البته در چهارچوب علم جامعه شناسی اصطلاح ‹‹نظام اجتماعی››( social system) مفهوم خاص دارد كه بعداً آن را مطرح خواهیم كرد .

در مجموعه واقعیت اجتماعی ،امور گوناگونی وجود دارد كه در یك مطالعه دقیق ،باید هركدام از آنها را شناخت ،در عین اینكه باید ارتباط هر‹‹امر اجتماعی›› ( social fact) با سایر واقعییتهای اجتماعی را معلوم كرد . برای انجام چنیین كاری باید از كوچكترین و محسوس ترین واقعیت اجتماعی آغاز كنیم و آن را بشناسیم و ارتباط آنرا با سایر واقعییتها نیز شناسایی كنیم …بنابر این با طرح كلیدی در جامعه شناسی و و توضیح آن سعی خواهیم كرد ‹‹واقعیتهای اجتماعی›› ( social fact) را معرفی كنیم [1]

3-مفهوم رفتار behavior

رفتار در مفهوم عام ، دگرگونی ، حركت یا پاسخ هر موجود یا واحد یا مجموعه در برابر وضع و شرایط محیط پیرامون است .

پارك(R.E.park) می نویسد ‹‹ واقعیت این است كه هر دانشی در هر جا، در جستجوی توصیف و تبیین حركتها ، دگرگونیها و واكنشها ، یعنی رفتار جزئی از جهان در برابر ماست ››[2]

4-مفهوم عمل(action) ، عمل اجتماعی(social acion) و تعامل اجتماعی(ntraction)

اگر رفتار دارای معنی باشد ،عمل نامیده می شود و اگر عمل انسان به سوی شخص یا گروهی دیگر جهتگیری شده باشد و ‹‹دیگری›› در انجام دادن و نحوه آن مورد نظرباشد به چنین عملی ‹‹عمل اجتماعی››(social action) گویند .

عمل اجتماعی(social action)دو سویه ،تعامل نامیده می شود .

5-گروه اجتماعی social group

گروه اجتماعی عبارت است از : افراد دارای تعامل نسبتاً مستمر با احساس پیوند [3]

6-هنجار (norm)

تعامل انسان با انسان در مواردی موضوعاً موقت و منقطع است مثل اینكه از كسی ساعت و زمان را بپرسیم . اما در مواردی موضوع تعامل قابلیت تداوم دارد . در چنیین مواردی اگر تعامل و شكل و اندازه آن مورد توافق طرفین باشد ، تعامل ادامه می یابد و اگر مورد توافق نباشد منجر به ترك تعامل یا نزاع می شود تعامل منجر به نزاع ، ستیز نامیده

روش فایل:

با توجه به اینكه فایل حاضر، فایلی تاریخی اسنادی است، روش كلی مورد استفاده ،تحلیل اسنادی خواهد بود . در عین حال روش مورداستفاده در دو بخش فلسفه اجتماعی –سیاسی و تغییرات ساختاری- علمی به شرح زیر بیان می شود :

1-در بخش برسی و تحلیل فلسفه اجتماعی ،سیاسی«جامعه شناسی نفاق» از روش تحلیل كیفی متن استفاده شده است . به این ترتیب كه سؤالات فایل مطرح و پاسخ آنها با مطالعه تفهیمی متن استخراج می شود . این روش است كه در مطالعه عادی متون نیز به كار گرفته می شود . در عین حال در فایل علمی ، مطالعه متن بر محور سؤالات اصلی فایل متمركز می شود .

2-در بخش ساختاری و علمی از شیوه كلاسیك تحلیل مدركها استفاده خواهد شد كه تحلیل بیرونی و درونی سند دو قسمت متمایز این روش می باشد .

توضیح اینكه در تحلیل درونی ،محتوای یك سند شناخته می شود ولی تحلیل بیرونی را باید حاصل كرد ، چون كمك می كند كه برد هر سند اندازه گیری شود .

1-2-تحلیل درونی :

تحلیل درونی تحلیلی است كه بر پایه عقلانی استوار است و تحلیلی ذهنی است ، بنابراین دارای دو خصیصه عقلانی و ذهنی می باشد .

1-1-2-خصیصه عقلانی: تحلیل با روشهای كلاسیك عملی فكری است . این روش در جست وجوی آن است كه خطهای اساسی سند را از هم مشخص سازد ، جنبه های فرعی را به این خطها بپیوندد و ارتباط فكری آن را بیابد به این خصیصه عقلانی باید این را هم افزود كه هرگاه در ازای سند ایجاب كند كه كار تحلیل را تقسیم كنند ، این تقسیم بندی باید تا آنجا كه ممكن است مطابق با بخشهای طبیعی خود سند انجام شود .به این معنی می توان گفت كه تحلیل كلاسیك، تحلیلی ارگانی است و به عنوان مثال به جدا كردن هریك از اعضائ اندام یك موجود زنده شباهت دارد .

2-1-2:خصیصه ذهنی:

تحلیل سندها به شیوه كلاسیك اساساً ذهنی است ، محتوی متن، توسط كسی كه آن را مطالعه می كند ، تفسیر میگردد . این كار را باید با حد اكثر بیطرفی و خودداری از تحریف واقعیت بر اثر سلیقه شخصی انجام داد .

در همه زمینه هایی كه سخن تنها برسر گردآوری اطلاعات در باره واقعیتهای مادی است (تاریخ ها، آمارهاو … )تحلیل بازهم به معنای علمی اصطلاحی عینی است ، یعنی نتیجه های آنها –هر كس هم كه انجام دهنده آن باشد- تغییر ناپذیر است . ولی همین كه تغییر لازم می شود -و در 90 درصد موردها تغییر لازم می شود –ذهنی بودن آن ظاهر می گردد و بدیهی است كه در این رابطه، فریب شخص مشاهده كننده ، نقش بسیار مهمی بازی می كند .

2-2:تحلیل بیرونی:

در روشهای كلاسیك به جا دادن سند مورد مطالعه در متنی كه سند از آن استخراج می شده است اهمیت زیادی داده می شود تا انكه درجه راستی و درستی را با دقت نشان دهند . این روشها می كوشند كه انعكاسها و طنین ها را هم مشخص سازند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مهاجرت به کانادا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مهاجرت به کانادا در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مهاجرت به کانادا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق مهاجرت به کانادا در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق مهاجرت به کانادا در فایل ورد (word) :

ماموریت ما کمک به شما برای مهاجرت به کانادا:

از 30 سال بیش تا به حال، شکل قانون W.F خدمات خاصی را در مورد زمینه‌های مهاجرت و اقامت پیشنهاد کرده است. به عنوان یک راهنما در این زمینه، ما امکاناتی را فراهم می‌کنیم که شما تجربه‌ای کسب کنید و به شما کمک می‌کنیم تا در برنامه‌تان در مورد یک زندگی جدید در کانادا موفق باشید.

آقای W.F یکی از اعضای انجمن بار کپک (Quebec Bar Association) که به انجمن Brussels وابسته است که اجازه‌ای این که از انجمن اقتصادی اروپا تمامی کشورها دفاع کند. وکیل کانادایی خانم C.K هم در این امر به آقای W.F کمک می‌کند.

شبکه وسیع و جهانی ما این اجازه را به ما می‌دهد که با تمامی دفاتر موکلین و مهاجران در سراسر جهان به صورت مداوم در تماس باشیم.

ما امکان دسترسی به ویزا به منظور اقامت دائم را آسان کرده‌ایم و همین‌طور تابعیت برای سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاران اقتصادی و کارگران خویش فرما، به راحتی کسب اجازه موقت برای دانش‌آموزان کارمندان و ملاقات کننده‌ها.

ما خیلی از مهاجرتهای مستقل یا مشروط را به شما نشان می‌دهیم و پیشگامان در تاسیس‌هایی را که به امید تغییر و یا پایان بخشیدن به موقعیت اقامتشان هستند ما تمام این موارد را پیش از دادگاه‌های اداری نشان می‌دهیم.

برای برقراری تعادل بین فعالیت‌های ما در زمینه مهاجرت و موسسه ما اظهار نظرهای عمیق فنی وجود دارد.

وکلای موسسه W.F به زبانهای مختلفی از قبیل فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی، یونانی، فارسی دری و پستو تسلط کامل دارند.

در تماس گرفتن با ما تامل نکنید، شما آدرسمان را پیدا خواهید کرد.

رازداری

موسسه ما، به عنوان متخصصان در امر اقامت و مهاجرت، هر گونه از اطلاعات محرمانه شما را حفظ خواهد کرد ما می‌دانیم که اعتماد شما به مادر واقع یک مسئولیت جدی است که به عهده ما گذاشته شده است برتری ما بر می‌گردد به رعایت رازداری هویت افراد، طبیعت و سرشت محتویات رشته‌ها، تحت هیچ شرایطی اجازه جستجو در فایلهای شما به کسی داده نمی‌شود و ما به شما اطمینان می‌دهیم که تمامی مدارک با ما در میان می‌گذارید کاملاً حفظ و نگه‌داری شود.

 

مهاجرت:

ما خدمات خود را برای درخواستهای زیر ارائه می‌دهیم:

قوانین مهاجرت و اقامت:

درخواست اقامت موقت :

– اجازه کار

– مدرک دانش‌آموزی

– مدرک گردش‌گری

درخواست اقامت دائم :

– سرمایه‌گذاران

– مدیران اقتصادی

– خود استخدام شدها

– مهاجرت مستقل

– درخواست خانوادگی گروهی

درخواستهای دیگر:

– جوازهای اجرایی

– اجازه بازگشت موقت

– درخواست برای تغییر دوره اقامت (برای مدیران اقتصادی)

– درخواست شهروندی

محل اقامت ثابت:

سرمایه‌گذاران:

برنامه مهاجرت سرمایه‌گذار یک برنامه ضمانتی است که بوسیله هر دو دولت کانادا و کبک (Quebee) برای تسهیل مهاجرت به کانادا برای تجارت مردم است. به سرمایه‌گذاران اجازه دریافت ویزای موقت داده می‌شود که منجر می‌شود به اینکه آنها تبدیل به یک شهروند کانادایی شوند که به آنها یک امکان زندگی، کار و تجارت در سراسر کانادا می‌شود.

به منظور قرار گرفتن در این گروه از افراد باید:

– یک حساب شبکه‌ای در حدود 800000 $ داشته باشید که از راه یک فعالیت اقتصادی قانونی جمع‌آوری شده باشد.

– داشتن حداقل 3 سال سابقه مفید در کشاورزی، صنعت، تجارت یا یک آژانس دولتی و عهده‌داری سرمایه‌گذاری برای 5 سال با حداقل مقدار 400000 $

– کاندیداها امکان به دست آوردن و رسیدن به دارایی چیزی بالغ بر 280000 که نیازمند سرمایه‌ای در حدود 400000 $ باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجزیه و تحلیل ژئوپلتیك چین برامنیت ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تجزیه و تحلیل ژئوپلتیك چین برامنیت ایران در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجزیه و تحلیل ژئوپلتیك چین برامنیت ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تجزیه و تحلیل ژئوپلتیك چین برامنیت ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تجزیه و تحلیل ژئوپلتیك چین برامنیت ایران در فایل ورد (word) :

دانلود تجزیه و تحلیل ژئوپلتیك چین برامنیت ایران در فایل ورد (word)

چكیده………………………………

مقدمه……………………………… 1

متن……………………………….. 31-7

=============================

متن آغازین:

چكیده:

با فروپاشی شوروی در سال 1991 و جا برای بحران كویت ایالات متحده مقام تك قطبی را به سركردگیخود مطرح ساخت. چین و ایران با نظام تك قطبی به سركردگی آمریكا مخالفت كردند. موقعیت ژئوپلتیكی ایران در منطقه خلیج فارش و آسیای مركزی و همسویی سیاستها موجب ایجاد روابط استراتژیك بین دو كشور چین و ایران گردید. اما آمریكا در مخالفت از ایران، چین را از فروش تسلیحات هسته‌ای شیمیایی به ایران برحذر داشت و با اعمال فشار و وعده امتیازات زیاد، چین را مجبور ساخت كه قرارداد مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر را معلق و پیشنهاد واگذاری راكتور فایلات آب سبك به ایران را رد و نهایتاً كاربری چین را در استراتژی ژئوپلتیكی ایران كم اثر نماید.

در فصول این به موقعیت و جایگاه چین در شرق آسیا و اهمیت ان از نظر ژئواستراتژیكی برای آمریكا و روسیه، جمعیت زیاد و انسانهای نسبتاً ماهر، ذخایر مالی و رشد اقتصادی خوب و تكنولوژی رو به رشد و ارتش مجهز به سلاحهای پیشرفته و هسته‌ای، نقش آفرینی چین در ؟ امنیتی اروآسیا به همراه آمریكا در روسیه، مشخص كردن علائق ژئوپلتیكی آن كشور ؟ 21 مرتبه با هداف تاكتیكی ( تأمین منافع اقتصادی ) و داشتن مازاد بیش از 40% میلیارد دلاری با آمریكا و اهداف استراتژیك ( تأمین منافع انرژی )، تحولات ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك قرن (21) و جایگزینی اقتصادی محوری بجای سیاست محوری بر پایه تفكرات نظامی پرداخته شده است.

در پایان با مشخص كردن تهدیدات آمریكا و نقاط قوت و ضعف چین و شناخت عوامل مثبت و منفی تأثیر گذار بر روابط چین و ایران این فرصت رابتین می‌نماید كه مسئولین با استفاده از یافته‌های این فایل در ارتباط با نقش چین در مسائل امنیتی ایران تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند.

مقدمه:

دهه 1990 با دو رویداد بزرگ آغاز شد دو رویدادی كه ژئوپلتیك جهانی را بطور كلی دگرگون كرد. از یك سو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال (1991 ) و سرنگون شدن پیمان و رشد، نه تنها نقطه پایان جها ژئوپلتیك توازن یافته میان و قطب تلقی شد بلكه راه را برای انتقال نظام ژئوپلتیك جهانی از مرحله رقابتهای ( ایدئولوژیك سیاسی ) به رمحله رقابتهای ( اقتصادی ـ سیاسی ) هموار ساخت. از سوی دیگر حركت نظامی بی‌سابقه امریكا و هم پیمانانشان در ماجرای بحران كویت شیوه نوینی از واكنش‌های ژئوپلتیك در برابر كنشهای استراتژیك منطقه‌ای را نمایان ساخت در حالیكه رویداد نخست مفاهیم تازه ای را در ژئوپلتیك جهانی مطرح ساخت و روابط ساختاری ( افقی ـ عمودی ) جهان قدرتهای را دگرگون كرده و زمینه را‌ آماده شكل گیری نوینی از این روابط ساخته است. رویداد دوم نیز نظام ( ژئوپلتیك خاورمیانه را یكسره دگرگون كرده، موازنه نظامی استراتژیك تازه‌ای را پیش كشیده و مفاهیم نوینی از ( امنیت منطقه‌ای ) را در روابط ساختاری قدرتهای منطقه بدست داده است. چین از جمله كشورهایی است كه در نتیجه تیزهوشی كادر رهبری خود كه تهدیدات اقتصادی را برای امنیت ملی خویش مخرب تراز دشمن خارجی تشخیص داد برای رفع ناامنی از كارایی نهادها و بخش‌های اقتصادی، سیاست تنش‌زدایی را در پیش گرفت. همراه با نفی مشروعیت رهبری ؟ جهان توسط ایالات متحده، خود مدعی قرار گرفتن در میان قطبهای اصلی نظام بین‌المللی محصوب می‌شود،

متن پایانی :

بررسی پیوند چین با اوراسیا

اوراسیا شامل دو قاره اروپا و آسیا از نظر بعد امنیتی سه منطقه مهم دارد الف) خاورمیانه ب ) مناطق حد فاصل اروپای شرقی و غری و ج) آسیای شرقی كه چین به تبع واقع بودن در آن منطقه در اولویت اول از نظر امنیتی نقش مهمی در منطقه شرق آسیا و جهان دارد.

جهان پس از جنگ جهانی دوم بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوری از نظر حل مسائل امنیتی و یا ایجاد مشكل برای دیگری تقسیم شده و چین در دهه های (50 و 60) در جبهه شرق و در دهه های (70 و 80 ) شریك ایالات متحده در مقابل شوروی و پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 وضعیت جدیدی بخود گرفت. با توجه به نظر برژینسكی و ساموئل هانتیگتون ساختار قدرت جهانی به شش منظومه، منظومه آمریكای شمالی به رهبری ایالات متحده ، منظومه آسیای شرقی با بازیگری چین و ژاپن منظومه اروپا – منظومه آسیای جنوبی با رهبری هند منظومه هلال ناموزون مسلمانان و بالاخره منظومه اوراسیا كه تا حدی زیر سلطه روسیه خواهد بود تقسیم می شود.

ایالات متحده معتقد است كه جهان بسوی تك قطبی شدن پیش می رود. اما بعضی نیز به جهان چند قطبی اعتقاد دارند ولی جوزف نای اعتقادی به روسیه و هند به جهت آسیب پذیری اقتصادی و طولانی بودن اصلاحات در ردیف قطبهای نظام بین المللی تلقی نمی كند و چین را نیز در سده بعد جزء قطبهای قدرتمند می آورد. در قرن (19 و 20) میلادی اروپا ضامن صلح جهانی بود ولی در قرن 21 امنیت آسیا ضامن صلح جهانی عنوان شد در حال حاضر در آسیا مناطق خاورمیانه ، هند ، پاكستان، دریای چین و مشكل خاوردور در ارتباط با دو كره و چین و تایوان و روقرارگرفتن آنها با یكدیگر مشكلات امنیتی بزرگ اوراسیا است. بازیگران اصلی به ترتیب ژاپن ، آمریكا و روسیه و چین هستند كه در این رابطه ژاپن و آمریكا از روابط گرمتری برخوردارند و در سال 1996 پیمان امنیتی را به امضاء رسانده اند و در متقابل چین و روسیه نیز به جهت پیمان امنیتی فوق از سال 1998 روابط گرمتری را به خود گرفته اند واین مانع از آن نشده كه بر روابط ژاپن ، چین و آمریكا و یا روسیه و آمریكا تأثیرات منفی زیادی بگذارند. ژاپن به جهت جلوگیری از تزریق چین بر تنگه مالاكا حمایت از تایوان و پیمان امنیتی با آمریكا را منعقد نموده و ایالات متحده نیز حمایت خود را از تایوان پنهان نداشته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق جامعه شناسی فقر و غنا از دیدگاه قرآن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق جامعه شناسی فقر و غنا از دیدگاه قرآن در فایل ورد (word) دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق جامعه شناسی فقر و غنا از دیدگاه قرآن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق جامعه شناسی فقر و غنا از دیدگاه قرآن در فایل ورد (word)

فصل اول : نظر اسلام راجع به ثروت
مقدمه    
اهمیت مال و ثروت در اسلام     
نحو حدود مالکیت خصوصی در اسلام     
مسئولین اصلی فقر     
حق سائل      
حق کسی که از او کمک می خواهی     
فصل دوم : فقر و غنا در احادیث و روایات
فقر و غنا     
فصل سوم : حکت های نهج البلاغه
سیمای محرومان و مستضعفان     
تهیدستی و تنهائی    
توانگری و شهوتها    
ارزش ایثار اقتصادی    
قنائت و بی نیازی    
فقر و نابودی    
ارزش قنائت و خوش خلقی    
راه به دست آوردن روزی    
رهاورد سخاوت    
صدقه و توانگری    
شکل مال قنائت    
رهاورد شوم تهی دستی    
وظیفه سرمایه دارن    
مسئولیت توانگران    
معیار شناخت فقر و غنا    
مسئولیت سرمایه داران    
فصل چهارم : سوره های قرآندر توصیف فقر و غنا
سوره ی شوری ( مرفهین طغیانگر )     
سور قلم داستان عبرت انگیز «اصحاب الجنه»     
آزمایش در مورد یتیمان     
اطعام مستمندان    
ایتام در اخبار    
سور اسراء     
سور کهف ( غرور و ثروت )    
سور همزه     
حرص در جمع مال    
سوره تبت    
جنون نمایش ثروت    
سور توبه     
جمع ثروت تا چه حد کنز محسوب می شود     
ابوذر و اشتراکیت     
کیفر ثروت اندوزان     
سور روم     
فصل پنجم : فقر
نفی فقر و اصل مساوات    
اصول و نتایج حاصل از آیات مربوط به فقر     
فقر و سرنوشت     
اختلاف طبقاتی     
فقر به عنوان عامل منفی     
فقر حالتی اضطرابی     
ناسازکاری فقر با فطرت    
مصداق فقیر در قرآن    
حد کمک مالی به فقرا     
مسئولیت ثروتمندان    
اسلام و فقر    
علل واقعی فقر    
دورنمای اجتماعی فقیر    
فصل ششم : ثروت
ثروت    
مال و ثروت از نظر اسلام     
نظام اقتصادی اسلام    
احتکار ثروت    
برقراری مساوات و تشکیل جامعه بی طبقه    
هدف فعالیت اقتصادی    
خمس    
توانگران    
بعثت انبیاء و ظهور ارزشهای نوین در جامعه    
فساد اجتماعی و طبقاتی    
اصول و نتایج حاصل از آیات مربوط به غنا    
غنا به عنوان صفت ممدوح    
غنا و بی نیازی انسان در زندگی، به عنوان ارزش    
غنا و مسئولیت     
موضع قرآن در برابر تکاثر ثروت    
تقش سرمایه های عمومی در فقرزدائی     
توصیف فقر    
آثار فقر    
چهر غنا در روایات     
فصل هفتم : پیرامون اقتصاد اسلامی
وسایل رشد و تولید    
گونه اعتقاد مایه اقتصاد اسلامی    
دولت اسلامی مدینه     
ریشه کنی فقر در یمن در زمان عمر    
محو شاخصه های فقر در عراق عمر بن عبد العزیر    
توزیع مجدد ثروت در علم اقتصاد و قرآن     
تجربه تاریخی     
فصل هشتم : نتیجه گیری
نتیجه     
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق جامعه شناسی فقر و غنا از دیدگاه قرآن در فایل ورد (word)

نهج البلاغه
قرآن کریم- تفسیر نمونه، نویسنده: آیت الله مکارم شیرازی
فقر و غنا در قرآن و حدیث، نویسنده: دکتر محمد کاظم شاکر
مبارز اسلام با فقر و گرسنگی: نویسندگان: سید موسی صدر، طیبی شبستری
شکاف طبقاتی، توزیع مجدد ثروت و رهیا فتهای قرآنی: نویسنده: مرتضی صاحب فصول
بحار الانوار، جلد 16، باب شصتم، نویسنده: محمد باقر مجلسی
ترجمه و شرح رساله الحقوق امام سجاد (ع) نویسنده: محمد سپهری
انصاری مهدی مترجم /خطوط کلی اقتصاد در قرآن و روایات انتشارات کتابخانه عمومی امام علی (ع)
آصفی ، محمد مهدی/گردش ثروت در سیستم اقتصادی اسلام/ترجمه محمد مهدی مقدس
اصفهانی ، سید جمال الدین موسوی/ملاحظاتی پیرامون پیام های اقتصادی قرآن / دفتر نشرفرهنگ اسلامی – تهران
بهشتی دکتر احمد/اقتصاد در مکتب توجید /انتشارات قدس
بنی صدر ابوالحسن/اقتصاد توحیدی
بناء رضوی دکتر مهدی/طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی /بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی مشهد
بیات اسداله/نظام اقتصادی اسلام /تهران
تهرانی علی /اقتصاد اسلامی یا مالکیت در اسلام/چاپخانه خراسان مشهد بازار ، سرای
توانایان فرد حسن/اقتصاد اجتماعی همراه با برداشتی از اقتصاد اجتماعی اسلام . مهدیه
حامد مقدم احمد/پژوهش در نظام حمایتی اسلام/ بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
حکیمی محمد/معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی/ بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
دهش ور مسعود/طرح و مبانی اقتصادی در قرآن/ شرکت سهامی انتشار-تهران
سپهری محمد/ترجمه و شرح رساله الحقون امام سجاد (ع)
شاکر محمد کاظم/فقرو غنا در قرآن و حدیث
شبستری طیبی و سید موسی صدر/ مبارزه اسلام با فقر و گرسنگی
شیرازی سید محمد/نقش ثروت در چیشرفت اسلام /ترجمه احمد صادقی اردستانی ، کانون نشر اندیشه های اسلامی
صدر محمد باقر/اقتصاد ما یا بررسیهائی درباره مکتب اقتصادی اسلام جلد 2/ترجمه عبدالعلی اسپهبدی
صدر محجمد باقر/اسلام و مکتب های اقتصادی/ ترجمه محمد نبی زاده / انتشارات مجمع ذخائر اسلامی صدر
محمد باقر /اقتصاد ما جلد1/ ترجمه محمد کاظم موسوی/ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
صدر محمد باقر / بررسی سیستم های اقتصادی( خلاصه ای از کتاب اقتصادنا/جمع آوری و تنظیم غلامرضا مصباحی/کانون انتشارات ناصر قم
صاحب فصول مرتضی/شماف طبقاتی، توزیع مجدد ثروت ،و رهیافتهای قرآنی
صاد علی/ فقر/ انتشارات هجرت قم
غفوری علی /نظامات اجتماعی اسلام/ انشارات حسینیه ارشاد
فراهانیفرد سعید /نگاهی به فقر و فقرزدائی از دیدگاه اسلام/ کانون اندیشه جوان
سید قطب/ مقابله اسلام با سرمایه داری/ترجمه دکتر سید محمد رادمنش/ انتشارات بنیاد علوم اسلامی
کتابچب محسن/در انواع فقر و غنا و موجبات آن از نظر اسلام/ انتشارات میثم تمار اصفهان
مطهریمرتضی/ نظری به نظام اقتصادی اسلام/ تهران انتشارات صدرا
مطهری مرتضی / بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی/ انتشارات حکمت – تهران
مدرس محمدباقر/ نظام مالی در اسلام/قم کتابخانه ملی ایران
مجلسی محمد باقر/ بحارالانوار جلد
نوری آیت اله حسین / اقتصاد اسلمی جلد 2/دفتر نشر فرهنگ اسلامی
هاشمی رفسنجانی اکبر/عدالت اجتماعی اسلام در بعد اقتصادی/نشر والعصر
هاشمی رفسنجانی اکبر / سیاست اقتصادی/ دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی
اقتصاد جلد اول ، مولف عبداله جاسبی ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران
اسلام و اقتصاد ، مولف محمد یوسف حریری ، مرکز مطبوعاتی ، دارالتبیغ اسلامی ، قم
مقایسه ای بین سیستم های اقتصادی ، جلد اول ،حسین مظاهری،موسسه درراه حق قم
اسلام و نظام اقتصادی ، محمد یوسف حریری ، انتشارات امیری ، تهران
مالیات در نظام اسلامی ، سید رضا تقوی دامغانی ، سازمان تبلیغات اسلامی – تهران

مقدمه

اسلام همان اندازه که به آخرت پرداخته، دنیا را نیز مورد نظر قرار داده و اگر به صلوه سفارش نموده، به زکات نیز توصیه کرده است. از طرف دیگر خداوند نیز هم چنان که برای تعلیم بشر کتاب نازل کرده، میزان را نیز برای تعدیل فرد و جامعه فرستاده و اقام قسط و عدل را، سرلوح برنام هم انبیاء دانسته تا بساط کهن فقر و فلاکت از صحن زندگی انسان برچیده و غنا که از فضل خداوند است، بر پهن گیتی گسترده شود

نظر اسلام راجع به ثروت

ممکن است کسی بپندارد که اسلام اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دور انداختنی می شناسد، چیزی که پلید و مطرود و دور انداختنی است دیگر مقرراتی نمی تواند داشته باشد. در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است، نه تولیدش، نه مبادله اش، نه مصرف کردنش، بلکه همه اینها تأکید و توصیه شده است و برای آنها شرایط و موازین مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افکندنی نیست بلکه دور افکندنش (اسراف، تبذیر، تضییع مال) حرام قطعی است. اسلام پول پرستی را و این که انسان برده پول باشد، و یا پول را فقط برای پرشکم و برای عیاشی و بیکاری و ولگردی بخواهد که نام آنها شهوترانی است، (اینها را محکوم کرده است). در این حالت پول خواستن توأم است به دنائت و پستی و محو شخصیت انسانی در پول و نقطه مقابل این است که پول را به عنوان یک وسیله برای فعالیت و عمل و تسهیل  تولید بخواهد. در این صورت پول تابع آن هدف کلی است که انسان پول را برای آن هدف می خواهد

مولوی می گوید

مال را گر بهر دین باشی خمول

نعم مال صالح خواندنش رسول

آب در کشتی هلاک کشتی است

وربود در زیر کشتی پشتی است

تشبیه ثروت و انسان به دریا و کشتی از آن نظر که در یک وضع او را غرق می کند و شخصیت او را می سازد و در صورت دیگر نه تنها ضربه به شخصیت او نمی زند، وسیله ای منحصر است برای رسیدن به قصد و تکمیل شخصیت او

اهمیت مال و ثروت در اسلام

اموال و سرمایه های اقتصادی و نحو گردش آن در دست افراد و در سطح جامعه، دارای اهمیت به سزائی است که آزاد گذاشتن و رها کردن آن به طوری که هر کس به هر اندازه و به هر روش بخواهد آن را کسب کند و به کار اندازد، موجب فساد دین و دنیای مردم می گردد و فرهنگ و اخلاق و اعتقادات مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده، اضمحلال جامعه را درپی دارد. اگر ثروت های خدا داد، درست مورد بهره برداری قرار گیرد و به روش صحیحی توزیع گردد، عدالت اجتماعی و تعادل اقتصادی ثمر آن خواهد بود، وگرنه رهاوردی جز اختلاف طبقاتی شدید، فقر و تکاثر نخواهد داشت

نحوه حدود مالکیت خصوصی در اسلام

در عین حال که اصل مالکیت خصوصی مورد تأیید قرآن و سنت است، اما این نوع مالکیت در اسلام امری رها شده و بی قید نیست؛ بلکه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی دارای حدود و شرایطی است

قرآن کریم در سور حدید می فرماید « و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه»

(و ببخشید از آنچه که شما را جانشینان در آن گردانید).استخلاف انسان به معنای خلیفه کردن اوست، و این تعبیر بیانگر این نکته است که آدمی در آنچه به عنوان مال و ثروت در دست دارد، مستقل نیست؛ بلکه تنها خلیفه و وکیل است کسی که در موردی از جانب دیگری وکیل شده است باید آنچه را که موکّل به او دستور داده است عمل نماید

به طور کلی می توان گفت در هر نظامی، هر گونه اختیاری همراه با مسئولیت است. حق مالکیت فردی نیز از این قاعده مستثنی نیست، سید قطب در کتاب عدالت اجتماعی در اسلام در این زمینه می نویسد: اسلام حق مالکیت فردی را مطلق و بدون قید و حد وا نمی گذارد بلکه آن را تثبیت نموده و به موازات آن، قوانین دیگری مقرر می دارد. اولین قانونی که اسلام به موازات حق مالکیت فردی مقرر می دارد، این است که فرد در این مال بیش از هر چیز به وکیلی شبیه است که از طرف اجتماع معین شده، و در واقع ثروت و مال بر حسب عمومیت خود، حق اجتماع است و اجتماع در این مال از طرف خداوندی که جز او مالکی نیست، جانشین می باشد و شرط دوام این وظیفه، شایستگی برای تصرف است و وقتی فهم و ارزش تصرف را نداشت بر حاکم یا جامعه است که حق تصرف را از او بگیرند. پس در واقع آن مال، مال جماعت است

گاهی فرد در مورد حفظ و مصرف آن وظیفه ای بر عهده دارد و اگر کسی وراثت نداشته باشد، مال به مرکز و اصل خود که اجتماع می باشد بر        می گردد.                                                            (عدالت اجتماعی در اسلام: ص 215- 213)

اسلام برای زیاد کردن مال راههای معینی را مقرر کرده است. و هر طریقی را که از حدود وسائل مشروع خارج شود اجازه نمی دهد

اسلام قمار و غش در معامله و احتکار و گران فروشی و سود بی اندازه ای را که موجب احجاف و مخالف عدالت است، از حدود شرع خارج می کند. هر مالکیتی که بر پایه صحیح که اسلام آن را تصدیق کند قرار نگیرد، یا بر اساس صحیحی باشد، اما ازدیاد آن به وسائلی که اسلام مقرر داشته ضمانت اجرائی هم برای آن عهده دار نمی باشد، این اصل اول مالکیت در اسلام است که به خودی خود جلوی تراکم ثروت را از همان ابتدای کار می گیرد

در اسلام مالک شدن از هر راهی صحیح نیست، از جمله چیزهائی که امروزه باعث تکاثر ثروت در دست عده ای و فقر توده های مردم شده، ربا است که نظام سرمایه داری کنونی بر پای آن استوار است و قرآن کریم به شدت با آن برخورد کرده است

ربا، طبق رنجبر و زحمتکش را از هستی ساقط کرده و ثروت ها را به سوی طبق سرمایه داری می کشاند و در نتیجه، سرمایه داران و ربا خواران تسلط پیدا کرده، و به حکم قریح استخدام و برتری جوئی، مال و جان و ناموس مردم را در راه هوس ها و شهوات خود فدا می کنند. »

( ترجم تفسیر المیزان: ج 2، ص 598)

آثار سوء ربا که از مهمترین آنها تشدید اختلاف طبقاتی است خداوند در قرآن کریم، با چنان شدتی با آن برخورد کرده؛ به طوری که آن را جنگ رباخوران با خدا و رسول خوانده است. به تعبیر مرحوم علام طباطبائی «خداوند متعال نسبت به ربا، سخت گیریهائی نموده است.و تعبیری که درمورد سایر کبائر، مانند زنا و شرب خمر و قمار و حتی قتل نفس شده، گرچه خیلی شدید الحن است ولی به پای تشدیدهائی که در مورد ربا و دوستی با دشمنان خدا شده، نمی رسد. زیرا این دو گناه، بنیاد دین را ویران، و اثر آن را محو، و نظام زندگی را فاسد کرده و روی فطرت انسانی پرده ای افکنده، جلو حکم آن را می گیرد

 (همان: ص 571- 570  ترجمه تفسیر المیزان ج 2 ، ص 570-571)

امروزه مشاهده می شود که این پدید شوم نظام سرمایه داری چگونه گریبا نگیر کشورهای جهان سوم شده، و در مواردی میزان سودی که کشورهای فقیر باید بپردازند، از اصل سرمایه بیشتر شده است و این همان چیزی است که قرآن کریم بدان اشاره دارد

(ربا نخورید که دائم بهره بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود)

با این وجود، امروزه ربا رایج و انفاق متروک است و سرمایه داران مختصر مالکیت مستضعفان را نیز، به بهای بخس و اندک، به غارت می برند و وضعیت جهان امروز، انسان را به یاد فرمایش علی (ع) می اندازد که: (زمانی در پیش است سخت، که ثروتمندان بر آن چه در دست دارند، دندان
می فشارند، در حالی که چنین دستوری به آنها داده نشده است. )

باید توجه داشت که وجود فقر و تکاثر در میان ملتی، نشان از عدم اجرای برنامه های اقتصادی اسلام، است، چرا که در اقتصاد اسلامی، مال نقش قوام و ایجاد تعادل را دارد و تکاثر، خود علامت عدم تعادل و بر هم زنند تعادل است. و اسلام، جامعه ای را می خواهد که فقر و تکاثر سای شوم خود را بر آن نیافکنده باشد. زیرا مای اکثر بدبختی های فردی و اجتماعی، یا فقراست یا تکاثر. چنان که مرحوم علام طباطبائی در ذیل آی 33 سور توبه آورده است: ما اگر انواع جرایم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقاً آمار گیری کنیم و به جست و جوی علت آن بپردازیم، خواهیم دید علت بروز تمامی آنها یا فقر مفرطی است که انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت و راهزنی و آدم کشی وگرا نفروشی و کم فروشی و غصب و سایر تعدیات وادار
می کند و یا ثروت بی حساب است، که انسان را به اسراف و ولخرجی در خوردن و نوشیدن و پوشیدن و بی بند و باری در شهوات و هتک حرمت ها و شکست قرقها و تجاوز در جان و مال و ناموس دیگران وا می دارد. همه این مفاسد که از این دو ناحیه ناشی می شود، مستضعفان را نیز، به بهای بخس و اندک، به غارت می برند و وضعیت جهان امروز انسان را به یاد فرمایش علی (ع) می اندازد که: «زمانی در پیش است سخت، که ثروتمندان هر یک به انداز خود، تأثیر مستقیمی در اختلال نظام بشری دارد

مسئولین اصلی فقر

اگر محدودیتی مشاهده می شود و در جامع انسانی خیل عظیمی از انسانها هستند که از حداقل امکانات نیز بهره ای ندارد به دلیل فزون طلبی و شکم بارگی ثروتمندانی است که سرمایه های خدادادی را که برای همه انسانها خلق شده، بر روی هم انباشته و به خود اختصاص داده اند و به فرمان خدا به پرداخت حقوق دیگران وقعی نمی نهند. در نتیجه انسانی که در این اموال حق دارند از آن محروم مانده و باید با فقر و تنگدستی، دست و پنجه نرم کنند

امام صادق (ع) می فرماید: «مردم، محتاج و فقیر نمی گردند و گرسنه و عریان نمی مانند، مگر به گناه ثروتمندان (که حقوق آنها را غصب کرده اند.)

(وسائل الشیعه: ص 5-4، حدیث شمار 6  )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر در فایل ورد (word) :

مقایسه ای بین اندیشه های پست مدرن و سنت گرایی ر این مقاله درصدد آنیم که سنت گرایی و پست مدرنیسم را از دو جهت با یکدیگر مقایسه کند: اول از حیث توجه هر کدام به سنت و آموزه های سنتی و ارجاع به گذشته و دوم از حیث نگاه انتقادی ای که هر کدام از آنها به مدرنیته و نگرش مدرن دارند. در مورد اول سنت را از نگاه سنت گرایی تعریف می کنیم و به تفاوت سنت در اندیشه پست مدرن و سنت گرایی اشاره می کنیم. به طور خلاصه می توان گفت مهمترین این تفاوت ها در این است که در نگرش پست مدرن سنت در کنار خرده روایت های دیگر مطرح می شود، بر خلاف سنت گرایی که سنت در آن محوریت دارد. در مورد دوم نیز خاطرنشان خواهیم کرد که انتقاد هر دو گرایش فکری به مدرنیته ناظر به وقایع و پدیده های یکسانی است که مولود نگرش مدرن و روشنگری است ولی در نهایت راه حل ارائه شده هر کدام از آنها (سنت گرایان و پست مدرن ها) تفاوت هایی دارد که منبعث از تفاوت در هستی شناسی ای است که سنت گرایان اختیار کرده اند.
ارجاع به سنت نزد متفکران پست مدرن منبعث از کثرت گرایی و نقد مطلق انگاری و یک جانبه نگری نگرش مدرن است در حالی که سنت نزد سنت گرایان تنها راه نجات و بازگشت از انحرافی است که توسط نگرش مدرن در تاریخ بشریت اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر نقد سنت گرایان به تکنولوژی دوران مدرن با نقد متفکران پست مدرن به تکنولوژی و نگرش مدرن قابل مقایسه است. هر دو بر بی خانمانی انسان در دوران مدرن که مولد تاملات دکارت است تاکید دارند. نگرش دکارتی انسان را با طبیعت بیگانه کرد و بر همین اساس انسان در پی تجاوز و لطمه زدن به طبیعت در جهت افزایش قدرت خود برآمد. اما آنچه سنت گرایان را در اینجا از متفکران پست مدرن جدا می کند تاکید بر قداست طبیعت با توجه به هستی شناسی آنهاست که ناظر بر ذومراتب بودن جهان است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق جامعه شناسی اعتیاد در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق جامعه شناسی اعتیاد در ایران در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق جامعه شناسی اعتیاد در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق جامعه شناسی اعتیاد در ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق جامعه شناسی اعتیاد در ایران در فایل ورد (word) :

اعتیاد به مواد مخدر، مشکل اجتماعی است که اکثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جدیدی که درباره موضوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه ما منتشر می شود، حاکی از مسأله بودن این پدیده اجتماعی است. دبیر جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گزارشی اعلام کرده است سالانه درصد به جمع معتادان کشور افزوده می شود، در حالی که سازمان بهزیستی کشور تنها توان مداوای درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمینار پیشگیری از اعتیاد در تابستان و درصد معتادان ایران متأهل هستند و علاوه بر این روزانه نفر در رابطه با مواد مخدر در کشور دستگیر می شوند و ماهانه نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر می میرند. بنا به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی هر روز نفر از جوانان کشور معتاد می شوند و بررسی به عمل آمده نشان داده که جمعیت معتادان در ایران هر سال برابر می شود و خسارت های ناشی از اعتیاد سالانه بیش از هزار میلیارد ریال می رسد(بهادران، :). رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفته است که در سال بیش از تن مواد مخدر در کشور کشف شده است و نسبت به سال گذشته / درصد میزان کشفیات رشد داشته است. جانشین مرکز مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرده است که به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود. وی می گوید: آمارهای به دست آمده نشان می دهد، هم اکنون درصد نوجوانان کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند.
تعریف اعتیاد به مواد مخدر
سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را به طور متناوب یا مزمن حالتی می داند مضر جهت فرد و اجتماع که به وسیله مصرف مستمر ماده تخدیرکننده چه طبیعی، چه مصنوعی ایجاد می گردد و خواص آن عبارتند از:
– میل و احتیاج به مصرف ماده مخدر و تهیه آن به هر صورت و عنوان، -گرایش جهت اضافه نمودن آن هر روز بیشتر، – انقیاد روانی و گاهی جسمی در نتیجه استعمال مواد مخدر. اعتیاد به مواد مخدر، حالت وابستگی یا عادت مرضی در به کار بردن مواد سمی تحریک کننده یا آرام بخش دستگاه عصبی که به صورتی مطبوع حس درونی و وضع عاطفی را تغییر می دهد. این وضع با اعتیاد تدریجی و حالت نیاز دردناکی که بر اثر نبودن مواد سمی بروز می کند، مشخص می شود(نیر، : )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید