دانلود مقاله آسیب شناسی اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آسیب شناسی اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آسیب شناسی اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آسیب شناسی اجتماعی در فایل ورد (word)

آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟
هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی
فرهنگ
ویژگیهای فرهنگ
ضربه فرهنگی
عناصر اساسی فرهنگ
هنجارهای اجتماعی
انواع هنجارها
هنجارها و نوع مجازات
تعریف کجروی اجتماعی
ملاکهای تشخیصی کجرویهای اجتماعی
انواع کجرویهای اجتماعی
عوامل موثر در کجرویهای اجتماعی
خانواده
مدرسه
گروه همسالان
بنیانهای اجتماعی کجرویها
ناسازگاری جامعه با ارگانیسم انسانی
ناسازیهای درونی جامعه
نظریه های جامعه شناختی کجرویها
تعریف کنترل اجتماعی
نظریه کنترل اجتماعی
نظم وکنترل اجتماعی
سرقت
تعریف سرقت
علل و انگیزه های سرقت
علل و انگیزه های روانی – عاطفی سرقت
علل اجتماعی – اقتصادی سرقت
نگاهی به سرقت در ایران
اعتیاد چیست ؟ معتاد کیست ؟

آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟

آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماریهای عضوی و آسیبهای اجتماعی (کجرویها ) قائل می شوند . در واقع ، با شکل گیری و رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم میلادی ، بهره گیری از علوم مختلف برای بیان فرایند های اجتماعی نیز معمول گردید و در نتیجه بسیاری از اصطلاحها و واژه های رایج در علوم دیگر چون زیست شناسی ، علوم پزشکی ، زمین شناسی و مانند ان در جامعه شناسی نیز به کار گرفته شد که از جمله می توان” آسیب شناسی اجتماعی” را نام برد

هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی

هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد

مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی و علل و انگیزه های پیدایی آنها ، زیرا تشخیص درست دردها ، نخستین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از درمان است ، درد تشخیص نا داده را درمان نتوان کرد . بی شک هرگونه ساختن بدون شناختن ، تیر در تاریکی رها کردن است 

پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی . ازآنجا که پیشگیری همواره ساده تر ، علمی تر و کم هزینه تر از درمان است ، دارای اهمیت بسیار می باشد

درمان کجروان اجتماعی با بکار گیری روشهای علمی و استفاده از شیوه های مناسب برای قطع ریشه ها و انگیزه های این کجرویها

تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی وم بررسی شیوه های باز پذیری اجتماعی کجروان

در واقع ، آسیب شناسی اجتماعی خاستگاه اختلالها ، بی نظمی ها و نا بسامانیهای اجتماعی است . اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود ، کجروی پدید می آید و رفتار آسیب می بیند . مطالعه علمی این گونه نابسامانیها و ناسازیها را در جامعه انسانی آسیب شناسی اجتماعی می گویند

فرهنگ

انسانها به کمک نیروی اندیشه ، بر خلاف دیگر جانداران خود را از تسلیم و وابستگی بی قید و شرط به طبیعت برهانند و برای مبارزه و تسلط بر آن ، راهها و روشها  ومسایلی را اختراع کنند که به مجموعه آنها ”فرهنگ ” گویند . فرهنگ مجموعه پاسخهای انسان به پرسشها و نیازهای گوناگون ناشی از ضروریات زندگی در طبیعت و در جامعه است . تایلورفرهنگ را حاصل رفتار و کردار انسانهایی می داند که دار جامعه زندگی می کنند . به بیان دیگر ، فرهنگ شیوه کلی زندگی در هر جامعه است

از آنجا که فرهنگ ، قوام دهنده و نظام بخش کارکردها و ساختارهای اجتماعی است و     رفتار هر یک از افراد جامعه از آن تاثیر می پذیرد ، بنابراین باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از آن بتوان به تبیین رفتار فردی و گروهی در جامعه پرداخت

ویژگیهای فرهنگ

فرهنگ دارای ویژگیهایی چند است

انتقال پذیری : یعنی فرهنگ فرایندی است که از طریق آموزش از نسلی به نسل بعدی انتقال می یابد ، ادامه پیدا می کند و دگرگون می شود . فرهنگ با انتقال تجربه ها ، الگوها و قالبهای رفتاری را در ذهن افراد جامعه ، حک می کند و زمانی این قالبها حک شد ، آثار تجربه ها ، عمیق و مداوم و مستعمر می شوند . فرایند حک کردن ، از طریق جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری و یاد گیری انجام می شود

آموختنی : فرهنگ را می توان به عنوان مجموع ویژگیهای رفتاری و اکتسابی افراد یک جامعه تعریف کرد . واژه تعیین کننده در این تعریف ، همان واژه اکتسابی است که فرهنگ را از رفتاری که نتیجه وراثت زیست شناختی است ، متمایز می سازد

 همگانی : بدین معنی که فرهنگ دستاورد فردی نیست ، بلکه مجموعه ای از افراد در پیدایی آن شریک و سهیمند

وسیله ای برای کنترل و نظم اجتماعی : از آنجا که افراد ، شیوه های رفتاری و الگوهای فرهنگی جامعه را چه به صورت سطحی ( جامعه پذیری ) و چه به صورت عمقی  ( فرهنگ پذیری ) یاد می گیرند ، فرهنگ وسیله ای است که رفتار و تمایلات و کردار آنان را یکنواخت می کند و از طریق مجازاتهایی که اعمال می کند ، باعث کنترل و ایجاد نظم در جامعه می شود . فرهنگ پذیری وقتی در شرایط استعماری – هنگامی که یک فرهنگ مورد تهاجم واقع می شود و فرهنگ غالب سعی در انهدام ارزشهای اجتماعی و رد حیات سنتی داشته باشد – ( فرهنگ زدایی ) قرار بگیرد ، آسیب شناختی به خود می گیرد . ویلیام ریورس (1922) می نویسد : در اثر تضاد میان فرهنگ غربی ( فرهنگ غالب ) و فرهنگ بومی در برخی از قبایلی که در حالت بدوی زندگی می کنند ( فرهنگ مغلوب ) ، ” لذت زندگی از میان رفته است ” . به این اعتبار ” فرهنگ زدایی ” که بر اثر آن فرد فاقد هنجارهای قابل استناد برای رفتار خویش می گردد ، منجر به بروز برخی ناسازیها و دشواریهای اجتماعی مانند : الکلیسم ، اعتیاد به مواد مخدر ، رشد فحشا ، افزایش جرمهای مختلف ، خود کشی و مانند آن خواهد شد

ضربه فرهنگی

هنگامی که یک فرد در یک محیط فرهنگی بیگانه و در میان مردمی قرار می گیرد که در باورهای بنیادی آنها سهیم نیست ، دچار ضربه فرهنگی می شود ( کوئن ،1370 : 43). مثلا اگر یک ایرانی را به جزیره دور افتاده ای در اقیانوس آرام در میان قبیله ای ببرند ، جایی که شکار انسان برای آنها امری معمولی است ، به درستی دچار ضربه فرهنگی می شود ، زیرا زندگی این قبایل با شیوه زندگی او بسیار متفاوت است

عناصر اساسی فرهنگ

مفهوم وسیع و گسترده فرهنگ که شیوه های کلی زندگی مردم در هر جامعه است ، به طور مشخص از اجزا و عناصر متفاوتی که در عین حال به هم مربوطند ، تشکیل شده است . ما در اینجا برای روشنتر شدن موضوع به دو بخش مهم فرهنگ – ارزشها و هنجارها – اشاره می کنیم

هنجارهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی ، شیوه های رفتاری معینی هستند که بر اساس ارزشهای اجتماعی جامعه شکل می گیرند و با رعایت آنهاست که جامعه نظام پیدا می کند . در اصطلاح جامعه شناسی هنجارها را ”الگوهای استاندارد شده رفتار و کردار” می گویند ، این الگوها نشان دهنده رفتار ایده آل یا مطلوب افرادجامعه است.  مقررات رسمی ، قوانین ، احکام فقهی و شرعی ، آداب و رسوم ، شیوه های قومی و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه به شمار می روند

هنجارهای اجتماعی راهنماهای آشکاری هستند که به یک مردم جامعه می گویند چگونه باید در شرایط خاص رفتار کنند . در واقع ، هنجارهای اجتماعی تعیین می کنند چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهایی اجتناب ورزد . باید چگونه بیندیشد و چگونه رفتار کند ، چه اعمالی را انجام دهد و از انجام کدام اعمال دوری گزیند و به همین دلیل هر کس می کوشد تا رفتار خود را با هنجارهای اجتماعی سازگار کند تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد . بنابراین ، هنجارهای اجتماعی برای اعضای جامعه مشخص می سازند که در یک موقعیت اجتماعی چه نوع رفتاری را باید در پیش گیرند و از چه نوع رفتار پرهیز کنند . به عنوان مثال : هنجارهای ممنوع ، عملی را که فرد مجاز به انجام آنها نیست مشخص می کند . مثلا” به فرد گفته می شود که دزدی ، آدمکشی و وارد آوردن خسارات مالی و جانی به دیگران اجتناب کند و هنجارهای مجاز ، رفتارهایی را مشخص می کند که از فرد انتظار می رود در موقعیت معین ، آن را انجام دهد ، مثلا از فرد انتظار می رود که به موقع مالیات خود را بپردازد ، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند و لباس مناسبی بپوشد

انواع هنجارها

پاره ای از مهمترین هنجارهای اجتماعی را می توان به شرح زیر گروهبندی کرد

1هنجارهای دینی : هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است . برای مثال ، فقه و شرع مقدس اسلام که ازتعالیم دینی اسلام سرچشمه گرفته است ، در طول قرنها به وسیله مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم تدوین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهمترین هنجارها در ایران است

آسیب شناسی را باید با توجه به هنجارهای دینی مطالعه کرد : زیرا با پژوهشهایی که به عمل آمده است ، بین نوع آسیبهای اجتماعی و باور های دینی رابطه نزدیک وجود دارد . مثلا معلوم شده است که نرخ خودکشی در کشور های اسلامی بسیار کمتر از دیگر کشور ها است ، زیرا خود کشی در این دین تحریم شده است

2هنجارهای رسمی : هنجارهای رسمی  مشتمل بر قوانین تشکیلاتی ، اداری و مالی کشور و واحد ها و مؤسسه های تابعه است ، مانند: قانون اساسی ، قانون مدنی ، قوانین حقوقی و جزایی. هنجارهای رسمی به وسیله نمایندگان مجلس وضع می شود و بخش اعظم کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی بر اساس آن انجام می گیرد و سازمانهای قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آنها به وجود آمده اند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word) دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word)

فصل اول  
کلیات تحقیق  
1-1-بیان مسئله  
1-2 – اهمیت و ضرورت تحقیق  
1-3- اهداف تحقیق  
1-3-1- هدف اصلی ( کلی )  
1-3-2- اهداف جزئی  
1-4- کاربرد نتایج تحقیق  
1-5- فرضیات تحقیق  
1-5-1- فرضیه کلی:  
1-5-2-فرضیات جزئی:  
1-6- روش تحقیق  
1-7- جامعه مورد مطالعه  
1-8- محدودیتهای تحقیق  
فصل دوم  
ادیبات تحقیق  
2-1- مفاهیم  
2-1-1-اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام:  
2-1-2- انگیزه های اصیل ازدواج از دیدگاه اسلام  
2-2-واکنش و هوشیاری نسبت به ازدواج  
2-3- بررسی نهاد و انواع خانواده  
2-3-1-نهاد خانواده  
2-3-2- ازدواج و همسر گزینی  
2-3-3- نقش خانواده در انتخاب همسر  
2-4- آثار و نتایج ازدواج  
2-5- انواع و صور ازدواج و همسر گزینی  
2-6- عوامل مؤثر بر انتخاب همسر  
2-7- انواع همسان همسری  
2-8- ازدواج، جوانان و والدین  
2-9- عوامل تأثیرگذار بر ازدواج جوانان  
2-9-1- شرایط اجتماعی  
2-10- شناخت مشکلات و موانع موجود بر سر راه ازدواج  
2-10-1- پیوند تأخیر ازدواج  
2-10-2- آسیبهای اجتماعی  
2-11- یافته ها از سه رویکرد زمانی  
2-11- 1- عوامل تعیین کننده موقعیت یا پایگاه اجتماعی  
2-12- پیشینه تحقیق  
2-12-1- پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع ایران  
2-12-2- مطالعات و تحقیقات خارجی پیرامون موضوع  
2-13-1- نظریه مبادله اجتماعی  
2-13-2- نظریه های مکمل  
2-13- نظریه های روانشناسی  
2-13-1- نظریات جامعه شناسی در باب ازدواج و تشکیل خانواده  
3-14- دیدگاه تکامل گرایی در مورد ازدواج و تشکیل خانواده  
3-15- موانع و مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده  
فصل سوم  
روش تحقیق  
3-1- نوع روش تحقیق  
3-2- متغیرهای  مستقل و وابسته  
3-3- جامعه آماری و نمونه گیری  
3-4- آزمون های آماری  
فصل چهارم  
یافته های تحقیق  
4-1- مقدمه  
4-2 استخراج داده ها  
4-2-1-بررسی فرضیه 1:رابطه بین اشتغال و ازدواج  
4-2-2- بررسی فرضیه 2:رابطه بین مسکن و ازدواج  
4-2-3-بررسی فرضیه 3:رابطه بین هزینه های ازدواج و ازدواج  
4-2-4- بررسی فرضیه 4:رابطه بین انتظارات و معیارهای انتخاب همسر  
4-2-5- بررسی فرضیه 5:رابطه بین درآمد  و ازدواج جوانان  
4-3-تجزیه و تحلیل دادهها(آمار استنباطی)  
4-4-بررسی فرضیه 1:رابطه بین اشتغال و ازدواج  
4-5-بررسی فرضیه 2:رابطه بین مسکن و ازدواج  
4-6- بررسی فرضیه 3:رابطه بین هزینه های ازدواج و ازدواج  
4-7- بررسی فرضیه 4:رابطه بین انتظارات و معیارهای انتخاب همسر  
4-8- بررسی فرضیه 5:رابطه بین درآمد  ازدواج جوانان  
فصل پنجم  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1- نتیجه گیری  
5-2-جمع بندی  
5-3-پیشنهادات  
منابع و ماخذ  
ضمائم  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word)

الف- کتب

1-    احدی، حسن، محسن نیکچهر. (1374). روان شناسی رشد ،چاپ چهارم، نشر بنیاد: تهران

2-    بهشتی، محمد حسین و دیگران، بیتا، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران

3-    بیرو، آلن (1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ دوم کیهان؛ تهران

4-    جورج، رتیزر .(1383). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، انتشارات علمی تهران

5-    روسو، ژان ژارک (1371) امیل ( آموزش و پرورش) ترجمه منوچهر کیا، چاپ هفتم، گنجینه تهران

6-    روژن باوم، هایدی .( 1376). خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه ترجمه محمد صادق موسوی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی

7-    ساروخانی، باقر. (1375). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده انتشارات سروش، تهران

8-    سگالین، مارتین .(1370). جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، نشر مرکز چاپ اول تهران

9-    سیاسی، علی اکبر. (1371). نظریه های شخصیت، دانشگاه تهران؛ تهران

10-شیخی، محمد تقی.(1380). جامعه شناسی زنان و خانواده، شرکت سهامی انتشار تهران

11- صدیق اورعی، غلامرضا.(1373). جامعه شناسی مسائل اجتماعی، جهاد دانشگاهی

12- صدیق، سروستانی، رحمت الله .(1367). آسیب شناسی اجتماعی، چاپ اول، انتشارات آن؛ تهران

13- عمید، حسن .( 1377) فرهنگ فارسی دو جلدی چاپ دوازدهم، امیر کبیر؛ تهران

14- کاظمی خلخالی،زین العابدین (1385)زناشویی راز خوشبختی، ویراستار مرتضی ادودیان نشر محمد؛ تهران

15- کاتوزیان، ناصر(1371) حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ اول، بی جا انتشارات مدرس

16- کلاینبرگ، اتو. (1370). روانشناسی اجتماعی ترجمه علی محمد کاردان، جلد اول، چاپ یازدهم اندیشه؛ تهران

17- کاوه، سعید.(1368). روانشناسی ارتباط دختران و پسران، نشر سخن؛ تهران

18- گری، جان .( 1382). پسران مریخی و دختران ونوسی .مترجم، عادل ابراهیمی، چاپ سوم، نسل نو اندیش؛ تهران

19- مندارس، هاندی. (1349). مبانی جامعه شناسی، ترجمه: باهرپرهام، امیرکبیر؛ تهران

20-میشل، آندره (1352) جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه فرنگیس اردلان، دانشگاه تهران؛ تهران

21- مطهری، مرتضی.(1372). اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، چاپ هفتم، صدرا؛ تهران

22- وثوقی، منصور و نیک خلق علی اکبر.(1372). مبانی جامعه شناسی، خردمند؛ تهران

ب پایان نامه

1-    ابراهیمی(1374)بررسی موانع و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان در کازرون

2-    نظری، هاجر(1389) بررسی جامعه شناسی موانع و مشکلات دختران مجرد شهرکرد

چکیده

موضوع پایان نامه موانع و مشکلات ازدواج جوانان 29-20 در شهر مبارکه می باشد. ازدواج نقش مهمی در زندگی انسان ها دارد و آثار مفیدی بسیاری را در زندگی فردی  و اجتماعی آنها بر جای می­گذارد، اما در سال های اخیر، جوانان در زمینه­ی ازدواج با مشکلات زیادی رو به رو هستید. هدف اصلی در این پایان نامه، بررسی و شناخت موانع و مشکلات ازدواج جوانان می­باشد

انواع مشکلات موانعی که جوانان با آن روبه رو هستند. از بعد اقتصادی شامل : اشتغال و درآمد، مسکن، مراسم و تشریفات ازدواج، مهریه جهیزیه

موانع اجتماعی، فرهنگی، فردی، روانی

عوامل دیگری در بالا رفتن سن ازدواج و تأخیر آن موثرترند که از ان جمله­اند

طولانی شدن دوره تحصیلات، سرگرمی­های خارج از منزل، دگرگون شدن الگوهای ازدواج در جریان توسعه صنعتی و گسترش سرنشینی، گرایش به همان همسری، تغییر در اهداف زناشویی، توقعات فزاینده­ی دختران، عدم امکان شناخت دختر و پسر از یکدیگر، مشاهده اختلاف به زندگی زناشویی والدین و اطرافیان

مقدمه

در سال­های اخیر مسئله ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان به عنوان یکی از مسائل و پدیده های اجتماعی و فرهنگی مطرح شده است. زیرا یک مسئله و مشکل اجتماعی در کشور است. ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی است که صاحبنظران تعاریف متعددی از آن کرده­اند. کارسون ازدواج را فرآیندی از کنش متقابل بین دو فرد که یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده­اند. و مراسمی برای برگزاری زناشویی فرد بر پایه داشته­اند و بطور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته است، می­داند. در ایران مسئله ازدواج از مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان معاصر تلقی می­شود. زیرا به نظر می­رسد و مشکلات، تنگناها و موانع بر سر راه جوانان بر طول سالهای اخیر افزایش یافته است. مشکلات و تنگناهای ازدواج پیچیده و ریشه بر عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانی و تفاوت های دو جنس دارد. هدف تحقیق بررسی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29-20 در شهر مبارکه می باشد

روش تحقیق روش پیمایش است. بدلیل این که می­توان نتایج بدست آمده از جامعه نمونه را به کل جامعه اماری تعمیم داد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می­شود. موانع و تنگناهای ازدواج، بنظر می­رسد در امر ازدواج موانع و مشکلات متعددی وجود دارد که افزایش انتظارات و توقعات گسترش تشریفات ازدواج، تأیید جهیزیه و مهریه بر افزایش منزلت اجتماعی اجتماعی، فقدان فرصت های شغلی مناسب، مسئله مسکن، فقدان وضعیت اقتصادی مناسب، مذهبی بودن، زیبایی، باسواد بودن، تفاهم اخلاقی، اصالت خانوادگی که هر کدام بحث جداگانه­ای را می­طلبد

ازدواج پیمان تعهدی است که در آن زن و مرد یک تعهد قانونی، شرعی و عاطفی پیمان می­بندند تا به تشکیل خانواده در یک زندگی مشترک نیازهای همدیگر را تأمین و نشیب و فرازها و تلخی و شیرینی های زندگی یار همدیگر باشند. با این وجود خانواده سالم، مشروط به برخورداری معماران زوجین آن از سلامت روانی و داشتن رابطه­ای مطلوب با یکدیگر است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی موانع و مشکلات ازدواج جوانان مبارکه می­پردازد و آسیب­ها و موانع اقتصادی، اجتماعی و فردی از دیدگاه جوانان ارزیابی می­شود

1-1-بیان مسئله

بررسی پدیده­های اجتماعی مانند خانواده، ازدواج از جمله مباحث مهم در جامعه شناسی هست و همچنین در جامعه شناسی خانواده به عنوان شاخه­ای از علوم اجتماعی مسائلی چون تغییرات ساختی و کارکردی در این نهاد اجتماعی، نظم ووجود ارزش­ها و هنجارهای حاکم برفضای خانواده، تحولات تاریخی همسر گزینی و عوامل مؤثر برآن، سن و میزان ازدواج، ارتباط ازدواج با متغیرهای مختلف و;.. مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد. در این میان پدیده ازدواج و عوامل مؤثر بر آن از جمله دغدغه­های جامعه شناسان و محقیقین رشته­های علوم اجتماعی است

ازدواج به عنوان مهم­ترین و عالی­ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تأیید بوده است دلایل اصلی ازدواج عمدتاًًعشق و محبت، داشتن شریک و همراه در زندگی، ارضای نیازهای عاطفی و روانی و افزایش شادی و خشنودی است

ما در جامعه­ی کنونی شاهد آن هستیم که علی­رغم تبلیغاتی که برای ازدواج صورت می­گیرد موانع و مشکلاتی پیش پای جوانان قرار دارد از جمله با تدریج با افزایش مهریه، تجملات مراسم ازدواج، جهیزیه و انتظاراتی مانند داشتن ماشین ، مسکن ، تحصیلات و ;.. به عنوان پیش شرط­های ازدواج مطرح می­شود

درست است که ازدواج به به طور طبیعی به مجموعه­ای از عوامل بستگی دارد، ولی این عوامل در جامعه ما تحت تأثیر تغییرات و تحولات و اقتصادی، فرهنگی و نوسازی  این مسئله را دچار مشکل ساخته و گاه به صورت معمای لاینحلی در آمده و ازدواج به موقع جوانان را به تأخیر انداخته یا اصولا منتفی می­کند باید توجه داشت برای هر انسان سال­های خاصی موعد گزینش همسر به شمار می­آید چنانچه این سال­ها سپری شدند به همان نسبت نیز شانس زوجیت از دست می­رود

در پی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال­های اخیر به ویژه افزایش شهرنشینی و توسعه­ی نسبی و روی آوردن دختران به تحصیلات بالاتر تا کم رنگ شدن آداب و رسوم و سنت­ها هزینه ازدواج و گرانی مسکن و افزایش بیکاری بویژه در میان جوانان سن ازدواج افزایش یافته و میزان­های ازدواج رو به کاهش گذاشته است. این تغییرات مسائل و مشکلات زیادی بدنبال خواهد داشت

1-2 – اهمیت و ضرورت تحقیق

ازدواج واقعه­ای اجتماعی، زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است، بطوری که پایندگی گروه و زندگانی کمی و کیفی سال­های متوالی به ازدواج بستگی دارد

ازدواج یکی از ارزش­های اجتماعی است که جهت انجام وظایف نهاد خانواده یعنی تولید نسل تربیت و پرورش کودکان، انتقال فرهنگ، رفع نیازهای عاطفی، ایجاد نظم در روابط افرادو ;; شکل گرفته است. ازدواج یکی از وقایع مهم حیاتی در زندگی افراد جامعه محسوب می­شود که از جنبه­های گوناگون دارای اهمیت است. بدون شک ازدواج یکی از مراحل مهم در مسیر تکامل فردی و اجتماعی است که اهمیت آن در مسائل اعتقادی و دینی جایگاه خاصی دارد و توصیه­های اخلاقی در خصوص لزوم اقدام به آن در متون اسلامی دیده می­شود در خصوصیات جامعه­ی کنونی، با توجه به قرار گرفتن در محل انتقالی و تحول ارزش­ها از یک سو ووجود جمعیت جوان کشور که در سن ازدواج قرار دارند از سوی دیگر، برنامه­ریزی های اصولی و صحیح مبتنی بر شناخت وضع موجود را از سیاستگذاران و برنامه­ریزان اجتماعی طلب می­نمایند و این در حالی است که بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که 57 %کجروی­ها توسط افراد مجرد انجام می­شود»

 شناخت موانع مشکلات ازدواج قشر جوان و برنامه­ریزی جهت تسهیل ازدواج آنان اقدامی است بسنده و لازم که فواید زیادی برای جامعه دارد که از جمله می­توان به مواردی چون افزایش مشارکت اجتماعی، افزایش هم­بستگی اجتماعی ، ایجاد انگیزه اقتصادی برای کار و تلاش بیشتر در جوانان و کاهش مفاسد اجتماعی در سطح جامعه اشاره شود

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی ( کلی )

 هدف کلی این تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و تنگناهای ازدواج جوانان 20-29 شهرمبارکه، شناخت دلایل و عؤامل مؤثر بر آن، همچنین بررسی عوامل و مسائلی است که موانع و مشکلات را برای ازدواج جوانان بوجود آورده و در سال­های اخیر کاهش میزان ازدواج و تأخیر ازدواج را به دنبال داشته است

1-3-2- اهداف جزئی

1- بررسی نقش تأثیر متغیرهایی چون اشتغال، درآمد، مسکن، جهیزیه، مهریه

2-بررسی نقش نگرش­های زوجین نسبت به سن ازدواج ، افزایش سطح انتظارات زوجین و معیارهای انتخاب همسر

3- بررسی تأثیر افزایش سطح تحصیلات و اشتغال به تحصیل در ازدواج جوانان

4- بررسی نقش آداب و رسوم و سنتهای اجتماعی مربوط به ازدواج و نقش الزامات و هنجارهای اجتماعی مؤثر بر ازدواج جوانان

5- شناخت آسیب­های اجتماعی و روانی، فردی آسیب­های روحی وروانی (افسردگی )، انحرافات جنسی، خودکشی)

1-4- کاربرد نتایج تحقیق

امروزه جوانان برای ازدواج با مشکلات عمده و عدیده­ای روبه رو هستند و هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی این موانع و مشکلات است. شناسایی موانع و مشکلات نسل جوان ، مخصوصا مشکلات مربوط به ازدواج آنان را در برنامه­ریزی­های دقیق و اصولی برای آنان، یاری خواهد داد. شناخت این مشکلات برای برنامه­ریزان و مسئولان کشور به نحو مؤثرتری آنان را در امور تسهیل سازی ازدواج جوانان یاری خواهد نمود. یکی از مراکز اصلی و عمده­ی حل مشکلات ازدواج جوانان، بنیاد ازدواج است. هدف از تأمین بنیاد مذکور صرفنظر از عدم توانایی و محدودیت­های اجرایی آن، برطرف نمودن و حل مشکلات ازدواج بوده است بدیهی است که این امر در صورتی تحقق می­یابد که این بنیادها از مشکلات و موانع ازدواج جوانان، اطلاع کامل و دقیقی داشته باشد. این پژوهش کوشش ناچیزی در جهت شناسایی موانع و مشکلاتی است که سر راه ازدواج جوانان قرار دارد و نتایج آن می­تواند در جهت کمک به ازدواج آنان در احنیار بنیادهای مریوط قرار گیرد، تا آنها بتوانند راه­حل­های عملی و سنجیده برای حل مشکل و مسأله اتخاذ نمایند

ضمن اینکه با شناخت عوامل و دلایل مؤثر بر موانع ازدواج جوانان و تعیین راهکارهای مقابله با آنها می­توان از طریق اطلاع رسانی مناسب و کامل اولاًًآگاهی خانواده ­ها را از این پدیده و اثرات ناشی از آن در بین خانواده و جامعه افزایش داد

ثانیا بسیاری از معضلات و آسیب­های اجتماعی احتمالی که در جامعه فراروی این پدیده است و برای دولت و مردم هزینه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و;;. دارد پیشگیری نمود

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه کلی

بین مسائل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، فردی ، روانی و ازدواج رابطه وجود دارد

1-5-2-فرضیات جزئی

1-    بین مشکل اشتغال مناسب برای جوانان و ازدواج رابطه وجود دارد

2-    بین مشکل مسکن و ازدواج رابطه وجود دارد

3-    بین درآمد و ازدواج رابطه وجود دارد

4-    بین هزینه­های ازدواج ( جهیزیه، برگزاری مراسم، مهریه ) و موانع ازدواج رابطه وجود دارد

5-    بین افزایش انتظارات زوجین و معیارهای انتخاب همسر رابطه وجود دارد

1-6- روش تحقیق

عمده تأکید این پژوهش بر استفاده از پیمایش در تحقیقات اجتماعی است تا از این طریق و با تکیه بر فنون خاص تحقیق مثل پرسشنامه بتوان داده­ها و اطلاعات و آمار متناسب با فرضیات و شاخص­های مورد نظر را از جمله آماری کسب نمود و سپس براساس واقعیات و روش­های خاص تحقیق این داده­های آماری جمع شده و نمونه­ها را به کل جامعه آماری تحقیق تعمیم داد و برخی فرضیات و گزارش­های تحقیق را سنجش و ارزیابی نموده رد یا تأیید کرد

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش روش پیمایش Survey است. پس از تهیه­ی نقشه­ی اقدام تهیه­ی پرسشنامه می­کنیم و پرسشنامه را در اختیار پاسخگویان قرار می­دهیم و در نهایت متغیرهای تحقیقی با استفاده از آزمون آماری همبستگی مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد

1-7- جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه این پژوهش جوانان 29-20 شهرستان مبارکه است. جمعیت این شهرستان در طبق آمار سرشماری در سال 1390 برابر 143474است که از این تعداد جمعیت 74893 را برادران و 68581 جمعیت را زنان تشکیل میدهند و 120 نفر را به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار داده­ایم

1-8- محدودیت­های تحقیق

1-    درزمینه­ی ازدواج تحقیقاتی که در کشور صورت گرفته است که هرکدام از آنها به نوعی یک یا چند مشکل و مانع را مورد بررسی قرار داده­اند ولی درباره موانع و مشکلات ازدواج به طور جامع کاری انجام نگرفته است

2-    منابع اصلی و عمده تحقیقاتی که در خصوص ازدواج انجام گرفته است عمدتاً پایان­نامه هایی است که در دانشگاه­های کشور نوشته شده است که به علت عدم همکاری بسیاری از این دانشگاه­ها با مراجعین، به تعدادی از این پایان­نامه­ها دسترسی داشتم

3-    برای جامعه آماری آمار، ارقام لازم جهت پژوهش به بعضی از ادارات مراجعه نمودم ولی متأسفانه بعضی از ادارات همکاران چندان مبذولی نداشتند

4-    در نحوه­ی توزیع پرسشنامه­های تحقیق و جمع­آوری آنها نیز دچار مشکلاتی بودم بدین صورت که تعدادی از پاسخگویان از تحویل پرسشنامه یا تکمیل آن خودداری می­کردند

2-1- مفاهیم

2-1-1-اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام

دین اسلام به عنوان کامل­ترین دین به تمام موضوعات بشری پرداخته است و بدیهی است که ازدواج و تشکیل خانواده از این قاعده مستثنی نیست. با تأمل در آیات قرآن و احادیث پیامبر و ائمه به اهمیت آن پی خواهیم برد

اسلام علاقه­ی دو همسر را به یکدیگر از نشانه­های وجود بارز خدا می­بینید و مفاد آیه 21 سوره روم مؤید و مبین همین امر است

«ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمته ان فی ذلک لایات تقوم یتفکرون» «و از نشانه­های خدواند این است که از خود شما برای شما، همسر آفرید ، تا با او آرام بگیرید ومیان شما مهر و محبت قرار داد و این امر برای متفکرین نشانه­ی خدواندی است»(سوره­ی روم، آیه 21)

شهید مطهری نیز در کتاب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب می­نویسد: هنگامی که می­خوانیم و یا می­شنویم، بعضی از آیین­ها، علاقه­ی جنسی و ازدواج را ذاتا پلید و آرامش جنسی را ( ولو با همسر قانونی و شرعی ) موجب تباهی و سقوط می­دانند دچار تعجب می­شویم (مطهری، مرتضی، 1372: 11 )

پیامبر اسلام می­فرماید: درهای آسمانی چهار موقع گشوده می­شود، هنگام باریدن باران ، وقتی که فرزند بصورت پدر می­نگرد، زمانی که در خانه کعبه را باز می­کنند، و در وقت اجرای عقد نکاح (اشرفی، محمدرضا، 1377:17)

2-1-2- انگیزه­های اصیل ازدواج از دیدگاه اسلام

1-    رسیدن به آرامش روح و تسکین درون ( سوره روم آیه 21)

2-    ایجاد زمینه­­ای برای مودت و رحمت ( سوره­ی روم آیه ­ی 21)

3-    تکمیل ساختمان دین ، پیامبر می­فرماید، «کسی که ازدواج کند به درستی نیمی از ایمان دینی­اش را حفظ نموده است

4-    بقای نسل و جعل لکم من ازواجکم بنین  حفده ( سوره نحل آیه 72) و خدواند از وجود همسرانتان برای شما پسران قرار داد

5-    ارضای نیازهای روحی

6-    پیروی از سنت خدا

7-    زینت شخصیت

2-2-واکنش و هوشیاری نسبت به ازدواج

در این زمینه و تحت این عنوان نظر به احساس مردم به خانواده­ها به ازدواج ، انتخاب همسر، تطبیق پذیری ازدواج، کیفیت و ازدواج سن ایده آل ازدواج، طلاق و اثرات آن، و موضوعاتی نظیر آنها در ارتباط با خانواده مطرح است. مجموعه­این روابط، قراردادها و افعال است که نهاد خانواده را بوجود می­آورد از اینرو خانواده و اعضای بزرگتر آن می­بایست هوشیاری کافی نسبت به این قبیل شاخص­ها داشته باشند در هر عصر و دوره­ای این قبیل شاخص­هاداشته باشند در هرعصر و دوره­ای این قبیل شاخص­ها در معرض تغییرات هستند که این تغییرات موجه نیز می­باشند( شیخی، 1327 : 136 )

تفاوت­های دختر و پسر

در طول تاریخ، هرگز پسرها و دخترها تا بدین حد به هم نزدیک نبوده­اند، امروزه پسرها به عشق و مسائل رمانتیک علاقه بیشتری از خود نشان می­دهند و برخی دخترها نیز پا به پای پسرها بیرون از خانه کار می­کنند گرچه بدون شک پسرها و دخترها شباهت­های بیشتری پیدا کرده­اند، اما این هرگز بدین معنا نیست که کاملا یکسان شده­اند یا اینکه باید یکسان و همانند بشوند این تفاوت­های میان پسرها و دخترهاست که آنها را به یکدیگر جذب می­کند وجود این تفاوت­هاست که جنس مخالف را برای ما جذاب و خواستنی می­کند در عین حال این تفاوت­ها هستند که باعث به وجود آمدن بزرگ­ترین مشکلات می­شوند بزرگ­ترین مشکل آن که پسرها و دخترها فکر می­کنند یا انتظار دارند که باید همسرشان مانند خود آنها فکر کنند هنگامی که پسرها و دخترها می­آموزند که تفاوت­هایشان را درک کرده پس محترم بشمارند، عشق فرصت و مجالی می­یابد تا رشد کند. بزرگترین و شایع­ترین شکایت دخترها از پسرها آن است که پسرها هرگز شنونده­های خوبی نیستند . بزرگترین و شایع­ترین شکایت پسرها از دخترها آن است که دخترها همیشه سعی دارند آنها را عوض کنند و تغییر دهند. هنگامی که زن­ها احساس محترم بودن و قابل ارزش بودن می­کنند انگیزه­ی بیشتری پیدا کرده و مقتدرترمی­شوند مردها هنگامی احساس قدرت و توانمندی می­کنند که احساس می­کنند مورد نیاز هستند. همان­گونه که تفاهم و ارتباط مؤثرمهم­ترین جزء از هر رابطه­ای موفق و سالم را تشکیل می­دهد دعوا و مشاجره نیز مخرب­ترین دشمن هر رابطه محسوب می­شود. مردها بیش از هر زمان، هنگامی مستعد دعوا و مشاجره هستند که اشتباهی از آنها سر زده باشد ، یا زنی را که دوستش دارند ناراحت یا عصبی کرده باشند. زن­ها ناخودآگاه، به طور مستقیم ، مبهم و ناواضح از احساسات خود صحبت می­کنند بی­آنکه بخواهند دعوا و مشاجره­ای را با همسرشان آغاز می­کنند. راز موفقیت در توانمند ساختن هر چه بیشتر مردها، آن است هرگز نخواهیم آنها را عوض یا اصلاح کنیم هنگامی که احساسات منفی را سرکوب می­کنید همزمان احساسات مثبت را نیز در خود سرکوب می­کنید. بدین ترتیب عشق میان شما به تدریج می میرد و از میان می­رود و باید برای ابراز احساسات خود وقت کافی اختصاص داد. هنگامی که زن­ها طلب کمک و حمایت بیشتری نمی کنند مردها به اشتباه فرض را براین می­گذارند که حتما ازهمسرشان حمایت کافی کرده­اند. نوشتن احساساتان بر روی کاغذ ابزاری بسیار مؤثر و در عین حال کاملا ضروری است (گری، 1383: 22 )

هماهنگی با فرهنگ خانواده

در اینجا روابط دخترو پسر از دیدگاه آسیب شناسی مورد بررسی قرار می­گیرد این امر به معنای تأیید بعضی از روابط موجود که خارج از هنجارهای اخلاقی، عرفی، خانوادگی و به ویژه دینی است نمی­باشد

البته هر خانواده­ای فرهنگ و هنجارهای خاص خود را دارد که پسران و دختران در هر صورت از الگوهای فرهنگی حاکم بر خانواده­ی خویش پیروی می­نمایند

 البته خانواده­ها تحت شرایط خاص و در سنینی که دختر و پسر به بالندگی لازم رسیده باشد و با توجه به چهارچوب­ها و هنجارهای مورد تأیید خانواده آن را می­پذیرند. اخیرا ازدواج دختران با پسران کوچکتر از خود روز به روز رواج بیشتری پیدا کرده است برای اینکه چنین ازدواج ­هایی با شکست مواجه نشوند باید شرایط زیر در نظر گرفته شود.در وضعیتی که دخترچند سالی از پسر کوچکتر باشد، دختر و پسر بایستی دارای ویژگی­های رفتاری و شخصیتی خاص باشند که مهم­ترین آنها را مطرح می­گردد

الف ) ویژگی­های پسر

پسری که قصد دارد با دختری چند سال بزرگتر از خود مرواده و آشنایی باشد به دلیل اینکه بعضی از این آشنایی­ها و دوستی­ها به ازدواج نیز منجر می­شود لازم است قبل از مرواده و آشنایی نکات زیر را در نظر داشته  باشید

1-    پسر بایستی از رشد و بلوغ فکری و رفتاری لازم برخوردار باشد

2-    در خانواده­ی پسر روابطی سالم برقرار و حاکم باشد

3-    خانواده­ی پسر به ویژه والدین از منطق نسبی ، متعادل  و سازنده برخوردار باشد

4-    چنین پسری بایستی از نوعی فرهیختگی خاصی برخوردار باشد

1-    سن تقویمی:  یا شناسنامه­ای تعداد سال­هایی که از تولد مرد می­گذرد را نشان می­دهد

2-    سن عقلی:  میزان توانایی­های ذهنی فرد را در سن خاص نشان می­دهد

سن تقویمی اکثریت افراد جامعه با سن عقلی­شان برابر است البته سن عقلی میزان هوش فرد را نیز نشان می­دهد سن عقلی بعضی از افراد از سن تقویمی­شان بیشتر است که این افراد را باهوش و نابغه می­نامند همچنین در نسیت محدودی از افراد سن عقلی از سن تقویمی کمتر است که کند ذهن، کم هوش و در موارد شدید کودن نامیده می­شود

3-    سن رفتاری یا عاطفی: این سن نوع رفتاری که شخص در آن سن بایستی داشته باشد را نشان می­دهد(کاوه، 1386: 138 -137)

ب) ویژگی­های دختر

اگرچه پیش شرط­هایی که برای پسر خاطر نشان شد بیشتر و مفصل­تر بود ولی دختری که از پسر بزرگتر است بایستی توانایی خاص را داشته باشد در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه خواهد شد

عمده­ترین نکته­ای که می­توان تأکید بسیاری بر آن داشت ، در مورد دختری که با پسربزرگتر است بایستی توانایی خاص را داشته باشد در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه خواهد شد

عمده­ترین نکته­ای که می­توان تأکید بسیاری برآن داشت ، در مورد دختری که با پسری کوچکتر از خود آشنا می­شود برخورداری از اعتماد به نفس بالاست ازدواج و ارتباط داشتن دختر با پسری کم سن­تر از خود با توجه به اینکه کمتر اتفاق می­افتد البته همان­طور که خاطر نشان شد تعداد چنین ازدواج­ها بیشتر شده است. چنین اموری در میان مردها انعکاس ، جلب توجه و صحبت کردن­های چندانی را به همراه ندارد ولی در جمع خانم­ها از جلب توجه خاصی برخوردارند به همین جهت لازم است خانمی که اقدام به چنین ازدواجی می­نماید از اعتماد به نفس نسبتا خوبی برخوردار باشد تا بهتر بتواند در میان صحبت­هایی که می­شنود، حرف­هایی که منعکس می­شود از قدرت تحلیل فکری و ذهنی قوی برخوردار باشد زیرا یکی از ویژگی­های افراد با اعتماد به نفس پایین بیش از اندازه، به گفته­های دیگران تأکید داشتن است در این صورت با مشکلات مختلفی مواجه خواهد شد ( کاوه، 1386: 244 )

مهم­ترین نکاتی که یک دختر در ارتباط با یک پسربایستی در نظر بگیرد به شرخ ذیل است

1-سالم بودن از نظررفتاری، عاطفی، شخصیتی

2-داشتن ویژگی­های انسانی و معنوی

3-هم تراز و هم سطح بودن از نظر فکری – فرهنگی – خانوادگی و باورهای مذهبی

4-داشتن خودآگاهی و جامعه آگاهی

5-دارا بودبینش علمی و منطقی

2-3- بررسی نهاد و انواع خانواده

2-3-1-نهاد خانواده

الف) تعریف خانواده

خانواده عبارتست از گروهی از افراد (2 نفر یا بیشتر ) که میان آنها روابط خویشاوندی برقرار است و در مکانی واحد زیست می­کنند. به عبارت دیگر خانواده سازمان یا اجتماعی است که مبتنی بر روابط خویشاوندی ( سببی، نسبی) است (وثوقی و نیک خلق، 1372: 161)

به تعبییر دیگر خانواده متشکل از پدر و مادر و فرزندان است که بر حسب رابطه­ی نسبی ( خونی) یا سببی (زناشویی) در یک مکان واحد زندگی می­کنند

ب) انواع خانواده

خانواده را با توجه به ملاک­های متفاوتی تقسیم بندی کرده­اند که مهمترین آنان به شرح زیر است

–        بر اساس وسعت ابعاد خانواده

1-    خانواده هسته­ای ( مرکب از زن و شوهر و فرزندان ازدواج نکرده­اند )

2-    خانواده گسترده

بر اساس شیوه ازدواج

1-    تک همسری ( ازدواج یک مرد، یک زن )

2-    چند شوهری ( ازدواج یک زن، با چند مرد )

–        بر اساس نحوه انتخاب همسر

1-    درون همسری ( الزام به انتخاب همسر از درون گروه یا طبقه اجتماعی و یا گروه نژادی و مذهبی )

2-    برون همسری ( تأکید بر انتخاب همسر از خارج گروه )

–        بر اساس منشأ و نسبیت

1-    پدر تبار (نسبت فرزندان از طریق مردان تعیین می­شود )

2-    مادر تبار (نسبت فرزندان از طریق زنان تعیین می­شود)

3-    هر دو تبار(  نسبت فرزندان از هر دو سو تعیین می­شود)

–        بر اساس محل اقامت

1-    پدر مکان ( زن پس از ازدواج در خانواده یا محل سکونت مرد اقامت می­کند )

2-    مادر مکان (مرد پس از ازدواج در خانواده یا محل سکونت زن اقامت می­کند)

3-    نو مکان ( مرد وزن پس از ازدواج در مکانی دور از خانواده­های خود اقامت می­کنند)

–        بر اساس شکل خانواده

1-    جهت یابی ( خانواده هایی که کودک در آن به دنیا آمده و رشد می­کند )

2-    فرزندزدایی ( خانواده­هایی که فرد با ازدواج خود آن را تشکیل می­دهد)

بطور کلی می­توان چنین اظهار نظر کرد که شکل خانواده­ها در قدیم بصورت گسترده ، چند همسری، درون همسری، پدر سالار و پدر مکان بوده­اند، در حالیکه در جوامع جدید خصوصا کشورهای صنعتی، توسعه یافته در مراکز شهری بزرگ خانواده­ها عمدتا هسته­ای ، تک همسری، برون همسری، تساوی­گرا و نومکانی هستند

2-3-2- ازدواج و همسر گزینی

2) تعریف ازدواج

متفکران و محققان تعاربف متفاوتی از ازدواج ارائه نموده­اند از جمله « دکتر ساروخانی » ازدواج را اینگونه تعریف نموده است « ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس را بر پایه روابط پایای جنس محسوب می­شود ازدواج مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب می­گردد(ساروخانی، 1370: 23 )

کارلسون در اثرش«انطباق پذیری و ارتباط در ازدواج » معتقد است « ازدواج فرآیندی است که از کنش متقابل دو فرد (یک زن و مرد) که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده­اند و مراسمی جهت برگزاری زناشویی خود برپا داشته­اند و بطور کلی عمل آنان مورد پذیرش قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است ( کارلسون، 1963: 63 )

ب) ویژگی­های ازدواج

روی هم رفته می­توان گفت ازدواج به عنوان ایجاد رابطه و پیوند دارای 5 ویژگی است

1- ارتباط جسمانی و جنسی زن و مرد 2- پیوند دو جنس مخالف 3- پایدار بودن و پایایی روابط ناشی از  ازدواج 4- مورد تصویب قرار گرفتن توسط عرف ، قانون و یا مذهب ( ناشی از قرادادهای اجتماعی ) 5- پیوند بر قرار شده ناشی از ازدواج بین دو فرد ، ارتباط عمیق و تنگاتنگ بین آنان برقرار کرده و تمام شخصیت و وجود فرد را درگیر زندگی خانوادگی می­گرداند در حالیکه افراد به هنگام عضویت در سایر گروه­های اجتماعی بخشی از شخصیت­ ووجود فرد را درگیر آنها می­کنند ( ساروخانی ، 1370: 23)

ج) اهمیت ازدواج

به جرأت می­توان گفت که، گزینش همسر و ازدواج مهم­ترین انتخاب زندگی اکثر افراد جامعه به شمار می­آید چرا که زندگی زوجین و میزان سعادت و خوشبختی مادی و معنوی آنها و فرزندانشان در گرو و گزینش صحیح همسر و ازدواجی مناسب است، ضمن اینکه فرد بعد از ازدواج، خصوصا در جوامع سنتی دارای منزلت و پایگاه اجتماعی ویژه­ای  شده و به دنیای بزرگسالان گام می­نهد به عبارت دیگر ازدواج پلی برای دستیابی به بلوغ اجتماعی است علاوه براین ازدواج از خصوصیات دیگری نیز برخوردار است که آن را نسبت به سایررویدادهای حیاتی متمایز می­سازد

د) ازدواج به عنوان یک مبادله اجتماعی

انسان­ها جهت ادامه­ی حیات اجتماعی خود نیازمند کمک دیگران هستند چرا که یک فرد به تنهایی نمی­تواند تمامی نیازهای زیستی و روانی­اش را برآورده سازد از اینرو برخی ازفلاسفه و اندیشمندان اجتماعی اضطرار و نیاز انسان­ها را عامل اساسی و منشأ زندگی اجتماعی می­دانند. نیاز انسان­ها به یکدیگر ، آنها را به سمت انعقادقرارداد اجتماعی و تقسیم کار میان افراد جامعه سوق داد و بدین ترتیب مبادله کالا و خدمات به عنوان جزء ( لایتجزی) روابط اجتماعی افراد در جامعه آشکار گردید چرا که هر فرد انسانی ناگریز از مصرف کالاها و خدمات مادی و غیر مادی تولید شده و توسط دیگران است و این کار تنها از طریق فرآیند مبادله صورت می­گیرد. یکی از مصادیق کالا، عمل اجتماعی ازدواج است. بدین معنی که ازدواج دو فرد یا دو خانواده یا دو قوم به تبادل ارزش­های خود می­پردازند به تعبیری دیگر ازدواج مجموعه­ای است از پرداخت­های متقابل جنسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی به نظر « هانری مندراس)  کار اساسی ازدواج آن است که 2 طایفه و یا 2 خانواده را که با هم رابطه­ای ندارند به یکدیگر مربوط کندو در اغلب جوامع تأمین این بستگی میان 2 خانواده به عهده زنان است. زن همچون پیوندی اجتماعی است که طایفه­های متفاوت را در جامعه­ای واحد گرد می­آورد حتی در موارد اضطراری نیز مبادله­ی زنان به  صورت ازدواج تنها راه­حل در حراست از روابط اجتماعی یا التیام بخشیدن به آفات آنان به شمار می­رفته است. در صورتی که در طایفه­ای فردی کشته می­شد طایفه­ قاتل با ارائه­ی زنی، خون­بها می­داد. ( مندراس، 1349: 259)

در ازدواج باید ارزش­های مساوی مبادله گردند و از طرفی خواهان استقلال رأی در انتخاب همسر هستند یافتن افراد همسنگ برای آنان در جامعه دشوارتر از گذشته است که والدین را سهیم می­کرده­اند به تعبیر واضح­ترپسران و  دختران   جوان ممکن است به همدیگر علاقمند باشند اما دارای ارزش­های مساوی براین مبادله نباشند و تلاش کنند تا به ارزش­های مورد نظر دست پیدا کنند که این امر با توجه به مشکلات ساختاری جامعه، که رسیدن به تحصیلات عالی، شغل و مسکن مناسب به راحتی مقدور نیست  مقدار زیادی زمان می­طلبد و معادل همین زمان از دست رفته به سن دختران و پسران افزوده شده و سبب بالا رفتن مشکلات و موانع ازدواج و در مواردی تجرد قطعی آنان را سبب می­شود

2-3-3- نقش خانواده در انتخاب همسر

روی هم رفته دو شیوه اصلی برای گزینش همسر وجود دارد نخستین روش برپایه­ی انتخاب آزادانه دو طرف و مبتنی بر عشق و علاقه دو فرد به یکدیگر است، اما در روش دوم والدین نقش اساسی در انتخاب همسر بازی می­کنند یکی از نقش­ها و وظایف اساسی خانواده ­ها در سال­های نه چندان دور کمک به فرزندان در جهت انتخاب همسر بود که البته امروزه هم در بسیاری از اجتماعات سنتی و روستایی این کارکرد به قوت خود باقی است به عبارت واضح­تر در جوامع سنتی ازدواج فرزندان از وظایف و اختیار بزرگترها بود همان طوری که خانواده گسترده دارای ابعاد تولیدی، مصرفی و رسالت­های سیاسی بوده حق داشت فرزندانش را نیز به زناشویی بسپارد. در این مرحله با جامعه­ی خاص مواجه هستیم که در آن ارزش­های جمعی، اصیل و مرجع شناخته می­شوند و لذا به هنگام ازدواج مصالح جامعه بر خواست و منافع افراد پیشی می­گیرند و از همین روست که ازدواج جوانان همچون ابزاری در خدمت تأمین خواست­های جمعی محسوب می­گردد والدین، ریش سفیدان و بزرگترها به عنوان نمایندگان جامعه عمل می­کنند و سعی در تحقق اهداف جامعه دارند. (ساروخانی،1370: 36)

هنگامی که زوجین براساس توافق والدین و یا سران قوم وقبیله تن به ازدواج می­دهند به مشابه ابزاری برای تحکیم پیوندها روابط اجتماعی محسوب می­گردند در این موقعیت تبادل ارزش­ها در سطح گسترده و اجتماعی صورت می­گیرد و پیوند دو فرد می­تواند پیک صلح و دوستی برای دو قوم و قبیله یا دو خانواده و گروه خویشاوندی باشد. نقش و کمک والدین در انتخاب همسر علاوه بر داشتن کارکرد اجتماعی مهمی انسجام و یکپارچگی کارکرد دیگری نیز در پی داشت و آن تأثیر در سن ازدواج  زوجین بود به عبارت واضحتر در خانواده­های گسترده که عمدتا پدر سالار است جوانان در محیطی از روابط شدید و قوی خانوادگی محصورند و رفتارهای حال و سرنوشت آینده آنها تا حدود زیادی بسته به مصالح خانواده و گروه خویشاوندی است در این خانواده­ها پسران و دختران به فرمان والدین ( مخصوصا پدر خانواده ) گردن نهاده و همسری را که ایشان انتخاب کرده­اند بر می­گزینند. بعد از کمرنگ شدن برخی از کارکردهای خانواده و تبدیل خانواده­های گسترده به خانواده­های هسته­ای بر اثر رشد صنعت و شهرنشینی و تحولات اقتصادی – اجتماعی جدید، وضعیت مذکور تبدیل به حالتی شد که خانواده­ها دیگر توان نگهدای از فرزندان ازدواج کرده را نداشته و از طرفی، فرزندان نیز تمایلی به سکونت در خانواده­ی پدری نداشته مایلند به طور مستقل و دور از قیل و قال خانواده زندگی کنند این امر سبب گردیده است تا جوانانی که به سن بلوغ جسمی و عاطفی رسیده­اند و نیاز به جنس مخالف در آنها برانگیخته شده است توانایی مالی و معشیتی برای تشکیل خانواده نداشته باشند چرا که در جوامع جدید، استخدام شدن در مشاغل موجود عمدتا نیازمند داشتن تحصیلات خاص و نیز گذر از خانه «خدمت نظام وظیفه» هستند. طبعا زمان لازم برای دست­یابی به مدرک تحصیلی دانشگاهی و حتی دبیرستان و گذراندن خدمت سربازی به همراه کمبود مشاغل مناسب با درآمد مکفی، از عوامل اساسی بالارفتن سن ازدواج محسوب می­گردد. بدین معنی که جوانانی که در گذشته قادر بودند تادر سنین 16 تا 18 سالگی ازدواج کنند امروزه برای عبور از تحصیل، سربازی، شغل، مسکن، و;.باید تا سنین بالایی صبر نمایند

2-4- آثار و نتایج ازدواج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word)

بحران اخلاق در جامعه    
ضرورت پیدایی خلق نیکو در جامعه    
1) ضرورت حفظ حرمت آبروی دیگران    
2) اخلاق انتخاباتی    
حفظ حرمت آبروی دیگران از منظر روایات    
– خیرخواهی و فریادرسی    
– همراهی در لحظات بحرانی    
منابع:    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word)

1-  شرح این ابى الحدید ج 17 ص 65 ـ و ـ فرائد السمطین ج 1 ص ‍
عـلى و حـقـوق بـشـر ج 1 ص 77 جـرج جـرداق ـ و ـ نـهـج البـلاغـه حکمت 322 معجم المفهرس مؤ لّف
2- حکمت 322 نهج البلاغه مجم المفهرس مؤ لّف
3- حکمت 37 نهج البلاغه معجم المفهرس مؤ لّف
4- تاریخ یعقوبى ج 2 ص 29 ـ و ـ الغارات ثقفى ص
5- بـه اعـراب بـادیـه نـشـیـن کـه در آفـتـاب چـهـره شـان سرخ مى شد و ایرانیان که رنگشان سرخ و سفید بود، سرخ پوست مى گفتند
6- کتاب الغارات ثقفى ص 341 ـ و ـ نقش ائمّه در احیاء دین ج 14 علاّمه عسگرى
7- خبر یاد شده در کتاب کافى و وافى و تهذیب و مَن لایحضره الفقیه آمده است
8- شجره طوبى ص 407 ـ و ـ دُرَرُ المطالب
9- کوکب درّى ج 2 ص
10- کوکب درّى ج 2 ص
11- مناقب ابن شهر آشوب
12- بـحـار الانـوار ج 41 ص 220 ـ 221، از بـشـاره المـصـطفى ص 86 ـ و ـ ابن شهر آشـوب آنـرا در مـنـاقـب تـج 2 ص 334 باب اموره مع المرضى و الموتى بطور اختصار نقل کرده است
13- بحار الانوار ج 41 ص 52 ـ و ـ مناقب آل ابیطالب ج 2 ص ‍
14- مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 366 ـ و ـ بحارالانوار ج 8 ـ و ـ الغارات ج

بحران اخلاق در جامعه

پیامبر بزرگوار اسلام ، 53 سال قبل از هجرت در سال موسوم به عام الفیل  پای به عرصه حیات گذاشت و پس از بلوغ جسمی و فکری کامل ، و سر بلندی در آزمون شدائد ، به مقام نبوّت رسید و همواره حقیقت مبعوث شدن خود را برای کامل کردن مکارم اخلاقی در جامعه معرفی نمود : انّی بُعِثتُ لِاُتَمّمَ مَکارِم الاخلاق

سخن از اخلاق و مبانی اخلاق فردی و اجتماعی در آن فضای وحشیت و نابخردی و ضد اخلاق حاکم بر زندگی اعراب بادیه نشین که هنوز هم ادامه دارد ، سخنی بسیار خردمندانه و سیاستی بسیار داهیانه بود تا پایه های معنوی جامعه بر حول عمود وجود پرخیر و برکت پیامبر خاتم ، ریخته شود و یقیناً خداوند تبارک و تعالی در ادامه رسالت انبیاء که همواره بر اخلاق و رعایت موازین آن در زندگی بشر تاکید داشته است این بار نیز هدف رسالت را تمام کردن حجّت بر مردمان و رهنمون ساختن آنان برای رسیدن به افلاک در مسیر رعایت اخلاق ، معرفی می کند

امروز پس از گذشت بیش از چهارده قرن از ظهور اسلام و سی و دو سال از تشکیل حکومت اسلامی  در ایران باید دید که آیا رسالت نبّوت محمد (ص ) در جغرافیایی همچون ایران که وجودش مرهون خون پاک مجاهدان و آزادگان این آب و خاک برای تکوین اخلاق و جوانمردی در زندگی بوده ، جامه عمل پوشیده یا نه ؟

متاسفانه امروز مبانی اخلاقی با تعبیر خاصّ علمی  و فلسفی ، به شدت در جامعه ایرانی دچار ضعف و پس رفت گردیده است

همه حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اداری ، دچار بی اخلاقی یا فساد اخلاقی گردیده و بنیان های اخلاقی جامعه به شدت متزلزل گردیده است

ریا – دروغ – فقر – فساد اداری – غیبت – تهمت – انگ زدن – حسادت – چشم هم چشمی – ارتشا و اختلاس و هزاران هزار درد با درمان دیگر، دامن حوزه های گوناگون فردی و اجتماعی را آلوده کرده است

اگر ایران و ایرانی جماعت ، صاحب تمدن انسانی و پر شکوه چندین هزار ساله است و اگر اسلام عزیز تمام هدفش از ظهور ، تکمیل مکارم اخلاقی در جامعه است ، پس چرا اکنون جامعه ایرانی ما دچار بحران اخلاقی است ؟

شاید تصور کنیم که منظور از بحران اخلاقی ، همان چیز های پیش پا افتاده ای همچون ارتباط غیر همجنس و اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و دزدی و ; باشد که البته اینها هم بخشی از بحران معنویت در جامعه می باشند

 امّا همین مسایل و موارد مشابه نیز خود معلول بی اخلاقی در جامعه می باشند نه خود علّت بحران معنوی ! و بی راه نیست که اسلام عزیز مثلاً دروغ را بزرگترین گناه کبیره معرفی می کند چرا که به راستی می داند که زمانی که دروغ در ارکان جامعه و بویژه در بخش های حاکمیتی جامعه و نهاد های مسئول جامعه نفوذ و رسوخ پیدا کرده و مرزهای اخلاقی را یکی پس از دیگری به اضمحلال بکشد ، مولود این بحران معنوی ، تولد فرزندان نا مشروعی همچون اعتیاد – قاچاق – فساد اخلاقی ، دزدی و جرم وجنایت خواهد بود چرا که به مصداق این جمله مشهور از جامعه شناسان : هر جرمی که در جامعه اتفاق می افتد همه آحاد جامعه در وقوع آن جرم مقصّرند بغیر از کسی که خود آن جرم را مرتکب شده است، این یعنی به دنبال معلول رفتن و همه کاسه کوزه ها را بر سر مجرم نریختن

چرا دورتر برویم .  کافی است نهج البلاغه شریف را تورّق کنیم و ما که همه افتخارمان به شیعه علی بودن هست ، دقایقی هم از زندگی مادّی و عفن خود سر بر داریم و به مولا علی اقتدا کنیم که می فرماید : کادَ الفقرُ  اَن یَکونُ کفَراً . یعنی وقتی فقر بعنوان یک عامل و علّت در جامعه ای وجود داشته باشد ، کفر و بی دینی و انکار، در آن جامعه ایجاد خواهد شد

امروز جامعه ایرانی ما شدیداً دچار بحران اخلاقی است . دروغ در تمام ارکان اجتماعی از وجود یک فرد گرفته تا خانواده و مدرسه و اداره و کوچه و برزن و شهر و کشور نفوذ و رسوخ پیدا کرده است

امروز دروغ بعنوان یک واقعیّت و با لباس های به ظاهر توجیه کننده ای همچون مصلحت ، مرزهای حقیقت را نابود ساخته است

امروز سخن از صداقت و سلامت و مردانگی در کلاس درس برای تربیت نسل های آینده بی اثر گشته است . چرا که دانشجو یا دانش آموزی که این سخنان حقیقی را می شنود ، تاثیرات مادّی منفعت طلبانه رعایت نکردن آنها را بعنوان یک واقعیت در جامعه و محیط پیرامون خود می یابد و این اختلاف معنی دار مرز بین حقیقت و واقعیّت ، ساحت مقدس حقیقت را می سوزاند و همه چیز را که از جنس واقعیت باشد جایگزین حقایق ناب می سازد!

امروز دعواهای سیاسی و جنگ بر سر قدرت از پایین ترین رده های حاکمیت در یک روستای کوچک گرفته تا کلّ کشور و پایتخت ایران عزیز ، روز به روز بر بحران معنویت و اخلاق در جامعه دامن می زند و حقیقتاً جا دارد یک انقلاب اخلاقی و فرهنگی رخ  دهد نه از نوع انقلاب فرهنگی که سی و دو سال پیش در جامعه ایران انقلابی روی داد و شاید هم بی توجهی ها به آرمان های مقدس امام راحل ( ره ) مسیر انقلاب فرهنگی را آنچنان به انحراف کشید که امروز پس از سی و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی بجای اینکه شاهد و ناظر آثار ارزشمند این انقلاب فرهنگی باشیم می بینیم که چگونه بنیان های فرهنگی و اخلاقی جامعه در حال نابودی است و شروع  عملی این انقلاب فرهنگی می بایست از دولتمردان و مجلسیان و مسئولان نظام آغاز گردد

توجه به اخلاق اسلامی در عرصه تعاملات اجتماعی نشانه ایمان و اخلاص است

اسلام به پیروان خود سفارش کرده است که از راههای مشروع به مقاصد و اهداف خویش برسند. بنابراین یک مومن ضمن اینکه دارای هدف مقدس است از راههای مشروع نیز استفاده می کند. در این مقاله سعی شده است به اهمیت اخلاق اجتماعی و حفظ حرمت دیگران پرداخته شود

ضرورت پیدایی خلق نیکو در جامعه

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله) در سخنان نوروزی سال گذشته خویش فرمودند

«جامعه بدون برخورداری افراد از خلقیات نیکو، نمی تواند به هدف های بعثت پیامبر دست پیدا کند، آنچه فرد و جامعه را به مقامات عالی انسانی می رساند اخلاق نیکوست.»

فرهنگ دینی ما مملو از نکات و آموزه های تربیتی و اخلاقی به منظور تربیت انسانها در بعد فردی و ساختن یک جامعه ایده آل در بعد اجتماعی است که اگر به آنها عمل شود، تحقق یک مدینه فاضله دور از دسترس نخواهد بود

اصولاً هدف اصلی از برپایی نظام مقدس اسلامی تربیت انسانها جهت رسیدن به یک زندگی سعادتمند و تبدیل شدن جامعه به یک امت نمونه بوده است. ترویج و نهادینه کردن مکارم اخلاق و فضیلت ها در جامعه یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی بوده همچنانکه پیامبر گرامی اسلام(ص) و سایر پیامبران الهی برای تربیت نفوس و گسترش و حاکم نمودن اخلاق و فضیلت ها در جوامع مبعوث شده اند

یکی از تفاوت های اصلی این نظام با سایر نظام های حاکم بر جهان در تکریم انسانها و حرمت قایل شدن برای ارزش های انسانی است. جمله معروف شهید بزرگوار مدرس که فرمود سیاست ما عین دیانت ماست ناظر به همین امر است. در نظام اسلامی هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمی کند و بدین جهت دروغ، تهمت، افتراء، تحقیر، توهین و تجاوز به آبرو و حیثیت دیگران برای رسیدن به هدف در این نظام جایی نمی تواند داشته باشد

نظام جمهوری اسلامی یک لفظ نیست، جمهوری اسلامی به در و دیوار و داشتن یک ساختار نیست. تحقق عملی و عینی نظام جمهوری اسلامی زمانی است که همه ارزش ها و فضیلت های این نظام که برگرفته از مکتب انسان ساز اسلام است در کردار، گفتار و رفتار یکایک افراد جامعه اعم از مسئولان و مردم تبلور و ظهور و بروز پیدا نماید و این امر با شعار محقق نمی شود بلکه این مهم فقط با تمرین و مجاهدت قابل تحقق است. رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله) در این رابطه می فرمایند: ما به این احتیاج داریم، ما باید در دل خود خلقیات اسلامی را روز به روز پرورش دهیم، برای اینکه اخلاق در جامعه استقرار پیدا کند دو چیز لازم است

1) ضرورت حفظ حرمت آبروی دیگران

یکی از آموزه های مهم تربیتی که مورد تاکید مکتب انسان ساز اسلام قرار دارد ضرورت حرمت آبروی دیگران است. این موضوع آنقدر مهم است که تجاوز به آبروی دیگران جزء بزرگترین گناهان محسوب شده و از طرف خداوند وعده عذاب الیم داده شده است. در این آیین گناه تجاوز به آبروی مسلمان از گناه زنای با محارم بالاتر است. در این مکتب آبروی مسلمان همچون مال و خون او بر مسلمانان دیگر حرام شمرده شده است. طبق تعالیم دینی اسلام نزدیکترین وضعی که بنده به کفر پیدا می کند آن است که با فردی برادر دینی باشد و لغزش ها و خطاهای او را شماره کند تا روزی او را به آنها سرزنش نماید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان در فایل ورد (word) دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان در فایل ورد (word)

فصل اول-مقدمه
بیان مسئله
«اهداف تحقیق»
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیات یا سوالات اساسی
تعاریف
فصل دوم-مقدمه
1- اجتماعی شدن ( Socialization )
2- مفهوم و نشانه های رشد و بلوغ اجتماعی (Social development)
1-3- مفهوم نوجوانی (youth)
2-3- مراحل نوجوانی
1- شروع یا مرحله فاصله گرفتن نوجوان از وضعیت پیشین (12-14 سالگی)
2-مرحله جدایی برای تدارک استقلال (15-17 سالگی)
3-مرحله نهایی یا مرحله ورود مجدد در مناسبات اجتماعی به صورت بزرگسال (18 تا 20)
3-3- خصایص و ویژگی های نوجوانی
4-3- خصایص اجتماعی دوره نوجوانی
5-3- روابط نوجوان و خانواده
6-3- طبقه اقتصادی- اجتماعی خانواده و رشد اجتماعی
4- مروری برتحقیقات موجود درمورد اجتماعی شدن و رشد اجتماعی
5- سازگاری (Agreement)
1-6- رشد هویت (Identity development)
2-6- عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت
3-6- نظریه اریکسون در باره رشد روانی- اجتماعی
1-7- جامعه پذیری (Socialisation)
2-7- موانع جامع پذیری بهنجار
1-8- فرهنگ پذیری (Acculturation)
2-8- هویت فرهنگی
3-8- خصوصیات فرهنگ پذیری
4-8- فرهنگ پذیری در عصر حاضر
1-9- نقش اجتماعی (Social role)
2-9- انواع نقش ها
3-9- نقش و شخصیت اجتماعی
4-9- نقش اجتماعی و پایگاه اجتماعی
5-9- نقش های انتظاری و نقش های واقعی
6-9- تصویب و تأئید اجتماعی نقش ها
7-9- نقش کلیدی
8-9- نقش کلی
10- چهارچوب نظری
نظریه یادگیری اجتماعی (باندورا)
فصل سوم-مقدمه
جامع آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری (ابزار سازی)
طیف گرایشات کاملاً بلوغ یافته (مثبت)
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات

مقدمه

بلوغ اجتماعی از آن جهت که قالب و سازنده‌ی شخصیت انسان برای پذیرفته شدن و مقبول بودن است و مرحله‌ای می‌باشد که با توجه به آن شخصیت و اعتبار فرد ارزش‌گذاری می‌شود دارای اهمیت فراوانی است

بلوغ اجتماعی و تأثیر عوامل مؤثر بر آن در نوجوانی، با توجه به اهمیت نوجوانی از نظر استقلال‌یابی، هویت‌یابی و خطرپذیری به این علت که می‌تواند چشم‌اندازی را ترسیم کند تا با ارزش بخشیدن و آگاهی دادن نسبت به این عوامل بتوان از خطرات و موانع عدم بلوغ اجتماعی کاست؛ مهم و دارای تأمل و تفکر است

در این پژوهش سعی شده است برخی از این عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار بگیرد

این پژوهش در پنج فصل تنظیم گردیده است که مباحث زیر را مورد بررسی قرار داده است

فصل اول: کلیات پژوهش، فصل دوم: شرح برخی از مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی، فصل سوم: روش پژوهش، فصل چهارم، جداول و داده‌های آماری و فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقولات و مباحث مربوط به بلوغ اجتماعی و نوجوانی در این پژوهش را مسلماً نمی‌توان محدود به این مختصر دانست، آنچه در این پژوهش آمده تنها قطره ای است از اقیانوس گرچه هنوز در باب بلوغ اجتماعی و نوجوانی بسیار جای سخن است، با این امید که بی‌فایده نباشد

بیان مسئله

نوجوانی دورانی حساس، پرتنش و سرشار از فراز و نشیب است؛ گذرگاهی از کودکی به سوی بزرگسالی، مملو از ترس و امید، خوشحالی و غم و پر از تعارض و تناقض می‌باشد. دوره‌ای است که فرد به الگوپذیری از فرهنگ و جامعه می‌پردازد

پایه‌ها و ریشه‌های بلوغ اجتماعی در نوجوانی کاشته می‌شود و همراه با رشد انسان تکامل می‌یابد. بلوغ اجتماعی مرحله‌ای است که فرد احساس هویت می‌کند و خود را دارای اعتبار و شخصیت می‌داند، می‌تواند با دیگران تعامل سازگار برقرار کند، به استقلال و خودکفایی برسد، وارد داد و ستدهای مالی و دارای شغل شود، هنجارها و ارزش‌های جامعه در او درونی شده باشد و نقش‌های متناسب با این هنجارها و ارزش‌ها را بپذیرد

در صورتی که تمام عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی نظیر: خانواده، اجتماع، آموزش و پرورش فرهنگ، گروه همسالان و; در نوجوانی به طور متعارف و بی‌هیچ خلل و مشکلی برای فرد مهیّا باشد، می‌توان انتظار داشت متقارن با پایان دوره نوجوانی به طور نسبی فرد دارای بلوغ اجتماعی شده باشد

فرد بالغ سهم خود را در روش و منش زندگی باور و در رفتارهای خود احساس مسئولیت دارد، مفهوم زندگی اجتماعی و نقش اجتماعی را درمی‌یابد و از خودمحوری و «من‌فردی» گذر کرده و «من جمعی» در او شکل می‌گیرد

فردی که بلوغ یافته باشد از نظر روانشناختی متعادل و سازگار بوده و برای پذیرش و قبول مسئولیت‌ها در جوانی و نیز داشتن شغل آماده خواهد بود

شخصی که از نظر اجتماعی به بلوغ رسیده باشد توانایی بهتری در حل مسائل خود دارد و انتظار موفقیت‌ در کارهایش بیشتر خواهد بود

عدم طی شدن موفق بلوغ اجتماعی فرد را دچار احساس سردرگمی، بی‌هویتی، ناسازگاری، نارضایتی از خود، افسردگی و عدم اعتماد به نفس می‌کند

خانواده عنصری مهم و حیاتی در نوجوانی و بلوغ اجتماعی می‌باشد و می‌تواند پایگاه محکمی برای نوجوان باشد. گروه همسالان نیز به علت همانندسازی‌های نوجوان و اینکه بیشتر وقت وی با همسالان در مدرسه گذرانده می‌شود مهم جلوه می‌کند

با توجه به اهمیت ویژه‌ای که نوجوانی برای خودکفایی، استقلال و پذیرش مسئولیت در جوانی دارد و با درنظر گرفتن این مطلب که بیشتر مشکلات و معضلات جوانان که به شکل مانع در راه موفقیت آنها ظهور می‌کند ریشه در نوجوانی و بلوغ اجتماعی آنان دارد این موضوع به عنوان موضوع پژوهش انتخاب شود

محقق درنظر دارد در حوزه روانشناسی اجتماعی و با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی «بندورا» تأثیر عوامل محیطی بلوغ اجتماعی را در نوجوانان مورد تحقیق و پژوهش قرار دهد

«اهداف تحقیق»

الف) هدف کلی:

 بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی

ب) اهداف جزیی:

1 ـ بررسی و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با بلوغ اجتماعی

2 ـ بررسی و شناخت عوامل فرهنگی مرتبط با بلوغ اجتماعی

3 ـ بررسی و شناخت عوامل روانشناختی مرتبط با بلوغ اجتماعی

ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه ایران کشوری دارای بافت اجتماعی جوان است و اکثریت هرم سنی را جوانان و نوجوانان تشکیل داده‌اند و با عنایت به این مطلب که مشکلات جوانی اغلب ریشه در خوب طی نشدن مسیر نوجوانی دارد اهمیت بلوغ اجتماعی مطرح می‌شود زیرا شکل‌گیری هویت و انسجام شخصیت فرد که از موضوعات اساسی و مهم بلوغ اجتماعی است در نوجوانی آغاز می‌شود

انتظار می‌رود یک فرد بالغ بعد از اتمام نوجوانی از نظر اجتماعی تا حدودی به استقلال و خودکفایی رسیده باشد که بتواند امور مربوط به خود را سرپرستی و اداره نماید

بلوغ اجتماعی یک روند و فرآیند است که اگرچه در طول حیات آدمی وجود دارد و با رشد انسان تکامل می‌یابد دارای فراز و فرودهایی است که در نوجوانی اهمیت بسیاری دارد

نوجوان در این دوران به دنبال تجربه کردن و فراگیری محیط اطرافش است و کمک والدین را خیلی پذیرا نیست می‌خواهد بیاموزد، تجربه کند و احساس کند که می‌تواند، از آنجا که خانواده اولین نهادی است که فردالگوپذیری را در آن آغاز می‌کند رکن مهمی در بلوغ اجتماعی محسوب می‌شود. خانواده در بلوغ اجتماعی و در دوران حساس نوجوانی می‌تواند با درایت، آگاهی صبر و آرامش کوره‌راه‌های این مسیر پرتعارض را هدایت کند و از این طریق عزت‌نفس، تحمل، شهامت رویارویی با مسائل و اعتماد به نفس را در آنها تقویت کند

عوامل دیگری نظیر گروه همسالان، رسانه‌ها، آموزش و پرورش و;.در بلوغ اجتماعی حائز اهمیت است و با توجه کردن به آنها از طریق فرهنگ‌سازی و اشاعه آن می‌توان درگذار از نوجوانی به جوانی و بلوغ اجتماعی مؤثر بود

فرضیات یا سوالات اساسی

ـ به نظر می‌رسد بین تحصیلات فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین تحصیلات پدر و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین تحصیلات مادر و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین شغل پدر  و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین درآمد خانواده و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین رشته تحصیلی فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین سن فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین گروه همسالان و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین سلامت جسمی فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین نوع مدرسه و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین تعداد افراد خانواده و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین عضویت در گروه‌های اجتماعی و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین ساعات تماشای تلویزیون و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین مطالعه و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین رفتن به سینما و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین استفاده از اینترنت و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین آداب و رسوم و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می رسد بین نوجوانی و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد


تعاریف

سن: منظور از سن عمر و سال‌هایی است که از زمان تولد فرد می‌گذرد و با معرف‌هایی نظیر روز، ماه، سال و مانند آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق سال است و از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد

1) کمتر از 16 سال             2) از 16 تا 17 سال             3) بیشتر از 17 سال

خانواده: گروهی از افراد است که با پیوندهای خونی، ازدواج و یا فرزندخواندگی با یکدیگر مربوط بوده، یک واحد اقتصادی را تشکیل دهند و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و با معرف‌هایی نظیر تعداد اعضای خانواده، نقش اعضای خانواده و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق تعداد اعضای خانواده است که از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد

1) کمتر از 4 نفر                 2) از 4 تا 6 نفر                   3) بیشتر از 6 نفر

تحصیلات: منظور آموزش و یادگیری به صورت آکادمیک و مرحله به مرحله می‌باشد و با معرف‌هایی نظیر نوع مدرک، سطح مدرک و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق سطح مدرک است و از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد

1) کمتر از دیپلم                 2) از دیپلم تا لیسانس          3) از لیسانس به بالا

درآمدخانواده: منظور مجموع دارایی‌های مالی خانواده در ماه است که با معرف‌هایی نظیر مقدار درآمد، نوع درآمد، زمان درآمد و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق مقدار درآمد می‌باشد که از سه طبقه ذیل خارج نیست

1) کمتر از 150 هزارتومان             2) از 150 تا 250 هزارتومان
3) بیشتر از 250 هزار تومان

شغل: منظور عمل و کاری است که در ازای انجام آن مزد دریافت می‌شود و با معرف‌هایی نظیر، نوع شغل، ساعت انجام شغل و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق نوع شغل است که از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد

1) آزاد                                       2) دولتی                                    3) سایر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word)

چکیده
مقدمه
فصل اول ـ موضوع تحقیق
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
متغیر تحقیق
–    تعریف نظری متغیر
–    تعریف عملیاتی متغیر
فصل دوم ـ چارچوب نظری تحقیق
–    سازگاری
–    اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک
–    ناسازگاری
–    عوامل موثر در پیدایش ناسازگاری
–    طبقه‌بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار
–    ناسازگاری از دیدگاه مکاتب
–    ناسازگاری در اثر نوروزها
–    اختلالات خواب
–    اختلالات گوارشی
ناسازگاری در اثر سایکوپاتهای زودرس
ناسازگاریهای کودکان و نوجوانان در اثر سایکوزها
–    تفاوتهای مربوط به جنسیت در اختلالات رفتاری
–    اختلالات رفتاری کودکان بر حسب سن آنها
پیشینه تحقیق
فصل سوم ـ روش تحقیق
جامعه پژوهشی
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
روش تحلیل داده‌ها
فصل چهارم ـ نتایج تحقیق
فصل پنجم ـ بحث و نتیجه‌گیری
کودکان دارای مادران شاغل و خانه‌دار
ناسازگاری در کودکان دختر و پسر
محدودیت‌ها
پیشنهادات
منابع
پیوستها

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word)

 1-  ابراهیمی ، عصمت ـ بررسی تأثیر اشتغال مادر بر سازگاری اجتماعی دخترا در شهر تهران ـ پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه علوم تربیتی ـ سال 1372

2-  اتکینسون و دیگران ـ زمینه روان‌شناسی جلد اول . براهنی محمد تقی و دیگران (مترجم) تهران ـ انتشارات رشد ـ چاپ سوم 1368

3-  احمدی ، عبدالجواد ـ بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری پسران دوره ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 1369

4-    ادیبی ، عبدالعبود ـ نظریه‌های جامع‌شناسی تهران انتشارات جامعه 1358

5-  اسلامبولچی مقدم ، علی ـ بررسی علل ناسازگاری نزد دانش‌آموزان دوره ابتدایی ـ پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه تهران سال 1370

6-    الینگورث ، رونالد ـ کودک و مدرسه ـ نوابی ‌نژاد ، شکوه (مترجم) ـ تهران انتشارات رشد 1368

7-    بالبی ، جان ـ روان‌شناسی کودک ـ مشفقیان ، حسین (مترجم) تهران ـ انتشارات عارف 1359

8-    پارسا، محمد ـ روان‌شناسی رشد کودک و نوجوان ـ انتشارات بعثت ـ چاپ سوم ـ 1371

9-    تاواراس پاس ، ماریلیا ـ تاثیر بودن مادر روی فرزندان ، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران 1353

10-دبس ، موریس ـ مراحل تربیت ـ کاردان ، علیمحمد (مترجم) تهران ـ 1353

11- راجرز ، دروتی ـ روانشناسی کودک ـ جلد دوم ـ سروری ، محمد حسین (مترجم)

12- روحانی ، عباسعلی ـ کودک از آغاز تا کودکستان ـ چاپ هنربخش ـ 1343

13-شعاری‌نژاد ، علی‌اکبر ـ روان‌شناسی رشد ـ تهران ـ انتشارات رشد ـ 1364

14- شیخاوندی ـ آسیب‌شناسی

15-شیولسون ، ریچارد ـ استدلال آماری در علوم رفتاری ـ جلد دوم ـ کیامنش ، علیرضا (مترجم) تهران ـ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ 1370

16- عظیمی سیروس ـ روانش‌شناسی کودک ـ تهران ـ انتشارات دهخدا ـ چاپ دوم ـ 1363

17- عنایت ، حلیمه ـ تاثیر اشتغال گروهی از مادران بر مراقبت از کودکان در شهر شیراز ـ مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره هفتم ـ شماره اول و دوم ـ پاییز 1370 و بهار 1371

18- قاسمی ، احمد ـ نقش حساس خانواده در تربیت کودک ـ مجله مکتب جام ـ شماره 56 ـ 1357

19- کرین ، ویلیام ـ سی‌پیشگامان روان‌شناسی رشد ـ فدائی ، فربد (مترجم) تهران ـ مؤسسه اطلاعات ـ چاپ اول 1367

20- ماسن ، پاول هنری ـ رشد روانی کودک ـ وهاب‌زاده ـ حسین (مترجم ) تهران ـ انتشارات زوار ـ چاپ دوم 1367

21- مان ، نرمان ـ اصول روان‌شناسی ـ ساعتچی ، محمود (مترجم) تهران ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ هشتم 1364

22- موئل ـ بیداری وجدان درکودک ناسازگار ـ سجاع رضوی محمدرضا (مترجم) ، انتشارات آستان قدس رضوی 1367

23- میرزا جانی ، حسین ـ بررسی اختلافات رفتاری در فرزندان مادران خانه‌دار نسبت به مادران شاغل ـ پایان‌نامه کارشناسی ارشد ـ تهران ـ دانشگاه علوم پزشکی ایران 1368

24- میشل ، آندره ـ جامعه شناسی خانواده و ازدواج ـ تهران دانشکده علوم اجتماعی و تعاون

25- میلانی‌فر ، بهروز ـ روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی ـ تهران ـ انتشارات مدرسه عالی پارس ـ 1372

26- نادری ، عزت‌اله و سیف نراقی ، مریم ـ روشهای تحقیق در علوم انسانی و چگونگی ارزشیابی آنها ـ تهران ـ انتشارات بدر ـ چاپ سوم ـ 1370

27- نادری ، عزت‌اله و دیگران ـ راهنمای علمی فراهم‌سازی طرح تحقیق ـ تهران ـ انتشارات بدر ـ چاپ اول 1369

28- ولی ‌پور ، ایرج ـ روان‌شناسی سازگاری ـ تهران 1360

29- ویگوتسکی ، ل.س. ـ رشد فرآیندهای عالی ذهن ـ منجم ، رویا (مترجم) ـ مرکز فرهنگی هنری اقبال لاهوری 1369

سازگاری

انسان وقتی از نظر رشد اجتماعی رشد یافته محسوب می‌شود که در زمینه مهارتهای اجتماعی به رشد و شکوفایی رسیده باشد یعنی به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته باشد که بتواند با مردم راحت زندگی کند و سازگاری داشته باشد، شاید بتوان گفت که مهمترین جنبه رشد وجود هر شخص، رشد اجتماعی اوست. معیار اندازه‌گیری رشد اجتماعی هر کس میزان سازگاری [1] او با دیگران است یعنی با دوستان ، معلمان ، افراد خانواده ، بستگان ، همسایگان و حتی افرادیکه برای نخستین بار با آنها برخورد می‌کند. رشد اجتماعی نه تنها در میزان موفقیت کنونی و سازگاری با اطرافیانی که هم با انسان سرو کار دارند، بلکه در موقعیاتهای شغلی و پیشرفتهای آینده نیز مؤثر است

رشد اجتماعی هم مانند رشد جسمی و ذهنی یک کمیت پیوسته است و بتدریج به کمال می‌رسد. یک نوجوان در هر سال به میزان قابل توجهی از هر نظر رشد می‌کند. اما این به آن معنا نیست که همه جنبه‌های رشد او دقیقاً هماهنگ پیش روند. بسیارند افرادی که رشد جسمی آنها چشمگیر است اما رشد ذهنیشان کند است. یا بالعکس ، یا کسانی که از نظر جسمی و ذهنی سرآمد هستند اما هرگز به بلوغ اجتماعی نمی‌رسند

رفتار اجتماعی مناسب و درست بطور طبیعی حاصل نمی‌شود بلکه مثل هر مهارت دیگری باید آموخته شود و مرتباً تکرار و تمرین  گردد و بوسیله افراد با تجربه تصحیح شود. موفقیت در این زمینه بیشتر ازهمه به کوشش و خواست انسان بستگی دارد. عواملی که بطور قطع در آن تأثیر دارند عبارتند از : پدر و مادر و خانواده و دوستان او و ;

سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحث مهمی است که توجه جامعه‌شناسان ، روان‌شناسان و روان‌کاوان و بویژه مربیان را در دهه‌های اخیر جلب کرده است. پیش از آنکه روان‌شناسی و روان‌کاوری ، دنیای ناشناخته درون انسان به کاوش بپردازند و پیش از آنکه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباطهای اجتماعی شناخته شود، اغلب ناسازگاریها و رفتارهای غیراجتماعی و ضداجتماعی به علتهای نامعلوم نسبت داده می‌شد و به جای هر نوع درمان و کمکی به فرد، صرفاً از راه مجازاتهای غیرعادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می‌داشتند. تردیدی نیست که انواع بزهکاریها و جرایم اجتماعی ریشه در نابسامانیهای روانی دارد که آن نیز اگر علل بیولوژیک نداشته باشد معلول محیط ناسالم اجتماعی است

مطالعه نهاد خانواده و بررسی تغییر و تحولات آن از جمله مسائلی است که طی قرون و اعصار مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه‌های اخیر نیز از دید دو مکتب کارکرد گرای‌ساختی و کنش متقابل گرای نمادی برکنار نبوده است

مکتب گارکردگرای ساختی [2] معتقد است که اجزاء متشکل یک نظام اجتماعی مرتبط با هم و وابسته به یکدیگرند و عملکرد هر یک از اجزاء دوام و بقای جامعه را موجب می‌شود. در این دیدگاه خانواده سازمانی است اجتماعی و متشکل از افرادی که در رابطه با یکدیگرند. این سازمان کارکردهایی دارد که به بقای نظام اجتماعی کمک می‌کند ( ادیبی ، 1358)

بارسنز که یکی از طرفداران این مکتب است اعتقاد دارد که جوامع انسانی به سمت و سویی حرکت می‌کنند که در آن خانواده دارای 2 کارکرد اساسی است. که یکی اجتماعی کردن کودکان بدانسان که بتوانند به عضویت جامعه‌ای که در آن به دنیا آمده‌اند، درآیند. و دیگری تثبیت شخصیت افرادی که بتوانند به صورت افراد بزرگسال در جامعه ایفای نقش کنند( میشل ، 1354)

نظریه کنش متقابل گرای‌نمادی [3] نیز خانواده را با توجه به نقش و اهمیت آن در جریان اجتماعی‌ شدن مورد مطالعه قرار داده است. اگر اجتماعی شدن را با جریانی که طی آن انسان با الگوهای فرهنگی جامعه یا گروه خود می‌آموزد و آنها را بعنوان جزئی از نظام رفتاری خویش قرار می‌دهد تقویت کنیم، در این صورت فرد برای آنکه بتواند با افراد دیگر جامعه رابطه ارگانیک برقرار کند، لازم است تا نقشهای اجتماعی گوناگون را فراگیرد، این فراگیری از طریق کنش متقابل با دیگران صورت می‌گیرد

در اجتماعی شدن کودک چند عامل مؤثرند که اولین و مهمترین آن خانواده می‌باشد

صاحبنظران بر این باورند که از بین اعضای خانواده در تربیت و ایجاد ساختار شخصیت طفل، مادر از نقش حساس و ظریفتری برخوردار است، علت این امر شاید این باشد که از همان ابتدای تولد طفل بیشترین کنش و واکنشهای عاطفی خود را با مادر برقرار می‌کند. در واقع هسته اصلی احساس امنیت و اعتماد و عدم امنیت و بی‌اعتمادی در کودک از رابطه اولیه وی و مادرش سرچشمه می‌گیرد. در صورتی که این رابطه ناسالم و نادرست باشد احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی او سایه می‌افکند. بی‌توجهی طولانی، بدرفتاری و محرومیت از محبت در ابتدای زندگی منجر به ناسازگاریهای موقت و گاهاً طولانی در کودک می‌شود. (ماسن ، مترجم یاسائی و همکاران ، 1367) سازگاری مسئله‌ای است که مخصوص انسان نمی‌باشد. هر موجود زنده‌ای به فراخور حال خود و به اقتضای طبیعت و مرحله تکاملی که بدان دست یافته است ، ناچار است به طریقی که متضمن حفظ حیات و بقای اوست ، خود را با محیط پیرامونش ساگار کند. به دلیل اینکه در فرایند سازگاری وجوه اشتراک زیادی بین انسان و حیوان وجود دارد، بخش عمده‌ای از دانش‌ها درباره فرایند سازگاری در انسان به تحقیقاتی که درباره حیوانات به عمل آمده است ، مبتنی می‌باشد

هر چه از نردبان تکامل بالاتر می‌رویم قابلیت انعطاف و یادگیری در موجودات زنده بارزتر می‌شود. حیوانات پست عمدتاً به اتکال غرایز و مکانیزمهای رفتاری ذاتی با محیط خود سازگاری پیدا می‌کنند. ولی در انسان انعطاف‌پذیری، قدرت تفکر و یادگیری ، واکنش‌های غریزی او را کاملاً تحت‌الشعاع قرار داده است. انسان باید به استثنای وانشهای بازتابی اولیه همه چیز را بیاموزد. بویژه اعمال و رفتاری که وی را در سازگاری با محیط اجتماعی به کار خواهد آمد ( والی‌پور ، 1367) انسان در بسیاری از شئون زندگی اجتماعی خود با سایر افراد جامعه در رابطه و فعل و انفعال مداوم قرار دارد. او باید برای ادامه حیات و تأمین حوائج خود به زندگی گروهی تن دردهد و با دیگران برای رسیدن به هدفهای مشترک تشریک مساعی کند. در چنین شرایط و در رابطه با سایر افراد جامعه است که هر کس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت‌بخش دست یابد و به همین دلیل است که مشکلات و موانع سازگاری آدمی از حیات اجتماعی او مایه می‌گیرد. بدینسان مفهوم سازگاری از نظر آدمی یعنی سازگری اجتماعی ، حتی برای ارضاء نیازهای زیستی، انسان خود را با وضع اجتماعی و شرایطی که ساخته ، دست انسان است روبه‌رو می‌بیند. مقررات، توقعات ، معتقدات ، ارزشها ، رقابتها ، همکاریها ، کارشکنی‌ها ، موانع و عوامل و واقعیاتی از این نوع که او را در راه تأمین خواسته‌هایش هیچگاه تنها نخواهد گذاشت

گرچه بدرستی بین سازگاری و ناسازگاری حد و مرز مشخص و معینی نمی‌توان یافت و حالات بینابین این دو حالت بسیار زیاد است . فرایند سازگاری و ناسازگاری را باید خط پیوسته طولانی و مدرج تجسم نمود که هر نقطه‌ آن در جدایی از سازگاری را بیان می‌کندو در این خط مفروض از ناسازگاری مطلق شروع نمود. و درجات میانه‌ای از آن و سپس در پایان خط به سازگاری کامل با محیط می‌رسیم که مقصود و غایت زندگی همه افراد بشر است. با توسعه شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و پیچیدگی شرایط زندگی، مسئله ناسازگاری ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است ( والی ‌پور ، 1363)

مان [4] ( ساعتچی ، 1364) سازگاری را تطبیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط می‌گوید آن دسته از پاسخهای موجود زنده که باعث سازگاری مؤثر و هماهنگ او با موقعیتی که با آن قرار گرفته است ، می‌شود . ( ساعتچی ، 1356)

 شعاری نژاد ،( 1364) می‌گوید : سازگاری عبارت است از

1-    عمل برقراری یک رابطه روان‌شناختی رضایت‌بخش میان خود و محیط،

2-    عمل پذیرش رفتار و کردار مناسب و موافق محیط و تغییرات محیطی ،

3-    سازگاری موجود زنده با تحریکات درونی و بیرونی

راجرز سازگاری را اینگونه تعریف می‌کند : منظور از سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط با نحوی است که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی ضمن رعایت حقوق خارجی امکان‌پذیر می‌سازد. به این ترتیب سازگاری به معنی همرنگ شدن با جماعت نیست، سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است که هر فرد باید هدفهای خود را با توجه به چارچوبهای اجتماعی و فرهنگی تعقیب نماید (سروری ، 1357)

روان‌شناسان بطور سنتی سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجه قرار داده‌اند و ویژگیهایی از شخصیت را بهنجار کرده‌اند که به فرد کمک می‌کند که خود ار با جهان پیرامون خویش سازگار نماید. روان‌شناسان بسیاری معتقدند که اگر اصلاح سازگاری در معنی همنوایی با اعمال و اندیشه‌های دیگران تلقی شود ، در اینصورت چنان باری از تلویحات منفی را خواهد دشات که دیگران نمی‌توانند توصیفی از شخصیت سالم به دست دهند. آنان بیشتر به ویژگیهای مثبتی مانند فردیت ، آفرینندگی و شکوفایی استعدادهای بالقوه تأکید دارند

در تعریف شخصیت بهنجار نیز اتفاق نظر وجود دارد اما اکثر روان‌شناسان ویژگیهای زیر را نمودار بهزیستی عاطفی می‌دانند

کارآمدی و ادراک ، خودشناسی ، توانایی در کنترل اختیاری رفتار، عزت نفس ، پذیرش ، توانایی در برقراری روابط محبت‌آمیز و باروری ( اتکینسون و دیگران ، مترجم براهنی و همکاران ، جلد اول ، 1368)

سازگاری اهرمی نسبی است . انسانها به درجات مختلف در سازگاری دست می‌یابند. اگر می‌توانستیم بر پایه ضوابط معتبر علمی درجه سازگاری افراد جامعه را اندازه‌گیری و سپس در یک منحنی توزیع پیاده کنیم به احتمال قوی منحنی طبیعی بدست می‌آوریم. به این ترتیب که در یک طرف منحنی اقلیت کوچکی خیلی ناسازگار و در طرف دیگر منحنی اقلیت خیلی سازگار وجود خواهد داشت و در میان آن دو گروه اکثریت کم و بیش سازگار، بنابراین می‌توان گفت که حد و مرز مشخصی به طور مطلق ناسازگاری را از سازگاری جدا نمی‌کند (والی‌پور ، 1363)

لااقل دو مفهوم را می‌توان با عبارت ناسازگاری مرتبط ساخت. یک معنا اساساً یک مفهوم اجتماعی است. فردی سازگار نیست که نتواند بطور مناسبی در محیط معلومی تعامل کند. در معنای دیگر یک فرد را هنگامی ناسازگار تعریف می‌کنند که نتواند ارضای احتیاج کند حتی اگر رفتار او برای جامعه‌اش مناسب باشد ( مکدانلد[5] ، مترجم سروری ، 1355)

اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک

نخستین تماسهای جسمی و روحی کودک با فردی است که در دوران شیرخوارگی مراقبت از او را بعهده می‌گیرد و این فرد معمولاً مادر است، روشی که مادران در پاسخگویی به نیازهای نوزادان اتخاذ می‌کنند متفاوت است، و ممکن است صبورانه و گرم ، تند و خشن و عاری از حساسیت و بی‌تفاوتی باشد. از دیدگاه علم تربیت، برخوردهای اولیه مادر و کودک به هر کیفیتی که باشد نقطه‌ای است که تولد روانی کودک از آنجا آغاز می‌شود ( کارامل [6] ، 1984). اگر مادر، فردی خونسرد و بی‌قید و بند یا بی‌ترحم باشد ممکن است کودک را به واکنشهای شدید وادارد و او را موجودی خودخواه و سنگدل و غیرقابل اعتماد به شمار آورد

شواهد ثابت کرده است که ارتباط میان مادر و فرزند نه تنها از زمان تولد بلکه حتی پیش از آن نیز اثر مهمی در رشد روانی کودک دارد. شخصیت مادر و نگرش او نسبت به کودک نیز اهمیت خاصی دارد. بعضی از روان‌شناسان معتقدند که میان مادرانی که از پستان خود به فرزندانشان شیر می‌دهند مهر مادر و فرزندی بیشتر وجود دارد تا مادرانی که چنین نمی‌کنند. برخی دیگر معتقدند که نگرش گرم و سرد مادر نسبت به کودک موجب سازگاری و ناسازگاری کودک در آینده می‌شود. بررسیها نشان می‌دهد که مادرانی که برای مدت طولانی با گرمی و محبت به پسرانشان از پستان خود شیر داده‌اند بیش از همه فرزندان سازگار داشته‌اند اما دختران در همین شرایط سازگار نسبی داشته‌اند و پسران و دخترانی که از پستان مادر سرد و کم محبت شیر خورده‌اند اغلب دارای مشکلات رفتاری بوده‌اند( پارسا ، 1371). به اعتقاد بالبی [7] کنش متقابل بین مادر و فرزند نوعی بستگی عاطفی بوجود می‌آورد که این ارتباط عاطفی باعث می‌شود که طفل به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد. این تعاملهای بین مادر و کودک سرمایه‌ای از امنیت عاطفی را برای کودک فراهم می‌کند که بنیان روابط آینده او با دیگران و با والدیناشان را پایه‌ریزی می‌کند ( مشفقیان ، 1359)

بالبی نیز معتقد است که نبودن کنشهای متقابل مادر و کودک در اثر جدائیهای طولانی مخصوصاً در سه سال اول زندگی اثر خاص روی شخصیت طفل می‌گذارد. اینگونه اطفال از نظر عاطفی گوشه‌گیر و درخودفرورفته هستند و نمی‌توانند پیوندهای دوستی با بچه‌های دیگر یا با افراد بالغ بوجود آورند در نتیجه از لذت دوستی واقعی محروم می‌باشند، تصور می‌رود که این امر بیش از هر چیز دیگر علت سخت‌جوشی اینگونه کودکان باشد. (مشفقیان 1359) ” به اعتقاد اریکسون اولین کنشهای متقابل مادر و کودک رشد اعتماد یا بی‌اعتمادی کودک  را در جهان بنیان می‌نهد، تجارب مثبت و ارضاءکننده کودک با مادرش او را به اعتماد به مادر و سپس از طریق تعمیم به اعماد به دیگران منتهی می‌سازد

در گذشته روان‌شناسان تصور می‌کردند که وابستگی طفل به مادرش از آن روست که مادر به عنوان منبع تغذیه یکی از اساسی‌ترین نیازهای کودک را تامین می‌کند. اما این نظریه پاسخگوی برخی از واقعیات نبود، برای مثال جوجه‌ها و اردکها اگر چه از بدو تولد خودشان غذای خود را تأمین می‌کنند اما به دنبال مار خود راه می‌روند و وقت زیادی را کنار او صرف می‌کنند. آرامشی را که آنها از بودن در کنار مادرشان حس می‌کنند نمی‌توانند صرفاً از نقش مادر در تغذیه آنها سرچشمه بگیرد. آزمایشات مارگارت هارلون نشان داد که بچه میمون اگر چه از مادر سیمی تغذیه می‌کرد اما در هنگام ترس و احساس ناامنی به سوی مارد پارچه‌ای پناه می‌برد و این نشا‌دهنده آن است که دروابستگی کودک به مادر چیزی بیش از نیاز به غذا درکار است (یاسائی ، 1367)

تعامل میان مادر و کودک بر رشد زبان و پاسخگویی کودک نیز تأثیر دارد . در تحقیقی که  بر روی کودکان پرورشگاهی قبل از آغاز سخن گفتن بیش از کودکان عادی گریه می‌کنند ولی از بوجود آوردن صداهایی که سایر کودکان درمی‌آورند ، عاجز و ناتوانند. این ناتوانی انها حتی در مقایسه با کودکان متعلق به فقیرترین خانواده‌ها نیز مشهود است

محققان مهمترین علت این پس‌ماندگی را عدم رابطه نزدیک بین مادر و کودک دانسته‌اند به همان اندازه که ارتباط صحیح بین مادر و کودک اثر سازنده در رشد و سخنگویی کودک دارد. رابطه غلط و رفتار نادرست مادر نیز اثرات نامطلوبی بر فرزند دارد. مادری که کودک خود را لوس می‌کند و در هنگام صحبت کردن با او کلمات و جملات را مانند او کودکانه و با لحنی غلط به کار می‌برد، نه تنها باعث می‌شود که فرزندش در رشد تکلم عقب بماند بلگه امکان پیدایش نارسائی‌های زبانی از جمله لکنت زبان را در کودک فراهم می‌کند ( روحانی ، 1343). فقر اقتصادی مهمترین عامل در برقراری روابط غلط میان والدین و کودک است. فشارهای زندگی روزانه در خانواده‌های فقیر روابط مادر و کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فقر و شلوغی خانه موجب می‌شود که هیچ کودکی کانون توجه قرار نگیرد. عده کودکان بیش از آن است که پدر و مادر وقت رسیدگی به همه آنها را داشته باشد. حتی می‌توان ادعا کرد که شکست در مدرسه هم در روابط مادر و فرزندی نهفته است ( هارلوک [8] ، 1983)

تحقیقات نشان می‌دهد که ترس کودکان از رفتن به مدرسه نیز بیشتر از کنش و واکنشهای مادر ـ کودک ناشی می‌شود. برای بسیاری از کودکان ورود  به مدرسه همراه با جدایی از مادر در محیط گرم خانواده ، ناراحت کننده و اضطراب‌آور است. این امر در بین دختران شیوع بیشتری دارد. واکنش مادران در قبال چنین رفتاری حائز اهمیت است مادرانی که کودکانشان حکایت افراطی داشتند و مدرسه رفتن  را مترادف افزایش خطرات می‌دانستند، ترس کودک از مدرسه رفتن را تشدید می‌کردند. علت این امر که دختران در مقایسه با پسران بیشتر واکنشهای ترس از مدرسه را نشان می‌دهند، شاید این باشد که در دختران تمایلات اتکایی بیشتر توسط مادران ایجاد شده باشد ( عظیمی ، 1363)

ناسازگاری

کودکان ناسازگار[9] به افرادی اطلاق می‌شود که معمولاً از هوش عادی یا حتی از ضریب هوشی بالاتر برخوردارند ولی دارای رفتار غیرعادی و نابهنجار و یا به اصطلاح مبتلا به اختلالات رفتاری می‌باشند. بعضی از این کودکان را کودکان دشوار می‌گویند که بنظر می‌رسد اصطلاح مناسبی باشد زیرا

1-    تماس، برخورد و معاشرت با این قبیل افراد و تحمل رفتارشان برای اطرافیان دشوار است

2-    پیروی از مقررات و احترام به قوانین متداول اجتماعی برای خود این افراد دشوار است

3-  تربیت و آموزش و پرورش آنان برای والدین آموزگاران ، مربیان مسئله دشواری را با مقایسه با دیگران ایجاد می‌کند

4-  از لحاظ روان‌شناسی و روانپزشکی تشخیص ماهیت و علت این ناسازگاریها دشوار است و بالنتیجه درمان این کودکان دشواریهای زیادی را پیش ‌می‌آورد

پس کودکان دشوار افرادی از اجتماع هستند که دچار اختلالات رفتاری هستند و رفتارشان برای خود و اطرافیان مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. این افراد کسانی هستند که مشکل تربیتی برای پدر و مادر و اولیاء مدرسه و مسئلهی برای پلیس و دستگاههای قضایی ایجاد می‌کنند. دشواری این کودکان از شیطنت‌های ساده شروع شده و به انواع بزهکاریها منتهی می‌گردد ( میلانی فر ، 1372)

عوامل موثر در پیدایش ناسازگاری در کودکان:

1-  عوامل پزشکی : اختلالات روانی ممکن است بعلت احساس محرومیت و وازدگی متاثر از عوامل جسمی مانند نقس یکی از حواس پنجگانه باشد. مثلاً اختلالات بینایی و شنوایی تا موقعی که پی بوجود آنها نبرده‌اند ممکن است م.جب مسائل ناراحت‌کننده‌ای شود بخصوص که اولیا نسبت به اشتباهات ناشی از نقص سخت‌گیر باشند، کم‌هوشی و اختلالات مغزی موجب می‌شود که کودک نتواند آنچه که پدر و مادری ازوی انتظار دارند یاد بگیرد. ناتواناییهای جسمی بعلت محدود کردن دامنه فعالیت کودک در رسیدن به هدف باعث سوق دادن او بطرف ناسازگاری می‌شود. مثلاً پسری که نمی‌تواند مانند سایرین در بازیها شرکت کند و یا دختر بزرگی که قادر به جلب توجه مردان و یا احیاناً رقابت با سایر دختران نیست به علت شکست و ناکامیهای پی‌درپی خواهی‌نخواهی ناسازگاری پیشه می‌کند

2-  عوامل تربیتی و اختلالات عاطفی هیجانی : این دسته شامل شایع‌ترین علل اختلالات کودکان است با توجه به نظریات روانکاوان ، مکتب اصالت رفتار و سایر فرضیه‌ها در رشد و تکامل شخصیت، چگونگی روابط اولیه کودک با اعضای خانواده و بخصوص مادر از اساسی‌ترین عوامل رشد شخصیت شناخته شده است. هرگاه دراین روابط عاطفی اختلال حاصل شود باعث بهم خوردن امنیت عاطفی کودک می‌شود که آثار آن در رفتار کودکان منعکس می‌گردد. وقایع ترسناک و دردناک حوادث ناگوار خانوادگی اکثراً موجب اختلالات عاطفی و هیجانی کودک می‌شوند . کودکان در میزان آسیب‌پذیری نسبت به حوادث ناگوار متفاوت هستند و این تفاوت بعلت اختلاف در سرشت، خلق و خوی ، رشد عاطفی و میزان پختگی آنها می‌باشد. عوامل مختلف ممکن است در میزان احساسات امنیت طفل تاثیر کند. برخورداری پدر و مادر با کودک، وضع بهداشت روانی و جسمی پدر و مادر شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده همه اهمیت اساسی دارند. مثلاً اگر مادری بعلت یک زایمان دچار افسردگی زایمان شود کودک نیز ممکن است به نوبه خود دچار افسردگی شده و از خوردن غذا خودداری کند و خواب ناراحت داشته باشد. مادری که تعداد زیادی فرزند دارد و در عین حال کار هم می‌کند ممکن است نتواند برای ایمنی کامل کودک عواطف لازم را نشان بدهد. خانه درهم و مشوش بخصوص برای کودک زیان‌آور است. اگر خانه بعلت درگیری و جدال، خشونت ، کنش و مشاجره بین پدر و مادر و یا طلاق و غیاب آنان ناامن باشد قطعی است که کودک حق دارد فکر کند دنیای خارج ناامن و پرخطر است در کشور ما ازدواج‌های پی‌درپی و پیش‌رس ، کمی یا فقدان تجربه و آمادگی برای قبول مسئولیت زندگی، تعدد فرزندان ، فقر و نادانی والدین ، فقدان وسایل بهداشتی و مضیقه‌های مالی ، از علل عمده بشمار می‌روند

متاسفانه وضع کودکان ما در ایران مخصوصاً در بحبوحه بلوغ طوری است که بقول بعضی از نویسندگان باید آنها را کودکان از یاد رفته نام نهاد. غالب پدران و مادران وظیفه خود را نسبت به اطفال خویش فقط محدود به تأمین وسایل اولیه زندگی آنها مانند خوراک و پوشاک می‌دانند و کمتر پدری یافت می‌شود که با روحیه فرزند خود آشنایی داشته باشد. نوع فیلم یا کتاب خوشایند طفل خود را بداند ، که کودکش اوقات بیکاریش را چگونه می‌گذراند . در راه مدرسه چه کار می‌کند و چه نگرانیها و سرگرمیهایی دارد. برت [10] ، میلانی فر ، (1372) در مطالعه و تحقیقات خود در دویست جوان بزهکار و مقایسه آن با چهار صد جوان سالم و درستکار که در یک خیابان زندگی می‌کردند و به یک مدرسه می‌رفتند متوجه شد که انضباط ناقص در خانواده ، نااستواری عمومی عاطفی ، سابقه تبهکاری و جنایت در خانواده و بالاخره کودنی و نارسایی رشد هوشی کودکان با بزهکاری ارتباط بیشتری دارند و تقریباً همیشه چندین عامل در مستور نمودن کودک به ارتکاب تبهکاری مؤثرند اگر چه اغلب اثر یک عامل شدیدتر و نمایان‌تر است

بالبی تحقیقات و مطالعات خود را در زندانیان و بزهکاران جوان انجام داده و عقیده دارد که مجرم واقعی در طول پنج سال اول زندگیش مورد پذیرش مهر و محبت والدین قرار نگرفته ، مدتی طولانی از آنها جدا بوده و یا در دامن نامادری پرورش یافته است. از این‌رو بالبی به این مادران اصطلاح، مادران بی‌عاطفه، که افراد مجرم و بزهکار می‌پرورانند ، داده است. قطع ارتباط مادر بسیار مهم است بخصوص اگر بصورتی درآید که عواطف شخصی دیگری جانشین آن نشود ( میلانی‌فر ، 1372)

فقدان مادر را در مرحله اول کودکی و فقدان پدر را در مرحله دوم کودکی مهمتر باید شمرد. زیرا همبستگی و احتیاج کودک در دوره اول به مادر و وجود پدر بعنوان مظهر قدرت که نمونه و الگو قرار می‌گیرد در دوره دوم کودکی مهم می‌باشد

3-  عوامل ارثی : مسلماً همانطوری که گفته شد ارث در میزان آسیب‌پذیری کودک تأثیر دارد و در این زمینه احتیاج بمطالعات بیشتری داریم. کودک پاره‌ای از خصایص والدین را بارث می‌برد و مسلماً استعداد این را خواهد داشت که روزی مانند والدین خود به اختلالات رفتاری مبتلا شود. از نظر روانشناسی افراد مجرم حتی تا 50% موارد خصایص اجداد خود را دارا می‌گردند

مسلم است که ما رفتار و اعمال بزهکارانه را به ارث نمی‌بریم و آنچه به ارث می‌بریم ساختمان بدنی، مزاج و گرایش به انجام عمل در راهی خاص و آمادگی شخصی برای رفتار بزهکارانه است. این آمادگی سرشتی در اثر برخورد با عوامل محیطی نامناسب بارز و ظاهر می‌گردند و از اینجاست که اثرات متقابل و مکمل عواملی مانند نیروهای بیولوژیکی و اجتماعی در ناسازگاری معلوم می‌گردد

4-  عوامل محیطی و اجتماعی : علت روز‌افزون ناسازگاریهای کودکان و نوجوانان را در سالهای اخیر کاهش انحطاط ارزشهای اخلاقی ، تغییرات سریع اجتماعی و پیچیدگیهای بسیار شدید زندگی که برای کودک قابل فهم نیست می‌دانند

صرف نظر از محیط خانواده ، مدرسه و اجتماع یکی از عوامل اجتماعی که ذکرش بنظر لازم می‌رسد اثر عوامل ارتباط جمعی است. سینما ، تلویزیون ، رادیو ، تئاتر و مطبوعات هر کدام سهم بسزایی در ناسازگاری و رفتارهای غیراجتماعی و حتی ارتکاب جرم دارند. همانطور که از طرق ارتباط جمعی می‌توان به بهبود وضع اخلاقی و اجتماعی و بالا بردن سطح فکر و دید مردم کمک قابل توجهی نمود همانطور هم می‌توان در خراب کردن وضع اخلاقی توده مردم و کودکان قدم برداشت (میلانی‌فر ، 1372)

طبقه‌بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار

طبقه‌بندی کودکان ناسازگار مسئله بسیار دشواری است زیرا

1-    متفاوت بودن علل ناسازگاریها

2-    زیادی تعداد ناسازگاریها

3-    تفاوت کیفیت شروع ، رشد و پیشرفت آنها

4-    اختلاف درجه شدت و حدت علائم آنها

5-    درجه درمان پذیری ‌آنها

اینها از جمله عواملی هستند که تقسیم‌بندی این کودکان و نوجوانان را دشوار می‌کند و بهمین جهت روانپزشکان و متخصصان طبقه‌بندی متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند بنابر آنچه گفته شدن اختلالات عاطفی هیجانی و بیماریهای روانی در کودک بصورت اختلالات رفتاری در می‌آید و اگر ادامه یابد مانع رشد طبیعی شده و یا آن را به تأخیر می‌اندازد. در کودکانی که سن بیشتری دارند، این اختلالات می‌تواند در حافظه ، تمرکز حواس و فعالیتهای فکری و تجمسی مؤثر باشند. در این حالت کودک نمی‌تواند تکالیف مدرسه را در سطحی انجام دهد که مورد رضایت اولیاء مدرسه باشد. مهارتهای کسب شده تدریجی مانند کنترل ادرار در شب ممکن است بهمین علت از بین برود و کودک از نظر رفتاری دچار انحطاط شود ( میلانی‌فر ، 1372)

ناسازگاری از دیدگاه مکاتب

[1] – Adjustment

[2] – Structural Functionalism

[3] – Symbolic Interaction

[4] – Mun

[5] – Mcdonald

[6] – Karmel

[7] – Bawlby

[8] – Hurlock

[9] – Maladjusted childern

[10] – Burt

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روابط زناشویی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روابط زناشویی در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روابط زناشویی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله روابط زناشویی در فایل ورد (word)

مقدمه

فصل اول: روابط زناشویی

راه حل های مختلف

بازآموزی درس مهر و عشق

روابط سرشار

نشانه های خطر

فصل دوم: عشق کافی نیست

کنارگیری از عشق

فصل سوم: قوانین واقعی برای یافتن رابطه ی مبتنی بر عشق

قانون1: با مردان همان گونه رفتار کنید که میل دارید آنها با شما رفتار کنند

قانون 2: به خاطر داشته باشید که مردان به اندازه شما نیازمند عشق و حماییتند

قانون 3: از مردانی که قوانین واقعی را دوست ندارند دوری کنید

قانون 4: مردان را بازی ندهید

قانون 5: خودتان باشید

قانون 6: اگر کسی را دوست دارید، به او بگویید

قانون 7: قبل از اینکه درگیر مسایل عاطفی شوید ، سئوالات خود را بپرسید

قانون 8: با مردانی که کاملاً در دسترس نیستند ، ارتباط برقرار نکنید

قانون 9: در جستجوی مردی با هویت مناسب باشید

قانون 10: به علایم هشدار دهنده مشکلات احتمالی توجه کنید

قانون 11: میزان علاقه ی خود را بسنجید، نه مقدار پول او را

قانون 12: منصف باشید، از دورویی پرهیز کنید

قانون 13: عاشق نیروهای نهفته مرد نشوید

قانون 14: با احساسات خود صادق باشید

قانون 15: جذاب ترین مشخصه ی خود، یعنی طرز فکرتان را آشکار کنید

قانون 16: از لحاظ عاطفی سخاوتمند باشید، خساست به خرج ندهید

قانون 17: قبل از این که با کسی روابط زناشویی داشته باشید سعی کنید از لحاظ عاطفی با او صمیمی شوید

قانون 18: ارزش خودتان را آنقدر پایین نیاورید که مانند شیء با شما رفتار کنند

قانون 19: حتی در خصوصی ترین لحظات از قوانین واقعی ؟ نکنید

قانون 20: اطمینان حاصل کنید که روابط شما از چهار مرحله تعهد می گذرد

قانون 21: تعهدات عاطفی، از حلقه نامزدی با ارزش ترند

قانون 22: هرگز مرد را برای متعهد کردن به کاری ، تحت فشار قرار ندهید

قانون 23: صبور باشید و قوانین واقعی را جایگزین قوانین کهنه و قدیمی گذشته گان کنید

قانون 24: عاقلانه تصمیم بگیریدع نه از روی احساس

قانون 25: قوانین واقعی را در همه روابط خود با دیگران به کار ببرید

فصل چهارم: نامه عاشقانه

چه وقت نامه عاشقانه بنویسیم؟

نیاز به نوشتن نامه عاشقانه

تدثیر و فایده نامه عاشقانه

رمز خود یاری

فصل پنجم: چگونه درخواست حمایت کنیم و از آن برخوردار شویم.

چرا زن درخواست حمایت نمی کند؟

نکاتی در مورد انگیزه دادن به مرد

روابط خوب و سالم

چرا مردان تا این اندازه حساس هستند؟

فصل ششم: حفظ جدانلود ر

در انتظار واکنش همسرتان باشید

ماهمه از رویدادهای عاشقانه لذت می بریم

اعتیاد به عشق و وابستگی

افراد سالم نیز نیازمند مشاوره هستند

کتابنامه

 فصل اول

روابط زناشویی

عاشق شدن ساده است، اما عاشق باقی ماندن به مراتب دشوارتر است، همه ما خواهان عشق پردوام هستیم. همه ما می خواهیم شاد زندگی کنیم. کسی نیست که به عمد عاشق بشود و برنامه جدایی را هم طراحی کند. اوا در عمل این اتفاق می افتد وقتی این اتفاق افتاد، آزار می دهد. در آمریکا از هر دو ازدواج یکی به طلاق می انجامد و از جمله زوجهایی که با هم می مانند درصد قابل ملاحظه ای از زندگی کردن با یکدیگر خشنود نیستند و اینها آمار خوشایندی نیست. پیامی دارند. می گویند اگر قصد ازدواج دارید بدانید که ممکن است ازدواجتان به شکست بینجامد. البته هیچ کس حاضر نیست در کاری که امکان 50 درصد شکست وجود دارد سرمایه گذاری بکند. با این حال اتفاقی است که می افتد. البته هیچ تضمینی قطعی وجود ندارد که ازدواجی صد در صد برای همیشه دوام بیاورد اما می توانید مهر و محبت میان خود و همسرتان را حفظ کنید

بعضی ها به ظاهر زندگی زناشویی خوبی دارند اما در  واقع مهر و محبت از میانشان رخت بربسته است

بسیاری از زوج ها در کنار هم زندگی می کنند و حال آنکه مهر و عشق از میانشان رخته است. اینها منزوی ترین اشخاص هستند1

راه حل های مختلف:

اغلب اشخاص نمی دانند که چگونه مسائل زناشویی خود را حل کنند و به همین دلیل روش های مختلفی را بر می گزینند در راه حل نخست مشکلات را ندیده می گیرند و دل به این می بندند که این مشکلات به خودی خود بر طرف شوند بعضی دیگر در مقام توجیه می گویند، رابطه زناشویی صد در صد بی عیب و نقص وجود خارجی ندارد. توقع بیشتر داشتن غیر واقع ؟ و بی توجهی به حقایق است. جمعی دیگر همه تقصیرها را به گردن همسرشان می اندازند و چه بسا با همسرشان متارکه می کنند و چون تن به ازدواج مجدد می دهند می بینند با همان مشکلات قبلی رو به رو می شوند

یکی از راه های برخورد با مسائل زناشویی این است  که تقصیر را به گردن همسرمان بیندازیم

بسیاری از ازدواج ها در مقطعی از زندگی مشترک خود به این نتیجه می رسند که همسرشان را دوست ندارند. در این میان دوستان ، بستگان و حتی روان شناسان به آنها می گویند:«بالغانه فکر کن. به واقعیت ها توجه داشته باش. عشق شاعرانه نمی تواند ادامه دار باشد.» اما این دوست نیست. بر خلاف باورهای رایج، عشق شاعرانه هم می تواند پر دوام باشد. شعله های عشق و مهر و محبت می تواند هم چنان سرکش باشد و بر روشنی آن افزوده گردد.1

 باز آموزی درس مهر و عشق

اگر می خواهید در مقایسه با پدر و مادرتان زندگی زناشویی بهتری داشته باشید، اگر می خواهید مهر و عشق به زندگی شما حاکم شود، باید به خود زحمت بدهید و روی آن کار کنید. به خود بگویدید که باید در زمینه مهر و عشق آموزش بیشتری داشته باشید، بدانید که این تنها شما نیستید که به این آموزش احتیاج دارید. وقتی به اطراف خود نگاه می کنید، می بینید که افراد بسیار به این بازآموزی نیاز دارند. غرور را کنار بگذارید ، نیاز به صمیمیت بیشتر، قدردانی و مهر و عشق بیشتر را بپذیرید

ساده ترین راه آموختن این است که وانمود کنید در این زمینه چیزی نمی دانید. در نقش یک مبتدی ظاهر شوید. غنا بخشیدن به زندگی زناشویی به نظر اسرار آمیز می رسد، به نظر می رسد که درک کردنش دشوار است، مگر اینکه روی آن تمرین کنید و به احاطه لازم برسید. غنی ساختن و سرشار نمودن زندگی زناشویی موضوعی فرا گرفتنی است.2

روابط سرشار

همه ما دانسته یا نادانسته برآنیم که زندگی زناشویی خود را غنا بیشتری ببخشیم. در پس زمینه ذهن همه اشخاص ، دوست داشتن و مورد مهر و عشق واقع شدن نهفته است. در پس هر انگیزه و هر رفتار ، میل مورد عشق و مهر واقع شدن ، میل به قدردانی و میل به سهیم شدن مهر و محبت خود با دیگران نهفته است

صحبت کردن درباره مهر و عشق و اینکه بگوییم همه در این زمینه قصد دارند کافی نیست. پس از ساله مشاوره با زوجهایی که در روابط خود با مشکل رو به رو بودند به این نتیجه می رسیم که در اغلب موارد تقصیری متوجه اشخاص نیست، بلکه در روشی که آنها برای سرشار شدن زندگی زناشویی شان استفاده می کردند اشکالاتی وجود دارد

بسیاری از زوجها تصمیم می گیرند که روابط زناشویی خود را بهبود بخشند اما مأیوس می شوند. دلیل ناکامی آنها این است که از مهارت های ارتباطی مؤثر بی بهره و آنها را نیاموخته اند. هر چه می خواهند روابط خود را مستحکم تر کنند. ناموفق تر ظاهر می گردند. در نتیجه این مسائل نادیده انگاشته شده روی هم انباشته می شود

برای ایجاد مهر و عشق در زندگی زناشویی نیازی به تغییر دادن خود نیست، نیازی به تغییر دادن دیگران نیست. در واقع این تغییر خود به خود اتفاق می افتد. هر چه بیشتر برای تغیرر دادن رفتار خود تلاش کنید، بیشتر از خویشِ واقعی خویش دور می شوید. اشکالی در تغییر دادن خود وجود ندارد مگر اینکه میان شما و خویش واقعی تان فاصله بیندازد. اگر تقصیر با انگیزه عداوت و در حق همراه باشد، مهر و عشقی تولید نمی شود ممکن است توانمند تر و یا حتی شغل بهتری و دوستان جدیدی پیدا کنید. اما خود را بیشتر دوست نخواهید داشت.1

 نشانه های خطر

به این نتیجه رسیده ایم که در هر ازدواجی وقتی روابط احساسی ضعیف می شود، چهار علامت خطر وجود دارد که خبر از کاهش مهر و عشق می دهد. اگر می خواهید با از دست دادن احساس عشق در ازدواج خود رو به رو نشوید، اگر می خواهید شور و شوق را در خود زنده نگه دارید، مواظب این چهار علامت خطر باشید:2

1- مقاومت              2- رنجش               3- بی اعتنایی                  4- سرکوب

1- مقاومت: در هر ارتباط طبیعی انسانی تا حدودی مقاومت میان زن و شوهر وجود دارد. مقاومت زمانی آغاز می شود که احساس می کنید در برابر رفتار، گفتار یا احساس همسرتان مقاومت می کنید. ابتدا در ذهن خود رفتار، گفتار یا احساس او را مورد انتظار قرار می دهید و سپس احساس می کنید که می خواهید کمی از او فاصله بگیرید. به عنوان مثال: به اتفاق همسر خود در یک مهمانی شرکت کرده اید و به روال همیشه داستانی را که معمولاً در مهمانیها تعریف می کند برای مهمانان شروع به شرح دادن می کند و شما با خود می گویید: «اَه، نه باز هم داستان قدیمی» و یا همسرتان از شما می خواهد قبضی را در بانک بپردازید و شما احساس می کنید به انجام این کار رغبت چندانی ندارید. اغلب اشخاص این مقاومت را ندیده می گیرند و وانمود می کنند که مقاومتی وجود ندارد

اگر حقیقت احساس مقاومت خود را با همسرتان در میان نگذارید و آن را حل و فصل نکنید، این تفاوتهای جزئی روی هم انباشته می شوند و علامت دوم خطر یعنی تولید رَنجش می کنید

نشانه آغاز مقاومت این است که احساس می کنید از رفتار ، گفتار یا احساس همسرتان راضی نیستید.

2- رنجش: مقاومت فعال تری است. نوعی احساس بد شدید و سرزنش همسر به خاطر کاری است که او انجام می دهد. در این شرایط از رفتار همسرتان بی اندازه ناراحت می شوید

رنجش اغلب با تجربه خشم و تنش همراه است. به لحاظ احساسی از همسرتان جدا می شوید. خشم ، ناراحتی ، حساسیت و تنفّر جملگی نشانه های خطر دوم یعنی رنجش هستند

3- بی اعتنایی: زمانی صورت خارجی پیدا می کند که مقاومت و رنجش به حدی می رسد که نمی توانید به لحاظ احساسی با همسرتان ارتباط برقرار کنید و به همین دلیل از او کنار می کشید. ممکن است بگویید: دیگر نمی خواهیم در این باره حرف بزنم. ممکن است اتاق را ترک کنید، ممکن است با خشم از خانه بیرون بروید و یا به همسر خود توجه و اعتنا نکنید و به طور کلی لب به گفتگو با او باز نکنید. نشانه های بی اعتنایی عبارتند از : بی علاقه بودن به قرار گرفتن در کنار همسر، نقطه مقابل او صحبت کردن و غیره. بی اعتنایی نتیجه روی هم انباشت شدن رنجهاست. اگر احساس بی اعتنایی خود را با همسرتان در میان نگذارید و به حل و فصل آنها اقدام نکنید، بی اعتنایی روی هم انباشت می شود و به سطح بعدی جدایی یعنی سرکوب و فرو نشانی می انجامد

4- سرکوب: از سایر زنگ ها خطرناک است، زمانی اتفاق می افتد که شما به قدری از مقاومت کردن ، رنجش به دل گرفتن و بی اعتنایی کردن خسته اید که به خاطر خانواده همه احساسات منفی را در خود سرکوب می کنید. سرکوب حالتی از کرختی احساسی است. خود را در لمس احساساتتان کرخت می کنید تا راحت باشید. این کرختی به بقیه ی زندگی شما سرایت می کند. زندگی برایتان ملال انگیز می شود. اغلب اوقات احساس خستگی می کنید. نکته خطرناک این است که زن و شوهری به قدری احساسات خود را سرکوب کرده اند که احساس می کنند کمترین مسئله را با هم دارند. آنها یکدیگر را مجاب کرده اند که شاد و خوشحالند

یکی از دلایل سرکوب احساسات، این عواطف و احساسات شما با تصویر ذهنیتان ناسازکاری دارده به سرکوب آنها می پردازید اشخاص معمولاً احساساتی را ابراز می کنند که در ابرازش راحت باشند

رابطه صمیمانه موقیعت مطلوبی برای التیام احساسات سرکوب شده است

فصل دوم: عشق کافی نیست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word)

چکیده  الف
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت پژوهش  
ضرورت پژوهش 
اهداف پژوهشی  
سوالات تحقیق  
فرضیه های تحقیق  
تعریف واژگان کلیدی 
تعاریف مفهومی 
تعاریف عملیاتی 
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
ادبیات تحقیق 
شاخص امید به زندگی  
شاخص اقتصادی امید به آینده 
عوامل عینی تیرگی آینده 
اثرات فقدان امید به آینده 
نگاهی به آینده  
آینده نگری و مفاهیم متعدد آن  
امیدآفرینی در بین دانشجویان  
اندیشه صاحبنظران راجع به امید به آینده  
دیدگاهها ومکاتب فکری  
برآوردهای آینده بینان  
نگرانی از شغل آینده وبیکاری  
تاریخچه  
پیشینه تحقیق  
نمونه تحقیقات گذشته با موضوع امید به آینده شغلی   
پسران آینده‌نگرتر از دختران 
نتایج پژوهش 
روش مورد استفاده در این پژوهش 
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
روش اجرای پژوهش 
جامعه آماری  
روش نمونه گیری  
حجم نمونه 
ابزار اندازه گیری  
چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 
تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فرضیه اول : توصیف مشخصات پاسخگویان 
فرضیه دوم : توصیف داده ها بر اساس فرضیات 
فرضیه سوم : برنامه ریزی های دولت 
فرضیه چهارم : عوامل شخصی 
اثبات فرضیات 
فرضیه اول 
فرضیه دوم 
فرضیه سوم 
فرضیه چهارم 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه  
بحث و نتیجه گیری(فرضیات)  
راهکارها وپیشنهادات 
محدودیتهای تحقیق 
منابع و مأخذ  

فهرست جداول
شماره                       عنوان   صفحه
جدول شماره 1-4 توصیف پاسخگویان بر اساس جنس 
جدول شماره 2-4 توصیف پاسخگویان بر اساس سن 
جدول شماره 3-4 توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل 
جدول شماره4-4 توصیف پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی 
جدول شماره 5-4 توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال 
جدول شماره 6-4 توصیف پاسخگویان بر اساس سطح درآمد 
جدول شماره 7-4 توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 8-4 توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 9-4 توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 10-4 توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 1-4 تعیین ضریب همبستگی بین عوامل اقتصادی و آینده شغلی 
جدول شماره 2-4 تعین ضریب همبستگی بین کسب پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی 
جدول  شماره 3-4 تعیین ضریب همبستگی بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی 
جدول  شماره 4-4 تعیین ضریب همبستگی بین عوامل شخصی و امید به آینده شغلی 

فهرست نمودارها
شماره                        عنوان   صفحه
نمودار 1-4 توصیف پاسخگویان بر اساس جنس 
نمودار 2-4 تعداد پاسخگویان بر اساس سن و به تفکیک جنس 
نمودار 3-4 تعداد پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل و به تفکیک جنس 
نمودار 4-4 تعداد پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی و به تفکیک جنس 
نمودار 5-4 تعداد پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال و به تفکیک جنس 
نمودار 6-4 تعداد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد و به تفکیک جنس 
نمودار 7-4 توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) بر اساس فرضیه اول (عوامل اقتصادی) 
نمودار  8-4 توصیف فراوانی داده ها (بر حسب درصد ) براساس فرضیه دوم (عوامل اجتماعی) 
نمودار 9-4 توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد) بر اساس فرضیه سوم (برنامه ریزی و قانونگذاریهای دولت) 
نمودار10-4 توصیف فراوانی داده ها (برحسب درصد) براساس فرضیه چهارم (عوامل شخصی) 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word)

1   اعرجی، شرف الدین. پیشگویی‌های نوستراداموس، مترجم:یوسف عزیزی، تحقیق و ویرایش نهایی: رضا حریری، حروفچینی و صفحه آرایی: بیتا کاشانی، انتشارات هاد، چاپ: سوم بهار 1376
2   بهشتی، محمدباقر. تحلیل اشتغال و بیکاری و ارایه راه حل مناسب ، دانشگاه تبریز، سال1378
3  حسینی نسب ، داود. بررسی کارایی رشته های مختلف تحصیلی ، فصلنامه تعلیم و تربیت ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش ، شماره2، سال هشتم ، شماره مسلسل30، تهران (1371)
4   دبلیو، رابرت لاندین. نظریه‌ها و نظامهای روان شناسی (ویرایش پنجم) ، مترجم: یحیی سید محمدی ، ناشر: موسسه نشر ویرایش ، نوبت چاپ: اول پاییز 1378
5   ساعتچی، محمود. نظریه پردازان و نظریه‌ها در روان شناسی، لیتوگرافی صدف ، چاپخانه مهارت، تابستان 1377
6  ستوده ، هدایت اله. روانشناسی اجتماعی ، تهران ، آوای نور، سال1381
7   سحابی، عزت الله. دغدغه‌های فردای ایران (مجموعه سرمقاله‌های ایران فردا) ناشر: شرکت انتشارات قلم، چاپ معراج، سال1380
8   سوون، توماس. فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی، ترجمه و تالیف: م- آزاده، انتشارات مازیار، زمستان 1354
9   صفاری، مهدی. مقدمات آمار در علوم اجتماعی(رشته علوم اجتماعی)، طراحی و صفحه آرایی: مدیریت تدوین، لیتوگرافی- چاپ و صحافی: چاپخانه دانشگاه پیام نور، چاپ اول فروردین 1371 ، چاپ پنجم. شهریور 1379
10   کسمایی، علی اکبر.جهان امروزوفردا، حروفچینی، چاپ و صحافی: موسسه اطلاعات، چاپ اول
11   گنجی ، حمزه. روانشناسی کار. تهران ، ارسباران، سال 1382
12   گوله، جولیوس. کولب، ویلیام ل ، فرهنگ علوم اجتماعی ، ویراستار محمد جواد زاهدی مازندرانی، انتشارات مازیار، تهران چاپ گلشن ، سال 1376
13   معین، محمد. فرهنگ فارسی، استاد دانشگاه تهران، جلد دوم، د –کارنامه، تهران ،
سال 1343
14   معین، محمد. فرهنگ فارسی، استاد دانشگاه تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، تهران ، سال 1364
15   منصور، جهانگیر. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ 39 آگاه ، تهران ، سال1384
16  نائلی ، محمدعلی. انگیزش در سازمان هاف دانشگاه شهید چمران ، اهواز، سال1316
17  نراقی،احسان. ما وجهان امروز (برگزیده مقالات)، به کوشش علی دهباش، چاپ مهارت، تهران 1378
18  نصیر زاده بیرامی، اشراف. سنجش میزان امیدواری دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی به اشتغال در آینده و عوامل موثر بر این میزان ، رساله کارشناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تبریز، سال1379

چکیده

موضوع پژوهش بررسی میزان امید به آیده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان می باشد

روش پژوهش با توجه به نوع موضوع توصیفی – پیمایشی می باشد

جامعه آماری در این پژوهش حدودا تعداد 2400 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان می باشد

روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی بوده و تعداد 100 نفر از جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه بین آنان توزیع شده است

ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده که شامل 26 سوال و 4 ضمیمه می باشد

اطلاعات تجزیه و تحلیل شده این پژوهش به وسیله نرم افزار آماری SPSS و شامل سه بخش می باشد. بخش اول یافته های پژوهش ، بخش دوم توصیف داده ها و بر اساس فرضیات که با کشیدن نمودار جداول مشخص کننده فرضیات می باشد و بخش سوم که شامل اثبات فرضیات می باشد

به فرضیات و نتایج آن در ذیل اشاره گردیده است

فرضیه اول

بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p جدول که بیشتر از 5% است نشان می دهد که فرضیه در سطح Hi به اثبات می رسد و سطح H0 رد می شود. پس بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر امید به آینده تفاوت معنا داری وجود ندارد

فرضیه دوم

بین کسب موقعیت اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p کمی بیشتر از 5% است. نشان می دهد که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در تأثیر کسب موقعیت اجتماعی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنا دار آماری وجود ندارد . با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم

فرضیه سوم

بین تأثیر برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد.که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p جدول 5% است. نشان می دهد که بین دانشجویان تأثیر برنامه ریزی دولت بر امید به آینده شغلی تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم

فرضیه چهارم

بین تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار P جدول که بیشتر از 5% است نشان می دهد که بین دانشجویان در میزان تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم

و در پی این فرضیات پرسشنامه ای ( با پایائی 82 % ) با چهار بخش و هر بخش با تعدادی سوال جهت بررسی نظرات برخی از دانشجویان مطرح شد که فرضیه اول شامل 7 سوال ، فرضیه دوم شامل 8 سوال ، فرضیه سوم شامل 6 سوال و فرضیه چهارم شامل 5 سوال می باشد

پس از طی مراحل آمارگیری و اثبات فرضیات که در فصل چهارم این پژوهش با عنوان تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است ، از بین 4 فرضیه هیچ کدام مورد تأئید قرار نگرفته است

و فصل پنجم که با عنوان بحث و نتیجه گیری به رشته تحریر در آمده است خود شامل نتیجه گیری ، ایراد مشکلات و در میان گذاشتن پیشنهاداتی در رابطه با موضوع تحقیق آورده شده است

مقدمه

پروردگار از همان لحظه خلقت انسانها را اشرف مخلوقات خود بر روی زمین قرار داد و انسانهایی را از میان بندگانش انتخاب نمود که بتواند آموزش های لازم را برای هدایت و راهنمایی بندگان خود بر روی زمین اجرا نمایند هر انسانی از لحظه تولد نیاز به آموزش و تربیت دارد این آموزش ها از تولد شروع می شود تا کودک بتواند خود را با محیط اطراف خود سازگار نماید. اولین و مهم ترین بخش آموزش ها در خانواده ها صورت می گیرد که ابتدایی ترین این آموزش ها آموختن زبان مادری به کودک می باشد بعد مراحل تربیت رفته رفته با سن کودک پیشرفته تر می گردد که شامل توقعاتی است که پدر و مادر از فرزند خویش دارند تا به سنی برسد که بتواند روی پای خود بایستد و درک و توانایی ذهنی خود را گسترش داده و به مرحله خلاقیت ذهنی و بلوغ فکری برسد

آموزش نیاز هر کشوری است که با توجه به فرهنگ و نیاز جامعه برای افراد جامعه توسط برنامه ریزان تعیین می گردد همان طور که انسان نیازهای فیزیولوژیکی و عاطفی و اجتماعی و غیره را دارد نیاز به آموزش فیزیکی از نیازهای اساسی هر فرد می باشد که توسط سازمانی به نام آموزش و پرورش برآورده می گردد

آموزش و پرورش یکی از مراکزی است که می تواند کودک را در آن به توانایی آموختن و پرورش ذهنی خود برساند در آموزش و پرورش نیز مراحلی وجود دارد که فرد را به سوی دانشگاه ها و موسسات آموزشی می کشاند و بعد روانه بازار کار می نماید. در این نظام آموزشی که به صورت مرحله ای می باشد فرد را به سوی مقاطع مختلف تحصیلی و سپس به مدارج عالی علمی دانشگاهی هدایت می نماید که در دانشگاه و نیز آموزش ها رنگ کلیدی تر و تخصصی تر به خود می گیرد تا در پایان تحصیلات خود در دانشگاه بتواند فرد را وارد جامعه نماید و شروع به کار کند که هم بتواند نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود و هم نیاز جامعه را بر آورد سازد.

 

بیان مساله

از دیدگاه برنامه ریزان اقتصادی اوضاع و احوال آموزش از جهات کاملاً متفاوتی مورد انتقاد است. به این معنی که توسعه آموزش و کیفیت کار آن با نیازهای اقتصادی و تقاضاهای اجتماعی از در ناهماهنگی درآمده و گسترش کمی آموزش که بیشتر بر ملاحظات سیاسی متکی بود کمتر رابطه ای با نیازها و امکانات اقتصادی داشته و جامعه را در محدوده مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدید قرار داده است. پیدایش این تضاد در بطن جامعه از شیوه عدم تجانس استراتژی های اقتصادی و اجتماعی از یک سو و آموزش از سوی دیگر است. این تضاد مشخصه های متعددی دارد که از میان آن ها بیکاری جوانان، بخصوص بیکاری فزایند فارغ التحصیلان دانشگاهی به نحو خاصی جلب نظر می کند.(قریشی راد، فخرالسادات. 1387، ص48-47)

این امر قبل از هر چیز نمایانگر این واقعیت است که دانشگاه ها وظایف خود را در زمینه آماده ساختن فرد برای احراز شغل به خوبی انجام نمی دهند. بنحوی که هم اکنون می بینیم فارغ التحصیلان دانشگاهی با مشکلات جدی در زمینه پیدا کردن شغل رو برو هستند. در تشریح مکانیسم این وضع پیچیده کارشناسان امور اقتصادی وسایل آموزشی از اصطلاح رکود تورمی آموزش کمک می گیرند. رکود اشتغال و تورم آموزشی را باید در ورشکستگی تکنیک های برنامه ریزی انسانی، نظام آموزشی و رکود اقتصادی که در آن تقاضای شغل بیش از عرضه آن است، جستجو کرد که نتیجه این عدم تعادل به صورت بیماری پنهان و آشکار ظاهر می شود. (نصیر زاده، بیژن. 1379 ، ص78)

اگر دیدگاه انتقادی اقتصاد را از اوضاع آموزشی عمیق تر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم به این نتیجه دست می یابیم که نسبی بودن کیفیت آموزش از یکسو و بالا بردن سطح هزینه های آموزش دانشگاه نتایج رضایت بخشی در زمینه توسعه اقتصادی به دست نداده اند. بیش از نیمی از افراد که وارد دانشگاه می شوند نمی توانند تخصصی را که مبتنی بر نیازهای نوین جامعه باشد فراگیرند، در نتیجه پس از فراغت از تحصیل نمی توانند شغل مناسب و فراخور خویش پیدا کنند، و جز کسب مدارک عالیه انگیزه دیگری ندارند. (داداشی پور، میثم. 1355،ص20)

کار و تلاش بخش مهمی از شخصیت انسان ها است. اهمیت اشتغال و بحث و بررسی در این زمینه را می توان از اصول قانون اساسی به سهولت استنباط نمود. به موجب اصل 28 و بند دوم اصل 43 قانون اساسی ایجاد اشتغال کامل یکی از هدف ها و جهت گیری های توسعه بیان شده است. (اعظمی، منصور. 1384،ص91)

اصول مزبور تا حدودی سیاست اشتغال کشور را تدوین کرده است و تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران کشور را ملزم ساخته که به شناسایی عوامل موثر در عرضه و تقاضای نیروی کار به منظور ایجاد توازن کمی و کیفی مساله اشتغال بپردازد. ایجاد اشتغال کامل خود یکی از عوامل زمینه ساز تحقق هدف های دیگر نظیر رفع فقیر، تامین بهداشت، آموزشی و مسکن می باشد. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه امکان اشتغال به کار و شرایط مادی را برای احراز شغل برای تمامی فارغ التحصیلان فراهم نماید

اشتغال و بیکاری یکی از مسایل مهم و اساسی جامعه در حال توسعه ایران است. آمارها نشان می دهد در دهه 75-65 نظام آموزش عالی ایران دو برابر پنجاه سال گذشته دانشجو تربیت کرده، طی همین دهه تعداد دانشجویان در بخش دولتی کشور معادل 245 درصد و دانشجویان دانشگاه آزاد سالانه برابر 43 درصد افزایش داشته است. از اینرو کشور همه همه ساله با دانش آموخته عالی بیکار بسیاری روبروست به نحوی که در سال 1387 نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها رقم 7/85 درصد را نشان می دهد. (نصیرزاده، بهرامی.1379، ص120)

هرزبرگ[1] معتقد است که انگیزش شغلی تحت تاثیر عوامل درونی و خارجی می باشد عوامل انگیزش درونی از انجام کار ناشی شود و موجب رضایتمندی فردی شوند مثل موفقیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارد و شامل خط مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق، دستمزد و امنیت شغلی می شود

مشکل جدی نظام آموزشی و پرورشی این است که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان نمی توانند مشاغل مناسبی را به دست آورند حتی تعداد چشمگیری از آنان بیکار می مانند و بر جمعیت بیکار افزوده می شود. جوانان ما برای ورود به دانشگاه ها با توجه به رشته های مختلف دانشگاهی که وجود دارد. مجبور به انتخاب رشته هایی می شوند که مورد علاقه آنان نیست و معیار انتخاب رشته بر پایه مدرک تحصیلی و یا داشتن کار در جامعه است بدین دلیل مجبور به ادامه تحصیل در رشته ای می شوند که مورد علاقه آنان نیست و مجبور از علاقه خود چشم پوشی نموده در نتیجه امید به آینده شغلی خود را از دست می دهند

در این پژوهش بر آن شده ایم تا موضوع میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دنشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 88-87 را مورد بررسی قرار دهیم

اهمیت پژوهش

علت این که چرا محقق این موضوع را انتخاب نموده این است که با توجه به بحران بیکاری که هر ساله بر جمعیت بیکاران کشور افزوده می شود و با توجه به تعداد دانشگاه ها از جمله دولتی، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، شبانه و تربیت معلم و همچنین نیاز جامعه به نیروی کار باعث شده محقق به این فکر بیفتد که عرضه نیروی کار که از طریق دانشگاه های مربوطه که ساله چندین هزار فارغ التحصیل می شوند و تقاضای کم نیروی فعال و تحصیل کرده به کار این موضوع مهم می آید و با توجه به ارزش مدرک تحصیلی که هر دانشگاه به دانشجویان خود می دهد و جامعه نیز همه مدارک دانشگاه ها را نمی پذیرد و اندکی از آنها را به استخدام در می آورد به نظر مهم می آید

کار و تلاش بخش مهمی از شخصیت انسان ها است. اهمیت اشتغال و بحث و بررسی در این ریشه را می توان از اصول قانون اساسی به سهولت استنباط نمود. به موجب اصل 28 و بند دوم اصل 43 قانون اساسی ایجاد اشتغال کامل یکی از هدف ها و جهت گیری های توسعه بیان شده است اصول مزبور تا حدودی سیاست اشتغال کشور را تدوین کرده است و تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران کشور را ملزم ساخته که به شناسایی عوامل موثر در عرضه و تقاضای نیروی کار به منظور ایجاد توازن کمی و کیفی مساله اشتغال بپردازد. ایجاد اشتغال کامل خود یکی از عوامل زمینه ساز تحقق هدف های دیگر نظیر رفع فقر، تامین بهداشت، آموزش و مسکن می باشد. (منصور، جهانگیر. سال1384، ص65)

 

ضرورت پژوهش

این است که جامعه ای که فاقد این امید باشد تاثیرات ناخوشایندی روی افراد آن جامعه و بالاخص قشر جوان و دانشجویان آن جامعه خواهد داشت. نگرانی، اضطراب ، تلاش کردن برای زندگی، ترک علایق اجتماعی و غرقه شدن در سرگرمیهای غیر مفید و غیره از نمونه های آن است و شرایط سقوط آن جامعه را فراهم می سازد و باعث مهاجرت افراد متخصص و فرار مغزها از کشور خواهد شد. انسان بر حسب ساختمان وجودی خود نمی تواند نسبت به آینده خود بی تفاوت باشد ولی وقتی که جامعه آینده روشن و مطمئنی داشته باشد فرد امید به آینده اش را از دست نمی دهد و برای رسیدن به اهدافش تلاش می کند. بنابراین اگر مسئولان مربوطه با به وجود آوردن امکانات شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی آینده شغلی آنان راتضمین کنند امید به آینده شغلی را در دانشجویان افزایش می یابد. (گنجی، حمزه.سال 1386،ص20).

 

اهداف پژوهشی

اهداف کلی:

بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان می باشد

اهداف جزئی:

–  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور با میزان درآمد شغل آینده

–  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور با میزان پایگاه اجتماعی

–  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور باتوجه به برنامه ریزیهای دولت

–  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور با میزان علاقه به رشته تحصیلی

سوالات تحقیق

سوال1- چه رابطه ای بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

سوال2- چه رابطه ای بین پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

سوال3- چه رابطه ای بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

سوال4- چه رابطه ای بین علاقه به رشته تحصیلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه1- بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

فرضیه 2- کسب پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

فرضیه 3- بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

فرضیه 4- بین علاقه به رشته تحصیلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

 

تعاریف لغوی (کلید واژه ها)

میزان: مقیاس و مقدار هر چیز، حد، قدر، پیمایش، قسم، مقدار، قد (دهخدا، علی اکبر. ص19421)

امید: آرزو، اصل، امله، ترجی، ارتجاء، ترجیه، آرمان (دهخدا، علی اکبر. ص2904)

شغل: پیشه، کار، صنعتگر، صنعتکار، استادکار، پیشه ور، پیشه گر (دهخدا، علی اکبر. ص12625)

دانشجو: علم جوینده،  طالب علم، جویای فضل و معرفت،  شاگرد مدارس عالی،  محصل دانشگاه ها (دهخدا، علی اکبر. ص9120)

دانشگاه: جای تعلیم، محل آموزش، مدرسه عالی وسیع شامل چند دانشکده و موسسه،  مجموعه مدارس عالی،  دارالفنون، دارالعلوم (دهخدا، علی اکبر. ص9121)

تعاریف مفهومی

امید به آینده: یک رشته افکار مثبت به دلیل ارضای برخی از نیازهای انسان نسبت به گذراندن زندگی که در آینده و برای شخص رخ می دهد. (جولیوس گوته- ویلیام ال.کولب- ویراستار: محمد جواد زاهدی مازندرانی.)

کیفیت زندگی شغل: عبارت است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور اخص و به تعبیر دیگر کیفیت زندگی برای هر فرد با گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی مشابه به ویژگی خاص خود را دارد و به طور کلی کیفیت زندگی شغلی به معنی تصورات ذهنی و ادراک و برداشتهای کارکنان یک سازمان است که مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود را در آن سازمان دارد (توسامی- سوون- ترجمه و تالیف م.آزاد)

روابط اجتماعی: یعنی فرد در زندگی خود تا چه اندازه با دیگران در ارتباط و تعامل است. این متغیر از تئوری اجتماعی میلر استخراج شده است که با دو معرف سنجیده می شود

1 ارتباط و تعامل با دیگران

2 تمایل به شرکت در کارهای گروهی

تعاریف عملیاتی

1- امید به آینده: با استفاده از پرسشنامه که توسط محقق از قبل ساخته شده است که شامل 7 سوال است که پرسش ها شامل عوامل اقتصادی که نقش تاثیر گذار بر امید به آینده و شغل دانشجویان می باشد را بررسی می نماید

2- کیفیت زندگی شغل : آینده شغلی ارزیابی فرد با استفاده از پرسشنامه که توسط محقق از قبل ساخته شده است که شامل 8 سوال می باشد که فرد تا چه حد عوامل اجتماعی بر امید به آینده و شغلی خود تاثیر دارد و با استفاده از این پرسشنامه توان ارزیابی فرد نسبت به تجربه گذشته آن و اینکه انتخاب همین شغل در آینده نیز وجود دارد بطور کامل مور سنجش و بررسی قرار می دهد

1Harz barg –

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد در فایل ورد (word) دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد در فایل ورد (word)

فصل اول: طرح تحقیق
1-1-مقدمه
1-2-بیان مسئله
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1-اهداف تحقیق
5-1-فرضیه های تحقیق
6-1-تعاریف عملیاتی
فصل دوم :پیشینه نظری پژوهش
2-پیشینه نظری پژوهش
1-2-مقدمه
الف- عوامل زمینه ساز وابستگی به مواد
1- مدل ژنتیکی
2- مدل زیستی و طبی وابستگی به مواد
3- مدل بالینی وابستگی به مواد
پیشگیری و روشهای آن
برنامه آموزش مهارت های زندگی (LST)
رویکرد افزایش اطلاعات (II)
آموزش عاطفی یا تکیه بر عواطف (AE)
رویکردهای مربوط به نفوذو تاثیر اجتماعی (SI)
رویکرد آموزش مهارت های مقاومت اجتماعی (SRSE)
آموزش مهارتهای اجتماعی و شخصیتی (PSSE)
برنامه آموزشی مقاومت در برابر سوء مصرف مواد مخدر (DARE)
مشارکت همه در موضوعات اجتماعی
رسانه و کارکردهای آن
مشارکت
نقشهای تفریحی
رسانه ها و بخش خبری در پیشگیری از مواد مخدر
رسانه و کارکرد آگاه سازی و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد
اهمیت ابزار رسانه
انحراف اجتماعی‌
خانواده و پیشگیری از انحرافات
انواع پیشگیری
پیشگیری کوتاه مدت
پیشگیری بلند مدت
شیوه‏ ها‏ی پیشگیری
الف) آموزش مدار (یادگیری(
ب) کنترل مدار
ج) عاطفی مدار
د) قدرت مدار
2-2-پیشینه تحقیقاتی
فصل سوم :روش تحقیق
1-3-مقدمه
2-3-روش تحقیق
3-3-ابزار سنجش تحقیق
1-3-3-الف) روایی ابزار جمع آوری اطلاعات
2-3-3-ب) پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات
4-3-. جامعه آماری
5-3-. نمونه آماری و روش نمونه گیری
6-3-. ابزار جمع آوری اطلاعات
5-3-توصیف پرسشنامه
6-3-. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4-مقدمه
4-1-اهداف تحقیق
الف- بخش‌ توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
1-5-مقدمه
2-5-خلاصه پژوهش
3-5-پیشنهادات و نتیجه گیری
4-5-نتیجه گیری
پیشنهادات کاربردی
الف. اقدامات پیشگیرانه
ب. راهکارهای شناسایی مشکلات نوجوان و جوانان
ج. وظایف خانواده
5-5-محدودیت‌های پژوهش
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد در فایل ورد (word)

اورنگ ، ج ، پژوهشی در باره اعتیاد ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، 1370 ، ص

آقایی ، ا. بررسی و مقایسه عوامل موثر بر سیگار کشیدن و گرایش به آن در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان ، معلمان و والدین ، پژوهش ملی ، 1377 ، ص

بخشائی ، ن . راهنمایی پیشگیری و درمان اعتیاد : مدل رفتاری – شناختی ، نشر دانشگاه علوم پزشکی ، زاهدان ، چاپ اول ، 1381 ، ص

پورافکاری،نصرت الله ،خلاصه روانپزشکی، ترجمه (1368) انتشارات ذوقی تبریزی. خرداد، 1388

دفتر خدمات ماشینی سازمان زندان های جمهوری اسلامی ایران (1380)، آمار موجودی زندانیان کل کشور

سیف نراقی، مریم ، روشهای تحقیق در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی) پدیدآورنده: عزت الله نادری ناشر: بدر – 24 آبان، 1385

صرامی، اعتیاد نوین اعتیاد نوین با تأکید بر مصرف مواد محرک و توهم‌زا و روشهای پیشگیری از آن1382

طارمیان، ف. سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان، انتشارات تربیت ، تهران ، چاپ اول ، 1378 ، ص

قربان حسینی ، ع  . پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 168 ، ص

کاپلان،، هارولد، سادوک، بنیامین، (1988)، خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت الله پورافکاری (1368) انتشارات ذوقی تبریزی.

گورانی ، ر  اعتیاد و عوامل موثر در آن و راه مقابله و پیشگیری از آن ، مجموعه مقالات همایش بررسی علل فرهنگی و  اجتماعی  گرایش جوانان به مواد مخدر ،

مجله ماکسی 2000 ، هوس سیگارکشیدن و کمک موثر والدین . ترجمه : مرتضوی . ب . پور افکاری ، ن. انتشارات آزاده ، تهران ، چاپ اول،

مهریار ،  ا.  جزایری ، م . مروری انتقادی بر روشهای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ، طرح پژوهشی تهیه برنامه ملی مبارزه با مواد مخدر ( گزارش 9 ) ، 1376 ، ص

نریمانی . م . بررسی گرش افراد معتاد نسبت به روشهای پیشگیری از اعتیاد ، مجموعه مقالات همایش بررسی علل فرهنگی و اجتماعی گرایش جوانان به مواد مخدر،

نائینیان، محمدرضا و همکاران انجمن روان پزشکی امریکا (194 ) راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی – DSM- IV ترجمه ، انتشارات دانشگاه شاهد، جلد اول ،تهران ، چاپ اول،

نشریه ی خط زندگی– گاهنامه ی آموزشی ، اجتماعی و تربیتی – پیش شماره ی یکم اسفند 1385 چاپ موسسه ی فرهنگی کوثر

 

-Kaplan H. dadock BJ. (2000) . comprehensive  textbook of psychiatry 7th Edition William and Williams

–  McCrady H, Epstein E. (2000) . Adddictions : Comprehensive Guide book . New York : Oxford University  press

– McCrady H, Epstein E. (2000) . Adddictions : Comprehensive Guide book . New York : Oxford University  press

– McCrady H, Epstein E. (2000) . Adddictions : Comprehensive Guide book . New York : Oxford University  press

Botvin g , shinke O. (1995) . Drug abuse  prevention with multiethnic youth m sage company

[1] – Botvin g , shinke O. (1995) . Drug abuse  prevention with multiethnic youth m sage company

– NIDA . National institute on drug  abuse . Theapy manuals for drug addiction treatment . NIH publication . 2002 ; pp 99-418 , p

– NIDA . National institute on drug  abuse Drug abuse prevention for the general population . National Institute on drug abuse . NIH publication . 1997 ; pp 97-411, p

– Krish  H . (195) . Drug lessons education programs in developing contrees . New Brunswick .(USA) and London (U;K)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش آگاهی سازی در پیشگیری از اعتیاد  بوده است

که پس از طرح مسئله و مشخص نمودن اهداف و فرضیه های تحقیق مبانی نظری و پیشینه پرداخته شده است . تعداد جامعه آماری تحقیق 120 نفر 60  نفر مونث و 60 نفر مذکر ) بوده که به دلیل گسترده بودن تعداد جامعه­ی مورد نظر، نمونه آماری به صورت تصادفی  انتخاب گردیده­اند .ابزار مورد استفاده جهت انجام تحقیق، پرسشنامه  نقش و آگاهی و پیشگیری اعتیادبوده که پس از تائید روایی و محاسبه پایایی، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون­های آماری، ضریب همبستگی پیرسون، و spss استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ی اصلی تحقیق حاکی از ارتباط مثبت و معنادار میان آگاهی و  پیشگیری از اعتیاد در بین جوانان بود

1-1-مقدمه[1]

تحقیق حاضر شیوه های موجود پیشگیری از اعتیاد را مورد مطالعه قرار داده و نگرش افراد مختلف را نسبت به روشهای پیشگیری بررسی کرده است

واقعیت این است که نمی توان به درستی زمان آشنایی انسان با مواد مخدر را مشخص کرد ولی از آغاز پیدایش حیات، انسانها برای تسکین آلام و یا حداقل برای کاهش دردهای خود از آن استفاده می کردند . تحلیل  گران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهم ترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود . متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جوامع امروزی به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است . مبارزه با اعتیاد اقدامی استراتژیک درمقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی است. اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی ،  هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد ، اما با تدبیر ، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل در آورد

مواد مخدر آن چنان آرام و بی صدا بر جسم و روان  مصرف کننده مستولی می گردد که هیچ معتادی آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورد . مواد مخدر منشاء وقوع بسیاری از  جرائم اجتماعی نظیر قتل، تجاوز، سرقت و ; می باشد. (مهریار ، ص 83،  1376)


1-2-بیان مسئله[2]

آموزش نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در برنامه های کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از گرایش دانش آموزان به سمت اعتیاد دارد.سوء مصرف مواد اعتیاد آور از مهمترین مشکلات عصر امروز به شمار می آید، به طوری که سازمان ملل متحد، مواد مخدر و داروهای روان گردان شیمیایی را در کنار سه بحران دیگر دنیا (سلاح های هسته ای، رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست) قرار داده است.اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماری های عفونی واگیردار همچون ایدز و هپاتیت، عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی دیگری از قبیل افزایش جرم های مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت و فقر را به دنبال دارد.کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در کنار بزرگ ترین منبع تولید مواد مخدر قرار دارد

واقع شدن در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر و همچنین برخورداری از جمعیت جوان و پویا، جامعه ما را در برابر صدمات مرتبط با مواد مخدر آسیب پذیر ساخته است.کاهش میانگین سن اعتیاد و گرفتار شدن برخی از جوانان در دام موادمخدر، باعث اتخاذ سیاست ها و اقدامات گسترده ای از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات ناشی از این مواد شده است که از جمله آنها می توان به مبارزه شدید با سوداگران مرگ اشاره کرد.امروزه ثابت شده است که در کنار مبارزه با کشت، تولید، قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر، باید سرمایه گذاری اساسی در حوزه پیشگیری از گرایش افراد جامعه بخصوص نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر اعمال و در تمام سنین و مراحل رشد و تحول انسان ها، برنامه های پیشگیرانه ای را اجرا کرد.آگاهی دادن به دانش آموزان در خصوص مواد اعتیاد آور از طریق کتب درسی و کمک درسی در قالب یک برنامه ریزی مدون، از وظایف آموزش و پرورش است و اجرای درست آن اهمیت بسزایی در پیشگیری دارد.تحقیقی در این زمینه میان 163 نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی منطقه یک تهران انجام شد

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق[3]

اعتیاد و گرایش به مواد مخدر به عنوان یک  بلای خانمان سوز به سرعت در حال گسترش و فرا گیر شدن است . صدمات و پیامد های اعتیاد به مواد مخدر در جامعه جبران ناپذیر بوده و امروز تحت پیشگیری و مقابله با مصرف مواد مخدر در دستور کار همه ی دولتها قرار دارد .آنچه از محتوای این  برنامه ها کاملاً مشهود است، اهمیت و پیشگیری از مصرف مواد مخدر است”.راههای مختلفی در بحث پیشگیری از مواد مخدر از خانواده تادانشگاه و محیط اجتماعی مطرح است. اما امروزه به واسطه گسترش تکنولژی وسائل ارتباطی و اثر بخشی آنها در فرایندهای آموزش و پیشگیری از اعتیاد سخت مورد توجه قرار گرفته اند .رسانه اعم از رسانه های  دیداری و نوشتاری بستر مناسبی است هم برای آموزش و هم اطلاع رسانی و جلب مشارکت عمومی برای پیشگیری از اعتیاد .هدف این مقاله تبیین جایگاه رسانه در بحث پیشگیری اولیه  از اعتیاد است

در قرن کنونی اعتیاد به مواد مخدر بخش قابل توجهی از منابع انسانی، سرمایه های اجتماعی [4] روانی و اقتصادی جامعه را از بین می برد که علاوه بر جلوه ها و ابعاد منفی آشکار آن ابعاد آسیب زای پنهانی نیز دارد که شاید به مراتب خطرناکتر از ابعاد آشکار آن باشد . تحمیل هزینه های هنگفت اقتصادی و انسانی به دولت و ایجاد تشکیلات عریض وطویل مبارزه با آن ، افزایش جرائم متأثر از اعتیاد مثل طلاق ، خودکشی ، سرقت‏‎‏‎ ،روسپیگری، افسردگی و سرخوردگی اجتماعی، ایجاد فشار وتنش روانی در خانواده ها ، فروپاشی خانواده ، کاستی در تربیت و اجتماعی کردن فرزندان ، ضرر و زیان مالی به جامعه تنها بخشی از پیامدهای اعتیاد درجامعه است،  اما به خوبی اهمیت بررسی و پژوهش درمورد اعتیاد رانشان می دهد .( بخشائی ،1381)

بررسی تاثیر متون آموزشی بر میزان آگاهی دانش آموزان پسر مقاطع مختلف تحصیلی شهر تهران در زمینه اعتیاد و عوارض آن هدف کلی این تحقیق به شمار می رفت.یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که آموزش بر افزایش سطح آگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه اعتیاد و عوارض آن موثر است. در واقع این نتایج اهمیت بعد آموزش و نقش کلیدی و غیرقابل انکار آن را در برنامه های کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از گرایش دانش آموزان به سمت اعتیاد را بیش از بیش آشکار می کند.با اطمینان 95 درصد می توان گفت که آموزش در افزایش سطح آگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به اعتیاد و موادمخدر و عوارض آن موثر است.( آقایی، 1377)

اجرای برنامه مهارت های زندگی در مدارس، تغییر در نگرش دانش آموزان از طریق ارائه اطلاعات صحیح به آنها درباره مواد مخدر و عوارض آن، گنجاندن آموزش های مربوط به مقابله با موادمخدر و اعتیاد در برنامه درسی مدارس، اتخاذ تدابیر لازم برای دانش آموزان در معرض خطر و مداخلات اولیه و زود هنگام، آموزش والدین برای توانمندسازی آنها در جهت مبارزه پیشگیرانه، تولید بسته های آموزشی اعم از کتاب، نوار و سی دی آموزشی منطبق بر نیازسنجی و بومی سازی فعالیت ها، استفاده از تشکل های دانش آموزی در عرصه مبارزه نرم افزاری و فرهنگی با مواد مخدر و تقویت مراکز مشاوره دانش آموزی از جمله اقداماتی است که آموزش و پرورش باید به طور جد در برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد در مدارس انجام دهد.( همان منبع ، 1377)

همراهی مدارس در برنامه های جامع اجتماعی موجب می شود تا پیام ها، ارزش ها و نگرش های واحدی به نوجوانان منتقل شود، در واقع فعالیت های آموزشی در مدرسه برای جلوگیری از گسترش اعتیاد، موثرترین برنامه در پیشگیری از اعتیاد آنان است

با توجه به موارد ذکر شده واینکه اعتیاد یک مسئله اجتماعی است و نقش آگاهی سازی و پیشگیری از اعتیاد باعث می گردد تا بسیاری از  مشکلات و  پیامدها و جرایم  اجتماعی  رخ ندهد  ما در این تحقیق سعی داریم به بررسی نقش آگاهی سازی در پیشگیری از  اعتیاد بپردازیم

 

4-1-اهداف تحقیق[5]

هدف کلی :  پی بردن به نقش موثر آگاهی بین در پیشگیری از  اعتیاد

اهداف جزیی[6]

1- پی بردن به نقش موثر آگاهی و آموزش اجتماعی در پیشگیری از  اعتیاد

2- پی بردن به نقش موثر آگاهی و آموزش فرهنگی (رسانه ها)  در پیشگیری از  اعتیاد

3- پی بردن به نقش موثر آگاهی و خانواده ها  در پیشگیری از  اعتیاد

5-1-فرضیه های تحقیق[7]

1- آیا بین  آگاهی و آموزش اجتماعی در پیشگیری از  اعتیاد ارتباط معنی داری دارد

2- آیا بین  آگاهی و آموزش فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از  اعتیاد بین دختران و پسران  تفاوت معنی داری دارد

3- آیا بین  آگاهی و آموزش خانواده  در پیشگیری از  اعتیاد ارتباط معنی داری دارد

6-1-تعاریف عملیاتی[8]

رسانه[9]

1- رسانه ها به عنوان یک ابزار مهم ارتباطی نقش ممتازی در بحث مشارکت و پیشگیری از مصرف مواد مخدر دارند .البته قبل از آنکه به این موضوع پرداخته شود باید اشاره نمود که مسأله مواد مخدر و اعتیاد به آن یکی از موضوعات مهم امروز جوامع بشری است .بطوری که مسأله مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد در ردیف چهار بحران مهم و شناخته شده ی جهانی قرار گرفته است .(هاشمی 1383 ص 247 )

برخی از محققان بحران مواد مخدر و رواج اعتیاد به آن را خطرناکتر از بحران اتمی می دانند (همان منبع)

فشار اجتماعی

 از نظر اگنیو فشار اجتماعی عبارت است از پیامدهایی که در اثر روابط اجتماعی منفی در طول دوران اجتماعی شدن در فرد به وجود می آید که موجد هیجان های منفی در شخص می باشد  که این امر فرد را به سوی بزهکاری و مخصوصاً مصرف مواد مخدر می کشاند (ممتاز 77:1381). به نظر اگنیو مصرف مواد مخدر یکی از راههای چیره شدن بر فشار ناشی از هیجانهای منفی و در واقع به نوعی کنترل آن است و فرد با مصرف مواد مخدر در واقع واکنشی سازشی نسبت به مشکلات شخصی خود نشان می دهد. فقدان فرصت همراه با میل به موفقیت باعث ایجاد فشار می گردد

[1] introduction

[2] problem definition

[3] necessity

[4] – Social capital

[5] Goals & Objectives

[6] Minor target

[7] The research hypotheses

[8] Operational definitions

[9] Medium

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی رابطه فقر با قانون گریزی و انحرافات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی رابطه فقر با قانون گریزی و انحرافات در فایل ورد (word) دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی رابطه فقر با قانون گریزی و انحرافات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه فقر با قانون گریزی و انحرافات در فایل ورد (word)

بیان مسئله
1-1-اهمیت و ضرورت تحقیق
-2-1اهداف تحقیق
-1-3-فرضیه ها
1-4-تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها
رفتار انحراف آمیز
2-1- تاریخچه
2-2- مفهوم فقر
2-3- انحرافات اجتماعی
1- چشم انداز فرهنگی
2- چشم اندار موقعیتی
2-4- نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی
2-4-1- دیدگاه بی هنجاری
2-4-2- نظریه انتقال فرهنگی
2-4-3- چشم انداز ربطی
2-4-4- نظریه برچسب زنی
2-5-رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی
2-6- نظریه مخالفان
2-7- نظریه موافقان
2-8- جمع بندی
2-9- فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین
مفهوم فقر از منظر دین
رابطه فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین
3-1-جامعه آماری تحقیق
3-2-حجم نمونه
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات
3-4-روش تحقیق
3-5-متغیر های تحقیق
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-7- زمان و مکان پژوهش
4-1- نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش
4-1-1 –توزیع پراکندگی سنی شهروندان مورد مطالعه
4-1-2- توزیع فراوانی جنسیت شهروندان مورد مطالعه
4-1- 3- توزیع فراوانی قومیت شهروندان مورد مطالعه
4-1- 4- توزیع فراوانی پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان مورد مطالعه
4-1-5-توزیع پراکندگی شهروندگرایی شهروندان مورد مطالعه
4-1- 6-توزیع پراکندگی میزان پایبندی به مذهب شهروندان مورد مطالعه
4-1-7- توزیع پراکندگی میزان فقر فرهنگی شهروندان مورد مطالعه
4-1-8- توزیع پراکندگی میزان قانون گریزی شهروندان مورد مطالعه
4-2- یافته های استنباطی
فرضیه 1 : قانون گریزی شهروندان بر اساس پایگاه اجتماعی – اقتصادی آن ها متفاوت است
فرضیه 2: قانون گریزی شهروندان بر اساس جنسیت آنان متفاوت است
فرضیه 3 : بین شهروند گرایی و قانون گریزی شهروندان رابطه وجود دارد
فرضیه 4 : بین میزان قانون گریزی و میزان پایبندی به مذهب رابطه وجود دارد
فرضیه 5 : بین میزان قانون گریزی و میزان فقر فرهنگی شهروندان رابطه وجود دارد
5-1- نتیجه گیری
5-2-پیشنهادهای عملی
منابع و مآخذ
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه فقر با قانون گریزی و انحرافات در فایل ورد (word)

1- ابطحی ، سید مصطفی . ( 1375 ) ، نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

2- اتان بی ، کاپشتاین . امنیت ملی و توسعه اقتصادی ، ترجمه : واحد فصلنامه مطالعات راهبردی ، پیش شماره دوم

3- آراسته خو ، محمد . ( 1374 ) ، تامین و رفاه اجتماعی ، انتشارات پیام نور ، تهران

4- ارسطو ، ( 1270 ) ، اصول حکومت آتن ، ترجمه : محمد ابراهیم پاریزی ، چاپ سوم ، تهران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی

5- پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی

6- جلالی مقدم ، مسعود . ( 1379 ) ، درآمدی بر جامعه شناسی دین و آراء جامعه شناسان بزرگ دین ، تهران ، نشر مرکز

7- چلبی ، مسعود . ( 1375 ) ، جامعه شناسی نظم ، نشر نی ، چاپ اول ، تهران

8- چمبرز ، رابرت . ( 1998 )، توسعه روستائی ، اولویت بخشی به فقرا ، ترجمه : مصطفی از کیا ، انتشارات دانشگاه تهران

9- دواس ، دی . ای . ( 1376 ) ، پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، ترجمه : هوشنگ نایبی ، نشرنی ، چاپ اول ، تهران

10- روشندل ، جلیل . ( 1374 ) ، امنیت ملی و نظام بین المللی ، انتشارات سمت ، تهران

11- روزنامه اطلاعات شماره های 21487 ، 21486 ،

12- روزنامه همشهری ، شماره 1702 ، 5 / 9 /

13- سایق ، ی . چالش های مطرح برای قوام دولت در کشورهای جهان سوم ، ترجمه : مصطفی ایمانی ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره 126 –

راچ، جک رال؛ راچ، جانت ک: «جامعه شناسی فقر» احمد کریمی، امیرکبیر، تهران

رابرستون، یان: «در آمدی بر جامعه» محمد حسین بهروان، آستان قدس، چ اول، مشهد

آنوپ شاه «فقر چیست؟» مونا مشهدی رحیمی، روزنامه همشهری، 5 شهریور

رفیع پور، فرامرز: «توسعه و تضاد» دانشگاه شهید بهشتی، تهران،

افروغ، عماد: «چشم اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه» فرهنگ دانش، تهران

بیان مسئله:

پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی[1]، سیاسی، فرهنگی[2] و اقتصادی می باشد

اساساً آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط انسانی است که جامعه را بطور جدی تهدید می کند و یا تحقق نیازمندی ها و تقاضاهای افراد کثیری را مانع می گردد. آسیب اجتماعی وقتی بوجود می آید که به نظر می رسد نهادهای تنظیم کننده روابط بین افراد با شکست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکل گیری شکاف های عمیق بین افراد است. بنابراین در چنین شرایطی مشاهده دوگانگی انسان ها از نظر وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی خواهیم بود که باعث می شود افرادی که از توانمندی پایینی برخوردارند به تقاضاها و تأمین نیازمندیهای خود در چارچوب نهادهای مدنی دسترسی پیدا نکنند. در این وضعیت قوانین تنظیم کننده روابط انسان ها مورد بی احترامی قرار می گیرند و متزلزل می شوند. چرا که قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی (عدم فقر جسمانی) آگاهی (عدم فقر فکری) و احساسی (عدم احساس تبعیض[3]) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار انواع دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و بطور کمی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و درهم گسیختگی نظام اجتماعی می گردد، الزامات و مؤلفه ها و مهارت هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه هایی از آنها عبارتند از

تشکیل گروه های فشار، عدم توجه به بهداشت اماکن، ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری، عدم حفظ اماکن عمومی، آسیب رساندن به وسایط تقلیه عمومی، از بین بردن حرمت افراد جامعه، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیر قانونی. (ماهرویی و 1381- 13)

از اینرو در تبیین قانون گریزی براساس فقر نمی توان صرفاً به بعد اقتصادی آن توجه کرد زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند. در این تحقیق سعی شده است مصادیق قانون گریزی بر مبنای حوزه های فقر فرهنگی، اجتماعی و شهروندی شهر نقده تشریح شود. در این زمینه پرسش اساسی این است که تا چه حد فقر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و شهروند گرایی آمادگی افراد را برای قانون گریزی فراهم می آورند و باعث شکل گیری فرهنگ قانون گریزی میشوند

1-1-اهمیت و ضرورت تحقیق:

قانون گریزی یک بیماری مسری است که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم کشور به آن مبتلا شده اند و ریشه آن عدم نظم پذیری است که به دلیل گسترش فقر و شکاف طبقاتی است زیرا نظم پذیری مختص اشخاص است که حداقل نیازهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی شان تأمین شده باشد در مقابل نظم گریزی مترادف، با قانون گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود، تعرض به حقوق دیگران، عدم انجام تکالیف، گریز از مسئولیت و وصول به مقصود به طریق ممکن است از اینرو در شرایط نظم گریزی عملاً انواع آسیبهای حیات اجتماعی را تهدید میکند که عوامل چندگانه و عمده ای در آن دخیل هستند. (نجفی توانا 1381)

زندگی اجتماعی انسان بوسیله هنجارها[4]، قوانین . مقررات اداره می شود. اگر افراد جامعه به قوانین و مقررات و هنجارهای اجتماعی که رفتار آنها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می کنند مفید نباشد فعالیت انسان متوقف یا دچار هرج و مرج خواهد شد آنگاه نظم اجتماعی مختل می شود در آنصورت افراد جامعه با هنجارهای اجتماعی که مبین نظم اجتماعی است همنوا نگردیده و مرتکب رفتارهای انحرافی و انواع قانون شکنی ها می شوند

شهرنقده هم از این قاعده مستثنی نیست می خواهیم ببینیم که اگر جامعه دارای تضاد طبقاتی و شیوع فقر در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد آیا شدت نادیده گرفتن مبانی ارزشها، هنجارها و قوانین از طرف افراد بیشتر می شود؟

و آیا پیامدهای گسترش آسیب اجتماعی در حوزه های مختلف روابط متقابل افراد جامعه روی خواهد داد؟

دورکیم معتقد است که وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می کند تنظیم اجتماعی سست می شود و میزان قانون گریزی در جامعه اوج می گیرد. (مؤمنی 1381)

به زعم دورکیم[5] نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن ان می شود تأثیر قاطع تری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانی تر می فزاید. انطباق[6] اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوانن نیروهای اجتماعی کاهش می دهد زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزشهای اجتماعی می شود و در مردم حالت سردرگمی عارض می شود. بطوریکه نوسانات شدید اقتصادی و بی هنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش می دهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تأمین نیازمندیهای خود نمی شوند و در تله فقر گرفتار می گردند. (چمبرز[7] 1998)

و سعی می کنند با توسل به وسایل مختلف در راستای عهدف گذاریهای جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانون گریزی ها و قانون شکنی ها شکل می گیرد که معمولاً در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک اتفاق می افتد

در تحقیق حاضر ضرورت را در این دیدیم که به گزارش مصادیق نظم گریزی و میزان قانون گریزی شهروندان به عنوان نمونه ای از آسیب اجتماعی بپردازیم

در تحقیق حاضر منظور از فقر صرفاً جنبه اقتصادی و معیشتی آن نیست بلکه فقر فرهنگی، فقر مدنیست (شهروندی) فقر دینی را نیز شامل می شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی موارد قانون گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون گریزی بیش از پیامدهای ثبت آن جلوه نماید

بخشی از اعمال قانون گریزانه در نتیجه احساس فاصله بین افراد طبقات پایین با سایر طبقات و نهادهای تنظیم کننده روابط است بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی و با در نظر گرفتن برنامه های خاص و مستمر مشکلات و مسائل مناطق فقیر نشین این شهر (نقده) گزارش شود و مردم به ابراز احساسات و مشکلات خود بپردازند، تا اینکه احساس محدودیت نسبی آنان در قالب اعمال خرابکارانه فعال نشود و احساس ناکامی ها در قالب بیانات شفاهی تخلیه شود

از طرفی دیگر انحراف برای جامعه خطرناک است و مقابله با آن به حفظ ثبات اجتماعی می انجامد. جامعه آنگاه که از نظم و ثبات برخوردار باشد کارآیی بالایی خواهد داشت و افراد تا حدودی می توانند رفتار اعضای گروه خود را پیش بینی کنند و بچه ها را موافق انتظارات جامعه اجتماعی می کنند. انحراف هم نظم را به هم می ریزد  هم پیش بینی رفتار را مشکل می کند اگر تعداد زیادی از افراد گروه مطابق انتظار رفتار نکنند نظم اجتماعی به هم می ریزد و ناهماهنگی در اجزای سازمان پدید می آید. فعالیت های اقتصادی انجام نمی شود و تولید کاهش می یابد. وقتی هنجارهای جامعه متزلزل شود به همان میزان اعضاء احساس ناایمنی و تردید می کنند برعکس اگر اکثریت افراد جامعه با هنجارهای نهادی شده در بیشتر اوقات همرنگی نشان دهند جامعه از کارآیی بالایی برخوردار می شود. انقلابیون هنگامیکه نظام کهن نظارت اجتماعی را به هم می ریزند، به سرعت نظام نظارت جدیدی را جایگزین می سازند و در اغلب موارد نظارت دقیق تر بیشتری را برقرار می کنند. (سخاوت،74:1377)

-2-1اهداف تحقیق:

1-    تعیین ارتباط بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی شهروندان با قانون گریزی آنان

2-    تعیین ارتباط بین جنسیت شهروندان با قانون گریزی آنان

3-     تعیین ارتباط بین شهروند گرایی شهروندان و قانون گریزی آنان

4-    تعیین ارتباط بین میزان پایبندی به مذهب و قانون گریزی شهروندان

5-   تعیین ارتباط بین فقر فرهنگی و قانون گریزی شهروندان

-1-3-فرضیه ها[8] :

1-      قانون گریزی شهروندان بر اساس پایگاه اجتماعی – اقتصادی آن ها متفاوت است

2-    قانون گریزی شهروندان بر اساس جنسیت آنان متفاوت است

3-    بین شهروند گرایی و قانون گریزی شهروندان رابطه وجود دارد

4-    بین میزان قانون گریزی و میزان پایبندی به مذهب رابطه وجود دارد

5-    بین میزان قانون گریزی و میزان  فقر فرهنگی شهروندان رابطه وجود دارد

1-4-تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها :

1- میزان قانون گریزی عبارت است از نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارها که دارای ضمانت های اجرایی رسمی می باشند

شیوع تکرار این رفتار، میزان قانون گریزی افراد را تعیین می کند (ماهرویی، 1381 مؤمنی، 1381 ابطحی 1375 قنبری 1375) مانند عدم پرداخت مالیات، اشتغال بدون مجوز، بی توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی و;

2- طبقه اقتصادی اجتماعی : عبارت است از جایگاه منزلتی و توانمندی اقتصادی گروهی از افراد در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی که طبق شاخص نام پاورز (Nam-Powers) از روی معیارهای وجهه شغلی، درآمد و امکانات رفاهی تعیین می شود و از طریق رتبه گذاری معیارهای فوق و جمع این رتبه محاسبه می شود (میلر، 1380 : 394)

3- فقر فرهنگی : منظور از فقر فرهنگی به زعم جیمز کلمن عبارت است از نداشتن ارتباط متقابل مستمر خانواده و نیز منزلت اجتماعی پایین که ناشی از عدم احساس امنیت در کنش متقابل اجتماعی می باشد. مانند: کم توجهی خانواده طلاق والدین، اعتیاد والدین، کم سوادی والدین و ; (کلمن،1377 :240)

4- شهروندی : سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی خود می باشد (ریچارد 2004)

مانند: دانستن اسامی مدیران ارشد شهری، پذیرش مسئولیت اجتماعی و ;

5- نگرش دینی : عبارت است از وضعیت اقتصادی، احساسی، ادراکی و عاطفی انسان در مواجهه با امر قدسی (خداوند) هنگام انجام فعالیت های روزانه، مانند : اعتقاد داشتن به معاد و پاسخگویی به اعمال خود (جلالی مقدم 1379 : 40)

6- نگرش به قانون : عبارت است از ارزیابی فایده و انتظار فایده از رعایت قانون و حقوق دیگران (رفیع پور 1371: 26) مانند: این احساس که رعایت قانون باعث احساس موفقیت می شود. یا قانون در همه جا وجود دارد یا قانون به نفع همه مردم است

فقر : در لغت «فقر» به معنای شکاف و فاصله ای[9] است که در چیزها پدید می آید. بدین لحاظ، استخوان های کمر را، که مهره ای شکل و دارای فاصله و شکاف هستند،  «ستون فقرات» می نامند. به همین دلیل، به نیازمندانی که زندگی برآنها مشکل و کمرشان زیر بار مشکلات خمیده شده «فقیر» گفته می شود. در اصطلاح، فقر بر دو نوع است

مطلق[10] نسبی[11]

الف) فقر مطلق : « فقر هنگامی روی می دهد که اشخاص نتوانند مابع کافی برای برآوردن حداقل نیازهای سلامت و کارآیی جسمانی را، که اغلب با معیار کالری با درجات غذایی اندازه گیری می شود، بدست آوردند.»

براساس تعریف مذبور، به کسی که از حداقل امکانات زندگی مردم باشد، به خاطر گرسنگی و بیماری، جان او در معرض خطر باشند و ادامه حیات برایش مشکل باشد، «فقیر مطلق» گفته می شود

ب) فقر نسبی: فقر نسبی از روی معیارهای عمومی زندگی در جوامع مختلف و بر اساس انچه که از لحاظ فرهنگی به عنوان غفر شناخته می شود تعریف می گردد، نه با معیار مطلقی خاص که حکایت از محرومیت می کند. وقتی فقر دارای تعریف نسبی باشد و از روی معیارهای زندگی، اکثریت بزرگ جمعیت اندازه گیری شود، سطوح آن در بین جوامع یا در درون آنها، در زمانهای مختلف فرق می کند

رفتار انحراف آمیز[12]

هرگونه رفتاری که با چشمداشتهای جامعه و یا گروهی معین در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف نامیده می شود. انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می شود و زمانی رخ می دهد که یک فرد یا یک گروه معیارهای جامعه را رعایت نکند، معمولاً انحراف را به رفتاری منفی مانند بزهکاری یا جنون اطلاق می کنیم ولی فردی که معیارهای جامعه را ندیده می گیرد و یا زیر پا می گذارد نیز به همین سان منحرف است

رفتار وکنشهای[13] انحراف آمیز را هنجارهای اجتماعی حاکم بر یک فرهنگ مشخص میکند. رفتار و یا کنشی که در یک موقعیت شایسته و پذیرفتنی است، ممکن است در موقعیتی دیگر ناشایسته و ناپذیرفتنی باشد

انحراف نخستین[14] : در برخی موارد، یک فرد، درگیر یک عمل انحراف آمیز می شود، اما این انحراف او موقتی است و همیشه تکرار نمی شود اینگونه انحراف موقتی را انحراف نخستین می نامند. شخصی که در زندگی گهگاه به عمل انحراف آمیز دست می زند از نظر اجتماعی مطرود نیست، زیرا سبک زندگیش تحت چیرگی الگوی انحراف آمیز قرار نگرفته است

انحراف دومین[15]: در دومین صورت انحراف، فرد غالباً به رفتار انحراف آمیز دست می زند و همه او را منحرف می شناسند، جامعه یک چنین افرادی را غیر قابل قبول و ناخوشایند میداند

انحراف فردی : شخصی که به تنهایی از هنجارهای جاافتاده جامعه اش منحرف می شود و در واقع آن هنجارها را رد می کند، منحرف فردی نامیده می شود

انحراف گروهی : گروهی که به گونه ای دسته جمعی بر خلاف هنجارهای مرسوم جامعه اش انجام می دهد انحراف گروهی را مرتکب می شود. انحراف گروهی فراوان معمولاً در داخل خرده فرهنگ منحرف جامعه انجام می گیرد. در اینجا باید تأکید کرد که شخص در این موقعیت بر طبق هنجارهای خرده فرهنگش رفتار انحراف آمیز از خود نشان می دهد در واقع این خرده فرهنگش است که هنجارهای جامعه را رد می کند. گهگاه تعیین مرز میان مسئولیت فردی و مسئولیت گروهی از نظر اجتماعی دشوار می شود

[1] -Social

[2]- Cultural

[3] – discrimination

[4] – norms

[5] – Dorkim

[6] – adaptation

[7] – Chamberz

[8] – Hypothesis

[9] -distance

[10] -absolute

[11] -ratio

[12] -deviant behavior

[13] – action

[14] -primary deviance

[15] -Secondary deviance

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در فایل ورد (word) دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در فایل ورد (word)

مقدمه  
الف- بیان مسئله:  
ب- طرح مسئله:  
آمار معتادین در ایران:  
ت- سؤالات پژوهش:  
ث- اهداف تحقیق:  
ج- اهمیت موضوع:  
اهمیت کاربردی:  
تعاریف و مفاهیم  
الف- دارو (drug)  
ب- وابستگی (Dependence)  
پ- اجتماعی (Social)  
ت- بی تفاوتی (Tolerance)  
تعریف اعتیاد:  
معتاد:  
تعریف طبقه ی اجتماعی:  
مقدمه  
انتخاب طرح تحقیق  
الف- روش تحقیق  
ب: تکنیکهای مورد استفاده در تحقیق:  
ب- 1: مشاهده  
روش های مشاهده  
راهنمای تهیه گزارش از مشاهده  
ب- 2: روش مصاحبه  
مصاحبه چیست؟  
چگونگی آغاز مصاحبه  
نقاط قوت مصاحبه:  
نقاط ضعف مصاحبه:  
بایدها و نبایدها در مصاحبه  
ب- 3: روش مشارکت در تحقیق:  
ب- 4: بررسی اسناد:  
پ- جامعه آماری:  
ج- حجم نمونه:  
د- روش نمونه گیری:  
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق:  
فصل چهارم  
داده های تحقیقنتایج حاصل از پرسشنامه:  
مقدمه  
جداول فراوانی متغیرهای اصلی تحقیق:  
فصل پنجم  
نتیجه گیری وپیشنهادات  
الف – نتیجه گیری:  
ب- تاکتیک های مؤثر پیشنهادی:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در فایل ورد (word)

1-   شیخاوندی داور ،( بررسی مسائل اجتماعی ایران) تهران، نشر آریانا

2-   کریمی درمنی ، حمیدرضا1382/( توانبخشی گروههای خاص) تهران ، نشر نی

3-   سلیتنروریخ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه خسرو مهندسی، تهران 1344

4-   مختاری عبدالحسین،( چیستی و چرایی اعتیاد) ، تهران: نشر دایره

5-  رابرتسون، یان،  1374، (درآمدی بر جامعه) ترجمه حسین بهروان، مشهد آستان قدس رضوی، چاپ دوم.1376

6-   بروس کوئن، 1376(درآمدی به جامعه شناسی) ترجمه محسن ثلاثی، تهران، توتیا

7-  لیاقت غلامعلی ، (اعتیاد به مواد مخدر، جنبه های کاربردی پیشگیری، عوامل خانوادگی و درمان) – تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)، واحد مرکزی 1380

8-   کلمن ورنان ،(اعتیاد چیست؟ و معتاد کیست؟ ) ترجمه محمدرضا میرفخرایی/ نشر اوحدی

9-  فرجاد محمدحسین، بهروش هما،  وجدی زهره / (اعتیاد راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد شناخت علل و عوارض و درمان اعتیاد) تهران، بدر 1374

10-    ترمی ای هوریک ، لئونارد بیک من( انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای علمی) ، ترجمه دکتر محمد اعرابی و داوود ایزدی- دفتر پژوهشهای فرهنگی

11-        دی ای.واس (پیمایش در تحقیقات اجتماعی) ؛ ترجمه هوشنگ نایبی، تهران ، نشر نی 1376

12-         رنجبر محمدرضا( کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی) تهران: انتشارات آوای نور

13-                       کاترین مارشال، کرچن ب. راس من ، (روش تحقیق کیفی) ؛ ترجمه علی پارسانیان و محمد اعرابی- تهران: دفتر پژوهش فرهنگی

14-                       کیونز، آنتونی ( در آمدی برجامعه شناسی) ترجمه منوچهر صبوری.- تهران: نشر نی، 1376

15-                       قیاسی علیرضا ( دانستنیهای تخصصی مبارزه با مواد مخدر ) 1382،

16-                       پورافکاری نصرت ، ( خلاصه روانپزشکی وعلوم رفتاری ) جلددوم شهر آسب

17-         دیویدد ام .مک روال – هنری ای اسپیتر /اعتیاد ا زاصول تاعمل ) ترجمه محسن گل پرور ، خلعتبری ، تبردست – تهران : کانون گسترش علوم ، 1380

18-         پیکهارد ،  کارل ( کلیدهای پیشگیری ومقابله بااعتیاد در نوجوان وجوان ) مترجم مسعود هما ،- تهران : صابرین ، کتابهای دانه /1380

19-         غنجی ، علی ( فرهنگ آموزشی مبارزه مواد مخدر ) معاونت آموززشی ناجا، اداره کل پشتیبانی ، نشر آموزش 1378

20-         مقاله: عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر (منطقه شرق تهران)

21-                       مقاله: اعتیاد مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان

22-                       مقاله: روانشناسی و جامعه شناسی/ نشریه دادرسی

23-                       مقاله: اعتیاد و کمین جوانان: خانواده ها مراقب باشند. نشریه جمهوری اسلامی

24-         مقاله: پدیده اعتیاد و ابعاد فرهنگی آن نگاهی به علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در ایران نشریه اطلاعات 4/9/80

25-         مقاله: علل اعتیاد جوانان ونوجوانان از نظر روانشاختی و جامعه شناختی و توصیه های پیشگیرانه/ مهدی کوکبی.نشریه دادرسی

26-         مقاله: سالهای دور از خانه: بررسی علل ابتلای جوانان خوابگاهی به اعتیاد در گفت و گوی اختصاصی با دکتر مجید ابهری ‍‍]گزارش] نشریه مردم سالاری 21/2/84

27-         مقاله: نقش خانواده در وابستگی نوجوانان و جوانان به مواد مخدر؛ منصور بیرامی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، نشریه اصلاح و تربیت 71 و 72

28-         مقاله: خانواده عامل اساسی در اعتیاد فرد یا ترک آن است بررسی کارشناسی علل گرایش دوباره به مواد مخدر پس از ترک آن: احد آهنگر انزابی، نشریه کیهان 26/11/81

29-                       مقاله: نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده، نشریه پیام زن دی 1378

30-         باهر حسین ، ( عنوان مدیریت مبارزه با مصرف دود ) ناشر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران .چاپ اول 1380

تعریف اعتیاد

     برای دستیابی به مفهوم و معنی ماده مخدر باید به تعریف اعتیاد نیز توجه داشت

     در طول قرن هجدهم اعتیاد به مواد مخدر را یک نوع مسمومیت تدریجی می دانستند[1] با این وجود موضوع همچنان از نظر نحوه ی تشخیص و هم از جهت چگونگی درمان موضوع تحقیقات مختلف بوده و هست

     آنچه که در طول این سالهای دراز از کنکاش و بررسیها بدست آمده این است که اعتیاد به مواد مخدر جنبه های مختلف دارد و بطور کلی اعتیاد یک امر مطلوب نیست

     آنچه که محققین را به این طرز فکر کشانیده و دنیای اعتیاد را این چنین وسیع جلوه گر ساخته چند جنبه بودن اعتیاد است که در اینجا به اهم آنها اشاره می شود

الف: اعتیاد یک بیماری است

ب: معتاد مجرم است

ج: اعتیاد یک مسمومیت است

د: اعتیاد یک بیماری اجتماعی است

هـ: اعتیاد یک بیماری روانی است

و: اعتیاد بی تفاوتی در مقابل دارو است

ز: اعتیاد یک بیماری مسری است

ح: اعتیاد وابستگی جسمانی به مواد مخدر است

ی: اعتیاد وابستگی روانی به مواد مخدر است

و;;

     تا اینکه در سال 1930 سازمان ملل متحد برای دستیابی به تعریفی همه جانبه تر، کمسیونی از متخصصین کشورهای مختلف تحت عنوان کارشناسان تشخیص داروهای اعتیادآور، که هم اکنون شعبه ای از سازمان بهداشت جهانی است، تشکیل داد و این کارشناسان سرانجام در سال 1950 با تعریف زیر برای اعتیاد به مواد مخدر موافقت کردند

«اعتیاد به مواد مخدر عبارتست از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود، و به حال شخص و اجتماع زیان بخش است»

خصوصیات اعتیاد از این قرار است

1-  وجود تمایل شدید و مقاومت ناپذیر، یا احتیاج و یا اضطرار به استعمال دارو بدست آوردن آن، از هر راهی که امکان دارد

2-    وجود گرایش به ازدیاد میزان دارو

3-    وجود وابستگی و روانی و جسمانی به آثار دارو[2]

     آخرین تعریفی که در مورد مفهوم ا عتیاد در اینجا بیان می شود تعریف دکتر نگل[3] محقق آمریکایی است که می گوید: «اعتیاد حالت فردی است که در اثر مداومت در استعمال یک داروی خاص، خویشتن داری[4] خود را از دست داده است و در نتیجه استعمال داروی مذکور آنقدر افراط می کند که این کار به حال او و اجتماع مضر واقع می شود[5]

معتاد

     معتاد به انسانی اطلاق می شود که از چهار طریق خوردن و تزریق، دود کشیدن و یا تنفس و بالاخره از راه مقعد یک یا چند ماده مخدر را بطور مداوم مصرف کند و در صورت قطع این عمل با مشکلات تنی- روانی روبرو گردد

     در واقع می توان گفت معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به ماده مخدر یا دارو شده باشد و یا به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی مواد مخدر باشد معتاد شناخته می شود. و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات روانی و فیزیکی موسوم به سندرم محرومیت ایجاد می شود

حال که ما در اینجا مفاهیم را بررسی کردیم لازم است به بررسی اثرات اعتیاد بپردازیم

     در ایران چه می گذرد ;

     به گزارش مهر، ایران به لحاظ جغرافیایی همسایه بزرگترین کشور تولید کننده خشخاش و مخدرهای طبیعی است که به طور متوسط سالانه حدود 3 هزار تن مواد مخدر تولید می کند و در سال جاری نیز بنابر اطلاعات دریافتی، با کمک و همکاری بیشتر کشورهای مستقر در افغانستان، کشاورزان خشخاش کار توانستند این میزان را به 5 هزار تن برسانند

     با توجه به فرهنگ اعتقادی اسلامی ایرانیان و ناهنجار شناختن مصرف مواد مخدر، جامعه ایران در بعد مبارزه با عرضه و تقاضا هر ساله هزینه های هنگفتی  صرف می کند. به طوری که طی این سالها سهم ایران از این مبادلات به شهادت رسیدن 3 هزار و 500 نفر از بهترین جوانان این مرز و بوم در راه مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر بوده است

     وجود دو میلیون معتاد رسمی و تفننی، سیصد هزار معتاد تزریقی، ارتباط مستقیم 60 درصد طلاق های کشور با اعتیاد، وارد آمدن سالانه بین 4 تا 5 هزار میلیارد تومان خسارت مالی از این طریق به کشور و مرگ روزانه 10 تا 12 معتاد و صدها معضل و مشکل دیگر از پیامدهای شوم اعتیاد است

     بر اساس آمار موجود طی 5/11 سال گذشته 21 هزار و 670 معتاد به دلیل سوء مصرف مواد مخدر در کشور فوت کرده اند و این در حالی است که بر اساس آخرین آمار، در سال 83 روزانه یک هزار نیروی مولد به دلیل دستگیر شدن در زمینه مواد مخدر از چرخه ی اقتصادی خارج شده و به آن لطمه زده اند که این تحلیل نیروهای انسانی مولد، افزایش بیکاری و ;. را به دنبال داشته است[6]

انحرافات اجتماعی: طرحهای غیرعادی و ناسالم تشکیلات و روشهای فکری و رفتاری یک اجتماع و اوضاع اجتماعی بدی است که سبب بروز اختلالهای رفتاری فردی می شوند. در تعریف دیگر می توان گفت: کنار گذاشتن هنجارهای رایج جامعه انحرافات اجتماعی نامیده می شود

کنترل اجتماعی:  به مکانیسم هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و در واقع جلوگیری از ناسازگاری به کار می برد

قاچاق: کاری بر خلاف قانون است و به طور پنهان انجام می شود مثل کشت و          خرید و فروش مواد مخدر و یا مشروبات الکلی از این جمله است

قاچاقچی: شخص یا گروهی است که به کار قاچاق مواد مخدر مبادرت می کند

علت اعتیاد: منظور علتی است که فرد معتاد به دلیل آن علت، برای اولین بار به مواد مخدر روی آورد

مدت اعتیاد: عبارت است از زمانی که فرد معتاد مجبور به استفاده از یک یا چند داروی مخدر شده است و به عبارت دیگر مدت اعتیاد، پاسخ خود به خودی یک شخص در وضع معین است که تکرار می شود

مدت ترک: جمع مدت زمانی است که یک معتاد از هر بار ترک اعتیاد خود به مواد مخدر را داشته است

تعریف طبقه ی اجتماعی:[7]

      به مجموعه کسانی اطلاق می شود که در پیوستاری اقتصادی دارای موقعیت مشترکی هستند اگر چه مقصود از طبقه بیان موقعیت افراد در بازار است- به عقیده وبر- ، ولی «طبقه ی اجتماعی» بیشتر بر مواردی چون حیثیت، سبک زندگی تأکید دارد

     یان رابرتسون در تعریف طبقه ی اجتماعی می گوید: «دسته ای از مردم که در جامعه ی نابرابر دارای پایگاههای کاملاً برابر و هم وزن می باشند[8]

در تعریف دیگری طبقه ی اجتماعی اینگونه آمده است

     «طبقه ی اجتماعی، به بخشی از اعضای جامعه اطلاق می شود که از نظر ارزش های مشترک، حیثیت، فعالیتهای اجتماعی، میزان ثروت و سطح درآمد و امکانات مالی و نیز قدرت در جامعه (ویژگی شغلی) و همچنین نوع آداب معاشرت آنان در یک گروه قرار می گیرد[9]

مقدمه

      در این فصل ابتدا روش پیمایش و روش توصیفی توضیح داده خواهد شد سپس می خواهیم توضیح دهیم که ما در این روش تحقیق چه کرده ایم

     بعد تکنیکهای مورد استفاده د راین تحقیق که شامل روش مشاهده، مصاحبه روش مشارکت در گروه و مطالعه اسناد می باشد بررسی گردیده است. در مرحله بعد جامعه آماری مورد بررسی توضیح داده شده است. همچنین حجم نمونه و روش نمونه گیری هم بدنبال آن طرح شده است و سپس مفاهیم مهم و اساسی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است را ملاحظه می نمائید

     در پایان مصاحبه نامه تدوین شده نیز کدگذاری آن را قرار داده ایم

     در این تحقیق از ترکیبی از روش توصیفی و پیمایش استفاده شد، بدین منظور ابتدا با کمک مشاهده و مشارکت در گروههای ترک اعتیاد و نیز گروههای درمانی سازمانهای غیردولتی برجسته سعی کردیم تا فضای کلی معتادان درگیر در ترک را بشناسیم پس، از مصاحبه ای اکتشافی و آزاد استفاده شد تا مصاحبه نامه نهایی تدوین گردید. جهت مطالعه دقیق تر شرایط زندگی معتادان و نیز گردآوری اطلاعات اولیه جهت شناخت طبقه اجتماعی در ایران نیازمند مطالعات عمیق تر بودیم که از روش توصیفی استفاده شد. و در پایان برای مطالعه رابطه میان طبقه اجتماعی و نوع ماده مخدر اولیه مصرفی نیازمند گردآوری اطلاعات کمّی دقیق بودیم که از روش پیمایش استفاده شد و از همان افراد مصاحبه شونده اولیه، سؤالات بسته و دقیق تری مجدداً انجام شد

     در اینجا ابتدا به بررسی روش توصیفی و کاربرد آن در تحقیق می پردازیم و سپس روش پیمایش و کاربرد آن را در این تحقیق ملاحظه می کنید

انتخاب طرح تحقیق

     در این قسمت تحقیق توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد این طرح به مواردی نظیر: تعریف و هدف هر طرح، ویژگیهای برجسته و کلیدی، نقاط قوت و محدودیت های این طرح پرداخته می شود

الف- 1: تحقیق توصیفی

تعریف و مقصود: به طور کلی هدف برخی از تحقیقها، توصیف جز به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط است. غرض از این گونه تحقیق، پاسخگویی به پرسشهایی مانند «چقدر؟» ، «چه کسی؟» و «چه اتفاقی دارد می افتد؟» است . «تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد (جان بست، 1371، 125)

     تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند. یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد، سازمان ها، رویدادها یا رویه ها می گردد. نظرسنجی های سیاسی پیش از انتخابات و تحقیقات بازار، نمونه هایی از این نوع تحقیق توصیفی اند. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه، یا مشاهده جمع آوری می شوند

     در واقع مقصود اصلی از تحقیق توصیفی، ارائه ی تصویری از یک پدیده است، آن گونه که در واقع روی می دهد و البته مقصود از این نوع تحقیق، بررسی آثار آن پدیده ها یا بررسی آثار حاصل از دخالت دادن آنها نیست. تحقیق توصیفی را می توان برای پاسخگویی به پرسشهای مستقل، هنجاری یا همبستگی طراحی کرد (به عبارت دیگر توصیف فقط یک متغیر، مقایسه ی متغیر با یک استاندارد خاص، یا خلاصه سازی ارتباط بین دو یا بیش از دو متغیر). بنابراین یک پژوهش توصیفی به طور مثال می تواند میزان مصرف کوکائین میان نوجوانان 12 تا 17 ساله ی ایالت میسوری (یک پرسش کاملاً توصیفی) را ارزیابی می کند، یا به تعیین این موضوع بپردازد که آیا آگاهی این گروه از مواد مخدر، ما را به آزمایش آنها در این زمینه مجاز می کند؟ (پرسش هنجاری) یا مشخص می سازد که آیا ارتباطی بین سن نوجوانان با آگاهی و مصرف مواد مخدر وجود دارد؟ (پرسش همبستگی)

ویژگی برجسته: قلمرو تحقیق توصیفی گسترده است و انواع مختلف طرحها را شامل می شود. بنابراین برای تمیز آن از دیگر انواع تحقیق، بهتر است مشخص کنیم که چه مواردی جزو هدفهای این نوع تحقیق قرار نمی گیرد. (به عنوان مثال تحقیق توصیفی برای بررسی و شرح روابط عملی طراحی نمی شود)

     البته با وجود این ویژگی باز هم طیفی گسترده از انواع تحقیق باقی می ماند و متأسفانه تعاریف دیگری نیز که در مورد این نوع تحقیق ارائه شده است، موجب کم ارزش به نظر رسیدن آن تحقیق شده است. اگر چه انجام بعضی تحقیقات توصیفی در مقایسه با اثر سنجش، آسانتر  است اما در این نوع تحقیق بر حداکثر سازی اعتبار، مفید بودن و عملی بودن تحقیق تأکید بسیاری می شود. اگرچه توجه به اعتبار درونی در این نوع تحقیقات ضروری نیست اما به علت ماهیت این نوع تحقیقات، اعتبار بیرونی از جایگاه خاص برخوردار می باشد. بنابراین ویژگی اصلی طرح تحقیق توصیفی، نمونه گیری بدون انحراف است. اگرچه بسیاری از تحقیقات توصیفی در مقایسه با تحقیقات میدانی کم هزینه هستند، اما برخی از این نوع تحقیقات به منابع بسیاری نیاز دارند. (تحقیق کاربردی صفحه 60 و 61)

نقاط قوت: از جمله نقاط قوت تحقیقهای توصیفی، به ویژه مطالعات اکتشافی، می توان به: هزینه های پائین، سهولت نسبی اجرا و قابلیت تولید و ارائه ی نتایج در دوره زمانی نسبتاً کوتاه اشاره کرد، اما چنین تحقیقاتی گاهی نیازمند منابع تحقیق گران و فعالیتهای اندازه گیری و کمی گسترده هستند. هزینه ها به عواملی نظیر اندازه ی نمونه، ماهیت منابع اطلاعات و پیچیدگی روشهای جمع آوری وابستگی دارد

     در بسیاری از موارد، نتایج به دست آمده از طرحهای تحقیق، نسبتاً به آسانی تجزیه و تحلیل می شوند و به آسانی می توان آنها را به گروهی از مخاطبان انتقال داد

     از آنجا که بسیاری از تحقیقات توصیفی با تأکید بر تعریف خصوصیات جمعیت های خاص انجام می شود، از جهت اعتبار بیرونی قوی هستند. (تحقیق کاربردی صفحه 62)

محدودیتها: تحقیق توصیفی برای پاسخگویی به پرسشهایی با ماهیت علی، طراحی نمی شود. مشکلات عمده وقتی بروز می کنند که نتایج توصیفی مطالعات به شکلی نامناسب برای نتیجه گیری های علی مورد استفاده واقع شوند، موضوعی که استفاده کنندگان از داده های همبستگی را وسوسه می کند

     اگرچه افزایش حجم داده های توصیفی احتمال ا ستفاده ی ناصحیح از آنها را افزایش می دهد، اما افزایش آگاهی و پختگی استفاده کننده از نتایج تحقیق و رسانه ها، مانع از بروز این انحراف می شود[10]. (تحقیق کاربردی صفحه 65)

الف- روش تحقیق

الف- 2: روش پیمایش

     پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است هر چند عمدتاً از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق، مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و جزء اینها هم بکار می روند. ویژگیهای بارز پیمایش عبارت است از: شیوه گردآوری داده و روش تحلیل آنها

شیوه گردآوری داده ها: مشخصه پیمایش، مجموعه ساختمند یا منطقی از داده هاست که آنرا ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامند. در این ماتریس صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر گردآوری می کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا مستطیل از داده ها می رسیم

روش های تحلیل: یکی از وظایف تحلیل پیمایش توصیف خصوصیات مجموعه ای از موردهاست پس اگر مثلاً ما بخواهیم در پی توصیف نحوه رأی دهی گروهی از مردم برآئیم لازم است بدانیم هر فرد در آن گروه چگونه رأی می دهد

     گذشته از این محققان در پی علل پدیده ها هم هستند و تحلیل گر پیمایش با مقایسه موردها در پی پیدا کردن علل برمی آید

     به عبارت دیگر محقق پیمایش با بررسی تغییرات بر حسب مورد ها و جستجو ویژگی های دیگر که به طور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت علل پدیده ها (مثلاً آراء انتخابی) برمی آید. بدین ترتیب هدف تحقیق پیمایشی آن است که با مقایسه دقیق ویژگی های مختلف موردها به استنباط علی (مثلاً تأثیر طبقه بر رأی دهی) نایل آید

     همچنین لازم به ذکر است روش تجربی نیز مشابه روش پیمایشی است، چون داده ها به شکل ماتریس متغیرها بر حسب مورد جمع آوری می شوند، ولی از آنجا که تمیز خصوصیات افراد با دخالت آزمایشگر صورت می گیرد پس تفاوت اساسی با آن دارد[11]

     یافته های آماری که به صورت کلی ارائه شده است فراهم می آورد

     در این تحقیق با توجه به اینکه محققان دوران کارورزی خود را در مورد موضوع اعتیاد، در انجمنهای غیرانتفاعی (Na) گذرانده اند و بر روی موضوع اعتیاد پژوهشهایی انجام داده اند بنابراین مشارکت محققان در مورد این موضوع کاملاً آشکار به چشم می خورد

ب: تکنیکهای مورد استفاده در تحقیق

     در این تحقیق از مصاحبه، مشاهده، مشارکت و بررسی اسناد استفاده شده است که در اینجا می خواهیم هر یک از این تکنیکها را شرح دهیم

ب- 1: مشاهده

     مشاهده در مددکاری از اصول بسیار مهم و اساسی به شمار می رود. از آغاز برخورد با مراجعه کننده همانطوری که لازم است به صورت بسیار دقیق به سخنان او گوش دهیم (و گوش دادن را یک هنر می دانیم) مشاهده کردن هم هنر است، هنری آمیخته با علم. مشاهده شاید برای بعضی ها با نگاه کردن معمولی تفاوتی نداشته باشد بسیار دیده شده است که وقتی از فردی عادی سئوال می شود در بازدید از مؤسسه، به چه نکاتی برخورد کردید؟ و چه مسائلی را دیدید؟ ملاحظه می شود فقط به مسائل سطحی و ظاهری یک مؤسسه توجه داشته است. در حالیکه برای یک مددکار حرفه ای دیدن به معنای واقعی کلمه یعنی پی بردن به آنچه که باید با دید بصیرت به آن نگاه کرد. بسیارند چیزهایی که از نظر ظاهر حتی زیبا و بدون نقصند ولی از نظر کیفیت و درون بسیار متفاوت و خارج از نُرمی هستند که در مشاهدات باید به همان قسمتها توجه کرد. در مشاهده، فردی که به عنوان مددجو به مددکار مراجعه کرده است، باید از وضعیت ظاهری، چگونگی نگاه کردن، طرز رفتار، طرز برخورد، وضعیت فکری، چگونگی صحبت کردن و شروع به حرف زدن، آرام بودن او، پر تحرک بودن او به مواردی دسترسی پیدا کرد که حتی گاهی برای خود مراجعه کننده مجهول بوده است. پس می توان مشاهده را از اساسی ترین و معتبرترین روشهایی دانست که از آغاز کار مصاحبه مورد استفاده قرار می گیرد. مشاهده باید دارای هدف مشخصی باشد و نوع مشاهده و موارد مورد مشاهده بر اساس هدفی که مددکار در تشخیص و یا ارزیابی- از افراد دارد گوناگون است

روش های مشاهده

     الف: مشاهده گر در جلسه حضور دارد و مشاهده شونده نیز از حضور او اطلاع دارد این نوعی از مشاهده است که یک مددکار یا روانپزشک از فردی که به وی مراجعه می کند به عمل می آورد

     ب: مشاهده گر در جلسه حضور دارد اما خود را به عنوان جزیی از موقعیتی که مشاهده شونده در آن حضور دارد معرفی می کند، به طوری که مشاهده شونده نمی داند که مورد مطالعه قرار گرفته است. این شیوه مشاهده را بیشتر در مواردی می بینیم که مشاهده گر به گفتگو و شرکت در فعالیتها و تبادلات اجتماعی با مشاهده شونده می پردازد. مشاهده یک مددکار گروهی را در ارتباط با افراد گروه یا کودکی که مورد مشاهده مددکار یا روانشناس خود قرار گرفته را می توان از نوع مشاهده غیرمستقیم دانست

     مشاهده شونده به هیچ وجه نمی داند که کلیه رفتار و حرکات و حتی صحبت کردن او از طریق مددکار مورد مشاهده قرار گرفته است. البته در این نوع مشاهده هرگونه حرکت مشاهده شونده برای مشاهده کننده معنای خاصی دارد و در ارزیابی از اینگونه مشاهدات استفاده می کند

     ج: در این روش مشاهده شونده می داند که مورد مشاهده است ولی زمان آن را نمی داند و به این مسأله آگاهی دارد که هر لحظه مورد مشاهده قرار دارد. مثالی در این زمینه دانشجویان عزیز را روشنتر کند، دانشجویان که در دوره های کارآموزی شرکت دارند می دانند که مورد مطالعه هستند، اما نمی دانند به وسیله چه کسی و به چه صورتی این مشاهده صورت می گیرد، و یا محصلین مدرسه ای که همگی می دانند در زنگ تفریح توسط مدیر مدرسه تحت کنترل و مشاهده کامل هستند

5: در یک نوع مشاهده، مشاهده گر به طور رسمی در جلسه حضور پیدا نمی کند و مشاهده شونده هم نمی داند مورد مطالعه قرار گرفته است. معمولاً در بعضی از مصاحبه ها از آینه های یک طرفه استفاده می کنند که به طور یک طرفه مشاهده گر مصاحبه را کنترل می کند و به نکات ضعف یا قوت مصاحبه توجه کامل می کنند. در روانپزشکی و روانشناسی و مددکاری برای آموزش دانشجویان به کار گرفته می شود

6: البته نوع دیگری مشاهده وجود دارد که به صورت ویدیویی، فیلم از مصاحبه تهیه و به معرض نمایش مجدد گذاشته شده و سرپرست و یا مشاهده کننده می تواند مورد مشاهده را ارزیابی کند

7: نوع دیگری از مشاهده در فروشگاههای بزرگ و یا بعضی از اماکن مخصوص وجود دارد که به وسیله دوربین فرد یا افرادی را به جهات خاصی مورد مشاهده قرار می دهند که در اصول مددکاری و یا روانشناسی اینگونه مشاهده ها صورت نمی گیرد

     قصد این جانب از بیان این مطلب این است که با انواع مشاهده آشنا شویم و بیشتر به تفاوت مشاهده ها و محتوای مشاهده و آنچه را در مددکاری به آن توجه داریم نگرشی داشته باشیم. بنابراین توجه به اهداف مشاهده و اطلاعات به دست آمده در شیوه های گوناگون، هر گروهی از مشاهده منظور خود را دنبال می کند. مثلاً در مشاهده روانشناسی باید به هنگام گزارش به نکاتی که در ذیل می آید توجه کافی داشت: درک و فهم بیمار در چه حدی است و تطابق و سازگاری او با محیط چگونه است؟ همکاری، قدرت کلامی، توجه و دقت، اعتماد به نفس، انگیزه، کوشش، پافشاری و جدیت در انجام تکالیف، ا نعطاف پذیری، و واکنش در برابر شکست، برداشت و ارزیابی از خود را چگونه گزارش می دهد؟

     در جامعه شناسی مفهوم مشاهده بیشتر روی نکات مهمی از جامعه، فرهنگ، طرز تلقی مردم از مسایل اجتماعی، مسایل مذهبی، گرایشها، چگونگی گذراندن اوقات و بسیاری از مسایل که نشان دهنده، طرز فکر مردم آن ناحیه است و از روی آنها می توان پی به درون جامعه برد که در چه شرایطی زندگی می کنند

راهنمای تهیه گزارش از مشاهده

     معمولاً پس از اینکه وضعیت مشاهده شونده از هر نظر برای مشاهده کننده روشن شد باید گزارشهایی از موقعیت ها را ثبت نماید. مثلاً در مورد موقعیت تطبیقی مشاهده شونده با محیط

    به نظر می رسد کاملاً آرام و تماسهای اجتماعی او خوب است، اعتماد به نفس دارد، آرامش و ملایمت او در برخوردهای اجتماعی بهتر از حد متوسط است، اضطراب دارد، می تواند بر اضطراب خود مسلط شود، تا حدودی نگران و مضطرب است و نمی تواند بر خودش مسلط شود، مرتب ناخن می جود و یا انگشتانش را به شدت درهم می فشرد، موهایش را می کند، لب هایش را می گزد، و بسیاری از مطالب دیگر که به هنگام مشاهده می توان به آنها توجه کرد در گزارش ثبت کرد[12]

     حال با توجه به اهمیت تکنیک مشاهده در روش توصیفی در این تحقیق ما در طی دوران کارورزی (کار با گروه، و کار با جامعه) روی موضوع اعتیاد به تحقیق پرداخته ایم بدین صورت که در دوران کار با گروه به عنوان یک مشاهده گر، به انجمنهای Na که در پارکها، فرهنگسراها و ;. تشکیل می شد مراجعه می کردیم و یک شرح کلی از رویدادها و رفتارها ارائه می دادیم

     هم چنین چون هنوز سؤالات زیادی برای ما وجود داشت برای همین هم تصمیم گرفتیم که برای تحقیق در رساله ی تخصصی خود علاوه بر مراجعه به مراکز Na از جمله مرکز فرهنگی ندای آرامش به مراکز بهزیستی از جمله مرکز اجتماع درمان  مدار خود معرف هجرت (T.c) از فروردین 86 به مدت 4 ماه به مشاهده و پژوهش پرداختیم

ب- 2: روش مصاحبه

مصاحبه چیست؟

     در دنیای کنونی کمتر کسی را می توان یافت که در طول عمر خود با کلمه ای به نام مصاحبه برخورد نداشته، و یا اینکه مورد مصاحبه قرار نگرفته باشد

     انسانهای امروزی در شرایط گوناگون و به عناوین مختلف و برای انجام مقاصد متفاوت، از همان آغاز جوانی مورد مصاحبه قرار می گیرند. گاهی شرکت در یک باشگاه ورزشی، زمانی برای ورود به یک دانشگاه یا استخدام در یک مؤسسه خصوصی یا دولتی مجبور به انجام یک مصاحبه می شویم

     در ارتباط با مطالبی که بیان شد می توان تعریف گروهی از کارشناسان را در مورد مصاحبه پذیرفت «مصاحبه رابطه ایست چهره به چهره[13] و کلامی[14] که برای گردآوری اطلاعات و به منظور شناخت ویژگی های افراد صورت می گیرد.»

     و یا اینکه می توان چنین گفت

     «مصاحبه جریان یک رابطه کلامی[15] است که برای تحقق اهداف مشخص و معینی انجام می پذیرد.» و به همین منظور معتقدند که مصاحبه باید به وسیله افرادی که دارای تجربیات خاص در این زمینه هستند صورت پذیرد. زیرا که نه تنها مصاحبه کننده در جهت گردآوری اطلاعات جهد می نماید، بلکه بسیاری از رفتارهای غیرکلامی[16] و چگونگی ارائه پاسخ ها و بسیاری نکات دیگر را در نظر دارد و براساس همه آنها از مصاحبه نتایجی گرفته می شود

     «سولیوان» روانپزشک آمریکایی مصاحبه را وسیله ای می دانست برای بررسی فهم و چگونگی ویژگیهای شخصیت. آقای سولیوان مراحل زیر را برای انجام یک مصاحبه حرفه ای لازم و اساسی می دانست

1-  مرحله شروع مصاحبه: طی آن مصاحبه گر با به کارگیری روشهای علمی، اطلاعاتی را گردآوری می نماید که اطلاعات تهیه شده می تواند در حل بسیاری از برنامه های آینده را راهگشا باشد

2-  مرحله دوم بررسی: که مصاحبه گر یافته های خویش را در مورد مراجع، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد

3-   مرحله سوم بررسی و تحقیق در مورد رفتارهای مددجو می باشد

4-  مرحله پایانی است که شامل گزارش و بحث در مورد یافته های مصاحبه گر و تعیین خط مشی و تدابیر لازم و سرانجام تعیین تکلیف و ارائه پیشنهاد می باشد

     به طور کلی مصاحبه نقشی اساسی در کلیه رشته ها دارد و اساس کار به حساب می آید. در بسیاری از حرفه های تخصصی بدون انجام مصاحبه هرگز موفقیتی نصیب هیچیک از مصاحبه کننده و مصاحبه شونده نخواهد شد

     به طور مثال یک پلیس موفق کسی است که بتواند از مصاحبه بهره ببرد و بهتر و سریعتر به نتیجه برسد

     تجربه نشان داده است در بین پزشکان اطفال کسانی موفق هستند که بتوانند از راه انجام مصاحبه های مطلوب با کودکان رابطه بهتری با آنها برقرار نمایند و از شدت اضطراب کودکان بکاهند

     یک مشاور، یک روانپزشک، یک مددکار اجتماعی و به طور کلی تمامی درمانگران و حتی مصلحین اجتماعی زمانی می توانند در کار با مراجعین موفقیت بهتری کسب نمایند که بتوانند به انجام مصاحبه های حرفه ای[17] مبادرت ورزند. در میان روانپزشکان دیده شده آنهایی که قادر به ایجاد رابطه ای حرفه ای[18] از راه انجام یک مصاحبه خوب هستند، بیماران بیشتری دارند و حتی بیماران آنها شانس بیشتری برای درمان خود داشته اند. بسیار اتفاق افتاده است که بعضی از پزشکان علی رغم داشتن تبحر کافی در حرفه پزشکی به خاطر عدم توانایی در ایجاد رابطه ای درست و همچنین عدم قدرت در انجام یک مصاحبه خوب نتوانسته اند بیماران را جذب کنند و در نتیجه به پزشکان عصبی، تندخو معروف شده اند. بنابراین بیماران تمایلی برای درمان نزد آنها از خود نشان نداده اند

     مصاحبه یکی از ابزارهای بررسی جهت کسب حقایق و تاریخچه مشکل و همچنین از مهمترین راههای مطالعه جهت تشخیص می باشد. بدون شک در هیچ حرفه ای بدون مصاحبه نمی توان کاری انجام داد. در جامعه شناسی، طبابت، مددکاری، و تمامی رشته های دیگر بدون مصاحبه هیچگونه عملی صورت نمی گیرد. در واقع مکالمه ای که بین دو طرف صورت گرفته روی موضوعی خاص انجام می شود و از طرفی دارای تمرکز و هدف نیز می باشد. مانند: مصاحبه ای که یک روانکاو و یا یک مددکار انجام می دهد تا به نقطه پیچیده ای که زندگی فرد را از مسیر طبیعی منحرف ساخته برسد و مشکل را حل کنند. در طول مصاحبه گوش دادن و مشاهده مصاحبه شونده از مسایل بسیار مهم است که باید از طرف مصاحبه گر به آن دقت کافی شود. مشاهده حالتهای مختلفی که مصاحبه شونده در طول مصاحبه به خود می گیرد، در شناخت درون او به مصاحبه گر کمک می کند که آیا فرد مضطرب است؟ آرامش دارد؟ عصبانی است؟ پرخاشگر است؟;.؟

     گاهی وقتها نگاه کردن به مصاحبه شونده این فکر را در او به وجود می آورد که مورد توجه مصاحبه کننده قرار دارد و به گفتن مطالب دلگرم تر می شود[19]

چگونگی آغاز مصاحبه

     معمولاً بسیاری از درمانگران و مددکاران که در ابتدای کار خود هستند برای شروع مصاحبه دچار مشکلاتی هستند، که مهمترین آنها چگونگی شروع با مددجویانی است که هیچ گونه شناختی از آنها در دست ندارند. گاهی بعضی از مددجویان خود شروع کننده هستند و حتی به قدری صحبت می کنند که جلوگیری از پرحرفی آنها نیاز به تخصص و مهارت دارد. از کجا باید صحبت او قطع گردد؟ چطور اقدام به قطع صحبتهای او بکنند؟ آیا صحبتهای او مربوط به مسأله هست یا خیر؟ و گاهی مددجویانی که معمولاً کم حرف و ساکت هستند و یا اصلاً تمایلی به حرف زدن از خود نشان نمی دهند، باید شرایطی برای آنها فراهم سازیم تا به سخن گفتن بپردازند. به نظر می رسد مددکاران و بسیاری از کسانی که با مصاحبه سروکار دارند باید در آغاز مصاحبه به نکات ذیل توجه داشته باشند

1-  ایجاد شرایط جهت کاهش اضطراب و نگرانی های اولیه مددجو تا بتواند راحت بوده و احساس آرامش کند، محیط را تقریباً صمیمی و دوستانه احساس کند، بخصوص کودکان که برای اولین مرتبه نیز نزد درمانگر و یا مددکار مراجعه می نمایند و با محیط آشنا نیستند و حتی ممکن است که بخواهند از ترس اطاق مصاحبه را ترک نمایند، در چنین وضعیتی باید احساس امنیت نسبت به درمانگر ایجاد شود

2-  مددکار و یا درمانگر باید ابتدا از صحبت کردن زیادی خودداری نموده تا مددجو فرصت لازم جهت شروع صحبت به دست بیاورد. بخصوص در جلسات اولیه با توجه به عدم شناختی که از مددجو وجود دارد مددکارنمی داند که مددجو چطور و چگونه فکر می کند، عقاید و افکار او در چه زمینه ایست، در این حال ممکن است صحبت های زیاد درمانگر اثری نامطلوب در مددجو بگذارد و در ایجاد رابطه صحیح خدشه ای وارد شود

3-  در ابتدای مصاحبه باید از هنر گوش کردن به نحو عالی استفاده کرد و فرصت لازم به مددجو داد تا بتواند به راحتی به ادای مطالب خود بپردازد و از طرفی مددکار لازم است که دنیای خاص مددجو را کاملاً زیر نظر داشته تا بتواند به موقع وضعیت مددجو را ارزیابی کند

4-  انتخاب موضوع: گاهی اوقات دادن این فرصت به مددجو که انتخاب موضوع صحبت با او باشد، بازتابی است از درجه اولویت خاصی که در مغز و باطن خود برای او قایل است. البته درمانگر در این زمینه باید کاملاً هشیار عمل کند و بتواند مصاحبه را به موقع کنترل نماید

5-  تعیین وقت در مصاحبه: در شروع مصاحبه اگر چنانچه مدت زمانی را که مددکار با مددجو مصاحبه خواهد داشت تعیین کند و به مددجو نشان دهد که درمانگر برای او احترام قایل است. یا حتی می توان تذکر داد که چون شخص دیگری بعد از او با مددکار قرار ملاقات دارد بهتر است ملاقات در سر وقت خود انجام گیرد تا مددجو احساس کند که زمان برای مددکار ارزش دارد و باید آن را رعایت کند و بدین طریق به نوعی ارزش زمان و وقت شناسی برای مددجو خاطرنشان شود. برای شروع مصاحبه می توان خیلی ساده و راحت عمل کرد، مثلاً با یک تبسم از جانب مددکار به همراهی معرفی خود و خواهش کردن از مددجو برای نشستن و در صورتیکه مددجو کودک باشد احوالپرسی از او و پرسیدن حال عروسک یا خواهر و برادر کوچکتر و یا بزرگتر وی بدین ترتیب می توان از همان ابتدای مصاحبه رابطه ای خوب با او برقرار کرد و از اضطراب و نگرانی او کاست[20]

نقاط قوت مصاحبه

1- افشار، منوچهر

1- شهیدی، محمدحسن

2- Dr. Negell

3- Self control

4- افشار، منوچهر

1- چیستی و چرایی اعتیاد؟ / تألیف عبدالحسین مختاری، تهران: دایره، ص 45

2- Social Class

1- «درآمدی بر جامعه» ، رابرتسون، یان، ترجمه حسین بهرمان، مشهد: آستان قدس رضوی، چاپ دوم، 1374، ص 420

2- کوئن، بررسی «درآمدی به جامعه شناسی» ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: توتیا، 1376، ص 178

1- انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای عمل نوشته تری امی- هوریک، لئونارد بیک من ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داوود ایزدی- دفتر پژوهشهای فرهنگی. ص 60- 61- 62- 65

1- پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دی ای. دواس ؛ ترجمه هوشنگ نایبی: تهران نشر نی 1376، ص 13- 14

1- کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی/ محمدرضا رنجبر/ انتشارات آوای نور/ ص 81، 82، 83، 84

1- Face to Face

2- Verbal

3- VerbalRelationship

4- Non Verbal Behavior

1- Professional Interview

2- Professinal Re lation.ship

3- کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی/ محمدرضا رنجبر انتشارات آوای نور صفحه 11 تا 15

1- همان منبع پیشین صفحه 47 تا 49

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید