دانلود تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور در فایل ورد (word) :

سرمقاله

امروزه كسی نیست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شكّی داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است كه حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یك سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یك بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلكه نگرش یك بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای كه عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناكترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی كردن كانون گرم و پاك خانوادگی سبب ناكامی در زندگی و تمایل بخودكشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

موضوع تحقیق:

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

مسئله تحقیق:

1. بررسی فراوانی های مربوط به اعتیاد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

2. میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد

3. میزان ارتباط سطح درآمد برای ارائه تفریحات سالم و اعتیاد

4. ارتباط سطح سواد و اشتغال با شیوع اعتیاد

مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق:

الف: زندانیان ب: خانواده ج:اعتیاد د: وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانواده ها

تعریف اعتیاد: اعتیاد یعنی عادت كردن،خو گرفتن،حالتی كه سبب مداومت در استعمال بعضی از داروها از قبیل تریاك،مرفین،هروئین،حشیش ، اكستازی و الكل در انسان می شود.(فرهنگ فارسی عمید) یا به عبارتی دیگر حالتی ناشی از استعمال منظم و پیگیر بعضی از مواد كه شخص در صورت محرومیت از آنان دچار اختلالات عصبی و مزاجی می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

درك راههای مبارزه با اعتیاد و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه با توجه به نتایج تحقیق

اهداف تحقیق:

الف:هدف كلی
1- بررسی و آشنایی با علل خانوادگی اعتیاد در جامعه زندانیان نیشابور
2- آشنایی با نیازها و تمایلات و خواسته های زندانیان نیشابور

ب: اهداف جزئی:
1- شناسایی مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر در اعتیاد زندانیان نیشابور
2- تعیین میزان و تنوع و پراكندگی مواد مواد مخدر در بین زندانیان نیشابور

فرضیات تحقیق:
فرضیات انتخاب شده جهت بررسی در این پژوهش عبارتند از:
الف:احتمالاً میان اعتیاد یكی از اعضای خانواده(الگوی معتاد) و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
ب: به نظر می رسد میان انسجام در بین اعضای خانواده و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
ج:احتمالاً بین كم توجهی والدین به نیازهای جوانان در زندگی و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
ح:احتمالاً میان میزان در آمد و وضعیت اقتصادی خانواده و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
هـ :به نظر می رسد میان سطح سواد و آگاهی والدین و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !

متغییرهای تحقیق:
متغییر وابسته: اعتیاد زندانیان ندامتگاه نیشابور
متغییر مستقل: كه اثر آنها را بررسی متغییر وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از:
1)وجود الگوی معتاد در خانواده 2) انسجام خانواده و ارتباطات عاطفی در بین اعضای خانواده
3) كم توجهی به نیازهای افراد در معرض اعتیاد 4)پایین بودن وضعیت اقتصادی در خانواده
5) میزان سواد و آگاهی والدین و خود فرد معتاد

جامعه آماری در تحقیق:
تعداد 58 نفر از زندانیان ندامتگاه نیشابور انتخاب و در معرض آزمون قرار گرفتند كه سوالات مشخصی از نمونه ها پرسیده شد و در فرم های مربوطه ثبت شد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 51

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 51 صفحه

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران چكیده یكی از موضوعاتی كه در چند سال اخیر ذهن اكثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق می باشد.
در حال حاضر این پدیده در ایران به شكل یك مسأله و معضل اجتماعی ،مشكلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .
هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد.
چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی كه در این زمینه انجام گرفته است، تركیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد كه از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبكه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دوركیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است.
روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد.
و تكنیك و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از كل افرادی كه در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه كرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد كه كل این افراد 150نفر می باشند كه 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.
متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدكه به صورت یك طیف در پرسشنامه آمده است.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد كه ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل كه 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند كه : در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترك، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معكوس دارند.
همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعكوس دارند.
در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.
و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد.
.
در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترك توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی كنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی كنند.
واژگان كلیدی طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاق مقدمه خانواده به عنوان كوچكترین واحد اجتماعی، پای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق اوقات فراغت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق اوقات فراغت در فایل ورد (word) دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اوقات فراغت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق اوقات فراغت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق اوقات فراغت در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق اوقات فراغت در فایل ورد (word)

چکیده :

اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث تازه¬ای است که بعد از انقلاب صنعتی و رشد منابع و تکنولوژیها، توجه عالمان را برانگیخته و موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش-آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به (ترتیب واقع در منطقه 1 و 16 شهر تهران) می¬پردازد.

توجه به اوقات فراغت در این پژوهش از ابعاد ذیل حائز اهمیت می¬باشد. اوقات فراغت یک امر فرهنگی است. بر شخصیت افراد و از جمله شکل¬گیری شخصیت اثر می¬گذارد، آثار و نتایجی به صورت مثبت و منفی (انحراف و بزهکاری) برجای می¬گذارد. به فراغت جوانان و نوجوانان (که تعداد زیادی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص می¬دهند) می¬پردازد، به فراغت دختران که از محرومیت و محدودیت بیشتری در مقایسه با پسران برخوردارند توجه می¬کند، توجه به فراغت در تعطیلات طولانی مدت تابستان و ایام نوروز، تطبیقی و مقایسه¬ای بودن، رویکرد انسان¬شناسی شهری و نهایتاً کاربردی بودن پژوهش حاضر از رئوس مهم توجه به اوقات فراغت و نحوه گذران آن می¬باشد.جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر دو کلاس 21 نفره دانش¬آموزان دختر دبیرستانی در سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی است که در دو قشر کاملاً متفاوت (قشر بالا و پایین) قرار دارند. در این پژوهش از 3 روش اسنادی، مشاهده، مصاحبه استفاد شده است.

دانلود تحقیق اوقات فراغت در فایل ورد (word)
فهرست

چکیده :

فصل اول:

مقدمه:

تاریخچه در جهان:

سیر تاریخی گذران اوقات فراغت:

مشخصات فراغت در دوران جدید:

تاریخچه در ایران:

فصل دوم: کلیات تحقیق

طرح مسأله:

روش تحقیق:

الف: روش اسنادی و مطالعه کتابخانهای:

ب: مشاهده:

مصاحبه:

هدف تحقیق:

فایده تحقیق:

سئوالات تحقیق:

تعریف عملیاتی واژهها:

تعاریف اوقات فراغت:

فرهنگ:

خرده فرهنگ:

فصل سوم :

چارچوب نظری:

فصل چهارم :

فصل پنجم:

دلائل انتخاب: (خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه)

بررسی وضعیت جغرافیایی مناطق و هر دو دبیرستان:

جامعه مورد مطالعه:

فصل ششم:

مشاهدات اولیه:

موضوع مشاهده:

مشاهدات مربوط به گروه A:

مشاهدات مربوط به گروه B:

مقایسه:

نمونه هایی از مصاحبات انجام شده:

مصاحبات با برخی از دانش آموزان:

بررسی میزان خلاقیت و نوآوری در اوقات فراغت:

گروه B:

مقایسه:

گروه A

گروهB:

فصل هفتم :

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ:

روش تحقیق:

در پژوهش حاضر از چند روش تکنیک پژوهشی استفاده شده که در ذیل به آنها اشاره می¬گردد:

الف: روش اسنادی و مطالعه کتابخانه¬ای:

با توجه به مباحث اصلی این پژوهش (اوقات فراغت و نحوه گذران آن) محقق با رجوع به کتابخانه¬ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، بخش نشریات و روزنامه¬ها و پایان¬نامه¬ها همچنین جستوجوهای کامپیوتری به جمع¬آوری اطلاعات درزمینه¬های فوق پرداخته اسیت. منابع مورد استفاده شامل: کتابها- مجلات و روزنامه¬ها- پایان¬نامه¬ها و همچنین نقشه-های جغرافیایی می¬باشد.

ب: مشاهده:

به منظور مطالعه و بررسی بر روی دو جامعه مورد مطالعه (دو کلاس دبیرستانهای شهید اول و شهید بهشتی) حضور محقق در محل تحقیق لازم و ضروری بوده از اینرو در هر دو دبیرستان به کار مشاهدات عینی و دقیق پرداخته و همچنین نزدیک شدن به دانش¬آموزان و برقراری ارتباط دوستانه با آنها اطلاعات صحیحی را از ایشان به دست آورد و همچنین پرداختن به مسأله اوقات فراغت از حساسیت زیادی برخوردار است چرا که این امر، یک مسئله شخصی است و بعضاً افراد به خصوص دانش¬آموزان دختر که در موقعیت حساس آغاز جوانی قرار دارند از پاسخ به آن خودداری می¬نمایند لذا محقق با برقراری روابط دوستانه نه درصدد جلب اعتماد دانش¬آموزان برآمده و سپس به کسب اطلاعات در زمینه فوق اقدام نموده است.

مصاحبه:

به منظور کسب اطلاعات دقیق¬تر و جامعتر مصاحباتی نیز با تعدادی از دانش¬آموزان و اولیای ایشان و مسئولین هر دو مدرسه (مدیریت- معاونت و مسئول امور تربیتی) انجام گرفت. به دلیل کمبود وقت و مشکلات رفت و آمد اولیا به مدرسه، مصاحبه فقط با تعدادی از اولیا صورت گرفت. مادران بیشترین پاسخگویان به سئوالات بوده¬اند و پدران به جهت مشغله کاری و عدم حضورشان در منزل مورد پرسش قرار نگرفته¬اند.

هدف تحقیق:

مهم¬ترین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نحوه گذران اوقات فراغت در میان دانش¬آموزان دختر می¬باشد.

فایده تحقیق:

– فعالیتهای اوقات فراغت به مثابه «آئینه فرهنگ» یک جامعه است به این معنی که چگونگی گذران این اوقات در یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگیهای فرهنگ آن جامعه است و از آنجا که بررسی و مطالعه فرهنگ جوامع همواره امری ضروری و الزامی بوده لذا مطالعه و پرداختن به اوقات فراغت که امری فرهنگی است حائز اهمیت می¬باشد.

– اوقات فراغت و چگونگی گذران آن در شکل¬¬گیری و تداوم شخصیت افراد نقش بسزایی دارد چراکه اوقات فراغت چون شمشیر دو¬لبه¬ای است که اگر به صورتی صحیح و مطلوب سپری شود فرد را در مسیر کمال قرار داده و از او شخصیتی مطلوب و سالم می¬سازد و اگر بصورت نادرست و به شکلهای نامطلوب گذرانده شود فرد را در مسیر تباهی قرار داده و از او شخصیتی ناسالم نابهنجار و حتی منحرف خواهد ساخت به گونه¬ای که حتی سبب تخریب جامعه نیز خواهد شد. از اینرو پرداختن به بحث فراغت به منظور ارائه بهترین زمینه¬های فراغتی و شکل¬گیری شخصیتهای سالم در جامعه ضروری می¬باشد.

سئوالات تحقیق:

– هر یک از دانش¬آموزان هر دو کلاس اوقات فراغت خود را به کدام نوع از گونه¬های فراغت داخل و یا خارج از منزل سپری می¬نمایند؟

– نحوه گذران اوقات هر یک از دو گروه دانش¬آموز چه شخصیتی¬ای را در میان ایشان به وجود آورده است؟

– هر یک از دانش¬آموزان تا چه اندازه در گذران اوقات فراغت خود به خلاقیت و نوآوری دست یافته¬اند؟

– تا چه اندازه میان اوقات فراغت موجود دانش¬آموزان با اوقات فراغت آرمانی آنها فاصله وجود دارد؟

نوع فایل: word

سایز:61.6 KB

تعداد صفحه:89

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش كارورزی در روابط عمومی بانك ملت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش كارورزی در روابط عمومی بانك ملت در فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش كارورزی در روابط عمومی بانك ملت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش كارورزی در روابط عمومی بانك ملت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش كارورزی در روابط عمومی بانك ملت در فایل ورد (word) :

در این تحقیق به بررسی روابط عمومی بانك ملت می پردازیم. به تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان می پردازیم. در ادامه به معرفی بانك ملت ،‌چارت سازمانی و بخش روابط عمومی خواهیم پرداخت. امروزه از روابط عمومی به عنوان هنر هشتم و دست آورد قرن بیستم یاد می کنند، علی رغم اینکه نسبت به سایر علوم علم جدیدی است، اما توانسته رده‌های عالی علمی و آزمون و خطا را به سرعت طی نموده و در سازمانها و مؤسسات به عنوان وزنه ای قوی و انکار ناپذیر جا باز کند و به جرأت می‌توان گفت امروزه هیچ موسسه یا سازمان بزرگ جهانی را نمی توان یافت که روابط عمومی نداشته باشد. روابط عمومی، مدیریت و ابزار بسیار قوی برای برقراری ارتباط با مردم و جوامع بین المللی می باشد. با توجه به اهمیت حرفه روابط عمومی در ارتباطات سازمانی که در چند دهه اخیر پیدا کرده است، چندی قبل شرکت fast compahy درجدیدترین تحقیقات و پژوهشهای خود، حرفه روابط عمومی را جزء 25شغل برتر جهان در سال 2012 معرفی کرد. البته بی مناسبت نیست برای روشن تر شدن معنای روابط عمومی به نظر پژوهشگران در این باب اشاره کنیم. کارشناسان و مؤلفان کتاب هاى این رشته از جمله، "رکس هارلو" از پیشقدمان روابط عمومى در جهان مى گوید: «روابط عمومى دانشى است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه می‌کوشند، بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، به دست آورند». در این باره انجمن روابط عمومى آلمان مى‌گوید، روابط عمومى، تلاش آگاهانه و قانونى به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، براساس تحقیق علمى و عملى صحیح و مستمر، میسر است.

دانلود گزارش كارورزی در روابط عمومی بانك ملت در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه. 8

بیان مسئله. 8

اهمیت و ضرورت روابط عمومی.. 10

تاریخچه روابط عمومی.. 12

پیدایش روابط عمومی نوین درجهان.. 12

تعریف روابط عمومی.. 13

روابط عمومى در ایران.. 15

تفاوتهای روابط عمومی و تبلیغات… 16

نقدی بر شیوه کار مدیران روابط عمومی.. 17

روابط عمومی خلاق.. 19

روابط عمومی‌ها و شرایط محیط بیرونی سازمان.. 20

شش عقل و بصیرت سازمان‌های یادگیرنده20

تاریخچه بانک ملت… 23

منشور اخلاقی.. 23

بخش هایی از منشور اخلاقی کارکنان بانک ملت:23

نمودار سازمانی.. 25

شرح وظایف كلی روابط عمومی بانك ملت… 26

واحد روابط عمومی.. 29

گزارشی از عملکرد واحد با توجه به بودجه و امکانات… 30

بولتن كاری بانك ملت… 30

سنجش رضایت مشتریان.. 31

نشریات منتشر شده توسط روایط عمومی بانك ملت… 32

تلاش روابط عمومی بانك برای گسترش كتابخانه. 32

گزارش ارتباطات درون و برون سازمانی.. 33

خدمات ویژه همكاران.. 34

مرکز روابط عمومی بانك ملت… 34

کمک و همیاری به مددجویان بدهکار (در جرایم غیر عمد)36

گزارشی از پروژه های انجام شده38

نقد و پیشنهاد روابط عمومی بانك ملت… 39

نقاط ضعف… 39

نقاط قوت :39

منابع 40

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری در فایل ورد (word) دارای 12 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری در فایل ورد (word) در 12 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

عنوان: عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری

اهداف مقاله

آشنایی با تاریخچه روسپیگری

.1عوامل موثر بر روسپیگری

.2رابطه روسپیگری با اعتیاد •

نتایج

مصاحبه بالینی با 147 زن روسبی نشان داد 2 درصد این زنان تحت سرپرستی نهاد های اجتماعی تربیت شده بودند.

خانواده زنان روسپی مرگ و میر والدین،مهاجرت و مسائل قانونی را بیشتر تجربه کرده اند.

اعتیاد پدر و مادر علت اصلی جدایی والدین بوده است.

از مصرف مواد مخدر ،بیکاری ،مهاجرت برای یافتن کار و شرایط نابسامان اقتصادی رنج می بردند.

44% از زنان روسپی از لحاظ روانی خود را در خانواده موجودات کم ارزش می دانند .

5/43% زنان روسپی در زندگی خانوادگی به میزان زیادی کمبود مهر و محبت را احساس کرده اند.

پدر و مادر خود را نامهربان تر دانسته از تبعیض رفتاری آن ها رنج می بردند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود چگونه دانش آموزم را به درس دین و زندگی علاقه مند ساخته و مسائل دینی را در او نهادینه سازم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چگونه دانش آموزم را به درس دین و زندگی علاقه مند ساخته و مسائل دینی را در او نهادینه سازم در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چگونه دانش آموزم را به درس دین و زندگی علاقه مند ساخته و مسائل دینی را در او نهادینه سازم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چگونه دانش آموزم را به درس دین و زندگی علاقه مند ساخته و مسائل دینی را در او نهادینه سازم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چگونه دانش آموزم را به درس دین و زندگی علاقه مند ساخته و مسائل دینی را در او نهادینه سازم در فایل ورد (word) :

مقدمه

دین در لغت به معنای جزا، اطاعت، قهر، غلبه، عادت، انقیاد، خضوع و پیروی در اصطلاح عبارت است از: « مجموعه ی عقاید، اخلاق ، قوانین ومقرراتی که برای اداره ی امور جامعه انسانی و پرورش آنها به کار گرفته می شود. » با عنایت به تعریفی که از تربیت و دین به عمل آمده می توان گفت تربیت دینی فرایندی است دو سویه میان مربی و متربی که ضمن آن مربی با بهره گیری از مجموعه ی عقاید ،قوانین و مقررات دینی تلاش می کند تا شرایطی فراهم آورد که متربی آزادانه در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای خود گام برداشته ، به سوی هدف های مطلوب رهنمون گردد. تربیت دینی، همچون سایر جنبه های تربیت مانند تربیت جسمانی ،ذهنی، اخلاقی و…فرایندی است دو سویه که باید آموخته و فرا گرفته شود ، با این تفاوت که این نوع تربیت از سایر انواع تربیت مهم تر است و باید با دقت و ظرافت خاص انجام شود .

از آنجا که در هر جامعه‌ ای بسته به بینش‌ ها و نگرش‌ های آن جامعه، نوع خاصی از تربیت مورد نظر است، در جامعه‌ دینی، تربیت دینی مورد اهتمام جدی متولیان امر تربیت است. با توجه به اینکه کشور ما یک کشور اسلامی است و 99% جمعیت آن مسلمان است، تربیت دینیِ نسل جدید یکی از بایسته ‌های وزارت معارف به عنوان نهاد رسمیِ متکفل امر تعلیم و تربیت در کشور، به شمار می‌ رود. تربیت و شکل ‌گیری شخصیت افراد به ویژه نسل جدید، تحت تأثیر عوامل مختلف درونی، بیرونی و حتی عوامل فوق طبیعی قرار دارد. عوامل گوناگون مؤثر در تربیت، هر کدام در جای خود مهم و دارای درجه خاصی از تأثیر است. در این میان دو عامل خانواده و مکتب یا مدرسه نقش بسیار برجسته ای نسبت به دیگر عوامل دارند و در واقع این دو هستند که شخصیت افراد را شکل می ‌دهند. خانواده نخستین محل تعلیم و تربیت و عرصه‌‌ آموزش برای تمام افراد است. اینجاست که بخش اعظم سلایق و علایق، شخصیت‌ و الگو‌های رفتاری افراد شکل می ‌گیرد. مدرسه به عنوان مکمل خانواده، کانونی است که در آن افراد همراه با تعلیم و کسب معلومات، تربیت می ‌شوند.در مدرسه نیز عوامل مختلفی وجود دارند که در امر تربیت مؤثرند از قبیل برنامه‌ های ‌درسی، مواد آموزشی، سازمان مدرسه و امکانات آموزشی آن؛ ولی هیچ یک از اینها به اندازه معلم، چه به لحاظ آموزشی و چه تربیتی اهمیت ندارد، زیرا این معلم است که به همه‌ آن عوامل جان می‌ بخشد و آنها را سودمند و نتیجه ‌بخش می ‌گرداند. همچنین اوست که نسل ‌ها را به همدیگر ارتباط می‌ دهد، فرهنگ جامعه را حفظ می‌ کند، و در صورت نیاز تغییر می ‌دهد و تکامل می‌ بخشد، به رفتار دانش ‌آموز شکل می دهد و افراد مورد نیاز جامعه را تربیت می‌ کند.

برای آموزش دین و درس دین و زندگی به دانش آموزان اولین چیزی که باید مد نظر داشت و نسبت به آن آگاهی پیدا کرد شناخت روحیات و ویژگیهای آنان و همچنین شناخت مراحل رشد آنهاست . باید توجه داشت که وجود گرایش دینی در دانش آموزان غیر قابل انکار است . آنها سرشت خداجوی دارند و مفاهیم اساسی دین اسلام نیز اموری هستند که با سرشت آنان سازگاری بوده و اکتسابی نیستند و وظیفه تعلیم و تربیت شکوفا کردن این گرایشات فطری است.

بیان مسأله

مسأله افت تحصیلی به عنوان قد یمی ترین و بحث انگیزترین مسأله آموزش و پرورش ایران د ر د هه های اخیر بود ه است که فاصله بین وضعیت علمی موجود فراگیران با وضعیت مورد انتظار آنها از حد معقول و مقبول آن فراتر رفته است و منجر به خسارت های اقتصادی، روانی و اجتماعی شد ه است.

تحقیقات انجام شده نشان می د هد د ر کشور ما شکست تحصیلی زیاد و پرحجم بوده و گریبانگیر برخی از دانش آموزان می شود . تحلیل های آماری نشان می د هند که این پد یده در ایران نیز همانند سایر جوامع گزینشی بوده و همه طبقات به یک نسبت با آن مواجه نیستند . این امر د ر مناطق محروم و روستایی و د ر میان حاشیه نشینان شهرها بسیار عمیق تر است.

متأسفانه گه گاه در ارائه آمار و ارقام، د قت لازم صورت نمی گیرد تا میزان و حجم واقعی معضلات آموزشی و فرهنگی مشخص شود . وقتی د ر موارد ی مانند مسأله بی سواد ی آمار متفاوتی از 22 تا 32 د رصد ارائه می شود ، چگونه انتظار د اریم برنامه ریزی د رستی د ر این مورد صورت گیرد؟ متأسفانه بد تر از این، در بحث افت تحصیلی پاک کرد ن صورت مسأله، به جای حل مسأله د ر بحث افت تحصیلی قابل تأمل است. یعنی به جای مرد ود ی و تجد ید ی، اجازه تکرار امتحان در نوبت های متوالی را به معنی کاهش افت تحصیلی بیان می کنند .

شناخت علل فردی، اجتماعی از یک طرف و علل ساختاری و آموزشی نظام تعلیم و تربیت از طرف دیگر مسائل را پیچید ه تر کرد ه است. بدین منظور برای کاهش افت تحصیلی می توان از تغییر و نوآوری آموزش در عرصه تربیت هنر، نظام ارزشیابی، روش های تد ریس، مشارکت اولیاء، و سبک های مدیریت مدارس استفاد ه کرد . به امید کاهش افت تحصیلی در مدارس کشور.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق روابط عمومی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق روابط عمومی در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق روابط عمومی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق روابط عمومی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق روابط عمومی در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق روابط عمومی در فایل ورد (word)

______________________________________________

تعریف روابط عمومی

پیش از آنكه وارد بحث اصلی شویم، لازم است نگاهی گذرا به روابط عمومی و تعریف‌های مختلف از آن داشته باشیم.

یكی از بهترین تعاریف مربوط به روابط عمومی، آن را اینگونه معرفی می‌كند:

«روابط عمومی مدیریت ارتباطات بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط است.»

«ركس هارلو» در سال 1987 پس از بررسی 472 تعریف مربوط به روابط عمومی، مشخصه‌هایی را برای روابط عمومی عنوان می‌كند كه در اجلاس كنگره جهانی «انجمن بین‌المللی روابط عمومی» در مكزیكو تحت عنوان «توافق مكزیكن» به تصویب می‌رسد. در این توافق بر ویژگی‌هایی كه اشاره می‌شود برای روابط عمومی تاكید می‌شود:

1 ـ روابط عمومی كار ارتباطی دو طرفه است.

2 ـ هدف روابط عمومی استقرار و حفظ تفاهم دو طرفه است.

3 ـ فعالیت‌های روابط عمومی با تحقیق شروع می‌شوند و با ارزیابی تمام می‌شوند.

4 ـ روابط عمومی برای تامین اهداف مورد قبول جامعه تلاش می‌كند و دارای مسئولیت اجتماعی است.

5 ـ روابط عمومی یك وظیفه مدیریتی است. (سفیدی، 1380، ص 55)

آنچه از تعریف و ویژگی‌های مذكور استنباط می‌شود، آن است كه روابط عمومی، تلاش آگاهانه و دوسویه‌ای است كه به منظور تامین اهداف مورد قبول جامعه بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط و از طریق گفتمان و رسیدن به فهم مشترك بین طرفین ارتباط صورت می پذیرد و مدیریت آن را واحد روابط عمومی به عهده دارد. بنابراین هرگونه اقدامی كه تحت عنوان روابط عمومی به شكل یكسویه، بدون توجه به اهداف مقبول جامعه، بدون آگاهی لازم و بدون اعتنا به نقش همسنگ مخاطبان با سازمان انجام شود، خارج از حیطه و تعریف روابط عمومی قرار می‌گیرد.

انجمن روابط عمومی انگلیس نیز روابط عمومی را اینگونه به تفسیر می‌كشاند:

روابط عمومی عبارت از تلاشها و اقداماتی آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده، برای استقرار و كسب تفاهم متقابل، بین یك سازمان و گروههای مورد نظر آنست. (دیندار فركوش، 1382، ص 18)

ادوار برنیز، یكی از بنیانگذاران این رشته، ازجمله نخستین افرادی بود كه روابط عمومی را بعنوان یك حرفه اصیل و جدی تعریف كرد. تعریفی كه وی در سال 1952 ارائه داد. (با تجدید نظر در تعریفی كه در سال 1923 ارائه داده بود و جاهلیت كمتری داشت) هنوز هم یكی از ساده‌ترین و در عین حال دقیقترین تعاریف این رشته است. وی می‌گوید روابط عمومی عبارتست از:

1 ـ اطلاعاتی كه به مردم داده می شود.

2 ـ تلاشهای ترغیبی به منظور تغییر گرایشها و رفتار مردم.

3 ـ كوشش در همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یك مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه. (هارانتز كوهن، 1376، ص 11)

(دایره‌المعارف «وبستر» می‌نویسد: «حسن رابطه و ایجاد حسن نیت بین یك شخص یا یك سازمان با اشخاص و گروههای دیگر با جامعه از طریق توزیع مطلب و خبر و توسعه رابطه آن با مطالعه و سنجش عكس‌العملها (یحیایی ایله‌ای، 1380، ص 22)

جان مارستن: «روابط عمومی ارتباط قانع‌كننده و از روی نقشه برای تاثیرگذاری، بر گروهی از مردم است كه معنی و مقصدی در تاثیر به آن وجود داشته باشد.» (جزوه، ص 41)

دانلود تحقیق روابط عمومی در فایل ورد (word)
فهرست

مقدمه

تعریف روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی در ایران

نقش و كاركرد روابط عمومی

سازمان و تشكیلات روابط عمومی در سازمانهای كوچك و بزرگ

واحدهای گوناگون روابط عمومی

ابزار و وسایل مورد استفاده در روابط عمومی

مدیریت و پرسنل روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی در سازمان صدا و سیما

بررسی تشكیلات و سازماندهی و وظایف روابط عمومی در سازمان صدا و سیما

پیشنهادهایی جهت ارتقاء سطح روابط عمومی سازمان

منابع و ماخذ (كتاب)

منابع و ماخذ (نشریات)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی در فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی در فایل ورد (word) :

دانلود علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی در فایل ورد (word)

مقدمه

البته شمار فزاینده مطالعات و نشریات مربوط به بیكاری جوانان شاهدی است بر افزایش آگاهی در مورد اهمیت این مسئله كه بیكاری جوانان بیش از همه در شرایط سخت زندگی جوانان بیكار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پدیده انعكاس یافته است. علائم و شواهد نشان می‌دهد كه این مسئله در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فنی كه در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغییرات عظیمی‌در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار كار گردید. بسیاری از محققان بر این عقیده اند كه دیر یا زود چنین تغییراتی در كشورهای در حال توسعه و به ویژه آن دسته از كشورهایی كه از لحاظ اقتصادی مستقیماً با كشورهای صنعتی در ارتباط هستند نیز تكرار خواهد شد.

هر چند ممكن است ادعا شود كه تكنولوژی های نو در دراز مدت باعث افزایش فوق‌العاده در تولیدات صنعتی – همراه با افزایش بی سابقه در اوقات فراغت و شرایط بهتر زندگی افراد و جوامع – خواهد شد، اما در این مطلب نیز شكی وجود ندارد كه اولین تأثیر این تكنولوژی ها این است كه صدها هزار كارگر را از بازار كار اخراج كرده و جذب نسل جدید را به جهان كار مشكل و مشكل تر می‌سازد. این اثرات اولیه انقلاب فنی توسط اثر دورانی بحران اقتصادی كه با بی ثبات كردن بازار كار و آشفته ساختن چشم انداز آینده باعث وخامت اوضاع می‌گردد، تشدید می‌شود.

متأسفانه به نظر می‌رسد كه هیچ احتمالی برای تغییر بنیادین این وضعیت در آینده وجود ندارد. بر عكس، بعضی مطالعات نشان می‌دهد كه لااقل در كشورهای در حال توسعه وضع از این نیز بدتر خواهد شد.

اگر چه احتمال هیچ گونه تغییر بنیادینی وجود ندارد، لااقل برای جلوگیری از گسترش بیكاری جوانان در آینده و نیز كاهش اثرات زیان آور آن بر جامعه و افراد،‌كارهایی می‌توان و می‌باید انجام داد.

بخش اول:

علوم اجتماعی

و مشكل بیكاری جوانان

1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای – نكات كلی:

در طول 30 سال گذشته ، كمك هایی كه علوم اجتماعی به فهم ماهیت، ویژگی ها و سیر تكاملی مشكل بیكاری جوانان و همچنین یافتن راهكارها و برنامه هایی در جهت حل این مشكل نموده است، در منطقه و زیر منطقه های مختلف، متفاوت بوده است. علاوه بر این،‌از یك دهه تا دهه دیگر نیز دچار تغییر و تحول گشته است. به‌طور كلی، می‌توان گفت تنها در كشورهای پیشرفته صنعتی است كه علوم اجتماعی قادر است بیشترین توجه را از طریق ابزارهایی نظیر تحقیقات و انتشارات – در خصوص موضوعاتی كه تقریباً شامل تمامی‌امور می‌شوند – ، به مشكل بیكاری جوانان مبذول دارد. در كشورها و مناطق در حال توسعه توجه كمتری به این مسئله می‌شود و شاید دلیل آن نبود بودجه كافی برای مراكز تحقیقاتی باشد. عامل دیگری كه همراه با نبودن منابع مالی در این امر سهیم می‌باشد، این واقعیت است كه حكومت ها و دانشمندان علوم اجتماعی برای مسئله بیكاری جوانان اولویت كمتری نسبت به مسائل عمومی‌و ملموس تری از قبیل فقر، گرسنگی، شهرسازی و جنگ قاتل می‌شوند. عامل مهم و مؤثر دیگری كه در این زمینه وجود دارد این است كه مطالعه، تحقیق و بررسی در مورد جوانان – كه به عنوان حوزه ویژه و به خصوصی از دانش علمی‌به شمار می‌رود – هنوز چهره و سیمای برجسته ای در برنامه های دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی ندارد. شاید یكی از دلایل این امر،‌تنوع و گوناگونی عظیم ساختارهای اجتماعی این كشورها و همچنین تنوع محرك های روابط موجود در بین طبقات، گروهها و دسته های مختلف اجتماعی باشد.

این واقعیت كه راه حل های پیشنهادی شخصی و منطقه ای تاكنون در امر ریشه كن كردن مشكل بیكاری جوانان موفق نبوده اند، به دو سری از شرایط و موقعیت های جداگانه و در عین حال مكمل ارتباط دارد كه عبارتند از:

محدودیت های اجتماعی در به كارگیری عملی علوم اجتماعی: به عبارتی، زمینه و حدودی كه این علوم توسط عوامل مهم اجتماعی (حكومت ها ،‌كارفرمایان،‌بخش های تجاری و غیره) واقعاً به حساب آمده و مورد توجه قرار می‌گیرد و همچنین حدودی كه این علوم قادر است در مسیر وقایع و جریان ها تأثیرگذاشته و آن را اصلاح نماید؛ و از طرف دیگر، اشتباهات، ضعف ها و كاستی های موجود در تفسیر و تغییرهای علوم اجتماعی و همچنین راه حل هایی كه ارائه می‌دهد.

موضوعی كه در تمامی‌مناطق به طور مشابه قابل رؤیت می‌باشد این است كه مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص جوانان به طور كلی و نیز در مورد بیكاری جوانان به طور ویژه، اكثراً در پاسخ به نیازها و همچنین به درخواست دولت ها و نهادهای دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش یا سازمانهای بین المللی كه خواهان رایزنی و مشورت علمی‌و فنی هستند، صورت گرفته است. این امر طبیعتاً بر نوع، عنوان و موضوع تحقیقات انجام شده، كه بیشتر كاربردی هستند تا نظری، تأثیر می‌گذارد.

________________________________________________________________-

دانلود علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول:

علوم اجتماعی و مشكل بیكاری جوانان

1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نكات كلی آن

2- مسائل نظری و روش شناسی

جوانان و پایگاه طبقاتی

مفهوم بیكاری جوانان

بخش دوم:

علل و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیكاری جوانان

1- علل بیكاری جوانان

1-1- رشد شدید جمعیت، بحران اقتصادی و تغییر و تحول تكنولوژیكی

آسیا

آمریكای لاتین و حوزه كارائیب

كشورهای عربی

آفریقا

1-2- جدایی بین جهان آموزش و جهان كار

اروپا

كشورهای عربی

– تضاد بین انتظارات و فرصت ها

1-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف : پایگاه اجتماعی جوانان

ب :‌جزم اندیشی ها و قضاوتهای ارزشی منفی در مورد توانایی جوانان برای كار

ج: فساد و نظام قیم مآبانه در بازار نیروی كار

د: نگرش های جوانان نسبت به كار

2- پیامدهای فرهنگی – اجتماعی بیكاری جوانان

2-1- فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و

اشكال جایگزینی جامعه پذیری

2-2- رویاروی جوانان با خودشان

از شكست و خودتباهی تا رشد و خلاقیت شخصی

2-3- خانه و خانواده خود شخص: هدفی كه باید به تأخیر بیفتد

2-4- فرار، ترك خانه، رفتن به جاهای دیگر: مهاجرت

2-5- خرابكاری، بزهكاری – روسپی گری

2-6- پیامدها و عكس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات ، ملحق شدن به ارتش، اشتغال

آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین

توصیه های عمومی

1- نیاز به رهیافتی چند رشته ای

2- نیاز به رهیافتی تطبیقی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان در فایل ورد (word) دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان در فایل ورد (word)

مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف جزئی
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
محدودیتهای خارج از کنترل محقق
تعریف عملیاتی واژه ها
تعریف حرکت
طبقه بندی حرکت
مبانی نظری ادراک
تعریف ادراک
انواع ادراک
توانائیهای حرکتی و اهمیت آن
توانائیهای جسمانی
تواناییهای ادراکی
تواناییهای ادارکی – حرکتی
نظریه های رشد حرکتی
1- نظریه دید حرکتی گتمن
2-نظریه حرکت آفرینی بارش
3- نظریه سازماندهی مجدد نظام عصبی
4- نظریه حرکتی – ادراکی کفارت
آزمونهای حرکتی
1-1- آزمون اندازه گیری ادراکی – حرکتی کفارت
2- آزمون توانائیهای حرکتی لینلکلن – اوزرتسکی
3- آزمون توانائیهای حرکتی برونینکز – اوزرتسکی
کاربردهای کلی حرکتی
ابزار جمع آوری اطلاعات
1- آزمون ماتریس های پیشرونده ریون
1-1- ماتریسهای پیشرونده ریون فرم رنگی کودکان
تصریح دستورالعمل
2- اجرای آزمون رشد حرکتی لینیکلن – اوزرتسکی
الف- وسایل و تجهیزات لازم
مروری بر تحقیقات انجام شده
الف) تحقیقات داخلی
ب) تحقیقات خارجی
نتیجه گیری
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
متغیرهای تحقیق
ابزار تحقیق
روش آماری
آزمون فرض های تحقیق
تعادل پویا
فرض اول
تعادل ایستا
فرض دوم
هماهنگی
فرض سوم
دقت
فرض چهارم
سرعت حرکت
فرض پنجم
قدرت
فرض ششم
توانائیهای ادراکی – حرکتی
فرض هفتم
خلاصه پژوهش
نتایج
بحث و بررسی نتایج تحقیق
تعادل پویا
تعادل ایستا
هماهنگی
سرعت حرکت
قدرت
دقت
توانائیهای ادراکی – حرکتی
پیشنهادات
پیشنهادات تربیتی آموزشی
پیشنهادهای پژوهشی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان در فایل ورد (word)

1-   آقایی بلیانی ، محمد علی . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، سال 1377

2-   امیر تاش ، محمد علی . جزوه سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم ، 1367

3-   انتظاری ، محمد تقی . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی ، دی ماه 1358

4-   بیابانگرد ، اسماعیل . عوامل مؤثر در رشد جسمانی و ذهنی کودکان ، مجله پیوند ، شماره 150 و 151 ، فروردین و اردیبهشت 1371

5-   پروین ، م . روانشناسی بالینی ( محمود منصور ، پریرخ دادستان ) ، چاپ دوم ، سال 1371

6-   جعفری ، غلامرضا . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، سال 76-1375

7-   جرالد ، ولاس .جیمز مک لافین . ناتوانائیهای یادگیری ( تقی منشی طوسی ، مترجم‌) ،‌آستان قدس ، سال 1369

8-   حرکت ( نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران )‌، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، تهران ، سال اول ( شماره 13 ) ، زمستان 1378

9-   خلجی ، حسن . رشد و تکامل حرکتی ،‌انتشارات دانشگاه پیام نور ،‌چاپ اول ،‌ مرداد

10-           خداد داد ، احمد . اصول عمومی آمادگی جسمانی ، انتشارات سازمان تربیت بدنی ، حوزه معاونت امور فرهنگی و آزموزش دفت رتحقیقات و آموزش ، چاپ دوم ،‌

11-           دمیرزاده ،‌میر مسعود . پایان نامه کارشناسی ارشد،‌انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1376

12-           ذکائی ، محمد . بنوی ،‌محمد . کلیات تربیت بدنی در مدارس ،‌تهران : انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (‌سمت ) ، سال

13-           رهبانفرد ، حسن . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، سال 1377

14-           سید عامری ، میر حسین . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1372

15-           سیف نراقی ، مریم . نادری ، عزت الله . اختلاف یادگیری ، مؤسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، سال 1366

16-           سیف ناقی ، مریم . نادری ، عزت الله . فصلنامه ورزش ، شماره 17 و 18 ، سال 1371

17-           شفیعی نیا ، پروانه . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، سال

18-           شاکریان ، سعید . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال

19-           علیخانی ، عیدی . یادگیری حرکت ی، انتشارات سازمان تربیت بدنی ، معاونت امور فرهنگی ( آموزش تحقیقات و آموزش سال 1371 )

20-           عطارزاده ، رضا . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال 1369

21-           فلاح محمدی ، ضیاء . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال 70-

22-           فاکس ،‌مایتوس . فیزیولوژی ورزش ، جلد اول ( اصغر خالدان ، مترجم ) ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،‌بهمن

23-           فلاح ، حمید رضا . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ،‌بهار

24-           فرخی ،‌احمد . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ‌، سال

25-           فرخی ، اسدالله . پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران ، خرداد

26-           قراخانلو ، رضا . فصلنامه ورزشی ، شماره 1 ، تابستان

27-           قاسمی ، مسعود . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، سال 1374

28-           کاشف ،‌مجید . مجتهدی ، حسین . اثر فعالیت بدنی بر کودکان ( مجموعه مقالات ) ، انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ، زمستان

29-           کردی ،‌محمد رضا . پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، سال 1370

30-           کرمی ، ابوالفضل ، اندازه گیری هوش کودک ( آزمون ریون رنگی ) ، انتشارات راهگشا ، چاپ دوم ، سال

31-           مرندی ، سید محمد . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس سال 1375

32-           نمازی زاده ،‌مهدی . سلحشور ، مهدی . تربیت بدنی عمومی ، انتشارات سمت ، چاپ پنجم ، سال 1372

33-           نمازی زاده ، مهدی . جزوه یادگیری حرکتی ،‌دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ،سال 1370

34-           ورتسین ، آندوگالتر ، امیلی . یادگیری حرکتی ( محسن بلوریان ، مترجم )‌، انتشارات اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش ، سال 1374

35-           مارو ، آنیتا ، ج . طبقه بندی هدف های تربیتی حیطه روانی – حرکتی (‌علیرضا کیامنش ، مترجم ) تهران : انتشارات چاپ و نشر ایران ،‌سال 1365

36-           ماد وعلی ، فریده . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، اسفند

37-           یوسفی ، سهیلا . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، سال 1380

38- Anne , Deflandre . J , Lorant – Determinants of physical activity and physical and sports activities in Frence school  children , perceptual & motor skills , 2001 , 92 , 399 –

39- Brown .J, Gench . R , sherrill . C – Effects of on integrated physical education / music program in Changing early childhood perceptual motor performance . perceptual & motor skill – 53 (1 ) – 151 – 154 – Refs : 15- Aug

40- Butterfield , stephean . A, loovis , E . Michael – In fluence of Age , sex , balance and sport partocopation on development of throwing by children , in grades k- 8 , perceptual and motor skills , 1993 , 76 , 459 – 464

41- Cratty , B.J . Movment Behavior and motor learning , 1974 ,

42- Cratty , Brayan . J . perceptual & motor development in infants and children university of california losangeles ,

43- Chisson , B.S. Tomas , T . R ., Biasiatte . Canonical validity of perceptual – motor skill for predicting on a cademic Education & psychological measarment , 1972 , 32 : 1095 –

44- Emmanouel , C , zervas y , vagenas , G 0 Effects of four physical education teaching methods development of motor skill , self Concept , and social attitudes of fifth – grade children – perceptual & motor skill 74 ( 3 part 2 ) – p : 1151 – 1167 – Refs : 33 – June

45- Kioumourt , Zoglou , E ., Derri , V . Mertzanidou , O- , TzeTzis , G. Experience with perceptual and motor skills in rhytmic Gymnastics , percept – motor – skills , 1977 , June , 84 ( 3 pTz ) : 1363 – 72

46- Laura , Bortoli . G , spagolla . C,Robazza – variability effects on retention of A motor skill in elementary school children , perceptual and motor skills , 2001 , 93 , 51 –63

47- LEILA , OJA . T : physical activity , motor abilility , and school read iness of 6 – YR – old children , perceptual and motor skills , 2002 , 95 , 407-

48- Rimmer . J . H , Kelly . L.E – Gross motor development in preschool children with learning disabilitties – Adapted physical activity quarterly – 6 (3) , p : 268 – 279 – Refs : 20 July

49- Roswal . G.M , Frith . G.H – the effect of adevelopmental play program on the motor proficiency of midly handicapped children – American Corrective therapy Journal – 37 (4 ) – P : 105 – 108 – Refs : 12 – July / Aug

50- Youn , G . Youn , s – Influence of training and preformance IQ on the psychomotor skill of Down syndrome persons , perceptual & motor skills , 1991 , 73 , 1191 –

مقدمه

حرکت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حرکت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد

انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حرکت است که می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار کند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد که در تعامل با پدیده های محیطی از آنها ،‌تجربیات معنی داری کسب کند . بنابراین حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامون خود بپردازد. از طرفی کودک از ابتدای ورود به دنیای ناشناخته پیوسته در این تلاش است که به کمک حرکت و تربیت به زندگی خوب و سالم و پرطراوت دست یابد و برای دستیابی به نشاط و تندرستی ،‌باید از ورزش و بهداشت مدد جوید . برای رسیدن به چنین هدفی لازم است معلمان آگاه تربیت بدنی با مطالعات گسترده به آموزش صحیح تربیت به کودکان و نوجوانان همت گمارند.(6)

به همین منظور معلمان و مربیان در صورتی می توانند در ارتقاء سطح آمورشی شاگردان مؤثر باشد که به دو نکته زیر توجه داشته باشند

1-    تفاوت های فردی

2-    اثر این تفاوت ها بر یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی در فعالیت های مختلف ورزشی (19)

آنیتا .ج . هارو[1] در کتاب طبقه بندی حیطه های روانی حرکتی می گوید : «‌ توانائیهای ادراکی در برگیرنده رفتارهای شناختی و همچنین رفتارهای روانی حرکتی است که شامل : تمیز حس حرکتی ،‌آگاهی از بدن ، تصور فرد از بدن خود ،‌رابطه بدن با اشیای موجود در فضا، تمیز بصری ، تمیز شنوایی ، تمیز لمسی و توانائیهای هماهنگ کننده می باشد (35) به عقیده بسیاری از محققان عملکردهای حرکتی و ادراکی غیر قابل تفکیک هستند و غنی نمودن تجارب حرکتی معمولاً توانائیهای فرد را ساخت بندی و درک مؤثر وقایعی را که با آنها روبرو می شود افزایش می دهد. آنها همچنین معتقدند که کارکرد مؤثر توانائیهای ادراکی برای رشد فراگیر در حیطه های سه گانه تربیتی ( شناختی ، عاطفی و روانی – حرکتی ) ضروری است . این توانائیها فراگیر را در تعبیر و تفسیر محرکات کمک می کنند و باعث می گردند که فرد توانایی لازم جهت سازگاری با محیط پیرامون خود را بدست آورد. (35)

همچنین ج- هارو در همان کتاب ، توانائیهای جسمانی را در برگیرنده خصوصیاتی نظیر : قدرت عضلانی ، استقامت دستگاههای گردش خون و تنفس ،‌انعطاف پذیری و چالاکی می داند. توانائیهای جسمانی ،‌جهت عملکرد مؤثر و کارآمد فرد در حیطه روانی – حرکتی لازم و ضروری است . اگر این خصوصیات بطور کامل رشد و گسترش نیابند در رشد و حرکت پیشرفته مهارتی فرد مانع ایجاد خواهد شد (35)

بنظر می رسد اگر جریان رشدی کودک ، مراحل طبیعی خود را سپری ننماید و بطور درست نیروهای بالقوه او بالفعل در نیایند ، فرایند ادراکی او دچار اشکال شده ،‌بطوریکه موفقیت فرد را در تمام مراحل زندگی تحت الشعاع قرار می دهد. پس بطور مسلم می توان گفت که طرح و اجرای برنامه های حرکتی خصوصاً در مدارس درصد جدول ارزشگذاری است . به همین منظور تمامی صاحبنظران بر اهمیت و ضرورت تربیت بدنی در مقاطع سنی پایین تأکید نموده و علت این تأکید و ارزشگذاری را در خصوصیات و حساسیت سنین رشد و بویژه توجه به این مطلب که پایه های اساسی دنیای شخصیت انسان در دوران کودکی پی ریزی می گردد ، دانسته اند . بطوریکه گزل[2] در این زمینه گفته است : « کودک در پنج سالگی نسخه کوچک شخص جوانی است که بعداً خواهد شد.» (19)

از طرفی کودک سالم بطور طبیعی در دوران رشد ، اندام های حسی شنوایی و بینیایی اش رشد و تکامل لازم را خواهند کرد ، اما در فرایند رشد متعارف ، جهت بهبودی توانائیهای ادراکی – حرکتی (‌هماهنگی ، تعادل ، سرعت ، دقت و قدرت ) آموزش دقیق و مناسب باید اعمال شود

منظور از آموزش مناست ، انجام برنامه های صحیح و متد اولی که باعث شکوفایی استعدادهای حرکتی – ذهنی کودک می گردد. علاوه بر این متخصصان ، تربیت بدنی را بعنوان یکی از روش های مؤثر و کارساز در امر شناسایی استعدادها و رشد و شکوفایی توانائیهای بالقوه کودکان معرفی می نماید

از طرفی عوامل متعددی مانند زمینه های اقتصادی و اجتماعی و چگونه گذراندن دوران کودکی و نوجوانی می تواند فقر حرکتی یا پرتحرکی را دامن زده و طراوت و شادابی جسمانی کودکان را متزلزل نماید . بعلاوه در جند سال گذشته برنامه های ادراکی – حرکتی در مدارس اروپا و امریکا توسعه یافته است و دانشمندانی مثل بی لس [3] ، بریس[4]، اسپنجاد[5] ، اوزرتسکی [6]، لینکلن[7]  ، اسلوان [8]، برونینکز[9]در خصوص سنجش رشد حرکتی کودکان با تکیه بر عوامل ارثی ، تحقیقتی انجام داده اند (6) ولی در خصوص اثر فعالیت بدین بر توانائیهای ادراکی – حرکتی در ایران تحقیقات اندکی صورت گرفته است . لذا محقق با آگاهی از مسایل و مشکلات موجود به بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبادرت می ورزد

امید است که با انجام چنین تحقیقاتی بتوان با ارائه یک سری برنامه های فعالیت بدنی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی به توسعه و تکامل عاطفی ، فکری ، اجتماعی و جسمانی کودکان کمک نمود

بیان مسأله

رشد حرکتی کودک در طول زندگی تغییر می کند و همزمان با تغییرات حرکتی ، سایر تغییرات روانی – اجتماعی نیز ملاحظه می شود. بنابراین توجه به رشد و تکامل حرکتی کودک در حقیقت توجه به رشد عمومی و همه جانبه کودک می باشد . در این بین ، توانائیهای ادراکی – حرکتی یکی از مهمترین عوامل در رشد همه جانیه کودکان و همچنین در پرورش استعدادهای ورزشی و پیشرفت و ترقی در ورزش و تربیت بدنی می باشد

پایه و اساس استعدادهای حرکتی ورزشی در اوایل کودکی شکل می گیرد و بستگی زیادی به توانائیهای ادراکی – حرکتی کودکان دارد . لذا این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد . گرچه توانائیهای ادراکی – حرکتی با نسبت های متفاوتی زائیده وراثت و محیط است ولی یکی از عوامل محیطی بسیار مهم در رشد توانائیهای ادراکی –حرکتی کودکان چگونگی طی شدن سالهای اولیه و حساس کودک می باشد (21)

با توجه به اینکه فعالیت بدنی به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد همه جانبه کودک و ا زجمله رشد حرکتی و نیز پرورش استعدادهای ورزشی او نقش مهمی را ایفا می کند و این موضوع به عنوان مسئله ای که می تواند مورد مطالعه و تحقیق قرار بگیرد ، نظر محقق را به خود جلب کرده و لذا مسئله و مشکل اساسی در این رساله تحقیقی ،‌بررسی علمی این مورد می باشد .لذا در این پژوهش محقق به بررسی تأثیر یکدوره فعالیت بدنی منتخب شامل 10 دقیقه حرکات کششی بالا تنه و پایین تنه و 20 دقیقه حرکات نرمشی و اصلاحی شامل راه رفتن روی پنجه ها و پاشنه ها و طرفین پاها و دویدن به طور طبیعی و آزاد با سرعت های مختلف ، به پهلو و عقب دویدن ، جهیدن ، پریدن در چهار جهت ( زیگزاگ ) ، پریدن و در همان حال چرخیدن در تمام زوایا ( ْ 90 ، ْ180، ْ360  ) لی لی کردن د رجا و با حرکت در چهار جهت ، در جا لی لی کردن و چرخیدن ، یورتمه رفتن با قدم های بلند و کوتاه ، پرتاب کردن و گرفتن توپ را بر قابلیت های ادراکی – حرکتی که شامل تعادل ضویا ، تعادل ایستا ، هماهنگی ، قدرت ، سرعت حرکت و دقت حرکت است از طریق آزمون لینلکن – اوزرتسکی در بین تعدادی از دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان غیرانتفاعی جامی شهرستان خوی که بصورت تصادفی انتخاب گردیده بودند پرداخته است

اهمیت و ضرورت تحقیق

حرکت در واقع اولین وسیله ای است که توسط آن کودک خود و محیط اطراف را ، درک می کند و همواره او را با پدیده یادگیری روبرو می سازد . کودک د راین میان با یادگیری های متفاوتی سروکار دارد که شاید بخش اعظم آن را یاد می گیری حرکتی و ادراکی –  حرکتی تشکیل می دهد ( ) . در این میان یادگیری ادراکی –حرکتی یکی از مهمترین عوام لدر رشد همه جانبه کودکان و همچنین در پرورش استعدادهای ورزشی می باشد . گرچه توانائیهای ادراکی – حرکتی با نسبت ها یمتفاوتی زائیده وراثت و محیط است ، ولی یکی از عوامل محیطی بسیار مهم در رشد توانائیهای ادراکی  –حرکتی کودکان چگونه طی شدن سالهای اولیه و حساس زندگی کودک می باشد

از آنجا که هدف برنامه های ادراکی – حرکتی بوجود آوردن فعالیت هایی برای کودکان است تا با انجام این فعالیت ها ، جریان رشد و تکامل توانائیهای ضروری ( ادراکی – حرکتی ) آنان بیشتر تسریع گردد . لذا این برنامه ها بر این اساس تأکید دارند که توانائیهای ادراکی از طریق فعالیت های حرکتی سرانجام باعث بهبود عملکرد های شناختی فرد در زندگی و مدرسه خواهد شد (31 ) بعلاوه در مقطع ابتدایی که کودک ا زیک محیط کوچک ( خانواده ) به محیط بزرگتر ( مدرسه ) وارد می شود ، رشد جسمانی ، عاطفی ، شناختی و عقلانی کودکان نسبت به سالهای بعد از سرعت بیشتری برخوردار می باشد . به همین جهت پرداختن به فعالیت های حرکتی بویژه برنامه ادراکی –حرکتی در این سنین از ضرورت قابل توجهی برخوردار می باشد

از طرفی نبود معلمان و مربیان متخصص ورزشی در دبستان ها باعث فقر حرکتی در کودکان شده که این امر بر تضعیف مهارت های بنیادی و توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان بیشتر دامن می زند

بعلاوه از آنجا که ترکیب دو یا چند مهارت بنیادی در کنار توانائیهای ادراکی – حرکتی مهارت ورزشی را شکل می دهند ، چنانکه موقعیت های مناسبی برای رشد و توسعه این مهارت ها در سنین کودکی ایجاد نشود یادگیری هر نوع مهارت ورزشی در سنین بالاتر با کندی و ناامیدی و دلسردی انجام خواهد شد. نواقص و اشکالات حرکتی به مهارت های پیچیده نیز منتقل شده و تکامل عملکردهای ذهنی – شناختی را هم با مشکل مواجه می کند

لذا ارایه یک سری برنامه های فعالیت بدنی برای پیشبرد مهارت های بنیادی و توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان کلاس پنجم تأثیر دارد یا خیر ؟ اگر اجرای این برنامه ها تأثیر مثبت داشته باشد پس باید سهم عمده ای از مجموعه تلاش ها و فعالیت های انجام شده توسط صاحبنظران ، مسؤولان و متولیان رسمی و غیررسمی ، به تربیت بدنی مدارس و روش تدریس این مهم اختصاص داده شود و اصول کمی و کیفی برنامه های تربیت بدنی مشخص و معلوم گشته و تربیت بدنی در تمام کلاس های ابتدائی با جدیت کامل اجرا شود تا معلمین  و مربیان ورزش با استفاده از علم تربیت بدنی و اجرای فعالیت بدنی مناسب به کمک دانش آموزان ، بویژه دانش آموزانی که فقر حرکتی یا پرتحرکی دارند شناخته و با یک برنامه مطلوب و با امکانات کافی و مناسب به اصلاح حرکتی این چنین دانش آموزانی کمک نمایند

از دیگر عواملی که سبب ایجاد انگیزه در محقق جهت مطالعه و شکل دادن این تحقیق شده است می توان به عوامل زیر اشاره کرد

1-    نقش توانائیهای ادراکی – حرکتی در آموزش و پرورش

چنانچه هدف های آموزش و پروش را رد چهار بعد خودشناسی ، روابط انسانی ، کفایت اقتصادی و مسوولیت اجتماعی خلاصه کنیم ، رسیدن به این اهداف فقط در پرتو کسب مهارت های حرکتی د رفرد حاصل می شود چون هر کدام از اینها نیازمند حدی از توانائیهای ادراکی – حرکتی هستند (15)

2-  یافته های این تحقیق ارتباط مستقیم با دست اندرکاران تعلیم و تربیت از قبیل مربیان آموزگاران و والدین و بخصوص کودکانی که نقص هایی در حوزه ادراکی – حرکتی از قبیل تعادل ، جهت یابی ،‌هماهنگی ، قدرت و سرعت حرکتی داشته و از سالهای قبل از مدرسه با آنها همراه بوده است ، می شود . تا دست اندکاران ،ؤ شناخت صحیحی از این نقص ها و کمبود کسب کنند و برنامه های حرکتی مناسب جهت رفع این نواقص در دسترسی داشته باشند

اهداف تحقیق

هدف کلی

تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانها شهرستان خوی بعنوان هدف کلی این تحقیق می باشد

اهداف جزئی

1-    تعیین میزان تأثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر تعادل پویای دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان

2-    تعیین میزان تأثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر تعادل ایستای دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان

3-    تعیین میزان تأثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر هماهنگی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان

4-    تعیین میزان تأثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر سرعت حرکت دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان

5-    تعیین میزان تأثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر دقت حرکت دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان

6-    تعیین میزان تأثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر قدرت دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان

7-    تعیین میزان تأثیر برنامه های فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان

فرضیه های تحقیق

1-    برنامه های فعالیت بدنی منتخب بر تعادل پویای دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان تأثیر معنی داری دارد

2-    برنامه های فعالیت بدنی منتخب بر تعادل ایستای دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان تأثیر معنی داری دارد

3-    برنامه های فعالیت بدنی منتخب بر سرعت حرکت دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان تأثیر معنی داری دارد

4-    برنامه های فعالیت بدنی منتخب بر دقت حرکت دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان تأثیر معنی داری دارد

5-    برنامه های فعالیت بدنی منتخب بر هماهنگی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان تأثیر معنی داری دارد

6-    برنامه های فعالیت بدنی منتخب بر قدرت دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان تأثیر معنی داری دارد

7-    برنامه های فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی  دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان تأثیر معنی داری دارد

محدودیت های تحقیق

محدودیتهای خارج از کنترل محقق

1-    متفاوت بودن ویژگیهای بدنی و فیزیولوژیکی آزمودنیها

2-    عدم امکان کنترل دقیق شرایط و وضعیت خانوادگی و شرایط بهداشتی و تغذیه ای و خواب آزمودنیها

3-    وجود تفاوت در سرگرمی ها و بازیهای کودکان در داخل منازل و به طور کلی خارج از مدرسه

تعریف عملیاتی واژه ها

1-   فعالیت بدنی منتخب

به یک مجموعه تمرینات بدنی شامل 10 دقیقه حرکات کششی بالا تنه و پایین تنه و 20 دقیقه حرکاتی از قبیل راه رفتن روی پنجه ها و پاشنه ها و پهلوهای پا ، دویدن به طور طبیعی و آزاد با سرعت های مختلف و به پهلو و عقب دویدن ، جهیدن ، پریدن در چهار جهت ( زیگزاگ ) ، پریدن در همان حال چرخیدن در تمام زوایا ( ْ90 ، ْ 180 ،  ْ360 ) ، نشسته و دست ها به کمر و به جلو و عقب و چپ و راست پریدن ، لی لی کردن در جا و با حرکت در چهار جهت ، در جا لی لی کردن ، چرخیدن ، یورتمه رفتن با قدم های بلند و کوتاه ورزش در جا شامل خم و راست شدن در حالی که پاها به اندازه عرض شانه ها از یکدیگر باز باشند و سعی شود نوک انگشتان دست و کم کم کف آنها به زمین برسد ، پیچیدن و چرخیدن در جا در حالیکه پاها از یکدیگر باز هستند و دست ها افقی در کنار بدن قرار دارد ، تاب خوردن و در جا ( دست ها و پاها و سر را در جهت های مختلف چرخاندن ) پرتاب کردن و گرفتن توپ ، حرکات پروانه از جلو و از پهلو و 5 دقیقه برگشت به حالت اولیه شامل دویدن آرام و انجام حرکات کششی می باشد

[1] Anita J.Harrow

[2]  Gesell

2 Billes

[4] Brice

[5] Spenshad

[6] Oseretsky

[7] hincoln

[8] sloan

[9] Bruininks

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق هویت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق هویت در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق هویت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق هویت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق هویت در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق هویت در فایل ورد (word)

جهانی شدن، فناوری اطلاعات و انفجار اطلاعات باعث شده است تغییر در سازمان ها امری ثابت و مستمر باشد. اطلاع از بافت فضایی كه درآن هویت یابی رخ می دهد و بر نتایج اثر می گذارد

می تواند رهبران سازمانی را به دیدگاه هایی مجهز كند و رویكردهایی رادر مقابل آنها قرار دهد كه با توجه به دینامیك متغیر سازمانی و مدیریت آن بر مبنای راهبردهای مبتنی بر ارتباطات شكل می گیرند(شرایم ،‌2002؛ تایلر، دوكرمر، 2005) علاوه بر این درك هویت و هویت یابی درسازمان ها باعث می شود رهبران سازمانی اقدامات همراه با دانش و اطلاعات را در خود توسعه دهند. رهبری اثر بخش تر در نتیجه ی اطلاعات از تفاوت های فردی در تعدیل روابط میان شیوه های رهبری و هویت یابی سازمانی توسعه یافته،‌ بر خروجی های مثبت سازمان ها با اعضای دارای هویت بالاتر اثر می گذارد(اپیتروپاكی و مارتین،‌ 2005،‌ون نیپربرگ، دوكرمرو هوگ، 2005)

وقتی رهبران به عنوان اعضای نمونه در یك گروه معرفی و مشخص می شوند، اقدامات آنها اغلب به عنوان اقدامات منصفانه ومقتضی محسوب می گردد.(لیپونن،‌كویویستو و اولكونن، 2005) وقتی این هویت با دیگر متغیرهای تعدیل كننده نظیر وابستگی تركیب گردد، ادراك های سازمانی رهبر اثربخش تر خواهد بود (پیرو ،‌سیسرو، بونایتو، ون نیپر برگ و كروگلانسكی ، 2005)

درك هویت و هویت یابی چارچوبی را فراهم می سازد كه با استفاده از آن می توان فرآیند

توسعه ای برای رهبران سازمانی فراهم ساخت.(لرد و هال، 2005)

درك وضعیت فعلی یك سازمان و چگونگی هویت یابی آن، چگونگی ساختاردهی مجدد و تخریب ساختارها در سازمان در هنگام نیاز به تغییر را دچار دگرگونی می سازد (رایدر، هاسلام و هاپكینز، 2005) و برای اینكه سازمان ها در بافت های فعلی مناسب باقی بمانند، بسیار اهمیت دارند.

در محیط های كاری چندفرهنگی و متنوع، درك دلایل و قابلیت های كاربرد فرآیند های هویت یابی و هویت موضوع پ‍‍ژوهش های متعدد قرار گرفته است.

پژوهش های انجام شده در سازمان هایی كه تركیب آنها شامل اعضایی از فرهنگ های جمع گرا و فردگرا بوده است. (یوكی ، 2003) از نظر جمعیت شناسی متنوع بوده است(بركلسیون ، 2000) یا از نظر وظایف متنوع بوده است(راندل و یایوسی ، 2003) ، همراه با پژوهش هایی كه بر اثر ارزشهای رقابتی و هویت های فردی در محیط كار متمركز بوده اند(هریوت و اسكات جكسون، 2002) بسیار مهم است. داشتن این دانش، رهبران را قادر می سازد با پویایی سازمانی چالش برانگیز و جدید جامعه جهانی و خلق سازمان های پیچیده بهتر مواجه شده و به شكلی مناسب عمل كنند.

اگرچه منشاء پژوهش های انجام شده از دو رویكرد جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی استفاده كرده اند امادر پژوهش های اخیر شباهت ها و تفاوت های هویتی به عنوان راهی برای هدایت اقدامات پژوهشی بوده است.(براون، 2001) و قدرت و توان توضیح سطح كلان(جامعه شناسی) و سطح فرد (روان شناسی اجتماعی) این سازه های نظری را افزایش می دهد.

استتس و بورك (2000) مدعی شده اند كه اختلاف ها در رابطه با تأكید ها است نه بر نوع آنها و توضیح می دهندكه چگونه یك نظریه ی تعمیم یافته به دست آورده اند. روان شناسان اجتماعی بر درك این كه «یك فرد كیست» تأكید می كنند در حالی كه جامعه شناسان به دنبال درك این هستند «یك فردچه می كند» یك نظریه جامع در رابطه با خود باید بودن و انجام دادن را در خود داشته باشد. دوكس و مارتین (2003) تلاش می كنند دیدگاه های خرد و كلان هویت و هویت یابی را از طریق ادغام شبكه های بین افراد در هنگامی كه نقش های هویتی خود را توسعه می دهند با طبقه بندی اجتماعی بافت هایی كه درون آنها،‌ جوانب آنها ، جوانب گوناگون برجسته تر می شوند با هم ادغام كنند. سه عاملی كه آنها با هم تركیب می كند شامل بافت بزرگتر هویتی كه توسط آن عوامل مشخص می شود (نظیر ن‍ژاد یا جنسیت) قدرت هویت یابی و مشخصه های شبكه اجتماعی اشخاص و فرآیندی مذاكره در خصوص هویت است.

فرآیند مذاكره در خصوص هویت ، فرآیندی است كه تحت تأثیر مشخصه های برجسته و بارز موقعیت و جایگاه در گروه و سطح حمایت سازمان قرار می گیرد.

نوع فایل:word

سایز :30.4 KB

تعداد صفحه : 41

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید