دانلود پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی

دانلود پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی در فایل ورد (word) شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم.

.

مقدمه:

1- روایی و اعتبار

آلفای کرونباخ برابر 0/84 میباشد.

2- آزمونها

در استرس شغلی بیمارستانی بالاترین نمره 100 میباشد و دارای یازده خرده آزمون به شرح ذیل میباشد.

دانلود پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی در فایل ورد (word)
فهرست:

فرم داده خام

گزارش نتایج

پردازش اطلاعات

عنوان: دانلود پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی در فایل ورد (word)

فرمت: اکسل

تعداد صفحات: صفحه اکسل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ در فایل ورد (word)

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وجكسون(MBI) كه دارای 25 سوال است و4 عامل را مورد اندازه گیری قرارمی دهدسؤال اول خستگی هیجانی[1]،8 سؤال دوم احساس کفایت شخصی[2] 5، سؤال سوم سنجش مسخ شخصیت[3] و3سوال چهارم درگیری را مورد اندازه گیری قرار می دهدو الزاما” جنبه خاص فرسودگی را نمی سنجد و لذا تكمیل این قسمت اختیاری است و بیشتر پژوهشهای بررسی شده كه محققین آن رابررسی نمودند با3 مولفه اول و شامل 22 سوال بود.

منبع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی در فایل ورد (word)

تمام متغیر ها پژوهش از سطح اندازه گیری رتبه ای برخوردارند بجز جنسیت افراد که سطح اندازه گیری آن فاصله ای است.

پرسشنامه دو قسمت دارد یک قسمت مربوط به انتظارات فراگیران از خدمات آموزشی است و قسمت دیگر به ادراکات آنان از خدمات ارائه شده است .(وضع مطلوب –وضع موجود )

پایایی و روایی

ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای اصلی تحقیق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی در فایل ورد (word)

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین گردید

آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی

زیر مقیاس ها و گویه های مربوط به آن

شیوه نمره گذاری پرسش نامه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در فایل ورد (word) دارای 22 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
     

Maslach burnout inventory

برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است .

الف : مقیاس فراوانی : هرگز (صفر) ؛ چندبار در سال (1) ؛ یک بار در ماه (2) ؛ چند بار در ماه (3) ؛ یک بار در هفته (4) ؛ چند بار در هفته (5) ؛ و هر روز (6)

ب: مقیاس شدت : هرگز (صفر) ؛ خیلی کم (1) ؛ کم (2) ؛ متوسط (3) ؛ متوسط بالا (4) ؛ زیاد (5) ؛ و خیلی زیاد (6)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی برای  نوجوانان

برای سنجش متغیر اضطراب اجتماعی از مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان که توسط لاجرکا (1999) ابداع شده است، استفاده شده است که شامل 18 گویه است و از سه زیر مقیاس، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه درموقعیت­های جدید، اجتناب  اجتماعی و اندوه عمومی تشکیل شده است. سازندگان، با استفاده از تحلیل عامل، سه عامل را مورد شناسایی قراردادند. ترس از ارزیابی منفی توسط همسالان، بعد اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید، بعد اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی، استوار و همکاران(1382) ساختار سه عاملی این مقیاس را رویی نمونه­ای از نوجوانان ایرانی مورد تأیید قرار دادند و روایی آن را مطلوب گزارش کردند و ضریب پایایی این مقیاس را به روش بازآزمایی با فواصل زمانی از یک تاچهار هفته 88/0 به دست آورده­اند. علاوه بر این میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفا برای زیر مقیاس­های ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی به ترتیب: 84/0، 74/0، 77/0 گزارش کرده­اند. این مقیاس به صورت مدرج پنج درجه­ای(از کاملاً شبیه من = 5تا کاملاً متفاوت  از من = 1) می­باشد. نمره­های بالا در این مقیاس حاکی از اضطراب بالاتر است. خواجه و همکاران(1390) در پژوهش خود به منظور محاسبه پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که برای مؤلفه ترس از ارزیابی منفی ضریب آلفای86/0، مؤلفه اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­هایی جدید ضریب آلفای 70/0، و بعد اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی ضریب آلفای 58/0 را گزارش نمودند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS) در فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)

این مقیاس توسط زیمرمن و مارتینزپونز,(1988) ساخته شده است. مقیاس مذکور دارای 27 ماده است که 24 ماده اول، مربوط به راهبردهای چهارده‌گانه یادگیری خودتنظیمی بوده و نمره کل فرد، حاصل جمع این 24 ماده است.این راهبردها شامل: خودارزشیابی، سازمان دادن و انتقال، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی، یادداشت‌برداری و خودکنترلی، جستجوی اطلاعات، سازماندهی محیط، خودپیامدی، مرورذهنی و حفظ کردن، جستجوی کمک از همسالان، جستجوی کمک از معلم، جستجوی کمک از بزرگسالان، مرور نکته‌ها، یادداشت و جزوات، مرور تکالیف درسی و امتحانات و مرور کردن کتاب‌های درسی می‌باشد

شیوه نمره گذاری: نمره‌گذاری این پرسشنامه بصورت مستقیم و لیکرت شامل گزینه‌های بندرت، گه گاهی، غالبا و اکثر اوقات است که به ترتیب نمره‌های 1، 2، 3 و 4 را به خوداختصاص می‌دهند

قابلیت اعتماد یا پایایی ( Reliability )

قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است به این مفهوم که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. ضریب اعتماد (پایایی) در واقع میزان همبستگی بین نتایج اندازه گیری مکرر در شرایط یکسان می‌باشد

در این تحقیق برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روش  آلفای کرو نباخ استفاده شده است. این روش برای آزمون کردن روایی پرسشنامه‌ای که به‌صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای است، بکار می‌رود و تعداد متغیرها در این آزمون به تعداد سوالات پرسشنامه که دارای گزینه‌های همسان و مساوی هستند بطور جداگانه آزمون می‌شود.ضریب الفای کرو نباخ بین صفر و یک در نوسان است. اگر آلفا نزدیک به یک باشد نشانه اعتماد کامل استو  در صورتی که آلفا نزدیک به صفر باشد عدم اعتماد کامل را نشان می‌دهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف

ابزارهای متعددی برای اندازه‌گیری متغیرها وجود دارد. رایج‌ترین ابزار تحقیق، پرسشنامه است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است (سرمد و همکاران، 1385). پرسشنامه مجموعه­ای از سؤالات از قبل تدوین‌شده است که پاسخ‌دهندگان، پاسخ‌های خود را درون دامنه­ای از گزینه‌های معین انتخاب می­کنند (دانایی‌فرد و همکاران، 1388). تکمیل پرسشنامه می‌تواند از طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. پرسشنامه پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه­ های استانداردی که برای ارزیابی متغیرهای موردبررسی تدوین‌شده، تهیه گردیده است

روایی[1] ابزار پژوهش

ابزار جمع‌آوری اطلاعات باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها، فرضیه‌های موردنظر خود را بیازماید. روایی بیانگر آن است که آیا ابزار ما قادر به سنجش و اندازه‌گیری متغیر یا سازه‌ای که برای آن ساخته‌شده است، می‌باشد یا خیر؟ درواقع روایی با این مسئله سروکار دارد که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم. بنابراین روایی یا اعتبار، میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر با تعریف عملیاتی آن است (حبیب پور و صفری، 1388)

به علت اینکه سؤالات پرسشنامه استاندارد است و معرف ویژگی­هایی است که محقق قصد اندازه­گیری آن‌ها را دارد درواقع آزمون دارای اعتبار محتوا است که این اعتبار توسط اساتید متخصص و استاد راهنما، مشاور و دیگران تأییدشده است

پایایی[2] ابزار پژوهش

پایایی سؤالات تحقیق

پایایی یک ابزار اندازه‌گیری، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ‌ها در ابزار اندازه‌گیری را، نشان می‌دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن ابزار کمک می‌کند (دانایی‌فرد و همکاران، 1388). برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می‌شود و اندازه آن معمولاً بین صفرتا یک تعیین می‌شود. یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد و رابطه معکوس بین این دو ضروری نیست (خاکی، 1390). ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان می­دهد چگونه آیتم­ها در یک مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر گره‌خورده‌اند. آلفای کرونباخ برای سنجش میزان سازگاری درونی گویه‌های یک شاخص بکار می‌رود (حبیب پور و صفری، 1388). ضریب آلفای کرونباخ[3] در قالب میانگین همبستگی­های درونی میان آیتم­های اندازه­گیری کننده مفهوم، محاسبه می­شود. پایایی‌های کمتر از 6/0 نوعاً ضعیف تلقی می‌شوند و پایایی‌های 7/0 قابل‌قبول و بالاتر از 8/0 خوب قلمداد می‌شوند. اگر آلفای کرونباخ به 1 نزدیک‌تر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتر است (دانایی‌فرد و همکاران، 1388)

[1] Validity

[2] Reliability

[3]-Cronbach Coefficient Alpha

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسش نامه حمایت اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسش نامه حمایت اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسش نامه حمایت اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسش نامه حمایت اجتماعی

مقیاس حمایت اجتماعی در سال1991 توسط شربورن و استووارت به منظور استفاده در زمینه یابی پیامدهای پزشکی ساخته شد و پس از آن در پژوهش های دیگری از آن استفاده شده است.این آزمون که میزان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را می سنجد ،دارای 19 عبارت و9 زیر مقیاس است.این زیر مقیاس ها عبارتند از:حمایت ملموس،که کمک مادی ورفتاری را می سنجد ،حمایت هیجانی ،که عاطفه مثبت ،همدردی وتشویق به بیان احساسات را مورد ارزیابی قرار می دهد،اطلاع رسانی ، که راهنمایی ،اطلاع رسانی یا دادن بازخورد را می سنجد،مهربانی ، که ابراز عشق وعلاقه را می سنجد وتعامل اجتماعی مثبت،که وجود افرادی برای پرداختن به فعالیت های تفریحی را مورد ارزیابی قرار می دهد

پایایی

پایایی مقیاس های این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 74/0 تا 93/0 گزارش شده است.(شربورن و استووارت،1991)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه عزت نفس سازمانی

در این پژوهش برای سنجش عزت نفس سازمانی از پرسشنامه عزت نفس سازمانی که توسط پیرس ، گاردنر، کامینگز و دان هام( 1989 ) ساخته شده، استفاده  گردید . این پرسشنامه دارای ده عبارت است که اعتقاد و باورهای کار کنان و ارزشمندی آنها را در محیط سازمان در مقیاس لیکرت از نمره1 (کاملاً مخالف ) تا نمره 5 (کاملاً موافق) ارزیابی می کند . برای بررسی صحت ترجمه، پرسشنامه پس از ترجمه توسط دو متخصص در زمینه مشاوره شغلی و روان شناسی صنعتی و سازمانی و همچنین یک نفر کارشناسی ارشد زبان انگلیسی تأئید گردید و برای بررسی روایی محتوایی ، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردید

پایایی این پرسشنامه به وسیله  پیرس و همکاران با آلفای کرونباخ 91/ 0 درصد به دست آمده و در  بازآزمائی نیز75/0 گزارش شده است که با آلفای کرونباخ 90/0 تان و پنگ (1997 ) قابل مقایسه است (به نقل از پیرس و گاردنر، 2004) . برای بررسی پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر، پرسشنامه روی 50 نفر از کارکنان آموزش و پرورش اجرا شد و ضریب اعتبار آن با آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد .در این پژوهش پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد وبرابر 922/0 می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید