دانلود پرسش نامه حمایت اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسش نامه حمایت اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسش نامه حمایت اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسش نامه حمایت اجتماعی

مقیاس حمایت اجتماعی در سال1991 توسط شربورن و استووارت به منظور استفاده در زمینه یابی پیامدهای پزشکی ساخته شد و پس از آن در پژوهش های دیگری از آن استفاده شده است.این آزمون که میزان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را می سنجد ،دارای 19 عبارت و9 زیر مقیاس است.این زیر مقیاس ها عبارتند از:حمایت ملموس،که کمک مادی ورفتاری را می سنجد ،حمایت هیجانی ،که عاطفه مثبت ،همدردی وتشویق به بیان احساسات را مورد ارزیابی قرار می دهد،اطلاع رسانی ، که راهنمایی ،اطلاع رسانی یا دادن بازخورد را می سنجد،مهربانی ، که ابراز عشق وعلاقه را می سنجد وتعامل اجتماعی مثبت،که وجود افرادی برای پرداختن به فعالیت های تفریحی را مورد ارزیابی قرار می دهد

پایایی

پایایی مقیاس های این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 74/0 تا 93/0 گزارش شده است.(شربورن و استووارت،1991)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه عزت نفس سازمانی

در این پژوهش برای سنجش عزت نفس سازمانی از پرسشنامه عزت نفس سازمانی که توسط پیرس ، گاردنر، کامینگز و دان هام( 1989 ) ساخته شده، استفاده  گردید . این پرسشنامه دارای ده عبارت است که اعتقاد و باورهای کار کنان و ارزشمندی آنها را در محیط سازمان در مقیاس لیکرت از نمره1 (کاملاً مخالف ) تا نمره 5 (کاملاً موافق) ارزیابی می کند . برای بررسی صحت ترجمه، پرسشنامه پس از ترجمه توسط دو متخصص در زمینه مشاوره شغلی و روان شناسی صنعتی و سازمانی و همچنین یک نفر کارشناسی ارشد زبان انگلیسی تأئید گردید و برای بررسی روایی محتوایی ، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردید

پایایی این پرسشنامه به وسیله  پیرس و همکاران با آلفای کرونباخ 91/ 0 درصد به دست آمده و در  بازآزمائی نیز75/0 گزارش شده است که با آلفای کرونباخ 90/0 تان و پنگ (1997 ) قابل مقایسه است (به نقل از پیرس و گاردنر، 2004) . برای بررسی پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر، پرسشنامه روی 50 نفر از کارکنان آموزش و پرورش اجرا شد و ضریب اعتبار آن با آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد .در این پژوهش پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد وبرابر 922/0 می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS) در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

معرفی پرسشنامه:

این پرسشنامه یک ابزار 40 سوالی است که توسط هاوستات، اندرسون، پیرسی، کوچران و فاین در سال 1985  برای سنجیدن ادراک و استنباط شخص از میزان ” سلامت ” خانواده اصلی خویش تدوین شده است. “مقیاس خانواده اصلی ” بر استقلال و صمیمیت به عنوان دو مفهوم کلیدی در حیات خانواده سالم تمرکز دارد و هر یک از اینها ، 5 خرده مقیاس دارند

مولفه های پرسشنامه

1 . شفافیت اظهارات؛ 2 مسئولیت پذیری؛ 3 احترام به دیگران؛ 4 . باز بودن نسبت به دیگران ؛ 5 پذیرش جدایی و شکست؛ 6 ترغیب افراد به بیان طیفی از احساسات ؛ 7 ایجاد محیطی گرم در خانواده که به عنوان حال و هوا از آن یاد می شود؛ 8 حل اختلافات بدون استرس اضافی ؛ 9 تشویق دلسوزی یا همدردی ؛ 10 ایجاد اعتماد به انسان ها به این عنوان که انسان ها در اصل  خوب هستند

نمره گذاری پرسشنامه

نمره گذاری این پرسشنامه به این صورت است که سالم ترین پاسخ هر سوال و (سوال های مثبت فوق الذکر)نمره 5 و ناسالم ترین پاسخ ها (سوال های منفی فوق الذکر)نمره 1 دریافت می کنند.نمره کل سوال ها حداقل 40 و حداکثر 200 می شود

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز) در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)

شوارتز بر اساس پیمایش ارزشی راکیچ زمینه یابی بررسی ارزشهای خود را (svs) ساخت. پرسشنامه شوارتز مشتمل بر 57 ارزش است که شامل 30 ارزش غایی و 27 ارزش ابزاری هستند (دلخموش، 1386)

روایی این پرسشنامه در 52 کشور مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این کشورها می توان به امریکا، سوئیس، کره تایوان، فنلاند، هلند، لهستان، اسلوونی، سوئد، اسپانیا، آلمان، روسیه، کانادا، اوگاندا و انگلستان اشاره کرد. در خصوص پایایی این آزمون که توسط (شوارتز 2004) در شش کشور اجرا گردید آلفای به دست آمده در خرده مقیاس های خیرخواهی، سنت گرایی، همنوایی، امنیت، قدرت، برانگیختگی، لذت گرایی، موفقیت، خوداتکایی و جهان گرایی به ترتیب 61/0، 37/0، 48/0، 64/0، 50/0، 76/0، 79/0، 52/0، 53/0، 57/0 بود. پایایی این پرسشنامه در پژوهش که توسط دلخموش و احمدی، 1381 در یک نمونه (مشتمل بر 120 دانشجوی دختر و پسر) از طریق روش بازآزمون به فاصله 2 هفته صورت پذیرفت مورد تایید قرار گرفت. ضرایب به دست آمده حاکی از قابلیت پایایی و اعتبار شایان توجه ریخت های ارزشی بوده است. پایایی پرسشنامه مذکور در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که این مقدار برابر 963/0 می‌باشد

 پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)

سن:      کمتر از 20        20-40              بیشتر از

تحصیلات:        زیر دیپلم           دیپلم                 فوق دیپلم          لیسانس  فوق لیسانس و بالاتر

جنسیت: زن                    مرد

شغل:     فاقد شغل                       بخش دولتی                   بخش خصوصی آزاد

وضعیت اقتصادی:           ضعیف              متوسط              خوب                عالی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود EFQM پرسشنامه تعالی سازمانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود EFQM پرسشنامه تعالی سازمانی در فایل ورد (word) دارای 155 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود EFQM پرسشنامه تعالی سازمانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه ارزیابی عملكرد دانشگاه¬ها براساس مدل تعالی دانشگاهی EFQM

رهبری

چگونه رهبران دانشگاه چشم انداز و ماموریت دانشگاه را تدوین و زمینه دست¬یابی به آن¬ها را تسهیل می¬کنند، چگونه ارزش¬ها و سیستم¬هایی را که برای موفقیت پایدار دانشگاه لازم است را ایجاد کرده و آن¬ها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می¬کنند و رهبران دانشگاه چگونه در توسعه و اجرای سیستم مدیریتی دانشگاه مشارکت می¬نمایند.

این بخش فعالیت¬ها ورفتار كلیه رهبران (مدیران) دانشگاه را ارزیابی می¬نماید و نقش مدیران ارشد را در ایجاد اهداف روشن، ارزش¬های كیفی و اغراض دانشگاهی و فراهم آوردن ساختار لازم و نظام مدیریت برای اطمینان از استقرار و اشاعه آن¬ها در سرتاسر دانشگاه ، مورد ارزیابی قرار می¬دهد. این بخش بر مشاركت و اقدام عملی مدیریت ارشد تاكید دارد و نه صدور دستورات شفاهی. همچنین چگونگی انتشار و تقویت اهداف و ارزش¬ها از طریق تمامی مدیران و راه¬های مشاركت فعال آن¬ها در ارتباط با مشتریان و تا?مین¬كنندگان ارزیابی می¬گردد.

راهنمای ارزیابی:
A =    بله، كاملاً تحقق یافته، كاملاً ایجادشده، كاملاً رسمیت یافته
B =    جزئی، بعضی مواقع، به طورجزئی تحقق یافته، به طورجزئی ایجاد شده، به طورجزئی رسمیت یافته
C =    نا چیز، تك، در فاز شروع، در فاز برنامه¬ریزی، غیررسمی
D =    نه، شروع نشده، برنامه¬ریزی نشده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر 5 بعد را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور زیر نظر استاد راهنما تغییراتی داده شده است. مولفه اعتماد حذف شده است و به جای آن مولفه مشارکت با دیگران اضافه شده است. برای این مولفه به کمک استاد راهنما 6 سوال طراحی شده است و به پرسشنامه نهایی اضافه شده است. بنابراین این پرسشنامه در پنج بعد؛ احساس معنی¬داری شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران و در 19 گویه تنظیم شده است.
 مولفه های پرسشنامه
ردیف    مولفه ها    سوالات
1    احساس معنی¬داری در شغل    1-2-3
2    احساس شایستگی در شغل    4-5-6-7
3    احساس داشتن حق انتخاب    8-9-10
4    احساس مؤثر بودن    11-12-13
5    احساس مشارکت با دیگران    14-15-16-17-18-19
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پژوهشگران ،تعاریف گوناگونی از توانمندسازی ارائه کرده اند ، برخی آن را مترادف با قدرت ،غنی سازی شغلی ،مشارکت کارکنان و تفویض اختیار اختیار می دانند و برخی آن را متمایز از آنها ارزیابی می کنند (عبدالهی و نوه ابراهیم ،1386:ص8).
مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،1؛ مخالفم،2؛ نظری ندارم،3؛موافقم،4؛ کاملا موافقم؛5) می¬باشد.
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

منابع
عبد الهی ،بیژن ; نوه ابراهیم،عبدالرحیم(1386). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی،تهران : نشر ویرایش،چاپ اول.
 عبدالهی ، بیژن(1384 ).توانمندسازی روانشناختی كاركنان : ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره 36،بهار و تابستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی در فایل ورد (word) دارای 49 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی 21 سوال و پرسشنامه هوش سازمانی 49سوال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون در فایل ورد (word) دارای 24 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بسمه تعالی
سلامٌ علیکم
با احترام و تحیات الهی و عرض ادب به محضر جنابعالی اینجانب دانشجوی كارشناسی ارشد در حال انجام تحقیقی باعنوان « بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش سازمانی» می باشم لذا نیاز مبرم به همكاری صمیمانه و آگاهی از نظرات ارزشمند شما بوسیله این پرسشنامه دارد . خواهشمند است سوالات را به دقت مطالعه نموده، و گزینه مناسب را مشخص كنید. مطمئنا پاسخهای شما کاملا محرمانه بوده و فقط در محاسبات آماری تحقیق، استفاده خواهد شد. قبلاً از التفات ویژه ای که در اختصاص زمان به تکمیل پرسشنامه مبذول می فرمائید کمال امتنان را دارد.
تعاریف واژگان:
مدیریت دانش: بکارگیری موثرتر منابع سازمانی از قبیل کارکنان و … در تحقق اهداف سازمانی می باشد وکاربردآن در سازمانهای امروزی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . سازمانها ایرانی عمدتاٌ به پدیده مدیریت دانش واقفند و تلاشهای برای بکارگیری آن توسط آزمون و خطا انجام می دهند.

اطلاعات مربوط به پرسشنامه
عنوان پرسشنامه:  پرسشنامه مدیریت دانش
طراح : شرون لاوسون ( 2003 )
مشخصات : دارای 24سوال میباشد و براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است
روش نمره گذاری: دارای شش خورده مقیاس میباشد
1-دانش افرینی ؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد دانش افرینی میسنجد و توسط سوالهای (1،2،3،4)اندازه گیری شده است
2-جذب دانش؛این خورده مقیاس نظر افراد را در موردجذب دانش می سنجد و توسط سوالهای (5،6،7،8)اندازه گیری شده است
3-سازماندهی دانش؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد سازماندهی دانش میسنجد و توسط سوالهای (9،10،11،12) اندازه گیری شده است
4- ذخیره دانش ؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد ذخیره دانش می سنجد و توسط (13،14،15،16) اندازه گیری شده است
5-انتشار دانش ؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد انتشار دانش می سنجد و توسط سوالهای (17،18،19،20) اندازه گیری شده است
6-کاربرد دانش ؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد کاربرد دانش می سنجد و توسط سوالهای (21،22،23،24) اندازه گیری شده است

سلام و احترام به شما محقق گرامی
پرسشنامه فوق توسط لاوسون طراحی شده است  این پرسشنامه استاندارد است با این وجود، برای  تایید روایی آن به رویت اساتید رسانیده شود. و مطمئنا تایید خواهد شد  برای تعیین پایایی هم باید از آزمون  آلفای كرانباخ استفاده کنید که با نرم افزار  SPSS    انجام می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در فایل ورد (word) دارای 28 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

با سلام
پرسش نامه ای را که پیش رو دارید، به منظور انجام یک تحقیق در زمینه مدیریت مشارکتی تنظیم شده است. دقت و توجه شما در پاسخ به سؤالات ضامن موفقیت در رسیدن به نتایج صحیح و علمی خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید