دانلود پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در فایل ورد (word)

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :
این پرسشنامه توسط بل ساخته شده است و دارای 5 مولفه و کل آزمون دارای 32 سوال می باشد.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 32
تعداد مولفه : 5 (مولفه سازگاری در خانه، سازگاری شغلی، سازگاری تندرستی ، سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در فایل ورد (word)

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :

این ابزار خودگزارش دهی توسط نظری (1) ساخته شده است و به صورت لیکرتی نمره‌گذاری می‌شود در مورد ماده‌های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 32
تعداد مولفه : ندارد
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 2 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون 1991 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون 1991 در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون 1991 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون 1991 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون 1991 در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون 1991 در فایل ورد (word)

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :

مقدمه و تعریف

كارن هورنای(Karen Horney ) خودشناسی و كوشش در بالفعل ساختن استعدادهای فطری را وظیفه اخلاقی و امتیازی معنوی انسان می داند و آنرا نتیجه تحول اخلاقی می خواند و تحول آدمی را ناشی از خود او نه از اجتماع میداند(سیاسی،1371).

مفهوم “ خویشتن “ از احساساتی ناشی میشود كه از تماس با دیگران و ارزیابیهای انعكاس یافته یا ادراك شده به وسیله كودك به دست آمده است. مثل اینكه چگونه دیگران وی را ارزش گذاری و ارزیابی می كنند.پرسشنامه خویشتن شناسی توسط دیوید وتن و کیم کامرون (1991) ساخته شده است

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 11
تعداد مولفه : 2 ( خودگشودگی و استقبال از بازخور دیگران / و آگاهی از ارزشها، سبک شناسی، جهت یابی تغییر و روابط متقابل شخصی )
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 6

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان در فایل ورد (word) :

پرسشنامه بررسی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان در قالب فایل word و 16 پرسش 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت

پرسشنامه به منظور بررسی میزان توانمندی كاركنان گمرک آبادان طراحی شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان در فایل ورد (word)

تست بیش فعالی کودکان (مقیاس نمره گذاری معلم)
دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان در فایل ورد (word)
فهرست زیر رفتارهای کودک را توصیف می کند. که رفتار کودک را بر حسب درجه بندی زیر مشخص می نماید. و دارای مولفه هایی از جمله رفتار در کلاس / مشارکت و همکاری گروهی / نظر کودک راجع به مراجع قدرت می باشد .

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 39
تعداد مولفه : 3 ( رفتار در کلاس / مشارکت و همکاری گروهی / نظر کودک راجع به مراجع قدرت )
روایی و پایایی : ندارد
نحوه نمره گذاری : ندارد
منبع : ندارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 2 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)

این پرسشنامه در صدد است تا دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزانی با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی جدا سازد. فرم نهایی این پرسشنامه 60 سوال می باشد (برای هر حوزه 20 سوال). حوزه های مورد بررسی عبارتند از

1- سازگاری عاطفی: نمره بالا نشان دهنده بی ثباتی عاطفی و نمره پایین،  نشانگر ثبات عاطفی است

2- سازگار ی اجتماعی: نمره بالا بیانگر سلطه پذیری و عقب ماندگی و نمرات پایین نشان دهنده پرخاشگری است

3- سازگاری آموزشی: نمرات بالا نشان دهنده وضعیت درسی و تحصیلی ضعیف و نمرات پایین مخصوص علاقه مندی به تحصیل و مدرسه است

درپژوهش حاضر فقط از 20سؤال حوزه سازگاری اجتماعی استفاده شده است به دلیل اینکه حوزه های دیگر موردنیاز این تحقیق نبوده است

روش نمره گذاری پرسشنامه

پرسشنامه به صورت دستی قابل نمره گذاری است. برای پاسخ هایی که نشانگر سازگاری است، نمره صفر داده می شود و در غیر این صورت، 1 منظور می شود. جدول پایین پاسخ کلیدی را که نشانگر فقدان سازگاری است، نشان می دهد. پرسشنامه سازگاری با هدف مشاوره دانش آموزان دبیرستانی گروه سنی 14 تا 18 سال طراحی شده است. نمره کل پرسشنامه بیانگر سازگاری اجتماعی فرد است

اعتبار و روایی پرسشنامه

پرسشنامه 20 سوالی در فرم نهایی روی نمونه 1950 نفری (1200 پسر و 750 دختر) از دانش آموزان کلاسهای اول، دوم و سوم دبیرستان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ) در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ) در فایل ورد (word) :

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، )

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :
هدف: ارزیابی سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و خرده مقیاس های آن

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 24
تعداد مولفه : ( حساسیت سیستم بازداری رفتاری، حساسیت سیستم فعال ساز رفتار: سائق، پاسخدهی به پاداش، جستجوی سرگرمی)

روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 4 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مفهوم خویشتن بک (SCT) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مفهوم خویشتن بک (SCT) در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مفهوم خویشتن بک (SCT) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه مفهوم خویشتن بک (SCT) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه مفهوم خویشتن بک (SCT) در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه مفهوم خویشتن بک (SCT) در فایل ورد (word)

به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه

آزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک (بک و ستیر، 1978، بک ،ستیر، براون و اپستین، زیر چاپ) یک معیار خود گزارشی از نگرش منفی نسبت به خود است. یعنی بخشی از تثلیث شناختی افسردگی که بک (1976) نام برده است.SCT از این جهت با پرسشنامه های عزت نفس و خودپنداره متفاوت است که از پاسخ دهنده می خواهد خود را با دیگرانی که می شناسد مقایسه کند نه با استانداردهای نامشخص.
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 25
تعداد مولفه : 4 ( اختلال اضطراب / اختلال حواس / افسردگی اساسی ( تک دوره ای ) / افسردگی اساسی )
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 8 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مهارت هاي شناختي Ùˆ فراشناختي در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مهارت هاي شناختي Ùˆ فراشناختي در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مهارت هاي شناختي Ùˆ فراشناختي در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی

از آنجا که این پژوهش به دنبال ساخت تست مهارت های شناختی و فراشناختی است، مراحل زیر برای ساخت آن انجام شد

– گرد آوری نظریه های مربوط به مهارت های شناختی و فراشناختی

– تهیه ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده مهارت های شناختی و فراشناختی

– تهیه گویه های اولیه مقیاس های شناختی و فراشناختی

– تهیه فرم نیمه تجربی مهارت های شناختی و فراشناختی

– بررسی روائی محتوائی مقیاسهای فرم نیمه تجربی با استفاده از نظرخواهی از متخصصان

– اجرای فرم نیمه تجربی بر نمونه کوچکی از دانشجویان در مرحله مطالعه مقدماتی

– محاسبه ضرایب اعتبار، میانگین و انحراف استاندارد مقیاس ها

-محاسبه میانگین و انحراف استاندارد سوال ها

– اعمال اصلاح سوال ها در صورت لزوم

– تهیه فرم تجربی نهایی

– اجرای فرم تجربی نهایی بر نمونه اصلی

– محاسبه اعتبار مقیاس ها و کل تست

-محاسبه روائی تست مهارت های شناختی و فراشناختی

– مقایسه نمره های دختران و پسران دانشجو

با توجه به تئوری‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده و با توجه به ابعاد دانش شناختی و فراشناختی که از فصل دوم پژوهش استخراج شد،تستی تنظیم شد،که به طورمختصر عبارتنداز

فراشناخت مفهومی چند وجهی است که شامل دانش ها(باورها)، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند(ولز، 1979؛ فلاول، 1979؛ نلسون و همکاران، 1999؛ موسس و بیرد، 2002؛ اسپادا و همکاران، 2007). فلاول و همکاران(1993) دانش فراشناختی را به سه طبقه ی دانش در مورد شخص، دانش در مورد تکلیف و دانش در مورد راهبرد تقسیم می کنند، پاریس و همکاران(1984) دانش فراشناختی را به سه طبقه ی خبری، فرایندی و شرطی تقسیم کرده اند که از بعضی جهات با طبقات دانش فراشناختی فلاول و همکارانش همپوشی دارد. بیکر(1989) معتقد است دو نوع فراشناخت به هم پیوسته، یعنی دانش درباره شناخت و تنظیم شناخت و نظارت بر آن وجود دارد. بر حسب نظر رفوث و همکاران، فرادانش، فرا نظارت و استفاده ی مناسب و بجا از راهبرد، مولفه های فراشناخت هستند. پرسلی، بورکوسکی و اشنایدر(1987)، جاکوبز و پاریس1987، براون 1987، ویلسون و وینگ، 1998 ، وایستاین و هیوم[1](1998) راهبردهای شناختی را به سه دسته تقسیم کرده اند ( تکرار و مرور ذهنی، بسط و گسترش معنایی، سازماندهی)

آندرسون(2002) بر اساس یافته های پژوهشی قبل، پنج مولفه عمده و اصلی برای راهبردهای شناختی و فراشناختی بر می شمارد ؛ 1- آمادگی و برنامه ریزی برای یادگیری   2- انتخاب و استفاده از راهبرد شناختی مناسب    3- استفاده از راهبرد نظارت کردن    4- هماهنگ سازی راهبردهای شناختی مختلف با یکدیگر    5- استفاده از راهبرد ارزشیابی کردن. دمبو[2] نیز راهبردهای فراشناخت را در سه مقوله طبقه بندی کرده است(نقل از؛ سیف،1380) که عبارتند از   1- راهبردهای برنامه ریزی     2- راهبردهای کنترل و نظارت    3- راهبردهای نظم دهی

گریگوری و اسپرلینگ(1994) در بررسی اعتبار وروایی پرسشنامه 52 سوالی فراشناخت نشان داده اند که فراشناخت دارای دوعامل کلی دانش راجع به شناخت وتنظیم شناخت است. اونیل و عابدی (1996) در بررسی تاییدی اعتبار و روایی پرسشنامه شناخت و فراشناخت، با چهار بعد برنامه ریزی، نظارت، استراتژی شناختی وآگاهی(هر بعد دارای5 سوال) نشان دادند که در تحلیل عامل تاییدی 5 عامل به دست آمده است. بیشتر فعالیت های شناختی، وابسته به عوامل فراشناختی هستند که این فعالیت ها را نظارت و کنترل می کنند(اسپادا و همکاران، 2007). فلاول براین باور بود که اصطلاح فراشناخت به فرآیندهای شناختی گفته می شود که در کنترل جنبه های شناخت نقش دارند(پوردون و کلارک[3]، 1999)

[1] Weistein & Hume

[2]  Dembo

[3] Purdon  & Clark

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق کار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق کار در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق کار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق کار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق کار در فایل ورد (word) :

این پرسشنامه توسط گریگوری، سی، پتی در سال 1990 ساخته شده است. ابعاد چهارگانه اخلاق کار از نظر پتی (1990) عبارت‌اند از: دلبستگی و علاقه به كار، پشتكار و جدیت در كار، روابط سالم و انسانی در محل كار، روح جمعی و مشاركت در كار و شامل 23 گویه می باشد.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها سوالات
دلبستگی و علاقه به كار 6-1
پشتكار و جدیت در كار 12-7
روابط سالم و انسانی در محل كار 17-13
روح جمعی و مشاركت در كار 23-18
تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
از نظر کلی ،اخلاق کاری در ادیان یکتاپرست اشاره ای است به مجوعه آموزه های دینی که بر مبنای آنها افراد نحوه کار و فعالیت خود را تنظیم نموده و به پیش می برند. بر این اساس اخلاق کاری ،بخشی از اخلاق زندگی است که معطوف به کار و تجارت در سطوح خرد تا کلان است(گل پرور و نادی،1390).
مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،1؛ مخالفم،2؛ نه موافقم نه مخالف،3؛موافقم،4؛ کاملا موافقم؛5) میباشد.
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالف مخالفم کاملا مخالفم گزینه
5 4 3 2 1 امتیاز
کاملا مخالفم………………….کاملا موافقم

– مدل اخلاق کار
– نمره گذاری پرسشنامه
– تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه
– تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
– روایی و پایایی پرسشنامه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید