دانلود فایل میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان در فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان در فایل ورد (word) :

بخشهایی از متن:

چکیـده

در این فایل ابتدا به نوعی اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان به نام میزان منبع کنترل درونی و بیرونی پرداخته می شود که چون آمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال روان شناختی، توانایی کنترل رفتارهای خود در محیط های سازمان یافته ای چون مدرسه را ندارند و این اختلال روز به روز افزایش یافته و به دلایل عدیده ای باعث کاهش فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس درس می شود، لذا از اهمیت ویژه ای جهت بررسی و اقدام، برخوردار است. که متأسفانه بعضی از اولیاء آموزش و پرورش که به غیر از انگیزه های آموزشی در گود آموزش و پرورش قرار گرفته اند در این زمینه نه تنها تلاشی ندارند بلکه اگر کسانی بنا به ضرورتِ کار عملی ناگزیر باشند به ادارات آموزش و پرورش مراجعه کنند، با استقبال خیلی خوب و دلگرم کننده ای روبرو نمی شوند که در این خصوص در قسمت محدودیتهای فایل اشاره ای خواهد شد.

در این فایل با استفاده از فرمول و جدول (T-Test) در مقایسه ای که نمرات پسران بین سال 85 و 86 انجام گردید Sig به دست آمده 194/0 می باشد که مشخص گردید نکات معنی دار نمی باشد.

ـ در مقایسه ای که بین نمرات کسب شده ی دختران و پسران سال 86 انجام شد Sig به دست آمده 516/0 می باشد که نشان می دهد تفاوت معنادار نیست.

ـ در مقایسه ی نمرات دختران و پسران در سال 85 Sig به دست آمده 1333/0 چون از 05/0= آلفا که 05/0 است بزرگتر است تفاوت معنادار است.

امید است در آینده علت معنادار بودن این قسمت توسط محققین مشخص و اعلام گردد.

مقـدمه

موضوع فایل: بررسی و مقایسه میزان منبع کنترل درونی و بیرونی در سال تحصیلی 85 و 86 دانش آموزان دبیرستانی شهرستان چناران با اجرای آزمون و تست راتر می باشد.

….

نظریه شخصیت در دیدگاه راتر

دوفرض اساسی در نظریه راتر این است که: 1) شخصیت آموخته می­شود و 2) شخصیت به سوی هدفهای خاصی برانگیخته می­شود. مفاهیم دیگر در دیدگاه راتر توان رفتاری، انتظار، ارزش تقویت، موقعیت روانی، آزادی حرکت، نیازهای روانی، کمترین سطح هدف و منبع کنترل می­باشد که هر کدام به اختصار توضیح داده خواهد شد.

بر اساس توان رفتاری[3] گزینش یک رفتار بر مبنای گزینش هوشیار از انتخابهای رفتاری موجود، با در نظر گرفتن ادراک ذهنی از آن موقعیت، علاوه بر تاثیر موقعیت محرک صورت می­گیرد، لذا راتر برداشتی ذهنی­تری از رفتارگراها از مفهوم رفتار دارد. توصیف راتر اعمال آشکار و ناآشکار را دربردارد. اعمال ناآشکار فرایند شناختی درونی را شامل می­شود، اما اصولی که وقوع هر دوی آنها (رفتارهای آشکار و ناآشکار) را کنترل می­کند، تفاوتی ندارد.

اما آنچه از مفهوم انتظار[4] بر می­آید این است که اگر در موقعیتی به شیوه خاص رفتار می­کنیم، می­توانیم انتظاری از آن داشته باشیم. می­توانیم پاداشی را که پیامد آن است پیش­بینی نماییم. درجه انتظار به تقویتهای گذشته و تعمیم­های صورت گرفته وابسته می­باشد. …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تصمیم گیری خانواده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تصمیم گیری خانواده در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تصمیم گیری خانواده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تصمیم گیری خانواده در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تصمیم گیری خانواده در فایل ورد (word) :

دانلود تصمیم گیری خانواده در فایل ورد (word)

مقدمه :

در بین تمامی نهادها، سازمان ها و تأسیسات اجتماعی، خانوده نقش و اهمیتی خاص و به سزا دارد. تمامی آنانکه در باب سازمان جامعه اندیشیده اند و همه مصلحین بر خانواده و اهمیت حیاتی آن در جامعه تأکید ورزیده اند.به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد. (ساروخانی ص 11).

طبیعی است که خانواده در طی نخستین سال های زندگی کودک بر اثر تماس نزدیک و دائمی با او نقش قابل ملاحظه ای در شکل گیری شخصیت و رفتار وی دارد. محیط گرم و دوستانه خانواده که در آن پدر و مادر و اعضای دیگر خانواده دارای روابط خوب و صمیمانه هستند معمولاً کودکانی سالم، با شخصیتی مثبت و فعال بار می آیند. برعکس خانواده از هم پاشیده و زندگی در محیط های آلوده و منحرف کننده، عدم مراقبت دقیق والدین و بی توجهی آنان به فرزندان اساسی کجروی ها را در کودکی پایه گذاری مینماید. (ستوده ص 41). با شناخت خانواده و شکلهای تصمیم گیری در آن می توانیم بهترین الگویی را بشناسیم و فرزندانی سالم و بهتر در جامعه داشته باشیم.

دانلود تصمیم گیری خانواده در فایل ورد (word)
فهرست

فصل اول : کلیات

مقدمه

بیان مسألعه

اهداف فایل

ضرورت فایل

سئوالات اساسی

فصل دوّم : ادبیات فایل

تعاریف عملیاتی

انواع تصمیم گیری

خانواده آن گیر

خانواده دموکراسیک

خانواده متعادل

خانواده گستر

خانواده قطبی

نظریه هایی درباره خانواده

استخراج فرضیات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان در فایل ورد (word) دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان در فایل ورد (word)

1-1 مقدمه

طی چند دهه گذشته علاقه و توجه به رشد عاطفی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی و کودکستانی افزایش یافته است. پیش از این والدین، متخصصان و فایلگران بر این باور بودند که مشکلات کودکان ناشی از نارسایی های رشدی آنها است و این گروه از کودکان این مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت. واقعیت این است که دوران کودکستان و پیش دبستان دورانی است که با رشد و تغییر بسیار همراه است، از این رو پاره¬ای ناپایداری های رفتاری را می توان انتظار داشت. با این وجود کاملاً روشن است که بسیاری از کودکان که در سال های اول کودکی مشکلات عاطفی و رفتاری دارند در طی زمان و شاید تا دوران بلوغ و حتی در بزرگسالی نیز مشکلاتشان ادامه خواهد یافت (خسروی و همکاران، 1389).

زندگی خانوادگی نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده دارای اهمیت تربیتی و اجتماعی است. در بین تمامی نهادها، سازمان ها و مؤسسات اجتماعی، خانواده مهمترین، ارزشمندترین و اثربخش ترین نقش ها را داراست. خانواده طبیعی ترین واحد تولید مثل و فراگیرترین واحد اجتماعی به شمار می آید؛ زیرا همه اعضای جامعه را در بر می گیرد. افراد از سوی خانواده گام به عرصه هستی می نهند و جامعه نیز از تشکل افراد، هستی و قوام می یابد و از آن رو که نهاد خانواده مولد نیروی انسانی و معبر سایر نهادهای اجتماعی است از ارکان عمده و نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود (نوابی نژاد، 1381).

در این میان شیوه ها فرزندپروری از یک طرف و وجود مشکلات روانی برای مادران همانند استرس از طرف دیگر می تواند بر رفتار کودک تأثیر گذار باشد. شیوه های فرزندپروری مجموعه-ای از نگرش های والدین نسبت به کودک است که از نهاد خانواده نشأت می گیرد و منجر به جو هیجانی می شود که در آن جو رفتارهای والدین بروز می نماید. در واقع فرزند پروری فعالیتی پیچیده و در برگیرنده رفتارهای خاصی است که کودک را تحت تأثیر قرار می دهد (دارلینگ و گرولینگ 1993؛ به نقل از اسلمی، 1385). و از آنجا که مادر اولین کسی است که نوزاد با او رابطه برقرار می کند، بنابراین مهم ترین نقش را در پرورش ویژگی های روانی و عاطفی کودک به عهده داشته و به عنوان کانون سلامتی یا بیماری کودک محسوب می شود. کودکان با مشکلات رفتاری و والدین نه تنها بر یک دیگر تأثیر متقابل دارند، بلکه سایر اعضای خانواده یعنی دیگر فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. فایلات نشان داده است که اختلالات رفتاری کودکان ارتباط تنگاتنگی با مشکلات روانی والدین دارد. و این ارتباط نشان دهنده این مطلب است که خانواده و خصوصاً رفتار والدین در دوران کودکی نقش مهمی در بروز اختلال های رفتاری در دوران کودکی و بزرگسالی دارد (ظروفی، 1380). به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روشهای تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آنها با فرزندان ارتباط دارد (بیرامی، 1388).

به طور کلی امروزه دیگر نمی توان کودک را به عنوان موجودی کاملاً منفعل که صرفاً متأثر از دیگران است در نظر گرفت، چرا که ویژگی های خلقی او نیز در تعامل هایی که با اطرافیان (به ویژه والدین) دارد، بسیار تأثیر گذار است. از این رو امروزه متخصصان بالینی و فایلگران، کیفیت این تعامل را در روابط والدین و کودکان مورد توجه ویژه قرار داده اند و این نکته را پذیرفته اند که برخی از ویژگی های والدین، همانند سلامت روان و متغیرهای چارچوب خانوادگی، همانند شیوه های فرزندپروری بر چگونگی پاسخگویی والدین به نیازهای فرزندانشان تأثیر گذار است. لذا ارائه روش هایی که بتوان بر اساس آن چگونگی روابط والدین- کودک را مشخص کرد، به ویژه در شرایطی که این رابطه دچار تنیدگی و مشکل است، می تواند به عنوان بخشی از برنامه های پیشگیری در نظر گرفته شود (زرگری نژاد و یکه یزادن دوست، 1386).

با توجه به موارد گفته شده هدف اصلی فایل حاضر تعیین ارتباط ارتباط شیوه های فرزندپروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری در کودکان پیش دبستانی می باشد.

1-2 بیان مسئله

دوران كودكی از مهمترین مراحل زندگی است كه در آن شخصیت فرد پایه ریزی و شكل می گیرد. اغلب اختلالات رفتاری ناشی از كمبود توجه به دوران حساس كودكی است. این بی توجهی منجر به عدم سازش با محیط و بروز مشكلات رفتاری برای كودك می شود. مشكل رفتاری به رفتار فردی اطلاق می شود كه بدون پایین بودن بهره هوشی، تعادل روانی و رفتاری از اندازه عمومی اجتماع دور و دارای شدت، تكرار، مداومت در زمانها و مكانهای متعدد باشد. به طوریكه در عملكرد تحصیلی، رفتاری دچار درماندگی و یا كاهش میزان كارایی فرد گردد، این گونه كودكان مرتب از سوی اطرافیان طرد می شوند و در مدرسه مرتب از آنها گله و شكایت دارند (براون و پرسی ، 2007). لذا توجه به مشكلات شایع رفتاری كودكان یكی از موضوعات حائز اهمیت بوده و شناسایی سریع و به موقع اختلالات، امكان درمان سریعتر آنان را مهیا می سازد.

مطالعات انجام شده در فرهنگ های مختلف نشان داده است که درصد قابل توجهی از کودکان سنین مدرسه و قبل از مدرسه دچار مشکلات رفتاری هستند (هارلند، ریجنولد، بروگمن، ورلو- وانهوریک و ورهاست ، 2002). مطالعات نشان داده است که این مشکلات باعث اختلال در کارکرد فرد و خانواده می شود و آثار منفی بر یادگیری، ارتباط و کارایی اجتماعی آنان دارد (رواقی و همکاران، 1379؛ به نقل از خدام و همکاران، 1388). نتایج فایل ها بیانگر این موضوع است که تداوم مشکلات رفتاری کودکان باعث می شود که در نوجوانی عزت نفس پایینی را تجربه کنند (آنولا و همکاران ، 2000)، روابط تیره تری با والدین داشته باشند (ریچموند و استوگر ، 2006)، از لحاظ اجتماعی بیشتر از سوی همسالان طرد شوند و علکرد ضعیفی را در مدرسه نشان دهند (پدرسون و همکاران ، 2007؛ آنسری و لاتر ، 2009) و ناتوانی های اجتماعی، هیجانی و روانی عمیقی را تجربه کنند (ریوتل و همکاران ، 2011).

فایل ها در حوزه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان نشان می دهند که مجموعه ای از عوامل از قبیل ژنتیک، اجتماعی و خانوادگی در بروز این مشکلات نقش دارند. هر چند هر یک از این عوامل در بروز و تداوم این مشکلات دخیل هستند، با این حال عوامل خانوادگی بیشتر از سایر عوامل مورد توجه فایلگران بوده (محمد خانی و اسکندری، 1384؛ به نقل از زرگر، بهرام آبادی و بساک نژاد، 1391). در واقع کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره جهان فرا می گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد، شیوه های سخن گفتن را می آموزد، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد و سرانجام نگرش ها، اخلاق و روحیاتش شکل می گیرد و اجتماعی می شود (حسینی نسب و همکاران، 1387؛ به نقل از زرگر و همکاران، 1391). نتایج فایلی حاکی است که خانواده محیط مهمی است که با طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی و هیجانی فرزندان ارتباط دارد (ماینیر و همکاران ، 2011). از جمله فرایندهای خانوادگی که می تواند در شدت و یا کاهش مشکلات رفتاری کودکان تأثیر داشته باشد، شیوه های فرزندپروری است. محیطی که کودکان در آن پرورش می یابند در شکل گیری رفتارهای آن مؤثر است و شیوه های فرزندپروری والدین پیامدهای مهمی برای سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان هستند و بر پایه ترکیب پاسخ دهی و چشم داشت های والدین، به سه نوع اقتدارمنش ، استبدادی و سهل گیر تقسیم بندی می شوند (حسین پور، 1381). در شیوه تربیتی اقتدار منش، والدین از نظر پاسخ دهی و چشم داشت ها در سطح بالایی قرار دارند. در شیوه تربیتی استبدادی، والدین قوانین سختی را برای فرزندان خود تعیین می کنند اما صمیمی و حمایت کننده نمی باشند و در شیوه تربیتی سهل گیر، والدین از نظر پاسخ دهی در سطح بالایی قرار دارند، ولی چشم داشت های آنها از فرزندان بسیار اندک است. کاتز و گاتمن (1993) در فایلات خود به این نتیجه رسیدند که والدینی که برای حل تعارض های خود سبک های خصمانه ای به کار می برند، فرزندانی دارند که دارای نشانه های رفتار ضد اجتماعی تری هستند (آهنگرانزابی و همکاران،1390). انگریست و همکاران (1996) بیان نمودند که سبک های فرزند پروری در کاهش رفتارهای پر خطر کودکان و نوجوانان مؤثر است. مطالعات نشان داده است که هر چه میزان حمایت و پاسخدهی والدین در شیوه تربیتی بالاتر باشد، میزان مشکلات رفتاری فرزندان نیز کمتر است (بیر و گوسونس ، 1999؛ آنولا و همکاران ، 2000؛ به نقل از رحمانی و همکاران، 1385).نتیجه فایل ویلدر و والت (2002) بیانگر این است که والدینی که وقت بیشتری را صرف سرپرستی فرزندانشان می کنند، دارای فرزندانی هستند که کمتر به سمت رفتارهای پرخطر و نامناسب متمایل می شوند.

دکوریک و همکاران (2004) در فایل خود نشان دادند که کیفیت منفی روابط بین والدین و فرزندان، نظیر تعارض زیاد و پیوند عاطفی کم، با سطوح بالاتر مشکلات رفتاری ارتباط دارد. ارگیز و رس (2006) نشان دادند که از لحاظ آماری بین سبک های فرزند پروری و مشکلات رفتاری نوجوانان ارتباط معنی داری وجود دارد. عبدالله زاده و سامانی (2010) در فایل خود نشان دادند که فرایندهای خانواده (مانند سبک های تربیتی، انسجام خانوادگی، انعطاف پذیری خانواده و…) بر اضطراب، افسردگی و فشار روانی کودکان و نوجوانان مؤثر است. نتیجه فایل آهنگرانزابی و همکاران (1391) نشان داد که بهترین روش فرزند پروری برای کاهش پرخاشگری فرزندان سبک دموکراتیک است.

از سوی دیگر سلامت روان والدین به خصوص مادر به عنوان اولین کسی که نوزاد با او ارتباط برقرار می کند و مهمترین نقش را در پرورش ویژگی های روانی و عاطفی کودک به عهده دارد و به عنوان کانون سلامتی یا بیماری کودک محسوب می شود، بسیار حائز اهمیت است. عدم استرس به عنوان یکی از فاکتورهای مورد نیاز برای سلامت روان قابل توجه است چرا که بدیهی است استرس عملکرد فرد را در قلمرو اجتماعی، روان شناختی، جسمانی و خانوادگی دچار اختلال می کند و باعث تغییرات روان شناختی مانند افزایش تحریک پذیری، اضطراب، تنش، حالت عصبی و ناتوانی در مهار خود، روابط اجتماعی و خانوادگی می شود و در ایفای نقش حرفه ای یا پدری و مادری، مانع به وجود می آورد (استورا، 1377؛ به نقل از اصانلو و همکاران، 1390). در تعریف استرس می توان گفت هر عاملی که باعث شود وحدت روان- زیستی انسان تهدید شود، استرس نامیده می شود (طریقتی، 1367؛ به نقل از اصانلو و همکاران، 1390). فایلات نشان داده است که مشکلات رفتاری کودکان ارتباط تنگاتنگی با مشکلات روانی والدین دارد. به بیان دیگر، هر چقدر مشکل روانی والدین شدیدتر باشد، ظهور اختلال های رفتاری کودکان نیز سریع تر خواهد بود. یافته ها بر اهمیت سلامت روان مادران بر بهزیستی کودک تأکید داشته و بیان می کنند که بیماری روانی یکی از والدین احتمال ابتلا کودک به بیماری های روانی را افزایش می دهد (سندرس ، 2002). نتایج مطالعات بیانگر است که کودکان با والدین دچار اختلالات روانپزشکی، مشکلات رفتاری بیشتری دارند (والر و همکاران ، 2000؛ وامبوت و ریس ، 2006). مداوس وهمکاران (2007) در فایلی نشان دادند که اضطراب، افسردگی و استرس مادران با افزایش اختلالات نظیر اضطراب و افسردگی، نقص توجه و بی اعتنایی مقابله ای در کودکان رابطه دارد. نتایج فایلی حاکی است که استرس، افسردگی و شیوه های مقابله ای ضعیف در والدین با مشکلات رفتاری سازگاری، تعامل اجتماعی ناکارآمد، خود اثرمندی پایین و مشکلات تحصیلی در کودکان همراه می باشد (کولمن و کاراکر ، 2003؛ جونز ، 2006 ؛ سالو وهمکاران ، 2009). همچنین جان و همکاران (2006) و کوهن و همکران (2009) هر کدام در فایلات جداگانه نشان دادند که بیماری جسمی یا روانی والدین می تواند در بروز رفتارهای ناهنجار در فرزندان نقش داشته باشد. ریاحی و همکاران(1391) در فایل خود نشان دادند که بین مشکلات رفتاری کودکان و اختلال روانی مادران همبستگی بالایی وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر در فایل ورد (word) دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر در فایل ورد (word)

مقدمه :

شخصیت و اخلاق كودك تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلكه افراد دیگری هم وجود دارند كه در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در كودك می گذارند بلكه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آنها را خنثی می سازند بدین نظر ضروری است كه نقش آنها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی كه آنان در ساختن یا ویران كردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت كودك دارند بدانیم بتدریج كه طفل رشد می كند و پرورش می یابد با كسان و بستگان ووالدین نزدیك خویش و دستی با آنها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان كوچه و محله خویش و همینطور بعد ما با افراد دیگر همه می تواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف كرد كه افراد محیط زندگی كودك یعنی همان ها كه بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی می تواند داشته باشد كودك با فطرت پاك و با اندك مسامحه ای می توان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیامی آید این خانواده است كه او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را كه از اجداد به كودك منتقل می شود را نادیده نمی گیریم ولی قائلیم كه تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار می دهد و حتی در برخی موارد اثرآن را خنشی می كند كودك مانند دفتری است كه چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است كه در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین می نویسد و چیزهای نا خوانا را خوانا می كند خانواده شخصیت كودك را رنگ می دهد حال بارفتار مناسب خود كه آن را در درك از خویشتن به حد خود شكوفایی می رساند و اعتقاد را در آن بالا می برد و خواء با رفتار نا مناسب خود باعث یك كودك بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می شود براساس روش تربیتی والدین است كه طفل در آینده آرام و متعادل می شود و یابی قرار آزاد بار می آید با چاكر ، غلام و بالاخره خوش فكر و خوش مرام ، عقیده كودك عقیده والدین است زیرا فكر و اندیشه اش هنوز آنچنان رشد و كمال نیافته كه شخصا به تحلیل مسائل بپردازد در حقایق ماوراء ماده را كشف واز منابع استخراج نماید روی این نظر در سخنی از پیامبر آمده كه هر مولودی بر منبای اساس فطرت به دنیا می آید واین والدین او هستند كه او را یهودی ، نصرانی و…. بار می آورند ( علی قائمی امیری – 1382)

دانلود بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر در فایل ورد (word)
فهرست

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه 6

بیان مسئله 8

اهداف فایل 9

فصل دوم

انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس 14

تفاوت عز نفس با خود پنداره 21

ریشه ها و ابعاد عزت نفس 22

عزت نفس بالا و پایین 26

شیوه پرورش 28

بدرفتاری جسمانی یا جنسی 29

ظاهر جسمانی 30

تغییرات در خود پنداره 33

تغییرات در عزت نفس 35

راههایی بسوی هویت 37

عواملی كه بر رشد هویت تأثیر می گذارند 40

فصل سوم

جامعه فایل 44

روش نمونه گیرى 45

اعتبار و روانی ابزار فایل 46

روش آمارى 47

فصل چهارم

جداول پرسشنامه 50

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 51

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها 55

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیرى 58

پیشنهادات 60

پرسشنامه عزت نفس 61

مقیاس تأیید خویشتن راتوس 65

منابع 71

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی در فایل ورد (word) دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی در فایل ورد (word)

چکیده

در فایل حاضر رابطه عوامل اجتماعی و آموزشگاهی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بررسی شد. از میان عوامل آموزشگاهی جو کلاس و از میان عوامل اجتماعی، طبقه اجتماعی،‌ ارزشها (چهار بعد علمی، خانوادگی، مالی و حرفه‌ای) و دیگری مهم دانش‌آموزان انتخاب و رابطه آن با انگیزش پیشرفت تحصیلی بررسی شد.

این فایل توصیفی از نوع همبستگی است و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین جو کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معنی‌دار وجود داشته است (0.000 = سطح معنی داری، R=0.316).

بین طبقه اجتماعی دانش‌آموزان و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد ( 0.041= سطح معنیدار، R= 0.131 ).

بین ابعاد مختلف ارزش‌های دانش آموزان (علمی، خانوادگی، مالی، حرفه‌ای ) نیز به طور جداگانه با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود داشته و این رابطه در هر چهار بعد معنی‌دار بوده است.

بین دیگری مهم دانش‌آموزان با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌دار وجود نداشته است. با توجه به عدم ارتباط دیگری مهم با انگیزش پیشرفت تحصیلی می‌توان گفت احتمالأ در شرایط اجتماعی لازم شخصیت های خاصی برای همه دانش‌آموزان ( چه آن‌هایی که انگیزش پیشرفت تحصیلی بالایی دارند و چه آن‌هایی که ندارند ) به عنوان مهم معرفی کردند و از این جهت بین دانش آموزان تفاوت مهمی وجود ندارد. با توجه به رابطه جو کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی پیشنهاد می‌شود در دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان راهکارهای ایجاد جو مطلوب کلاس آموزش داده شود.

واژگان کلیدی : انگیزش پیشرفت تحصیلی، جو کلاس، دیگری مهم، طبقه اجتماعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرحی نو در تدریس قران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرحی نو در تدریس قران در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرحی نو در تدریس قران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرحی نو در تدریس قران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرحی نو در تدریس قران در فایل ورد (word) :

دانلود طرحی نو در تدریس قران در فایل ورد (word)

مقدمه

فایل و فایل یك معلم از مسائل كلاس و دغدغه‌هایش در سر كلاس درس ناشی می‌شود و در این راستا مسائل و مشكلاتی همواره در سر راهش وجود دارد كه تمام ذهن و وجود و حتی زندگی‌اش را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. چون با انسان، با فكر و اندیشه و مغزها سروكار دارد بنابراین هر تحولی در جامعه پیش آید و هر چه جهان صنعتی‌تر شود مشكلات او هم متغیر می‌شود.

و من نیز، كه از سال 58 بعنوان معلم دینی و قرآن در منطقه 20 سعادت خدمت به جامعه و نسل جوان پیدا نمودم، با این عنوان بیش از حد احساس مسئولیت و سنگینی این بار عظیم را بر دوش خود حس می‌كردم، كه چگونه می‌توانم این كتاب وحی، و این هدایت‌گر بشر را آنگونه كه شایسته و بایسته است با شیوه‌ای درخور سن و ذهن و استعداد این نونهالان عزیز تدریس كنم.

ابتدا از خدای خود و ائمه معصومین كمك خواستم تا مرا در این راه پر خطیر یاری بفرمایند تا شاید بتوانم ذره‌ای از اقیانوس بی‌كران را در وحله اول خود و بعد به عزیزانم بچشانم.

مسائل و مشكلات

من نیز با مسائل و مشكلاتی روبرو بودم. از جمله ظاهر كتاب قرآن: كه بسیار ساده و بدون هیچ نقش و نگار و بدون رنگ‌آمیزی كه بتواند قدری دانش‌آموزان را به خود جلب كند. با آیات طولانی كه به نظر می‌رسید برای نوجوانان غیر قابل تحمل وخسته كننده است، و كلاس نیز ظاهری خشك و بی‌روح، در صورتیكه قرآن سراسر زیبائیست، همه آیاتش از زیبایی و محتوی و ریتم و خاصی برخوردار است. و بسیار جذاب و شیرین است. در فكر این بودم پس چرا به ظاهر آن توجه نمی‌شود كه در دانش‌آموزان ایجاد شوق و انگیزه و رغبت كند، تا آنان با عشق و علاقه‌ای خاص به این كتاب آسمانی و راه‌گشای زندگی بشر رو می‌آورند تا خود راه حق و باطل را تشخیص دهند.

راهكار

در وحله اول دیدم كاری از من ساخته نیست كه بتوانم تغییراتی در ظاهر قرآن ایجاد كنم چون مسئول و مولف كتاب نیستم و پیشنهاد و انتقادها هم به این زودی جواب نخواهد داد. سعی و تلاشم را بر این نهادم از راههای مختلف، و آنچه در توان دارم بكار گیرم، تا ایجاد انگیزه و شوق و شور و اشتیاق را در دانش‌آموزان، این فطرتهای پاك بوجود آورم. شاید از این طریق بهتر به سخنان خدای خود و استعدادهای خداداده و پاك خود پی‌برده و چراغ هدایتی در فراسوی راهشان باشد و همواره با قرآن انس و الفت خاص پیدا كنند و سرشار از عشق و معنویت شوند و بذری باشد كه انشاءالله روزی ببار نشیند.

با این اندیشه هر لحظه در فكری، خلاقیتی و تحولی برای كلاس درس خود بودم.

اولین گام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word) دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)

دانلود بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)
فهرست

فصل اول.

مقدمه.

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

رشد ملاک‌های اخلاقی:

بیان موضوع:

هدف فایل:

ضرورت و اهمیت فایل:

تاریخچه مختصر در جهان و ایران.

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟.

فصل دوم.

پیشینه فایل….

ماهیت اخلاق :

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی..

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد.

تعریف واژه‌ها:

نکاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی..

دیدگاههای روان شناختی درباره اخلاق:

دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان:

رشد اخلاق در کودک:

روش آموزش اخلاق:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

رشد شناختی:

شناخت :

تحول شناختی از دیدگاه پیاژه:

رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه.

رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ….

الف- سطح اخلاق قبل قراردادی..

محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی..

مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ….

مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ….

ج- دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان:

پیشینه مطالعاتی در جهان و ایران:

فصل سوم.

روش شناسی..

موضوع فایل:

سؤال‌های فایل:

فرضیه‌های فایل:

تعریف عملیاتی متغیرهای فایل:

روش فایل:

نوع فایل:

ابزار فایل….

شیوه نمره گذاری..

جمعیت فایل….

نمونه فایل:

روش انتخاب آزمودنی:

تجزیه و تحلیل آماری:

تجزیه و تحلیل کیفی:

روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی..

فصل چهارم.

تجزیه و تحلیل نتایج..

توصیف اطلاعات:

فصل پنجم..

تبیین فرضیه.

تجزیه و تحلیل نتایج فایل….

محدودیت‌ها:

پیشنهادها:

دانلود بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)
فهرست منابع.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word) :

فایل و فایل روانشناسی

بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه

مقدمه

غم نوعی احساس طبیعی است که در واکنش به شرایط ناخوشایند و ناملایمات ، مثل وقایع ناراحت کننده و از دست دادن عزیزان پدید می‌آید. این حالت معمولا با اضطراب ، کاهش انرژی ، کسالت عمومی و خواب کم ، همراه است. تقریباً همه افراد ، تغییرات در خلق و خو و روحیه خود را به نوعی تجربه کرده‌اند. گاهی اوقات، احساس نگرانی و سردرگمی یا افسردگی ، واکنشهای طبیعی در برابر برخی رویدادها است، معمولاً حوادث و رویدادها تغییر می‌کنند، مشکلات حل می‌شوند و این تغییرات خلق و خویی برطرف می‌شود. تداوم احساس غم و یاس به افسردگی و ناامیدی می‌انجامد که از آن گریزی نیست.

افسردگی یک اختلال روانی شایع محسوب میشود که در قلمرو آسیب شناسی روانی فایلهای فراوانی را به خود اختصاص داده است.لیکن عوامل موثر بر بروز تداوم این اختلالات به خوبی روشن نشده است.

نوجوانی دوران دگرگونی عظیمی است و فقط یک مرحله ی فاصل وگذران بین سنین کودکی وبزرگسالی نیست. در این دوران تغییرات شدید زیست شناختی،روانشناسی واجتماعی رخ می دهد.شیوع تغییرات زیست شناختی بوسیله ی رشد سریع اسکلتی و فیزیکی وجنسی وشروع تغییرات روانشناختی بوسیله ی رشد سریع شناختی وتثبیت ساختمان شخصیتی فرد مشخص میشود که از نظرتغییرات اجتماعی،نوجوانی دوره یاآمادگی برای نقش بزرگسالی است.(یاوری 1381)

دانلود فایل بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه. 7

بیان مسئله. 8

بیان فرضیه. 10

ضرورت واهمیت فایل. 11

اهداف فایل. 13

تعاریف عملیاتی. 14

افسردگی چیست؟. 16

اختلال افسردگی1 :. 16

افسرده بودن:. 17

علایم اصلی اختلال افسردگی:. 17

مقدمه. 31

روش فایل. 31

داده های فایلی. 31

جامعه آماری. 31

نمونه آماری. 32

روش تجزیه و تحلیل داده ها. 32

آمار توصیفی. 34

بحث و نتیجه گیری. 45

محدودیت فایلی. 46

دانلود فایل بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)
فهرست منابع. 49

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود راههای موفقیت (روانشناسی فردی) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود راههای موفقیت (روانشناسی فردی) در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود راههای موفقیت (روانشناسی فردی) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود راههای موفقیت (روانشناسی فردی) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود راههای موفقیت (روانشناسی فردی) در فایل ورد (word) :

راههای موفقیت (روانشناسی فردی)

به گفته روان شناسان موفقیت یك امر درونی و برداشت فردی می باشد كه هر كس برداشت خاصی از موفقیت دارد بطور مثال: شاید كسانی باشند كه تمام امكانات زندگی برایشان مهیا شده و احتیاجاتشان برطرف ولی احساس خوشبختی نمی كنند.

موفقیت از دید فرد با توجه به سابقه شخصیتی و تیپ خانوادگی آن متفاوت می باشد ممكن است شخصی احساس خاصی راجع به نوعی نگرش داشته باشد( واقعیت مهم نیست بلكه این برداشت از واقعیت است كه مهم می نماید.)

موفقیت معنای گسترده تری هم دارد. برای اینكه از خودمان بپرسیم كه آیا موفق هستیم یا نه باید دلایلی را برای خود ارزیابی كنیم بدین صورت كه موفق بودن یا نبودن ما را اثبات كند. البته موفقیت معنای گسترده تری هم دارد كه رضایتمندی و سازگاری از آن جمله اند. همین كه انسان بتواند با محیط خود سازگار شود به موفقیت نسبی رسیده است برای آنكه بهتر در جریان امور مربوط به موفقیت قرار بگیریم لحظاتی را به پای صحبتهای استاتید برجسته رشته ارتباطات می نشینیم می خواهیم بدانیم حمید رضا پور دهقان كارشناس پزشك روانشناسی و یكی از موفقیت احساس دائم و پایدار می باشد و اگر ما هدفی را كه در نظر گرفتیم به آن رسیده باشیم موفق خواهیم بود چه زمان موفق هستیم؟

و اگر به آن نرسیم خود را موفق احساس نمی كنیم البته در اینجا مدت زمان و اهدافی كه فرد برای خودش در نظر می گیرد بسیار مهم است زیرا اگر این اهداف خیلی دشوار باشد ما سعی نمی كنیم به آن برسیم و اگر خیلی آسان باشد برای ما راضی كننده نخواهد بود و اگر هم ما به هدفمان نرسیم دچار ناگامی خواهیم شد.

برای رسیدن به موفقیت چه مولفه هایی را در نظر داشته باشیم؟

عوامل شخصی و فردی:

اگر كسی خود را بشناسد یعنی بداند كه در چه جایگاهی قرار دارد و به هویت خود پی برده باشد می توان گام اول در موفق شدن را بردارد بدین صورت كه اگر ما خود را بشناسیم برای رسیدن به موفقیت عیب درونی خود را اصلاح می كنیم كه این عمل از طریق اطرافیان ما صورت می گیرد كه خیلی موارد و ایرادها را به ما گوشزد می كنند

2- شخص درون گرایی نباشیم كه فقط به ارتباط با خود بسنده كنیم. بلكه ارتباطات اجتماعی خوبی داشته باشیم.

3- هدفی برای خود تعیین كنیم و برای رسیدن به هدفمان تمام سعی و تلاش خود را بكار گیریم

4- بوجود آمدن انگیزه می باشد كه متأسفانه بسیاری از ما تا محدودیتی برایمان بوجود نیاید به سراغ انگیزه نمی رویم.

5- احساس رضایتمندی برای خود فرد وجود داشته باشد نه اینكه فقط دیگران او را انسان موفقی بدانند خود شخص نیز یك احساس را داشته باشد و جو اجتماعی روی ما آنقدر تأثیر گذار نباشد كه ما را از رسیدن به هدفمان باز دارد.

6- كم كردن استرس می باشد تا جایی كه می توانیم خود را چه از استرس روز مرگی مثل ( درسی كه همیشه از آن می ترسیم دیدن هم اتاقی كه در دانشگاه باعث آزار میشود) و چه از استرسهای حاد كه مسائل كاری ما می باشند و تا جایی ممكن آنها را كاهش دهیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود رابطه بین هوش هیجانی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان پزشکی ادبیات و عمران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود رابطه بین هوش هیجانی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان پزشکی ادبیات و عمران در فایل ورد (word) دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رابطه بین هوش هیجانی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان پزشکی ادبیات و عمران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود رابطه بین هوش هیجانی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان پزشکی ادبیات و عمران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رابطه بین هوش هیجانی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان پزشکی ادبیات و عمران در فایل ورد (word) :

رابطه بین هوش هیجانی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان پزشکی ادبیات و عمران

بخشی از متن :

مقدمه

هوش هیجانی دراصل توانایی باز شناختن، اداره کردن و استفاده از هیجان هایمان در مسیرهای سازا و مثبت است. همچنین هوش هیجانی بازشناختن حالات هیجانی دیگران است تا به شیوه هایی عمل کنیم که همه باهم احساس خوبی داشته باشیم و روابط متقابل سالم و قابل اعتمادی خلق کنیم. فایلات نشان داده است که هوش عقلانی نسبت به هوش هیجانی کمتر موجب موفقیت در زندگی می شود همه ما می دانیم وجود دارند افرادی که از لحاظ دانشگاهی با استعداد هستند اما از لحاظ اجتماعی بی عرضه و ناموفق هستند. هوش هیجانی در این گونه افراد ناپیداست. هوش هیجانی به شما کمک می کند که به طور واضحی با دیگران ارتباط برقرار کنید و روابط قوی ای در محیط کار و زندگی شخصی خود خلق کنیم. همچنین هوش هیجانی به شما کمک می کند تا خودتان را برانگیزانید و به خود انگیزه دهید تا مسائلتان را حل کنید و به اهدافتان برسید.

هوش هیجانی 4 توانایی اساسی را شامل می شود:

1)خود آگاهی: این توانایی که از هیجان های خود آگاه باشید و اثرات آن را بازشناسی کنید در حین اینکه با ادراک درون عمیق تصمیمات خود را هدایت کنید.

2)خودسازماندهی: این توانایی که از هیجان ها و رفتار خود را کنترل دهید و خود را با دگرگونی های شرایط محیطی وفق دهید

3)توانایی حس کردن، فهمیدن و واکنش نشان دادن به هیجان های دیگران و اینکه از لحاظ اجتماعی احساس راحتی کنید

4)سازماندهی ارتباط: توانایی القا کردن، تأثیر گذاشتن و ارتباط برقرار کردن با دیگران در حین اینکه تعارضات را اداره می کنید هوش هیجانی کلید موفقیت و تاب آوری (انعطاف پذیری) است.

دلبستگی یک پیوند عاطفی است که با تمایل به جستجو در مجاورت یک فروپاشی و ماندن در کنار آن، که در موقعیت استرس زا مشخص می شود تعریف میشود. (بالبی[1] ، 1969، برگ [2]، لورا[3]؛ 2007).فایلات متعددی ارتباط سبک های دلبستگی با اختلالات روان شناختی بویژه اختلال افسردگی را نشان داده‌اند احمدی طهور سلطانی و همکاران، (1390)؛ جهان‌بخش و همکاران، (1390)؛ خراشادیزاده و همکاران، (1390). در طی فایلی تحت عنوان رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان، نشان دادند که افراد افسرده از سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و افراد غیر افسرده از سبک دلبستگی ایمن برخوردارند.

کسی که به خدا شرکت می ورزد (در عجز و بیچارگی) بدان ماند که از آسمان در افتد و مرغان در فضا بدنش را با منقار قطعه قطعه بربایند تا تند بادی او را به مکانی (دور از هر وسیله نجات) در افکند.

بیان مسأله

ما همیشه نمی توانیم چیزی را که برای ما اتفاق می افتد کنترل کنیم اما می توانیم توانایی خودمان را تقویت کنیم تا بر چالش های هیجانی، آسیب و فقدان غلبه کنیم. تفاوت بین پیروزی و شکست در زندگی کمتر حاصل چیزی است که برای ما اتفاق می افتد بلکه بیشتر بستگی دارد به اینکه ما چگونه نسبت به تجربه های فشار زای هیجانی و دردناک و غم انگیز واکنش نشان می دهیم. بقا و معنادار زندگی کردن به بهره برداری از منابع هوش هیجانی بستگی دارد چالش های زندگی ممکن است فرصت های نهفته ای را تقدیم کنند برخی از افراد مصیبت های بیش از اندازه تجربه می کنند حتی آن افرادی که به بهترین شکل زندگی می کنند نمی توانند خودشان را از دل شکستگی های گاه و بیگاه، فقدان، آسیب و تجارب فشار زا که اضطراب و افسردگی را ایجاد می کنند حفظ کنند افرادی که برای غلبه بر چالش ها منابع فردی و بین فردی هستند نه تنها زنده می مانند بلکه در طی این فرایند قوی ترهم می شوند تجربیات سخت و دردناک زندگی علاوه بر اینکه ما را ضعیف می کنند می توانند ما را قدرتمند کنند. چالش هایی که فشارهای روانی طاقت فرسا تولید می کنند ممکن است رشد سلول های جدید مغزی را برانگیزانند سلول های ساقه ای که قادرند سلول های جدید باز تولید کنند در آمیگدان (بادامه مغز) یافت شده است آمیگدان مغز برای خاطرات و ادراکات هیجان است این مطلب به ارتباط بین چالش های هیجانی و رشد سلول های جدید در طول زندگی اشاره دارد.

باز تولید کننده آمیگدال (بادامه مغز) یافت شده است آمیگدال مخزن مغز برای خاطرات و ادراکات هیجانی است این مطلب به ارتباط بین چالش های هیجانی و رشد سلول های جدید در طول زندگی اشاره دارد از آنجایی که فشارهای هیجانی طاقت فرسا از رشد سلول های جدید در طول زندگی اشاره دارد از آنجایی که فشارهای هیجانی طاقت فرسا از رشد سلول های مغز جلوگیری می کنند این پتانسیل (توان)احیا کننده ممکن است با تاب آوری (انعطاف پذیری) ارتباط داشته باشد. تاب آوری توانایی غلبه کردن بر چالش ها و حل کردن تعارض هاست. محقق برجسته آلن ان اسکور در فایل ابتکاری خود سازمان دهی عاطفه و منشا خود به مطالعاتی اشاره می کند که نشان می دهد رشد مغز در کودکان جوان در طول دوره هایی که کشمکش و ستیز به راه حل منتهی می شود افزایش پیدا می کند ارتباط بین تجربه های چالش انگیز، راه حل، و رشد سلول مغز ممکن است کاتالیزوری (سازمان دهنده) باشد برای رشد و توسعه ی انسان در حال پیشرفت.

چالش های زندگی می توانند منابعی را فراهم کنند به وسیله ی هوش هیجانی به دست آمده است تاب آوری افراد را قادر می سازد که هنگام مواجهه با چالش ها و مشکلات زندگی با آن ها مبارزه کنند و سرانجام بر آن ها غلبه کنند تاب آوری از توانایی های زیر سرچشمه می گیرد:

1)به سرعت و با قابلیت سطوح استرس خود را به سطح متعادل برسانید

2)از لحاظ هیجانی آگاه باقی بمانید و این توانایی را داشته باشید که هیجان های خود را تحت کنترل در آورید.

3)به طور موثری نشانه های غیر کلامی را ارسال و دریافت کنید.

4)با افراد دیگر در فعالیت های تفریح شادی آور شرکت کنید

5)تعارض را با شیوه های قابل اعتماد حل و فصل کنید.

شهریاری خسیه (1387) در فایلی در رابطه با هوش هیجانی و سلامت عمومی دانشجویان به دست آورد، هوش هیجانی و سلامت عمومی رابطه منفی معناداری دارند از آنجایی که نمره بیشتر در آزمون سلامت عمومی به معنی وضعیت بدتر دانشجو است در نتیجه رابطه مثبت است.

دلبستگی یک پیوند عاطفی است که با تمایل به جستجو در مجاورت یک فروپاشی و ماندن در کنار آن، که در موقعیت استرس زا مشخص می شود (بالبی[4]، 1969، برگ ، لورا؛ 2007).

فایلات متعددی ارتباط سبک های دلبستگی با اختلالات روان شناختی بویژه اختلال افسردگی را نشان داده‌اند (احمدی طهور سلطانی و همکاران، 1390؛ جهان‌بخش و همکاران، 1390؛ خراشادیزاده و همکاران، 1390). در طی فایلی تحت عنوان رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان، نشان دادند که افراد افسرده از سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و افراد غیر افسرده از سبک دلبستگی ایمن برخوردارند (احمدی طهور سلطانی و همکاران ، 1390).


[1] Bowlby

[2] Brg

[3] Lora

[4].Bowlby

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید