دانلود کتاب 7 گام موفقیت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب 7 گام موفقیت در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب 7 گام موفقیت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب 7 گام موفقیت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب 7 گام موفقیت در فایل ورد (word) :

کتاب هفت گام برای موفقیت شامل مراحل هفت گانه برای رسیدن به قله های موفقیت برای کابران عزیز ارائه گردیده است امیدواریم از این کتاب نهایت استفاده را برای موفقیت برده باشید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقش توبه در سقوط مجازات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقش توبه در سقوط مجازات در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش توبه در سقوط مجازات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقش توبه در سقوط مجازات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش توبه در سقوط مجازات در فایل ورد (word) :

دانلود نقش توبه در سقوط مجازات در فایل ورد (word)

دانلود نقش توبه در سقوط مجازات در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی

1-1- تعریف توبه ……………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-1- تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………… 3

1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه …………………………………………………………………………………… 4

1-2- احكام و شرایط توبه ……………………………………………………………………………………………. 4

1-2-1- شرایط پذیرش توبه ………………………………………………………………………………………. 5

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد ………………………………………………………………….. 6

1-2-1-1-1- مشرف به موت …………………………………………………………………………………….. 6

1-2-1-1-2- كفار…………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3- آثار توبه …………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-1- آثار ثبوتی توبه ………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-2- آثار اثباتی توبه…………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-2-1- سقوط مجازات ………………………………………………………………………………………….. 8

1-3-2-2- قبول شهادت ……………………………………………………………………………………………… 10

1-3-2-3- عفو امام ………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4- كیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ………………………………………………….. 11

1-4-1- علم قاضی و توبه ……………………………………………………………………………………………. 12

1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی …………………………………………………………………………….. 18

1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی ………………………………………………………………………………. 22

1-4-2- مرور زمان و توبه …………………………………………………………………………………………… 24

1-4-2-1- تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………….. 26

فصل دوم: كیفیت توبه در مجازات‌ها

2-1- نقش توبه در حدود …………………………………………………………………………………………….. 31

2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم……………………………………………………………. 32

2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم…………………………………………………………………………………. 33

2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود……………………………………………………… 34

2-1-4- زنا……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-1-5- لواط ………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-1-6- مساحقه……………………………………………………………………………………………………………… 38

2-1-7- شرب خمر………………………………………………………………………………………………………… 40

2-1-8- قوادی…………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-1-9- سرقت………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-1-10- قذف………………………………………………………………………………………………………………… 44

2-1-11- محاربه…………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-2- توبه در تعزیرات …………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن………………………………………………………………………………… 50

2-2-1-1- تعریف تعزیر………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر ………………………………………………………………………………. 50

2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر ……………………………………………………………………… 51

2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار…………………………………………………………………….. 52

2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری ………………………………………….. 53

2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه …………………………………………………………………………… 54

2-2-1-4-1- مرتد…………………………………………………………………………………………………………. 54

2-2-1-4-2- ساب النبی……………………………………………………………………………………………… 55

2-2-1-4-3- ساحر ……………………………………………………………………………………………………… 56

2-2-1-4-4- آكل الربا………………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-1-4-5- زندیق………………………………………………………………………………………………………. 56

2-2-1-4-6- مكتسل الصلوه ……………………………………………………………………………………… 57

2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات ………………………………………. 57

2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده‌512………. 57

2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521………………. 63

2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات…………………………………………………. 69

2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص …………………………………………………………. 69

2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات ……………………………………………………………. 70

نتیجه‌گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………….. 71

دانلود نقش توبه در سقوط مجازات در فایل ورد (word)
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………… 76

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشه توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی كره خاكی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلكه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا كه آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه كه با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مكرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممكن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی كه بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا كرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یك اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نكند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد كه هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود

-1- تعریف توبه

1-1-1-تعریف لغوی

توبه از ماده «توب» می‌باشد: «توب‌»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن می‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه كرده و گفته‌اند: رجوع از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بكار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به توانایی‌ها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه كاربرد بیشماری دارند.

مصادر مركبی چون «توبه دادن» «توبه شكستن» «توبه كار» «توبه كردن» از آن جمله‌اند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه‌گری» و «توبه كاری» به كار برده می‌شود.

در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژه‌های پربسامدی است كه در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.

1-1-2- تعریف اصطلاحی

بر اساس تعریفی كه از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا» اركان اصلی آن سه چیز است: 1) علم به اینكه در گذشته نافرمانی خدا نمود. 2) پشیمان شدن از آن عمل 3) تصمیم به ترك آن در آینده و جبران گذشته. ترمینولوژی توبه را به ندامت از گناه دانسته است[1]. بدیهی است صحبت از گناه و نافرمانی خدا و پرداختن به موضوعاتی نظیر آثار ثبوتی گناه مثل عذاب اخروی و . . . در علم حقوق شاید وجهی نداشته باشد. با این همه مشاهده كردید در تعاریف فوق از چنین واژه‌ ها و عباراتی استفاده شده است كه نشان دهنده‌ تأثیرپذیری حقوق وضعی از حقوق اسلامی در این مورد است.

1-2- احكام و شرایط توبه

1-2-1- شرایط پذیرش توبه

در این زمینه روایات وارده از پیامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به صورت روشنی به بیان اركان و شرایط توبه می پردازد و به تفضیل آن را بیان می‌كند. پیامبر اكرم (ص)‌‌‌ می‌فرماید:

«توبه كننده باید اثر توبه را آشكار كند كه در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:

ا)‌راضی ساختن دشمن و كسانی كه با آنها در حال نزاع و درگیری باشد 2) اعاده نمازهای فوت شده 3) تواضع بین مردم 4) دوری از شهوات 5) روزه گرفتن.[2]

به نظر می‌رسد چهار مورد ذكر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد كه به كرات در آیات فریضه از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده است.

در روایات دیگری امیرالمومنین علیه اسلام استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن 6 مرحله بر می‌شمارد،‌1) پشیمانی بر گذشته 2) تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان 3) ادای حقوق مردم 4) ادای فرائض و واجبات فوت شده 5) گوشت‌هایی كه از راه گناه روییده است به حزن و اندوه آب كند بگونه‌ای كه پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بین آنها بروید. 6) همچنان كه حلاوت و شیرینی كاذب معصیت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نیز الم و سخنی طاعت را بر تنش بچشاند. در این هنگام می‌توانی بگویی،‌ استغفرالله.[3]

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه‌ ای از افراد:

گفته شده قبول توبه فضلی است الهی و خداوند بواسطه فضل و رحمت خویش آن را نسبت به افرادی كه دارای تمامی شرایط توبه صحیح باشند دریغ نمی‌كند و آن هنگام كه تائب،‌ موفق به انجام توبه‌ای حقیقی گردد،‌ خداوند توبه‌اش را می‌‌پذیرد.

در قرآن كریم، خداوند در آیاتی،‌ وعید عدم پذیرش توبه دو دسته از افراد را داده و نسبت به آنان انذار كرده است . ظاهراً این «عدم قبولی» كاشف از عدم انجام توبه‌ای واقعی از سوی دو دسته مذكور و نبود تمامی شرایط توبه صحیح در آنهاست.

1-2-1-1-1- مشرف به موت

در سوره‌ نساء آمده است، «و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی الذا خصر احدهم الموت قال انی تبت الان . . .» [4] در تفسیر المیزان ذیل آیه مذكور اینگونه آمده: «وقتی گناهكار به مرگ خود نزدیك می‌ شود- در اثر دیدن و زو و بال اعمال ننگین از كرده‌ خویش پشیمان می‌شود و از آنچه كرده بیزاری می‌جوید. اما ندامت به سبب حقیقت ندامت نیست و از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشده، بلكه حیله‌ای است كه نفس شریر و حیله گرش برای نجاتش اندیشیده به دلیل آنكه اگر فرضاً از آن و بال مخصوص نجات یابد و مثلاً مرگش فرا نرسد و بیماریش بهبود یابد دوباره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش برمی‌‌گردد»

باید این نكته را توجه نمود كه اصولاً هیچ عملی بعد از رویت مرگ و در حالت احتضار به تصریح خداوند در قرآن قبول نمی‌شود و مورد منحصر در عدم قبولی توبه نیست به این آیه توجه كنید: «یوم یاتی بعض آیات ربك لاینفع نفساً ایمانها» [5] در این آیه خداوند می فرماید: «ایمان كسانی را كه در دنیا و در حالت اختیار ایمان نیاورده‌اند در روز رستاخیز نمی‌پذیرد و یا در آیه « و انفقوا من ما رزقناكم من قبل این یاتی احدكم الموت»[6] از مفهوم آیه فهمیده می‌شود كه صدقه هنگام رویت مرگ مفید فایده نیست. بطور كلی از آیات مذكور استفاده می‌شود كه هنگام مشاهده مرگ و عذاب الهی نه پشیمانی فضیلت است و نه ایمان موجب تكامل، و نه صدقه وسیله تقاخر،‌ در این حالت هر عملی بلاثر است و بی فایده.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word) دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word) :

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

موضوع این فایل بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و همچنین مقایسه‌ای بین متولدین سالهای 63، 61، 60 و 59 است.

گروه نمونه از دانشكده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین انتخاب شده است. تعداد افرادی كه در این فایل شركت داشتند 96 نفر بود كه به چهار گروه 24 نفری تقسیم شدند.

تلاش این بررسی، فایل درباره نظریه روان شناسان شناختی به خصوص پیاژه و كهلبرگ است و در پی پاسخ به این سؤال است كه آیا اخلاق تابع مراحل رشد عقلی است، به عبارتی دقیق‌تر آیا قضاوتهای اخلاقی همراه با افزایش توانش‌های شناختی و سن، رشد می‌یابد؟

دانلود فایل بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

رشد ملاك‌های اخلاقی:

بیان موضوع:

هدف فایل:

ضرورت و اهمیت فایل:

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

ماهیت اخلاق :

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد

تعریف واژه‌ها:

نكاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی

دیدگاههای روان شناختی درباره اخلاق:

دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان:

رشد اخلاق در كودك:

روش آموزش اخلاق:

ب- دیدگاه نیك سیرت بودن فطری انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

رشد شناختی:

شناخت:

تحول شناختی از دیدگاه پیاژه:

رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه

1- مرحله تابعیت

2- مرحله استقلال اخلاقی

رشد اخلاقی از دیدگاه كهلبرگ

الف- سطح اخلاق قبل قراردادی

مرحله اول: اخلاق بر پایه تنبیه و اطاعت

مرحله دوم: اخلاق ابزار گونه نسبی

ب- سطح اخلاق قراردادی

مرحله سوم: اخلاق پسر خوب، دختر خوب

مرحله چهارم: اخلاق بر اساس قانون و نظم

ج- سطح اخلاق فرا قراردادی

مرحله پنجم: اخلاق بر اساس پیمان اجتماعی

مرحله ششم: اخلاق بر اساس اصول جهانی

محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی

مفاهیم مهم در نظریه كهلبرگ

2-استدلال و داوری‌های اخلاقی با جنبه‌های شناختی ارتباط دارد.

مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و كهلبرگ

ج- دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

روش فایل در اخلاق:

آموزش اخلاق:

پیشینه مطالعاتی در جهان و ایران:

قضاوت اخلاقی بهتر و رشد یافته تری صورت می‌گیرد. (رمضانی، 1378)

فصل سوم روش شناسی

موضوع فایل:

سؤال‌های فایل:

فرضیه‌های فایل:

تعریف عملیاتی متغیرهای فایل:

روش فایل:

نوع فایل:

ابزار فایل

شیوه نمره گذاری

سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح قراردادی

سطح فرا قراردادی

جمعیت فایل

نمونه فایل:

روش انتخاب آزمودنی:

تجزیه و تحلیل آماری:

تجزیه و تحلیل كیفی:

روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل نتایج

توصیف اطلاعات:

جدول 1-4- توزیع فراوانی مراحل تحول قضاوت اخلاقی در گروههای سنی مختلف

جدول 2-4- فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تراكمی و درصد فراوانی تراكمی مراحل قضاوت

جدول 3-4- واریانس نمرات چهار گروه

جدول 4-4- نتایج تحلیل واریانس میانگین چهار گروه

جدول 5-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 1 و 2

جدول 6-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 1 و 3

جدول 7-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 1 و 4

جدول 8-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 2 و 3

جدول 9-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 2 و 4

جدول 10-4- نتیجه t استودنت میانگین گروههای 3 و 4


فصل پنجم

تبیین فرضیه

تجزیه و تحلیل نتایج فایل

فرضیه‌های دیگر این فایل عبارتند از:

محدودیت‌ها:

پیشنهادها:

دانلود فایل بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در فایل ورد (word)
فهرست منابع

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

رشد ملاك‌های اخلاقی:

بیان موضوع:

هدف فایل:

ضرورت و اهمیت فایل:

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

ماهیت اخلاق :

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد

تعریف واژه‌ها:

نكاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی

دیدگاههای روان شناختی درباره اخلاق:

دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان:

رشد اخلاق در كودك:

روش آموزش اخلاق:

ب- دیدگاه نیك سیرت بودن فطری انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

رشد شناختی:

شناخت[1] :

تحول شناختی از دیدگاه پیاژه:

رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه

1- مرحله تابعیت

2- مرحله استقلال اخلاقی

رشد اخلاقی از دیدگاه كهلبرگ

الف- سطح اخلاق قبل قراردادی[2]

مرحله اول: اخلاق بر پایه تنبیه و اطاعت

مرحله دوم: اخلاق ابزار گونه نسبی

ب- سطح اخلاق قراردادی

مرحله سوم: اخلاق پسر خوب، دختر خوب

مرحله چهارم: اخلاق بر اساس قانون و نظم

ج- سطح اخلاق فرا قراردادی[3]

مرحله پنجم: اخلاق بر اساس پیمان اجتماعی

مرحله ششم: اخلاق بر اساس اصول جهانی

محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی

مفاهیم مهم در نظریه كهلبرگ

2-استدلال و داوری‌های اخلاقی با جنبه‌های شناختی ارتباط دارد.

مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و كهلبرگ

ج- دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

روش فایل در اخلاق:

آموزش اخلاق:

پیشینه مطالعاتی در جهان و ایران:

قضاوت اخلاقی بهتر و رشد یافته تری صورت می‌گیرد. (رمضانی، 1378)


[2]- Preconventional Level

[3]- Postconventional Level

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

رشد ملاك‌های اخلاقی:

بیان موضوع:

هدف فایل:

ضرورت و اهمیت فایل:

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

ماهیت اخلاق :

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد

تعریف واژه‌ها:

نكاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی

دیدگاههای روان شناختی درباره اخلاق:

دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان:

رشد اخلاق در كودك:

روش آموزش اخلاق:

ب- دیدگاه نیك سیرت بودن فطری انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

رشد شناختی:

شناخت[1] :

تحول شناختی از دیدگاه پیاژه:

رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه

1- مرحله تابعیت

2- مرحله استقلال اخلاقی

رشد اخلاقی از دیدگاه كهلبرگ

الف- سطح اخلاق قبل قراردادی[2]

مرحله اول: اخلاق بر پایه تنبیه و اطاعت

مرحله دوم: اخلاق ابزار گونه نسبی

ب- سطح اخلاق قراردادی

مرحله سوم: اخلاق پسر خوب، دختر خوب

مرحله چهارم: اخلاق بر اساس قانون و نظم

ج- سطح اخلاق فرا قراردادی[3]

مرحله پنجم: اخلاق بر اساس پیمان اجتماعی

مرحله ششم: اخلاق بر اساس اصول جهانی

محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی

مفاهیم مهم در نظریه كهلبرگ

2-استدلال و داوری‌های اخلاقی با جنبه‌های شناختی ارتباط دارد.

مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و كهلبرگ

ج- دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

روش فایل در اخلاق:

آموزش اخلاق:

پیشینه مطالعاتی در جهان و ایران:

قضاوت اخلاقی بهتر و رشد یافته تری صورت می‌گیرد. (رمضانی، 1378)


[2]- Preconventional Level

[3]- Postconventional Level

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه در فایل ورد (word) :

کارشناسی روانشناسی عمومی

بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه

مقدمه

ورزش و حرکات منظم بدنی علاوه بر سلامت روحی و روانی و اجتماعی فرد فواید زیادی دارد و در سازگاری فرد در جامعه و شخصیت فرد تاثیر می گذارد. ورزش در درمان بیماری های نظیر افسردگی و نیز بر حافظه تاثیر می گذارد. ورزش برای جوانان تکیه گاهی امن به حساب می آید تا در پناه آن به نهایت رسد و کمال مطلوب انسانیت دست یابند. در دنیای معاصر ما ورزش به عنوان پدیده ای موثر در همه جوامع جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. ارتباط فعالیت های بدنی و ورزشی یا علوم مختلف زمینه های جدیدی را برای مطالعه انسان فراهم کرده و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربیت بدنی به حدی است که نیاز به علوم تخصصی و مطالعات ویژه را ایجاد کرده است در این مطالعه و فایل با موضوعی که انتخاب شده است بخش روانی و اجتماعی ورزش مورد بررسی قرار گرفته و تمامی مطالب ارائه شده جنبه کاربردی دارد و تمامی افراد در گروه های سنی مختلف می توانند مورد استفاده قرار دهند.

«ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند. این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند» ( کوشافر، 1381، ص 58)

در جوامع اسلامی با توجه به این که سیاست گذاری های در خدمت مکتب می باشد، تربیت بدنی نیز جدا از این اصل کلی نبوده و ضمن این که پی ریزی این علم بر مبنای مسائل جسمانی و فیزیکی است ولی در نهایت وسیله ایست که در کمال و تعالی انسان ها موثر بوده و می تواند گاهی در جهت اهداف غایی انسان که همان سیر الی الله است بردارد ( عزیز آبادی فراهانی، 1373، ص7 ) «همان طوری که با ورزش قوت جسمانی خودتان را تقویت می کنید، قوای روحانیتان را هم تهیه و تقویت کنید که روحتان هم قوی باشد» ( امام خمینی (ره)، 1386، ص255)

از نظر سازمان بهداشت جسمانی « تندرستی صرفا نداشتن بیماری و ضعف نیست، بلکه منظور از آن سلامتی کامل،جسمی، ذهنی، اجتماعی و روحی است. در حقیقت دو هدف عمده تندرستی به تأخیر انداختن مرگ از بیماری است» ( گائینی،1386،ص27)

دانلود بررسی رابطه ی فعالیت های ورزشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

قدردانی و سپاس. ث‌

مقدمه. 1

بیان مسأله. 2

اهمیت و ضرورت فایل. 5

اهداف فایل. 6

هدف کلی. 6

اهداف اختصاصی. 6

فرضیه ها. 7

سؤال فایل. 7

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای فایل. 8

مقدمه. 10

تاثیر ورزش در شخصیت. 11

افزایش امید به زندگی، و لذت بردن از آن. 12

ایجاد انگیزه و روحیه ی بهتر. 13

پرورش و تقویت اعتماد به نفس نیروی اراده و رشد خلاقیت. 14

ارتقای عزت نفس و خود پنداره مثبت. 14

کمک به رشد مهارتهای اجتماعی، و استحکام روابط خانوادگی. 15

دست یابی به اخلاق حسنه و شخصیت بهتر و سالم. 16

کمک به حافظه و انجام فعالیت های فکری، و تمرکز بهتر. 16

تسهیل پیشرفت تحصیلی. 17

خواب راحت. 18

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی. 18

تأثیر ورزش در کاهش اضطراب. 19

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت. 20

تأثیر ورزش بر فرهنگ. 22

تأثیر ورزش بر حافظه. 23

نتیجه گیری. 25

روش فایل. 27

جامعه آماری. 27

نمونه و روش نمونه گیری. 27

ابزارهای جمع آوری اطلاعات. 27

روش نمره گذاری. 32

اعتبار و روایی. 33

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 36

آمار توصیفی. 38

آمار استنباطی. 41

بحث و نتیجه گیری. 44

محدودیت ها. 45

پیشنهادات. 45

منابع و ضمایم. 46

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی در فایل ورد (word) دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی در فایل ورد (word) :

دانلود علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی در فایل ورد (word)

در 150 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پیشگفتار :

من مطمئن هستم شما خواننده گرامی تاکنون در خیابانها ، مدرسه ، محل تحصیل ، اتوبوسها ، استادیومهای ورزشی و یا پارکهای محل اطراف زندگیتان و یا سایر نقاط شهر حتماً با اشیاء و لوازم خراب شده و یا نوشته های مستهجن برخورد داشته اید و شاید از دیدن همه این نابسامانیها احساس دلزدگی و ملامت در وجودتان شکل گرفته باشد و یا اگر به اتفاق دوستان و اقوام به مسافرت و یا یک گردش کوتاه رفته باشید باز هم چشمهای نظاره گر شما از دیدن این آشفتگیها و خرابکاریها متاسفانه بی نصیب نبوده است ! در هر نقطه و هر مکان می توانید شاهد این گونه تخریبات باشید ولی آیا تاکنون به این گونه موارد به عنوان یک معضل اجتماعی و حتی یک روحیه بیمارگونه نگاه کرده اید و درباره آن به تفکر پرداخته اید؟

به هر حال من از نوع نگاه و تفکر شما آگاه و مطلع نیستم ولی دیدن این آشفتگیها و خرابکاریها برای من ، انگیزه ای را به وجود آورد تا درباره این مسئله به مطالعه و فایل بپردازم و درباره علت و انگیزه های این گونه خرابکاریها ، شرایط رشد و گسترش آن و دیگر زمینه های این معضل اجتماعی آگاهی پیدا کنیم.

امیدوارم که مطالعه این فایل برای شما و سایر دوستانی که این اثر را مطالعه می کنند سودمند واقع شود و دریچه ای تازه را نسبت به مسائل اطراف برایتان بگشاید.

دانلود علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول : كلیات

مقدمه :

تاریخچه در جهان

هلند :

نروژ :

ایالت متحده آمریکا :

انگلستان :

تاریخچه در ایران

وندالیسم بین نسلی

وندالیسم به مثابه آشوبی اجتماعی

نظریه های حاکم بر انحراف وندالیسم :

نظریه پاتریس ژانورن :

نظریه پروفسور گابریل مورز[1] :

نظریه مارشال ب کلینارد و رابرت ف- هییر[2] :

تعریف بزهکاری :

1- ملاک اجتماعی :

2- ملاک آماری :

3- ملاک روانی :

انواع بزهکاری :

نظریه پرخاشگری :

1- پرخاشگری فردی :

انواع پرخاشگری

2- پرخاشگری جمعی :

3- اختلال منش :

نظریه یادگیری اجتماعی :

نظریه فروید درباره علل پرخاشگری :

فرضیه ناکامی- پرخاشگری :

پرخاشگری جا به جا شده :

نظریه فرهنگی :

عوامل محیطی و پرخاشگری :

نظریه بیولوژیکی تعاملی :

خلاصه مبحث پرخاشگری :

دیدگاه جامعه شناختی انحراف :

نظریه خرده فرهنگ یا فرهنگ فرعی (کوهن) :

نظریه معاشرتهای مختلف (سانزلاند) :

نظریه بی هنجاری (آنومی) :

نظریه برچسب یا انگ :

نظریه کنترل اجتماعی :

تاثیر خانواده بر بزهکاری نوجوانان:

وضعیت اقتصادی :

دوستان و تاثیر آن بر بزهکاری :

مدرسه و تاثیر آن بر بزهکاری نوجوانان :

نوجوانی و مشخصات آن:

رشد شناختی

رشد روانی – اجتماعی

مشكلات نوجوانان و جوانان

1- بحران خودشناسی :

2- مشكل اجتماعی شدن

3-بیماریهای روانی نوجوانان:

ضرورت و اهمیت فایل:

اهداف فایل :

فصل دوم : طرح مساله

بیان مسئله :

سوالات فایل :

فرضیات فایل

فصل سوم : طرح فایل

روش فایل

جامعه مورد مطالعه

روش نمونه گیری

تكنیك جمع آوری اطلاعات

روش های آماری

متغیرهای مورد مطالعه

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل واژه ها

جداول یك بعدی

نمودارها

جداول دو بعدی

فصل پنجم : نتیجه گیری

یافته های فایل

نتایج فایل

پیشنهادات

نتیجه گیریهای كلی محقق :

نتایج به طور خلاصه

پیشنهادها :

فصل ششم :

محدودیت ها و مشكلات فایل

محدودیت های فایل :

پیوست ها

– پرسشنامه ها

– ماخذ و منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مشکلات نوجوانان و جوانان و نقش والدین و خانواده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مشکلات نوجوانان و جوانان و نقش والدین و خانواده در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مشکلات نوجوانان و جوانان و نقش والدین و خانواده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مشکلات نوجوانان و جوانان و نقش والدین و خانواده در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مشکلات نوجوانان و جوانان و نقش والدین و خانواده در فایل ورد (word) :

پدر سالاری در خانواده :

متأسفانه حاکم بودن جو مرد سالاری در برخی از خانواده باعث شده تا پدر بدون هیچگونه دلیلی حق تنبیه دخترانش را داشته باشد و این مشکل باعث می شود تا دختران نیازهای عاطفی خود را بیرون از خانواده جستجو کنند.

در گروه کوچک اجتماعی که خانواده می باشد درست مثل یک جامعه تک رأیی یا به اصطلاح دیکتاتوری قابل قبول نیست همان طورکه مردم یک جامعه باید در مورد هر تصمیمی که به آینده آن ها مرتبط است رأی موافق دهند اگر مخالف هستند می توانند علنی عدم رضایت خویش را اعلام نمایند، پدر نیز باید از ایجاد جو حاکم بر خانواده طوری عمل کند که تک تک اعضاء بتوانند آزادانه به نظرات خود بپردازند و بتوانند نقش یک دوست و همراه مهربان را ابقاء کند در حالی که همه را عملاً راهنمایی می کند بنا به جو اختناق و ترس و رعب را به خصوص برای فرزندان نوجوان خود بوجود آورد.

بچه که در کودکی به وسیله ی پدرش از ارضاء کوچکترین خواسته های خود محروم بوده تا سن بلوغ با یأس و نا امیدی دنیا را با نظری زشت و نازیبا می بیند و وقتی بزرگ شود در جاده ی فساد می افتد زیرا همیشه از محرومیت های زیادی رنج برده و هیچ چیزی را در دنیا برای خودش ندیده، هر کاری را محال یا مشکل می داند. کودکی که از حمایت پدر محروم است و محبت ندیده دنیای حقیقی را منفی می بیند چون احساس او برای زندگی تغییر شکل یافته همیشه حالت دفاعی به خود می گیرد و خود را تنها می بیند به همین دلیل تقویت حس کوچک بینی در او بوجود می آید

معضل اعتیاد در خانواده و جامعه :

جنبه الگوئی والدین

بخش اعظم رفتار نادرست نوجوان و جوان مكتسب از والدین است در مرحله نوجوانی و جوانی به زحمت از پدر و مادر جنبه های مثبت را می آموزند در حالیكه در جنبه های منفی سعی دارند حتما آن روش را اتخاذ كنند واز این طریق خودی را نشان دهند.

می دانیم كه خوب و پاك بودن و الگوی عملی تعلیمات مذهبی بودن برای ما وظیفه است ولی به هنگامی كه در صدد ایفای نقش پدری یا مادری هستیم انجام این وظیفه واجب تر است پدر یا مادری كه عملا در طریق لغزش و خطاست نمی توان از او انتظار داشت كه الگوی سالمی برای فرزندان باشد و یا از فرزند جوانش بخواهد كه پاك و سالم و برخلاف پدر یا مادر باشد.

ارشادها و انتقال اصول و ضوابط اخلاقی باید اغلب به صورت الگوی همراه با تعلیم باشد پیش از آنكه بگوئیم چنین و چنان باش خود باید چنین و چنان باشیم. والدین با ارائه چنین الگوئی می توانند به رشدو تكامل فكر و روان فرزندان خود كمك كنند.

انزوا طلبی نوجوانان و جوانان

از مسائل و دشواری های تربیت برای نوجوانان و جوانان مساله انزوا طلبی آنهاست كه به صورتهای گوناگونی قابل بررسی و توجیه است.

از یك نظر این امر در سن بلوغ حاكی از نوعی عصیان علیه جامعه و جریانات آن است كه به گونه ای باید درمان شود و از سوی دیگر عامل تسكین و آرامش بخشی برای نوجوان و جوان است كه باید صورت متعادل آن را پذیرا شد .

اینان در سنین جوانی گاهی تنها هستند حتی در میان جمع سعی دارند در عالم خود باشند و مشكل خود را خود در میان نهند و در عالم خیال آن را حل كنند. اطاق شان جدای از دیگران است. در تاریكی و در خلوت می روند، فعالیت ها و وقت گذرانی های بی نتیجه ای دارند و در خواب و رویا غوطه می خورند.

حالات آنها

آنكس كه عادت به انزوا پیدا كرده برای تسلی خاطر خود دل به تخیل می دهد و دلائلی تهیه می بیند برای گوشه گیری و انزوا جوئی خود مصالحی را در نظر می گیرد. خود را به گونه ای راضی و قانع می سازد كه آنچه می اندیشد درست است و آنچه كه انجام می دهد مطلوب و رواست.

اینان در تنهائی انزوا همه غم ها را در دل می ریزند و دست خود را از همه چاره جوئی ها كوتاه می نمایند. سعی دارند كمتر حرف بزنند و كمتر با دیگران جوشش داشته باشند. …

..

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t در فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t در فایل ورد (word) :

دانلود مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t در فایل ورد (word)

چكیده :

هدف از فایل حاضر مقایسه ضعف‌روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی و زنان دارای زندگی عادی شهرستان ابهر از طریق پرسش ناسر m.m.p.I است كه فرضیه عنوان شده عبارت است از اینكه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی است جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35-30 ساله است كه دارای زندگی عادی و دارای اختلالات و مشكل در زندگی هستند كه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده كه آزمون بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می‌دهد كه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات و مشكلات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی هستند .

دانلود مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t در فایل ورد (word)
فهرست

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول: كلیات فایل 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سوال مسئله 6

اهداف فایل 6

اهمیت و ضرورت فایل 6

فصل دوم: پیشینه و ادبیات فایل 8

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی 9

اختلال وسواس-بی اختیاری 19

تعریف 19

شكل گیری وسواس در جریان تحول 25

ضوابط تشخیصی اختلال وسواس-بی اختیاری بر اساس DSMIV 33

دیدگاههای نظری درباره ی اختلال وسواس-بی اختیاری 35

الگوی زیستی شناختی اختلالهای وسواس-بی اختیاری 49

دیدگاه رفتار شناسی طبیعی 52

الگوهای غریزی 54

مكانیزمها و كنشهای فعالیت جانشینی 55

فعالیت های جانشینی در انسان 56

آیینهای وسواسی 57

رهنمودهایی در زمینه درمانگری 59

درمانگری شناختی-رفتاری 63

دارو درمانگری 66

نتیجه گیری كلی درباره شیوه های درمانگری 68

فایلات انجام شده در خارج و داخل كشور 69

فصل سوم: تعیین روش فایل 71

متغییرهای فایل 72

جامعه مورد مطالعه 73

حجم نمونه 73

روش نمونه گیری 73

ابزار اندازه گیری در فایل حاضر 74

روش فایل 75

روش آماری مربوط به فرضیه 76

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 77

جدول 1-4 : نمرات خام آزمودنی ها از آزمون 78

جدول 2-4 : مقایسه ضعف روانی 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 82

بحث و نتیجه گیری 83

پیشنهادات 86

محدودیت 87

ضمائم پرسشنامه m.m.p.I 88

پاسخنامه 94

منابع-ماخذ 95

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18در30 ساله در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18در30 ساله در فایل ورد (word) دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18در30 ساله در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18در30 ساله در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18در30 ساله در فایل ورد (word) :

دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18در30 ساله در فایل ورد (word)

دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18در30 ساله در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول —————————————————

مقدمه —————————————————–

بیان مساله ————————————————–

اهمیت و ضرورت ———————————————

فصل دوم —————————————————

پیشینه داخلی و خارجی —————————————–

مصاحبه كارشناس/ مصاحبه اكتشافی ——————————-

——————————————————

فصل سوم ————————————————–

تحلیل نظری————————————————–

مدل نظری ————————————————–

فصل چهارم————————————————-

روش شناسی تحلیل ——————————————-

روش فایل————————————————-

جامعه آماری ————————————————

شیوه انتخاب واحد نمونه—————————————–

روش گردآوری ———————————————-

فصل پنجم—————————————————

فرضیات —————————————————-

تعریف عملیاتی ———————————————–

فصل ششم- ضمائم——————————————–

پرسشنامه—————————————————

مصاحبه—————————————————-

منابع ——————————————————

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93در94 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93در94 در فایل ورد (word) دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93در94 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93در94 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93در94 در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93در94 در فایل ورد (word)

چکیده

هدف از فایل حاضر دانلود بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93در94 در فایل ورد (word) می باشد پزوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این فایل شامل کلیه دانشجویان شهر اردبیل در سال 1391 می باشد. در این فایل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، بطور تصادفی انتخاب شده است.تعداد نمونه 40 نفر بوده است. ابزار به كار رفته در این فایل تست سنجش عملكرد خانواد است كه به همت ناتان بی اپشتاین، لارنس ام. بالدوین و دوان اس بیشاب تهیه شده است تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به صورت توصیفی می باشد که شامل (میانگین، انحراف استاندارد و … ) و در بخش دوم برای آزمون فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد و برای این منظور از روش آماری SPSS بهره گرفته شد.نتایج نشان دارد بین عملکرد خانواده و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.بین مقیاس حل مشکل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.بین مقیاس نقش ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.بین مقیاس همراهی عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.بین مقیاس ارتباط و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.بین مقیاس کنترل رفتار و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی:پیشرفت تحصیلی-عملکرد خانواده-دانشجویان علامه طباطبایی

مقدمه

یکی از عوامل مهم و موثر در شخصیت نوجوانان ، خانواده آنهاست در این خصوص محیط خانواده اعم از رابطه ی بین پدرو مادر و همچنین رابطه ی آنها با نوجوانانشان نقش بسزایی در شخصیت و روان آنها دارد.

محیط گرم و دوستانه خانواده که در آن پدر و مادر و اعضای دیگر خانواده دارای روابط خوب و صمیمانه ای هستند معمولا نوجوانان سالم و با شخصیت مثبت و فعال بار می آیند که بازتاب عشق و علاقه ی خانوادگی را به صورت کار و کمک به دیگران نمایش می دهند.برعکس خانواده از هم پاشیده و زندگی در محیط آلوده و منحرف کنند،عدم مراقبت دقیق والدین و بی توجهی آنان در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان، رفتارهای پرخاشگرانه را در نوجوانان پایه گذاری می کنند که این امر در جوانی با شدت بیشتر ظاهر می گردد.

پرخاشگری از جمله مشکلات عمده ی عاطفی در دوران نوجوانی است.همه روزه در مدارس نوجوانانی مشاهده می شوند که گردنده نوجوانان پرخاشگر معمولا قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخلاق جامعه ای را که در آن زندگی می کنند زیر پا می گذارند.در اغلب موارد والدین و اولیای مدارس با آنها درگیری پیدا می کنند و حرکات آنها گاهی به حدی باعث آزارو اذیت دیگران می شود که به اخراج از مدرسه می انجامد.آنچه که باعث توجه به رفتار پرخاشگرانه شده است اثرات نامطلوب آن بر رفتار بین فردی و همچنین اثرات ناخوشایند آن بر حالات درونی و روانی افراد است. آمار عنوان دانش‌آموزان با توجه به استعدادها، علایق، توان و تفاوت‌های فردی در راستای پیشرفت تحصیلی از اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت هر كشوری می‌باشد در صورتی كه این مهم اتفاق بیافتد قطعاً مردان و زنان آینده این جامعه با علاقه و جدیت در عملكرد خود موفق‌تر بوده و جامعه‌ای ایده‌آل را می‌سازند. لذا تمامی دست‌اندركاران تعلیم و تربیت و محقق جامعه باید سعی داشته باشند به شناسایی عوامل عدم موفقیت و موفقیت دانش‌آموزان را در جهت پیشرفت تحصیلی سوق دهند تا اهداف مورد نظر نظام تعلیم و تربیت محقق شود. به عبارت دیگر با اینكه چرخ تكامل علم بشریت چنان با سرعت پیش می‌رود كه تشخیص مقصد نهایی این حركت شتابدار، كاری بس دشوار است ولی بازهم جوامع بشری حین پیشرفت به سوی تكامل علمی مواجه به مشكلات لاینحل و صعب‌العبوری است كه وظیفه مسئولان نظام تعلیم و تربیت و محققان را سنگین‌تر می‌كند. از همه مهمتر آفت‌های نظام آموزشی كشور ما افت تحصیلی است كه همه ساله به صورت گوناگون مقدار بسیار زیادی از استعدادهای بالقوه انسان و منابع اقتصادی جامعه را هدر داده و نابسامانی‌های فردی، اجتماعی را به جای می‌گذارد همه ساله این پدیده در ایران به صورت جنبه‌های مختلف شكست تحصیلی چون غیبت مطلق از مدرسه، ترك تحصیل قبل از موعد مقرر، تكرار پایه تحصیلی، غیبت میان سؤالات تحصیلی دانش‌آموزان كیفیت عزل تحصیلات دانش‌آموزان در مقایسه با آن چه باید باشد. كسب محفوظات به جای معلومات جلوه می‌نماید كه آثار اجتماعی روانی، اخلاقی، عاطفی و اقتصادی زیاد مترتب است. بنابراین باید شرایطی پیش‌بینی كرد كه پیشرفت تحصیلی مطلوب حاصل و افت تحصیلی به حداقل ممكن بر سر یكی از راه‌های كه می‌توان در جهت افزایش پیشرفت تحصیلی كمك گرفت شناخت. مسائل و مشكلاتی است كه مانع رسیدن دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و برطرف عنوان این موانع است. بر همین اساس این‌جانب فایل خود را به بررسی پیشرفت تحصیلی و موفقیت كنونی آن درروند تعلیم و تربیت و نقش وضعیت اقتصادی والدین اختصاص داده و حاصل كاوش‌های خود را در این گرد آورده‌ام.

دانلود بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93در94 در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه.. 1

بیان مسئله.. 4

ضرورت واهمیت فایل.. 6

اهداف فایل.. 7

فرضیه.. 7

متغیر های فایل.. 8

تعاریف نظری و عملیاتی.. 8

فصل دوم

پیشینه نظری.. 10

خانواده به عنوان سیستم.. 14

خانواده به عنوان معلم و الگو.. 15

خانواده به عنوان كانون محبت و امنیت.. 15

ابعاد خانواده.. 16

الف:فرزند پروری استبدادی(مستبدانه).. 17

ب:فرزند پروری قاطع.. 18

ج:فرزند پروری سهل گیر.. 18

نقش اقتصاد در خانواده.. 21

موقعیت اجتماعی _ اقتصادی و یادگیری.. 22

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین.. 25

تربیت فرزندان وباروری ثمربخش.. 25

شبکه خانوادگی.. 26

والدین درمسئولیت شریک هستند.. 26

تفاوت محیط زندگی دانش آموزان زرنگ یا پیشرفته با ضعیف 27

پیشینه ی عملی.. 34

فصل سوم

روش فایل.. 37

جامعه آماری.. 37

نمونه و روش نمونه گیری.. 37

ابزار فایل.. 37

ابعاد مقیاس سنجش عملكرد خانواده.. 38

پایایی و اعتبار پرسشنامه ی عملكرد خانواده.. 39

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 40

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها.. 42

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 49

محدودیت فایلی.. 49

منابع و ضمائم.. 51

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word) دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word) :

کارشناسی روانشناسی بالینی

دانلود بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word) واحد اردبیل

چکیده

فایل حاضر دانلود بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word) واحد اردبیل است که جامعه آماری فایل حاضررا کلیه دانشجویان (اعم از دختر و پسر) که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با گرایش های مختلف در سالتحصیلی91-92مشغول به تحصیل بوده و حداقل 4 نیمسال تحصیلی را پشت سر گذاشته اند تشکیل می دهد. از بین این جامعه 30 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل هستند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند .نتایج در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و بدست آمد بین خوش‌بینی و شادکامی روان شناختی رابطه وجود ندارد،وافرادی که خوشبینی بالایی دارند شادکامی بالاتری تجربه میکنند .در بررسی وضعیت جنسیت و تاهل در شادکامی و خوشبینی نیز رابطه معناداری ملاحظه نشد .

کلمات کلیدی: خوشبینی- شادکامی – دانشجویان

مقدمه

در جنگ جهانی دوم، روان شناسی به یک علم مداوای بیماران تبدیل شده است. خوش‌بینی یکی از خصوصیات مثبت انسان است که طی دو دهه گذشته، توجه ویژه‌ای را در روانشناسی و علوم اجتماعی به خود جلب کرده است. خوش‌بینی به جهت گزینی اشاره دارد که در آن معمولاً پیامدهای مثبت مورد انتظارند و این پیامدها به عنوان عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می شوند. پیترسون (2000).

خوش‌بینی و به طور کلی، باورهای مثبت بر بیماری و سلامت روانی و جسمانی انسان تاثیر زیادی می‌گذارند. تایلر، کمنی، رید،گروئنوالد (2000).

در این زمینه بیان می‌کنند که اگر ادراکات عادی انسان با یک مفهوم مثبت از خود و از کنترل شخصی و یک دیدگاه خوشبینانه، حتی کاذب در مورد آینده همراه شود، نه تنها در اداره جزر و مد زندگی روزانه بلکه در کنار آمدن با حوادث بسیار استرس زا او تهدیدزای زندگی، به افراد کمک می‌کند. طی بررسی‌های دیگر خوشبینی در بین زنان بالاتر از مردان گزارش شده است و خوشبینی افراد جوانتر بیشتر از افراد پیر است همچنین سلامت روان ابراد جوانتر بیشتر از افراد پیر است.روان شناسی مثبت نگر به عنوان رویکرد تازه‌ای در روان شناسی، بر فهم و تشریح شادکامی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیش‌بینی دقیق عوامل که بر آنها موثرند، تمرکز دارد. این رویکرد از منظری مثبت گرایانه با ارتقای احساس ذهنی بهزیستی و شادکامی در عوض درمان نواقص و اختلالات سروکار دارد. بنابراین، روان‌شناسی مثبت نگر تکمیل کننده روان شناسی بالینی سنتی است. فهم، درک و شفاف سازی شادکامی و احساس ذهنی بهزیستی، موضوع محوری روان شناسثی مثبت نگر هست. (سلیگمن، 2005) .

دانلود بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات فایل

مقدمه 1

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت فایل 9

اهداف فایل 12

اهداف کلی 12

اهداف اختصاصی 12

فرضیه‌های فایل 12

تعاریفل مفهومی و عملیاتی متغیرهای فایل: 13

تعریف مفهومی خوش بینی 13

تعریف عملیاتی خوش بینی 13

تعریف مفهومی شادکامی روان شناختی 13

تعریف عملیاتی شادکامی 14

فصل دوم(ادبیات و پیشینه فایل) 15

پیشینه نظری فایل 16

خوش بینی 16

عملکرد فرد خوش بین و فرد بدبین 21

پیشینه نظری شادکامی 26

شادکامی 26

تعریف شادکامی 28

تعاریف عاطفی 31

تعاریف شناختی 32

تعاریف نگرشی 33

نظریه‌های مرتبط با شادکامی 33

نظریه سطح سازگاری 34

نظریه شناختی 35

نظریه‌ عاطفی 36

نظریه‌های میان فرهنگی 36

انواع شادکامی 37

نتیجه‌گیری 55

دیدگاه‌های مربوط به شادکامی 59

سلامت روانی و شادکامی 62

ویژگی های شخصیتی و شادکامی 63

شادکامی و موفقیعت 64

شادی و اهداف 64

شادکامی و نیازها 65

ارزش و شادکامی 66

سازگاری و شادکامی 67

پیشینه های عملی فایل 68

فایل های خارجی انجام شده در رابطه با خوش بینی 68

فایلهای داخل کشور در مورد شادکامی 70

فایل خارج کشور در مورد شادکامی 72

فصل سوم(روش فایل) 75

طرح کلی فایل 76

جامعه آماری 76

نمونه آماری 76

روش نمونه گیری 77

ابزار گردآوری اطلاعات 77

پرسشنامه شادکامی آکسفورد 77

پرسشنامه خوشبینی 79

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها) 80

بخش اول:آمار توصیفی 81

بخش دوم : آمار استنباطی 86

فصل پنجم(بحث ونتیجه گیری) 91

بحث و نتیجه گیری 92

محدودیت فایلی 94

پیشنهادات 94

منابع و ضمائم 96

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید