دانلود نوشابه های بدون گاز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود نوشابه های بدون گاز در فایل ورد (word) دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود نوشابه های بدون گاز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فرمت فایل این مطلب پی دی اف می باشد، برای دریافت فهرست لطفا با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خیابانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خیابانی در فایل ورد (word) دارای 274 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خیابانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه    
فصل اول :
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:    
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:   
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیكی شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران    
2-1- موقعیت جغرافیائی    
3-1- موقعیت طبیعی    
4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران    
5-1- ویژگیهای اقلیمی:   
1-5-1- دما    
2-5-1- میزان بارش    
3-5-1- رطوبت نسبی    
4-5-1- روزهای یخبندان    
5-5-1- روزهای بارانی    
6-5-1- باد    
7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان    
8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان    
9-5-1- ارتفاع بناها    
10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
7-1- احكام و ضوابط طراحی معماری    
منابع و ماخذ فصل اول    
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:    
1-2- تعریف و تبیین موضوع    
2-2- تعریف كودك    
1-2-2- تعریف كودكان خیابانی    
3-2- تاریخچه كودكان خیابانی    
4-2- وضعیت كودكان خیابانی در جهان    
1-4-2- وضعیت كودكان خیابانی در ایران    
5-2- «كودك در خیابان» و «كودك خیابان»    
6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن كودكان    
7-2- بزهكاری و بزهدیدگی كودكان خیابانی    
8-2- وضعیت بهداشتی كودكان خیابانی    
9-2- وضعیت روانی- اجتماعی كودكان خیابانی    
1-9-2- مدرسه (اجتماع)    
2-9-2- وضعیت روانی    
3-9-2- مشكلات رفتاری    
10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این كودكان    
1-10-2- سازمان بهزیستی    
2-10-2- شهرداری    
3-10-2- سازمان بین‌المللی    
11-2- آمار كودكان خیابانی    
12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی كودكان خیابانی ایران    
13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی    
14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق    
15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی    
منابع و ماخذ فصل دوم    
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:   
1-3- مصاحبه با آقای دكتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشكده بهزیستی و توانبخشی كشور)    
2-3- مصاحبه با خانم كاووسی (كارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)    
3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با كمك به این كودكان    
4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك    
5-3- راهكارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا كاهش كودكان
خیابانی    
6-3- روانشناسی دوران نوجوانی    
1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان    
2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیكی كودكان و نوجوانان    
7-3- كودك، معماری و فضا    
1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری    
8-3- معماری برای كودكان    
9-3- طراحی فضا با توجه به مشكلات رفتاری و روانی كودكان و
نوجوانان    
منابع و ماخذ فصل سوم    
فصل چهارم:
بررسی مراكز كودكان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراكز داخلی:    
1-4- مراكز خارجی:    
1-1-4- مراكز كودكان خیابانی تركیه    
2-1-4- مراكز كودكان خیابانی كنیا    
3-1-4- مراكز كودكان خیابانی برزیل (شهر مارینگا)    
4-1-4- پروژه ملی كودكان خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا كنون)    
5-1-4- مراكز كودكان خیابانی هندوستان    
6-1-4- مراكز كودكان خیابانی آفریقای جنوبی    
7-1-4- مراكز كودكان خیابانی كانادا    
2-4- مراكز داخلی:    
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار    
1-1-2-4- موقعیت    
2-1-2-4- اجزاء طرح    
3-1-2-4- معرفی كم و كیف معماری طرح    
2-2-4- بازدید و تحلیل مركز كودكان خیابانی قرنطینه یاسر    
3-2-4- بازدید از مراكز بعثت و شبانه‌روزی عاصف    
4-2-4- بازدید از مراكز كودكان خیابانی اسماعیل محمدی    
منابع و ماخذ فصل چهارم    
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:   
1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران    
1-1-5- تراكم جمعیت و كمبود امكانات رفاهی   
2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساكن منطقه 15 تهران    
2-5- كاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی    
3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن    
1-3-5- جنسیت خاك سایت    
2-3-5- آب در منطقه طرح    
3-3-5- كوههای متصرف در منطقه طرح    
4-3-5- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح    
5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا    
6-3-5- دسترسیهای سایت    
10-5- چكیده    
منابع و ماخذ فصل پنجم    
فصل ششم:
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیكی:    
1-6- تعیین برنامه‌ریزی كالبدی سایت    
1-1-6- ساختمان اداری    
2-1-6- ساختمان خوابگاه    
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها    
2-2-1-6- آشپزخانه    
3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه    
4-2-1-6- محل تهیه غذا    
5-2-1-6- محل طبخ    
6-2-1-6- محل غذاخوری    
1-6-2-1-6- سرو غذا    
2-6-2-1-6- سرویسها    
7-2-1-6- رختكن و سرویسها    
8-2-1-6- محل پارك ماشین و بار انداز    
9-2-1-6- رختشویخانه    
1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی    
2-9-2-1-6- قسمت شستشو    
3-9-2-1-6- قسمت خشك كن    
4-9-2-1-6- محل اتوكشی    
3-1-6- ساختمان اجتماعات    
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)    
2-3-1-6- نمازخانه    
3-3-1-6- كتابخانه    
1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل    
2-3-3-1-6- مخزن كتاب    
3-3-3-1-6- سالن مطالعه    
4-1-6- ساختمان آموزشی    
1-4-1-6- گالری    
2-4-1-6- كلاسهای آموزشی    
3-4-1-6- آتلیه‌ها (كلاسهای هنری)    
4-4-1-6- سمعی و بصری    
5-1-6- كارگاههای تخصصی    
1-5-1-6- نكاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی كارگاهها    
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری    
2-1-5-1-6- محوطه تدریس    
3-1-5-1-6- ماشین‌آلات    
6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا    
7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی    
8-1-6- نگهبانی    
2-6- سازه    
3-6- تاسیسات    
1-3-6- گرمایش    
2-3-6- حرارت مركزی    
3-3-6- تهویه     
4-3-6- خنك‌سازی مكانیكی    
5-3-6- تهویه مطبوع    
4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیكی طرح    
منابع و ماخذ فصل ششم    
فصل هفتم:
توضیح روند طراحی و شكل‌گیری احجام در سایت    
فصل هشتم:
نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی كشور برای استفاده كودكان خیابانی (برای دوستی)    

منابع و مأخذ :
 
1-    پروژه معماری خانه‌ امید (مركز نگهداری كودكان خیابانی) توسط دانشجویان شهرزاد خادم حسینی و مریم كلامی –خرداد 1379 (دانشگاه علم و صنعت ایران)
2-    پروژه طراحی كانون. بچه‌های خیابان توسط مژگان شبیری،‌ سال 79-1378 (دانشگاه شهید بهشتی)
3-    مصاحبه با آقای دكتر اقلیما، خانم كاووسی- خانم قلی‌زاد و آقای نریمانی و استفاده از نظرات ایشان
4-    كتاب معماری برای كودكان،‌ نوشته والتر كرونر، ترجمه دكتر احمد خوشنویس و مهندس المیرا میررحیمی- سال 1382 چاپ اول

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی طراحی محله پایدار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود بررسی طراحی محله پایدار در فایل ورد (word) دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود بررسی طراحی محله پایدار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فرمت فایل پی دی اف می باشد ، برای دریافت فهرست لطفا با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی شرکت تولید کالا بازرگانی ملورین در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی شرکت تولید کالا بازرگانی ملورین در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی شرکت تولید کالا بازرگانی ملورین در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

«فصل 1» معرفی واحد تو لیدی
1-1) تاریخچه

2  -1) موقعیت جغرافیایی
3-1) وضعیت مالکیت
4-1) وضعیت پرسنل
5-1) قسمت موجوددر کارخانه
6-1) معرفی محصولات
7-1) نقشه کارخانه (Lay out)
8-1) چارت سازمانی

1-1    تاریخچه
شرکت تو لید کالا بازرگانی ملورین اولین تولید کننده وصادر کنند? یو نیت و صند لی دندان پزشکی در ایران است .این شرکت که بزرگترین کارخانه ی تولید صندلی دندان پزشکی در خاورمیانه به شمار می رود در سال 1370تو سط ریا ست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی افتتاح گردید .این در زمینی به مساحت 150متر مربع بنا شده ودارای 1700 متر مربع بنا است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی طیف نگاری UV, FTIR, IR در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی طیف نگاری UV, FTIR, IR در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی طیف نگاری UV, FTIR, IR در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

طیف نگاری UV, FTIR, IR
موضوعات مورد بررسی در این سمینار، خصوصیات پرتوهای IR,UV و وسایل طیف نگاری است و همچنین كاربرد این پرتوها به عنوان آنالیز سطوح بر روی مواد می باشد.
فصل 1
1-1) خصوصیات و ویژگی های پرتو UV (وراء بنفش)
اشعه واراء بنفش بدسته ای از امواج الكترو مغناطیس اطلاق می شود كه پس از طیف مرئی قرار گرفته و طول موج آن بین A3900-1800 ( و یا 39/0 مو و  0144/0 مو) می باشد. این اشعه قابل رویت نیست ولی از روی خاصیت شیمیایی آن می توان به وجودش پی برد حد اخیر قرار دادی است چون بین اشعه وراء بنفش واشعه ایكس از لحاظ خواص فیزیكی حد فاصل مشخص و واضحی وجود ندارد.
طبق توصیه كنگره كپنهاك (سال 1932) اشعه UV را به سه منطقه تقسیم می كنند.
1-وراء بنفش با طول موج بلند یا وراء بنفش A-این اشعه بین طول موجهای 39/0 و 315/0 مو قرار دارند. نسبت این اشعه در نور آفتاب، قوس الكتریكی ذغال و چراغهای الكتریكی معمولی زیاد است. از نظر بیولوژیك تولید اریتم نمی كند مگر اینكه تابش شدید و طولانی باشد.
2- وراء بنفش با طول موج متوسط یاوراء بنفش B- كه بین طول موجهای 315/0 مو و 28/0 مو واقع شده اند. این اشعه در نور چراغ، بخار جیوه و قوس های الكتریكی با الكترودهای فلزی وجود دارد. تاثیر آنها در پوست شدید است و زودتر از وراء بنفش A، اریتم تولید می كند. پس از برطرف شدن اریتم، به علت پیگمانتاسیون شدید تا مدتی پوست تیره می ماند.
3-وراء بنفش با طول موج كوتاه و یا وراء بنفش C كه شامل طول موج های كوتاهتر از 28/0 مو می باشد و فقط درقوس الكتریكی جیوه وجود دارد. خواص شیمیایی آن خیلی شدید است ولی چون در طبقات سطحی پوست جذب می شود، اریتم و تیرگی پوست در آن خفیف است. اما اثر میكروب كشی آن (باكتریها و مخمرها و غیره) بسیار شدید می باشد.
جذب اشعه وراء بنفش- از شیشه معمولی فقط اشعه وراء بنفش A عبورمیكند در صنعت، شیشه هائی با تركیبات مخصوص می سازند كه تا طول موج 26/0 مو یعنی وراء بنفش A و B و قسمتی ازC نیز ازآنها می گذرد.
آب خالص برای اشعه وراء بنفش شفاف ترین مایعات است وطبقات نازك آن امواج بلندتر از 2/0 مو را از خود عبور می دهند
آلبومین ها بر حسب فرمول شیمیایی خود، طول موج‏های مختلفی را عبور می دهند و دارای نوارهای جذبی مخصوصی هستند كه به تركیب شیمیایی آنها بستگی دارد.
گازها معمولاً برای اشعه برای اشعه وراء بنفش شفاف هستند و طول موجهای بلندتر از 18/0 مو از طبقات نازك هوا بخوبی می گذرند.
اندازه گیری اشعه وراءبنفش
اساس اندازه گیری اشعه وراء بنفش متكی بر خواص فیزیكی و شیمیایی است.
اسباب هائیكه برای اندازه گیری اشعه وراء بنفش وجود داردكه اكتی نومتر (Actinomre) نامیده می شود و به سه دسته تقسیم می گردد.
1-پیل ترموالكتریك
2-اكتی نومتر فیزیكی
3-اكتی نومتر شیمیایی
1-    پیل ترمو الكتریك – اندازه گیری انرژی اشعه مانند اندازه گیری طیف مرئی واشعه زیر قرمز می باشد بدین معنی كه جسمی را كه كلیه اشعه را جذب می كند در معرض تابش اشعه قرار داده و حرارت حاصل را اندازه گیری می كنند.
در عمل این روش در پزشكی نتایج دقیق نمی دهد زیرا اغلب مقدار اشعه وارء بنفش  خیلی كم است درصورتیكه اثر بیولوژیكی آن از اشعه مرئی زیر قرمز زیادتر و مهمتر است. برای اینكه شدت اشعه وراءبنفش به تنهایی اندازه گیری شود كافی است كه ابتدا شدت تمام اشعه منبع نورانی را اندازه گیری نمود و سپس به كمك صافیهای مناسب كه كلیه اشعه وراء بنفش راجذب می نماید، اندازه گیری را تكراركرد. تفاضل این دو مقدار اشعه وراء بنفش را نشان می دهد.
2-اكتی نومتر فیزیكی – مهمترین این نوع اكتی نومترها، سلول فوتو الكتریك است كه تشكیل شده از یك حباب از جنس كوارتز كه به خوبی تخلیه شده است و شامل دو الكترود می باشد. كاتد تشكیل شده از یك رسوب فلزی نازك كه جدار داخلی حباب به غیر از قسمت كوچكی را كه برای ورود نور است می پوشاند. آند در داخل حباب بوده و از یك  حلقه فلزی ساخته شده است. هر گاه بین دو الكترود اختلاف سطحی در حدود صد ولت برقرار نماییم به شرطی كه قطب منفی به رسوب فلزی متصل باشد، و سلول در تاریكی باشد جریانی نمی گذرد ولی اگر به رسوب نور بتابانیم از آن الكترود جدا شده و جریانی كه شدت آن متناسب با شدت نورتابنده است برقرار می شود. بایاد دانست كه شدت این جریان معمولاً خیلی كم است (در حدود میكرو آمپر) و باید آنرا بوسیله لامپ های سه قطبی تقویت نمود.
برای افزایش حساسیت سلول داخل آنرا از گاز بی اثری با فشار كم پر می كنند حساسیت سلول فوتو الكتریك بستگی به جنس فلز داخل حباب كه مورد تابش نور قرار می گیرد، دارد.
امروزه كادمیوم بیش از همه فلزات در اكتی نومترهای بیولوژیك به كار می رود  زیرا این فلز فقط به اشعه وارء بنفش حساس است.
3-اكتی نومتر شیمیایی-املاح نقره در اثر تابش اشعه وراء بنفش احیاء می شود و چون نقره آن آزاد می گردد املاح سیاه رنگ می شود.
اكتی نومتری فوق، اكتی نومتر بوردیه (Bordier) است كه محلول فرو سیانور پتاسیم در نتیجه تابش اشعه وراء بنفش رنگ زرد مایل به آجری پیدا می كند و شدت این رنگ با مقدار اشعه وراء بنفش بستگی دارد. برای این اندازه گیری نوارهای كاغذی را به محلول 20 درصد فرو سیانور دو پتاسیم آغشته می كنند و پس از خشك شدن در معرض تابش اشعه  وراء بنفش قرار میدهند. پس از مقایسه این نوار كاغذی كه رنگین شده است با یك سری نمونه هائیكه قبلاً تهیه و اندازه گیری شده به مقدار تابش اشعه وراء بنفش پی می برند.
خواص فیزیكی و شیمیایی اشعه وراء بنفش
گذشته از خواص مشتركی كه هر اشعه ای دارد و پس از جذب در جسم تبدیل به حرارت میشود اشعه وراء بنفش سه خاصیت مهم دیگر نیز دارد.
1-خاصیت فوتوالكتریك
2-خاصیت فلوئورسانس
3-خاصیت فوتو شیمیایی
1-خاصیت فوتو الكتریك اگر اشعه وراء بنفش به فلزات بتابد از آنها الكترون جدا می كند ولی جدا شدن الكترون در كلیه فلزات به یك اندازه نیست و حساسیت كادمیوم بیش از همه است. مقدار الكترونی كه از فلز جدا می شود متناسب با مقدار انرژی اشعه ایست كه به آن می تابد.
2-خاصیت فلوئورسانس- اگر درمقابل اشعه وراء بنفش اجسامی از قبیل كچ و Colophane و محلول سالیسیلات دو سود و غیره قرار دهند ملاحظه می شود كه هر یك به نسبت جذب اشعه به رنگ های مختلف درخشندگی پیدا می كنند.  امروزه تحقیقات زیادی درباره فلوئور سانس بافت های سالم و بیمار دراثر تابش این اشعه نموده اند كه نتایج مهمی در تشخیص بعضی از بیماریهای پوستی و حتی نسوج سرطانی داشته است. دندانهای سالم در اثر تابش اشعه وراء بنفش (33/0 تا 38/0 مو) رنگ آبی زیبایی پیدا می كند. در صورتیكه دندانهای مرده بدون تغییر رنگ وتاریك باقی می ماند همچنین جلیدیه سالم كه در اثر آب مروارید استحاله نیافته باشد فلوئور سانس آبی ایجاد می كند.
اشعه وراء بنفش به برخی اجسام خاصیت فسفر سانس داده و سبب یونیزاسیون گازها و تخلیه الكتریكی خازنها می شود.(1)
3-خاصیت فوتو شیمیایی – اشعه وراء بنفش باعث فعل و انفعالات شیمیایی می شود و این خاصیت در اشعه با موج كوتاه (3/0 مو) شدید تر است.
منابع طبیعی و مصنوعی اشعه وراء بنفش
 تنها منبع طبیعی اشعه وراء بنفش خورشید است ولی طیف نور خورشید طول موجهای كمتر از 2900 انگستروم ندارد زیرا قبل از رسیدن به زمین در جو صاف می شود و این خود وسیله ای برای حفاظت از خطرات اشعه وراء بنفش می باشد.
همانطور كه گفته شد، مناسب ترین وسهل ترین وسیله تولید اشعه وراء بنفش استفاده از چراغهای بخارجیوه است كه با مصرف كم انرژی الكتریكی مقدار نسبتا زیادی اشعه وراء بنفش تولیدمی كند كه تا وقتی كه چراغ روشن است نورمهتابی از خود پخش می كند كه حاوی مقداری اشعه وراء بنفش است. معمولا این نوع چراغها را داخل نور افكن قرارمی دهند تا اشعه وراء بنفش رادرناحیه مورد درمان متمركز كنند ضمنا قوس الكتریكی بین دو قطعه ذغالی یاجرقه الكتریكی بین دو قطعه فلزی نیز مثل طیف خورشید یك طیف پیوسته است كه شامل اشعه وراء بنفش با طول موج 2700 انگستروم می باشد.
خواص و اثرات بیولوژیك اشعه وراء بنفش (1)
این اشعه در بدن دارای اثرات موضعی و عمومی است. اثر عمومی اشعه در حقیقت نتیجه اثرموضعی آن در پوست است.
اثرات مرئی و موضعی اشعه وراء بنفش دربدن عبارتند از:
اریتم – اریتم یا سرخی پوست كه متعاقب تابش اشعه به بدن ایجاد می شود بستگی به مقدار و طول موج اشعه تابنده دارد و موثرین طول موج در تولید اریتم طول موج 2967 انگستروم است. این دسته اشعه كه از نظر بیولوژی فوق العاده موثر است و حداقل طول موج آن 2800 انگستروم می باشد به اشعه دورنو Dorno معروف است.
شدت سرخی پوست بر حسب مقدار اشعه تابنده متفاوت است، تابش مقداركم اشعه فقط باعث سرخی پوست می شود كه پس از یك دوره نهفته چند ساعته ظاهر می گردد ولی تابش مقدار زیاد آن سبب تاول و ورم پوست شده و اگر مقدار آن خیلی زیاد باشد سوختگی شدید  تولید می كند.
علت اریتم اتسااع رگ های موئین درنتیجه آزاد شدن مواد مشابه هیستامین در اپیدرم است. بدین ترتیب كه تابش اشعه وراء بنفش به بدن و نفوذ آن در طبقات سطحی جلد باعث می شود كه هیسترین موجود درسلولهای پوست تبدیل به هیستامین شود. اثر تسكینی اشعه وراء بنفش دردردهای عصبی نیز نتیجه تاثیر هیستامین است.
تیرگی پوست- متعاقب اریتم تیرگی در پوست ایجاد میشود ولی تیرگی بوسیله اشعه ای كه طور موج آ“ بین 3000 تا 3600 انگسترم است بسیار رایج است
بنابراین طیف نور خورشید كه از حیث اشعه دورنو فقیر است و می تواند تیرگی شدید در پوست ایجاد كند. تكرار تابش اشعه سبب كم شدن حساسیت پوست نسبت به اشعه می گردد بطوری كه برای ایجاد تیرگی باید به تدریج بر مقدار اشعه افزود و از خواص مهم دیگر اشعه وراء بنفش، عوارض قسمت قدامی چشم می باشد.
موارداستعال درمانی اشعه وارء بنفش
یكی از مهمترین اثرات عمومی این اشعه در تبادلات غذایی، بهتر جذب شدن مواد پروتئین، كاهش قند خون و از همه مهمتر تاثیر در تبادلات كلسیم و فسفر است.
افزایش كلیسم و فسفر خون بیماران مبتلا به تتانی و راشیتیسم پس از تابش اشعه وراء بنفش دورنو نشان می دهد كه همراه افزایش كلسیم و فسفر خون مقدار ویتامین D نیز در بدن بالا می رود و بطوریكه ترقی كلیسم و فسفر خون را باید نتیجه تولید ویتامین D دانست.
اشعه وراء بنفش در تعداد گلبولهای قرمز و هموگلوبین خون در دوره سلامتی تغییری نمی دهد ولی در مواقع كم خونی اثر محسوسی در بالابردن مقدار هموگلوبین و عده گلبولهای قرمز خود دارد.
مقاومت عمومی بدن در برابر بیماریهای عفونی پس از درمان با اشعه وراء بنفش زیاد می شود زیرا پوست در ساختن موادیكه موثر در ازدیاد مقاومت هستند،  سهم عمده دارند.
اشعه وراء بنفش در درمان زخم‏های دیر التیام نتیجه مطلوب می دهد و این عمل به علت خاصیت باكتریو استاتیك و افزایش گرردش موضعی خون است.
اشعه وراء بنفش بین طول موجهای 4/0 و 2/0 مو خاصیت میكروب كشی واضحی دارد كه حداكثر آن برای طول موجهای بین 25/0 و 28/0 مو می باشد.از خاصیت میكروب كشی اشعه وراء بنفش در پزشكی زیاد استفاده می كنند و ضد عفونی كردن هوای اطاقهای محروم از نور آفتاب و اطاق عمل و مكانهای سر بسته لامپ مولد اشعه را مدتی روشن می نمایند تا اكسیژن هوا به ازن كه ضد عفونی كننده قوی است تبدیل گردد. در این موارد بیشتر از لامپی كه اشعه با طول مو 25/0 مو  ایجاد می نماید استفاده می شود.
حفاظت در مقابل اشعه وراء بنفش
حفاظت در مقابل اشعه وراء بنفش بسیار آسان است زیرا غالب مواد این اشعه را به آسانی جذب می نمایند مثلا لباس هر قدرهم نازك باشد برای حفظ بدن در مقابل اشعه كافی است.
محافظت چشم قدری مشكل تر است.شیشه های عینك معمولی اشعه كوتاهتر از 3/0 مو را جذب نمی كند ولی امروزه شیشه هایی می سازند كه تمام اشعه وراء بنفش و حتی قسمت كمی از بنفش را جذب می كند. به كار بردن این نوع عینك ها برای كلیه افرادیكه با اشعه وراء بنفش سرو كار دارند اجباری است و باید كارگران جوشكاری و ذوب فلزات و همچنین پزشكان وپرستارانی كه فوترتراپی می كنند و به طور كلی تمام افرادی كه حتی مدت كمی در معرض تابش شدید این اشعه قرار می گیرند در موقع كار از آن استفاده نمایند (2).
2-1) خصوصیات و ویژگی های پرتو IR
این اشعه به منطقه ای از طیف امواج الكترو مغناطیسی اطلاق می شود كه بلافاصله قبل از طیف نور مرئی قرار گرفته و دارای اثر حرارتی می باشد.
منطقه اشعه زیر قرمز بین طول موجهای 8/0 مو كه حد اشعه مرئی است و 343 مو كه جزء امواج هرتز نیز محسوب می شود قرار دارد.
در اشعه زیر قرمز طول موج های كوتاهتر از 5/1 مو از پوست می گذرند و بقیه جذب شده و تولید حرارت می نمایند.
جذب اشعه زیر قرمز
بهتر است كه اشعه زیر قرمز را به دو قسمت تقسیم نمود:
1-شامل اشعه بین 8/0 مو و 4 مو است. می توان این اشعه را توسط انواع صافیها مجزا نمود و مورد مطالعه قرار داد.
2-شامل طول موجهای بلند تر از 4 مو است كه بوسیله اغلب مواد جذب می شوند بخصوص طول موجهای بلندتر از 10 مو بوسیله هوا كاملاً جذب می شود و تحقیق خواص بیولوژیك آن مقدور نیست.

 

منابع و مراجع
1)    كلیات فیزیك پزشكی و بیوفیزیك، تألیف دكتر ابولفضل رسولی و دكتر غلامحسین رهبری از انتشارات شركت سهامی چهر
2)    فیزیك پزشكی، تألیف دكتر نصرا… دكتر ذبیح ا.. عزیزی، انتشارات شركت سهامی چهر
3-Guidelines for Blood – Material Interaction Report of the National Heart , long , and Blood Institute working Group. Chapters Material surface characterization.
4- Spectroscopic Methods in organic chemistry , DUDLEY H. WILLIAMS JAN FLEMING.
5) اسكپتر وسكوپی (طیف سنجی)، تألیف دكتر باقر عسگر اولادی
6) مبانی طیف سنجی مولكولی، تألیف ك . ن . بنول، ترجمه دكتر مسعود حسن پور و دكتر رضا اسلامپور.
7- Jing Xie , Clyde Riley , MUKESH , Krishan Chittur ; BioMaterials , 3609- 3616 , 23 , 2002

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی نقش آب در معماری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نقش آب در معماری در فایل ورد (word) دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نقش آب در معماری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود منابع آب در بخش عمده ای از این سرزمین موضوع کشف و تأمین آب، جلوگیری از هدر رفتن آن و استفاده حساب شده از این پدیده زندگی بخش و آبادکننده از دورترین زمانها مورد توجه بوده است. در تمامی زمینه ها و نمودهای زندگی مردم این سرزمین، به روشنی می توان نشانی ارجمندی این مائده آسمانی را مشاهده نمود و پیوند ژرف آنرا با تمامی مظاهر فرهنگ، هنر و تمدن مردم این مرز و بوم لمس کرد. معماران و مهندسان ایرانی به پیروی از این فرهنگ عمومی از دیرباز دست به تجربه های چشمگیر و فراموش ناشدنی در زمینه کیفیت حضور اب در معماری، بهینه سازی مصرف آب و… زده اند.
در فصل نخستین، به این موضوع پرداخته شده است و بستر تئوریک پروژه را شکل داده است. علاوه بر این به علت نوع موضوع پروژه در نوشتار دوم این فصل به موضوع فراغت و گذران آن توجه شده است.
در فصل دوم که بستر فیزیکی پروژه است، در ابتدا چند نمونه از آثار معماران ایرانی و ژاپنی در زمینه موضوع پروژه معرفی شده است. پس از این بررسی مختصر در نوشتار دوم و سوم به استانداردها و برنامه فیزیکی پروژه پرداخته شده است.
در فصل سوم به بازشناسی شهر کرج پرداخته شده است. مطالعات بستر کالبدی پروژه بر پایه «طرح جامعه شهرستان کرج» شکل گرفته است. مطالعات مختلف جمعیتی، اقتصادی و توسعه و … به طور خلاصه در این فصل آمده است.
در فصل طراحی معماری نیز نخست، مطالبی در راستای «کانسپت» کلی پروژه و توضیح روند طراحی ارائه شده است و در ادامه، کروکیهای اولیه و سپس نقشه های معماری پروژه آمده  است.
کلید واژه ها:
آب، آناهیتا، معماری ایرانی، باغ ایران، مسکن، آب نما، فراغت، تفریح، باغ، موزه، معماری ژاپن، معبد آب، مشهد، دسترسی، کاربری، ایده، فلسفه طراحی.
پیش گفتار
انسان در طول زمان می زید و آنچه در این راه می اندوزد و می آموزد را، شکل هایی به تدریج ساده تر می بخشد؛ تا مفهوم یا مفهوم های ژرف آن را با روانی بیشتر در دسترس داشته باشد. ایرانیان دست یابی انسان به برتری هایی در جهان معنوی از راه بهره وری از توشه اندوخته ها و  آموخته هایش را، به مثابه پدیده ای دانسته اند، همزاد با انسان و فعال در طول زندگی فردی و اجتماعی وی.
بشر قرنها تلاش کرد، اندیشه نمود، ابزار ساخت، به اکتشاف و اختراع دست زد و حاصل این تجربه ها و دستاوردها راب ه فرزندان خود سپرد و آنان نیز به سهم خویش این میراث را با تغییر و کاستن و افزودن به نسل بعد سپردند و بدین روال هر که آمد بر آن مزید کرد تا بدین غایت رسید و «فرهنگ» هر فرد، جامعه و گروهی چیزی نیست جز همین میراث به جای مانده از پشتیبان.»
فرهنگ تمام حیات اجتماعی انسان را در بر می گیرد، ویل به ندرت خود را آشکارا بر افکار و اعمال او تحمیل می کند. به عبارت دیگر انسان از بدو تولد، رفتار و اعمال قشر و طبقه و اجتماعی را که محل رشد و نمو است می آموزد؛ باقی نمی ماند و مختار است که پا فراتر نهد. بی گمان اگر جز این بود، انسان در محدوده فرهنگ زمان خود می ماند. در واقع، اگر تعریف فرهنگ مزد یک فرد یا جامعه، پویایی در تحریک فکری شناخته شود، عامل های زمان و مکان در آن ملحوظ اند.
فرهنگ معماری نیز به مثابه دیدگاه یا خواستگاهی که آبشخور از فرهنگ دارد و در واقع از مظاعر هر فرهنگ به شمار می آید، در طول زمان دگرگونی و تحول می پذیرد.
امروزه و کمی دقیقتر در سده آخر قرن بیستم، ایدئولوژی متکی بر تکنولوژی با استفاده از ابزارهای خود نظیر رسانه ها، مرزهای فکری و اندیشه ای فرهنگ های مختلف را پشت سر گذارده و آنچه را که خاص جوامع بوده به عام جوامع تبدیل کرده است. امروزه با تکیه بر ابزارهای گوناگون، تغییر فرهنگها مسیری نامتوازن و سرعتی ناخواسته یافته است.
آنچه که از اوایل قرن تا کنون در شهرهای گوناگون کشورمان و طی چند ساله اخیر در روستاهایمان نیز، ساخته می شوند؛ به عنوان دو لحظه جدا از یک پدیده واحد، بیانگر فرهنگ معماری معاصر جامعه امروز ماست. بر این اساس چگونه معماری خواستن و چگونه آن را ساختن به عنوان یک پدیده فرهنگی و تکنولوژیک شکل دهنده فرهنگ معماری امروز ماست.
معمارزی ایران که در بستر فرهنگ و ادب ایرانیان از هزاران سال پیش تا امروز بالندگی و فروغی کم نظیر داشته است، محصول بلافصل اندیشه هایی متعالی در باب معماری و به تبع آن فضای زندگی است که ریشه و نگاهی فراتر از منطق دارند.
معماری کهن ایران و معماری دوره اسلامی تاریخ ایران هرگز به درستی و کمال تحلیل نشده است. سنجش و کاوش در جهت شناخت معماری ایران و زمینه های فیزیکی و متافیزیکی حاکم بر آن می تواند زمینه ساز بستری مناسب در جهت گذر از تکرار و تقلید و رسیدن به آفرینش و بازآفرینی تازه و ناب باشد.
فرهنگ را می توان مجموعه ای از داشته های گونه گون فرض کرد؛ که بی انگیزه هایی خارجی و نیز بی تلاشهای درونی فهم نمی باشند. فرهنگ به مثابه دریای به ظاهر آرامی است با درونی پرماجرا باید از این سرچشمه اصلی حرکت کرد و از آن دور شد و با «نماده ای نو» به آن بازگشت.
فصل یکم
بستر نظری طرح
نوشتار یکم: در باره آب و معماری
نوشتار دوم: در باره فراغت
نوشتار یکم:
در باره آب و معماری ایران
1-آب در معماری ایران باستان
«در آئین های کهن ایرانی به پاکی و پاکیزگی و پرهیز از پلیدی و آلودگی بیش از هر چیز ارج نهاده شده، پلیدی را از اهریمن می دانستند و بریا راه یافتن به پیشگاه اهورای بزرگ می بایست نخست خود را از هرچه آلودگی است؛ پاک کنند.
بیشتر پرستشگاهها یا بر لب چشمه آب برپا شده یا در پیش آن جایی برای شستشو ساخته اند تا ستایشگران پیش از درآمدن به آتشکده دست و روی و دیگر اندامها را بشویند و جامه ای سفید و پاکیزه برتن کنند. در واقع، آب گویی که گذرگاه انسان برای ورود به دنیای دیگر است؛ دنیایی خالص تر که جسم قادر به گذر از آن نیست.»
می توان گفت که بر طبق شواهد موجود، نخستین مراسم نیایش آب در شهر «دور اونتاش» انجام می گرفته است. در مراسم جشنهای مجاری در کنار رودخانه «ایدده» شمای خدایان و الهه ها با حضور شاه و همراهی روحانیون از زیگورات به خانه جشن ها، بیت اکتیو، در کنار رودخانه حمل می شدند. در این مراسم که در فضایی مملو از طراوت و زندگی برپا می شد؛ جریان آب رودخانه تضمینی برای نیرویی تازه بود.
مراسم هخامنشیان در پاسارگاد شباهت زیادی به مراسم عیلامی داشت. شاه، بزرگان سپاه و مردم، آتش را که توسط «مغ»ها حمل می شد؛ به نیایشگاه که در کنار نهر آبی قرار داشت؛ حمل می کردند.
در فارسی کهن طهارت و شستشو را «پادیا» یا «پادیاب» و مکان های مخصوص شستشو را «پادیاو» می گفتند. پادیاو چهار طاقی کوچکی بوده است که جوی آب یا برکه ای در میان و رختکن ها و طاق نماهایی در پیرامون داشته است.
هنگامی که ساسانیان بر سرزمین ایران مسلط شدند، بر تبلیغ و توسعه آیین زرتشتی به عنوان تنها آیین رسمی ایران زمین همت گماردند.
به موجب دستورات کتاب «وندیداد» پیروان آئین زرتشت هر وقت روز بخواهند، می توانند منفرداً به درون آتشکده بروند. آنان قبل از ورود به معبد باید دست و روی خود بشویند. مهمترین زیارت آتشکده در نوروز است. در آن روز زرتشتیان بامدادان بدن را می شویند؛ جامعه نو بر تن میکنند، آن گاه به آتشکده می روند و مراسم نیایش را به جا می آورند.
پادشاهان ساسانی تابستان ها به آتشکده «آذرگشسب» می رفتند و بر آن مکان نذرهایی بس مهم کرده و غنی ترین غنایم جنگی را به آن هدیه می نمودند. آتشکده آذرگشسب درون دژی بنا شده که تا چند سده پیش هنوز در آن زندگی جریان داشته است. جز این آتشکده کاخ ها و خانه هایی نیز در اطراف دریاچه بنا شده بود. این مکان بعدها به «تخت سلیمان» مشهور گشت. تاریخ تخت سلیمان مدتها قبل از دوره ساسانی آغاز می شود، اما این منطقه تا دوران ساسانی که آتشکده بنا شده، از رونق چندان برخوردار نبوده است. این آتشکده در دوران ساسانی یکی از با اهمیت ترین و مهم ترین آتشکده های ایران بوده که همواره به عنوان زیارتگاه مد نظر پادشاهان بوده است. آتشکده آذرگشیب به دلیل دسترسی به دو منبع پرقدر و جاودانه یعنی آب که از چشمه ای بر بالای کوه می جوشید و نفت که پس از گذشت هفتصد سال خاکستری بر جای نمی گذاشت؛ اعتباری خاص یافته بود
آناهیتا
«می ستائیم «آناهیتا» را، ایزد بلندپایه را که در پهنه سپهر جای دارد، که در بستر زمین روان می شود، که نیروی می بخشد تن را، روان را، که جنبش و زندگی می دهد گیتی را، می رویاند گیاه ها و سبزه ها را که بدان گله ها و رمه ها را افزایش می دهد ؛ که خواسته مردمان افزون گردد، که کشور آبادان و نیومند می شود.»
در فلات بلندی به نام ایران زمین که حدود سه چهارم سطح اراضی آن را کویر پوشانده همواره دستیابی به آب شیرین و چشمه های زاینده با مشکل همراه بوده است. میزان بارندگی هم در بیشتر نواحی این سرزمین در حد متوسط 200 میلی متر در سال است که با خشکی و در بیشتر مناطق گزمی هوا همراه است، که زندگی را طاقت فرسا میکند به همین انگیزه ایرانیان در جستجوی راههایی بوده اند که از این مضیقه و تنگنای کم آبی برهند و در تلاش برای یافتن چاره کار به کندن چاه، حفر کهریز و قنات، زدن بند و بالا بردن آب رودخانه و کندن جوی و نهر پرداخته اند.
هستی و زندگی به اب این چشمه ها و قناتها بستگی داشت، که اگر دگرگون و ناپایدار می شدند؛ زندگی در خطر نابودی قرار می گرفت. برای زنده ماندن باید پنجه در پنجه طبیعت خشن و بیرحم افکند، تا از قهر آن در امام ماند یا راه دیگر آن بود که با نیاز و فدیه و قربانی و پرستش عناصر طبیعت از خشم آن آسوده زیست. اندیشیدن به ایزد و الهه ای در خیال و فراهم آوردن مظهری از وی و توسل به قدرت ملایک، تجربه ای بس طولانی در درازنای تاریخ پشت سر نهاده است.
آیینهای پرستش عناصر با ادیان اولیه آریایی وارد سرزمین ایران شد و با ظهور زرتشت به نظم و قانون درآمد و «اوستا» در بیست و یک جلد تدوین شد؛ که مجموعه ای بود از سوردهای یکتاپرستی، نیایش، نماز، مراسم مذهبی و «یشتها» که در توصیف آب و الهه آبها نگاشته شده است. در اوستا نگهبان آب به نامهای ناهید و آناهیتا نایمده شده، که آناهیتا به معنای پاکی و بی عیبی و بنا به متن «آبان یشت» نگهبان آب ورودی مینوی و خیالی است؛ که مظهر تمام آبهای بروی زمین است.
ناهید در «آبان یشت» که از زیباترین و شاعرانه تریت یشتهاست، مظهر تمام آبهاست و برای خشنودی او فدیه ها نثار می شد؛ تا با ازدیاد آب چشمه ها و سرآبها به فرذاوانی بذر و به رشد و نمو گندم و به نبات و گیاه و به گله و رمه بیفزاید و انجام زایش را آسان و برکت و نعمت را فراوان و سرشار کند. ایرانیان به نام ایزد آب «آناهیتا» همانند ایزدان آذر و مهر، پرستشگاههایی برپا می کردند که در آنها اهورای بزرگ و آفریده های نیکش را پرستش می کردند. یکی از این معابد در شهر باستانی «بیشابور» برپا شده است.
بیشابور: بیشابور بر اساس نقشه شهرهای مستطیل شکل هیپورام پس از شهر داریه شکل فیروزآباد و سایر شهرهای اشکانی شکل گرفته است. از بناهای موجود در بافت چنین شهری که بیش از 2 کیلومتر طول و یک کیلومتر پهنا دارد؛ فقط از یک بنای فوق العاده ارزشمند و کتیبه زرتشت نامی آمده است که بدون شک بنایی است منحصر به فرد و با نقش خاص که در بین سایر واحدهای ساختمانی این شهر نظیر ندارد و این تک بنا چیزی نیست جز معبد آناهیتا.
این معبد بنایی است به صورت مکعب به ابعاد 14 متر که سطوح مختلف آن با سنگهای حجاری شده ساخته شده و در اطراف بنا، رواق یا دالانی محاط است که بنای اصلی را از سه طرف در بر گرفته است. معماری این معبد الهام گرفته از سبک بناهای دوره هخامنشی است.
 ساختمان بنا در 6 متری از سطح زمین های اطراف خود در عمق زمین ساخته شده به طوریکه از 14 متر بلندی آن فقط 8 متر آن از فضای بیرونی نمایان بوده و این هم به علت هدایت جریان آب به درون رواقها و صحن داحل معبد بوده است.
در این بنا بازی با آب و نیایش آب بیش از هر چیز مورد توجه بوده و مخصوصاً مهارت های فنی که برای خروجی آب در صحن مرکزی پیش بینی و ساخته شده است، اهمیت این امکان را از نظر مذهبی در اوایل دوره کساسانی نمایان می سازد.
گردش آب در این بنا خود گویای اوج هنر مهندسان و معماران ایرانی است. این معماران اصولی را رعایت کرده اند؛ که حتی المقدور جریان آب در معبد، روان، پاک و پاکیزه باشد؛ یعنی به همان اندازه که آب از سه طرف وارد می شود، از مجاری سه گانه درگاهها به تدریج و به طور غیرمحسوس وارد صحن دیگری می شود و از خروجی وسط بنا که به شکل چاهی در زیر سنگهای کف پوش ساخته و پرداخته شده است، مبه زمین فرو رود.
2-جلوه آب در معماری اسلامی
همانگونه که در ایران باستان استفاده از سنگابهای مذهبی، معابد مهر و ناهید پرستی معمول بوده است؛ نتایج تداوم مقدسات این آیین ها در معماری ایرانی اسلامی نیز چشمگیر می نماید. اصولاً در دین اسلام به آب به عنوان عامل اصلی حیات و مایه پاکی و طهارت توجه خاص و ویژه ای شده است و در جهت چگونگی بهره بردن از این مائده الهی دستورات زیادی آمده است:
(انبیاء 30) (و از آب، هر چیز را زنده گردانیدیم.)
(انفال 11) (خدا بر شما از آسمانی آبی فرستاده تا شما را بوسیله آن تطهیر کند.)
این توجه ویژه باعث و بانی حضور آب در معماری ایرانی اسلامی به شکلی منحصر به فرد و چشمگیر شده است؛ به گونه ای که آب از عناصر جدانشدنی طراحی معماری اسلامی – ایرانی به شمار آمده است. به این ترتیب آب چنان در ساخت و ترکیب بناهای ایرانی وارد شده که عملاً نمی توان آن را از شکل ساخته شده جدا دانست.
آب در جایگاه تزئینی و نمایش خود در مرکز کوشک و باغ ها در میان حیاط مساجد، مدارس و خانه ها ظاهر شده و از جایگاه کاربردی – عملکردی سبب شکل گیری معماری آب انبارها، یخچال ها و … در معماری ایران مرکزی و کویری گشت. بنابراین آب به عنوان عنصری صرفاً نمایشی تجریدی در معماری ایران باستان به عنصری با کارکردهای متفاوت از عملکرد صرف در آب انبارها و یخچالها تا تجرید خالص در باغها و کوشکهای ایرانی – اسلامی تبدیل گشت.
1-2-آب انبار:
سابقه ساخت آب انبارها به چند هزار سال قبل برمی گردد. قدیمی ترین اثر مکشوفه در این ارتباط مخزن آب شهر «دورانتاش» عیلامی در نزدیکی معبد چغازنبیل است، که قدمت آن به قرن 13 ق.م برمی گردد. از دوران حکومت هخامنشیان نیز بقایای آب انبارهای متعدد در تخت جمشید وجود دارد؛ اما آب انبارهایی که هم اکنون برجای مانده همگی مربوط به دوره اسلامی است.
توزیع و پراکندگی آب انبارهای تاریخی ایران متناسب با شرایط اقلیمی نقاط مختلف می باشد. مناطق خشک و حاشیه کویر همانند یزد، از بیشترین آب انبارها برخوردار است و مناطق شمال و شمالر غرب از کمترین تعداد.
نقشه، معماری و تزئینات آب انبارها با توجه به منطقه جغرافیایی، شیوه برداشت آب، ابعاد، ابعاد جانمایی آب انبار در بافت شهری و نیز نوع استفاده متفاوت بوده است. با نگاهی به بافت محلات تاریخی می توان نتیجه گرفت که آب انبارها معمولاً در مجاورت سایر بناهای عمومی و جمعی از جمله مسجد، حسینیه، زیارتگاه و بازار ساخته شده و در واقع یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده مراکز شهری و محله ای بوده است.
آب انبارهای میان راهی نیز اغلب در نزدیکی کاروانسراها و یا در فواصلی معین از راه که تأمین آب آن ممکن بود، ساخته شده اند.
معماری عمده آب انبارها تاریخی ایران متشکل از عناصر زیر است:
سر در، راه پله، پاشیر مخزن و پوشش گنبدی و بادگیر آن.
کیفیت حضور هر یک از این عناصر در معماری آب انبار تابع عوامل گونه گون بوده است.
کیفیت سردر آب انبارها، تابعی از بزرگی و کوچکی آب انبار و نیز موقعیت جانمایی بنا در رابطه با سایر بناهای مراکز شهری بوده تا آنجا که در بعضی از شهرهای حاشیه کویر مرکزی ایران آب انبارهایی با سردرهای ورودی مرتفع و همراه با تزئینات مجلل و جالب توجه به چشم می خورد.
در پشت سر در راه پله ای قرار داشته که عمق آن متناسب با ارتفاع مخزن بوده، تعداد پله های آن گاه به 90 می رسد و شیب راه پله ها نیز نسبتاً زیاد بوده است.
عرض راه پله ها معمولاً زیاد بوده و پوشش راه پله ها با طاق های آهنگ یا استوانه ای و به دو شیوه ضربی و رومی اجرا می شده است. برای تأمین روشنایی داخل راه پله ها روزنه هایی در پئشش آن تعبیه کرده و گاه نیز راه پله از دو قسمت سرپوشیده و سرباز ساخته می شده است.
در انتهای راه پله، محوطه مربع یا چند ضلعی «پاشیر» قرار می گرفت. بخش اصلی آب انبارها مخازن آنهاست که عمدتاً با طرح استوانه ای و یا مخروط ناقص و در مواردی چهارضلعی ساخته شده اند. گنبدها به اشکال نیم کروی تا مخروطی و مخروط پله ای (زینه ای) می باشد.
در تعدادی از آب انبارهای بزرگ که امکان برپایی مخازن استوانه ای و گنبدی بسیار بزرگی وجود نداشته از مخازن چهار ضلعی ستوندار با پوشش طاق و گنبد استفاده کرده اند. پوشش این اب انبارها از بیرون مسطح بوده و این امر امکان ساخت بناهایی را برروی آنها فراهم می ساخته است.
برای خنک نگه داشتن آب و تهویه فضای مخزن اغلب گبادگیرها و هواکش ها در پوشش آن تعبیه می کردند که بهترین نمونه آن امروزه در شهر یزد دیده می شود.
2-2-یخچالها:
در سراسر خطه ایران زمین عموماً و در مناطق گرم و خشک خصوصاً، که داریا تابستانهای داغ با گرمای طاقت فرسا می باشند؛ بناهایی زیبا و بزرگ قرار داشته است، که در قلب تابستانهای داغ و سوزان خنک آب گوارا را به درون خانه ها می کشانده است. در گذشته هر شهر و روستایی معمولاً دارای یک یا چند یخچال بوده که مصرف یخ ساکنان را در فصول گرم تأمین می کرده است.
احداث یخچال منحصر به مناطق کویری نبوده، بلکه در مناطق غرب و شمال غربی نیز یخچالهایی با شکل و فرمی متفاوت مورد استفاده قرار می گرفته است. فن ساختمانی و شیوه معماری در ساختمان یخچالها به گونه ای است که دقت و نکته سنجی سازندگان و معماران این واحدها را به نقاط عمده و مهمی چون عایق کاری بنا، حفظ برودت مناسب جهت نگهداری یخ، مصالح ساختمانی و چگونگی تهیه یخ می رساند.
در ساخت یخچالها در نواحی مختلف ایران سه عنصر تشکیل دهنده یخچال یعنی دیوار سایه انداز، مخزن یخ و حوضچه تولید یخ متناسب با نوع اقلیم، مصالح بومی و … فرمی خاص به خود گرفته است.
عملکرد هر یک از این عناصر در معماری یخچال مشخص است. دیوار سایه انداز دیوار بسیار طویل و بلندی بوده که از مشرق به مغرب کشیده می شده است ارتفاع این دیوار که گاهی تا 15 متر می رسد، در طول روز از تابش آفتاب برروی آبهای منجمد شده در حوضچه های جلوگیری می کند.
حوضچه ها نیز گودال مستطیلی شکلی بوده است که به موازات دیوار سایه انداز و در بخش شمالی آن حفر شده و عمق آن 30 الی 50 سانتیمتر بوده است. و اما مخزن یخ معمولاً در پشت دیوار سایه انداز و در بخش جنوبی آن ساخته می شده و به وسیله یک یا چند مدخل ورودی به بخش شمالی راه می یافته است.
مخازن یخ در نواحی مختلف به شکل های مختلف ساخته شده است. اما مخازن گنبدی شکل در بیشتر نقاط ایران به کار می رفته است. علاوه بر مخازن گنبدی شکل، مخازن تونلی شکل نیز در نواحی غربی و شمال غربی ایران مورد استفاده بوده است.
3-2.پل:
سرزمین ایران از روزگاران گذشته، یکی از کانالهای مهم ارتباطی بین شرق و غرب بوده و همچنین استقرار گروههای مختلف انسانی در جای جای آن، وجود راهها و شاهراه ها را ضروری می ساخته است.
رودخانه ها یکی از موانع مهم راهسازی در دوره های گذشته بوده است. هرچند تعداد رودخانه های دایمی و پرآب ایران چندان قابل توجه نبوده؛ اما وجود رودخانه های فصلی بسیاری که در فصل هایی از سال پرآب و گاه همراه با سیلاب و طغیان بوده، تردد و حمل و نقل را بسیارز مشکل می ساخته است. از پل های ساخته شده در ایران تا قبل از دوره هخامنشی، اطلاعی در دست نیست. از دوره هخامنشی، تنها بقایای پلی در محدوده کاخ ها و باغ های پاسارگاد کشف شده که طول آن 16 متر بوده است. برخلاف دوره های قبل، از پل سازی دوره ساسانی مدارک بیشتری برجای مانده است در این دوره پیشرفت چشمگیری در زمینه پل سازی صورت گرفته و پل هایی ساخته شده که در نوع خود شاهکاری محسوب می شوند. پل بند شوشتر از بهترین های این دوره است.
پس از ساسانیان و در قرون بعغدی و به خصوص در دوره صفوی به جهت گسترش شبکه ها راه ها و اقبال زیادی که متوجه معماری بود، پل سازی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شد. چشمگیرترین آنها، پل خواجو و سی و سه پل است.
پل های ایران به جهت کاربردی بودن و اینکه عموماً آنها را در خارج از شهرها ساخته اند، تزئینات چشمگیری ندارد، به جز در موارد ویژه ای مانند پل خواجو که به جهت موقعیت و کاربرد خاص، از تزئینات قابل توجهی برخوردار است.
3-حضور آب در فضای ایرانی
همراهی آب با معماری ایران پس از اسلام محدود به جنبه های کارکردی آب نماند، بلکه معمار  ایرانی با ذوقی وصف ناپذیر، فضاهای معماری ایراین را چنان با آب و زیبایهای آشکار و نهان آن آمیخت که آب به جزیی جدایی ناپذیر از معماری ایران بدل گشت. آب در معماری ایران به عنوان یکی از عناصر کیفی سازنده فضا به شکلها و فرمهای  گوناگون عرضه شده است. در هر گوشه از فضاهای ایرانی یک یا چند ویژگی آب دست مایه کار معمار بوده و به نمایش درآمده است. موج، فوران، انعکاس و موسیقی آب به معماری ایرانی کیفیتی بخشیده که انکار آن ممکن نیست. اساساً همین ویژگیهاست که معماری منظر ایرانی را با آب عجین ساخته است. آب نما، فواره، آبشار و جوی عناصری هستند که در فضاهای ایرانی کیفیت های گونه گون آب را جلوه می بخشند.
در این بخش به طور خاص به حضور «آب نما» در معماری ایرانی پرداخته می شود و در مباحث باغ سازی ایرانی به سایر عناصر توجه خواهد شد.
آب نما و فضای ایرانی:
گفتیم که در معماری پیش از اسلام حضور آب در معماری ایرانی محدود به جنبه تقدیس و متافیزیکی آب بود. ایرانیان باستان از فرم دایره کامل برای ساخت آب نما استفاده می کردند. بر اساس مدارک برجای مانده، فرم آب نما به صورت دایره ای پله ای بوده که در آن آب نما به صورت دوایر متحدالمرکز ساخته می شده است.
این آب نماها چنانکه پیش از این گفته شد، بیشتر در کنار پرستشگاهها ساخته شده است. بنا بر اظهارات استاد کریم پیرنیا این آب نماها «پادیاو» خوانده می شده است. همین پادیاو پس از اسلام در پیش مساجد به حوض ها تبدیل شد؛ اما با کارکردی متفاوت. علت وجود آب نما در صحن مساجد در ابتدا پاکیزگی و طهارت انسان نمازگذاری است که برای حضور در پیشگاه پروردگار خویش آماده می شود اما فلسفه آب نما تنها محدود به این نکته نیست.
هانری کوربین فیلسوف غربی در کتاب خود از ملامحسن فیض کاشانی چنین نقل می کند: «در این دنیا» تصاویر نمونه است که ارواح، تجسم می یابند و اجسام روحانی می گردند. ظهعور تصاویر در آینه و یا آب شفاف در این دنیا واسطه صورت می گیرد چرا که تمام تصاویری که در آینه ها منعکس می گردند نیز به این دنیا تعلق دارند.» اینجاست که سمبلیسم متافیزیکی عرفان اسلامی از این آب نماها درهای واقعی به سوی سرزمین روح ها می گشاید.
استفاده از آب در عرصه زندگی خصوصی مسلمان ایرانی واجد شرایط گوناگون بوده است. یکی از این شرایط، طاهر بودن آب بوده که بر طبق دستورات فقهی طهور بودن آب دارای شرایطی است. آبی که در جریان باشد و نیز آبی که در حجمی به ابعاد سه وجب و نیم باشد، آب «کر» نامیده می شود و طهور است. همین ویژگی زمینه ساز استفاده از آب نمایا حوض در مسکن ایرانی گشت. حوض یا آب نما به اندازه و شکلهای مختلف به درون حیاط خانه ها راه یافت. این آب نما در امتداد یکی از محورهای اصلی فضای خانه ساخته شده و اطراف استخر نیز شیاری برای هدایت آب اضافی می ساختند.
آب این حوض ها را در فواصل معین از نهرهای روبازی که در خیابانها و کوچه ها جایر بوده، تأمین می کردند. هرگاه ذخیره آب به حد کافی مقدور بوده این حوض ها لبریز از آب شده و پهنه ای نامحدود از سطح آب را به بیننده عرضه می کرد.
در حیاط ایرانی، حوضها به صورت مربع، مستطیل، ستاره ایرانی یا هشت ضلعی منظم ساخته شده و باغچه ها متناسب با فرم حوض در پیرامون آن شکل می گرفتند. تیرگی و انعکاسی آب در استخرهای بزرگ، حیاطهای ایرانی حس مکانی – فضایی خاصی را به مسکن ایرانی بخشیده است.
4-آب و باغ ایرانی
ایرانی ها از گذشته دور به ساختن باغ ها و بوستان ها علاقه خاصی داشته اند. شاید خاطره میهن اصلی و خاستگاه قوم آریایی منشأ این علاقه بوده است. آنها باغچه هایی را که در اطراف بنا می ساختند، «په اره دئسه» می نامیدند. فرمانروایان شهرهذی داخل ایران یا شهرهای فلمرو شاهنشاهی ایران در خارج همه ملزم به ساختن چنین باغچه هایی بوده اند. مثلاً یکی از این پردیس ها در تخت جمشید بوده که خشایار شاه بنا کرده است.
در باغ ایرانی «آب» حیاتی ترین عنصر است چه در شکل ساکن و چه در شکل جاری خود. آب در باغ ایرانی نه نتها به گیاهان حیات می بخشد؛ بلکه آرامش، خنکی و طراوت را در باغ سبب می شود.
زمزمه آب و نغمه پرندگان موسیقی جاوردانه باغ ایرانی است. و از این روست گرایش و تأکید باغسازان ایرانی بر نمایش آب و ایجاد بازیهای نغز با آن.
دکتر محمد کریم پیرنیا در این باره چنین می گوید: «یکی از مشحصه های مهم باغ ایرانی تمایل زیاد به نمایش آب بود؛ چون آب معمولاً خیلی کم و بسیار عزیز بود معمار بازیهای غریبی با آن می کرد. مثلاً در باغ دولت آباد یزد که بنایی در بالای باغ با یک بنا در سمت راست و یک بنا سمت چپ و یک سر در دارد؛ معمار با بازی وصف ناپذیر بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است.»
در باغ فین کاشان هم با آب بازیها شده است؛ با آب چشمه ای خیلی قدیمی که بخشاب فوق العاده زیبایی دارد. مقدار اعظم آب این چشمه به باغ فین وارد می شده و سپس از آنجا بیرون یم رفته است. آب ابتدا از یک «شتر گلو» بیرون می آمد و از آنجا در حوضهایی در دو طرف پحش می شد و بعد به آب نماها و جوبهایی می رسید که فواره های متعدد داشتند و بعد از گردش در باغ خارج می شد و به کشتزار می رفت.
حتی در جایی مثل بهشهر هم که آب فراوان بود با آن بازیهای زیبایی کرده اند. در باغ فین و در باغ چهلستون بهشهر، خیابان وسیعی با یک آب نما در وسط آن جای میان کرت نشسته است. گاهی هم به جای آب نما یک استخر بزرگ می ساختند مثل چهلستون اصفهان.»
از سوی دیگر شیب زمین مورد نظر برای ساخت باغ نیز تأثیر بسزایی در فرم استفاده از آب داشته است. اگر زمین باغ مسطح بود، آب نماها خیلی کم شیب بودند، مثل باغ فین کاشان و اگر شیب دار بود، مثل باغ شاهزاده ماهان، آب نماها به صورت آبشار درمی آمدند. در این موارد از سینه کبکی استفاده می کردند که آب را بیشتر نشان می داد. تراش سنگ در سینه کبکی مثل موج طبیعی آب بود. در باغ چهلستون بهشهر و در قدمگاه نیشابور و دولت آباد یزد می توان سینه کبکی ها را دید.
هندسه حاکم بر باغ ایرانی و در نتیجه هندسه شکل گیری حضور آب در باغ ایرانی برخاسته از کیفیات متافیزیکی است. ویکتوریا سکریل وست در مقاله مفصلی که در باره باغهای ایرانی نگاشته به کاسه ای سفالی که بوسیله پرفسور هرتسفلد در ساعده کشف شده اشاره نموده و می نویسد: «در اینجا کاسه ای سفالی بدست آمده که تصور می رود مربوط به دو هزار سال قبل از میلاد باشد و روی آن جویهای متقاطعی ترسیم  شده است، که چهار نقطه باغ را نشان می دهد و در هر قطعه یک درخت و یک پرنده است. و این همان طرح رسمی و عمومی است که ایرانیان از زمان کورش تا به امروز به کار برده اند… و در حقیقت تمام باغهای ایران بر اساس این تقسیم بندی هندسی طرح ریزی شده اند؛ تا جاییکه اینکار به صورت یک کیفیت عرفانی و متافیزیکی درمی آید. از افکار بسیار قدیمی آسیا در تصور عالم، وجود و تقسیم آن به چهار منطقه است که معمولاً چهار رودخانه بزرگ آنها را از هم جدا می کنند.»
پاسارگاد:
کاخهای کورش با ویژگی جدید در معماری چهارنمایی خود به عنوان ساختارهایی با چشم انداز باز گشوده طراحی شده بودند. این بناها دیدگاهی گسترده از تمامی جهات داشته و باغهای بزرگی اطراف آنها را احاطه کرده بودند. با آنچه که بر جای مانده ما هنوز طرح اصلی یکی از قدیمیترین باغهای شکوهمند دوره هخامنشی را در اختیار داریم.
آب نماها: آب نماهای شناخته شده باغ سلطنتی بیش از 1100 متر طول دارد. آب نماهای سنگی را حضوچه های زیبایی همراهی می کنند که معمولاً از سنگهای یکپارچه ای با بیش از یک متر مربع مساحت تراشیده شده اند. هر حوضچه بیش از 50 سانتی متر عمق داشته است.
ساختار این آب نماها در نهایت سادگی است. قطعات سنگهای آهکی که جویها با آن ساخته شده است؛ بدون هیچگونه زیرسازی روی زمین کار گذاشته است. هیچ نوع بست یا اتصالی بکار نرفته در حالی که تمامی ساختار یکپارچه به نظر می رسد و باید توجه داشت که ترازبندی اولیه از دقت اعجاب آوری برخوردار بوده است. در متون باستانی فقط یکبار از وسعت، زیبایی و هوای خنک پاسارگاد، صحبت شده، آنهم در جایی که از باغ پرشکوه اطراف آرامگاه کورش سخن به میان آمده است.
کوشک: باغ سلطنتی با ابعادی در حدود 250 در 300 متر فقط سه راه دسترسی اصلی داشته است:
خود کاخ، کوشک موجود در گوشه شرقی و کوشک ساخته شده در گوشه جنوبی باغ.
کوشک موجود در گوشه جنوبی باغ، با قرار گرفتن در مسیر اختصاصی که شاه بین دو کاخ اصلی خویش می پیموده، باید از اهمیت خاصی برخوردار بوده باشد.
باغ ایرانی تصویری از بهشت:
همه ادیان الهی انسان را موجودی رانده شده از بهشت می دانند و او را به بهشت موعود وعده داده اند.
آب به معنای سرچشمه حیات و گیاهان جلوه های جهان و زیبایی طبیعت اند و باغ در سرزمین گرم و خشک، آیتی از جلوه های جمال خداوند است. با تکیه بر تصاویری که انسان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد. بهشت را در جهان آخرت توصیف نموده است و پس از اسلام معماران مسلمان با عنایت به این توصیف ها بهشت هایی را در این جهان فناپذیر ساخته اند؛ که به راستی تمثیلی از جنت است که در قرآن توصیف شده است.
نقطه اوج تصویری از بهشت در قرآن توصیف شده «جنات تجری من تحتها الانهار» می باشد و به معنی بوستانهایی است که از زیر درختان و قصرهای آن جوی های آب جاری است. در آیه 20 از سوره عنکبوت می خوانیم:
«و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح می کنند؛ ما در کاخهای بخشتی منزلشان می دهیم غرفه هایی که از پای آن نهرها جاری است و ایشان همیشه در آن خواهند بود.»
در اکثر باغهای ایرانی جوی آب از طبقه زیرین کوشک سرچشمه می گیرد و پس از ریختن به حوص جلوی عمارت در کل باغ جاری می شود.
جاری شدن آب از جای جای باغ ایرانی و حرکت آن در چهار جهت و چهار جوی تمثیلی از نهر بهشتی است.
کوشک:
عمارت کوشک غالباً ساختمانی برونگرا بوده، در قسمتی از فضای واقع در میان به گونه ای طراحی و ساخته می شد؛ که ساکنان آن بتوانند از بهترین منظر برخوردار شوند. تأمین بهترین منظر ممکن برای فضای کوشک منجر به استفاده از طرحهای چهار صفه ای با نقشه مربع یا هشت ضلعی شد. در بسیاری از کوشک ها یک فضای میانی در وسط و چهار با هشت فضایث جانبی به گونه ای وجود داشت که هر یک از فضاهای جانبی پنجره یا ایوانی به سوی چشم اندازها و مناظر باغ داشت.
اغلب کوشک ها در چهار جبهه اصلی از خصوصیات کالبدی یکسانی برخوردار بودند. در حالی که در بیشتر موارد، جبهه ای که از لحاظ نحوه جهت گیری اقلیمی، دید و منظر، موقعیت و … امتیاز بیشتری داشت؛ به عنوان جبهه اصلی بنا انتخاب می شد. معمولاً در همه باغ های طراحی شده آبگیر یا حوض نیبتاً بزرگ در جلوی ایوان اصلی می ساختند؛ تا ضمن تلطیف کردن هوای محیط بهترین منظر ممکن در باغ را نیز شکل بدهد. سطح کوشک و ایوان آن کمابیش در اغلب باغ های ایرانی بلندتر از سطح زمین باغ ساخته می شد و به این ترتیب افراد در هنگام استقرار در ایوان  یا تالار و اتاق ها به نحو کمناسبی از چشم اندازهای بیرون می توانستند بهره ببرند.
در معماری کوشک باغها حرکت درون به برون به تدریج و با کمال ظرافت صورت می پذیرد؛ به طوریکه نمی توان مرزی بین این دو قائل شد. آب در نهایت لطافت طبیعت را به درون معماری منتقل می کند.
معمولاً اندازه کوشکهای باغها بین 12 تا 20 متر بوده و بزرگترین آنها در مورد کوشکهای مدور، هشت گوش یا مربع به 25 متر هم می رسد.
در باغهای ایرانی علاوه بر عمارت اصلی یا کوشک اصلی بناهای دیگری نیز وجود داشتند. این عمارتها بر حسب نیاز عبارت بودند از: عمارتهای تابستانی – زمستانی، آب انبار، حمام و سایر بناها که در نقاط مختلف برای عملکرد آنها ساخته می شد.
حضور زندگی بخش آب در معماری باغهای ایرانی بیشتر در 4 شکل زیر خلاصه می شود:
1-جوی (نهر)
2-فواره
3-آب نما
1-4:نهر:
تجلی شریان ارتباطی باغ ایرانی به صورت نهر است. در واقع نهرها هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ روحی و معنوی ارتباط دهنده هستند. نهرها در کوشک – باغ ها نه تنها طبیعت را با معماری پیوند می زننند،؛ بلکه عناصر مختلف باغ را نیز به هم گره زده و یک نوع وحدت بوجود می آوردند. نهرهای اصلی به عنوان شریانها بروی محورهای مهم ترکیب مجموعه را غنی تر می سازند. جاری شدن آب از جای جای باغ و حرکت آن در چهار جهت و چهار نهر، تمثیلی از چهار نهر بهشتی است که در باغ ایرانی به کار گرفته شده است.
در اکثر باغهای ایرانی جوی آب از طبقه زیرین کوشک سرچشمه می گیرد و پس از ریختن به حوض جلوی عمارت در کل باغ جاری می شود.
2-4: فواره:
آب نماها سطحی را ایجاد می کنند، که موجب ارتقاء کیفیات بصری معماری ایرانی می گردند؛ اما فواره ها در واقع موسیقی فضاها محسوب می شوند.
برای بوجود آوردن مفهوم فوران آب از میان سنگ از فواره های سنگی در وسط حوض ها استفاده شده است. فوران اب بدین ترتیب در میانه حوض تولید صدا و موج می کرده است. ایجاد امواج بر سطح آب از صحنه های بسیار بدیع عالم تذکر است. می دانیم که سطح شفاف آب در آبنماها همچون آیینه نماهای اطراف خود را منعکس می سازد و با موجهای حاصل از فوران آب، همگی این نظام برهم می خورد.
موسیقی فواره نیز به فضای معماری ایرانی کیفیتی خاص می بخشد. این موسیقی می تواند کوتاه و زمزمه گر بوده و مانند موسیقی متن عمل نماید و می تواند با نشاط و پرهیاهو بوده و شادی بخش فضای اطراف شوند.
3-4.آبشار:
شکل باغ در ایران و کیفیت حضور عناصر مختلف در آن از دیرباز تا کنون تابع چند عامل عمده بوده است. از مهمترین این عوامل، ویژگیهای اقلیمی، میزان آب و ویژگیهای محیطی از جمله شیب زمین، کاربرد باغ و … را می توان نام برد.
گونه ای از باغهای ایرانی در زمینهای شیب دار ساخته شده است. در این نوع باغ جویها و مسیرهای اصلی آب به صورت پلکان ساخته می شده که نتیجه آن حضور آب به صورت آبشار در این نوع باغ، است. در واقع با وجود آبشار در مسیر حرکت آب، جریان ملایم آب تبدیل به جریانی پرهیاهو شده که این هیاهو فضای باغ را تسخیر می کند. باغ شاهزاده ماهان، آرامگاه نیشابور و تاج نطنز و … از جمله این باغها است. در این آبشارها معمار ایرانی با کمک گرفتن از چند عنصر ساده سعی داشته که مقدار آب را بیشتر نشان دهد. از جمله این عناصر سنگ «سینه کبکی» است که سنگی تراش داده شده بود و آب را امواج تر نمایش می داد.
4-4.آب نما:
در باغ ایرانی آب نما یا استخر یکی از ضروری ترین عناصر باغ بوده و استخر باغهای قدیمی غالباً عمیق بوده است. این آب نما بیشتر در مقابل کوشک احداث شده و معمولاً بعد اصلی آن در جهت طول ساختمان و به شکلهای مستطیل، مربع و … بوده است. برخلاف نهرها و فواره ها که ذاتاً بر جنبه جنبشی آب اشاره دارند؛ آب نماها عناصر آرامی هستند، که آب حاصل از چرخه آب را جمع آوری می کنند. آبهای راکد به طور طبیعی انعکاس دهنده تصاویر هستند و در واقع با انعکاس مناظر و بناها و نیز آسمان در خود موجب بسط فضای باغ می شوند.
گاهی نیز آب نماها مکمل معماری باغ می شوند و کیفیتی نوین به معماری باغ می بخشند؛ که نمونه بارز آن عمارت چهلستون در اصفهان است.
علاوه بر این، در باغ ایرانی جایگاه حوض و آب نما تنها فضای بیرونی نبوده است. بلکه این آب نما به درون کوشکها نیز راه یافته و لطافت خاصی را به فضای درونی کوشکها بخشیده است. وجود نورگیرهایی بروی درونی کوشکها بخشیده است. وجود نورگیرهایی بروی سقف گنبدی و بر بالای این آب نما کمک می کرد تا صحنه های بدیعی از تابش نور بر سطح آب و تلالوی آن بر روی سقف بوجود آید. گویی نوری که از سطح آب انعکاس می یابد، بروی سقف می رقصد.
5-قنات و فضاهای جمعی و خصوصی
از زمانی که کشاورزی شکل خاصی به خود گرفت، یعنی به شکل یک حرفه خاص و ثابت مربوط به یک قشر از مردم جامعه درآمد؛ سیستمهای مختلف آبیاری مصنوعی به وجود آمد که نمونه های آن در بین النهرین، دره سند و محوطه های باستانی فلات ایران به صورتهای مختلف کانال کشی و نهرهای انحرافی به چشم می خورد. از طرف دیگر در فلات ایران مردم برای داشتن آب کافی و همیشگی، روشهای مختلفی را آزموده اند؛ که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد.
«احتمال می رود که اولین بار در نیمه دوم هزاره چهارم قبل از میلاد کشاورزان از وجود جریانات آبهای زیرزمینی آگاهی پیدا کرده و شروع به استفاده از آبهای زیرزمینی کرده باشند. قنات را می توان یکی از گامهای بسیار اساسی بر در پیشبرد کشاورزی و تأمین آب مناطق کویری دانست.»
با توجه به این دو کارکرد قنات، می توان قناتها را به دو دسته قناتهای شهری و قناتهای زراعی تقسیم کرد. قنات شهری آب غیر شرب شهرها را تأمین می کرده است.
1-5.قنات و عرصه های جمعی (بافتهای شهری):
قنات ها از عوامل عمده در شکل گیری بافت محله ای در شهرهای حاشیه کویر ایران بوده است؛ بطوریکه قنات های عبوری یکی از عوامل موثر در مرفولوژی شهر و الگوی مسکن به شمار می رود. از زمانی که اقوام ساکن در حاشیه کویر توانستند به وسیله قنات به آبهای زیرزمینی دست پیدا کنند، بخش داخلی فلات ایران در حاشیه کویر جهت شکل گیری نطفه های جدید شهری مورد توجه قرار گرفت و از زمان حیان شهری خود را آغاز کردند.
پیش از این گفتیم که قناتها به دو دسته عمده شهری و زراعی تقسیم یم شوند. قناتهای شهری مظهر ندارند؛ بلکه هنگام رسیدن به محدوده شهر شاخه شاخه شده و هر خانه دسترسی مستقلی به آن دارد. این شبکه آبرسانی یکی از عوامل شکل دهنده بافت محلات است. به عنوان مثال هرجا مسیر قناتها به هم نزدیکتر بوده محلات نیز مجتمع تر بوده و هرچه قناتها از هم فاصله بیشتری داشتند خانه ها نیز پراکنده تر بوده است…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارمغان های ایران به جهان معماری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارمغان های ایران به جهان معماری در فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارمغان های ایران به جهان معماری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : به همراه پروژه یک فایل پاورپوینت دارای 92 اسلاید ارسال خواهد شد

ارمغانهای ایران به جهان معماری
 گنبد 
در سرزمینهای دیگر ( مثلا روم ) شکل نیمکره را برای گنبد بر می گزیدند و چون میانتار رانش بر منحنی آن منطیق نمی شد ناچار بودند که کناله های آن را هرچه سطبر تر کنند تا در برابر رانش سدی باشد . در صورتی که معماران ایرانی نیم دایره ( و اصولا مکان هندسی ) را برای پوشش مناسب نمی دانستند و شکلهایی نظیز تخم مرغی و هلوچینی و بیز را انتخاب می کردند که خود به خود میانتار رانش ببود و این حسن انتخاب ( که بر اصول دقیق ریاضی نهاده بود ) باعث می شد که بتوانند طبره یا ضخامت گنبد را در خاستگاه و پاکار تنها به اندازه یک شانزدهم دهانه بگیرند ( که البته هرچه بالاتر می رفتع نازکتر می شد تا به کلاله می رسید ) .
گنبد های ایرانی بی هیچ چوب بست و قالب ساخته می شده بدین ترتیب که در مرکز محوطه زیر گنبد تیر راست و بلندی را کار می گذاشتند که ارتفاع آن تا نزدیک تیزه گنبد می رسید و پیرامون ان را با چوبهای دیگری مانند پره های چرخ به چنبره گنبد می بستند که تکان نخورد آنگاه در هر دو کانون بیضی ( نیم بیضی ) که باید گنبد زیرین بر آن منطبق باشد دو گلمیخ حلقه دار می کوبیدند و دو سر زنجیری را به حلقه ها متصل می کردند . طول زنجیر به اندازه ای بود کهاگر آن را نصف می کردند به پاکار یا کیز گنبد می رسید بدین ترتیب بنایی که بر پشت گنبد رگها را می چید هر لحظه می توانست با کشیدن زنجیر درستی کار خود را آزمایش کند . دستگاه تیر و زنجیر را روی هم “شاهنگ و هنجار” می گفتند ( یکی از این شاهنگ و هنجارها در گنبدی نیمه کاره در اصفهان یافت شده و برای مطالعه در جای خود نگهداری می شود ). سازنده گنبد با استفاده از این دستگاه و پیمون ها ( مدول و ضابطه ) گنبد زیرین را مانند تاپو می ساخت و بی آنکه نیازی به چوب بست داشته باشد رگهای آن را چرخی روی هم استوار می کرد ( و چون می دانست که در هر نقطه طبره یا ضخامت گنبد چه اندازه است ) در شکرگاه ( زاویه 5/22 درجه ) یک آجر و در میان یک آجر دیگر و در آوارگاه ( 5/ 47درجه) باز هم یک آجر از ضخامت آن می کاست تا به کلاله می رسید و چون در نوک گنبد رگ چین چرخی میسر نبود و آجرها خرد و کوچک می شد ستونکی در قله گنبد می ساخت ( مانند طوقه چاه ) که بتواند گنبد زیرین و همچنین توق یا ماهرخ را به آن متصل کند . گنبد های ایرانی دو پوش است و پوشش زیرین همیشه به شکل نصف تخم مرغ و در گنبد پر دهانه به شکل تاپو های بزرگی است که به ان چیله یا چیلو می گویند . گنبد شکلهای مختلف و متنوعی دارد مانند رک ( مخروطی و هرمی ) ، خاگی  ( تخم مرغی ) ، نار ( پیازی ) و شبدری ، گنبد زیرین بسته به اندازه دهانه با خیزهای مختلف زده می شود ولی همیشه شکل آن تخم مرغی است . قطر گنبد را دهانه و ارتفاع آن را افراز و نسبت افراز ، به دهانه را “خیز” می گوند .
گنبد های قبل از اسلام بیشتر با خیز دو گره در گز ( هر گز مساوی 066/1 متر و شانزده گره است ) و حتی پیش از آن زده می شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود معرفی و بررسی خودروهای سواری ایرانی از حیث مسائل فنی و ارگونومی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود معرفی و بررسی خودروهای سواری ایرانی از حیث مسائل فنی و ارگونومی در فایل ورد (word) دارای 398 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود معرفی و بررسی خودروهای سواری ایرانی از حیث مسائل فنی و ارگونومی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توضیحاتی در مورد پروژه
1- از ارائه اطلاعات در مورد خودروهای که خط تولید آنها مدت زیادی است که متوقف شده و همچنین وانت ها خودداری شده است.
2- اطلاعات و آمار کیفی خودروها در نیمه دوم سال 1385 از سوی سازمان بازرسی منتشر شده است.
3- در خودروسازی هر ایراد یک نمره منفی دارد برای مثال خودروی ریو 122نمره منفی دارد یعنی این خودرو 122 ایراد کوچک و بزرگ دارد.
4- با توجه به نمره منفی خودروها سطح کیفی آنها به ترتیب عبارتست از:
خیلی خوب-خوب-قابل قبول-حداقل قابل قبول
5-  های تولید داخل را از نظر مصرف سوخت برسی کرده و بر طبق مصرف به آنها برچسب می دهد برچسب A بهترین و برچسب G ضعیف ترین است ضمن آنکه تعدادی از خودروها نتوانستند برچسب بگیرندو خارج از محدوده معیار شناخته شدند.
6- موسسه EURO NCAP وظیفه تست تصادف خودروهای تولیدی را به عهده دارد که اطلاعات برخی خودروها مانند پژو 405 به علت قدیمی بودن موجود نیست ولی در سایر موارد سعی شده اطلاعات دقیق و قابل استناد باشد.

توضیحاتی در مورد موسسه EURO NCAP
مخفف European New Car Assessment Programme كه در سال 1997 تاسیس شد. این موسسه وظیفه تست کردن خودروها از نظر ایمنی را دارد(البته بیشتر خودروهای اروپایی)،به این ترتیب که خودروهای تولیدی دنیا به وسیله یک آدمک به عنوان راننده در این مرکز با سرعت  40 Mph(برابر 64 کیلومتر بر ساعت) به یک مانع (این مانع شبیه سازی شده خودروی دیگر است) برخورد می کند و خودرو آسیب می بیند و بر اساس استاندارد های این شرکت به آن امتیاز می دهد که قبلاً در بخش سرنشین جلو بوده ولی اکنون بخش کودک و عابر پیاده نیز به آن اضافه شده است.
بالاترین امتیازهای سرنشین و کودک 5 ستاره می باشد و 4 ستاره در بخش عابران پیاده است.

لازم به ذکر است که بعد از تصادفات انجام شده نقاط بدن آدمک به دقت مورد برسی قرار گرفته و نقاط ضربه خورده آدمک به وسیله علامت های رنگی مشخص می شود تا نشان دهد کدام قسمت از بدن راننده در خودروی مذکور در معرض آسیب بیشتری قرار دارد.

 

منابع و ماخذ

92 شماره مجله ماشین
مجله پیام ایران خودرو
ماهنامه اندیشه گستر سایپا
800 ساعت اینترنت (بیش از 4000 سایت و وبلاگ)
تجربیات عملی زیر نظر آقای مهندس رضا شهری ناصری،  مدیر تعمیرگاه مرکزی پارس سرویس لنگرود
———————————————–
www.wikiproject.ir

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تحولات نانو تكنولوژی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تحولات نانو تكنولوژی در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تحولات نانو تكنولوژی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مجلس آمریکا و نانوتكنولوژی
18 اکتبر 2002- در تاریخ 17 اکتبر در مجلس نمایندگان آمریکا قانونی تصویب شد که بر اساس آن یک گروه مشاوره صنعتی با همکاری دولت به ارائه راهبردی برای سرمایه¬گذاری در نانوتکنولوژی بپردازند.
مایک هوندا، یکی از این نمایندگان، گفت: “لازم است متخصصین صنعتی و دانشگاهی در کمیته مشاوره نانوتکنولوژی شرکت کنند. این گروه به تعیین سرمایه¬گذاریها و اهداف برنامه پیشگامی ملی نانوتکنولوژی (NNI) در ایالات متحده کمک خواهد نمود.”
این طرح در پاسخ به نگرانی هیات ملی تحقیقات آمریكا در زمینه نقش ضعیف صنعت در سازماندهی این پیشگامی مطرح شد. این برنامه نیازمند همکاری گروه مشاوره جهت تدوین سیاستهای پنج ساله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در طول دهه آینده می¬باشد. این هیات، گزارش سالانه‌ای از پیشرفت تحقیقات و میزان بودجه سازمانهای دولتی در زمینه نانوتکنولوژی به رئیس جمهور و کنگره تسلیم خواهد کرد.
پیشگامی ملی نانوتکنولوژی ایالات متحده قصد ارائه یك راهبرد ملی جهت افزایش تحقیقات در زمینه نانوتکنولوژی دارد. 30 سازمان دولتی در این پیشگامی شرکت دارند. در اواخر دهه 1990صنایع نیمه هادی و دانشگاه‌های آمریكا با بودجه دولت فدرال به سمت تحقیقات نانوتکنولوژی هدایت شدند.
بنا به اظهارات هوندا: “سیاست گذاریهای نانوتکنولوژی دولت باید اهداف روشنی داشته باشد تا سبب پیشرفت کشور گردد.”
منبع: http://www.eetimes.com
 
آموزش نانوتكنولوژی
1 نوامبر2002-گروه فناوری بن فرانكلین در پنسیلوانیا اعلام كرد كه مبلغ 000/600 دلار از طرف وزارت آموزش ایالات متحده جهت ایجاد یك برنامه آموزش پیوسته نانوتكنولوژی در تعدادی از كالج‌های محلی دریافت كرده است.
این بودجه به موسسه نانوتكنولوژی داده خواهد شدكه در سال 2000 ثبت و مبلغ 5/10 میلیون دلار بودجه از سازمان توسعه فناوری پنسلوانیا برای یك دوره سه ساله دریافت كرد. موسسه نانوتكنولوژی این مبلغ را برای كمك به گسترش یك برنامه آموزش پیوسته نانوتكنولوژی در دانشگاههای پن، دركسل، فیلادلفیا، دلوار و مانتوگومری هزینه می‌كند.
منبع: http://philadelphia.bizjournals.com
 
کنفرانس نانوتکنولوژی ایتالیا؛ فرصتها و پیامدها
18 اکتبر 2002- روز 25 نوامبر کنفرانسی با موضوع نانوتکنولوژی در شهر میلان ایتالیا برگزار شد.
این کنفرانس به بررسی برنامه‌های نانوتکنولوژی در اروپا و خارج از آن و نیز عرصه‌های صنعتی امیدواركننده در زمینه نانوتكنولوژی پرداخت.
همچنین در این همایش چگونگی تحقیقات ایتالیا بررسی خواهد شد و سازمان تحقیقات صنعتی ایتالیا (AIRI)، به ارائه برنامه جدید خود با عنوان Nanotech IT پرداخت.
دربین برنامه‌های کنفرانس، رنزو توملینی از کمیسیون اروپا به بیان خلاصه راهبردهای سازمانی در زمینه نانوتکنولوژی می‌پردازد و هورست ولر از دانشگاه هامبورگ به تاثیر نانوتکنولوژی در آینده تحقیقات در زمینه انرژی نگاهی داشت و کنفرانس با نمایش فیلمی از کمیسیون اروپا در همین زمینه پایان یافت.
منبع: http://www.ekt.gr/news/events/eu/19107.html
 
نانوتكنولوژی در رژیم اسرائیل
28 اكتبر 2002- نانوتكنولوژی رایج‌ترین واژه در بین فناوری‌های برتر روز است كه دامنه كاربردهای آن از ترانزیستورهای رایانه‌ای در ابعاد نانو و وسایل بهداشت و سلامت عمومی تا ماشینهای سنگین و كشفیات فضایی گسترده است.
مجمع علمی و تجاری اسرائیل در این زمینه، در خط مقدم قرار دارد. اسرائیل به كمك یك تیم كه توسط راشف تن از مؤسسه علوم ویزمن رهبری می‌شود، بعنوان یكی از قدرتهای رهبری و هدایت تحقیقات نانوتكنولوژی در جهان شناخته شده است.
تن اعلام كرد: “ورود به این عرصه، مسؤولیتها و تعهدات بزرگی را به دنبال دارد. اما در صورتی كه خود را هم‌سطح با ایده‌های اصلی قرار دهیم، قادر به ساخت وسایل جالبی خواهیم بود.”
كنسرسیوم مگنت
 یك پروژه دولتی با عنوان، مگنت (كه به زبان عبری معادل تحقیقات و توسعه عمومی فناوری می‌باشد) برای سرمایه‌گذاری در نانوتكنولوژی انتخاب شده است و از پیش اقدام به تشكیل كنسرسیومی از شركتهای اسرائیلی علاقه‌مند در این زمینه كرده است.
نیر زالمانو، مدیر توسعه تجاری شركت سل‌ژل، تولیدكننده لوازم آرایشی و كرم‌های ضدآفتاب و رئیس پروژه فوق در توضیح سرمایه‌گذاری راهبردی مگنت چنین گفت: “نانوتكنولوژی فقط یك كلمه رمز است. نكته اصلی، محصول نهایی است و آنچه ما را در این زمینه نسبت به سایر زمینه‌ها رشد می‌دهد آن است كه ما درصدد قبولاندن یك محصول جدید به مردم نیستیم. ما یك شبكه سلولی نسل سوم و یا یك مسیر اطلاعاتی جدید را ایجاد نمی‌كنیم. ما محصولات موجود را ارتقاء می‌دهیم و با شركت‌‌هایی كار می‌كنیم كه درك صحیح و خوبی از نیازهای بازار دارند. به این دلیل است كه ما شانس موفقیت بیشتری در كار داریم.”
كنسرسیوم مگنت، شركتهای بزرگ، متوسط و جدیدالتأسیس در اسرائیل را كه همگی درگیر مسائل مشابهی هستند جمع می‌كند و با برگزاری كنفرانسها و جلسات مقدماتی موجب می‌شود كه گروه‌های تحقیقات و توسعه‌ متفاوت، از اشتباهات و موفقیت‌های یكدیگر درس بگیرند. هنگامیكه همه گروه با یك مشكل مانند اتصال نانوذرات به یكدیگر مواجه می‌شوند می‌توانند ایده‌های بهتر را از یكدیگر بگیرند و سریعتر به راه‌حل دست یابند.
اعضای كنسرسیوم شامل فعالان بین‌المللی مانند ددسی برومید (یك‌ واحد از شركتIsrael chemcals)، شركت صنایعMahteshim-Agan و شركت لوازم آرایشی آهاوا می‌باشند. تبادل نظر بین این تیمها به گسترش ایده‌هایی مانند حشره‌كشهای نانوذره‌ای می‌انجامد كه می‌توانند یك مزرعه را با یك دهم ماده فعالی كه در روش‌های متداول بكار می‌رود، سمپاشی كنند و هزینه‌ها و میزان تخریب محیط را كاهش ‌دهند. نظریه دیگر ماده‌ای ضد حریق است كه از نانوذرات ساخته شده است.
تن گفت: “به هر حال مهمترین تحقیق در صنعت، توسعه روش‌های جدیدتر و بهتر جهت بهبود ساختمان نانوذرات می‌باشد.” در گذشته ذرات از بالا به پایین و با توجه به طرح موردنظر ساخته می‌شدند اما بزودی این روش با روش‌های دقیق ساخت “پایین به بالا” جایگزین خواهد شد كه مواد در این روشها، توسط اتمهای منفرد ساخته می‌شوند. چالش موجود در استفاده از این روشها، رسیدن به خودسامانی می‌باشد كه در آن، مولكولها با یكدیگر تركیب می‌شوند تا ساختار مورد نظر را بسازند. شركت دیگری كه درصدد بهبود این روش‌ها است عضو دیگر كنسرسیوم مگنت با نام نانوپودر است. این شركت، مكانیزم منحصر به فردی را جهت ایجاد پودرهای نانومتری اختراع کرده است، مقوله‌ای كه تنها تعداد محدودی شركت در جهان به آن می‌پردازند. پودرهای فلزی كه برای صنایع بهداشتی و الكترونیك مناسبند، توانایی بهبود كیفیت ابزارآلات و نیز كاهش ابعاد آنها را دارند.
زالمانو بیان كرد: “آنچه ما ایجاد می‌كنیم پایه و بنیانی است كه افراد دیگر در آینده می‌توانند از آن برای نظریه‌های خود استفاده كنند. هنگامیكه این بنیان آماده شود، می‌تواند به عملی ساختن رویاهای شركتهای بزرگی مانند اینتل و شركتهای داروسازی بزرگ جهان كمك كند. ما شرایط لازم جهت تحقق این رویاها را فراهم می‌آوریم.”
بنا به اظهارات زالمانو، بزرگترین مانع محدودكننده اقدامات نانوتكنولوژی در اسرائیل، فناوری نیست بلكه عوامل انسانی می‌باشد. وی بیان داشت: “ما پس از مشاهده كاهش تدریجی مطالعات شیمیایی دریافتیم كه برای استفاده از بودجه‌های تحقیقاتی موجود باید به شیمیدانهای قوی دست یابیم. اسرائیل باید شأن و جایگاه شیمیدانها را افزایش دهد.”
 تن نیز نظر خوش بینانه‌ای از این بخش دارد. وی بیان می‌دارد: “ما هنوز نفوذ اساسی نانوتكنولوژی را مشاهده نكرده‌ایم.” وی پیش‌بینی كرد كه این واقعه در دهه اخیر رخ خواهد داد. وی اظهار داشت “پذیرش زیادی برای دانشمندان نانوتكنولوژی وجود دارد چرا كه ما به زمینه‌‌های تحقیقاتی جدید و مهیج علاقه‌مند هستیم و هنگامی كه نفوذ این علم رخ دهد، اسرائیل جزو پیشقدمان است. كسانی كه اكنون سرمایه‌گذاری می‌كنند همان كسانی هستند كه از این واقعه سود می‌برند.”
منبع: http://www.israel21c.org
 
ساخت نانولوله‌های ویژه در دانشگاه پوردو
    24 اكتبر 2002 – پژوهشگران دانشگاه پوردو با استفاده از یك سیستم اتمی پیچیده‌تر از نانولوله‌های كربنی، روش قابل كنترلی را برای تولید نانولوله‌هایی با تنوع كاربرد فراوان ابداع كرده‌اند. این نانولوله‌ها كه “نانولوله‌های رُزت ” نامیده شده‌اند, از تركیب كربن, نیتروژن, هیدروژن و اكسیژن ساخته می‌شود. این پژوهشگران معتقدند كه این ساختارهای جدید دارای خواص فیزیكی, شیمیایی و الكتریكی منحصر به فردی هستند.
    هیچام فنیری, استاد دانشگاه پوردو می‌گوید: “هم اکنون می¬توان خواص فیزیكی و شیمیایی این نانولوله‌ها را از طریق یك روش جدید اصلاح كرد. شكل خاص این نانولوله‌ها، موجب می¬شود که آنها خواص و رفتارهای زیست تقلیدی مورد نیاز در كاربردهای خاص را داشته باشند.”
    این گروه انحصاری از ساختارهای آلی خودسامان، توسط یك كانال میان تهی كه طول نانولوله را تشكیل می‌دهد، ساخته می‌شوند. برخلاف نانولوله‌های كربنی, قطر داخلی و خارجی آنها قابل تنظیم است. معمولاً كانالهای میان تهی كوچكتر برای جای گرفتن مولكول‌های خاص و ارائه كاربردهای مشخص مناسب‌تر هستند.
رشد هسته
عملیات رشد این ساختار با یك مولكول “بذر” نانولوله شروع می‌شود كه خود را در آب به صورت حلقه‌های كوچكی ساماندهی می‌كند. سپس این حلقه‌ها به صورت لوله به یكدیگر متصل می‌شوند و می¬توانند تا هر طول دلخواه رشد یابند. خودسامانی با كدگذاری لبه‌های این حلقه‌ها صورت می‌گیرد به طوری كه آنها می‌توانند با حلقه‌های دیگر فقط در جهت مناسب پیوند تشكیل دهند. این رُزت‌ها از طرف داخل آبگریز و از طرف خارج آب دوست هستند و برای دور ماندن قسمت داخلی‌شان از آب، به فرم, درمی‌¬آیند. حاصل آن، عملیات¬های خودسامانی است كه با برنامه‌ریزی می‌تواند فقط به یك روش انجام شود.
قابلیتها
فنیری قبلاً از دو مولكول بذر برای مصارف الكترونیكی استفاده كرده بود: یكی برای الكتریسیته كه سیم‌های معمولی را رشد می‌داد و دیگری برای رشد نانولوله‌های نوری جهت فرآوری نور.
    وی می‌گوید: “ما امیدواریم بتوانیم نانولوله‌های خاص بسیاری بسازیم كه برای تولید سیستم‌های حافظه رایانه‌ای جدید, صفحه‌های نمایش بسیار شفاف, حسگرهای زیستی و سیستم‌های دارو‌سازی مفید باشند.”
این نتایج تأیید می‌كند كه نه تنها امكان تولید نانولوله‌هایی در اندازه‌های خاص وجود دارد بلكه می‌توان شكل و تركیب خاصی از آنها را ایجاد نمود كه دارای خواص ویژه‌ای مانند استحكام و هدایت الكتریكی باشد. مثلاً به منظور افزایش استحكام سیم¬های نانومتری می‌توان یك مولكول نایلون را به دیواره‌های خارجی چسباند و در نتیجه یك عایق مستحكم به دور تا دور افزود.
    با آنكه نانولوله‌های فنیری به تشكیل خودشان كمك كنند اما به منظور امتحان كاربردهای خاص هر لوله می‌توان مواد جدیدی را به قسمت خارجی آنها افزود. پس با تصحیح دما, فشار و دیگر فاكتورهای محیطی, این نانولوله‌ها به صورت ساختار مطلوب درمی‌آیند.
    یكی از قابلیت‌های جدید و بسیار جالب توجهی كه توسط این روش بدست آمده است خواصی موسوم به خواص چیروپتیکال  است. نانولوله‌های رُزت می‌توانند همانند مولكول‌های DNA به صورت ساختارهای حلقوی رشد یابند كه با انواع دیگر ساختارهای مشابه مطابقت و هم خوانی داشته باشند. حلقه‌های DNA زوج هستند و هر دو در یك جهت درهم پیچیده شده‌اند. اما فنیری برخلاف روش موجود در طبیعت روشی را برای پیچاندن نانولوله‌ها به سمت چپ یا راست پیدا كرد كه اجازه تولید دو نوع متفاوت از نانولوله‌های دوقلوی غیر همسو را می‌داد.
وی می‌گوید: “ما خواص چیروپتیکال نانولوله‌ها را باكنترل اَبَر مولكول‌های مارپیچی آنها تنظیم می‌كنیم. به همین خاطر با تغییر میزان استفاده از تحریك كننده‌های شیمیایی خارجی كه تشدید كننده  نامیده می‌شوند می‌توان آنها را وادار به چرخش به چپ یا راست كرد.”
طبق اظهارات وی, درست همانند DNA واقعی, یك تشدید كننده هم رفتارهای غالب  و هم رفتارهای بازگشتی  را تحریك می‌كند. نانولوله‌ها ترجیح می‌هند كه به یك تشدید كننده غالب ملحق شوند اما در صورتی كه تشدید كننده‌های آن دارای غلظت كمی باشد, رفتار بازگشتی آن بروز خواهد كرد. فنیری برای ساخت چنین نانولوله‌ای دو راه را ارائه داد, روش بازگشتی كُند یا روش غالب سریع كه “واكنش زنجیره‌ای اَبَرمولكولی” نامیده می‌شود. واكنش‌های زنجیره‌ای اَبَرمولكولی سریعتر از فرآیند خودسامانی با یك عامل تشدید كننده خارجی صورت می‌گیرند.
از زمان كشف نانولوله‌ها در سال 1991 تا به حال, از آنها به عنوان ترانزیستور لوله¬ای توسط شركت IBM , گسیل كننده الكترون برای لوله‌های خلاء میكروسكوپی توسط شركت Agere systems و توسط شركت NEC در باترهای پیل سوختی كه می ‌توانند انرژی یك رایانه دستی را روزها تأمین كنند, استفاده ‌شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی پساب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی پساب در فایل ورد (word) دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی پساب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
تصفیه بیولوژیکی پساب کارخانه چوب و کاغذ  
با توجه به آلاینده بودن مواد شیمیایی فاضلاب برای جلوگیری از نشر هرگونه آلودگی از طریق رودخانه ها به بسترهای آبی و جهت جلوگیری از انتقال هرگونه عوامل مسمومیت به آبزیان منطقه و با توجه به این که استفاده از عوامل شیمیایی نظیر لخته سازهای شیمیایی و یا پلیمری بخودی خود موجب افزایش هزینه تصفیه فاضلاب میگردد ،لذا استفاده از فیلترها و رآکتورهای بیولوژیکی پدیده نوینی جهت مقابله با عوامل آلاینده زیست محیطی میباشند . زیرا بازدهی مناسب و کاهش هزینه های مصرف مواد شیمیایی موجب بهبود یافتن روش های تصفیه میگردد .
    اساس کار این روش استفاده از میکروارگانیزمهای بی هوازی ،با بسترلجن فعال جهت هضم و حذف ترکیبات آلاینده آلی فاضلاب میباشد . در این پروژه مطالعاتی در زمینه استفاده از لجن فعال بستر مرداب و حوضچه های ته نشینی جهت کاهش BOD و COD فاضلاب انجام شد . نمونه های مورد آزمایش به مدت 22 روز در کشت بی هوازی مورد آزمایش قرار گرفتند ،نتایج رضایتبخشی حاصل شد گرچه جهت بهبود شرایط بیولوژیکی و زیست محیطی میکروارگانیزمها ،مواد غذایی غنی بمیزان 1/0 درصد استفاده گردید .
    نتایج بدست آمده از بستر مرداب ما را بر آن داشت که نسبت به استفاده از آن در یک برج آکنده جهت کشت ارگانیزم بصورت فیلم برآییم ،تا روند تجزیه ترکیبات آلی را در برج آکنده فوق مورد بررسی قراردهیم . نتایج پژوهشی نشان میدهد ،استفاده از برج اکنده موفقیت های چشمگیری را جهت تصفیه بیولوژیکی كارخانجات چوب و كاغذ به ارمغان خواهد آورد .
    این موضوع ما را بر آن داشت كه آزمایشات مختلفی را با انواع پساب تولید شده در كارخانه چوب و كاغذ به كمك بستر لجن فعال انجام داده و نتایج بدست آمده را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم . در ادامه تحقیقات ،مطالعات انجام شده در مورد تصفیه پساب در دنیا و كارهای انجام شده در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و میزان پیشرفت تكنولوژی دنیا و تكنولوژی تصفیه پساب صنایع چوب و كاغذ در كشور ما را مورد ارزیابی قرار می دهیم .
مقدمه
    اهمیت کاغذ و محصولات ساخته شده در دنیای مدرن امروز برای همه معلوم و مشهود است . هیچ محصولی تاکنون به اندازه کاغذ و مشتقات آن در کلیه فعالیتهای بشر امروزی نقش موثر و تداوم بخشی نداشته است . محصولات کاغذ در بایگانی و ذخیره اطلاعات ،تحریر ،چاپ ،هنر ،تبلیغات ،بسته بندی و … به صورت نامحدود بکار گرفته می شود . به همین دلیل شاهد تحقیقات و پیشرفت در تمام زمینه های تکنولوژی تولید خمیر و کاغذ در جهان می باشیم و امروزه کمپانی های بزرگ در این صنعت رقابت تنگاتنگی در رابطه با ارائه محصولات متنوع تر و قابل عرضه تر به بازار مصرف داشته و در عین حال با کم کردن هزینه در مصارف انرژی مواد و نیروی انسانی سعی در دست گرفتن بازار و کنار زدن رقبای دیگر می باشد . علاوه بر اینها صنعت کاغذسازی در ایجاد فرصتهای جدید شغلی و بکارگیری نیروهای مجرب و نیمه مجرب نقش موثری را ایفا می نماید .
    یکی از فاکتورهای شاخص پیشرفت یک کشور مصرف سرانه کاغذ می باشد . برای مثال آمار موجود گویای آن است که کشور آمریکا با مصرف سرانه 226 کیلوگرم بیشترین مصرف و کشور کنیا با مصرف سرانه زیر 1/0 کیلوگرم کمترین مصرف را داشته اند . کشور ما با مصرف سرانه 14 کیلوگرم در ردیف نیمه پایین این جدول قرار دارد .
    همه صنایع ،هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ،فاضلاب تولید می کند . بخش مایع این فضولات ،یا فاضلاب اساساً همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ،فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع یا فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکو-نی ،اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و ، بر حسب مورد ،با آبهای زیرزمینی ،آبهای سطحی و سیلابها آمیخته است . اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود ،تجزیه مواد آلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی گاز-های بدبو شود . علاوه بر آن ،فاضلاب تصفیه نشده معمولاً حاوی میکروارگانیزمهای بیماریزای فراوانی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و یا در برخی فضولات صنعتی موجودند . فاضلاب ،شامل مواد مغذی نیز هست که می تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود ، وممکن است ترکیبات سمی نیز داشته باشد ،بنابه این دلایل انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید ،و سپس تصفیه و دفع آن نه فقط مطلوب بلکه در جوامع صنعتی ضروری است .
    فاضلابی که از شهرها و قصبات جمع آوری می شود نهایتاً باید به آبهای موجود و یا به زمین بازگردد . باید در هر حالت به سوال پاسخ داده شود که چه مواد آلوده کننده ای در فاضلاب و به چه مقدار باید حذف شود تا سلامت محیط حفظ گردد ،این عمل مستلزم یررسی شرایط و نیازهای محلی همراه با کاربرد اطلاعات علمی و قضاوت مهندسی بر اساس آخرین تجارب و رعایت شرایط و مقررات ایالتی و کشوری میباشد .
    اگر چه از زمانهای قدیم به جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی مبادرت ورزیده شده است ولی جمع آوری فاضلاب به اوایل قرن 18 میلادی مربوط می شود . تصفیه اصولی فاضلاب از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی آغاز شد. در نیمه دوم قرن نوزدهم با تکامل تئوری میکروبی توسط Koch و Pasteur  عصر جدیدی در زمینه بهداشت آغاز گشت قبا از این تاریخ اثر آلودگی در ایجاد بیماریها ناشناخته بوده و از علم در حال تکامل میکروب شناسی نیز برای تصفیه فاضلاب کمتر استفاده میشد .
    در اواخر قرن هیـجدهم در آمریکا بخاطر عدم وجود مشکل تخـلیه فاضلابها در آبها (مانند اروپا) و بخاطر وجود زمین های وسیع و مناسب برای تخلیه چندان اهمیتی داده نمیشد . در اوایل قرن نوزدهم توجه به امر بهداشت باعث شد تا نیاز به اتخاذ تصمیمات موثر در زمینه فاضلاب بیشتر احساس شود .
    در طـول 20 تا 30 سال گذشته تعداد صنـایعی که فاضـلابهای خود را در شبـکه فاضلاب خانگی تخلیه می کنند بطور فزاینده ای افزایش یافته است . بخاطر اثرات سمی ناشی از وجود این فاضلابها مسئله اصلی ترکیب فاضلاب صنعتی و فاضلاب خانگی مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته است . در آینده در بسیاری از جوامع این فاضلابها در تاسیسات جداگانه ای تصفیه شده و یا قبل از تخلیه در شبکه فاضلاب شهری به نحوی که اثرات زیان آور خود را از دست دهند ،تحت تصفیه مقدماتی قرار میگیرند .
حفظ و سلامت منابع آبی موجود و استفاده بهینه از آنها سبب شده است که مسئله تصفیه فاضلاب ها ی صنعتی قبل از تخلیه به رودخانه ها بیش از پیش مورد اهمیت قرار گیرد و در این راستا محدودیت قوانین ومقررات محیط زیستی در حال افزایش است .
    حذف آلاینده ها در فاضلاب صنعتی به طور کلی به روشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی و یا ادغامی از آنها انجام می پذیرد که در اینصورت به ترتیب به آنها تصفیه مقدماتی ،ثانویه و نهایی اطلاق می گردد . در تصفیه فیزیکی عملیاتی همچون آشغالگیری ،اختلاط و ته نشینی و در تصفیه شیمیایی عملیاتی همچون تزریق مواد شیمیایی ،ضدعفونی کردن و جذب سطحی انجام می شود . در تصفیه بیولوژیکی نیز با ایجاد محیطی مناسب برای رشد و نمو میکروارگانیزمها و فعالیت های بیولوژیکی حذف مواد آلی با قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی انجام می شود .
    شرایط اقلیمی ،موقعیت جغرافیایی ،پارامترهای کمی – کیفی فاضلاب و مورد استفاده پساب تصفیه شده از عوامل مهم در انتخاب سیستم تصفیه فاضلاب محسوب می شوند . در هنگام احداث تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی معیارهایی اساسی می بایست مد نظر قرار گیرند :
– امکان توسعه تصفیه خانه در آینده
– شرایط و ساختمان خاک
– فواصل ساختمان های اداری و مسکونی
– ظاهر محل تصفیه
– توپوگرافی محل
– سیلاب گیری محل تصفیه خانه
– جهت بادهای غالب
– امکان دسترسی به منبع انرژی و آب
– امکان حمل و نقل به تصفیه خانه
– امکان دفع و یا استفاده از پساب تصفیه شده و لجن های حاصله
فصل اول
منابع تولید فاضلاب در صنایع چوب و كاغذ
كارخانجات صنایع چوب و كاغذ به منظور تولید سالیانه چندین هزار تن كاغذ فلوتینگ ،كاغذ روزنامه و چاپ و تحریر دارای واحدهای مختلفی می باشد كه هر واحد به طور مستقل در زمینه تولید فاضلاب نقش دارند كه به طور كلی فاضلابی از این واحد ها تولید میشود كه جهت تصفیه آن نیاز به واحدی در انتهای خط تولید یه نام واحد تصفیه پساب می باشد . در ادامه به منظور آشنایی با فرایند تولید كاغذ به معرفی واحدهای تولید كاغذ می پردازیم :
1.واحد آماده سازی چوب ، تولید و انتقال خرده چوب Wood & Chip Handing
2.واحد تولید خمیر Pulp Plant
3.واحد ماشین كاغذ Paper Machine plant
4.واحد بازیابی و آماده سازی مواد شیمیایی Chemical Recovery , Conversation & prepration
5.واحد تبخیرEvaporation
6.واحد بویلر بازیابی Recovery Boiler
7.واحد تولید هوای فشرده و آب DM
1-1- منابع تولید فاضلاب در کارخانه
درهر صنعتی بدلایل مختلف،زایدات صنعتی چه بصورت مواد جامد و یا بشکل محلول در آب فاضلابهای صنعتی را بوجود میاورند.نشتی پمپها ،سرریز تانکها و آب شستشوو…بوجود آورنده فاضلاب صنایع چوب و کاغذ ایران میباشند. در صنعت کاغذ،مقدار زیادی آب برای شستشوی خمیر استفاده میشود و حاصل کار تولید فاضلاب زیاد است.
1-1- الف – منابع تولید فاضلاب در واحد پخت
1)نشت پمپهای انتقال لیکور سیاه
2)کندانس حاصل از گازهای آلوده قابل چگالش
3)سرریز تانک محلول پخت (لیکور سفید)

1-1- ب – منابع تولید فاضلاب در قسمت آماده سازی خمیر

1)نشت پمپهای انتقال خمیر
2)سرریز مخزن تصفیه
1-1- ج – منابع تولید فاضلاب در واحدهای ماشین کاغذ
1)توری ماشین کاغذ
2)فیلتر خلأ استوانه ای
3)آبگیری توسط پرس نمدی
1-1- د – منابع فاضلاب درواحد بازیابی مواد شیمیایی
1)آبگیری لجن آهک در فیلتر خلأ دورانی
2)فاضلاب حاصل از تبخیر کننده های لیکور سیاه با چگالش آلوده
3)نشت پمپهای لیکور سیاه و لیکور سفید
4)سرریز تانکها
1-1- هـ – منابع دیگر

1)آب خنک سازی دستگاههای موجود درواحد تهیه چیپس و آب محوطه که در کانالهای مخصوص جمع آوری شده و بعنوان آب آبیاری استفاده میشود.
2)در واحد تصفیه آب،فاضلاب حاصل از بازشویی فیلترهای شنی و لجن کلاریفایر وارد کانال فاضلاب قلیایی میشود.
3)در قسمت تصفیه ثانویه آب برای دیگهای بخار،هنگام احیای رزینهای آنیونی و کاتیونی از سود و اسید کلریدریک استفاده میشود که فاضلاب این قسمت نیز وارد کانال فاضلاب قلیایی میشود و چون دایمی نیست موجب ایجادشوکهای شدید PHمیگردد.
1-2- تقسیم بندی انواع فاضلابهای تولید شده در کارخانه چوب وکاعذ
بطور کلی میتوان فاضلابهای تولید شده در کارخانه را به سه دسته تقسیم بندی کرد.
1-2- الف – فاضلاب قلیایی کارخانه
این فاضلاب از قسمتهای پخت و تهیه خمیر و بازیابی مواد شیمیایی بوجود می آید قسمتی از این فاضلاب ناشی از نشت پمپهای مختلف،در طول فرآیند تولید میباشد. این فاضلاب از لحاظ کیفیت دارای غلظتهای متفاوت است.
فاضلابهایی که در طول خط تولید وارد کانال قلیایی میگردند و دارای آلودگی بالایی هستند،عبارتند از:
1)فاضلاب حاصل از نشت پمپهای انتقال دهنده لیکور سفید به برج پخت که فاضلاب این قسمت حاوی محلول سولفید سدیم وسودسوزآور است.
2)فاضلاب حاصل از سرریز تانک تصفیه که این فاضلاب لیکور سیاه رقیق بوده که همراه خود الیاف ریز را وارد کانال قلیایی مینماید.
3)نشت پمپهای لیکور سیاه غلیظ که لیکور را جهت بازیابی به کوره پمپاژ میکند.
4)فاضلاب حاصل از آبگیری لجن آهک
5)فاضلاب ناشی از شستشوی گازهای آلوده مثل مرکاپتانها و هیدروژن سولفوره و دیگر ترکیبات سولفوره که وارد کانال قلیایی میگردد.
6)فاضلاب حاصل از تبخیرکننده ها
7)فاضلاب حاصل از بازشویی
8)رزینهای آنیونی و کاتیونی که به کانال فاضلاب قلیایی وارد میشود.
9)فاضلاب ناشی از نشت پمپهای انتقال لیکور سیاه رقیق
10)سرریز تانک لیکور سفید
1-2- ب – فاضلاب الیافدار کارخانه
این فاضلاب از فرآیندهای شستشوی خمیر،پرسها،خشک کنها و مخازن خمیر تولید میگردد،حاوی مقدار قابل ملاحظه ای الیاف و مواد شیمیایی مثل آلوم،اسید ورزین میباشد.فاضلابهای قلیایی و الیافدار تولید شده در فرآیند توسط کانالهای فرعی به کانال اصلی فاضلاب قلیایی و فاضلاب الیافدار منتقل شده و از طریق این دوکانال به تصفیه خانه فاضلاب هدایت میشوند. دو مرحله پیش تصفیه فیزیکی بصورت آشغالگیر در مسیر این دو فاضلاب قرار گرفته است که تکه کاغذهای پاره شده را از فاضلاب جدا میکند.فاضلاب الیافدار به کلاریفایر هدایت شده و فاضلاب قلیایی به حوض ته نشینی اول منتقل میگردد.
فصل دوم
اصول كلی در تصفیه پساب
2-1- پارامترهای فیزیکی – شیمیایی فاضلابها
غلظت کل جامدات TDS
عبارتست از کل موادی که پس از تبخیر نمونه پساب در درجه حرارت 103 الی 105 در جه سانتیگراد باقی می ماند . کل جامدات به دو دسته کلی جامدات معلق (با قطر حداقل 1 میکرون) و جامدات کلوئیدی و محلول (با قطر کمتر از 1 میکرون) تقسیم می شوند . همچنین دسته بندی های فوق نیز بر اساس فراریت با حرارت دادن نمونه تا 600 درجه سانتیگراد انجام می شود ،بطوری که آنچه در اثر تبخیر باقی می ماند بخش معدنی وآن بخش از جامدات که به شکل گاز از ظرف خارج شده به عنوان بخش آلی محسوب می گردند .
بو
    بو در فاضلابها معمولاً به دلیل تجزیه مواد آلی حاصل می گردد . هر چه فاضلاب بیشتر در شرایط سپتیک قرار داشته باشد ،بوی آن زننده تر است .
رنگ
    معمولاً هر چه فاضلاب کهنه تر باشد رنگ آن تیره تر خواهد بود . وجود مواد آلی گوناگون باعث ایجاد رنگهای متفاوت در فاضلاب می شود .
درجه حرارت
    دمای فاضلابها به دلیل فعل و انفعالات بیوشیمیایی معمولاً کمی بیش از درجه حرارت
 آب مصرف شده می باشند . بر حسب شرایط جغرافیایی ،درجه حرارت متوسط سالیانه فاضلابها حدوداً 10 الی 21 درجه سانتیگراد تخمین زده می شود .
چربی و روغن
    ترکیباتی از الکلها یا گریسرل با اسیدهای چرب می باشند . چربیها ترکیبات
آلی پایدار می باشند که به سختی توسط میکروارگانیزمها تجزیه می شوند و ایجاد لختلال در فعالیت های بیوشیمیایی می کنند .
PH
پارامتر مهمی جهت انجام واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی محسوب می شود .
BOD 5
    جهت تعیین معیار آلودگی مواد آلی در فاضلابها مورد استفاده قرار می گیرد .
COD
    جهت تعیین معیار آلودگی در فاضلابها مرد استفاده قرار می گیرد . مقدار COD فاضلابها معمولاًبیش از BOD 5 می باشد . زیرا با این پارامتر می توان کل موادی را که هم بصورت شیمیایی و هم بصورت بیوشیمیایی قابل اکسید شدن هستند مورد اندازه گیری نمود .
ترکیبات نیتروژن و فسفر
    وجود مقادیر کافی این ترکیبات جهت انجام واکنشهای بیوشیمیایی و رشد کافی
 میکروارگانیزمها ضروری می باشد .
قلیائیت
    جهت انجام واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی و نیز کنترل PH فاضلاب غلظت قلیائیت پارامتر کنترل کننده مهمی می باشد .
غلظت مواد سمی
    وجود این مواد واکنشهای بیوشیمیایی را مختل می کند و می بایست قبل از ورود فاضلاب به واحد بیولوژیکی غلظت این مواد تا حد مطلوب و بی خطر برای میکروارگانیزمها کاهش یابند .
اکسیژن محلول
    جهت انجام واکنشهای بیولوژیکی هوازی ،وجود غلظت کافی از اکسیژن محلول در فاضلاب ضروری می باشد
2- 2- تصفیه فیزیکی 
نوعی از تصفیه است که در آن از یک رشته فرآیندهای فیزیکی برای جداسازی مواد معلق موجود در فاضلاب استفاده میشود . این فرآیندهاعموماً عبارتند از : آشغالگیری اختلاط ،انعقاد ،ته نشینی ،شناورسازی و صاف کردن باید توجه داشت که در هر یک از روشهای نامبرده ،کم و بیش تصفیه بیولوژیکی نیز بصورت خود بخود و توأم با تصفیه فیزیکی انجام میگیرد ولی در برابر تصفیه فیزیکی میزان و اثر آن کمتر است .
2-2-الف – آشغالگیرها
    اولین واحد هر تصفیه خانه ای از آشغالگیرها تشکیل شده است .  آشغا-لگیرها اشکال مختلفی همچون لوله های موازی ،صفحات سوراخ دار ،تورهای مشبک و غیره می توانند داشته باشند و جهت محافظت از پمپ ها و تجهیزات مکانیکی واحدهای پایین دست و جلوگیری از مسدود شدن کانالها و لوله ها مورد استفاده قرا می گیرند . آشغالگیرهای میله ای بسیار متداول می باشند و بر حسب فاصله بین میله ها به سه دسته آشغالگیرهای ریز ،متوسط و درشت تقسیم می شوند .
    راندمان حذف اجسام توسط آشغالگیرها بستگی به فاصله میله ها ،نوع آشغالگیر ها و مقدار آن در فاضلاب مورد نظر دارد . در شکل 1 (ضمیمه) میزان حذف متوسط اجسام در مقابل فاصله بین میله مشخص شده است .
2-2- ب – واحد چربی گیری
    هدف از انتخاب این واحد در سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی جداسازی چربی و روغن
و مواد شناور از فاز مایع می باشد . روغن و چربیها به دو دسته کلی شناور و با آزاد و امولوسیونی یا محلول تقسیم می شوند . از جمله اثرات منفی حضور چربیها و روغنها در فاضلابها ،می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– کاهش سطح مقطع لوله ها و کانالها
– جلوگیری از عبور نور و کاهش سرعت انتقال اکسیژن
– جلوگیری از رشد موجودات آبی همچون ماهیها
– احتمال خطر آتش سوزی در مسیر انتقال
– مزاحمت در فرایندهای تصفیه آب
– ایجاد اشکال در سیستمهای بیولوژیک
– بد منظره نمودن سطح رودخانه ها
روشهای جداسازی و کاهش غلظت روغن و چربیها عموماً عبارتند از :
– جداسازی ثقلی
– شناورسازی با هوای محلول
– انعقاد ،لخته سازی و به دنبال آن شناورسازی یا ته نشینی
– فیلتراسیون
– جذب سطحی توسط کربن فعال
– فرآیندهای غشایی
– تصفیه بیولوژیکی
که با توجه به راندمان حذف ،سه روش اول مصارف زیادی در تصفیه خانه ها دارند . در چربی گیر های ثقلی با ایجاد حالتی لمینار ،روغن و چربیهای آزاد به حالت شناور درآمده و از فاز مایع جدا می شوند .
جدول 2-1:مبانی طراحی چربی گیرهای ثقلی API
عمق (h)    3 –8             ft
عرض (w)    6 –20           ft
عرض / عمق (h / w)    0.3 – 0.6
بار سطحی    0.4 – 1.6     gal / ft2 . min
سرعت افقی حداکثر    3  ft /          min
زمان ماند    45 – 90      min
راندمان حذف    70 – 90       %
در روش جداسازی با هوای محلول ،در ابتدا هوا تحت فشار چندین بار در فاضلاب محلول شده است و سپس با کاهش فشار تا حد فشار اتمسفری ،روغن و چربیهای محلول به همراه حبابهای هوا به حالت شناور در می آیند . در این نوع چربی گیرها تزریق مواد شیمیایی همچون آلوم نقش موثری در جذب بهتر حبابهای هوا و در نتیجه شناورسازی بیشتر روغن و چربیها و نیز کاهش BOD فاضلاب بعهده دارند
شكل 2-1 : نمای كلی از یك واحد چربی گیری
    جدول 2-2 :مبانی طراحی چربی گیر با هوای محلول DAF
نسبت هوا به جامدات (A / S)    0.01 – 0.06
بار سطحی    (2.44-9.76 m3/m2.hr) 1-4 gal / min .ft2
زمان ماند تانک اشباع    2 – 5 min
زمان ماند تانک شناورسازی    20 – 60 min
فشار تانک اشباع    275 – 350  Kpa
راندمان حذف    75 – 95 %
در واحد های بزرگ برای محلول سازی هوا ،بخشی از فاضلاب خروجی در تماس با هوا تحت فشار قرا می گیرد و جریان برگشتی قبل از ورود به تانک شناورسازی با جریان ورودی مخلوط می شود .
2-2- ج – مخازن متعادلساز  
هدف از متعادلسازی ،به حداقل رسانیدن و یا کنترل نوسانات کیفی و کمی فاضلابها جهت ایجاد شرایطی مطلوب برای فرآیند تصفیه می باشد . اندازه و نوع این مخازن بر حسب کمیت و تنوع در جریانهای فاضلاب متغیر خواهد بود .
    وجود این واحد در تصفیه خانه فاضلابهای صنعتی سبب می شود تا علاوه بر حذف یا کاهش شوکهای هیدرولیکی و در نتیجه جلوگیری از اختلال در انجام واکنشهای بیولوژیکی و شیمیایی ،طراحی تصفیه خانه براساس ظرفیت متوسط انجام گیرد . از جمله فواید دیگر مخازن متعادلساز می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– امکان تنظیم PH
– امکان تزریق صحیح مواد شیمیایی به دلیل ثابت ماندن دبی
– پیش هوادهی و جلوگیری از انتشار بوهای نامطلوب
– دفع برخی ترکیبات فرار
    مخازن متعادلساز به دو نوع online و offline تقسیم می شوند که در نوع اول تمام فاضلاب در طی زمان مشخصی مخلوط می گردند ولی در نوع دوم بخشی از فاضلاب به این مخازن وارد می گردد . در مواردی که نوسانات و شوکهای سیستم فقط کمی هستند کاربرد مخازن offline اقتصادی تر خواهد بود .
2-3- تصفیه شیمیایی
نوعی از تصفیه است که در آن حذف یا تبدیل عوامل آلوده کننده توسط افزودن مواد شیمیایی و یا سایر واکنشها صورت میپذیرد و یا خصوصیت شیمیایی فاضلاب تغییر داده میشود . فرآیندهای شیمیایی عموماً با فرآیندهای فیزیکی و یا بیولوژیکی همراه هستند و فرآیندهایی همچون انعقاد و لخته سازی ،جذب سطحی و ضدعفونی کنندگی را شامل می شوند .
    در فرآیند انعقاد و لخته سازی به کمک مواد شیمیایی ،مواد معلق سبک و بویژه مواد نیمه محلول و کلوئیدی شکل بصورت لخته ها و قطعات بزرگی درمیآیند و در اثر نیروی ثقل ته نشین می شوند . در این فرآیند تا حدود 90-80 درصد مواد معلق ،70-40 درصد BOD5 ،60-30 درصد COD و 90-80 درصد انواع باکتریها از فاضلاب جدا می شوند . در فرآیند جذب سطحی ،با استفاده از برخی از مواد همچون کربن فعال می توان ذرات معلق و محلول موجود در فاضلاب را جذب نمود . استفاده از اینگونه مواد بویژه برای رنگ زدایی بعضی از انواع پسابها مفید خواهد بود .
    ضدعفونی کنندگی به فرآیندی اطلاق می شود که در آن میکروارگانیزمهای مولد بیماری بواسطه مکانیزم های تخریب دیواره سلولی ،تغییر در قابلیت نفوذ سلولی ،تغییر در ماهیت کلوئیدی پروتوپلاسم و جلوگیری از فعالیت آنزیمها نابود می شوند . استفاده از مواد شیمیایی همچون ترکیبات کلروازن مصارف زیادی در ضدعفونی کنندگی فاضلابها دارند .
    فرآیندهای شیمیایی که در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند عموماً شامل مراحل انعقاد ،لخته سازی ،و ته نشینی می باشند لذا در ادامه به بحث در مورد واحدهای مذکور و بررسی انواع منعقدکننده ها پرداخته خواهد شد .
2-3- الف – انعقاد در فرآیندهای شیمیایی و تعیین ماده شیمیایی مناسب
فرآیند انعقاد جهت جداسازی موا دآلاینده در فاضلابها در حالات معلق و یا کلوئیدی مورد استفاده قرار می گیرد . مواد کلوئیدی با اندازه 1-1/0 نانومتر را به دلیل هم بار بودن و دفع یکدیگر نمی توان توسط فرآیندهای فیزیکی از فاضلاب جدا نمود .
    کلوئیدها در اثر وجود نیروهای الکترواستاتیک دافعه در حالت پایدار می باشند و با افزودنکاتیونهایی با عدد والانس بالا می توان با کاهش پتانسیل زتا و خنثی نمودن بار منفی کلوئیدها ،پایداری آنها را از میان برد . ذرات بی بار شده در اثر برخورد و تماس با مواد شیمیایی اضافه شده (منعقد کنندها یا کمک منعقدکنندها) به یکدیگر چسبیده و تشکیل فلوکهایی با وزن مخصوص بیش از آب می دهند و در نتیجه قابلیت ته نشین شدن را به دست می آورند .
    انتخاب ماده منعقدکننده و مواد مناسب دیگر جهت انعقاد و لخته سازی بهتر توسط روش جارتست انجام می گیرد . معمولاً مواد منعقد کننده در محدوده مشخصی از PH عمل می نمایند که می بایست جهت ایجاد شرایط بهینه به آن توجه نمود .
2-3- الف – I – عوامل موثر در انعقاد و لخته سازی

1.PH : هر ماده منعقد کننده در PH مناسبی ایجاد فلوکهای درشت می نماید . PH محیط باید در محدوده های باشد که رسوب ایجاد شده کمترین حلالیت را داشته باشد .
–    درجه حرارت : کاهش درجه حرارت محیط سبب می شود تا تمایل فلوکها برای ته نشین شدن کاهش یابد .
2. نوع مواد و ذرات معلق : انعقاد سازی ذرات رنگ مشکل تر از ذرات کدریت است . آبهایی که از نظر کدریت فقیر ولی از نظر رنگ غنی می باشند تولید لخته های سبک تر می کنند که دیرتر ته نشین می شوند . در این موارد استفاده از مواد کمک منعقدکننده مفید خواهد بود . بطور کلی هرچه کدریت و قلیائیت در پساب بیشتر باشد انعقادسازی راحت تر انجام می شود .
3. مقدار ماده جامد : بطور کلی با افزایش مقدار مهده جامد محلول (TDS) در پساب فرآیند انعقادسازی بهتر انجام می گیرد . با افزایش TDS پساب ،مدت زمان همزدن کمتری برای انعقاد و لخته سازی جهت جلوگیری از پایداری مجدد ذرات ریز نیاز است .
2-3- الف – II – منعقد کننده های متداول
در جدول زیر متداول ترین منعقدکننده ها آورده شده است . همچنین جهت انعقادسازی مطلوب در بسیاری از موارد از مواد اکسیدکننده همچون مشتقات کلر و یا مواد وزین کننده همچون خاک بنتئنیت و کربن غعال (در مواردی که کدورت اولیه پساب کم باشد) بعنوان کمک منعقد کننده استفاده می کنند . پلی الکترولیت ها با زنجیره طولانی مولکولی موارد استفاده فراوانی جهت کمک به ته نشینی بهتر را در تصفیه خانه بعهده دارند .
جدول 2-3 : منعقد کننده های متداول
منعقد کننده ها    محدوده  PH
آلوم    7 – 4
کلرید فریک    بیش از 7
سولفات فرو بهمراه هوادهی    11 – 9
سولفات فریک    11 – 8

2-3- ب – واحد اختلاط سریع و پارامترهای طراحی
   
جهت انجام انعقادسازی کامل ،پراکندگی و پخش یکنواخت مواد منعقد کننده در راکتور ،اختلاط سریع ضروری می باشد . در اینگونه راکتورها عمل اختلاط به گونه ای باید انجام شود که تلاطم کامل بوجود آید . پارامترهای طراحی واحدهای اختلاط سریع ،رمان اختلاط و گرادیان سرعت می باشند . گرادیان سرعت معیاری از سرعت نسبی دو ذره و فاصله بین آنهاست و مفهوم آن بر حسب تحلیل انرژی در واحد حجم بشکل رابطه زیر تعریف می گردد :
G =  (? P / V ) ½
V =  m3  حجم راکتور
? = N.s/m2  ویسکوزیته
P = w       انرژی ورودی
G = s-1   گرادیان سرعت
شكل 2-2 : تانك اختلاط سریع   
تانکهای اختلاط معمولاً در گرادیان بین 55 تا 1000 و زمان ماند 20 ثانیه الی 2 دقیقه طراحی می شوند .
2-3- ج – واحد فلوکولاسیون یا لخته سازی و پارامترهای طراحی   
فلوکولاسیون فرآیندی است که از طریق اختلاط آهسته ،برخورد بین ذرات بی بار شده
از واحد اختلاط سریع ،مهیا شده و ذرات درشت به نام فلوک حاصل می گردند . سرعت فلوکولاسیون تابعی از تعداد ذرات ،حجم مخزن و گرادیان سرعت می باشد . مقادیر کم G با زمانهای ماند کوتاه تولید لخته های کوچک و فشرده و مقادیر بزرگ G با زمانهای ماند طولانی تولید لخته های بزرگتر و سبکتر می نمایند .چون لخته های بزرگ و فشرده در مخازن ته نشینی ،ساده تر حذف می شوند ،تغییر مقدار G در طی عمل فلوکولاسیون می تواند سودمند باشد . فلوکولاتورها معمولاً در گرادیان بین 20 تا 70 و زمان ماند 20 تا 30 دقیقه طراحی می شوند . همچنین جهت محاسبه مساحت پدالهای فلوکولاتور از رابطه زیر استفاده می شود :
P = CD A ? V3 / 2
C =  ضریب دراگ حدوداً 8/1 برای تیغه های مسطح
A = m2  سطح پدالها
? = kg/m3  دانسیته سیال
V = m/s  سرعت نوک پدالها
سرعت نسبی پدالها در سیال ،حدوداً 7/0 تا 8/0نشان داده شده است که سرعت نوک پدالها با مقادیر 6/0 الی 9/0 متر بر ثانیه علاوه بر ایجاد تلاطم کافی برای برخورد بین ذرات ،باعث شکسته شدن فلوکها نیز نمی شود .
2-3- د – مخازن ته نشینی  
هدف از تصفیه بوسیله ته نشینی ،جداسازی جامدات و مواد معلق با قابلیت ته نشینی
مناسب و بطورکلی کاهش غلظت مواد معلق می باشد . جامدات ته نشین شده در قسمت گودتر کف این مخازن (Hopper) توسط نیروی ثقل یا نیروی مکانیکی جمع شده و برای تصفیه بیشتر به واحدهای دیگر انتقال می یابند . مخازن ته نشینی به طور کلی به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند :
1. مخازن ته نشینی با جریان افقی که در آنها گرادیان سرعت در جهت افقی می باشد .
2. مخازن ته نشینی با تماس لجن که در آنها در اثر عبور فاضلاب از لایه لجنی کف مخزن به سمت بالا و تماس مواد معلق موجود در فاضلاب با لایه لجنی ،بخش عمده ای از مواد معلق در لابه لای لایه لجنی بدام می افتند . این مخازن در شرایط یکسان زمان ماند کمتری نسبت به مخازن نوع اول دارند و عموماً برای لجن های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند .
– مخازن ته نشینی با سطح شیب دار که در آنها در اثر عبور فاضلاب از میان صفحات شیب دار به سمت بالا با ایجاد شرایط لمینار Laminar و افزایش سطح سرعت ته نشینی افزایش می یابد . بنابراین با نصب صفحات شیب دار در مخازن ته نشینی موجود نیز می توان بار سطحی آنها را افزایش داد .
مخازن ته نشینی به شکلهای مستطیلی ،مربعی و مدور ساخته می شوند . بطور کلی مزایا و معایب مخازن مستطیلی نسبت به مخازن مدور بشرح زیر خلاصه می گردند .
مزایا
– اشغال فضای کمتر در صورت وجود  چند مخزن
– صرفه جویی اقتصادی در صورت وجود چند مخزن به دلیل استفاده از دیواره های مشترک و ساخت ساده تر
– ته نشینی بهتر به دلیل طی مسافتهای بیشتر و اتصال کوتاه تر
– افت فشار کمتر
– مصرف انرژی کمتر برای جمع آوری لجن
– سهولت بیشتر در پوشاندن سطح مخازن و کنترل بهتر بو
معایب
– امکان تشکیل فضاهای مرده
– حساس نسبت به تغییرات جریان
– محدودیت در عریض نمودن بدلیل محدودیت در عرض تجهیزات جمع آوری لجن
– امکان نیاز به سرریزهای چند گانه
– هزینه تعمیر و نگهداری بیشتر تجهیزات جمع آوری لجن مانند زنجیرها و پاروها در نوع مستطیلی  …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید