دانلود كار‏آفرینی تاسیس و راه اندازی چاپخانه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كار‏آفرینی تاسیس و راه اندازی چاپخانه در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كار‏آفرینی تاسیس و راه اندازی چاپخانه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

اهداف پروژه :‌
در طی این تحقیق ما قصد داریم راه های ایجاد كار را بشناسیم تا پس از پایان درس ، توجه به قوه خلاقیت فردی و در نظر گرفتن استعدادهای موجود و پی بردن به نیازهای جامعه و شناخت امكانات موجود در گروه های چند نفره و اقدام به اشتغال زایی كردن تا این نسل جوان جویای كار در جامعه صاحب كار شوند . برای شروع كار از تجربیات كار آفرین محترم آقای یادگاری جهت راه اندازی چاپخانه استفاده نمودیم . 
 
پیشگفتار
صنعت چاپ در كشورها سابقه ای دیرینه دارد شاید پیش تر از بسیاری صنایع جدید ، صنعت چاپ به كشورها وارد شد بنا بر این انتظار می رود از نظر نیروی كار متخصص و رعایت استاندارد های حرفه ای نیز نسبت به صنایع دیگر از موقعیت بهتری برخوردار باشد اما با نخستین مراجعه به چاپخانه و پایگیری یك  كار چاپی به آسانی فهمیده می شود كه این صنعت از نظر ترتیب نیروی كار ماهر و انتقال دانش فنی بس فقیر است و در این زمینه هیچ كار اساسی و قابل اعتنایی صورت نگرفته است . نبود آموزش عالی معتبر چاپ و حتی دوره های كوتاه مدت آموزش فنی و حرفه ای در كشور انتقال دانش فنی را به طور عمده به آموزش استاد شاگردی محدود ساخته ، بنابراین نیروی كار دوره دیده هیچ سطحی (‌عالی تكنسین و كارگری ) تربیت نشده است . بخت خابیده آموزش چاپ به تازگی بسیار شده و طی چند سال اخیر آموزش ، نقل مجلس خانواده چاپ بوده و حركت هایی در این زمینه صورت گرفته است . اما هنوز تا تحقق آموزش هدفمند و برنامه ریزی شده و كار بست آموخته ها در عمل و رعایت استاندارد های حرفه ای راه درازی در پیش داریم و تلخی تجربه های گذشته در كام ها از خوش بینی  بر خدر مان می دارد . گستردگی و تنوع رشته ها چاپ و مواد مصرفی و روش های آن به گونه است كه كسب تخصص در همه شاخه های آن نا ممكن می نماید . بنابراین آموزش چاپ در هه رشته ها و شاخه های آن مستزم برنامه ریزی دقیق ، سرمایه گذاری قابل توجه و ایجاد فضاها ، امكانات ، كارگاه ها و آزمایشگاه های مناسب و همچنین توجیه مدیران و دست اندر كاران چاپ است و انجام چنین كار بزرگی تنها با مشاركت فعال خانواده بزرگ چاپ نهادهای صنعتی و مسؤلان دولتی این رشته مسیر می شود اما تازمانی كه چنان موافقت و همیاری و اقدام بنیانی صورت نگرفته است ، نمی توان دست روی دست گذاشت باید عطش تشنگان دانش را در خانواده چاپ حتی به قدر جرعه ای یا قطره ای فرو نشاند .
 
مقدمه چاپ افست
چاپ افسد ( چاپ لیتو گرافی ) از زمانی كه به عنوان یك روش كار آمد مطرح شد هیشه به عنوان یك روش چاپی مخصر به فرد كه نیاز به مهارت هایی بخصوص و یادگیری سیستم های جداگانه ای دانسته تلقی شده است با معرفی چاپ افسدت اپراتورها مجبور به یادگیری مهارت های تازه ای شده در سال های اخیر پیشرفت هایی كه در تكنولوژی های تولید زینگ و تجهیزات و ملزومات مختلف چاپی به وجود آمده است امكاناتی برا چاپ افست به وجود آورده كه عملا آن را به عنوان مهمترین روش چاپ موجود مطرح ساخته است.
 
فصل اول
به اجتماع حقوق مالكسین متعدد درستی واحد به نحو اشاعه شركت گفته می شود كه كشور ایران شركت ها به هفت گروه تقسیم می شود :
1 – شركت های سهامی كه خود به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شود          2-شركت با مسئولیت محدود   3 – شركت تضامنی   4  – شركت مختلف غیر سهامی              5 – شركت مختلف سهامی  6 – شركت نسبی    7 – شركت تعاونی تولید ومصرف  
حال هر یك از شركتها را در زیر به طور مختصر توضیح خواهیم داد :
1 – شركت سهامی
شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمس سهام آنها است .
1 – 1 شركت سهامی خاص
شركتی است سهامی كه تمام سرمایه آن مختصرا توسط مؤسسین تامین شده و سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهام داران محدود به مبلغ اسمی سهام (مبلغی ، روی برگه سهم قید شده) آنهاست و تعداد سهام داران نباید از سه نفر كمتر باشد و نكته قابل ذكر در مورد نام شركت این است ، قبل از نام شركت عنوان شركت سهامی خاص باید قید شود .
2 – 1 شركت سهامی عام
شركت سهامی است كه مؤسسین آن قسمت از سرمایه را را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كنند مؤسسین حداقل باید باشند سرمایه شركت نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد و قبل از نام شركت باید عنوان شركت سهامی عام قید شود .
2 – شركت تضامنی
شركتی است كه بین دو یا چند نفر شریكان مسئولیت تضامنی برای امور تجاری می شود . اگر دارای شركت برابر یافت دیون آن كافی نباشد هر یك از شركا مسئول پرداخت تمام بدهی شركت است نام شركت با قید اسم پس از شركا آورده می شود نقل و انتقال سهم الشركه بارض كلیه شركا امكان پذیر است . هیچكدام از شركا نمی توانند بدون اجازه سایر شركا به حساب خود به تجارتی از نوع تجارت موضوع شركت اقدام نمایند .
3 – شركت نسبی
شركتی است كه برای امور تجاری بین حداقل در نفر شریك كه مسئولیت هریك به نسبت سهم الشركه اودر شركت است تشكیل می شود .
4 – شركت های مختلط سهامی و شركت مختلف غیر سهامی
شركت های مختلف شركت هایی هستند كه دارای د دسته شریك می باشن دسته اول شركایی كه مسئولیت نا محدود دارند و دسته دوم شركائی كه مسئولیتشان محدود به آورده آنان است در شركت های مختلط غیر سهامی عنصر شخص بیش از عنصر سرمایه اهمیت دارد به خلاف شركت های مختلط سهامی كه عنصر سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار است در شركت های مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی شركای ضامن ، متضاما و بطور نا محدود مسئول پرداخت دیون شزكت می‌باشند . 
5 – شركت تعاونی
شركت تعاونی شركتی است كه از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور رفع نیازهای مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان موافق اصول مصرح در قانون تشكیل می شود.
6-شركت با مسؤلیت محدود
شركتی است كه بین حداقل دو نفر برای امور تجاری تشكیل شده و در هریك از شركا بدون اینكه سرمایه شركت به سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سهم الشركه خود در شركت مسؤل قروض و دیون شركت است در اسم شركت باید عنوان با مسئولیت محدود قید شود . در اسم شركت نباید نام یكی از شركا آورده شود در غیر این صورت شریكی كه نام او در اسم شركت آمده در حكم شریك ضامن در شركت تضامنی است .
مدارك لازم برای ثبت :
2 نسخه تقاضانامه ثبت
2نسخه شركت نامه
2 نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین و هیئت مدیره
فتوكپی شناسنامه شركا و مدیران ( در صورتی كه مدیران از شركا نباشند)
ارائه مجوز یا موافقت اصولی در صورت نیاز
مراحل ثبت :
1 – تكمیل مدارك و ارائه آنها به اداره ثبت شركتها
2 – تعیین نام شركت و ثبت آن در اداره ثبت شركتها
3 – مراجعه به روابط عمومی و تقاضا صدور آگهی تاسیس
4 – پرداخت حق الثبت و حق درج آگهی
5 – درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار    
› نكته
1 – حداقل سرمایه به رویه و حداقل مبلق دریافت حق الثبت یك میلیون ریال می باشد .
2 – تمام سرمایه نقدی و غیره نقدی باید تقدیم و تسلیم مدیر عامل شود . مدیر عامل باید اقرار نماید ، تمامی سرمایه را دریافت كرده است .
3 – در شركت نامه باید قید شود ، سهم الشركه های قیر نقدی هریك چقدر تقویم شده است .
4 – سهم الشركه نمی تواند به صورت سهم منتشر شود . سهم الشركه را نمی توان متقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه حداقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست و اكثریت عددی را نیز داشته باشند .
5 – انتقال سهم الشركه با سند رسمی امكان پذیر است .
6 – شركت بوسیله یك یا چند مدیر كه می توانند غیر از شركا باشند اداره می شود .
7 – هرگاه شركت بیش از 12 نفر عضو داشته باشد باید هیئت نظار داشته باشد .
8 – در هیچ مورد اكثریت شركا نمی توانند شریكی را مجبور به افزایش سهم الشركه خود نمایند .
9 – اشخاص اشخاص زیر كار رهبردار محسوب می شوند ( مؤسسین و مدیران ، بر خلاف واقع پرداخت تممام سهم الشركه نقدی وغیر نقدی را دراوراان و اسنادی كه به ثبت شركتها می دهند اظهار و گئاهی كرده باشند – كسانیكه به وسایل متقلبانه سهم الشركه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند – مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا به اسنا صورت دارایی خلاف واقع منافع موهومی را بین شركا تقسیم كرده باشند )
چاپخانه بادرنگ كه پروژه ما حاكی از مطالعه بر روی این مكان است تصمیم به شكیل شركت از نوع شركت با مسؤلیت محدود ، دارد .

 
فصل دوم
مقدمات تاسیس چاپ خانه
مجوز چاپ :
وزارت فرهنگ و ارشاد از وزارت اطلاعات و اماكن ( حفاظت انتظامی ) و بهداشت در مورد شخص كه تصمیم به تاسیس چاپخانه دارد استعلام می كند و بعد از گرفتن تاییدیه از این مراكز و داشتن شرایط زیر مجوز برای وی صادر می كنند .
1 – ده سال سابقه كار در چاپ یا داشتن لیسانس در رشته چاپ یا داشتن فوق دیپلم در رشته چاپ با 4 سال سابقه كار در چاپ .
2 – تهیه ماشین افست
3 – داشتن موافقت نامه رصولی ( توسط وزارت فرهنگ و ارشا صادر می گردد )
4 – داشتنمجوز دائم ( توسط وزارت فرهنگ و ارشاد صادر می گردد )
5 – داشتن مجوز صنعتی ( توسط اتحادیه چاپ صادر می گردد )
بعد از اعلام اینكه ماشین افست وارد شده است بازرسی از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد و برای تایید ورود ماشین به چاپخانه فرستاده می شود و بعد از تایید او كار در چاپخانه آغازمی شود .
البته لازم به ذكر است كه بازرس هر چند لحظه یك بار به چاپخانه مراجعه می كند كه برای بازرسی به دلیل اینكه كارخانه ای به چاپ موارد غیر قانونی نپردازد مثل چاپ اوراق بهادار .
اطلاعات عمومی
بعضی از موارد كه باید چاپ شوند مجوز چاپ آنها از طریق مراكز مرتبط با آنها باید صورت گیرد مثل چاپ اوراق بهادار كه توسط دولت باید مجوز داده شود یا چاپ تقویم كه مجوز آن توسط دانشگه تهران صادر می ردد .

محل چاپخانه
كارگاه مربوط به چاپخانه بهتر است درشهرك های صنعتی باشد زیرا امكان بیشتر است از نظر فاضلاب ، برق صنعتی ، آب و غیره برخوردار می شود ولی از نظر دفتر چاپخانه بهتر است در داخل شهر باشد و برای اینكه مشتریان جذبشوند میط دفتر اختصاصی مرتب و منظمی برخوردار باشد  كارگاهی كا چاپخانه بادرنگ در بلوار شهدای دانش آموز واقع در كرج می باشد و دفتر چاپخانه در قسمتی مجذا از كارگاه واقع در همان بلوار می باشد .

خرید دستگاه های چاپخانه  
وسایل و تجهیزات واقع در كارخانه از داخل و خارج از كشور تهیه گردیده است .
دستگاه هایی كه از داخل كشور خریداری شده است مجوز خرید آن از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت گردیده و خریداری شده سپس در دفاتر ثبت اسناد سند زده شده است اما دستگاه هایی كه از خارج از كشور خریداری شده توسط وكیل چاپخانه صورت گرفته و مراحل زیر را طی نموده است  :
1 – دریافت پروفرما     2- اقدام به گشایش اعتبار اسنادی     3 – گمرك
برای خرید ماشین آلات از خارج اولین مرحله دریافت پروفرما است كه در پروفرما مشخصات     ( تاریخ تحول ، تعدا ، قیمت ، نحوه پرداخت ، بارگیری ، … ) وجود دارد و خریدار با مطالعه و در صورت قبولی به بانك جهت گشایش اعتبار اسنادی مراجعه می كند و از طریق مكاتبه با فروشنده یا مراجعه مستقیم به نماینده او نسبت به خریدكان با مشخصات كامل از قبیل قیمت ، مدت ، تاریخ تحویل و غیره توافق می كند فروشنده تا سررسید اعتبار كالای مورد تقاضای خریدار را حمل و اسنا قید شده در شرایط اعتبار به كارگار ارائه می كند بانك كارگزار مبلغ اعتبار را در وجه او پرداخت خواهد نمود 

گمرك :
گمرك محلی است كه در آن كالاهای وارد شده از یك كشور به كشور دیگر نگهداری می شود . اسناد گمرك عبارتند از     1-فهرست بار     2-پروانه صدور كالا     3-پروانه ورود كالا         4-گواهی كنسولی     5-گواهی مبدا
برای خروج كالا وارد از گمرك صاحب كالا یا نماینده او باید اظهار  زمامه مخصوص آن عنوان را كه اداره گمرك در اختیار اظهار كنندگان می گذارد در دو نسخه تنظیم وبا قید تاریخ و امضا به نسخه اسنا خریدو صورت عدل كند ( در صورت تنوع كالا ) و گواهی مبدا و بارنامه حمل تسلیم نماید . برگ حواله یا قبض انبار كه باید قبلا از طرف موسسه حمل و نقل یا آورنده كالا به نام اظهار كننده پشت نویسی شده باشد نیز باید به اظهار نامه نسخه شود . به موجب ماده 105 قانون امر گمركی پس از تكمیل اظهار نامه به متصدیان و ارزیابان جهت ارزیابی ارائه می شود و كالا پس از مراحل فون را انجام سایر تشریفات گمركی ترفیص و به صاحب كالا تحویل می گردد .
 
10    هافشین دو ورقی 2 رنگ
هافشین تك رنگ 2 ورقی
هافشین یك ورقی تك رنگ
لتر پرست دو ورقی
ملخی لتر پرست نیم ورقی
دستگاه برنتن
دستگاه برش
قید كپی دو ورقی
دستگاه پرفیراژ دستی
جك حمل كاغذ    2

توضیح مختصری از كار ماشی آلات
1 – عملكرد این ماشین به اینصورت است كه ابتدا هر رنگ بر روی نمونه ریخته شده و داخل دستگاه می رود و سپس بعد از آن در مرحله هل هر رنگ دیگر بر روی نحوه و كار ریخته و تصویر نهایی حاصل می گردد و دارای 25 رنگ هر یك می باشد .
2 – این ماشین فقط یك رنگ را بر روی تصویر پدید می آورد و این رنگ می تواند برای تنوع و دلخواه شخص باشد .
4 – كابرد این دستگاه به این صورت است كه كاغذ را پرس كرده و  معمولا برای قالب زدن و شماره گذاری  استفاده می شود .
5 – دستگاه ملخی فقط برای شماره گذاری به صورت سریال استفاده می شود . كه این دستگاه احتیاج  به حروف نیز دارد بر خلاف اینكه برای مدل بسیار قدیمی می باشد اما از نوع كیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و به خاطر این است بالا فقط برخی از كوژها سازنده این دستگاه می باشند .
6 – دستگاه پرنتن پولار : با برنامه ریزی دقیق كامپیوتری می باشد و كاغذهای با قطر زیاد را برش می زند . سرعت 5 برابر دستگاه آراتیك می باشد . كیفیت نیز برتر می باشد .
7 – دستكاه برش آراست : نسبت به دستگاه برش پولار از سرعت محركی برخوردار می باشد .
 
ملزومات چاپخانه
ما در یك كارخانه به ملزوماتی مانند كانپیوتر ، میز ، صندلی ، فایل ، تلفن ، فكس ، مبلان ، چاپگر، … نیازمندیم كه چاپ بادرنگ دارای ملزومات بالاست كه علاوه بر این ملزومات اداری دارای ملزومات مصرفی نیز است .

استخدام پرسنل چاپخانه
چاپ بادرنگ دارای 18 كارگر می باشد كه تمام این كارگران جزء كارگران ماهر محسوب می شوند البته لازم به ذكر است كه مهارت تعدادی از آنها طی تجربه در كار به دست آمده و آنها دارای تحصیلات دانشگاهی خاصی نیستند برخی دارای تحصیلات مر تبط با این حرفه می باشند علاوه بر این تعداد كارگر این چاپخانه دارای …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآفرینی تاسیس شركت تولید آب معدنی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآفرینی تاسیس شركت تولید آب معدنی در فایل ورد (word) دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآفرینی تاسیس شركت تولید آب معدنی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خلاصه شركت:
این شركت در سال 1381 تاسیس گردیده است . شركت فوق در پی آن است كه تولید آب معدنی وخدمات رسانی آن را مدنظر قرار دهد.
اضداد و اعضای شركت عبارتند از:
مدیریت    كارشناس    تكنسین    كارگر ماهر    كارگر ساده    كل كاركنان
1    4    3    10    15    45
زمین وساختمانهای شركت به متر مربع عبارت است از:
زمین    سالن تولید    كل انبارها    كل زیربنا
5500    1000    350    1585
ابتدای ورود شركت اتاق نگهبانی می‌باشد وبعد از عبور از محوطه وفضای باز شركت به ساختمانها وسوله های اداری و تشكیلاتی می رسیم كه هر بخش فعالیت مربوط به خود را داراست مانند: دفتر امور اداری، اموركارگزینی، بازاریابی و…

مالكیت شركت:
مالكیت این شركت بر عهده 2 نفر از سهامداران می‌باشد كه هر یك به میزان مساوی سرمایه گذاری كرده اند و به نسبت مساوی از سود بهره مند می‌شوند.

خلاصه هزینه های سرمایه گذاری جهت راه اندازی شركت:
ازآنجایی كه اجرای طرح از نظر وجه سرمایه گذاری در خور توجه است حمایت مالی به صورت جدی از این صنعت نه تنها لازم است بلكه ضروری می‌باشد و كمكهای مالی میتواند به صورت ارائه تسهیلات بانكی ارزان قیمت، كاهش نرخ مالیات، ارائه امكانات زیر بنایی طرح به صورت یارانه ای، طولانی كردن باز پرداخت تسهیلات بانكی، كمك درشناساندن محصول در بازارهای جهانی می‌باشد

اقلام اصلی    مبلغ به میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت    000/500/714
سرمایه گذاری در گردش    000/100/47
زمین    000/000/230
ساختمان    000/800/252
تجهیزات    000/800
هزینه های فنی وتاسیسات    000/800/81
پیش بینی نشده    000/400/8
جمع كل     000/400/335/1

 
نرخ بازده مالی (درصد) شركت به شرح زیر است
بدون واحد     واحد 30% سرمایه گذاری ثابت    واحد 60% سرمایه گذاری ثابت
    سود 15%    سود 25%    سود 15%    سود 25%
0/38    2/35    1/33    4/32    3/28

مكان شركت وتسهیلات آن:
شركت مذكور واقع در تهران كیلومتر 15 جاده مخصوص می‌باشد
تسهیلات شركت عبارت است از دسترس به اتوبان وبزرگراه
از تسهیلات دیگر مجهز بودن شركت به وسایل حمل ونقل سریع جهت حمل آب معدنی به سراسر نقاط تهران می‌باشد
خدمات شركت:
شركت فوق خدمات بسیاری را ارائه می‌كند كه عبارت است از:
1-اب معدنی گاز دار: آبی است كه پس از تصفیه های لازم وبسته بندی مقدار گاز آن برابر با مقدار گازی باشدكه آب در مظهر چشمه دارد
2-آب معدنی بدون گاز: آب معدنی است كه پس از تصفیه و بسته بندی فاقد گاز كربنیك مازاد به مقدار لازم جهت نگاهداری املاح بی كربنات موجود و یا گازهای دیگر باشد
3-آب معدنی گاز دار شده: آب معدنی است كه پس از تصفیه های لازم ازمنبع دیگری گاز كربونیك به آن اضافه شود
مقایسه رقابتی:
شركت های رقیب درصدآن هستندكه فعالیت های خود را در زمینه كیفیت وقیمت آ بمعدنی بهتر كنند. شركتهایی كه با شركت آب معدنی دماوند رقابت می كنند عبارتند از :آب معدنی ایران، آب معدنی سپیدان و..
همه شركتهای ذكر شده به دنبال رضایت مشتری می باشند
یكی از دلایل موفقیت شركت آب معدنی دماوند به دلیل رعایت كردن استاندارهای ملی وكسب استانداردهای مختلف ISO می‌باشد
نوع، شماره و موضوع استانداردهای تدوین شده شركت به قرار زیر است
 

ردیف    شماره استاندارد    موضوع استاندارد
1    2591    ویژگیهای وحدمجاز آب معدنی طبیعی
2    2441    آب معدنی طبیعی قابل شرب
3    2606    آئین كار به منظور بهره برداری از آبهای معدنی طبیعی آشامیدنی

زمینه ها وامكانات فروش:
شركت مذبور برای پیشرفت در زمینه فروش بسیاری از فعالیت ها را در زمینه چاپ بروشور وتبیلغات به انجام رسانده است مانند:تبلیغات در رادیو وتلویزیون وروزنامه و.. یكی از ایده های منحصر به فردی كه در زمینه تبیلغات از طرف یكی از كارشناسان ارائه شده این بودكه تبلیغ آب معدنی به تصویر كشیده شود
مثلا: تلویزیون فردی را نشان می دهد كه تشنه جرعه ای آب است و در همان لحظه آب معدنی نشان داده شود و با ذكر خصوصیات و ویژگی های آن تبلیغ به پایان رسد از دیگر تبلیغاتی كه در زمینه آب معدنی انجام شده است نصب تابلو بزرگی می‌باشد كه در یكی از بزرگراههای اطراف شركت نصب شده است كه چندی از فوایدآن معدنی ذكر شده است

نحوه اجرای فعالیت یا ارائه خدمات:
شركت برای خدمات رسانی به مشتریان از افراد مجرب وكارشناس منابع طبیعی بهره گرفته است همانطور كه قبلا هم ذكر شده شركت فوق دارای 4 نفر كارشناس می باشدكه این افراد تا حدود زیادی توانسته اند در زمینه خدمات واجرای فعالیت موثر وكارا باشند.
نحوه فعالیت كارشناسان بدین ترتیب است كه هر كارشناس با توجه به مهارت وفكر وایده خویش نظرات خود راعنوان می‌كند و مدیریت شركت پس از بررسی نظرات بهترین آن را اجرای فعالیت شركت انتخاب می‌كند.

تكنولوژی:
یكی از مزیت های این شركت استفاده از تكنولوژی های جدید می‌باشد چنانكه در حال حاضر دستگاه جدیدی را خریداری كرده است كه جهت تصفیه آب كاربرد دارد تولید و بسته بندی آب معدنی در كلیه جهان از یك تكنولوژی واحد برخوردار است هر چند كه میزان اتوماسیون ماشین آلات مورد استفاده ممكن است با هم متفاوت باشد.
شركت آب معدنی كوهسار از تكنولوژی تك مرحله ای و یا مرحله ای استفاده می‌كند در روش تك مرحله ای عملا ماشین آلات با میزان تولید در ساعت كمتری نسبت به ماشین آ‌لات با میزان تولید در ساعت كمتری نسبت به ماشین آلات دو مرحله ای كار می نمایند.
از مهم ترین نقاط قوت ماشین آلات دو مرحله ای امكان ذخیره سازی پری فرم تولید شده می‌باشد كه در زمان مورد نیاز به قسمت تولید بطری هدایت می‌گردد.
این دو روش تولید نسبت به روش های قبلی به فضای كمتری از نظر نگاهداری بطری نیاز دارد در صورتی كه در روش تك مرحله ای میزان انرژی الكتریكی مورد نیاز جهت تولید با توجه به یك مرحله ای بودن آن كمتر می‌باشد
خدمات آینده
شركت آب معدنی كوهسار قصد دارد در آینده محصولات دیگری را ارائه دهدكه عبارتند از: نوشابه گاز دار- ماء الشعیر –دوغ و…
اگر شركت بتواند این چند محصول را در آینده خدمات دهد میتواند سهم بازار بیشتری را به خود نسبت دهد.
خلاصه تجزهی وتحلیل بازار:
بازار این نوع محصول بیشتر در فصول گرم رایج ومتداول است وسهم بازار بیشتری را كسب می‌كند
این شركت از آغاز فعالیت خود سهم بازار زیادی را تحت سلطه خود درآورده است وروند رو به رشدی را پشت سر گذاشته است
ارائه یك نمودار به طور خلاصه در زیر آمده است
سال     فروش واقعی برحسب بوكس
81    850
82    870
83    890
84    930

بخش بندی بازار:
بیشتر سهم بازار را عمده فروشان به عهده دارند و بعد خرده فروشان و…. بیشتر افراد جوان خصوصا ورزشكاران خواستار آب معدنی می باشند و آن را مصرف می كنند
ازنظر جنسیت تمایل زنان به آشامیدن آب معدنی بیشتر از مردان می‌باشد
افرادی كه در محیط كار هستند- دانش آموزانی كه مشغول به تحصیل هستند وافراد دیگر آب معدنی مصرفی می كنند

پیش بینی فروش:
سال    سهم بازار    فروش واقعی    فروش
81    000/000/15    850    000/000/750/12
82    000/000/18    870    000/000/660/15
83    000/500/19    890    000/000/355/17
84    000/000/24    930    000/000/320/22

000/000/100/29=970×000/000/30= پیش بینی فروش
سود وزیان سالیانه به قرار زیر است:
(ارقام به میلیون ریال است)
 

شرح موضوعات    سا ل اول    دوم    سوم    چهارم
فروش خالص    0/450    0/510    0/600    0/600
ارزش مواد اولیه    4/1    6/1    8/1    8/1
حقوق ودستمزد     5/157    9/159    6/163    6/163
آب و برق وسوخت    1/12    3/13    1/15    1/15
تعمیر ونگهداری    2/19    4/21    7/24    7/24
هزینه های پیش بینی نشده    4/8    6/8    9/8    9/8
استهلاك ودارایی ثابت    3/38    3/38    3/38    3/38
بهای تمامی شده كالای ساخته شده    8/236    1/243    4/252    4/252
جمع هزینه های عملیاتی    8/8    7/9    1/11    1/11
جمع هزینه های غیرعملیاتی    0/17    0/17    5/10    5/10
سودو زیان ویژه    5/187    3/240    9/325    9/325

نقطه سربه سر شركت به قرار زیر است:
فروش به میلیون ریال    هزینه ثابت    هزینه متغیر    نقطه سر به سر
    میلیون ریال    درصد داخلی    میلیون ریال    درصدداخلی    درصد
0/600    7/209    0/100    0/72    6/99    7/39

تیم مدیریتی:
شركت فوق برای پیشبرد اهداف خود از مدیران بسیاری كمك می گیرد تا بتواند ضمن خدمات رسانی به مشتریان رضایت آنها را كسب كند تیم مدیریتی شركت شامل: مدیر بازرگانی، مدیر كنترل كیفیت، مدیر كنترل پروژه می‌باشد.
هر یك از اعضای تیم وظایف از پیش تعیین شده ای را به انجام می رسانند

كمبود های مدیریتی:
تنها كمبودی كه شركت در زمینه مدیریت دارد مربوط به بازرسین كنترل كیفیت است كه چون از اطلاعات كامل برخوردار نیستند در پاره ای از فرایندهای آماری وكمی ممكن با مشكل مواجه شوند
 
جدول شماره 3-2 حدود بازتركیبات شیمیایی آب معدنی
ردیف    نوع تركیبات    حداكثر میلی گرم در لیتر
1    ارسینك    AS    5%
2    سرب    PB    5%
3    جیوه    HG    0001
4    مس    CU    1
5    سسلینوم    SE    1%
6    كرم    CR    5%
7    باریم    BA    1%
8    كارمیم    CD    1%
9    منگنز    MN    2
10    روی    ZN    5
11    بورات    H BO    30
12    نیتریت    NO    005/0
13    نیترات    NO    005/0
14    سولفور    HS    05/0
15    سیانور    CN    01/0
16    T.O.C    O    3
17    مواد رادیواكتیو
حداكثر 30پیكوكوری در لیتر
18    مواد رادیواكتیو
حداكثر 3 پیكوكوری در لیتر پ

-كوری :مقدار رادیواكتیو منبعی است كه در هر ثانیه 10×7/3 درانتگراسیون انجام دهد.

تركیبات زیر در آب معدنی مجاز نمی باشد:
1)تركیبات فنلی
2) باقیمانده سموم
3)تركیبات حلقوی چند هسته ای
4)مواد موثر در كشش سطحی(مواد پاك كننده)
5)ویژگیهای بهداشتی
مظهر چشمه باید كاملا بهسازی و اطراف آن غیرقابل نفوذ گردیده و به سهولت قابل تمیز كردن باشد.
استانداردهای بسته بندی ونشانه گذاری آب معدنی
آب معدنی باید در محل نزدیك به چشمه ودر ظروف غیرقابل نفوذ پر وبسته بندی گردد حجم مجاز طروف حداكثر 4 لیتر می‌باشد كه به نوع تركیبات شیمیایی آب و ظرف بستگی دارد.
آب معدنی باید دارای برچسبی با مشخصات زیر می‌باشد
1)آب معدنی طبیعی
2)وزن خالص با حجم محتوی در سیستم كشوری كه فرآورده در آن به فروش می رسد.
3)نام ونشان كارخانه تولید شده (علامت كارخانه تولید كننده)
4) مواد متشكل(نتایج آزمایش فیزیكی و شیمیایی)
5) ذكر آب معدنی گاز دار و یا گاز دار شده
6)بر چسب تركیبات خاص آب معدنی یك یا چند مورد از عبارات زیر باید در محلی نزدیك به نام آب معدنی نوشته شود
الف) قلیایی-چنانچه آب معدنی حاوی مقدر بیشتر از 600 میل گرم در لیتر بی كربنات باشد.
ب)اسیدی: چنانچه آب معدنی حاوی مقادیر بیتشر از 1000 میلی گرم در لیتر نمك طعام باشد.
ج)نمكین: چنانچه آب معدنی محتوی بیشتر از 1000 میلی گرم در لیتر نمك طعام باشد.
د) محتوی فلوئور : چنانچه مقدار فلوئور آب معدنی بیشتر از 1 میلی گرم در لیتر باشد.
ه) محتوی آهن: چنانچه مقدار آهن آب معدنی بیشتر از5 میلی گرم در لیتر نمك

قیمت داخلی وجهان محصول
قیمت داخلی وجهان آب معدنی ارتباط مستقیمی با كیفیت و ویژگیهای آن دارد با توجه به اینكه مصرف آب معدنی در داخل كشور هنوز فراگیر نشده است و میزان عرضه وتقاضا جهت این محصول در داخل كشور محدود می‌باشد به نظر نمی رسد كه قیمت محصول با توجه به الگوی مصرف فعلی یك رقم واقعی ومناسبی باشد با تغییر الگوی مصرف آب كه یك امور غیرقابل اجتناب در آینده نزدیك خواهد بود قیمت آن از یك روند واقعی عرضه وتقاضا تبعیت می نماید. در حال حاضر قیمت 8 توزیع داخلی این محصول در بطریهای 5/1 لیتری PET معادل 1500 ریال میباشد.و جهت بطریهای 2 لیتری آن 1800 ریال قیمت گذاری گردیده است.
قیمت جهانی آب معدنی (MINERAL WATER) و آب شرب(DRINK WATER) با توجه به كیفیت آب بسیار متنوع می‌باشد و جهت آب معدنی (2/1 –7/0)دلار در كشورهای مختلف و آب های معدنی مختلف تغییر قیمت می نماید و بطور میانگین قیمت عرضه آن حدود 85/0 دلار می‌باشد.
میانگین قیمت عرضه آب شرب (DRANK WATER) در كشورهای اروپایی وكشورهای خلیج فارس حدود 6/0 –45/0 دلار می‌باشد.
6-1 موارد مصرف و كاربرد
آب معدنی و آب شرب به عنوان یكی از نیازهای اساسی روزمره انسان واستمرار حیات می‌باشد میزان نیاز روزمره هر فرد 2-1 لیتر می‌باشد كه بستگی به شرایط آب وهوایی سن .سال دارد. استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یكی از مهمترین فاكتورهای مصرف آب می‌باشد كه از سالیان بسیار دور به آن توجه شده است منشا حدود 80درصد از بیماری های انسان عدم دسترسی به آب سالم است هفتاد وپنج درصد از مردم جهان سوم از امكانات آب برای مصارف بهداشتی محرومن بنابراین زمان این تصور نادرستكه آب سالم به هر میزان كه مورد نیاز باشد به وفور در دسترس است دیگر سپری شده است واقعیت آن است كه آب سالم و گوارا كمیاب و گرانبها می‌باشد آلودگی ها با ایجاد تغییرات نامطلوب در خواص فیزیكی ،شیمیایی وبیولوژیكی كیفیت آب راتنزل می دهند ودر مراحلی آب را از حیطه انتفاع ساقط می نمایند. برخی از آلودگی ها زوال پذیرند وبه آسانی تجزیه ویا تقلیل داده می‌شوند. نظری مواد زائد كشاورزی وحیوانی وفاضلاب های انسانی بعضی از آلاینده ها نیز انحطاط ناپذیرند مانند جیوه ،سرب و برخی از (تركیبات پلاستیك ها كه از افزایش آنها در آب باید جدا جلوگیری شود.
كشورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعی صنعتی وكشاورزی 2 وانواع آلاینده ها وپساب های ناشی از فعالیت های انسانی .استانداردهای خاصی برای خود تهیه كرده اند. بسیاری از عوامل تشكیل دهنده این استانداردها در سطح جهانی یكسان و یا مشابه و همخوان می بانشد وجود عناصر در آب  آشامیدنی به میزان بالاتر از حدمجاز تاثیر مخربی بر سلامت انسان می گذارد و آب را به منشاء بیماریهای گوناگونی مبدل می سازد مقادیر غیر مجاز ارسینك باعث سرطان پوست می‌شود كادمیوم عنصری بسیار سمی است و مانع تنفس سلول ای بدن ودر نتیجه باعث اختلالات ژنتیكی می‌گردد سرب در استخوان ها ذخیره می‌شود ومیتواند با كلسیم استخوان به تبادل یونی بپردازد كه نتیجه آن ناراحتیهای استخوانی است آلومینیوم نیز به نوبه خود در افرادی كه دیالیز می‌شوند. از طریق ممانعت از رسوب كلسیم بر روی استخوان ها اثر منفی میگذارد جیوه، سیانور. سلنیوم در صورتی كه بیش از حد مجاز در آب شرب وجود داشته باشد اثرات نامطلوبی بر روی كلیه مغز وسیستم عصبی می گذارد.
سولفات ،فسفات وتركیبات ازت دار مانند امونیاك، نیترات، نیتریت ها نیز پیامدهای خاص خود را دارند ودر صورتی كه افزون بر حدمجاز استفاده شوند موجب بیماریهایی هم چون اسهال( سلوفات ها) وناراحتی های عصبی(فسفات ها) می گردند. براساس آمارهای سازمان های جهانی بخش كمی از جمعیت جهانی به آب شیرین وگوارا دسترسی دارند.
7-1 كالای جایگزینی
هیچگونه كالای جایگزینی جهت تامین آب مورد نیاز روزانه تاكنون بدست نیامده است مصرف آب معدنی و یا آب شرب یكی از طبیعی ترین راه های تامین آب مورد نیاز انسان می‌باشد. تامین آب مورد نیاز روزانه به صورت بسیاری محدود می تواند از طریق آب موجود  در بعضی از كالاهای تولیدی دیگر به طور موقت تامین گرد كه این امر میتوان بسیار موقتی باشد نظیر تامین آب روزانه از طریق استفاده از سایر نوشیدنی ها نظیر نوشابه های گاز دار،آب میوه جات ك بیش از 90%این محصولات نیز آب می‌باشد این امر صرفا جهت چند روز یا درصدی از تامین آب روزانه فرد می تواند باشد كه هم به علت هزینه بالاتر آن وهم عدم جایگزین كامل به جای آب شرب روز به از اهمیت نابسیار كمی برخوردار می‌باشد.

8-1 اهمیت استراتژیكی كالا در دنیا
آب این ماده حیاتی نقش بسیار مهمی در شكل گیری تمدنها واستمرار آنها داشته است. مروری بر سوابق تمدنهای كه در طول تاریخ شكل گرفته وشكوفا شده اند.نشانگر این واقعیت است كه وجود آب و امكان دسترسی به آن یكی از كلیدی ترین عوامل استحكام فراگیری و استمرار آنها بوده است. جوامع متمدن وتوسعه یافته برای تامین نیازهای خود تاسیسات مهندسی ایرانیان اشاره كرد نقش آب در توسعه هعواره در تاریخ به عنوان یك شاخص استراتژیك مطرح بوده است. افزایش جمعیت و نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی از طریق آبیاری به شیوه های مختلف پراكندگی وتوزیع مكانی اسكان جمعیت وتوسعه مناطق شهری، وقوع انقلاب صنعتی وتوسعه سریع صنایع نیاز بشر به تولید انرژی بیشتر واز جمله نیروی برقی-آبی استفاده از منابع آب برای پرورش آبزیان وبالاخره تغییرات اساسی كه در الگوی زندگی بشر به وجود آمده است نقش استراتژیك آب را كاملا پچیده كرده است افزایش تقاضا برای آب و اوجگیری رقابت بین مصرف كنندگان مختلف موجب شده انسان برای ایجاد موازنه وتعادل بین توزیع نیازها ومنابع آب موجود مستقیما در وضعیت طبیعی رودخانه ها دخالت كند وبا ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره وتوزیع آب شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهای خود تغییر دهد از طرف دیگر نیاز به توسعه در كلیه شئون اقتصادی جامع باعث شده طرحهای مختلف توسعه مناب آب در یك ناحیه جغرافیایی و درسطح حوزه آبریز متمركز شوند وازسوی دیگر موضوع انتقال بین حوزه ای آب برای تامین یا حفظ شرایط توسعه اجتماعی-اقتصادی در حوزه های كم آب مطرح گردد.
چرخه آب كره زمین نشان می دهد كه سالانه به طور متوسط حدود 576000 میلیارد متر مكعب حجم آب از سطح كره زمین تبخیر می‌شود وبه همان میزان نزولات جوی در سطح كره فرو می ریزد- مقادیر تبخیر وبارندگی اقیانوس ها و خشكیها با هم برابر نیستند میزان تبخیر متوسط از سطح اقیانوسها نزدیك به 504000میلیارد متر مكعب در سال است د رحالی كه تنها حدود 458000 میلیارد لیتر مكعب بارندگی بر روی آن ها می بارد. تفاضل این دو رقم یعنی حدود 46000 میلیارد متر مكعب به صورت توده های ابر به سوی خشكیها حركت نموده همراه با 72000 میلیارد متر مكعب تبخیر وتعرق سالانه دریها جمعا 118000 میلیارد متر مكعب بارندگی بروی خشكیها را به وجود می آورد در عوض سالانه نزدیك به همین میزان یعنی حدود 46000 میلیارد متر مكعب جریان سطحی وزیرزمینی از خشكیها به اقیانوسها و دریاها وارد میشود و چرخه آب در طبیعت كم وبیش به همین ترتیب طی سالهای مختلف تكرار می‌شود. در جدول زیر تراز متوسط سالانه چرخه آب در قاره ها واقیانوس ها نشان دهده می‌شود.
 
جدول(4-2) تراز متوسط سالانه چرخه آب در دره ها واقیانوس ها (میلیارد متر مكعب)
ناحیه    یونسكو    فائو
    حجم بارندگی    حجم تبخیر وتعریق    جریانهای سطحی و زیرزمینی    حجم بارندگی    حجم تبخیر وتعریق    جریانهای سطحی و زیرزمینی
اروپا
آسیا
افریقا
امریكاری شمالی
امریكالی جنوبی
اقیانوسیه (استرالیا)
قطب جنوب وگروئلند
مجموع خشكیها
اقیانوس ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نظام حسابداری در شرکت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نظام حسابداری در شرکت در فایل ورد (word) دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نظام حسابداری در شرکت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما كه هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ كتابهای پایه حسابداری با كمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه كند، اما تئوری حسابداری می تواند:
•    بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .
•    چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
•    و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه كار این مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نیروی كافی برای عرضه یك كتاب كامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم كه مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امكانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت كتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم كه در طول زمانی كه این كتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .

 
بخش اول
آشنائی با نظام و مقررات جاری شركت باربری وحیدبار
قسمت اول: نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار
در موسسات اقتصادی كشور نظام حسابداری با توجه به نوع كار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید كالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریك از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :
1ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :
الف) قانون و مقرارت مالی؛
ب) اعتبارات و بودجه دولت،
ج) عدم انگیزه كسب سود در فعالیت های دولتی،
د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارك تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبكار گرفته می شود .
بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است كه با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، كلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می كند .
این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .
2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است كه درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می كند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی كاملاً متفاوت می باشد .
3ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شركتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلكه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات كافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .
4ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارك و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام كنترل داخلی در موسسات كاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .
5ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب كه هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های كوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . كارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .
6ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .
اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شركتها و واحدهای اقتصادی كه بموجب قوانین و مقررات جاری مملكت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذكر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی كه مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شركتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .

دفاتر قانونی شركت
دفاتر قانونی كه شركتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از كلیه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك یا جدا از یكدیگر كه به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد 11 و 12، قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .
هرگاه شركت از ارائه كلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یك یا چند برگ باشد مورد مشمول بند 1 ماده 61 بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .
اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .
دفتر روزنامه دفتری است كه اشخاص حقوقی یا حقیقی كلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی كه ایجاد دین یا طلب كند ؛ و سایر عملیات محاسباتی كه طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت كنند .
برای كلیه معاملات یك دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممكن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانك و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .
دفتر كل دفتری است كه كلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا كد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی كه نتیجتاً  تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امكان پذیر باشد .
دفتر معین دفتری است كه برای تفكیك و مجزی ساختن هر یك از حسابهای دفتر كل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممكن است نگاهداری شود ، كارتهای حساب در حكم دفاتر معین است .
كارتها یا اوراق چاپ شده كه با دست تكمیل می شود “ سیستم كارتی” و اوراق چاپ شده كه توسط ماشینهای حسابگر مكانیكی یا الكترونیكی تهیه می شوند بر حسب مورد سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی نامیده می شوند .
دفتر مشترك روزنامه و كل دفتری است كه برای حسابهای مورد نیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریكه با ثبت و نگاهداری دفتر مذكور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه كرد . برگه یا مدرك حساب عبارت از نوشته ای است كه در آن یك یا چند دادو ستد انجام شده به مناسبت حسابهائیكه بدهكار یا بستانكار شده تجزیه وصادر می شود و چنین مدركی پس از امضاء مرجع ذیصلاح قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و كل است .

اصول ثبت دفاتر قانونی شركت
شركت باید كلیه عملیات مالی و پولی و محاسباتی خود را طبق مقررات و اصول قابل قبول در دفاتر روزنامه و كل ثبت كند ولوآنكه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مكانیكی یا الكترونیكی و كارتهای حساب استفاده شود . اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتیكه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد .
كلیه معاملات شركت باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود . تاریخ مذكور در مدارك یا فاكتور فروش یا خرید و غیر ملاك قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سیستم كار شركت تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روزنامه شود ، فاصله بین تاریخ فاكتور یا مدارك وروز آماده شدن معامله برای ثبت در دفتر مزبور، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .

مواردیكه در دفتر نویسی ممنوع می باشد
1ـ قلم زدن مندرجات دفاتر روزنامه و كل بین سطور و حاشیه نوشتن آنها.
2ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر روزنامه و كل .
3ـ جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه یا كل و همچنین سفید ماندن تمام یك یا چند صفحه از دفاتر روزنامه ، در اثناء عملیات .
4ـ محو كردن مندرجات ، در دفتر روزنامه یا كل با وسائل شیمیائی و نظایر آن . 
   5ـ استفاده از دفاتر ناتمام ثبت و پلمب شده سال یا سالهای قبل و ثبت عملیات سال مالیاتی بعد در آنها. شركت ها مكلفند برای هر سال دفاتر جدیدی به منظور نگاهداری حساب دادو ستد خود ثبت و پلمپ نمایند .
باید توجه داشت در مواردی كه سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد، و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی كه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد .

مواردیكه موجب رد دفاتر قانونی می شود
1ـ ثبت تمام یك فعالیت (آرتیكل) بین سطور.
2ـ تراشیدن و پاك كردن مندرجات دفاتر روزنامه و كل به منظور سوء استفاده .
3ـ بین سطور نوشتن در دفتر روزنامه یا دفتر كل و همچنین جای سفید گذاشتن در هر صفحه دفتر روزنامه بیش از حد معمول یا سفید ماندن تمام یك یا چند صفحه از دفتر روزنامه به منظور سوء استفاده.
4ـ محو كردن مندرجات دفتر روزنامه یا كل با وسائل شیمیائی و نظایر آن.
5ـ بستانكار شدن حساب های بانكی و نقدی مگر این كه حساب های بانكی با صورت حساب بانك مطابقت نماید یا بستانكار شدن حساب های بانكی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد .
6ـ تاخیر تحریر معاملات تا یك هفته : این تاخیر در موارد استثنایی در صورتیكه به منظور سوء استفاده نباشد به تشخیص ممیز مالیاتی یا حسابدار رسمی حسب مورد و پیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری(موضوع قانون مالیاتی) به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد كرد .
در مواردیكه دفاتر پلمب شده از طرف مقامات قضائی توقیف و از اختیار موسسه خارج شود و صاحب دفتر حداكثر ظرف دو هفته از تاریخ توقیف دفاتر جدید پلمب و داد و ستد های آن مدت را در دفاتر جدید ثبت كند تاخیر ثبت دادو ستدها در این مدت موجب غیر قانونی شناختن دفاتر نخواهد بود .
در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا بیست روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی مجاز خواهد بود .
كلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .
موسساتی كه دارای شعبه هستند مكلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی كه دارای دفاتر پلمب شده باشند لااقل سالی یكبار و در غیر این صورت ماه بماه در دفاتر مركز موسسه ثبت كنند .
اشخاصی كه حسابهای خود را در دفتر مشترك روزنامه و كل نگاهداری می كنند مكلفند برای ثبت كلیه دادو ستدهای خود دفتر كل جداگانه نیز نگاهداری كنند .
شركتهائی كه از سیستمهای مكانیكی یا الكترونیكی استفاده می كنند موظفند حداقل ماهی یكبار خلاصه اسنادی را كه به ماشینهای مكانیكی یا الكترونیكی داده اند در دفتر روزنامه ثبت و حداكثر تا پایان ماه بعد به دفتر كل منتقل كنند و علاوه براین به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه یا دستورالعمل های كار ماشین و برنامه های آن را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند .
7ـ عدم ارائه آئین نامه یا دستورالعمل های كار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی كه از وسایل مكانیكی یا الكترونیكی استفاده می كنند .
8ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه به جز موارد استثنایی تشخیص علی الراس برای درآمد مشمول مالیات شركتها و دارندگان كارت بازرگانی موكول به آن است كه هیئت سه نفری با رسیدگی به دلایل ممیز مالیاتی بر رد دفتر(نسخه از آن برای اطلاع شركت فرستاده خواهد شد) و رعایت اطراف و جوانب و نحوه تنظیم و نگاهداری دفاتر و اسناد و با توجه به اوضاع و احوال ، دفاتر و مدارك شركت را برای تشخیص سود و زیان واقعی كافی نداند و یا قابل اعتماد تشخیص ندهد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده:
ارابه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌كند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و… همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شك كارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌ها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر كارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی كارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.
این مقاله به بررسی روابط متقابل كارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و با  مثال‌هایی ویژگی‌های كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش كارآفرینی اطلاعات در كشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.
 
مقدمـــه:
جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری كه در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وكلیه فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبكه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و كنترل شده است. در این عصر دنیا دهكده‌ای متصل است كه افراد آن در هر لحظه كه بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت كنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. اینترنت، تلفن‌همراه، محاسبات ‌بی‌سیم، نرم‌افزار و سخت‌افزار، هوش مصنوعی و … پدیده‌های این عصر هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر كلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله كارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه كارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد. شاید اغراق نباشد اگر كارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممكن بدانیم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون كارآفرینی است. فعالیت‌های كارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده‌ها و تولد فناوری‌‌ها می‌شوند. كارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری‌های جدید است. كشورهای پیشرفته، سردمداران بهره‌گیری از كارآفرینی و توسعه فناوری هستند. تحولات جهانی نشان می‌دهد كه  فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت این كشورها در قرن اخیر شده است. كشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی ازفناوری اطلاعات و استفاده از آن حركت می‌كنند. به عنوان مثال دولت كره ‌از پنج زمینه فعالیت تكنولوژیك خود یعنی فناوری اطلاعات، بیوتكنولوژی، نانوتكنولوژی، فناوری‌های محیط ‌زیست و فناوری‌های فرهنگی به فناوری اطلاعات بالاترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته است كه كشور ما نیز با سرعت هرچه بیشتر فعالیت خود را در حوزه این فناوری تعمیق بخشد تا بتواند در دنیای رقابتی عصر اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد. درعصری كه ماهیت كارها، ماهیت‌ مشاغل و ماهیت‌ مهارت‌های لازم عوض شده است، این كارآفرینی است كه به چالش طلبیده می‌شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطلاعات و معرفی كارآفرینی پرداخته، در ادامه  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در كارآفرینی و كارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی كرده‌ایم.
 
2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات  به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یكدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی كه بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراكنده و دور از یكدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی كه موظف به انجام كارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشكلات خود از طریق این تكنولوژی‌ها رفع می‌كنند.
انقلاب اطلاعات و ارتباطات یكی از اصطلاحاتی است كه با رشد تكنولوژی‌های اطلاعاتی در كنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا كرده است. همان‌گونه كه در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از كارخانه‌ها، ابزار و ماشین‌آلات، اتومبیل‌ها و غیره به كمك انسان آمدند و بسیار از كارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات تكنولوژی اطلاعات، نیز شامل سخت افزارها و نرم‌افزارهای كامپیوتری، شبكه‌های مخابراتی، سیستم‌های ماهواره‌ و غیره برای كمك به آن ‌دسته از مسایل انسان كه با اطلاعات سر و كار دارند بوجود آمده و توسعه یافتند.كاربردهای این تكنولوژی‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌های روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقیم از راه دور وغیره می باشد.
تجارب گوناگون سازمان‌های مختلف در سطح دنیا نشان می‌دهد كه تكنولوژی اطلاعات به راحتی بسیای از مشكلات سیستم‌های اطلاعاتی را رفع می‌كند. تكنولوژی اطلاعات قابلیت‌های زیادی در رفع مشكلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزایای تكنولوژی اطلاعات اشاره می‌شود.

?    افزایش سرعت
محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام كار را كاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. تكنولوژی اطلاعات امكان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌كند.
?    افزایش دقت
در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام كار متغیر است؛ درحالیكه تكنولوژی اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌كند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت كامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.
?    كاهش اندازه فیزیكی مخازن اطلاعات
با توسعه تكنولوژی اطلاعات و بكارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از كتاب‌های مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می‌توان در هر دیسك فشرده اطلاعات چندین كتاب را ذخیره نمود. مركز تحقیقات كامپیوتر علوم اسلامی قم، از جمله مراكزی است كه به انجام این وظیفه مشغول است.
?    رفع برخی از فسادهای اداری
استفاده از تكنولوژی اطلاعات شفافیت در انجام كارها را افزایش می‌دهد و بسیاری از واسطه‌ها را حذف می‌كند. این دو مزیت كلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایین می‌شوند.
?    ایجاد امكان كار تمام وقت
به كمك تكنولوژی اطلاعات بسیاری از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبكه‌های كامپیوتری و به صورت خودكار انجام می‌گیرد. بنابر این می‌توان به صورت 24/7( ) از آن بهره گرفت.
?    ایجاد امكان همكاری از راه دور
مخابرات، تلفن، تله كنفرانس، ویدئو كنفرانس و همچنین سیستم‌های همكاری مشترك ، EDI  و غیره نمونه‌هایی از كاربردهای تكنولوژی اطلاعات در این زمینه هستند.
?    كاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان
با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت كه باعث انجام تعداد كار بیشتر می‌شود و انجام كار  تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث كاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.

آنچه مسلّم است تكنولوژی اطلاعات به منزله یك سلاح و ابزار جدید برای فعالیت جهان معاصر محسوب می‌شود كه عدم استفاده از آن انزوای كشور و در نهایت حذف شدن از جامعه جهانی را به دنبال خواهد داشت.
 
3- نقش كار آفرینان در توسعه تكنولوژی
كارآفرینی  اصطلاحی است كه در طول 300 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به‌ صورت‌های مختلفی تعریف شده است. به طور خلاصه كارآفرینی فعالیتی است مخاطره‌آمیز كه فردی در پی اجرای یك ایده معمولاً اقتصادی توجه نهادهای سرمایه‌گذاری، علمی، صنعتی و غیره را جلب نموده و نیروی آنها را به سمت عملی نمودن ایده هدایت می‌كند. بنابراین یك ایده كه بر اساس یك نیاز اجتماعی شكل گرفته از ملزومات كارآفرینی است. نتیجه كارآفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید، حل نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای دیگران،  افزایش سودآوری شركت‌ها و افراد و توسعه تكنولوژی است. كارآفرینی باعث رفع نیازها به كمك تكنولوژی‌های جدید می‌گردد. بسیاری از محصولات تكنولوژی‌های جدید خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اثر فعالیت‌های كارآفرینانه بوجود آمده‌اند. اكثر شركت‌های فعّال در حوزه تكنولوژی مخصوصاً شركت‌های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری  كه فناوری‌های جدید را خلق می‌كنند و اصطلاحاً درلبه فناوری فعّالند، شركتهایی كارآفرین هستند.
افراد كارآفرین از ویژگی‌های شخصیتی خاصی برخوردارند. مخاطره‌پذیری، نوآوری و خلاقیت، مسؤولیت‌پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطات قوی، واقعگرائی، هدفگرایی، تهاجمی بودن، تحمل ابهام و عدم قطعیت، خوشبینی و تعّهد و اعتقاد به مركز كنترل درونی بخشی از ویژگی‌های این افراد است. هر فرد كارآفرین ممكن است تعدادی از این ویژگی‌ها را داشته باشد و با شخصیت منحصر به فردی به كارآفرینی بپردازد. شخصیت از ملزومات كارآفرینی است توسعه كار آفرینی نیازمند تربیت افراد كار آفرین می‌باشد. در سرتاسر دنیا مراكز مختلفی برای آموزش و كارآفرینی وجود دارد اگرچه برخی از افراد روحیه كارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف می‌دانند ولی این تناقضی با آموزش كارآفرینی ندارد. در آموزش كارآفرینی بایستی افرادی كه بصورت بالقوه از روحیه كارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیت‌شان به فعلّیت برسد. علاوه بر این روش‌های دیگری مثل انكوباتورها، برای تحریك كارآفرینی وجود دارد كه افراد عملاً تا سطحی از كارآفرینی هدایت می‌شوند و یكباره به خارج پرتاب می‌گردند و با حمایت‌ها و راهنمای‌های بعدی از آنها استفاده می‌نمایند.
نقش دولت در توسعه كارآفرینی، علاوه بر ایجاد  بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حمایتی از كارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیت‌های كارآفرینانه است. توسعه تكنولوژی بسیار وابسته به كارآفرینی است و نباید از آن غافل ماند.
 

4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در كارآفرینی
امروزه بر همه روشن شده است كه اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم می‌باشند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می‌آورند. فردی كه از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازراها را اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتری می تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد كه به دانش منتهی می‌شود و در مكانیزم تصمیم‌گیری و انجام بهتر آن اثر می‌گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده‌ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می‌كند. انسان‌هایی كه ارتباطات متنوع، بیشتر و قویتری دارند، كارهای خود را بهتر پیش می‌برند و زودتر به نتیجه می‌رسانند. هدف از این بخش بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات در ارتباطات در كارآفرینی است.
اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت كارآفرینی است. كارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امكان‌پذیر نیست. كارآفرینی مستلزم كشف یك نیاز اجتماعی است. و كشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعّالیت كارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راحل‌ها بدون اطلاعات امكان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّالیت كارآفرینی است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید تحولات شگرفی در دستیابی به اطلاعات بوجود آورده و بسترهای ارتباطی قویتری را فراهم كرده است. این فناوری‌ها اهّمیت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده‌اند. در نتیجه كارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت‌های این فناوری بهره برده‌ است. برای درك اهّمیت این فناوری‌ها در كارآفرینی به بررسی نظریه شبكه‌های اجتماعی می‌پردازیم. طبق نظریه شبكه‌های اجتماعی كارآفرینی، فرایندی است كه در شبكه متغیّری از روابط اجتماعی …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآفرینی کفش شادانپور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآفرینی کفش شادانپور در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآفرینی کفش شادانپور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:
در بیست یا سی سال اخیر دسته عمده ای از مدل های بهینه به نام مدل های برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفته است كه كاربرد آنها در حل مسائل مختلف مانند مسائل نظامی، سیاسی، صنعت مدیریت و غیره با اهمیت می باشد.
در مجموع مدل های برنامه ریزی شامل واگذاری مناسب ترین تركیب از منابع محدود در رسیدن به هدف یا هدف های تصمیم می باشد بدین قرار كه هر تصمیم گیرنده منابعی از قبیل پول و نیروی انسانی مواد خام اولیه و ماشین آلات در اختیار دارد كه همگی از نظر كمیت و كیفیت و یا هر دو محدود می باشند واگذاری تركیب خاصی از این منابع محدود در رسیدن به هدف مشخص در یك تصمیم مدل برنامه ریزی را تشكیل می دهد.
در جنگ جهانی دوم فرماندهی نظامی در انگلستان از گروهی از دانشمندان دعوت به عمل آورئد. تا در مسائل سوق الجیشی و تدابیر جنگی مربوط به دفاع زمینی و هوایی كشور مطالعه نمایند. هدف آنها تعیین بهینه ترین روش استفاده از منابع محدود نظامی بود از جمله مسائلی كه مورد بررسی قرار گرفت مطالعه كارآئی بمب افكن های نوع جدید و روش استفاده از راداری بود كه به تازگی اختراع شده بود تشكیل این گروه علمی به عنوان اولین فعالیت رسمی تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی به شمار آمده است.
این نام بدین مناسبت داده شده بود كه این گروه به پژوهش در عملیات نظامی پرداخته بود این رشته جدید تصمیم گیری از آغاز به عنوان رشته ای شناخته شده است كه اطلاعات علمی را از طریق تلاش گروهی متخصص در نظام های مختلف به منظور تعیین بهترین نحوه استفاده از منابع محدود به كار می گیرد.
نتایج موفققیت اختری كه توسط گروه های تحقیق در عملیات در بریتانیا به دست آمده بود فرماندهی نظامی آمریكا را به آن داشت تا فعالیت های مشابهی را شروع نماید از فعالیت های موفقیت آمیز گروه های آمریكائی می توان مطالعه مسائل پیچیده تداركات نظامی، ابداع الگوهای جدید پرواز طرح مین گذاری دریا و استفاده موثر از وسایل الكترونیكی را نام برد.
بعد از جنگ جهانی دوم موفقیت گروه های نظامی توجه مدیران صنعتی را به خود جلب نمود. آنها در جستجوی راه حلهایی برای مسائل خود بودند كه بر اثر وارد شدن تخصص شغلی در تشكیلات تجاری روز به روز حادتر می شدند.
اولین تكنیك ریاضی در این رشته كه مورد قبول همه قرار گرفت و روش سیمپلكس برنامه ریزی خطی نامیده شد در سال 1947 میلادی به توسط ریاضیدان  آمریكائی جورج.ب. دانسیك (George .B. Dantiziy) به وجود آمد از آن به بعد با تلاشها و همكاری های علاقمندان در مؤسسات علمی و صنعتی تكنیك ها و كاربردهای جدیدی پدید آمده اند و تأثیر تحقیق در عملیات را امروزه می توان در بسیاری از زمینه ها مشاهده نمود.
در حال حاضر بسیاری از شركت های مشاور در مدیریت سرگرم فعالیت های تحقیق در عملیات می باشند. این فعالیت ها از كاربردهای تجاری و نظامی فراتر رفته اكنون بیمارستان ها مؤسسات مالی كتابخانه  ها طراحی شهرها دستگاه های ترابری و … .
مدلی در ذیل ارائه می شود توسط اینجانب در رابطه با برنتامه ریزی شركت كفش (شادابی پور) می باشد.
این شركت به تولید كفشهای مردانه و بچه گانه مشغول می باشد این كفش ها در سه طرح مختلف و سه نوع جنس می باشد. تولیدات این شركت كفش های معمولی و ورزش مردانه بوده و جهت تولید مراحل مختلفی با نیروهای با تخصص های مختلف می باشد.
مراحل تولید یك جفت كفش از قسمت های مختلف كه در ذیل آمده تشكیل می‌شود:
تعداد كارگران این قسمت ها به ترتیب:
قسمت برش    2 نفر
قسمت دوخت    5 نفر
قسمت زیره زنی    5 نفر
قسمت ارم زنی    2 نفر
قسمت بسته بندی    1 نفر
در قسمت برش مواد اولیه كه چرم یا نبوك یا فوم می باشد در اندازه های مختلف و به شكل هایی كه به وسیله قالب مشخص می شود برش خورده و به قسمت دوخت فرستاده می شود در این قسمت تكه های بریده شده به وسیله چرخهای بزرگ به هم دوخته شده و شكل اولیه بخود می گیرد در قسمت زیره زنی قطعات دوخته شده به روی قالب قرار گرفته زیره یا همان تخت كفش است به آن متصل شده و در مرحله آرم یا علامت اختصاری شركت كه به صورت مارك های كوچك می باشد به روی كفش ها به وسیله حرارت یا چسب یا دوخت نصب می گردد و در مرحله آخر اضافات و لبه های زائد تخت كفش تمیز شده و لكه ها یا اضافات چسب پاك گردیده و بسته بندی شده مضاف به اینكه جعبه های كفش آماده شده و منگنه خورده و بعد از بسته بندی كفش ها جهت ارسال به بازار در جعبه های بزرگ بسته بندی می گردد.
هر كفش مردانه از جنس چرخ مقدار 7/1 پا یا cm2 (50 * 50 ) یا m225/0
و كفش بچه گانه از همان جنس مقدار 4/1 پا یا cm2 (42 * 42 ) یا m2 1764%
مصرف می‌كند.
برای برش كفش مردانه هر جفت كفش 30/2 دقیقه زمان می برد.
برای برشت كفش بچه گانه هم هر جفت كفش 30/2 دقیقه زمان لازم دارد.
چون كفش ها به وسیله پرس و قالب برش می خورد زمان برش هر دو مدل یكسان می باشد.
دوخت كفش مردانه هر جفت كفش 10/8 دقیقه زمان لازم دارد.
دوخت كفش بچه گانه هم هر جفت 30/7 دقیقه زمان لازم دارد.
آرم زنی هر كفش مردانه 24/2 دقیقه زمان می برد.
و چون دستگاه آرم زنی حرارتی و مارك زنی برای هر دو مدل یكسان می باشد پس زمان لازم جهت آرم زنی هر جفت كفش بچه گانه هم 24/2 دقیقه زمان می برد. تمیزكاری و بسته بندی هر جفت كفش مردانه و بچه گانه زمانی باربر 30/1دقیقه لازم دارد.
نوع كفش    برش    دوخت    زیره زنی    آرم زنی    تمیزكاری‌و بسته‌بندی    جمع زمان
مردانه    30/2    10/8    12/7    24/2    30/1    46/21
بچه گانه    30/2    30/7    12/7    24/2    30/1    06/21
تولید كفش از جنس نبوك
مقدار مصرف نبوك برای كفش مردانه به میزان cm2 (50 * 50)
و برای تولید كفش بچه گانه از همین جنس cm2 (40 * 40) نبوك مصرف می شود.
نوع كفش    برش    دوخت    زیره زنی    آرم زنی    تمیزكاری‌و بسته‌بندی    جمع زمان
مردانه    30/2    50/7    12/7    24/2    30/1    26/21
بچه گانه    30/2    10/7    12/7    24/2    30/1    56/20

در قسمت برش از لحاظ زمان تفاوتی بین برش چرم و نبوك وجود ندارد.
در دوخت نبوك در زمان كمتری از چرم دوخته شده
در زیره زنی تفاوتی بین نبوك و چرم نیست.
در ‌آرم زنی در چرم آرم به وسیله حرارت در بندنه كفش نقش می بندد ولی در نبوك به وسیله مارك و دوخت آن به بدنه و كف داخل كفش.
برای تولید كفش های ورزشی از جنس فوم
برای تولید كفش های ورزشی از جنس فوم:
مقدار فوم مورد نیاز برای كفشهای ورزشی مردانه cm2 (50 * 50)
و برای بچه گانه cm2 (42 * 42) می باشد.
نوع كفش    برش    دوخت    زیره زنی    آرم زنی    تمیزكاری‌و بسته‌بندی    جمع زمان
مردانه    50/2    40/8    10/8    24/2    30/1    34/23
بچه گانه    50/2    8    10/8    24/2    30/1    54/42
 
كفشهای ورزشی به لحاظ ساخته شده از قطعات بیشتری از زمان برش بالاتری نسبت به كفش های از نوع دیگر برخوردار است و به همین دلیل خصوصیت زمان دوخت بالایی هم نسبت به كفش های دیگر دارد. و زیره زنی كفش به لحاظ دو یا چند رنگ بودن كفه آن از دقت بالا و زمان بالاتری نسبت به كفش های از نوع دیگر برخوردار می‌باشد.
برای دوخت یك جفت كفش چرمی مردانه زمان مورد نیاز برابر است با 46/21 دقیقه
برای دوخت یك جفت كفش چرمی بچه گانه زمان مورد نیاز برابر است با 06/21 دقیقه
برای دوخت یك جفت كفش نبوك مردانه زمان مورد نیاز برابر است با26/21 دقیقه
برای دوخت یك جفت كفش نبوك پچه گانه زمان مورد نیاز برابر است با 56/20 دقیقه
برای دوخت‌یك جفت‌كفش‌ورزشی مردانه ازجنس فوم زمان‌مورد نیاز برابراست با34/33 دقیقه
برای دوخت‌یك جفت‌كفش‌ورزشی بچه‌گانه ازجنس فوم زمان‌موردنیاز برابراست با54/22دقیقه
كارگران این مجموعه تولیدی در زمان كاری یك ماه به مدت 26 روز و هر روز به مدت 8 سالعت به فعالیت مشغول می باشند و به علت محدودیت نیروی انسانی ماهر ظرفیت كار در هر ماه حداكثر 480/12 دقیقه برای هر نفر می باشد.
حداكثر موجودی انبار چرم جهت تولید      440  متر مربع
و حداكثر موجودی انبار نبوك جهت تولید  920  مترمربع
و حداكثر موجودی انبار فوم جهت تولید    900 متر مربع
این واحد تولیدی با محدودیت فروش مواجه می باشد به طوری كه:
كفش مردانه چرمی را حداكثر در ماه  1000   جفت
كفش بچه گانه را حداكثر در ماه     1000    جفت
كفش مردانه نبوك را حداكثر در ماه 1000    جفت
كفش بچه گانه نبوك را حداكثر در ماه 2000 جفت
كفش مردانه ورزشی را حداكثر در ماه 2000  جفت
كفش بچه گانه ورزشی حداكثر در ماه 2000 جفت
سودآوری این تولید به شرح ذیل می باشد:
سود كفش مردانه چرمی برابر با    600 تومان می باشد
سود كفش بچه گانه برابر با     630 تومان می باشد.
سود كفش مردانه نبوك برابر با     560 تومان می باشد
سود كفش بچه گانه نبوك برابر با     550 تومان می باشد
سود كفش مردانه برابر با     550 تومان می باشد
سود كفش ورزشی بچه گانه برابر با    540 تومان می باشد

این اطلاعات در مقطع زمنی یك ماه می باشد.
مطلوبست مدل سازی شركت كفش شادان پور به طوری كه شركت حداكثر سود آوری داشته باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآفرینی در شركت تعاونی كاركنان نداجا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآفرینی در شركت تعاونی كاركنان نداجا در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآفرینی در شركت تعاونی كاركنان نداجا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    فصل اول
مقدمه:
شركت تولیدی وتوزیعی مورد نظر در زمینه های مختلفی از جمله كشتی سازی –تعمیر كشتی- پوشاك- فروشگاه زنجیره ای- تعمیرات خودرو- صادرات سوخت-آموزشگاه رانندگی- بازیافت مواد- كشتی های فرسوده فعالت دارد كه در پروژه های واحدی تولیدی پوشاك با حدود 120نفر پرسنل مورد توجه می‌باشد. واحد مزبور در تولید انواع پوشاك-ملحفه وهم چنین نیازهای نیازهای نیروی مسلح فعالیت دارد كه ماهیانه حدود بیست میلیون تومان حقوق به كاركنان واحد تولید پوشاك پرداخته می نمایددر ضمن سرمایه گذاری اویه شركت در زمینه پوشاك –نیروی كار تجهیزات و فضا بوده كه نیروی كار از دو بخش تشكیل شده است:بخش اول را جمعی از افسران ارشد وفرماندهان بازنشسته نیروی دریایی (ناجا) وفرزندان پرسنل تشكیل می دهند وبخش دوم را خانواده های تحت پوشش كمیته امام خمینی(ره) و فضای كار توسط شهرداری منطقه 15 در اختیار این شركت گذاشته شده است وتجهیزات نیز از طرف شركت تامین شده است.لازم به ذكر است كه این شركت دارای سرمایه نقدی اولیه هم می‌باشد.شركت برای رسیدن به اهدافی از جمله: كارآفرینی وایجاد اشتغال برای كاركنان بازنشسته ناجا و فرزندان آن ها می‌باشد وارائه خدمات به اعضا در حوزه های مختلف به ویژه امور دریایی ودرآمد زدایی
باز شناخت:
واحد تولیدی پوشاك تن در زمینه تولید پوشاك مردانه وزنانه به ویژه پوشاك پرسنل نظامی بر مبنای سفارش فعالیت می نمایند و اصولا مشتریان اصلی این واحد نیروهای مسلح ارتش –سپاه –نیروی انتظامی می‌باشد.

 

اهداف كوتاه مدت:
1-    كارآفرینی وایجاداشتغال برای كاركنان بازنشسته نداجا وفرزندان آنان
2-    ارایه خدمات به اعضا متناسب با نیازهای آنان
3-    ارائه خدمات به نداجا در جهت رویكرد وكاهش متصدی گری دولت
4-    استفاده از تجربیات كاركنان بازنشسته نداجا در تخصص های مربوط به ویژه تخصص ها ومهارت های دریایی
5-    ارتقاء توان تخصصی ومهارتی كشور در امور تولید كالا و خدمات دریایی
6-    درآمد زایی برای اعضا

 

اهداف بلندمدت:
1-تاسیس كارخانه بزرگ اوراق كردن كشتی های فرسوده وبازیافت مواد ونیز ساخت كشتی های سبك وسنگین در منطقه محروم سیستان وبلوچستان
2-توسعه فروشگاههای زنجیره در سراسر كشور (در حال حاضر 24 فروشگاه در تهران وشهرستان ها فعالیت دارند)
3-توسعه آموزشگاههای رانندگی وتعمیرگاههای خودرویی در سراسر كشور
4-توسعه فعالیت های ترانزیت مواد سوختی ازكشورهای آسیای میانه و پالایشگاههای داخلی
5-تاسیس شركت خدمات دریایی و خریداری یا ساخت كشتی های مادر جهت ارایه خدمات گوناگون با قایق ها ولنج های ماهیگیری در منطقه محروم سیستان و بلوچستان
6-توسعه خدمات فنی مهندسی به ویژه در امور دریایی

تاریخچه تاسیس شركت:
شركت تعاونی كاركنان نداجا كه اختصارا تكن نامیده می‌شود و در سال1379 به منظور استفاده و بهره گیری ازتخصص پرسنل شاغل وبازنشسته نیروی دریایی تاسیس شد كه در جهت توسعه كشور در زمینه تولید وتوزیع وارائه خدمات مختلف در زمینه های صنعت دریا ودریانوردی می‌باشد كه با 540 نفر عضو آغاز درطی یكسال با جذب عضویت ده هزار نفر به موفقیت رسید البته واحد تولیدی پوشاك از سال 1381 آغاز به كار كرده است. در زمان تاسیس شركت 000/000/192 ریال سرمایه شامل پانصد و چهل نفر و هر نفر سیصد وهزار ریال بابت یك سهم و در سال دوم 000/000/000/3 ریال شامل ده هزار نفر هر نفر سیصد هزار ریال و در پایان سال 84 مبلغ 000/000/000/20 ریال شامل سیزده هزار نفر و 5 سهم سیصدهزار ریالی بوده است. افزایش سرمایه شركت طی پنج سال گذشته از محل سود فعالیت ها انجام شده است وموسسین شركت را جمعی از افسران ارشد وفرماندهان بازنشسته نداجا كه دارای تحصیلات وتجربیات مناسب در امور تخصص های دریایی-اقتصادی- مدیریت-مالی-اداری وپرسنلی تشكیل داده اند و تاریخ بهره برداری آن 27/5/79 وتولیدی 27/5/81 می‌باشد.
چرا نام این شركت را این چنین انتخاب شده:
شركت تولیدی تكن نام شركت مورد نظر ما می‌باشد كه این واژه از حروف اصلی تعاونی كاركنان نداجا برگرفته شده است.
انگیزه:
در درجه اول مهمترین انگیزه ما برای انتخاب یك شركت در اختیارگذاشتن هر گونه اطلاعات در زمینه های مختلف بود كه با پیدا كردن آشنا در یكی از شركت های تولیدی ما این شركت را انتخاب كردیم. اما در درجه دوم انتخاب ما از این شركت افزایش سطح اطلاعات وتجربه كاری در زمینه های مورد بررسی وغیره شركت می‌باشد وهم چنین فراگیری كار در یك شركت ونحوه عملكرد آن.
ساختار سازمانی:
از 3 بخش عالی –میانی- عملیاتی تشكیل شده است. درقسمت عالی سهامداران و هیئت مدیره ومدیر عامل شركت مشغول به فعالیت هستند. در قسمت میانی واحدهای معاونت تولید-معاونت مالی واداری- معاونت بازرگانی- معاونت شركتهای تابعه- معاونت حقوقی- معاونت تحقیق وتوسعه-معاونت پروژه های قرار دارند ودر قسمت عملیاتی سه كارگاه تولیدی مشغول به كار هستند كه در این پروژه یك كارگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در ضمن ساختار سازمانی كل شركت تعاونی كاركنان نداجا تكن در پیوست می‌باشد.
 
شرح وظایف:
1300 نفر سهامدار عضو-
1/را تعیین سیاست ورویكردهای كلان شركت
2/انتخاب هیئت مدیره (7نفر) برای مدت 3 سال
3/ انتخاب بازرسان (3 نفر) برای مدت یكسال
4/انتخاب حسابرس مستقل برای مدت یكسال
5/تصویب رویه های مالی واداری و…
هیت مدیره:
1/انتخاب مدیرعامل برای مدت 2 سال
2/ تصویب مدیران ومعاونین ارشد قیمت ها كه توسط مدیر عامل پیشنهاد می‌گردد.
3/ تهیه وتنظیم وبازنگری رویه ها-روش ها دارایه به سهامداران جهت تصویب(در مجمع عمومی یا فوق العاده)
4/تصویب طرح ها وفعالیت های پیشنهادی مدیر عامل
مدیر عامل:
انتخاب گزینش نیروهای متخصص در قالب رویه ها-روش ها و مصوبات هیئت مدیره
2/اجرای طرحهای مصوبه هیئت مدیره
3/نظارت بر فعالیت های قسمت های مختلف
4/تلاش در جهت توسعه ودرآمد زایی وبهره وری
5/ارایه گزارشات ضروری به هیئت مدیره در جلسات و دوره ها
معاونت اداری ومالی-
1/جذب سرمایه ونقدینگی مورد نیاز شركت
2/تنظیم وعقد قرارداد ها ونظارت براجرای آن ها
3/نگهداری حساب سهامداران
4/انجام امور پرسنلی وحقوقی و مزایا
5/نگهداری حسابهای مالی وتهیه صورتهای مالی واداری

فرایند تولید:
مرحله اول:
تهیه سه نمونه از هر محصول وتایید توسط كارفرما وپلمپ كردن آن وتوزیع آن بین كارفرما، پیمانكار وزمان بستن قرارداد با پیمانكار بابت دوخت لباس ابتدا سه دست لباس دوخته شده وآماده برای استفاده را به عنوان تهیه كرده تامورد تایید كارفرما قرار گیرد وكارگران تولید بر طبق آن نمونه بقیه لباس ها را می دوزند.
مرحله دوم:
كنترل كمی وكیفی پارچه وخرج كار و مطابقت آنها با مشخصات قرارداد به این ترتیب كه در هر قراردادی كه بین شركت تولیدی وكارفرما بسته می‌شود یك سری استانداردها ومشخصه های برای كار تعیین می‌شود كه سرپرست تولید باید قبل از اینكه پارچه به مرحله برش رود آن را از نظر كمی وكیفی مورد كنترل قرار دهد.
مرحله سوم:
تهیه الگوهای كاغذی ویا مقوایی پوشاك والبسه مورد قرارداد در قطعات مختلف به این ترتیب كه زمان قرارداد دوخت یك لباس بسته میشود باید الگوهای آن لباس از جمله وپشت و آستین وبقیه آن را تهیه كرد( در سایزهای مختلف)
مرحله چهارم:
قراردادن پارچه بر روی میز برش در لایه ها بالا(10و20و30لایی) به صورت صاف و بدون چروك به این صورت كه برای برش پارچه ها از روی الگو چند توپ پارچه را روی یك میز خیلی بزرگ و پهن به نام میز برش پهن كرده و آن را كاملا صاف كرده تا چروكی نداشته باشد زیرا كه موجب خراب شدن الگو یا به هدر رفتن پارچه می‌شود.
مرحله پنجم:
پیاده نمودن الگوها بر روی پارچه واستفاده از تمامی قسمت های پارچه با قراردادن الگوها (قطعات مربوط به یك پوشاك نظیر آستین ،یقه، قسمت جلو وعقب وسرآستین و..)
مرحله ششم:
برش دادن پارچه ها با استفاده از دستگاه برش وشماره گذاری قطعات به این ترتیب كه وقتی تمامی الگوها را روی پارچه پیاده كردیم وآنها را برش دادیم نوبت به شماره گذاری آن ها می رسد این كار برای این است كه كارگران بدانند واشتباه نكنند كدام قسمت را باید به هم بدوزند.
مرحله هفتم:
واگذاری قطعات پارچه های برش خورده به كارگران جهت دوخت و بعد هم اتوكردن وغیره به این صورت كه بعد از اینكه برش پارچه خاتمه یافت هر قسمت را به كارگران مخصوص خود می دهند مثلا قسمت جلو وعقب عده ای خاص می دوزند وآستین ویقه را افراد دیگر والی آخر
مرحله هشتم:
كنترل كیفیت و بازرسی به این ترتیب است كه بعد از خاتمه تمامی مراحل دوخت یك پارچه آن لباس به اتاق كنترل كیفیت می رود و مورد بازرسی قرار میگیرد تا معلوم شودتمامی مراحل به خوبی انجام گرفته اند و آیا مطابق نمونه استانداردها بوده است یا نه كه در این صورت به مرحله بعدی بوده می‌شود واگر مطابقت نداشت دوباره برگشت می خورد تا مطابق نمونه شود.
مرحله نهم:
بسته بندی كردن به این ترتیب كه وقتی مشخص شد كه لباس ها طبق نمونه بوده آن ها را بسته بندی های تهیه شده قرار می دهند البته ابتدا لباس ها را مرتب كرده و آن ها را تا می كنند.
مرحله دهم:
تحویل كار انجام شده به پیمانكار وتسویه مالی

تهیه مواد اولیه:
پارچه – عمدتا توسط كارفرما از كارخانجات تولیدی داخل كشور نظیر جامعه- مطهری-فومنات- ایران پوپلین- مخمل كاشان تهیه وبه صورت یكجا و یا به تدریج ودر قبال ضمانت نامه بانكی یا سفته یا چك به پیمانكار تحویل می‌گردد. اما گاهی اوقات كارفرما نمونه پارچه كار به پیمانكار شان داده و پیمانكار پارچه را تهیه می‌كند.
خرج كار- خرج كار( آستری- زیپ-دكمه-نخ و..) عمدتا توسط كارفرما تعریف ومشخص وتوسط پیمانكار تهیه می‌گردد.
 
فرایند تولید
 
روش های كاریابی (دریافت كار):
شركت در مناقصه های دوخت پوشاك نیروهای مسلح وسازمان های بزرگ.(مناقصه در كلمه به معنی واگذاری ودریافت كار باشد. در هنگام مناقصه سازمان نیازمند انواع پوشاك پیشنهاد خود را در آگهی روزنامه ارائه می دهد وشركت هایی كه در این زمینه فعالیت می كنند نظرهای خود را اعلام نموده دراین موقع آن شركتی كه با هزینه كمتر وكیفیت بالاتر وزمان كوتاهتر كار را تحویل دهد در مناقصه برنده می‌شود.
ارایه ضمانت های مالی جهت حسن انجام كار پیش پرداخت وپارچه
عقد قرارداد با كارفرما شامل شرایط مالی-زمانی-مشخصات كار والگوهای یا نمونه ها وغیره
دریافت پیش پرداخت از كارفرما
دریافت پارچه از كارفرما( به صورت مرحله ای یا یك جا)
تهیه خرج كار
تعین وظایف كاركنان وتقسیم كار
شروع مراحل تولید (طراحی-برش-دوخت-اتو-كنترل –كیفیت –بسته بندی)
آمادگی دایمی برای پذیرش كارشناسان كار فرما در تمام مراحل تولید
بررسی كمی و كیفی محصولات وتحویل به كارفرما
تسویه های مالی( تدریجی-یكجا)
توضیح اینكه:
1-شمارگان (تعداد) موضوع هر قرارداد معمولا ده هزار-پنجاه هزار-صدهزار می‌باشد
2-امور قراردادها ومالی در معاونت مالی شركت تكن انجام می‌گردد ولی عملیات مالی وحسابداری تولید در واحدپوشاك می‌باشد.

انواع محصولات
1-بلوز-شلوار  و كلاه سربازی
2-بلوز-شلوار افسران و درجه داران
3-كاپشن-اوركت وپالتو
4-ملحفه وروبالشی
5-بلوز وشلوار وكاپشن ورزشی
6-لباس كار یك تیكه و دو تیكه
7-كوله پشتی (كیسه حمل با نظامیان)
8-انواع شرت ولباس زیر مردانه وزنانه
انواع ماشین آلات و تجهیزات شركت:
1-دستگاه برش:
دستگاهی است كه دارای چند تیغ بسیار تیز وبرنده برای پیاده نمودن الگوها بر روی پارچه (به تعداد 2 دستگاه)
2-چرخ راسته ژوكی:
چرخی است كه كار  دوختهای ساده مثل زیپ وآستر را انجام می دهد وژوكی مارك این دستگاه است.(به تعداد 22 دستگاه)
3-چرخ زیگزال ژوكی:
دورتا دور پارچه را جهت ریش ریش شدن به صورت هفت وهشت می دوزد(به تعداد 4دستگاه)
4-چرخ سوزنه ژوكی:
درزهای سه تایی را كه به طور موازات هم قرار دارند می دوزند( به تعداد 2 دستگاه)
5-دستگاه پل دوزی:
جهت دوختن پل كمر شلوار( مهاركردن كمربند)استفاده می‌شود( به تعداد یك دستگاه)
6-دستگاه كمر كش:
جهت دوختن آستر و مارك به كمر كار استفاده می‌شود(به تعداد یك دستگاه)
7-دستگاه دكمه زن:
جهت دوخت دكمه به لباس به صورت خودكار( به تعداد دستگاه)
8-دستگاه الیك:
 
جهت دوخت منظم وجمع دهنده ی جیب یا روی پل كمر( به تعداد 2 دستگاه)
9-دستگاه مادگی:
جهت جادكمه روی لباس مورد استفاده است.(به تعداد 3 دستگاه)
10-دستگاه اتو نجار:
جهت اتو زدن لباس بری جلوگیری از چروك( به تعداد یك دستگاه)
11-دستگاه دوسوزنه  دوماكو:
درزهایی را كه از رو به موازات هم دوخت می خورند( به تعداد 2دستگاه)

مدیریت منابع نیروی انسانی:
روش جذب نیروی كار:
در شركت تولیدی پوشاك تكن روش جذب نیرو و به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول از طریق آگهی روزنامه می‌باشد به این صورت كه در روزنامه آگهی استخدام برای دوخت اوركت و یا هر نوع دوخت دیگر( بستگی به نوع قرارداد پیمانكاری دارد) را می زنند وافرادی كه در این زمینه تخصص و مهارت های لازم را دارند با مواجه به شركت ودوخت یك دست اوركت و یا غیره ومشخص شدن میزان توانایی ومهارتشان به طور قراردادی برای مدت زمان كوتاهی استخدام می‌شوند. بخش دوم از طریق كمیته امداد امام خمینی( ره ) می‌باشد به این منظور كه شركت در ابتدا برای ایجاد اشتغال زایی به كارگیری افراد بیكار بدون سرپرست و یا افرادیكه مسئولیت چن نفر را بر عهده دارند و زیر نظر پوشش كمیته هستند قراردادی است كه نیروی انسانی این كمیته برای این شركت تولیدی تامین كند به همین ترتیب با معرفی افراد از طرف كمیته امداد ره شركت آموزش های لازمه را برای دوخت ودوز ودیگركارهای تولیدی به افراد داد تا زمانیكه كاملا آمادگی های لازمه و تخصص ومهارت های مربوط را كسب كنند آن وقت استخدام شده وشروع به فعالیت می كنند.

روش قیمت گذاری:
با شناسایی محصول و بازار آن آماده قیمت گذاری محصولات یا تولیدات خود می شویم قیمتگذاری یكی از مهمترین جوانب بازاریابی است.توانایی قیمتگذاری مناسب از نظر موفقیت یا شكست در كار اهمیت دارد چنانچه قیمت گذاری به طور صحیح صورت گیرد آن موقع است كه رقابت وجذب مشتری آسان می‌شود برای قیمتگذاری سه روش اصلی وجوددارد
1/قیمت گذای بر مبنای هزینه:
در این روش تمامی هزینه ها را با هم جمع كرده وبه تعداد محصولات تولید شده تقسیم می كنیم و هزینه تولید را برای یك واحد را بدست آورده سپس درصدی از هزینه (افزایش) به هزینه تولید هر واحد اضافی می كنیم وقیمت فروش هر واحد را بدست می آوریم در روش قیمتگذاری بر مبنای هزینه دو شیوه قیمتگذاری وجود دارد یك شیوه مضاعف ودیگری شیوه سر به سر كه شیوه مضاعف هزینه را به افزایش قیمت اضافه می كنیم ودر شیوه سربه سر درآمدها و هزینه ها باید با یكدیگر برابر باشند.
2/قیمت گذاری بر مبنا تقاضا:
این روش بر پایه میزان متقاضیان است در صورتیكه تقاضا بالا باشد قیمت هم بالاست وزمانیكه تقاضا پایین باشد قیمت هم پایین است هر چند كه هزینه تولید در هر دو شرایط یكسان است. البته قیمت ممكن است نسبت به شخص خریدار متغیر باشد وهم چنین نسبت به مكان وزمان وسری ساخت محصولی.
3-قیمت گذاری بر مبنا رقابت:
این روش در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد كه هدف اصلی بر مبنای قیمت انتخاب شده باشد آن هم قیمتی كه رقبا تعیین می كنند البته لزوما بدین معنی نیست كه همان قیمت رقبا استفاده شود بلكه درصد مشخصی پایین تر و یا بالاتر از قیمت رقبا در نظر گرفته می‌شود. در این روش رابطه ای بین هزینه تولید وقیمت در نظر نمی گیرد به این معنی كه میزان تقاضای محصول ممكن است تغییر پذیرد اما اكثر شركتها قیمت محصولاتشان را همان قیمت رقبا تعیین می‌كند.
قیمت گذاری شركت تولیدی پوشاك تكن:
واحد تولیدی شركت تعاونی اصولا براساس سفارش مشتریان محصول یا محصولاتی را تولید می نمایند و معمولا مواد اولیه محصولات یعنی پارچه به وسیله مشتری طرف قرارداد تهیه می‌گردد و در قبال آن ضمانت مناسب به واحد تولید تحویل می‌گردد تا  در خط تولید قرار گیرند. در مواردی نیز نوع پارچه توسط كارفرما مشتری طرف قرارداد تعریف فنی می‌گردد و سپس تو سط واحد تولید خریداری شده در نتیجه در اكثر موارد قراردادهای شركت تعاونی بر مبنای دوخت محصول منعقد می‌گردد. روش قیمت گذاری شركت بر مبنای رقابت است.

عوامل موثر در روش قیمت گذاری:
1-هزینه پارچه( چنانچه مشتری پارچه را تهیه نكند)
2-هزینه خرج كار (نخ،دكمه،زیپ، آستری و…)
3-هزینه دستمزد كارگران( برش كار، دوزنده شامل دوخت اصلی، جادكمه زدن، زیپ دوزی، كنترل كیفیت)
4-هزینه بسته بندی
5-هزینه های مشترك یا غیرعملیاتی (شامل آب و برق،اجاره ،تلفن و..)
6-هزینه سرمایه(هزینه بهره بانكی، هزینه سایر وام ها، ارزش سرمایه در جریان)
7-هزینه مالیات وبیمه
8-هزینه استهلاك دستگاهها وماشین آلات
9-وضع بازار كار وتعداد توانایی ها رقبا
10-سود مورد انتظار
توضیح اینكه مهمترین عامل قیمتگذاری وضع بازار كار وتوانایی رقبا می‌باشد واین امر باعث می‌گردد در برخی اوقات واحد تولید برای اداره …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآفرینی كارخانه صنعتی آلیاژ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآفرینی كارخانه صنعتی آلیاژ در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآفرینی كارخانه صنعتی آلیاژ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مندرجات

1-    فهرست محتویات
2-    خلاصه اجرایی
3-    مشخصات كارخانه
4-    مدیریت
5-    محصول
6-    جایگاه مشتری / بازار
7-    گنجایش و كشش مشتری / بازار
8-    رقبا
9-    برنامه فروش
 
2-خلاصه اجرایی :
این طرح تجاری به منظور كسب در آمد بیشتر جهت افزایش ظرفیت تولید و قبول سفارشات متعدد دیگری از شركت ساپكو ( در كوتاه مدت ) و قبول سفارش مشتریان دیگری ( در دراز مدت ) كه این افزایش ظرفیت درگرو افزایش زیر بنای تولیدی و اداری كارخانه و افزایش امكانات و تجهیزات و ماشین آلات امكان پذیر می باشد تهیه شده است .
كارخانه صنعتی آلیاژ بمنظور تولید قطعات خودرو تأسیس و در حال حاظر تولید منیفولد هوای پیكان و فروش آن طبق قراردادهای منعقد و سفارشات دریافتی به شركت ایران خودرو انجام می پذیرد . این كارخانه تا به حال قریب به سه سال از فعالیت تولیدی در زمینه قطعه فوق گذارانده و قرارداد فی ما بین تا پایان آذرماه 80 خاتمه یافته و كلیه قطعات سفارشی منیفولد پیكان تا این تاریخ ارسال گردیده و در حدود یكماه قبل یعنی اوایل مهرماه سال جاری ( سال 80 ) قرارداد ساخت منیفولد هوای پژو   به تعداد 35000 قطعه بمدت حدود 16 ماه منعقد گردیده و در شرف تجدید قرارداد منیفولد هوای پژو 405 فراهم گردیده كه در صورت انعقاد با شرایط خاص خودش ( پس از عقد قرارداد مشخص می گرد ) قابل اجراء می باشد و یكی از دلائل عنوان شده جهت افزایش ظرفیت امكان تولید همین قطعه ( منیفولد هوای پژو 405 ) می باشد .
كارخانه صعتی آلیاژ همزمان با انعقاد قرارداد ساخت منیفولد هوای پژو و    قرارداد جدیدی با شركت ایران خودرو جهت ساخت منیفولد هوای انژكتوری پیكان 1600 تا مدت نا معلوم انجام پذیرفته است كه در حال حاضر محصول اصلی این شركت منیفولد هوای انژكتوری می باشد .
ظاهر این قطعات مشتری بجز شركت ایران خودرو ندارد و لذا شرایط تثبیت وضع موجود و یا بهبود آن مستلزم ایجاد ارتباط منطقی و دقیقتری با مشتری می باشد كه پیش بینی می شود در صورت تحقق این امور در آمد حاصل از قراردادها بتواند هزینه توسعه مكانی و تجهیزاتی كارخانه را تضمین نماید . البته لازم به یادآوری می باشد كه تنها محل امكلن درآمد این كارخانه د رحال حاضر  قراردادهای جاری با ایران خودرو می باشد و كارخانه می باید درجهت حفظ این منابع با دقت و نكته سنجی بیشتری و لذا ریسك پذیری بسیار بالا می باشد و كلیه مدیران می باید به این امر و قوف كامل داشته باشند .
از طرفی تغییر در سیاستهای تولیدات ایران خودرو و بجهت شرایط زیست محیطی و مقرراتی كه دولت هر چند گاهی بمنظور جلوگیری از تولید خودروهای آسیب رسان به محیط زیست ئوضع می نماید .
بشدت طرح های تجاری این كارخانه را آسیب پذیر می سازد كه می باید به تدبیری خاص زمینه تولید قطعات دیگری كه از نظر زیست محیطی مورد تأیید می باشد و یا تأثیری بر آن ندارد را در تولیدات آتی بلند مدت كارخانه فراهم می آوریم .

3-مشخصات كارخانه :
كاخانه صنعتی آلیاژ در سال 1361 بمنظور تولید قطعات آلمینیومی و عمدتاً قطعات خودرو و بالاخص قطعات مورد مصرف در موتور اتومبیل تأسیس و با فراز و نشیب های بسیار در حال حاضر با تولید محصولاتی كه در خلاصه اجرایی توضیح داده شده به فعالیت تولیدی خود ادامه می دهد .
آدرس كارخانه : جاده قدیم كرج -جاه شهریار -درب اول خادم آباد -نصیر آباد نرسیده به دهشاد بالا -كاخانه صنعتی آلیاژ   
آدرس دفتر : در محل كارخانه             39235    -02642
شماره تلفن های كارخانه و دفتر :         39345
        شماره فكس                 325086 -0262
مدیر عامل كارخانه آقای عبدالله عزت آبادی پور و سهامداران این كارخانه با درصد سهام تعیین شده بشرح زیر می باشد :
آقای عبدالله عزت آبادی پور با 85 درصد سهام
آقای داود خاوری فرد با 15 درصد سهام
فضای كارخانه با مالكیت شخص و با توافقنامه استادی از طرف شركت اوقاتف در اختیار سهامداران قرارداده شده است .

4-مدیریت :
آقای عبدالله عزت آبادی پور مدیریت عامل كارخانه می باشد كه با درجه لیسانس متالورژی از دانشگاه علم و صنعت ایران و با بیست و شش سال سابقه در زمینه تولید قطعات آلمینیومی خودرو و مدیریت كل واحدهای مربوطه فعالیت دارند .
اقای داود خاوری فرد مدیریت داخلی كارخانه می باشند كه با تحصیلا فوق دیپلم بمدت بیست و پنج سال سابقه فعالیت در زمینه های اشاره شده بالا فعالیت دارند .
آقای مجید خاوری فرد مدیریت بازرگانی كه با تحصیلات لیسانس بیمه و امور بازرگانی به مدت ده سال سابقه فعالیت در زمینه بازرگانی این كارخانه را بعهده دارد .
آقای غلامرضا عدالتی صداقت مدیریت كیفی كارخانه را بعهده دارند . نامبرده با درجه لیسانس در رشته مكانیك از دانشگاه آزاد كرج بمدت 4 سال سابقه فعالیت در زمینه كنترل كیفی قطعات تولیدی را در كاخانه بعهده دارند  .
آقای اكبر لطفی نژاد مدیریت طراحی مهندسی را بعهده دارند و با درجه لیسانس طراحی مكانیك از دانشگاه امام حسین به مدت 1 سال سابقه فعالیت در این زمینه را در كارخانه بعهده دارند .
آقای اسدالله عزت آبادی پور مدیریت اداری و آموزش را بعهده دارند . نامبرده اخیراً عهده دار این مسئولیت شده اند و با پشتكاری كه از وی انتظار می رود بتوانیم در صحت بهبود اداره سیستماتیك مدیریت كیفیت كارخانه اسفاده بهینه نماییم .
میزان تحصیلات و تجربیات كاری بقیه كارشناسان و همكارات مؤثر در اداره كارخانه در دفتر مدیریت ارشد در دسترس می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه کارآفرینی نورافکن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه کارآفرینی نورافکن در فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه کارآفرینی نورافکن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 
طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی تیوری و برخورداری از دیدگاههای تجربی و علمی متناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاكم و دانش فنی موجود جامعه، به منظور نیل به اهداف تولید میباشد.
اطلاعات فنی ایجاد صنایع، مجموعه ای از تحقیقات در خصوص ماهیت مواد و محصولات، شناخت فرایند های تولید و تكنولوژی های موجود و بررسی سیستمها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز میباشد. این بررسی ها در راستای نیل به هدف توسعه، تولید و افزایش كیفیت محصولات تولیدی صورت میگیرد كه با بهبود بافت فنی واحدهای جدیدالتأسیس در داخل كشور، پاسخگویی به نیاز بازار و رقابت با سایر تولیدكنندگان جهانی را امكان پذیر می سازد.
در بررسی های فنی ابتدا روشهای مختلف تولید محصول مورد مطالعه قرار میگیرد و پس از بررسی های لازم مناسبترین تكنولوژی كه با فرهنگ كاری و تواناییهای بالقوه صنعت تناسب داشته باشد انتخاب می گردد. با انتخاب بهترین روش تولید هر محصول می توان دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز را بر اساس فرایند منتخب، انتخاب نمود.

فهرست مطالب :

امقدمه    4
فصل اول: کلیات و سوابق    4
1ـ1 : معرفی اجمالی پروژه    5
2ـ1معرفی محصول:    8
3ـ1 سوابق تولید:    8
4ـ1 کاربرد محصول :    9
5 ـ1 بررسی نیاز جامعه:    10
6ـ1 مصرف کنندگان:    10
فصل دوم : طراحی تولید    11
1ـ2 فرایند تولید:    12
2ـ2 نمودار فرایند تولید:    13
3ـ2 مواد اولیه و منابع تأمین آن:    16
4ـ2 ابزار و ماشین آلات و منابع تأمین آن:    17
5ـ2 برنامه زمان بندی اجرای پروژه:    18
6ـ2 ظرفیت تولید:    19
7ـ2 پلان سالن تولید    20
8ـ2 جایابی و محل اجرای طرح:    21
فصل سوم :    22
نیروی انسانی    22
1ـ3 نیروی انسانی مورد نیاز:    23
2ـ3 دستمزد و حقوق:    24
3ـ3 شرح وظایف پرسنل طرح :    25
فصل چهارم :    26
زمین و ساختمانهای مورد نیاز    26
1ـ4 زمین مورد نیاز:    27
2ـ4 ساختمانهای تولید:    28
3ـ4ساختمانهای خدمات و پشتیبانی و اداری:    29
4ـ4 هزینه های ساختمان سازی:    30
5ـ4 پلان طرح:    31
1ـ5 انرژی برق:    34
2ـ5 انرژی آب:    36
3ـ5 تأسیسات سوخت رسانی:    36
4ـ 5 تأسیسات حرارتی:    37
5ـ 5 تأسیسات برودتی:    37
6ـ 5  ارتباطات:    37
7ـ5 تجهیزات اطفاء حریق:    38
فصل ششم:    40
محاسبات مالی طرح    40
1ـ6 سرمایه کل و منابع تأمین آن :    41
2ـ6 برآورد سرمایه ثابت طرح:    41
3ـ6 سرمایه در گردش:    42
4ـ6 هزینه های تولید سالیانه :    43
5ـ6 هزینه های ثابت و متغیر تولید:    46
7ـ6 محاسبه قیمت تمام شده محصول:    49
8ـ6 محاسبه قیمت فروش محصول:    50
12ـ6 توجیه اقتصادی طرح :    51
منابع و مؤاخذ    52

  

منابع و مآخذ :

1ـ شركت نیك تاب ( شهرك ویلا شهر )اصفهان
2ـ استفاده از پروژه های كتابخانه مركز
3ـ استفاده از تجربیات آقای مهندس دهقان و دوستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی در فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
 
فصل اوّل    3
 كلّیات و سوابق    4
1-1- معرفی اجمالی پروژه    5
2-1- معرفی محصول    6
3-1- سوابق تولید    8
4-1- كاربرد محصول    9
5-1- مصرف كنندگان    9
6-1- بررسی نیاز جامعه    10
فصل دوم    12
 طراحی تولید    13
1-2- فرآیند تولید    14
2-2- نمودار فرآیند تولید    24
3-2- مواد اولیه و منابع تهیه آن    25
4-2- ابزار و ماشین آلات مورد نیاز و منابع تأمین    28
5-2- برنامه زمان بندی اجرای طرح    30
8-2- جایابی و محل اجرای طرح    34
فصل سوم    36
 نیروی انسانی    37
1-3- نیروی انسانی مورد نیاز طرح    38
2-3- شرح وظایف پرسنل    39
3-3- حقوق و دستمزد(شرح و وظایف)    42
4-3- سازماندهی نیروی انسانی    43
فصل چهارم    45
زمین و ساختمان های مورد نیاز    46
1-4- زمین مورد نیاز طرح    47
2-4- ساختمان های اداری، رفاهی و خدماتی    47
3-4- ساختمان واحد تولید    48
4-4- هزینه های ساختمان سازی    49
5-4- هزینه های محوطه سازی    50
6-4- پلان طرح    50

فصل پنجم    51
 انرژی و تأسیسات     52
1-5- تاسیسات حرارتی    53
2-5- تاسیسات برودت(سرمایش)    53
3-5- برق    54
4-5-آب    57
5-5- سوخت    59
فصل ششم    62
 محاسبات مالی طرح    63
1-6- برآورد سرمایه ثابت طرح    64
2-6- برآورد سرمایه در گردش    66
3-6- نحوه سرمایه گذاری     67
4-6- هزینه تولید سالیانه طرح    67
1-4-6- محاسبه هزینه حقوق و دستمزد    68
2-4-6-محاسبه هزینه انرژی    68
3-4-6- هزینه استهلاك    69
5-6- هزینه های ثابت و متغییر تولید    70
6-6- محاسبه نفطه سربسر تولید     71
7-6- محاسبه ی قیمت تمام شده ی محصول    72
8-6- محاسبه ی قیمت فروش محصول    72
9-6-ارزش افزوده ناخالص طرح     72
10-6-ارزش افزوده خالص طرح    73
11-6- محاسبه ی دوره برگشت سرمایه    73
12-6- توجیه اقتصادی طرح    73
منابع و مآخذ    75
 

چکیده :

آگاهی از نوع كالا و خصوصیات كلی و كاربرد آن ما را به شناخت و جایگاه این صنعت راهنمایی می كنند. به منظور شناخت انواع مختلف شلنگها و كاربرد های آن لازم است ویژگیها و مشخصات فنی آن ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد كه در این راستا شناسایی استانداردهای طی و جهانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تعیین جایگاه محصولات مذكور در این سایه انواع شلنگهای موجود (كالای رقیب) نیز می تواند در زمینه تحقق هر طرحی اهمیت داشته باشد كه لازم است در بررسیهای اولیه مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد.
انجام مطالعات بازار و بررسی ماهیت محصول از جهت مصارف داخلی و پتانسیل صادراتی نیز می تواند در راهگشای مطمئنی برای انجام مطالعات دقیقتر و در نهایت احداث چنین واحدهای باشد كه به دلیل مستقل بودن طرح از زمان و مكان تنها ملاحظات كلی مربوط به آن ها مدنظر خواهد بود .

 
مقدمه:
 
از دوران گذشته برای انتقال مایعات، گازها و حتی در برخی موارد، جامدات پودری، از لوله استفاده می شده است. لوله ها عمدتاً برای انتقال مایعات مصرف می شود و انواع گوناگون دارند. لوله هایی از جنس مواد طبیعی فقط در دوران محدود و كوتاهی از زمان به كار می افتد و امروزه شلنگ و لوله در انوع مختلف و متنوع از تركیبات مصنوعی خصوصاً لاستیك و پلاستیك ساخته می شوند. می توان گفت اكنون لاستیك و پلاستیك جایگاه خود را در صنعت انتقال سیالات همچون دیگر صنایع یافته اند به طوریكه امروزه حدود 80% مصرف جهانی لوله های پلاستیكی را لوله های پی وی سی (نرم سخت) تشكیل می دهند.
 

منابع و مآخذ:

1ـ استفاده از اطلاعات آماری صنایع و معادن استان یزد
2ـ استفاده از جداول استاندارد سرمایه و هزینه از انتشارات مركز فنی شهید صدوقی یزد
3ـ نظارت و راهنمایی های استاد محترم پروژه آقای میرجلیلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآفرینی تاسیس كتابفروشی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآفرینی تاسیس كتابفروشی در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآفرینی تاسیس كتابفروشی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :‌
طرحی كه برای ارائه تهیه شده در رابطه با یك مغازه لوازم التحریر می‌باشد كه مالكیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مكان این مغازه واقع در رجائی شهر كرج می باشدكه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با كسب درآمد برخوردار است
خدماتی كه این مغازه ارائه می‌كند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیك فانتزی فروش انواع كتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،كمك درسی، كنكوری وهمچنین فروش انواع بازی فكری وسرگرمی ووسایل كمك آموزشی ساعات كاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.
مشتریان 1-1coustoner
مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در كل كارپردازان شركت ها بانك ها موسسات علاقمندان كتاب و همچنین كودكان ودر كل هر فردی روزی كاروش به این صنف واین شغل می خورد.
در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یك رقیب قدیمی در نزدیكی مغازه حركت كند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تكمیل كردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا كرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است كه كار را به جایی برسانیم كد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وكوشش فراوان در تهیه وتكمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر
1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد كه دراین امر یك نفر بصورت تمام وقت كمك می‌كند و برای افرایش انگیزه در او یك حقوق ثابت بعلاوه یك درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام كه موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه كار من از سال 76 مشغول به این كار هستم وتقریبا یك سابقه كاری خوب دارم در رابطه با شاخص های كلید ی مالی طرح باید ذكر چند عامل را یادآور  شوم كه یك به یك به آن می پردازیم
key to succesعوامل كلیدی موفقیت1-3
1-جوری جنس:
چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود كه مشتری بطور كامل لوازم خود را تهیه كند وبه چند مغازه مراجعه نكند این باعث می‌شود كه مشتری بطور ثابت از یك جا خرید كند در صنف لوازم التحریر به تنهایی هفت هزار قلم جنس است كه اگر تنوع این محصولات را به آن اضافه كنیم متوجه خواهیم شدكه با چه حجم گسترده محصول روبرو هستیم ك این البته بجز عناوین كتاب ولوازم جانبی است پس ابتدا باید یك برنامه ریزی برای تهیه جنس و گرفتن نمایندگی از شركت های صاحب محصول كرد كه ما با گرفتن نمایندگی از 5 شركت PeNTEl , STAEDTELR , FabercateL, papco ,casio الباقی اقلام از بازار رسمی بر رفع نیاز مشتری های خود كرده ایم
2-مذاكره با شركتها –مدارس وكارخانجات بانك ها دفاتر مهندسی مطب های پزشكی ومجتمع های تجاری مبنی  بر تهیه اجناس مورد نیاز آنها با قیمت كمتر وارسال به محل سعی در فروش اجناس عمده با سود كمتر كه بخش وسیعی از فروش مغازه به مشتریانی اینچنین بستگی دارد
3-تبلیغات بصورت نایلون های فانتزی، پخش تراكت، هدایای تبلیغاتی  واهدای آنها بصورت رایگان به مشتری وغیره
4-برخورد مناسب با مشتری وعمل این شعار كه همیشه حق با مشتری است.
5-قیمت مناسب
داشتن تابلو –قفسه های شیك ومرتب ویترینها واستندهای تبلیغاتی وكلا محیطی مناسب برای عرضه و فروش جنس
این عواملی به اختصار شرح آن داده شده میتواند باعث پایداری فروش وتضمین سود داشته باشد
سرمایه در گردش+ سرمایه ثابت= سرمایه گذاری
000/000/125=000/000/25+000/000/100=
اگر ما سود سالانه سرمایه گذاری خود را 15 درصد فرض كنیم به رقم 000/750/18 تومان در سال می رسیم واگر فروش روزانه 000/250 تومان در روز وسود 25 درصد را در نظر بگیریم به عدد 000/800/22 می رسیم واگر هزینه آب ،برق، تلفن وشاگرد را سالانه 000/800/2 در نظر بگیرید باز به سودی بیش از سودبانكی كشور می رسیم با این تفاوت كه در بانك هر ساله از ارزش پول كاسته می‌شود ولی نرخ مغازه كه همان سرمایه ثابت شما می‌باشد. هر سال بر آن افزوده می‌گردد
2-0 :خلاصه ای از شركت:
در قستمهای قبل اشاره شد كه این مغازه از سال 1376 شروع به كار كرده است. در زمینه لوازم التحریر ،‌كتاب، بازی فكری و سرگرمی ونوار فعالیت می‌كند و اصلی ترین تجربه شركت تهیه ملزومات سرپرستی بانك كشاورزی كرج، كارخانه اتمسفر واقع در اتوبان كرج تهران، چاپ سر رسید اختصاصی تیراژ 2000 عدد كانون مهندسین كرج وهمكاری با هنرستانهای گرافیك مهد كودك ها وغیره
2-1مالكیت شركت:company owener ship
مالكیت مغازه بصورت نصف به نصف دراختیار من ودایی ام می‌باشد كه مسئولیت مغازه خرید جنس دادن چك، تهیه جنس، واداره مغازه با من می‌باشد كه به این ترتیب در سود دو به یك هستیم
2-2 شروع فعالیت: start up summary
در تابستان سال 76 با خرید مغازه كه مقداری از آن بصورت اقساط بود و سرمایه اندك شروع به كار كردیم و با توجه به اینكه در بیست متری ما یك رقیب با سابه 17 ساله وجود داشته روند حركتی كندی داشتیم تا اینكه در سال 80 با توجه به شناخت توسط مشتری ها وتكمیل جنس، قیمت مناسب، برخورد خوب از همه مهمتر ترك محل كاملا شناخته شده در حال كار وافزایش سرمایه هستیم. هزینه كلی طرح برای راه اندازی مغازه در قسمت 1-3 توضیح دادیم كه در مقایسه با سال 76 كه ما مغازه را افتتاح كردیم هزینه بسیار بیشتری را می طلبد كه كاملا توضیح داده شد حال دوباره با توجه به قیمتهای حال به بررسی هزینه افتتاح یك مغازه می پردازیم
سرمایه ثابت:
مغازه در متراژ حدودا 40متر كه هر متر 000/000/5 میلیون جمعا 000/000/200 تجهیزات مثل قفسه ، ویترین، تابلو، دكور، برقكاری و غیره 000/000/5 میلیون وسایل اداری و هزینه های خدماتی وپیش نشده 000/000/3 میلیون سرمایه در گردش
اجناس مغازه برای شروع بطوریكه تقریبا جنس تكمیل باشد 000/000/30 كه نیمی از آن را می‌توان بصورت چكی تهیه كرد
2-3 جایگاه یا محل جغرافیایی شركت وتسهیلات مربوط به شركت company Leations and facilities
جایگاه ومحل مناسب برای این شغل باید جایی در نظر گرفته شود كه اول دارای عبور ومرور و آمد وشد مشتری باشد 2-تجاری 3-نزدیك به مراكز دانشگاهی ،مدارس، مهدكودك ها اداره جات وغیره باشد وكلا جایی باشد كه از سرمایه گذاری در آن محل بتوانیم برداشت كنیم خود موقعیت مغازه نیز باید طوری باشد كه از متراژ كافی برخوردار باشد دید مناسب داشته باشد در جلوی آن محل پارك ماشین وجود داشته باشد حتی الامكان در نزدیكی آن مغازه لوازم التحریر وجود نداشته باشد
3-0 خدمات،چه محصولات و خدماتی ارائه می دهد services
در رابطه با خدماتی كه این شغل ارائه می دهد باید عرض شود كه به قدری این صنف گسترده است و به اصطلاح جای كار دارد كه نمی توان همه آنچه كه می خواهیم را به صورت یكجا جمع آوری كرد ولی اگر بطورخلاصه بخواهیم شرحی از كارمایی كه میتوان در آنجا داد و خدماتی كه ارائه كرد را توضیح دهیم به شرح زیر میباشد .
1-فروش لوازم التحریر
2-لوازم اداری
3-لوازم مهندسی
4-لوازم نقاشی
5-لوازم طراحی،گرافیك ،معماری
6-لوازم فانتزی وكادویی
7-لوازم سرگرمی. بازی فكری، كمك آموزشی
8-فروش انواع نمودار خام وپرشده
9-كتابهای كمك آموزشی كنكوری، رمان، شعر،روان شناسی،تاریخی، كتابهای بچه ها، كتب انگلیسی وغیره
10-انجام خدمات دانشجویی كپی، سیمی كردن جزوات و… پس می بینیم با طیف گسترده اجناس مواجهه هستیم كه در بخش های دیگر نیز مانند اسباب بازی، اجناس دكوری، لوازم گلسازی وغیره نیز فعالیت كرد.
3-1 مقایسه رقابتی competivtive comparison
دراین شغل كسی در رقابت با سایر رقبا برتری پیدا می‌كند كه دارای شرایط زیر باشد و به آنها عمل كند
1-داشتن جنس جور همانطور كه در سرفصل پیشین گفتیم به علت گستردگی جنس وصرف هزینه زیاد تهیه آن جور بودن جنس یك هنر است كه میتواند ما را از سایر رقبا جلو اندازد مسئله دیگر كه میتوان به آن توجه كرد داشتن ارتباطی قوی وفروشندگان جنس بطوریكه بتوان از آنه نمایندگی گرفت كه این خود باعث اعتبار مغازه می‌گردد و نكته آخر فروش جنس با قیمت مناسب ،برخورد خوب با مشتری بطوریكه جذب مغازه شود اینها بعلاوه كار با مراكز وتهیه اقلام مصرفی آنها باعث می شودكه در صحنه رقابت بتوانید پایداری كنید وروند رو به رشدی داشته باشیم
3-2چگونگی انجام فروش sales Literature
فروش جنس كه به طور مستقیم صورت می گیرد ولی در موارد خرید مراكز وموسسات كه به صورت تقریبا عمده است می‌توان با گرفتن لیست اقلام مورد نیاز آنها وتهیه اجناس بصورت پیك برای آنها ارسال كرد یا در رابطه با مشتریانی كه اجناس خاص وكمیاب احتیاج دارند یا وسایل بزرگی مثل سه پایه- میز نقشه كشی تخته وایت بورد و … می‌توان صورت آنها را با پیك در منزل ارسال كرد و در رابطه بامشتریانی كه آنها را می شناسیم و به طور مداوم خرید می كنند نیز می‌توان تسهیلاتی مانند فروش دفتری به آنها ارایه داد. در واقع این شغل سیستم توزیع آنچنانی نداردو بیشتر به صورت مستقیم با مشتری در ارتباط است ولی میتوان هدایای كوچك یا جوایزی برای یك میزان خریدمشخص در نظر گرفت تا مشتری با رضایت كامل از خرید مغازه را ترك كن یا برای بچه ها وكودكان مشتریان هدایایی از قبیل ماسك، كتابهای رنگ آمیزی ومحصولات خوراكی به هنگام خرید در نظر گرفت كه همه اینها عواملی است كه باعث می‌شود یازده مشتری به مغازه اضافی گردد ویعنی با تحقیقاتی كه مدیران بازاریابی انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند وهر گاه ومشتری ناراضی از مغازه خارج شود پنج مشتری نیز به همراه او از دست می رود
3-3نحو –اجرا-انجام كار ful Filment
بعد از راه اندازی مغازه نیاز به دو فروشنده بجز خودت هست كه بتوان جوابگوی مشتری بود حداقل باید كسی برای این منظور در نظر گرفته شود كه به اواعتماد كامل داشته باشید با این شغل آشنایی داشته باشد چون در زمینه فروش اجناس گرافیك مهندسی –هنری نیاز به یك فرد مطلع است كه بتواند مشتری را راهنمایی كند و چون تنوع اجناس در این سه مقوله زیاد است و هر یك برای كار خاصی استفاده می‌گردد باید از اطلاعات كافی در این زمینه برخوردار  باشد
3-4 تكنولوژی Technology
تكنولوژی كه ما میتوانیم در این شغل از آن استفاده كنیم استفاده از كامپیوتر است به این ترتیب كه ورود جنس به مغازه توسط كامپیوتر صورت برداشته شود و در فایل انبار ثبت گردد و برای هر جنس یك كد تعریف گردد كه هنگام فروش از موجودی مغازه كسر گردد وهر كدام مشخص كننده قیمت آن جنس ما باشد به این ترتیب ما میتوانیم از همیشه از موجودی مغازه اطلاع داشته باشیم
2-از میزان دزدی مغازه كم كنیم
3-هر جنس رو به اتمام مشخص می‌گردد كه برای تهیه دوباره آن اقدام كنیم
3-5خدمات آینده Future  services
خدماتی كه میتوان برای آینده در نظر گرفت هنوز بطور كامل در ایران اجرا شده میتوان به موارد زیر اشاره كرد فروش اینترنتی اجناس- ارسال جنس از طریق تلفن وهمچنین افزایش ساعات كار فروشگاه بطوریكه از 7 صبح كه محصلین به مدرسه می روند وقاعدتا به لوازم التحریر نیاز دارند وهمچنین یكسره بودن مغازه بدون تعطیلی تا پایان شب و…………. وهمچنین ارائه محصولات متنوع تر اجناس دكوری مجسمه ساعات رومیزی تهیه اجناس تبلیغاتی وارائه آنها بصورت چاپی به شركت ها اینها عوامل خدماتی است كه می‌توان برای آینده در نظر گرفت
4-0خلاصه تجزیه وتحلیل شركتmarket  Analysis summary
در بخش های قبلی توضیح داده شد
4-1بخش بندی بازار market segmentation
اگر بخواهیم بازار بخش بندی كنیم به پنج دسته تقسیم می‌شوند. كودك وخردسال –نوجوان محصل، جوان ودانشجو، میانسال وسالمند كه برای هر گروه از این افراد كالاهای خاصی وجود دارد به عنوان مثال در گروه كودك انواع كتابهای بهای آموزشی انواع وسایل سرگرمی یا در بخش دانشجو بستگی به رشته با طیف بسیاری از اجناس روبرو هستیم علاوه بر نیاز روزمره مثل كلاسور و خودكار دفتر وماشین حساب با توجه به رشته اجناس خاص آن رشته نیز مورد نیاز است كه براین اساس ما نمی توانیم فعالیت خود را مخصوص یك گروه خاص متمركز كنیم بلكه باید با توجه به نیازهای آنها در همه گروههای فعالیت شود تا بتوان رضایت مشتری را جلب كرد
4-2استراتژی بخش بازار هدف Tavget murket segment strategy
ما با بررسی هایی كه انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم كه بازار هدف ما دانشجو هستند یعنی بخش عمده مشتری های ما را دانشجو ها تشكیل داده كه با توجه تعدد دانشجو و رشته میتوان در حوزه وسیعی با توجه به رشته های گوناگون فعالیت كرد واجناس مصرفی این قشر مخصوصا رشته های مهندسی و گرافیك وهنر با توجه به كمیاب بودن وقیمت بالامی تواند در فروش مغازه نقش مهمی ایفا كند ما به این نتیجه رسیدیم كه با متخصصین مقداری پول در حد پنچ میلیون لوازم این بخش را از نمایندگی تهیه كرده وضمن همخوان بودن قیمت جنس با لیست نمایندگی مشتری خود را از اصل بودن جنس مطمئن ساخته و بتوانیم خدمات پس از فروش هم به آنها ارایه دهیم واین تكمیل بودن جنس سبب شد كه مشتری خود به خود جذب مغازه گردد ودر آینده هر بیشتر روی این قسمت تمركز خواهیم داشت
4-2-1نیازهای بازار market needs
4-2-2 روند های بازار market trends
اگر بخواهیم بازار آینده را پیش بینی كنیم باید بگوییم  با توجه به روند رو به رشد جمعیت محصل دانشجو وغیره و با توجه به اینكه در منطقه گوهردشت جایی برای  گسترش مغازه های موجود نیست یعنی عملا در چند سال اخیر مغازه ای به تعداد مغازه های این بخش افزوده نشده می‌توان آینده خوبی را برای بازار پیش بینی كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید