دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word) دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word) :

فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

چكیده

هنر گرافیك همچون پوسته‌ای است كه هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیك بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.

در این رساله سعی بر آن شده كه از بحث وسیع و گسترده گرافیك ، كه یكی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.

قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، كه در همه این موارد گرافیك محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌كند كه خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

گرافیك محیطی شامل دو بخش است. گرافیك محیطی دوبعدی و گرافیك محیطی سه‌بعدی
( حجمی ) ، كه حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیك محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأكید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، كه همه این عوامل كیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.

در بخش گرافیك محیطی ، استندها یكی از موضوعاتی می‌باشند كه در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی كاربرد فراوانی دارند.

به طور كلی استندها را می‌توان به دو شاخه تقسیم نمود :

1- استندهایی كه برای شناسائی یك مكان بكار می‌روند.

2- استندهایی كه برای تبلیغات هستند ، كه در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند كه طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه‌ریزی می‌كند كه فرم نهایی به تنهایی و با امكانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

استندهایی كه در فضای باز قرارمی‌گیرند و استندهایی كه در فضای بسته كاربرد دارند و درباره هریك از این موارد توضیح داده شده است.

قابل ذكر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیك ، تبلیغات ، گرافیك محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

گرافیك در دنیای پیچیده ارتباطات امروز ، نقش اساسی ایفا می‌كند و به سبب گستردحگی حیطه فعالیت ، به شاخه‌های تخصصی متعددی تقسیم می‌گردد. بدین سبب شناخت عرصه‌های مختلف این هنر بسیط ، برای متخصصین و نیز برای مخاطبین آن ضروری به نظر می‌رسد.

براساس این ساختار ، این با هدف شناخت هرچه بیشتر از مفهوم گرافیكی محیطی در بخش تبلیغات و استند تدوین گردیده است.

علت انتخاب این موضوع به این جهت بوده است كه نقش استند در اطلاع رسانی شهری و مكانهای خاصی و همچنین تبلیغ كالاها جنبه كاربردی فراوانی دارد كه البته در ایران استفاده از اسنتر هنوز به طور كامل جا نیافتاده است از لحاظ گردآوری مطالب در مورد بخش استند منبع زیادی در دسترس نداریم. به خصوص در مورد استندهای شهری در مكانهای عمومی.

ابتدا اطلاعاتی از كتب مختلف در زمینه گرافیك محیطی گردآوری می‌شد و در زمینه موضوع اصلی در بخش استند از كتابخانه دانشگاه تهران مطالبی گردآوری گردید كه مشكلات و همكاری نداشتن این كتابخانه را در بر داشت. این رساله در 4 فصل تنظیم گردیده شد و به ترتیب تاریخچه‌ای از گرافیك بخش تبلیغات سپس گرافیك محیطی و نهایتاً بخش استندها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گرافیك از نظر لغوی به معنای «‌ ترسیمی » و « نگارشی » است. به این مبنا گرافیك هنری است كه ترسیم كردن و نگارش ، اركان اصلی آن را تشكیل می‌دهند.

· سواد بصری ، علم چگونه دیدن و تجربه نمودن است.

· هر سیستم ارتباطی متشكل از سمبولهایی است كه ساخت بشر هستند. كلام یكی از این سمبولهاست كه در روزگاران گذشته به صورت تصاویر ساده ترسیم می‌شده و نتیجه تجربایت و احساسات بشر بوده است.

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیك

1-1- تاریخچه كوتاهی از هنر گرافیك

1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

2-2- تبلیغات چیست؟

2-3- مضون تبلیغات

2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیك محیطی

3-1- گرافیك محیطی

3-2- گرافیك محیطی مسطح یا دوبعدی

3-3 پیكتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

3-3-1- وظیفه و عملكرد پیكتوگرام

3-4- گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط – شكل ، بافت … )

3-5- اقسام گرافیك محیط حجمی

3-5-1- گرافیك محیطی و فضاهای عمومی

3-5-2- گرافیك محیطی فضای باز

3-5-3- گرافیك محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

4-1- استند چیست؟

4-2- تقسیم‌بندی استندها

4-3- طراحی گرافیكی استند

4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده كرد

4-5- طراحی خط در استند

4-6- نمایش و عرضه كالا در استندهای تبلیغاتی

4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

4-7- تولید

4-8- حركت در استند

4-9- تكامل طرحها

4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

4-12- استندهای نمایشگاهی

4-13- استندهای برتر

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مأخذ

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مأخذ لاتین

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی در فایل ورد (word)
فهرست منابع و تصاویر عكاسی شده

گزارش كار عملی

78

80

82

85

86

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار در فایل ورد (word) :

دانلود طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار در فایل ورد (word)

دستگاه صادر کننده مجوز وزارت جهاد کشاورزی

ظرفیت اسمی تولیدات 4000 هکتار

نوع خدمات : مکانیزاسیون کشاورزی

تعدادشاغلین 27 نفر

نوع تولیدات :خدمات رسانی فوری در حوزه فن اوری اطلاعات وارتباطات

مقدمه

موضوع فعالیت شرکت

توجیه اقتصادی

مشخصات سرمایه گذاری طرح

سرمایه گذاری کل طرح

سر مایه گذاری ثابت

سر مایه در گردش

در امد سالیانه

سود ویژه

دوره بازگشت سه سال

نرخ بازدهی سرمایه

مقدمه

با اجرای این طرح امکان مکانیزه کردن بخشی از اراضی منطقه فراهم امده وبر اثر استفاده از ماشین الات فواید ومحاسن زیر حاصل میشود افزایش سطح زیر کشت محصولات به دلیل سرعت عملکرد بالای ماشین الات نسبت به روشهای سنتی شخم کاشت داشت برداشت

کاهش مصرف بذر ویکنواختی پوشش گیاهی سطح مزرعه

افزایش راندمان به دلیل ایجاد امکان مبارزه سریع وبه موقع با افات وامراض به محض مشاهده علایم اولیه

افزایش بازده براثر برداشت با کمباین به دلیل کاهش میزان ریزش دانه مخصوصا در غلات

کاهش قیمت تممام شده محصول با توجه به افزایش روز افزون دستمزد نیروی انسانی

دانلود طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار در فایل ورد (word)
فهرست :

شرح مختصری از فرایند

سر مایه گذاری ثابت طرح

ماشین الات وتجهیزات و وسابل ازمایشگاهی

وسایل نقلیه حمل ونقل داخل کار خانه

تجهیزات اداری وکار گاهی

هزینه های قبل از بهره برداری

جدول هزینه های ثابت طرح

هزینه های جاری طرح

حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی

حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی

هزینه سوخت وانرژی

هزینه های تعمیر نگهداری و استهلاک

جدول هزینه های جاری

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

سر مایه در گردش

جدول سر مایه گذاری

جدول درامد طرح

ظرفیت تولید

فروش کل

قیمت فروش واحد

قیمت تمام شده هر واحد تولید

نسبت سود به کل سر مایه گذاری

مواد اولیه

محاسبات اقتصادی طرح

محاسبه سود ویژه

محاسبه سود ناویژه

جدول پیش بینی سود وزیان

جدول سر مایه گذاری طرح

فروش در نقطه سر به سر

محاسبه سود عملیاتی

میزان بیازدهی سرمایه

بازگشت سرمایه

ارزش افزوده ناخالص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مدل energyدر efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مدل energyدر efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم در فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدل energyدر efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مدل energyدر efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدل energyدر efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم در فایل ورد (word) :

مدل energy- efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم

چكیده:

تراكم داده ها در شبكه های سنسور بی سیم افزونگی را حذف می كند تا مصرف پهنای باند و بازده انرژی گوه ها را توسعه دهد. این یك پروتكل تراكم داده های energy- efficient امن را كه (Energy- Efficient Secure Pattern based Data Aggregation) ESPDA الگوی امن energy- efficient بر پایه تراكم داده ها) نامیده می شود ارائه می كند. برخلاف تكنیكهای تراكم داده های قراردادی، ESPDA از انتقال داده های اضافی از گره های سنسور به cluster- headها جلوگیری می كند. اگر گره های سنسور همان داده ها را تشخیص داده و دریافت كنند، ESPDA ابتدا تقریباً یكی از آنها را در وضعیت خواب (sleep mode) قرار می دهد و كدهای نمونه را برای نمایش مشخصات داده های دریافت و حس شده توسط گره های سنسور تولید می كند. Cluster- head ها تراكم داده ها را مبنی بر كدهای نمونه اجرا می كند و فقط داده های متمایز كه به شكل متن رمز شده هستند از گره های سنسور به ایستگاه و مكان اصلی از طریق Cluster- headها انتقال یافته است. بعلت استفاده از كدهای نمونه، Cluster- headها نیازی به شناختن داده های سنسور برای اجرای تراكم داده‌ها ندارند. زیرا به گره های سنسور اجازه می دهد تا لینك های ارتباطی سرهم پیوسته (end-to-end) امن را برقرار كنند. بنابراین، نیازی برای مخفی سازی/ آشكار سازی توزیع كلید مابین Cluster- head ها و گره های سنسور نیست. بعلاوه، بكار بردن تكنیك NOVSF block- Hopping، امنیت را بصورت تصادفی با عوض كردن با نگاشت بلوك های داده ها به time slotهای NOVSF اصلاح كرده و آن را بهبود می بخشد. ارزیابی كارایی نشان می دهد كه ESPDA روش های تراكم داده های قراردادی را به بیش از 50% در راندمان پهنای باند outperform می كند.

1- مقدمه: شبكه های سنسور بی سیم، بعنوان یك ناحیه و منطقه جدید مهم در تكنولوژی بی سیم پدیدار شده اند. در آینده نزدیك، شبكه های سنسور بی سیم منتظر هزاران گره ارزان و كم هزینه و داشتن هر توانایی (Sensing capability) sensing با توان ارتباطی و محاسباتی محدود شده بوده اند. چنین شبكه های سنسوری منتظر بوده اند تا در بسیاری از موارد در محیط های عریض گوناگونی برای كاربردهای تجاری، شخصی و نظامی از قبیل نظارت، بررسی وسیله نقلیه و گردآوری داده های صوتی گسترش یافته باشند. محدودیتهای كلید شبكه های سنسور بی سیم، ذخیره سازی، توان و پردازش هستند. این محدودیتها و معماری ویژه گره های سنسور مستلزم انرژی موثر و پروتكلهای ارتباطی امن هستند. امكان و اجرای این شبكه های سنسور كم هزینه با پیشرفت هایی در MEMS (سیستم های میكرومكانیكی micro electromechanical system)، تركیب شده با توان كم، پردازنده های سیگنال دیجیتالی كم هزینه (DSPها) و مدارهای فركانس رادیویی (RF) تسریع شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر موسیقی بر رفتار نوجوانان و جوانان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر موسیقی بر رفتار نوجوانان و جوانان در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر موسیقی بر رفتار نوجوانان و جوانان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تاثیر موسیقی بر رفتار نوجوانان و جوانان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر موسیقی بر رفتار نوجوانان و جوانان در فایل ورد (word) :

بررسی تاثیر موسیقی بر رفتار نوجوانان و جوانان

چکیده
در هر موجود زنده، سلامتی وضعیتی است که در آن، بین ورود و خروج انرژی و موادی که برای رشد بدن لازم می‌باشد، تعادل برقرار است. منظور از سلامتی، داشتن دورنمای مثبت برای بیشتر زنده ماندن است. در مخلوقاتی همچون انسان، این واژه معنای گسترده‌تری دارد. سازمان بهداشت جهانی سلامتی را این گونه تعریف می‌کند: آرامش جسمی، ذهنی و اجتماعی و تنها به عدم وجود بیماری یا نبود ضعف و سستی مربوط نمی‌شود.

افسردگی را میتوان یک فریاد دانست، پیامی که به ما می گوید که حوزهای از زندگی مان را نادیده گرفته ایم. افسردگی یا احساس یاس و ناامیدی تجربه ای درد آور است که پیر و جوان و فقیر و غنی را نمی شناسد. افسردگی را سرماخوردگی شایع روان نامیده اند که چه در تجارب بحرانی و چه در مواقعی که اشخاص با بحرانی روبرو نیستند گریبانگیر افراد میشود

بسیاری از اشخاص در مورد افسردگی دچار آشفتگی و سردرگمی میشوند وحت

ی وجود آنرا در زندگی زیر سئوال می برند. در بسیاری از موارد افسردگی واکنشی بهنجار در برابر واقعه ای میباشد که در زندگی فرد رخ داده است. افسرده بودن گناه نیست بلکه عکس العملی طبیعی در برابر واقعه ای است که از نظر روانشناختی و جسمانی بر ما واقع شده است. افسردگی در حکم یک سیستم هشداردهنده می باشد که به ما هشدار میدهد که در حال غوطه ور شدن در عمق آب هستیم. افسردگی همچنین وسیله ای دفاعی میباشد که اگر بشکل صحیح بکار گرفته شود. میتواند ما را از استرس و فشارها بدور نگاه دارد و فرصت بهبودی را بما عطا کند. منظور این است که با درک وفهم آن میتوان بجای توقف و ایستای به زندگی ادامه داد و از این مرحله گذشت

مقدمه

ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان است.امروزه موسیقی یکی از تاثیرگذارترین هنرها بر رفتار نوجوانان و جوانان است و این گروه سنی بیشتر وقت خود را صرف گوش دادن به موسیقی می کنند به طوری که موسیقی جزئی از زندگی روزمره ی آنها شده است و گاهی می بینیم که جوانان و نوجوانان نسبت به آن خیلی تعصبی برخورد می کنند.

به خاطر علاقه ی بیش از حد جوانان به این هنر و این که اغلب دوست دارند در این زمینه فعالیت کنند و دستی بر آتش موسیقی داشته باشند هر روز اسم چندین نفر را می شنویم که به عنوان خواننده ی جدید معرفی می شوند.

و البته بسیاری از این افراد نه به خاطر علاقه به موسیقی بلکه به خاطر کسب درآمد و شهرت به این کار مشغول می شوند و اکثر آثاری که تولید می کنند فاقد ارزش هنری است و اغلب آثاری سخیف و بی ارزش است که از نظر کلام بسیار ضعیف است و بیشتر مفاهیم تکراری و یکنواختی را بیان میکند که این امر موجب تنزل سلیقه ی مخاطبان می شود.

از طرفی تاثیر کلام موسیقی و ریتم آن بر روحیه ی جوانان تا حدی است که گاهی می بینیم که جوانانی که در حقیقت مصرف کننده ی این آثار هستند تلاش می کنند تا ظاهر خود را مانند خواننده مورد علاقه ی درآورند و از ظاهر آشفته ی برخی از خوانندگان نوظهور که به تقلید از مدل های غربی استفاده میکنند تقلید می کنند و در نتیجه ی این تقلید به موسیقی های بی ارزش و خشن روی می آورند.

اهمیت و ضرورت فایل

اگر شما امروز بدنبال آرامی می گردد. راهی است که می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد. اگر چه هیچکس کامل نیست و هر فرد در زندگی سختی و بلندی های بسیاری را پشت سر می گذارد که بعضا بسیار دردناک و ناگفتنی است اما این فرصت وجود دارد تا هر فرد بتواند تجربه کند فیض (بخشش بدون شرط) خدا را از طریق ارتباط شخصی و روزانه با عیسی مسیح بعنوان

دوستی نزدیکتر از برادر که در تمام شرایط حاضر است با هر یک از ما همراه گردد. چون زندگی هر یک از ما برای او بسیار ارزشمند و گرانبها می باشد. برای همین است که او دو هزار سال پیش برای من و تو به صلیب کشیده شد تا امروز ما آزاد باشیم و در زندگی امید زنده داشته باشیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجقیق بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تجقیق بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع) در فایل ورد (word) دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجقیق بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تجقیق بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تجقیق بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع) در فایل ورد (word) :

دانلود تجقیق بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع) در فایل ورد (word)

مقدمه

یکی از مهمترین مباحثی که امروزه در علوم انسانی مطرح می شود بحث های اخلاقی است. در اینکه فلسفه ی اخلاقی چیست و بهترین و موثرترین فلسفه ی اخلاق چه نوعی از آن است کتب بسیار زیادی در این رابطه تهیه و تدوین شده است و از اصول اساسی آن و راههای رسیدن به فضایل اخلاقی بحث شده است. باید توجه داشت که آدم همواره در زندگی اش برای تشخیص درست امور و در نهایت داشتن زندگی سالم و سعادتمند نیازمند راهنما و الگوهای اخلاقی و تربیتی است و البته با مطالعه در زندگی انسان های بزرگی چون پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه ی معصومین، افراد می توانند در این راه قدم برداشته تا به کمال و سعادت حقیقی دست یابند.

امام رضا (ع) به عنوان یک انسان نمونه و کامل از جمله همان افراد برگزیده ای هستند که مسلمانان و شیعیان با مطالعه و فایل در سیره ی اخلاقی ایشان در ابعاد گوناگون زندگی ایشان می توانند راه سعادت حقیقی را پیدا کرده و به کمال مطلوب نائل آیند. اصولاً از آن جا که ائمه ی اطهار مورد تایید خداوند متعال بوده و همواره آنها از فیوضات ویژه الهی برخوردار بوده اند رفتار و منش آن بزرگواران می تواند راهگشای خوبی جهت سعادت و خوشبختی جوامع انسانی تلقی می شود. از این رو با توجه به اهمیت مباحث اخلاقی و تاثیر آنها در زندگی انسان ها، در این فایل سعی شده است که با استمداد از اخلاقیات امام هشتم (ع) الگوی مناسبی جهت افراد طالب کمال ارائه شود. امید است که مورد رضایت حضرت حق و امام رضا (ع) واقع شود.

دانلود تجقیق بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح فایل

1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..

2- اهمیت و ضرورت ……………………………………………………………………………………

3- پیشینه ی فایل ………………………………………………………………………………………

4- اهداف فایل …………………………………………………………………………………………..

5- روش فایل ……………………………………………………………………………………………

6- محدودیت های فایل و پیشنهادات ……………………………………………………………

7- معانی لغوی واژه ها ………………………………………………………………………………..

فصل دوم: یافته های فایل

بخش اول: اخلاق فردی ……………………………………………………………………………….

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….

1- عبادت ……………………………………………………………………………………………………

2- سخاوت ………………………………………………………………………………………………….

3- زهد و پرهیزگاری …………………………………………………………………………………..

4- ادب ……………………………………………………………………………………………………….

5- صبر و استقامت……………………………………………………………………………………….

بخش دوم: اخلاق سیاسی…………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

1- مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………….

2- رعایت امانت……………………………………………………………………………………………

3- التزام به تعهدات……………………………………………………………………………………….

4- برخوردهای مودبانه با دستگاه حاکم …………………………………………………………

الف- عمل به سیره ی پیامبر اکرم…………………………………………………………………..

ب- موعظه……………………………………………………………………………………………………

1- رهنمودهای اخلاقی امام به مامون……………………………………………………………..

2- رهنمودهای اخلاقی امام به شیعیان…………………………………………………………….

3- احقاق حقانیت امور در حوزه ی سیاسی……………………………………………………..

بخش سوم: اخلاق خانوادگی………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

1- محبت و مهرورزی با اعضای خانواده

2- محبت به خدمتکاران و غلامان……………………………………………………………………

3- تامین مخارج زندگی………………………………………………………………………………….

بخش چهارم: اخلاق مردمی………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

1- حسن خلق نسبت به دیگران……………………………………………………………………….

2- همدلی امام (ع) با توده ی مردم………………………………………………………………….

الف- ناکامی مامون در سیاست های عوام فریبانه…………………………………………….

ب- تلاش امام (ع) در جهت اعتلای اسلام…………………………………………………………

فصل سوم:

جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….

دانلود تجقیق بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع) در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مآخذ ………………………..

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار وصفحات وب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار وصفحات وب در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار وصفحات وب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار وصفحات وب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار وصفحات وب در فایل ورد (word) :

طرح توجیهی طراحی نرم افزار وصفحات وب

موضوع طرح

isp نوع تولیدات نرم افزار وپکیج کامپیوتری صفحات وب نصب شبکه تعدادشاغلین 9 نفر

نوع تولیدات :

مشخصات سرمایه گذاری طرح

سرمایه گذاری کل طرح 566.25

سر مایه گذاری ثابت 480.65

سر مایه در گردش 53.375

در امد سالیانه 967.2

سود ویژه 163.228

دوره بازگشت سه سال

نرخ بازدهی سرمایه 34 درصد

دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار وصفحات وب در فایل ورد (word)
فهرست :

شرح مختصری از فرایند

سر مایه گذاری ثابت طرح

ماشین الات وتجهیزات و وسابل ازمایشگاهی

وسایل نقلیه حمل ونقل داخل کار خانه

تجهیزات اداری وکار گاهی

هزینه های قبل از بهره برداری

جدول هزینه های ثابت طرح

هزینه های جاری طرح

حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی

حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی

هزینه سوخت وانرژی

هزینه های تعمیر نگهداری و استهلاک

جدول هزینه های جاری

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

سر مایه در گردش

جدول سر مایه گذاری

جدول درامد طرح

ظرفیت تولید

فروش کل

قیمت فروش واحد

قیمت تمام شده هر واحد تولید

نسبت سود به کل سر مایه گزاری

مواد اولیه

محاسبات اقتصادی طرح

محاسبه سود ویژه

محاسبه سود ناویژه

جدول پیش بینی سود وزیان

جدول سر مایه گذاری طرح

فروش در نقطه سر به سر

مقدمه

امروزه مسئله اشتغال جوانان با بکار گیری نیروی کار بخش فعال وخلاق جامعه که از مهمترین عوامل توسعه به شمار میرود از بزرگترین دغدغه های مسئولان وکار گزاران مملکتی و از پیچیده ترین موضوعات فایلی فایل گران و محققان میباشد مسئله اشتغال جوانان و پیدا کردن روشهای جذب انها به طوری که هم معضل بیکاری حل شود وهم با افزایش تولیدات داخلی وتوسعه صنعت راهی بله سوی مطرح شدن در بازار های بین المللی و دستیابی به تکنولوژی روز دنیا پیدا کنیم از مهمترین موضوعات سمینارها وگردهمایی ها می باشد ….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل تمرینات تیم بزرگسالان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل تمرینات تیم بزرگسالان در فایل ورد (word) دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل تمرینات تیم بزرگسالان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل تمرینات تیم بزرگسالان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل تمرینات تیم بزرگسالان در فایل ورد (word) :

دانلود فایل تمرینات تیم بزرگسالان در فایل ورد (word)

اینجانب شهاب الدین شریف ریاضی ،‌فرزند محمد به شماره شناسنامه 1748، صادره از یزد، افتخار دارم كه در كلاسهای آموزش مربیگری كه در سطوح مختلف برگزار شده است شركت نموده و مدرك B‌ آسیا را نیز دریافت كرده ام .

ابتدا اینجانب دست تمام اساتید ، پیشكسوتان و مربیانی كه در این راستا به اینجانب كمك كرده‌ و بنده حقیر از محضرشان كسب فیض نموده ام را می بوسم و برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می نمایم .

كلاس آموزش مربیگری (‌مدارس فوتبال ) : جناب استاد غلامرضا جهانی

كلاس آموزش مربیگری (مدرك D ) : جناب استاد ابوالحسن مرادی

كلاس آموزش مربیگری (مدرك C آسیا) : جناب استاد نادر عربی

كلاس آموزش مربیگری (مدرك B ) : جناب استاد اردشیر پور نعمت

كلاس توجیهی مربیگری ( در استان یزد ) : جناب استاد مرتضی محصص

كلاس توجیهی مربیگری ( در استان یزد ): جناب استاد مجید جلالی

كلاس توجیهی مربیگری ( به طور مداوم در استان یزد ): جناب استاد محمد رضا خطیب

شروع تمرینات فصل درمرحله اول : تاریخ : 10/5/1386

كار با وزنه :

Leg

1- اسكات 10×3

2- جلو پا با دستگاه 10×3

3- پشت پا خوابیده با دستگاه 10×3

4- هاگ پا 12×3

5- ساق پا در سه وضعیت در حد توان ×3

6- لانچ از جلو و كنار 30×3

شكم+ فیله كمر+شنا در همه جلسات مشترك می باشند.

Chest

1- جلو بازوها با هالتر 10×3

2- پشت بازو با دستگاه 10×3

3- بالا سینه با هالتر 8×3

4- سرشانه با دستگاه 10×3

5- كول با هالتر 10×3

6- رونیك زیر بغل 8×3

شكم +‌ فیله كمر شنا در همه جلسات مشترك میباشند.

توضیحات :

1- شنبه و یكشنبه كار با وزنه – دوشنبه استراحت .

2- سه شنبه و چهارشنبه كار با وزنه – پنجشنبه دویدن نرم .

3- جمعه : استراحت مطلق

مدت دوره كار با وزنه : 4 هفته

شروع تمرینات فصل در مرحله‌دوم تاریخ : 10/6/1386

تمرینات اینتروال :

هفته اول :

روز اول : m100×6 +m 200×3 بدون تعیین وقت

روز دوم : m100×8 +m 400×2 بدون تعیین وقت

روز سوم : m100×6 +m 200×4 +m 400×1

روزچهارم: : m200×4+m 800×1

هفته دوم :

روز اول : m100×2 +m 600×3

روز دوم : m100×2 +m 200×4 + m 400×2

روز سوم : m100×2 +m 200×4 + m 800×1

روزچهارم: m100×2+m 400×2

هفته سوم :

روز اول : m100×4 +m 600×3

روز دوم : m100×2 +m 200×8

روز سوم : m100×4 +m 400×2 + m 800×2

روزچهارم: m100×2+m 400×1 + m 600×1

هفته چهارم :

روز اول : m100×2 +m 600×4

روز دوم : m100×4 +m 200×4 + m 400×2

روز سوم : m100×2 +m 200×4 + m 800×2

روزچهارم: استراحت

زمان های استراحت

100متر ç “15 ثانیه ç “30 ثانیه استراحت

200متر ç “38 ثانیه ç “20/” 1ثانیه استراحت ( یك دقیقه و بیست ثانیه )

400متر ç “20/” 1 ثانیه ç “40/” 2 ثانیه استراحت ( دو دقیقه وچهل ثانیه)

600متر ç “10/” 2 ثانیه ç “20/” 4 ثانیه استراحت(چهاردقیقه‌ وبیست‌ثانیه)

800متر ç ” 3 دقیقه ç ” 6 دقیقه استراحت

مدت دوره : 4 هفته

پایان 8/7/86

v شروع تمرینات فصل در مرحله سوم

v روز یكشنبه مورخ 10/7/86 ساعت 5/7 الی 9 شب زمین تفت

1- گرم كردن : چهار نفره : در داخل یك مربع 10×10 پاس قطری به نفر و یكدوكردن و دادن به نفردیگر

2- تمرین سه نفر: هر جا توپ است دو نفر روی دست

3- تمرین 2 با این تفاوت كه یك نفر وسط می باشد .

4- فوتبال 11v11 برای انتخاب نفرات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی بانک ملت شعبه پارس آباد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی بانک ملت شعبه پارس آباد در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی بانک ملت شعبه پارس آباد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآموزی بانک ملت شعبه پارس آباد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآموزی بانک ملت شعبه پارس آباد در فایل ورد (word) :

دانلود کارآموزی بانک ملت شعبه پارس آباد در فایل ورد (word)

بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر 1359 تشکیل و با شماره 38077 در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغازشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید