دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

نیاز روزافزون بشر به مواد معدنی فلزی و غیر فلزی سبب شده است که روشها و تکنیکهای نوینی برای پیجویی و اکتشاف این کانسارها به کار گرفته شود. شکی نیست که مصرف مواد خام معدنی که باید از زمین استخراج شوند هر ساله بالا و بالاتر میرود. بدیهی است که اکنون منابع سهل الوصول سطحی و پر عیار یا استخراج شده و یا رو به اتمام هستند لذا برای پاسخ به این نیاز بشر منابع کم عیارتر و عمیق مورد توجه قرار گرفته اند. از این رو دیگر نمی توان با اطلاعات محدود زمین شناسی سطحی و روشها و ابزارهای اکتشافی که پیش از این مورد استفاده قرار می گرفتند این منابع را کشف و مورد استفاده قرار داد. روش های ژئوفیزیکی از جمله روش های غیر مستقیم اکتشافی هستند که در زمینه پیجویی و اکتشاف منابع زیر سطحی به طور گستردهای استفاده می شوند. به کمک روش های ژئوفیزیکی میتوان اعماق نسبتاً زیاد زمین را بدون حفاری مورد جستجو قرار داد و با توجه به پاسخ متفاوت مواد مختلف به عوامل فیزیکی به حضور یا عدم حضور کانسارها پی برد. در این مقاله به بررسی مطالعات ژئوفیزیکی انجام گرفته در محدوده کانسار مس اویرک واقع در یک کیلومتری شمال روستای اویرک در استان قزوین پرداخته شده است. به منظور بررسی ویژگی های کمی و کیفی پیکره معدنی در این محدوده از روش های پلاریزاسیون القایی(IP ) و مقاومت ویژه الکتریکی(RS) استفاده شده است. در این محدوده حدود 4070 برداشت توام پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه الکتریکی انجام گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعات به صورت مدل های نیمرخ مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی ارائه شده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Simultaneous Determination of diazepam and lorazepamDrugs in biological samples by Dispersive Solid phasenanoextraction در Gas Chromatography/MassSpectrometry در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Simultaneous Determination of diazepam and lorazepamDrugs in biological samples by Dispersive Solid phasenanoextraction در Gas Chromatography/MassSpectrometry در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Simultaneous Determination of diazepam and lorazepamDrugs in biological samples by Dispersive Solid phasenanoextraction در Gas Chromatography/MassSpectrometry در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Simultaneous Determination of diazepam and lorazepamDrugs in biological samples by Dispersive Solid phasenanoextraction در Gas Chromatography/MassSpectrometry در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Simultaneous Determination of diazepam and lorazepamDrugs in biological samples by Dispersive Solid phasenanoextraction در Gas Chromatography/MassSpectrometry در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در شيمي و مهندسي شيمي

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

Dispersive solid phase nanoextraction is presented as an alternative technique for extraction and preconcentration of two benzodiazepine drugs including diazepam (Dz) and lorazepam (Lz) from serum samples. This novel approach –that we have named dispersive solid phase nanoextraction (DSPNE)– is based on strong affinity between selected drugs and carboxylated–carbon nanotubes (CCNT). Finalanalysis of selected drugs performed by using gas chromatography–mass spectrometric (GC/MS) detection. Firstly, extraction parameters were optimized for drugs from water samples, then optimized conditions were used for extraction of drugs from biological (serum) samples.The most striking feature correlates to the small volume of water sample (500 L) for complete analyses. The limits of detection ranged from 20 (Dz) to 100 ng·L- 1 (Lz). The relative standard deviations at medium calibration concentrations vary from 5 (Dz) to 12.3% (Lz). The analytical recoveries from serum samples of the drugs varied from 75.8 (Dz) to 85.7 (Lz). The entire extraction procedure consumes lessthan 50 L of organic solvents per sample, which makes it environmentally friendly. The small volume of extracting solution makes DSPNE a relatively inexpensive extraction approach

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی توضیح پذیری نظریه ریچارد هارتشورن در جغرافیای سیاسی مسائل قومی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی توضیح پذیری نظریه ریچارد هارتشورن در جغرافیای سیاسی مسائل قومی ایران در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی توضیح پذیری نظریه ریچارد هارتشورن در جغرافیای سیاسی مسائل قومی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی توضیح پذیری نظریه ریچارد هارتشورن در جغرافیای سیاسی مسائل قومی ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی توضیح پذیری نظریه ریچارد هارتشورن در جغرافیای سیاسی مسائل قومی ایران در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران همدلي اقوام ايراني انسجام و اقتدار ملي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

اعتبار نظریه های علمی به تعمیم پذیری و توضیح دادن هر چه بیشتر واقعیتها در زمانها و مکانهای مختلف است. یکی از نظریه های معتبر و پایه در رشته جغرافیای سیاسی نظریه علت وجودی و نیروهای مرکزگرا و مرگزگریز ریچارد هارتشورن در ساختار کشور است که در 1950 ارائه شده است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی نظریه ریچارد هارتشورن در فضای جغرافیایی و ساختار قومی ایران است. این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیل محتوا انجام شده و داده های آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است. فرضیه تحقیق این است که اندیشه های جغرافیای سیاسی ریچارد هارتشورن در تبیین واقعیتهای مسائل قومی ایران از توضیح پذیری بالایی برخوردار است. برای ارزیابی این فرضیه ابتدا نظریه ریچارد هارتشورن و مفاهیم کلیدی آن از مقالات اصلی وی استخراج شده است و سپس بر مسائل قومی در ساختار فضای جغرافیایی ایران مورد تطبیق و بررسی قرار گرفت است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظریه هارتشورن پس از گذشت 65 سال همچنان از اعتبار علمی بالایی برخوردار است و می تواند مسأله علت وجودی و واقعیتهای جغرافیای سیاسی فضای اقوام ایران را به خوبی توضیح دهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی آزمایشگاهی اصلاح بهینه پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای رس دار مسلح شده با ژئوتکستایل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی آزمایشگاهی اصلاح بهینه پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای رس دار مسلح شده با ژئوتکستایل در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی آزمایشگاهی اصلاح بهینه پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای رس دار مسلح شده با ژئوتکستایل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی آزمایشگاهی اصلاح بهینه پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای رس دار مسلح شده با ژئوتکستایل در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی آزمایشگاهی اصلاح بهینه پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای رس دار مسلح شده با ژئوتکستایل در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله، روش اصلاح خاک با استفاده از مسلح کردن خاک ماسه ای مخلوط با رس با استفاده از ژئوتکستایل مورد تحقیق قرار گرفته است. به این منظور از 1، 2 و 3 لایه ژئوتکستایل با زاویه های مختلف قرارگیری جهت مسلح کردن مخلوط ماسه و خاک رس و تنش های نرمال 50، 100 و 150 کیلوپاسکال در حین انجام آزمایش برش مستقیم (30×30 سانتی متر) استفاده شده است. در این مقاله ابتدا درصد بهینه اختلاط مخلوط ماسه و خاک رس در تراکم حداقل و حداکثر با استفاده از آزمایش های برش مستقیم تعیین گردیده و سپس آزمایش های مشابهی با استفاده از مخلوط بهینه خاک ماسه و رسف مسلح با چند لایه ژئوتکستایل جهت به دست آوردن زاویه بهینه قرارگیری ژئوتکستایل انجام شده است؛ نتایج، افزایش چشم گیر مقاومت برشی ماسه مخلوط با رس مسلح با ژئوتکستایل را نشان می دهند. همچنین زاویه بهینه قرارگیری ژئوتکستایل ها در حالت متراکم کمتر از زاویه بهینه قرارگیری ژئوتکستایل ها در حالت سست می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود معرفی ،مدلسازی و شبیه سازی خطاهای سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکوپ از نوع MEMS در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود معرفی ،مدلسازی و شبیه سازی خطاهای سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکوپ از نوع MEMS در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود معرفی ،مدلسازی و شبیه سازی خطاهای سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکوپ از نوع MEMS در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود معرفی ،مدلسازی و شبیه سازی خطاهای سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکوپ از نوع MEMS در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود معرفی ،مدلسازی و شبیه سازی خطاهای سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکوپ از نوع MEMS در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش يافته هاي نوين در هوافضا و علوم وابسته

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکوپ به ترتیب نقش اندازه گیری شتاب های خطی و سرعت های زاویه ای یک وسیله که متحرک را به عهده دارد. این سنسورها دارای کاربردهای وسیعی در روباتیک ، مهندسی پزشکی و صنایع هوا و فضا، می باشد. انواع مختلفی از سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکوپ وجود دارند که سنسورهای میکروب الکترا مکانیکی با نام اختصاری MEMS از متداول ترین و پر کاربردی ترین این سنسورها هستند. از مشخصه های این سنسورها می توان به قیمت پایین، حجم، اندازه و وزن کم آنها اشاره کرد که باعث کاربرد روزافزون آنها شده است. با این حال، این سنسورها دارای خطاهای مختلفی هستند که باعث می شود شتاب های خطی و سرعت های زاویه ای اندازه گیری شده به کمک این سنسورها، با خطا، توام شوند. در این مقاله، در ابتدا مهم ترین خطاهای این سنسورها معرفی و مدل سازی شده و سپس یک مدل ریاضی کلی از این خطاها ارائه خواهد شد. در ادامه مقاله، دو نمونه از شتاب سنج و ژیروسکوپ به همراه مشخصات آن ها معرفی شده و شبیه سازی مدل کلی خطاهای این سنسورها به کمک نرم افزار سیمولینک ارائه خواهد شد. نتایج شبیه سازی، به خوبی بیانگر تاثیر خطاهای اندازه گیری در مقدار خوانده شده توسط سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکوپ از نوع MEMSاست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اثر میانجیگری بحران مالی در گزارش حسابرس و اقلام تعهدی، تأکید بر سایر دلایل ابهام در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثر میانجیگری بحران مالی در گزارش حسابرس و اقلام تعهدی، تأکید بر سایر دلایل ابهام در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثر میانجیگری بحران مالی در گزارش حسابرس و اقلام تعهدی، تأکید بر سایر دلایل ابهام در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثر میانجیگری بحران مالی در گزارش حسابرس و اقلام تعهدی، تأکید بر سایر دلایل ابهام در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثر میانجیگری بحران مالی در گزارش حسابرس و اقلام تعهدی، تأکید بر سایر دلایل ابهام در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی نقش تعدیلی بحران مالی و رابطه بین اظهارنظر مشروطه حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در مورد سایر دلایل به غیر از ابهام در تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش برای سنجش متغیر اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز و برای سنجش بحران مالی از مدل z آلتمن استفاده شده است به صورتی که اگر شرکتی ورشکسته و یا در ناحیه ورشکستگی قرارگیرد به آن ارزش یک درغیراین صورت صفر لحاظ می شود. برای به دست آوردن نمره اظهارنظر حسابرس، به این گونه عمل می شود که اگر اظهارنظر حسابرس در مورد سایر دلایل به غیر از ابهام در تداوم فعالیت باشد، به آن ارزش یک درغیراین صورت صفر لحاظ می گردد. نمونه آماری پژوهش، داده های مربوط به 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 می باشد. برای تحلیل داده ها از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاکی از آنست که بحران مالی اثر قابل ملاحظه ای بر این رابطه می گذارد از این رو رابطه بین اظهارنظر مشروطه حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری منفی و منفی دار می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم درس روش های اجرای سازه های فلزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم درس روش های اجرای سازه های فلزی در فایل ورد (word) دارای 15 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم درس روش های اجرای سازه های فلزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم درس روش های اجرای سازه های فلزی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم درس روش های اجرای سازه های فلزی در فایل ورد (word) :

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته عمران با موضوع جزوه درس روش های اجرای سازه های فولادی (فصل دوازدهم) در حجم 15 اسلاید.

بخشی از متن:
برای اینکه در نگهداشتن الکترود در فاصله مناسب و ثابت مهارت بیشتری کسب شود میتوان با استفاده از یک مداد و واشر تمرین زیر را انجام داد. سعی شود، که حلقه به آرامی حرکت داده شود بدون اینکه مداد از داخل حلقه خارج شده یا نوک مداد به کاغذ کشیده شود.

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم درس روش های اجرای سازه های فلزی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:
وسایل اندازه گیری ابعاد جوش
تست های غیر مخرب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Preparation and characterization of nickel ferrite magneticnanoparticles by solدرgel method در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Preparation and characterization of nickel ferrite magneticnanoparticles by solدرgel method در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Preparation and characterization of nickel ferrite magneticnanoparticles by solدرgel method در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Preparation and characterization of nickel ferrite magneticnanoparticles by solدرgel method در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Preparation and characterization of nickel ferrite magneticnanoparticles by solدرgel method در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي شيمي،پتروشيمي و نانو ايران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

In the study, nanoparticles nickel ferrite (NiFe2O4) powder was successfully prepared froman aqueous solution containing ferric nitrate and nickel nitrate salts by a sol-gel route. The as-preparedsamples were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infraredspectroscopy (FT-IR). SEM indicated that the size of NiFe2O4 nanoparticles were spherical and showedthat the average size of the nickel ferrite nanoparticles is smaller than ~ 40 nm. FTIR spectra showedthe stretching and bending vibrations of Ni–O and Fe–O bonds nickel ferrite.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقش آموزش شهروندی در فرهنگسازی جامعه و توسعه شهرها (مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقش آموزش شهروندی در فرهنگسازی جامعه و توسعه شهرها (مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش آموزش شهروندی در فرهنگسازی جامعه و توسعه شهرها (مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقش آموزش شهروندی در فرهنگسازی جامعه و توسعه شهرها (مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش آموزش شهروندی در فرهنگسازی جامعه و توسعه شهرها (مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه فقدان آموزش فرهنگ زندگی شهری کاملاً مشهود بوده و ناآگاهی از فرهنگ شهرنشینی و قواعد رفتاری زندگی شهری، هزینه های زیادی را به اداره کنندگان شهر، محیط شهری و ساکنان شهر تحمیل کرده است. کلان شهرها با افزایش مداوم جمعیت ثابت و جمعیت سیار و افزایش خرده فرهنگها و قومیت های متعدد روبه رو بوده و به موازات آن با نیازهای اجتماعی وابسته به آن مواجهاند که با گسترش و افزایش این وضعیت، نیازها به مراتب بیشتر شده و وظایف سازمان های مربوطه نیز سنگین تر می شود سکونت در شهر، تعهداتی را برای مدیران شهری و تکالیفی را بر شهروندان به همراه دارد و ارزش ها و هنجارهایی را به دنبال دارد که این مهم، مدیریت مطلوب شهری را با تکیه بر آموزش های شهروندی، همراه با پایگاه های آموزش دهنده در سطح شهر، جهت انتقال آموزش های شهری به مردم با هدف ارتقاء مشارکت های اجتماعی بیش از پیش می طلبد.به نظر می رسد در فرآیند جهانی شدن مهم ترین و پیشتازترین بخش، رسیدن به این فرایند آموزش فرهنگ شهروندی و اصول و حقوق شهروندی می باشد؛ این مسئله از آنجا ناشی می شود که روند جهانی شدن بیشترین تأثیرات خود را برآموزش و فرهنگ جهان داشته است. جهانی شدن فرهنگ شهر نشینی مستلزم یکپارچگی فرهنگ ها و آموز شهای شهرنشینی کشورهای جهان از طریق افزایش آموزش ها به شهروندان و شهرنشینان و دست اندرکاران شهری می باشد. جهانی شدن بویژه از بعد آموزش آن موجب شده نوع، شرایط و سطح زندگی روزمره ی انسان ها بخصوص ساکنان شهرها به طور اساسی متحول شود. بنابراین برای دستیابی به توسعه ی شهری ضروری است که همزمان با پیشرفت فناوری و همگام با ارتباطات آموزشی در جهان و آموزش های همگانی در توسعه شهرها گام برداریم. این مقاله ضمن بیان مفاهیم توسعه پایدار شهری ، ضرورت و نقش آموزش در فرهنگ سازی جامعه در کشور های توسعه یافته ، آموزش شهروندی، آموزش حقوق شهروندی در ایران ، تمرکز صنایع و مشاغل و مراکز خدماتی در مرکز شهر، نکات مهم در آموزش شهروندی ، کارکردهای مثبت آموزش شهروندی و راه های دستیابی به آموزش مطلوب در شهر الکترونیک را به صورت موردی در کلانشهر ارومیه مورد بررسی و کنکاش در مقایسه با سایر شهرهای توسعه یافته جهان قرار داده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سیری در نگرش عرفانی صائب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سیری در نگرش عرفانی صائب در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سیری در نگرش عرفانی صائب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سیری در نگرش عرفانی صائب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سیری در نگرش عرفانی صائب در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي جستارهاي ادبي، زبان و ارتباطات فرهنگي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

صائب از چهره های برجسته ادب روزگار صفوی و جزو مفاخر پارسی محسوب می شود که به اعتبار شرایط اجتماعی روزگار خود با قرائت و فهم قرآن آشنایی کامل داشته است و در جای جای دیوانش اشاراتی به اصطلاحات دینی و خصوصا قرآن مشاهده می شود.افزون بر این جنبه های روحانی،درس های اخلاقی،عبرت گرفتن از حوادث وپیروی از عوالم اخلاقی در اشعار او گسترده است.در این نوشتار سیری خواهیم داشت بر شیوه های به کار گیری مضامین عرفانی در شعر وی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید