دانلود برری و شاسایی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان خوزستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود برری و شاسایی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان خوزستان در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود برری و شاسایی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان خوزستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود برری و شاسایی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان خوزستان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود برری و شاسایی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان خوزستان در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی و ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان خوزستان از دیدگاه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان و مدیران و کارشناسان ادارات تربیت بدنی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی بانوان 60 نفر و کارشناسان ادارات تربیت بدنی 50 نفر تشکیل دادند. ( N=110)ابزار پژوهش پرسش نامه ای شامل 40 سال که طی آن 95% بود. نتایج نشان داد که 11 عامل حمایت مالی، مدیریت مکان، مدیریت محصول، مدیریت فرآیند، مدیریت قیمت، قدرت های حاکم بر بازار، روابط عمومی، عوامل انگیزشی، انتظارات طرف داران و تماشاگران، شواهد فیزیکی مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان خوزستان بودند که لازم است توجه و سرمایه گذاری اداره کل تربیت بدنی و مدیران باشگاه های ورزشی بانوان و بازاریابان ورزشی در سطح استان در این زمینه ها متمرکز گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طریقت های مذهبی شبه قاره هند و شکل گیری هویت ملی مسلمانان و استقلال پاکستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طریقت های مذهبی شبه قاره هند و شکل گیری هویت ملی مسلمانان و استقلال پاکستان در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طریقت های مذهبی شبه قاره هند و شکل گیری هویت ملی مسلمانان و استقلال پاکستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طریقت های مذهبی شبه قاره هند و شکل گیری هویت ملی مسلمانان و استقلال پاکستان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طریقت های مذهبی شبه قاره هند و شکل گیری هویت ملی مسلمانان و استقلال پاکستان در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم انساني اسلامي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

استقلال پاکستان و چگونگی جدایی این سرزمین از شبه قاره هند مسئله ایست که ذهن هر علاقمند به تاریخ را به خود جلب میکند . بیشک تحولات مربوط به این واقعه تاریخی چیزی نیست که یکباره و در یک لحظه اتفاق افتاده باشد بلکه به مانند حوادث تاریخی خود مستلزم زمینه و پیشینه هایی است که در یک پروسه تاریخی به استقلال پاکستان منجر شده است.پیشینه ای که در طی مبارزات و شکل دهی به حرکت مسلمانان،علمای مسلمان و طریقت های اسلامی نقشی کلیدی در آن ایفا کرده اند .طریقت هایی که از دیرباز اسلام را به شبه قاره بردند ،آن را گسترش و تداوم دادند ودر نهایت با مبارزات و فرهنگ سازیه خود ملت عظیم خود را از زیر یوغ بندگی قدرت استعماری بریتانیا رهانیدند و سپس کشور واحد اسلامی به نام پاکستان ،اولین جمهوری اسلامی در دنیا را به استقلال رساندند . در این راه نقش ااساسی بر عهده عالمان دینی در راه اصلاح،تدوین تئوری و بینش، و همچنین تربیت افراد آگاه و آشنا به مسائل روز بود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مکانیزم های مدیریت سود در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مکانیزم های مدیریت سود در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مکانیزم های مدیریت سود در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مکانیزم های مدیریت سود در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مکانیزم های مدیریت سود در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

از آنجا که محاسبه بنگاه اقتصادی متأثر از روش های حسابداری و قضاوت تهیه کنندگان آن است و تهیه ی صورت های مالی به عهده ی مدیریت واحد تجاری می باشد ممکن است مدیریت بنا به دلایل مختلف اقدام به مدیریت سود نماید. محققان دو شکل از مدیریت سود را مستند می کنند، مدیریت سود تصنعی و مدیریت سود واقعی. در مدیریت سود تصنعی مدیران به منظور دستیابی به سطح مورد نظر سود، از اقلام تعهدی برای مدیریت سود استفاده می نمایند. اما این راه ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستیابی مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول پذیرفته شده ی حسابداری محدود شده است. در نتیجه این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از این طریق به سود مورد نظر خویش دست یابند. اما مدیران از طریق فعالیت های عملیاتی واقعی در طول سال قادر به کاهش این ریسک هستند. دستکاری فعالیت های واقعی کمتر در معرض محدودیت است و کشف آن توسط حسابرسان و قانون گذاران به سختی انجام می شود. با این وجود در مدیریت سود واقعی این احتمال وجود دارد که جریان های نقدی آتی به طور غیر مستقیم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود به کارگیری لوله خورشیدی به عنوان متراکم کننده نور و افزایش راندمان سلول خورشیدی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود به کارگیری لوله خورشیدی به عنوان متراکم کننده نور و افزایش راندمان سلول خورشیدی در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود به کارگیری لوله خورشیدی به عنوان متراکم کننده نور و افزایش راندمان سلول خورشیدی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود به کارگیری لوله خورشیدی به عنوان متراکم کننده نور و افزایش راندمان سلول خورشیدی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود به کارگیری لوله خورشیدی به عنوان متراکم کننده نور و افزایش راندمان سلول خورشیدی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پيشرفتهاي نوين در حوزه انرژي

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی عملکرد سلول های فتوولتائیک و ارائه روشی نوین جهت اخذ توان بیشتر می باشد. طرح پیشنهادی برای افزایش راندمان، طول مر و استفاده چند منظوره کاربرد مناسبی دارد. سیستم مورد نظر از دو قسمت اصلی پانل خورشیدی تخت و لوله خورشیدی تشکیل شده است، که در طرح پیشنهادی از لوله خورشیدی به عنوان متراکم کننده نور و نیز عامل انتقال نور استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان می دهد که می توان با بکارگیری این روش میزان راندمان سلول های خورشیدی را تا حد چشم گیری افزایش و میزان مصرف انرژی در بخش روشنایی را کاهش داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود عوامل موثر بر مشخصات فیزیکی در شیمیایی آکنه های سرامیکی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود عوامل موثر بر مشخصات فیزیکی در شیمیایی آکنه های سرامیکی در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود عوامل موثر بر مشخصات فیزیکی در شیمیایی آکنه های سرامیکی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود عوامل موثر بر مشخصات فیزیکی در شیمیایی آکنه های سرامیکی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود عوامل موثر بر مشخصات فیزیکی در شیمیایی آکنه های سرامیکی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پتروشيمي ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آکنه های سرامیکی مهمترین بخش یک برج پرشده می باشند که در فرآیندهای پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند . مشخصات فیزیکی و بخصوص شیمیایی آکنه های سرامیکی از جمله مواردی است که به طور قابل توجهی عملکرد آنها را در فرآیندهای مذکور تحت تاثیر قرار می دهد . تخلخل، مقاومت مکانیکی، قابلیت اطمینان و تکرارپذیری در برابر تنشهای وارده و مقاومت شیمیایی از مهمترین پارامترهایی است که در تولید این نوع از آکنه ها باید مورد توجه قرار گیرد . در این مقاله سعی شده است بهینه سازی مشخصات فیزیکی – شیمیایی آکنه های سرامیکی مورد بررسی قر ار گیرد . نتایج آزمایشات انجام گرفته نشان داد که تخلخل های باز، کل و بسته به دما و زمان سینترشدن وابسته می باشد و برای آنها مقدار بهینه ای وجود دارد . همچنین قابلیت اطمینان و تکرارپذیری مقاومت فشاری به دما، زمان و رطوبت شکل دهی وابسته بوده و با افزایش دما از مقدار بهینه آن کاسته می شود . برعکس کاهش مقدار رطوبت خمیر اولیه بر تکرارپذیری آکنه های سرامیکی افزوده می شود . نتایج بدست آمده از مشاهدات تصاویر SEM ، نتایج بدست آمده از آنالیز آماری ویبل را تایید نمود و نشان داد که با افزایش دما از یکنواختی میکروساختار آکنه سرامیکی کاسته می شود . تغییرات مقاومت شیمیایی آکنه های سرامیکی نیز با افزایش دمای سینتر شدن افزوده می شود . همچنین افزایش زمان سینتر شدن اثر مثبتی بر افزایش مقاومت شیمیایی آکنه ها دارد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Investigation of agricultural drought vulnerability in Isfahan Province, Iran در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Investigation of agricultural drought vulnerability in Isfahan Province, Iran در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Investigation of agricultural drought vulnerability in Isfahan Province, Iran در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Investigation of agricultural drought vulnerability in Isfahan Province, Iran در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Investigation of agricultural drought vulnerability in Isfahan Province, Iran در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

Drought is one of the most damaging climate- related hazards and usually occurs when an area does not receive significant precipitation for a sustained period of time. In recent years it is usually done with the use of drought indices which provide information to decision makers about drought characteristics. There are more than 50 drought indices available in practice and the SPI is commonly used and accepted. In this study, 30 years of monthly rainfall data from 21 stations in arid and semi-arid regions of Isfahan Province, Iran were prepared. The mean annual temperature is 13.6 C and the total average annual precipitation is 160 mm. The mean annual rainfall of western region is 800 mm, while it is about 75 mm in eastern arid region. Impact of drought in the low and variable rainfall regions of the area can be widespread, affecting such diverse sector as agriculture. First, the 3-month SPI data from 21 rain gauge stations over the Isfahan Province were analyzed. Second, all stations interpolated areas are prepared using IDW method, i.e. drought frequency per year for each county. Because damage of drought is differs between counties of study area, as a result, we should investigate amount of damage between counties in agricultural areas. Finally, the agricultural drought vulnerability was evaluated by considering the agricultural areas. The results showed that agricultural vulnerability of drought in counties of Isfahan and Barkhar va Meimeh were maximum while these counties in total area have low vulnerability. It is obvious that an improved understanding of drought occurrence such as frequency and spatial extent could help to identify risks associated with the drought, and in this regard this study offers some new insight into drought phenomenon in Isfahan Province.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود یک روش مسیر یابی چند مسیر جهت بهبود تعادل بار برای شبکه های ادهاک بی سیم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود یک روش مسیر یابی چند مسیر جهت بهبود تعادل بار برای شبکه های ادهاک بی سیم در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود یک روش مسیر یابی چند مسیر جهت بهبود تعادل بار برای شبکه های ادهاک بی سیم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود یک روش مسیر یابی چند مسیر جهت بهبود تعادل بار برای شبکه های ادهاک بی سیم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود یک روش مسیر یابی چند مسیر جهت بهبود تعادل بار برای شبکه های ادهاک بی سیم در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي چشم انداز 2020 و پيشرفت هاي تکنولوژيک مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، شبکه های بی سیم ادهاک در ناحیه نزدیک به اتصال قطعات مختلف از تجهیزات ارتباطات زمینی تبدیل به تمرکز برای توسعه شبکه های اطلاعاتی آینده ساخته شده است. با توجه به ویژگی های خاص خود، چروتکل های مسیریابی سنتی در شبکه های ثابت و شبکه های ادهاک نمی تواند به طور مستقیم در شبکه های بی سیم ادهاک استفاده شود. بنابراین، طراحی یک پروتکل مسیریابی خاص برای شبکه های بی سیم ادهاک به یک چالش تبدیل شده است. در این مقاله، یک ترکیب جدید از بردار فاصله برحسب تقاضا چند مسیری پیشنهاد می کنیم، پروتکل مسیریابی که شبکه های بی سیم ادهاک را به شبکه های ستون فقرات و غیرستون فقرات تقسیم می کند برای این که مسیریابی استاتیک و مسیریابی پویا انجام شود. برای تعادل بار این الگو، می تواند به طور انطباقی ایجاد شود و مسیرهای گره متلاشی شده متعدد با مسیریابی چند مسیری حفظ شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که، این الگو در مقایسه با پروتکل مسیریابی سنتی، نه تنها شرایط عملکرد بهتری در مقیاس پذیری و بقای دارد، بلکه می تواند به خوبی بار شبکه را متعادل کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اندازه گیری ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی در چهار رقم خرمای ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اندازه گیری ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی در چهار رقم خرمای ایران در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اندازه گیری ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی در چهار رقم خرمای ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اندازه گیری ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی در چهار رقم خرمای ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اندازه گیری ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی در چهار رقم خرمای ایران در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

خرما به دلیل دارا بودن مقادیر هنگفتی آنتی اکسیدان نقش بسزایی در سلامتی انسان در برابر واکنش های اکسایش سلولی مانند دناتوره شدن پروتیین ، اکسایش چربی و آسیب های DNA نقش محافظتی دارد. دراین مطالعه چهار رقم خرمای رایج کاشت شده در استانهای مختلف خرماخیز از جمله خرمای سایر(استان خوزستان) ، خرمای ربی(استان سیستان و بلوچستان)، خرمای زاهدی(استان فارس) ، خرمای پیارم (استان بوشهر)، برای بررسی میزان ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی در سه غلظتppm 250 ،500 ، 1000 انتخاب شد و در یک طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجامشد. نتایج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد بین ارقام، رقم سایر درغلظت ppm 1000 دارای میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به ارقام دیگر می باشد. به همین جهت به عنوان یک ماده غذایی فراسودمند معرفی شده و می توان آن را به عنوان جیره غذایی مناسب منظور نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر، پژوهش های گسترده ای در زمینه پیش بینی ورشکستگی انجام گرفته و مدل های متفاوتی معرفی شده اند و اغلب این مدل ها دارای موفقیت های زیادی شده اند. بااین وجود، عموماً به کارگیری مجدد این مدل ها برای مجموعه داده های متفاوت از داده های اولیه ( داده های متفاوت ازنظر زمانی و یا داده های مربوط به شرایط یا سیستم های اقتصادی متفاوت) نتوانسته اند موفقیت های پیشین را تکرار کند. لذا یکی از الزامات مسائل اقتصادی، راه های پیشگیری از ورشکستگی و پیش بینی وقوع آن قبل از در معرض ورشکستگی قرار گرفتن و یا نمایان شدن علائم آشفتگی مالی می باشد. در این پژوهش سعی شده است به پیش بینی ورشکستگی بورس با استفاده از شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان پرداخته شود. طبق بررسی ها مشخص شد که شبکه عصبی مصنوعی بیش از 0/9 و ماشین بردار پشتیبان بیش از 0/78 بر اساس متغیرهای ورودی می تواند احتمال ورشکستگی شرکت های بورس را پیش بینی نماید که این کارایی این مدل ها را نشان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآیی مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی ( مطالعه موردی: دشت سیستان، منطقه جزینک ) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآیی مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی ( مطالعه موردی: دشت سیستان، منطقه جزینک ) در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآیی مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی ( مطالعه موردی: دشت سیستان، منطقه جزینک ) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآیی مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی ( مطالعه موردی: دشت سیستان، منطقه جزینک ) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآیی مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی ( مطالعه موردی: دشت سیستان، منطقه جزینک ) در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سرعت آستانه فرسایش بادی اهمیت زیادی در متمرکز نمودن فعالیت ها و پروژه های بیابان زدایی دارد. روش های مختلفی برای بدست آوردن این پارامتر وجود دارد ولی استفاده از تونل باد قابل حمل، از دقت بیشتری برخوردار است اما نیازمند وقت و هزینه زیادی است. لذا مدل سازی این پارامتر مهم با استفاده از خصوصیات زود یافت خاک ضروری بنظر می رسد. بنابراین استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بعنوان یک مدل جعبه سیاه برای مدلسازی سیستم های پیچیده و غیرخطی مفید می باشد. هدف از این تحقیق بررسی کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی MLP ، در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی است. در این تحقیق، سرعت آستانه فرسایش بادی با استفاده از تونل باد به صورت سیستماتیک در 60 نقطه از بخشی از دشت سیستان ( منطقه جزینک ) اندازه گیری شد و بافت خاک، اسیدیته، شوری، ماده آلی، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها، در صد سنگریزه، در صد ذرات بیشتر از 0.84 میلی متر، رطوبت خاک، وزن مخصوص ظاهری خاک و ساختمان خاک بعنوان ورودی های شبکه عصبی مصنوعی، در نظر گرفته شد. به منظور دستیابی به جواب های قابل قبول از شبکه عصبی انواع ترکیبات ورودی شبکه، تعداد لایه های شبکه، تعداد نرون های لایه های ورودی و مخفی شبکه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و در نهایت، الگوریتم یادگیری لونبرگ- مارکوارت با سه لایه مخفی و سه نرون در هر لایه بهترین نتایج را با توجه به 0.98= 2 R و0.07 = RMSE، در پیش بینی سرعت آستانه فرسایش بادی، نشان داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید