دانلود بررسی تاثیر زاویه دیواره بر روی فرآیند شکل دهی نموی مخروط ناقص با جنس پی وی سی به کمک شبیهسازی اجزای محدود در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر زاویه دیواره بر روی فرآیند شکل دهی نموی مخروط ناقص با جنس پی وی سی به کمک شبیهسازی اجزای محدود در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر زاویه دیواره بر روی فرآیند شکل دهی نموی مخروط ناقص با جنس پی وی سی به کمک شبیهسازی اجزای محدود در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تاثیر زاویه دیواره بر روی فرآیند شکل دهی نموی مخروط ناقص با جنس پی وی سی به کمک شبیهسازی اجزای محدود در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر زاویه دیواره بر روی فرآیند شکل دهی نموی مخروط ناقص با جنس پی وی سی به کمک شبیهسازی اجزای محدود در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله شبیه سازی مخروط ناقص از جنس پی وی سی 1 با زوایای دیواره مختلف به وسیله روش شکل دهی نموی تک نقطه ای مطالعه شده است. ضخامت ورق مورد نظر 1 میلیمتر و عمق شکل دهی 10 میلیمتر در نظر گرفته شده است . تاثر زاویه دیواره بر روی توزیع ضخامت، دقت ابعادی، تنش و انرژی جنبشی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که با افزایش زاویه دیواره، قطر داخلی مخروط افزایش و برآمدگی قسمت میانی مخروط در اثر برگشت پذیری فنری کاهش می یابند . همچنین با افزایش زاویه، ضخامت ورق کاهش می یابد. علاوه بر این، ماکزیمم انرژی جنبشی برای زوایای کوچکتر، زودتر رخ می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارایه یک روش مستقل از زبان جهت ریشه یابی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارایه یک روش مستقل از زبان جهت ریشه یابی در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارایه یک روش مستقل از زبان جهت ریشه یابی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارایه یک روش مستقل از زبان جهت ریشه یابی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارایه یک روش مستقل از زبان جهت ریشه یابی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ریشه یابی یکی ازمهمترین مباحث مطرح شده درزمینه پردازش زبان طبیعی و برخی زمینه ها مانند بازیابی اطلاعات می باشد و ازتکنیک های پراستفاده درگسترش پرس وجو بحساب می آید استخراج ریشه واژگان ازاهمیت زیادی برخوردار است و یکی ازاساسی ترین نیازهای موتورجستجو می باشد یافتن ریشه یک واژه سبب میشود تا مفهوم اصلی واژه شکل بهتری به خود بگیرد دراین مقاله یک روش مستقل اززبان جهت ریشه یابی کلمات ارایه میدهیم دراینجا بااستفاده ازروش الگوریتم ریشه یابی نوع جانشین و متدقله و فلات و روش مدل زبان بایگرام برای بدست آوردن ریشه کلمات درزبان انگلیسی استفاده می کنیم هدف بهبود ریشه یابی درکلمات زبان انگلیسی می باشد ازمجموعه WaCKy جهت این روش استفاده شده است نتایج حاصل شده ازاین روش دقت 0.570 فراخوانی 0.791 و درستی 0.916 را نشان میدهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

شهرها بیشتر از هر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند. از همینرو توسعه فضای سبز با کاشت انواع گیاهان بوته ای و درختی،پیوسته یکی از اقدامات شهرداری ها برای منظره سازی شهری بودهاست. این پژوهش به منظور بررسی اثر زمان های مختلف قلمه گیریبر ریشه زایی و زنده مانی کنوکارپوس با هدف افزایش کیفیت وکمی نهال های تولیدی این گونه برای کاشت در فضای سبز شهریاجرا شد. بدین منظور قلمه گیری در اسفند فرودین و اردیبهشتسال 1392 در فضای گلخانه در نهالستان شهرستان بهبهان درقالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا شتد . برای این امر،قلمه های علفی (قطر 2 تا 3 میلیمتر) هر کدام به طول 12 سانتیمتر تهیه گردید. دو ماه پس از کاش قلمه ها از بستر کاشت خارج وقلمه ها جه اندازه گیری به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج به دستآمده از مقایسات میانگین های صفات اندازه گیری شده نشان داد؛که قلمه های کاشته شده در اسفند دارای بیشترین زنده مانی و قطرریشه بودند و با قلمه های کاشته شده در فرودین در سطح خطای5 درصد دارای اختلاف معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشانداد؛ که قلمه های کاشته شده درفروردین دارای بیشترین تعداد برگو وزن تر و وزن خشک شاخساره می باشند. با توجه به اهمیتزنده مانی قلمه ها و عملکرد بهتر قلمه های کاشته شده اسفند ماهنسب به قلمه های کاشته شده در فروردین ماه بهترین زمانقلمه گیری در این مطالعه اسفند ماه می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحلیل ویژگی های کالبدی سکونتگاه های حاشیه شهر بیرجند (مطالعه موردی محله موسی بن جعفر) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحلیل ویژگی های کالبدی سکونتگاه های حاشیه شهر بیرجند (مطالعه موردی محله موسی بن جعفر) در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحلیل ویژگی های کالبدی سکونتگاه های حاشیه شهر بیرجند (مطالعه موردی محله موسی بن جعفر) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحلیل ویژگی های کالبدی سکونتگاه های حاشیه شهر بیرجند (مطالعه موردی محله موسی بن جعفر) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحلیل ویژگی های کالبدی سکونتگاه های حاشیه شهر بیرجند (مطالعه موردی محله موسی بن جعفر) در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

حاشیه نشینی از جمله مسائلی است که شهرها با آن روبرو می باشند. نابرابری در توزیع امکانات و فرصت ها از عوامل موثر در شکل گیری چنین سکونتگاه هایی است. عوامل جاذبه و دافعه متعدد اقتصادی و اجتماعی می توانند روند حاشیه گزینی را تسریع نمایند. گروه های جمعیتی که در این مناطق سکونت دارند، به طور عمده متشکل از افرادی است که به دلایل اقتصادی و از جمله کمی درآمد ناچارند سکونت در در این محلات هستند. این افراد شامل جمعیت مهاجر از روستاها و شهرهای مجاور و همچنین گروه های از شهرنشینان هستند که به دلایل گرانی زمین ناچار به سکونت در این محلات شده اند. محله موسی بن جعفر در شمال غربی شهر بیرجند قرار گرفته است. این محله جمعیتی حدود 6000 نفر را در خود جای داده است. در این پژوهش، 100 خانوار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته ها نشان دهنده آن است که با وجود مدت زمان طولانی سکونت جمعیت در این بخش از شهر، ارائه عمده خدمات شهری مربوط به چندساله اخیر است. البته تخصیص امکانات زیربنایی نظیر اتصال به شبکه گازشهری، آب اشامیدنی بهداشتی، برق، اتصال به شبکه دفع آب های سطحی و فاضلاب تا حد زیادی مشکلات مردم را برطرف ساخته است اما کمبود فضاهای آموزشی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی و رفاهی به طور چشمگیر در این محله قابل مشاهده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثرتغییر تناوب دررفتاریکسویه یک ساختارنامتقارن غیرخطی یک بعدی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

دراین مقاله بااستفاده ازروش ماتریس انتقال خواص طیف تراگسیل خطی غیرخطی و توزیع میدان ازبلور فوتونی یک بعدی غیرخطی غیرمتقارن درقطبشTE بررسی شد درتراگسیل خطی مدتشدیدی که باتراگسیل بالا درمحدوده گاف باندمشاهده گردید توزیع میدان داخل لایه ها برای زاویه عمود برساختار ناهمسانگرد میشود درنمودارهای تراگسیل غیرخطی حول فرکانس مدتشدیدی برای شدتهای تابشی خاص تراگسیل ازراست به چپ و چپ به راست با همدیگر متفاوت هستند این رفتار میتواند درطراحی دیود تمام نوری عبوریکسویه ازساختارمورداستفاده قرارگیرد همچنین بهازا تغییر درتناوب ساختار کنتراست دیود تمام نوری مورد مطالعه قرارگرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت انرژي و محيط زيست

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

به طور عمده آزمایش های چاه بر پایه فرضیاتی از جمله قراردادی بودن مخزن و تک فاز بودن سیال درون آن صورت می گیرند. هر چند در واقعیت برخی مخازن حساس به فشار بوده یعنی تراوایی آن ها با فشار تغییر می-کند و همین طور سیال جاری در بسیاری از مخازن بیش از یک فاز است. در این مقاله مخزن حساس به فشار که شامل دو فاز آب و نفت می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. مخزن مورد نظر به کمک روش عددی IMPES، شبیه-سازی می شود. حل عددی تغییرات فشار چاه بر حسب زمان در دو حالت تک فاز غیر حساس به فشار و تک فاز حساس به فشار بر حل های تحلیلی ارائه شده توسط نویسندگان قبلی منطبق است که این مسأله بیانگر دقت خوب روش ارائه شده می باشد. با تکیه بر این اعتبار سنجی نتایج برای حالت چندفازی حساس به فشار آورده شده و مطالعه ای پارامتری بر روی اثر چهار فاکتور اصلی تراوایی، تخلخل، درجه اشباع آب و مدول تراوایی بی بعد بر تغییرات فشار چاه بر حسب زمان صورت گرفته است. در انتها نیز به منظور ارزیابی بیشتر مطالعه ای آماری بر روی نتایج به دست آمده انجام می گیرد. با توجه به مطالعات انجام شده افزایش تراوایی و تخلخل سنگ مخزن موجب کاهش افت فشار چاه بر حسب زمان و افزایش درجه اشباع آب و مدول تراوایی بی بعد سبب افزایش افت فشار چاه می گردند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای روانی حرکتی بر مهارت کارکرد اجرایی و حرکتی دانش آموزانمبتلا به اختلالات یادگیری در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی روانی حرکتی بر بهبود مهارت کارکرد اجرایی و مهارت های – حرکتی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی، از نوع پیش آزمون پس – آزمون تک گروهی بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان ابتدایی با ناتوانی یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 94-95 بود. به منظور انجام پژوهش 21 دانش آموز به شیوه نمونه گیری در درسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد – استفاده شامل مقیاس رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی و آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین بود. دادههای به – دست آمده با استفاده از آزمون t برای دو گروه وابسته و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بهینه سازی روش PreDCF برای جبران پاشندگی در سیستم های WDM در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بهینه سازی روش PreDCF برای جبران پاشندگی در سیستم های WDM در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بهینه سازی روش PreDCF برای جبران پاشندگی در سیستم های WDM در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بهینه سازی روش PreDCF برای جبران پاشندگی در سیستم های WDM در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بهینه سازی روش PreDCF برای جبران پاشندگی در سیستم های WDM در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فناوريهاي نوين نور، فتونيک و سيستمهاي فتوولتاييک

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مهمترین عاملی که موجب محدودیت در عملکرد بهینه و پهنای باند فیبرنوری می شود پدیده ی پاشندگی است. خلاصه ی پاشندگی در چند کلمه و به زبان ساده عبارت است از پهن شدن پالس نوری و تضعیف آن دراثر انتشار درطول رشته فیبر در این تحقیق با استفاده از فیبرهای جبران ساز پاشندگی 2 سه روش برای جبران سازی پاشندگی در سیستم WDM معرفی شده در ادامه تاثیر آن بر روی پدیده ی پاشندگی فیبر نوری و اثر آن بر روی سیستم انتقال نوری آنالیز و بهترین روش بهینه سازی می شود. از فناوری فیبر جبران ساز پاشندگی که از شایعترین موارد مورد استفاده است برای جبران پاشندگی استفاده شده است. این روشی نوین است که در حال حاضر محققان به دنبال به کار گیری آن هستند و در این تحقیق به بررسی بهترین مدل در طول فیبرهای مختلف با هدف پیدا کردن بهترین ضریب کیفیت پرداخته شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود استراتژی آستانه تعادل برای صف های مارکوفی با خرابی جزئی و زمان آماده سازی/ توقف به صورتانقطاع در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود استراتژی آستانه تعادل برای صف های مارکوفی با خرابی جزئی و زمان آماده سازی/ توقف به صورتانقطاع در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود استراتژی آستانه تعادل برای صف های مارکوفی با خرابی جزئی و زمان آماده سازی/ توقف به صورتانقطاع در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود استراتژی آستانه تعادل برای صف های مارکوفی با خرابی جزئی و زمان آماده سازی/ توقف به صورتانقطاع در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود استراتژی آستانه تعادل برای صف های مارکوفی با خرابی جزئی و زمان آماده سازی/ توقف به صورتانقطاع در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این مقاله استراتژی های آستانه تعادل را در یک سیستم صف مارکوفی با خرابی جزئی و زمان آماده سازی/ توقف به صورت انقطاع در نظر می گیرد. فرض می شود که سرور در هر نقطه از زمان ممکن است خراب شود و سپس با سرعت کمتری به سرویس ادامه می دهد. زمانی که سیستم خالی می شود، سرور با یک نرخ توقف غیر فعال شده و چنانچه در این مدت مشتری به سیستم وارد شود، بدون زمان آماده سازی به او خدمت می دهد. با پایان یافتن دوره توقف، سرور دوباره فعال می شود اما برای دادن خدمت نیاز به یک زمان آماده سازی دارد. همچنین مشتری پس از وارد شدن به سیستم بر اساس ساختار هزینه- عایدیتصمیم می گیرد که به سیستم بپیوندد یا از ورود امتناع کند. در نهایت استراتژی های آستانه تعادل برای حالت کاملا قابل مشاهده ارائه می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید