دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

شهرام ورناصری قندعلی – کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
محمد جواد کتابداری – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

مطالعات هیدرولیکی و هیدرودینامیکی جریانات دریایی بدلیل دخالت پارامترهای متعدد بسیار دشوار بوده و هرگونه اظهار نظر کلی راجع به آنها مستلزم ش ناسایی دقیق آن متغیرها می باشد . رودخانه بهمنشیر یکی از انشعابات رودخانه کارون بوده که در منتهی الیه جنوب غربی ایران واقع شده است و پس از طی هشتاد کیلومتر به ناحیه شمال غربی خلیج فارس منتهی می شود . در این پژوهش با استفاده از داده های میدانی و مدل HD از بسته نرم افزاری MIKE21 اثر نیروی کوریولیس بر مولفه سرعت جریان موازی ساحل در مصب رودخانه بهمنشیر مدل سازی عددی شده و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

فاطمه ری پور – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی
فاطمه زرین کمر – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی

چکیده:

فرآوردههاینفتیازپرمصرفترینموادشیمیاییدردنیایمدرنامروزمحسوبمیشوند؛آلودگینفتیسبباز بینرفتنپوشش وتنوعگیاهی-جانوریخاک می شود. ازطرفدیگرگسترش آلودگیوانتقالآنازطریق شستشوباآببارانموجبآلودهشدنمناطقکشاورزی وآب هایزیرزمینی می گردد . به ویژهکهایندستهازآلاینده هایآلی دوامبالاییدرخاکدارند ووجودآن هادرخاک،خطر بیماریبرایانسانو سایرموجوداتزندهرابهدنبالدارد .مطالعات چندی روشن ساخت که برخی از گیاهانبعد از اینکه با موفقیت در خاک آلوده مستقر شدند، هیدروکربن های نفتی را از طریق ریشه گرفته و ممکن است مقادیری از آن ها را در ریشه یا ساقه های شان انباشته سازند . بسته به روش پاکسازی آلاینده هاتوسط گیاهان، تکنیک های مختلف گیاه پالایی مطرح می شود که آن ها را شرح خواهیم داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه یکمدل مستمر جهت شناساییقوانین وابستگی از داده های کمی وزن دار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارائه یکمدل مستمر جهت شناساییقوانین وابستگی از داده های کمی وزن دار در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه یکمدل مستمر جهت شناساییقوانین وابستگی از داده های کمی وزن دار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه یکمدل مستمر جهت شناساییقوانین وابستگی از داده های کمی وزن دار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه یکمدل مستمر جهت شناساییقوانین وابستگی از داده های کمی وزن دار در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنفرانس داده کاوی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر مصطفوی ثابت – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدحسین صباری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا صالحی راد – استادیار، گروه آمار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

تکنیک قوانین وابستگی یکی از رایج ترین تکنیک های علم داده کاوی است که طی سالیان اخیر، کاربرد آن در حوزه های مختلف علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. قوانین وابستگی، الگو های پنهان میان اقلام موجود در پایگاه داده های بزرگ را شناسایی می کند. با وجود اینکه الگوریتم های زیادی جهت شناسایی قوانین وابستگی توسط محققان ارائه گردیده است اما همچنان یکمشکل اساسی وجود داشته، و آن فقدان چارچوبی مناسب جهت استفاده مستمر و مداوم از این الگوریتم ها در طول زمان است. در این مقاله جهت رفع مشکل مذکور، چارچوبی جهت استفاده مستمر از الگوریتم های قوانین وابستگی مطرح شده است. در این مدل، در هر زمان، ابتدا پایگاه داده با افزایش تراکنش های جدیدتر و حذف تراکنش های قدیمی تر به روز شده و سپس به تراکنش ها بر اساس میزان نزدیکی به زمان فعلی، وزن اختصاص می یابد. این کار به استفاده کنندگان از الگوریتم های قوانین وابستگی کمک می کند تا همواره در هر زمان، قوانینی معتبرتر و مناسب تر بدست آورند. در راستای این امر، یک الگوریتم شناسایی قوانین وابستگی از داده های کمی وزندار را توسعه داده و آن را در چارچوب یک مدل مستمر ارائه کرده ایم. در پایان، مثالی جهت شرح چگونگی استفاده از این مدل برای شناسایی قوانین وابستگی از مقادیر کمی وزندار ارائه شده است. این مثال، سادگی استفاده از الگوریتم پیشنهادی و کارایی آن را به خوبی نشان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ضدعفونی خاک های برگشتی از کارخانه های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب دهی و کود حیوانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی ضدعفونی خاک های برگشتی از کارخانه های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب دهی و کود حیوانی در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ضدعفونی خاک های برگشتی از کارخانه های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب دهی و کود حیوانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی ضدعفونی خاک های برگشتی از کارخانه های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب دهی و کود حیوانی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ضدعفونی خاک های برگشتی از کارخانه های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب دهی و کود حیوانی در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله بررسی ضدعفونی خاک های برگشتی از کارخانه های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب دهی و کود حیوانی در فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله چغندرقند از صفحه 117 تا 126 منتشر شده است.
نام: بررسی ضدعفونی خاک های برگشتی از کارخانه های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب دهی و کود حیوانی
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتاب دهی
مقاله خاک های برگشتی کارخانه های قند
مقاله کود دامی
مقاله نماتود سیستی چغندرقند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كریمی پورفرد هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماتود سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt) همراه ریشه چغندرقند و خاک های اطراف آن به کارخانه های قند انتقال می یابد که به خاک برگشتی موسوم است. ضدعفونی نمودن خاک های برگشتی به دلیل آلودگی بالا و احتمال انتقال و انتشار آلودگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جهت بررسی امکان ضدعفونی خاک های برگشتی کارخانه قند اصفهان، آزمایشی با چهار تیمار، شامل استفاده از روش آفتاب دهی خاک، استفاده از کودحیوانی تازه، تلفیق آفتاب دهی و کودحیوانی و شاهد (بدون انجام هیچ گونه عملیات)، در چهار عمق 15 – 0، 30 – 15، 45 – 30 و60 – 45 سانتی متر در سه تکرار در دو سال متوالی 1378 و 79 انجام شد. قبل و بعد از انجام آزمایش تعداد تخم و نوزاد سن دوم نماتود شمارش گردید. نتایج نشان داد تیمار تلفیق کودحیوانی و آفتاب دهی بیشترین اثر را در کاهش جمعیت نهایی نماتود سیستی چغندرقند به خصوص در عمق صفر تا 15 سانتی متری، نسبت به سایر تیمارها و شاهد داشته است. به طوری که به ترتیب در چهار عمق فوق در تلفیق آفتاب دهی و کودحیوانی کاهش جمعیت به میزان 9985، 9928، 985 و 9618 درصد و در تیمار شاهد 1841، 3614، 5297 و 4906 درصد مشاهده شد. تیمارهای کودحیوانی و آفتاب دهی تفاوت معنی دار آماری با یکدیگر نداشتند ولی اختلاف آن ها با شاهد معنی داری بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

محمودرضا رحیمی – گروه مهندسی شیمی, دانشکده مهندسی, دانشگاه یاسوج
سالار عزیزی –
زهره علی پور –

چکیده:

در این تحقیق به بررسی و ارائه ی نتایج بدست آمده از مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر پرداخته شده است. مدل توسط نرم افزار کامسول و با لحاظ کردن معادلات هیدرودینامیک، غلظت و انرژی ارائه شده است. با توجه به شرایط عملیاتی حاکم، این فرایند تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد. با بررسی نتایج بدست آمده از مدل سازی رآکتور فرایندی چگونگی تاثیر این عوامل بر فرایند مذکور بررسی شده است. آدیاباتیک بودن راکتور باعث کاهش افت فشار و افزایش میزان انتخاب پذیری می شود. مدل ارائه شده توانایی تحلیل هیدرودینامیک، انتقال حرارت و انتقال جرم در این راکتور را دارا بوده و نتایج بدست آمده با واقعیت های فیزیکی تطابق داشته و جنبه های مختلف پدیده های موجود را به خوبی نشان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
امین شفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد، گروه معماری، بروجرد، ایران
دکتر یداله احمدی دیسفانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی شباهت ها و تفاوت های موجود در سلسه مراتب محرمیت در خانه های مسکونی در دو شهر کاشان و رشت می باشد. لذا در این راستا 3 خانه عباسیان، بروجردیها و طباطبائیها در کاشان و خانه های سمیعی و قدیری، ابریشم در رشت مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی، به تجزیه و تحلیل قسمت های ورودی، اندرونی و بیرونی و نحوه دستیابی و سلسله مراتب این فضاها در این خانه ها مورد بررسی قرار گرفته است، که نهایتاً همانطور که ملاحظه خواهد شد، نتایج بدست آمده حاکی از تفاوت های عمده موجود در خانه های این دو شهر از نظر محرمیت می باشد، که قسمت عمده مربوط به این تفاوت ها، در درونگرایی شهر کاشان و برونگرایی شهر رشت (ناشی از اقلیم گرم و خشک شهر کاشان از یک سو و معتدل و مرطوب شهر رشت از سوی دیگر) می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

رضا فتحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلام
محمدآقا بلوریزاده – گروه فوتونیک، دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان
ابراهیم قنبری عدیوی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
فریده شجاعی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

این کار به منظور درک سهم جمله ی اول ما تریس گذار دو جسمی بر هم کنش کولنی نزدیک پوسته انرژی در دامنه های پراکندگی مرتبه ی اول الکترونی و هسته ای که به صورت پتانسیل برهمکنشی ظاهر می گردد و همچنین پیشنهاد یک روش حل تحلیلی در قالب پراکندگی های سه جسمی در کانال تهییج انجام پذیرفته است. محاسبات برای برخورد پرو تون با اتم هیدروژن در محدوده ی انرژی 100keV-1MeV انجام شده است. سطح مقطع دیفرانسیلی و کل در این تقریب و درمحدوده ی انرژی یاد شده در گذار از حالتهای s به s اتم هیدروژن محاسبه گردید. در نهایت نتایج کار انجام شده با نتایج تجربی وتئوری موجود مقایسه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نوآوری و پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی دورکاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نوآوری و پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی دورکاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نوآوری و پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی دورکاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی نوآوری و پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی دورکاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نوآوری و پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی دورکاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

منوچهر انصاری – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
حسین رحمانی یوشانلوئی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد سلماس، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اج
محمد میرکاظمی مود – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد پاسبان – استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

در این مقاله به بررسی و پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی دورکاری برای اولین بار در ایران در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پرداخته شده است. با توجه به مدل‌های ارائه شده برای پذیرش تکنولوژی در این تحقیق مدل دیویس استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بوده و روش نمونه گیری مورد استفاده سرشماری است. پایایی ابزار مورد استفاده، پرسشنامه 0836 محاسبه گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد از بین این متغیرها، متغیرهای توانائی فردی بر برداشت ذهنی از آسانی استفاده، برداشت ذهنی از آسانی استفاده بر برداشت ذهنی از سودمندی،آسانی بر طرز نگرش فرد به سیستم، برداشت ذهنی از سودمندی بر تصمیم به استفاده، تصمیم به استفاده بر استفاده عملی، به طور معنی داری بر پذیرش و استفاده از سیستم‌های دورکاری مؤثر هستند. از طرفی کم بودن ضریب مسیر و ارزش آزمون t برای بقیه متغیرها یعنی توانائی فردی بر برداشت ذهنی از سودمندی، برداشت ذهنی از سودمندی بر طرز نگرش فرد به سیستم، را نشان دهنده عدم معنی داری آنها در جامعه آماری مورد مطالعه دانست .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحی یک دوربین موج میلیمتری پسیو در باند فرکانسی W در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طراحی یک دوربین موج میلیمتری پسیو در باند فرکانسی W در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی یک دوربین موج میلیمتری پسیو در باند فرکانسی W در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحی یک دوربین موج میلیمتری پسیو در باند فرکانسی W در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحی یک دوربین موج میلیمتری پسیو در باند فرکانسی W در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

سیدطه سیدصدر – دانشجوی کارشناسی مخابرات انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی
مرتضی کازرونی – دانشجوی دکترای مخابرات دانشکده ی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پیشرفتهای روز افزون تصویربرداری موج میلیمتری باعث شده تا این فناوری نوین علاوه بر فعالیتهای نظامی جایگاه ویژه ای در فعالیتهای غیر نظامی نیز پیدا کند. پیشرفت روز افزونفناوری نیمه هادی ها، سبب شده تا اندازه، وزن و قیمت این سیستمها تاحد امکان کاهش و کیفیت و کاربرد انها افزایش پیدا کند. در این مقاله با بکارگیری جدیدتری فناوریهای موجود، بخشهای مختلف یک دوربین موج میلیمتری پسیو در باند فرکانسی W مورد تحلیل و طراحی قرار می گیرد، این دوربین دارای یک آنتن آرایه فازی و پردازشگر فاز و فرکانس جهت تبدیل خروجی آنتن به سیگنال انالوگ مرتبط با تصویر و سپس پردازش آن توسط ادوات الکترونیکی و تبدیل آن به سیگنال دیجیتالی و نهایتا ارسال به کامپیوتر و نمایش تصویر گرفته شده توسط موج میلیمتری در مونیتور خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله زنان و محیط زیست در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زنان و محیط زیست در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زنان و محیط زیست در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله زنان و محیط زیست در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله زنان و محیط زیست در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
تعداد صفحات:27
نویسنده(ها):
سیمین برادران – student of social researching, ferdowsi university of mashhad
محسن نوغانی دخت بهمنی – Faculty member , ferdowsi university of mashhad
محمد مظلوم خراسانی – Faculty member , ferdowsi university of mashhad

چکیده:
هدف این مقاله توصیف و بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و ارزشهای زنان بر محیط زیست می باشد .حفاظت از محیط زیست اولویت نخست جهانی در قرن بیست و یکم معرفی شده و رشد جمعیت و افزایش تقاضا و مصرف مواد اولیه و ; باعث خسارت جبران ناپذیری به محیط شده است.یافته های تحقیق که با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه بر روی زنان منطقه 9 شهرداری مشهد با حجم 280 نفر انجام شده حاکی از آن است با هدایت سبک زندگی به صورت مسئولانه در میان زنان منطقه 9 می توان مانع از تخریب محیط زیست گردید.طبق یافته های تحقیق حاضر می توان عنوان داشت که میان پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد و رفتارهای محیط زیستی رابطه معنادار وجود ندارد و همچنین ارزشهای افراد( مذهب) بر رفتارهای زییت محیطی تاثیر می گذارد.به رغم نبود برنامه های منسجم جهت حفاظت از محیط زیست و اجرای طرح تفکیک زباله ها وعدم تفکیک اصولی زباله ها، توجه زنان به محیط زیست دلگرم کننده است بطوریکه 42 درصد پاسخگویان حاضرند جهت حفظ محیط زیست هزینه کنند. آگاهی زیست محیطی زنان افزایش قابل ملاحظه ای یافته و این گروه خواستار کالاهایی هستند که به اصطلاح دوستدار طبیعت نامیده میشوند. طبق پاسخ های افراد مورد بررسی 80 درصد از آنها با استفاده از لامپ کم مصرف کاملا موافق هستند و حدودا 50 درصداز افراد از کالاهایی که مواد بازیافت شده دارد استفاده می کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید