دانلود مقاله کاربردهای نظامی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاربردهای نظامی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربردهای نظامی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربردهای نظامی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربردهای نظامی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

مجید فخری – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS
عبدالله جلالی نسب – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده:

تمامی امور نظامی وابستگی شدیدی به مکان دارند، موقعیت جغرافیایی اهداف، مسیر حرکت موشک های کروز، موقعیت پل ها، پادگان ها، سدها، نیروگاه ها، انبارهای سلاح و مهمات، کارخان ه های صنعتی، فرودگاه ها و پایگاه های دریایی و هزاران عارضه کوچک و بزرگ دیگر (طبیعی و مصنوعی ) نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف (استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی ) فرماندهان نظامی را تشکیل م ی دهند که امروزه سامانه های اطلاعات جغرافیایی با امکان ذخیره، مدیریت ، بازیابی ، پردازش، تحلیل و نمایش انواع اطلاعات جغرافیایی به این نیازها پاسخ می دهند، این مقاله که حاصل مطالعه و تجربه عملی نگارنده م ی باشد سعی دارد به برخی از کاربردهای سامان ه های اطلاعات جغرافیایی در امور نظامی بپرداز د . بکارگیری GIS در سطوح مختلف نظامی موجب افزایش دقت و سرعت در تهیه انواع گزارشات و تولید نقشه های گوناگون و ترکیب این سامانه با سایر سامان ه های نظامی موجب افزایش توان تصمی م گیر ی های نظامی در شرایط بحرانی می گردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعریف لایة کاپیلاریته و تعامل آن با آب زیرزمینی به منظور تهیه نقشه ریسک و خطر شوری ( مطالعه موردی در منطقة گوربند، استان هرمزگان ) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

عبدالرحیم پیشکار – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

پیش بینی روند شور شدن خاک و نحوه پیشروی آن، با توجه به گسترش روز افزون شور شدن در اثر دخالت های بی رویه انسان، می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در برای برنامه ریزی های مدیریتی به منظ . ور جلوگیری از تخریب منابع خاک محسوب شود . ارائه نقشه خطر و ریسک شوری به عنوان وضعیت موجود و پتانسیل خطر در آینده بر اساس پارامترها و فاکتورهایی که در یک منطقه خاص دخیل هستند، علاوه بر آگاهی از وضعیت موجود می تواند در پیش بینی روند شوری نیز یاری رسان باشد . تا کنون روش های مختلفی بر اساس تجربیات و شناخت از مناطق مختلف برای تهیه نقشه ریسک و خطر شوری و با استفاده از پارامترهای خاص اکولوژیکی، زیست محیطی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی ارائه شده است . خطر به عنوان منبع آسیب رسانی تعریف می شود و در حقیقت اگر در اثر یک عامل مثل بالا بودن آب زیرزمینی، شوری در پروفیل و سطح خاک باقی بماند، خطر شوری موجود است و ریسک، اندازه گیری کمی تغییرات شوری یا احتمال ( پتانسیل ) وقوع شوری و در حقیقت یک پیامد و دنباله خطر و وضعیت موجود شوری است که می تواند به مناطق دیگر نیز آسیب رساند (1)
هدف این مقاله ارائه نقشه ریسک و خطر شوری با استفاده از سه پارامتر شوری خاک، سطح آب زیرزمینی ( به عنوان مهمترین عامل ) و عامل فیزیوگرافی ( شیب ) می باشد که این فاکتورها بر اساس میزان اهمیت و تاثیر وتاثر بر یکدیگر در یک مدل درختی تعریف شده و با استفاده از تعریف شرط در محیطIF THEN ،ELSE ) GIS )نقشه نهائی را ایجاد می کنند . مدل درختی در واقع بر اساس تعریف شروط توسط کارشناس ساخته می شود که بر اساس شناخت از محیط و اهمیت فاکتورهای محیطی پیشنهاد و تعریف می شوند . مجموعه ای از قواعد برای یک نوع خاص از پروسه شور شدن و بر اساس نظر و دانش کارشناسی خاک و فاکتورهای اکولوژیکی با هم ترکیب شده و یک نظر تلفیقی و منطبق بر شرایط موجود منطقه مورد مطالعه با تکیه بر مهم ترین فاکتورهای موثر ارائه می شود . وقتی که شواهد ( فاکتورها ) تحت یک سری قواعد با هم مرتبط می شوند، شبکه ارائه شده برای تصمیم گیری به نام مدل درختی نامیده می شود که یک ابزار برای نشان دادن دانش کارشناسی در قالب یک سیستم است (2) منطقه گوربند به علت نوسانات آب زیرزمینی با مشکل شوری روزافزون مواجه می باشد که علاوه بر از دست رفتن سطح وسیعی از اراضی ( نزدیک به %25 منطقه مورد مطالعه ) ، بخش وسیع تری نیز در معرض خطر افزایش شوری می باشند که در این مقاله سعی شده است یک مدل برای پیش بینی منطقه تحت ریسک شوری و درجه بندی آن با توجه به واقعیت های موجود در منطقه ارائه شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی توان سرزمین برای اکوتوریسم پایدار با تکیه بر ویژگیهای اکولوژیک ( مطالعه موردی: آبخیز زیارت شهرستان گرگان) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی توان سرزمین برای اکوتوریسم پایدار با تکیه بر ویژگیهای اکولوژیک ( مطالعه موردی: آبخیز زیارت شهرستان گرگان) در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی توان سرزمین برای اکوتوریسم پایدار با تکیه بر ویژگیهای اکولوژیک ( مطالعه موردی: آبخیز زیارت شهرستان گرگان) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی توان سرزمین برای اکوتوریسم پایدار با تکیه بر ویژگیهای اکولوژیک ( مطالعه موردی: آبخیز زیارت شهرستان گرگان) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی توان سرزمین برای اکوتوریسم پایدار با تکیه بر ویژگیهای اکولوژیک ( مطالعه موردی: آبخیز زیارت شهرستان گرگان) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

چکیده:

ارزیابی زیست محیطی به فرایندی برای تنظیم رابطه انسان با طبیعت و رسیدن به توسعه پایدار تلقی می گردد. در این تحقیق ارزیابی توان اکولوژیک حوزه آبخیز زیارت واقع در جنوب شرقی استان گلستان برای اکوتوریسم بر پایه ویژگیهای اکولوژیک به عنوان راهکاری برای بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی با استفاده از مدل اکولوژیکی اکوتوریسم انجام شد. در گام نخست نقشه های منابع اکولوژیک منطقه جمع آوری و با توجه به پارامترهای موثر در توسعه اکوتوریسم کلاسه بندی شدند. سپس با تجزیه تحلیل و جمع بندی داده ها به یاری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مناطق مناسب برای توسعه اکوتوریسم گسترده و متمرکز مدلسازی و شناسایی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده در مجموع 484 درصد منطقه به تفرج گسترده طبقه متمرکز طبقه یک توان ندارد. در پایان پیشنهادهایی برای توسعه اکوتوریسم با توجه به توان بالقوه این کاربری در منطقه مورد مطالعه ارائه گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Improving performance of collaborative filtering Systems with rating based similarity measure در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Improving performance of collaborative filtering Systems with rating based similarity measure در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Improving performance of collaborative filtering Systems with rating based similarity measure در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Improving performance of collaborative filtering Systems with rating based similarity measure در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Improving performance of collaborative filtering Systems with rating based similarity measure در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
Fereshteh Kiasat – Department of Electrical and Computer Engineering University of Kurdistan Sanandaj, Iran
Parham Moradi – Department of Electrical and Computer Engineering University of Kurdistan Sanandaj, Iran

چکیده:

Recommender systems could be used to help users in their access processes to relevant information. Collaborative filtering is one of the most successful recommendation approaches. It typically associates a user with a group of like-minded users based on their preferences over all the items, and recommends to the user those items enjoyed by others in the group. This paper presents a new similarity measure for collaborative filtering and several schemes. As a whole similarity measures in collaborative filtering apply user ratings data to find similar users to active user. In real world, these user rating matrices are sparse. Since there are a lot of items in a system, so user can’t pay attention all of them. To reduce the limitation here, we investigate different ways to fill matrix and describe the combinations of the ways. It helps to increase the quality of proposed new similarity measure

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگشت نگاری DNA ارقام رایج برنج ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگشت نگاری DNA ارقام رایج برنج ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگشت نگاری DNA ارقام رایج برنج ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله انگشت نگاری DNA ارقام رایج برنج ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله انگشت نگاری DNA ارقام رایج برنج ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

احسان پور عابد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حسن مداح عارفی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
محمد رضا جزایری نوش آبادی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
ناصر محب علی پور – دانشکده ی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور شناسایی و تمایز 40 رقم برنج رایج کشور، از 12 نشانگر ریزماهواره استفاده گردید. در مجموع 89 آلل با میانگین 7/41 آلل در هر جایگاه ژنی به دست آمد. در میان نشانگرها، نشانگر RM316 دارای بیشترین تعداد آلل (13 آلل) و نشانگرهای RM133 و RM161 دارای کمترین تعداد آلل (چهار آلل) بودند. همچنین میانگین PIC نیز 0/73 برآورد شد. نتایج حاصل از تجزی هی خوشه ای که توسط ضریب تشابه دایس و الگوریتم UPGMA، نشان دهند هی تفکیک مناسب ارقام توسط این نشانگرها بوده است. این نشانگرها با توجه به تفکیک مناسب ارقام و مستقل بودن از تأثیر محیط نشان دادند کهابزاری مفید جهت شناسایی و تمایز ارقام برنج می باشند. بنابراین نشانگرهای استفاده شده در این تحقیق به عنوان نشانگرهای مناسبی برای شناسایی ارقام برنج معرفی می شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی و ارائه طرح بهینه کنترل استرس حرارتی بر مبنای مدل تحلیل سوددر هزینه در فرآیند نورد میلگرد یک صنعت ذوب آهن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی و ارائه طرح بهینه کنترل استرس حرارتی بر مبنای مدل تحلیل سوددر هزینه در فرآیند نورد میلگرد یک صنعت ذوب آهن در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی و ارائه طرح بهینه کنترل استرس حرارتی بر مبنای مدل تحلیل سوددر هزینه در فرآیند نورد میلگرد یک صنعت ذوب آهن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی و ارائه طرح بهینه کنترل استرس حرارتی بر مبنای مدل تحلیل سوددر هزینه در فرآیند نورد میلگرد یک صنعت ذوب آهن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی و ارائه طرح بهینه کنترل استرس حرارتی بر مبنای مدل تحلیل سوددر هزینه در فرآیند نورد میلگرد یک صنعت ذوب آهن در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

محسن علی آبادی – دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت گروه، گروه بهداشت حرفه ای
مجید معتمدزاده – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
سید قوام الدین عطاری – دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

مدلهای تحلیل اقتصادی می توانند راهکار مناسبی برای نشان دادن میزان اثر بخشی مداخلات بهداشتی از جنبه اقتصادی باشند که رد خصوص طرح های مداخله ای بهداشت حرفه ای کمتر یه آن پرداخته شده است. یکی از پرکاربردترین مدلهای ارزیابی اقتصادی مدل سود هزینه است که در واقع سود و هزینه مداخله را با استفاده از ابزار ارزیابی بهره وری که دارای برنامه رایانه ای است تحلیل می کند . هدف از این مطالعه ارزیابی استرس گرمایی همراه با ارائه طرح بهینه کنترل استرس حرارتی بر مبنی مدل سود هزینه در ایستگاه فرایند تولید میلگرد یک صنعت ذوب آهن است. در این مطالعه از دستگاه سنجش WBGT ساخت کشور Casella برای اندازه گیری دمای تابشی، خشک و تر طبیعی استفاده گردید. همچنین برای تحلیل سود هزینه مداخلات از نرم افزار ارزیابی بهره وری استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین شاخص دمای ترگویسان برای اپراتور شاغل در ایستگاه گوپلینگ کشش و برشکاری در طول نوبت کاری به ترتیب برابر است با 5/34 و 5/33 درجه سانتیگراد است. با توجه به نوع فعالیت و میزان متابولیسم، حد مجاز شاخص WBGT یا توجه به برنامه زمانی 75% کار و 25% استراحت، 5/30 درجه سانتیگراد تعیین گردید. برای کاهش استرس حرارتی در محدوده مجاز، محصور سازی کامل (طراحی اتاقک) و محصور سازی نسبی (سپر حفاظتی) با استفاده از مصالح مناسب بعنوان دو راهکار اصلی جهت کاهش دمای تابشی در نظر گرفته شد و طراحی آن صورت گرفت. با تحلیل در نرم افزار ارزیابی بهره وری، مدت زمان بازگشت سرمایه مداخله محصور سازی نسبی با رد نظر گرفتن افزایش 3 درصدی بهره وری رد ایستگاه مورد نظر و هزینه انجام مداخله، 6 ماه تعیین گردید و مدت بازگشت سرمایه محصور سازی کامل با در نظر گرفتن افزایش 4 درصدی بهره وری و هزینه انجام مداخله، 13 ماه تعیین گردید. بر این اساس طرح بهینه کنترل استرس حرارتی توسط مدیریت سازمان بدلیل بهره وری بالاتر محصور سازی کامل انتخاب شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کنترل فرکانس و ولتاژ در یک شبکه قدرت جزیره‌ای و حفظ بار حساس توسط کنترل کننده فازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کنترل فرکانس و ولتاژ در یک شبکه قدرت جزیره‌ای و حفظ بار حساس توسط کنترل کننده فازی در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کنترل فرکانس و ولتاژ در یک شبکه قدرت جزیره‌ای و حفظ بار حساس توسط کنترل کننده فازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کنترل فرکانس و ولتاژ در یک شبکه قدرت جزیره‌ای و حفظ بار حساس توسط کنترل کننده فازی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کنترل فرکانس و ولتاژ در یک شبکه قدرت جزیره‌ای و حفظ بار حساس توسط کنترل کننده فازی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
محمد کرابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی
حمید موسیوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
مینا پازوکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:
یک شبکه ایزوله و جدا از شبکه سراسری در معرض تغییرات زیاد فرکانس و ولتاژ می‌باشد. با استفاده از مولدهای مختلف از جمله انرژی‌های نو و استفاده از یک سیستم ترکیبی می‌توان کیفیت و قابلیت اطمینان سیستم را افزایش داد که متاثر از تغییرات فرکانس و ولتاژ است. این مقاله به کنترل و ملایم سازی نوسانات فرکانس و ولتاژ شبکه و همچنین حفظ باز حساس با استفاده از یک بار پله‌ای می‌پردازد. روش کنترل فازی وکنترل کلاسیک روش پیشنهادی بوده و کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه و حفظ بار توسط این کنترل کننده‌ها انجام می‌شود. نتایج شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار و سیمولینک متلب انجام شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Sorption of cesium and cobalt from simulated waste by PAN based hexacyanoferrates در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Sorption of cesium and cobalt from simulated waste by PAN based hexacyanoferrates در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Sorption of cesium and cobalt from simulated waste by PAN based hexacyanoferrates در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Sorption of cesium and cobalt from simulated waste by PAN based hexacyanoferrates در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Sorption of cesium and cobalt from simulated waste by PAN based hexacyanoferrates در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

Nilchi – Supervisor, Dr، Jaber Ibn Hayan Research Laboratories, Atomic Energy Organization of Iran
Babalou – Supervisor, Dr
Rafei – MSc student

چکیده:

Three different inorganic sorbents, granular hexacyanoferrate-based ion exchanger, was developed for the removal of Cs and Co from waste solutions containing different complexing agents as detergents. Radiation and thermal stability studies show that these adsorbents can be used for medium active waste treatment. The contents of active component in composite absorber was varied over a very broad range of 5 to 95% of the dry weight of the composite adsorber, and tested for separation and concentration of various stimulated wastes. Composite inorganic-organic adsorbers represent a group of inorganic ion exchangers modified by using binding organic material, polyacrylonitrile, for preparation of larger size particles with higher granular strength. At the same time, kinetics of ion exchange and sorption capacity of such composite adsorbers is not influenced by the binding polymer.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله وب سایت ؛ فناوری نوین مدیریت کسب و کار معیارها و چالشهای ارزیابی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله وب سایت ؛ فناوری نوین مدیریت کسب و کار معیارها و چالشهای ارزیابی در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله وب سایت ؛ فناوری نوین مدیریت کسب و کار معیارها و چالشهای ارزیابی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله وب سایت ؛ فناوری نوین مدیریت کسب و کار معیارها و چالشهای ارزیابی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله وب سایت ؛ فناوری نوین مدیریت کسب و کار معیارها و چالشهای ارزیابی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

شیدا کمالی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

اینترنت فرصت خلق کسب و کارهای بسیاری را فراهم آورده است که قادر نبوده اند در ساختارهای سنتی مجال پرورش یابند. تجارت الکترونیک به عنوان شیوه جدید انجام تراکنشهای تجاری به طور قابل ملاحظه ای موجب کاهش هزینه ها، ایجاد و تحکیم تعاملات مستقیم با مشتریان ، اداره کارآمدتر و زمان مندتر کسب و کار، صرفه جویی در زمان رسوخ در بازارها، افزایش بهره وری منابع، کاهش نیاز به نیروی انسانی و ;.. شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه عملکرد چندین تکنیک حذف تداخل موازی تحت مشخصات 3 GPP WCDMA در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقایسه عملکرد چندین تکنیک حذف تداخل موازی تحت مشخصات 3 GPP WCDMA در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه عملکرد چندین تکنیک حذف تداخل موازی تحت مشخصات 3 GPP WCDMA در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقایسه عملکرد چندین تکنیک حذف تداخل موازی تحت مشخصات 3 GPP WCDMA در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه عملکرد چندین تکنیک حذف تداخل موازی تحت مشخصات 3 GPP WCDMA در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مهدی جلالی – دانشکده تحصیلات تکمیلی آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مصطفی پیله وری – دانشکده فنی آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

عملکرد چندین تکنیک حذف تداخل بصورت موازی ) (PIC بر روی انتقال کانالهای چند مسیره محو شده تحت شرایط 3GPPWCDMA که شامل یک ساختار از آنتن های آرایه ای می باشد را بررسی می کیم . شرایط به گونه ای می باشد که فاکتور پراکندگی می تواند پایین باشد بطوریکه تداخل دسترسی چند گانه را تشدید می کند . از طریق شبیه سازی های کامپیوتری، PIC و آنتن های آرایه ای برای بدست آوردن گین قابل توجه در عملکرد انتقال یا ظرفیت سیستم در این حالت ، نشان داده شده است . سه تصمیم خوب برای PIC قابل توجه است . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عملکرد دریافت سیگنال به وضوح با نرم بودن تصمیم گیری بهبود می یابد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید