دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در فایل ورد (word) دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در فایل ورد (word)

مقدمه
بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی
سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران
تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش
فصل اول
مقدمه
صوت چیست؟
امواج صوتی
سروصدا : (Noise)
انواع سر وصدا
اثرات زیاد آور سروصدا
روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار
استانداردهای سروصدا
بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش
نتایج بدست آمده
نام محل اندازه گیری
روش اندازه گیری
وسیله اندازه گیری
تعداد ایستگاه ها
حداکثر صدای موجود
حداقل صدای موجود
میانگین صدای موجود
انحراف معیار صدای موجود
تعداد دستگاه های فعال
جنس دیوار
جنس سقف
جنس کف
بسته بندی کارپول
بسته بندی آمپول
سالن پرکنی شربت
صدا سنج دیجیتالی
گچ و آجر
گچ کاذب
آپوکسی
بسته بندی قرص و کپسول
ایستگاه بندی
صدا سنج دیجیتالی
گچ و آجر
گچ کاذب
سنگ
دستگاه بسته بندی
«سالن بازسازی چشمی دسته بندی کارپول »
دستگاه چاپ و بسته بندی
«سالن چاپ و بسته بندی آمپول »
کنترل سروصدا
بررسی نتایج بدست آمده
پیشنهادات
روشنایی
نور
واحدهای روشنایی
هدف از تامین روشنایی مناسب: (کولینز،1970)
تاثیرات روشنایی
انواع روشنایی های محیط کار
منابع نور
مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی
منابع روشنایی مصنوعی
اندازه گیری میزان نور در کارخانه داروپخش
نام محل اندازه گیری
روش اندازه گیری
وسیله اندازه گیری
تعداد ایستگاه ها
حداکثر نور موجود در محیط (Lux)
حداقل نور موجود در محیط (Lux)
میانگین روشنایی محیط کار(Lux)
حد کمینه
حد پیشنهادی
تعداد ایستگاههای کمتر از کمینه
تعداد ایستگاههای بیشتر از پیشنهادی
تعداد لامپ
نوع لامپ
تعداد لامپهای سوخته
بسته بندی شربت
بسته بندی کارپول
تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده
پیشنهادات
شرایط جوی
مقدمه
منابع عمده تولید گرما
راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف
1- متابولیسم (Metabulysm)
عوامل محیطی موثر در شرایط جوی : (ISO,1989)
شاخص WBGT ( دمای ترگوی سان)
لباس کار نخی تابستانی
ارزیابی بارکاری
سبک
انواع کار
روشهای اندازه گیری شرایط جوی
بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش
1- سالن ساخت پماد
2- سالن اتوکلاو S.V.Ps
3- سالن اتوکلاو و بسته بندی سرم
4- سالن بسته بندی قرص و کپسول
میزان کار و استراحت
میزان سنگین کار
کار پیوسته
بررسی نتایج بدست آمده
پیشنهادات
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
مقدمه
آلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آنها
تقسیم بندی آلاینده ها براساس حالت فیزیکی
تقسیم بندی آلاینده ها بر پایه اثرهای فیزیولوژیک: (سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر ثنایی، 1375)
راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن
راههای دفع مواد شیمیایی
بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در کارخانه داروپخش
فنول (Phenol) : (Merck Manual)
– فرمالدئید (Formaldehyde)
– متانول (Methonal)
– ایزوپروپیل الکل (Iso prophy lakohel)
– تالک (Talc)
– پارافین
– گلیسرین (Glycern)
– مورفین سولفات (Morphine Sulfate)
– کدئین (Codeine)
بررسی سیستم تهویه موجود در بخشهای مختلف کارخانه
پیشنهادات
مقدمه
ارگونومی
تقسیم کارهای جسمی از نظر ارگونومی
1- کارهای دینامیکی سخت
2 کارهای دینامیکی موضعی
3 کارهای استاتیک
اثرات کار استاتیک
کار ایستاده و تاثیرات آن
ارتفاع سطح کار: (مارتین هلاندر)
کار بصورت نشسته و تاثیرات آن
ارتفاع میزکار: (Mc convill et al)
آنتروپومتری
پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش
نحوه انجام کار
ارتفاع چشم
طراحی صندلی
حمل دستی بار و دردهای کمر
روش صحیح بلند کردن بار: ( سازمان بین المللی کار (1972)
طراحی ابزار
اصول طراحی ابزار
بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش
ایمنی در صنعت (مهندسی رجبی، ابراهیم، ایمنی در صنعت (1369))
ایمنی عمومی
1- کمیته های حفاظتی
2- نظم و نظافت کارگاهی
3- آموزش ایمنی، اعلانات و پوسترها
4- کاربرد رنگ واشکال هندسی
کدهای ایمنی طبق استاندارد موسسه بین المللی استاندارد امریکا ANSI
استانداردهای ایزو ونقش آن در ارتقاء ایمنی در کارخانه
چک لیست ایمنی عمومی
پیشنهادات
ایمنی ماشین آلات
دستگاه پرس قرص
چک لیست پرس قرص
بررسی ایمنی پرس قرص
دستگاه آسیاب و گرانول سازی
چک لیست دستگاه آسیاب
بررسی ایمنی دستگاه آسیاب
دستگاه بسته بندی
چک لیست ایمنی ماشین آلات
بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی
نتایج بدست آمده از بررسی ایمنی ماشین آلات در کارخانه داروپخش
پیشنهادات
منابع و مأخذها

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در فایل ورد (word)

1- مهندسی صدا وارتعاش، رستم گل محمدی (1378)
2- بهداشت کار، تالیف مهندس پریوش حلم سرشت (1380)
3- کلیات بهداشت حرفه‌ای، علیرضا چوبینه، فرید امیدزاده (1379)
4- مهندسی روشنایی دکتر حسن کلهر (1376)
5- سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر غلامحسین ثنایی (1375)
6- مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید، مارتین ملاندر (75)
7- مهندس رجبی ، ابراهیم ، ایمنی در صنعت (1369)
8- آئین نامه‌های حفاظت کار ، موسسه کار و تامین اجتماعی
9- کتابچه‌های ACGIH (2001-2000)
10- (Manufacure Merck)
11- (USP) united State Pharmacopeia

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است

صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است

این گزارش جهت بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش طی یک دوره کارآموزی تهیه شده و سعی شده در آن پس از بررسی ها و ارزیابی ها و اندازه گیریهای انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مختلف و عوامل زیان آور کار پیشنهادات مفید و موثری جهت بهتر سازی محیط کار ارائه شود

امید روزیکه نیروی کار در تمام صنایع ایران از سلامت و ایمنی کامل برخوردار شود

واژه ارگونومی، آمیزه‌ای از دو واژه ارگو ( به معنای کار) و نوموس ( به معنای قانون) است. این واژه ، نخستین بار در سال 1857 از سوی فردی بنام و وجسیچ جاستر زبوسکی، در یک روزنامه لهستانی به کار برده شد(کارووسکی 1991)

در آمریکا، مهندسی عوامل انسانی، مترادف واژه ارگونومی دانسته شده است. ارگونومی در اروپا، ریشه در فیزیولوژی کار، بیومکانیک و طراحی ایستگاه کار دارد

 

«هدف نخستین دانش ارگونومی، طراحی است»

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی :

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند

برای درک صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در کارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه کافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی که در طرز کار، محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از کار می شود ( براساس تعریف ALHA (انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای آمریکا) همانطور که می دانیم مواد اولیه مصرفی در کارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشکیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممکن است در اثر تماس با اعضای بدن کارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممکن است باعث تحریک و سایر عوارض دیگر گردد

از جمله عوراض زیان آور فیزیکی که در کارخانجات داروسازی ممکن است روی سلامتی کارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذکر کردکه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی کارگران را سبب می شوند  و می بایست راههای کنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیکه راه کنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران

این سازمانها عبارتند از سازمانهای دولتی مسئول در امر بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی وسازمانهای اختصاصی که از طرف صنایع ایجاد می گردند

سازمانهای دولتی یا مستقیماً مجری برنامه های بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی بوده و یا موظف در نظارت بر انجام امور و یا اینکه مسئول آموزش کادر فنی مورد لزوم می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت مستقیم در مقابل مسائل کار و کارگری داشته و فعالیت گسترده ای در این زمینه دارد

سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور فعالیت های جنبی در زمینه بهداشت حرفه ای دارند. اینک به ذکر قانون کار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه های کمیته حفاظت و بهداشت حرفه ای می پردازیم


1) قوانین کار، وزارت کار مورد استناد فعالیتهای بهداشت حرفه‌ایو حفاظت صنعتی:

ماده های 2،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،96،97،98،99،100،101،102،103،

104،105،106،156،179،

2) آئین نامه های سازمان تامین اجتماعی :

ماده های 3،4،54،60،61،65،66،88،

3) آئین نامه های کمیته حفاظت فنی :

ماده های 1،2،3،4،5،6،

در برگرفته شده از آئین نامه های حفاظت کار ، موسسه کار و تامین اجتماعی)

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش :

شرکت داروپخش در تاریخ 23/10/1334 با سرمایه 000/000/250 ریال با عنوان بنگاه خیریه داروپخش به منظور ارائه خدمت دارویی در زمینی به مساحت 20 هکتار در کیلومتر 18 اتوبان کرج آغاز به کار نمود. محصولات بخش تولیدی این مجتمع در آغاز حدود 20 قلم و شامل انواع آمپول ، قرص  و شربت بود، که تا پیروزی انقلاب اسلامی تنوع تولیدات کارخانه به 80 قلم رسید

مجموعه بزرگ داروپخش در سال 1357 پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ملحق و با توجه به اجرای نظام نوین دارویی، همگام با سایر کارخانجات تولیدی محصولات خود را با نام ژنریک تولید و به بازار عرضه نمود و از سال 1359 با دگرگونی که در ساختار تشکیلاتی این مجموعه رخ داد با نام شرکت سهامی داروپخش به تلاش خود ادامه داد که از اسفند سال 1371 مالکیت آن از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی منتقل و با نام شرکت داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت خود ادامه می دهد

در سال 1372 شرکت داروپخش از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سال 1377 با تبدیل واحدهای خود گردان به شرکتهایی با شخصیت حقوقی مستقل، کارخانه داروپخش نیز از شرکت داروپخش سهامی عام منفک و از همان تاریخ تحت عنوان شرکت کارخانجات داروپخش ( سهامی خاص) وظایف خود را دنبال می کند.در حال  حاضر شرکت با بهره گیری از خدمات بیش از 900 نفر در رده های مختلف تحصیلی و تجربی در زمینه تولید حدود 140 قلم اشکال مختلف دارویی فعالیت دارد و در حدود 12% از کل محصولات مختلف دارویی و بهداشتی را تأمین می نماید

شرکت داروپخش با توجه به توسعه کمی و کیفی و بهره برداری از بیش از 40 سال تجربه در حال حاضر از بخشهای زیر تشکیل شده است

–         بخش قرص و کپسول

–         بخش استریل

–         بخش شربت وقطره خوراکی

–         بخش فرآورده های بهداشتی

–         بخش پماد ، کرم وشیاف

–         بخش کارتریج

–         بخش سرم

در همین راستا و به منظور بهبود بخشیدن به تولیدات و پاسخگویی به نیاز بازارهای جهانی در بهمن ماه سال 1376 ، شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO 9002 گردید

کارگاهها و صنایعی که شرکت را احاطه کرده اند عبارتند از

در ضلع شمالی چاپخانه جمهوری اسلامی و کارخانه تولید مواد اولیه ، در ضلع جنوبی رنگ سازی و کارگاههای تولید قطعات، در ضلع شرقی بهزیستی و انبارهای نگهداری کالاهای تولیدی و در ضلع غربی کارگاه نیروی انتظامی واقع شده است

بخش اول صدا

مقدمه

در عصر حاضر، پیشرفت فن آوری در تمام زمینه های صنعتی، گسترش و کاربرد وسیع وسایل، ماشین آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته است. این رشد سریع سبب گردیده تا انسان در زندگی روزمره و شغلی خود هر چه بیشتر تحت تاثیر آشفتگی های ناخوشایند اکوستیکی یعنی «صدا» با شدتهای مختلف قرار گیرد. بطوریکه امروزه صدا جزئی از زندگی انسان را تشکیل می دهد. (کارلسون،1989)

به همین ترتیب صدا یکی از عوامل زیان آور شغلی به شمار می آید و بسیاری از کارگران در معرض این عامل زیان آور قرار دارند. از این رو به دلیل اهمیت موضوع سر و صدا و تاثیراتی که روی افراد ایجاد می کند سعی شده است به بررسی این عامل در تعدادی از بخشهای کارخانه داروپخش پرداخته شود. در ابتدا برای آشنایی بیشتر با عالم زیان آور سروصدا تعاریفی دراین رابطه ارائه می گردد و تاثیرات زیان آور آن مطرح می شود

صوت چیست؟

صوت شکلی از انرژی می باشد که توسط حس شنوایی قابل تشخیص است به بیان ساده صورت هر چیزی است که شنیده می شود

امواج صوتی :

همچنان که نواحی تراکم وانبساط در یک محیط حرکت می کند یک موج صوتی تولید می شود پس یک موج صوتی نمونه ای از تغییر در فشار هوا است. مولکولهای هوا در مسیر موج صوتی حرکت نمی کنند. بلکه آنها در یک محل پیرامون نقطه تعادل خود به نوسان در می آیندو مانند یک منبع ارتعاش عمل می کنند. اصوات از نوع موج طولی بوده و تقسیم بندی آنها عبارتست از

1- امواج مادون صوت (Infra sound) : اصواتی با بسامد کمتر از 20 هرتز می باشد که گوش انسان حساسیت چندانی به شنیدن آن ندارد

2- امواج ردیف شنوایی (Audible spectram): اصواتی با بسامد 20 تا 20000 هرتز می باشند که بسامدهای یاد شده حس شنوایی را در انسان تحریک می کنند و بسامدهای 500 تا 3000 هرتز ، بسامدهای مطالعه می باشند

3- امواج ماوراء صوت (Ultra Sound) : اصواتی با بسامد بیش از 20000 هرتز می باشند و حس شنوایی انسان را تحریک نمی کنند

سروصدا : (Noise)

عبارتست از یک صوت نامطلوب ، ناخوشایند و ناخواسته که به مجموع امواج صوتی با طول موجهای مختلف و شدتهای متفاوت که ترکیب مشخص و ثابتی نداشته باشند اطلاق می گردد

انواع سر وصدا :

صدا از نظر توزیع زمانی به انواع زیر تقسیم می گردد

1- صدای ضربه ای ( کوبه ای) : صدایی است که تکرار صدا کمتر از یک بار در ثانیه و یا صدایی که در زمان کوتاهی ایجاد می شود وسپس برمی گردد

2- صدای متغیر: صدایی است که نوسانات صدا با گذشت زمان بین 15-10 دسی بل باشد

3- صدای منقطع : در صدای منقطع تغییرات و دامنه نوسانات بیش از 15 دسی بل باشد

4- صدای پیوسته: به صدایی گفته می شود که فاصله تکرار صدا کمتر از نیم ثانیه است

اثرات زیاد آور سروصدا:

سرو صدا دارای اثرات مختلفی بر روی سیستمهای مختلف بدن می باشد که در نهایت به کمبود بهره وری و بازده کاری می‌انجامد که از تأثیرات شدید تا خفیف آن عبارتند از

1) اثر بر سیستم شنوایی

الف ) تغییرات دائمی کاهش قدرت شنوایی غیرقابل برگشت ، کری دائم

Permparery Thershold Shift (PTS)

ب ) تغییرات موقت کاهش قدرت شنوایی قابل برگشت، کری موقت

Temparery Thershold shift (TTS)

ج )‌احتمال پاره شدن پرده و گوش در اثر سروصدای بسیار بالا

د ) وزوز کردن گوش و احساس سوت کشیدن در گوش حتی بعد از ساعات کار

2) اثر بر روی سیستم قلب و عروق

افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب ، افزایش میزان تنفس ، افزایش میزان آدرنالین، افزایش ترشح هورمونها

3) اثر بر روی سیستم گوارش و اعصاب

تغییرات سیستم گوارش ، گرفتگی عضلات و خستگی عضلانی و کاهش ساعات خواب ، افسردگی روحی و روانی  (کرایتر،1985)

روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار:

اندازه گیری سر وصدا در محیط کار شامل دو بخش است: 1- اندازه گیری میزان سروصدای عمومی محیط کار 2- اندازه گیری میزان سروصدا به روش موضعی

عملیات اندازه گیری سروصدا شامل 3 مرحله اساسی است

الف ) بررسی مقدماتی : در این مرحله به جمع آوری اطلاعات مربوط به محیط اندازه گیری نظیر نام کارگاه، کروکی کارگاه ، جنس سقف و کف و دیوار کارگاه، تعداد ماشین آلات و روش اندازه گیری انتخابی، استاندارد انتخابی منابع مهم سروصدا و منابع ثانویه سروصدا می‌پردازیم. در بررسی مقدماتی وسایل ودستگاههای موجود در کارگاه به تناسب ابعادحقیقی رسم می‌گردند

ب ) اندازه گیری : بعد از کشیدن کروکی انتخاب ایستگاه های اندازه گیری باید صورت بگیرد در بررسی وضعیت عمومی کارگاه از روش ایستگاه بندی استفاده می شود و نقاطی که بعلت وجود ماشین آلات امکان اندازه گیری ندارد حذف می گردد تقسیم کارگاه به مربعهای 2*2 یا 1*1 با توجه به کوچکی و بزرگی کارگاه صورت می گیرد و در مرکز هر مربع اندازه گیری انجام می شود

در روش موضعی نقاطی که امکان حضور فیزیکی کارگر بیشتر است در نظر گرفته می شود

برای اندازه گیری صدا در هر نقطه دستگاه صداسنج را در فاصله 5/1 متری از سطح زمین و با زاویه 75 درجه در یک جهت نگهداشته بگونه ای که میکروفون دستگاه تقریباً در محدوده شنوایی فرد قرار بگیرد

ج ) مقایسه با استانداردها: پس از اندازه گیری نوبت به ارزیابی و مقایسه با استانداردها می رسد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن در فایل ورد (word) دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن در فایل ورد (word)

مقدمه
جامعه ایمن
پیشگیری از سوانح و حوادث
تعریف خطر
پیشگیری از حوادث کودکان
پیشگیری از حوادث سالمندان
پیشگیری از حوادث محیط کار
پیشگیری از حوادث منزل
پیشگیری از حوادث مدرسه
پیشگیری از سوختگی
پیشگیری از سقوط و ضربه
پیشگیری از غرق شدگی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن در فایل ورد (word)

1- H. Soori and M. Naghavi

Deaths from unintentional injuries in rural areas of the Islamic Republic of Iran

Volume 5, Issue 1, 1999, Page 55-

2- Robert et al Drivewax – related child pedestrian injuries march

3- A A Hyder, A Ghaffer J Ep: demiel community Health 2002;

4- C Borrell et al, Role of individual and contextual effects injury mortality new evidence from small area/ analysis / injury prevention 2002; 8: 297 –

5- Traffic safety facts 2002, U.S Department of transportation National Center for statistics [www.nhtsa.dotgov

6- Pedestrian injury, injury fact book 2001 – 2002 CDC; National center for injury prevention and control

7- Z. Tabibi and K. pfeffec, choosing a safe place to cross the road 2003 Black well publishing ltd, child: care health 8 Development 294, 237 –

8- M Hasselberg and L Laflamme, Children at risk in traffic Acta pediatr 93: 113 – 119

شهناز طبیعی – مریم نخعی9-

اپیدمیولوژی سوختگی بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(1377-1381)

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/دوره ششم شماره 1/ص43-51/بهار

دکتر موسی زرگر و همکاران10-

بررسی همه گیرشناختی تروماهای مرتبط با وسایل نقلیه در کودکان تهرانی

مجله پژوهشی حکیم ،تابستان 81 دوره پنجم شماره دوم ص 77-82 سال

دکتر علیرضا ستوده نژاد و همکاران11-

اپیدمیولوژی سوختگی در کرمان:بررسی هزار مورد

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره دوم شماره 3، ص 128-

مقدمه

در بهداشت حرفه ای خطرات را به 4 دسته فیزیکی – شیمیایی – بیولوژیک و ارگونومیک تقسیم بندی می کنند . درست است که این تقسیم بندی تمامی خطرات پیرامون ما را در بر می گیرد و به متخصصین کمک می کند که برای هرگروه از خطرات شیوه و برنامه ای خاص را طراحی کنند تا براساس مداخلات طراحی شده میزان آسیب ناشی از این خطرات درجامعه را کاهش دهند ولی برای آموزش مردم در آشنایی ها خطرات ، پیرامون و اینکه یاد بگیرند چگونه از خطرات محیط زندگی اجتناب کند کمی غیر کاربردی است . درحقیقت خطرات پیرامون ما در بیشتر موارد ترکیبی از این عوامل رابهمراه دارد و گاهی زنجیره حوادث چنان پیچیده بوده که رسیدن به علت اولیه و یا طبق قانون دو مینو اولین قطعه ای که سقوط کرده و زنجیره ای از حوادث را بوجود آورده کاری غیر ممکن خواهد شد. گاهی عوامل خطر نقشی سینرژسیمی  بریکدیگر دارند. یعنی با بوجود آمدن یک ریسک جدید دریک محیط و افزایش احتمال آن نسبت به وضعیت سابق – عواملی که تا قبل بعنوان عوامل خطر جزئی محسوب می شوند ، پتانسیل خطرآفرینی بیشتری پیدا می کنند. این موضوع بیان کننده این حقیقت است که خطرات در پشت نگرش ها و رفتارهای ما پنهان شده اند و عامل انسانی با نوع نگرشی که دارد و رفتاری که در هر نقطه زمانی و مکانی از او سر می زند به نوعی علت تقریباٌ تمامی حوادث است . در بعضی آمارها مثلاٌ در حوادث رانندگی خطای استانی را تا 70 درصد عامل ایجاد تصادفات می دانند ولی اگر ژرف بنگریم عامل انسانی در بسیاری موارد نقشی بیش از این دارد. حتی اگر این موضوع را نپذیریم و عواملی خارج از اختیار بشر را بعنوان علت بعضی حوادث بدانیم ، نقش انسان در کنترل و پیشگیری از حوادث را نمی توانیم انکار کنیم . در اینجا غرض بیان درصد نقش عوامل انسانی در ایجاد حوادث نیست بلکه هدف آن است که بگوئیم باور ، نگرش و رفتار هریک از ما تا چه میزان می تواند در ایجاد محیطی خطر آفرین و در نهایت بروز حوادث نقش داشته باشد . همه ما در مقابل رفتار و حرکات خود مسئولیم و باید به این باور برسیم که کوچکترین عمل ما ولو بیان یک کلمه خاص در موقعیت زمانی و مکانی خاص می تواند نتایج دور از انتظاری را به بار آورد. خطر تنها مربوط به تصادفات رانندگی ، سقوط ، غرق شدگی ، خوردن دارو و یا ماده شیمیایی نیست . هرچیزی که جان انسان ها را به هر شکلی تهدید کند خطر محسوب می شود اگر مراکز بهداشتی و بیمارستان های یک شهر تمام اقدامات بهداشتی و درمانی خود را بنحو مؤثر و با کیفیت بالا انجام دهند لزوماٌ سلامت را در یک جامعه ارتقاء نبخشیده اند. ممکن است مردم آن شهر و منطقه جان خود را بعللی غیر از بیماریهای واگیر و غیرواگیر از دست بدهند. عواملی که تنها پس از وقوع حادثه آنها را به مراکز بهداشتی درمانی هدایت کند ، زمانی که شاید برای آموزش روشهای پیشگیری از حوادث بسسیار دیر باشد.  اگر در یک شهر کوچک ساحلی در هر ماه از فصل بهار و تابستان ، 10 نفرغرق می شوند سیستم بهداشت و درمان نمی تواند از خود رفع مسئولیت کند چرا که سلامت و ایمنی ، تفکیک ناپذیرند و سیستم بهداشت و درمان همچنانکه در مورد موضوع واکسیناسیون بالاترین خدمات را ارائه می کند و به این حقیقت دست یافته است که ایمن سازی بهتر از منتظر ماندن برای وقوع بیماری و آنگاه درمان است ؛ باید در زمینه های عوامل خطر دیگر نیز جامعه را واکسینه کند ، بهداشت و درمان یک کشور نقش رهبری سلامت در جوامع را بعهده دارد و وظیفه هماهنگی تمامی سازمان ها و نهادها بعهده او خواهد بود

یکی از مهمترین وظایف پرسنل بهداشتی آموزش سلامت است . درزمینه کاهش آسیب و حرکت به سوی جامعه ایمن همچون دیگر زمینه ها محور کار آموزش سلامت تغییر نگرش در جامعه و توانمند سازی آنها در مقابله با خطرات به شکلی است که باعث تغییر رفتار در حیطه فردی و اجتماعی آنها گردد

معمولاٌ مردم خطرات را دور از خود می بینند و بقول معروف مرگ خوب است ولی  برای همسایه

برای تغییر در باور افراد ، پرسنل بهداشتی می توانند نقش یک تلسکوپ را بازی کنند . آنها خطراتی را که مردم در نگاه عادی نمی بینند به آنها از نزدیک نشان می دهند تا ماهیت آسیب های ایجاد شده را بدرستی برای آنها معلوم کنند . بدین صورت می توان نگرش را در افراد تغییر داد . در عین حال برای اینکه این تغییر نگرش به تغییر رفتار منجر شود باید شرایط محیطی را به دقت بررسی کرد . افراد را توانمند ساخت و موانع اطراف در شکل گیری رفتار صحیح را به کمک خود مردم مرتفع نمود

حقیقت آن است که اگر ما از نتایج بسیاری از کارهای خود باخبر بودیم هرگزآنها را انجام نمی دادیم.  گاهی هم که از مخاطرات بعضی اقدامات آگاهی نسبی داریم یا اطلاعات ما از روشهای ایمن برای انجام آن فعالیت  ناقص است یا بعلت موانع فردی و اجتماعی نمی توانیم کار را بصورتی ایمن  انجام دهیم . در اینجا است که در کنار آگاهی و باور ایمنی در مردم ، نقش تجهیزات و ملزومات ایمنی و دسترسی همگانی به این منابع مطرح می شود. نمی توان کارمندان یک بانک را محکوم کرد که چرا کار مردم را دیر انجام می دهند ، در حالیکه آنها را با دانش و تکنولوژی روزمجهز نکرده ایم . نمی توان به مردم یک روستا گفت از آب سالم استفاده کنید درصورتی که طریقه سالم سازی آب را به آنها یاد نداده و امکانات ابتدایی و مقدمات کار را برای آنها فراهم نکرده باشیم. از طرف دیگر اگر آموزش  ما در جهت توانمند سازی آنها نباشد هرچند در یک مقطع کوتاه موفق شویم تغییری در رفتار آنها ایجاد کنیم ولی با کوچکتری تغییر در صورت معضل بهداشتی ، تمام تلاشهای ما بی ثمر خواهد شد. ما باید بجای دادن ماهی به مردم ماهیگیری را به آنها بیاموزیم. مردم باید به این حقیقت واقف شوند که نتیجه ی رفتار آنها مستقماً گریبانگیر خود آنها خواهد شد، بنابراین باید در هر شرایطی ولو آنکه از نظر مالی و زمانی برای آنها هزینه بر باشد، رفتار صحیح را انجام دهند. رفتار صحیح در حیطه فردی منجر به رفتار صحیح در خانواده و متعاقب آن جامعه خواهد شد

جامعه ایمن

مدینه فاضله ، شهر آرمانی ، شهر سالم و بالاخره جامعه ایمن مضامینی هستند که شاید آن را زیاد شنیده باشید. آنچه که دانشمندان و فرهیختگان جوامع را  به اندیشیدن در قالب این الفاظ و عبارات برانگیخته است ، دیدن رنج انسان هایی بوده که بدون آنکه خود خواسته باشند ، دراثر عواملی قابل پیشگیری دچار لطمات و آسیب های روانی و جسمی شده اند . شاید ایمنی مهمترین نیاز انسان بعد از تغذیه باشد چراکه این نیاز از دوران جنینی تا  پایان حیات با او خواهد بود و درصورتی که امنیت جسمی و روانی انسان به هرشکلی تهدید شود ، انسان هم بصورت غریزی و هم ارادی به آن واکنش نشان می دهد . ضربان قلب جنین و حرکات او در شکم مادر به عوامل              تهدید کننده حیات واکنش نشان می دهد و رشد و نمو جنین نیز ممکن است تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار گیرد. حتی سیگارکشیدن اطرافیان نیز می تواند منجر به ایجاد عوارض در جنین گردد. تمامی عوامل پیرامون ما چه آنها که بوسیله یکی از حواس خود ویا با ابزارهای موجود  از آنها باخبریم و چه آنهایی که ممکن است در قلمرو ناشناخته های ما باشند به نحوی برروی ما تأثیرمی گذارند ، خود انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست و بعنوان یک سیستم ممتاز  با قابلیت های فوق العاده می تواند برخود و دیگران تأثیر گذارد. در هنگام شکل گیری مغز انسان در دوران جنینی حدود صد تریلیارد ارتباط مغزی میان سلول های عصبی بوجود می آید. اگر با تکنولوژی موجود بخواهیم کامپیوتری با ظرفیت اطلاعات و پردازش مغز انسان داشته باشیم نیاز به حجمی برابر با یک آسمانخراش خواهیم داشت. جالب اینجا است که در مورد اغلب انسانها این ساختمان مرتفع بلا استفاده مانده است و تنها از حداکثر یک و  یا دو اتاق و تجهیزات آن استفاده می شود . جان کلام آنکه انسان با این همه پیچیدگی و ظرفیت ، بجای آنکه از این نعمت خداداد ، حداکثر استفاده را کند و مسیر تکامل را بپیماید ، با دورشدن از فطرت حقیقی خود ، اهداف بزرگ را فدای اهداف حقیر و سریع الوصول می کند و حیات جسمی و روحی خود و دیگران را به مخاطره می اندازد . دانش بشری بجای اینکه درمسیر آسایش و امنیت انسانها و برقراری مساوات بین تمامی طبقات اجتماعی و تمامی نژادها و قومیت ها قرار گیرد در دست گروهی اندک قرار گرفته و برای منظورهایی صرفاٌ سود جویانه بکار گرفته می شود . شاید به ذهن خواننده چنین متبادر شودکه عنوان کتاب یعنی جامعه ایمن که بیشتر مفهومی محیطی را در ذهن تداعی می کند با مطالب مطرح شده  سنخیت آنچنانی ندارد ، ولی حقیقت امر آن است که برای دسترسی تمامی افراد یک جامعه به سطحی از ایمنی و سلامت که  در تعریف حداقل استانداردی که سازمان بهداشت جهانی ارائه داده است ( یعنی سلامتی جسمی ، روحی و نه فقط بیمار نبودن ) قرار گیرد نیاز به ایجاد تعادل در تمامی سطوح و ارکان اجتماعی خواهد بود . باید کنکاش کنیم که در سطح جامعه  چه چیز حیات انسانها را مورد تهدید قرار می دهد و عمر طبیعی را از آنها می گیرد . نمی توان تنها یکی از ابعاد و یکی از علل را بررسی کرد چون تمامی این عوامل چون حلقه های زنجیر در ارتباطند ، همانگونه که بیماری جان انسان را تهدید می کند ، سوانح و حوادث نیز جان انسان را  خواهد گرفت . کودکی که والدین او تمام  واکسن هایش  را  به  موقع زده اند ، درصورت بیمار شدن به موقع نزد پزشک آورده شده است ، از نظر ژنتیکی و تغذیه ای نیز هیچ مشکلی ندارد و درسلامت کامل جسمی و روانی است ، ممکن است در اثر یک غفلت پدر و مادر و اطرافیان درخانه ، مدرسه ، خیابان و ;  دچار حوادثی ازقبیل سوختگی ، ضربه ، خشونت و  ; گردد . بنابراین برای افزایش ضریب ایمنی در جامعه ، هیچیک از گزینه ها را نمی توان حذف کرد و با توجه به گستردگی موضوع ، قبل از شروع هر فعالیتی دراین زمینه باید افکار عمومی جامعه را نسبت به این موضوع حساس کرد.  باید تک تک افراد جامعه به این باور برسند که ایمنی جزء جدایی ناپذیر چرخه حیات آنهاست. در این کتاب تلاش شده است که خواننده ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیمی چون خطر ، ارزیابی خطر ، حادثه و آسیب ، با بینش و تفکر مدل جامعه ایمن و لزوم اجرای آن آشنا گردد . به امید آن روزی که هریک از ما به این باور برسیم که برای فراهم کردن زندگی بهتر و زیباتر برای خود ، باید تجسم زندگی دیگران در ذهن ما  نیز بهتر و زیباتر شود

جامعه ایمن رفتار ایمن

دستیابی به ایمنی در یک جامعه در گرو رفتار تک تک افراد جامعه است. هرکس در هر مقام و رتبه از نظر اجتماعی در برقراری ایمنی و امنیت اجتماع خود نقش دارد. برای دستیابی به ایمنی حداقل  4 اصل باید برقرار باشد

باور ایمنی : همه ما باید به این باور برسیم که ایمنی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی و زندگی سالم است . باید بپذیریم که رفتار هریک از ما دربرقراری رنجیره رفاه و سلامت در جامعه تأثیر گذاراست . باید بدانیم که عدم آگاهی ما از رفتارهای ایمن درزندگی ، ما را از گناه به خطر انداختن جان خود و دیگران تبرئه نخواهد کرد. باید به هر وسیله ممکن خواه از طریق مطالعه یا مشاوره با متخصصین یاد بگیریم که امور روزمره خود را درست انجام دهیم. زیرا ایمنی چیزی نیست جز درست انجام دادن کار. این باور باید چنان درما تقویت شود که ما را وادار کند نگرش خود را در زندگی به سمت رفتارهای ایمن تغییر دهیم . برای دستیابی به باور ایمنی و تغییر نگرش در جامعه نیاز است که تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی همگام با مردم در این مسیر قدم بردارند. هیچکس نباید از این قاعده مستثنی شود . هرکس در سطح امکانات فکری و جسمی خود در هر زمان و مکان ممکن باید در ارتقاء ایمنی خود ودیگران مشارکت کند . بدیهی است در این مسیر سازمانی  غیر دولتی و مردم نهاد که تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی را با کسب نظرات مردم و جذب مشارکت جامعه منسجم کند ، رسیدن به هدف را تسهیل خواهد کرد

آگاهی از نحوه ی بکارگیری تجهیزات ایمنی

ما در زندگی روزمره در خانه و محل کار، کوچه و خیابان، پارک و اماکن تفریحی برای پیشبرد امور زندگی  با وسایل بسیاری سر و کار داریم . برای اینکه این امور به درستی انجام گیرد و در عین حال سلامتی افراد به مخاطره نیافتد نیاز است که اصول  ایمنی رعایت گردد. علاوه بر اعتقاد به ایمنی افراد باید نحوه ی انجام ایمن امور را نیز بدانند. منظور از تجهیزات و ملزومان ایمنی آن نیست که حتماً وسایلی خاص بصورت مجزا در اختیار ما باشد بلکه باید وسایل مورد نیاز ما در انجام امور روزانه به گونه ای ساخته شده باشند که شرایط ایمن انجام دادن کار برای افرادی که با آنها سر و کار دارند مهیا شده باشد. البته گاهی نیز ممکن است تجهیزاتی اظافی موسوم به تجهیزات ایمنی در کنار این وسایل وجود داشته باشد تا انجام ایمن کار را ممکن سازد. هر کس در هر شرایطی که باشد برای انجام هر اقدامی باید نحوه ی استفاده ی صحیح از وسایل مورد کاربرد را بداند وگرنه شانس ایجاد حادثه برای خود و اطرافیان را بالا می برد و جان افراد را به مخاطره می اندازد. نوع اقدام خطرناک به تنهایی نمی تواند شدت آسیب ناشی از حادثه را تعیین کند بلکه این نحوه ی برخورد دیگر افراد و شرایط پیرامون است که شدت ابعاد حادثه را مشخص خواهد کرد. یک راننده ی بی احتیاط که سرعت مطمئنه را رعایت نمی کند می تواند در یک اتوبان پرترافیک ده ها نفر را به کشتن دهد . یک سیگاری بی احتیاط که ته سیگار خاموش خود را در یک جنگل رها می کند می تواند آتشی بپا کند که هزاران نفر نتوانند آن را خاموش کنند . در ابعاد شغلی نیز عدم رعایت موارد ایمنی بهداشتی ممکن است یک همه گیری ایجاد کند و یا برآورد نادرست در ساختن یک پل منجر به تلفات سنگین ناشی از خرابی آن شود

قانون و مقررات مناسب و رعایت آن

وظیفه دولت و مراجعه قانونگزار آن است که با تصویب قوانین ، مقررات و آئین نامه های مناسب زمینه را برای کاهش آسیب در جامعه فراهم کنند . این قوانین باید به گونه ای باشد که تمامی ارکان زندگی فردی – خانوادگی و اجتماعی را درابعاد زمانی مکانی مختلف دربرگیرد . باید در این زمینه هیچ خلاء قانونی موجود نباشد و هرکس در هرزمان و مکان ، رفتار غیر ایمن از او سر زد در قبال کار خود پاسخگو باشد . باید اعمال قانون با ریسک و خطر تناسب داشته باشد

در کشورهای توسعه یافته هرکس که وظیفه ای را در جامعه به عهده دارد از نظر آگاهی و دانش شغلی ، مسئولیت پذیری و توانایی های فردی در ارتباط با همان شغل مورد بررسی کامل قرارمی گیرد. این بررسی به زمان قبل از استخدام محدود نمی گردد بلکه بسته به حساسیت شغل ، معاینات و ارزیابی هر 6 ماه یا یکسال انجام می گردد. علاوه براین در طول انجام مسئولیت از طریق اخذ نظرات مردم و همکاران فرد و نظارت کارفرمای مستقیم در صورت احتمال سلب صلاحیت و ارزیابی مجدد بلافاصله انجام می گیرد و راهکار مناسب برای رسیدن فرد به شرابط ایده آل فراهم می گردد. هر لحظه که صلاحیت فرد از لحاظ شغلی رد شد ، فرد از کار برکنار شده و شغلی مناسب برای وی در نظر گرفته خواهد شد. در کشور ما نیز در بعضی شغل ها خصوصاٌ در خلبانان معاینات دوره ای انجام می گردد. ولی بنظر می رسد در بعضی از شغل های حساس بجز معاینات قبل از  شروع کار – بررسی دیگری انجام نمی گیرد و اگر هم انجام می شود جامع و کامل نیست . بعنوان مثال رانندگان برون شهری هنگام صدور گواهینامه و یا مجوز از لحاظ اعتیاد بررسی می گردند . ولی از لحاظ دیگر تواناهای حرفه ای مورد بررسی کامل قرار نمی گیرند و معاینات دوره ای 6 ماهه و یکساله نیز بیشتر جنبه صوری دارد تا بررسی کامل . بنظر می رسد که سازمان های بیمه گر بایستی  در زمینه آموزش ایمنی بیش ازپیش فعال شوند ، چرا که پوشش بیمه ای محض نه تنها از مزان تصادفات و تلفات جاده ای نکاسته است بلکه در بعضی موارد باعث گردیده افرادی که بینش کافی در این زمینه کسب نکرده اند در انجام تخلفات بی مهاباتر شوند زیر که در صورت وقوع حادثه بیمه را پشتیبان خود می بینند. این وظیفه سازمان های بیمه است که جهت حفظ سلامت مردم و کاهش هزینه های خود در جهت ایجاد مقرراتی گام بردارند که

الف ) پوشش بیمه ای رانندگان و عابرین صدرصد شود

ب ) میزان دانش ایمنی ، مسئولیت پذیری ، تجربه و توانایی های ذهنی و جسمی را در حق بیمه پرداختی رانندگان و حتی عابرین پیاده اعمال کنند. ریسک پذیری افراد باید محاسبه شود، یعنی تفاوت رفتار ایمن و غیر ایمن در چارچوب ریالی محاسبه گردد و افرادی که از لحاظ توانایی مناسبترند و دانش و نگرش آنها نیز در جهت ایمنی بیشتر است حق بیمه کمتری پرداخت کنند. بدین طریق مردم یاد می گیرند که اولاٌ اعمال خود را کنترل کنند ، ثانیاٌ دست به کارهایی بزنندکه توانایی انجام آن را دارند . سازمان های بیمه باید بخشی از درآمد خود را صرف آموزش و ارتقاء آگاهی مردم نسبت به رعایت اصول ایمنی کنند . منافع اینکار بیش از همه متوجه خود سازمان های بیمه خواهد بود . بعلاوه بار ناشی از تلفات درکل جامعه کاهش خواهد یافت

دستیابی به تجهیزات و ملزومات ایمنی

درست است که عوامل انسانی نقش برجسته ای در ایجاد سوانح و حوادث دارند ولی این امر باعث نمی شود که ما نقش شرایط غیر ایمن و عدم تجهیزات مناسب را نادیده انگاریم. مدرسه ای که در کنار اتوبان ساخته شده است و دانش آموزان برای رسیدن به خانه باید روزی دوبار از این گذرگاه عبور کنند در حالیکه پل هوایی نیز در آن منطقه وجود ندارد ، نمونه ای برای این موضوع است

در اینجا اتوبان عامل خطر اصلی است ، شما هرچند دانش آموزان و معلمین رانسبت به رعایت موارد ایمنی و چگونگی گذراز اتوبان آگاه کنید نمی توانید خطر را به صفر برسانید چرا که دانش آموزان تنها یک طرف قضیه را تشکیل می دهند . طرف دیگر این مسئله رانندگان – نوع جاده – سرعت وسایل – نوع وسایل – علائم رانندگی و 000 خواهند بود

ایجاد تغییر در تمامی این موارد کاری غیر ممکن خواهد بود ولی احداث یک پل هوایی هرچند  هزینه براست ولی جلوی بسیاری از تلفات انسانی را در آینده خواهد گرفت ، ضمن اینکه به اصل اول یعنی آموزش و آگاهی و دستیابی به باور ایمنی نیز کمک می کند. نمونه دیگردر تصادفات عابرین پیاده با وسیله نقلیه استاندارد نبودن وسیله نقلیه است . اگر وسیله ای با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت کند درصورت پریدن یک عابر به وسط خیابان یا جاده راننده باید حداقل 165 متر فاصله داشته باشد تا وسیله را کنترل کند حال اگر ترمز ماشین او دچار اشکال بود یا کلاٌ وسیله نقلیه استاندارد نبود فاصله مطمئن بیشتر خواهد شد و خطر تصادف نیز افزایش خواهد یافت.  اگر رانندگی در شب صورت گیرد. چراغ اتومبیل و رنگ لباس عابر نیز حکم همان تجهیزات ایمنی را خواهند داشت ، مثلاٌ عابر پیاده در شب نباید از لباسهای تیره استفاده کند ، لباسهای روشن و براق به بهتر دیده شدن عابرین توسط رانندگان کمک می کند

تاریخچه ی فعالیت در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در فایل ورد (word)

مقدمه  
1ـ کلیات  
1ـ1ـ استخرهای شنا  
2ـ1ـ اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا  
2ـ کیفیت آب استخرهای شنا  
2ـ1ـ مشخصه‌های شیمیائی  
2ـ3ـ مشخصه‌های فیزیکی  
3ـ2ـ مشخصه‌های میکروبی  
3ـ کنترل کیفیت و سالم سازی آب استخرهای شنا  
1ـ3ـ کیفیت آب خام مصرفی  
2ـ3ـ نوع استخر از نظر جریان وکیفیت آب  
3ـ3ـ گندزدائی و سالم سازی آب از نظر میکروبی  
4ـ3ـ کنترل جلبک   
5ـ3ـ کنترل PH خورندگی و رسوب گذاری  
6ـ3ـ کنترل شفافیت آب استخر  
7ـ3ـ کنترل آهن و منگنز  
8ـ3ـ درجه حرارت آب استخر  
9ـ3ـ سیستم باز چرخش آب و تصفیه آب  
10ـ3ـ پر کردن اولیه استخر شنا  
4ـ نظارت بهداشتی بر آب استخرهای شنا  
1ـ4- منبع آب خام  
2ـ4ـ سیستم پالایش، تصفیه و بازچرخش آب  
3ـ4ـ کنترل آب استخر توسط بهره‌بردار  
نتیجه‌گیری و پیشنهادات  
ضمیمه ‌‌I: چه موقع باید استخر را تعطیل کرد.  
ضمیمه II : تمیز نمودن و گندزدائی استخرهای آلوده شده به مواد مدفوعی اسهالی و استفراغی  
ضمیمه III: مشکلات و نواقص مربوط به کیفیت آب و راه‌های اصلاح آنها  
ضمیمه IV: فرم ثبت عملیات روزانه بر روی آب استخر  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در فایل ورد (word)

Salvato J.A, Nemerow N.L, Agardy F.J, “Environmental Engineering”. Fifth edition. John Viley & Son, Inc, USA,

World Health Organization ‘Guidlines for safe recreational- water environments, Volume 2 : Swimming pools, spas and similar recreational – water environments. WHO

Salvato J.A. “Environmenal and Sanitary Engineering”, forth edition, John Viley & Son, Inc, USA

Department of Health and Community Services, Disease Control and Epidemiology Division, Public Pools, Water quality and record keeping standards, USA,

Bryce Lang A.STC “The Fundamentals of private pool operation and chemical treatment”. 2004

Lovibond and Tintometer Companies “The Lovibond handbook of swimming pool and SPA water Treatment” 1st edition Germany

APHA, AWWA, WEF “Standard Methods for the examination of water & wastewater” USA,

Van Dusen K, Fraser G. “Swimming pool program study, Department of social and health Services, Olympia, WA, October

Bitton, G. “Wastewater Microbiology” John wilcy & Sons. In, pub. (1999)

مقدمه:

استفاده‌های زیباشناختی و تفریحی آب، بعنوان یکی از مصارف آب در هر اجتماع می باشد. استفاده از محیط‌های آبی طبیعی و یا مصنوعی بعنوان شنا‌گاهها از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوریکه امروزه شنا بعنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می‌شود

در کشور عزیز ما ایران روز به روز به این اماکن مخصوص از طرف بخش خصوصی افزوده می شود

توجه به مسائل و جوانب بهداشتی استخرهای شنا برای تأمین سلامت و رفاه افراد شناگر بسیار مهم است. از موارد بهداشتی مهم در این زمینه توجه به کیفیت آب مصرفی می‌باشد. بطوریکه منبع آب مصرفی باید دارای ویژگی‌های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی مناسب بوده و در طول استفاده از آب این ویژه‌گی‌ها در حد مطلوب حفظ گردد

در استخرهای شنا بدن انسان مستقیماً با اب در تماس خواهد بود. همچنین غوطه‌ور شدن در آب ممکن است باعث ورود آب به دهان، بینی، گوش و چشم گردد. لذا در صورت آلودگی شیمیایی و میکروبی انتقال بیماریها را به همراه خواهد داشت

کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا جهت حفظ سلامت افراد شناگر و جلوگیری از انتقال بیماریها دارای اهمیت است. همچنین حفظ جنبه‌های ظاهری و زیباشناختی و خوشایند بودن آب برای مصرف کننده مهم است

در کشور عزیز ما امر نظارت بر مسائل بهداشتی استخرهای نشا از جمله نظارت بر بهداشت آب آنها بر عهده متخصصین بهداشت محیط در مراکز بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد

متخصصین بهداشتی با استفاده از دستورالعمل ها و استانداردهای موجود در این زمینه باید نظارت مستمری بر استخرهای شنا داشته باشند

این راهنما که با همکاری و پشتیبانی معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی،‌ مرکز سلامت محیط و کار تهیه شده است،  در بردارنده اطلاعاتی در زمینه روش های مناسب کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا میباشد. اطلاعات ارائه شده در این راهنما از دو جنبه دارا یاهمیت است. اولاً مجموعه‌ای نسبتاً جامع برای استفاده کارشناسان بهداشت محیط در سطح کشور است و علاوه بر ان می‌تواند بعنوان راهنمائی برای استفاده صاحبان و بهره‌برداران از استخرهای شنا تلقی گردد

رعایت نکات ارائه شده در این مجموعه در رابطه با کیفیت آب، علاوه بر برآورده شدن هدف اصلی یعنی حفظ سلامت افراد اجتماع، می تواند به عملکرد مطلوب این اماکن، جلب افراد بیشتر و همچنین حفظ تأسیسات و تجهیزات استخر، کمک نماید. بطوریکه کیفیت مناسب آب می‌تواند، ‌باعث دوام و عمربیشتر تأسیسات و تجهیزات گردد.  امید است این مجموعه تا حد امکان بتواند نیازهای موجود و این رابطه را پاسخگو باشد

1ـ کلیات

1ـ1ـ استخرهای شنا

استخر شنا به حجم مشخصی از آب اطلاق می‌شود که معمولاً در یک فضا با ابعاد و اندازه مشخص محصور شده است. آب استخرها معمولاً از منابع آب آشامیدن هستند که با اضافه کردن مواد گندزدا تصفیه شده‌اند. استخرهای شنا ممکن است از چشمه‌های آب گرم و یا آبهای شور هم ایجاد گردند. استخرهای شنا را معمولاً به استخرهای مصنوعی و استخرهای نیمه مصنوعی طبقه بندی می‌نمایند

استخرهای مصنوعی اغلب از مصالحی مانند بتون،‌ فولاد، آلومینوم و فایبر گلاس و دارای پوششی از ونیل می‌باشند. استخرها به صورت استخرهای با آب گردشی با فیلتراسیون و گندزدایی یا بندرت (اگر اجاره داده شود) فقط با گندزدایی به صورت استخرهای پر و خالی ‌شونده یا استخرهای با جریان مداوم طراحی و بهره‌بردای می‌گردند. استخرهای شنا با آب شور باید الزامات و استانداردهای مشابه استخرهای آب شیرین را رعایت نمایند

استخرهای شنا را به صورت زیر طبقه بندی می نمایند

ـ استخرهای پر و خالی شونده ‌‌(fill and draw pool)

این استخرهای با آب تازه پر شده،‌ برای دوره زمانی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد، سپس آب تخلیه شده، استخر تمیز می گردد و مجدداً آب گیری می شود. استفاده از این استخرهای بخاطر مصرف زیاد آب،‌ مشکلات در حفظ نظافت و آلودگی آب توصیه نمی‌شود ودر بعضی از کشورها استفاده از آنها ممنوع شده است

ـ استخرهای با گردش آب (Recirculating swimming pool)

در این استخرها آب توسط پمپ، از سیستم تصیفه عبور نموده و بعد از گندزدائی مجدداً به استخر برگشت داده می‌شود. آب از دست رفته توسط تبخیر، ریخت و پاش و پاشیده شدن آب به اطراف، و آب شستشوی معکوس صافی‌ها با آب تازه جایگزین می‌گردد. این استخرها اگر بطور مناسب بهره‌برداری شوند از نظر بهداشتی بهترین نوع استخرها هستند که حداکثر تعداد افراد می‌توانند در یک دوره زمانی در آن شنا کنند. اتلاف آب در این استخرها حداقل است و مصارف سوخت برای گرم نمودن آب نیز پائین است

 

ـ استخرهای با جریان مدام آب (flow – through pool)

استخرهایی هستند که بطور مرتب جریانی از آب تازه قابل قبول، بدون تصفیه به آنها وارد می شود که این امر،‌باعث می گردد به همان میزان آب بصورت سرریز از استخر خارج گردد

گرچه در این استخرها، آلودگی باکتریایی کاهش می‌یابد، ولی بطور کامل از استخر خارج نمی‌شود

میزان آلودگی باقیمانده در این استخرها  به تعداد دفعاتی که در 24 ساعت آب استخر تعویض می‌شود، بستگی دارد. جدول 1 اثر ورود آب تمیز در کاهش آلودگی استخر را بدون عمل گندزدایی نشان می‌دهد

جدول 1 ـ تأثیر جریان آب رقیق سازی در حذف آلودگی از استخرهای شنا با جریان مداوم

تعداد دفعات در 24 ساعت که آب استخر با آب تمیز جایگزین می‌شود

(1) مدت زمان جایگزینی (ساعت)

T

(2) آب مورد نیاز تازه به ازای هر شناگر (لیتر)

Q

(3) درصد آلودگی باقیمانده در استخر

(4) تعداد روزهای که آلودگی به حد مقدار نشان داده شده در ستون 4 می رسد

(5) 1 24 14000 58 9 2 12 3500 16 4 3 8 1500 5 3 4 6 850 2 2

برای مثال استخری به ابعاد 6 * 20 متر که گنجایش معادل 210 مترمکعب آب دارد، اگربا آب حجم 630 مترمکعب در روز تغذیه و ‌بطوریکه در 8 ساعت آب آن جایگزین گردد، بر طبق قانون رقیق شدن (Q = 23/5 T2) هر فرد حدود 1500 لیتر آب احتیاج خواهد داشت. بنابراین با این حجم آب در هر روز 420 نفر و درهر ساعت 17 نفر می‌توانند از این استخر استفاده نمایند. استخرهای با جریان مداوم نیاز به حجم بالایی از آب کنترل شده تمیز دارند. هم چنین کنترل شدیدی بر تعداد شناکنندگان باید اعمال گردد. که این امر معمولاً امکان پذیر نمی‌باشد. بعنوان یک معیار  راهنما به ازای هر شناگر در روز میزان آب رقیق سازی برابر 1500 لیتر می‌باشد

1ـ2ـ اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا

ـ خطرات میکروبی

استخر شنا محل بسیار مناسبی برای انتقال بیماریهای پوستی و عفونی می‌باشد. اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا در رابطه با کیفیت میکروبی و شیمیایی آب می‌باشد. بعلت اینکه در یک مدت زمان محدود تعداد زیادی از افراد همزمان از استخر استفاده می‌کنند، بنابراین استخرهای شنا همیشه با مسائل و خطرات بهداشتی همراه می‌باشند. چنانچه اگر آب تأمینی برای استخر کاملاً‌سالم هم باشد،‌ ورود حتی مقادیر جزئی باکتریهایی پاتوژن توسط شناگران احتمال خطر عفونت را  بهمراه دارد. آب شناگاهها اگر چه به مصرف شرب نمی‌رسند اما در صورت تماس با بدن انسان یا بلع اتفاقی موجب انتقال بیماری به انسان می‌شود. بخصوص در مواردی که آب دارای باقیمانده مواد گندزدای فعال (مانند کلر) به مقدار کافی نباشد. این خطر بیشتر می‌شود

از بین بیماریهای منتقله می‌توان به بیماریهای زیر اشاره نمود

تب تیفوئید، دیسانتری، تراخم، لیپتوسپیروزیس،‌انتقال کرم های حلقوی و دیگر عفونت‌های پوستی، شیستوزومیاریس، خارش شناگران،‌بیماریهای دستگاه تنفسی مثل عفونت سینوس‌ها عفونت گوش و گلو

باکتریهای شاخص آلودگی مدفوعی عمدتاً کلیفوم‌های مقاوم به حرارت یا E . coli می‌باشد ولی سایر میکروارگانیسم ها شامل سودموناس آئروژینوزا،‌کلستریدیوم، استرپتوکوکهای مدفوعی و مایکوباکتریوم مورنیوم (عامل عفونت‌های پوستی) می باشند

مایکوباکتریوم مورنیوم باعث ایجاد عفونت های مختلف چشم، گوش، پوست و عامل گرانولوما در افرادی که از استخرهای شنای عمومی استفاده می‌نمایند می‌گردد. این ارگانیسم در کلر باقیمانده 5/1 میلی گرم در لیتر مقاوم است. سایر عفونت‌های باکتریایی و ویروسی از جمله تب، ورم ملتحمه چشم در شناگران مشخص شده است

بیماریهای ناشی از ویروس‌ها شامل آدنوویروس‌ها، ویروس هپاتیت A، نورواک و اکو ویروس می‌باشد. ولی فراوانی همه‌گیریهای گزارش شده توسط آدنوویروس‌ها بیشتر می‌‌باشد. علائم ناشی از آدنوویرو‌س‌ها شامل عفونت گلو،‌پلک‌ها و ناراحتی ملتحمه و حلق . در صورتیکه علائم عفونت های ناشی از سایر ویروس ‌ها، تهوع، ‌استفراغ،‌ سردرد، ‌اسهال و تب می‌باشد

شیگلا و اشرشیاکلی 157، دو باکتری مرتبط به هم می‌باشند که اخیراً همه‌گیری ناشی از آن در استخرهای شنا گزارش شده است. علائم عفونت با اشرشیاکلی 157، شامل اسهال خونی و سندرم اورمیک همولیتیک (HUS)،‌ استفراغ و تب در بیشتر موارد است. ویژگی HUS کم خونی همولیتیک و نقص کلیوی حاد است و فراوانی آن بیشتر در اطفال و نوجوانان و سالخوردگان می‌باشد. علائم عفونت از شیگلا شامل اسهال، تب و استفراغ می‌باشد

لیپتوسپیرا و لژیونلا پنوموفیلا نیز می‌توانند از طریق آب شناگاهها منتقل شوند

بیماری گوارشی حاد (Acute Gastrointestinal Ilness) یا AGI از طریق آب شناگاهها انتقال می‌یابد. خارش پای شناگران که شیستوزومای غیر انسانی عامل آن است نیز منتقل می‌شود. عفونت پای ورزشکاران (Athlet’s foot) که عامل آن گونه‌ای قارچ تریکوفیتون (عفونت درلابلای انگشتان پا ایجاد می‌شود) می‌باشد از طریق شنا در آب آلوده منتقل می‌شود

خطر بیماریهای مرتبط با پروتوزئرها در استخرهای شنا عمدتاً به دو انگل ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم مربوط می‌شود. این دو ارگانیسم دارای کیست بوده و مقاومت بالایی نسبت به شرایط نامساعد محیط و گندزداها دارند. هر دو آنها در مقادیر کم هم عفونت زا بوده و به میزان زیاد توسط افراد آلوده دفع می‌شوند. علائم عفونت با ژیاردیا شامل اسهال، قولنج، کاهش اشتها، خستگی و تهوع و علائم عفونت با کریپتوسپوریدیوم اسهال، استفراغ،‌ تب و دردهای شکمی است. ژیاردیالامبلیا بوسیله بلعیدن و فرو بردن احتمالی آب آلوده استخرهای شنا منتقل می‌شود

نگلریا فاولری از پروتوزوئرهائی می‌باشد که از آبهای آلوده و استخرهای شنا جدا شده و می‌تواند عامل بیماری مننگو آنسفالیت آمیبی گردد که اولین بار در سال 1965 در استرالیا گزارش گردید. اغلب بعد از 4 تا 5 روز که این آمیب به بدن وارد می‌شود می‌تواند باعث مرگ گردد. این پروتوزوئر از طریق غشاهای موکوسی به بینی وارد میشود و به سیستم اعصاب مرکزی می‌رسد. این بیماری بیشتر در اثر شنا کردن و شیرجه رفتن در استخرهای آب گرم در آمریکا گزاش شده است آکانتاموبا، آمیب دیگری است که سبب عفونت حاد یا مزمن ولی با شدت کمتر از نگلریا می‌گردد

ـ خطرات شیمیایی

کیفیت شیمیایی آب استخرهای شنا،‌ مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب استخر، مواد حاصل از واکنش این مواد، بخصوص گندزداها با مواد آلی و معدنی موجود در آب خام و مواد آزاد شده از شناگرها مانند باقیمانده مواد پاک کننده، مواد آرایشی، ترشحات بدن شناگران (عرق، ادرار و 😉 از جمله مواردی است که خطرات ناشی از مواد شیمیایی را بدنبال دارد

2ـ کیفیت آب استخرهای شنا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهداشت مواد غذایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بهداشت مواد غذایی در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهداشت مواد غذایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بهداشت مواد غذایی در فایل ورد (word)

اهداف درس  
مقدمه  
فساد و آلودگی مواد غذایی  
عوامل آلودگی و فساد مواد غذایی  
1 ـ  باکتری‌ها  
2 ـ  کپک‌ها  
3 ـ  حشرات  
4 ـ  انگل‌ها  
5 ـ  آنزیم‌ها  
6 ـ  گرما  
7 ـ  رطوبت  
8 ـ  نور  
9 ـ  اکسیژن  
10 ـ  مجاورت و اضافه شدن مواد خارجی  
آلودگی‌های اولیه و ثانویه  
چگونگی آلودگی مواد غذایی در طبیعت  
الف : آلودگی اوّلیه گیاهان  
ب : آلودگی مواد غذایی توسط حیوانات  
ج : آلودگی‌های مواد غذایی بوسیله آبهای آلوده و مواد دفعی  
د : آلودگی مواد غذایی بوسیله خاک  
ه : آلودگی مواد غذایی بوسیله هوا  
اصول کلی در پیشگیری از آلودگی‌های ثانویه  
1 ـ  بهداشت فردی و کنترل سلامت افراد موثر در فرایند تولید غذا  
2 ـ  بهداشت محیط  
3 ـ  رعایت بهداشت از ابتدای تهیه تا لحظه مصرف  
اصول کلی نگهداری مواد غذایی  
1 ـ  استفاده از سرما  
2 ـ  کنسرواسیون  
3 ـ  خشک کردن  
4 ـ  تغلیظ و افزایش فشار اسمزی  
5 ـ  استفاده از نمک  
6 ـ  روش‌های دیگر  
بیماری‌های ناشی از غذا (Foodborne Diseases)  
1 ـ  مسمومیت‌های غذایی  (Food poisoning)  
2 ـ عفونت‌های غذایی  ((Food Infection  
3 ـ حساسیت‌های غذایی (Food Allergy)  
4 ـ دسته چهارم عدم تحمل غذایی (Food Intolerance)  
مواد سمی طبیعی  
1 ـ  مواد سمی طبیعی در مواد غذایی گیاهی (Phytoalexine)  
2 ـ  مواد سمی طبیعی در محصولات غذایی حیوانی  
3 ـ  مایکوتوکسین‌ها (Mycotoxins)  
باکتری‌ها و ویروس‌های مهم در بهداشت مواد غذایی  
الف ـ  باکتری‌های عامل مسمومیت غذایی  
ب ـ  باکتری‌های عامل عفونت‌های غذایی  
ج ـ  ویروس‌های عامل بیماری‌های ناشی از غذا (Foodborne Viruses)  
چند تذکر مهم برای پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بهداشت مواد غذایی در فایل ورد (word)

1 ـ اصفهانی،  محمد مهدی (1370) بهداشت تغذیه ـ  چاپ چهارم، شرکت انتشار، تهران.

2 ـ اصفهانی،  محمد مهدی (1380) ـ  بهداشت مدارس شبانه روزی ، شرکت انتشار، تهران.

3 ـ اصفهانی ـ  محمد مهدی 1380ـ تغذیه و امدادهای غذایی در بلایا و شرایط اضطراری، اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 

4 ـ حاتمی، حسین : گزارش اپیدمی هپاتیت E در کرمانشاه (اوّلین همه گیری بیماری در ایران)، ماهنامه علمی نبض، شماره 9، خردادماه 1371، صفحات 31ـ23

 

5 ـ حاتمی، حسین و همکاران : اپیدمیولوژی هپاتیت E ، در : عزیزی، فریدون  ;  حاتمی، حسین  ;  جانقربانی، محسن  ;  اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز ایران، سال 1379، صفحات 53ـ742 0

 

6) Hui, Y.H., David Kitts and Peggy,s. Stanfield (2001) – Foodborne Diseases Handbook Vol. 1,2,3,4. 

 

7) Julia Reay (1988) – All about Catering. 

مقدمه

برای برخورداری از تغذیه مناسب و درست باید به دو موضوع زیر توجه داشت

1ـ دریافت عوامل مختلف غذایی متناسب با نیازهای بدن (ماکرونوترینت‌ها، میکرونوترینت‌ها . . .)

2ـ دریافت غذای مورد نیاز به صورت کاملا سالم و فاقد آلودگی‌های زیان بخش و در شرایطی که مواد مغذی آن در مراحل مختلف تهیه، طبخ، نگهداری تا حد امکان حفظ گردد. آنچه که اینک مورد بحث ما است در حقیقت همین موضوع دوم است که معمولا تحت عنوان بهداشت مواد غذایی مورد گفتگو قرار می‌گیرد

یادآوری این نکته برای توجه بیشتر به اهمیّت بهداشت مواد غذایی، سودمند است که ممکن است غذای مصرفی کاملا با نیازهای جسمی انسان هماهنگ باشد و همه شرایط یک تغذیه کافی را داشته باشد اما به لحاظ آلودگی یا وجود عوامل زیان بخش در آن، سلامت انسان را به طور جدی تهدید نماید. لذا بهداشت مواد غذایی، در واقع تضمین کننده سودبخشی غذای مناسب و یک رکن اساسی در تغذیه صحیح است

فساد و آلودگی مواد غذایی

اگر چه مفهوم فساد به عنوان پیدایش تغییرات نامطلوب و زیان بخش در مواد غذایی با مفهوم آلودگی به عنوان ورود و اضافه شدن عوامل بیماری‌زا و نامطلوب به مواد خوردنی متفاوت است، اما به هر صورت، هم آلودگی و هم فساد، هر دو به کاهش کیفیت و یا غیر قابل مصرف شدن مواد غذایی منجر می‌گردد، از این رو، بدون آنکه این دو مفهوم را یکسان و همانند بدانیم، در یک گفتار مختصر، این دو پدیده را یکجا بررسی می‌نماییم

پیامد فساد و آلودگی غالبا پیدایش شرایطی در ماده غذایی است که مصرف آن خواه در کوتاه مدت و خواه در صورت تداوم مصرف، آثار نامطلوبی بر سلامت انسان می‌گذارد

عوامل فساد و آلودگی،گاهی مستقیما و گاهی نیز به طور غیرمستقیم مثلا فراهم کردن زمینه فعالیت عوامل دیگر، موجب تغییرات نامطلوب و بیماری‌زایی ماده غذایی می‌شوند. آگاهی از این نکته به انسان کمک می‌کند که مناسب ترین تدبیرها را برای کنترل عوامل فساد و آلودگی و در نتیجه فراهم کردن سلامت غذا بکار گیرد

عوامل آلودگی و فساد مواد غذایی

با توضیحی که در باره دو مفهوم آلودگی و فساد مواد غذایی داده شد اینک جا دارد نگاه کوتاهی به عوامل عمده موثر در پیدایش آلودگی و فساد داشته باشیم

1 ـ  باکتری‌ها

باکتری‌ها به صورت‌های مختلفی موجب آلودگی و فساد در مواد غذایی می‌شوند. گاهی حضور عامل بیماری زا در مواد غذایی (مثلا وجود عوامل سببی سِل و بروسلوز در شیر، یا باسیل تیفوئید در غذای آلوده) آنرا به صورت بیماری زا در می‌آورد گاهی ورود میکروب به مواد غذایی و سمومی که ترشح می‌کند (اگزوتوکسین مثلا در مورد استافیلوکوک طلایی، کلوستریدیوم بوتولینوم و آندوتوکسین در مورد کلوستریدیوم پرفرنژنس یا کلوستریدیوم ولشی) سبب مسمومیت مصرف کننده می‌شود و زمانی هم میکروب غیر بیماری زا با تجزیه مواد غذایی آنرا به صورت غیرقابل مصرف در می‌آورد

2 ـ  کپک‌ها

کپک‌ها با حضور رطوبت کافی (70 تا 90 درصد) فعالیت می‌کنند. محیط حاوی قند و اسیدی برای آن‌ها مطلوب تر است اما با وجود این کپک‌ها در رطوبت‌های کمتر، دمای پایین و روی انواع مواد غذایی نیز می‌توانند رشد و فعالیت کنند. وقتی شرایط برای فعالیت آن‌ها نامساعد شود فورا ایجاد اسپور می‌کنند، اسپورها در برابر خشکی و سرما مقاوم می‌باشند و در فضا پراکنده می‌شوند و با مساعد شدن شرایط به سرعت تبدیل به شکل فعال می‌گردند

انواع مختلف کپک‌ها در مواد غذایی دیده می‌شوند (مهمترین کپک‌های مواد غذایی از دسته پنی سیلیوم، موکور، ریزوپوس، فوزاریوم و آسپرژیلوس می‌باشند). که برخی خودشان سمّی، گروهی نیز دارای اگزوتوکسین (مثلا آسپرژیلوس فلاووس و نیز آسپرژیلوس پارازیتیکوس که سم آفلاتوکسین ترشح می‌کند ـ این سم علاوه بر آن که سرطانزا است موجب هموآگلوتیناسیون نیز می‌شود) هستند و ضمناً با تجزیه مواد غذایی موجبات فساد خوردنی‌ها را نیز فراهم می‌آورند ترشح اگزوتوکسین کپک‌ها غالبا در حرارت بالاتر از 10 درجه سانتیگراد صورت می‌گیرد

3 ـ  حشرات

حشرات علاوه بر آلوده ساختن مواد غذایی با انتقال میکروب‌ها از فضولات و مواد آلوده بر روی مواد غذایی و نیز باقی گذاشتن مواد دفعی خود روی آن‌ها، از مواد غذایی به عنوان محلی برای تخمگذاری استفاده می‌نمایند تخم‌ها در زمان کوتاهی به لارو تبدیل می‌شوند لاروها غالبا به شکل کرم‌های کوچکی دیده می‌شوند. مگس وقتی روی مواد غذایی می‌نشیند ابتدا مقداری از ترشحات دستگاه گوارش خود را روی آن می‌ریزد تا به کمک آن بخشی از غذا را به صورت محلول در آورده بمکد. لذا بقیه ترشحات گوارشی آن روی غذا باقی می‌ماند. برخی حشرات نیز مانند سِنّ در بقایای بزاقشان، فاکتور آنتی تریپسین وجود دارد که از قابلیت مصرف مواد غذایی می‌کاهد

4 ـ  انگل‌ها

گاهی وجود تخم انگل (مثلا در مورد اکسیور یا کرمک و اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل کیست هیداتیک) و زمانی وجود لارو انگل (مثلا در مورد لارو آسکاریس در سبزی‌های آلوده و یا لارو تنیا ساژیناتا در گوشت گاو و سارکوسیست در گوشت گوسفند و بز) غذا را ناسالم می‌کند

5 ـ  آنزیم‌ها

علاوه بر آنزیم‌های ترشح شده از عوامل فساد نظیر باکتری‌ها، کپک‌ها و غیره آنزیم‌های طبیعی موجود در مواد غذایی نیز عامل تجزیه و اُتولیز و در نتیجه فساد مواد غذایی می‌شوند

6 ـ  گرما

گرما در محدوده خاصی به عنوان عامل مساعد کننده شرایط برای فعالیت عوامل فساد، عمل می‌کند

7 ـ  رطوبت

با توجه به نقش آب در فراهم ساختن شرایط برای انجام فعالیت‌های آنزیماتیک، شیمیایی، میکروبی و غیره از رطوبت به عنوان یکی از عوامل مهم موثر در فساد مواد غذایی اسم می‌بریم

8 ـ  نور

نور و بخصوص اشعه ماوراء بنفش باعث تغییراتی در مواد غذایی مثلا اکسیده شدن روغن‌ها، ویتامین‌ها و غیره میشود لذا در زمره عوامل کمک کننده به فساد مواد غذایی است

9 ـ  اکسیژن

با توجه به نقش اکسیژن در اکسیداسیون مواد غذایی، حضور هوا به طور کلی و اکسیژن به طور اخص در کنار مواد غذایی از عوامل تسریع کننده در فساد خوردنی‌ها شناخته می‌شود

10 ـ  مجاورت و اضافه شدن مواد خارجی

ورود مواد زیان بخش خارجی و وجود بقایای سموم دفع آفات نباتی و نگهداری مواد تصعید شونده در کنار مواد غذایی مثلا نگهداری ماده قابل تصعید نفتالین در انبار مواد خوردنی و به طور کلی ورود هر ماده خارجی به هر نحو به مواد غذایی از عوامل مهم در فساد و آلودگی مواد غذایی محسوب می‌شود

آلودگی‌های اولیه و ثانویه

به اعتباری می‌توان آلودگی مواد غذایی را در به دو شکل آلودگی اوّلیه و ثانویه طبقه بندی کرد (اگر چه در مواردی نیز تفکیک این دو شکل آسان و روشن نیست) . در آلودگی اوّلیه، ماده غذایی از آغاز به میکروارگانیسم یا ماده خاصی آلوده است نظیر وجود مایکوباکتریوم بویس در شیر گاو مسلول، باسیلوس آنتراسیس در گوشت گوسفند مبتلا به سیاه زخم، وجود سم در قارچ سمی و مانند این‌ها اما در آلودگی ثانویه، عامل آلودگی در یکی از مراحل تهیه، تولید، نگهداری تا هنگام مصرف به طریقی وارد ماده غذایی می‌گردد. آلودگی‌های ثانویه بیشترین موارد آلودگی‌های مواد غذایی را تشکیل می‌دهند و رعایت اصول بهداشتی نقش اساسی در پیشگیری از اینگونه آلودگی‌ها دارد

چگونگی آلودگی مواد غذایی در طبیعت

نظر به این که منشاء مواد اولیه غذا با خاک و آب در ارتباط است لذا تعدادی از باکتری‌های موجود در این دو عامل محیطی به مواد غذایی راه می‌یابند و باقی می‌مانند مگر این که در مراحل تهیه غذا، این باکتری‌ها حذف گردند. علاوه بر این به طور خاص بعضی از پاتوژن‌های انسانی مثلا از طریق منابع آلوده حیوانی و نیز از افراد تهیه کننده و جابجا کننده مواد غذایی سرچشمه می‌گیرند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که فقط تعداد کمی از باکتری‌های فراوانی که در خاک وجود دارد، در مواد غذایی تهیه شده از منشاء گیاهی و حیوانی یافت می‌شوند. اما در مواد غذایی به دست آمده از آب تازه و دریاها و اقیانوس‌ها درصد بالاتری از بیوتای (Biota) باکتریایی این محیط مشاهده می‌شود

معمولا در هر یک گرم خاک غنی شده مزارع، حدود یک میلیارد باکتری گرم مثبت و گرم منفی وجود دارد بعضی باکتری‌های مهم مواد غذایی مثل کلوستریدیوم بوتولینوم و باسیلوس سرئوس باکتری‌های خاک زی می‌باشند. با ذکر این مقدمه اینک نگاهی گذرا به راه های مختلف آلودگی مواد غذایی در طبیعت خواهیم داشت

الف : آلودگی اوّلیه گیاهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره در فایل ورد (word) دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره در فایل ورد (word)

فهرست اندازه گیری های انجام شده
گزار ش اندازه گیری عوامل شیمیایی
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
تفسیر نتایج 54-
توصیه های کلی 54-
ضمایم
برگه داده های ایمنی برای غبار سیلیس 54-
توصیه هایی برای کاهش تولید گردو غبار در صنایع 54-
گزارش اندازه گیری صدا
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
نتیجه گیری و تفسیر نتایج 54-
توصیه های کلی 54-
گزارش اندازه گیری روشنایی
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
نتیجه گیری و تفسیر نتایج 54-
پیشنهاد 54-
گزارش اندازه گیری WBGT
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
نتیجه گیری 54-

گزارش اندازه گیری ارتعاش
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
نتیجه گیری 54-

چکیده

مطالعه ی حاضر به منظور تعیین انطباق با استانداردهای بهداشتی تماس با غبار سیلیس در منطقه ی تنفسی اپراتورهای سنگ شکن، اسپری و درایر، لعاب سازی، دستگاه پرس و خط پرس انجام شد. در این مطالعه، میانگین مواجهه ی کارگران در هر بخش با آلاینده به ترتیب زیر به دست آمد

میانگین مواجهه در طول شیفت برای اپراتور سنگ شکن 0658 میلی گرم بر متر مکعب؛ اپراتور اسپری و بال میل 074 ؛ اپراتور لعاب سازی 0417؛ اپراتور پرس 0694 و اپراتور خط لعاب 0082 میلی گرم بر متر مکعب به دست آمد. در مقایسه با استاندارد، وضعیت همه ی اپراتورهای گروه های مورد اندازه گیری از نظر مواجهه با غبار سیلیس نامطلوب است


مقدمه

سیلیس با اسامی مترادف آگات (Agate)؛ اونیکس (Onyx)؛ کوارتز؛ سیلیکا، کوارتز بلوری؛ و سیلیکون دی اکسید با فرمول شیمیایی SIO2 یکی از مواد اولیه ی مورد مصرف در کارخانجات کاشی سازی است. ظاهر این ماده به شکل گرانول های ریز با رنگ سفید رنگ پریده (off- white) و بدون بو است

مواجهه ی مزمن با این ماده از راه تنفس برای انسان سرطان زا شناخته شده است. مواجهه ی مزمن می تواند به سیلیکوزیس منجر شود. این بیماری کوتاه شدن نفس،‌ کاهش عملکرد ریه و در موارد شدید مرگ را موجب می شود

بدتر شدن شرایط فعلی: تنفس این ماده می تواند پیشرفت توبرکوزیس (سل ) را سرعت بخشد؛ سیگار کشیدن می تواند ریسک جراحت ریه را افزایش دهد. بیماری های ریه ( مانند برونشیت، آمفیزم، بیماری های ریوی انسدادی مزمن) می تواند به علت مواجهه با سیلیس بدتر شود

سازمان ACGIH تراکم آستانه ی این ماده را برای میانگین مواجهه در طول شیفت 0025 میلی گرم بر متر مکعب برای گرد و غبار قابل استنشاق تعیین کرده است و احتمال سرطان زا بودن برای انسان (A2) را برای این ماده در نظر گرفته است

در کارخانه ی کاشی گلچین اپراتورها در تمام طول خط تولید کم و بیش با غبار سیلیس تماس دارند

سنگ شکن: در این فرایند 3 اپراتور در هر شیفت کار می کنند ( کار در دو شیفت انجام می شود).

اسپری و درایر: در این سالن 5 اپراتور در هر شیفت به کار مشغولند ( 3 شیفت)

لعاب سازی: 5 نفر در هر شیفت و به صورت 3 شیفت به کار مشغولند

پرس: 6 نفر در هر شیفت و به صورت 3 شیفت به کار مشغولند

روش مطالعه

نمونه برداری با به کارگیری فیلتر MCE به صورت گرد و غبار استنشاقی با استفاده از سیکلون پلاستیکی به قطر 37 میلی متر و با دبی 17 لیتر بر دقیقه از ناحیه ی تنفسی اپراتوری که بیشترین ریسک مواجهه را داشت انجام شد. برای اینکه تراکم به دست آمده بیانگر مواجهه ی کارگر در طول شیفت کار باشد نمونه برداری برپایه ی روش های استاندارد نمونه برداری، به صورت طولانی مدت انجام شد. نمونه ها با روش Thermal analysis آنالیز شد

 

تفسیر نتایج

تراکم غبار سیلیس کریستالی در ناحیه ی تنفسی اپراتور سنگ شکن 0658 میلی گرم بر متر مکعب؛ اپراتور اسپری و بال میل 074؛ اپراتور لعاب سازی 0417؛ اپراتور پرس 0694؛ و در ناحیه ی تنفسی اپراتور خط لعاب 0082  میلی گرم بر متر مکعب محاسبه شد. از آنجا که اپراتورها 8 ساعت در روز با آلاینده در تماس هستند تراز مواجهه ی آنها با آلاینده نیز در طول شیفت کار ( TWA) با تراکم تخمین زده شده برابر است. از مقایسه ی نتایج با استاندارد مشخص می شود وضعیت مواجهه ی اپراتورها با آلاینده در همه ی واحدها نامناسب است. بنابراین لاز م است با پیاده کردن راهکارهایی برای کاهش تولید گرد و غبار، سعی کرد تراکم را به کمتر از میزان فعلی کاهش داد

توصیه های کلی

در صنعت مورد بررسی،‌ در سالن لعاب سازی‌ عمده ی مولد های گرد و غبار، بارگیری بال میل ها است و در سالن اسپری و بال میل علاوه بر بارگیری بال میل، نوار نقاله ها نیز بخش عمده ای از گرد و غبار را به اطراف پراکنده می سازند. در بخش ضمایم راهکارهایی کلی برای کم کردن غبار ایجاد شده به این شکل ارایه شده است

در سالن تولید در بخش پرس، نظافت متناوب محیط با جارو عامل مهمی برای تولید گرد و غبار است. لازم به ذکر است در محیط های مولد گرد و غبار به هیچ عنوان نباید از جاروهای دستی، بادگیری و شیوه ی خشک برای نظافت استفاده کرد. در این گونه محیط ها لازم است شستشو با آب یا سیستم های مکنده انجام شود. به علاوه از آنجا که با هر بار جارو زدن تراکم آلاینده در هوای محیط کار به شدت بالا می رود هرچه تعداد دفعات نظافت با جارو کمتر شود تراکم آلاینده نیز کمتر خواهد شد. بنابراین بهترین راهکار این است که تدبیری اندیشید تا اضافات خاک حاصل از پرس کاشی به بیرون ریخته نشود تا به جمع آوری مجدد آن نیاز باشد

یکی دیگر از منابع مولد گرد و غبار، ریخته شدن اضافات خاک حاصل از پرس کاشی از ارتفاع نسبتا زیاد به درون گاری است که به گونه ی مداوم در طول شیفت انجام می شود. اگر خاک اضافی را به گونه ای به پایین هدایت کرد که از ارتفاع رها نشود می توان به کاهش تراکم آلاینده کمک کرد

با کم کردن تراکم غبار ایجاد شده در هر بخش می توان تراکم را در کل محیط تا اندازه ای قابل قبول کاهش داد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بهداشت دهان و دندان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بهداشت دهان و دندان در فایل ورد (word) دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بهداشت دهان و دندان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بهداشت دهان و دندان در فایل ورد (word)

پیشگفتار;   ب
خلاصه.   ج
مقدمه;   د
عنوان   صفحه
فصل اول (بهداشت دهان و دندان)
پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن..  
راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان  
جرم دندان چیست؟;  
بهداشت لب.  
بهداشت لثه..  
بهداشت زبان;  
خشکی دهان  
بوی بد دهان و علت های آن..  
علل دهانی و دندانی..  
علل عمومی.  
فصل دوم (مسواک وخمیردندان)
روش صحیح مسواک زدن ..  
روش های نگهداری از مسواک ;  
مشخصات و عمل خمیر دندان.  
خمیردندان های درمانی;  
خصوصیات یک خمیردندان خوب  
دهان شویه ها  
فصل سوم (نقش مادران و مدارس)
نقش مراقبین بهداشت مدارس در حفظ سلامتی دندان های دانش آموزان  
نکات بسیا مهم بهداشتی برا ی حفظ سلامت دهان و دندان;  
فصل چهارم (حوادث دندان)
هیپروسمنتوز ;  
دندانها با دودسیگارازبین می روند ;  
حوادث دندانی و نحوه ی حفاظت از دندان آسیب دیده ..  
فصل پنجم (بهداشت نزد دندانپزشکان)
واکسیناسیون علیه هپاتیتB برای کارکنان دندان پزشکی..  
استفاده از روپوش.  
استفاده ازدستکش.  
ضد عفونی..  
تمیز کردن وسایل.  
استریلیزاسیون یا ضد عفونی شدید   
ضد عفونی کردن محیط کار و تجهیزات دندان پزشکی ..  
دفع مواد زاید دندان پزشکی..  
فصل ششم (اختلالات دندان)
مراقبت از دندانها و لثه ها;  
آبسه دندان;  
تغییر رنگ دندانها.  
فصل هفتم (حوادث دندان)
بیماریهای لثه;  
التهاب لثه ها  
پریودنیت Periodontitis: ..  
پس روی لثه ها  
علل پسروس لثه ها;  
هیپرپلازی لثه  Gingival  hyperplasia..  
خشکی حفره دندان Dry  socket.  
فصل هشتم (سیستم ایمنی دهان)
سیستم ایمنی دهان  
غشاء مخاطی دهان  
بزاق Saliva  .  
فصل نهم (دیابت و فسار خون)
ملاحظات دندان پزشکی در بیماران مبتلا به دیابت.  
ملاحظات دندانپزشکی در بیماران مبتلا به فشار خون.  
بیماران مبتلا به فشارخون در محیط دندانپزشکی  
منابع
ضمیمه
ضمیمه

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بهداشت دهان و دندان در فایل ورد (word)

 بهداشت دهان و دندان;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; مؤلف:دکتر محمد مشرف
راهنمای کنترل عفونت و دفع مواد زاید در دندانپزشکی;;;;;;;..مؤلف:دکتر خدیجه کاویان پور
دندان و لثه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;مؤلف:دکتر وجیهه علیزاده
مجموع مقالات دندان پزشکی;;;;;مؤلف:جهاد دانشگاهی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران
ایمونولوژی بیماری های دهان;;;;;;;;;;.مؤلف:دکتر عبدالحسین کیهانی-دکتر شریعه فقیهی
بافت شناسی دهان و دندان;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.مؤلف:دکتر فریده اعتصام

پیشگفتار :

یکی از بهترین نشانه های خدا در ساختمان بدن انسان دهان ، زبان و دندانهای اوست . از آن جا که بهداشت دهان و دندان ، یکی از مهمترین شاخه های بهداشت عمومی به شمار می آید ، رعایت کامل مسائل بهداشتی در این زمینه برای حفظ سلامت دهان و دندان ها نیازمند آگاهی و توجه دقیق به آموزشهای صحیح بهداشتی می باشد

عوامل مهم و مؤثر برای به نتیجه رساندن این مطلب عبارتند از : عوامل محیطی ، تغذیه ای صحیح و هم چنین برخورداری از یک فرهنگ غنی بهداشتی که هر کدام به نوبه ی خود نقش بسزایی را ایفا می کنند

بیشتر افراد جامعه از این مسائل اطلاع کافی ندارند . این نداشتن اطلاع از عوامل مؤثر برای به نتیجه رساندن مسائل بهداشتی با محدودیت های آموزش های صحیح بهداشت دهان و دندان و همچنین کمبود مقالاتی در این زمینه پدید می آید

مقدمه :

دهان نخستین قسمت لوله ی گوارش است. ین قسمت از لبها شروع و به حلق منتهی میشود

در داخل این حفره دندان ها ، زبان و مجرای خروجی ترشحات غدد کوچک و بزرگ وابسته به حفره های دهان قرار دارند

دندان ها عضوی سخت و سفید رنگ هستند که در فکّ بالا و پایین حفره های دهان جای گرفته اند

ارائه ی مشکلات دندانی و نیز راههای پیشگیری و درمان آن از ویژگیهای بارز این اثر است

رشد و گسترش علوم دندان پزشکی در رشته های تخصصی مختلف با سرعتی شگرف آن چنان پیش می رود که دندان پزشکان و دانشجویان این رشته جهت کسب آگاهی های علمی ملزم به استفاده از تحقیقات و مقالات جدید بوده تا بتوانند گره گشای مشکلات درمانی و بهداشتی در سطحی مطلوب و شایسته باشند

بهداشت دهان و دندان

پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن:

پوسیدگی یا همان کرم خوردگی دندان،انهدام انساج سخت دندان که معمولا با درد همراه است می باشد

کرم خوردگی یا پوسیدگی دندان برای تمام افراد بشر رخ می دهد

به طور کلی عواملی که در ایجاد پوسیدگی دندان دخالت دارند عبارتند از

کمبودویتامین های («آ»،«ث»،«د»وکلسیم وفسفر)عوامل ارثی،بهداشتی،شکل فیزیکی دندان (چاله های عمیق Deep pitsوشکاف های عمیقDeep fissure)،عوامل تغذیه ای وبالاخره ترکیب بزاق و مقدار ایمونوگلبولین آن (IGA)

درهنگام پوسیدگی،آب سرد و خوردن شیرینی باعث احساس درد در دندان می گردد و در غیر این صورت دندان بدون درد است

وقتی که دندانی در اصطلاح می پوسد،نسبت به گرما وتماس با شیرینی جات حساس می شود و بر روی آن نقاطی تیره رنگ پدید می آید

پوسیدگی دندان در طفولیت و جوانی بیشتر از سایر سنین است. بنابراین سن یکی از عوامل مؤثر بر پوسیدگی دندان های ماست.در کسانی که شیرینی پز هستند و یا با مواد مختلف شیمیایی به خصوص اسیدها سر و کار دارند پوسیدگی دندان دیده می شود

راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان:

افزودن فلوئوربه آب آشامیدنی و رساندن آن به حد استاندارد
مسواک زدن بعد از خوردن غذا و همچنین قبل از خوابیدن
پرکردن دندان یا ترمیم آنها،برداشتن قسمت های پوسیده و ترمیم آن ها با مواد پرکردنی مختلف
استفاده ی کمتر از تنقلات و شیرینی جات

جرم دندان چیست؟

در صورت این که مدتی مسواک نزنیم و پلاک[1] را به طور کامل از روی دندان هایمان پاک نکنیم به مرور زمان تبدیل به جرم میشود

ما خود قادر به برداشتن جرم از روی دندان نیستیم،زیرا جرم چنان محکم به دندان ها چسبیده است که تنها دندان پزشک قادر به برداشتن آن است

جرم گیری دندان به سلامت لثه کمک می کند جرم هایی که در بالای لثه بر روی دندان ها تشکیل میشوند قابل رؤیت هستند.این جرم ها به صورت رسوب هایی به رنگ قهوهای و یا سیاه در اطراف طوق دندان ها دیده می شوند

سطح خشن جرم یکی از محل های شایع تجمع پلاک است

 حتی اگر یک روز در مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان کوتاهی شود،بلافاصله مراحل اولیه ی تشکیل جرم آغاز خواهد شد

«توکسینهای پلاک[2] باعث التهاب لثه و نیز تخریب و تحلیل استخوان نگهدارنده دندان می شوند

پس از تخریب استخوان دندان ها هالق می شوند و در این هنگام سرعت تخریب استخوان اطراف آن بیشتر میشود،سرانجام وقتی که قسمت عمده از استخوان نگهدارنده ی دندان دچار تخریب شد،دندان آن چنان لق میشود که یا خودش به زودی ازجا کنده می شود و یا باید کشیده شود. پس از کشیده شدن دندان باید مراقبت هایی برای جلوگیری از آسیب صورت پذیرد

بهداشت لب:

لب ها نیز مانند لثه ها و دندان ها در زیبایی صورت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند

گاز گرفتن لب هنگام صحبت کردن بسیار مضر است،زیرا هم موجب ضخیم تر شدن آن ها و هم چنین ایجاد خراش هایی بر روی لب می شود که گاهی درمان آن بسیار مشکل است. برای جلوگیری از خشک شدن دندان،ایجاد حساسیت و ترکیدگی لب ها و نیز محافظت در برابر بادهای خشک و گرم استفاده از کرم های مرطوب کننده بسیار توصیه می شود

بهداشت لثه:

رعایت بهداشت لثه همانند دندان ها ضروری است.لثه ها قسمتی از مخاط دهان می باشند که به طوق دندان ها می چسبند واستخوان نگهدارنده ی دندان را هم می پوشاند

از ویژگی های بارزی که باید در یک لثه سالم وجود داشته باشد:صورتی رنگ بودن،محکم بودن و پر خون نبودن آنها است.لثه ها ممکن است بر اثر نا مساعد بودن حالت عمومی بدن:رنگ پریده،خون آلود،نرم وشل ،متورم و یا تحلیل رفته باشند. ناراحتی های مذکور ممکن است بر اثر کم خونی،وضع بد دهان ومعده و رویش دندان ها و بارداری و بعضی از تب ها وپیری باشد

بهداشت زبان:

زبان هم مانند سایر قسمت های دهان باید تحت مواظبت قرار داشته باشد به طریقی که از عفونت جلوگیری کامل به عمل آید.لازم است در روز چند بار ترشحاتی را که بر روی زبان ایجاد میشوند پاک کرد

 رنگ طبیعی زبان مانند لثه ها،صورتی می باشد.به محض اینکه تغیری در این رنگ ایجاد شد این نشان را دارد که اختلالاتی کم و بیش جدی در آن روی داده است

 

 خشکی دهان:

عمل بزاق مرطوب نگه داشتن دهان،تمیزوسفید کرن دندان ها و از بین بردن اسیدهای حاصل از پلاک دندانی می باشد

در خشکی دهان عواملی چون:داروهای آرام بخش،آنتی هیستامین ها و پرتودرمانی سر و گردن مؤثرمی باشند

خوردن نعنا و همچنین استفاده از محلولی که خود مخلوتی از آب و کمی گلیسیرین و چند قطره آب لیمو است می تواند تا حدودی در رفع خشکی دهان مؤثر واقع شوند

بوی بد دهان و علت های آن:

برای اکثر مردم جالب است که بدانند بوی بد دهان نزد افراد سالم،نه تنها بد نیست بلکه خوش آیند هم می باشد

بوی بد در دهان هنگامی به وجود می آید که بیماری در بدن شخص وجود داشته باشد.یعنی فقط اشخاص بیمار بوی بد در دهانشان شکل می گیرد

به طور کلی علت های ایجاد بوی ناخوشایند را می توان در دو دسته تقسیم بندی کرد:

علل دهانی و دندان و دهانی
علل عمومی

 

علل دهانی و دندانی:

کسی که بهداشت دهان و دندان ره رعایت نکند بوی بد در دهانش ایجاد می شود،این چنین شخص با تمیز نکردن دندان های خود فضا را برای رشد و تکثیر میکروب ها فراهم می کند

دندان های پوسیده هم می توانند عاملی برای این عارضه باشند.هر عاملی که باعث شود در ترشح بزاق اختلالی به وجود آید از دیگر عوامل مؤثر می باشد

علل عمومی:

تمامی بیمارهای مجاری تنفسی،حنجره،ریه،گلو و معده،دیابت،مسمومیت های غذایی و دارویی،بیماری سیل و; می توانندباعث بوی بد دهان شوند

از جمله بوی های بد دهانی که به محض باز شدن دهان فرد بیمار می توان تشخیص داد عبارت اند از:

بوی سولفر و استیفرم که ناشی از پوسیدگی دندان است
بوی فکالوئد یا مدفوع که از ناراختی های بخصوص معده می باشد
بوی ترشیدگی ناشی از حاملگی
بوی زعفران ناشی از مرض قند
بوی نزدیک به بوی سیر ناشی از مسمومیت با جیوه

مسواک:

بعضی از مسواک ها خصوصیات یک مسواک خوب را ندارند بنابراین برای سلامت دهان مضر هستند

سطح یک مسواک خوب باید بین 5/2 الی5/3 سانتی متروعرض آن 8 تا10 میلی متربوده،3 تا 4 ردیف دستجاب مویی در سطح صاف آن باشد

مقاومت مسواک هایی که موهای آن ها ازجنس نایلون است بیشتر از سایر مسواک ها می باشد،زیرا این مو ها قابلیت ارتجاعی زیادی دارند. مسواک هایی که دارای موهای نرم هستند،بهترین نوع مسواک به شمار می آیند

اگر بخواهیم دندان های سالمی داشته باشیم باید آن ها را مسواک بزنیم و برای این کار لازم است روش صحیح مسواک زدن را آموخته باشیم

روش صحیح مسواک زدن به شرح زیر است:

1-    مسواک رابه نحوی که موهای آن بالبه ی لثه زاویه ی45 درجه تشکیل دهد بر روی دندان ها قرار می دهیم و چند بارجلووعقب می کشیم

 2-    مسواک رادر سطوح خارجی و داخلی دندان های طرفین فک بالا و پایین و دندان ها ی کرسی طوری قرار میدهیم که موهای آن در ناحیه ی طوق در زیر لثه بروند. سپس مسواک را در جهت چپ و راست حرکت می دهیم.پس از تکرار این کار،چندین بار مسواک را از لثه به طرف لبه دندان می کشیم.در سطوحداخلی دندان های جلوی فک بالا و پایین مسواک را به طور عمود قرار می دهیم و چند بار به آن حرکت ارزشی و چند بار حرکت به طرف بالا می دهیم

3-    مسواک را بر روی سطح جونده قرار می دهیم و مسواک را به جلو و عقب حرکت می دهیم.باید توجه داشته باشیم که نباید مسواک را با فشار زیاد بر روی دندان ها بکشیم

4-    سطح زبان را هم مسواک می زنیم زیرا این کار باعث از بین رفتن باکتری های روی زبان و هم چنین ایجاد بویی تازه در دهان می شود

مسواک نیاز به نگهداری دارد و لذا باید به روش های نگهداری و استفاده از آن توجه خاصی داشته باشیم

روش های نگهداری از مسواک عبارت انداز:

1نگه داشتن مسواک در زیر شیر آب داغ باعث خراب شدن موهای مسواک می شود. بنابراین باید از گرفتن مسواک در زیر شیر آب داغ پرهیز شود

 2قرار دادن در پوش بر روی سطح مسواک،این کار باعث دوری مسواک از گرد و غبار می شود

3تمیز کردن مسواک پس از استفاده

4به کار گیری روش صحیح در هنگام مسواک زدن

مشخصات و عمل خمیر دندان:

مسواک و خمیر دندان هر دو،از عواملی هستند که در هنگام مسواک زدن به آن ها نیاز ضروری می باشد. استفاده از خمیردندان باعث برداشته شدن خرده های غذایی از روی سطح دندان و نیز جلوگیری از پوسیدگی آنان می شود.عملی را که به طور معمول و به منظور برداشتن باقیمانده ی مواد غذایی از سطح دندان می باشدوباعث ایجاد دندان های سالم و تمیز می شود، عمل آرایشی خمیر دندان می گویند

کار خمیر دندان،عمل آرایشی-درمانی آن است.این عمل شامل استفاده از خمیردندان آرایشی (بدون ماده دارویی)می باشدکه سبب برداشتن کامل فیزیکی و میکانیکی پلاک دندانی میگردد

آخرین عملی که توسط خمیردندان انجام میشود،عمل درمانی این ماده است.این عمل بر خلاف دو عمل دیگر شامل استفاده از خمیردندانی که حاوی ماده دارویی است،می باشد و باعث میشود که ماده ی دارویی به سطح دندان یا محیط دهان منتقل گردد

مواد تمیز کننده و بزاق به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرند:

برای برداشتن خرده ها،مواد رنگی و پلاک از سطوح دندانی
برای براق کردن یا ایجاد شفافیت بر روی سطوح دندان ها

مواد زاینده ی آلودگی به سه روش اثر پاک کننده ی خود را اعمال می کنند:

کاهش کشش سطحی
نفوز در رسوبات سطحی و نرم کردن آن ها
اثر حل کردن و معلق کردن خرده ها که توسط خمیر دندان از سطوح دندان ها برداشته میشود

عمل اصلی مواد مرطوب کننده در خمیر دندان حفظ رطوبت و در نتیجه ایجاد حالت خمیری ثابت از نظر شیمییایی و فیزیکی،ختی در صورتی که سر خمیر دندان باز بماند و در معرض هوا قرار گیرد،می باشد.گلیسیرین،سوربیتول و گلیکول پروپیلن از مواد مرطوب کننده ی خمیر دندان می باشند

عمل مواد اتصال دهنده ی در فرمول خمیر دندان جلو گیری از این جدایی به وسیله ی ایجاد یک محلول با ثبات می باشد. یکی از مهم ترین عوامل خمیر دندان،طعم آن است.بعضی ازمتداول ترین روغن های خوش طعم کننده شامل نعنا،پونه،کاج،دارچین و بادیان می باشد.در

 اکثر خمیردندان ها روغن های اصلی مختلف با هم مخلوط شده اند.مهمترین عامل باقی ماندن خمیر دندان،آب می باشد که به صورت یونیزه شده یا مقطر مورد استفاده قرار می گیرد

خمیردندان های درمانی:

خمیردندان درمانی به خمیردندانی گویندکه حاوی دارو باشد.در این خمیردندان،مادهی دارویی برای تولید اثرات مفیددر انساج دهانی،در تریب آن به کار رفته است

خمیر دندان دارویی بر روی دندان اثراتی دارد که عبارتند از:

ممانعت یا کاهش پوسیدگی دندان
ممانعت یا بهبودبیماری های لثه

خصوصیات یک خمیردندان خوب

فاقد مواد شیمییایی مضر برای دهان ودندان باشد
از نظر شیمییایی و مکانیکی،دندان ها را به خوبی تمیز کند
به مخاط و آنزیم های بزاقی بزاقی ضرر نرساند

  دهان شویه ها:

دهان شویه ماده ای است که باعث خوش بو کردن دهان شده و به اطراف حفره ی دهان حرکت کرده و سپس بیرون ریخته می شود

دهان شویه ها هم به صورت مایع وجود دارند و هم به صورت قرص

مواد اصلی دهان شویه های مایع عبارتنداز : الکل،روغن های خوش طعم کننده،مواد رنگی،مرطوب کننده ها،قابض،امولسیون کننده ها،عوامل ضدمیکربی،شیرین کننده ومواد داروی

دهان شویه ها،عمل آرایشی و درمانی را انجام می دهند،هدف اصلی استفاده از دهان شویه،هدف آرایشی یعنی خوش بو کردن دهان و نفس است

دهان شویه ی درمانی محتوای ماده ی دارویی می باشد. این ماده ی دارویی عمل شیمییایی فیزیولوژیکی فارماکولوژیکی را اعمال می کند

[1] -پلاک:لایه ای چسبنده وغیر قابل دید که علت ایجاد کننده نسوج اطراف دندان میباشد

[2] – توکسینهای پلاک:سموم حاصل از فعالیت باکتری های پلاک را گویند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید