دانلود گزارش کارآموزی معدنی مربوط به ژئوفیزیک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی معدنی مربوط به ژئوفیزیک در فایل ورد (word) دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی معدنی مربوط به ژئوفیزیک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی معدنی مربوط به ژئوفیزیک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی معدنی مربوط به ژئوفیزیک در فایل ورد (word) :

کار آموزی گزارش معدن ژئوفیزیک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرح معدن دالی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرح معدن دالی در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرح معدن دالی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرح معدن دالی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرح معدن دالی در فایل ورد (word) :

طراحی اکتشاف معدن دالی در استان مرکزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming در فایل ورد (word) دارای 284 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming در فایل ورد (word)

پیش گفتار

یكی از معضلات بزرگی كه علم پزشكی از دیرباز با آن درگیر بوده است، ارائه درمانی قطعی برای بازسازی بافت های از كار افتاده و یا معیوب است. متداول ترین شیوه در درمان این نوع بافت ها، روش سنتی پیوند است كه خود مشكلات عدیده ای را به دنبال دارد. از جمله این مشكلات می توان به كمبود عضو اهدائی، هزینه بالا و اثرات جانبی حاصل از پیوند بافت بیگانه Allograft)) كه مهمترین آنها همان پس زنی بافت توسط بدن پذیرنده است اشاره كرد. این محدودیت ها دانشمندان را بر آن داشت تا راه حلی مناسب برای این معضل بیابند.

مهندسی بافت با عمر حدوده 1 ساله خود روشی نوید بخش در تولید گزینه های بیولوژیكی برای كاشتنی ها (Implants) و پروتزها ارائه كرده و وعده بزرگ تهیه اندام های كاملاً عملیاتی برای رفع مشكل كمبود عضو اهدائی را می دهد. اهداف مهندسی بافت فراهم سازی اندام های كارآمد یا جایگزین های قسمتی از بافت برای بیمارانی با ضعف یا از كارافتادگی اندام و یا بیماری های حاد است كه این امر با استفاده از روش‌های درمانی متنوع اندام مصنوعی- زیستی تحقق می یابد. بنا به تعریف، مهندسی بافت رشته ای است كه از تركیب علم بیولوژی مواد و علم مهندسی یا به عبارتی Biotech جهت بیان ارتباطات ساختاری بافت های فیزیولوژیكی و طبیعی پستانداران در راستای توسعه روش های نوین ترمیم بافت و جایگزین سازی بافت، توسعه یافته است. مهندسی بافت شامل مباحثی نظیر تركیبات نوین سلول ها، بیومواد غیرسلولی، داروها، فرآورده های ژنی یا ژن هایی می باشد كه قابل طراحی، تشخیص و ساخت بوده و امكان رهایش آنها به طور همزمان یا ترتیبی به عنوان عامل های درمانی میسر باشد. اگرچه داروها یا بیومواد غیر سلولی به مواد بسیاری اطلاق می گردد اما درمان های منهدسی بافت در واقع منحصر به فرد هستند.

داربست مهندسی بافت

در مهندسی بافت، سلول ها بر روی یك بستر از جنس پلیمر زیست تخریب پذیر بسیار متخلخل استقرار یافته، رشد و تكثیر می یابند. روند رشد این سلول ها در جهت بازسازی بافت در سه بعد است. یكی از اساسی ترین قسمت های مهندسی بافت، داربست های زیست تخریب پذیر هستند كه تحت نام Scaffold شناخته می شوند. این داربست ها در حقیقت بستری متخلخل با ساختاری شبیه به ماتریس برون سلولی بافت (ECM) هستند كه رشد سلول را به سمت تشكیل بافت مورد نظر جهت می دهند. از آنجا كلیه سلول های بدن به غیر از سلول های سیستم خون رسانی و بافت های جنینی خاص بر روی ECM رشد می كنند، ایجاد یك بستر مصنوعی در محیط in vitro بسیار اهمیت دارد. با رشد سلول ها بر روی داربست، داربست تخریب می شود. جنس این داربست ها پلیمر و در بعضی موارد كامپوزیت پلیمر- سرامیك است. پلیمر های متداول مورد استفاده در مهندسی بافت در جدول 1 آورده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار در فایل ورد (word) دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار در فایل ورد (word)

چکیده :

سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن نـسـبت حـجمی Al2O3 / SiO2 از بـوکسیت دیـاسپوردار نـمـایان مـی سـازد . زمـانـی کـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسیم کـرده و ¼ نـمک آمـونیوم DTAL را انتخاب می کنیم این نمونه انـتخاب شـده تـأثیر سـیلیکات هـا را در فـلوتاسـیون بـه خـوبـی بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد . این انتخاب ¼ کـه بـه صـورت خـشک با استفاده از Na2CO3 با pH متعادل و منظم کـامل مـی شـود و ابـعـاد دانـه هـای گـل کـه بـا نـسـبت حـجـمـی 1.60= Al2O3 / SiO2 جداسازی می شوند کمتر از 0.010 میلیمتر می باشد . آزمایشات X-ray بر روی مواد اولـیـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـیـون نـشان مـی دهـد کـه ایـلـیت بسیار مـشکـلتـر از سـایر بـوکسیت هـای دیـاسـپوردار هـمانند پـیروفیلیت ، کائـولینیت و کـلریت جداسازی می شود . آزمـایـش هـای فـلـوتـاسـیـون بـا چـرخـه هـای بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد کـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای سـیـلـیـس زدایـی بـا یـک بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL ) و نــتــیــجــه آن بــدســت آمـدن کـنـسـانـتـره بـوکـسـیـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 ) و تـولیدات اقـتصادی بـا تـکـنـولـوژی ابـتـدایی می باشد .

رفـتار مکانیکی – شیمیایی بوکسیت به همراه آهک در زمان پروسسینگ مورد مطالعه هر چه بیشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهی که در زمان آسیاب بوکسیت و مـخلوط آهـک مـنجر بـه آسـیب جـدی بـه دستگاه آسیاب کننده می شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشکیل دهنده در اسلاری بـوکسیت – آهـک می باشد که می تواند به بـیش از 9 درصد ترکیب CaO نیز برسد . بیش از 90 درصد کوارتزهای محتوی درون بـوکسیت را مـی تـوان بـوسـیله فـعـل و انـفعـالات هـیدروگـارنـت بـازداشت نمود . ترکیبات هـیدروگارنـت بـطور پـایدار در طـول مـراحل استحصال آلومینا با درجه حرارت بسیار زیاد موجود بوده و در نهایت 30 درصد از تـرکیبات آنهـا به داخل ترکیبات سود سوزآور تبدیل می شوند . استحصال آلومینا تأثیر زیادی را از رفتار مکـانیکی – شـیمیایـی پـروسـسیـنگ مورد استفاده ، نخواهد برد .

دانلود بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول

کلیات……………………………………………………………………………………….1

فصل دوم ( بوکسیت و آلومینا )

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………4

2-2- قوانین و برنامه های دولتی ………………………………………………………8

2-3- تولیدات …………………………………………………………………………….9

2-3-1- بوکسیت ……………………………………………………………………..9

2-3-2- آلومینا ……………………………………………………………………….9

2-4- مصرف …………………………………………………………………………..10

2-4-1- بوکسیت ……………………………………………………………………10

2-4-2- آلومینا ……………………………………………………………………..12

2-5- قیمت ……………………………………………………………………………..13

2-6- تجارت ……………………………………………………………………………15

2-7- باز بینی جهانی ………………………………………………………………….18

2-7-1- ترکیب صنایع ………………………………………………………………20

2-7-2- استرالیا …………………………………………………………………….20

2-7-3- برزیل ………………………………………………………………………22

2-7-4- آلمان ……………………………………………………………………….23

2-7-5- هند …………………………………………………………………………23

2-7-6- ایران ……………………………………………………………………….24

2-7-7-ایرلند ………………………………………………………………………..24

2-7-8- جامائیکا ……………………………………………………………………25

2-7-9- روسیه ……………………………………………………………………..26

2-7-10- سوریه ……………………………………………………………………28

2-7-11- جزایر بریتانیا ……………………………………………………………29

2-7-12- ویتنام …………………………………………………………………….29

2-8- چشم انداز ………………………………………………………………………..30

فصل سوم ( جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون )

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………….31

3-2- آزمایشگاهی ……………………………………………………………………..33

3-2-1- مواد ………………………………………………………………………..33

3-2-2- آزمایش های فلوتاسیون ………………………………………………….34

3-3- نتایج حاصله …………………………………………………………………….36

3-3-1- تست های فلوتاسیون با استفاده از کلکتورهای کاتیونی …………….36

3-3-2- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون ……………………………………39

3-3-3- سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوکسیت های دیاسپور دار متفاوت ………………………………………………………………………….40

3-3-4- آزمایش X-ray بر روی خاک محصولات فلوتاسیون ……………….41

فصل چهارم ( بررسی رفتارهای فلوتاسیون بوکسیت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………….44

4-2- پردازش تجربیات کسب شده ……………………………………………………48

4-3- نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………….51

فصل پنجم

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..57

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………….59

منابع اینترنتی …………………………………………………………………………………69

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز در فایل ورد (word) دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز در فایل ورد (word)

این پروژه به بررسی کانی کائولینیت از نظر خواص میزان تولید اکتشاف و استخراج در ایران و سایر نقاط جهان و همچنین کاربرد آن در صنایع مختلف می پردازد و به طور مشخص بر روی این کانی در معدن کائولن منطقه زنوز در آذربایجان شرقی می پردازد.

دانلود بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

چکیده 1

مطالعات اکتشافی و زمین شناسی کائولن در ایران 2

كانسارهای هوازده (كانسارهای برجای مانده)3

كانسارهای سولفاتار Solfatara 5

كائولن‌های رسوبی 6

زمین شناسی و پراکندگی کانه در ایران 9

بررسی وضعیت کائولن در ایران وجهان 12

سرامیك‌سازی 14

نسوز 17

كاربرد شیمیایی:19

تولیدكنندگان کائولن در ایران 28

كارخانه كائولن شویی زنوز 29

الف ـ فرآیند تولید 29

ب ـ مراحل شستشو كائولن درخط تولید 30

ج ـ مراحل مختلف تولید كائولن تغلیظ نشده معدن زنوز 31

د- مصارف گوناگون كائولن فرآوری شده كارخانه زنوز 33

كارخانه كائولن شویی گناباد 34

كارخانه معدن فرآور 35

بیولوژی و تاثیرات زیست محیطی کائولن 62

منابع و ماخذ :65

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد در فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد در فایل ورد (word)

سنگ یكی از مصالح ساختمانی بسیار قدیمی است انواع مختلف سنگ را كه دارای مشخصات لازم باشند،میتوا ن به عنوان سنگ ساختمانی مورد استفاده قرار داداز آن نمونه میتوان به گرانیتها ،سنگهای اهكی،تراورتن و اراكونیت(مرمر)و000اشاره كرد0

از سنگهای مختلف بلوكهایی با ابعاد مختلف مثلا30×20×15تهیه نمود ومابقی نیز كه لاشه سنگ است وبر اثر تراش سنگها تولید میشود ودر مصارف مختلف مثل پر كردن بین دیوارها وشفته ریزی وغیره كاربرد دارد0بطور كلی میتوان گفت سنگها باید دارای خواص زیر باشند تا بتوان آنها را با شرایط اقتصادی مناسب بعنوان سنگ ساختمانی مورد استفاده قراد داد0

1-فاقد كلیواژ،دیاكلاژ،درزه وشكاف باشند،یااینكه درزهی موجود در سنگنسبت بههم فواصل زیادی داشته باشند،تا بتوان از این گونه سنگها بلوكهایی استخراجنمود كه ابعاد آنها حداقل كمی بیشتر از اندازه سنگ مورد در خواست باشند شرایط استخراج باید به گونه ای باشد كه بتوان سنگها را در قطعات بزرگ وبصورت بلوكهای بزرگ استخراج نمود0

دانلود بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

چكیده:1

مقدمه. 2

مشخصات كیفی لازم جهت سنگهای ساختمانی.. 3

عوامل مؤثر در كیفت سنگ:7

فصل اول :11

-كلیات آشنائی باسنگ تراورتن. 11

-تراورتن وتشكیل آن:11

-ساختهای تراورتن:14

-تاریخچه تراورتن در محلات :16

-خواص فیزیكی ومكانیكی سنگ تراورتن:17

-آنالیزشیمیایی سنگ تراورتن :18

-موقعیت جغرافیایی منطقه ومعدن :19

1-2-4-موقعیت محلات:23

1-1-5-توپوگرافی محلات.. 24

-آب وهوای محلات:25

1-1-7-زمین شناسی عمومی محلات:26

1-2-8-زمین شناسی ساختمانی:27

1-2-9- خاک شناسی:28

1-2-10- چینه شناسی منطقه:29

-سازندهای دوران دوم:32

سازندهای زمین شناسی دوران سوم:34

رسوبات دران چهارم:35

1-2-11- سنگهای آذرین منطقه:35

1-2-11-سنگهای رسوبی منطقه:35

فصل دوم:37

-زمین شناسی معدن و موقعیت جغرافیایی آن:37

زمین شناسی معادن:37

-مناطق مورد بهره برداری معدن:39

-شرح منطقه 6 پایین:44

-سنگ شناسی و کانی شناسی:45

فصل سوم:46

-استخراج (روشها وتكنیكها)46

-طرز استفاده از دستگاه حفار:49

-چگونگی استخراج سنگ ساختمانی:49

-محاسبات مربوط به میزان حفاری:50

چالزنی توسط راسُل:51

مُحاسبه آب و برق مورد نیاز سیم بُرش:54

فصل چهارم:57

ماشین آلات مورد استفاده درمعدن وتجهیزات معدن. 57

-تجهیزات موجود در معدن:57

نکات ایمنی هنگام کارکردن:59

نتیجه گیری:60

منابع ومأخذ:62

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری با عنوان ایمنی در محیط کار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری با عنوان ایمنی در محیط کار در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری با عنوان ایمنی در محیط کار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری با عنوان ایمنی در محیط کار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری با عنوان ایمنی در محیط کار در فایل ورد (word) :

دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری با عنوان ایمنی در محیط کار در فایل ورد (word)

نكات ایمنی

از جمله وظایف هر كارگر رعایت اصول و قوانین ایمنی است . موضوع ایمنی مخصوصاً در كاركاهایی صافكاری بدنه اتومبیل بسیار مهم است ، زیرا به علت استفاده از مواد رنگی ، تینر ها وسایر مواد قابل اشتعال به همراه وسایل جوشكاری احتمال وقوع آتش سوزی خیلی بیشتر از سایر كارگاه ها می باشد .

از طرف دیگر چون كف این نوع كارگاهها پر از قطعات كوچك و بزرگ بدنه اتومبیل با لبه های تیز و برنده می باشد ، لذا امكان بوجود آمدن بریدگی و ایجاد زخم زیاد است .

یكی از شرایط اساسی ، رعایت مقررات ایمنی و رفتار صحیح هر یك از افراد كارگاه است ، مثلاً شوخی كردن و دویدن نه تنها باعث بوجود آمدن حوادث ناگواری می گردد ، بلكه از پیشرفت كار سایر كار گران جلوگیری
می كند .

كلیه كارگاههای صافكاری بدنه اتومبیل باید دارای وسایل ضد حریق كافی باشد و هریك از كاركنان لازم است طرز استفاده از این دستگاهها را بداند . و سرپرست كارگاه نیز باید مسئولیت كنترل آنها رابه عهده بگیرد .

در كارگاههای صافكاری اتومبیل لازم است نكات ایمنی زیر رعایت گردد:

هنگام استفاده از سنگ سمباده جهت صافكاری بدنه اتومبیل باید از ماسك مخصوص استفاده كرد .

كارگاه صافكاری باید به اندازه كافی روشن باشد ، زیرا نور كم باعث ایجاد حوادثی مانند لغزیدن پا روی اشیاء كف كارگاه می شود .

چون هنگامی كه صافكاری باید بدنه اتومبیل ضربه وارد كرد از این رو ممكن است ایجاد اتصال كوتاه در سیستم برق اتومبیل گردیده و باعث آتش سوزی شود . بنابراین هنگامی كه اتومبیلی جهت صافكاری به كارگاه آورده می شود قبل از هركاری باید سیمهای اصلی برق آن را از باتری جدا كرد .

یكی از مشكلات كارگاه صافكاری جداكردن قطعات مختلف اتومبیل برای دسترسی بیشتر به قسمتهای قابل تغییر است ، در این موارد باید قطعات جدا شده را به دقت و با رعایت اصول ایمنی در كنار دیوار وجای دیگری كه از دسترس دیگران دور باشد قرار داد.

كف كارگاه باید كاملاً تمیز بوده و از هرگونه مواد روغنی و رنگی پاك باشد . زیرا قطرات روغن و مواد رنگی علاوه بر اینكه به آتش سوزی كمك می كنند همچنین ممكن است باعث ایجاد حوادثی مانند لغزیدن افراد كارگاه و دیگران گردد.

بسیاری از عملیات صافكاری در حالی كه اتومبیل روی جك و خرك قرار دارد انجام می گیرد ، در چنین مواردی باید دقت كرد اتومبیل بطور مطمئن روی جك یا خرك قرار گرفته باشد و گر از جك های متحرك استفاده می شودذ باید دقت كنید دسته آن در سر راه دیگران قرار نگیرد ، زیرا باگذاشتن پا بر روی دسته آن ، اتومبیل یكمرتبه پایین آمده و باعث بروز حوادث ناگواری می گردد .

رعایت اصول ایمنی در مورد بكار بردن ابزار كار :

هرگز از سوهان های بدون دسته محافظ نباید استفاده كرد زیرا ممكن است دست با برخورد به آنها بریده شود . و نیز از سوهان نباید به عنوان چكش استفاده كرد ، زیرا جنس سوهان از فولاد شكننده ساخته شده است و ممكن است قطعاتی از آن كنده شده و به خود یا اطرافیان آسیب برساند .

با چكش به سطح سندان ها نباید كوبید چون ممكن است ذرات فلز به صورت شما یا سایرین پریده و ایجاد بریدگی یا احتمال كوری كند . در مورد چكشها باید مطمئن بود كه سر آنها به دسته به خوبی محك شده است در غیر این صورت هنگام ضربه زدن ممكن است سر چكش از دسته جدا شده و حوادث ناگواری را به بار آورد .

اگرسر قلم ، سائیده شده ویا دندانه دندانه شده باشد باید آن را كنار گذاشت ویا تعمیر كرد . چون همیشه امكان پارشه شدن تسمه ویا در رفتن چرخ سمباده ها وجود دارد بهتر است هنگام كار بااین وسایل خود را از سر راه قطعات چرخنده بادور زیاد دور نگه داریم زیرا این قطعات با سرعت زیادی كه دارند اگر پرت شوند و با كسی برخورد كنند باعث ایجاد زخم ها و جراحت های شدیدی می شود . ابزاری كه با هوای فشرده كار می كنند از وسایل بسیار مهم كارگاه های صافكاری بدنه اتو مبیل می باشد . در مورد كار سر شیلنگ های هوا را نباید بطرف كسی گرفت زیرا جریان هوا با فشار زیاد ، گرد و خاك و ذرات مختلف را به صورت شخص پاشیده باعث ناراحتی می گردد . هنگام كار با موتور ها و دستگاههای چرخنده ، دقت كنید كه گوشه های آزاد لباس و روپوش كار به آن گیر نكند . دنباله كراوات را باید داخل پیراهن گذاشت ، اگر از لباس آستین بلند و گشاد استفاده می كنید ، سر دستهای آن را ببندید . كلاه بی لبه ایمنتر از كلاه لبه داراست . زیرا در بعضی موارد لبه كلاه به ماشین گیر می كند.

در مورد بكار بردن گاز اكسیژن و استیلن چند نكته ایمنی را باید رعایت كرد :

هرگز نگذارید روغن و گریس با اكسیژن فشرده تماس پیدا كند .

هرگز محل جوشكاری یا منحل برش را روغن كاری نكنید .

هرگز از اكسیژن فشرده به عنوان هوای فشرده یا منبع فشار استفاده نكنید زیرا ممكن است باعث آتش سوزی و انفجار گردد .

قبل از اقدام به عمل جوشكاری اطمینان پیدا كنید كه جرقه وشعله و قطعات داغ فلز باعث آتش سوزی نخواهد شد .

هنگام كار با مشعل همیشه از ماسك محافظ استفاده كنید .

دقت كنید فاصله بین سیلندر اكسیژن و استیلن با محل كار صاف و بدون مانع باشد ، چون ممكن است به تنظیم فوری احتیاج باشد .

برای روشن كردن مشعل از فندك استفاده كنید ، زیرا ممكن است كبریت دست شما را بسوزاند .

گاز استیلن را نباید در محلی كه احتمال آتش سوزی وجود دار باز كنید .

قبل از شروع كار لوازم را كنترل كنید .

برای جوش دادن مخزن های بنزین و روغن از استیلن استفاده نكنید .

سیلندرهای اكسیژن و استیلن باید روی چرخ های مخصوص قرار بگیرد و یا به پایه محكمی بسته شود تا سقوط نكند .

صافكاری بدنه اتومبیل :

كار یك صافكار تعمیر و صافكاری قسمت های صدمه دیده بدنه اتومبیل است . یك صافكار با دیدن و لمس كردن بدنه ماشین باید عیب های آن را تشخیص بدهد و با آگاهی از روشهای صافكاری و ابزار و مصالح مورد نیاز ، وسایل حفاظتی ( عینك ، دستكش ، پیش بند و پوتین ) انتخاب كرده و عمل صافكاری را انجام دهد.

قبل از اینكه از كارههای صافكاری و تكنیك های آن صحبت شود ، ابتدا باید با چگونگی ساختمان بدنه انواع اتومبیل و همچنین ابزار مورد استفاده در این حرفه آشنا شویم .

ساختمان بدنه اتومبیل :

امروزه بدنه اتومبیل به دوطریق ساخته می شود .

الف – بدنه و شاسی یكپارچه است .

ب – شاسی و بدنه از هم جدا است .

در بدنه یكپارچه با شاسی ، قطعات فولادی به هم جوش داده شده و تركیب كلیه ساختمان اتومبیل را تشكیل می دهد .

در بدنه و شاسی جدا از هم : بدنه و شاسی هر كدام بطور مجزا ساخته شده و سپس بر روی هم سوار می شود .

مطالب كوتاهی درباره طرح بدنه اتومبیل :

این قطعات بر حسب نوع و اندازه اتومبیل تغییر می كند ولی می توان به عنوان راهنمای سفارش خرید از آن استفاده كرد و همچنین در موقع جدا و سوار كردن قطعات گوناگون ، از این تصاویر استفاده كرد .

روش اتصال گلگیرهای جلو در شكل 7 و 8 نشان داده شده است . قبل از اقدام به تعمیر و صافكاری قسمت های آسیب دیده بدنه اتومبیل ، اول باید تشخیص دهید ساختمان اتومبیلی كه می خواهید تعمیر كنید چگونه است ؟ آیا بدنه و شاسی یكپارچه ساخته شده ؟ یا جدا است ؟

روش صافكاری در هریك از دو نوع بدنه تغییر می كند . جزء آسیب دیده گیهای جزی ( خط برداشتن ) در مورد ساختمان شاسی و بدنه جدا ، اگر صدمه به بدنه شاسی وارد شود ، اول باید آن را صاف كرد ولی در مورد بدنه و شاسی یكپارچه این دو قسمت را باید یكی فرض كنید .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارك آباد) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارك آباد) در فایل ورد (word) دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارك آباد) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارك آباد) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارك آباد) در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارك آباد) در فایل ورد (word)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول
كلیات
1-1-مقدمه
1-2-موقعیت جغرافیائی استان تهران
1-3-شرایط اقلیمی
الف) منطقه شرقی خود شامل 4 نوع آب و هوای مختلف بشرح زیر می باشد
ب) بخش غربی از كرج تا آبیك
1-4- زمین شناسی عمومی استان تهران
الف) زون البرز
1- دشت ساحلی
2- البرز مركزی كه خود این قسمت نیز شامل بخش های شمالی ساحلی، بخش جنوبی، فرورفتگی های بخش جنوبی و آنتی البرز است.
1-5-رودخانه های مهم منطقه
فصل دوم
زمین شناسی و زمینساخت
استان تهران
2-1- كلیات
2-2- چینه شناسی منطقه
2-3- دیرین جغرافیای منطقه با توجه به زمینساخت گذشته
2-4- زمین شناسی تهران
2-4-1- بخش ارتفاعات شمالی
2-4-2- بخش كوهستانی شرق تهران
2-4-3- بخش دشت و ارتفاعات پست جنوب و جنوب شرق
2-5- زمنیساخت منطقه
2-5-1- طاقدیس های منطقه
2-5-2- گسل های منطقه
2-6-بررسی راندگی شمال تهران
فصل سوم
پتانسیلهای معدنی
استان تهران
3-1-مقدمه
3-2-منابع معدنی (پتانسیل های) یافت شده در سطح استان تهران
3-2-1-سنگ گچ
مشخصات
تیپ اول
تیپ دوم
تیپ سوم
تیپ چهارم
3-2-2-مصالح ساختمانی
3-2-3-خاكهای معدنی( كائولن؛ بنتونیت؛ خاكهای صنعتی)
3-2-4-كائولن؛ بنتونیت
3-2-5-باریت
3-2-6-كانسارهای منگنز
3-2-7-سنگهای ساختمانی
(مالون سنگ تراشیده و چكش خورده)
سنگ لاشه
3-2-8-كانسارهای مس
3-2-9-ذخایر معدنی سیلیس
3-2-10-ذغالسنگ
فصل چهارم
معدن باریت آبعلی
4-1-كلیات
4-2-موقعیت جغرافیائی
4-3-مشخصات محدوده اكتشافی
4-4-باریت و موارد استفاده آن
4-5-زمین شناسی
4-6-شرح عملیات اكتشافی اجرا شده
عملیات اجرا شده به شرح ذیل می باشد
1- تهیه نقشه های توپوگرافی با مقیاسهای
2- تهیه نقشه های زمین شناسی
3- حفر ترانشه
4- حفر چاهك و تونل
5- آزمایش نمونه ها
6- جاده سازی
7- هزینه اجرای طرح اكتشاف و گزارش پایان عملیات اكتشافی
4-7-برنامه اكتشاف
1- مشخصات سنگ از نظر یكپارچه بودن
2- مشخصات توده سنگ
3- عوامل خارجی
4-8-هزینه های جاری طرح
1- برآورد هزینه نیروی انسانی
2- هزینه ابزار آلات مصرفی
3- هزینه مواد ناریه مصرفی
4- هزینه اجاره وانت
5- هزینه اجاره بلدوزر
6- هزینه غذا
7- هزینه تهیه نقشه
8- هزینه اجاره كمپرسور
9- هزینه سوخت
10- هزینه تهیه طرح و گزارش پایان عملیات اكتشافی
منابع و مراجع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM در فایل ورد (word) :

دانلود سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM در فایل ورد (word)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چكیده:

یكی ازپارامتر های مهم در انتخاب ابزار مناسب برش تخته سنگ ، شناخت نوع سنگ قابل برش و خواص فیزیكی و مكانیكی آن می باشد. در این راستا خواص مذكور بایستی با معیار های استاندارد ASTM مطابقت داشته تا پس از برش ، ارزش اقتصادی داشته و متناسب با آن خصوصیات ، بتوان ابزار مناسب برش را انتخاب نمود. یكی از ابزار های مهم مورد استفاده در برش تخته سنگ ، سیم برش الماسه می باشد.استفاده از این تكنولوژی در اكثر معادن جهان توسعه پیدا كرده و امتیازات ویژه ای نسبت به دیگر تكنیك های برش تخته سنگ دارد. این تكنولوژی شامل وارد كردن متالوژی ساییدن و چكش خواری همراه با چرخش می باشد . در این مطالعه سعی شده است كه علاوه بر آشنایی با روش های مختلف برش تخته سنگ ، تركیب سیم های مركب الماسه دار و كابل های با مقاومت بالای تركیب یافته از مس و نبوبیم و اندازه قطر بهینه سیم برش ، مورد بحث قرار گیرد.

لغات كلیدی: سیم برش الماسه، مخلوط الماس، برنز، قطر بهینه، آزمایشات كششی، استاندارد ASTM

مقدمه :

روشهای متعدد و متنوعی برای استخراج سنگ های ساختمانی وجود دارد . استفاده از مواد منفجره ،برش با جت آب ، لیزر ، شعله وغیره به دلایلی از قبیل هزینه تمام شده بالا ، محدودیت تجهیزات ، مطالعاتی بودن روش و پایین آوردن كیفیت قواره، كاربرد زیادی در استخراج سنگهای ساختمانی ندارند. روش مرسوم در اكثر معادن سنگ های ساختمانی ، استفاده از سیم برش الماسه و مواد انبساطی است .در سالهای اخیر با پیشرفت علم مواد در ساخت سیم های مركب الماس دار با مقاومت بالای مس ونبوبیم، استفاده از این تكنولوژی با توجه به مرغوبیت تولید، كنترل روند پیشرفت كار، بهداشت كاری كارگران و هزینه های تمام شده ی استخراج و حمل بیش از گذشته مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. هر چند استفاده از این روش نیز به نوبه ی خود مشكلاتی از قبیل هزینه بالای سیگمنت ، پارگی سیم در حین كار و عدم دسترسی به آب در تراز های بالا را به همراه دارد . در این مطالعه ضمن معرفی و مقایسه ی روشهای استخراج سنگ ، كاربردی ترین روش به نام سیم برش الماسی معرفی می‌گردد.

دانلود سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM در فایل ورد (word)
فهرست

عنوان صفحه

تقدیر و تشكر. 1

چكیده: 2

مقدمه :………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول:………………………………………………………………………………………………………. 4

آشنایی با روشهای مختلف استخراج سنگ……………………………………………………………………… 4

1-1ـ مقدمه : 5

1ـ2ـ روش استخراج با چال های موازی : 6

1-3- استخراج بلوك به كمك پارس و گوه :……………………………………………………………………. 7

1ـ4 ـ استخراج بلوك به شیوه مكانیكی : 7

1 ـ 5 ـ استخراج به كمك مواد ناریه سبك : 8

1 ـ 6 ـ استخراج با ماشین های شیارزن ( هاواژ ) : 8

1 ـ 6 ـ 1 ـ ماشین شیارزن با باوزی زنجیر دار :………………………………………………………………. 9

1ـ 6 ـ 2ـ ماشین هاواژ با دیسك برنده :…………………………………………………………………………. 11

1 ـ 6 ـ 3 : ماشین شیارزن با صفحه فرز :…………………………………………………………………….. 11

1 ـ 7 ـ روش استخراج هیدرومكانیكی : 12

1 ـ 8 ـ روش استخراج به كمك حرارت :………………………………………………………………………. 13

1 ـ 9 ـ روش استخراج با سیم برش فولادی : 13

1ـ 10 ـ روش استخراج سنگ با سیم برش الماسه :……………………………………………………………. 14

فصل دوم : 16

بررسی خواص فیزیكی ومكانیكی………………………………………………………………………………. 16

سنگ‌های ساختمانی ومقایسه آن با 16

استاندارد ASTM.. 16

2ـ 1 ـ مقدمه : 17

2-2 خواص فیزیكی ومكانیكی سنگ های چینی ایران: 17

2 ـ 3 مقایسه خواص فیزیكی ومكانیكی سنگ های چینی ایران با استاندارد ASTM : 27

2 ـ 3 مقایسه خواص فیزیكی ومكانیكی سنگ های چینی ایران با استاندارد ASTM : 28

فصل سوم :……………………………………………………………………………………………………… 32

سیم برش الماسی و تعیین قطربیرونی. 32

سیم برش مطابق با استاندارد ASTM.. 32

3ـ1 ـ مقدمه : 33

3ـ2ـ1ـ دستگاه تأمین كننده حركت سیم: 33

3ـ2ـ2 ـ سیم برش الماسه : سیم برش الماسه به طور كلی شامل این قسمتهاست : 34

3 ـ3 ـ مهره های الماسه دار ( سیگمنت ها ) : 34

3 ـ4 ـ مشكلات ومعایب سیگمنت های آبكاری شده برقی :…………………………………………………….. 34

3ـ 5 ـ مزایای تولید سیم الماسه به صورت اشباع شده :……………………………………………………….. 35

اندازه گیری قطر بهینه سیم برش :……………………………………………………………………………… 36

3ـ 7 ـ آزمایشات مربوط به قطر بهینه سیم برش : 37

3ـ 8 ـ مزایای استفاده از سیم برش الماسی. 40

فصل چهارم :……………………………………………………………………………………………………. 43

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 43

منابع : 46

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی خاک شوز سمیرم اصفهان و کاربردهای آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی خاک شوز سمیرم اصفهان و کاربردهای آن در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی خاک شوز سمیرم اصفهان و کاربردهای آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی خاک شوز سمیرم اصفهان و کاربردهای آن در فایل ورد (word)

چکیده

مقدمه

فصل اول: مواد نسوز

1-1 تعریف مواد نسوز

1-2  نقش مواد نسوز

1-3  خواص مواد نسوز

1-4  انواع مواد نسوز

1-5 تقسیم بندی فرآورده های نسوز

فصل دوم: انواع رس ها و ویژگی های آنها

2-1- تقسیم بندی کانی های رس

2-2- روش شناخت

2-3- انواع رس ها و کاربردهای آنها

2-3-1- کائولن

2-3-2- بال کلی

2-3-3- رس های نسوز

2-3-4- بنتونیت

2-3-5- فولر زارث

2-4- خاک نسوز

2-5- وضعیت تولید محصولات رسی در دنیا

2-6- وضعیت صنعت نسوز در ایران

2-7- تولید – میزان صادرات و واردات خاک نسوز در ایران

فصل سوم: معدن سمیرم اصفهان

3-1- تاریخچه اکتشاف معدن

3-2- خلاصه وضعیت زمین شناسی

3-3- مشخصات ماکروسکوپی خاک نسوز سمیرم

3-4- بررسی کانی با آنالیز اشعه X

3-5- ترکیب شیمیایی

3-6- خواص فیزیک شیمیایی

3-7- خردایش

3-7-1- خردایش خشک با سنگ شکن

3-7-2- خردایش تر

3-8- روش های جداسازی

3-8-1- جیک

3-8-2- سیکلون

3-8-3- مکاسیفایر آبی

3-8-4- فلوتاسیون

3-9- تکلیس ماده معدنی سمیرم

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1- خلاصه نتایج بدست آمده

4-2- فلوشیت

فصل اول: مواد نسوز

 1-1-  مواد معدنی نسوز

به طور دقیق نمی توان گفت که نخستین بار درجه دورانی و توسط چه کسانی مواد نسوز ساخته شد. ولی برخی شواهد دال برساخت و مصرف این مواد توسط چینی ها می باشد. پیدایش و رشد این صنعت با صنعت ذوب فلزات رابطه ای تنگاتنگ دارد که بدین ترتیب می توان گفت بشر از ده هزار سال قبل از مواد نسوز استفاده می کرده است. نمونه آن مربوط به کوره ای با قدمت بیش از 6000 سال در کشور کره می باشد

تا قبل از قرن نوزدهم مصرف کنندگان اصلی مواد نسوز، کوره های ذوب فلزات، شیشه و امثال آنها بوده اند که حجم چندانی را در بر نمی گرفت. اما با وقوع انقلاب صنعتی که از قرن هیجدهم آغاز شد صنایعی رشد کرد که در فرآیندهای تولید خود به درجه حرارت بالا نیاز داشتند و از این رو نیاز به مواد نسوز به سرعت گسترش یافت و راه برای شکوفایی این صنعت همدار گردید

1-2- نقش مواد نسوز

نقش این مواد محافظت از محفظه هائیست که در آنها واکنش ها یا عملیات 5 پی درجه حرارت بالا انجام می گیرد. به طور عمده می توان نقش مواد دیرگداز را در کوره ها به سه صورت زیر تقسیم کرد

الف) حفاظت بدنه کوره ها، مجاره تصفیه ای، مخازن شیشه ای، از تأثیر شعله یا مواد مذاب گداخته

ب) کاهش میزان و مقدار انتقال حرارت از داخل کوره به خارج

ج) جذب حرارت و انتقال آن به مواد گداخته داخل کوره

1-3-  خواص مواد نسوز

به طور کلی مهمترین ویژگی های مواد نسوز به قرار زیر است

الف) دیر گدازی: مقاومت حرارتی مواد نسوز تابع ترکیب شیمیایی و ساختمان بلورین آنهاست

ب) مقاومت شیمیایی: این ویژگی  تابع ترکیب شیمیایی مواد اولیه، تخلخل، ساختمان بلوری آنهاست. در کوره های سیمان در قسمت پخت به دلیل شرایط قلیایی از آجرهای منیزیت استفاده می کنند

ج) مقاومت در برابر شوک حرارتی: مواد نسوز در برابر تغییرات ناگهانی و سریع دمای داخل کوره مقاومت می کنند

د) مقاومت سایش: معمولا بدنه داخلی کوره های دوار از مواد دیرگداز پوشیده شده است و گاها بار داخل کوره موجب سائیدگی پوشش داخلی کوره می شود. در این حالت بایستی از موادی که مقاومت سایشی بالایی دارند استفاده نمود

1-4- انواع مواد نسوز

مواد شکل دار (آجرهای نسوز)

رسی: شاموتی – نیم سیلیسی – آلومینی عایق

غیر رسی: سیلیس – قلیایی- مولیتی- زیرکنی- آلومین بالا- آسمیه کرم- فرآورده کربن و گرافیتی

مواد بی شکل (مواد ویژه)

انواع ملاتها

انواع جرمهای نسوز

1-5-   تقسیم بندی فرآورده های نسوز

ردیف

تقسیم بندی فرآورده های نسوز

مواد اولیه معدنی

فرآورده های شاموتی (رس ها)

Fire clay refractories

خاک نسوز

Bond clay – plaft clay

سنگ نسوز

Hard clay – fliot clay

فرآورده های قلیائی

Bosic refractories

آهک- کرومیت- دولومیت- مگنزیا

فرآورده های آلومینی

High Alumina refractories

بوکسیت- کبانیت- سیلیسانیست- آندرالوریت- مولیت- آلومین

فرآورده های عایق

Insulation refractories

مواد رسی و زیرکنی به علاوه

الف) کک- خاک اره- پوسته برنج- نفتالین- ذغال سنگ- پلاستوفرم

ب) خاک های دیاتوم

Diatom oceors Earth

پرلیت متورم

Expanded perlite

ورمیکویت

Expanded Vermicalote

رس های متورم Expanded clay

آلومینای سبک

Bubble Alumina

فرآورده های سیلیسی

Silica refractories

کوارتزیت sio2

فرآورده های مخصوص (خاص)

special refractories

زیرکونیع، آلومینی صنعتی- سیلیکول کاربید

1-1-        جدول تقسیم بندی فرآورده های نسوز

فصل دوم

انواع رس ها و ویژگی های آنها

2-8- تقسیم بندی کانی های رسی: به دلیل پیچیدگی ساختمان رس ها و گسترش آنها، برای طبقه بندی این کانی ها روش های گوناگونی پیشنهاد گردید. یکی از مواردی که نشانگر این موضوع می باشد تشکیل کمیته ای از مؤسسه میزالوژی انگلستان برای طبقه بندی و فهرست بندی میزال های رس می باشد. به همین لحاظ مشابهت های زیادی با یکدیگر دارند ولی در مواردی نیز کاملا متفاوت می باشند. یک نوع تقسیم بندی بدین صورت است که به سه دسته کانی های دو صفحه ای- کانی های سه صفحه ای- کانی های چهار صفحه ای تقسیم می شوند

1-   کانی های دو صفحه ای: الف) گروه کائولینیست: این گروه شامل هشت کانی است که تفاوت آنها در مشخصات نوری و ساختمانی داخلی آنهاست

ب) گروه سرپانتین: از نظر شکل بلوری شبیه کائولیست بوده و فقط در لایه های اکتا هدری بجای AL3+  یونهای Mg2+ جانشین می گردند و اختلاف دیگر آنها با کائولیست  در خواص شبکه اکفا هدری و تتراهدری است. به جهت اینکه سرپاتین درسنگ های رسوبی نمی تواند پایدار باشد. این کانی جزء کانی های اصلی رس محسوب نمی شود

که کانی های سه صفحه ای الف) گروه میکا، گرچه کانی های این گروه جزء کانی های رس محسوب نمی شوند ولی چون منشاء تشکیل کانی های رس مانند: سریسیت و ایلیت و غیره می باشند دارای اهمیت خاصی می باشند

ب) گروه ایلیت: به کانی های میکایی گفته می شود که تشکیل گروه غیر مشخصی بین مسکویت و مونت موریلونیت را می دهند. آب می تواند جانشین بین بلورهای ایلیت گردد. این امر باعث دادن خاصیت انبساط به آنها می شود. فرق ایلیت با مسکویت آن است که مقدار K و AL در لایه های تترا هدر کمتر از مسکویت می باشد

ج) گروه مونت موریلونیت: چهار کانی این گروه دارای ساختمان سه لایه ای و از خواص جذب آب بین لایه تتراهدری و اکتاهدری است

بنتونیت: مخلوطی از کانی های رسی است که دارای مقدار زیادی مونت موریلونیت می باشد و چسبندگی آن خیلی بالا می باشد

ورمیکولیت: این کانی از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی در درجه نخست به مونت موریلونیت و سپس بنتونیت خیلی نزدیک است

2-   کانی های چهار صفحه ای: الف) گروه کلریت: ساختمان این گروه از کانی های رسی بدین ترتیب است که مابین دو ردیف پاکت های سه صفحه ای یک صفحه از یون OH هیدروکسید با کاتیون های 2 یا 3 ظرفیتی قرار گرفته است. کانی های گروه کلریت از نظر تعداد، گسترش زیادی دارند. کلریت مانند ایلیت بوده ولی فاقد کلسیم می باشد

ب) گروه کانی های مختلوا: این دسته شامل کانی هایی هستند که ساختمان و خواص آنها کمترین شباهت به کانی های رسی دارد

ج) گروه کانی های سیولیت و پالیگورسکیت: این گروه شامل سیلیکاتهایی هستند که ساختمان آنها مابین سیلییکاتهای زنجیری و صفحه ای می باشد. مهمترین این نوع کانی ها پالی گور سکیت و آتاپولژیت می باشد

در تقسیم بندی دیگری 4 رده اصلی در رس ها بنام رده رس های متورق و رده رس های رشته ای تقسیم می شوند. این رده بندی به وسیله بررسی دیاگرام های اشعه X کانی های رس انجام گرفته است. رده اول یعنی رس های متورق، فاصله شبکه ای تقریبا ثابت و در ساختمان آنها طبقات چهاروجهی، هشت وجهی با تنظیمی معین بودن ایجاد فضای خالی تراک می شوند. رده دوم همین رس های رشته ای، که از نظر انواع و مقدار خیلی محدود می باشند طبقات آلومین و سیلیس بطور متناوب قرار داشته و فضاهای خالی در شبکه بلوری ایجاد می کنند

تقسیم بندی دیگری وجود دارد، که اساس آن بر شرایط فعلی فیزیکو شیمیایی و طبیعت مواد مادر مانند: فلوسپاتها و میکاها، شبکه های و لکانیکی یا کانی های فرومغناطیسی می باشد بر این اساس میزال های رس کریستالی به دو دسته با ساختماهن زنجیره ای و لایه ای تقسیم می شوند. ساختمان لایه ای خود به دو خانواده 2:1 و 1:1 تقسیم می شود که با نامهای تری فرمیک و دی فرمیک مشخص می شوند. همچنین تقسیمات ثانویه بر اساس خواص دی آکتاهورال یا تری اکتاهورال میزال ها می باشند

AL2o3: sio2

فرمول

میزال

Kaolinite

Allophan

Nacrite

Dickite

Halloysite

Anauxite

Pyrophy llite

Montmory Lonite

Cimolite

Collyrite

2-1- جدول تقسیم ثانویه اساس خارجی دی اکتاهورال میزال ها

2-2- روش های شناخت

نظر به کوچکی ابعاد دانه های رسی و خاصیت تبلور مخفی آنها، مطالعه آنها با وسایل معمولی نوری عمل نیست بلکه باید از وسایل شیمیایی خاص و یا از خواص حرارتی و یا روش های مدرن تر مانند: X-Ray استفاده نمود

به طور کلی روش های قابل استفاده جهت مطالعه خاک رس ها به شرح زیر می باشد

1-      مطالعه بوسیله اشعه (X-Ray)

2-      استفاده از میکروسکوپ های الکتریک (SEM)

3-   آنالیز های حرارتی که شامل روش منحنی دهیدراسیون (آنالیز ترمیک) و روش DAD (آنالیز حرارتی تفریقی یا اختلافی) می شود

4-      تجزیه شیمیایی عناصر

5-   روش اینفرارد (Infera red): در این روش اشعه قرمز به ساختمان بلوری کانی تابیده شده و منحنی هایی توسط دستگاه رسم می شود که بوسیله مقایسه پیکهای منحنی رسم شده با پیکهای منحنی های استاندارد می توان به کانی مورد نظر پی برد

6-      روش جذب اتمی (Atomic Absorbtion)

7-      بررسی مقاطع نازک در مواردی که سنگ آنرا بتوان بدست آورد

8-      روش (X-Ray Floresans)

9-      مطالعه توسط تعیین تخلخل

10- بررسی تأثیر محلول های ارگانیکی

2-3- انواع رس ها در صنعت و کاربردهای آنها

به طور کلی رس ها را در صنایع بر اساس معرف به دسته های مختلفی تقسیم می کنند

1-      کائولن (Caolin)

2-      بال کلی (Ballclay)

3-      رس نسوز (Fire Clay)

4-      بنتونیت (Bentonite)

5-      فولرزارت (Fullers F- arth)

6-      رس های معمولی و شیل

ضمنا می توان شش دسته فوق را در سه گروه تنظیم کرد که در بر این اساس بنتونیت و فولرزارث در یک گروه به دلیل کاربرد مشابه. کائولن و بال کلی و رس های نسوز در یک گروه به دلیل داشتن کانی های گروه کائولینیست در هر سه آنها ضمن اینکه مصرف آنها نیز مشابه می باشد. رس های معمولی و شیل نیز تشکیل گروه دیگر را می دهند

2-3-1- کائولن: واژه کائولن از زبان چینی گرفته شده که نام تپه ای در چینی بوده است که از آن خاک کائولن استخراج می شده است خواص آن عبارت است از: ثبات شیمیایی، داشتن رنگ سفید، دارا بودن خاصیت پوشش بسیار خوب، نرمی و غیر سایش بودن آن، قابلیت اندک هدایت جریان الکتریسیته و گرما، ارزان بودن آن

دو عامل مهم که باعث تشکیل کانی های رسی گروه کائولیست  می شود هوازدگی و اکتراسیون می باشند. این عوامل تحت شرایط خاص عناصری به جز سیلیس، آلومین، اکسیژن و هیدروژن موجود در رس را جدا می کنند. بیشتر کائولن ها از کائولینیست تشکیل شده اند اما کانی های رسی دیگر نیز در آن وجود دارند. پیش تر بخش اعظم کائولن در صنایع سرامیک و نسوز استفاده می شد اما امروزه 50% مصرف در صنایع کاغذ سازی و 20% آن در صنایع سرامیک و نسوز استفاده می شود

آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان کائولن می باشد که ذخایر آن بیشتر در ایالت آلاباما، فلوریدا، کاروینا، تگزاس و کالیفرنیا است. انگلستان نیز از تولید کنندگان بزرگ کائولن در جهان به شمار می آید. در جدول زیر مهمترین تولید کنندگان کائولن ذکر شده است

نام کشور

مقدار تولید (هزار تن)

آمریکا

برزیل

جمهوری چک

آلمان

یونان

کره جنوبی

انگلستان

فدراسیون روسیه

سایر کشورها

جمع

2-2- جدول مهمترین تولید کنندگان کائولن

به نظر می رسد که در سال های آینده نیاز به کائولن افزایش یابد چنانکه از این مواد برای تهیه آلومین استفاده می شود. تولید کائولن افزایش بیش از پیش خواهد داشت

مهمترین موارد استفاده از کائولن به ترتیب عبارتند از

1-      کائولن به عنوان ماده اولیه جهت ساختن ظروف چینی، سرامیک و  کاشی های مختلف می باشد

2-      در صنایع کاغذ سازی به دلیل داشتن خاصیت لغزش و قابلیت ارتجاعی و الاستیسیته بودن آن

3-   در صنایع لاستیک سازی، روکش سیم ها. کابل ها بکار می رود با افزودن کائولن به شیرا به لاستیک خواص مختلفی از جمله استحکام، مقاومت در برابر فرسودگی و همچنین بالابردن سختی را باعث می شود

4-      صنایع صابون پزی

رسهای کائولینیتی و مونت موریلونیتی در صنایع صابون سازی بعنوان مواد پر کننده صابون بمنظور سفت کردن صابون و همچنین بمنظور افزایش خواص شستشوی آن و برای کاهش مصرف روغن و چربی مورد استفاده قرار می گیرد

با توجه به نوع صابون مقدار رس می تواند از 5 تا 40 درصد در نوسان باشد. پارامترهای مورد نیاز برای کائولین هائی که در صنعت صابون سازی بکار می روند در مقایسه با پارامترهای مورد نیاز جهت مصارف عطر سازی در حد پائین تری قرار دارند

این رسها باید به اندازه کافی مفید بوده و بطور کامل در آبی که دارای سود می باشد بصورت کلوئید درآید، اکسید آهن، دانه های درشت و ترکیبات کلسیم جزو مواد مضر می باشند

5-      صنایع مدادسازی

رسهای سفید پلاستیکی از جمله کائولین برای تهیه خمیر مداد مورد استفاده قرار می گیرند. از پارامترهای مورد نیاز برای این رسها عبارتند از خاصیت چسبندگی عالی، خاصیت پلاستیسیته، فقدان ذرات ماسه ای و شنی سفیدی بالا

6-      صنایع شیمیائی

از کائولین ها و بعضی از رسهای دیگر بعنوان مواد پرکننده در صنایع سم سازی (سموم دفع آفات و حشرات در کشاورزی و غیره) استفاده می شود

از پارامترهای مورد نیاز برای کائولین جهت استفاده در این صنعت، قابل حل بودن آن در آب بوده و درشتی متوسط ذرات نباید از 15 تا 25 میکرن بیشتر باشد. از نظر شیمیائی خنثی بوده مقدار رطوبت از 5/1% تجاوز نکند

استعداد خاصیت مخلوط شدن با مواد شیمیائی (سموم) را داشته باشد

خاصیت گردشدن و خاصیت چسبیدن به گیاه آن خوب باشد

از مواد دیگر نیز در تهیه سموم استفاده می کنند که از تالک، کائولن، پیرو- فیلیت، خاکستر می توان نام برد. در تهیه سموم تا 17 درصد از کائولین استفاده می کنند

7-      صنایع رنگ سازی

رسهای آهندار در تهیه رنگ بکار می روند و با توجه به رنگ آنها به اسامی مختلف مثل اخری، مومیائی، اومپرائی، بالیوس و غیره نامیده می شوند. رسهای با هیدرواکسید آهن که به رنگ زرد می باشند اخری نامیده میشوند رنگ آنها از زرد روشن تا زرد طلائی متفاوت است

رس ها یا بوکسیت های رسی که به رنگ قرمز آجری در آمده اند، مومیائی نامیده می شوند

رس ها یا بوکسیت های رسی که به رنگ قهوه ای در آمده اند اومبرائی نامیده می شوند

رسها یا بوکسیت های رسی که دارای اکسید آهن بی آب هستند. اخری قرمز نامیده می شوند

رنگ آنها از قرمز بنفش تا قهوه ای قرمز متفاوت می باشد. رنگ قرمز اخری را از حرارت دادن اخری زرد در درجه حرارت 700 –800 می توان بدست آورد. از رسهای سفید نیز بعنوان مواد سفید کننده استفاده می شود

برای تهیه آبی لاجورد از کائولینیتی که دارای پارامترهای زیر می باشد استفاده می کنند

مقدار اکسید آلمینیوم

نباید کمتر از 38 درصد باشد

اکسید آهن نباید بیش از

5/0 درصد باشد

رطوبت آهن نباید بیش از

20 درصد باشد

باقیمانده در الک شماره 056/0 نباید بیش از

50/0 درصد باشد

8-      خاکهای رس بعنوان یک ماده پر کننده

از کائولین تغلیظ شده، بعنوان ماده پر کننده در صنایع کاغذ سازی، لاستیک سازی، عطر سازی و غیره استفاده می شود

در صنایع کاغذ سازی بعنوان ماده پر کننده کاغذ از کائولین از تالکه ژیپس و گچ هم استفاده می شود ولی بیشترین ماده را کائولین تشکیل می دهد

کائولین رنگ کاغذ را سفید، سطح کاغذ را صاف و هموار و استحکام آنرا زیاد کرده نوردهی را کاهش می دهد و آنرا مستعد جذب رنگهای چاپی می کند. کاغذ معمولی تقریبا دارای 20 درصد کائولین و بعضی از انواع آن دارای 40 درصد کائولین می باشد

9-      خاک رسهای ریخته گری

رس ها امروزه بطور گسترده در صنعت قالب گیری بعنوان یک ماده چسبنده جهت تهیه قالبهای رسی- ماسه ای- خمیر قالب گیری افزوده می گردد

مصرف مورد نیاز رسهای قالب گیری برای ریخته گری 150 کیلوگرم فولاد یا ریخته گری 120 کیلوگرم چدن در حدود یک تن می باشد

با توجه به شرایط کاربرد مثل درجه حرارت فلز ریخته گری، اندازه و فرم قالب، ترکیب و خواص مواد تشکیل دهنده های خمیر قالب گیری متغیر می باشد

پارامترهای اصلی عبارتند از خاصیت چسبندگی، استحکام ترموشیمیائی

 9-کائولن در صنایع P.V.C به دلیل داشتن خاصیت ارتجاعی مورد استفاده قرار می گیرد

10- کائولن  در صنایع داروسازی برای تهیه داروهایی از قبیل مائولاکس (زخم معده) و کائولن پکتن (خواسهال)

11- کائولن در صنایع گچ سازی به کار می رود و به خوبی می تواند زمان گیرایی گچ را کنترل کند

12- کائولن در صنایع پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد در این صنایع از کائولن برای افزایش نرمی و جلاء و کاهش هدایت حرارت و انقباض مواد و کالاهای پلاستیکی استفاده می شود

یکی زا مصارف جدید کائولن استفاده از آن در طول تولید آلومین برای صنایع آلومینیوم سازی است

صنایع مختلف استفاده کننده از کائولن برای تولید محصولات خود نیاز به کائولن هایی با مشخصات متفاوت دارند. مشخصات کائولن که در هر کاربرد به تعداد معین از آنها نیاز است به شرح زیر است

الف) ترکیب شیمیایی

ب) کانی های تشکیل دهنده

ج) خواص کائولن در آب

د) خواص فیزیک کائولن

پارامترها

نوع I

نوع II

درصد TiO2 + AL2O3  بیش از

درصد اکسید آهن کمتر از

5/

0-

خاصیت نسوزندگی به سانتیگراد بیش از

مقدار رطوبت به درصد کمتر از

2-3- جدول پارامترهای مورد نیاز برای کائولن جهت تولید محصولات شاموتی نسوز

پارامترها

کلاس A

کلاس B

Sio2  کمتر از     به درصد

Ti2o + AL2O3بیش از    به درصد

Fe2O3 کمتر از     به درصد

5/

0/

Ro+ Mgo+ Cao کمتر از

5/

0/

نسوزندگی به سانتیگراد بیش از

2-4 جدول پارامترهای مورد نیاز برای کائولن جهت تولید محصولات نسوز نیمه اسیدی

2-3-2- بال کلی

نام بال کلی از انگلستان گرفته شده و به عنوان رس رسوبی کائولینین با پلاستیسیته بالا و دانه ریز که در اثر حرارت سفید تا نزدیک به سفید می شود تعریف می گردد. بال کلی به عنوان یک رس ثانویه که دارای مواد آلی بوده با پلاستیسیته بالا و مقاومت خشک بالا که زمانی طولانی برای تبدیل به شیشه لازم دارد و ضمنا رنگ آن در اثر حرارت روشن می شود تعریف گردیده است کائولینیت کانی اصلی بال کلی بوده و حدود 70% آن را تشکیل می دهد. بال کلی اصولا در صنایع پوشش وسایل بهداشتی، چینی الکتریک، کاشی، نسوز و سرامیک کاربرد دارد

صنایع سرامیک از بال کلی به دلیل خواص اتصال و از کائولن به دلیل خواص سفیدی آن استفاده می کنند

از بال کلی در فرآورده های نسوز به دلیل خواص اتصال آسان و شکل پذیری مواد با پلاستیسته پایین استفاده می شود

مهمترین کشورهای تولید کننده بال کلی عبارتند از

نام کشور

مقدار تولید سالیانه

آلمان

یک میلیون تن

انگلستان

800 هزار تن

آمریکا

800 هزار تن

فرانسه

700 هزار تن

چک

600 هزار تن

2-5- جدول مهمترین کشورهای تولید کننده بال کلی

2-3-3- رس های نسوز

اصولا رس های نسوز به رسهایی گفته می شود که درصد آلومین در آنها بالاست. (بیش از 25%) و مقدار مواد ناخالص کم باشد تا خواص نسوز بودن بالایی داشته باشد. بیشتر این مواد جهت تهیه آجرهای نسوز، بلوک هایی با اشکال مختلف، آجرهای عایق، ملاتهای نسوز، مواد ویژه، مخلوط ها و محصولات دیگر بکار می رود. رس های نسوز کلسینه شده در اروپا به نام شاموت خوانده می شود. در حالیکه در امریکا کائولن کلسینه شده یا گروگ (Grog) نامیده می شود

کیفیت و خواص رس های نسوز بستگی به P.C.E (پارامتری است که میزان مقاومت در مقابل حرارت را مشخص می کند) دارد. و معمولا P.C.E از 19 آغاز و به 37 نیز می رسد. در اصل رس نسوز به رس هایی که در اثر وارت سفید رنگ نشده و P.C.E  آنها بالای 19 است گفته می شود که شامل تعریف کائولن و بال کلی نمی گردد. رنگ فرآورده های نسوز در صنایع کاشی و سرامیک سازی حائز اهمیت است و به این منظور در چنین صنایعی از کائولن و خاک های نسوز با درصد آهن که استفاده می گردد تا فرآورده ها دارای رنگ روشن باشند. خصوصیات رس های نسوز برای محصولات مختلف متفاوت است. مقاومت در برابر حرارت، یکی از خواص مهم رس های نسوز است آیا P.C.E مشخص می شود. مقاومت در برابر انقباض پیچش و خوردگی درخیلی از محصولات عامل مهمی می باشد. رس های نسوز از رس پلاستیک تا رس سخت تغییر می کنند و تغییرات آن به صورت زیر است

آلومین بالا       خیلی سفت      سخت       نیمه سخت      نیمه پلاستیک       پلاستیک

مقدار دانه ها به درصد

انواع رسها

ریزتر از 1 میکرون

ریزتر از 10 میکرون

بیش از 60 بیش از

پراکندگی زیاد

از 20 تا 60 از 60 تا

پراکنده

کمتر از 20 کمتر از

تقریبا پراکنده

2-6- جدول تقسیم بندی رسها بالی کلی در صنعت سرامیک سازی

اکثریت اندازه دانه ها (به میلیمتر)

انواع خاک رس

کمتر از 2 میلیمتر

دانه ریز

از 2 تا 5 میلیمتر

دانه متوسط

بیش از 5 میلیمتر

دانه درشت

2-7- جدول تقسیم بندی خاک رسها بر اساس اکثریت اندازه دانه ها به میلیمتر

مقدار دانه های بیش از 5/0 میلیمتر به درصد

انواع خاک رس

کمتر یا مساوی 1 درصد

با دانه های درشت کم

از 1 تا 5 درصد

با دانه های درشت متوسط

بیش از 5 درصد

با دانه های زیاد

2-8- جدول تقسیم بندی خاک رس بر اساس مواد دانه درشت برای صنعت سرامیک

خصوصیات اجزا موجود در آن

انواع خاک رس

ماسه کوارتزی،کوارتز،کوارتزیت، خرده سنگهای ریز سیلیکاتی

خاک رسی کوارتز دار

سیدریت، پیریت، لیمونیت، هیدرواکسید های آهندار

خاک رسی آهندار

کلسیت، دولومیت و غیره

خاک رسی کربناته

گچ

خاک رسی گچی

آثار گیاهی، تورب، زغال و غیره

خاک رسی ارگانیکی

2-9- جدول تقسیم بندی خاک رسها بر حسب ترکیب دانه ها

2-3-4- بنتونیت

بنتونیت رسی است که اصولا حاوی مکانی سمکستیت است

یکی از راه های تقسیم بندی بنتونیتها ظرفیت متورم شدن آنها در اثر آب است. بیشتر بنتونیتها به عنوان گل حفاری، فیلتراسیون، خوراک حیوانات، رنگ رزی، اضافه کردن به مواد اولیه سرامیک جهت ازدیاد پلاستیسیته مورد استفاده قرار می گیرد

2-3-5- فولر زارث

فولرزارث به رس هایی گفته می شود که از کانی های بالی گورسکیت و سپیولیت تشکیل شده و اکثرا برای تمیز کردن و جذب مواد نفتی و روغن ها بکار برده می شود. خواص شبیه به بنتونیت دارند و درگل حفاری و فیلترها نیز بکار می روند

2-4- خاک نسوز

باید دانست که خاک نسوز و سنگ نسوز کانی هائی با فرمول معین نیستند و حتی مرزهای مشخصی نیز ندارند بطور کلی می توان رابطه بین خاک و سنگ را به شرح زیر بیان کرد

خاک نسوز       semi plastic         semi flint        سنگ نسوز

plastic clay                                                       flint clay

که به ترتیب از سنگ نسوز به طرف خاک نسوز، سختی و درصد آلومین کمتر شده و میزان پلاستیسیته افزایش پیدا می کند به طوریکه سنگ های نسوز با آب مخلوط نشده و تولید گل نمی کنند ولی خاک های نسوز با آب مخلوط شده و تولید گل می کنند. ذوب آهن اصفهان، خاک نسوز چسبنده را از لحاظ کیفیت، درجه نسوز زندگی و ضریب چسبندگی به دو درجه استاندارد و غیر استاندارد. تقسیم کرده و به فرم جدول زیر ارائه کرده است

خاک نسوز غیر استاندارد

خاک نسوز استاندارد

خاک نسوز درجه

خاک نسوز درجه

خاک نسوز درجه

عناصر خاک نسوز

بیش از 35%

کمتر از 4%

کمتر از 5/3%

بیش از 1680 درجه سانتی گراد

بیش از 10%

بیش از 28%

کمتر از 3%

کمتر از 2%

بیش از 1680 درجه سانتی گراد

بیش از 10%

بیش از 32%

کمتر از 5/2%

کمتر از 2%

بیش از 1680 درجه سانتی گراد

بیش از 20%

AL2O3+ Tio2

Fe2o3

R2o + Ro

نسوزندگی

پلاستیسیته

2-10- جدول تقسیم درجه نسوزندگی و ضریب چسبندگی

خاصیت نسوزی

انواع گروه آلومینو سیلیکاتی

1750 درجه

گروه O

1730 درجه

گروه A

1670 درجه

گروه C

1580 درجه

گروه B

2-11- جدول تقسیم بندی محصولات آلومینوسیلیکاتی بر حسب نسوزندگی

مواد مضر در خاک های نسوز

عبارتند از: پیریت، سیدریت، لیمونیت، آلونیت، کلسیت و برخی از کانیهائی که باعث بوجود آمدن مواد گداخته فلزی می شوند ترکها و پف کردگی و سایر عیب های دیگر در اثر وجود مواد ارگانیک در خاک رس می باشد

شرایط ایده آل برای خاک نسوز

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید