دانلود بررسی اصول و مبانی پدافند غیر عامل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اصول و مبانی پدافند غیر عامل در فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اصول و مبانی پدافند غیر عامل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
چکیده
فصل اول: اصول، روشها و موضوعات اساسی در مبحث پدافند غیرعامل   
فصل دوم: پدافند غیر عامل و شاخصه های آن  
فصل سوم: نقش پدافند غیر عامل در مدیریت بحران  
فصل چهارم: پدافند غیر عامل در حوزه جنگ سایبری  
نتیجه گیری و جمع بندی
مراجع  

 
چکیده :
هشت سال جنگ تحمیلی وحملات گسترده دشمن به مناطق مسکونی،تاسیساتی و نظامی تجارب،ضرورت تقویت پدافند غیر عامل را برای نجات جان مردم و به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی حفظ پایداری و ادامه زندگی در زمان بحران لازم وضروری می داند.
استفاده از توپوگرافی خاص برای احداث ارگ ها و استحکامات دفاعی همچون دیوارهای دفاعی، خندق ها ومواردی از این قبیل در گذشته، بوضوح نشان می دهد که نیاکان ما با اصل پدافند غیر عامل آشنا بوده و بخوبی از آن بهره جسته اند.
پدافند با مفهوم کلی دفع، خنثی کردن ویا کاهش تاثیر اقدامات آفندی دشمن وممانعت از دستیابی وی به اهداف خود بطور کلی از دو بخش پدافند عامل و غیر عامل تشکیل می گردد.
بعلت نفوذ پذیری احتمالی هر مانع پدافندی عامل، بکار گیری اقدامات پدافند غیر عامل در کنار پدافند عامل ضروری واجتناب ناپذیر می باشد.
با تامین پدافند غیر عامل متناسب با شرایط و ویژگی های نقاط حیاتی،حساس ومهم ومناطق اداری، مسکونی و… می توان با تقبل هزینه های نسبتا کم از واردشدن خسارات سنگین به تاسیسات حیاتی وحساس، کارخانه جات ومراکز صنعتی ونظامی که ادامه حیات اقتصادی وایستادگی در مقابل دشمن به وجود آن ها بستگی دارد جلو گیری نموده و جان انسانهایی را که در معرض خطر می باشند، نجات داد.

منابع و ماخذ:

1- مجموعه نشریات منتشر شده توسط دانشگاه مالك اشتر.
2- پدافند غیرعامل ، تهران، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، نشریه شماره 1 ، 1385.
3- پدافند غیرعامل و اصول و ملاحظات ، تهران، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، نشریه شماره 3 ، 1384.
4- پدافند غیرعامل (معماری و طراحی شهری در ایران) ، تهران، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، نشریه شماره 4 ، 1384.
5- آشنایی با فضاهای امن پناهگاهی ، تهران، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، نشریه شماره 5 ، 1384.
6- نکات فنی طراحی و احداث پناهگاهها ، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی ، دفتر سازه های امن ، نشریه شماره 7.
7- ضوابط فنی برای ساخت پناهگاهها ، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی ، دفتر سازه های امن ، نشریه شماره 34.
8- طیاری، حمید. پدافند غیرعامل در 31 کشور جهان، وزارت مسکن و شهرسازی ، معاونت فنی و اجرایی و امور جنگ، دفتر سازه های امن، 1368.
9- شفیعی اردستانی، احمدرضا،، پدافند غیرعامل در آلمان، وزارت مسکن و شهرسازی ، معاونت فنی و اجرایی و امور جنگ، دفتر سازه های امن، 1368.
10- وحیدی، طاهر و محبی آشتیانی ، (1369). “مبانی طراحی فضاهای امن برای زمان جنگ و احتیاط” ، تهران، دانشکده معماری شهید بهشتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد.
11- اصغریان جدی ، احمد ، (1383)، ” الزامات معمارانه در پدافند غیرعامل پایدار ” ، تهران، دانشکده معماری شهید بهشتی ، پایان نامه دکتری.
12- اصغریان جدی ، احمد ، (1379)، ” روش تحقیق مهندسی جنگ ” ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، مجله صفه شماره30.
13- اصغریان جدی ، احمد ، (1383)، ” رابطه ترس و معماری ” ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده معماری و شهرسازی، مجله صفه شماره 39.
14- اصغریان جدی، احمد. مقاله پدافند غیرعامل در ارگ بم ، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم کرمان. جلد دوم ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، تهران، 1374.
15- داعی نژاد، فرامرز  و امین زاده و حسینی، اصول و رهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه های مسکونی به منظور پدافند غیرعامل ، تهران ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1385.
16- زیاری ، کرامت اله ، (1380)، ” برنامه ریزی پدافند و پناهگاه شهری ” ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، مجله صفه شماره 32.
17-زیاری ، کرامت اله . برنامه ریزی شهرهای جدید ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 1378.
18- دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا، جلد چهارم ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1351، ص 47و 48.
19- صدری افشار ، غلامحسین. حکمی ، نسرین. فرهنگ فارسی امروز ، موسسه نشر کلمه ، تهران، 1373 ، ص 259و 546.

20- Military Handbook 1164, ” Operation maintenance of water supply system” , 1997.
21- Main water supply and distribution system  , A chemical and biological warfare threat, 1999.
22- FEMA-426. (2003) Risk Management Series, Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks against Buildings, Chapter 2, 3.
23- FEMA-427. (2003) Risk Management Series, Primer for Design of Commercial Building to Mitigate Terrorist Attacks, Chapter 6.
24- FEMA-428. (2003) Risk Management Series, Primer to Design Safe School Projects in Case of Terrorist Attacks
25- FEMA-453. (2003) Risk Management Series, Safe Rooms and Shelters, Protecting People Against Terrorist Attacks
26- Department Of Defense (DOD) Minimum Antiterrorism Standards For Building, USA , 2002
27- Crawford, Charles, (1995) Protecting buildings from explosions, Berkshire, UK, MCB University Press.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كارخانجات و كارگاه های جدید در مهاجا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كارخانجات و كارگاه های جدید در مهاجا در فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كارخانجات و كارگاه های جدید در مهاجا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: بیان و تشریح مسئله مورد تحقیق
بخش سوم: هدف از انجام تحقیق
بخش چهارم: اهمیت موضوع مورد مطالعه
بخش پنجم: زمینه ها و فرضیه های اهم
فصل دوم: مطالعه منابع
بخش اول, مطالعه تحقیقهای انجام شده قبلی
بخش دوم: مصاحبه با افراد صاحب نظر
بخش سوم: مطالعه منابع و مدارك مرتبط با موضوع تحقیق
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
بخش اول: جامعه مورد تحقیق
بخش دوم: نمونه و رفتارهای نمونه گیری
بخش سوم: تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد تحقیق
بخش چهارم: تعیین روش های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
بخش پنجم: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات:
فصل پنجم: نتایج پیشنهادات و محدودیتها در عمل
بخش اول: نتایج
بخش دوم: پیشنهادات
بخش سوم: محدودیتها در عمل
پیوست ها:
پرسشنامه
فهرست منابع

 

خلاصه تحقیق

كه علیرغم تلاش مسئولین لجستگی در بهینه سازی این قسمت آنطور كه انتظار می رفت این كارخانه ها نتوانسته اند به نحو شایسته ای در پشتیبانی لجستكی یگانهای نهاجا و همسو با سایر یگانهای پشتیبانی كننده حركت نمایند. لذا موضوع انتخابی این تحقیق وضعیت كارخانجات موجود در نهاجا میباشد و در این رابطه تعیین عوامل مؤثر در كاهش كارآئی كارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر این اساس عواملی چون تجهیزات موجود، ساختار سازمانی، وضعیت ایمنی و وضعیت آموزش فعلی كاركنان بعنوان متغیرهای مستقل انتخاب و كاهش كارآئی كارخانجات بعنوان متغیر تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضیه های مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر می باشد.
1-    میزان آموزشهای ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات كارخانجات موثر است.
2-    میزان تجهیزات واگذاری به كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات مؤثر است.
3-    میزان ایمنی اعمال شده در سطح كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات موثر است.
4-    میزان آگاهی مدیران كارخانجات در بالارفتن كارآئی كارخانجات فراتر است.
5-    ساختاری سازمانی كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات موثر است.
اهداف تعیین شده در این تحقیق به شرح زیر میباشد.
1-    تعیین میزان بار دفتر آموزش ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات.
2-    تعیین میزان تاثیر تجهیزات واگذار شده به كارخانجات در بالا رفتن كارآئی آنها
3-    تعیین میزان تاثیر آگاهی مدیران كارخانجات در كارآئی كارخانجات
4-    تعیین میزان ساختار سازمانی كارخانجات در كارآئی آنها
5-    تعیین میزان تاثیر ایمنی كارخانجات در اجرای كارآئی كارخانجات نهاجا
برااس متغیرها و فضیه های معرفی شده پرسشنامه ای به تعداد 11 سؤال 5 گزینه ای تنظیم و بین 30 نفر از مسئولین و متخصصین دست اندر كار كارخانجات نهاجا توزیع گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات كه با استفاده از جداول، نمودار، میانگین، انحراف معیار و آزمون (مجذور خی دو) انجام شد مشخص گردید كه متغیرهای ذكر شده در كارآئی كارخانجات  تاثیر دارند و فرضیه ها تدوین شده مورد تایید قرار گرفتند و از طرفی آزمون (مجذور خی دو) نشان داد كه یك رابطه معنی داری از نظر آماری بین تفاوت فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار در هر یك از پاسخهای سئوالات پرسشنامه وجود دارد كه بر این اساس نتایج حاصله به شرح زیر می باشد.
با تجزیه و تحلیل سئوالات نشان می دهد كه میزان لاموزش ارائه شده به كاركنان در حد خیلی كم و تا حدودی وضعیت در سیستم آموزش وجود دارد و هم چنین در مورد میزان تجهیزات واگذاری مشخص گردید كه 7/66 درصد معتقد هستند كه تجیزات واگذاری در حد كم و تا حدودی میباشد كه نشاندهنده ضعف در فراهم نمودن تجهیزات در كارخانجات ذوب آهن میباشد و هم چنین 3/77% معتقد هستند كه تجهیزات كارخانجات قالب سازی در حد كم و تا حدودی كه اینهم نشاندهنده ضعف در میزان تجهیزات موجود در این كارخانه می باشد.
و 7/76 درصد معتقد بودند كه ایمنی كارخانجات در حد كم و تا حدودی میباشد كه نشاندهنده صنعت های ایمنی كارخانجات ذوب فلزلت نهاجا می باشد. و 3/73 درصد متقد بودند كه ایمنی كارخانجات قالب سازی و تراشكاری در حد كم و تا حدودی میباشد مه فقدان ایمنی كافی را در تین بخش نشان می دهد.
و 4/83 درصد معتقد بودند كه وضعیت آموزشی كارخانه ذوب فلزات در حد كم و خیلی كم میباشد و هم چنین 90% معتقد بودند كه آموزش در كارخانه تراشكاری و قالب سازی در حد كم و خیلی كم میباشد كه نشاندهنده ضعف آموزشی در این كارخانجات می باشد.
و 3/83 درصد معتقد بودند كه نحوه مدیریت و توان مدیران در حد كم و خیلی كم میباشد (ث) كه نشان از ضعف مدیریت در این كارخانجات میرود.
و پیشنهادات در مورد برطرف كردن نارسائیها در این تحقیق ارائه گردید كه در فصل پنجم به آنها اشاره گردیده است.
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول: مقدمه   
بخش اول: مقدمه   
بخش دوم: بیان و تشریح مسئله مورد تحقیق   
بخش سوم: هدف از انجام تحقیق   
بخش چهارم: اهمیت موضوع مورد مطالعه   
بخش پنجم: زمینه ها و فرضیه های اهم   
فصل دوم: مطالعه منابع   
بخش اول, مطالعه تحقیقهای انجام شده قبلی   
بخش دوم: مصاحبه با افراد صاحب نظر   
بخش سوم: مطالعه منابع و مدارك مرتبط با موضوع تحقیق   
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق   
بخش اول: جامعه مورد تحقیق   
بخش دوم: نمونه و رفتارهای نمونه گیری   
بخش سوم: تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد تحقیق   
بخش چهارم: تعیین روش های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز   
بخش پنجم: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات:   
فصل پنجم: نتایج پیشنهادات و محدودیتها در عمل   
بخش اول: نتایج   
بخش دوم: پیشنهادات   
بخش سوم: محدودیتها در عمل   
پیوست ها:   
پرسشنامه   
فهرست منابع   

 
فهرست نمودار
عناوین    صفحه
1- نمودار شماره   
2- نمودار شماره   

 
فهرست جداول
عناوین    صفحه
1- جدول شماره    

 
فصل اول: مقدمه
بخش اول: مقدمه
حیات نظامی ملتها ثمره كوششها و تلاشهای آن در راه توسعه و تعالی تجهیزات و ابزارهای به كار گرفته شده در جنگها و دفاع از سرزمین خود بوده است و از طرفی جوامعی توانسته اند بهترین و بیشترین استفاده از امنیت جامعه خود را به برند كه بیشترین تلاش آنها در حفظ و نگهداری و توسعه تكنولوژی سلاحهای دفاعی خود نموده اند.
و اغلب مشكلاتی كه از ناحیه امنیتی یك كشور را تهدید میكند فقدان سلاحهایی است كه در مقابل تجاوزات دشمن قابلیت انعطاف نداشته وفرصتها را در زمانی كه میتوانستند به توسعه سلاحهای تكنولوژی و دفاعی بپردازند از دست داده اند. و یا در نگهداری تجهیزات خود كوتاهی نموده اند و ركود در پیشرفت.
و از جهتی امروزه ارتش های بزرگ دنیا شالوده و اسا قدرت رزمی خود را بر پایه پیشرفت صنایع و كارخانجات پشتیبانی كننده و قدرت نگهداری از تجهیزات بنا نهادند، این ارتش ها اخیراً سرمایه گذاری عظیمی برای طراحی و بكارگیری تكنولوژی در كارخانجات و كارگاههای تعمیراتی خود نموده و با این روش توانسته اند تا حدودی نقاط ضعف موارد تعمیراتی خود را برطرف نمایند. قدرت نگهداری یك نیرو زمانی نقش حیاتی می یابد كه تحت محاصره اقتصادی قرار گیرد و صنایع پشتیبانی لجیستیكی آن كشور را از طرف كشورهای سازنده سلاحها دچار نحریم تسلیحاتی شود. كشور ما نیز از تبتدای جنگ تحمیلی تحت تحریم تسلیحاتی قرار گرفته و بعلت تحریم های بوجود آمده كه خجم زیادی از تجهیزات نهاجا بخصوص تجهیزات آفندی (هواپیماها) و پدافنذی (رادارها، تجهیزات و توپهای زمین به هوا) كه اكثراً ساخت كشورهیا غربی علی الخصوص امریكا بوده زویم گیر شده اند. علی رغم اینكه در طول جنگ تحمیلی و بعد از آن توانستیم دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناكام بنمائیم اما كاملاً نتوانستیم به سامان دادن بعضی از واحدهای پشتیبانی كننده ازجمله كارخاتجات نهاجا آنطور كه شایسته است بپردازیم و نارسائیهای موجود را مرتفع نمائیم.
و عواملی وجود داشته و دارند كه در كاهش كارآئی این كارخانجات موثر بوده و تاكنون چاره یا اندیشیده شنده است و فقدان تجهیزات مورد نیاز و شعبات مورد نیاز و نبودن یك ساختار سازمانی مناسب و نبودن یك مدیریت توانمند و فقدان یك سیستم ایمنی مناسب در محیط كارخانجات و فقدان آموزش های مورد لزوم كاركنان كارخانجات متغیرهایی هستند كه در كاهش كارآئی مؤثر هستند و محقق در صدد است این نارسائیها را از نزدیك مورد ارزیابی قرار داده و جهت مرتفع كردن این مشكلات راه كارهائی ارائه نمایند باشد تا در هرچه بهینه استفاده نمودن از این كارخانجات بتواند در پشتیبانی لجستیكی یگانهای نهاجا در نهایت بالا رفتن توان عملیاتی نهاجا میباشد مؤثر افتد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید