دانلود ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word) دارای 127 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word) :

کارشناسی ارشد

رشته: الهیات

گرایش : فقه و حقوق اسلامی

دانلود ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word)

چکیده

هدف از فایل حاضر بررسی دانلود ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word) است. زن از نظر اسلام در جایگاه یك انسان، از حقوقی برخوردار است. كه عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد كه قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است كه گروهی به قوانین اسلام اشكال وارد كنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است.

در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است،چنانکه امام شافعی با استنباط از کتاب و سنت با استفاده از قیاس و قواعد، مقرراتی معین کرده است.برخی از این مقررات به این شرح است: سه نفر از زنان هستند که همیشه و در همه حال ارث می‌برند: مادر، همسر و دختر. زن اگر فرزند و یا فرزند پسر نداشته باشد و شوهرش بمیرد یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن فرزند یا فرزند پسر داشته باشد و شوهرش بمیرد یک هشتم از مال شوهر به او تعلق می‌گیرد. این نوشتار كه به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مكتوب و سایتهای اینترنتی می باشد.هدف این فایل بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و شافعی میباشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

اسلام

ارث

ارث زن

فقه و حقوق موضوعه

مقدمه

اسلام در حقیقت، دینی است كه از طرف خدای متعال، آمده كه آفریننده انسانهاست و آفریدگارِ انسان، به خیر و صلاح وی، خواسته هایش و آنچه موجب خوشبختی او در زندگی است، از دیگران آگاهتر است. اسلام قبل از مرد یا زن، به انسان توجه كرده و در این زمینه تفاوتی قائل نشده و نظام حقوقی خود را با این نگرش تنظیم كرده است؛ لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن یكسانند. ولی در برخی موارد كه بین حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد دلیلش این است كه بین زن و مرد تفاوتهای جسمی و روحی وجود دارد كه لازمه ی نقش و وظیفه هر یك در جهان خلقت است

و لازمه ی برقراری عدالت بین زن و مرد، این است كه حقوق دو طرف، متفاوت و بر اساس توانایی و وظائف و تكالیف آنان باشد. قانون مدنی در زمینه حقوق خانواده، كوشیده است از فقه امامیه پیروی كند، فقهی كه نه تنها حقوق و قانون خشك نیست بلكه آمیزه ای از حقوق و اخلاق است و به لحاظ تمام وضعیتهای روحی و جسمی اعضای خانواده وضع شده است. این مسئله بر كسی پوشیده نیست كه اختلاف در ارث مرد و زن صرفاً جنبه اقتصادی دارد و در نهایت هم به نفع خانواده و جامعه اسلامی است و اقتصاد دانان نیز این مسئله را موجب تعدیل ثروت، قلمداد می كنند.

دانلود ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف)بیان مساله 3

ب)پیشینه فایل 4

ج) سوالات فایل: 6

و) اهداف فایل: 6

ز)روش فایل 6

ی)سازماندهی فایل 6

فصل اول

1-1- مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن 8

1-1-1- مفهوم (ارث)، در لغت و اصطلاح 8

1-1-2- ارکان ارث 9

1-1-3- موجبات ارث 10

1-2- ارث زن 11

1-3-زن جزء سهم الارث 12

1-4-تاریخچه ارث زن 12

1-4-1-فلسفه ارث زن 13

1-5-علل محرومیت زن از ارث 21

1-5-1-جلوگیری از انتقال ثروت 21

1-5-2-ضعف جسمانی 22

1-6-ارث زن در روم 22

1-7-ارث زن، در تمدن یونان 23

1-8-ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن 24

1-9- ارث زن، در اروپا 25

1-10-ارث زن، در جاهلیت 25

1-11- ارث زن در ایران 27

1-12-ارث زن، در دین یهود 28

1-13- ارث زن، در دین مسیحیت 29

1-14-ارث زن، در آیین زرتشت 29

1-15-ارث زن درمیان اعراب جاهلی 32

1-16-ارث زن، به عنوان همسر 34

1-16-1- تساوی در تکامل 35

1-17-تفاوت های تکوینی زن و مرد 37

1-17-1- تأثیرپذیری 37

1-17-2-مبانی عقلی تحلیلی تفاوت ارث زن و مرد 38

1-17-3- حاكمیت تدبیر تعقّل بر تدبیر احساس 38

1-17-4-جنبه حمایتی 41

1-17-5-تناسب بین مسئولیت 42

فصل دوم

ارث زن از دیدگاه حقوق ایران 43

1-1- ارث زن در قانون 44

1-2-ارث زوجه از دیدگاه قانون کشور ایران 46

1-3-ارث زوجه در قانون ایران 47

1-4-بررسی حقوقی ارث زن از شوهر 49

1-5-خاستگاه تفاوت حقوق مالی زن و مرد 51

1-5-1-اشتراك در ماهیت انسانی 51

1-6- نقد تبصره ذیل ماده 946 قانون مدنی 53

1-6-1-توجیه مبنای قانونگذار 54

1-6-2-نظر مخالف و منتخب 55

1-7-نظرات حقوی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال 56

فصل سوم

3-1-ارث زن ازنظر اسلام 59

3-2-ارث زن از دیدگاه امامیه 68

3-2-1-ارث زن از اموال شوهر 68

3-2-2-محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 71

3-2-3-روایات 72

3-2-4-اجماع 77

3-2-5-محرومیت زوجه، از عین مال غیر منقول و بهره‌مندی از قیمت 78

3-2-6-حرمان زوجه فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول 78

3-2-7-ارث بردن زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم ازعین یاقیمت 79

3-2-8-روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ماترک 80

3-2-9-بازبینی مستندات این نظر 81

3-2-9-1-نقد و نظر ـ یک فرع کار بردی 82

3-3-مبانی فقهی تفاوت حقوق مالی زن و مرد 83

3-3-1-ادلّه قرآنی 83

3-3-2-ادلّه روایی 84

3-4-ارث در ققه امام شافعی 85

3-4-1-زنانی که از مرده ارث می‌برند 86

3-4-2-فروض و سهام مقدر و معین در کتاب خدا 86

3-5-موانع ارث در فقه 89

3-6-بررسی و جمع بندی محقق اردبیلی 95

نتیجه گیری 97

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ماهیت نفس درکلام اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ماهیت نفس درکلام اسلامی در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ماهیت نفس درکلام اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ماهیت نفس درکلام اسلامی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ماهیت نفس درکلام اسلامی در فایل ورد (word) :

دانلود ماهیت نفس درکلام اسلامی در فایل ورد (word)

حاضر در 27 صفحه جهت ارائه در مقاطع ارشد و کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی آماده شده است

چکیده

تجرد نفس،از مسایلی است که در فلسفه اسلامی بیشتر ازکلام مورد توجه بوده است.برخی فیلسوفان اسلامی که در این امر اتفاق نظر دارند،درمیان متلمان برخی چون غزالی و راغب ،قائل به تجرد نفس اند و گروهی آن را انکار می کنند.در این مساله ماهیت نفس را در آثار مهم کلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.

واژه های کلیدی :1-نفس 2 -تجرد 3-جسم 4-جوهر 5-بدن 6-علم

1.مقدمه :

درفلسفه وکلام اسلامی ،عقیده براین است که ماهیت نفس چیست،اختلاف دارند.فیلسوفان نفس را غیرمادی و مجرد می دانند.ابن سینا قائل به چهار نوع ادراک حسی،خیالی ،وهمی وعقلی برای نفس است.ادراک حسی ،مادی است ودر ادراک خیالی صورت ازماده تجرد می یابد ولی مجرد ازلواحق ماده است.ادراک وهمی از لحاظ تجرید اندکی برتر از مرتبه خیال اند چون در انها معانی ای همچون خیر وشر ادراک می شودکه اگرچه ذاتا مادی نیستند اما موضوع خیال مادی قرار می گیرند.ادراک عقلی کاملا مجرد از ماده اند.دلایلی که ابن سینا برتجردنفس می آورد ناظربه نفس ناطقه انسانی است.ملاصدرا برخلاف ابن سینا همه ادراک انسانی را مجرد می داند.وی در مورد نفس ناطقه علاوه بر این که در مقام مثال مقید،تجرد برزخی و در مقام ادراک معانی مطلقه و حقایق مرسله ،تجردعقلانی دارد،دارای مقام فوق تجرد است.به این معنا که نفس هم مجرد از ماده است وهم مجرد از ماهیت.تجرد ازماهیت فوق تجرد ازمادهو جوهریت است.البته حکمای مشاء نفوس ناطقه وعقول راتنها مجرد ازماده می دانند وفقط خداوند را مجرد ازماهیت می دانند(18،ص:17،138 ،ص:10،291،صص:534_537 و9،صص: 336_337).

مساله تجردنفس درمیان متکلمان اسلامی موافقان و مخالفانی دارد.کسانی چون غزالی(450-505) واما فخر(544-606)(دست کم در برخی آثارشان و احتمالا به دلیل توجه و اشتغال به مباحث فلسفی )هم چون فیلسوفان قائل به تجرد نفس شدندوجمهور متکلمان قائل به تجرد نفس نیستند.البته دراندیشه اسلامی انکارتجردنفس اختصاص به این گروه ندارد،چنان که برای مثال یکی از علمای بزرگ شیخ ، مرحوم علامه مجلسی (1037-1/1110)درکتاب ارزشمند خود بحار الانوار به نفی تجرد نفس پرداخته است.ایشان درجلد اول این کتاب ضمن نقل حدیثی ازامیرالمومنین(ع) که می فرمایندازپیامبر(ص) سوال شد چرا خدا عقل را آفرید در ذیل حدیث ،شش نکته را بیان می کنمد ودر نکته ششم می گوید :

“ایشان می پندارن وجود جوهری مجرد وقدیم را ثابت کرده اند که نه ازلحاظ ذات ونه ازلحاظ فعل،هیچ وابستگی به ماده ندارد، اما این سخن مستلزم انکار بسیاری ازاصول اسلامی است ،بااین همه از روایات بر می آید که موجود مجردی جزخداوند متعال وجود ندارد.”(101-102)

علامه دراین عبارت اگرچه درمقام نفی تجرد عقل است اما با نفی هرمجردی جزخدا به طور طبیعی تجردنفس رانیز انکار کرده است.ایشان در ادامه به بحث درباره مخلوق اول بودن عقل می پردازد و می گویداگرچه روایاتی در این باره موجود است ،اما ظاهر بیشتر اخبار به این اشاره دارد که مخلوقات اول، آب و هوا بوده اند ومعنای آن چه دراخبار،درباره مخلوق اول بودن عقل وارد شده است ،این است که عقل ،اولین مخلوق درمیان مخلوقات روحانی است. بنابراین هیچ اشکالی نیست دراین که آفرینش برخی اجسام پیش از آفرینش عقل بوده باشد.اوصافی که فیلسوفان برای عقل قائلند دراخبار متواتر به پیامبر وائمه نسبت داده شده است. علامه سپس میگوید : “اخبار،تجردنفس رابرای ما ثابت نمی کند بلکه ازظاهر ان ها مادیات نفس بر می اید” (همان،ص:103)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید