دانلود کارآموزی تكنولوژی پیشرفته تولید مجتمع پتروشیمی رازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی تكنولوژی پیشرفته تولید مجتمع پتروشیمی رازی در فایل ورد (word) دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی تكنولوژی پیشرفته تولید مجتمع پتروشیمی رازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چالش های نوین تولید
مهمترین محرك های رقابتی عبارتند از :

1)    رقابت بر مبنای TBC
2)هزینه
3)كیفیت

TBC عامل اساسی در كسب دو امتیاز عمده می باشد :

ـ پاسخگویی
ـ انعطاف پذیری
هدف سازمان

انعطاف پذیری
نوآوری در محصول
تنوع محصولات
نیازمندی های مشتریان
سهم بازار
تاریخ های تحویل

تكنولوژی محصول
تركیب تولید
طراحی
حجم
توالی كارها ـ فرآیند تولید

پاسخگو بودن ، تلاش سیستم است در برآورده كردن تمام نیازمندی های مشتریان در زمان مناسب .

ـ انعطاف پذیری ، پاسخ سیستم است به عدم قطعیت های محیطی .

همین عوامل ما را به سوی عصری رهنمون كرده است كه اطلاعات نقش اساسی را در آن ایفا می كنند . عصری كه سئوال اساسی آن چگونگی  مدیریت دانش است .

مدیریت دانش
از خصوصیات تغییرات به وجود آمده در طول دهه های گذشته ، كاهش نقش كار به عنوان منبع ارزش افزوده در محصولات می باشد . در مقابل ، بهره وری و مهم تر از آن كارآیی كارگران دانش ( شامل مدیران ) برای بقای سازمان ها ، حیاتی شده است .
در حال حاضر ، كمیاب ترین و گران ترین منبع اقتصادی یك سازمان ، دانش می باشد . به همین جهت نیز هوش مصنوعی (AI) و شاخه های آن مطرح گردیده اند .

مسائل اساسی در تولید
1)    بهره وری در مقابل انعطاف پذیری

كاهش پیچیدگی : یكپارچه كردن CAD/CAM (طراحی برای تولید )
كاهش عدم قطعیت : یكپارچه كردن CAL/CAM (زمان بندی پویا )

A: اپراتورهای متخصص
B: مركز ماشین كاری CNC
C: سلول های FMS
D: سیستم های تولید انعطاف پذیر FMS
E: خطوط انتقال انعطاف پذیر (FMS ویژه )
F: اتوماسیون ثابت

پیچیدگی : نیاز برای هماهنگی
تقسیم كارها می تواند باعث پردازش موازی كارها و در نتیجه افزایش بهره وری گردد . از سوی دیگر هر چه تقسیم كار بیشتر شود ، ایجاد هماهنگی مابین اجزای كار دشوارتر خواهد شد و هزینه های هماهنگی به شدت افزایش خواهند یافت . این پدیده هم در خصوص كارهای و هم دانش تخصصی كه هر دو از پایه های اقتصاد سازمان هستند ، مصداق دارد .
منابع اقتصادی سازمان
دانش     كار
ـ پایگاه داده ها
ـ مهارت های تخصصی

ـ تجهیزات
ـ نیروی انسانی

هماهنگی
الف ) اگر قرار باشد كه كار به هزاران جزء تقسیم گردد ، توالی صحیح آنها ، زمان بندی آنها و تداخل آنها در طول یك پریود زمانی چقدر دشوار و پرهزینه خواهد بود ؟
ب ) اگر قرار باشد تخصص را میان صدها كارگر متخصص ناكامل تقسیم نماییم ، حفظ هماهنگی میان آنها ، ایجاد انگیزه در آنها و حفظ عملكرد مطلوب آنها تا چه میزان دشوار و پرهزینه خواهد بود ؟
ج ) اگر قرار باشد كه اطلاعات را به میلیون ها جزء ریز و بیت تقسیم نماییم ، یكپارچگی آنها ، ثبت آنها و به روزآوریشان چقدر دشوار و پرهزینه خواهد بود ؟
هنگامی كه میزان پیچیدگی و هزینه های یكپارچه كردن و هماهنگ نمودن بسیار زیاد می شود ، لازم است كه مسأله تمركز و یكپارچگی مجدد را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم .
jit سعی دارد تا این یكپارچگی مجدد را در سطح كارهای فیزیكی عملی كند در حالی كه CIM تلاش دارد تا یكپارچگی مجدد را در سطح دانش تخصصی و اطلاعات به مورد اجرا گذارد .

عدم قطعیت : نیاز برای كنترل
پویایی و عدم قطعیت محیط ، برنامه ریزی و كنترل را به چالش می خواند . در یك ساختار چندلایه ای ، اعمال كنترل بر اساس الگوریتم هایی انجام می شود كه در مقیاس های مختلف زمانی عمل می نمایند .

لایه انطباق نشان دهنده برخی پارامترهای محیطی در پریود زمانی t2 می باشد . پارامترهای كنترل برای كنترولر توسط لایه بهینه سازی در پریود زمانی t2 تعیین می گردند .
به عنوان مثال درلایه بهینه سازی تصمیم های زیر می توانند مورد بررسی قرار گیرند :
ـ تحویل به موقع محصولات
ـ كاهش زمان تولید
ـ متعادل كردن بار كاری در كارخانه
در حالی كه در لایه كنترل ، تصمیم های زیر می توانند مورد بررسی قرار گیرند :
ـ سیاست تقسیم بندی ماشین ها
ـ توالی كارها
ـ كاهش اندازه دسته های تولیدی

برای یك تصمیم گیری با پیچیدگی زیاد ، روش سلسله مراتبی ، بهترین روش است .

عدم قطعیت به همراه پیچیدگی : نیاز به یك سیستم كنترلی غیرمتمركز ، پیچیدگی تولید و عدم قطعیت محیطی منجر به سیستم كنترلی تولید غیرمتمركز سلسله مراتبی می گردد . یك چنین سیستم كنترلی، سازمان نامیده می شود .
پیچیدگی ، توزیع كارها را به سمت و سوی یك ساختار افقی می كشاند . عدم قطعیت ، درست برعكس ، آن را به سمت یك ساختار سلسله مراتبی و عمودی سوق می دهد .
طبقه بندی مسائل مدیریت
الف ) مبدأ مسائل
مبدأ تمام مسائل مدیریت در پیچیدگی و عدم قطعیت محیط كسب و كار نهفته است .مدیران ( كنترولرها ، برنامه ریزان ، هماهنگ كنندگان ) در جهانی ساختار نیافته پیچیده و غیرمتمركز تصمیم گیری می كنند .
فرآیند تصمیم گیری ، فرآیند تبدیل اطلاعات به اقدامات می باشد . رفتار یك تصمیم گیرنده بر اساس دانش وی و پیام های دریافت شده از محیط تعیین می گردد .

jit : یكپارچگی مجدد كارها
CIM : یكپارچگی مجدد دانش
PMS : مقابله با عدم قطعیت های ناشی از بازار و كارخانه

ب ) فعالیت های مدیریت

ـ اقدامات هماهنگی
ـ اقدامات برنامه ریزی
ـ اقدامات كنترلی

لزوم استفاده از هوش مصنوعی (AI)
ـ وظیفه اصلی AI ، حل مسائل پیچیده تحت عدم قطعیت، با استفاده از پردازش اطلاعات موجود می باشد . یادگیری در AI به معنای به روزآوری دانش با زمان حال می باشد .
ـ AI روش هایی را برای حل مسائل ارائه می دهد كه با راه حل های مرسوم كامپیوتری قابل اجرا نیستند . AI از پردازش سمبلیك ، سیستم های خبره و تكنیك های مهندسی نرم افزار Object-Oriented استفاده می كند .
ـ AI از هیورستیك ها یا تخصص ها و یا قواعد سرانگشتی استفاده می كند . هیورستیك ها راه حل های قابل قبول برای مسائل پیچیده ایجاد می كنند .

ـ بهینه سازی شامل مراحل ذیل می شود :
•    تقسیم وظایف برنامه ریزی به زیرمسأله های مستقل و قابل حل به صورت جداگانه
•    حل مجدد اهداف متعارض و یا ایجاد یك بده بستان كمی بین آنها ( توسط شبیه سازی و یا سیستم خبره و یا درك روابط مابین محدودیت ها )
ـ AI یكپارچگی اطلاعات واقعی را ممكن می سازد . یعنی توانایی توزیع اطلاعات ، دانش و تخصص درتمام سازمان و رسانیدن آن به كسانی كه به آنها نیاز دارند تا در تصمیم گیری ها یاریشان نماید .
ـ AI دارای پتانسیل تدارك اتصالات یكپارچگی اطلاعات مورد نیاز سیستم CIM  می باشد .

ـ AI از سه شاخه تشكیل گردیده است :
الف ) سیستم های خبره
ب ) شبكه های عصبی
ج ) منطق فازی

مدل CIM
مدل CIM نوعی ابزار طراحی است كه پیشنیاز چگونگی رسیدن به سازمان CIM خواهد بود . این مدل از تلفیق مفاهیم مربوط به تئوری سازمان ، تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات حاصل گردیده است .

مفاهیم اساسی در سازمان های CIM
الف ) سازمان به عنوان حل كننده مسأله
CIM به معنای كاربرد یكپارچه تكنولوژی كامپیوتر در تولید است برای دستیابی به اهداف كسب و كار در كارخانه .
می توان از دیدگاه های مختلف به CIM نگریست :
ـ دیدگاه سازمانی
ـ دیدگاه CAD
ـ دیدگاه PMC
رایج ترین تعریف CIM : سیستم های پردازشگر مواد و اطلاعات .زیرسیستم های اصلی در CIM :
1)    كارخانه فیزیكی
2)    سیستم تصمیم گیری
3)    سیستم اطلاعاتی
 
كاربرد مدل ها ، چه در ساختار و چه در داده ها و یا حتی هدایت و راهبرد برنامه ها به اقدامات ، بخش یكپارچه ای از حل مسأله می باشد .

سازمان می تواند به عنوان یك ابزار مدلسازی  فرآیندهای كارخانه تلقی گردد .
منظور از مدل طرحی است جهت پردازش اطلاعات كه شامل برخی تبدیلات روی اطلاعات می باشد . طرح های پردازش اطلاعات می توانند شامل آلگوریتم ها ، برنامه های كامپیوتری و یا مدل های غیرمشخص در فكر و مغز یك انسان باشند .
سازمان یك سیستم پردازش اطلاعات انسانی ـ كامپیوتری می باشد . تكنولوژی كه این سیستم پردازش اطلاعات را پشتیبانی می كند ، اهمیت چندانی ندارد . این تكنولوژی ممكن است یك مدیر انسانی باشد یا یك سیستم خبره و یا یك DSS .

ارتباط مابین حل مسأله توسط انسان در سازمان ، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و تكنیك های هوش مصنوعی برای ارتباط انسان و ماشین .

سیستم دانش
پردازشگر مسأله    سیستم زبان

پایه دانش    موتور استقراء    اینترفیس استفاده كننده

(a مدیران و كامپیوترها ، پردازشگران اطلاعات هستند .
(b سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) پردازشگران اطلاعات هستند .
(c سیستم های خبره (XPS) پردازشگران اطلاعات هستند .

ـ سه جزء اصلی هر سازمان عبارتند از :
1.    ساختار كه حاوی اطلاعات داخلی است .
2.    ارتباطات كه اطلاعات خارجی را منتقل می نماید .
3.    كنترل كه اطلاعات خارجی را به داخلی تبدیل می كند .
ـ اطلاعات ماده خام اولیه ای است كه توسط كنترولر برای حفظ تعادل و بقای سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . كنترولر همان حل كننده مسأله می باشد كه عملكرد بهینه سیستم CIM را حفظ می نماید .

در شكل فوق ، سه ساختار مفهومی مدلسازی سازمان ها ملاحظه می گردد :
نقش ، روابط تعریف شده و روابط ناشی از اجتماع.

نقش ها ، حل كننده مسأله هستند و بخش فعال سازمان را تشكیل می دهند .

تكنولوژی های تولیدی

ـ كامپیوترها در تمامی مراحل و سطوح تولید شامل طراحی محصول ، انتخاب تأمین كنندگان ، ساخت محصول ، مونتاژ ، بازرسی و توزیع ، نقش روزافزونی را ایفا می كنند .
1.    تبادل مدارك به صورت الكترونیكی با مشتریان و تأمین كنندگان (EDI)
2.    طراحی محصول (CAD)
3.    طراحی فرآیند تولید (CAPP)
4.    برنامه ریزی و زمان بندی مواد (CAS & MP)
5.    تولید (CAM)
6.    آموزش (CAI)

ـ مجموعه تكنیك های فوق تحت عنوان CIM نامیده می شود .

تحلیل سیستمی
1.    تعریف مسائل مدیریت نظیر موقعیت های تصمیم گیری یا محدودیت ها ، منابع ، اقدامات جایگزین در دسترس و معیارهایی برای اندازه گیری نتایج تصمیم .
2.    تحلیل موقعیت تصمیم گیری برای تعیین ارتباطات مابین متغیرهای قابل كنترل و غیر قابل كنترل با نتایج تعمیم و توسعه مدل هایی كه این ارتباطات را تبیین می نمایند .
3.    حل مدل با جایگذاری مقادیر مختلف برای متغیرهای قابل كنترل توسط مدیریت ، محاسبه نتایج، ارزیابی گزینه های متفاوت و تشخیص اقدامات مناسب.
ـ مطالعه ارتباطات تعیین شده توسط مدل ها ، منجر به قواعد تصمیم گیری و راهنماهای تصمیم گیری خواهدشد .
ـ با انتخاب معیارها ، قواعد تصمیم گیری و راهنماهای تصمیم گیری ، راه های گردآوری ، ثبت ، فرآوری و ارتباطات اطلاعات مورد نیاز با تصمیم گیرندگان مناسب و در زمان های مناسب می باید توسعه داده شود . این روش های گردآوری ، ثبت ، فرآوری و ارتباطات ، سیستم اطلاعاتی را تشكیل می دهند .
ـ اجزای یك سیستم عبارتند از : ورودی ها ، فرآیندها ، خروجی ها ، بازخور و واحد كنترل .

سیستم های تطبیقی
بزرگ ترین چالش افراد ، سازمان ها و جوامع ، توانایی آنها برای تطابق با تغییرات فزاینده تكنولوژی و رفتارهای انسانی خواهد بود . ( الوین تافلر )
ـ سازمانی كه دارای توانایی اندازه گیری اثرات توسعه محیط روی سازمان باشد و بتواند عملیات خود را نه فقط برای بقاء بلكه برای به پیش رفتن تغییر دهد ، یك سیستم تطبیقی نامیده می شود .

سیستم های اطلاعاتی PIM
ـ طبیعت سیستم اطلاعاتی توسط تكنولوژی فرآیند ، موقعیت تولید ، ساختار محصول ، ساختار سازمان و قابلیت های آن ، اهداف سازمانی و هزینه ها و منافع آن تعیین می شوند .
ـ تكنولوژی فرآیند :
1.    سیستم ETO
     ـ مشخصه های مورد درخواست مشتری
     ـ طراحی محصول
     ـ تأیید مشتری
     ـ نمونه اولیه
     ـ آزمایش ها
     ـ تولید نهایی
2.    تولید دسته ای
     ـ زمان بندی دقیق
     ـ اندازه درست دسته ها
     ـ استفاده از MRP به عنوان سیستم اطلاعاتی
3.    تولید انبوه
     الف ) فرآیند تولید پیوسته ( محصول به صورت مایع یا مذاب )
     ب ) فرآیند تولید تكرارپذیر ( محصولات گسسته با حجم زیاد و تنوع كم )
          ـ MPS مجوز تولید محصولات نهایی می باشد .
         ـ مجوز كنترل تولید ، زمان بندی تولید روزانه می باشد .
         ـ كنترل تولید توسط كانبان یا شمارش در نقاط كلیدی فرآیند انجام می شود .
        ـ وضعیت موجودی مواد اولیه و قطعات خریداری شده توسط Back Flushing تعیین می شود .
         ـ برای ماه یا سال MPS به صورت تجمعی بیان می شود .
         ـ قطعات ممكن است از تأمین كنندگان گوناگون تأمین شوند .
         ـ مابین MPS و برنامه توزیع محصولات نهایی باید هماهنگی كاملی برقرار باشد .
         ـ برنامه ریزی ظرفیت ، بسیار مهم است .

4.    تولید انبوه با تنوع زیاد
     ـ سیستم CMC
 (Customizing Mass Convenience)
     ـ سیستم CIM

مشخصه های طراحی یك سیستم PIM
سئوالات :
ـ استراتژی موقعیت محصول كدام است ؟
ETO,ATO,MTO,MTS) و یا تلفیقی )
ـ ساختار فعالیت های PIM سازمان چیست ؟ آیا ممكن است این ساختار تغییر نماید ؟
ـ تكنولوژی فرآیند كدام است ؟
ـ منابع انسانی موجود سازمان با منابع انسانی مورد نیاز سازمان برای توسعه فعالیت هایش چقدر فاصله دارند ؟
ـ چه قابلیت هایی برای پردازش داده ها وجود دارند؟
ـ منابع داده های موجود تا چه حد كامل و دقیق هستند؟

تصمیمات :
ـ چه نوع سیستم مدیریتی مورد نیاز می باشد ؟ (تكنیك های برنامه ریزی و كنترل )
ـ چه نوع خروجی ها مورد نیاز هستند و در چه زمان هایی ؟
ـ چه نوع داده هایی برای جستجو مورد نیاز هستند؟
ـ چه نوع زیرسیستم هایی در دسترس می باشند ؟ كدام پایگاه داده ها در دسترس هستند ؟ چگونه با هم ارتباط دارند و چه تركیبی از آنها مطلوب می باشد ؟
ـ پس  از تكمیل طراحی كلی سیستم ، زیر سیستم ها بر مبنای چه ترتیبی باید توسعه یابند ؟

تحولات جاری
CAD : تحلیل های طراحی و مهندسی ، محاسبات
 لی اوت مواد ، تعیین نقاط ماشینكاری ، تعیین مسیر ابزار در ماشین های افزار .
CAM : تكنیك های گسترده ای كه برای تولید قطعات گسسته به كار گرفته می شوند . شامل NC ، CNC ، DNC ، روبوت ها و . . .
CAI : سیستم های بازرسی كامپیوتری
GT و تولید سلولی : برای یكپارچگی سیستم های طراحی و تولید به صورت جزیی به كار می روند . از تكنیك ها و طبقه بندی های كامپیوتری برای ثبت اقلام اطلاعاتی نظیر وظیفه ، مواد ، شكل ، پرداخت سطحی ، تلرانس ها ، وزن ، نرخ تقاضا ، عملیات و توالی عملیات استفاده می شود .
MRP ، MRP-II ،jit و TOC : رویكرد متفاوت نسبت به مدیریت یك سازمان تولیدی در تمام جنبه های آن.

اجزای سیستم CIM
ـ اواخر دهه 50 میلادی             پیشرفت كامپیوترها
        میكروچیپ ها و كوچك و ارزان شدن كامپیوترها .
ـ CAD/CAM به كارگیری كامپیوترها در طراحی تولید است . CAD/CAM از دفتر طراحی شروع می شود ، به دپارتمان تولید كشیده می شود و از طریق ماشین آلات و تجهیزات مونتاژی به دپارتمان كنترل كیفیت رفته و از آنجا مستقیماً تا انبار محصولات نهایی امتداد می یابد .
ـ CAD بر پایه گرافیك كامپیوتری قرار دارد كه نخستین بار در 1950 میلادی در MIT شكل گرفت . در سال 1963 میلادی به كمك یك قلم نوری روی صفحه CRT ، تصاویر مورد نظر ترسیم ، انتقال ، دوران یا تغییر مقیاس داده شد .
ـ سیستم های ابتدایی CAD صرفاً سیستم های نقشه كشی بودند ولی به تدریج توانایی های تحلیلی نیز در آنها گنجانیده شد .(Finite Element)
ـ برای نخستین بار در اواخر دهه 40 میلادی ، جان پارسون روشی را جهت كنترل ماشین های افزار با استفاده از كارت های پانچ شده ابداع نمود . در سال 1952 ، MIT با همكاری نیروی هوایی ، ماشین های كنترل عددی NC را توسعه دادند . در اواخر دهه 50 میلادی ، با اتصال NC به كامپیوتر ، زبان قطعه نویسی APT به وجود آمد و این سرآغازی برای CAM بود .
ـ سیستم های CAM قادر هستند به طور اتوماتیك قطعه نویسی كرده ، به ماشین ها ابلاغ نمایند . برنامه ریزی فرآیند و تعیین بهترین توالی عملیات برای تولید قطعات را نیز انجام می دهند . هدایت جریان كارها و مواد و نیز روبوت ها با سیستم CAM می باشد .
طراحی به كمك كامپیوتر (CAD)
ـ انتخاب نام CAD مرهون تلاش های پیشتاز این رشته یعنی ایوان ساترلند در MIT در اوایل دهه 60 میلادی می باشد .
ـ CAD به معنای یك فرآیند طراحی است كه از تكنیك های بسیار بغرنج گرافیك كامپیوتری استفاده می نماید كه همگی توسط نرم افزارهای كامپیوتری حمایت می شوند كه به تحلیل ، توسعه ، هزینه یابی و مسائل ارگونومیك در ارتباط با كار طراحی ، یاری می رسانند . ( بعضی اوقات از CADD هم استفاده می شود . )

ـ مزایای سیستم CAD عبارتند از :
1.    سرعت بیشتر ایجاد و رسم نقشه های فنی .
2.    دقت بیشتر در نقشه كشی .
3.    قابلیت ارائه بهتر و تمیزتر نقشه ها .
4.    عدم نیاز به تكرار رسم نقشه ها .
5.    اعمال تكنیك های ویژه نقشه كشی .
6.    سرعت بالای تحلیل و محاسبات طراحی .
7.    طراحی بهتر .
8.    نیاز به توسعه كمتر .
9.    یكپارچه كردن طراحی و دیگر امور مربوط به تولید .

تكنیك های نقشه كشی دوبعدی
توانایی های سیستم CAD دوبعدی :
ـ توانایی تبدیل گوشه های 90 درجه به گوشه های با مقطه ربع دایره ای .
ـ توانایی تبدیل گوشه های 90 درجه به گوشه های 45 درجه .
ـ توانایی هاشورزدن اتوماتیك برای مقاطع برش خورده .
ـ توانایی پركردن مقطع شكل
ـ توانایی نشان دادن ابعاد به طور اتوماتیك
ـ توانایی تصحیح اشتباهات
ـ توانایی پاك كردن بخش های نامطلوب خطوط
ـ توانایی تغییر شكل دادن شكل رسم شده 
ـ توانایی چهارخانه كردن تصویر
ـ توانایی ترسیم اشكال منحنی مابین نقاط تعیین شده
ـ زوم كردن روی بخشی از تصویر
ـ دوران و انتقال شكل
ـ تبدیلات
ـ توانایی پنجره سازی و انتقال تصویر داخل پنجره به هر نقطه دلخواه
ـ لایه بندی و تفكیك لایه های ترسیم شده
ـ توانایی داشتن ماكرو ( ماكروهای ثابت و پارامتریك )

تكنیك های نقشه كشی سه بعدی
مدل نمایشی است ریاضی از یك شكل هندسی كه در حافظه كامپیوتر ذخیره می گردد . مدل های سه بعدی در سیستم CAD را می توان در یكی از سه دسته ذیل قرار داد :
الف ) مدل های سیمی
•    یك مدل سیمی به طور كامل توسط نقاط و خطوط مشخص می گردد . این نوع مدلسازی ، پایین ترین سطح مدل هاست و دارای محدودیت های جدی می باشد . محدودیت های این مدل عبارتند از :

1.    گنگ و مبهم بودن
2.    عدم توانایی در تشخیص پروفیل های منحنی شكل
3.    عدم توانایی در تشخیص تداخل بین اجزا
4.    دشواری در محاسبه خصوصیات فیزیكی
5.    عدم توانایی هاشور زدن اتوماتیك
ب ) مدل های صفحه ای
•    یك مدل صفحه ای با استفاده از نقاط ، خطوط و سطوح تعریف می شود . مزایای این مدل ها نسبت به مدل سیمی عبارتند از :
1.    توانایی تشخیص و نمایش پروفیل های پیچیده منحنی شكل
2.    توانایی تشخیص صفحات و هاشور زدن سطوح در شكل سه بعدی
3.    توانایی تشخیص خصوصیات سطحی نظیر سوراخ ها  …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی در شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل آسیا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی در شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل آسیا در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی در شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل آسیا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ماده 1-مقدمه :
وضعیت خاص شرکت مگاموتور با توجه به توسعه و گسترش فعالیت ها و نیاز روزافزون به نیروی انسانی معتقد و شایسته در رده های مختلف به منظور ارتقاء دانش فنی ساخت قوای محرکه ایجاب می کند که سیستم استخدام دارای چنان پویایی باشد که بطور مستمر و منظم بتواند پاسخگوی اهداف و برنامه ریزی های تعیین شده برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز باشد لذا این آیین نامه با توجه به سوابق و روشهای اجرائی شرکت و به منظور پاسخگوئی به اهداف فوق الذکر تهیه و تنظیم گردیده است.
نظر به اینکه پیش بینی و برنامه ریزی نیروی انسانی برای کلیه واحدهای شرکت بصورت متمرکز در امور اداری صورت می گیرد لذا مسئولیت اجرای این آیین نامه به معاونت اداری و مدیر اداری واگذار می شود.
ماده 2-شرح فعالیت سیستم تأمین نیروی انسانی
-ایجاد سهولت در، یافتن و دعوت از افراد شایسته برای کار در شرکت و تصدی پست های خالی
-جلب و ترغیب و تشویق شایسته ترین افراد برای کار در شرکت و تصدی پست های خالی توسط آنان
-تطبیق و ارزیابی مشخصات متقاضی با شرح مشخصات مشاغل موردنظر
-انتخاب متقاضی بر مبنای لیاقت و شایستگی بر اساس معیارهای صحیح و با صرف هزینه مناسب
-معرفی افراد انتخاب شده جهت شروع به کار
ماده 3-شرح عملیات و گردش کار
1-3-کلیه واحدهای شرکت در فواصل زمانی سه ماهه مشخصات کمی و کیفی نیروی انسانی مورد نیاز را بر اسلس ساختار سازمانی مصوب شرکت و شرح وظایف مدون، تهیه و برای امور اداری ارسال می کنند. (تکمیل فرم شماره یک توسط مدیر واحد متقاضی نیرو)
2-3-امور اداری موظف است ظرف مدت یک هفته منابع تأمین نیرو را بررسی نموده و در صورتیکه امکان تأمین نیرو از داخل شرکت وجود نداشت مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز را تهیه و جهت اخذ مجوزهای لازم برای مدیرعامل شرکت ارسال نماید.
3-3-امور اداری پس از دریافت مجوز مدیرعامل از طریق اداره کار و یا متقاضی که قبلا مراجعه نموده اند و یا درج آگهی روزنامه از متقاضیان دعوت به عمل می آورد و در صورت نیاز به چاپ آگهی، متن آگهی مورد نیاز را تهیه و آنرا برای روابط عمومی ارسال می نماید تا در جراید کثیر الانتشار چاپ شود.
تهیه کننده: امور سازمان و روشها         تأیید کننده : هیأت مدیره                      تصویب کننده : مدیرعامل

نام سند : آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور          کد سند: 7170001    صفحه    5    از   11
    تاریخ تهیه : آذرماه 1377
4-3-در صورتیکه نیاز به نیروی انسانی با تحصیلات دیپلم باشد امور اداری کلیه درخواست های واصله را برای اداره آموزش ارسال می نماید، اداره آموزش موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مدارک متقاضیان را بررسی نموده و برای آنها کارت ورود به جلسه آزمون را ارسال نماید. آزمون توسط اداره آموزش انجام می شود و اسامی پذیرفته شدگان برای امور اداری ارسال می شود. امور اداری موظف می باشد حداکثر یک هفته پس از دریافت لیست مشخصات پذیرفته شدگان نسبت به دعوت از آنها و تشکیل پرونده اقدام نماید.پذیرفته شدگان یا مستقیما به محل کار پیش بینی شده معرفی می شوند و یا جهت گذراندن دوره های آموزشی به اداره آموزش معرفی می شوند.
5-3-در صورتیکه نیاز به نیروی انسانی با تحصیلات فوق دیپلم و لیسان و بالاتر باشد، امور اداری موظف است کلیه درخواست های واصله براساس فرم شماره 2 را برای واحدهای متقاضی نیرو ارسال نماید. مدیر واحد متقاضی نیرو نیز درخواست های واصله را بررسی و اسامی و مشخصات افراد موردنظر برای انجام مصاحبه را به امور اداری اعلام می نماید، امور اداری موظف است حداکثر یک هفته پس از دریافت مشخصات افراد از آنها جهت تکمیل پرسشنامه استخدامی و انجام مصاحبه دعوت بعمل آورد، زمان مصاحبه نظریه معاونت و یا مدیر واحد متقاضی نیرو در پرسشنامه استخدامی درج و برای امور اداری ارسال می شود و امور اداری می بایستی یک هفته پس از دریافت نتیجه مصاحبه از افرااد واجدالشرایط و انتخاب شده جهت انجام مراحل استخدام و شروع بکار دعوت بعمل آورد.
ماده 4-ضوابط استخدام در شرکت مگاموتور
1-4-متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-4-دارا بودن تابعیت ایرانی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران
3-4-داشتن حداقل 18 سال سن و حداکثر 40 سال
تبصره : در مواردی که برای برخی از مشاغل تخصصی استخدام افراد کمتر از چهل سال مقدور نباشد با پیشنهاد امور اداری و تصویب مدیرعامل، استخدام افراد بیش از چهل سال بلامانع است.
4-4-انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی
5-4-نداشتن مانع قانونی برای استخدام
6-4-عدم معروفیت به فساد اخلاق و عدم اعتیاد به مواد مخدر و سایر مواردی که استعمال و مصرف آنها قانوناً ممنوع است.
تهیه کننده: امور سازمانها و روشها                  تأیید کننده : هیأت مدیره                  تصویب کننده : مدیر عامل

نام سند : آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور         کد سند: 7170001    صفحه   6    از   11
    تاریخ تهیه : آذرماه 1377
7-4-داشتن تحصیلات، دانش و تخصص و تجربه مورد نیاز برای انجام خدمت در پست سازمانی که برای تصدی آن استخدام می شوند.
8-4-داشتن حداقل دیپلم متوسطه
9-4-توفیق در آزمونها و مصاحبات استخدامی و موفقیت در گذراندن دوره آزمایشی
10-4-داشتن سلامت جسمی و روانی لازم برای انجام وظیفه در شغل اگذار شده
11-4-داشتن سایر شرایط و گواهینامه های آموزشی لازم برای احراز شغل
ماده 5-مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده استخدامی
1-5-فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی و اصل آن
2-5-فتوکپی و اصل شناسنامه داوطلب و افراد تحت تکفل وی
3-5-فتوکپی و اصل کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی
4-5- 6 قطعه عکس 4×3 یا 4×6
5-5-فتوکپی و اصل سوابق کار از مؤسسات قبلی (در صورت داشتن سابقه کار)
6-5-گواهی پرداخت حق بیمه (برای کسانی که سابقه کار قبلی دارند)
7-5-فتوکپی و اصل گواهینامه دوره های آموزشی تخصصی و گذرانده شده
9-5-شناسنامه کار (برای کسانی که سابقه کار قبلی دارند)
ماده 6-تشکیل پرونده کارگزینی
1-6-رئیس کارگزینی موظف است کلیه مدارک متقاضیان استخدام را با اصل آنها تطبیق و مراتب را در روی فتوکپی آنها تأیید و امضا نماید و در مواردی که ضرورت ایجاب می نماید بایستی تأییدیه لازم از مراجع ذیربط برای مدارک ارائه شده را استعلام و اخذ نماید.
2-6-از کلیه پذیرفته شدگان جهت استخدام در شرکت در ارتباط با شغل مورد تصدی معاینات پزشکی به عمل آمده و سلامت جسمی و روانی آنها باید به تأیید پزشک برسد.
ماده 7-نحوه استخدام (آزمایشی و قراردادی)
1-7-استخدام کلیه اشخاص در شرکت برای حداکثر مدت 3 ماه بصورت آزمایشی بوده و صدور حکم استخدام قراردادی برای آنان موکول به موفقیت در طول دوره آزمایشی است. ورود به خدمت 
تهیه  کننده : امور سازمان و روشها                  تأیید کننده : هیأت مدیره              تصویب کننده : مدیرعامل

نام سند :  آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور     کد سند : 7170001    صفحه   7    از   11
    تاریخ تهیه : آذرماه 1377
آزمایشی با حکمی انجام خواهد شد که توسط امور اداری صادرگردیده و مشتمل بر اطلاعات زیر است :
-تاریخ ورود به خدمت آزمایشی
-طول مدت خدمت آزمایشی
-عنوان شغل و محل سازمانی در مدت خدمت آزمایشی
-میزان حقوق و مزایای متعلقه
2-7-کارکنان در مدت خدمت آزمایشی از کلیه و مزایای قانونی به غیر از بهره وری برخوردار بوده و از حقوق و مزایای آنها طبق قوانین و مقررات مصوب کشور کسورات قانونی از قبیل مالیات و بیمه کسر گردیده و به مرجع ذیربط و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و یا آینده ساز پرداخت خواهد شد.
3-7-مدت خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت کارکنان محسوب می گردد.
4-7-در طول مدت دوره آزمایشی فرد یا شرکت می تواند به قطع رابطه استخدامی اقدام نماید.
5-7-افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه بکار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکمی که از سوی کارگزینی ابلاغ خواهد شد بعنوان کارکنان قراردادی منظور و از حقوق و مزایای متعلقه و بهره وری براساس ضوابط شرکت برخوردار خواهند شد.
ماده 8-بیمه کارکنان
1-8-کلیه پرسنل جدیدالاستخدام با سابقه کار کمتر از ده سال تحت پوشش بیمه صندوق آینده ساز قرار می گیرند.
2-8-پرسنل با سابقه کار بیش از ده سال می توانند به انتخاب خود تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق آینده درآیند. اینگونه پرسنل می بایستی همزمان با تشکیل پرونده وضعیت بیمه خود را تعیین نمایند.
ماده 9-استخدام موقت و استخدام خرید خدمت
1-9-استخدام خرید خدمت عبارت است از استفاده از خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کار معین و یا حق الزحمه مشخص به موجب قراردادی که به امضاء دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شرکت برسد.
2-9-استخدام موقت عبارت است از پذیرفتن فرد یا افرادی برای انجام خدمت موقت و یا غیر تمام وقت در شرکت برای یک مدت معین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی ایران خودرو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی ایران خودرو در فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی ایران خودرو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست  
تاریخچه تأسیس ایران خودرو    1
شركت خودروسازان    3
سیستم مالی شركت ایران خودرو    7
اداره رسیدگی اسناد    9
اداره حقوق و مزایا    9
اداره حسابداری خریدهای خارجی    10
اداره حسابداری اموال    10
حسن انجام كار    15
اوراق بهادار جاری    16
اداره پرداخت    17
بودجه سفارش كار    19
اداره كل فروش     20
اداره كل حسادباری عمومی    21
قراردادهای ایران خودرو    24
اداره اموال و پروژه ها    26
نوشتن معین و تفصیل    29
پیمانكاری پروژه های ایران خودرو    34
نتیجه گیری    39
 
تاریخچه تأسیس ایران خودرو
شركت سهامی عام كارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تاسیس كارخانجات اتوبوس سازی و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمایه اولیه یك صد میلیون ریال و تعداد یكهزار سهم یك هزار ریالی به ثبت رسید و از مهرماه 1342 عملاً فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز كرد.
آمار تولید محصولات ایران خودرو از بدو تأسیس تا پایان سال 1376

بر اساس اساسنامه شركت كه در تاریخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید، سرمایه شركت از مبلغ دو هزار میلیون ریال برآورد شد كه این مبلغ تا سال 1357 به بیش از 13 میلیارد ریال افزایش یافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمایه شركت ایران خودرو از 13 میلیارد و 440 میلیون ریال به مبلغ 15 میلیارد و 680 میلیون ریال منقسم به 15 میلیون و 680 هزار ریال سهم یك هزار ریالی افزایش یافت.
ایران خودرو از اولین شركتهایی بود كه قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی را به نحو كامل اجرا كرد و 49 درصد سهام آن به كاركنان و مردم واگذار گردید. این شركت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سهام 16/4/1358 ش.رای انقلاب اسلامی اعتبار نوع صنعت، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هیئت وزیران، سهام شركت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پوشش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به كار خود ادامه داد. شركت سهامی عام كارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سوی هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 27/2/1362 به نام شركت ایران خودرو «سهامی عام» تغییر نام یافت.
در تاریخ 20/11/1370 طبق مصوبه ای از سوی هیئت دولت اسامی و شرایط شركتهایی كه می توانستند به بورس بروند تعیین شد و ایران خودرو اولین شركت خودروسازی بود كه توانست خود را با بازار بورس تطبیق دهد. بر اساس اعلام سازمانی مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شركت بالغ بر 57 میلیارد ریال و تعداد سهام 57 میلیون سهم نیز بوده است و كل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

شركت خودروسازان:
شركت خودروسازان ایران با نام شركتهای كنسرسیوم كارخانجات صنعتی اتوبوس سازان ایران در تاریخ 1/10/1343 تاسیس گردید و بر اساس تصمیم مجمع عمومی در اسفند 1351 نام و نوع شركت به ترتیب به شركت صنعتی خودروسازان ایران و شركت سهامی خاص تغییر یافته و هدف از تأسیس این شركت ایجاد كارخانه اتوبوس سازی واردات و تهیه مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد احتیاج و قطعات متحركه و شاسی و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، مینی بوس، میكروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور تولیدی و صنعتی مربوط به آن و معادلات مجاز این امور بوده است.
سرمایه اولیه شركت به موجب مدارك موجود بالغ بر 60 میلیون ریال منقسم به سهم عادی ده هزار ریالی بوده و تغییرات بعدی افزایش سرمایه به ترتیب از 60 میلیون ریال به 100 میلیون ریال و بعد به 200 میلیون ریال و آخرین افزایش سرمایه از 200 میلیون ریال به 400 میلیون ریال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت 25% از سهام این شركت به شركت ایویكو (فیات ایتالیا) واگذار شد تا از تكنولوژی آن شركت در كار بهره برداری از كارخانه استفاده شود.
تولید كامیونت در این كارخانه در تمام طول 20 سال گذشته در سطح پایین ادامه داشت و پس از یك دوره سه ساله سالهای 1361، تا 1363 از سال 1364 دوباره به توقف كشیده شد تولید مینی بوس آن نیز دچار یك فراز و نشیب بوده است. در نهایت از سال 1372 تنها به تولید مینی بوس ایویكو روی آورده است كه در ابتدا از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار بوده ولی در سال 1374 به حد نصاب 193 دستگاه رسیده است.
تولید شركت خودروسازان در سال های 1356 تا 1374
سال    مینی بوس    كامیونت    مینی بوس ایویكو
1356    297    –    –
1357    148    –    –
1358    105    –    –
1359    80    –    –
1360    474    –    –
1361    616    –    –
1362    1257    –    –
1363    1520    –    –
1364    1734    –    –
1365    872    –    –
1366    246    –    –
1367    576    –    –
1368    1132    –    –
1369    2456    –    –
1370    1251    –    –
1371    –    –    –
1372    –    –    960
1373    –    –    892
1374    –    –    193

تولید شركت خودروسازان طی سال های 1356 تا 1367
نام محصولات    1356    1357    1358    1359    1360    1361    1362    1363    1364    1365    1366    1367
مینی بوس فیات    297    148    105    80    474    616    1275    1520    1734    877    646    657
شاسی مینی بوس    0    0    0    0    28    414    1538    1178    871    0    0    0
كامیونت     49    35    110    252    –    –    –    –    –    –    –    –

«سیستم مالی شركت ایران خودرو»
اداره رسیدگی اسناد
        ادره دفترداری
اداره كل حسابداری عمومی              اداره اموال و پروژه ها
اداره حسابداری خرید خارج
اداره حقوق و مزایا

اداره دریافت
اداره كل خزانه داری                اداره پرداخت
اداره رسیدگی و دفترداری

اداره بودجه
اداره كل بودجه                اداره گزارشات
اداره بودجه سفارشكار

اداره آمار اطلاعات
اداره كل تمركز هماهنگی حسابها         اداره تمركز

اداره حسابرسی صنفی
اداره كل حسابداری صنعتی            اداره هزینه یابی
اداره حسابداری انبار
اداره سفارش كار هزینه ای

اداره كل فروش
                         حسابداری
                        خزانه داری
معاونت مالی 6 اداره كل دارد            بودجه
                        تمركز هماهنگی حسابها
                        اداره كل صنفی
                        اداره فروش
 
حسابداری عمومی 5 اداره دارد: اداره رسیدگی به اسناد 2- اداره دفترداری و صدور اسناد 3- اداره حقوق و مزایا 4- اداره خریدهای خارج 5- اداره اموال
اداره رسیدگی اسناد:
كلیه اسناد و مداركی كه می بایست پرداخت شود به ادارات رسیدگی كننده حسابداری عمومی مانند اداره رسیدگی اسناد، حسابداری خرید خارج و حقوق و مزایا ارسال می گردد. اداره رسیدگی اسناد حسابداری عمومی پس از بررسی اسناد رسیده تشخیص می دهد كه اسناد فوق می بایست به صورت یك سند حسابداری به اداره دفتر داری صدور اسناد ارسال شود و می بایست برروی اسناد فوق سند پرداخت صادر شود و بررسی چنین مواردی به عهده اداره رسیدگی اسناد می باشد.
اداره حقوق و مزایا:
كلیه مبالغ مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی و مواد مربوط به وام های پرداختی به پرسنل و یا هرگونه دریافت و پرداختی كه در رابطه با پرسنل توسط این اداره انجام می گیرد كه موارد فوق در نهایت به اداره دفتر داری صدور اسناد ارسال می گردد.
 
اداره حسابداری خریدهای خارجی:
كلیه مواردی كه در رابطه با خریدهای خارجی می باشد اعم از ثبت هزینه ها، اعتبارات اسنادی، مبالغ ارزی خریدها، قیمت تمام شده اجناس خریداری شده و موارد مربوط به حملهای خارج و بیمه نامه های مربوط توسط این افراد در اداره، محاسبه و به صورت سندهای روزنامه به اداره دفترداری صدور اسناد جهت ثبت در حسابهای مربوطه ارسال می گردد.
اداره حسابداری اموال:
همانطور كه از اسمش پیداست مسئولیت ثبت و نگهداری حسابهای دارایی و اموال شركت می باشد مسئولیت گرفتن استهلاك جهت دارایی ها و همچنین پروژه ها و سفارش كارهای در جریان به عهده این اداره می باشد. پس از تنظیم اسناد كه به صورتی دستی با كامپیوتری می باشد، جهت ثبت در حسابهای مربوط به اداره دفترداری صدور اسناد ارسال می گردد.
اداره دفتر داری و صدور اسناد:
همانطور كه توضیح داده شد كلیه اسناد و مدارك جهت تشخیص حساب و تهیه روزنامه ها و ثبت در دفاتر قانونی و گرفتن ترازهای ماهیانه و موارد دیگر به اداره دفترداری ارسال می گردد كه در ذیل به آن اشاره شده است این اداره شامل 4 بخش می باشد:
1-    بخش تهیه اسناد روزنامه
2-    بخش نوشتن اسناد تفصیل
3-    بخش تهیه صورت مغایرت با شركت های تابعه
4-    بخش تهیه صورت مغایرت با شركت متفرقه
بخش بررسی ترازهای تفصیلی و معین (بخش ثبت دفاتر قانونی) كلیه اسنادی كه از ادارات رسیدگی كننده به ادارات دفترداری ارسال می گردد پس از تشخیص حساب توسط معین نویسان به صورت اسناد روزنامه تهیه گردیده و پس از كنترل اسناد و و تصویب اداره جهت پانچ در سیستم معین به پانچیست داده می شود و همچنین كلیه اسناد پرداختها اعم از نقدی و چك پس از ارسال به اداره دفترداری جهت تشخیص حساب و نهایتاً تفكیك اسناد جهت صدور چك به اداره كل خزانه داری ارسال می شود.
اسناد پرداخت پس از تشخیص حساب جهت پانچ در سیستم خزانه داری كه یك سیستم جدا از سیستم معین می باشد پانج شده و از اسناد فوق ریز اسناد و خلاصه اسناد تهیه می گردد تا در سیستم حسابهای معین ثبت گردد.
كلیه اسناد به همین شكل روزانه به صورت یك فهرست در سیستم معین پانچ و اسناد به صورت كامپیوتری توسط سیستم خدمات ماشینی درسال می گردد و 2 بار در ماه و هر 15 روز یكبار.
گزارشات جهت ثبت در دفاتر قانونی از قسمت خدمات ماشینی ارسال شده كه مبنای دفاتر می باشد در پایان هر ماه نیز از ترازهای ماهانه آزمایشی جهت ارائه به ادارات مربوطه و همچنین كنترل حسابها از قسمت خدمات ماشینی ارسال می شود.
كلیه اسناد روزنامه در اختیار تفصیل نویسان قرار گرفته تا حسابهای معینی كه دارای تفصیل می باشد توسط هر گروه از تفصیل نویسان در اسناد تفصیلی ثبت و در اختیار پانچیست مربوطه قرار داده می شود تا در سیستم تفصیلی ثبت گردد و ماهانه تراز تفصیلی جهت اداره تهیه گردیده و پس از بررسی جهت ارائه به مدیریت شركت ارسال می شود بخش دیگری از اداره عهده دارد ثبت دفاتر قانونی كل و روزنامه می باشد و در 15 روز یكبار طبق گزارشات قسمت خدمات ماشینی شركت دفاتر روزنامه و كل قانون را ثبت می نمایند.
بخش دیگر از اداره مربوط به قسمت تهیه صورت مغایرت و رفع مغایرت های اختصاصی با شركت های تابعه می باشد شركت های تابعه شركت هایی است كه پس از 50% تا 100% سهام شركت های فوق مربوط به شركت مادر است (ایران خودرو).
تنظیم صورت مغایرت های فوق در تنظیم صورتهایی تلفیقی بسیار مؤثر هستند و در این گره 4 نفر از پرسنل به صورت مستمر مشغول تهیه مغایرت و ارسال صورت حسابها جهت شركت های تابعه برای رفع مغایرت های موجود می باشد.
بخش دیگر از اداره مسئولیت مغایرت با شركت هایی غیر از شركت های تابعه را به عهده دارند كه شامل كلیه شركت های متفرقه می باشد كه با ارسال صورتحساب و یا مراجعه حضوری به شركت های فوق جهت تهیه صورت مغایرت و رفع مغایرت اختصاصی اقدام می كنند.
جهت مشخص شدن حسابهای اوراق مشاركت كه توسط شركت به فروش رفته است در سرفصلهای جداگانه ای نگهداری شده و اسناد مربوطه توسط یك نفر تنظیم و اسناد فوق و فهرستی از اسناد مربوطه جهت ثبت در دفاتر اوراق مشاركت كه در اداره ی كل خزانه داری نگهداری می گرددبه آن اداره كل ارسال می شود تا موارد مفتوح و هزینه های اوراق مشاركت مشخصاً جهت بانك مركزی و یا حسابرسان مستقل مشخص و معین می شوند.

353132 ح انتظامی اوراق مشاركت 206
                                       
353147 كنترل ح انتظامی اوراق مشاركت
این دو حساب چون در 353 ثبت می گردد مانده ندارد و فقط از نظر آماری مورد استفاده قرار می گیرد برای بدست آوردن اطلاعات ریالی باید به حسابداری اموال مراجعه كرد.

                    اداره دریافت
اداره خزانه داری كل            اداره پرداخت
                    اداره رسیدگی و دفترداری
در قسمت اداره خزانه داری كل تمامی دریافت ها و پرداخت صورت می گیرد و همچنین كارهای مربوط به اوراق بهادار كه توسط این اداره صورت می گیرد و تمامی چك های مربوط به هزینه و برداشت توسط این اداره صادر می گردد.
•    در اداره خزانه داری كل دریافت اوراق بهادار به دو صورت است:
1-    اوراق بهادار تضمینی
2-    اوراق بهادار جاری

•    اوراق بهادار تضمینی خود به دو دسته تقسیم می شود:
1-    حسن انجام كار
2-    تضمین پس پرداخت
حسن انجام كار:
شركت ایران خودرو با شركتی دیگر قرارداد می بندد كه یك كار را تحویل شركت ایران خودرو دهد مانند قرارداد ایران خودرو با شركت ساپكو در زمینه نصب تجهیزات مثل روبات.
با توجه به این كه ایران خودرو این نصب تجهیزات را در مناقصه گذاشته و شركت ساپكو در این مناقصه برنده شده است شركت ایران خودرو از شركت ساپكو یك چك به عنوان حسن انجام كار می گیرد كه در هنگام كار اگر مشكلی به وجود آمد چك را به اجرا بگذارد و اگر در پایان كار مشكلی به وجود نیامده باشد و همه چیز طبق قرار داد عمل شده باشد این چك به شركت ساپكو مسترد خواهد شد.
3-    تضمین پس پرداخت ها:
تسهیلاتی كه شركت ایران خودرو به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از شركت پرداخت می كند در قبالش چك تضمین می گیرد كه ثبت آن به صورت زیر می خورد
حساب انتظامی ***
    طرف حسابهای انتظامی ***
حساب انتظامی شامل اسناد تضمینی بابت حسن انجام كار با پیش پرداخت می باشد.
            معین (كدینگ)        حسن انجام كار
    بد                    پ پ
    س                    طرف حسابهای انتظامی
            ثابت
بعد از اتمام قراردادها چك مسترد می شود و قراردادها توسط اداره رسیدگی كننده بررسی و جهت خزانه داری اعلام می گردد در زمان استرداد چك ثبت‌های برعكس می خورند.
            طرف حساب انتظامی
                    حساب انتظامی مربوطه
5- اوراق بهادار جاری:
اوراق بهادار جاری 2 دسته می باشد كه دسته اول ناشی از فروش خودرو و دسته دوم هم راجب درآمدهای متفرقه می باشد مانند درآمد اجاره بیمه، فروش ضایعات و مزایده، خودرو و ثبتی كه در اینجا اعمال می شود به صورت زیر می باشد.
        چك دریافتی نزد صندوق ***   
                درآمد    ***
در زمان وصول چك حساب بانك بدهكار می شود و بستانكار چك های در جریان وصول نزد بانكها می شود.
اداره پرداخت ها:
كه پرداخت در این اداره ناشی از خرید می باشد كه پرداختها به صورت چك می باشد و پرداخت نقدی كم می باشد و ایران خودرو با بانكی به نام بانك پارسی قرارداد دارد كه اكثر پرداختها و دریافتها در این بانك صورت می گیرد
به عنوان مثال شركت ایران خودرو قطعه ای را از فروشگاه تاسیساتی افروزان به مبلغ 3680000 ریال خریداری می كند كه به صورت زیر ثبت می شود.
        خرید درخواستی 000/3680
            حسابداری عمومی 000/3680
                        (چك صادره)
 
در زمانی كه این چك پاس می شود ثبت زیر می خورد
        خزانه داری 000/680/3
                بانك پارسیان 000/680/3
در خزنه داری اكثر ثبت های حسابداری شامل حسابهای بانكی می باشد.
                اداره گزارشات
اداره كل بودجه
                اداره بودجه سفارش كار
در اداره بودجه بندی ایران خودرو با توجه به گزارش هزینه ای معاونت های تولیدی و خدماتی كه هر بخش در هر سال به چه مقدار نیرو و سرمایه و هزینه احتیاج دارد بودجه ای را مصوب می كند و به بخش های مختلف تولیدی و خدماتی ابلاغ می كنند و با توجه به این بودجه تقاضای بودجه می كند و این تقاضا به كمیسیون بودجه داده می شود و در صورت تایید كمیسیون پس از بررسی به تصویب می رسد بودجه لازم به بخش مورد نظر داده می شود.
 
بودجه سفارش كار:
یك سری از بودجه ها كه به صورت جداگانه كه سفارش كار هستند در نظر گرفته می شود كه این سفارش كار خود به دو دسته تقسیم می شود:
1-    سفارش كار هزینه ای
2-    سفارش كار سرمایه ای
كه خارج از سازمان مالی می باشد و در اداره سفارش كار می باشد.
سفارش كار هزینه ای:
سفارش كار هزینه ای سفارش كاری است كه بابت پرداخت هزینه و تعمیرات انجام می شود مانند پرداخت هزینه بابت نقاشی و یا تعمیرات قطعات.
سفارش كار سرمایه ای:
سفارش كار سرمایه ای سفارشی است كه به سرمایه اضافه می شود مانند پرداخت بابت ساختن یك ساختمان كه این موجب افزایش دارایی و سرمایه می شود و ممكن است یك پروژه ساختمانی دارای بخش هایی است كه هر یك از این بخش ها دارای سفارش كار خاصی می باشد.
اداره كل تمركز و هماهنگی حسابها:
تمامی حسابها و اسنادهای مربوطه در بخش های مختلف به این اداره فرستاده می شود كه ماحصل كار در این جا انجام می گیرند یعنی تهیه صورتهای مالی، صورتهای سود و زیان و صورتهای تلفیقی انجام می گیرد كه در این حالت تمامی حسابها مورد بررسی و رسیدگی و تطابق داده می شود.
اداره كل حسابداری صنعتی
این اداره كه شامل 5 بخش:
1-    حسابداری صنعتی
2-    اداره هزینه یابی
3-    حسابداری انبار
4-    سفارش كار هزینه ای می باشد.
در دایره صدور اسناد، اسنادی كه مربوط به مواد و خط تولید می باشد ابتدا ماهیت آن مشخص می كنند كه هزینه است و با چه نوع هزینه ای است و آن را سپس به اداره حسابداری صنعتی می فرستند و حسابداری صنعتی اسناد را تفكیك می كند و در هر طبقه خود قرار می دهد. پس از تفكیك، هر یك از اسناد را ثبت می كند و بعد از آن را به دایره تمركز حسابها می فرستند.
اداره كل فروش:
دراین اداره محصولات نهایی تولید شده شركت ایران خودرو به فروش می رسد و علاوه بر آن محصولات قطعات یدكی ماشین ها نیز تحت نظر این اداره به انجام می رسد.
اداره كل حسابداری عمومی
1-    رسیدگی حسابها و اسناد:
بیشترین فعالیت من در قسمت رسیدگی اسناد می باشد كه روش رسیدگی به اسناد را به طور مختصر كه هر روز انجام می دادم را شرح می دهم. در ایران خودرو با توجه به گستردگی كار و فعالیت. هر فرد عهده دار مسئولیت كوچك و خاصی می باشد كه كنترل اسناد بدین صورت می باشد كه قسمت های مختلف خط تولیدی اگر به مواد احتیاج داشته باشد درخواست خرید مواد می كنند اگر این موارد در انبار موجود باشد این درخواست اجابت می شود و به خط تولید یا قسمتی كه خواستار مواد هستند داده می شود اگر مواد در انبار موجود نباشد این درخواست به اداره خرید و قسمت كنترل و برنامه ریزی مواد فرستاده می شود و گروهی هم در اداره خرید هستند كه پیش فاكتورهای قیمت مواد مورد نظر را از شركت های مختلف جمع آوری می كنند و این پیش فاكتورها به كمیسیون درخواست ارجاع داده می شود و با توجه به قیمت مناسب و كیفیت مطلوب، شركت مورد نظر را انتخاب می كنند و این مسئله باید به تایید قسمت كنترل و برنامه ریزی مواد برسد و دستور خرید را صادر می كند مواد خریداری شده به انبار می رود انباردار پس از بررسی اینكه تعداد كالاهای آورده شده و كالاهای درخواست شده دایره مورد نظر مطابقت دارد و سپس كیفیت كالا توسط دایره كیفیت مورد بررسی قرار می گیرد اگر كالاهای مورد نظر دارای كیفیت مطلوبی باشد آن را تائید می كند و رسید انبار دائمی صادر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کاربینی در بانک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کاربینی در بانک در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کاربینی در بانک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پروژه کاربینی در بانک ملی
کاربینی واحدی است که به تازگی برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی اضافه گردیده است
این پروژه شامل 9 صفحه تکمیل شده از فرم های ارائه شده دانشگاه + 12 صفحه فهرست + مقدمه و فهرست منابع و با فونت استاندارد بی نازنین 12 آماده برای تحویل

 

گزارش کاربینی بانک

بانک ملی در سال 1307ه.ش در تهران افتتاح شد. اکنون 83 سال است که از تاسیس پر افتخار بانک ملی ایران می گذرد. بانک ملی ایران اکنون با بیش از ???? شعبه فعال داخلی و ?? شعبه خارجی و بالغ بر ?????? پرسنل و بیش از ?? سال سابقه یکی از بانک‌های مطرح در ایران می‌باشد. که باعث شده این بانک یکی از قوی ترین موسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد.

در مورد فرایندهایی که در سازمان مزبور انجام می شود به طور کلی باید گفت:بانک موسسه ایست مالی که در زمینه دریافت و پرداخت وجوه و صدور انواع چکهای تضمینی و بین بانکی و اعطای تسهیلات به مشتریان فعالیت می کند.

شعبات دارای درجه هستند که این درجه بر حسب حجم فعالیت شعبه,میزان سپرده ها,مانده شعبه،درصد رشد وکادر شعبه مشخص می شود.

توصیف فرآیند انجام کار

تشریح جریان فرآیند کار:

بانک ملی در سال 1307ه.ش در تهران افتتاح شد. اکنون 83 سال است که از تاسیس پر افتخار بانک ملی ایران می گذرد. بانک ملی ایران اکنون با بیش از ???? شعبه فعال داخلی و ?? شعبه خارجی و بالغ بر ?????? پرسنل و بیش از ?? سال سابقه یکی از بانک‌های مطرح در ایران می‌باشد. که باعث شده این بانک یکی از قوی ترین موسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد.
 
در مورد فرایندهایی که در سازمان مزبور انجام می شود به طور کلی باید گفت:بانک موسسه ایست مالی که در زمینه دریافت و پرداخت وجوه و صدور انواع چکهای تضمینی و بین بانکی و اعطای تسهیلات به مشتریان فعالیت می کند.

شعبات دارای درجه هستند که این درجه بر حسب حجم فعالیت شعبه,میزان سپرده ها,مانده شعبه،درصد رشد وکادر شعبه مشخص می شود.

 تعداد پرسنل در بانک بر اساس درجه شعبه تعیین می شود شعبه  ای که اینجانب در آن مشغول به کار بوده یک شعبه درجه 3می باشد.دارای 11پرسنل شامل،رئیس،معاون،رئیس صندق،رئیس معاملات،سوپروایزر،کارمند و 4نفر تحویل دار و همچنین خدمتگزار شعبه می باشد.ساعت کار اغلب بانکها از 8 صبح تا 16 می باشد.

دراین شعبه ساعت 8 تا حدودا 11 صبح پر بارترین و می شود گفت شلوغ ترین زمان است و کارمندان کار بیشتر را در این ساعات انجام می دهند.روزهای آخر ماه و اولین روزهای و زمان واریز حقوق روزهایی هستند که شعبه مشتریان بسیاری را پذیزا و به آنها جواب گوست.این شعبه با این تعداد کارمند پاسخوی همه مشتریان می باشد.تقریبا ارتباطاط به صورت عمودی است یعنی از بالا به پایین برخی از کارها برای کارمندان تعریف شده است و آنها باید هر روز تکرار مکرارات را انجام دهند کار آنها تکراریست چندان اختیاری در انجام کارها ندارند,برخی از کارها باید حتما مورد تایید و امضاء رئیس قرار گیرد و برخی دیگر باید حتما مقامات بالا به رئیس این اجازه را بدهند یعنی حتی رئیس شعبه نیز در انجام برخی از امور از خود اختیار تام ندارد.خلاقیت و نو آوری نیز در امور بانکی معنا ندارد مگر در کارهای فردی که بر می گردد به نظم و انضباط آنها برای مثال چیدمان پرونده ها طوری که به راحتی در دسترس باشند.نوآوری و خلاقیت در بانک با پیشرفت تکنولوژی و شبکه ارتباطاط و…در ارتباط است و این به مسئولین رده های بالاتر بانک بر می گردد که این تکنولوژیهای برتر را هر چه سریع تر از سایر بانکها برای شعبات خود فراهم کنند چرا که سایر بانکهای خصوصی و دولتی رقبای بزرگی محسوب می شوند و مشتریان به بانکهایی مراجعه می کنند که در کمترین زمان و با صرف وقت و هزینه کمتر بهترین وبیشترین کارها را انجام دهند چرا که در این دوران وقت و هزینه و جلب رضایت مشتری حرف اول را میزند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی در نمایندگی سایپا مباركه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی در نمایندگی سایپا مباركه در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی در نمایندگی سایپا مباركه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

نمایندگی مجاز سایپا مباركه                        2
نمودار سازمانی تشكیلات                            3
سیستم سوخت رسانی بنزینی                        8
علائم سوختگی واشر سر سیلندر                        9
علائم تاب برداشتن سر سیلندر                        9
دلایل كمپرس در قسمتهای موتور                        10
میل لنگ                                    11
قطعات میل سوپاپ                                12
نقطه تایمینگ                                    12
انواع سوپاپ                                    13
علت فیلر گیری سوپاپ ها                            14
موتور دیزل                                    16
دلایل دل زدن كلاچ                                19
صدای غیر عادی در گیربكس                        20
قطعات اصلی گاردان                            21
سیستم جرقه  الكتریكی                            21
كویل                                        22
دلكو                                        23
استارت                                    25
دینام                                        26
آفتامات                                    27
سیستم سوخت رسانی بنزینی                        27
علائم مخلوط شدن روغن و بنزین                    28
كاربراتور                                    29
سیستم خنك كننده و روغن كاری                        30
سیستم روغنكاری                                33
سیستم ترمز – فرمان و تعلیق                        34
تاریخچه سیستم ترمز ABS                            36
سیستم ABS    چیست ؟                            37
اصول كاركرد ABS                                39
سنسورهای سرعت چرخ                            42

مقدمه

نمایندگی مجاز سایپا مباركه
نمایندگی مجاز سایپا مباركه یكی از نمایندگی مجاز سایپا است كه در شهر مباركه بلوار نیكبخت واقع شده است این نمایندگی در سال 1379 بوسیله شخصی به نام اعظم پناه تاسیس شد و دارای 1050متر مربع مساحت و با سرمایه ای اولیه حدود 200 میلیون تومان (كه البته هم اكنون برای تاسیس نمایندگی مجاز سایپا باید سرمایه ای حدود 300 میلیون تومان شخصص موسس داشته باشد )تاسس شد . این مركز در بدو تاسیس با 10 نفر پرسنل شروع به كار كرده است و بنا به گفته موسس آن هدف از تاسیس این مركز اولا ً خدمت به مردم و ثانیاً نبود نمایندگی مجاز سایپا در این شهر بوده است این مركز در روز حدوداً 8 ساعت باز بوده (جز موارد استثنا) و در روزهای تعطیل رسمی هم این مركز تعطیل می باشد .
نمودار سازمانی تشكیلات
این نمایندگی دارای بخشهای مختلفی است كه در زیر به صورت اجمالی توضیحاتی درباره آنها می دهیم.
بخش اداری : در این بخش كارهای حسابداری مربوط به خرید و فروش خودرو و سند زدن برای ماشینها و گرفتن اجرت از مشتریان است در این بخش تمام بخشنامه هایی كه از طرف سایپا ارسال می شود به صورت فكس و یا تلفنی یا نامه ای ابلاغ می شود گرفته و در اختیار مدیر عامل و مدیر نمایندگی قرار می گیرد و مسئول این بخش آقای اعظم پناه  است كه كار سند زدن و گرفتن اجرت و گارانتی با ایشان می باشد و مسئول كارگاه تعمیرات آقای اصغر قلعه ای می باشد.
بخش فنی : مسئول این بخش كه همان كارشناس فنی است آقای بهرام تقی پور است كه مسئول این بخش باید حداقل دارای مدرك فوق دیپلم فنی خودرو و یا صنایع اتومبیل باشد در این بخش كارهای فنی خودرو عیب و ایرادهای خودرو را بر طرف می كنند و این بخش دارای یك سالن برای تعمیر ماشینها و یك اتاق برای پذیرش ماشین و یك اتاق هم به عنوان رختكن و استراحتگاه استفاده می شود سالن تعمیر دارای 3 چاله سرویس و سه جك بزرگ هیدرولیكی و چند جك كوچك برای بلند كردن ماشین و دستگاه بالانس و دستگاه تنظیم فرمان و دستگاه تنظیم موتور و سوخت ماشین است . از مشخصات بارز این نمایندگی وجود كلینیك اتومبیل كه شامل انواع دستگاههای پیش رفته از جمله دیاگ و بالانس لاستیك ها می باشد . این واحد از چند بخش مكانیكی و برق خودرو آهنگری و اتاق رنگ می باشد به اضافه آچار ها ودیگرلوازم مورد نیاز تعمیر ماشین است . در اتاق پذیرش یك منشی وجود دارد كه ماشینها را پذیرش و به استاد كار مربوطه تحویل می هد و برای ماشین یك كارت صادر می كند كه در این كارت نوع خودرو مدل (شماره شهربانی ، نام و نام خانودگی صاحب ماشین ، شماره موتور ، مقدار كار كرد ماشین ، آدرس و تلفن ، شماره شاسی ، تاریخ تحویل از كارخانه و تاریخ پذیرش درج شده است) البته یادآور شوم كه اگر مدت گارانتی آن تمام نشده باشد (برای پراید 20000 كیلومتر ) و زانتیاو سمند 2 تا 3 سال تمام كارهای كه برای ماشین انجام می دهند مجانی است . و یك سالن استراحتگاه و رختكن هم وجود دارد شاگردان و استادكاران وسایل خود را آنجا گذاشته و لباسهایشان را عوض می كنند و هم افرادی كه در این بخش كار می كنند باید استاد كاران حداقل باید تجربه و سابقه كافی داشته باشند و برای شاگردان حداقل داشتن دیپلم فنی الزامی است .
بخش خدماتی : كه در این بخش ثبت نامها برای ماشین انجام می شود و دارای یك نمایشگاه كوچك از محصولات سایپا است و یك قسمت آن هم بخش فروش آن هم بخش فروش لوازم یدكی خودرو است و برای اینكه مشتری دیگر سرگردان نشود این بخش را تاسیس كرده اند و بخش فنی و این بخش در كنار هم هستند و اگر مشتری وسیله ای نیاز داشته باشد در هنگام تعمیر كارت نوشته شده برای ماشین برده و جنس را تحویل می گیرد و در آخر قیمت آن در تصویه حساب لحاظ می شود . در این بخش هم دو نفر كار می كنند و یك عدد كامپیوتر است كه كالاهای فروخته شده را در داخل آن ثبت كرده و بعداً حسابرسی می كنند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی در مركز كامپیوتری كارخانه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی در مركز كامپیوتری كارخانه در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی در مركز كامپیوتری كارخانه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

معرفی مركز كامپیوتری كارخانه :
اولین شبكه كارخانه فوق در تاریخ مهر ماه سال 82 با 11 كامپیوتر ایجاد گردید هدف از راه اندازی این شبكه ارتباط بخش حسابداری با یكدیگر و یكسان سازی آن با دفتر مركزی واقع در تهران و در كارخانه زیر مجموعه شان بود .
از آنجا كه نرم افزار حسابداری این مجموعه تنها تحت DOS قابل اجرا بود سیستم شبكه NOVEH راه اندازی شد .
بعد از گذشت مدتی نیاز این مجموعه برای به اشتراك گذاشتن فایل و ارتباط أنها تحت WINDOWS  أن ها را مجبور به ایجاد و راه اندازی دومین شبكه خود نمود كه در دوران كار أموزی من در أن شركت این شبكه راه اندازی شد و با عنایت مدیر کارخانه بنده هم در این راه اندازی برای آموزش و تکمیل دوره کارآموزی خود شرکت نمودم .
در حال حاضر این مجموعه با 19 کامپیوتر و دو شبکه و یک        strator adminis (مدیر شبکه ) در حال فعالیت می باشد .
این مجموعه دارای یک نرم افزار حسابداری و یک نرم افزار بنام PWL جهت حضور و غیاب کارکنان می باشد .
مجموعه فوق تنها دارای یک strator adminis می باشد که دارای مدرک مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار ) و مدرک Mcse  ( مدرک مهندسی ماکروسافت ) می باشد .
مدرک Mcse  توسط شرکت ماکروسافت ارائه می گردد و دارای هفت آزمون می باشد امتحانات آن شامل Exame : 70-270,70-290,70-291,70-292,70-293,… میباشد .
ایجاد بانک اطلاعاتی :
این مجموعه بعلت استفاده زیاد از ابزارهای مختلف و خرید آنها از کمپانی های مختلف نیازمند به یک سیستم کنترلی جهت مصرف ابزارگردید تا با ارائه آن به قیمت مدیریت ابزار بتواند روز و مصرف خود را بهینه کند که من با پیشنهاد مدیر تولید ، مسئول جمع آوری کلیه اطلاعات ابزار اعم از شماره سریال number ابزارها که ابزارها و کمپانی سازنده گردیدم .
بانک اطلاعاتی پیشنهاد من به آنها بود ، بخاطر قابلیت آسان بودن آموزش آن به دیگران که حمع آوری این اطلاعات تقریباً 55 ساعت از وقت کارآموزی من را به خود اختصاص داد .
بعد از جمع آوری اطلاعات ( که بخشی از آن برای نمونه پیوست به گزارش کار آموزی ام می باشد .به مدت هفت ساعت آنها را وارد بانک اطلاعاتی access  کردم
آیتم های مد نظر قرار داده شده در این برنامه تاریخ ورود ابزار به انبار تاریخ درخواست هزار اپراتور ، تاریخ خرابی ابزار و مدت کار کرد آن نام کمپانی می باشد بخاطرunique  بودن گذراند.
کد ابزار را Primary key قرار دادیم تا با فراخوانی کد ابزار کلیه اطلاعات آن اعم از تاریخ ورود به انبار و مدت کارکرد و کلیه اطلاعات مرتبط با آن نمایش داده شود با انجام این کار مدیریت ابزار می تواند در طی مدت کوتاهیتعداد ابزارهایی که طول عمر کمتری دارند و کمپانی آن را شناسایی و در جهت تهیه کردن مصرف ابزارهای خود بکار برند.و هم چنین با طول عمر هر ابزار از خارج قطعاتی را ضایع کند می توان به راحتی با یک درخواست ابزارها را شناسایی کرد.
ایجاد شبکه دوم کارخانه در ابتدا با هدف ایجاد شبکه بین 11 کامپیوتر با خرید یک switch ، 32 پورتی  D-link (بعلت افزایش کامپیوتر در آینده)و کابل کشی های انجام شده آغاز شد.
چون هدف ایجاد Peer-to-peer (نظیر به نظیر) بود احتیاجی به server نگردید اما به دلیل محدودیت این سرویس (در یک زمان تنها 10 کاربر به یک فایل به اشتراک گذاشته دسترسی دارند)و نگاه  به آینده یک سرور درنظر گرفته شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه 5 معماری با عنوان محیط زیست ,ساعت ,میز شطرنج ,پل عابر پیاده ,لایتینگ پل عابر پیاده , فلاور باکس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه 5 معماری با عنوان محیط زیست ,ساعت ,میز شطرنج ,پل عابر پیاده ,لایتینگ پل عابر پیاده , فلاور باکس در فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه 5 معماری با عنوان محیط زیست ,ساعت ,میز شطرنج ,پل عابر پیاده ,لایتینگ پل عابر پیاده , فلاور باکس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
این  تحقیق در ارتباط با  پروژه 5 طراحی صنعتی ( محیط زیست) می باشد . 6 موضوع در این تحقیق در ارتباط با مبلمان شهری بررسی شده است که شامل موضوعات : ساعت ، میز شطرنج ، پل عابر پیاده ، لایتینگ پل عابر پیاده ، فلاور باکس (flower box  ) و بیلبورد تبلیغاتی می باشد .
در این دفترچه  در ابتدا  برای آشنایی با محیط زیست اطلاعات مختری در رابطه  با اجزائ مبلمان شهری و توضیحاتی در زمینه محیط زیست درج شده است و در دنباله تو ضیحاتی در رابطه با موضوعات گفته شده.
 همچنین در دنباله  تصاویر و جداولی در ارتباط با موضوعات ….
هدف در این تحقیق بررسی مشکلات موضوعات و رسیدن به طرح مطلوب تر است …
در انتها اسکیس ها و طرح های بدست آمده درج شده است …

مقدمه
شهر یك اثر هنری بزرگ است كه آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد «هدف غایی یك شهر ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردمی است كه در آن زندگی می كنند» چنین محیطی با گوناگونی بسیار، آزادی انتخاب به افراد می دهد و زمینه خلاقیت را فراهم می آورد، فضای شهر حداكثر ارتباط را با مردم و زیستگاه پیرامونشان برقرار می سازد و تنها یك وسیله برای در اختیار گذاردن تمام این ها دردست دارد: امكانات مناسب شهری .
در فضای میان ساختمانها و بناها، عناصر مكملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد، تجهیزاتی كه همچون اثاث یك خانه، امكان زندگی را در فضای محصور میان سنگ و بتن و شیشه فراهم آورد. این اجزاء، جریان حركت، سكون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم می كنند و به آن روح می بخشند. اثاثه، تجهیزات یا مبلمان شهری، خیابانی یا فضای باز اصطلاحات رایج این تسهیلات و امكانات هستند. این تسهیلات در انگلستان بیشتر به «مبلمان خیابانی» و در امریكا به «مبلمان همگانی» با «مبلمان فضای باز» معروف هستند. « اثاثه، جمع اثاث به معنای وسایل و لوازم زندگی است. تجهیزات، جمع تجهیز، در مفهوم آراستن و بسیج كردن و بیشتر به وسایل و ساز و برگ نظامی اطلاق می شود. مبلمان واژه فرانسوی به معنای مجموعه اثاثه و دكوراسیون یك محل است.»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كارآموزی در كارخانه كاشی كاوه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كارآموزی در كارخانه كاشی كاوه در فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كارآموزی در كارخانه كاشی كاوه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

: در صد بیشتر بدنه را تشكیل می دهد و از خاك رس تهیه می شود .
رس در بازار قیمت ارزانی دارد .
50 درصد حجم بدنه را كائولن تشكیل می دهد . یك بدنه به علت شیرین كیجی كه دارد و گرمایی كه می بیند استحكام بیشتری پیدا كرده و نفوذ پذیری آب را كمتر می كند .
سئوال : مواد اولیه را به صورت شستشو شده ای از جاهای دیگر می گیرند یا خیر ؟
جواب :  كمتر شده كه ما این كار را انجام دهیم . و اگر هم مواد شستشو شده را تهیه كنیم در مرحله لعاب مورد استفاده قرار می گیرند . مثلاً یك نوع كائولن داریم كه از مرند می آید و شستشو می باشد . اما كائولنی كه برای بدنه مورد استفاده قرار می گیرد باید ، شستشو شده می باشد و به صورت فراوری نشده از معدن بارگیری می شود . فلدسپار نیز دارای كبالت (2) هست و باید ذوب شود تا ذرات استحكام پیدا كنند در غیر این صورت به هم نمی چسبند .
سیلیس : بوجود آورنده اسكلت اصلی در پیوندهای كاشی می باشد . ساختار بدنه را حفظ می كند . و از شدت متراكم شدنبدنه و ایجاد ترك جلوگیری می كند.
تالك : هم یك نوع فیلر است و هم برای شوكهای حرارتی استفاده می كنند .
بنتونیت : استحكام خام بدنه را زیاد می كند و به علت اینكه پلاستیسیته بالایی دارد .
كاشی وقتی در حالت خام است باید  مقاومتی داشته باشد . اگر مقاومتش كم باشد روی نوار نقاله ترك برداشته و می شكند .
تمام موادی كه نام برده شد با نسبت مشخص و ابتیمم با هم مخلوط شده وارد بال میل می شود در آنجا آب اضافه می شود . (بال میل یعنی آٍسیاب گلوله ای كه دارای گلوله های سیلیسی می باشد).
مواد و آب بوسیله گلوله های سیلیسی كه به طور چرخشی عمل می كند ، آسیاب         می شوند .
بعد از حدود چندین ساعت كه در این كارخانه حدود 14-13 ساعت می باشد ، باید ماده را رها كرد و آزاد گذاشت . این مواد به صورت یك دوغاب در می آید ، دوغاب نیز باید دانسیته و ویسكوزیته و رسوبش كنترل شده و سپس تخلیه شود.
سئوال : آیا این آزمایشات بر روی دوغاب قبلاً در آزمایشگاه انجام شده یا در فرایند تولید انجام می شود ؟
جواب : در همان فرایند تولید انجام می شود ، به طوری كه نمونه برداری می كنیم و بعدوقتی آزمایشات  به همان حدی كه می خواهیم رسید، آن را از مخازن تخلیه می كنیم. مثلاً اگر یك ماده آزمایشی ، سایش و سختی آن بالا باشد امكان این كه رسوبش بالا باشد زیاد است .
ممكن است در آبش آلودگی زیاد باشد . ممكن است دوغابی كه برگشت داده  می شود ویزكوزیته را بالا ببرد .بعد از آنكه به حد آن ابتیممی كه ما می خواستیم رسید ، اجازه تخلیه داده می شود . در ادامه مواد مورد نظر وارد مخزن می شود و سپس وارد قسمت اسپری درایر می شود .
سئوال : آیا قبل از اسپری درایر مرحله فیلتر پرس یامرحله دیگری پشت سر گذاشته می شود ؟
جواب : خوب البته وارد یك الكی مخصوص می شود ولی نیازی به فیلتر پرس نیست ، شاید در صنایع بهداشتی و چینی انجام شود .
البته قبل از انكه موارد در مخزن ریخته شوند در ابتدا از الكی گذارنده شده تا مواد درشت آن از جمله ناخالصیها حتی پلاستیك نیز گرفته شود ، بعد وارد مخزن و سپس وارد اسپری درایر می شود . اسپری درایر یعنی اسپری و خشك كردن كه خودش دارای مخزن ، پمپ انتقال ، لوله های انتقال می باشد ، درایر نیز دارای یك مشعل و پمپ خشك كن می باشد . دوغاب در داخل برج اسپری درایر ، اسپری می شود این كار توسط مكنده هایی كه درون آن قرار دارند انجام می شود و به بیرون انتقال داده می شود .
گرانولها نیز بوسیله نیروی ثقلی كه دارند به پایین كه نقطه ورودی نوار نقاله است هدایت می شود و بر روی نوار نقاله قرار می گیرند و توسط آن وارد سیلوهای پرس می شوند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی عملكرد و نگهداری از شبکه و سد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عملكرد و نگهداری از شبکه و سد در فایل ورد (word) دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عملكرد و نگهداری از شبکه و سد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست عناوین و اطلاعات موجود در گزارش كارآموزی
مقدمه     1
?    آشنایی با شركتهای بهره برداری از شبكه های آبیاری استان خوزستان     2
?    شركت بهره برداری و آبیاری ناحیه شمال     
?    سد دز    
?    سد شهید عباسپور    
?    شبكه آبیاری گتوند   
?    شبكه آبیاری كرخه و شاوور   
?    شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری مارون    
?    شركت تولید و انتقال آب جنوب شرق   
عملكرد شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری ناحیه شمال     18
گزارش اداره مطالعات و آب شناسی (ناحیه شمال)    24
عملكرد شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری جنوب شرق و شبكه های تحت پوشش     37
?    شبكه های حوزه زهره   
?    شبكه هی حوزه مارون    
?    آخرین تصاویر مربوط به وضعیت كانال شهید رجایی    
عملكرد شبكه های آبیاری كرخه و شاوور و شبكه های تحت پوشش    55
?    شبكه آبیاری كرخه   
?    شبكه های آبیاری مدرن ، تلفیقی و سنتی شاوور    
?    شبكه های آبیاری دشت اوان ویس   
?    شبكه های آبیاری شهید رجایی و شهید دامغانی   
?    سدهای انحرافی كرخه ، شاوور ، خیرآباد    
?    شرح وظایف كارشناسان آب شناسی    
عملكرد بهینه‎سازی سازهای اندازه‎گیری آب در شبكه‎های آبیاری و زهكشی استان خوزستان     67
عملكرد شش ماهه نگهداری و بهره برداری شبكه های آبیاری و تأسیسات آبرسانی    80
نقشه های مربوط به شبكه های آبیاری تحت پوشش استان خوزستان    98

 

مقدمه
استان خوزستان با وسعت 67282 كیلومتر مربع دارای 5 رودخانه‎ كارون ، دز ، كرخه ، زهره و هندیجان با آورد سالانه جمعاً 6/31 میلیارد مترمكعب آب می‎باشد . مجموع اراضی محدوده دشتها 2/4 میلیون هكتار است كه از این مقدار حدود 6/1 میلیون هكتار قابل كشت است ( كلاسهای 1و2و3) در حال حاضر 4500000 هكتار از این اراضی به طریقه سنتی برداشت آب از رودخانه‎ها و حدود 220000 هكتار از طریق شبكه‎های مدرن ، آبیاری می‎شوند لذا اراضی آبی مورد استفاده كشاورزی جمعاً 670000 هكتار می‎باشند . سالانه حدود 7/7 میلیارد مترمكعب از آبهای سطحی به لحاظ عدم مهار و استفاده از دسترس خارح می‎شود .

اراضی در دست مطالعه و اجرا برای شبكه‎های آبیاری حمدود 570000 هكتار است كه میزان 240000 هكتار از آنها شامل بخشی از اراضی آبی فعلی است و جنبه بهبود آبیاری  داشته و مابقی بصورت توسعه آبیاری اراضی مورد توجه می‎باشند ، علیعذا یش‎بینی می‎شود با مهار تمامی آبهای جاری در رودخانه‎های خوزستان شبكه‎های آبیاری مدرن و سنتی به حدود 1000000 هكتار توسعه یابند. در اینجا جا دارد كه از همه عواملی كه در این مدت به من یاری رسانده و اطلاعات مورد نظر را در اختیار من قرار داده اند تشكر و قدردانی كنم (جناب مهندس سقاوی ، چوبدار ، عباسپور ، دعاوی)
امور نظارت بر شبكه های آبیاری :
این امور مسئولیت نظارت بر عهده دار بوده و در حال حاضر شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری ناحیه شمال ، گتوند ، كرخه و شاور ، بهبهان و تولید و انتقال آب جنوب شرق ررا تحت نظارت دارد . تأمین و توزیع آب كشاورزی مورد نیاز در اراضی تحت پوشش بشرح زیر از اهداف عمده این امور می باشد . ضمناً مشخصات و تاریخچه سد مخزنی دز و شهید عباسپور كه تامین كننده آب مطمئن برای بخشی از شبكه های استان می باشند در گزارش آمده است .

شركت بهره برداری آبیاری ناحیه شمال :
اراضی شبكه آبیاری ناحیه شمال از سمت شمال به تپه ماهورهای شمال دزفول و از جهت جنوب به اراضی هفت تپه و رودخانه شاوور و از شرق به رودخانه شوره و              از مغرب به رودخانه كرخه محدود می گردد . در سال 1337 هم زمان با                     ساختمان سد دز مطالعه و طراحی قسمتی از شكه آبیاری در اراضی به                           مساحت 20000 هكتار به صورت آزمایشی توسط مهندسین مشاور عمران و منابع و شركت هلندی هایدمی شروع و در اواسط سال 1341 ساختمان شبكه آبیاری آزمایشی دز آغاز و در اوایل شهریور 1342 به بهره‎برداری رسید .

 با تكمیل و بهره‎برداری و بررسی نتایج طرح آزمایشی ، دز مطالعه و طراحی بقیه ازاضی آبخور رودخانه دز به مساحت خالص 72000 هكتار دیگر توسط مهندسین مشاور عمران شروع و از سال 1346 به مرحله اجرا درآمد و در آغاز ماه سال 1356 بطور كلی تكمیل گردید. شبكه آبیاری ناحیه شمال با مساحت ناخالص 125 هزار هكتار، كه بزرگترین شبكه آبیاری كشور می‎باشد را تحت پوشش دارد اراضی شبكه‌ آبیاری دز از سمت شمال به تپه ماهورهای شمال دزفول و از جهت به راضی هفت‎تپه و رودخانه شاوور و از شرق به رودخانه شوره و از مغرب به رودخانه كرخه محدود می‎گردد.
سد دز
سد مخزنی دز یكی از تأسیسات بسیار مهم برقابی كشور است كه از نظر تولید نیرو ، تأمین آب كشاورزی و كنترل سیلابها تأثیر بسزایی در زندگی اقتصادی و اجتماعی كشور ، بخصوص منطقه خوزستان دارد.
سازند محل سد از كنگلو مرای بختیاری مربوط به پلیوسن تشكیل گردیده و با توجه به دانه‎بندی كنگلومرا و غیرقابل نفوذ بودن آن و باریكی تنگه و یالهای پرشیب كه ارتفاع هر كدام از آنها تا كف دره رودخانه حدود 500 متر می‎باشد . بهترین محل برای احداث سد قوسی بوده است. مخزن سد به ظرفیت 570/2 میلیارد متر مكعب و قدرت تنظیم آب سالیانه‎ای ، معادل 80 میلیارد متر مكعب است.
این سد دارای 2 واحد سرریز از نوع اوجی است كه هر واحد مجهز به دو دریچه قطاعی می‎باشد و حداكثر قدت تخلیه سرریزها برابر 6000 متر مكعب در ثاینه است همچنین دو دهانه آبگیر در رقوم 275 متر در بدنه سد قرار گرفته كه هر مجرا به چهار شاخه منشعب شده و هر شاخه یك واحد توربین 65 مگاواتی را تغذیه می‎كند آبگذری هر توربین در شرایط رقوم حداكثر 64 متر مكعب در ثانیه است و دارای 8 تورین می‎باشد كه مجموعاً‌520 برق تولید می‎نمایند.
در رقوم 220 متر در بدنه سد 3 مجرای تخلیه با مدخل شیپوره‎ای كه قطر خارجی آنا در سمت دریاچه 43/4 متر است بادبی حداكثر طراحی معادل 235 متر مكعب در ثانیه برای تأمین هدفهای زیر احداث شده است .
1-    تخلیه جریانهای غلیظ در زمان وقوع سیلاب بمنظور كاهش انباشتگی رسوبات در مخزن سد.
2-     تأمین آب مورد نیاز پایین دست سد در شرایطی كه سطح آب دریاچه به رقوم 290 متر نزول می‎كند و بناچار تولید برق آبی متوقف شده و خروج آب از توربین‎ها قطع می‎گردد.
3-     تأمین كسری خروجی از سد در شرایطی كه آب خروجی از توربین‎ها تكافوی تأمین نیازهای كشاورزی و سایر مصارف و سایر مصارف را نمی‎كند.
4-     تخلیه سد در شرایط اضطراری تا رقوم 220 متر
مشخصات سد دز در جدول شماره 1 آورده شده است .
ردیف    مشخصات كلی سد دز
1.        نوع سد     بتنی دو قوسی
2.        ارتفاع تاج سد     354 متر از سطح دریا
3.        ارتفاع عمیق ترین بخش پی     151 متر از سطح دریا
4.        ارتفاع سد از پی     203 متر
5.        طول تاج سد    212 متر
6.        نسبت طول به ارتفاع L/H    2/1 متر
7.        حجم كل مخزن     570/3 میلیارد متر مكعب
8.        حجم مفید مخزن    670/2 میلیارد متر مكعب
9.        ضخامت بدنه در پی    27 متر
10.        ضخامت بدنه در تاج سد     5/4 متر
11.        حداقل تراز بهره برداری     290 متر
12.        حداكثر تراز بهره برداری     352 متر
13.        ظرفیت تخلیه پیش بینی شده برای سرریز    6000 متر مكعب در ثانیه
14.        قدرت مولدها    520 مگاوات
1- سد شهید عباسپور
سد شهید عباسپور در فاصله 135 كیلومتری شمال‎شرقی شهرستان اهواز و از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع 200 متر بر روی رودخانه كارون در نزدیكی روستای كوشك احداث گردیده است. این سد دارای سه سرریز با ظرفیت تخلیه 16500 متر مكعب در ثانیه می‎باشد و همچنین یك تكیه‎گاه بتنی با ارتفاع حدود 56 متر برای تحمل نیروهای رانش فوقانی سمت چپ سد، كه تشكیل دیواره انتهائی سمت راست سازه سرریز را نیز می‎دهد در تكیه‎گاه سمت چپ سد احداث شده است .
در قسمت پایاب در فاصله 56 متری از بدنه سه نیروگاهی به قدرت 1000 مگاوات ( دارای چهارتوربین كه هر كدام با قدرت 250 مگاوات) ساخته شده است. با توجه به توپوگرافی منطقه ، مخزن سد شهید عباسپور با سطحی معادل 54 كیلومتر مربع دارای قابلیت ذخیره حدود 3 میلیاردمتر مكعب آب می‎باشد.
از لحاظ موقعیت زمین‎شناسی پی سد بر روی تشكیلات سازند آهك آسماری متعلق به دوران الیگومیوسن بنا نهاده شده است در این محل رودخانه كارون دره نسبتاً عمیق و پرنشیبی را بموزات جریان و تقریباً عمود بر لایه‎های طاقدیس كارون ایجاد كرده است . سنگ آهك آسماری در  محل احداث به سه طبقه تحتانی ، میانی و بالایی كه دارای صخامی بالغ بر 470 متر می‎باشد و بر روی یكدیگر قرار گرفته‎اند كه سد ، نیروگاه و سرریز بر روی آسماری میانی و فوقانی بنا شده و تنها قسمتی از عملیات پرده تزریق و تونلهای انحراف موقت مسیر رودخانه در سنگ آهك آسماری تحتانی قرار دارند.

مشخصات كلی سد شهید عباسپور
1- نوع سد     بتنی دو قوسی
2- ارتفاع تاج سد     542 متر از سطح دریا
3- ارتفاع عمیق‎ترین بخش پی    342 متر از سطح دریا
4- ارتفاع سد از پی     200 متر
5- طول تاج سد    380 متر
6- نسبت طول به ارتفاع H/L    9/1 متر
7- حجم كل مخزن    1/3 میلیارد متر مكعب
8- حجم مفید مخزن    8/1 متر
9- ضخامت بدنه در پی    5/33 متر
10-ضخامت بدنه در تاج سد    6 متر
11-حداقل تراز بهره برداری     487 متر از سطح دریا
12-حداكثر تراز بهره برداری     5/532 متر از سطح دریا
13-ظرفیت تخلیه پیش بینی شده برای سرریز    16500 متر مكعب در ثانیه
14-قدرت مولدها    1000 مگاوات
15-  تاریخ شرع و خاتمه ساختمان
1349 – 1356
2- شبكه آبیاری گتوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی در سازمان هواپیمایی کشور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی در سازمان هواپیمایی کشور در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی در سازمان هواپیمایی کشور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

معرفی سازمان
شركت فرودگاههای كشور به موجب مصوبه شورایعالی اداری در تاریخ 25/12/1370 و به منظور نیل به اهداف و تكالیف مندرج در قانون توسعه كشور و در راستای رونق بخش حمل و نقل هوایی و تحول ساختاری در زمینه تفكیك تصدی از حاكمیت رسما‌ آغاز به كار نمود . این شركت همانگونه كه از ماده 1 اساسنامه و اصلاحیه آن مستفاد می گردد با هدف بازرگانی نمودن سیستم عملیات اجرایی و بخش تصدی فعالیتها و وظایف سازمان هواپیمایی کشوری شكل گرفت . دستیابی به این اهداف و اخذ مجوزهای لازم از دستگاههای ذیربط دولتی ومجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته همواره اهداف استراتژیك این شركت را تحت تاثیر قرار داده و برنامه ریزی برای دستیابی به فرایندهای لازم جهت برطرف نمودن این چالشها، روند فعالیتهای شركت را همواره تحت تاثیر قرار داده است .
سازمان هواپیمایی کشوری
سازمان هواپیمایی کشوری ابزار حاکمیت دولت در بخش مهم و حساس صنعت حمل و نقل هوایی است که بر مجموعه فعالیتهای هوانوردی و فرودگاهی و حمل و نقل نظرات عالیه اعمال مینماید. هدف اساسی این سازمان تامین ایمنی و سلامتی پروازها در فضای هوائی کشور می باشد. در سطح بین المللی کشور به عضویت سازمان بین المللی هواپیمائی  کشور (ایکائو) در آمده و سازمان هواپیمائی کشوری به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ایکائو می باشد.
سازمان هواپیمائی کشوری به منظور تقویت حوزه مرکزی در جهت اعمال حاکمیت دولت در صنعت حمل و نقل هوائی و انتزاع وظایف تصدی از سازمان با ایجاد شرکت فرودگاههای کشور کلیه وظایف مربوط به اداره، نگهداری، توسعه، تجهیز و بهره برداری از فرودگاههای کشور را به آن شرکت انتقال داد. اکنون عمده وظایف آن در زمینه سیاست گذاری، برنامه ریزی و تعیین خط مشی ها میباشد.

خلاصه ای از فعالیتها:
1.    تدوین سیاستها و مقرارت ملی هوانوردی
سازمان به منظور کنترل فضای کشور و تامین ایمنی پرواز هواپیماهای داخلی و خارجی و برقراری ارتباط هوایی درون و برون مرزی و با در نظر گرفتن استاندارد ها و رویه های توصیه شده بین المللی ایکائو، مقررات و استاندارد های ملی هوانوردی در زمینه فعالیت های هوانوردی از جمله مراقبت پرواز، ارتباطات هوانوردی، ایمنی زمینی، تامین و نصب سیستم های ارتباطی، ناوبری، راداری، روشنایی باند، فعالیتهای امنیتی، ساخت فرودگاهها، تسهیلات فرودگاهی، ساخت و منتاژ و تعمیر و نگهداری و خرید و اجاره انواع هواپیماها، تنظیم شبکه پروازی داخلی و بین المللی را تدوین و یا مورد بازنگری قرار داده است.
با توجه به وظیفه سازمان ایکائو مبنی بر تصویب استانداردهای بین المللی، سازمان از طریق شرکت در اجلاس ها و کمیته های تخصصی هوانوردی آن سازمان بین المللی و ارایه نظریات مختلف در مورد پیش نویس استاندارد های بین المللی نقش بسزایی را در روند تصویب این استانداردها ایفا می نماید.
سازمان همچنین در اجلاس ها و کمیته های طرحهای هوانوردی منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از اعضای موثر در منطقه شرکت نموده تا بتواند طرحهای هماهنگ هوانوردی منطقه در زمینه مسیرهای هوایی و تجهیزات هوانوردی و عبور و مرور هواپیماها و برقراری ارتباطات هوانوردی را به تصویب برسان د.
فعالیت تجاری پروازهای بین المللی میان دو کشور نیاز به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها دارد که سازمان در اجرای این وظیفه پس از مذاکره با کشور های مختلف تا کنون حدود 70 موافقت نامه دو جانبه حمل و نقل هوایی را منعقد نموده است.
سازمان در مورد صدور گواهینماه های لازم برای ثبت هواپیما، صلاحیت خدمه پروازی، قابلیت پرواز هواپیما ها، کارگاههای تعمیراتی هواپیما، طراحی و ساخت هواپیما اقدام نموده و همچنین به منظور ارائه خدمات حمل و نقل هوائی ایمن جهت تامین نیازمندیهای مسافر و بار مجوز های لازم را برای ایجاد شرکت های حمل و نقل هوائی  داخلی، فعالیت شرکتهای حمل و نقل هوائس خارجی در ایران، باشگاههای هوانوردی، مرکز آموزش هوانوردی، شرکتهای فرودگاهی و دفاتر خدمات مسافرت هوائی و شرکتهای خدمات کارگزاری هوائی  صادر کرده است که گام موثری را در زمینه خصوصی سازی فعالیتها برداشته است.
     علاوه بر این بر وضعیت جسمانی خلبانان و کنترلرها نظارت نموده و با آماده سازی دومین هواپیمای فلایت چک با برنامه های منظم دستگاههای ناوبری را کنترل کرده است.

2.    خدمات هوانوردی
    جریان عبور و مرور نشست و برخاست هواپیما از جهت تامین ایمنی پرواز و حسن تدبیر امور تخت سه وظیفه مهم ارتباطات و ناوبری و نظارت طبقه بندی شده که اساس خدمات و پشتیبانی کننده واحد مدیریت عبور و مرور هوائی را تشکیل میدهند.
    مدیریت  عبور و مرور هوائی با ایجاد حدود 150000 نوتیکال مایل مسیرهای هوایی داخل و بین المللی در چهارچوب حدود 67 معبر (کریدور) هوائی و از طریق ایجاد مرکز کنترل فضای کشور و ایجاد حدود 16 پایانه هوایی در محدوده فضای فرودگاههای کشور و امکانات برج کنتل در حدود 44 فرودگاه عبور و مرور و نشست و برخاست هواپیما ها را به منظور اجتناب از برخورد با یکدیگر یا با شایر موانع انجام می دهند.
    به منظور کنترل هوا پیما ها در فضای کشور تجهیزات و سیستم های ارتباطی و ناوبری و نظارتی مختلفی تدارک و در ایستگاههای هوانوردی نصب گردیده که عبارت از 5 رادار و بیش از 18 سیستم کنترل از راه دور زمین به هوا، بیش از 10 سیستم فرود با دستگاه و بیش از 30 دستگاه ارائه دهنده سمت و زاویه و بیش از 40 دستگاه راهنمای جهت یابی و بیش از 30 دستگاه فاصله یاب می باشند.خرید تجهیزات جهت ایجاد مرکز کنترل جدید به منظور ارائه خدمات هوانوردی در منطقه اطلاعات پرواز و سیستم های رادار ثانویه جهت نصب در ایستگاههای هوانوردیو برقراری سیستم نظارت اتوماتیک وابسته / ارتباطات حلقه ای داده ها میان خلبانان و کنترلر و جایگزینی سیستم های ارتباطی ماهواره ای انجام شده و در آینده نزدیک به طور کامل در مدار قرار گرفت.
    تهیه طرحهای تقریب ورودی و خروجی، بر روی مناطق خطر، محدوده و احتیاطی و مبادله حدود 10 میلیون فقره پیامهای هواپیمائی از جمله فعالیتهای دیگر برای ارائه خدمات هوانوردی است.
    در هر سال به حدود بیش از 400 هزار پرواز تجاری داخلی و خارجی و غیره تجاری و عبوری بر فراز فضای هوائی کشور خدمات هوانوردی ارائه می شود که با افزایش تجهیزات و بهبود آموزش نیروی انسانی متخصص می توان ظرفیت ارائه خدمات را در مقیاس وسیعی با ایمنی بیشتر افزایش داد.

3.    خدمات فرودگاهی
     با اتمام احداث فرودگاههای در حال ساخت، تعداد 78 فرودگاه تجاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و در حال حاضر بهره برداری از 64 فرودگاه به عهده شرکت فرودگاههای کشور و تعداد 15 فرودگاه تحت مدیریت سایر ارگانها میباشد.
    فرودگاهها در حال بهره برداری جهت ارائه خدمات مورد نیاز استفاده کنندگان از آنها دارای اکانات متعدد در بخش هوائی و زمینی و راهای دسترسی و تسهیلات فرودگاهی می باشند که نگهداری و توسعه آنها به عهده مدیریت فرودگاه است  و همچنین هماهنگی میان نهاد های مستقر در فرودگاه از جمله وظایف عمده می باشد.
    به لحاظ پذیرش نوع  هواپیما 11 فرودگاه در حال بهره برداری قابل پذیرش هواپیمای پهن پیکر و 30 فرودگاه قابل پذیرش هواپیمای بدنه متوسط و 58 فرودگاه قابل پذیرش هواپیمای بدنه باریک می باشند. از فرودگاههای موجود تعداد 5 فرودگاه به صورت بین المللی هستند که امکان جابجایی مسافر و بار به نقاط خارج از کشور در آنها وجود دارد. در هر سال حدود 20 میلیون مسافر داخلی و بین المللی و 100 هزار تن از طریق پایانه های فرودگاهی برای انجام سفر هوائی استفاده می نمایید که فرودگاه امکانات لازم را فراهم می آورد.
از سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاههای کشور استقبال گردیده  و تا کنون طرحهای متعددی از جمله پارکینگ و توسعه ترمینال مسافری به اجرا در آمده که مهمترین آنها راه اندازی هتل ترانزیت فرودگاه مهر آباد به منظور بهره گیری توریست ها و شخصیت های تجاری میباشد. البته در نظر است تا بتوانیم اداره و بهره برداری برخی از فرودگاهها را نیز به بخش خصوصی واگذار نماییم تا بخشی از وظایف تصدی را به بخش غیر دولتی انتقال داده باشیم.
    امروزه برای ورود هواپیماهای باری به فرودگاه های تهران، مشهد، تبریز، اصفهان بدون تشریفات و در فاصله 6 ساعت قبل از پرواز مجوز ترافیکی صادر می گردد و تلاش گردیده تا تسهیلات لازم برای تخلیه و بارگیری آنها فراهم شود.

4.    خدمات حمل و نقل هوائی
    تعداد ناوگان تجاری هوائی کشور اعم از تملیکی و اجاره ای تحت پوشش شرکتهای حمل و نقل هوائی دولتی و غیر دولتی نزدیک به 100 فروند هواپیما با ظرفیت بیش از 14000 صندلی و بیش از 10 فروند هواپیما با ظرفیت حدود 900 تن بار می باشد. در نتیجه تنگناهای اقتصادی و دشواری های تامین قطعات و عدم نوسازی، ناوگان به تدریج به لحاظ زمانی و کارکرد هواپیماها دارای عمر متوسط بیش از 22 سال میباشد در دو سال گذشته با ارائه تسهیلات بانکی به شرکتهای حمل و نقل هوای نسبت به افزایش هواپیماهای تملیکی و نو سازی ناوگان متناسب با شبکه پروازی کشور اقداماتی صورت پذیرفته است.
    در فرودگاههای کشور تمامی خدمات زمینی هواپیما، کترینگ و خدمات بار به وسیله شرکتهای حمل و نقل هوائی داخلی انجام می پذیرد که اخیراً با واگذاری این نوع خدمات به شرکتهای مستقل بخش خصوصی موافقت گردیده و از حالت انحصاری خارج شده است.
    در سال حدود 10 میلیون مسافر با ناوگان هوائی در داخل و خارج از کشور جابجا می گردد که نزدیک به 20% آنها به وسیله شرکتهای حمل و نقل هوائی خصوصی انجام می شود.

5.    تعمیرات هواپیما
    سطح تعمیر و نگهداری هواپیما در بعضی از شرکتهای هواپیمائی کشور رده های A،B،C را میپوشاند و در مورد هواپیماهای بدنه متوسط و باریک حتی به رده D می رسد در مورد تعمیر و نگهداری هواپیماهای توپولف 154 نیز دو مرکز تعمیراتی در مشهد و کیش تاسیس گردیده که در سال جاری 47 مورد چکهای فنی در دوره های 300، 600، 1200 ساعت در آنجا انجام پذیرفت و موجبات صرفه جویی ارزی را فراهم آورده است.
    و با اعلام رسمی به شرکتهای هواپیمایی مبنی بر استفاده الزامی از کروی پروازی ایرانی بجای خلبانان روسی اجاره هواپیماهای بدون خلبان روسی در دیتور کار قرار گرفته که تا پایان سال رقم استفاده از خلبانان روسی به صفر خواهد رسید که این تصمیم در نوع خود سهم بسزایی در کاهش ارزبری خواهد داشت.
6.    آموزش و مطالعات
    دانشکده صنعت هواپیمائی کشوری به عنوان مرکز آموزش های تخصصی صنعت هوانوردی در کشور به شمار می رود که از فضای آموزشی مناسب، آزمایشگاههای مجهز و شبیه سازهای ارتباطی، راداری برخوردار است. سطوح آموزش های کارشناسی مراقبت پرواز، الکترونیک، مخابرات، تعمیر و نگهداری هواپیما در دانشکده وجود دارد و تلاش بر آن است تا تمامی دوره ها بصورت کاربردی انجام شود. علاوه بر این دوره های کوتاه مدت اطلاعات پرواز، خدمات فروش بلیط هواپیما، زبان انگلیسی فنی و عمومی، کامپیوتر اصول پرواز، از جمله فعالیتهای آنجاست. اخیراً نسبت به راه اندازی دوره های مشترک بین المللی در زمینه مدیریت فرودگاهی و ارتباطات، ناوبری و نظارت / مدیریت عبور و مرور هوائی با همکاری موسسات یاتا و نیوزیلند اقدام شده است. دانشکده به عضویت دایمی پروژه جهانی Trainer در آمده و در زمینه تهیه طرح دروس استاندارد شده مربوط به شیوه های مدرن ارزیابی و امتحانات، هدایت هواپیما از طریق دیتا فعال بوده و می تواند از سایر موارد تهیه شده در کشور های دیگر استفاده نماید.
     مرکز آموزش فنون هوایی عهده دار ارایه خدمات آموزشی و تفریحی در زمینه عملیات کایت، بالن، گلایدر، چتر بازی، خلبانی می باشد. این مرکز علاوه بر تهران در شهر های مشهد، شیراز، اهواز، همدان، اصفهان، تبریز و کرمانشاه دارای شعبه است. برگزاری نمایش های هوائی در مجموعه پروازی آسمان ری و جزیره کیش از جمله فعالیتهای آنهاست. با همکاری آموزش و پرورش نیز نسبت به تاسیس دبیرستان هوانوردی در نظام آموزشی متوسطه کشور اقدام گردیده است. با واگذاری بخشی از این فعالیتها به بخش غیر دولتی گستره انجام آنها برای جوانان فراهم آمده است.
    مرکز مطالعات نیز مطالعه و بررسی طرح جامعه شبکه فرودگاهی و طرح جامع کنترل فضای کشور و چگونگی به کارگیری تجهیزات و سیستم های جدید هوانوردی و طرح جامع اتوماسیون اداری سازمان در راستای نظام جامع آمارهای ثبتی و طرحی سیستم 128 کاناله AFIN و AIS را در دست انجام دارد. علاوه بر آن در تهیه طرح جامع حمل و نقل کشور همکاری مستمر دارد.

شبکه و انواع آن
یک شبکه کامپیوتری از اتصال دو و یا چندین کامپیوتر تشکیل می گردد . شبکه های کامپیوتری در ابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراحی و پیاده سازی می گردند . شبکه های( Local-Area Networks : LAN ) و  Networks)َArea  Wide:WAN ) دو نمونه متداول در این زمینه می باشند. در شبکه های  LAN ، کامپیوترهای موجود در یک ناحیه محدود جغرافیائی نظیر منزل و یا محیط کار به یکدیگر متصل می گردند . در شبکه های WAN ، با استفاده از خطوط تلفن و یا مخابراتی ، امواج رادیوئی و سایر گزینه های موجود ، دستگاه های مورد نظر در یک شبکه به یکدیگر متصل می گردند .
شبکه های کامپیوتری چگونه تقسیم بندی می گردند ؟
شبکه ها ی کامپیوتری را می توان بر اساس سه ویژگی متفاوت تقسیم نمود : توپولوژی ، پروتکل و معماری
•    توپولوژی ، نحوه استقرار( آرایش) هندسی یک شبکه را مشخص می نماید .  bus , ring و star  ، سه نمونه متداول در این زمینه می باشند .
•    پروتکل ، مجموعه قوانین لازم به منظور مبادله اطلاعات بین کامپیوترهای موجود در یک شبکه را مشخص می نماید . اکثر شبکه ها  از “اترنت” استفاده می نمایند. در برخی از شبکه ها ممکن است از  پروتکل Token Ring شرکت IBM استفاده گردد . پروتکل ، در حقیت بمنزله یک اعلامیه رسمی است که در آن قوانین و رویه های  مورد نیاز به منظور ارسال و یا دریافت داده ، تعریف می گردد . در صورتی که دارای دو و یا چندین دستگاه ( نظیر کامپیوتر ) باشیم و بخواهیم آنان را به یکدیگر مرتبط نمائیم ، قطعا” به وجود یک پروتکل در شبکه نیاز خواهد بود .تاکنون صدها پروتکل با اهداف متفاوت طراحی و پیاده سازی شده است . TCP/IP یکی از متداولترین پروتکل ها در زمینه شبکه بوده که خود از مجموعه پروتکل هائی دیگر ، تشکیل شده است . جدول زیر متداولترین پروتکل های TCP/IP را نشان می دهد . در کنار جدول فوق ، مدل مرجع OSI نیز ارائه شده است تا مشخص گردد که هر یک از پروتکل های فوق در چه لایه ای از مدل OSI کار می کنند . به موازات حرکت از پائین ترین لایه ( لایه فیزیکی ) به بالاترین لایه  ( لایه Application ) ، هر یک از دستگاههای مرتبط با پروتکل های موجود در هر لایه به منظور انجام پردازش های مورد نیاز ، زمانی را صرف خواهند کرد .
پروتکل های TCP/IP        مدل مرجع OSI
 
OSI از کلمات Open Systems Interconnect اقتباس و یک مدل مرجع در خصوص نحوه ارسال پیام بین دو نقطه در یک شبکه مخابراتی و ارتباطی است . هدف عمده مدل OSI ،  ارائه راهنمائی های لازم به تولید کنندگان محصولات شبکه ای به منظور تولید محصولات سازگار با یکدیگر است .
مدل OSI توسط کمیته IEEE ایجاد تا محصولات تولید شده توسط تولید کنندگان متعدد قادر به کار و یا سازگاری با یکدیگر باشند . مشکل عدم سازگاری بین محصولات تولیدشده توسط شرکت های بزرگ تجهیزات سخت افزاری زمانی آغاز گردید که شرکت HP تصمیم به ایجاد محصولات شبکه ای نمود و محصولات تولید شده توسط HP  با محصولات مشابه تولید شده توسط شرکت های دیگر نظیر IBM ، سازگار نبود . مثلا” زمانی که شما چهل کارت شبکه را برای شرکت خود تهیه می نمودید ، می بایست سایر تجهیزات مورد نیاز شبکه نیز از همان تولید کننده خریداری می گردید( اطمینان از وجود سازگاری بین آنان ) . مشکل فوق پس از معرفی مدل مرجع OSI ، برطرف گردید .
مدل OSI دارای هفت لایه متفاوت است که هر یک از آنان به منظور انجام عملیاتی خاصی طراحی شده اند . بالاترین لایه ، لایه هفت ( Application ) و پائین ترین لایه ، لایه یک ( Physiacal ) می باشد . در صورتی که قصد ارسال داده برای یک کاربر دیگر را داشته باشید ،  داده ها حرکت خود را از لایه هفتم شروع نموده و پس از تبدیل به سگمنت ، datagram ، بسته اطلاعاتی ( Packet ) و  فریم، در نهایت در طول کابل ( عموما” کابل های twisted pair ) ارسال تا به کامپیوتر مقصد برسد .
•    معماری ، به دو گروه عمده معماری که عمدتا” در شبکه های کامپیوتری استفاده می گردد ، اشاره می نماید : Peer-To -Peer و Client – Server . در شبکه های Peer-To-Peer سرویس دهنده اختصاصی وجود نداشته و کامپیوترها از طریق workgroup به منظور اشتراک فایل ها ، چاپگرها و دستیابی به اینترنت ، به یکدیگر متصل می گردند . در شبکه های Client – Server ، سرویس دهنده و یا سرویس دهندگانی اختصاصی وجود داشته ( نظیر یک کنترل کننده Domain در ویندوز ) که تمامی سرویس گیرندگان به منظور استفاده از سرویس ها و خدمات ارائه شده ، به آن log on می نمایند . در اکثر سازمان و موسسات از معماری Client – Server 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید