دانلود مقاله انگلیسی پیش گویی کنندگان آموزش خدمت رسانی به ارباب رجوع در شرکت های مهمان داری با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی پیش گویی کنندگان آموزش خدمت رسانی به ارباب رجوع در شرکت های مهمان داری با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی پیش گویی کنندگان آموزش خدمت رسانی به ارباب رجوع در شرکت های مهمان داری با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

ABSTRACT

Small hospitality firms have a reluctance to embrace business improvement activities in general and customer service training in particular. In a survey of 255 hospitality firms, this study investigated a range of predictors for owner–managers to adopt specific customer service training activities, in a series of regression equations. It was found that, in general, those firms that placed more importance on customer service training were willing to take up more training activity. In addition, it was found that predictors for specific customer service training activities, such as benchmarking best practice or mystery shopping, varied between types of activity and with a general intention to consider customer service training. 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved

چکیده :

موسسات کوچک مهمان داری در مجموع برای قبول و پذیرش فعالیت های پیشرفت تجارت و مخصوصا برای پذیرش آموزش خدمت رسانی مشتری بی میل بوده و کراهت دارند. در یک مطالعه ای که روی 255 موسسه مهمان داری صورت گرفت ، گستره ای از فاکتورهای پیش گویی کننده برای مالک – مباشر به منظور اتخاذ و پذیرش فعالیت های خاص و ویژه آموزش خدمت رسانی به مشتری مورد بررسی قرار گرفت. به صورت یک سری معادلات رگراسیون (برگشتی ) مشخص شد که در مجموع موسساتی که به مسئله ی آموزش خدمت رسانی برای مشتری بیشتر اهمیت می دهند ، تمایل بیشتری برای گذراندن این دوره ها دارند.به علاوه مشخص شد که فاکتورهای پیش بینی کننده برای فعالیت های خاص آموزش خدمت رسانی برای مشتری مانند الگوگیری ( bench marketing ) یا خرید رمزی ( mystery shopping ) بین فعالیت های گوناگون متفاوت است و تمایل عمومی برای دوره های آموزش خدمت رسانی به مشتری وجود دارد

1       مقدمه

مدارک زیادی وجود دارد که نشان می دهد موسسات کوچک خدماتی مانند بخش مهمان پذیری تمایلی به سرمایه گذاری در بخش آموزش خدمت رسانی به مشتریان ندارند. علیرغم تاکید فراوان برای بهبود و گسترش مدیریت موسسات کوچک ، هنوز هم عدم درک زیادی در مورد فعالیت های بهبود دهنده ی تجارت توسط مالکان – مباشران وجود دارد. اگرچه همانطور که massey در سال 2004 پیشنهاد کرده آموزش در بخش های کوچک تا متوسط سرمایه گذاری عظیمی در آموزش است که توسط دولتمردان در سراسر جهان صورت می گیرد. Thomson و gray در سال 1999 گزارش کردند که نرخ مشارکت در فعالیت های تجاری حمایت شده ی دولتی هنوز هم بسیار پایین است. به علاوه bergin – seers , Morrison در سال 2002 استدلال کردند که در سطح جهانی مالکان – مباشران شرکت های کوچک تمایلی به بهبود تجارت خود ندارند. در نتیجه ، محققان به دنبال درک و استدلال بهتری برای افزایش تمایل مالکان – مباشران ، روش ها و سازمانی برای یادگیری آن ها هستند

تعیین رفتار موسسات و شرکت ها و وضعیت و حالت آن ها در مقابل پیشرفت های تجاری در مجموع ، و رفتار آن ها در مقابل فعالیت های بهبود خدمت رسانی به مشتریانی مخصوصا اولین قدم برای گسترش ابزارهای مناسب تر بهبود خدمت رسانی به مشتریان برای این بخش است. این پروژه امیدوار است بتواند دیدگاه روشنی از حالت و وضعیت مالکان – مباشران موسسات کوچک در مقابل آموزش ، جهت گیری تجاری و فاکتورهای سازمانی در اختیار خوانندگان قرار دهد که می تواند به فعالیت های عظیم تر آموزشی منجر شود. مخصوصا ما در این مقاله ما این سه متغیر را که به برآمد و راندمان آموزش خدمت رسانی به مشتریان مربوط می شود را فراهم می کنیم. ما ابتدا در قالب مرور مختصری به متون ، بعضی از تحقیقات انجام شده در حوزه ی آموزش مسسات مهمان داری کوچک را که قبلا انجام شده است بررسی می کنیم. این بحث و نتیجه گیری پس از نتایج یک مطالعه تجربی که عوامل گرداننده ی سرویس های آموزش و اطلاعاتی را درون موسسات مهمان داری کوچک بررسی کرده است خواهد آمد

References

Ahmad, G., 2005. Small Firm Owner-Managers’ Networks in Tourism and Hospitality. International Journal of Business and Society 6 (2), 37–54 Atkinson, J., Meager, N., 1991. Putting the Training in Enterprise: The TECs and Small Business Training Activities. Institute of Manpower Studies, Brighton. Barry, H., Milner, B., 2002. SMEs and electronic commerce: a departure from the prioritisation of training Journal of European Industrial Training 26 (7), 316–326 Beeton, S., Graetz, B., 2001. Small business–small minded Training attitudes and needs of the tourism and hospitality industry. The International Journal of Tourism Research 3 (2), 105–

دانلود رایگان متن انگلیسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید