دانلود تحقیق نظریه دمکراسی جهان وطنی دیوید هلد و قابلیتهای اجرائی آن در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق نظریه دمکراسی جهان وطنی دیوید هلد و قابلیتهای اجرائی آن در ایران در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق نظریه دمکراسی جهان وطنی دیوید هلد و قابلیتهای اجرائی آن در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق نظریه دمکراسی جهان وطنی دیوید هلد و قابلیتهای اجرائی آن در ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق نظریه دمکراسی جهان وطنی دیوید هلد و قابلیتهای اجرائی آن در ایران در فایل ورد (word) :

در این پژوهش که برای درس سمینار افکار سیاسی غرب از نیمه دوم قرن 19 در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی تهیه دیده شده است. نظریه دمکراسی جهان وطنی دیوید هلد و قابلیتهای اجرائی آن در ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. دیوید هلد استاد دانشگاه اقتصادی-سیاسی لندن و همچنین کالج حقوق-علوم سیاسیت لندن و از همکاران آنتنی گیدنز –جامعه شناس برجسته انگلیسی-است.
هلد را بیشتر به عنوان تئوریسین مباحث جهانی شدن (خاصه نظریه دمکراسی جهان وطنی)می شناسند . دو اثر برجسته هلد مدل های دموکراسی – و جهانی شدن و مخالفان آن (با همکاری آنتونی مک گرو)مرکز ثقل فکری او هستند. از آثار دیگر او می توان به ،چشم انداز اصلی دولت مدرن (1983) ،قدرت و مشروعیت در بریتانیای معاصر(1984)،لیبرالیسم ،مارکسیسم جهت گیری آینده خط مشی عمومی (1986)،مبانی دمکراسی (زیر چاپ) ،انباشت مشروعیت و دولت (1983) ، سوسیالیسم و محدودیت های عمل دولت، نظریه های دولت(1984) ، آموزه سیاست شناسی(1984)،اشکال جدید دموکراسی(1986)
مقدمه ای بر نظریه انتقادی:
هورکهایمرتاهابرماس(1980)اشاره کرد. ناگفته نماند بعضی از آثار فوق مشترکاً تالیف شده است.در پایان لازم می دانم مراتب سپاس و قدردانی خود را از استاد محترم و فرزانه دکتر محمد توحید فام به خاطر راهنمایی های بی دریغ و خردمندانه اش اعلام دارم.

مقدمه:
پیشینه هو خواهی فراگیر از دمکراسی ،به مثابه شکلی از سازماندهی زندگی سیاسی،به کمتر از یکسال می رسد.«دمکراسی» واژه ای اصلا یونانی است که در قرن شانزدهم از طریق واژه فانسوی «دمکراتی» Democratie وارد زبان انگلیسی شد. دمکراسی از اژه دموکراسیا مشتق شده که به معنی نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند.«حکومت بوسیله مردم»شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید،اما ظواهر همیشه گمره کننده اند و تاریخ اندیشه دموکراسی پیچیده و حاکی از دریافت های متضاد است. عرصه های عدم توافق بسیار گسترده است. و در واقع هر یک از اجزاء عبارت فوق ،دشواری های مربوط به تعریف را به همراه دارد.
واژه های «حکومت» ،«حکومت به وسیله» و« مردم» به چه معناست؟اگر از ابهامات مجود در واژه «مردم» آغاز کنیم . چه کسانی را باید «مردم» قلمداد کرد؟چه نوع مشارکتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟شرایط مفروض برای هدایت به مشارکت کدامند؟آیا مردم باید قبل از آن که دمکرات شند سواد بیاموزند؟آیا برای حفظ دمکراسی حد معینی از ثرت اجتماعی ضرورت دارد؟واژه حکومت مسائل بسیاری از این قبیل را بر می انگیزد :حوزه حکومت را تا چه اندازه گسترده یا محدود می توان در نظر گرفت ؟عرصه مناسب برای فعالیت دمکراتیک را چگونه می توان تعیین کرد؟ با توجه به این مسائل در ارتباط با دمکراسی و دریافتهای متضاد از آن از آغاز تا کنون ،همچنان عرصه های دمکراسی خواهی و یا تظاهر به آن رو به تذاید است. و در زمان ما مسئله ای دمکراسی و دمکراسی خواهی از شکلهای پیشین و قالبهای گذشته اش فراتر رفته است.و با توجه به نزدیکتر شدن ملل جهان به یکدیگر و از هم پاشیده شده شدن مرزهای جغرافیایی در حوزه های فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و بخصوص اطلاعاتی،و مسئله جهانی شدن در حوزه های مذکور و به طرف یکدست شدن و رفتن ملل جهان در بعضی عرصه های جهانی .مانند نوع حکومت،اقتصاد،فرهنگ و …-به دلیل پیچیدگی نیازها، وابستگی متقابل به هم و تاثیر پذیری از حوادث اتفاق افتاده در فرای مرزهای ملی مسئله ای دمکراسی و حکومت دمکراسی در شکل جدیدی تحت عنوان «دمکراسی جهانی» مطرح شده است.

روش:
این پژوهش درصدد است با استفاده از رهیافت نهاد گرائی نظریه دیوید هلد در ارتباط با دمکراسی جهانی ،که نامبرده آن را در قالب دمکراسی جهان وطنی مطرح کرده است،را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
روش مورد استفاده در این پژوهش،همچنان که اشاره شد،رهیافت نهادگرائی می باشد بر اساس این رهیافت مطالعه ای نهاد های سیاسی ،اصل مهم می باشد.
حامیان این رهیافت ،قواعد و رویه های قانونی را بعنوان متغیر اساسی مستقل ، و کارکرد و سرنوشت دمکراسیها را بعنوان وابسته در نظر می گیرند.1.
به طور کلی رهیافت نهادی موضوع مطالعه ای است که قواعد ،رویه ها و سازمان های رسمی حکومت را در بر می گیرد.رهیافت نهاد گرائی به رهیافتهای متعدد جدید تقسیم شده است،که عبارتند از سه نوع تحلیل نهادی یعنی مطالعات قانون اساسی ،اداره عمومی،و نهادگرایی عبارتند از سه نوع تحلیل نهادی یعنی مطالعات قانون اساسی ،اداره عمومی و نهاد گرایی جدید.
در این پژوهشاز روش «نهاد گرایئ جدید»استفاده می شود. نهادگرایی جدید بر نقش مستقلانه برای نهادی سیاسی تاکید می ورزد.2 در نهاد گرائی جدید فرض بر این است که هر نهادی قواعد و رویه های قانونی خاصی را منعکس می کند که این قوانین رفتارها و ارزشهای خاصی را الزاماًٌ تجویز می کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد در فایل ورد (word) :

شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود.
در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هـ . ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد. این قانون در 5 فصل و 108 ماده تنظیم و تصویب شده بود که در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم کار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاکم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان کلانتر (شهردار)، که اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است.
با نسخ قانون مذکور در سال 1309 هـ . ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و امکانات مالی شهرداری ها تصویب شد و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت. و در سال 1312 هـ . ش وزارت کشور برای اینکه اصلاحات شهری به خوبی انجام شود و کلیه امور فنی و شهرسازی شهرها زیرنظر مهندسین مجرب و با برنامه صحیح انجام گیرد با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای ملی موجبات تشکیل اداره کل فنی را در وزارتخانه فراهم نمود و بعد از سال 1320 هـ . ش اداره مزبور به اداره کل امور شهرداریها تبدیل گردید. سپس بر اساس قانون 1328 (هـ . ش) با اعطای اختیاراتی به انجمن شهر، از نظر سیاسی و اجتماعی تحولاتی در وضع شهرها بوجود آمد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش بر جسته های تخت جمشید در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش بر جسته های تخت جمشید در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش بر جسته های تخت جمشید در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش بر جسته های تخت جمشید در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش بر جسته های تخت جمشید در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود مقاله نقش بر جسته های تخت جمشید در فایل ورد (word)

مقدمه
ابزارها
مدت زمان ایجاد نوش
سازمان کار در تخت جمشید
معیار حجاران برای تناسب در تخت جمشید
مقایسه مهتدان، اسبها و ارابه ها
مقایسه قطعات مرکزی نشاندهنده ی شاه در مواقع بار دادن
قص بالدار در هخامنشی
بال ها
فهرست منابع

تخت جمشید را می توان تقریباً همانند ارگ ها ویا دژهای حکومتی و سکونت گاهی ایران در دوران اسلامی داشت، زیبا پادشاهان یا حاکمان ایالت ها یا شهرهای بزرگ در ایران بر اساس شیوه ای کهن، فضاهای سکونت گاهی، حکومتی و تشریفاتی خود را غالباً درون محوطه ای محصرر و دارای استحکامات دفاعی می ساختند که در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی حتی المکان در امان باشند. این گونه مجموعه ها که آن ها را دژ، کهندژ، قلعه یا ارگ می نامیده اند، افزودن بر فضاهای سکونت گاهی، حکومتی و تشریفاتی، عرصه ها و فضاهای متنوعی برای برخی از انواع فعالیت های خدماتی و نظامی داشتند. چنین الگویی در طرحی شهری از دوران پیش از اسلام تا اواخر دوره قاجار در بسیاری از نواحی و مناطق سرزمین گسترده ایران وجود داشته است وتخت جمشید و آنچنان که داریوش در کتیبه ای به آن به عنوان یک دژ اشاره کرده است، باید نمونه ای از دین گونه ارگ های سکونت گاهی- حکومتی، تشریفاتی دانست درباره چگونگی ساختن بناهای روی صفحه هنوز اطلاعات روشنی به دست نیامده ، البته کتیبه ای از داریوش درباره شیوه ساختن کاخی در شوش وجود دارد که گویای چگونگی انجام فعالیت های بزرگ ساختمانی در آن دوران است و می توان حدس زد که در ساختن تخت جمشید از همان شیوه استفاده شده است.
مساحت کل تخت جمشید 14000 متر مربع بوده و در دامنه کوه رحمت شرف به جلگه مردودشت واقع شده و با تراشیدن قسمتی از کوه به وجود آمده است. پلکان ورودی بنای تخت جمشید از تخته سنگ های عظیم تراشیده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق در مورد عصر سلطنت ناصرالدین شاه در فایل ورد (word)

مقدمه
عصر سلطنت ناصرالدین شاه عصر تاریك و شرم آوری از تاریخ ایران است. عصری است مملو از ظلم و ستم و جنایت و دوره‌ای است آكنده از جهل و بی خبری. توده های وسیع مردم بسیواد بودند و نادان و شاه و درباریان از این بیسوادی و جهل حداكثر استفاده را می بردند. میر غضبهای شاه آماده بودند تا هر زمان كه او فرمان دهد جان انسانهایی را بگیرند و اجساد آنها را «برای عبرت دیگران» در جلوی یكی از دروازه های شهر بیاوزیند.
نفوذ بیگانگان
در دوره قاجاریه و مخصوصا در عصر ناصرالدین شاه، اقتصاد ایران در انحصار دو دولت استعمارگر روسیه و انگلستان بود. این دو كشور برای استفاده هر چه بیشتر از منابع و سرشار و ثروت عظیم میهم ما به رقابت پرداخته بودند. شركت های تجرای بیگانه، از جمله شركت های انگلیسی و روسی در بیشتر شهرهای ایران شعبه هایی دایر كرده و به خیرید و فروش مشغول بودند. این امر برای بازرگانان ایرانی محدودیت بسیاری ایجاد می كرد و چون نمی توانستند با سرمایه داران بزرگ خارجی رقابت كنند، روز به روز تنگدستی آنان افزوده می شد و رو به ورشكستگی می نهادند.

از عصر امیركبیر تا عصر امین السلطان
محمد شاه قاجار در ششم شوال 1264 هجری قمری (4 سپتامبر 1848 میلادی) درگذشت. ناصرالدین میرزا ولیعهد كه از یك سال پیش فرمانروایی آذربایجان را به عهده داشت دوازده روز بعد از مرگ پدرش در تبریز خود را پادشاه نامید و روز بعد همراه میرزا تقی خان برگزید.
ناصرالدین شاه سلطان مراد میرزا حسام السلطنه را مامور فتح هرات كرد. این شهر پس از شش ماه محاصره در 25 صفر 1273 ه.ق به وسیله سپاه ایران گشوده شد. دولت استعمارگر انگلیس كه مایل نبود هرات در دست ایرانیان باقی بماند به ایران اعلان جنگ داد و نیروهایی را با كشتیهای جنگی به جنوب فرستاد. پس از تصرف جزیره خارك سربازانی را در بوشهر پیاده كرد و آنها را به سوی خرمشهر (محمره) فرستاد. بندر بوشهر صحنه جنگ بین قوای ژنرال سرجیمز اوترام و قوای میرزا محمدخان قاجار كه مامور جلوگیری از قوای انگلیس بود، شد. میرزا محمدخان در این جنگ شكست خورد و ناصرالدین شاه وحشتزده، از میرزا آقاخان نوری خواست كه مقدمات صلح را با انگلستان را فراهم كند.
میرزا آقاخان نوری، فرخ خان امین الدوله را مامور ساخت كه به پاریس برود و در آنجا آمادگی ایران را به مصالحه اعلام نماید. در پاریس با وساطت ناپلئون سوم معاهده ای ننگین بر ایران تحمیل شد. این معاهده كه در سال 1273 هـ . ق (1857 میلادی) به امضاء طرفین رسید شامل مواد زیر بود:
1. ایران، هرات و تمام خاك افغان را تخلیه كند
2. انگلیس، خرمشهر و بوشهر را تخلیه نماید.
3. ایران از كلیه دعوی خود نسبت به هرات و سرزمین افغانستان صرف نظر كرده و از حكام و رؤسای شهرهای افغانستان مطالبه ضرب سكه و خواندن خطبه به نام شاه ایران ننماید.
4. ایران از دخالت در امور افغانستان خودداری نموده و هرات را افغانستان مستقل بشناسد.
5. در صورت وقوع اختلاف بین ایران و افغان، ایرن متعهد می شود كه رفع اختلافات را به حكمیت دولت انگلیس واگذارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word) دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word) :

دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word)

یكی از مساجدی كه نام آن همواره یادآور نام گرامی حضرت بقیه الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است ، مسجد مقدس« جمكران» در شش كیلومتری شهر قم می باشد كه حدود یكهزار سال پیش به دستور خود آن حضرت ساخته شده و از آن زمان به بعد مطمح نظر و مورد توجه عاشضقان و دلباختگان و ارادتمندان ان حضرت قرار گرفته است .

در طول تاریخ این مسجد كرامات و معجزات بسیاری در آنجا دیده شده و شیعیان و علاقمندان حصرت مهدی«ع» از هر سو بار سفر بسته و برای خواندن نماز در این مسجد همواره از احترام و قداست خاصی برخوردار است . بعضی از علماء و مراجع تقلید و بزرگان ، معجزات و عنایاتی درباره ی این مسجد نل شده كه نشان می دهد آنان چگونه به این محل مقدس احترام می گذاشتند ، از جمله آنها مرحوم آیه الله العظمی حائری موسس حورزه ی علمیه ی قم و مرحوم آیه الله العظمی حجت كوه كمری ، آیه الله العظمی امام خمینی ، مرحوم آبه الله العظمی سید محمد تقی خوانساری و مرحوم آیه الله العظمی بروجردی ، و مرحوم آیه الله العظمیگلپایگانی و مرحوم آیه الله العظمی نجفی مرعشی ، مرحوم ایه الله العظمی اراكی و غیر آنها را می توان نام برد . عنایت وعلاقه مقام معظم رهبری به این مسجد مقدس جمكران آنقدر زیاد است كه طبق گفته ی مسئولین محترم بارها به این مسجد شریف جمكران آنقدر زیاد است كه طبق گفته ی مسئولین محترم بارها به این مسجد شریف جمكران تشریف آورده اند ، نظر آنان درباره ی مسجد جمكران در همین كتاب نقل خواهیم كرد .

همچنین از علماء و اساتید حوزه علمیه و مراجع فعلی نیز كه در حال حیات هستند نمونه هایی در ذكر معجزات و كرامات این مسجد خواهیم آورد .

ما در این كتاب تاریخچه ی احداث مسجد جمكران را با تكیه بر منابع فراوانی از كتب علماء گذشته ذكر خواهیم كرد و آنگاه نظرات علماء و اساتید و مرتاجع را خواهیم آورد و نمونه های اندكی از معجزات بسیاری كه در این مكان شریف به مقوع پیوسته است نقل خواهیم كرد ، و در پایان مطالب مختصری در پیرامون حضرت مهدی ارواحنا فداء فدا خواهیم آورد .

این كتاب ارمغانی است برای شیفتگان امام زمان و عاشقان مسجد جمكران كه همواره و بخصوص در سب های چهارشنبه از اطراف و اكناف و دور و نزدیك آهنگ سفر به مسجد جمكران می كنند و در گوشه ای از آن باخدای خود با راز و نیاز مشغول می شوند ، و پس از ادای نماز مخصوص مسحد ، به دنبال گمشده ی خود هستند وآن در دانه ی یكتا و عزیز سفر كرده را می خوانند و راز خود را با او در میان می گذارند .

دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه :

پیشگویی امیر مومنان علی علیه السلام از مسجد مقدس جمكران

صاحب الزمان «ع» مسجد جمكران

مسجد مقدس جمكران

تاریخچه مسجد صاحب الزمان علیهم السلام

نماز آمام زمان علیه السلام در مسجد جمكران

فضیلت خواندن نماز در مسجد جمكران

معجزاتی از تاسیس مسجد جمكران

کراماتی چند از مسجد مقدس جمکران

امام زمان (ع) در مسجد مقدس جمکران

سخنان آیت الله بدلا دربار دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word) :

دیدار با امام زمان (ع)

عنایت صاحب الزمان (ع)

دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word)

از مسجد مقدس جمکران نتیجه گرفتم

اگرشفائی هست در مسجد مقدس جمکران است

توسل به صاحب الزمان در دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word) قم

آیه الله العظمی آقای بروجردی و دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word)

امام زمان (ع) در مسجد مقدس جمکران

سفارشات امام زمان «ع» در دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word)

مرحوم آیه الله قاضی در دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word)

از کدام راه به دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word) می آئی

از امام زمان «ع» در مسجد مقدس جمکران شفا گرفتم

عنایت حضرت بقیه الله- ارواحنا فداه- به کودک 13 ساله زاهدانی

در مسجد مقدس جمکران

کراماتی که از مسجد مقدس جمکران دیدم

مشکل من حل شد

هر پولی مصرف دانلود مسجد جمکران در فایل ورد (word) نمی شود.

صاحب الزمان شفا داد

پیر زن باصفایی در مسجد مقدس جمکران

شفای مفلوج، سفارش به دعای فرج

حل مشکل ازدواج

شفای مجروح و معلول جنگ:

زنده کردن دختر مرده:

شفای ضایعه نخاع کمر.

حل مشکل خانوادگی

شفای ناراحتی کلیه مادرزاد

شفای بیماری قلبی مادر زاد

شفای ناراحتی اعصاب وروان

مشكل خرید خانه

شفای سرطانی

شفای پیوند انگشتان

خانه را از امام زمان (ع) می گیرم

نذر به مسجد جمكران

منابع تحقیق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رایگان میرداماد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رایگان میرداماد در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رایگان میرداماد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رایگان میرداماد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رایگان میرداماد در فایل ورد (word) :

میرداماد
میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی معروف به میرداماد، معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف ، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان است . مهمترین شاگرد او ملاصدرا بوده است.
خانواده
میرداماد فرزند میر شمس‌الدین محمد استرآبادی مشهور به داماد و از سادات حسینی است. به این جهت پدر او را داماد می خوانده اند که با دختر علی بن عبد العالی معروف به محقق کرکی ازدواج نموده است و میرداماد این لقب را از پدر خود به ارث برده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق انقلاب اسلامی و نظریه های انقلابی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق انقلاب اسلامی و نظریه های انقلابی در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق انقلاب اسلامی و نظریه های انقلابی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق انقلاب اسلامی و نظریه های انقلابی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق انقلاب اسلامی و نظریه های انقلابی در فایل ورد (word) :

آرزوی استقلال یا شکاف نسلها

مفهوم شکاف نسل‌ها، بین والدین و فرزندان،‌ از تجربه پدر و مادر نوجوان‌ها بودن پدید آمد. این شکاف نشان‌دهنده تفاوت در تجربه زندگی و درک رخدادهای زندگی است.

آرزوی استقلال
مفهوم شکاف نسل‌ها، بین والدین و فرزندان،‌ از تجربه پدر و مادر نوجوان‌ها بودن پدید آمد. این شکاف نشان‌دهنده تفاوت در تجربه زندگی و درک رخدادهای زندگی است.
بسیاری از مسائل و مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که نوجوانان نیاز به استقلال و گسستن از خانه را دارند،‌ در صورتی که این موضوع برای والدینی که قادر به رهاسازی نیستند و می‌خواهند کنترل خود را روی نوجوانان ادامه دهند بسیار تهدیدکننده است. پس نکته اساسی در تفاوت بین نسل‌ها دیدگاه متفاوت این دو نسل در برخورد با مسایل است.

هر کدام دریچه‌ای خاص برای دیدن دارند و این باعث می‌شود که از یک پدیده دو برداشت متفاوت داشته باشند. شکاف بین نسل‌ها ناشی از دو عامل عمده: اختلاف و تفاوت بین عصرها و رشد ناشی از تفاوت فناوری. این شکاف بازتاب تغییری است که جامعه بر یک نسل تحمیل می‌کند.
استقلال روانی انسان در یک فرایند از تولد تا جوانی شکل می‌گیرد. در این مسیر تکوینی شکاف نسل‌ها را می‌توان از دریچه بلوغ نگریست. این مقاله تمرکز خود را روی تحول روانی نگه خواهد داشت تا شاید بتواند زوایای بیشتری از موضوع را روشن کند.

اصولاً می‌توان سه مرحله انتقالی در راه استقلال یک فرد برشمرد:

الف) تولد: در رحم، نوزاد صددرصد به مادر وابسته است. با تولد نوزاد و بریدن بند ناف، وی پا به جهانی تازه می‌گذارد. به نظر اتو رنک، در کتاب «ضربه تولد»، جدایی از رحم باعث شکل‌گیری اضطراب نخستین می‌شود. در این مرحله تغذیه درست احساس امنیت ایجاد می‌کند، به بیان دیگر شیر دادن توسط مادر به کودک لذت می‌دهد و احساس ایمنی را القا می‌کند.

ب) از شیر گرفتن: طول این دوره به عوامل فرهنگی نیز بستگی دارد. لذا می‌توان بعداز دو سالگی را ذکر کرد. کودک مجبور است استقلال تغذیه‌ای از مادر را تجربه کند. غذای راحت و آبکی مادر جایش را با غذای سفت که نیاز به جویدن دارد عوض می‌کند.

ج) نوجوانی: دوره رها شدن از وابستگی‌ها و ورود به صحنه اجتماعی است. اصولاً مفهوم شکاف نسل‌ها بین والدین و فرزندان در این دوره پدید می‌آید و این دوره در شکل‌گیری شخصیت آینده فرد نقش حیاتی ایفا می‌کند. نوجوان برای ورود به اجتماع نیازمند به سه صفت است:‌ همپایگی با بزرگسالان، اندیشیدن به آینده و داشتن برنامه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود زندگی نامه استاد غلام حسین بنان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود زندگی نامه استاد غلام حسین بنان در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زندگی نامه استاد غلام حسین بنان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود زندگی نامه استاد غلام حسین بنان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود زندگی نامه استاد غلام حسین بنان در فایل ورد (word) :

دانلود زندگی نامه استاد غلام حسین بنان در فایل ورد (word)

دوران کودکی

غلامحسین بنان در اردیبهشت ماه سال 1290 خورشیدی در تهران خیابان زرگنده (قلهک) در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. پدرش کریم خان بنان الدوله نوری و مادرش دختر شاهزاده محمد تقی میرزا رکنی(رکن الدوله) برادر ناصرالدین شاه یا پسر محمد شاه قاجار بود. مادرش پیانو را بسیار خوب می نواخت، پدرش کریم خان بنان الدوله، فرزند میرزا الله مستوفی از صدایی خوش بر خوردار بود و خواهرش نیز نزد [مرتضی نی داوود][1] تار می نواخت. استاد غلامحسین بنان از شش سالگی بنا به درخواست و توصیه استاد نی داوود به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت. اولین استاد او پدرش ، دومین استاد مرحوم میرزا طاهر ضیاء زاکرین رثایی و سومین استادش مرحوم ناصر سیف بود. در سن 11 سالگی به آموزش فن تلفیق و طرز ادای شعر از میرزا طاهر رسایی(ضیاء زاکرین) پرداخت.

زندگی نامه علیرضا افتخاری

لیرضا افتخاری مهیاری در روز دهم فروردین ماه هزارو سیصد و سی و هفت در شهر هنر ؛ اصفهان دیده به جهان گشود . وی از همان کودکی بسیار خوب و رسا می خواند .

استاد نخست ایشان ؛ استاد طباطبایی نوازنده ی روشندل ویولون بودند که به پیشرفت افتخاری کمک های شایانی نمودند.به طوری که صفحاتی از افتخاری در نوجوانی توسط شرکت رویال در استودیو طنین ضبط شد.

اما وقتی در 14 سالگی نزد استاد تاج اصفهانی ؛ افتخار شاگردی نصیبشان شد , استاد ایشان را از خواندن و ضبط صفحه بر حذر داشتند و یادگیری کامل ردیف ها را از وی خواستند.

زندگی نامه

سید حسام الدین سراج

در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده ای صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود . ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همائی , استاد تاج اصفهانی , استاد حسن کسائی و ….. حشر و نشر داشت , به همین جهت فضائی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانه های عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد .

نوع فایل:word

سایز:231 KB

تعداد صفحه:12

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دیدگاه قرآن به تاریخ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دیدگاه قرآن به تاریخ در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دیدگاه قرآن به تاریخ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله دیدگاه قرآن به تاریخ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله دیدگاه قرآن به تاریخ در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله دیدگاه قرآن به تاریخ در فایل ورد (word)

چکیده

اینکه درباره تبیین‌های تاریخی چه نظریاتی مطرح شده و چه مزایا یا نواقصی دارند و تاریخ از منظر قرآن چگونه است؟ سؤالاتی است که در این تحقیق به آنها پرداخته می‌شود. درباره تبیین‌های تاریخی که ذیل بحث فلسفه نظری تاریخ مطرح است، نُه نظریه بیشترین طرف‌دار را داشته است. از منظر قرآن، موتور حرکت تاریخ، خواست و اراده انسان‌هاست. درواقع نبردی میان انسانِ به‌کمال رسیده و آزادی معنوی به‌دست آورده و انسانِ منحط و درجا زده و حیوان صفت. به این وسیله انسان با تکیه بر ویژگی‌هایش هم تمدن می‌آفریند و هم آغازگر جنگ‌ها و نبردها می‌شود.

تضاد و تنازع ناشی از غریزه استخدام که از ماجرای هابیل و قابیل آغاز شده همچنان هست و خواهد بود تا زمانی که قدرت فکری انسان قادر به درک انقلابی جهانی برای رسیدن به امت واحده نهایی شود و به تمام تضادها و درگیری‌های بیرونی خاتمه داده خواهد شد. به عقیده اسلام، اندیشه و عمل در یکدیگر تأثیر متقابل دارند و پایه‌های اصیل انسانی در تفکرات شخص و فطرت درونی اوست. ازاین‌رو جنبه‌های معنوی انسان‌ها بر جنبه‌های مادی آنها مقدم است.

واژگان کلیدی

فلسفه نظری تاریخ، تبیین‌های تاریخی، موتور محرک تاریخ، منازل تاریخ.

مقدمه

دیدگاه‌های اندیشمندان درباره تاریخ، پایه و اساس بینش و منش مردم در دنیای امروزی شده است. به نحوی که بسیاری از سیاست‌مداران نیز عملکرد خود را بر پایه نگاه خود به تاریخ توجیه می‌کنند. دیگر، زمانِ نگاه‌های تحقیرآمیز به تاریخ و گورستان اموات‌دانستن آن به‌پایان رسیده و در مقابل، تلاش برای تاریخ‌ساز بودن و تأثیرگذاری در روند تاریخ، شدت یافته است. در چنین شرایطی و در دنیایی که هر روز حرف تازه‌ای در باب تاریخ برای جهانیان ابداع می‌کند، تمسک به وحی که از افقی ورای دید بشر به تاریخ می‌نگرد و درک تاریخ از منظر قرآن کریم همراه با درک مبانی و روش آن در تبیین پدیده‌ها، لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد. اهمیت بیشتر این نکته در تبیین چنین نگاهی به جهانیان و ارائه آن در مقابل دیدگاه‌های مطرح امروزی است.

سؤالات زیادی در این باب قابل طرح است. سؤال اساسیِ مطرح این است که قرآن درباره تبیین تاریخ چه نظری دارد؟ علمی که در آن از تبیین تاریخ بحث می‌شود و نیز شاخه‌های آن چیست؟ نظریه‌های مطرح درباره تبیین تاریخ کدام است؟ قرآن کریم درباره مجموع و اجزای تاریخ در باب مسئله تضاد در تاریخ و نیز چه نظری دارد؟ پیامبران چه نقشی در سازندگی تاریخ داشته‌اند؟ و … .

این مقاله به‌دنبال بیان دیدگاه قرآن کریم درباره فلسفه نظری تاریخ بوده و برای فهم بهتر و امکان مقایسه میان سایر دیدگاه‌ها با نظر قرآن، در ابتدا به تبیین دیدگاه‌های متفکرین و اندیشمندان مطرح جهان درباره تاریخ پرداخته و سپس نگاه قرآن در این مسئله بیان می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق شمس العماره در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق شمس العماره در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق شمس العماره در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق شمس العماره در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق شمس العماره در فایل ورد (word) :

شمس العماره یکی از بناهای مرتفع و مشخص و جالب تهران قدیم است . گویا ناصرالدین شاه قبل از سفر اروپا بر اثر دیدن تصاویر بناها و آسمان خراشهای کشورها غربی ، تمایلی پیدا می کند بنای مرتفعی نظیر بناهای فرنگستان در پایتخت ممالک محروسه خود ایجاد نماید تا از بالای آن خود و زنانش بتوانند منظره شهر تهران و دورنمای اطراف را تماشا کنند . شاه در حدود سال 1282 هـ . ق . این قصد را با دوستعلی خان نظام الدوله معیرالممالک در میان می نهد و او را برای ساختن چنین بنایی در سمت شرقی ارگ سلطنتی مامور می کند .
معیرالممالک بزودی بوسیله استادان و معماران ماهر آن زمان طرح عمارت را ریخته و پی کنی آنرا شروع می کند . ساختمان آن پس از دو سال یعنی در سال 1284 هـ . ق. بپایان می رسد و آنرا شمس العماره نامیده تاریخ بنایش را بحساب جمل «کاخ شاهنشاه» می یابند .
محمدحسن خان اعتماد السلطنه در روزنامه ایران در سال 1294 هـ .ق. در باره
این کاخ می نویسد :
«… اولاً عمارت شمس العماره است که بسیار مرتفع و از بناهای بسیار عالی این دولت جاود شوکت می باشد . تالارهای آینه و ستونهای بلند بزرگ از مرمر و از اره و پله ها نیز کلا از مرمر و مراتب زیادی الی بالای عمارت دارد . چهل ذرع ارتفاع این عمارت است . دو برج دارد با یک مهتابی که روی برجها نشیمن عالی ساخته اند برای تفرج ، وقتی که بالای آن برجها می روند شهر تهران و اطراف و کوهها و صحراها کلا پیدا و چشم انداز بسیار خوب و با روحی دارد در کمال خوبی می توان دید . حتی همه دره هاو آبشارهای کوهها پیداست و در این عمارت هم از اسباب و اشیاء نفیسه بسیار است و ساعت بزرگی در بالای این عمارت می باشد که صدای زنگ آن در اکثر مواضع شهر شنیده می شود » .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید