دانلود زندگینامه اسکندر مقدونی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود زندگینامه اسکندر مقدونی در فایل ورد (word) دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زندگینامه اسکندر مقدونی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مندرجات [مخفی شود]
? نام
? نَسَب
? افسانه‌هائی راجع بنژاد او
? کودکی و جوانی اسکندر
? صفات جسمانی اسکندر
? اسکندر در تراکیه
? جنگ اسکندر با مردم تری‌بال
? قیام تبی‌ها بر اسکندر
? تقاضای اسکندر از آتن
?? شور برای لشکرکشی به ایران
?? لشکرکشی اسکندر به ایران
?? اسکندر و رُکسانه
?? نقشه‌های اسکندر
?? خصائل اسکندر
?? کارهای او
?? دیدگاه‌های گوناگون نسبت به اسکندر
?? منابع
?? جستارهای وابسته
??.? پیوند به بیرون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی دیوان ناصر خسرو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی دیوان ناصر خسرو در فایل ورد (word) دارای 343 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی دیوان ناصر خسرو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
این پایان نامه حاوی پنج فصل است
فصل اول کلیات که شامل مقدماتی در باره احوال و
آثار ناصرخسرو می باشد
فصل دوم مواضع امرکه نظر علمای علم معانی را مطرح ساخته و به طبقه بندی آنها پرداخته شده است.
فصل سوم مواضع استفهام که به ترتیب مورد بالا می باشد.
فصل چهارم نتیجه گیری
فصل پنجم منابع و مآخذ
نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که به علت فراوانی ابیات مورد کاربرد امکان تفسیر آنها میسر نبود بنابراین نویسنده کوشیده است با مراجعه به متون تحلیلی ناصرخسرو و با توجه به معنای آن ابیات را طبقه بندی و تحلیل نموده باشد. و امید می رود که به این مهم نائل گشته باشد.زیرا با توجه به عنوان رساله تفسیر به هیچ وجه در این مقال نمی گنجد.امیدوارم اساتید گرانقدر نیز در این مورد با نویسنده هم عقیده باشند.

ناصر خسرو قبادیانی
 ناصر خسرو قبادیانی شاعر پرآوازه اسماعیلی مذهب در یکی از روزهای ماه ذی القعده سال 394 هجری قمری در قبادیان بلخ پا به عرص? وجود گذاشت و در نیمه راه شاعری مجاهد و نقادی بی باک و دانشمندی فرزانه شد. به گونه ای که نقد های اجتماعی او در شعر، به روزگار ما چون چراغی فروزان، فراراه مصلحان بزرگی شد که می خواهند دین و دانش و اخلاق و معنویت را در جهان بشری زنده نگه دارند.بیشتر تذکره نویسان و نویسندگان تاریخ های ادبی، نامش را ناصر و نام پدرش را خسرو و کنیه اش را ابوالمعین و تخلص شعریش را حجت ضبط نموده اند.زادگاهش قبادیان است و قیادیان دهکد? کوچک و مصفّایی بوده است در نزدیکی بلخ که باغ های سرسبز و خرّم، هوای فرحبخش و دلکش و آب زلال و گوارا و خوش طعم آنجا، نشانی از بهشتی زمینی را جلوه گر می ساخت. سال وفات و در گذشتش از این جهان را سال 481 هجری قمری و مدفنش را یمگان بدخشان نوشته اند که صحیح ترین اقوال تواند بود.
در نام و نام پدر و کنیه و تخلّصش هیچ گونه تردیدی نیست زیرا که به کرّات در اشعار و نیز در سفرنامه اش به این موضوع اشاره می کند(تبریزی شیرازی،1386: 23-24):
همان ناصرم من که خالی نبود
ز من مجلس میر و صدر و وزیر
بنامم نخواندی کس از بس شرف
ادیبم لقب بود و فاضل دبیر
وی در خانواده ای که از اعمال دولتی بودند به دنیا آمد . در آثار منثور فلسفی خود، وقتی ادعای تألیف آنها را می کند، نام کامل خود را یاد می کند؛ در سفرنامه بیشتر به نام ناصر به خویشتن اشاره دارد ؛ و در شعر در درج? اول تخلص خود حجت را که عنوان مرتب? او در سلسله مراتب دعوت اسماعیلی است به کار می برد، اما ناصر و خسرو را ذکر می کند. خسرو تنها واژه فارسی در نام اوست و بقی? اجزاء اسم او ، صرف نظر از اسم جای ها ، یا عربی است یا معرّب شده است، و یقیناً این که برای او که مدافع فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است نکت? افتخارآمیزی بوده است. برای نمونه خسروپرویز و خسرو انوشیروان دو تن از پادشاهان قدرتمند شاهنشاهی ایران پیش از اسلام بودند که بسیاری از ساختارهای اداری را که بعدها در دور? خلفا به جهان اسلام انتقال یافت ، پی ریزی کرده بودند.(بدره ای،1380:18)
از آغاز زندگانی او این قدر می دانیم که از ابتدای جوانی در تحصیل علوم و فنون و السنه و ادبیات رنج فراوان برده است. از جمله قرآن مجید را بسیار خوانده و حفظ کرده است:
خواندن قرآن و زهد و علم و عمل        مونس جان اند هر چهار مرا
یا اینکه می گوید:
مقرّم به مرگ و به حشر و حساب        کتابت زبر دارم اندر ضمیر
گذشته از این تقریباً در هم? دانشهای عقلی و نقلی متداول عصر، و مخصوصاً در علوم یونانی همچون ریاضی- از قبیل مجسطی بطلمیوس و هندس? اُقلیدس- و طبّ بقراط و جالینوس، و نجوم و فلسفه (حکمت فلسفی) و کلام (حکمت دینی) تبحّر یافته است. از مطالع? آثارش بر می آید که از ملل و نحل یعنی ادیان آسمانی و مذاهب فلسفی نیز اطلاعات نسبتاً وسیعی کسب کرده بوده است. اشعار عربی و به احتمال زیاد – دیوان عربی هم داشته است. امّا از دیوان تازی او چیزی به دست ما نرسیده است.(حلبی،1373: 9-10)
قبادیان، زادگاه ناصرخسروقصب? کوچکی در حوالی مرو، شهر بزرگ ناحیه بلخ از نواحی ایالت بزرگ خراسان در مشرق ایران بوده است که دامن? وسعت آن تقریباً تا به رود جیحون می رسید . نیشابور مرکز ایالت خراسان و مرو دو توقّفگاه مهم در مسیر جاد? ابریشم بودند که امتزاجی موفقیت آمیز از مردم، با قومیت ها و دین های مختلف در آنها پدید آمده بود . جوامع بزرگ یهودی، مسیحی و بودایی در کنار هم و با مسلمانان خواه سنی و خواه شیعی همزیست بودند و اجتماعی غنی و ثروتمند نه تنها از جهت متاع و ثروت دنیوی بلکه از جهت ثمرات فکری، دینی، و هنری پدید آورده بودند.
در قرن چهارم/دهم چند دهه پیش از تولد ناصرخسرو، ایالات خراسان و ماوراءالنهر (آسیای مرکزی امروز) پس از چند صد سال که زبان عربی به دنبال چیرگی اعراب در 30/650اعتلایی موقت یافته بود، کانون رنسانس و نزایی فرهنگ ایران و زبان فارسی شده بود.این جنبش منتج به پیدایش زبان جدیدی ، یعنی فارسی نو ، شد که در آن واژه های فراوانی از زبان عربی به واژگان فارسی میانه و دستور آن درآمده بود و افزاری برای بیان یک هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی به وجود آورده بود.(همان:19)
ناصرخسرو پس از دوران کودکی تا چهل و دو سالگی دبیری است فاضل و برخوردار از منصب دیوانی و شغل درباری. در درگاه سلاطین راه دارد و در میان همگان شهره است و از اقران ممتاز. لقب ادیب و دبیر فاضل یافته است و دودمان و خاندانش مقیم بلخ اند، با خانه و ضیاع و عقار، خاندانی از خواجگان محتشم، خود کارگزار و دبیر و عامل و مستوفی است و برادرش خواجه ابوالفتح عبدالجلیل در دستگاه وزیر امیر خراسان خدمت می کند. «در تحصیل علوم متداول زمان از آغاز جوانی ممارستی داشته است و در کسب فضایل و آموختن فنون ادب رنج برده است. قرآن از بر کرده ، و علوم عقلی و نقلی خاصه دانش یونان را و بلاخص علم حساب و نجوم و فلسفه را دیده و در کلام و حکمت متألهین تبحّر پیدا کرده و در علم ملل و نحل و کسب اطلاع از مذاهب و ادیان کوششی به کار برده است» و هرچند حاصل این تعالیم و تحقیقات و ممارست وی در آنها نشانه های آمیزش او با غالب اصحاب ملل و نحل معروف آن زمان از قبیل یهود و نصاری و زردشتیان و مانویان و صابئین و پیروان ادیان هندی ، در تصانیف و اشعار دور? سوم زندگی او منعکس و کمابیش به دور? دوم زندگی او مرتبط است، اما برکسی پوشیده نتواند بود که تحصیل مقدمات و فراگیری لااقل قسمتی از مبانی و اصول ممارست در یکایک آنها ناگزیر باز بسته به دوران نخستین از حیات اوست

منابع و مآخذ

– آتشی، منوچهر.ناصرخسرو،سرگشت? جهان و تبعیدی یمگان.(1388).تهران.نشر:آهنگ دیگر.چاپ اول.
– براون، ادوارد. تاریخ ادبیات ایران.(1381)( از فردوسی تا سعدی)ترجمه و حواشی:مجتبایی، فتح الله.تهران: نشر مروارید. چاپ ششم.
– براون،ادوارد.تاریخ ادبیات ایران(1351) (از سنایی تا سعدی) مترجم: صدری افشار،غلامحسین.تهران.نشر:مروارید.چاپ اول
– ترابی،سید محمد.نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران از روزگار پیش از اسلام تا اوایل قرن هفتم.(1382).تهران.نشر:ققنوس.چاپ اول.
– تبریزی شیرازی، محمدرضا. ناصرخسرو قبادیان.(شاعری سیاسی، مبارزی بی باک و ظلم ستیزی بی پروا.تهران: انتشارات امیدفردا.چاپ اول.1386
– تقوی، نصرالله. دیوان اشعار ناصرخسرو.(1387) تهران:نشر معین. چاپ سوم.
– حلبی،علی اصغر. برگزیده هفده قصیده از ناصرخسرو قبادیانی. تهران:اساطیر. چاپ اول.1373
– دبیرسیاقی، محمد. ره آورد سفر.(گزید? سفرنام? ناصرخسرو)تهران:نشر سخن.چاپ اول.پاییز 1370
– دشتی،علی. تصویری از ناصرخسرو.به کوشش: دکتر مهدی ماحوزی.تهران: زوار.چاپ دوم. 1386
– زرین کوب، عبدالحسین.با کاروان حله. تهران: علمی. ویرایش دوم. چاپ نهم.1374
– شمیسا، سیروس.بیان و معانی.(1375).تهران:نشر فردوس. چاپ دوم.
– صفا، ذبیح الله. آیین سخن.(مختصری در معانی و بیان فارسی).(1377).تهران:نشر ققنوس. چاپ نوزدهم.
– صیفی نیا،نصرت.هزارسال آغاز سخن در شعر فارسی.(1381).تهران.نشر:هورآفرید.چاپ اول.
– طاهری مبارکه،غلام محمد. برگزیده قصاید ناصرخسرو و شرح و نقد و تحلیل سی قصیده. تهران: سمت.1382
– علوی مقدم،محمد.اشرف زاده، رضا.معانی و بیان.(1383). تهران:سمت.چاپ پنجم.
– فروزانفر،بدیع الزمان.سخن و سخنوران.(1369).تهران.نشر:خوارزمی.چاپ چهارم
– قبادیانی،ناصرخسرو.(1384)خوان اخوان.تصحیح و تحشیه: قویم،علی اکبر. تهران.نشر:اساطیر.چاپ اول
– قبادیانی،ناصرخسرو.وجه دین.(1384)تهران.نشر:اساطیر.چاپ دوم.
– کزازی،میر جلال الدین. زیبایی شناسی نثر فارسی(معانی).(1373).تهران.نشر:کتاب ماد.چاپ سوم.
– مازندرانی،محمد هادی بن صالح،انوار البلاغه.(1376).به کوشش:محمد علی غلامی نژاد.تهران:نشر:میراث مکتوب.
– مالمیر،تیمور.کاردانی چنور.بررسی نقش های معنایی جملات پرسشی و امری در دیوان خاقانی.فصل نامه کاوش نامه،سال دهم(1388).شماره نوزده.صص:123- 152
– محمدی، محمدحسین.برزگرخالقی، محمدرضا. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی.تهران:زوار.چاپ اول .1383
– محقق، مهدی. مجموعه دریای در دری.تهران:نشر بشارت. چاپ اول . بهار 1380
– محقق، مهدی. تحلیل اشعار ناصرخسرو.(1374)تهران:دانشگاه تهران.
– مسکوب،شاهرخ.(1371)چند گفتار در فرهنگ ایران.تهران.نشر:چشم و چراغ.چاپ اول
– نادیه.ا. جمال. بقای بعد از مغول.(1382)مترجم: فریدون بدره ای.تهران: نشر فرزان.چاپ اول.
– نظری، جلیل. ناصرخسرو و اندیش? او. شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز. چاپ اول. 1383
– وزین پور، نادر. برگزیده و شرح آثار ناصرخسرو.تهران:مجموعه ادب جوان. 1375
– هانسبرگر،آلیس سی.ناصر خسرو لعل بدخشان.تصویری از شاعر،جهانگرد و فیلسوف ایرانی.مترجم: دکتر فریدون بدره ای.تهران: نشر و پژوهش فروزان. چاپ اول 1380

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود زندگینامه حکیم ناصر خسرو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود زندگینامه حکیم ناصر خسرو در فایل ورد (word) دارای 164 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زندگینامه حکیم ناصر خسرو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ناصر خسرو

حکیم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر ایران است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفهی یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید کرده است. ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته است. وی از آیات قرآن در آثار خویش برای اثبات عقاید خویش استفاده کرده است.

 

برگرفته از

· کرامت الله تفنگدار شیرازی، دیوان اشعار، تهران ???? 

· دکتر جعفر شعار، گزیده‌ای اشعار ناصرخسرو. تهران ???? 

· دکتر جعفر شعار، سفرنامه ناصرخسرو، تهران ???? 

· برتلس، ناصرخسرو و اسماعیلیان. مسکو ????. به زبان روسی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اشیاء و ظروف برنزی دوره ساسانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اشیاء و ظروف برنزی دوره ساسانی در فایل ورد (word) دارای 233 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اشیاء و ظروف برنزی دوره ساسانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
مقدمه     1
فصل اول:كلیات    3
1-1 بیان مسئله    4
1-2 اهداف تحقیق    4
1-3 سوالات تحقیق    5
1-4 فرضیات تحقیق    5
1-5 روش تحقیق    5
1-6 محدودیتهای تحقیق    6
فصل دوم:تاریخ سیاسی ساسانیان    7
فصل سوم:ظروف    11
3-1 مشخصات كلی ظروف دوره ساسانی     12
3-1-1 شكل ظروف    12
3-1-2 تكنیك ساخت ظروف    15
3-1-3 تكنیك تزیینات ظروف    16
3-1-4 تزیینات ظروف و گاهنگاری آنها    17
3-2 ظروف مفرغی    23
3-2-1 بشقابها    27
3-2-2 سینی ها    37
3-2-3 كاسه ها    49
3-2-4 ابریق ها    67
3-2-5 گلدانها    71
3-3 نتیجه گیری فصل    81
فصل چهارم:پیكره ها    85
4-1 مشخصات كلی پیكره سازی دوره ساسانی    86
4-2 پیكره های مفرغی    95
4-3 نتیجه گیری فصل    142
فصل پنجم:مسكوكات    145
5-1 مشخصات كلی سكه های دوره ساسانی    146
5-2 سكه های مفرغی    158
5-3 نتیجه گیری فصل    197
فصل ششم:نتیجه گیری كلی و پیشنهادات    199
6-1 نتیجه گیری كلی    200
6-2 پیشنهادات     201
پیوست     203
منابع و مآخذ      204
چكیده انگلیسی     215
 
فهرست جدول ها

3-1-1 جدول جنبه نمادین برخی از نقوش ظروف فلزی دوره ساسانی      18
3-1-2 جدول طبقه بندی و گاهنگاری ظروف فلزی دوره ساسانی       22
3-2-1 جدول مشخصات ظروف مفرغی مورد مطالعه      80
4-2-1 جدول مشخصات پیكره های مفرغی مورد مطالعه     141
5-2-1 جدول مشخصات سكه های مفرغی مورد مطالعه      194
5-2-2 جدول تاجهای پادشاهان ساسانی بر روی سكه ها       196

 
فهرست شكلها

3-2-2-1-1 شكل كاخ بازسازی شده از روی تصویر سینی مفرغی    39
3-2-2-1-2 شكل سینی مفرغی كاخ    40
3-2-2-2-1 شكل سینی مفرغی با نقوش انسانی    43
4-2-2-3-1  شكل سینی مفرغی با نقوش گیاهی    47
3-2-4-1-1  شكل ابریق مفرغی    69
4-1-1  شكل نیم ستون با نیم تنه گچی     91
4-2-1-1  شكل تاج پادشاهان ساسانی     98
4-2-1-3-1  شكل تاج پیروز اول    105
4-2-1-4-1 شكل تاج یزدگرد دوم و بلاش بر روی سكه ها     107
5-2-1-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های اردشیر اول     160
5-2-2-1   شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های شاپور اول     164
5-2-3-1   شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های بهرام اول     167
5-2-5-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های نرسی     170
5-2-6-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های هرمز دوم    172
5-2-7-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های شاپور دوم     174
5-2-8-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های شاپور سوم     177
5-2-9-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های بهرام چهارم     179
5-2-10-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های یزدگرد اول    181
5-2-11-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های پیروز     183
5-2-12-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های قباد اول    185
5-2-13-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های خسرو اول     187
5-2-14-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های خسرو دوم     189
5-2-15-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های یزدگرد سوم     193

مقدمه :
یکی از درخشانترین دوره های تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از نظر ترویج هنرهای گوناگون، دوره ساسانی است. دوره طولانی جهانداری ساسانیان (652-224م) که خود را وارث شیوه و منشی جهانداری هخامنشیان می دانستند، از پادشاهی اردشیر اول آغاز گردیده و با ظهور اسلام و شکست یزدگرد سوم پایان گرفته است.
هنر این دوره دارای ویژگیهای درباری، رسمی و مذهبی می باشد. تاثیرات مذهب در فرهنگ و هنر از آغاز تا پایان دوره کاملاً نمایان است.
دوره ساسانی نه تنها تضمین کننده ی تداوم خلاقیتهای گذشته بوده بلکه با نوآوریهای هنری خود سهم مهمی در عرصه جهانی ایفا کرده است. جامعه و تمدن ساسانی ضمن نگاه به گذشته و بی تفاوت نبودن بر جریانهای فرهنگی روز به دلیل وسعت شاهنشاهی ساسانی که از سرحدات گرجستان و ارمنستان تا سواحل خلیج فارس و دریای عمان و از سواحل سند تا روز فرات گسترده بود، ضمن پذیرش جریانهای متفاوت فرهنگی، عناصر فرهنگی آنها را منطبق با نیازها و سنتهای ملی خود تغییر شکل و محتوا می دهد و تبدیل به محصول فرهنگی نوینی می کند.
با انقراض این شاهنشاهی، سنت هنری آن دوره پایان نمی پذیرد، بلکه خلافت بنی امیه وبنی عباس را تحت تاثیر شدید افکار و عقاید هنری خود قرار می دهد و تا نواحی دوردست اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام و امپراتوری عظیم روم شرق نیز نفوذ می کند.
در دوره ساسانی بدلیل وسعت شاهنشاهی که برگستره وسیعی از جهان قدیم فرمانروایی می کرد، شاهد تنوع فرهنگی و اقلیمی و هنرهای رایج هستیم، هنرهای همچون معماری، فلزکاری، مهرسازی، گچ بری، پارچه بافی، سکه زنی و غیره، هر یک از این هنرها به اوج شکوفایی خود رسیده بوده اند که امروزه بر آثار باقی مانده قابل مشاهده است.یکی از این هنرها که به اوج شکوفایی خود رسیده بود هنر و صنعت فلزکاری است. اشیاء فراوانی از فلزهای گوناگون همچون طلا، نقره، مفرغ و غیره ساخته شده است. این اشیاء از ظروف گرفته تازیورآلات، مسکوکات، ادوات جنگی و پیکره ها و …
در حال حاضر بسیاری از این آثار ارزشمند در موزه های معروف جهان همچون موزه لوور، بریتانیا، ارمیتاژ، متروپولتین و همچنین مجموعه های خصوصی نگهداری می شوند.
امروزه به اشیاء ساخته شده از طلا و نقره بخصوص ظروف، مسکوکات توجه فراوانی شده است و مطالعات جامع و کاملی از جنبه های مختلف بر روی این آثار توسط پژوهشگران ایرانی و خارجی صورت گرفته که بصورت مقالات و کتابهای متعدد منتشر گردیده است.
ولی متاسفانه به اشیاء مفرغی این دوره اهمیت چندانی داده نشده است.
در دوره ساسانی اشیاء فراوانی از مفرغ* ساخته شده است که از این میان می توان به ادوات جنگی، زیورآلات ظروف، پیکره ها، قلاب کمرها و مسکوکات اشاره نمود که هر کدام از آنها دارای اهمیت و زیبایی خاص به خود می باشند.
بدلیل اینکه مطالعه و بررسی همگی آثار مفرغی این دوره، بخاطر گستردگی در این پایان‌نامه میسر نمی باشد. بنابراین در این پایان‌نامه سعی بر آن شده است که مجموعه از این آثار را که شامل ظروف، پیکره ها و مسکوکات می باشد را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با تفکیک و معرفی آثار به تحلیل و مقایسه تطبیقی با سایر آثار این دوره  پرداخته شود.
امید است مطالب این تحقیق گاهی کوچک باشد در جهت شناخت و معرفی هنر مفرغ کاری این دوره بخصوص اواخر دوره ساسانی و اوایل اسلام .

كتابنامه:
-Amiet, P. 1970. “Ofrevrerie Sassanide au Musee du Louvre,” Syria 47, Paris, P. 51-52.
-Azarnaush, M. 1994. The Sassanian Manor House at Hajiabad, Iran, Monagraphy Di Mesepotamia III, Florence, Case Editrece latter.
-Bivar, A. D. H. 1969. Catalogue of the Western Asiatic Seals in the Biritish museum Stamp Seals, The Sassanian Dynasty, London: Biritish Museum.
-Curtis, V. 2001.”Coins”, The Splandour of Iran, Vol: I, London: Booth.Clibbron, P:737.
-Curtis, V. & J., Rogers. The Art Areachealogy of Ancient Persian, New light on the Parthian and Sassanian Empire, London – Newyork:I.B. Taurls Publishers, in association With the British institure.
-Erdmann, K. 1936. “Die Sassanidisehen, Jagdschalen : Untersuchungen Zur Entwicklungsges Chichte der iranischen Edelmetallkunst unter den Sassanin”, Jahrbuch der Preusischen Kunstsammlungen, 57, P:193-232.
-Erdmann, K. 1937. Sassanidesche Kunst, Staatlich Museum Zu Berlin, Bilderhefte der Islamischen Abteilung4, Berlin: Lank wite.
-Göbl, R. 1971. Sassanian Numismatics, Kilnkhardt, Biermann, BraunXchweig.
-Graber, O. 1967. Sassanian Silver, Late Antique and Early mediaeval Arts of Luxury from Ann, Arbor, university of Michgan Museum of Art.
-Gyslen, R. 1993. “LesMonnaies”, In Splendeur des Sassanides, Bruxells: Musees royauy d, Art et d, historie, P:127-130.
-Harper, P. O. 1978. The Royal Hunter, Art of the Sassanian Empir, Newyork: Asia Socity.
-Harper, P. O. 1988. “Boat – Shaped Bowls of the Sassanian Period”, Iranica Antiqua 23, P:331-345.
-Harper, P. O. 1993. “Le Vaisselle en Metal”, in Splendeur des Sassanids, Bruxelles: Musees royouy d Art et d Historire, P:103-106.
-Harper, P. O. 2001. “Metalwork”, in The Splandour of Iran, London: Booth – clibbron, Vol: I, P:396-401.
-Harper, P. O. & P. Meyers. 1981. Silver Vessels of the Sasanian Period, Royal Imagry, Newyork: Metropolitan Museum of Art and Princeton university Press.
-Kröger, J. 1982. Sassanidischer Stuckdekor, Baghdader Farschungen Bd. 5. Maniz: Philipp Von Zabern.
-Laporte, P. & A. Jeroussalimskaja & B. Marshak & A. Nikitin & others. 1993. ” Catalogue”, in Splendeur des Sasanides, Bruyelles; Musees royouy d Art et d historire,
-Mahbobian, h. 1997. Art of Ancient Iran, copper and Bronze:The Hushang Mahbobian family collection, London: philip wilson.
-Louknine, V. & I, Antoni. 2003. Persian Art, London:Sirocdo.
-Muscarella, O. 1988. Bronze and Iron, Ancient Near Eastern Artifact in the Metropolitan Museum of Art, Newyork: Metropolitan Museum of Art.
-Orbeli, J. 1983. “Sasanian and early Islamic Metalwork”, in A Survey of Persian, A.U. pope. London – Newyork: Oxford University Press, Vol:II, P:763-770.
-Orbeli, J. & C. V. Trever. 1935. Sasanidskii Metal, Moscow and Saintpetersburg: Acedemia.
-Parrot, A. 1953. “Acquisition et Inedits du Musee de Louvre Bronze, Iraniens, Bust de Roi Sasanides”, Syria, Vol:XXX, Paris, P:1-11.
-Parrot, A. 1955. “Bronze Royal Sasanide”, Syria, Vol: XXXII, Paris, P:308-309.
-Paruck, F. 1924. Sasanian Coins, Book Corportion, New Delhi, Bombay.
-Ringbom, I, L, 1938. “The Sasanian Bronze Salvers With Paridaeza Motifs”, in A Survey of Persian Art, A. U. pope, Vol: XIV, London Newyork: Oxford University Press, P:3029-3038.
-Sarre, F. 1910. Dia Kunst Alten Persian, Berlin: mann.
-Sellwood, D. 1985. An Introduction of Sasanian Coins, London: Spink.
-Trever, C. 1938. “Sasanian Coinage”, in A Survey of Persian, A. U. pope. Vol: II, London- Newyork: Oxford University Press, P:820-826.
-Walker, J, M. 1976. A Catalogue of the Arab- Sasanian Coins, London- Newyork : Oxford University press.
www.Biritishmuseum.org
www.froum.p30world.com
www.grifterrec.com
www.Iranchamber.com
www.mmetropolitan.org
www.Vauctions.com
www.Wikipedia.com
 
آلرام، میشائیل. 1380. 7000هزار سال هنر ایران. ترجمه فرانك بحرالعلومی، (تهران:انتشارات موزه ملی ایران).
احسانی، محمد تقی. 1382. هفت هزار سال هنر فلز كاری در ایران، (‌تهران: انتشارات علمی و فرهنگی).
امینی، امین. 1385. سكه‌های ساسانی، (یزد: انتشارات مولف).
براون،‌ مایكل. 1374. « سكه‌سازی »، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، (‌تهران: انتشارات فروزان).
پاكزادیان، حسن. 1384. تاریخ و گاهشماری در سكه‌های ساسانی، ( تهران: انتشارات مولف)
پوپ، آرتور. 1338. شاهكارهای هنر ایران، ترجمه پرویز ناتل خانلری، چاپ اول، (‌تهران:بنگاه مطبوعاتی صفعلی شاه).
رحیمی، فرشته. 1380. بررسی تكنیكی و تعیین اصالت مجموعه اشیاء نقره‌ای غارقوری قلعه، پایان نامه كارشناسی ارشد، (‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی منتشر نگردیده است).
ریاضی،‌ محمد رضا. 1383. «طرحها و نقشهای دوران ساسانی 2»، نشان، شماره 5، (تهران)، ص53-51.
شراتو، امبرتو و ماریوبوسایلی. 1383. تاریخ هنر ایران( هنر پارت و ساسانی)،‌ ترجمه یعقوب آژند، (‌تهران: انتشارات مولی).
شیب مان، كلاووس. 1383. تاریخ شاهنشاهی ساسانی، ترجمه فرامرز نجارسمیعی، ( تهران: پژوهشكده زبان وگویش).
كورتیس، جان. 1385. ایران باستان، ترجمه آذربصیر، (‌تهران: انتشارات امیركبیر).
گانتر، آن سی وپل جت. 1383. فلز كاری ایران در دوران هخامنشی، اشكانی، ساسانی، ترجمه شهرام حیدر آبادیان، (‌تهران:گنجینه هنر).
گدار، آندره. 1377. هنر ایران، ترجمه دكتر بهروز حبیبی، (‌تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی).
گیرشمن، رمان. 1350. هنر ایران (‌پارت و ساسانی)، ترجمه بهرام فره‌وشی (‌تهران:بنگاه ترجمه و نشر كتاب).
گیرشمن، رمان. 1381. ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، ( تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب).
لك پور، سیمین. 1375. سفید روی. (‌تهران: میراث فرهنگی كشور).
لوكونین، ولادیمیر. 1352. كاتالوگ شاهكارهای ساسانی در موزه ارمیتاژ، (‌تهران: انتشارات موزه ملی ایران).
لوكونین، ولادیمیر. 1350. تمدن ایران ساسانی، ترجمه عنایت الله رضا، (‌تهران: ترجمه ونشر كتاب)
مرادی، یوسف. 1382. « سرستونهای نویافته ساسانی در كرمانشاه، بازشناسی اسب سوار ایران بزرگ طاق بستان و ایزدان سرستونهای ساسانی»، تاریخ وباستان شناسی، ش35، ص35-34.
مقدم،‌ محمد. 1380. جستار درباره مهر و ناهید، (‌تهران: انتشارات هیرمند).
موزه ملی ایران، 1385. كاتالوگ گچبری در آرایه‌ها و تزئینات معماری دوران اشكانی، ساسانی، (تهران: انتشارات موزه ملی ایران).
هارپر، پرودنس. 1379. « سیمینه‌های درباری ساسانیان»، اوجهای درخشان هنر ایران، ترجمه هرمز عبداللهی و رویین پاكباز، (‌تهران : انتشارات آگاه).
هرمان، جورجینا، 1373. تجدید حیات هنر و تمدن ایران باستان، ترجمه مهرداد وحدتی، (‌تهران: مركز نشر دانشگاهی).
یارشاطر، احسان. 1348. تاریخ ایران از سلوكیان تا فروپاشی دولت ساسانی، ترجمه حسن انوشه، ج دوم، (‌تهران: انتشارات امیركبیر).
ویلسن، كریستی 1317. تاریخ صنایع ایران، ترجمه عبدالله فریاد، (‌تهران: چاپخانه بروخیم).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رویدادهای دوران پهلوی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رویدادهای دوران پهلوی در فایل ورد (word) دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رویدادهای دوران پهلوی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
علاقه و اشتیاق مردم به آگاهی از رویدادهای تاریخ معاصر، بخصوص آنچه در دوران سلطنت پهلویها بر ایران گذشته است، طی سالهای اخیر موجب انتشار كتب و آثار تحقیقی بسیاری در این زمینه شده است، كه بسیاری از آنها ارزنده و ماندنی، و بعضی با كمال تأسف افسانه پردازی و گمراه كننده است. بعضی از نهادهای انقلابی و مؤسسات فرهنگی و پژوهشی كه به اسناد و مدارك معتبری از این دوران دسترسی دارند با انتشار تدریجی این اسناد در مجموعه های مختلف، كمك بزرگی به روشن شدن نقاط تاریك این دوره حساس تاریخ كشور ما می كنند، كه به واسطه طبیعت خود خوانندگان محدودی دارند. ولی تحقیقاتی كه در این زمینه با استفاده از منابع مختلف داخلی و خارجی به عمل می آید و ترجمه آثار تحقیقی و معتبری كه درباره تاریخ معاصر ایران در خارج منتشر شده، بالطبع خوانندگان بیشتری را به سوی خود جلب می نمایند.
اما در كنار آثار ارزنده ای كه به آن اشاره شد، در سالهای اخیر كتابهائی نیز، بیشتر به صورت افسانه و رمان، ولی در شكل و قالب اثر تاریخی منتشر شده است، كه هر چند ممكن است برای خواننده جالب و سرگرم كننده باشد، پر از اشتباهات تاریخی و گمراه كننده است. نویسندگان این آثار، اگر نوشته خود را تحت عنوان رمان تاریخی منتشر می كردند اشكالی نداشت، ولی مشكل كار در این است كه این نوشته ها در قالب آثار مستند تاریخی به خوانندگان عرضه می شود، در حالی كه برخلاف روال معمول در ارائه این آثار، فاقد منابع معتبری است و نویسنده به خود اجازه می دهد كه رویدادهای تاریخی و حتی مطالبی را كه از اشخاص نقل قول می كند، بدون اشاره به مأخذ و منبع گفتار خود روی كاغذ بیاورد و خواننده نیز ظاهراً چاره ای جز قبول تمام این مطالب ندارد.
نمونه های دیگری از این نوع «آثار تاریخی» جمع آوری و تلفیق آثار دیگران، آن هم به صورت خام و بدون رعایت تقدم و تأخر تاریخی یا لااقل هماهنگ ساختن مطالب با یكدیگر است، كه به قول نویسنده صاحبنظر آقای كریم امامی باید آن را «تاریخ نگاری به شیوه مونتاژ» نامید. در این نوع كتب به اصطلاح تاریخی به صحت و سقم مطالبی كه نقل می شود و معتبر بودن منابعی كه این مطالب از آنها منتقل می گردد توجه نمی شود. مطالب غالباً نقل از روزنامه ها و مجلات گذشته است، كه هیچ یك به عنوان یك منبع تاریخی قابل استناد نیستند، و در یكی از این كتابها دیدم كه حتی سطر اول آن درباره تاریخ تولد قهرمان اصلی كتاب نیز اشتباه نوشته شده است.
باید اضافه كنم كه این اشتباهات در نقل رویدادهای تاریخی یا تحلیل تاریخ معاصر ایران منحصر به نویسندگان ایرانی نیست. متأسفانه در میان مردم ما، این باور غلط رواج یافته است، كه هر چه نویسندگان و تحلیل گران خارجی درباره مسائل ایران می نویسند درست و قابل استناد است و به همین جهت آثار نویسندگان خارجی درباره ایران، هر قدر كه سطحی و مغرضانه باشد ترجمه و منتشر می شود، در حالی كه بعضی از این نوشته ها اصلاً ارزش ترجمه ندارد، و بسیاری دیگر دارای اشتباهاتی است كه اگر در مقدمه یا حاشیه این مطالب یادآوری نشود باعث گمراهی می گردد. حتی نویسندگان و محققین معروف و معتبری مانند «ریچارد كاتم» و «جیمز بیل» كه خود را كارشناس مسائل ایران می دانند، در تحلیل وقایع ایران دچار اشتباهات فراوانی شده و در جریان انقلاب ایران، با پیش بینی های غلط خود درباره پیامدهای این انقلاب دولتمردان آمریكائی را گمراه كردند، تا چه رسد به نویسندگان خیالپردازی نظیر محمد حسنین هیكل مصری، كه نوشته هایش درباره ایران پر از غلط و اشتباهات فاحش تاریخی است و به نظر من اصلاً ارزش ترجمه به زبان فارسی را ندارد.
به عقیده نویسنده، در ترجمه آثار نویسندگان خارجی به زبان فارسی، بخصوص در مورد دولتمردان و دیپلماتهای خارجی كه خاطرات مأموریت خود را در ایران به رشته تحریر درآورده اند، معرفی نویسنده و انگیزه و هدفهای او از نگارش این مطالب و همچنین تذكر اشتباهات و قضاوتهای نادرست او ضروری است. از آخرین كتابهائی كه در این زمینه منتشر شده و در تهیه این كتاب نیز مورد استفاده قرار گرفته، كتاب «نامه هائی از تهران» است كه تحت عنوان «نامه های خصوصی و گزارشهای محرمانه سرریدر بولارد سفیر كبیر انگلستان در تهران» به ترجمه آقای غلامحسین میرزاصالح انتشار یافته است. كتاب از نظر روشن ساختن سیاست مزورانه انگلیس در ایران ارزنده و قابل استناد است، ولی حق این بود كه آقای میرزاصالح نیز خود مقدمه ای بر این كتاب می نوشتند و در آن، این سفیر لئیم و بدخواه ایران را كه حتی چرچیل نخست وزیر انگلستان نیز، با همه خصومتی كه نسبت به ایران داشته، درباره او می نویسد «سرریدر بولارد نسبت به همه ایرانیان كینه دارد كه طبعاً به كفایت او و منابع ما لطمه می زند» به خوانندگان ایرانی معرفی می نمودند تا درباره نوشته های غرض آلود او نسبت به ایران و مردم ایران گمراه نشوند.
گفتنی است كه اشتباه و غرض ورزی نسبت به ایران منحصر به نویسندگان خارجی نیست. بعضی از نویسندگان ایرانی مقیم خارج هم با وجود این كه حس وطن پرستی و ملیت ایرانی آنها ایجاب می كند درباره مسائل ایران منصفانه قضاوت كنند و اطلاعات غلطی به خوانندگان آثار خود ارائه ندهند حقایق تاریخی را با اغراض شخصی خود وارونه جلوه می دهند. یكی از نویسندگان ایرانی مقیم خارج آقای امیر طاهری است، كه در آخرین كتاب خود تحت عنوان «زندگی ناشناخته شاه» علاوه بر اشتباهات مكرر در ذكر وقایع تاریخی، درباره بعضی مطالب بدیهی مربوط به تاریخ چند ساله اخیر هم اشتباه كرده و به طور نمونه می نویسد كنفرانس گوادلوپ با حضور سران هفت كشور صنعتی جهان تشكیل شد، و به نظریات نخست وزیران ژاپن و كانادا نیز كه به گمان ایشان در این كنفرانس حضور داشته اند اشاره كرده، كه كذب محض است. زیرا در كنفرانس گوادلوپ، كه ایشان آن را با كنفرانس های معمول سالانه سران هفت كشور بزرگ صنعتی جهان اشتباه كرده اند، فقط رهبران چهار كشور آمریكا و انگلیس و فرانسه و آلمان حضور داشتند. این كنفرانس در بحبوحه انقلاب ایران و به دعوت ژیسكار دستن رئیس جمهور وقت فرانسه تشكیل شد و موضوع اصلی مورد بحث كنفرانس نیز مسائل مربوط به ایران بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با دكارت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با دكارت در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با دكارت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
در پایان قرن شانزدهم میلادی فلسفه از حركت بازمانده بود و این دكارت بود كه دوباره آن را به حركت واداشت.
فلسفه اولین بار درقرن ششم پیش از میلاد آغاز شد. دو قرن بعد با ظهور مردانی چون سقراط، و پس او وی افلاطون، و ارسطو، فلسفه به عصر طلایی خود رسید. پس از آن، تا دو هزار سال اتفاق مهمی دراین عرصه رخ نداد. به عبارت دیگر، در این دوره طولانی كار اصیلی انجام نشد.
البته در این دوره فلاسفه بر جسته ای پا به میدان گذاشتند. در قرن سوم میلادی فلوطین از اهالی اسكندریه، در فلسفه‌ افلاطون تغییراتی داد و دراین روند فلسفه نوافلاطونی زاده شد . سپسس نوبت به سنت اگوستین از اهالی هیپو رسید كه فلسفه نوافلاطونی  ر ابا معیارهای مورد قبول الهیات مسیحی سازگار كند. ابن رشد، متفكر مسلمان، نیز اصلاحاتی در فلسفه ارسطو وارد و توماس آكوئیناس نیز به نوبه خود این فلسفه را الهیات مسیحی هماهنگ كرد. این چهار شخصیت مستقل، هر یك به نحوی بر پیشرفت جریان فلسفه اثر گذاشتند،‌اما هیچ یك از آنها فلسفه‌ جدیدی ابداع نكرد. كار آنها عمدتاً حاشیه نویسی، شرح و تفصیل فلسفه‌ افلاطون و ارسطو بود. بدین سان، فلسفه این دو فیلسوف دوران شرك و بت پرستی سنگ بنای فلسفه مذهبی كلیسای مسیحی شد. همین تغییر ماهیت فلسفه‌ افلاطون و ارسطو مبنای اصلی شكل گیری فلسفه مدرسی (اسكولاستیك) قرار گرفت و این نامی است كه به فعالیت‌های فلسفی قرون وسطی داده شده است. فلسفه‌ مدرسی همان فلسفه كلیسا بود كه به عدم خلاقیت و نوآوری خود می بالید. در این دوران، ابراز هرگونه عقاید جدید فلسفی منجر به تكفیر، تفتیش عقاید و نهایتاً‌سوختن در آتش به حكم كلیسا می شد.به تدریج افكار افلاطون و ارسطو در زیر لایه‌های متعدد تفاسیر شارحان مسیحی و مورد تأیید كلیسا مدفون شد وبدین ترتیب ریشه‌ اندیشه فلسفی خشكید.
در اواسط قرن پانزدهم، این وضعیت اسف‌بار تقریباً در تمامی حوزه‌های فعالیت فكری حاكم بود. در سرتاسر اروپای قرون وسطی حاكمیت مطلق و بی چون وچرا از آن كلیسا بود. اما از همان زمان، اولین شكاف‌ها در بنای عظیم قطعیت فلسفی پدیدار شد.
جالب آن است كه مبدأ اصلی پیدایش این شكاف‌ها همان دنیای كلاسیك ]یونان و روم[ بود كه افلاطون و ارسطو در آن پا به عرصه  وجود گذاشته بودند. بسیاری از آموخته هایی كه در قرون وسطی از دست رفته یا فراموش شده بود. دوباره احیا و الهام بخش رنسانس( نوزایی)‌دانش بشری شد.
رنسانس نگرش انسان مدارانه‌ای را با خود به همراه آورد. پی آمد این نگرش جنبش دین پیرایی  بود كه به استیلای كلیسا پایان داد. با این حال، پس از گذشت حدود یكصد سال از این تحولات در اروپا، فلسفه هنوز در بند مدرسیگری گرفتار مانده بود. این وضعیت تنها با ظهور دكارت به پایان رسید كه فلسفه‌ای مناسب برای عصر جدید ابداع كرد. طولی نكشید كه این نظام فلسفی در سراسر اروپا گسترش یافت و حتی به احترام او«دكارت‌گرایی»  نامیده شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با دکارت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با دکارت در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با دکارت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

در پایان قرن شانزدهم میلادی فلسفه از حركت بازمانده بود و این دكارت بود كه دوباره آن را به حركت واداشت.

فلسفه اولین بار درقرن ششم پیش از میلاد آغاز شد. دو قرن بعد با ظهور مردانی چون سقراط، و پس او وی افلاطون، و ارسطو، فلسفه به عصر طلایی خود رسید. پس از آن، تا دو هزار سال اتفاق مهمی دراین عرصه رخ نداد. به عبارت دیگر، در این دوره طولانی كار اصیلی انجام نشد.

البته در این دوره فلاسفه بر جسته ای پا به میدان گذاشتند. در قرن سوم میلادی فلوطین از اهالی اسكندریه، در فلسفه‌افلاطون تغییراتی داد و دراین روند فلسفه نوافلاطونی زاده شد . سپسس نوبت به سنت اگوستین از اهالی هیپو رسید كه فلسفه نوافلاطونی  ر ابا معیارهای مورد قبول الهیات مسیحی سازگار كند. ابن رشد، متفكر مسلمان، نیز اصلاحاتی در فلسفه ارسطو وارد و توماس آكوئیناس نیز به نوبه خود این فلسفه را الهیات مسیحی هماهنگ كرد. این چهار شخصیت مستقل، هر یك به نحوی بر پیشرفت جریان فلسفه اثر گذاشتند،‌اما هیچ یك از آنها فلسفه‌جدیدی ابداع نكرد. كار آنها عمدتاً حاشیه نویسی، شرح و تفصیل فلسفه‌افلاطون و ارسطو بود. بدین سان، فلسفه این دو فیلسوف دوران شرك و بت پرستی سنگ بنای فلسفه مذهبی كلیسای مسیحی شد. همین تغییر ماهیت فلسفه‌افلاطون و ارسطو مبنای اصلی شكل گیری فلسفه مدرسی (اسكولاستیك) قرار گرفت و این نامی است كه به فعالیت‌های فلسفی قرون وسطی داده شده است. فلسفه‌مدرسی همان فلسفه كلیسا بود كه به عدم خلاقیت و نوآوری خود می بالید. در این دوران، ابراز هرگونه عقاید جدید فلسفی منجر به تكفیر، تفتیش عقاید و نهایتاً‌سوختن در آتش به حكم كلیسا می شد.به تدریج افكار افلاطون و ارسطو در زیر لایه‌های متعدد تفاسیر شارحان مسیحی و مورد تأیید كلیسا مدفون شد وبدین ترتیب ریشه‌اندیشه فلسفی خشكید.

در اواسط قرن پانزدهم، این وضعیت اسف‌بار تقریباً در تمامی حوزه‌های فعالیت فكری حاكم بود. در سرتاسر اروپای قرون وسطی حاكمیت مطلق و بی چون وچرا از آن كلیسا بود. اما از همان زمان، اولین شكاف‌ها در بنای عظیم قطعیت فلسفی پدیدار شد.

جالب آن است كه مبدأ اصلی پیدایش این شكاف‌ها همان دنیای كلاسیك ]یونان و روم[ بود كه افلاطون و ارسطو در آن پا به عرصه  وجود گذاشته بودند. بسیاری از آموخته هایی كه در قرون وسطی از دست رفته یا فراموش شده بود. دوباره احیا و الهام بخش رنسانس( نوزایی)‌دانش بشری شد.

رنسانس نگرش انسان مدارانه‌ای را با خود به همراه آورد. پی آمد این نگرش جنبش دین پیرایی بود كه به استیلای كلیسا پایان داد. با این حال، پس از گذشت حدود یكصد سال از این تحولات در اروپا، فلسفه هنوز در بند مدرسیگری گرفتار مانده بود. این وضعیت تنها با ظهور دكارت به پایان رسید كه فلسفه‌ای مناسب برای عصر جدید ابداع كرد. طولی نكشید كه این نظام فلسفی در سراسر اروپا گسترش یافت و حتی به احترام او«دكارت‌گرایی» نامیده شد.

 

 -Reformation،]مسیحیت[ نهضت اصلاح دین، جنبش دین پیرایی

 -Cartesianism مقتبس از Cartesius كه نام لاتین دكارت است.

 

دكارت در یك نگاه

دكارت در طول زندگی هرگز حرفه‌ثابتی را پیشه خود نساخت. او به مناسب‌های مختلف خود را سرباز، ریاضیدان،‌متفكر،‌و نجیب‌زاده معرفی می كرد. البته آخری بیش از همه با روش زندگی و موقعیت اجتماعی وی مناسبت داشت. تمایل وی به زندگی راحت آسوده در دوران جوانی به زودی تبدیل به یك عادت شد. او از محل درآمد خصوصی خود زندگی را می گذراند، هنگام ظهر از خواب بیدار میشد، و هر گاه میل داشت به سفر می رفت. و تمام زندگی او در همین خلاصه می شد- نه ماجرای مهمی، نه همسری، و نه موفقیت( یا شكست) اجتماعی بزرگی. با این حال، بدون شك دكارت خلاق‌ترین فیلسوفی است كه تا پانزده قرن پس از مرگ ارسطو پا به عرصه وجود گذاشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف در فایل ورد (word) دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 
فهرست مطالب

پیشگفتار   
فشرده مطلب   
بخش اول: کلیات   
فصل اول: تعریف طفل   
طفل در ایتالیا   
طفل در ژاپن   
طفل در فرانسه   
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران   
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال   
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال   
بخش دوم: دادرسی اطفال   
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال   
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال   
تعیین وکیل تسخیری برای طفل   
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن   
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال   
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال   
صلاحیت شخصی   
صلاحیت ذاتی   
صلاحیت محلی   
مبحث نخست:   
دادسرا و جرایم اطفال   
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه   
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه   
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه   
غیر علنی بودن محاکمه طفل   
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه   
تشکیل پرونده شخصیت   
توقیف دادرسی   
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل   
ایران   
ایتالیا   
ژاپن   
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف   
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی   
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد   
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی   
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن   
سازش با مجنی علیه   
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد   
حبس در منزل   
اشتغال به کار   
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی   
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی   
طرز اجرای روش نیمه آزادی   
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز   
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان   
روش های مختلف در زندان   
روش عمومی   
روش انفرادی   
روش مختلط   
نتیجه گیری

فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی منطق الطیر عطار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی منطق الطیر عطار در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی منطق الطیر عطار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :

      شیوا ترین و شورانگیزین منظومه عرفانی شیخ عطار مثنوی منطق الطیر یا مقامات

طیور است .

     عطار و منظومه فرهنگی پیرامون او ، از زندگی تاریخی تا افسانه ها و از آثار مسلم

او تا مجموعه وسیعی از مجهولات و منجولات دوره های بعد که منسوب به اوست ، بی

شباهت به یک آیین و مذهب نیست . در کنار هر مذهبی مشتی افسانه و اساطیر و مجموعه

متناقضی از آرا می توان دید که با همه تضادی که در اصل ، با مبادی مرکزی آن آ یین دارند

از جهاتی سبب حفظ و حراست از آن مذهب اند و در لحظه هایی همان حواشی و افزوده ها ،

از نابودی آن اصول و مبادی مرکزی جلوگیری می کنند یا بهتر بگوییم : بقای هر مذهبی را

تناقض های درونی آن تضمین می کند . همان گونه که یک نظام ((علمی )) را تنا قض های

درونی آن نابود می کند . چرا که مذهب مرتبط با عالم غیب است و در غیب اجتماع نقیضین

محال نیست . این در عالم حس شهادت است که عقل می گوید :  اجتماع نقیضین محال است .

1.  در مواردی عطار به همنامی خویش تصریح دارد از جمله منطق الطیر ، چاپ دکتر گوهرین ، 26 . و نیز اسرار نامه ، 193 و مصیبت نامه ، 367
                                    از گنه رویم نگردانی سیاه              حق هم نامی من داری نگاه
2. به صورت اضافه باید خواند و کسر? میان دو کنیه ، کسر? بنوت است یعنی ابو حامد فرزند ابوبکر .
3. لباب الالباب ، محمد عوفی ، به تصحیح استاد سعید نفیسی ، تهران ، 1335 ،81- 480 .

     صفحه چهارم    موضوع تحقیق: منطق الطیر عطار 
________________________________________
   
 عطار منطق الطیر را اینگونه آغاز می کند :

               آفرین جان آفرین پاک را            آن که جان بخشید و ایمان خاک را

     منطق الطیر با توحید باری تعالی نعمت رسول خدا (ص) وبیان فضیلت خلفای چهار گانه

ودر تعصب دینی آغاز می شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فساد دربار پهلوی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فساد دربار پهلوی در فایل ورد (word) دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فساد دربار پهلوی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده: یکی از عوامل بروز نارضایتی های گسترده از رژیم شاه، فساد بی‌حد و حصر دربار بود. فساد اخلاقی، تکبر و تفرعن، فساد جنسی، فساد مالی و فساد دینی تمام تار و پود دربار را در نوردیده بود. در حقیقت، فسادی که با ظهور رژیم پهلوی هم‌زاد دربار بود، در پایان دوران حکومت پهلوی به صورت یک فرهنگ حاکم درآمد. در ابتدا رژیم سعی می‌کرد فساد دربار را به دلایل فرهنگی و هراس از واکنش های خشمگینانه‌ی مردم مخفی نگه دارد. همین امر موجب شد تا خاندان سلطنت خود را از مردم پنهان نمایند و کم کم رابطه باریک خود را با مردم قطع کنند. همین تغییرات سبب گردید دربار به اشرافیت و طبقه‌ای تبدیل شود که هیچ رشته‌ای میان آنان و مردم تنیده نباشد.
فساد دربار نه تنها در چهاردیواری کاخهای پهلوی نماند، بلکه در تمام ارکان رژیم ریشه زد. نهادهای رژیم هر چه به دربار نزدیکتر بودند، بیشتر به مظهر فساد تبدیل می‌شدند و کم کم از درون می‌پوسیدند و ناگهان فرو می‌ریختند.
با آنکه وقوع فساد در هر رژیمی محتمل است، اما، عواملی را که به بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زنند، می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. برخورد نکردن نظام و نهادهای آن با فساد؛
2. رخنه کردن فساد در بدنه و در رأس نظام (نهادینه شدن فساد).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید