دانلود آشنایی با شاعران ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با شاعران ایران در فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با شاعران ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست:

فردوسی     4
نظم داستانهای حماسی     7
عطار نیشابوری     20
آثار عطار     25
منظومه‌ها     25
فوت عطار     26

فردوسی
از آغاز بــایــد كـه دانـی درست         سرمـــایــه گوهران از نخست
كـــه یــزدان ز ناچیز چیز آفرید         بـــدان تـــا توانایی آرد پدید
سـرمـایه گــوهران این چــــهار         بـرآورده بی‌رنج و بی‌روزگار
یــــكی آتشی بــر شده تـابناك         میان آب و باد از بر تیره خاك
نخستین كه آتش به جنبش دمـید         زگرمیش پس خشكی آمد پدید
وزان پـس ز آرام سردی نــــمود         ز سردی همان بــازتر می‌فزود
چو این چار گوهر بــه جای آمدند         ز بــــهر سپنجی سرای آمدند
گــــهرها یــك انــدر دگر ساخته         ز هــــر گونه گردن برافراخته
پـــدیـــد آمـد این گــنبد تـیزرو         شگفتی نــماینده نــو بـه نـو
ابـر ده و دو هفت شد كـــدخــدای         گـــرفتند هر یـك سزاوار جای
در بـ‌ــخشش و دادن آمـــد پدیــد         بـبخشید دانا چنان چون سزید
فلكـها یــك انــدر دگــر بسته شد         بـجنبید چون كار پیوسته شـد
چودریاوچون‌كوه‌وچون‌دشت‌وراغ         زمین شد به كردار روشن چراغ
ابوالقاسم فردوسی از لحاظ زنده كردن تاریخ و داستان ملی و از جهت نفس تازه دمیدن به زبان فارسی بی شبهه بزرگترین شاعر ایران زمین است. و دیگر سرایندگان و گویندگان ما در این هنر به پایه او نمی‌رسند استادی به بزرگی تاریخ كه دریچه‌ای به جهان ادبیات گشود هم او بود كه پارسی را زنده كرد و با شیوایی سخن، ادبیات را ماندگار كرد. تا آنجا كه آوازه‌اش تا كرانها پیچید.
فردوسی یكی از ستارگان درخشان آسمان ادب فارسی و از مفاخر نام‌آور ملت ایران است و به سبب همین عظمت مقاوم و مرتبت، زندگی او مانند سایر بزرگان درجه اول ایرانی با افسانه‌ها و روایات مختلف آمیخته شده است.
دریغا شخصی بدین بزرگی و مقام، شرح حال و تاریخ زندگی‌اش ناقص و مجهول است و آنچه بر ما معلوم است اندكی از بسیار است. تولد او در سال 329 در قریه باژ از ناحیه طبران طوس بوده یعنی همان جا كه امروزه آرامگاه اوست. فردوسی مردی وطن‌پرست و در میهن پرستی استوار بود. این مطلب را می‌توان در جای جای شاهنامه و خصوصاً از شور و عشقی كه فردوسی در ستایش ایران و نژاد ایرانی دارد به خوبی دریافت. وی سی و پنج سال برای سرودن شاهنامه رنج برد و تمام دارایی خود را از دست داد و در پایان عمر تهیدست شد چرا كه عشق به ایران و ایرانی تا آنجا در وجودش رسوخ كرده بود كه بر آن شد تاریخ میهن خود و افتخارات گذشته آن را كه در خطر نیستی و فراموشی می‌دید احیا كند و بتواند از بلاغت و فصاحت معجزه‌آسا و شیوایی سخن خود بهره‌مند شود و آن را از زوال و فراموشی برهاند. و باید گفت كه در این راه خدایی كرد. تا آنجا كه حتی در مرگ پسرش از ادامه كار باز نایستاد تا شاهنامه را همانگونه كه از نامش بر می‌آید جاودان نماید، برای ایرانی كه می‌خواست جاودان بماند. زبان از گفتن هر آنچه در این 35 سال بر او گذشته، قاصر است. باشد كه پاسش «بداریم این دردانه تاریخ را».
فردوسی از تاریخ نیاكان خود و از داستانها و افسانه‌ها و تاریخ ایران اطلاع و یا به داشتن آنها شوق و علاقه داشت و تربیت خانوادگی وی را بر این داشت كه بدون مشوق و محرك، خود به این كار عظیم دست زند. در حالی كه تذكره‌نویسان در شرح حال فردوسی نوشته‌اند كه او به تشویق سلطان محمود به نظم شاهنامه پرداخت و علت این اشتباه آن است كه نام محمود را در نسخ موجود شاهنامه،‌ كه دومین نسخه شاهنامه فردوسی است خود شاعر گنجانیده است.
نسخه اول شاهنامه كه منحصر بود به منظوم ساختن متن شاهنامه ابومنصوری، هنگامی آغاز شد كه 19 سال از عمر دولت سامانی باقی بود و اگر فردوسی تقدیم منظومه خود را به پادشاهی لازم می‌شمرد ناگزیر به درگاه آل سامان كه خریدار اینگونه آثار بود، روی می‌نمود و به هر حال نمی‌توانست در آن تاریخ به درگاه سلطانی كه هنوز روی كار نیامده بود بشتابد. محمود،‌ ترك زاد غزنوی نه تنها در شاهنامه‌ی استاد طوس تأثیری نداشت، بلكه تنها كار او قصد قتل گوینده آن به گناه دوست داشتن نژاد ایرانی و اعتقاد به تشیع بوده است و بس.
نظم داستانهای حماسی:
فردوسی ظاهراً در اوان قتل دقیقی حدود (369-376) به نظم داستانهایی مشغول بوده كه بعضی از داستانهای منفرد مانند «بیژن و گرازان» را باید در رأس همه قرار داد. داستان بیژن و گرازان یا رزم بیژن و گرازان و یا داستان منیژه و بیژن از داستانهای مشهور قدیم بود كه غیر از فردوسی برخی دیگر شعرای عهد غزنوی نیز اشاراتی بدان كرده‌اند. این ابیات منوچهری یكی از آن اشارات است:
شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریك     چـــو بــیـژن در میان چـاه او من
ثــــریـــا چون منیژه بر سر چاه     دو چشم من بر او چون چشم بیژن
و در یك قطعه منسوب به فردوسی نیز اشاراتی به داستان بیژن می‌بینیم:
در ایـوان‌ها نقش بـیـژن هــنوز     بــه زنــدان افــراسیاب انـدر است
و این بیت اخیر از شهرت فراوان داستان بیژن و منیژه حكایت می‌كند تا بدانجا كه تصاویر آنها را در ایوان‌ها و بر دیوار خانه‌ها نیز نقش می‌كرده‌اند. فردوسی بنابر آنچه از تحقیق در سبك كلام وی در داستان بیژن و گرازان بر می‌آید، این داستان را در ایام جوانی سروده بود.
یكی از دلایل این مدعا استعمال الفهای اطلاقی فراوانی است كه زیاد از حد در این داستانها دیده می‌شود. دلیل این امر آن است كه فردوسی چنانكه در دیگر موارد شاهنامه دیده می‌شود، هنوز به نهایت پختگی و استادی و مهارت نرسیده بود. برای مثال در میان نود بیت از یك قسمت این داستان ابیات زیر دارای الفهای اطلاقیست:
بپیچید بــر خــویشتن بیژنا         كـه چون رزم سازم برهنه تنا
زتـــورانیان من بدین خنجرا         بـبـرم فـراوان سـران را سـرا
به پیمان جدا كرد از او خنجرا         به چربی كشیدش به بند اندرا
چو آمد بــه نزدیك شاه اندرا         گــو دست بسته بــرهنه سرا
یـكی دست بسته بـرهنه تنا         یــكی را زپــــولاد پـیراهنـا
نبینی كه ایـن بدكنش دیمنا         فزونی سگالد هــمی بــرهنـا
یعنی ده درصد ابیات قافیه‌هایی با الف زائد دارند. نظیر چنین مواردی در اشعار فردوسی كمتر مشهود است. تاریخ شروع نظم شاهنامه دقیقاً معلوم نیست ولی از چند اشاره فردوسی می‌توان تاریخ تقریبی آن را معین كرد. شروع كار فردوسی حدود سال‌های 375-371 هجری است.
فردوسی از امرای نزدیك، كسی را لایق آن نمی‌دانست كه اثر عظیم و جاودان خود را بدو تقدیم كند و همواره در پی بزرگی می‌گشت كه سزاوار آن اثر بدیع باشد و سرانجام محمود غزنوی بزرگترین پادشاه عصر خود را یافت.
من این نامه فرخ گرفتم به فــال         همی رنـج بردم به بسیار سال
نــدیــدم سرافراز و بخشیده‌یی     پـــگـاه كیان بــر درخشنده‌ای
همه این سخن بر دل آسان نبود         جز از خامشی هیچ درمان نبود
بــه جایی نبود هیچ پیدا درش         جز از نـام شاهی نبود افسرش
كـه انــدر خــور باغ بایستمی         اگــر نـیـك بـودی بشایستمی
سخن را نگه داشتم سال بیست         بدان تا سزاوار این گنج كیست
جـهانـدار محمود بــا فر وجود         كه او را كند ماه و كیوان سجود
بــیامد نشست از بـر تخت داد         جـــهاندار چــون او ندارد بیاد
از این ابیات بخوبی ثابت می‌شود كه فردوسی همواره در فكر آشنایی با پادشاهی بزرگ بوده كه شاهنامه خود را بنام وی كند و آخر كار قرعه به نام محمود زد. گویا این امر در شصت و پنج یا شصت و شش سالگی شاعر حدود سال 394 یا 395 اتفاق افتاد. در این روزگار فقر و تهیدستی او به نهایت رسیده و ضیاع و عقار موروث خود را در راه نظم حماسه ملی ایران از دست داده بود.
نخستین نسخه منظوم شاهنامه شهرت بسیار یافت و طالبان از آن نسخه‌ها برداشتند، با آن كه پدید آورنده آن شاهكار به پیری گراییده بود و تهیدستی بر او نهیب می‌زد، هیچیك از بزرگان و آزادگان با دانشور كه از منظومه زیبای او بهره‌مند می‌شدند در اندیشه پاداشی برای آن آزاد مرد بزرگوار نبودند در حالی كه او نیازمند یاری آنان بود و می‌گفت:
 
چو بگذشت سال از برم شصت‌وپنج         فزون كردم اندیشه درد و رنج
بــه تــاریــخ شاهان نیـــاز آمدم         بــه پیش اختر دیر ساز آمدم
بــزرگــان و بـــا دانش آزادگــان         نبشتند یـكسر سخن رایــگان
نشسته نــظاره مــن از دورشــان         تو گفتی بدم پیش مزدورشان
جـــز احسنت ازیشان نبد بــهره‌ام         بگفت اندر احسنتشان زهره‌ام
ســـر بـــدره‌های كهن بــسته شد              وزان بند روشن دل خسته شد
در چنین حالی بود كه دلالان تبلیغاتی محمود ترك زاد به اندیشه استفاده از شهرت دهقان‌زاده بزرگوار طوس افتادند. و او را به صلات جزیل محمود، كه برای گستردن نام و آوازه خود به شاعر می‌داد، امیدوار كردند و بر آن داشتند كه شاهنامه خود را كه تا آن هنگام بنام هیچكس نبود به اسم او درآورد. او نیز پذیرفت و بدین ترتیب یكی از ظلمهای فراموش ناشدنی تاریخ انجام یافت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی کشف حجاب و سكولاریسم در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی کشف حجاب و سكولاریسم در ایران در فایل ورد (word) دارای 223 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی کشف حجاب و سكولاریسم در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده

مصطفی كمال آتاتورك در اثراقدامات تدریجی و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوری

عثمانی پایان دهد و كشور كوچك  تركیه را  بنیان  نهد ، برآن  شد تا كشور تركیه را در مسیر

نوسازی قرار دهد ؛ نوسازی  كه مصطفی كمال خواستار آن بود ، در واقع غربی سازی بود و

در این راستا می بایست تمام  سنتها از بین می رفت . وی  برای رسیدن به این هدف، مبارزه

گسترده با مذهب و نیروهایی  مذهبی انجام داد و اسلام رسمی  را بطور كامل از جامعه تركیه

پاك كرد . در كنار اقدامات مصطفی كمال ؛ وابستگی روحانیون سنی  به دولت و عدم استقلال

سیاسی و مالی این زمینه را برای مصطفی كمال فراهم  آورد تا بتواند با تركیب سیاست پنهان و

آشكار تركیه را به یك كشور سكولار تبدیل كند .

از طرف دیگر در ایران  نیز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه  ایران را همانند

تركیه  بسوی  تمدن و نوسازی هدایت كند . در راستای  چنین اقدامی طبیعی  بود كه از  طرف

روحانیون كه به عنوان ترویج دهندگان دین در جامعه محسوب می شدند ،در مقابل  چنین اقدامی

مقاومت صورت گیرد ، استقلال سیاسی، اقتصادی به روحانیون این كمك را می كرد تا در مقابل

سیاستهای نوسازی رضاشاه كه توأم با دین زدایی بود مقاومت كنند .

استقلال یكی از بزرگترین امتیازات روحانیت شیعه درمقایسه با روحانیت سنی است .چه

در دوره صفویه، چه در دوره هایی افشاریه و زندیه و قاجاریه و چه در دوره پهلوی، روحانیت
اگر چه متفاوت اندیشیدند ولی هیچ گاه زیر بار زور و دستور و ابلاغیه  و فرمان شاهی

نرفت. نتنها این وضعیت و آرمان را حفظ كرد بلكه  در شرایط مقتضی با قدرت ظالمانه مبارزه

كرد و برای ایجاد فضایی  مساعد تر برای  دینداری  و دین مداری ، با حاكمان در افتاد و نهایتاً

كوشید تا نظامی اسلامی برمبنای دین و مردم تأسیس كند . از دوره های  بسیار سخت و طاقت-

فرسا برای روحانیت ،  دوره  حكومت  بیست  ساله رضاخان  بود . در این  دوره روحانیت  با 

شدیدترین برخوردها وعمیق ترین موانع مواجه شد . رضاخان كه سودای ترقی و پیشرفت ایران

به مانند كشورهای اروپایی را درسر داشت ، سعی می كرد  مهمترین  موانع را  كه به زعم  او

مذهب  و روحانیت  بود ، از میان  بردارد . او علاوه  بر مقابله های  خشن  و  زورمندانه  با

روحانیت ، بر آن بود تا تمام  نمادهای  مذهبی را از جامعه حذف كند . رضاشاه  برای  از بین 

بردن مذهب و نیروهایی  مذهبی از تمام امكانات استفاده می كرد تا هرچه زودتر به زعم خویش

كشور را به دروازه های ترقی برساند .

در پژوهش حاضر  با مطالعه اقدامات ضد دینی در ایران و تركیه كه نهایتاً جامعه را به

سوی سكولاریسم  هدایت می كرد ، آشنا خواهیم  شد . و همچنین در این  پژوهش  سیاست های

رضاشاه و آتاتورك را در مقابل  مذهب و نیروهایی مذهبی  بصورت مقایسه ای بررسی خواهیم

كرد .

                                                   قاسم رضایی یونجالی
فصل اول : كلیات

معرفی روش و ماهیت تحقیق  كه معمولاً به شكل طرح  تحقیق  یا طرح پژوهش ارائه

می شود موجب می شود  كه  محقق  و خواننده  بر محتوا و شكل تحقیق  تسلط و احاطه داشته

باشند . با معرفی روش  و ماهیت تحقیق است  كه ارزیابی  و قضاوت در توفیق یا عدم توفیق  

نتایج  علمی تحقیق  براساس هدف و روش اعلامی میسر می شود براساس چنین ضرورتی در

بخش ابتدایی این  پژوهش  طرح مسأله  –  تاریخچه  موضوع – هدف و قلمرو تحقیق – بیان

فرضیه – روش گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل  آنها – سازماندهی  تحقیق  و سایر مسائل

به منظور تبین و تحدید و تدقیق و تعمیق موضوع  مورد بررسی قرارمی گیرد .    

1-1) بیان مسأله 

تاریخ  بزرگترین منبع  شناخت ، سرشارترین ذخیره تجربه اندوزی و مؤثرترین وسیله

عبرت گیری  برای گام برداشتن در حال و روشن  نمودن  تصویر آینده است . تاریخ  بستری

است كه ما را با منابع اصلی اندیشه ها و ریشه تحولات آشنا می سازد . از این رو درمراجعه

به  تاریخ  بایستی بسیار دقیق  بود و به ابعاد و زمینه های فكری  –  سیاسی  –  اقتصادی  و

فرهنگی و بین الملی حوادث و تحولات توجه نمود .

تاریخ معاصر ایران و تركیه نیز از نظرمحتوا و مضمون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

و كیفیت تحولات و فراز و فرودهای  آن به خصوص در زمینه تعامل دین و دولت دربردارنده

 حوادث و تجربیات مهمی است كه آگاهی دقیق از آنها میتواند برای ما در پیمودن راه دشوار

در مقطع حساس كنونی مفید باشد و بی توجهی  به آن موجب ضرر و زیان خواهد شد .

جنبش ها و انقلاب های مهم در تاریخ  اسلام و بویژه در ایران و تركیه  با رهبری  و

حمایت  روحانیون  همراه  بوده  است . تحریم  تنباكو –  انقلاب  مشروطیت  و جنبش های

مقطعی  در شهرهای مختلف  ایران عموماً  به رهبری روحانیت و تحت تأثیر مستقیم عنصر

دین  صورت  گرفته  است ؛ در تاریخ  اجتماعی ، سیاسی عثمانی  و سپس تركیه هم دین  و

روحانیت نقش مهمی داشته اند .

اعلان  جنگ عثمانی  به مصر در سا ل  1516  با فتوای  شیخ الاسلام علی جمالی

صورت گرفته است . در دولت عثمانی  شماری از پادشاهان براساس فتوای  شیخ الاسلام ها

از قدرت  و سلطنت خلع شده اند .سلطان سلیم سوم  و سلطان عبدالعزیز دوم و سلطان عبد-

الحمید دوم  با فتوا خلع  شده اند .

همچنین  قیام شیخ رجب و شورش شهر سیواس درمركز تركیه و قیام  شیخ سعید در

شرق تركیه ( پس از تشكیل تركیه جدید) با رهبری وهدایت روحانیون صورت گرفته است .

به قدرت رسیدن مصطفی كمال پاشا در تركیه و همچنین رضاخان در ایران از جمله

حوادث مهم تاریخی است كه سرآغاز وسرمنشاء تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی بزرگی

دراین دو كشور به شمار می آید . به قدرت رسیدن مصطفی كمال پاشا و رضاخان  در كنار

شرایط داخلی ناشی از شرایط و تحولات بین الملی پس ازجنگ جهانی اول وانقلاب بلشویكی

در روسیه محسوب  می شود . در دوران زمامداری مصطفی كمال پاشا و رضاخان ؛ كشور

ایران  و تركیه  وارد مسیری متفاوت از سیرتاریخی خود شد . گسترش  یافتن وابستگی های

فرهنگی ایران و تركیه به غرب و ترویج غربگرایی و خود باختگی و پی گیری سیاست های 

تجدد گرایانه از طریق تضیف مذهب و از بین بردن دین و نیروهای مذهبی و همچنین تشكیل

ارتش مدرن برای از بین  بردن مخالفان از مهمترین رویدادهایی است كه با این دوران آغاز

می شود .

در ایران و تركیه هر چند كه روند  تجدد گرایی از زمانهایی  بسیار دوری آغاز شده

بود  ولی در دوران حاكمیت رضاشاه و مصطفی كمال حركت به سوی غرب و غرب گرایی 

بیشتر و با جدّیت و در قالب یك  دولت متمركز و مدرن دنبال گردید . برای رسیدن  به چنین

آرمانی هرچیزی كه دركشوراحساس می شد  در برابر نوسازی مقاومت خواهد كرد به سرعت

از بین برده می شد .

قرن هیجدهم میلادی سرآغاز فصل نوینی در تاریخ كشورهای اسلامی محسوب می-

شود . در این قرن دنیای اسلام شاهد رشد و قدرت نمایی رقیبی در مقابل خود  شد  كه تا آن

زمان در روابط بین دنیای  اسلام با ممالك غیر مسلمان بی سابقه بود . در جوار و همسایگی 

اروپا سرزمینهای  مسلمان نشینی قرار داشتند  كه تا آن زمان عمدتاً تحت كنترل امپراطوری 

كهن عثمانی قرار داشتند . امپراطوری قدرتمندی كه تا یك قرن قبل از آن توانسته بود تا مركز

اروپا پیشروی كند . ولی از قرن هیجدهم اوضاع  به تدریج عوض می شود دولتهای اروپایی

درسایه ثروت عظیم به دست آمده ازممالك و مستعمرات خود در قاره آمریكا، آفریقا و آسیا و

نیز رشد و پیشرفت تكنولوژی  وعلوم جدید در آن قاره دارای آنچنان قدرتی شدند كه خود را

برای تهاجمی سنگین و همه جانبه به همسایگان مسلمان نشین خود به قدركافی قدرتمند دیدند.

تا اوایل  قرن 19 بسیاری  از مناطق  مسلمان نشین  تحت  كنترل  اروپایان  قرار  گرفت .

ایران از بخش شمال مورد حمله روس قرارگرفت و بخش قابل توجهی ازقلمرو خود را     از

دست داد.دركشورعثمانی سطح درگیری بسیار وسیع بود ازقرن هیجدهم به بعد كلیه تصرفات

عثمانی تركی در اروپای شرقی – خاورمیانه – آفریقا  و همچنین قفقاز مورد  تهاجم دولتهای

اروپایی قرار گرفته بود و هراز چند گاهی  بخشهایی از قلمرو عثمانی در مواجهه با یكی از

دول اروپایی از دست می رفت.

بدین ترتیب به مرور زمان ضعف تدریجی دول مسلمان آنها را به این باور رساند كه

به تنهایی نمی توانند در مقابل  تهاجم مغرب زمین مقاومت كنند  و می بایست برای مقابله با

غرب به علم  و صنعت و تكنولوژی و فنون نظامی جدید كه در اختیارغرب بود مجهز شد .

این روند تا زمان  به قدرت رسیدن رضاخان در ایران و مصطفی كمال پاشا در تركیه ادامه

داشته است اما از این به بعد روند تجددگرایی با جدیت دنبال شد . مصطفی كمال پاشا اعتقاد

داشت راه نوسازی تركیه از طریق غربی سازی و پذیرش همه مؤلفه های آن است .به همین
                                                                                                                                     
دلیل  در دوران حاكمیت  پانزده ساله خود در تركیه موضوع حذف دین و سیكولاریزه نمودن

تركیه را تعقیب نمود .كمال آتاتورك اعتقاد داشت برای رسیدن به یك جامعه مدرن باید مذهب

و نیروهای مذهبی وهمچنین نمادهای آن از بین بروند .كمال مصطفی پاشا دردوران حاكمیت

پانزده ساله خود با اجرای سیاستهای خود برای از بین بردن نهاد مذهب ازجامعه تركیه تلاش

گسترده ای انجام داد كمال پاشا با تركیب سیاست  ضربتی  و تدریجی توانست  پس از تحكیم 

قدرت خویش بر جامعه ، شروع  به نوسازی و تجدگرایی در تركیه نماید .

در ابتدای كار مصطفی كمال پاشا  سیاست گام به گام را  انتخاب كرد و  اهداف خود 
                                                              
یعنی مخالفت با نهاد ریشه دار خلافت را آشكار ننمود . مورخین علت  اتخاذ این  سیاست را

عمدتاً ملاحظات سیاسی و حمله متحدین علیه قلمرو عثمانی می دانند . وی در طول  جنگهای

استقلال طلبانه اعلام كرد كه برای اعاده  قدرت به شخص  سلطان مبارزه می كند و

بنابراین از حمایت  سلطنت طلبان  نسبت به خود برخوردار شد . مصطفی كمال پاشا پس از

مساعد كردن زمینه برای اصلاحات و فراهم آوردن متحدانش ابتدا از موضوعاتی كه كمترین

مخالف و بیشترین موافق را داشت شروع به نوسازی كرد .كمال قبل ازهمه به تعریف اجماع

ملی ومرزبندی قومی و كشوری دولت پرداخت . همین كه یك اجتماع قومی به نسبت همگون

پدید آورد مرحله  بعدی اصلاحات را با ظرافت بیشتر آغاز كرد . دومین گام كمال پاشا ایجاد

و تأسیس نهادهای سیاسی نوین برای اعمال اقتدار بود . تا ازطریق ا ین نهادهای سیاسی تازه

تأسیس شروع  به اصلاحا ت اجتماعی و مذهبی نماید  .
   
درسال 1924مرحله سلب اقتدارمذهب آغاز شد و دو ماه بعد از آن خلافت لغو شد .   
از این تاریخ است كه روند مذهب زدائی در كشور تركیه با اجرایی سیاستهای پنهان و آشكار

مصطفی كمال آتاتورك به اوج خود می رسد.

در ایران هم هر چند كه نوسازی از زمان قاجارها (فتحعلیشاه) آغاز شده بود، اما در 

دوران  حاكمیت رضاشاه  نوسازی  با سرعت یشتر و در قالب دولت مدرن  و تمركز و در

راستای تخریب و ازبین بردن مذهب و نیروهایی مذهبی صورت می گرفت . سیاست 

تجددگرایی رضاشاه به موازات مذهب زدایی و سركوب عناصر مذهبی به مرحله اجرا درآمد

كه به  نظر می رسد  متأثر از اقدامات مصطفی كمال پاشا در تركیه باشد ؛ رضاشاه همواره

تحولات  كشورهای اروپایی و به ویژه تركیه همسایه را پیگیری می كرد و حركت جمهوری

خواهی وی  نیز متأثر از اعلام  جمهوری  مصطفی كمال پاشا  بود . سفر رضاشاه به تركیه

از12تا 24 خرداد ماه1313 به همین دلیل  صورت گرفت . كشف حجاب از بانوان – تحمیل 

لباس  و كلاه اروپایی و استعمال عناوین غربی در ادارات ومؤسسات دولتی و همچنین اعزام

محصلین ایرانی  به اروپا در شمار سیاست هایی بوده كه آن رژیم  از سال 1304 تا 1313

با اتكای  به تحصیل كرده گان و روشنفكران و نیز نظامیان و عناصر دیوان سالاری سیاست

تضعیف دین  و روحانیت را پیش برد . رضاشاه اعتقاد  داشت راه  پیشرفت  و ترقی مملكت

زمانی هموار می شود كه سنتها  و مذهب و نیروهای مذهبی از بطن جامعه حذف گردند .از

جمله اقدامات رضاشاه كه در راستای  تضعیف مذهب و نیروهای  مذهبی  صورت  گرفته ؛

كاهش نفوذ سیاسی روحانیون به عنوان رقبای دولت و مخالفین دولت مطلقه سلطنتی،  تقویت

و رشد  اندیشه غیر مذهبی و كاهش نفوذ روحانیون از مشاغل دولتی را می توان ذكر كرد .

رضاشاه  در اجرایی سیاستهای  تجددگرایانه خود دست به اقدامات روشن و آشكاری

زد كه باعث مقاومت  بیشتر مردم  در مقابل تجددگرایی شد . رضاشاه در اوج  قدرت مدعی

بود كه وقتی مردم لباس یك شكل بپوشند و كلاه پهلوی به سربگزاند و نسبت به تقیدات مذهبی

سست شوند متمدن خواهند شد . برهمین اساس برای او ستیز با نهادهای سنتی و مذهبی نظیر

پوشاك سنتی و مراسم دینی امری ضروری بود .ازاین رو دركنار ستیز با مذهب و نیروهای

مذهبی و بطور كلی با عناصر سنتی ، رضاشاه با تكیه بر روشنفكران  به  تبلیغ  ناسیونالیسم 

باستان گرایانه  و گسترش  مراكز تفریحی  فساد انگیز پرداخته است . با توجه به مطالب یاد 

شده در خصوص اقدامات مصطفی كمال پاشا در تركیه و اقدامات رضاشاه در ایران در قبال

مذهب و نیروهایی مذهبی پرسش اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر است :

وجوه شباهت و تفاوت در سیاستهای رضاشاه و مصطفی كمال پاشا درمقابل مذهب و

نیروهایی مذهبی چه می باشد ؟ برای این كه موضوع  را بیشتر مورد  بررسی قرار دهیم و

از جهات مختلف  موضوع را مورد  تجزیه و تحلیل  قرار دهیم  در كنار پرسش اصلی  چند

پرسش  فرعی  برای  بسط  و گسترش موضوع  طرح می شود كه در بحثهای بعدی آنها را 

بررسی خواهیم كرد . پرسش های فرعی كه به آنها خواهیم پرداخت به شرح ذیل می باشد :

تفاوتهای  كه در مقاومت در برابر طرح نوسازی در دو كشور ایران و تركیه مشاهده می شد

ناشی از چه عواملی بود ؟ یا این كه عوامل  موفقیت  مصطفی كمال  در سكولاریزه

 كردن جامعه تركیه چه بوده است ؟مهم ترین مؤلفه ای كه می تواند تفاوت در شدت نوسازی

و مقاومت در برابر آن را توصیف كند «مذهب و سازمان روحانیت » دراین دو كشور است.

همگرایی بالای  مذهب در ایران بر محور تشیع  و مراجع  تقلید است در حالی كه در كشور

تركیه مسلمانان حول طریقت های گوناگون متصوفه ، عدم استقلال علمای  سنی  از دولت و

استقلال سیاسی روحانیون  شیعه در ایران ، وابستگی مالی مفتیان سنی  به اوقاف  و در آمد

دولتی  و بهره مندی روحانیون شیعه از درآمد خمس علاوه  بر آن اوقاف ، سازش پذیری و

پذیرش قاعده تغلیب (الحق لمن غلب) از سوی علما سنی مذهب و مبارزه جویی و برجستگی

امربه معروف و نهی از منكر عمده ترین عواملی هستند كه تفاوت در شدت نوسازی (غربی

سازی) و تفاوت در نوع و میزان مقاومت را در برابر نوسازی در ایران و تركیه را توضیح

می دهند .

مهمترین مؤلفه های  كه میتواند موفقیت مصطفی كمال پاشا را در اجرای برنامه های

نوسازی  بیان كند ؛ تركیب سیاست پنهانی  و آشكار آتاتورك ، قدرت  تشخیص وی  به لزوم

اصلاحات در زمان مناسب و همچنین زمینه سازی قبلی برای اجرای برنامه های تجددگرایی

و در نهایت تفكیك برنامه های نوسازی از یكدیگر می باشد .

 

منابع مآخذ

 ابوالحمد ،عبدالحمید ، مبانی علم سیاست ،ج اول ، تهران ، انتشارات توس ،1376.
ابوالقاسمی ،محمدرضا ، اردوش حسین ، تركیه دریك نگاه ،تهران ،انتشارات المهدی 1378.
 آریا ، كورش ، رضاخان و قضیه كشف حجاب ، ابرار18|10|81
 آریا ، قاسم ، قضیه رضاشاه و كشف حجاب ، نافه ، شماره هفتم ،42-44.
الگار ، حامد، دین و دولت در ایران، نقش علما در دوره قاجار ، ترجمه ی ابولقاسم سری تهران، انتشارات توس ،1356.
 امینی ، داوود ، چالشهای روحانیت با رژیم رضاشاه(بررسی علل چالشهای سنت گرایی با نوگرایی) تهران ، سپاس، 1382.
 امینی ،علیرضا ، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، تهران،  صدای معاصر، 1381.
 آزاد ارمكی ، تقی ، مدرنیته ایرانی؛ روشنفكران و پارادایم  فكری عقب ماندگی  در ایران تهران، انتشارات اجتماع، 1380.
 مصطفی ، ازكیا ، جامعه شناسی توسعه (تهران : انتشارات كلمه ،1377) 
 رضا ، اكبری نوری ، اندیشه  سیاسی  عبدالرحیم  نجارزاده  تبریزی ( طالبوف ) ،  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج ، سال نخست، پیش شماره دوم، تابستان 1383.
هربرت  اسپنسر ، مدرنیته : مفاهیم  انتقادی جامعه  سنتی و جامعه  مدرن ، ترجمه ی منصور انصاری تهران ، انتشارات نقش جهان ،1381.
 آصف ، محمد حسن ، مبانی ایدئولوژیك حكومت در دوران پهلوی ، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ،1384.
 الهامی ، داود، موضع  تشیّع در برابر تصّوف در طول  تاریخ ، قم ، انتشارات مكتب اسلام ، 1378.
اولوغ ،  ایگدمیر  و دیگران ، آتاتورك ، ترجمه ی حمید ناظمی ، تهران ، مؤسسه  فرهنگی
منطقه ای 1348.
رابرت اولسن ، قیام شیخ سعید پیران – كردستان 1925، ترجمه ی ابراهیم  یونسی ( تهران : انتشارات نگاه ،1377)
 بابر، نوئل ، فرمانروایان شاخ زرین از سلیمان قانونی تا آتاتورك ، تر جمه ی ،عبدالرضاهوشنگ مهدوی ، تهران، سپاس ،1369.
 بصیرت منش ، حمید ، علما و رژیم رضاخان ، تهران ، عروج ، 1376.
 بهار، ملك الشعرا ( محمد تقی ) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران ( انقراض قاجاریه ) ،جلد اول ،تهران، چاپخانه سپهر، 1357.
 محسن ، بهشتی  سرشت ، نقش  علما  در سیاست ، تهران ، پژوهشكده  امام خمینی و انقلاب اسلامی ،1380.
بهنام ، جمشید ، ایرانیان و اندیشه تجدد ، تهران ، انتشارات پژوهش فرزان روز، 1383.
بیات ، كاوه ، شورش  كردهای  تركیه  و تأثیر آن  بر روابط  خارجی ایران ، تهران ، نشر تاریخ ایران ، 1374.
 تهاجم به روحانیت و حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ، جلد اول ، قدر ولایت ، تهران ،1379.
 پروند ، شادان ، سبحانی ، زهرا ، زمینه  شناخت  جامعه  و فرهنگ  تركیه ،  تهران ، مركز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین اللملی ،1373.
 پهلوی ، محمدرضا ، پاسخ به تاریخ ، ترجمه ی حسین ابوترابیان ، تهران ، زریاب ،1379.
پیران ، پرویز ، برنامه ریزی  توسعه  برون زا ، اطلاعات  سیاسی ، اقتصادی ، شماره  25، دیماه 1367 .
 جمعی از نویسندگان ،سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ كمبریج ، ترجمه ی عباس مخبر ، تهران ، 1361.
 جعفری  هرندی  ، محمد ، فقها و حكومت  پژوهشی  در فقه  سیاسی  شعیه ، تهران ، روزنه ،1378.
 جی شاو ، استانفورد ، ازكورال ، شاو، تاریخ امپراطوری عثمانی تركیه جدید، ترجمه ی محمود رمضان زاده ، جلد دوم ،خراسان ، آستان قدس رضوی ، 1370.
 حائری ، عبدالهادی ،  تشیع  و مشروطیت در ایران  و نقش  ایرانیان  مقیم  عراق ، تهران ، مؤسسه انتشارات امیركبیر ،1381.
 حسینی ، سیدحسن ، پلورالیزم  دینی یا پلورالیزم در دین ، تهران ، سروش ،1382.
 حسینیان ، روح الله ، چهارده قرن تلاش  شیعه برای ماندن و توسعه  تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ،1382.
 حیدرزاده ، محمدرضا ، تعامل  دین  و دولت در تركیه ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه ،1380.
 فاطمه ، خالقی ، روشنفكرانی در مقابل آتاتورك ، حیات نو ،7|6|81 .
 خلیلی خو، محمد رضا ، توسعه و نوسازی ایران در دوره دوران پهلوی ، تهران ، جهاد دانشگاهی، 1384.
امام خمینی ره، صحیفه نور ،ج 12.
امام خمینی ، صحیفه نور ،ج 15.
امام خمینی ره،كشف اسرار .
دورسون ، داود  ، دین و سیاست در دولت عثمانی ، ترجمه ی منصوره حسینی و داوود وفائی ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
 دعوتی ، سیدابوالفتح ، ازماجرای تلخ ” كشف حجاب “رضاخانی تا قیام خونین مردم قم ،یالثارات الحسین (ع) ، شماره 259 .
 دعوتی، سید ابوالفتح ، اصلاحات به روش آتاتورك ، جمهوری اسلامی ،20|2|79
دوران آتاتورك درسهایی برای امروز، ترجمان سیاسی ، سال سوم ، شماره 156
 دیوب ، اس . س ، نوسازی و توسعه در جستجوی  قالبهای فكری  بدیل ، ترجمه ی سید احمد موثقی تهران ، قومس ،1377.
 رابیسون ، ریچارد ، ، جمهوری اول تركیه ، ترجمه ی ایرج امینی ، تبریز، موسسه فرانكین،2536 شاهنشاهی .
رحمانیان،داریوش،چالش جمهوری و سلطنت در ایران زوال قاجار و روی كار آمدن رضاشاه، تهران،نشر مركز ،1379.
 روشه، گی ، تغییرات اجتماعی ، ترجمه ی منصور وثوقی ، تهران ، نی 1368.
 زارع ، محمد رضا ، علل رشداسلام گرائی در تركیه ، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی ، 1382.
 سردارآبادی ، خلیل الله ، موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضاشاه ، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران، 1378.
سیف زاده ، حسین ،نظریه های مختلف درباره راههای گوناگون نوسازی ودگرگونی سیاسی ، تهران ، قومس ، 1375.
قادری ،حاتم ،اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران ،تهران ،سمت ،1379.
 قاضی ، نعمت الله ، علل سقوط حكومت رضاشاه ،تهران ، نشر آثار، چاپ اول،1372.
شریفی ،علیرضا ، كشف حجاب ، نشریه خراسان ،17|10|79.
 شمیم ، علی اصغر ، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران ، مدبر ،1375.
صبوری ، منوچهر، ،جامعه شناسی سازمانها بوروكراسی مدرن ایران ، تهران ، انتشارات سخن، 1380.
 طلوعی ، محمود ، پدر و پسر ناگفته ها از زندكی و روزگار پهلوی ،تهران ،علم ،1374.
عاقلی، باقر ، رضاشاه و قشون متحدالشكل ، تهران ،انتشارات نامك ، 1377.
 عباسی ، ابراهیم  ، دولت  پهلوی و توسعه اقتصادی تهران ،مركز اسناد انقلاب اسلامی ، 1383.
 فوزی تویسركانی ، یحیی ، مذهب و مدرنیزاسیون در ایران ، تهران ،مركز اسناد انقلاب اسلامی ، 1380.
 فیاضی ، عماد الدین ، حاج عبدالكریم حائری ، تهران ،مركز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول ،1380.
 فیگارو ، آتاتورك  رهبر تركیه  در گذشته و حال ، ترجمان سیاسی ، سال چهارم ، شماره اول .
كتانی، علی، اقلیتهای مسلمان در جهان امروز، ترجمه محمد حسین آریا ،تهران ،امیركبیر 1383.
 كریمی، علیرضا ، رژیم و آزمون گیری از طلاب، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1378.
كوهستانی نژاد ، مسعود ، چالش مذهب و مدرنیسم  سیر اندیشه سیاسی مذهبی در ایران، تهران، انتشارات نی ،  1381
 كین راس ، لرد ، قرون عثمانی ، ترجمه ی پروانه ستاری ، تهران ، كهكشان ، 1373.
 كاتم ، ریچارد ، ناسیونالیزم در ایران ، ترجمه ی احمد تدین ، تهران ، انتشارات كویر، 1371.
 كاتوزیان،محمد علی(همایون)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا سقوط رضاشاه،ترجمه ی محمد رضا نفیسی، تهران ، پاپیروس ،1366.
 كشف حجاب تهاجم بنیادی به فرهنگ اسلامی ، جمهوری اسلامی ،17|10|83.
 گاندره ،آتاتورك ، رهبر تركیه در گذشته و حال ، ترجمان سیاسی، سال چهارم، شماره 157 ، سال چهارم ، شماره اول ،
 گودرزی ،غلامرضا ، دین و روشنفكران مشروطه ، تهران، انتشارات اختران،1383.
 لوییس ، برنارد ، ظهور تركیه  نوین ، ترجمه ی  محسن  علی سبحانی تهران ، انتشارات مترجم ،1372
  مایلی، محمد رضا ، نظامهای سیاسی (بررسی موردی نقش نظام سیاسی در روند توسعه ایران) 57- 1432، تهران ، نشر ارائه ،1378.
 معتضد ،خسرو، رضاشاه سقوط پس از سقوط ، تهران ، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،1376.
 معظم پور ، اسماعیل ، نقد و بررسی ناسیونالیسم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی 1383.
 مكی ، حسین ، تاریخ بیست ساله استمرار دیكتاتوری پهلوی ، ج6 ، تهران ، نشر ناشر ، 1362.
 مؤسسه فرهنگی قدر ولایت  ، حكایت كشف حجاب ج 1-2، مؤسسه قدر  ولایت  ، تهران 1380.
 مور ، بریگتون  ، ریشه های  اجتماعی  دیكتاتوری  ، ترجمه ی  حسین  بشریه  تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369.
 نورالدین ، محمد ، تركیه جمهوری سرگردان ، ترجمه ی سید حسین موسوی ، تهران ، مركز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژ یك خاورمیانه ، 1380.
 نهاوندی ،آرش ، پدر تركیه نوین‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍(مصطفی كمال آتاتورك)، فرهنگ آشتی،11|10|82.
 نیازمند ، رضا ، رضاشاه از تولد تا سلطنت ، تهران، جامعه ایرانیان، 1381.
 واترز ، مالكوم ، جامعه  سنتی  و جامعه مدرن ، ترجمه ی منصور انصاری ، انتشارات نقش جهان ، تهران، 1381.
 واحد ، سینا ، قیام  گوهرشاد ، تهران ، سازمان  چاپ  و انتشارات  وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی ،1366.
وبر ، ماكس ، اخلاق  پروتستان  و روح  سرمایه داری  ،  ترجمه ی عبدالمعبود  انصاری تهران ، انتشارات ،سمت،1371.
 ووسینیچ ، وین ، تاریخ امپراطوری عثمانی ، ترجمه ی  سهیل آذری ، تبریز : چاپ شفق با همكاری مؤسسه اتشارات فرانكین ،1346 هجری خورشیدی .
 وینر ، مایرون ، نوسازی جامعه چند  گفتار  در شناخت دینامیسم رشد ، ترجمه ی  رحمت الله مقدم مراغه ی ، ب. م، ب.ن، 1354.
هانتیگتون ، ساموئل ، سامان سیاسی درجوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه ی محسن ثلاثی، تهران، علم،1370.
هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1300-1357 ،تهران، پیكان، 1376

منابع انگلیسی

 . Hamed Enayat,Modern Islamic Polithcal Thought (London: Macmillan Press 1982)

2.Lord “Kinross” Ataturk: The Rebirth of a Nation(London:Weidenfeld and Nicolson”1966)

3.Ozay Mehmet , Islamic Identity and Development ,study of Islamic Periphery(London: 1990) p. 81

4 .Robert E . ward & Dnkewaryt A.Political Modernizatin  in japan and Turky (Princeton :      university press .1961)

5.www.Google//:Kemal Ataturk-Wikipedia.the free encyclopedia.htm                                                      

منابع تركی استانبولی

1.Kabacli , Alpay, cumhuriyet Tarihi (Istanbul: Deniz Bank, 2004)

2.M.Kemal Ataturk, Nutuk (Estanbul :Mili,2001)

3. Ozel, Mehmat, Kurtulus kurulus cmhuriyet (Estanbul :Ankara ticaret odasi,2005)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سرگذشت و زندگینامه اخوان ثالث در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سرگذشت و زندگینامه اخوان ثالث در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سرگذشت و زندگینامه اخوان ثالث در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

پیش گفتار 3   

مقدمه 4   

زندگی و سرگذشت شاعر 5   

نظر اخوان راجع به شعر 6   

جهان‌بینی اخوان 7   

آثار اخوان 8   

سبك اخوان 8   

غزل 9   

درون‌مایه‌ی شعر اخوان 10   

زبان و بیان اخوان 10   

نظر اخوان در رابطه با وزن و قافیه 11   

شعر كلاسیك از دید اخوان 13   

اخوان به عنوان بزرگ‌ترین و آخرین شاعر كلاسیك ایران 14   

شعر اخوان پلی میان شعر كهن و شعر نو 14   

نقش قراردادها و سنت‌های اجتماعی 15   

عوامل مؤثر در تغییر محتوای شعر اجتماعی 15   

اجمالی درباره شاعری م.امید 16   

نقش عشق در شعر اخوان 17   

اخوان و انقلاب 18   

شهید 18   

اخوان و جنگ 19   

انگیزه‌ی سرودن در فنون و ارزیابی آن 21   

زمستان 22   

زمستان (م.امید) 24   

نظر بزرگان ادب معاصر راجع به اخوان 28   

اشعاری برگزیده از اخوان 33   

نكاتی چند در مورد (م.امید) 38   

كتابنامه 39  

 

پیش گفتار

طبق علاقه‌ای كه به تاریخ ادبیات داشتم، تحقیقی را شروع كردم. موضوع مورد بررسی و مطالعه، شاعر معاصر «مهدی اخوان ثالث» بود.

در اینجا لازم می‌بینم از آقای «زاور» كه زمینه‌ی این مطالعه را فراهم نمودند، تشكر و قدردانی كنم.

 

مقدمه

موضوع مورد تحقی «مهدی اخوان ثالث» (م.امید) بود. شاعری كه در عنفوان جوانی یكی از برجستگان ادب فارسی بود. او شاعری نوپرداز بود. ولی به قول خودش «سوار بر مركب شهر كهن» بود. سبك او سبك خراسانی بود. نسبت به شعر كلاسیك اهمیّت ویژه‌ای قائل بود.

آثاری به نظم و نثر از این شاعر به جا مانده است. مثل «زمستان، آخر شاهنامه، از این اوستا …» و آثاری به نثر مثل كتاب قدمایی قوالب دیگر و …» این شاعر بزرگ معاصر در شهریور 1369 دار فانی را وداع گفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و شناسایی لجستیک جنگ كره در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و شناسایی لجستیک جنگ كره در فایل ورد (word) دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و شناسایی لجستیک جنگ كره در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

لجستیك جنگ كره
در جنگ كره احتمال بروز مشكلات لجستیكی می رفت و از این روی درسهای لجستیكی فرا گرتفه شده از جنگ جهانی دوم در حل این مشكلات به كار گرفته شدند. در ابتدای جنگ چند مشكل لجستیكی از چشم طرح ریزان دور مانده بود:
1-    شبه جزیره كره پنج هزار مایل دریایی از آمریكا فاصله داشت.
2-    در كره بنادر و سیستم ترابری زمینی مناسبی وجود نداشت.
3-    نیروهای كمونیست اكثر مناطق صنعتی جنوب را تحت كنترل داشتند.
4-    نیروهای كره شمالی با وجود مهارت به جای مانده از نیروهای ژاپنی به مهارت زیادی دسترسی داشتند. از سوی دیگر آنها با تجهیزات آمریكایی به جای مانده از جنگ جهانی دوم نیز دسترسی داشتند و ارتش سرخ پوستان نیز جنگ افزارهای روسی را در اختیار آنها قرار می داد.
•    تجهیزات ضروری نیروهای آمریكایی در جزایر اقیانوسیه به جای مانده بود.
•    تنها در صورت ایجاد یك سیستم ترابری مناسب به شبه جزیره كره امكان استفاده از پایگاه های صنعتی ژاپن فیلیپین و سایر كشور های اقیانوسیه مسیر بود.
اكثر جاده های موجود در كره اصولا جاده نبودند وصرفاً معابری بودند كه خودروها از آنها تردد می كردند اكثر این معابر برای مدت طولانی غیر قابل استفاده بودند و بار ترافیكی آنها نیز بالا بود. این امر باعث شد تا ارتش آمریكا به ترابری انسانی اتكا كند و با استفاده از باربر های كره ای آمادها و تجهیزات ضروری را حمل كند. از آنجایی كه این سیستم به نیروی ماهیچه ای افراد متكی بود لازم بود تا افراد در طول مسیر چندین بار استراحت كنند ویا افراد خسته با نیروهای تازه تنفس تعویض شوند.
افراد برای اجتناب از گیر افتادن در گل و لای بیشتر ترجیح می دادند تا بدون پوتین راه بورند. پا برهنه حركت كردن افراد در میان گل و لای نیز مكشلات پزشكی زیادی را برای آنها به وجود می آورد.
باران به طور مداوم در ماه های بهار و تابستان (باران های موسمی) می بارید و حاكی از شدت یافتن محیط پر گل و لای منطقه بود. در طول زمستان نیز سرمای شدید باعث یخ زدن گل و لای می شد و تمام این شرایط تداركات رسانی به یگان های رزمی بسیار دشواری می كرد.
پشه، مگس و حشرات موزی در طول بهار و تابستان به وفور یافت می شد و اكثرا نیروها توسط این حشرات گزیده می شدند. این امر نگرانی های بهداشتی را افزایش داده بود. زیرا این حشرات اكثراً ناقل بیماری های ویروسی بودند. تروریست های كره شمالی باعث اختلال سیستم توزیع لجستیك شده بودند. این افراد از مردم كره جنوبی قابل تمیز دادن نبودند. و این خود باعث افزایش تلفات در مقابله باآنها می شد. این نیروها عمدتاً در پی پاتك زدن به كاروان ها، انهدام پل ها و زیرساختارها، پرتاب نارنجك از بلندی ها به نیروهای آمریكایی و صد معبر كردن در مسیر عبور خودروهای نظامی و غیره بودند. تمام این اقدامات موجب لجام گسیختگی و وقفه در سیستم توزیع شده بود. در اوایل جنگ نیروهای سازمان ملل و ارتش كره جنوبی مهمات كمی در اختیار داشتند و آنها برنامه ای برای نداشتند. اما نیروهای كره شمالی با برنامه وارد جنگ شده بودند و به خوبی به تانك ها و توپخانه شوروی دسترسی داشتند.
در طول جنگ كره، هشت ارتش مختلف با یك نوع سلاخ آمریكایی می جنگیدند. تجهیزات به جای مانده از جنگ جهانی دوم در جزایر اقیانوسیه خیلی زود سازماندهی شدند و در اختیار نیروهای چند ملیتی در كره جنوبی قرار گرفتند.
ژاپن در نزدیك كره قرار داشت و به سرعت در حال پیشرفت صنعتی بود. تجهیزات اوراقی بلااستفاده به جا مانده از جنگ جهانی دوم خیلی سریع در ژاپن تعمیر شدند. آمریكا از زمان پایان جنگ جهانی دوم پایگاه های نیروهای هوایی، زمینی و دریایی و تفنگداران دریایی یرا در اطراف ژاپن دایر كرده بود. كارگران ژاپنی ماهر، كاری و قابل دسترسی بودند. تسهیلات نصعتی غیر نظامی با استفاده از ماشین آلات و رویه های مدرن در حال بزسازی بودند. بخش تجاری ژاپن كشتی های آمریكایی كه پس از جنگ جهانی دوم به آنها فورخته شده بود را به آمریكا پس داد و این شناورها ناوگان اولیه نیروی دریایی آمریكا برای حمله به كره را شكل دادند. نیروهای زخمی شده نیز از طریق هوا یا دریا به بیمارستان های ژاپن منتقل می شدند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مرمت آثار تاریخی تكیه معاون الملک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مرمت آثار تاریخی تكیه معاون الملک در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مرمت آثار تاریخی تكیه معاون الملک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

موقعیت جغرافیایی :
 ایران
ایران ،این مرز پر گهر و مهد تمدن ، نشانی از عشق و هنر و جاودانگی دارد و در این میان كرمانشاه ، سرزمین عشق و دلاوری و صلابت ، سند افتخارماست سند افتخار مردمی كه چونان زاگرس استوار و پا بر جا در مقابل پستی ها و بلندی هاایستاده اند و در برابر حوادث تاریخی اصالت و تمدن خود را حفظ كرده اند.كرمانشاه ، با چشم انداز های بدیع ، و كوههای سر به فلك كشیده ، سرابهای پرآب ، رودهای خروشان ، غارهای اعجاب انگیز ، طبیعتی بكر و آثارتاریخی چون طاق بستان ، كتیبه بیستون ، معبد آناهیتا، سراب نیلوفر و …همچون نگینی
در غرب ایران می درخشد.

فهرست :

فصل اول : شناخت وضع موجود و سابق? تاریخی بنا :

بخش اول : معرفی عمومی مکان قرارگیری

بخش دوم :  نوع بنا

بخش سوم :   موقعیت بنا 
 
بخش چهارم : تاریخچه و سیر تحولات تکیه معاون الملک

بخش پنجم :  معرفی کالبد ومعماری  تکیه

بخش ششم : بررسی فرم اصلی بنا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحلیل و بررسی واژه ی آناهیتا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحلیل و بررسی واژه ی آناهیتا در فایل ورد (word) دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحلیل و بررسی واژه ی آناهیتا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

ـ واژه ی آناهیتا 

ـ خاستگاه آناهیتا 

ـ آناهیتا درآبان یشت 

ـ آناهیتا در زمان مادها 

ـ آناهیتا در زمان هخامنشیان 

ـ آناهیتا در زمان اشکانیان 

ـ آناهیتا در زمان ساسانیان 

ـ نمادهای آناهیتا 

ـ نماد حیوانی 

ـ نماد گیاهی 

ـ نماد انسانی 

ـ نماد غیرانسانی و هندسی 

 

 

 

 

واژه آناهیتا : 

در ایران باستان ، به سبب ارجمندی  آب ، چندین ایزد ، مانند ابم نبات و تشتو و خرداد که وظیفه پاسبانی از آب را به عهده داشتند و آناهیتا ، ایزد باندی آب در ایران باستان یکی از بزرگترین و محبوب ترین ایزدان آیین زرتشت است که در یونان : آنائیتیس  ، ارمنی : آناهیت  فارس : ناهید نامیده می شود. نام کامل این فرشته ، اردوی سوَره آناهیتا ، از ترکیب سه صفت اردوی/ به معنی فزودن و بالاندن که نام یکی از رودهای افسانه ای است و غالباً با سورَه بـه مـعنی زور می آید و بالاخره آناهیتا از ترکیب حرف نفی اَ ( برابر قائده : اَنه ) و آهیَته / به معنی چرک ، پلید و ناپاک درست شده است. 

پس آناهیتا یعنی نیالوده ، پاک و بی آلایش. آناهیتا با گذشت زمان به صورت آناهیتا  آناهید و ناهید درآمده است.    

اردوی سورآناهیتا ایزد بانوی همه ی آب های روی زمین و سرچشمه ی اقیانوس کیهانی است. او برگردونه ای سوار است که چهار اسب آن را می کشند : باد ، باران  ابر و تـگرگ. وی سرچشمه ی زنـدگی ، پـاک کننده ی تـخمه ی همه ی نرها و زهدان همه ی ماده ها و تصفیه کننده شیر در پستان همه مادران است. به دلیل ارتباطی که با زندگی  دارد   جنگویان در نبرد ، زنده ماندن و پیروزی را از او طلب می کنند.2

اما واژه ی آناهیتا در سر زمینهایی که در هزاره ی دوم اول پ. م. ورود اقوام آریایی را تحمل می کردند پند همین الهه به صورتی تازه و با نامهایی هندو و اروپایی ظاهر می شود. سَرَسوَتی در هند ، آناهیتا در ایران و آفرودیت در یوانا معرف این قول نام ها است. هر چند در ادواری که پدر سالاری در آسیای غربی برقرار می شود ، دیگر این الهه ی بزرگ در رأس خدایان قرار ندارد و مقامی فروتر و درجه ی دوم پیدا می کند  اما خویشکاری او همچنان بر جای می ماند. سَرَسوَتی در دره ی سندوا آناهیتا در ایران  الهه گانی بس قدرتمندند. جنگاوری ازدواج و باروری خویشکاری بزرگ ایشان است. 

آناهیتا بارور کننده ی زهد نما است. او دشمن پیروزمند یوان ، جادوان و پریها است. او شهریاری می بخشد. او یـاور انـسانها است. او بـخشنده ی فره1 است. او بـه اهورامزدا یـاری می رساند تا زرتشت مقدس ابراه دین بکشاند. او حامی مؤمنان و دشمن دیوپرستان است.  

درباره ی وجه تسمیه ی آناهیتا عقاید صاحب نظران تا حد زیادی با هم متفاوت است : 

نظر بارتولمه : ( arddri ـ ) اسم مؤنث ، نام روخانه ای اساطیری غالباً با sure و Anah ita توأماً می آید. در یشت 5 اوستا نام رودخانه ای است که از کوه هوکریه به دریای و روکشه می ریزد. 

arddri در اصل به معنای رطوبت / نمناکی است.

Sure به معنای / نیرومند است.

ahita صفت مفعولی به معنای آلوده است. 

an-ahita  به معنی ( بی آلایش / پاک ) است. 

براندن اشتاین اعتقاد دارد این اسم صورت متغیر شکل یافته ی نام مهمترین ایزد بانوی ایلامی یعنی Nanhunte است که بعداً nahiti تبدیل شده است ). نظر رایشت و مای هوفی هم همین تعاریف بسنده شده است. 

هرمان ولر در اثر خود به نام آناهیتا در این باره چنین می گوید : 

ardri : با واژه ی هندی باستان ( شیرین ، ندم ) و مشتق از ریشه rd است که به گونه ی تحول یافته ی ریشه ی r در اصل در جریان یافتن و جاری شدن است. همچنان که rd+nis  بـه مـعنای جریان یافتن است و می توان آن را با واژه های هـندی باستان ar-na ( باران ) یا ar-nara ( اقیانوس ) و ardra ( نمناک و ملایم و نرم ) سنجید. اما از آنجا که در این مورد به ویژگی آب به عنوان عنصر باروری توجه می شود ، ولو این واژه را  جریان مقدس نمناک مشتق می داند. 

به نظر لومل اردوی سور آناهیتا سه نام دارد و این واقعیتی است نسبتاً غیرعادی و همه ی این سه نام را می توان ترجمه کرد : رطوبت ، قهرمان ، پاک.

آناهیتا در یشت 8 ، بند 2 به صورت صفتی برای روشنایی ستاره ی تـیشتر نیز آمده است.1 تیشتر ستاره ی رایومند فرهمند را می ستاییم که منزل آرام و منزل خویش بخشد. آن فروغ سفید افشاننده ی درخشنده ی درمان دهنده ی تن پرنده ی بلند از دور درخشنده را که روشنایی بی آلایش( پاک ) افسانه … )2

در یشت 10، بند 88 آناهیتا به صورت صفتی برای میترا ، هوم ، برسم ، زوهـر وگفتار می آید : 

مهر را می ستاییم کسی که دارای دشت های پهن است که از کلام راستین آگاه است   زبان آوری که دارای هزار گوش تست ، خوش اندامی که دارای هزار چشم است. بلند بالایی که در بالای برج پهن ایستاده ، زورمندی که بی خواب پاسبان است. 

هوم مقوی درمان بخش و فرمانده ی زیبا با چشم های زردرنگ در بلندترین قله کوه هوئیتی کـه مـوسوم است به هـوکریه از بـرای آن ( مـهر ) بی آلایش آن ( هوم ) بی آلایش از برسم بی آلایش ها و از زوهربی آلایش و از کلام بی آلایش.3

با همه ی این نظریه ها حالا نظریه ی کوروش محسنی را می خوانیم :

واژه ی نـاهید کـوتاه گـشته ی واژه ی « آنـاهیتا = آنـاهیـت است. واژه آنـاهیتـا در اوسـتـا   مـرکب از دو بـخش آن / پـا در ، ضد + اهیته / کوده و در یـک جــا بـه چـشم نـاآلوده / پــاک می باشد. نـام ایـن ایـزد ـ پـس از روی کـار آمـدن آیــین و دیــن زرتـشت ـ اوستا بــیشتـر بــه ریـخـت « اردویـسور آنـاهیتـا آمـده کـه بـه چـشم « رود نـیرومند پـاک » می باشد.

ناهید نیز به مانند مهر ، از خدایان باستانی ایران بوده و به وارونه ی باور ریچاردفرای که این خـدا را هم پیوند با تیره های بومی ایرانی. بیش از درونشد ( ورود ) آریایی ها بـه ایـران می داند. این الهه و نشانه های پیرامون آن ، بیشتر آریایی بودن آن را آشکار می سازد.1

ناهید ـ چنان که گذشت ـ هم ایزد آب و باران است و هم نمادی از رسایی و کمال زن فریادرس پشتیبان زنان و نیز بخشنده ی فراوانی ـ کامیابی و پیروزی دولت به شمار می آمد و به همین انگیزه ها ، در و ید ( ذهن ) باورمندانش جایگاهی بس ارجمند در میان ایرانیان و کـشورهای پـیرامون ایران داشته و پـرستشگاه های ویـژه ی فـراوانی داشت کـه از آن مـیان می توان از نیایشگاه های استخر و تخت سلیمان در زمان اشکانیان و سامانیان یاد نمود. 

از دیگر برتوی های  الهه ناهید ، تاج بخشی به شاهان بوده در نقش رستم و نیز در طاق بستان ، ناهید حلقه ی پادشاهی را به نرسید و پیروز ، شاهان می بخشد. بر پایه ی آیین کهن   پادشاهان هخامنش و اشکانی و ساسانی بیشتر در پرستشگاه ناهید استخر و چندی پس از آن شیوه تاج گذاری می کردند.2 

از مجموع منبع های در پیوند با آیین زرتشت چنین بر می آید که باور به این ایزد را باید یکی از کهن ترین و پراهمیت ترین باورهای ایرانیان باستان به شمار آورد. هیچ ایزدی در اوستا و آیـیـن زرتـشت تـا انـدازه ی آنـاهیتا با گرمی و دلبستگی یاد نمی شود. از این روی غیر ایرانی بودن این ایزد ؛ که گاهی چنین پنداشته شده ، غیرممکن است. 

تاریخ هم گواه است که ایرانیان هرگز به پدیده ای غیر —  مهر چندانی نداشته و هرگز از آن پاسداری نکرده اند. 

در حالی که همزاد آناهیتا ، اپم نپات در مقام نوه ی آب ها ، در دریاها می زید ، آناهیتا  دوشیزه ی رودها ، تبسم رودی توانگر و افسانه ای ، بیرون از اندازه ی طبیعی و تبلور آب مقدس و همه ی رودها است. او سرچشمه ی همه ی آب های روی زمین است. با اندامی بلندبالا و درونی بی نظیر. 

دریای فـراخکرت هـزار دریا ، در نـیمروز و کنار الـبرز ، سرچشمه ی اردویسور است. 1 فره زرتشت برای نگهداری به آناهیتا سپرده شده است. 

با این که جدا کردن آناهیتا از بدنه ی آیین زرتشت ناشدنی است ، اما خود او همواره به صورت ایزدی انتزاعی متجلی می شود و هرگز به مثابه ی عنصری از پیکرآیین مزدیت در نمی آید. 

همین ویژگی آناهیتا است که نشان از کهن بودن آن دارد و نشان می دهد که آناهیتا کهن تر از زرشت است و ایزدی است که هم میزبـان زرتشت است و هم میهمان او ).1

 

منابع و مآخذ : 

ـ اقتداری ، احمد ، دیار شهر یاران ، جلد دوم. 

ـ آموزگار ، ژاله ، تاریخ اساطیری ایران ، انتشارات سمت چاپ اول زمستان 1374.

ـ آموزگار ، ژاله ، زبان فرهنگ ، اسطوره ، انتشارات پوریای معین  ، چاپ اول 1386. 

ـ اوشیدری ، جهانگیر ، دانشنامه ی مزیسنا ، شرکت نشر مرکز ، چاپ اول 1371.

ـ الیاده ، میرجا ، اسطوره ، رؤیا ، راز ، مترجم : رؤیا منجم ، چاپ دوم انتشارات لکه روز 1375. 

ـ الیاده ، میرچا ، چشم اندازهای اسطوره ، مترجم : جلال ستاری ، انتشارات توس. 

ـ ا. هیوم ، رابرت ، ادیان زنده جهان ، مترجم : دکتر عبدالرحیم گواهی ، نشر فرهنگ اسلامی 1382.

ـ بهار ، مهرداد ، از اسطوره تا تاریخ ، گرد آورنده و ویراستار ، ابوالقاسم اسماعیل پور ، چاپ اول 1376.

ـ بهار ، مهرداد ، بند هش ، فره تبع دادگی ، چاپ اول 1369.

ـ بهار ، مهرداد ، پژوهشی در اساطیر ایران ، انتشارات آگاه ، چاپ اول 1375.

ـ پورداوود ، ابراهیم ، دین و فرهنگ ایرانی پیش از زرتشت ، انتشارات سخن ، چاپ اول 1382. 

ـ حکمتی ، جمشید ، طراحی باغ و پارک ، تهران ، انتشارات فرهنگ جامع ، چاپ چهارم 1375. 

ـ پورداوود ، ابراهیم ، یشت ها به کوشش بهرام فره وشی ، تهران 1356. 

ـ حکمتی ، جمشید ، طراحی باغ و پارک ، تهران ، انتشارات فرهنگ جامع ، چاپ چهارم 1375.

ـ رضی ، هاشم ، دین و فرهنگ ایرانی پیش از زرتشت ، انتشارات سخن ، چاپ اول 1382. 

ـ رضی ، هاشم ، اوستا ، کهن ترین گنجینه ی مکتوب ایران باستان ، انتشارات بهجت ، چاپ اول 1375. 

ـ رضی ، هاشم ، آیین و مغان ، پژوهشی درباره ی دین های ایران ، چاپ اول 1382. 

ـ رضی ، هاشم ، جشن های آب ، چاپ گلشن ، چاپ چهارم 1385.

ـ رضی ، هاشم ، جشن های آتش ، چاپ گلشن ، چاپ دوم 1385.

ـ رضایی ، عبدالعظیم ، تاریخ ادیان ( جلد اول ) ، انتشارات علمی چاپ دوم 1380.

ـ رضایی ، عبدالعظیم ، اصل و نسب و دین های ایرانیان باستان ، چاپ سوم 1374. 

ـ رضایی ، مهدی ، آفرینش و مرگ در اساطیر ، انتشارات اساطیر ، چاپ اول 1383.

ـ رستگار فسایی ، منصور ، پیکرگردانی در اساطیر ایران ، ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، چاپ اول 1383. 

ـ رجبی ، پرویز ، هزاره ای گم شده ( جلد اول ) ، اهورامزدا ، زرتشت اوستا ، نشر توس چاپ اول 1380.

ـ زرین کوب ، عبدالحسین ، روزگاران ایران ( گذشته باستانی ایران ) ، چاپ دوم بهار 1357.

ـ یرخوش کرتیس ، وستا ، اسطوره های ایرانی ، ترجمه ی عباس مخبر ، نشر مرکز چاپ اول 1373.

ـ عطایی ، امیر ، آفرینش خدایان ( راز داستان های اوستایی ) ، انتشارات عطایی ، چاپ اول تهران ، نوروز 1377.

ـ عرب گلپایگانی ، عصمت ، اساطیر ایران باستان ، انتشارات هیرمند ، چاپ اول 1376.

ـ عفیفی ، رحیم ، اساطیر فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی ، انتشارات توس ، چاپ اول 1374.

ـ کانوف ، دیانو ، تاریخ ماد ، ترجمه ی کریم کشاورز ، نشر   ، سال   .

ـ کـارنوی ، اِ. جی ، اساطیر ایـرانی ، ترجمه ی دکتر احـمد طباطبایی با هـمکاری مؤسسه ی انتشارات  ، مهر 1341 ، فرانکلین ، تبریز ، تهران نیویورک.

ـ کامبخش فرد ، سیف ا… ، معبد آناهیتا در کنگاور ، چاپ اول 1374.

ـ گربران ، آلن ، پان شوالیه ، فرهنگ نمادها ، ترجمه ی سودابه فضیلی. 

ـ گویدی ، سوزان ، آناهیتا در اسطوره های ایرانی ، تهران انتشارات جمال 1372. 

ـ گیرشمن ، رومن ، ایران از آغاز تا اسلام ، ترجمه ی محمد معین ، تهران 1368.

ـ نفیس ، سعید ، تاریخ تمدن ایران ساسانی به اهتمام عبدالکریم —- ، انتشارات اساطیر ، چاپ اول 1383. 

ـ ناردو ، دان ، امپراطوری ایران ، ترجمه : مرتضی ثاقب فر ، انتشارات ققنوس ، چاپ چهارم 1382. 

ـ ویدن گرن ، گئو ، دین های ایران ، ترجمه : دکتر منوچهر فرهنگ ، انتشارات آگاهان ایده ، چاپ اول 1377.

ـ هوستون ، فره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان ، ترجمه : ابوالعلا سودآور ، ایالت متحده ی آمریکا ، نشر — 1383.

ـ هال جیمز ، فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب ، ترجمه ی رقیه بهزادی  نشر سال    .

ـ هیلنز ، جان ، شناخت اساطیر ایران ، ترجمه : ژاله آموزگار و احمد تفضلی ، نشر آویشن چشمه ، چاپ سوم 1387 با تجدید نظر. 

 ـ هیلنز ، جان ، شناخت اساطیر ایران ( جلد واول ) ، ترجمه : محمدحسین باجلان فرخی  انتشارات اساطیر 1383. 

 

 

نشریات ، مجلات ، سایت ها : 

ـ اینترنت : الهه آب ، آناهیتا ، کوروش محسنی ، حضور روان درمان آب در معماری ایران.

ـ کاشانی ، محمد رضا ، پایگاه اطلاع رسانیشهرسازی و معماری.

ـ سیه پوش ، مهسا ، معمار ذهن خود باشید ، قبل از این که ذهن دیگران را معمارانه کنید و کار کنیم. 

پی نوشت : نگاهی به مبانی معاماری از فرم تا مکان نوشته : پیرفون مایس ، ترجمه : دکتر سیمون آیوازیان ، ریشه ها و گرایش های نظری معماری : دکتر منصور فلامکی. 

ـ درویش زاده ، مسعود ، معمار.

ـ دانشجویان شهرسازی 85 ، دانشگاه بجنورد ، گرافیک محیطی.

ـ منعام ، علیرضا ( دانشجوی دکتری معماری ، دانشگاه علم و صنعت ایران ) ، حور روان درمان آب در معماری ایرانی.

ـ منعام ، علیرضا ، فصلنامه ی علمی ـ پژوهشی هنرهای زیبا ، شماره 22 ، تابستان 1384.

ـ  www.Mahtab.com ـ آب در طراحی پارک و باغ های ایرانی. 

ـ www.Mahtab.com ـ آب نما کاری زباله قالب جدول بتونی. 

ـ گرافیک محیطی ، اینترنت. 

 

مقالات : 

1- مجموعه مقاله های همایش بین المللی انسان و آب ، به کوشش ، ناشر : پژوهشکده مردم شناسی 13-15 ، تیرماه 1381.

2- لک پور ، سیمین ، نقش مایه های تیشتر در ظروف فلزی ساسانی ، یادنامه ی گردهمایی باستان شناسی شوش. 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود زندگینامه اسکندر مقدونی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود زندگینامه اسکندر مقدونی در فایل ورد (word) دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زندگینامه اسکندر مقدونی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مندرجات [مخفی شود]
? نام
? نَسَب
? افسانه‌هائی راجع بنژاد او
? کودکی و جوانی اسکندر
? صفات جسمانی اسکندر
? اسکندر در تراکیه
? جنگ اسکندر با مردم تری‌بال
? قیام تبی‌ها بر اسکندر
? تقاضای اسکندر از آتن
?? شور برای لشکرکشی به ایران
?? لشکرکشی اسکندر به ایران
?? اسکندر و رُکسانه
?? نقشه‌های اسکندر
?? خصائل اسکندر
?? کارهای او
?? دیدگاه‌های گوناگون نسبت به اسکندر
?? منابع
?? جستارهای وابسته
??.? پیوند به بیرون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی دیوان ناصر خسرو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی دیوان ناصر خسرو در فایل ورد (word) دارای 353 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی دیوان ناصر خسرو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
این پایان نامه حاوی پنج فصل است
فصل اول کلیات که شامل مقدماتی در باره احوال و
آثار ناصرخسرو می باشد
فصل دوم مواضع امرکه نظر علمای علم معانی را مطرح ساخته و به طبقه بندی آنها پرداخته شده است.
فصل سوم مواضع استفهام که به ترتیب مورد بالا می باشد.
فصل چهارم نتیجه گیری
فصل پنجم منابع و مآخذ
نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که به علت فراوانی ابیات مورد کاربرد امکان تفسیر آنها میسر نبود بنابراین نویسنده کوشیده است با مراجعه به متون تحلیلی ناصرخسرو و با توجه به معنای آن ابیات را طبقه بندی و تحلیل نموده باشد. و امید می رود که به این مهم نائل گشته باشد.زیرا با توجه به عنوان رساله تفسیر به هیچ وجه در این مقال نمی گنجد.امیدوارم اساتید گرانقدر نیز در این مورد با نویسنده هم عقیده باشند.

ناصر خسرو قبادیانی
 ناصر خسرو قبادیانی شاعر پرآوازه اسماعیلی مذهب در یکی از روزهای ماه ذی القعده سال 394 هجری قمری در قبادیان بلخ پا به عرص? وجود گذاشت و در نیمه راه شاعری مجاهد و نقادی بی باک و دانشمندی فرزانه شد. به گونه ای که نقد های اجتماعی او در شعر، به روزگار ما چون چراغی فروزان، فراراه مصلحان بزرگی شد که می خواهند دین و دانش و اخلاق و معنویت را در جهان بشری زنده نگه دارند.بیشتر تذکره نویسان و نویسندگان تاریخ های ادبی، نامش را ناصر و نام پدرش را خسرو و کنیه اش را ابوالمعین و تخلص شعریش را حجت ضبط نموده اند.زادگاهش قبادیان است و قیادیان دهکد? کوچک و مصفّایی بوده است در نزدیکی بلخ که باغ های سرسبز و خرّم، هوای فرحبخش و دلکش و آب زلال و گوارا و خوش طعم آنجا، نشانی از بهشتی زمینی را جلوه گر می ساخت. سال وفات و در گذشتش از این جهان را سال 481 هجری قمری و مدفنش را یمگان بدخشان نوشته اند که صحیح ترین اقوال تواند بود.
در نام و نام پدر و کنیه و تخلّصش هیچ گونه تردیدی نیست زیرا که به کرّات در اشعار و نیز در سفرنامه اش به این موضوع اشاره می کند(تبریزی شیرازی،1386: 23-24):
همان ناصرم من که خالی نبود
ز من مجلس میر و صدر و وزیر
بنامم نخواندی کس از بس شرف
ادیبم لقب بود و فاضل دبیر
وی در خانواده ای که از اعمال دولتی بودند به دنیا آمد . در آثار منثور فلسفی خود، وقتی ادعای تألیف آنها را می کند، نام کامل خود را یاد می کند؛ در سفرنامه بیشتر به نام ناصر به خویشتن اشاره دارد ؛ و در شعر در درج? اول تخلص خود حجت را که عنوان مرتب? او در سلسله مراتب دعوت اسماعیلی است به کار می برد، اما ناصر و خسرو را ذکر می کند. خسرو تنها واژه فارسی در نام اوست و بقی? اجزاء اسم او ، صرف نظر از اسم جای ها ، یا عربی است یا معرّب شده است، و یقیناً این که برای او که مدافع فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است نکت? افتخارآمیزی بوده است. برای نمونه خسروپرویز و خسرو انوشیروان دو تن از پادشاهان قدرتمند شاهنشاهی ایران پیش از اسلام بودند که بسیاری از ساختارهای اداری را که بعدها در دور? خلفا به جهان اسلام انتقال یافت ، پی ریزی کرده بودند.(بدره ای،1380:18)
از آغاز زندگانی او این قدر می دانیم که از ابتدای جوانی در تحصیل علوم و فنون و السنه و ادبیات رنج فراوان برده است. از جمله قرآن مجید را بسیار خوانده و حفظ کرده است:
خواندن قرآن و زهد و علم و عمل        مونس جان اند هر چهار مرا
یا اینکه می گوید:
مقرّم به مرگ و به حشر و حساب        کتابت زبر دارم اندر ضمیر
گذشته از این تقریباً در هم? دانشهای عقلی و نقلی متداول عصر، و مخصوصاً در علوم یونانی همچون ریاضی- از قبیل مجسطی بطلمیوس و هندس? اُقلیدس- و طبّ بقراط و جالینوس، و نجوم و فلسفه (حکمت فلسفی) و کلام (حکمت دینی) تبحّر یافته است. از مطالع? آثارش بر می آید که از ملل و نحل یعنی ادیان آسمانی و مذاهب فلسفی نیز اطلاعات نسبتاً وسیعی کسب کرده بوده است. اشعار عربی و به احتمال زیاد – دیوان عربی هم داشته است. امّا از دیوان تازی او چیزی به دست ما نرسیده است.(حلبی،1373: 9-10)
قبادیان، زادگاه ناصرخسروقصب? کوچکی در حوالی مرو، شهر بزرگ ناحیه بلخ از نواحی ایالت بزرگ خراسان در مشرق ایران بوده است که دامن? وسعت آن تقریباً تا به رود جیحون می رسید . نیشابور مرکز ایالت خراسان و مرو دو توقّفگاه مهم در مسیر جاد? ابریشم بودند که امتزاجی موفقیت آمیز از مردم، با قومیت ها و دین های مختلف در آنها پدید آمده بود . جوامع بزرگ یهودی، مسیحی و بودایی در کنار هم و با مسلمانان خواه سنی و خواه شیعی همزیست بودند و اجتماعی غنی و ثروتمند نه تنها از جهت متاع و ثروت دنیوی بلکه از جهت ثمرات فکری، دینی، و هنری پدید آورده بودند.
در قرن چهارم/دهم چند دهه پیش از تولد ناصرخسرو، ایالات خراسان و ماوراءالنهر (آسیای مرکزی امروز) پس از چند صد سال که زبان عربی به دنبال چیرگی اعراب در 30/650اعتلایی موقت یافته بود، کانون رنسانس و نزایی فرهنگ ایران و زبان فارسی شده بود.این جنبش منتج به پیدایش زبان جدیدی ، یعنی فارسی نو ، شد که در آن واژه های فراوانی از زبان عربی به واژگان فارسی میانه و دستور آن درآمده بود و افزاری برای بیان یک هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی به وجود آورده بود.(همان:19)
ناصرخسرو پس از دوران کودکی تا چهل و دو سالگی دبیری است فاضل و برخوردار از منصب دیوانی و شغل درباری. در درگاه سلاطین راه دارد و در میان همگان شهره است و از اقران ممتاز. لقب ادیب و دبیر فاضل یافته است و دودمان و خاندانش مقیم بلخ اند، با خانه و ضیاع و عقار، خاندانی از خواجگان محتشم، خود کارگزار و دبیر و عامل و مستوفی است و برادرش خواجه ابوالفتح عبدالجلیل در دستگاه وزیر امیر خراسان خدمت می کند. «در تحصیل علوم متداول زمان از آغاز جوانی ممارستی داشته است و در کسب فضایل و آموختن فنون ادب رنج برده است. قرآن از بر کرده ، و علوم عقلی و نقلی خاصه دانش یونان را و بلاخص علم حساب و نجوم و فلسفه را دیده و در کلام و حکمت متألهین تبحّر پیدا کرده و در علم ملل و نحل و کسب اطلاع از مذاهب و ادیان کوششی به کار برده است» و هرچند حاصل این تعالیم و تحقیقات و ممارست وی در آنها نشانه های آمیزش او با غالب اصحاب ملل و نحل معروف آن زمان از قبیل یهود و نصاری و زردشتیان و مانویان و صابئین و پیروان ادیان هندی ، در تصانیف و اشعار دور? سوم زندگی او منعکس و کمابیش به دور? دوم زندگی او مرتبط است، اما برکسی پوشیده نتواند بود که تحصیل مقدمات و فراگیری لااقل قسمتی از مبانی و اصول ممارست در یکایک آنها ناگزیر باز بسته به دوران نخستین از حیات اوست

منابع و مآخذ

– آتشی، منوچهر.ناصرخسرو،سرگشت? جهان و تبعیدی یمگان.(1388).تهران.نشر:آهنگ دیگر.چاپ اول.
– براون، ادوارد. تاریخ ادبیات ایران.(1381)( از فردوسی تا سعدی)ترجمه و حواشی:مجتبایی، فتح الله.تهران: نشر مروارید. چاپ ششم.
– براون،ادوارد.تاریخ ادبیات ایران(1351) (از سنایی تا سعدی) مترجم: صدری افشار،غلامحسین.تهران.نشر:مروارید.چاپ اول
– ترابی،سید محمد.نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران از روزگار پیش از اسلام تا اوایل قرن هفتم.(1382).تهران.نشر:ققنوس.چاپ اول.
– تبریزی شیرازی، محمدرضا. ناصرخسرو قبادیان.(شاعری سیاسی، مبارزی بی باک و ظلم ستیزی بی پروا.تهران: انتشارات امیدفردا.چاپ اول.1386
– تقوی، نصرالله. دیوان اشعار ناصرخسرو.(1387) تهران:نشر معین. چاپ سوم.
– حلبی،علی اصغر. برگزیده هفده قصیده از ناصرخسرو قبادیانی. تهران:اساطیر. چاپ اول.1373
– دبیرسیاقی، محمد. ره آورد سفر.(گزید? سفرنام? ناصرخسرو)تهران:نشر سخن.چاپ اول.پاییز 1370
– دشتی،علی. تصویری از ناصرخسرو.به کوشش: دکتر مهدی ماحوزی.تهران: زوار.چاپ دوم. 1386
– زرین کوب، عبدالحسین.با کاروان حله. تهران: علمی. ویرایش دوم. چاپ نهم.1374
– شمیسا، سیروس.بیان و معانی.(1375).تهران:نشر فردوس. چاپ دوم.
– صفا، ذبیح الله. آیین سخن.(مختصری در معانی و بیان فارسی).(1377).تهران:نشر ققنوس. چاپ نوزدهم.
– صیفی نیا،نصرت.هزارسال آغاز سخن در شعر فارسی.(1381).تهران.نشر:هورآفرید.چاپ اول.
– طاهری مبارکه،غلام محمد. برگزیده قصاید ناصرخسرو و شرح و نقد و تحلیل سی قصیده. تهران: سمت.1382
– علوی مقدم،محمد.اشرف زاده، رضا.معانی و بیان.(1383). تهران:سمت.چاپ پنجم.
– فروزانفر،بدیع الزمان.سخن و سخنوران.(1369).تهران.نشر:خوارزمی.چاپ چهارم
– قبادیانی،ناصرخسرو.(1384)خوان اخوان.تصحیح و تحشیه: قویم،علی اکبر. تهران.نشر:اساطیر.چاپ اول
– قبادیانی،ناصرخسرو.وجه دین.(1384)تهران.نشر:اساطیر.چاپ دوم.
– کزازی،میر جلال الدین. زیبایی شناسی نثر فارسی(معانی).(1373).تهران.نشر:کتاب ماد.چاپ سوم.
– مازندرانی،محمد هادی بن صالح،انوار البلاغه.(1376).به کوشش:محمد علی غلامی نژاد.تهران:نشر:میراث مکتوب.
– مالمیر،تیمور.کاردانی چنور.بررسی نقش های معنایی جملات پرسشی و امری در دیوان خاقانی.فصل نامه کاوش نامه،سال دهم(1388).شماره نوزده.صص:123- 152
– محمدی، محمدحسین.برزگرخالقی، محمدرضا. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی.تهران:زوار.چاپ اول .1383
– محقق، مهدی. مجموعه دریای در دری.تهران:نشر بشارت. چاپ اول . بهار 1380
– محقق، مهدی. تحلیل اشعار ناصرخسرو.(1374)تهران:دانشگاه تهران.
– مسکوب،شاهرخ.(1371)چند گفتار در فرهنگ ایران.تهران.نشر:چشم و چراغ.چاپ اول
– نادیه.ا. جمال. بقای بعد از مغول.(1382)مترجم: فریدون بدره ای.تهران: نشر فرزان.چاپ اول.
– نظری، جلیل. ناصرخسرو و اندیش? او. شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز. چاپ اول. 1383
– وزین پور، نادر. برگزیده و شرح آثار ناصرخسرو.تهران:مجموعه ادب جوان. 1375
– هانسبرگر،آلیس سی.ناصر خسرو لعل بدخشان.تصویری از شاعر،جهانگرد و فیلسوف ایرانی.مترجم: دکتر فریدون بدره ای.تهران: نشر و پژوهش فروزان. چاپ اول 1380

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود زندگینامه حکیم ناصر خسرو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود زندگینامه حکیم ناصر خسرو در فایل ورد (word) دارای 174 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زندگینامه حکیم ناصر خسرو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ناصر خسرو

حکیم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر ایران است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفهی یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید کرده است. ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته است. وی از آیات قرآن در آثار خویش برای اثبات عقاید خویش استفاده کرده است.

 

برگرفته از

· کرامت الله تفنگدار شیرازی، دیوان اشعار، تهران ???? 

· دکتر جعفر شعار، گزیده‌ای اشعار ناصرخسرو. تهران ???? 

· دکتر جعفر شعار، سفرنامه ناصرخسرو، تهران ???? 

· برتلس، ناصرخسرو و اسماعیلیان. مسکو ????. به زبان روسی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اشیاء و ظروف برنزی دوره ساسانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اشیاء و ظروف برنزی دوره ساسانی در فایل ورد (word) دارای 243 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اشیاء و ظروف برنزی دوره ساسانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
مقدمه     1
فصل اول:كلیات    3
1-1 بیان مسئله    4
1-2 اهداف تحقیق    4
1-3 سوالات تحقیق    5
1-4 فرضیات تحقیق    5
1-5 روش تحقیق    5
1-6 محدودیتهای تحقیق    6
فصل دوم:تاریخ سیاسی ساسانیان    7
فصل سوم:ظروف    11
3-1 مشخصات كلی ظروف دوره ساسانی     12
3-1-1 شكل ظروف    12
3-1-2 تكنیك ساخت ظروف    15
3-1-3 تكنیك تزیینات ظروف    16
3-1-4 تزیینات ظروف و گاهنگاری آنها    17
3-2 ظروف مفرغی    23
3-2-1 بشقابها    27
3-2-2 سینی ها    37
3-2-3 كاسه ها    49
3-2-4 ابریق ها    67
3-2-5 گلدانها    71
3-3 نتیجه گیری فصل    81
فصل چهارم:پیكره ها    85
4-1 مشخصات كلی پیكره سازی دوره ساسانی    86
4-2 پیكره های مفرغی    95
4-3 نتیجه گیری فصل    142
فصل پنجم:مسكوكات    145
5-1 مشخصات كلی سكه های دوره ساسانی    146
5-2 سكه های مفرغی    158
5-3 نتیجه گیری فصل    197
فصل ششم:نتیجه گیری كلی و پیشنهادات    199
6-1 نتیجه گیری كلی    200
6-2 پیشنهادات     201
پیوست     203
منابع و مآخذ      204
چكیده انگلیسی     215
 
فهرست جدول ها

3-1-1 جدول جنبه نمادین برخی از نقوش ظروف فلزی دوره ساسانی      18
3-1-2 جدول طبقه بندی و گاهنگاری ظروف فلزی دوره ساسانی       22
3-2-1 جدول مشخصات ظروف مفرغی مورد مطالعه      80
4-2-1 جدول مشخصات پیكره های مفرغی مورد مطالعه     141
5-2-1 جدول مشخصات سكه های مفرغی مورد مطالعه      194
5-2-2 جدول تاجهای پادشاهان ساسانی بر روی سكه ها       196

 
فهرست شكلها

3-2-2-1-1 شكل كاخ بازسازی شده از روی تصویر سینی مفرغی    39
3-2-2-1-2 شكل سینی مفرغی كاخ    40
3-2-2-2-1 شكل سینی مفرغی با نقوش انسانی    43
4-2-2-3-1  شكل سینی مفرغی با نقوش گیاهی    47
3-2-4-1-1  شكل ابریق مفرغی    69
4-1-1  شكل نیم ستون با نیم تنه گچی     91
4-2-1-1  شكل تاج پادشاهان ساسانی     98
4-2-1-3-1  شكل تاج پیروز اول    105
4-2-1-4-1 شكل تاج یزدگرد دوم و بلاش بر روی سكه ها     107
5-2-1-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های اردشیر اول     160
5-2-2-1   شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های شاپور اول     164
5-2-3-1   شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های بهرام اول     167
5-2-5-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های نرسی     170
5-2-6-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های هرمز دوم    172
5-2-7-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های شاپور دوم     174
5-2-8-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های شاپور سوم     177
5-2-9-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های بهرام چهارم     179
5-2-10-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های یزدگرد اول    181
5-2-11-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های پیروز     183
5-2-12-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های قباد اول    185
5-2-13-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های خسرو اول     187
5-2-14-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های خسرو دوم     189
5-2-15-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهای سكه های یزدگرد سوم     193

مقدمه :
یکی از درخشانترین دوره های تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از نظر ترویج هنرهای گوناگون، دوره ساسانی است. دوره طولانی جهانداری ساسانیان (652-224م) که خود را وارث شیوه و منشی جهانداری هخامنشیان می دانستند، از پادشاهی اردشیر اول آغاز گردیده و با ظهور اسلام و شکست یزدگرد سوم پایان گرفته است.
هنر این دوره دارای ویژگیهای درباری، رسمی و مذهبی می باشد. تاثیرات مذهب در فرهنگ و هنر از آغاز تا پایان دوره کاملاً نمایان است.
دوره ساسانی نه تنها تضمین کننده ی تداوم خلاقیتهای گذشته بوده بلکه با نوآوریهای هنری خود سهم مهمی در عرصه جهانی ایفا کرده است. جامعه و تمدن ساسانی ضمن نگاه به گذشته و بی تفاوت نبودن بر جریانهای فرهنگی روز به دلیل وسعت شاهنشاهی ساسانی که از سرحدات گرجستان و ارمنستان تا سواحل خلیج فارس و دریای عمان و از سواحل سند تا روز فرات گسترده بود، ضمن پذیرش جریانهای متفاوت فرهنگی، عناصر فرهنگی آنها را منطبق با نیازها و سنتهای ملی خود تغییر شکل و محتوا می دهد و تبدیل به محصول فرهنگی نوینی می کند.
با انقراض این شاهنشاهی، سنت هنری آن دوره پایان نمی پذیرد، بلکه خلافت بنی امیه وبنی عباس را تحت تاثیر شدید افکار و عقاید هنری خود قرار می دهد و تا نواحی دوردست اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام و امپراتوری عظیم روم شرق نیز نفوذ می کند.
در دوره ساسانی بدلیل وسعت شاهنشاهی که برگستره وسیعی از جهان قدیم فرمانروایی می کرد، شاهد تنوع فرهنگی و اقلیمی و هنرهای رایج هستیم، هنرهای همچون معماری، فلزکاری، مهرسازی، گچ بری، پارچه بافی، سکه زنی و غیره، هر یک از این هنرها به اوج شکوفایی خود رسیده بوده اند که امروزه بر آثار باقی مانده قابل مشاهده است.یکی از این هنرها که به اوج شکوفایی خود رسیده بود هنر و صنعت فلزکاری است. اشیاء فراوانی از فلزهای گوناگون همچون طلا، نقره، مفرغ و غیره ساخته شده است. این اشیاء از ظروف گرفته تازیورآلات، مسکوکات، ادوات جنگی و پیکره ها و …
در حال حاضر بسیاری از این آثار ارزشمند در موزه های معروف جهان همچون موزه لوور، بریتانیا، ارمیتاژ، متروپولتین و همچنین مجموعه های خصوصی نگهداری می شوند.
امروزه به اشیاء ساخته شده از طلا و نقره بخصوص ظروف، مسکوکات توجه فراوانی شده است و مطالعات جامع و کاملی از جنبه های مختلف بر روی این آثار توسط پژوهشگران ایرانی و خارجی صورت گرفته که بصورت مقالات و کتابهای متعدد منتشر گردیده است.
ولی متاسفانه به اشیاء مفرغی این دوره اهمیت چندانی داده نشده است.
در دوره ساسانی اشیاء فراوانی از مفرغ* ساخته شده است که از این میان می توان به ادوات جنگی، زیورآلات ظروف، پیکره ها، قلاب کمرها و مسکوکات اشاره نمود که هر کدام از آنها دارای اهمیت و زیبایی خاص به خود می باشند.
بدلیل اینکه مطالعه و بررسی همگی آثار مفرغی این دوره، بخاطر گستردگی در این پایان‌نامه میسر نمی باشد. بنابراین در این پایان‌نامه سعی بر آن شده است که مجموعه از این آثار را که شامل ظروف، پیکره ها و مسکوکات می باشد را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با تفکیک و معرفی آثار به تحلیل و مقایسه تطبیقی با سایر آثار این دوره  پرداخته شود.
امید است مطالب این تحقیق گاهی کوچک باشد در جهت شناخت و معرفی هنر مفرغ کاری این دوره بخصوص اواخر دوره ساسانی و اوایل اسلام .

كتابنامه:
-Amiet, P. 1970. “Ofrevrerie Sassanide au Musee du Louvre,” Syria 47, Paris, P. 51-52.
-Azarnaush, M. 1994. The Sassanian Manor House at Hajiabad, Iran, Monagraphy Di Mesepotamia III, Florence, Case Editrece latter.
-Bivar, A. D. H. 1969. Catalogue of the Western Asiatic Seals in the Biritish museum Stamp Seals, The Sassanian Dynasty, London: Biritish Museum.
-Curtis, V. 2001.”Coins”, The Splandour of Iran, Vol: I, London: Booth.Clibbron, P:737.
-Curtis, V. & J., Rogers. The Art Areachealogy of Ancient Persian, New light on the Parthian and Sassanian Empire, London – Newyork:I.B. Taurls Publishers, in association With the British institure.
-Erdmann, K. 1936. “Die Sassanidisehen, Jagdschalen : Untersuchungen Zur Entwicklungsges Chichte der iranischen Edelmetallkunst unter den Sassanin”, Jahrbuch der Preusischen Kunstsammlungen, 57, P:193-232.
-Erdmann, K. 1937. Sassanidesche Kunst, Staatlich Museum Zu Berlin, Bilderhefte der Islamischen Abteilung4, Berlin: Lank wite.
-Göbl, R. 1971. Sassanian Numismatics, Kilnkhardt, Biermann, BraunXchweig.
-Graber, O. 1967. Sassanian Silver, Late Antique and Early mediaeval Arts of Luxury from Ann, Arbor, university of Michgan Museum of Art.
-Gyslen, R. 1993. “LesMonnaies”, In Splendeur des Sassanides, Bruxells: Musees royauy d, Art et d, historie, P:127-130.
-Harper, P. O. 1978. The Royal Hunter, Art of the Sassanian Empir, Newyork: Asia Socity.
-Harper, P. O. 1988. “Boat – Shaped Bowls of the Sassanian Period”, Iranica Antiqua 23, P:331-345.
-Harper, P. O. 1993. “Le Vaisselle en Metal”, in Splendeur des Sassanids, Bruxelles: Musees royouy d Art et d Historire, P:103-106.
-Harper, P. O. 2001. “Metalwork”, in The Splandour of Iran, London: Booth – clibbron, Vol: I, P:396-401.
-Harper, P. O. & P. Meyers. 1981. Silver Vessels of the Sasanian Period, Royal Imagry, Newyork: Metropolitan Museum of Art and Princeton university Press.
-Kröger, J. 1982. Sassanidischer Stuckdekor, Baghdader Farschungen Bd. 5. Maniz: Philipp Von Zabern.
-Laporte, P. & A. Jeroussalimskaja & B. Marshak & A. Nikitin & others. 1993. ” Catalogue”, in Splendeur des Sasanides, Bruyelles; Musees royouy d Art et d historire,
-Mahbobian, h. 1997. Art of Ancient Iran, copper and Bronze:The Hushang Mahbobian family collection, London: philip wilson.
-Louknine, V. & I, Antoni. 2003. Persian Art, London:Sirocdo.
-Muscarella, O. 1988. Bronze and Iron, Ancient Near Eastern Artifact in the Metropolitan Museum of Art, Newyork: Metropolitan Museum of Art.
-Orbeli, J. 1983. “Sasanian and early Islamic Metalwork”, in A Survey of Persian, A.U. pope. London – Newyork: Oxford University Press, Vol:II, P:763-770.
-Orbeli, J. & C. V. Trever. 1935. Sasanidskii Metal, Moscow and Saintpetersburg: Acedemia.
-Parrot, A. 1953. “Acquisition et Inedits du Musee de Louvre Bronze, Iraniens, Bust de Roi Sasanides”, Syria, Vol:XXX, Paris, P:1-11.
-Parrot, A. 1955. “Bronze Royal Sasanide”, Syria, Vol: XXXII, Paris, P:308-309.
-Paruck, F. 1924. Sasanian Coins, Book Corportion, New Delhi, Bombay.
-Ringbom, I, L, 1938. “The Sasanian Bronze Salvers With Paridaeza Motifs”, in A Survey of Persian Art, A. U. pope, Vol: XIV, London Newyork: Oxford University Press, P:3029-3038.
-Sarre, F. 1910. Dia Kunst Alten Persian, Berlin: mann.
-Sellwood, D. 1985. An Introduction of Sasanian Coins, London: Spink.
-Trever, C. 1938. “Sasanian Coinage”, in A Survey of Persian, A. U. pope. Vol: II, London- Newyork: Oxford University Press, P:820-826.
-Walker, J, M. 1976. A Catalogue of the Arab- Sasanian Coins, London- Newyork : Oxford University press.
www.Biritishmuseum.org
www.froum.p30world.com
www.grifterrec.com
www.Iranchamber.com
www.mmetropolitan.org
www.Vauctions.com
www.Wikipedia.com
 
آلرام، میشائیل. 1380. 7000هزار سال هنر ایران. ترجمه فرانك بحرالعلومی، (تهران:انتشارات موزه ملی ایران).
احسانی، محمد تقی. 1382. هفت هزار سال هنر فلز كاری در ایران، (‌تهران: انتشارات علمی و فرهنگی).
امینی، امین. 1385. سكه‌های ساسانی، (یزد: انتشارات مولف).
براون،‌ مایكل. 1374. « سكه‌سازی »، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، (‌تهران: انتشارات فروزان).
پاكزادیان، حسن. 1384. تاریخ و گاهشماری در سكه‌های ساسانی، ( تهران: انتشارات مولف)
پوپ، آرتور. 1338. شاهكارهای هنر ایران، ترجمه پرویز ناتل خانلری، چاپ اول، (‌تهران:بنگاه مطبوعاتی صفعلی شاه).
رحیمی، فرشته. 1380. بررسی تكنیكی و تعیین اصالت مجموعه اشیاء نقره‌ای غارقوری قلعه، پایان نامه كارشناسی ارشد، (‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی منتشر نگردیده است).
ریاضی،‌ محمد رضا. 1383. «طرحها و نقشهای دوران ساسانی 2»، نشان، شماره 5، (تهران)، ص53-51.
شراتو، امبرتو و ماریوبوسایلی. 1383. تاریخ هنر ایران( هنر پارت و ساسانی)،‌ ترجمه یعقوب آژند، (‌تهران: انتشارات مولی).
شیب مان، كلاووس. 1383. تاریخ شاهنشاهی ساسانی، ترجمه فرامرز نجارسمیعی، ( تهران: پژوهشكده زبان وگویش).
كورتیس، جان. 1385. ایران باستان، ترجمه آذربصیر، (‌تهران: انتشارات امیركبیر).
گانتر، آن سی وپل جت. 1383. فلز كاری ایران در دوران هخامنشی، اشكانی، ساسانی، ترجمه شهرام حیدر آبادیان، (‌تهران:گنجینه هنر).
گدار، آندره. 1377. هنر ایران، ترجمه دكتر بهروز حبیبی، (‌تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی).
گیرشمن، رمان. 1350. هنر ایران (‌پارت و ساسانی)، ترجمه بهرام فره‌وشی (‌تهران:بنگاه ترجمه و نشر كتاب).
گیرشمن، رمان. 1381. ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، ( تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب).
لك پور، سیمین. 1375. سفید روی. (‌تهران: میراث فرهنگی كشور).
لوكونین، ولادیمیر. 1352. كاتالوگ شاهكارهای ساسانی در موزه ارمیتاژ، (‌تهران: انتشارات موزه ملی ایران).
لوكونین، ولادیمیر. 1350. تمدن ایران ساسانی، ترجمه عنایت الله رضا، (‌تهران: ترجمه ونشر كتاب)
مرادی، یوسف. 1382. « سرستونهای نویافته ساسانی در كرمانشاه، بازشناسی اسب سوار ایران بزرگ طاق بستان و ایزدان سرستونهای ساسانی»، تاریخ وباستان شناسی، ش35، ص35-34.
مقدم،‌ محمد. 1380. جستار درباره مهر و ناهید، (‌تهران: انتشارات هیرمند).
موزه ملی ایران، 1385. كاتالوگ گچبری در آرایه‌ها و تزئینات معماری دوران اشكانی، ساسانی، (تهران: انتشارات موزه ملی ایران).
هارپر، پرودنس. 1379. « سیمینه‌های درباری ساسانیان»، اوجهای درخشان هنر ایران، ترجمه هرمز عبداللهی و رویین پاكباز، (‌تهران : انتشارات آگاه).
هرمان، جورجینا، 1373. تجدید حیات هنر و تمدن ایران باستان، ترجمه مهرداد وحدتی، (‌تهران: مركز نشر دانشگاهی).
یارشاطر، احسان. 1348. تاریخ ایران از سلوكیان تا فروپاشی دولت ساسانی، ترجمه حسن انوشه، ج دوم، (‌تهران: انتشارات امیركبیر).
ویلسن، كریستی 1317. تاریخ صنایع ایران، ترجمه عبدالله فریاد، (‌تهران: چاپخانه بروخیم).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید