دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word) دارای 284 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word) :

دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول: سنگ شناسی آذرین

فصل اول:ماگماتیسم و آرشیکتور

سنگ شناسی آذرین

الف) ماگماتیسم

ماگما (Magma): کلمه ای یونانی است به معنی خمیر که برای مذاب های عمدتا سـیلیکاته بـه کـار مـی رود. مـایعی

است سیلیکاته با گرانروی زیاد همراه با گاز و مواد فراد.

گدازه یا لاوا: ماگمایی است که مواد فرار خود را از دست داده است (مایع یا نیمه متبلور)

تقسیم بندی یاگار برای ماگماها از لحاظط محتوی گاز

هیپوماگما: ماگمایی است محتوی گاز محتوی گاز فراوان و تحت فشار که به علـت فشـار زیـاد لیتوسـتاتیک، گازهـا در

ماگما به صورت محلول باقی مانده اند.

پیروماگما: ماگمایی است پر گاز و کف مانند که گازهای آن آزاد شده اما از ماگما خارج نشده است.

اپی ماگما: ماگمایی فقیر از گاز شبیه گدازه ها.

گرانروی ماگما بسته به ترکیب شیمیایی، درجه حرارت و مقدار درصد گاز محلول تغییر می کند.

6 گرانروی ماگمای بازالتی 100 پواز و گرانروی ماگمای گرانیتی بین 10

10 تا 3

پواز می باشد.

گرانروی یک ماگما با پیشرفت تبلور کانیها در آن ماگما و افزایش درصد سیلیس در مایع باقیمانده، افزایش می یابد.

به طور کلی حرارت ماگما بین 500 تا 1500 درجه سانتی گراد می باشد.

گازهای محلول در ماگما باعث پایین آمدن گرانروی می شود. اما افزایش فازهای جامد و بـالا رفـتن درصـد سـیلیس در

مایع باقیمانده موجب افزایش گرانروی می شود.

ماگمایی که به سطح زمین می رسد حرارتی بین c

950 (ریولیت ها) c

1200(در بازالت ها) داشته باشـد کمتـر از ایـن

محدوده دمایی، ماگما منجمد شده و در داخل زمین باقی خواهد ماند.

نمونه سوالات تستی

1- عامل اصلی ایجاد زونینیگ نوسانی در پلاژیوکلازها کدام است؟

1) تغییرات فشار بخارآب در محیط تبلور

2) سقوط و ته نشینی بلورهای پلاژیوکلازها به کف اتاق ماگمایی

3) صعود بلورهای پلاژیوکلاز به طرف مناطق سطحی و کم فشار

4) هضم سنگ های آهکی به وسیله ماده مذاب

2- شکل مقابل معرف چه نوع بافت آذرین است؟

1) اینترسرتال 2) پورفیری

3) پوئی کیلیتیک 4)گرانولار

3- لاهار چیست؟

1) نهشته های پیروکلاستیکی که در آب دریاچه ها ته نشین می شود.

2) نهشته های عمدتا خاکستر آتشفشانی که بوسیله جریان آب ته نشین می شود.

3) نهشته های خاکستر ریزشی که از هوا روی زمین ریخته باشد.

4) هر نوع نهشته ای که از انفجارات آتشفشانی در آب ته نشین شود.

4- کدام جمله در مورد آبسیدین صحیح است؟

1) هر شیشه طبیعی بی آب با ترکیب ریولیتی

2) هر شیشه آبدار با ترکیب ریولیتی

3) هر شیشه سنگی سیاه رنگی که در آن گلوله های کوچک (اسفرولیت) موجود باشد.

4) شیشه سنگی بی آبی که ترکیب اسید تا حدواسط داشته باشد.

سنگ شناسی و پترولوژی « 43»

5- بافت غالب در سنگ های آندزیتی چیست؟

1)پورفیری 2) شیشه ای 3) مخفی بلور 4) میکرولیتی

6- بافت اوتاکسیتیک در کدام سنگ به وجود می آید؟

1) بازالت ها 2) ایگنمبریت ها 3) توفیت ها 4)لاهار

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 1 صحیح است زیرا:

عامل اصلی زونینگ می تواند تغییرات فشار بخار آب در محیط تبلور باشد، عامل دیگر ایجاد زونینگ ورود متناوب ماگمـا

به درون حفره ماگمایی است.

2- گزینه 1 صحیح است زیرا:

با توجه به قرار گیری کانیها نسبت به هم این نوع بافت اینترسرتال می باشد.

3- گزینه 2 صحیح است زیرا:

لاهار(Lahar): مواد پرتابی آتشفشانی بر روی دامنه های شیب دار آتشفشانی انباشته شده و در اثر ثقـل، بارنـدگی هـای

آتشفشانی و سیل های حاصل از ذوب برف و یخچال دامنه آتشفشانی به صورت روانه گلی و با سرعت زیاد بـه طـرف دره

ها و دشت های اطراف سرازیر می شود به این روانه گلی و خاکستر آتشفشانی لاهار گویند. از خصوصیات لاهار، گرانـروی

بالا و وجود قطعات بسیار بزرگ سنگ ها و عدم وجود منظم دانه ای و چینه بندی می باشد.

4- گزینه 4 صحیح است.

5- گزینه 4 صحیح است زیرا:

بافت غالب در سنگ های آندزیتی، میکرولیتی میباشد. بافت آندزیت میکرولیتی پورفیری است.

6- گزینه 2 صحیح است زیرا:

ساخت اوتاکسیتیک(Structure eutaxitique ): به ساختی که در آن قطعات شیشه به هم جوش خورده و جهت یافته

شوند و حالت جریان نشان دهند گفته می شود این اصطلاح را برای ایگنمریت ها به کار می برند.

نوع فایل:Pdf

سایز :5.25 MB

تعداد صفحه:284

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word) دارای 43 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word) :

مهمترین مناطق زلزله خیز جهان

ایران از نظر زمین لرزه

خطرات زلزله

خطرات سازه ای

زمین لغزه ها

امواج لرزه ای

لایه های زمین

پوسته

گوشته

هسته

انواع زمین لرزه

مقیاس ریشتر

مشخصات زلزله

کانون زلزله

مرکز زلزله

اولین کسی که علت زلزله را شناخت :

•ارسطو این فیلسوف یونانی كه هزار سال قبل از اسلام زندگی می كرده . عقیده داشته كه مقدار زیادی هوا درون سوراخها و غارهای زیر زمینی وجود دارد . وقتی این هوا تلاش می كند تا بطرف بالا برود نتیجه آن تكان خوردن زمین است . هیچ دلیلی برای اثبات این عقیده وجود نداشته و در آن زمان نیز قابل درك نبوده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word) دارای 12 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word)

سطح ماه از سنگ وغبار نرم پوشیده شده است ودر روی ماه کوه های بلند ودشت های وسیع وگودال های دایره شکل دیده می شود.

گردش یک بار ماه به دور زمین ،نزدیک 4هفته طول می کشد.

خورشید ماه را روشن می کند وماه مانند آینه نور خورشید را به زمین بر می گرداند.به این نور مهتاب می گویند.

به خو رشید و هشت سیا ره که در اطراف آن درگردش هستندمنظومه ی شمسی می گویند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word) دارای 248 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word) :

دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مقدمه

در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن

سروکار دارد. علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی مـی باشـد. ایـن علـم بـا توزیـع و

مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور

کلی فضاشیمی نامیده می شود. جهت درك درست شیمی زمین حائز اهمیت است که تا حد امکـان از شـیمی و تـاریخ

خورشید و سایر اجسام سیاره ای منظومه شمسی و همچنین شیمی ستارگان و فضای میان سیاره ای و میـان سـتاره ای

مطلع باشیم.

کلارك: موضوع علم ژئوشیمی را در کتاب داده های ژئوشیمی بصورت زیر تعریف نموده است: هر سنگ را می توان یـک

سیستم شیمیایی به حساب آورد که تغییرات شیمیایی در آن به وسیله عوامل مختلـف صـورت مـی پـذیرد. ایـن چنـین

تغییری مستلزم در هم ریختن تعادل است و در نهایت به تشکیل سیستم جدیدی منجر می شود که به نوبه خـود تحـت

شرایط جدید پایدار است.

از نقطه نظر زمین شناسی، پوسته جامد زمین موضوع اصلی این مطالعه می باشدو واکنش هایی که در آن رخ میدهند را

به سادگی می توان تحت سه عنوان تقسیم بندی کرد. اول، واکنش هایی که بین اجزای اصلی خـود زمـین صـورت مـی

گیرد، دوم، واکنش هایی ناشی از لایه نازك آبگین، سوم، واکنش های تولید شده بوسیله اتمسفر.

گلدشمیت: ژئوشیمی را به این صورت توصیف کرده است: وظیفه اصلی ژئوشیمی از سویی تعیین ترکیب کمـی زمـین و

بخشهای مختلف آن و از سوی دیگر کشف قوانین کنترل کننده توزیع هریک از عناصر است.

وظایف اصلی ژئوشیمی را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:

1- تعیین فراوانی نسبی و مطلق عناصر و انواع اتمی ( ایزوتوپها) در زمین

2- مطالعه توزیع و مهاجرت هر یک از عناصر در بخش هـای مختلـف زمـین ( اتمسـفر، هیدروسـفر، پوسـته و غیـره) و

همچنین در کانیها و سنگها به منظور کشف اصول اداره کننده این توزیع و مهاجرت

تاریخچه ژئوشیمی

واژه ژئوشیمی برای اولین بار توسط شیمی دان سوئیسی به نام شون بین (کاشف ازن) معرفی گردیـد. بـدیهی اسـت کـه

تاریخچه علم ژئوشیمی شامل بخش بزرگی از تاریخ علوم شیمی و زمین شناسی می باشد.

لاوازیه: مفهوم جدید یک عنصر را می توان به زمان وی نسبت داد.

بنزن و کیرشف: چگونگی کاربرد طیف سنج در تشخیص و شناسایی عناصر را به نمـایش گذاشـتند، پـس از آن عناصـر

Cs,Rb,Tl، به سرعت و پی در پی بوسیله این دستگاه جدید کشف شدند.

نمونه سوالات تستی

1- در کهکشانهاکمترین عیار مربوط به کدام عنصر است؟

U(4 Pb(3 Fe (2 Au (1

2- کدامیک از جملات زیر درمورد منظومه شمسی صدق می کند؟

1) اساسا یک سیستم بسته است

2) یک سیستم باز است

3) در طول زمان گاهی به صورت بسته و گاهی بصورت باز عمل کرده است.

4) اصولا سیستم به حساب نمی آید.

3- کم بودن فراوانی عناصر با عدد اتمی بیش از40 درکیهان ناشی از چیست؟

1) فراوانی عناصر در جهان 2) فراوانی نسبی عناصر در خورشید

3) فراوانی نسبی عناصر در منظومه شمسی 4) هر سه مورد فوق

4- اگر در شخانه ای زمینه ای پیوسته از آهن ونیکل، دانه هایی از اولیوین با شکل خوب را احاطه کردهباشد آن

شخانه به کدامیک ازانواع زیر تعلق خواهد داشت؟

1) آتاکسیت 2) پالاسیت 3) فروسیدریت 4) هگزاهیدریت

5- نیمه عمر کدام ایزوتوپ کمتر است؟

pb (1 2 208 Th ( 3 232 U ( 4 235 U ( 238

6- کدام جمله های زیر موضوع ژئوشیمی را بهتر تعریف می کند؟

1) توزیع عناصر در پوسته و گوشته

2) توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در زمین و در ابعاد زمان و مکان

3) شیمی پوسته جامد زمین

4) رخداد و توزیع عناصر در جهان

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 4 صحیح است.

2- گزینه 1 صحیح است.

3- گزینه 4 صحیح است زیرا:

با افزایش پیچیدگی هسته عناصر، فراوانی نسبی آنها کمتر می شود چون هسته ناپایدارتر می گردد.

4- گزینه 2 صحیح است.

5- گزینه 1 صحیح است.

6- گزینه 2 صحیح است زیرا:

علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی می باشد. این علم با توزیـع و مهـاجرت عناصـر

شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور کلی فضاشـیمی

نامیده می شود.

نوع فایل:Pdf

سایز :3.20 MB

تعداد صفحه:184
ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی
کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
مقدمه
در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن
سروکار دارد. علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی مـی باشـد. ایـن علـم بـا توزیـع و
مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور
کلی فضاشیمی نامیده می شود. جهت درك درست شیمی زمین حائز اهمیت است که تا حد امکـان از شـیمی و تـاریخ
خورشید و سایر اجسام سیاره ای منظومه شمسی و همچنین شیمی ستارگان و فضای میان سیاره ای و میـان سـتاره ای
مطلع باشیم.
کلارك: موضوع علم ژئوشیمی را در کتاب داده های ژئوشیمی بصورت زیر تعریف نموده است: هر سنگ را می توان یـک
سیستم شیمیایی به حساب آورد که تغییرات شیمیایی در آن به وسیله عوامل مختلـف صـورت مـی پـذیرد. ایـن چنـین
تغییری مستلزم در هم ریختن تعادل است و در نهایت به تشکیل سیستم جدیدی منجر می شود که به نوبه خـود تحـت
شرایط جدید پایدار است.
از نقطه نظر زمین شناسی، پوسته جامد زمین موضوع اصلی این مطالعه می باشدو واکنش هایی که در آن رخ میدهند را
به سادگی می توان تحت سه عنوان تقسیم بندی کرد. اول، واکنش هایی که بین اجزای اصلی خـود زمـین صـورت مـی
گیرد، دوم، واکنش هایی ناشی از لایه نازك آبگین، سوم، واکنش های تولید شده بوسیله اتمسفر.
گلدشمیت: ژئوشیمی را به این صورت توصیف کرده است: وظیفه اصلی ژئوشیمی از سویی تعیین ترکیب کمـی زمـین و
بخشهای مختلف آن و از سوی دیگر کشف قوانین کنترل کننده توزیع هریک از عناصر است.
وظایف اصلی ژئوشیمی را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:
1- تعیین فراوانی نسبی و مطلق عناصر و انواع اتمی ( ایزوتوپها) در زمین
2- مطالعه توزیع و مهاجرت هر یک از عناصر در بخش هـای مختلـف زمـین ( اتمسـفر، هیدروسـفر، پوسـته و غیـره) و
همچنین در کانیها و سنگها به منظور کشف اصول اداره کننده این توزیع و مهاجرت
«12» ژئوشیمی

تاریخچه ژئوشیمی
واژه ژئوشیمی برای اولین بار توسط شیمی دان سوئیسی به نام شون بین (کاشف ازن) معرفی گردیـد. بـدیهی اسـت کـه
تاریخچه علم ژئوشیمی شامل بخش بزرگی از تاریخ علوم شیمی و زمین شناسی می باشد.
لاوازیه: مفهوم جدید یک عنصر را می توان به زمان وی نسبت داد.
بنزن و کیرشف: چگونگی کاربرد طیف سنج در تشخیص و شناسایی عناصر را به نمـایش گذاشـتند، پـس از آن عناصـر
Cs,Rb,Tl، به سرعت و پی در پی بوسیله این دستگاه جدید کشف شدند.
نمونه سوالات تستی
1- در کهکشانهاکمترین عیار مربوط به کدام عنصر است؟
U(4 Pb(3 Fe (2 Au (1
2- کدامیک از جملات زیر درمورد منظومه شمسی صدق می کند؟
1) اساسا یک سیستم بسته است
2) یک سیستم باز است
3) در طول زمان گاهی به صورت بسته و گاهی بصورت باز عمل کرده است.
4) اصولا سیستم به حساب نمی آید.
3- کم بودن فراوانی عناصر با عدد اتمی بیش از40 درکیهان ناشی از چیست؟
1) فراوانی عناصر در جهان 2) فراوانی نسبی عناصر در خورشید
3) فراوانی نسبی عناصر در منظومه شمسی 4) هر سه مورد فوق
4- اگر در شخانه ای زمینه ای پیوسته از آهن ونیکل، دانه هایی از اولیوین با شکل خوب را احاطه کردهباشد آن
شخانه به کدامیک ازانواع زیر تعلق خواهد داشت؟
1) آتاکسیت 2) پالاسیت 3) فروسیدریت 4) هگزاهیدریت
5- نیمه عمر کدام ایزوتوپ کمتر است؟
pb (1 2 208 Th ( 3 232 U ( 4 235 U ( 238
6- کدام جمله های زیر موضوع ژئوشیمی را بهتر تعریف می کند؟
1) توزیع عناصر در پوسته و گوشته
2) توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در زمین و در ابعاد زمان و مکان
3) شیمی پوسته جامد زمین
4) رخداد و توزیع عناصر در جهان

پاسخنامه سوالات تستی
1- گزینه 4 صحیح است.
2- گزینه 1 صحیح است.
3- گزینه 4 صحیح است زیرا:
با افزایش پیچیدگی هسته عناصر، فراوانی نسبی آنها کمتر می شود چون هسته ناپایدارتر می گردد.
4- گزینه 2 صحیح است.
5- گزینه 1 صحیح است.
6- گزینه 2 صحیح است زیرا:
علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی می باشد. این علم با توزیـع و مهـاجرت عناصـر
شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور کلی فضاشـیمی
نامیده می شود.
و پاسخ تشریحی
نوع فایل:Pdf
سایز :3.20 MB
تعداد صفحه:184

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word) دارای 34 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word)

سنگها یکی از قابل مطالعه ترین عناصر طبیعی می باشند که تقریباً برای تمام رشته های علوم مورد استفاده هستند . زیرا اگر این باور را داشته باشیم که عمر سنگ های موجود در کره زمین مساوی پیدایش کره زمین میباشد در این صورت این سنگها شاهد تمام تحولات کره زمینی بوده و بالاخره این سنگها مانند شناسنامه این کره خاکی هستند در این صورت مطالعه این سنگها برای باستان شناسان – فسیل شناسان – معدن شناسان – جغرافی دانان – کشاورزان و خیلی از علوم دیگر جالب میباشد . که هر کدام از این رشته ها نیاز به مطالعه وسیع و طولانی در شناخت سنگ و سایر مختصات آن از دیدگاه های خود را دارند . ولی از نظر مهندسین ساختمان مطالعه در سنگ بسیار اندک بوده و تقریباً رنگ و پایداری آن در مقابل عوامل جوی و همچنین پایداری آن در مقابل سایش و غیره محدود میشود

طبقه بندی سنگ

هر رشته از علوم سنگ ها را به طریقه ای دسته بندی مینمایند که بیشتر جوابگوی نیازهای همان رشته باشد برای مهندسین ساختمان دسته بندی سنگ ها در ابتدا به نوع پیدایش و تشکیل شدن آنها محدود میگردد . سنگها به سه گونه تشکیل شده اند سنگهای آذرین – سنگهای دگرگونی – سنگهای ته نشستی اگر درصد این سنگ ها را در اعماق زمین مطالعه کنیم در حدود 95% سنگ هایی که از عمق 100 متری زمین به پایین قرار دارد از سنگ های آذرین بوده و 5% بقیه سنگ های رسوبی و دگرگونی میباشد ولی در سطح زمین تا آنجا که در دسترس بشر است 75 % سنگها را سنگهای رسوبی و 25% بقیه را سنگهای آذرین و سنگهای دگرگونی تشکیل میدهد.

1_ سنگهای آذرین

سنگهای آذرین که به آنها سنگهای آتشفشانی هم میگویند سنگهایی هستند که از سرد شدن مواد گداخته که از قسمت مذاب زمین به بیرون فوران کرده است ایجاد شده .

به طور کلی منشا سنگهای روی زمین آذرین هستند ولی بعضی از این سنگ ها در اثر عوامل جوی و غلطیدن به روی هم خرد شده و این قطعات کوچک به وسیله آب رفت ها زیاد تر گشته و در اثر مرور زمان تحت فشارهای مختلف قرار گرفته و تشکیل سنگهای رسوبی را داده اند . سنگهای آذرین بر حسب نوع سرد شدن به 3 دسته تقسیم میشوند :

1) سنگهای آذرین درونی : طرز تشکیل آنها بدین طریق میباشد که مواد مذاب داخل هسته مرکز زمین به پوسته زمین نفوذ کرده و در آنجا به کندی و به تدریج سرد شده و تشکیل سنگهای آذرین درونی را داده اند این سنگها بلوری بوده و کریستال های آن مجال تشکیل شدن را داشته است به همین علت کریستال های آن درشت دانه بوده و اندازه آن در حدود میلیمتر میباشد ( بلورین یعنی آنکه مولکول های آن به طور منظم و طبق قاعده خاص و یکنواختی پهلوی یکدیگر قرار گرفته اند ) مانند گرا نیت GRANIT و دیوریت DIORIT .

2) سنگهای آذرین بیرونی : این سنگها بدین طریق تشکیل شده اند که مواد مذاب درون زمین به بیرون راه پیدا کرده و در مجاورت هوا قرار گرفته و خیلی فوری و سریع سرد شده اند . در این سنگ ها کریستال ها مجال تشکیل شدن نداشته و به شکل خمیری سرد شده اند . در ساختمان این سنگ ها بلور وجود نداشته و یا خیلی کم وجود دارد مانند بازالت BASALT

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word) دارای 16 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word)

سنگهای رسوبی

سنگ های رسوبی بیش ازهفتادوپنج درصدسطح زمین را می پوشانند. یك توده رسوبی شامل موادی است كه در سطح یا نزدیك سطح زمین ودر محیطی كه دارای فشار و حرارت پایین می باشد، انباشته می‌گردد. معمولاً مواد رسوبی از مایعی كه آن ها را در بر می گیرد، در محیط های مختلف رسوبی ته نشین می گردند ، رسوبات به روش های مختلفی تشكیل می شوند. رسوبات در برخی از مواقع از هوازدگی و فرسایش سنگ های قدیمی تر تشكیل می شوند كه در این شرایط به رسوب تخریبی یا آواری می گویند. گاهی اوقات رسوبات در اثر فرایند های بیولوژیكی ، شیمیایی و یا بیو شیمیایی ، نیز تشكیل می شوند.

اندازه دانه‌ها

یكی از مهمترین شاخصه های بافتی رسوبات و سنگ های رسوبی اندازه دانه های تشكیل دهنده آن می باشد. زیرا توسط بررسی اندازه دانه ها می‌توان انرژی عامل حمل ونقل و دوری و نزدیكی رسوب نسبت به ناحیه فشار را تعیین نمود و به واسطه اندازه دانه ها تقسیم بندی رسوبات و سنگ های رسوبی مطابق جدول زیر انجام می شود. طبقه بندی دانه ها از روی بلندترین قطر آنها صورت می گیرد كه برای اولین بار توسط ونثورث واودرن ارایه شد. این مقیاس لگاریتمی بوده و در آن ، هر درجه ای برابر بزرگتر از درجه قبلی است. امروزه این مقیاس میلی متری نیز معروف است.

شكل دانه grain shape

شكل دانه عبارت از توصیف فرم هندسی دانه در رسوب یا سنگ است كه توسط فرم، كروپت ، گردشدگی و بافت سطح دانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

كرویت sphericity

كرویت عبارتست از این كه شكل دانه تا چه حد به كره نزدیك باشد. كرویت یكی از ویژگی های ارثی دانه ها می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل یک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل یک در فایل ورد (word) دارای 17 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل یک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل یک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل یک در فایل ورد (word) :

پاورپوینت ابهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی

منابع:

1-هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

Ground water hydrology

تالیف:Herman Bouwer

ترجمه:دکتر احمد لطفی صدیق

2-شناخت آبهای زیرزمینی (ژئو هیدرولوژی)

تالیف:راجرد-ویست

ترجمه:دکتر هرمز پازوش(دانشگاه تهران)

3-هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

تالیف:David Keith Todd

ترجمه:قهرمان قدرت نما-عبدرزاق رازقی

4-هیدرولیک جریان آب درمحیطهای متخلخل

تالیف:دکتر ابولفضل شمسایی(استاد دانشگاه شریف)

انتشارات:صنعتی امیرکبیر

5-هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

Ground water hydrology

تالیف:ادوارد هار

ترجمه: فریدون کاوه

انتشارات:مرکز نشر دانشگاهی

فصل اول:تغاریف وکلیات

فصل دوم:خواص فیزیکی لایه آبداروناحیه ابهای ثقلی

فصل سوم :حرکت یا جریان آبهای زیرزمینی

فصل چهارم:چاهها

فصل پنجم:زهکشها

فصل ششم:آلودگی آبهای زیرزمینی

فصل اول:تغاریف وکلیات

1-1-تعریف آب زیرزمینی

– تکنولوژی آبهای زیزمینی
شامل: 1-برسی خواص فیزیکی آب ومحیط زمینشناسی
2- برسی خواص شیمیایی آب ومحیط زمینشناسی
3-حرکت طبیعی آب زیرزمینی
4-موارد استفاده آب زیرزمینی

– آبی که در خاک مرطوب یا اشباع شده وجود داد تا مادامی که نتواند آزادانه به داخل حفره یا چاهک تراوش کند آب زیرزمینی محسوب نمیشود.

فشار آب باید بیشتر از فشارحفره یا چاهک باشد
تابتواند به طور آزادانه به داخل چاهک جریان پیدا کند

– به طورکلی میتوان گفت که آب زیرزمینی برای آن بخش از آبهای زیر سطح زمین که قابل برداشت بوسیله چاه ،چشمه یا قنات است بکار میرود.

2-1-اهمیت مطالعه آبهای زیرزمینی :

1- آب زیرزمینی قسمت مهمی از منابع آب شیرین دنیا را تشکیل میدهد .
تخمینهای کلثی منابع آب نشان میدهد که آب زیرزمینی 6/. درصد کل آب دنیا را تشکیل میدهد.
آب زیرزمینی بعد از یخچالها ویخ پهنه ها بزرگترین ذخیره آب شیرین دنیا را تشکیل میدهد.

حجم آب زیرزمینی قابل استفاده
4.2E6 کیلومترمکعب

آب شیرین انبار شده در دریاچه ها ورودها
.126E6 کیلومترمکعب

2- آب زیرزمینی مانند هر منبع طبیعی دیگر نامحدود نیست میانگین بارندگی در ایران بارندگی میانگین جهانی است.از این رو باید به طور معقول مورد بهره برداری قرار گیرد و از آلودگی آن وآمیخته شدن با آب شور حفاظت شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید