دانلود مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران) در فایل ورد (word) دارای 167 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران) در فایل ورد (word) :

دانلود مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران) در فایل ورد (word)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول
1-1) مقدمه
1-2) اهداف مجموعه حاضر
1-3) ساختار مجموعه حاضر
فصل دوم
تئوری های حاكم بر رفتار لرزه ای سازه ها
2-1) مقدمه ای بر طراحی لرزه ای و اهداف آن
2-2) رفتار نیرو – تغییر شكل
2-2-1) رفتار هیسترزیس
2-2-2) رابطه نیرو – تغییر شكل تحت بار صعودی
2-3) شكل پذیری
2-3-1) عملكرد شكل پذیری
2-3-3) ضریب شكل پذیری
2-3-4) انواع شكل پذیری
2-3-4-1) شكل پذیری جنس ماده
2-3-4-2) شكل پذیری چرخشی
2-3-4-3) شكل پذیری تغییرمكان
2-3-5) ضریب مقاومت تسلیم همپایه شده
2-3-6) شكل پذیری نیاز
2-3-7) طراحی براساس شكل پذیری
2-3-8) طیف طرح با شكل پذیری ثابت
2-3-9)جذب و استهلاك انرژی
2-4) ضریب كاهش نیروی زلزله در اثر شكل پذیری
2-4-1) دورنما
2-4-2) فرضیه برابری تغییر مكان ها
2-4-3) فرضیه برابری انرژی جذب شده
2-4-4) تعیین ضریب كاهش نیرو در اثر شكل پذیری
2-5)مبانی نظری رفتار و عوامل مؤثر در آن
2-5-1)كلیات
2-5-2) روش های محاسبه ضرایب رفتار
2-5-2-1) روش های آمریكایی
2-5-2-1-1) روش طیف ظرفیت فریمن
2-5-2-1-2) روش ضریب شكل پذیری یوانگ
ضریب شكل پذیری سازه ( )
ضریب كاهش بر اثر شكل پذیری ( )
ضریب مقاومت افزون ( )
ضریب تنش مجاز(Y)
فرمولبندی ضریب رفتار
2-5-1 -2)روش های اروپایی
2-5-1-2-1) روش تئوری شكل پذیری
2-5-2-2) روش انرژی
2-5-3) مقایسه روشهای محاسبه ضریب رفتار
2-5-4)روش محاسبه ضریب رفتار در این پژوهش
2-5-5)مقاومت افزون
2-5-5-1) عوامل مؤثر در مقاومت افزون
2-5-5-2) تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون
2-5-5-3) برخی برآوردهای از ضریب مقاومت افزون
2-5-5-4) استفاده از ضریب مقاومت افزون در تركیبهای بارگذاری IBC , UBC , NEHRP
2-5-6)کاهش نیروی زلزله توسط ضرایب تنش مجازه سازه
2-5-7) درجه نامعینی
2-5-7-1) تئوری قابلیت اعتماد در سیستم های سازه ای
2-5-7-2) اثر نامعینی سازه ای در آیین نامه های مختلف
2-5-7-3) آثار درجه نامعینی بر پاسخ لرزه ای سازه ها
فصل سوم
بررسی رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی قابهای فولادی با مهاربندی واگرا(EBF)
3-1)کلیات
3-2) مشخصات سیستم های لرزه بر فولادی و مقایسه آنها
3-2-1) سیستم قاب خمشی (MRF )
3-2-2) سیستم قاب با مهاربندی همگرا (CBF )
3-2-3) سیستم قاب با مهاربندی واگرا ( EBF )
3-3) آزمایشات مهم انجام گرفته توسط پوپوف و همکاران برروی قابهایEBF برای تعیین نحوه رفتار تیر پیوند و نتایج حاصل از آن
3-3-1) آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی مساوی
3-3-2)آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی نا مساوی
3- 4)رفتار قابهای با مهاربندی خارج از مرکز
3-4-1) رفتار ارتجاعی قاب های مهار بندی شده خارج از مرکز ( EBF )
3-4-1-1) عوامل مؤثر بر سختی جانبی قابهای EBF
3-4-1-2 عوامل مؤثر بر پریود قابهایEBF
3-4-1-3 )عوامل مؤثر بر مقاومت جانبی قابهای EBF
3-4-2 )رفتار غیر ارتجاعی قاب های مهاربندی شده خارج از مرکز ( EBF )
فصل چهارم
بررسی تأثیرمشخصات تیرپیوند در ضریب رفتار قاب های فولادی با بادبند واگرا
4-1) مقدمه
4-2) انتخاب مدل
4-3) تحلیل استاتیكی معادل وطراحی سیستمEBF بالینك وسط
4-4) ملاحظات تحلیل غیرخطی سیستم سازه ای EBF لینك وسط
4-5) تعیین و كنترل ضریب رفتار سیستم های EBF لینك وسط با استفاده از منحنی ظرفیت سازه
4-5-1) قاب های با نسبت 15/0= (لینك برشی)
4-5-1-1) قاب سه طبقه EBF با نسبت برابر 15/0
4-5-1-2) قاب شش طبقه با نسبت برابر 15/0
4-5-1-3) قاب نه طبقه با نسبت با برابر 15/0
4-5-1-4) قاب دوازده طبقه با نسبت برابر 15/0
4-5-2) قابهای با نسبت 3/0=
4-5-2-1) قاب سه طبقه با نسبت برابر 3/0
4-5-2-2) قاب شش طبقه با نسبت برابر 3/0
4-5-2-3) قاب نه طبقه با نسبت با برابر 3/0
4-5-2-4) قاب دوازده طبقه با نسبت برابر 3/0
4-5-3) قابهای با نسبت 45/0= (لینك خمشی)
4-5-3-1) قاب سه طبقه با نسبت برابر 45/0
4-5-3-2) قاب شش طبقه با نسبت برابر 45/0
4-5-3-3) قاب نه طبقه با نسبت با برابر 45/0
4-5-3-4) قاب دوازده طبقه با نسبت برابر 45/0
4-6) بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ضریب رفتار در سیستم های EBF
4-6-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF
4-6-1-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت15/0= (لینك برشی )
4-6-1-2) بررسی میزان تأثیر عوامل تشكیل دهنده ضریب رفتار با افزایش طبقات برای سیستم های EBF با نسبت15/0=
4-6-1-3) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت3/0= (‌اثر همزمان برش و خمش در لینك)
4-6-1-4) بررسی میزان تأثیر عوامل تشكیل دهنده ضریب رفتاردر قابهای EBF با 3/0= در افزایش طبقات
4-6-1-5)بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت45/0= (‌لینك خمشی )
4-6-6) بررسی میزان تأثیر عوامل تشكیل دهنده ضریب رفتار در قابهای EBF با45/0= در افزایش طبقات
فصل پنجم
جمع بندی نتایج و پیشنهادات
5-1) مقدمه
5-2)بررسی ضریب رفتار قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف
5-3) بررسی ضریب شكل پذیری قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف
5-4) بررسی ضریب تنش مجاز قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف
5-5) بررسی ضریب اضافه مقاومت قابهای EBF با نسبت e/L‌ های مختلف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینتدربلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینتدربلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها در فایل ورد (word) دارای 83 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینتدربلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینتدربلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینتدربلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینتدربلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها در فایل ورد (word)

بلایای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود، که منشاء انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده و یا حداقل از مدتهای طولانی قبل نمی‌توان وقوع آنها را پیش‌بینی نمود. از هنگامی که انسان پا به عرصه حیات در روی کره خاکی گذاشت، طبیعت همواره او را به چالش کشیده است. او برای زیستن در این مکان و به دست آوردن غذا، امنیت وآسایش باید با ناملایمات پیش رو در محیط زندگی مبارزه می کرده و بر آنها چیره می شده است. زمانی برای در امان ماندن از گزند سرما و یخبندان به غارها پناه می برده است و زمانی برای گریز از سیل و بارانهای شدید،زیستگاه خود را تغیر می داده است.
انسان با تمام تلاش و سعی فراوان و تجربیات گرانبهای خود،در طول هزاران سال ستیز با ناملایمات طبیعت،هنوز هم هر از چند گاهی اسیر چنگال طبیعت شده و خشم طبیعت جان و مال او رابه یغما می برد. امروز که عصر انفجار علم است ، در پیشرفته ترین کشورها ، ثروتمندترین انسانها نیز گاهی در مقابل قدرت عظیم نهفته در آشوبهای طبیعی ناچار به تسلیم می باشند. آنچه که با نام طوفان کاترینا در ایالات متحده روی داد ، یا پدیده سونامی در جنوب شرق آسیا و سیل گلستان در شمال ایران تنها نمونه های اندکی از عجز انسان در مقابل نیروی نهفته در محیط است.
بشر این حوادث طبیعی که انسان را به مبارزه طلبیده است را ، تحت عنوان مخاطرات طبیعی نام نهاده ، و حدوث آنها را در زندگی خود بحران می داند. دانشمندان و محققین در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی سراسر دنیا، بی وقفه ، با صرف زمان ، سرمایه و تلاش فراوان بدنبال شناسائی و کشف علل و معلول آنها و بدست آوردن راههائی برای پیش بینی ، پیش گیری و مقابله با آنها هستند.
برخی از این بحران ها نیروی خود را از دون زمین می گیرند و برخی دیگر منشاء در انرژی های نهفته دراتمسفر زمین دارند، دسته اخیر همان بحران های اقلیمی هستند. سیل بزرگترین و مهمترین بحران اقلیمی است ،که همه ساله جان هزاران÷ نفر را می گیرد و خسارات فراوان به جامعه انسانی و محیط زیست او وارد می سازد. این پدیده از گذشته های بسیار دور همواره انسان را به هراس انداخته است. ” شواهد نشان می دهد که خسارات ناشی از سیل بیش از سایر سوانح طبیعی است”(غیور، 1371). غیور (1375) معتقد است که منشاء بیش از نیمی از بلایای طیعی آب می باشد. وقوع سیلاب های عظیم و مخرب آنچنان زندگی اقوام را دچار تحول و آشفتگی نموده که اثرات وقوع آنها تا به امروز در ذهن بشر نقش بسته است و برخی به شکل اساطیر و افسانه ها در فرهنگ ملل ثبت گردیده است. کوثر(1374) به نقل از ملوین به صدها مورد سیلاب که در هزاره گذشته در ایران رخ داده اشاره می کند. در برخی از این سیلابها چون سیل 1668 شیراز یک سوم شهر ویران گردیده، در سیل 1851 قزوین 3000 خانه خراب شده و در 1934 سیلاب 3000 خانه را در شهر تبریز بکُلی ویران می کند. “سیلاب عظیمی در سال 1972 در ایالات متحده رخ داد که خسارتی معادل 3 میلیارد دلار به بار آورد” (طاهری و بزرگ زاده، 1375 ص 65). هنوز هم هر ساله در اقصی نقاط دنیا شاهد وقوع سیلاب های مخرب هستیم. در برخی مناطق چون بنگلادش سیل برای مردم پدیده ای عادی تلقی میشود. مطالعه و تحقیقات بسیاری برای شناخت این پدیده در سراسر دنیا صورت گرفته است. ” روشها و متد های بسیاری از سوی صاحب نظرانی چون; فرانسیس،گانگیه،کوته، مانینگ،کوک، مک مث، شرمن و … جهت مطالعه ی این پدیده عرضه گردیده است”(طاهری و بزرگ زاده،1375).
با تمام تلاشی که برای مهار این پدیده صورت گرفته، میزان خسارت ناشی از آن همچنان در حال افزایش است.” خسارات سالانه سیل در ایالات متحده از 100 میلیون دلار در سال 1900 میلادی به حدود 300 میلیون دلار در سال 1960 رسیده است “(طاهری و بزرگ زاده، 1375ص65 ).وقوع سیلابهای عظیم بیانگر این واقعیت است که از جاری شدن سیل بطور قطعی نمی توان جلوگیری کرد، بلکه با اقدامات مدیریتی مفید میتوان از ورود تلفات و خسارات ناشی از آن جلوگیری بعمل آورد. یعنی در واقع سیل را باید پذیرفت و اصطلاحا” باید با آن کنار آمد.

انواع بلایای طبیعی

روستایی در سوماترا، پس از سونامی ناشی از وقوعزلزله در اقیانوس هند

بلایای طبیعی دارای انواع گوناگونی است. زلزله، سیل، طوفان، گردباد، سونامی، تگرگ، بهمن، رعد و برق، تغییرات شدید درجه حرارت، خشکسالی وآتشفشان نمونه‌هایی از بلایای طبیعی هستند. برخی از بلایای طبیعی، بطور غیر مستقیم، ناشی از عملکردهای انسانی هستند. برای مثال بلایای ناشی از افزایش آلودگی هوا و یا گرم شدن زمین و همچنین سیل ناشی از تخریب جنگل‌ها به‌دست انسان از این جمله‌اند

خسارات

تنها در سال میلادی، هزار نفر در سراسر جهان بر اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست داده‌اند.[] در این میان، زنان قربانیان بیشتری نسبت به مردان داده‌اند بررسی‌های آماری بلایای طبیعی، طی سالهای تا نشاندهنده آن است که این بلایا روندی افزایش یابنده داشته‌اند. بر اساس آمار شدت بلایا چهار برابر، جان‌باختگان هفت برابر، آسیب‌دیدگان پنج برابر و خسارت‌های مالی سی و هشت برابر شده‌اند.

گاهی خسارات ناشی از حادثه ثانویه، بیش از خسارات ناشی از یک بلای طبیعی است. برای مثال گاهی خسارات ناشی از وقوع آتش‌سوزی پس از وقوع زلزله، از خسارات خود زلزله بیشتر است.

آتشفشان

با آنکه اغلب بلایای طبیعی خارج از کنترل انسان به نظر می‌رسند، ولی خسارات و آسیب‌های ناشی از آنها، بطور چشمگیری قابل کنترل است. این موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات پیش‌گیرانه توسط انسان دارد. برای مثال استحکام ابنیه در برابر بارهای افقی جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله و یا ایجاد پوشش گیاهی و ساخت بندها و سدها جهت کاهش خسارات ناشی از سیل، از جمله موارد پیش‌گیرانه‌است.

همچنین عکس‌العمل صحیح و اصولی نیز می‌تواند در کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی مؤثر باشد. برای مثال آوار برداری اصولی پس از وقوع یک رویداد زمین‌لرزه، می‌تواند به کاهش خسارات و آسیب‌ها کمک کند

یکی دیگر از راه‌های کاهش آثار مخرب بلایای طبیعی، آموزش است. آموزش همچنین می‌تواند به کاهش اثرات روانی منفی در بلایای طبیعی نیز کمک کند.

یادبودها

از سال میلادی، دومین چهارشنبه ماه اکتبر هرسال، به عنوان روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده‌است. در کشور

طوفان کاترینا

ایران نیز، هفته‌ای به همین عنوان وجود دارد که آغاز این هفته، همان روز جهانی می‌باشد.[]

منظور از مخاطرات طبیعی چیست؟

به حوادثی که به طور ناگهانی اتفاق می افتد و باعث صدمه به انسان و محیط می شود مخاطرات طبیعی می گویند که این مخاطرات عبارتند از :

زلزله ، صاعقه ، سیل ، فوران آتش فشان ، طوفان ، حمله ملخ ها و… . که در این تحقیق به توضیح برخی از آنها می پردازیم.

زلزله

لرزش ناگهانی پوسته‌های جامد زمین ، زلزله یا زمین لرزه نامیده می‌شود. دلیل اصلی وقوع زلزله را می‌توان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگها و طبقات درونی زمین بیان نمود. این فشار به حدی است که در سنگ گسستگی بوجود می‌آید و دو قطعه سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. به سطح شکستگی که توأم با جابجایی است، گسل گفته می‌شود. وقتی که سنگ شکسته می‌شود، مقدار انرژی که در زمان طولانی در برابر شکستگی حالتهای مختلفی را برای آزادسازی انر‍ژی نهفته شده بوجود می‌آورد.

بطوری که در ابتدا فشار و نیروهای درونی ممکن است باعث ایجاد یکسری لرزه‌های خفیف و کوچک در سنگها شود که پیش لرزه نامیده می‌شود. بعد از اینکه فشار درونی بر مقاومت سنگها غلبه کرد انرژی نهفته آزاد می‌گردد و زمین لرزه اصلی رخ می‌دهد، البته نباید از اثر لرزشهای کوچکی که بعد از زمین لرزه اصلی نیز اتفاق می‌افتد و به نام پس لرزه معروف هستند، چشم پوشی کرد. لرزه ، پیش لرزه ، لرزه اصلی و پس لرزه مجموعا یک زمین لرزه را نشان می‌دهند.

باید توجه داشت که تمام زلزله‌ها با پیش لرزه‌ها همراه نیست و همچنین پیش لرزه را نمی‌توان مقدمه وقوع یک زلزله بزرگ دانست، زیرا در بسیاری از موارد یک زلزله مخرب خود یک پیش لرزه فوق العاده مخربی بوده است که در تعقیب آن اتفاق افتاده است. همچنین در بسیاری از زمین لرزه‌ها زلزله اصلی بدون هیچ لرزه قبلی و یکباره اتفاق می‌افتند، زلزله‌هایی هم در اثر عوامل دیگر مثل ریزشها (مثلا ریزش سقف بخارهای آهکی و زمین لغزشها) و یا در بعضی موارد فعالیتهای آتشفشانی نیز بوجود می‌آید که مقدار و شدت آنها کمتر است.

چرا زلزله بوجود می‌آید؟

به درستی مشخص نیست که چرا زلزله بوجود می‌آید، اما همانطور که قبلا اشاره شد تجمع انر‍ژی در درون زمین از یک طرف و افزایش نیروی زیاد در درون زمین و عدم تحکمل طبقات زمین برای نگهداری این انرژی از طرف دیگر موجب شکسته شدن زمین در بعضی نقاط آن شده و انرژی از محل آن آزاد می شود. این شکستگی که اکثرا با جابجایی زمین اتفاق می‌افتد باعث خطرات و ایجاد لرزش زمین می‌شود که به آن زلزله گفته می‌شود.

اما این انرژی از کجا می آید؟ برخی معتقدند که زمین از ورقه‌هایی تشکیل شده است که این ورقه‌ها با صفحاتی که در کنار هم قرار دارند به یکدیگر فشار وارد کرده و باعث می‌شوند که ورقه‌هایی که دارای وزن کمتری هستند به داخل زمین فرو روند (این پدیده در اصطلاح علمی فرو رانش صفحات گفته می‌شود). همچنین ممکن است که ورقه‌ها در کنار یکدیگر به هم فشرده شوند. در اثر فرو رانش و پایین رفتن صفحه به درون زمین و به دلیل افزایش فشار و دمای طبقات درونی ، ورقه شروع به گرم شدن و ذوب شدن می‌کند و مواد مذاب حاصله سبک شده و مجددا به سمت بالا حرکت کرده و فشاری را به طبقات مجاور وارد می‌کند.

ترکیب این نیروها در درون زمین باعث ایجاد یک حالت عدم تعادل انرژی می‌شود، این وضعیت تا زمانی که طبقات فوقانی و سطحی زمین تحمل مقاومت در برابر آن را داشته باشند حفظ می‌گردد. اما زمانی که سنگها دیگر تحمل این فشارها را نداشته باشند، انرژی به یکباره آزاد می‌گردد و زلزله بوجود می‌آید. البته این بدان مفهوم نیست که تمامی زلزله‌ها بدین طریق ایجاد می‌شوند، بلکه می‌توان گفت بخش اصلی زمین لرزه‌ها ، با این فرضیه قابل توجیه است.

رابطه گسل با زلزله

رابطه گسل – زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. این زلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.

نحوه آزاد شدن انرژی زلزله

ممکن است یک زلزله به همراه خود پیش لرزه و پس لرزه‌هایی داشته باشد، که این دو قبل و بعد از زلزله اصلی ممکن است وقوع یابند، به عبارتی دیگر این موضوع به نحوه آزاد شدن انرژی زلزله بستگی دارد. بطوری که انرژی زلزله بصورتهای زیر آزاد می‌گردند:

پیش لرزه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مكانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه موردی اسكله بندر عباس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت مكانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه موردی اسكله بندر عباس در فایل ورد (word) دارای 19 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت مكانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه موردی اسكله بندر عباس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت مكانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه موردی اسكله بندر عباس در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت مكانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه موردی اسكله بندر عباس در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت مكانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه موردی اسكله بندر عباس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی در فایل ورد (word) دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی در فایل ورد (word) :

نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی

این پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی را مورد بررسی قرار داده است . با توجه به كمبود آب منطقه چه از لحاظ شرب و چه از لحاظ كشاورزی و نیز پائین بودن كیفیت آب در اكثر نقاط منطقه ، اهمیت انجام این پروژه به وضوح مشخص می باشد . لذا امید است انجام این تحقیق ، در حل مسائل آبی منطقه كمكی هر چند ناچیز بكند .

در انجام این پروژه شركت آب منطقه ای یزد در مورد مطالعه زمین شناسی منطقه و مطالعه آبهای زیر زمینی منطقه و همچنین موسسه سنجش از دور بصیر در مورد كارهای دورسنجی همكاریهای لازم را داشته اند .

این گزارش مشتمل بر پنج فصل است .

فصل اول در مورد تكنولوژی سنجش از دور و كاربرد آن در هیدروژئولوژی توضیح
می دهد .

فصل دوم انواع سازند های زمین شناسی از نظر هیدروژئولوژی را مورد بررسی قرار
می دهد .

در فصل سوم به هیدروژئولوژی دشت یزد – اردكان اشاره شده است .

فصل چهارم در مورد كاربرد سنجش از راه دور در بررسی نقش سازنده های زمین شناسی و اثر آن بر منابع آب زیر زمینی منطقه از نقطه نظر كمی و كیفی توضیح می دهد و در پایان فصل نیز به شرح و تفسیر عكسهای تهیه شده از Google Earth می پردازد و در نهایت فصل پنجم مربوط به نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد .

دانلود نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه
— جایگاه سنجش از دور
— تعریف سنجش دور
— مبانی رادیومتری سنجش از دور
— سیستم سنجش از دور
— – انرژی الکترومغناطیسی
— طیف الکترومغناطیسی
— محدوده اپتیکی
— سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS 12
1-5- طریقه جمع آوری و ثبت اطلاعات جغرافیایی
— تفسیر و تجزیه تحلیل اطلاعات سنجش از دور
— کلیات
— تفسیر اطلاعات ماهواره ای
— خصوصیات تصاویر رقومی
— کاربرد داده های ماهواره ای در ژئومورفولوژی و زمین شناسی
— چگونگی تجمع آب در زیر زمین
— آبخیز یا سفره راه
— سفره ناتراوا
— مناطق بی آب
— حفره های آب
— تخلخل
— آشنایی
— تخلخل اولیه وثانویه
— توزیع آبهای زیرزمینی در جهت قائم
— قابلیت سنگها و مواد مختلف برای تشکیل آبخیز
— مواد نامتراکم
— سنگهای رسوبی
— سنگهای آذرین و دگرگونی
— موقعیت و وسعت
— جمعیت و تقسیمات کشوری
— جمعیت و تقسیمات کشوری
— راههای ارتباطی
— صنایع و معادن
— آب و هوا
— زمین شناسی
— دوران پرکامبرین
— پرکامبرین بالایی – اینفراکامبرین
— پالئوزوئیک
— پالئوزوئیک زیرین ( کامبرین – اردوپسین – سیلورین )
— – پالئو زوئیک بالایی ( دونین – کربنیفر – پرمین )
—- دونین زیرین
—- دونین بالایی – کربنیفرزیرین
— مزوزوئیک
—- تشکیلات شمشک
—- تشکیلات بادامو
— سنوزوئیک
—- ترشیاری
—- کواترنری
— آبهای سطحی
— مسیل فخرآباد
— مسیل فیض آباد
— مسیل اسلامیه
— کانال دره گاوان
—کانال مشیر
— آبهای زیرزمینی
— تقسیم بندی دشتها و سفره های آب زیرزمینی حوضه آبریز
— اثر سنگهای آذرین
— اثر تشکیلات آهکی
— اثر تشکیلات ماسه سنگی و کنگلومرایی
— اثر تشکیلات شیلی – مارنی و تبخیری
— اثر تشکیلات آبرفتی و رسوبات ناهم جوش دشتها
بررسی تصاویر ماهواره ای دشت یزد – اردکان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word) دارای 284 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word) :

دانلود کتاب سنگ شناسی و پترولوژی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول: سنگ شناسی آذرین

فصل اول:ماگماتیسم و آرشیکتور

سنگ شناسی آذرین

الف) ماگماتیسم

ماگما (Magma): کلمه ای یونانی است به معنی خمیر که برای مذاب های عمدتا سـیلیکاته بـه کـار مـی رود. مـایعی

است سیلیکاته با گرانروی زیاد همراه با گاز و مواد فراد.

گدازه یا لاوا: ماگمایی است که مواد فرار خود را از دست داده است (مایع یا نیمه متبلور)

تقسیم بندی یاگار برای ماگماها از لحاظط محتوی گاز

هیپوماگما: ماگمایی است محتوی گاز محتوی گاز فراوان و تحت فشار که به علـت فشـار زیـاد لیتوسـتاتیک، گازهـا در

ماگما به صورت محلول باقی مانده اند.

پیروماگما: ماگمایی است پر گاز و کف مانند که گازهای آن آزاد شده اما از ماگما خارج نشده است.

اپی ماگما: ماگمایی فقیر از گاز شبیه گدازه ها.

گرانروی ماگما بسته به ترکیب شیمیایی، درجه حرارت و مقدار درصد گاز محلول تغییر می کند.

6 گرانروی ماگمای بازالتی 100 پواز و گرانروی ماگمای گرانیتی بین 10

10 تا 3

پواز می باشد.

گرانروی یک ماگما با پیشرفت تبلور کانیها در آن ماگما و افزایش درصد سیلیس در مایع باقیمانده، افزایش می یابد.

به طور کلی حرارت ماگما بین 500 تا 1500 درجه سانتی گراد می باشد.

گازهای محلول در ماگما باعث پایین آمدن گرانروی می شود. اما افزایش فازهای جامد و بـالا رفـتن درصـد سـیلیس در

مایع باقیمانده موجب افزایش گرانروی می شود.

ماگمایی که به سطح زمین می رسد حرارتی بین c

950 (ریولیت ها) c

1200(در بازالت ها) داشته باشـد کمتـر از ایـن

محدوده دمایی، ماگما منجمد شده و در داخل زمین باقی خواهد ماند.

 

نمونه سوالات تستی

1- عامل اصلی ایجاد زونینیگ نوسانی در پلاژیوکلازها کدام است؟

1) تغییرات فشار بخارآب در محیط تبلور

2) سقوط و ته نشینی بلورهای پلاژیوکلازها به کف اتاق ماگمایی

3) صعود بلورهای پلاژیوکلاز به طرف مناطق سطحی و کم فشار

4) هضم سنگ های آهکی به وسیله ماده مذاب

2- شکل مقابل معرف چه نوع بافت آذرین است؟

1) اینترسرتال 2) پورفیری

3) پوئی کیلیتیک 4)گرانولار

3- لاهار چیست؟

1) نهشته های پیروکلاستیکی که در آب دریاچه ها ته نشین می شود.

2) نهشته های عمدتا خاکستر آتشفشانی که بوسیله جریان آب ته نشین می شود.

3) نهشته های خاکستر ریزشی که از هوا روی زمین ریخته باشد.

4) هر نوع نهشته ای که از انفجارات آتشفشانی در آب ته نشین شود.

4- کدام جمله در مورد آبسیدین صحیح است؟

1) هر شیشه طبیعی بی آب با ترکیب ریولیتی

2) هر شیشه آبدار با ترکیب ریولیتی

3) هر شیشه سنگی سیاه رنگی که در آن گلوله های کوچک (اسفرولیت) موجود باشد.

4) شیشه سنگی بی آبی که ترکیب اسید تا حدواسط داشته باشد.

سنگ شناسی و پترولوژی « 43»

 

5- بافت غالب در سنگ های آندزیتی چیست؟

1)پورفیری 2) شیشه ای 3) مخفی بلور 4) میکرولیتی

6- بافت اوتاکسیتیک در کدام سنگ به وجود می آید؟

1) بازالت ها 2) ایگنمبریت ها 3) توفیت ها 4)لاهار

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 1 صحیح است زیرا:

عامل اصلی زونینگ می تواند تغییرات فشار بخار آب در محیط تبلور باشد، عامل دیگر ایجاد زونینگ ورود متناوب ماگمـا

به درون حفره ماگمایی است.

2- گزینه 1 صحیح است زیرا:

با توجه به قرار گیری کانیها نسبت به هم این نوع بافت اینترسرتال می باشد.

3- گزینه 2 صحیح است زیرا:

لاهار(Lahar): مواد پرتابی آتشفشانی بر روی دامنه های شیب دار آتشفشانی انباشته شده و در اثر ثقـل، بارنـدگی هـای

آتشفشانی و سیل های حاصل از ذوب برف و یخچال دامنه آتشفشانی به صورت روانه گلی و با سرعت زیاد بـه طـرف دره

ها و دشت های اطراف سرازیر می شود به این روانه گلی و خاکستر آتشفشانی لاهار گویند. از خصوصیات لاهار، گرانـروی

بالا و وجود قطعات بسیار بزرگ سنگ ها و عدم وجود منظم دانه ای و چینه بندی می باشد.

4- گزینه 4 صحیح است.

5- گزینه 4 صحیح است زیرا:

بافت غالب در سنگ های آندزیتی، میکرولیتی میباشد. بافت آندزیت میکرولیتی پورفیری است.

6- گزینه 2 صحیح است زیرا:

ساخت اوتاکسیتیک(Structure eutaxitique ): به ساختی که در آن قطعات شیشه به هم جوش خورده و جهت یافته

شوند و حالت جریان نشان دهند گفته می شود این اصطلاح را برای ایگنمریت ها به کار می برند.

 

نوع فایل:Pdf

سایز :5.25 MB

تعداد صفحه:284

 

 

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word) دارای 43 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت زلزله در فایل ورد (word) :

مهمترین مناطق زلزله خیز جهان

ایران از نظر زمین لرزه

خطرات زلزله

خطرات سازه ای

زمین لغزه ها

امواج لرزه ای

لایه های زمین

پوسته

گوشته

هسته

انواع زمین لرزه

مقیاس ریشتر

مشخصات زلزله

کانون زلزله

مرکز زلزله

اولین کسی که علت زلزله را شناخت :

•ارسطو این فیلسوف یونانی كه هزار سال قبل از اسلام زندگی می كرده . عقیده داشته كه مقدار زیادی هوا درون سوراخها و غارهای زیر زمینی وجود دارد . وقتی این هوا تلاش می كند تا بطرف بالا برود نتیجه آن تكان خوردن زمین است . هیچ دلیلی برای اثبات این عقیده وجود نداشته و در آن زمان نیز قابل درك نبوده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word) دارای 12 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت زمین و همسایه های ان در فایل ورد (word)

سطح ماه از سنگ وغبار نرم پوشیده شده است ودر روی ماه کوه های بلند ودشت های وسیع وگودال های دایره شکل دیده می شود.

گردش یک بار ماه به دور زمین ،نزدیک 4هفته طول می کشد.

خورشید ماه را روشن می کند وماه مانند آینه نور خورشید را به زمین بر می گرداند.به این نور مهتاب می گویند.

به خو رشید و هشت سیا ره که در اطراف آن درگردش هستندمنظومه ی شمسی می گویند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word) دارای 248 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word) :

دانلود کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی در فایل ورد (word)

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مقدمه

در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن

سروکار دارد. علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی مـی باشـد. ایـن علـم بـا توزیـع و

مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور

کلی فضاشیمی نامیده می شود. جهت درك درست شیمی زمین حائز اهمیت است که تا حد امکـان از شـیمی و تـاریخ

خورشید و سایر اجسام سیاره ای منظومه شمسی و همچنین شیمی ستارگان و فضای میان سیاره ای و میـان سـتاره ای

مطلع باشیم.

کلارك: موضوع علم ژئوشیمی را در کتاب داده های ژئوشیمی بصورت زیر تعریف نموده است: هر سنگ را می توان یـک

سیستم شیمیایی به حساب آورد که تغییرات شیمیایی در آن به وسیله عوامل مختلـف صـورت مـی پـذیرد. ایـن چنـین

تغییری مستلزم در هم ریختن تعادل است و در نهایت به تشکیل سیستم جدیدی منجر می شود که به نوبه خـود تحـت

شرایط جدید پایدار است.

از نقطه نظر زمین شناسی، پوسته جامد زمین موضوع اصلی این مطالعه می باشدو واکنش هایی که در آن رخ میدهند را

به سادگی می توان تحت سه عنوان تقسیم بندی کرد. اول، واکنش هایی که بین اجزای اصلی خـود زمـین صـورت مـی

گیرد، دوم، واکنش هایی ناشی از لایه نازك آبگین، سوم، واکنش های تولید شده بوسیله اتمسفر.

گلدشمیت: ژئوشیمی را به این صورت توصیف کرده است: وظیفه اصلی ژئوشیمی از سویی تعیین ترکیب کمـی زمـین و

بخشهای مختلف آن و از سوی دیگر کشف قوانین کنترل کننده توزیع هریک از عناصر است.

وظایف اصلی ژئوشیمی را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:

1- تعیین فراوانی نسبی و مطلق عناصر و انواع اتمی ( ایزوتوپها) در زمین

2- مطالعه توزیع و مهاجرت هر یک از عناصر در بخش هـای مختلـف زمـین ( اتمسـفر، هیدروسـفر، پوسـته و غیـره) و

همچنین در کانیها و سنگها به منظور کشف اصول اداره کننده این توزیع و مهاجرت

تاریخچه ژئوشیمی

واژه ژئوشیمی برای اولین بار توسط شیمی دان سوئیسی به نام شون بین (کاشف ازن) معرفی گردیـد. بـدیهی اسـت کـه

تاریخچه علم ژئوشیمی شامل بخش بزرگی از تاریخ علوم شیمی و زمین شناسی می باشد.

لاوازیه: مفهوم جدید یک عنصر را می توان به زمان وی نسبت داد.

بنزن و کیرشف: چگونگی کاربرد طیف سنج در تشخیص و شناسایی عناصر را به نمـایش گذاشـتند، پـس از آن عناصـر

Cs,Rb,Tl، به سرعت و پی در پی بوسیله این دستگاه جدید کشف شدند.

نمونه سوالات تستی

1- در کهکشانهاکمترین عیار مربوط به کدام عنصر است؟

U(4 Pb(3 Fe (2 Au (1

2- کدامیک از جملات زیر درمورد منظومه شمسی صدق می کند؟

1) اساسا یک سیستم بسته است

2) یک سیستم باز است

3) در طول زمان گاهی به صورت بسته و گاهی بصورت باز عمل کرده است.

4) اصولا سیستم به حساب نمی آید.

3- کم بودن فراوانی عناصر با عدد اتمی بیش از40 درکیهان ناشی از چیست؟

1) فراوانی عناصر در جهان 2) فراوانی نسبی عناصر در خورشید

3) فراوانی نسبی عناصر در منظومه شمسی 4) هر سه مورد فوق

4- اگر در شخانه ای زمینه ای پیوسته از آهن ونیکل، دانه هایی از اولیوین با شکل خوب را احاطه کردهباشد آن

شخانه به کدامیک ازانواع زیر تعلق خواهد داشت؟

1) آتاکسیت 2) پالاسیت 3) فروسیدریت 4) هگزاهیدریت

5- نیمه عمر کدام ایزوتوپ کمتر است؟

pb (1 2 208 Th ( 3 232 U ( 4 235 U ( 238

6- کدام جمله های زیر موضوع ژئوشیمی را بهتر تعریف می کند؟

1) توزیع عناصر در پوسته و گوشته

2) توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در زمین و در ابعاد زمان و مکان

3) شیمی پوسته جامد زمین

4) رخداد و توزیع عناصر در جهان

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 4 صحیح است.

2- گزینه 1 صحیح است.

3- گزینه 4 صحیح است زیرا:

با افزایش پیچیدگی هسته عناصر، فراوانی نسبی آنها کمتر می شود چون هسته ناپایدارتر می گردد.

4- گزینه 2 صحیح است.

5- گزینه 1 صحیح است.

6- گزینه 2 صحیح است زیرا:

علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی می باشد. این علم با توزیـع و مهـاجرت عناصـر

شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور کلی فضاشـیمی

نامیده می شود.

نوع فایل:Pdf

سایز :3.20 MB

تعداد صفحه:184
ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی
کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
مقدمه
در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن
سروکار دارد. علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی مـی باشـد. ایـن علـم بـا توزیـع و
مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور
کلی فضاشیمی نامیده می شود. جهت درك درست شیمی زمین حائز اهمیت است که تا حد امکـان از شـیمی و تـاریخ
خورشید و سایر اجسام سیاره ای منظومه شمسی و همچنین شیمی ستارگان و فضای میان سیاره ای و میـان سـتاره ای
مطلع باشیم.
کلارك: موضوع علم ژئوشیمی را در کتاب داده های ژئوشیمی بصورت زیر تعریف نموده است: هر سنگ را می توان یـک
سیستم شیمیایی به حساب آورد که تغییرات شیمیایی در آن به وسیله عوامل مختلـف صـورت مـی پـذیرد. ایـن چنـین
تغییری مستلزم در هم ریختن تعادل است و در نهایت به تشکیل سیستم جدیدی منجر می شود که به نوبه خـود تحـت
شرایط جدید پایدار است.
از نقطه نظر زمین شناسی، پوسته جامد زمین موضوع اصلی این مطالعه می باشدو واکنش هایی که در آن رخ میدهند را
به سادگی می توان تحت سه عنوان تقسیم بندی کرد. اول، واکنش هایی که بین اجزای اصلی خـود زمـین صـورت مـی
گیرد، دوم، واکنش هایی ناشی از لایه نازك آبگین، سوم، واکنش های تولید شده بوسیله اتمسفر.
گلدشمیت: ژئوشیمی را به این صورت توصیف کرده است: وظیفه اصلی ژئوشیمی از سویی تعیین ترکیب کمـی زمـین و
بخشهای مختلف آن و از سوی دیگر کشف قوانین کنترل کننده توزیع هریک از عناصر است.
وظایف اصلی ژئوشیمی را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:
1- تعیین فراوانی نسبی و مطلق عناصر و انواع اتمی ( ایزوتوپها) در زمین
2- مطالعه توزیع و مهاجرت هر یک از عناصر در بخش هـای مختلـف زمـین ( اتمسـفر، هیدروسـفر، پوسـته و غیـره) و
همچنین در کانیها و سنگها به منظور کشف اصول اداره کننده این توزیع و مهاجرت
«12» ژئوشیمی

تاریخچه ژئوشیمی
واژه ژئوشیمی برای اولین بار توسط شیمی دان سوئیسی به نام شون بین (کاشف ازن) معرفی گردیـد. بـدیهی اسـت کـه
تاریخچه علم ژئوشیمی شامل بخش بزرگی از تاریخ علوم شیمی و زمین شناسی می باشد.
لاوازیه: مفهوم جدید یک عنصر را می توان به زمان وی نسبت داد.
بنزن و کیرشف: چگونگی کاربرد طیف سنج در تشخیص و شناسایی عناصر را به نمـایش گذاشـتند، پـس از آن عناصـر
Cs,Rb,Tl، به سرعت و پی در پی بوسیله این دستگاه جدید کشف شدند.
نمونه سوالات تستی
1- در کهکشانهاکمترین عیار مربوط به کدام عنصر است؟
U(4 Pb(3 Fe (2 Au (1
2- کدامیک از جملات زیر درمورد منظومه شمسی صدق می کند؟
1) اساسا یک سیستم بسته است
2) یک سیستم باز است
3) در طول زمان گاهی به صورت بسته و گاهی بصورت باز عمل کرده است.
4) اصولا سیستم به حساب نمی آید.
3- کم بودن فراوانی عناصر با عدد اتمی بیش از40 درکیهان ناشی از چیست؟
1) فراوانی عناصر در جهان 2) فراوانی نسبی عناصر در خورشید
3) فراوانی نسبی عناصر در منظومه شمسی 4) هر سه مورد فوق
4- اگر در شخانه ای زمینه ای پیوسته از آهن ونیکل، دانه هایی از اولیوین با شکل خوب را احاطه کردهباشد آن
شخانه به کدامیک ازانواع زیر تعلق خواهد داشت؟
1) آتاکسیت 2) پالاسیت 3) فروسیدریت 4) هگزاهیدریت
5- نیمه عمر کدام ایزوتوپ کمتر است؟
pb (1 2 208 Th ( 3 232 U ( 4 235 U ( 238
6- کدام جمله های زیر موضوع ژئوشیمی را بهتر تعریف می کند؟
1) توزیع عناصر در پوسته و گوشته
2) توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در زمین و در ابعاد زمان و مکان
3) شیمی پوسته جامد زمین
4) رخداد و توزیع عناصر در جهان

پاسخنامه سوالات تستی
1- گزینه 4 صحیح است.
2- گزینه 1 صحیح است.
3- گزینه 4 صحیح است زیرا:
با افزایش پیچیدگی هسته عناصر، فراوانی نسبی آنها کمتر می شود چون هسته ناپایدارتر می گردد.
4- گزینه 2 صحیح است.
5- گزینه 1 صحیح است.
6- گزینه 2 صحیح است زیرا:
علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی می باشد. این علم با توزیـع و مهـاجرت عناصـر
شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور کلی فضاشـیمی
نامیده می شود.
و پاسخ تشریحی
نوع فایل:Pdf
سایز :3.20 MB
تعداد صفحه:184

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word) دارای 34 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در فایل ورد (word)

سنگها یکی از قابل مطالعه ترین عناصر طبیعی می باشند که تقریباً برای تمام رشته های علوم مورد استفاده هستند . زیرا اگر این باور را داشته باشیم که عمر سنگ های موجود در کره زمین مساوی پیدایش کره زمین میباشد در این صورت این سنگها شاهد تمام تحولات کره زمینی بوده و بالاخره این سنگها مانند شناسنامه این کره خاکی هستند در این صورت مطالعه این سنگها برای باستان شناسان – فسیل شناسان – معدن شناسان – جغرافی دانان – کشاورزان و خیلی از علوم دیگر جالب میباشد . که هر کدام از این رشته ها نیاز به مطالعه وسیع و طولانی در شناخت سنگ و سایر مختصات آن از دیدگاه های خود را دارند . ولی از نظر مهندسین ساختمان مطالعه در سنگ بسیار اندک بوده و تقریباً رنگ و پایداری آن در مقابل عوامل جوی و همچنین پایداری آن در مقابل سایش و غیره محدود میشود

طبقه بندی سنگ

هر رشته از علوم سنگ ها را به طریقه ای دسته بندی مینمایند که بیشتر جوابگوی نیازهای همان رشته باشد برای مهندسین ساختمان دسته بندی سنگ ها در ابتدا به نوع پیدایش و تشکیل شدن آنها محدود میگردد . سنگها به سه گونه تشکیل شده اند سنگهای آذرین – سنگهای دگرگونی – سنگهای ته نشستی اگر درصد این سنگ ها را در اعماق زمین مطالعه کنیم در حدود 95% سنگ هایی که از عمق 100 متری زمین به پایین قرار دارد از سنگ های آذرین بوده و 5% بقیه سنگ های رسوبی و دگرگونی میباشد ولی در سطح زمین تا آنجا که در دسترس بشر است 75 % سنگها را سنگهای رسوبی و 25% بقیه را سنگهای آذرین و سنگهای دگرگونی تشکیل میدهد.

1_ سنگهای آذرین

سنگهای آذرین که به آنها سنگهای آتشفشانی هم میگویند سنگهایی هستند که از سرد شدن مواد گداخته که از قسمت مذاب زمین به بیرون فوران کرده است ایجاد شده .

به طور کلی منشا سنگهای روی زمین آذرین هستند ولی بعضی از این سنگ ها در اثر عوامل جوی و غلطیدن به روی هم خرد شده و این قطعات کوچک به وسیله آب رفت ها زیاد تر گشته و در اثر مرور زمان تحت فشارهای مختلف قرار گرفته و تشکیل سنگهای رسوبی را داده اند . سنگهای آذرین بر حسب نوع سرد شدن به 3 دسته تقسیم میشوند :

1) سنگهای آذرین درونی : طرز تشکیل آنها بدین طریق میباشد که مواد مذاب داخل هسته مرکز زمین به پوسته زمین نفوذ کرده و در آنجا به کندی و به تدریج سرد شده و تشکیل سنگهای آذرین درونی را داده اند این سنگها بلوری بوده و کریستال های آن مجال تشکیل شدن را داشته است به همین علت کریستال های آن درشت دانه بوده و اندازه آن در حدود میلیمتر میباشد ( بلورین یعنی آنکه مولکول های آن به طور منظم و طبق قاعده خاص و یکنواختی پهلوی یکدیگر قرار گرفته اند ) مانند گرا نیت GRANIT و دیوریت DIORIT .

2) سنگهای آذرین بیرونی : این سنگها بدین طریق تشکیل شده اند که مواد مذاب درون زمین به بیرون راه پیدا کرده و در مجاورت هوا قرار گرفته و خیلی فوری و سریع سرد شده اند . در این سنگ ها کریستال ها مجال تشکیل شدن نداشته و به شکل خمیری سرد شده اند . در ساختمان این سنگ ها بلور وجود نداشته و یا خیلی کم وجود دارد مانند بازالت BASALT

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word) دارای 16 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در فایل ورد (word)

سنگهای رسوبی

سنگ های رسوبی بیش ازهفتادوپنج درصدسطح زمین را می پوشانند. یك توده رسوبی شامل موادی است كه در سطح یا نزدیك سطح زمین ودر محیطی كه دارای فشار و حرارت پایین می باشد، انباشته می‌گردد. معمولاً مواد رسوبی از مایعی كه آن ها را در بر می گیرد، در محیط های مختلف رسوبی ته نشین می گردند ، رسوبات به روش های مختلفی تشكیل می شوند. رسوبات در برخی از مواقع از هوازدگی و فرسایش سنگ های قدیمی تر تشكیل می شوند كه در این شرایط به رسوب تخریبی یا آواری می گویند. گاهی اوقات رسوبات در اثر فرایند های بیولوژیكی ، شیمیایی و یا بیو شیمیایی ، نیز تشكیل می شوند.

اندازه دانه‌ها

یكی از مهمترین شاخصه های بافتی رسوبات و سنگ های رسوبی اندازه دانه های تشكیل دهنده آن می باشد. زیرا توسط بررسی اندازه دانه ها می‌توان انرژی عامل حمل ونقل و دوری و نزدیكی رسوب نسبت به ناحیه فشار را تعیین نمود و به واسطه اندازه دانه ها تقسیم بندی رسوبات و سنگ های رسوبی مطابق جدول زیر انجام می شود. طبقه بندی دانه ها از روی بلندترین قطر آنها صورت می گیرد كه برای اولین بار توسط ونثورث واودرن ارایه شد. این مقیاس لگاریتمی بوده و در آن ، هر درجه ای برابر بزرگتر از درجه قبلی است. امروزه این مقیاس میلی متری نیز معروف است.

شكل دانه grain shape

شكل دانه عبارت از توصیف فرم هندسی دانه در رسوب یا سنگ است كه توسط فرم، كروپت ، گردشدگی و بافت سطح دانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

كرویت sphericity

كرویت عبارتست از این كه شكل دانه تا چه حد به كره نزدیك باشد. كرویت یكی از ویژگی های ارثی دانه ها می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید