دانلود پاورپوینت سمینار فصل پنجم چشم انداز تحولات برنامه ریزی شهری در جهان برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت سمینار فصل پنجم چشم انداز تحولات برنامه ریزی شهری در جهان برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری در فایل ورد (word) دارای 17 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت سمینار فصل پنجم چشم انداز تحولات برنامه ریزی شهری در جهان برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت سمینار فصل پنجم چشم انداز تحولات برنامه ریزی شهری در جهان برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت سمینار فصل پنجم چشم انداز تحولات برنامه ریزی شهری در جهان برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری در فایل ورد (word) :

پاورپوینت سمینار فصل پنجم

چشم انداز تحولات برنامه ریزی شهری در جهان

برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری

(تجربیات اخیر جهانی وجایگاه آن در ایران)

واحد درسی:

اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای

5-1 نظری به زمینه های برنامه ریزی شهری در جهان

اگر در نیمه اول قرن بیستم، برنامه ریزی شهری بیش از هر عامل دیگر از رقابت كشورها ی بزرگ،

جنگ های بین المللی، ‌كشاكش جهان دو قطبی و دخالت های وســیع دولت ها در امور اقتصادی و

اجتماعی تاثیر می پذیرفت در دهه های آخر قرن تحت تاثیر گسترش دموكراسی، جنبش محیط زیست،

توسعه پایدار، فرو پاشی نظام دو قطبی، تغییر مفهوم و كاركرد دولت ، ‌توسعه جامعه مدنی،‌ گسترش مشاركت عمومی و مانند اینها قرار گرفته است .

به همراه فایل ورد در 9 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود دهستان زریبار و توسعه روستایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود دهستان زریبار و توسعه روستایی در فایل ورد (word) دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود دهستان زریبار و توسعه روستایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود دهستان زریبار و توسعه روستایی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود دهستان زریبار و توسعه روستایی در فایل ورد (word) :

دانلود دهستان زریبار و توسعه روستایی در فایل ورد (word)

انگیزه انتخاب موضوع

طرح مسأله

فرضیه ها

اهداف فایل

مسائل و مشكلات فایل

مفهوم توسعه

مفهوم توسعه از دیدگاه جغرافیا

تعاریف روستا

تاریخچه توسعه روستایی

برنامه ریزی برای توسعه روستایی

توسعه پایدار

توسعه اقتصادی

شهرستان مریوان از نظر تقسیمات كشوری و موقعیت جغرافیایی

ویژگیهای طبیعی شهرستان مریوان

مشخصات اقلیمی شهرستان مریوان

هیدرولوژی عمومی شهرستان مریوان

موقعیت جغرافیایی

ویژگیهای انسانی

ویژگیهای اقتصادی شهرستان مریوان

زمین شناسی عمومی

زمین شناسی عمومی

خصوصیات آب و هوا

وضعیت بارش

توزیع فصلی بارش

رطوبت نسبی

انواع سریهای خاك

كیفیت آب دریاچه

كیفیت فیزیكی آب دریاچه

آبهای زیر زمینی

انگیزه انتخاب موضوع

در كشورهایی مانند ایران كه بخش زیادی از جمعیت آن در روستاها متمركز شده اند، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با توجه به توانهای طبیعی مناطق روستایی ضروری به نظر می رسد، چرا كه با ورود این بخش از جامعه به چرخه تولید شرایط برای رشد موزون و همه جانبه اقتصاد كشور مساعد می گردد. تغییر شیوه های بهره برداری سنتی از منابع موجود یا به عبارتی مكانیزه كردن شیوه های تولید، صرفه اقتصادی بیشتر به همراه داشته و دلبستگی روستاییان را به ماندن در روستا بیشتر خواهد نمود. در واقع اجرای هرگونه برنامه ای بدون توجه به مشكل بیكاری و میزان درآمد روستاییان با موفقیت همراه نخواهد بود. بنابراین لازم است، قبل از اجرای هر برنامه ای توانهای محیطی روستا در رابطه با میران جمعیت این مناطق بررسی گردد. ومتناسب با جمعیت شاغل و بیكار در رابطه با توانهای موجود، برنامه ریزی گردد.

دهستان زریبار یكی از دهستانهای بخش مركزی شهرستان مریوان است كه با داشتن 13 روستا و شرایط طبیعی و انسانی مناسب، زمینه بسیار مستعدی را برای توسعه اقتصادی دارا می باشد. خاك‌های حاصلخیز، شرایط اقلیمی مناسب، وجود آب كافی و همچنین نیروی انسانی كافی امكان توسعه اقتصادی بویژه توسعه بخش كشاورزی را فراهم نموده است 0

متأسفانه باوجود فراهم بودن چنین شرایطی، بدلیل حاكم بودن دیدگاه های سنتی در بهره برداری از منابع موجود، معضل بیكاری و مهاجرت روستاییان به شهرمریوان همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین ریشه یابی این مسائل معرفی توانها و پتانسیل های موجود منطقه زمینه فایل حاصل را فراهم نموده است تاتوانمندیهای موجود دهستان در حیات اقتصادی و توسعه اقتصادروستایی دهستان شناخته شود.

2-1- طرح مسأله

مهمترین ركن اقتصاد روستا كشاورزی است. در كشورهایی كه درصد قابل توجهی از جمعیت در روستا ها ساكن هستند توجه به این بخش ( كشاورزی ) ضروری است. كشاورزی معمولاً بخش اصلی در اقتصاد كشورهای در حال توسعه است. بطوریكه بین 45 %تا 90% كل محصول و 60% تا 90% كل اشتغال را در برمی گیرد.از این رو توسعه اقتصادی در این كشورها ارتباط نزدیك با توسعه اقتصاد كشاورزی آنها دارد.

یكی از ویژگیهای بخش كشاورزی در كشورهای در حال توسعه، از جمله ایران كارایی پایین آن است. علت پایــین بودن كارایی در این كشورها، فشار زیاد بر زمین، كاربرد تكنولوژی عقب مانده . پس انداز كم و در نتیجه سرمایه گذاری كم می باشد (آسایش 1347، ص111).

دهستان زریبار با وجود داشتن توانهای محیطی بیشمار متأسفانه همچنان با مشكل بیكاری درآمد پایین و مهاجر ت بی رویه روستاییان به شهر دست به گریبان است. شیوه‌های سنتی كشت، و كاربرد تكنولوژی های غیرمدرن سبب شده است كه كشاورزی منطقه جوابگوی نیازهای معیشتی ساكنان منطقه نباشد و درنتیجه مهاجرت به شهر ها همچنان ادامه داشته باشد. تكرار این روند خالی شدن روستاها را از سكنه باعث خواهد شد ومتعاقباً رشد ناموزون جمعیت شهری را به دنبال دارد. دریاچه زریبار به عنوان بخشی از دهستان زریبار و به عنوان یكی از زمینه های اشتغال زایی متأسفانه به طور مقبول مورد بهره برداری قرار نگرفته است. توسعه شیلات به لطف وجود دریاچه زریبار می تواند تأمین كننده بخش عمده ای از نیازهای معیشتی دهستان زریبار باشد. از لطف دیگر وجود جاذبه های توریستی و سیاحتی، امكان ایجاد تأسیساتی در اطراف دریاچه، به ویژه برای تعدادی از روستاهای دهستان كه در مجاورت دریاچه واقع شده اند فراهم كرده است كه این امر می تواند دهستان یادشده را در جهت توسعه اقتصادی به حركت در آورد. بنابراین با توجه به مسائل یاد شده سوالاتی به شرح زیر قابل طرح است.

1-آیاشرایط منطقه برای توسعه بخش كشاورزی جهت ممانعت مهاجرت روستاییان به شهر مناسب است ؟

2-آیاایجاد یك بازارهفتگی در دهستان زریبار لازم است ؟

3- آیاجاذبه های توریستی دهستان نقشی در توسعه روستایی منطقه می تواند داشته باشد؟

3-1- فرضیه ها

فرضیه عبارتند است از یك ایده غیرقطعی و آزمایش با حدسی زیركانه كه برای نتیجه فایل می زنیم و پیشنهادی است كه در محك آزمایش علمی سنجیده می شود
(نبوی، 1365).

هدف اصلی این فایل تعیین اثرات توسعه كشاورزی و توریسم دراقتصادروستایی است. از این جهت نگارنده سعی می كند تادرمقوله اصلی به فرضیه های زیرپاسخ دهد.

1- به نظر می رسد با توسعه اقتصاد روستایی، روند مهاجرت روستاییان این منطقه به شهركندتر شود ودرنتیجه از رشد ناموزون جمعیت شهری جلوگیری شود.

2- باتوجه به تولیدات منطقه ( از نظركشاورزی، دامداری ) ایجاد یك بازار هفتگی دراین دهستان ضروری بنظر می رسد.

3- به نظر می رسد باتوجه به طبیعت بكر، وجود دریاچه زریبار، وسایر توانهای توریستی و سیاحتی منطقه در صورت توسعه صنعت توریسم زمینه اشتغال برای روستاییان بیش از پیش فراهم خواهد شد.

4-1- اهداف فایل

دهستان زریبار در یك قلمرو جغرافیایی مناسب ودر مستعد ترین نقاط از لحاظ منابع طبیعی به ویژه آب و زمین واقع شده است. یعنی در منطقه ای كه بهره برداری از آب آسان و به زیر كشت درآوردن زمینها سهل است دارای استعدادهای زیادی در زمینه كشاورزی، توریسم می باشد. در صورت وجود مطالعه و برنامه ریزی درست و اصولی جهت استفاده بهینه از این منابع بسیاری از مشكلات موجود دهستان زریبار مرتفع خواهد گردید. بنابراین برنامه ریزی اصولی قبل از هر چیز در گرو شناسایی، مطالعه و نهایتاً برنامه ریزی هدفمند است كه موجب ریشه كن كردن فقر، گرسنگی، ایجاد رفاه ساكنان روستا و حفظ محیط زیست روستاها، گردد.

در این رساله قصد بر این است كه توانهای محیطی این دهستان از یك طرف معرفی كرد و از طرف دیگر موانع و مشكلاتی كه در سرراه توسعه اقتصادی این دهستان واقع شده تبین گردد سپس، با ارائه راه حلهایی نحوه استفاده بهینه و بهره برداری از منابع موجود مشخص شود اهدافی كه به طور كلی مد نظر هستند، عبارتند از:

1- بكار گیری حداكثر منابع و استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی به طوری كه حداكثر بازده حاصل شود.

2- رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی بدون تخریب محیط طبیعی و آرام روستا.

3- بررسی مسائل و مشكلات تولید و عرضه محصولات كشاورزی و دامداری.

4- عرضه نمودن رهنمودها یی جهت دستگاههای اجرائی كه در ارتباط با توسعه مناطق روستایی هستند.

5- پیشنهاد استفاده از بذرهای اصلاح شده به منظور بهره برداری بیشتر در واحد سطح.

6- بررسی امكان ایجاد یك بازار هفتگی برای عرضه مستقیم محصولات كشاورزی با قیمت مناسب.

7- ارائه راه حلهایی به منظور جلو گیری از مهاجرت بی رویه روستاییان و یا حداقل كاهش روندآن.

8- معرفی نمودن جاذبه های سیاحتی، توریستی دهستان با توجه به وجود دریاچه زریبار و منابع طبیعی گسترده و غنی مانند رودخانه ها، جنگل، مراتع و… .

9- توسعه مكانیزاسیون و به كار گیری روشها ی نوین درامور كشاورزی منطقه.

10- معرفی تنگناها و محدود یتهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی در امر توسعه اقتصاد روستایی.

5-1- مراحل فایل

در انجام فایل حاضر مفاهیم توسعه و توسعه روستایی و توسعه اقتصادی روستایی به تفصیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس شاخص های توسعه روستایی در رابطه با دهستان زریبار مطالعه شده است.

1-ابتدا به مطالعه مبانی، نظری و بررسی شاخص ها ی توسعه روستایی، اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. در این مطالعه علاوه بر مطالعه كتابخانه ای، از تمامی روستاهای دهستان بازدید به عمل آمده است و ویژگیهای طبیعی و انسانی دهستان و نحوه توزیع خدمات روستایی مورد بررسی قرارگرفته است.

2-دراین مرحله اطلاعات گرد آوری شده از طرق فوق الذكر، دسته بندی گردیده است و هركدام درجای خود تحلیل و تبین گردیده است.

3- دراین مرحله اطلاعاتی گردآوری شده تجزیه و تحلیل گردیده است ونتایج حاصله درقالب نقشه، نمو دار و تحلیل ارائه گردیده است.

6-1- مسائل و مشكلات فایل

فایل حاضر همچون سایر فایلهای دانشگاهی با مسائل و مشكلات زیادی همراه بوده است. یكی از مشكلات اساسی، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات موثق بود. متاسفانه برای بدست آوردن چنین آمارهایی محققین با موانع زیادی روبرو هستند طبیعتاً گرفتن نتایج درست و ارائه تحلیهای دقیق نیازمند استفاده از آمار و اطلاعات دقیق است. بدست آوردن آمار و اطلاعات اغلب بسیار وقت گیر بوده و در بسیاری از مواقع با موفقیت همراه نیست بنابراین در این میان علاوه برصرف هزینه، بیشتر وقت محققین به هدر می رود. رساله حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده ودر بسیار ی موارد كوشش برای بدست آوردن آمار و اطلاعات با موافقیت همراه نبوده است اما با این حال و با وجود تمام این كاستی ها سعی شده است كه تحلیلی درست و نزدیك به واقعیت در مورد شرایط طبیعی و انسانی دهستان زریبار صورت گیرد، تا با تكیه بر این تحلیلها گامی و لو اندك در جهت توسعه اقتصادی این دهستان برداشته شود.

1-2- مفهوم توسعه

شناخت بهتر هر پدیده نیاز به تعریف جامع و كاملی از آن پدیده دارد. واضح است كه هرچه این تعریف جامع و كاملتر باشد شناخت آن پدیده آسانتر و دقیقتر خواهد بود.

توسعه در فرهنگ دهخدا به معنی فراخی و وسعت آمده است كه بصورت توسعه دادن نوسعه پیدا كردن و توسعه یافتن استعمال می شود.

توسعه كلمه دیولوپمنت[1] است كه در فرهنگ آریانپور معانی مختلفی از آن شده اسـت. تــرقی، نمو، مرحله تكمیلی، كمـال، پیشرفتگی، بروز و آشكار سازی (آریانپور،1370، ص 588).

توسعه، اساساً یك عملكرد انسانی است كه در آن همه مردم جامعه به طور كامل بسیج می شوند دور باطل فقر و مرض شكسته می شود، كیفیت زندگی همه مردم در همه نواحی جغرافیایی بهبود می یابد. در همان حال : مفهوم تازه ای از روابط كشور با سایر كشورها در سطوح بین الملی مطرح می گردد( رضوانی، 1374، ص 24).

پروكفیلد در تعریف توسعه می گوید : فرایند عامی كه در این زمینه وجود دارد اینست كه «توسعه » را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر تقلیل فقر و بیكاری و كاهش نابرابری تعریف كنیم ( ازكیا، 1374، ص 18).

دكتر حسین آسایش عقیده دارند توسعه یعنی:

«ارتقاء ظرفیتهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای محسوس جامعه، افزایش بهره برداری از امكانات و قابلیتهای اجتماعی در جهت رشد و تعالی جامعه» (آسایش،1374، ص 9).

میسرا با مفهومی جامع توسعه را چنین تعریف می كند « توسعه به عنوان یك مفهوم متعالی دستاورد بشری و پدیده های چند رشته ای است و فی نفسه یك مسلك ( ایدئولوژی) به حساب می آید، توسعه چون دستاورد بشری است در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول ارگانیك دلالت دارد و هدف از توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزش است و بر معنای زیر تاكید دارد، اولاً، توسعه یك فرایند است نه وضع ایستا، ثانیاً این فرایند در نهایت به ارزشها مربوط می شود و هدف از توسعه «ایجاد زندگی پر ثمر» است.

تغییرات مثبت كه موجب بهبود وضع زندگی مردم گردد توسعه نامیده می شود. لیكن توسعه به معنی كوشش آگاهانه، نهادی شده و مبتنی بر برنامه ریزی برای ترقی اجتماعی و اقتصادی جامعه پدیده منحصر به فرد قرن بیستم است كه از سال 1917 در شوروی آغاز گردید( همان ص 16)0

همچنین،مایكل تودارو[2] معتقد است كه توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست كه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، نابرابری و ریشه كن كــردن فقر مطلق است (از كیاء 1369، ص8).

پیتر دو نالدسن[3] در تعریف توسعه می گوید : توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایشها و نهادها برای تحقق كامل هدفهای جامعه است و در این استحاله مهم اگر توده مردم درگیر باشد ممكن است میوه رشد فوراً نصیب آنها نشود، زیرا كه فرایند توسعه اغلب فرایند رنج آور و دشورای است، تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشاركت اصیل نداشته باشند ادامه توسعه ممكن نخواهد بود ( دینی، 1370، ص 85 ).

2-2- مفهوم توسعه از دیدگاه جغرافیا

شاید تنها شاخه ای از علوم كه می تواند در مفهوم توسعه با توجه به رابطه انسان و طبیعت داوری كند دانش جغرافیا باشد چرا كه در جغرافیا، هم محیطهای طبیعی مطالعه می شوند و هم عكس العملهای محیط اجتماعی بررسی می گردد.

از این رواغلب جغرافیدانان در شناخت میزان تـوسعه نواحی از معیارهای جغرافیائی مدد می گیرند. زیرا به كارگیری معیارهای جغـــرافیائی، مارا از اثرات زیانبار تكنولوژی ناسازگار در محیط زیست آگــاه می ســازد و هم از اتــلاف منابع طبیعی و انسانی محیـط زندگی جلو گیری می كند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجربیات مدون دبیر جغرافیا (نمونه ای دیگر) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تجربیات مدون دبیر جغرافیا (نمونه ای دیگر) در فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجربیات مدون دبیر جغرافیا (نمونه ای دیگر) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تجربیات مدون دبیر جغرافیا (نمونه ای دیگر) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تجربیات مدون دبیر جغرافیا (نمونه ای دیگر) در فایل ورد (word) :

عنوان صفحه

مقدمه 2

– سه دلیل منطقی برای آموزش جغرافیا 3

عوامل موثر در یادگیری 7

شیوه‌های نوین یاددهی و یادگیری در جغرافیا 9

مقررات روش بیان افكار و ایده‌های آنی 12

روش های فعال در آموزش جغرافیا 13

روش آمورش سخنرانی

نحوه ترغیب دانش آموزان به خلاقیت در درس جغرافیا 20

نارسائی ها و مشکلات تدریس جغرافیا در مدارس و راه حل های آن 25

پیشنهادات و راه حل ها 29

– نتیجه گیری 30

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سیاره خورشید در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سیاره خورشید در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سیاره خورشید در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سیاره خورشید در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سیاره خورشید در فایل ورد (word) :

دانلود سیاره خورشید در فایل ورد (word)

مقدمه

خورشید ستاره‌ای است از ستارگان رشته اصلی که 5 میلیارد سال از عمرش می‌گذرد. این ستاره کروی شکل بوده و عمدتا از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. وسعت این ستاره 1.4 میلیون کیلومتر (870000 مایل) است. جرم این ستاره 7 برابر جرم یک ستاره معمولی بوده و همچنین 750 برابر جرم تمام سیاراتی است که به دورش می‌چرخند. در هسته خورشید ، جرم توسط واکنشهای هسته‌ای تبدیل به تشعشعات الکترومغناطیسی که نوعی انرژی هستند، می‌شود. این انرژی به سمت بیرون تابانده شده و باعث درخشنگی خورشید می‌گردد. سایر اجسام آسمانی موجود در منظومه شمسی که توسط جاذبه خورشید در مدارهایشان قرار گرفته‌اند نیز گرمایشان را از این انرژی می‌گیرند

مواد تشکیل دهنده خورشید حالت گازی دارند، بنابراین خورشید محدوده دقیق و معینی نداشته و مواد اطراف آن بتدریج در فضا منتشر می‌شوند. اما چنین به نظر می‌رسد که خورشید لبه تیزی داشته باشد، چرا که بیشتر نوری که به زمین می‌رسد از یک لایه که چند صد کیلومتر ضخامت دارد ساطع می‌شود. این لایه فوتوسفر نام داشته و به عنوان سطح خورشید شناخته شده است. بالای سطح خورشید ، کروموسفر یا رنگین کره و هاله خورشیدی قرار دارند که با همدیگر جو خورشید را تشکیل می‌دهند.

مرکز خورشید مانند کوره‌ای هسته‌ای است با دمای 15 میلیون درجه سانتیگراد (27 میلیون درجه فارنهایت) که چگالی‌اش 160 برابر آب می‌باشد. تحت چنین شرایطی هسته‌های اتم هیدروژن باهم ترکیب شده و تبدیل به هسته‌های هلیووم می‌شوند. در این حین، 0.7 درصد جرم ترکیب شده ، تبدیل به انرژی می‌شود. از 590 میلیون تن هیدروژنی که در هر ثانیه در مرکز خورشید ترکیب می‌شوند، 3.9 میلیون تن به انرژی تبدیل می‌شود. این سوخت هیدروژنی ، تا 5 میلیارد سال دیگر دوام خواهد داشت. مسیر نامنظم 2 میلیون سال طول می‌کشد تا انرژی تولید شده در مرکز خورشید به سطح آن رسیده و بصورت نور و گرما تابش کند، سپس بعد از فقط 8 دقیقه ، این انرژی به زمین می‌رسد.

هنگامی که خورشید منبسط می شود تا تبدیل به یک غول سرخ شود، قطرش حدود 150برابر بزرگتر خواهد شد. گازهای منبسط شده و داغ، رنگ زرد و حرارت خود را از دست داده و قرمز رنگ و سرد خواهند شد. اما بخاطر بزرگتر شدن سطح خورشید،درخشندگی آن 1000برابر افزایش یافته و نور بیشتری ساطع خواهد کرد

زبانه‌ها و شعله‌های خورشیدی

زبانه حلقوی در شکل پایین ، خطوط میدان مغناطیسی ، دو لکه خورشیدی را به هم متصل کرده است. در سال 1973 ، یک زبانه خورشیدی (سمت چپ تصویر) 000/588 کیلومتر (365.000 مایل) از سطح خورشید را پوشاند. اغلب فعالیتهای شدید خورشید در نزدیکی لکه‌های خورشیدی رخ می‌دهند. شعله‌های خورشیدی ، جرخه‌هایی از انرژی هستند که عمر چند ساعته دارند، این شعله‌ها هنگامی بوجود می‌آیند که مقدار زیادی انرژی مغناطیسی بطور ناگهانی آزاد شود. زبانه‌های خورشیدی ، فوارانهایی از گاز مشتعل هستند که ممکن است صدها هزار کیلومتر در فضا پیش بروند. میدان مغناطیسی خورشید می‌تواند زبانه‌های حلقوی را هفته‌ها در فضا پیش بروند معلق نگاه دارد

باد خورشیدی

هاله (جو بیرونی) خورشید حاوی ذراتی است که انرژی کافی برای فرار از جاذبه خورشید را دارند. این ذرات بصورت مارپیچی با سرعتی معادل900 کیلومتر (560 مایل) در ثانیه از خورشید دور شده و باد خورشیدی را بوجود می‌آورند. این ذرات در همان مسیرهای میدان مغناطیسی خورشید حرکت می‌کنند

نوع فایل: word

سایز:168 KB

تعداد صفحه:12

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله معرفی استان یزد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله معرفی استان یزد در فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معرفی استان یزد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله معرفی استان یزد در فایل ورد (word)

مقدمه      
نگاهی به تاریخ کهن یزد پیش از اسلام         
دین      
شهرهای استان یزد      ;
پیشینه تاریخی        
آداب و رسوم محلی     
فرهنگ بومی           
فرهنگ، زبان و گویش              ;
یزد و موقعیت جغرافیایی           ;
صنایع دستی          ;
شهرستان            ;
بناهای یادبود تاریخی              
جاذبه های طبیعی   
آثار تاریخی          ;
یزد همسایه کویر      ;
وجه تسمیه یزد     
ثبت آثار در سال 1384          
مشکل جوانان در یزد             
بازیهای محلی استان یزد          
نگرشهای کودکان و نوجوانان بزهکار استان یزد           
حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده، استان یزد           
آداب و سنن مردم استان یزد در ماه مبارک رمضان         ;
جاذبه های اجتماعی استان یزد            
جاذبه های طبیعی استان یزد    
جاذبه های تاریخی و معماری استان یزد       ;
جاذبه های اجتماعی استان یزد             ;
جاذبه های فرهنگی استان یزد    
جاذبه های گردشگری استان یزد            
معرفی بعضی ازشهرهای استان یزد             ;
منابع و ماخذ           

 مقدمه 

معرفی استان یزد

آنچه در کویر می روید ، درختان صبور و قهرمانی است که بی نیاز از آب و خاک وبی چشم داشت نوازشی و ستایشی از سینـ خشـــک و ســوختــ کــویــر سر می کشند و می ایستند و می مانند

یزد اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان است ، شهری است که با قناعت بنا شده است و مردمی سخت کوش و با هوش دارد که گل را ورز دادند و بادگیر ساختند ؛ مردمی که سین کویر را شکافتند و از دل سوخت آن آب زلال جاری ساختند ؛ مردمی که باغ ها بر پا کردند و میراثی از خود بر جای گذاشتندکه جهانیان خیره ماندند . در پیش این مردم ، کویر خشن سر تعظیم فرود آورد و شیر کوه عظیم ، انگشت به دهان گرفت

 

وجه تسمی یزد

یزد واژه ای باستانی است که در «یشت yast» یا «یزت yazt» و «یسن yasn»  به معنای ستایش ، نیایش ، پرستش ، ایزد و ; ریشه دارد .        در پاره ای از متون قدیمی ، یزد را «دارالعباد» یا «دارالعباده» نیز گفته اند . یزد به «شهر بادگیرها» و «شهر دوچرخه ها» نیز معروف است

نگاهی به تاریخ کهن یزد پیش از اسلام

استان یزد از سرزمین های کهن و تاریخی ایران زمین است. در بعضی از منابع، بنای اولیه برخی از شهرهای این استان چون “میبد” را به سلیمان پیغمبر، “یزد” را به ضحاک و اسکندر مقدونی و “ابرکوه” را به ابراهیم پیامبر نسبت داده اند

این بیانگر قدمت و دیرینگی پیشینه تاریخی و فرهنگی مردم این دیار است. مجموعه آثار باستانی پراکنده موجود در این استان نیز، به سهم خود مبین این پیشینه تاریخی است

باغ دولت آباد در سال 1160 هجری قمری ساخته شد

آثاری چون دست افزارهای سنگی بدست آمده در دره های شیرکوه، نگاره های روی تخته سنگ کوه ارنان، تکه سفال های منقوش نارین قلعه میبد – متعلق به دوره ایلامی، غارهای استان و آثار معماری و شهر سازی باستانی و ; نشان می دهد مدنیت یزد، در چهار کانون باستانی “مهریز و فهرج” ، “یزد” ، “رستاق و میبد” و “اردکان” متمرکز بوده است

پژوهشگران این منطقه را که در مسیر شاه راهای باستانی “ری – کرمان” و “پارس – خراسان” قرار داشت، جزو سرزمین های دور دست ماده ها شمرده اند

این منطقه در نیمه هزاره نخست پیش از میلاد، در سرنوشت سیاسی اتحادیه های قبایل ماد سهم به سزایی داشت. در آن موقع یزد در یک چهار راه منطقه ای قرار داشت و نقش مرزبانی ایالت ها و نگهبانی راه های بسیاری که به چهار سوی ایران می رفت را ایفا می کرد

بی گمان منطقه یزد در دوران هخامنشی دارای راه های بزرگ ونیز تاسیسات راهداری و مراکز پستی و چاپاری بوده، زیرا علاوه بر راه های شناخته شده باستانی، راه های دیگری را از روی مدارک پیشین باز یافته اند که در آن روزگار، به مراکز اقتصادی و فرهنگی ایران باستان می پیوست

منطقه یزد در دوره ساسانی به ویژه در روزگار “قباد انوشیروان” و “یزدگرد اول” از جایگاه اجتماعی و اقتصادی ویژه ای برخوردار و به عمران و آبادی آن توجه بسیار شده بود

آب انبار با شش بادگیر

علاوه بر این، وجود پاره ای از یادمانهای کهن دینی در این منطقه، نشان می دهد که پیش از فراگیر شدن آئین “نوزرتشتی” ساسانی، ادیان باستانی ایرانی دیگری در این سرزمین رواج داشته اند. از این میان می توان به آیین های “مهرپرستی” و “نیایش آناهیتا” اشاره کرد. همچنین برخی دیگر از نمادهای باستانی به ویژه چند نیایشگاه کهن “الهه آناهیتا” مانند “پارس بانو”، “پیر سبز” ، “پیر نارکی” و ; که از دیر باز در این مناطق پایدار بوده، نشانگر این مطلب است

از نشانه های گویا و مبین تاریخ دیرین یزد، “سرو پنج هزار ساله” ابرکوه، کشف آثار تمدن ماقب تاریخ در “غربالبیز” مهریز و کشف سکه های مربوط به زمان “پوراندخت ساسانی” است که در میبد ضرب شده اند

دین

پیش ازورود مسلمانان به ایران، مردم استان یزد نیز مانند سایر نقاط ایران زرتشتی بودند. با انقراض حکومت ساسانیان در نیمه نخست سده اول هجری قمری، مردم بیشتر نقاط ایران از جمله استان یزد نیز به دین اسلام گرویدند. اما برخی از آنان به پرداخت جریمه، آئین خود را حفظ کردند و زرتشتی باقی ماندند

قریب به اتفاق مردم یزد مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند

از اقلیت های دینی که در این استان زندگی می کنند می توان به زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان اشاره کرد. در سر شماری سال 1375 هجری شمسی استان یزد، تعداد 3879 زرتشتی، 87 نفر مسیحی، 100 نفر کلیمی و 704 نفر نیز از سایر ادیان وجود داشتند

برج و باروی قدیم شهر مربوط به 432 هجری قمری

شهرهای استان یزد

در حال حاضر استان یزد شامل بیست و یک شهر و یک بخش و پنجاه و یک دهستان و حدود پنج هزار روستا است. از این تعداد روستا حدود 1323 عدد، دایر و بقیه برای مهاجرت متروک شده اند

شهرستان یزد اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان است. این شهر به دلیل وجود جاذبه های شغلی، رفاهی و تمرکز اداری، پرجمعیت ترین شهرستان این استان به شمار می رود و با جمعیتی حدود 450 هزار نفر، تقریبآ نیمی از کل جمعیت استان را دارا می باشد

میبد یکی دیگر از شهرهای این استان است که با وجود از دست دادن بافت سنتی خود، هنوز یکی از نمونه های نادر شهرهای باستانی ایران بشمار می آید. طبق روایتی میبد در زمان “کیومرث” بناینگذاری شده و نخستین آدمیان از راه آب و دریا به این سرزمین پا گذاشته اند. نایرن قلعه میبد کهن ترین سند تاریخی و شهر سازی این استان است

مهریز، طبس، صدوق، خاتم، تفت، بافق، اردکان و ابرکوه از دیگر شهرهای مهم این استان هستند

پیشینه تاریخی

منطقه یزد یکی از سرزمین های باستانی اقوام ایرانی و دارای میراث درخشانی از فرهنگ تمدن کهن و ادوار مختلف تاریخی با قدمت 3 هزار سال است

برخی مورخین، بنای اولیه شهر یزد را به زمان اسکندر مقدونی نسبت می دهند که وی زندانی ساخته و نام آنرا چنین نهاده است و به اعتقاد عده ای دیگر از تاریخ نویسان در دوره ساسانیان به فرمان یزدگرد اول در این محل شهری بنام یزدان گرد بنا گردیده است. نام یزد از همین عنوان گرفته شده است و به معنای مقدس، فرخنده و درخور آفرین می باشد. مورخین یونانی شهر کهن و باستانی را (ایساتیس) خوانده اند که احتمالاً بعد از ویرانی شهر کهن (کته) پدید آمده است. پس از ظهور اسلام و گرایش مردم ایران به دین اسلام به یزد لقب دارالعباده داده شد
این ناحیه همواره در دوره هخامنشیان از راه های معتبر موسسه های راهداری، مراکز پستی و چاپاری برخوردار بوده است. راهداری در یزد قدیم چنان اهمیتی داشت که خاندان آل مظفر از منصب راهداری ناحیه میبد به پادشاهی رسیدند. در طی قرون متمادی آبادیهای کوچک و بزرگ متعددی در این سرزمین پدید آمده و از میان رفته است. آنچه اینک سرافراز از میان ریگهای روان اعصار، مصون از رخدادهای مخرب تاریخی بر جای مانده، یادگارهای گویا از سرنوشت تاریخی این سرزمین و نشانگر فرهنگ تمدن پربار است. گرچه قدمت آبادی نشینی و تمدن در این سرزمین از هزاره جلگه های یزد تکوین یافته است. منابع مکتوب پیدایش را به عهده پیشدادیان نسبت داده اند

آداب و رسوم محلی

حفظ و پایبندی به سنتها و ارزشهای رایج ملی و اشتیاق همگانی نسبت به پایبندی به این ارزشها و سنتها ویژگی بارز آداب و رسوم محلی مردم است و این پایبندی و اشتیاق را در مراسم ازدواج و ;
میتوان مشاهده کرد. سادگی و بی پیرایه بودن به همراه داشتن روحیه قناعت و صرفه جویی از ویژگیهای آداب و رسوم مردم است

فرهنگ بومی

استان یزد از سرزمین های قدیمی و تاریخی است و در میان ایالتهای قدیمی و بزرگ پارس، اصفهان، کرمان و خراسان قرار داشته است. این سرزمین از معابر و گذرگاههای مهم در ادوار تاریخی محسوب می شده است. این استان از درگیری ها و جنگ های سیاسی تاریخ کشور ایران تاحدودی ایمنی داشته است. از طرفی صعب العبور بودن راهها به همراه محددیت منابع آبی و غیر مانع عمده تسخیر این منطقه در طول تاریخ بوده است. با توجه و گواهی گرفتن از منابع تاریخی آبادی نشینی در این منطقه از قدمت طولانی برخودار است. از مظاهر فرهنگ مادی و معنوی که مردم این خطه از خود به جای گذاشته اند و میراث تاریخی آنها در دوره های قدیمی به حساب آمده و نشانه هایی از مهر و آناهیتا، ایساتیس و هخامنشی و زندان اسکندر و برج و بارو و کهن دژهای بزرگ و عظیم و پناهگاه های متعدد و موبدان و سران ساسانی و ابنیه و یادگارهایی بعد از اسلام نظیر مساجد و امامزاده ها و مزارها و ;

نشانگر فرهگ و تمدن مردم چه قبل و چه بعد از دوره اسلامی بوده است

فرهنگ، زبان و گویش

مردم یزد به زبان فارسی رایج با پاره ای ویژگیهای گویشی سخن می گویند و بسیاری از واژه ها و ترکیبات زیبای فارسی را در گویش خود حفظ کرده اند. در استان یزد برخی ویژگیهای گویشی میان شهرستان های مختلف محسوس است. معتقدین به آیین زرتشتی در میان خود هنوز به زبان نیاکانشان سخن می گویند و به ویژه مراسم مذهبی خود را با این زبان انجام می دهند

یزد و موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی استان یزد

استان یزد در مرکز ایران در قلمرو سلسله جبال مرکزی ایران بین عرض های جغرافیایی 29 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه و 30 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 52 درجه و 45 دقیقه تا 56 درجه و30 دقیقه شرقی از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. استان یزد از شمال و غرب به استان اصفهان از شمال شرقی به استان خراسان از جنوب غربی به استان فارس و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود می شود. استان یزد در حدود 72156 کیلومتر مربع وسعت داشته و تقریباً 37/4 درصد از وسعت کل ایران را در بر می گیرد
آب و هوای استان یزد به علت قرار داشتن بر روی کمربند خشک جهانی دارای زمستانهای سرد و نسبتاً مرطوب و تابستانهای گرم و طولانی و خشک است. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375، جمعیت استان 750769 نفر بوده که از این تعداد 15/75 درصد جمعیت شهری و 85/24 درصد جمعیت روستایی را تشکیل داده اند

یزد به معنی پاک و مقدس است و شهر یزد نیز به مفهوم شهر خدا و سرزمین مقدس است. به لحاظ شرایط اقلیمی استان یزد وضعیت کشاورزی در این استان مطلوب نیست و امکان بهره برداری از آب های سطحی در کشاورزی بسیار کم است. شرایط خاص مناطق حاشیه کویر نظیر میزان اندک باران حرکت ماسه های روان ، پدیده کویرزایی مراتع فقیر کمبود منابع تأمین آب موجب شده تا 28 درصد وسعت استان یزد فاقد بهره دهی اقتصادی باشد

مهمترین مناطق کشاورزی استان دشتهای یزد، اردکان، بهادران، بهاباد، هرات، مروت، چاهک و ابرکوه است. محصولات کشاورزی استان شامل انار، پسته، بادام، غلات، آفتابگردان، انگور، پنبه، چغندر قند و کنجد است

استان یزد به لحاظ زمین شناختی دارای ذخایر بسیار عظیم معدنی است. معادن مهم این استان مانند آهن چغارت، مرمر بورق، ماسه سنگ متکسانه، سرب کوتک نقشی مهم و سازنده در تحولات اقتصادی و عمرانی استان داشته است

صنایع دستی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS) در فایل ورد (word) دارای 44 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS) در فایل ورد (word) :

توضیحات:

فایل دانلود پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS) در فایل ورد (word)،در حجم 44 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

روشهای اندازه گیری فاصله ماهواره تا زمین:

1- مشاهده کد: شبه فاصله وجود بایاس زمانی

2- مشاهده اختلاف فاز: مشکل ابهام درفاز

3- مشاهده اختلاف زمان: در روش اینترفرومتری VLBI

4- مشاهده اختلاف شبه فاصله : در روش داپلرکاونت

و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

دانلود پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS) در فایل ورد (word)

فایل دانلود پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS) در فایل ورد (word)،در حجم 44 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

روشهای اندازه گیری فاصله ماهواره تا زمین:

1- مشاهده کد: شبه فاصله وجود بایاس زمانی

2- مشاهده اختلاف فاز: مشکل ابهام درفاز

3- مشاهده اختلاف زمان: در روش اینترفرومتری VLBI

4- مشاهده اختلاف شبه فاصله : در روش داپلرکاونت

و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با پارک جنگلی چیتگر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با پارک جنگلی چیتگر در فایل ورد (word) دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با پارک جنگلی چیتگر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست عناوین

1-    مقدمه
2-    ضرورت تحقیق
3-    کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر
3-1- موقعیت و وسعت پارک
3-2- تارخچه پارک
3-3- آب و هوای پارک
3-3-1- درجه حرارت
3-3-2-بارندگی
3-3-3- باد
3-4- پستی و بلندی
3-5- ژئومورفولوژی
3-6- سنگ شناسی
3-7- خاک شناسی
3-8- هیدرولوژیچ
3-9- ترکی توده های درختی
3-10- ارزش تفریحی و تفریحگاهی و مسائل اقتصادی واجتماعی
4- عوامل مخرب پارک
4-1- عوامل مخرب غیر زنده
4-2- عوامل مخرب زنده
 5-روش بررسی
5-1- روش آماربرداری
5-2- تعداد قطعات نمونه
5-3- مساحت قطعات نمونه
5-4- شکل قطعات نمونه
6-مشخصه های اندازه گیری شده در قطعات نمونه
6-1- مشخصه های کلی
6-2- مشخصه های کمی
6-3- مشخصه های کیفیگ
7- محاسبات و تجزیه و تحلیلهای آماری ونتایج آماری
7-1- نتایج کمی
7-1-1- مساحت قطعات جنگلکاری شده
7-1-2- ترکیب و درصد گونه ها
7-1-3- قطر
7-1-3-1- پراکنش قطری
7-1-3-2- مشخصات رقومی قطر
7-1-4- ارتفاع
7-1-4-1- مشخصات رقومی ارتفاع
7-1-4-2- منحنی ارتفاع
7-1-5- ضریب لاغری
7-1-6-تعداد درخت در هکتار
7-1-7- تعداد کنده در هکتار
7-1-8- طول تاج
7-1-10- زادآوریچ
7-1-11- علل عدم زادآوری
7-1-12- پوشش علفی
7-1-13- سطوح خالی از پوشش گیاهی
7-1-14- تاج پوشش در ردیف کاشت
7-1-15- تاج پوشش بین ردیف کاشت
7-1-17- سایر صدمات
7-1-18- ضخامت، نوع وتجزیه لاشبرگ
7-1-19- بررسی روابط تاج پوشش با:
7-1-19-1- پوشش زادآوری
7-1-19-2- پوشش علفی
7-1-19-3- سطوح خالی از پوشش گیاهی
7-1-20- اشکوب بندی توده های درختی
7-2- نتایج کیفی
7-2-1- ضخامت پوست
7-2-2- شاخه دوانی
7-2-3- بررسی شادابی درختان
7-2-3-1- طول تاج سبز
7-2-3-2- رنگ برگ (سوزن)
7-2-3-3- تراکم برگ (سورن)
7-2-3-4-زردی
7-2-4- فرم تنه
7-2-4-1- شاغولی بودن تنه
7-2-4-2- مستقیم بودن تنه
7-2-4-3- دوشاخگی
7-2-4-4- چند شاخگی
7-2-5- وضعین جوانه انتهایی
8- نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
9- عکسها
10- منابع مورد استفاده

 

1-    مقدمه
فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاهند و در حقیقت به آنها همچون نشانه های سلامتی می نگرند. بدون اینکه کاملاً رابطهع مشخصی بین درختان واثرات مختلف آن با بهداشت و سلامتی بر ایشان کاملاً روشن باشد.
پارکها یکی از عوامل شکل دهنده شهرها بشمار می آیند و بدلیل فضای سبز قابل ملاحظه  خود،علاوه بر داشتن تأثیرات زیست محیطی به سبب ایجاد چشم اندازهای زنده و سبز خود در زیبایی شهرها سهمی بسزا دارند. ثمر بخشی پارکها درتناسب میزان انبوهی و تنوع درختان، درختچه ها،بوته های  آن و فضای باز، معابر ، امکانات و وسعت آن قرار دارد. پارکهای وسیع بیش از پارکهای با وسعت کم در آب و هوای محخلی مناطق شهری تأثیر دارند. طبق مطالعات انجام شده (1974. Serber ) حداقل وسعتی را که یک پارک می تواند تأثیر ملموس خود را درآب و هوای مجاور خود بگذارد ،2/1-1 هکتار است. بهر جهت بیشترین پارک در آب و هوای شهرها مربوط به بخش درخت زار آن است وهر چقدر وسعت درخت زار بیشتر باشد، تأثیرات مفید آن بیشتر است. (1974-Sperber) .
اولین پارک دنیا که با وسعت زیاد، به منظور حفظ و حمایت منابع طبیعی بکر و جالب توجهش برای عموم مردن و نسلهای آینده و استفاده ازمنافع تفریحی، علمی، فرهنگی آن با سیستم خاصی در وسعت بیش از 800 هزار هکتار تأسیس گردید،پارک ملی یلواستون (Yellowstone) د رکشور ایالات متحده است که درسال 1872 میلادی تأسیس گردیده است. از آن به بعد ایجاد پارکها به سیستم پارکهای ملی و سیستمهای دیگر درکشورهای مختلف دنیا رواج یافت.
در ایران نیز تبدیل اراضی لم یزرع اطراف شهرها مخصوصاً تهران به پارکهای مصنوعی وغرس نهال به وسعت قابل ملاحظه در آنها از جمله اقداماتی است که به منظور مبارزه با آلودگی هوا و ایجاد فضای سبز، پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور به عمل آمده است.
اگر چه اولین پارک جنگلی دست کاشت به عنوان پارک اهواز درسال 1342 دراهواز احداث گردید ولی پارک جنگلی خرگوش دره تهران (با وسعتی بالغ بر 140 هکتار) اولین تفریحگاه جنگلی (جنگل دست کاشت) است که در ایران پس از ملی شدن جنگلها، به منظور ایجاد فضای سبز و محلی برای تفریح شهروندان تهرانی در سال 1343 احداث گردید.

 

2-    ضرورت تحقیق
با نگاهی به پیشینه پارکهای جنگلی دست کاشت در می یابیم که تأسیس اکثر این پارکها دردهه 40 قرن اخیر و پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور اتفاق افتاده است. زمانیکه جنگلکاری و تب کشت سوزنی برگان در ایران بالا گرفته بود و با مطالعات بسیار محدود اولیه ومنابع اندک موجود در آن زمان اقدام به کاشت سوزنی برگان در سطوح وسیع گرید که ماحصل آن پارکهای جنگلی دست کاشت بزرگی هستند که ما امروزه آنها را به نامهای چیتگر ، لویزان، سرخه حصار و … می شناسیم پارکهای جنگلی ای که از بدو احداث آنها حدود 30 سال می گذرد.
اما اینکه آیا از آن زمان تاکنون مطالعات جامع و کامل درمورد این پارکها صورت گرفته تا مشخص گردد که جنگلکاریهای انجام شده دردهه های قبل موفقیت آمیز بوده یاخیر؟ کشت گونه های سوزنی برگ مثبت بود یا خیر؟ ،وضعیت بقا و ادامه حیات پارکها چگونه است؟ امری است که جای بحث و تفحص دارد.
بعداز گذشت 30 سال هنوز تجربیات ما به مطالعات بسیار اندکی محدود می گردد که دراین فاصله زمانی طولانی و اکثراً به صورت موردی و پراکنده انجام شده است. کم تجربگی و عدم استفاده ازمنابع معتبر علمی موجود باعث شده تا امروزه حیات اکثر پارکهای جنگلی به خطر بیافتد. چنانچه این مورد درپارک جنگلی چیتگر بررسی شده و نتایج امر شاهدی بر این ادعاست.
پارکهای جنگلی علاوه بر اینکه خصوصیات توده های جنگلی را دارا هستند. فضای سبز مناسبی را جهت استفاده عموم مردن مهیا می سازند. متأسفانه دیدگاه حاکم بر نظام جنگلبانی سالیان گذشته ایران با دیدگاه امروزی بسیار متفاوت است . کشتهای وسیع تک گونه ای با نظم و ترتیب تصنعی بالطبع رسیدگی و نگهداری از این مناطق را آسانتر می کند. امروزه ثابت شده که سیستمهای خالص و تک کشتی قادر به ایجاد اکوسیستمهای پایدار نمی باشند، موردی که درعلم جنگلشناسی نوین از اهمیت خاصی برخوردار است.
به تجربه ثابت شده که جنگلکاریهای مخلوط به مراتب کیفیت و وضعیت بهتری نسبت به جنگلکاریهای تک کشتی دارند. چرا که پایداری جنگل ، مقاوت در برابر آفات و امراض، جلوگیری از خطر آتش سوزی، تولید چوب مرغوب و متنوع و … تنها در جنگلها و جنگلکاریهای مخلوط در حالت ایده آل موجود است.
امروزه ضروری است تا این گونه جنگلکاریهای تک گونه ای درسطوح وسیع، با ایجاد اصلاحات و رعایت اصول جنگلشناسی به نحوی به سمت جنگلهای طبیعی و آمیخته سوق داده شوند. د رغیر این صورت درچند سال آتی شاهد نابودی این ذخایر طبیعی خواهین بود. هدف از این تحقیق بررسی کمی و کیفی جنگلکاریهای انجام شده در پارک جنگلی چیتگر است تا نتایج حاصله بتواند برای اصلاح و بهبود وضعیت توده های درختی پارک مود استفاده قرار گیرد. لازم به توضیح است که از سال 1347 (بدو تأسیس پارک جنگلی چیتگر) تا کنون عمده ترین مسائلی که در پارک مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از : مسائل اقتصادی، اجتماعی ( مجنونیان، 1356) – خاک (سرمدیان، 1368) – پوش گیاهی (جوانشیر 1368) و ژئومورفولوژی (احمدی ، 1368)…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود معماری کاخ خورشید(کلات نادر ) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود معماری کاخ خورشید(کلات نادر ) در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود معماری کاخ خورشید(کلات نادر ) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود معماری کاخ خورشید(کلات نادر ) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود معماری کاخ خورشید(کلات نادر ) در فایل ورد (word) :

دانلود معماری کاخ خورشید(کلات نادر ) در فایل ورد (word)

دانلود معماری کاخ خورشید(کلات نادر ) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

معماری کاخ خورشید ………………………………………………………………………………….1

شهرستان کلات و معرفی کاخ خورشید ……………………………………………………………..2

تاریخچه بنا …………………………………………………………………………………………….5

سبک معماری ………………………………………………………………………………………….6

مشخصات بنا ………………………………………………………………………………………….7

تزئینات داخل …………………………………………………………………………………………..8

چهارباغ ………………………………………………………………………………………………..8

دهنه ورودی شهرستان کلات …………………………………………………………………………9

تنها تونل شهر شتان کلات ………………………………………………………………………….10

تقسیمات کشوری ……………………………………………………………………………………11

مناطق تاریخی ………………………………………………………………………………………..12

منطق تفریحی …………………………………………………………………………………………12

مسجد کبود گنبد …………………………………………………………………………………….13

دربند ارغونشاه ………………………………………………………………………………………..15

حمام نادری ……………………………………………………………………………………………17

بند نادری ………………………………………………………………………………………………18

آبشار قره سو ………………………………………………………………………………………..19

آبشار ارتکند ………………………………………………………………………………………….19

آبشار آبگرم …………………………………………………………………………………………..20

کاخ فلاحتی …………………………………………………………………………………………..21

سلطنت نادر ………………………………………………………………………………………….21

کارنامه نادر ………………………………………………………………………………………….24

ایران در عهد نادر …………………………………………………………………………………….24

منابع …………………………………………………………………………………………………26

شهرستان کلات و کاخ خورشید

شهرستان کلات :

حصار كلات كه در فاصله 180 كیلومتری شمال مشهد واقع شده است مانند دره‌ای است كه توسط دو رشته كوه مرتفع محاصره گردیده باشد و دارای طول و عرض تقریبی 35 و 10 كیلومتر می‌باشد.این رشته کو ها بنا به گفته ی مردم محلی همان منطقه به کوه های 77 معروف است و از یک دهنه که 7 آن بسیار بزرگ تر است نادرشاه وارد منطقه می شده است و امروزه در همان کوه تونلی با عرض کم و بسیار خطرناک ایجاد شده و تنها محل رفت آمد و ورود و خروج مردم کلات می باشد.

معرفی کاخ خورشید :

بنای این كاخ كه در وسط باغ بزرگی قرار دارد از آثار دوره‌ی نادر شاه افشار است و احتمالاً برای سكونت خانواده‌ی سلطنتی احداث شده است. نمای این كاخ كه به شیوه معماری هنری ساخته شده به شكل استوانه‌ای بوده و با سنگ های مر‌مر سیاه تزیین شده است. بلندی آن در گذشته در حدود 25 متر بوده است و در حال حاضر به علت خرابی طبقه سوم ، ارتفاع كاخ بیش از 20 متر نیست. این كاخ مجموعاً دارای 12 اتاق است كه در داخل اتاق‌ها نیز تزییناتی از نقاشی و گچ‌بری دیده می‌شود . شیوه تزیین و آرایشی كه در این بنا به كار رفته مشتمل بر ریزه كاری های دقیق و متنوع و قابل ملاحظه است.

تاریخچه بنا

:ساخت این بنا در سال 1155 هجری قمری به فرمان نادر شاه آغاز و در سال 1160 (برابر با 1126 هجری شمسی ) همزمان با قتل نادرشاه متوقف گردید (با استناد به کتیبه موجود در داخل کلخ خورشید )با توجه به متون قدیم و حجم معماری و کتیبه موجود (سوره مبارکه النبا) آرامگاه نادرشاه می باشد.

تزیینات داخل :

طلاکاری ،تزیینات گچی و رنگی و کتیبه با خط ثلث ،رسم بندی و نقوش اسلیمی .

خارجی بنا :

از سنگ های آهکی متخلخل ساخته شده است که مزین به نقوش گل و بوته ،پرنده (طوطی) ،انواع میوه ها از قبیل آناناس ،انبه ، موز، انگور و گلابی که ویژه مناطق گرمسیری می باشد .لذا این حجاریها به استادکاران هندی منسوب است.

دارای مساحت 25500 متر مربع است .دارای آبنمای های سنگی با 156 فواره و هشت حوضچه و یک حوض بزرگ می باشد .

چهار باغ :

دارای مساحت 25500 متر مربع است .دارای آبنمای های سنگی با 156 فواره و هشت حوضچه و یک حوض بزرگ می باشد . آبنما ها به گونه ایست که باغ را به چهار قسمت تقسیم کرده که نشان از یک باغ کامل ایرانی است .

نوع فایل: word

سایز:1.65 MB

تعداد صفحه:40

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP در فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP در فایل ورد (word) :

ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP

گسل‌های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تكتونیكی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممكن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسك‌پذیری بالایی در مقابل زلزله برخوردار است. در تحقیق حاضر، با تلفیق GIS و AHP و معرفی شاخص‌های آسیب‌پذیری، به بررسی وضعیت کنونی بافت فرسوده شهر میناب از نظر میزان آسیب‌پذیری در برابر زلزله پرداخته و نواحی آسیب‌پذیر مشخص شد. داده‌های مورد نیاز از جمله شبکه معابر شهری، کاربری‌ها، تراکم جمعیت، مشخصات سازه‌ای و … گردآوری و جهت ایجاد پایگاه داده آماده‌سازی شدند. سپس با توجه به حجم انبوه شاخص‌های مکانی، جهت حصول به اطلاعات برای اخذ تصمیم، داده‌ها با استفاده از GIS و روش AHPپردازش و نقشه نهایی آسیب‌پذیری بافت فرسوده تولید شده و مناطق با درجات مختلف آسیب‌ مشخص گردید. بر اساس این نقشه، محلات شیخ آباد، شهید عباسپور، پاکوه، باغ ملک، جوی باریکو و جنگجنگو بافت فرسوده (محلات قدیمی) به عنوان محدوده‌های با آسیب‌پذیری زیاد مشخص شده‌اند. این در حالی است که محلات پاکوه و باغ ملک جز تراکم‌های بالای جمعیتی در منطقه بافت فرسوده محسوب می‌شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آسیب‌های ناشی از زلزله، بدلیل فرسوده بودن و مقاومت کم ساختمان‌ها، ریزدانگی ساختمان‌ها و معابر کم عرض می‌باشد که این امر لزوم اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای را در جهت کاهش آسیب و مدیریت بحران مشخص می‌نماید. در بحث زلزله و شهر، سیستم GIS با قابلیت جمع‌آوری داده‌های مکانی و توصیفی، ذخیره‌سازی، تغییر و تحول، تحلیل، مدل‌سازی و نمایش اطلاعات مکانی به همراه اطلاعات غیرمکانی می‌تواند به عنوان علم و فن‌آوری بهینه در جهت ساماندهی و تجزیه و تحلیل جامع و سریع اطلاعات و کمک به اخذ تصمیمات سریع و در عین حال صحیح در مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه: زلزله، آسیب‌پذیری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی، بافت فرسوده شهر میناب.

دانلود ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

1

فصل اول.. 8

1-1. مقدمه. 9

1-2. بیان مسأله. 9

سؤال‌های اصلی تحقیق.. 10

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10

1-4. پیشینه تحقیق.. 36

1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 11

1-6. اهداف اساسی تحقیق.. 11

1-7. جمع‌بندی كلی.. 11

2 فصل دوم. 12

2-1. شهرها و مخاطرات طبیعی 13

2-2. خطر زلزله در شهرها 13

2-2-1. خطر زلزله. 13

2-2-2. آسیب‌پذیری در زلزله. 14

2-2-3. بحران زلزله: 14

2-3. انواع بحران.. 15

2-4. زلزله و بحران ناشی از آن.. 15

2-5. منابع لرزه‌ای.. 16

2-6. شدت و بزرگی زلزله. 16

2-7. آسیب‌ها و خسارات ناشی از زلزله. 16

2-7-1. خسارات وارد بر زمین: 17

2-7-2. خسارت وارد بر سازه‌ها 17

2-7-2-1. خسارت وارد بر ساختمان‌ها 18

2-7-2-2. خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی.. 18

2-7-2-3. خسارت وارد بر شریان‌های حیاتی.. 18

2-7-2-4. خسارات ناشی از حوادث ثانویه. 18

2-8. گسترش فیزیکی شهرها و افزایش آسیب‌پذیری.. 18

2-8-1. ایمنی شهری.. 19

2-8-2. آسیب‌پذیری شهری.. 20

2-8-3. ساختار شهر. 20

2-8-4. بافت شهر. 21

2-9. فرسایش و فرسودگی.. 23

2-10. عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها 23

2-10-1. تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی.. 25

2-11. برنامه‌ریزی شهری و آسیب‌پذیری شهرها 25

2-12. ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله. 26

2-13. مدیریت بحران.. 27

2-14. نقش GIS در مدیریت بحران.. 28

2-14-1. GIS و فاز کاهش اثرات.. 29

2-14-2. GIS و فاز آمادگی.. 29

2-14-3. GIS و فاز پاسخگویی.. 29

2-14-4. GIS و فاز بازسازی.. 30

2-15. نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران (زلزله) 30

2-16. تصمیم‌گیری.. 30

2-16-1. تصمیم‌گیری مکانی.. 31

2-16-1-1. تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) 31

2-16-1-1-1. مدل‌های گسسته و پیوسته. 33

2-16-1-1-2. مدل های جبرانی و غیر جبرانی.. 33

2-16-1-1-3. نمونه‌های فردی و گروهی.. 33

2-17. روش‌های‌ وزن‌دهی‌: 34

2-17-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی( (AHP. 34

2-18. مجموعه‌های فازی و عارضه‌های فازی.. 35

3 فصل سوم. 42

3-1. موقعیت جغرافیایی شهر میناب.. 43

3-1-1. ویژگی‌های طبیعی و زمین‌شناسی منطقه. 44

3-1-2. اقلیم شهر میناب.. 45

3-2. بلایای طبیعی به ویژه مسائل مربوط به زلزله‌خیزی و جایگاه اراضی در مدیریت بحران.. 46

3-3. نظام فضایی و تقسیمات كالبدی شهر میناب.. 46

3-4. معرفی كلی بافت‌های فرسوده و مسئله‌دار شهر میناب.. 47

3-5. گونه‌بندی بافت‌های فرسوده شهر میناب.. 47

3-5-1. بافت قدیمی.. 48

3-5-2. بافت میانی.. 48

3-5-3. بافت حاشیه‌ای جدید. 48

3-6. بررسی زیرساخت‌های شهری.. 49

3-7. بررسی کاربری‌های بافت فرسوده شهر. 49

3-8. ایجاد پایگاه اطلاعاتی.. 51

3-8-1. گردآوری و آماده‌سازی داده. 51

3-8-2. طراحی پایگاه اطلاعاتی.. 52

3-9. تلفیق روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 52

3-10. انتخاب معیارهای ارزیابی آسیب‌پذیری.. 53

3-10-1. آسیب‌پذیری ناشی از تراكم جمعیتی محله‌های بافت فرسوده. 54

3-10-2. آسیب‌پذیری ناشی از میزان دسترسی به فضاهای باز. 57

3-10-3. آسیب‌پذیری ناشی از جنس مصالح و عمر سازه‌ها 58

3-10-4. آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت ساختمانی (مساحت قطعات) 60

3-10-5. آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات.. 62

3-10-6. دسترسی به شبکه معابر و تأثیر آن بر میزان آسیب‌پذیری.. 63

3-10-7. آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌ها 64

3-11. وزن‌دهی معیارها و قواعد تصمیم‌گیری چندمعیاری.. 65

3-11-1. روش مبتنی بر مقایسه دو به دو. 66

3-11-1-1. ساختن سلسله‌مراتب… 66

3-11-1-2. مقایسه زوجی و محاسبه وزن.. 66

3-11-1-3. محاسبه نرخ ناسازگاری.. 67

3-11-1-3-1. میانگین بردار ناسازگاری.. 68

3-11-1-3-2. محاسبه شاخص ناسازگاری.. 68

3-11-1-3-3. محاسبه شاخص ناسازگاری ماترس تصادفی.. 68

3-11-1-3-4. محاسبه نرخ ناسازگاری.. 69

3-12. فازی‌سازی لایه‌ها 69

3-13. نتیجه‌گیری.. 70

4 فصل چهارم. 71

4-1. تحلیل آسیب‌پذیری در برابر زلزله به تفکیک شاخص‌های معرفی شده در تحقیق.. 72

4-1-1. ‌‌ آسیب‌پذیری ناشی از تراکم جمعیت… 72

4-1-2. آسیب‌پذیری ناشی از دسترسی به فضاهای باز. 73

4-1-3. آسیب‌پذیری ناشی از قدمت ساختمان‌ها 73

4-1-4. آسیب‌پذیری ناشی از جنس مصالح ساختمان‌ها 74

4-1-5. آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت‌های ساختمانی.. 75

4-1-6. آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات طبقات ساختمان.. 76

4-1-7. عدم دسترسی به معابر شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زلزله. 77

4-1-8. آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌های همجوار. 78

4-2. محاسبه‌‌ی وزن‌های شاخص‌ها 80

4-3. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری منطقه. 82

4-4. فازی‌سازی لایه‌های اطلاعاتی.. 83

4-4-1. عملگر فازی AND.. 88

5 فصل پنجم.. 89

5-1. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 90

5-2. آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق.. 91

5-3. محدودیت‌ تحقیق.. 92

5-4. پیشنهادها 92

5-5. منابع.. 93

دانلود ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP در فایل ورد (word)
فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 انواع خرابی‌های زمین در برابر زلزله. 17

جدول 2-2 ارزیابی مختلف قطعه‌بندی هنگام و بعد از وقوع زلزله. 22

جدول 2-3- رابطه‌ی درجه‌ی آسیب‌پذیری و انواع بافت‌های شهری. 23

جدول 2-4- متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها. 24

جدول 3-1- آمار مربوط به زمین لرزه‌های روی داده در استان هرمزگان و از جمله شهر میناب طی 10 سال گذشته. 46

جدول 3-2 سطح و سهم کاربری‌های مختلف بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 51

جدول 3-5 طبقات دسترسی به فضای باز و آسیب‌پذیری. 59

جدول 3-6 مصالح بنا در محدوده بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 60

جدول 3-7 قدمت ابنیه در محدوده بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 61

جدول 3-8 طبقات مصالح و عمر ساختمانی و آسیب‌پذیری. 61

جدول 3-9 کلاس‌های قطعات تفکیکی مساحت و آسیب‌پذیری. 62

جدول 3-10 تعداد طبقات ساختمان‌ها و آسیب‌پذیری براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 63

جدول 3-11 سلسله مراتب معابر شهری و آسیب‌پذیری. 65

جدول 3-12 فاصله از کاربری‌های خطرزا و آسیب‌پذیری . 66

جدول 3-13: مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 68

جدول 3-14: شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی. 69

جدول (4-1): محاسبه وزن نهایی معیارها . 82

جدول 4-2: آسیب‌پذیری حاصل از ترکیب متغیرها‌ 83

جدول 43 نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه‌های معیار در منطق فازی 84

دانلود ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP در فایل ورد (word)
فهرست شکل‌ها

شکل 3-1 نقشه موقعیت جغرافیایی شهر میناب.. 46

شکل3-2- نقشه کاربری اراضی مختلف بافت فرسوده شهر میناب 53

شکل3-3- نقشه تراکم جمعیتی بافت فرسوده 59

شکل 3-4- نقشه فضاهای باز محدوده بافت فرسوده 60

شکل 3-5- نقشه جنس مصالح بافت فرسوده 61

شکل 3-6- نقشه قدمت ابنیه بافت فرسوده 62

شکل 3-7- نقشه مساحت قطعات ساختمانی منطقه. 64

شکل 3-8- نقشه تعداد طبقات بافت فرسوده 65

شکل 3-9- شبکه معابر شهری منطقه 66

شکل 3-10- موقعیت نقاط خطرزا در بافت فرسوده 68

شکل4-1- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از افزایش تراکم جمعیت.. 75

شکل 4-2- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از دوری از فضاهای باز عمومی.. 76

شکل 4-3- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از قدمت سازه 77

شکل 4-4- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از نوع مصالح ساختمانی.. 78

شکل 4-5- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت ساختمان 79

شکل 4-6- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات.. 80

شکل 4-7- نقشه دسترسی به معابر شهری و تأثیر آن بر میزان آسیب‌پذیری.. 81

کل 4-8- ماتریس سازگاری کاربری‌ها با در نظر گرفتن عوامل مخاطره انگیز در زلزله 82

شکل 4-9- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌ها 83

شکل 4-10- نمودار محاسبه وزن‌ها در نرم‌افزار Expert Choice. 84

شکل 4-11- نقشه پهنه‌بندی آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب به روش AHP. 85

شکل 4-12- نقشه فازی تراکم جمعیت.. 87

شکل 4-13- نقشه فازی تعداد طبقات ساختمان. 87

شکل 4-14- نقشه فازی مساحت قطعات ساختمان. 88

شکل 4-15- نقشه فازی سازگاری کاربری‌ها 88

شکل 4-16- نقشه فازی دسترسی به فضای باز 89

شکل 4-17- نقشه فازی قدمت بنا 89

شکل 4-18- نقشه فازی مصالح ساختمان. 90

شکل 4-19- نقشه فازی دسترسی به معابر. 90

شکل 4-20- نقشه آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب به روش Fuzzy AND. 91

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت آلاینده های هوا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت آلاینده های هوا در فایل ورد (word) دارای 31 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت آلاینده های هوا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت آلاینده های هوا در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت آلاینده های هوا در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت آلاینده های هوا در فایل ورد (word)

پیشرفت صنایع و تکنولوژی توسعه شهرها، ازیاد و تراکم جمعیت، افزایش وسایط نقلیه موتوری، ازدیاد مصرف سوخت های فسیلی، نامناسب بودن بافت شهری و در برخی از موارد نامناسب بودن موقعیت جغرافیایی محل، همگی باعث آلودگی هوا می شود.

دانلود پاورپوینت آلاینده های هوا در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

مقدمه

منابع طبیعی آلودگی هوا

فرسایش در اثر باد

آتش سوزی جنگل ها

فوران های آتشفشانی

انتشارات بیوژنیک

پاشیدن توسط دریا و تبخیر

فرآیند میکرو زیستی خاک

نابودی طبیعی مواد آلی

برق آسمانی

منابع صنعتی و شهری آلودگی هوا

تولید برق

فعالیت های صنعتی

حمل و نقل

انتشارات فرآیندی

نابودی زباله ها

فعالیت های ساخت و ساز

منابع کشاورزی و روستایی آلودگی هوا

وزش غبار

سوختن بقایا کشاورزی

انتشارات خاک

آفت کشها

نابودی زباله ها و مواد زاِئد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید