دانلود تحقیق بررسی تأثیر درجه استحصال آرد بر ترکیب آرد، خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی تأثیر درجه استحصال آرد بر ترکیب آرد، خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی تأثیر درجه استحصال آرد بر ترکیب آرد، خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر درجه استحصال آرد بر ترکیب آرد، خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
درجه استحصال آرد  
تأثیر درجه استحصال بر ترکیب و ویژگیهای آرد  
تأثیر درجه استحصال آرد بر خواص رئولوژی خمیر  
تأثیر درجه استحصال آرد بر خواص کیفی نان  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر درجه استحصال آرد بر ترکیب آرد، خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان در فایل ورد (word)

1-     رجب زاده، ن. 1372 تکنولوژی نان. چاپ دوم. دانشگاه تهران، تهران، ص 448

2-     کنت، ن. ل. 1370 تکنولوژی غلات. آراسته، ن. چاپ اول. معاونت فرهنگی استان قدس رضوی، مشهد، ص 415

3-        Bass, E. G. 1988. Wheat flour milling. Pages 1-69 in : Wheat : Chemistry and technology. Vol. 2. 3 rd ed., Pomeranz, Y., Am. Assoc. Cereal Chem., Inc : St. Paul, Minnesota

4-        Gan, Z., and Vaughan, J. G. 1992. Effect of outer bran layers on the loaf volume of wheat breads. Journal of Cereal Science, 15 : 151-

5-        Haridas Roa, P., and Malini Rao, H. 1991. Effect of incorporating wheat bran on the rheological characteristics and bread making quality of flour. Journal of Food Science and Technology, 28 (2): 92-

6-        Moto, L., melniciuc, G., and Teodoresco, F. 1973. Effect of extraction rate on baking quality of flour. Industria Alimentara, 24 (1): 12-

7-        Orth, R. A., and Mander, K. C. 1974. Effect of milling yield on flour composition and bread making quality. Cereal Chemistry, 52: 305-

8-        Venkateswara Rao, G., Indrani, D., and Shurpalekar, S. R. 1985. Effect of milling methods and extraction rate on the chemical, rheological and bread making characteristics of wheat flours. Journal of Food Science and Technology, 22 (1): 38-

9-        Venkateswara Rao, G., Weipert, D., and Seibel, W. 1986. Effect of additives on the rheological and baking characterisitics of different extraction rate wheat flours. Journal of Food Science and Technology, 23: 183-

چکیده

اطلاعات موجود مبتنی بر دانش امروزی، قدمت نان را تا 6000 سال قبل تأیید نموده  و در بررسیهای باستان شناسی دلایل غیر قابل تردیدی در این زمینه بدست آمده است. نان یکی از ارزانترین و مهمترین مواد غذایی مورد استفاده انسان می باشد، گرچه با ارتقاء سطح زندگی در کشورهای پیشرفته از میزان مصرف نان کاسته شده است، لیکن نان هنوز هم بخش عمده ای از انرژی روزانه مردم کشورهای مختلف و بویژه اقشار کم درآمد جامعه را تأمین می کند (1)

ترکیب آرد و کیفیت نان همواره تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی، توارثی و نوع فرآیندهای عمل آوری می باشند. از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر ترکیب و ویژگیهای آرد و متعاقباً کیفیت نان حاصل، درجه استحصال آرد می باشد. در این مقاله ابتدا به تعریف واژه درجه استحصال آرد و روشهای محاسبه و تعیین آن پرداخته و سپس تأثیر درجه استحصال آرد بر ترکیب و ویژگیهای آرد (خاکستر، رنگ، رطوبت، پروتئین، فیبر خام، چربی، گلوتن مرطوب، عدد رسوبی، عدد فالینگ و اندازه ذرات آرد)، خواص رئولوژی خمیر وخواص کیفی نان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

 

مقدمه

بر اساس تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده، عمده ترین گروه غذایی در تأمین انرژی و پروتئین دریافتی در رژیم غذایی افراد کشور، نان می باشد (1). بویژه این امر در مورد اقشار کم درآمد جامعه که غذای اصلی آنها نان می باشد، حائز اهمیت است. با توجه به اینکه در کشور ما اکثریت مردم در سطح متوسط و کم درآمد جامعه قرار دارند، لذا هر گونه تحقیقی در رابطه با بهبود کیفیت نان در کشور ما کاربردی و مثمرثمر خواهد بود

کیفیت نان تا حدود زیادی وابسته به ترکیب آرد بوده و عوامل متعددی در این رابطه تاثیر گذار می باشند. در رابطه با ویژگیهای آرد، یکی از فاکتورهایی که روی کیفیت نان می تواند تاثیر داشته باشد، درجه استحصال آرد می باشد. با توجه به اینکه اختلاف قابل ملاحظه ای در ترکیب آندوسپرم و پوسته دانه گندم وجود دارد، آردهایی که درجه استحصال مختلف دارند، از لحاظ ترکیب و میزان پروتئین یکسان نخواهند بود و امروزه ثابت شده که ترکیب آرد و بویژه مقدار و کیفیت پروتئین آن از فاکتورهای عمده در تعیین کیفیت نان می باشند

از عمده ترین نانهای مسطح که در سطح وسیع در ایران پخت و به مصرف مردم می رسد،       می توان نانهای لواش، بربری، سنگک و تافتون را نام برد. در تهیه نان سنگک از آرد تقریبا کامل (با درجه استحصال 98%) استفاده می شود. درصد استحصال آرد مورد استفاده برای تهیه نانهای بربری، تافتون و لواش به ترتیب در حدود 81%، 5/86% و 5/86% می باشد که این ارقام صرفاً بر اساس معیارهای اقتصادی توسط واحدهای تولید کننده آرد در نظر گرفته شده است (1، 5 و 6)

درجه استحصال آرد[1]

هر چند که تعریف واژه درجه استحصال آرد در خود کلمه نهفته است، اما اگر در کاربرد این واژه دقت نشود ممکن است مفهوم آن مبهم باشد. دو نوع اشتباه عمده که در تعریف این واژه اغلب مشاهده می شود، انتخاب روش مورد استفاده جهت محاسبه آن و استفاده از واژه بازدهی آرد[2] بجای استحصال آرد می باشد (3)

نسبت گندم بازیابی شده به ‌شکل آرد توسط فرایند آسیاب کردن، درجه استحصال آرد نامیده می‌شود (3). در تعریف دیگر، تعداد قسمتهای وزنی آرد حاصل از آسیاب کردن یکصد کیلوگرم گندم ‌را در صد استحصال ‌آرد نامیده‌اند (2)

درجه استحصال آرد ممکن است بوسیله یکی از روابط پنجگانه ذیل محاسبه گردد (3)

الف) بر اساس گندم دریافت شده (گندم پاک نشده)

100 ×                 وزن آرد            = درصد استحصال

وزن گندم پاک نشده

ب) بر اساس گندم خشک تمیز که برای عملیات نم زدن و متعادل کردن[3]  مورد استفاده قرار  می گیرد

100 ×               وزن آرد                  = درصد استحصال

وزن گندم خشک تمیز

ج ) بر اساس گندم تمیز حالت داده شده که وارد اولین غلتک خرد کننده می شود

                                      100 ×                   وزن آرد                     = درصد استحصال

   وزن گندم تمیز حالت داده شده

د ) بر اساس کل محصول بدست آمده از فرآیند آسیاب کردن گندم

         100 ×                                       وزن آرد                                   = درصد استحصال

وزن آرد + وزن محصولات جانبی فرآیند آسیابانی (خوراک دام)

و ) بر اساس مجموع فرآیندهای آسیاب

  100×                                           وزن آرد                                       = درصد استحصال

وزن آرد + وزن خوراک دام + وزن مواد باقیمانده روی الکهای آسیاب

از مهمترین روشها برای بیان کردن درصد استحصال می توان به روابط (الف) و (ج) اشاره نمود. رابطه (الف) یک ارزیابی از ارتباط هزینه مواد اولیه و آرد حاصل شده می باشد و رابطه (ج) کارایی فرایند آسیابانی را نشان می دهد

بازدهی آرد بر خلاف مفهوم متداول واژه بازده، بیانگر مقدار آرد حاصل از یک مقدار معینی از گندم نیست، بلکه بصورت مقدار گندم مورد نیاز برای تولید مقدار معینی آرد (معمولا یکصد پوند) تعریف می شود (3)

تأثیر درجه استحصال بر ترکیب و ویژگیهای آرد

1-4- درصد استحصال و خاکستر آرد

با افزایش درصد استحصال آرد مقدار خاکستر آن نیز افزایش می یابد. زیرا مقدار املاح معدنی که ناشی از حضور لایه های بیرونی تر دانه گندم است، در آردهای با درصد استحصال بالا، زیادتر         می باشد (7)

2-4- درصد استحصال و رنگ آرد

با افزایش درصد استحصال، رنگ آرد افزایش پیدا می کند. با توجه به اینکه در آردهای با درصد استحصال بالا، حضور مواد غیر آندوسپرمی بیشتر می باشد، لذا حضور این اجزاء باعث تیره رنگ شدن آرد می شوند. تغییرات رنگ آرد تا استخراج 65% اندک است. مابین 65 تا 70 درصد، رنگ آرد افزایش می یابد و در استخراج بالای 75% رنگ آرد بطور فزاینده زیاد می شود (7)

3-4- درصد استحصال و رطوبت آرد

1- Flour Extraction

2- Flour Yield

3- Conditioning

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی صنایع نوشابه کارخانه نوشابه پپسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی صنایع نوشابه کارخانه نوشابه پپسی در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی صنایع نوشابه کارخانه نوشابه پپسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآموزی صنایع نوشابه کارخانه نوشابه پپسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآموزی صنایع نوشابه کارخانه نوشابه پپسی در فایل ورد (word) :

کارخانه نوشابه نیسان شرق (پپسی) در سال 1357 واقع در جاده قوچان – مشهد تاسیس شد .
این کارخانه به صورت سهامی خاص بوده و تحت لیسانس پپسی آمریکا فعالیت
می کند . که تمامی دستورالعمل های آن و نیز استاندارد ها (آزمایشات صورت گرفته ) دقیقاً مانند آزمایشات صورت گرفته در کارخانجات پپسی خارج از کشور می باشد.
مواد اولیه این کارخانه مانند عصاره ، رنگ و طور کلی به جز شکر، کارخانه های داخلی تامین می شود وارداتی بوده و از کشور ایرلند می باشد.
محصولات این کارخانه به صورت نوشابه های شیشه ای ، قوطی که اصطلاحاً به آن can می گویند. و نوشابه های خانواده (PET) می باشد.
و نوع محصولات آن نیز به صورت پپسی ، میراندا ، 7up ، دایت می باشد.
(دایت نوشابه رژیمی)
در این کارخانه 400نفر شاغل بوده که به صورت دو شیفت کلاری فعالیت
می کنند.
امکانات این کارخانه هم ، سالن اداری ، تاسیسات ، انبار ، بخش آزمایشگاهی ، خط تولید ، سرویس بهداشتی ، قسمت تصفیه آب و قسمت تولید گاز دی اکسید کربن می باشد.
خط تولید آن 3 قسمت است :
1- خط تولید شیشه (اورتمن)
2- خط تولید CAN
3- خط تولید PET
میزان تولیدات این کارخانه نیز در خط شیشه 1000 جعبه در ساعت ، برای نوشابه های خانواده (PET) 10000 عدد در ساعت و برای CAN (قوطی) 24000 قوطی در ساعت می باشد.
ضمناً در مرحله تولید شربت به این صورت است که اگر نوشابه پپسی بود یک روز بعد از تولید در تانکهای شربت سازی باقی مانده ولی در مورد بقیه محصولات به این صورت نیست و هم زمان با تولید شربت وارد خط تولید می شود .
ضایعات این کارخانه نیز 1% در کل است برای تمام تولیدات قسمت فاضلاب هم تا حدودی تصفیه می شود .چون فاضلاب ان تتا حدودی حالت اسیدی دارد.
در آخر در قسمت فاضلاب به محتویات داخل آن جوهر نمک افزوده و وارد فاضلاب شهری می شود.
آب مورد نیاز این کارخانه نیز از طریق چاهی که در نزریکی این کارخانه حفر شده تامین می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سیستم تولید مجتمع غذایی رشته به رشته در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سیستم تولید مجتمع غذایی رشته به رشته در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیستم تولید مجتمع غذایی رشته به رشته در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سیستم تولید مجتمع غذایی رشته به رشته در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سیستم تولید مجتمع غذایی رشته به رشته در فایل ورد (word) :

مجتمع غذائی رشته به رشته تولید کننده انواع ماکارونی واقع در کیلومتر 17 جاده سنتو مشهد ـ قوچان در سال 1357 تأسیس گردیده است ، مالکیت مجتمع غذائی رشته به رشته خصوصی بوده و ماشین آلات آن توسط شرکت ایتالیایی Braibanti نصب و راه اندازی شده است که کلیه مراحل تولید و بسته بندی محصول اتوماتیک می باشد . و با نام تجارتی رشته به رشته که کیفیت بالای آن موجبات رضایت مشتریان را فراهم آورده و در حال حاضر سهم عمده ای را در بازار فروش به خود اختصاص داده است و با عنایت به ضرورت استاندارد اجباری ، کلیه محصولات شرکت دارای پروانه کاربرد استاندارد ملی ایران می باشند . شرکت در راستای تحقق اهداف و فعالیت های خود مجوزها و پروانه های ذیل را از ارگانهای ذیربط اخذ نموده است .
1ـ1ـ1ـ ثبت شرکتها 1509
1ـ1ـ2ـ پروانه تأسیس صنایع ص 65 ردیف 7
1ـ1ـ3ـ پروانه بهره برداری صنایع ص 25 ردیف 7
1ـ1ـ4ـ پروانه تأسیس نظارت
1ـ1ـ5ـ پروانه بهره برداری نظارت مورخ
1ـ1ـ6ـ پروانه ساخت : 2791
1ـ1ـ7ـ پروانه کاربرد علامت استاندارد : ….

ظرفیت تولید شرکت در حال حاضر 2500 تن در سال بوده که تماماً مشمول استاندارد اجباری می باشد و در برنامه طرح و توسعه شرکت در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت .
این مجتمع در زمینی به مساحت 11000 متر مربع و با بیش از 2000 متر مربع زیر بنا مشتمل بر 1800 متر سالن های تولید و 220 متر اداری احداث گردیده است .
1ـ3ـ اصطلاحات و تعاریف
1ـ دما : اصطلاح فیزیکی جهت نمایش کمی و کیفیت حرارتی اجسام
2ـ رطوبت نسبی : نسبت میزان رطوبت هوا به درجه رطوبت اشباع
3ـ تهویه : جابجائی و تعویض هوا در محیط با استفاده از فن
4ـ پالت : صفحات فلزی یا چوبی جهت چیدن بسته های ماکارونی و جابجائی آنها
5ـ استیک : میله های فلزی روکش دار که ماکارونی بر روی آنها قرار می گیرد .
6ـ اکسترودر : شامل سیلندر و ماردون می باشد و باعث ورز دادن خمیر و هدایت آن به زیر قالب می گردد.
7ـ وکیوم : باعث ایجاد خلاء در داخل خمیر می گردد .
8ـ پرس : به مجموعه ماشین آلات موجود در قسمت همزنها ــ اکسترودرــ قالب ــ تیغ تا ابتدای Predryer پرس گفته می شود .
9ـ قالب : باعث فرم دادن خمیر به اشکال مختلف میله ای ــ فرمی می شود .
10ـ موتورخانه : محلی است که تأسیسات دیگ بخار ــ و دیگ آب گرم و … در آن قرار گرفته است .
11ـ ماکارونی رشته ای Spaghetti : ماکارونی است که به صورت رشته های بلند ، باریک و توپر می باشند .

12ـ ماکارونی تو خالی : قطر آن بیشتر از اسپاگتی بوده و تو خالی می باشد .
13ـ ماکارونی فرمی : که طول آن کمتر ازcm 8 می باشد مانند اشکال مارپیچ ــ صدفی ــ حلزونی و غیره.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرح (کارآفرینی) تکنولوژی تولید ماست کم چرب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرح (کارآفرینی) تکنولوژی تولید ماست کم چرب در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرح (کارآفرینی) تکنولوژی تولید ماست کم چرب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرح (کارآفرینی) تکنولوژی تولید ماست کم چرب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرح (کارآفرینی) تکنولوژی تولید ماست کم چرب در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود طرح (کارآفرینی) تکنولوژی تولید ماست کم چرب در فایل ورد (word)

چکیده 5
مقدمه 7

فصل 1: کلیاتی در رابطه با ماست
1-1 تاریخچه 10
1-2 فرآیند تولید ماست 11
1-3 اهمیت مصرف ماست در رژیم غذایی 12

فصل 2:ماست کم چرب و ویژگی‌های آن
2-1 مقدمه 17
2-2 ویژگی‌های رئولوژیک ماست کم چرب 19
2-3 اثرات سلامت بخش ماست کم چرب 20

فصل 3: تکنولوژی تولید ماست کم چرب
معرفی انواع روش‌ها در تولید ماست کم چرب 23
3-1 استفاده از جایگزین‌های چربی 23
3-1-1 ترکیبات نشاسته‌ای (‌ذرت ، پیکما و تاپیوکا) 23
3-1-2 ترکیب هیدروکلوئیدی بتاگلوکان 25
3-1-3 فرآورده‌های حاصل از پروتئین آب پنیر MWP,WPC; 27
3-1-4 پری بیوتیک ها 29
3-2 فرآیند فشار هیدرواستاتیکی بالا (HHP) 31
3-3 کاربردمایه‌های میکروبی مولدپلی ساکارید خارج سلولی 34
3-4 آنزیم ترانس گلوتامیناز 35
نتیجه‌گیری 38
پیشنهادات 39
منابع 40

در طی سال‌های اخیر توجه مردم به مصرف فرآورده‌های رژیمی از جمله فرآورده‌های لبنی کم چرب از قبیل ماست کم چرب ، پنیر کم چرب ، بستنی رژیمی و کره کم کالری افزایش یافته است .
چراکه اثبات شده مصرف بیش از اندازه‌ی مواد غذایی پر چرب می تواند باعث ایجاد بیماریهایی از قبیل مشکلات قلبی – عروقی ، دیابت ، چاقی مفرط و حتی سرطان شود.
بنابراین در طی دو دهه ی گذشته مصرف ماست کم چرب به طور چشمگیری افزایش یافته است .
با افزایش مصرف کنندگان ماست کم چرب ، تلاش های زیادی برای بهبود بافت و سایر ویژگی‌های محصولات رژیمی انجام شده است ، چرا که تغییر میزان چربی در ماست‌ها ،‌ویژگی های رئولوژیک آنها را تغییر می دهد .
از جمله روشهای معمول و متعارفی که جهت بهبود بافت ماست کم چرب به کار می‌رود ، افزودن پایدار کننده‌ها به عنوان مثال صمغ‌ها می‌باشد . اماعلاوه بر اینکه استفاده از این ترکیبات سبب ایجاد بافت دانه دانه و نامطلوب و طعم پودری در فرآورده می‌شود ،‌در برخی از کشورها نیز غیر مجاز می‌باشند .
بنابراین محققان روشهای دیگری جهت تولید فرآورده‌های کم چرب با دارا بودن خصوصیات عملکردی ، بافتی و طعم مشابه فرآورده‌های پرچرب را بررسی کرده‌اند. این روشها عبارتند از :
استفاده از جایگزین‌های چربی از قبیل ترکیبات هیدروکلوئیدی ، نشاسته‌ای و پروتئین‌های آب پنیر ، استفاده از فرآیند فشار هیدرواستاتیکی بالا (HHP) ، کاربرد مایه‌های میکروبی مولد پلی ساکارید خارج سلولی و استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز .
به کارگیری هر یک از این روشها می‌تواند سبب تولید ماست کم چرب با ویژگی‌های مطلوب از قبیل طعم و بافت مشابه ماست پرچرب شود .
واژه‌های کلیدی : ماست ، ماست کم چرب ، جایگزین‌های چربی ، مایه‌های میکروبی ، ویژگی‌های بافتی و رئولوژیک .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تعریف عیار پروتئین در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تعریف عیار پروتئین در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تعریف عیار پروتئین در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تعریف عیار پروتئین در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تعریف عیار پروتئین در فایل ورد (word) :

اسیدینه ای را که در واکنش فوق ظاهر میگردد میتوان در مجاورت فنل فتالئین با سود تیتره نموده و از روی عبارت پروتئین به نسبت درصد پروتئینهای موجود در شیر پی برد. عیار پروتئین که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده میشود عبارتست از تعداد میلی لیترهای سود که برای 25 میلی لیتر شیر لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئید در مجاورت فنل فتالئین رنگ استاندارد بدست آید عیار پروتئین در شیرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئین را نشان میدهد.
وسائل لازم برای آزمایش:
– یک بورت مدرج (تا 01/0 میلی لیتر).
– 2بشر 250تا 400 میلی لیتری
– یک پیپت 25 میلی لیتری.
– یک پیپت 5/0 میلی لیتری
درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئینهای شیر ساخت ژربر استفاده نمود. این دستگاه شامل بورتیست که ستون مدرج آن نسبت درصد پروتئینها را مستقیماً در 25 میلی لیتر شیر نشان میدهد.
معرف های لازم برای آزمایش:
1- محلول سود (n143/0) عاری از
2- محلول الکلی فنل فتالئین(2گرم فنل فتالئین را با الکل 96 درجه به 100 میلی لیتر میرسانیم).
3- محلول اکسالات دو پتاس (28 گرم اکسالات دوپتاس خنثی را با آب مقطر به 100 میلی لیتر میرسانیم).
4- محلول تجارتی فرمالین 40 درصد
5- محلول سولفات دوکوبالت (25 گرم سولفات دوکوبالت را با آب مقطر به 100 میلی لیتر میرسانیم).
در صورت امکان میتوان از معرفهای آماده ساخت ژربر که برای 200 آزمایش کافیست استفاده نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تبرید مواد غذایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تبرید مواد غذایی در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تبرید مواد غذایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تبرید مواد غذایی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تبرید مواد غذایی در فایل ورد (word) :

امروزه برای نگهداری کردن و بالابردن ظاهر و طعم مواد غذایی روشهای مختلف زیادی قابل دسترسی هستند مراحل مواد غذایی و روشهای نگهداری محصولاتی را بوجود می آورد که برای مصرف کنندگان مناسب هستند . مثل محصولاتی که آماده برای خوردن هستند یا کمترین زمان را برای آماده سازی و طبخ دارند. ترکیب این روشها با شبکه های پخش مدرن محصولات فصلی و قابل دسترسی در مغازه های بقالی (خواروبار فروشی) در تمام سال در کل جهان ممکن می سازد.
همچنین تکنیک های نگهداری مواد غذایی مانند فریز کردن و کنسرو کردن نتایج مربوط به تکنولوژی علم جدید مواد غذایی است ، نگهداری و حفظ مواد غذایی (محصولات غذایی) بوسیله انسانها با روش های زیادی مثل خشک کردن در آفتاب ، نمک زدن ، دود دادن و تخمیر غذا انجام می شد. سالهای خیلی قبل اجداد ما از تکنیک های سرد کردن و فریز کردن برای نگهداری غذا استفاده می کردند برای مثال از آب و یخ دریاچه های یخ زده برای منجمد کردن ماهی و گوشت استفاده می کردند بطور نمایشی ، تکنولوژی نگهداری مواد غذایی با کشف میکرو ارگانیسم های جدید در قرن 18 توسعه پیدا کرد و ارزیابی نقش آنها در فساد مواد غذایی را بدنبال داشت. تحقیقات روی تکنولوژی نگهداری مواد غذایی معمولاً به یک یا دو دیدگاه معطوف می شود. انتخاب شرایطی برای به حداقل رساندن نامرغوبیت فرآورده یا توسعه روشهای طراحی مهندسی برای مطمئن شدن اینکه شرایط موجود می تواند با قیمت پایین بدست آید . در نظریه اخیر انتقال گرما معمولاً اهمیت زیادی دارد گرما از محصول در طی سرد کردن یا فریز کردن منتقل می شود و محصول اغلب در دمای ثابت در انجماد نگهداری می شود. همچنین تاثیرات انتقال رطوبت بویژه تبخیر از سطح محصول مهم هستند.
روشهای نگهداری بوسیله خشک کردن ، نمک زدن ، دود دادن پختن و … اغلب از نظر تغذیه أی خیلی خوب نیستند و مزه محصول تغییر می کند آنها بطور کلی ارزان هستند و در تغذیه افراد مناسب هستند منتها به کاربری نتایج مثبت تبرید در ارزش بالای مواد غذایی .
سرد کردن میوه جات و سبزی جات گرمای موجود را قبل از پردازش ، انتقال به انبار از بین می برد. سرما از رشد میکروارگانیسم های فاسد شدنی و محدود کردن آنزیمی و فعالیت تنفسی در طی نگهداری از محصول جلوگیری می کند جلو گیری از کمبود آب کاهش تولیدات اتیلن و کاهش حساسیت های محصولات نسبت به اتیلن.
دوره نگهداری ممکن است رابطه ای کوتاه مدت برای انتقال دادن و فروختن یا آماده کردن محصول باشد یا ممکن است شامل یک دوره ذخیره سازی طولانی مدت باشد که این بهتر است. ذکر کردن اینکه متابولیسم را پایین بیاوریم مهم است زیرا می تواند بی نظمیهای فیزیولوژی را افزایش دهد که تلف شدن ذخیره سازی سرما نامیده می شود به این دلیل دمای سرما ساز و دوره جریانات برای نگهداری محصول باید مناسب باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق پرورش سیب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق پرورش سیب در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق پرورش سیب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق پرورش سیب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق پرورش سیب در فایل ورد (word) :

مقاله ای در مورد پرورش سیب
تاریخچـــــه
در کلیه مناطق آب و هوایی خنک ، سیب غذای بسیار مهمی بوده است . نسبت به سایرمیوه های درختی ( احتمالا بجز مرکبات) سیب را می توان برای ماهها انبار نمود درحالیکه همچنان ارزش غذایی خود را حفظ می کند. سیبهای زمستانی که در اواخر پاییز چیده شده و در دمای بالای انجماد در سردخانه یا اتاق سیب نگهداری می کنند از سال 1800 غذای مهمی در اروپا و آمریکا به شمار می رفته است .
گونه های سیب
بیش از 7500 گونه سیب شناسایی شده است . این گونه ها در نقاط فراشمالگانی ، نیمه حاره و معتدل وجود دارند. چون درختان سیب به شرایط خنک کننده « chilling requirement) نیازدارند در آب و هوای استوایی گل نمی دهند.
در بین رایج ترین گونه های تجاری سیب می توان به این موارد اشاره کرد Braeburn( نیوزیلند) ، سیب نارنجی cox «بریتانیا – گونه قدیمی که امروزه محبوبیت گذشته را ندارد) ، فوجی « آسیا، استرالیا) ، گالا« نیوزیلند) ، سیب طلائی( آمریکا ، اروپا) ، گرانی اسمیت « استرالیا و کالیفرنیا) ، جونا گلد( آمریکا) ، جوناتــــان ( آمریکا) ، مکین تــاش ( کانــادا) ، سیب قرمـز« آمریکا) و نوعی سیب زمستانی ( آمریکا). تمامی این سیبها بجز نوع آخر شیرین و رنگین هستند. گرانی اسمیت ترش است و بعضی از مردم آنرا بصورت تازه می خورند در ضمن برای آشپزی هم مطلوب هستند. پوست آن سبز روشن خالدار است . این گونه سیب برای رشد کامل نیازمند آب و هوایی گرم بوده و فصل رشد طولانی مدتی دارد اگرچه میوه های نامرغوب تر در مناطق نامناسب رویش می کنند. تصویر معروفی از سیب گرانی اسمیت بر روی آرمApple Records وجود دارد( یک شرکت سازنده ترانه که آهنگهای گروه Beatles را منتشر می کند).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد در فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد در فایل ورد (word)

مقدمه;
فصل اول: فرآیند تولید آرد
بخش اول: سیستم های انتقال مواد;
دستگاههای برداشت از زیر سیلو
بار ریز حجمی;
بار ریز کشویی(کشوی تخلیه) ;
لود سل
دستگاههای انتقال مواد;
نقاله ی مارپیچی( حلزونی)
بالابر کاسه ای یا قاشقی
تسمه نقاله;
لوله های خود ریز;
پنوماتیک
بخش دوم: بوجاری;
دستگاه الک بوجاری با کانال هوا
کلاسیفایر
آسپبراتور
شن گیر;
تریور استوانه ای;
تریور آسپیرال
پوست گیر
مشروط کردن گندم( نم زدن)
نم زن کاسه ای
بخش سوم: آسیاب، الک کردن، دانه بندی
مقدمه
سیستم آسیابهای غلتکی;
آسیاب کردن
الک کردن
والس
الک های مربعی;
سبوس کوب یا تایفون
تایفون ثابت;
تایفون ویبره ای;
جداسازی ذرات ریز;
بخش چهارم: آزمایشگاه;
مقدمه
اندازه گیری رطوبت;
اندازه گیری خاکستر;
اندازه گیری مقدار آهن به روش کیفی
اندازه گیری گلوتن
اندازه گیری PH;
اندازه گیری ذرات
جستجو و شمارش با سیلوس سرئوس;
فلود یا گرام  کارخانجات آرد
فصل دوم: فرآیند غنی سازی آرد;
چکیده
مقدمه
بخش اول: کمبود آهن، کم خونی و گستردگی آن
بخش دوم: غنی سازی
غنی سازی مواد غذایی
غنی سازی آرد
گرایش جهانی به غنی سازی آرد;
آهن;
میزان غنی سازی;
غنی سازی در ایران
مشکلات احتمالی و سوالات مطرح شده در زمینه ی غنی سازی با آهن
نتیجه;
منابع;

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد در فایل ورد (word)

1ـریز مغذی ها و راه های پیشیری از کمبود آن ها با تاکید بر غنی سازی مواد غذایی ـ دفتر بهبود تغذیه جامعه ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور ـ پاییز

2ـ vitamin and mineral deficiency , a global damage assessment report, UNICEF/MI

3ـ زارش نهایی پروژه غنی سازی آرد در شاهین شهر اصفهان ـ دکتر سید مرتضی صفوی ـ دانشاه علوم پزشکی اصفهان ـ سال

4 ـ   Trends in wheat flour fortification with Folic Acid and Iron _ world wide , 2004 and  2007 _ MMWR_ weekly . January 11 ,

5ـ بررسی کشوری تعیین شیوع کمبود آهن ، کم خونی و کم خونی فقر آهن در زنان سنین باروری (49-15) در مناطق شهری و روستای کشور در سال

6ـ مقدمه ای بر تکنولوژی فراورده های غلات ـ مهندس رسول پایان ـ ویرایش سوم ـ انتشارات آییژ

7ـ   flour fortification with Iron and Folic Acid and vitamin B12 in the Americas Regional meeting _ October 2003 _ Santiago , Chile

8ـ wheat in human nutrition , FAO , Rome

9ـ اصول تغذیه ای کراوس ـ کتلین ماهان، سیلویا استامپ- ترجمه محمد متین پور

10ـ ماهنامه بهکام ـ شماره97 ـ دی ماه 1385 ـ ص18ـ دکتر سید مرتضی صفوی

11ـ شیمی مواد غذایی ـ دکتر حسن فاطمی ـ شرکت سهامی انتشار

12ـ استاندارد شماره 5688 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

13-تکنولوژی فراورده های غلات- مهندس رسول پایان-چاپ دوم-نشر نوپردازان

14- از گندم تا آرد- عرفان علی اکبر نیا، حمید رضا آذر باد – چاپ اول – مرز دانش

15- شرکت محترم آرد ماشین تهران- شماره ثبت

16- استاندارد های شماره 37و39و29و11 – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مقدمه:

گندم در بدو ورود به آسیاب دارای مقادیر زیادی نا خالصی های مختلف است که نوع ومقدار آنها بسته به نحوه برداشت محصول و محل کاشت آن متفاوت است و به ویژه در مورد گندم های بومی در مقایسه با گندم های وارداتی نوع این نا خالصی ها فرق می کند بنا بر این آسیاب های مجهز، باید دارای وسایل لازم برای جداکردن این نا خالصی ها باشند،نا خالصی های موجود در گندم را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود

_بذر علف های هرز، سایر دانه غلات، باقیمانده های گیاهی مانند کاه و کوزل  _موادی که منشاء حیوانی دارند مانند فضولات و باقیمانده حشرات                                              _مواد معدنی، گل ولای، گرد وخاک،سنگ ریزه،قطعات فلزی گوناگون      _سایرناخالصی ها مانند پارچه، کاغذ، اشیاء پلاستیکی، نخ

        نا خالصی های بالا همراه با دانه های آسیب دیده، دانه های لاغر و چروکیده و دانه های شکسته را به طور کلیscreening  نامندکه به اسم های گوناگون مانند Besatz  در اروپا و Dokage در آمریکا هم خوانده می شود. به طور که ملاحظه می شود، نا خالصی های گندم از یک نوع نیستند و به همین جهت برای جدا کردن آن ها باید از روش های گوناگون استفاده شود. این کار با توجه به وزن مخصوص دانه گندم و شکل ظاهری آن و همچنین ویژگی های نا خالصی ها امکان پذیر است

       نا خالصی های موجود در گندم، پیش از آسیاب کردن آن باید جدا شوند. زیرا برخی از
نا خالصی ها مانند ارگوت و تخم گیاه سر شکافته، مفداری مواد رنگی یا سمی به محصول اضافه می کنند و بر عکس برخی از آن ها موجب رنگ بری آرد می گردند، بعلاوه سنگ ریزه ها و قطعات فلزی مجب خرابی دستگاه ها و خطر آتش سوزی در کارخانه می شوند بهر حال وجودشان در محصول مطلوب نیست

      نا خالصی ها  را با توجه به اینکه در مقایسه با دانه گندم دارای ابعاد،شکل،سعت پرتاب در برابر جریان هوا، وزن مخصوص، ویژگی های الکترو مغناطیسی و الکترو استاتیکی،رنگ، نا صاف بودن سطح، متفاوت هستند می توان بر اساس عوامل فیزیکی گوناگون از محصول جدا نمود

دستگاه های برداشت از زیر سیلو

1_ بار ریز حجمی

    جهت خارج کردن مواد ازسیلو ها به صورت حجمی از این بار ریز استفاده می شود، همچنین برای اختلاط گندمهای قوی و ضعیف برای فرایند آسیابانی  می توان از این بار ریز استفاده کرد که می توان درصد های مشخصی از انواع گندم استفاد نمود

این دستگاه دارای درجه بندی خاصی است که از 10تا 100 درصد قابل تنظیم می باشد. از ایرادات این دستگاه آن است که ، تناژ ماده خروجی مستقیماً مشخص نمی شود

 2_  بار ریز کشوی (کشوی تخلیه)

   از یک مجرای قیفی شکل تشکیل شده ، که در قسمت تحتانی آن یک تیغه کشویی قرار دارد که حول محور افقی خود عقب و جلو می رود و بر اساس میزان باز ئ بسته بودن آن مقدار بار خروجی را تنظیم می کنند. در این دستگاه مقدار جریان گندم متغییر بوده و نمی توان آن را کنترل کرد

3_ لود سل

دستگاه لود سل یک سنسور وزنی است که بر اساس فشار گندم بر روی صفحه ای که به سنسور متصل است ،  به وزن مشخصی از گندم اجازه خروج می دهد. از این دستگاه جهت برداشت و اختلاط گندم از سیلو ها استفاده می شود. دقت این دستگاه حدود 1 درصد است

دستگاه های انتقال مواد

 1_ نقاله مارپیچی (حلزونی)

   معمولی ترین و قدیمی ترین نقاله جهت انتقال مواد به صورت افقی در کارخانجات آرد سازی ،  نقاله مارپیچی u شکل می باشد که عمدتاً برای حمل مواد پودری مانند آرد و غیره به کار می رود

    نقاله حلزونی از یک محفظه یا کانال بسته ، یک شفت یا محور با لبه یا ورق های مخصوص که دور شفت قرار داشته( آن را به صورت مارپیچ در می آورد)، یک الکترو موتورمخصوص، جعبه دنده و تسمه پروانه تشکیل شده که حداکثر شیب مجاز آن 15 درجه و سرعت انتقال مواد 0/6_0/2 متر بر ثانیه و حد اکثر ظرفیت 70 متر مکعب در ساعت و حداکثر طول برای یک مارپیچ 30 متر می باشد

    از محاسن آن این است که در طول کم هم می توانیم از آن استفاده کنیم و در طول های کمتر از یک متر هم کاربرد دارد. در این سیستم باید فاصله بین پوسته و مارپیچ، مناسب باشد، تا در اثر سایش خوردگی ایجاد نشود، ممکن است گندم هایی که در فاصله بین پوسته و مار پیچ قرار دارند حرکت داده نشوند و این مشکل برای آرد به مراتب بیشتر است ، چون آرد به کف می چسبد و اصلاً حرکت داده نمی شود و فاسد می شود. بعضی کارخانجات برای تمیز کردن فضای بین پوسته و مارپیچ از مکش جارو برقی یا کشیدن کاردک روی پوسته و یا قرار دادن یک تکه بزرگ پارچه در ابتدای خط و بعد استارت مارپیچ استفاده می کنند. در یک مارپیچ معمولی حداکثر از 45 درصد سطح   می توانیم استفاده کنیم

 2_ بالابر کاسه ای (  قاشقی  )

    برای انتقال به صورت عمودی از این نوع بالا بر استفاده می شود که مصرف انرژی آن کم است. سرعت انتقال مواد در این دستگاه (2_5)m/s است

    برای ظرفیت های 1تا 15 تن در ساعت استفاده می شود ، یعنی برای هر تناژی قابل استفاده است و می تواند مواد را تا ارتفاع 3_100 متری منتقل کند. جنس تسمه های بالا بر از لاستیک است و نوعی از این تسمه ها به نام تسمه های برزنتی ( کتانی ) وجود دارد، که این نوع تسمه ها کش می یابند و از آنها کمتر استفاده می شود. معمولاً در هر متر مربع تسمه 5_6 عدد کاسه استفاده می شود . که در بالابر های معمولی این مقدار به 3_4 کاسه در متر مربع کاهش می یابد. جنس قاشقک های بالابر می تواند فلزی( که خود دارای دو نوع پرسی و جوشی است) یا پلاستیکی باشد

3_ تسمه نقاله

    نقاله های تسمه ای غله را در جهت افقی حمل می کنند. این نقاله ها از تعداد زیادی رولیک ، تسمه های لاستیکی و همچنین موتور با نیروی محرکه ، تسمه و پوشش مخصوص تشکیل شده است. تسمه های لاستیکی توسط نیروی محرکه حرکت می کنند و رولیک ها باعث می شوندکه تسمه ها به راحتی از مسیر خارج نگردند

    اصولاً دو نوع رولیک وجود دارد 1_  رولیک های فوقانی 2_ رولیک های تحتانی . رولیک های فوقانی تسمه را در هنگام رفت و رولیک های تحتانی تسمه را در هنگام برگشت و دور زدن کمک کرده تا از مسیر خارج نگردند . در ضمن فاصله رولیک ها نسبت به هم نباید خیلی زیاد باشد که در غیر این صورت فشار زیادی روی تسمه ها و تجهیزات وارد می گردد. عرض نوار نفاله معمولاً بین 0/5_1/2 m می تواند باشد

 4_لوله های خود ریز

   برای تخلیه و یا پایین آوردن دانه غلات از نیروی جاذبه زمین استفاده می شود. غله با زاویه یا شیبی در حدود 35_37 درجه به داخل لوله های مخصوصی که در مقابل سایش مقاومند انتقال می یابند که از طریق انتخاب قطر و شیب لوله می توان سرعت دانه را کنترل کرد. که مقدار این شیب برای دانه ها ومواد مختلف متغییر است

 5_ پنومـاتیــک

    برای انتقال مواد معمولاً به صورت عمودی از سیستم های فشار مثبت و منفی استفاده می شود که به این سیستم پنوماتیک گفته می شود

    سیستم پنوماتیک از یک فن و الکتروموتور تشکیل شده که دارای دو قسمت دمنده و مکنده می باشد. به این صورت که اگر قسمت دمنده را وارد جریان مواد کنیم مواد را در جهت دمیده شده منتقل می کند و اگر قسمت مکنده را وارد جریان مواد کنیم مواد را در جهت مکیده شدن منتقل می کند

لازم به ذکر است که به قسمت دمنده، فشار مثبت و به قسمت مکنده فشار منفی گفته می شود

    از سیستم پنوماتیک برای قسمت های بوجاری و جداسازی گرد و خاک و ذارات سبک و آرد فیلتر و همچنین انتقال آن ها به مجاری مخصوص تخلیه استفاده می شود و یکی از مهمترین استفاده آن برای انتقال مواد از والس ها به الک و همچنین انتقال محصول نهایی آرد به سیلوهای ذخیره می باشد

 بخش دوم:

 دستگاه الک بوجاری با کانال هوا

    در این دستگاه ناخالصی های گندم توسط توری از گندم جدا می شوند توری ها دارای سوراخ های مختلفی هستند که ابعاد آنها بر اساس اندازه دانه های گندم تعیین شده است. اساساً  در سک الک بوجاری از دم توری که روی هم قرار گرفته اند استفاده می شود، توری بالایی ، توری گندم یا توری اصلی نامیده می شود و به توری پایینی توری خاک گفته می شود. گندم از توری بالایی رد می شود و روی الک فضلات درشت به بیرون انتقال می یابد. سوراخ های توری دوم به شکلی است که گندم از آن عبور نمی کند . شیب دستگاه بنا به نوع بوجاری از  5 تا 12  درجه می تواند متغییر باشد در بوجاری اولیه شیب 12 درجه ودر بوجاری ثانویه شیب6 درجه می باشد هر چه شیب بیشتر باشد ظرفیت دستگاه هم بیشتر است

سوراخ های توری گندم در بوجاری اولیه10 تا 13 میلیمتر و در بوجاری ثانویه6 تا7 میلیمتر می باشد و سوراخ های توری خاک برای بو جاری اولیه 1 تا 1/5 میلیمتر و در بوجاری ثانویه 2 تا2/5 میلیمتر می باشد

 کلاسیفایر (الک بوجاری با الکتروموتور ویبره)

کلاسیفایر یک طبقه

    نوع دیگری از دستگاههای بوجاری کلاسیفایرها هستند که مانند دستگاه های قبل، مسئولیت جدا سازی ضایعات از بار اصلی و طبقه بندی بار اصلی را به عهده دارند معمولاً دستگاههای کلاسیفایر از دو توری بوجاری تشکیل شده اند. که البته برای افزایش میزان بوجاری انواع دو طبقه آنها که دارای چهار توری بوجاری می باشند هم ساخته شده اند

    این دستگاهها به طور لرزشی کار می کنند و نیروی لرزش خود را از طریق دو الکترو موتور لرزشی که هر کدام در یک پهلوی دستگاه نصب شده اند دریافت میکنند. میزان لرزش از طریق تنظیمات لنگ الکتروموتور م میزان شیب دستگاه از طریق پیچ های ریگولاژ قابل تنظیم می باشد. این دستگاه کمتر خراب می شود و مشکلاتی که احتمالاً در حین کار با آن مواجه خواهیم شد بار زیاد می باشد که با کم کردن بار ورودی قابل حل است. همچنین در قسمت انتهایی سیستم مکش هوا برای جدا سازی خاک و ذرات سبک وجود دارد که مقدار مکش آن از طریق اهرم تنظیم هوا (متصل روی کلاهک دستگاه مکش) قابل تغییر می باشد

    برای تمییز کردن توری های بوجاری این دستگاه گلوله های پلاستیکی فشرده در زیر هر توری وجود دارد که با لرزش دستگاه به شدت به کناره ها وسطح توری ها برذخورد کرده و روزنه های بسته شده توری را باز می کنند. بعد ازمدتی احتمالاً این گلوله ها فرسوده و خورد می شوند که باید سریعاً آنها را تعویض نمود

کلاسیفایر دو طبقه

      این نوع کلاسیفایر ها توانایی بیشتری نسبت به نوع یک طبقه خود دارند که مزیت آن این است که گندم تمام طول توری را طی کرده و ضمناً در هر دو طبقه با استفاده ازسیستم آسپیراسیون هوادهی شده و گرد و خاک و ضایعاتی چون سر خوشه و کاه و کذل از آن بهتر جدا می شود ضمن اینکه بر اساس نوع توری بندی می توان دانه های چروکیده و شکسته را نیز جداسازی کرد

آسپیراتور

     سرعت جریان و یا به عبارت دیگر سقوط یک ذره در هوای آرام بستگی به وزن مخصوص آن دارد. بنابراین ذرات کروی شکل یا مکعب در مقایسه با ذرات مسطح وپهن سرعت بیشتری دارند. در عمل به جای معلق کردن ذراتدر هوای ساکن، آن ها را در برابر هوایی با جریان معینی به حالت تعلیق در می آورند، سرعت جریان هوا را می توان به نحوی تنظیم نمود که ذراتی که دارای وزن مخصوص زیادی هستند پایین بیفتند و آن هایی که دارای وزن مخصوص کمی هستند به خارج پرتاب شوند و در مسیر دیگری بیافتند. با استفاده از این اصل کاه، ساقه، گرد و غبار، دانه های کوچک و بذر علف های هرز و غیره از محصول جدا می شوند

شن گیر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی در فایل ورد (word)

مسئله ی تحقیق :  
پیشینه ی تحقیق :  
اهداف تحقیق :  
فرضیات تحقیق :  
متغییر های تحقیق :  
نوع تحقیق :  
جامعه ی آماری :  
نمونه آماری :  
اصطلاحات و واژه های تحقیق :  
تعریف  تبلیغات ( ADVERTISIN ) :  
مدیریت محصول و فروش:  
ترویج فروش و تبلیغات:  
نتایج حاصل بازاریابی هدفمند:  
هزینه تبلیغات :  
چکیده :  
هدف تبلیغات :  
ویژگی تبلیغات :  
آثار تبلیغات :  
روشهای تعیین بودجه تبلیغات :  
مشکلات و تنگناههای تحقیق :  
سه راهکار روانی در پیامها و تبلیغات برای فروش  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی در فایل ورد (word)

1- بازاریابی در بازرگانی پیشرفته            ایرج بهرامی

2- رازهای تبلیغات                               دیوید اگیلوی

3- بازاریابی و مدیریت بازار                  محمد بلوریان

4- اصول حسابداری                           مصطفی علی مدد

5- بازاریابی راهنمای  موسسات کوچک     لن راجرز

6- مجله تازه های جهان بیمه              مرداد 82 ش

7- بازاریابی بین الملل                          آذر کفاش پور

8- مدیریت تبلیغات                              محمود محمدیان

9 بازاریابی                                محمد کاظم ایروانی

10- تبلیغات بازرگانی                          محمد کیا

مسئله ی تحقیق

با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات و اثر آن بر میزان فروش آوری شرکت ها در گذشته و حال تصمیم گرفتیم به بررسی اثرات هزینه ی تبلیغات بر فروش شرکتها بپردازیم

پیشینه ی تحقیق

انسان امروز زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی میکند

تاریخ تبلیغات را درجهان به سه دوره تقسیم کرده اند

1- دوران ماقبل بازاریابی و مبادله ی کالا با کالا که در اواخر این دوران صنعت چاپ پا به عرصه ی وجود گذاشت

2- دوران ارتباطات انبوه از 1700 تا دهه ی اول قرن 20 که تبلیغات شدت بالایی گرفت

3- دوران پژوهش تبلیغات به عنوان یک نیروی اجتماعی و اقتصادی مهم تلقی می گردد

پیشینه ی تبلیغات در ایران را در عهد ناصر الدین شاه قاجار میدانیم . اولین شرکت  تبلیغاتی در ایران در سال 1316 به نام کانون آگهی زیبا راه اندازی شد . تا سال 1337 هیجده کانون آگهی در تهران فعالیت داشتند . امروز حدود 530 شرکت  تبلیغاتی به امر تبلیغ اشتغال دارند

اهداف تحقیق

1- با توجه به ساز و کار تولید در شرکت های خصوصی برنامه های فروش و اثرات آن بر نوسانات  بازاربر آن شدیم تا به بررسی موضوع تبلیغات و فروش بپردازیم

2- به منظوریافتن رابطه ی بین هزینه ی تبلیغات و فروش و تعمیم نتایج حاصله در افزایش سطح آگاهی عموم و شرکت ها نسبت به هزینه ی تبلیغات به تحقیق در این موضوع پرداختیم

3- با نگرش به اینکه نظام بازاریابی رایج  در دنیای امروز نظام بازار گرا است ( اولویت با بازار مصرف کننده است) و اعتقاد بر این است که با تامین نیازهای مصرف کننده و خدمت به او نهایتا فروش بنگاهها تامین می شود لزوم فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی مشخص می شود 

فرضیات تحقیق

1- به نظر می رسد هر قدر هزینه ی تبلیغات بیشتری صرف شود فروش شرکت ها نیز افزایش می یابد

2- به نظر می رسد رابطه ی معنی داری بین هزینه ی تبلیغات و تقاضای مشتریان وجود دارد

3- به نظر می رسد با منظور کردن هزینه ای صرف تبلیغات کالا کیفیت آن کالا بیشتر می شود

4- به نظر می رسد رابطه ی معنی داری بین هزینه تبلیغات و چرخه ی عمر محصول وجود دارد

5- به نظر می رسد رابطه ی معنی داری بین هزینه تبلیغات و رقابت با سایر موسسات وجود دارد

متغییر های تحقیق

متغییر های مستقل

هزینه ی تبلیغات

متغییرهای وابسته

 فروش شرکت

نوع تحقیق

میدانی و کتابخانه ای

جامعه ی آماری

شرکت های صنایع غذایی در سطح مشهد

نمونه آماری

10 شرکت غذایی

اصطلاحات و واژه های تحقیق

   · تعریف تبلیغات و اهداف و آثار آن

 · روش های تعیین بودجه ی تبلیغات

 ·  مدیریت محصول وفروش

 ·   ترویج فروش و تبلیغات

تعریف  تبلیغات ( ADVERTISIN )

تبلیغات به معنی جمیع فعالیت های اطلاع رسانی است که پس از طی یک چرخه ی ارتباطاتی و ابلاغ صفات و کیفیات و مزیت ها و ; عکس العمل مورد نظر را در خریدار ایحاد نموده و نهایتا تقاضای کالا را افزایش می دهد . به عبارت دیگر تبلیغات عملیاتی است که به قصد ایجاد ارتباط با مصرف کننده و اثر گذاری در وی طراحی شده و برای حلب نظر یا ایحاد انعطاف در رفتار خریدار به نفع کالای مورد نظر صورت می گیرد

مدیریت محصول و فروش

مدیران فروش باید عملکرد فروشندگان شرکتهایشـــــان را برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی کنند. بنابراین، در بسیاری از شرکتها سیستم های رایانه ای گزارشهای تحلیلی فروش را ارائه می کنند که فروش هریک از محصولات، خطوط محصول، مشتریان، انواع مشتریان، فروشندگان و مناطق فروش را تجزیه و تحلیل می کنند. این گزارشها در پایش عملکرد فروش محصولات و فروشندگان و نیز در تهیه برنامه های پشتیبانی از فروش برای بهبود نتایج فروش به مدیران بازاریابی کمک می رسانند. مدیران محصول نیز به اطلاعاتی برای برنامه ریزی و کنترل عملکرد هریک از محصولات نیاز دارند. سیستم های اطلاعاتی می تواند در ارائه داده های مربوط به قیمت، درآمد، هزینه ها و رشد هریک از محصولات موجود و توسعه محصولات جدید یاری رسان باشند

ترویج فروش و تبلیغات

مدیران بازاریابی در تلاش هستند تا در حداقل هزینه های تبلیغات و ترویج، فروش را حداکثر سازند. سیستم های اطلاعات بازاریابی از اطلاعات تحقیقات بازار و مدلهای ترویج برای کمک در موارد ذیل بهره می گیرند: 1 – انتخاب رسانه و روشهای ترویجی 2 – تخصیص منابع مالی 3 – کنترل و ارزیابی

نتایج حاصل بازاریابی هدفمند

بازاریابی هدفمند به ابزاری مهم در تدوین استراتژی های تبلیغی و ترویجی وب سایت های تجارت الکترونیک شرکتها تبدیل شده است. بازاریابی هدفمند شامل پنج جزء است: جامعه های ویژه، محتوا برای مخاطبان اصلی، زمینه مورد نظر، عوامل جمعیت شناختی و روانشناختی و رفتار مجازی، تلاشهای تبلیغات و ترویج می تواند به تناسب بازدید هر فرد از سایت تغییر کند. این استراتژی براساس فایلهای کوکی که در بازدیدهای قبلی فرد بازدیدکننده روی دیسک سخت رایانه او قرار گرفته است، امکان پذیر گردد. این فایلهای کوکی شرکت را قــــادر می سازد تا به رفتار آن لاین یک فرد در وب سایت پی ببرد و آنگاه تلاشهای بازاریابی خود را متناسب با آن ارائه کند. برنامه های متنوع تبلیغاتی و ترویجی

هزینه تبلیغات

هزینه تبلیغات باید قدری باشد که سبب ایجاد نتیجه مطلوبی شود با وجودی که تبلیغات بیشتر بر اساس تجربه و پیش بینی صورت می گیرد ولی این پیش بینی باید به حدی باشد که به حقیقت بسیار نزدیک باشد

بیشتر مدیران فروش همیشه موضوعات زیر را مورد توجه قرار می دهند

 1-  مجموعا در یکسال چه مبلغ باید صرف تبلیغات شود

 2- برای هر نوع تبلیغ چه مبلغی باید کنار گذاشته شود

 3- هزینه تبلیغات را باید به صورت هزینه جاری حساب کرد یا مبلغ هزینه را طی چند سال سرشکن باید کرد

 4- چه نوع وسایل تبلیغات باید به کار رود تا زودتر مصرف کننده به کالا آشنا شود و آن را خریداری کند

5- هزینه تبلیغات در سالهای بعد باید افزایش پیدا کند یا کاهش

چکیده

هر بنگاه بازرگانی و تولیدی در شرایط مختلف مکانی و زمانی و یا بر حسب موقعیت های مختلف رکود و کسادی رونق معاملات یا بحران از حربه های خاص برای افزایش فروش یا تهاجم در بابر رقبا استفاده می نمایند

برخی از کاراترین حربه های فروش به قرار زیرند

1-  کیفیت برتر

2-  قیمت پایین تر

3-  ارایه ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

4-  تسهیلات خرید

5-  بسته بندی و طرح و رنگ

6-  زمان تحویل

7-  تبلیغات دایمی و فراگیر

8-  تعداد عوامل فروش

9-  توسعه ویژگیها

10-                       هدایای تبلیغی

11-                       ارایه سرویس بهتر

12-                       تمرکز روی نیازهای مصرف کننده

هدف تبلیغات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات در فایل ورد (word) :

اسراف عبارتست از خرج کردن مال بسیار در غرض کوچک، یا تجاوز از حدّ که در آیات و روایاتی فروان از این کار نهی شده است.

راههای پیشگیری از اتلاف و اسراف
1- تعیین حدود مالکیت و مشترکات که در اسلام اطلاق می شود به آبها، زمین و متعلقاتش از قبیل معادن، جنگلها و مراتع، انفال و غیره …
2- تعیین شیوه های بهره برداری
3- سهم صاحبان تولید
4- اولویت منافع جامعه بر فرد
5- حرمت اتلاف و ضمانت جبران
6- عدم اکل مال به باطل
7- نظارت دقیق حاکم اسلامی
8- اطلاعات و آمار دقیق از نیازهای اجتماعی و مقدار تولید.
مقدمه
موضوع اتلاف و اسراف موضوع مهمی است که با پیدایش انسان همواره در زندگی فردی و اجتماعی مطرح بوده است و این خود نشانگر اهمیت موضوع و ارتباط با حیات انسانیت و عدالت اجتماعی است و بسیاری از اختلالات در زندگی انسان از قبیل فقر تبعیض و جنگ ها با این موضوع مرتبط است و در تمام امور مادی و معنوی انسان مصداق دارد و در نظر همه عقلاء اتلاف و اسراف منابع، چیزی زشت شمرده شده و مبارزه همگانی با این بیماری صورت گرفته است ولی میزان موفقیت این مبارزه بستگی دارد به نوع بینش و شناخت انسان از جهان و نوع جهان بینی انسان، به هر میزانی که جهان بینی دقیقتر باشد و ارتباط انسان و جهان را بهتر توضیح دهد انسان در مبارزه با این موضوع موفقیت بهتری بدست خواهد آورد.
باید اعتراف کرد جهان بینی که اسلام برای انسان عرضه داشته است بهترین شناخت است که موافق فطرت انسان نه اینکه از برون بر او تحمیل شده باشد بلکه کتاب تشریع را بر کتاب تکوین تطبیق داده است و در این مقاله سعی شده است که موضوع اسراف و اتلاف منابع به عنوان کلی و راههای پیشگیری آن به نحو اختصار بیان شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید