دانلود بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word) دارای 17 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word) :

بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش)

عنوان: دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 17 اسلاید

طراحی با شکلهای بسیار زیبا

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت

سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت

فصل سوم این کتاب با عنوان “ بازارهای اوراق بهادار " بوده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

اهمیت بازارهای مالی

وظایف بازارهای مالی

بازارهای اولیه (Primary Market)

موسسات تأمین سرمایه (Investment Banker)

فرایند عرضه اولیه عرضه اوراق بهادار

بازارهای ثانویه (Secondary Market)

ساختار بازارهای ثانویه

طبقه بندی بازارهای مالی

شاخص های بازار (Market Indexes)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل در فایل ورد (word) دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل در فایل ورد (word) :

كارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت مالی

دانلود بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل در فایل ورد (word)

*ضمیمه :فایل اکسل دمای هوا و بارندگی و مصرف آب شهر اردبیل از سال 1386-1392

چکیده

واژه یارانه (subsidy) در لغت نامه بطور كلی كمك رایگان و اعانه مالی دولت به مردم در زمانهای معین معنا شده است و عبارتست از نوعی حمایت دولت از قشر خاص و در برخی موارد كل جامعه در دوره های زمانی خاص یا اضطراری به منظور تأمین رفاه اجتماعی از طریق كاهش هزینه ها. پرداخت یارانه دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مانند: پایین نگه داشتن قیمت كالاهای مصرفی و یا حفظ روند تولید یك كالای معین. پرداخت یارانه نقش دوگانه ای را می تواند ایفا كند هم موجب كمك به رفاه عمومی می شود و هم موجب تحریف قیمت های بازار شده، منابع را به صورت نامطلوب توزیع می كند. با توجه به همین جنبه منفی پرداخت یارانه ها بود كه لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بوسیله دولت از آذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طرح هدفمندی یارانه ها به علل مختلفی از جمله به منظور بهینه كردن مصرف حامل های انرژی از جمله گاز تصویب و اجرا شده است این موضوع انتخاب شد تا با روش علمی مشخص گردد آیا اجرای این طرح در عمل بر الگوی مصرف گاز در شهر اردبیل تاثیر گذاشته است یا خیر؟

این فایل از نوع كاربردی است كه با روش علّی- مقایسه ای انجام خواهد شد. به این دلیل علی است كه تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در بهینه سازی مصرف گاز بررسی می كند كه اجرای قانون هدفمندی به عنوان متغیر مستقل و بهینه سازی الگوی مصرف گاز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و به این دلیل مقایسه ای است كه میزان مصرف گاز در دو دوره یعنی دوره دو ساله قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دوره دو ساله بعد از اجرای قانون مذكور مقایسه خواهد شد.

روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است كه با استفاده از فرمهای 15و17 صادره از اداره گازمیزان مصرف به دست خواهد آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی مانند جدول و نمودار و فراوانی و درصد و میانگین و واریانس استفاده خواهد شد و برای آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) برای مقایسه میزان مصرف در دو دوره قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده خواهد شد.همچنین از آزمون (F) برای مقایسه مصرف سه گروه از مصرف کنندگان (خانگی،صنعتی و عمومی)استفاده شده است.

كلمات كلیدی: یارانه، هدفمندی یارانه، الگوی مصرف، میزان مصرف 

دانلود بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول 1

کلیات فایل 1

1-1-مقدمه 2

1-2-بیان مسئله فایل 3

1-3-اهمیت موضوع وضرورت انجام فایل 4

1-4-پیشینه فایل 4

1-5-فرضیات فایل 11

1-6-اهداف فایل 11

1-7-نوع وروش فایل 11

1-8-قلمروفایل 12

1-8-1-قلمرو موضوعی 12

1-8-2-قلمرومکانی 12

1-8-3-قلمرو زمانی 12

1-9-روش گردآوری اطلاعات 12

1-10-ابزار گردآوری اطلاعات 12

1-11-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 12

1-12-تعریفهای عملیاتی 13

1-12-1- قانون هدفمندی یارانه ها 13

1-12-2-الگوی مصرف(تابع تقاضا) 13

فصل دوم 15

ادبیات فایل 15

2-1-بخش اول:هدفمندی یارانه ها والگوی مصرف 16

2-1-1- مقدمه 16

2-1-2-تعریف یارانه و انواع آن 16

2-1-3-یارانه چیست؟ 16

2-1-4-انواع یارانه 16

2-1-5-یارانه دولتی چیست و چرا دولت ها یارانه پرداخت می کنند؟ 18

2-1-6-ویژگی کالاهای مشمول یارانه 19

2-1-7-تاریخچه پرداخت یارانه در جهان 19

2-1-8-دولت برای چه چیزهای یارانه می پردازد؟ 19

2-1-9-اشکالات ومعایب پرداخت یارانه قبل از هدفمندی 20

2-1-10-تاثیر یارانه بر مصرف انرژی 21

2-1-11- اثرات پرداخت یارانه انرژی 21

2-1-11-1- آثار اقتصادی 21

2-1-11-2- آثار اجتماعی یارانه های انرژی 22

2-1-11-3- آثار زیست محیطی یارانه های انرژی 22

2-1-12-قانون هدفمند سازی یارانه 23

2-1-13-مفهوم هدفمند سازی 23

2-1-14-اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها 24

2-1-15-مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور 24

2-1-16-مراحل هدفمندی یارانه ها توسط دولت 25

2-1-17-تاریخچه هدفمندی یارانه ها در کشورهای مختلف 26

2-1-18-بهینه سازی مصرف انرژی 32

2-1-19-مصرف انرژی در جهان 32

2-1-20-دستورات مصرف در اسلام 33

2-1-21-لزوم اصلاح الگوی مصرف به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی 34

2-1-22- رویکردهای مختلف به مسئله اصلاح یارانه های انرژی 35

2-1-22-1-تحلیل تعادل جزئی 35

2-1-22-2-تحلیل تعادل عمومی 36

2-1-22-3- تحلیل تعادل جزئی گسترش یافته 37

2-1-22-4- مدل سازی داده – ستانده 38

2-1-23-مدلهای تقاضای انرژی 38

2-1-23-1- الگوی نظری تحلیل تقاضای انرژی 40

2-1-24-متغیرهای مؤثر در تقاضای آب 41

2-1-25-ارائه الگوی تحلیلی تابع تقاضای آب 41

2-2-بخش دوم:آشنایی با صنعت آب 42

2-2-1-مقدمه 42

2-2-2-درباره آب 42

2-2-3- تاریخچه صنعت آب در ایران 44

2-2-4- جایگاه ایران بین کشورهای مصرف کننده آب 47

2-2-6-خالص تجارت گازدرجهان ونقش ایران 51

2-2-6-1-جایگاه ایران از نگاه سازمان ها و مؤسسات فایلی بین المللی 51

2-2-6-2-تجارت جهانی گاز در گرو توسعه ال ان جی و جی تی ال 53

2-2-6-3-افزایش سهم 8 درصدی در تجارت جهانی گاز 55

2-3-پیشینه فایل 56

2-3-1-پیشینه فایلهای درون کشور 56

2-3-2-پیشینه فایلهای خارج کشور 60

2-3-3- وجه تمایز این فایل 62

فصل سوم 69

روش اجرای فایل 69

3-1-مقدمه 70

3-2-روش فایل 70

3-3-متغیرهای فایل 70

3-3-1- متغیر مستقل 70

3-3-1-1-متغیر مستقل اصلی 70

3-3-1-2-متغیر مستقل فرعی 70

3-3-2-متغیر وابسته 70

3-4-جامعه آماری 70

3-5-نمونه وروش نمونه گیری 71

3-6-روش گردآوری اطلاعات 71

جدول 3-1- متوسط مصرف مصرف كنندگان صنعتی (متر مكعب) 72

جدول 3-2- متوسط مصرف مصرف كنندگان عمومی (متر مكعب) 72

جدول 3-3- متوسط مصرف مصرف كنندگان خانگی (متر مكعب) 72

جدول 3-4- متوسط دمای هوا(سانتیگراد) 73

3-7-ابزار گردآوری اطلاعات 73

3-8-روایی وپایایی ابزار 73

3-9-روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات 73

فصل چهارم 75

تجزیه و تحلیل داده هاو یافته های فایل 75

جدول 4-1- آمار توصیفی دما 76

نمودار 4-1- هیستوگرام توزیع دما 76

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار میزان مصرف قبل و بعد هدفمندی یارانه ها 76

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار میزان مصرف خانگی قبل و بعد هدفمندی یارانه ها 77

جدول 4-4- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با کنترل اثر دمای هوا 78

جدول 4-5- میانگین و انحراف معیار میزان مصرف عمومی قبل و بعد هدفمندی یارانه ها 78

جدول 4-6- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با کنترل اثر دمای هوا 78

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار میزان مصرف صنعتی قبل و بعد هدفمندی یارانه ها 79

جدول 4-8- نتایج آزمون t با دو گروه مستقل جهت تعیین معنی داری تفاوت میانگین 79

جدول 4-9- نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه(anova) جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین 80

جدول 4-10- نتایج آزمون دانکن 80

فصل پنجم 81

نتیجه گیری و پیشنهادات 81

5-1- مقدمه 82

5-2- خلاصه ونتیجه فایل 82

5-2-1- اهداففایل 84

5-2-2- فرضیه های فایل 84

5-3- پیشنهادهایفایل 87

5-4- محدودیتهایفایل 89

منابع 90

پیوست 91

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word) دارای 39 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word) :

تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش)

عنوان: دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته- مدیریت مالی-حسابداری- اقتصادفرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 39 اسلاید

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت

سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهاردهم این کتاب با عنوان

“تجزیه و تحلیل شرکت " بوده که در 39 اسلاید طراحی شده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

مقدمه

تحلیل اساسی

ارزش ذاتی

تخمین بلند مدت ارزش ذاتی

جنبه حسابداری درآمدها (سود)

صورتهای مالی

صورت حساب سود و زیان

تحلیل سودآوری یک شرکت

تحلیل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

نسبت اهرم مالی

بدست آوردن تخمین هایی از سود

تخمین نرخ رشد داخلی

نرخ رشد سود را چه چیزی تعیین می کند؟

استفاده از تخمین های سود

تخمین های تحلیل گران اوراق بهادار از سود

تخمین های خودکار از سود

نسبت قیمت به سود هر سهم

عوامل تعیین کننده نسبت قیمت به سود

نرخ پرداخت سود تقسیمی

نرخ بازده مورد توقع

نرخ رشد مورد انتظار

تحلیل نسبت قیمت به سود

چرا نسبت قیمت به سود در شرکتهای مختلف، متفاوت است؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word) دارای 10 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در فایل ورد (word) :

فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش)

عنوان: دانلود پاورپوینت فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 10 اسلاید

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم

درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل فصل اول

این کتاب با عنوان “ فهم سرمایه گذاری" بوده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

تعریف سرمایه گذاری

چرا سرمایه گذاری می کنیم؟

تصمیمات سرمایه گذاری

رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک

آیا سرمایه گذاران از ریسک نفرت دارند؟

فرایند تصمیمات سرمایه گذاری

عوامل تأثیرگذار بر فرایند تصمیمات سرمایه گذاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مجموعه ششم مقالات مدیریت مالی درسود در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود مجموعه ششم مقالات مدیریت مالی درسود در فایل ورد (word) دارای 211 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود مجموعه ششم مقالات مدیریت مالی درسود در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود مجموعه ششم مقالات مدیریت مالی درسود در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مجموعه ششم مقالات مدیریت مالی درسود در فایل ورد (word) :

مقالات مدیریت مالی ، سود، مجموعه ششم

این مجموعه شامل 10 در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 211

حجم فایل زیپ دانلودی 3.9 MB

دانلود مجموعه ششم مقالات مدیریت مالی درسود در فایل ورد (word)
فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان تعداد صفحه

51 بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت های دارای بحران مالی 30

52 الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی 15

53 بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام 12

54 روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 31

55 رابطه بین میزان ساعات کارکرد حسابرسی و مدیریت سود 17

56 بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود 19

57 نقش ویژگی های حسابرس در کیفیت سود 16

58 اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی 28

59 تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در لورس اوراق بهادار تهران 24

60 نقش حسابرسان مستقل درتجدید ارائه اجباری یا اختیاری صورتهای مالی و تاثیرآن بر کیفیت سود قبل و بعد تجدید ارائه 19

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید