دانلود تحقیق بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در فایل ورد (word)

مقدمه
اصطلاح Octavolateralis یا سیستم شنوایی
آناتومی گوش داخلی و ضمائم آن
ساختمان
مجاری نیم دایره
سنگریزه های شنوایی
مجموعه مژگانی
الگوهای جهت یابی سلولهای شنوایی
تفاوت های سلول های شنوایی
ساختارهای کمکی شنوایی و ویژگی های آن ها
آناتومی خط جانبی
راههای ورودی و خروجی شنوایی
گیرنده های مکانیکی خط جانبی
سیستم وابران
رفتار ماهیان و سیستم تعادل
پایداری بینایی
ارتباط شنوایی: صوت
مکانیسم تولید صدا
مثال هایی – از ارتباطات صوتی
خط جانبی دررفتار
تغذیه
اجتماعات
عمل سیستم داخلی شنوایی وتعادل
عمل سیستم Octavolatoralis
شنوایی
ماهی ها چگونه می شنوند؟
اطلاعات دقیق آستانه ای
منابع صوتی متمرکز
چرا ماهی ها می شنوند؟
چرا ماهی ها عمل Sven را انجام می دهند؟
شتاب، سرعت و تغییر حساسیت
بسامد
مطالعات تطبیقی
سؤالات مهم
سیستم شنوایی
سیستم Vestibulaz
خط جانبی
منابع فارسی
منابع انگلیسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در فایل ورد (word)

1-   ابن رضا، سید حسین. 1365 ، قم از نظر اجتماعی و اقتصادی

2-   حبیبی، طلعت. 1373 . جانور شناسی عمومی، جلد دوم وسوم، انتشارات دانشگاه تهران

3-   دبیران جغرافیایی استان قم. 1373 . جغرافیای استان قم

4-   ماهنامه آبزیان . 1374 . شماره 4

5-  وضعیت منابع آب کشور. شماره 14، اردیبهشت 1376 ، سازمان مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو. مرکز تحقیقات منابع آب

6-  وضعیت منابع آب کشور. شماره 9، مهرماه 1373 ، سازمان مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو. مرکز تحقیقات منابع آب

7-   وثوقی، غ و مستجیر، ب. 1373 ماهیان آب شیرین، انتشارات دانشگاه تهران

8-   وثوقی، غ و 1365 ماهی شناسی عمومی، پلی کپی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

9-   وثوقی، غ- 1365 شناسایی ماهیان حوزه دریاچه هامون، نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

10- وثوقی،غ.1361 شناسایی ماهیان دریاچه پریشان چشمه ها و رودخانه های اطراف کازرون و محسنی، نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

11- یدا ;.، افشین. 1373 . رودخانه های مهم ایران

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در فایل ورد (word)

1Banarescu،p.1984.the Fresh Water Fishes of Europe Cyprinidae

2.Kaesteer ، A. 1985 . Lehrbuch  der  speziellen Zoologie . Band . 1. 2. 3. Gustav  Fischer Verlay Stuttgart

3 . Lagler، K.F.etal.،1962 . I Chthyology . John  Wiley 8  Sons ، Inc . USA

4. Nikolski، G.W.1957.Die  Fische  Tadshikistans USSR

مقدمه

ماهیان به کمک دستگاه شنوایی – خط جانبی، صدا، ارتعاشات و سایر جابجایی های آب در محیط اطرافشان را احساس می‌کنند. این دستگاه دارای دو جزء اصلی، شامل گوش داخلی، دستگاه نوروماست خط جانبی است. گوش داخلی ماهیان، علاوه بردریافت صدا، جهت‌ یابی یا تعادل فضای سه بعدی را نیز بر عهده دارد. این اندام،‌ احساس جهت‌یابی در برابر جاذبه زمین را، حتی وقتی که ماهی در محیط های تاریک و پلاژیک به حالت معلق به سرمی‌برد، امکان پذیر می‌‌سازد. دراین ترجمه سعی بر این است که مطالبی را در مورد شنوایی ماهیان استخوانی به تفصیل و در مورد ماهیان غضروفی به طورخلاصه ذکر گردد. بدیهی است که گستردگی مطالب پیش از این سمینار است. مثلاً در مورد مکانیسم تولید الکتریسیته و گیرنده های الکتریکی فقط به صورت خلاصه در ارتباط با خط جانبی مورد بحث قرارگرفته اند

اصطلاح Octavolateralis یا سیستم شنوایی

واژه Octarolateralis با گوش داخلی، خط جانبی و سیستم های حسی مرتبط است که برای مدتی طولانی به عنوان سیستم تعادلی ـ صوتی شناخته شده بودند که این نام از تعبیراتی بود که در قدیم استعمال می شد و هردو سیستم را به عنوان یک دریافت کننده صوتی معرفی کرده بود که بوسیله پرده های مشابه از هم جدا شده اند و تصورات اولیه براین باور است که گوش داخلی از خط جانبی که حاوی ماده متشکله سلولهای شنوائی است، مشتق شده است. در صورتیکه گوش و خط جانبی بوسیله مشخصه های خود، نحوه تغذیه و اعمال اصلی آنها مشخص می شوند و به هیچ عنوان از یکدیگر مشتق نشده اند. ابتدا عمل مجموعه های مژگانی شرح داده می شود

مجموعه های مژگانی دارای جهت یابی هایی هستند که با میزان حساسیت فیزیکی آنها که برای خم کردن این مجموعه ها بکار می رود در ارتباطند

این جهت یابی بوسیله موقعیت خارج از مرکز ماده Kinotilium در یکطرف از مجموعه و انتقال تدریجی ولی زیاد Stereocilia که در سمت Kinotilium دارای طول بیشتر و در انتهای مجموعه دارای طول کمتری است تعیین می گردد

خم شدن رشته ها در سمتی که طول بلندتر دارد سبب پلاریزاسیون داخل سلولی می شود و یک ولتاژ بالقوه ای در درون سلولهای شنوائی ایجاد می کند و با خم شدن به سمت مخالف از قطبی شدن بیش از حد جلوگیری می کند. بزرگی واکنش ها بستگی به خم شدن دارد و بوسیله اندازه گیری برحسب نانومتر محاسبه می شود

خم شدن دسته ها در جهتی به جز جهت اصلی واکنشی را طرح ریزی می کند که ارتباط کسینوسی با خم شدن دسته ها دارد. خاصیت این واکنش برداری این است که به سلولهای شنوایی یک مکانیسم بالقوه ای برهدایت مستقیم واکنش ها و جهت یابی مرکز صوت در آب می دهد

هرغشاء حسی در ارگانهای داخلی، دارای سلولهای مژگانی جهت دار است که امر الگوهایی مجزا وابسته به قطبیت سلولها قراردارد


 آناتومی گوش داخلی و ضمائم آن

ساختمان

در لابیرنت مهره داران دو قسمت بنام های Pars superior و Pars inferior مشاهده می شود. در ماهیان غضروفی و استخوانی اولی شامل سه مجرای نیم دایره و یکی از سه سنگریزه شنوایی بنام «اتریکول» است، که در یک سطح افقی با ظاهری ناصاف قراردارد. در Pars inferior دو سنگریزه دیگر بنام های «ساکولوس» و «لاگنا» قراردارد که بصورت عمودی و نزدیک به هم قراردارند. علاوه برموارد ذکر شده بیشتر ماهیان دارای یک ارگان داخلی دیگر بنام Macula neglecta هستند که در نزدیکی اتریکول و کانال آمپول و مجاری نیم دایره خلفی قراردارد. هرکدام از زوایای داخلی با شاخه هایی از عصب شماره هشت جمجمه کنترل می شود

مجاری نیم دایره

سه مجرای نیم دایره (قدامی، جانبی، خلفی) به سمت خارج اتریکول گسترده شده و درون آن از مایع آندولنف پر شده است. بخش قدامی و خلفی بوسیله یک صفحه عمودی بنام Crus  Commune تقسیم می شود و برجستگیهای کروی آمپول در قاعده هر مجرا وجود دارد

درون هر آمپول یک لبه مضرس و باریک و بلند بنام Crista  ampularis وجود دارد که در سرتاسر مجرا بوسیله سلولهای مویی، حسی پوشیده شده است و یک ساختار ژلاتینی بنام Cupula به صورت یک غشاء ضخیم از سطح کریستال به بالای آمپول گسترده شده است بنابراین کریستا و سرپوش ژلاتینی آن کوپولا به صورت یک دیافراگم البته بصورت نامنظم در مقابل ظاهرشدن مایع در داخل کانال عمل می‌کند

 سنگریزه های شنوایی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word) دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word) :

دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word)

در تعریفی دیگر می‌توان گفت بازیافت عبارت است از فرایند پردازش مواد مصرف شده به محصولات و مواد تازه به منظوره جلوگیری از به هدر رفتن مواد سودمند بالقوه (ذخیره‌ای)، کاهش مصرف مواد خام، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا حاصل از سوختن مواد و آلودگی آب‌ها حاصل از تدفین زباله‌ها در خاک به وسیله کاهش مقدار معمول زباله‌ها و کم کردن نشر گازهای گلخانه‌ای در مقایسه با تولید خالص. بازیافت یک مولفه کلیدی در مدیریت مدرن کاهش مواد زائد که شامل سلسله مراتب کم کردن، دوباره مصرف کردن و بازیافت است. مواد قابل بازیافت چیزهای زیادی را شامل می‌شوند از جمله بسیاری از انواع شیشه‌ها، کاغذها، فلزات،پلاستیک، منسوجات، آلمینیوم‌های الکترونیکی مصرف شده در رایانه‌ها و گوشی‌های تلفن همراه. اما استفاده مجدد از زباله‌های زیستی همچون پسمانده مواد خوراکی به عنوان کود جزو بازیافت محسوب نمی‌شوند. موادی که قرار است بازیافت شوند یا به مرکز جمع‌آوری این مواد آورده می‌شوند از کنار خیابان جمع‌آوری می‌شوند و ابتدا دسته‌بندی شده سپس پاک می‌شوند و دوباره پردازشهایی روی آنها انجام می‌شود تا به مواد تازه برای ساخت تبدیل شون اگر چه گاهی اوقات بازیافت در مقایسه با تولید از مواد خام بسیار گران‌تر و مشکل‌تر است، اما به خاطر استفاده مجدد از همان مواد به صرفه‌است زیرا که آن مواد در حالت کلی دارای ارزش ذاتی می‌باشند و بعضی از مواد نیز دارای طبیعت خطرناکی هستند مانند جیوه. به همین خاطر استفاده مجدد از آنها بهتر است. محققان ادعا می‌کنند که بازیافت بیشتر از آنکه منابع را حفظ کند آنها را از بین می‌برد. مخصوصاً در مواردی که دولت تعهد اجرایش را دارد. باید به این نکته نیز توجه کرد که آنها همچنین معتقدند که اگر هزینه‌های عملیاتی کمتر از سایر موارد برای از بین بردن مواد زائد (مثل دفن کردن زباله‌ها در خاک‌چال) باشد، این کار مقرون به صرفه‌است. اما ممکن است هنوز آن ارزش خاص را نداشته باشد. در آمریکا سود سالیانه تسهیلات بازیافت میلیون دلار تخمین زده شده‌است در سال اخیر ( تا )این مقدار با رشد خود از رقم فعلی فراتر رفته‌است. زیرا در سال‌های اخیر حجم زباله‌هایی که از مواد قابل بازیافت هستند افزایش یافته‌است.
ابتکارات جدید می‌تواند صنعت را تغییر دهد. برای مثال در کالیفرنیا و نیویورک با رشد تولید زباله‌های قابل بازیافت نسبت به رقم قبلیه خود سودهای خالص بسیاری برای شرکت‌های جمع‌آوری کننده این مواد به ارمغان می‌آورد.

روش‌‌های دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word)

1- دفع بهداشتی

2- زباله سوز

3- بازیافت انرژی

4- استفاده مجدد(صنعت بازیافت)

دفع بهداشتی زباله

دفن بهداشتی زباله عبارت است از انتقال مواد زاید جامد به محل ویژه دفن آن‌ها به نحوی كه خطری متوجه محیط‌زیست نشود. این روش متداول‌ترین روش دفع زباله در جهان است. در این عملیات حجم زباله به حداقل ممكن می‌رسد و در پایان هر روز لایه‌ای زباله به‌طور صحیح با خاك پوشانده می‌شود. در این روش مواردی همچون بو، دود و آلودگی‌‌های خاك و آب‌‌های زیر زمینی و سطحی وجود نداشته است.

عملیات دفن بهداشتی زباله شامل 4 مرحله زیر است‌‌:

1- ریختن زباله در یك وضع كنترل شده

2- پراكندن و فشردگی زباله در یك لایه نازك برای حجم مواد (به ضخامت حدود 2 متر)

3- پوشاندن مواد با یك لایه خاك به ضخامت حدود20 سانتی متر

4- پوشش لایه نهایی زباله به ضخامت حدود 60 سانتی متر با خاك

پوشاندن مواد در دفن بهداشتی زباله به‌طور مؤثراز تماس حشرات، جوندگان، حیوانات دیگر و پرندگان با زباله‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. لایه پوششی خاك هم‌چنین از تبادل هوا و مواد زاید جلوگیری كرده و مقدار آب سطحی را كه ممكن است به داخل محل دفن نفوذ كند به حداقل می‌رساند. ضخامت لایه خاكی كه برای پوشش روزانه مواد به كار می‌رود بایستی حداقل 15 سانتی متر و پوشش نهایی خاك در روی شیارهای زباله، 60 سانتی متر باشد تا از نظر ایجاد و یا نشت گازهای تولیدی در اعماق و یا سطح زمین كنترل لازم به عمل‌‌اید.

انتخاب محل دفن زباله

انتخاب زمین مورد نیاز مناسب برای دفن زباله‌های شهری، مهم‌ترین عمل در دفن بهداشتی محسوب می‌شود كه باید با دقت كافی و همكاری ادارات و مؤسساتی چون حفاظت محیط‌زیست، بهداشت محیط، سازمان آب منطقه‌ای، سرجنگلداری، كشاورزی و منابع طبیعی و نیز با تشریك مساعی شهرداری‌ها انجام شود. محل دفن بهداشتی زباله باید حداقل به مدت 25 سال محاسبه شده و در جهت توسعه شهر نباشد. به‌طور عوامل مهمی كه در انتخاب محل دفن زباله باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از‌‌: توجه به بهداشت و سلامت عمومی، سطح زمین مورد نیاز، توپوگرافی منطقه، مطالعات هیدرولوژی و زمین شناسی جایگاه، قابلیت دسترسی به خاك پوششی مناسب، قابلیت دسترسی به محل دفن، فاصله شهر تا محل دفن، رعایت جهت بادهای غالب، زه كشی محل دفن،

روش‌‌های مختلف دفن بهداشتی زباله

روش‌‌های مختلف دفن بهداشتی زباله بر حسب موقعیت جغرافیایی، سطح آب‌‌های زیر زمینی و میزان خاك قابل دسترس جهت پوشش زباله بسیار متفاوت است. در زیر به شرح متداول روش‌‌های دفع بهداشتی پرداخته ایم‌‌:

1- روش دفن بهداشتی به‌صورت مسطح

از این روش در مواقعی استفاده می‌شود كه زمین برای گودبرداری، مناسب نباشد. در این روش زباله‌ها بعد از تخلیه به‌صورت نوارهای باریكی به ضخامت 75ـ40 سانتی متر در روی زمین تسطیح گردیده و لایه‌های زباله فشرده می‌شوند تا ضخامت آن‌ها به 300ـ180 سانتی متر برسد. از این مرحله به بعد روی لایه‌های آماده شده قشری از خاك به ضخامت 30ـ15 گسترده و فشرده می‌شوند.

2- روش سراشیبی

بیش‌تر در مواردی كه مقدار كمی خاك برای پوشش زباله در دسترس باشد از روش سراشیبی استفاده می‌نمایند. مساعدترین منطقه برای عملیات دفن بهداشتی زباله در این روش، مناطق كوهستانی با شیب كم است. در این عملیات جایگزینی و فشردن مواد یك طبقه روی طبقه قبلی صورت گرفته و خاك لازم برای پوشاندن زباله از قسمت‌‌های دیگر محل تأمین می‌شود.

3- روش ترانشه‌ای یا گودالی

این روش در مناطقی كه خاك به عمق كافی در دسترس بوده و سطح آب‌‌های زیر زمینی به كفایت پایین است مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب ترانشه‌هایی به طول 30-12، عمق 4ـ1 و عرض 15ـ5/4 متر حفر می‌شود. از این پس زباله در ترانشه‌هایی كه از قبل آماده شده است تخلیه گردیده و به‌صورت لایه‌های نازكی كه به‌طور معمول بین 200ـ150 سانتی متر است فشرده می‌گردد. ارتفاع این لایه‌ها بایستی به حداكثر 5/2-2 متر رسیده و در صورت لزوم با قشری از خاك به ضخامت 30ـ10 سانتی متر پوشیده شوند.

زباله سوزی

سوزاندن زباله‌ها در محیط باز، در بشكه و سایر روش‌‌های كنترل نشده سوزاندن، دارای تاریخچه بسیار قدیمی است. به‌طور كلی، سوزاندن زواید جامد برای كاهش مقدار زباله وكاهش زمین دفن آن بود. بعد از این‌كه مشخص شد حرارت می‌تواند میكروارگانیسم‌ها را از بین ببرد، در بیمارستان‌ها از كوره‌های زباله‌سوز استفاده گردید. از كوره‌های زباله‌سوز برای كاهش حجم و نابود ساختن میكروارگانیسم‌‌های بیماری زا استفاده می‌شود امروزه، برخلاف دانش پیشرفته انسان در مورد احتراق، كوره‌های زباله‌سوز مناسب به ویژه از نظر كنترل آلودگی هوا، از بین بردن مواد آلی و مصارف چند گانه طراحی نشده‌اند.

محاسن زباله سوزها

1- این روش مؤثرترین روش دفع زباله است كه در مقایسه با سایر روش‌‌های دفع به زمین كم تری نیاز دارد. خاكستر باقی‌مانده به علت عاری بودن از مواد آلی و باكتری‌ها از نظر بهداشتی مخاطره‌آمیز نبوده و قابل دفن است.

2- آب و هوا و تغییرات جوی تقریباً تأثیر مهمی در این روش ندارد.

3- سوزاندن زباله در دستگاه‌های زباله‌سوز منافع جنبی نظیر استفاده از حرارت ایجاد شده برای گرم كردن بویلرها و در نتیجه تولید انرژی بهره دارد.

معایب زباله سوزها

این روش در مقایسه با سایر روش‌ها به سرمایه‌گذاری و هزینه اولیه بیش تری نیاز دارد. این روش ایجاد بو، دود و آلودگی هوا می‌نماید كه مورد اعتراض مردم است. به كاركنان كارآزموده و افراد مجرب برای بهره‌برداری و نگهداری از دستگاه‌های زباله‌سوز نیاز دارد. هزینه نگهداری و تعمیرات در این روش بیش از سایر روش‌‌های دفع زباله است. این روش برای دفع مواد زاید خطرناك نظیر مواد رادیواكتیو و مواد قابل انفجار روش مناسبی نیست.

كوره‌های زباله سوزی بدون بازیابی انرژی

1- زباله‌سوزهای پیوسته

در این نوع زباله سوزها مواد زاید به وسیله كانال قیفی شكل به درون كوره هدایت می‌شود. این روش دستگاه‌های كنترلی به‌صورت خود كار برای تنظیم دمای كوره، كوران هوا، سرعت حركت زباله و خنك نمودن خاكستر تولیدی تعبیه شده است. این واحدها چندان بزرگ طراحی نشده و قادر نیستند روزانه بیش از 150 تن زباله را بسوزانند.

2- زباله‌سوزهای ناپیوسته

این زباله سوزها همچون كوره‌های زغال دستی در مواقع نیاز به وسیله كارگران، بارگیری شده و به كار گرفته می‌شوند و زباله‌ها گهگاه و در صورت نیاز به درون این كوره‌ها فرستاده می‌شوند.

معایب كوره‌های زباله سوز

1- ایجاد گرد و غبار گازهای خروجی از دودكش كه حدود 2 تا 5 مترمكعب است.

2- آلودگی هوا، هوای اولیه احتراق، ممكن است ناشی از فلزات و نمك‌ها موجود در زباله باشد.

3- سرو صدا

سوزاندن موجب بیش‌ترین درصد كاهش درزواید می‌شود.

– كاهش وزن زباله در اثر سوختن بستگی به شیشه، فلز و سایر مواد غیرقابل احتراق دارد. به‌طور كلی، تقریباً 80-50% حجم زواید و 70درصد- 50درصد وزن آن در اثر سوختن كاهش می‌یابد.

كوره‌های زباله‌سوز برخلاف زمین دفن زباله، به فضای كمی احتیاج دارند و به آسانی می‌توان آن‌ها را در منازل، آپارتمان‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و مؤسسه‌های مشابه بكار برد. از كوره‌های زباله‌سوز كوچك محلی، برای كاهش حجم و وزن زباله‌ها استفاده می‌شود و بازیابی انرژی از چنین كوره‌هایی كم است. این نوع كوره‌ها تولید بوهای نامطبوع و دود می‌كنند كه به علت احتراق غیركامل مواد آلی است. دود كوره‌ها را می‌توان به و سیله دستگاه‌های كنترل آلودگی هوا كنترل كرد.

بازیافت انرژی

بسیاری از زباله‌های شهری تركیبی از زباله‌های خانگی، تجاری و… شامل مواد آلی و غیرآلی می‌باشند و می‌توانند مواد خوبی را از قسمت آلی تولید نمایند.

فن آوری تبدیل زباله به انرژی

در كشورهای صنعتی ارزش حرارتی زباله‌های شهری بین 8 تا 12mj/Kg است كه با 19mj/mg برای چوب خشك و 15mj/mg برای لگنت و mj/Kg 22 برای زغال سنگ مقایسه می‌شود.

1- تبدیل بیوشیمیایی

فرآیندی بیوشیمیایی است كه طی آن زباله‌های آلی به وسیله باكتری‌ها به مولكول‌‌های ساده‌تر شكسته می‌شوند كه به دو صورت هوازی(همراه با اكسیژن) و بی‌هوازی (در غیاب اكسیژن) خواهند بود.

تجزیه بی‌هوازی‌‌: عبارت است از تجزیه مواد فساد پذیرتوسط عمل باكتری‌ها در غیاب اكیسژن‌‌؛ حاصل این كار گازی است كه تركیبی از متان و دی اكسیدكربن است و به نام بیوگاز شناخنه می‌شود. بیو گاز می‌تواند به عنوان جایگزینی برای سوخت‌‌های فسیلی به كار می‌رود. برای هر تن زباله براساس تئوری حدود 300 متر مكعب بیوگاز در یك دوره 10 ساله در محل دفن ایجاد می‌شود كه معادل 5 گیگا ژول انرژی است. گاز محل دفن می‌تواند در كاربرد‌‌های حرارتی نیز به كار رود. این گاز برای ایجاد حرارت در ساختمان و فرآیندهای صنعتی می‌تواند استفاده شود.

  • بازیافت چیست؟

بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالای قابل استفاده دیگر است، مثل ساخت کاغذ تازه از کاغذهای باطله و غیر قابل استفاده.

  • فوائد بازیافت چیست؟

دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word) ها سه فایده مهم برای محیط زیست دارد. ما به کمک دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word) در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کرده ایم زیرا به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو، از مواد بازیافتی استفاده می کنیم.

از دیگر فوائد بازیافت، صرفه جویی در مصرف انرژی است. البته برای بازیافت مواد زاید هم نیاز به مقداری انرژی است اما انرژی لازم برای دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word) خیلی کمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات جدید از مواد خام است. برای مثال ساختن آلومینیوم از آلومینیوم بازیافت شده درصد انرژی کمتر از ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد. سومین فایده بازیافت نیاز به فضای کمتر برای دفن زباله هاست.

  • چه موادی را و چگونه می توان بازیافت کرد؟

در گام اول برای دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word) ها باید مواد قابل تجزیه مثل پسمانده های آشپزخانه و مواد غذایی را از سایر زباله ها جدا کرده و سعی شود فقط این مواد را در کیسه زباله ریخته و به رفتگر تحویل داد. این مواد را به نوعی کود به نام کمپوست تبدیل می کنند و برای اصلاح خاک و جبران مواد غذایی از دست رفته از آن استفاده می کنند.

در مرحله بعد باید مواد قابل بازیافت را از زباله ها جدا کنیم. شیشه، کاغذ، پلاستیک و انواع فلزات از بهترین مواد برای بازیافت هستند.

  • بازیافت

بازیافت مواد، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی.

انرژی صرفه جویی شده حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیومی، یک تلویزیون را برای سه ساعت روشن نگه خواهد داشت.

آلومینیوم را می توان بارها ذوب کرد و به قوطی یا ظرف جدید تبدیل نمود.

بازیـافت هر تـن کاغذ باطله، ماهانه از تخریب هـزار هکتار جنگل، مصرف میلیون لیتر آب و هزار کیلووات برق می کاهد.

به کمک بازیافت کاغذهای موجود در زباله ها، ماهیانه در آمدی بالغ بر میلیارد ریال به دست خواهد آمد.

بازیافت آلـومینیوم، آلودگیـهای زیست محیـطی ناشی از فرآیند تولید این فلز را درصد کاهش می دهد.

برای تهیه شیشه از شیشه بازیافت شده درصد آلودگی آب و درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد.

بازیافت کاغذ، منابع اقتصادی، عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ، کاهش آلودگی، جلوگیری از قطع درختان و کاهش تولید زباله را به دنبال خواهد داشت.

انرژی لازم، برای تولید یک کیلوگرم لاستیک نو، سه برابر انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم لاستیک بازیافتی است.

ورقه های آلومینیومی بشقاب پیتزا و شیرینی قابل بازیـافت اند، آنها را داخـل سطل زباله نیندازیم.

به کمک بازیافت کاغذ، می توانیم از قطع شدن درختان زیادی جلوگیری کنیم.

بازیافت هر تن کاغذ، می تواند زمینه اشتغال برای نفر را فراهم کند

به کمک بازیافت، مساحت کمتری از بیابانها و مراتع کشور به زباله دانی تبدیل می شود.

به کمک بازیافت کاغذ، میزان انرژی مورد نیاز به یک چهارم و آب مورد نیاز به یک صدم کاهش می یابد.

اصلاح الگوی مصرف و بازیافت بهداشتی زباله، دو اصل مهم برای کاهش آلودگی محیط زیست.

برای تهیه هر تن کاغذ از چوب هزار لیتر آب مصرف می شود در حالی که برای تهیه آن از کاغذ باطله، لیتر آب کافی است.

تهیه کاغذ از کاغذهای بازیافتی، تا درصد انرژی کمتری نیاز دارد و درصد آلودگی کمتری ایجاد می کند.

به کمک بازیافت درصد از کاغذهای موجود در زباله های شهری، می توان سالانه از قطع یک میلیون و هفتصد هزار درخت جلوگیری کرد.

صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و نیز کاهش ورود مواد آینده به محیط زیست از فوائد بازیافت است.

با کاهش مصرف منابع طبیعی و دانلود بازیافت زباله در فایل ورد (word)، عمر تنها زیستگاه بشر « زمین » را طولانی تر کنیم.

کیسه های نایلونی و پلاستیکی تجزیه پذیر نیستند، از مصرف بی رویه آنهاخودداری کنیم.

بازیافت فرصتی برای محیط زیست و منابع &#;&#;محدود آن.

بازیافت گامی حیاتی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست.

بازیافت گامی سبز در جهت توسعه پایدار.

مشکل کمبود کاغذ در کشورهای در حال توسعه بزرگترین

مشکل برای ادامه تحصیل است. به کمک بازیافت،

کشورمان را در حل این معضل یاری کنیم.

) بازیافت کاغذ »

برای تهیه هر تن کاغذ نیاز به قطع اصله درخت است. بنابراین اگر هر شخص کاغذهای باطله اش را در طول یک سال جمع کند معادل / اصله درخت است و اگر همه ما ایرانیان این کار را انجام دهیم از قطع میلیون درخت در طول یک سال جلوگیری کرده ایم.

برای تهیه مصرف سالانه دستمال کاغذی هر خانواده ایرانی نیاز به قطع / اصله درخت می باشد.

استفاده از کاغذ بازیافت شده به جای تهیه آن از چوب درختان، موجب کاهش آلودگی هوا به میزان درصد، کاهش آلودگی آب به میزان درصد و کاهش مصرف آب به میزان درصد خواهد شد به همین دلیل درصد کاغذ تولید شده در کشورهای توسعه یافته از کاغذهای بازیافتی است.

بنابراین بازیافت کاغذ علاوه بر منافع اقتصادی، موجب عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ، کاهش آلودگی، ممانعت از قطع درختان و کمک به سیستم جمع آوری و دفن زباله های تولیدی می شود. پس چه خوب است:

روزنامه ها و کاغذهای باطله و دفترچه های تمام شده بچه ها را هرگز دور نریزیم، آنها را از سایر زباله ها جدا کرده و به مأموران بازیافت تحویل دهیم. اشیایی مثل پاکتها و پوشه ها را دورنریزیم تا در مواقع لزوم از آنها استفاده کنیم

) بازیافت پلاستیکها

ـ پلاستیک ها از نفت که منبعی غیر قابل تجدیدند تهیه می شوند ولی به علت غیر قابل تجزیه بودن، از زباله های پایدار و آلوده کننده محیط زیست به شمار می آیند.

ـ کیسه های نایلونی و پلاستیک به طور متوسط تا سال در طبیعت باقی می مانند.

ـ درصد از پلاستیکهای تولید شده در بسته بندی به کار می روند. بنابراین با جلوگیری از بسته بندیهای زائد می توان به مقدار زیادی از حجم زباله ها کاست.

ـ استفاده از بسته بندیهای قابل بازگشت و یا ساکهای پارچه ای به هنگام خرید، از راههای مؤثر در جهت کاهش میزان ورود زباله ها به طبیعت است.

ـ به منظور کاهش حجم زباله ها می توان از کیسه های پلاستیک خشک و غیر آلوده چندین بار استفاده کرد و در پایان هم، از آنها برای جمع آوری زباله ها، استفاده نمود.

ـ به همراه داشتن لیوان شخصی به جای استفاده از لیوان یک بار مصرف و به کار بردن ظروف قابل شستشو به جای ظروف یک بار مصرف در مراسم و مهمانی ها، از دیگر راههای کاهش ورود زباله های پلاستیکی به محیط زیست است.

) بازیافت شیشه

ـ بطری شیشه ای که امروز دور انداخته می شود تا سال دیگر هم به صورت زباله در روی زمین قرار دارد.

ـ برای تولید شیشه باید مقدار زیادی شن و ماسه از زمین استخراج شود که این کار مستلزم صرف مقدار زیادی انرژی و آب است.

ـ انرژی لازم برای تولید هر کیلوگرم شیشه حدود کیلو کالری است.

ـ تهیه شیشه از شیشه بازیافت شده نسبت به تهیه آن از مواد اولیه، آلودگی آبها را به میزان درصد آلودگی آب و تا درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد.

ـ ذوب هر تن شیشه منجر به صرفه جویی تن نفت می شود.

ـ جدا کردن انواع ظروف شیشه ای شکسته یا شیشه های مربا، سس و غیره در منزل جهت بازیافت آنها، گام بزرگی در جهت بازیافت شیشه هاست.

ـ به هنگام جمع آوری شیشه ها، بهتر است درپوش های پلاستیکی و فلزی بطریهای شیشه ای را جدا کرده و آنها را بر حسب رنگ تفکیک کرد.

  • زباله های خطرناک:

بعضی از زباله های تولید شده در خانه ها از مواد بسیار خطرناک به شمار می آبندو مانند باطریهای مختلف، لامپهای مهتابی و جیوه ای، لوازم الکترونیکی و … . این وسایل دارای مواد خطرناکی هستند که سلامت ما و محیط زیست را تهدید می کنند.

بنابراین :

ـ چه خوب است از لوازم خانگی یا اسباب بازیهای باطری دار را کمتر استفاده کنیم. ساعتهای اتوماتیک بهتر از ساعتهایی است که با باطری کار می کنند.

ـ از قرار دادن لامپهای جیوه ای و مهتابی و یا لامپهای سوخته در محلی که احنمال شکستن آنها وجود دارد خودداری کنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مواد زائد بیمارستانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مواد زائد بیمارستانی در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مواد زائد بیمارستانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مواد زائد بیمارستانی در فایل ورد (word)

مقدمه
تعریف و طبقه بندی مواد زائد بیمارستانی    
تفکیک    
جمع آوری    
جابجایی در محل    
ذخیره و نگهداری موقت    
دفع زباله های بهداشتی درمانی    
تاریخچه    
تصفیه فاضلاب به کمک زمین    
اهمیت پوشش گیاهی    
کاهش میزان فاضلاب تولیدی     
استفاده مجدد از پس آبها    
شناخت مکان مناسب    
منابع مواد زائد برای زمینهای کشاورزی    
مواد زائد کمپوت و کنسروسازیها    
مدیریت کاربرد فاضلاب در خاک    
روشهای تخلیه فاضلاب در زمین    
میزان تخلیه فاضلاب    
تعیین میزان بار فاضلاب     
کیفیت فاضلاب و میزان تخلیه آن    

مقدمه

اهمیت مدیریت مواد زائد مراکز بهداشتی و درمانی بر هیچ کس پوشیده نیست در صورتیکه مدیریت صحیح در خصوص دفع پسماندهای پزشکی و بیمارستانی اعمال نشود علاوه بر خطراتی که موجب آلودگی منابع آب، خاک و هوا می شود، به خاطر وجود خطرات شدید ناشی از انتقال بیماری های عفونی و مسری از طریق بریدگی های موجود در پوست و یا تماس با مایعات و ترشحات بدن، دستگاه تنفس و دستگاه های گوارش حائز اهمیت می باشد

زباله های بیمارستانی علاوه بر وجود زباله های نوک تیز و برنده و مواد شیمیایی و ; حاوی زباله های عفونی نیز می باشند که دارای انواع مختلفی از میکروارگانیسم ها و عوامل بیماری زا می باشد که بعضی از این میکروارگانیسم های بیماری زا در برابر تغییرات محیطی مقاومند در صورتیکه به طریق اصولی دفع و کنترل نشوند می توانند به طرق مختلف موجب آلودگی و بیماری شوند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی و کنترل بهداشتی این عوامل و جلوگیری از انتشار آنها به محیط بسیار قابل توجه است

از آنجایی که بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به طور روزانه با توجه نوع فعالیت خود انواع مختلفی از زباله هایی تولید می کنند که می توانند خطرناک باشند و باید مورد توجه قرار گیرد لذا برای نظارت بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی که شامل پسماندهای مایع، جامد و گاز می شود ابتدا لازم است تا بخش های مختلف هر بیمارستان و فعالیت های انجام شده آنها و سپس میزان و نوع زباله های تولید شده به تفکیک واحد و درجه خطرزایی و اهمیت آنها مشخص شود و سپس تمهیداتی که آن مرکز برای جمع آوری، ذخیره و دفع پسماندها و همچنین کاهش خطرات احتمالی آنها در نظر گرفته مشخص می شود. با توجه به اینکه اغلب بیمارستانها دارای زباله سوز می باشند ولی عدم رعایت موارد بهداشتی و رعایت نکردن اصول جهت سوزاندن زباله ها و همچنین کارایی نامطلوب دستگاهها و انتشار گازهای خطرناک به محیط و همچنین وجود خاکسترهای تولید شده که سرنوشت دفع آنها نامعلوم باشد، می تواند به مراتب خطراتی بیشتر از به کارگیری سایر روش های دفع داشته باشد

لذا با توجه به مطالب گفته شده می توان اشاره کرد مدیریت مواد زائد بیمارستانی هم از جهت حفظ محیط زیست و هم از جنبه بهداشتی و سلامت موجودات زنده حائز اهمیت می باشد

تعریف و طبقه بندی مواد زائد بیمارستانی:

پسماندهای بهداشتی درمانی شامل کلیه پسماندهای تولید شده بوسیله مراکز و موسساتی از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و تحقیقاتی و سایر مراکز مشابه است. پسماندهای تولید شده بوسیله مرکز فوق شامل دو دسته عمده زیر است

 

گروه ا- پسماندهای خطرناک که خود به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:

الف ـ پسماندهای عفونی:

ـ کلیه پسماندهای آلوده به خون و فرآورده های خونی

ـ کلیه پسماندهای مربوط به آزمایشهای تشخیص طبی و تحقیقات پزشکی

ـ پسماندهای پاتولوژی

ـ کلیه ترشحات و پسماندهای آلوده به ترشحات بیماران عفونی

ـ کلیه مواد و وسایلی که با بیمار عفونی تماس داشته اند

ـ کشت های بیولوژیک و محیط های کشت

ـ پسماندهای اتاق های ایزوله

ـ پسماندهای بخش های دیالیز

ـ پسماندهای ناشی از جراحی و اتوپسی

ـ اعضاء و اندامهای قطع شده و جنین

 ب ـ پسماندهای شیمیایی:

ـ زباله های دارویی و مواد شیمیایی

ـ ویالهای نیمه پر و پر دارویی

ـ ترمومترهای شکسته

ـ معرفهای آزمایشگاهی

ـ داروهای ثبوت و ظهور فیلم و ;

ـ هرگونه زباله منتج شده از تشخیص درمان و مراقبت بیماران تحت شیمی درمانی (اعم از ست های سرم، کیسه های ادرار، سوند، کیسه های استوما)

 ج ـ پسماندهای نوک تیز و برنده:

ـ سر سوزن

ـ تیغ بیستوری و اره

ـ اسکالپل

ـ لانست

ـ انواع آنژیوکت

ـ شیشه های شکسته

ـ سرم و فرآورده های خونی و دارویی

ـ هرگونه وسیله یکبار مصرف تیز و برنده

 د ـ پسماندهای رادیواکتیو:

کلیه پسماندهای تولید شده در مراکز پزشکی هسته ای

گروه 2 ـ پسماندهای معمولی یا شبه خانگی:

به طور عمده از کارکردهای خدمات اداری و عمومی این مراکز تولید می شود. شامل زباله های آشپزخانه، آبدارخانه، قسمت اداری مالی، ایستگاههای پرستاری، باغبانی و از این قبیل است

  تفکیک

پسماندهای عفونی و پسماندهای شیمیایی:

بایستی در کیسه زباله مقاوم زرد رنگ جمع آوری و در مخزن زرد رنگ دارای علامت مخصوص، قابل شستشو و ضدعفونی، نگهداری شوند

زباله های نوک تیز و برنده: صرف نظر از اینکه آلودگی داشته یا نداشته باشد در جعبه یا محفظه مقاوم (S.B) مخصوص جمع آوری گردد ظروف جمع آوری این اجسام باید ضد سوراخ شدن بوده و در پوش مناسب داشته باشد و جنس این ظروف به قدری سخت و نشت ناپذیر باشد که نه فقط اجسام برنده و نوک تیز بلکه هرگونه بقایای آبگونه های موجود در سرنگ ها را در خود نگه دارد

پسماندهای پرتوزا و رادیواکتیو: برابر ضوابطی که به اتفاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انرژی اتمی تهیه و اعلام خواهد شد زیر نظر مسئول فیزیک بهداشت مدیریت خواهد شد

زباله های معمولی یا شبه خانگی:

بایستی در کیسه زباله مقاوم مشکی رنگ جمع آوری و در مخزن آبی رنگ قابل شستشو و ضدعفونی، نگهداری شود

جمع آوری

ـ وقتی سه چهارم ظروف و کیسه های پلاستیکی پر از پسماند شد پس از بستن درب آنها، باید آنها را منتقل نمود

ـ پسماندها باید همه روزه (یا در صورت لزوم چندبار در روز) گردآوری شوند و به محل تعیین شده برای انباشتن پسماندها حمل شوند

ـ هیچ کیسه محتوی پسماندها نباید بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود

برچسب باید دارای مشخصاتی از قبیل (تاریخ تولید، نام بخش، نوع زباله و ; ) باشد

ـ باید به جای کیسه ها و ظروف مصرف شده بلافاصله کیسه ها و ظروف از همان نوع قرار داده شود. ( این کیسه ها و ظروف در هر جایی که پسماند تولید می شود به آسانی توزیع شوند)

ـ سطل های زباله پس از خارج کردن کیسه پر شده بلافاصله شستشو و ضدعفونی گردند

جابجایی در محل

ـ حمل زباله ها در بیمارستانها باید بوسیله تریلی های چرخدار یا ظروف bin چرخدار یا گاریهایی که برای هیچ منظور دیگری از آنها استفاده نمی شود و دارای مشخصات زیر باشد، انجام گیرد

ـ بارگیری و تخلیه بار آنها آسان باشد

ـ لبه های تیز و برنده ای که به کیسه زباله ها یا ظرفهای حاوی پسماندها ضمن بارگیری و تخلیه آسیب برساند، نداشته باشد

ـ تمیز کردن آن آسان باشد

ـ باید وسیله حمل پسماندها همه روز با موارد گندزدایی مناسب نظافت و ضدعفونی گردد

ـ باید همه کیسه های پسماندها سربسته و دست خورده تا پایان مدت باقی بماند

ـ در بخشها ضرورت دارد برحسب مورد از ظروف مجزا برای جمع آوری مواد زائد جامد (شبه خانگی ـ خطرناک) استفاده شود که برای زباله های شبه خانگی از کیسه زباله مقاوم به رنگ مشکی و مخزن آبی رنگ و برای زباله های خطرناک از کیسه زباله های مقاوم زردرنگ با مخزن زرد رنگ استفاده می شود و در صورت عدم وجود کیسه زباله مقاوم از دو کیسه همرنگ داخل یکدیگر استفاده شود و بطریق بهداشتی حمل و دفع گردد

ذخیره و نگهداری موقت

ـ محل ذخیره و نگهداری موقت باید در داخل بیمارستان طراحی شود

ـ پسماندهای معمولی خطرناک درون کیسه زباله یا سطل زباله باید در محلی جدا از هم در اتاقی با اندازه مناسب حجم پسماندهای تولید شده و دفعات گردآوری در محل ذخیره انباشته شوند

ـ جز در مواردی که در محل موقت نگهداری سردخانه وجود داشته باشد مدت انباشتن پسماندها (یعنی فاصله بین تولید و تصفیه یا دفع نهایی آن) نباید از مدتهای مشرح ذیل بیشتر شود. در مناطق معتدل 72 ساعت در زمستان و 48 ساعت در تابستان در مناطق گرم 48 ساعت در زمستان و 24 ساعت در تابستان

محل نگهداری موقت زباله بایستی دارای شرایط زیر باشد:

ـ دارای کف نشت ناپذیر و محکم و دارای امکانات تخلیه و زهکشی خوب باشد و نظافت و گندزدایی آن به آسانی و بصورت مستمر انجام گردد

ـ دارای سیستم آب گرم و سرد برای تمیز کردن محل باشد

ـ باید به آسانی در دسترس کارکنان شاغل در کارهای مربوط به زباله ها (نیروهای خدماتی) بوده و ارتباط مناسب با بخش ها داشته باشد

ـ امکان قفل کردن ورودی آن به منظور جلوگیری از دستیابی اشخاص غیر مجاز فراهم باشد

ـ وسیله نقلیه گردآوری پسماندها به راحتی به محل ذخیره دسترسی داشته باشد

ـ در مقابل تابش آفتاب حفاظت داشته باشد

ـ دور از دسترس جانوران، حشرات و پرندگان باشد

ـ روشنایی آن خوب باشد و حداقل دارای تهویه باشد

ـ نباید در جایی نزدیک به انبار مواد غذایی تازه یا محل آشپزخانه باشد و حتی الامکان از آشپزخانه دور باشد

ـ تجهیزات تمیزکاری، لباس حفاظتی، کیسه زباله و ظروف گردآوری زباله فراهم و در محل نزدیک به منطقه ذخیره که دسترسی آسان داشته باشد موجود باشد

ـ جهت نگهداری انواع زباله بیمارستانی قسمت بندی وعلامت گذاری شده باشد

ـ تحت نظارت بهداشتی و ایمنی کامل باشد

ـ محل باید محصور و مسقف و بوسیله علامت یا تابلوی مخصوص هشداردهنده مشخص شده باشد

دفع زباله های بهداشتی درمانی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تصفیه فاضلاب “سپتیك تانگ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تصفیه فاضلاب “سپتیك تانگ در فایل ورد (word) دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تصفیه فاضلاب “سپتیك تانگ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تصفیه فاضلاب “سپتیك تانگ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تصفیه فاضلاب “سپتیك تانگ در فایل ورد (word) :

دانلود تصفیه فاضلاب “سپتیك تانگ در فایل ورد (word)

نیاز انسان به محیط سالم امری انكارناپذیر است كه بسادگی نمی توان از كنار آن گذشت ، چرا كه متابولیسم بدن انسان در سایه محیط زیستی سالم راندمانی مطلوب از خود نشان میدهد و این مهم میسر نمی شود مگر اینكه در حفظ و نگهداری محیط زیست نهایت دقت و تلاش بكار گرفته شود در راستای اهمیت همین مسئله است كه بحث تصفیه فاضلاب به میان می آید و دفت و تأمل در این امر كمك شایانی به سلامت محیط زیست می كند . از حدود یكصد سال پیش كه رابطه ای بین اثر باكتریها و میكروبهای بیماریزا آشكار گشت انسان بفكر پاكسازی آبهای آلودهخ افتاد ، بعبارت دیگر فن تصفیه آب و فاضلاب در روند امروزی خود بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست شناسی و پزشكی بوجود آمده است (1)

دانلود تصفیه فاضلاب “سپتیك تانگ در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول: ضرورت تحقیق 1

1-1- مقدمه: ضرورت تحقیق 2

فصل دوم: ضرورت بهینه سازی سپتیك تانك 4

1-2- تعریف فاضلاب 5

2-2- مشخصات فاضلاب 5

1-2-2- مشخصات فیزیكی 5

2-2-2-مشخصات شیمیایی 5

33-2- انواع فاضلاب 11

1-3-2- فاضلاب خا نگی 11

2-3-2 فاضلاب صنعتی 11

3-3-2- فاضلاب سطحی 12

4-2- تصفیه فاضلاب 12

1-4-2- تاریخچه 12

2-4-2- ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب 13

5-2- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های كوچك 17

1-5-2 سپتیك تانك 17

2-5-2تعریف سپتیك تانك 18

3-5-2 علل كاربرد سپتیك تانك 25

6-2- تاریخچه توسعه سیستم RBC 36

1-6-2- توصیف سیستم RBC – 36

2-6-2- مرحله بندی كردن واحدهای RBC 45

7-2- اصول تصفیه بیو لو ژیكی 50

1-7-2 موازنه جرم روی سیستم RBC 52

8-2- موازنه جرم روی سیستم RBC 53

9-2- پارامترهای تایثر گذار برروی رشد بیو لوژیكی 54

1-9-2- اثر PH 55

2-9-2- اثر سمیت وروش كاهش آن 55

3-9-2 – اثر دما 55

10-2- محدود ه بارهیدرولیكی مناسب برای سیستم RBC 56

11-2- مشكلات عملیات اجرایی 59

12-2- تلفیق سپتیك تانك با RBC 59

فصل سوم : تجهیزات و راه اندازی 61

1-3- مقدمه 62

2-3- قوانین طراحی مدلهای هیدرو لیك 62

1-2-3 – تئوری تشابه 62

2-2-3- اصول تشابه 62

3-3- مختصری در مورد طراحی مدل 66

4-3- محاسبه ابعاد مدل آزمایشگاهی 66

1-4-3- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانك 67

2-4-3- محاسبه تعداد دیسكها 69

5-3- ساخت پایلوتها ونصب تجهیزات مربوطه 69

6-3 – جزئیات ساخت و راه اندازی پایلوت 77

7-3- محاسبه میزان انرژی تقریبی لازم باری تماس دهنده ها 77

8-3- نصب تجهیزات مربوطه به سیستم RBC 82

9-3- نحوه مونتاژ سیستم 83

10-3- آزمایشات 83

1-10-3- آزمایش اندازگیری اكسیژن محلول (DO)- 83

2-10-3- اكسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی ( )- 83

3-10-3- آزمایش اكسیژن مورد نیا شیمیایی (COD)- 87

4-10-3- اندازه گیری مواد معلق (MISS)- 87

5-10-3- كل مواد باقیمانده (T.S)- 88

11-3-مواد و روشها 88

12-3- محلولهای لازم و روشهای ساخت آنها 88

1-12-3- آزمایش اكسیژ ن محلول (DO)- 89

2-12-3- آزمایش اكسیژن مورد نیا بیو شیمیایی ( )- 89

3-12-3- اكسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)- 90

13-3 – دستگاهها و وسایل مورد نیاز 91

فصل چهارم : مطالعه تجربی روی پایلوتهای طراحی شده . 93

1-4- مختصری در مورد میكرو بیو لوژی سیستم 94

2-4- سیستمهای مركب 97

1-2-4- مكانیزم سپتیك تانك 97

3-4- مو جودات زنده موجود در سیستم 100

5-4- رشد فیلم در RBC 117

4-4- محاسبه میزان فسفر ورودی به سیستم 118

1-5-4- توسعه فیلم 120

2-5-4- انتقال اكسیژن بین فیلم و هوای داخل سیستم 121

6-4- تاثیر سطح مدیل (MEDIA) روی رشد فیلم و راندمان سیستم 121

7-4- تاثیر سرعت چرخش برروی رشد فیلم 122

فصل پتنجم : نتایج و بحث 125

1-5- اثرمیزان بار ورودی بر راندمان سیستم 126

2-5- تغییرات PH نسبت به زمان 126

3-5- اثر افزایش دور الكتروموتور در پایلوت(2)- 132

4-5- اثر افزایش ضخات فیلم برراندمان حذف COD- 132

5-5- تغییرات غلظت فاضلاب ورودی به سیستم 136

6-5- تاثیر كاهش ارتفاع فاضلاب ورودی در مخزن بادبی 136

7-5- تفییرات دما در ورودی و خروجیهای دو پایلوت 136

8-5- تغییرات جامدات كل (T.S) در ورودی و خروجی پایلوتها 138

1-8-5- تغییرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودی و خروجی پایلوت 138

2-8-5- تغییرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودی و خروجی پا یلوتها 138

9-5- بررسی راندمان حذف COD در دو پایلوت 143

10-5- مشكلات عملیات 143

نتایج 146

پیشنهادات 148

دانلود تصفیه فاضلاب “سپتیك تانگ در فایل ورد (word)
فهرست منابع 150

1-1- مقدمه ، ضرورت تحقیق

پرداختن و توجه به این فن از آنجا شروع گشت كه بتدریج برای جلوگیری از آلوده شدن منابع طبیعی آب و بویژه رودخانه ها ، ورود فاضلاب به این منابع ممنوع اعلام گردید .متأسفانه افزایش شهرنشینی و پیشرفتهای صنعتی نه تنها باعث بالا رفتن میزان مصرف آب گردیده بلكه میزان آلودگی آبها را نیز افزایش داده است مخصوصا” كه با گذشت زمان بعلت كاربرد دهها محصول شیمیایی جدید در زندگی روزمره و ورود آنها به فاضلاب شهری و تخلیه فاضلاب به آبها و یا مصرف هزاران تركیب جدید شیمیایی در صنایع و تخلیه آنها به جریانها از طریق پسابها موضوع آلودگی محیط زیست را پیچیده تر ساخته است .بنا به دلایل ذكر شده ، تصفیه فاضلاب امری كاملا” ضروری بنظر رسیده و این ضرورت انگیزه ای جهت ساختن تصفیه خانه های بزرگ و مدرن گردید .

اما ، بعلت اینكه تصفیه خانه های بزرگ نیاز به صرف هزینه فراوان دارد لذا بطور خود بخود ساخت آنها محدود میشود و بجای آنها تصفیه خانه های كوچكتر و محدودتری در نظر گرفته می شوند .

منظور از تصفیه خانه های كوچك ، تصفیه خانه هایی هستند كه بنا به عللی كه توضیح داده خواهد شد چند واحد از تأسیسات تصفیه خانه بزرگ در آن بكلی حذف و یا ساختمان آن در واحدهای دیگر ادغام شده اند . مهمترین عاملی كه موجب كوچك شدن یك تصفیه خانه می شود ، عبارت از كم بودن جمعیتی است كه فاضلاب آنها به تصفیه خانه می رسد . بعلاوه علل زیر نیز میتواند كوچك شدن طرح یك تصفیه خانه گردد (1) :

1- عدم نیاز به تصفیه كامل فاضلاب

2- علل اقتصادی .

3- نوع آلودگی فاضلاب .

“سپتیك تانگ” ساده ترین نوع تصفیه خانه تك واحدی است كه تصفیه مكانیكی (ته نشینی ) و تصفیه زیستی بكمك باكتریهای بی هوازی بطور همزمان در آن انجام می گیرد .

سپتیك تانك می تواند حدود 30 آلودگی را كاهش دهد كه این مقدار كم محسوب می شود و نیاز سازمان حفاظت محیط زیست را برطرف نمی سازد . (15)

اما بعلت اینكه در شهرهای مختلف بویژه شهرهایی كه در آنها شبكه جمع آوری فاضلاب وجود ندارد ( شهرهایی استان مازندران ) ، سپتیك تانك كاربرد وسیعی داشته و فاضلاب تصفیه شده باید به زمین و یا آبهای سطحی و زیرسطحی منتقل گردد .

لذا این منابع در اثر تماس با فاضلاب دفع شده بشدت آلوده می شوند . این مسأله بویژه در تقاطیكه سطح آب زیرزمینی بالاست ( استان مازندران ) شدت بیشتری پیدا می كند .

البته دفع فاضلاب ناشی از سپتیك تانك به رودخانه ها ، زمینهای كشاورزی و غیره مشكلاتی از قبیل آلودگی آبها ، شیوع انواع بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، نابودی محصولات كشاورزی و غیره را نیز بهمراه دارد .

وقوع این مشكلات ، نیاز به بهینه سازی سپتیك تانك را ضروری می سازد . جهت بهینه سازی سپتیك تانك از سیستمی به نام RBC “1” ( دیسكهای بیولوژیكی چرخان ) استفاده شده است كه این سیستم را درون سپتیك تانك سنتی تعبیه می كنیم .

با استفاده از RBC درون سپتیك تانك عملا” فیلم بیولوژیكی Biofilm ) ( تشكیل و راندمان حذف BOD افزایش می یابد و پساب با كیفیت مقبولتری وارد محیط زیست می گردد .

نوع فایل: word

سایز :134 KB

تعداد صفحه:156

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه در فایل ورد (word) :

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد. اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند. از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان در فایل ورد (word)

مقدمه :  
زیگورات چغازنبیل  
انتقال و پالایش آب چغازنبیل  
منابع و مآخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان در فایل ورد (word)

1- ایران ازآغاز تا اسلام،  تألیف ر . گیر شمن ترجمه دکتر محمد معین ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران

 2- دیار شهر یاران ، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی – جلد نخستین آثار و بناهای خوزستان – بخش اول – تألیف احمد اقتداری

3- تاریخ مهندسی در یران ، مهدی فرشاد ، بنیاد نیشابور ، تهران

4- سفرنامه دیولافوا در زمان قاجاریه ، ترجمه فره وشی ،

5- جزوه استان خوزستان حسن کسرایی ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

6- سرزمین های خلافت شرقی ، لسترنج ، ترجمه محمود عرفان ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، سال

7- آب و فن آبیاری در ایران باستان ، وزارت اب و برق ،سال

مقدمه

تقدیس و ارج گذاری آب از دیرباز در باورها و اعتقادات ایرانیان باستان، بازتاب داشته است، آنان آب را دومین آفریده از آفریدگان هفت گانه ای می پنداشتند که اورمزد خلق کرده است  وپس از آتش، مقدس ترین عنصر به شمار می آورند، نیاکان ما آب را مظهر پاکی  وماده ای زندگی بخش می دانستند و این باور را ب استایش وجودهای مقدسی که نمایشگر نشانه ای ارزش های آب بودند، ابراز می کردند. آناهیتا یا ناهید الهه یا فرشته نگهبان آب، همواره مورد ستایش  و تقدیر قرار می گرفت. اشکانیان برای نیایش الهه آب معبدهای بزرگی در کنگاور، نیشابور، همدان و شوش ساختند. اهورامزدار پرداختن به آب را امری نیک شمرد  وسرزمین های خشک و بیابان های بایر ر اقلمرو اهریمن دانست. شاهان هخامنشی تمام کسانی را که سرزمینی را آبیاری و آباد می کردند تا پنج نسل از پرداخت مالیات معاف داشند. ساسانیان و حکومت های دوره اسلامی در  ایران، قوانین تشویقی فراوانی براس ساختن شبکه ها و کانال های آبیاری وضع و اجراء کردند. احادیث و روایات متعددی نیز از پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) در تأکید بر اهیمت آبیاری و آبادانی نقل شده است. قرآن مجید ضمن تأکید بر صرفه جویی در مصرف آب، آبیاری و آبادانی را ستوده و در قسمتی از آی سی ام سوره انبیاء با طرح «من الماء کل شیء حی» حیات و زندگی کلیه موجودات را از آب دانسته است

گاهواره تمدن ایران باستان، جنوب و جنوب غربی سرزمین پهناوری بوده است که از چند هزار سال پیش بنام «ایرانشهر» مهر خود را بر تارک فرهنگ و تمدن جهانی نقش کرده است. خوزستان که مرزهای آن با محدوده جغرافیایی ایلام قدیم مطابقت دارد، کانون این تمدن است. شوش و پس از آن شوشتر با سابقه ای به قدمت تاریخ به عنوان پاسدار و مشعل دار فرهنگ و تمدن درخشان خوزستان شناخته شده اند

خوزستان به معنی کشور خوزهاست  وخوز را به صورت های هوز یا حوز نیر نوشته اند که به یک قبیله جنگجو اطلاق می شده است. جمع هوز در زبان عربی اهواز می شود که در حال حاضر مرکز استان خوزستان در گذشته، انبار غله و سرزمین نیشکر ایران بوده و شهرت جهانی داشته است. در حاشیه برهان قاطع آمده است که نیشکر را بدان جهت خوز خوزستان سرزمین فراوان یافت می شود

خوزستان سرزمین سدها و شبکه های آبیاری باستانی است. هر چند احداث سدهای جدید، آماده سازی اراضی و کانال کشی های فراوان، بیشتر بندها و نهرهای قدیمی را از بین برده  است، اما هنوز هم سد شادوران و نهر داریون که اعراب آن ر اعجایب ابنیه جهان می شمردند، شبکه گسترده نهرهای آبیاری خوزستان که بر اساس مدارک و اسناد موجود در دوره ایلامی ها احداث شده اند، پل بند دزفول که در طغیان سده اخیر غیر قابل استفاده گردیده است و پل بند ساسانی کرخه در پای پل که آثار آن اینک نیز وجود دارد در کنار بقایای سدها و بناهای قدیمی خوزستان، عظمت و بزرگی تمدن و فرهنگ قوم ایرانی را نشان می دهد

خوزستان از دیرباز از مناطق بسیار با ارزش ایران محسوب می شده است. جمعیت آن در گذشته دور بیش از 5 میلیون نفر بوده است و به علت احداث سدهای متعدد روی رودخانه های پر آب و اراضی حاصل خیز آن مورد توجه سلاطین قدیم قرار داشت و زمانی مرکز و پایتخت کشور شد. خوزستان یکی از مراکز مهم بازرگانی ایران و هند نیز به شمار می آمد  ودهلیز کشورهای خاورزمین نامیده می شد. قسمت عمده جنگ های اسکندر مقدونی و اعراب در این سرزمین رخ داده است

تاخت و تازهای مکرر عشایر عرب نواحی مختلف خوزستان  وعشایر عرب ساکن بین النهرین که تحت حمایت دولت عثمانی بودند، موجب خرابی سدها و بایر ماندن اراضی و متواری شدن سکنه آن شد و سرزمینی که هندوستان ایران بود برای مدت طولانی به دشتی خشک  وشورزار تبدیل گردید

خوزستان سرزمینی ثروت خیز است. اما در فاصله زمانی که بند قدیمی کارون محل پل سیاه یا پل فلزی فعلی  وسایر بندها و سدهای کوچک شمال اهواز در اثر دخالت بیگانگان و پیوستن نهر مسرقان به کارون، شکست و کانال ها و شبکه های آبیاری آن بدون استفاده ماند تا در سده اخیر که با تأمین امنیت، اقدامات عمرانی اساسی در منطقه پی ریزی واجراء گردید، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در خوزستان، با رکود و کندی همراه شد

منابع آب و به ویژه ذخایر ارزشمند آب های سطحی که بیش از 35 درصد آن در خوزستان جاری است همواره و از دیرباز نقش کلیدی را در توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی این منطقه داشته است. احداث سدها، بندها و شادروان ها که با سابقه تاریخی کهن نشان از تفکر علمی و فنی نیاکان ما دارد که شرایطی که توان اجرایی  و فنی کشور ب اپیشرفت های امروز قابل سنجش نبود، دستاوردهای گرانقدری را برای قوم ایرانی به همراه داشته است. طرح انتقال و پالایش آب زیگورات چغازنبیل در جنوب شر قی شوش نمونه ای از توانمندی فنی ایرانیان باستان در طراحی کانال های آبرسانی و پالایش آب در چهار هزار سال پیش بوده است

زیگورات چغازنبیل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp) در فایل ورد (word) دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp) در فایل ورد (word) :

اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp)

این مطالعه برای تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین E و C روی شاخص­های رشد و پارامترهای خونی در ماهیان فلاورهورن (Cichlosoma sp) انجام شد. 9 جیره غذایی حاوی ترکیبی از مقادیر 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین E و 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین C در سه تکرار و به مدت 8 هفته در نظر گرفته شد. وزن اولیه بچه ماهیان 6/3 ±15 گرم بود. ماهیان هر دو هفته یکبار بیومتری ­شدند و در پایان آزمایش شاخص­های رشد ) افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن،‌ ضریب رشد ویژه(SGR)،‌ فاکتور وضعیت، کارایی غذا و ضریب تبدیل غذایی( و تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژیکی (گلوکز، پروتئین کل، هماتوکریت، هموگلوبین، لکوسیت کل، گلبول قرمز، لنفوسیت، مونوسیت، هتروفیل و ائوزینوفیل) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­ها توسط آنالیز واریانس یکطرفه با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که افزودن دوزهای مختلف ویتامین E و C در جیره­های غذایی ماهیان تغییر معنی­داری را در فاکتورهای رشد به جز فاکتور وضعیت تیمارها ایجاد نمود (05/0< P). بهترین نتایج از نظر مقایسه وزن نهایی و طول نهایی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی غذا متعلق به تیمار 1 (جیره حاوی 1000میلی­گرم ویتامین E و1000 میلی­گرم ویتامین C) بود. نتایج پارامترهای خونی نشان داد که سطح ویتامین E و C جیره غذایی اثر معنی­داری روی میزان شاخص­های خونی داشته است(05/0 P< ).

واژه‌های کلیدی: ماهی فلاورهورن، ویتامین E ، ویتامین C ، شاخص­های رشد، فاکتور­های خونی

دانلود اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

1-1- کلیات

1-1-1- ماهیان زینتی

1-1-2- فلاورهورن

1-2- ویتامین­ها

1-2 -1- ویتامین E

1-2-2- ویتامین C

1-3- فرضیه‌ها

1-4- اهداف

فصل دوم

مروری بر مطالعات انجام شده

2- مروری بر مطالعات انجام شده

فصل سوم

مواد و روش‌ها

3- مواد و روش‌ها

3-1- مواد

جدول 3-1-مواد مصرفی مورد استفاده در تغذیه ماهیان

جدول 3-2- مواد مصرفی مورد استفاده در بررسی پارامترهای خونی

جدول 3-3- مواد غیر مصرفی مورد استفاده در تحقیق

3-2- روش‌ها

3-2-1- زمان و محل اجرای طرح

3-2-2- تامین ماهی و اجرای عملیات پرورش

3-2-3- تغذیه ماهیان

جدول 3-4 تجزیه اجزای جیره غذایی و تنظیم جیره­های آزمایشی

3-5 میزان مکمل­های ویتامینی در تیمارها

3-2-4- زیست‌سنجی

3-2-5- اندازه‌گیری شاخص‌های رشد ماهی

3-2-5-1- افزایش وزن بدن

3-2-6- کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب

3-2-7- نحوه خون­گیری و انجام آزمایشات خونی

3-2-7-1- نحوه خون­گیری و نگهداری خون

3-2-7-2- اندازه‌گیری گلوکز ( طول موج 546 نانومتر)

جدول3-6 روش آماده کردن نمونه (استاندارد) و بلانک جهت اندازه‌گیری گلوکز خون ماهی فلاورهورن

3-2-7-3- اندازه‌گیری پروتئین کل (طول موج 546 نانومتر)

جدول3-7 روش آماده کردن نمونه، شاهد و استاندارد جهت اندازه‌گیری پروتئین کل خون ماهی فلاورهورن

3-2-7-4- اندازه ­گیری میزان هماتوکریت خون

3-2-7-5- اندازه­گیری میزان هموگلوبین خون

3-2-8-6- شمارش گلوبول­های قرمز و سفید خون

3-2-9- آنالیز آماری

فصل چهارم

نتایج

4- نتایج

4-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب

4-2- شاخص‌های رشد

4-2-1- درصد افزایش وزن

نمودار4-1: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) درصد افزایش وزن ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.حروف انگلیسی غیر یکسان بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 05/0 می­باشد

4-2-2- ضریب رشد ویژه

نمودار4-2: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) نرخ رشد ویژه ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-2-3- ضریب تبدیل غذایی

نمودار4-3: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) ضریب تبدیل غذایی ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-2-4- فاکتور وضعیت

نمودار4-4: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) فاکتور وضعیت ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-2-5- کارایی غذا

نمودار4-5: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) کارایی غذا ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3- پارامترهای خونی

4-3-1 میزان گلوکز خون

نمودار4-6 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان گلوکز خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی

4-3-2- میزان پروتئین کل خون

نمودار4-7 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان توتال پروتئین خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی

4-3-3 میزان گلبول­های قرمز خون

نمودار4-8 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان گلبول­های قرمز خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3-4- میزان کل گلبول­های سفید خون

نمودار4-9 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان کل گلبول­های سفید خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی

4-3-5- میزان هموگلوبین خون

نمودار4-10 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان هموگلوبین خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی

4-3-6 میزان هماتوکریت خون

نمودار4-11 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان هماتوکریت خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3-7- میزان لنفوسیت­ خون

نمودار4-12 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان لنفوسیت­ خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3-8- میزان هتروفیل­ خون

نمودار4-13 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان هتروفیل خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3-9- میزان ائوزینوفیل خون

نمودار4-14 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان ائوزینوفیل خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

5- بحث و نتیجه‌‌گیری

5-1- شاخص­های رشد

5-2- پارامترهای خونی

5-3- نتیجه‌گیری کلی

1- پیشنهادات اجرایی

2- پیشنهادات پژوهشی

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی در فایل ورد (word) دارای 54 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی در فایل ورد (word)

تعریف فاضلاب

عبارتست از جریان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعالیتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی ، شیمیائی و بیولوژیکی بوده و با آلودگی محیط زیست، سلامت انسانها را به مخاطره بیاندازد.

ترکیب فاضلاب

}99/9درصد آب

}0/1 درصد مواد جامد

مواد جامد شامل:

مواد آلی

مواد معدنی جامد (محلول- معلق )

اهدف تصفیه فاضلاب :

.1گرفتن مواد معلق و شناور از فاضلاب

.2اكسیداسیون مواد ناپایدار آلی موجود در فاضلاب و تبدیل آنها به مواد پایداری مانند نیترات ها ، سولفات ها و فسفاتها و سپس ته نشین سازی و جداسازی آنها

.3جداسازی مواد سمی محلول و نامحلول از فاضلاب نظیر تركیبات فلزهای سنگین

.4گندزدائی و كشتن میكربها

انواع فاضلاب

}فاضلابهای خانگی

}فاضلابهای صنعتی

}فاضلابهای سطحی

فاضلاب خانگی

ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرفشویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.

در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و… نیز جمع آوری می شود.

}

}عبارتست از جریان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعالیتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی ، شیمیائی و بیولوژیکی بوده و با آلودگی محیط زیست، سلامت انسانها را به مخاطره بیاندازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word)

خلاصه فارسی:

تعداد 32 نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله 3 ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت .

میزان آهن و سرب به ترتیب در كل نمونه‌های آب مزارع مختلف برابر با 4/4 ± 6/60 و 2/0 ± 5/2 میكرو‌گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ترتیب در كل نمونه‌های خوراك مصرفی مزارع مختلف برابر با8/183 ± 4/563 و1/1 ± 3/3 میلی‌گرم بر كیلو‌گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در كل نمونه‌های ماهی مزارع مختلف برابر با

9/3 ± 7/8 و1/0 ± 3/0 میلی‌گرم بر كیلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری در سطح (05/0 p <) بین خوراك، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در كل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریكه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای كارخانه شماره 2 و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و كمترین میزان تجمع این فلزات در غذای كارخانه شماره 3 و ماهیان تغذیه شده با این خوراك مشاهده شد .

با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداكثر مجاز پیشنهادی كمتر می‌باشد. لذا هیچ‌گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف‌كنندگان بعدی مثل انسان نیست .

1-1- بیان مسأله:

فلزات سنگین به عنوان یك مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدی می‌توانند زیست انسان و سایر موجودات زنده را به خطر بیاندازند. یكی از عمده‌تر‌ین منابع تولید كننده این عوامل سنگ‌های معادن و غبارهای آتشفشانی می‌باشند ولی در كنار اینها انسان خود به اشكال مختلف مانند صنایع رنگرزی، آبكاری فلزات و باطری سازی در انتشار فلزات سنگین نقش دارد(8). حضور این عوامل در محیط زیست در دراز مدت منجر به كاهش توان تولید مثلی آبزیان ، مشكلات تنفسی و عصبی و غیره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن (تجمع زیستی)[1] و انتقال آنها به مصرف كنندگان بعدی از جمله انسان می‌تواند عوارض غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید. یكی از منابع مهم انتقال فلزات سنگین خوراك مصرفی ماهیان پرورشی است كه با اندازه گیری دو فلز سرب و آهن می‌توان به میزان حضور این عوامل در غذا و احیاناً بالا بودن آنها بیش از حد استاندارد پی برد. همچنین بررسی میزان این فلزات در آب و ماهیان مزارع پرورشی از نظر مقایسه‌ای می‌تواند راه كار مناسبی در نحوه استفاده از این منابع آبی و یا حتی ماهیان مورد پرورش در این آبها به ما بدهد.

1-2- اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق:

1-2-1- اهداف تحقیق:

1- بررسی و اندازه گیری دو فلز سنگین سرب و آهن در چهار نوع خوراك مصرفی، آب و عضله ماهی قزل آلای رنگین كمان استان چهار محال و بختیاری.

2- مقایسه بین میزان فلزات سنگین سرب و آهن در انواع غذا، آب ورودی مزارع و عضله ماهیان مزارع مختلف قزل آلای رنگین كمان .

1-2-2- فرضیات تحقیق:

1- میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین كمان بالاتر از حد استاندارد است.

2- میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراک مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین کمان کمتر از حد استاندارد است.


Biomagnification – [1]

– حداكثر میزان سرب در عضلات ماهی كه توسط سازمان خوار و بار جهانی (FAO)پیشنهاد شده 5/0 میلی‌گرم در كیلوگرم است(26).

– حداكثر میزان آهن در عضلات ماهی كه در جدول تركیبات مواد غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور(1379) پیشنهادشده 8 میلی‌گرم در كیلو‌گرم می‌باشد.

دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق………………………………………………………………………….2

1-2-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..2

1-2-2- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………..2

1-2-3- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..2

1-3- روش تحقیق و پژوهش…………………………………………………………………………………………..3

فصل دوم : كلیات تحقیق

2-1- فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………..4

2-1-1- منشاء فلزات سنگین………………………………………………………………………………………..5

2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب …………………………………………………………………………………6

2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگی آن در انسان……………………………6

2-2-2- اثر آلوده كنندگی سرب در آب دریا و ماهیان……………………………………………………8

2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن…………………………………………………………………………………..9

2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده كنندگی آن بر انسان……………..9

2-3-2-اثر آلوده كنندگی آهن در آب دریا و ماهیان……………………………………………………11

2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف23

فصل سوم : مواد و روش كار

3-1- مواد و لوازم مورد نیاز………………………………………………………………………………………….25

3-2- روش كار…………………………………………………………………………………………………………..25

3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………………………28

3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………….29

3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله……………………………………………………..31

3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات………………………………………………..32

3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات……………………………………………………………………………..33

فصل چهارم : نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………….35

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…………………………………………………………………………………….43

منابع :………………………………………………………………………………………………………………………49

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..55

دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word)
فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در كل نمونه‌های خوراك (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

35

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراك تولید شده در كارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

35

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در كل نمونه‌های ماهی (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

36

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراك كارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

37

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در كل نمونه‌های آب مزارع مورد نمونه‌برداری ( بر حسب میكروگرم بر لیتر)

38

جدول 4-6 -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین كننده مزارع مختلف( بر حسب میكروگرم بر لیتر)

39

دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word)
فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف

40

نمودار 4-2 میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراك كارخانجات مختلف

40

نمودار 4-3 میزان آهن موجود در خوراك كارخانجات مختلف

41

نمودار 4-4 میزان سرب موجود در خوراك كارخانجات مختلف

41

نمودار 4-5 میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف

42

نمودار 4-6 میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراك كارخانجات مختلف

42

دانلود تحقیق میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین در فایل ورد (word)
فهرست شكلها

عنوان صفحه

شكل 3-1 قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی (سیستم تك پرتویی)……………………………….. 30

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در فایل ورد (word) دارای 213 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در فایل ورد (word) :

مقدمه :
نمك ازجمله مواد معدنی است كه بشر در طول تاریخ استفاده های فراوان از آن نموده است و حتی در گذشته كالایی جهت معاملات پایاپای بوده است بنده با عنایت به اینكه گنبد نمكی گرمسار جزیی از زادگاهم بوده و اینجانب در معادن مختلف آن به انحاء مختلف طی چند سال گذشته فعالیت داشته‌ام ،مرا بر آن داشت كه طی این مقاله تا حدودی آنرا به علاقه مندان خصوصا مهندسین معادن و زمین شناسان محترم معرفی نمایم . امید است قدمی هر چند كوچك اما مفید در این راه برداشته باشم .
دانلود معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب
فصل اول:كلیات
1-1)هدف……… 15
1-2)پیشینه و تحقیق………… 15
1-3)روش كار و تحقیق……………. 15
فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ……… 17
الف : کلیاتی درمورد نمکها ……………. 18
1-2 تاریخچه نمک ……………… 18
2-2 نمک وموارد استفاده آن ……….. 20
3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ……. 20
ب: ژئو شیمی و کانی شناسی ……………. 27
4-2 ژئوشیمی ……………….. 27
5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌………… 28
6-2 کانی های همراه هالیت ………. 31
7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری ………. 34
پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت ………. 37
8-2 شرایط تشکیل هالیت …… 37
9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌………. 39
10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن …… 41
11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها … 44
12-2 سبخا …………. 46
13-2 محیط های دریایی……. 47
14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟…… 48
ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ……… 53
15-2 اقیانوس ها ودریاها ….. 53
16-2 دریاچه ها ………. 54
17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌………… 56
18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ……… 57
19-2 نهشته های نمک لایه ای ………. 57
20-2 گنبدهای نمکی ………….. 59
21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی ……… 61
22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ……… 62
23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی ……….. 63
ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری………. 69
24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius . 1877))………………….. 69
25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)………… 70
26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz . 1969)……. 70
27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus. 1972)… 75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک …….. 75
29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری …….. 77
آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی …….. 82
30-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس…….. 82
31-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان….. 86
1-31-2 گنبد نمكی قشم……….. 86
2-31-2 گنبد نمكی سیاهو………….. 88
3-31-2 گنبد نمكی گچین………. 89
32-2 نمك های ژوراسیك فوقانی…………. 90
33-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان…….. 91
1-33-2 گنبد نمكی علی آباد……. 91
2-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد………. 91
3-33-2 نمك آبی راین……….. 92
4-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد…………… 92
5-33-2 نمك آبی نوق……….. 93
34-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی…… 93
1-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان)….. 95
2-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد……. 97
3-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد…….. 97
الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد…….. 98
ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد…………… 98
ج-كانال نمك عقدا…….. 99
35-2 نمك های ائو-الیگوسن………… 99
36-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی……. 101
37-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان……. 103
1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان… 104
2-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی….. 105
الف-معدن كوه نمك……. 105
ب-معدن تخت رستم…….. 105
ج-معدن سردره…….. 106
د-معدن سیالك…………. 106
ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار….. 107
و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار)………… 107
ز-معدن راه راهك……… 108
ح-معدن كرند……………… 108
ط-معدن ناروبنه…………. 109
ی- معدن بنه كوه………….. 109
ك-معدن رودخانه شور……. 109
3-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110
الف-معدن گزوشك………. 110
ب-معدن چاه غلغل……….. 111
ج-معدن شهر آباد……… 111
د-معدن حسین آباد ده نمك…………. 112
ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت…………. 112
و-نمك های محدوده سرخه………… 113
ز-معدن لاهورد……….. 113
ح-برونزدهای نمكی نمكان…… 113
6-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی…….. 119
38-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان……. 120
1-38-2 زمین شناسی استان خراسان……… 120
2-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان…… 122
1-معدن نمكی آبقوی……. 122
2-معدن نمك عمارلو……. 123
3-معدن نمك حصار یزدان……… 124
4-معدن نمك سلطان آباد…….. 124
5-معدن نمك غار…………… 124
6-معدن نمك اسلام قلعه……. 125
7-كالشور سبزوار………… 125
8-معدن نمك آبی گدار خماری………… 125
9-نمك زار سبزوار………. 125
10-نمك آبی جاجرم……… 126
39-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن……….. 127
1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن.127
الف-آثار نمكی استان لرستان……………… 128
1-نمك چل قادی (سفید دشت)……….. 128
2-مظهر معدن نمكی چالكل………………….. 128
3-نمك چم چیر (امیر آباد)……….. 130
4-مظهر معدنی نمك بابا بهرام……….. 130
41-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن….. 131
1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن……. 131
الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم……… 132
زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر……… 132
1- گنبد نمكی قم یا كوه نمك……………… 134
2- گنبد نمكی یزدان……… 135
3- گنبد نمكی آخ……….. 136
4- گنبد نمكی شیخ حاجی……… 136
3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر………. 137
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن…….. 140
1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن…… 140
2-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان…….. 140
خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان…….. 140
1-گنبد نمك مزرعه………. 141
2-گنبد نمكی ایوند…….. 142
3-گنبد نمكی سار……… 142
4-گنبد نمكی ترب……….. 142
5-گنبد نمكی منور…………. 143
6-گنبد نمكی شوره دره……………… 143
7-گنبد نمك قره آغاج تبریز…….. 143
8-گنبد نمك تازه كند………………. 144
9-گنبد نمك نهند…….. 144
10-گنبد نمكی داش اسپیران……….. 144
11-گنبد نمكی خواجه……………….. 145
12-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ)…. 145
13-گنبد نمكی قزلجه……………… 145
14-معدن نمك هریس………………… 146
15-معدن نمك قاپولوق……………. 146
16-گنبدهای نمكی اواوغلی……….. 146
17-گنبد نمكی خاك مردان…….. 146
18-گنبد نمكی قلیچ تپه………. 146
19-گنبد نمكی زنجیره……………… 148
20-گنبد نمك امیر بیك…………….. 148
21-گنبد نمكی شعبانلو………. 148
22-گنبد نمكی كشك سرای…………… 149
23-معدن نمك مامان………….. 149
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان……. 150
1-معدن نمك خرم آباد(جبا)………… 151
2-معدن نمك زهستر آباد…….. 152
3-مظهر نمك گنبد………….. 152
4-مظهر نمك گچی قشلاق………. 152
5-نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی)153
6-مظهر نمك طالقان…….. 153
43-2 نمك های پلیوسن………… 153
44-2 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون)…. 154
1-44-2 پلایاهای خور………… 155
2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی……… 157
3-44-2 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی…. 158
45-2 نمك های عهد حاضر………… 160
1-45-2 دریاچه های شور ایران……… 160
الف-دریاچه ارومیه………… 160
ب- دریاچه نمك………. 162
ج-دریاچه حوض سلطان……… 163
د-دریاچه بختگان…….. 164
ه- دریاچه مهارلو……….. 165
9- دریاچه شورابیل اردبیل ………… 166
فصل سوم : گنبدهای نمكی گرمسار ……. 167
1-3- موقعیت جغرافیایی ……………. 168
2-3- مطالعه كارهای انجام شده قبلی …….. 169
– زمین شناسی ……. 171
2-3 – زمین شناسی عمومی …… 172
4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ….. 172
4-3-1- نمك S …………… 173
4-3-2- نمك و مارن زرشكی MP-S………. 174
4-3-3- مارن زرشكی ……. 174
4-3-4- مارن الوان ……… 175
4-3-5- ولكانیك ……….. 176
4-3-6- شیل سبز sh………………….. 177
4-3-7- گچ وشیل sh – G………….. 178
4-3-8- ژیپس توده‌ای ………….. 178
4-3-9- آهك قم O-M……….. 179
4-3-10- سازند قرمز فوقانی …………. 180
4-3-11-سازند هزار دره ……….. 181
4-3-12- سازند كهریزك …………. 182
4-3-13- گچ كواترنر…………….. 183
4-3-14- پادگانه های آبرفتی ……. 183
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه …. 184
4-3-16- كفه های رسی و نمكی ………. 185
4-3-17- آبراهه و كانال های رودخانه ای …….. 185
5-3-1- زمین شناسی ساختمانی ……….. 186
5-3-2- گسل‌ها ………….. 187
-معادن فعال نمک گرمسار ……….. 189
3-1-معدن كوهدشت كهن ……. 190
3-2-معدن نمك قائم ……. 192
3-3- معدن نمك غرب قائم ……….. 193
3-4-معدن نمك مروارید ….. 193
3-5- معدن نمك سالار ….. 194
3-6- معدن نمك راهراهك ….. 195
3-7- معدن تخت رستم …… 195
3-8-معدن نمك سیالك ….. 196
3-9- معدن نمك میلاد …… 199
3-10- معدن نمك صادقی ….. 201
3-11- معدن نمك سرو…… 202
فصل چهارم : شرح كوتاهی بر فرآوری سنگ نمك ….. 206
4-1- كارخانه نمك كوبی زهره……….. 206
4-2- كارخانه نمك تصفیه خوراكی زهره …….. 208
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ………. 211
منابع ……….. 213

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید