دانلود مقاله انگلیسی ارتباط سطوح ویتامین D با فشار خون در جمعیت دو نژادی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی ارتباط سطوح ویتامین D با فشار خون در جمعیت دو نژادی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی ارتباط سطوح ویتامین D با فشار خون در جمعیت دو نژادی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی ارتباط سطوح ویتامین D با فشار خون در جمعیت دو نژادی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه    
روش ها    
طراح و افراد    
مواد و روشها    
روش های آزمایشگاهی    
سنجش سبک زندگی    
آنالیز آماری    
نتایج    
بحث    
نتیجه گیری کلی    

References

[1]. Holick M, Chen T. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. Am J Clin Nutr. 2008; 87(4):1080S–6S. [PubMed: 18400738] [2]. Adams JS, Hewison M. Update in vitamin D. J Clin Endocrinol Metab. Feb; 2010 95(2):471–8 [PubMed: 20133466] [3]. Forman JP, Curhan GC, Taylor EN. Plasma 25-hydroxyvitamin D levels and risk of incident hypertension among young women. Hypertension. Nov; 2008 52(5):828–32 [PubMed: 18838623] [4]. Judd SE, Nanes MS, Ziegler TR, Wilson PWF, Tangpricha V. Optimal vitamin D status attenuates the age-associated increase in systolic blood pressure in white Americans: results from the third national health and nutrition examination survey. Am J Clin Nutr. Jan; 2008 87(1):136–41 [PubMed: 18175747] [5]. Scragg R, Sowers MF, Bell C. Serum 25-hydroxyvitamin D, ethnicity, and blood pressure in the third national health and nutrition examination survey. Am J Hypertens. Jul; 2007 20(7):713–9 [PubMed: 17586404] [6]. Li YC. Vitamin D regulation of the renin-angiotensin system. J Cell Biochem. Feb 1; 2003 88(2): 327–31 [PubMed: 12520534] [7]. Li YC, Qiao G, Uskokovic M, Xiang W, Zheng W, Kong J, et al. A negative endocrine regulator of the renin-angiotensin system and blood pressure. J Steroid Biochem Mol Biol. May; 2004 89– 90(1–5):387–92 [8]. Judd S, Tangpricha V. Vitamin D therapy and cardiovascular health. Curr Hypertens Rep. 2011:1– 5 [PubMed: 20963517]

Relationship of vitamin D levels to blood pressure in a biethnic population

R. Sakamotoa, K. Jaceldo-Sieglb, E. Haddadb, K. Odac , G.E. Fraserc , and S. Tonstada,* aDepartment of Health Promotion and Education, School of Public Health, Loma Linda University, 24951 North Circle Drive, Loma Linda, CA 92350, USA bDepartment of Nutrition, School of Public Health, Loma Linda University, USA cDepartment of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Loma Linda University, USA

Abstract

Background and aims—Accumulating epidemiological and clinical studies have sug gested that vitamin D insufficiency may be associated with hypertension. Blacks tend to have lower vitamin D levels than Whites, but it is unclear whether this difference explains the higher blood pressure (BP) observed in Blacks in a population with healthy lifestyle practices. Methods and results—We examined cross-sectional data in the Adventist Health Study-2 (AHS-2), a cohort of non-smoking, mostly non-drinking men and women following a range of diets from vegan to non-vegetarian. Each participant provided dietary, demographic, lifestyle and medical history data. Measurements of weight, height, waist circumference, percent body fat and blood pressure and fasting blood samples were obtained from a randomly selected non-diabetic sample of 284 Blacks and 284 Whites aged 30–95 years. Multiple regression analyses were used to assess independent relationships between blood pressure and 25(OH)D levels. Levels of 25(OH)D were inversely associated with systolic BP in Whites after control for age, gender, BMI, and use of BP-lowering medications (-coefficient 023 [95% CI, 043, 003; p = 0.02]). This relationship was not seen in Blacks (-coefficient 0.08 [95% CI, 014, 030; p = 0.4]). Results were similar when controlling for waist circumference or percentage body fat instead of BMI. No relationship between serum 25(OH)D and diastolic BP was seen. Conclusion—Systolic BP is inversely associated with 25(OH)D levels in Whites but not in Blacks. Vitamin D may not be a major contributor to the White-Black differential in BP

Keywords

Serum hydroxyvitamin D; Blood pressure; Diet; Ethnic groups

Introduction

Concern for vitamin D deficiency is growing worldwide [1,2] and researchers have found vitamin D insufficiency or deficiency to be related to hypertension [3–5]. Reduced synthesis of vitamin D or hypovitaminosis D may contribute to the development of hypertension through the inhibition of the renin-angiotensin system [6,7] which compromises vasculature and promotes the pathogenesis of diabetes, metabolic syndrome, obesity and cardiovascular

چکیده

اهداف و پیش زمینه: با مجموع مطالعات کلینیکی و همه گیرشناسی (اپیدمیولوژیکی) پیشنهاد شد که ناکافی بودن ویتامین D ممکن است مرتبط با فشار بالا باشد. سیاه پوستان تمایل به جذب سطوح ویتامین D کمتر از سفید ها دارند،  اما مشخص نیست که ایا این تفاوت فشار خون بالا (BP) مشاهده شده در سیاه پوستان و جمعیتی سالم ازآنها را توجیه می کند یا نه

روش ها و نتایج: هر شرکت کننده اطلاعات سابقه رژیم غذایی، درمانی، سبک زندگی ، آمار فردی  خود را ارائه داد. اندازه گیری وزن ، قد، دور کمر و فشار خون انجام شد و نمونه های خون از یک نمونه غیر دیابتی انتخاب شده تصادفی از 284 سفیدپوست دارای سن 30 الی 95 سال جمع آوری شد. آنالیز رگرسیون برای ارزیابی ارتباطات مستقل بین فشار خون و سطوح 25(OH)D استفاده شد. این سطوح رابطه معکوسی با BP انقباض قلب (سیستول) در سفید پوستان بعد از کنترل برای سن، جنس و BMI و استفاده از داروهای کاهش دهنده BP داشتند. این رابطه در سیاه پوستان مشاهده نشد. نتایج مشابه زمان کنترل دور کمر یا درصد چربی بدن به جای BMI بودند، و هیچ رابطه ای بین 25(OH)D خونابه و BP واترنج ملاحظه نشد

نتیجه گیری کلی: BP سیستول، رابطه معکوسی با سطوح 25(OH)D در سفیدپوستها و نه در سیاه پوست ها داشت. ویتامین D ممکن  نیست یک هم بخش عمده در اختلاف سیاه و سفید در BP باشد

مقدمه

سنتز ویتامین D یک فرایند چند فاکتوری تحت تاثیر عوامل زیادی علاوه بر تجمع رنگدانه ها در بافت های پوست می باشد، از جمله در معرض قرار گیری خورشید و جذب رژیمی غذاهای غنی از ویتامین D، یا مکمل ها. مشخص شده که جذب رژیمی غذاهای ویتامین D یا مکمل ها دارای تاثیر کمی روی قابلیت بدن در سنتز کردن 25(OH)D  خونابه نسبت به سنتز پوستی می باشند

هدف این مطالعه تعیین رابطه بین خونابه و BP در سفید و سیاه پوست ها در این جمعیت با عادات سبک زندگی سالم عمومی می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

چکیده     
مقدمه     
نقطه شروع برای مطالعه همدردی و همدلی    
محتوای اجتماعی – قانونی برای حبس افراد پیر و بیمار     
قانون و همدلی در زندگی روزمره در میان زندانیان حبسی     

References

Aday R (2003) Aging Prisoners: Crisis in American Corrections. Westport, CT: Praeger. Anno BJ, Graham C, Lawrence JE and Shansky R (2004) Correctional Health Care: Addressing the Need of Elderly, Chronically Ill, and Terminally Ill Inmates. Washington, DC: National Institute of Corrections, Department of Justice. Bandes SA (ed.) (1999) The Passions of Law. New York: New York University Press. Cavell S (1997) Comments on Veena Das’s essay ‘Language and body: Transactions in the construction of pain’. In: Kleinman A, Das V and Lock M (eds) Social Suffering. Berkeley, CA: University of California Press. Chiu T (2010) It’s about Time: Aging Prisoners, Increasing Costs, and Geriatric Release. Washington, DC: VERA Institute of Justice. Clear TR (1994) Harm in American Penology: Offenders, Victims, and their Communities. Albany, NY: State University of New York Press. Dean CJ (2004) The Fragility of Empathy after the Holocaust. Ithaca, NY: Cornell University Press. Fleury-Steiner B (2008) Dying Inside: The HIV/AIDS Ward at Limestone Prison. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Foucault M (1977) Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Pantheon Books. Garland D (ed.) (2001) Mass Imprisonment: Social Causes and Consequences. Los Angeles, CA: SAGE. Garland D (2005) Penal excess and surplus meaning: Public torture lynchings in twentieth-century America. Law & Society Review 39: 793–834 Goffman E (1961) Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City, NY: Anchor Books. Halpern J (2001) From Detached Concern to Empathy: Humanizing Medical Practice. New York: Oxford University Press. Halpern J and Weinstein HM (2004) Rehumanizing the other: Empathy and reconciliation. Human Rights Quarterly 26: 561–583

Empathy and punishment

Michelle Brown University of Tennessee, USA

Abstract

With its foundations of injury, harm, and pain, the sociology of punishment is poised to give attention to the role of empathy at precisely those instances of social experience where human connection, understanding, and social knowing are destroyed, avoided, prohibited, or simply impossible. I explore this predicament through a specific case drawn from fieldwork in a geriatric prison, where institutional and intersubjective relations established by prison workers challenge empathic connections. The ‘graying’ of the prison population, one of mass incarceration’s unanticipated consequences, brings issues of pain, death, and dying to the fore. The majority of research to date on aging and dying in prison has had an important descriptive and policy orientation. There has been less of an emphasis upon the theoretical underpinnings of such a turn and the nature of intersubjective relations at the intersection of care and punishment. There have been no intensive ground-level analyses of aging in prison against the backdrop of mass incarceration in the contemporary era. This study seeks to fill that vacuum while offering a more complex understanding of the relevance and limits of empathy to the study of punishment. Keywords aging and illness, catastrophic penal institutions, catastrophic thinking, empathy, mass incarceration

چکیده :

با توجه به بحث صدمات ، آسیب ها و دردها و جامعه شناسی مجازات ها باعث شده که توجه به نقش همدلی در تجربه های اجتماعی و در شرایطی که ارتباط انسانی درک و آگاهی اجتماعی تخریب شده منع شده و یا با اجتناب روبرو است ، غیر ممکن شود. من این مسئله را در مورد خاص حاصل از کارهای زمینه ای در زندان کهنسالان مورد بررسی قرار داده ام. جایی که روابط موسسه ای و درون فردی که به وسیله کارگران زندان ایجاد می شود ، ارتباطات همدلی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیر شدن جمعیت زندان یکی از پیامدهای حقیقی است که مسئله درد ، مرگ و مردن در تنهایی را مطرح می سازد. عمده تحقیقاتی که تا کنون در مورد کهنسالی و مرگ در زندان صورت گرفته است از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جهت یابی سیاسی گرایی نیز داشته است. البته در مورد مسائل تئوری کار چندانی صورت نگرفته است و ماهیت روابط درون فردی به عنوان مقوله ای از ارتباط مراقبت و حمایت و مجازات نیز ارزیابی نشده است. در این ضمن تحلیل های زمینه ای گسترده ای در مورد پیری در زندان صورت نگرفته و آنچه در دوره معاصر وجود دارد بسیار محدود است. در این مطالعه هدف پوشش خلا موجود و ارائه درکی کامل از روابط و محدودیت های مقوله همدردی و مطالعه مجازات است

کلیدواژه ها : پیری و بیماری ، موسسات کیفری فجایع ، تفکرات فاجعه آمیز ، همدردی ، حبس جمعی

مقدمه :

بررسی مقوله همدردی ، نیازمند مبحث بسیار گسترده ای است که در راستای آن باید در مورد تعهدات زیربنایی علوم اجتماعی و جامعه شناسی مجازات باز فکری صورت گیرد. بر این اساس من همدردی را حالتی اجتماعی تلقی کرده که بر اساس آن دیدگاه های جهت یابی ، مقابله و اقدامات شکل گرفته – و یا قادر به شکل گیری نبوده – و شرایط خاص فرهنگی را پدید می آورد. در این ضمن فیلسوف ، Sherman ، همدردی را اساسا با رفتار توضیح دیگران و ارتباط او درک بازگشت مرتبط دانسته و آن را مقوله ای محوری از علوم اجتماعی می داند. در واقع شکل گیری همدردی ، بخشی از تکامل اجتماعی است و محققانی مثل Halpern و Weinstein نیز معتقدند که در تلاش برای حصول عدالت اجتماعی و بازسازی آن معمولاً روابط باید بر اساس اولویت ها شکل گرفته و به طور کلی نگریسته می شود. او می گوید من به راهکارهای مواجه با عوامل همدردی در زندگی روزمره توجه خاص دارم که آن را مبنی بر مفهوم شکست خورده همدردی می دانم. من تصور می کنم که نیاز همدردی مسئله ای از سوء توجه و یا عدم شناسایی است که بر اساس آن فرد درگیر پیچیدگی های درک دوسویه می شود من معقتدم که در دنیای روزمره و در شرایطی که آسیبی وارد می شود – محل جنایت و مجازات – همدردی به شکلی صورت می گیرد که ناقص بوده و در ابعاد اجتماعی مبهم است و درگیر مقوله مکانی می شود که شاید با امتناع و اجتناب روبرو شود. بر این اساس شرایط استراتژیک برای تحقیقات جرم شناسی و اجتماعی پدید می آید. با توجه به ساختار آسیب ها ،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی رفتار پیچیده در یک مدل لجیستیک جفتی گسسته برای تعامل همزیستی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی رفتار پیچیده در یک مدل لجیستیک جفتی گسسته برای تعامل همزیستی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی رفتار پیچیده در یک مدل لجیستیک جفتی گسسته برای تعامل همزیستی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی رفتار پیچیده در یک مدل لجیستیک جفتی گسسته برای تعامل همزیستی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

چکیده    
1ـ دینامیک گونههای جدا شده: مدل لجیستیک    
2ـ دینامیک دو گونهی همزیست جدا شده: یک مدل جفتی لجیستیک    
3ـ جاذبهای پایدار: تقارن و شاخهها (تقسیمات به دو شاخه)    
3ـ1 تقارن    
2ـ3ـ نقاط ثابت، منحنیهای 2ـ دورهای و منحنیهای ثابت بسته    
3ـ3ـ انتقال به بینظمی    
4ـ فرکتالیزشن حوزه    
4ـ1ـ تعاریف و خواص کلی حوزهها و منحنیهای بحرانی    
4ـ2ـ منحنیهای بحرانی (مناطق Zi مربوط به T    
4ـ3ـ انواع حوزهها در T    
4ـ3ـ1ـ الگوی تکرنگ: انقراض گونهها 0<<0.75    
4ـ3ـ2ـ الگوی دو رنگی: انقراض یا تکامل غیربدیهی گونهها 075<<1    
4ـ3ـ3ـ الگوی دو رنگی: تکامل غیربدیهی یا فاجعهی گونهها 1<<1.0843    
5ـ جمع بندی    

References

Boccaletti, S., Kurths, J., Osipov, G., Valladares, D.L. & Zhou, C.S. [2002] “The synchronization of chaotic systems”, Phys. Rep. 366, 1-101. Collet, P. & Eckmann, J.-P. [1980] Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems (Birkhauser, Cambridge). De Sousa Vieira, M., Lichtenberg, A.J. & Lieberman, M.A. [1991] “Nonlinear dynamics of selfsynchronizing systems,” Int. J. Bifurcation and Chaos 1 (3), 691-699. Eckmann, J.P. [1981] “Roads to Turbulence in Dissipative Dynamical Systems”, Rev. Mod. Phys. 53, 643 (1981). Feigenbaum, M.J. [1978] “Quantitative universality for a class of nonlinear transformations”, J. Stat. Phys. 19, 25-52. Fournier-Prunaret, D. & Lpez-Ruiz, R. [2003] “Basin bifurcations in a two-dimensional logistic map”, ECIT’02-ITERATION THEORY, Eds. Sousa-Ramos, Gronau, Mira, Reich & Sharkovskii, Grazer Math. Ber., ISSN 1016-7692 (2003). Frouzakis, C., Gardini, L., Kevrekidis, I., Millerioux, G., Mira, C. [1997] “On some properties of invariant sets of two-dimensional noninvertible maps”, Int. J. Bifurcation and Chaos 7 (6), 1167-1194. Gardini, L., Abraham, R., Record, R.J. & Fournier-Prunaret, D. [1994] “A double logistic map,” Int. J. Bifurcation and Chaos 4 (1), 145-176. Heagy, J.F., Carroll, T.L. & Pecora, L.M. [1995] “Desynchronization by periodic orbits”, Phys. Rev. E 52, R1253–R

COMPLEX BEHAVIOUR IN A DISCRETE COUPLED LOGISTIC MODEL FOR THE SYMBIOTIC INTERACTION OF TWO SPECIES

Ricardo LPEZ-RUIZ * Danièle FOURNIER-PRUNARET # * Department of Computer Science and BIFI, Facultad de Ciencias-Edificio B, Universidad de Zaragoza, 50009 – Zaragoza (Spain). # Institut National des Sciences Appliquées, Systèmes Dynamiques (SYD), L.E.S.I.A., Avenue de Rangueil, 31077 Toulouse Cedex (France)

Abstract

A symmetrical cubic discrete coupled logistic equation is proposed to model the symbiotic interaction of two isolated species. The coupling depends on the population size of both species and on a positive constant , named the mutual benefit. Different dynamical regimes are obtained when the mutual benefit is modified. For small , the species become extinct. For increasing , the system stabilizes in a synchronized state or oscillates in a 2 periodic orbit. For the greatest permitted values of , the dynamics evolves into a quasiperiodic, into a chaotic scenario or into extinction. The basins for these regimes are visualized as coloured figures on the plane. These patterns suffer different change as consequence of basins’ bifurcations. The use of the critical curves let us to determine the influence of the zones with different number of first rank preimages in those bifurcation mechanisms

Keywords : symbiotic species; population dynamics; coupled logistic maps; synchronization; complex patterns; invariant sets; critical curves; basins

چکیده

یک معادله­ی متقارن مکعبی گسسته جفتی لجیستیک برای طراحی تعامل همزیستی دو گونه­ی جدا شده (مجرد) پیشنهاد شده است. جفت شدگی به اندازه­ی جمعیت دو گونه و ثابت مثبت که سود دو جانبه نامیده می­شود، بستگی دارد. روش­های مختلف دینامیکی وقتی سود دو جانبه اصلاح می­شود، حاصل می­گردد. برای مقادیر کوچک ، گونه منقرض می­گردد، برای مقادیر بالای ، سیستم در حالت همگام شده ثابت باقی می­ماند یا در یک مسیر تناوبی نوسان می­کند. برای بالاترین مقادیر مجاز ، دینامیک از حالت شبه تناوبی خارج شده و یا به حالت بی­نظم در می­آید و یا منقرض می­گردد. حوزه­های این روش­ها به صورت اشکال رنگی روی صفحه تصویر می­شوند. این الگوها به عنوان نتیجه­ای از شاخه­هایی از حوزه تغییرات مختلفی را متحمل می­شوند. استفاده از منحنی­های بحرانی به ما اجازه می­دهد تا تأثیر این مناطق را با تعداد مختلف اولین رتبه­های preimage ها در مکانیزم­های شاخه­ای تعیین کنیم

کلمات کلیدی: گونه­ی همزیست، دینامیک­های جمعیتی، نقشه­های لجیستیک جفتی، همگام­سازی، الگوهای پیچیده، مجموعه­های ثابت، منحنی­های بحرانی، حوزه.

1ـ دینامیک گونه­ های جدا شده: مدل لجیستیک

جزیره­ای را تصور کنید که در آن هیچ تماسی با دنیای خارج وجود ندارد. گونه­های ساکن در آن هیچ شانسی برای مهاجرت و جستجوی زمین جدید با منابع تازه ندارند. بنابراین، برای مثال، اگر این جزیره در ابتدا فقط یک جفت خرگوش در آن ساکن باشند، آن­ها به صورت نمایی و تصاعدی تکثیر و تولید مثل خواهند کرد. این رژیم و روش گسترش خرگوش­ها، برای کلونیزه کردن تمام جزیره طی چند نسل به پایان خواهد رسید. از اینرو، جمعیت جزیره مازاد خواهد شد. یک روش و رژیم دینامیکی جدید هم اکنون با یک مکانیسم طبیعی کنترل جمعیت به دلیل ازدحام صورت خواهد گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

چکیده    
-1مقدمه    
-2اطلاعات، تعاریف و آمار توصیفی    
1-2انتخاب نمونه و اطلاعات    
2-2تعریف متغیر    
3-2آمار توصیفی    
3-روش عملی و نتایج    
31 روش تفاوت در تفاوت    
32 تجربه مالی و مدیریت درآمد واقعی  مدیر عامل ها    
33 تجربه مالی مدیر عامل و مدیریت درآمد تعهدی    
-4آزمون های قطعیت    
1-4رگراسیون میانگین طول سال    
2-4رگراسیون میانی    
3-4مدل میان بخشی تعدیل یافته جونز    
4-4کنترل سایر خصوصیات مدیر عامل    
5-4کنترل سایر متغیر های مربوط به اداره    
6-4طولانی کردن دوره های قبل و بعد از بکار گیری مدیر عامل    
-5بحث    
-6نتیجه گیری    

References

Alderfer, C.P., 1986. The invisible director on corporate boards. Harv. Bus. Rev. 64 (6), 38–50 Baber,W.R., Fairfield, P.M., Haggard, J.A., 1991. The effect of concern about reported income on discretionary spending decisions: the case of research and development. Account. Rev. 66 (4), 818–829 Baik, B., Farber, D.B., Lee, S., 2011. CEO ability and management earnings forecasts. Contemp. Account. Res. 28 (5), 1645–1668 Barker, V., Mueller, G., 2002. CEO characteristics and firm R&D spending management. Science 48 (6), 782–801 Bartov, E., 1993. The timing of asset sales and earnings manipulation. Account. Rev. 68 (4), 840–855 Beatriz, G.O., Encarna, G.S., 2009. Corporate Governance and Impression Management in Annual Press Releases, Universidad Autnoma de Madrid, Working Paper. Bergstresser, D., Philippon, T., 2006. CEO incentives and earnings management. J. Financ. Econ. 80, 511–529 Bruns, W., Merchant, K., 1990. The dangerous morality of managing earnings. Manag. Account. 72, 22–25 Cohen, D.A., Dey, A., Lys, T.Z., 2008. Real and accrual-based earnings management in the pre-and post-Sarbanes Oxley periods. Account. Rev. 83 (3), 757–787 Cullinan, C., Roush, P., 2011. Has the likelihood of appointing a CEO with an accounting/finance background changed in the post-Sarbanes Oxley era Res. Account. Regul. 23, 71–77 Dearborn, D.C., Simon, H.A., 1958. Selective perceptions: a note on the departmental identification of executives. Sociometry 21 (2), 140–144 Dechow, P.M., Sloan, R.G., 1991. Executive incentives and the horizon problem. J. Account. Econ. 14, 51–89 Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P., 1995. Detecting earnings management. Account. Rev. 70, 193–225 Defond, M.L., Jiambalvo, J., 1994. Debt covenant violation and manipulation of accruals. J. Account. Econ. 17 (1), 145–176 Doyle, J.T., Ge, W., McVay, S., 2007. Accruals quality and internal control over financial reporting. Account. Rev. 82, 1141–1170 Durfee, D., 2005. Why more companies are tapping their finance chiefs for CEO. CFO 21, 52–60 Firth, M., Fung, P.M.Y., Rui, O.M., 2007. Ownership, two-tier board structure, and the informativeness of earnings – evidence from China. J Account. Public Policy 26, 463–496 Francis, J., Huang, A.H., Rajgopal, S., 2008. CEO reputation and earnings quality. Contemp. Account. Res. 25, 109–147 Frank, M.Z., Goyal, V.K., 2007. Corporate Leverage: How Much Do Managers Really Matter University of Minnesota, Working Paper. Fredrickson, J.W., 1985. Effects of decision motive and organizational performance level on strategic decision processes. Acad. Manag. J. 28, 821–843 Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S., 2005. The economic implications of corporate financial reporting. J. Account. Econ. 40, 3–73 Hambrick, D., Mason, P., 1984. Upper echelons:the organization as a reflection of its managers. Acad. Manag. Rev. 9 (2), 193–206 Hazarika, S., Karpoff, J.M., Nahata, R., 2012. Internal corporate governance, CEO turnover, and earnings management. J. Financ. Econ. 104, 44–69 Healy, P., Wahlen, J., 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Account. Horizons 13 (4), 365–383 Hitt, M., Tyler, B., 1991. Strategic decision models: integrating different perspectives. Strateg. Manag. J. 12, 327–351 Hutton, A., Stocken, P., Effect of Reputation on the Credibility of Management Forecasts. Dartmouth College Working Paper

CEO’s financial experience and earnings management

Fuxiu Jiang , Bing Zhu, Jicheng Huang School of Business, Renmin University of China, 59 Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing 100872, China

a b s t r a c t

We study whether Chinese CEOs with financial experience engage in more earnings management or less earnings management than those without such experience. In doing so, we distinguish between accrual-based earnings management and real earnings management. Overall, we find that CEOs with financial experience tend to do less real earnings management, while we find no evidence that they do either more or less accrual-based earnings management. Our findings tend to confirm that CEOs with financial experience provide more precise earnings information and higher quality financial statements. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved

Introduction

Although top managers, especially CEOs, are presumed to have a generalist’s view, their past work experience shapes an orientation in their life, and this orientation can exert some influence on the firm’s strategic choices (Hambrick and Mason, 1984). The impact of the CEO’s work experience upon strategy adoption is well established. An early case study by Dearborn and Simon (1958) reports that when a group of executives from different functional areas are presented with the same problem,

چکیده

در این مقاله تفاوت میان مدیر عاملان چینی با تجربه مالی و مدیران بدون تجربه مالی از لحاظ مدیریت درآمد بررسی شده است. به این منظور، میان مدیریت درآمد مبتنی بر تعهد و مدیریت درآمد های واقعی تمایز قائل شده ایم. بطور کلی دریافتیم که مدیر عاملان دارای تجربه مالی تمایل کمتری به انجام مدیریت درآمد های واقعی دارند، در حالیکه هیچ شواهدی مبنی بر تمایل کمتر یا بیشتر به مدیریت درآمد های تعهدی یافت نکرده ایم. یافته های ما تایید می کنند که مدیر عاملان دارای تجربه مالی اطلاعات درآمدی دقیق تر و اظهار نامه های مالی با کیفیت تری می باشند

کلید واژه ها : تجربه مالی، مدیریت درآمد، تغییر مدیریت، مدیر عامل شرکت

-1مقدمه

هر چند فرض بر این است که مدیران ارشد خصوصا مدیر عاملان، دیدگاه کلی نگری دارند، تجربه کاری گذشته آنها جهت گیری خاصی در زندگی آنها ایجاد می کند و این جهت گیری می تواند تاثیراتی بر انتخاب های استراتژیک شرکت داشته باشد. تاثیر تجربه کاری مدیر عامل بر تطبیق استراتژی بخوبی مشخص شده است. یک بررسی اولیه توسط دیربورن و سایمون[1] (1958) گزارش میدهد که زمانیکه گروهی از مجریان حوزه های کاربردی مختلف با یک مشکل یکسان مواجه هستند ، حتی اگر تشویق به در نظر گرفتن آن از لحاظ دیدگاه شرکتی شوند، مشکل را بیشتر از لحاظ اهداف و امور حوزه کاری خود تعریف می کنند. به عنوان مثال، سانگ (1982) دریافته است که مدیر عاملان دارای تجربه کاری اجرایی تمایل زیادتر به ایجاد تنوع داخلی ندارند در حالیکه مدیر عاملان دارای تجربه در امور غیر اجرایی تمایل بیشتری به تنوع  از طریق فراگیری دارند. تایلر و استینسما[2] (1998)نشان داده اند که مدیران اجرایی دارای تجربه کاری به همکاری های فنی بالقوه بیشتری نسبت به مدیرانی دارای تجربه کاری متفاوت دارند. بارکر و مولر[3] ادعا دارند که هزینه تحقیقات و پیشرفت در شرکت هایی که مدیر عامل آنها تجربه کاری در این زمینه دارند بیشتر است. همه این بررسی ها نشان می دهند که تجربه کاری قبلی یک مدیر تاثیر چشمگیری بر تصمیمات او دارد

در سالهای اخیر، شرکت های بیشتر و بیشتری به استفاده از مدیر عاملان دارای تجربه مالی تمایل نشان داده اند. دورفی (2005) گزارش می کند که در طول ده سال گذشته درصد مدیر عاملان 500 شرکت برتری که  قبلا مدیر مالی بوده اند از 12 به 20 درصد افزایش یافته است

[1] Dearborn and Simon

[2] Tyler and Steensma

[3] Barker and Muller

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

چکیده     
مقدمه     
ساختارهای کلینیکی سندرم HPT-JT     
تومورهای پاراتیروئید     
تومورهای استخوانی شدن فک     
اختلالات کلیوی     
اختلالات رحمی     
سایر تومورها     
ژنتیک ملکولی سندرم HPT-JT     
شناسایی ژنی مسبب HPT-JT و موتاسیون های سبب شونده     
نبود ارتباط فنوتیپ – ژنوتیپ     
خانواده های HPT-JT بدون متاسیون های HRPT2 قابل تشخیص     
قابلیت نفوذ موتاسیون های HRPT2     
موتاسیون های HRPT2 در آدنوو کارسینومای پاراتیروئید غیر فامیلی     
غربال HPT-JT و آنالیز موتاسیون HRPT2     
عملکرد HRPT2 و پارافیبرومین     

References

11. Rubin MR, Silverberg SJ. Editorial: HRPT2 in parathyroid cancer: a piece of the puzzle. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90:5505-5507. 12. Adami S, Marcocci C, Gatti D. Epidemiology of primary hyperparathyroidism in Europe. Journal of Bone and Mineral Research. 2002;17 Suppl 2:N18-23. 13. Thakker RV, Juppner H. Genetic Disorders of Calcium Homeostasis Caused by Abnormal Regulation of Parathyroid Hormone Secretion or Responsiveness. In: DeGroot LJ, Jameson JL, ed. Endocrinology. 5th ed. Philadelphia, USA: Elsevier Saunders. 2006:1511-1531. 14. Marx SJ. Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders. N Engl J Med. 2000;343:1863-1875. 15. Chen JD, Morrison C, Zhang C, et al. Hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome. J Intern Med. 2003;253:634-642. 16. Howell VM, Haven CJ, Kahnoski K, et al. HRPT2 mutations are associated with malignancy in sporadic parathyroid tumours. J Med Genet. 2003;40:657-663. 17. Jackson CE, Norum RA, Boyd SB, et al. Hereditary hyperparathyroidism and multiple ossifying jaw fibromas: a clinically and genetically distinct syndrome. Surgery. 1990;108:1006-1012; discussion 1012-1003. 18. Szabo J, Heath B, Hill VM, et al. Hereditary hyperparathyroidismjaw tumor syndrome: the endocrine tumor gene HRPT2 maps to chromosome 1q21-q31. Am J Hum Genet. 1995;56:944-950. 19. Teh BT, Farnebo F, Kristoffersson U, et al. Autosomal dominant primary hyperparathyroidism and jaw tumor syndrome associated

The hyperparathyroidism-jaw tumour (HPT-JT) syndrome

Summary

The hyperparathyroidsim-jaw tumour (HPT-JT) syndrome is an autosomal dominant disorder characterised by the occurence of parathyroid tumours, which may be carcinomas in approximately 15% of patients, and ossifying fibromas, that usually affect the maxilla and/or mandible. More than 15% of HPT-JT patients may also develop renal and uterine abnormalities. The gene causing HPT-JT, referred to as HRPT2, is located on chromosome 1q31.2 and consists of 17 exons that encode a 531 amino-acid protein, designated PARAFIBROMIN. PARAFIBROMIN has been shown to be associated with the human homologue of the yeast Paf1 protein complex which interacts with RNA polymerase II, and as part of this protein complex, PARAFIBROMIN may regulate post-transcriptional events and histone modification. To date 63 HRPT2 mutations have been reported and over 80% of these are nonsense or frameshift mutations that are predicted to result in a functional loss of the PARAFIBROMIN protein because of premature truncation. Moreover, loss of heterozygosity involving chromosome 1q and somatic HRPT2 mutations have been observed in some HPT-JT associated tumours and this is consistent with a tumour suppressor role for HRPT2. HRPT2 somatic mutations also frequently occur in parathyroid carcinomas but not adenomas. In addition, patients with ‘non-familial’ parathyroid carcinomas may harbour germline HRPT2 mutations. The HRPT2 mutations are scattered throughout the coding region, and there is an absence of a genotype-phenotype correlation. The results of these studies have enabled guidelines for the clinical management and genetic screening for HPT-JT kindreds and patients with parathyroid carcinoma to be proposed. KEY WORDS: tumour suppressor, PARAFIBROMIN, HRPT2 mutations, parathyroid tumours, parathyroid carcinoma

چکیده

این سندرم یک ناهنجاری اتوزومی غالب است که با ایجاد تومورهای پاراتیروئید که تقریبا در 15 درصد بیماران ایجاد کارسینوما می کند و با استخوانی شدن fibromas که معمولا استخوان آرواره و یا فک را تحت تاثیر قرار  می دهد ، مشخص می شود. بیش از 15 درصد بیماران HPT-JT ناهنجاری هایی در رحم و کلیه نیز نشان می دهند. ژن ایجاد کننده این سندرم بنام HRPT2 است که روی کروموزوم Tq31.2 قرار می گیرد و شامل 17 اگزون است که یک پروتئین با 531 اسید آمینه به نام (( پارافیبرومین )) را کد می کند. این پروتئین با کمپلکس پروتئینی PaF1 مخمر که همولوگ انسان است ، ارتباط دارد. PaF1 یا RNA پلیمراز II برهم کنش می دهد و بعنوان بخشی از این کمپلکس پروتئینی ، پارافیبرومین احتمالا رخدادهای بعد از رونوشت برداری و تغییرات هستیونی را تنظیم می کند تا کنون 63 موتاسیون HRPT2 گزارش شده است و بیش از 80 درصد آن ها ، بی معنی یا موتاسیون های تغییر قاب هستند که باعث حذف عملکرد پروتئین پارافیبرومین بدلیل برش قبل از موعد آن می شود. حذف هتروزیگوسیته شامل کروموزوم 1q و موتانسیون های HRP2 سوماتیک در بعضی از تومورهای مرتبط با HPT-JT مشاهده شده است که این با یک نقش تومور سوپرسوری HRPT2 تطابق دارد. موتاسینون های سوماتیک HRPT2 همچنین بطور فراوان در کارسینومای پاراتیروئید و نه در آدنوماها اتفاق می افتد. بعلاوه ، بیماران دچار کارسینومای پاراتیروئید
(( غیر فاصلی )) احتمالا موتاسیون های HRPT2 ار از طریق سلول های جنسی دریافت کرده اند. موتاسیون های HRPT2 در سرتاسر منطقه کد کننده پراکنده شده است و هیچ ارتباط ژنوتیپ- فنوتیپی وجود ندارد . نتایج این مطالعات راهنمایی برای مدیریت کلینیکی و ننمایش ژنتیکی وابستگی های HPT-JT و بیماران دچار کارسینومای پاراتیروئید پیشنهاد می کند

 مقدمه

هایپرتیروئیدیسم اولیه (HPT) شایع ترین دلیل هایپرکلسمیا در جمعیت عمومی است با احتمال رخداد 1 تا 3 نفر در هر 1000 نفر . تومورهای پاراتیروئید که باعث HPT اولیه می شوند در 85 درصد بیماران از نظر بافت شناسی ، آدنوما هستند و در کمتر از 15 درصد بیماران هایپرپلاستیک و در کمتر از 1 درصد بیماران کارسینوما است و این ها اکثرا بصورت (( غیر فاصلی ))sporadic  هستند یعنی با افزایش سن افزایش می یابد و یک حالت غالب مونث نشان می دهند. اگرچه که HPT اولیه احتمالا بعنوان یک اختلال ارثی در تقریبا 20 درصد بیماران اتفاق افتاده است. این اشکال ارثی ( جدول 1) احتمالا بصورت اندوکرینوپاتی های مجزا شده ای مثل هایپرتیروئیدیسم مجزا شده فامیلی (FIHP) و هایپرتیروئیدیسم اولیه شدید جنینی (NSHPT) یا بصورت بخشی از سندرم های پیچیده مثل نئوپلازیای اندوکرین متعدد نوع I ( MEN1 ) ، نئوپلازیای اندوکرین متعدد نوع 2A (MENZA ) یا سندرم تومور فک – هایپرتیروئیدیسم (HPT-JT) بوجود می آید. این اشکال ارثی HPT بطور تیپیک در سن های پایین تر دیده می شوند و با فرکانسی برابر در هر دو جنس رخ می دهند. این مقاله روی سندرم HPT-JT که با رخداد کارسینومای پاراتیروئید در تقریبا 15 درصد بیماران ارتباط دارد ، متمرکز شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

Prion diseases

Edward McKintosh, Sarah J Tabrizi, and John Collinge Department of Neurodegenerative Disease/MRC Prion Unit, Institute of Neurology, University College London, London, United Kingdom

Prion diseases are incurable neurodegenerative conditions affecting both animals and humans. They may be sporadic, infectious, or inherited in origin. Human prion diseases include Creutzfeldt–Jakob desease (CJD), Gerstmann– Straussler–Scheinker disease, kuru, and fatal familial insomnia. The appearance of variant CJD, and the demonstration that is caused by strains indistinguishable from bovine spongiform encephalopathy (BSE) in cattle, has led to the threat of a major epidemic of human prion disease in the UK and other countries where widespread dietary exposure to bovine prions has occurred. This article reviews the history and epidemiology of these diseases, and then focuses on important areas of current research in human prion disorders. Journal of NeuroVirology (2003) 9, 183–193 Keywords: bovine spongiform encephalopathy; Creutzfeldt–Jakob disease; fatal familial insomnia; Gerstmann–Straussler–Scheinker syndrome; kuru; prion; scrapie; spongiform encephalopathy

Background

In the 18th century, sheep diseases characterized by trembling were described in French sheep (la tremblante) and as itching disease (Gnubberkrankheit) or trotting disease (Traberkrankheit) in Germany (McGowan, 1922). This disease is now generally known by the Scottish term “scrapie,” a term that describes the tendency for affected animals to relieve the presumed pruritis by scraping their fleeces against hard objects. The economic effects of this disease on the British wool industry were serious enough for the British Government to include funds for scrapie research in its first grant to the Royal Veterinary College in London in 1910. In the 1940s and 1950s, it also led to many countries banning imports of British sheep until proved scrapie-free. In 1922, Spielmeyer introduced the term “Creutzfeldt–Jakob disease” (CJD) to describe a human neurological disease that was characterized by rapidly progressive myoclonus, ataxia, and

بیماریهای پریون

این بیماری غیر قابل علاج است که حیوانات و انسانها را مبتلا می کند  ودر انسان شامل کروتزفلدت (CJD)و کورو و بیخوابی جنینی است وجود CJDدر ایجاد زنجیره انسفالو پاتوی در گوساله منجر به خطر ایجاد پریون در ایالت متحده و دیگر کشورها میشود و این مقاله تاریخچه این بیماری در نواحی رایج رابررسی میکند . در قرن 18بیماری های خوابی با لرزش مشخص میشود و بیماری پوستی در آلمان را مشخص می کند و حیوانات را تحت تاثیر قرار داده و اولین موارد در شهرداری لندن در 1910 و 1940و 1950 منجر به ممنوعیت  کالا در بریتانیا میشود

در سال 1922 واژه بیماریCJDدر توصیف بیماری عصبی آدمی و میو کلونوس و بیتعادلی و زوال عقل و توصیف شرایط گسترده به کار میرود و معیار تشخیی CJDرا برآورده میسازد .در سال 1950 استرالیا موارد بیماری رادر گردش افراد به همراه داشت و با بی تعادلی افراد مشخص شده و بیماری قابل انتقال بوده .و یافته اصلی منجر به عفونی شدن شد که منجر به کسب جایزه نوبل 1970 توسط دکتر جادوسک شد و موارد سه گانه واکوئل سازی و کاهش تکثیر با و بدون امیلو ئید است که دانیل در سال 1987 مورد پیشرفت یافته در بیماری پریون انسانی بدست آورد

ویژگی بیماری عفونی و ساخت عامل نامشخص است و ویروس منجر به توانایی عبور از فیلتر از منفذ کوچک شده ودوره انکوباسیون منجر به ویروسی کوچک شده و موارد ناعفونی راایجاد و تحت تاثیر با اسید نوکلئیک غیرفعال شده (آلپر 1966) ودر سال 1967عامل عفونی رابررسی که ممکن است پروتئین باشد و سیالو پروتئین تفکیک شده توسط  بولتن و همکاران در سال 1982 بررسی شد و پروتئین مغز عفونی شده از پریون و ذرات عفونی از ویروس رادر برو مطالعات اشعهX از پریون اسید نوکلئیک را در فنوتیپ متنوع است

اپیدیمولوژی:TSE انسانی با بافت شناسی  عفونی در حدود 5 درصد و فراگیر 85%  و غیر ارثی 15 درصد است و سرعت 5/0 تا یک در یک میلیون جمعیت سالانه است و پریون اولیه شامل جهش سوماتیک در جهش پروتون سلول نرون است . جهش پریون غیر ارثی انسانها در کروموزوم در سی پاتوژن را بررسی و رایجترین مورد در گرسمانن است ودر سه تا4 دهه ایجاد و 5 سال پش از تشخیص مرگ رخ می دهد و جهشGSS با هلسیون در سال 1989 مشخص شد و چند جهش باعث بیماری شده و ایمنی شیمی درمانی باPRPغیر نرمال انواع زوال عقل و میوکلودیوس و کره دائم الرقص و طیفTSE با توصیف بیخوابی مرضی در سال 1986 بررسی که بیماری مرضی خرابی اتونومی را ایجاد اسپونژیوز جهش در کدن 178 دارد و جهش ها باعث توصیف بیمای CJDمیشود .که غیر قابل انتقال بوده و TSE به خاطر جهش ژنتیکی و عفونی است.TSE از طریق غذا انتشار یافته و تغییرات در ذرات را ایجاد کرده و غربالگری بادهنده جسد برای اعضا و بافتها مشخص میشود و

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

خلاصه    
1 مقدمه    
2 مواد و روش ها    
3 نتایج    
4 بحث    

References

Blanksma, N.G., Van Eijden, T.M., 1995. Electromyographic heterogeneity in the human temporalis and masseter muscles during static biting, open/close excursions, and chewing. Journal of Dental Research, Department of Functional Anatomy, Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), The Netherlands 74, 1318–1327 Koolstra, J., Van Eijden, T., 2007. Consequences of viscoelastic behavior in the human temporomandibular joint disc. Journal of Dental Research 86, 1198–1202 Lobbezoo, F., Zwijnenburg, A.J., Naeije, M., 2000. Functional subdivision of the human masseter and temporalis muscles as shown by the condylar movement response to electrical muscle stimulation. Journal of Oral Rehabilitation, Blackwell Science Ltd 27, 887–892 Martins, P.A.L.S., Pea, E., Calvo, B., Doblaré, M., Mascarenhas, T., Natal Jorge, R.M., Ferreira, A., 2010. Prediction of nonlinear elastic behaviour of vaginal tissue: experimental results and model formulation. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 13, 327–337 Nagahara, K., Murata, S., Nakamura, S., Tsuchiya, T., 1999. Displacement and stress distribution in the temporomandibular joint during clenching. Angle Orthodontist 69, 372–379 Pérez del Palomar, A., Doblaré, M., 2006. Finite element analysis of the temporomandibular joint during lateral excursions of the mandible. Journal of Biomechanics 39, 2153–2163 Rohrle, O., Pullon, A.J., 2007. Three-dimensional finite element modelling of muscle forces during mastication. Journal of Biomechanics 40, 3363–3672 Scapino, R.P., Canham, P.B., Finlay, H.M., 1996. The behavior of collagen fibers in stress relaxation and stress distribution in the jaw-joint disc of rabbits. Archives of Oral Biology 41, 1039–1052 Snider, G.R., Lomakin, J., Singh, M., Gehrke, S.H., Detamore, M.S., 2008. Regional dynamic tensile properties of the TMJ disc. Journal of Dental Research 87, 1053–1057 Sugiura, T., Matoba, H., Miyata, H., Kawai, Y., Murakami, N., 1992. Myosin heavy chain isoform transition in aging fast and slow muscles of the rat. Acta Physiologica Scandinavica 144, 419–423 Van Eijden, T.M., Koolstra, J.H., Brugman, P., 1996. Three dimensional structure of the human temporal muscle. Anatomical Record 246, 565–572

The influence of regional profiles and senescence on the biomechanical properties of the temporalis muscle

V.L.A. Trindade a , P.A.L.S. Martins a , M.P.L. Parente a , R.M. Natal Jorge a,n , A. Santos b,c , L. Santos b,c , J.M. Fernandes b,c a IDMEC – Faculty of Engineering, University of Porto, Porto, Portugal b INML Instituto Nacional de Medicina Legal, North Branch, Portugal c CENCIFOR Centro de Ciências Forenses, Portugal

abstract

The present study focuses on the determination of the biomechanical properties for the human temporalis muscle. Eight pairs of temporalis muscles were collected from fresh cadavers and uniaxial traction tests were performed. Three specific regions were considered within the muscle: anterior, central and posterior. The results show that the central and posterior muscle regions are stiffer than the anterior ones. In order to interpret the different regional mechanical profiles observed in the temporalis muscle, a kinematic structural model for the muscle/joint system is proposed. Age influences the mechanical properties of the muscle, as older samples are apparently stiffer than younger ones. & 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved

 Introduction

In order to understand how the temporalis muscle is related to temporomandibular disorders, the authors chose to characterize the biomechanical properties of the muscles. In the past, some simulations of the temporomandibular joint (TMJ) have relied on sets of material constants obtained by testing animal samples (Scapino et al., 1996; Snider et al., 2008). There are in the literature several finite element models, relying on realistic constitutive model parameters, geometries and loads, able to predict the biomechanical response of the different components of the TMJ (Pérez del Palomar and Doblaré, 2006; Nagahara et al., 1999; Rohrle and Pullon, 2007; Koolstra and Van Eijden, 2007). Despite the works of Blanksma and Van Eijden (1995) and Lobbezoo et al. (2000), which have clarified the mechanical heterogeneity of the human temporalis muscle, a detailed knowledge of the biomechanical properties of the temporalis muscle may broaden the understanding of the masticatory system (Blanksma and Van Eijden, 1995; Lobbezoo et al., 2000. The present study focuses on the characterization of the passive mechanical properties using uniaxial tension tests, as demonstrated by Martins et al. (2010). The ethics committee of the North branch of the National Institute of Legal Medicine (INML) previously approved the gathering procedure used to collect the muscle samples. The importance of the present work

خلاصه

مطالعه اخیر برروی تعیین  ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی انسان تمرکز می کند. هشت جفت از عضلات گیجگاهی از جسدهای تازه فوت کرده جمع آوری شده است و آزمایشات کشش تک محوری انجام شده اند. نواحی خاصی در داخل این عضله در نظر گرفته شده اند: جلوئی، مرکزی و پشتی. نتایج نشان می دهند که نواحی عضلانی پشتی و مرکزی از نواحی جلوئی سخت تر هستند. برای توضیح  تغییرات مکانیکی منطقه ای مشاهده شده در عضلات گیجگاهی، یک مدل ساختاری سینماتیک برای سیستم مفصل/عضله پیشنهاد می شود. از آنجائیکه نمونه های مسن تر سخت تر از نمونه های جوانتر هستند،  سن برروی ویژگیهای مکانیکی عضله تاثیر می گذارد

1 مقدمه

برای فهم اینکه چطور عضلات گیجگاهی به اختلالات گیجگاهی- آرواره ای مرتبط می شوند، محققان تصمیم گرفتند که ویژگیهای بیوشیمیائی این عضله را مشخص کنند. در گذشته، برخی شبیه سازی ها از مفصل های آرواره ای- گیجگاهی(TM) یا آزمایشات نمونه های حیوانی بر ثابت های ماده تکیه کردند. در این مطالب  چندین مدل المان محدود وجود  دارد، که با تکیه بر پارامترهای واقعی مدل، هندسه و بارها، قادر به پیش بینی پاسخ های بیوشیمیائی عناصر مختلف TNJ هستند. با توجه به کارهای Blanksma, Van Eijden(1995) و Lobbezoo(2000)، که ناهمگنی مکانیکی عضلات گیجگاهی انسان را شفاف سازی کردند، اطلاعات جامعی پیرامون ویژگیهای بیومکانیکی عضلات گیجگاهی ممکن است فهم  سیستم جویدن را وسعت ببخشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی تنوع میکروارگانیسم های خاک های جنگلی که با فلزات سنگین آلوده می شوند با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی تنوع میکروارگانیسم های خاک های جنگلی که با فلزات سنگین آلوده می شوند با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی تنوع میکروارگانیسم های خاک های جنگلی که با فلزات سنگین آلوده می شوند با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی تنوع میکروارگانیسم های خاک های جنگلی که با فلزات سنگین آلوده می شوند با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

چکیده     
مقدمه    
مواد و شیوه ها     
سایت مطالعاتی     
نمونه گیری گستره ارگانیک خاک     
تحلیل شیمیایی     
تحلیل میکروبی    
تنفس و جرم زیستی میکروبی     
تحلیل اسیدهای چرب فسفولیپید     
جداسازی PNA در ایزوله باکتریایی ، تقویت PCR و بررسی توالی (pyrosequencing)     
تحلیل آماری     
نتایج    
مشخصه های شیمیایی و میکروبی خاک مورد مطالعه     
رابطه بین خواص شیمیایی خاک و Cmic و RESP و شاخص    
رابطه یبن مشخصه های شیمیایی خاک و ساختار مجموعه باکتریایی خاک     
روابط بین خواص شیمیایی خاک و محتوای PLFA     
مباحث    
خواص میکروبی حاشیه ای     
تنوع و ساختار مجموعه باکتریایی     
تاثیر ناحیه ی نمونه گیری به مشخصه های میکروبی خاک     
نتیجه گیری    

References

Anderson, J.P.E., Domsch, K.H., 1978. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. Soil Biol. Biochem. 10, 215–221 Bauhus, J., Khanna, P.K., 1999. The significance of microbial biomass in forest soils. In: Rastin, N., Bauhus, J. (Eds.), Going Underground – Ecological Studies in Forest Soils, Research Signpost, Trivandrum, India, pp. 77–110 Barajas-Aceves, M., Grace, C., Ansorena, J., Dendooven, L., Brookes, P.C., 1999. Soil microbial biomass and organic C in a gradient of zinc concentrations in soils around a mine spoil tip. Soil Biol. Biochem. 31, 867–876 Bth, E., 1989. Effects of heavymetals in soil onmicrobial processes and populations (a review). Water Air Soil Pollut. 4, 335–379 Blanca. J., Chevreux, B., 2010. , G., Lapina, L., Nikodemus, O., Tabors, G., 2002. Use of the O horizon of ¯ forest soils in monitoring metal deposition in Latvia. Water Air Soil Pollut. 135, 291–309 Degens, B.P., Schipper, L.A., Sparling, G.P., Duncan, L.C., 2001. Is the microbial community in soil with reduced catabolic diversity less resistant to stress or disturbance Soil Biol. Biochem. 33, 1143–1153 Desai, C., Parikh, R.Y., Vaishnav, T., Shouche, Y.S., Madamwar, D., 2009. Tracking the influence of long-term chromium pollution on soil bacterial community structures by comparative analyses of 16S rRNA gene phylotypes. Res. Microbiol. 160, 1–9 Diaz-Ravina,M., Acea,M.J., Carballas, T., 1993.Microbial biomass and its contribution to nutrient concentrations in forest soils. Soil Biol. Biochem. 25, 25–31 Edgar, R.C., Haas, B.J., Clemente, J.C., Quince, C., Knight, R., 2011. UCHIME improves sensitivity and speed of chimera detection. Bioinformatics 27, 2194–2200 Fierer, N., Bradford, M.A., Jackson, R.B., 2007. Toward an ecological classification of soil bacteria. Ecology 88, 1354–1364 Friedland, A.J., Johnson, A.H., Siccama, T.G., Mader, D.L., 1984. Trace metal profiles in the forest floor of New England. Soil Sci. Soc. Am. J. 48, 422–425 Frostegrd, ., Bth, E., 1996. The use of phospholipid fatty acid analysis to estimate bacterial and fungal biomass in soil. Biol. Fertil. Soils 22, 59–65 Frostegrd, ., Bth, E., Tunlid, A., 1993. Shifts in the structure of soil microbial communities in limed forests as revealed by phospholipid fatty acid analysis. Soil Biol. Biochem. 25, 723–730 Frostergrd, ., Tunlid, A., Bth, E., 1996. Changes in microbial community structure during long-term incubation in two soils experimentally contaminated with metals. Soil Biol. Biochem. 28, 55–63 Frostegrd, ., Tunlid, A., Bth, E., 2011. Use and misuse of PLFA measurements in soils. Soil Biol. Biochem. 43, 1–5

Diversity of microorganisms from forest soils differently polluted with heavy metals

Chodak Marcina,, Goebiewski Marcin b, Morawska-Poskonka Justynac, Kuduk Katarzynac, Niklinska Maria ´ c a Department of Open-strip Mining, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakw, Poland b Department of Biotechnology, Nicolaus Copernicus University, ul. Gagarina 9, 87-100 Torun, Poland ´ c Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Gronostajowa 7, 30-387 Krakw, Poland

abstract

Large accumulation of heavy metals in organic layers of forest soils may adversely affect the structure and diversity of microbial communities. The objective of this study was to assess the influence of different soil chemical properties on structure and diversity of microbial communities in soils polluted with different levels of heavy metals. The soil samples were taken at ten sites located in the vicinity of the cities of Legnica and Olkusz, differently polluted with Cu, Zn and Pb. The samples were measured for pH and the contents of organic C (Corg), total N (Nt), total S (St) and total Zn, Cu and Pb. The measured gross microbial properties included microbial biomass (Cmic) and soil respiration (RESP). The structure of soil microbial communities was assessed using phospholipid fatty acid (PLFA) analysis and the structure of soil bacterial communities using pyrosequencing of 16S rRNA genes. To assess diversity of the bacterial communities the Chao1 index was calculated based on the pyrosequencing data. For Cmic and RESP the most important factors were Nt and Corg, respectively. The structure and diversity of soil microbial communities revealed by PLFA profiles and pyrosequencing depended mainly on soil pH. The effect of high heavy metal contents on soil microbial properties was weaker compared with other soil properties. High concentrations of heavy metals negatively affected RESP and the Chao1 diversity index. The heavy metal pollution altered the structure of microbial communities measured with PLFA analysis, but the effect of heavy metal pollution was not observed for the structure of soil bacteria measured by pyrosequencing. The obtained results indicate that the use of soil microbial properties to study heavy metal effects may be difficult due to confounding influences of other environmental factors. In large-scale studies local variability of soil properties may obscure the effect of heavy metals. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved

چکیده

انباشتگی فلزات سنگین در لایه ارگانیک خاک جنگلی تاثیر سوء بر ساختار و تنوع جوامع میکروبی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر خواص شیمیایی خاک بر ساختار و تنوع جوامع میکروبی خاکی است که با سطح متمایزی از فلزات سنگین آلوده شده است. نمونه های خاک از 10 سایت در نزدیکی شهر LEGINICA و OLKU2 تهیه شده که با Cu و Zn و Pb آلوده شده است. نمونه هایی از لحاظ PH و محتوای ارگانیک ، Nt و St و Zn و Cu و Pb اندازه گیری شدند. خواص میکروبی اندازه گیری شده شامل جرم زیستی میکروبی و تشخیص خاک است (RESO). ساختار مجموعه میکروبی خاک با کمک تحلیل اسید چرب فسفولیپید (PLFA) و ساختار مجموعه با کمک pyroseqrence ژن های 16SrRNA بررسی شده جهت ارزیابی تنوع مجموعه باکتریایی، شاخص Chal1 بر اساس بررسی توالی محاسبه شد. برای Cmic و RESP مهم ترین فاکتور Nt و corg بوده است. ساختار و تنوع مجموعه میکروبی با کمک پروفایل PLFA و توالی نسبی مشخص شده که به PH خاک بستگی دارد. تاثیر فلزات سنگین بر خواص میکروبی خاک در مقایسه با خواص دیگر ضعیف تر بوده است. بعلت زیادی فلزات سنگین ، تاثیر منفی بر RESP و شاخص Chao1 دارد. آلودگی فلزات سنگین باعث تغییر مجموعه میکروبی شد که بال تحلیل PLFA بررسی شده بود. تاثیر آلودگی فلز سنگین در ساختار باکتری خاک برای مطالعه تاثیر فلزات سنگین کاری دشوار است چرا که فاکتورهای محیطی موثر دیگر نیز وجود دارد. در مطالعات وسیع، تنوع خواص خاک مانعی برای تاثیر فلزات سنگین می باشد

مقدمه

میکروارگانیسم های خاک نقش مهمی در جریان انرژی، سیکل غذایی و چرخش مواد ارگانیک در اکوسیستم محیطی دارد. در واقع مانند منع غذایی و یا حوضچه خاک عمل کرده که در فرآیند تشکیل خاک ، تجزیه آلودگی و حفظ ساختار خاک نقش دارد

مجموعه میکروبی خاک را می توان پیش نیازی برای حاصلخیز شدن خاک و حذف عوامل خارجی تلقی کرد. فلزات سنگین به مجموعه آلاینده هایی تعلق دارند که در محیط صنعتی باعث ایجاد انباشتگی در خاک جنگل می شوند. انباشتگی فلزات سنگین باعث کاهش جرم زیستی و فعالیت میکروبی می شود و ساختار و تنوع جوامع میکروبی خاک نیز متاثر می شود. بار فلزات سنگین باعث کاهش تنوع میکروب های خاک شده وجود هیچ میکروبی از تنوع کمتری برخوردار است که باعث مقاومت کمتر در برابر اختلالات جابجا می شود. دسته مطالعاتی وجود دارد که نشان دهنده تاثیر اندک آلودگی فلزات سنگین به جوامع میکروبی خاک است. به طور مثال PENA گزاش کرده که تاثیری از فلزات سنگین تازه بر ساختار عملکردی جوامع میکروبی در جنگل دیده شده است و Niklinsu به این نتیجه رسیده است که تاثیر اندکی از آلودگی فلزات سنگین بر ساختار عملکردی جوامع میکروبی در درازمدت در خاک جنگل دیده می شود. در دو مطالعه از تست bilogplate برای بررسی ساختار عملکردی مجموعه میکروبی خاک استفاده شده ولی این شیوه برای شناسایی تغییرات کوچک ساختار جامعه8 میکروبی خاک که ناشی از فلزات سنگین باشد چندان حساس نمی باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی تئوری نهادی در بازاریابی تجاری با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی تئوری نهادی در بازاریابی تجاری با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی تئوری نهادی در بازاریابی تجاری با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی تئوری نهادی در بازاریابی تجاری با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

چکیده     
مقدمه    
2 فرآیند توسعه برگرفته از ساختار نهادی و کارکرد پنهان در چارچوب اصولی     
3 مسیرهای تحقیقات آتی     
31 توسعه تئوری     
32 کاربرد تئوری نهادی برای بازاریابی تجاری     
4 مطالعات مربوط به مسئله ویژه     
5 نتیجه گیری    

References

Batjargal, B., Hitt, M.A., Tsui, A. S., Arregle, J. L., Webb, J. W., & Miller, T. L. (2013). Institutional polycentrism, entrepreneurs’ social networks, and new venture growth. Academy of Management Journal, 56(4), 1024–1049 Bresser, R. K., & Millonig, K. (2003). Institutional capital: Competitive advantage in light of the new institutionalism in organization theory. Schmalenbach Business Review, 55(3), 220–241 Dacin, M. T., Oliver, C., & Roy, J. P. (2007). The legitimacy of strategic alliances: An institutional perspective. Strategic Management Journal, 28(2), 169–187 DiMaggio, P. J., & Powell,W.W. (1991). Introduction. InW.W. Powell, & P. J. DiMaggio (Eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis (pp. 1–38). Chicago: University of Chicago Press. Greenwood, R., Oliver, C., Sahlin, K., & Suddaby, R. (2008). Introduction. In R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds.), The SAGE handbook of organizational institutionalism (pp. 1–46). London: Sage Publications. Grewal, R., & Dharwadkar, R. (2002). The role of the institutional environment in marketing channels. Journal of Marketing, 66(3), 82–97 Hargrave, T. J., & Van de Ven, A. H. (2006). A collective action model of institutional innovation. Academy of Management Review, 31(4), 864–888 Heide, J. B. (1994). Interorganizational governance in marketing channels. Journal of Marketing, 58(1), 71–85 Hillebrand, B., Nijholt, J. J., & Nijssen, E. J. (2011). Exploring CRM effectiveness: An institutional theory perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(4), 592–608 Hitt, M.A., Ahlstrom, D., Dacin, M. T., Levitas, E., & Svobodina, L. (2004). The institutional effects on strategic alliance partner selection in transition economies: China vs. Russia. Organization Science, 15(2), 173–185 Jia, F., Cai, S., & Xu, S. (2014e). Interacting effects of uncertainties and institutional forces on information sharing in marketing channels. Industrial Marketing Management, 67 (this issue). Kostova, T., Roth, K., & Dacin, M. T. (2008). Institutional theory in the study of MNCs: A critique and new directions. Academy of Management Review, 33(4), 994–1006 Kostova, T., & Zaheer, S. (1999). Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the multinational enterprise. Academy of Management Review, 24(1), 64–81 Kostova, T., & Roth, K. (2002). Adoption of an organizational practice by subsidiaries of multinational corporations: Institutional and relational effects. Academy of Management Journal, 45(1), 215–233 Kraatz, M. S., & Block, E. S. (2008). Organizational implications of institutional pluralism. In R. Suddaby, R. Greenwood, & K. Sahlin (Eds.), Handbook of organizational institutionalism (pp. 243–275). New York: Sage Publications. Li, Y., Li, J., & Cai, Z. (2014e). The timing of market entry and firm performance: A perspective of institutional theory. Industrial Marketing Management, 67 (this issue). Martinez, R. J., & Dacin, M. T. (1999). Efficiency motives and normative forces: Combining transactions costs and institutional logic. Journal of Management, 25(1), 75–96 Newton, J.D., Ewing, M. T., & Collier, P.M. (2014e). Resolving contradictions in institutional demands through loose coupling. Industrial Marketing Management, 67 (this issue). Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16(1), 145–179 Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. American Economic Review, 100, 641–672 Roberts, P. W., & Greenwood, R. (1997). Integrating transaction cost and institutional theories: Toward a constrained-efficiency framework for understanding organizational

Institutional theory in business marketing: A conceptual framework and future directions

Zhilin Yang a,b, , Chenting Su a a Department of Marketing, City University of Hong Kong, Hong Kong b School of Management, China University of Mining & Technology, China

abstract

Institutional environments exert significant effects on organizational behavior, structure, strategy, governance, and process. To gain competitive advantage, managers are striving for legitimacy while maintaining efficiency. In line with this thinking, we propose the developmental process of institution-driven and legitimacyembedded efficiency, and emphasize the confluence of legitimacy and efficiency in the context of business marketing. We then highlight several promising directions for further research on the development of institutional theory and its application in business marketing. Finally, we present a brief summary of each paper in this special issue. © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved

Introduction

Institutional theory provides a non-economic explanation of organizational behaviors and strategies (DiMaggio & Powell, 1991; Scott, 2008). Institutions regulate economic activities by setting the rules of the game as the basis for production, exchange, and distribution. Thus, it is essential for firms to follow established rules, norms, and belief systems to gain legitimacy and mobilize their social, economic, and political resources in order to adapt to specific institutional environments in view of enhancing firm performance (Yang, Su, & Fam, 2012). Scott (2008) has claimed that institutional theory has reached its adulthood. Nevertheless, relatively limited research on institutional theory has been conducted in the area of business marketing in a rigorous way. As an open system with rapid globalization, business markets have been facing even more complex, often contradicting institutional environments. As such, scholars have called for further coverage of a wide range of questions related to the development and application of institutional theory in business marketing (e.g., Grewal & Dharwadkar, 2002; Yang, Su, & Fam, 2012). This special issue of Industrial Marketing Management assumes the challenge of motivating innovative research, featuring strong theoretical grounding and empirical rigor, to explore two broad, interrelated arenas of institutional theory that bear on legitimacy and efficiency in the field of business marketing. The first arena lies in the development and conceptualization of various institution-based constructs and their relationships with other well-established theories, such as transaction cost economics, resource-based view, ecology theory, agent theory, and social network theory. For example, firms often employ such approaches as isomorphism, decoupling, or ceremonial adoption to gain social acceptance from various legitimating parties while maintaining efficiency (Martinez & Dacin, 1999). How can these concepts apply to marketing practices in channel management The second area is to explore performance implications of institutional environments from an interactive perspective (Yang & Wang, 2011). Such interactive perspectives explore how firms accommodate strategic responses to handle institutional constraints and take advantage of institutional capital. Distinct institutional pressure and process (e.g., regulating, validating, and habitualization) evoke strategic business actions, which, in turn, affect firm performance (Grewal & Dharwadkar, 2002; Oliver, 1991)

چکیده

محیط موسسه ای یا نهادی تاثیر قابل توجهی بر رفتار ، ساختار ، استراتژی ، مدیریت و فرآیندهای سازمانی دارد. برای حصول مزایای رقابتی ، مدیران باید به دنبال اصول باشد و کارکرد را حفظ کنند. در راستای چنین تفکراتی ما فرآیند توسعه اصولی را مطرح کرده ایم که در آن کارکرد پنهان بوده و به رعایت اصول و کارکرد در محتوای بازاریابی تجاری تاکید می شود. سپس چندین نکته امیدوارکننده برای تحقیقات و توسعه تئوری نهادی ارائه کرده و کاربرد آن را در بازاریابی تجاری بررسی کرده ایم. در آخر نیز خلاصه ای از هر مقاله در رابطه با مسائل خاص ارائه نمده ایم

مقدمه

تئوری نهادی و یا موسسه ای ، توضیح غیر اقتصادی برای رفتارها و عملکردهای منطقی است. موسسات و نهادها از فعالیت های اقتصادی بر اساس یکسری از اصول استفاده می کنند که مبنایی برای تولید تبادل و توزیع به کار گرفته می شود. بنابراین شرکت ها باید یکسری اصول مشخص را دنبال کنند و از سیستم های اعتقادی و هنجارهایی تبعیت نمایند که می توانند منابع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را برای تعدیل در محیط های خاص تامین کرده و کارکرد شرکتی را گسترش دهد. Svi معتقد است که تئوری نهادی به بلوغ خود رسیده است با این وجود تحقیقات اندکی در مورد تئوری نهادی در زمینه بازاریابی تجاری صورت گرفته است. بازارهای تجاری به عنوان یک سیستم باز که با تحول سریع جهانی شدن روبه رو می باشد ، با شرایط متناقض و محیط پیچیده ای درگیر است. بنابراین متخصصان امر به دنبال پوشش بیشتر سوالات مربوط به توسعه و کاربرد تئوری نهادی در بازاریابی تجاری هستند

در مسئله خاص مدیریت بازاریابی صنعتی فرض بر این است که چالش ایجاد انگیزه در تحقیقات ابداعی و بررسی زمینه های تجربی و تئوری تا پیگیری زمینه های مرتبط ارزیابی گردد تا کارکرد و چارچوب مشخصی برای بازاریابی تجاری حاصل شود. اولین مورد به توسعه و مفهوم سازی ساختارهای موسسه ای مختلف و ارتباط آن با شرایط کاری مربوط می شود که در آن اقتصاد هزینه ، دیدگاه مبنی بر منابع تئوری اکولوژیکی ، تئوری عامل ، تئوری شبکه اجتماعی مدنظر قرار می گیرد. به طور مثال شرکت ها معمولا از راهکارها به عنوان ساختارهای هم ریختی ، ساختارهای منفک و ساختارهای اصولی استفاده کرده تا به پذیرش اجتماعی از طرف احزاب مختلف دست یافته و همچنان کارکرد را حفظ کنند. اکنون این سوال مطرح است که چگونه می توان از مفاهیم مذکور برای بازاریابی در مدیریت کانال استفاده کرد؟ زمینه دوم پیگیری کارکرد و توسعه ساختاری از دید ارتباط دوسویه است. چنین دیدگاهی مشخص می کند که چگونه پاسخ های استراتژیک برای پوشش محدودیت ها و استفاده از مزایای سرمایه نهادی مناسب خواهد بود. فرآیند و فشارهای نهادی ( ضابطه سازی ، ارزیابی و رفتارسازی ) ، اقدامات استراتژیک را فراخوانی کرده و در نقطه مقابل کار کرد شرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی در فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه     
اصول     
سیستمهای یکپارچه / سیستمهای شبکه ( ماتریسی ) اسمزی    
سیستمهای انتقال دارویی تک بدنه     
داروهای هوشیاری : ( داروهای هوشمند )    

References

[1] R.K. Verma, B. Mishra, S. Garg, Osmotically controlled oral drug delivery, Drug Dev. Ind. Pharm. 26 (2000) 695–708 [2] R.K. Verma, S. Arora, S. Garg, Osmotic pumps in drug delivery, Crit. Rev. Ther. Drug Carrier Syst. 21 (2004) 477–520 [3] V. Malaterre, J. Ogorka, N. Loggia, R. Gurny, Oral osmotically driven systems: 30 years of development and clinical use, Eur. J. Pharm. Biopharm. 73 (2009) 311–323 [4] B.P. Gupta, N. Thakur, N.P. Jain, J. Banweer, S. Jain, Osmotically controlled drug delivery system with associated drugs, J. Pharm. Pharm. Sci. 13 (2010) 571–588 [5] C.A. Babu, M.P. Rao, J.V. Ratna, Controlled-porosity osmotic pump tablets—an overview, J. Pharm. Res. Health Care 2 (2010) 114–126 [6] T. Gosh, A. Gosh, Drug delivery through osmotic systems — an overview, J. Appl. Pharm. Sci. 1 (2011) 38–49 [7] G. Santus, R.W. Baker, Osmotic drug-delivery — a review of the patent literature, J. Control. Release 35 (1995) 1–21 [8] A.M. Kaushal, S. Garg, An update on osmotic drug delivery patents, Pharm. Technol. (2003) 7 pp. [9] S. Rose, J. Nelson, A continuous long term injector, Aust. J. Exp. Biol. Med. Sci. 33 (1955) 415–421 [10] A. Grattoni, M. Merlo, M. Ferrari, Osmotic pressure beyond concentration restrictions, J. Phys. Chem. B 111 (2007) 11770–

Osmotic micropumps for drug delivery

Simon Herrlich a , Sven Spieth a , Stephan Messner a , Roland Zengerle a,b,c, a HSG-IMIT — Institut für Mikro- und Informationstechnik der Hahn-Schickard-Gesellschaft e.V., Wilhelm-Schickard-Str. 10, 78052 Villingen-Schwenningen, Germany b Laboratory for MEMS Applications, Department of Microsystems Engineering (IMTEK), University of Freiburg, Georges-Koehler-Allee 106, 79110 Freiburg, Germany c BIOSS — Centre for Biological Signalling Studies, University of Freiburg, Hebelstr. 25, 79104 Freiburg, Germany

abstract

This paper reviews miniaturized drug delivery systems applying osmotic principles for pumping. Osmotic micropumps require no electrical energy and consequently enable drug delivery systems of smallest size for a broad field of new applications. In contrast to common tablets, these pumps provide constant (zeroorder) drug release rates. This facilitates systems for long term use not limited by gastrointestinal transit time and first-pass metabolism. The review focuses on parenteral routes of administration targeting drug delivery either in a site-specific or systemic way. Osmotic pumps consist of three building blocks: osmotic agent, solvent, and drug. This is used to categorize pumps into (i) single compartment systems using water from body fluids as solvent and the drug itself as the osmotic agent, (ii) two compartment systems employing a separate osmotic agent, and (iii) multi-compartment architectures employing solvent, drug and osmotic agent separately. In parallel to the micropumps, relevant applications and therapies are discussed. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved

چکیده

این مقاله اصول اسمزی به کار رفته در انتقال داروی کوچک شده برای پمپ‌کردن، را مرور می‌کند. میکروپمپ‌های اسمزی به هیچ گونه انرژی الکتریکی و سیستمهای انتقال داروی توانایی و دارای سایز کوچک برای طیف وسیعی از کاربردهای جدید نیاز ندارد. بر خلاف قرص‌های معمولی این پمپ‌ها سرعت های آزاد شدن دارو ( مرتبه صفرم) را ایجاد می‌کنند. این استفاده از سیستمها را برای مدت طولانی آسان می‌کند که توسط متابولیسم اولین عبور و زمان عبور معده ای – روده ای محدود نمی‌شوند این مقاله روی مسیرهای اصلی انتقال داروهای نشان داده شده هم به شکل یک روش سیستماتیک هم مکان خاص فوکوس می‌کند

پمپ‌های اسمزی شامل سه بلوک (قطعه) ساختاری است:‌عامل اسمزی ، حلال و دارو، پمپ‌های مورد استفاده به 3 قسمت تقسیم بندی می‌شوند : (i) سیستمهای دارای بخش تک ( اتاقک دارد) که گرب به عنوان حلال از بدنه جاری می‌شود و دارو خودش به عنوان یک عامل اسنمری به شمار می‌آید

(ii) سیستم دو بدنه که عامل اسمزی جداگانه به کار می‌رود و (iii) طراحی‌های ساختاری چند بدنه ای که به کار می‌برد حلال، دارو و عامل اسمزی را به صورت جداگانه در موازات با میکروپمپ‌ها، کاربردهای مشخص و درمان‌ها نیز بحث می‌شوند

مقدمه

علاوه بر خود دارو، زمان اوردوز دارو نیز برای یک معالجه موثر، مهم است. سیستمهای آنرا کنترل سرعت باعث می‌شوند که غلظت دارو در بدن در سطح بهینه ای حفظ شوند. این اثرات خطرناک جانبی وفعالیت های درمانی ضعیف و یا حتی اثرات ناسازگار را مینیمم می‌کند

در طی سالها، دستاوردهای تکنولوژی متفاوت مربوط به این هدف، پیشرفت داده شده اند. فقط تعداد کمی از آنها در تکنولوژی‌های به کار رفته در کاربردهای درمانی چندبعدی موفق شده اند. دستاورد بسیار موفق برای سرعت کنترل شده انتقال دارو توسط میکروپمپ‌ها نشان داده شده است. این ممکن است به
کاربردهای کنترل شده انتقال دارو توسط میکروپمپ‌ها نشان داده شده است این ممکن است به کاربردهای مفهومی اساسی ترین اصول بیولوژیکی، اسمزی و وسایل تکنیکی، مرتبط باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید