دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم در فایل ورد (word) :

در ابر رساناها رفتارهای الكتریكی با رفتارهای مغناطیسی اساسا“ به همدیگر وابسته می باشند. ما با توجه به این حقیقت آثار افت و خیزهای گرمایی، میخكوبی شار و ناهمسانگردی و بخصوص نقش این عوامل در رفتارهای مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم را بررسی كرده ایم و نشان داده ایم كه چگونه كوتاهتر بودن طول همدوسی، بالاتر بودن دمای بحرانی و جفت شدگی بین لایه ای ضعیف در ابررساناهای گرم آثار عوامل فوق در این ابر رساناها و ابررساناهای سرد را از همدیگر متمایز می كند. بعضی از این آثار از جمله پهن شدگی زیاد گذار مقاومتی با افزایش میدان، اختلاف رفتارهای مقاومتی ابررساناهای گرم ، كاهش سریع چگالی جریان بحرانی با افزایش دما، مكانیزمهای ذاتی و میكروسكوپی میخكوبی، واهلش مغناطیسی و خط برگشت ناپذیری را بر اساس تئوری خزش شار اندرسون – كیم توضیح داده ایم. همچنین بعضی از محدودیتها و

نتایج نادرست این تئوری را مطرح كرده و با معرفی فازها و رژیمهای ابررسانایی و گذارها یا گذارهای بین آنها سعی در توجیه بهتر نتایج نموده ایم. توضیح داده ایم كه نظم بلند برد كریستالی شبكه
گرداب در مقابل میخكوبی كتره ای ناپایدار است و در نتیجه در سیستمهای واقعی، فاز شبكه گرداب جای خود را به فاز شیشه گرداب می دهد. فاز شیشه گرداب مانند فاز مایسنر و فاز شبكه گرداب، دارای نظم بلند برد غیر قطری در نقشی كه گردابهای میخكوب شده تعیین می كنند می باشد. چون سد انرژی بین حالتهای شبه پایدار مختلف زیاد است مقاومت ویژه این فاز در حد جریانهای پایین تقریبا“ صفر می باشد. افت و خیزهای گرمایی باعث ذوب شبكه یا شیشه گرداب و گذار به فاز مایع گرداب می شود. در فاز مایع گرداب اگر چه ساختار شار، ساختار كاملا“ نامنظمی است هنوز یك تمایل موضعی برای جفت شدگی الكترونها وجود دارد و میدان جفت ساز طول همدوسی قابل توجهی را دارا می باشد. در این فاز چون سد انرژی بین آرایشهای
مختلف ساختار شار كم است مقاومت ویژه حتی در حد شدت جریانهای پائین صفر نمی باشد.

رفتار خزشی آلیاژ آلومینیوم SS70 كه از آلیاژهای سری 7XXX بوده و به روش ریخته‌گری پاششی تهیه شده است.
این آلیاژ ازنوع آلیاژهای رسوب سخت‌شونده بوده و به همین خاطر قبل از انجام آزمایشات خزش ابتدا در دو دمای 120 و 160 درجه سانتیگراد عملیات پیر سخت كردن بر روی آن انجام شد و سختی
بیشینه حاصله در هر یك از دماهای مذكور به دست آمد. سپس این اپتیمم سختی بر روی نمونه‌های ساخته شده استاندارد آزمایش خزش از دو گروه آلیاژی SS70 (تهیه شده به روش ریخته‌گری پاششی) و 7075 (تهیه شده به روش ریخته‌گری سنتی) اعمال گشته و آنها را تحت آزمایش خزش قرار دادیم. آزمایش خزش در دو دمای 120 و 170 درجه سانتیگراد و تنش‌های 200 و 280 و 360 مگاپاسكال
انجام شدند. یكی از اهداف این تحقیق محاسبه و بدست آوردن مقاد n

(توان تنشی) و Q (انرژی محركه خزشی) برای هر دو گروه آلیاژی مورد بجث بود. با توجه به مقادیر به دست آمده n و Q می‌توان مكانیزم خزشی جاكم بر محدوده دمایی و تنش اعمالی را پیش‌بینی كرد. این آزمایشات نشان دادند كه آلیاژهای سری 7XXX آلومینیوم تهیه شده به روش ریخته‌گری پاششی مقاومت بسیار بالایی در برابر خزش از خود نشان می‌دهند. بنابریان خواص مكانیكی و از آن جمله مقاومت خزشی خوب این آلیاژهای جدید آلومینیوم (SS70) افق‌های روشنی را برای استفاده از آنها در صنعت و به خصوص صنایع هوا – فضا نشان می‌دهند.

رفتار خزش در جوشهای مقاومتی نقطه‌ای
رفتار خزش در جوشهای مقاومتی نقطه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود مدلهای مختلفی برای جوش مقاومتی مد نظر قرار گرفته كه
شامل موارد زیر است : 1) مدل جوش مقاومتی با استفاده از المانهای حجمی تحت بارگذاریهای كششی، جدایشی و صلیبی. 2) مدل جوش مقاومتی با استفاده از المانهای تیر پره‌ای در محیط جوش و اتصال دو

صفحه با یك لینك صلب در مركز جوش تحت بارگذاریهای عنوان شده فوق. 3) مدل جوش مقاومتی با استفاده از المانهای تیر پره‌ای در محیط جوش و اتصال دو صفحه با لینكهای صلبی كه محیط جوش را در صفحه بالائی به محیط جوش در صفحه پائینی متصل می‌نمایند، تحت بارگذاریهای عنوان شده. رفتار خزش و تنش در نواحی مختلف پیرامون جوش نقطه‌ای و دور از جوش ، تحت بارگذاریها و شرایط مختلف ، مورد بررسی قرار گرفته است . برای مدل كردن رفتار خزشی ماده از مدل بیلی – نورتن، به همراه قانون جریان خزش استفاده شده است . همچنین در این تحقیق، روشهای مختلفی كه برای آنالیز الاستیك – پلاستیك قطعات ناچدار بر معیار كرنش محلی پایه‌ریزی شده‌اند. بررسی شده و صحت این روشها براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، مورد بحث قرار گرفته است . شایان ذكر است كه در این تحقیق از اثرات منطقه تحت تاثیر حرارت جوشكاری، صرف نظر شده است زیرا هدف اصلی بررسی مدلهای مختلف جوش

مقاومتی در شرایط خزش و مقایسه آن با مدلهای جوش مقاومتی در رفتارهای الاستیك و پلاستیك می‌باشد كه قبلا توسط محققین دیگر
بررسی شده است . همچنین بررسی روابط عددی ذكر شده و تعمیم این روابط برای شرایط خزش .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دینامیك شبكه الكتریكی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دینامیك شبكه الكتریكی در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دینامیك شبكه الكتریكی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله دینامیك شبكه الكتریكی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله دینامیك شبكه الكتریكی در فایل ورد (word) :

دینامیك شبكه الكتریكی
خلاصه:
دینامیك یك شبكه الكتریكی را می توان با دانستن صفرها و قطب‌هایش به طور كامل توصیف كرد. هر ترانسفورماتور را می توان با یك شبكه نردبانی كه از حل مدار معادل آن به دست می آید بیان كرده و به كمك آن صفرها و قطب‌های تابع انتقال آن را به دست آورد.

ما می خواهیم یك راه حل كوتاه بر مبنای آنالیز فضای حالت را نشان دهیم. با استفاده از فضای حالت و توابع لاپلاس شرایط مناسبی برای محاسبه عددی فراهم می آید. با استفاده از این تركیب در عمل دیگر محدودیتی برای سایز شبكه و توپولوژی مدار كه شامل مقاومت‌ها و خازن‌ها و القاگرها است نداریم.
معرفی: ترانسفورماتورهای HV را عموما برای مقاومت در برابر over voltageها و نیروی مدار كوتاه طراحی می كنند وقوع این پدیده ها طبیعی و گریز ناپذیر است و علت عمده خرابی های ترانسفورماتور است. تشخیص به موقع برای جلوگیری از خرابی ها بسیار مهم است برای رسیدن به این مهم تست‌های تشخیص و condition montoring روش‌هایی است كه به ما كمك می كند تا از وقوع خطاها آگاه شویم.

از میان روشهای تشخیص، TF روش بسیار مناسبی برای تعیین خطاهای دی الكتریك است و تغیر شكل‌های مكانیكی است. [1]
چنانچه از این روش برای تشخیص استفاده كنیم ،تفسیر بهتر و دقیق‌تر TF برای شناسایی خطا الزامی است. مطالب جالب و متنوعی در مورد آنالیز مدار معادل ترانسفورماتورها و قطب‌ها و صفرهای تابع تبدیل با توجه به نوع سیم بندیها و تاثیر آنها بر روی یكدیگر (inter action) به طور كامل بحث شده است.

همانطور كه در ‌[2] اشاره شده است ، اگر صفر و قطب های یك سیستم یا شبكه الكتریكی را بدانیم می توانیم دینامیك آن را به طور دقیق تعریف كنیم. به این وجود تاثیر صفرها در شكل تابع تبدیل خیلی مورد توجه نبوده است. اما در [2] تفسیرهای مفیدی از صفر تابع تبدیل اعلام شده است و حذف صفر و قطب‌های نزدیك به هم را به خوبی بیان كرده است آنچه مشخص است دانستن صفرها همانطور كه انتظار می رود مفید است. به ویژه وقتی بخواهیم جزئیات بیشتری در رابطه با سیم بندی‌های چند گانه و تداخل (interaction) آنها بدانیم.

شكل (1) مدار معادل یك ترانسفورماتور در سیم پیچ را نشان می دهد. محاسبه فركانس‌های طبیعی و توزیع ولتاژ دو موضوع مورد علاقه ماست. موارد زیر به عنوان نكاتی هستند كه در نمایش مدار معدل سایز بزرگ و تحلیل آن باید مورد توجه قرار گیرند.
معمولا برای نمایش بهتر و همچنین برای به دست آوردن تمام فركانس‌های طبیعی مدار قسمت‌هایی را به مدار اضافه می‌كنیم.
برای تصحیح تفسیر و درك بهتر تابع تبدیل اندازه گیری شده از ترانسفورماتور بسیار ضروری است تمام تداخل بین سیم پیچ‌ها را در نظر بگیریم [3].
برای اینكه پاسخ ما واقعی تر گردد باید اتلاف‌ها را در نظر بگیریم.

جای شكل
.IIراهكارهای موجود درحل مسائل
در این قسمت اشاره كوتاهی به متدهای موجود برای حل شكل (1)
(برای توزیع ولتاژ و فركانس های طبیعی كرده ایم.
1) اگر چه نرم افزارهای برای آنالیز مدار را می توانیم مورد استفاده قرار دهیم اما آنها فقط شماتیكی از نتیجه TF را نشان می دهند و اطلاعات كافی درباره قطب وصفر به ما نمی دهند . زیرا در این نرم افزارهای تمایز بین دو قطب نزدیك به هم و یا جفت صفر و قطب نزدیك به هم ( حذف صفر و قطب ) را بسیارمشكل می توان تشخیص داد.

2) در اواسط دهه 1950 یك روش از سوی ABETTI [4] پیشنهاد شد و او از آنالیز گره ای برای آنالیز مدار معادل یك سیستم كه شامل سیم پیچی دو كوپله بودند استفاده كرد كه فقط برای تعیین فركانس های طبیعی مدارهای سایز كوچك مورد استفاده قرار گرفت .
3) در سال 1964، Guruaij [5] متد پاسخ توسعه یافته را ارائه كرد كه بر مبنای راهكار مقادیر ویژه بود. این روش به ما در به دست آوردن فركانس‌های طبیعی و توزیع ولتاژ كمك می كند و مورد استفاده برای شبكه های بزرگ است.
4) در سال 1977 و Degene ff [6] یك روش مشابه كه از ماتریس گره ای ادمیتانس بود ارائه داد یكی از شرایط آن بدین صورت است كه اتلاف را در نظر نگیریم.
5) FERGETAD [7] در سال 1974 یك راهكار برمبنای فرمول فضای حالت برای محاسبه نوسانات ارائه داد در این روش قطب ها مستقیما از مقادیر ویژه سیتم و صفرها از معكوس سیستم بدست می آمد كه روش سر راستی نیست.
III .محاسبه تابع تبدیل به كمك فضای حالت:
روش متغیر حالت یك روش بسیار كارآمد برای توصیف رفتار دینامیك یك سیستم یا شبكه روش متغیر حالت است KUH وRohrer [8] كارهایی روی آن برای تحلیل شبكه انجام داده اند و نتایج را اعلام كرده اند . فضای حالت برروی سیستم غیر خطی متغیر با زمان مانند سیستم جایی كه روشهای كلاسیك از توصیف آن عاجز بودند گسترش یافته است (1)

به طوری كه كیفیت رفتارسیستم،پسیویته، با زمان خطی ، پایداری و ; به راحتی با مشخصات متغیر حالت قابل بیان است. از مزایای دیگر این روش،سیستم با معادله دیفرانسیل مرتبه اول توصیف می شود و برروی برنامه نویسی بر روی كامپیوتر های دیجیتال مناسب است .
A تعریف ها.
حالت یك سیستم باید اطلاعات كاملی از دینامیك سیستم به ما بدهد یك انتخاب مناسب برروی متغیرهای حالت آن است كه مجموعه ای معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول كه از هم مستقل هستند را انتخاب كنیم.
[9] .
عمومی شكل كه برای معادلات خطی lti بیان می شود
X : متغیرهای حالت
: مشتق زمانی متغیرهای حالت
U : بردار ورودی
Y بردار خروجی
(A,B.C,D) :ماتریس های ثابت هستند
B: انتخاب متغیر حالت

برای یك سیستم كه مورد آنالیز قرار می گیرد انتخاب متغیرهای حالت یكتا نیست . انتخاب تصادفی متغیرهای حالت ممكن است پیچیدگی را افزایش دهد. برای اجتناب ازاین حالت ها ، راهنمایی هایی برای انتخاب متغیر حالت وجود دارد .
متغیرهای حالت معمولاً با كمك المان های ذخیره كننده انرژی تعیین می شوند در واقع ما به تعداد المان های مستقل در یك شبكه متغیر حالت كمتری داریم به طور مثال در شكل (1) تعداد متغیرهای حالت كمتر از عناصر ذخیره كننده انرژی است [10]. بر پایه این مدل جریان های اندوكتانس ها و ولتاژ خازن ها را به عنوان متغیرهای حالت مطلوب در نظر می گیریم . به عنوان مثال در یك سیستم به كمك گراف ، گره ها را مشخص می كنیم درختی كه از عناصر ذخیره كننده تشكیل میدهد و از همه گره‌ها می‌گذرد را می‌توان به عنوان متغیر حالت در نظر گرفت

برای مدل مدارنشان داده شده درشكل (1) متغیرهای حالت را بدین صورت انتخاب می كنیم .
1) جریان القاگرهای سیم پیچ اولیه
X1=i1 , X2=i2 , Xn1= in1
2) جریان القاگرهای سیم پیچ ثانویه
Xn+1= , …. , Xn1+n2= n2
3) ولتاژ های گره سیم پیچی اولیه
Xn1+n2+1=e2
Xn1+n2+1=e3, … , X2n1+n2-1=en1
4) ولتاژ های گره سیم پیچی ثانویه

X2n1+n2= 2
X2n1+n2+1=
.X2n1+2n2-2= n2

بنابراین تعداد متغیرهای حالت كل=2n1_2n2-2 را بدست می آید.
C : فرمول بندی مدل حالت
معادلات حالت كه در اینجا فرمول بندی می شود بروی یك ترانسفور ماتور دو سیم پیچی شكل (1) است كه در ثانویه آن مدار كوتاه است. وقتی ترمینال سیم پیچی دومی حالتی دیگر است به طور مشابه فرمول بندی میشود
1) مشتق های زمانی جریان های القایی :
V1 تا Vn1 و Vn1 تا نمایش دهنده ولتاژ القاگرهای طرف اولیه و ثانویه باشند همین طور ‌‌‌‍[L] نمایش دهند ماتریس اندوكتانسهای سلف‌ها و اندوكتانس های متقابل مدار می باشند. رابطه بین مشتق جریان اندوكتانس با ولتاژ دو سر آن از رابطه (4) بدست می آید.
به طوری كه با توجه به اینكه سیم پیچی طرف دوم اتصال كوتاه است داریم:

(R) را ماتریس قطری با رابطه زیر است

اگر را اینطور تعریف كنیم

با استفاده از (6) و (7) و ولتاژ گره ها و به كمك (5) بدین صورت ساده می شود.
اگر بر ماتریس های متشق زمانی جریان‌های القاگر و ولتاژ گره‌ها ولتاژهای ورودی دلالت كنند و به این شكل توصیف كنیم به طوری كه
رابطه (8) تبدیل می شود به

بنابراین مشتق زمانی جریان القاگرها به جریان القاگر و ولتاژ گره ها و ولتاژ ورودی وابسته می شود.
به كمك قانون KCL برای مدار شكل (1) داریم
كه ‍ ماتریس كپسیتانس گره ای مدار می باشد. معادلات بالا را می توان به صورت زیر نوشت.
جایی كه ‍]T] یك ماتریس (n1+n2)x(n1+n2) است و به صورت زیر توصیف می شود.
جایی كه [1T] ماتریس با بعد n1*n1 است و به صورت زیر توصیف می شود.
[2T] همان شكل [1T] را خواهد داشت با این تفاوت كه n2*n2 است. با توجه به این كه مدار دومی اتصال كوتاه است. رابطه (14) تبدیل خواهد شد:
كه ‍]k1] در واقع (n1+1) ستون [K] است.

نظر به اینكه انتهای گره های خطوط سیم پیچی اولیه و ثانویه به پتانسیل e1 (ولتاژ ورودی) و طرف دیگر آن o است كاربرد KCL برای این گره‌ها معادلات اضافه را نتیجه می دهد.
برای اجتناب از این اضافه ها رابطه (17) را به این صورت اصلاح می كنیم .
با جدا سازی مشتقات متغیرهای حالت و ولتاژ ورودی رابطه بالا به صورت زیر اصلاح می شود.

جایی كه ‍‌[Ta] و مطابق اولین و امین سطر و است.
به طوری كه و از معادله استتناج می شود به طوری كه
اگر و ماتریس هایی باشند كه مشتق زمانی ولتاژ گره ها را به جریان های القاگر و مشتق زمانی ولتاژ ورودی مربوط می سازند آنگاه داریم

(جمله 19) به صورت زیر در می آید بنابراین مشتق زمانی وولتاژ گره ها به صورت جریان القاگر و مشتق زمانی ولتاژ وروی توصیف می شود
3) معادله حالت : برروی مدل مدار معادله حالت با تركیب رابطه (12) و(24) به صورت زیر فرمول بندی می شود.
x و بردار متغیر حالت و مشتق مرتبه اول آن است و u نیز بردار ورودی را توصیف می كند به طوری كه

و ماتریس [A] و[B] به این صورت تعریف می شوند به طور كلی معادلات حالت مشتق زمانی مرتبه اول متغیرهای حالت را به متغیرهای حالت ومحرك آن مربوط می سازد و به طوریكه شامل هیچ كات ست از القاگرها و درختی از خازن ها نیست [11].

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد برداشتهای ژئوالکتریکی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد برداشتهای ژئوالکتریکی در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد برداشتهای ژئوالکتریکی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد برداشتهای ژئوالکتریکی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد برداشتهای ژئوالکتریکی در فایل ورد (word) :

برداشتهای ژئوالکتریکی
پایه ی روشهای متنوع اکتشافات ژئوفیزیکی ظرفیت زمین برای تولید و پاسخ میدانهای الکتریکی است. ایده اکتشافات مواد معدنی با کمک اندازه گیری های الکتریکی در حدود سالهای دهه ی 1800 ارائه شد، اما کاربرد عملی و نتیجه بخش این روش حدود یک قرن بعد مسیر گردید.
در تمام روش های گوناگون الکتریکی برای اکتشافات ژئوفیزیکی از عبور جریان الکتریکی در داخل زمین استفاده می گردد. تمام اجسام باعث کند شدن جریان الکتریکی می شوند، به طوری که انرژی بایستی برای حرکت ذرات مصرف شود. میزان جلوگیری اجسام در برابر عبور جریان با عنوان مقاومت ویژه الکتریکی مربوط جسم توصیف می شود. یکی از اهداف برداشتهای الکتریکی، اندازه گیری این خاصیت فیزیکی که به عنوان پایه ای برای تشخیص لایه بندی و ساختمانهای داخل زمین تلقی می شود.

روشهای برداشت مقاومت ویژه الکتریکی که توسط ایجاد جریان مستقیم در داخل زمین در بین دهها صورت می گیرد، بهترین وسیله برای دقت روی قسمتهای مخصوص در زمین می باشد. نتایج روشها کمترین مشکل برای فهم و تفسیر خواهند داشت. بنابراین ما بحث را با روشهای جریان مستقیم اندازه گیری مقاومت ویژه آغاز خواهیم کرد.

روش برداشت الکتریکی دیگر که پلاریزاسیون القایی نامیده شده گسترش یافته از عمل برداشت مقاومت سنجی است. ورود جریان به داخل زمین میدان الکتریکی تولید کرده که براین زمان کوتاهی بعد منبع جریان ادامه می یابد. تداوم این میدان موقتی بستگی به ظرفیت زمین برای تخلیه تمرکز بار به آمده با جریان ورودی دارد. درباره این که چگونه برداشت پلاریزاسیون القایی تداوم میدان الکتریکی، روشهای برداشت الکتریکی دیگر شکل میدانهای الکتریکی اتفاق افتاده طبیعی را آزمایش می کند.

هدف روشهای معروف پتانسیل خودزا (sp) نقشه برداری میدانهای دایمی است که نزدیک تمرکز بار الکتریکی وجود دارد. عملیات و الکتروشیمیایی همراه با ساختمانها و ذخیره های معدنی این تمرکز را تولید کرده به طوری که ساختمان به صورت یک باطری طبیعی عمل می کند.

گروه ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اواخر سال 1379 به سرپرستی آقایان عامری و شاهین برای مطالعه و برداشتهای ژئوفیزیکی به روش IP و RS به منطقه عزیمت کردند. مأموریت در دو منطقه چاه کلپ و چاه زاغو در 3676 ایستگاه انجام شد. برداشتهای ژئوالکتریکی با آرایش مستطیلی با خط جریان 800 متری (AB = 800 m) و آرایش دو قطبی ـ دو قطبی با مشخصه AB = MN = 20 m و دو آرایش سه الکترونی (قطبی ـ دو قطبی) صورت گرفت. همچنین قریب 80 درصد ایستگاهها توسط گروه نقشه برداری سامان زمین شناسی اکتشافات معدنی کشور توسط دستگاه دیستومات، به فاصله 20 متر از یکدیگر و در سیستم UTM پیاده و برداشت گردید.

قبل از توضیح کارهای انجام شده در منطقه چاه کلپ، مبانی برداشتهای ژئوالکتریکی مختصرا بیان می شوند.
روش پلاریزاسیون القایی :
اول بار در اواخر دهه 1940 روش پلاریزاسیون القایی برای اکتشاف توده های کاسنگی، بویژه برای سولفید های پراکنده ( disseminuted) مورد استفاده قرار گرفت. در دهه 1960 از این روش به طور گسترده در اکتشافات ژئوفیزیکی معدنی استفاده گردید. کزاواشلامبرگر احتمالا اولین فردی بود که وجود پلاریزاسیون القایی را گزارش کرد. وقتی که جریان الکتریکی وادار به حرکت در زمین به وسیله الکترودهای منبع و مخزن می شود ممکن است در جاهای مختلف تمرکز بارهای الکتریکی ایجاد شود. پس از قطع جریان ورودی این بارها به توزیع اولیه خود در زمین بر می گردند. در اثنای مدت زمانی که تمرکز بارها از بین می رود پتانسیل الکتریکی تداوم می یابد. این پدیده پتانسیل القایی نامیده می شود.

تجارب آزمایشگاهی نشان داده است هنگامی که جریان الکتریکی او نوع مستقیم (D.C) و یا متناوب (A.C) با فرکانس خیلی کم حدود 1/0 هرتز به زمین فرستاده شود، انرژی الکتریکی در داخل سنگها توسط فرآیندهای الکتروشیمیایی ذخیره می شود. این عمل معمولا به دو طریق صورت می گیرد :
الف : پلاریزاسیون غشایی یا IP غیر فلزی :
که در آن عبور جریان الکترولیتهای موجود در خلل و خرج سنگها صورت می گیرد. این نوع IP در زمینهای رسی دیده می شود و بدین جهت در اکتشاف آب و نواحی رسی کاربرد دارد. علت این نوع IP را می توان چنین توجیه کرد که سطح کانی های رسی دارای بار منفی است و در نتیجه بارهای مثبت را جذب می کند لذا بعد از گسترش جریان بارهای مثبت جا به جا می شوند و پس از قطع به وضع اولیه خود بر می گردد که نتیجه این عمل پدیده IP می باشد.

ب : پتانسیل الکترودی یا IP فلزی :
که در آن عبور جریان الکتریکی توسط یونهای فلزی در سنگها صورت می گیرد. البته در این حالت ممکن است همزمان عبور جریان الکتریکی توسط الکترولیتهای موجود در خلل و خرج آنها نیز انجام شود. هر گاه جریان الکتریکی فرستاده شده به داخل زمین به طور ناگهانی قطع شود یونها به آهستگی پراکنده شده و به سوی تعادل پیش می روند که سبب پیدایش ولتاژ ضعیف و رو به رو زوال IP می شود. طول مدت دوام ولتاژ روبه رو زوال IP در داخل زمین به عواملی مثل بافت سنگها، نفوذ پذیری، قابلیت هدایت الکتریکی، کانی های فلزی و قابلیت الکترولیت موجود در حفرات سنگها بستگی دارد.

هر چه ماده معدنی هادی تر باشد و پراکندگی آن در سنگ میزبان بیشتر باشد IP بزرگتر خواهد بود زیرا در این حالت شعاع تماس جهت تعادل الکترونی ـ یونی به حداکثر خواهید رسید اما در مورد بعضی از عوامل مثل مقاومت سنگ در بر گیرنده نمی توان به طور قطع اظهارنظر کرد زیرا با تجربه ای که ر عملیات زمینی به دست آمده است در اکثر موارد با مقایسه ی نقشه های مقاومت ظاهری و شارژ ابلیته مشخص می شود نواحی که دارای IP قوی است دارای مقاومت ظاهری زیادی بوده و با بررسی سرزمین معلوم می شود که با وجود ماده معدنی با سیلیسی شدن سنگهای درون گیر همراه است.

اختلالات در اندازه گیریها و روشهای حذف آنها :
در این مبحث فرض بر صحت اندازه گیریها بوده و خطاهای دستگاهی در مقایسه با سایر خطاها قابل اغماض فرض می شود. لذا در این قسمت اختلات ناشی از پدیده های زمین شناسی نامطلوب و اثرات شرایط خاص زمین شناسی مورد توجه قرار گرفته است.
پلاریزاسیون غشایی :
این پلاریزاسیون در سنگهایی که درصد ناچیزی از کانیهای رسی در آنها پخش شده باشد ظهور می کند.

خصوصا در سنگهای متخلخلی که رس در قسمتی از مسیر تخلخل مؤثر حاوی الکترولیت قرار می گیرد مقدار پلاریزاسیون غشایی افزایش می یابد. از آنجا که حین اندازه گیری نمی توان اثر پلاریزاسیون غشایی از پلاریزاسیون فلزی تشخیص داد، پلاریزاسیون غشایی در اکتشاف ذخایر معدنی فلزی پاریزیت محسوب می شود. ولی همان طور که قبلا اشاره کردیم این پلاریزاسیون در اکتشاف منابع آبهای زیر زمین که سنگ کف آنها از نوع رس، مفید خواهد بود. برای تشخیص وجود پلاریزاسیون مربوط به رس ها باید از زمین شناسی منطقه مورد مطالعه هم کمک گرفت و با روشهای ویژه پلاریزاسیون الکترودی فلزی را از پلاریزاسیون غشایی تمیز داد.

اثر کوپلینگ القایی الکترومغناطیسی :
اثرات القایی الکترومغناطیسی باعث انحراف اختلاف پتانسیل مربوط به پلاریزاسیون القایی می گردد. این انحراف ناخواسته هنگامی که طول خط جریان زیاد است و زمین هم دارای هدایت ویژه قابل توجهی است محسوس بوده و باعث خطای زیادی در اندازه گیری های پلاریزاسیون القایی می شود. از شناخت چنین انحرافاتی در اندازه گیریهای پلاریزاسیون القایی ضروری است.
راماچانداران (ramachanderan) در سال 1980 با بررسی اثر کوپلینگ الکترومغناطیسی نشان داده که در آرایه های مستطیلی الکترو مغناطیسی دارای علامت منفی بوده، یعنی در خلاف جهت پلاریزاسیون القایی می باشد و در آرایه های دو قطبی ـ دو قطبی و قطبی ـ دو قطبی این اثر دارای علامت مثبت بوده یعنی در جهت موافق پتانسیل پلاریزاسیون القایی است.

روشهای اندازه گیری :
اولین راه اندازه گیری ولتاژ رو به زوال IP در قلمرو زمان (Time-Domain) می باشد که خود به اشکال گوناگون صورت می گیرد که بستگی به نوع دستگاههای اندازه گیری دارد. یکی از روشها اندازه گیری شارژ ابلیته ظاهری بر اساس نسبت VIP/VS می باشند. در این روش کمیت VIP را در یک مان معین (T) پس از قطع جریان، اندازه گیری می کنند و نسبت آن راه به VS (ولتاژ اندازه گیری در زمان 0T) با واحد میلی ولت بر ولت نشان می دهند. در این طریق زمان T درست کمی بعد از جریان 0T انتخاب می شود تا اثر جریان الکترومغناطیسی ثانویه حاصل از بین برود. از سوی دیگر زمان T نباید زیاد طولانی باشد زیرا ممکن است افت پتانسیل IP آنقدر زیاد باشد که به حد پارازیت برسد.

روش دیگر اندازه گیری شارژ ابلیته ظاهری در حوزه فرکانس (Fre quency Domain)است که از این روش تغییرات مقاومت ویژه ظاهری در فرکانسهای مختلف تعیین می گردد. چون جریان حاصله از IP در سنگهای زیر سطحی با جهت جریان تزریقی مخالفت می کند به همین دلیل سبب ایجاد یک مقاومت مازاد بر مقاومت الکتریکی سنگها می شود. این مقاومت مازاد با افزایش فرکانس جریان تزریقی مرتبا کم می شود زیرا افزایش فرکانس سبب کم شدن مقدار ولتاژ IP می شود.

معمولا در سنگهایی که تقریبا فاقد کانی های هادی هستند IP خیلی کم ایجاد می شود و در نتیجه اثر ازدیاد فرکانس در کاهش پارازیت حدود 1% می باشد ولی در سنگهایی که کنی هادی به مقدار قابل ملاحظه ای وجود دارد مقدار IP حاصله نسبتا زیاد و در نتیجه به ازای هر ده برابری که بر فرکانس جریان تزریقی افزوده شود، پارازیت به اندازه 10 تا 20 درصد کاهش نشان می دهد. اندازه گیری های حوزه فرکانسی نسبت به حوزه زمانی دارای این مزیت است که نسبت سیگنال به پارازیت در آنها بیشتر است و برتری اندازه گیریهای حوزه زمانی نسبت به حوزه فرکانسی سرعت بیشتر اندازه گیریها و صرفه جویی در زمان است.
روش مقاومت سنجی :
همان طوریکه قبلا اشاره شد در بیشتر سنگها هدایت جریان الکتریسیته به صورت الکترولیتی توسط ملکولهای سیال موجود در خلل و فرج سنگها و بین دانه ها صورت می گیرد. بنابراین مقاومت ظاهری طبقات زمین تابعی از عواملی چون مواد هادی (آب، مواد رسی، شوری، ;)، درجه تراکم، تخلخل و ;. می باشد و با اندازه گیری و تعیین مقدار آن می توان برخی از عوامل زمین شناسی از جمله زون خرد شده، گسل، ساختمان طبقات زیرین و ضخامت رسوبات آبرفت را شناخت. بنابراین با داشتن شدت جریان (I) و اندازه گیری اختلاف پتانسیل با استفاده ا دستگاه IP می توان مقاومت ظاهری طبقات را از فرمول = K V/I محاسبه کرد.

5-2 آرایش های مورد استفاده
1-5-2 آرایش مستطیلی Cradiant Array
همان طور که قبلا اشاره شد در این نوع آرایش ابتدا موازی با روند بی هنجاری یا برون زدگی ماده معدنی بر روی زمین خطی را به عنوان خط مبنا Bose line در نظر می گیریم. سپس با توجه به عمق مورد مطالعه و یکنواختی تشکیلات زمین شناسی منطقه فاصله الکترونهای فرستنده (AB) و همچنین با در نظر گرفتن موقعیت و ابعاد توده مصرفی و پراکندگی آن فاصله الکترونهای گیرنده (MN) را مشخص می کنیم مقدار IP، مقاومت ویژه ظاهری اندازه گیری شده به نقطه وسط MN نسبت داده می شود. شکل زیر وضعیت الکترونهای گیرنده و فرستنده و پروفیل ها را نشان می دهد.

نقاط اندازه گیری در داخل مستطیلی است که مرکز آن منطبق با وسط AB بوده و ابعاد آن AB/3 در جهت عمود بر خط مبنا و AB/2 در امتداد خط مبنا می باشد بزرگترین امتیاز این نوع آرایش ان است که AB ثابت بوده و فقط الکترودهای MN متحرک می باشند و همچنین در طول عملیات شدت جریان ثابت می باشد.

2-5-2 آرایش دایپل ـ دایپل Dipole – Dipole
از این نوع آرایش برای مطالعه و بررسی تغییرات و گسترش بر هنجاری در عمق و بدست آوردن شبه مقطعی از IP و مقاومت ویژه ظاهری در مسیر یک پروفیل استفاده می شود. در این نوع آرایش هر چهار الکترود A,B,M,N در امتداد یک پروفیل قرار داشته و عملا فاصله الکترودهای فرستنده (AB) مساوی فاصله الکترودهای گیرنده (MN) AB = MN = a بوده و در هر اندازه گیری الکترودهای AB ثابت بوده و الکترودهای MN در امتداد پروفیل حرکت می کند

در نتیجه اندازه گیری برای عمق های مختلف انجام می گیرد. فاصله بین نزدیکترین الکترودهای جریان پتانسیل برابر na میباشد ( n = 1,1,3, …) و عمق هر اندازه گیری برابر a[/2(n+1)] = d خواهد بود و عدد اندازه گیری شده برای نقطه ای به محل تلاقی دو خط با زاویه 45 درجه نسبت به سطح زمین از MN و AB و هم شده نسبت داده می شود به این ترتیب از مجموع نقاط اندازه گیری شده با این روش شبه مقطعی از شارژ ابلیته و مقاومت ویژه ظاهری در امتداد یک پروفیل بدست خواهد آمد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد ترانسفورماتور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد ترانسفورماتور در فایل ورد (word) دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد ترانسفورماتور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد ترانسفورماتور در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد ترانسفورماتور در فایل ورد (word) :

ترانسفورماتور
مقدمه
امروزه با توسعه روز افزونی که در طی چند دهه اخیر در سطح زندگی مردم کشورمان مشاهده می شود استفاده از برق وسایل برقی شتاب و گسترش رو افزونی یافته به گونه ای که بیش از 60% مردم کشورمان حداقل از یکی وسایل برقی خانگی استفاده می کنند، که پیش بینی می شود با گسترش هر چه بیشتر شبکه برق رسانی کشور طی سالهای آینده میزان استفاده از وسایل برقی نیز افزایش بیشتری پیدا کند. 

ترانس تقویت که در این طرح به بررسی آن می پردازیم امروز به عنوان یکی از دستگاههای مکمل دیگر محصولات برقی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و ; بازار مصرف خود را در میان مصرف کنندگان علی الخصوص طی سالهای اخیر شبکه برق کشور توام با قطع و وصل و نوسانات بیشتری بوده ، به سرعت ایجاد نموده ، به گونه ای که محصول فوق به خصوص طی سالهای اخیر جزو کالاهای کمیاب درآمده و دارای نرخهای متفاوتی در بازار رسمی و آزاد بوده است .
کالاهای فوق به غیر از مصارف خانگی که فوقاء بدان اشاره شد در قالب واحدهای خدماتی و صنعتی نیز که از وسایل برقی استفاده می کند مورد مصرف دارد . 

این کالا در حال حاضر در داخل کشور تولید می گردد و تولید کنندگان عمده این محصول کارخانجات فاراتل ، با خزر ترانس ، راسیکو، کالای گنجینه ایرانفرد و تعاونی صنعتی 12 بهمن می باشد که مجموعا بیش از 60% تولیدات کشور را در دست دارند .
بجز واحدهای فوق در واحد دیگر در داخل کشور محصول فوق را تولید می نمایند که در حدود 15 واحد آن بدون هیچ گونه پروانه ای مشغول ساخت این محصول می باشد .
علاوه بر تولید محصول فوق در داخل کشور آمار اداره کل گمرکات کشور حاکی از آن است که طی سالها ی 63 ، 67 مقادیر زیادی ترانس تقویت وارد بازار ایران گردیده است.

جدول زیر آمار واردات محصول فوق را جهت ترانسهای تقویت تا 2 کیلو وات و 2 کیلو وات به بالا حاوی ارزش ریالی واردات سالهای فوق را نشان می دهد .
این کالا عمدتا توسط کشورهای شوروی ، لهستان ، تایوان ، آلمان غربی ، انگلستان ، فنلاند ، فرانسه ، بلژیک ، سوئیس ، اسپانیا ساخته و وارد بازار ایران گردیده است .

2- ویژگی ها و مشخصات فنی محصول
در حال حاضر انواع ترانس های تقویت خانگی و خدماتی در رنج 500 الی 7000 وات تولید می شود که همگی دارای پروسه تولید یکسانی می باشد ، اما بر طبق بررسی های انجام شده ، عمده مصرف بازار ترانس تقویت 2 کیلو وات می باشد که بر مبنای همین مدل بررسی های بعدی صورت پذیرفته که می تواند به عنوان مبنا ی محاسبه قیمت تمام شده و فروش انواع ترانس تقویت مورد نظر قرار گیرد . همچنین باید یادآور شد که ترانس هایی که عمدتا در بازار مورد مصرف قرار می گیرد ترانس های اتوماتیک می باشد

. و ترانس های دستی ( سلکتوری ) بازار مصرف کمی دارد ، قیمت تمام شده آنها نیز بیشتر می باشد و در حال حاضر عمدتا واحدهای تولیدی به تولید ترانس اتوماتیک می پردازند و ترانس های سلکتوری در واحدهای بدون پروانه تولید می گردد.
لذا در اینجا ما به بررسی فنی و اقتصادی و مالی در زمینه ترانس تقویت اتوماتیک 2 کیلو وات (سه مرحله تقویت ) پرداخته و جهت ترانس سلکتوری و ترانس 6 کیلو وات فقط به ذکر مواد اولیه مورد نیاز اکتفا می کنیم .

همچنین از آنجا که در ترانس های تقویت ، ترانسفورماتور مرب

وطه رکن اساسی و با اهمیت آنرا تشکیل می دهد و باید مطابق استانداردهای بین المللی تولید گردد، لذا در ابتدا به بررسی ترانسفورماتور می پردازیم .
1-2- کلیات

-تعریف ترانسفورماتور
ترانسفورماتور یکی از وسایل بسیار مهم تبدیل کمیاب جریان و ولتاژ الکتریکی متناوب است ، که بر خلاف ماشین های الکتریکی که انرژی الکتریکی و مکانیکی را بهم تبدیل می کند ، ترانسفورماتور در نوع انرژی تغییری نمی دهد بلکه ولتاژ و جریان را با همان فرکانس جریان متناوب انتقال دهد ، بطوریکه انرژی ولتاژ پائین را تبدیل به همان انرژی بالاتر می نماید و همچنین جریان را از مقدار داده شده در یک مدار به جریانی با اندازه های متفاوت در مدار دیگر تبدیل کند .
امروزه ترانسفورماتور وسیله ای لازم و ضروری در دستگاههای انتقال انرژی الکتریکی و بخش و توزیع انرژی الکتریکی متناوب است .

ترانسفورماتورها بطور بسیار وسیعی در مدارهای وسایل الکترونیکی و مدارهاو دستگاههای خودکار یا اتوماتیک و راه اندازی موتورهای الکتریکی و تطبیق ولتاژ مورد نیاز جهت تغذیه مصرف کننده هایی از قبیل یکسو سازها و مبدل های جریان دائم به جریان متناوب ، شارژ کننده های باطری و ایجاد دستگاههای چندین فازه از دستگاههای دو فازه و سه فازه و در ارتباطات به منظور تطبیق امپدانس و همچنین در سیستم های قدرت به منظور بالا بردن ولتاژ برای انتقال اقتصادی قدرت یعنی پایین آوردن ولتاژ به مقادیر مورد نیاز بکار می رود.

همچنین ترانسفورماتور یک وسیله بسیار ضروری در مدارهای اندازه گیری الکتریکی و در مدار های جوشکاری و کوره های الکتریکی است . بعنوان یک مجزا کننده مدار با ولتاژ زیاد از مدارهای با ولتاژ پایین و حذف کننده مولدهای مستقیم جریان در یک مدار دستگاه انرژی نیز بکار می رود .
1-1-2-اساس کار ترانسفورماتور
اساس کار ترانسفورماتورها بر القا الکترو مغناطیسی متقابل بین دو سیم پیچ که بر روی هسته آهنی قرار دارد . مبنا نهاده شده است ، ترانسفورماتورها انواع مختلفی دارند .

1- ترانسفورماتورهای جدا کننده ، ترانسفورماتورها یی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از هم جدا می باشند و برای تحقق تدابیر حفاظتی «جداسازی حفاظتی» برای اتصال به مصرف کننده جریان بکار می رود .
2- ترانسفورماتورهای عایق، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از هم جدا می باشند و برای انتقال انرژی ها بین سیستم های با پتانسیل های بسیار مختلف که در آنها ولتاژ عایق نسبت به ولتاژ اسمی ترانسفورماتور معین نشده است. به کار میروند.
3- ترانسفورماتور های کنترل، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا می باشند. و برای تهیه مواد کنترل به کار می روند.

4- ترانسفورماتورهای منبع تغذیه، ترانسفورماتورهایی هستند با یک یا چند سیم پیچ ثانویه که از سیم پیچ اولیه از نظر الکتریکی جدا می باشد.
5- اتو ترانسفورماتورها، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ اولیه و ثانویه آنها با هم مشترک می باشند.
6- ترانسفورماتورهای جرقه زن، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا می باشند و برای مشتمل کردن مخلوط هوا و گاز یا هوا و روغن به وسیله جرقه یا قوس الکتریکی به کار می روند.

2-1-2 مشخصات فنی
مشخصات ابعادی ترانس تقویت kw 2 عبارتند از :
– طول 5/31 سانتی متر
– عرض 23 سانتی متر
– ارتفاع 5/15 سانتی متر
– وزن 10 کیلوگرم

3-1-2 قطعات و اجزاء تشکیل دهنده محصول
هر دستگاه ترانس تقویت از قسمتهای زیر تشکیل گردیده است.
1- بدنه شامل کنه – درب – سینی – شاسی
2- فیبر مدار چاپی
3- هسته پلاستیکی
4- صفحه پلیت
5- پلاک راهنما
6- لامپ سینال
7- فیوز

8- پیچ و مهره و پرچ
9- سیم و دو شاخه
10- سیم لاکی
11- رله
12- مقاومت – دیود – آی سی – خازن – ترانزیستور
13- نوار چسب
14- پتانسیوتر
15- مقوا
16- سیم لحیم
17- رنگ و تینر

از آنجا که در ترانسهای تقویت، ترانسفورماتور نقش اساسی را به عهده دارد. لذا در اینجا به بررسی جا معتبری در زمینه ترانسفورماتور می پردازیم. این بررسی بر اساس استاندارد DIN انجام گرفته است.
در ترانسفورماتورها اجزاء زیر بکار می روند و باید مورد نظر قرار بگیرند.
– هسته ترانسفورماتور
– قرقره بوبین
– سیم پیچ
– مواد عایق

4-1-2- هسته ترانسفورماتور
هسته ها را از ورق هایی که به صورت لایه لایه روی هم قرار داده می شوند، می سازند، به علت افت جریان فوکه، هسته را ورقه ورقه ساخته و بین آنها به وسیله اکسیداسیون یا کاغذ می پوشانند و یا اینکه از ورق های عایق شده استفاده می کنند.
با توجه به پیشرفت در ساخت مواد برای ورق های هسته و هسته های نواری برش دار اکنون انواع مختلف این ورق ها و نوارها بسیار زیاد شده است. مهمترین آنها اکنون ورق ها و نوارهای دینامو که سرد نورد شده اند می باشند که با کرمتالهای نا منظم بر طبق DIN 45400 و با کریستالهای منظم بر طبق DIN 45400 در حال حاضر هنوز وجود دارند.

از میان انواع گوناگون ورق ها، ورق M بیشتر به کار برده می شود زیرا دارای کمترین پراکندگی شار می باشند. در هسته های M، فاصله هوایی عملا وجود ندارد. با قرار دادن ورق ها به صورت متناوب در خلاف یکدیگر، زمان ساخت ترانسفورماتور بیشتر خواهد شد، ولی فاصله هوایی عملا از بین خواهد رفت. امروزه از سایر انواع هسته ها، از قبیل هسته های نواری برش دار نیز بسیار استفاده می شود ولی در این موارد قیمت مواد افزایش پیدا می کند.
ضخامت ورق در ترانسفورماتورهای کوچک اغلب 35/0 میلی متر می باشد.

5-1-2- قرقره بوبین
شکلهای مختلف برای قرقره بوبین ها وجود دارد. اندازه های قرقره بوبین باید بر حسب استاندارد DIN 41304 باشد.
در زیر مشخصات قرقره بوبین ها برای هسته های M داده شده است.

باید توجه داشت که واحد شدت جریان در فرمول بر حسب آمپر می باشد. مقادیر جدول بر حسب میلی آمپر محاسبه شده اند و باید آنها را در 10 ضرب نمود.

a) نبشی محكم كننده فرم F محور مغناطیسی افقی
b) نبشی محكم كننده فرم F محور مغناطیسی عمودی
c) نبشی محكم كننده فرم w1 و w2 محور مغناطیسی افقی
d) نبشی محكم كننده فرم w1 و w2 محور مغناطیسی افقی
7-1-2- مواد عایق

با وجودیکه سیم های که برای سیم پیچی بکار می روند، دارای عایق می باشند، با این حال عایق کردن لایه ها یا سیم پیچ ها لازم است که از عایق های نواری شکل نیز استفاده شود. در ترانسفورماتورهای معمولی از کاغذ لاک دار یا از پارچه لاک دار بر طبق DIN 40622 و DIN 40623 استفاده می شود، و به تازگی به مسئله صرفه جویی در جا و افزایش ایمنی برای ورقه های عایق توجه زیادی می شود. برای سازندگان ترانسفورماتور، مسئله ضایعات مواد عایق، مهم است. هنگامی که کاغذ یا ورق عایق بر روی سیم پیچ قرار داده می شود، در این صورت ما بین قرقره بوبین و کناره سیم پیچ، آنقدر حل خالی وجود دارد که حلقه سیم های تکی با آنها در تماس می باشد. به این ترتیب اثر عایقی کاغذ از بین می رود. برای جلوگیری از این امر، نوار عایق را کمی پهن تر از قرقره بوبین و سیم پیچ انتخاب می کنند و کناره های آنرا طوری برش می دهند که یک لبه اضافی بوجود می اید.

به این ترتیب به اضافه طوری بر روی دیواره قرقره بوبین قرار می گیرد که سیم نمی تواند با قرقره بوبین تماس پیدا کند.
در حال حاضر بوسیله شرکتهای مختلف، کاغذ های لاک دار عایق، کتان های عایق ابریشم های عایق و ورقه ای عایق برای برق ساخته می شود.
8-1-2- مقدار فضای لازم
در جدول 20 استانداردهای لازم برای مقدار فضای مورد نیاز بر طبق استاندارد DIN 41308

مقدار فضای لازم برای ترانسفورماتورهای با هسته M قسمت 1 تا 14 داده شده است. این مقادیر برای طراحی یک دستگاه با ترانسفورماتور لازم میباشد، در ذیل مقدار فضای لازم برای ترانسفورماتوهای با هسته M و EI آورده شده است.

9-1-2- استانداردهای جهانی محصول
جهت ترانسفورماتورهای کوچک استانداردهای VDE 0550 قسمتهای 1و2 تا 6 و VDE 0551 در نظر گرفته شده است.
جهت قطعات اساسی تشکیل دهنده آن نیز استاندارد ها ی ذیل مشخص شده است. 

ورق هسته DIN 48400
مواد فرو مغناطیسی DIN 4130
انواع فوم هسته DIN 41302
قرقره بوبین DIN 41303-41304-41305
جنس سیم پیچ DIN 46435
10-1-2- شماره تعرفه گمرکی

ترانسهای تقویت تا 2 کیلو وات دارای تعرفه گمرکی 01/85 ح 3 اول ترانس های تقویت با توان بیش از 2 کیلو وات دارای گمرکی 01/85 ح 3 دوم می باشند.
2-2- چگونگی بکار گیری محصول
کالای فوق، کالای مستقلی می باشد و نقص واسطه ای در صنایع دیگر را ندارد و از آن می توان به عنوان مکمل محصولات خانگی نام برد، همچنین در واحدهای تجاری و خدماتی و صنعتی نیز که از وسایل برقی استفاده می کنند مورد مصرف دارد.
3-2- کالای قابل جانشین
کالای فوق در حال حاضر جانشینی ندارد.
4-2- بازار فروش

در حال حاضر ترانس تقویت دو کیلو وات و چهار کیلو وات و شش کیلو وات با دو مرحله تقویت به طور عمده فروشی به ترتیب 43000 ریال و 55000 و 87000 ریال به فروش می رسد. ترانس تقویت مورد نظر سه مرحله تقویت می باشد که به طور عمده فروشی به ترتیب 49000 ریال و 61000 و 93000 ریال به فروش می رسد.
3- بررسی و برآوردهای فنی
تولید محصولات مرغوب و قابل رقابت با کالاهای مشابه مستلزم برخورداری واحد تولیدی از تکنولوژی و سیستمهای تولید پیشرفته و متناسب به محدوده عمل و ظرفیت واحد به منظور تأمین اهداف اقتصادی آن میباشد.
از این رو در این فصل روشهای مختلف تولید مصرفی و روش تولید متناسب با ظرفیت مورد نظر انتخاب گردیده است. و سپس مسیر تولید مشخص شده و با توجه به مسیر تولید مسیر عملیات مونتاژ مشخص گردیده است.

1-3- نکات علمی و اصول فرآیند تولیدی
روشهای مختلف تولید قطعات را فرم مواد تولید برای ساخت هر قطعه، عوامل اقتصادی و همچنین دانش فنی موجود در کشور و غیره مشخص می نمایند.
از این رو هر یک از قطعات ممکن است با یک یا چند روش مختلف قابل تولید باشند که انتخاب مناسبترین روش تولید هر قطعه به منظور افزایش سرعت تولید، محصول دقت و کیفیت مطلوب و نیل به مقاصد اقتصادی طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در کشورهای مختلف بر حسب شرایط کشور از نظر وجود نیروی کار ارزان و یا دارا بودن تکنولوژی بالا از ابزارهای بسیار ساده و دستی (مانند چین و هند) تا خطوط تمام اتوماتیک (کشورهای اروپا و ژاپن) برای ساخت ترانس ها استفاده می شود. در کنار این موضوع دانش فنی و عملی، قدرت طراحی و امکانات قابل سازی نیز تأثیر بسزایی در ساخت ترانس دارد.

3-3- ارزیابی روشهای مختلف تولید
جهت تولید ترانس تقویت پنج مجموعه می توان در نظر گرفت :
-بخش ساخت بدنه شامل کنه – درب – سینی – و شاسی مخصوص مدار
– بخش ساخت فیبر چاپی
– بخش ساخت ترانس
– بخش مونتاژ
– بخش کنترل کیفیت

جهت ساخت بدنه عمدتا از روش پرسکاری (فرم دهی و برش) استفاده می شود.
جهت ساخت ترانس نیز از دو روش پرسکاری و بوبین پیچی استفاده می شود که بوبین پیچی می تواند به شکل دستی و با اتوماتیک انجام گیرد.
3-3- تعیین مبانی روشهای مختلف تولید :
در طراحی و ساخت، انتخاب روش و به کار گیری دستگاهها و تکنولوژی مناسب، به منظور تولید محصول با خصوصیات برجسته زیر، حائز اهمیت است.

1- عمر مفید
2- سهولت کاربرد
3- شکل ظاهری مناسب
4- کیفیت عملکرد

همچنین علاوه بر انتخاب مناسبترین روش، استفاده از قطعات استاندارد نیز تا حد امکان عاملی است که به اقتصادی بودن و موفقیت طرح کمک خواهد کرد.
در خصوص دستگاهها عوامل دیگری علاوه بر موارد مذکور باید مد نظر قرار گیرند که مجموعا شامل عوامل اقتصادی و فنی می باشند. پارامترهایی نظیر کیفیت مورد انتظار تولید قطعه تصمیم گیری انتخاب دستگاهی با عملکرد دقیق و گران قیمت یا غیر آن، نوع و میزان منبع قطعات یدکی مهمترین شاخص های مربوطه به عوامل اقتصادی می باشند. همچنین معیارهایی نظیر دقت مناسب، دوام و استحکام سرعت عمل میان آلودگی های مختلف، راندمان بالا، حجم و شکل مناسب و 1000 جمله عوامل فنی حائز اهمیت می باشند. که در انتخاب دستگاهها باید مورد توجه قرار گیرد.
در انتخاب روش مناسب از بین سایر روشها نیز، معیارها و شاخصهای ذیل مد نظر خواهند بود.

1- ابعاد، جنس و وظیفه کاری قطعه
2- تیراژ تولید
3- حداقل زمان عملیات در حین تولید
4- میزان دقت و کیفیت مورد انتظار و تطابق با استاندارد
5- مسائل اقتصادی
6- دانش فنی و عدم نیاز به خرید تکنولوژی پیشرفته
7- اشتغال زایی

با توجه به موارد بالا جهت تولید بدنه تنها راه رسیدن به فرم نهایی و مطلوب، برشکاری داخلی و محیطی توسط پرس می باشد.
جهت توبین پیچ اتوماتیک پیشنهاد می گردد.
عمده عملیات مونتاژ فیبر مدار چاپی و مونتاژ نهایی دستی می باشد. جهت سرعت بخشیدن به کار طراحی بکارگیری شابلون ها و ابزارهای نگه دارنده مناسب قطعه با مجموعه قطعات نیز بسیار مفید خواهد بود.

4-3- تشریح دقیق و جامع فرآیند تولید :
برای رسیدن به یک فرآیند روان و مؤثر مواد و قطعات، لازم است اطلاعات با دقت کافی بکار گرفته شوند، از این رو با توجه به مشخصات فنی هر قطعه و ماده اولیه بکار گرفته شده و مورد مصرف هر قطعه نسبت به تعیین فرآیند تولید قطعات به شرح صفحات بعد مبادرت شده است.
در ضمن پس از تعیین فرآیند تولید نسبت به تعیین نحوه و ترتیب مونتاژ قطعات محصول اقدام شده است.

5-3- سیستم کنترل کیفیت
در هر فرآیندی تولیدی و یا خدماتی به نحوی مصرف کننده کالا با خدماتی در ارتباط می باشد که از مهمترین عوامل تعیین کننده حجم تقاضا برای محصول، کیفیت آنها است
در مورد محصول مورد نظر این طرح کیفیت نهایی آن بستگی به عوامل زیر دارد :
الف ـ کیفیت طراحی محصول

ب ـ کیفیت مواد اولیه و قطعات مصرف شده
ج ـ کیفیت پروسه تولید
که ذیلا به شرح مختصر هر یک از عوامل فوق و نحوه برخورد با آنها در این طرح می پردازیم :
الف ـ کیفیت طراحی محصول
مدلهای محصولات منتخب پس از مقایسه انواع مدلها از نظر کیفیت کارکرد محصول، تعداد قطعات مصرف شده، بازده و راندمان محصول، عمر قطعات و مدارهای انتخاب شده، در دسترس بودن مواد و قطعات و ; که نهایتا بتواند پاسخ گوی نیازهای کیفی مصرف کننده، درعین مطلوب اقتصادی محصول باشد.
ب ـ کیفیت مواد و قطعات خریداری شده

کلیه مواد و قطعات خریداری شده از بیرون کارخانه در هنگام ورود به کارخانه قبل از آنکه تحویل انبار شوند باید توسط مسئولین مربوطه با استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه و در صورت مطابقت تحویل انبار شوند که این مهم می تواند توسط قسمت کنترل کیفی کارخانه یا مسئولین کارخانه صورت پذیرد.
ج ـ کنترل کیفیت مواد نیم ساخته :
کنترل کیفیت مواد نیم ساخته شامل کنترل های زیر می شود.

1- کنترل کلیه ورقهای سیلسیدار پرس شده از نظر مطابقت با اندازه های لازم توسط کولیس و نداشتن زده گی، بریدگی، خم شدگی و ;. از طریق روئیت چشمی.
2- کنترل کیفیت کلیسیم پیچ های آماده شده از نظر دارا بودن مقاومت الکتریکی لازم
3- کنترل کیفیت قطعات بدنه
4- کنترل کیفیت و تست لازم مدار الکتریکی
در ادامه بحث آزمایش های مورد لزوم به تشریح بیان گردیده است.
آزمایش مورد لزوم

ترانس های تقویت را باید قبل از سوار کردن در دستگاه، حتما آزمایش کرد. اولین مرحله آزمایش ها آزمایش عایق ها می باشد، آزمایش عایق در ساده ترین حالت، با یک دستگاه آزمایش کننده عایق انجام می گیرد. هر سیم را باید نسبت ب سیم پیچ دیگر و نسبت به هسته آزمایش نمود، که آیا عبور جریان وجود دارد یا نه، البته طبیعی است که مقاومت به این سیم پیچ ها باید بی نهایت باشد. هر چه ولتاژی که به کار می رود بیشتر باشد، آزمایش نیز مطمئن تر خواهد بود.
آزمایش عایق را می توان با ولتاژ مستقیم یا متناوب انجام داد بر طبق مقررات VDE، باید عایق را با ولتاژ زیاد آزمایش کرد. این مسئله نیز مهم است که ممکن است اشخاصی بدون تجربه نیز به ترانس دست بزنند.

آزمایش سیم پیچ ها
هر سیم پیچ را باید با اهم متر، از نظر مقاومت اهمی و اتصال سیم پیچ به بدنه و سایر سیم پیچها آزمایش کرد اغلب با این عمل می توان مقدار مقاومت سیم پیچ را که در آزمایش بدست آمده است با مقاومت محاسبه شد. سیم پیچ مقایسه کرد. برای محاسبه سیم پیچ، طول متوسط حلقه ها تعداد حلقه ها، قطر سیم مقاومت مخصوص لازم است. طول متوسط حلقه ها بستگی به وضعیت سیم پیچ دارد و نباید آنرا با طول متوسط حلقه های یک چوک که به تنهای یک هسته قرار دارد، اشتباه گرفت.
جریان بی باری
جریان بی باری یک ترانسفورماتور در حالتی که به شبکه وصل است و بدون بار می باشد (سیم پیچی های ثانویه باز باشد) اندازه گیری می شود.
مقدار جریان بی باری نباید از 10% جریان محاسبه شده برای اولیه تجاوز کند.

آزمایش کار
در آزمایش کار ابتدا ولتاژهای ثانویه در حالت بی باری اندازه گیری می شود، ولتاژ های ثانویه معمولا به اندازه حداقل 10% بیشتر از ولتاژهای خواسته شده در زیر می باشد. هر کدام از ولتاژهای اندازه گیری شده را باید به یک جدول منتقل کرد.
در صورتیکه بخواهیم ترانسفورماتور را در حالت بار کامل اندازه گیری کنیم باید تمام سیم پیچها را به بار کاملشان وصل کرد.
در منبع تغذیه های ثبت شده باید مقدار مقاومت را از روی ولتاژ ورودی طبقه تثبیت کننده و جریان ورودی آن، به انضمام مدار تنظیم کننده و تثبیت کننده، محاسبه کرد.

بنابراین مقادیری که باید اندازه گیری شوند عبارتند از : جریان اولیه، تمام ولتاژهای ثانویه و همچنین ولتاژها بعد از یکسو کنندگی و صافی، تمام این مقادیر را باید به جدول منتقل کرد. زیرا ضریب این کار در این است که یک نگاه می توان دقت محاسبات انجام شده را بدست آورد.
به هر صورت برای تولید سری، باید اندازه گیری ها را از روی اولین نمونه بدست آورد.
آزمایش استقامت الکتریکی
آزمایش استقامت الکتریکی بر طبق VDE OSSO قسمت 1/12069 جدول S انجام میگیرد. در این استاندارد می توان تمام ولتاژهای لازم را بدست آورد.
آزمایش استقامت الکتریکی برای سیم پیچ اولیه نسبت به سایر سیم پیچ ها و نسبت به هسته بسیار اهمیت دارد.
منحنی مشخصه ولتاژ ـ جریان

ممکن است لازم باشد که تغییرات ولتاژ یک سیم پیچ نسبت به افزایش بار بدست آید. در این حالت باید سایر سیم پیچ ها بار نرمال خود را داشته باشند.
سیم پیچهای تحت آزمایش را باید به یک بار متغیر وصل کرد با تغییر مقدار بار که بر حسب اهم اندازه گیری می شود، باید مقدار ولتاژ را اندازه گیری کرد و جریان را محاسبه نمود باید توجه داشت که باید مقداری مقاومت سر راه مدار قرار داشته باشد و گرنه اتصال کوتاه شدن ترانسفورماتور باعث صدمه دیدن خواند شد.

 
1-4 ظرفیت تولید
تعداد روز کاری در سال : 370 روز
تعداد شیفت در روز : یک شیفت
ساعت کار در هر شیفت : هشت ساعت
نام محصول ظرفیت نهایی واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
ترانس اتوماتیک 5000 دستگاه 3500 4500 5000 5000 5000
2-4- مواد اولیه
از آنجائیکه ظرفیت واحد تولیدی 5000 ترانس می باشد لذا واردات مواد اولیه آن از قبیل آی سی و ترانزیستورها مقاومتها مقرون به صرفه نیست، لذا با وجودی که قیمتهای آن ارزی در نظر گرفته شده است. ولی تولید کننده می تواند از بازار داخلی نیز تهیه نماید.
مواد اولیه جهت ترانس های 3 مرحله تقویت در نظر گرفته شده است. جهت ترانس های دو مرحله تقویت مواد اولیه عمدتا تغییری نمی نماید، فقط آی سی حذف و مقدار مقاومت و خازن و ترانزیستور کاهش می یابد.

قطعات لازم جهت فیبر مدار چاپی، بسته به نوع طراحی می تواند تغییر یابد.
هزینه داخلی مواد اولیه خارجی بر حسب تعرفه گمرکی آنها تعیین گردیده است.
جهت ضایعات ضریب 5% در نظر گرفته می شود.
نام محصول : ترانس تقویت اتوماتیک صفحه : 1
مدل : 2 کیلو وات
لیست قطعات

ردیف شرح قطعه میزان مصرف مشخصات
محل تهیه
مقدار واحد داخلی کارخانه ایران خارج
1 سیم لاکی 2 کیلوگرم 7/0-15/1-80/1
2 سیم لاکی 5/0 کیلوگرم یک
3 آهن ترانس 5/5 کیلوگرم 150

4 رله 2 عدد 12و24 ولت 10 آمپر 12و24 ولت 10 آمپر
5 خازن الکترولیت 1 عدد 100 وات و 220 میکرو فاراد
6 خازن الکترولیت 2 عدد 25 وات و 330 میکرو فاراد
7 خازن الکترولیت 1 عدد 100 وات و 330 میکرو فاراد
8 خازن عدسی 2 عدد 104 و 204

9 آی سی 4 عدد 741
10 ترانزیستور 2 عدد 337 bc
11 دیود 11 عدد 4007 IN
12 دیودزنر 1 عدد 12 وات
13 پتانسیوتر 1 عدد 470 اهم
14 مقاومت 16 عدد 5/0و 25/0 وات

15 لامپ پیلوت 1 عدد 220 وات و 10 آمپر
16 فیوز و جا فیوزی 1 عدد 220
17 کلید چکشی 1 عدد دو حالته 10 آمپر و 220 وات
18 پریز 2 عدد تابلویی

19 سیم و دو شاخه 1 عدد طول سیم دو متر 5/2 2
20 ترمینال 3 زوج شماره 3
نام محصول : ترانس تقویت اتوماتیک صفحه : 2
مدل : 2 کیلو وات
لیست قطعات

ردیف شرح قطعه میزان مصرف مشخصات
محل تهیه
مقدار واحد داخلی کارخانه ایران خارج
21 پایه لاستیکی 4 عدد بزرگ
22 بوش لاستیکی 1 عدد بزرگ
23 وارنیش 35 سانتیمتر شماره 6

24 قاب بوبین 1 عدد پلاستسکس شماره 150
25 پیچ و مهره 4 عدد صنعتی شماره 8
26 پیچ و مهره 4 عدد معمولی
27 فیبر مسی 225 سانتی متر مربع یکرو مس
28 ورق آهنی 1650 گرم 75/0 الی یک میلی متر
29 سیم افشان 75/1 متر رشته ای (2و5/1و1)

30 کاغذ گراف 1 ورق جهت بوبین
31 رنگ 125 گرم روغنی براق یا کوره ای
32 قلع 10 گرم شماره 5/0
33 کارتن 1 عدد ابعاد

نام محصول : ترانس اتوماتیک 3 مرحله تقویت صفحه : 1
مدل : 6 کیلو وات
لیست قطعات

ردیف شرح قطعه میزان مصرف مشخصات
محل تهیه
مقدار واحد داخلی کارخانه ایران خارج
1 سیم لاکی 25/5 کیلوگرم سایز 80/1
2 سیم لاکی 11 کیلوگرم سایز 190
3 رله 1 عدد 12 و 24 ولت، 6 آمپر

4 رله 3 عدد 12 و 24 ولت و 30 آمپر
5 خازن الکترولیت 1 عدد 22 MF و 100V
6 خازن الکترولیت 2 عدد 1 MF و 25 V
7 خازن الکترولیت 2 عدد 330 MFو 100V
8 خازن الکترولیت 1 عدد 1000MF و 25V
9 خازن عدسی 2 عدد 104 و 224

10 آی سی 1 عدد 741
11 ترانزیستور 2 عدد 337BC
12 دیود 16 عدد 4007IN
13 دیونزر 1 عدد 12V
14 پتاسیومتر 1 عدد 740 اهم
15 مقاوت 21 عدد 5/0 و 25/0 وات
16 لامپ پیلوت 1 عدد 220 وات
17 پریز 2 عدد تابلویی

18 سیم دو شاخه 1 عدد طول سیم دو متر 5/2 * 2
19 ترمینال شش زوج شماره 5
20 پایه لاستیکی 4 زوج بزرگ
21 بوش پلاستیکی 1 عدد بزرگ
22 وارنیش 40 سانتی متر شماره 10
23 پیچ و مهره 4 عدد صنعتی شماره 10

24 پیچ و مهره 10 عدد معمول 16/3
25 فیبر مسی 290 سانتی متر مربع یک رو مسی
26 ورق آهن 200/4 کیلوگرم 75/0 الی یک سانتی متر
27 سیم افشان 70/1 متر رشته ای (2و5/1و1)
28 کاغذ گراف 1 ورق جهت بوبین
29 رنگ 250 گرم روغنی برای کوره ای

نام محصول : ترانس تقویت اتوماتیک صفحه : 2
مدل : 2 کیلو وات
لیست قطعات

ردیف شرح قطعه میزان مصرف مشخصات
محل تهیه
مقدار واحد داخلی کارخانه ایران خارج
30 تریستو 2 عدد 225 یا 226 TAC
31 ولتمتر 1 عدد گرد 300 ولت
32 نوار عایق پارچه ای 2 متر عرض 2 سانتی متر

نام محصول : ترانس تقویت سلکتوری صفحه : 1
مدل : 2 کیلو وات
لیست قطعات

ردیف شرح قطعه میزان مصرف مشخصات
محل تهیه

مقدار واحد داخلی کارخانه ایران خارج
1 ورق آهن 2 کیلوگرم 75/0
2 آهن ترانس 4 کیلوگرم سایز 190
3 سیم لاکی 1 عدد
4 ولتمتر 1 عدد

5 سلکتور 1 عدد عقربه ای
6 کلید فلزی 1 عدد تک حالته
7 پری فیبری 2 عدد
8 پیچ و مهره عدد

9 پایه لاستیکی 4 عدد
10 کابل و سیم رشته ای 2 متر
11 رنگ
12 صفحه سلکتور 1 عدد
13 دکمه سلکتور 1 عدد
14 بست ترانس 4 عدد

نام قطعه کافی شاسی صفحه 1
نام مجموعه بدنه ترانس
ضریب مصرف یک عدد
شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 برش اول قیچی گیوتین —— 450
2 برش دوم قیچی گیوتین —— 450
3 سوراخکاری پرس ضربه ای قالب 300
4 خمکاری لبه ها پرس ضربه ای قالب 200

برگ مسیر تولید

نام قطعه شاسی فیبر مدار چاپی صفحه 2
نام مجموعه بدنه ترانس
ضریب مصرف یک عدد

شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 برش اول قیچی گیوتین —— 450
2 برش دوم قیچی گیوتین —— 450
3 خمکاری لبه ها پرس ضربه ای قالب 200
4 خمکاری دوم پرس ضربه ای قالب 200

 

نام قطعه درب صفحه 3
نام مجموعه بدنه ترانس
ضریب مصرف یک عدد

شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 برش اول قیچی گیوتین —— 450
2 برش دوم قیچی گیوتین —— 450
3 برش و سوراخکاری پرس ضربه ای قالب 250
4 خمکاری لبه ها پرس ضربه ای قالب 200
5 رنگ کاری پیسوله رنگ 150

برگ مسیر تولید

نام قطعه سینی جلو ترانس صفحه 4
نام مجموعه بدنه ترانس
ضریب مصرف یک عدد
شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 برش اول قیچی گیوتین —— 450

2 برش دوم قیچی گیوتین —— 450
3 گوشه زنی (4 گوشه) پرس ضربه ای قالب 150
4 سوراخکاری پرس ضربه ای قالب 300
5 خم کاری لبه ها پرس ضربه ای قالب 180

برگ مسیر تولید
نام قطعه سینی پشت صفحه 5
نام مجموعه بدنه ترانس
ضریب مصرف یک عدد
شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 برش اولیه قیچی گیوتین —— 450

2 برش دوم قیچی گیوتین —— 450
3 گوشه زنی پرس ضربه ای قالب 150
4 سراخکاری پرس ضربه ای قالب 200
5 خمکاری پرس ضربه ای قالب 180

برگ مسیر تولید

نام قطعه جعبه شاسی صفحه 6
نام مجموعه بدنه ترانس
ضریب مصرف یک عدد
شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 نقطه جوش پایه فیبر نقطه جوش شابلون 120

2 نقطه جوش سینی جلو نقطه جوش شابلون 140
3 نقطه جوش سینی پشت نقطه جوش شابلون 140
4 رنگکاری پیستوله 60

نام قطعه فیبر مدار چاپی صفحه 7
نام مجموعه

ضریب مصرف یک عدد
شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 برش اره برقی شابلون 120
2 سراخکاری دریل برقی شابلون 60
3 چاپ مدار الکتریکی شابلون اسپری 120

برگ مسیر تولید

نام قطعه پلاک مشخصات دستگاه صفحه 8
نام مجموعه
ضریب مصرف یک عدد
شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 سوراخکاری دریل —— 240

نام قطعه سیم پیچ صفحه 9
نام مجموعه بوبین
ضریب مصرف یک عدد
شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 سیم پیچی بوبین پیچ

برگ مسیر تولید

نام قطعه هسته بوبین صفحه 10
نام مجموعه بوبین
ضریب مصرف یک عدد

شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 برش اول قیچی گیوتین —— 450
2 برش دوم 450
3 سوراخکاری پرس ضربه ای قالب 300
4 برش پرس ضربه ای قالب 200
5 خمکاری پرس ضربه ای قالب 3000

نام قطعه قسمت داخلی صفحه 11
نام مجموعه بوبین
ضریب مصرف 60 عدد
شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
1 برش اول قیچی گیوتین —— 600

2 برش دوم قیچی گیوتین —— 600
3 برش داخلی پرس ضربه ای قالب 600
4 سوراخکاری پرس ضربه ای قالب 600
5 برش مستقیم پرس ضربه ای قالب 600
برگ مسیر تولید

نام قطعه تسمه کوچک صفحه 12
نام مجموعه بوبین
شماره شرح عملیات شرح ماشین تجهیزات کمکی تعداد در تولید در ساعت ملاحظات
این قطعه در حین تولیدی صفحات بزرگتر تولید می شود

مسیر عملیات مونتاژ
ردیف شرح کونتاژ زمان استاندارد تجهیزات کمکی
1 مونتاژ کامل مدار الکتریکی 1200 هویه

2 مونتاژ پریز و دو شاخه و فیوز و لحیم کاری 150 هویه
3 نصب لامپ سیگنال و پلاک مشخصات 90 هویه
4 نصب مدار الکتریکی بر روی پایه و لحیم کاری سیم های رابط 180 هویه
5 نصب بوبین بر روی شاسی و لحیم کاری سیمهای رابط 210 هویه
6 قراردادن درب بر روی شاسی 30 پرچ دستی
7 قراردادن درون کارتن و بسته بندی 30

ردیف شرح ماشین ورق سیلیکون جانبی ورق سیلیکوندار جانبی کفی شاسی شاسی فیبر مدار چاپی درب سینی جلو شاسی جعبه شاسی فیبر مدار چاپی پلاک مشخصات بوبین جمع یک دستگاه ثانیه جمع سالیانه 1000 ثانیه
1 قیچی گیوتین 32 900 16 16 16 16 16 – – – – 1012 5060
2 پرس ضربه ای 72 1080 30 36 32 56 56 –

– – – 1362 6810
3 اطاقک رنگ – – – – 25 – – 60 – – – 85 425
4 نقطه جوش – – – – – – – 80 – – – 80 200
5 اره برقی – – – – – – – – 30 – – 30 150
6 دریل – – – – – – – – 60 15 – 75 375
7 سیم پیچ – – – – – – – – – – 1200 1200 6000
جدول بار گذاری ماشین آلات ترای تولید 5000 دستگاه ترانس تقویت در سال

 

ردیف شرح جمع سالیانه 1000ثانیه راندمان دستگاه جمع کل با احتساب راندمان زمان در دسترس سالیانه تعداد ماشین تئوری مورد نیاز تعداد ماشین عملی مورد نیاز ملاحظات
1 می توان یک دستگاه در نظر گرفت و دو شیفت با این دستگاه کار کرد

3-4-جدول بار ماشین آلات
جهت تعیین تعداد ماشین آلات در صفحات بعدی جدول بار ماشین آلات مشخص شده است ، در این جدول با توجه به برگ مسیر تولید که تعداد تولید قطعات مختلف در ساعت مشخص گردیده بود در زمانی که قطعات واحد محصول نیاز به استفاده از زمان کاری انواع ماشین آلات دارند. تعیین شده که در ستون ما قبل آخر بر حسب 1000 ثانیه تعیین شده است ، و در ستون با در نظر گرفتن ظرفیت سالانه طرح که عبارت است از 5000 دستگاه ترانس تقویت ، زمان کاری سالیانه مورد نیاز هر ماشین بر حسب 1000 ثانیه گردیده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی در فایل ورد (word) دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی در فایل ورد (word) :

به همان اندازه كه سلولهای اندام یك موجود زنده به خون نیاز دارد اندام جوامع صنعتی نیز محتاج جریان الكتریكی می باشد. زندگی امروز دیگر بدون شبكه وسیع انرژی الكتریكی كه با انشعابات زیاد مجتمعهای بزرگ و كوچك صنعتی و مسكونی را تغذیه می نمایند قابل تصور نیست. انرژی الكتریكی در مقایسه با  سایر انرژی‌ ها از محاسن ویژه ای برخوردار است. به عنوان نمونه می توان خصوصیات زیر را نام برد:

1- هیچ گونه محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع این انرژی‌ وجود ندارد.
2- عمل انتقال این انرژی‌ برای فواصل زیاد به سهولت امكان پذیر است.
3- تلفات این انرژی‌ در طول خطوط انتقال و توزیع كم و دارای راندمان نسبتاً بالایی است.
4- كنترل و تبدیل و تغییر این انرژی‌ به سایر این انرژی‌ ها به آسانی انجام پذیر است.
به طور كلی هر سیستم انرژی‌ الكتریكی دارای سه قسمت اصلی می باشد:
1- مركز تولید نیروگاه     2- خطوط انتقال نیرو          3- شبكه های توزیع نیرو

معمولاً نیروگاهها با توجه به جوانب ایمنی و اقتصادی و به خصوص با توجه به نوعشان (آبی، بخاری و گازی). درمسافتی دور از مصرف كنندگان ساخته می شود. وظیفه خطوط انتقال نیرو با تجهیزات مختلف مربوطه، این است كه انرژی تولید شده را به شبكه های  توزیع منتقل نمایند.

عمل انتقال نیروهای برق با فشار الكتریكی كم امكان پذیر نیست بلكه جهت انتقال از فشار الكتریكی زیاد استفاده می شود، كه بعداً در محل نزدیكی مصرف به فشار الكتریكی كم تبدیل شده و توزیع خواهد شد. اگرچه جهت مصرف كنندگان عمده نیز امكان تغذیه با فشار كم وجود دارد ولی در این گونه موارد بهتر است كه مستقیماً انشعاب فشار قوی داد.

خلاصه اینكه در هر مجتمع بزرگ صنعتی و یا در هر شهری حداقل یك شبكه فشار قوی بایستی وجود داشته باشد تا در نقاط مختلف شبكه های فشار ضعیف را تقویت كنند و انتخاب این فشار تابع بزرگی محل و بار شبكه خواهد بود. برای این كه  بتوان سیستم های مختلف انتقال و توزیع نیروی برق را به یكدیگر مرتبط نمود از فشارهای استاندارد شده زیر استفاده می شود:

v(230-400)    kv(11-20-33)    kv(63-132)    kv(230-400)
فشار ضعیف    فشار متوسط    فشار قوی    فشار خیلی قوی
در ایران جهت استفاده تغذیه مصرف كنندگان عموماً از جریان متناوب فشار ضعیف (v220/v380) استفاده می شود. همچنین جهت استفاد تغذیه پستهای فشار ضعیف (380) ولتی و فشار متوسط kv20 جهت تغذیه پستهای فشار متوسط از فشار قوی 63 كیلو ولت استفاده می شود.

نقش شبكه توزیع (فشار ضعیف و فشار متوسط) یك شهر را چه از نظر حجم و چه از نظر وسعت و چه از نظر ارزش و اهمیت می توان به مویرگهای بدن تشبیه نمود كه به مزین و مهتدین فطینو یعنی تغذیه مصرف كنندگان را عهده دار می باشند.
حال برای درك بهتر از مطلب سیستم توزیع نیروی برق و تقسیمات آن به شرح سیستم برق می پردازیم.

تشریح سیستم برق
با وجود این كه سیستم قدرت الكتریكی استاندارد وجود ندارد نموداری شامل اجزاء متعدد كه معمولاً در ساختار چنین سیستمی یافت می شود در شكل (1) نشان داده شده است.
باید به اجزاء آن توجهی ویژه داشت زیرا اجزاء مزبور سیستم توزیع را خواهند ساخت. در حالی كه به وضوح جهت جریان انرژی از نیروگاه به طرف مصرف كننده است برای رسیدن به مقصود اگر جهت نگرش خود را تغیر دهیم و وقایع را از پشت مصرف كننده به سمت نیروگاه ملاحظه نماییم می تواند آگاهی دهنده باشد.

انرژی‌ بوسیله مصرف كننده در ولتاژ نامی كار، بهره برداری می شود كه به طور كلی (در آمریكا) در محدوده 110 تا 125 ولت و 220 تا 250 ولت می باشد. انرژی‌ از یك دستگاه اندازه گیری عبور نموده و میزان مصرف و صورت حساب مشترك مشخص می‌گردد، ولی ممكن است در بدست آوردن اطلاعات برای برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری بعدی نیز كمك نماید. معمولاً دستگاه اندازه گیری شامل وسیله‌ای است كه مصرف كننده را از شبكه ورودی جدا می كند كه این به هر دلیلی كه باشد ضرورت خواهد داشت.

انرژی‌ از هادی ها به دستگاه اندازه گیری در مدار فشار ضعیف جاری می شود. این هادی ها به عنوان سرویس دهنده مصرف كننده یا انشعاب مشتركین می باشند. مشتركین زیادی از شبكه فشار ضعیف انشعاب می گیرند. شبكه های فشار ضعیف به این صورت است كه برق را به مشتركین تحویل می دهد و خود از ترانسفورماتورهای  توزیع تغذیه می شود. در ترانس ولتاژ انرژی تحویلی از م قدار فشار متوسط به مقادیر فشار ضعیف مصرفی كه قبلاً ذكر شده كاهش پیدا می كند. ترانس ها در مقابل اضافه بارها و اتصال كوتاهها به وسیله فیوزها با رابط های حفاظتی كه طرف فشار قوی قرار می گیرند حف اظت می شوند و در طرف فشار ضعیف ترانس هم كلید قدرت (دژنكتور) قرار می گیرد.

فیوزها و رابطهای حفاظتی در مواقع عیب داخلی خود ترانس نیز عمل می‌كند. كلیدهای قدرت طرف فشار ضعیف یا ثانویه ترانس فقط در مواقع اتصالی یا اضافه بار ایجاد شده در طرف فشار ضعیف و انشعابات مصرف كننده عمل می كند. همچنین در خطوط هوایی ترانس توسط برق گیر در مقابل رعد و برق یا ولتاژهای موجی خط محافظت می شود و قبل از صدمه زدن به ترانس به زمین تخلیه می شود. ترانسی كه به مدار فشار متوسط وصل می شود ممكن است دارای انشعابات فرعی باشد كه به یك فاز از سه فاز معمولی اصلی متصل شود. این انشعاب معمولاً از طریق فیوز خط یا فیوز جدا كننده صورت می گیرد و در موقع وقوع اتصالی یا اضافه بار در مدار فرعی آن را از مدار داخلی جدا می نماید.

مدارات سه فاز اصلی ممكن است دارای انشعاب هایی متعدد سه فاز باشد كه گاهی از طریق كلیدها و گاهی اوقات از طریق فیوزهای جدا كننده یا فیوزهای خط دیگر به یكدیگر متصل شوند. در بعضی موارد تعدادی از انشعابات فرعی سه فاز می توان از طریق كلیدهای مجدد نیز به مدار اصلی سه فازه متصل شوند، به هنگام وقوع اتصالی در انشعابات فرعی، كلیدهای وصل مجدد عمل می كنند و انشعابات فرعی را از اصلی جدا می نمایند با اینكه فیوزها یا جدا كننده های خط هم این كار را انجام می‌دهند، ولی قبل از این كه انشعابات فرعی به طور دائمی باز بماند، كلید وصل مجدد می‌تواند دوباره انشعاب فرعی را به اصلی وصل كرده و با تاخیر زمانی از پیش تنظیم شده، آن را چند مرتبه برقرار كند.

این عمل به این خاطر انجام می شود كه ممكن است یك اتصال صرفاً طبیعی گذرا داشته باشد مانند افتادن یك شاخه درخت روی خط. پست توزیع از طریق شینه ایستگاهی، شبكه سه فاز را تغذیه می نماید. زمانی شبكه سه فاز به عنوان یك مدار یا فیدر نامیده می شود كه از طریق یك كلید قدرت تحت حفاظت و گاهی اوقات  از طریق یك تنظیم كننده ولتاژ به شینه متصل می گردد. معمولاً تنظیم كننده ولتاژ شكل تغییر یافته یك ترانس است كه كمك می كند تا ولتاژ خروجی در تغذیه كننده ولتاژ در بعضی موارد به جای این كه  ولتاژ یك تغذیه كننده قار می گیرد تا ولتاژ آن تغذیه كننده جزء را تنظیم نماید.

در موقع وقوع اتصالی یا اضافه بار در تغذیه كننده خروجی یا توزیع، كلید قدرت تغذیه كننده عمل می كند و آن را از شینه جدا می نماید. معمولاً شینه‌ها تغذیه كننده‌های بسیاری را برق می دهد كه شینه پست هم به وسیله یك یا چند ترانس و تحت حفاظت كلید قدرت تغذیه می شود. این ترانسفورماتورهای پست، ولتاژ مداری را كاهش می دهند كه به اولیه خود ترانس ها وارد می شوند. معمولاً مداری را كه ترانس پست را تغذیه می كند سیستم فوق توزیع نامیده می شود. كه در ولتاژهای kv63 و kv132 عمل می نمایند.

سیستم فوق توزیع می تواند پست های توزیع متعددی را تغذیه كند و امكان دارد به عنوان تغذیه كننده های ارتباطی بین دو یا چند پست باشند و هر یك از پست ها می تواند از نوع توزیع یا فوق توزیع یا انتقال باشند. موارد استفاده از پست انتقال یا فوق توزیع، بسیار شبیه به پست توزیع است، جزء در این مورد كه با مقداری زیادی از انرژی سر و كار دارد و مجموع انرژی خطوط فوق توزیع و پستی مرتبط با آنها و تلفات را تامین می كند. خطوط انتقال از پست دیگری كه معمولاً با نیروگاه مرتبط است سرچشمه می گیرد.

حال به بررسی سیستم توزیع می پردازیم:
 
انواع سیستم توزیع
قسمتی كه تحت عنوان  توزیع مورد استفاده در صنعت برق می باشد یعنی از پست تغذیه تا وسایل اندازه گیری واقع در محل مصرف كننده می تواند به دو بخش فرعی تقسیم شود:

1- توزیع اولیه: كه در آن بار به ولتاژی بالاتر از ولتاژ مصرف برده شود و از پست توزیع به محلی كه در آن ولتاژ به میزان ولتاژ مصرف كننده پایین می آید تا مشترك انرژی مورد نیاز خود را مصرف نماید.
2- توزیع ثانویه: كه شامل قسمتی از سیستم است كه دارای ولتاژ مصرف كننده بوده و به لوازم اندازه گیری مصرف كننده ها منتهی می شود. سیستم های توزیع اولیه شامل سه نوع اساسی هستند.
1- سیستم شعاعی، شامل سیستم های دو گانه و تبدیل
2- سیستم حلقوی، شامل حلقوی باز و حلقوی بسته
3- سیستم شبكه ای (غربالی)
1- سیستم شعاعی: سیستم شعاعی ساده ترین و یكی از عمومی ترین نوع مورد استفاده است و شامل تغذیه كننده ها و مدارهای شعاعی مجزا بوده كه از پست یا منبع منشعب می شود. معمولاً هر فیدر سطح معینی را تغذیه می كند. فیدر شامل قسمت اصلی یا تنه فاشدی است كه با ترانس توزیع مرتبط است و از آن جا انشعابات اصلی یا فرعی خارج می شود كه در شكل (2) نشان داده شده است.
 
معمولاً انشعابات فرعی از طریق فیوز به مدارهای فشار متوسط اصلی متصل می‌شود، به طوری كه یك اتصالی در انشعابات فرعی، نمی تواند باعث قطع برق در سرتاسر تغذیه كننده باشد. اگر فیوز از رفع اتصالی خط عاجز بماند یا اتصالی در تغذیه كننده اصلی توسعه یابد كلید قدرت درست یا منبع باز خواهد شد و سرتاسر تغذیه كننده  را بی برق خواهد كرد. برای پایین نگه داشتن وسعت و مدت قطعی برق تجهیزاتی برای جدا كردن تغذیه كننده در نظر گرفته می شود، به طوری كه قسمت‌های سالم هرچه سریع تر دوباره برق دار شود. برای به حداكثر رساندن  سرعت برق‌دار كردن مجدد، در هنگام طراحی و ساخت از ارتباط اضطراری به تغذیه كننده های مجاور استفاده می شود.
بنابراین هر قسمتی از تغذیه كننده كه مشكلی نداشته باشد، می تواند به تغذیه كننده‌های مجاوز متصل شود. در بیشتر حالات، غیر همزمانی بارها بین تغذیه كننده‌های مجاور به اندازه كافی موجود بوده تا نیازی به نصب ظرفیت اضافی برای مواقع اضطراری نباشد. قطع طولانی برق بیمارستان ها، تاسیسات نظامی و دیگر مصرف كننه های حساس قابل تحمل نمی باشد.
در چنین شرایطی فیدر دوم (اضافی) پیش بینی می شود كه گاهی در مسیر جداگانه‌ای قرار می گیرد تا از منبع دیگری تغذیه شود. اتصال از تغذیه كننده عادی به تغذیه كننده جایگزین به  وسیله قطع و وصل كننده تبدیلی انجام می گیرد و امكان دارد به صورت دستی یا خودكار عمل نماید. در حالات دو دستگاه كلید قدرت مجزا نصب می شوند تا در هر فیدر یك كلید قدرت با اتصالات الكتریكی به منظور جلوگیری از اتصال اشتباه فیدر سالم به معیوب استفاده شود. شكل (3)

2- سیستم حلقوی: راه دیگری كه طول مدت قطعی برق را محدود می سازد، استفاده از تغذیه كننده هایی است كه به صورت حلقوی طراحی شده و امكان تغذیه از دو سوار برای مصرف كننده های بحرانی (حساس) فراهم می سازد. در این جا اگر تغذیه از یكسو دچار مشكل شود، تمام بار تغذیه كننده از سوی دیگر جریان می‌گیرد.  به شرطی كه ظرفیت ذخیره كافی در تغذیه كننده در نظر گرفته شود. این نوع سیستم امكان دارد در حالت عادی به صورت حلقوی باز یا حلقوی بسته عمل كند.

حلقوی باز: در سیستم حلقوی باز، بخش های متعدد تغذیه كننده از طریق وسایل جدا كننده (فیدر، كلید و غیره) به همدیگر متصل شده و بارها هم  به بخش‌های فوق متصل شده اند و هر دو نفر تغذیه كننده به منبع تغذیه متصل شده است. در یك نقطه از پیش تعیین شده ای از فیدر، وسیله جدا كننده به صورت باز نصب می گردد.

اساساً سیستم حلقوی باز از دو فیدر تشكیل می شود. كه انتهای آنها به وسیله جدا كننده ای مانند فیوز، كلید یا كلید قدرت به هم مرتبط شده اند. به هنگام وقوع اتصالی، بخشی از مدار فشار متوسط كه اتصالی در آن رخ داده است از دو طرف قطع می‌شود و سرویس دهی به قسمت سالم به این صورت انجام می شود كه ابتدا حلقه در نقطه‌ای كه در حالت عادی باز گذاشته شده است، بسته می شود و سپس كلید قدرت در پست دیگر وصل می شود.

 

شكل (4). چنین حلقه هایی در حالت عادی پست نمی شوند، وقتی اتصالی باعث باز شدن قطع كننده ها در دو طرف شوند سرتاسر تغذیه كننده بی برق شده و معلوم نمی‌شود كه اتصالی كجا رخ داده است.  وسایل جدا كننده بین بخش ها نسبتاً ارزان هستند.

حلقوی بسته: در جایی كه درجه بالاتری از قابلیت اطمینان مورد نظر است، فیدر به صورت حلقوی بسته مورد بهره برداری قرار می گیرد. در این جا معمولاً وسایل جدا كننده كلیدهای قدرت بسیار گران قیمت هستند. قطع كننده ها بوسیله رله هایی تحریك می‌شوند تا فقط برای باز كردن كلیدهای قدرت واقع در دو طرف قسمت معیوب عمل نمایند، بقیه قسمت تغذیه كننده سرتاسری برق دار باقی می ماند. در بیشتر نمونه ها، فعالیت مناسب رله فقط به وسیله سیم های راهنما (پیلوت) صورت می گیرد كه از كلید قدرتی به كلید قدرت دیگر كشیده می شود كه نصب و نگهداری آن پرهزینه می‌باشد. در برخی نمونه ها، این سیم های راهنما از طریق اجاره خطوط تلفن صورت می گیرد. شكل (5)
 
3- سیستم فشار متوسط شبكه ای(غربالی): این سیستم از طریق بهم پیوستن شبكه های فشار متوسطی كه به طور عادی در سیستم های شعاعی یافت می شود تشكیل شبكه غربالی (مش) را می دهند. شبكه بوسیله چندین ترانس قدرت تغذیه می شود كه ترانس ها به نوبه خود از خطوط فوق توزیع و انتقال در ولتاژهای فشار قوی تغذیه می‌شوند. این نوع سیستم، پست های معمولی و تغذیه كننده های طولانی فشار متوسط اصلی را حذف كرده و آنها را با تعدادی از پست های كیوسكی (واحد) جایگزین نموده كه به طور حساس در سرتاسر شبكه قرار دارد.  بدین وسیله مشكل دستیابی به زمین اضافی و ضروری درست های معمولی را حل كرده است. شكل (6)

سیستم توزیع  ثانویه: سیستم توزیع ثانویه (فشار ضعیف) در ولتاژهای معرفی پایین مورد بهره برداری قرار می گیرد و مانند سیستم های اولیه باید با قابلیت اطمینان در سرویس دهی و تنظیم ولتاژ آنها توجه نمود.

سیستم فشار ضعیف كاملاً می تواند 4 نوع باشد. 1- یك ترانس برای هر مشترك. ب- استفاده مشترك از یك ترانس. 3-  تغذیه مداوم و پیوسته به طور مشترك از طریق نصف دو دستگاه ترانس یا بیشتر. 4- شبكه‌ای: گروهی از مصرف كننده ها از یك خط یا شبكه استفاده می كنند. كه تغذیه توسط چندین ترانس صورت می گیرد. سیستم های شبكه ای دارای بیشترین درجه قابلیت اطمینان در سرویس دهی بوده و در سطوح با چگالی بار خیلی زیاد كاربرد دارد. پس جایی كه عواید این سیستم نسبت به هزینه های آن قابل توجیه باشد و قابلیت اطمینان این نوع ضروری باشد، به كار می‌رود.
در مواردی كه یك مصرف كننده واحدی از این نوع سیستم تغذیه كند، آن را شبكه نقطه‌ای گویند. به طور كلی، شبكه فشار ضعیف غربالی از  به هم پیوستن شبكه‌های فشار ضعیفی تشكیل می شود كه از طریق چندین ترانس تغذیه شده و از دو یا چند تغذیه كننده فشار متوسط برق می گیرد. به كلیدهای قدرت متصل شده بین ترانس و شبكه فشار ضعیف كه به صورت خودكار بی برق شود، ترانس را از  شبكه غربالی فشار ضعیف جدا می كند و بدین وسیله مانع تغذیه از طرف فشار ضعیف به طرف فشار متوسط می شود.

این از لحاظ ایمنی و در مواقعی كه طرف فشار متوسط به دلیل اتصالی یا هر دلیل دیگری بی برق شده باشد، اهمیت ویژه ای پیدا می كند. كلید قدرت یا محافظ توسط فیوز پشتیبانی می شود به طوری كه اگر محافظ نتواند عمل كند، فیوز منفجر شده و ترانس را از شبكه فشار ضعیف جدا خواهد كرد. شكل (7)

تعداد تغذیه كننده های فشار متوسطی كه شبكه غربالی را تغذیه می كند، خیلی مهم است. اگر تعداد تغذیه كننده ها تنها دو دستگاه باشد، در یك زمان  تنها یك تغذیه كننده می تواند از مدار خارج شود و لذا ترانس باید دارای ظرفیت ذخیره كافی باشد تا واحدهای باقی م انده در مدار،  دچار اضافه بار نشوند. این نوع شبكه گاهی اوقات شبكه از نوع احتمال اول (Single Contingency) نامیده می شود.

بیشتر سیستم‌های غربالی از سه یا بیش از سه تغذیه كننده برق می گیرد، به طوری كه شبكه می تواند با از دست دادن دو تغذیه كننده مورد بهره برداری قرار گیرد و ظرفیت ترانس ذخیره هم به طور متناسبی كمتر شود كه به آن شبكه از نوع احتمال دوم (Second Contingency) گویند.

شبكه  فشار ضعیف باید طوری طراحی  شود كه نه تنها بارها، بین ترانس ها به طور مساوی تقسیم شده و دارای تنظیم اختلاف سطح خوبی برای كل ترانس ها در حال كار باشد بلكه باید طوری باشد كه در موقع  قطع برق تغذیه كننده های فشار متوسط، تعدادی از ترانس ها به مدت كوتاه در مدار باشند. مدارهای فشار ضعیف باید قادر باشند تا بارهای قسمت معیوب را به طور مناسب بین ترانس ها تقسیم كرده و آن قسمت از مدار را كه دارای حداقل مصرف كننده می باشد قطع نموده و رفع عیب نمایند.

در برخی از شبكه ها كه جریان اتصال كوتاه در آن حاكم است امكان دارد قبل از عمل نمودن فیوز (سوختن فیوز) قسمت های طولانی از شبكه اصلی صدمه ببیند لذا در چنین شبكه های فشار ضعیف قسمت به قسمت دو طرف را فیوز دار می كند.
 در شبكه های توزیع وجود كابل بسیار ضروری است زیرا اولاً كابل كشی به جای خطوط هوایی می تواند به زیبایی شهر كمك كند  ثانیاً در مواردی كه نمی توان از خطوط هوایی استفاده كرد مانند فرودگاهها می توان از كابل برای توزیع انرژی الكتریكی استفاده نمود. نتیجه می شود كه كابل نیز در شبكه های توزیع یكی از عناصر مهم به شمار می رود.
 
كابلهای زمینی و متعلقات آن
كابلهای زمینی برحسب شرایط محیطی و الكتریكی باید دارای خصوصیات زیر باشد:
1- هادی های هر فاز نسبت به زمین كاملاً عایق شده باشد.
2- هادی های هر فاز نسبت به فازهای دیگر كاملاً عایق شده باشند.
3- تحت تاثیر عواملی مانند رطوبت، زنگ زدگی و سایر عوامل شیمیایی قرار نگیرند.
4- در برابر ضربات مكانیكی كاملاً حفاظت شده باشند.
 سیمهای كه در كابل به كار می روند یا از جنس آلومینیوم یا از جنس مس كه البته مس بیشتر از آلومینیوم در صنعت كابل سازی استفاده می شود. در سالهای گذشته برای فشار الكتریكی متوسط كابل با عایقی كاغذی بیش از انواع دیگر كابل مورد استعمال داشت ولی امروزه كابل با عایق لاستیكی یا پلاستیكی بیشترین موارد مصرف را دارا می‌باشد معمولاً كابلها را با نوع عایقشان می سازند بدین ترتیب كابلهای كاغذی، كابلهای لاستیكی یا پلاستیكی، كابلهای روغنی و كابلهای گازی خواهیم داشت.
به دلیل اینكه موضوع بحث عیب‌یابی كابلهای 20 كیلوولت می باشد لازم به ذكر است كه امروزه برای از بین بردن تاثیر میدان الكتریكی هر فاز روی هادی های دو فاز دیگر هر یك از هادی های عایق شده را به طور جداگانه  به روپوشی از كاغذ فلزی (كاغذ متلیزه) مجهز می كنند. سپس از ورقه ها را با زمین هم پتانسیل می سازند بدین صورت كه پس از كوشش هادی ها با این ورقه های نازك متالیزه كابل را با مواد پركننده گرد كرده و روی آنها را غلافی سربی می كشند و ورقه های متالیزه را به عنوان اتصال زمین به كار می برند بدین ترتیب فقط عایق كاغذی كار تحت تاثیر میدان الكتریكی قرار می گیرد.
كابل H برای ولتاژ تا 30 كیلوولت به صورت سه رشته ای موجود می باشد. چون قطر كابل سه رشته ای برای ولتاژهای بالاتر بسیار زیاد می شود و در نتیجه كار روی آنها را مشكل می سازد لذا برای ولتاژهای بیش از 30 كیلوولت این كابل را به صورت تك رشته ای می سازند. چون كابل ذكر شده دار یا یك غلاف سربی مشترك می‌باشد قابلیت انحنا و خمش خیلی كم می باشد بدین جهت كابل سه غلافه به بازار عرضه گردید در كابال سه غلافه هر هادی غلاف سربی مربوط به خود دارد.
در این كابال به علت وجود غلاف سربی به طور جداگانه روی هر فاز میدانی كه به وسیله یك فاز تولید می شود روی دو فاز دیگر اثر نخواهد داشت مع الوصف در موقع كشیدن كابل یا تغییر بار كابل كه اصطلاحاً به آن تنفس كابل می گویند ممكن است فضای خالی بین غلاف سربی و عایق سیم به وجود آید برای از بین بردن اثر الكتریكی این فضای خالی از نوار فلزی كه در كابل مورد استفاده قرار می گیرد در این كابل نیز به كار می رود از كابال سه غلافه تا ولتاژ 60 كیلوولت می توان  بهره برداری نمود.
عوامل موثر در اتصالی كابلها
معمولاً كابلها به علت اینكه در خاك دفن می شوند امكان معیوب شدن آنها نیز هست. عواملی از ق بیل پوسیدگی كابل، كلنگ خوردگی،  نفوذ آب در كابل، ضربه‌های مكانیكی وارد به كابل، كشیدن جریان بالا از كابل، رعایت نكردن اصول دفن كردن كابل در خاك، خمش بیش از حد كابل، كابل كشی و جریان ندادن در كابل طی مدت طولانی و… كه باعث به وجود آمدن اتصالی در كابل می شود و كابل دچار عیب می شود.

عیب‌یابی و اكیب عیب یاب
بنا به دلایل بالا در اداره برق برای پیداكردن عیب كابل واحدی به نام اكیپ عیب‌یابی كابل وجود دارد كه در گروههای فشار ضعیف (380 ولت)، فشار متوسط (20 كیلوولت)، فشار قوی (63 كیلوولت)  تقسیم می شوند. در عیب‌یابی فشار ضعیف معمولاً كابل های حامل ولتاژ 10-5 كیلو ولت عیب‌یابی می شود قسمت عیب‌یابی زیر نظر دیسپاچینگ هر منطقه قرار دارد و كار عیب‌یابی تشخیص عیب كابل دفن شده در زمین و اطلاع آن به دیسپاچینگ برای رفع عیب توسط اكیپ مفصل بند می باشد.

در كل استان تهران به شش قسمت شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب، مركز تقسیم شده است كه هر كدام اكیپ خاصی از عیب‌یابی در منطقه دارد كه مكان مورد نظری را كه اینجانب در آن واحد كارآموزی خود را گذراندم اكیپ عیب‌یابی كابلای 20 كیلوولت شركت توزیع برق منطقه ای شمال شرق می باشد. كه مناطق پاسداران، شمیرانات، نارمك، تهرانپارس، لواسانات، رودهن، بومهن، جاجرود و… زیر پوشش واحد و اكیپ عیب‌یابی شمال شرقی تهران می باشد برای توضیح كار عیب‌یابی این نكته را باید در نظر گرفت كه اگر كابلی دچار عیب و یا اتصالی شود در پست مربوط به همان كار رله های حفاظتی مانند سكسیونر و دیژنگتورها عمل كرده و بار موجود روی كابل را قطع می كنند.
با قطع شدن كلیدهای حفاظتی اكیپ حوادث اطلاعات مورد نظر را به دیسپاچینگ منطقه مربوطه ارائه می كند یعنی منحل قطع شدگی و یا اینكه اتصالی در كدام كابل می‌باشد اطلاع می دهد قسمت دیسپاچینگ وجود عیب را به اكیپ عیب‌یاب اطلاع داده سپس اكیپ به محل مورد نظر اعزام می شوند.   

قبل از انجام هرگونه عملیات باید اكیپ حوادث نیز در محل حاضر باشند تا اجازه كار را به اكیپ عیب یاب بدهند. نقش اكیپ حوادث در خطوط 20 كیلوولت بسیار اهمیت داد این اكیپ با هماهنگی بین اكیپهای دیگر مخصوصاً اكیپهای مفصل بند و هوایی عهده دار قطع و وصل برق را از پستها دارند زیرا در صورت اشتباه از این اكیپ مسائل غیر قابل جبرانی به وجود می آید به همین دلیل تمام اكیپ ها باید قبل از انجام عملیات از اكیپ حوادث اجازه كار بگیرند تا حادثه‌ای پیش نیاید.

پس از اجازه كار به اكیپ عیب‌یابی این اكیپ خود را شرع كرده و محل اتصالی را پیدا نموده و به دیسپاچینگ منطقه ای اطلاع داده و دیسپاچینگ منطقه‌ای نیز گروه مفصل بند را خبر كرده تا محل را حفاری و عیب كابل را برطرف كرده و با قراردادن مفصل عیب مورد نظر را از بین ببرید.

وظیفه اكیپ عیب‌یاب
1- پیدا كردن حل اتصالی در كابلها
2- مسیریابی
3- تست ترانس
4- تعیین كابل

كه نحوه اجرای این وظایف در قسمتهای بعد توضیح داده خواهد شد. برای پیدا كردن اتصالی روی كابل باید مراحل و عملیاتهای مختلفی را روی آن انجام داد كه این عملیات توسط دستگاههایی انجام می شود.
دستگاه های مورد استفاده در عیب‌یابی كابلهای 20 كیلوولت
از جمله دستگاههای كه در بخش عیب‌یابی كابلهای 20 كیلوولت استفاده می شود دستگاههای زیر است كه تمام این دستگاههای در اتومبیل مخصوصی نصب می‌شود.
1- دستگاه تستر
 2- دستگاه كابل سوز
3- دستگاه رفلكتور
4- دستگاه تخلیه
5- دستگاه فركانس صوتی

كه در زیر به عملكرد تك تك این دستگاهها می‌پردازیم.
دستگاه تستر  و عملكرد آن
اولین دستگاهی كه در پیدا كردن اتصال كابل مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه تستر است وظیفه اصلی این دستگاه پیدا كردن فازهای معیوب در كابل می باشد همانطور كه می دانید یك كابل 20 كیلوولت معمولاً از سه رشته تشكیل شده است. R,S,T با این دستگاه می توان پی به معیوب بودن هر كدام از فازها برد.
همچنین از این دستگاه در پست ترانس نیز استفاده می شود. عملكرد این دستگاه در تشخیص  فاز معیوب به این صورت است كه این دستگاه پس از متصل شدن كابلهای رابط از داخل اتومبیل عیب‌یابی به فازها، به ترتیب به هر فاز جداگانه از طریق این دستگاه می توان ولتاژی را اعمال كرد. همانطور كه در شكل مشخص است آ‌خرین رنج این دستگاه 80 كیلوولت است كه البطه ولتمتر دستگاه برای رنج 80 كیلوولت و نیز 40 كیلوولت درجه بندی شده است همانطور كه در شكل پیداست دكمه هایی روی دستگاه وجود دارد كه رنج های مختلف ولتاژی و آمپراژی را تعیین می كنند.
همچنین یك ولم برای بالا بردن تدریجی ولتاژ دستگاه نیز دیده می شود. پس از اعمال ولتاژ روی كابل و بالا بردن ولتاژ به صورت تدریجی اگر مشاهده شود كه آمپر متر جریانی را نشان می دهد مشخص می شود كه كابل در حال كشیدن جریان است پس فاز مربوطه معیوب شناخته می شود. معمولاً جریان 6/0 میلی آمپر جریان مجاز شناخته می شود و بیشترین آن جریان غیر عادی تلقی می شود.
عملكرد این دستگاه در تست ترانس بدین صورت است كه:
كابل رابط را از داخل اتومبیل عیب‌یابی به یكی از بوشینگهای فشار قوی وصل كرده  و به همان منوال كه ذكر گردید ولتاژ به ترانس القا می شود. هرگاه آمپر متر آمپراژی را غیر از آمپر  مجاز نشان داد ترانس معیوب تشخیص داده می شود.
دستگاه كابلسوز
این دستگاه دومین دستگاهی است كه در عیب‌یابی مورد استفاده قرار می گیرد. عملكرد این دستگاه به این صورت است كه: به دلیل اینكه فلكتور (كه در صفحات بعد طرز كار آن توضیح داده خواهد شد) بتواند فاصله اتصالی را نشان دهد باید مقاومت كابل را به زیر 100 اهم آورد همانطور كه در شكل ملاحظه می شود رنج این دستگاه بین 5-10 كیلوولت می باشد یعنی نهایت ولتاژی كه می تواند تولید كند 10 كیلوولت می باشد با اعمال این ولتاژ به كابل جریان بالایی در  كابل ایجاد می شود.

 كه باعث می شود در محل اتصالی بین فاز معیوب و سرب دور كابل (در مقدمه توضیح داده شده) زمین شده  است یك ذغال ایجاد شود  همانطوریكه می دانید ذغال یك هادی است  بنابراین  فاز مورد نظر به زمین متصل شده كه در اصطلاح زمین شدن فاز نامیده می شود و مقاومت آن بسیار پایین می آید و به زیر 100 اهم می رسد. در اصل این دستگاه با ایجاد آرك بین فاز و زمین و از بین بردن عایق پلاستیكی و تبدیل آن به ذغال می تواند مقاومت سیم را به زیر 100 اهم برساند.

كه به این عمل در اصطلاح سوزاندن  كابل گویند. همانطور كه در شكل مشخص است دستگاه دارای دو نمایشگر ولتاژ و جریان است هر گاه در هنگام اعمال ولتاژ عقربه آمپر متر شروع به بالا رفتن و چسبیدن به ته آمپر متر می كند كه نمایانگر ایجاد ذغال مورد نظر است یعنی جریان از فاز به زمین منتقل می شود همچنین در ولت متر ولتاژ كمتر و كمتر می شود و با زیاد كردن ولم شماره 2 برای بالا بردن ولتاژ، ولتاژ تغییر نمی كند. فاز جریان می كشد سپس دستگاه رفلكتور وارد عمل می شود با توجه به شكل در سمت راست دستگاه در قسمت راست بالا قسمت 1 ولمی وجود دارد كه با آن می توان رنجهای مورد نظر را انتخاب كرد این ولم به داخل و بیرون نیز جابجا می‌شود اگر این ولم به داخل باشد پس از روشن كردن دستگاه كابل سوز و زیاد كردن ولم شماره 2 سیستم این ولم وارد عمل شده و برق تابلوی فرمان را قطع می كند باید حتماً این ولم به طرف بیرون كشیده شود تا ولتاژ 5-10 كیلوولت مورد نظر اعمال شود. همانطور كه در شكل نمایش داده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انرژی خورشیدی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انرژی خورشیدی در فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انرژی خورشیدی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله انرژی خورشیدی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله انرژی خورشیدی در فایل ورد (word) :

انرژی خورشیدی
خورشید عامل و منشاء انرژی‌های گوناگونی است كه در طبیعت موجود است از جمله: سوخت‌های فسیلی كه در اعماق زمین ذخیره شده‌اند، انرژی آبشارها و باد، نمو گیاهان كه حیوانات و انسان برای رشد خود از آلفا استفاده می‌كنند، كلیه مواد آلی كه قابل تبدیل به انرژی حرارتی و مكانیكی هستند، امواج دریاها، قدرت جزر و مد كه بر اساس جاذبه و حركت زمین به دور خورشید و ماه حاصل می‌شود، اینها همه نمادهائی از انژی خورشیدی هستند. وابستگی شدید جوامع صنعتی به منابع انرژی بخصوص سوختهای نفتی و بكارگیری و مصرف بی‌رویه آنها منابع عظیمی را كه طی قرون متمادی در لایه‌های زمین تشكیل شده بود تخلیه می‌نماید با توجه به اینكه منابع زیرزمینی انرژی باد سرعت فوق‌العاده‌ای مصرف می‌شوند و در آینده‌ای نه چندان دور چیزی از آنها باقی نخواهد ماند نسل فعلی وظیفه دارد به آن دسته از منابع انرژی كه دارای عمر و توان زیاد است روی آورد و دانش خود را برای بهره‌برداری از آنها گسترش دهد.

خورشید یكی از دو منبع مهم انرژی است كه باید به آن روی آورد كه در ضمن به تكنولوژی پیشرفته و پرخرج نیز نیاز نداشته و می‌تواند به عنوان یك منبع مفید و تامین كننده انرژی در اكثر نقاط جهان بكار گرفته شود به علاوه استفاده از آن انرژی هسته‌ای، خطر و اثرات نامطلوبی از خود باقی نمی‌گذارد و برای كشورهائی كه فاقد منابع زیرزمینی هستند مناسبترین راه برای دسترسی به نیرو و رشد و توسعه اقتصاد می‌باشد.

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ما قبل تاریخ باز می‌گردد. مهمترین روایتی كه در رابطه با استفاده از تابش خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می‌باشند كه ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش كشید. گفته می‌شود كه ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه‌های كوچك مربعی شكل در كنار یكدیگر كه روی پایه متحرك قرار داشت اشعه خورشید را از راه دور روی كشتیهای رومیان متمركز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش كشیده است. به همین علت از ارشمیدس به عنوان بنیانگذار استفاده از تابش خورشید نام می‌برند در حالیكه منابع مصری قدیمیتر از آن است.

در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم‌های مختلف و برای مقاصد متفاوت استفاده و بهره‌گیری می‌شود كه عبارتند از:
1) سیستم‌های فتوبیولوژیك: تغییراتی كه در حیات و زیست گیاهان و جانداران به وسیله نور خورشید و فتوسنتز ایجاد می‌گردد فرآیند كود حیوانات و استفاده از گاز آن.
2) سیستم‌های فتوشیمیایی: تغییرات شیمیایی در اثر نور خورشید – الكترولیزرهای نوری – سلولهای فتوولتاژئیك الكتروشیمی – تاسیسات تهیه هیدروژن.
3) فتو ولتائیك: تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الكتریكی – سلولهای خورشیدی

4) حرارتی و برودتی: شامل سیستمهای تهیه آب گرم – گرمایش و سرمایش ساختمانها – تهیه آب شیرین – سیستمهای انتقال و پمپاژ – سیستمهای تولید فضای سبز (گلخانه‌ها) – خشك‌كنها و اجاقهای خورشیدی – سیستمهای سردسازی – برجهای نیرو – خشك‌كن خورشیدی.
در مورد پیدایش خورشید فرضیه‌ای كه بیشتر مورد قبول واقع شده، این است كه منشاء

ایجاد خورشید توده‌ای ابری شكل گازهائی هستند كه تشكیل دهنده عمده آنها هیدروژن بوده است. در مرحله اول و در نتیجه نیروی جاذبه مركزی، ذرات هیدروژن روی هم متراكم شده و در اثر تراكم، تصادم شدیدی بین ذرات هیدروژن بوجود آمده و در نتیجه افزایش بیش از حد فشار و دما، تحولات هسته‌ای پدید آمده و حاصل آن آزاد شدن منابع عظیم انرژی بوده است از مجموع انرژی تابشی خورشید كه بوسیله زمین و جو آن دریافت می‌شود در حدود 35 درصد آن مجدداً به فضای خارج از جو بازتاب می‌گردد. قسمت اعظم این بازتابی در جو زمین در برخورد اشعه با ابرها و غبارهای جوی انجام می‌گیرد و بخش كمتری از آن، در سطح زمین در نتیجه انعكاس اشعه بوسیله آبها – برفها و سنگریزه‌ها حادث می‌شود.

قسمتی از باقیمانده انرژی، در حین عبور از جو زمین، در اثر برخورد با ذرات هوا و غبار و بخار آب موجود در جو، به دفعات زیاد تغییر مسیر داده و پس از این برخوردها، به صورت تشعشعات پراكنده به سطح زمین و یا فضای خارج تابیده می‌شود. همچنین در حدود 10 الی 15 درصد انرژی تشعشعی دریافت شده از خورشید، به وسیله ذرات بخار آب- كربن دی‌اكسید و ازون موجود در جو زمین جذب می‌شود.

قابل توجه است كه در طبقات فوقانی جو زمین، گاز ازون تقریباً تمام اشعه ماوراء‌بنفش را جذب می‌كند و این تصفیه اشعه از نظر سلامت زندگی انسانها حائز اهمیت فوق‌العاده ایست زیرا كه اشعه ماوراء بنفش در پوست و چشم انسان تأثیرات بسیار نامطلوب دارد. بخار آب و كربن دی‌اكسید در طبقات تحتانی جو زمین، اشعه مادون قرمز را جذب می‌كند.

1) سیستم‌های فتوبیولوژی:
عملكرد فتوسنتز در گیاهان قدیمی‌ترین روشها استفاده از انرژی خورشیدی است گیاهان انرژی خورشید را جذب كرده و با كمك آن گاز كربنیك و آب را به مواد قندی تبدیل می‌كنند. همچنین در این فعل و انفعالات گیاهان اكسیژن را آزاد و نیتروژن و مواد فسفری را كه برای ادامه حیات و رشد خود لازم دارند جذب می‌كنند. نتیجه این فرآیند، ذخیره‌سازی بیولوژیكی انرژی خورشیدی می‌باشد انرژی ذخیره شده در گیاهان از طریق سوزاندن چوب و یا تهیه سوختهائی از قبیل الكل و متان بازیابی می‌شود.

2) سیستم‌های شیمی خورشیدی:
این سیستم‌ها به دو دسته كلی تقسیم می‌شوند.
الف) سیستم‌های فتوشیمیائی كه در آنها از نور خورشید در عملیات شیمیایی استفاده می‌شود.
ب) سیستم‌های هلیوترمیك در آنها از حرارت خورشید به عنوان یك منبع حرارتی بهره‌گیری شده و عملیات شیمیایی انجام می‌گیرد. برای تهیه سوختی مثل هیدروژن از روش فتوشیمیایی و یا از روش حرارتی در الكترولیز استفاده می‌شود و هیدروژن ذخیره شده را برای تولید انرژی مكانیكی – حرارتی و الكتریكی و غیره بكار برد.
عملیات فتوسنتز در گیاهان و تشكیل سوختهای فسیلی در زیرزمین، و ذخیره‌سازی بیولوژیكی انرژی خورشید در موارد و بالاخره تهیه سوختهائی از قبیل الكل و متان و هیدروژن، همگی تابع یك سری فعل و انفعالات شیمیایی بوده و می‌توان آنها را بخشی از سیستم‌های
شیمی خورشیدی به حساب آورد.

در سالهای 1969 دو پژوهشگر ژاپنی نتیجه تحقیقات خود را به عنوان رشته جدیدی از سلول‌های الكترولیز اعلام كردند این دو پژوهشگر یك صفحه تیتانیوم دی‌اكسید ( Tio ) جریان الكتریكی بین دو قطب كاتدوآند برقرار شده و آب نیز به دو عنصر تشكیل دهنده خود یعنی اكسیژن و هیدروژن استفاده كرد. تهیه الكتریسته با استفاده از سلولهای خورشیدی در رشته شیمی نیز استفاده از الكترولیز امكان‌پذیر بوده به علاوه از سلولهای فتوالكترولیت، برای تجزیه شیمیایی و تهیه و ذخیره هیدروژن با روشهای گوناگون استفاده می‌شود.

3) سیستم‌های فتو ولتائیك :
سیستمی كه در آن انرژی خورشیدی بدون بهره‌گیری از مكانیزم‌های متحرك و شیمیایی به انرژی الكتریكی تبدیل شود، اثر آن را فتو ولتائیك می‌نامند. عاملی كه در این فرآیند بكار می‌رود سلول خورشیدی نامیده می‌شود. حدود 35 سال پیش برای اولین بار و به عنوان مولد الكتریكی در سفینه‌های فضائی از این سلول‌ها استفاده گردید و مدتی است كه بهره‌گیری از آنها در زمین نیز تداول شده است سلول‌های خورشیدی قادرند انرژی خورشیدی را بازدهی معادل 5 تا 20 درصد مستقیماً به الكتریسته تبدیل كنند.

اگر چه انرژی الكتریكی نوری هنوز به میزان كافی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد ولی در سالهای اخیر كاهش چشمگیری در هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری از این سیستم‌ها مشاهده گردیده و انتظار می‌رود در آینده نیز با تحقیقات لازم در نوع سلولهای نوری، كاهش قیمت ادامه یابد ولی نباید فراموش كرد در مناطق دور و در جاهائی كه دسترسی به سوخت و الكتریسته ارزان مقدور نباشد از سیستم‌های فتو ولتائیك استفاده می‌شود. با استفاده از انرژی خورشید و سلول‌های خورشیدی و با ایجاد اختلاف پتانسیل فشار الكتریكی در نیمه‌ هادئی كه بطور مناسب ساخته شده‌اند الكتریسته تولید می‌شود. امروزه مؤثرترین و ارزانترین سلولهای خورشیدی ماده‌ای به نام سیلیسیم می‌باشد. ماسه یكی از منابع مهم سیلیسیم بوده كه پس از پالایش آن كریستالهای سیلیسیم بدست می‌آید و پس از بریده شدن بصورت صفحه آماده می‌شود.

سیسلیسیم یك نیمه هادی است كه به طور خالص از نظر هدایت الكتریكی هادی ضعیفی است ولی اگر در موقع پالایش به آن فسفر اضافه شود بار منفی (الكترون) پیدا كرده و در صورتیكه بود اضافه شود بار مثبت (حفره) پیدا می‌كند. نوع اول را سیلیسیم «نوع N » و نوع دوم را سیلیسیم «نوع P » می‌نامند می‌دانیم كه سیلیسیم دارای 4 الكترون در مدار خارجی خود می‌باشد. هنگامی كه تعدادی اتم فسفر به داخل كریستال سیلیسیم وارد شود با توجه به اینكه فسفر دارای 5 الكترون در مدار خارجی خود دارد 4 الكترون مدار خارجی فسفر با 4 الكترون مدار خارجی فسفر با 4 الكترون مدار خارجی سیلیسیم یك مدار بوجود آورده و به این ترتیب یك الكترون به صورت آزاد باقی مانده یعنی سیلیسیم با بار منفی باردار شده و نیمه‌هادی نوع N بوجود می‌آید.

از طرفی اگر بجای فسفر از اتم بور كه سه الكترون در مدار خارجی دارد استفاده شود حفره‌هائی كه مثل الكترون قابلیت حركت دارند ایجاد شده و سیلیسیم بطور مثبت باردار می‌شود یعنی نیمه‌هادی نوع P بوجود می‌آید. حال اگر یك طرف یك سیلیسیم نوع P را از نوع N الكترونهای آزاد و اتم‌های فسفر با بار مثبت وجود دارند. حال اگر یك فوتون (ذره‌ای از نور) به اتصال P-N برخورد كند. الكترون از اتم سیلیسیم جدا كرده و در نتیجه حفره بوجود آورد. حفره‌های مزبور تحت تأثیر میدان موجود به سمت ناحیه P و الكترون به سوی ناحیه N حركت كرده و این دو حركت مخالف با بارهای مختلف، یك جریان الكتریكی بوجود می‌آورند. با اتصال كنتاكتهائی به رویه‌هائی قطعات نیمه هادی، مداری تشكیل می‌شود كه اجازه برگشت الكترون‌ها را به اتصال نوع ‌ P از میان یك بار خارجی می‌دهد.

4) سیستم‌های حرارتی خورشیدی ( THERMAL SOLAR ENERGY )
روش‌های گرما خورشیدی، با استفاده از انواع كلكتورها و روش‌های غیرفعال، جهت جذب كردن و جمع‌آوری انرژی حرارتی خورشید طراحی شده، و برای منظورهائی از قبیل گرم كردن آب و هوا و تولید بخار و سرد كردن و; بكار برده شده‌اند.
سیستم‌های گرما خورشیدی را می‌توان به ترتیب زیر طبقه‌بندی كرد:
1) سیستم‌های آب گرم خورشیدی
2) سیستم‌های گرمایش و سرمایش ساختمانها
3) سیستم‌های تهیه آب شیرین و آب مقطرگیری
4) سیستم‌های انتقال پمپاژ
5) سیستم‌های تولید فضای سبز
6) سیستم‌های خشك‌كنن و خوراك پز خورشیدی
7) سیستم‌های سرد كننده خورشیدی
8) برجهای نیرو نیروگاههای خورشیدی

انرژی خورشید درخدمت آب شیرین
محدودیت منابع انرژی های فسیلی ، در کنار اثرات انکار ناپذیر آنها در آلودگی محیط زیست ، از دغدغه هایی است که دانشمندان و محققان را برآن داشته است تا به تولید و استفاده از انرژی های تازه و پاک بیندیشند. در این راستا، خورشید به عنوان دوست طبیعت و منبع انرژی رایگان ، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
حسن عباس زادگان ، از پژوهشگران جوانی است که با هدف رفع کمبود آب شیرین در مناطق ساحلی و گرمسیری با استفاده از انرژی ارزان و فاقد خاصیت آلوده کنندگی ، نخستین دستگاه تقطیر خورشیدی به روش متمرکز سازی نور خورشید را برای به دست آوردن آب شیرین از آب شور طراحی کرده است.

ویژگی های دستگاهی که اختراع کرده اید چیست؟
دستگاه تقطیر خورشیدی به روش متمرکز سازی نور خورشید برای به دست آوردن آب شیرین از آب شور استفاده می شود. یکی از عمده ترین مشکلات کشور ما، مصارف آب شرب و کشاورزی است.

از آنجایی که ایران حدود 270 روز آفتابی دارد ، یکی از مناطق مساعد برای بهره گیری از انرژی های خورشیدی است و بویژه در مناطق جنوبی و بخصوص نواحی ساحلی ایران و نواحی کویری – که ما دارای چاه های آب شور و دریا هستیم – می توان از این سیستم ها برای جمع آوری نور خورشید و بهره گیری از آن برای تبدیل آب شور به آب شیرین استفاده کرد. درباره هدفهای این طرح ، می توان به حل مشکل کمبود آب شیرین ، بهره گیری کامل از انرژی رایگان خورشید، هزینه کمتر ، نصب و راه اندازی ساده ، تعمیر و نگهداری ساده – به این دلیل که تمام چرخه این دستگاه کاملا خودکار و اتوماتیک است و بهره گیری از انرژی های غیرفسیلی اشاره کرد. نه تنها در ایران ، بلکه در هرجای دیگری از دنیا که انرژی خورشیدی به اندازه کافی وجود داشته باشد ، می توان از این وسیله استفاده کرد.

سایر نمونه های این دستگاه ، از چه نوع انرژی ای استفاده می کنند؟
افراد زیادی روی دستگاه های آب شیرین کن کار کرده اند ، اما هیچکدام به این وسعت و با این کیفیت نبوده اند. آنهایی هم که از خارج از کشور وارد می شوند ، دارای سیستم هایی هستند که از یک کوره گازی تشکیل شده اند که آب در آنها مانند کتری به جوش می آید و بخار می شود. این دستگاه ها با گاز کار می کنند. رساندن گاز به مناطق کویری و به این دستگاه‌ها هزینه های زیادی را در بر دارد.

نه تنها در ایران بلکه در هرجای دنیا که انرژی خورشیدی به اندازه کافی وجود داشته باشد ، می توان از این آب شیرین کن استفاده کرد
در نمونه های دیگری از این دستگاه هم از فیلترهای ریزی استفاده می شود که آب را با فشار به این فیلترها وارد می کنند. این فیلترها قیمت بسیار بالایی دارند و هزینه بر هستند. در این دستگاه ها ، آب بر اثر فشار سبک و سنگین و نمک آن ته نشین می شود و آب شیرین بالا می‌ماند ؛ اما ما در دستگاه خود از فیلتر استفاده نکرده ایم ، بلکه انرژی خورشید را به وسیله سیستمی روی مخازن خود متمرکز کرده ایم. این سیستم ها از کنترل اتوماتیک برخوردارند. آب وقتی به جوش آمد و بخار شد ، نمک آن ته نشین می شود. سپس بخار آب به سیستم
خنک کننده هدایت می شود.

درصد خلوص آب تولید شده چقدر است؟
با این دستگاه آب را مقطر می کنید ؛ یعنی آب کاملا به جوش می آید و بخار آن سرد می‌شود. این دستگاه ، تقطیر خورشیدی نام دارد و تمام نمک آب ته نشین می شود.

علاوه بر نمک ، دستگاههای تقطیر آب چه ضایعات دیگری تولید می کنند؟
فیلترهایی که از خارج از کشور وارد می شوند ، از آن جهت که باید گاه به گاه تعویض شوند ، هزینه های زیادی را تحمیل می کنند. لذا با استفاده از دستگاه ها ی فیلتری شما 2 نوع ضایعات دارید. هم نمک و هم فیلترهای مستعمل که باید دور انداخته شوند ، اما ضایعات دستگاه من فقط نمک و رسوب است. در دستگاه تقطیر خورشیدی از یک طرف بخار آب دارید و از طرف دیگر ، نمک و مقداری رسوبات مختلفی که در آب وجود دارد. این دستگاه به محیط زیست هیچ لطمه ای وارد نمی کند. انرژی مصرفی آن از نور خورشید تهیه می شود و ضایعات آن هم نمک است که در صنایع برای سخت سازی ، رنگ سازی ، ضدعفونی کردن و برای بعضی صافی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

حجم آبی که شیرین می شودچه میزان است؟
این دستگاه مدل های مختلف دارد. ما باید یک بردار ماهواره ای از منطقه و مکانی که قرار است دستگاه در آنجا نصب شود ، داشته باشیم تا مشخص شود نسبت به میزان تابش آفتاب چه حجم آب را در دقیقه می توان شیرین کرد. این مقدار بسته به مکان استفاده متفاوت و متغیر است ؛ مثلا حجم آبی که در مناطق ساحلی یا در کویر ایران شیرین می شود، متفاوت است. عواملی مانند تابش ، زاویه ، دما، رطوبت و غیره بر حجم آب شیرین به دست آمده ، تاثیر می‌گذارد.

تفاوت این دستگاه با نمونه های دیگرچیست؟
نمونه های دیگر دستگاه آب شیرین کن به روش خورشیدی که ساخته شده اند، شیشه های معمولی هستند که آب در زیر آنها بخار می شود و قطرات آب گوشه دستگاه جمع می شود. این دستگاه ها درصد آب شیرین کردن شان خیلی پایین است ، اما در دستگاه من ، چون از آینه ها و عدسی های مخصوص استفاده شده و سیستم کنترل اتوماتیک دارد؛ یعنی حتی برای تامین باتری های انرژی خورشیدی که باید پمپ های آب شور را راه انداخته و آب را مکش کرده و به مخازن برسانند، همه مجهز به سیستم ردیاب نور خورشید است ؛ یعنی سعی کرده ایم در تمام قسمتها بهینه سازی کنیم. حتی نور خورشید را ردیابی می کنیم و نمی گذاریم مقدار اندکی از آن هم به هدر رود. نمونه واقعی این دستگاه ابعاد بزرگی به اندازه یک تصفیه خانه کوچک آب دارد.

دستگاه های موجود چه نقصی داشتند که شما را بر آن داشت به طراحی این نوع دستگاه بپردازید؟
دستگاه های آب شیرین کن موجود نواقص خاصی ندارند. حتی برخی از آنها کیفیت خیلی
بالایی هم دارند. اما هزینه ، قیمت و فناوری ساخت آنها در داخل کشور ، نیاز به واردات و مصرف انرژی هایی که قابل برگشت نیست ، از مواردی است که باید به آنها توجه کرد. دستگاه تقطیر خورشیدی تنها با انرژی خورشیدی ، یعنی انرژی ای که رایگان به سطح زمین می تابد ، کار می کند و لذا تنها در مناطق خاصی نصب می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روشهای كاهش مصرف انرژی الكتریكی الكتروموتورها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روشهای كاهش مصرف انرژی الكتریكی الكتروموتورها در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روشهای كاهش مصرف انرژی الكتریكی الكتروموتورها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روشهای كاهش مصرف انرژی الكتریكی الكتروموتورها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روشهای كاهش مصرف انرژی الكتریكی الكتروموتورها در فایل ورد (word) :

مقدمه
موتورها مصرف‎‎كننده‎‎های عمده برق در اغلب كارخانه‎‎ها هستند. وظیفه یك موتورالكتریكی تبدیل انرژی الكتریسیته به‎ انرژی مكانیكی است. در یك موتور سه‎‎فاز AC جریان از سیم‎‎پیچ‎‎های موتور عبور كرده و باعث ایجاد میدان مغناطیسی دواری می‎شود كه این میدان مغناطیسی محور موتور را می‎‎چرخاند. موتورها به‎‎‎گونه‎‎ای طراحی شده‎‎اند كه این وظیفه را به‎‎‎خوبی انجام دهند. مهم‎‎ترین و ابتدایی‎‎ترین گزینه صرفه‎‎جویی در موتورها مربوط‎‎به‎ انتخاب آنها و استفاده از آنها می‎‎باشد.

1- هرزگردی موتورها
بیشترین صرفه‎‎جویی مستقیم برق را می‎‎توان با خاموش كردن موتورهای بی‎‎بار و درنتیجه حذف تلفات بی‎‎باری به‎‎‎دست آورد. روش ساده آن درعمل نظارت دایم یا كنترل اتوماتیك است. اغلب به‎ مصرف برق در بی‎‎باری اهمیت چندانی داده نمی‎‎شود درحالی‎‎كه غالباً جریان در بی‎‎باری حدود جریان در بار كامل است.
مثالی از این نوع تلفات را می‎‎توان در واحدهای بافندگی یافت، جایی‎‎كه ماشین‎‎های دوزندگی معمولاً برای دوره‎‎های كوتاهی كار می‎‎كنند. اگرچه موتورهای این ماشین‎‎ها نسبتاً كوچك هستند (13 اسب بخار) ولی چون تعداد آنها زیاد است

(معمولاً تعداد آنها در یك كارخانه به‎ صدها عدد می‎‎رسد) اندازه این تلفات قابل‎‎ملاحظه است. اگر فرض كنیم 200 موتور 13 اسب‎‎بخار در 90درصد زمان هرزگرد بوده و باری معادل 80درصد بار كامل بكشند، هزینه كار بیهوده موتورها با درنظر گرفتن 120ریال بهای واحد انرژی الكتریكی ، به‎‎‎شكل زیر محاسبه می‎شود:
هزینه بی‎‎باری = 200موتور×3/1 اسب‎‎بخار × 80% بار × 6000ساعت در سال × 90% بی‎‎باری ×120ریال= 25میلیون ریال

با اتصال یك سوئیچ به‎ پدال چرخ‎‎ها می‎‎توان آنها را به‎‎‎طور اتوماتیك خاموش كرد.

2- كاهش بازده در كم‎‎باری
وقتی از موتوری استفاده شود كه مشخصات نامی بالاتر از مقدار مورد نیاز را داشته باشد، موتور در باركامل كار نمی‎‎كند و در این‎‎حالت بازده موتور كاهش می‎‎یابد.
استفاده از موتورهای بزرگتر از اندازه موردنیاز معمولاً به‎ دلایل زیر است :
– ممكن است پرسنل مقدار بار واقعی را ندانند و بنابه احتیاط موتوری بزرگتر از اندازه موردنیاز انتخاب شود
– طراح یا سازنده برای اطمینان از اینكه موتور توان كافی را داشته باشد، موتوری بسیار بزرگتر از اندازه واقعی موردنیاز پیشنهاد ‎‎كند و بار حداكثر درعمل به‎‎‎ندرت اتفاق ‎‎افتد. به‎‎‎علاوه اغلب موتورها می‎‎توانند برای دوره‎‎های كوتاه در باری بیشتر از بار كامل نامی كار كنند. (درصورت تعدد این وسایل اهمیت مسئله بیشتر می‎شود)

– وقتی موتور با مشخصات نامی موردنظر در دسترس نیست یك موتور بزرگتر نصب می‎شود و حتی وقتی موتوری با اندازه نامی موردنظر پیدا می‎شود جایگزین نشده و موتور بزرگ همچنان به‎ كار خود ادامه می‎‎دهد.
– به‎‎‎خاطر افزایش غیرمنتظره در بار كه ممكن است هیچگاه هم رخ ندهد یك موتور بزرگتر انتخاب می‎شود.
– نیازهای فرآیند تولیدی كاهش یافته است
در برخی بارها گشتاور راه‎‎انداز بسیار بیشتر از گشتاور دورنامی است و باعث می‎شود موتور بزرگتر به‎‎‎كار گرفته شوند.
باید مطمئن شد هیچ كدام از این موارد موجب استفاده از موتورهایی بزرگتر از اندازه و درنتیجه كاهش بازده نشده باشند.

جایگزینی موتورهای كم‎‎بار با موتورهای كوچكتر باعث می‎شود كه موتور كوچكتر با بار كامل دارای بازده بیشتری باشد. این جایگزینی معمولاً برای موتورهای بزرگتر وقتی در 3/1 تا نصف ظرفیت‎‎شان (بسته به‎ اندازه‎‎شان) كار می‎‎كنند اقتصادی است.
برای تشخیص موتورهای بزرگتر از ظرفیت مورد نیاز به‎ اندازه‎گیری‎‎ الكتریكی احتیاج است. وات‎‎متر مناسب‎‎ترین وسیله‎‎است.
روش دیگر، اندازه‎گیری سرعت واقعی و مقایسه آن با سرعت نامی است. بار جزئی به‎‎‎عنوان درصدی از بار كامل نامی را می‎‎توان از تقسیم شیب(سرعت) عملیات بر شیب بار كامل به‎‎‎دست آورد. رابطه بین بار و شیب تقریباً خطی است. معمولاً در این موارد می‎‎توان برای جلوگیری از سرمایه‎‎گذاری جدید اینگونه موتورها را با دیگر موتورهای موجود در كارخانه جایگزین نمود كه تنها هزینه آن اتصالات و صفحه‎‎های تنظیم‎‎كننده هستند. اگر این تغییرات را بتوان همزمان با تعمیرات برنامه‎‎ریزی‎‎شده در كارخانه انجام داد بازهم هزینه‎‎ها كاهش می‎‎یابد.

3- موتورهای پربازده
بازگشت سرمایه قیمت اضافی پرداختی جهت خرید موتورهای پربازده، معمولاً كمتراز دو سال كاركرد موتور به‎‎‎ازای 4000 ساعت كاركرد سالانه و در 75درصد بار می‎باشد. (بازگشت سرمایه نسبت به‎ موتورهای قدیمی و غیر استاندارد به‎ كمتر از شش ماه نیز می‎‎رسد) درمواردی كه بار موتور سبك یا ساعت كاركرد آن كم است یا بارهای تناوبی استثنائاتی وجود دارد. بیشترین صرفه‎‎جویی در رنج موتورهای 1 تا 20 اسب‎‎بخار به‎‎‎دست می‎‎آید. در توان بیشتر از 20 اسب‎‎بخار افزایش بازده كاهش می‎‎یابد و موتورهای موجود بیش از 200 اسب‎‎بخار تقریباً دارای بازده كافی هستند.
سازندگان معمولاً موتورهای با طراحی استاندارد و قیمت تمام‎‎شده كم‎‎تر را عرضه می‎‎كنند. به‎‎‎خاطر رقابت شدید این نوع موتورها بازده كمی دارند. آنها ضریب قدرت پایین‎‎تری دارند، قابل تعمیر نبوده و نمی‎‎توان به‎‎‎راحتی سیم‎‎پیچ آنها را مجدداً پیچید.

در موتورهای پربازده با استفاده از ورقه‎‎های استیل نازكتر در استاتور و روتور، استفاده از استیل با خواص الكترومغناطیسی بهتر، استفاده از فن‎‎های كوچكتر با بازده بیشتر و بهبود طراحی شكاف روتور بازده افزایش یافته است. تمام این روش‎‎ها باعث افزایش مصرف مواد اولیه و درنتیجه افزایش هزینه‎‎ مواد یا هزینه‎‎های ساخت می‎شود و بنابراین قیمت تمام شده موتور زیاد می‎شود. بااین وجود 30-20 درصد اضافه هزینه اولیه با كاهش هزینه‎‎های عملیاتی جبران می‎شود. از دیگر مزایای موتورهای پربازده اثر كم بر عملكرد موتور به‎‎‎هنگام نوسانات ولتاژ و بار جزئی است.

محاسبه بازگشت هزینه این موتورها به‎‎‎خاطر متغیرهای درگیر پیچیده است. برای تعیین هزینه عملیاتی موتور باید توان مصرفی توسط موتور در ساعات كار آن و قیمت انرژی الكتریكی ضرب شود. هریك از این فاكتورها متغیرهای مخصوص به‎‎‎خود را دارند كه شامل تغییر در برنامه زمانبندی تولید، تغییر در بار موتور و جریمه‎‎های دیماند می‎‎باشند. پرداختن به‎ برخی از این عوامل مشكل است.
حتی وقتی میزان صرفه‎‎جویی محاسبه می‎شود از آنجاكه بازده واقعی یك موتور معمولاً ناشناخته است ممكن است این محاسبات دچار خطا شوند. چون همه سازنده‎‎ها از تكنیك‎‎‎‎های یكسانی برای اندازه‎گیری بازده موتورها استفاده نمی‎‎كنند ، بنابراین مشخصات نامی درج‎‎شده بروی پلاك را نمی‎‎‎توان با هم مقایسه كرد. به‎عنوان نمونه در آمریكا منظور بیشتر سازنده‎‎ها‎‎ از بازده نامی رنجی از بازده‎‎ها است كه بازده موتور در آن قرار می‎‎گیرد. از تكنیك‎‎های آماری مختلفی برای تعیین حداقل بازده یك موتور با هر بازده نامی استفاده می‎شود. به‎‎‎عنوان مثال یك موتور با بازده نامی 902 % دارای حداقل بازده نامی 885 % است.

عده زیادی موتورهای پربازده را بدون اینكه درصدد توجیه برگشت هزینه آن باشند ، استفاده می‎كنند ، مگر درمورد موتورهای بزرگتر. معمولاً مدت بازگشت هزینه تقریباً یك سال است.

بازده موتورها از مشخصات نامی آنها متفاوت است(به‎‎‎دست نمی‎‎آید). مثلاً یك موتور 100-hp.1800-rpm سرپوشیده با فن خنك‎‎ساز از یك سازنده دارای یك حداقل بازده تضمین‎‎شده معادل 902درصد در بار كامل در مدل استاندارد و 943درصد در مدل بازده بالا است. موتور هم‎‎اندازه آن از یك سازنده دیگر دارای همان بازده 902درصد در مدل استاندارد و حداقل بازده 91درصد در مدل بازده بالا است. برای تعیین بازده واقعی یك موتور خاص باید از تجهیزات تست پیچیده‎‎ای استفاده كرد.
به‎‎‎خاطر این اختلاف‎‎ها، به‎‎‎هنگام ارزیابی میزان صرفه‎‎جویی، استفاده از حداقل بازده تضمین‎‎شده قابل اطمینان‎‎تر است چون همه موتورها باید برابر یا بزرگتر از این اندازه باشند.

4- درایوهای تنظیم سرعت
وقتی تجهیزات بتوانند در سرعت كاهش‎‎یافته كار كنند چند گزینه قابل انتخاب است.
مثال‎‎های ذیل نمونه‎‎هایی برای همه صنایع هستند

1-4- موتورهای AC فركانس متغیر (با تنظیم فركانس)
وقتی پمپ‎‎های گریز از مركز، فن‎‎ها و دمنده‎‎ها در سرعت ثابت كار می‎‎كنند و خروجی با استفاده از والوها و مسدود‎‎كننده‎‎ها كنترل می‎شود موتور صرفنظر از مقدار خروجی در نزدیكی بار كامل كار می‎‎كند كه باعث می‎شود انرژی زیادی توسط این مسدودكننده‎‎ها و والوها تلف شود. اگر این تجهیزات بتوانند همواره در سرعت مورد نیاز كار كنند مقدار زیادی انرژی صرفه‎‎جویی می‎شود.

درایوهای تنظیم سرعت باعث می‎شوند تجهیزات باتوجه به نیاز سیستم در حالت بهینه عمل كنند.
كنترلرهای AC تنظیم فركانس (فركانس متغییر) وسایل پیچیده‎‎ای بوده و گرانقیمت هستند. بااین‎‎حال می‎‎توانند به‎‎‎راحتی به‎ موتورهای القایی AC استاندارد اضافه شوند. با هزینه تجهیزات كمتر و هزینه‎‎های الكتریكی بیشتر (با كاهش هزینه تجهیزات و افزایش هزینه‎‎های الكتریكی) كاربرد این وسایل در اغلب موارد اقتصادی می‎شود. بسیاری از انواع پمپ‎‎ها، فن‎‎ها، میكسچرها، نقاله‎‎ها، خشك‎‎كننده‎‎ها، خردكننده‎‎ها (سنگ‎‎شكن‎‎ها) آسیاب‎‎ها، صافی‎‎ها و برخی انواع كمپرسورها، دمنده‎‎ها و همزن‎‎ها در سرعت‎‎های مختلف با وسایل تنظیم سرعت كار می‎‎كنند.

تجهیزات مجهز به‎ تنظیم سرعت كمتراز نصف تجهیزات مجهز به‎ مسدودكننده انرژی مصرف می‎‎كنند.
در عمل باید برای محاسبه دقیق صرفه‎‎جویی حاصل براساس كیلووات بازده موتور هم درنظر گرفته شود. بازده موتور تا زیر50درصد ظرفیت نامی افت می‎‎كند.

2-4-درایوهای DC حالت جامد (نیمه‎‎هادی)
می‎‎توان با تنظیم سرعت با استفاده از درایوهای DC صرفه‎‎جویی‎‎های مشابهی را انجام داد. هزینه اولیه نسبت‎‎به‎ درایوهای AC تنظیم فركانس بیشتر است به‎‎‎خصوص وقتی مستقیماً بتوان از كنترلرهای الكتریكی در موتور ACاستفاده كرد. تعمیر و نگهداری كموتاتور و زغال نیز هزینه زیادی در درایوهای DC دربردارد. همچنین سیستم‎‎های DC نسبت‎‎به‎ هوای خورنده و كثیف (مملو ازذرات) كه در یك محیط صنعتی معمول است حساس‎‎ترند.

بنابراین درایوهای AC معمولاً ترجیح داده می‎شوند مگر در مواردی كه شرایط عملیاتی برخی از مشخصه‎‎های سیستم‎‎های DC از قبیل تنظیم سرعت خیلی دقیق، معكوس كردن سریع جهت، یا گشتاور ثابت در رنج سرعت نامی مورد نیاز باشد.از این درایوها در ماشین‎‎های حدیده ((drawing machins، پوشش‎‎دهنده‎‎ها (لعاب‎‎دهنده‎‎ها coaters) ماشین‎‎های تورق (laminators)، دستگاه‎‎های سیم‎‎پیچی (winders) و سایر تجهیزات استفاده می‎شود.

سایر تكنیك‎‎های تغییر سرعت موتور عبارت است از درایوهای لغزش (slip) الكترومكانیكی، درایوهای سیال. و موتورهای القایی (موتورهای با روتور سیم‎‎پیچی‎‎شده). این درایوها با تغییر درجه لغزش بین درایو و عنصر درحال حركت سرعت را كنترل می‎‎كنند. چون قسمتی از انرژی مكانیكی كه تبدیل به‎ بار نمی‎‎شود به‎ حرارت تبدیل می‎گردد این درایوها دارای بازده كمی بوده و معمولاً به‎‎‎خاطر مشخصه‎‎های خود در كاربردهای خاصی به‎‎‎كار برده می‎‎شوند. مثلاً ممكن است از درایوهای سیال در سنگ‎‎شكن‎‎ها (خردكننده‎‎ها) استفاده شوند چون دارای ظرفیت توان بالا، انتقال گشتاور آسان، توانایی مقاومت دربرابر بارهای شوك، قابلیت مقاومت در سیكل‎‎های سكون (ازكارافتادگی)، ماهیت ایمنی آن و قابلیت تحمل هوای ساینده را دارند.
چون درایوهای AC وDC سرعت چرخنده اصلی را تغییر می‎‎دهند برای صرفه‎‎جویی در انرژی ترجیح داده می‎‎شوند.

3-4-درایوهای مكانیكی
درایوهای تنظیم سرعت مكانیكی ساده‎‎ترین و ارزانترین وسایل تغییر سرعت هستند. این نوع چرخ‎‎های قابل تنظیم می‎‎توانند در امتداد محور باز و بسته شوند و درنتیجه میزان تماس چرخ را با تسمه تنظیم كنند.
مزیت عمده درایوهای مكانیكی سادگی آنها ، سهولت تعمیر و نگهداری و هزینه پایین آنها است. یك سرویس تعمیر و نگهداری درحد متوسط و كنترل سرعت با دقت كم (معمولاً 5درصد) از خصوصیات این درایوها است.

درایوهای تسمه‎‎ای برای گشتاورهای كم تا متوسط (100اسب‎‎بخار) در دسترس هستند. بازده درایوهای تسمه‎‎ای 95 درصد است و نسبت كاهش سرعت تا 10به‎ 1 می‎‎رسد.
از درایوهای زنجیری فلزی در گشتاور زیاد استفاده می‎شود. این درایوها مشابه درایوهای تسمه‎‎ای هستند فقط به‎‎‎جای تسمه‎‎های لاستیكی از تسمه‎‎های فلزی استفاده شده است.

4-4-كاهش یك سرعته
وقتی فقط با یك كاهش سرعت به‎ نتیجه رضایت‎‎بخش برسیم گزینه ارزانتری را می‎‎توانیم انتخاب كنیم. اگرچه سرعت‎‎های متغییر این مزیت را دارند كه در وضعیت‎‎های مختلف می‎‎توان سرعت بهینه را به‎‎‎كار برد، در مواقعی كه رنج تغییر سرعت محدود است و زمانی كه موتور باید در سرعت پایین‎‎تری كار كند نسبت ‎‎به‎ زمان كل كار موتور كم است احتمالاً یك كاهنده تك‎‎سرعته ازنظر هزینه و اثربخشی به‎‎‎صرفه‎‎تر است.
درایوهای تسمه‎‎ای: در این درایوها یك (یك‎‎بار) كاهش سرعت با كمترین هزینه همراه است چون به‎‎‎راحتی می‎‎توان چرخ‎‎ها را عوض كرد. ازآنجاكه با نصب دوباره چرخ‎‎های قدیمی براحتی می‎‎توان تغییرات را بازگرداند از این روش وقتی استفاده می‎شود كه كاهش خروجی برای یك دوره معین موردنیاز است. مثلاً وقتی سطح تولید برای یك زمان نامشخص كاهش یافته ولی ممكن است در آینده نیاز باشد كه به‎ ظرفیت اولیه برگردیم.
كاهش دور توسط چرخ‎‎دنده: حالت‎‎های مشابه‎‎ای را توسط تغییر چرخ‎‎دنده می‎‎توان به‎‎‎كار برد.

تعویض موتور: درمواردی كه یك بار كاهش سرعت موردنیاز است یك موتور با سرعت كم‎‎تر را نیز می‎‎توان جایگزین‎‎نمود.

5-4-موتورهای دوسرعته
موتور دوسرعته یك راه‎‎حل اقتصادی میانه درمقایسه با استفاده از‎ درایوهای چندسرعته و سرعت ثابت است.
همانطوركه در مثال‎‎های قبلی بیان شد چون توان مصرفی با مكعب (توان سوم) سرعت متناسب است، صرفه‎‎جویی در انرژی اهمیت زیادی دارد. درعمل یك افزایش جزئی به‎‎‎خاطر تلفات اصطكاك رخ می‎‎دهد. از این روش و استفاده از روش‎‎های كنترلی دیگر می‎‎توان خروجی را در یك رنج محدود كنترل كرد.
دوسرعت را می‎‎توان از یك سیم‎‎پیچ به‎‎‎دست آورد ولی سرعت پایینی باید نصف سرعت بالایی باشد. مثلاً سرعت‎‎های موتور به‎ این شكل است 900/1800 ، 600/1200 ، 1800/3600

وقتی به نسبت‎‎های دیگری از سرعت نیاز است استفاده از یك استاتور دو سیم‎‎پیچه ضروری است. از موتورهای قفسی چندسرعته (multispeed squirrel cage motors) نیز كه دارای سه یا چهار سرعت همزمان هستند می‎‎توان استفاده نمود.
قیمت موتورهای دوسرعته تقریباً دو برابر موتورهای تك‎‎سرعته است. اگر یك موتور بتواند در دوره‎‎های زمانی محسوسی با سرعت كم‎‎تر كار كند صرفه‎‎جویی حاصله سرمایه‎‎گذاری اضافی را توجیه می‎‎كند. در موتورهای چندسرعته استارترهای گرانقیمتی موردنیاز است چون اندازه محافظ‎‎های اضافه‎‎بار در سرعت‎‎های مختلف متفاوت است.

5-كاهش بار
مسلماً كاهش بار موتور یكی از بهترین روش‎‎های كاهش هزینه‎‎های الكتریكی است. تعمیر و نگهداری مناسب تجهیزات نیز می‎‎تواند با ازبین بردن تلفات ناشی از اصطكاك در تجهیزات نامیزان (غیر هم‎‎محور)، یاتاقان‎‎های سخت‎‎شده و نقاله‎‎ها، بار موتور را كاهش دهد. روغن‎‎كاری مناسب قسمت‎‎های متحرك مانند یاتاقان‎‎ها و زنجیرها تلفات ناشی از اصطكاك را به‎ حداقل می‎‎رساند. جایگزینی یاتاقان‎‎های غلطكی و بلبرینگ‎‎ها با یاتاقان‎‎های تخت به‎‎‎خصوص در شافت‎‎های انتقال نیز روش مؤثری است.

6- گشتاور راه‎‎اندازی زیاد
در بارهایی كه گشتاور استارت بزرگی نیاز دارند باید از یك موتورB -NEMA (رایج‎‎ترین موتور مورد استفاده در صنعت) یا موتورA -NEMA استفاده كرد. درجایی‎‎كه بارهای با اینرسی زیاد وجود دارد می‎‎توان از موتورهای كوچكتری كه به‎‎‎گونه‎‎ای طراحی شده‎‎اند كه قابلیت گشتاور زیاد را دارند استفاده كرد. یك موتور NEMA-B می‎‎تواند ازعهده بار زیاد استارت برآید ولی وقتی بار به‎ سرعت نهایی رسید موتور در كمتراز ظرفیت نامی كار می‎‎كند. ولی انتخاب یك موتور كوجكتر از از نوع C-NEMA یا NEMA-D ضمن اینكه همان گشتاور راه‎‎انداز را تولید كرده ، در شرایط معمول عملیاتی نیز نزدیك بار كامل نامی كار می‎‎كند.

7- موتورهایی كه مجدداً پیچیده می‎‎شوند (موتورهای سوخته‎‎ای كه سیم‎‎پیچی آنها عوض می‎شود)
بازده موتورهایی كه برای بار دوم پیچیده می‎‎شوند كاهش می‎‎یابد كه البته مقدار این كاهش بستگی به‎ كارگاهی دارد كه موتور در آن پیچیده شده‎‎است، چون كارگاه‎‎های سیم‎‎پیچی لزوماً از بهترین روشی كه عملكرد اولیه موتور را حفظ كند استفاده نمی‎‎كنند. در برخی موارد به‎‎‎دلیل بازده كم به‎‎‎خصوص در موتورهای كوچك پیچیدن دوباره موتور توجیه‎‎پذیر نیست.

درحالت ایده‎‎آل باید بازده موتور قبل و بعد از پیچیدن آن با هم مقایسه شود. یك روش تقریباً ساده برای ارزیابی كیفیت موتور پیچیده‎‎شده مقایسه جریان بی‎‎باری موتور است، این مقدار در موتورهایی كه به‎‎‎خوبی پیچیده نشده باشند افزایش می‎‎یابد، بررسی روشی كه دركارگاه سیم‎‎پیچی استفاده می‎شود، نیز می‎‎تواند كیفیت كار را مشخص كند. در زیر برخی نكاتی كه باید موردتوجه قرارگیرد آمده است :
– وقتی موتوری را برای پیچیدن مجدد باز می‎‎كنند، عایق بین ورقه‎‎ها خراب شده و باعث افزایش تلفات جریان گردابی می‎‎گردد مگر اینكه بازكردن (سوزاندن) عایق در كوره‎‎ای با دمای قابل تنظیم انجام شده و ورقه‎‎های عایق غیرآلی جایگزین گردد.

– گداختن و سوزاندن سیم‎‎پیچ كهنه (خراب‎‎شده) در دمای كنترل نشده یا استفاده از یك مشعل دستی برای نرم‎‎كردن و خردكردن لاك بین سیم‎‎ها به‎‎‎منظور بازكردن آسان‎‎تر سیم‎‎پیچ به‎ این معنی است كه كار در این كارگاه به‎‎‎خوبی انجام نمی‎‎شود و باید به‎ كارگاه دیگری برای پیچیدن موتور مراجعه كرد.
– اگر در نتیجه بازكردن و سوزاندن نامناسب تلفات هسته افزایش یابد، موتور در دمای بیشتری كار می‎‎كند و زودتر از موعد خراب می‎شود.
– اگر تعداد دورهای سیم‎‎پیچ در استاتور كاهش یابد تلفات هسته استاتور افزایش می‎‎یابد این تلفات درنتیجه جریان نشتی (هارمونیك) القا شده توسط جریان بار به‎‎‎وجود می‎‎آید و اندازه آن برابر با توان دوم جریان بار است.

– در پیچیدن موتور اگر از سیم‎‎های با قطر كوچكتر استفاده شود، مقاومت و درنتیجه تلفات افزایش می‎‎یابد.
روش‎‎های پیچیدن موتور در كارگاه‎‎های مختلف تعمیراتی متفاوت است بنابراین قبل‎‎از تصمیم‎ به‎ پیچیدن دوباره موتور باید كارگاه‎‎ها كاملاً بررسی و بهترین كارگاه انتخاب شود.
شركت Wanlass یك روش پیچیدن موتور ارائه كرده كه مدعی است بازده را تا ده درصد افزایش می‎‎دهد این روش برمبنای جایگزینی سیم‎‎پیچ موجود با دو سیم‎‎پیچ است كه به‎گونه‎‎ای طراحی شده‎‎اند كه سرعت موتور را متناسب‎‎با بار تغییر دهد. درمورد ادعای بهبود بازده بحث‎‎های زیادی صورت گرفته و درحالی‎‎كه از عرضه موتورهای Wanlass بیش‎‎از یك دهه می‎‎گذرد استفاده كننده‎‎های عمده معتقدند این نوع طراحی بهبودی را كه می‎‎توان ازطریق تكنیك‎‎های متعارف طراحی موتور و سیم‎‎پیچ به‎‎‎دست آورد در صنعت موتور ارائه نكرده است.

8- ژنراتور موتورها
یكسوكننده‎‎های نیمه‎‎هادی یك منبع مناسب جریان مستقیم DC برای موتورهای DC یا دیگر استفاده‎‎های از جریان DC هستند، ژنراتور موتورهایی كه معمولاً برای جریان مستقیم به‎‎‎كار می‎‎روند قطعاً نسبت‎‎به‎ یكسوكننده‎‎های نیمه‎‎هادی بازده كمتری دارند بازده موتور ژنراتور در بار كامل حدود 70 درصد است در حالیكه بازده یكسوكننده‎‎های نیمه‎‎هادی تقریباً 96 دصد در بار كامل است. وقتی ژنراتور موتوری در كمتراز بار نامی كار كند بازده آن به‎‎‎طور قابل‎‎ملاحظه‎‎ای كاهش می‎‎یابد چون بازده آن برابر با حاصل‎‎ضرب بازده ژنراتور و موتور است.

9- تسمه‎‎ها (Belts)
بازده درایوهای V-belt تأثیر زیادی در بازده موتور دارد. عوامل تأثیرگذار در بازده V-belt عبارتنداز:
1- Overbelting: تسمه‎‎های با مشخصات نامی بالاتر باعث افزایش كارایی می‎شوند
2- تنش (فشار): فشار نامناسب باعث كاهش بازده تا 10 درصد می‎شود. بهترین فشار برای یك V-belt كمترین فشاری است كه در آن تسمه در بار كامل نلغزد.

3- اصطكاك: تلفات اصطكاك اضافی درنتیجه نامیزان بودن(غیرهم‎‎محوری)، فرسودگی چرخ‎‎ها تهویه نامطلوب یا مالیده شدن تسمه‎‎ها به‎ چیزی به‎‎‎وجود می‎‎آیند.
4- قطر چرخ: هرچه قطر چرخ بزرگتر باشد بازده افزایش می‎یابد.
جایگزینی V-beltهای شیاردار با V-beltهای متعارف صرفه‎‎جویی زیادی دربردارد. یك V-belt درمعرض تنش فشاری بزرگی متناسب با قطر چرخ قراردارد. ازآنجاكه در V-beltهای شیاردار در قسمت تحت‎‎فشار از ماده كمتری استفاده شده تغییر شكل لاستیك و تنش‎‎های فشاری به‎ حداقل می‎‎رسد بنابراین بازده عملیاتی در V-beltهای شیاردار بیشتر می‎شود.

اگر هزینه عملیاتی سالانه یك موتور 60 اسب‎‎بخار (برای 6000ساعت) 18000 دلار باشد حتی یك درصد بهبود در بازده موتور باعث 180 دلار صرفه‎‎جویی در سال می‎شود. هزینه اضافی برای 6 تسمه با اندازه 128 تقریباً 7 دلار است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت در فایل ورد (word) :

فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت

مقدمه: سرعت تحولات و پیدایش فناوری های نوین ، تنوع خدمات پیشرفته و تقاضای فزاینده برای این خدمات ، لزوم استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی و گسترش روز افزون بازار رقابت ، موجب گردیده تا نگرش به صنعت مخابرات در قیاس با سایر صنایع متفاوت باشد . این نگرش هوشمندانه مبین این واقعیت است كه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نیروی محـركـه تــوسعه در همه ابـعـاد اسـت و ایـن مـهم ، ضـرورت های توسعه را متجلی می گرداند .
در این راستا شركت ارتباطات زیرساخت در برنامه های پنجساله، توسعه شبكه های مخابراتی مبتنی بر فناوری نوری را در دستور كار خود قرار داد :

اهداف طرح
1- پاسخ دهی به نیازهای ارتباطی برنامه های توسعه‌ی كشور
2- بستر سازی برای حضور شركت های دولتی و غیر دولتی در بازار مخابرات
3- سوق دادن جامعه به سمت جامعه اطلاعات
4- سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی
5- ارائه خدمات مورد نیاز جامعه در حد مطلوب

6- رفع موانع و تنگناها برای پیاده سازی دولت الكترونیكی
7- حضور موثر در دهكده جهانی
8- ایجاد زیرساخت لازم برای تجارت الكترونیكی
9- ایجاد شاهراه ارتباطی جهت حمل ترافیك
10- ایجاد قطب ارتباطات منطقه ای در داخل كشور و تقویت توان راهبردی
11- امكان حضور گسترده و فعال در تمام نقاط كشور از طریق نقاط حضور (POP )
12- حضور در بازار رقابتی

13- امكان دسترسی به شبكه های نوری یكپارچه
14- ایجاد شبكه یكپارچه مخابراتی توسعه پذیر و قابل انعطاف
برای نیل به اهداف فوق ، نیاز به بستر مخابراتی با پهنای باند وسیع و مطمئن است . در این راستا فیبر نوری با مزایای زیر به كار گرفته شد :
1- تضعیف پایین
2- قیمت تمام شده مناسب
3- سهولت كار كابل كشی به دلیل سبك بودن
4- عدم نویز پذیری
5- عدم تأثیر ناپذیری از عوامل خارجی ( مانند میدانهای الكتریكی و مغناطیسی )
6- امنیت بالا به علت شنود ناپذیری (در مقابل سیستم های رادیویی)
7- عدم همشنوایی

8- پهنای باند وسیع و مطمئن
9- شبكه سازی مطمئن با قابلیت انعطاف
10- قابلیت ایجاد شبكه همگرا
11-
لذا اكنون امكان ارائه خدمات مختلف در هر زمان و در هر مكان و برای هر كس فراهم آمده است.
شبكه یكپارچه نوری ایران با پهنای باندی در حدود ترا هرتز ( Tr Hz ) متشكل از بزرگراه هایی برای ارسال و دریافت بهنگام اطلاعات است. بطوریكه بدون وجود این فناوری دقیق و حساس ، امكان ارائه خدمات چندرسانه ای میسر نیست . با وجود شبكه یكپارچه نوری ایران ، می توان حجم اطلاعات بسیار زیادی را جابجا نمود و شركت ارتباطات زیرساخت ایران با استفاده از توانمندی های آن قادر است بعنوان قطب مخابراتی در منطقه عمل نموده و كشورهای مختلف همسایه را نیز به هم متصل سازد .

خدمات بالقوه شبكه ملی فیبرنوری ایران
خدمات مخابراتی از اجزاء عمده اقتصاد ملی و جهانی بشمار می روند زیرا علاوه بر
سود آوری هنگفت نقش اساسی و محوری در ارتقاء سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایفا می نمایند . به همین دلیل شركتهای بسیاری راغب به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف شبكه مخابرات گردیده اند. این سرمایه گذاریها گردش مالی مطلوب، ارائه خدمات متنوع وگسترده ، تبعات اجتماعی مانند ایجاد اشتغال ، بهبود وضع بهداشت و درمان ، ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی ، امنیت ، صرفه جویی در وقت و انرژی و … بسیاری دیگر را در پی دارند.

با توجه به اینكه شبكه یكپارچه نوری ایران واسط میان شبكه های محلی، شهری و منطقه ای است بخش مهمی از خدمات قابل ارائه از طریق شبكه ی نوری ایران مستلزم پیش بینی و عرضه این سرویس ها در LAN ها و شبكه های شهری متصل به شبكه یكپارچه نوری ایران است كه عبارتند از :
ارسال داده با سرعت بالا
تلفن تصویری
ویدئو بر اساس تقاضا Video on – demand
پزشكی از دور
آموزش از دور
اینترنت پرسرعت
ارسال متن ( Text )

كنترل خانه از دور
ارسال فایلهای با حجم زیاد
ویدئو كنفرانس
بانكداری الكترونیكی
خرید از دور
خدمات صوتی با كیفیت بالا

خدمات چند رسانه ای ( Multi Media )
ارائه پهنای باندهای مختلف به متقاضیان بر اساس درخواست آنها

رویكردهای فنی
برای ایجاد یك شبكه مخابرات نوری كارآمد و نیل به اهداف برشمرده ، بایستی موارد زیر در نظر گرفته شود :
1- رعایت استاندارد های بین المللی
2- استفاده از تجهیزات منطبق بر فناوری های روز
3- رعایت اصول صحیح شبكه سازی
4- استفاده مناسب از برنامه های نرم افزاری برای طراحی شبكه
5- بهره گیری از نیروی انسانی متخصص ، آموزش دیده و كارآمد

در این راستا مشخصات تارهای به كار گرفته شده در شبكه فیبرنوری كشور در برنامه های توسعه در مقاطع زمانی مختلف، با توجه به استانداردها و فناوری روز و متناسب با توانایی تولید تجهیزات مخابراتی مربوطه انتخاب گردید كه به شرح ذیل می باشد :

تار تك مد single mode fiber (S . M) مطابق با استاندارد G.652 :
اولین تار نوری كه به طور فراگیر درشبكه های مخابراتی مورد استفاده قرارگرفت ، تارنوری SM براساس توصیه G. 652 اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU-T) است . این تار در پنجره 1330 nm دارای پاشندگی صفر بوده و حداقل تضعیف آن در پنجره 1550 nm است .

نكته قابل ذكر این است كه درپنجره 1550 nm علیرغم تضعیف كم ، پاشندگی درآن زیاد بوده و در پنجره 1330 nm علیرغم پاشندگی صفر، دارای تضعیف بالاتری است. این نوع تار جهت كار درپنجره 1330 nm طراحی شده است وبا توجه به مسافت و نرخ بیت ارسالی روی آن درسالهای اولیه استفاده از تارنوری كاربرد فراوانی داشته است به طوریكه بخش اعظمی از شبكه های موجود مخابراتی از این نوع تار استفاده می نمایند و َدربرنامه پنج ساله اول توسعه نیز از این نوع تار استفاده گردیده استَ .

با توجه به مقدار تضعیف این تار درپنجـره 1330 nm كــه محدودیــت فاصله را درپی دارد اسـتـفـاده از پـنـجـره 1550 nm به طور روز افزونی افزایش یافت . ولی به دلیل پاشندگی بالائی این نوع تار دراین

پنجره( شکل 1 ) وافزایش نرخ بیت های ارسالی ، عامل محدودكننده پاشندگی نیز خود را نشان داد.به این دلیل طراحان وتولیدكنندگان فیبرنوری ، فیبرنوری جدیدی را طرح نمودندكه ضریب پاشندگی آن در پنجره 1550 nm صفر بود ، به عبارت دیگر ضریب پاشندگی صفر از پـنجـره 1330 nm بـه پـنجـره 1550 nm منتقل گردید ، به همین دلیل به این تار جدید DSF (Dispersion –shifted -fiber) می‌گویند .

شكل 1 ( نمایش پاشندگی برحسب طول موج تار SM )

تار DSF مطابق با استاندارد G.653 :
با توجه به اینكه فیبرنوری درپنجره 1550nm، تضعیف كمتری نسبت به پنجره 1330 nm دارد
(شكل 2) استفاده از این پنجره توجه استفاده كنندگان را جلب نمود و تولید ادوات و تجهیزات نوری دراین پنجره افزایش چشمگیری پیدا كرد . به طوریكه در طول چند سال پنجره 1550 nm دركاربردهای مخابراتی از اهمیت ویژه ای برخوردارشد .
این تار نوری با توجه به افزایش بیت ریت ارسالی وطول مسیر ، توسط طراحان ارائه ودر شبكه های مخابراتی
برای فواصل طولانی مورد استفاده قرار گرفت .

شکل 2 – مشخصه پاشندگی تار DSF و SM

شكل 2 مشخصه پاشندگی این‌تاررابرحسب طول موج و مشخصه تار SM استاندارد را نشان می‌دهد . نیاز روزافزون ‌به ظرفیت ‌زیاد و محدودیت فناوری همتافتگری تقسیم زمانی TDM (Time Division Multipxing) طراحان سیستمهای مخابــراتی ‌را بــه ‌سـمـت ‌استـفـاده ‌ازفناوری ‌جــدیــدی بــه نـــام همتافتگری تقسیم طول موج WDM (( Wave length Division Multiplexing و Dense –WDM سوق داد .

در این فناوری امكان ارسال ، دریافت و یا ارسال و دریافت همزمان چند طول موج نوری بر روی یك تار امكان پذیر است . هر یك از طول موجها را یك كانال نوری می نامند كه بطور مستقل اطلاعات مجزایی را حمل می نمایند .

شكل 3- نمایش سیستم همتافتگری فشرده‌ی تقسیم طول موج DWDM

بدلیل درخواست و كاربرد زیاد فناوری DWDM برروی تار نوری ، به منظور افزایش ظرفیت شبكه‌های مخابراتی ، محدودیتهایی درانتقال این فناوری از طریق تار DSF بروزنمود . این محدویتها درتار SM استاندارد كمتر از تار DSF بود . لیكن محدویت قبلی تار SM استاندار كه همانا پاشندگی زیاد آن دراین پنجره بود كماكان وجود داشت . محدودیت های تار DSF جهت بكار گیری فناوری DWDM بدلیل بروز اثرات غیر خطی شیشه است كه این اثرات غیر خطی عبارتند از :
-اختلاط چهار موجی – Four wave mixing (FWM)
– خود مدوله سازی فاز – Self Phase Modulation (SPM)

– مدوله سازی متقاطع فاز – Cross Phase Modulation (XPM)
– پراكنش «رامان» انگیخته – Stimulated Ramman Scatering ( SRS)
– پراكنش «بریلویین» انگیخته – Stimulated Brilluin Scatering (SBS)

پدیده‌ی اختلاط چهار موجیFWM در پاشندگی صفربیشترین تاثیر را خواهد داشت . این پدیده سبب بروز مولفه‌های نوری ناخواسته (طول موجهای نوری جدید) می گردد كه درصورت زیاد بودن تعداد طول موجها و كم بودن فاصله آنها تعداد این مولفه‌ها و مزاحمت آنها بیشتر می گردد زیرافیلتر كردن طول موجهای مطلوب به سختی انجام شده و گاهاً این طول موجهای ناخواسته دقیقاً روی طول موجهای اصلی قرار می گیرد كه به هیچ وجه قابل فیلتر كردن نبوده وسبب هم شنوایی می گردد . به این دلیل تار DSF دارای محدودیت زیادی برای به كارگیری درسیستمهای DWDM است.

خود مدوله سازی فاز SPM پدیده دیگری است كه دراثر چگالی نوری زیاد درمحیط انتقال شیشه بوجودمی آید . SPM بدلیل وابستگی ضریب شكست شیشه به توان نوری ودرنتیجه وابستگی سرعت انتقال نور درشیشه به توان آن بوجود می آید . به این ترتیب با تغییر توان نوری تغییرات فازی بوجود آمده دراثر تغییر سرعت به ترتیبی خواهد بود كه سبب پهن شدگی پالس می گردد كه اصطلاحاً بـــه آن جابه جایی سرخ red-shift و
جابه جایی آبی blue- shift می گویند . این پدیده بیشتر درسیستمهای تك كاناله با نرخ بیت بالا مزاحمت ایجاد می كند .

یكی دیگر از اثـــرات غــیـر خــطی، پدیده مدوله سازی متقاطع فاز (XPM )است كه درسیــستمهای چند كاناله (WDM , DWDM) سبب جفت شدگی فاز ی بین كانالها و پهن شدگی پالس می گردد .

دو پدیده پراكنش نوع SRS و SBS ، بیشتر درزمینه تضعیف انرژی نورانی اثر می گذارد كه به علت بالا بودن توان نوری تغذیه شده به فیبر بوجود می آید .
با توجه به محدویتهای برشمرده درفوق طراحان تارنوری، پژوهش گران اقدام به طرح و تولید تار نوری جدیدی به نام تار با جابه جایی پاشندگی غیر صفر NZDSF نمودند كه در محدوده 1550nm فاقد پاشندگی صفر بوده و سطح مقطع موثر آن(Core- Effective- Area) نسبت به تار DSF بزرگتر بود .

تارNZDSF مطابق با استانداردG . 655 :
این تار همانطور كه از شكل 4 برمی آید ، دارای پاشندگی صفر خارج از پنجره 1550nm است . وبدین ترتیب پدیده FWM درآن حذف می شود . ضمناً بدلیل بزرگ بودن سطح موثر آن بطوركلی اثرات غیر خطی به میزان قابل توجهی درآن كاهش می یاید .

شكل 4- مشخصه تار با جابه جایی پاشندگی غیر صفر NZDSF

كاربرد عمده این تار برای سیـستـمـهای DWDM و WDM است .
لازم به ذكراست براساس این توصیه مجموعه ای از تارهابه نام :

Larg Effective Area Fiber = LEAF
توسط تولید كنندگان مختلف تار نوری طراحی و تولید گردید ه است كه هریك دارای
خصوصیات ویژه ای بوده و نسبت بهم دارای مزایا و معایبی هستند كه ضروری است هنگام بكارگیری این نوع تارها براساس مشخصات سیستم وطرحهای مربوطه تارمناسب انتخاب گردد .

درضمن برخی از تولید كنندگان تار نوری ، تحقیقاتی درراستای حذف یون OH انجام داده اند به ترتیبی كه در شكل 5 منحنی تضعیف تارنوری ( 5 – الف ) به منحنی (5 – ب ) تبدیل شده وتضعیف این تارها در محدوده مربوطه به میزان قابل توجهی كاهش یافته است به طوریكه این تارها دارای ضریب تضعیف حدود

017 dB/km می باشند .
شكل 5 – منحنی تضعیف تار نوری
لازم به ذكر است كه در بخشی از برنامه دوم توسعه و در كل برنامه سوم از تارهای NZDSF
استفاده گردیده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید