دانلود طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف در فایل ورد (word) دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف در فایل ورد (word) :

طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف

چکیده

روشهای کنترل تطبیقی بی شک یکی از پر کاربرد ترین روش های کنترل خطی و غیر خطی مورد استفاده در فرایند هایی با معادلات دینامیک نامعین و دارای عدم قطعیت های ساختاری و غیر ساختاری است. در این میان روش کنترل تطبیقی بر مبنای مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف ،که علاوه بر تضمین پایداری حلقه بسته، عملکرد مورد نظر بر اساس مدل مرجع م طلوب را نیز بر آورده می کند ، از جایگاه ویژهایی بر خوردار است . در این فایل به طراحی اتوپایلوت تطبیقی بر مبنای مدل مرجع با چند استراژی مختلف برای موشک پرداخته شده است ودر نهایت هر یک با هم مقایسه و مزایا و معایب آنها مشخص می گردد .بدین منظور از مدل موشک (Skid-to-Turn Missile) STT استفاده می گردد و سعی بر آن است از روش های متفاوت اعم از روش های تطبیقی غیر خطی و خطی و همچنین روش های تقریب مستقیم و غیر مستقیم نامعینی ها و قانون کنترل ،در طراحی اتوپایلوت استفاده و با هم مقایسه گردد.

مقدمه

ناوبری ,هدایت وکنترل حرکت اجسام پرنده یکی از زمینه های علمی بوده که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. بی شک یکی از بخش های مهم اجسام پرنده سیستم کنترل یا اتوپایلوت آن است . وظیفه اتوپایلوت ایجاد پایداری ،تعادل و عملکرد مناسب سیستم حلقه بسته برای طی مسیر مورد نظر تا رسیدن به مقصد است .اهمیت و حساسیت سیستم کنترل به عنوان بخشی از تمامی اجسام پرنده باعث ایجاد زمینه علمی وفایلاتی به عنوان کنترل پرواز گردیده است .در کنترل پرواز طراحی سیستم های کنترل اجسام پرنده شامل هواپیماها و فضاپیماها, هواپیما و بالگرد های بدون سرنشین و انواع موشک ها که سیستم هایی با معادلات دینامیک غیر خطی , متغیر با زمان ودارای عدم قطعیت های ساختاری و پارامتری اند مورد بررسی قرار می گیرند . دراین میان رویکردهای کنترلی بسیاری برای دستیابی به پایداری و عملکرد مطلوب با توجه به دقت , سرعت و قابلیت های مانور پذیری مورد نظر در جهت غلبه و کم اثر کردن عدم قطعیت ها ,خطای مدل سازی و…تحقق یافته است.از جمله این رویکردها می توان روش های تطبیقی و مقاوم و نیز روشهای هوشمند مبتنی بر سیستم های عصبی و فازی و یا ترکیبی از این روش ها اشاره کرد.

موشک ها از دسته ای از اجسام پرنده اند که به دلیل شرایط پرواز وکاهش جرم در طول پرواز و تغییر ارتفاع ضرایبی آیرودینامیکی معادلات آن نامعلوم و دارای عدم قطعیت است .بنابراین استفاده از روش های تطبیقی و مقاوم در طراحی اتوپایلوت بطوریکه پارامتر های نامعلوم دینامیک موشک را تخمین زده و متناسب با تغییر این پارامتر ها در دینامیک ،پارامتر های اتوپایلوت نیز تغییر کند ،ضروری به نظر می رسد.از طرفی موشک STT که در این فایل مورد بحث است به دلیل نداشتن دینامیک داخلی معادلات دینامیکی آن بصورت آفین قابل باز نویسی است .اگر توابع موجود در مدل آفین را نامعین (که به واسطه وابستگی به پارامتر های نا معلوم مانند عدد ماخ این فرض صحیح است ) فرض کنیم.می توان با استفاده از تئوری تطبیق این توابع را تقریب زد ( روش تقریب مستقیم ) و یا قانون کنترل که به سبب وابسته بودن به این توابع نیز نامعین است را تقریب زد . این روش ،تقریب مستقیم نامیده می شود .مشکل اصلی روش تقریب مستقیم آنست که علامت ضریب ورودی کنترل در مدل آفین ، در قواعد تطبیق بکار میرود بنابراین بایستی علامت آن همواره مشخص باشد.

اگر چه دینامیک موشک اساسا غیر خطی است اما اگر مسئله موشک به عنوان یک مسئله خطی در نظر گرفته شود واتوپایلوت آن از کنترل کنندهای کلاسیک مرسوم طراحی گردد با توجه به تغییر شرایط پرواز , نقطه کار تغییر کرده و سیستم حلقه بسته از عملکرد مناسبی برخوردار نخواهد بود .بنابراین اگر یک روش مقاوم مبتنی بر سیستم خطی ارائه گردد ، قانون کنترل مقاوم خطی د ر صورت برآورده شدن شرایط مورد نظر اثر عدم قطعیت ها و تفاوت بین سیستم غیر خطی و سیستم خطی سازی شده در موشک STT را حذف می کند و عملکرد مطلوب حاصل می گردد.

در این در فصل اول به کلیات فایل شامل هدف، پیشینه و روش کار فایل پرداخته می شود.در فصل د وم به طور مختصر مفهوم هدایت کنترل و جایگاه اتوپایلوت در دینامیک پر واز بررسی می گردد.

در فصل سوم روش های تطبیقی ، مقاوم و هوشمند در کنترل پرواز و قابلیت این روشها در تقابل با عدم قطعیت های ساختاری و پارامتری مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل چهارم مدل سازی دینامیک موشک STT و رهیافت روش های کنترلی مورد بحث است.

فصل پنجم که به طراحی و شبیه سازی و بررسی عملکرد کنترل کننده های طراحی شده اختصاص دارد و دارای دو بخش طراحی مجزاست.

در بخش اول که طراحی کنترل کننده مود لغزشی انتگرالی تطبیقی مدل مرجع است قانون کنترل ایدال طراحی شده به روش مود لغزشی با استفاده از تقریبگر RCMAC بطور مستقیم تقریب زده می شود. در این حالت علامت ضریب کنترل ورودی در مدل آفین موشک تعیین علامت وهرتغییر علامت به قواعد تطبیق اعمال می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی در فایل ورد (word) دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی در فایل ورد (word) :

فایل میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

چكیده

در طی مراحل پیشرفت مطالب زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل اول فیزیولوژیك بدن انسان در مقابل جریان های الكتریكی بررسی شده و پیرامون مطالبی در خصوص شرایط بروز برق گرفتگی، ساختار الكتریكی بدن انسان، عوارض برق گرفتگی، جدول تأثیرات فیزیولوژیك بدن انسان در مقابل جریان های الكتریكی حوادث ثانوی شكل های حاصل از حوادث برق بحث شد.

در فصل دوم تفاوت اثرات جریان هایAC,DC بر روی بدن انسان مورد بررسی قرار گرفته و پیرامون مسائلی همچون، اثر جریان های مستقیم در ولتاژهای بالا، اثر بیولوژیكی جریان متناوب، میزان اثار متناسب با فركانس، خطر جریان متناوب نسبت به مستقیم، خطر ابتلا به بیماری سرطان برای ساكنان اطراف كابل های برق فشار قوی بررسی شده است.

فصل سوم و چهارم پیرامون مسائل حفاظتی بوده و استفاده از راه های كاهش خطر در برابر جریان های الكتریكی مورد بحث قرار گرفته كه از آن جمله می توان به انواع زمین‌های الكتریكی، صفر كردن ها، هم پتانسیل ها و استفاده از ترانس های یك به یك یا جدا كردن حفاظتی اشاره كرد.

در فصل پنجم آئین نامه های حفاظتی مورد مطالعه قرار گرفته برای آشنایی بیشتر متخصصین با مفادهای قانونی حفاظت و موارد ایمنی، تا گامی بااشد در جهت كاهش تلفات و صدمات وارده بر انسان در برابر جریان های الكتریكی.

مقدمه

ازآنجا كه با پیشرفت صنعت و تكنولوژی روز به روز تولید انرژی الكتریكی و كاربرد وسایل الكتریكی بیشتر می شود و انرژی الكتریكی جای خود را به عنوان یك انرژی برتر تثبیت كرده است به طوری كه امروزه مصرف انرژی الكتریكی به عنوان یكی از شاخص های رشد صنعتی و اقتصادی كشورها محسوب می شود اما به موازات آن خطرات ناشی از برق نیز افزایش می یابد هر چند دركشورهای پیشرفته صنعتی به علت شناخته شدن این خطرات و افزایش سطح اطلاعات و كارگران صنایع، خوشبختانه صدماتی كه از این طریق متوجه جوامع بشری می شود متناسب با توسعه این صنعت نیست.

به عنوان مثال در انگلستان آمار تلفات انسانی ناشیاز برق گرفتگی ظرف مدت پنجاه سال حدوداً چهار برابر شده در حالی كه تولید انرژی الكتریكی در هماون مدت سی برابر افزایش یافته است، با این وجود تعداد قربانیان حوادث ناشی از جریان برق عدد قابل توجهی است و كاربرد نادرست و غیر ایمنی انرژی الكتریكی صدمات و خسارات جبران ناپذیری را بر جوامع مختلف به ویژه كشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید.

بررسی حوادث الكتریكی نشان داده كه نسبت تعداد این حوادث به كل حوادث حدود 3/0 درصد است اما درصد حوادث منجر به فوت در حوادث الكتریكی بیشتر می باشد.

به طوری كه حدود 16/0 درصد از كل حوادث منجر به فوت هستند. در حالی كه62/2 درصد حوادث ناشی از برق منجر به فوت گردیده است، یعنی وخامت حوادث برق بیش از 16برابر حوادث معمولی برآورد می شود. ضمناً حوادث ناشی از برق حدود4 درصد حوادث منجر به فوت در صنایع را تشكیل می دهد.

لازم به ذكر است كه بیشترین حوادث برق مربوط به سیستم های جریان متناوب (بین 60-125ولت) بوده است(5/73 درصد) از طرف دیگر بررسی علل حریق ها نیز نشان داده كه تقریباً عامل اصلی آتش سوزی ها، برق بوده است.

1- یك دسته كاركنان صنعت برق یا افرادی كه در كارهای برق شاغل بوده و در این مدت رابطه آموزش هایی دیده اند نظیر تكنیسین های برق، اپراتورهای شاغل در مراكز برق فشار قوی، تعمیر كاران وسایل برقی از جمله افرادی هستند كه به سبب حرفه خود در معرض حوادث الكتریكی قرار دارند…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مهندسی قدرت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مهندسی قدرت در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مهندسی قدرت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مهندسی قدرت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مهندسی قدرت در فایل ورد (word) :

دانلود مهندسی قدرت در فایل ورد (word)

دانلود مهندسی قدرت در فایل ورد (word) یکی از زیرشاخه‌های مهندسی برق است.
دانلود مهندسی قدرت در فایل ورد (word) را می‌توان تولید نیروی الکتریکی به روشهای گوناگون و انتقال و توزیع این نیروها با بازده و قابلیت اطمینان بالا، تعریف کرد. پس هدف از دانلود مهندسی قدرت در فایل ورد (word)، پرورش افرادی کارا در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع است که گستره این بخش عبارت است از:
تولید: طراحی نیروگاه با کمترین هزینه و بیشترین بازده.
انتقال: طراحی شبکه‌های انتقال، خطوط انتقال، پخش بار بر روی شبکه، قابلیت اطمینان و پایداری شبکه قدرت، طراحی رله‌ها و حفاظت شبکه، پخش بار اقتصادی (economical dispatching).
توزیع: طراحی شبکه‌های توزیع حفاظت و دیسپاچینگ آن.
دكتر جبه دار در معرفی این گرایش می گوید:
“هدف عمده مهندسین این گرایش، تولید برق در نیروگاهها، انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبكه های شهری و در نهایت توزیع آن برای مصارف خانگی و كارخانجات است. بنابراین یك مهندس قدرت باید به روشهای مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم های توزیع آشنا باشد.”
دكتر كمره ای نیز در معرفی این گرایش می گوید:
“گرایش قدرت به آموزش و فایل در زمینه طراحی و ساخت سیستم های مورد استفاده در تولید، توزیع، مصرف و حفاظت از برق می پردازد.
به عبارت دیگر دانشجویان این رشته در شاخه تولید با انواع نیروگاههای آبی، گازی، سیكل تركیبی و … آشنا می شوند. و در بخش انتقال و توزیع، روشهای مختلف انتقال برق اعم از كابلهای هوایی و زیرزمینی را مطالعه می كنند و در شاخه حفاظت نیز انواع وسایل و تجهیزات حفاظتی كه در مراحل مختلف تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی، انسانها و تاسیسات را در برابر حوادث مختلف محافظت می كنند، مورد بررسی قرار می دهند كه از آن میان می توان به انواع رله ها، فیوزها، كلیدها و در نهایت سیستم های كنترل اشاره كرد.

سنکرون:

راه اندازی موتورهای سنكرون در حالت بارداری

ساختمان : استاتور موتورهای سنكرون از نظر ساختمان دقیقاً مشابه استاتور موتورهای القایی است سیم پیچهای سه فاز آن در داخل شیارهای هسته آهنی استاتور تعبیه شده كه وظیفه آنها ایجاد میدان دوار در هسته استاتور است.

روتور این موتور به صورت یكپارچه یا از ورقهای مغناطیسی ساخته می شود و بر روی آن یك سیم پیچی جریان مستقیم به نام سیم پیچ تحریك نصب می شود.
جریان تغذیه سیم پیچی تحریك روتور، از طریق دو حلقه كه بر روی محور روتور نصب شده به وسیله جاروبكها تأمین می شود و روتور این موتورها عملا بصورت یك مغناطیس الكتریكی (چرخ قطب) رفتار می كند كه تعداد قطبهای روتور به اندازه قطبهای سیم پیچی استاتور خواهد بود.
طرز كار: هنگام وصل استاتور به شبكه سه فاز ، یك میدان دوار كه سرعت آن متناسب با فركانس شبكه و تعداد قطبهای استاتور است در آن بوجود می آید و سطح روتور را جاروب می كند.
قطبهای روتور از طریق قطبهای غیر همنام استاتور جذب و لحظه ای بعد مجدداً این قطبها به وسیله قطبهای همنام استاتور دفع خواهند شد. پس میانگین گشتاور صفر و روتور حركت نمی كند قطبهای روتور به دلیل سنگینی و اینرسی موجود در آن نمی توانند به سرعت همراه میدان دوار استاتور بچرخند. پس باید با یك وسیله كمكی (راه انداز) ابتدا سرعت روتور را به نزدیكی سرعت میدان دوار استاتور رساند تا روتور بتواند همراه میدان دوار چرخش كند….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ترانسفرماتور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ترانسفرماتور در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ترانسفرماتور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ترانسفرماتور در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ترانسفرماتور در فایل ورد (word) :

دانلود ترانسفرماتور در فایل ورد (word)

قسمتی از متن:

ترانسفور ماتور وسیله ای است كه انرژی الكتریكی را در یك سیستم جریان متناوب از یك مدار به مدار دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ كم را به ولتاژ زیاد وبالعكس تبدیل نماید .
برخلاف ماشینهای الكتریكی كه انرژی الكتریكی و مكانیكی را به یكدیگر تبدیل می كند ، در ترانسفور ماتور انرژی به همان شكل الكتریكی باقیمانده و فركانس آن نیز تغییر نمیكند و فقط مقادیر ولتاژ و جریان در اولیه و ثانویه متفاوت خواهد بود . ترانسفورماتورها نه تنها به عنوان اجزاء اصلی سیستم های انتقال و پخش انرژی مطرح هستند بلكه در تغذیه مدارهای الكترونیك و كنترل ، یكسوسازی ، اندازه گیری و كوره های الكتریكی نیز نقش مهمی بر عهده دارند .
انواع ترانسفورماتورها را میتوان برحسب وظایف آنها بصورت ذیل بسته بندی كرد :
1- ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاهها و پستهای فشار قوی
2- ترانسهای توزیع در پستهای توزیع زمینی و هوایی ، برای پخش انرژی در سطح شهرها و كارخانه ها
3- ترانسهای قدرت برای مقاصد خاص مانند كوره های ذوب آلومینیم ، یكسوسازها و واحدهای جوشكاری
4- اتوترانسها جهت تبدیل ولتاژ با نسبت كم و راه اندازی موتورهای القایی
5- ترانسهای الترونیك
6- ترانسهای ولتاژ و جریان جهت مقاصد اندازه گیری و حفاظت
7- ترانسهای زمین برای ایجاد نقطه صفر و زمین كردن نقطه صفر
8- ترانسهای آزمایشگاه فشار قوی و …
و از نظر ماده عایقی و ماده خنك كننده نیز ترانسفورماترها را می توان بصورت ذیل بسته بندی كرد :
1- ترانسفورماتورهای روغنی Oil immersed power Transformer
2- ترانسفورماتورهای خشك Dry type transformer 3-ترانسفورماتورهای با عایق گازی (sf6) Gas insulated transformer
سایر ترانسفورماتورها مانند ترانسفورماتورهای كوره ، ترانسفورماتورهای تغییر دهنده فاز و..
بعنوان ترانسفورماتورهای خاص قلمداد می گردند .
ترانسفورماتورهای قدرت پست فولاد خراسان كه به نام T2 , T1 قلمداد می شوند ، از نوع ترانسفورهای روغنی هستند

ساختمان ترانسهای قدرت روغنی
قسمتهای اصلی در ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی عبارتند از:
1- هسته یك مدار مغناطیسی
2- سیم پیچ های اولیه و ثانویه
3- تانك اصلی روغن
به جز موارد فوق اجزا دیگری نیز به منظور اندازه گیری وحفاظت به شرح زیر وجوددارند :
1- كنسرواتوریا منبع انبساط روغن
2- بك چنجر
3- ترمومترها
4- نشان دهنده های سطح روغن
5- رله بوخ هلتز
6- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری / شیر فشار شكن )
7- رادیاتور یا مبدلهای حرارتی
8- پمپ و فن ها
10 – شیرهای نمونه برداری از روغن پایین و بالای تانك
11- شیرهای مربوط به پركردن و تخلیه روغن ترانس
12- مجرای تنفسی و سیلیكاژل مربوط به تانك اصلی و تب چنجر
13- تابلوی كنترل
14- تابلوی مكانیزم تب چنجر
15- چرخ ها
16- پلاك مشخصات نامی

1- هسته :
هسته ترانس یك مدار مغناطیسی خوب با حداقل فاصله هوایی و حداقل مقاومت مغناطیسی است تا فورانهای مغناطیسی براحتی از آن عبور كنند . هسته بصورت ورقه ورقه ساخته شده و ضخامت ورقه ها حدود0.3 میلیمتر و حتی كمتر است . برای كاهش تلفات فوكو ورقه ها تا حد امكان نازك ساخته می شوند و لی ضخامت آنها نباید بحدی برسد كه از نظر مكانیكی ضعیف شده و تاب بردارد .
در ترانسهای قدرت ضخامت ورقه ها معمولاً 0.3 یا 0.33 میلیمترانتخاب می شود كه این ورقه ها توسط لایه نازكی از وارنیش عایقی با یك سیم نازك عایقی ، نسبت به هم عایق می شوند .
2- سیم پیچی های ترانس
در ساختمان سیم پیچ های ترانس باید موارد متعددی در نظر گرفته شوند كه در ذیل به مهمترین آنها اشاره می نمائیم :
1- در سیم پیچ هاباید جنبه های اقتصادی كه همان مصرف مقدار مس و راندمان ترانس می باشد ، مراعات شود .
2- ساختمان سیم پیچ ها برای رژیم حرارتی كه باید در آن كار كند محاسبه شود ، زیرا در غیر این صورت عمر ترانس كاسته خواهد شد .
3- سیم پیچ ها در مقابل تنش ها و كشش های حاصل از اتصال كوتاه های ناگهانی مقاوم شوند .
4- سیم پیچ ها باید در مقابل اضافه ولتاژهای ناگهانی از نقطه نظر عایقی ، مقاومت لازم را داشته باشند .
سیم پیچ ترانس ها نسبت به هم در نوع سیم پیچ ، تعداد حلقه ها درجه و اندازه سیمها و ضخامت عایق بین حلقه ها متفوت خواهند بود . هر چه ولتاژ ترانس بالا برود ، تعداد حلقه های سیم پیچ بیشتر می شود و هر چه ظرفیت ترانس بیشتر شود ، اندازه سیم ها بزرگتر می گردد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی در فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی در فایل ورد (word) :

کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی

چکیده

در سال های گذشته با توجه به مزیتهای ژنراتور سنکرون آهن ربای دایم(PMSG) از جمله حجم و وزن کم بازدهی بالا و حذف جعبه دنده از این نوع ژنراتور در توربین های بادی استفاده شده است.در این استفاده از ژنراتور سنکرون (PMGS) با اینورتر منبع امپدانسی (Z-Source) در توربین های بادی با سرعت متغییر پیشنهاد شده است.و کنترل و تحویل حداکثر توان به شبکه به طور هم زمان از مشخصه ی اینورتر z-source میباشد.که دو متد کنترل ولتاژ خازن و کنترل ولتاژلینک dc پیشنهاد شده و عملکرد سیستم بر اساس این اینورتر از لحاظ کیفیت توان و سوئچینگ مقایسه شده و با توجه به اینکه سوئچینگ سبب ریپل جریان سلف و در کل اعوجاج هارمونیکی جریان را به وجود می آورد نتایج استخراج شده و کارآیی مبدل پیشنهادی توسط شبیه سازی بررسی شده است.

دانلود کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی در فایل ورد (word)
فهرست عناوین

فصل اول(مقدمه)

فصل دوم

1.2 تعریف توربین بادی.. 3

2.2 كاربرد توربینهای بادی.. 3

1.2.2 كاربردهای غیر نیروگاهی.. 3

2.2.2 كاربردهای نیروگاه 3

3.2 انواع توربینهای بادی.. 3

1.3.2تقسیم بندی از نظراندازه 4

2.3.2 تقسیم بندی توربینهای بادی از نظر استقرار. 5

4.2 عملکرد توربین بادی.. 6

5.2 ساختمان پره های توربین بادی.. 8

6.2 مقایسه تاثیر نیروی باد بر توربین‌های عمودی و افقی.. 9

2.7 تنظیم دور توربین های بادی.. 10

2.8تنظیم دور توربین‌های بادی.. 11

2.9قرار دادن توربین در جهت باد. 13

10.2 کارکرد توربین‌های بادی د ر انواع بادها 13

2-11- انرژی دریافتی از توربین. 15

12.2توان پتانسیل توربین. 17

13.2 ضریب یکپارچگی.. 18

14.2ضریب سرعت نوک… 18

2-15نیروگاه برق بادی.. 19

2-16قسمتهای نیروگاه بادی.. 20

2-17- اجزاء اصلی نیروگاه بادی محور افقی.. 23

2-18اجزاء مختلف یک توربین بادی ساخت ایران. 26

فصل سوم

1.2.3تعریف ژنراتور. 30

2.2.3 تعریف سنکرون. 30

3.2.3 تعریف سنکرون کردن. 31

3.3قسمت های تشکیل دهنده ی ژنراتور: 31

4.3.3 انواع روتور ژنراتور،بسته به نوع وسیله گرداننده 33

4.3 اساس کار ژنراتور سنکرون. 34

5.3 اصل فیزیکی مرتبط با عملکرد ژنراتورها 34

6.3 فاکتور های تاثیر در اختلاف ولتاژ درونی و ولتاژ بیرونی.. 34

7.3 مولد های AC یا آلترناتورها: 35

1.7.3 ژنراتور ها با ولتاژ بالا. 35

8.3 بررسی روشهای مختلف تولید قدرت.. 36

1.8.3ژنراتور سنكرون. 37

2.8.3 ژنراتورهای القایی.. 43

1.2.8.3 مزایای ژنراتورهای القایی.. 44

2.2.8.3 معایب ژنراتورهای القایی.. 44

3.8.3 ژنراتورهای مغناطیسی دائم. 45

10.3 طراحی ژنراتور. 46

1.10.3 طراحی ژنراتور مغناطیس دائم. 46

1.1.10.3 ابعاد مغناطیس دائم. 47

2.1.10.3 ابعاد استاتور و روتور. 48

3.1.10.3 سیم بندی استاتور. 49

11.3حفاظت ژنراتور. 50

1.11.3 حفاظت در برابر خطاهای داخلی.. 50

2.11.3 حفاظت در برابر خطرات خارجی.. 51

12.3 انواع سیستم تحریک ژنراتورسنکرون. 52

1.12.3 تحریک استاتیکی.. 52

2.12.3 تحریک دینامیکی.. 52

13.3 تنظیم کننده فرکانس مولد( گاور نر )Governor. 52

فصل چهارم

2.4عملکرد Z-Source Inverter 58

1.2.4.محاسبه ولتاژ لینک dc. 59

2.2.4 محاسبه دامنه ولتاژخروجی اینوتر. 61

3.4 روش های کلید زنی Z-Source Inverter. 62

1.3.4 روش های ساده مدولاسیون عرض پالس(PWM) 62

2.3.4. روش افزایش حداکثر. 64

4.4 مقایسه Z-Source Inverter،اینورتر دوطبقه با مبدل بوست و اینورتر معمولی.. 70

1.4.4توان المان کلیدزنی(SDP) 71

2.4.4 عناصر ذخیره کننده‌انرژی.. 73

3.4.4 قابلیت اطمینان. 75

فصل پنجم

2.5 کنترل سیستم. 83

1.2.5 کنترل توان تزریقی به شبکه. 83

2.2.5کنترل حدکثر توان تحویلی (MPPT) 84

1.3.5نمای کلی شبیه سازی شده 87

1.1.3.5 نمای داخل توربین بادی.. 88

2.1.3.5 نمای داخل بلوک شفت : 89

3.1.3.5 مدل توربین. 90

2.3.5 نتایج شبیه سازی: 90

1.2.3.5 سرعت روتور بر حسب rad/sec : 90

2.2.3.5 توان مکانیکی تولیدی : 91

3.2.3.5 ولتاژ خروجی توربین. 92

4.2.3.5 جریان خروجی.. 92

5.2.3.5 توان خروجی توربین بادی.. 93

دانلود کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی در فایل ورد (word)
فهرست جداول

شکل 2-1- تقسیم بندی توربین‌های بادی از نظر اندازه[5]……… 4

شکل 2-2- توربین بادی محور عمودی[1]…………………………………………… 5

شکل 2-3 نمایی از توربین بادی محور افقی نیروگاه منجیل[1] 6

شکل 2-4- استفاده از نیروی باد برای ابکشی از چاه[2]……….. 7

شکل 2-5- شمای توربین بادی با محور قائم و دو پره قابل برگشت [2] 7

شکل 2-6- نمایی از نیروی آیرودینامیکی بر روی پره[2]……….. 8

شکل 2-7- ساختمان پره های توربین های بادی [2]…………………….. 9

شکل 2-8- انواع توربین‌های بادی با محور افقی و قائم[1]…. 10

شکل 2-9- بارهای وارد بر پره یک توربین بادی افقی[ 1]…… 11

شکل 2-10- روشهای تنظیم کردن توربین بادی[1]……………………….. 11

شکل 2-11- مکانیزم تغیر زاویه پره[1]……………………………………….. 12

شکل 2-12- تاثیر ارتفاع در سرعت و انرژی دریافتی از باد[7] 14

جدول 2-2- نسبت انرژی تولیدی به سرعت باد در شرایط استاندارد[5] 15

شکل 2-13- نمودار دریافت انرژی با افزایش سرعت[5]…………….. 16

شکل 2-14- توزیع مدت زمان وزش باد در سرعت‌های مختلف[5]…. 16

شکل 2-15- توزیع انرژی تولید شده توسط بادهای با سرعت‌های متفاوت در طول یکسال[5]……………………………………………………………………………. 17

شکل 2-16- شمای سطح جارو شده توربین ساونیوس و توربین بادی با محور افقی[1]………………………………………………………………………………………. 18

شکل 2-17- نمودار گشتاور راه اندازی به ضریب سرعت نوک 3 نوع توربین بادی[1]………………………………………………………………………………………. 19

شکل 2-18- نمودار ضریب یکپارچگی به ضریب سرعت نوک 4 نوع توربین بادی[1] 19

شکل 2-19- قسمت‌های عمده نیروگاه بادی[1]………………………………… 21

شکل 2-20- شماتیک عملکرد نیروگاه بادی[6]………………………………. 23

شکل 2-21- اجزای اصلی تشکیل دهنده نیروگاه بادی محور افقی[8] 23

شکل 2-22- توربین بادی ساخت ایران[3]……………………………………….. 27

شکل3-1 قسمتهای تشکیل دهنده ژنراتور[1]………………………………….. 31

شکل 3-2- مدار معادل یك فاز از یك ژنراتور سه فاز سنكرون 37

شکل 3-3- منبع و بار سه فاز متعادل با اتصال مثلث……………. 38

شکل 3-4- دیاگرام فازوری یك فاز از ژنراتور سه فاز سنكرون 39

شکل 3-5- جریان قدرت ژنراتورac بصورت تابعی از زاویه قدرت 40

شکل 3-6- دیاگرام سیم‌بندی برای یك موتور القایی سه فاز…. 43

شکل 3-7- مدار معادل یك فاز از یك موتور القایی سه فاز…. 44

شکل 3-8- ژنراتور مغناطیسی دائم متصل به بار مقاومتی………. 45

شکل3-9:ماشین مغناطیس دائم سطحی روتور خارجی……………………….. 48

شکل3-10: ولتاژ القایی بی باری برای سرعت های چرخش متفاوت 50

شکل 2-4:ساختار دو طبقه برای کاربردهایی که ولتاژdcورودی محدود دارد 56

شکل 4-3 اینورتر منبع جریان…………………………………………………………… 56

شکل 4-4:z-source Inverter…………………………………………………………………………… 57

شکل 5-4 :Z-Source Inverter با ورودی منبع ولتاژ……………………………… 58

شکل4-6:مدار معادل مبدل از دید شبکه امپدانسی…………………….. 59

شکل 4-7:مدار معادل از دید شبکه امپدانسیدر حالتSHT…………. 59

شکل 4-8:مدار معادل از دید شبکه امپدانسی در حالت NSHT….. 59

شکل4-10:روش ساده ایجاد پالس های گیتZ-Source Inverter[16]………. 63

شکل 3-11:بهره مبدل در روش مدولاسین ساده بر حسب ضریب مدولاسیون[16] 64

شکل4-12 استرس ولتاژ کلید بر حسب بهره مبدل در روش ساده مدولاسیون[17] 64

شکل 4-13:روش افزایش حداکثر [17]………………………………………………… 65

شکل 4-14:بهره مبدل نسبت به ضریب مدولاسیون در روش افزایش حداکثر[17] 66

شکل4-15:استرس ولتاژ کلید بر حسب بهره مبدل در روش افزایش حداکثر[16] 66

شکل 4-16:روش افزایش ثابت حداکثر [18]…………………………………….. 67

شکل4-17 بهره مبدل نسبت به ضریب مدولاسیون در روش افزایش ثابت حداکثر[18]………………………………………………………………………………… 68

شکل 4-18:مقایسه استرس ولتاژکلیدها در سه روش مدولاسیون[18] 68

شکل4-19: روش مدولاسیون Z-Sourcw Inverter،بهینه شده از لحاظ تلفات کلیدزنی[19]………………………………………………………………………………. 69

شکل4-20:شکل موج فرمان کلیدها در روش بهینه شده[19]………… 69

شکل 4-21 مبدل‌های مورد مقایسه………………………………………………………. 71

شکل 4-22 مقایسه SDPدر سه مبدل[20]…………………………………………….. 73

جدول4-1 مقایسهSDPسه مبدل………………………………………………………………… 75

جدول4-2 مقایسه سلف و خازن مورد نیاز سه مبدل…………………….. 75

شکل4-23 مقایسه بازده سه مبدل[20]……………………………………………… 76

شکل4-24 بازده اندازه‌گیری شدهz-source Inverter[20]………………………. 76

شکل 1-5: نمای کلی z-source Inverter…………………………………………………….. 79

شکل 5-2 نمای شبیه سازی شده در متلب…………………………………………. 79

نمودارهای اینورتر z-source Inverter………………………………………………….. 80

شکل 5-3 نمودار های z-source Inverter…………………………………………………… 80

شکل5-4 سیگنال سوئیچینگ……………………………………………………………………. 81

شکل5-5 rms ولتاژ خروجی………………………………………………………………………. 81

شکل5-6 سگنال خروجی…………………………………………………………………………….. 82

شکل5-7: ساختار سیستم کنترلی………………………………………………………… 83

شکل5-8 سرعت روتور………………………………………………………………………….. 85

جدول 5-1:پارامترهای PMSG……………………………………………………………….. 86

جدول 5-2: پارامترهای شبیه سازی………………………………………………….. 86

شکل 5-9: ساختار کلی شبیه سازی شده…………………………………………… 87

شکل5-10:نمای داخلی توربین…………………………………………………………….. 88

5-4: نمای واقعی سیستم……………………………………………………………………… 89

شکل 5-11:نمای داخلی بلوک شیفت……………………………………………………. 89

شکل5-12:مدل توربین…………………………………………………………………………….. 90

شکل 5-13 نمودار سرعت روتور بر حسب rad/sec…………………………….. 90

5-14: نمودار توان مکانیکی تولیدی……………………………………………… 91

شکل5-15: نمودار ولتاژ خروجی توربین………………………………………. 92

شکل5-16: نمودار جریان خروجی………………………………………………………… 92

‏شکل 5-17 :توان خروجی توربین بادی……………………………………………… 93

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كنترل توان در CDMA در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كنترل توان در CDMA در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كنترل توان در CDMA در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود كنترل توان در CDMA در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود كنترل توان در CDMA در فایل ورد (word) :

دانلود كنترل توان در CDMA در فایل ورد (word)

كنترل توان غیر بهینه (نامطلوب)

دلایل تغییرات توان

انتشار چند مسیری

(Rayleiyh)

نرخ فیدینگ

نرخ عبور از سطح

متوسط طول زمان فیدینگ

سایه

یكی از مفاهیم سوال انگیزی كه غالباً توسط محققین مطرح می شود، “كنترل بهینه قدرت” می باشد. كنترل قدرت یكی از فاكتورهای اساسی در سیستمهای سلولی CDMA می باشد كه ارتباط مستقیمی و پایاپایی با ظرفیت و نگهداری سیستم دارد. با مطالعاتی كه در مورد تكنیكهای تخصصی كنترل بهینه توان صورت گرفته، ملاحظه شده كه دست یافتن به این امر بخصوص در محیطهای دارای تضعیف (fading inu) امری بسیار مشكل می باشد.

در این فصل ما به معرفی و بیان مفاهیم كنترل توان خواهیم پرداخت، همچنین به نقش آن در reverse- link, forward- link و تاثیرات كنترل توان در ارتباط با ظرفیت و نگهداری سیستم سلولی.

همچنین به آنالیز كانالهای مختلف رادیو برای اینكه طرح كنترل قدرت امكان ردیابی صحیح را به ما بدهد خواهیم پرداخت. سپس، تكنیكهای قابل قبول كنترل قدرت معرفی خواهد شد و معایب این روشها نیز بیان خواهد شد. یك تكنیك جدید كنترل قدرت بر مبنای برآوردهای مطرح خواهد شد و نقش آن در محیطهای با افت سریع (fast fading) بررسی خواهد شد.

قابل ذكر است كه تكنیكهای كنترل توان مورد بحث در اینجا، مفاهیمی هستند كه هم درسیستمهای ارتباط ماهواره ای CDMA و هم مخابرات سیار می توان مطرح كرد. مدارات حلقه بسته كنترل توان در محیطهای موبایل ماهواره ای در مقابل تاخیری كه ایجاد می كند، خیلی تاثیر گذار نمی باشد.

2-3- مفهوم كنترل توان

كنترل قدرت در سیستمهای سلولی CDMA یك وسیله مهم برای كاهش دادن اثرات تداخل دسترسی چندگانه و در نتیجه، افزایش ظرفیت سیستم می باشد. هدف ما این است كه تمام سیگنالهای رسیده از موبایلهای مختلف (در داخل یك سلول) در گیرنده BS یك سطح قدرت ثابت بدون توجه به مكان موبایلها و خصوصیات كانالهای سلول، داشته باشند. این موضوع تحت عنوان reverse-link power cont (موبایل به BS) كه دستیابی به آن بسیار مشكل می باشد.

كنترل توان forward link (BS به موبایل) در سیستم تك سلولی مورد نیاز نمی‌باشد، بلكه در سیستم چند سلولی مطرح می شود كه برای كاهش تداخل سلولهای همسایه به یآن احتیاج داریم. BS در حداقل سطح قدرت كه مورد نیاز برای ارضاء كیفیت ارتباط دورترین موبایل می باشد، انتشار سیگنال می كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود انالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکرویو با فازخطی و پهنای باند بسیار بالا با پاسخ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود انالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکرویو با فازخطی و پهنای باند بسیار بالا با پاسخ در فایل ورد (word) دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود انالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکرویو با فازخطی و پهنای باند بسیار بالا با پاسخ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود انالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکرویو با فازخطی و پهنای باند بسیار بالا با پاسخ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود انالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکرویو با فازخطی و پهنای باند بسیار بالا با پاسخ در فایل ورد (word) :

دانلود انالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکرویو با فازخطی و پهنای باند بسیار بالا با پاسخ در فایل ورد (word)

چکیده :

هدف از انجام این دستیابی به تقویت کننده ای با حاصل ضرب گین در پهنای باند بزرگتر با بهینه سازی روش های موجود و حتی الامکان تلاش برای یافتن راهکارهای جدید بوده و از مهمترین مسائل مورد توجه همواری و خطی بودن اندازه و فاز بهره در سراسر پهنای باند است.

در فصل اول این گزارش مروری بر تقویت کننده های پهن باند با تأکید بیشتر بر تقویت کننده های گسترده موج متحرک ارائه شده و سپس رویه کلاسیک طراحی یک تقویت کننده گسترده موج متحرک که پایه و اساس تمام کارهای بعدی در این زمینه می باشد، به تفصیل بیان شده است. فصل دوم شامل سایر روش های طراحی و متدهای مهم بهینه سازی تقویت کننده های گسترده موج متحرک می باشد. یکی از مهمترین نیازهای یک تقویت کننده گسترده زیرساخت ادوات نیمه هادی (ترانزیستور)، زیرلایه مورد استفاده برای مدار، خطوط انتقال و در نهایت نحوه پیاده سازی و ساخت مدار است. بدین معنی که اولاً باید بتوانند در سراسر پهنای باندی که تقویت کننده گسترده در آن کار می کند (چند ده گیگا هرتز) عملکرد مطلوبی ارائه دهند یعنی حداقل ممکن حساسیت را به تغییرات فرکانس داشته باشند. خطوط انتقال به کار رفته (مایکرواستریپ، CPW و غیره) نیز باید حداقل پراش، تلفات و تفاوت فاز را به مدار تحمیل نمایند. زیر لایه ای که مدار روی آن پیاده سازی می شود نباید در فرکانس های بالا از خود اثرات تخریبی از جمله اتلاف و تضعیف سیگنال بروز دهد. در نهایت پیاده سازی مدار باید با حداقل ممکن طول و تعداد اتصالات انجام شود که تکنولوژی فلیپ چیپ و CSP برای این کار پیشنهاد می شود. به دلیل اهمیت و تأثیر زیاد این مسائل زیرساختی که از اولین مراحل طراحی گرفته تا شبیه سازی و ساخت یک DA کاملاً نمایان هستند، فصل سوم را به بحث پیرامون این موضوعات اختصاص داده ایم. تا اینجا مطالب لازم برای ایجاد دید روشن از مسئله کاملاً در گزارش درج شده است.

فصل آخر با طراحی مدار اولیه به روش کلاسیک آغاز و در ادامه روش نوینی برای بهینه سازی عملکرد مدار ارائه شده است. روش ساده ای که بدون افزودن حتی یک المان به مدار اولیه در عین بهبود گین از نقطه نظر اندازه و هموار بودن و نیز افزایش پهنای باند، عدد نویز را هم کمتر می کند و این همه فقط به قیمت افزایش بسیار کم تأخیر گروهی رخ می دهد. در ضمن با اضافه کردن فقط یک ترانزیستور دیگر به خروجی مدار به شکل تقویت کننده درین – مشترک و ایجاد تطبیق به یک روش خاص (استفاده از سلف هائی هم اندازه آخرین سلف مدار قبلی) اندازه گین باز هم افزایش یافته است. روشی که در نوع خود جدید است.

در نتیجه با استفاده از این سه مورد نوآوری به تقویت کننده ای دست یافته ایم که اندازه بهره آن به طور متوسط 10dB نسبت به مدار کلاسیک بالاتر است و با توجه به اینکه بهره مدار کلاسیک در بالاترین حد خود 7/4273dB می باشد پس اندازه بهره بیش از 130 درصد بهبود یافته. عدد نویز در تقویت کننده کلاسیک از 3/7dB در فرکانس های پایین شروع می شود. سپس در فرکانس 43/4GHz به حداقل مقدارش یعنی 3/1dB می رسد. در حالی که در تقویت کننده جدید عدد نویز از 3/5dB در فرکانس های پایین شروع می شود، در فرکانس 31GHz به حداقل مقدارش یعنی 1/343dB می رسد و تا فرکانس 48/34GHz از مورد کلاسیک کمتر است. یعنی در پهنای باند بیش از 48GHz به طور متوسط بیش از 1dB بهبود عدد نویز (معادل با حدوداً 33 درصد بهینه سازی عدد نویز).

بهره تقویت کننده کلاسیک در فرکانس 1GHz در بالاترین حد خود یعنی 7/4273dB قرار دارد و در فرکانس حدود 32/5GHz به 4/42dB می رسد. یعنی پهنای باند 3dB تقویت کننده کلاسیک برابر 32/5 گیگا هرتز است. ولی گین تقویت کننده جدید در 1GHz برابر 8dB است و در 58/7GHz به 5dB می رسد. پس پهنای باند از 32 به 58 گیگاهرتز رسیده است. یعنی بهبودی معادل 81/2 درصد در پهنای باند.

نکته جالب توجه دیگر این است که روش جدید، در عین اینکه عملکرد تقویت کننده را در سراسر پهنای باند فرکانسی از پایین ترین تا بالاترین بسامد بهبود می بخشد، در فرکانس های میانی (با بیش از 30GHz پهنای باند میانی از 17GHz تا 48GHz) پاسخی نزدیک به یک حالت ایده آل از خود بروز می دهد. با قرار دادن یک فیلتر میان گذر در این محدوده فرکانسی تقویت کننده گسترده میان گذری با گین بالا و هموار و عدد نویز پایین حاصل شد.

پس از آن برای دستیابی به پاسخ پایین گذر هموارتر، بخش های آخر فصل چهارم به روش های غیرکلاسیک طراحی DA می پردازد. در این قسمت با استفاده از دو متد مختلف، تقویت کننده های گسترده ای با پاسخ پایین گذر طراحی شده اند و بعد با بهینه سازی پاسخی بسیار هموار در محدوده فرکانس پایین به دست آمده است. نکته ارزشمند در طراحی این تقویت کننده ها اعمال عملکرد فیلتر پایین گذر به ساختار خود DA و کوچک سازی مدار است.

در نهایت پس از نتیجه گیری، پیشنهادی مبنی بر اجرای یک با همکاری گروهی متخصصان تقویت کننده های گسترده از یک سو و ادوات نیمه هادی از سوی دیگر با هدف طراحی و ساخت DAهای پیشرفته در ایران ارائه شده است. پیشنهاد دوم طراحی و بهینه سازی فیلتر میان گذری است که بین 17 تا 48 گیگاهرتز دارای پاسخ ایده آلی با حداکثر درجه همواری گین و حداقل تلفات باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word) :

دانلود دانلود تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word)

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

دانلود تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل 1- معرفی سیستم‌های تولید پراكنده(DG) 5

1-1- مقدمه 5

1-2- تعریف تولید پراكنده 8

1-3- اهداف استفاده ازتولیدات پراكنده 11

1-4- علل رویكردبه منابع تولید پراكنده 13

1-5- علل رویكردبه منابع تولیدپراكنده درایران 14

1-6- مزایای استفاده ازتولید پراكنده 15

1-6-1- مزایای اقتصادی DGازدیدمشتركین 16

1-6-2- مزایای اقتصادی DGازدیدشركت توزیع الكتریكی 17

1-7- معایب استفاده ازتولیدات پراكنده 19

1-8- موانع ومشكلات توسعه منابع تولیدپراكنده دردنیا 19

1-8-1- راهكارایی جهت كاهش موانع 20

1-9- اثرات زیست محیطی استفاده ازمنابع تولید پراكنده 21

فصل 2- مروری برانواع سیستم‌های تولید پراكنده(DG) 28

2-1- معرفی انواع تولید پراکنده 28

2-1-1- ماشین حرارتی داخلی (ICE) 29

2-1-2- توربین احتراقی (CT) یاگازی 30

2-1-3- میكروتوربین 30

2-1-4- پیلسوختی 32

2-1-5- توربینبادی 38

2-1-6- فتوولتائیک 43

2-1-7- انرژی گرمایی خورشیدی 47

2-1-8- زمین گرمایی 47

2-1-9- چرخلنگر 52

2-1-10- واحدهای آبی کوچک 53

2-1-11- بیوماس 53

2-2- جایگاه انرژی‌های مختلف درجهان 55

2-3- پتانسیل منابع تولید پراكنده درایران 61

فصل 1- معرفی سیستم‌های تولید پراكنده (DG)

1-1- مقدمه

در سیستم‌های بهم پیوسته برق، با توجه به صرفه‌جویی‌های مقیاس (Economies of Scale)،تولید انرژی الكتریكی بصورت مركزی و توسط نیروگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد. در سال‌های اولیه پیدایش سیستم‌های بهم پیوسته، معمولاً سیستم با رشد سالانه حدود 6 الی 7 درصدی در مصرف انرژی الكتریكی مواجه بود. در دهه 1970 مباحثی از قبیل بحران نفتی و مسائل زیست‌محیطی مشكلات جدیدی را برای صنعت برق مطرح نمودند، به‌گونه‌ای كه در دهه 1980 این فاكتورها و تغییرات اقتصادی، منجر به كاهش رشد بار به حدود 6/1 الی 3 درصد در سال شدند. در همین زمان هزینه انتقال و توزیع انرژی الكتریكی نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافت. لذا تولید مركزی توسط نیروگاه‌های بزرگ، اغلب به دلیل كاهش رشد بار، افزایش هزینه انتقال و توزیع، حاد شدن مسائل زیست محیطی و تغییرات تكنولوژیكی و قانون‌گذاری‌های مختلف غیر عملی شدند.

در دهه‌های اخیر، تجدید ساختار صنعت برق و همچنین خصوصی‌سازی این صنعت، مطرح و در برخی كشورها اعمال گشته است. طی این مدت، به خاطر بالا بردن بازده بهره‌برداری و تشویق سرمایه‌گذاران، صنعت برق دستخوش تغییرات اساسی از لحاظ مدیریت و مالكیت گردیده است، به طوریكه برای ایجاد فضای رقابتی مناسب، بخش‌های مختلف آن از جمله تولید، انتقال و توزیع از هم مستقل گردیده‌اند. در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق، متقاعد نمودن بازیگران بازار به سرمایه‌گذاری در ‌های چندین میلیارد دلاری تولید و انتقال توان آسان نیست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقش استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقش استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقش استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی در فایل ورد (word) :

نقش حیاتی استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی

پیست، هی، شنیده ام كه مطالبی را برای آموزش به دیگران آماده كرده ای. آموزش افراد زیادی در سراسر دنیا. من می توانم چیزی را كه شما به آن نیازمند هستید در اختیارتان قرار دهم. آموزش الكترونیكی. بر روی اینترنت و شبیه پست الكترونیكی و تجارت الكترونیكی می باشد. در حقیقت WBT بوده و مشابه CBT و بهتر از آن است. امروزه آموزش صرفاً بر روی اینترنت معنا و مفهوم دارد. حال می خواهم یك LMS مهم و خوب را به شما معرفی كنم. برای كمك به شما تعداد زیادی LO و SCO و AU را نیز طرح خواهم كرد. شاید بعدها بتوانید از یك LCMS نیز استفاده كنید، كه بهتر و مناسب تر نیز می باشد. حال LMS می تواند LOی شما را به سرعت به راه بیاندازد، LO می تواند وضعیت تمام یادگیرنده های شما را منعكس نماید.

من همه چیز را در اختیار شما قرار خواهم داد. این سیستم می تواند نمرات آنها و مدت زمانی كه برای انجام كارهایشان صرف می كنند و نیز تعداد كلیكهایی كه بر روی كامپیوترهایشان انجام می دهند، در اختیار شما قرار می دهد. من می توانم رنگ جورابی كه آنها می پوشند را به شما اطلاع دهم. تمام قابلیتها ممكن، اتاقهای گفتگو، ویدئو كنفرانس و… را در بر می گیرد.

آها، استانداردها؟ ام… قطعاً تمام استانداردهای جدید- AICC، SCORM، HACP، QTI، IMS، LTSC/ TEEE، ISO، ABC، XYZ و…و تمام مطالبی كه موجود است را در بر می گیرد. ما متناسب با هر سازمانی بوده و حتی تایید شده ایم (Certified). ما همواره پیشرو هستیم….

این چه چیزی است؟ آیا برای دوره های افراد دیگر نیز قابل استفاده است؟ البته كه قابل استفاده است. استانداردها، به یاد می آورید؟ و بله شما می توانید مطالب خودتان را نیز بنویسید. فقط استانداردها را مورد استفاده قرار دهید و تمام این كارها را به سادگی انجام دهید.

چگونه كار می كنید؟ خوب … آه … من فقط فروشنده هستم و برنامه نویس نمی‌باشم. یك دمو؟ آن را برای شما تهیه خواهم كرد. ولی بدانید كه می توانید اعتماد كنید كه مفید خواهد بود. تمام آن براساس استاندارد می باشد.

مقدمه

درصورتی كه آموزش الكترونیكی و استانداردهای آن را ترك نمی كنید بدانید كه تنها نیستید. آموزش الكترونیكی برای كسانی كه به تازگی وارد این حوزه شده اند، فقط مجموعه ای از عبارات و لغات معمایی و مجهول، تعهداتی كه فقط امید تحقق آنها وجود دارد، بوده و به نظر آنها اطلاعات علمی موجود بسیار اندك است. كتاب حاضر برای روشن شدن موضوع و ارائه اطلاعات بسیار مفید طراحی شده در تصمیم گیری آگاهانه در قبال آموزش الكترونیكی در سازمانتان به خوبی عمل كنید.

اگرچه آموزش الكترونیكی به موضوعی بسیار مهم در آموزش سازمانهای كل دنیا بدل شده ولی نسبت به ماهیت آن عقاید و افكار بسیار گوناگونی وجود دارد. در این فصل در تمامی كل كتاب را با تشریح آموزش الكترونیكی و اجزای آن ترسیم می كنیم. سپس به بررسی دلایل موجود برای وابستگی اش موفقیت آمیز آموزش الكترونیكی به پذیرش همگانی استانداردها می پردازیم. در انتها نیز جهت درك روند تكامل استانداردهای آموزش الكترونیكی تاریخچه استانداردها را مرور می كنیم. این تاریخچه در حقیقت با طرح یك مساله شروع، راه حل آن ارائه شده و سپس این راه حل استاندارد می شود نهایتاً این راه حل به یك استاندارد مورد تایید بدل می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت در فایل ورد (word) دارای 178 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت در فایل ورد (word)

چکیده:

کاربرد سیستم از کنترل در صنایع کشورمان در چند سال اخیر افزایش حیرت انگیزی داشته، پیشرفت سریع کامپیوترها و استفاده از آن پدید آمدن سیستم هایی موسوم به (MBDCS) شد.

هم اکنون صنایع بزرگ کشور مانند نفت، گاز، پروشیمی مجهز به سیستم های کنترل گسترده می باشند. بنابراین بررسی و فایل درباره سیستم های کنترل فوق بسیار مفید می باشد. طراحی نرم افزار شبیه ساز یک سیستم کنترل گسترده کمک

شایانی در شناخت و عملکرد چنین سیستمی می نماید و می توان از مقاصد آموزشی نیز از آن استفاده نمود.

انجام این بررسی و شناخت یک سیستم کنترل گسترده واقعی مانند TDC2000 از شرکت Honeywell یک plant واقعی و مدلسازی آن و طراحی نرم افزار شبیه ساز یک سیستم کنترل گسترده می باشد. همچنین امکانات یک سیستم واقعی نیز به آن افزوده شده است.

در نرم افزار فوق رفتار گذرا و داغ هر یک از متغیرها قابل مشاهده بوده که از نظر بدلیهای آماری و مقاصد آموزشی حائز اهمیت می باشد.

مقدمه:

طی سالهای اخیر سیستم های کنترل از یک فرآوری تکنولوژی به نیروی مسطحی در اتوماسیون سنعتی تبدیل شده است، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کاغذسازی، نیروگاه ها و پالایشگاه ها و… تنها بخش از قلمرو و کاربرد آن را تشکیل می دهند. این گسترش کاربرد طبعاً سبب رقابت شدید و تبلیغات به منظور فروش سستم های DCS بین کمپانیهای تولید کننده شده است.

در کشور ما نیز این سیستم های به تدریج معمول شد، و هم اکنون دامنه رفیعی از فعالیت های صنعتی کشور را پوشش می دهد برخی از این واحدها عبارت است از:

– سکوی دریایی سلمان: سیستم کنترل گسترده Tdc2000 از شرکت Honey well نصب شده است.

– پتروشیمی اراک: در واحدهای پلی بوتادین، اکسید اتیلن، سیستم Tdc2000 Honey well نصب و راه اندازی شده است.

– سکوی جدید بهرگان ottshore و کارخانه خشکی onshore بهرگان: سیستم یوکرگاوای yokogava (centam 3000 در حال نصب و راه اندازی.

– پتروشیمی تبریز: در واحد olefin و واحد پلی اتیلن سیستم Tdc2000 از شرکت Honey well نصب شده است.

با توجه به روی آوری گسترده بزرگترین صنایع این کشور (نفت، گاز، پتروشیمی) به سیستم های کنترل گسترده، برآن شدیم سیستم های فوق را مورد بررسی قرار داده و نرم افزار شبیه ساز آن را طراحی کنیم. برای این منظور یک واحد (production platform) در نظر گرفته شده که سیستم TDC2000 برتر آن نصب شده است.

این شبیه سازی به توانایی ما در شناخت سیستم و عملکرد بخشهای مختلف افزوده، همچنین وجود خطا یا اشکال در سیستم و نحوه برخورد نرم افزار با این مورد قابل بررسی می باشد این نرم افزار از نقطه نظر آموزشی نیز می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر بخواهیم بروز اشکالی را در یک سیستم واقعی مثلا روی یک سکوی نفتی تجربه کنیم چه بسا ممکن است باعث ایجاد خطرات جبران ناپذیر شود که مقرون به صرفه نمی باشد.

مطالب ارائه شده عبارت است از:

– معرفی سیستم های مقیاس وسیع و بررسی روشهای مدلسازی این سیستم ها

– بررسی سیستم های سلسله مراتبی

– بررسی جامع سیستم کنترل گسترده و اجزاء تشکیل دهنده آنها

– بررسی سیستم TDC2000 بطور کامل و تجهیزات مربوط به آن

– معرفی یک Plant واقعی و مدلسازی بخش های مختلف آن

– طراحی نرم افزار شبیه ساز یک سیستم کنترل گسترده و بررسی جزئیات آن

در پایان از کلیه اساتید گروه برق دانشکده و تحصیلات تکمیلی بالاخص مدیر محترم گروه برق آقای دکتر الهی که در انتخاب موضوع کمک شایانی نموده اند. تشکر می نمایم همچنین از آقای پور مینا به جهت راهنمایی های ارزنده شان در انجام و یشرفت قدردانی می نمایم.

فصل یک

کلیات

1-1- هدف:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و بکارگیری کامپیوتر و مدارهای میکروپروسسور در صنایع و بکارگیری روشهای کنترلی جدید در صنعت، بخصوص صنعت، نفت، گاز، پتروشیمی لازمه آشنایی با سیستم کنترل جدید را فرآهم می آورد.

استفاده از سیستم های فوق در صنعت و سکوهای نفتی و کارخانجات خشکی جهت فراورش نفت به فراوان مشاهده می شود در صورتیکه هنوز طراحی این سیستم های توسط شرکتهای خارجی صورت می گیرد.

در راستای این استفاده فراگیری و نصب و راه اندازی و نگهداری این سیستم نیز مطرح می شود با توجه به اینکه هزینه های خرید خارجی چنین سیستم هایی بسیار گران بوده و استفاده کارشناس خارجی هزینه بر می باشد.

پس شناخت چنین سیستمهایی کمک شایانی به صنعت و اقتصاد کشور می نماید. تکنولوژی و سخت افزاری چنین سیستم هایی در کشورمان موجودنمی باشد اما طراحی نرم افزار آن امکان پذیر می باشد. بنابراین بر آن شدیم علاوه بر شناخت اساس کار چنین سیستم هایی به طراحی نرم افزار شبیه ساز آن بپردازیم.

همچنین نرم افزار طوری طراحی شده است که می توان معادلات یک Plant واقعی را در آن قرار داده و آن را شبیه سازی نمود بنابراین وابسته به یک سیستم خاص نمی باشد و دارای عمومیت می باشد. نتایج حاصله در واقع پاسخهای سیستم می باشد که همگی قابل مشاهده هستند.

2-1- پیشینه فایل:

صنایع کشور به عنوان مصرف کننده های سیستم های کنترل بوده و شرکتهای داخلی کمتر به دانش فنی این تکنولوژی یا طراحی آن توجه نموده اند.

نرم افزار سیستم ها نیز توسط شرکتهای خارجی سازنده ارائه می شود بنابراین اجرای این و طراحی نرم افزار سیمولاتور به عنوان قدمهای اولیه در نوشتن چنین برنامه هایی می باشد.

دلایل موضوع فوق نیز انحصاری بودن اطلاعات مربوط به این سیستم ها می باشد و شرکتهای مختلف با وجود اینکه تمایل دارند سیستم ها همگی دارای استاندارد خاص خود باشد اما مسائلی امنیتی نرم افزاری باعث می شود که روشهای مختلفی را بعضاً اعمال کنند که در این صورت دسترسی به اطلاعات بسیار مشکل بوده و تشخیص روش بکار رفته شده امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین این اطلاعات منحصر به سازنده این گونه سیستم ها و یا خریدار آن می باشد که در هر دو مورد دسترسی به این اطلاعات کار ساده ای نیست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید