دانلود مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی در فایل ورد (word) دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی در فایل ورد (word) :

دانلود مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی در فایل ورد (word)

وجود یك جامعه سالم از نظر بهداشت روان، وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند مجامع، گروهها و خانواده‌های موجود در آن جامعه است وجود خانواده‌های سالم ودارای سلامت روان می‌تواند تاثیر بسزایی در سلامت روانی موجود و ایجاد بهداشت روانی در آن جامعه داشته باشد، زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است و هر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن، در جامعه بزرگ انسانها تاثیر مستقیم و موثر دارد و ثبات و بی‌ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یا بی‌ثباتی جامعه تاثیر دارد.

کودک عامل گسترش نسل است و تولد هر کودک می‌تواند بر پویایی خانواده اثر بگذارد، والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را جهت سازگاری با عضو جدید تحمل کنند. تولد یک کودک ناتوان[1] بر خانواده می‌تواند اثرات عمیقی داشته باشد، زیرا خصوصیات کودکان و نوزادان معلول[2] حدود انتهایی رفتار است و از آنجایی که معلولیت و رفتارهای ناشی از آن امری ثابت و پایدار می‌باشد، این امر بر تعاملاتی که کودک با والدین و خواهران و برادران خود دارد، تاثیر می‌گذارد (هالاهان وکافمن[3]، 1998).

مراقبت‌های اضافی که برخی از کودکان معلول به والدین تحمیل می‌کنند، برنحوه تعامل والدین تاثیر می‌گذارد. بروز معلولیت در فرزندان اختلالات عاطفی و مشکلات اقتصادی زیادی را در خانواده ایجاد می‌کند، بنحوی که یكایك افراد خانواده دچار بحرانهایی ناشی ازوجود فرد معلول می‌شوند.

روابط دچار سردی وتیرگی می‌شود و روابط اجتماعی خانواده نیزمحدود می‌گردد. سایر فرزندان دچار مشکلات عاطفی و اجتماعی می‌گردند و بطور کلی بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان و سرمایه‌های فردی-اجتماعی است به شدت به مخاطره می‌افتد هر چند خانواده‌های کودکان معلول فشار روانی بیشتری را تجربه می‌کنند ولی سازگاری زناشویی بالاتری را از خود نشان می‌دهند(حسین نژاد، 1375).

در تحقیق حاضر سعی محقق بر روشن کردن این موضوع است که آیا حضور کودک عقب مانده ذهنی در خانواده می‌تواند بر سازگاری اجتماعی مادران اثرات منفی داشته باشد یا نه؟

دانلود مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئاله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیات پژوهش
تعریف واژه ها

فصل دوم : پیشینه تحقیق
چهار چوب پنداشتی
مروری بر مطالعات پیشین
مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه متحولی پیاژه
تعریف عقب ماندگی ذهی
طبقه بندی
شدت عقب ماندگی
انتظارات تربیت پذیری
ویژگی ها و اختلال‏ های توأم
عوامل زمینه ساز
شیوع
دوره یا سیر
سیستم طبقه بندی خانواده
روی آوردهای خانواده‏ های دارای کودک استثنایی ناتوان
خصوصیات خانواده دارای کودک معلول
ابعاد تأثیر گذار کودک استثنایی بر خانواده
تأثیر کودک معلول بر واکنش‏ های اولیه والدین
انواع واکنش‏ های نخستین والدین
مسایل زناشویی
پذیرش یا طرد کودک معلول
سازگاری خانواده کودکان معلول
سازگاری اجتماعی
ملاک و معیار سازگاری اجتماعی
برخی از خصوصیات انسان سازگار
عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی
دیدگاه ‏ها در مورد سازگاری اجتماعی
مروری بر مطالعات پیشین

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
روش پژوهش
نوع پژوهش
جامعه پژوهش
معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه
معیارهای حذف نمونه
روش نمونه گیری
حجم نمونه و شیوه محاسبه آن
مکان و زمان انجام تحقیق (محیط پژوهش)
متغیرها و نحوه سنجش آنها
پایایی و اعتبار مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)
روش جمع آوری دادها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
ملاحظات اخلاقی
منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در فایل ورد (word) :

دانلود تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در فایل ورد (word)

هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان دارای مشكلات رفتاری ارتباطی سنین 12 تا 13 ساله (مقطع راهنمایی تحصیلی) بوده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون حرمت خود كوپر اسمیت و پرسشنامه مشكلات رفتاری راتر بوده است. از بین 68 دانش آموز 48 نفر كه نمرات آنها در پرسشنامه راتر 9 و بالاتر از 9 و در پرسشنامه حرمت خود پایین تر از حد میانگین بود به طور تصادفی انتخاب گردید و به گروههای آزمایش و كنترل تقسیم شد. گروه آزمایش به مدت 7 هفته (هر هفته یك جلسه 90 دقیقه ای) تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفتند، در حالیكه گروه كنترل هیچگونه آموزشی دریافت نكردند. بعد از آن، پس آزمون انجام گرفت و داده ها با استفاده از تحلیل كوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد كه بین میانگین های حرمت خود كلی دو گروه آزمایش و كنترل در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (P = 0). بدین گونه كه میانگین نمرات حرمت خود كلی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل بیشتر بود همچنین مقایسه بین میانگین های حرمت خود كلی دو گروه پسر و دختر در پس آزمون تفاوت معنی داری را نشان نداد. تأثیر متقابل جنسیت و آموزش حرمت خود در این تحقیق معنی‌دار نبود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی مهد کودک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی مهد کودک در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی مهد کودک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآموزی مهد کودک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآموزی مهد کودک در فایل ورد (word) :

تابلوی مهد استاندارد بود طبق چیزی که گفته شده و ساختمان مهد نیز مناسب بود از لحاظ بهداشتی تمیز و مرتب .

نمای ساختمان مهد به این صورت بود که :

در ورودی حیاط کوچک و بعد سالن که دارای راهروکوچک بود که سمت چپ دو اتاق یکی اتاق مدیر و دیگری اتاق معاونت ، درسمت راست نمازخانه و راه پله بعد حال که سمت چپ سرویس بهداشتی و درسمت راست انباری در روبرو نیز دو اتاق بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت درس فلسفه آموزش وپرورش در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت درس فلسفه آموزش وپرورش در فایل ورد (word) دارای 146 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت درس فلسفه آموزش وپرورش در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت درس فلسفه آموزش وپرورش در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت درس فلسفه آموزش وپرورش در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت درس فلسفه آموزش وپرورش در فایل ورد (word) در 146 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

نام درس : فلسفه آموزش وپرورش

نام منبع درس : فلسفه تربیت(فلسفه آموزش وپرورش)

معرفی طرح درس:

در این درس (فلسفه آموزش وپرورش)تعریف فلسفه -معنی ومفهوم تربیت- مفهوم فلسفه تربیت – پندار گرائی وتربیت-واقع گرائی وتربیت-ماده گرائی وتربیت-عمل گرائی وتربیت-اسلام وتربیت، با استفاده از روشهای مختلف تدریس برای دانشجویان در ساعــات معین وبرنامه ریزی شده تدریس می شود.

اهداف درس

هدف کلی:دانشجویان رشته علوم تربیتی با گذراندن این درس با مفاهیم فلسفه ،معنی ومفهوم تربیت،مفهوم فلسفه تربیت وهمچنین با مکاتب مختلف فلسفی آشنا شده وآنرا فرا می گیرند.

اهداف جزئی :دانشجویان باید بتوانند :

1.فلسفه را تعریف نمایند

2.معنی ومفهوم تربیت را بیان نمایند

3.فلسفه تربیت را تعریف کنند

4.مکاتب مختلف فلسفی را با پیروان آن مکاتب و مشخصات ودیدگاههای آن مکتبها را توضیح دهند.

5.نظر اسلام را در مورد تربیت بیان نمایند.

دانلود پاورپوینت درس فلسفه آموزش وپرورش در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه

گفتار اول — فلسفه چیست؟

گفتار دوم — تربیت چیست؟

گفتار سوم — فلسفه تربیت

گغتار چهارم — پندار گرائی وتربیت

گفتار پنجم — واقع گرائی وتربیت

گفتار ششم — ماده گرائی وتربیت

گفتار هفتم — عمل گرائی و تربیت

گفتار هشتم — اسلام و تربیت

مـــقدمه

فلسفه به عنوان ابزاری بنیادین می تواند ما را در کنجکاوی در محتوای پاسخها ،سبک و سنگین کردن اندیشه ها و شیوه های اندیشیدن و نیز اشتیاق و علاقه برای گزینش بهترین آنها ما را وارد می کند که به فلسفه روی بیاوریم . به قول ویلیام همین وقتی در دنیای فلسفه قدم می گذراید اجباراً در ارتباط با عالمی هستند که بکلی از انچه در کوچه و خیابان پشت سر گذارده اید تفاوت دارد.

دنیای فلسفه — دنیایی است پاک و منزه که همه چیز در ان روشن است و درست در جای خودر قرار دارد. از درهم ریختگی خبری نیست . یعنی فیلسوف از همان واقعیت های درهم و برهم دنیائی روشن و منظم برایتان ترسیم می کند . در این دنیا اثری از تناقضات نیست و آئین خرد ومبانی اندیشمندی خطوط اصلی آن را ترسیم می کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word) دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word) :

هدف این پژوهش دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word) می باشد. در این پژوهش ابتدا سعی شده تاریخچه عقب ماندگی ذهنی و همچنین مشکلاتی که قبل و بعد از اینکه کودک عقب مانده به دنیا بیاید را نشان دهد. در فصل دوم انواع عقب ماندگی و مشکلات خانواده ها، مشکلات فرزندان عقب مانده بیان شده و چگونگی راه حل هایی که باید برای آنها اندیشیده شود نظرات برخی از روانپزشکان در مورد آموزش دادن به این کودکان بیان شده است. امید آن می رود که با دادن آموزش قبل از ازدواج و به دنیا آوردن کودک عقب مانده جلوگیری شود.

از این پژوهش بدست آمد که هر چه سن والدین بالاتر می رود احتمال داشتن فرزند عقب مانده بیشتر است. همانگونه که از جداول پژوهش پیداست 2/54 از والدین به خاطر داشتن این فرزندان دچار ناراحتی و به هم ریختگی اعصاب و روان شده اند.

داشتن این کودکان تاثیر زیادی بر روابط اجتماعی والدین نداشته و 1/77 درصد از والدین گفته اند که هیچ تاثیری در میزان معاشرت شان نداشته است.

دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 6

فرضیات تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

اهداف کلی.. 7

اهداف جزئی.. 7

تعاریف نظری: 8

تعاریف عملیاتی: 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 10

مقدمه: 11

مبانی نظری.. 11

نظریه ایتار 12

نظریه سگوین: 12

پیشینه تحقیق.. 12

تعریف عقب ماندگی ذهنی: 14

تعاریف غیرعملیاتی (تحول غیر فرایندی): 14

تعریف عملیاتی (تحول فرایندی) 16

طبقه بندی و سطوح عقب ماندگی ذهنی: 16

شیوع عقب ماندگی ذهنی: 19

علت شناسی عقب ماندگی ذهنی: 21

عوامل قبل از تولد: 22

عوامل لحظه تولد: 23

عوامل بعد از تولد: 23

عوامل ناشناخته: 24

مدرسه و محیط آموزش کودکان عقبمانده ذهنی: 24

مراکز خاص کودکان عقبمانده ذهنی: 25

عقبماندگی ذهنی واقعیتی که باید پذیرفت: 26

نگرشهای اجتماعی و والدین: 27

کودک عقبمانده و خانواده: 28

مشکلات خانواده کودکان عقبمانده ذهنی: 28

تأثیر کودکان بر واکنشهای اولیه والدین: 30

انواع واکنشهای نخستین والدین: 30

دلایل احساس گناه: 31

دلایل حمایت افراطی: 31

فرایند رویارویی والدین با پدیده معلولیت، پذیرش یا طرد کودک: 31

سطوح بحران و راهبردهای مداخله: 32

مراحل بحران: 32

رویآوردهای خانوادههای دارای کودک استثنایی: 34

سازگاری با معلولیت: 36

مدل مرحلهای: 36

غم مزمن.. 41

مدلهای عملکرد خانواده: 41

مدل تبادلی: 42

مدل بومشناختی: 42

نظریه نظام خانواده: 42

انواع تأثیرها بر خانواده و اعضای آن: 43

خانواده ها: 43

مادران: 44

پدران: 44

خواهران و برادران.. 45

پدربزرگ و مادربزرگ… 45

بررسی تحقیقات داخل و خارج.. 47

خلاصه فصل دوم. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 50

مقدمه. 51

روش انجام تحقیق.. 51

جامعه آماری.. 52

نمونه آماری.. 52

روش جمع آوری اطلاعات… 52

ابزار جمع آوری اطلاعات… 52

روش آماری.. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 54

مقدمه. 55

توصیف متغیرها و تجزیه و تحلیل اطلاعات… 56

جنسیت… 56

سن.. 57

میزان تحصیلات… 58

شغل پدر 59

سن پدر 60

میزان تحصیلات پدر 61

شغل مادر 62

سن مادر 63

میزان تحصیلات مادر 64

توصیف سوالات مربوط به سنجش میزان رضایت مندی از زندگی و تعامل اجتماعی.. 65

بررسی تعامل والدین در رابطه زناشویی.. 65

بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر بهداشت روانی،زیستی،ذهنی و فردی والدین.. 66

بررسی مراحل سازگاری والدین با پدیده عقب ماندگی ذهنی کودک و پذیرش و طرد آن. 67

بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر نگرش، احساسات،واکنش ها و رفتار والدین. 70

تعامل اجتماعی والدین در تاثیر کودک عقب مانده ذهنی در ارتباطات اجتماعی.. 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 81

یافته های نهایی پژوهش…. 82

پیشنهادات… 82

محدودیت ها 84

دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word)
فهرست منابع.. 85

الف)منابع فارسی.. 85

ب) منابع لاتین.. 86

پیوست ها

ضمیمه شماره 1

ضمیمه شماره 2

دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول ‏41 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب جنسیت… 56

جدول ‏42 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب گروه سنی.. 57

جدول ‏43 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات… 58

جدول ‏44 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل پدر 59

جدول ‏45 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن پدر 60

جدول ‏46 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدر 61

جدول ‏47 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل مادر 62

جدول ‏48 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن مادر 63

جدول ‏49 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات مادر 64

جدول ‏410 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت ازدواج.. 65

جدول ‏411 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مشکل فرزند. 66

جدول ‏412 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اقدام انجام داده 67

جدول ‏413 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب طریقه مطلع شدن از مشکل.. 68

جدول ‏414 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علت مشکل فرزند. 69

جدول ‏415 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین پس از آگاهی.. 70

جدول ‏416 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل طرد فرزند. 71

جدول ‏417 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از ترک فرزند. 72

جدول ‏418 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل مخفی کردن فرزند. 73

جدول ‏419 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساسشان از مطلع شدن دیگران.. 74

جدول ‏420 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بروز مشکلات در زندگی.. 75

جدول ‏421 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مشکلات فرزند در آینده 76

جدول ‏422 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تاثیر وجود کودک در رابطه با همسر. 77

جدول ‏423 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توجه همسر به کودک… 78

جدول ‏424 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از بازی کودک با دیگران.. 79

جدول ‏425 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان معاشرت با اقوام. 80

دانلود بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها در فایل ورد (word)
فهرست نمودار

نمودار ‏21 درصد شیوع زیرهنجارهای ذهنی.. 21

نمودار ‏41 جنسیت فرزندان پاسخگویان.. 56

نمودار ‏42 گروه سنی فرزندان پاسخگویان.. 57

نمودار ‏43 میزان تحصیلات فرزندان پاسخگویان.. 58

نمودار ‏44 شغل پدر 59

نمودار ‏45 سن پدر 60

نمودار ‏46 میزان تحصیلات پدر 61

نمودار ‏47 شغل مادر 62

نمودار ‏48 سن مادر 63

نمودار ‏49 میزان تحصیلات مادر 64

نمودار ‏410 وضعیت ازدواج.. 65

نمودار ‏411 نوع مشکل فرزند. 66

نمودار ‏412 اقدام انجام شده 67

نمودار ‏413 طریقه مطلع شدن.. 68

نمودار ‏414 علت مشکل فرزند. 69

نمودار ‏415 احساس والدین پس از آگاهی.. 70

نمودار ‏416 دلایل طرد فرزند. 71

نمودار ‏417 احساس والدین.. 72

نمودار ‏418 دلایل پنهان کردن فرزند. 73

نمودار ‏419 احساس از مطلع شدن دیگران.. 74

نمودار ‏420 مشکلات بوجود آمده 75

نمودار ‏421 مشکلات فرزند در آینده 76

نمودار ‏422 تاثیر کودک در رابطه زناشویی.. 77

نمودار ‏423 میزان توجه همسر. 78

نمودار ‏424 احساس از بازی کودک با دیگر کودکان.. 79

نمودار ‏425 میزان معاشرت… 80

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینتدرارتباط روان شناسی با دانش مدیریت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینتدرارتباط روان شناسی با دانش مدیریت در فایل ورد (word) دارای 50 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینتدرارتباط روان شناسی با دانش مدیریت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینتدرارتباط روان شناسی با دانش مدیریت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینتدرارتباط روان شناسی با دانش مدیریت در فایل ورد (word) :

پاورپوینت-ارتباط روان شناسی با دانش مدیریت

کار اداری معمولاً کار پرجنجال و پردردسر و وقت گیر است. با بالا گرفتن گزارشها و موضوعات مرتبط به ناکارآمدی سیستم اداری مهم است به این موضوع پرداخته شود که چطور میتوان احساس امنیت را در محیط کاری ایجاد کرد، صداقت را قدرت بیشتر بخشید، ظرفیت کارمندان و مامورین را افزایش داد، و یک رابطه مفید و قدرتمند میان رییس، مدیر و کارمندان دیگر ایجاد کرد. این مقاله از منظر روانشناسی به بررسی این موضوع می پردازد .

مقدمه

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

واقعا باید گفت ؛ که در ابتدا انسان ها درباره مدیریت چقدر می دانند؟ دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را می توان از طریق مدیریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگر را ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوخته ها درشرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن.»

تعریف روانشناسی مدیریت

در مورد روانشناسی مدیریت تعاریف مختلف و حتی برداشت هایی تا حدودی متفاوت ارائه داده اند از مجموعه اشاراتی که از آنها سخن رفت می توان نتیجه گرفت که : روانشناسی مدیریت عبارت است از زمینه مطالعاتی معینی که در چهارچوب آن ، رفتار مدیر و فرآیند رهبری از دیدگاه روانشناسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به یقین یک چنین مطالعه ای به ما امکان می دهد تا در حل مشکلات مدیریت از یافته- های روانشناسی مدد بگیریم و با استفاده از نظریه های آن ، به تجزیه و تحلیل مسائل مدیریت بپردازیم و گره های آن را باز کنیم.

باید در نظر داشت که مطالعات مربوط به روانشناسی مدیریت نه تنها موجب می- گردد که مدیر در اداره امور سازمان توانایی بیشتری پیدا کند ، بلکه استفاده از یافته- های علمی نیازهای مربوط به آن را امکان پذیر می سازد و با در نظر گرفتن یک چنین استفاده ملموس از روانشناسی مدیریت است که آن را شاخه ای کاربردی از دانش روانشناسی تلقی می کنند.

از لحاظ موضوع روانشناسی قسمتی از علوم اجتماعی است و بسیاری از مسایل که جامعه شناسان در آن تحقیق می کنند ، مورد علاقه روانشناسان نیز هست و از طرف دیگر تحقیقات روانشناسان مورد استفاده کلیه شعبه های علوم اجتماعی قرار می گیرد.

اهمیت مطالعات رواشناسی مدیریت

انسان موجودی اجتماعی است ، بطوری که بدون ارتباط با اجتماع ( اعم از اجتماعات حاضر و یا اجتماعات تاریخی و گذشته که با استفاده از تجربیات آن زندگی انسانی نمود پیدا می کند ) مفهوم زندگی بشر از بین می رود و حیات او با زیست حیوانات پست تفکیک ناپذیر می شود . به هر حال زندگی در اجتماع ، آدمی را به موجود سازمانی تبدیل کرده است ؛ و او برای ادامه حیات بشری ناگذیر است در اجتماعات متعددی عضویت و شرکت داشته باشد و با توجه به تاثیر مطالعات مربوط به دانش مدیریت در شکل گیری و دوام سازمانهای اجتماعی ، اقتصادی و …. می توان نتیجه گرفت که انسان معاصر در طول زندگی خود به دانش مدیریت متکی است و برای بهتر زیستن ( اداره صحیح سازمان ها ) گریزی جز رویکرد به مدیریت و مطالعه آن نمی باشد.

نارسایی های مربوط به مدیریت نه تنها کارکرد سازمان ها را مختل و در سازمان زندگی معاصر بشر اختلال ایجاد می کند ، بلکه هم چنین موجب می شود بر اثر عدم کارایی سازمانها و یا حتی پاشیدگی آن ها تلاش های افراد بشر بطور صحیح و اصولی پیوند نخورد و کوشش های آدمی در سازندگی جوامع به هدر رود و نیروی انسانی به عنوان گرانبهاترین سرمایه پایمال گردد .

مطالعه در زمینه روانشناسی مدیریت به ما این امکان را می دهد که تا با اصول، قواعد و تکنولوژی بهره برداری صحیح از نیروی انسانی ، فعال کردن خلاقیت ها و ایجاد جریان فکری در جامعه آشنا شویم و از طریق کاربرد یافته های روانشناسی موانع توسعه در زمینه ایجاد سیستم های فعال اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، آموزشی و فرهنگی را از میان بر داریم . از طریق ترویج یک چنین مدیریت مبتنی بر روانشناسی به ویژه در زمینه مدیریت آموزشی و تحقیقاتی است که باروری نسل های آینده امکان-پذیر خواهد شد و خلاقیت آنان به عنوان بزرگترین سرمایه ملی به کار گرفته خواهد شد.

روح و روان انسان‌ها سرچشمه‌ای است از انرژی که انگیزه، اشتیاق، پیشرفت و افتخارات از آن برمی‌خیزد و افراد را قادر می‌سازد کارهای ارزنده‌ای به ثمر برسانند. این آرزوی هر مدیر است که با ایجاد انگیزه در مامورین و کارکنان اداره اش، نیروی درونی و نهفته آنان را از قوه به ‌فعل درآورد و محیطی پرتحرک و بانشاط برای تجلی بهترین استعدادها فراهم کند. نقش فرد و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری او به‌عنوان یک انسان در سازمان در چند دهه اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است و برای توفیق در این زمینه، علم روانشناسی با تمام ظرافت و توانمندی خود به یاری حوزه مدیریت آمده است. امروزه روانشناسی سازمانی (Organizational Psychology) یکی از رشته های مهم، کارآمد و مورد علاقه است.

ورود روانشناسی به عرصه پرفراز و نشیب مدیریت سبب شد تا با استفاده از نظریه‌ها و مکتب‌های گوناگون روانشناسی و با استناد و برقراری روابط انسانی به تبیین شخصیت و رفتار فرد در سازمان پرداخته شود و مفاهیمی مانند انگیزش، تشویق، و رفتار سازمانی مورد تاکید و دقت قرار گیرد. انسان گرامی‌ترین گوهر آفرینش ولی در عین زمان ناشناخته‌ترین آن است. رفتار آدمی تابع اندیشه‌ها، احساسات، انگیزه‌ها، خواست‌های درونی و عوامل عاطفی و تربیتی اوست که در موقعیت‌های مختلف به‌صورت‌های گوناگون ظاهر می‌شود. بهمین دلیل، برای آشنایی با ابعاد مختلف وجود آدمی و ایجاد یک ارتباط بهتر و ایجاد انگیزش و حفظ و تامین صحت روانی در افراد، آشنایی با علم روانشناسی و علوم رفتاری امری لا‌زم و ضروری است.

خوشبختانه در قرون جدید، علم روانشناسی در حوزه کار مدیریت به فعالیت‌های چشمگیری پرداخته است و از اواسط دهه روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری در مدیریت تبدیل شده است. در مدیریت (Management)، راهبردهای روانشناسی از قبیل: شناخت تفاوت‌های فردی، استعدادها، عوامل انگیزشی، برقراری روابط انسانی، چگونگی تشویق و تنبیه و… مدیران را در پیوند بیشتر با کارمندان و همتایان آنان یاری می‌دهد. موضوع این است که پی‌بردن به شیوه‌های نفوذ و برقراری ارتباط سازنده و سبک‌های رهبری، مدیران و رؤسا را از حالت خشک و بی‌روح مدیریت بیرون آورده، به سمت مدیریت بانشاط و پرتحرک سوق داده، شور و اشتیاق، انگیزش، آرامش، پویایی، نوآفرینی و تغییر و تحول در کٌل سازمان تحت پوشش را افزایش داده و در نهایت به بالا‌بردن کیفیت و بهره‌وری بیشتر رهنمون میسازد.

از روانشناسی چند تعریف میتوان بیان کرد، ولی دو تعریف عمده از آن درینجا ارایه شده که هر یک جنبه ویژه‌ای را نمایان می‌کند: بنابر تعریف اول، روانشناسی علم رفتار است. این تعریف که از سوی روانشناسان رفتارگرا ارائه شده است، انسان و سایر جانداران را از دیدگاه رفتاری آنان مورد مطالعه قرار می‌دهد. علوم رفتاری که به این جنبه روانشناسی بستگی دارد، رفتار را بیشتر مطالعه می‌کند تا ذهن و اندیشه و یا احساسات را، زیرا رفتار قابل مشاهده، ثبت‌کردنی، قابل اندازه گیری، و درخور مطالعه است. در این نوع روانشناسی اندیشه‌ها، احساس‌ها و درک افراد را از راه مطالعه رویدادهایی که به‌صورت رفتار آشکار می‌‌شوند، مورد قضاوت قرار می‌دهد.

تعریف دیگری که از روانشناسی شده است، موضوع علم روانشناسی را مطالعه درباره ماهیت رفتار، استعدادها، عواطف و محصول

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در فایل ورد (word) دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در فایل ورد (word) :

دانلود سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در فایل ورد (word)

چکیده

پژوهش حاضر از نوع پس رویدایست با این فرضیه که بین آمادگی تحصیل و عوامل چون سابق آموزش پیش از دبستان ، تحصیلات والدین، سن مادر، یک زبانه و دوزبانه بودن، دست غالب، شهری و روستایی بودن و تعداد افراد کودک پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

این پژوهش بر روی 700 کودک پیش از دبستان و نحو آمادگی تحصیل کودکان رابط معنادار است.

بین جنسیت و نحو آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست و رابط تعامل بین جنسیت و مسابق آموزش قبل از دبستان معنادار نمی باشد.

فرضیه 2 – بین تحصیلات مادران و نمر آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمر آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابط تعامل بین جنسیت و تحصیلات مادران معنادار نمی باشد.

فرضیه 3 – بین تحصیلات پدران و نمره آمادگی تحصیلی رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمر آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابط تعامل بین جنسیت و تحصیلات پدران معنادار نمی باشد.

فرضیه 4- بین تعداد افراد خانواده و نمره آمادگی تحصیل کودکان رابطه معنادار نمی باشد.

فرضیه 5- بین سن مادر و نمر آمادگی تحصیلی رابطه معنادار نمی باشد.

فرضیه 6- بین یک زبانه و دوزبانه و نمر آمادگی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه 7- بین دانش آموزان دست راست و چپ و نمر آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 8- بین دانش آموزان شهری و روستایی و نمر آمادگی تحصیل کودکان رابط معنادار است.

دانلود سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………. 4

هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 6

ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………… 8

تعاریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 12

مفهوم و تعریف های مختلف هوش …………………………………………………………… 13

تعریف تربیتی هوش ………………………………………………………………………………. 18

تعریف تحلیلی هوش………………………………………………………………………………. 18

تعریف کاربردی هوش ……………………………………………………………………………. 19

انواع هوش از دیدگاه ثراندایک ………………………………………………………………….. 19

انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن …………………………………………………………………… 20

انواع هوش از دیدگاه ترستون ……………………………………………………………………. 20

تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی …………………………………………………… 21

انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ ………………………………………………………………. 21

انواع هوش از دیدگاه گاردنر …………………………………………………………………….. 22

هوش از دیدگاه رشد ………………………………………………………………………………. 22

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش …………………………………………………………….. 23

تاریخچه آزمون های هوش ………………………………………………………………………. 24

سیرتحول نظری های زیربنایی تست های هوش ……………………………………………. 25

عوامل موثر بر هوش ………………………………………………………………………………. 31

محیط و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………. 31

اهمیت خانواده ……………………………………………………………………………………… 32

تاثیر محیط خانواده در هوش ……………………………………………………………………. 32

عوامل بیولوژیکی …………………………………………………………………………………… 33

خانواده با وضعیت اقتصادی مطلوب …………………………………………………………… 34

خانواده با وضعیت اقتصادی نامطلوب …………………………………………………………. 34

موفقیت اجتماعی خانواده ………………………………………………………………………… 35

میزان تحصیلات والدین ………………………………………………………………………….. 37

کم خونی و فقر آهن و اثر آن بریادگیری …………………………………………………….. 38

غلبه طرفی …………………………………………………………………………………………… 39

تفاوتهای جنسیتی…………………………………………………………………………………… 41

سنجش و ارزیابی کودکان پیش دبستانی ……………………………………………………… 43

طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان در ایران 48

نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران ………………………………………………………….. 55

نتایج پژوهشهای انجام شده در خارج………………………………………………………….. 59

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. 64

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………….. 64

روش نمره گذاری …………………………………………………………………………………. 65

روایی و اعتبار تست ………………………………………………………………………………. 65

دستور اجرای آزمون ……………………………………………………………………………….. 67

روش آماری …………………………………………………………………………………………. 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 69

جداول یک بعدی…………………………………………………………………………………… 70

الف- توصیف متغیرها……………………………………………………………………………… 70

ب- تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….. 79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات…………………………………………………………………………. 105

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 105

پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………….. 105

پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………. 105

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………… 106

منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن در فایل ورد (word) دارای 15 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن در فایل ورد (word)

مقدمه
خدا به فرشتگان عقل داد بدون شهوت و به حیوانات شهوت داد بدون عقل و به انسان عقل داد با شهوت پس هر انسانی از عقلش استفاده کند از فرشتگان برتر و اگر از شهوتش استفاده کند از حیوانات پست تر است.

کسانی که غریزه جنسی فشار زیادی بر آنها می آورد ولی به دلایل مختلف نمی توانند آن را برآورند و یا ازدواج دایم و یاغیر دایم کنند چه راه حلی دارند؟

پاسخ:

برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق نکاتی را یادآوری می کنیم:

1ـ حکمت غریزه جنسی در بشر

استمرار و بقای موجودات زنده برخوردار از حکمت و فلسفه ای است که در اصل وجود آنان بوده است و آفریدگار جهان آن را از دو راه عملی می کند:

1ـ از طریق تغذیه و رساندن مواد لازم به بدن برای جایگزینی آنچه از آن به تحلیل می رود.

2ـ از راه لقاح.

اولی موجب بقای ذات و خود موجود است و دیگری وسیله استمرار نوع در بستر زمان است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس در فایل ورد (word) دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس در فایل ورد (word) :

مشارکت نوعی سهیم شدن در طراحی و اجرای تصمیمات معطوف به هدف می باشد که مشارکت کنندگان برای تحقق آن هدف مشترک با دیگران به کنش متقابل می پردازند (قاسمی پویا، 1380). بنابراین، در اینجا درگیری ذهنی پدید آمده برای مشارکت کنندگان آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی تلاش نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند. در این تعریف سه مقوله؛ درگیر شدن، یاری دادن و مسئولیت پذیری نهفته است (طوسی، 1372).

مدارس، جهت حل مسائل خود نیازمند مشارکت عوامل درون و برون سازمانی در تصمیم گیری ها و اقدامات خود می باشند. در این ارتباط والدین به عنوان عوامل اساسی برون سازمانی و نمایندگان جامعه پیرامونی، نقش قابل توجهی خواهند داشت. در واقع، بدون مشارکت فعال و مداوم والدین، مدارس به اهداف حقیقی خود دست نمی یابند. از این رو، مشارکت و همکاری والدین در فرآیند تصمیم گیری آموزشگاه از سیاستهای اساسی نظامهای آموزشی پیشرفته است.

بر این اساس، منظور از مشارکت والدین در امور آموزشگاه، مجموعه اقداماتی است که میزان نفوذ و مسئولیت والدین را در فرآیند تصمیم گیری مدارس افزایش می دهد و نوعی حس مالکیت و تعلق به سازمان در آنان بوجود می آورد (میر کمالی، 1378). در این تعریف منظور از مشارکت، دادن اختیار به والدین برای تصمیم گیری در اموری است که به آنها مربوط می شود و فلسفه اصلی مشارکت دادن والدین، بوجود آوردن حسن تعلق و مالکیت در آنها نسبت به مدرسه می باشد (میرکمالی، 1378).

مشارکت والدین در امور مدارس شامل طیف وسیعی از انواع زمینه ها خواهد بود که می تواند شامل مشارکت در عرصه های آموزشی، انضباطی، مالی، فرهنگی و اجتماعی بوده و به طور مستقیم (با حضور در مدرسه) و یا غیر مستقیم (در محیط بیرون از مدرسه) انجام شود.

به رغم اهمیت مشارکت والدین در امور آموزشگاه، با این حال، یکی از مسائل اساسی آموزش و پرورش بسیاری از کشورهای جهان مسئله عدم مشارکت و ارتباط والدین در تصمیم گیریهای مدرسه می باشد (میر کمالی، 1378). تحقیقات انجام شده در ایران نیز، موید وجود مشکل در این زمینه است. به عبارت دیگر در ایران نیز، چنانچه باید والدین در امور مدارس مشارکت نمی یابند.

سپهری (1373) اشاره دارد که میزان تبلیغات آموزش و پرورش برای روشنگری و تشویق به امر مشارکت خیلی کم است. بنابراین، عامل آگاه سازی به عنوان یکی از اساسی ترین پارامترهای مطلوب جهت جلب مشارکت والدین در امور آموزشگاه از طریق تبلیغات کمتر مورد توجه بوده است.

قاسمی پویا (1377) اشاره کرده است که در حال حاضر همه مدیران در جلب مشارکت های مردم فعال نیستند و مدیرانی که می توانند نقش بسیار ارزشمندی در جلب مشارکت مردم داشته باشند، به علت های گوناگون آنطور که باید و شاید در این زمینه فعال نیستند. او سپس، کاستی های مدیران در جلب مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش را ناشی از کاستی در برقراری ارتباط و کاستی های ناشی از عدم آگاهی مدیران می داند.

جهانی قلعه (1374) اشاره نموده است که برای توسعه فرهنگ مشارکت در بین مردم؛ تبلیغات رادیو و تلویزیون، مجلات، روزنامه ها، سخنرانی و نمایشگاه های محلی موثر است. بنابراین، نتیجه گیری نموده که مدیران مدارس نیز، می توانند از طریق تبلیغات، آموزش و اطلاع رسانی به آگاه سازی والدین جهت مشارکت در امور مدارس بپردازند.

محمدی (1379) اشاره نموده است که 95/75% از مدیران مدارس، ارتقاء سطح آگاهی مردم را موجب مشارکت آنها در امور آموزش و پرورش می دانند. به علاوه، 81/63% از مدیران، استفاده از قابلیت های تخصصی اولیاء دانش آموزان را موجب مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش دانسته اند.

کازلو (2001) در پژوهشی به اثبات می رساند که اگر معلمان، مدیران، والدین و اعضای گروه های اجتماعی به طور مرتب با هم، جهت بهبود محیط یادگیری فرزندانشان در مدرسه فعالیت کنند، میل به برتر بودن در آموزش و پرورش به وجود می آید.

در این ارتباط می توان اظهار داشت علل و عوامل مختلفی مانع از مشارکت فعال و مداوم اولیاء در امور مدارس می گردد که بسیار متعدد و متنوع هستند. پژوهش حاضر دو مورد زیر را بررسی می کند: موانع خانوادگی و مدیریتی مدارس.

در مجموع با عنایت به لزوم بررسی و تسهیل زمینه مشارکت والدین در امور مدارس و لزوم اصلاح ذهنیت غلط حاکم در بین مردم که تمامی اشکال مشارکت اولیاء در امور مدارس را به زمینه های مالی آن محدود می سازند.

عنوان پژوهش حاضر « بررسی موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس به منظور ارائه راهکارهای مناسب» انتخاب شده است. بنابراین، به منظور بررسی سوال اصلی مذکور، پس از مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش، موانع مذکور طبقه بندی شده و میزان آنها بررسی و تحلیل خواهد شد.

دانلود بررسی تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول :.. 4

مقدمه4

1-1 بیان مسئله :4

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع6

3-1 فرضیه های تحقیق6

4-1 روش تحقیق:6

5-1 ابزار اندازه گیری:7

6-1 جامعه آماری:7

طرح تحقیق :7

2-1 تعریف واژه ها، اصطلاحات و تعاریف عملیاتی متغیرها7

1-2-1 مشارکت:7

2-2-1 مشارکت والدین:7

3-2-1 سازمان:7

4-2-1 سیستم اجتماعی:8

5-2-1 مدیریت:8

6-2-1 برنامه ریزی:8

7-2-1 هدایت کردن:8

8-2-1 تصمیم گیری مشارکتی:9

9-2-1 امور آموزشگاه:9

فصل دوم :.. 9

مقدمه :9

1-1-2 تعریف مشارکت:10

2-1-2 مفهوم مشارکت:11

3-1-2 ماهیت مشارکت:11

4-1-2 ویژگی های مشارکت:12

5-1-2 انواع مشارکت از لحاظ موضوع:12

6-1-2 ابعاد مشارکت:13

2-2 نقش و اهمیت مشارکت مردم :13

3-2 مشارکت خانواده در نظام تعلیم و تربیت:15

4-2 نحوه مشارکت نظارتی مردم :16

5-2 تضمین مشارکت مردم:16

6-2 ضرورت مشارکت مردم در آموزش و پرورش :18

7-2 تحلیل شیوه های مشارکت:19

8-2 مشارکت و توسعه:20

9-2 نقش آموزش و پرورش در توسعه :21

10-2 قانون شوراهای آموزش و پرورش :22

11-2 عمده ترین اهداف قانون شوراهای آموزش و پرورش:23

12-2 مشاركت پس از انقلاب اسلامی ایران:24

13-2 مشاركت مردمی در آموزش و پرورش ایران :26

14-2 انجمن اولیا و مربیان (انجمن خانه و مدرسه):27

1-14-2 تاریخچه :30

2-14-2 اهداف31

3-14-2 اقدامات انجام شده31

15-2 مشاركت اولیا در فعالیت های مدرسه :32

1-15-2 زمینه های همكاری خانه و مدرسه:34

2-15-2 نقش مدیر در جلب مشاركت اولیا در امور مدرسه :36

16-2 راه های گسترش مشاركت اولیا و مربیان38

1-16-2 الف) توجه به انتظارات اولیا:38

2-16-2 ب) توجه به انتظارات مدیران:38

3-16-2 ج) بازنگری در مدیریت مشاركتی به روشهای ذیل:39

17-2 یکصد روش برای مشارکت والدین در تعلیم و تربیت فرزندانشان40

1-17-2 برقراری ارتباط: ارتباط بین خانه و مدرسه، منظم، دو طرفه و معنی دار است40

2-17-2 در تربیت فرزند: مهارت های تربیت فرزند ارتقا داده شده، مورد حمایت واقع می شود.41

3-17-2 یادگیری دانش آموز: اولیا در كمك به یادگیری دانش آموز نقش بسیار مهمی ایفا می كنند.42

4-17-2 داوطلب شدن: اولیا در مدرسه مورد استقبال قرار می گیرند و حمایت ها و كمكهای ایشان مورد درخواست مدرسه است.43

5-17-2 مشاركت در تصمیم گیریهای مدرسه و طرفداری و حمایت از مدرسه: اولیا مشاركت كننده های موثر مدرسه در اتخاذ تصمیماتی اند كه بر كودكان خانواده ها اثر می گذارند.44

6-17-2 با جامعه همكاری كنید: منابع جامعه در جهت تقویت مدارس، خانواده ها و یادگیری دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.45

18-2 چگونه می توان جلسات اولیا و مربیان را مفیدتر کرد؟45

1- با فرزندتان قبل از جلسه صحبت کنید:46

2- سوال کنید:46

4- مسائل مورد علاقه را مطرح کنید:47

5- یادداشت برداری کنید:47

6- بهترین استفاده را از وقت به عمل آورید:47

فصل سوم :.. 47

مقدمه :47

1-3 روش تحقیق:47

2-3 جامعه آماری:47

3-3 نمونه آماری:47

4-3 ابزار اندازه گیری:47

تکنیک های آماری :48

فصل چهارم :.. 48

جدول مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهندگان:48

جداول توافقی49

فرضیه اول:.. 57

فرضیه سوم:.. 58

1-5 نتیجه گیری :.. 59

2-5 پیشنهاد موضوع های پژوهشی.. 60

3-5 محدودیتهای پژوهش.. 61

پرسشنامه اولیاء.. 62

دانلود بررسی تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس در فایل ورد (word)
فهرست منابع 64

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه در فایل ورد (word) دارای 167 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه در فایل ورد (word) :

دانلود مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه در فایل ورد (word)

هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می­باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری داده­ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق­ساخته اخلاق حرفه­ای مشاوران که بر اساس مبانی نظری موجود در زمینه اخلاق حرفه­ای و نیز اساس­نامه سازمان نظام روان­شناسی ساخته شد، در جامعه آماری مشاوران مدارس مقطع متوسطه انجام گرفته است که گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای مشاوران شامل چهار گویه است، رازداری، عدم آسیب­رسانی، صداقت، برقراری مساوات. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر، آزمون تی­تست برای گروه­های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش­آموز، جلب اعتماد او، توجه به شرایط مراجع، برقراری ارتباط کلامی، واقع­نگری، توجه به نیاز مراجع، خلق نیکو، سرزنش نکردن، صداقت، انگیزه­بخشی، عدم قضاوت ارزشی، ارائه پیامدهای مثبت و مطلوب، القای توانایی­های شخصیتی به فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، برقراری ارتباط غیرکلامی و داشتن فضای خصوصی را از جمله نکات و مواردی می­دانند که در رابطه با دانش­آموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات، اولویت­بندی مراجعان بر اساس مشکل، ارائه خدمات مدبرانه (تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف مشاور) به دانش­آموز را در اولویت قرار داده­اند. همچنین رازداری را یکی از مهم­ترین اصول اخلاق حرفه­ای عنوان کردند و ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش­آموز به گروه­های دیگر تنها در دو حالت (خودکشی و دیگرکشی) مجاز دانستند. ایشان میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه­ای را مثبت قلمداد کرده و معتقدند موانع رعایت این اصول عبارتند از: مجهول ماندن نقش مشاور، بی­توجهی به مشاوره سازشی، عدم آگاهی از نقش مشاور. دلایل اهمیت رعایت اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران را، اخلاق حرفه­ای پیش­نیازی برای مشاوره، رعایت نظم، اصلاح دانش­آموز، افزایش انگیزه برای مراجعه، برطرف کردن موانع، عدم قضاوت افراد غیر متخصص عنوان کردند. نتایج کمی پژوهش، با استفاده از نرم­افزار spss تحلیل شده است. که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بالاترین میانگین بعد غالب اخلاق حرفه­ای مشاوران، عدم آسیب­رسانی می­باشد. همچنین بین سن و صداقت و برقراری مساوات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن بین جنسیت و ابعاد اخلاق حرفه­ای، فقط در بعد صداقت تفاوت معناداری وجود دارد.

واژه­های کلیدی : اخلاق­ حرفه ­ای- مشاوران مدارس- مقطع متوسطه

دانلود مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیّت و ضرورت پژوهش…. 7

1-3- اهداف پژوهش…. 11

1-3-1- اهداف بخش کیفی.. 12

1-3-2- اهداف بخش کمی.. 12

1-4- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات… 12

1-4-1- اخلاق: 12

1-4-2 – اخلاق حرفه ای.. 12

1-4-3- مشاوره 13

فصل دوم: بررسی دیدگاه صاحبنظران و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری.. 16

2-1-1- مقدمه. 16

2-1-2- رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق.. 16

2-1-3- دیدگاه صاحبنظران.. 21

2-1-4- تاریخچه حرفه ای گری.. 37

2-1-5- تاریخچه اخلاق حرفه ای.. 40

2-1-6- عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای.. 41

2-1-7- اخلاق حرفه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی.. 42

2-1-8- ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام. 43

2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه‌ای مشاوران.. 45

2-1-10- اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان.. 46

پژوهش های پیشین.. 49

2-2-1- پژوهش های داخلی.. 49

2-2-2- پژوهش های خارجی.. 53

2-3- پرسش های پژوهش…. 56

2-3-1- بخش کیفی.. 56

2-3-2- بخش کمی.. 56

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش…. 58

3-1-1-بخش کیفی.. 58

3-2- روش اجرا: 60

3-3- اعتبار‌سنجی پژوهش…. 60

3-1-2- بخش كمی.. 61

3-1-2-2- جامعه آماری.. 61

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های بخش کیفی پژوهش…. 66

4-1-1- نکات کلیدی مطرح‌شده در متن مصاحبه شماره یک…. 67

4-1-2- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دو 70

4-1-3- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره سه. 73

4-1-4- نکات کلیدی در متن مصاحبه شماره چهار 75

4-1-5-نکات اساسی در متن مصاحبه شماره پنج.. 78

4-1-6- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره شش…. 80

4-1-7- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هفت… 82

4-1-8- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هشت… 84

4-1-9- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره نه. 86

4-1-10- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دهم.. 88

4-1-11- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره یازدهم.. 89

4-1-12- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دوازدهم.. 90

4-2- مولفه های اصلی و محوری.. 92

4-2-1- مولفه های اصلی مربوط به نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند. 93

4-2-2- مولفه های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره 95

4-2-3- مولفه مربوط به ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش آموز 95

4-2-4- مولفه های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه ای.. 95

4-2-5- مولفه های اصلی مربوط به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای.. 96

4-3- تحلیل و بررسی بخش کمی پژوهش…. 98

4-3-1- ویژگیهای نمونه. 98

4-3-2- پاسخ به سوالات پژوهش…. 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 104

5-2- پرسش پژوهش…. 106

5-2-1- سوالات فرعی پژوهش…. 106

5-3- تحلیل بخش کمی.. 133

5-3-1- پرسش اول پژوهش…. 133

5-3-2- پرسش دوم پژوهش…. 134

5-4- جمع بندی نهایی.. 136

5-5 پیشنهادها 138

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 138

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 138

5-5-3- محدودیتهای پژوهش…. 139

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 140

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………. 149

دانلود مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول 3-1- گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای با ابعاد چهارگانه………………………………….. 62

جدول 3-2-سنجش روایی محتوایی مقیاس اخلاق حرفه­ای………………………………………. 63

جدول 3-3-بررسی ساختار عاملی مقیاس اخلاق حرفه­ای………………………………………….. 64

جدول 4-4-ضریب پایایی مقیاس اخلاق حرفه­ای به تفکیک ابعاد……………………………… 64

جدول 4-1- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر اول……………………………………. 67

جدول 4-2- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دوم…………………………………… 70

جدول 4-3- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر سوم………………………………….. 73

جدول 4-4- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر چهارم……………………………….. 75

جدول 4-5 مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر پنجم…………………………………… 78

جدول 4-6- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر ششم………………………………… 80

جدول 4-7 مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر هفتم…………………………………… 82

جدول 4-8- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر هشتم……………………………….. 84

جدول 4-9- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر نهم……………………………………. 86

جدول 4-10- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دهم……………………………… 88

جدول 4-11- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر یازدهم…………………………… 89

جدول4-12- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دوازدهم………………………….. 90

جدول 4-13- مؤلفه‌های اصلی نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند………….. 93

جدول 4-14- مؤلفه‌های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره…………………………………… 95

جدول 4-15- مؤلفه‌های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اخلاق حرفه­ای. 95

جدول 4-16- مؤلفه‌های اصلی اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه­ای………………………… 96

جدول4-17- تعریف اخلاق حرفه­ای ازنقطه‌نظر مصاحبه­شوندگان……………………………… 97

جدول 4-18- اطلاعات توصیفی نمونه موردبررسی……………………………………………………… 98

جدول 4-19- تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر……………………………………………………. 99

جدول 4-20- ضریب همبستگی بین سن و ابعاد اخلاق حرفه­ای مشاوران…………….. 100

جدول 4-21-نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت جنسیت…………………………….. 101

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت تحصیلات…………………………. 102

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید