دانلود بررسی اعجاز نظم و موسیقی قرآن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اعجاز نظم و موسیقی قرآن در فایل ورد (word) دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اعجاز نظم و موسیقی قرآن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:
قرآن کریم حقیقتی واحد است که از سوی خداوند و از راه وحی بر قلب پاک خاتم پیامبران فرود آمده و مردم را فراخوانده تا بسوی آنچه آنان را حیات می بخشد گام بردارند و روان و جان خود را از آن سیراب گردانند.
یکی از جنبه های اعجازی قرآن موسیقی قرآن توجه به ابعاد گوناگون آن است و از آنجا که خداوند متعال حقایق غیبی را لباس(بیان) پوشانیده و همه آن ها را در قالب «لسان» در دسترس عارف و عامی قرار داده است. انسان ها باید با عمق و بصیرتی افزون به شناخت حقایق و ویژگی قرآن بپردازند.تحقیق حاضر که با موضوع اعجاز نظم و موسیقی قرآن جمع آوری شده شامل چهار فصل می باشد. که در فصل اول به کلیات تحقیق اعم از تعریف و تبیین موضوع، ضرورت و اهمیت تحقیق، پیشینه موضوع، سوالها، فرضیه ها، روش تحقیق و زمانبندی مراحل تحقیق و محدودیتها و مشکلات پرداخته شده است. فصل دوم نظماهنگ قرآن است که شامل مفهوم نظماهنگ ، نظماهنگ  واژگانی قرآن و بررسی نظماهنگ درونی و بیرونی قرآن  و انواع تناسب های آهنگین در قرآن می باشد.
فصل سوم بحث پیرامون اعجاز بیانی قرآن است که به مسائلی از قبیل ابعاد اعجاز، گزینش کلمات، سبک و شیوه بیان، نظماهنگ قرآن و وحدت موضوعی پرداخته شده است و نکته ها و ظرافت های مختلفی که در قرآن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم که درآمدی بر موسیقای قرآنی است به بررسی موسیقی قرآن از دیدگاه حکمت و عرفان، موسیقی قرآن و فطرت انسانی ، موسیقی برخاسته از حروف و ترکیبات و  ساختار جملات و موسیقی درمانی قرآن پرداخته شده است. امیدوارم این تحقیق بتواند کمکی باشد در جهت تدبر و تامل درآیات قرآنی و گامی موثر در جهت انس و الفت با قرآن و تقرب به درگاه الهی باشد. 

فهرست مطالب

مقدمه     1
فصل اول:  کلیات    2
تعریف و تبین موضوع    3
ضرورت و اهداف تحقیق    4
پیشینه موضوع     4
فرضیه ها و سوالات اصلی و فرعی     5
روش تحقیق    6
زمان بندی مراحل انجام تحقیق    6
محدودیت ها و مشکلات     7
فصل دوم:  نظماهنگ قرآن    8
2-1 . مفهوم نظماهنگ     9
2-2. نظم آهنگ واژگانى قرآن    11
2-3.بررسی نظم آهنگ درونی و بیرونی قرآن     17
2-4.. انواع تناسب‏هاى آهنگین (نظماهنگ) در قرآن كریم     19
فصل سوم : اعجاز بیانی قرآنی    33
3-1  ابعاد اعجاز  قرآن     34
3-2. گزینش کلمات     34
3-3. سبك و شیوه بیان    36
3-4.  نظم آهنگ قرآن    37
3-5. وحدت موضوعی یا تناسب معنوی آیات    52
3-6. نكته ها و ظرافت ها    54
فصل چهارم:درآمدی بر موسیقای قرآنی    57
4-1. موسیقی قرآن‌ از دیدگاه‌ حكمت‌وعرفان‌    59
4-2. موسیقی  قرآن و فطرت انسانى    68
4-3. موسیقی برخاسته از حروف، ترکیبات و ساختار جملات    71
4-4. موسیقی درمانی قرآن     74
نتیجه گیری نهایی     79
منابع و مآخذ     80

مقدمه :
بدون شک معجزه برای پیامبران، به ویژه الوالعزم- یک وسیله اثباتی به شمار می رود تا سند نبوت و شاهد صدق دعوت آنان قرار گیرد و گواه آن باشد تا که از جهات غیب پیام آورده اند معجزه باید به گونه ای انجام گیرد که تا کارشناسان همان دوره به خوبی تشخیص دهند که آن چه ارائه شده به درستی نشانه ماورای جهان طبیعت و بیرون از توان بشریت است و هیچ گونه ظاهر سازی در کار نیست و این واقعیت باید برای همیشه محفوظ بماند از همین رو معجزه اسلام قرآن است که با شیواترین سبک و رساترین بیان و استوار ترین محتوا بر عرب عرضه شد در حالی که یگانه مهارت عرب آن دوره در زبان و بیان آنان بوده و به خوبی تشخیص دادند که این سخن نمی تواند ساخته بشر باشد که این گونه آنان را از هم آوردی ناتوان ساز. تحقیق حاضر که با هدف آشنایی صحیح خود و نسل جوان با زبان فصاحت و بلاغت قرآن نوشته شده است در چهار فصل جداگانه با عناوین نظماهنگ قرآن و اعجاز بیانی آن و درآمدی بر موسیقای آن مورد بررسی قرار گرفته است.  قرآن  چه از – لحاظ نظم و چه از لحاظ محتوا- چنان پا برجاست که ارباب ادب و سخن دانان عرب اعجاز قرآن را در گروه فصاحت و بلاغت والای آن دانسته اند و رسا بودن بیان و روان بودن عبارات که در چینش واژه ها رعایت شده است و نظم کلمات که هر یک در جای مناسب خود قرارگرفته است آن چنان ترکیبی بوجود آورده که از لحاظ تعبیر و آوای الفاظ و کلمات بافتی به هم پیوسته فراهم آورده است. امید است که نوشته حاضر بتواند پاسخگوی سوالات نسل جوان درباره نظماهنگ قرآن بوده است.

 

منابع و مآخذ
•    قرآن
•    نهج البلاغه
1.    آراسته حسین جوان ، درسنامه علوم قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، موسسه بوستان، کتاب 1385
2.    ابراهیم انیس، آوا شناسی زبان عربی، ترجمه ابوالفضل علاّمی، صفر سفید‌رو/67، 68، انتشارات اسوه، 1374.
3.     اقرام البستان، فؤاد، فرهنگ جدید عربی به فارسی ( ترجمه المنجد الطلاب) ترجمه محمد بندر ریگی حرّ چاپ دوم 1379
4.    امام خمینی، روح الله، سر الصلوات، چهارم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1375.
5.    انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 2-3 انتشارات سخن، شماره 1385
6.    باطنی، محمدرضا، مسائل زبان شناشی/ 51-59 انتشارات آگاه، تهران، 1355
7.    جوادی‌ آملی، تفسیر موضوعی، مبادی‌ اخلاق‌ در قرآن، قم، اسرأ،
8.    حجتی،سید محمد باقر،پژوهشی در تاریخ قرآن كریم/140، 141،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران، 1368.
9.    حسن عرفان، پژوهشی در شیوه‌های اعجاز قرآن/41، دار‌القرآن الكریم حضرت آیت‌الله گلپایگانی، قم، 1369.
10.    حسینی تهرانی، محمد حسین، یادنامه‌ی عالم ربانی علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی/24، انتشارات باقر العلوم.
11.    سید قطب؛ آفرینش هنرى در قرآن، ترجمه محمد مهدى فولادوند، 102 – 103.
12.    سیوطی، جلال‌الدین، الاتقان‌ فی‌ علوم‌القرآن، رحلی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا
13.    طالقانى، سید محمود؛ پرتوى از قرآن، ج 2 از جزء سى ام، /254-255.
14.    طوسی، خواجه نصیرالدین، شرح الاشارات و التمهیدات، دوم، دفتر نشر کتاب، 1403 ه.ق
15.    غزالی، احیأ العلوم، تصحیح‌ شیخ‌ عبدالعزیز السیروان، دوم، بیروت، دارالعلم، بی‌تا و دارالكتب‌العلمیه، 1986
16.    غلام علیزاده، خسرو، بررسی مفاهیم بنیادی زبان شناسی، آستان قدس رضوی، 1375 .
17.    قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن ، ج 3، داراکتب الاسلامیه، چاپ حیدری، هشتم بهار 1387
18.    كدكنی،  محمد رضا شفیعی ،موسیقیِ شعر/62، انتشارات آگاه، تهران، 1368. 11.
19.    كلینى، محمد بن یعقوب، اصول كافى، تحقیق استاد على اكبر غفارى، 632 / 2.، ج 2-3-16،داراکتب الاسلامیه، حیدری، چ هشتم، 1387
20.    کلینی، محمد بن یعقوب، اصول‌ كافی، تحقیق شیخ محمد جواد فقیه، بیروت، دارالاضوأ، 1413 ه.ق، كتاب‌الایمان‌ والكفر، باب‌ سوم.
21.    مجلسى، محمد باقر؛ بحارالانوار، 207/89، ج 93، اسلامیه چهارم، 1385
22.    محمدی نیا، اسداله، بهشت جوانان، بسط اکبر 1387
23.    محمود، مصطفى؛ القرآن محاوله لفهم عصرى، چاپ ششم، دارالمعارف، قاهره، / 14 – 17، 1369
24.    معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، موسسه فرهنگ تمهید 1380
25.    معرفت، محمدهادى؛ نظماهنگ در قرآن، میراث جاویدان، سال اول، شماره اوّل، 1371، ش /4.
26.    معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی معین ، ج 1،2،3 به اهتمام عزیز الله مهدیزاده « دیبا» ثامن دوم 1386
27.    مندور، محمد؛ در نقد و ادب، ترجمه دكتر على شریعتى، / 139-140
28.    میر محمدی زرندی، سید ابوالفضل، تاریخ و علوم قرآن دفتر انتشارات اسلامی 1375
29.    میرزا خانی حسین، نگرشی نو در مبانی فقهی موسیقی سازی و آوازی/126، چاپخانه علمیه، قم، 1369.
30.    جعفری، محمدتقی‌ ، فصلنامه‌ هنر، زمستان‌ – بهار، شماره‌ 2، ص‌ 61 – 62.
31.    نجمی، محمدصادق، شناخت قرآن، دفتر مدینه العلم، قم، شعبان 1402
32.    نهایه ابن اثیر، 3/391، به نقل از آیت‌اللّه محمد هادی معرفت، نظماهنگ در قرآن كریم،مجله‌ی وقف میراث جاویدان، شماره‌ی 3.
33.    یثربی، سیدیحیی‌ ، فلسفه‌ عرفان، چاپ‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، قم، 1366، ص‌ 310.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارسطو در مباحث اخلاق در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارسطو در مباحث اخلاق در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارسطو در مباحث اخلاق در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ارسطو در مباحث اخلاق در فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه     
علم اخلاق از دیدگاه ارسطو    
ملاحظاتی کلی درباره اخلاق ارسطویی    
الف) جایگاه عقل در نظام اخلاقی ارسطو    
ب) نسبی گرایی در اندیشه اخلاقی ارسطو    
ج) نقش تجربه در اخلاق ارسطویی    
د) غایت انگاری در اخلاق ارسطویی    
جایگاه اخلاق در نظام فکری دکارت     
1 ـ اخلاق موقت    
2 ـ انفعالات نفس    
3 ـ ارتباط انفعالات نفس با علم اخلاق    
4 ـ مؤلفه‌های فعل اخلاقی    
5 ـ رابطه انفعالات با نفس و بدن    
6 ـ انفعالات بنیادین نفس    
مقایسه اخلاق ارسطویی با اخلاق دکارت    
نتیجه    
فهرست منابع و مأخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ارسطو در مباحث اخلاق در فایل ورد (word)

1 . گمپرتس، تئودور، متفکران یونانی، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، تهران، 1375

2 . ریچارد پاپکین و آوروم استرول، کلیات فلسفه، ترجمه دکتر سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات حکمت، تهران، چاپ نوزدهم، 1383

3 . ارسطو، اخلاق نیکوماخوسی، ترجمه محمد حسن لطفی، طرح نو، تهران، 1378

4 . کاپستون، فریدریک، تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات علمی و فرهنگی، جلد اول ، تهران، 1375

5 . ــــــــ ، ــــــــ ، ترجمه دکتر غلامرضا اعوانی، جلد چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،

6 . سالیوان راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات طرح نو، تهران، 1380

7 . نوسبام، مارتا، ارسطو، ترجمه عزت‌الله فولادوند، طرح نو، تهران، 1380

8 . دکارت، رنه، گفتار در روش، ترجمه محمدعلی فروغی، نشر مهر دامون، تهران، 1385

9 ـــــــــ ، تأملات در فلسفه اولی، ترجمه دکتر احمد احمدی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ دوم، 1369

10 ـــــــــ ، انفعالات نفس، ترجمه دکتر منوچهر صانعی دره‌بیدی، انتشارات بین المللی هدی، تهران، 1376

11 اسپینوزا، باروخ دِ بندیکت، شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعد الطبیعی، ترجمه دکتر محسن جهانگیری، انتشارات سمت، تهران، 1382

12 مجتهدی، کریم، فلسفه غرب، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1380

13 ــــــــــــــ ، دکارت و فلسفه او، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1382

14 . برهیه، امیل، تاریخ فلسفه قرن هفدهم، ترجمه اسماعیل سعادت، انتشارات هرمس، تهران، 1385

15واربرتون، نیگل، آثار کلاسیک فلسفه، ترجمه مسعود علیا، چاپ شمشاد، تهران،

چکیده

بحث اخلاق از دیرباز یکی از مهم ترین مباحث معرفتی بوده و در طول زمان تاریخ تطور بلندی داشته است. نوشته حاضر به بررسی تطبیقی علم اخلاق از دیدگاه ارسطو و دکارت؛ دو فیلسوف برجسته و مهم دوره یونان باستان و فلسفه جدید می پردازد

دکارت در کتاب گفتار در روش ضمن نقد روش و آراء علمای علم اخلاق بویژه ارسطو و متهم نمودن آنان به گزافه گویی، تصویرپردازی و توصیفی بودن و نیز عدم ارائه راه و طریق صعود به قله رفیع اخلاق، وعده می نماید تا در نظام اخلاقی خود نرده بان صعود به این قلّه را به دست دهد و اخلاقی کاربردی و توصیه ای ارائه نماید

در این مقاله نشان داده خواهد شد که اولاً دکارت در مدعای خود و اتهامات وارده به اصحاب مدرسی ، بویژه ارسطو در باب اخلاق صادق نبوده است و به رغم استفاده های فراوانی که از ارسطو در بحث اخلاق [و همچنین مابعد الطبیعه] نموده است، جانب انصاف را نگه نمی دارد. ثانیاً، بنای استوار اخلاقی که وی سودای تحقق آن را در سر می پروراند هیچ گاه جامه عمل نپوشید

کلمه های کلیدی:

• نفس • عقل • فضیلت • بدن • اراده • حکمت عملی • عواطف • میل • حکمت نظری • احساس • انفعالات

 

 

مقدمه

آن زمان که آدمی چشم خود را به عالم هستی گشود، فهم معنای هستی و پرسش ازحقایق درون و بیرون پیوسته به عنوان پرسشی بنیادین برای او مطرح بوده است. او پس از آن که شناختی فی الجمله از علوم نظری، آلی و عملی حاصل نمود و به فهم معنای هستی و رمز و راز و غایت خلقت آدمی بار یافت از آن رو که اولاً موجودی مدنیٌ بالطبع است و در درون اجتماع بشری با دیگران تعامل و ارتباط دارد و ثانیاً می دانست که عبث آفریده نشده است و باید در جهت تربیت نفس، کسب فضیلت و سعادت و خدمت به دیگران گام بردارد؛ به تدریج وارد حوزه اخلاق شده و در می یابد که معنای نیک و بد، خیر و شر و حُسن و قبح چیست. هم هنگام او دو پرسش بنیادین را که در مباحث اخلاقی دوران باستان نقش محوری داشت در صدر پژوهش های خود قرار می دهد

1 ـ زندگی خوب برای انسان چه نوع زندگی است؟

2 ـ آدمی برای این که زندگی خوب و سعادتمندانه‌ای را داشته باشد، چگونه باید زندگی کند؟

بحث و بررسی پیرامون جایگاه و منزلت علم اخلاق در ارتقاء آدمی به فضایل اخلاقی و نیل به سعادت و زندگی نیک از مهم ترین دغدغه های آدمی در طول تاریخ بوده است. امّا از آنجا که بحث اخلاق از آن زمان که در کانون توجه برخی از اندیشوران قرار گرفت تا اخلاقی که امروزه از آن سخن به میان می آید تاریخ تطور بلندی به جهت معنا و کارکرد داشته است و بی تردید بررسی تاریخ این تفکر در این مقال نمی گنجد. از این رو بر آن شدیم تا صرفاً به مطالعه تطبیقی علم اخلاق ارسطویی، به عنوان مبدأ و خاستگاه یک علم اخلاق کاربردی و مدوّن و علم اخلاق از دیدگاه دکارت در سده هفدهم میلادی بپردازیم. این مقایسه به چند دلیل حائز اهمیت است: اولاً متوجه خواهیم شد که اگر تفکر افلاطون، آن گونه که وایتهد توجه داده است، بر کل تاریخ تفکر غرب سایه انداخته است، چنان چه خوب بنگریم ردپای اخلاق ارسطویی و سلطه بلامنازع او را حتی در و بر آثار فیلسوفان اخلاق متأخر باز خواهیم شناخت؛ و پر واضح است که این مطلب ما را در فهم بهتر نظام اخلاقی و به ویژه نظام مابعدالطبیعی ارسطو مدد خواهد رساند. ثانیاً به رغم انتقاد های دکارت به سنت مابعدالطبیعی و به تعبیر وی اخلاق توصیفی ارسطویی، و همچنین با وجود تلاش دکارت به گذر از آن به سمت یک علم اخلاق دائمی و توصیه ای(کاربردی)، میزان وام داری او به ارسطو و تأثیر پذیری وی از او در حوزه اخلاق و مواضع اختلاف آنها را مشاهده خواهیم نمود . این امر، خود موجب خواهد گردید به فهم بهتری از وضعیت اخلاق در سده هفدهم و به ویژه نظام اخلاقی و مابعدالطبیعی دکارت نائل گردیم

در پاسخ به دو سؤال مذکور که در واقع بنیادی ترین پرسش در زمینه اخلاق است با توجه به اختلاف در مبانی فکری و همچنین فهم اندیشمندان از معنای واژگانی چون، فضیلت (سعادت)، خوبی یا بدی و; و همچنین با توجه به اختلاف زمان و مکان و شرایط جغرافیایی و تاریخی، همیشه اختلاف نظر وجود داشته است و از این رو مکاتب و نحله‌های متفاوتی در باب اخلاق و زندگی اخلاقی شکل گرفته است

بخش اول

علم اخلاق از دیدگاه ارسطو

چنان که می دانیم، نظرگاه افلاطون؛ یا به تعبیر درست‌تر سقراط در باب اخلاق یک نظریه مطلق انگارانه است. بر اساس این دیدگاه عملِ خلاف اخلاق یا عمل بد نتیجه جهل و نادانی است و هیچ کسی دانسته و از روی علم و آگاهی مرتکب عمل بد و نادرست نمی شود. او همچنین معتقد بود که قواعد اخلاقی در تمام اوضاع و احوال و شرایط ثابت و مطلق‌اند؛ یا به تعبیر دیگر فقط یک نوع نحوه زندگی خوب برای همه مردم وجود دارد و خیر، مستقل از همه آدمیان است

اما ارسطو به خلاف اسلاف خود که رفتار و امور اخلاقی را به قوانین طبیعت استناد می‌دادند، تلاش نمود برای مسائل اخلاقی، طریقی تجربی و علمی پیدا کند. او به خوبی از نقیصه نظریه مطلق گرایانه افلاطونی آگاه بود و لذا این که همه انسان‌ها با وجود اختلافات شدید روحی، فردی، اجتماعی ، جغرافیایی، جسمی و جنسی باید یک قانون عام و کلی را نصب العین خود قرار دهند و از آن متابعت کنند برای او قابل پذیرش نبود. از این رو درصدد برآمد زندگی خوب برای همه آدمیان را از طریق تفکر و تعقّل و مشاهده و بررسی تجربی و عینی رفتار و گفتار انسان‌ها بدست آورد

ارسطو در پایان دریافت که زندگی خوب برای آدمی عبارت است از «ائودایمونیا» یا زندگی سعادت- مندانه. اما پرسش بعدی این بود که ائودایمونیا چه نوع زندگی است. آیا زندگی قرین با لذت و شادی را ائودایمونی می‌نامند یا زندگی توأم با کامیابی و شهرت را. آیا چنان که سقراط و رواقیون گفته اند، برای ائودایمونیا صرفاً فضیلت مند بودن کافی و بسنده است یا این که باید هم داستان با ارسطو خیرات و امور خارجی را نیز برای آن ضروری دانست؟ در پاسخ به این پرسش سه اثر مهم و ارزشمند از ارسطو برجای مانده است که در واقع سلسله درس گفتارهای او در لوکیوم بوده است

1ـ اخلاق کبیر ، متشکل از دو دفتر و حاوی خلاصه نظریات اخلاقی ارسطو است. این کتاب منبع درسی لوکیوم بوده است و ساختار و محتوای آن شباهت زیادی به اخلاق نیکوماخوسی و به ویژه اخلاق ائودموسی دارد

2ـ اخلاق نیکوماخوسی که گویا نیکوماخوس؛ پسر ارسطو به همکاری تئوفراستوس آن را گرد آورده است و شامل ده دفتر است

3ـ اخلاق ائودموسی که احتمالاً شاگرد محبوب او «اُدِموس» آن را تنظیم نموده و در 8 دفتر گرد آمده است

بنابراین با توجه به اشتراک کلّی این سه اثر در ساختار و محتوا، به منظور فهم صحت و سقم ادعای دکارت در باب اخلاق ارسطویی و نیز فهم کلیّاتی از اخلاقی ارسطو؛ به بررسی اجمالی مضمون و محتوای بخش هایی از کتاب اخلاق نیکوماخوسی خواهیم پرداخت. سپس آراء اخلاقی دکارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان به مقایسه این دو رویکرد خواهیم پرداخت

الف) اخلاق نیکوماخوسی در یک نگاه کلّی

ارسطو در دفتر نخست این اثرخیرات یا امور نیک را به دو بخش غایت و وسیله تقسیم می کند و غایت زندگی یا خیر اعلاء را «سعادت» می‌نامد. سپس می افزاید سعادت یا «ائودایمونیا» دو گونه است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سوء تغذیه در نوجوانان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سوء تغذیه در نوجوانان در فایل ورد (word) دارای 162 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سوء تغذیه در نوجوانان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق سوء تغذیه در نوجوانان در فایل ورد (word)

کلیات

 مقدمه

 فصل اول : تغذیه

 تغذیه

 تاریخچه غذا

 عهد قدیم تا دوران آگاهی

هرم غذایی

 فصل دوم: گروههای غذایی

 ویتامین ها

 کربوهیدارتها

 چربی ها

 امگا- 3 و امگا-

پروتئین ها

  املاح معدنی

آهن

 سدیم و پتاسیم

 کلسیم

ید

 روی

آب

 فصل سوم: اهمیت تغذیه

 تغذیه در دوران بلوغ

 ویژگی های رفتاری تغذیه در نوجوانان

 اهمیت تغذیه در دختران

 تأثیر تغذیه در خوجوانان در موفقیت جامعه

 توصیه های تغذیه ای

 اهمیت صبحانه و میان وعده ها

 فصل چهارم: عوارض ناشی از تغذیه نادرست

 جسمی

 مشکلات ناشی از تغذیه ناسالم

 چاقی

 منشاءچاقی

عوارض رژیم های نادرست

 کم خونی ناشی از فقر آهن

 کم خونی مگالوپلاستیک

 کم خونی پرنی سیوز

   کم خونی همولتیک

کم خونی ناشی از کمبود مس

 کربوهیدارت ها و پوسیدگی دندان

 گواتر

 کمبود ویتامین A

کمبود ویتامین B

کبمود پروتئین

 روانی

 افسردگی

 افسردگی جوانان

 افسردگی و تغذیه

 فصل پنجم: مصاحبه

 مصاحبه با دکتر حسینی متخصص تغذیه

فصل ششم: جمعبندی

 فصل هفتم: پیوست

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق سوء تغذیه در نوجوانان در فایل ورد (word)

منابع و ماخذ
1-راز شادابی و تندرستی ، آدل دیو یس، ترجمه دکتر سیاوش آگاه ، نشر سعدی
2-چکیده ی بیو شیمی ، ترجمه پاسالار پروین ، انتشارات و چاپ دانشگاه ، چاپ
3-بیو شیمی ، مولفان ، پسلار پروین ، ایزدی پانته آ ، نشر دیباگران تهران چاپ
4-چگونه جوان بمانید و عمر طولانی نمایید ، تقوی محمد رضا ، انتشارات مهشید ، چاپ
5-خوراک در مانی ، رجحان محمد صادق ، نشر خیام ، سال انتشار 1364
6-مبانی زیست شناسی ، مترجم زرینی غلم رضا ، انتشارات فاطمی چاپ
7-غذا ویتامین ها ، مترجم سالک محمود ، انتشارات پیدایش چاپ 1376
8-تغذیه کامل ورزشی ، ترجمه شاههوردیان رو بن ، نشر علم و حرکت سال انتشار 1381
9-اسرار به دنیا آوردن فرزندان زیبا ، صارم بافنده فرحناز ، انتشارات کتاب درمانی چاپ1380
10-نسخه شفا ء 2صانعی صفدر نشر حافظ نوین سال انشار 1380
11-رژیم غذایی و طول عمر ، صانعی صفدر انتشارات حافظ نوین چاپ 1370
12-کم خونی های تغذی ای ، نوشته صادقی پور حمید رضا ، پیشوا حمیده نشر پونه چاپ 1379
13-تغذیه و دیابت ، طالقانی فاطمه ، نشر آبی سال انتشار
14-نسخه حکیم ، عباد زاده کرمانی محمد ، انتشار گلی ، چاپ 1373
15-اعجاز طب گیاهی در معالجه امراض کاظمی با ویلی علی اکبر ، نشر زر قلم ، چاپ
16-اعجاز میوه ها و سبزی ها ، هور مری حسین چاپ طاهری ، سال انتشار 1360
17-دایره المعرف پزشکی خانواده ، همت خواه فرهاد ، سال انتشار 1380
18-اصول در مان طبیعی ، مهدین مهرداد ، سال انتشار 1380
19-اسیدهای آمینه 158 از اعجاز 32
20-رژیم غذایی دکتر مهدی نوری

 خلاصه

غذا نیاز انسان را به ماده و انرژی تأمین می کند ماده برای ساختن بافتهای جدید و رشد بدن لازم است و به این علت تغذیه مقوله بسیار مهمی است مخصوصاً در نوجوانان که هم در سن رشد هستند و هم دارای فعالیت بسیار زیاد

 غذاها شامل موارد زیر است

1- هیدراتهای کربن 2- چربی ها 3-  پروتئین 4- مواد معدنی و ویتامین ها و آب هیدارت های کربن انرژی زا هستند و مقدار آنها در غذاهای مختلف متفاوت است. چربی ها هم مانند هیدراتهای کربن انرژی زا هستند و به دو نوع گیاهی و جانوری وجود دارد چربی ها برای بدن ضروری هستند زیرا بدن را گرم نگه می دارد و درساختار سلول هم شرکت دارند اما مصرف بیش از حد آنها خطر ابتلاء به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد. بدن انسان قادر به ساختن همه پروتئین های مورد نیاز بدن نیست به این علت باید حتماً از  پروتئین استفاده شود زیرا کمبود پروتئین باعث بروز بیماری کواشیورکور می شود

نیاز حیاتی بدن به آب که بسیار آشکار است انسان بیشتر آب موردنیاز بدنش را از آشامیدن آب و مابقی را از آب موجود در غذاها بدست می آورد انسان بدون آب زنده نخواهد ماند

 هرچند بدن املاح معدنی را به مقدار کم و اندک نیاز دارد اما نبود این مواد باعث بوجود آمدن بیماریهایی مثل: آنمی( کمبود آهن) گواتر( کاهش ید)

بدن قادر به ساختن هیچیک از ویتامینها نیست اما منابع غذایی که ویتامن ها در آب یافت می شود فراوان است کمبود ویتامین باعث بیماریمختلف( جسمی و روانی) می شود که درا دامه به شرح آنخواهیم پرداخت

اهداف تحقیق

 در این بخش تلاش ما بر مطالعه اهداف زیر بوده استک

 1- بررسی مواد غذایی موردنیاز بدن

2- گروههای غذایی و میزان نیاز بدن به آنها

3- نقش مواد غذایی در جسم نوجوانان

4- نقش مواد غذایی در روح و روان نوجوانان

 5- – بررسی بیماری هایی که در اثر تغذیه نادرست بوجود می آیند

 سئوالات تحقیقی

 تحقیق ما در جهت پاسخ به سئوالهای زیر بوده است

1-   مواد غذایی موردنیاز بدن چیست؟

2-   گروههای غذایی ومیزان نیاز بدن به آنها در چه اندازه است

3-   نقش مواد غذایی در جسم نوجوانان چیست؟

4-    نقش مواد غذایی در روح و روان نوجوانان چیست؟

5-    چه بیماریهایی در اثر تغذیه نادرست بوجود می آید؟


مقدمه

حمد و سپاس خدای را که شالوده ای از وجود الهی خویش را در ابعاد گوناگون به انسان ابوالبشر نازل نموده است

و آفرین بر آفریننده زیبایی ها که والاترین خلق کائنات و هستی او انسان و انسانیت شاهکار اوست

 و اوست راهنمای روح و اندیشه بشر شفای دردهای روح و جسم همگان بهترین راهنما از مُلک تا ملکوت – پرکننده خلاء های عمیق زندگی و دریای معرفت بی انتها ونور هدایت بدون خاموشی

 اوست که آموخت خوردن و آشامیدن را و بخشید گوهر معرفت را به روح

 ودوباره حمد و سپاس و ستایش فقط او را که با سخاوت کامل بخشید ویژگی شعور به ا نسان و او را متمایز کرد و یاد داد تا بداند غذای روح و جسم را

 پس ای انسان تأمل و دقت کن، این همه شگفتی را که برای هدایت توست

 و شکراین همه نعمت جسم و روح تغذیه مناسب آنهاست


 فصل اول

 تغذیه

تغذیه علمی است که رابطه میان رژیم غذایی و وضعیت سلامت و بیماری را مطالعه می کند نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور

می کند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند. تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد و به تندرستی وطول عمر می انجامد بلکه با تأثیر روی اعصاب وروان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد


نقش غذا در بدن

غذا با مواد جامد یامایعی گفته می شود که از راه دهانی مصرف می شوند و علاوه بر برطرف کردن حس گرسنگی نیازهای بدن را نیز تأمین می کند این نیازها عبارتند از

 انرژی که برای ادامه کار دستگاههای مختلف بدن از قبیل: قلب، ریه، دستگاه گوارش وعضلات و همچنین انجام فعالیتهای روزانه مثل ایستادن، راه رفتن، ورزش و درس خواندن لازم است

 تأمین مواد اولیه برای رشد و نمو( بخصوص در کودکان، نوجوانان و زنان باردار )

ترمیم و جانشین کردن سلول ها و بافتهای مختلف بدن که در اثر افسردگی از بین می روند

مواد مغذی

 غذاها از مواد مغذی یعنی کربوهیدراتها، پروتئین ها، چربیها، ویتامین ها، مواد معدنی و آب تشکیل شده اند که همه برای حفظ سلامت بدن مهم هستند این مواد کم وبیش در غذاها وجود دارند نقش مواد مغذی مختلف در بدن عبارتند از

کوبوهیدارتها و چربیها منابع عمده تأمین انرژی هستند

 پروتئین ها نقش سازندگی دارند و برای ساخته شدن و نگهداری سلول ها و بافتهای بدن موردنیاز هستند پروتئین ها بعلت نقش ویژه خود در رشد بدن در برنامه غذایی نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 ویتامین ها و مواد مغذی در مقایسه با کربوهیدارتها و پروتئین ها به مقدار کمتری مورد نیازند اما به همان اندازه در حفظ سلامت بدن، تنظیم واکنش شیمیایی و اعمال حیاتی بدن نقش دارند برخی از مواد اجزای ساختمانی بافت ها را تشکیل می دهند مثل کلسیم در استخوانها و دندانها و آهن در خون

 آب سالم و فیبر( الیاف گیاهی) نیز از جمله اجزای یک رژیم غذایی مناسب می باشند

 نیازهای تغذیه ای

غذاها از مواد مغذی تشکیل شده اند و تغذیه صحیح یعنی خوردن و  دریافت مقدار لازم وکافی از هریک از این مواد مقدار مناسب این مواد مغذی که برای حفظ سلامت لازم است نیازهای تغذیه ای نامیده می شوند این نیازها با توجه به شرایط جسمی،محیطی، و فردی متفاوتن و براساس سن، جنس، شرایط فیزیولوژیک اندازه بدن و میزان فعالیت فرد تعیین می شوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء در فایل ورد (word) دارای 247 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

1- پیشگفتار                                         1
2- مقدمه                                         2             
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                       4
مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                     5
    ب-  مفهوم کلی مسئولیت                              6
    ج- مسئولیت در قرآن کریم                                     7
    د- مسئولیت اخلاقی                                             9
    هـ- مسئولیت اجتماعی                                 10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                         10
    الف- جنبه فردی مسئولیت                               10
    ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                         12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                 15
    مفاهیم مسئولیت کیفری                                  16
    مسئولیت واقعی و انتزاعی                                  17
    مقایسه مسئولیت با تکلیف                                 19
    تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                              20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                 21   
سابقه تاریخی مسئولیت                                          22
    الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                    24
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                     25
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                25
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                     27
3- موضوعی بودن مسئولیت                         31
    – در ایران باستان                                    31
    – در روم باستان                                    33
    – در یونان باستان                                    33
    ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                    33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                       36
مسئولیت كیفری در اسلام                                          37
    الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           38
    ب- اصول حاكم بر مسئولیت كیفری در اسلام                        40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                               40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                           42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                               43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                               44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                               47
مسئولیت كیفری در مقررات جزایی ایران                                46
    الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                               46
    ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                               47
    ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                               48
    د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                   48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                           51
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                               51
    الف- اهلیت جنایی                                              51
    ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        52
    ج- اهلیت جزائی                                    53
    مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                   54  
    اهلیت جزایی و مسئولیت كیفری                                   54
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت كیفری                                 55
    قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                   57
الف- تقصیر در قلمرو وسیع                             57
بند اول- ادراك و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                 60
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                     60
ب- تقصیر در قلمرو محدود                                     61
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                         62
بخش سوم- اسناد و مسئولیت كیفری                                   63
    انواع اسناد    در حقوق جزا                                 63
الف- اسناد یا انتساب مادی                             63
ب- اسناد یا انتساب معنوی                             64
    اسناد مادی و مسئولیت كیفری                                    65   
    اسناد معنوی و مسئولیت كیفری                              66
9- فصل هفتم) اركان اهلیت جزائی                                 67
اركان و اهلیت جزایی                                         68
ركن اول- ادراك                                         68
    الف- مفهوم ادراك و تمییز                             70
    ب- نقش ادراك در مسئولیت كیفری                         72
    ج- عقل در مفهوم ادراك                             73
    د- عقل در مقررات جزائی ایران                             75
    هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                             76
ركن دوم- اختیار                                          78
    مفاهیم و كاربردهای اختیار                             78
    الف- اختیار در لغت                                 78
    ب- اختیار در مفهوم فلسفی                            79
بند اول- عنصر قدرت                            80
بند دوم- عنصر اراده                            80
    ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                   81
بند اول- مفهوم نقش اراده                                   81
1- نقش اراده در ركن مادی جرم                                82
2- نقش اراده در ركن روانی جرم                       83
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                    83
1- اختیارات در لغت                            84
2- اختیار در تكالیف و جزائیات                        84
ركن سوم- علم به قانون                                    85
    الف- مفهوم قانون                                  85
بند اول- نص جزایی                             86
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                        86
    ب- نقش علم به قانون                                87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                    88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت كیفری                88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                    89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                        90
عوامل رافع مسئولیت كیفری                                    91
علل عدم مسئولیت كیفری                                        92
الف- علل توجیه كننده جرم یا علل مشروعیت                            92
ب- عوامل رافع مسئولیت كیفری                                92
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                            93
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                    93
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت كیفری                            93
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                        93
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                    93
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                            94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت            94
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف كننده یا تخفیف دهنده مجازات  94
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و معافیت از مجازات              96
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شركت كنندگان                          97
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و مسئله مسئولیت مدنی                         97
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری                    99
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت كیفری               100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                           101
11- فصل نهم) جنون                                         102
كودكی و مسئولیت كیفری                                       103
تاریخچه ی مسئولیت كیفری اطفال                                   103
طفل كیست؟                                               104
مفهوم بلوغ                                               108
الف- مفهوم علمی بلوغ                                   108
ب- معیار بلوغ در قفسه                                    110
    بند اول- معیار بلوغ در كتاب                               110
    بند دوم- معیار بلوغ در سنت                               111
    بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                   111
اهمیت جرایم اطفال                                       113
مسئولیت جزایی اطفال                                       114
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                   115
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                               116
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                 117
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                          120
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                              121
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304                      121
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352                          122
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361                          123
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                 125
الف- بلوغ                                     125
ب- ادراك یا تمیز                                     126
    بند اول- حقوقی                                 127
    بند دوم- جزائیات                                 128
سن تمییز در حقوق جزای اسلام                                129
الف- سن عدم مسئولیت جزایی                            130
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                            130
ج- سن مسئولیت جزایی كامل                               131
12- فصل دهم) جنون                                     133
جنـون                                             133
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                             133
جنون از مسایل موضوعی است                                 135
تعریف جنون                                             136
انواع جنون                                             137
اول- اختلالات سیستم عصبی                            138
دوم- جنون اخلاق                                    140
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الكلی و مواد مخدر            140
ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                146
الف- كارشناس روانی                                146
ب- همكاری كارشناس و قاضی                            147
جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                148
جنون در قانون مجازات اسلامی                                149
ضوابط قانونی حاكم بر مفاهیم جنون                                150
آثار جنون                                            152
لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم                            155
الف- تقارن جنون یا جرم                                155
ب- تلازم جنون یا جرم                                157
ج- جنون كامل                                    157
تأدیب مجنون                                            158
تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                158
مسئولیت مدنی مجنون                                    159
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                160
بخش اول- مفاهیم اجبار                                161
    الف- تعریف اجبار                                161
    ب- اجبار و اختیار                                161
    ج- اجبار و اكراه                                164
    د- خلاصه تفاوت های اجبار با اكراه و جنون واضطرار                167
بند اول- تفاوت اجبار و اكراه                        167
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                        167
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                        167
بخش دوم- انواع مختلف اجبار                            168
    الف- اجبار مادی                                168
بند اول- علل اجبار مادی                        168
بند دوم- شرائط اجبار مادی                        168
اجبار مادی با منشأ درونی                        173
    ب- اجبار معنوی                                174
بند اول- اجبار معنوی خارجی                        174
شرایط اجبار معنوی خارجی                        174
بند دوم- اجبار معنوی داخلی                        177
    نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت كیفری                    177
    نقش تحریك در مسئولیت كیفری                        178
    تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                        179
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                    179
    الف- قانون مجازات عمومی                            179   
    ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                        179
ضوابط قانونی حاكم بر اجبار                            181
    الف- اكراه در قتل                                181
    ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                    182
    ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                        182
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                        182   
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                            182
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                183
بخش اول- مفاهیم جهل                                184
تعریف اشتباه                                    184
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                        185   
    الف- جهل                                185
    ب- اشتباه                                    186
    ج- غلط                                    187
    د- خطا                                    188
    هـ – سهو                                    188
    و- غفلت                                    189
    ز- نسیان                                    189
تفاوت میان جهل و نسیان                                190
جایگاه اشتباه در حقوق جزا                                192
    الف- اشتباه در قانون                            192
    ب- اشتباه در عمل                                194
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                        195
    الف- جهل مركب                                195
    ب- جهل بسیط (شبهه)                            197
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                    203
    الف- جهل و شبهه حكمیه                            204
    ب- جهل و شبهه موضوعیه                            204
    ج- جهل تقصیری                                206
    د- جهل قصوری                                206
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                        207
    الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                        207
    ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات            210
    ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                214
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق جزای عرفی            217
    الف- تأثیر جهل حكمی بر مسئولیت كیفری                    217
    ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت كیفری                    218
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق اسلامی            218
    الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت كیفری                218
بند اول- ادله برائت                            219
بند دوم- قاعده درأ                            220
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                221
    ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری                225
بند اول- قاعده اشتراك احكام میان عامل و جاهل                226
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام                    227
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامی                227
    ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)228
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        232
    الف- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب حد            232
1- جرم زنان                                233
2- حد مسكر                                234
3- جرم سرقت                            235
    ب- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب قصاص            236
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                238
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)            240
    ج- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب دیه            241
بند اول- جهل حكمی                            243
بند دوم- جهل موضوعی                        244
خلاصه بحث                                            247
فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار 
مسئولیت كیفری از شرایط اوصافی بحث می كند كه امكان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است كه صاحب نظران جزایی بر این باورند كه مسئولیت كیفری در برابر جرم در

 

فهرست منابع و ماخذ
امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978
امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.
    امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612.
آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361.
آیت ا… مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشكده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11.
آیت ا… موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره 8، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.
اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89
اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416.
آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق
الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص 324
حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49.
استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص 171.
امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63.
انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص 121.
امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84.
اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر میزان ، 1377.
استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول 1327.
بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص 270.
بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.
بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355.
باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.
باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381.
پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص 329 ، سال 1345.
حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحكامفی مسائل الحلال والحرام، كتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.
جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362
جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م.
جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال 62 ، ص 62.
جندی ، عبدالملک بک ، الموسوعه الجنائیه ، داراالکتب الحصریه ، ج 1 ، قاهره 1931 ، ص 272.
جرل و رمیتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 299.
جنبلی ، ابن قدامه ، المغنی ، ج 4 ، ص 145.
خسروپور ، یوسف ، روانشناسی بلوغ و نوجوانی ، صص 2-3.
آیت ا… خویی ، تکمله المنهاج ، ج 2 ، ص 13 ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره ششم ، سال 1358 ، ص 125.
دون دیو دو وابر ، رساله حقوق جنایی  ص 437.
دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، ج 3 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1373 ، ص 4326.
دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ موسسه کیهان ، چاپ 2 ، سال 1368 ، ص 130.
راغب اصفهانی  مفردات راغب ، (کتاب المفردات یافی غریب القرآن ، چاپ مکتبه بوذر جمهری ، ص 59 ، 1372.
ژان جان دامن ، ترجمه علی اردلانی ، (مسئولیت جزایی در زمان قدیم ، جزوه کانون وکلا ف شماره 98.
سبزواری ، محمد سامی ، شرح الاحکام العامه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس ، ص 217 ، سال 1995.
الشاوی ، دکتر علی حسین ، سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه ، انتشارات وزارت التعلیم ، ص 328 و 338 ، 1982.
شیخ کلیفی ، اصول کافی ، ترجمه سیدهاشم رسولی  علمیه اسلامیه ، ج 4 ، ص 204.
شیخ الاسلام ، سیدمحمد ، راهنمای مذهب شافعی ، ص 195.
شهید ثانی ، مسالک ، چاپ سنگی ، ج 1 ، ص 248.
شیخ حرعاملی ، وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمه العبادات ، باب 4 ، حدیث 2 ، دارالحیاه التراث العربی ، بیروت ، 1983 ، ص 3 ، ج 1.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط، ج8، چاپ سوم، المكتبه المرتضویه، 1351ش.
شیخ مفید، ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی: المقنعه فی الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.
صانعی ، دکتر پرویز  طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص75 ، سال 1348.
صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی سابق ، ج 1 ، ص 46.
صالح ولیدی محمد ، مسئولیت کیفری ، ص 57 ، ص 90 .
صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، صفحه 180.
صفایی ، حسین ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در مقصد و رضا ، سال 1349 ، شماره های 3 ،4.
الصیفی ، عبدالفاتح ، القاعده الجنائیه ، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع ، ص 409 ، 1967 م.
عمیده ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید  انتشارات امیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ، 1362.
عاملی ، محمدحسن ، وسایل الشیعه ، ج 11 ، انتشارات دارالکتب ، ص 398 ، سال 1358.
العوجی ، مصطفی ، المسئولیه الجنائیه ، موسسه نوفل بیروت ، ص 12 ، سال 1985 م.
عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه ، مکتبته بصیرتی ، قم ص 1 و 2.
علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، چاپخانه بانک ملی ایران ، ج 1 ، ص 218 ، سال 1353.
عبده ، اصول قضایی دیوان عالی کشور ، صفحه 216.
عوده ، عبدالقادر ، التشریح الجنایی الاسلامی ، ج 1 ، ص 601.
غفوری غروی ، سیدحسن ، انگیزه شناسی جنایی اطفال ، دانشگاه شهید بهشتی.
فیض الاسلام ، نهج البلاغه ، ص 978.
فیض علیرضا ، حقوق جزای عمومی در اسلام 2 (جزوه درسی) ، ص 3 ، دانشگاه تربیت مدرس.
فرید ، مرتضی ، الحدیث ، روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع) ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1365 ، ج 2 ، صص: 347-346.
قرآن کریم ، سوره های دهر ، آیه 3 و تکاثر آیه 8 ، اسراء ، آیه 7 و 36 ، مدثر آیه 38 و 74 ، انعام آیه 6-164 ، فاطر آیه 18 و 25 ، النجم آیه 28-39-40 ، زلزال آیات 6 و 7 ، آل عمران 4-10 ، فصلت آیه 41 ، مائده آیه 95 ، نساء آیه 22-23 و … .
کرمانی ، ابراهیم جعفر ، نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان ، ص 7.
کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ، فروع کافی ، داراالکتب الاسلامیه ، تهران 1362 ، ج 6 ، ص 47.
گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، صفحه 203 ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384.
گارو ، رنه ، مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا ، ج 1 ، ترجمه سیدضیاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، ص 451.
گانبور ، علل مشروع در اعمال موجهه ، تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال 1941.
گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی  ج 1 ، ص 327.
گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج 1-2-3 ، ج 9 ، نشر میزان ، پائیز 83.
لهجن بیگی ، محمد ، عرف و عادت و عشایر فارس ، ص 22 ، سال 1324.
یدوک آندره ، حقوق جزای عمومی ، صفحه 298.
سینفور دریس ، مختصر روانپزشکی ، ترجمه گروهی از مترجمان ، ص 114.
معتمد ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 273 ، سال 1351.
معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ج 3 ، انتشارات امیرکبیر ، ص 40-77 ، سال 1372.
مطهری ، مرتضی ، انسان در قرآن ، نشریه شماره 38 ، حوزه و دانشگاه ، ص 26.
محسنی ، مرتضی ، مسئولیت جزایی ، مجله حقوقی شماره 6 ، وزارت دادگستری ، ص 26.
محمود مصطفی ، محمود ، قانون العقوبات (القسم العام) ، مکتبه القاهره العربیه ، ص 374 ، 1961 م.
محمودی ، عباسعلی ، حقوق اسلام ، (شرایط تکلیف و مسئولیت) ، انتشارات بعثت ، ص 22-38 ، 1361.
منصور ، محمود ، لغتنامه و روانشانی ، ص 71.
معروف حسنی ، هاشم ، المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ، ص 278.
محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، ترجمه کتاب «حدود و تعزیرات» مرکز نشر دانشگاهی ، سال 1367 ، ص 47.
مهرپور ، حسین ، سرگذشت تعزیرات ، مجله کانون وکلا ، شماره 149-148 ، سال 1368 ، ص 13.
مول و ویتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 329.
موسوی ، سیدمحمدصادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1382.
محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد 3 ، چاپ گنج و دانش ، 1376.
نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، انتشارات ناظم الاطباء ، تهران ، ج 5 ، ص 3329 ، 1317.
نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام ، ج 4 ف ص 264.
نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص 222 ، ناشر کانون وکلای دادگستری ، سال 1369.
ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج 1 ، ترجمه احمدآرام ، ص 535 ، سال 1337.
الوائلی ، شیخ احمد ، احکام زندان در اسلام ، ترجمه محمدحسن بکائی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی  ص 273 ، سال 1366.
ولیدی  محمدصالح ، حقوق جزاء (مسئولیت کیفری) ، چاپ دوم ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1383.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سواد دیداری و ارتباط آن با آموزش در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سواد دیداری و ارتباط آن با آموزش در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سواد دیداری و ارتباط آن با آموزش در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سوا دیداری وارتباط آن با آموزشی است. در این پژوهش روش هاوابعاد سواد دیداری برای افراد، به شکلی خاص مورد بررسی قرار می گیرد. سواد دیداری برای ایجاد ساختار مؤثر تصاویر و گرافها به کار می روند تا افراد را به درک ساده تراطلاعات موجود در كتابها و دیگر رسانه ها کمک كنند. سواد دیداری فنونی را تثبیت می كند كه به افرا داجازه می دهد محتوای تصویر، نماد و گراف را به شیوه دیداری در كتاب و دیگر منابع اطلاعاتی تبیین كنند و بتوانند از ابزارهای مؤثر در كاربردهای آموزشی، بهره گیرندقدرت.مصورسازی یاهمان دارابودن سواد دیداری می تواند به شیوه های گوناگون برای درك بهتر ااطلاعات دیداری در كتابهای درسی، مانند: تاریخ، جغرافیا، زمین شناسی، زیست شناسی، ریاضیات، آمار، رایانه، شیمی، و دروس رشتههای هنری مانند: فیلم، سینما و گرافیك مورد استفاده قرار گیرد.تصویرسازی .چشم انداز دیواری و تحلیل پویا از جمله روش های مهم سواددیداری به شمار می آیند. از سوی دیگر، مهارت های سواد دیداری عاملی مؤثر در بهره گیری از مصورسازی اطلاعات است. نتایج این مطالعه در تعامل كاربردهای مصورسازی فوایدی برای آموزش وفرایندهای زیربط آن  در بر دارد.

کلیدواژه ها:  ” سواد دیداری” ،”آموزش”،”مصورسازی”

 

مقدمه:

زبان وسیله ارتباط است و استفاده از آن برای انسان طبیعی است.شکل اولیه و ناب زبان سمعی بوده و به تدریج سواد که عبارت است از توانایی خواندن و نوشتن،تکامل یافته است.ساختن ابزار ساده یا فرآورده های صنایع دستی،طرح یک نشانه یا سمبل و بالاخره تصویرسازی و نقاشی،باید در جریانی تکاملی شبیه به تکامل زبان صورت گیرد.و طی آن استعداد های بشری به کار گرفته شود(1).در مورد آخر یعنی تصویرسازی یا نقاشی،گفتن این نکته لازم است که این هنر زمانی صرفا به هنرمندان تعلیم دیده و با استعداد های خاص تعلق داشت.ولی اکنون به کمک امکانات باورنکردنی دوربین های عکاسی،هر فرد علاقمند می تواند با یادگیری پاره ای قواعد فنی به این کار بپردازد.و حالا سواد بصری یعنی توانایی به وجود آوردن و فهمیدن تصاویر.باز نویسی یا شبیه سازی محیط خارج به کمک دستگاه عکاسی،به تنهایی نمی تواند یک بیان هنری خوب باشد.برای آن که بتوان نیروی بالقوه و حیرت آور دستگاه عکاسی را واقعا در اختیار گرفت،باید با قواعد مربوط به ساختن تصویر یا به عبارت دیگر قواعد بصری آشنا شد.سواد بدان معناست که گروهی از پیام ها برای جمعی از افراد دارای معانی مشترکی است.سواد بصری نیز کمابیش به همین معناست.یک تصویرگر با داشتن و به کار بردن الفبا وقواعد مربوط به شیوه ی بیان بصری دچار محدودیت نمی شود(2). سواد دیداری اصطلاحی است که از سال 1987 در یکی از انتشارات بنیاد ملی علومآمریكا به کار برده شد  بر اساس تعریف دمین 1996 (سواددیداری یاهمان مصورسازی وتصویرخوانی اطلاعات به استفاده كنندگان امکان می دهدتا بتوانند حجم بالایی از اطلاعات راتحلیل و بررسی کنند.باكلی 1997  بیان می كند كاربرد آن، كاربران را قادر می سازد تا حجم زیادی ازاطلاعات را تفسیر كنند مصورسازیاطلاعات، بخش بزرگی از ساختارهای بازنمایی را در بردارد كه برخی از آنان به خوبی شناخته    شده اندو برخی جدید هستند.سدیگ و روآنی،موری، لیانگ 2003  معتقدند، یکی از اهداف اصلی مصورسازی اطلاعات، پشتیبانی از تفکر انسانی از طریق استفاده مناسب از ابزارهای تصویری ویژه است و چنان كهوالتر ، استوارت و بوراسیک  2004  توضیح میدهند، در مصورسازی اطلاعات یکی از حوز ه های علوم رایانه به شمار می آیدکه برای نمایش حجم بالای اطلاعات، با خلاقیت پیوند دارد. پوتز  2005در تبیین آن می گوید:نظا مهای مصورسازی اطلاعات از توانایی نظام ادراك دیداری انسان برای فشرد هسازی مقادیر زیاد اطلاعات متنی از طریق نمایش دیداری قابل كنترل، بهر ه برداری میكنند.به طور كلی میتوان گفت مصورسازی اطلاعات عبارت است از فعالیت هایی كه برای ارائه بهتر شیوه های نمایش اطلاعات به كار گرفته می شود.در این روش با توجه به ظرفیت بالای انتقال اطلاعات توسط تصویر، كوشش میشود تا با نمایش تصویری اطلاعات قدرت درك و یادگیری كاربر افزایش داده شود. 

هدف از فراگیری سواد بصری به وجود آوردن یک سیستم ابتدایی برای یادگیری،تشخیص،ساختن و فهم پیام های بصری یا تصویری به طوری که برای همه ی مردم کم و بیش دریافتنی باشد و نه اینکه فقط عده ی خاصی مانند طراحان،هنرمندان و زیباشناسان قادر به درک آن باشند.و امروزه نیز نیروی فرهنگی و جهانی سینما،عکاسی و تلویزیون در شکل بخشیدن به تصویر انسان از خود،ضرورت آموزش سواد بصری را شدت بخشیده است.حقیقت این است که انسان ها تمایل بسیار زیادی به تصویر دارند.زیرا که تصویر هر شی نزدیک ترین چیز به واقعیت آن است و به تجربه ی مستقیم ما از از اشیاء شباهت دارد.به همین دلیل استفاده از آن همراه گزارش کلامی به فهم ما از موضوع کمک می کندمهم ترین عامل جدا نگاه داشتن آن ها از یکدیگر جنبه ی مفید بودن و صرفا هنری و زیباشناسانه ی آن ها بوده است.منظور از مفید بودن آن است که طرح و یا تولید آن برای رفع نیاز های اولیه و روزمره ی انسان باشد.همه ی فلاسفه معتقدند که در هنر عواطف و احساسات و موضوع وجود دارد.در هنر های بصری اعم از نوع مذهبی و اجتماعی و خانگی،همواره با تغییر هدف تولید،موضوع نیز تغییر می کند.تنها وجه اشتراکی که در تمام انواع هنر ها وجود دارد آن است که به وسیله ی آن ها می توان با دیگران ارتباط برقرار کرد(3).خواه این ارتباط صورتی مشخص داشته باشد و خواه انتزاعی. نمادهای تصویری دارای اثربخشی بالایی هستند، و می‌توانند در خلق یك موقعیت ارتباطی به ایفای نقشی پرنفوذ بپردازند. نمادها علاوه بر آن حاوی معنای بسیار هستند، می‌توان آنها را با توجه به متنی كه در آن ارائه شده‌اند، تعریف كرده و برداشت‌های مرتبطی از آن بیان داشت. برداشت اطلاعاتی ما از تصاویر و راهبردهای دیداری، با توجه به غنی بودن بالقوه این عناصر از لحاظ ظرفیت فراگیری معنا، و نیز برقراری ارتباط مناسب اطلاعاتی با مخاطب، از رتبه بالاتری برخوردار است. روش‌های آموزش و یادگیری بهینه از محتوای عناصر دیداری، مقوله‌ای است كه در مباحث مربوط به سواد دیداریو زبان تصویری مطرح می‌شود. سواد دیداری توانایی شناخت، درک، تفسیر، و معنا کردن نمادها، نشانه‌ها، و فرایندهای دیداری پردازش شده است. توانایی دریافت اطلاعات به‌شیوه‌ای نظام‌مند و با روش مدون از طریق راهبردهای دیداری می‌تواند مبنایی برای توسعه مهارت‌های سواد دیداری و زبان تصویر باشد. 

 

منابع:

1-ارجمندی، غلامرضا،1385. مهارت های سواد رسانه ای. در کتاب مهارت های زندگی(1) ویراستار دکتر بهمن زندی، 90-65.تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

2-باکینگهام، دیوید؛ 1389.  آموزش رسانه ای، ترجمه حسین سرافراز، چاپ اول، تهران: ناشر دانشگاه امام صادق (ع).

 3-براون، جیمز.ای1368. رویکردهای سواد رسانه ای. ترجمه پیروز ایزدی. سال هفدهم. شماره چهارم،      

4-بصیریان جهرمی، حسین،و رضا بصریان جهرمی. 1368. درآمدی به سواد رسانه ای و تفکر انتقادی. 

5-پاتر، جیمز1368. تعریف سواد رسانه ای. ترجمه لیدا کاووسی. سال هفدهم. شماره چهارم، 

6-خانیکی، هادی. 1376. رسانه های جمعی و امنیت ملی. چاپ اولف جلد دوم، تهران: انتشارات وزارت کشور.

7-سلطانی فر، محمد،1387 تحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران 1386-1385 در مقایسه با مربیان و والدین آن ها، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 27، سال هفتم، دوره پاییز . سایت www.sid.ir دسترسی در 8/7/90

8-سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. 1381. نظریه های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان.چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

9-شکرخواه، یونس. 1368. سواد رسانه ای. سال هفدهم. شماره چهارم، سایت مرکز تحقیقات 

10-کانسیداین، دیوید، 1379. درامدی بر سواد دیداری ترجمه ناصر ناصر بلیغ، تهران: ناشر اداره کل تحقیق و توسعه صدا.

11-قاسمی، طهمورث؛1368. سواد رسانه‌ای رویکردی جدید به نظارت، فصلنامه رسانه ص 97.

12-قاسمی، محمد. 1388. بررسی نقش رسانه ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار . فصلنامه نظم 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی خواب و مرگ و مقایسه‌ آنها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی خواب و مرگ و مقایسه‌ آنها در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی خواب و مرگ و مقایسه‌ آنها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعاریف واژه‌ها
فصل دوم : گستره‌ی نظری و پیشینه پژوهش
خواب چیست
مكانیسم خواب از نظر فروید
نظریات برخی روانشناسان درباره‌ی خواب و رؤیا
رؤیا و انواع آن
رؤیاهای ذكر شده در قرآن
خواب و رؤیا از منظر آیات قرآن
وجه تمایز خواب و بیداری
فهرست مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خوابهای الهام دهنده
خواب از دیدگاه دین اسلام
جدایی روح از بدن در هنگام خواب
تفاوت نفس از نظر قرآن و فلاسفه
تفاوت خواب و مرگ
وجوه اشتراك و اختلاف خواب و مرگ در قرآن
ماهیت مرگ در نگرش قرآنی
واكنش انسان‌ها در برابر مرگ
مرگ از دیدگاه اولیای خدا
ارتباط خواب با نفس، روح و مرگ
پیشینه‌ی عملی تحقیق در ایران
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
ابزار تحقیق
فهرست منابع و مآخذ
1-    طه، عثمان. (1382) قرآن كریم، تهران: اكسیر، 1382
2-    بهشتی ، سیدمحمد حسین (-) . شناخت از دیدگاه قرآن، تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دكتر بهشتی، (-)
3-    حسینی تهرانی، سیدمحمد حسین(-) . معادشناسی، تهران: حكمت .
4-    رضوان طالب، محمدرضا. (1379) رؤیا از نظر دین و روانشناسی، قم: شفق، 1379
5-    شریعتمداری، جعفر. (1384) شرح و تفسیر لغات قرآن، مشهد: آستان قدس رضوی. 1374
6-    طیبیان، سیدحمید (1363). فرهنگ لاروس عربی به فارسی، تهران: امیركبیر، 1363.
7-    علیخواه، محمدمهدی (1372). خواب و رؤیا روح، تهران: جمال الحق.
8-    علامه حلی. (-) كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: شفق.
9-    علامه طباطبایی (-). تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
10-    قرشی، سید علی اكبر (1352). قاموس قرآن، تهران: دارالكتب الاسلامیه.
11-    معنوی و فدایی، عزالدین و فربد (1367). خواب و رؤیا از دیدگاه پزشكی، تهران: دانشگاه.
12-    مكارم شیرازی، ناصر (-) تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیه.
13-    منتظری، علی. (1383) خواب و رؤیا بررسی و تحلیل از نگاه قرآن و حدیث، تهران: هستی نما، 1383.
14-    www.fa.wikipedia.org.[14feb2009]
15-    www.fourm.choogh.com [14feb2009]
16-    www.qodsian.parsi blog.com[8feb2009]
17-    www.tahoorkotob.com[4jan2009]
18-    www.tebyan.net[4jan2009]
19-    www.tasnim.ir[8jan2009]

فهرست مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روش جمع آوری داده‌ها
نوع تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
معانی موت و اجل در قرآن مجید
آیات در رابطه بالفظ توفی
آیاتی كه در زمینه خواب آمده است
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ

فصل اول
 طرح تحقیق
 
(1-1) مقدمه :
به نام او كه هستی و كائنات را آفرید. به نام او كه با نشانه‌هایی انسانهای غافل را از خواب غفلت بیدار می‌دارد. خواب و مرگ آیت خداوندی است كه همواره مورد توجه دانشمندان و بشر بوده است. وقتی به حدیثی كه در این رابطه آمده است می‌نگریم «الناس ینام و اذا ماتوا انتبهوا (رسول) مردم در خوابند وقتی می‌میرند از خواب بیدار می‌شوند، نشان می‌دهد كه انسانها در غفلت بسر می‌برند. مانند زمانی كه مرگ یكی از عزیزان اتفاق می‌افتد ذره‌ای به خود می‌اندیشند ولی مدتی بعد به دنبال سرگرمیهای زندگی می‌روند و دوباره غرق در لذتهای دنیوی می‌شوند و خود را در دنیا جاودانه احساس می‌كنند. پس  باید با غفلت مبارزه كرد تا دچار پشیمانی نشد.
(1-2) بیان مسئله :
خواب چیست؟ حالتی است كه دراثر ازكار افتادن موقتی بعضی از مراكز عصبی و دفاعی در بدن پدید می‌آید و در این هنگام تنها یك قسمت از مراكز دفاعی از فعالیت باز می‌ماند و بقیه قسمتهای دفاعی و سایر دستگاه‌های بدن به كار مشغولند ولی حواس پنجگانه از كار می‌افتد و تنها قوه‌ای كه درهنگام خواب از كار نمی‌افتد قوه‌ی تخیل است.
مرگ : خواب شدید و بزرگ، در هر دو مرحله روح و نفس كه انسان از نشئه‌ای به نشئه‌ی دیگر انتقال می‌یابد با این تفاوت كه در حین خواب انسان غالباً توجه ندارد و هنگامی كه بیدار می‌شود نمی‌داند كه حقیقتاً از سفری بازگشته است. بر خلاف حالت مرگ .
(1-3) مقایسه خواب و مرگ :
درخواب قبض روح به صورت كامل انجام نمی‌گیرد ولی در مرگ قبض روح كامل صورت می‌گیرد و تعلق روح نسبت به بدن بطور كامل از بین می‌رود.
ضرورت تحقیق:
آشنایی با مفهوم واقعی خواب و مرگ و ایجاد تحول در دیدگاه انسان نسبت به زندگی در این جهان و جهان آخرت و بی ارزش داشتن جهان فانی و اینكه انسان جاودان نیست پس باید در زندگی برای رضای خداوند قادر تلاش نماید و برای جامعه فردی مفید واقع گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مباحث بهـره و ربـا در اسـلام در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مباحث بهـره و ربـا در اسـلام در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مباحث بهـره و ربـا در اسـلام در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه     1
بهره در ادبیات اقتصادی غرب     1
 ربا در فقه اسلامی     4   
فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی     5
پول سرمایه بالقوه است     7
پول كالاست     9
پول سرمایه است .    12
آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟    13
 بهره طبیعی و سود     16
اجاره و بهره طبیعی     21
نتیجه گیری     23
فهرست منابع     27
 

مقدمه :

 تقریباً در بیشتر آثار متفكرین مسلمان ، بهره مترادف واژه  ربا به كار رفته است . همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان یك اصل مسلم ، فصل تمایز دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام است . لذا از نقطه نظر علمی ، مفهوم بهره و انطباق یا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهمیت ویژه‌ای در نفی نظام سرمایه داری و پی ریزی مبانی تئوریك نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام برخوردار است .
 در این تحقیق ابتدا مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب توضیح داده می شود ؛ سپس مفهوم ربا در شریعت اسلام تبیین می شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت دیدگاه متفكرین مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظریات اقتصادی این متفكرین در این باره كه غالباً به توجیه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما می تواند در تبیین مفهوم بهره از نگاه این متفكرین موثر باشد – مورد بررسی قرار می گیرد .

فهرست منابع :

 بهشتی ، سید محمد حسین ، ربا در اسلام ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1369 هـ .ش.
توتونچیان ، ایرج ، پول و بانكداری اسلامی و مقایسه با بانكداری اسلامی ، تهران : توانگران ، 1379هـ. ش .
دادگر ، یدالله ، پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا ، نامه مفید ، شماره 7، 1375 هـ. ش .
دادگر ، یدالله ، توجیهات معاصر پیرامون مسئله ربا ، نامه مفید ، شماره 9 ، 1376 هـ.ش .
داوودی ، پ ، ح . نظری ،و‌‌ ح .میرجلیلی ، پول در اقتصاد اسلامی،سمت،1374هـ.ش.
مطهری ،‌مرتضی ، ربا ، بانك – بیمه ، تهران : انتشارات صدرا ، 1362 هـ.ش.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی فلسفه سقا‌خانه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی فلسفه سقا‌خانه در فایل ورد (word) دارای 168 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی فلسفه سقا‌خانه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول : نماد و نگرشی نمادین
1-1    نماد و نگرش نمادین به هستی     6
1-2    نماد و نقش آن در زندگی     10
فصل دوم : سقاخانه
2-1وجود افتراق فضاهای سنتی و مدرن    13
2-1-1  شناختی از دو واژه «نوگرایی» و «سنت گرایی»    13
2-1-2 گرایش به فضاهای شهری سنتی     14
2-1-3 مقایسه فضاهای سنتی و مدرن     16
2-2 فرهنگ واژگانی سقاخانه     18
2-3  علل پیدایش سقاخانه     24
2-4 دو عنصر اساسی در سقاخانه     31
2-4-1 آب    32
2-4-1-1 آب عنصر مقدس و مشترک در ادیان پهنه ی ایران زمین    34
2-4-1-2 آب در دیگر آیین های باستانی    36
2-4-1-3 آب در ادیان و آیین ها    37
2-4-1-3-1 آب در دیانت یهود    37
2-4-1-3-2 آب در مسیحیت     38
2-4-1-3-3 آب در آیین مندائی و صابئین     38
2-4-1-3-4 آب در اسلام     39
الف : بازتاب آب در اسلام     39
ب: آب در عرفان اسلامی – ایرانی     40
ج: آب ، واقعه كربلا و آب تربت     42
د: آب و مذهب دو روی یك سكه‌اند در سقا خانه     45
2-4- 2 آتش     50
2-4-2-1 آتش و نور در ایران باستان     50
2-4-2-1-1  اهمیت آتش و نور درجهان بینی آفرینش ایران باستان     53
2-4-2-1-2 آتش و نور واسطوره های آن در فرهنگ آریایی     53
2-4-2-2 كاركرد رمزهای آتش و نور در اسلام     54
2-4-2-3 كاركرد رمزهای آتش و نور در ایران     55
2-4-2-4 نور و هنر     56
2-5 معماری سقا خانه     57
2-6 عناصر نمادین سقا خانه     60
2-6-1 آینه     61
2-6-2 شمع ( چراغ نفتی ، لوستر )     63
2-6-2-1 شعله شمع     64
2-6-2-2 سوگند به نور و روشنایی و فروغ و شمع افروزی     66
2-6-2-3 شمع گردانی در مراسم مقدس     67
2-6-2-4 شمع در سقا خانه : آتش و آب     67
2-6-3 قفل     68
2-6-4 آدمكهای فلزی     70
2-6-5 پنجه      72
2-6-6 چشم     74
2-6-7 ظرف سقا خانه‌ای     75
2-6-8 ستاره     76
2-7 تزئینات دیگر سقاخانه     76
2-7 -1 کتیبه نویسی    76
2-7-2 سنگاب    80
2-8 رنگ در سقاخانه     81
2-8-1 پیشینه ای از رنگ     81
2-8-2 خواص رنگ سبز     82
2-8-2-1 مسرت بخشی و شاد آور بودن     83
2-8-2-2 تقویت تحمل پذیری و صبر     83
2-8-3 رنگ سبز در سقاخانه     84
2-9 معرفی تعدادی از سقاخانه‌های معروف
2-9-1 سقاخانه عزیز الله     90
2-9-2 سقاخانه سردر مجلسی     92
2-9-3 سقاخانه طوقچی     93
2-9-4 سقاخانه آقا میرزا اسدالله روضاتی     95
2-9-5 سقاخانه در دشت     97
2-9-6 سقاخانه حاج آقا شجاع     99
2-9-7 سقاخانه پنج شنبه دین     101
2-9-8 سقاخانه قدیمی رو به روی سردر مسجد جورجیو     103
2-9-9 سقاخانه‌های درب امام     105
2-9-9-1  سقاخانه دالان درب امام     105
2-9-9-2  سقاخانه صحن شمالی درب امام     106
2-9-9-3  سقاخانه مجاور درب امام     107
2-9-10 سقا خانه مسجد حكیم     108
2-9-11 سقا خانه هارونیه     109
2-9-12 سقاخانه درب كوشك     110
2-9-13 سقاخانه بیدآباد     110
2-9-14 سقاخانه حاج محمد جعفر     111
2-9- 15 سقاخانه قصر در دشت     112
2-9-16 سقاخانه گرگ یراق     113
2-9-17 سقاخانه گذرهارونیه     114
2-9-18 سقاخانه حاج علی     115
2-9- 19 سقاخانه آقانور     116
2-9-20 سقاخانه تركها     117
2-9- 21 سقاخانه مسجد سید     118
2-9-22 سقا خانه تاج الدین     119
2-9-23 سقاخانه مسجد لبنان     120
2-9- 24 سقاخانه مسجد ذكر الله     121

فصل سوم : مكتب سقا خانه
3-1 مكتب سقا خانه و پیدایش آن     122
3-2 هنرمندان مكتب سقا خانه     127
3-2-1 منصور قندریز     127
3-2-2 حسین زنده رودی     129
3-2-3 پرویز تناولی     131
3-2-4 فرامرز پیل آرام     133
3-2-5 ژازه طباطبایی     134
3-2-6 جعفر روحبخش     135
3-2-7 مسعود عربشاهی     135
3-2-8 ناصر اویسی     137
3-2-9 صادق تبریزی     138
3-3 تطبیق برخی آثار هنرمندان سقاخانه با ادعیه و طلسمات     139
3-4 نمونه‌ای دیگر از آثار هنرمندان معاصر با نگاه سقاخانه‌ای     145
نتیجه گیری     152
گزارش كار عملی     154
منابع     165
این تحقیق گذری است بر یكی از موضوعاتی كه چندین سالی است پیرامون آن خیلی صبحتی وجود ندارد و یا اگر باشد بسیار محدود است . هنوز هم این مكان تاریخی – مذهبی كه ریشه در نگرش های دینی ما دارد و کم کم با یك سری باورها و عقاید عجین شده ، در نظر بسیاری از اهمیت خود ساقط نشده و فقط گرد و غبار زمانه بر روی آن نشسته است .
در این تحقیق سعی كرده‌ام با کنکاشی  در تاریخ مطالبی  پیرامون علل پیدایش سقاخانه‌، معماری ظاهری آن ، عناصر ونشانه‌های نمادین در آن ، كه هر یك برای مردم معنا و مفهومی دارد را بگنجانم و از دیگر سو به پیوند سقاخانه و هنر پرداخته و نمونه هایی از این آثار ارائه گردیده است ،‌كه در طول این پروژه می‌توانید ملاحظه فرمایید  و با این آرزو که موثر واقع شود و چه بسا روزگاری ، سقاخانه نذر شما را نیز برآورده سازد.

 
 مقدمه
نخست باید معنی دین و هنر مشخص شود و سپس ربط حقیقی دین و هنر مورد تحقیق قرار گیرد تا در نهایت بتوان برای پرسش مذكور پاسخی مستدل یافت .
 «دین به معنای كل عبارت است از مجموعه فرامین ، قواعد و دستورات و احكام الهی كه برای خیر و سعادت و كمال انسان توسط پیامبران به بشر ابلاغ شده است . عنایت دین خیر و كمال مطلق است و كمال مطلق زیبایی حقیقی و جمال مطلق است . دریافت حقیقت مطلق ، شهودی است و عشق ذاتی ابنای بشر به حقیقت مطلق (حقیقه الحقایق) منشا شهود است و شهود میسر نشود الا به مسیر روح درعالم قدس و استغراق در دریای وحدت و آشنا شدن ذوق به توحید . »
حقیقت دین ، معرفت الهی است . موضوع و هدف دین ،‌وجود مطلق (‌خداوند)‌ است وشریعت ( دین ) راه و رسم الهی شدن را به انسان می‌آموزد تا صفات الهی در وجود انسان تجلی یابد و به مقام خلیفه الهی رسد .
الذی احسن كل شی خلفه و خدا كسی است كه هر چه را آفرید ، نیكو آفرید (‌آفریده او در نهایت حسن و زیبایی است ) .
در جهان چو حسن یوسف كس ندید         حسن آن دارد كه یوسف آفرید
 حضرت امام ( ره ) در كتاب شریف  دعای سحر می‌فرمایند :« بهاء به معنای زیبایی است و زیبایی عبارت است از وجود ، پس هر چه خیر و زیبایی و سناهست همه از بركات وجود است و سایه آن است تا آن جا كه گفته‌اند مساله اینكه وجود عبارت از خیر و زیبایی است همه از بدیهیات است پس وجود، همه‌اش زیبایی و جمال و نور و روشنی است و هر قدر وجود قوی‌تر باشد زیبایی‌اش عامتر و زیباتر خواهد بود .»
وجود تجلی واجب الوجود است . این تجلی و ظهور ، جلوه ی كمال مطلق و جمال مطلق و مساوی زیبایی است . اگر زیبایی ذات هنر باشد غایت هنر به امر خارج از ذات دلالت ندارد . پس غایت هنر همان حقیقت ذاتی آن و حقیقت ذاتی هنر ، زیبایی حقیقی است . از این باب ،‌موضوع و هدف ، دین و هنر امری واحد است . در هنر زیبایی حقیقی وجود مطلق و به عبارتی جمال مطلق است و از حیث تفاوتی میان موضوع دین و هنر نیست .
 « فلوطین معتقد است :« جسم زیبا از طریق بهره‌یابی از نیروی صورت بخشی كه از صور خدائی می‌آید ، وجود پیدا می‌كند . عقل و هر چه از عقل فیضان می‌یابد زیبایی اصیل روح است نه زیبایی ناشی از امور بیگانه و بدین جهت است كه می‌گویند روحی كه نیك و زیبا شود همانند خدا می‌گردد زیرا خدا منشا بخش بهتر و زیباتر هستی و به عبارت بهتر منشا خودهستی یعنی زیبایی است . روح ، موجودی خدائی و خود جزئی از زیبایی است و به هر چه نزدیك شود و دست یابد ، آن را تا آن حد كه قابلیت بهره‌وری از زیبائی دارد ، زیبا می‌سازد ، اگر بینی كه زیبا نیستی همان كن كه پیكر تراشان با پیكر می‌كنند ،‌ هر چه زیادی است بتراش و دور بینداز ، این جا را صاف كن ، آنجا را جلا بده ، كج را راست كن و سایه را روشن ساز و از كار خسته شو تا روشنایی خدائی فضیلت ، درخشیدن آغاز كند و خویشتن داری را برا و رنگ مقدسش بینی ،‌روح اگر خود زیبا نباشد زیبایی را نمی‌تواند دید از این رو كسی را كه می‌خواهد نیكی و زیبایی را ببیند نخست خود را باید همانند خدا كند و نیك و زیبا شود .»
اگر ذات هنر دینی است ، صورت هنر هم تجلی همان ذات است و صورت از ذات خود نمی‌تواند تخلف كند . این صورت ، صورت محسوس است و در هنرهای تجسمی كه با عینیت سروكار دارد صورت جسمانیه نامیده می شود .
 « میكل آنژ» می‌گوید :« هنر خوب برای نزدیكی به پروردگار است و در واقع جلوه‌ای از مظاهر زیبایی اوست …. نقاشی خوب ذره‌ای از كمال حق و نشانه‌ای از آوای موسیقی جان بخش آنست …. پس كفایت نیست استادی چیره باشی . باید روحت صفا داشته باشد و سلامت فكرت از روح القدس نشأت گیرد .
 «چکشم سنگ‌های سخت را صورت می‌دهد دستم آن را بر می‌گیرد هم فرمان می‌دهد یا آن را زیرو رو می‌سازد . بنابراین نیروی دیگری است كه سنگ سخت را نرم می‌كند و چكش خداوند است كه زیبایی می‌آفریند . من وبسیاری مثل من ، وظایفشان را چون فرمانی كه از طرف پروردگار به آنان داده شده ، انجام می دهند من با وجود ضغف و پیری ، به سبب عشق به پروردگارم كه همه امیدم بسته به اوست به هیچ وجهی از وظایفم دست برنخواهم داشت . »
منابع فارسی :
احیایی ،‌محمد؛بازتاب آتش و نور در باور و هنرهای مقدس ایران ؛ پایان نامه كارشناسی ارشد ،‌دانشگاه آزاد،83-82
آذر گشنسب ،‌اردشیر ؛ ( آتش در ایران باستان؛ چاپ دوم ،1353
اسماعیل پور ،‌ابوالقاسم ،‌اسطوره آفرینش در آیین مانی ؛تهران،نشر كارون ،چاپ اول،1381
امین زاده ،‌بهناز ؛ آب ، معماری ،‌شهرسازی مسلمین ؛ كتاب هنر ماه ، شماره 57 و 56 ،‌تهران، نشر خانه كتاب ایران ،1382
 اوشیدری ، جهانگیر ؛‌نور ، آتش ، آتشكده در آیین زرتشت ؛ ‌تهران ، ناشر مولف،1379 
اویسی ، نقاشی با شناسنامه ایرانی ؛ شماره 732، تهران ،1356
 باتیست تاورنیه ، ژان ؛‌سفر نامه تاورنیه ؛ترجمه: ابوتراب نوری ( نظم الدوله )؛ اصفهان،انتشارات تایید،چاپ دوم ،1336 
 بختور تاش ، نشان راز آمیز ؛1371
 بلوكباشی ،‌علی ؛نوروز ،‌جشن نوزایی آفرینش ؛تهران ، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی ،چاپ اول، 1380
بنیادلو ،‌نادیا ؛  سقاخانه در ایران بانگاهی به سقاخانه‌های تهران ؛‌پایان نامه كارشناسی ارشد پژوهشی هنر ،1379
بهار ،‌مهرداد ؛ ادیان آسیایی ؛ ‌تهران ،‌نشر چشمه ،چاپ اول،1375
بهار ،‌مهرداد ؛ از اسطوره تا تاریخ ؛ تهران ، نشر چشمه،چاپ دوم،1377
 تناولی ،‌پرویز ؛ ،‌طلسم گرافیك سنتی ایران ؛ تهران،چاپ اول ،1385
 جهانیان ، اردشیر ؛ مقام آذریاآتش در فرهنگ اوستا ، تهران، چاپ دوم ،1376
 حریریان و همكاران، محمود ، ملك شهمیر زادی ، صادق ، آموزگار ،‌ ژاله ، میر سعیدی نادر ؛تاریخ ایران باستان؛تهران ،نشر سمت چاپ اول،1377 
خسروی ،‌محمد باقر؛ آب در فرهنگ و هنر معماری ایران ؛ فصلنامه هنر ، شماره 42 ،‌تهران ،‌وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی ،1378
 دادمهر ،‌منصور ؛ سقاخانه و سنگابهای اصفهان ؛‌تهران ، انتشارات گل‌ها،چاپ اول،1378 
 دلاشو ، م لوفر ؛ زبان رمزی افسانه‌ها؛ ترجمه: جلال ستاری ؛ تهران ، انتشارات توس ،چاپ اول،1364
راوندی ، مرتضی ؛ تاریخ اجتماعی ایران ؛تهران ، انتشارات امیر كبیر،چاپ اول،1359 
 رجبی ، پرویز ؛‌ هزاره‌ های گمشده ،تهران ، انتشارات توس،چاپ اول،1380
زمردی ، حمیرا ؛‌نقد تطبیقی ادیان و اساطیر ؛ تهران ، نشر زواره،چاپ اول،1382 
 شایگان ،داریوش ؛‌آیین هند و عرفان اسلامی؛ ترجمه: جمشید ارجمند ؛ تهران ، فرزان روز ،چاپ اول،1382
شین دشتگل ، هلنا ؛‌صورت آب ؛كتاب هنرماه ،‌شماره 57-56، تهران ، نشر خانه كتاب ایران ،1382
عابدینی ، رضا ؛ سایه طوبی ،‌اولین مجموعه مقالات دوسالانه نقاشی جهان اسلام ؛ موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگستان جمهوری اسلامی،1379 
 علی پور سعدانی ، رضا ؛ شی باوری میان مردم خوزستان ؛ پایان نامه كارشناسی ارشد رشته نقاشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،83-82
 كرمانی ، فریبا ؛تطهیر در مسجد ، همایش معماری مسجد؛تهران ،دانشگاه هنر،1378
گاستون ، باشلار ؛ شعله شمع ؛ ترجمه : جلال ستاری ؛تهران، چاپ اول ،1377 
گودرزی ،‌مرتضی ؛ جست و جوی هویت در نقاشی معاصر ایران ؛تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ اول،1380 
 گوستاویونگ ،‌كارل ؛‌ انسان و سمبولهایش؛ ترجمه: ابوطالب صارمی ؛ تهران ، نشر امیركبیر،1352
 متز ‌،آدام ؛ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری یا (‌رنسانس اسلامی ) ؛ ترجمه‌:علیرضا ذكاوتی ؛جلد 2 ،تهران ، انتشارات امیر كبیر،چاپ اول،1362 
 محراب بیگی ، محمد علی ؛ كربلا ، فرهنگ مردم وآب ؛ كتاب هنرماه ؛‌شماره 58-57 ، تهران، نشر خانه كتاب ایران،1382 
 معین ،‌محمد ؛ مزدیسنا و ادب پارسی ؛ 2 جلد ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم،1338 
نقی زاده ،‌محمد ؛مبانی هنردین در فرهنگ اسلامی ؛تهران، چاپ اول ،‌1385
 یاوری ، احمد رضا ؛‌شناختی از كشاورزی سنتی ایران؛تهران ، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب،چاپ اول،1359 
منابع اینترنتی :
http://www.andishegom.com
http://tranjhalink.blogfa.com
http://intranet.isfahan.ir/new-web-farsi/isfahan/tarikhi/sagakhane3/htm
http://intranet.isfahan.ir/new-web-farsi/isfahan/tarikhi/sagakhane2.htm
منابع تصویری :
احیایی ،محمد ؛ بازتاب آتش و نور در هنرهای مقدس ایران؛ پایان نامه كارشناسی ارشد رشته نقاشی،83-82 
تناولی ، پرویز ؛ طلسم گرافیك سنتی ایران ؛تهران، چاپ اول ،1385
 دادمهر ، منصور ؛ سقاخانه و سنگابهای اصفهان ؛تهران ، انتشارات گل‌ها،چاپ اول،1378 
http://intranet.isfahan.ir/new-webfarsi/isfahan/tarikhi/sagakhane1.htm
http://intranet.isfahan.ir/new-webfarsi/isfahan/tarikhi/sagakhane2.htm
http://intranet.isfahan.ir/new-webfarsi/isfahan/tarikhi/sagakhane3.htm

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی‌ الگوی رشد کودکان زیر 2 سال‌ در شبکه بهداشتی‌ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی‌ الگوی رشد کودکان زیر 2 سال‌ در شبکه بهداشتی‌ در فایل ورد (word) دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی‌ الگوی رشد کودکان زیر 2 سال‌ در شبکه بهداشتی‌ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی‌ الگوی رشد کودکان زیر 2 سال‌ در شبکه بهداشتی‌ در فایل ورد (word)

چکیده;.Iمقدمه و اهمیت موضوع
فصل اول(کلیات)
عوامل  موثر بر رشد و نمو;.4 مراحل تکاملی کودک5   شاخص های تن سنجی..7 وزن.9 وزن برای سن
قد
وزن برای قد.10 شاخص توده ی بدنی;
دور سر برای سن;
ارزیابی رشد کودکان;
رشد طبیعی در کودکان;
انحراف از رشد طبیعی
اختلال در رشد(FTT)
عوامل موثر در اختلال رشد;
تشخیص اختلال رشد;
درمان اختلال رشد
سرانجام کودکان FTT;
کودکان با وزن کم هنگام تولد.(LBW);
سوتغذیه پروتیین_انرژی;
ماراسموس;
کواشیورکور;
عوارض سوتغذیه
درمان سوتغذیه
چاقی درکودکان
فصل دوم
(نیازهای در کودکان);
انرژی
پروتییین
اسید چرب;
کربوهیدرات
آب
مواد معدنی
آهن;
کلسیم
روی;
ویتامین ها
ویتامین D;
ویتامین K;
ویتامین B12;
فصل سوم
مروری بر مطالعات در ایران;
مروری بر مطالعات در جهان;
فصل چهارم
روش تحقیق
فصل چهارم(یافته ها)
یافته های حاصل از پژوهش;
فصل پنجم
بحث و بررسی یافته ها
نتیجه گیری
پیشنهادات;
منابع و ماخذ
فهرست منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی‌ الگوی رشد کودکان زیر 2 سال‌ در شبکه بهداشتی‌ در فایل ورد (word)

-ابراهیمی ممقانی مقام مقامی جبررسی تن سنجی کودکان زیر 2 سال مناطق شهری و روستایی تبریزخلاصه مقالات سومین کنگره تغذیه ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

-احمدی بخشندی.عوامل موثر در شیوع بالای وزن کم هنگام تولدپایان نامه ی دکتری دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 1و 9 10 31-30 43 54

– افشار ح، زکىزاده ج، گوهریان ا، نشاط درست، ب. بررسی شیوع FTT و علل آ ن درمنطقه 24 متری اصفهان در سالهای 73 و 74، پایان نامه دکترا، شماره 3094، سال 1374فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور، انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع کشور،1378،جلد 6 ،ص 59

-برمن رکلیگمن ر.مبانی طب داخلی کودکان نلسونحیان 1381   77 و95-

4- برمن رکلیگمن رجنسن ه.سهیل ادیب نژاددرسنامهطب کودکان نلسونحیان 1383 7و55-57و95-64

-بهبود رشد و تغذیه کودکان (مجموعه آموزشی ویژه پزشکان) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

-ترویج اسلامی سملک ع.تغذیه تکمیلی شیرخوارانانتشاراتت همدل 1385 24-22

-حیدری تقریشی فامینی م.بررسی رشد کودکان زیر 2 سال جهرم و مقایسه آن با معیارهای NCHS مجله دانشکده علوم پززشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1384 3 47-42

درستی احجت پ.تغذیه و چاقی در کودکان انتشارات دنیای تغذیه 1385 94-90و95-99

دانشمند م، روانشاد ش. تعیین فراوانی اطفال زیر 2 سال مبتلا به FTT تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستائی کاشان از مهر1371 تا مهر 1372 پایان نامه دکترا، شماره 11-WS، ، سال 1372فهرست تشریحی مقالات تغذیه ای کشور (1373-1374) .انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذائی کشور ،1375،جلد 5،ص

دهقان م، روانشاد ش، تعیین میزان شیوع سوءتغذیه پروتئین – انرژی در کودکان کمتر از 2 سال شهرستان کازرون در سال 1373 پایان نامه دکترای پزشکی، شماره 3357، سال 74، فهرست تشریحی مقالات تغذیه ای کشور (1373-1374) .انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذائی کشور ،1375،جلد 5،ص

رحیمی ع.بررسی و مقایسه اثر آموزش رفتاری و تغذیه ای مادر و مکمل یاری روی بر رشد کودکانپایان نامه ی دکتری دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علو پزشکی تبریز 81 10-9

سالم زشیخ فتح الهی ماسماعیلی ع.شیوع سوتغذیه در کودکان 5-1 ساله شهر رفسنجانمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1381 4 265-260

سعیدی رمنحنی رشد کودکاناردیبهشت 1387

سیمای تغذیه کودکان در استانها. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آبانماه.1377

شهرکی م رخشانی فارزیابی کودکان 36-0 ماهه در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان های استان سیستان و بلوچستانخلاصه مقالات سومین کنگره تغذیه ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهاناسفند ماه

شیخی ع، ارشادی ا، یزدانی ع، حیدری م. تعیین فراوانی اطفال زیر 2 سال مبتلا به FTT (اختلال رشد) تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان. پایان نامه دکترا، شماره 12-WS. سال 1372فهرست تشریحی مقالات تغذیه ای کشور (1373-1374).انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذائی کشور .1375 ،جلد 5،ص87

صراع عمسایل رایج طب اطفالانتشارات قلمی137164-57

فلاح زاده ابرقوی ع، روانشاد ش. بررسی میزان شیوع سوءتغذیه در کودکان کمتر از 5 سال شهر ابرکوه. پایان نامه دکترا, شماره 4063، ، سال 1376فهرست تشریحی مقالات تغذیه ای کشور(1375ـ1376).ا (1375ـ1376).انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذائی کشور ،1378،جلد7،ص

فصلنامه علمی پژوهشی فیضبررسی میزان رشد تا دو سالگی کودکان مناطق روستایی شهر بابل

نعمتی عباقی ع.ارزیابی وضعیت آنتروپومتریک پسران کمتر از 6 سال اردبیل

  کبیری م، طرفه نژاد م، سالاری س، خوشخان ح، موحدی م. بررسی شیوع سوءتغذیه در اطفال زیر 5 سال استان یزد. پایان نامه دکتر ا‌‌سال.1373‌.فهرست‌تشریحی مقالات‌تغذیه‌ای کشور(1375-1374)،انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذائی کشور ،1378 ،جلد 6،ص 62

ناصری ح.بررسی الگوی رشد کودکان زیر 2 سال شهر تسوج و مراکز بهداشتی تابعپایان نامه ی کارشناسی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  ناصری م، عسکری س، جراحی ا. بررسی شیوعFTT در کودکان زیر 2 سال در شهر زنجان. پایان نامه دکترا, شماره 1-530، ، سال 1374فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور (1373-1374).انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذائی کشور ،1375،جلد 5،ص 89

ولدخانی ن.تعیین وضعیت قد و وزن کودک زیر 3 سال بر اساس منحنی رشد 1385

مقدمه و اهمیت موضوع

تغذیه مناسب برای تامین رشد ونمو طبیعی‌کودکان دارای نقش اساسی است.(Berman,2002)

نیازهای‌تغذیه‌ای‌انسان‌هاطی‌دوران‌مختلف‌زندگی‌تفاوت‌عمده‌‌‌‌وآشکاری‌دارد.کودکان‌ازجمله‌گروهای‌آسیب‌پذیری هستند که نیازهای تغذیه ای متفاوت آنها باید موردعنایت وتوجه ویژه باشد

کمبودهای مواد مغذی به سرعت منجربه بروزعوارض‌وآثارناشی‌ازسوتغذیه میگردند.ودرهمان‌حال‌اضافه دریافت مواد غذایی منجربه ظهور نوع دیگری ازسوتغذیه یعنی چاقی درکودکان میشود.کم تحرکی ودریافت مواد غذایی کم ارزش وپرانرژی وعادات نامناسب درزندگی کودکان آنها را به سمت اضافه وزن و چاقی سوق می دهد.(درستی1385)فقر تغذیه درکشورهای درحال توسعه بسیارشایعتر از کشورهای توسعه یافته است.تخمین های اخیردر مورد شیوع عدم تامین غذایی درکشورهای درحال توسعه که بر اساس برآوردهای فقرتغذیه بنا شده اند نشان می‌دهند که حدود 18درصد کل افراد درکشورهای درحال توسعه درفقرتغذیه بسرمی‌برند.(نلسون 1382) شواهدی پیشنهاد می دهند که فقر تغذیه اثرات کلی بر سلامت کوتاه مدت و طول عمر و نیز کیفیت زندگی حاصل ازآن دارد این اثرات نه تنها شامل اثرات حاد بر میزان بیماری ومرگ ومیر است بلکه شامل اثرات طولانی مدت برتوسعه شناختی واجتماعیظرفیت کار فیزیکیمولد بودن ورشد اقتصادی دارد

به عنوان مثال نا امنی غذایی درزنان با شدتی که باعث ناکافی بودن مواد مغذی میشوند وفقر تغذیه متعاقب آن به شیوع بیشتر نوزادن با وزن کم تولد (LBW) منجر میشود وممکن است تولید شیر پستانی را نیز تحت تاثیر قراردهند. این تاثیرات متعاقبا باعث بروزاختلالات نمو شناختی و نورولوژیک می‌شوند که درنتیجه میزان کارامدی افراددربزرگسالی راکاهش میدهند.همچنین افرادی که با شدت بیشتری آسیب دیده اند ممکن است قابلیت شغلی ضعیفی داشته باشندکه‌درنتیجه توانایی آنها برای تامین غذایی‌کاهش می‌دهداین سیکل معیوب ممکن است ازنسلی به نسل‌دیگرتداوم یابد وباعث ماندگاری عواقب بیولوژیک فقر تغذیه شود.(نلسون 1382)

مطالعات آینده نگر پیشنهاد میکند که کودکان شدیدا کم وزن (کمتر از 60% وزن قابل قبول برای سن ) 8 برابر بیشتر ازکودکان با تغذیه طبیعی درمعرض خطر مرگ و میر قرار دارند وکودکانی که به طور متوسط کم وزن هستند (بین 69-60 درصد وزن قابل قبول برای سن) 4 برابر ببیشتر درمعرض خطرند وحتی‌کودکانی که به طورخفیف کم وزن میباشند(بین79-70درصد وزن قابل قبول برای سن )2برابربیشتردرمعرض خطرند

شیوع بالای مرگ و‌میر درکودکان کم وزن پیشنهاد میکند که بیش از نیمی ازمرگهای کودکان ممکن است به طورمستقیم یا غیرمستقیم به علت فقر تغذیه باشد به علاوه 83 درصد ازاین مرگها ازفرم خفیف تا متوسط فقرتغذیه ناشی میشودیک‌عامل عمده درواقع قابلیت قوت‌گرفتن بیماری عفونی‌توسط فقرتغذیه است‌همچنین افرادی‌که ازسو تغذیه دوران‌کودکی زنده مانده اند نسبت به‌آنهایی‌که تغذیه مناسب داشته اندودرهمان محیط زندگی کرده اند درعملکرد  شناختی و وضعیت تحصیلی کمبودهایی را نشان  میدهند. (Berman,2004)

ارزیابی‌رشدیک جز اساسی ازمراقبت بهداشتی کودکان می باشدزیراتقریبا هرمشکلی‌درزمینه فیزیولوژیک ارتباط بااشخاص و اجتماعی می‌تواند اثرنامطلوبی روی رشد‌داشته باشد.بهترین وسیله درارزیاب‌رشدنمودار است. shari,1997))

از جمله عوامل موثر دررشد عبارتند از:عوامل ژنتیکیرشد داخل رحمعوامل اندوکرینیتغذیهمحیطنژاد طبقه ‌اجتماعی واقتصادیبیماری‌های‌عفونیفقرتغذیه‌ای‌مادروزن‌کم تولد‌ وغیرمی‌باشد (Berman,2004) که شاید مهمترین علت افت رشدسوتغذیه باشد که هنوز در نقاط مختلف دنیا و نیز ایران مساله بسیار مهمی است.عدم تامین غذایی وفقر تغذیه تظاهرات رفتاری یا بیولوژیکمشکلاتی هستند که ریشه درجامعه جهانی از سطح فردی وخانوادگی تا سطح جمعیتیکشوری و بین المللی دارند بنابراین مقررات علمی گسترده‌ای باید طراحی شود تا امکان ایجاد راه حل‌های موثروطولانی مدت رابه حداکثر برساند

برخوردعلمی برای حل چنین مشکلی باید دربرگیرنده دانشهای بیولوژیکی باشد که هسته اصلی قوانین تغذیه ای را تشکیل میدهند(Berman,2004)

عوامل موثر بر رشد و نمو

رشد ونموانسانها متاثراز دوعامل بسیار مهم ارث ومحیط‌است که درمورد عامل ارث که یک عامل بالقوه است تاثیرکمی می‌توان درآن گذاشت اما درمورد عامل محیط فاکتورهایی را می‌توان تقویت‌کرد ویا کاهش داد

عوامل محیطی دردومرحله قبل وبعدازتولد قابل ملاحظه می‌باشد

1- عوامل محیطی قبل ازتولد مانند

تغذیه صحیح مادر

وضعیت اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی وبرخی ازبیماریهای مادرمی‌تواند برروی جنین اثرگذارباشد مانند : سرخجه ، سیفلیس که می‌تواند باعث عفونت جنین دررحم شود

2-فاکتورهای‌محیطی‌بعدازتولدنقش‌بسیارمهمی‌دررشدونموکودک‌داردکه‌عبارتنداز

صفات‌ارثی وژنتیکی:عوامل‌ژنتیکی بررشدوتکامل‌اجتماعی وعقلانی‌وشخصیت‌موثر است

سن : رشدونمو درسال اول زندگی ودوران بلوغ سریعتر ازدیگر دوره‌های زندگی است

جنس : دوران بلوغ جنسی دختران ازده سالگی وپسران ازسیزده سالگی آغاز می‌شود

تغذیه:‌نقش بسیارمهمی‌دررشد ونمو دارد .بخصوص در3 سال اول عمرکودک دارای اثرات بسیارمهمی بررشد مغزی ‌وجسمی‌طفل ‌برجای ‌میگذارد‌کمبود غذاها‌‌ مثل‌کمبود ویتامینDویاکمبودپروتئین‌مانع‌رشد‌ونمومی‌شود. وهمچنین‌تغذیه‌نامتعادل‌نیزمانع‌رشدونمومی‌شود

بیماریها:‌ بیماریهای ‌مزمن‌ واسهال ‌وعفونت‌یا ناهنجاریهاهای ‌مادرزادی ‌سبب ‌تاخیر رشد ‌ونمو می‌شود .عوامل‌آندوکرین( غدد درون ریز )، کم‌کاری بعضی ‌غدد مترشحه ‌درون‌ ریز مثل ‌تیروئید و هیپوفیز سبب تأخیررشد می‌شود

3-عوامل‌محیطی:معتقدندکه‌بین‌فصل‌ورشدارتباط‌کمتری وجودداردولی‌به هرحال مطالعات نشان داده‌اند که درفصل بهاررشد قدی ودرفصل‌زمستان رشد وزنی بیشتر میباشد

4 – عوامل روانی: که بیشترباعث کم اشتهایی وبه دنبال‌آن سبب تاخیررشد می شود

5-وضع‌اقتصادی،فرهنگی،بهداشتی،فقر،کمبودسرویس‌های بهداشتی،عادات‌غلط‌وعدم‌اطلاع از تغذیه صحیح و بهداشتی باعث تاخیررشد میو شود

6-عوامل فرهنگی وعوامل دیگر:وزن‌هنگام تولد چند قلویی وقت نداشتن‌مادر تولیدات‌کشاورزی محدود محدود ناامنی غذایی

مراحل تکاملی کودک

متخصصین‌اطفال نیاز به‌درک‌الگوهای رشد و نمودارند به‌این علت‌که بتوانند هرگونه تاخیر تاخیریاناهنجاری درنموراتشخیص‌دهند.یک‌روش دیگردرارزیابی میزان‌تکامل‌کودک مشخص کردن میزان تکامل درحوزه های معینی مثل توانا ییحرکات ظریفا جتماعی خلقیتکلم وخلقیتکلم‌ وشناختی‌ میباشد.نشانه‌ها یمراحل تکاملی‌‌ تکاملی‌کودک درجدول شماره1آمده است. (Berman,2002)

شاخص های تن سنجی:      

ارزیابی سطح تغذیه درکودکان به منظور شناسایی کمبود یا اضافی دریافت مواد غذایی و برآورد مقدار مطلوب انرژی دریافتی برای پیشبرد رشد و سلامتی کودک لازم و ضروری است

آنتروپومتری

ارزیابی آنتروپومتریکی(استفاده ازداده های تن سنجی)جزیی ضروری درارزیابی سطح تغذیه ومراقبتهای پایشی درکودکان است.انواع اندازه گیری آنتروپومتری وجود دارد که هرکدام اطلاعات متفاوتی را دراختیار میگذارد و هیچ اندازه ای به تنهایی برای مشخصه های کامل وضع تغذیه ای فرد کفایت نمیکند.اندازه گیری های تن سنجی همانند وزنقددورسر وکلفتی چین پوستی وضع تغذیه ای کنونی فرد را نشان میدهد درحالی که وزن هنگام تولدوزن سایر افراد خانواده و عوامل محیطی دیگر نیز بر رشد کودک موثر است و باید درکنار اندازه گیری های آنتروپومتری در نظر گرفته شوند.(درستی 1385)

رشد وزنی:

95 درصد ازکودکان وزن تولد 46-25 کیلوگرم و به طورمتوسط 35-325 کیلوگرم دارند بعد ازتولد نوزاد ممکن است به علت از دست دادن آب اضافی سلولها و تغذیه ناکافی 10-5 درصد کاهش یابد ولی بعد از 10-7 روز وزن تولد خود را به دست می آورند و بعد از آن با سرعت حدود 30 گرم در روز به رشد خود ادامه میدهند.بین 3 تا 4 ماهگی وزن کودک تقریبا 2 برابر وزن تولد می شود بعد از 6 ماهگی سرعت رشد وزن باز هم آهسته تر شده و تا 12 ماهگی روزانه 15-12 گرم به وزن کودک افزوده میشود طوری که در12 ماهگی کودک به طور متوسط 3 برابر وزن هنگام تولد میشود ودر2 سالگی به چهاربرابر وزن تولد می رسد

(رحیمی 1381)

رشد قدی:

قد هنگم تولد برخلاف وزن تولد که بسیار متغییر می باشدزیاد متغییر نیست وبه طور متوسط4±50 سانتی متر است.بعد ازتولد درابتدا رشد قدی سریع است وبه تدریج سرعت آن کاهش می یابد

قد کودک در3 ماه اول حدود 35 سانتی متردرهر ماه رشد میکند طوری که قد کودک در3 ماهگی حدود 61-60 سانتی متر می شود و بعداز 6 ماهگی هر ماه 2 سانتی متر به قد آن افزوده میشود ویک کودک 6 ماهه به طور متوسط 67-66 سانتی متر قد داشته باشد.درکل درسال اول زندگی حدود 50 درصد به قد زمان تولد افزوده میشود.ودرطول سال دوم زندگی هرماه یک سانتی متربه قدکودک افزوده میشود..(رحیمی 1381)

دور سر:

متوسط دورسرهنگام تولد 35 سانتی متر است.محیط دورسر در 6 ماه اول حدود 9 سانتی متر و در 6 ماه دوم حدود 3 سانتی متر افزوده میگردد.رشد مغز درسال دوم زندگی کاهش میابد.و بعد ازیک سالگیدر باقی عمر 10 سانتی متر به محیط سر افزوده می گردد.(صراع 1371)

دیگر شاخص های رشد کودکان

·  وزن برای سن

·   قد برای سن

.  دورسربرای سن

·  وزن برای قد

·  شاخص توده بدن  (BMI) برای سن

مقایسه شاخص های تن سنجی:

وزن:

توزین فردپایه ی بسیاری از نمایه های تن سنجی است.این روش ساده بوده و وزن فرد به طور مستقیم با سایز بدن او مرتبط است.روشی ارزان وتکرار پذیر بوده و به مقدارزیاد با چربی بدن ارتباط دارد

باید توجه داشت که وزن بدن اطلاعاتی از اجزای تشکیل دهنده ی ترکیب بدن نمی دهد.محدودیت دیگر استفاده از وزن به تنهایی این است که وزن مرتبط با قد است بنابراین بچه های بلندتر سنگین ترند و ممکن است به اشتباه چاق تلقی شوند.بنابراین استفاده ازوزن به‌تنهایی‌برای‌تشخیص چاقی توصیه نمیشود.(درستی 1385)

وزن برای سن:

اندازه ی وزن برای سن به تنهایی نمی تواند اطلاعات کافی به منظور تفاوت گذاشتن بین سوتغذیه حاد با مزمن فراهم کند

زیرا سوتغذیه مزمن درکودکان پس از مدتی ایجاد کوتاهی قد ودرنتیجه کاهش وزن میکند ولی سوتغذیه حادیاسوتغذیه درمراحل اولیه اثرکمی روی قد دارد بنابراین باعث طبقه بندی نادرست میشود

مشکل‌دیگر وزن برای سن این است که‌کودکان مبتلا به سوتغذیه شدید ادم ممکن است تا حدودی‌کمبودوزن‌راجبران‌کندنموداروزنبرحسب‌سن‌وجنس‌ترسیم‌شده‌وبا‌مرجعCDCمقایسه میشود

قد:

رشد خطیبه عنوان جزیی ازتاریخچه تغذیه‌ای کودک فرد متخصص راقادرمی سازد که سوتغذیه کوتاه مدت وبلند مدت رااز هم تشخیص دهد.طول یا قد برحسب جنس وسن در نمودار CDC رسم وبا استاندارد مقایسه می‌شود.منحنی های سرعت رشد برای کودکان طبیعی وهمچنین با بلوغ زودرس ودیررس دردسترس است.

وزن برای قد

مزیت استفاده از وزن برای قد به عنوان نمایه بیان کننده لاغریچاقی و وضعیت تغذیه ای حال وگذشته نزدیک فرداست واطلاعاتی درمورد طول مدت سوتغذیه نمی‌دهدودر نهایت اینکه نماگر بسیارساده ای است که قادربه تشخیص بین اجزامختلف بدن(مانند توده عضلانی ومحتوای چربی)و تغییرات دراندازه نسبی آنها نیست.یکی ازمزیت های‌آن مستقل بودن آن ازسن است

نمایه توده ی بدن(BMI):

این نمایه به صورتkg/m² بیان میشود. وچون تفاوت وزن افرادرابا قد وجنس آنها بیان می کند روشی با ارزش است.البته اندکی کمبود دقت دراین روش است که غیرقابل اجتناب است ودلیل آن این است که درسن بخصوص مراحل متفاوتی ازرشد درکودکان گوناگون دیده میشود.از طرف دیگر چاقی ازدیاد چربی بدن است نه ازدیاد وزن بالا بودن مقدارBMI صرفا به این معنی نیست که فردچاق است وچون BMI با قد ارتباط قوی ندارد بنابراین جمعیتهای بسیار بلند وبسیار کوتاه قد چاق محسوب مشیوند

دور سر برای سن:

رشد مغز در 3 سال اول زندگیسرعت بیشتری دارد اندازه دور سر شاخص خوبی برای نشان دادن رشد مغز و سو تغذیه درکودکان است.(درستی 1385)

ارزیابی رشد در کودکان:

ارزیابی رشد یک جز اساسی ازمراقبت بهداشتی کودکان می باشد.زیرا تقریبا هرمشکلی درزمینه فیزیولوژیک، ارتباط با اشخاص واجتماعی وسوتغذیه می تواند اثر نامناسبی روی رشد داشته باشد.بهترین وسیله د ارزیابی ر ارزیابی رشدنمودار رشد است.(Berman,2004) یک نمودار دیداری از رشد و تکامل جسمی است و برای پیگیری وضع کودک درطول زمان طرح ریزی شده است تا بتوان دگرگونی های رشد دریک زمان معین تفسیر کرد(Shari,1997)

نموداررشد یا جاده سلامتی که نخستین بار توسط دیوید مورلی طراحی وسپس توسط WHO تغییراتی در آن داده شد

وضعیت تغذیه ای کودکان با رسم وزن وقد روی چارت رشد ارزیابی میشود وبدین وسیله میتوان دریافت مواد مغذی از نظر کافی بودن به خصوص درمورد کالری و پروتیین را ارزیابی کرد

چارت رشد رایج که از سال 2000 در دسترس است و نسبت به چارت رشد(1977)قبلی تغییراتی کردهبه طور معمول توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها استفاده میشود.نمودار رشد کودکان از بدو تولد تا 3 سالگی بر پایه ی اطلاعات NHANES III و اطلاعات تکمیلی از Wisconsin&Missouri   رسم شده است.این اطلاعات تفاوتهای گروههای قومی یا نژادی که بررشد میتواند تاثیر بگذارد رامنعکس نمی کند

نمی کند وشامل همه شیرخوران وکودکان درایالت آمریکا است.به نظر می رسد که مسایل اقتصادیتغذیه ایو محیطی مهمترین تاثیرات را روی رشد داشته باشند.نمودار رشد رایج به طوردقیق الگوی رشد نوزادان شیر مادر خواررا منعکس نمی‌کند زیرا از سال 1988 تا 1994 که اطلاعات NHANES III جمع آوری کردندکمتر از50 درصد از کل نوزادان متولد شده درایالت آمریکافقط از شیر مادرتغذیه می‌کردند و فقط 10 درصد ازآنها تا 6 ماهگی منحصرا از شیر مادر تغذیه می کردند.شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد که سرعت رشد در شیرمادر خواران و شیرخوارانی که از فرمولا تغذیه میشوند متفاوت است.مشاهده شده که شیرخواری که از فرمولا تغذیه میکند در 12 ماهگی 650-600 گرم وزن بیشتری از شیرمادرخواران دارند.میانگین وزن شیرمادر خواران در بین 9 تا 12 ماهگی به طور قابل توجهی کمتر از شیرخوارانی است که با فرمولا تغذیه میشوند.درحالی که قد به طور قابل توجهی متفاوت نیست.بنابراین شیرمادرخوران لاغرتر به نظر می رسند وحتی ممکن است به عنوان FTT (failure to thrive) شناخته شوند چون که اغلب درپرسنتایل پایین رشد قرار می گیرند

استاندارد رشد کودکان WHO نشان می دهد که هر کودک فاقد بیماری وکودکی که مادرش آموزشهای سلامتی مانند شیر مادردادن و عدم مصرف سیگاررا به خوبی دنبال میکندچگونه باید رشد کند.استاندار های رشد رشد نرمال انسان در‌وضعیت های محیطی مطلوب را نشان میدهد ومی تواند برای ارزیابی رشد کودکان در همه جا و بدون توجه به قومیت و وضعیت اجتماعی-اقتصادیاستفاده شود

درمقایسه با نمودار رشد CDC استاندارد رشد WHO ابزار بهتری برای پایش رشد و تشخیص زودهنگام اضافه وزن و چاقی در کودکان است.(Judith,2011)

کارت استاندارد رشد بر اساس اطلاعاتی تهیه شده است که توسط مرکز ملی آْمار حیاتی آمریکا (NCHS)جمع آوری شده است. برای اینکار نمونه ای از بیش 20 هزار کودک آمریکایی از بدو تولد تا 18 سالگی انتخاب شده و بدون لباس وزن شدند. نمونه مورد بررسی شامل کودکان تازه متولد شده تا 36 ماهه و 2 تا 18 ساله بود که پس از تجزیه وتحلیل منحنی های جداگانه ای رسم شد

اطلاعات NCHS نماینده یک جمعیت از کودکان سالم و خوب تغذیه شده در ایالات متحده آمریکا است . هر چند که این جمعیت با وضعیت جمعیتی بسیاری از کشورهای جهان متفاوت است، اما با این حال منحنی های NCHS توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO)به عنوان یک استاندارد بین المللی برای رشد در 5 سال اول زندگی برای تمام کشورها پذیرفته شده است. اختلاف رشد کودکان بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بیشتر مربوط به شرایط محیطی است تا اختلاف ژنتیکی. سازمان جهانی بهداشت، تهیه منحنی استاندارد کشوری را توصیه نمی کند و معتقد است کودکان درسالهای اولیه زندگی اگر در شرایط مطلوب قرار گیرند از حداکثر پتانسیل رشد خود استفاده خواهند کرد و تفاوتهای ژنتیکی بیشتر دردوران بلوغ تظاهر می کند

تجارب کشورهای دنیا نشان داده است که تمام کودکان زیر 5 سال درشرایط مطلوب بطور بالقوه از پتانسیل رشد یکسان برخوردارند . براین اساس سالها است که سازمان جهانی بهداشت استفاده از منحنی های استاندارد NCHS را برای ارزیابی وضعیت رشد کودکان به تمام کشورها پیشنهاد کرده است. مطالعات کشورما نیز نشان داده است که کودکان و نوجوانان ایرانی درطبقات مرفه و محیط مناسب اقتصادی و بهداشتی رشد جسمی مطلوب و قابل مقایسه با استاندارد NCHS دارند. (سعیدی 1387)

هنگامی‌ که به منحنی‌های رشد استاندارد نگاه کنید، 7 منحنی می‌بینید که همگی یک الگو را دنبال می‌کنند. هر یک از این منحنی‌ها نمایانگر یک صدک هستند: صدک پنجم، صدک دهم، صدک بیست‌وپنجم، صدک پنجاهم، صدک هفتادوپنجم، صدک نودم و صدک نودو پنجم.صدک پنجاهم، نماینده میانگین برای یک گروه سنی خاص است. وقتی که پزشک اندازه‌های کودک را روی منحنی قرار می‌دهد می‌تواند آن‌ها را با اندازه‌های میانگین برای گروه سنی او مقایسه کند. این به پزشک کمک می‌کند تا بفهمد آیا کودک شما
آنطور که انتظار می رود رشد می کند یا نه؟برای بهتر متوجه شدن آن‌چه گفته شد به این مثال‌ها توجه کنید: اگر اندازه دور سر شیرخوار درصدک نودم باشد، به این معنی است که اندازه دور سر اواز اندازه دور سر 90 درصد از شیرخواران همان سن درکشور بیشتر است و فقط 10درصد از شیرخواران همان سن، دور سری بیشتری ازکودک شما دارند.مثال دیگر این‌که اگر وزن یک کودک 4 ساله در صدک بیستم باشد به آن معنی است که حدود 80 درصد ازکودکان همان سن او (4 ساله) وزنی بیشتر از این کودک دارند و 20% از کودکان همان سن کمتراز این کودک وزن دارند.بالا یا پایین بودن در منحنی‌های رشد لزوماً به معنای وجود مشکل نیست، مثلاً کودکی که دور سر، وزن و قدش همگی روی صدک نودم هستند یک کودک طبیعی است که به طور کلی بزرگ است. یا کودکی که وزنش روی صدک بیستم است و پدر و مادری دارد که قد و وزنی کمتر از میانگین دارند باز هم یک کودک طبیعی است البته تا زمانی‌ که این منحنی را دنبال کند. گاهی اوقات اندازه‌های یک‌‌کودک ‌درطول‌ زمان به‌ یک منحنی پایین‌ ترسقوط  می‌کند یا به یک منحنی  بالاتر افزایش

می یابد.گاهی هم اندازه‌های کودکی دردو منتهای‌الیه منحنی‌های رشد قرار می‌گیرد (یعنی زیرصدک پنجاهم یا بالای صدک نودوپنجم). برای مثال کودکی که منحنی رشدش به زیر صدک پنجم سقوط کند کم‌وزن تلقی‌می‌شودیا کودکی که منحنی رشدش بالای صدک نودوپنجم است اضافه وزن داردپزشک می‌تواند  به راحتی منحنی رشد کودک راتفسیر کند.قابل ذکر است که هرچند منحنی‌های رشد ارزش زیادی دارند ولی هم پزشک و هم والدین باید مواظب باشند که روی هر بار اندازه‌گیری تمرکز نکنند و براساس آن تصمیم نگیرند بلکه آن‌چه که مهم است روندرشد کودک درطول زمان است. بررسی منحنی رشد درطول‌زمان الگوی رشد کودک شما را نشان خواهد داد که این الگوی رشد نشان می‌دهد کودک شما در ارتباط با کودکان هم سن‌ وسالش چگونه رشد می‌کند یا این‌که نسبت به اندازه‌های به‌دست‌آمده ازمعاینه قبلی رشدش چه تغییری کرده است. این اطلاعات برای مشخص کردن این‌که فرزند شما به طورطبیعی رشد می‌کند یا نه خیلی بیشتر از اطلاعات به‌دست‌آمده از یک‌بار اندازه‌گیری،ارزش دارند

 رشد طبیعی چگونه است؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود امام علی (ع) الگوی رهبری در جامعه اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود امام علی (ع) الگوی رهبری در جامعه اسلامی در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود امام علی (ع) الگوی رهبری در جامعه اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

برای اینكه یك اجتماع , همیشه در حال فعالیت و حركت باشد و امت سعادتمند شود, قوانین كامل و جامعی لازم است تا ارزشها و كرامتها و فضیلتهای انسان را حفظ كرده , عوامل ضد پیشرفت را از بین برده و جامعه را به سوی سعادت و رستگاری هدایت كند.این قانون باید از طرف قانونگذاری باشد كه عقل كل بوده و عملش به همه نیازها احاطه دارد و قادر است جامعه را در مسیر تكامل به حركت در آورد , چرا كه خود كمال مطلق است و به همه چیز , دانایی دارد و چنین قانونگذاری همان خدای یكتاست كه جهان را آفریده است پس قانون و برنامه  تكامل انسان , باید از سوی او باشد تا در قلب و جان مردم , نفوذ كند برای اینكه هواهای نفسانی هیچ كس بر قانون اثر نگذارد و كسی هنگام توضیح قانون , به نفع خود یا ضرر دیگری , مطالبی را كم یا اضافه نكند و برای حفظ شدن اصل و حقیقت قانون , همچنین بیان كردن و عمل كردن به آن , احتیاجی به كسی است كه قانون را برای مردم توضیح دهد و آن را به اجرا در آورد . این مسئولیت سنگین و حساس باید بر دوش كسی باشد كه از طرف خدا انتخاب و تعیین شده است , چنین شخصی كه پیامبر (ص) نامیده می شود به وسیله وحی و قانون , پیام خدا را به مردم می رساند و آنرا تفسیر و اجرا می كند.
بعد از پیامبر نیز برای اینكه زحمتهای او هدر نرود و راهش باقی بماند , باید ادامه این كار به عهده كسی باشد كه از طرف خدا انتخاب شده و به وسیله پیامبر به مردم معرفی شود.
چنین كسی باید خصوصیات پیامبر را دارا باشد , این خصوصیات عبارتند از :
1-عصمت داشته باشد؛یعنی در تمام دوران خود هرگز مرتكب گناه نشده باشد . در بیان احكام و حقایق دین و جداب دادن به سئوالهای مذهبی مردم و توضیح مسائل پیچیده مذهبی , دچار خطا و اشتباه نشود.
2-دانایی و آگاهی او نسبت به دین و مذهب , از همه بیشتر باشد و هیچ مسئله ای برای او ناآشنا نباشد.
3-نیكوكارترین,عادلترین,پرهیزگارترین و پاكترین افراد جامعه باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید