دانلود مقاله پست فشار قوی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پست فشار قوی در فایل ورد (word) دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پست فشار قوی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پست فشار قوی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پست فشار قوی در فایل ورد (word) :

تعریف پست فشار قوی:
یک‌پست فشار قوی مجموعه ای از تجهیزات می‌باشد که به منظور تغییر سطح ولتاژ با بوجود آوردن امکان تغذیه نقاط مختلف و تقسیم انرژی الکتریکی بین آنها مورد استفاده قرار می گیرد .

انواع پستهای فشار قوی بر حسب نوع کار :
1ـ پستهای نیروگاهی یا بالا برنده ولتاژ (Step Up Substation) :
وظیفه این پستها افزایش ولتاژ خروجی ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال می‌باشد.
2ـ پستهای انتقال (High Voltage Substation) :
وظیفه پستهای انتقال ، کاهش ولتاژ الکتریکی به سطح ولتاژ فوق توزیع و همچنین تقسیم این ولتاژ به خروجی های متعدد می باشد .
3ـ پستهای توزیع(Distributio Substation) :
وظیفه این پستها پایین آوردن ولتاژ از سطح فوق توزیع به سطح توزیع بوده و انرژی الکتریکی در این سطح را زا طریق فیدرهای مختلف تحویل می دهد .
4ـ پستهای فشار ضعیف(Low Voltage Substation) :
که وظیفه آن تبدیل ولتاژ توزیع به ولتاژ فشار ضعیف است که قابل استفاده در مصارف صنعتی و خانگی باشد .
5ـ پستهای کلیدی یا کوپلاژ(Switching Substation) :
در این پستها سطح ولتاژ تغییر ننموده و صرفاً بعنوان یک تقسیم کننده ولتاژ ثابت را در فیدرهای مختلف و متعدد تغذیه می نماید .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سیستم طراحی پیشرفته در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سیستم طراحی پیشرفته در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیستم طراحی پیشرفته در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سیستم طراحی پیشرفته در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سیستم طراحی پیشرفته در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود مقاله سیستم طراحی پیشرفته در فایل ورد (word)

1ـ مقدمه
1ـ 1. مشکل پیش پا افتاده یک زندگی واقعی سخت
1ـ2. سطح عملکردی، تلفیق حذف و استفاده مجدد ار سیاستهای موجودی
2. بررسی ادبیات
2ـ1. مدل حذف و استفاده مجدد
3. یک مدل برای تلفیق حدف، استفاده مجدد و وجودی در جریان
4. ارائه مدل، تلفیق با سازماندهی
4ـ1. مدل هزینه
4ـ2. آزمونهای محاسباتی
1ـ5ـ1. مقایسه اجزائی
2ـ5. موضوعات محاسباتی
6. نتایج و تحقیقات آینده
قدردانی و سپاسگزاری
منابع

ما یک خط جریان دو مرحله‌ای را در جایی بررسی می‌کنیم که اولین مرحله اجزاء برای مرحله جمع‌بندی در جهت پایین است. یک مدل برنامه‌نویسی اعداد صحیح که تصمیمات را در دو سطح طرح ریزی اجزاء مطرح شده ممتد می‌سازد. به منظور به حداقل رساندن هزینه‌های تولید و حمل و نقل و نگهدار است. این مدل در نمونه‌های ساخته شده براساس یک فرآیند Cutting واقعی با گزینه قطع کردن آزمایش شده است که به معنب احتمال ترکیب اجزا جهت بدست آورده و بخشهای ضروری است.
اجزای متدولوژیمطرح شده باعث اتحاد دو سطح از سلسله مراتب تصمیم گیری می‌شود. و محدوده‌های عملکرد در یک مدل طرح ریزی مترد بود، و یک متال از چگونگی یک عنصر از یک سیستم طرح ریزی پیشرفته را مهیا کرده که مقابل قابل طرح یزی است.
علاوه بر این استفاده ار اشتغال هزینه مناسب در این مدل باعث مدیریت صحیح ورود به سفارشات داغ قسمتهای نهایی می‌شود.
این مقاله در نظر درد مه بحثی در مورد سیستم طراحی پیشرفته با بررسی بعضی ار سیاستهای موجودی از جنبه‌های تجربه موفق به وجود آورد.
یک پیشرفت عمده در تمام اندازه‌گیری در حفظ موجودی و هزینه‌های تولیدی مبادله می‌شود با وجود این، از آنجائیکه فرآیند تبدیلی معمولاً مستلزم فقدان جنس می‌باشد، به این نیاز اظهار شده توسط مشتریان در طی زمانی که معمولاً با مقدار جنسی که بالاخرع از جانب تامین کننده در خواست می‌شود. مطابقت ندارد. در اصل، این اشکال نمی‌تواند به راحتی بر معرفی یک تخمین کلی از عامل فقدانی که عدم کارآیی روند به شمار می‌آید، چیره شود. اما بآورد کمتر از حد (برآورد اضافه) عامل فقدان ممکن است هزینه‌های اداره غیر قابل صرف نظر را ارئه دهد. این مشکل خصوصاً زمانی پیش می‌اید که عامل فقدان نه تنها تکنولوژی روندی وابسته باشد بلکه به سیستم کارکردی نیز وابسته بشود.
به عنوان هزینه‌های افزایشهای جنسها بدترین را می‌اندازد.
در این مقاله، ما این نوع از تعامل را با کمک مسیر حرکتی دو مرحله واقعی که اولین مرحله کاهشی بخشهایی را در مرحله تجمعی پائینی تولید کند، توضیح می‌دهیم. این روند یک مثال از موجودی کاهشی با عملکرد است.
(به بیان دیگر، امکان ترکیب بخشها برای بدس‌آوردن بخشهای مورد نیاز)
در مورد بررسی شده، نگرش ما به طراحی پیشرفتهبا تلفیق دو سطح تصمیم‌گیری سلسله مراتبی (عملکردهای کوتاه مدت درمقابل طراحی میان دوره‌ای) و بخشهای کارکردی (تولید برابر خرید جنسها) در یک مدل طراحی منحصر به فرد کمک می‌کند. این تلفیق از طریق یک برنامه عدد صحیح با دو نوع از متغییرهای تصمیم‌گیری بدست می‌آید: در تصمیم‌گیریهای سطح عملیاتی عملیات حذفی، استفاده مجدد از جنس و موجودی بخشهای نیمه محدود ساخته می‌شود، در حفظ سطح طراحی میان دوره‌ای در حمل موجودی‌های مادی به حساب آورده می‌شود. در حکم یک نتیجه، این مدل نمی‌تواند طراحی در خواست جنسی را با تصمیم‌گیریهای کوتاه مدت هماهنگ کند و به ارئه چند دوره‌ای از یک مدل موجودی کاهشی یک روزه که فقدان آرامشی را از طریق بهره‌برداری از موجودی در جریان کاهش می‌دهد، کمک می‌کند.
الگوی فوق را می‌توان برای ارزیابی هزینه بیش اندازه مناسب برا انجام سفارشاتدر آمد در موعدهای پرداخت لازم، از طریق محاسبه افزایش هزینه‌های تولید بکار برد.
1ـ1. مسأله کاهش ناگهانی تولید واقعی
مورد پژوهشی کنونی در کارخانه اروپایی اختصاصی یافته به تولید تسمه‌های دیده صورت می‌گیرد. تولید یک تسمه اساساً با تهیه محفظه استوانه‌ای نایلون پلاستیکی با ارتفاع ثابت و محیط مناسب و سپس با برش محفظه به تعدادی تسمه دنده مشابه انجام می‌ شود.
در حال حاضر، برنامه ریزی میان ترم به صورت زیر است: جلسه MRP ‌بطور هماهنگی براساس سفارشات مراجع و بر طبق عرضه ماده خامه با یک محموله در هر هفته توسط تامین کنندگان خروجی آن برگزار می‌شود. سفارشات مراجع بنابر موعدهای پرداخت آنها برنامه‌ریزی می‌شود که تنها ظرفیت روزانه کارخانه را توجیه می‌کند.
عملکرد کارخانه. ناحیه دوزندگی و برش را که توسط بافه‌هایی با ظرفیت مناسب جدا شدند، به هم مرتبط می‌سازد (شکل1)محفظه‌ها از طرییق برش قطعات مستطیلی شکل از یک توپ پارچه به عرض 5 بوسیله ماشین مجهز به دو دنده موازی بوجود می‌آیند. برنده‌ها را می‌توان در هر نقطه از فاصله [0 , W] قرار دارد تا 2،1 تا 3 مولفه مستطیل شکل با ارتفاع h و عرض متفاوت گردند، (به شکل a مراجعه نمایید) اگر عرض برابر با محیط نوع تسمه لازم برای تولید باشد، دومحل متفاوت از مولفه در امتداد ارتفاع دیده می‌شود بطوریکه محفظه استوانه‌ای مربوطه حاصا می‌شود. (به شکل c مراجعه کنید). در غیر اینصورت، یعنی اگر نظیم عرض توسط اپراتور مطابق با محیط تسمه نباشد، مولفه یا دور انداخته می‌شود (اگر عرض آن کوچکتر از حداقل اندازه Wmin باشد)، یا پس از دوختن با مولفه دیگر دوباره از آن استفاده می‌شود (شکل d ).
ار آنجائیکه مواد خام برای حدود 40% از هزینه کلی تسمه محاسبه می‌شوند، بهینه سازی تولید هدف اولیه تولید کننده است. انتخاب از زیر کارد رفتن برنامه ریزی تولید بخشهای جدید (نه ضرورتاً متعلق به صورت حساب اصلی مواد) به نسبت مناسب را ممکن می‌سازد. سفارشات مراجع که از طریق ورودی مسأله کاهش ناگهانی تولید حاصل می‌شوند، روز به روز حل شد و هدف آن کمینه سازی کاهش قطعه در آن روز است.
2ـ1. مرحله عملیاتی: تلفیق برش‌ـ و بکار بردن دوباره سیاست‌های موجودی
همانطور که قبلاً مشاهده شد، تلفیق مرحله عملیاتی مستلزم عملیات برش، بکاربردن دوباره ماده و برنامه‌ریزی موجودی می‌باشد و از طریق فرموله کردن برنامه نویسی خطی با عدد صحیح مسأله یک بعدی کاهش ناگهانی تولید (CSP) با برش، استفاده دوباره و تغیرهای تصمیم‌گیری موجودی در جریان انجام می‌شود. این الگو برمبنای الگوی برش ـ و ـ بکار بردن دوباره [1] برنامه‌ریزی می‌شود و عملکرد آن را بهبود می‌بخشد. این الگو بر مبنای روزانه و هرجا که معرف اصلی کمینه سازی کاهش‌های نظم باشد، عمل می‌کند. پیشرفت به دو روش حاصل می‌شود:
در تولید روزانه، با توسعه روشهای متفاوت برای ترکیب دوباره مولفه‌های باز به کار آمدنی (ترکیب دوباره پیشرفته)، و
در تولید هفتگی،از طریق برنامه‌ریزی براساس زمان موجودی بخش‌های تکمیل شده و مولفه‌های باز به کار آمدنی
در مقایسه با [1]، راه حل‌های بدست آمده بطور کل ماده بیشتر، عملیات مونتاژ و تنظیمات را شامل می‌شوند، به بخش 5 مراجعه کنید. با وجود این، به دلیل ارزش نسبتاً زیاد ماده خام، کاهش مهم افت نظم بدست آمده در نقایسه با بهینه سازی روزبه روز، موارد ناکارآمد را متعادل می‌سازد عملکرد اقتصادی جهانی را بهبودمی‌بخشد. به علاوه، اگر شخصی از الگوی فوق به روش دو مرحله‌ای استفاده کند که ابتدا کاهش کمی نظم را به حداقل برساند و پس از عملیات مونتاژ را (در مرحله افزایش اندک کاهش نظم را ممکن سازد)، تعداد عملکردهای مونتاژ با عملکردهای فراهم شده توسط [1] تنظیم می‌گردد، به بخش 1ـ5 مراجعه کنید. قطعاً ایم مزایا به قیمت پیچیدگی بدست می‌آیند. ار آنجائیکه تقاضای میان ترم مستلزم تنوع انواع بخش بیش از احتیاج یک روزه است و الگوی فوق نیز سطح موجودی و ظرفیت‌های تولید روز را اداره می‌کند، تکنیک استاندارد شاخه ـ و ـ مرز برای مساله برنامه ریزی هفته مناسب نیست. بویژه آزمایش محاسبه‌ای صورت گرفته در این مقاله به نیاز رویکرد پیچیده‌تر (نظیر الگوریتم شاخه ـ و ـ قیمت یا الگوریتم شاخه ـ و ـ برش) اشاره می‌کند تا بدیت طریق نمونه‌های واقعی را در تلاش محاسبه‌ای مقبول حل نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق حفاظت ژنراتور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق حفاظت ژنراتور در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق حفاظت ژنراتور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق حفاظت ژنراتور در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق حفاظت ژنراتور در فایل ورد (word) :

انتخاب طرح حفاظتی برای ژنراتور مستقیما به عوامل زیر وابسته است:
1. ظرفیت ژنراتور
2. سطح ولتاژ و نحوه اتصال ژنراتور به شبکه
3. وضعیت نقطه نوترال
موارد 1 و 2 در قسمتهای آینده و در بخش طرحهای حفاظتی آورده میشود. اما در مورد شماره 3 روشهای کلی زیر متداول است:
1. اتصال مستقیم نوترال به زمین
2. اتصال نقطه نوترال با امپدانس
3. نقطه نوترال ایزوله
روش اتصال نقطه نوترال با امپدانس برحسب میزان محدود سازی جریان عیب فاز به زمین به دو دسته اتصال نقطه نوترال با امپدانس بالا یا High impedance earthing و اتصال نقطه نوترال با امپدانس کم یا Low impedance earthing تقسیم میشوند. در روش High impedance earthing جریان عیب فاز به زمین به مقداری در حدود 5 تا 10 آمپر محدود میشود. در حالیکه در روش Low impedance earthing این جریان به مقداری در حدود 100 آمپر محدود خواهدشد.
وضعیت اتصال مستقیم نوترال به زمین در مواجهه با خطا روشن است . اما در این میان روش نقطه نوترال ایزوله نسبت به 2 روش دیگر مزایا و معایبی دارد که کاربردهای خاص خود را داراست که در صورت نیاز در جای خود به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.
در طرحهای حفاظتی که ما به بحث پیرامون آن میپردازیم فرض بر آن است که نقطه نوترال با روش شماره 2 زمین شده است.
در نقشه های حفاظتی به منظور نمایش حفاظتهای مختلف از کدهای استاندارد ANSI استفاده میشود. برخی از معروفترین این کدها که ما در معرفی طرحهای حفاظتی از آنها یاد خواهیم نمود عبارتند از:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی در شرکت نوروز پیمان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی در شرکت نوروز پیمان در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی در شرکت نوروز پیمان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآموزی در شرکت نوروز پیمان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآموزی در شرکت نوروز پیمان در فایل ورد (word) :

ترانسهای جریان خشک برای سطوح ولتاژ 36-12 کیلو وات :
اصولاً کاربرد این ترانسها به منظور جدا سازی مدارهای حفاظتی و اندازه گیری از قسمت فشار قوی و تبدیل مقادیر جریان به میزان مورد نیاز دستگاههای اندازه گیری و حفاظتی استفاده می شود .
استانداردها :
این ترانسها بر اساس استانداردهای BS,ANSI , VDE , IEC و استانداردهای دیگر ساخته می شود .
اجزاء اصلی :
ترانسهای فوق به دو صورت با نسبت تبدیل در اولیه (1: 2) یا بدون آن ساخته می شود . هسته های بکار رفته در این ترانس ها بسته به کلاس دقت آنها از دو نوع ورق مغناطیسی ساخته می شود .
و همانطور که می دانیم هر ترانس تشکیل شده است از دو سیم پیچ که یکی اولیه و دیگری ثانویه می باشد . و در این نوع ترانس سیم پیچ اولیه (فشار قوی )طوری طراحی شده است که تنشهای مکانیکی ناشی از انبساط حرارتی در اثر جریانهای اتصال کوتاه به عایق اصلی ترانس منتقل نمی شود . جنس هادیها از نوع مس الکترولیتی است . و سیم پیچ ثانویه ، (فشار ضعیف) به صورت چند لایه به همراه عایق مضاعف بین لایه ها طراحی شده است .که تنشهای مکانیکی ناشی از انبساط حرارتی در اثر جریانهای اتصال کوتاه به عایق اصلی ترانس منتقل نمی شود.جنس هادی از نوع مس الکترولیتی است. وسیم پیچ ثانویه‏‎(فشار ضعیف) به صورت چندن ته همراه عایق مضاعف بین لایه ها طراحی شده است.
عایق اصلی این ترانس ها رزین اپوکسی ریخته گری شده تحت خلا با خواص عایقی و مکانیکی برتر است و ترانسی دارای دو ترمینال اولیه وثانویه است که ترمینالهای اولیه از جنس مس یا برنج است و ترمینالهای ثانویه توسط درپوش و بکارگیری پیچهای اب بندی کننده بطور کامل پوشیده میشود . این درپوش دارای ورودی کابل از جنس لاستیک مناسب برای کابل با قطر 16 میلیمتر است. ترمینال قرار گرفته در کتار ترمینالهای ثانویه که با علامت مشخص شده است باید بطور کامل به زمین متصل شود . اتصالات ثانویه به وسیله پیچ M5 بسته می شوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دستگاه سوئیچ دیجیتال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دستگاه سوئیچ دیجیتال در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دستگاه سوئیچ دیجیتال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله دستگاه سوئیچ دیجیتال در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله دستگاه سوئیچ دیجیتال در فایل ورد (word) :

دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مرکز کلیه ارتباطات تلفنی محسوب می شود. با توجه به اهمیتی که ارتباطاتی نظیر تلفن، اینترنت، فاکس و … در زندگی امروز به عهده دارند، سرویس و نگهداری و همچنین ارائه خدمات به مشترکین از طریق سالنهای دستگاه در مراکز تلفن اهمیت مضاعفی پیدا کرده است و وظیفه افرادی که در این مراکز مسئولیت دارند از یک سو نگهداری و سرویس خود دستگاه و از طرف دیگر ارائه خدمات به مشترکین می باشد. خدماتی نظیر قطع و وصل و دایر کردن سرویسهای ویژه و مزاحم یابی.
کارآموزی که طی مدت کوتاهی در این مرکز مشغول فعالیت است می تواند با اکثر این وظایف بطور خلاصه آشنا شود در گزارش حاضر سعی شده است که اطلاعات کسب شده تقریباً بطور کامل در اختیار مطالعه کنندگان قرار گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سیستم توزیع انرژی الکتریکی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سیستم توزیع انرژی الکتریکی در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سیستم توزیع انرژی الکتریکی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق سیستم توزیع انرژی الکتریکی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق سیستم توزیع انرژی الکتریکی در فایل ورد (word) :

انرژی الکتریکی در مقایسه با سایر انرژی ها از محاسن ویژه ای برخوردار است و همین محاسن است که ارزش و اهمیت و کاربرد آنرا فوق العاده روز افزون ساخته است . بعنوان نمونه می توان خصوصیات زیر را نام برد:
1. هیچگونه محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع انرژی وجود ندارد.
2. عمل انتقال این انرژی برای فواصل زیاد بسهولت امکان پذیر است .
3. تلفات این انرژی در طول خطوط انتقال و توزیع کم و دارای راندمان نسبتا بالایی است.
4. کنترل و تبدیل و تغییر این انرژی بسیار انرژی ها به آسانی انجام پذیر است .
بطور کلی هر سیستم انرژی الکتریکی دارای سه قسمت اصلی می باشد:
1. مرکز تولید نیرو (نیروگاه)
2. خطوط انتقال نیرو
3. شبکه های توزیع نیرو
معلولا نیروگاهها با توجه به جوانب ایمنی و اقتصادی و بخصوص با توجه به نوعشان (آبی،بخاری،گازی) در مسافتی دور از مصرف کننده ها ساخته می شوند. وظیفه خطوط انتقال نیرو با تجهیزات مختلف مربوطه این است که انرژی تولید شده را به شبکه های توزیع منتقل نماید.
عمل انتقال نیروی برق با فشار الکتریکی کم امکان پذیر نیست ، بلکه جهت انتقال از فشار الکتریکی زیاد استفاده می شود. که بعدا در نزدیکی محل مصرف به فشار الکتریکی کم تبدیل شده و توزیع خواهد شد. اگر چه جهت مصرف کنندگان عمده نیز امکان تغذیه با فشار کم وجود دارد ولیکن در اینگونه موارد بهتر است که مستقیما انشعاب فشار قوی (زیاد)داد.
خلاصه اینکه در هر مجتمع بزرگ صنعتی و یا درهرشهری حداقل یک شبکه فشار قوی بایستی وجودداشته باشدتادر نقاط مختلف شبکه های فشار ضعیف (شبکه های توزیع) را تغذیه نمایند و انتخاب این فشار تابع بزرگی محل و بار شبکه خواهد بود. برای اینکه بتوان سیستمهای مختلف انتقال و توزیع برق را بسهولت به یکدیگر مرتبط نمود ،از فشارهای استاندارد شده ای استفاده می شود که عبارتند از :
(400-230)KV (132-63) KV (20-6) KV (400) V
فشار ضعیف فشار متوسط فشار قوی فشار خیلی قوی
در ایران جهت تغذیه مصرف کننده ها عموما از جریان متناوب سه فازه فشار ضعیف ولتی از فشار متوسط (اکثرا 20kv ) و جهت تغذیه پستهای فشار متوسط از فشار قوی (اکثرا 63kv ) استفاده می شود. از فشار خیلی قوی جهت ارتباط نیروگاهها بهره برداری می گردد.
نقش شبکه توزیع (فشار ضعیف و فشار متوسط) یک مجتمع (یا یک شهر) را چه از نظر حجم و چه از نظر وسعت و چه از نظر ارزش و اهمیت می توان به مویرگهای بدن تشبیه نمود که آخرین و مهمترین وظیفه یعنی تغذیه مصرف کننده ها را عهده دار می باشد. لذا به منظور تامین انرژی مورد نیاز مصرف کننده ها شبکه های توزیع (فشار ضعیف و متوسط) دربخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی و مسکونی و عمومی (تجاری) دارای شرایط و خصوصیات معینی می باشد. این شرایط که در هر شبکه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :
1. شرط اول جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین (بعنوان مصرف کننده) این است که شرکتهای برق موظفند بطور دائم در طول شبانه روز آن مقدار قدرتی که مشترک درخواست نموده و مورد توافق قرار گرفته در اختیارش قرار دهند . بنابراین در انتخاب میزان قدرت و نوع شبکه و سیم کشی و اجرای عملیات آن بایستی دقت زیادی شود.
2. شرط دوم جهت تامین انرژی مصرف کننده ها این است که وضعیت شبکه ها باید طوری باشدتادر مواقع خرابی یک قسمت از شبکه در تغذیه مصرف کننده ها وقفه ای حاصل نشود.
3. عیب یابی سریع ناشی از عایق بندی (ایزولاسیون) شرط سومی می باشد که در توزیع انرژی الکتریکی بایستی مورد نظر باشد، شبکه ها باید طوری باشند که بتوان معایب ناشی از عایق بندی و پاره گی خطوط و سایر معایب را فوری و بطور مطمئن پیدا کرده و به سرعت آنها را برطرف نمود.
4. با برقراری شرایط بالا، چهارمین شرط انتخاب شبکه ایست که مناسب ترین و ارزانترین روش توزیع انرژی را در بر داشته باشد.
عدم رعایت موارد فوق سبب می شود که اشکالات زیادی در شبکه های توزیع بوجود آید؛ از افت و ولتاژهای فوق العاده زیادتر از حد مجاز گرفته تا تلفات زاد انرژی و از اضافه بار روی ترانسفورماتورها گرفته تا خاموشیهای طولانی در سطوح وسیع.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رایگان آمپلی فایر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رایگان آمپلی فایر در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رایگان آمپلی فایر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رایگان آمپلی فایر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رایگان آمپلی فایر در فایل ورد (word) :

توضیحات مدار تغذیه سوئیچینگ:
همانطور که میدونید برای راه اندازی یه آمپلی فایر پر قدرت تو ماشین باید به روشی v 13باطری رو افزایش بدیم بهترین روش برای این کار یه مدار تغذیه سوئیچینگ کنترل شده با مدولاسیون پهنای پالس هستش که با یک آی سی به شماره SG3525 و یا TL494 که هر دو PWM کنترولر هستن قابل انجام هست. برای اینکه بتونیم حداکثر جریان مورد نیاز رو تامین کنیم هر یک از خروجی های این آی سی بعد از یک طبقه تقویت پوش پول ماس فیت پر قدرتی رو درایو میکنن که ماس فیت ها هم جریان مورد نیاز در اولیه سیم پیچی رو که بعدا توضیح می دهم تامین میکنه.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق Spam (فیلتر) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق Spam (فیلتر) در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق Spam (فیلتر) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق Spam (فیلتر) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق Spam (فیلتر) در فایل ورد (word) :

فیلتر کردن محتویات اینترنت (spam)
تکنولوژی فیلتر کردن محتویات اینترنت امکان کنترل دسترسی کاربران به محتویات اینترنت را فراهم میآورد. اگر چه تمرکز اولیه این تکنولوژی در سطح فردی بود (مثلا به والدین امکان میداد دسترسی کودکان را به مطالب نامناسب محدود سازند.) این تکنولوژی امروزه به طور گستردهای در سطح سازمانها و کشورها به کار گرفته میشود. برای برخی از سازمانها مثل مدارس، کتابخانهها و شرکتها کنترل دسترسی به اینترنت یک اولویت مهم تلقی میشود. در سطح ملی نیز به طور فزایندهای از این تکنولوژی استفاده میشود. دسترسی به برخی از مطالب بدون توجیه قابل قبولی برای همه افراد یک ملت ناممکن میشود. تکنولوژیهای فیلترینگ محتوا مبتنی بر شیوه انسداد فهرستی از وب سایت ها است. این شیوه عمدتا در ترکیب با روشهای انسداد مبتنی بر کلیدواژهها قرار میگیرد تا به طور پویا و فعال محتوا را سانسور کنند. فهرستی از اسامی ( domain) سایتها و آدرس ( url) آنها بررسی و طبقهبندی شده و در اختیار نرم افزار فیلترینگ که تنها میتواند گروه محدودی از سایتها را فیلتر کند قرار میگیرد. زمانی که کاربران تلاش میکنند به یک صفحه اینترنتی دسترسی بیابند، نرمافزار فیلترینگ بانک اطلاعاتی خود را بررسی کرده و دستیابی به صفحاتی را که در آن فهرست هستند محدود میسازد. اگر انسداد با توجه به کلیدواژهها نیز فعال شده باشد، نرمافزار هر صفحه را بررسی کرده و اگر کلمات ممنوعه در آدرس، یا متن صفحه موجود باشد، آن صفحه را مسدود میسازد.
سیستمهای فیلترینگ مستعد دو گونه اشکال ذاتی هستند: انسداد زیاد( over-blocking) و انسداد کم( under-blocking). تکنولوژیهای فیلترینگ نه تنها گاهی برخی سایتها را به اشتباه فیلتر میکنند، بلکه گاهی بعضی از سایتها از دست شان در میرود. نکته کلیدی محرمانه بودن این فهرست ها است. اگرچه برخی از لیست های همگانی و منتشر شده در این زمینه وجود دارد (معمولا مربوط به سایتهای پورنوگرافیک)، ولی لیست های سیاه تجاری و لیست هایی که در سطح ملی مورد استفاده قرار می گیرند، معمولا سری هستند. لیستهای تجاری طبقه بندی شده معمولا جزو داراییهای معنوی تولیدکنندگان آنها محسوب شده و منتشر نمیشوند. اگرچه برخی از تولیدکنندگان لیست ها امکان کنترل کردن آنلاین اسامی را فراهم آوردهاند، اما در کل میتوان گفت که لیست های مورد استفاده برای فیلترینگ محرمانه هستند و برای بررسی و تحلیل مستقل در دسترس نیستند.
دول برخی کشورها، به لیستهای تجاری تعدادی از سایتها را افزوده و مورد استفاده قرار میدهند. سایتهای مسدود شده عمدتا مربوط به احزاب سیاسی مخالف یا مطبوعات، سازمانهای حقوق بشر، خبرگزاریهای بینالمللی و به طور خلاصه هر محتوای حساسیت برانگیزی برای دولت مورد بحث است. بسیاری از کشورها برای فیلترینگ بر روی زبان محلی خود تمرکز میکنند و به طور فزایندهای نیز وبلاگها و تالارهای گفتگوی اینترنتی را مورد هدف قرار می دهند.
تکنولوژیهای گذر از فیلتر
در پاسخ به روش کنترل و فیلترینگ بکار گرفته شده از سوی دولتها ، روشهای بسیاری برای گذر کردن از فیلترینگ ایجاد شده است. طرح های متعددی برای توسعه تکنولوژیهایی که به شهروندان و نهادهای مدنی امکان مقابله و حفظ امنیت خود در برابر سانسور اینترنتی میدهد، انجام شده است. این ابزارها اصطلاحا تکنولوژیهای گذر از فیلتر نامیده میشوند. در حالت کلی این کار بدین صورت انجام میپذیرد که درخواست برای محتوای مورد نیاز فردی از کشوری که فیلترینگ را اجرا میکند، از طریق یک کامپیوتر واسطه که بوسیله فیلترینگ محدود نشده است به وبسایت هدف میرسد و محتوا از طریق کامپیوتر واسطه برای کاربر فرستاده میشود. گاهی ممکن است این تکنیک ها برای شرایط خاصی طراحی شده باشند یا کاربران در کشوری که دچار سانسور است به فراخور اقتضائات تغییراتی در آنها ایجاد کرده باشند. گاهی نیز ممکن است از این تکنیکها به شیوههایی غیر از آنچه هدف اصلی طراح بوده است استفاده شود.
بعضی از این تکنولوژیها توسط شرکتهای خصوصی ایجاد شدهاند و برخی نیز توسط گروههای فعالان اجتماعی یا هکرها. این تکنولوژیها از تکنیک های ساده و دمدستی و برنامههای ابتدایی تا تکنیکهای بسیار پیچیده رمزنگاری و پروتکل های اتصال شبکه پیشرفته را در بر میگیرد. با توجه به این گستردگی، برای کاربران ضروری است که ارزیابی از نقاط قوت و ضعف این تکنولوژیها داشته باشند تا بتوانند روشی را که مناسب شرایط آنان است انتخاب کنند.
باید میان ارائه دهنده گان سیستمهای فیلتر شکن و استفاده کنندگان آن تفاوت قائل شد. ارائه دهنده کسی است که نرمافزاری را در جایی که محدودیتی وجود ندارد روی کامپیوتر اجرا کرده و آنها را در اختیار کاربران در کشورهایی که اینترنت سانسور و مسدود می شود، می گذارد. از این رو برای موفقیت در گذر از فیلترینگ باید هر دو سوی آنها موفق باشند.
این مقاله در پی آن است که به کاربرانی که مایل به استفاده از تکنولوژیها گذر از فیلترهستند اطلاعات کافی در مورد گزینههای ممکن ارائه کرده و آنها را در ارزیابی اینکه کدام تکنولوژی برای آنها مناسب است کمک کند. این امر بوسیله تعیین نیازها و ظرفیت های کاربران درگیر با مساله قابل انجام است. در عین حال باید تعادلی بین سطح امنیت مورد نیاز و کارآمدی این تکینیک ها برقرار کرد.
فیلترشکنی موثر، امن و پایدار بوسیله پیوند دادن تکنولوژی مناسب با کاربر مناسب محقق میشود
تعیین نیازها و ظرفیتها استفاده از تکنولوژی
تکنولوژیهای فیلترشکنی برای کاربران مختلف با منابع متفاوت و میزان تخصص متنوع طراحی شدهاند. روشی که در شرایط خاصی کار میکند ممکن است شیوه بهینه برای حالت دیگر نباشد. ضروری است که تهیهکننده و کاربر تکنولوژیهای گذر از فیلتر سوالهای زیر را از خود بپرسند:
تعداد کاربران احتمالی و پهنای باند لازم چقدر است؟ (برای تهیهکننده و کاربر)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی مخابراتدرشرکت کارا تلفن در سالن دیجیتال در سوییچ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی مخابراتدرشرکت کارا تلفن در سالن دیجیتال در سوییچ در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی مخابراتدرشرکت کارا تلفن در سالن دیجیتال در سوییچ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآموزی مخابراتدرشرکت کارا تلفن در سالن دیجیتال در سوییچ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآموزی مخابراتدرشرکت کارا تلفن در سالن دیجیتال در سوییچ در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود کارآموزی مخابراتدرشرکت کارا تلفن در سالن دیجیتال در سوییچ در فایل ورد (word)

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
فصل دوم
بخش اول: کلیات سیستم KTDSS
1-1) کاربردهای سیستم
1-2) تکنولوژی ساخت
1-3) ظرفیت سیستم
1-4) پیکره بندی سیستم
1-5) امکانات سیستم
بخش دوم: ساختار سخت افزار
2- ساختار سخت افزار
2-1) واحد کنترل اصلی (Control Unit)
فصل سوم
بخش سوم: کارایی سیستم KTDSS
3- کارایی سیستم
3-1) قابلیت تحمل خرابی (Fault Tolerant)
3-2) قابلیت گسترش سیستم
3-3) ترافیک سیستم
3-4) امنیت شارژینگ
3-5) سرویسهای مربوط به مشترکین سیستم
بخش چهارم: مشخصات الکتریکی و مخابراتی سیستم KTDSS
4- مشخصات الکتریکی و مخابراتی سیستم KTDSS
4-1) مشخصات سیستمی
4-2) مشخصات الکتریکی

شرکت کارا تلفن به دنبال هدف تولید مراکز تلفن در رنجهای مختلف پس از تکمیل ظرفیتهای خود در رنج مراکز تلفن سانترال، اکنون سیستم تمام دیجیتال خود را که از 256 پورت تا 16000 پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقدیم می‌کند.
هدف از ساخت چنین سیستمی، کارایی بالا در سطح استانداردهای جهانی در عین پائین بودن قیمت و سادگی نصب و نگهداری و مدیریت سیستم در شبکه مخابراتی است. این سیستم می‌تواند بصورت RX (Rural exchange)، PABX ، LX ( Local exchange)، LTX ( Local /Transit exchange )، TX ( Transitexchange) مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه قابلیت انعطاف کاملی به جهت برخورداری از سیستم کنترل SPC دارد.
این مدرک به منظور آشنائی هرچه بیشتر پرسنل مدیریت و نگهداری سیستم سوئیچ KTDSS تهیه گردیده است و هدف از آن ارائه اطلاعات کلی دراین زمینه می‌باشد که از بخش‌های زیر تشکیل یافته است:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ایمنی در صنعت2 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ایمنی در صنعت2 در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ایمنی در صنعت2 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ایمنی در صنعت2 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ایمنی در صنعت2 در فایل ورد (word) :

در آغاز زندگی بشر ، انسانها فاقد صنعت و حرفه های عمده و گروهی بوده و هر فردی وظایف زندگی خود را شخصاً انجام داده و نیازهای حیاتی خود را برطرف می ساخته است . لیکن بازگشت زمان به دلایل متعددی چون شهرنشینی و توسعه شهرها و پیشرفت فرهنگ و تمدن ، افزایش جمعیت و پاره ای عوامل دیگر ، رفته رفته زندگی انسانها دچار دگرگونی گردیده و بتدریج مشاغل و بتدریج مشاغل و حرف گوناگون ، از فعالیت ها در زیر اقیانوسها گرفته تا تکاپو در ارتفاعات کم فشار راز کار در برابر گوره های گداخته با صدها درجه حرارت تا تلاش در سرمای قطبی و … پدید آمده است . تا جائیکه گاهی انسانها مجبورند در تلاش معاش ، در محیط های بسیار سخت و مشکل به کار و فعالت پرداخته و خطرات فراوانی را بجان بخرند . گاهی شرایط محیط کار به اندازه ای طاقت فرسا است که اگر دانش بشری کمک نکرده و مشکلات را هموار نسازد نه تنها کار و فعالیت بلکه حیات انسان نیز در آن شرایط غیرممکن می گردد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید