دانلود تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی در فایل ورد (word) دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی در فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول-کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
سؤالات تحقیق
متغیرهای پژوهش
مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم- پیشینه تحقیق
مقدمه
بخش اول-انیمیشن در جهان
تاریخچه انیمیشن
انیمیشن کامل
تاریخچه انیمیشن چک واسلواکیا
تاریخچه انیمیشن در استونیا
تاریخچه انیمیشن در فرانسه
تاریخچه انیمیشن ایتالیا
انیمیشن در ایالات متحده آمریکا
انیمیشن درتلویزیون ایران
اولین تیزر انیمیشن در تلویزیون
کم شدن تأثیر تبلیغات
تعریف انیمیشن
ویژگی های کلی انیمیشن
قالب های مختلف ساخت فیلم انیمیشن
انیمیشن روی طلق
انیمیشن روی کاغذ
انیمیشن بدون دوربین
کات لوت
انیمیشن سه بعدی
انیمیشن با عکس
پیکسیلین
پین اسکرین
انیمیشن زیر دوربین
روتوسکپی
داینامیشن
دیاگرام انیمیشن
مراحل ساخت فیلم انیمیشن
مخاطبان
ماهیت مخاطب
الگوی تاثیرات مستقیم و مخاطب منفعل
الگوی تاثیرات محدود و مخاطب فعال
رفتار
تأثیر برنامه های تلویزیونی بر اذهان
الگوی انتشار از طریق وسایل ارتباط جمعی
طبقه بندی مخاطبان
نخستین پذیرندگان معتبر
اکثریت زود پذیر- دوراندیش
اکثریت کندپذیر-شکاک
دیرپذیران سنتی
جاذبه های تکنیک یک برنامه تلویزیونی
ویژگی های ارتباط نوین
موضوع برنامه
هدف برنامه
قالب برنامه
وسایل ارتباط جمعی
کودک و وسایل ارتباط جمعی
آموزش غیر تجریدی
آموزش سه بعدی
دلایل تماشای تلویزیون
تأثیر محتوی برنامه بر مخاطبان
قدرت اثربخشی تلویزیون بر کودکان
تأثیر تلویزیون برکودکان
اثرات مثبت و منفی تلویزیون
خیال و واقعیت
نیازها و علایق بیننده
ضرورت توجه به تولید برنامه انیمیشن
طرح و ایده فیلمنامه
ساختار گرافیکی و بصری
کیفیت فنی و اجرایی
تدوین و صداگذاری
چهارچوب نظری
نظریه شناخت اجتماعی
نظریه تأثیر
نظریه پرورش
نظریه پذیرش
مدل ها و متغیرهای ارتباطی
بخش دوم- تاریخچه شهرداری تهران
سیمای اولیه ی تهران
هدف از تاسیس بلدیه
انجمن بلدیه
نظامنامه ی بلدیه
اولین بلدیه چی
تولد جدید بلدیه
شهرداری ، بعد از جنگ جهانی دوم
شهردار گل دوست
شهرداران جنجالی
دوره ای جدید در مدیریت شهری
خدمات شهروندی
جمع بندی
تحقیقات انجام شده در داخل ایران
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
فصل سوم-روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش اجرای آزمون
روایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم- تحلیل داده ها
مقدمه
الف-آمار توصیفی
ب- آمار استنباطی
فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
یافته ها
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع
فهرست جداول و نمودارها

جدول 4-1: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی
جدول 4-2: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی
جدول 4-3: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی
جدول 4-4: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی
جدول4-5: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تلویزیون
جدول6-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تبلیغات
جدول7-4: توزیع فراوانی«میزان پخش برنامه های تبلیغاتی
جدول8-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تبلیغات انیمیشن
جدول 9-4: توزیع فراوانی«میزان گفتگوی شخصیت انیمیشن
جدول 10-4: توزیع فراوانی«میزان لحن گفتگو
جدول11-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه کودکان به تبلیغات انیمیشن
جدول12-4: توزیع فراوانی«میزان تأثیر آموزش های شخصیت انیمیشن
جدول13-4: توزیع فراوانی«میزان برتری تبلیغات انیمیشن به رئال
جدول14-4: توزیع فراوانی«میزان لحن طنز شخصیت انیمشن
جدول15-4: توزیع فراوانی«میزان موفقیت شهرداری در تبلیغات
جدول16-4: توزیع فراوانی«میزان گسترش تبلیغات انیمیشن
جدول 17-4 : بررسی رابطه بین سن مخاطبان و تأثیر تبلیغات انیمیشن
جدول 18-4: بررسی رابطه بین متغیر تحصیلات و تأثیر تبلیغات انیمیشن
جدول19-4 : بررسی رابطه متغیر جنس و تأثیر تبلیغات انیمیشن
جدول20-4 : بررسی رابطه متغیر نوع گفتگو و تأثیر تبلیغات انیمیشن
جدول21-4 : بررسی رابطه متغیر محتوا و تأثیر تبلیغات انیمیشن
نمودار 4-1: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی
نمودار 4-2: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی
نمودار 4-3: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی
نمودار 4-4: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی در فایل ورد (word)

– آذری، سهراب(1370)اثرات رفتاری تلویزیون بر کودکان و نوجوانان، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 15 و 16
– اسدی، علی(1385)افکارعمومی و ارتباطات، تهران ، انتشارات سروش
– اعتمادالسلطنه، محمد حسن(1368)مرآت البلدان، به اهتمام پرتو نوری علا ومحمد علی سپانلو، تهران: انتشارات اسفار
– امه دور، ا(1374) تلویزیون و کودکان، ترجمه علی رستمی؛ تهران: انتشارات سروش
– انگلس، فردریک(1377) نظریه رسانه ها، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات سنجش برنامه ای صدا و سیما
– برگ،ا(2002) روان شناسی اجتماعی، علی محمد کاردان، تهران: نشر اندیشه
– بیابانگرد ، اسماعیل ، دلایل و انگیزه های تماشای تلویزیون ، تهران ، فصلنامه پژوهش و سنجش ، 1380
– بیگی، محمدرضا،(1386) صدسال شهردرای تهران، نشر: روزنامه همشهری
– پستمن،نیومن(2005) عصر ارتباطات، ترجمه صادق طباطبایی، تهران: انتشارات سروش
– پویل، ج(1382) نوآوری در رسانه، ترجمه شادی شبدیز، سروش، شماره 1013
– تامپسون، جرج(1377) رسانه ها و نوین گری، ترجمه مسعود واحدی، سروش ، شماره 893
– توکلیان، سعید(1386) تک فریم های ماندگار، تهران، انتشارات روزنه
– جواهریان، محمد(1380) تاریخچه انیمیشن در ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
– خزائلی، عباس(1378) کودک، تلویزیون، واقعیت ها، سروش، شماره 997
– دواچی و طبایی،ا.س(1380) روان شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات شهرآب
– راجرز و شومیکر، ادوارد و فردریک(1386) رنسانس نوآوری ها، ترجمه عزت الله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز
– رسام،بیرنگ،(1385)ساخت تبلیغات انیمیشن، فصلنامه پژوهشی هنر، شماره 20
– رشید پور، ابراهیم(1384) ارتباطات جمعی و رشد ملی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
– ساروخانی ، باقر ، جامعه شناسی ارتباطات ، تهران ، انتشارات اطلاعات ،
– سبزیان، سهیلا(1376) شناخت مخاطب گام اول در هدایت افکارعمومی، تهران ، انتشارات رسانه
– شاهوردی، ش(1377) جلب اعتماد پشتوانه قدرتمند رسانه ها، تهران، نشر آفرینیش، شماره 566
– شهری، جعفر(1367)تهران قدیم، جلداول، تهران: انتشارات معین
– صمدی، رضا(1381) فرهنگ فن سینما و تلویزیون، تهران: انتشارات سروش
– کازنو، ژان(1385) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی ومنوچهرمحسنی،تهران: انتشارات اطلاعات
– کامستاک.ج(1374) شیء سوم تلویزیونی و مخاطب، ترجمه شاهرخ بهار، نشر رسانه
– کریمان، حسین(1355) طهران در گذشته و حال، تهران، دانشگاه ملی ایران
– کیدنر، آلبرت(1373) جامعه شناسی، ترجمه منوچهرصبوری، تهران: نشر نی
– محمدیان، مجید(1378) تکنیک های تلویزیونی، تهران، انتشارات سروش
– معتمدنژاد، کیوان(1371) وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی
– مهدی زادگان ، ایران ، تاثیر تلویزیون بر کودکان مثبت یا منفی ، تهران ، روزنامه همشهری ، 1377
– نبرگ و باروایز،ادوارد(1378) تلویزیون و مخاطبان آن، ترجمه فرهاد رادپور، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما
– نفیسی، سعید(1382) تهران قدیم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
– ویندال، سیگنایزر، اولسون(1376) کاربردنظریه ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، مرکز تحقیقات صدا و سیما
– هاشمی ، آزاده ، تماشای تلویزیون مثبت یا منفی ، تهران ، روزنامه کارگزاران ، 1385
– هالاس و ماندل(1368) فنون متحرک سازی، ترجمه محمد رازقی، بنیاد فارابی
– هدایت، رضا قلیخان(1309 ه.ق) تاریخ روضه الصفای ناصری، تهران، بی نا
-Estevart miling(2002),The art & Science of computer animation
-Havard es. Berkman(2003). Animatin
-Jen dich(2003),what animation,Newyork
– Halas.g(2006) Straight – ahead vs. Pose – to – pose action,amerika
-Vindal.E(2005) The art & Science of computer animation
– Neberg. K(2003) Animation of children

چکیده

  پژوهش حاضر به منظور « بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان» با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در جامعه آماری شهر تهران که تعداد 600 نفر به طور اتفاقی از جامعه آماری انتخاب شده است، انجام گرفته است. بدین منظور از چهارمنطقه شهرتهران(4، 8، 6، 21) تعداد 150 نفر گزینش شده است. هدف پژوهش با توجه به فرضیه های تحقیق، بررسی رابطه بین متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوی شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات با نحوه آموزش مردم می باشد و با استفاده از روش آماری خی 2 و سنجش شدت رابطه از V  کرامر، نتایج زیر حاصل شده است

خی 2 محاسبه شده (16/8)برای متغیر سن، (11/33)برای متغیر تحصیلات،(33/84)برای متغیر جنس،(82/40) برای متغیر نوع گفتگوها (50/41) برای متغیر محتوی تبلیغات، در سطح  05/0 معنادار است و با اطمینان 95% می توان گفت که بین سن ، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوهای شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات و آموزش مردم رابطه معنادار وجود دارد

مقدمه

     وسایل ارتباط جمعی با اهمیت ترین و در عین حال انتقاد آمیزترین جنبه جامعه مدرن به شمار می آید در این میان نقش رسانه های تصویری به ویژه تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر است و در مقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار است. این امر به ویژه بیشتر آنجا تحقیق می یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه های تلویزیون مطرح می باشد. یکی از مهمترین کارکرد رسانه ها کمک به فرآیند فرهنگ پذیری است. فرهنگ پذیری یعنی فرآیند انتقال ارزش ها هنجار ها عقاید هاباورهامعیار ها و الگو های رفتاری . رسانه ها اولین مرکز انتقال مفاهیم فرهنگی به کودکانند. که رسانه های تصویری به ویژه تلویزیون در این امر گوی سبقت را می ربایند و اگر این روند در تماشای تلویزیون ادامه می یابد و به طور متوسط کودکی که امروز متولد می شود تا سن هجده سالگی وقت خود را بیش از هر فعالیت دیگر صرف تماشای تلویزیون خواهد کرد.رسانه های گروهی به عنوان وسایل ارتباط جمعی،در شکل دهی و آموزش دادن رفتار های گوناگون نقش مهمی به عهده دارند و نقش رسانه ها در شکل دهی رفتار  اجتماعی در انسان اهمیت به سزایی دارد. امروزه تلویزیون به عنوان عنصر برتر خانواده ارتباطات جمعی می تواند بدون هیچ مانعی وارد خانه و جمع کسانی که از آن استفاده می کنند،بشود و بینندگان آن با اشتیاق تمام  با روشن کردن دستگاه گیرنده شان پذیرای پیام های تلویزیون هستند(اسدی، 1385: 95)

اهمیت خاص وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش به گسترش این وسایل
می انجامد و در نهایت موجبات بسط نفوذ و تأثیر آنان را فراهم می آورد. و دیگر اینکه در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی روزنامه-رادیو-تلویزیون وسینما در راه پیشرفت و تمدن بشری نقش به سزایی را به عهده دارند

عصر ارتباطات نام کنونی زندگی انسان های امروزی است0 در این دوره جمعیت به طور انبوه و متمرکز در شهرهای بزرگ طبق شرایط خاص متمدن صنعتی وضعیت زندگی جمعی خود را شکل
می دهد. تمامی تحولات و دگرگونی ها در مبانی فرهنگ جوامع روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری جهانی بیشتر می کند. به همین خاطر پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه در تمامی ابعاد لازم و ملزوم شده اند. در جوامع کنونی انسان ها تلاش دارند تا همواره در جریان اتفاقات مسائل اجتماعی آن هم در سطح جهانی قرار بگیرند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. امروز وضع با گذشته خیلی متفاوت است به طوری که آگاهی اجتماعی از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به شمار میرود

از روزی که رسانه های ارتباطی به وجود آمده اند تا کنون همواره نخبگان سیاسی و فرهنگی از تاثیرات این رسانه بیم داشتند. رسانه ها امکانات جدیدی را برای بشر به وجود آورده بودند و این پدیده جدید باعث می شد تا بسیاری از مناسبات سیاسی و فرهنگی که ریشه در گذشته های بسیار دور داشت دگرگون شود(پستمن،2005: 241)

 از اختراع دستگاه چاپ که باعث چاپ تیراژهای متعدد کتب و روزنامه ها شد تا اختراع رادیو و تلویزیون که صدا و سپس تصویر را به خانه های مردم برد و بعد از آن رسانه های نوینی مانند ماهواره و اینترنت  که باعث تعامل بیشتر مخاطبان و تولیدکندگان و همچنین دسترسی و حق انتخاب بیشتر شد این سوال فرا روی علاقه مندان به حوزه رسانه، ارتباطات، فرهنگ، نظم و اخلاق  بوده است که این تکنولوژی ها چه تاثیراتی را بر بشر و بر جامعه می گذارند؟ و این تاثیرات تا چه اندازه است و چگونه است؟

از طرفی رسانه های جدید به علت تکثری که داشتند و همچنین دسترسی افراد بیشتری برای تولید پیام  می توانستند تک صدایی را در جوامع بشکنند و افراد را با نظرات و نگاههای دیگر آشنا کنند و همچنین می توانستند مردم را با بسیاری از اخباری که تا بیش از آن در دست عموم مردم قرار نمی گرفت آشنا کنند و از طرف دیگر آنها می توانستند در دست سرمایه داران و گروههای صاحب نفوذ بیافتد و آنها از رسانه ها برای اقناع افکارعمومی در جهت منافع خود بهره گیری کنند. با توجه به اهمیت ارتباطات و نقش تأثیرگذار آن پایان نامه حاضر با هدف بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی انیمیشن شهرداری تهران بر مخاطبان به این مهم می پردازد، چرا که شهرداری هر شهری یکی از پرقدرت ترین سازمان ها و ارگان آن شهر است که وظیه آبادانی و بهبود امور جامعه را بر عهده دارد.  شهرداری تهران با قدمتی دیرینه در کنار وسعت گرفتن شهر تهران و افزایش زندگی شهرنشینی وظیفه خطیری بر عهده دارد، وظیفه آبادانی شهر، نظافت و رعایت کلیه قوانین لازم برای آسایش کلیه شهروندان،به گونه ایی که می توان وظیفه شهرداری را از وظیفه نیروی انتظامی مهمتر دانست، اگر هر کوچه ایی هر شب و روز به کنترل انتظامی احتیاج نداشته باشد، درعوض تمامی کوچه ها و خیابان های شهر در هر لحظه از شبانه روز به پاکیزگی و رعایت قانون شهروندی نیازمند است

بیان مسئله

     بدون شک در دنیای ارتباطات، رسانه و تلویزیون به عنوان یکی از بزرگترین و پرمخاطب ترین وسایل ارتباطی، کمک بزرگی به فرآیند فرهنگ پذیری جامعه و آموزش رفتارهای گوناگون
می نماید.وسایل ارتباط جمعی در انتقال پیام و تأثیرگذاری بر مخاطبان نقش به سزایی دارد. از تبلیغات نوینی که از رسانه پرمخاطب تلویزیون پخش می گردد، انیمیشن هایی است که در اشکال گوناگون پخش می گردد. سازمان ها برای پیام رسانی از این ابزار پرقدرت سود می جویند، چرا که نظرات متنوع را به بیشترین تعداد مخاطب ارائه می دهد. تحقیقات گوناگون نشان داده است، تأثیری که تبلیغ انیمیشن بر مخاطب دارد بیش از سایر تبلیغات می باشد.تبلیغات انیمیشن در عین ساده بودن و دارا بودن حالت طنز و فکاهی، در قالبی سرگرم کننده می تواند حامل پیام های زیادی باشد. امروزه حتی از انیمیشن در ساخت فیلمهای بلند استفاده می نمایند، و این به دلیل همان اثرگذاری سریع و مثبت آن می باشد. شهرداری تهران به دلیل حساسیت  شغلی خود به منظور ایجاد شهری منضبط و قانونمند و برخوردار از امکانات بهداشتی و رفاهی،از تبلیغات انیمیشن در قالب پیام های کوتاه و داستانی و در عین حال سرگرم کننده استفاده کرده و قوانین لازم برای داشتن یک شهر سالم و شهروند ایده آل را، به مخاطبان ارائه
می دهد، از جمله پاکیزه نگه داشتن شهر، دستورات و مقرات راهنمایی و رانندگی و غیره. به عقیده روان شناسان و جامعه شناسان زمانی می توان قوانین را رعایت کرد و به آن احترام گذاشت که در آن فرهنگ سازی صورت گرفته باشد و در طولانی مدت نهادینه شود. شهرداری تهران اکنون مدتی است که با پخش تبلیغات انیمیشن سعی در بهبود مشکلات شهروندی داشته و دارد، و لذا این سؤال مطرح است: آیا تبلیغات انیمیشن شهرداری تأثیر مثبت و مؤثر بر مخاطبان دارد یا خیر؟ و عملکردهای رفتاری مردم از این تبلیغات چگونه است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 ارتباط انسان ها منشا فرهنگ و عاملی در راه ارتقای انسانی و فقدان به معنای سکون نسبی در حیات انسانی است. وسایل ارتباط جمعی و خصوصا تلویزیون به عنوان یکی از وسایل ارتباط دهنده نقش عظیمی را در انتقال ارزش ها، هنجار ها و مجموعه فرهنگ جامعه ایفا می کند.

امروزه مسئله ارتباطات جمعی و تلویزیون در سطح جهانی مطرح بوده به گونه ای که یک پیام ساده امواجی از تاثیر را در سطح جهان چه در زمینه آموزش نیروی انسانی و چه در زمینه سیاست، اقتصاد و;. ایجاد می نماید. تلویزیون به لحاظ آن که تکنولوژی صداو تصویر را به همراه خود دارد و می تواند تا دورترین مناطق جهان و برای هر قشری از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد، مهم می باشد. به عبارت دیگر برنامه های تلویزیونی با بکارگیری از آخرین علوم و تکنولوژی هم می تواند اشاعه دهنده کجروی و بزهکاری اجتماعی باشد و هم می تواند تهمیداتی را برای رشد و تعالی انسان فراهم آورد و زمینه آگاهی از جهان گردد و بدین ترتیب پژوهش در تاثیر تلویزیونی امر کاملاً بدیهی و محسوس
می باشد.اهمیت خاص وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش به گسترش این وسایل می انجامد و در نهایت موجبات بسط نفوذ و تأثیر آنان را فراهم می آورد. و دیگر اینکه در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی روزنامه-رادیو-تلویزیون وسینما در راه پیشرفت و تمدن بشری نقش به سزایی را به عهده دارند0

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی: بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان، است

اهداف فرعی: -بررسی نحوه تأثیر گذاری تبلیغات انیمیشن برمخاطبان

               – بررسی چگونگی تغییر رفتار مخاطبان متأثر از ارائه تبلیغات انیمیشن

 

فرضیه های تحقیق

1-بین سن مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد..

2-بین تحصیلات مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد

3- به نظر می رسد بین عامل جنسیت آموزش مردم رابطه وجود دارد

4- بین نوع گفتگوها در انیمیشن و آموزش مردم رابطه وجود دارد

5- بین محتوای تبلیغات و آموزش مردم رابطه وجود دارد

سؤالات تحقیق

1-آیا بین سن مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد..

2- آیا بین تحصیلات مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد

3- آیا بین عامل جنسیت آموزش مردم رابطه وجود دارد

4- آیا بین نوع گفتگوها در انیمیشن و آموزش مردم رابطه وجود دارد

5- آیا بین محتوای تبلیغات و آموزش مردم رابطه وجود دارد

 

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: تبلیغات انیمیشن تلویزیون

متغیر وابسته: رفتار مخاطبان

مفاهیم و اصطلاحات

 مفاهیم نظری

     تأثیر: نوعی فراگیری انسان است که با درجه تندی و کندی صورت می گیرد. در واقع می توان گفت انسان ها از چند چیز تأثیر می پذیرند. فرهنگ و آداب و رسوم، وسایل ارتباط جمعی، کانون ها، مؤسسات و محیط خانواده(بیگلو،1380: 94)

     انیمیشن: انیمیشن یا نقاشی متحرک که پیش از سینما به شکل عام مانند: پاناکی اسکوپ و زوتروپ و پراکسینوسکوپ بوده است. در ساخت انیمیشن اعضای بدن حرکت بدن، مانند دستان، گردن، چشم ها و لب ها روی یک کاغذ کشیده و رنگ آمیزی می شود. با این اشکال روی هم قرار گرفتن بخش های متحرک بر روی ورقه ثابت تصویری کامل از سوژه یا شخصیت مورد نظر به دست می آید

     رفتار: عبارت است از فعالیت هایی که از یک موجود زنده سر می زند مانند راه رفتن، مطالعه کردن. همچنین روان شناسان د رتعریف رفتار به یک سری خصوصیات قابل مشاهده و فعالیت های کلی که از یک موجود زنده سر می زند، اشاره می کنند(دواچی و طبایی،1381: 30)

   تلویزیون: ابزاری است که امکان دسترسی عموم آحاد جامعه را به آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزش های عالی فراهم می کند و کیفیت آموزشی را بهتر می سازد و این
می تواند تنوع روزافزون نیازهای جامعه را در تمامی عرصه ها از فرهنگ عمومی گرفته تا دانش جدید بیش از پیش افزایش دهد(نبرگ و ناراویز،1378: 107)

تعریف عملی: تلویزیون: یک رسانه گروهی است و دستگاهی است که دارای نور و صدا و تصویر است و دارای برنامه های مختلفی می باشد و احتیاج به نیروی الکتریسیته دارد و دستگاهی برای انتقال تصویر از دور و منعکس ساختن صورت اشیا و اشخاص به مسافتهای دور می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در فایل ورد (word) دارای 142 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در فایل ورد (word)

فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه
1-1-    چکیده 
2-1-   مساله تحقیق   
3-1-  ضرورت و اهمیت خبر   
4-1-  اهداف تحقیق  
5-1- سوالات تحقیق 
6-1- فرضیات تحقیق 
فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر تحقیقات پیشین
1-2-    بررسی تحقیقات پیشین 
2-2- بررسی مقالات مرتبط با تحقیق   
3-2- مبانی نظری تحقیق 
فصل سوم : روش تحقیق
1-3-    مقدمه  
2-3-  روش تحقیق  
3-3-  واحد تحلیل  
4-3- جامعه آماری 
5-3- روش نمونه گیری 
فصل چهارم :یافته های تحقیق
1-4-    یافته های توصیفی    
2-4- یافته های تبیینی  
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
1-5-    مروری بر پژوهش 
2-5- دستورالعمل کد گزاری  
فهرست منابع و ماخذ 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در فایل ورد (word)

1-    الطائی، محمد جوااد (1382). هویت و فرهنگ ملی، مطالعات راهبردی، پیش شماره 83-99

2-    اوگاوا، تسوتئو(1380) کاربرد تنظیم و برجسته سازی خبر (زهره بیدختی، مترجم) رسانه، 12(2). (نشر اثر اصلی بی تا)

3-    باروایز، پاتریک؛ ارنبرگ، باروایز(1378) . تلویزیون و مخاطبان آن. ( فرهاد رادپور، مترجم). تهران: مرکز تحقیقات، مطالعت و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.( نشر اصلی بی تا)

4-    باوند، هرمیداس(1377). چالش های برون مرزی و هویت ایرانی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، خرداد و تیر( 130-129)، 204-

5-    بدیعی، نعیم؛ قندی، حسین(1378). روزنامه نگاری نوین. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

6-    بدیعی، نعیم(1376) ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.(86-75)، 8 ، 4 و 3

7-    بروجردی علوی، مهدخت(1372). دروازبانی خبر چیست؟ دروازه بان کیست؟ رسانه 6 (1) ، 22-14

8-    تامپسون، جان(1380) . رسانه های مدرنیته( مسعود اوحدی) تهران: سروش

9-    توسلی، غلامعباس (1374) نظریه های جامعه شناسی، تهران: سمت

10-چلبی، مسعود (1375) جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی

11- چلبی، مسعود (ب1379) میزگرد وفاق اجتماعی، مطالعات ملی، 1(1) 39-28

12-حاجیانی، ابراهیم(1377). نارضایتی سیاسی در طبقه متوسط شهری ایران، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

13-حاجیان، ابراهیم(1379). تحلیل جامعه شناسی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، مطالعات ملی، 2(3) 53-45

14-خانیکی، هادی(1376). فرهنگ جمعی و رسانه، تهران: سروش

15- خانیکی، هادی(1380). نقش رسانه در هویت بخشی، روزنامه همشهری، شماره 2506، 2505

16-دفلور، ملوین؛ اورت ای(1383)؛ شناخت ارتباط جمعی.(سیروس مرادی، مترجم). تهران، دانشکده صدا وسیما.( نشر اثر اصلی بی تا)

17-دییرینگ، جیمز؛ راجرز، اورت(1385). مبانی برجسته سازی رسانه ها( مهدی رشکیانی و علی اصغر کیا، مترجمان). تهران : انتشارات سازمان معین ادارات. (نشر اثر اصلی 1992)

18-دهشیری، محمد رضا (1379). جهانی شدن و هویت ملی، مطالعات ملی،2(5)، 36-22

19- رایف ، دانیل؛ لیسی، استفن؛ فیکو، فردریک جی.(1381). تحلیل پیامهای رسانه ای؛ کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق( مهدخت بروجردی علوی، مترجم). هران: سروش. (نشر اثر اصلی 1992)

20-روپسینگه، کومار(1379). مدرنیزاسیون و خشونت ( اصغر افتخاری، مترجم) تهران:نشر سفیر.( نشر اثر اصلی بی تا)

21-رهبر، عباسعلی( 1380). تاثیر عوامل ملی و مذهبی در افزایش مشارکت سیاسی جوانان دانشجو بر تاکید بر نقش صدا و سیما ، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

22- رضایی بایندر، محمد رضا( 1381) هویت فردی و فرهنگی در عصر ماهواره و ارتباطات جهانی، پژوهش و سنجش، 9 (31 و 30)، 72-

23- ساروخانی، باقر (1386) . روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

24- سورین ، ورنر؛ تانکارد، جیمز( 1381). نظریه های ارتباطات. ( علیرضا دهقان، مترجم) . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ( نشر اثر اصلی بی تا)

25-سولیوان، تام او و دیگران(1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات.( میر حسین رئیس زاده، مترجم). تهران: فصل نو.( نشر اثر اصلی بی تا)

26-شکرخواه ، یونس( 1381). خبر( چاپ هفتم) تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

27-شولت، یان آرت( 1382). نگاهی مو شکافانه به پدیده جهانی شدن( مسعود کرباسیان، مترجم). تهران: علمی و فرهنگی.( نشر اثر اصلی بی تا)

28- ضیایی بیگدلی، محمدرضا(1385). حقوق بین الملی عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش

29-عنایت، حمید(1379). بنیاد فلسفی سیاسی در غرب، تهرانک نشر زمستان

30- گل محمدی، احمد(1380). جهانی شدن و بحران هویت، مطالعات ملی، 3(4)، 128-112

31-معتمد نژا، کاظم( 1379) . وسائل ارتباط جمعی. تهران : دانشگاه علامه طباطبایی

32- محسنیان راد، مهدی(1380) ارتباط شناسی، تهران: سروش

33-یانگ ، جین؛ استون، جرالد( 1382). نقش قدرتمند ارتباط میان فردی و برجسته سازی.( مریم بهادری، مترجم). رسانه، 14(2) 116-98 نشر اثر اصلی 2003

34-     dagenA Setting  Research(2007) . International  Agenda  Setting(Vo1,2pp. 70-84) New Orleans, OxfordUniversity Press

35-   Maxwell, E. Mc Combs(1981). The Agenda- setting Approach: WashingtonDC: U.S Sage publishers

36- Johnson, Allan(1997) . The Blackwell Dictionary of Sociology, New York, Blackwell publishers

1-3-2.پیام:

ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده ،مشروط بر آنکه در گیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود .(محسنیان راد ،1378،ص 66)

دکتر علی اکبر فرهنگی نیز از این مقوله تحت عنوان ارتباط موثر نام می برد و می گوید

ارتباط موثر آن است که فرستنده بتواند منظور خود را به گیرنده پیام برساند .(فرهنگی ،1373،ص25)

لارسن نظری مشابه در این زمینه ارائه می دهد و می گوید

ارتباط دلالت بر فرد گرایی می کند که ار طریق آن یک سری معنی های نهفته شده در بطن یک پیام به طریقی نغییر می کند که معنی دریافت شده برابر با آنهایی است که شروع کننده پیام قصد آن را داشته است .(محسنیان راد ،1378،ص 45)

مبدا یا پیام دهنده می تواند شخص ،نوشته،تصاویر و یا حرکات فرد باشد و یا یک سازمان ارتباطی که برای انتقال اطلاعات به امکانات فنی و سازماندهی وسیع قبلی نیاز دارد

پیام ممکن است در قالب نوشتاری باشد و یا به صورت صورت امواج در هوا پراکنده شود و یا صرفا حرکات ساده دست و یا به شکل تکان دادن پرچم و یا علائم و نشانه هایی باشد که حاصل مفهومی خاص (مانند نگاه ، گفتار ) . مقصد ممکن است یک شنونده ،بیننده یا خواننده و یا یک گروه خاص اجتماعی باشد

از آنجایی که سخن گفتن ،آسانترین راه برای بیان مقصود فرستنده است ،اغالب ما تصور می کنیم که شیوایی بیان و نحوه ارائه پیام ما باعث تاثیر گذاری بر مخاطب شده است در صورتی که عموامل یا فاکتور های گوناگونی در این زمینه موثر هستند که در علم مدیریت به آن (اثرات هاله ای ) گفته می شود

در ارتباطات آنچه میان دو طرف مبادله می شود پیام است ، پیام عمدتا به آنچه نوشته و یا آنچه گفته می شود ،اطلاق می شود . اما باید توجه داشت که پیام فقط به نوشتار و گفتار خاتمه نمی باید .بخش عظیمی از پیامهایی که میان مردمان مبادله می شوند ،در کسوت گفتار و نوشتار در نمی آیند ،بلکه بیشتر اعمالی هستند که انجام می دهند و حرکاتی از آنها به ظهور می رسد

2-3-2محتوی پیام :

در زمینه محتوی پیام باید گفت یک پیام دارای عناصر و ساخت است به عنوان مثال در پخش یک خبر سایت های خبریی ،مجری – تصاویر ،نورپردازی و ;دارد که عناصر پیام را تشکیل می دهند و نحوه ارائه آنها ساخت پیام را تشکیل می دهند یعنی شیوه های کنار هم نهادن عناصر را ساخت می گویند .در تعریف کلی از محتوی برلو چنین می گوید

محتوی کتاب من شامل ، اظهاراتی است که مطرح می کنم ، اطلاعاتی است که عرضه می دارم و قضاوتی است که مورد نظر من است

در زمینه نقش محتوی پیام در رفتار و نگرشها هاولند طبق بررسیهای متعدد به این نتیجه رسیدکه اگر در یک پیام فقط از دلایل به نفع پیام استفاده شود ،در اشخاصی که نگرش اولیه آنان تفاوت زیادی با نگرش موجود در پیام ندارد ،بالاترین تغییر نگرش به وجود می آید

همچنین در مورد افرادی که دارای هوش بالایی هستند ،دلایل دو جانبه بهترین تاثیر را دارد ،در صورتی که افراد کم هوش در اثر شنیدن دلایل یک طرفه تغییر نگرش می دهند . در زمینه ترتیب ارائه دلایل در پیام نیز تحقیقاتی انجام گرفته است . در این تحقیقات ادعا می شود که دلایل ارائه شده در ابتدای پیام دارای قدرت تاثیر گذاری بیشتری از دلایل ارائه شده در میان و یا انتهای پیام هستند . همچنین پیامهای برانگیزنده احساسات موثر تر از پیامهایی است که همان مطالب را با توسل به منطق ارائه می دهند . تاثیر تکرار یک پیام خاص نیز در این بررسیها انجام شد و نتیجه تحقیقات این بود که تکرار پیام (انباشت ) بر گیرنده بی لثر است . همچنین باید این نکته را متذکر شد که اگر پیام به وسیله وسایل ارتباطی مختلفی به گیرنده منتقل گردد ، احتمالا تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت . در پایان باید به این نکته متذکر شد که ممکن است به علل مختلفی تمامی پیام توسط گیرندگان جذب نگردد

به عنوان مثال پارازیت در سیستم ارتباطی ممکن است باعث عدم درک پیام توسط گیرنده شود

در مورد پارازیت دیوید برلو می گوید که پارازیت و صحت ارتباط مانند یک سکه دو رو هستند

مسئله دیگر فیلتر ها و دروازه بانان پیام هستند که با انتخاب و حذف تغییر شکل محتوی پیام سعی در اغای مفهوم مورد نظر خود در گیرنده دارند . به عنوان مثال سردبیر فید بک فیلتر یا دروازه بان است که از میان انبوه پیامهای آن چیزی را انتخاب می کند که با مقاصد و اهداف و نگرش و ایدئولوژی وی بیشتر هماهنگ باشد

3-3-2رسانه های خبری :

امروزه زندگی معاصر بدون رسانه ارتباطی غیر قابل تصور است . رسانه ها موقعیت با عرصه ای فراهم می آورند که در آن روز به روز بیشتر مسائل زندگی عموم چه در سطح ملی و چه در عرصه بین المللی متجلی میشود . هر گونه کوششی برای درک شیوه عمل رسانه های جمعی در زندگی امروزی ما باید با شناخت این واقعیت آغاز شود که رسانه های جمعی جز لازم جامعه و زندگی فردی ما هستند

دنیای امروز ، دنیای ارتباطات است زندگی بشر تقریبا در تمام جنبه ها به شکلی انکار نا پذیر به فن آوری های نوین مخابراتی – ارتباطی وابسته است . این فن آوری ها اگر چه در تمامی جوامعه به شکلی یکسان و متعادل مورد استفاده قرار نمی گیرد اما به دلیل توانایی های شگرف و بی سابقه ای که دارند ، در آینده عمومیت بیشتری خواهند یافت

رسانه ها با توسعه خود حداقل موفق به تحقق دو چیز شده اند

یکی منحرف کردن زمان و توجه از سایر فعالیت ها به سوی خود و دیگری ایجاد مجرایی برای رساندن اطلاعات مورد نظر خود جهت تحقق ایده ها و اهدافشان ، به منظور نفوذ در افکار عمومی و برای رسیدن به این هدف از روشها و فنون مختلفی استفاده می کنند .(مک کوئیل ،1382،ص 408)

امروزه رسانه ها جهان را تسخیر کرده اند ،اگر چه این رسانه ها به مخاطبان خود نمی گویند که چگونه فکر کنند ،اما به طرز خیره کننده ای در گفتن اینکه به چه فکر کنند موفق اند

در جهان امروز ،رسانه های خبری بخشی از اولویتهای فکری ما را تعیین می کنند که این امر از دو طریق صورت می گیرد

اول گزینش و انتخاب اخباری و دوم برجسته سازی آن .وسایل ارتباط جمعی ملی و بین المللی ،جریان بی پایانی از تصاویر جهان اطراف را بر ما عرضه می کنند . برخی از این تصاویر ساختگی هستند که البته ارزش این نوع از تصاویر هم دقیقا در ساختگی و موهوم بودن آنهاست . صرفنظر از جاه طلبی موجود در زمینه ارائه جزئیات حقایق مربوط به ایت دسته یا آن دسته از رویدادها و یا ساختار ها هدف از برنامه های ساختگی در وسایل ارتباط جمعی دستیابی به نوع دیگری از حقیقت است ؛ مرتن و لازارسلفد وظایف ارتباط جمعی را عبارت می دانند از

1-وظیفه اخلاقی حمایت از هنجارهای اجتماعی

2-امکان اعطای پایگاه اجتماعی

3-برخی وظایف نامطلوب مانند تهدید اجتماع با ایجاد مشارکت خیالی در واقعیت

دکتر محمد دادگران در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی چنین می گوید

امروزه عمده ترین نقشی که وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت است از فرهنگ سازی ، آموزشی ، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی (دادگران ،1374،ص 106)

دکتر مولانا معتقد است کارکرد اصلی رسانه ها در سه محور مهم است

1-سازماندهی افراد و توده های مردم در اجتماع

2-مشروعیت دادن به افراد ،احزاب و توده های اجتماع

3-تعیین دستور روز جامعه ومطالب مورد گفتگو

به طور کلی رسانه یا وسایل ارتباط جمعی به جریان انتقال از طریق وسایل ارتباطی اشاره دارد و ابزار هایی را در بر می گیرد که کارکرد ارتباطی دارند

دنیای  امروز به ارتباط مستمر با کنش متقابل میان مردمی وابسته است که بسیار جدا و دور ار یکدیگر هستند . در واقع امروزه ما در کل جهان زندگی می کنیم و از اوضاع و رویداد های هزاران کیلومتر دورتر آگاهیم

رسانه ها ،امکانات ارتباطی گوناگونی فرا روی ارتباطگران می گسترانند . این امکانات را می توان در قالب سه دسته اصلی قرار داد

1-معمولا تا حدی امکان نگهداری و تثبیت شکل های نمادین را فراهم می کند

2-امکان تولید دوباره و تکثیر را به وجود می آورد

3-امکان استفاده از فواصل مکانی – زمانی را تا حدی میسر می سازد

پیشرفت های تکنولوژیک در ارتباطات راه دور ،پیوند میان زمان و مکان را زا هم گسست . تیر رس مکانی پیام ها به شدت افزایش یافت و در عین حال تاخیر های زمانی عملا حذف گردید . دیگر تجربه های همزمان که نیازمند جایی خاص و مشترک بود با گسیختن پیوند مکان و زمان از شرط مکانی جدا گردید

حال ،درک ما از دنیایی که در ورای تجربه شخصی ما قرا ردارد و ایضا درک ما در این جهان به شکا روز افزونی توسط شکل های نمادین رسانه ای شده ،شکل می گیرد از این رهگذر افق های درک ما به شدت گسترش یافته است ،زیرا دیگر ضرورت حضور فیزیکی در مکان هایی که رویدادهای مورد نظر رخ می دهند ،محدود نمی شود

تغییر دیگری نیز به وقوع پیوسته است . همانطور که تحول جهش آسای جامعه با رواج خط و کتابت ،عصر بدویت را خاتمه داد و ارتباط با واسطه را جایگزین ارتباط بی واسطه کرد ،همانطور هم هجوم رسانه های جدید در فرهنگ امروز نوعی بازگشت به حالت بی واسطه گی و لحظه ای و یا حداقل نوعی حالت بلا واسطه گی تصنعی کاملا متفاوت با بی واسطه گی طبیعی و واقعی ارتباط شفاهی و یا مشاهده مستقیم را نوید می دهد

ویژگی های رسانه های ارتباطی به شرح زیر است

1-سرعت :

بعضی از رسانه ها سریع تر از سایرین عمل می کنند و زودتر به اخبار و رویداد ها دسترسی  پیدا می کنند . یک خبر تازه با اولویت زیر بدست افراد می رسد: به وسیله فرد مطلع و حاضر در صحنه ،روزنامه محلی ،سایت خبری

2-عمق :

تاثیر یک رسانه ارتباطی بر روی مخاطب به عمق آن بستگی دارد . مثلا تاثیر کتاب بر ذهن خواننده از تاثیر سایر رسانه ها بیشتر است . سینما دردرجه دوم واقع شده است ،مجله و سایت های خبری در اولویتهای بعدی قرار می گیرند

3-وسعت :

وسعت یک رسانه عبارت است از گستردگی و میزان اطلاعاتی که رسانه در مورد یک موضوع به خصوص ارائه می کند

4- دسترسی:

میزان دسترسی به رسانه ها با توجه به فراوانی آنها در جامعه متفاوت است . هم اکنون سایت های خبری بیشتر از سایر گیرنده ها در دسترس همگان است

5-تداوم :

کتاب تاثیر پایداری نسبت به سایر رسانه ها در ذهن بر جای می گذارد . در حالی که برنامه سایت های خبری یا سایت های خبری به علت تکرار نگهداری در حافظه را تقویت می کند

4-3-2خبر و اهمیت نقش آن در رسانه ها

نشر خبر یکی از مهمترین وظایف وسایل ارتباط جمعی و از جمله کارکردهایی است که این وسایل را به ابزاری قدرتمند برای نفوذ در افکار عمومی و جهت دادن به نگرش ها تبدیل می کند و اساسا رسانه ها همراه با خبر متولد می شوند .(بدیغی ،1378،ص198)

رسانه در دنیای امروز پدیده ای اجتماعی است که با انتقال اطلاعات و معلومات جدید ومبادله افکار وعقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته است

بخش های خبری رسانه ها ،به دلیل اهمیت ویژه ای که دارند ،شاید مهم ترین منبع کسب خبر مردم از رویداد های مختلف سیاسی ،نظامی و ; جهان باشند .(معتمد نژاد ،1371،ص 199)

ارائه یک پدیده یا رویداد در رسانه به صورت خبر ، از دیدگاه نظریه پردازان انتقادنگر فعالیت یا کنشی بی طرفانه و عاری از ارزش گذاری نیست ؛ از نظر این دیدگاه رسانه ها یک کنش هستند و بنابراین هر اقدام رسانه ای و به عبارت دیگر ،هر نوع عرضه و ارائه رسانه ای به نحوی حل ناشدنی به ادراکات و گرایش های گزارشگران آغشته می شود

بنابراین خبر انعکاس واقعه یا رویداد نیست ،بلکه بازسازی واقعیتی براساس خواست آفریننده آن است. ار دیدگاه گروه رسانه ای دانشگاه گلاسکو انگلیس ،خبر نه یک پدیده طبیعی ،بلکه مصنوع ایدئولوژی و گفتمانی است که نه تنها واقعیت اجتماعی را بی طرفانه منعکس نمی سازد ،بلکه در ساخت اجتماعی واقعیت هم مداخله می کند

خبر ،انگاره ای از واقعیت است که برای تغییر در ساخت واقعیت ساختخ و پرداخته می شود . به عبارت دیگر ،جهان رسانه ای با جهان واقعی تفاوت آشکاری دارد . صاحبان صنایع خبری و عاملان خبر گزاری های بزرگ با به کارگیری فنون مهندسی خبر همچون گزینش گری ،انگاره سازی و برجسته سازی ،تصویر و تفسیری از واقعیت ارائه می دهند که منابع سیاسی و اقتصادی خود را تامین نمایند

5-3-2خبر و مفاهیم مربوط به آن

خبر به معنای آگاهی ، اطلاع ،آگهی و وقوف می باشد . خبر کلمه مفردی است که به مبتدا نسبت داده می شود تا با آن کلامی ساخته شود و هنگامی که چون این کلام به مخاطب القا شد او از حالت منتظره ای که دارد درآید و به اصطلاح سکوت او در این مورد جایز باشد (لغت نامه دهخدا)

تعاریف بسیاری در حوزه خبر ،توسط صاحبنظران علوم ارتباطات مطرح شده است . از جمله دکتر نعیم بدیعی در تعریف خبر می نویسد

خبر گزارشی از رویدادهای واقعی و عینی است که می تواند دارای یک یا چند ارزش خبری باشد ؛

“گی تاچمن “  در کتاب ساختن خبر معتقد است که خبر ،ساختن اجتماعی واقعیت است . تاچمن می گید کار ساختن خبر ،ساختن خود واقعیت است نه تصویری از آن

در هر خبر 5 مورد باید رعایت شود

1-خبر باید رویدادی تازه باشد

2-محتوای خبر باید با اهمیت باشد

3-موضوع خبر باید جذاب باشد

4-خبر باید کامل و جامع باشد

5-خبر باید کوتاه و فشرده باشد(دادگران ،1379،ص 119)

دونالد مورای استاد نگارش بوستون گلاب ،در رهنمودهای خود برای نویسندگی مقوله خوب را دارای 7ویژگی می داند که عبارتند از

1-اطلاعات :

ااسانس ،عنصر خام مطالب خبری است . هر نویسنده ای برای بهتر وپربار نوشتن باید جزئیات مشخص ،دقیق و ورشنی داشته باشد

2-اهمیت :

مطلب خوب بر روی افراد تاثیر می گذارد و اطلاعات مورد نیاز آنها را فراهم می آورد

 3-تمرکز:

مطالب ماندنی محدود و بسیار متمرکزند و بیانگر موضوع خاصی اند

4-گستره :

مطلب موثر به مخاطب چشم انداز می دهد

5-شکل :

نویسنده باید مطلب را به شکل طبیعی و منطقی ارائه دهد در صورتی روایت کامل خواهد بود که تمامی اطلاعات مورد نیاز خواننده را در برداشته و اینکه مطلب مربوطه به ترتیب درست زمانی چیده شده باشد

6-بیرون بودن نویسنده :

مردم دوست دارند تا در مورد دیگران بدانند و مورد آنها مطلب بخوانند مطالب خبری زمانی کارایی بهتری دارند که نویسنده در بیرون آن باشد

7- صوت

در عصر الکترونیک و ارتباطات جمعی ،نویسنده با خواننده صحبت می کند

تعاریف قابل توجهی درباره خبر ارئه کرده اند که به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم

-گروه رسانه ای گلاسکو که از مکاتب انتقاد گرا در حوزه علوم ارتباطات ،به شمار می روند بر این باورند : خبر محصول جهان سیاسی و اجتماعی است که آن جهان را گزارش می کند

1-5-3-2صفات خبر :

1-تازگی :

بهترین نشانه خبر ،ضرورت تازگی و نو بودن آن است

2-جالب بودن :

علاوه بر تازه بودن خبر ،جالب بودن اطلاعات را نیز باید در نظر گرفت تا از انتشار هر خبر یا اطلاعات نو وبه روز جلوگیری شود

3-اهمیت خبر :

اهمیت اخبار معیار ثابتی ندارد و به تناسب محل رویداد ،بخش های خبری و وضع مخاطب تفائت دارد

4-صحت خبر :

 مهمترین خصلت خبر ، صحت آن است . اگر خبر با واقعیت منطبق نباشد ،اعتماد مردم سلب می شود

2-5-3-2ارزش های خبری :

آنچه به خبر هویت می دهد ،ارزش های آن است و این ارزش ساختار خبر را تشکیل می دهند . ارزشهای خبری معیارهایی هستند که ما با کمک آنها می توانیم رویدادهای مناسبی را برای مخاطبان انتخاب کنیم

اگر بپذیریم که خبر یک فرآیند و جریان است که در طول زمان شکل می گیرد این فرآیند را با عنوان فرآیند ارزش گذاری عناصر یک رویداد تعریف می کنیم

ارزش خبری یک رویداد تحت تاثیر عوامل متعددی است که شامل موارد زیر است

الف- با عطف توجه به گیرندگان خبر ، رویداد مذکور در کجا اتفاق افتاده

ب- میزان تاثیری که آن رویداد از نظر شخصی بر یکایک گیرندگان خبر دارد

ج- تضعیف یا برتری افراد درگیر در رویداد

د-رقابت رویداد های خبری درگیر درآن لحظه

فیلیپ گایار ارزشهای خبری را به سه دسته تقسیم می کند

1-رویداد های  روز بودن :

اهمیت و ارزش خبر از نقطه نظر روزنامه نگاری در این است که تازه باشد

2- اثر گذاری :

 این ضابطه در عین حال به اصل رویداد مربوط است ،دامنه انعکاس آن زمان و مکان را نیز در بر می گیرد

3-سودمندی :

این ضابطه تا حدی پیچیده تر از دو ضابطه قبلی است . چون که نه فقط با اصل رویداد بلکه به طرز تلقی مردم نیز ارتباط دارد

دکتر دادگران نیز بر این عقیده است که در تصمیم گیریهای خبری ،عوامل زیر می توانند مورد توجه قرار گیرند

1-ارزشها و پیش بینیهای ذهنی و فردی گزارشگران و خبرنگاران رسانه جمعی

2-ارضای خواستی و نیاز های پیامگیران و اهمیتی که آنان برای اخبار قائل اند

3-دخالت سردبیران که معمولا رئیس یا عضو ارشد یک بخش محسوب می شوند

4-شیوه ها و مقرات سازمان ارتباطی

در مورد رسانه های جریان اصلی غرب ،چندین شاخص مهم برای تعیین ارزش های خبری ایفای نقش می کنند

-پایگاه قدرت و نقش فرد در واقعه

-ارتباط شخصی با گزارشگر

-محل رخداد

-موفعیت قدرت

-قابل پیش بینی بودن و یا روزمره بودن

-همخوانی با مخاطب هدف

-زمان و اولویت زمانی

-زمان بندی در فرآیند خبر رسانی

-اختصاصی بودن

هر رویدادی ،فی نفسه حاوی یک ارزش یا مجموعه ای از ارزش هاست که این ارزش ها رگه های اصلی خبر را تشکیل می دهد . طبعا توان تعیین و شناسایی این ارز ها مقوله ای مهم و تعیین کننده است

 در اینجا به توصیف و تبیین ارزشهای خبری می پردازیم این ارزش ها در سراسر جهان برای واحد های خیری شناخته شده هستند

1-در برگیری:

رویداد هنگامی دارای ارزش دربرگیری است که بر روی تعداد زیادی از افراد جامعه تاثیری در زمان حال و آینده داشته باشد

 2-شهرت:

اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی برخی از اشیاء ،هر گاه بخاطر فعالیت ها و معروفیتشان در جامعه ملی و فراملی شناخته شده باشند ،ارزش خبری دارند . شهرت ممکن است ، بار معنایی مثبت یا منفی داشته باشد .3-برخورد ها ،اختلاف ها ،درگیر ها،منازعه ها :

این گونه رویداد ها حاوی برخورد میان افراد ،گروهها ،ملتها ،حیوانات با یکدیگر در طبیعت است .برخورد ممکن است به صورت جسمانی با فکری و ایدئولوژیکی باشد

دلیل اهمیت این ارزش خبری در آن است که در برخورد ها ،همواره احتمال بر هم خوردن توازن موجود در جامعه می رود که تاثیر بر امنیت مادی و معنوی دارد

4-استثناها ،شگفتی ها :

رویدادهای غیر عادی ،اسثنایی ،عجیب یا نادر است ولی عجیب نیست . ممکن است نحوه سرقت عجیب باشد

5- فراوانی :

این ارزش خبری به اعداد و آمار مربوط است . ارقام ممکن است تعداد نفرات یا میزان خسارت های جانی و مالی باشد هر چه تعداد یا مقدار زیادتر باشد ، اهمیت این ارزش خبری بیشتر می شود

6-مجاورت :

همانطور که واقعه ای که برای یک نفر خبر است برای فرد دیگر خبر نباشد ،رویداد هایی که برای اهالی یک شهر خبر است ممکن است برای شهر دیگر ارزش خبری یکسان نداشته باشد

7- تازگی :

زمان وقوع یا تازگی رویداد به مطلب خبری ارزش ویژه ای می بخشد . رویدادی که امروز اتفاق افتاده اگر امروز گزارش نشود ،از جنبه کار رسانه ای به تاریخ پیوسته است . از نظر انتقال پیامهای خبری ،رسانه ها دائم در حال رقابت با یکدیگرند

3-5-3-2عناصر یا ارکان خبر

اگر ارزش های خبری به اخبار شکل کی دهند ،عناصر خبری را به نمایش می گذارند . هر اندازه که عناصر خبری ،کاملتر باشند ،قیافه خبر از نظر اطلاعاتی که باید به مخاطب بدهد ،جذابتر خواهد بود

در تنظیم خبر رکن اصلی شناخت عناصر خبر است بدون شناخت از عناصر خبر ،کار تنظیم خبر ،نه تنها با مشکل مواجه خواهد شد ،بلکه در صورت تنظیم نیز ابهام خبری به طور برجسته ای ظهور خواهد کرد و خبر نگار نمی تواند جذابیت خبر را به نحو صحیح به مخاطبان ارائه دهد

در نظر گرفتن این عناصر به غنای خبر می افزاید و تصویری جامعه از رویداد ها به خواننده منتقل می کند و در واقع خبر نگار برای آنکه خبر جامع ارائه دهد ،در برابر هر رویداد این 6 پرسش را برای تکمیل خبر از دیگران می پرسد تا خبری کامل و بی نقص تهیه کند

که : هر گاه خبری تهیه می کنیم باید عوامل درگیر در ماجرای آن را دقیقا بشناسیم و آنان را در خبر خود معرفی کنیم

چه : این عنصر عمدتا بر ماهیت رویدادی که قرار است به خبر تبدیل شود ،متمرکز است

کجا :هر رویدادی که از وجه مکانی برای خود یک محل وقوع دارد عنصر کجا از آنجا که کحل رویداد را مشخص می کند از اهمیت برخوردار است

کی : خواننده توسط این عنصر خبری از زمان وقوع رویداد در زمان گذشته ،حال و آینده آگاهی می یابد

چرا و چطور :عناصر خبری چرا و چطور ،جنبه تحلیلی وتوصیفی رویداد را تبیین می کند . این دو عنصر در بسیاری از مواقع با دیدگاه های شخصی خبرنگار – خواسته یا نا خواسته – آمیخته می شوند

6-3-2بررسی مفهوم زن :

موضوع زن و تلقی هر فرهنگ و نظام از آن و نیز نحوه ارائه الگو از شخصیت زن در تولیدات فرهنگی ،یکی از بهترین شاخص ها در ارزیابی عملکرد فرهنگی آن نظام به حساب می آید . مطبوعات باید با نگاه معرفت شناختی بر اساس خاستگاه و مبانی بر گرفته از اسلام ناب ، به زن در محصولات خود بنگرد ،شخصیت راستین زن را از پیرایه ها و رسوم بدوی گذشته بپیراید

در اغلب نوشته های پس از جنگ جهانی دوم واژه زن به مفهوم یک جنس بکار برده شده و نشان از تفاوت های زیست شناختی میان زن و مرد داشته است . در لوای این مفهوم زن بسان موجودی با مشکلات و مسائل خاص خود و جدای از مرد دیده شده است . با جهانی شدن مسئله تبعیض علیه زنان و تلاش بیشتر نهضت های زنان برای کسب برابری و رواج عدالت در جامعه ،تغییر نگرشی در مباحث اجتماعی نسبت به موضوع زن اتفاق افتاد

در هر حال مفهوم زن نه صرفا به خاطر تفاوت های زیست شناختی ،بلکه تحت تاثیر ایدئولوژی جوامع ،گذشته های تاریخی و عوامل مذهبی ،قومی ،اقتصادی و فرهنگی نحوه شکل گیری نقش های اجتماعی و محتوای این نقش ها در فضای گوناگون و در طول زمان متفاوت و همواره در حال تغییر بوده است

زن در مقدمه قانون اساسی از حالت شی ، یا ابزار کار و یا در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری و در پرورش فرزندان ،همرزم در میدان های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر تر و در دیدگاه اسلامی ،برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر می باشد

یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعاتی که در مورد زنان مطرح می شود ،چگونگی و میزان حضور آنان در جامعه به عنوان عاملی تاثیر گذار در سطح خرد و کلان است . با نگاهی گذرا به آمار حضور زنان در جامعه افزایش چشمگیر این قشر در سطوح مختلف مشاهده می شود

7-3-2بررسی تاریخی نقش و جایگاه زن :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در فایل ورد (word)

چکیده تحقیق:  
فصل  اول  
مقدمه:  
موضوع پژوهش:  
رشد پژوهش:  
هدف پژوهش:  
ضرورت و اهمیت پژوهش:  
فصل دوم  
ادبیات و پیشینه تحقیق:  
1- تعریف سازه شخصی:  
2- نظریه سازه شخصی ( جورج کلی)  
پیش بینی رویدادهای زندگی:  
اصل تبعی ساخت:  
شباهت بین رویدادهای تکراری:  
اصل تبعی و زیست:  
تفاوتهای وزی د تعبیر نمودن رویداد ها:  
اصل تبعی سازمان:  
روابط میان سازه ها:  
اصل تبعی دوگانگی:  
اصل تبعی انتخاب:  
اصل تبعی دامنه:  
اصل تبعی تجریه:  
روبرو شدن با تجربه های جدید:  
اصل تبعی تعدیل:  
سازگاری با تجربه های جدید:  
اصل تبعی چند پارگی:  
رقابت میان سازه ها:  
اصل تبعی اشتراک:  
شباهتهای موجود میان مردم در تعبیر نمودن رویداد ها:  
اصل تبعی اجتماعی بودن  
روابط میان زدی:  
فصل سوم  
جامعه آماری :  
نمونه و نمونه گیری:  
ابزار اندازه گیری:  
روش اجرا:  
روش آماری:  
فصل چهارم  
فصل پنجم  
خلاصه و نتیجه گیری:  
محدودیتهای تحقیق:  
منابع:  
پیوست ها  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در فایل ورد (word)

ساروخان، باقر، جامعه شناسی ارتباطات جمعی، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات،

شولتر، دوان- شولتر، سیدن الن، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ ششم، 1998 ، انتشارات   ویرایش

مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

Melvin. Defieur. Theoris of Mass Communization. longman  pablication chapter 

چکیده تحقیق

اهمیت رسانه های جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در کانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یکی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و;.. دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یکی از نظریه ها، جورج کلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوه‌نگاه کردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندکرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می کنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم، ما رفتار خود را بر پایه سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می کنیم

برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازه مختلف درک تصور می کنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل کشور انجام می دهد را انتخاب کردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند

روش آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X2  بود

پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرک سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اکثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت


فصل اول

 مقدمه

تأثیری پذیری مخاطبان از محتوای پیمامهای وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رادیو، سینما، علی الخصوص تلویزیون سابقه ای دیرینه و همراه پیدایش آنها دارد. از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان ( آکتادیورنا وآکتاسناتوس) همواره میزان و نحوه اثر گذاری آنها بر خوانندگان ودریافت گنندگان مطالب آنها در کانو توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده است میزان و کیفیت تأثیرات رسانه های جمعی علی الخصوص تلویزیون به عنوان بزرگترین و پردامنه تری رسانه همواره با توجه  جامعه شناسان، ارتباط گران، سیاستمداران و ;.به خود معطوف داشته است

افزایش پژوهشهای ارتباطی با ابعاد وسیعتر و موضوعات دیر گاهی را تقویت کرد که بر مبنای آن رسانه جمعی به وضع اجتماعی- فرهنگی، سطوح نیازها و خصوصیات شخصیتی مخاطبانشان ذی نفوذ و تأثیر گذار و تأثیر آنها ممکن است غیر مستقیم، نامحسوس، طولانی و نیز تحت اشعاع سایر عوامل تقویت کننده یا تضعیف کننده این فراینند باشد،

بسیاری از صاحب نظران انتقاد گر جدیدی ، نسبت عملکرد مثبت و بهنجار رسانه های جمعی ابراز تردید کرده اند آنها بر این باورند که وسایل ارتباط جمعی من جمله تلویزویون مثل هر نهاد اجتماعی دیگری دارای کارکردهایی آشکار و مغایر با نیازهای واقعی مخاطبان نیز به دنبال دو رشته باشد و به ابراز تهاجم فرهنگی و الت دست صاحبان قدرت و ثروت تبدیل شود

با سروری اجمالی بر مباحث مطرح شده در برخی از منابع می توان نتیجه گرفت که در تأثیر پذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی عوامل زیادی دخیل هستند که می تواند تأثیرات آنها را افزایش یا کاهش دهد و حتی خنثی کند. بنابراین در مورد میزان  و چگونگی تأثیر گذاری بر مخاطبان نمی توان اظهار نظر قطعی کرد که رسانه ها قدرت تأثیر گذاری نامحدود و جادویی دارد و یا تأثیرات  آنها ناچیز و محدود است

مطالعه و پژوهش در روستای شناخت ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی، و ;.. مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است

موضوع پژوهش

بررسی تنش صدا وسیما در ایجاد و القای سازه های شخصی در مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جرح کلی)

رشد پژوهش

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران چه نوع سازه هایی را به مردم القاء می نماید؟

هدف پژوهش

شناخت سازه های شخصی که صدا وسیما به مردم و بینندگان خود القاء می نماید

ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به وسعت و دامه فراگیر رسانه بزرگی همچون صدا و سیما و همچنین گستردگی و مورد توجه بودن این رسانه می توان به اهمیت این رسان پی برد. تأثیری مخاطبان از محتوای برنامه های تلویزیون از اهمیت بالایی در دنیای امروز برخوردار می باشد  همانطور که یکی از صاحب نظران در این زمینه پیامهایی که تلویزیون به مخاطبانش ارائه می کند را به گلوله ها جائ.یی تفسیر و تعبیر نموده است « همانگونه که یک تفنگ سر پر هنگام شلیک به روی نوجی پرنده» ساچمه هایش در طیف وسیعی آنها را مورد  اصابت قرار می دهد به همان صورت هم پیامهایی که از طریق یک رسانه شلیک می شود بر مخاطبی که آنها را دریافت می کنند اثر می گذارد تلویزیون از جمله ارتباط وسایل جمعی بسیار نیرومندی است که می توان از آنها  در  روه خیر وشد با تأثیر شگفت سود گرفت و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد می تواند اثر بسیار مخرب و ناسودمندی را برای اجتماع  داشته باشد

فرضیه ها

      v        ایجاد سازه های شخصی یکی از کارکردهای تلویزیون

      v        تلویزیون در ایجاد و القای سازه های شخصی افراد نقش مؤثری دارد

      v        شبکه های سیما در ایجاد و القای شخصی در مخاطبانش نقش دارد


فصل دوم

 ادبیات و پیشینه تحقیق

دکتر باقر ساروخانی در کتاب جامعه شناسی ارتباطات جمعی در توضیح قدرت رسانه ها می گوید برخی ها عقیده بر این است که وسایل ارتباط جمعی را روی چنان قدرتی هستند که می توانند سعی تازه برای اولین بار در تاریخ انسان پدیر آورند. شعی که با نسلهای پیشین بسیار متفاوت است و غرق در فضای ارتباطی جدید آکنده از دانستنیهای پیچیده ای است که حتی هنگام فراغت از آن سمع می شود ( باقر ساروخانی، 1368،ص100)

را نرین در این زمینه بیان می کند: « انسان توان تنها منفعل و تأثیر پذیر است و وسایل ارتباط جمعی هم به طور دائم روی او اثر می گذارد تا وادارش کند با جماعت »  همرنگ شود. از سوی دیگر آنچه جامعه مصرفی نیاز دارد، توده افرادی است که از  جهت ذوق و سلیقه و عکس العمل مشابه هم باشند زیرا تأثیر گذاردن بر توده راحت تر است تا افراد پراکنده و گوناگون ( باقر ساروخانی1368ت ، ص70)

لازابرسفلد وسرتن در تشریح عقاید این عده از متفکران می نویسد، بسیاری تحت تأثیر همه جایی بودن ارتباطات جمعی و قدرت بالقوه آنان به  سختی همراسان شده از، اینها را عقیده بر این است که وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومند است که می توان از آنها در راه خیر ویا شرط با تأثیر شگرف سود بر گرفت و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است( ژان کازنو، 1368،ص30)

فرد نیاندی تونیس نیز در پیروی از این دیدگاه چنین می گوید:« روزنامه ها و رسانه های جمعی خیلی کارها از دستشان بر می آید. آنها می توانند و قایع و ایده هایی رابه سرعت بسازند و اشاعه دهند، درست مانند اشیای مصرفی مانند آشپزخانه هتلی که عذاها و نوشیدنیهایی را به صورت دلچسب و به مقدار لازم تهیه می کند و بیرن می فرستد

بدین سان رسان های جمعی وسیله (رکن) واقعی افکار عمومی است و از برخی جهات برابر و حتی بالاتر از قدرتهای مادیاست که  دولت به شکل ارتش بودجه و موسسات اداری در اختیار دارد این یکی مانند آنها به مرزهای کشور محدود نیست بلکه اساساً دارای امکان بین المللی است زیرا هدف غایی آن، چیزی نیست جز تبدیل کشورها گوناگون به یک جمهوری واحد نظیر بازار جهانی، جامعه جهانی که توسط متفکران، دانشمندان و نویسندگان رهبری خواهد شد و در آن روشهای اعمال زور، که فاقد جنبه روانشناختی است با کنار گذاشته خواهد شد( ملوین دفلورنظریه های ارتباطات فس7)

چکیده و خلاصه برخی تحقیقات انجام دشه در ارتباط با صدا و سیما

در تحقیقاتی که در ارتباط با میزان استفاده مردم از صدا سیما ارائه شده است ( 4/51 درصد) از افراد برای کسب اطلاعات وم اخبار و همچنین پر کردن اوقات فراغت ازتلویزیون استفاده می کنند (31 درصد) از روزنا مه ها‌( 1/5 درصد) از رادیو (81/1 درصد) از اینترنت (4/1 درصد ) مجلات (8/0 درصد)  رسانه های خارجی (1/21درصد) از طریق دوستان و آشنایان از لحاظ نوع فعالیت افراد شاغل بیشتر از دیگران از روزنامه (3/4درصد) و مجلات اقتصادی (6/2 درصد) بهره مند می شوند و افراد خانه داربیش از دیگران از تلویزیون (2/06درصد) و دانشجویان بیش از دیگران از اینترنت استفاده می کنند

از لحاظ تحصیلات، افراد با تحصیلات عالی بیش از دیگران از اینترنت ( 9/13 درصد) و رسانه های خارجی (3/6 درصد) استفاده می کنند. در حالیکه افراد دیپلمه بیش از دیگران از تلویزیون ( 2/06 درصد) بهره مند می شوند ( مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران)

بر اساس تحقیقات بعمل آمده در ارتباط با تأثیر آگهی های تلویوزیون 6/18 درصد از والدین اصلاً آگهی تلویزیونی را تماشا نمی کنند و 4/81 درصد نیز ( از به ندرت تا همیشه) به نحوی بیننده تبلیغات تلویزیون هستند والدین تحصیلکرده اعتماد کمتری به آگهی تلویزیونی دارند ( مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران) ( شهریور 92)

1- تعریف سازه شخصی

سازه نحوه نگاه کردن زد به رویدادهای موجود در دنیایی اوست به عبارت دیگر، سازه زمینه عقلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. مطابق این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی روزمره را پیش بینی خواهد کرد و آنها را توضیح خواهند داد رفتار می کنیم. همانند دانشمندان، ما همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم ، با رفتار خود را بر پایه سازه ها یمان قرار می دهیم  و آثار آن را ارزیابی می کنیم( جورج کلی 1998 ، ص 398)

2- نظریه سازه شخصی ( جورج کلی)

نظریه ‌شخصیت پیشنهادی کلی از تجربه او به عنوان یک متخصص با نتیجه کار کردن با افراد ناراحت بدست آمد. او به چند دلیل تجزیه بالینی خود را به گونه ای تعبیر کرد که با ؟؟ و بسیاری از نظریه پردازان دیگر که مراجعان و بیماران در درمان می کردند نکات مشترک ناچیزی دارد. الگویی که کلی از کار بالینی خود در مورد ماهیت انسان به وجود آورد غیر عادی است، زیرا و معتقد بود که مردم به صورت دانشمندان عملی می کنند. ( جورج کلی، 1998،ص399)

نظریه سازه شخصی کلی در مورد شخصیت با رویکردهای دیگر که مورد بحث قرار گرفتند بسیارفرق دارد. کلی به ما داد که از نظام وی، اصطلاحات و مفاهیم آشنایی چون ناهشیار، من نیازها ، سایقها ، محرکها و پاسخها، تقویت و نه حتی انگیزش و هیجان را نخواهیم یافت

کلی پاسخ می دهد که هر یک از ما درباره  محیط خود سازه های شخصی را به وجود می آوریم. منظور وی این بود که ما به وسیله سازه های شخصی، رویدادها و روابط اجتماعی زندگی خود را بر حسب یک نظام یا الگو تعبیر می کنیم و سازمان می دهیم . ما بر پایه این الگو درباره خودمان و درباره افراد دیگر و رویدادهای پیش بینی می کنیم، این پیش بینی ها را برای تنظیم پاسخهایمان و هدایت اعمالمان به کار می گیریم. پس برای اینکه شخصیت را بشناسیم، ابتدا باید الگوهایمان را درک کنیم. آن شیوه هایی را که با آنها دینای خود را سازمان می دهیم یا می سازمی. به نظر کلی، تعبیر، از رویدادها، از خود رویداد ها بهتراست

نظر کلی این بود که همانند دانشمندان، ساختن فرضیه هایی درباره محیط مان و آزمون آنها در برابر واقعیت تجربیات روزانه مان، به دنیای خود می نگریم و آن را سازمان می دهیم. رویدادهای موجود در زندگی یعنی واقعیت ها یا اطلاعات تجربه خومد را مشاهده می کنیم و آنها را به روش خودمان تعبیر می نمائیم

الگویی که آنها را در داخل آن قرار می دهیم. ما از طریق الگوهای شفائی که متناسب با واقعیت هایی درست که دنیا از آنها تشکیل شده است به دنیا می نگریم.( کلی، 1955،ص 9-8)

پیش بینی رویدادهای زندگی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع در فایل ورد (word) دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع در فایل ورد (word)

فصل اول – کلیات
عنوان تحقیق
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
موانع ومشکلات تحقیق
پیشنهادات
فصل دوم – پیشینه ماهیت ارتباط
پیشینه نظری
پژوهش درزمینه اثر رسانه ها
تبلیغات سیاسی
شرایط اجتماعی ارتباطات معاصر
بخش اول
مفاهیم ارتباط
بررسی تاثیر تماشای برنامه های ماهواره ای برفرهنگ
انواع ارتباط
رسانه های جمعی وزندگی اجتماعی
رسانه‌های جمعی به عنوان واسطه ارتباط
قدرت رسانه‌های جمعی
رسانه‌های جمعی وخانواده
تکنولوژی نوین ارتباطی
ماهواره‌های ارتباطی
ماهواره‌های ثابت
ماهواره‌های مداری
کاربرد ماهواره‌های ارتباطی
نقش ماهواره‌ها در ارتباطات محلی ، منطقه‌ای وجهانی
تکنیک‌های نوین تلویزیونی
بخش دوم
جایگاه زیست محیطی رسانه‌های ارتباط جمعی
تلویزیون
رادیو
آثار روان‌تنی ناشی از تلویزیون
تلویزیون وفرهنگ
آثارموسیقی برجوانان
ماهواره ومُد ومُدپرستی
هنوز در مرحله چانه‌زنی
چه باید کرد؟
استفاده از برنامه های ماهواره ای مفید است یا مضر
فصل سوم – توصیف داده‌های آماری
جدول مشخصه سن افراد
جدول مشخصه جنس افراد
جدول مشخصه وضعیت تاهل
فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده‌ها
تجزیه وتحلیل داده‌ها
کاربرد توزیع (X2)
شرایط کاربرد (X2)
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
نتیجه‌گیری
ضمائم
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع در فایل ورد (word)

طلوع ماهواره وافول فرهنگ ، تالیف دکتر صادق طباطبایی

وسایل ارتباط جمعی ، تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد

مبانی ارتباطات جمعی ، تالیف دکتر سید محمد دادگران

جامعه‌شناسی فرهنگ ، تالیف احمد رجب‌زاده – حسین کچویان و نعمت‌الله فاضلی

تلویزیون وخانواده

مقدمه

تاثیرگوناگون رسانه‌های ارتباط جمعی موضوع مباحث گسترده ای است که در حال حاضر در کشورهای صنعتی جهان جریان دارد هر کدام از وسایل ارتباط جمعی بردریافت ها واستنتاج ها وانتقال واقعیتها به جهان اندیشه ما وحتی در دگرگونی درآداب وسنن اجتماعی واخلاقی ما دارای تاثیرات ویژه‌ای می باشد

توسعه وفرهنگ ، دو مقوله هستند که در تصوردیرینه ما با تحرک وجابجایی وخلاقیت در ارتباطی مستقیم قرار داشتند. اما در این روزگار ، روزبه‌روز بر شما وافرادی که دائماً در کنجی لمیده وبه تماشای برنامه های ماهواره ای وتلویزیون نشسته اند افزوده می شود. انسان فعال ومحرک وخلاق گذشته به یک تماشاچی منفعل راکد بدل شده است به میزانی که این وسایل پیام رسانی برسرعت جابجایی ونقل وانتقال اخبرا واطلاعات وگزارش وقایع از مکانی به مکانهای دیگر می افزاید ، به همان میزان عنصر سرعت انتقال وتحرک را از بیننده خود می‌رباید وعاملی برای سکون وروکود منفعل بودن انسان می گردد

هر کدام از ابزارها و وسایل ارتباط جمعی ، به نوی معین نظم وسازمان دهی تفکر واندیشیدن ونیز جذب وهضم اطلاعات را در ما هدایت می کنند. لذا در شکل‌دهی حوزه‌های خود آگاهی وهمچنین ساختار نهادهای اجتماعی مانقش گسترده وگوناگون دارند. لذا این امر تا آنجا به پیش می رود که حتی نوع رفتار ما را نسبت به استنباط وتصورات ما از جهان هستی و رویدادها متاثر می سازددر حالیکه در عصر کتاب وکتابخوانی ، مناظرات مردمی امروزه وافکار عامه غالباً هماهنگ وبرخوردار از انسجام ، جدی ومنطقی وعاقلانه بوده است. در حالیکه رسانه‌های تصویری والکترونیکی با برنامه‌های تفریحی وسرگرم کننده وشوهای تجاری در دراز مدت ، یکسان‌سازی سلائق وذائقه‌های قشرهای عظیمی از جامعه را باعث خواهد شد از این طریق داد وستدهای فکری را درافکار عامه وگفتگوهای مردمی به حداقل رسانده وقدرت تفکر واندیشه را کاهش داده ونظام شکل‌گیری آراء وعقاید بیننده را مخدوش می سازد، از سوی دیگر این رسانه‌ها هم باعث پدایش شکافهای جدید طبقاتی شده است وهم شکافهای موجود اجتماعی را که ریشه در سطح دانش عمومی وقدرت فهم واندیشه ونیز توانایی رسانه‌های تصویری والکترونی در دراز مدت باعث کاهش قدرت تفکر ، توانایی وتحلیل وتفسیر وتبیین در انسان بوده وقدرت تخیل وحافظه را نیز به مرور زمان تضعیف درک وفراگیریمسائل جدید دارد. عمیق‌تر می‌سازد. تاثیر رسانه‌های تصویری والکترونی در درازمدت باعث کاهش قدرت تفکر ، توانایی وتحلیل وتفسیر وتبیین در انسان بوده وقدرت تخیل وحافظه را نیز به مرور زمان تضعیف می‌کند

سخنی با بیننده تلویزیون

پدران و مادران خوب می توان تغییرات روحی وحتی جسمانی کودکان خود را دریابند. کودک با نشاط ، باهوش وخوشروی آنان به موجودی عبوس وگوشه‌گیر یاپرخاشگر وناآرام تبدیل می شود. در دوره پیش دبستانی وسال اول حوصله کلاس درس وقدرت فهم وکار با کتاب وقلم وکاغذ را ندارد از انجام تکالیف مدرسه تا آنجا که بتواند طفره می‌رود. این تغییر وتایر در کودک به میزانی که بیشتر به تماشای تلویزیون بنشیند، افزوده‌تر وعمیقتر خواهد بود. این همه تازه آثار تماشای تلویزیون خودمانی است که حتی‌المقدور از معیارها وضابطه‌های ارزهای پذیرفته شده فرهنگ خودی پیروی می کند. هنگامیکه فریاد پدران وماردان در آمریکا واروپا از محتوای تلویزیون بلند است وآنها را ویرانگر روح واخلاق وتربیت کودکان خود می بینند. تکلیف ما وحالات فرزندانمان از تماشای این برنامه‌ها که از ماهواره‌ها فرستاده می‌شوند روشن است واین درحالیکه که فاصله وتفاوت ارزش فرهنگ حاکم میان آمریکا واروپا، با آنچه از رسانه‌های تصویری‌شان پخش می وشد با ضوابط اخلاقی و روانی ودینی وفرهنگی ما در قیاس نمی‌گنجد

نکته دیگر، خطاب به کسانی است که روی آوردن وبهره‌گیری از امواج ماهواره‌ای را نشانه تجدد وآشنایی خود وفرزندانشان با جهان متمدن دانسته وبه بهانه یکنواخت بودن وخسته‌کننده تلویزیون خودی، حریم خصوصی خانواده‌هایشان را وذهن پاک وبیزنگار کودکانشان را برروی این پیام‌آوران نامحرم وموزی گشوده‌اند

عده‌ای هم از این خوشحالند که فرزندانشان سریعتر وراحت‌تر زبان خارجی را فرامی‌گیرند ودر جریان جدیدترین رویدادهای ورزشی قرار دارند وموسیقی شاد وتحرک نهفته درآن هنرموجد جوشش وتکاپوی جسمی وروحی آنان می‌باشد

گروهی هم هستند که از قانون منع استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای ناراضی هستند وعلیرغم آن وبدون توجه به تبعات روحی و روانی آن متوسل به اتخاذ شبکاری و روپوش و روکش حفاظتی جهت دریافت کانالهای تلویزیونی شده‌اند

عنوان تحقیق

بررسی تاثیر تماشای تلویزیون برنامه‌های ماهواره ای برفرهنگ خانواده براساس تحقیق در مورد مردم روستای شاوور

هدف تحقیق

تحقیق وبررسی درباره آثار وپیامدهای برنامه‌های ماهواره‌ای وتاثیرآن برجامعه بطور اعم وخانواده به طور اخص بوسیله تحقیق کتابخانه‌ای وپیمایشی گرفته است

فرضیات تحقیق

کسانی که برنامه‌های ماهواره‌ای را پیگیر هستند بیشتر از افراد دیگر در زندگی تقلید می‌کنند(تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرند)
کسانی که برنامهم های ماهواره‌ای را بیشتر تماشا می‌کنند ، بیشتر از بقیه افراد از مدلهای لباس وآرایش بیگانه استفاده می‌کنند
افرادی که برنامه‌های ماهواره‌ای را می‌پسندند کمتر از دیگران حجاب را رعایت می‌کنند
استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای برافت تحصیلی افراد خانواده تاثیر دارد

موانع ومشکلات تحقیق

عدم دسترسی به منابع مستقل در رابطه با موضوع تحقیق در کتابخانه دانشگاه وسایر کتابخانه‌ها
نبود کارشناس آمار

پیشنهادات

از مسئولین دانشگاه خواستاریم که کتابها ومنابع تحقیق داشنجویان بویژه در رابطه با موضوع رسانه‌ای جمعی(ماهواره) را تهیه نمایند
معرفی کارشناس آماری برای راهنمایی وارشاد ورفع مشکلات دانشجویان در خصوص مسائل پژوهشی از طرف داشنگاه
ازاساتید مربوطه خواستاریم به دانشجویانی که در حال انجام کار پژوهشی هستند ونیاز به راهنمایی ومشاوره دارند زمان بیشتری اختصاص دهند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارتباط انسانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارتباط انسانی در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارتباط انسانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ارتباط انسانی در فایل ورد (word)

مقدمه 
تعریف ارتباطات 
انواع ارتباط 
مردم چگونه می‌فهمند؟ 
محاوره چیست؟ 
محاوره و گفت و گو چگونه دچار مشکل می‌شود؟ 
محتوا 
نوع رابطه 
شأن و مقام 
قدرت 
نقش 
قلمرو 
پیام‌های غیرکلامی 
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ارتباط انسانی در فایل ورد (word)

            ارتباطات انسانی                         دکتر علی اکبر فرهنگی

            روابط عمومی مدرن                      حمید صبری

            مدیریت ارتباطات                          دکتر سید محمد اعرابی

            الفبای ارتباطات                           رامین کریمیان، مهران مهاجر

            ارتباط مؤثر                                   سعید علی میرزایی

مقدمه

ارتباطات کلمه لغت Communication‌ و ریشه آن کلمه لاتین Communist‌ می‌باشد. که به تفاهم و اشتراک فکر می‌توان ترجمه نمود. لذا وقتی با شخص ارتباط برقرار می‌نمائیم در حقیقت برقراری یک نوع اشتراک فکر و تفاهم اندیشه با اوست

تعریف ارتباطات

            ارتباطات کلمه لغت Communication‌ و ریشه آن کلمه لاتین Communist‌ می‌باشد. که به تفاهم و اشتراک فکر می‌توان ترجمه نمود. لذا وقتی با شخص ارتباط برقرار می‌نمائیم در حقیقت برقراری یک نوع اشتراک فکر و تفاهم اندیشه با اوست

            ارتباط جریان دوطرفه‌ای است که طی آن دویاچند نفر به تبادل افکار نظریات، احساسات و حقایق می‌پردازد و از طریق به کار بردن پیام‌هایی که معنایش برای آنها یکسان است به انجام این امر مبادرت می‌ورزند و هرگونه انتقال پیام بین فرستنده از یک طرف و گیرنده از طرف دیگر ارتباط محسوب می‌شود، چه فرستنده انسان باشد چه یک دستگاه مکانیکی، ارسطو فیلسوف مشهور، هدف ارتباط را جستجو برای دست‌یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران می‌داند، به این صورت که برقرار کننده ارتباط از هر راه و یا وسیله‌ای که امکان داشته باشد طرف مقابل ارتباط یا مخاطب خود را تحت نفوذ در آورده نظر و عقیده خود را به او می‌قبولاند

دانشمندان مقصود از برقراری ارتباط را موارد زیر می‌دانند

1-      شناخت اوضاع و احوال و آشنایی با حوادث و وقایع

2-       ترغیب دیگران به قبول یک فکر و عقیده خاص و اقناع آن

3-      سرگرمی و تفریح

انواع ارتباط

            در مقوله انواع ارتباط و تقسیم‌بندی آن میان دانشمندان علوم ارتباطات اتفاق نظری وجود ندارد و در این زمینه نظرات مختلفی ارائه شده است اما به طور کلی می‌توان به انواع ارتباط زیر اشاره کرد

 1- ارتباط خصوصی و بدون واسطه

            ارتباطی است رو در رو که طی آن پیام بدون واسطه و مستقیم بین پیام گیرنده و پیام‌دهنده مبادله می‌شود، این نوع ارتباط ویژگی‌هایی دارد

            الف – فرصت جابجایی پیام‌گیرنده و پیام‌دهنده

            ب – فرصت تصحیح یکدیگر

            ج – ارتباط چهره به چهره و عمیق

            د – قابل رؤیت بودن آثار پیام

 2- ارتباط جمعی یا عمومی

            ارتباط جمعی یا عمومی تعبیر جدیدی است که جامعه‌شناسان برای مفهوم Massmedia‌ بکار برده‌اند. ارتباط جمعی یا عمومی انتقال اطلاعات با وسایلی چون (روزنامه، کتاب، امواج، رادیو و تلویزیون و 😉 برای گروه کثیر و غیرمحدودی از مردم با سرعت زیاد است

3- ارتباط نوشتاری

            ارتباط نوشتاری ارتباطی است که در آن اطلاعات از طریق قلم به کاغذ نقش می‌بندد (مانند نامه – روزنامه – کتاب و 😉

4- ارتباط غیر نوشتاری

            ارتباطی است که اطلاعات و افکار از طریق امواج (مانند رادیو – تلویزیون – تلفن – تلگراف و 😉 میان مردم مبادله می‌شود

 5- ارتباط ملی

            ارتباطی است که پیام، اطلاعات و مفاهیم از طریق وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو و تلویزیون و مطبوعات در چهارچوب جغرافیایی یک کشور منتشر می‌شود

 6- ارتباط فرا ملی

            پیام‌ها و اطلاعاتی که از طریق ماهواره‌ها مرزهای جغرافیایی را در می‌نوردد و موجبات نزدیکی میان انسانها بر روی کره زمین می‌شود (مانند تلویزیون آسیایی و اروپایی و تلویزیون‌های بدون مرز و ; )

7- ارتباط کلامی

            در این نوع ارتباط، اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می‌شود (نظیر تلفن و تلگراف)

 8- ارتباط غیر کلامی

            ارتباطی است که مفاهیم و معانی از طریق زبانی و گفتاری میان انسانها منتقل می‌شود (نظیر عکس – تصویر – فیلم و رنگ‌ها و لباس)

9- ارتباط انسانی

            اطلاعات و مفاهیمی که میان دو انسان رد و بدل می‌شود (مانند نامه – تلفن)

10- ارتباط ابزاری یا ماشینی

            در این نوع ارتباط که درست برعکس ارتباط انسانی است گردش اطلاعات میان دو ابزار یا ماشین رد و بدل می‌شود (نظیر انتقال اطلاعات مخزن به بلندگو یا صفحه تلویزیون)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران در فایل ورد (word) دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران در فایل ورد (word)

مقدمه
تاریخ مطبوعات
بند ب: عهد مظفری
از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار
بند الف: روزنامههای صدر مشروطه
بند ب: دهه آخر حکومت قاجاریه
تعاریف قانونی مطبوعات
بند الف: قوانین اساسی
بند ب: قوانین عادی و آییننامهها
1- قوانین مطبوعات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
2- قوانین مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب
تشکیل اداره انطباعات دولتی
تاسیس اداره سانسور
بند الف: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان ناصرالدین شاه
بند ب: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان مظفرالدین شاه
چگونگی نظارت بر مطبوعات از انحلال وزارت انطباعات تا کودتای
بند الف: از طلیعه آزادی مطبوعات تا کودتای شاه و استبداد صغیر
بند ب: از پیروزی مجدد مشروطه خواهان 1288 هـ .ق تا کودتای
مطبوعات در دهه 50 (دوران انقلاب و بعد از انقلاب)
مطبوعات در دهه
مطبوعات در دهه 70 (دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی)
دوران طلایی مطبوعات در ایران
تعریف و رسالت مطبوعات
1- نظم در انتشار
2- داشتن نام ثابت، تاریخ و شماره ردیف
3- شرائط انتشار فوقالعاده
4- زمینه انتشار
رسالت مطبوعات
1- موارد پنجگانه رسالت مطبوعات
2- ضمانت اجرای رسالت مطبوعات
حقوق مطبوعات
حقوق بیان شده در قانون حقوق بدیهی مطبوعات است
آیا حقوق مطبوعات محدود به موارد اعلام شده در قانون است
حقوق مطبوعات از دید قانونگذار
1- حق درج نظرات و انتقادات سازنده
2- حق عدم اعمال فشار و سانسور مطبوعات از سوی مقامات دولتی و غیردولتی
3- حق کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی
حدود مطبوعات
اختلاف متن ماده 6 قانون مطبوعات با اصل بیست و چهارم قانون اساسی
دوبارهگوئی حدود مطبوعات در فصل جرائم
موارد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی
1- موارد اخلال به مبانی اسلام
2- موارد اخلال به حقوق عمومی
3- موردهائی که مطبوعات از انجام آن منع شدهاند
جرائم مطبوعات
مفهوم و سابقه جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران
1- مفهوم جرم مطبوعاتی و شرط تحقق آن
2- سابقه جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
تحلیل جرائم مطبوعاتی
1- توهین و افترا و هتک حرمت از اشخاص
2- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن
3- اهانت به رهبر یا شورای رهبری و یا مراجع مسلم تقلید
4- افشاء اسرار
5- تهدید
6- انتشار عکس و تصویر و مطالب خلاف عفت عمومی
7- تحریک و تشویق مردم به ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور
8- انتشار نشریه بدون داشتن پروانه
9- تقلید از علامت یا نام نشریهای دیگر
نقد و نتیجه
چگونگی صدور پروانه انتشار و نظارت بر نشریات
شرائط متقاضی و صدور پروانه انتشار
شرائط متقاضی
شرائط اشخاص حقیقی متقاضی انتشار نشریه
شرائط اشخاص حقوقی متقاضی انتشار نشریه
کسانی که از داشتن نشریه محرومند
شرائط صدور پروانه انتشار
شرائط صدور پروانه انتشار برای اشخاص حقیقی
شرائط صدور پروانه برای اشخاص حقوقی
شرائط صدور مجوز انتشار برای سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر
شرائط انتشار نشریات داخلی سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی یا خصوصی
شرائط انتشار نشریات دولتی
نقد و نتیجه
خلط دو مفهوم مسئولیت نشریه و امتیاز نشریه
عدم تناسب میان صلاحیت علمی و نوع نشریه مورد تقاضا
چه کسانی خدمتگزاران تبلیغاتی رژیم گذاشتهاند؟
عدم هماهنگی منطقی در عبارات ماده 15 آئیننامه اجرائی قانون مطبوعات
هیات نظارت بر مطبوعات
اعضاء هیات نظارت
چگونگی تشکیل جلسات و تصمیمگیری هیات
وظایف هیات نظارت
1- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول
2- رسیدگی به «موارد تخلف نشریات»
نقد و نتیجه
مفهوم تشخیص صلاحیت متقاضی
در صورت رد تقاضای انتشار نشریه تکلیف متقاضی روشن نیست
رسیدگی به «موارد تخلف نشریات» بدون حضور هیات منصفه خواهد بود
سازمان اداری و شرح وظایف دستگاه فعلی ناظر بر مطبوعات
وظایف راجع به نظارت بر مطبوعات
معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
اداره کل مطبوعات داخلی
1- وظایف
نتیـــــجه
چند پیشنهاد
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران در فایل ورد (word)

ابوترابیان، حسین: مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326 – اطلاعات تهران 1366

براون ،ادوارد: تاریخ مطبوعات و ادبیات ایرن در دوره مشروطیت ، ترجمه محمدعباسی، معرفت، تهران 1335

برزین، مسعود: سیری در مطبوعات ایران – آژنگ – تهران 1344

ذاکر حسین، عبدالرحیم : مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، انتشارات دانشگاه تهران – 1368

محیط طباطبائی ، محمد: تاریخ مطبوعات ایران – بعثبت ، تهران 1366

کهن، گوئل: تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، انتشارات آگاه – تهران – 1363

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مطبوعات مصوب 1364

مجموعه قوانین مطبوعات در رسانه های گروهی از ابتدایی قانون گذاری تا پایان 1368

شرح وظایف و سازمان اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتابخانه مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها بخش آرشیو مطبوعات

کتابخانه مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها بخش آرشیو مطبوعات در دوران خاتمی

مقدمه

تاریخ مطبوعات

عهد ناصری

آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و یا به طور اخص از سال 1253 هـ .ق دانست که روزنامه میرزاصالح در تهران انتشار یافت1. اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار از سال 1253 هـ .ق تا چند سال بعد به طور نامنظم و به فاصله­های طولانی چند شماره منتشر شد، در سال 1267 هـ .ق میرزا تقی خان وقایع اتفاقیه را منتشر کرد، از شماره 472 به نام روزنامه دولت علیه ایران موسوم گردید

سپس این میرزا حسین خان مشیرالدوله بود که در زمان تصدی وزارتخانه­های عدلیه و جنگ، روزنامه­های علمیه و نظامیه را منتشر کرد که هر دو از روزنامه­های خوب آن عهد محسوب می­گردند ـ در روزنامه نظامیه سه موضوع خاطرنشان شده بود که بی­سابقه بود قید غیردولتی بودن نشریه، درخواست شرکت مردم در تحریر مقالات ـ و تشکیل هیات تحریریه ـ روزنامه نظامی به طور هفتگی انتشار می­یافت ولی عمر آن به دو سال نکشید و تعطیل شد، مشیرالدوله به انتشار یک روزنامه دوزبانه به نام وطن هم دست زند که امورات آن قرار بود توسط بارون دونرمان بلژیکی انجام شود و امتیاز هم به نام او صادر شد اما این روزنامه فقط یک شماره منشتر شد و شاه از مطالب آن دلگیر شده و دستور تعطیلی آن را صادر کرد

بعد از تهران و شیراز و تبریز و اصفهان که صاحب روزنامه شدند نمی­توان از ذکر نام ارومیه چشم پوشید. البته در این شهر تا پیش از نهضت مشروطه روزنامه­ای به زبان فارسی اعم از دولتی یا ملتی انتشار نیافت اما به اعتبار انتشار یک نشریه مذهبی عیسوی از طرف مبلغین مذهبی آمریکائی به زبان سُریانی برای آشوری­های تغییر مذهب داده از نسطوری به پرتستانی در ارومیه به نام «زاراریت باهرا» به معنی فروغ روشنائِی، ارومیه را باید شهر پنجم ایران از نظر روزنامه­نگاری دانست

بند ب: عهد مظفری

در زمان مظفرالدین شاه که از 1314 هـ .ق تا 1324 هـ .ق به طول انجامید علاوه بر روزنامه­های دوران پیشین، دهها روزنامه هفتگی و ماهیانه و روزانه انتشار یافت که معروف­ترین آنها دو روزنامه تربیت و ادب بود که اولی در تبریز و مشهد و تهران و دومی فقط در تهران به طور متوالی انتشار یافت، روزنامه­های این دوره بیش از جرائد دوران ناصرالدین شاه از آزادی گفتار و وسعت حوزه بحث برخوردار بودند

از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار

بند الف: روزنامه­های صدر مشروطه

در زمانی که فرمان مشروطیت صادر شد، در تهران نشریه­های ایران، اطلاع، تربیت، ادب، شاهنشاهی، مجموعه اخلاق و در تبریز حدید، کمال و در بوشهر مظفری منتشر می­شد. در شوال 1324 هـ .ق پس از صدور فرمان مشروطه سه نشریه به طبع رسید ابتدا روزنامه مجلس در تهران که امتیاز آن طی دست­خط شاه به میرزا محسن صدرالعلماء داده شد، این روزنامه که در زیر نام خود عبارت جدید «به کلی این روزنامه مطلق و آزاد است» را داشت

با آغاز سال 1325 هـ .ق ـ کمتر از یک ماه از شروع زمامداری محمدعلی شاه می­گذشت. در این سال به واسطه انحلال وزارت انطباعات ناگهان 99 نشریه وارد صحنه نشر کشور شدند

مطبوعات این سال و چند سال بعد نسبتاً در خدمت حرکت اجتماعی بودند و صحنه انعکاس اندیشه­ها و عقاید مختلف مردم محسوب می­گردیدند ـ سبک نگارش جدید ـ نثر روان و قابل فهم و بیان افکار به زبان ساده نیز موجب شده بود تا این نشریات حمایت عامه مردم را بدست آورند

مقاله­های مختلف روزنامه­نگاران علیه محمدعلی شاه که به اعلام جرم وی علیه مدیران مطبوعات  می­انجامید، همین امر باعث توقیف مطبوعات شد و روزنامه­نگاران مخالف شاه به حبس افتادند

پس از سقوط محمدعلی شاه، احمد شاه به جای وی نشست و کشور توسط نائب­السلطنه اداره می­شد. روزنامه­نگاران مهاجر به کشور بازگشتند و در عرصه روزنامه­نگاری ایران رونقی پدیدار شد مجلس، تهران، ندای وطن، مظفری، انجمن اصفهان، حبل­المتین و چند نشریه دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند، چند نشریه از جمله نجات، شرق، ایران نو و پلیس ایران و ; نیز از جمله نشریاتی بودند که در سال 1327 پس از خلع محمدعلی شاه منتشر شدند و مطبوعات ایران وارد مرحله تازه­ای شدند

بند ب: دهه آخر حکومت قاجاریه

براساس ضبط نویسندگان تاریخ مطبوعات از 1252 ق = (1215ش) تا 1304ش یعنی آغاز سلطنت پهلوی بیش از 983 نشریه ادواری که 179 نشریه نام اصلی و نام فرعی داشته­اند و بیش از 90 شب­نامه در ایران منتشر شده است همچنین بیش از 130 نشریه فارسی­زبان در خارج از کشور انتشار یافته است، 138 نشریه از مجموع این نشریات در طول 90 سال زبان احزاب، گروه­ها، جمعیت­ها، انجمن­ها و اتحادیه­های دولتی بوده­اند، 139 نشریه در شکل مجله منتشر شده­اند، و در بعد از مشروطیت بدون احتساب سال 1304، سال 1325 ق با ظهور 99 نشریه پربارترین سال و سال 1321ق با انتشار 14 نشریه فقیرترین سال به لحاظ تعداد است از این نشریات برخی عمر کوتاهی داشته­اند ـ برخی طفل یک روزه بوده­اند ـ تعدادی سالیان دراز دوام آورده­اند ـ و پاره­ای هرازگاهی به تعطیلی کشیده شده­اند و دوباره انتشار یافته­اند

تعاریف قانونی مطبوعات

بند الف: قوانین اساسی

1- قانون اساسی مشروطه: اصل ســیزدهم قانون اســاسی مشـروطه چنین اشــعار می­داشــت: ; عموم

روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام­المنفعه را ; به طبع رسانیده و منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.1

هر چند در این اصل تعریف به خصوصی از مطبوعات رائه نشده اما آمدن واژه مطبوعات به         دنبال روزنامجات نشان می­دهد که مراد از مطبوعات معنی اعم آن است یعنی هر آنچه طبع و چاپ     می­شود

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مطبوعات اختصاص دارد و اشعار می­دارد، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفضیل آن را قانون معین می­کند

از آن جائی که در هیچ کدام از اصول دیگر قانون اساسی اشاره­ای به کتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی­القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، کلیه مواد چاپی اعم از روزنامه­ها، مجلات، کتب و غیره باشد به خصوص که در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه اعلام نموده است. در این صورت چنانچه منظور قانون اساسی از مطبوعات صرفاً مجلات و نشریات با همان تعریفی که قانون مطبوعات از آن به دست می­دهد باشد، تخلفات و جرائم ناشی از چاپ و انتشار کتب و دیگر مواد چاپی لزوماً در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه و به طور علنی مورد رسیدگی قرار نخواهند   گرفت

بند ب: قوانین عادی و آیین­نامه­ها

1- قوانین مطبوعات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

اولین قانون مطبوعات ایران مصوب محرم 1326 هـ .ق واژه مطبوعات را به معنای اعم آن به کار برده است و از این واژه کتب «و روزنامجات» را مراد کرده است. فصل دوم و سوم این قانون به ترتیب به «طبع کتب» و «روزنامجات مقرره» اختصاص دارد به عبارت دیگر از نظر این قانون مطبوعات به دو قسم اصلی بخش شده­اند کتب و روزنامجاب. و با عنایت به اینکه در برخی مواد این قانون از اوراق چاپی دیگر نیز اسم برده شده است، می­توان نتیجه گرفت که این قانون ناظر بر کلیه مواد مکتوبی بوده است که از چاپ خانه خارج شده و منتشر می­شده­اند

2- قوانین مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب

قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب مورخ 20 مرداد 58 نیز همان تعریف را از مطبوعات به دست می­دهد با این تفاوت که خصوصیات منظم بودن، انتشار در مواقع معین و نیز داشتن نام ثابت و تاریخ و شماره و شماره ردیف را در ابتدای تعریف آورده است

تشکیل اداره انطباعات دولتی

در سال 1280 هـ .ق امور مربوط به انتشار روزنامه دولتی و چاپ و تکثیر کتاب و دیگر نشریات که در چارچوب وزارت نوبنیاد علوم پراکنده بود در «اداره انطباعات» دولتی گردآوری شد و صنیع­الملک به ریاست آن برگزیده شد، تا به آنها خاطرنشان سازد تا از انتشار جزوه­ها، کتاب­ها و سایر امور چاپی که برخلاف «آداب ملی و علیه دولت» است جداً خودداری ورزند، به عبارت دیگر متن این فرمان نوعی نظارت بر مواد چاپی را اعلام می­کرد، حتی شاه با انتشار نشریه دوزبانه وطن خشمگین شد و دستور داد همه نسخه­های نشریه جمع­آوری شود

در ادامه سیاست­های بازبینی و نظارت در سال 1296 هـ .ق کنت دومونت فرت «ایتالیائی» رئیس نظمیه رژیم ناصرالدین شاه مسئول تنظیم قوانین جزائی می­شود. این آئین­نامه که به کتابچه قانون جزائی کنت معروف است با کلی­گوئی­های معمول و مرسوم، برای مطبوعات نیز دستورالعمل­های خاصی را تنظیم می­نماید. بدین ترتیب آئین­نامه جزائی کنت نخستین قانون رسمی ممیزی و نظارت مطبوعات، بازرسی و تفتیش قلم و بیان تلقی می­گردد که با توشیح شاه پشتوانه قانونی و رسمی پیدا می­کند. در بخشی از این قانون آمده است: «; کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از پنج ماه الی پنجسال حبس خواهد شد ; کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات در کوچه بچسباند، هرکس بوده باشد و همچنین مخالف مردم، حرکتی کرده و اذیت برساند، برحسب تقصیر او از یکسال الی پنجسال حبس خواهد شد

«; کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند ; یا تحریک بد در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت از یکسال الی پنجسال به درجه تقصیرات با زنجیر محبوس خواهد شد

تاسیس اداره سانسور

بند الف: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان ناصرالدین شاه

هنوز قاعده­ای وجود نداشت تا این که به دنبال انتشار رساله هجوی که یکی از ایرانیان مقیم هندوستان در انتقاد از شخص شاه نوشته، تشکیل و تاسیس اداره «سانسور»1 به رسم کشورهای اروپائی را عرضه داشت و بالاخره در تاریخ پنجشنبه نوزدهم ربیع­الثانی 1302 هـ .ق رسماً تولد «اداره سانسور» در ایران اعلام می­گردد

بند ب: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان مظفرالدین شاه

اولین روزنامه غیردولتی که به صاحب امتیازی و مدیریت محمدحسین خان فروغی ذکاءُالملک منتشر گردید. اما همه این روزنامه­ها به شدت اسیر چنگال تفتیش و بازبینی وزارت انطباعات بودند، در واقع مطبوعات غیردولتی، صورتی دیگر از بازرسی را با خود به همراه آورد زیرا نظارت و بازرسی مطالب روزنامه­های دولتی به لحاظ این که با مدیریت مستقیم وزارت انطباعات در تهران و در شهرستانها زیر فرمان حاکمان ولایات انتشار می­یافت بسیار آسان و ساده بود اما تفتیش و بازرسی مطبوعات غیردولتی روز به روز دشوارتر می­شد، لذا توقیف و به تعطیلی کشانیدن مطبوعات غیردولتی داخلی مشخصه تازه نظارت و ممیزی مطبوعات پس از ناصرالدین شاه است

از آغاز پادشاهی مظفرالدین شاه تا برقراری نظام مشروطه یازده سال طول کشید و در طول این مدت دو دوره نسبتاً متضاد بر مطبوعات ایران گذشت، نخست سالهای صدارت امین­السلطان و عین­الدوله که هر دو میدان کار را بر مطبوعات به شدت تنگ کردند و دوران تاریک فشار و خفقان و توقیف و دستگیری روزنامه­نگاران بود و دوم دوره کوتاه حدوداً یک ساله صدرات میرزاعلی خان امین­الدوله که مطبوعات تا حدودی توانستند نفس بکشند. با برکناری امین­الدوله و صدارت مجدد امین­السلطان (اتابک اعظم) بار دیگر دستگاه بازرسی و تفتیش مطبوعات رونق گرفت. توقیف سراسری موجه می­شوند و سرکوب فکری به گونه­ای می­شود که حتی مطالعه روزنامه در تهران به عنوان این که «برای بابیها تبلیغ می­شود و ایجاد فساد می­کند» جرم محسوب می­شود و روزنامه ادب که بوسیله میرزاصادق خان ادیب­الممالک به صورت هفتگی در تهران انتشار   می­یافت به علت آن که «; نویسنده آن از حدود خویش تجاوز نموده ـ مقالاتی می­نویسد که مشتمل بر الفاظ منفور سلطنت است از قبیل، مشروطه و جمهوری و آزادی و مساوات و برابری ; به دستور مستقیم عین­الدوله توقیف می­گردد

پس از مشروطه اولین روزنامه تحت عنوان مشروطه­خواهان مجلس بدون مجوز اداره انطباعات منتشر شد و لقب اولین روزنامه آزاد به روزنامه مجلس تعلق گرفت. صدور مجوز، تصویب اساسنامه (قانون اساسی) و انتشار اولین روزنامه آزاد از دستاوردهای مطبوعاتی انقلاب مشروطه بود

1- آغاز پیدایش روزنامه به زبان فارسی را باید از هند دانست، ; مرآت­الاحوال بوسیله «راموهان روی» مصلح مذهبی در 1280 میلادی مطابق با 1224 هـ .ق در کلکته منتشر شد که بر تاریخ ظهور روزنامه در ایران توسط میرزا صالح قریب سی سال تقدم زمانی دارد. به نقل از محیط طباطبائی، محمد: تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ـ تهران ـ بعثت 1363 ـ ص 16

1- فرهنگ قهرمانی، عطاءالله: قانون اساسی اصطلاحات و سیر تکامل، چاپخانه مجلس شورای ملی، مهرماه 1356، ص 129-130

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و تبلیغات، شهریورماه 1368

1- Censure ، واژه فرانسوی که فرهنگ معین جلد دوم ص 1810 آنرا چنین تعریف کرده است: تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جرائد، فیلمها و نمایشنامه­ها بوسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است

1- کرمانی، ناظم­الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی­اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، آگاه، 1357، ج1، ص 317

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید