دانلود برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل) در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل) در فایل ورد (word) :

دانلود برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل) در فایل ورد (word)

در این فایل چندین سوال به همراه حل آنها از برنامه نویسی ++c قرار داده شده است،که در زیر یک نمونه از آن را قرار دارد:

برنامه ای بنویسید که دو مقدار اعشاری را از ورودی خوانده و تفاضل و حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به خروجی ببرد .

برنامه وقتی خاتمه می یابد که هر دو عدد اعشاری صفر باشند؟

جواب :

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

int main(){

float a , b ,result ;

cout << “please enter 2 float number \n”;

cout << ” enter a : “;

cin >> a ;

cout << ” enter b : “;

cin >> b ;

while (a!=0 || b!=0){

result = (a*b)-(a/b);

cout << ” result = ” << result ;

cout << “\n please enter 2 float number “;

cout << ” enter a : “;

cin >> a ;

cout << ” enter b : “;

cin >> b ;

}

getch();

return 0 ;

}

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار در فایل ورد (word)

دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول(مقدمه ای بر تست نرم افزار)

1-1 تست نرم‌افزار چیست؟…………………………………………………………………………… 4

1-2 اهداف تست………………………………………………………………………………………… 6

1-3 تفاوت تست نرم افزار با اشكال زدایی نرم افزار…………………………………………… 7

1-4 چرخه تست نرم افزار……………………………………………………………………………. 8

1-5 تست نرم افزار در کدام مرحله فرآیند یا چرخه توسعه نرم افزار قرار دارد؟……….. 9

1-6 چه زمانی تست شروع می‌شود؟……………………………………………………………….. 10

1-7 مواردی که نبایستی برای تست درنظر گرفته شود:……………………………………….. 10

1-8 برای چه تست کنیم؟……………………………………………………………………………. 11

فصل دوم(اصول تست نرم‌افزار)

2-1 اصول اساسی تست نرم افزار…………………………………………………………………. 13

2-1-1 تست با توجه به نیازمندی‌های کاربر:…………………………………………………. 13

2-1-2 برنامه ریزی قبل از اجرا:……………………………………………………………….. 14

2-1-3 قانون پارتو:………………………………………………………………………………… 14

2-1-4 شروع تست از اجزای کوچک :………………………………………………………… 14

2-1-5 تست کامل ممکن نیست:……………………………………………………………….. 14

2-1-6 انجام تست توسط شخص ثالث بی‌طرف:…………………………………………….. 15

2-1-7 تست‌های اولیه و متناوب:……………………………………………………………….. 15

2-1-8 کوهی از خطاها:…………………………………………………………………………… 15

2-1-9 ازبین رفتن ردپا:………………………………………………………………………….. 15

2-1-10 وابستگی تست به محتوا:………………………………………………………………… 16

2-1-11 تست جعبه سفید: بررسی منطق درونی نرم‌افزار…………………………………… 16

2-2 هدف استراتژی تست……………………………………………………………………………. 16

2-3 مطرح‌ترین استراتژی‌های تست نرم‌افزار……………………………………………………. 17

2-3-1 استراتژی تست جعبه سفید……………………………………………………………… 17

2-3-2 هدف از تست جعبه سفید:………………………………………………………………. 18

2-3-3 تست جعبه سفید: چگونه شروع کنیم؟……………………………………………….. 18

2-3-4 روش‌های مختلف تست در استراتژی جعبه سفید………………………………….. 20

2-3-5 مزایای تست جعبه سفید عبارتند از:………………………………………………….. 20

2-3-6 معایب تست جعبه سفیدعبارتند از:……………………………………………………. 20

2-4 تست جعبه سیاه: وقتی‌که از ساختار داخلی بی خبرید!…………………………………. 20

2-5 تست جعبه خاکستری: ترکیب تست جعبه سفید و سیاه…………………………………. 22

2-5-1 نمونه‌ای از تست جعبه خاکستری:…………………………………………………….. 23

2-5-2 مزایای استفاده از این روش عبارتند از:……………………………………………… 24

2-5-3 معایب استفاده از این روش عبارتند از:………………………………………………. 24

2-6 انواع تست: استرس دارید؟ تست کنید!…………………………………………………….. 25

2-6-1 تست عملکرد:……………………………………………………………………………… 25

2-6-1-1 جی‌میتر آپاچی:…………………………………………………….. 26

2-6-2 تست استرس:………………………………………………………………………………. 27

2-6-2-1 Load UI:…………………………………………………………… 28

2-6-3 تست اکتشافی:……………………………………………………………………………… 28

2-6-4 تست رگرسیون:……………………………………………………………………………. 29

2-6-4-1 Selenium :………………………………………………………… 30

فصل سوم(گام‌هایی کوچک با تست)

3-1 تاریخچه……………………………………………………………………………………………. 32

3-2 چرخه حیات TDD :…………………………………………………………………………… 32

3-3 از مزایای TDD می توان موارد زیر را نام برد:…………………………………………… 34

3-4 طراحی موارد آزمون…………………………………………………………………………….. 36

3-5 ساختار معمولی یک مورد آزمون:…………………………………………………………….. 38

3-5-1 اطلاعات:…………………………………………………………………………………….. 38

3-5-2 فعالیت‌‌‌ها:…………………………………………………………………………………… 39

3-5-3 نتایج:………………………………………………………………………………………… 39

3-6 چگونگی کسب اطلاعات مورد نیاز برای طراحی مورد آزمون:………………………… 39

3-7 اهداف اطلاعات:…………………………………………………………………………………. 40…… منابع: 41

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با نرم‌‌افزارهای آماری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با نرم‌‌افزارهای آماری در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با نرم‌‌افزارهای آماری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آشنایی با نرم‌‌افزارهای آماری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آشنایی با نرم‌‌افزارهای آماری در فایل ورد (word) :

آشنایی با نرم‌‌افزارهای آماری

امروزه با شناخت بیشتر علم آمار و جایگاه آن در جامعه، آمار در سطح وسیعی توسط محققین رشته‌‌های اقتصادی، تجاری، كشاورزی و ….. بكار گرفته می‌‌شود.در این راستا كامپیوتر در جهت تسریع محاسبات آماری با حجم وسیعی از اطلاعات در خدمت آمار قرار می‌‌گیرد. لذا تحلیل‌‌گران با فراگیری نرم‌‌افزارهای آماری، محاسبات و روشهای پیچیده آماری را توسط كامپیوتر انجام می‌‌دهند. و بدین ترتیب، فرصت بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل نهایی اطلاعات می‌‌نمایند.

تاكنون نرم‌‌افزارهای آماری QUATTRO PRO, SPSS , STATGRAPHICS و …. و اكنون SAS با قابلیتهای بیشتر و مطلوبتر سهم عمده‌‌ای درجهت تسریع عملیات آماری دارد.

به جهت كامل تر بودن نرم‌‌افزار آماری (Statistical Analysis system) SAS نسبت به سایر نرم‌‌افزارهایی كه تاكنون عرضه‌ شده‌‌اند، كتبی تحت عنوان آشنایی با نرم‌‌افزار آماری SAS تهیه و چاپ شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سیستم‌های هوشمند ساختمان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سیستم‌های هوشمند ساختمان در فایل ورد (word) دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سیستم‌های هوشمند ساختمان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سیستم‌های هوشمند ساختمان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سیستم‌های هوشمند ساختمان در فایل ورد (word) :

سیستم‌های هوشمند ساختمان

چکیده

مصرف روز افزون انرژی، پایان پذیر بودن منابع آن و اثرات نا مطلوب و بعضاً جبران ناپذیر مصرف بی رویه انرژی بر محیط زیست از یك سو و افزایش قیمت آن در سال های اخیر از سوی دیگر، باعث گردیده است تا متولیان امر و مصرف كنندگان انرژی به دنبال راه هایی برای صرفه جویی و استفاده صحیح از انرژی باشند. از كاربرد های پیشرفت تكنولوژی و فناوری های نوین در حوزه ساختمان، می توان به هوشمندسازی و مدیریت مصرف انرژی در ساختمان اشاره نمود. استفاده از این فناوری علاوه بر كاهش مصرف انرژی، سبب ایجاد شرایط مناسب و ایده آل و افزایش آسایش ساكنین ساختمان نیز می گردد.

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان بخش های مختلف ساختمان را کنترل می کند و شرایط محیطی مناسبی را ایجاد می نماید. کنترل هوشمند دما، کنترل اتوماتیک امنیت ساختمان، مدیریت هوشمند اطفای حریق و… از قابلیتهای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان می باشند. کنترل و دسترسی به سیستم مدیریت هوشمند با استفاده از نرم افزارهای مربوطه در داخل ساختمان و حتی خارج از آن (از طریق اینترنت) مقدور می باشد. سیستم های کنترل هوشمند انعطاف پذیری بالایی دارند که می توان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود. سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل، همراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها پدید آورد.داین سیستم ها ضمن کنترل بخش های مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارائه سرویس های همزمان، سبب بهینه سازی مصرف انرژی، سطح کارایی و بهره وری سیستم ها و امکانات موجود در ساختمان می شود. کنترل و دسترسی به سیستم با استفاده از نرم افزارهای مربوطه از هر نقطه در داخل ساختمان و خارج از آن از طریق اینترنت مقدور می باشد.

دانلود سیستم‌های هوشمند ساختمان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول(کلیات)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1 سیستم های هوشمند ساختمان……………………………………………………………………………………………………………2

2-1 مزایای هوشمند سازی ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2-1 حذف مصارف ناخواسته……………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-2-1 کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری…………………………………………………………………………………………………….. 6

3-2-1 حذف خطاهای اپراتوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4-2-1 مدیریت ساختمان هنگام بروز حوادث…………………………………………………………………………………………………… 7

5-2-1 اولویت بندی هوشمندانه مصارف هنگام اضطرار……………………………………………………………………………………… 8

6-2-1 مزایای استفاده از BMSبرای مالکان ساختمان……………………………………………………………………………………….. 8

7-2-1 مزایای استفاده از BMS برای مدیران تاسیسات …………………………………………………………………………………….. 8

8-2-1 مزایای استفاده از BMS برای ساکنان…………………………………………………………………………………………………… 9

3-1 مزایای اصلی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ………………………………………………………………………………..9

1-3-1 صرفه جویی در مصرف انرژی در سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان ……………………………………………………10

2-3-1 ایجاد آسایش در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان ……………………………………………………………………….11

3-3-1 افزایش امنیت در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان …………………………………………………………………….12

4-3-1 افزایش ایمنی در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان ……………………………………………………………………13

5-3-1 دسترسی سریع در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان …………………………………………………………………..13

6-3-1 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان ……………………………………………….13

7-3-1 انعطاف پذیری در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان ……………………………………………………………………14

فصل دوم(اهداف و وظایف سیستم های هوشمند)……………………………………………………………………………… 15

1-2 برخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان……………………………………………………………………………. 16

1-1-2 هدف از ساخت یک بنای هوشمند………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2 وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان………………………………………………………………………………………. 17

3-2 یك سیستم مدیریت ساختمان با استفاده از روشهاى زیرهرینه ها را كاهش مى دهد…………………………… 20

1-3-2 برنامه ریزىآغاز و پایان …………………………………………………………………………………………………………………….20

2-3-2 مدل اقتصادى …………………………………………………………………………………………………………………………………20

3-3-3 آغاز و پایان بهینه…………………………………………………………………………………………………………………………….21

4-3-2 كنترل تطبیق پذیرى …………………………………………………………………………………………………………………….. 21

5-3-2 منابع انرژى بهینه …………………………………………………………………………………………………………………………..21

6-3-2 توانائى هاى تكنولوژى اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….22

فصل سوم (آشنایی با اجزا و استراتژی ها ی سیستم های هوشمند)……………………………………………………..23

1-3 اجزای سیستم مدیریت هوشمندساختمان………………………………………………………………………………………….24

1-1-3 حسگرها(sensors) …………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-1-3 کنترلر ها(controllers) …………………………………………………………………………………………………………………….24

3- 1-3 عملگرها(actuators) ……………………………………………………………………………………………………………………….24

2-3 استراتژی های مناسب سیستم BMS در کاهش مصرف انرژی………………………………………………………………25

3-3 انواع سیستمهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………..25

1-3-3 کنترل مستقیم دیجیتالی (Direct Digital Controls) یا DDC …………………………………………………………………26

2-3-3 کنترل Stand-alone………………………………………………………………………………………………………………………….26

3-3-3 واسط کاربر وب (WEB Interface Browser) ………………………………………………………………………………………..28

4-3 یکپارچگی در سیستمهای BMS………………………………………………………………………………………………………..29

فصل چهارم (مدیریت در سیستم های هوشمند)……………………………………………………………………………….30

1-4 مدیریت امنیت ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………31

2-4 مدیریت اتفاقات خاص……………………………………………………………………………………………………………………….31

3-4 مدیریت حریق…………………………………………………………………………………………………………………………………32

4-4 مدیریت دوربین های مدار بسته………………………………………………………………………………………………………..32

5-4 مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی……………………………………………………………………………………………33

1-5-4 کنترل بحرانی HVAC ……………………………………………………………………………………………………………………..33

2-5-4 کنترل بهینه HVAC………………………………………………………………………………………………………………………..33

6-4 Integrator System ………………………………………………………………………………………………………………………..35

7- 4 معماری سیستم BMS …………………………………………………………………………………………………………………….36

8-4 عملکرد ساختمان هوشمند……………………………………………………………………………………………………..37

فصل پنجم(طراحی و کنترل سیستم های هوشمند)…………………………………………………………………….39

1-5 طراحی سیستم BMS……………………………………………………………………………………………………………………….40

2-5 سیستم کنترل دما ، تهویه هوا HAVC ……………………………………………………………………………………………….41

1-2-5 نقاط کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-5 زیر سیستم های HVAC…………………………………………………………………………………………………………………..44

1-2-2-5 هواساز………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

3-2-2-5 سیستم کنترل برج خنک کن (Cooling Tower) ………………………………………………………………………………46

4-2-2-5 تانک و مبدل حرارتی آب گرم مصرفی (D.H.W.G) ……………………………………………………………………………46

5-2-2-5 سیستم کنترلی پمپ ها ……………………………………………………………………………………………………………….47

6-2-2-5 سیستم کنترل چیلرجذبی………………………………………………………………………………………………………………48

7-2-2-5 سیستم کنترل بویلر ……………………………………………………………………………………………………………………48

8-2-2-5 فن کویل ها……………………………………………………………………………………………………………………………….48

3-5 سیستم کنترل روشنایی هوشمند (Lighting Control) ……………………………………………………………………….50

1-3-5 مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-5 نقاط کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………52

4-5 سیستم دوربین مدار بسته ……………………………………………………………………………………………………………….52

1-4-5 مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-4-5 نقاط کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………54

5-5 کنترل تردد……………………………………………………………………………………………………………………………………..54

1-5-5 مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-5-5 نقاط کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………57

6-5 سیستم اعلام واطفاء حریق……………………………………………………………………………………………………………….57

1-6-5 مزایا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-6-5 نقاط کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………58

7-5 سیستم توزیع دیتا…………………………………………………………………………………………………………………………..59

1 – 7-5 مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

2-7-5 نقاط کنترلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..60

8-5 سیستم توزیع خطوط تلفن………………………………………………………………………………………………………………..61

1-8-5 مزایا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

2-8-5 نقاط کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………62

9-5 سیستم آنتن مرکزی وتوزیع سیگنال ………………………………………………………………………………………………..62

1-9-5 مزایا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

2-9-5 نقاط کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………63

10-5 سیستم تغذیه وروشنایی اضطراری…………………………………………………………………………………………………..63

1-10-5 مزایای UPS…………………………………………………………………………………………………………………………………..64

2-10-5 مزایای ژنراتور…………………………………………………………………………………………………………………………………64

3-10-5 نقاط کنترلی ………………………………………………………………………………………………………………………………..65

11- 5 سیستم روشنایی اضطراری ……………………………………………………………………………………………………………66

1-11-5 مزایا……………………………………………………………………………………………………………………………………………66

2-11-5 نقاط کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………….67

12-5 سیستمهای عکس العمل خطر…………………………………………………………………………………………………………..67

1-12-5 مزایا………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

2-12-5 نقاط کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

13-5 یکپارچه سازی سیستمها……………………………………………………………………………………………………………………68

فصل ششم (معرفی پروتکل های هوشمند سازی ساختمان)………………………………………………………………..69

1-6 پروتکل های هوشمند سازی ساختمان………………………………………………………………………………………………..70

1-1-6 پروتکل EIB…………………………………………………………………………………………………………………………………….70

2-1-6 پروتکل X10 …………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-1-6 پرتکل UPB……………………………………………………………………………………………………………………………………75

4-1-6 پرتکل های KNX، LonTalk ،Cebus………………………………………………………………………………………………….75

5-1-6 پرتکل Home Plug……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-6 BMS در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-6 جایگاه حال وآینده ساختمانهاى هوشمند………………………………………………………………………………………….77

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بلوتوث blue tooth در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بلوتوث blue tooth در فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بلوتوث blue tooth در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بلوتوث blue tooth در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بلوتوث blue tooth در فایل ورد (word) :

دانلود بلوتوث blue tooth در فایل ورد (word)

پیشگفتار 3
بخش تاریخچه ومعرفی
تاریخچه BLUETOOTH 5
نام BLUETOOTH 6
علت BLUETOOTH 6
فن آوری های رقیب 8
-ساختار سیستم رادیویی BLUETOOTH : 9
فصل اول:بررسی ساختار پروتکلی BLUETOOTH
1-1 ساختار پروتکلی BLUETOOTH 13
1-1-1- پروتکلهای انتقال 15
1-1-2- پروتکلهای میانی 18
1-1-3- برنامه های کاربردی 21
فصل دوم: توصیف کلی شکل بسته ها و نحوه کنترل خطا
مشخصه های باند پایه 24
توصیف کلی 24
توصیف کلی بخش RF 26
کانال فیزیکی 28
ارتباطات فیزیکی 28
بسته ها 29
کد دسترسی 30
انواع كدهای دسترسی 31
كلمه همزمانی 32
دنباله 33
انواع بسته ها 36
تشكیلات محموله 46
دامنه صوتی 46
دامنه داده ها 46
تصحیح خطا 52
جداسازی در نحوه ارسال مجدد 56
بسته هایBROADCAST 58
آزمایش خطا 59
فصل3:بررسی وتحلیل بلوك های مختلف فرستنده وگیرنده BLUETOOTH
ـ معماری گیرنده 64
ـ معماری فرستنده 69
ـ معماری تولیدكننده كلاك CLOCK GENERATOR 71
ـ نوسان ساز كنترل شده با ولتاژVCO 73
ـ تركیب كننده فركانسی SYNTHESIZER 77
فصل 4:مدلهای کاربردیBLUETOOTH
4-1- کامپیوتر بی سیم 87
4-2-ULTIMATE HEADSET 87
4-3- تلفن سه کاره 87
4-4- انتقال داده و فایل 88
4-5- پل اینترنت 88
فصل5:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 90
5-2-پیشنهادات 92
ضمائم 93
واژگان اختصاری 99
واژه نامه فارسی به ا نگلیسی 102
منابع ومراجع 106

پیشگفتار
در دهه های گذشته ، پیشرفت فناوری میکروالکترونیک و VLSI باعث گسترش استفاده همگانی از تجهیزات مخابراتی و محاسباتی در کاربردهای تجاری شده است. موفقیت محصولاتی از جمله کامپیوترهای شخصی و کیفی ، تلفن های بی سیم و سلولی ( سیار ) ، و تجهیزات جانبی آنها همواره کار دست و پاگیری بوده است که عمدتا با اتکا به کابلهای رابط خاص انجام می شده است.
اخیرا یک واسط رادیویی ( بی سیم ) همگانی برای ایجاد ارتباط بی سیم برد کوتاه طراحی شده است . این فناوری که Bluetooth نامیده شده است ، نیاز به استفاده از سیم و کابل و ارتباط دهنده های لازم برای برقراری ارتباط بین تلفن های بی سیم یا سلولی ، مودم ها ، کامپیوترها ، چاپگرها و … فناوری ما را قادر به طراحی سیستمهای رادیویی کم توان ، کوچک و ارزان می کند و با توجه به این مزایا ، این سیستم ها را می توان به راحتی در تجهیزات قابل حمل موجود کار گذاشت . بدین ترتیب سیستم های رادایویی تعبیه شده باعث ایجاد ارتباطی همگانی و فراگیر می شود که این فناوری امکان تحقق ارتباط فوق را بدون هیچ گونه دخالت آشکار کاربر فراهم می کند.
مشخصه کلیدی آن پایداری ، پیچیدگی کم ، توان کم و هزینه کم است. با این که این تکنولوژی برای کار در محیط نویزی فرکانسی طراحی شده است. و از تاییدهای سریع و مدل پرش فرکانسی بهره می برد تا ارتباط را پایداری بخشد . عناصر بلوتوس در باند بی جواز 2.4GHz کار می کند و با کمک پرش فرکانسی پس از مبادله بسته ها از تداخل جلوگیری می کند. در قیاس با باقی سیستم های مشابه در چنین فرکانسی ، بلوتوس سریعتر پرش می کند و از بسته های کوچکتر بهره می برد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت استفاده ازالگوریتم مورچگان برای بهینه‌ سازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت استفاده ازالگوریتم مورچگان برای بهینه‌ سازی در فایل ورد (word) دارای 14 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت استفاده ازالگوریتم مورچگان برای بهینه‌ سازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت استفاده ازالگوریتم مورچگان برای بهینه‌ سازی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت استفاده ازالگوریتم مورچگان برای بهینه‌ سازی در فایل ورد (word) :

پاورپوینت استفاده ازالگوریتم مورچگان برای بهینه‌ سازی

الگوریتم مورچگان:

استفاده از الگوریتم‌های ابتكاری در حل مسئله بهینه‌سازی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این روش از توانایی مورچه‌ها در پیدا كردن كوتاه‌ترین مسیر بین لانه و یك منبع غذایی الهام گرفته است.

وقتی مورچه‌ها در محیط اطراف حركت می‌نمایند، اثری شیمیایی به نام فرومون از خود بجای می‌گذارند. وقتی جمعیتی از مورچه‌ها از چند مسیر بین لانه و یك منبع غذایی حركت می‌كنند، پس از مدت

زمان معینی مشاهده می‌شود كه در مسیرهای متفاوت، فرومونهای برجای گذاشته شده متفاوت می‌باشد. این امر ناشی از این واقعیت است كه مورچه‌هایی كه در مسیر كوتاه حركت می‌كنند، به

علت كوتاه‌تر بودن مسیر در یك مدت زمان معین‌تردد بیشتری داشته‌اند چون مورچه‌ها، مسیر كوتاه‌تر را انتخاب كرده‌اند. با استفاده از روش مورچه‌ها، روش جستجوئی پیاده‌سازی می‌شود كه در هر

مرحله‌ای از اطلاعات مراحل قبلی برای رسیدن به هدف استفاده میگردد.

تاریخچه الگوریتم مورچگان:

به‌كارگیری سیستم مورچگان اولین بار (الگوریتم مورچگان) توسط Dorgio و همكاران و خود او به عنوان یك نگرش با چندین عامل برای حل مسائل بهینه‌سازی تركیبی یا راه‌حل

چندعامله (multi Agent)

مشكل، مانند مسئله فروشنده دوره گرد یا (TSP) (Traveling Sales Person) و مسئله تخصیص منابع یا QAP پیشنهاد و ارائه شد.

خصوصیات مورچه‌ها:

1- اجتماعی بودن:

مطالعات نشان داده است كه مورچه‌ها حشراتی اجتماعی هستند كه در كلونی‌ها زندگی می‌كنند و رفتار آنها بیشتر در جهت بقاء كلونی است تا در جهت بقاء یك جزء از آن.

2. هوشمندی توده‌ای:

مورچه‌ها با وجود كور و كم‌هوش بودن كوتاهترین مسیر رفت و برگشت از خانه تا غذا را پیدا می‌كنند. این یكی از مهمترین و جالبترین رفتار مورچه‌ها می‌باشد كه این نوع رفتار مورچه‌ها دارای نوعی

هوشمندی توده‌ای است كه عناصر رفتاری تصادفی(احتمال) دارند و بین آنها (همدیگر) هیچ نوع ارتباط مستقیمی وجود ندارد و آنها تنها بصورت غیرمستقیم و با استفاده از نشانه‌ها با یكدیگر در تماس هستند.

مورچه‌ها چگونه كوتاهترین مسیر را انتخاب می‌كنند؟

مورچه‌ها هنگام راه رفتن از خود ردی از ماده شیمیایی فرومون (pheromone) بجای می‌گذارند كه البته این ماده بزودی تبخیر می‌شود ولی در كوتاه مدت بعنوان رد مورچه بر سطح زمین باقی می‌ماند.

یك رفتار پایه‌ای ساده در مورچه‌ها وجود دارد:

آنها هنگام انتخاب بین دو مسیر بصورت احتمالاتی (statistical) مسیری را انتخاب می‌كنند كه فرومون بیشتری داشته باشد یا بعبارت دیگر مورچه‌های بیشتری قبلاً از آن جا عبور كرده باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آموزش کامل اکسل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آموزش کامل اکسل در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آموزش کامل اکسل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آموزش کامل اکسل در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آموزش کامل اکسل در فایل ورد (word) :

دانلود آموزش کامل اکسل در فایل ورد (word)

مقدمه:

‍‍
دوره ی آموزشی Excel 2000 چهارمین مهارت از استاندارد ICDL می باشد . Excel یک نرم افزار صفحه گسترده (Spread Solution) است. از Excel برای محاسبات ریاضی ، آماری و نمودار کشی استفاده می شود .

برای مطالعه ی این دوره ی آموزشی نیاز است کاربران محترم آشنایی مقدماتی با محیط Windows داشته باشند . جهت نصب و اجرای نرم افزارهای Office که Excel نیز شامل آن می شود ، نیاز به سیستمی با مشخصات ذیل می باشد :

1- حداقل سیستم مورد نیاز پنتیوم 233

2- 16 مگابایت Ram

3- حدود 600 مگا بایت فضای آزاد بر روی هارد دیسک

تعریف صفحه گسترده :

صفحه گسترده این امکان را فراهم می نماید که داده ها را بصورت سطر و ستون وارد نمائید . بعد از وارد کردن داده ها عملیاتی نظیر محاسبات ، مرتب سازی و فیلتر نمودن را روی آنها انجام داده، همچنین میتوان این داده ها را چاپ کرده و نمودار هایی بر اساس آنها ایجاد کرد.

انواع صفحه گسترده :

اولین صفحه گسترده VisiCalc در سال 1978 به بازار آمد . این صفحه گسترده از نخستین “برنامه های کاربردی عالی ” محسوب میشد . لوتوس 1و2و3 در سال 1983 به بازار آمد و برای مدت طولانی بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داد. کواتروپرو و اکسلExcel در سال 1987 به بازار معرفی شدند که هر دو تحت محیط گرافیکی Windows عمل میکردند.

ورود به محیط Excel :

Excel جزء نرم افزار های گروه Office می باشد. نرم افزار های Office نصبی میباشند. پس به طور پیش فرض در منوی Program قرارمیگیرند. برای ورود به محیط Excel مسیر زیر را طی میكنیم :

Start/ Programs/ Microsoft Excel

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word) :

دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

در این صفحات برآن شده ایم که در مورد سیستم های ناشناخته صحبت کنیم که دارای فعالیت هایی مخصوص به خود و رفتارهایی غیر قابل پیش بینی هستند.

در سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر، از تحقیقات صرفاً تئوری به تحقیقات کاربردی به خصوص در زمینه پردازش اطلاعات، برای مسائلی که برای آنها راه حلی موجود نیست یا به راحتی قابل حل نیستند بوده ایم.

در دهه های گذشته، کوششهای گوناگونی انجام شد تا با استفاده از رفتارهای اجتماعی حشرات الگوریتمهایی توسعه پیدا کند که الهام گرفته از رفتارهای خودسازمانده در حشرات است.

علوم کامپیوتر به دنبال پیدا کردن روشهایی است که براساس الگوهای رفتاری حشرات مدلی را طراحی کند برای مسائل پیچیده که براحتی قابل حل نیستند.

رفتارهای اجتماعی که در حشراتی نظیر، مورچه ها، موریانه ها، زنبورعسل، و ماهی ها ظهور پیدا می کند دانشمندان را برآن داشته که در رفتار و زندگی این حشرات به تحقیق بپردازند و این باعث ایجاد مفهوم جدیدی به نام هوش ازدحامی می شود.

حال اینکه این موجودات چگونه فعالیت می کنند و چگونه در یادگیری هوش ازدحامی موثر هستند؟

تأملی که در مورد زندگی مورچه ها انجام شده است و رفتار جستجوگرایانه آنها برای پیدا کردن غذا می تواند جواب مختصری باشد برای اینگونه سوالات، که در فصل دوم و سوم به آن خواهیم پرداخت.

هوش ازدحامی اگرچه یک شاخه جدید در علوم به حساب می آید ولی در مسائل گوناگونی کاربرد دارد مسئله فروشنده دوره گرد، رباتیک ازدحامی و کاربرد های دیگر که در فصل چهارم و پنجم به آنها خواهیم پرداخت و دز فصل ششم سعی می کنیم مسئله فروشنده دوره گرد را با استفاده از هوشی که در ازدحام مورچه ها برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر تا منبع غذایی وجود دارد، حل کنیم.

دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word)
فهرست

شماره

چکیده

1

فصل اول « هوش وانواع آن»

7

1-1 هوش چیست؟

8

1-2 انواع هوش

9

1-2-1 هوش مصنوعی

10

1-2-2 هوش هیجانی

12

1-2-3 هوش محاسباتی

13

1-2-4 هوش ازدحامی

13

1-3 نتیجه گیری

15

فصل دوم « هوش ازدحامی و کابردهای آن»

16

2-1 هوش ازدحامی چیست؟

17

2-2 اصول مهم هوش ازدحامی

18

2-2-1 خودسازماندهی

18

2-2-2 ارتباط غیر مستقیم

19

2-3 تکنیک های هوش ازدحامی

20

2-4 جذابیت هوش ازدحامی در فناوری اطلاعات

21

2-5 مراحل طراحی یک سامانه

21

2-6 کاربردهای هوش ازدحامی

22

2-7 نتیجه گیری

24

فصل سوم « مورچه ها، موریانه ها، الگوریتم مورچه»

25

3-1 مورچه ها

26

3-2 زندگی مورچه ها

28

3-3 موریانه ها

31

3-4 الگوریتم مورچه

32

3-5 کاربردهایی از الگوریتم مورچه

33

3-6 نتیجه گیری

34

دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان

شماره

فصل چهارم « مسئله فروشنده دوره گرد»

35

4-1 مسئله فروشنده دوره گرد

36

4-2 لگوریتم فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم مورچه

37

4-3 کاربردهایی از مسئله فروشنده دوره گرد

38

4-4 نتیجه گیری

40

فصل پنجم « رباتیک ازدحامی و کاربردهای آن»

41

5-1 رباتیک ازدحامی

42

5-2 کاربردهای رباتیک ازدحامی

43

5-3 نتیجه گیری

45

فصل ششم « پیاده سازی مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم مورچه»

46

6-1 فرآیند یادگیری

47

6-2 انواع یادگیری

47

6-3 یادگیری با ناظر

47

6-4 یادگیری بدون ناظر

47

6-5 یادگیری با تشدید

48

6-6 متغیرهای برنامه

48

6-7 توضیح برنامه

49

6-8 خروجی برنامه

57

6-9 نتیجه گیری

58

نتیجه گیری

59

دانلود هوش ازدحامی و کاربردهای آن در فایل ورد (word)
فهرست منابع

61

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و زبان خارجه تبریز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و زبان خارجه تبریز در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و زبان خارجه تبریز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و زبان خارجه تبریز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و زبان خارجه تبریز در فایل ورد (word) :

مقدمه :

شبكه چیست ؟

شبكه یا Netword یك اصطلاح عمومی است و به مجموعه ای از ابزارهای پردازش اطلاعات اطلاق می شود كه با یكدیگر در ارتباط هستند . البته این ارتباط از نوع فیزیكی و منطقی است كه از طریق سخت افزار و كابل بر قرار شده است و با یك روش استاندارد مدیریت می شود .

Wan and Lan

شبكه محلی یا (Local Area Networkinq) Lan شبكه ای است با تعداد محدودی از كامپیوترهای شخصی بطوری كه در سطح یك مكان محدود با هم كار می كنند و از منابع یكدیگر مشتركاً استفاده می كنند . شبكه های محلی به اشكال گوناگون قابل استفاده اند اما با وجود این گوناگونی در اصل با هم یكسانند بطوریكه اشتراك در برنامه های كاربردی فایلها و وسایل جانبی از اهداف اصلی آنهاست .

همان طور كه می دانیم از Lan برای فضاهای محدود استفاده می شود اما اگر بخواهیم در فواصل طولانی نقل و انتقال اطلاعات با سرعت بالائی انجام شود به سراغ شبكه های گسترده یا Wan ( Wide Aria Nedwork ) می رویم .یك Wan از مرتبط شدن دو یا چند Lan بوجود می آید .

تغییر و تحول در تكنولوژی شبكه ها :

با پیشرفت روزافزون فن آوری شبكه ها نحوه و نوع ارتباط مابین كامپیوترهای یك شبكه مداماً در حال تغییر است ، پیش از این شبكه به معنای محیط متمركزتری برای پردازش اطلاعات بحساب می آمد و از ترمینالها به عنوان ابزاری برای دریافت و یا نمایش اطلاعات استفاده می شد . بطوریكه آنها فقط از منابع اطلاعاتی موجود در كامپیوترهای بزرگ استفاده می كردند و سیستم ها به تنهایی قابلیت اجرای فرامین نرم افزاری را نداشتند .

اجزای اصلی شبكه :

ارتباطات داده ها در ابتدا در انحصار كمپانیهای خاصی از قبیل IBM قرار داشت اما در حال حاضر شركتهای زیادی دست اندركار این قضیه هستند بطوریكه تمام اجزای مورد نیاز یك شبكه از نرم افزارهای سطح بالا تا رابط های سطح پایین را ارائه می دهند . تعداد این شركتها باعث شده است كه اجزای متفاوتی در ارتباط با شبكه های محلی بوجود آید . اما بطور كلی آنچه كه باعث اختلاف مابین شبكه های محلی می شود تفاوت اجزای اصلی آنهاست .

ایستگاه كاری

مشهورترین جزء یك شبكه ، ایستگاه كاری یا Workstation می باشد كه از طریق آن كاربرد با شبكه ارتباط برقرار می كند . ایستگاه كاری در شبكه به معنای یك پایانه هوشمند است زیرا از توانایی پردازش و اجرای برنامه ها بهره مند می باشد در حالیكه پایانه های ساده (Dumb ) فقط بعنوان یك ابزار ورودی – خروجی به كامپیوتر مركزی متصل بوده و اطلاعات را جهت پردازش ، به واحد پردازشگر مركزی ارسال می كنند .

ایستگاههای كاری در یك شبكه محلی به تنهایی قابل استفاده هستند و می توانند در سرعت پردازش ، مقدار حافظه ، برنامه های نصب شده و ابزارهای ذخیره سازی اطلاعات متفاوت باشند .

اغلب ایستگاههای كاری از یك سیستم عامل محلی (host) نظیر DOS و Windows یا OS/2 بهره می برند این سیستم عامل شرایطی را فراهم می كند تا ایستگاه كاری توانائی اجرای نرم افزارهای محلی را مستقلاً دارا باشد .

كارت های رابط شبكه

رابطی كه جسم جدا از شبكه را به LAN متصل می سازد و آن را راه اندازی می كند ، كارت رابط شبكه یا آداپتور شبكه (Network Interface Adapter-NIC) نامیده می شود . یك NIC از شكاف های (SLOT) موجود بر روی برد اصلی كامپیوترها استفاده می كند . و باعث برقراری یك اتصال فیزیكی به رسانه انتقال یا كابل می شود . كارت شبكه ، باعث برقراری ارتباط مابین اجزاء شبكه از طریق سیگنال های خاص می شود . هر عنصری از شبكه محلی كه دارای یك كارت شبكه باشد بعنوان یك گروه یا node شناخته می شود بطوریكه هر گروه از یك آدرس واحد برای مسیریابی اطلاعات استفاده می كند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله وب نامرئی _ وب عمیق در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله وب نامرئی _ وب عمیق در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله وب نامرئی _ وب عمیق در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله وب نامرئی _ وب عمیق در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله وب نامرئی _ وب عمیق در فایل ورد (word) :

مقدمه

مرور نوشتارها حاكی از آن است كه به احتمال قریب به یقین عبارت «وب نامرئی» نخستین بار درسال 1994 توسط «ژیل السورث»ابداع شده است. البته معدودی از منابع نیز شخص دیگری به نام «متیوكل» را به عنوان مبدع این اصطلاح معرفی می‌كنند.

در خصوص وب نامرئی كلماتی نظیر وب پنهان،‌ وب عمیق، وب تاریك، به طور مترادف در متون مختلف به كار برده شده‌اند. اما این‌ها در حقیقت معادل یكدیگر نیستند و هر یك به جنبه‌ای از نامرئی بودن اشاره می‌كنند

وب نامرئی

یکی از اصطلاحاتی که اخیرا از آن یاد میشود وب نامرئی یا invisible web است که البته اسم دیگرش deep وب هست. صفحات اینترنتی ای که ما به طور عادی می بینیم، وب سطحی نام دارند. افراد قبل از هر مرجع دیگری از وب برای جستجوی تحقیقاتشان استفاده می کنند. اما موتورهای جستجو لزوما بهترین نتایج را نمایش نمی دهند. آنها اطلاعات مخفی یا عمیق موجود در اینترنت را نمایش نمی دهند.

وب ژرف چیست؟

اصطلاح وب نامرئی یا وب “ژرف” به مخزن عظیمی از اطلاعات اطلاق می شود که موتورهای جستجو به آنها دسترسی مستقیم ندارند به طور مثال پایگاه داده کتابخانه های دانشگاهها، سایتهایی که برای مشاهده آنها نیاز به رمز عبور داریم و سایتهایی که به هر دلیل، موتورهای جستجو از دانلود مقاله وب نامرئی _ وب عمیق در فایل ورد (word)
فهرست بندی آنها، منع شده اند. بر خلاف صفحات قابل مشاهده (یعنی همین وبی که می توانید توسط موتورهای جستجو ببینید) اطلاعاتی در پایگاههای داده موجود است که اسپایدرها و رباتهای خزنده بدانها دسترسی ندارند.
بعنوان نمونه، اغلب مردم گوگل را بعنوان دارنده بزرگترین پایگاه داده جستجو تصور می کنند که حدودا 8 بیلیون صفحه را دانلود مقاله وب نامرئی _ وب عمیق در فایل ورد (word)
فهرست بندی کرده است. این رقم بزرگ است ولی اگر وب مخفی را در نظر بگیریم این رقم را بایستی در 500 ضرب کنیم. بعلاوه گوگل فقط صفحات قابل جستجو را که حدودا 250 بیلیون است ذخیره کرده است ولی از رقم دقیق صفحات غیر قابل جستجو خبری نیست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید