دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر،آشنایی با شبکه GSM و WLL در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر،آشنایی با شبکه GSM و WLL در فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر،آشنایی با شبکه GSM و WLL در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر،آشنایی با شبکه GSM و WLL در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر،آشنایی با شبکه GSM و WLL در فایل ورد (word) :

گزارش کارآموزی کامپیوتر-آشنایی با شبکه GSM و WLL در 67 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه و تشکر

بحث معرفی ICT به عنوان محرك اصلی و عامل توسعه در تمام بخش ها موضوعی نیست كه اخیرا صاحب نظران به آن رسیده باشند اما تكرار آن در واقع نشان از اهمیت و جریان پویای این مضمون دارد. به هر حال این رویكرد گریز ناپذیر در تمامی عرصه ها نمود یافته و پرداخت مناسب آن در قالب محتوایی و سخت افزاری از سویی و قانونمندی آن از سوی دیگر یك باید روشن و واضح است.

عدالت گستری ، مهرورزی ، خدمت رسانی و پیشرفت وتعالی كشور چهار اصلی است كه برنامه دولت بر پایه آنها پایه ریزی شده است و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به توانمندی های بالقوه خود در تحقق چهار اصل فوق می تواند به نمادی از خودباوری ملت ایران تبدیل شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با تولید حافظه های IC و دیسكت و CD و ایجاد پایگاه داده ای عظیم در شبكه های اطلاعات و كاربرد وسیع آن در جوامع می تواند باعث صرفه جویی هزاران تن كاغذ شود . فناوری ارتباطات و اطلاعات در سایر زمینه ها هم می تواند جایگزین مناسبی باشد بشرط آنكه دولتمداران، برنامه ریزان ، مدیران و همه افراد جوامع با همتی بلند و بینشی فراگیر ، سیستم فعلی را بسرعت تغییر دهند و برای تحقق این مهم هر چه سریعتر ایجاد بزرگراههای اطلاعاتی را در صدر برنامه های كشور قرار دهند و به موازات آن كارهای توجیهی وآموزشی نیز صورت گیرد.

در كشورما بهره وری از فناوری ارتباطات هنوز فراگیر نشده ومتاسفانه زیانهای ناشی از آن نیز بالا است. امید است شركت مخابرات ایران در زمینه فراهم سازی بستر مناسب اطلاعاتی و دیگر سازمانها در جهت آموزش و گسترش فرهنگ استفاده از ارتباطات قدمهای بلند و اساسی بردارند.

با تشکر از استاد ارجمند جناب آقای مهندس برومند وکلیه همکاران مرکز wll و برادر عزیزم که در یادگیری و جمع آوری این مطالب مرا یاری نموده اند.

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر،آشنایی با شبکه GSM و WLL در فایل ورد (word)
فهرست : صفحه

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی 1

آشنایی با مخابرات وتاریخچه آن 2

تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان 4

ساختار شرکت مخابرات استان 4

محصولات تولیدی 6

فرآیند تولیدی خدماتی 6

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز 7

اداره نگهداری و پشتیبانی فنی wllوسیستمهای access 8

آشنایی با سوئیچ 9

سوئیچ مخابراتی چیست 9

انواع سوئیچ مخابراتی از بدو تاسیس 11

تاریخچه و مروری در روند تکامل تدریجی سوئیچهای 11

مروری برتکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای 13

سوئیچهای نرم افزاری 15

نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری 16

آشنایی با موبایل 17

ارتباط رادیویی سیار 17

تاریخچه مخابرات سیار 17

تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار 17

سیستم های سیار در جهان 18

سلول 19

انواع آنتنها 19

نسبت C/I در سیستمهای سلولی 19

شبکه GSM 20

ساختار جغرافیایی شبکه 21

ناحیه تحت پوشش شبکه 22

کانالها 23

روشن شدن واحد سیار 28

تقاضای ثبت نام 28

فراخوانی 28

تقاضا برای برقراری مکالمه 28

بررسی ساختار شبکه GSM 29

موقعیت رشته کامپیوتر در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی کامپیوتر در مرکز wll 31

آشنایی با WLL 32 GSM 33

چارت سازمانی مرکز WLL 36

فلوچارت وظایف پرسنل نگهداری WLL 37

شرح انجام کار 38

شرح وظایف پرسنل کشیک BSS 39

شرح وظایف پرسنل کشیک NSS 39

بررسی عملکرد سیستم 44

تهیه گزارشات ترافیکی 45

امور جاری 46

امورآینده 46

تکنیک هایی که توسط رشته کامپیوتر در واحد صنعتی(مرکز wll) به کار می رود: 47

فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات : 48

نتیجه گیری 49

فرم گزارش پیشرفت کار آموزی یک 50

فرم گزارش پیشرفت کار آموزی دو 51

فرم گزارش پیشرفت کار آموزی سه 52

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

آشنایی بامخابرات وتاریخچه آن:

مخابرات درواقع مبادله اخبارواطلاعات وتصویرودیتا توسط علائم قراردادی وسمعی وبصری والکتریکی ازمحلی به محل بعدی می باشد.

ایرانیان نخستین مللی بودند که از چندهزار سال قبل ازمخابرات تلگرافی بااستفاده از دودوشعله درسال1101قبل ازهجرت درتصرف آتن جهت ارسا ل اخبارازآن استفاده شد.

تلگراف وموس : درسال 1844اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن وبا لتیموبه وسیله جریان الکتریکی درسیم مخابره شد.درایران این کاردرسال1238صورت گرفت. در سال1255علی خان فخرالدوله نخستین وزیرانتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی درایران گسترش یابدکه مهمترین آنها خط ارتباطی آلمان-روسیه-ایران-هندبوده است.

پیدایش تلفن:مخترع تلفن الکساندرگراهام بل بودکه درسال1876درشهربوستون مرکز تلفن 21مشترکه راه اندازی کرد.

اولین باردرایران بین سالهای 65 -1264شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران- ری انجام شد.

درگرگان درسال1344مخابرات گرگان با2000شماره به صورت خودکارF6 نصب شد.درحالیکه قبل ازآن به صورت هندلی بود.

درآبان1352به مناسبت تاج گذاری شاهSTD (مرکزبین شهری خودکار)بین شیراز- تهران-اصفهان راه اندازی شد.

درسال 1374با توجه به گسترش فعا لیت های مخابراتی وتوسعه روزافزون صنعت مخابرات درکشوروپیروی ازسیاست تمرکززدایی دراجرای ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد ودرتاریخ 1/11/74باتصویب اساسنامه شرکتهای مخابرات استانها درکمسیون مشترک اموراداری وامورپست وتلگراف و تلفن ونیرودرمجلس شورای اسلامی این هد ف محقق و در تاریخ11/11/74توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

مخابرات درتوسعه جامعه نقش بسیارمهمی دارد.میزان سرمایه گذاری درامرمخابرات درکشورهای مختلف متفاوت است وبستگی به سایر خدمات ازجمله حمل ونقل ودیگر صنایع دارد.مسائل زیادی ازجمله محدودیت های سیاسی واقتصادی درتوسعه شبکه های مخابراتی تاثیربسزایی دارد.باتوجه به اینکه طرحهای توسعه اقتصادی کشورهای مختلف یکسان نیست.لذا طرح های توسعه مخابراتی آنها نیزبا هم متفاوت است.

عموما شبکه های مخابرات برسه بخش عمومی وخصوصی وویژه تقسیم می شوند:

1) شبکه های عمومی مانند شبکه های عمومی تلفنی یا شبکه های دیتا و شبکه های موبایل و…که تمام

2

مشترکین به آنها دسترسی دارد.

2) شبکه های خصوصی مانند شبکه های نیروی انتظامی یا شبکه های تلفنی شرکت نفت و…که فقط مشترکین این نوع شبکه ها به آن دسترسی دارند.البته این نوع شبکه ها می توانند به شبکه های عمومی متصل شوند.

3) شبکه های ویژه که وظایف خاصی را برعهده دارند ومشترکین به آنها دسترسی ندارند مانند شبکه های مدیریت.

با توجه به افزا یش روزبه روزارتباطا ت لذا ازاین نظردرزمینه های اقتصادی و آموزشی و فرهنگی و نظامی روز به روز افزایش می یابد.

الف) نظامی: نقش ارتباطات در تحقیقات فضایی وامنیت دفاعی وکامپیوتری بسیار فراوان است.

ب) فرهنگی: القای فرهنگ توسط وسائل ارتباط جمعی ورادیووتلویزیون وماهواره ونیزتفاهم ووحدت افراد جامعه وعکس آن می تواند دربرداشته باشد.

ج) اقتصادی: جهش اقتصادی وتجارت وامکان ارتباطات درزمان کوتاه واستفاده از فناوری مخابرات اهمیت فراوانی دارد.

د) آموزشی: القای مسائل آموزشی توسط رادیو وتلویزیون درپیشرفت دانش.

ارسال یا مخابره اخبارطی دو مرحله انجام می گیرد:

الف) مرحله تولید یا اطلاعات:

هر موج اطلاعات جهت ارسال از یک نقطه به نقطه ای دیگر احتیاج به سیستم های مخابراتی داردکه بتواندجریان وجهت یا…رابه واضحی تبدیل ودرطرف دیگر عکس آن راانجام دهد.

ب) مرحله انتقال خبریا انتقال:

انتقال جریان وپالسهای الکتریکی پس ازعمل به وسیله سیمهایی ازیک نقطه به نقطه ای دیگررامرحله انتقال گویند که به روش های بدون سیم یا رادیوئی و انتقال سیمی انجام می شود.در محیط انتقال رادیوئی ازسیستمهای مایکرویووآنتنهای مخابراتی و ماهواره ای استفاده می شود.ولی درشبکه سیمی ازکابلهای مسی یا فولادی وفیبرنوری و کابلهای کواکسیال وموج برهای فلزی استفاده می شود.

8

آشنایی با سوئیچ

سوئیچ مخابراتی چیست؟

دستگاهی است که کارمسیریابی ومسیردهی راانجام می دهد ووظیفه ثبت charging وارائه سرویس های مختلف اعم از انتظار مکالمه –نمایشگر شماره تلفن و…به عهده سوئیچ می باشد.

سوئیچ های تلفن ثابت ازدونوع آنالوگ و دیجیتال می باشد که سرویس های ذکرشده درسوئیچهای دیجیتال قابل ارائه می باشد.

وقتی شماره گیری می کنیم سوئیچ شماره های گرفته شده راتجزیه و تحلیل می کند ومسیرآن راتشخیص می دهد.مثلا اینکه شماره گرفته شده داخل شهری است یا بین شهری یا بین المللی است و مسیررابه مرکز بعدی که هر کدام وظیفه خاصی به عهده دارند راواگذار می کند.

مرکزتلفن یا مرکزسوئیچ:

سوئیچ درزبان انگلیسی به معنای قطع و وصل کردن می باشد.این کلمه درصنایع مختلف ازجمله خودرو سازی و راه آهن و…کاربرد دارد.کارسوئیچ درمخابرات راه یابی و بسترسازی است.این کار قبلا توسط اپراتورانجام می شد و محل کاراپراتور دراداره یا office می بود.پس ازاختراع سوئیچ توسط استروجرواژه exchange جایگزین office شد..

درسال 1889آلمون استروجربا مطالعه حرکات دست تلفنچی ها وسیله ای ساخت تا همان کارتلفنچی ها را بطورخودکارانجام دهد.اوهمان سال ایده خودرابه ثبت رساندو درسال1892موفق شد تاازنخستین سوئیچ خودکارجهانی بهره برداری کند.به این ترتیب نخستین نسل سوئیچهای مداری که به نام سوئیچهای استروجرمعروف میباشند به بهره برداری رسید .

باراه اندازی نخستین سوئیچ خودکارمراکز تلفن به اصطلاح انگلیسی زبانان هم عصراستروجر(( بدون تلفنچی )) نام گرفت ودرعوض مهندسین مخابرات وتکنسین ها دیگرنه برای برقراری ارتباط بلکه به منظورتعمیرونگه داری جای آنها راگرفتند.

درزبان فارسی کلمه مرکزبه جای سوئیچ center , xchange , office مورداستفاده قرارگرفت.معمولا برای مراکزشهری xchange وبرای مراکزبین شهری وبین المللی center اطلاق می شود.

Tx :terminal xchange (مرکز نهایی)

کلیه مراکز تلفنی روستا و شهرغیرازگرگان و گنبد که خودمراکز pc می باشندودر مخابرات مركزتلفن را txگویند.

9

Lx :local xchange (مرکزمحلی)

به سوئیچ های مراکزگرگان و گنبد گفته می شود.سوئیچهایی كه داخل شهر pc واقع شده lx , ما بقی را tx گویند.

Pc : primary center (مركزاولیه)

به مشتركین مستقیم سرویس نمی دهد.مثلا pc گرگان به مراكزغرب استان وpc گنبد به مراكزشرق استان سرویس می دهند. Pc ها ارتباط راه دوررا برقرارمیكنند.

Sc : secondary center (مركزثانویه)

تفاوتشان با pc این است كه مقدارlevel آنها بالاتراست.

Isc :international switching center (مركزبین المللی)

Ltx : local transmission xchange

Ltx ها سوئیچ ها ی واسط می باشند كه بین مراكزtx , pc قراردارند.

Wll : wire less local loop

درwll سیكل ارتباطی طولانی است.شبكه wll ازطراحی شبكه سلولی استفاده می كند.

انواع سوئیچ مخابراتی ازبدوتاسیس:

الف) سوئیچ الكترومكانیكی:ابتدایی ترین سوئیچ كه فرم مكانیكی والمان مكانیكی درآن لحاظ شده وبه نوع Emd معروف بود والان دراستان ازآن استفاده نمی كنیم.

ب) سوئیچ الكترومكانیكی:تقریبا منسوخ شدند مانند xp100 , xp1000 , …در حال حاضر در استان استفاده نمی شود.

ج) سوئیچ دیجیتال :كلیه سوئیچهای استان از این نوع می باشد .

د) سوئیچ های Soft switch

سوئیچ های دیجیتال یا مداری نسبت به سوئیچ های Soft switch سرعتشان بالاتر بوده چون عمل سوئیچینگ ندارند و مسیر بین مبدا و مقصد گارانتی شده است.

یك سوئیچ از 4 قسمت تقسیم شده است:

1- پورت ها (مشتركین –ترانك ها (كانالها))

پورتها به مشتركین و ترانكها سرویس می دهند.

ترانكها :تعداد ارتباطی كه یك سوئیچ با سوئیچ دیگر وصل می كند .

2- تجهیزات سوئیچینگ :

یكسری Ic هستند كه برای برقراری ارتباط باید عمل سوئیچینگ انجام می شود.

3- تجهیزات كنترلی :كلیه عملیات كنترل سیستم (فرمان قطع و وصل مكالمه و رله زنگ را عملیات كنترلی گویند .)

4- تجهیزات جانبی :مثل كامپیوتر-Alarm panel .

تاریخچه و مروری برروند تكامل تدریجی سوئیچهای مداری:

الف)پیشینه اختراع اولین سوئیچ مداری:

درسال 1867 میلادی اختراع تلگراف صوتی كه برروی جای خودبه نام تلفن قرار داد توسط گراهام بل اختراع گردید.وی درسا ل 1878 میلادی شركتی به نام بل رابه ثبت رساند ونخستین مركز سوئیچ جهان رادرشهرنیوهاون احداث كرد.درهمین سال همكاربل به نام واتسون سیستم زنگ تلفن را اختراع كرد.

درسال1881 مهندسی ازكاركنان شركت بل به نام جان کارتی مداردوسیمه خط مشترک رااختراع کرد.به یاری این اختراع دیگرنیازی نبودکه کاربران برای برقراری یک ارتباط تلفنی شخصا به مرکزمراجعه نمایند.بلکه برخورداری آنها ازیک حلقه محلی اولیه کافی بود تا قادرباشند هروقت که می خواهند به کارکنان مرکزتلفن متصل وتقاضای ارتباطی خود را از طریق ایشان برآورده کنند.پس ازاین

11

ماجراسیستم تلفنی استروجراختراع و جایگزین سیستم قدیمی ترگردید.

ب) سوئیچ کراسبار:نسل دوم سوئیچ مداری crossbar switch

در سال 1926 نسل دوم سوئیچهای مداری که نسبت به سوئیچهای استروجرتفاوتهای اساسی داشت به کمک میله های متقاطع و رله هایی که این میله های متقاطع رابه هم وصل می کرد یا ازهم جدا می کرد ساخته شد وبه بهره برداری رسید.

با تولید اقتصادی رله دردهه40 قرن بیستم تولیدانبوه وبهره برداری ازاین نوع سوئیچ به صورت تجاری به ویژه درامریکا رایج شد.اما باتولیدانواع و اقسام سوئیچهای استروجردرانگلیس وآلمان وبهینه سازی آن سوئیچ کراسبارنتوانست رقیب سرسختی برای سوئیچ استروجر شود.

ج) سوئیچ EMD :سوئیچ های مداری

شرکت زیمنس آلمان درآغازنیمه دوم قرن بیستم توانست با اعمال تغییرات اساسی در نوع حرکت سوئیچ استروجر که در واقع سوئیچی دو حرکته بود(عمودی و افقی) آن رابه سوئیچ تک حرکته یا به عبارت دیگر به حرکت چرخشی حول یک محور ثابت تبدیل کند.با این نوآوری ازحجم مراکز سوئیچ کم شده ومراکز تلفن به صورت اقتصادی تربه بهره برداری رسید.

د) سوئیچ کراسبونیت:سوئیچهای مداری

درزمان اختراع سوئیچهای کراسبارساخت و تولید انبوه رله آن قدرارزان نبود که بتوان به جای استفاده از آنها به عنوان کلید قطع و وصل میله از خود آنها درنقاط اتصال یعنی در ماتریس سوئیچینگ (switching matrix) مراکز تلفنی استفاده گردد. اما در دهه شصت قرن بیستم تولید و ساخت رله ها به قدری ارزان شد که نسل چهارم سوئیچهای مداری نیز به نام سوئیچ کراسبونیت به بازار آمد. تا این زمان سوئیچها تنها در شبکه ثابت مورد بهره برداری قرار می گرفتند. در دهه شصت قرن بیستم با پیدایش نخستین تلفن موبایل موسوم به improved mobile telephone system (IMTS) از سوئیچهای کراسبونیت در مراکز تلفن موبایل نیز استفاده شد.

و) سوئیچ SPC :نسل پنجم سوئیچهای مداری

شرح وظایف پرسنل كشیك BSS :

1- رفع خرابی نرم افزاری كلیه BTS ها.

2- در صورت قطع لینك 2M یا پاور به مسئول مربوطه گزارش و پیگیری تا ارتباط برقرار گردد.

3- ثبت ساعات ورود وخروج و نام راننده و كارشناس آماده و كارشناس كشیك .

4- ثبت خرابی ، علت خرابی و ساعت رفع خرابی در دفتر نگهداری .

5- در صورت رفع خرابی سخت افزاری تماس با كارشناس آماده و راننده جهت اعزام به محل.

6- یادداشت نام و شماره سریال و شماره كارت معیوب و جدید به همراه نام سایت و اعلام به واحد مربوطه .

7- اعلام تعویض كارت به مسئول TR جهت ارسال كارت به واحد مربوطه .

شرح وظایف پرسنل كشیك NSS :

1- در صورت خرابی سخت افزاری به همراه راننده با كلیه تجهیزات به محل اعزام می گردد.

2- اعلام ساعت رفع خرابی به كشیك مربوطه .

3- اعلام مشخصات كارت معیوب و جدید به كشیك .

الف – فعالیتهای واحد نگهداری NSS

1-اجرای دستور مداری:

هدف :

الف- اجرای طرحهای توسعه ارتباطات رسیده از مراجع ذیصلاح

ب- اداره طرحهای جدید توسط مركز برای حل مسائل ترافیكی خاص به مراجع ذیصلاح

ج- اجرای توسعه های سوئیچ

مسئول اجرا:

رئیس مركز ، كارشنا س مسئول NSS ، كارشناس نگهداری NSS

تاریخ اجرا :

پس از رسیدن نامه های اداری از طرف اداره كل واگذاری مدارات و شبكه های مخابراتی یا اداره كل طرح و مهندسی انتقال . (مراجع ذیصلاح)

شرح :

پس از بررسی فنی ، طرحهای وارده از مركز طرح و مهندسی توسط رئیس مركز به كارشناس و مسئول NSS داده می شود و پس از بررسی امكانات اجرای طرح اگر قابل اجرا بود كارشناس نگهداری NSS كلیه امور برقراری ارتباطات با مركز مشخص شده در طرح از قبیل سوئیچهای

39

موبایل و شبكه های WLL ، BSC ها ، HLRها ، MNMC ها و مراكز PSTN را انجام می دهد و در صورت موفق بودن كارشناس مسئول NSS بررسی كرده و نامه مربوطه در زونكن دستور مداری بایگانی میگردد .

سوابق :

در زونكن دستور مداری بایگانی می شود .

2- تعریف LAC و CI و Zone IDوBSC-TG و GTT و Dialing Perfixهای جدید در سوئیچ :

هدف :

حل مشكلات ترافیكی و پوششی

مسئول اجرا :

رئیس مركز ، كارشناس مسئول BSS ، كارشناس مسئول NSS ، كارشناس NSS

تاریخ اجرا:

پس از راه اندازی BTS های جدید

شرح:

پس از بررسی و تجزیه و تحلیل توسط اداره توسعه و مهندسی و نصب سایت جدید(BTS) در منطقه ای که نیاز به پوشش داخلی دارد طی نامه ای طرح BTS به همراه LAC و CI وZoneID وBSC-TG به اداره پشتیبانی و فنی WLL وسیستم های ACCESS ابلاغ می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب دانشگاه در خانه شما در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب دانشگاه در خانه شما در فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب دانشگاه در خانه شما در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب دانشگاه در خانه شما در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب دانشگاه در خانه شما در فایل ورد (word) :

دانلود کتاب دانشگاه در خانه شما در فایل ورد (word)(اشنایی با 57 مرکز اموزش انلاین)/70 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم” با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب اموزش نصب گوگل انالیتیکس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 24

دانلود کتاب اموزش نصب گوگل انالیتیکس در فایل ورد (word)(Google analytics) با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم “با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ترفندهای یاهو مسنجر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود ترفندهای یاهو مسنجر در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود ترفندهای یاهو مسنجر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود ترفندهای یاهو مسنجر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ترفندهای یاهو مسنجر در فایل ورد (word) :

دانلود دانلود ترفندهای یاهو مسنجر در فایل ورد (word)

بصورت فایل ورد قابل ویرایش آماده ارائه

background برای یاهو مسنجر

كارهایی كه گفته میشه رو به ترتیب انجام بدین تا بتونید از هر عكسی در یاهو مسنجر در پشت لیست دوستاتون استفاده كنید.

عكسی رو كه میخواهید استفاده كنید به فرمت BMP در بیارید.

اسم عكس را به background تغییر نام بدهید.

عكسو به جایی كه یاهو رو نصب كردید به آدرس زیر كپی كنید:

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\skins\custom

حالا كانكت شین و این كارهایی كه نوشته شده به ترتیب انجام بدید:

yahoo messenger_login_privacy setting_appearance

بعد از انجام این مراحل در صفحه جدیدی كه باز میشه باید روبروی (كارنت سیم) این گزینه رو انتخاب كنید Current Theme:Custom.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 77

بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی) ، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد. به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می‌گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی‌توان به نمره‌ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد. بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله « دیوید وکسلر » ، روان شناس امریکایی ، پیشنهاد شده باشد که بیان می‌کند: هوش یعنی تفکر عاقلانه ، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم در فایل ورد (word) دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم در فایل ورد (word) :

دانلود استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم در فایل ورد (word)

مقدمه

میزان دسترسی به سخت افزار های ارزان قیمت، از جمله، دوربین ها و میکروفون های مکمل اکسید فلز نیمه هادی ، رشد شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای را گسترش داده است، به این معنا که، شبکه هایی از دستگاه های به هم پیوسته به صورت بی سیم که می توانند محتوای چند رسانه ای مانند رشته های صوتی و تصویری، تصاویر ثابت و داده حسگر عددی موجود در همه جا را از محیط بازیابی کنند. بیشتر این فایلات مربوط به شبکه های حسگر عددی است که اندازه گیری پدیده های فیزیکی را به عهده دارند مانند دما، فشار، رطوبت و موقعیت اشیایی که بتوان از طریق پهنای باند پایین و جریان داده هایی که متحمل تاخیرند را منتقل کرد. به تازگی تمرکز به سمت فایل با هدف بازبینی مدل شبکه حسگری در حال تغییر است که قادر باشد مفهوم چند رسانه ای را از جریان های صوتی و تصویری و عکس به همان خوبی داده های عددی ارائه دهد، این تلاش در سیستم های شبکه ای- توزیعی، به عنوان شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای شناخته می شوند. اکنون در این سبک های معماری برای شبکه های حسگر بیسیم چندرسانه ای، همراه با زیان ها و سودمندی ها یشان بررسی می شوند و راهکارهای موجود و موضوع های فایلی آزاد در لایه های کاربرد، انتقال، شبکه، پیوند و فیزیکی بررسی می شوند

دانلود استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم در فایل ورد (word)
فهرست

فصل اول

شبکه های حسگر WSN

ساختار ها

ویژگی

پایگاه ها

فصل دوم

Tiny Os

معرفی

کرنل

برنامه نویسی

الگوریتم WSN

محدودیتهای سخت افزاری

ابزارهای Sniff و Scan

پروتکل مسیریابی

روش انتشار مستقیم

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد در فایل ورد (word) دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد در فایل ورد (word) :

تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار

محتوای فایل :

1- کلیه دیاگرام ها و نمودار های UML


2- سناریو بسیار کامل

دانلود تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد در فایل ورد (word)
فهرست مطالب :

فاز اول پروژه

مقدمه ……………………………………………………………..5

پرسش و پاسخ ……………………………………………………7

صورت جلسه ……………………………………………………..10

توسعه تابع کیفیت ………………………………………………..14

روابط بین موجودیتها ………………………………………………16

فرهنگ داده ها …………………………………………………..17

توصیف داده ها ……………………………………………………19

نمودار جریان داده ها ……………………………………………..21

مشخصه فرآیند ……………………………………………………25

نمودار تغییر حالت و مشخصه کنترل ……………………………..30

فاز دوم پروژه

طراحی داده های سیستم ……………………………………….34

طراحی معماری سیستم ………………………………………….40

طراحی در سطح مولفه ……………………………………………54

طراحی در سطح کاربر …………………………………………….61

فاز سوم پروژه

طراحی شی گرا………………………………………………….. 69

نمودار مورد کاربرد ……………………………………………….. 69

نمودار فعالیت ……………………………………………………. 70

نمودار همکاری حسابداری ……………………………………… 72

نمودار ترتیب انتخاب واحد ………………………………………. 73

نمودار ترتیب حسابداری ………………………………………….74

نمودار کلاس ……………………………………………………… 75

نمودار حالت انتخاب واحد ………………………………………. 76

نمودار حالت حسابداری …………………………………………. 77

نمودار مولفه ……………………………………………………… 78

نمودار توزیع (نصب و راه اندازی) …………………………………. 79

نمودار همکاری انتخاب واحد …………………………………….. 71

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی در فایل ورد (word) دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی در فایل ورد (word) :

دانلود اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی در فایل ورد (word)

كاردانی

در 115 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی در فایل ورد (word)
فهرست صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 1

چكیده ………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول : تعریف و امكان سنجی سیستم

1-1 تعریف مسئله ……………………………………………………………………………….. 5

2-1 اهداف مسئله ……………………………………………………………………………….. 6

1-2-1 اهداف كلی ……………………………………………………………………. 6

2-2-1 اهداف جزئی …………………………………………………………………… 6

3-1 محدوده سیستم ……………………………………………………………………………. 6

4-1 كارهای انجام شده مرتبط با موضوع ……………………………………………….. 6

5-1 امكان سنجی سیستم …………………………………………………………………….. 6

فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم

1-2 دیاگرام متن ………………………………………………………………………………… 8

2-2 نمودار گردش داده ها(DFD) ………………………………………………………. 9

1-2-2 نمودار گردش داده ها سطح 1 …………………………………………… 9

2-2-2 نمودار گردش داده ها سطح 2 …………………………………………… 10

3-2-2 نمودار گردش داده ها سطح 3 …………………………………………… 12

3-2 نمودار ER ……………………………………………………………………………….. 13

4-2 تشریح خصوصیات موجودیت ها ………………………………………………….. 15

فصل سوم : پیاده سازی سیستم

1-3 ویژگها و علل انتخاب زبان برنامه نویسی ………………………………………. 17

2-3 ویژگها و علل انتخاب زبان پایگاه داده …………………………………………… 19

3-3 تشریح ایجاد بانك اطلاعات …………………………………………………………. 20

1-3-3 نحوه ایجاد جدول …………………………………………………………… 20

2-3-3 رابطه ها در ارتباطات ……………………………………………………….. 21

4-3 تشریح و طراحی منو ها ……………………………………………………………….. 29

5-3 تشریح و پیاده سازی فرم ها …………………………………………………………. 32

فصل چهارم : راهنمای كاریاب سیستم

1-4 نرم افزار های مورد نیاز سیستم …………………………………………………….. 82

2-4 سخت افزارهای مورد نیاز سیستم ………………………………………………….. 82

3-4 نحوه ی نصب برنامه …………………………………………………………………… 82

4-4 نحوه اجرای برنامه ……………………………………………………………………… 82

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………….

جكیده :

با توجه اینکه سوددهی بیشتر وصرفه جویی در زمان نکته اصلی ومهم در تجارت می باشد یکی از راهکارهای مهم و موثر در تحقق این امر ، استفاده از تکنولوژی های کامپیوتری می باشد که شکل پیشرفته آنرا در تجارت الکترونیک وتجارت اینترنتی مشاهده می کنیم این در راستای تحقق این خواسته در یک آشپزخانه مرکزی می باشد.

مراجعه به آشپزخانه های مرکزی در آشنایی اولیه با این سیستم گامی مهم می باشد که در این راستا ابتدا به آشپزخانه های معتبر سطح شهرستان کردکوی مراجعه کرده وبا دریافت رویه های مکتوب موجود در برخی از آشپزخانه هاوهمچنین برقراری ارتباط نزدیک با برخی از مسولین شاغل در آن و انجام مصاحبه های مفید با برخی از شاغلان محیط کاری آن مکان انجام شد، اطلاعات اولیه وخوبی در مورد آشپزخانه مرکزی وچگونگی کار آنها دراختیار من قراردارد.

نتیجه نهایی عملیات خرید ،فروش ،عملیات آماری در راستای فعالیتهای دریافت از عرضه کننده و تحویل به خریدار و گزارشهای آماری جهت ارائه به مدیر

سیستم و سرانجام بهبود فعالیت آشپزخانه می باشد .

این سیستم ، کاربردی بوده ومی توان از آن در آشپزخانه های مرکزی استفاده کرد و باعث صرفه جویی در زمان ، نیروی کار، و هزینه ها می شود. از نتایج دیگر این سیستم امنیت اطلاعات بوده وهمچنین مدیریت وبرنامه ریزی را برای مدیران ، با ارئه اطلاعات مفید ، اعم از گزارشات مختلف ،و جستجوها وغیره…. ممکن می سازد.

مقدمه :

با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی، دنیای امروز به سرعت در حال تغییر وتحول است .این تغییر وتحول در بخشهای مختلف فعالیتهای بشر به ویژه در بخش تجارت آشکار است .در تجارت برای حضور وتوانایی رقابت در بازارهای جهانی باید ابزارهای مورد نیاز را کسب نماید که در این ارتباط آنچه از همه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است رعایت استانداردهای کیفی در تولید و ارائه محصولات وخدمات با کیفیت واتوماسیون وهمچنین توجه به خواسته های مشتری است .

مشتری مداری (costomer focus) مهمترین عامل در موفقیت هر سازمان می باشد در دنیای رقابتی امروز توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

پیشرفت روزافزون صنعت وتكنولوژی ونفوذآن در سیستم های مختلف از عوامل اصلی اتوماسیون وسیستمی کردن امورشده است. حال که همه روزه شاهد پیشرفت علوم مختلف هستیم ،علم کامپیوتر بویژه نرم افزار ، سرعت پیشرفت آن به دلیل کاربردی شدن آن بیشتر شده است .

اکثر فروشگاهها هنوز به سیستم های کامپیوتری مجهز نشده دراین راستا آشپزخانه مرکزی نیز سیستم خرید وفروش آنها اکثرا دستی بوده ،احتمال خطا ، اشتباهات و همچنین هزینه های پرداختی زیاد بوده و اکثرا مدیران در تصمیم گیری های کلان خود با مشکل روبرو می شوند.

انتخاب این وتکمیل آن درراستای سیاست تجارت الکترونیک بوده،چون که مقدمه تجارت الکرونیک ،اتوماسیون وانجام فرایندها با کامپیوتر می باشد.

از فواید سیستم می توان به سادگی و راحتی در انجام سفارشات ، صرفه جویی زیاد در وقت مشتریان،اتوماسیون کارها وافزایش سرعت انجام امور دریافت سفارش،آمار موجودی وغیره…اشاره کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ساختن نمایش در power point در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ساختن نمایش در power point در فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ساختن نمایش در power point در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ساختن نمایش در power point در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ساختن نمایش در power point در فایل ورد (word) :

ساختن نمایش در power point

ایجاد نمایش به كمك جادوگر:
با Power Pointمی توانید در چند دقیقه نمایش های جالب وحرفه ای بسازید. جادوگر والگوهایی كه برای اینكار وجود دارند شما را دراین راه یاری خواهند رساند

باجادوگر AutoContentمی توانید نوع نمایش (ا ستراتژی، فروش، آموزش، گزارشی، یاعمومی ) راانتخاب كنید با Power Pointیك گزارش حرفه ای وچشمگیر برایتان بسازد . برای كار بااین جادوگر دو روش وجود دارد:

  • اگر PowerPoint راتازه اجرا كرده اید ودیالوگ اولیه آن هنوز روی صفحه است آیتم Auto Content Wizard راانتخاب كرده و OKرا كلیك كنید.
  • · اگر این دیالوگ رابسته اید ،File|New را انتخاب كرده وبه برگه General بروید . روی آیكون Auto Content Wizard دوكلیك كنید تا این جادوگر اجرا شود.

بعد از شروع جاودگر Auto Content ،مراحل ذیل را دنبال كنید:…………………

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت چاپگر (printer) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت چاپگر (printer) در فایل ورد (word) دارای 28 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت چاپگر (printer) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت چاپگر (printer) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت چاپگر (printer) در فایل ورد (word) :

پروژه برای درس شیوه ارائه مطالب

عنوان : چاپگر(printer)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید