دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word)

تاریخچه  
اصول طیف سنجی جرمی  
دستگاه طیف سنج جرمی  
سیستم ورودی نمونه  
روزنه مولکولی  
محفظه یونیزاسیون  
پتانسیل یونیزاسیون  
تجزیه گر جرمی  
تجزیه گر جرمی و قدرت تفکیک  
آشکار کننده  
ثبات آشکار کننده  
آشنایی با طیف‌سنجی جرمی(MS)  
فرآیند دستگاه  
کاربردها  
مراجع:  
طیف سنج جرمی  
تاریخچه  
اصول طیف سنجی جرمی  
دستگاه طیف سنج جرمی  
سیستم ورودی نمونه  
روزنه مولکولی  
محفظه یونیزاسیون  
پتانسیل یونیزاسیون  
تجزیه گر جرمی  
تجزیه گر جرمی و قدرت تفکیک  
آشکار کننده  
ثبات آشکار کننده  
طیف‌سنجی رامان (RAMAN)  
کاربردها  
برخی از کاربردهای مهم طیف سنجی رامان در فناوری نانو عبارتست از:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word)

[1]. D. A. Skoog, D. M. West Holt, “Principle of Instrumental Analysi”s, Saunders College Publishing, Sixth edition,

[2]. B. Dragnea, “Near Filed Scanning Optical Microscopy”: Chemical Imaging, Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Dekker Publication,

[3]. Hallen H.D. Ayars E.J. Jahncke C.L., “The effects of probe boundary conditions and propagation on nano-Raman spectroscopy”, Journal of Microscopy, vol. 210, no. 3, pp. 252-254(3),

[4]. Y. Inouye, N. Hayazawa, K. Hayashi, Z. Sekkat and S. Kawata, Proc. SPIE, 3791, 40 (1999)

[5]. N. Hayazawa, Y. Inouye, Z. Sekkat, and S. Kawata, J. Chem. Phys., 117,

[6]. N. Hayazawa, T.Yano, H. Watanabe, Y. Inouye, and S. Kawata, Chem. Phys. Lett.,376, 174,

[7]. D. Roy a, Manish Chhowalla b,*, H. Wang c, N. Sano c, I. Alexandrou c,

T.W. Clyne a, G.A.J. Amaratunga , Characterisation of carbon nano-onions using

Raman spectroscopy, Chemical Physics Letters 373, 2003, 52–56, 2003

[8]. Tomoya Ohno, Daisuke Suzuki, and Hisao Suzuki Size Effect for Barium Titanate Nano-particles, KONA, No.22,

طیف سنج جرمی

 اصول طیف سنجی جرمی ، جلوتر از هر یک از تکنیکهای دستگاهی دیگر ، بنا نهاده شده است. تاریخ پایه گذاری اصول اساسی آن به سال 1898 بر می‌گردد. در سال 1911 ، “تامسون” برای تشریح وجود نئون-22 در نمونه‌ای از نئون-20 از طیف جرمی استفاده نمود و ثابت کرد که عناصر می‌توانند ایزوتوپ داشته باشند

تاریخچه

اصول طیف سنجی جرمی ، جلوتر از هر یک از تکنیکهای دستگاهی دیگر ، بنا نهاده شده است. تاریخ پایه گذاری اصول اساسی آن به سال 1898 بر می‌گردد. در سال 1911 ، “تامسون” برای تشریح وجود نئون-22 در نمونه‌ای از نئون-20 از طیف جرمی استفاده نمود و ثابت کرد که عناصر می‌توانند ایزوتوپ داشته باشند. تا جایی که می‌دانیم، قدیمیترین طیف سنج جرمی در سال 1918 ساخته شد

اما روش طیف سنجی جرمی تا همین اواخر که دستگاههای دقیق ارزانی در دسترس قرار گرفتند، هنوز مورد استفاده چندانی نداشت. این تکنیک با پیدایش دستگاههای تجاری که بسادگی تعمیر و نگهداری می‌شوند و با توجه به مناسب بودن قیمت آنها برای بیشتر آزمایشگاههای صنعتی و آموزشی و نیز بالا بودن قدرت تجزیه و تفکیک ، در مطالعه تعیین ساختمان ترکیبات از اهمیت بسیاری برخوردار گشته است

اصول طیف سنجی جرمی

به بیان ساده ، طیف سنج جرمی سه عمل اساسی را انجام می‌دهد

مولکولها توسط جرایاناتی از الکترونهای پرانرژی بمباران شده و بعضی از مولکولها به یونهای مربوطه تبدیل می‌گردند. سپس یونها در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند

یونهای شتاب داده شده بسته به نسبت بار/جرم آنها در یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی جدا می‌گردند

یونهای دارای نسبت بار/جرم مشخص و معین توسط بخشی از دستگاه که در اثر برخورد یونها به آن ، قادر به شمارش آنها است، آشکار می‌گردند. نتایج داده شده خروجی توسط آشکار کننده بزرگ شده و به ثبات داده می‌شوند. علامت یا نقشی که از ثبات حاصل می‌گردد یک طیف جرمی است، نموداری از تعداد ذرات آشکار شده بر حسب تابعی از نسبت بار/جرم

دستگاه طیف سنج جرمی

هنگامی که هر یک از عملیات را بدقت مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که طیف سنج جرمی واقعا پیچیده‌تر از آن چیزی است که در بالا شرح داده شد

سیستم ورودی نمونه

قبل از تشکیل یونها باید راهی پیدا کرد تا بتوان جریانی از مولکولها را به محفظه یونیزاسیون که عمل یونیزه شدن در آن انجام می‌گیرد، روانه ساخت. یک سیستم ورودی نمونه برای ایجاد چنین جریانی از مولکولها بکار برده می‌شود. نمونه‌هایی که با طیف سنجی جرمی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، می‌توانند به حالت گاز ، مایع یا جامد باشند. در این روش باید از وسایلی استفاده کرد تا مقدار کافی از نمونه را به حالت بخار در آورده ، سپس جریانی از مولکولها روانه محفظه یونیزاسیون شوند

در مورد گازها ، ماده ، خود به حالت بخار وجود دارد. پس ، از سیستم ورودی ساده‌ای می‌توان استفاده کرد. این سیستم تحت خلاء بوده، بطوری که محفظه یونیزاسیون در فشاری پایینتر از سیستم ورودی نمونه قرار دارد

روزنه مولکولی

نمونه به انبار بزرگتری رفته که از آن ، مولکولهای بخار به محفظه یونیزاسیون می‌روند. برای اطمینان از اینکه جریان یکنواختی از مولکولها به محفظه یونیزاسیون وارد می‌شود، قبل از ورود ، بخار از میان سوراخ کوچکی که “روزنه مولکولی” خوانده می‌شود، عبور می‌کند. همین سیستم برای مایعات و جامدات فرار نیز بکار برده می‌شود. برای مواد با فراریت کم ، می‌توان سیستم را به گونه‌ای طراحی کرد که در یک اجاق یا تنور قرار گیرد تا در اثر گرم کردن نمونه ، فشار بخار بیشتری حاصل گردد. باید مراقب بود که حرارت زیاد باعث تخریب ماده نگردد

در مورد مواد جامد نسبتا غیر فرار ، روش مستقیمی را می‌توان بکار برد. نمونه در نوک میله‌ای قرار داده می‌شود و سپس از یک شیر خلاء ، وارد محفظه یونیزاسیون می‌گردد. نمونه در فاصله بسیار نزدیکی از پرتو یونیزه کننده الکترونها قرار می‌گیرد. سپس آن میله ، گرم شده و تولید بخاری از نمونه را کرده تا در مجاورت پرتو الکترونها بیرون رانده شوند. چنین سیستمی را می‌توان برای مطالعه نمونه‌ای از مولکولهایی که فشار بخار آنها در درجه حرارت اتاق کمتر از 9 – 10 میلیمتر جیوه است، بکار برد

محفظه یونیزاسیون

هنگامی که جریان مولکولهای نمونه وارد محفظه یونیزاسیون گشت ، توسط پرتوی از الکترونهای پرانرژی بمباران می‌شود. در این فرآیند ، مولکولها به یونهای مربوطه تبدیل گشته و سپس در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند. در محفظه یونیزاسیون پرتو الکترونهای پرانرژی از یک “سیم باریک” گرم شده ساطع می‌شوند. این سیم باریک تا چند هزار درجه سلسیوس گرم می‌شود. به هنگام کار در شرایطی معمولی ، الکترونها دارای انرژی معادل 70 میکرون – ولت هستند

این الکترونهای پرانرژی با مولکولهایی که از سیستم نمونه وارد شده‌اند، برخورد کرده و با برداشتن الکترون از آن مولکولها ، آنها را یونیزه کرده و به یونهای مثبت تبدیل می‌کنند. یک “صفحه دافع” که پتانسیل الکتریکی مثبتی دارد، یونهای جدید را به طرف دسته‌ای از “صفحات شتاب دهنده” هدایت می‌کند. اختلاف پتانسیل زیادی (حدود 1 تا 10 کیلو ولت) از این صفحات شتاب دهنده عبور داده می‌شود که این عمل ، پرتوی از یونهای مثبت سریع را تولید می‌کند. این یونها توسط یک یا چند “شکاف متمرکز کننده” به طرف یک پرتو یکنواخت هدایت می‌شوند

بسیاری از مولکولهای نمونه به هیچ وجه یونیزه نمی‌شوند. این مولکولها بطور مداوم توسط مکنده‌ها یا پمپهای خلا که به محفظه یونیزاسیون متصل نیستند، خارج می‌گردند. بعضی از این مولکولها از طریق جذب الکترون به یونهای منفی تبدیل می‌شوند. این یونهای منفی توسط صفحه دافع جذب می‌گردند. ممکن است که بخش کوچکی از یونهای تشکیل شده بیش از یک بار داشته باشند، (از دست دادن بیش از یک الکترون) اینها مانند یونهای مثبت تک ظرفیتی ، شتاب داده می‌شوند

پتانسیل یونیزاسیون

انرژی لازم برای برداشتن یک الکترون از یک اتم یا مولکول ، پتانسیل یونیزاسیون آن است. بسیاری از ترکیبات آلی دارای پتانسیل یونیزاسیونی بین 8 تا 15 الکترون ولت هستند. اما اگر پرتو الکترونهایی که به مولکولها برخورد می‌کند، پتانسیلی معادل 50 تا 70 الکترون ولت نداشته باشد، قادر به ایجاد یونهای زیادی نخواهد بود. برای ایجاد یک طیف جرمی ، الکترونهایی با این میزان انرژی برای یونیزه کردن نمونه بکار برده می‌شوند

تجزیه گر جرمی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word) دارای 167 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word)
مقدمه
فصل اول: وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان
 مقدمه
 گاز طبیعی در جهان
 ذخایر و منابع
 چرا از گاز طبیعی استفاده می‌كنیم؟
 تكنولوژی‌های استاندارد گاز طبیعی
 سیمای صنعت گاز  ایران
 پالایشگاه گاز طبیعی در ایران
 سیستم انتقال گاز طبیعی
فصل دوم: روشهای تولید گاز سنتز
 مقدمه
 عمده مصارف گاز سنتز
 روشهای تولید گاز سنتز
فصل سوم:  روش تولید گاز سنتز بطریق SMR
 شرح كلی
 مقدمه
 تكنولوژی
 تولید گاز سنتز
 سنتز متانول
واحد تقطیر متانول
 سیستم بخار آب و میعان
 خدمات و واحد خارج از شبكه
فصل چهارم: طراحی یك واحد صنعتی به روش SMR و تولید گاز سنتز
 مقدمه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی بروش SMR
 شرح فرآیند
 شرح عملیات
 برآورد هزینه
جمع بندی و نتیجه‌گیری

مقدمه
امروزه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی، بعنوان یكی از مهمترین تكنولوژی‌های كه در آن از گاز طبیعی استفاده می‌شود، مطرح است. گاز سنتز كاربردهای فراوانی از قبیل استفاده به عنوان خوراك در كارخانه تولید آمونیاك، تولید اسید استیك و اسید فرمیك، خوراك فرآیندهای هیدروكراكتیگ و هیدروتریتینگ در پالایشگاه‌ها، تولید متانول و بسیاری موارد دیگر دارد.
اما تولید گاز سنتز با استفاده از روش‌های متعددی انجام می‌شود.  این روش‌ها به دو بخش عمده، حرارتی  و كاتالیستی تقسیم می شوند. یكی از مهمترین این روشها، فرآیند رفرمینگ با بخار آب كاتالیستی است كه عمدتاً از فلز نیكل بعنوان كاتالیست در آن استفاده می‌شود.
در این پروژه ابتدا در فصل اول به شرح كلی از وضعیت گاز طبیعی در جهان و ایران و تكنولوژی‌های گاز طبیعی پرداخته می‌شود. در فصل دوم شرح كلی پیرامون روشهای تولید گاز سنتز ارائه می‌گردد. در فصل سوم به شرح فرآیند رفرمینگ بخار برای تولید متانول از گاز سنتز به طور مفصل شرح داده می شود و سپس در فصل چهارم به طراحی یك واحد رفرمینگ بخار یا SRI می‌پردازیم. در انتها جمع بندی از مطالب فوق بیان می‌گردد.

بخشی از منابع و مآخذ پروژه دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word):
[1] D.J.Wilhelm , D.R.Simbeck , A.D.Karp , R.L.D.Dickenson : technologies , issues pacific , Inc , 71 , (2001) , pp. 139-148
[2] Sebustain C.Reyes , John H.Sinfelt , and Jennifer S.Feely , Evolution of Processes For Systhesis Gas Production : Recent Developments in an old Technology Ind . Eng . Chem . Res , vol 42 , No8 ,  (2003) , P.P. 1588-1592.
[3] Energy Information Administration : International Energy Outook , (2003) , PP. 1-4.
[4] M-F.Chabreline , Gedingaz , France , Natural Gas The Fuel of Ghoice For Deeades To Come , Hydrocarbon Reserves , OAPEC-IFP Seminar , June 2003 , P.P. 28-30.
[5] John Dilworth , Refforming indicated type theories , British Journal of Aesthetics , vol 45 , No.1 , (January  2005) , P.P. 11-31.
[6] www.WTRG.com
[7] www.elsevier.com/Locate
[8] www.vwdev.com
[9] www.Lurgi.com
]10[ دكتر دبیری اصفهانی، پتروشیمی، جهاد دانشگاهی امیر كبیر، (1376)،
420-412.P.P.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word) دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول: مقدمه ای بر پلیمرهای رسانا
1-1- تاریخچه
1-2- ساختار
1-3- کاربرد
1-3-1- محافظ در برابر امواج الکترومغناطیسی
1-3-2 پوشش‌های آنتی‌استاتیک
1-3-3- جوشکاری پلاستیک‌ها
1-3-4- وسایل آشکارگر الکتروکرومیک
1-3-5- باتری‌های قابل شارژ
1-3-6- الکترودهای پلیمری
1-3-7- شناساگرها
1-3-8- زیست حسگرها
1-3-9- پزشکی
1-3-10- دیگر کاربردهای پلیمرهای رسانا
فصل دوم: الکتروکرومیسم و سلول های فتوولتاییک
2-1- کرومیسم (Chromism)
2-1-1- ترمو کرومیسم (Thermochromism)
2-1-2- فتوکرومیسم (Photochromism)
2-1-3- کایروکرومیسم و فتوکرومیسم دی‌استرئوگزین
2-1-4- هالوکرومیسم (Halochromism)
2-1-5- پی‌اِزوکرومیسم و تریبوکرومیسم (Piezochromism and Tribochromism)
2-1-6- سالویتوکرومیسم (Solvatochromism)
2-1-7- هالوسالویتوکرومیسم (Halosolvatochromism)
2-1-8- یونوکرومیسم و اسیدی کرومیسم (Ionochromism and acidichromism)
2-1-9- الکتروکرومیسم (Electrochromism)
2-2- طرح و ساختار ابزارهای الکتروکرومیک
2-3- الکتروکرومیسم یون ـ فلزی
2-4- رنگینه‌های آلی (Organic Dyes)
2-5- پلیمرهای رسانا
2-6- سلول‌های فتوولتاییک
2-6-1- مقدمه
2-6-2- تاریخچه فتوولتاییک
2-6-3- سیستم فتوولتاییک
2-6-4- اجزای سیستم فتوولتاییک
2-6-4-1- پنل یا ماژول خورشیدی
2-6-4-2- بخش واسطه
2-6-4-3- بخش مصرف‌کننده
2-7- ساختار سلول خورشیدی
2-8- عملکرد سلول خورشیدی
2-9- انواع سلول‌های خورشیدی
2-9-1- سلول‌های خورشیدی کریستالین سیلیکون یا لایه ضخیم
2-9-1-1- سلول‌های خورشیدی تک کریستالین سیلیکون
2-9-1-2- سلول‌های خورشیدی پلی کریستالین سیلیکون
2-9-2- سلول‌های خورشیدی لایه نازک (µm10-1)
2-9-2-1- سلول‌های خورشیدی لایه نازک سیلیکون آمورف (a-si)
2-9-2-2- سلول‌های خورشیدی لایه نازک بر پایه تلورید کادمیم (CdTe)
2-9-2-3- سلول‌های خورشیدی لایه نازک بر پایه مس ایندیم گالیم سلناید
2-10- انواع سیستم‌های فتوولتاییک
2-10-1- سیستم های مستقل از شبکه سراسری برق (Stand Alone System)
2-10-2- سیستم‌های متصل به شبکه سراسری برق (Grid Connected System)
2-10-3- سیستم‌های هیبریدی یا مختلط (Hybrid Power System)
2-11- مزایای تکنولوژی فتوولتاییک
2-12- معایب تکنولوژی فتوولتاییک
2-13- مصارف و کاربردهای سیستم فتوولتاییک
2-14- پیشینه تحقیق
2-15- هدف از این تحقیق
فصل سوم: بخش تجربی
3-1- مواد شیمیایی موردنیاز
3-2- دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده
3-3- تهیه محلول‌های موردنیاز
3-3-1- تهیه محلول پلیمریزاسیون
3-3-2- تهیه محلول بافر فسفات M1/0 با 12/8 = pH
3-3-3- تهیه محلول دوپامین
3-3-4- تهیه محلول آسکوربیک اسید
3-3-5- تهیه محلول مخلوط دوپامین و آسکوربیک اسید
3-4- سل الکتروشیمیایی
3-5- روش تهیه کوپلیمر
3-6- فهرستی از بررسی‌های انجام شده روی کوپلیمر آنیلین ـ دیمیدیوم برمید
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- تهیه و تفسیر ولتاموگرام های چرخه‌ای پلیمر آنیلین در حضور و غیاب دیمیدیوم برمید
4-2- آنالیز نتایج اسپکتروسکوپی مادون قرمز (IR)
4-3- تعیین رفتار پلی‌آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید
4-4- بررسی رفتار الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید روی الکترود اصلاح نشده
4-5- بررسی رفتار الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید روی الکترود اصلاح شده
4-6- آنالیز نتایج اسپکتروسکوپی UV –vis
4-7- آنالیز نتایج میکروسکوپ پیمایش الکترونی (SEM)
4-8- آنالیز نتایج الکتروکرومیسم
4-9- نتیجه‌گیری کلی
مراجع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)

شکل 2-1- طرح کلی وسیله الکتروکرومیک منعکس‌کننده
شکل 2-2- طرح کلی وسیله الکتروکرومیک انتقال‌دهنده
شکل 2-3- الکترکرومیسم بی‌پیریدیلیوم
شکل 2-4- ساختار متفاوت حالت اکسایش و کاهش پلی‌آنیلین
شکل 2-5- مکانیزم سلول های فتوولتاییک
شکل 2-6- اجزای سیستم فتوولتاییک
شکل 2-7- عملکرد سلول خورشیدی
شکل 2-8- سلول خورشیدی تک کریستالین سیلیکون
شکل 2-9- سلول خورشیدی پلی کریستالین سیلیکون
شکل 2-10- نمای برش عرضی ساختار اتصال p-i-nیگانه سلول خورشیدی سیلیکون آمورف
شکل 2-11- نمای برش عرضی ساختار اتصال p-i-n دوگانه سلول خورشیدی سیلیکون آمورف
شکل 2-12- نمای برش عرضی ساختار اتصال p-i-n سه‌گانه سلول‌خورشیدی سیلیکون آمورف
شکل 2-13- نمای برش عرضی سلول خورشیدی لایه نازک CdS/CdTe
شکل2-14- نمای برش عرضی سلول خورشیدی لایه نازک CdS/CIGS
شکل 2-15- سیستم مستقل از شبکه سراسری برق
شکل 2-16- سیستم متصل به شبکه سراسری برق
شکل 2-17- سیستم هیبریدی یا مختلط
شکل 4-1- ولتاموگرام چرخه ای تشکیل پلیمر آنیلین
شکل 4-2- ولتاموگرام چرخه ای تشکیل کوپلیمر آنیلین – دیمیدیوم برمید و ولتاموگرام چرخه ای دیمیدیوم برمید
شکل 4-3- ساختار دیمیدیوم برمید
شکل 4-4- طیف IR دیمیدیوم برمید
شکل 4-5- طیف FTIR کوپلیمر آنیلین – دیمیدیوم برمید
شکل 4-6- نمودارLnIp(µA) برحسب Ln(mV/s) در حضور M01/0 دیمیدیوم ‌برمید
شکل 4-7- نمودارLnIp(µA) برحسب Ln(mV/s) در حضورM 03/0 دیمیدیوم ‌برمید
شکل 4-8- مکانیسم اکسیداسیون الکتروشیمیایی آسکوربیک اسید
شکل 4-9- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای روی الکترود اصلاح نشده
شکل 4-10- ولتاموگرام‌های چرخه ای در سطح الکترود اصلاح شده با کوپلیمر آنیلین- دیمیدیوم برمید
شکل 4-11- طیف های اسپکتروسکوپیUV-vis
شکل 4-12- میکروگراف پیمایش الکترونی (SEM) فیلم پلیمر آنیلین (PANI)
شکل 4-13- میکروگراف پیمایش الکترونی (SEM) فیلم پلیمر‌آنیلین در حضور دیمیدیوم‌برمید(PANI-DB)
شکل 4-14- الکتروکرومیسم

فهرست جداول

جدول2-1- کاربردهایی از مواد فتوکرومیک
جدول2-2- چند نمونه از اکسیدهای فلزی الکتروکرومیک
جدول2-3- بی پیریدیلیوم های متقارن: تاثیر متفاوت استخلاف ها روی رنگ کاتیون رادیکال
جدول2-4- چندین مثال از رنگینه های الکتروکرومیک
جدول2-5- حالت های متفاوت پلی آنیلین
جدول2-6- خصوصیات الکتروکرومیک پلی پیرول های استخلاف شده
جدول2-7- خصوصیات الکتروکرومیک پلی تیوفن و مشتقات آن
جدول3-1- مواد شیمیایی مورد نیاز
جدول4-1- تکرار پذیری جریان در محلول آسکوربیک اسید
جدول4-2- نتایج اسپکتروسکوپی UV-vis

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)

1- Ito, T., Shirakawa, H., J. Polym. Sci., Part A: Polymer Chemistry. (1974)
2- S. Zoul, R. Chandra, S.K. Dhawan, Polymer, (2000), 41,
3- P. Chanderasekhar, K. Naishadhan, Synth. Met, (1999), 105,
4- C. Y. Lee, H. G. Song, K. S. Jange, E. J. Oh, A. J. Epstein, J. Joo, J. Synth. Met, (1999), 102,
5- T. Taka, Synth. Met, (1999), 41,
6- J. Anand, S. alaniappan, D. N. Sathyanarayana, Prog. Polym. Sci, (1999), 23,
7- G. M. Spinks, H. Eisazadeh, G. G. Wallace, Conducting Polymer Colloids, In: Polymeric Materials Encyclo pedia Ed. Joseph C. Salomone CRC Press, (1996),
8- K. A. Murray, A. B. Holmes, S. C. Moratti, G. Rumbles, J. Mater. Chem, (1999), 9,
9- E. ter Merr, Ann. Chem, (1876), 181,
10- G. H. Brown, Photochromism, John Wiley & Sons Inc, (1971)
11- K. Ihn, J. Moulton, P. Smith, J. Polym. Sci. Part B, Polym Phys, (1993), 31,
12- J. Mardelen, E. Samuelsen, A. Pendersen, Sythn, Met, (1993), 55,
13- Y. Yokoyama. T. Yamane. Y. Kurita, J. Chem. Soc., Chem. Commun, (1991),
14- S. K. Deb, J. A. Chopoorian, J. Appl. Phys, (1968), 37,
15- W. R. Salaneck, D. T. Clark, E. J. Samuelsen, Science and Aplications of Conducting Polymers, IOP Publishing Limited, (1991)
16- B. W. Faughnan, R. S. Crandall, P. M. Heyman, RCA Rev, (1975), 36,
17- P. M. S. Monk, R. J. Mortimer, D. R. Rosseinsky, Electrochromism: Fundamentals and Applications, VCH Inc., Weinheim, (1995)
18- F. G. Cottrell, Z. Physik, Chem, (1902), 42,
19- R. J. Jasinski, J. Electrochem. Soc, (1977), 127,
20- J. T. S. Irvine, B. R. Eggins, J. Grimshaw, J. Electroanal. Chem, (1961),
21- F. G. K. Baucke, Rivista della Staz. Sper. Verto, (1986), 6,
22- W. Wagner, F. Rauch, T. Bange, Nuc. Inst. Meth. Phy. Res, (1990), B50,
23- B. W. Faughnan, R. S. Crandall, P. M. Heyman, RCA Rev, (1975), 36,
24- S. F. Cogan. T. D. Plante, M. A. Parker, R. D. Rauh. J. Appl. Phys, (1986), 60,
25- S. Passerini, B. J. Scrosati, Electrochem. Soc, (1994), 141,
26- P. M. S. Monk, S. L. Chester, Electrochim. Acta, (1993), 38,
27- K. C. Ho, T. G. Rukavina, C. B. Greenberg, Proc. Symp. Electrochromic Mater, (1994), 94-2,
28- H. Inaba, M. Iwaku, K. Nakase, H. Yasukawa, I. Seo, N. Oyama, Electrochim. Acta, (1995), 40,
29- S. A. Sapp, G. A. Sotzing, J. R. Reynolds, Chem. Mater, (1998), 10,
30- S. K. Deb, Solar Energy Mater. Solar cells, (1992), 25,
31- M. S. Habib, S. P. Maheswari, Solar Energy Mater. Solar cells, (1992), 25,
32- C. Arbizzani, M. Mastragostino, L. Meneghellom. Morselli, A. J. Zanelli, J. Appl. Electrochem, (1996), 26,
33- Q. Pei, G. Yu, C. Zhang, Y. Yang, A. J. Heeger, J. Science, (1995), 269,
34- M. Granstom, O. Inganas, Adv. Mater, (1995), 7,
35- J. Scarminio, A. Urbano, B. J. Gardes, J. Of Mater. Sci. Lett, (1992), 11,
36- P. M. S. Monk, S. L. Chester, D. S. Higham, Proc. Electrochem. Soc, (1994), 94-2,
37- S. Gottesfield, J. D. E. Mcintyre, G. Beni, J. L. Shay, Appl. Phys. Lett, (1978), 33,
38- A. I. Gavrilyuk, F. A. Chudnovski, Sov. Tech. Phys. Lett, (1977), 3,
39- P. Baudry, A. C. M Rodriguez, M. A. Aegerter, L. O. Bulhôes, J. Non-Cryst. Solids, (1990), 121,
40- L. D. Burke, O. J. Murphy, J. Electroanal. Chem, (1980), 109,
41- S. F. Cogan, T. D. Plante, E. J. Anderson, R. D. Rauh, Proc. S. P. I. F. (1985), 562,
42- K. Itaya, K. Shibayama, H. Akahoshi, S. Toshima, J. Appl. Phys, (1982), 53,
43- K. Itaya, T. Ataka, S. Toshima, J. Am. Chem. Soc, (1982), 104,
44- K. Itaya, I. Uchida, Inorg. Chem, (1986), 27,
45- Y. Liu, K. Shigehara, M. Hara, A. Yamada, J. Am. Chem. Soc, (1991), 113,
46- H. J. Byker, Proc. Symp. Electrochromic Mater, (1994), 94-2,
47- P. J. S. Foot, R. Simon, J. Phys. D: Appl. Phys, (1989), 22,
48- B. Scrosati, Applications of Electroactive Polymers, Chapman and Hall, (1993)
49- B. C. Thompson, P. Schottland, G. Sonmez, J. R. Reynolds, Synth. Met, (2001),119,
50- T. Kobayashi, H. Yoneyama, T. Tamura, J. Electroanal. Chem, (1984), 161,
51- M. Kobayashi, J. Chen, T. C. Moraes, A. J. Heeger, F. Wudl, Syth. Met, (1984), 9,
52- A. Watanabe, K. Mori, Y. Iwaski, Y. Nakamura, S. Niizuma, Macromolecules, (1987), 20,
53- R. MacNeill, D. E. Weiss, D. Willist, Aust. J. Chem, (1965), 18,
54- J. E. Dubois, F. Garnier, G. Tourillon, M. Gazard. J. Electroanal. Chem, (1983), 148,
55- M. A. De Paoli, S. Panero, P. Prosperi, B. Scrosati, Electrochim. Acta, (1990), 35,
56- R. B. Bjorkund, I. Lundstrm, J. Electron. Mater, (1985), 14,
57- J. Wang, Electrochim. Acta, (1994), 39,
58- M. Gazard, in T. A. Skotheim, R. L. Elsenbaumer, J. R. Reynolds (ed), Handbook of Conducting Polymers, Vol. I, Marcel Dekker, (1986)
59- M. Mastrogostino, A. M. Marinangeli, A. Corradini, C. Arbizzani, Electrochim. Acta, (1987), 32,

چکیده

دیمیدیوم برمید به عنوان یک رنگینه آلی در مطالعات اسپکتروفوتومتری مورد استفاده بوده است. الحاق رنگینه‌های آلی به پلیمرهای رسانا نظیر پلی‌آنیلین می‌تواند باعث ایجاد خواص جدیدی در این پلیمرها شود. در این پژوهش کوپلیمر آنیلین ـ دیمیدیوم برمید به روش ولتامتری چرخه‌ای تحت پتانسیل 2/0- تا 85/0 ولت با سرعت روبش 10 میلی‌ولت بر ثانیه طی 50 سیکل روی الکترود طلا نشانده شد و سپس از این کوپلیمر برای شناسایی آسکوربیک اسید در حضور دوپامین در یک سل الکتروشیمیایی (الکترود کمکی پلاتین، الکترود مرجع Ag/AgCl و الکترود کار طلا) به روش ولتامتری چرخه‌ای تحت پتانسیل 2/0- تا 7/0 ولت با سرعت روبش 50 میلی‌ولت بر ثانیه استفاده شد. رفتار الکتروشیمیایی پلیمر حاصل با استفاده از روش ولتامتری چرخه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. در محدوده سرعت روبش 10 تا 180 میلی ‌ولت بر ثانیه در حضور M01/0 دیمیدیوم برمید فیلم پلیمری رفتار لایه نازک و در حضور M 03/0 دیمیدیوم برمید فیلم پلیمری رفتار نفوذ محدود را از خود نشان داده است. همچنین طیف IR ، UV-vis و تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) پلی‌آنیلین در حضور و غیاب دیمیدیوم برمید مقایسه شدند. مرفولوژی، طیف IR  و UV-vis پلی‌آنیلین در حضور و غیاب دیمیدیوم برمید با یکدیگر متفاوت بود که نشان‌دهنده این است که رنگینه دیمیدیوم برمید در فرایند دوپینگ شرکت کرده و باعث ایجاد خواص جدیدی در پلی‌آنیلین شده است که منجر به شناسایی آسکوربیک اسید در حضور دوپامین شد

    مقدمه ای بر پلیمرهای رسانا

1-1-     تاریخچه

از زمان پیدایش پلیمرها، کاربرد این مواد به عنوان یک عایق در ذهن تصور می‌شد به طوری که، کاربرد پلاستیک‌ها به عنوان یک رسانا غیر قابل پیش‌بینی بود. ولی در حال حاضر چندین دهه از کشف نحوه رسانا ساختن یک پلیمر همانند فلزات می‌گذرد و حتی چند سالی بیش نیست که امکان ساخت ترکیبات آلی با هدایتی بیش از مس حاصل شده است

با انجام تغییراتی در پلیمرها، می‌توان آن‌ها را رسانا ساخت. این مواد، خواص الکتریکی فلزات را همراه با ویژگی‌های قابل توجه پلیمر تواماً دارند. برای این که پلیمری هادی جریان برق شود، مقادیر کمی از برخی مواد شیمیایی را توسط فرآیندی به  نام دوپه کردن وارد پلیمر می‌کنند. روش دوپه کردن پلیمرها در مقایسه با نیمه هادی های معمول همچون سیلیسیم بسیار ساده‌تر است [1]

1-2- ساختار

کلیه پلیمرهای رسانا، دارای آرایش مزدوج هستند. این پلیمرها ضمن تشابه با یکدیگر از خواص کاملاً متفاوتی می‌توانند برخوردار باشند. در این پلیمرها، حساسیت به گرما و هوا، انحلال‌پذیری، سهولت قالب‌گیری و قابلیت هدایت الکتریکی بسته به نوع پلیمر و روش سنتز آن  بسیار متفاوت است

1-3- کاربرد

به دنبال سنتز موفقیت‌آمیز پلی‌استیلن رسانا توسط شیراکاوا و همکاران در سال 1977، پلیمرهای رسانای الکتریسیته به خاطر کاربردهای بالقوه آن‌ها در تهیه باتری‌ها، حسگر‌ها، وسایل الکترونیکی، رنگ‌های رسانای الکتریسیته و غیره توجه خاصی را به خود جلب کرده‌اند که در زیر به مهم‌ترین کاربردهای آن‌ها اشاره می‌شود [2]

1-3-1- محافظ در برابر امواج الکترومغناطیسی

یکی از خصوصیات پلیمرهای رسانا توانایی آن‌ها در جذب انرژی در فرکانس‌های پایین می‌باشد. جذب تابش‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین این مواد را قادر می‌سازد تا به عنوان معرف‌های محافظ به کار برده شوند. در حال حاضر پلاستیک‌های پوشش داده شده یا پر شده با فلز به عنوان معرف‌های محافظ در مقابل ای‌ام‌آی [1](EMI) استفاده می‌شوند [5-3]

1-3-2- پوشش‌های آنتی‌استاتیک

بازار پوشش‌های آنتی‌استاتیک بسیار گسترده و در حال رشد است که برای نمونه می‌توان به پاسخ‌گویی برای صنایع میکروالکترونیک در زمینه بسته‌بندی اشاره نمود. فرمولاسیون این پوشش‌ها علاوه بر پلیمر رسانای الکتریسیته محلول، حاوی افزودنی‌ها و معرف‌های چسباننده متنوعی می‌باشد تا بتوان آن را به صورت فیلم بکار برد. فیلم‌های حاصل از این روش آبی کمرنگ و بسیار شفاف بوده و روی فلزات ایجاد خوردگی نمی‌کنند. خواص آنتی‌استاتیک آن‌ها به دمای محیط و رطوبت اتمسفر وابسته است. مقاومت سطحی آن‌ها  اهم () می‌باشد که برای بسته‌بندی‌های آنتی‌استاتیک ایده‌آل می‌باشد

1-3-3- جوشکاری پلاستیک‌ها[2]

 هدف عمده از توسعه پلیمرهای رسانا تهیه موادی است که در آن‌ها خصلت فرآیندپذیری پلاستیک‌ها با خواص الکتریکی فلزات ترکیب شده است. از این اثر برای پلاستیک‌های قابل جوشکاری استفاده می‌شود


 

1-3-4- وسایل آشکارگر الکتروکرومیک[3]

یکی از ویژگی‌های بسیار جالب پلیمرهای رسانا طیف جذبی مرئی آن‌ها می‌باشد که به طور برگشت‌پذیر در اثر فرآیندهای ردوکس الکتروشیمیایی تغییر می‌کند که از آن به عنوان الکتروکرومیسم یاد می‌شود. مثلاً ورقه‌های نازک پلی‌تیوفن در حال دوپه شده، قرمز و در شکل دوپه نشده، آبی پررنگ هستند. کاربرد این پلیمرها در تابلوهای اعلام ساعت حرکت در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن برای آگهی‌های تبلیغاتی و هر وسیله دیگری که در حال حاضر از کریستال مایع در آن استفاده می‌شود امکان‌پذیر است

 1-3-5- باتری‌های قابل شارژ

این باتری‌ها یکی از کاربردهای مهم تجاری پلیمرهای رسانا هستند که طی آن از پلیمر رسانا به عنوان الکترود در باتری استفاده می‌شود. کاربرد این باتری‌ها مشابه با باتری‌های نیکل ـ کادمیم است؛ حتی در مواردی بهتر از آن عمل می‌کنند. الکترودهای پلیمری پایداری بیشتری نسبت به الکترودهای فلزی دارند زیرا یون‌های مؤثری در تحویل و ذخیره‌سازی بار به جای آن که از الکترود حاصل شوند از محلول به دست می‌آیند. بدین ترتیب الکترودهای پلیمری برخلاف باتری‌های نیکل ـ کادمیم و باتری‌های سربی حاوی مواد سمی نیستند بنابراین مشکل ناشی از دور ریزی آن‌ها به حداقل ممکن می‌رسد [6]

1-3-6- الکترودهای پلیمری

فیلم پلیمرهای رسانا در حالت اکسید شده و در حالی که روی الکترود پلاتین نگهداری شده‌اند می‌تواند به عنوان آند برای انجام واکنش‌های اکسایش به کار برده شود مانند الکترود پلاتین ـ پلی‌پیرول (یعنی الکترود پلاتینی که به وسیله فیلم پلی‌پیرول پوشانده شده است)


 

1-3-7- شناساگرها[4]

از پلیمرهای رسانا در این زمینه به عنوان عناصر پاسخ‌دهنده به محرک‌های محیطی به منظور تشخیص انحراف و تغییر شرایط مثل زمان، دما، رطوبت، شدت تابش و اغتشاشات مکانیکی استفاده می‌شود. در این سیستم‌ها از تغییر خواص الکتریکی پلیمرهای رسانا در طول واکنش با عوامل اکسایشی ـ کاهشی گوناگون (دوپه‌کننده‌ها) یا از ناپایداری آن‌ها در مقابل رطوبت و گرما استفاده می‌شود

1-3-8- زیست حسگرها [5]

از قابلیت  در اکسایش پلی‌استیلن به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری غلظت گلوکز در محلول‌ها استفاده می‌شود. ابتدا گلوکز اکسیداز D_ گلوکز را به D گلوکونیک اسید اکسید می‌کند. نتیجه این واکنش آزاد شدن هیدروژن پر اکسید در محلول است. لاکتوز پر اکسیداز یک آنزیم متداول در سلول‌های حیوانی و گیاهی  است که در حضور هیدروژن پر اکسید،  را به  اکسید می‌کند.  یک دوپه‌کننده مناسب برای پلی‌استیلن است و پلیمر را اکسید می‌کند و در نتیجه تغییر مقاومتی که متناسب با غلظت گلوکز در محلول است حاصل می‌شود. مقدار گلوکز به صورت درصد تغییر هدایت در یک زمان معین، مشخص می‌شود. رابطه این تغییر با غلظت گلوکز خطی است


[1] Electro Magnetic Interference

[2]  Welding Of Plastics

[3] Electro Chromic Display Devices

[4]  Indicators

[5]  Biosensors

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word)

مقدمه                  
هیدروکربن ها      
الکل ها                
خواص فیزیکی      
تهیه الکل ها           
اکسایش الکل ها   
واکنش با هالیدهای هیدروژن   
فنول       
واکنش با برم مایع  
واکنش نیترودار کردن    
اترها          
خواص فیزیکی         
خواص شیمیایی  
آلدئیدهاو کتون ها  
واکنش افزایشی  
اکسایش آلدئیدها وکتون ها  
کاربرد صنعتی  
کربوکسیلیک اسیدها  
استرها  
عوامل موثر بر استری شدن  
تولید استیک اسید  
کاربردهای اسیدهای آلی  
اسید چرب  
آبکافت استرها                    
کاربردهای صنعتی استرها      
آمین ها      
نمک دی آزونیوم      
اوره      
استامید      
آبگیری از استامید      
اسیدالکل ها       
آمینو اسیدها      
کربوهیدرات ها      
چربی ها      
پلیمرها      
باکلیت      
نمونه سوال      
منابع      

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word)

شیمی آلی تالیف موریسون وبوید. ترجمه دکتر بکاولی ,دکتر محمد رحیمی زاده,دکتر مجید هروی جلد اول و دوم و سوم سال 1370 انتشارات بنفشه مشهد

 شیمی آلی پایه تالیف داگلاس لوید ترجمه دکتر عیسی یاوری, افسانه صدری چاپ اول سال 1372انتشارات فرهنگان تهران

 Ege, Orjanic Chemistry;Second Edition ;Toronto 1983.                                                                         

شیمی آلی تالیف ک . پیتر . سی . ولهارد. ترجمه دکتر مجید میر محمد صادقی ,دکتر محمدرضاسعیدی,دکتر مجید هروی , جلد دوم سال 1370 دانشگاه اصفهان

مقدمه

مطالعه شیمی آلی , تنها بدلیل اهمیت آن در زندگی روزمره , قابل توجیه است اما درک درست این اهمیت در گرو کسب اطلاعاتی در زمینه مبانی شیمی آلی است

شیمی آلی , شیمی آلی است , چه در آزمایشگاه باشد , چه درکارخانه های شیمیایی , و چه در گیاهان یا بدن انسان . بنابراین اشاره مناسب به جنبه های صنعتی و زیست شناختی توامان یا با جنبه های شیمیایی بنیادی و نظری ,به جای آوردن آنها بصورت جداگانه واقع بینانه تر است

دلیلی والاتر از رابطه شیمی آلی با زندگی روزمره برای مطالعه آن , اغناء فکری و زیبایی شناختی بی

است که از مطالعه شیمی آلی می توان حاصل کرد بگذریم از تمرین در تفکر منطقی که همزمان با این اغناء حادث می شود.چه خوب است که با موضوعی سرو کار داشته باشیم که هم سرگرمی است و هم ارضاءکننده فکر, و در عین حال چنان اهمیتی برای همه مادارد که ما همیشه , آگاهانه یا ناخود آگاه آن را به کار می گیریم

اگر این جزوه بتواند این احساس لذت و تحرک فکری را همراه با آگاهی هایی در باره شیمی آلی معاصر به خواننده بدهد ,و همچنین دیدگان او را به نقش حیاتی شیمی آلی در دنیای پیرامون ما باز کند, به گونه ای که نسبت به زمانی که از شیمی آلی چیزی نمی دانست به درک ژرف تری از محیط خود برسد , در آن صورت پاداش  زحمتی که برای نوشتن این جزوه کشیده شده داده شده است

شیمی آلی

راستی چرا ترکیب های شیمیایی به دو دسته آلی و معدنی تقسیم شده اند؟

این نامگذاری ریشه تاریخی دارد شیمی دانان در گذشته تصور می کردند که فقط ترکیبات  آلی توسط اندامهای گیاهی و جانوری ساخته می شود. اصطلاح        Chemistry از کلمه کیمیا که یک کلمه عربی است گرفته شده است و کلمه Organic    از کلمه عربی اُرگان گرفته شده است . ولی امروزه می دانیم که در آزمایشگاه و صنعت نیز  می توان ترکیب آلی ساخت. به شیمی آلی شیمی ترکیبات کربن نیز گویند زیرا در ساختار همه ترکیبات آلی کربن یافت می شود

شیمی دانان پیشین , ترکیب ها را از منابع طبیعی ,اعم از جاندار و بی جان ,به دست می آوردند. ترکیب هایی که منبع آنها زنده یا زمانی زنده بود , نظیر گیاهان  و جانوران, به آلی مشهور شد.ترکیب هایی که از مواد بی جان نظیر سنگها به دست می آید به معدنی شهرت یافت در واقع زمانی تصور می شد که بین مواد آلی و معدنی تفاوت بنیادی وجود دارد . اما بعدها رو شن شد که چنین تفاوت بنیادیی وجود ندارد , تمام ترکیب از تجمع اتمها بوجود آمده اند

دراینجا می توان پرسید که چرا از میان بیش از صد عنصر شیمیایی فقط یکی یعنی کربن و ترکیبهای آن از بقیه عناصر متمایز شده است .این جدا سازی برای سهولت کار بوده است زیرا بخش بسیار بزرگی از ترکیبات آلی ترکیبهای کربن است

شیمی آلی در ما و پیرامون ما

شیمی الی به عنوان لغوی خود  شیمی حیات است .تداوم زندگی گیاهان  و جانداران از جمله انسان به  میلیون ها واکنش شیمیایی بستگی دارد که پیوسته در پیکر ما و در تمام موجودات زنده در حال انجام است اهمیت واکنش های  آلی برای ما فقط به فرایندهای حیاتی محدود نمی شود. هنگامی که سوختهای فسیلی را می سوزانیم , در حقیقت از واکنش های آلی مهار شده استفاده می کنیم بسیاری از فراورده هاییکه برای زندگی روزانه ما ضرورت دارد نظیر پلاستیک , دارو , رنگو الیاف مصنوعی برای تهیه لباس همگی ترکیبهای آلی تولید شده از طریق واکنش های مهار شده آلی هستندحتی مرگ و تباهی نیز ادامه همین فرایندهاست

چرا کربن این همه ترکیب تشکیل می دهد؟

کربن عنصر شگفت انگیزی است که می تواند با خودش پیوند های کووالانسی  قوی یگانه و دوگانه و سه گانه تشکیل می دهد و همچنین می تواند زنجیرهای بسیار بلند کربنی (پلی مر،بسپار) تشکیل دهد , مانند پلی اتیلن که یک نوع پلاستیک است همچنین کربن می تواند حلقه های سه،چهار و پنج وشش کربنی را تشکیل دهد . ظرفیت کربن در همه ترکیباتش 4 است و4 پیوند کووالانسی تشکیل می دهد

هیدروکربنها

از هیدروژن و کربن ساخته شده اند و اسکلت همه ترکیبات آلی را تشکیل می دهند

انواع هیدروکربنها

الف) هیدروکربنهای آلیفاتیک که خود به چهار دسته تقسیم می شود

1-آلکانها

2-آلکنها

3-آلکینها

4-سیکلو آلکانها (حلقوی)

ب) هیدروکربونهای آروماتیک (ترکیبات معطر) مانند بنزن و تولوئن

انواع ترکیبات آلی

1-الکلها 2- آلدهیدها و کتونها 3- اسیدهای کربوکسیلیک 4- استرها 5- آمینها و آمیدها 6- آمینو اسیدها 7- فنولها 8- کربوهیدراتها(قندها) 9- پروتئینها 10- چربیها 11- پلیمرهای سنتزی

الکلها

اگر بجای هیدروژن آلکان گروه هیدروکسید یا OH– قرار گیرد الکل ایجاد می شود

نکته:اگر OH– به حلقه آروماتیک متصل باشد الکل نیست بلکه فنول است

گروه عاملی: به اتم یا مجموعه ای از اتم ها که به ترکیب خواص ویژه ای می بخشد

انواع الکلها از نظرگروه عاملی

الکلهای یک عاملی:                اتیل الکل         CH3-CH2-OH

الکلهای دو عاملی:                اتیل گلیکول       OH-CH2-CH2-OH

الکلهای سه عاملی:              گلیسیرین           OH-CH2-CHOH-CH2-OH

انواع الکلها

الکل نوع اول: در این الکلها گروه عاملی به کربن نوع اوّل متصل باشد.مانند

              CH3 -CH2 -OH

الکل نوع دوِِم: در این الکلها گروه عاملی به کربن نوع دوم متصل باشد.مانند

CH3-CHOH-CH3

الکل نوع سوم: در این الکلها گروه عاملی به کربن نوع سوم متصل باشد.مانند

CH3 –COH(CH3 ) -CH3

 نامگذاری الکلها

ابتدا بلندترین زنجیره کربنی را انتخاب. اگر الکل دارای شاخه باشد آنرا شماره گذاری می کنیم. شماره گذاری را از جهتی آغاز می کنیم که به گروه هیدروکسید نزدیکتر باشد. برای نوشتن نام ابتدا شماره محل شاخه و سپس نام شاخه و نام آلکانی زنجیره اصلی و در آخر کار پسوند (ول)اضافه می کنیم

1-پروپانول                                   CH3 -CH2 -CH2 -OH

2-پروپانول                                  CH3 -CHOH-CH3 

ایزومر ساختاری

ترکیباتی هستند که دارای فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی هستند

مثال: ترکیبی با فرمول مولکولی C4H10O دارای چند ایزومر ساختاری است ،آنها را رسم و نامگذاری کنید؟

2-بوتانول                                                                1-بوتانول

2-متیل 2-پروپانول                                                          2-متیل 1-پروپانول

خواص فیزیکی الکلها

الکلها دارای سر قطبی و سر غیر قطبی می باشند. به همین علت الکلها هم در ترکیبات قطبی و هم غیر قطبی می تواند حل شوند. هرچه تعداد کربن یک الکل بیشتر می شود، انحلال پذیری در آب کاهش می یابد. زیرا سهم غیر قطبی مولکول افزایش می یابد

نکته: پیوند کووالانسی از پیوند هیدروژنی قویتر است

الکلها می توانند با آب پیوند هیدروژنی تشکیل دهند و در آب به هر نسبتی حل شوند.  الکلها بین خودشان پیوند هیدروژنی ایجاد می کنند، هر چه تعداد گروهای OH یک الکل بیشتر باشد پیوندهای هیدروژنی بیشتری می تواند برقرار کند و نقطه جوش بالاتر می رود

تهیه الکلها

1- واکنش آلکن با آب:    از واکنش آلکنها با آب در حضور کاتلیزگراسیدی الکل بدست می آید

واکنش هالید آلکیل باهیدروکسیدهای فلزات قلیایی

      

در واکنش بالا منظور از X عناصر I,Br,Cl,F که جزءهالوژنها می باشند و منظور از M عناصر گروه اول، که شامل عناصر Li,Na,K,Rb می باشد

کاهش آلدهیدها با H2: از کاهش آلدئیدها توسط گاز هیدروژن الکل نوع اول ایجاد می شود.  

3-کاهش کتونها با  H2 : از کاهش کتونها توسط گاز هیدروژن الکل نوع اول ایجاد می شود.   

از تخمیر قندها: باکتریها نیز می توانند توسط بعضی از مواد شیمیایی قندها را تبدیل به الکل کنند

3- واکنش حذفی: جدا شدن یک مولکول کوچک مانند آب از یک مولکول بزرگتر توسط گرما یا کاتالیزگر واکنش حذفی می گویند

نکته: اگر در واکنش حذفی مولکول آب جدا شود به آن واکنش آبزدایی می گویند

اکسایش الکلها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word)

فصل اول :  مولدهای بخار با سوختهای فسیلی
دیگ لوله آتشین   
دیگ لوله آبی ( نمونه های اولیه )   
دیگ لوله مستقیم   
دیگ لوله خمیده   
دیگ لوله آبی   

فصل دوم : سوختها و احتراق
زغال سنگ   
آنتراسیت   
زغال سنگ قیری   
زغال سنگ زیرقیری   
زغال سنگ چوب گونه   
زغال سنگ نارس  
تجزیه زغال سنگ  
تجزیه مستقیم  
روش تجزیه کمی عناصر  
ارزش گرمایی  
سوخت اندازهای مکانیکی  
احتراق پودر زغال  
ماشینهای خردکن  
کوره های سیکلونی  

فصل سوم : توربینها
مقدمه  
اصل ضربه  
اصطکاک شاره  
نشت  
اتلاف ناشی از رطوبت بخار  
اتلاف ناشی از خروج بخار  
اتلاف بر اثر انتقال گرما  
اتلاف مکانیکی و الکتریکی  
بازده طولی  

فصل چهارم : سیستم چگالش – آب تغذیه
مقدمه   
چگالنده های تماس مستقیم  
چگالنده ی افشانه ای   
چگالنده ی تک فشاره و چندفشاره   
اندازه و جنس لوله ها   
فصل پنجم : سیستم آبگردشی
برجهای خنک کن تر  
برجهای خنک کن با جریان مکانیکی هوا  
برجهای خنک کن با جریان طبیعی هوا  

فصل ششم : چرخه های توربین گازی و ترکیبی
استفاده از دماهای بالاتر   
مواد   
خنک سازی  
خنک سازی با هوا  
سوختها  
چرخه های ترکیبی – کلیات  
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word)

کتاب نیروگاههای حرارتی

تالیف : محمد محمدالوکیل

ترجمه : کاظم سرابچی

فصل

 مولدهای بخار با سوختهای فسیلی

مولدهای بخار نیروگاه که در نیروگاههای تولید برق به کار می‌روند موضوع اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهند. مولدهای بخار نیروگاهی مدرن اساساً دو نوع هستند

1 – نوع استوانه‌ای لوله آبی زیر بحرانی

2 – نوع یکبار گذر فوق بحرانی. واحدهای فوق بحرانی معمولاً در فشار MPa24 و بالاتر کار می‌کنند که بالاتر از فشار بحرانی آب Mpa 09ر22 ، است. مولد بخار  استوانه‌ای زیر بحرانی معمولاً در حدود Mpa 13 یا Mpa 18 کار می‌کند. بسیاری از مولدهای بخاری که در دهه 1970 و 1980 خریداری شده‌اند از نوع استوانه‌ای لوله آبی هستند که در Mpa 18 کار می‌کنند و بخار فوق گرم با دمای 540 تولید می‌کنند و دارای یک یا دو مرحله بازگرمایش بخار هستند. این مولدها قابلیت سوزاندن زغال پودر شده و سوختهای نفتی را دارند، هر چند که سوختهای نفتی به علت افزایش قیمت و مشکلات مربوط به تامین آنها به تدریج کنار گذاشته می‌شوند. گاز طبیعی، هر چند که هنوز در برخی از نقاط دنیا در نیروگاهها مصرف می‌شود، با این همه به خاطر گرانی آن اکنون در ایالات متحده آمریکا بیشتر در مصارف خانگی مورد استفاده است. به هر حال، گاز طبیعی یک سوخت تمیز سوز و نسبتاً بدون آلودگی است. ظرفیت بخاردهی مولدهای بخار نیروگاهی مدرن بالاست، و مقدار آن از 125 تا 1250 می‌تواند تغییر کند. قدرت نیروگاهها نیز بین 125 تا 1300 مگاوات است

از سوی دیگر، مولدهای بخار صنعتی آنهایی هستند که در شرکتهای صنعتی و موسسات دیگر کاربرد دارند و انواع مختلفی را شامل می‌شوند. این مولدها می‌توانند همانند مولدهای بخار نیروگاهی از نوع لوله آبی و با سوخت زغال پودر شده باشند، اگر چه در آنها از زغال کلوخه‌ای، نفت یا گاز طبیعی، و غالباً ترکیبی از آنها، و همچنین از زباله‌های شهری، انرژی پسماندهای پردازشی یا فرآورده‌های فرعی دیگر نیز می‌توان استفاده کرد. در برخی از آنها حتی از گرمایش الکتریکی استفاده می‌شود. برخی از نوع بازیابنده گرما هستند که در آنها از گرمای پسماند فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود این مولدها همچنین می‌توانند از نوع لوله آتشی باشند. مولدهای بخار صنعتی معمولاً بخار فوق گرم تولید نمی‌کنند، بلکه بخار اشباع یا حتی فقط آب گرم تولید می‌کنند ( در این صورت آنها را می‌توان مولد بخار نامید) کار این مولدها در فشارهای از چند کیلوپاسکال تا Mpa5/10 انجام می‌شود، و ظرفیت بخاردهی (یا آب گرم) آنها از کمتر از 1 تا 125تغییر می‌کند

مولدهای بخار با سوختهای فسیلی غالباً با توجه به برخی اجزا یا ویژگی‌هایشان به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند

1 – دیگهای لوله آتشی

2 – دیگهای لوله آبی

3 – دیگهای گردش طبیعی

4 – دیگهای گردشی کنترل شده

5 – دیگهای جریان یکبار گذر

6 – دیگهای زیربحرانی

7 – دیگهای فوق بحرانی

دیگ لوله آتشی

دیگهای لوله آتشی از اواخر قرن هیجدهم با اشکال اولیه گوناگونی برای تولید بخار جهت مصارف صنعتی مورد استفاده بوده‌اند. امروزه دیگر از این نوع دیگها در نیروگاههای بزرگ استفاده نمی‌شود. در این فصل، این نوع دیگ به دلایل تاریخی گنجانده می‌شود، در مقابل دیگهای لوله آبی مدرن مورد تاکید خواهند بود. دیگهای لوله آتشی هنوز در صنایع به کار می‌روند و در آنها بخار اشباع با فشار حداکثر Mpa 8/1 و ظرفیت 3/6 تولید می‌شود. هر چند که اندازه آنها بزرگتر شده است ولی طرح کلی آنها در طی 25 سال گذشته به طور چشمگیری تغییر نیافته است

دیگ لوله آتشی شکل خاصی از دیگ نوع پوسته‌ای است. دیگ نوع پوسته‌ای عبارت است از ظرف یا پوسته‌ای بسته و معمولاً استوانه‌ای که محتوی آب است و بخشی از پوسته، مثلاً قسمت پایینی آن، به طور ساده در معرض گرمای شعله یا گازهای حاصل از احتراق خارجی قرار می‌گیرد. دیگ پوسته‌ای امروزه به اشکال نوتری مانند دیگ الکتریکی تکامل یافته است، که در آنها گرما توسط الکترودهای مستقر در آب تامین می‌شود. در نوع دیگری از این دیگها، گرما به وسیله انباره و بدین ترتیب تامین می‌شود که بخار تولید شده در یک منبع خارجی از داخل لوله‌های درون پوسته عبور می‌کند. در هر دو نوع این دیگها، پوسته در معرض گرمای مستقیم نیست

دیگ لوله آتشی صورت تکامل یافته دیگ پوسته‌ای است که در آن به جای بخار، گازهای گرم از داخل لوله‌ها عبور می‌کنند. به دلیل بهبود انتقال گرما، بازده دیگ لوله آتشی خیلی بیشتر از دیگ پوسته‌ای اولیه است و مقدار آن به حدود 70 درصد می‌رسد

در دیگهای لوله آتشی، لوله ها به صورتهای افقی، عمودی، یا مایل قرار می‌گیرند، اما لوله‌های افقی بیشتر متداول هستند. کوره و آتشدان در زیر انتهای جلویی پوسته واقع هستند. گازها به طور افقی از قسمت زیرین می‌گذرند و سپس تغییر جهت می‌دهند و آنگاه از لوله‌های افقی عبور می‌کنند و در قسمت جلو وارد می‌شوند

دیگهای لوله آتشی بر دو نوع‌اند: (1) دیگ با جعبه آتش (2) دیگ کشتی اسکاچ . در دیگ با جعبه آتش، کوره یا جعبه آتشی همراه با لوله‌های آتشی در داخل پوسته قرار می‌گیرند. در دیگ کشتی اسکاچ احتراق در داخل یک یا چند محفظه احتراق استوانه‌ای که معمولاً در داخل و نزدیک به ته پوسته اصلی قرار دارند، انجام می‌گیرد. گازها از قسمت عقب محفظه‌ها خارج می‌شوند و پس از تغییر جهت از داخل لوله‌های آتشی به طرف جلو می‌آیند و از طریق دودکش خارج می‌شوند. در دیگهای کشتی اسکاچ معمولاً از سوختهای مایع یا گاز استفاده می‌شود

دیگ لوله آبی: نمونه های اولیه

پیشرو مولدهای بخار مدرن، دیگ لوله آبی بود که توسط جورج بابکوک و استفن ویلکاکس در سال 1867 ساخته شد. آنها این دیگ را دیگ لوله آبی ((غیرانفجاری)) نامیدند که اشاره‌ای بود به انفجارهای فاجعه‌آمیز دیگها که در آن هنگام فراوان روی می‌داد. به هر حال، ساخت تجارتی دیگ لوله آبی تا اوایل قرن بیستم تحقق نیافت تا اینکه توربین بخار که نیازمند بخار با فشار و جریان بالاست اختراع شد

دیگهای لوله آتشی برای داشتن چنین فشارها و ظرفیتهای بالایی نیازمند پوسته‌ای با قطر بزرگ بودند. پوسته‌ای با چنین قطر بزرگی نیز می‌بایست بتواند تحت تنشهای دمایی و فشاری بسیار بالایی کار کند که لازمه آن ضخامت بیش از اندازه پوسته بود. افزون بر آن، این نوع دیگها در معرض رسوب بندی و انفجار نیز بودند و هزینه آنها به طور غیرقابل قبولی بالا بود

در مقابل، فشار بخار در دیگ لوله آبی به لوله‌ها و به استوانه‌های نسبتاً کم قطر وارد می‌شود و بدین ترتیب فشارهای بسیار بالای مولدهای بخار مدرن امروزی قابل تحمل است. دیگهای لوله آبی اولیه از لحاظ ظاهر بسیار شبیه دیگهای لوله آتشی بودند با این تفاوت که آب و بخار با فشار بالا در داخل لوله‌ها و گازهای حاصل از احتراق در خارج لوله‌ها قرار داشتند. دیگ لوله آبی مراحل متعددی را تا تکامل خود گذرانده است

دیگ لوله مستقیم

اولین دیگ لوله مستقیم بود که در آن لوله‌های مستقیم با قطر خارجی 3 تا 4 اینچ تحت زاویه 15، به فاصله 8 اینچ از یکدیگر بین دو مقسم عمودی قرار می‌گرفتند. یکی از مقسم‌ها پایین آورنده بود که آب تقریباً اشباع را به لوله‌ها تغذیه می‌کرد. در این لوله‌ها آب به طور جزئی بخار می‌شد. مقسم دیگر بالا برنده بود که مخلوط مایع و بخار را دریافت می‌کرد. چگالی آب در پایین آورنده بیشتر از چگالی مخلوط دوفازه در بالا برنده بود و این اختلاف بین چگالی‌ها موجب گردش طبیعی آب در جهت عقربه ساعت می‌شد. با افزایش ظرفیت دیگ، از هر مقسم بیش از یک شاخه و از لوله‌ها بیش از یک دسته به کار رفت. مخلوط دو فازه به استوانه بالایی که به موازات لوله‌ها (استوانه طولی) یا عمود بر آنها (استوانه عرضی) قرار می‌گرفت، وارد می‌شد. این استوانه‌ها آب تغذیه را از آخرین گرمکن آب تغذیه دریافت می‌کردند و بخار اشباع را از طریق جدا کننده بخار داخل استوانه، که بخار را از آب حبابها جدا می‌کرد، به فوق گرمکن می‌دادند. انتهای پایینی پایین آورنده‌ها به استوانه گل‌آلود وصل می‌شد که رسوبات آب گردشی را جمع میکرد

استوانه طولی منفردی با قطر معمولاً ft4 (تقریبا m2/1 ) تنها می‌توانست به تعداد محدودی لوله مجهز شود و از این رو سطح گرمایش محدودی داشت. دیگهای استوانه افقی، بسته به ظرفیتی که داشتند دارای یک یا چند استوانه موازی بودند. این دیگها با سطح گرمایش 93 تا m2 930 ساخته می‌شدند و فشار آنها به فشارهای پایینی بین 2/1 تا Mpa 3/2 و ظرفیت بخاردهی آنها به 63/0 تا  10 محدود می‌شود

در دیگهای استوانه عرضی، به دلیل شکل هندسی‌شان می‌توان از لوله‌های بسیار بیشتری در مقایسه با استوانه‌های طول استفاده کرد. این دیگها با سطح گرمایش 93 تا m2 2300، فشارهای 2/1 تا Mpa10 ، و بخاردهی 63/0 تا  63 ساخته می‌شدند

برای تامین حداکثر گرماگیری لوله‌ها از گازهای احتراق گرم و به حداقل رساندن نقاط کور گاز، تیغه‌هایی در طول لوله‌های هر دو نوع دیگ قرار داده می‌شد تا تعداد مسیر عبور گاز را تا سه مسیر برساند

دیگ لوله خمیده

انواع متعددی از دیگهای لوله خمیده متداول بوده است. به طور کلی، در دیگ لوله خمیده به جای لوله‌های مستقیم بین استوانه‌ها یا بین استوانه و مقسم‌ها، از لوله‌های خمیده استفاده می‌شد. لوله‌ها طوری خم می‌شدند که به طور شعاعی به استوانه‌ها وارد و یا از آن خارج شوند. تعداد استوانه‌ها معمولاً بین دو تا چهار عدد بودند. به طوری که در بالا اشاره شد، با نصب تیغه‌های گاز یک یا چند مسیر عبور گاز به وجود می‌آمد

در اینجا کافی است که به نمونه‌ای از دیگهای لوله خمیده که دیگ استرلینگ چهار استوانه‌ای نامیده می‌شود اشاره کنیم، این دیگ در اوایل دهه 1890 ابداع شد و پس از آن تغییرات اندکی پیدا کرد. این دیگ، برخلاف سایر دیگهای لوله خمیده، دارای سه استوانه بالایی و یک استوانه پایینی ( که استوانه گل ‌آلود هم نامیده می‌شود) بود که به ترتیب محتوی مخلوط دو فازه و آب بودند

دیگ چهار استوانه‌ای استرلینگ به ترتیبی که در زیر بیان می‌شود کار می‌کرد. گاز حاصل از احتراق از قسمت راست ته کوره به طرف بالا جریان می‌یافت

در این دیگ، استوانه بخار مستقیماً در بالای استوانه آب قرار داشت و دارای یک ردیف لوله‌های خمیده در جلو، یعنی در طرف گازهای ورودی، و یک ردیف لوله در عقب بود. در طرحهای بعدی دیگ در استوانه‌ای استرلینگ، تنها از یک مسیر گاز استفاده شد. در طرحهای اخیر کوره دیگ استرلینگ، از دیوارهای خنک شونده استفاده می‌شود، به این ترتیب که سطوح داخلی کوره با لوله‌هایی که حامل همان آب دیگ است و از نیروگاه می‌آید پوشانده می‌شود. این لوله‌ها، سطوح جذب گرما را افزایش می‌دهند و پوشش نسوز درونی دیوارها را در مقابل دماهای بالا محافظت می‌کنند که نتیجه آن افزایش آهنگهای احتراق و جریان بخار است

دیگ استرلینگ به طور کلی می‌تواند خود را با شرایط بارهای به شدت متغیر هماهنگ کند و در جایی که نگهداری کیفیت بالای آب مشکل است، یک دیگ مناسب به شمار می‌رود و با انواع سوختها هم سازگاری دارد. این دیگ هم در کشتیها و هم در موارد مستقر در سطح زمین کاربرد پیدا کرده است

دیگ لوله آبی: پیشرفتهای اخیر

ظهور کوره با دیوارهای خنک شونده با آب که دیوارهای آبی نامیده می‌شود، بالاخره منجر به ادغام کوره، صرفه جو، دیگ، فوق گرمکن، بازگرمکن، و پیش خنک کن هوا در مولد بخار مدرن شد. برای خنک کردن دیوارهای محل قرار گیری صرفه جو، فوق گرمکن و اجزای دیگری مانند جدارهای حائل و دیوارهای مقسم نیز از آب استفاده می‌شود. استفاده از تعداد زیادی گرمکنهای آب تغذیه ( تا هفت یا هشت دستگاه) به معنی صرفه جوی کوچکتر، و فشار بالا به معنی دیگی با سطح کمتر است، زیرا گرمای نهان تبخیر با افزایش فشار به شدت کاهش می‌یابد. بدین سان مولدهای بخار فشار بالای مدرن نسبت به واحدهای قدیمی‌تر نیازمند فوق گرمکن و بازگرمکنی با سطح بیشتر و دیگی با سطح کمتر هستند. فراتر از فشارهای Mpa 10، لوله‌های آبی کل سطح دیگ را می‌پوشانند و برخلاف آنچه در طرحهای قدیمی‌تر در دو بخش پیشین دیدیم، نیازی به وجود لوله‌های دیگر نیست

آب در دمای 230 تا 260 از گرمکن فشار بالای آب تغذیه خارج و سپس وارد صرفه جو می‌شود و آن را به صورت مایع اشباع یا مخلوط دو فازه با کیفیت پایین ترک می‌کند و آنگاه از قسمت میانی وارد استوانه بخار می‌شود. آب از طریق لوله‌های عایق پایین آورنده که در خارج کوره قرار می‌گیرند، از استوانه بخار به مقسم جریان می‌یابد. مقسم به لوله‌های آبی که دیوارهای کوره را می‌پوشانند و به عنوان لوله‌های بالابرنده عمل می‌کنند مربوط می‌شود. آب در این لوله‌ها گرما را از گازهای حاصل از احتراق دریافت می‌کند و به مقدار بیشتری تبخیر می‌شود. اختلاف چگالی بین آب لوله‌های پایین آورنده و لوله‌های آبی، به گردش آب کمک می‌کند. در استوانه، بخار از مایع در حال جوش جدا می‌شود و به فوق گرمکن و سپس به قسمت فشار بالای توربین می‌رود. بخار پس از خروج از این توربین به بازگرمکن باز می‌گردد و سپس به قسمت فشار پایین توربین می‌رود

هوای جو پس از خروج از دمنده با جریان اجباری، درست پیش از آنکه گازها در جو تخلیه شوند، توسط گاز پیش گرم می‌شود. پس از آن هوا وارد کوره می‌شود و در آنجا با سوخت آمیخته می‌شود و می‌سوزد و دما به حدود 1700 می‌رسد. گازهای حاصل از احتراق بخشی از انرژی خود را به لوله‌های آبی و سپس به فوق گرمکن، بازگرمکن و صرفه جو می‌دهند و آنگاه آن را در دمایی در حدود 300 ترک می‌کنند. از آن به بعد، گازها هوای جو ورودی را در پیش گرمکن هوا گرم  و آن را در دمایی در حدود 150 ترک می‌کنند. یک دمنده با جریان مکشی، گازها را از درون کوره بیرون می‌کشد و به دودکش می‌فرستد. اینکه گازها با دمایی در حدود 150 بیرون می‌روند به معنی اتلاف قابلیت انجام کار در نیروگاه است. به هر حال، این مساله به نظر می‌رسد که قابل قبول باشد زیرا (1) گازها باید در دمایی بسیار بیشتر از دمای نقطه چگالش بخار آب موجود در گازها قرار داشته باشند (دمای نقطه چگالش برابر است با دمای اشباع فشار جزئی بخار آب) تا از چگالش بخار، که موجب تشکیل اسید و خوردگی اجزای فلزی در مسیر جریان گازها می‌شود، جلوگیری شود؛ و (2) گازهای حاصل از احتراق باید دارای نیروی بالابر کافی جهت گذشتن از مقدار زیادی دود که در بالای دودکش قرار دارد باشند تا به خوبی در جو پراکنده شوند

فصل 2 :

سوختها و احتراق

سوختهای فسیلی در نتیجه تجزیه هوا و آلی و تبدیل شیمیایی آنها در زمین بوجود می‌آید

30 درصد با مصرف نفت و گاز طبیعی به وجود می‌آید. بقیه نیز عمدتاً در نیروگاههای آبی و هسته‌ای تولید می‌شود. در ایالات متحده، مصرف گاز طبیعی در نیروگاهها، به خاطر ضرورت استفاده از آن در مصارف خانگی و صنعتی به تدریج کنار گذاشته می‌شود

سوختهای سنتزی در شمار سوختهای احتراقی جدیدی هستند که به صورتهای مایع یا گازند و عمدتاً از زغال سنگ، صخره‌های نفتی، و شنهای قیری به دست می‌آیند. امروزه، محصولات فرعی صنعتی، پسماندهای خانگی و صنعتی ، وبیوماس درصد بسیار کوچکی از سوختهای مصرفی را به خود اختصاص می‌دهند

در این فصل سوختهای احتراقی طبیعی (فسیلی) با سنتزی که در نیروگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیز مراحل آماده سازی و سیستمهای احتراق آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم

زغال سنگ

زغال سنگ در اصطلاح عمومی به تعداد زیادی از مواد معدنی جامد آلی با ترکیبات و خواص متفاوت اطلاق می‌شود، اما همه آنها اساساً دارای مقدار زیادی عنصر کربن به صورت بی‌شکل (بدون ساختار منظم) هستند. زغال سنگ به صورت رسوبات لایه‌ای در اعماق متفاوت و غالباً زیاد یافت می‌شود، هر چند که گاهی در نزدیکی سطح زمین نیز پیدا می‌شود. ذخایر قابل بهره‌برداری زغال سنگ در ایالات متحده در حدود 270000 میلیون تن تخمین زده می‌شود. (اینها شامل ذخایری هستند که استخراج آنها در آینده قابل پیش‌بینی اقتصادی است) که در 36 ایالت از 50 ایالت این کشور وجود دارند. ذخایر زغال سنگ در ایالات متحده در حدود 30 درصد کل ذخایر جهانی زغال سنگ است

زغال سنگ را با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی آن می‌توان از دیدگاههای گوناگون تقسیم‌بندی کرد. پذیرفته‌ترین روش تقسیم‌بندی، روشی است که انجمن آمریکایی آزمون و مواد (ASTM ) آن را ارائه داده است و طبق آن زغال، براساس میزان متامورفیسم (تغییر شکل و ساختار در اثر گرما، فشار، و آب) به درجات مختلف تقسیم‌بندی می‌شود. در پایین‌ترین مرتبه این تقسیم‌بندی زغال قهوه‌ای و در بالاترین مرتبه آن آنتراسیت (388 ASTM D ) قرار دارد. ذیلاً این تقسیم بندی به ترتیب درجات نزولی و به اختصار معرفی می‌شود

آنتراسیت.

آنتراسیت در میان زغالها بالاترین درجه را دارد و 86 تا 98 درصد جرم آن را در حالت خشک و عاری از مواد معدنی، کربن ثابت (کربنی که به حالت عنصری است) و درصد اندکی یعنی از 2 تا 14 درصد جرم آن را مواد فرار (عمدتاً متان CH4 ) تشکیل می‌دهد. آنتراسیت به رنگ سیاه درخشان، دارای چگالی زیاد، و حالت سخت و شکننده است. آنتراسیت با حداکثر درصد کربن ثابت به صورت گرافیت است. آنتراسیت به آرامی می‌سوزد و بیشترین ارزش گرمایی را پس از زغال قیری دارد. از آنتراسیت عمدتاً در مولدهای بخار دارای سوخت انداز استفاده می‌شود، و به ندرت آن را به صورت پودر می‌سوزانند. در ایالات متحده، بیشترین معادن آن در پنسیلوانیا قرار دارد

زغال آنتراسیت با توجه به مقدار کربن ثابت آن به سه زیرگروه تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از

متا آنتراسیت که دارای بیش از 98 درصد کربن، آنتراسیت که دارای 92 تا 98 درصدکربن، و نیمه آنتراسیت که دارای 86 تا 92 درصد کربن ثابت است

زغال سنگ قیری.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word) دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست پروژه دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word)

دیباچه   
فصل اول: شناخت كلی اسید سیتریك  
مقدمه    
1-1) پیشینه    
1-2) سوبستراهای استفاده شده بای تولید اسید سیتریك    
1-3)  خواص فیزیكی اسید سیتریك     
1-4) خواص شیمیایی اسید سیتریك     
1-5) منابع طبیعی اسید سیتریك     
1-6) كاربرد اسید سیتریك     
1-7) مشتقات اسید سیتریك     
1-7-1) نمكها    
1-7-2) استرها    
فصل دوم: بیوشیمی تخمیر و متابولیسم تولید اسید سیتریك     
2-1) بیوشیمی تخمیر    
2-2) بیو شیمی تخمیر    
2-2-1) تشكیل اسید سیتریك از پیرووات    
فصل سوم: روشهای تولید اسید سیتریك     
3-1) M.O های مولد اسید سیتریك    
3-1-1) مخمرها    
3-1-2) آسپرژیلوس نایجر    
3-1-2-1) روش جداسازی سویه A.niger مولد اسید سیتریك     
3-1-2-2) شناسایی اختصاصی A.niger    
3-2) روش كشت سطحی     
3-3) روش كشت غوطه‌ور     
3-4) تخمیر در بستر جامد    
3-4-1) روش تخمیر كوجی    
3-5) تأثیر شرایط محیطی بر تولید اسید سیتریك     
3-5-1) شرایط تغذیه‌ای A.niger     
3-5-2) تأثیر فلزات trace در تولید اسید سیتریك     
3-5-3) تأثیر نیتروژن و فسفر در تولید اسید سیتریك     
3-5-4) تأثیر متانول در تولید اسید سیتریك     
فصل چهارم: تخمیر در بستر جامد (SSF)     
4-1) تعریف كشت حالت جامد    
4-2) تفاوتهای اساسی بین كشت حالت جامد و كشت غوطه ور    
4-3) مقایسه كشت حالت جامد با سایر فرآیندهای تخمیری     
4-4) مزایایی سیستم كشت حالت جامد     
4-5) معایب سیستم كشت حالت جامد    
4-6) مراحل اصلی فرآیند كشت حالت جامد     
4-7) پارامترهای مؤثر بر فرایند SSF در تولید اسید سیتریك     
فصل پنجم: كاه گندم     
5-1) تعریف كاه و ویژگیهای ساختاری     
5-1-1) كربوهیدراتهای ساختمانی     
5-1-1-1) سلولز     
5-1-1-2) همی سلولز    
5-1-1-2) لیگنین     
5-2) تركیب شیمیایی كاه گندم     
5-3) پیش تیمار (Pretreatment) كاه گندم     
5-3-1) روشهای فیزیكی پیش تیمار كاه گندم     
5-3-1-1) پیش تیمار كاه گندم با بخار     
5-3-2) روشهای شیمیایی پیش تیمار كاه گندم     
5-3-2-1) پیش تیمار كاه با اوره     
5-3-3) پیش تیمار بیولوژیكی كاه گندم     
فصل ششم: جداسازی و خالص‌سازی اسید سیتریك     
6-1) استخراج اسید سیتریك     
6-1-1) فروشویی (Leaching)    
6-1-2) روش رسوبگیری     
6-1-3) روش استفاده از استخراج با حلال     
6-1-4) روش استفاده از غشاء     
6-1-5) مقایسه بین روشهای مختلف جداسازی اسید    
6-2) خالص سازی اسید سیتریك     
فصل هفتم: بررسی جنبه اقتصادی     
7-1) كشورهای عمده‌ تولید كننده و مصرف كننده محصول     
7-2) اهمیت اقتصادی طرح     
7-3) میزان واردات اسید سیتریك     
7-4) واحدهای تولیدی و واحدهای در دست اجرای اسید سیتریك     
منابع مورد استفاده     

دیباچه

تولید اسیدهای آلی به دلیل كاربرد وسیع آنها در صنایع مختلف از دیرباز مورد مطالعه و بررسی بوده است.
از جمله اسیدهای آلی مورد استفاده، اسید سیتریك است كه دارای مصارف متعددی در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و سایر صنایع می‌باشد كه به دلیل غیرسمی بودن، اسیدیته مناسب، قابلیت بافری و . . .  هر سال به مقدار %2-3 بر میزان مصرف آن افزوده  می‌گردد.
از اولین كشورهایی كه در این زمینه تلاش كردند، ایتالیا، آمریكا، انگلستان و چند كشور اروپایی بودند كه در قرون 18 و 19 به روش شیمیایی اقدام به این عمل نمودند و تقریباً از اوایل قرن 20 روشهای بیوتكنولوژی در سراسر دنیا رایج شدند كه هنوز هم كاربرد دارند.
ابتدا روش بستر جامد برای تولید آن استفاده می‌شد ولی به تدریج روش غوطه وری جایگزین روشهای قبلی شد زیرا در روش غوطه‌وری كنترل بهتر و آسانتر صورت گرفته و نیز شرایط كار بهتر و راندمان بیشتر می‌باشد. مجدداً پس از طی چند دهه روش بستر جامد برای تولید این اسید به دلیل امكان استفاده از ضایعات فراوان و ارزان كشاورزی به عنوان سوبسترا رواج یافت. به هر حال در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای اصلاح گونه‌های میكروبی مولد اسید سیتریك مخصوصاً آسپرژیلوس نایجر صورت گرفته و از جهت افزایش راندمان تولید و استخراج اسید نیز مورد توجه بوده است.

منابع مورد استفاده در  پروژه دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word): 

1- بیوتكنولوژی- میكروبیولوژی صنعتی، تألیف:‌ ولف كروگر- آنالیز كروگر، مترجمان: دكترسید علی مرتضوی- مهندس مهدی كریمی- مهندس رسول كدخدایی- مهندس سعید رحیمی یزدی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
2- میكروبیولوژی صنعتی، تألیف: اختر الملوك كاظمی و سیری (1372) دانشگاه صنعتی شریف.
3- بیوتكنولوژی صنعتی، تألیف: دكتر سید عباس شجاع الساداتی، دانشگاه تربیت مدرس
4- مبانی بیوتكنولوژی و میكروب‌شناسی صنعتی، تألیف:‌ دكتر حسن لامع و دكتر محمد رضا احسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (1375)
5- بیوتكنولوژی میكروبی، تألیف: محمد رضا صعودی، دكتر فریدون ملك زاده، دكتر شیرین ملك زاده، دانشگاه تهران (1380)
6- تكنولوژی آماده‌سازی و نگهداری غلات، تألف:‌ دكتر ناصر رجب زاده (1375)
7- مبانی فناوری غلات، تألیف دكتر ناصر رجب زاده، دانشگاه تهران (1380)
8- غلات     تألیف: ناصر خدا بنده         دانشگاه تهران
9- گندم     تألیف:‌ هادی كریمی
10- سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سالهای 82-1377
11- آمار وزارت صنایع (1383)، وزارت صنایع تهران
12- سید صفاعلی فاطمی، سید عباس شجاع الساداتی، «بهینه‌سازی تولید اسید سیتریك با استفاده از طراحی آزمایشها در روش تخمیر حالت جامد با بكارگیری A.niger،‌ دانشگاه تربیت مدرس، امیر كبیر، سال یازدهم، شماره 43.
13- سید صفا علی فاطمی، سید عباس شجاع الساداتی،‌ «تولید اسید سیتریك از تفاله سیب با استفاده از تخمیر حالت جامد، مقالات علمی پژوهشی،‌ سال هجدهم ، شماره یك و دو (1378)
14- Y.D. Hang, E. E. Woodams, “A process for leaching citric acid from apple pomace fermented with A.nigr in SSF”, MIRCEN jornal, (1989), 5, 379-382.
15- Y.D. Hang, E. E. Woodams, “Solid state fermentation of apple pomace for citric acid production.” MIRCEN jornal, (1986), 2, 283-287
16- S.A. shojaosadati, V. Babaeipour. “Citric acid production from apple pomace in multi- layer Packed bed solid- state bioreactor.”, process Biochemistry 37. (2002), 909-914.
17- W.Q.XU, Y.D. Hang, “Roller culture techni que for citric acid production by A.niger”, process Biochemistry, (1988)
18- Y.D. Hang. “Microbial production of citric acid in fixed- bed column. Bioreactors”, Biotechnology letters, Vol 10, No.6 421-426 (1988)
19- Y. D/ Hang, E.E. woodams, “utilization of grape pomace for citric acid production by SSF.” , Am.j Enol.vitic, vol/.37 , No.2, (1986)
20- Y.D. Hang, E.E. woodams, ‘production of cirtic acid from corncobs. By A.niger”. , Bioresource technology 65 (1998) 251-253.
21- T. Roukas, P. Kotze kidou, ‘Pretreat ment of date syrup to increase citric acid production”. Enzyme and Microbial technology 21, 273-276 (1997) .
22- Al- obaidi, “The use of deionised date syrup as a substrate for citric acid production.”, Biote chnology letters, (1979), 1, 153-158.
23- V.S. shankaranad, B. K. Lonsane, “coffee- husk; an inexpen sive subtrate for production of citric acid by A.niger in SSF.”, Jornal of microbiology & Biotechnology 10, 165-168, (1994)
24- P.S. randenberghe, C. R. soccol, A. pandey, J. M. Lebeault, “SSF for the synthesis of citric acid by A.niger.”,  Bioresource Technology 74, (2000), 175-178
25- S.K. Khare, Krishna Jha, A.P. Gandhi, ‘citric acid production from okaraybg SSF.”, Biore source Teehnology 54 (1995), 323-325.
26- M. Y. Lu, I. S. Maddox, J. D. Brooks, “Application of a multi- Layer Packed- bed reactor to citric acid production in SSF using A. niger.”, process Biochemistry, vol. 33, No.2 PP.117-123, (1998)
27- M.Y. Lu, j.P. Brooks, I. S. Maddox, ‘citric acid production by SSF in a packed – bed reactor using A.niger.”, Enzyme and Microbial Technology 21, 392-397, (1997)
28- T. Roukas, P. Kotzekidou, “production of citric acid from Brewery wastes by surface fenmentation using A.niger.”, journal of food science- 225, vol. 51 No. 1, (1986)
29- T. Roukas, E. Alichanidis, “citric acid production from beet molasses by cell recycle of A.niger,”, Indus trial Micobiology, 7 (1991), 71-74.
30- G.N. Q azi, C. N. Gaind, S.K. chaturred, “pilot – scale citric acid production with A.niger under several conditions.”, jornal of fermentation and bioengineering, vel. 69, No. 1,72 – 74, (1990)
31- اطلاعات اولیه مورد نیاز طرح تولید اسید سیتریك،‌ وزارت صنایع،‌ معاونت توسعه صنعتی ، میترا رزمجو (1377)
32- قارچ شناسی پزشكی، تألیف: دكتر مسعود امامی، دكتر پریوش كردبچه،‌ دكتر مهین مقدمی،‌ دكتر فریده زینی، انتشارات دانشگاه تهران،‌ (1373).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رنگ و رزین در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رنگ و رزین در فایل ورد (word) دارای 241 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه رنگ و رزین در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه رنگ و رزین در فایل ورد (word)

پیشگفتار            
مقدمه      . 
فصل اول : رنگ چیست ؟
– رنگ         
– رزین          
– رزین آلکید       .. 
– رزینهای اپوکسی            
– رزینهای پلی اورتان       .. 
– رزینهای سیلیکونی           
– لاستیک کلر دار            
– رزینهای وینیل             . 
– رزینهای آکریلیک       .. 
– رزین قیر اپوکسی       . 
– سیلیکاتهای معدنی    . 
– رنگدانه         
– دی اکسید تیتانیوم    . 
-اکسید روی                . 
-سرب قرمز                . 
– فسفات روی       
-کروماتهای روی       ; 
– اکسیدهای زرد و قرمز آهن            . 
– آبی کبالت        
– اکسید کرم                . 
– دودهای کربن    
– رنگدانه آلومینیوم    . 
– رنگدانه های شب نما   . 
– حلال و رقیق کنندها      
– وایت اسپریت          . 
– ترپانتینها         . 
– متیل اتیل کتون        
– تری کلرواتیلن       . 
– پروکلرواتیلن           
– مواد اضافه شونده             . 
– ضد پوسته     
– خشک کننده    
– ضد قارچ      
فصل دوم  : اصول علم و تکنولوژی رنگ
– رنگ چیست ؟       . 
–  اثرات فیزیکی    ;  
–  منابع نوری          . 
–  انتقال نور              
–   جذب نور   . 
–   انتشار نور    
–   مشخصات طیفی اشیا        
–   سنجش نور و رنگ          
–   خلاصه     
– سیستمهای رنگ – منظم  
–   ترتیبهای نا منظم         
–   ترتیبهای منظم              
–   سیستم مانسل       
–   سیستم آزوال     
–   سیستم سی .ای. ئی       . 
–   اندازه گیری ، تعریف صریح و حدرو اداری رنگ         .. 
–   قوانین اساسی برای اندازه گیری رنگ      ; 
– نمونه ها برای آنالیز            . 
–   کالریمتری دیسک     
–   مقایسه رنگ در مایعات       . 
–   اندازه گیری رنگ توسط وسایل کاملاً دستگاهی       
–   کلاسه بندی متد ها            . 
–   سه نور رنگی    
-نور تک –رنگ              
–   کالریمتری    
–   مشاهده نمونه    .. 
– مقیاسهای محوری      
–   متاماریزم دستگاه              
–   استاندارد کردن و استفاده از کالریمتر برای اندازه گیری اختلاف رنگ
–  انواع دستگاهای تجاری    ; 
–  اسپکترو فتومتری       
–  خلاصه       . 
– مواد رنگزا       
–  مقایسه موارد رنگرزی با مواد رنگی         .. 
–  حلالیت       . 
–  ماهیت شیمیایی    ; 
–  حضور چسب ها        
–  خلاصه       ; 
–  رنگ حاصله توسط جذب    ;
–   رنگ موادرنگی        
–  مواداولیه     
–  نیتراسیون      
–  ها لوژ ناسیون      
–  سولفوناسیون       . 
–  واکنش فریدل کرافتز       . 
–  اکسیداسیون       ; 
–  احیاکردن      
–  هیدرولیز            
–  ذوب قلیایی          
–  آمیناسیون          . 
–  کاربوکسیلاسیون              
–  N آلکیلاسیون وN- آسیلاسیون      
–  نمونه های صنعتی ازواکنشهای فوق الذکر         . 
– مواد رنگزای آزو      
–  مواد رنگزای آنتراکینون            . 
–  مواد رنگزای ایندیگوئیدی    
–  مواد رنگزای تری فنیل متان       
–  مواد رنگزای فتالوسیانیس       ; 
–  مواد رنگی معدنی       ; 
–  خواص ثباتی    ; 
–  ثبات در برابر عملیات     
–  ثبات موادرنگی       
–  ثبات دربرابرنور و جو(دوام)     . 
–  کاربردموادرنگرزی وموادرنگ      
–  پوشش سطحی       
– رنگ کردن عهده یاتوده  
فصل سوم : رنگینه ها و واسطه های آنها
– مقدمه             
– رنگ     
– طیف های جذبی   
– جذب تابش بوسیله مولکولها        
– طبقه بندی رنگینه ها    ;
– کاربرد رنگینه ها          
– رنگرزی          
– طبقه بندی رنگینه ها بر اساس کاربرد آنها        
– ساخت مواد واسطه ، رنگینه ها و رنگدانه ها      ;
– مواد ساختمانی و انواع واحد های صنعتی            
– رنگدانه ها و خواص آنها        ;
فصل چهارم : تکنیک های رنگرزی
– مواد تعاونی (کمکی ) در رنگرزی       ; 
– سختی گیر آب       ; 
– مواد تر کننده   
– مواد ضد جابه جایی   
– مواد یکنواخت کننده      
– کاریر   
– مواد نگهدارنده تعلیق  
– رنگرزی الیاف پلی آمید           
– رنگرزی پلی آمید با رنگینه های دیسپرس      ;
– رنگرزی پلی آمید با رنگینه های اسیدی          
– رنگرزی پلی آمید با رنگینه های کمپلکس فلزی 1:2 بدون گروه سولفو نیک
– رنگرزی پلی آمید با رنگینه های کرمی کمپلکس فلزی 1:2 با یک گروه سولفونیک
– رنگرزی الیاف پلی استر         
– آشنایی      
– رنگرزی به کمک کاریر   
– رنگرزی در دمای بالا ( اچ – تی)          
– رنگرزی مداوم با رنگینه های دیسپرس            
– رفتار رنگینه های دیسپرس در رنگرزی            
– رنگرزی الیاف پلی آمید اکریلونیتریل  ( اکریلیک)         
-آشنایی       ;
– رنگرزی الیاف مخلوط  
– آشنایی      
– رنگرزی مخلوط پلی استر – سلولز    ;
– تکنیکهای چند رنگی و تکنیک های ویژه رنگرزی     
– تکنیکهای چند رنگی    
– رنگرزی دیفرانسیل     
– رنگرزی متقاطع       
– رنگرزی دو رنگی (ملانژ)    
– رو رنگری (تاپینگ )            
– رنگرزی باتیک       ;
– رنگرزی گره ای    ;
– رنگرزی بخشی      
فصل پنجم : حلالهای مصرفی در صنایع رنگسازی
–  حلالهای تر پینی             
–  حلالهای هیدرو کربنی    
–  حلالهای اکسیژنی         
–  حلالهای استونی             
–  حلالهای کتیونی             
–  الکلها         
–  اتر – الکلها      
–  فیورنها            
–  نیتروپارافینها    ;
–  خشک کن ها در رنگ   
– فلزات مصرفی در خشک کنها    ;
– خشک کن کلسیم            
– خشک کن زیرکونیوم    ;
– خشک کن منگنز      
– خشک کن باریم      
– خشک کن آهن و سریم     
– خشک کن روی     
– بروز اشکالات احتمالی و رفع آنان در صنایع رن    
– ته نشینی یا رسوب گذاری رنگ     
– پوسته زدن یا رویه بندی رنگ داخل قوطی     
– سرخ فام پذیری  
– کثیف بودن یا دون داشتن یک فیلم      
– دیر خشک شدن فیلم   
– حالت  سوراخ سنجاقی شکل در یک فیلم         ;
-کثیف یا لکه دار بودن فیلم         
– آثار لکه های بارانی مانند بر روی فیلم    
– چین و چروک برداشتن یک فیلم            
– تغییرفام یک فیلم  دردراز مدت            
– شکنندگی یا تردی یک فیلم      
– بد  سمباده خوردن یک آستری         ;
– راهنمای انتخاب و ساخت یک رنگ مناسب برای سطوح پیشنهادی;
– انتخاب رنگ جهت یخچال و فریزر         
– انتخاب رنگ برای ماشین های لباس شویی      ;
– انتخاب رنگ جهت سطوح استیلی مغروق درآب            
– ساخت رنگها ی ضد خزه            
– ساخت رنگ مقاوم درمقابل سایش      
– انتخاب رنگهای مقاوم درمقابل رشد باکتری وقارچ     
– انتخاب رنگ مقاوم درمقابل خاک         
فصل ششم : معایب رنگ و اشکالات مربوط به آنها  
–    معایب ناشی از رنگ   
–    گچی شدن       
–    ترکهای ریز    ;
–    شکاف      
–    ترکهای درشت سطحی     
–    ترکهای درشت عمقی    
–    چین و چروک     
–    معایب ناشی از میکروارگانیسم   
–    تغییر رنگ      
–    حالت برنزی    
–    معایب ناشی از کاربرد رنگ      
–    تاول زدن      
–    پوسته شدن   
–    گسیختگی بین پوششی    
–    ته نشینی رنگ    
–    معایب مربوط به تینر   
–    زنگ زدائی نقطه ای      
–    ته سنجاقی شدن رنگ       
–    ناپیوستگی رنگ   
–    پیدایش حفره      
–    بلیدینگ    
–    بلاشینگ    
–    طبله کردن رنگ   
–    پوست پرتقالی شدن رنگ    
–    شره یا سینه دادن رنگ      
–    معایب ناشی از طراحی سطح و نیروهای نارنجی         
–    لبه ها      
–    زاویه های عمیق   
–    سطوح ناهموار       
–    جوشکاری و نقطه جوش فلز            
–    معایب ناشی از مواد شیمیایی         ;
–    سایش       
–    پیوست   
–    واژه نامه      
–    مراجع    ;

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه رنگ و رزین در فایل ورد (word)

1) OPTIEKS: orA    treatise of Reflections, Refractions ,In flections and colours of light , sir Issac Newton(1730)

2) A color Notation A.H. Munsell , (1936-1963)

3) An Introduction to colour , R.M. Evans (1948)

4) H . GAER TNER , Modern chemistry of organic pigments , j.oil and colour chemists Association , , 46, 13 ,

5) T.VICKFRSTAFF .The physical chemistry of Dyeing , oliver and 30yd,

6) conver tible coating , 2nd edition ; by chapmau and  Hall London

7)  B.A.S.F Manual

Dy eing and finishing of polyester Fibres

پیشگفتار

رنگ تحریک می کند ودر طی قرون و اعصار به زندگی بشر جذابیت می بخشد با کمک رنگ هنر مندان قادر بوده اند که توانایی ها و احساساتی راکه انسان دارا است باز گو کند همگان نیز از زیبایی منتج از رنگ چه در طبیعت و چه در آثار هنری لذت می برند.با این حال می توان گفت که در اوائل قرن هیجدهم بود که علم فیزیک رنگ توسط نیوتن پایه گذاری شد وبه علاوه در اواسط قرن نوزدهم اولین ماده رنگزای سنتز شده توسط پرکین به بازار عرضه گردید در قرن بیستم نیز تئوری های روانی و فرایند های روانی –واقعی بینایی رنگ توسط محققین مختلف بنیان گذاری گردیدند وبدین ترتیب علوم مربوط به رنگ رو به تکامل رفت. با تلفیق این علم و تحولاتی که در زمینه تکنولوژی به وجودآمده است.با توجه به مسائل اقتصادی و نیازهایی که باعث به وجود امدن سیستم های اتوماتیک و تولیدات عمده گردیده است امروزه علوم تکنولوژی رنگ بخش عمده ای از صنایع کشور های صنعتی را تشکیل می دهد. به طوری که میزان تولید ومصرف مواد رنگزا در صنایع مدرن امروزی رشد قابل توجهی دارد وبه علاوه رسانه های گروهی نیز به خاطر واقع بینانه تر جلوه دادن حقایق رنگ را مورد استفاده قرار می دهند

مقدمات پیدایش علم رنگ

منشاء ومقدمات پیدایش علم رنگ در انفجار و شیوع بصیرت  حیرت انگیزه آدمی که 24قرن پیش در یونان به وقوع پیوست نهفته است.این علم در اواسط جنگهای پر فراز ونشیب پلوپونزی ها بین آتن واسپارتا از 404تا431سال قبل از میلاد مسیح که منتج به پیروزی اسپارتا شد متولد شده و در آسودگی دوران قبل از پرداخت غرامت این جنگ خانمان سوز که بالاخره تحمیل شود به اوج خود رسید

فلسغه یونان باستان چنان وسیع بود که شامل در نظر گرفتن رنگ نیز می شد وعلاوه بر آن به اندازه ای عمیق بود که پیش بینی وپیشگویی مهمترین نتایج مدرن امروزه را نیز در بر داشت با استناد به مشاهدات دقیق و همچنین مجهز بودن به یک سری مقررات سخت فکری وبه علاوه بوسیله اعتبار قایل شدن برای آزمایشات ارسطو فیلسوف یونانی 322تا384سال قبل از میلاد مسیح دریافت که نور لازمه رنگ می باشد و دلیل اینکه اجسام عادی رنگی به نظر می رسند فقط به خاطر اینست که نور را جذب می کند.یونانیها لغت مناسبی برای جذب نداشتند از این رو ارسطو کلمه الودگی را مورد استفاده قرار داد.ارسطو فکر می کرد که اشیاء واقعی سیاهی را به نور سفیدی که بر روی انها می افتد تحمل می کنند و اینکه زمانی رنگهای مختلف پدید می ایند که اشیاءگوناگون انواع مختلف سیاهی را به نور سفید تحمل می کنند. ایدهء مدرن جذب انتخابی که بر حسب جذب طول موجهای قسمت های مختلف نور سفید می باشد را می توان فقط به عنوان توسعه و تکامل جدیدی از ایده سیاهی ارسطو به شمار آورد دو هزار سال گذشت بدون اینکه اصلاحات یا تغییری در ایده ارسطو پدید اید و یا مطلب و موضوعی به آن افزوده شود. لیکن کمتر از سه قرن پیش علم مدرن رنگ توسط اسحق نیوتن ریاضی دان انگلیسی 1642تا1727بعد از میلاد مسیح بنیان گذاری شد نیوتن اجزای نور سفید را به رشته ای از رنگها تجزیه کرده و آنرا طیف نامید او واضح ترین و جالب ترین مقدمه را درباره علم رنگ در کتاب ((اپتیکس))در سال1666آورده است

 Paint

1-   رنگ = از تاثیر متقابل نور مرئی و ماده رنگ نمایان می گردد به زبان ساده تر وقتی که نور به جسمی می تابد انعکاس آن در چشم دریافت میگردد . به این ترتیب ما جسم را رنگی می بینیم

بعد ازاین تعریف مختصر از رنگ حال به کاربردآن در صنعت می پردازیم

1-   حفاظت در مقابل خوردگی

2-   نشانگر (مثلا نمای رنگ اگر سبز باشد نشان دهنده این است که آب از آن لوله عبور می کند

3-   بهداشت محیط

4-   زیبایی

حال به موارد تشکیل یک رنگ می پردازیم:

1-   اصلی ترین جزء رنگ را رزین رنگ تشکیل می دهد

2-   رنگدانه که فام رنگ را نشان می دهد

3-   حلال و رقیق کننده

4-   افزودنیها مانند (سخت کننده ، نرم کننده ، ضذ قارچ ، ضد خزه ، و غیره )

1-   رزین : پایه اصلی رنگ را تشکیل میدهد و به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم میشود. حال به چند مورد از رزین هائیکه در صنعت کاربرد فراوان دارد می پردازیم

 

رزین الکید Alkyd Resin

این رزین ها از ترکیب یک اسید با یک کلسترول و یک روغن بدست می آید و بسته به میزان درصد روغن به چهار دسته زیر تقسیم می شود

الف – رزین های الکید کوتاه روغن short oil alkyd resin

الکیدهای کوتاه روغن با 45-30 درصد اسید چرب بیش از 35 درصد انیدریدفتالیک حاصل میگردند وبه دو نوع خشک شونده خشک نشونده تقسیم میشوند. روانی و سیالیت این رزینها در نتیجه خشک شدن سریع خوب نیست و به این دلیل خاصیت برس خوری آنها ضعیف است. بیشتر در مصارف صنعتی و یا رنگ پاشی بکار می روند. این رزینها گرانروی بالائی دارند و به حلالهای قوی مانند زایلین نیازمندند

خواص عمومی آنها عبارتند از

–        انحلال پذیری کمتر در آلیفاتیکها و انحلال پذیری بیشتر در آروماتیکها

–        سختی زیاد

–        گرانروی بالا

–        انعطاف پذیری کمتر

–        خشک شدن سریع

–        ضربه خوردن ضعیف

حال در مورد انواع الکیدهای کوتاه روغن شرح مختصری داده میشود

الف 1) الکیدهای کوتاه روغن غیر هوا خشک (کوره ای )

این الکیدها دارای روغن نارگیل هیدروژنه ، روغن کرچک ، پلارگونیک یا اسیدهای چرب اشباع شده مشابه هستند و همراه با آمینو رزینها (اوره یا ملامین ) در لعابهای کوره ای بکار می روند. برای پوشش (اتومبیل و لوازم خانگی از قبیل یخچال فریزر و غیره ) استفاده میشوند و در مقابل صابون ، آب ، محلول های اسیدی و قلیائی ضعیف مقاوم میباشند

الف 2) الکیدهای کوتاه روغن هوا خشک :

این الکیدها دارای روغن تال ، سویا ، پنبه دانه ، کرچک آب زدائی شده و بزرگ یا اسیدهای چرب مربوطه هستند . در مجاورت هوا نسبتا خوب خشک می شوند . چسبندگی و قابلیت انعطاف نسبتا خوب و همچنین دوام و برق خوبی ایجاد میکنند

ب ) رزینهای الکیدمتوسط روغن Medium oil aslyd

الکید متوسط روغن 55-46 روغن و 35- 30 درصد انیدرید فتالیک وسیع ترین خانواده الکید است و بوسیله قلم ، رنگپاش و غلطک برای پوشش بکار میرود . این رزین بخاطر خواص گسترده ای که دارد هم در رنگهای ساختمانی قابل مصرف است.اگر به رزین کو تاه روغن نزدیک باشدحلالش آروماتیکی است وکاربرد صنعتی دارد و اگر به بلند روغن نزدیک باشد حلالش آلیفاتیکی (وایت اسپریت)است وبرای مصارف ساختمانی بکارمیرود . اگر روغنش در حد متوسط باشد هم در رنگهای کوره ای و هم در هوای خشک کاربرد دارد . این نوع الکید در رنگهای کوره ای با رزین ملامین زمان پخت طولانی تری دارد ضمنا از نظررنگ وحفظ آن ضعیفتر از رنگهای کوتاه روغن است.الکیدمتوسط روغن درلعاب های ساختمانی رنگهای ماشین آلات و ابزارکشاورزی،پوششهای کشتی،وسائل خانگی واسباب بازی وغیره بکار میرود.باافزایش طول زنجیره روغن الکیدهای متوسط روغن تغییرات ذیل را مشاهده میکنیم

–        سرعت خشک شدن کاهش پیدا می کند

–        گرانروی کاهش پیدا میکند

–        سختی پائین می آید

–        انعطاف پذیری بیشتر میشود

–        بعلت کاهش سرعت خشک شدن قابلیت برس خوری بهتر میشود

–        مقاومت فیلم بهبود می یابد

ج) رزینهای الکید بلند روغن Long oil alkyd resins

دارای 70 -56 درصد روغن اصلاح کننده و 30-20 درصدانیدرید فتالیک است . این الکیدها در حلالهای الیفاتیک (میبرال اسپریت) قابل حل هستند و با بسیاری از روغن های رزین دار سازگار هستند.از انجائیکه سرعت خشک شدنشان کمتر از رزینهای الکید کوتاه روغن است

خاصیت قلم خوری بسیار خوبی دارند.و در رنگهای ساختمانی داخلی و خارجی و پوششهای دریائی بکار می روند سختی ، محکمی و مقاومت سایشی آنها نسبت به الکید متوسط روغن کمتر است

 د) رزینهای الکید خیلی بلند روغن Very ling oil alkyd resins

این رزینها بیش از 70% روغن و کمتر از 20% اسید چند ظرفیتی دارند و در میبرال اسپریت حل میشوندوبا بسیاری ازروغن هاوروغن های رزین دار سازگاری دارند.الکیدهای خیلی بلند به کندی خشک میشوندبنابراین خاصیت قلم خوری بسیارعالی دارند.ازاین نوع الکید بیشتر درمرکب چاپ رنگهای نمای خارجی و دریائی استفاده میکنند

رزینهای اپوکسی Epoxy resins

رزینهای اپوکسی از واکنش تراکمی دی فنیل پروپان واپی کلروهیدرین در حضور یک قلیا بدست می آید

رنگهای اپوکسی دو جزئی بوده وهر گاه دو جزء باهم مخلوط شوند دردمای معمولی قرار بگیرندسخت میگردند.معمولاسخت کننده ها ازآمینها و یا پلی امیدها میباشندکه مقدارآمین مصرفی 6% وزن اپوکسی میباشند . رنگی که با رزین اپوکسی ساخته شود معمولا در شرایط سخت بسیار مقاوم میباشند

رزینهای پلی اورتان Polyurethane resins

این رنگ نیز دوجزئی بوده و مانند اپوکسی در شرایط سخت بسیار مقاوم میباشندرزینهای پلی اورتان پلیمرهائی هستندکه ازواکنش ایزوسیاناتهای بای الها بوجود می آیند

Nho-R-OH+ No= C=N-R N-R = C=O Nh=[O-R-O-C-N-R-]-NCO

این رنگ در عین قابلیت انعطاف پذیری و سختی ، چسبندگی خوبی دارد . از آنها برای سطوح سخت که داشتند قابلیت کشائی هم مطرح است ، استفاده میشود . فیلم آنها نسبت به شرایط سخت ، حرارت ، رطوبت و خیلی از حلالها مقاوم میباشند و از معایب آنها تمایل به زرد شدن است

رزینهای سیلیکونی Silicon resins

این رنگ دارای ساختمان معدنی است که اتمها سیلسیم واکسیژن به صورتهای مختلف درآن جای دارند.گروههای آلی نیزدر این ساختمان به اتمهای سیلسیم متصل هستند.درواقع رزینهای سیلیکونی ترکیبات اتری ارگانوسیلیکونی از نوع

هستند که گروهR در آنها گروههای الکیلی یاآرنلی میتواندباشد.این ترکیبات بسته به ساختمان R و وزن مولکولی موارد مصرف مختلف دارند. در حقیقت به نوع رزین سیلیکونی وجود دارد.لاستیکها،سالات و رزینها که ازاین میان فقط رزینها در صنعت رنگ ازاهمیت زیادی برخوردار است باید توجه داشت که این پلیمرهای سیلیسیوم – اکسیژن با نام عمومی سیلو کان شناخته میشوند ولی معمولا به آنها سیلیکون گفته میشود

لاستیک کلردار Chlirinated Rubber

از کلریناسیون طبیعی بین 80 تا 100 درجه سانتیگراد بدست می آیدو تقریباشامل 67% کلر میباشد.برای تهیه آن ابتدالاستیک طبیعی ازروی غلطکهای لاستیکی عبورداده میشودتاجرم ملکولی آن کاهش یابدوسپس آنرا در تتراکلریدکربن حل میکنند.آنگاه گازکلرازمحلول لاستیک که درون ظرفی باجداره شیشه ای ومجهز به سرد کننده است عبور داده میشود.تتراکلرید کربن توسط سیستم تقطیر برگشتی درون ظرف جمع میشود.اماکلراضافی و محلول به درون تانکهای ذخیره بادیواره مقاوم دربرابراسیدهدایت میشود.سپس محلول به تانکهای محتوی آب داغ،برای عمل رسوب دهی پمپ میگردد.رسوب پس ازشستشو خشک. بصورت پودرسفیدی باچگالی پوند/گالن 65/13 به بازارعرضه میشود

رزینهای وینیل Vinyl resins

این رزینهاازپلیمرایزاسیون یاکوپلیمریزاسیون منومرهایی باساختمان CH2=CH-R تهیه میشوند.ازمیان این رزینهاپلی وینیل کلراید(پی وی سی ) پلی وینیل استال(پی وا) بیشترین اهمیت رادرصنعت رنگ دارند.اگرچه رزینهای دیگروینیل نیزبصورت کوپلیمر دررنگپایه های رنگ استفاده میشوند

رزینهای اکریلیک Acrilic resins

رزینهای اکریلیک ازپلیمریزاسیون منومرهای اسیداکریلیک واسید متاکریلیک یامشتقات آنهابدست می آید

اسیداکریلیک                    CH2=CH-COOH

اسیدمتاکریلیک                        CH2=C-COOH

                                                    CH3

رزین قیراپوکسی Coal tar epoxy resins

اگرچه نمیتوان این رادردسته بندی پلیمرها قراردادولی قیرکه در رنگهای قیری بکار میرود . ماده طبیعی است که ازطبیعت یاازتقطیر نفت خام بدست می آید.درجه این ماده یعنی رنگ وخواص آن بستگی به تهیه وشرایط تقطیر خواهدداشت . قیر طبیعی نقطه نرم شوندگی آن افزایش می یابد . این ماده در حلالهای ئیدروکربنی حل شده وبوسیله تبخیرحلال پوششی روی سطح ایجاد می نماید. این پوشش ها دردمای معمولی و در برابرآب ، مواد شیمیایی اسیدهای ضعیف باغلظت متوسط و قلیاها مقاومت خوبی دارند . اختلاط قیر با محیطی که حاوی روغن خشک است باعث تقویت مقامت فیلم رنگ در مقابل آب وسایر شرایط جوی میشود بانضمام این که سرعت خشک شدن را نیز ت قویت می نماید . از مخلوط رزین اپوکسی با قطران زغال سنگ رزینی بنام قطران زغال سنگ بدست می آیدکه باعث تقویت خواص نفوذ ناپذیری رزین اپوکسی در مقابل آب ومقاومت آن در برابرمواد شیمیایی میگردد

سیلکاتهای معدنی Inorganic silicates resins

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی روش همرسوبی برای ساخت نانو ذرات فریت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی روش همرسوبی برای ساخت نانو ذرات فریت در فایل ورد (word) دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی روش همرسوبی برای ساخت نانو ذرات فریت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی روش همرسوبی برای ساخت نانو ذرات فریت در فایل ورد (word)
فصل اول: فن آوری نانو
1-1 مقدمه
1-2 تعریف نانو تکنولوژی
1-3 نانو مواد
1-3-1 خواص نانو مواد
1-3-2 دسته بندی نانومواد
1-4 زیرساختارها درنانو تکنولوژی
1-5 مواد نانو بلوری
1-6 نانوذرات
1-7 نانو کامپوزیت ها
1-8 نانو کپسول ها
1-9 مواد نانو حفره ای
1-10 نانو الیاف
1-11 نانو سیم ها
1-12 فولرین ها
1-13 نانو لوله های کربنی
فصل دوم: فریت ها
2-1 مقدمه
2-1-1 تاریخچه… 
2-1-2 خواص وکاربردها
2-2 سرامیکهای مغناطیسی چیستندوچه کاربردهایی دارند
2-3 ساختار اسپینلی
2-4 ساختار اسپینلی معکوس
2-5 چند نکته در مورد فریتها

فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری
3-1 روش تهیه نانو ذرات
3-1-1 روش فیزیکی
3-1-2 روش فیزیکی- شیمیایی
3-1-3 روش شیمیایی
3-1-3-1 همرسوبی شیمیایی
3-1-3-2 روش هیدروترمال
3-1-3-3 روش سل-ژل
3-1-3-4 روش مایسل معکوس
3-2 وسایل اندازه گیری نانو ذرات بکارگرفته شده دراین پایان نامه و شناسای آنها
3-2-1 میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM
3-2-2 میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)
3-2-3 دستگاه پراش اشعه ایکس(XRD)

فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی
4-1 مقدمه
4-2 ساخت نمونه هایی از نانو ذرات فریت Ni-Znبه روش هم رسوبی
4-2-1 تهیه نمونه (1)
4-2-2 تهیه نمونه (2)
4-2-3 تهیه نمونه (3)
4-2-4 تهیه نمونه (4)
4-2-5 تهیه نمونه (5)
4-3 ساخت نانو ذرات فریت Zn به روش همرسوبی
4-4 بیان مشکلات
4-5 پیشنهادات
4-6 نتیجه گیری

 فهرست شکلها وجدولها

فصل اول:فن آوری نانو
شکل(1-1)
شکل(1-2)
شکل(1-3) تصویر شماتیکی نانوخوشه
شکل(1-4) تصویر شماتیکی نانو سیم
شکل(1-5) تصویر شماتیکی نانو لوله
فصل دوم: فریت ها
شکل(2-1) نمونه ای از فریت های تجاری
شکل(2-2) فریت های نرم تجاری
شکل(2-3)ساختار اسپینلی
فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری
شکل(3-1) تصویر الکترونیکی روبشی سطح یک فلز
شکل(3-2) نمودار شماتیکی اجزائ الکترونی روبشی
فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی
شکل (4-1) تصویری از دستگاه هموژونایزر و راکتور وسیرکولاتور
شکل (4-2) الگوی پراش نمونه(1)
شکل (4-3) تصویری از دستگاهی با موتور کولر و راکتور و سیرکولاتور
شکل (4-4) الگوی پراش نمونه(2) قبل از حرارت دهی
شکل (4-5) الگوی پراش نمونه(2)بعد از حرارت دهی
شکل (4-6) مقایسه پیک های نمونه(2) قبل و بعد از حرارت دهی
شکل (4-7) تصویری از دستگاهی باهمزن مغناطیسی و راکتور
شکل (4-8)الگوی پراش نمونه (3 ) قبل از حرارت دهی
شکل (4-9)الگوی پراش نمونه (3) بعد از حرارت دهی
شکل (4- 10) مقایسه پیک های نمونه(3) قبل و بعداز حرارت دهی
شکل (4-11) الگوی پراش نمونه(4) قبل از حرارت دهی
شکل (4-12) الگوی پراش نمونه (4) بعد از حرارت دهی
شکل (4-13)SEM  نمونه (4) قبل از حرارت دهی
شکل (4-14) SEM نمونه (4) قبل از حرارت دهی 
شکل) 4-15)SEM  نمونه (4) بعد از حرارت دهی
شکل(4-16)  SEMنمونه (4) بعد از حرارت دهی
شکل(4-17TEM ( نمونه (4) بعد از حرارت دهی
شکل(4-18) TEM نمونه (4) بعد از حرارت دهی
شکل (4-19) الگوی پراش نمونه(5) قبل از حرارت دهی
شکل (4-20) الگوی پراش نمونه (5) بعد از حرارت دهی
شکل (4-21)SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهی
شکل (4-22) SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهی
شکل (4-23) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهی
شکل(4-24) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهی
شکل(4-25)الگوی پراش فریت روی

فهرست جدول:
جدول(1-1)
 جدول (4-1)
جدول (4-2)
جدول (4-3)

چکیده

هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی می باشد. روش همرسوبی روشی مناسب و با صرفه و به نسبتاً سریع برای تولید نانوذراتی مانند فریت نیکل- روی می باشد. برای ساخت این نانو ذرات از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد.
    ماده بدست آمده را در دمای حدود 600 درجه سانتیگراد به مدت2 ساعت حرارت داده شده و برای نمونه های بدست آمده براساس تغییر نسبت مولی و سرعت چرخش دستگاه همزن و مدت حرارت دهی‘ توسط پراش اشعهX ‘ تصاویر SEM و TEMمقایسه گردید. اندازه نانوذرات حدود 14 نانومتر قبل از حرارت دهی و 10 نانومتر بعد از حرارت دهی برآورد شدند. کوچکترین اندازه در نسبت مولی یک به یک و دمای 600 درجه سانتیگراد و سرعت چرخش همزن به میزان 5000 دور در دقیقه بدست آمده است.

1-1 مقدمه
یک نانومتر یک میلیاردم متر (m 9-10) است. این مقدار حدوداً چهار برابر قطر یک اتم هیدروژن است. مکعبی با ابعاد5/2 نانومتر ممکن است حدود 1000 اتم را شامل شود. کوچکترین مدار های تجمعی امروزی با ابعادی در حدود 250 نانومتر در هر لایه به ارتفاع یک اتم ، حدود یک میلیون اتم را در بردارند. در مقایسه یک جسم نانومتری با اندازه‌ای حدود 10 نانومتر، هزار برابرکوچکتر از قطر یک موی انسان است و قطر هر گلبول قرمز خون nm7000 و قطر هر مولکول آب برابر با nm3/0 است [1].
اهمیت مقیاس نانو در این است که در این مقیاس، مواد خواص کاملاً متفاوتی از خود نشان      می دهند. دو دلیل عمده برای متمایز شدن خواص مواد در مقیاس نانو وجود دارد، اول افزایش قابل توجه سطح واحد جرم مواد است این ویژگی باعث بهبود استحکام، خواص الکتریکی و افزایش واکنش پذیری مواد می گردد. برخی مواد در مقیاس نانو واکنش پذیر هستند در حالیکه در مقیاس بزرگتر جزو مواد خنثی محسوب می شوند. دلیل دوم آشکار شدن تاثیرات کوانتومی در این مقیاس است، که باعث تغییر در خواص الکتریکی، اپتیکال و مغناطیسی مواد می شود. مواد می توانند یک بعد (پوششها و لایه ها)، دو بعد (نانو سیم ها و نانو تیوبها) و یا سه بعد (نانو ذرات) در مقیاس نانو داشته باشند.
خواص موجی شکل (مکانیک کوانتومی) الکترونهای داخل ماده و اثر متقابل اتمها با یکدیگر از جابجایی مواد در مقیاس نانومتر اثر می‌پذیرند. با تولید ساختارهایی در مقیاس نانومتر، امکان کنترل خواص ذاتی مواد ازجمله دمای ذوب، خواص مغناطیسی، ظرفیت بار و حتی رنگ مواد بدون تغییر در ترکیب شیمیایی بوجود می‌آید. استفاده از این پتانسیل به محصولات و تکنولوژیهای جدیدی با کارآیی بالا منتهی می‌شود که پیش از این میسر نبود. نظام سیستماتیک ماده در مقیاس نانومتری، کلیدی برای سیستمهای بیولوژیکی است [2].
1-2 تعریف نانو تکنولوژی
نانو تکنولوژی محدوده ای از تکنولوژی است که در این محدوده انسان می تواند انواع ترکیبات، آلیاژها، وسایل و ابزارها به طور کلی، سیستم ها و سازه های گوناگون را در مقیاس اتمی و مولکولی و در ابعاد نانومتری (یک میلیاردم متر) طراحی کرده و به مرحله ساخت برساند. روش ساخت در اکثر موارد، بصورت جابجا نمودن اتم ها و مولکل ها و قرار دادن آنها در موقعیت های مناسب می باشد. همچنین می توان نانو تکنولوژی را بر اساس اجزا تشکیل دهنده این نامگذاری، یعنی (نانو) و (تکنولوژی)، تعریف نمود. تکنولوژی در کل به معنی ساخت ابزارهای کاربردی با استفاده از قوانین علمی می باشد؛ همانطور که گفته شد، یک نانومتر به معنی یک میلیاردم متر است. محدوده ابعادی مورد بحث در نانو تکنولوژی عبارت است از ابعادی بین ? تا ??? نانومترمی باشد. اما این محدوده، بخش زیادی از محدوده ابعادی علوم مختلف، از بلورشناسی با اشعه X گرفته تا فیزیک اتمی و مباحث شیمی و… را شامل می شود، لذا برای مشخص کردن محدوده کاری فرض می کنیم که نانو تکنولوژی تنها شامل ساخت و تولید در محدوده تعریف شده با استفاده از وسایل مخصوص می باشد.
بطور خلاصه نانو تکنولوژی شامل دستکاری مواد در مقیاس اتم ها بوده؛ که شامل قرار دادن اتم ها در جای خاص خود می باشد و اجازه می دهد تا موادی سبکتر، محکم تر، ارزان تر، تمیزتر و با دقت ابعادی بالاتر ساخته شوند. به زبان ساده تر می توان گفت که اجسام و مواد نانومتری، تعداد زیاد ولی قابل شمارشی از اتم ها و مولکول ها را دارا می باشند [3].

2-1 مقدمه
به طور کلی فریت به آن دسته از مواد مغناطیسی اطلاق می‌شود که جزء اصلی تشکیل دهنده آنها اکسید آهن است و پارامترهای مغناطیسی مطلوبی نظیر ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی، اندوکسیون اشباع و مقاومت ویژه الکتریکی بالا (درحدودΩcm1012) از جمله اصلی ترین خصیصه‌های آنها به شمار می رود. بدین جهت کاربردهای بسیار وسیعی را در زمینه صنایع برق، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر و… به خود اختصاص داده‌اند [8 ،9].
2-1-1 تاریخچه
تحققیقات علمی راجع به فریت‌ها از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد. پس از آن تحقیقات به طور جدی توسط دو دانشمند ژاپنی به نام های تاکشی و یوگورو در جهت کاربردهای صنعتی دنبال شد نتایج تحقیقات آنها بر روی فریت‌های مس و کبالت درسال ???? ارائه گردید [9].
       پس از جنگ جهانی دوم در سال ???? شخصی به نام اسنوک وجود ماده‌ای مغناطیسی از نوع سرامیک (فریت) را با خاصیت نفوذپذیری مغناطیسی بسیار بالا، مقاومت الکتریکی خوب و تلفات هدایتی کم جهت استفاده در رادارها کشف و در سال ???? نتیجه تحقیقات خود را منتشر کرد. در سال ???? شخصی به نام نیل تئوری خود را بر مبنای فری مغناطیس ارائه داد. پس از آن تحقیقات مغناطیس بر اساس فریت‌ها گسترش یافت و دانشمندان دیگر توانستند ترکیبات مختلفی از مخلوط اکسیدهای آهن، نیکل ، منگنز و روی را مورد آزمایش قرار دهند و به نتایج بسیار مطلوبی از نظر مقاومت الکتریکی بالا در مقایسه با فلزات دست یابند [9].
2-1-2 خواص و کاربردها
با وجودی که آلیاژهای مغناطیسی و سیستم‌های فلزی، بالاترین ضریب نفوذپذیری مغناطیسی را دارا می‌باشند اما به دلیل مقاومت الکتریکی پایین، امکان استفاده از آنها در فرکانس های بالاتر ازKHZ? عملاً میسر نیست و بنابراین امکان استفاده از فریت‌های مغناطیسی سرامیکی از این حیث در محدوده فرکانسی وسیعی وجود دارد.بر این اساس ترکیبات متعددی با ساختارهای کریستالی متفاوت برای کاربردهای مختلف معرفی شده‌اند [9].
2-2 سرامیکهای مغناطیسی چیستند و چه کاربردهایی دارند
مواد مغناطیسی از جمله مواد مهندسی بسیار مهمی هستند که کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص داده اند. به طور مثال می توان به کاربرد آنها در سیستم های الکترونیکی اشاره کرد که هر روزه از آنها استفاده می کنیم.
       به طور کلی مواد مغناطیسی به دو دسته سخت مغناطیس (نظیر آهنرباهای دائم) و نرم مغناطیس (نظیر مواد مغناطیسی با پسماند مغناطیسی کم) تقسیم بندی می شوند:
1- آهنرباهای دائم سرامیکی: مواد مغناطیسی دائم به دسته ای از مواد اطلاق می شود که خاصیت مغناطیسی خود را پس از حذف میدان مغناطیسی خارجی حفظ می کنند و کاربردهای وسیعی را به خود اختصاص داده اند. به عنوان مثال می توان از کاربرد آنها در یخچال ها، موتورهای جریان مستقیم، نگهدارنده ها، دستگاه های سنجش، بلندگوها و بسیاری موارد دیگر نام برد [10].
       فریت‌های سخت (آهنربا) یا هگزافریت‌ها خانواده‌ای از آهنرباهای دائم سرامیکی با فرمول عمومی 19O12MFe و همچنین محلولهای جامد آنها، مثلاً (1-x)?9O12NxMFe هستند (که M و N یکی از عناصر Pb، Ba یا Sr هستند). از آنجایی که این مواد بصورت اکسید بوده و جزو مواد سرامیکی هستند، پس از لحاظ مکانیکی نیز سخت می‌باشند. اما واژه‌ی "فریت‌های سخت" نشئت گرفته از سختی مکانیکی آنها نبوده و به علت قابلیت تبدیل این مواد به آهنرباهای دائم با نیروی وامغناطیسی قابل توجه‌است.
2- فریت های نرم مغناطیس:  مواد نرم مغناطیس بطور کلی با اعمال میدان های ضعیف مغناطیسی، خاصیت مغناطیسی از خود نشان می د هند. وقتی نیروی اعمالی حذف می شود، خاصیت مغناطیسی باقیمانده در آن ها تضعیف می گردد. اهمیت نرم مغناطیس ها در بسیاری از سیستم های الکتریکی و الکترونیکی مشهود است.
       مواد نرم مغناطیس در سیستم های توزیع نیرو، تغییر انرژی الکتریکی به مکانیکی، ارتباطات و مایکروویو مورد استفاده قرار می گیرند. آنها همچنین به عنوان مبدل های الکتریکی و مواد فعال جهت ذخیره سازی اطلاعات در بسیاری از سیستم های اطلاع رسانی عمل می کنند. بسیاری از کاربردهای جدید آنها در اثر بهبود خواص و ویژگی های این مواد بوده است. شکل 2-1 نمونه ای از فریت های تجاری را نشان می دهد.  مواد اولیه فریت های نرم مغناطیس، اکسیدهای سرامیکی هستند که اکسید آهن به عنوان جزء اصلی آنها می باشد. فریت ها می توانند ساختار های کریستالی متفاوتی را دارا باشند.

روش های ساخت فریت ها
3-1 روش تهیه نانو ذرات
روش های زیادی برای تهیه نانو ذرات وجود دارند که فقط تعدادی از آنها برای تولید اکسیدهای فلزی، بانضمام فریت ها استفاده می شوند در این فصل این روش ها را به اختصار مرور می کنیم. روش های ساخت نانو ذرات فریت عبارتند از:
3-1-1 روش های فیزیکی
در این روش ذرات به قسمت های کوچک شکسته می شوند و اندازه آنها تا مقیاس نانو کاهش   می یابد از جمله در این روش می توان نمونه را آسیاب کرد (سایش از طریق آسیاب شدن گلوله ای مدنظر می باشد). از اشکالات این روش این است که اندازه ی ذرات کنترل نمی شود و همچنین انرژی کافی در ماده سبب بی نظمی در آرایش کاتیون در طول شبکه اکسیژن می شود که این دو موضوع سبب ناهمگنی نمونه می شود. از محاسن آن این است که برای تولید انبوه به صرفه می باشد [14].

3-1-2 روش فیزیکی – شیمیایی
این روش ترکیبی از هر دو روش مکانیکی و شیمیایی می باشند [14].
3-1-3 روش شیمیایی
در این روش ذرات اتم های سازنده رشد می یابد(ذرات تشکیل می شوند). و برای ساخت نانو ذرات حاوی کاتیون استفاده می شود.روش های گوناگون شیمیایی عبارتند از:
1- روش همرسوبی، 2- روش هیدروترمال، 3- روش های کاهش، 4- روش سل.ژل، 5- روش مایسل معکوس، 6- روش سیترات ژل.
3-1-3-1 همرسوبی شیمیایی
یکی از روشهای معمول برای تولید اکسید نانو ذرات روش همرسوبی می باشد و این روش غالباً در دمای اتاق و در فاز مایع رخ می دهد. در این روش ذرات رشد پیدا می کنند تا ته نشین شوند و این واکنش کمتر از یک ساعت زمان نیاز دارد و ذرات با ابعاد نانوتشکیل می گردند. اندازه ذرات در این روش حدود 11-12 نانو متر می باشد [14، 15]. به عنوان مثال فریت نیکل- روی ومنگنز- روی از این روش تهیه می شوند. در مورد ساخت فریت در فصل4 بیشتر توضیح داده می شود.

4-1 مقدمه
ساخت نانو ذرات فریت   به روش همرسوبی
برای ساخت فریت   به روش همرسوبی عوامل مختلفی چون تغییرات نسبت مولی  نسبت به  ، دمای تشکیل رسوب اولیه، دمای کوره، سرعت مخلوط شدن و ترتیب ریختن محلول های اولیه می تواند موثر باشد. در این پایان نامه با دستگاه های مختلفی مانند : همزن شیشه ای، همزن مغناطیسی و هموژنایزردر مرحله انجام واکنش که دارای سرعت های متفاوتی بودند و با زمان های متفاوتی کار کردیم تا عواملی چون زمان وسرعت ودما را برای تشکیل فریت مورد بررسی قرار دهیم. در واکنش همرسوبی محصولات واکنش که بندرت قابل حل می باشند، وقتی تشکیل می شوند که در شرایط فوق اشباع باشند.
برخی مواقع در همرسوبی نیاز به حرارت دهی وجود ندارد بلکه واکنش ها در دماهای بین 50 تا 100 درجه انجام می شوند. و هیدروکسید در همان ظرف به محصول اکسیددار تبدیل می شود مانند 4O3Fe. طی یک فرایند همرسوبی ذرات کریستالی کوچک تشکیل و سپس متراکم می شوند تا ذرات بزرگتری که ناپایدارترند تشکیل شوند. این شرایط درPH بالا اتفاق می افتد ]21[.

دانشمندان زیادی ساختار اسپینلی 4O2 Fe5/0 Zn5/0Ni را با رسوب دهی مخلوط نیترات هایNi ونیترات های Zn و Fe 2O 3 تحت اثر   و حرارت دهی بالاتر از 300 درجه سانتیگراد تهیه کرده اند. اندازه نانو ذرات از9 تا90 نانومتر با توجه به دمای حرارت دهی تغییر می کند ]26-28 .[ولی برای تشکیل نانو ذرات 4O2MnFe با اندازه 5 تا 25 نانو متر با رسوب دهی 3+Fe , 2+Mn در دماهای بالا تا 100 درجه سانتیگراد ساخته شده است ]20,22,23 [.
تغییرات نسبت مولی 4/0 – 6/0 و 5/0- 5/0 برای داشتن واکنش کامل مناسب است. همچنین از دیگر عوامل موثر در واکنش همرسوبی نحوه اضافه کردن واکنشگرها می باشد (ترکیب و آهنگ اضافه کردن) که بر روی اندازه ذرات اثر دارد. اضافه کردن باز ( ) به مخلوط نمک های محلول اولیه به صورت آهسته باعث کامل شدن واکنش می شود ]24[.
یکی دیگر از عوامل موثر در واکنش های همرسوبی PH محیط واکنش می باشد که در اندازه ذرات موثر است. در فریت ها مواردی که در PH کمتر از 10 ساخته شده اند ساختار آمورف پیدا کرده اند و در PHحدود 12 علاوه بر کامل شدن واکنش اندازه ذرات نیز کاهش یافته است ] 11 ،24، 25 [.

4-2 ساخت نمونه هایی از نانو ذرات فریت  به روش همرسوبی
دستگاه های استفاده شده برای ساخت نانوذرات فریت  به قرار زیر می باشند.
1-    گرم کن و همزن مغناطیسی
2-    هموژنایزر ساخت شرکت هایدولف آلمان
3-    ترازوی دقیق مدل Mattler H30 با دقت 0001/0 گرم
4-    دستگاه اشعه ( XRD ) ساخت فلیپس مدل60/3040PW
5-    دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (  SEM) ساخت آلمان مدل Leo9145OVP
6-    دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (  TEM) ساخت آلمان مدل Leo912AB
7-    دستگاه همزن شیشه ای با سرعتی حدود 700 دور در دقیقه
8-     کوره

 

مراجع
[1]. www.nanoarticle.com
 
[2]. http://danesh.mygiti.com/content/view/54/6/

 [3]. www.nano.org
 [4]. فتح الله کریم زاده، احسان قاسمعلی، سامان سالمی زاده، "نانومواد؛ خواص، تولید و کاربرد"، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 1384

[5]. Brock, J.R, in. nanostructured materials: science& technology, pub. By Kluwer Acad, ISBN, 0-7923-5071-5, 1997

[6]. Michael Kohler & Wolfgang Fritzsche," Nanotechnology (An Introduction to Nanostructuring techniques), Wiley-VHC, ISBN: 978-3-527-30750-0, 2004
[7].http://www.crnano.org/whatis.htm

  [8]. Brian S. Mitchell, An Introduction to Materials  Engineering  and  Science,, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2004

[9]. Somiya, Sh., Advanced Technical Ceramics, Academic press, 1989 chapter 11,12

 [10].A. H. Morrish, " The physical principles of magnetism" , Newyork: wiley p.502 (1965)
[11]. http://fa.wikipedia.org

[12]. T. Sato," Formation and Magnetic properties of Ultrafine spinel ferrite" , IEEE Transutions on magneties, 6 (1970) 765-799

[13]. www.matter.org.uk

 [14]. ام. ویلسون، نانو تکنولوژی علم پایه وتکنولوژی نو ظهور، ترجمه جعفر وطن خواه دولت سرا، نشر طراح، تهران 1383 

[15]. V. J. Mohanraj, Y. chon, Nanoparticles-A Review, Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 5(1)(2006) 561-573

 [16]. R. Massart, IEEE Trans, Magn. 17, 1247(1981)

[17 ]. یون پ. اوریلی، نظریه کوانتومی جامدات، ترجمه سید اکبر جعفری، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، پاییز 1384 
[18]. R. W. Kelsall, I. W. Hamley, M. Geoghegan,  Nanoscale scince and Technology, John Wiley & Sons, (2005)

[19].C. T. Seip, E. E. Carpenter, C. G. Magnetic Properties of a Seiries of ferrite
 Nanoparticles Synthesized in Reverse Micclles; IEEE Trans On Maneties, Vol.34, No 4, (1998) 1111-1113

 [20]. B. Fultz and J.M. Howe, Transmission Electron Microscopy and Electron Diffraction of Materials Springer, 2001

[21]. B. L. Cushing, V. L. Kolesnichenho, and C. J. O"Connor, " Recent Advances in the liquid- phase syntheses of Inorganic Nanoparticles" , chem.Rev. , 104 ( 2004 ) 3893-3946

 [22]. G. A. Ewijk, " phase behavior of mixtures of magnetic colloidsand nonadsorbing polymer", PHD thesis, university of Utrecht (2000)

[23]. Sh. Sun, H.Zeng," Monodisperse MFe2O4 (M = Fe,.Co, Mn,.Ni) Nanoparticles American Chemical Society 126(2003) 273-279
[24]. B. Kavlicoglu" synthesis of surface modified ferrifluid" , PHD thesis,  university of Nevada, Reno, (2005)

[25]. P. Berger, "preparation and properties of an aqueous ferrifluid" , Journal of chemical education, 76 (1999 ) 943-948

[26]. A.S. Albuquerque, "Nano sized powders of NiZn ferrite:Synthesis, structure, and magnetism",journal of applied physics, 2000, 4352-4357, .vol 87. No 9
[27]. www.science central.com

[28]. I. H. Gul, W. Ahmed, Maqsood "Electrical and magnetic characterization of nanocrystalline Ni-Zn ferrite by Co-precipitation route" , Journal of magnetism and magnetic Materials (2007)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
وضعیت جهانی نانوتکنولوژی:  
آمریکا  
ژاپن  
کره  
روسیه  
کانادا  
اماایران…  
الف‌ ـ زیرکمیته‌علمی  
1- برنامه‌‌ریزی،هماهنگی وجهت‌دهی تحقیقات  
2- هدایت جریان کلی آموزش نانوتکنولوژی در کشور  
3- ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکزعلمی:  
ب ‌ـ زیرکمیته‌اجرایی  
•وظیفه زیرکمیته‌ اجرایی در برابر سایر اجزا وکل کمیته‌ویژه:  
•وظیفه‌ زیرکمیته‌اجرایی در برابر دانشگاهها ومراکزتحقیقاتی:  
•وظایف زیرکمیته‌اجرایی در برابر صنایع:  
ج ـ زیرکمیته‌فرهنگی  
الف‌ـ تبلیغات:  
ب‌ـ فراهم‌کردن زمینه‌های آموزش:  
منابع و مراجع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی در فایل ورد (word)

1     آراسته،حمیدرضا،علم وتکنولوژی) رویکردی براساس مأموریت دانشگاه(
2     سلطانی،علی‌محمد،نقش ساختارهای دولتی‌فرابخشی درتوسعه‌ علوم وتکنولوژی
3     صدیق، محمد جعفر، جایگاه پارک‌های تحقیقاتی در نظام تحقیقاتی کشور، مجموعه‌ مقالات همایش علم وفن‌آوری، دی‌ماه
4     ریاضی،عبد‌المجید، آینده علم وفن‌آوری درایران،چالش‌ها وپیشنهادات، مجموعه ‌مقالات همایش علم و فن‌آوری، دی‌ماه
5     ویژه‌نامه سمینار فرصت‌های نانوتکنولوژی برای صنایع کشور، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران، با همکاری دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری، آبان‌ماه
6     پیش نویس سند برنامه  نانوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،کمیته ‌مطالعات سیاست نانوتکنولوژی
7     نگاهی به برنامه ملی نانوتکنولوژی کشور آمریکا،کمیته ‌مطالعات سیاست نانوتکنولوژی دفتر همکاری‌های فن‌آوری
8     مصاحبه باپرفسور رفیعی‌تبار، مرکز فیزیک نظری
9     مصاحبه بادکتر روحانی‌ـ‌استاد دانشکده‌فیزیک دانشگاه شریف
Research Program On Nanotechnology In The World by: M.C.Roco
“National Nanotechnology Investment In The FY2002 Request by President “
Foresight Update NO.44 April

چکیده

نانوتکنولوژی ـ که از تولد مفهوم آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد ـ طفل با استعدادی است که پله‌های رشد و ترقی را بسیار سریع‌تر از تصور پیموده و تا غلبه آن برهمه‌ ذهنیت‌های علمی فاصله‌ای نمانده است در این میان همه‌ کشورها به تکاپو افتاده و در شکوفایی آن به گونه‌ای سهیم شده اند آنچه پیش روی شماست ساختاری است که با ملحوظ نمودن نیاز به سرعت و یکپارچگی در راستای توسعه‌ همه جانبه‌ این فن‌آوری در کشورمان پیشنهاد می‌شود

مقدمه

چهل سال پیش RichardFeynman، متخصص کوانتومی نظری و دارنده جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال 1959 تحت عنوان “ آن پایین فضای بسیاری هست ” به بررسی بعد رشد نیافته‌ا ی از علم پرداخت که اساس و نظام عمل و اندیشه جهان را لرزاند. نظر و منطق Feynman دنیای اجسام و افعال “ بزرگ ” سالهای صنعتی را به سمت کوچک شدن، حرکت داد.Marvin Minsky- یابنده هوش‌های مصنوعی ـ افکار در ظاهر دور از واقع دانشجوی جوان خـود EricDrexler را بـرای بـاروری تفکرات Feynman پذیرفت و به‌عنوان استاد راهنما،روند پیشرفت پایان‌نامه Drexler را هدایت کرد. “نانو تکنولوژی” نامی است که Drexler بعدها برای ایده‌‌های نوین خودش انتخاب کرد

نانو تکنولوژی مولکولی نوعی فن‌آ وری تولیدی است که مواد ودستگاهها و سیستم‌ها را با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر به وجود می‌آورد و از خواص و پدیده‌های نوظهور که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند، بهره برداری می‌کند. هدف نانو تکنولوژی ساختن مولکول به مولکول آینده است با فرض اینکه تقریباً همه ساختارهای باثبات شیمیایی که از نظر قوانین فیزیک رد نمی‌شوند را می‌توان ساخت.اما اساس منفعت نانوتکنولوژی، دقت آن است. فن‌آوری تا به امروز هرگز چنین کنترل دقیقی نداشته است و همه فن‌آوری‌های کنونی‌، فن‌آوری‌های بزرگی هستند

بر اساس آنچه گفته شد یافته‌های امروزی بشر به جایی رسیده که قدرت تغییر خواص و ویژگی‌های دنیای پیرامون خود را دارد و به بنای فضای جدیدی برای زیستن می‌اندیشد و اگر امروز ما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ جامعه بشری به فکر چیدمان آینده خود نباشیم، بزودی محکوم به زندگی در دنیای دست‌ساز دیگران خواهیم شد که مطمئناً با خواست و اراده ما متفاوت خواهد بود

کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه، با مشکلات و موانع اجتماعی، اقتصادی و تولیدی بسیاری روبروست اما به‌دلیل اهمیت ورشد سریع N.T و نیز ویژگی‌های خاص آن ( از قبیل عدم نیاز به وسایل و تجهیزات فراوان و سهم به‌سزای طراحی‌های نرم‌افزاری در تولید محصولات آن‌ ) و همچنین وجود چشمگیر دانشمندان ایرانی نانوتکنولوژیست در سطح دنیا‌،‌ما قادر خواهیم بود در صورت اقدامات سریع و به موقع در ساخت جهان آینده سهیم باشیم. ما زمانی صاحب این تکنولوژی می‌شویم که راهبری و مدیریت آن بر عهده خودمان باشد اگر چه همکاری دیگر کشورها نیز در این مسیر یاریگر ما باشد

وضعیت جهانی نانوتکنولوژی:

برای پی‌بردن به میزان اهمیت وارزشمندی N.T درکشور‌های پیشرفته‌ای ‌این مقوله همین بس که فی‌المثل رییس‌جمهورآمریکا،کره‌جنوبی،رژیم‌اشغالگرقدس، نخست‌وزیر کانادا ورهبر چین دخالت مستقیم در این امر داشته‌اند و سخنرانی‌های متعددی پیرامون نیاز کشورشان به نانوتکنولوژی ایرادکرده‌اند. تحقیق در نحوه عملکرداین کشور‌ها کمک شایانی به یافتن روش‌های مناسب پیشبرد این فن‌آوری در کشورخواهد کرد؛ از این‌رو به بررسی اجمالی فعالیت برخی دولت‌های پیشرو در این زمینه می‌پردازیم

آمریکا

شورای ملی علوم و نانوتکنولوژی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه علوم وتکنولوژی در آمریکا می‌باشد که به منظورتبیین اهداف ملی سرمایه‌گذاری در این حوزه،‌توسط رییس‌جمهور وقت آمریکا تأسیس شد و ریاست شورا بر عهده رییس‌جمهور بوده و اعضای آن مقامات بلند‌پایه دولتی آمریکا می‌باشند.آنچه در کار گروهی بین بخش علوم‌، ‌مهندسی و تکنولوژی نانو وابسته به کمیته تکنولوژی شورای ملی علوم و تکنولوژی انجام شده است، انجام یا پشتیبانی از انجام تحقیقات نبوده است بلکه تعیین تکلیف همه دستگاههای دولتی در این زمینه بوده است. دفتر سیاست علوم و تکنولوژی نهاد دیگری است که توسط رییس‌جمهور وقت آمریکا تأسیس شده است و هدف اصلی خود را “ حفظ نقش پیشگامی آمریکا در عرصه علوم و تکنولوژی ” قرارداده و این فرصت را برای رییس‌جمهور فراهم نموده است تا از آن در مواقع مناسب مشورت بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های کلان علوم وتکنولوژی را هماهنگ سازد

کمیته مشاوران رییس‌جمهور در علوم و تکنولوژی (PCAST)، یک هیأت نانوتکنولوژی متشکل از کارشناسان پیشرو از دانشگاه و صنعت تشکیل داده تا گزارش تهیه شده برای NNI [1] را از جهت فنی و بودجه مرور نمایند‌. ‌با مرور این گزارش،‌PCAST طرح NNI را در شروع سال مالی 2001 قویاً تأیید نمود و اظهار داشت:“ اکنون زمانی‌ست که باید فعال شد.“

هدف دیگر دولت آمریکا ایجاد زیر ساخت‌های متعادل، قابل پیش‌بینی، قوی و منعطف در این کشور برای علوم،مهندسی و تکنولوژی نانو می‌باشد. این نوع زیر ساخت برای پیشگامی نانوتکنولوژی و ایجاد انگیزه برای رشد سریع و بیشتر این عرصه ضرورت دارد

ژاپن

سازمآنهای دولتی که مسؤولیت نانوتکنولوژی را در ژاپن به عهده دارند عبارتند از:وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی(MITI)،مرکز علوم و تکنولوژی (STA)‌ و وزارت آموزش علم ورزش و فرهنگ (MONBUSHO)

برآوردها نشان می‌دهد که اداره علم و تکنولوژی صنعتی(AIST)‌‌ درون MITI، بودجه‌ای بالغ بر60 میلیون دلار در سال برای نانوتکنولوژی داشته است. در کنار آن مؤسسه ملی پیشرفت در تحقیقات مشترک (NAIR)  از سه پروژه AIST میزبانی می‌کند

برنامه تحقیقات پیوسته برای تکنولوژی اتمی
برنامه تحقیقات در علم انبوه
برنامه تحقیقات در طراحی قدرت‌های فوق بشری

تلاش‌های دیگری که توسط MITI  حمایت شده‌اند عبارتند از

آزمایشگاه الکترونیکی در Tsukuba  که تقریباً 17 درصد فعالیت خود را به پروژه‌های نانوتکنولوژی پیشرفته اختصاص می‌دهد
برنامه دستگاههای عملی کوانتومی که حدود 64 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است
شرکت تکنولوژی‌های الکترونیکی بسیار پیشرفته (ASET)، یک کنسرسیوم جدید تحت حمایت MITI با گرایش جزیی در نانوتکنولوژی‌که مشابهت‌هایی با برنامه فوق الکترونیک ایالات متحده از DARPA  دارد

سرمایه‌گذاری  STA در تحقیقات نانوتکنولوژی اساساً در چهار سازمان انحام گرفته است

مؤسسه تحقیقات فیزیکی و شیمیایی (RIKEN)در جایی که نانوتکنولوژی در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد
مؤسسه تحقیقات ملی برای مواد (NRIM)
مؤسسه ملی برای پژوهش در مواد معدنی (NIRIM)
شرکت علم وتکنولوژی ژاپن (JST/GRDC)که مدیریت برنامه ERATO راکه شامل چهار پروژه مربوط به نانو تکنولوژی می‌شود بر عهده دارد

دولت ژاپن در آوریل سال 2001 به مشکل عمده این کشور که مانع اصلی پیشرفت سریع N.T بود، پی برد. این مشکل به تصدیق کارشناسان ژاپنی به اتلاف پتانسیل‌ها و نیروها به‌خاطر پراکنده کاری و عدم تمرکز محققین بر روی یک یا چند شاخه خاص N.T  بوده است. لذا برای بازدهی بیشتر وجلوگیری از هدر رفتن نیروها و سرمایه‌ها تصمیم گرفته شد تا زمینه‌های تحقیق N.T در این کشور محدود شود

کره


1- National Nanotechnalogy initiative  طرح پیشگامی ملی آمریکا برای پیشرفت در نانوتکنولوژی است که در سال 2000 توسط کمیته ویژه این امر با ریاست معاون رییس جمهور وقت تصویب شده است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال در فایل ورد (word) دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال در فایل ورد (word)

فصل اول: شناخت، طبقه ‌بندی و کاربرد روغن‌های روانساز
1-1 ) مقدمه                       
1-2 ) روغن موتور                       
1-2-1) تولید روغن موتور                    
1-2-1-1) فرآیند هیدرو تریتینگ           
1-2-1-2) بهینه سازی فرآیند              
1-2-1-3) مقایسه فرآیندهای HT‌ و SE     
1-2-1-4) مقایسه اقتصادی روش‌های HT‌ و SE  
1-2-1-5) کنترل کیفیت محصول              
1-2-1-6) نگاهی به آینده                 
1-2-2) روغن‌های موتور پایه سنتیتیک        
1-2-2-1) انواع روغن‌های سنتیتک              
1-2-2-2) تاریخچه روغن‌های سنتیتک           
1-2-2-3) علل پیدایش و روی آوردن به روغن‌های        سنتیتک                 
1-2-2-4) نقش روغن‌های سنتیتک در اقتصاد سوخت  
1-2-3) طبقه بندی‌ها و استانداردهای روغن        
1-2-3-1) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب ویسکوزیته        
1-2-3-2) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب کارائی     
1-2-3-2-1) طبقه بندی API‌ برای روغن موتور  
1-2-3-2-2) طبقه بندی روغن‌ها توسط مراجع نظامی  
1-2-3-2-3) طبقه بندی CCMC              
1-2-3-2-4) طبقه بندی روغن موتور توسط سازندگان       خودرو                    
1-2-4) طبقه بندی روغن‌های دو زمانه        

فصل دوم: مشخص سازی روغن‌های روانساز و  مستعمل از لحاظ ترکیب
2-1) کلیات                    
2-1-1 ) پاکسازی محیط زیست از آلودگی روانکارها  
2-1-2 ) حفظ منابع با ارزش نفتی        
2-2) روغن‌های روان کننده و نقش آن‌ها              
2-3) شناخت هیدرو کربورهای روغن پایه              
2-3-1) گروه پارافینیک           
2-3-2) گروه نفتنیک              
2-3-3) گروه آروماتیک           
2-4) روغن‌‌های مصنوعی                 
2-5) مواد افزودنی روغن موتور                 
2-6) تعاریف                 
2-7) آنالیز خوراک ورودی برای بازیابی روغن        
فصل سوم: روش‌های بازیابی روغن مستعمل
3-1) روش اسید و خاک رنگبر           
3-1-1) روش پوکولاسیون                 
3-1-2) روش تماسی              
3-2) بازیابی به روش ماتیس           
3-3) روش IFP                    
3-4) روش استخراج و انعقاد به وسیله حلال آلی        
3-4-1) معیارهای انتخاب حلال              
3-4-1-1) درصد لجن  تشکیل شده           
3-4-1-2) سرعت ته‌نشینی           

فصل چهارم: مواد و روش‌ها
4-1) مواد                       
4-1-1) روغن مستعمل           
4-1-2) حلال‌ها              
4-2) وسائل و دستگاه‌ها                 
4-3) آزمایش‌ها                    
4-3-1) جداسازی مواد با نقطه جوش پایین از روغن مستعمل                       
4 -3-2) تعیین درصد ناخالصی‌های جدا شده برای هر حلال در  نسبت‌‌های مختلف                    
4-3-3) منحنی ته‌نشینی              
4-3-4) بررسی KOH و تعیین مقدار بهینه آن        
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) درصد ناخالصی‌های خشک جدا شده بوسیله حلالهای  مختلف  
5-2) اثر دما                 
5-3) منحنی ته‌نشینی                    
5-4) اثر KOH‌                    
مراجع                    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال در فایل ورد (word)

1 . مجتبی شریفی نیاسر ؛ دکتر غلامرضا وکیلی نژاد؛ مهندس مسعود قدمی؛ مقاله پژوهشی ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ؛به نقل از نشریه نفت پارس –شماره 16 – سال دوم – آبان

2 . ماهنامه تخصصی ،علمی ، آموزشی نفت پارس – شماره 22 –سال دوم – اردیبهشت 84- صفحه16 به نقل از مقاله ال لیوگنر- ترجمه محمود ترکی

3 . مقالات انجمن کنترل آلودگی های آمریکا و پروژه گل سرخ دانشگاه ایالتی آلاباما

4 . پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی اثر قطره سازی برعملکرد برجهای RDC  جهت استخراج آروماتیکها از برشهای نفتی توسط حلال فورفورال- صفحه 20 – 8 : حسین حاجیان بزری

5 .  مجموعه مقالات سمینار شناخت و کاربرد روغنهای روانساز صنعتی، شرکت نفت بهران با همکاری موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ( ماجد ) ،

 6 M. Alves dos Reis and Mo silua jermino, Waste Lubricating Oil Rerefining by Extraction – Flocculation . 1.A scientifitic Basis to Desing Efficient Solvents, Ind. Eng. Chemi. Res,Vol 27 No

7. Richardson, J.F.; Jeronimo, M.S. “ Velocity-voidage Relations for Sedimentation and Fluidization “ .Chem.Eng.Sci.,34,1419-1422,

8. Brownawell , D.; Renar , R. “Rerefining of Used Lubricating Oils”U.S

1-1) مقدمه

واژه روغن از دو قسمت «رو» و «غن» تشکیل شده است. «رو» از مصدر رفتن و روان شدن و «غن» به سنگ عصاری گفته می‌شود. این برمی‌گردد به گذشته دور، زمانی که دانه‌های روغنی را در زیر سنگ عصاری (سنگ فشارنده و عصاره‌گیر) که توسط اسب عصاری چرخانده می‌شد، له کرده و آنچه را که از زیر سنگ خارج و جاری می‌شد «روغن» می‌گفتند بنابراین روغن یعنی «روان شده از غن»

روغن‌های صنعتی:

گر چه بیشتر کاربرد روغن‌های صنعتی، روانسازی قطعات متحرک در ماشین آلات و حفاظت از قطعات در برابر سائیدگی و گرد و خاک و دما می‌باشد. اما چون روغن به عنوان یک ماده شیمیائی دارای خواص مطلوبی از نظر مکانیکی، ترمو دینامیکی و غیره است، در بعضی از کاربردهای صنعتی، روغن وظایفی غیر از روانسازی از خود ایفا می‌نماید. مثلاً قدرت هیدرولیکی روغن، مقاومت دی‌الکتریکی، قدرت انتقال حرارت روغن مهم می‌باشد. در هر یک از این کاربرد‌ها، روغن با شرایط خاصی روبرو است

دامنه کاربردهای روغن‌های صنعتی بسیار وسیع است و می‌توان آن‌ها را به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود

الف) کاربرد روغن‌های صنعتی برای مصارف صنعتی

در تاسیسات صنعتی، اجزاء گوناگونی وجود دارد که نیاز به روغن‌کاری دارند، مانند انواع یاتاقان‌ها[1]، دنده‌ها[2]، کوپلینگ‌ها[3]، زنجیرها، سیلندرها[4] و غیره. وظیفه روغن در این اجزاء عمدتاً جلوگیری یا کاهش اصطکاک و سائیدگی است. با توجه به اینکه فاکتورهای گوناگونی در روغن‌کاری هر یک از اجزاء ماشین موثر می‌باشد آشنایی با این فاکتورها در شناخت ویژگی‌های روغن مناسبی که برای هر کاربردی باید استفاده شود بسیار ضروری می‌باشد

 ب) کاربرد روغن‌های صنعتی برای مصارف خاص

منظور از کاربردهای اختصاصی کاربردهایی هستند که در آن‌ها روغن باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد، تا بتواند وظیفه و یا مجموعه وظایفی را که عهده دار است انجام دهد. مانند روغن‌های بستر که از نظر اصطکاکی باید دارای ویژگی‌های خاصی باشند. در بعضی از کاربردهای اختصاصی مسئله روانکاری اهمیت چندانی نداشته و وظایف دیگری از روغن مد نظر می‌باشد مانند روغن‌های هیدرولیک برای انتقال نیرو، روغن‌های ترانسفورمر برای ایجاد محیطی عایق، روغن‌های انتقال حرارت برای تبادل حرارت و روغن‌های پروسس به عنوان بخشی از مواد اولیه که در فرآیند تولید بعضی محصولات به کار می‌روند. فهرست مهمترین کاربردهای اختصاصی روغن به شرح زیر می‌باشد ]5[

روغن‌های توربین: توربین‌های گاز، توربین‌های آب، توربین‌های بخار

روغن‌های کمپرسور: کمپرسورهای هوا، کمپرسورهای گاز

روغن‌های انتقال حرارت

روغن‌های فلز کاری: ماشین ابزار، نورد، آبکاری، فرم‌دهی

روغن‌های برقی: ترانسفورمر، کابل، کلیدهای برقی

روغن‌های پروسس: پروسس تولید لاستیک، سم کشاورزی، جوهر، پلاستیک، ضد زنگ و روغن‌های سفید

روغن‌های هیدرولیک: هیدرولیک معمولی، هیدرولیک ضد آتش

روغن در حین عمل روغن‌کاری در معرض شرایط گوناگونی قرار می‌گیرد که هر یک روی نحوه کار روغن اثر می‌گذارند. در این قسمت ما به بررسی عوامل مختلفی که در روغن تأثیر می‌گذارند می‌پردازیم

الف) عوامل عمومی

در بسیاری از سیستم‌ها، گرما، خصوصاً وقتی مقدار آن زیاد باشد، هم دشمن روغن است و هم دشمن ماشین، باید محیط روغن‌کاری را تا آنجایی که مقدور است در دمای پایین نگاه داشت

در انتخاب روغن همیشه دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد، اول اینکه در همان ابتدای کار، روغن انتخاب شده باید دارای خصوصیات مناسب بوده باشد، و دوم اینکه کیفیت آن مطلوب باشد. برای اینکه مشخص شود روغن انتخاب شده از خصوصیات اولیه لازم برخوردار است، باید مسائل خاصی را مورد بررسی قرار داد. مثلاً اینکه باید دید روغن چه قسمت‌ها یا اجزایی را می‌خواهد روغن‌کاری کند (یاتاقان، دنده، بستر و غیره)، این قطعات چه اندازه ای دارند، حرکت آن‌ها چگونه است، فواصل بین قطعات چه وضعی دارند، میزان بار، سرعت، و درجه حرارت چقدر است در این بررسی گرانروی[5] روغن مسئله مهمی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. ضمناً باید دید که روغن چه ویژگی‌های خاصی را باید داشته باشد. برای مثال اگر در معرض تغییرات زیاد دما قرار می‌گیرد، شاخص گرانروی[6] روغن اهمیت زیادی خواهد داشت. اگر روغن‌کاری در شرایط سرد انجام می‌شود، نقطه ریزش[7] روغن اهمیت زیادی خواهد داشت

بعد از اینکه مشخص شد روغن از نظر فاکتورهای عمومی حائز شرایط لازم می‌باشد، باید کیفیت آن مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است نوع روغن از نظر فاکتورهای عمومی در یک سطح باشند، اما از نظر کیفیت کاملاً با هم متفاوت باشند برای مثال اگر در ماشینی که نیاز به یک روغن هیدرولیک دارد و در دمای بالا کار می‌کند، روغن پایه[8] ریخته شود، ممکن است برای مدتی کوتاه کار روغن رضایت بخش بوده و اشکالی هم پیش نیاید، ولی رسوبات ناشی از اکسیداسیون روغن به زودی تجمع خواهد داشت. از طرف دیگر اگر از  یک روغن هیدرولیکی که کیفیت آن بالا بوده و حاوی مواد ممانعت کننده از اکسیداسیون باشد استفاده شود، این روغن برای مدت طولانی به طور رضایت بخشی کار خواهد کرد، وقتی صحبت از کیفیت روغن می‌شود، منظور فاکتورهایی است مثل مقاومت روغن در برابر اکسیداسیون، حفاظت قطعات در برابر سائیدگی، قدرت پاک کنندگی روغن، توانایی پراکنده سازی روغن، حفاظت قطعات از زنگ زدگی و خوردگی، جداپذیری از آب، مقاومت در برابر کف و غیره

ب) سایر عوامل

عوامل دیگری که باید مورد توجه واقع شود عبارتند از، شرایط ماشین، سازگاری با کلیه مواردی که روغن با آن‌ها در تماس است، شرایط محیط کار روغن، شرایط کار ماشین، روش روغن‌کاری، مدت تعویض روغن، و آثار فیزیولوژیکی روغن

عوامل تعیین کننده ویژگی‌های روغن‌های صنعتی

بسیاری از روغن‌ها دارای ویژگی‌های مشترکی هستند، برای مثال می‌توان گفت که خاصیت کاهش اصطکاک، پایداری در مقابل اکسیداسیون و مقاومت در برابر زنگ زدگی در روغن‌های مختلف مشترک است

در مقایسه روغن‌ها، اگر خصوصیات مشترک را حذف کنیم، آنچه باقی می‌ماند خصوصیاتی است که مختص آن روغن‌ها یا کاربردها بوده، و می‌توان آن‌ها را به پنج گروه تقسیم بندی نمود

الف) خصوصیات مربوط به سیالیت که عبارتند از:

1) ویسکوزیته

2) اندیس ویسکوزیته

3) سیالیت در دمای پائین

ب) خصوصیات مربوط به کار در دمای بالا که عبارتند از:

1) فراریت روغن

2) مواد باقی مانده در اثر تبخیر روغن

3) پایداری حرارتی روغن (در غیاب هوا)

4) پایداری حرارتی روغن (در معرض هوا)

5) مواد باقی‌مانده در اثر تجزیه شدن روغن

ج) خصوصیات مربوط به اکسیداسیون روغن:

1) عدم اشتعال

2) مقاومت در برابر اکسیداسیون

3) آسیب پذیری مواد ممانعت کننده

4) کیفیت کار موتور

د) خصوصیات مربوط به هیدرولیز روغن:

1) مقاومت در برابر هیدرولیز شدن به وسیله آب یا بخار

2) مقاومت در برابر مایعات بازی

3) مقاومت در برابر اسیدها

د) خصوصیات مربوط به حلالیت:

1) حلالیت در آب

2) حلالیت در حلال‌های شیمیایی

3) حل شدن در مواد نفتی

برای انتخاب روغن مناسب برای هر کاربردی، لازم است شرایط کاری که روغن در آن قرار می‌گیرد، به دقت مورد بررسی قرار گیرد. شرایط کار روغن در سیستم‌های مختلف به فاکتورهای گوناگونی بستگی دارد. از قبیل طراحی ماشین، شرایط عملیات و کیفیت نگهداری سیستم. مهمترین فاکتورهایی که روی شرایط کار اثر می‌گذارند، عبارتند از: درجه حرارت کار، فشار، فلزاتی که با روغن در تماس هستند. وجود مواد آلوده کننده و نفوذ هوا در روغن‌کاری هر یک از ماشین آلات صنعتی و یا اجزاء آن‌ها که کلیه این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد ]5[

1-2 ) روغن موتور :

یکی از کاربردهای عمده روغن‌های روان کتتده، استفاده از آن‌ها به عنوان روغن موتور است، که در این بخش به نحوه تولید، انواع، کیفیت و طبقه بندی آن‌ها می‌پردازیم

همان طور که می‌دانیم روغن موتور نوعی روان کننده است که در قسمت‌های مختلف موتورهای احتراق داخلی مصرف می‌شود

اصولاً وظایف کلی روغن‌های موتور عبارتند از

1- روانکاری قطعات

2ـ خارج کردن حرارت حاصله در موتور

3- ضربه‌گیری قطعات و جلوگیری از ایجاد صدا

4- آب‌بندی فواصل بین قطعات و جلوگیری از ایجاد صدا

5- خارج کردن دوده و سایر مواد خارجی و ذرات ناشی از ساییدگی (Engine Detergency)

6- معلق ساختن ذرات باقی‌مانده فوق

7- پایداری حرارتی و شیمیایی

8- جلوگیری از زنگ زدن و تخریب شیمیایی قطعات فلزی

9- روان کننده مناسب در محدوده دمای عملیاتی

روغن‌های موتور خودرو که غالباً از روغن‌های روان کننده نفتی و بعضاً روغن‌های سنتتیک در شرایط کار سخت و در هر دو مورد با 10 الی 15% مواد افزودنی (Additives) تشکیل شده‌اند را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم نمود

1- روغن‌های مخصوص موتورهای بنزینی

2- روغن‌های مخصوص موتورهای دیزلی

3- روغن‌های مخصوص موتورهای گازسوز

1-2-1) تولید روغن موتور:


[1] Bearing

[2] Gears

[3] Couplings

[4] Cylinders

[5] Viscosity

[6] Viscosity Index

[7] Pour Point

[8] Base Oil

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید