دانلود بررسی نخ های مورد استفاده در تایر خودروها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نخ های مورد استفاده در تایر خودروها در فایل ورد (word) دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نخ های مورد استفاده در تایر خودروها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مندرجات مجموعه «نخهای مورد مصرف در تایر»
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: سیم های فولادی (STEEL) مورد مصرف در تایر
فصل دوم : نخهای آرامید (ARAMID) مورد مصرف در تایر
فصل سوم : الیاف شیشه ای (GLASS FIBRES) مورد مصرف در تایر
فصل چهارم : نخهای ریون (RAYON) مورد مصرف درتایر
فصل پنجم : نخهای پلی استر (POLYESTER) مورد مصرف در تایر مقدمه
1-5) ویژگی های شیمیایی نخ پلی استر
2-5) ویژگیهای فنی نخ تایر پلی استر و مقایسه آن با نخ تایر نایلون
1-2-5)    مقایسه  خصوصیات حرارتی نخهای تایر پلی استر و نایلون
2-2-5) مقایسه خصوصیات مكانیكی  نخهای تایر پلی استرو نایلون
3-2-5) مقایسه  خصوصیات فیزیكی  نخهای تایر پلی استرو و نایلون
4-2-5)    مقایسه  خصوصیات شیمیایی  نخهای تایر پلی استرو و نایلون
5-2-5) مقایسه خصوصیات ذیربط با پروسه تولید نخهای تایر پلی استر و نایلون
6-2-5) ) مقایسه خصوصیات ذیربط با سرویس  نخهای تایر پلی استر و نایلون
1-6-2-5) حرارات  انباشته شده در تایر (HEAT BUILD UP)
2-6-2-5) مقاومت در برابر خستگی (FATIGUE RESISTANCE)
3-6-3-5)    مقاومت در برابر نوسانات جاده (FLEX RESISTANCE)
4-6-2-5) مقادمت در برابر كوفتگی ( كوبیدگی ) (BRUISE RESISTANCE)
5-6-2-5) مقاومت در برابر تسطیح موضعی (FLAT SPOT RESISANCE)
6-6-2-5) مقاومت در برابر ضربه و شوك  (IMPACT/SHOCK RESISTANCE)
7-6-2-5) مقاومت در برابر نیروی پیچش در گردش (CORNERING FORCE)
8-6-2-5) مقاومت در برابر خزش (CREEP RESISTANCE)
9-6-2-5)ظر فیت  و تحمل بار (LOAD CARRYING CAPACITY )
10-6-2-5) قدرت منجید (PLUNGER ENERGY)
11-6-2-5)مقاومت حرارتی تایر در سرویس (TIRE HEAT PERFORMANCE)
12-6-2-5) مقاومت در برابر ترك خوردگی شیارهای آج تایر
 CRACKING RESISTANCE) (GROOVE
13-6-2-5) مقاومت در برابر عوامل اصطكاك (سایش و مالش)
14-6-2-5) دوام (DURABILITY) و چغرمگی (TOIGHNESS)
15-6-2-5)سفتی (STIFFNESS)  و ملبیت (HARDNESS)
فصل ششم : نخهای نایلون (POLYMIDES) مورد مصرف درتایر
مقدمه
1-6) ویژگی های شیمیایی نخهای تایر نایلون
2-6) روشهای  شناسایی نایلونها و تشخیص نایلون 6 و نایلون 66 از یكدیگر
3-6)    ویژگی های فنی نخهای  تایر نایلون
جدول 1-6) : مقایسه  ویژگی های چهارنخ تایر نایلون 6 ، نایلون 66، پلی استر و ریون
1-3-6)    مقایسه خصوصیات حرارتی نخهای  تایر نایلون 6 و نایلون 66
1-1-3-6)دمای ذوب (MELTING POINT)
2-1-3-6) دمای نرم  شدگی یا نقطه خمیری (SOFTENING POINT)
3-1-3-6) دمای انتقال شیشه ای (GLASS TRANSITION TEMP)
4-1-3-6) دمای بحرانی (CRITICAL TEMP)
5-1-3-6) دمای پخت تایر (CURING TEMP)
6-1-3-6) جمعشدگی حرارتی (DRY HEAT SHRINKAGE)
7-1-3-6) پایداری حرارتی (HEAT/ THERMAL STABILITY)
8-1-3-6) تاثیر دما بر سایر خصوصیات فیزیكی و مكانیكی نخ تایر
9-1-3-6) تثبیت و پایداری  حرارتی نخهای نایلون
2-3-6) مقایسه  دو نوع  نخ نایلون 6 و نایلون 66 از نظر خصوصیات مكانیكی
3-3-6) مقایسه دو نوع نخ نایلون 6 و نایلون 66  از نظر خصوصیات فیزیكی
4-3-6) مقایسه دو نوع  نخ نایلون 6 و نایلون 66 از نظر خصوصیات شیمیایی
5-3-6) مقایسه  دو نوع نخ نایلون 6 و نایلون 66 از نظر خصوصیات  ذیربط  با پروسه تولید
6-3-6)    مقایسه دو نوع نخ نایلون 6 و نایلون 66 از نظر خصوصیات ذیربط باسرویس تایر
فصل هفتم : اصول اقتصادی و سیاست مصرف نخ  تایر
1-7) مقایسه بازار مصرف  انواع نخهای  تایر در دنیا
2-7) مقایسه  دو نوع نخ تایر نایلون 6 و نایلون 66 از نظر قیمت
3-7)    مقایسه دو نخ  تایرنایلون 6 و نایلون 66 از نظر سیاست مصرف
4-7 ) انتخاب  یكی از دو نوع  نخ تایر نایلون 6 و  نایلون 66
فصل هشتم:  دامنه نمرات  و تعداد  تاب نخ تایروتراكم در فابریك
1-8)    تعداد لا (PLY NUMBER)  یا رشته  درنخ تایر
2-8) چگالی خطی  (LINEAR DENSITY) یا نمره نخ
1-2-8)    طریقه  نمایش  نمرات  مختلف  نخهای  تایر و سایر  نخهای صنعتی
2-2-8)    تبیین  نمره  نخهای  مورد  نیاز  سایزهای  گوناگون  تایر و همچنین  قسمتهای  مختلف  یك تایر
1-2-2-8)    مجموعه  لایه های  لایه های  داخلی  در مجاورت تیوپ
2-2-2-8) مجموعه لایه های  بیرونی  و مجاور ترد
3-2-2-8)    مجموعه نخهای لایه های  میانی تایر
4-2-2-8) نمرات پیشنهادی  نخهای  نایلون  لایه ها  و چیغر و بریكر  سایزهای  مختلف تایر
3-8)    تعداد و جهت  تاب نخ تایر
4-8)    تراكم  یا تعداد نخ در واحد  طول نخ تایر

نخهای مورد مصرف در تایر (ITRE CORD)
مقدمه
نخ تایربلحاظ  اینكه  استخوانبندی  تایر را تشكیل داده و همچنین  درصد قابل توجه وزنی  تایر را بخود  اختصاص  می دهد،  لذا نگرش  به آن از دیدگاه  فنی و تكنولوژیكی  و اقتصادی  حائز  اهمیت ویژه می باشد.
نخستین  سری از نخهائی كه  بعنون CORD  در  تایر به كار گرفته  شده تا به لاستیك  مقاومت بخشد  نخهای كتان  بوده است،  نخهای مزبور  از نوع سلولز  بوده كه ریشه طبیعی  دارد  با تولید روز افزون  تایر   و همچنین  نقاط ضعف  در برخی  ویژگی های آن ( از جمله مقاومت  در مقابل پارگی ) تولید كنندگان  ناچارا به نخهای  دیگر رو آورده و لذا  مصرف  نخ كتان از رده كاملا  خارج گردیده  و تولید كنندگان  بمنظور حصول  استقامت  مورد نظر  عمدتا  به نخهای  مصنوعی روی آورده اند.
عمده نخهای  جانشین  كتان عبارتند از نخهای  پلی استر  و ریون  و نایلون  (POLYAMIDE)  علاوه  بر اینها  بلحاظ  مصرف  تایر از الیاف  شیشه (GLASS FIBRES)  آرامیدها (AEAMIDS)  یا بعبارتی  نایلون   حلقوی (AROMATIC – POLYAMIDE)  و همچنین  سیم فولادی  استفاده  می گردد.
از نظر قیمت  در واحد وزن  گران ترین  آن نخهای  آرامید  بعلت  پروسس  تولید پیچیده  و عدم تولید  انبوه  وبالعكس  ارزانترین  آن سیمهای  فولادی  بعلت  سنگینی  وزین می باشد . در ایالات متحده  مصرف سیمهای  فولادی  رو به تزاید  است و حال آنكه  در اروپا  هنوز  استقبال  مشابه  نگردیده  و در آسیا و سایر نقاط  توجه  قابل  ملاحظه ای به آن  نشده است .
چنانچه  قبال پیش بینی است  سیمهای  فولادی  از ضریب  ارتجاعی  (TENSILE MODULUS)  بسیار بالا  برخوردار است  و لذا وجود  این سختی  و همچنین  قیمت ارزانتر  آن نسبت به  سایر نخهای  تایر عوامل  عمده   انتخاب  محسوب می گردد.  قاعدتا  انتخاب  نخ تایر  مناسب به  عوامل بسیاری  بستگی دارد  كه بعضا  شرایط اقلیمی ،  اقتصادی ، صنعتی و حتی سیاسی  منطقه  را می باید  ملحوظ  نظر قرار داد.
 
فصل اول  – سیم های فولادی  مورد مصرف  در تایر  بعنوان (TIRE CORD)
بدیهی است  برخورداری  سیمهای  فولادی  مورد مصرف  در تایر  از ویژگی  ماجولس  قدرت  بسیار بالا،  اثرات  قابل  توجهی  در دیگر  خصوصیات  یان نوع CORD بجا می گذارد  كه بعضا  در مظان  انتخاب  از وجه منفی برخوردار است  پاره ای  از خصوصیات مزبور  بشرح ذیل  تبیین می گردد.
الف- میزان ازدیاد  طول نسبی آن در مقایسه  با سایر نخهای  (TIRE CORD) بسیار پایین است.
ب- انعطاف  پذیری (FLEXIBILITY)  آن كمتر  ازسایر نخها می باشد.
ج‌-    مقاومت كششی (TENSILE STEENGTH)  آن  بالاتر  از سایر  نخهای تایر  متصور  می شود  حال آنكه  به نسبت  وزنی  پائین ترین مقاومت  را دارا می باشد.  با ملاحظه  اینكه تلاشها می باید  در جهت  هرچه  سبكتر كردن تایر نیز معمول  گردد،  در اینصورت  از نظر  مقاومت  چندان  از امتیاز  توجهی  برخوردار نمی باشد.
د- مقاومت در برابر  خستگی  (FATIGUE  RESISTANCE) آن نیز بمراتب  از سایر  نخهای  تایر كمتر  است ولذا در اثر نوسانات  و ضربات  پی در پی تایر  در جاده ها  بویژه  جاده های  ناهموار( نظیر  برخی از جاده‌های ایران)  زودتر  گسیخته می شود.
هـ- مقاومت‌دربرابرانعطاف مكرر وخمش ها وپیچش‌ها   (FLEX RESISTANCE) مانند  بند ( د)  از كارآئی  كمتری  برخوردار است . تایرهای  با منجید (CARCAS) سیم فولادی  در جاده های  ناهموار  ازمقاومت  كمتر از  سایر تایرها  برخوردار می باشد،  چرا كه ناهمواری  جاده  مستقیما  می‌باید توسط استخوانبندی  تایر یعنی  سیمهای فولادی  تحمل گردد و حال آنكه  زمان گسستگی  آن كمتر  از سایر  تایرها می باشد.
و- مقاومت  در برابر  كوفتگی  و ضربات  ناشی از ناهمواری  جاده ها (BRUISE RESISTANNCE)  و همچنین  ضربه  پذیری  ‌(IMPACT RESISTANNCE)  آن ایضا  مشابه  فوق می باشد.
علاوه بر خصوصیات  یاد شده  سیم های  فولادی  مورد مصرف  در تایر  دارای نقاط  قوت نسبت به سایر نخهای  می باشد كه به اختصار عبارتند از:
–    مقاومت در برابر  حرارتهای  بالا (HEAT RESISTANCE)
–    تسطیع موضعی (FLAT SPORTTING)
–    دوام (DURABILITY)
–    پایداری  اندازه (ISZE SSTABILITY)
–    پایداری ابعاد (DIMENSION  STABILITY)
–    میزان تحمل بار (DEFORMATION)
–    نیروی ناشی  از پیچش  اتوموبیل  به تایر (CORNERING FORCE)
–    نیروی سوراخ  كننده (PLUNGER FORCE)  یا قدرت  منجید
–    ضربه پذیری (IMPACT RESISTANCE)
–    مقاومت در برابر خزش (CREEP RSSISTANCE)
نتیجه :
 با توجه به وضعیت  جاده های  ایران و پیش بینی  آن در آینده  مصرف سیم فولادی  در تا پیشنهاد  نمی شود  و چنین  تایرهائی  نیاز به كاربرد  آن در اتوبانهای باكیفیت  عالی دارد.
شكل‌های (3-2-1-7)  نمودار  میزان  مصرف  انواع  نخهای  تایر در دهه 85-1975  را به تفكیك  برای كشورهای  آمریكا  و كانادا،  اروپای غربی و بالاخره  سایر نقاط  دنیا نشان  می دهد،  چنانچه  منحنی ها نشان می دهد مصرف  سیم های  فولادی  درسال 1985  در آمریكا و كانادا  در حدود 153  هزار تن  و در اروپای غربی  162  هزارتن  می باشد.  علت بالاتر بودن مصرف  در اروپای غربی صرفا  بلحاظ  حجم مصرف  بیشتر اروپای غربی  است نه رشد فزاینده  مصرف چرا  كه شیب  رشد منحنی  مصرف در اروپای  غربی كمتر  از آمریكا  و كانادا می باشد.
چنانچه  شكل (3-7) نشان می دهد میزان  مصرف سیم فولادی   در سایر نقاط  دنیا حدود  65 هزار تن  است و شیب و مقدار   آن قابل  قیاس با آمریكا  و كانادا و اروپای  غربی نمی باشد.
گرایش مصرف‌آن در تیارهای باری(TB) و راه‌سازی  (OFF THE ROAD / O.T.R)
بلحاظ  برخی ویژگی های فیزیكی  سخت آن در آمریكا و كاناداو اروپای  غربی افزایش  یافته ولیكن به سبب  شرایط  در سایر  نقاط تمایلی  به مصرف آن دیده  نمی شود .
پاره‌ای  ازمشخصات  سیم فولادی  مورد مصرف  در تایر  بقرار  ذیل می‌باشد:

متعاقبا  در مباحث  دیگر ضمن  تعریف واحد  D.TEX  ( فصل نهم)  به مقایسه  ویژگی های این  نوع نخ  TIRE CORD  با دیگر نخهای تایر  به تفصیل اشاره  خواهد شد. در اینجا فقط  بدین بسنده  می شود  كه در مقایسه  با دیگر  نخهای  تایر بیشترین  وزن مخصوص  (حدود  9/6  برابر نایلون  ) كمترین  تناسب و جمع شدگی   و ازدیاد  طول نسبی  رابخود اختصاص داده است.
فصل دوم – نخهای آرامید (ARAMID)  مورد مصرف  در تایر  (نظیر نخ KEVLAR)
آرامیدها در واقع  از نوع پلی آمیدهای حلقوی (نایلونهای  حلقوی)  هستند كه  در زنجیر  پلیمری  آن گروههای  حلقوی فنیل  (حلقه بنزنی ) استقرار  دارد.  وجود همین  شاخه های فنیلی،  زنجیری  پلیمری را از خطی بودن  ‌;INEAR   خارج  كرده ودر عین  حال موانع  فضائی  برای زنجیرها  فراهم می سازد   بطوریكه  انطباق  كامل زنجیرها  در كنایر یكدیگر  میسر نشده و در مواردی  نیز وجود  همین  حلقه های حجیم  باعث  درگیر شدن زنجیرها  در یكدیگر می شود بطوریكه  جدا كردن  زنجیرهای پلیمری  و لغزش  آنها  بر روی یكدیگر  بسهولت  امكان پذیر  می باشد.
مقاومت  حرارتی  این پلیمر  بلحاظ  وجود  حلقه های  فنیل  در زنجیر  و نیز درگیر شدن زنجیرها توسط همین  حلقه ها  بسیار بالا  می باشد.  بدلیل یاد شده این پلیمر  نقطه  ذوب ندارد   زیرا  در هیچ دمائی  زنجیرها  قادر نیستند  بر روی یكدیگر  بلغزند  و جدا  شوند.  حداكثر  دمائی كه آرامیدها  قادر  به تحمل ‌ آن هستند  بحسب  نوع آنها  ???  می باشد  كه آرامید در این دما می سوزد  . چنانچه  ملاحظه می شود  تحمل حرارتی   آن بسیار  بالااست  و همچنین  از  مقاومت  عالی در برابر  بسیاری  از خصوصیات  فیزیكی  برخوردار  است ولیكن  همانگونه  كه اشاره  گردیده  به سبب  پیچیده  بودن  و گرانسی  پروسس  تولید آن مصرف  این دسته  از نخها  (مانند KEVLAR  به فرمول  شیمیایی  مندرج  در ذیل)  محدود می باشد.

وجود حلقه  فنیلی  در زنجیر  پلیمری  آرامید  علاوه بر  اعتلا ء مقاومت  حرارتی آن  از قدرت  گسیختگی  بسیار بالا  و همچنین مقاومت  در برابر  حرارت  و شعله  نیز برخوردار  است ولی علاوه بر كاربرد  این نوع نخ  عمدتا  در تایرهای  رادیال  بمقدار  وسیعتری در بافت  لباس  خلبانها  ، جلیقه  ضد گلوله،  تسمه های  قوی  انتقال  نیرو  و امثالهم  كاربرد دارد.
نمودارهای شماره (3و2و1-7)  مصرف نخهای  آرامید  را در تایر  برای دهه 85 – 1975  مناطق  مختلف  دنیا  نشان می دهد.  نمودارها  نشان می‌دهد  كه درسال  1985 مصرف این  نوع نخ  در آمریكا  و كانادا  برابر 12 هزار تن  و در اروپای  غربی برابر  7 هزار تن ولیكن  در سایر  نقاط دنیا  بلحاظ  گرانی  آن تقریبا  در تایر سازی  مصرفی نداشته  است.  بهرحال  زمینه اصلی تمایل  به مصرف  این نوع  نخ در تایرهای  باری می‌باشد.  و معهذا  در تایرهای  سواری  سبك  كه قادر  به تحمل  سرعهای  بالا باشد  نیز استفاده می گردد.
پارهای از مشخصات  نخ آرامید  بقرار ذیل است:

چنانچه  ملاحظه  می گردد  در مقایسه باسیمهای فولادی ازمیزان TENACITY  بسیار  بالا برخوردار  است بطوریكه  حدود  4/5  برابر  آن می باشد  ودر حقیقت  بالاترین میزان  تناسیته  را در نخهای  تایر به خود اختصاص داده است.
از طرف  دیگر  ضریب ارتجاعی  آن نیز بالاترین  مقدار در بین سایر  نخهاست  ونسبت به  سیم فولادی  حدود 2/2  برابر می باشد.
بدیهی است تولید  اندك  این نوع  نخ تایر  و مصارف  ویژه آن ،  علاوه  بر بالابردن قیمت  تمام شده ( حدود  55/3  برابر نخ  نایلون و 80/4  برابر نخ  ریون  و 80/3  برابر  نخ پلی استر)  این نوع نخ،  وابستگی  شدید  تولید كنندگان  تایر به عرضه  كنندگان  نخهای  آرامید را  نیز در برخواهد داشت   و امكانات  رقابت  در عرضه  آن اندك  می باشد.
با توجه به مراتب  یاد شده ،  در حال حاضر  مصرف آن  برای تولید  تایر CONVENTIONAL  در ایران   بهیچوجه   پیشنهاد  نمی گردد  و لذا  موضوع  مبری  از ادامه  بحث  می باشد.
جدول (1-2)  به مقایسه  نسبی  پاره ای  از ویژگی های فیزیكی  سه نوع نخ  KEVAER  (CARBON FIBER) GRAPHITE  و GLASS FIBRT  پرداخته  و وجوه  مثبت و منفی  هر یك را نسبت به سایرین  معین نموده است.
جدول 1-2  مقایسه نسبی سه نوع  (CARBON FIBER) Graphite , kevlar Glass fibre

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی بررسی نحوه تولید در شرکت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی بررسی نحوه تولید در شرکت در فایل ورد (word) دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی بررسی نحوه تولید در شرکت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی بررسی نحوه تولید در شرکت در فایل ورد (word)

مقدمه:           
فصل اول :تاریخچه و معرفی واحدهای مختلف به همراه محصولات تولیدی شرکت     
گالوانیزه گرم        
نحوه دریافت سفارش (بازاریابی)           
آموزش           
فصل دوم:مرور مطالعاتی در مورد موضوع مطرح شده از منابع مختلف کتابخانه        
اتمسفر زیاد خورنده      
اتمسفر های صنعتی معمولی            
اتمسفر های حومه شهری     
اتمسفر های دریایی استوایی            
اتمسفر های روستایی     
جنبه های الکترو شیمیایی خورندگی         
حفاظت کاتدی        
شکنندگی فولاد         
سرد کاری شدید      
ویژگی روی مصرفی در گالوانیزاسیون        
فصل سوم: نحوه اجرای کنترل کیفیت در شرکت      
گزینش فولاد          
عوامل موثر بر پیچیدگی و تغییر شکل        
تحویل بار        
عوامل شلاته و کمپلکس ساز           
چربی گیر        
اسید شویی فولاد      
دیگچه(وان مذاب)     
طول عمر دیگچه      
سیستمهای حرارتی الکتریکی           
سیستمهای حرارتی القایی      
رفتار مایع فلز روی     
خنک کردن قطعات     
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نظریات و مسائل بیان شده  
توزین قبل وبعد از گالوانیزه           
اسپکترومتری با اشعه x      
چسبندگی        
روش تهیه فلاکس از مواد اولیه           
کروماته کردن        
مقاومت خوردگی      
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات         
نتیجه گیری         
توصیه ها         
پیشنهادات        
منابع           

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود گزارش کارآموزی بررسی نحوه تولید در شرکت در فایل ورد (word)

گالوانیزاسیون ،ترجمه کاظم نقندریان –انتشارات وزارت صنایع دفاع

1-          محمد علی شفیعا ،انتشارات دانشکار- چاپ اول

2-          مدیریت کیفیت جامع ، اصغر  زمردیان-چاپ اول

3-          منابع موجود در کتابخانه شرکت رویین ساز

4-          زمردیان – اصغر، مدیریت کیفیت جامع، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش

6 – لامعی – ابوالفتح، مبانی مدیریت کیفیت کمیته کشوری ، وزارت بهداشت درمان و

–  فرجی- حمیدرضا  ، 1381 ، رهبران ، ماهنامه تدبیرسال چهاردهم – شماره 137

 – ابوالحسنیفرید، بهمن 1376 حل مساله به شیوه مدیریت کیفیت گالوانیزاسیون

 – اسمیت – کیت، مدیریت کیفیت فراگیر در بخش دولتی، مجتبی رجب بیگی، نشریه مدیریت دولتی شماره 26-1373.

–   ادوارد – دمینگ، خروج از بحران، ویلیام ادوارد، ترجمه نوروز درداری موسسه خدمات فرهنگی رسا 1375

–    – امیران – حیدر، مدیریت مشارکتی از طریق کنترل کیفی، انتشارات امین آذین چاپ اول 1371

–    – زمردیان – اصغر، مدیریت کیفیت جامع، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش 1373

–    – لامعی – ابوالفتح، مبانی مدیریت کیفیت کمیته کشوری ارتقا کیفیت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، چاپ دوم، آذر 1378

–    رجب بیگی – مجتبی، سلیمی – محمدحسین، مدیریت فراگیر(TQM) ، مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد سازندگی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول 1374

–    – BIEH E. TQM FOR TRAINING, NEW YORK, USA, MC GRAW. HILL, INC 1994

–    – IB HIKAWE KAORUA, INTRODUCTION TO QUALITY CONTROL, 1990

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود گزارش کارآموزی بررسی نحوه تولید در شرکت در فایل ورد (word)

 پوشش گالوانیزه برای محافظت قطعات فولادی و چدنی در مقابل خوردگی صورت می گیرد. کاربرد اصلی  پوشش گالوانیزه بهش شرح زیر است

فولادهای ساختمانی که در تاسیسات  تولید انرژی و تاسیسات پتروشیمی ، مبدلهای حرارتی کویلهای خنک کننده ، برجها و دکلهای  انتقال برق و مصرف می شوند

مسلح کردن فولاد  برای برجهای  خنک کننده ، بتون پیش ساخته معماری ، دکل پلها که در معرض کلرید قرار دارند

اجزاء سازهای پل ، آب روها ، لوله های فولادی  آجدار  و چفتها

نرده ها و سپرهای  محافظ کنار اتوبانها و روی پلها

کاربردهای  معماری نظیر سایبان  ، در و پنجره ، تیر آهن  و ستونها

فولادهای ساختمانی که برای موارد  زیبایی  رنگی می شوند ، کاربردهای کد  گذاری رنگی   یا کد گذاریهای  غیر طولانی شامل دکلهای مخابراتی ، لوله ها ، نرده کشی ، حصار کشی  و تجهیزات  کشاورزی

تاسیسات تصفیه پسات ، رکاب  کامیون ، شبکه های  آهنی  و کاربردهای غیر فوطه وری مربوطه ، دکلها و مهره های  خیلی مقاوم گالوانیزه  شده در شرایط  کاری که  به اتصال طولانی مدت  مطمئن  و محکمی نیاز است  استفاده می شود

خلاصه کلام ، هر مکانی  که فولاد  در معرض اتمسفر ، گرد و غبار یا آب  خورنده  قرار  می گیرد  پوشش های گالوانیزه  گرم روشی  اقتصادی ، کارا و استاندارد  برای محافظت  آنها هستند

تصویر زیر خوردگی  یک سازه فولادی  را نشان میدهد، داشتن یک پوشش مناسب می توانست از ایجاد  یک چنین  خسارتی  جلوگیری کند

کار آمد بودن پوشش های گالوانیزه  به عوامل  زیر بستگی دارد

خوردگی  نسبتا آرام روی نسبت به آهن
وقتی پوشش آسیب دید فلز پایه به طور الکترولیتی محافظت  می شود
دوام  و مقاومت  پوشش  روی و لایه  آلیاژ آهن  و روی
رنگ کردن  پوشش بعد از عملیات  یا بعد ا ز مدت زمان طولانی  به منطور افزایش  طول عمر  سازه درمحیط های  روستایی  یا صنعتی  معمولی ،  یا کار بعد عموما بعد از 25 تا 40 سال  کار کرد انجام می گیرد

عمر پوشش گالوانیزه  در مناطق  روستایی که دی اکسید  گوگرد  و دیگر آلاینده های صنعتی کم است ،  حداکثر  است . این پوشش  ها دربیشتر  محیطهای  دریایی نیز  نتایج رضایت بخشی  دارند. علیرغم  اینکه مقاومت پوشش های  گالوانیزه  گرم در محیطهای  شدیدا صنعتی  به اندازه  محیطهای  کم خورنده  نیست ولی  به طور وسیع  در این محیط ها به کار  می روند.  چون روشهای اقتصادی  و مؤثرتری برای محافظت و جود  ندارد.  در شرایط  خیلی  ناهنجار  ضخامت  پوشش  را اندکی بیشتر  از اندازه ای  که در استاندارد ASTM  مشخص شده (حداقل  770 g/cm2) انتخاب  کرده یا  پوشش روی  را رنگ می زنند

دسته بندی محیط از نظر تأثیر  بر پوشش گالوانیزه

اتمسفر زیاد خورنده

این اتمسفرها عبارتند از محیط هایی  نظیر گازهای  گوگردی ، بخارات  خرنده و دود ناشی از تاسیسات  شیمیایی  و تصفیه خانه ها ، شرایط خیلی خورنده  اغلب  در مکانهای  شدیدا صنعتی  یافت می شود  که پوشش مرتبا توسط باران ، برف  و آب کندانس تر  شود.  در این شرایط  ترکیبات   گوگردی  با رطوبت  اتمسفری  ترکیب شده و ترکیبات  سدیم  چسبان  و غیر قابل  حل را به سولفید  و سولفات  روی تبدیل  می کنند.  این ترکیبات گوگردی در آب  محلول بوده   و چسبندگی  آنها به سطح  روی ضعیف  است . طوری که  در اثر آب باران  شسته شده و سطح روی تازه در معرض خوردگی  اضافی  قرار  می گیرد .  معمولا  روی این  محیطها   بیشتر تلف  می شود  تا محیطهای  اتمسفری  دیگر

در این محیطها فولاد  گالوانیزه شده نسبت  به فولاد  بدون پوشش  خیلی آرامتری  خورده می شود

اتمسفر های صنعتی  معمولی

این محیط ها نیز مشابه  اتمسفرهای  شدیدا خورنده  هستند  ولی قدرت  خورندگی  آنها شدید نیست .  نسبت  به محیط های  شدیدا  خورنده  در این محیط ها مقدار  ترکیبات  پراکنده شده در هوا  کمتر  است و یا خورندگی  آنها کمتر  است . اتمسفر  بسیاری از  شهرها  در این دسته  قرار دارند

اتمسفرهای  حومه  شهری

خورندگی  این محیطها  معمولا  کمتر از  محیطهای  صنعتی  معمولی است  و چنانکه  از عنوان  آن بر می آید.  این محیط ها  در مناطق  مسکونی  و اطراف شهرها  یافت می شود

محیط های  دریایی  معتدل

طول  عمر پوشش  گالوانیزه  در محیطهای دریایی به میزان  قرار گرفتن  آنها  در معرض  بادهای  ساحلی  و بادهای  غیر ساحلی   که  همیشه  می وزند ، در جو دریایی  کلریدهای  ناشی از اسپری  دریایی  با لایه  محافظ  ترکیب  شده و کلرید  روی قابل  حل تولید  می کند با شسته  شدن ای کلرید  ،  روی در معرض خوردگی  قرار می گیرد .  خوردگی  محیطها  کمتر از محیط های حومه  شهری  است

اتمسفرهای  دریایی  استوایی

این محیطها مشابه  محیطهای دریایی  معتدل هستد ،  با این تفاوت  که در آب و هوای  گرمسیر  یافت می شود . احتمالا  چون بسیاری از این مناطق  از محیطهای  شدیدا صنعتی و  حتی صنعتی  معمولی نسبتا  دور هستند ،  به همین  دلیل خورندگی آنها کمتر  از آب  و هوای  دریایی  معتدل است

اتمسفر های روستایی

در مقایسه  با محیط های گفته شده خورندگی  این محیطها حداقل است .  چون مقدار  ذرات گوگردی  و دیگر ترکیبات  پراکنده شده در  اتمسفر های روستایی  خیلی کم است

آنچه که تا کنون  توضیح داد شد بیان کننده این مطلب  بود که چرا  استفاده از پوشش گالوانیزه  مقرون  به صرفه بوده و استفاده  از آن می تواند  تا چه اندازه  کار آمد و مفید  واقع شود. حال به چگونگی عملکرد  این پوشش  خواهیم  پرداخت  با توجه  به جنبه های  علمی  و تئوری  خورندگی  و روشهای  جلوگیری از آن

جنبه های  الکتروشیمیایی خوردگی

واکنشهای الکترو شیمیایی

طبیعت  الکترو شیمیایی  خوردگی را می توان  با خورده  شدن فلز  روی بوسیله اسید  کلریدریک نشان  داد. موقعی  که یک قطعه  روی را داخل  اسید کلریدریک  وارد  می کنیم،  واکنش  سریع و مداومی  اتفاق می افتد ، گاز هیدروژن  آزاد شده و روی وارد محلول  می شود و تشکیل  محلول  کلرور  روی میدهد.  واکنش  انجام شده به شکل  زیر است

Zn+2HClZnCl2+H2

با توجه به این که  یون  کلر در واکنش  دخالتی ندارد ، این معادله  را به صورت  زیر می توان نوشت

Zn+2H+Zn2++H2

بدین ترتیب روی با یونهای  هیدروژن اسید ترکیب شده و یونهای  روی و گاز هیدروژن  می دهند.  در طی این  واکنش  ، روی اکسید  شده و تبدیل  به یونهای روی  می شود و  یونهای  هیدروژن  با گرفتن  الکترونها آزاد شده توسط روی ، احیاء شده و تبدیل  به هیدروژن شده اند  بدین ترتیب  معادله  بالا  را می توان  بسادگی  به دو واکنش ،  اکسیداسیون  روی و احیاء هیدروژن تقسیم  نمود

اکسیداسیون(واکنش آندی) Zn Zn2++2e

احیاء(واکنش کاتدی) 2H++ 2e H2

در واکنش  اکسیداسیون  ظرفیت  افزایش  می یابد  یا به عبارت  دیگر الکترون  تولید می شود.  در صورتی که در واکنش  احیاء  ظرفیت  کم می شود  یا الکترون  مصرف می گردد . واکنش  اکسیداسیون  را آندی  و  واکنش  احیاء را کاتدی نیز  می نامند. معادلات  بالا واکنش  جزئی  بوده و هر دو بایستی  در یک زمان  و با سرعت  یکسان  روی سطح فلز اتفاق  بیفتد. در غیر این صورت  فلز  به طور ناگهانی  دارای بار الکتریکی  خواهد شد ،  که یر ممکن است . این یکی از مهمترین  اصول خوردگی  است ، درمرحله  خوردگی  فلزات،  سرعت اکسیداسیون  مساوی سرعت احیاء است ( از نقطه نظر  تولید  و مصرف الکترون)

مسئله  فوق در شکل  زیر نشان  داده شده است  در اینجا یک اتم  روی تبدیل  به یون روی و دو الکترون  شده است.  این الکترونها در فلز  باقی  می مانند  در واکنش احیاء یونها هیدروژن  بسرعت  مصرف می شوند . در شکل این دو واکنش  بخاطر واضح تر بودن جدا از هم  نشان داده شده اند.  این مسئله  که آنها  عملا  در یک نقطه  اتفاق  می افتد  یا خیر ، اصل بقاء الکترونی را نقض نمی کند

در بعضی  از حالات  واکنش  اکسیداسیون  بطور یکنواخت  روی سطح فلز  واقع می شود در حالی  که در برخی موارد   دیگر موضعی  بوده و در نواحی  خاص اتفاق می افتد

خوردگی  روی در اسید کلریدریک  یک  فرآیند الکتروی شیمیایی  است. هر واکنش را   که بتوان  به دو یا چند  واکنش  جزئی  اکسیداسیون  و احیاء  تقسیم نمود.  واکنش الکترو شیمیایی  می نامند. تقسیم  واکنشهای  الکترو  شیمیایی  خوردگی  به واکنشهای  جزئی، مطالعه  آنها را  آسان  تر می کند آهن  و آلومینیوم  نیز بوسیله  اسید کلریدریک  بسرعت خورده می شوند  و  واکنشهای  خوردگی  آنها  عبارتند از

Fe+2HClFeCl2+H2

2Al+6HCl2AlCl3+3H2

اگرچه در اولین نگاه این واکنشها کاملا مختلف به نظر  می رسند ، مقایسه واکنشهای جزئی اکسیداسیون  واحیاء نشان  می دهند که واکنشها کاملا مشابه یکدیگرند. تما  این واکنشها مشتمل بر احیاء یون هیدروژن  بوده و تنها واکنشهای آندی  یا اکسیداسیون  آنها با یکدیگر  فرق دارد

Zn Zn2++2e

FeFe2++2e

AlAl3++3e

بدین  ترتیب مسئله خوردگی اسید کلریدریک حل می شود زیرا در هر مورد  واکنش  کاتدی آزاد شدن گاز هیدروژن  بر طبق واکنش  2H+2eH2 است

این مطلب  در مورد  خوردگی  اسیدهای  دیگر مثل  اسی سولفوریک ، فسفریک ،  فلوریدریک و اسیدهای  آلی محلول  در آب مثل  اسید فرمیک  و اسید استیک نیز صادق است و یونهای دیگر مثل  سولفات ، فسفات  و استات در وامنش الکتروشیمیایی  شرکت نمی کنند

هنگامی  که از نقطه نظر واکنشهای  جزئی  اکسیداسیون واحیاء مسئله  را در نظر  می گیریم . کلیه انواع  خوردگی را می توان در تعداد معدودی  از واکنشهای  عمومی  خلاصه کرد. واکنش آندی  در هر فرآیند خوردگی ، اکسیداسیون فلز  به یونهای  آن می باشد ، این مطلب  را بصورت  کلی زیر می توان  نوشت

MMn-+ne

چند مثال در این باره

AgAg­e

Zn Zn2--2e

AlAl3--3e

در هرمورد تعداد الکترونهای تولید شده مساوی با ظرفیت  یون می باشد.  در خوردگی  فلزات چند نوع واکنش کاتدی  مختلف  وجود دارد  که غالبا ً بصورت  یک یا چند تا از واکنشهای  زیر می تواند اتفاق بیفتد

  آزاد شدن هیدروژن 2H+2eH2

احیاء شدن اکسیژن(محلولهای اسیدی)O2+4H++4e2H2O

احیا شدن اکسیژن(محلولهای خنثی یا بازی)O2+2H2O+4e4OH

احیاء یون فلزیM++eM

راسب شدن فلزM++eM

آزاد شدن هیدروژن یک واکنش  کاتدی  متداول است زیرا محلولهای  اسید یا اسیدی  در عمل فراوانند.  احیاء اکسیژن نیز خیلی معمول است زیرا هر محلول آبی  که ر تماس با هوا  باشد قادر  خواهد بود  ای واکنش را انجام دهد.  احیاء یون فلزی یا راسب شدن فلز ، واکنش های نادرتری هستند  و بیشتر درمسیرهای  فرآیندهای شیمیایی  اتفاق  می افتد. تمام این واکنش ها کاملا مشابه هستند، تمام  آنها الکترون  مصرف می کنند

واکنشهای  جزئی فوق   را می توان  برای تفسیر  تقریبا  تمام مسائل  خوردگی  به کاربرد.  مثلا وقتی  که آهن را درون  آب یا آبی  که در تماس  با اتمسفر  قرار دارد  فرو ببریم خوردگی  واقع می شود ( مثال عملی  در این مورد ، زنگ زدن بدنه  اتومبیل  در اثر رطوبت  هوا یا زنگ  زدن یک ستون  فولادی در آب دریا  می باشد)

واکنش  آندی  عبارت است  از

FeFe2-+2e

چون محیط  مورد نظر  در تماس  با اتمسفر  قرار دارد  بنابراین  حاوی اکسیژن حل شده می باشد .  آب  و آب  دریا تقریبا  خنثی هستند و بدین  ترتیب  وامنش کاتدی عبارت است  خواهد  بود از

O2+2H2O+4e4OH

با توجه  به این که یونهای  سدیم  و کلر  در واکنش  شرکت نمی کنند . واکنش  کلی از جمع دو  واکنش  بدست می آید

2Fe+2H2O+O22Fe+4OH2Fe(OH)3

رسوبات هیدروکسید فرو از محلول  جدا می شود. لکن این ترکیب  در محلولهای  اکسیژن  دار ناپایدار  بوده و به نمک  فریک اسید  می گردد

2Fe(OH)2+H2O+2/1O22Fe(OH)3

محصول نهایی  همان زنگ معروف آهن است

مثال  کلاسیک  واکنشهای  جابجایی ، واکنش  روی با محلول  سولفات  مس ، راسب  شدن  فلز را نشان می دهد

Zn+Cu2+Zn2++Cu

یا از نقطه  نظر واکنشهای  جزئی

 Zn Zn2++2e

Cu2++2eCu

ابتدا روی بوسیله لایه ای از مس  پوشیده شده و در نهایت  جرم  متخلخلی  از مس و محلول  سولفات روی خواهیم داشت

هنگام  خوردگی ممکن است  بیشتر  از یک واکنش  اکسیداسیون  و احیاء  صورت بگیرد  هنگام خوردگی  یک آلیاژ  ، فلزات  تشکیل دهنده آن به صورت  یونهای خود به داخل  محلول  می روند.  زمانی  موضوع اهمیت  پیدا می کند که بیش از  یک واکنش  احیاء  انجام پذیرد.  مثلا وضعیتی  را در نظر بگیرید  که در آن  روی در اسید  کلریدریک  هوادار خورده می شود. در این حالت  دو واکنش  کاتدی امکان  پذیر است .  آزاد  شد هیدروژن  و احیاء  اکسیژن  در شکل نشان  داده شده است

روی سطح فلز روی دو واکنش  مصرف کننده الکترون  و جود دارد.  چون سرعتهای  اکسیداسیون و احیاء  بایستی  مساوی باشند، افزایش  کل سرعت  احیاء باعث افزایش  سرعت حل  شدن روی در محلول  می گردد.  بنابراین محلولهای  اسیدی  حاوی  اکسیژن  حل شده خورنده تر از  اسیدهای عاری  از اکسیژن  می باشند. احیاء اکسیژن  یک وسیله   دیگر مصرف  اکسیژن   را آماده  می سازد. اگر عوامل  اکسید کننده دیگری نیزدرمحلولهای اسیدی وجود داشته باشند حالت مشابهی  بوجود می آید .  یک ناخالصی  که  در اسید  کلریدریک صنعتی  تقریبا  همیشه وجود دارد یون فریک بصورت کلرور  فریکی می باشد.  در چنین اسید  صنعتی فلزات خیلی  سریعتر خورده می شوند  زیرا در این  حالت  نیز   دو واکنش  کاتدی وجود داد،  آزاد شدن هیدروژن  احیاء  یون فریکی

Fe3++eFe2-

بدلیل وابسته بودن  واکنشهای  آندی  و کاتدی  به یکدیگر می توان  با تقلیل  سرعت  هر  وجود  دارد اگر  یونهای فریک آنرا  حذف  نمایئم ، کل مقدار واکنشهای  کاتدی کم  می شود. با قطع  ارتباط  هوا با محلولهای آبی  یا حذف هوایی  که در آن حل  شده  واکنش  احیاء  اکسیژن  نیز حذف می گردد.  اگر آب یا آب دریا  بدون اکسیژن  داشته باشیم  آهن  در آن خورده نخواهد  شد زیرا در این  حالت واکنش  کاتدی وجود ندارد

هنگامی  که سطح یک فلز  با رنگ  یا  پوسته های  عایق دیگر پوشیده می شود.  سرعت  واکنشهای  کاتدی و آندی  هر دو تقلیل  یافته  و خوردگی   متوقف  می گردد. ممانعت  کننده های خوردگی موادی هستند که وقتی  مقدارکم از آنها  را به محلول اضافه  نمائیم، خوردگی  آن محلول  کم می شود. طرز  عمل  ممانعت  کننده های  خوردگی  ایجاد اختلال در واکنشهای کاتد یا آندی  یا هر دو  می باشد.  اکثر این ممانعت  کننده ها  ترکیبات آلی هستند  و طرز عمل آنها تشکیل  پوسته نازک   و نفوذ  ناپذیری  روی سطح  فلز  یا ایجاد اختلال در یکی از واکنشهای کاتدی  یا آندی  می باشد. آمینهایی که جرم مولکولی  بالائی  دارند مانع از واکنش  آزاد شدن هیدروژن  می شود  و در نتیجه  سرعت خوردگی  کاهش  می یابد  واضح  است که خوردگی  یک فلز  مستلزم هدایت الکتریکی  بالا در فلز و الکترولیت مربوطه است  البته  افزایش مقاومت فلز عملی  نیست زیرا  وقتی که نقاط  آندی  و کاتدی روی یک   سطح قرار دارند محل آنها کاملا  مشخص نیست و همچنین  قابل پیش بینی  هم نیستند. ولی می توان مقاومت الکتریکی  الکترولیت  یا محیط  خورنده را افزایش  داد و بدین ترتیب  سرعت  خوردگی را کم کرد  آب خیلی  خالص  خورندگی  خیلی کمتری  نسبت به آبهای ناخالص  یا آبهای طبیعی  دارد. علت این امر  بالا  بودن مقاومت  الکتریکی  آب خیلی خالص است

حفاظت  کاتدی

حفاظت  کاتدی عبارتست از حفاظت  یک ساختمان  فلزی کاتد ساختن  آن در یک پیل  گالوانیکی ، فولاد گالوانیزه  شده (پوشش  روی)  مثال کلاسیک  حفاظت  کاتدی فولاد است. پوشش  روی را روی  فولاد می دهند نه به خاطر اینکه  روی در مقابل  خوردگی مقاوم است  بلکه به  خاطر  اینکه  مقاوم نیست.  در خراشها یا سوراخهای  سطحی روی  خرده خواهد شد و فولاد  را حفاظت خواهد کرد. روی به عنوان   یک آند قربانی شونده  عمل  می کند،  بر عکس  قلع که ازروی مقاومتر است ،  گاهی اوقات  پوشش  مناسبی  برای فولاد  نیست. زیرا  معمولا  نسبت  به فولاد کاتد است، در خراشها  یا  سوراخهای  پوشش قلع ،  خوردگی  فولاد به واسطه  عامل گالوانیکی  تسریع  می گردد

منیزیم  را غالبا  به لوله های فولادی  زیر زمینی متصل می کنند تا خوردگی  آنها متوقف  گردد.( در ازای خورده شدن منیزیم)  حفاظت  کاتدی  را همچنین یا اعمال  جریان  توسط  یک  منبع  خارجی   از طریق  یک الکترود  خنثی  نیز بدست  می آورند

خوردگی در محیط  مذاب فلزات

ترک خوردن  در اثر تماس  با فلز  مذاب (LMC) معمولا  مشتمل بر خوردگی  نیست (احیاء الکترو شیمیایی  نمکهای  مرکور در محلولهای آبی  یک استثنا است) لکن  نفوذ  فلز  مذاب  در طول  مرز دانه ها منجز به ترک  خوردن  می گردد  و یک  مشکل  واقعی  است

سیستمهای  فلزی  زیادی شامل مس ، آلومینیوم  و تیتانیم و همچنین  آلیاژهای  زنگ نزن و نیکل  در معرض LMC خورده می شوند خصوصا  بوسیله فلزات  مذابی  که بطور خاص با آن سیستم  آلیاژی  واکنش  می کند

مس ، سرب،  کادمیوم ، آلومینیم و روی  می توانند  باعث ترک  خورد فولادهای  زنگ  نزن و آلیاژهای نیکلی  حاوی  کروم  در دماهای  نسبتا  متوسط  گردند. فلز مذاب در طور مرزدانه ها نفوذ می کند مثل  نفوذ مذاب  مس در فولاد ،  یا نفوذ قلع  یا  لحیم قلع سرب در آلیاژهای مسی با استحکام  بالا. آلیاژهای حاوی عناصر آلیاژی  بالاتر تحت  تنش  بصورت  لوله های  U شکل  (نعل اسبی)  در برابر  روی  مذاب  مقاوم هستند

روی متداولترین  متجاوز  است. بخاطر  استفاده گسترده از فولاد گالوانیزه  و آسترهای حاوی روی درکارخانه جات ، ولی قطعات  روکش  شده بوسیله  کادمیوم  نیز باعث  مشکلات  شده است.  آلوده شد فولاد زنگ  نزن در اثر تماس با سیمهای  گالوانیزه  موقع  عملیات  حرارتی  مسئله  شناخته شده ای است .  توریها  یا نرده های گالوانیزه  و همچنی ابزار  آلات  مختلف( مثلا پیچ  و مهره ها ، کابلها ، زنجیرها ، نگهدارنده های  لوله  وغیره )  برای مقابله  با خوردگی  آتمسفری  بطور گسترده ای به کار می روند.  در یک  کارخانه  پس از آتش  سوزی ،  تردی  ناشی از روی  در  شبکه راه پله ها گزارش  شده است.  ریخت و پاش ناشی  از اعمال  آسترها و رنگ های حاوی روی  بر فولادهای ساختمانی  می توانند  باعث  آلوده  شدن فولاد  زنگ  نزن  یا آلیاژهای  600  گردد ، مگر اینکه  کلیه  ذرات  روی پاک  گردد

جوشکاری  فولاد  گالوانیزه   به فولادهای  زنگ نزن آستنیتی یا آلیاژ  600 توصیه  نمی گردد. در بسیاری از کارخانجات  این نوع  جوشکاری  ممنوع  است. بخارات  حاصل از مذاب  روی در تماس  با هوای  گرم به سهولت  اکسید می شوند که باعث  بی ضرر شدن آن  می شود  لکن در عمل مطمئنا نمی توان بر وجوداین حالت  مطلوب  اتکاء  کرد .  مذاب  روی و یا بخارات  اکسیده نشده آن  خطر  بزرگی  برای فولادهای  زنگ نزن  و آلیاژهای  نیکل  حاوی  کرم  بشمار  می رود

برا وقوع  ترک ،  بعضی از شرایط  مجموعا  بایستی  وجود داشته باشند

–         دمای بالای 400 درجه سانتیگراد

–         تماس  مستقیم با فلز مذاب

–         سطح  فلزی  که بشدت در تنش  است

فرسایش مایع فلز  روی موجب  ترک خوردگی  های شکننده و ترکید گی های  شکننده می شود که بدلیل  حمله  بلور داخلی سرب اشباع  نشده  با فلز روی و همچنین  فشارهای  کششی  در دیواره های  دیگچه  می باشد.  فشارهای  کششی دردیگچه  می تواند توسط فشار وارده در طی ساخت،  تفاوت دما  درطی دوره  حرارت  دهی و فشار هیدرواستاتیک  مایع فلز   بروز  کند. ترکیب  مذاب که  با  دیگچه  تماس پیدا می کند  . در بروز  فرسایش  مایع فلز خیلی اهمیت  دارد. عنصری   که باعث آسیب  می شود فلز روی است  اگرچه  فقط  در ترکیب مذاب معینی  خطرناک است

مذاب خالص  شکنندگی  بوجود  نمی آورد  در حالیکه  مذاب  فلز روی  که حاوی سرب است  می تواند  موجب زود شکنی شود خصوصا  حمله  بلور درونی  فلز روی  که با سرب اشباع  نشده باشد ، شدید است  (لایه سربی)

با توجه به این موضوع  هنگام  به کار گیری  دیگچه  جدید  باید دقت  شود زیرا لایه  آلیاژ  فلز روی – آهن  هنوز تشکیل  نشده است .  مرحله حرارت  دهی خیلی  مهم است  زیرا  فشارهای  زیاد خصوصا  وقتی تفاوت  زیاد دما  وجود دارد ، ممکن است بروز کند

 دیگچه  جدید باید  با فلز  روی بدون  سرب  پرشود  تا لایه محافظ  فلز  روی –  آهن  بتواند تشکیل  شود. سرب باید  بعدا  اضافه شود.  دمای  بحرانی  که در آن  فرسایش  مایع  فلز  روی بروز می کند سرب از  328  تا 420 (نقطه ذوب  سرب)  افزایش  می یابد.  فرسایش  مایه فلز روی  فقط وقتی  بروز می کند که در فولاد ترکی هایی وجود  داشته باشد که  فورا  توسط تشکیل  لایه آلیاژی فلز روی – آهن  در دمای 420 درجه سانتیگراد  توسط مایع   فلز  روی بسته می شود  بطوریکه  هیچگونه  ترک خوردگی  بلور  درونی   نمی تواند  تشکیل  شود

آشنایی  با مواد به کار رفته 

آنچه  که دراین قسمت  بیان  خواهد شد  مختصری  است درمورد  مواد به کار رفته  در عملیات  گالوانیزه  گرم،  هرچند  کوتاه  و بسیار خلاصه است و لی مطالبی   عنوان شده است  که دارای اهمیت  و کاربرد بیشتری   هستند  و  از یک  بحث شیمیایی  وصنعتی   خودداری  شده است .  در صورت علاقه  و یا جستجوی مطالب  کاملتر   باید به کتابهای   مرجع  رجوع  کرد

اسید سولفوریک

 مقدار مصرف  اسید سولفوریک  ،  مثل تولید  فولاد  یا برق نشان  دهنده  وضعیت  اقتصادی  یک کشور است .  کاربردهای  اصلی   اسید سولفوریک  مشتمل  است بر: تولید  سایر مواد شیمیایی  و مشتقات  آنها ،  اسید  شوئی  فولاد  و فلزات  دیگر ، تولید   کود شیمیایی ، رنگها  و مواد رنگی  ، داروها ،  مواد منفجره  ، سفید کننده ها ی  مصنوعی  ، رایان  و پارچه  های دیگر اسید سولفوریک  دود کننده (اولئوم) با حل کردن SO3 در اسید 100%  حاصل می شود  و بر طبق  مقدار SO3 ازاد یا  معادل آن  H2SO4 آن مشخص  می گردد.  مثلا اسیدی که  دارای SO3 20%  آزاد  باشد،  اولئوم  20%  یا اسید سولفوریک  5/104% نامیده می شود

قسمت عمده  اسید تولید  شده درسه  غلظت  70% ، 93%  و دود کننده  به بازار عرضه  می شود

برای غلظتهای  بالای  70% اسید سولفوریک ،  فولاد  کربنی  معمولی  بسیار متداول  است .  در غلظتهای   کمتر از  675%  در هیچ حرارتی  فولاد مناسب  نخواهد بود.  بطوری کلی  فولاد برای درجه حرارت  های  بالاتر از  80 درجه  تا  غلظت 100%  مناسب نیست.  سرب به طور  وسیعی  برای  اسید سولفوریک با غلظتهای  پائین تر به کار می رود.  همانطور  که در شکل نشان  داده  شده است  سرب و فولاد مکمل  یکدیگرند .  در غلظتهای  کمتر از 70%  که فولاد  خورده  می شود  سرب  به کار می رود و برعکس

این منحنی  برای سرب  شیمیایی  (ASTM B29-55)  حاوی 06/0%  مس می باشد  و چدن حاوی 5/14%  سیلیسیم  در اسید سولفوریک  بین صفر  تا 100%  بهتر از تمام فلزات و آلیاژهای تجاری   دیگر عمل می کند ، این آلیاژ با اسم  تجارتی  دور آیرون  (DURIRON) به بازار  عرضه  می شود

اسید سولفوریک خالص  دارای چگالی  835/1 در 25 درجه است و در 5/10  درجه سانتیگراد  منجمد  می شود.  بدلیل  تشکیل  هیدارتها  اختلاط  اسید سولفوریک  و آب همواره با آزاد کردن مقدار فراوانی  گرما صورت  می گیرد.  از آنجائیکه  اسید سولفوریک  غلیظ  تمایل  به از دست دادن  یک اتم اکسیژن و تشکیل  اسید سولفورو H2SO3 که خود ره  سرعت به دیوکسید  گوگرد  SO3 و آب  تجزیه  می شود نشان می دهد که بتوان   از آن به عنوان یک  عامل  اکسنده  قوی استفاده کرد . ضمنا اسید سولفوریک  غلیظ با اغلب    فلزات  در اثر حرارت  واکنش  نموده و باعث   تجزیه دیوکسید  گوگرد  می شود

2Ag+H2 SO4Ag2SO4+SO2+2H2O

اسید کلریدریک

از نقطه نظر خوردگی  و انتخاب  فلز  و آلیاژ، اسید  کلریدریک  در بین اسیدهای  معمولی ،  مشکل ترین  مسائل  را بوجود می آورد  . در انتخاب  مواد برای کار با این  اسید   بایستی  مبذول  داشت  ، چه غلظتهای خیلی  دقیق  و چه در علظتهای  بالا

تقریبا همیشه  مقداری  یون آهن  در اسید کلریدریک  تجارتی  یافت می شود  و کلرور  فریکی  غالبا  عامل ایجاد کنند حفره  بر روی فلز  می باشد.  آلومینیم  و آلیاژهای آن برای  اسید کلریدریک  توصیه نمی شود  ، پوسته  اکسیدی  محافظ روی آلومینیم بسهولت  بوسیله  این اسید  از بین می رود  و خوردگی  فعال  صورت میگیرد

سرب و آلیاژهای آن  برای کار با اسید  کلریدریک  توصیه نمی شوند  و لی سرب  خشک  کمی بهتر  از سرب  شیمیایی  است . تاکید بر  اثرات هوادهی  و عوامل  اکسید کننده بر خوردگی  بوسیله  اسید کلریدریک  لازم می باشد . زیرا این عوامل  تاثیر زیادی برخوردگی  تعداد  زیادی از مواد صنعتی  ، مخصوصا مس  و آلیاژهای  آن دارند . مس او آلیاژهای  آن  در اسید کلریدریک  در شرایط   احیا ء  کننده مقاومت  خوبی  نشان می دهند .  ولی درشرایط  اکسید کننده شدیدا  خورنده   می شوند . اگر مس به طور کامل  در اسید  کلریدریک   قرار گیرد،  خوردگی  کم  نشان می دهد  و لی نمونه ای  به طور کامل در اسید قرار نداشه باشند  در نزدیکی  سطح محلول  موضعی  وسریع   خورده  می شود زیرا  در این نواحی  هوا وجود دارد

 آلومینیم

فلزی است  به رنگ  سفید نفره ای  با وزن اتمی 98/26 و عدد اتمی  13 ، سنگینی  ویژه این  عنصر  در حدود  7/2  می باشد. از نظر شیمیایی  معمولا دارای  والانس 3+ و عنصری  آمفوتر  است ،  یعنی می تواند  اسید  یا باز   تشکیل دهد. بنابراین  با اسیدهای معمولی ، تشکیل  املاحی  مانند ، کلرید  ، نیترات  و سولفات  می دهد  در حالیکه   با بازهای  قوی آلومینات  را بوجود  می آورد . مهمترین  ترکیب   آلومینیم ، اکسید  آن بفرمول  Al2O3 است

از اکسید  آلومینیم سه  آبه ( تری هیدرات ) به عنوان  ماده   اولیه  تهیه اکثر  ترکیبات  آلومینیم  استفاده می شود .  بعنوان مثال   چنانچه  این اکسید  در محلولی  از  یک نمک آلومینیوم  بوسیله  یک باز بسرعت  راسب شود،  ژلاتینی  و بسیار  هیدراته  و لخته می شود  در این حالت آماده  است کمه رنگها  را حذب  و بصورت  ماده ای معلق  در   محلول  در آید

یکی دیگر از  املاح  آلومینیم ،  کلرید  آن است  که به صورت  ملح  بدون آب جاذب  الرطوله  به فرمول  AlCl3  یا به صورت  هیدراته  بلوری  بفرمول   AlCl3.6H2O وجود دارد. نوع اول را می توان  با استفاده از واکنش  صنعتی کلر بر فلز  آلومینیم یا بر مخلوط  آلومینا  و کربن ،  تحت حرارت  شدید تولید کرد . این ترکیب  درحدود 180  درجه سانتیگراد  متصاعد شده و دارای  مصارف مهمی   بعنوان کاتالیزور  در شیمی  آلی  است

برای تهیه   نوع دوم یا کلرید  هیدراته  می توان  آلومینا  هیدرات  را در اسید  کلریدریک  حل نمود  و آن را در صنایع  آرایشی  در زمینه  دئودورانت  مصرف کرد

از املاح  دیگر آلومینیم  ، نیترات  آلومینیم  بفرمول   Al(NO3).9H2Oاست که در  آب محلول می باشد  . این ترکیب  را نیز مانند   سولفات   و کلرید   می توان با استفاده  از اثر اسیدها  بر بوکسید  تری هیدرات  با سایر  کانیهای  آلومینیم  دار تهیه  کرد

آهن

یون فریک بدلیل  برخورداری  از زیاد بودن  بار 3+  و کوچکی  اندازه  A53/0 دارای  جاذبه  قوی برای نگهداری  آنیونها است. در این حال  باید توجه داشت که هیدروکسید  فریک در حد ضعیفی  بازی است.  تشکیل  املاح  فریک بوسیله  اسیدهای  قوی میسر  است. ولی باید توجه داشت  که معمولا   این املاح  هیدراته  هستند ( بعنوان  مثال Fe(NO3)3 9H2O و فریک آمونیم  آلوم  12 H2O  ، (NH4Fe(SO4)2یون  آلومینیم  و یون  فریک بدلیل  شباهت  زیاد در  اندازه  و مقداربار،  دارای   شیمی  کاملا  مشابهی  هستند  (  اگر چه هیدروکسید  فریک یک ماده  آمفوتر نیست)  از طرف دیگر ، کلریدها  و برومیدهای غیر بلور (بدون آب)  دارای  بخار دیمری (دو مولکول)  بوده  بعنوان مثال  Fe2Cl6  کاتالیزور برخی از واکنشهای  آلی می باشد

یون هیدراته  Fe(H2O)6که در محلول  یافت  می شود  با  SCN,N,C2O4-2,OH,F,Cl,CN  و سایر  آنیونها  ترکیب شده و کمپلکسها کوئوردیناسیونی  را تشکیل می دهد.  در این حال  همچنانکه  غلظت  آنیون  افزایش  می یابد ، گروهها  بسیار با هر کاتیون  ترکیب  شده  تا ترکیبی  مانند  FeCl4  و Fe(CN)6 حاصل  شوند

اکسید  FeO و هیدروکسید Fe(OH)2 کاملا بازی بوده و با اسیدهای  قوی وضعیف تشکیل  املاح  می دهند. ترکیبات فرو معمولا  به رنگ زرد  شون تا سبز  تیر مایل به قهوه ای  می باشد . یون هیدراته  Fe(H2O)6 که در بسیاری از ترکیبات و محلولها یافت می شود  دارای رنگ سبز روشن  است. این یون  دارای اندکی تمایل  برای تشکیل  ترکیبات کوئوردیناسیونی باستثنای عمل با معرفهای قوی از قبیل  یون سیانید، پلی آمین و پورفیرین ها می باشد. اکسید یون فرو به فریک در محلول اسیدی  بالنسبه  مشکل می باشد لکن در محلولهای  بازی به دلیل نا محلول بودن هیدروکسید فریکی به سادگی  انجام  می شود

ترکیب شیمیایی  چدن،  فولاد و هر آلیاژ  دیگری که در آن عنصر  معینی  مثل کربن  و سیلیسیم  وجود داشته  باشد . قابلیت  گالوانیزاسیون  غوطه وری  گرم آنها را تعیین کرده و می تواند  به طور قابل توجهی  روی ظاهر  و خواص پوشش  اثر بگذارد . فولادهایی که  بطور انفرادی  یا گروهی  کمتر از 25/0%  کربن و 05/0% فسفر  و 35/1% منگنز  و 05/0%  سیلیس داشته باشد  برای گالوانیزاسیون متداول  مناسب هستند

مطالعات  دیگر نشان  میدهد که مقدار  فسفر  وسیلیسیم مطلوب  را از رابطه  %SI+2.5%P=0.09 به دست  آورد.  در مواد چدنی  برای اینکه  لایه آلیاژی آهن  روی ترد نشود مقدار  فسفر  و سیلیسیم  باید ترجیحا  حدود  P 01/0% و Si 15/0% باشد

شکنندگی فولاد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی اجمالی عملکرد توربین های انبساطی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی اجمالی عملکرد توربین های انبساطی در فایل ورد (word) دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی اجمالی عملکرد توربین های انبساطی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی اجمالی عملکرد توربین های انبساطی در فایل ورد (word)

فصل اول
1-1مقدمه  
1-2اهمیت کشت سیب زمینی  
1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران  
1-4 منطقه مورد مطالعه  
1-4-1 استان خراسان  
1-4-2 استان سمنان  
فصل دوم
2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق  
2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق  
2-2-1  عوامل هواشناسی  
2-2-2  فاکتورهای گیاهی  
2-2-3  شرایط محیطی و مدیریتی  
2-3 روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (  FAO )  
2-4  روش فائو – پنمن- مانتیس  
2-4-1  تعیین گرمای نهان تبخیر (    )  
2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار ()  
2-4-3  تعیین ضریب رطوبتی ( )  
2-4-4  تعیین فشار بخار اشباع (ea )  
2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed )  
2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra )  
2-4-7  تعداد ساعات رو شنایی(N)  
2-4-8 تابش خالص(Rn )  
2-4-9  شار گرما به داخل خاک(G)  
2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری  
2-5 لایسیمتر  
2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر  
2-7 انواع لایسیمتر:  
2-7-1 لایسیمتر زهکشدار  
2-7-2  لایسیمتر وزنی  
2-7-2-1  لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک  
2-11-2-2 میکرو لایسیمتر‌های وزنی   
2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی  
2-8-1 لایسیمترهای با خاک دست نخورده  
2-8-2 لایسیمتر‌های با خاک دست خورده  
2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر   
فصل سوم
3-1 محل انجام طرح  
3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر  
3-3 تهیه بستر و نحوه کشت  
3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی  
3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق  
3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی  
فصل چهارم
4-1 بافت خاک  
4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه  
4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی  
4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری  
4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی  
4-6 بحث در مورد نتایج  
4-7 نتیجه گیری  
4-8 پیشنهادات  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی اجمالی عملکرد توربین های انبساطی در فایل ورد (word)

1- آمار و فن آوری اطلاعات.1382آمار نامه کشاورزی، جلد اول.محصولات زراعی و باغی( سال زراعی 81- 1380) وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، وزارت جهادکشاورزی

2- اداره آمار و برنامه ریزی.1383 آمار پایه ای استان سمنان.  مدیریت طرح و برنامه،سازمان جهاد کشاورزی سمنان

3- اداره آمار و برنامه ریزی.1383 آمار پایه ای استان سمنان.  مدیریت طرح و برنامه،سازمان جهاد کشاورزی خراسان

4- بیگلویی .م.ح.والف. مقصودی . 1381 . تعیین مناسبترین روش برآورد تبخیر – تعرق پتانسیل گیاه مرجع برای منطقه رشت. مجموعه مقالات هشتمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر . صفحه 43 –

5- برهان، الف. 1370 . نیاز آبی گیاه و برنامه ریزی آبیاری . نشریه آبیاری و زهکشی شماره FAO24 ( سازمان خواربار جهانی )، معاونت امور زیر بنایی، وزارت کشاورزی . شماره 211، 280 ص

6- بایبوردی، م.1370  . اصول مهندسی آبیاری، جلد اول روابط آب و خاک . انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 645 ص

7-بای بوردی، م.1372 رابطه آب و خاک.انتشارات دانشگاه تهران

8- بختیاری، ب، ح.ر.تاجگردون, م.ج. خانجانی ور. کامیاب مقدس. 1382سیستم سخت افزاری و نرم افزاری لایسیمتر الکترونیکی وزنی دقیق جهاد دانشگاهی استان کرمان. سمینار سراسری لایسیمتر،جهاد دانشگاهی استان کرمان،30 بهمن 1382

9-پناهی،م. 1375 تعیین مناسترین رابطه بر آورد تبخیر – تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی چغندرقند اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

10- توشیح،و. م، سی وسه مرده. 1382 . تعیین تبخیر – تعرق بالقوه گیاه مرجع (چمن ) و مقایسه آن با فرمول‌های تجربی. هشتمین کنگره علوم خاک ایران، 12 – 9 شهریور 1382، رشت . صفحه 1923 – 1021

11- دبیلو.جی.هوکر.ترجمه الف، رجبی.1379 بیماریهای سیب زمینی. مرکز نشر دانشگاهی تهران

12- رحیم فرد، م. 1382 . بررسی و تعیین مناسبترین روش بر آورد تبخیر – تعرق گیاه مرجع در منطقه مغان .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

13- رحیم زادگان،ر .1372 . جستجوی روش مناسب بر آورد تبخیر – تعرق در منطقه اصفهان . مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 22 شماره های 1 و 2،  صفحات 1 تا

14- حیدر پور،غ .ح. 1375 .کالیبره کردن پارامترهای مدلهای تبخیر – تعرق. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

15-  رضوی پور، ت . یزدانی، م. ر. 1379 . تعیین تبخیر – تعرق پتانسیل گیاه چمن و برنج ( رقم بینام و خزر )، ضریب گیاهی و ضریب تشتک به روش لایسیمتری و کرت های کنترل شده در منطقه گیلان (رشت ). دهمین همایش آبیاری و زهکشی ایران  مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی نشریه شماره 38 – 1379

16- زراعی,ع و ع.لیاقت. 1382طراحی و ساخت لایسیمتر برای اندازه گیری تبخیر از سطح خاک.تبخیر – تعرق و انجام مطالعات مربوط به زهکشی و نوسانات سطح ایستابی در نیمرخ خاک. سمینار سراسری لایسیمتر،جهاد دانشگاهی استان کرمان،30 بهمن 1382

17- سیادتی،ح و ع. محلاتی. 1350 .تعیین آب مصرفی پتانسیل پنبه،آفتابگردان،یونجه و گندم با استفاده از لایسیمتر زهکشدار. مؤسسه خاک و آب وزارت کشاورزی

18- ستوده نیا. ع، م.میرلطفی، م. مهدیان و ج. رزاقی.1380مقایسه لوله های پی وی سی و رطوبت سنجی توسط دستگاه TDR . مجله علوم و تحقیقات کشاورزی جلد دوم شماره 7

19- شایان نژاد،م. 1382 تعیین ضرایب مصرفی گیاهی محصولات عمده شهرستان همدان با استفاده از داده های آماری. سمینار سراسری لایسیمتر،جهاد دانشگاهی استان کرمان،30 بهمن 1382

20- شریعتی، م . ر. 1377 بررسی تبخیر – تعرق پتانسیل یونجه به عنوان گیاه مرجع با استفاده از لایسیمتر . نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، مدیریت تحقیق و بهره برداری از آب در کشاورزی شماره 21

21 – صمدی، ح و ب . مجد زاده . 1381 . . مقایسه تبخیر – تعرق گیاه مرجع محاسبه شده بوسیله فرمول های تجربی بالایسیمتر در کرمان  . مجموعه مقالات هشتمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر . صفحات 22 –

22- صفاری، م. 1382لایسیمتر چیست؟چگونه ساخته میشود؟. سمینار سراسری لایسیمتر، جهاد دانشگاهی استان کرمان،30 بهمن 1382

23-کوچک زاده، م و ر،قره خانی. 1382بررسی اثر لایسیمتر در برآورد تبخیر – تعرق . سمینار سراسری لایسیمتر،جهاد دانشگاهی استان کرمان،30 بهمن 1382

24-کمیته فنی سیب زمینی .1379سیب زمینی(بررسی عوامل تولید و نگاهی به مشکلات و راحلها در استان خراسان). وزارت کشاورزی،سازمان کشاورزی خراسان

25- فرشی.ع،الف.شریعتی، ر .مرجارالهی، م. ر قائمی، م.شهابی فر و م. تولائی. 1376 .برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور (جلد اول گیاهان زراعی). وزارت کشاورزی سازمان تات, موسسه تحقیقات خاک و آب,نشر آموزش کشاورزی کرج

26- علیزاده،امین. 1380رابطه آب و خاک و گیاه، انتشارات آستان قدس رضوی.353ص

27- علیزاده،الف.1380 اصول هیدرولوژی کاربردی.انتشارات آستان قدس رضوی

28-. عطائی ,ج. ع. م. چراغی. 1382طراحی و ساخت لایسیمتر وزنی هیدرولیکی جهت اندازه گیری تبخیر-تعرق. سمینار سراسری لایسیمتر،جهاد دانشگاهی استان کرمان،30 بهمن 1382

29- علوی شهری،ح و غ، آرامنش.1381گزارش نتایج طرح مقایسه عملکرد سیب زمینی رقم پیکاسو با ارقام رایج در مناطق خراسان. وزارت کشاورزی، سازمان کشاورزی خراسان، مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی خراسان

30- موسوی، ف . و م،کریمی . 1366 . مروری بر روش های تخمین تبخیر – تعرق بالقوه و کاربرد آنها در منطقه اصفهان. گزارش علمی شماره 105 دانشگاه صنعتی اصفهان

31- مهاجر میلانی,پ.1363لایسیمتر و نتایج تحقیقات موسسه تحقیقات خاک و آب,وزارت کشاورزی،نشریه شماره654

32- مقری فریز،ع.1377 تعیین تبخیر – تعرق پتانسیل چغندر قند با لایسیمتر زهکش دار برای شناخت اقلیمی مشهد و مقایسه آن با معادلات تجربی تخمین تبخیر وتعرق..پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی .137ص

33- هسته مرکزی استان خراسان.1369طرح به ظرفیت رساندن کارخانجات چغندر استان خراسان، فازاول، شناخت وضعیت موجود.218ص

34- Amatya و D. M. , R. W. Skayys and J. D Greyory. 1995.Comparison of Methods for Estimating REF-ET. Journal of Irrigation and Drainage Engineering , VOL 121 , NO

35- Allen, R.G, and W.O.prultt.1991.FAO24.refrence evapotranspiration factirs. J. Irrig and Drain . ASCE 1/7 (5) : 758-

36-AboGhobar , H. M and F.S.mohammad. 1995. Evapotranspiration measurement by lysimeters in a dese rt climate.Arab-Gulf-Journal of sci : Research , vol 13, NO 1: 109–122

37-Allen, R. G, L. S. Raes and M. Smith. 1998. crop evapotranspiration Guidelins for computing crop water requirements . FAO Irrigation and Drainge , NO. 56, FAO, Rome, Italy . 301P

38-AL-Omran,F.S.Mohammad,H.M.AL-Ghobar and .A .Alazba.2004.Determination of transpiration of tomato and squash using lysimeters in central  Saudi Arabia .International Agriculural Engeneering Jurnal ,vol.182, NO.13:27-

39-Amatya, D.M,R.W Skaggs and J.D.Greqorg. 1995. Comparision  of methods for refrence ET.Jourral of Irrigation and Drainage Engineening Div, ASCE,Vol .121, No

40-Agricultural and Food engineering departmrnt India Institute of techniligy . 2001. Kharagpor 721302, WB, India

41- Allen,R.G and W.D.pruitt. 1986.Retional use of the FAO Blanycriddle Formula. j. Irrig and Drain.Eng,ASCE,vol.112,NO.2:139-

42- Allen,R.G.2000.REF-ET,Refrence Evapotranspiration calculator version windows 2.Univ.of  Idahores. And pxp.center,Kimberly.ID, P 80-

43- Allen R.G, L.S,Pereira, D. Reas and M. Smith. 1998. Crop evapotranspiration: Guidelines For Computing Crop Water Requirment “FAO Irrigation and Drainage paper .NO.56, FAO Rome .Italy

44-Burman.R, L.O Pochop. 1994. Evaporation, Evapotranspiration and climatic Data. Elsiver Scince B.V.,Amesterdam,the Nether Lands

45- Boast,C.,W,and T.M.Robertson. 1982.A”micro- lysimeter”method for determining Evapotranspiration from bare soil Description and Laboratory evaluation.soil sci.Am.J.vol.46:689-

46-Chat topadhyas .N, M. Hulme . 1997. evaporation and potentioal evapotranspiration in India under condition of recent and future climate change. J. of agricultural and forest meteorogy. NO. 87: 55-

47-Chiew , F. A. S, N. N .Kamal Adasa, H.  M Malano , T. A.. Mcmahon and Penman–monteith. 1995. FAO24 Reference crop evapotranspiration and class Apan data in Australia . Agr . water Manegement 28 university of- Melbourne pakville Australia

48-Davida. And sifangzhao. 1995. Evalvation of Evaporation pan networks. J. of Irrigation and drainage engineering. ASCF. 338-

49-Doorenbos. J. and A.h. Kasam . 1979.Yield Response to water Irriyation and Drainage paper FAO Rom NO

50- Doorebbos,J,and W.O. pruitt.1997. Guidelines for predictig  crop water Reguirments. FAO Irrigation and Drainage paper .NO.24,.,FAO Rome .Italy,

51- Dugas, W.A.and W.L. Bland. 1988. the accuracy of Evaporation measurement from small lysimeter and forest Meteorology. NO.46:119-

52-Daamen, C. C, L. P. Simmonds, J. S .Wallace, K. B .Laryea,.and M.V.K Silvakumer,. 1993. use of micro-lysimeters to measure Evaporation from sandy soil s. Agricultural and forest Meteorology, NO.65:159-

53-Grebet P.and R.H .Cuenca.1991. History of  lysimeter Desing and Effect of Enviromental Disturbanes.proceeding of the International symposium. on  Lisimetery ,july23-25, Honoluln., Hawaii,VOL.199.NO.4:10-

54-Glover j.and j.A.. Forsgat. 1962.Measurement of Evapotranspiration from Larg tanks of soil .Nature,195(4848)

55-Hargreaves, GH.1994. Definig and using. Reference evapotranspiration . J. Irrig. And Drain. Eng. ASCE

56- Hess. T. M. 1996. Evapotranspiration estimatim for water balance scheduling in the UK. Irrigation news. 25. 31-

57-Hargreraes,G.H.(1994).Defining andUsing reference erapotrans piration . jourranal of Irrigation and Drainage Engineering , 120(6):1132-

58- Hatfield,J.l.and R.G.Allen.1996.evapotranspiration estimates under deficient water supplies jour.Irrig and Drain.Eng.Div.ASCE.vol.122.No. 5:301-

59- Hargreaves,G.H Z.A..Samany. 1985.Refrens crop evapotranspiration From temperature. Applied Engineering in Agricultur.VOL.1.NO.2:96-

60- Hargreaves,G.H.1994. Defining and using refrence evapotranspiration. j,Irrig. No 68. Am.Assn.Advancesci.,Washington,Dc,p.351-

61-Jensen, M.F,R.D.Burman and R. G. Allen. 1990 . evapotranspiration and Irrigation water requirements. Manvals and reports on Eng. Practice NO. 70, ASCE

62-Kotsopoulos, S. and C.Babajim.poules.1997.Analytical estimation of modefild penmene eguation parameters. jour.Irrig Drain.Eng and. Div. ASCE.vol.123.No 40: 253-

63-Kashyop, P. S, and R. K . Panda .2001. Evaluation of evapotranspiration estimation methods and development of crop- co efficients for potato crop in a sub- humid region. Agricultural water Management , 50, 9-

64- Liu,CH.Zhang,X.and,Y. Zhang. 2002.,Determination and Evaporation and Evapotranspiration of winter weat and maize by large-scale weighing

lysimeter and micro- lysimeter. Agricultural and forest Meteorology,vol.111.NO1:109-

65-Mohammad, F. S. 1996 . predicting  reference evapotranspiration with Bleay – criddle equation under arid climatic cinditions of Saudi Arabic AL- Azhar journal for Agricultural Research 23: 323-

66-Meshkat. M., R.C .Warner.and L.R .walton. 1999. lysimeter Desing construction, and Instrumentation for Assesing Evaporation from a lIarge Uundisturbed soil Monolith,Applid Engineering in Agricultur.15(4),303-

67-Marting, D.L., N. L .Klocke,. and D. L .Dehaan,. 1985. measuring Evaporation using mini-lysimeters.proceeding of the National conferance on Advances in Evapotranspiration, :231-

68-Plauborg,F. 1994.Evaporation from bare soil in temperate humid climate measuerment. using micro- lysimeter and time domain reflectometry. Agricultural water management.23:183-

69-Pruitt, W.O.1997.Guidelines for predicting crop water Requirements. FA. Irrigation and Drainage paper.No.24,2nded.,FA.Rome,Italy,

70-Rivsta. Brasileira – de . Agrometerologia santos- A.; GR, D .H.Bergamas chi,. 1994. cunha evaluation of methods for estimation of maximun evapotranspiration in Alfalfa

71- Raghuwanshi N. S and w, w. walender. 1998. converting from pan evaporation to evapotranspiration . j. Irrigation and drainage enginrring . ASCE 124 (5) : 275-

72-Richard G.Allen,Luiss.preira,Drik Reas and Martin.Guidelind for computing cropwater re quirements.crop erapotrans piration. FaoIrrigation and drainage paper. No

73-Ritchie,j,T.,and E.Burnett. 1968.Aprection – Weighing lysimeterfor row crop Watre use stuies.Agron.j.60:545-

74-Robbins.C.W.and L.S .Whllardson. 1980.An instrumented lysimeter system for monitoring salt and water movement.Transactions of the ASCE,109-

75- Shih, S. F. 1984. Data requirement for evapotranspiration estimation . J.Irrig. Drain. VOL. 110(3) : 263-

76- Salih, A. M. A. and U. Sendil .1984. evapotranspiration Irrig . Drain . VOL . 110(3): 289-

77-Schneider , A. D., T. A. Hawell, A. T. A. Moustafa , S. R. Evett, and W. Abou – Zeid. 1998. A. Simplified weighing lysimeter for monolithic or reconstructed Soils. Trans. ASCE 14(3) : 267-

78-Silva . F. C., M. V. folegatti and A. R. Pereira . 1999. Usage of lysimeter devices for evapotranspiration reference determination Revista Barsileira de Agrometeorologia, Santa Maria , V. NO 1, P 19-

79-Stanhill. 2002. is the class A evaporation oan still the most practical and accurate meteorological method for determining Irrigation water requirements . agricultural and forest meteorology 112.223-

80-Susan ,C. B .Grimmond, S.A..Isard,.and L.S. Belding M.J. 1992. Development and evaloation of continuosly Weighing mini- lysimeter. Agricultural and forest Meteorology. 62:205-

81-Smith,M.,1993. Climwat For Cropwat:a climatic database For Irrigattion planing  and management FAO. Irrigation and Drainage .paper .NO.49.U.N.FAO, Rome ,Italy.In Allen(1996)

82-Temesegen,B., R.G.Allen, ,and D.T. Jensen.1999. Adjusting temperature parameters to reflect well-watered condition.J.Irrig and Drain.Eng.,ASCE.125(1),26-

83-Tyagi, N. K. , D. K. Sharma ,. and S. K. Luthra .2000 . Determination of evapotranspiration and crop co efficients of rice and svnfliwer eith lysimeters Agriculture water management, 45(1) : 41-

84-Weerasinghe, KD . N, and W. Katulanda . 1988. evapotranspiration requiremant of rice at mapalana in the wet zone of srilanka. Journal of the National scrience council of srilanka . 16 (1) . 115-

85-Wright,J.L.1982. New evapotranspiration crop coefficients,j. Irrig Drain, Div., ASCE, 108(2),57-

86-Wright,J.L.,and ,M.E.Jensen .1972. Peac water Reguirments of crop in southern Idaho j,Irrig and Drain.Eng.,ASCE 94(1):193-

87-Verma, S. B. N. J. Rosenberg. B.L.B lad and M. V. Barabas . 1976. Resistance energy balance method for predicting evapotranspiration determinatipn of  boundary layer resistance and evalvation of error effects. Agron . J.68: 776-

88- Van Bavel,C.H.M,and L.E.Myers. 1962.An atoumatic Weighing lysimeter. Agric. Eng.43(10):580-

89- Hanks R.J.and R.W .Shawcroft. 1965.An.economical lysimeter for Evaporation studies.Agron j,57:634-

1-1مقدمه

کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خشکسالی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می‌باشد. براساس روش‌های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می‌شود و برای سادگی کار می‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌های تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل  محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می‌باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (19) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروکشاورزی ملل و متحد«FAO » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است

اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر

اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتک یا تبخیر سنج

فرمول‌های تجر بی

روشهای آئرودینامیک

روش تراز انرژی(5)

بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند‌های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه‌های روزانه کشاورزی بکار می‌روند. ولی دقت و اصالت روش‌های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه درمزارع می‌توان از روشهایی که نتیجه آنها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود

هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی دراستانهای خراسان و سمنان می‌باشد که بوسیله لایسیمتر زهکش دار  در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته دراین طرح درفصل بعدی توضیح داده می‌شود

1-2اهمیت کشت سیب زمینی

سیب زمینی یکی از  مهمترین منابع در تغذیه انسان است. این محصول در جهان از نظر اهمیت غذائی مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهی به سی سال آینده، سازمان خوار بار کشاورزی (FAO) بر آورد کرده که برای تغذیه جمعیت جهان به 60 در صد غذای بیشتری نیاز است(12) و از آنجا که سیب زمینی از نظر ارزش غذائی با تولید متوسط 2/2 تن یکی از اقلام محصولات غذایی مهم میباشد بنابراین باید با برنامه ریزی صحیح کشاورزی ، که یکی از را هکار‌های آن بدست آوردن دقیق نیاز آبی این محصول است، باعث افزایش تولید آن در سطح جهان گردید. امید است این تحقیق راه گشایی برای آیندگان درمسائل مدیریت آبیاری باشد. بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به اروپائیان است که عملکردی بالغ بر 16 تن درهکتار را دارا می‌باشند.(جدول 1-1) بطوریکه در این جدول مشاهده می‌شود حدود 43 درصد کل سیب‌زمینی جهان در اروپا تولید می‌شود

 

1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران

محصول سیب زمینی یکی از ارقام اصلی است که در راستای امنیت غذایی آینده کشور میتواند نقش عمده ای را ایفاد نماید سیب‌زمینی تنها محصولی است که بعد از گندم ، برنج و ذرت میتواند بخشی از مواد نشاسته ای و پروتئینی مورد نیاز جامعه را تأمین کرده و امکان جایگزینی آن با محصولات ذکر شده وجود داشته و در کاهش واردات محصولات غذائی فوق مؤثر می‌باشد.(29) سطح زیر کشت محصول سیب زمینی کشور  در سال 1382 برابر 175 هزار هکتار بر آورد شده است و میزان تولید آن 5/3میلیون تن برآورد شده است که این مقدار12/1 در صد کل سیب زمینی تولید شده در جهان می‌باشد(1). برای افزایش این مقدار باید راهکارهای بسیار بنیادی در نظر گرفت. یکی از راهکارهای افزایش این محصول بالا بردن میزان کارائی مصرف آب می‌باشد که بدون برنامه ریزی صحیح آبیاری مقدور نمی‌باشد. لذا برنامه ریزی صحیح آبیاری مستلزم دانستن دقیق نیاز آبی می‌باشدکه امید است این تحقیق بتواند در جهت افزایش عملکرد سیب زمینی در سطح کشور مؤثر باشد

 

1-4 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه استان‌های خراسان و سمنان می‌باشد. انتخاب این مناطق به آن دلیل بوده است که با وجود اهمیت کشت سیب‌زمینی اطلاعات مورد  نیاز در زمینه آبیاری برای این گیاه بسیار اندک است

1-4-1 استان خراسان

مساحت استان خراسان 313335 کیلومتر مربع می‌باشد که معادل یک پنجم مساحت کل کشور می‌باشد. این منطقه در شمال و شمال شرق ایران بین مدارات 30 درجه و 21 دقیقه و 17 دقیقه عرض شمالی و 5 در جه و 20 دقیقه طول شرق از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. تنوع آب و هوایی در این منطقه شرایط تولید 47 نوع محصول زراعی را فراهم نموده است. که در جدول شماره2 بعضی از محصولات مهم استان و میزان تولید آن را ارائه شده است(16)

بطوریکه مشاهده می‌شود استان خراسان در مورد تولید 4 محصول مقاوم اول کشور و گوجه‌فرنگی مقاوم دوم را دارا می‌باشد. از نظر تولید سیب‌زمینی محل کشت و میزان سطح زیر کشت در دشت‌های کشاورزی این استان، خراسان طبق جدول 1ـ3 میباشد

1-4-2 استان سمنان

استان سمنان95815 کیلومترمربع بوده که حدود 56 درصد از مساحت کل کشور را به  خود اختصاص داده است و از این حیث ششمین استان کشور بوده و بین 34 د رجه و 40 دقیقه تا 37 درجه و 10 دقیقه عرض شمالی و 57 در جه و 4دقیقه تا 57 درجه و 59 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویج قرار گرفته است. در حال حاضر حدود 2 در صد کل مساحت استان زیر کشت محصولات مختلف کشاورزی بوده که حدود 33961 هکتار سطح زیر کشت باغات(محصولات دائمی) و 160000 هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی می‌باشد.(2) وضعیت تولید بعضی از محصولات شاخص زراعی و باغی استان نسبت به کل کشور طبق جدول 1ـ4 می‌باشد

2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق

شاید بتوان گفت مهمترین کوششی که تا کنون در زمینه تبخیر ـ تعرق صورت گرفته است مربوط به سازمان خواربار جهانی FAO است که نتایج آن تحت عنوان نیاز آبی گیاهان انتشار یافته است ( (FAO,24. نشریه مذکور موجب نگاشته شدن صدها مقاله بوده و شاید تمام مقالاتی که در زمینه تبخیر ـ تعرق تاکنون نوشته شده است ماخذ فوق را به عنوان یکی از مراجع اصلی معرفی نموده اند. دورنبوس و پروت در این نشریه روشهای تبخیر و تعرق را مطرح و برای برخی اصلاحات لازم را انجام داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در سال 1992 تجدید نظرهای لازم برای نشریه فوق در شماره 56 نشریه FAO بخش آبیاری و زهکشی به چاپ رسیده است. همچنین در فصل هشتم شماره 64 نشریه FAO.، به معادله پنمن_ مانتیس اصلاح شده در نشریه 56 اشاره شده است. بروت سارت (1982) مولف کتابی تحت عنوان تبخیر آب که در سال 1982 منتشر شده و از کتب مهم در تشریح این فرایند به شمار می‌آید. این کتاب به همراه کتاب دیگری که توسط استانهیل (1984) تهیه‌گردیده است. یکی از بهترین مراجعی هستند که به بررسی تبخیر و گردش انرژی درکشاورزی پرداخته‌اند و از ترازنامه انرژی در جهت تخمین تبخیر و تعرق نیاز آبی گیاهان استفاده کرده‌اند. بروت سارت در این کتاب کلیه معادلات تبخیر را جمع بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. (3 ) ورما و رزنبرگ بعد از مقایسه روشهای بیلان انرژی و آئرو دینامیک با نتایج لایسیمتر نتیجه گرفتند که روشهای آئرو دینامیک نتایج بهتری می‌دهندو شکل کاملتر آنها معادلات ترکیبی هستند(51).  شیه تاثیر متغییر‌های مختلف آب و هوایی را بر روی تبخیر ـ تعرق بررسی نموده و نتیجه گرفتند  مدلهایی که بر اساس دمای هوا و تشعشع عمل می‌کنند نتایج بهتری به دست می‌دهند(87)صالح و سندیل 23 روش محاسبه تبخیرـ تعرق مرجع را در قسمتهای مرکزی عربستان مورد ارزیابی قرار دادند. آنها روشها را در پنج گروه: روشهای دمایی، رطوبت نسبی ، تابشی ، ترکیبی و روشهای تشتک تقسیم بندی نمودند. روشهای جنسن هیز از گروه روشهای تابشی در اولویت اول و روش تشک کلاس  A در مکان دوم قرار می‌گیرند. ودر مجموع روشهای ترکیبی در حد متوسط و  روشهای دمایی در پائین ترین مکان قرار گرفتند (75)ویراسینگ و کاتولاندا در سال 1998 نیاز تبخیر ـ تعرق برنج(رقم BG379 )را در ماپالانا واقع درمنطقه مرطوب شمال شرقی سریلانکا در سه سطح غرقاب و در لایسیمتر اندازه گیری  و نتیجه گرفتند که تبخیر ـ تعرق با رطوبت نسبی،سرعت باد، درجه حرارت هوا و نقطه شبنم همبستگی دارد. این دو محققETOرا 2 تا 15میلیمتر در روز و کل ETO را بین 515 تا549 میلی متر در دوره رشد بدست آوردند (دوره بین دو هفته بعد از خزانه تا دو هفته قبل از برداشت)نسبت تبخیر-تعرق به تبخیر در40-50 روز بعد از نشا’ در حدود1 و در موقع رشد در حدود 9/1 تا 39/1 بوده است. آنها از جمله فاکتورهای موثر بر ET وE را عامل باد ذکر کرده‌اند. (76)کمیته فنی نیاز‌های آبی بخش آبیاری و زهکشی انجمن مهندسان راه و ساختمان آمریکا ASCE در نشریه‌ای تحت عنوان آب مصرفی گیاهان و آب مورد نیاز آبیاری 20 روش محاسبه EToرا بطور ماهانه در مناطق خشک و مناطق مرطوب بر اساس نتایج لایسیمتر مورد مقایسه و بررسی قرار داد که در هر دو منطقه روش پنمن ـ مانتیس در اولویت قرار گرفت (83). دورنبوس و پروت در نشریه FAO24   بر اساس یک جمع بندی از کلیه تحقیقات و تجربیات در مقیاس جهانی از میان 30 روش متداول جهانی برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع پنج روش از کاربردی ترین روشها را ارائه نمودند. این روشها عبارتند ازپنمن،پنمن اصلاح شده ، بلانی کریدل اصلاح شده،طشتک تبخیر و روش تابشی که بصورت کاربردی با مثالهای عملی و ارائه جداول، راه‌حلهای کاربردی  در رابطه با رسم منحنی‌های ضریب گیاهی مطرح شده است (61). در سال 1993 یونجه بعنوان گیاه مرجع با روشهای پنمن(1948)،فائو-پنمن،تشعشع ،تبخیر از تشتک A فائو مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که روش تشتک کلاسA و پنمن1948 نسبت به سایر روشها در مقایسه با لایسیمتر دقیقتر و با افزایش دور ماههای اندازه گیری دقت نتایج بیشتر شد(55). اما این روش‌ها نتوانست در بین محققان زیاد مورد قبول داشته شود. در سال 1993 ابوقبار و همکارانش گزارش دادند که یونجه در سه لایسیمتر زهکش داربعنوان گیاه مبنا کشت و میزان تبخیر ـ تعرق اندازه گیری شده با نتایج محاسبات سه روش پنمن،جنسن هیزو تشتک کلاسA ارزیابی گردید. که در نتیجه میان تبخیر ـ تعرق یونجه از طریق لایسیمتر و روش تبخیر تشتک کلاسA  بالاترین میزان همبستگی دیده شد(36). در سال 1994در دانشگاه ملبورن استرالیا با مطالعه ای در محل یک محدوده، جهت تخمین تبخیر ـ تعرق مرجع با روشهای فائو24،پنمن مانتیس و تشتک تبخیر کلاس A به عمل آمد و چنین نتیجه گیری شد که نتایج حاصله از روش پنمن فائو24  حدود،20تا24 درصد بیش از روش پنمن مانتیس بوده و روش تشعشع و پنمن مانتیس نتیجه ای مشابه برای میزان تبخیر ـ تعرق روزانه داشته است که میتوان در جاهائیکه امکان اندازه‌گیری سرعت باد نیست از روش تشعشع بجای پنمن مانتیس برای تعیین تبخیر ـ تعرق روزانه مرجع استفاده نمود(47). در سال 1995 نتایج یک تحقیق روی روش پنمن و لایسیمتر چمن در مقایسه با روشهای پنمن ـ مانتیس، ماکینگ، پریستلی، تیلور، تورگ‌،‌هارگریوز سامانی و  تورنت وایت در سه منطقه شمال شرقی کارولینا برای تعیین تبخیر ـ تعرق مرجع چنین گزارش شده است که همبستگی خوبی بین روشهایی  که بر اساس درجه حرارت و تشعشع می‌باشد برقرار  بوده و براساس  تجزیه و تحلیل آماری در تخمین روزانه و فصلی بهترین روش پنمن مانتیس توصیه شده است(34). تحقیقی در سه منطقه کارتر[1] ،پلی‌موث[2]  و تاربود[3]در قسمتهای شرقی کارولینا ی شمالی صورت گرفت و در آن روشهای ماکینگ،پریستلی، تایلور و تورک بعنوان روشهای تشعشعی و روشهای‌هارگریوز –سامانی ،تورنت وایت بعنوان روشهای دمائی مورد استفاده قرار گرفتند. مبنای مقایسه روش پنمن مانتیس  با گیاه مرجع چمن بود ،در مجموع نتیجه شد روشهای تشعشعی و دمایی ارتباط و همبستگی خوبی با معادله ترکیبی پنمن ـ مانتیس دارد. در این معادله روش تورک در هر سه منطقه بطور متوسط بهترین نتایج را برای مقادیر ماهانه EToنشان می‌داد(39 ). دیوید و همکاران (1995 )در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی شبکه‌های تبخیر سنجی به بررسی صحت داده‌های تبخیر سنجی و مقادیر تخمین زده شده از روی توابع نیمه تجربی پرداختند. برای تخمینET از روابط پنمن- مانتیس،بلانی-کریدل و استیفان- استیوارث استفاده شد. نتایج بدست آمده نشانگر آن بود که روش پنمن- مانتیس بالاترین میانگین تبخیر را داشته و روش استیفان- استیوارث از این نظر کمترین مقدار را ارائه نموده است(48 ). محمد با انجام آزمایشاتی که انجام داد نشان داد که روش طشت تبخیر بهترین روش برای تخمین تبخیر ـ تعرق در نواحی عربستان صعودی میباشد(37 ). آلن و‌هات فیلد (1996) چندین روش را با هم مقایسه نموده و نتیجه گرفته انددر شرایطی که داده‌های هواشناسی دقیقی در اختیار داشته باشیم روشهای پریستیلی- تیلور پنمن- مانتیس بهتر از سایر روشها تبخیر و تعرق را ارزیابی می‌کند(58). کتسو بیلیس و بیجی مپلیس (1997) روابط مختلفی را برای پارامتر‌های مورد نیاز روش پنمن ارائه شده را مطرح نموده و برای هر یک روابط تازه ای را ارائه نموده و با دیگر روابط مقایسه و بهترین را معرفی نمودند (62 ). هولم و همکاران (1997 ) در گزارشی تحت عنوان تبخیر ـ تعرق پتانسیل در هند تحت شرایط تغییر اقلیم  آینده با سریهای زمانی تبخیر را برای فصول مختلف و در دو دوره کوتاه مدت (15)ساله و بلند مدت(32 )ساله مورد مطالعه قرار دادند که دوره کوتاه مدت تنها بر پایه داده‌های تبخیر ـ تعرق پتانسیل و دوره‌های بلند مدت برپایه داده‌های تشتک تبخیرو تبخیر ـ تعرق پتانسیل انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند اغلب ایستگاههای مطالعاتی روند کاهش تبخیر و تبخیر ـ تعرق پتانسیل را بین سالهای 1961تا1992 در همه فصول نشان داد. بر اساس نظریه‌های مختلف تغییر اقلیم آتی و با توجه به افزایش دما در اثر افزایش گازهای گلخانه ای، انتظار میرود که مقادیر تبخیر و تبخیر ـ تعرق روند افزایشی را در سالهای آتی داشته باشد این وضعیت احتمالاً در شرایط آب و هوایی خراسان و سمنان نیز اتفاق خواهد افتاد (62).جیمز رایت نتایج تحقیق تعیین تبخیر ـ تعرق مرجع را با دو گیاه چمن و یونجه توسط لایسیمتر وزنی با تجزیه تحلیل از فرمول پنمن-کیمبرلی گزارش داد که میزان تبخیر ـ تعرقحاصل از چمن 83 درصد تبخیر ـ تعرق یونجه بوده است.در منابع علمی بین المللی یونجه بدلیل رشد موفق در یک دامنه وسیعی از خاکهای مشخصات مختلف فیزیکی، در مقایسه با سایر علوفه‌ها مورد توصیه بیشتری قرار گرفته است.هرچند که بعضی‌ها یونجه را بعنوان گیاه مرجع در مقایسه با چمن پیشنهاد و توصیه نموده اندولی هنوز به قاطعییت این امر به تایید نرسیده است. نیاز آبی یونجه ،وقتی که برداشت محصول مورد نظر می‌باشد حدوداً بین800-1600میلیمتر در یک دوره رشد که بستگی به آب وهواو طول دوره رشد دارد گزارش شده است(49).در مطالعه‌ای دیگر که در کنفرانس بین المللی آبیاری در سنت آنتونیوی تگزاس در سال 1996 توسط اساتید  ایالت واشنگتن آمریکا ارائه شده است. معادله پنمن ـ مونتیس برای برآورد تبخیر-تعرق روزانه گیاه مرجع موفق بوده است ولی اگر بخواهیم از فرمول بصورت مستقیم برای تعیین تبخیرـ تعرق پتانسیل محصولات مختلفETOاستفاده نمائیم تنها محدودیت فرمول مشخص نبودن ضریب مقاومت روزنه‌ای(Ts ) گیاهان است. والندر و همکاران (1998)در مطالعه ای تحت عنوان تخمین تبخیر ـ تعرق از روی داده‌های طشت تبخیر، مدل ویژه‌ای برای تعیین ضریب طشت (ضریبی که بر تبخیر طشت اعمال می‌شود تا تبخیر ـ تعرق بدست آید) ارائه نمودند. در این مدل ضریب طشت kp تابعی از فاصله و شرایط زمینهایی که باد قبل از رسیدن به طشت از روی آنها عبور می‌کند (fetch)، سرعت باد و رطوبت، نسبی بوده است . این رابطه بر اساس روابط خطی چند متغیره  ارائه شده است. برای تعیین صحت مدل از پنج روش خطای مطلق، خطای نسبی مطلق و میانگین مربعات خطا استفاده گردید. در این مطالعه مقادیرkp حاصل از مدل با مقادیری که توسط دورنبوس و پروت (1997 ) به منظور تعیین تبخیر ـ تعرق از روی داده‌های طشت تبخیر ارائه شده بود مقایسه گردید و ملاحظه گردید که مدل ارائه شده بهتر از سایر روشها برای پیش بینی kp جوابگو میباشد(71 ). اشنایدر و همکاران در بوشلند آمریکا چهار روش پنمن ـ مانتیس، پنمن کیمبرلی، پنمن1963 و‌هارگریوزرا با داده‌های روزانه لایسیمتر مقایسه و نتیجه گرفتند که معادله پنمن 1963 سازگاری بهتری با تبخیر ـ تعرق اندازه گیری شده از لایسیمتر دارد. معادله‌هارگریوز و پنمن-مانتیس تبخیر ـ تعرق را کمتر برآورد می‌کنند اما با تبخیر ـ تعر ق اندازه‌گیری شده سازگاری خوبی دارد و معادله پنمن-کیمبرلی تبخیر ـ تعرق را کمی بیشتر برآورد می‌کند(77). همچنین آنها تبخیر ـ تعرق برآوردی بوسیله روش پنمن-مانتیس، پنمن کیمبرلی و پنمن1963 را داده‌های حاصل از لایسیمتر برای دوم ژوئیه سال1995 مقایسه و نتیجه گرفتند که  تبخیر ـ تعرق برآورد شده با معادله پنمن 1963  با مقادیر اندازه گیری شده مطابقت خوبی دارد و بطور متوسط فقط 9/1صد کمتر برآورد می‌کند. معادله پنمن-کیمبرلی تبخیر ـ تعرقساعتی را حداکثر 12 درصد کمتر برآورد می‌کند و معادله پنمن-مانتیس تبخیر ـ تعرق تجمعی برای یک روز را21 درصد کمتر برآورد می‌کند(71). سیلوا و همکاران[4] با استفاده از لایسیمتر‌های وزنی ، زهکش دار و سطح آب ثابت تبخیر _تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن) را اندازه گیری و با نتایج روش پنمن_ مانتیس و تشتک تبخیر نوع کلاس A ، همچنین نتاج لایسیمتر‌ها را با همدیگر مورد مقایسه قرار دادند. در این مطالعه مقدار کل تبخیر تعرق پتانسیل گیاه مرجع اندازه گیری شده از لایسیمتر‌های زهکش دار و سطح آب ثابت نسبت به لایسیمتر وزنی بترتیب 18%و 11% بیشتر برآورد شده است. در صورتی که این مقدار از تشتک تبخیر 36% نسبت به لایسیمتر‌های وزنی کمتر برآورد شده است. در این مطالعه نتایج حاصله نشان داده است که همبستگی بین نتایج روش پنمن_ مانتیس با لایسیمتر‌ها خوب ولی همبستگی بین نتایج تشتک تبخیر و لایسیمتر وزنی خوب نبوده است. همچنین نتیجه گیری شده است که لایسیمتر‌های زهکش دار و سطح آب ثابت برای اندازه گیری تبخیر ـ تعرق پتانسیل روزانه مناسب نیستند( 78 ).در مورد ضریب گیاهی تایگی در مطالعه خود و با استفاه از لایسیمتر‌های وزنی گزارش داد مقدار KC برای گل آفتابگردان به میزان 2/74 ـ 6/11 بیشتر از آن مقداری بود که فائو پیشنهاد داده بود (83 ).همچنین کوشوپ و پاندا در سال 2001 با استفاده از لایسیمترهای وزنی مقدار KC سیب زمینی را بیشتر از آنچه که فائو پیشنهاد داده بود بدست آوردند (63 ). آزمایشگاه صنایع غذایی هند در تحت شرایط آب و هوائی مرطوب تبخیر تعرق گیاه مرجع را با استفاده از لایسیمتر وزنی محاسبه و با 10 روش اندازه گیری تبخیر تعرق مقایسه که فرمول پنمن مانتیس که اصلاح شده پنمن _کیمبرلی ، فائو_ پنمن ، تورک ـ ردیشن و فائو بلانی کریدل می‌باشد بهترین نتایج را داد( 40 ). استانهیل (2002 ) در مقاله ای به بررسی این مسئله که آیا  تشت تبخیر کلاس A هنوز هم به عنوان عملی ترین و یکی ا ز دقیق ترین روشهای تعیین نیاز آبی گیاهان است پرداخته است. از نظر وی دو گروه عمده برای اندازه گیری و تخمین تبخیر وجود دارد. یکی استفاده از تبخیر سنجها و دیگری تخمین با استفاده از معادلات تجربی (79 ). العمران و همکاران در سال 2004 میلادی، با استفاده از لایسیمتر‌های زهکش دار، تبخیر_ تعرق گوجه فرنگی و کدو را محاسبه و با پنج روش منطبق بر شرایط آب و هوائی فائو_ پنمن ، بلانی کریدل ، جنسن _ هیز ، تشتک تبخیر و تورنت وایت مقایسه و با انجام آزمایشات صورت گرفته روش پنمن برای کدو وروش تشت تبخیر برای گوجه فرنگی بهترین تخمین زده بود (38 ). برای ارزیابی معادله‌های فراوانی که در نقاط مختلف دنیا ارائه شده است و تعیین درجه دقت در شرایط آب و هوایی متفاوت که تعداد آنها بالغ بر 20 معادله می‌باشد کمیته آبیاری و نیاز آبی انجمن مهندسین عمران آمریکا کمیته ای را تعیین و عملکرد این روش را با استفاده از داده‌های لایسیمتری موجود در 11 نقطه اقلیمی دنیا مورد سنجش قرار داد که نتایج آن در جدول 2ـ1 ارائه شده است.(72)


سابقه محاسبات تبخیر ـ تعرق در ایران مربوط به اولین مطالعاتی می‌باشد که برای اولین بار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران رابطه بلانی – کریدل بعنوان مناسبترین روش تبخیر و تعرق برای بر آورد آب مورد نیاز محصولات انتخاب گردید (35). شرکت مهندسی مشاور کوانتا در سال 1354 در چهار چوب قرار داد منقعده با سازمان هوا شناسی کشور ،بررسی‌هایی را در رابطه با انتخاب مناسبترین روش بر آورد تبخیر و تعرق مرجع برای ایران را دستور کار خود قرار داد که روش پروت ( مبتنی به فرمولی بلانی )بعنوان بهترین روش برای برآورد میزان تبخیر و تعرق مرجع مورد تایید واقع شده است.  همچنین در این گزارش به تاریخچه و اهمیت تبخیر وتعرق وکاربرد‌ها در برنامه‌های مختلف اشاره شده است وبا برسی عوامل موثر بر فرایندتبخیر وتعرق روشهای هواشناسی برای برآورد،آن را مورد بحث قرار داده است (11). موسوی در منطقه اصفهان  ده روش را برای تبخیر وتعرق بکار برده ونتایج آن را با نتایج آزمایشات پرتو متری مقایسه کرده است. در این تحقیق روشهای تورک وبلانی کریدل اصلاح شده بترتیب به عنوان بهترین انتخاب گردیدند(39). رحیم زاده گان میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع را با استفاده از لایسیمتر زهکش دار در منطقه اصفهان در طی دو سال اندازه‌گیری  و با نتایج 12 روش محاسباتی مورد ارزیابی قرار داده است. در نتیجه تجزیه و تحلیل آماری بر اساس انحراف معیار تفاوتها روشهای جنسن- هیز، کریستین-‌هارگریوز ، بلانی کریدل اصلاح شده و پنمن را بترتیب به عنوان مناسبترین روشها برای منطقه مذکور و مناطق مشابه از نظر شرایط آب و هوایی معرفی کرده است (13). پناهی (1375) برای منطقه اصفهان 29 روش مختلف تبخیر و تعرق را مورد مقایسه قرار داد و به این نتیجه رسید که روشهای طشتک تبخیر و بلانی کریدل ، پنمن، کریستین سن و‌هارگریوز نسبت به سایر روشها از دقت بالاتری برخوردار است(9).شریعتی در تحقیقی در منطقه کرج میزان تبخیر و تعرق دو گیاه مرجع چمن و یونجه را با استفاده از لایسیمتر بدست آوردند که نتایج بررسی سه ساله نشان داد همبستگی خوبی با ضریب 982 /0 بین تبخیر ـ تعرق چمن و یونجه وجود دارد و مقدار تبخیر ـ تعرق چمن در یک دوره هفت ماهه 81 /0 میزان تبخیر و تعرق یونجه می‌باشد در کنار این بررسی تبخیر و تعرق اندازه گیری شده چمن و یونجه از طریق لایسیمتر با تبخیر و تعرق محاسبه شده با استفاده از اطلاعات هوا شناسی دوره آزمایش با روشهای پنمن ، تابشی، طشتک تبخیر و پنمن-مانتیس مقایسه و تجزیه و  تحلیل گردید.نتایج این بررسی نشان داد که بالاترین ضریب همبستگی مربوط به روش طشتک تبخیرو پنمن-  مانتیس با دو گیاه چمن و یونجه می‌باشد (20). رضوی پور و یزدانی ضمن اندازه گیری تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه چمن و برنج بوسیله لایسیمتر در منطقه رشت ، ضریب گیاهی و ضریب طشتک به روش لایسیمتری وکرتهای کنترل شده در منطقه گیلان (رشت ) را بدست آوردند. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که متوسط میزان تبخیر و تعرق پتانسیل اندازه گیری شده توسط لایسیمتر طی سه سال ( هر سال در طول فصل رشد برنج در زمین اصلی که حدود 90 روز طول کشیده است ) برای چمن 89/4 و برنج رقم خزر 43/5 و رقم بینام23/5  در روز و میزان متوسط تبخیر از طشتک کلاس A تقریبا 24/6  میلیمتر در روز می‌باشد. همچنین متوسط ضریب گیاهی  KC   در سه سال اجرای طرح برای خزر 14 /1 و بینام 11 /1 و متوسط ضریب طشتک (C ) در این مدت 87 /0 و میزان متوسط نفوذ عمقی آب در خاک (  Clay Silty   ) 37 /2 میلیمتر در روز بدست آمده است (15). بیگلویی و اسماعیل مقصودی ضمن اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه چمن توسط لایسیمتر در منطقه رشت تعدادی از روشهای محاسباتی را مورد ارزیابی قرار دادند که نتایج حاصل از آنها با نتایج لایسیمتر بر اساس انحراف معیار تفاوتها و خطای معیار مورد مقایسه قرار گرفت که بر حسب اولویت ، بترتیب روش تورنت- وایت و بلانی-کریدل SCS ، پنمن- مانتیس ، ایوانف و; مشخص گردید (4). صمدی ضمن اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاع مرجع (چمن) توسط لایسیمتر در منطقه کرمان تعدادی از روشها ی محاسباتی(بلانی کریدل،پروت،تورنت وایت و پنمن- فائو و رادیشن) را مورد ارزیابی قرارداده و نتیجه گرفت که فرمول بلانی کریدل مناسبترین فرمول برای استفاده در مناطق خشک می‌باشد (21). توشیح و همکاران ضمن اندازه گیری تبخیر- تعرق بالقوه گیاه مرجع (چمن) از طریق لایسیمتر زهکش دار به مدت سه سال در منطقه سنندج نتایج حاصله را از طریق فرمولهای تجربی مقایسه نمودند که میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع طی سه سال آزمایش بطور متوسط 1216 میلیمتر بوده است

روش تشعشع در مقایسه با  سایر روشها برآورد بهتری از ETO لایسیمتر داشته و با اطمینان بالاتری می‌توان ETO   را از این روش بدست آورد(10)

2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق


[1] – carteret

[2] – plymouth

[3] – tarboro

[4] -Silva,

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بازیابی اکسیدهای عناصر نادر خاکی از یک محصول فرعی اسید فسفریک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بازیابی اکسیدهای عناصر نادر خاکی از یک محصول فرعی اسید فسفریک در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بازیابی اکسیدهای عناصر نادر خاکی از یک محصول فرعی اسید فسفریک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بازیابی اکسیدهای عناصر نادر خاکی از یک محصول فرعی اسید فسفریک در فایل ورد (word)

چکیده :  
2) روش های آزمایش:  
1-2- انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط  
2-2- مطالعه Solvent –extraction  
3-2- بازیابی دی اکسید سدیم و اکسید عناصر نادر خاکی سنگین  
3- نتایج و بحث  
1-3- انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط با هم  
2-3- پایداری سدیم (IV) نسبت به رقیق کننده های آلی:  
3-3- Batch solvent extraction of cerium  
4-3- استخراج سدیم (IV) به روش جریان متقابل:  
6-3- Solvent extraction برای عناصر نادر خاکی سنگین:  
7-3- استخراج عناصر نادر خاکی با استفاده از روش جریان متقابل:  
4- نتیجه گیری :  

چکیده

در این مقاله فرآیند Solvem-extraction برای بازیابی دی اکسید سدیم بادرجه خلوص باسما و همچنن بازیابی اکسید عناصر نادرخاکی سنگین غلیظ شده ، از اکسیدهای عناصر نادرخاکی که بصورت مخلوط باهم وجود دارند، توضیح داده شده است انحلال اکسیدهای موجود بصورت مخلوط در فرآیند پرعیار سازی بوسیله اسید نیتریک باتهیه محلولی که شامل 95% سدیم که به صورت سدیم (IV ) می باشد ، صورت می گیرد که بعد از رقیق سازی بوسیله آب می تواند استخراج شود . در شرایط انجام آزمایش با جریان پیوسته 4 مرحله استخراج بکسار بوده شد . در این آزمایش 4 مرحله ای از اسید نیتریک (3M ) استفاده شد . استریپنیک فاز آلی که همراه با احیاء سدیم( IV ) بود با رقیق سازی توسط پراکسید هیدروژن در دو مرحله انجام گرفت

که در این حالت محلولی شامل log/L سدیم (III ) بوجود آمد . در این مرحله اسید اکسالیک برای رسوب محلول های آبی اضافه شد . فرآیند بوسیله آهکی کردن اکسالات رسوب شده دنبال شد و در انتها دی اکسید سدیم بادرجه خلوص 98/99% با انحراف 5% بدست آمد

استخراج با استفاده از جریان متقابل وبصورت پیوسته برای بازیابی سدیم در 6 مرحله بایک محلولی شامل 5% حجمی از اسید دی فسفریک (2- اتیل هکسی ) در shellsol AB با نسبت حجم فاز آلی به آبی 2 : 3 انجام شد . سپس فرآیند استریپتیک در 4 مرحله با استفاده از اسیدنیتریک M 3/1 در یک نسبت حجمی فاز آل به آبی 1 : 10 انجام شد . که یک محلول آبی که شامل g/L 8 g/L , yttrium  6 dysprosium  بود بدست آمد. در مجموع با مقدار کمتر از عناصر نادرخاکی سنگین تر ، بازیابی از محلول های استریب شده برای yttrium –erbium 99% – 98 . براین dysprosium 75% – 50 و برای holmium  75 % – 65 بود

عناصر نادرخاکی متوسط اصلی ( samarium , europium , gadolinium ) موجود در محلول آبی استریپ شده که از دست داده شدند حدود 3 % – 1 بود. عملیات رسوب و Calcination :اکسالمات اکسیدهای عناصر نادرخاکی سنگین شامل yttrium ( ) dysprosium (  Holmium  و erbium  و مقدار کمتری از عناصر نادر خاکی دیگر (مقدار فضایی اکسید عناصر نادر خاکی شامل  بدست آمد

2) روش های آزمایش

1-2- انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط

محلولی از عناصر نادر خاکی به عنوان خوراک برای آزمایش در مقیاس Mini-plant توسط اضافه کردن اسید نیتریک  به اکسیدهایی که بصورت مخلوط با یکدیگر بودند.  در یک در یک L pyres5 که توسط روش مغناطیسی تا  همراه با همزدن گرما داده شد. در این دما یک واکنش گرمازا انجام شد و گرما دادن و همزدن بصورت ناپیوسته انجام شد. دما تا  افزایش یافت و مقداری اکسیژن در داخل محلول منتشر شد. بعد گرما دا ن دوباره آغاز شد تا اینکه محلول شفاف تشکیل شد. فرآیند به مدت 20 تا 45 دقیقه بطور کامل انجام شد که وابسته به تاریخچه قبلی اکسیدهای مخلوط می باشد. سپس به محلول اجازه داده شد تا سرد شود و سپس با استفاده از آب مقطر. به حجم  رقیق شد. و سپس یک محلولی که شامل  از اکسیدهای عناصر نادر خاکی و مقدار فضایی نیترات  بدست آمد. برای آزمایش در مقیاس  محلولی به عنوان خوراک تهیه شد توسط اضافه کردن اسید نیتریک  همراه با گرما دادن برای رسیدن به دمای  در یک راکتتور شیشه ای به حجم 20 لیتر بدون گرما دادن و همزدن دوباره ،‌ با اضافه کردن  اکسیدهای مخلوط تهیه شد سپس به مخلوط اجازه انجام دادن واکنش به مدت 60-30 دقیقه داده شد و سپس توسط آب ، به حجم  رقیق شد. در بعضی از سیستم های بسته آماده سازی در ظرف های فولادی ضد زنگ  انجام می شود که در این حالت مقدار بیشتری از اسید نیتریک  و اکسیدهای مخلوط  و تحت شرایط مشابه دفعات قبل استفاده می شود


2-2- مطالعه Solvent –extraction

extraction و stripping پارامترهایی بودند که بر روی آنها مطالعه شد با استفاده از حجم های مناسب از فازهای آلی و آبی و استفاده از همزن مغناطیسی در یک ظرف شیشه ای عایق در برابر گرما که در دمای  نگهداری می شد. پایداری سدیم (IV) در حضور رقیق کننده های مختلف در دستگاههای مشابه مورد آزمایش قرار گرفت . آزمایشات در سیستم بسته با استفاده از روش جریان متقابل در فرآیند Solvent-extrac که از همزن دستی استفاده می شد و عمل جدایش با استفاده از قیف هایی به اندازه مناسب انجام می شد. عناصر نادر خاکی موجود در فازهای آبی مشخص شد و در قسمت 3-2 توضیح داده شد

آزمایش های Solvetn-extraction در مقیاس mini-plana در دستگاه هایی که قبلاً توضیح داده شد انجام شد

در انجام آزمایش های Solvent – extraction در مقیاس pilot-plant از mixer –settler های polypropylene استفاده شد. هر mixer حجمی حدود L 5/0 و هر settler حجمی حدودی L2 داشت. عامل های solvent-extraction بکار برده شده تری –n- بوتیل فسفات و دی (2- اتیل هکسیل ) فسفریک اسید بودند که توسط شرکت baihaehi chemiced Industry تهیه شده بود. همچنین از رقیق کننده های گوناگونی که توسط شرکت های Exxon و shen و sasol تهیه شده بود استفاده شد


3-2- بازیابی دی اکسید سدیم و اکسید عناصر نادر خاکی سنگین

دی اکسید سدیم و اکسید عناصر نادر خاکی سنگین تولید شده از محلول های آبی ترسیب شده به ترتیب با اضافه کردن اسید ؟؟ و کلسیناسیون اکساعات های رسوب شده بازیابی شدند

3- نتایج و بحث

1-3- انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط با هم

آزمایشات مقدماتی نشان داد که اکسید عناصر نادر خاکی به سرعت در هنگامیکه مقدار کمی از اسید هیدروکلریک رقیق شده با دو حجم از آب وجود دارد، حل نمی شوند. انحلال با احیاء سدیم (IV) موجود در اکسید اتفاق افتاد

 در نتیجه محلول به صورت بنفش کمرنگ شد دلیل آن به خاطر وجود مقدار زیادی از neodymium ( %25ca) در اکسیدهای مخلوط با یکدیگر می باشد انحلال اکسیدهای مخلوط در اسید نیتریک تا اندازه ای نسبت به اسید هیدروکلریک کمتر به آسانی صورت می گیرد و تشکیل محلولی داد که به رنگ قهوه ای متمایل به نارنجی تیره بود

 و وجود اکسیدهای (III  ,  IV)  terbium و  و  کاتیون هایی هستند که بصورت سریع توسط آبی که آنها به داخل محلول عبور می دهند احیا می شوند

 آزمایشات انجام شده بر روی اکسیدهای مخلوط (40 گرم توسط کلسیناسیون اکساعات در 900-850) که در اکسید نیتریک ( 65 و 100) و در دمای  70-50 در حضور مقادیر مختلفی از آب حل شده بودند. نشان داد که مقدار سدیم (IV) تولید شده در محلول با غلظت اسید استفاده شده افزایش می یابد. (شکل1)

بهترین مقدار برای سدیم (IV) در رنج %88-85 بدست آمد اگر چه مقدار بیشتر از 95% بعداً توسط استفاده از سیستم بسته اکسید مخلوط توسط کلسیناسیون در دمای  750-700 قابل دستیابی بود (این اکسید خیلی راحتتر و بهتر از آنهایی که در دمای  900-850 تولید می شوند حل می شود

بدبختانه انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط با هم (وزن نهایی kg41) که در داخل راکتور فولادی ضد زنگ (نوع L 316) انجام می شد باعث شد که مقدار قابل توجهی از آهن (g/l7/1-9/0) در داخل محلول آبی خوراک رها شود که البته مقدار کمتری از نیکل و chromium نیز همراه آهن در داخل محلول رها می شوند. اگر چه این راکتورهای فولادی ضد زنگ در مقابل اسید نیتریک غلیظ شده مقاوم هستند اما آشکار شد که این مصونیت بطور قابل توجهی در حضور اکسید سدیم (IV) قوی کاهش می یابد که در نتیجه این مقاومت به نصف کاهش پیدا کرد در نتیجه از راکتورهای شیشه ای استفاده شد. با وجود این ، این رویداد فرصتی را برای ارزیابی یک استراتژی فراهم آورد که با استفاده از آن بتوانیم آزمایش را با مقدار خیلی کمتری از آهنی که بصورت طبیعی در اکسید مخلوط با هم وجود دارند انجام دهیم

2-3- پایداری سدیم (IV) نسبت به رقیق کننده های آلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word)

تاریخچه  
اصول طیف سنجی جرمی  
دستگاه طیف سنج جرمی  
سیستم ورودی نمونه  
روزنه مولکولی  
محفظه یونیزاسیون  
پتانسیل یونیزاسیون  
تجزیه گر جرمی  
تجزیه گر جرمی و قدرت تفکیک  
آشکار کننده  
ثبات آشکار کننده  
آشنایی با طیف‌سنجی جرمی(MS)  
فرآیند دستگاه  
کاربردها  
مراجع:  
طیف سنج جرمی  
تاریخچه  
اصول طیف سنجی جرمی  
دستگاه طیف سنج جرمی  
سیستم ورودی نمونه  
روزنه مولکولی  
محفظه یونیزاسیون  
پتانسیل یونیزاسیون  
تجزیه گر جرمی  
تجزیه گر جرمی و قدرت تفکیک  
آشکار کننده  
ثبات آشکار کننده  
طیف‌سنجی رامان (RAMAN)  
کاربردها  
برخی از کاربردهای مهم طیف سنجی رامان در فناوری نانو عبارتست از:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله طیف سنجی در فایل ورد (word)

[1]. D. A. Skoog, D. M. West Holt, “Principle of Instrumental Analysi”s, Saunders College Publishing, Sixth edition,

[2]. B. Dragnea, “Near Filed Scanning Optical Microscopy”: Chemical Imaging, Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Dekker Publication,

[3]. Hallen H.D. Ayars E.J. Jahncke C.L., “The effects of probe boundary conditions and propagation on nano-Raman spectroscopy”, Journal of Microscopy, vol. 210, no. 3, pp. 252-254(3),

[4]. Y. Inouye, N. Hayazawa, K. Hayashi, Z. Sekkat and S. Kawata, Proc. SPIE, 3791, 40 (1999)

[5]. N. Hayazawa, Y. Inouye, Z. Sekkat, and S. Kawata, J. Chem. Phys., 117,

[6]. N. Hayazawa, T.Yano, H. Watanabe, Y. Inouye, and S. Kawata, Chem. Phys. Lett.,376, 174,

[7]. D. Roy a, Manish Chhowalla b,*, H. Wang c, N. Sano c, I. Alexandrou c,

T.W. Clyne a, G.A.J. Amaratunga , Characterisation of carbon nano-onions using

Raman spectroscopy, Chemical Physics Letters 373, 2003, 52–56, 2003

[8]. Tomoya Ohno, Daisuke Suzuki, and Hisao Suzuki Size Effect for Barium Titanate Nano-particles, KONA, No.22,

طیف سنج جرمی

 اصول طیف سنجی جرمی ، جلوتر از هر یک از تکنیکهای دستگاهی دیگر ، بنا نهاده شده است. تاریخ پایه گذاری اصول اساسی آن به سال 1898 بر می‌گردد. در سال 1911 ، “تامسون” برای تشریح وجود نئون-22 در نمونه‌ای از نئون-20 از طیف جرمی استفاده نمود و ثابت کرد که عناصر می‌توانند ایزوتوپ داشته باشند

تاریخچه

اصول طیف سنجی جرمی ، جلوتر از هر یک از تکنیکهای دستگاهی دیگر ، بنا نهاده شده است. تاریخ پایه گذاری اصول اساسی آن به سال 1898 بر می‌گردد. در سال 1911 ، “تامسون” برای تشریح وجود نئون-22 در نمونه‌ای از نئون-20 از طیف جرمی استفاده نمود و ثابت کرد که عناصر می‌توانند ایزوتوپ داشته باشند. تا جایی که می‌دانیم، قدیمیترین طیف سنج جرمی در سال 1918 ساخته شد

اما روش طیف سنجی جرمی تا همین اواخر که دستگاههای دقیق ارزانی در دسترس قرار گرفتند، هنوز مورد استفاده چندانی نداشت. این تکنیک با پیدایش دستگاههای تجاری که بسادگی تعمیر و نگهداری می‌شوند و با توجه به مناسب بودن قیمت آنها برای بیشتر آزمایشگاههای صنعتی و آموزشی و نیز بالا بودن قدرت تجزیه و تفکیک ، در مطالعه تعیین ساختمان ترکیبات از اهمیت بسیاری برخوردار گشته است

اصول طیف سنجی جرمی

به بیان ساده ، طیف سنج جرمی سه عمل اساسی را انجام می‌دهد

مولکولها توسط جرایاناتی از الکترونهای پرانرژی بمباران شده و بعضی از مولکولها به یونهای مربوطه تبدیل می‌گردند. سپس یونها در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند

یونهای شتاب داده شده بسته به نسبت بار/جرم آنها در یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی جدا می‌گردند

یونهای دارای نسبت بار/جرم مشخص و معین توسط بخشی از دستگاه که در اثر برخورد یونها به آن ، قادر به شمارش آنها است، آشکار می‌گردند. نتایج داده شده خروجی توسط آشکار کننده بزرگ شده و به ثبات داده می‌شوند. علامت یا نقشی که از ثبات حاصل می‌گردد یک طیف جرمی است، نموداری از تعداد ذرات آشکار شده بر حسب تابعی از نسبت بار/جرم

دستگاه طیف سنج جرمی

هنگامی که هر یک از عملیات را بدقت مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که طیف سنج جرمی واقعا پیچیده‌تر از آن چیزی است که در بالا شرح داده شد

سیستم ورودی نمونه

قبل از تشکیل یونها باید راهی پیدا کرد تا بتوان جریانی از مولکولها را به محفظه یونیزاسیون که عمل یونیزه شدن در آن انجام می‌گیرد، روانه ساخت. یک سیستم ورودی نمونه برای ایجاد چنین جریانی از مولکولها بکار برده می‌شود. نمونه‌هایی که با طیف سنجی جرمی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، می‌توانند به حالت گاز ، مایع یا جامد باشند. در این روش باید از وسایلی استفاده کرد تا مقدار کافی از نمونه را به حالت بخار در آورده ، سپس جریانی از مولکولها روانه محفظه یونیزاسیون شوند

در مورد گازها ، ماده ، خود به حالت بخار وجود دارد. پس ، از سیستم ورودی ساده‌ای می‌توان استفاده کرد. این سیستم تحت خلاء بوده، بطوری که محفظه یونیزاسیون در فشاری پایینتر از سیستم ورودی نمونه قرار دارد

روزنه مولکولی

نمونه به انبار بزرگتری رفته که از آن ، مولکولهای بخار به محفظه یونیزاسیون می‌روند. برای اطمینان از اینکه جریان یکنواختی از مولکولها به محفظه یونیزاسیون وارد می‌شود، قبل از ورود ، بخار از میان سوراخ کوچکی که “روزنه مولکولی” خوانده می‌شود، عبور می‌کند. همین سیستم برای مایعات و جامدات فرار نیز بکار برده می‌شود. برای مواد با فراریت کم ، می‌توان سیستم را به گونه‌ای طراحی کرد که در یک اجاق یا تنور قرار گیرد تا در اثر گرم کردن نمونه ، فشار بخار بیشتری حاصل گردد. باید مراقب بود که حرارت زیاد باعث تخریب ماده نگردد

در مورد مواد جامد نسبتا غیر فرار ، روش مستقیمی را می‌توان بکار برد. نمونه در نوک میله‌ای قرار داده می‌شود و سپس از یک شیر خلاء ، وارد محفظه یونیزاسیون می‌گردد. نمونه در فاصله بسیار نزدیکی از پرتو یونیزه کننده الکترونها قرار می‌گیرد. سپس آن میله ، گرم شده و تولید بخاری از نمونه را کرده تا در مجاورت پرتو الکترونها بیرون رانده شوند. چنین سیستمی را می‌توان برای مطالعه نمونه‌ای از مولکولهایی که فشار بخار آنها در درجه حرارت اتاق کمتر از 9 – 10 میلیمتر جیوه است، بکار برد

محفظه یونیزاسیون

هنگامی که جریان مولکولهای نمونه وارد محفظه یونیزاسیون گشت ، توسط پرتوی از الکترونهای پرانرژی بمباران می‌شود. در این فرآیند ، مولکولها به یونهای مربوطه تبدیل گشته و سپس در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند. در محفظه یونیزاسیون پرتو الکترونهای پرانرژی از یک “سیم باریک” گرم شده ساطع می‌شوند. این سیم باریک تا چند هزار درجه سلسیوس گرم می‌شود. به هنگام کار در شرایطی معمولی ، الکترونها دارای انرژی معادل 70 میکرون – ولت هستند

این الکترونهای پرانرژی با مولکولهایی که از سیستم نمونه وارد شده‌اند، برخورد کرده و با برداشتن الکترون از آن مولکولها ، آنها را یونیزه کرده و به یونهای مثبت تبدیل می‌کنند. یک “صفحه دافع” که پتانسیل الکتریکی مثبتی دارد، یونهای جدید را به طرف دسته‌ای از “صفحات شتاب دهنده” هدایت می‌کند. اختلاف پتانسیل زیادی (حدود 1 تا 10 کیلو ولت) از این صفحات شتاب دهنده عبور داده می‌شود که این عمل ، پرتوی از یونهای مثبت سریع را تولید می‌کند. این یونها توسط یک یا چند “شکاف متمرکز کننده” به طرف یک پرتو یکنواخت هدایت می‌شوند

بسیاری از مولکولهای نمونه به هیچ وجه یونیزه نمی‌شوند. این مولکولها بطور مداوم توسط مکنده‌ها یا پمپهای خلا که به محفظه یونیزاسیون متصل نیستند، خارج می‌گردند. بعضی از این مولکولها از طریق جذب الکترون به یونهای منفی تبدیل می‌شوند. این یونهای منفی توسط صفحه دافع جذب می‌گردند. ممکن است که بخش کوچکی از یونهای تشکیل شده بیش از یک بار داشته باشند، (از دست دادن بیش از یک الکترون) اینها مانند یونهای مثبت تک ظرفیتی ، شتاب داده می‌شوند

پتانسیل یونیزاسیون

انرژی لازم برای برداشتن یک الکترون از یک اتم یا مولکول ، پتانسیل یونیزاسیون آن است. بسیاری از ترکیبات آلی دارای پتانسیل یونیزاسیونی بین 8 تا 15 الکترون ولت هستند. اما اگر پرتو الکترونهایی که به مولکولها برخورد می‌کند، پتانسیلی معادل 50 تا 70 الکترون ولت نداشته باشد، قادر به ایجاد یونهای زیادی نخواهد بود. برای ایجاد یک طیف جرمی ، الکترونهایی با این میزان انرژی برای یونیزه کردن نمونه بکار برده می‌شوند

تجزیه گر جرمی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word) دارای 167 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word)
مقدمه
فصل اول: وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان
 مقدمه
 گاز طبیعی در جهان
 ذخایر و منابع
 چرا از گاز طبیعی استفاده می‌كنیم؟
 تكنولوژی‌های استاندارد گاز طبیعی
 سیمای صنعت گاز  ایران
 پالایشگاه گاز طبیعی در ایران
 سیستم انتقال گاز طبیعی
فصل دوم: روشهای تولید گاز سنتز
 مقدمه
 عمده مصارف گاز سنتز
 روشهای تولید گاز سنتز
فصل سوم:  روش تولید گاز سنتز بطریق SMR
 شرح كلی
 مقدمه
 تكنولوژی
 تولید گاز سنتز
 سنتز متانول
واحد تقطیر متانول
 سیستم بخار آب و میعان
 خدمات و واحد خارج از شبكه
فصل چهارم: طراحی یك واحد صنعتی به روش SMR و تولید گاز سنتز
 مقدمه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی بروش SMR
 شرح فرآیند
 شرح عملیات
 برآورد هزینه
جمع بندی و نتیجه‌گیری

مقدمه
امروزه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی، بعنوان یكی از مهمترین تكنولوژی‌های كه در آن از گاز طبیعی استفاده می‌شود، مطرح است. گاز سنتز كاربردهای فراوانی از قبیل استفاده به عنوان خوراك در كارخانه تولید آمونیاك، تولید اسید استیك و اسید فرمیك، خوراك فرآیندهای هیدروكراكتیگ و هیدروتریتینگ در پالایشگاه‌ها، تولید متانول و بسیاری موارد دیگر دارد.
اما تولید گاز سنتز با استفاده از روش‌های متعددی انجام می‌شود.  این روش‌ها به دو بخش عمده، حرارتی  و كاتالیستی تقسیم می شوند. یكی از مهمترین این روشها، فرآیند رفرمینگ با بخار آب كاتالیستی است كه عمدتاً از فلز نیكل بعنوان كاتالیست در آن استفاده می‌شود.
در این پروژه ابتدا در فصل اول به شرح كلی از وضعیت گاز طبیعی در جهان و ایران و تكنولوژی‌های گاز طبیعی پرداخته می‌شود. در فصل دوم شرح كلی پیرامون روشهای تولید گاز سنتز ارائه می‌گردد. در فصل سوم به شرح فرآیند رفرمینگ بخار برای تولید متانول از گاز سنتز به طور مفصل شرح داده می شود و سپس در فصل چهارم به طراحی یك واحد رفرمینگ بخار یا SRI می‌پردازیم. در انتها جمع بندی از مطالب فوق بیان می‌گردد.

بخشی از منابع و مآخذ پروژه دانلود طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت در فایل ورد (word):
[1] D.J.Wilhelm , D.R.Simbeck , A.D.Karp , R.L.D.Dickenson : technologies , issues pacific , Inc , 71 , (2001) , pp. 139-148
[2] Sebustain C.Reyes , John H.Sinfelt , and Jennifer S.Feely , Evolution of Processes For Systhesis Gas Production : Recent Developments in an old Technology Ind . Eng . Chem . Res , vol 42 , No8 ,  (2003) , P.P. 1588-1592.
[3] Energy Information Administration : International Energy Outook , (2003) , PP. 1-4.
[4] M-F.Chabreline , Gedingaz , France , Natural Gas The Fuel of Ghoice For Deeades To Come , Hydrocarbon Reserves , OAPEC-IFP Seminar , June 2003 , P.P. 28-30.
[5] John Dilworth , Refforming indicated type theories , British Journal of Aesthetics , vol 45 , No.1 , (January  2005) , P.P. 11-31.
[6] www.WTRG.com
[7] www.elsevier.com/Locate
[8] www.vwdev.com
[9] www.Lurgi.com
]10[ دكتر دبیری اصفهانی، پتروشیمی، جهاد دانشگاهی امیر كبیر، (1376)،
420-412.P.P.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word) دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول: مقدمه ای بر پلیمرهای رسانا
1-1- تاریخچه
1-2- ساختار
1-3- کاربرد
1-3-1- محافظ در برابر امواج الکترومغناطیسی
1-3-2 پوشش‌های آنتی‌استاتیک
1-3-3- جوشکاری پلاستیک‌ها
1-3-4- وسایل آشکارگر الکتروکرومیک
1-3-5- باتری‌های قابل شارژ
1-3-6- الکترودهای پلیمری
1-3-7- شناساگرها
1-3-8- زیست حسگرها
1-3-9- پزشکی
1-3-10- دیگر کاربردهای پلیمرهای رسانا
فصل دوم: الکتروکرومیسم و سلول های فتوولتاییک
2-1- کرومیسم (Chromism)
2-1-1- ترمو کرومیسم (Thermochromism)
2-1-2- فتوکرومیسم (Photochromism)
2-1-3- کایروکرومیسم و فتوکرومیسم دی‌استرئوگزین
2-1-4- هالوکرومیسم (Halochromism)
2-1-5- پی‌اِزوکرومیسم و تریبوکرومیسم (Piezochromism and Tribochromism)
2-1-6- سالویتوکرومیسم (Solvatochromism)
2-1-7- هالوسالویتوکرومیسم (Halosolvatochromism)
2-1-8- یونوکرومیسم و اسیدی کرومیسم (Ionochromism and acidichromism)
2-1-9- الکتروکرومیسم (Electrochromism)
2-2- طرح و ساختار ابزارهای الکتروکرومیک
2-3- الکتروکرومیسم یون ـ فلزی
2-4- رنگینه‌های آلی (Organic Dyes)
2-5- پلیمرهای رسانا
2-6- سلول‌های فتوولتاییک
2-6-1- مقدمه
2-6-2- تاریخچه فتوولتاییک
2-6-3- سیستم فتوولتاییک
2-6-4- اجزای سیستم فتوولتاییک
2-6-4-1- پنل یا ماژول خورشیدی
2-6-4-2- بخش واسطه
2-6-4-3- بخش مصرف‌کننده
2-7- ساختار سلول خورشیدی
2-8- عملکرد سلول خورشیدی
2-9- انواع سلول‌های خورشیدی
2-9-1- سلول‌های خورشیدی کریستالین سیلیکون یا لایه ضخیم
2-9-1-1- سلول‌های خورشیدی تک کریستالین سیلیکون
2-9-1-2- سلول‌های خورشیدی پلی کریستالین سیلیکون
2-9-2- سلول‌های خورشیدی لایه نازک (µm10-1)
2-9-2-1- سلول‌های خورشیدی لایه نازک سیلیکون آمورف (a-si)
2-9-2-2- سلول‌های خورشیدی لایه نازک بر پایه تلورید کادمیم (CdTe)
2-9-2-3- سلول‌های خورشیدی لایه نازک بر پایه مس ایندیم گالیم سلناید
2-10- انواع سیستم‌های فتوولتاییک
2-10-1- سیستم های مستقل از شبکه سراسری برق (Stand Alone System)
2-10-2- سیستم‌های متصل به شبکه سراسری برق (Grid Connected System)
2-10-3- سیستم‌های هیبریدی یا مختلط (Hybrid Power System)
2-11- مزایای تکنولوژی فتوولتاییک
2-12- معایب تکنولوژی فتوولتاییک
2-13- مصارف و کاربردهای سیستم فتوولتاییک
2-14- پیشینه تحقیق
2-15- هدف از این تحقیق
فصل سوم: بخش تجربی
3-1- مواد شیمیایی موردنیاز
3-2- دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده
3-3- تهیه محلول‌های موردنیاز
3-3-1- تهیه محلول پلیمریزاسیون
3-3-2- تهیه محلول بافر فسفات M1/0 با 12/8 = pH
3-3-3- تهیه محلول دوپامین
3-3-4- تهیه محلول آسکوربیک اسید
3-3-5- تهیه محلول مخلوط دوپامین و آسکوربیک اسید
3-4- سل الکتروشیمیایی
3-5- روش تهیه کوپلیمر
3-6- فهرستی از بررسی‌های انجام شده روی کوپلیمر آنیلین ـ دیمیدیوم برمید
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- تهیه و تفسیر ولتاموگرام های چرخه‌ای پلیمر آنیلین در حضور و غیاب دیمیدیوم برمید
4-2- آنالیز نتایج اسپکتروسکوپی مادون قرمز (IR)
4-3- تعیین رفتار پلی‌آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید
4-4- بررسی رفتار الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید روی الکترود اصلاح نشده
4-5- بررسی رفتار الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید روی الکترود اصلاح شده
4-6- آنالیز نتایج اسپکتروسکوپی UV –vis
4-7- آنالیز نتایج میکروسکوپ پیمایش الکترونی (SEM)
4-8- آنالیز نتایج الکتروکرومیسم
4-9- نتیجه‌گیری کلی
مراجع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)

شکل 2-1- طرح کلی وسیله الکتروکرومیک منعکس‌کننده
شکل 2-2- طرح کلی وسیله الکتروکرومیک انتقال‌دهنده
شکل 2-3- الکترکرومیسم بی‌پیریدیلیوم
شکل 2-4- ساختار متفاوت حالت اکسایش و کاهش پلی‌آنیلین
شکل 2-5- مکانیزم سلول های فتوولتاییک
شکل 2-6- اجزای سیستم فتوولتاییک
شکل 2-7- عملکرد سلول خورشیدی
شکل 2-8- سلول خورشیدی تک کریستالین سیلیکون
شکل 2-9- سلول خورشیدی پلی کریستالین سیلیکون
شکل 2-10- نمای برش عرضی ساختار اتصال p-i-nیگانه سلول خورشیدی سیلیکون آمورف
شکل 2-11- نمای برش عرضی ساختار اتصال p-i-n دوگانه سلول خورشیدی سیلیکون آمورف
شکل 2-12- نمای برش عرضی ساختار اتصال p-i-n سه‌گانه سلول‌خورشیدی سیلیکون آمورف
شکل 2-13- نمای برش عرضی سلول خورشیدی لایه نازک CdS/CdTe
شکل2-14- نمای برش عرضی سلول خورشیدی لایه نازک CdS/CIGS
شکل 2-15- سیستم مستقل از شبکه سراسری برق
شکل 2-16- سیستم متصل به شبکه سراسری برق
شکل 2-17- سیستم هیبریدی یا مختلط
شکل 4-1- ولتاموگرام چرخه ای تشکیل پلیمر آنیلین
شکل 4-2- ولتاموگرام چرخه ای تشکیل کوپلیمر آنیلین – دیمیدیوم برمید و ولتاموگرام چرخه ای دیمیدیوم برمید
شکل 4-3- ساختار دیمیدیوم برمید
شکل 4-4- طیف IR دیمیدیوم برمید
شکل 4-5- طیف FTIR کوپلیمر آنیلین – دیمیدیوم برمید
شکل 4-6- نمودارLnIp(µA) برحسب Ln(mV/s) در حضور M01/0 دیمیدیوم ‌برمید
شکل 4-7- نمودارLnIp(µA) برحسب Ln(mV/s) در حضورM 03/0 دیمیدیوم ‌برمید
شکل 4-8- مکانیسم اکسیداسیون الکتروشیمیایی آسکوربیک اسید
شکل 4-9- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای روی الکترود اصلاح نشده
شکل 4-10- ولتاموگرام‌های چرخه ای در سطح الکترود اصلاح شده با کوپلیمر آنیلین- دیمیدیوم برمید
شکل 4-11- طیف های اسپکتروسکوپیUV-vis
شکل 4-12- میکروگراف پیمایش الکترونی (SEM) فیلم پلیمر آنیلین (PANI)
شکل 4-13- میکروگراف پیمایش الکترونی (SEM) فیلم پلیمر‌آنیلین در حضور دیمیدیوم‌برمید(PANI-DB)
شکل 4-14- الکتروکرومیسم

فهرست جداول

جدول2-1- کاربردهایی از مواد فتوکرومیک
جدول2-2- چند نمونه از اکسیدهای فلزی الکتروکرومیک
جدول2-3- بی پیریدیلیوم های متقارن: تاثیر متفاوت استخلاف ها روی رنگ کاتیون رادیکال
جدول2-4- چندین مثال از رنگینه های الکتروکرومیک
جدول2-5- حالت های متفاوت پلی آنیلین
جدول2-6- خصوصیات الکتروکرومیک پلی پیرول های استخلاف شده
جدول2-7- خصوصیات الکتروکرومیک پلی تیوفن و مشتقات آن
جدول3-1- مواد شیمیایی مورد نیاز
جدول4-1- تکرار پذیری جریان در محلول آسکوربیک اسید
جدول4-2- نتایج اسپکتروسکوپی UV-vis

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن در فایل ورد (word)

1- Ito, T., Shirakawa, H., J. Polym. Sci., Part A: Polymer Chemistry. (1974)
2- S. Zoul, R. Chandra, S.K. Dhawan, Polymer, (2000), 41,
3- P. Chanderasekhar, K. Naishadhan, Synth. Met, (1999), 105,
4- C. Y. Lee, H. G. Song, K. S. Jange, E. J. Oh, A. J. Epstein, J. Joo, J. Synth. Met, (1999), 102,
5- T. Taka, Synth. Met, (1999), 41,
6- J. Anand, S. alaniappan, D. N. Sathyanarayana, Prog. Polym. Sci, (1999), 23,
7- G. M. Spinks, H. Eisazadeh, G. G. Wallace, Conducting Polymer Colloids, In: Polymeric Materials Encyclo pedia Ed. Joseph C. Salomone CRC Press, (1996),
8- K. A. Murray, A. B. Holmes, S. C. Moratti, G. Rumbles, J. Mater. Chem, (1999), 9,
9- E. ter Merr, Ann. Chem, (1876), 181,
10- G. H. Brown, Photochromism, John Wiley & Sons Inc, (1971)
11- K. Ihn, J. Moulton, P. Smith, J. Polym. Sci. Part B, Polym Phys, (1993), 31,
12- J. Mardelen, E. Samuelsen, A. Pendersen, Sythn, Met, (1993), 55,
13- Y. Yokoyama. T. Yamane. Y. Kurita, J. Chem. Soc., Chem. Commun, (1991),
14- S. K. Deb, J. A. Chopoorian, J. Appl. Phys, (1968), 37,
15- W. R. Salaneck, D. T. Clark, E. J. Samuelsen, Science and Aplications of Conducting Polymers, IOP Publishing Limited, (1991)
16- B. W. Faughnan, R. S. Crandall, P. M. Heyman, RCA Rev, (1975), 36,
17- P. M. S. Monk, R. J. Mortimer, D. R. Rosseinsky, Electrochromism: Fundamentals and Applications, VCH Inc., Weinheim, (1995)
18- F. G. Cottrell, Z. Physik, Chem, (1902), 42,
19- R. J. Jasinski, J. Electrochem. Soc, (1977), 127,
20- J. T. S. Irvine, B. R. Eggins, J. Grimshaw, J. Electroanal. Chem, (1961),
21- F. G. K. Baucke, Rivista della Staz. Sper. Verto, (1986), 6,
22- W. Wagner, F. Rauch, T. Bange, Nuc. Inst. Meth. Phy. Res, (1990), B50,
23- B. W. Faughnan, R. S. Crandall, P. M. Heyman, RCA Rev, (1975), 36,
24- S. F. Cogan. T. D. Plante, M. A. Parker, R. D. Rauh. J. Appl. Phys, (1986), 60,
25- S. Passerini, B. J. Scrosati, Electrochem. Soc, (1994), 141,
26- P. M. S. Monk, S. L. Chester, Electrochim. Acta, (1993), 38,
27- K. C. Ho, T. G. Rukavina, C. B. Greenberg, Proc. Symp. Electrochromic Mater, (1994), 94-2,
28- H. Inaba, M. Iwaku, K. Nakase, H. Yasukawa, I. Seo, N. Oyama, Electrochim. Acta, (1995), 40,
29- S. A. Sapp, G. A. Sotzing, J. R. Reynolds, Chem. Mater, (1998), 10,
30- S. K. Deb, Solar Energy Mater. Solar cells, (1992), 25,
31- M. S. Habib, S. P. Maheswari, Solar Energy Mater. Solar cells, (1992), 25,
32- C. Arbizzani, M. Mastragostino, L. Meneghellom. Morselli, A. J. Zanelli, J. Appl. Electrochem, (1996), 26,
33- Q. Pei, G. Yu, C. Zhang, Y. Yang, A. J. Heeger, J. Science, (1995), 269,
34- M. Granstom, O. Inganas, Adv. Mater, (1995), 7,
35- J. Scarminio, A. Urbano, B. J. Gardes, J. Of Mater. Sci. Lett, (1992), 11,
36- P. M. S. Monk, S. L. Chester, D. S. Higham, Proc. Electrochem. Soc, (1994), 94-2,
37- S. Gottesfield, J. D. E. Mcintyre, G. Beni, J. L. Shay, Appl. Phys. Lett, (1978), 33,
38- A. I. Gavrilyuk, F. A. Chudnovski, Sov. Tech. Phys. Lett, (1977), 3,
39- P. Baudry, A. C. M Rodriguez, M. A. Aegerter, L. O. Bulhôes, J. Non-Cryst. Solids, (1990), 121,
40- L. D. Burke, O. J. Murphy, J. Electroanal. Chem, (1980), 109,
41- S. F. Cogan, T. D. Plante, E. J. Anderson, R. D. Rauh, Proc. S. P. I. F. (1985), 562,
42- K. Itaya, K. Shibayama, H. Akahoshi, S. Toshima, J. Appl. Phys, (1982), 53,
43- K. Itaya, T. Ataka, S. Toshima, J. Am. Chem. Soc, (1982), 104,
44- K. Itaya, I. Uchida, Inorg. Chem, (1986), 27,
45- Y. Liu, K. Shigehara, M. Hara, A. Yamada, J. Am. Chem. Soc, (1991), 113,
46- H. J. Byker, Proc. Symp. Electrochromic Mater, (1994), 94-2,
47- P. J. S. Foot, R. Simon, J. Phys. D: Appl. Phys, (1989), 22,
48- B. Scrosati, Applications of Electroactive Polymers, Chapman and Hall, (1993)
49- B. C. Thompson, P. Schottland, G. Sonmez, J. R. Reynolds, Synth. Met, (2001),119,
50- T. Kobayashi, H. Yoneyama, T. Tamura, J. Electroanal. Chem, (1984), 161,
51- M. Kobayashi, J. Chen, T. C. Moraes, A. J. Heeger, F. Wudl, Syth. Met, (1984), 9,
52- A. Watanabe, K. Mori, Y. Iwaski, Y. Nakamura, S. Niizuma, Macromolecules, (1987), 20,
53- R. MacNeill, D. E. Weiss, D. Willist, Aust. J. Chem, (1965), 18,
54- J. E. Dubois, F. Garnier, G. Tourillon, M. Gazard. J. Electroanal. Chem, (1983), 148,
55- M. A. De Paoli, S. Panero, P. Prosperi, B. Scrosati, Electrochim. Acta, (1990), 35,
56- R. B. Bjorkund, I. Lundstrm, J. Electron. Mater, (1985), 14,
57- J. Wang, Electrochim. Acta, (1994), 39,
58- M. Gazard, in T. A. Skotheim, R. L. Elsenbaumer, J. R. Reynolds (ed), Handbook of Conducting Polymers, Vol. I, Marcel Dekker, (1986)
59- M. Mastrogostino, A. M. Marinangeli, A. Corradini, C. Arbizzani, Electrochim. Acta, (1987), 32,

چکیده

دیمیدیوم برمید به عنوان یک رنگینه آلی در مطالعات اسپکتروفوتومتری مورد استفاده بوده است. الحاق رنگینه‌های آلی به پلیمرهای رسانا نظیر پلی‌آنیلین می‌تواند باعث ایجاد خواص جدیدی در این پلیمرها شود. در این پژوهش کوپلیمر آنیلین ـ دیمیدیوم برمید به روش ولتامتری چرخه‌ای تحت پتانسیل 2/0- تا 85/0 ولت با سرعت روبش 10 میلی‌ولت بر ثانیه طی 50 سیکل روی الکترود طلا نشانده شد و سپس از این کوپلیمر برای شناسایی آسکوربیک اسید در حضور دوپامین در یک سل الکتروشیمیایی (الکترود کمکی پلاتین، الکترود مرجع Ag/AgCl و الکترود کار طلا) به روش ولتامتری چرخه‌ای تحت پتانسیل 2/0- تا 7/0 ولت با سرعت روبش 50 میلی‌ولت بر ثانیه استفاده شد. رفتار الکتروشیمیایی پلیمر حاصل با استفاده از روش ولتامتری چرخه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. در محدوده سرعت روبش 10 تا 180 میلی ‌ولت بر ثانیه در حضور M01/0 دیمیدیوم برمید فیلم پلیمری رفتار لایه نازک و در حضور M 03/0 دیمیدیوم برمید فیلم پلیمری رفتار نفوذ محدود را از خود نشان داده است. همچنین طیف IR ، UV-vis و تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) پلی‌آنیلین در حضور و غیاب دیمیدیوم برمید مقایسه شدند. مرفولوژی، طیف IR  و UV-vis پلی‌آنیلین در حضور و غیاب دیمیدیوم برمید با یکدیگر متفاوت بود که نشان‌دهنده این است که رنگینه دیمیدیوم برمید در فرایند دوپینگ شرکت کرده و باعث ایجاد خواص جدیدی در پلی‌آنیلین شده است که منجر به شناسایی آسکوربیک اسید در حضور دوپامین شد

    مقدمه ای بر پلیمرهای رسانا

1-1-     تاریخچه

از زمان پیدایش پلیمرها، کاربرد این مواد به عنوان یک عایق در ذهن تصور می‌شد به طوری که، کاربرد پلاستیک‌ها به عنوان یک رسانا غیر قابل پیش‌بینی بود. ولی در حال حاضر چندین دهه از کشف نحوه رسانا ساختن یک پلیمر همانند فلزات می‌گذرد و حتی چند سالی بیش نیست که امکان ساخت ترکیبات آلی با هدایتی بیش از مس حاصل شده است

با انجام تغییراتی در پلیمرها، می‌توان آن‌ها را رسانا ساخت. این مواد، خواص الکتریکی فلزات را همراه با ویژگی‌های قابل توجه پلیمر تواماً دارند. برای این که پلیمری هادی جریان برق شود، مقادیر کمی از برخی مواد شیمیایی را توسط فرآیندی به  نام دوپه کردن وارد پلیمر می‌کنند. روش دوپه کردن پلیمرها در مقایسه با نیمه هادی های معمول همچون سیلیسیم بسیار ساده‌تر است [1]

1-2- ساختار

کلیه پلیمرهای رسانا، دارای آرایش مزدوج هستند. این پلیمرها ضمن تشابه با یکدیگر از خواص کاملاً متفاوتی می‌توانند برخوردار باشند. در این پلیمرها، حساسیت به گرما و هوا، انحلال‌پذیری، سهولت قالب‌گیری و قابلیت هدایت الکتریکی بسته به نوع پلیمر و روش سنتز آن  بسیار متفاوت است

1-3- کاربرد

به دنبال سنتز موفقیت‌آمیز پلی‌استیلن رسانا توسط شیراکاوا و همکاران در سال 1977، پلیمرهای رسانای الکتریسیته به خاطر کاربردهای بالقوه آن‌ها در تهیه باتری‌ها، حسگر‌ها، وسایل الکترونیکی، رنگ‌های رسانای الکتریسیته و غیره توجه خاصی را به خود جلب کرده‌اند که در زیر به مهم‌ترین کاربردهای آن‌ها اشاره می‌شود [2]

1-3-1- محافظ در برابر امواج الکترومغناطیسی

یکی از خصوصیات پلیمرهای رسانا توانایی آن‌ها در جذب انرژی در فرکانس‌های پایین می‌باشد. جذب تابش‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین این مواد را قادر می‌سازد تا به عنوان معرف‌های محافظ به کار برده شوند. در حال حاضر پلاستیک‌های پوشش داده شده یا پر شده با فلز به عنوان معرف‌های محافظ در مقابل ای‌ام‌آی [1](EMI) استفاده می‌شوند [5-3]

1-3-2- پوشش‌های آنتی‌استاتیک

بازار پوشش‌های آنتی‌استاتیک بسیار گسترده و در حال رشد است که برای نمونه می‌توان به پاسخ‌گویی برای صنایع میکروالکترونیک در زمینه بسته‌بندی اشاره نمود. فرمولاسیون این پوشش‌ها علاوه بر پلیمر رسانای الکتریسیته محلول، حاوی افزودنی‌ها و معرف‌های چسباننده متنوعی می‌باشد تا بتوان آن را به صورت فیلم بکار برد. فیلم‌های حاصل از این روش آبی کمرنگ و بسیار شفاف بوده و روی فلزات ایجاد خوردگی نمی‌کنند. خواص آنتی‌استاتیک آن‌ها به دمای محیط و رطوبت اتمسفر وابسته است. مقاومت سطحی آن‌ها  اهم () می‌باشد که برای بسته‌بندی‌های آنتی‌استاتیک ایده‌آل می‌باشد

1-3-3- جوشکاری پلاستیک‌ها[2]

 هدف عمده از توسعه پلیمرهای رسانا تهیه موادی است که در آن‌ها خصلت فرآیندپذیری پلاستیک‌ها با خواص الکتریکی فلزات ترکیب شده است. از این اثر برای پلاستیک‌های قابل جوشکاری استفاده می‌شود


 

1-3-4- وسایل آشکارگر الکتروکرومیک[3]

یکی از ویژگی‌های بسیار جالب پلیمرهای رسانا طیف جذبی مرئی آن‌ها می‌باشد که به طور برگشت‌پذیر در اثر فرآیندهای ردوکس الکتروشیمیایی تغییر می‌کند که از آن به عنوان الکتروکرومیسم یاد می‌شود. مثلاً ورقه‌های نازک پلی‌تیوفن در حال دوپه شده، قرمز و در شکل دوپه نشده، آبی پررنگ هستند. کاربرد این پلیمرها در تابلوهای اعلام ساعت حرکت در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن برای آگهی‌های تبلیغاتی و هر وسیله دیگری که در حال حاضر از کریستال مایع در آن استفاده می‌شود امکان‌پذیر است

 1-3-5- باتری‌های قابل شارژ

این باتری‌ها یکی از کاربردهای مهم تجاری پلیمرهای رسانا هستند که طی آن از پلیمر رسانا به عنوان الکترود در باتری استفاده می‌شود. کاربرد این باتری‌ها مشابه با باتری‌های نیکل ـ کادمیم است؛ حتی در مواردی بهتر از آن عمل می‌کنند. الکترودهای پلیمری پایداری بیشتری نسبت به الکترودهای فلزی دارند زیرا یون‌های مؤثری در تحویل و ذخیره‌سازی بار به جای آن که از الکترود حاصل شوند از محلول به دست می‌آیند. بدین ترتیب الکترودهای پلیمری برخلاف باتری‌های نیکل ـ کادمیم و باتری‌های سربی حاوی مواد سمی نیستند بنابراین مشکل ناشی از دور ریزی آن‌ها به حداقل ممکن می‌رسد [6]

1-3-6- الکترودهای پلیمری

فیلم پلیمرهای رسانا در حالت اکسید شده و در حالی که روی الکترود پلاتین نگهداری شده‌اند می‌تواند به عنوان آند برای انجام واکنش‌های اکسایش به کار برده شود مانند الکترود پلاتین ـ پلی‌پیرول (یعنی الکترود پلاتینی که به وسیله فیلم پلی‌پیرول پوشانده شده است)


 

1-3-7- شناساگرها[4]

از پلیمرهای رسانا در این زمینه به عنوان عناصر پاسخ‌دهنده به محرک‌های محیطی به منظور تشخیص انحراف و تغییر شرایط مثل زمان، دما، رطوبت، شدت تابش و اغتشاشات مکانیکی استفاده می‌شود. در این سیستم‌ها از تغییر خواص الکتریکی پلیمرهای رسانا در طول واکنش با عوامل اکسایشی ـ کاهشی گوناگون (دوپه‌کننده‌ها) یا از ناپایداری آن‌ها در مقابل رطوبت و گرما استفاده می‌شود

1-3-8- زیست حسگرها [5]

از قابلیت  در اکسایش پلی‌استیلن به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری غلظت گلوکز در محلول‌ها استفاده می‌شود. ابتدا گلوکز اکسیداز D_ گلوکز را به D گلوکونیک اسید اکسید می‌کند. نتیجه این واکنش آزاد شدن هیدروژن پر اکسید در محلول است. لاکتوز پر اکسیداز یک آنزیم متداول در سلول‌های حیوانی و گیاهی  است که در حضور هیدروژن پر اکسید،  را به  اکسید می‌کند.  یک دوپه‌کننده مناسب برای پلی‌استیلن است و پلیمر را اکسید می‌کند و در نتیجه تغییر مقاومتی که متناسب با غلظت گلوکز در محلول است حاصل می‌شود. مقدار گلوکز به صورت درصد تغییر هدایت در یک زمان معین، مشخص می‌شود. رابطه این تغییر با غلظت گلوکز خطی است


[1] Electro Magnetic Interference

[2]  Welding Of Plastics

[3] Electro Chromic Display Devices

[4]  Indicators

[5]  Biosensors

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word)

مقدمه                  
هیدروکربن ها      
الکل ها                
خواص فیزیکی      
تهیه الکل ها           
اکسایش الکل ها   
واکنش با هالیدهای هیدروژن   
فنول       
واکنش با برم مایع  
واکنش نیترودار کردن    
اترها          
خواص فیزیکی         
خواص شیمیایی  
آلدئیدهاو کتون ها  
واکنش افزایشی  
اکسایش آلدئیدها وکتون ها  
کاربرد صنعتی  
کربوکسیلیک اسیدها  
استرها  
عوامل موثر بر استری شدن  
تولید استیک اسید  
کاربردهای اسیدهای آلی  
اسید چرب  
آبکافت استرها                    
کاربردهای صنعتی استرها      
آمین ها      
نمک دی آزونیوم      
اوره      
استامید      
آبگیری از استامید      
اسیدالکل ها       
آمینو اسیدها      
کربوهیدرات ها      
چربی ها      
پلیمرها      
باکلیت      
نمونه سوال      
منابع      

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شیمی آلی در فایل ورد (word)

شیمی آلی تالیف موریسون وبوید. ترجمه دکتر بکاولی ,دکتر محمد رحیمی زاده,دکتر مجید هروی جلد اول و دوم و سوم سال 1370 انتشارات بنفشه مشهد

 شیمی آلی پایه تالیف داگلاس لوید ترجمه دکتر عیسی یاوری, افسانه صدری چاپ اول سال 1372انتشارات فرهنگان تهران

 Ege, Orjanic Chemistry;Second Edition ;Toronto 1983.                                                                         

شیمی آلی تالیف ک . پیتر . سی . ولهارد. ترجمه دکتر مجید میر محمد صادقی ,دکتر محمدرضاسعیدی,دکتر مجید هروی , جلد دوم سال 1370 دانشگاه اصفهان

مقدمه

مطالعه شیمی آلی , تنها بدلیل اهمیت آن در زندگی روزمره , قابل توجیه است اما درک درست این اهمیت در گرو کسب اطلاعاتی در زمینه مبانی شیمی آلی است

شیمی آلی , شیمی آلی است , چه در آزمایشگاه باشد , چه درکارخانه های شیمیایی , و چه در گیاهان یا بدن انسان . بنابراین اشاره مناسب به جنبه های صنعتی و زیست شناختی توامان یا با جنبه های شیمیایی بنیادی و نظری ,به جای آوردن آنها بصورت جداگانه واقع بینانه تر است

دلیلی والاتر از رابطه شیمی آلی با زندگی روزمره برای مطالعه آن , اغناء فکری و زیبایی شناختی بی

است که از مطالعه شیمی آلی می توان حاصل کرد بگذریم از تمرین در تفکر منطقی که همزمان با این اغناء حادث می شود.چه خوب است که با موضوعی سرو کار داشته باشیم که هم سرگرمی است و هم ارضاءکننده فکر, و در عین حال چنان اهمیتی برای همه مادارد که ما همیشه , آگاهانه یا ناخود آگاه آن را به کار می گیریم

اگر این جزوه بتواند این احساس لذت و تحرک فکری را همراه با آگاهی هایی در باره شیمی آلی معاصر به خواننده بدهد ,و همچنین دیدگان او را به نقش حیاتی شیمی آلی در دنیای پیرامون ما باز کند, به گونه ای که نسبت به زمانی که از شیمی آلی چیزی نمی دانست به درک ژرف تری از محیط خود برسد , در آن صورت پاداش  زحمتی که برای نوشتن این جزوه کشیده شده داده شده است

شیمی آلی

راستی چرا ترکیب های شیمیایی به دو دسته آلی و معدنی تقسیم شده اند؟

این نامگذاری ریشه تاریخی دارد شیمی دانان در گذشته تصور می کردند که فقط ترکیبات  آلی توسط اندامهای گیاهی و جانوری ساخته می شود. اصطلاح        Chemistry از کلمه کیمیا که یک کلمه عربی است گرفته شده است و کلمه Organic    از کلمه عربی اُرگان گرفته شده است . ولی امروزه می دانیم که در آزمایشگاه و صنعت نیز  می توان ترکیب آلی ساخت. به شیمی آلی شیمی ترکیبات کربن نیز گویند زیرا در ساختار همه ترکیبات آلی کربن یافت می شود

شیمی دانان پیشین , ترکیب ها را از منابع طبیعی ,اعم از جاندار و بی جان ,به دست می آوردند. ترکیب هایی که منبع آنها زنده یا زمانی زنده بود , نظیر گیاهان  و جانوران, به آلی مشهور شد.ترکیب هایی که از مواد بی جان نظیر سنگها به دست می آید به معدنی شهرت یافت در واقع زمانی تصور می شد که بین مواد آلی و معدنی تفاوت بنیادی وجود دارد . اما بعدها رو شن شد که چنین تفاوت بنیادیی وجود ندارد , تمام ترکیب از تجمع اتمها بوجود آمده اند

دراینجا می توان پرسید که چرا از میان بیش از صد عنصر شیمیایی فقط یکی یعنی کربن و ترکیبهای آن از بقیه عناصر متمایز شده است .این جدا سازی برای سهولت کار بوده است زیرا بخش بسیار بزرگی از ترکیبات آلی ترکیبهای کربن است

شیمی آلی در ما و پیرامون ما

شیمی الی به عنوان لغوی خود  شیمی حیات است .تداوم زندگی گیاهان  و جانداران از جمله انسان به  میلیون ها واکنش شیمیایی بستگی دارد که پیوسته در پیکر ما و در تمام موجودات زنده در حال انجام است اهمیت واکنش های  آلی برای ما فقط به فرایندهای حیاتی محدود نمی شود. هنگامی که سوختهای فسیلی را می سوزانیم , در حقیقت از واکنش های آلی مهار شده استفاده می کنیم بسیاری از فراورده هاییکه برای زندگی روزانه ما ضرورت دارد نظیر پلاستیک , دارو , رنگو الیاف مصنوعی برای تهیه لباس همگی ترکیبهای آلی تولید شده از طریق واکنش های مهار شده آلی هستندحتی مرگ و تباهی نیز ادامه همین فرایندهاست

چرا کربن این همه ترکیب تشکیل می دهد؟

کربن عنصر شگفت انگیزی است که می تواند با خودش پیوند های کووالانسی  قوی یگانه و دوگانه و سه گانه تشکیل می دهد و همچنین می تواند زنجیرهای بسیار بلند کربنی (پلی مر،بسپار) تشکیل دهد , مانند پلی اتیلن که یک نوع پلاستیک است همچنین کربن می تواند حلقه های سه،چهار و پنج وشش کربنی را تشکیل دهد . ظرفیت کربن در همه ترکیباتش 4 است و4 پیوند کووالانسی تشکیل می دهد

هیدروکربنها

از هیدروژن و کربن ساخته شده اند و اسکلت همه ترکیبات آلی را تشکیل می دهند

انواع هیدروکربنها

الف) هیدروکربنهای آلیفاتیک که خود به چهار دسته تقسیم می شود

1-آلکانها

2-آلکنها

3-آلکینها

4-سیکلو آلکانها (حلقوی)

ب) هیدروکربونهای آروماتیک (ترکیبات معطر) مانند بنزن و تولوئن

انواع ترکیبات آلی

1-الکلها 2- آلدهیدها و کتونها 3- اسیدهای کربوکسیلیک 4- استرها 5- آمینها و آمیدها 6- آمینو اسیدها 7- فنولها 8- کربوهیدراتها(قندها) 9- پروتئینها 10- چربیها 11- پلیمرهای سنتزی

الکلها

اگر بجای هیدروژن آلکان گروه هیدروکسید یا OH– قرار گیرد الکل ایجاد می شود

نکته:اگر OH– به حلقه آروماتیک متصل باشد الکل نیست بلکه فنول است

گروه عاملی: به اتم یا مجموعه ای از اتم ها که به ترکیب خواص ویژه ای می بخشد

انواع الکلها از نظرگروه عاملی

الکلهای یک عاملی:                اتیل الکل         CH3-CH2-OH

الکلهای دو عاملی:                اتیل گلیکول       OH-CH2-CH2-OH

الکلهای سه عاملی:              گلیسیرین           OH-CH2-CHOH-CH2-OH

انواع الکلها

الکل نوع اول: در این الکلها گروه عاملی به کربن نوع اوّل متصل باشد.مانند

              CH3 -CH2 -OH

الکل نوع دوِِم: در این الکلها گروه عاملی به کربن نوع دوم متصل باشد.مانند

CH3-CHOH-CH3

الکل نوع سوم: در این الکلها گروه عاملی به کربن نوع سوم متصل باشد.مانند

CH3 –COH(CH3 ) -CH3

 نامگذاری الکلها

ابتدا بلندترین زنجیره کربنی را انتخاب. اگر الکل دارای شاخه باشد آنرا شماره گذاری می کنیم. شماره گذاری را از جهتی آغاز می کنیم که به گروه هیدروکسید نزدیکتر باشد. برای نوشتن نام ابتدا شماره محل شاخه و سپس نام شاخه و نام آلکانی زنجیره اصلی و در آخر کار پسوند (ول)اضافه می کنیم

1-پروپانول                                   CH3 -CH2 -CH2 -OH

2-پروپانول                                  CH3 -CHOH-CH3 

ایزومر ساختاری

ترکیباتی هستند که دارای فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی هستند

مثال: ترکیبی با فرمول مولکولی C4H10O دارای چند ایزومر ساختاری است ،آنها را رسم و نامگذاری کنید؟

2-بوتانول                                                                1-بوتانول

2-متیل 2-پروپانول                                                          2-متیل 1-پروپانول

خواص فیزیکی الکلها

الکلها دارای سر قطبی و سر غیر قطبی می باشند. به همین علت الکلها هم در ترکیبات قطبی و هم غیر قطبی می تواند حل شوند. هرچه تعداد کربن یک الکل بیشتر می شود، انحلال پذیری در آب کاهش می یابد. زیرا سهم غیر قطبی مولکول افزایش می یابد

نکته: پیوند کووالانسی از پیوند هیدروژنی قویتر است

الکلها می توانند با آب پیوند هیدروژنی تشکیل دهند و در آب به هر نسبتی حل شوند.  الکلها بین خودشان پیوند هیدروژنی ایجاد می کنند، هر چه تعداد گروهای OH یک الکل بیشتر باشد پیوندهای هیدروژنی بیشتری می تواند برقرار کند و نقطه جوش بالاتر می رود

تهیه الکلها

1- واکنش آلکن با آب:    از واکنش آلکنها با آب در حضور کاتلیزگراسیدی الکل بدست می آید

واکنش هالید آلکیل باهیدروکسیدهای فلزات قلیایی

      

در واکنش بالا منظور از X عناصر I,Br,Cl,F که جزءهالوژنها می باشند و منظور از M عناصر گروه اول، که شامل عناصر Li,Na,K,Rb می باشد

کاهش آلدهیدها با H2: از کاهش آلدئیدها توسط گاز هیدروژن الکل نوع اول ایجاد می شود.  

3-کاهش کتونها با  H2 : از کاهش کتونها توسط گاز هیدروژن الکل نوع اول ایجاد می شود.   

از تخمیر قندها: باکتریها نیز می توانند توسط بعضی از مواد شیمیایی قندها را تبدیل به الکل کنند

3- واکنش حذفی: جدا شدن یک مولکول کوچک مانند آب از یک مولکول بزرگتر توسط گرما یا کاتالیزگر واکنش حذفی می گویند

نکته: اگر در واکنش حذفی مولکول آب جدا شود به آن واکنش آبزدایی می گویند

اکسایش الکلها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word)

فصل اول :  مولدهای بخار با سوختهای فسیلی
دیگ لوله آتشین   
دیگ لوله آبی ( نمونه های اولیه )   
دیگ لوله مستقیم   
دیگ لوله خمیده   
دیگ لوله آبی   

فصل دوم : سوختها و احتراق
زغال سنگ   
آنتراسیت   
زغال سنگ قیری   
زغال سنگ زیرقیری   
زغال سنگ چوب گونه   
زغال سنگ نارس  
تجزیه زغال سنگ  
تجزیه مستقیم  
روش تجزیه کمی عناصر  
ارزش گرمایی  
سوخت اندازهای مکانیکی  
احتراق پودر زغال  
ماشینهای خردکن  
کوره های سیکلونی  

فصل سوم : توربینها
مقدمه  
اصل ضربه  
اصطکاک شاره  
نشت  
اتلاف ناشی از رطوبت بخار  
اتلاف ناشی از خروج بخار  
اتلاف بر اثر انتقال گرما  
اتلاف مکانیکی و الکتریکی  
بازده طولی  

فصل چهارم : سیستم چگالش – آب تغذیه
مقدمه   
چگالنده های تماس مستقیم  
چگالنده ی افشانه ای   
چگالنده ی تک فشاره و چندفشاره   
اندازه و جنس لوله ها   
فصل پنجم : سیستم آبگردشی
برجهای خنک کن تر  
برجهای خنک کن با جریان مکانیکی هوا  
برجهای خنک کن با جریان طبیعی هوا  

فصل ششم : چرخه های توربین گازی و ترکیبی
استفاده از دماهای بالاتر   
مواد   
خنک سازی  
خنک سازی با هوا  
سوختها  
چرخه های ترکیبی – کلیات  
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه سوخت های فسیلی در فایل ورد (word)

کتاب نیروگاههای حرارتی

تالیف : محمد محمدالوکیل

ترجمه : کاظم سرابچی

فصل

 مولدهای بخار با سوختهای فسیلی

مولدهای بخار نیروگاه که در نیروگاههای تولید برق به کار می‌روند موضوع اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهند. مولدهای بخار نیروگاهی مدرن اساساً دو نوع هستند

1 – نوع استوانه‌ای لوله آبی زیر بحرانی

2 – نوع یکبار گذر فوق بحرانی. واحدهای فوق بحرانی معمولاً در فشار MPa24 و بالاتر کار می‌کنند که بالاتر از فشار بحرانی آب Mpa 09ر22 ، است. مولد بخار  استوانه‌ای زیر بحرانی معمولاً در حدود Mpa 13 یا Mpa 18 کار می‌کند. بسیاری از مولدهای بخاری که در دهه 1970 و 1980 خریداری شده‌اند از نوع استوانه‌ای لوله آبی هستند که در Mpa 18 کار می‌کنند و بخار فوق گرم با دمای 540 تولید می‌کنند و دارای یک یا دو مرحله بازگرمایش بخار هستند. این مولدها قابلیت سوزاندن زغال پودر شده و سوختهای نفتی را دارند، هر چند که سوختهای نفتی به علت افزایش قیمت و مشکلات مربوط به تامین آنها به تدریج کنار گذاشته می‌شوند. گاز طبیعی، هر چند که هنوز در برخی از نقاط دنیا در نیروگاهها مصرف می‌شود، با این همه به خاطر گرانی آن اکنون در ایالات متحده آمریکا بیشتر در مصارف خانگی مورد استفاده است. به هر حال، گاز طبیعی یک سوخت تمیز سوز و نسبتاً بدون آلودگی است. ظرفیت بخاردهی مولدهای بخار نیروگاهی مدرن بالاست، و مقدار آن از 125 تا 1250 می‌تواند تغییر کند. قدرت نیروگاهها نیز بین 125 تا 1300 مگاوات است

از سوی دیگر، مولدهای بخار صنعتی آنهایی هستند که در شرکتهای صنعتی و موسسات دیگر کاربرد دارند و انواع مختلفی را شامل می‌شوند. این مولدها می‌توانند همانند مولدهای بخار نیروگاهی از نوع لوله آبی و با سوخت زغال پودر شده باشند، اگر چه در آنها از زغال کلوخه‌ای، نفت یا گاز طبیعی، و غالباً ترکیبی از آنها، و همچنین از زباله‌های شهری، انرژی پسماندهای پردازشی یا فرآورده‌های فرعی دیگر نیز می‌توان استفاده کرد. در برخی از آنها حتی از گرمایش الکتریکی استفاده می‌شود. برخی از نوع بازیابنده گرما هستند که در آنها از گرمای پسماند فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود این مولدها همچنین می‌توانند از نوع لوله آتشی باشند. مولدهای بخار صنعتی معمولاً بخار فوق گرم تولید نمی‌کنند، بلکه بخار اشباع یا حتی فقط آب گرم تولید می‌کنند ( در این صورت آنها را می‌توان مولد بخار نامید) کار این مولدها در فشارهای از چند کیلوپاسکال تا Mpa5/10 انجام می‌شود، و ظرفیت بخاردهی (یا آب گرم) آنها از کمتر از 1 تا 125تغییر می‌کند

مولدهای بخار با سوختهای فسیلی غالباً با توجه به برخی اجزا یا ویژگی‌هایشان به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند

1 – دیگهای لوله آتشی

2 – دیگهای لوله آبی

3 – دیگهای گردش طبیعی

4 – دیگهای گردشی کنترل شده

5 – دیگهای جریان یکبار گذر

6 – دیگهای زیربحرانی

7 – دیگهای فوق بحرانی

دیگ لوله آتشی

دیگهای لوله آتشی از اواخر قرن هیجدهم با اشکال اولیه گوناگونی برای تولید بخار جهت مصارف صنعتی مورد استفاده بوده‌اند. امروزه دیگر از این نوع دیگها در نیروگاههای بزرگ استفاده نمی‌شود. در این فصل، این نوع دیگ به دلایل تاریخی گنجانده می‌شود، در مقابل دیگهای لوله آبی مدرن مورد تاکید خواهند بود. دیگهای لوله آتشی هنوز در صنایع به کار می‌روند و در آنها بخار اشباع با فشار حداکثر Mpa 8/1 و ظرفیت 3/6 تولید می‌شود. هر چند که اندازه آنها بزرگتر شده است ولی طرح کلی آنها در طی 25 سال گذشته به طور چشمگیری تغییر نیافته است

دیگ لوله آتشی شکل خاصی از دیگ نوع پوسته‌ای است. دیگ نوع پوسته‌ای عبارت است از ظرف یا پوسته‌ای بسته و معمولاً استوانه‌ای که محتوی آب است و بخشی از پوسته، مثلاً قسمت پایینی آن، به طور ساده در معرض گرمای شعله یا گازهای حاصل از احتراق خارجی قرار می‌گیرد. دیگ پوسته‌ای امروزه به اشکال نوتری مانند دیگ الکتریکی تکامل یافته است، که در آنها گرما توسط الکترودهای مستقر در آب تامین می‌شود. در نوع دیگری از این دیگها، گرما به وسیله انباره و بدین ترتیب تامین می‌شود که بخار تولید شده در یک منبع خارجی از داخل لوله‌های درون پوسته عبور می‌کند. در هر دو نوع این دیگها، پوسته در معرض گرمای مستقیم نیست

دیگ لوله آتشی صورت تکامل یافته دیگ پوسته‌ای است که در آن به جای بخار، گازهای گرم از داخل لوله‌ها عبور می‌کنند. به دلیل بهبود انتقال گرما، بازده دیگ لوله آتشی خیلی بیشتر از دیگ پوسته‌ای اولیه است و مقدار آن به حدود 70 درصد می‌رسد

در دیگهای لوله آتشی، لوله ها به صورتهای افقی، عمودی، یا مایل قرار می‌گیرند، اما لوله‌های افقی بیشتر متداول هستند. کوره و آتشدان در زیر انتهای جلویی پوسته واقع هستند. گازها به طور افقی از قسمت زیرین می‌گذرند و سپس تغییر جهت می‌دهند و آنگاه از لوله‌های افقی عبور می‌کنند و در قسمت جلو وارد می‌شوند

دیگهای لوله آتشی بر دو نوع‌اند: (1) دیگ با جعبه آتش (2) دیگ کشتی اسکاچ . در دیگ با جعبه آتش، کوره یا جعبه آتشی همراه با لوله‌های آتشی در داخل پوسته قرار می‌گیرند. در دیگ کشتی اسکاچ احتراق در داخل یک یا چند محفظه احتراق استوانه‌ای که معمولاً در داخل و نزدیک به ته پوسته اصلی قرار دارند، انجام می‌گیرد. گازها از قسمت عقب محفظه‌ها خارج می‌شوند و پس از تغییر جهت از داخل لوله‌های آتشی به طرف جلو می‌آیند و از طریق دودکش خارج می‌شوند. در دیگهای کشتی اسکاچ معمولاً از سوختهای مایع یا گاز استفاده می‌شود

دیگ لوله آبی: نمونه های اولیه

پیشرو مولدهای بخار مدرن، دیگ لوله آبی بود که توسط جورج بابکوک و استفن ویلکاکس در سال 1867 ساخته شد. آنها این دیگ را دیگ لوله آبی ((غیرانفجاری)) نامیدند که اشاره‌ای بود به انفجارهای فاجعه‌آمیز دیگها که در آن هنگام فراوان روی می‌داد. به هر حال، ساخت تجارتی دیگ لوله آبی تا اوایل قرن بیستم تحقق نیافت تا اینکه توربین بخار که نیازمند بخار با فشار و جریان بالاست اختراع شد

دیگهای لوله آتشی برای داشتن چنین فشارها و ظرفیتهای بالایی نیازمند پوسته‌ای با قطر بزرگ بودند. پوسته‌ای با چنین قطر بزرگی نیز می‌بایست بتواند تحت تنشهای دمایی و فشاری بسیار بالایی کار کند که لازمه آن ضخامت بیش از اندازه پوسته بود. افزون بر آن، این نوع دیگها در معرض رسوب بندی و انفجار نیز بودند و هزینه آنها به طور غیرقابل قبولی بالا بود

در مقابل، فشار بخار در دیگ لوله آبی به لوله‌ها و به استوانه‌های نسبتاً کم قطر وارد می‌شود و بدین ترتیب فشارهای بسیار بالای مولدهای بخار مدرن امروزی قابل تحمل است. دیگهای لوله آبی اولیه از لحاظ ظاهر بسیار شبیه دیگهای لوله آتشی بودند با این تفاوت که آب و بخار با فشار بالا در داخل لوله‌ها و گازهای حاصل از احتراق در خارج لوله‌ها قرار داشتند. دیگ لوله آبی مراحل متعددی را تا تکامل خود گذرانده است

دیگ لوله مستقیم

اولین دیگ لوله مستقیم بود که در آن لوله‌های مستقیم با قطر خارجی 3 تا 4 اینچ تحت زاویه 15، به فاصله 8 اینچ از یکدیگر بین دو مقسم عمودی قرار می‌گرفتند. یکی از مقسم‌ها پایین آورنده بود که آب تقریباً اشباع را به لوله‌ها تغذیه می‌کرد. در این لوله‌ها آب به طور جزئی بخار می‌شد. مقسم دیگر بالا برنده بود که مخلوط مایع و بخار را دریافت می‌کرد. چگالی آب در پایین آورنده بیشتر از چگالی مخلوط دوفازه در بالا برنده بود و این اختلاف بین چگالی‌ها موجب گردش طبیعی آب در جهت عقربه ساعت می‌شد. با افزایش ظرفیت دیگ، از هر مقسم بیش از یک شاخه و از لوله‌ها بیش از یک دسته به کار رفت. مخلوط دو فازه به استوانه بالایی که به موازات لوله‌ها (استوانه طولی) یا عمود بر آنها (استوانه عرضی) قرار می‌گرفت، وارد می‌شد. این استوانه‌ها آب تغذیه را از آخرین گرمکن آب تغذیه دریافت می‌کردند و بخار اشباع را از طریق جدا کننده بخار داخل استوانه، که بخار را از آب حبابها جدا می‌کرد، به فوق گرمکن می‌دادند. انتهای پایینی پایین آورنده‌ها به استوانه گل‌آلود وصل می‌شد که رسوبات آب گردشی را جمع میکرد

استوانه طولی منفردی با قطر معمولاً ft4 (تقریبا m2/1 ) تنها می‌توانست به تعداد محدودی لوله مجهز شود و از این رو سطح گرمایش محدودی داشت. دیگهای استوانه افقی، بسته به ظرفیتی که داشتند دارای یک یا چند استوانه موازی بودند. این دیگها با سطح گرمایش 93 تا m2 930 ساخته می‌شدند و فشار آنها به فشارهای پایینی بین 2/1 تا Mpa 3/2 و ظرفیت بخاردهی آنها به 63/0 تا  10 محدود می‌شود

در دیگهای استوانه عرضی، به دلیل شکل هندسی‌شان می‌توان از لوله‌های بسیار بیشتری در مقایسه با استوانه‌های طول استفاده کرد. این دیگها با سطح گرمایش 93 تا m2 2300، فشارهای 2/1 تا Mpa10 ، و بخاردهی 63/0 تا  63 ساخته می‌شدند

برای تامین حداکثر گرماگیری لوله‌ها از گازهای احتراق گرم و به حداقل رساندن نقاط کور گاز، تیغه‌هایی در طول لوله‌های هر دو نوع دیگ قرار داده می‌شد تا تعداد مسیر عبور گاز را تا سه مسیر برساند

دیگ لوله خمیده

انواع متعددی از دیگهای لوله خمیده متداول بوده است. به طور کلی، در دیگ لوله خمیده به جای لوله‌های مستقیم بین استوانه‌ها یا بین استوانه و مقسم‌ها، از لوله‌های خمیده استفاده می‌شد. لوله‌ها طوری خم می‌شدند که به طور شعاعی به استوانه‌ها وارد و یا از آن خارج شوند. تعداد استوانه‌ها معمولاً بین دو تا چهار عدد بودند. به طوری که در بالا اشاره شد، با نصب تیغه‌های گاز یک یا چند مسیر عبور گاز به وجود می‌آمد

در اینجا کافی است که به نمونه‌ای از دیگهای لوله خمیده که دیگ استرلینگ چهار استوانه‌ای نامیده می‌شود اشاره کنیم، این دیگ در اوایل دهه 1890 ابداع شد و پس از آن تغییرات اندکی پیدا کرد. این دیگ، برخلاف سایر دیگهای لوله خمیده، دارای سه استوانه بالایی و یک استوانه پایینی ( که استوانه گل ‌آلود هم نامیده می‌شود) بود که به ترتیب محتوی مخلوط دو فازه و آب بودند

دیگ چهار استوانه‌ای استرلینگ به ترتیبی که در زیر بیان می‌شود کار می‌کرد. گاز حاصل از احتراق از قسمت راست ته کوره به طرف بالا جریان می‌یافت

در این دیگ، استوانه بخار مستقیماً در بالای استوانه آب قرار داشت و دارای یک ردیف لوله‌های خمیده در جلو، یعنی در طرف گازهای ورودی، و یک ردیف لوله در عقب بود. در طرحهای بعدی دیگ در استوانه‌ای استرلینگ، تنها از یک مسیر گاز استفاده شد. در طرحهای اخیر کوره دیگ استرلینگ، از دیوارهای خنک شونده استفاده می‌شود، به این ترتیب که سطوح داخلی کوره با لوله‌هایی که حامل همان آب دیگ است و از نیروگاه می‌آید پوشانده می‌شود. این لوله‌ها، سطوح جذب گرما را افزایش می‌دهند و پوشش نسوز درونی دیوارها را در مقابل دماهای بالا محافظت می‌کنند که نتیجه آن افزایش آهنگهای احتراق و جریان بخار است

دیگ استرلینگ به طور کلی می‌تواند خود را با شرایط بارهای به شدت متغیر هماهنگ کند و در جایی که نگهداری کیفیت بالای آب مشکل است، یک دیگ مناسب به شمار می‌رود و با انواع سوختها هم سازگاری دارد. این دیگ هم در کشتیها و هم در موارد مستقر در سطح زمین کاربرد پیدا کرده است

دیگ لوله آبی: پیشرفتهای اخیر

ظهور کوره با دیوارهای خنک شونده با آب که دیوارهای آبی نامیده می‌شود، بالاخره منجر به ادغام کوره، صرفه جو، دیگ، فوق گرمکن، بازگرمکن، و پیش خنک کن هوا در مولد بخار مدرن شد. برای خنک کردن دیوارهای محل قرار گیری صرفه جو، فوق گرمکن و اجزای دیگری مانند جدارهای حائل و دیوارهای مقسم نیز از آب استفاده می‌شود. استفاده از تعداد زیادی گرمکنهای آب تغذیه ( تا هفت یا هشت دستگاه) به معنی صرفه جوی کوچکتر، و فشار بالا به معنی دیگی با سطح کمتر است، زیرا گرمای نهان تبخیر با افزایش فشار به شدت کاهش می‌یابد. بدین سان مولدهای بخار فشار بالای مدرن نسبت به واحدهای قدیمی‌تر نیازمند فوق گرمکن و بازگرمکنی با سطح بیشتر و دیگی با سطح کمتر هستند. فراتر از فشارهای Mpa 10، لوله‌های آبی کل سطح دیگ را می‌پوشانند و برخلاف آنچه در طرحهای قدیمی‌تر در دو بخش پیشین دیدیم، نیازی به وجود لوله‌های دیگر نیست

آب در دمای 230 تا 260 از گرمکن فشار بالای آب تغذیه خارج و سپس وارد صرفه جو می‌شود و آن را به صورت مایع اشباع یا مخلوط دو فازه با کیفیت پایین ترک می‌کند و آنگاه از قسمت میانی وارد استوانه بخار می‌شود. آب از طریق لوله‌های عایق پایین آورنده که در خارج کوره قرار می‌گیرند، از استوانه بخار به مقسم جریان می‌یابد. مقسم به لوله‌های آبی که دیوارهای کوره را می‌پوشانند و به عنوان لوله‌های بالابرنده عمل می‌کنند مربوط می‌شود. آب در این لوله‌ها گرما را از گازهای حاصل از احتراق دریافت می‌کند و به مقدار بیشتری تبخیر می‌شود. اختلاف چگالی بین آب لوله‌های پایین آورنده و لوله‌های آبی، به گردش آب کمک می‌کند. در استوانه، بخار از مایع در حال جوش جدا می‌شود و به فوق گرمکن و سپس به قسمت فشار بالای توربین می‌رود. بخار پس از خروج از این توربین به بازگرمکن باز می‌گردد و سپس به قسمت فشار پایین توربین می‌رود

هوای جو پس از خروج از دمنده با جریان اجباری، درست پیش از آنکه گازها در جو تخلیه شوند، توسط گاز پیش گرم می‌شود. پس از آن هوا وارد کوره می‌شود و در آنجا با سوخت آمیخته می‌شود و می‌سوزد و دما به حدود 1700 می‌رسد. گازهای حاصل از احتراق بخشی از انرژی خود را به لوله‌های آبی و سپس به فوق گرمکن، بازگرمکن و صرفه جو می‌دهند و آنگاه آن را در دمایی در حدود 300 ترک می‌کنند. از آن به بعد، گازها هوای جو ورودی را در پیش گرمکن هوا گرم  و آن را در دمایی در حدود 150 ترک می‌کنند. یک دمنده با جریان مکشی، گازها را از درون کوره بیرون می‌کشد و به دودکش می‌فرستد. اینکه گازها با دمایی در حدود 150 بیرون می‌روند به معنی اتلاف قابلیت انجام کار در نیروگاه است. به هر حال، این مساله به نظر می‌رسد که قابل قبول باشد زیرا (1) گازها باید در دمایی بسیار بیشتر از دمای نقطه چگالش بخار آب موجود در گازها قرار داشته باشند (دمای نقطه چگالش برابر است با دمای اشباع فشار جزئی بخار آب) تا از چگالش بخار، که موجب تشکیل اسید و خوردگی اجزای فلزی در مسیر جریان گازها می‌شود، جلوگیری شود؛ و (2) گازهای حاصل از احتراق باید دارای نیروی بالابر کافی جهت گذشتن از مقدار زیادی دود که در بالای دودکش قرار دارد باشند تا به خوبی در جو پراکنده شوند

فصل 2 :

سوختها و احتراق

سوختهای فسیلی در نتیجه تجزیه هوا و آلی و تبدیل شیمیایی آنها در زمین بوجود می‌آید

30 درصد با مصرف نفت و گاز طبیعی به وجود می‌آید. بقیه نیز عمدتاً در نیروگاههای آبی و هسته‌ای تولید می‌شود. در ایالات متحده، مصرف گاز طبیعی در نیروگاهها، به خاطر ضرورت استفاده از آن در مصارف خانگی و صنعتی به تدریج کنار گذاشته می‌شود

سوختهای سنتزی در شمار سوختهای احتراقی جدیدی هستند که به صورتهای مایع یا گازند و عمدتاً از زغال سنگ، صخره‌های نفتی، و شنهای قیری به دست می‌آیند. امروزه، محصولات فرعی صنعتی، پسماندهای خانگی و صنعتی ، وبیوماس درصد بسیار کوچکی از سوختهای مصرفی را به خود اختصاص می‌دهند

در این فصل سوختهای احتراقی طبیعی (فسیلی) با سنتزی که در نیروگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیز مراحل آماده سازی و سیستمهای احتراق آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم

زغال سنگ

زغال سنگ در اصطلاح عمومی به تعداد زیادی از مواد معدنی جامد آلی با ترکیبات و خواص متفاوت اطلاق می‌شود، اما همه آنها اساساً دارای مقدار زیادی عنصر کربن به صورت بی‌شکل (بدون ساختار منظم) هستند. زغال سنگ به صورت رسوبات لایه‌ای در اعماق متفاوت و غالباً زیاد یافت می‌شود، هر چند که گاهی در نزدیکی سطح زمین نیز پیدا می‌شود. ذخایر قابل بهره‌برداری زغال سنگ در ایالات متحده در حدود 270000 میلیون تن تخمین زده می‌شود. (اینها شامل ذخایری هستند که استخراج آنها در آینده قابل پیش‌بینی اقتصادی است) که در 36 ایالت از 50 ایالت این کشور وجود دارند. ذخایر زغال سنگ در ایالات متحده در حدود 30 درصد کل ذخایر جهانی زغال سنگ است

زغال سنگ را با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی آن می‌توان از دیدگاههای گوناگون تقسیم‌بندی کرد. پذیرفته‌ترین روش تقسیم‌بندی، روشی است که انجمن آمریکایی آزمون و مواد (ASTM ) آن را ارائه داده است و طبق آن زغال، براساس میزان متامورفیسم (تغییر شکل و ساختار در اثر گرما، فشار، و آب) به درجات مختلف تقسیم‌بندی می‌شود. در پایین‌ترین مرتبه این تقسیم‌بندی زغال قهوه‌ای و در بالاترین مرتبه آن آنتراسیت (388 ASTM D ) قرار دارد. ذیلاً این تقسیم بندی به ترتیب درجات نزولی و به اختصار معرفی می‌شود

آنتراسیت.

آنتراسیت در میان زغالها بالاترین درجه را دارد و 86 تا 98 درصد جرم آن را در حالت خشک و عاری از مواد معدنی، کربن ثابت (کربنی که به حالت عنصری است) و درصد اندکی یعنی از 2 تا 14 درصد جرم آن را مواد فرار (عمدتاً متان CH4 ) تشکیل می‌دهد. آنتراسیت به رنگ سیاه درخشان، دارای چگالی زیاد، و حالت سخت و شکننده است. آنتراسیت با حداکثر درصد کربن ثابت به صورت گرافیت است. آنتراسیت به آرامی می‌سوزد و بیشترین ارزش گرمایی را پس از زغال قیری دارد. از آنتراسیت عمدتاً در مولدهای بخار دارای سوخت انداز استفاده می‌شود، و به ندرت آن را به صورت پودر می‌سوزانند. در ایالات متحده، بیشترین معادن آن در پنسیلوانیا قرار دارد

زغال آنتراسیت با توجه به مقدار کربن ثابت آن به سه زیرگروه تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از

متا آنتراسیت که دارای بیش از 98 درصد کربن، آنتراسیت که دارای 92 تا 98 درصدکربن، و نیمه آنتراسیت که دارای 86 تا 92 درصد کربن ثابت است

زغال سنگ قیری.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word) دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست پروژه دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word)

دیباچه   
فصل اول: شناخت كلی اسید سیتریك  
مقدمه    
1-1) پیشینه    
1-2) سوبستراهای استفاده شده بای تولید اسید سیتریك    
1-3)  خواص فیزیكی اسید سیتریك     
1-4) خواص شیمیایی اسید سیتریك     
1-5) منابع طبیعی اسید سیتریك     
1-6) كاربرد اسید سیتریك     
1-7) مشتقات اسید سیتریك     
1-7-1) نمكها    
1-7-2) استرها    
فصل دوم: بیوشیمی تخمیر و متابولیسم تولید اسید سیتریك     
2-1) بیوشیمی تخمیر    
2-2) بیو شیمی تخمیر    
2-2-1) تشكیل اسید سیتریك از پیرووات    
فصل سوم: روشهای تولید اسید سیتریك     
3-1) M.O های مولد اسید سیتریك    
3-1-1) مخمرها    
3-1-2) آسپرژیلوس نایجر    
3-1-2-1) روش جداسازی سویه A.niger مولد اسید سیتریك     
3-1-2-2) شناسایی اختصاصی A.niger    
3-2) روش كشت سطحی     
3-3) روش كشت غوطه‌ور     
3-4) تخمیر در بستر جامد    
3-4-1) روش تخمیر كوجی    
3-5) تأثیر شرایط محیطی بر تولید اسید سیتریك     
3-5-1) شرایط تغذیه‌ای A.niger     
3-5-2) تأثیر فلزات trace در تولید اسید سیتریك     
3-5-3) تأثیر نیتروژن و فسفر در تولید اسید سیتریك     
3-5-4) تأثیر متانول در تولید اسید سیتریك     
فصل چهارم: تخمیر در بستر جامد (SSF)     
4-1) تعریف كشت حالت جامد    
4-2) تفاوتهای اساسی بین كشت حالت جامد و كشت غوطه ور    
4-3) مقایسه كشت حالت جامد با سایر فرآیندهای تخمیری     
4-4) مزایایی سیستم كشت حالت جامد     
4-5) معایب سیستم كشت حالت جامد    
4-6) مراحل اصلی فرآیند كشت حالت جامد     
4-7) پارامترهای مؤثر بر فرایند SSF در تولید اسید سیتریك     
فصل پنجم: كاه گندم     
5-1) تعریف كاه و ویژگیهای ساختاری     
5-1-1) كربوهیدراتهای ساختمانی     
5-1-1-1) سلولز     
5-1-1-2) همی سلولز    
5-1-1-2) لیگنین     
5-2) تركیب شیمیایی كاه گندم     
5-3) پیش تیمار (Pretreatment) كاه گندم     
5-3-1) روشهای فیزیكی پیش تیمار كاه گندم     
5-3-1-1) پیش تیمار كاه گندم با بخار     
5-3-2) روشهای شیمیایی پیش تیمار كاه گندم     
5-3-2-1) پیش تیمار كاه با اوره     
5-3-3) پیش تیمار بیولوژیكی كاه گندم     
فصل ششم: جداسازی و خالص‌سازی اسید سیتریك     
6-1) استخراج اسید سیتریك     
6-1-1) فروشویی (Leaching)    
6-1-2) روش رسوبگیری     
6-1-3) روش استفاده از استخراج با حلال     
6-1-4) روش استفاده از غشاء     
6-1-5) مقایسه بین روشهای مختلف جداسازی اسید    
6-2) خالص سازی اسید سیتریك     
فصل هفتم: بررسی جنبه اقتصادی     
7-1) كشورهای عمده‌ تولید كننده و مصرف كننده محصول     
7-2) اهمیت اقتصادی طرح     
7-3) میزان واردات اسید سیتریك     
7-4) واحدهای تولیدی و واحدهای در دست اجرای اسید سیتریك     
منابع مورد استفاده     

دیباچه

تولید اسیدهای آلی به دلیل كاربرد وسیع آنها در صنایع مختلف از دیرباز مورد مطالعه و بررسی بوده است.
از جمله اسیدهای آلی مورد استفاده، اسید سیتریك است كه دارای مصارف متعددی در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و سایر صنایع می‌باشد كه به دلیل غیرسمی بودن، اسیدیته مناسب، قابلیت بافری و . . .  هر سال به مقدار %2-3 بر میزان مصرف آن افزوده  می‌گردد.
از اولین كشورهایی كه در این زمینه تلاش كردند، ایتالیا، آمریكا، انگلستان و چند كشور اروپایی بودند كه در قرون 18 و 19 به روش شیمیایی اقدام به این عمل نمودند و تقریباً از اوایل قرن 20 روشهای بیوتكنولوژی در سراسر دنیا رایج شدند كه هنوز هم كاربرد دارند.
ابتدا روش بستر جامد برای تولید آن استفاده می‌شد ولی به تدریج روش غوطه وری جایگزین روشهای قبلی شد زیرا در روش غوطه‌وری كنترل بهتر و آسانتر صورت گرفته و نیز شرایط كار بهتر و راندمان بیشتر می‌باشد. مجدداً پس از طی چند دهه روش بستر جامد برای تولید این اسید به دلیل امكان استفاده از ضایعات فراوان و ارزان كشاورزی به عنوان سوبسترا رواج یافت. به هر حال در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای اصلاح گونه‌های میكروبی مولد اسید سیتریك مخصوصاً آسپرژیلوس نایجر صورت گرفته و از جهت افزایش راندمان تولید و استخراج اسید نیز مورد توجه بوده است.

منابع مورد استفاده در  پروژه دانلود چگونگی تولید اسید سیتریک از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در فایل ورد (word): 

1- بیوتكنولوژی- میكروبیولوژی صنعتی، تألیف:‌ ولف كروگر- آنالیز كروگر، مترجمان: دكترسید علی مرتضوی- مهندس مهدی كریمی- مهندس رسول كدخدایی- مهندس سعید رحیمی یزدی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
2- میكروبیولوژی صنعتی، تألیف: اختر الملوك كاظمی و سیری (1372) دانشگاه صنعتی شریف.
3- بیوتكنولوژی صنعتی، تألیف: دكتر سید عباس شجاع الساداتی، دانشگاه تربیت مدرس
4- مبانی بیوتكنولوژی و میكروب‌شناسی صنعتی، تألیف:‌ دكتر حسن لامع و دكتر محمد رضا احسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (1375)
5- بیوتكنولوژی میكروبی، تألیف: محمد رضا صعودی، دكتر فریدون ملك زاده، دكتر شیرین ملك زاده، دانشگاه تهران (1380)
6- تكنولوژی آماده‌سازی و نگهداری غلات، تألف:‌ دكتر ناصر رجب زاده (1375)
7- مبانی فناوری غلات، تألیف دكتر ناصر رجب زاده، دانشگاه تهران (1380)
8- غلات     تألیف: ناصر خدا بنده         دانشگاه تهران
9- گندم     تألیف:‌ هادی كریمی
10- سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سالهای 82-1377
11- آمار وزارت صنایع (1383)، وزارت صنایع تهران
12- سید صفاعلی فاطمی، سید عباس شجاع الساداتی، «بهینه‌سازی تولید اسید سیتریك با استفاده از طراحی آزمایشها در روش تخمیر حالت جامد با بكارگیری A.niger،‌ دانشگاه تربیت مدرس، امیر كبیر، سال یازدهم، شماره 43.
13- سید صفا علی فاطمی، سید عباس شجاع الساداتی،‌ «تولید اسید سیتریك از تفاله سیب با استفاده از تخمیر حالت جامد، مقالات علمی پژوهشی،‌ سال هجدهم ، شماره یك و دو (1378)
14- Y.D. Hang, E. E. Woodams, “A process for leaching citric acid from apple pomace fermented with A.nigr in SSF”, MIRCEN jornal, (1989), 5, 379-382.
15- Y.D. Hang, E. E. Woodams, “Solid state fermentation of apple pomace for citric acid production.” MIRCEN jornal, (1986), 2, 283-287
16- S.A. shojaosadati, V. Babaeipour. “Citric acid production from apple pomace in multi- layer Packed bed solid- state bioreactor.”, process Biochemistry 37. (2002), 909-914.
17- W.Q.XU, Y.D. Hang, “Roller culture techni que for citric acid production by A.niger”, process Biochemistry, (1988)
18- Y.D. Hang. “Microbial production of citric acid in fixed- bed column. Bioreactors”, Biotechnology letters, Vol 10, No.6 421-426 (1988)
19- Y. D/ Hang, E.E. woodams, “utilization of grape pomace for citric acid production by SSF.” , Am.j Enol.vitic, vol/.37 , No.2, (1986)
20- Y.D. Hang, E.E. woodams, ‘production of cirtic acid from corncobs. By A.niger”. , Bioresource technology 65 (1998) 251-253.
21- T. Roukas, P. Kotze kidou, ‘Pretreat ment of date syrup to increase citric acid production”. Enzyme and Microbial technology 21, 273-276 (1997) .
22- Al- obaidi, “The use of deionised date syrup as a substrate for citric acid production.”, Biote chnology letters, (1979), 1, 153-158.
23- V.S. shankaranad, B. K. Lonsane, “coffee- husk; an inexpen sive subtrate for production of citric acid by A.niger in SSF.”, Jornal of microbiology & Biotechnology 10, 165-168, (1994)
24- P.S. randenberghe, C. R. soccol, A. pandey, J. M. Lebeault, “SSF for the synthesis of citric acid by A.niger.”,  Bioresource Technology 74, (2000), 175-178
25- S.K. Khare, Krishna Jha, A.P. Gandhi, ‘citric acid production from okaraybg SSF.”, Biore source Teehnology 54 (1995), 323-325.
26- M. Y. Lu, I. S. Maddox, J. D. Brooks, “Application of a multi- Layer Packed- bed reactor to citric acid production in SSF using A. niger.”, process Biochemistry, vol. 33, No.2 PP.117-123, (1998)
27- M.Y. Lu, j.P. Brooks, I. S. Maddox, ‘citric acid production by SSF in a packed – bed reactor using A.niger.”, Enzyme and Microbial Technology 21, 392-397, (1997)
28- T. Roukas, P. Kotzekidou, “production of citric acid from Brewery wastes by surface fenmentation using A.niger.”, journal of food science- 225, vol. 51 No. 1, (1986)
29- T. Roukas, E. Alichanidis, “citric acid production from beet molasses by cell recycle of A.niger,”, Indus trial Micobiology, 7 (1991), 71-74.
30- G.N. Q azi, C. N. Gaind, S.K. chaturred, “pilot – scale citric acid production with A.niger under several conditions.”, jornal of fermentation and bioengineering, vel. 69, No. 1,72 – 74, (1990)
31- اطلاعات اولیه مورد نیاز طرح تولید اسید سیتریك،‌ وزارت صنایع،‌ معاونت توسعه صنعتی ، میترا رزمجو (1377)
32- قارچ شناسی پزشكی، تألیف: دكتر مسعود امامی، دكتر پریوش كردبچه،‌ دكتر مهین مقدمی،‌ دكتر فریده زینی، انتشارات دانشگاه تهران،‌ (1373).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید