دانلود تحقیق در مورد مقایسه فرمولاسیونهای مبدأ – مقصد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد مقایسه فرمولاسیونهای مبدأ – مقصد در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد مقایسه فرمولاسیونهای مبدأ – مقصد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد مقایسه فرمولاسیونهای مبدأ – مقصد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد مقایسه فرمولاسیونهای مبدأ – مقصد در فایل ورد (word) :

انواع موثری (كاربردی) روشهای تجزیه ای نوعاً به ارزیابی اثر طرحهای كنترل ترافیك جایگزین در یك تعداد ( در یكسری از) اندازه گیری های ( سنجشهای) اثر (MOES) شامل تاخیر و توان عملیاتی و انرژی و انتشار خطر تصادف نیاز داد به خاطر اینكه شبكه های ترافیك: محیطهای دینامیك و پویا هستند. در پاسخ به تغییرات در كنترل ترافیك، تركیب جریان ترافیك ممكن است تغییر كند. به عنوان مثال، نصب یك سربالای اتصال در ورودی بزرگراه می تواند به طور بالقوه ای باعث شود تا برخی از رانندگان به منظور جلوگیری از ایجاد تاخیرات در یك ورودی بخصوص. از طریق تغییر در ورودشان به بزرگراه الگوی برنامه روزانه شان (عادی) نشان را تغییر دهند ( تغییراتی در برنامه های عادی و روز مره شان ایجاد كنند) به منظور بدست آوردن الگوهای عادی ( معمولی) ترافیك در پاسخ به تغییرات شرایط ترافیك یك هاتریس O-D مورد نیاز است در طی برخی از اشكال ردیابی خودرو یا در بررسی و بازدید در جایی كه مقصد و مبدأ واقعی یك وسیله نقلیه یا سازنده سفر بدست می آید می‌توان تقاضاهای OD كامل ناقص را مستقیماً مشاهده كرد. بررسی ها شامل انشعاب یك زیر مجموعه ای از راننده های وسایل نقلیه است به منظور تخمین تقاضای OD میانگر( نشان دهنده) كل جامعه
( جمعیت، اشتغال) است ( كل جمعیت را نشان می دهد) در غیاب مشاهده مستقیم، نوعاً (معمولاً) براساس اطلاعات استفاده كنندگان تقاضاهای OD تخمین زده می‌شود در داخل فرآیند طراحی حمل و نقل چهار مرحله ای قدیمی و سنتی. معمولاً براساس داده های اطلاعات منطقه ای و استفاده از جاده همچون جمعیت: فرصتهای شغلی و اندازه گیری های فراوانی ؟؟ و تولیدان عنصر تخمین زده می شود.

در نتیجه، با استفاده از یك مدل گرانش (نقل) توزیع سفر، تقاضاهای O –D محاسبه می‌شود. روش سوم تلاش می كند تا از روی محاسبات جریان ترافیك مشاهده شده تقاضای O –D مجهول ( ناشناخته) را استنباط كند ( تعیین كند) روش سوم نیاز برای تخمین ( برآورد) جذابیت ها و تولیدات سفر از خصوصیات منطقه ای مجموعه
( انبوهه) را تامین می كند در عوض برای محاسبه( تخمین) یك تقاضای O –D تا جایی كه امكان دارد تكرار كننده ( بیانگر) جریانهای مشاهده شده است. این روش به سادگی از محاسبات ( تعداد) آشكار ساز حلقه ی موجود استفاده می كند. وان ارد و همكارانش (2003) نشان دادن كه مدل نقل توزیع سفر یك مسئله (مشكل) فرعی از مسئله O –D مصنوعی حاصل می باشد (جریانها تنها در رابطه های منطقه ای مشاهده می شود) مخصوصاً بوسیله ( از طریق) محاسبات اتصال موجود در اتصالات ورودی و خروجی شبكه و ملاحظه یك هاتریس بذری ( هسته ای) تابع مقاومت ظاهری مدل ثقل مسئله O –D مصنوعی یك مدل ثقل توزیع سفر برگشت داده می شود ( بر می گردد) به منظور تخمین و ارزیابی اعتبار تقاضای O –D در طی چهار دهه اخیر تحقیقات و كارهای جامع و گسترده ای برای گسترش روشهای منظم و سازمان یافته صورت گرفته است اصولاً این تلاشها به اهداف طراحی طولانی مدت محدود شده است با وجود این به دلیل نیاز به مدیریت خیلی موثرتر سازمان حمل و نقل امروزه بیشتر بر تخمین تقاضاهای O –D از طریق آنالیزهای ( روشهای تجزیه است) موثر ترافیك خیلی كوتاه مدت تاكید می شود. روشهای O –D مصنوعی شامل روشهای ابتكاری و ریاضیات  روشهای O –D دینامیك و استانیك و روشهایی كه علاوه بر تقاضای O –D مسیرها ( جاده ها) تخمین زده می باشد. این روشها بطور مفصل و دقیق بوسیله وان ارد و همكارانش (2003) توضیح داده شده است. این مقاله برای تخمین و ارزیابی تقاضاهای O –D استاتیك و ثاب با فرض اینكه جاده ها هستند بر روی روشهای ریاضیاتی متمركز شده است مقاله بعدی مسئله (مشكل) تخمین O –D و مسیر یابی تركیبی كه باعث پیچیدگی و ایجاد خطا در مسئله می شود را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد در هنگام تخمین و ارزیابی تقاضای شبكه كه به طور مصنوعی از جریان های اتصال ( تقاضای مصنوعی شبكه از جریانهای حلقه ای) با مسائل و مشكلات تئوری و تجربی زیادی مواجه می شویم. اولین مشكلی كه با آن مواجه می شویم این است كه بصورت ؟؟ امكان دارد كه تقاضاهای O –D چند تایی وجود داشته باشد كه دقیقاً بیانگر جریانهای مشاهده شده است (باشد) به منظور انتخاب یك راه حل منحصر به فرد كه دقیقاً شبیه هاتریلس هسته ای است. به جاز (از) استفاده از راه حلهای چند تایی كه محدودیت های جریان حلقه ای (اتصال) را اعمال می كند. می‌توان از ماتریس هسته ای استفاده كرد دومین مشكلی كه با آن مواجه می شویم این است كه در عمل به دلیل اینكه دده ها در نقاط مختلف جمع آوری می شود و به خاطر وجود خطاها در مجموعه اطلاعات (داده ها) پیوستگی جریان حلقه ای (اتصال) در گره ها به ندرت در داخلیك مجموعه ای از اطلاعات مشاهده شده وجود دارد. و این باعث می شود كه اغلب اوقات هیچ تقاضای O –D كه دقیقاً با جریانهای حلقه ای مشاهده شده مطابق باشد وجود نداشته باشد دوباره ( در اینجا نیز) راه حلهای چند تایی ممكن است وجود داشته باشد كه خطاهای جریان حلقه ای ( اتصال) یكسان را تامین می كند وان ارد و همكارانش (2003) یك فرمولاسیون كلی را گسترش دادند كه قضیه ( مسئله ) پیوستگی جریان كه در بخشهای دیگر ؟؟ درمورد آن بحث خواهد شد) را حل می كند ( رفع می كرد). مسئله سوم كه وجود دارد این است كه برای اكثر مسائل تجربی مسیرهایی كه بوسیله تقاضاهای O –D مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً ناشناخته هستند. در نتیجه برای محاسبه تقاضاهای O –D علاوه بر جاده ها
( مسیرها) یك مقدار پیچیدگی نیز به مسئله افزوده می شود.

آخرین مسئله این است كه O –D صحیح و درست به ندرت شناخته می شود. بنابراین ارزیابی اینكه چطور بدرستی تقاضای O –D تخمین زده می شود. كاری بسیار سخت و دشوار است در جایی كه جاده ها ( مسیرها) یك Prion مشهور هستند فرمولاسیونهای O –D مصنوعی برای مسائل بكار می رود. در این مقاله برای شناسایی ( تعریف) مفاهیم ( معانی) فرضیات ساده مختلف كه در متن ( نوشته جات) در تخمین های O –D نهایی در مودر آن صحبت شده است. از مثالهای ساده ای استفاده می شود. باید توجه داشت كه نتایج نشان داده شده در اینجا
اصولاً ، دو تا از فرمولاسیونهای اصلی برای تخمین و ارزیابی مناسبترین ( محتمل ترین) تقاضای O –D ( همانطور كه به وسیله اطلاعات راستین سنجی/ مینیمم ماكزیمم تعریف شده) در عبارتهای از ؟؟ عقب تر از ( پشتیبان) هرفرهرگاسیون بیان شده و بحث می شوند. این فرمولاسیونها شامل اطلاعات مینیمم / راستین سنجی حداكثر در ارتباط با ماتریس O –D( فرمولاسیون سفر نامیده می شود) و اطلاعات مینمم/ راستین سنجی حداكثر در ارتباط با جریانهای پیوسته ( فرمولاسیون ظرفیت نامیده می‌شود) می‌باشد. این فرمولاسیونها در عبارتهایی بیان شده اند كه توضیح چگونه آنها ایجاد شده اند فرضیات ساده ی كه برای حل تحلیلی فرمولاسیون اصلی ایجاد می شوند ( ساخته می شود) را شرح می دهد.

بعد از نمایش (نشان دادن) فرمولاسیونهای برای حل مسئله O –D مصنوعی و فرضیات ساده مربوطه در بخض بعدی سازگاری (ثبات) دو فرمولاسیون ( فرمولاسیون ظرفیت و سفر) برای دو شبكه فرضی ساده ( یكی از آنها یك تقاضای كل ثابت و دیگر یك تقاضای كل متغیر را نشان می دهد) را مورد بررسی قرار می گیرد. دلیل انتخاب این شبكه ها ساده این است كه برای بررسی اینكه چطور راه حل بهینه به عنوان یك تابع (به عنوان تابعی ) از فرمولاسیون مسئله تغییر می كند.

این شبكه ها قادرند تا فضای راه حل را شمارش كنند. علاوه بر این برای یكسری از موارد (همچون)
(a)    اثر مقیاسی گذاری O –D هسته ای (بذری) بر روی راه حل نهایی
(b)     اثر امكان ( عملی بودن) O –D بذری بر روی تخمین و ارزیابی جدول O –Dنهایی
(c)     اثر كمبود (عدم) پیوستگی جریان بر روی راه حل نهایی

فرمولاسیون های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و آزمایش شدند.

فرمولاسیون های O –D ساكن
همانطور كه توسط ویلسون(1970) شرح داده شد. برای حل یك سری ( یك تعداد)‌از مسائل حمل و نقل از روش های بیشینه سازی راستی سنجی در كمیته سازی ( به حداثل رسانی) اطلاعات استفاده می شود. بكارگیری ( استفاده از) اصول بیشینه سازی راستین سنجی برای مسئله تخمین و ارزیابی O –D ساكن (استاتیك) اولین بار بوسیله ویلوم سن(1978) پیشنهاد شد. او نشان داد كه از طریق بیشینه سازی راستین سنجی ماتریس سفر مناس می تواند یك مجموعه از محدودیتهای مربوطه را تخمین زده و ارزیابی كند. این بخش 2 تا از فرمولاسیونهایی كه برای حل مسئله O –D ساكن به همراه ( همراه با) بهینه سازی های بعدی، توسط رویلن  و همكارانش (1980) پیشنهاد شده را شرح میدهد( ویلوم سن 1981 و ویلوم سن، 1984 و اوتوزار و ویلوم سن 2001) علاوه بر این تقریبها (بهینه سازی) كه برای این فرمولاسیون ها بوسیله وان آرد و همكارانش(2003) گزارش شده را نشان داده می شود. این بخش، فرضیات ساده مختلفی كه برای حل تحلیلی مستله ایجاد شده شرح داده می شود. در تلاش برای شناسایی خطاهای مربوطه به فرمولاسیونهای مختلف این  فرضیات ساده بطور جامع و كامل شرح داده می شود، چونكه (زیرا) اثر آنها بر روی راه حل نهایی بصورت منظم و سازمان یافته مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه كمك این مقاله علم و دانش شناسایی كمبودهای فرمولاسیون های مختلفی است كه در مقالات و نوشته جات شرح داده شده و شناسایی حوزه ( قلمرو) كاربرد فرمولاسیون است.

فرمولاسیون سفر
روش بر پایه سفر برای تعیین (تعریف) ماكزیمم احتمال ماتریس سفر كلی كه از علایم (نشانه های ) سفر منحصر به فرد خاص تشكیل شده است را مورد بررسی قرار می دهد( مطالعه می كند). اجازه دهید همانطور كه در جدول 1 تعریف شده تعداد كل سفرهای O –D برابر با T و تعداد سفرهایی كه بین مبدأ و مقصد J جابه جا می‌شوند
( سفر میكنند) برابر با Tij باشد. در اینصورت ( بنابراین) تعداد راههایی ( به عنوان راستین سنجی تعریف شده است) كه سفرهای Tمی تواند بدان تكرار به گروههایی از سفرهای Tij تقسیم شود. می تواند به صورت زیر محاسبه شود.

برای تعریف ( تعیین) راه حلی كه تابع راستین سنجی را به حداكثر می رساند داریم: فرولاسیون بالا هیچ یك از اطلاعات قبلی را همچون بررسی قبلی ( ماتریس هسته ای) به حساب نمی آورد. ( مورد توجه قرار نمی دهد). در حالی كه ماتریس هسته ای ضرورتاً ( الزاماً) جریانهای حلقه ی مشاهده شده را نمی پذیرد. برای گسترش و سبط دادن تابع احتمال ماكزیمم می‌توان از ماتریس هسته ای استفاده كرد.

همانطور كه در معادله 2-1 نشان داده شده برای حل Tij یك ماتریس هسته tij به عنوان ورودی داده شده است. بر پایه (براساس) ماتریس هسته ای بالا، می توان متوجه شد كه احتمال یك سفر خاص و منحصر به فرد از I به J عبارت است از در نتیجه احتمال(احتمال وقوع) سفر Tij از I به j به صورت زیر است.

فرمولاسیونهای بالا از توابع عینی برای بیان احتمال نیاز به محدودیت های اضافی دارند تا كامل شوند. (وان آرد و همكارانش،2003 ویلوسن،1978 و وال زویلن، 1980) همانطور كه در معادله 2 نشان داده شده است ساده ترین این محدودیت ها نشان می دهد كه مجموع همه سفرهایی كه از یك تقاطع مشخص می گذرند باید با جریان تقاطع ( حلقه ای) در آن تقاطع برابر باشد. بعداً نشان داده خواهد شد ساده ترین مكانیسم برای اینكه محدودیتهای بالا در توابع عینی (واقعی) قبلی را شامل می شود ( كه شامل محدودیتهای فوق در توابع واقعی قبلی شود. استفاده از ضرب كننده های لاگراش است. این ضرب كننده ها به یك تابع واقعی با محدودیتهای برابر اجازه می دهد تا به یك تابع واقعی طبیعی ( بدون محدودیت) هم تبدیل شود.

بدلیل اینكه پیوستگی جریان اتصال ( حلقه ای) در داده های دامنه ( میدان) مشاهده نمی‌شود به خاطر اینكه آنها معمولاً در فواصل زمان مختلف جمع آورش شده و شامل خطاهایی می شود. وان ارد و همكارانش (2003) پیشنهاد كردند كه به جای حذف محدودیتهای جریان آنها به حداقل برسند( به جای اینكه محدودیتهای جریان را جذف كنیم آنها را به حداقل برسانیم) به عبارت دیگر به جای یافتن ماتریس O –D خیلی مناسب كه دقیقاً بیانگر جریانهای اتصال مشاهده شده است، برای یافتن ماتریس O –D خیلی مناسب از بین همه آنهایی كه ( همه ماتریسهایی كه) دقیقاً مشابه ( مطابق) جریانهای اتصال هستند مسئله دوباره تنظیم می شود. عبارت پیشنهادی برای مجسمكردن ( بدست آوردن) خطایی كه به حداثل رسیده، در معادله 3 نشان داده شده است و تابع (موضوع) محدودیتهای پیوستگی جریان است. این جریانهای مكمل   آنهایی هستند كه كمترین انحرافل را از جریانهای اتصال ( حلقه ای ) مشاهده شده دارد، در حالی كه پیوستگی جریان اتصال را تامین می كنند. این جریانهای اتصال مكمل كه پیوستگی جریان را تامین می كنند. حال می تواند به عنوان محدودیتهای برابر دقیق (غیر قابل انعطاف) به تابع حقیقی از معادلات 1-1 یا 2-1 اضافه شود تضمین كننده ایجاد یك راه حل عملی می باشد. متناوباً یك فرد می تواند بطور همزمان معادله 3 و معادلات 1-1 یا 2-1 را حل كند. متاسفانه تركیب كردن عبارتی كه بدنبال بیشینه سازی احتمال است با عبارت دیگری كه بدنبال به كمینه كردن ( به حداقل رساندن) خطای جریان اتصال است كار آسان و راحتی نیست. علیرغم این ضرب كننده های لاگرانژ آنها می‌تواند محدودیتهای یكسان را به یك تابع حقیقی محدود اضافه كند در نتیجه، وان آرد و همكارانش (2003) پیشنهاد كردند كه با توجه به هر یك از سلولهای ( اتاقچه های) سفر از مشتقات جزیی معادله 3 استفاده كنیم كه به صورت زیر محاسبه می‌شود. كه معادلات زیادی ایجاد می‌كند كه آنها سلولهای ( اتاقچه های ) سفر هستند هم ارزهای معادله 4 می‌تواند به معادله 2-1 اضافه شود تا معادله زیر حاصل شود.

نتیجه نهایی فرآیند بالا پیشنهاد كننده این است كه اكثر مسائل تولید O –D مصنوعی شامل دو زیر مسئله ( مسئله فرعی) می‌باشد. یكی از اینها شامل یافتن ( عبارت است از یافتن) یك مجموعه جدیدی از جریانهای اتصال مكمل است كه پیوستگی جریان را تامین میكند. در حلقه ای كه مسئله ماكزیمم احتمال می تواند همانند سابق حل شود متساوباً، یك فرد می تواند مشتقات جزیی را كه پیوستگی جریان اتصال را تامین می‌كند ( ایجاد می كند) را محاسبه كند در حالی كه با كمترین مقدار از جریان های اتصال مشاهده  منحرف شده اند و بنابراین با استفاده از ضرب كننده های لاگرانتر این جریانها مستقیماً در فرمولاسیون ماكزیمم احتمال بكار می روند. در بخش بعدی هر دو روش راه حل با هم مقایسه می شوند اولین مشكل ( چالش) در (با) بیشینه سازی معادله 5 این است كه آن اعداد بسیار بزرگی را تولید می كند( ایجاد می كند) كه از نقطه نظر ( از دیدگاه) محاسباتی پرداختن به آن بسیار سخت و دشوار است. علاوه بر این همانطور كه مرسوم است از طریق مشتق گیری توابع واق%B

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله الکتروفورز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله الکتروفورز در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الکتروفورز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله الکتروفورز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله الکتروفورز در فایل ورد (word) :

الکتروفورز

امروزه الكتروفورز شاید اصلی ترین تكنیك برای جداسازی ملكولها در آزمایشگاه‌های سلولهای زیستی است. زیرا تكنیك قدرتمندی است و هنوز به طور معقولانه ای آسان و ارزان است و خیلی آسان و پیش پا افتاده شده است. علی رغم بسیاری از آرایش های فیزیكی برای دستگاه ها و صرف نظر از محیطی كه ملكولها اجازه مهاجرت در آن دارند جداسازی با الكتروفورز به توزیع بار در ملكولی كه جداسازی می شود بستگی دارد. الكتروفورز می تواند یك بعدی یا دو بعدی باشد. الكتروفورز یك بخشی برای جداسازی اغلب پروتئین‌های روتین و اسید نوكلئیك استفاده می شود. بخش دوم الكتروفورز برای جداسازی پروتئین هایی كه در اثر انگشت هستند استفاده می شود. محیط كمكی برای الكتروفورز می تواند در ژل در لوله یا در ورقه های صاف خوابیده تشكیل شود لوله ها برای جداسازی یك بعدی استفاده می شوند و زمانی كه ورقه ها فضای سطحی بلندی را اشغال می كنند برای جداسازی دو بعدی بهترند. شكل 1-4 نوعی واحد الكتروفورز ورقه ای تخت را نشان می دهد. زمانی كه دیترجنت SDS سدیم دو دسیل سولفات با پروتئین ها استفاده می شود، همه پروتئین ها دارای بار منفی می شوند به وسیله وابستگی به آنیون سدیم دودسیل سولفات در زمان جدا سازی با ژل پلی آكریلامید طرز عمل و رویه با پلی آكریلامید ژل الكتروفورز خلاصه می شود این تكنیك برای تعیین وزن مولكولی استاندارد شده است. ژل های پلی آكریلامید از پلیمریزه كردن دو تركیب تشكیل شده اند. آكریلامید و N , N متیلن بیس آكریلامید.

بیس در اینجا عامل پیوند دهنده برای ژل هاست. پلیمریزاسیون با اضافه كردن آمونیوم پرسولفات در زمانی كه همچنین دی متیل آمینوپرپیونیتریل یا N , N , N , N تترامتیل اتیل اندیامین آغاز می شود. ژل ها خنثی و هیدروفیل هستند و شبكه سه بعدی از هیدروكربن های طولانی كه به وسیله گروه های متیلن به هم وصل شده اند تشكیل شده است جداسازی ملكول ها در ژل بستگی به اندازه منفذها و سوراخهای تشكیل شده در ژل دارد. اندازه سوراخهای ژل به وسیله دو فاكتور تعیین می شوند. %T كه مقدار درصد آكریلامید را نشان می دهد. %30 كه مقدار درصد پیوند دهنده را نشان می دهد. هر چه مقدار كل آكریلامید افزایش یابد اندازه منفذ ژل كاهش می یابد. پیوند دهنده های با 5% C كوچكترین اندازه منفذ را می دهد. هر افزایش یا كاهش در %C باعث افزایش در اندازه منفذ می شود. كل آكریلامید داده شده بعنوان نسبت درصد وزن به حجم از آكریلامید+بیس آكریلامید است.

پروتئین ها با وزن مولكولی در محدوده ده هزار یا یك میلیون با 2/71% ژل های آكریلامید جداسازی می شوند. زمانی كه پروتئین ها با وزن ملكولی بالاتر نیازمند تمركز ژل آكریلامید پایین تر هستند برعكس ژل های 30% برای جداسازی پلی پپتیدهای كوچك استفاده می شود.
تمركز بیشتر ژل باعث كوچكتر شدن اندازه منفذ ژل و جداسازی بهتر ملكولهای كوچك می شود. درصد ژل مورد استفاده بستگی به وزن مولكولی پروتئین مورد جداسازی دارد.
ژل های 5درصد برای پروتئین هایی در محدوده 60000 تا 200000 دالتون استفاده می شوند. ژل های ده درصد برای پروتئین های 16000 تا 70000 دالتون استفاده می شوند و ژل های پانزده درصد برای پروتئین های 12000 تا 45000 دالتون استفاده می شوند.

سیستم های كاتیونی و آنیونی
در الكتروفورز پروتئین ها در یك بار پایه جداسازی می شوند و بار پروتئین می تواند مثبت یا منفی باشد.بسته به PH بافر. در عملیات معمولی ستون حاوی ژل قیمت بندی شده در سه قسمت شامل: 1- ژل جدا كننده 2- ژل توده شده 3- ژل نمونه . ژل نمونه ممكن است حذف بشود و نمونه از طریق غلیظ شدن محیط غیر هدایتی مانند ساكاروز به وجود بیاید. الكترودها به دو انتهای ستون متصل می شوند و جریان الكتریكی از طریق ژل جزءبندی شده عبور می كند. اگر الكترودها به صورت بالا آرایش پیدا كنند حمام بالایی كاتد و حمام پایین آند (+) است.
آنیون ها اجازه دارند كه به سمت آند بروند و به این سیستم آنودی می گویند. كاتیون ها اجازه دارند كه به سمت كاتد بروند و به این سیستم كاتدی می گویند.

سیستم های لوله ای و ورقه ای
در طراحی پروتكل الكتروفورز دو سیستم نزدیك به هم طراحی شده است یكی ستون الكتروفورز كه از ژلهای لوله مانند در لوله های شیشه ای تشكیل شده است و دیگری ژل های تخت كه از ژل تخت بین دو صفحه شیشه ای تشكیل شده است. مزایای ژل های تیوبی در حركت ملكولها از طریق ژل ها كمتر مستعد و مهیاست تا حركت افقی و بنابراین گسترش آرامی در تجزیه و تحلیل باندها به خصوص در پروتئین ها وجود دارد و از نظر اقتصادی هم به صرفه است زیرا نسبتا آسان است برای ساختن این سیستم می توان در خانه از مواد قابل دسترس استفاده كرد.

با وجود اینكه ژل های تخت مزایایی دارند كه اجازه می دهند برای تجزیه های دو بعدی از آنها استفاده شود جدا كردن چندین نمونه به طور همزمان در یك ژل وجود دارد. ژل های تخت طوری طراحی شده اند كه چندین راه باریك دارند كه نمونه ها به طور موازی حركت كنند. اندازه و تعداد راه ها می تواند مختلف باشد زمانی كه نمونه ها در یك محیط حركت می كنند كمترین همانندی نمونه های مختلف منجر به تغییرات جزئی در ساختار ژل می شود. ژل تخت تكنیكی برای تجزیه های لكه‌ای و تجزیه های اتورادیوگرافیك است. نتیجتا برای عملیات آزمایشگاهی روزمره مثل تجزیه نوكلئیك اسیدها و كنترل های آنتی ژنی ژل های تخت مناسبند. قابلیت استفاده و قیمت تجاری ژل تخت باعث استفاده بیشتر از اینها شده و به ندرت از ژل لوله ای استفاده می شود. تئوری و عملیات ژل تخت با ژل لوله ای الكتروفورز یكسان است و این كه از كدام سیستم استفاده كنیم بستگی بیشتر به تجهیزات موجود دارد.

سیستم های ژل دنباله دار و بدون دنباله
استفاده اصلی از ژل ها بعنوان محیط جدا كننده كه شامل استفاده از یك ژل با پوشش PH است. مولكولها به وسیله حركتشان در پایه از طریق ماتریكس ژل تنها جدا می شوند این سیستم امروزه فقط گاهی در آزمایشگاهها استفاده می شود. و با سیستم های ژل چندتایی بدون دنباله جایگزین شده است. در سیستم های ژل چندتایی ژل جدا كننده به ژل توده ای و ژل نمونه انتخابی اضافه می شود. این ژل ها می توانند تجمع متفاوتی در یك محیط كمكی داشته باشند. یا ممكن است به طور كلی عامل های متفاوتی داشته باشند. تفاوت كلیدی در جداسازی ملكولها زمانی كه آن ها به ژل جدا كننده وارد می شوند است ژل جدا كننده تجمع خواهند كرد. این منطقه در ژل توده كننده در محدوده میكرون تا میلیمتر است. زمانی كه پروتئینها در باندهای تجمع توده می شوند آنها به مهاجرت ادامه می دهند برای رسیدن به ژل جداكننده تا باندهای باریك تشكیل دهند. باندها سپس از یكدیگر جدا می شوند.

ژل PH بدون دنباله
ابتدا باندهای پروتئین به ژل جدا كننده وارد می شوند جداسازی باندها با یون های عبوری از طریق ستون ژل در جفت افزایش می یابد هر یون در این جفت دارای پلاریته بار یكسان مانند پروتئین هستند. ولی متفاوت در بزرگی بار هستند. یك یون بزرگی بار بیشتی از پروتئین دارد. در حالی كه دیگری بزرگی بار كمتری از پروتئین دارد. یونی كه بار بیشتری دارد تندتر حركت می كند و بنابراین یون رهبر خواهد بود و یون با بار كمتر یون دنباله رو خواهد بود در سیستم های آنیونی یونهای كلر و گلیسینات از مخزن بافر (تریس گلیسین) مشتق می شوند یون رهبر معمولا كلر و گلیسینات یون دنباله رو است طرح این سیستم آنیونی در شكل 4-3 نمایش داده شده است. یون كلر اول به ژل جدا كننده وارد می شود و به سرعت از ژل خارج می شوند سپس پروتئین و بعد یون گلیسینات یون گلیسینات پروتئین را خارج می سازد و در آخر یك پوشش گرادیان ولتاژ خطی با ژل می سازد. پروتئین ها سپس خودشان را با این شیب بر طبق بار و اندازه شان جور می كنند.

ژل های آگارز
زمانی كه ژل های آكریلامید برای تجزیه پروتئین ها استاندارد شدند آنها كمتر برای اسیدهای نوكلئیك با وزن مولكولی بالا مناسب بوده اند به این منظور برای جداسازی مناسب این مولكولهای بزرگ تجمع آكریلامید نیاز به كاهش تا سطحی كه مایع باقی بماند دارد.
ژلها می توانند تشكیل بشوند با وجود اینكه آگارز اضافه شود (آگارز یك پلی ساكارید طبیعی است) برای كاهش تجمع آكریلامید. با اضافه كردن آگارز تجمع آكریلامید 5% می شود و می توان برای ملكولهای با وزن ملكولی بالاتر از 10 دالتون جداسازی كرد. این روش مخصوصا برای جداسازی ترتیب طولانی از DNA مفید است. امروزه ژل های آگارز- آكریلامید به طور گسترده در آزمایش‌گاه‌های ژنتیك برای تعیین نقشه ژن ها استفاده می شود این فصل بروی جداسازی پروتئین ها متمركز است.

ترمینولوژی برای تكنیكهای تجزیه ای، مهاجرت الكترونی با لوله موئینه:
تكنیهای مهاجرت الكترونی با لوله موئینه به طور افزاینده ای در شیمی تجزیه محبوب و مهم شده اند به خصوص در بیوتجزیه . بعضی از ترمینولوژی های وابسته در كاغذ یافت می شوند در ترمینولوژی الكتروفورز در شیمی كلینیكی. اما در بسیاری از موارد اینها برای تكنیكها كاپیلاری كاربردی نیستند و در تعاریف آیوپاك به حساب نمی آیند. در 1994 آقای KNOX مقاله ای را در زمینه تكنیكهای جداسازی الكترونی منتشر كرد اما این مقاله هماهنگ با فهرست علائم كروماتوگرافی آیوپاك نبود مقاله جاری بحث می كند و تعریف می كند جمله های وابسته مورد نیاز در تامین جاری، شامل نامهای تكنیكهای مختلف كه در اصول مهاجرت الكترونی استفاده می شود و آن باید مورد توجه قرار بگیرد كه تعداد موارد مرزی موجود با ترتیب و احترام به نامگذاری تكنیك های مخصوص اقدام كند. جداسازی با تكنیك های مهاجرت الكترونی كاپیلاری در لوله موئینه باریك به وسیله اعمال میدان الكتریكی قوی به دست می آید این تكنیكها شامل كاپیلاری الكتروفورز و مشتقات تكنیكهای مهاجرت الكترونی كاپیلاری است كه بر پایه اصول جداسازی متفاوت اند.

در بعضی موارد این اصول دارای هم پوشانی هستند. میسلار كاپیلاری الكتروفورز برای جداسازی یونهای كوچك آلی و معدنی و پلیمرها رنگها، منفجر كننده ها، پروتئینها، پپتیدها و اسیدهای نوكلئیك استفاده می شود. جریان الكترواسمز برای جداسازی همكاری می كنند اگر چه همیشه مورد نیاز نیست. جریان الكتروسمز از تاثیر میدان الكتریكی بر روی بارها در قسمت پخش شده در لایه دوگانه در سطح داخلی كاپیلاری به وجود می آیند برای مثال در كاپیلاری فیوز سیلیكا در برخورد با بافر در PH بالای 2 سطح گروه های سیلانول دپروتونه شده و پروتون از دست می دهند و دیواره كاپیلاری بار منفی پیدا می كند. این گروه ها اتمسفر یونی را بالا می برند كاربرد میدان الكتریكی در كاپیلاری باعث می شود یونهای دارای بار مثبت به سمت كاتد حركت كنند و آنیونها به سمت آند حركت كنند مزایای الكترواسمز شامل موارد زیر است:

1- جداسازی خوب است
2- زمان جداسازی كوتاه است
3- مقدار نمونه مورد نیاز بسیار كم است
4- هزینه تجزیه ای كم است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سیستم تصفیه پساب و فرآوری لجن پالایشگاه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سیستم تصفیه پساب و فرآوری لجن پالایشگاه در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیستم تصفیه پساب و فرآوری لجن پالایشگاه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سیستم تصفیه پساب و فرآوری لجن پالایشگاه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سیستم تصفیه پساب و فرآوری لجن پالایشگاه در فایل ورد (word) :

سیستم تصفیه پساب و فرآوری لجن پالایشگاه
در ادامه روند باز سازی، بهسازی و نوسازی پالایشگاه نفت پارس كه متضمن اجرای دهها پروژه بزرگ و كوچك است، تاكنون تعداد زیادی از این پروژه ها به پایان رسیده و برخی دیگر مراحل اجرایی خود را طی می كند.

یكی از پروژه های مهم و مورد نظر مدیریت كلان شركت نفت پارس ایجاد شبكه جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب پالایشگاه است كه با عنوان سیستم تصفیه پساب و فرآوری لجن، به منظور كاهش اثرات زیست محیطی، مراحل اجرایی و تكمیلی خود را با موفقیت طی می كند. در این پروژه ضمن بهیه سازی حذف روغن از فاضلاب، از سیستم پیشرفته MBR برای تصفیه تكمیلی، بهره گیری شده كه در نوع خود پیشرفته است و آلودگی را به حداقل ممكن می رساند. در گزارش زیر ضمن مطالعه فرایندهای فیزیكی و شیمیایی موجود در پالایشگاه به فشرده ای از وضعیت پساب های صنعتی پالایشگاه و روند فعالیت های اجرایی اشاره می شود.

پالایشگاه نفت پارس، مجموعه ای از فرآیندهای فیزیكی و شیمیایی را به منظور تولید محصولاتی چون روغن روانكاری، ضد یخ، گریس و مایع ترمز بكار می گیرد. نوع فرآیندهای مورد استفاده در چنین كارخانه هایی كه پالایشگاه های ویژه روغن روانكاری هستند، اثرات و تبعات زیست محیطی خاصی را بخصوص در بخش پساب به همراه دارد. دلیل عمده این معضلات، وجود مواد سمی در پساب پالایشگاه است.

مهمترین مواد سمی موجود فورفورال، متیل اتیل كتون(MEK) و تولوئن است. علاوه بر این، پالایشگاه نفت پارس ساخت و رنگ زنی بشكه های محصولات را در داخل پالایشگاه انجام می دهد كه علیرغم تدابیر و ملاحظات لازم چنین فرآیندی، باعث ورود مقادیری از مواد شوینده بشكه و رنگ به داخل پساب می شود.
بدیهی است، وجود مواد رنگی و دترجنتها پیچیدگی تصفیه پساب تولیدی را افزون می سازد. از طرف دیگر مواد افزودنی و رنگهای مورد استفاده در پالایشگاه موجب ورود فلزات سنگین به پساب می شود و حذف فلزات سنگین از پساب، نیازمند بكار گیری فرآیندهایی خاص و پرهزینه است.

تا پیش از طراحی و اجرای سیستم جدید جمع آوری و تصفیه پساب پالایشگاه، یك واحد جدا كننده ثقلی(API) و یك سیستم شناور سازی با هوای محلول (DAF) فرایند تصفیه را برعهده داشتند. همچنین برای تصفیه فاضلاب بهداشتی پالایشگاه نیز سیستم مشخصی پیش بینی نشده بود و این پسابها از طریق چاه جذبی دفع می شد. در طرح پیش بینی شده، شبكه جمع آوری فاضلاب تكمیل و اصلاح شده و ضمن بهینه سازی سیستم موجود حذف روغن، از سیستم پیشرفته ای به نام MBR برای تصفیه تكمیلی بهره گیری شده است.

شبكه موجود جمع آوری پساب صنعتی
شبكه موجود جمع آوری پساب صنعتی پالایشگاه در سه مسیر مجزا طراحی و اجرا شده و جمع آوری جداگانه پسابها به منظور فرایندهای تصفیه مختلف روی آنها انجام گرفته است. این سه شبكه عبارتند از :

شبكه جمع آوری پسابهای روغنی:این شبكه پساب واحدهای مختلف پالایشگاه و همچنین پسابهای حاصل از شستشو، پساب رستوران و در مواردی پساب حمام ها را جمع آوری كرده و به تصفیه خانه انتقال می دهد. به بیان دیگر، تمامی پسابهای پالایشگاه بجز مواردی كه در بندهای2 و3 مستثنی شده اند، توسط این شبكه جمع آوری می شود.

شبكه جمع آوری پساب حلالها: این شبكه حاوی پسابهای آلوده به حلالها شامل فورفورال، متیل اتیل كتون و تولوئن است. طراحی این شبكه به نحوی بوده كه پساب خروجی از برجهای دفع در واحد فورفورال و تفكیك وارد آن شده و حتی الامكان پساب ناشی از شستشو را شامل نمی شود. در حال حاضر، بخشی از پساب حاصل از شستشوی واحد تفكیك نیز وارد این شبكه می شود.
شبكه جمع آوری زیر آب برجهای خنك كننده و بویلر: این شبكه زیر آب برجهای خنك كننده و بویلرها را جمع آوری می كند. با توجه به اینكه این پساب آلودگی خاصی ندارد، مصون نگه داشتن آن از اختلاط با سایر پسابها اهمیت قابل توجهی دارد.

نقشه وضعیت شبكه جمع آوری پسابهای صنعتی پالایشگاه نفت پارس در مورد شبكه جمع آوری پسابهای پالایشگاه نشان می دهد كه شبكه خاصی برای جمع آوری روان آبهای ناشی از بارندگی وجود ندارد و در نتیجه
روان آبها نیز به ناچار وارد شبكه های سه گانه شده و به تصفیه خانه انتقال

می یابند. با توجه به اینكه آدم روها در شبكه جمع آوری پسابهای روغنی روباز هستند، انتظار می رود بیشترین مقدار روان آب به این شبكه وارد شود.هم چنین آدم روهای شبكه جمع آوری پساب حلالها نیز در مواردی روباز بوده و روان آب به این شبكه نیز وارد می شود.

منابع تولید پساب
به منظور اجرای هر چه بهتر پروژه تصفیه پساب های پالایشگاه، ابتدا كارشناسان به شناسایی منابع تولید پساب ها در واحدهای مختلف پرداختند كه در مجموع یازده منبع به شرح زیر شناسایی شد. این منابع عبارتند از:
واحدهای فورفورال، واحد تفكیك، واحد مخازن، واحد Blending ، واحدقوطی سازی، واحد بشكه سازی و رنگ زنی، قسمت تخلیه بار و بارگیری، واحد ضد یخ، واحد گریس سازی، واحد دیگهای بخار و واحدهای تولید فاضلاب بهداشتی.

در همین راستا فرایند مورد استفاده در هر یك از واحدها و پساب های تولیدی آنها شناسایی شد كه شرح مختصری از فرایندهای مورد استفاده در هر یك از واحدها و كمیت و كیفیت پساب تولیدی آنها به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفت:
در پالایشگاه نفت پارس دو واحد فورفورال(فورفورال1 و2) وجود دارد. در این واحدها از فورفورال به عنوان حلال برای استخراج محصول مورد نظر از لوبكات استفاده می شود.

كانالهای پساب واحدهای فورفورال: در واحد فورفورال1 و2 سه كانال قابل مشاهده است: كانال پساب روغنی، كانال پساب حلالها و كانال پساب زیر آب برجهای خنك كن و بویلرها.

كانال پساب روغنی: این كانال به صورت گسترده در واحد فورفورال موجود است. پساب ناشی از شستشوی محوطه وارد این كانال می شود. این پساب شامل انواع روغنها (Raffinate، Extract، Lubecut) و در برخی موارد فورفورال است.
كانال پساب حلالها: این كانال تنها به برجهای دفع C-1305 و C-305 مرتبط است و به دلیل بسته بودن آدم روها، پساب حاصل از شستشو به آنها وارد نمی شود.
برجهای C-1305 و C-305 مخصوص باز یافت فورفورال در واحدهاست. برجهای دفع، مقادیر زیادی آب به همراه فورفورال و مقدار بسیار ناچیزی روغن وارد كانال پساب فورفورال می كنند.

كانال پساب زیر آب برجهای خنك كن و بویلرها: این كانال پساب خروجی برجهای خنك كن و بویلرهای پالایشگاه را جمع آوری می كند. در محل دور ریز بلودان از كولینگ تاورها، اولین آدم رو به صورت روباز اجرا شده است. بنابراین احتمال آلوده شدن آن به پساب روغنی حاصل از شستشو وجود دارد. نتایج آزمایشها نیز در برخی موارد وجود روغن در این كانال را نشان می دهد. با توجه به افزودنی های كولینگ تاور (جوهر نمك، آب ژاول و N-73400)، این پساب دارای TDS بسیار بالایی است.

توالی شستشو در واحد فورفورال: این واحد3 شیفت كار می كند و معمولاً درپایان ساعت كاری هر شیفت شستشوی محل انجام می گیرد، شستشوی تجهیزات در این واحد روند مشخصی ندارد و تنها در صورت لزوم انجام می پذیرد، بدیهی است كه شستشوی تجهیزات تخلیه حجم بالایی از پساب و بار آلودگی را به همراه دارد.

واحد تفكیك
در این واحد از حلال های تولوئن و متیل اتیل كتون (MEK) برای تولید محصولاتی مانند وكس (WAX) و Base Oil از ماده اولیه Reffinate استفاده
می شود.از واحد تفكیك دو كانال پساب خارج می شود.
كانال پساب روغنی: این كانال تقریباً در تماس سطح واحد گسترده است و علاوه بر پساب حاصل از شستشوی واحد، پساب خروجی از برج C-115 كه حاوی روغن و تولوئن و MEK است به طور مستقیم وارد كانال
می شود.

كانال بلودان كولینگ تاور: این كانال در محل دور ریز بلودان كولینگ تاور روباز بوده و احتمال آلوده شدن آن به روغن وجود دارد.

توالی شستشو در واحد MEK : مشابه سایر واحدها این واحد نیز3 شیفت كاری دارد و تقریباً در هر شیفت به طور پیوسته شستشوی سطح انجام می شود و بدیهی است كه عملیات شستشوی ناپیوسته تجهیزات قابل
پیش بینی نیست و بسته به ضرورت انجام می پذیرد.

واحد مخازن ( تانكفارم) : در این واحد مواد متنوعی اعم از مواد اولیه، محصولات و افزودنیها ذخیره می شود.
كانالهای پساب در واحد مخازن: در این واحد كانال پساب روغنی به صورت روزمینی در كل واحد گسترده است و به كانال اصلی پساب روغنی می ریزد.
توالی شستشو در واحد مخازن: این واحد3 شیفت دارد و در این واحد تقریباً هر روز صبح، مخازن لوبكات آبگیری می شوند. سپس با آب فشار قوی محل ورودی پساب را شستشو داده و پساب حاصل را به كانال اصلی پساب روغنی هدایت می كنند.

آبگیری مخازن دیگر، تقریباً هر2 یا3 روز یكبار صورت می گیرد.
از طرفی در مواردی كه ممكن است لازم باشد یك تانك، تخلیهو شستشو می شود. بدیهی است در این مواقع به تصفیه خانه شوك وارد شده كه با بهره جستن از متعادل ساز این مساله كنترل می شود.

قسمت های جانبی واحد تانكفارم: به جز مخازن موجود در این واحد، در محل های دیگر از جمله در محل بارگیری لوبكات، مواد اولیه روغنی به سیستم وارد می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه آموزشی سینتیك شیمیایی – شیمی پیش 1 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جزوه آموزشی سینتیك شیمیایی – شیمی پیش 1 در فایل ورد (word) دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جزوه آموزشی سینتیك شیمیایی – شیمی پیش 1 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه آموزشی سینتیك شیمیایی – شیمی پیش 1 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه آموزشی سینتیك شیمیایی – شیمی پیش 1 در فایل ورد (word) :

تمام فرآیندهایی كه در جهان هستی در حال انجام شدن می‌باشند با آهنگ یا سرعت خاصی رخ می دهند. گستره ای از علم شیمی كه مربوط به سرعت واكنش های شیمیائی می باشد، سینتیك شیمیائی نام دارد. سینتیك شیمیائی با سرعت انجام یك فرآیند شیمیائی و عوامل مؤثر بر سرعت سر و كار دارد.

 

اگر در محیط اطراف زندگی خود نگاه كنیم در اثر گذشت زمان، واكنش های شیمیائی در حال رخ دادن می باشند. برخی كند مانند زنگ زدن ، آهن و برخی تند مانند سوختن و یاخنثی شدن اسید و باز می باشند.

 

نكته: دقت شود در مورد سرعت خودبخودی بخودن معنا ندارد، به عبارتی خودبخودی بودن مفهوم سریع بودن را نمی رساند. بسیاری از واكنش های خودبخودی آنچنان كند می باشند كه شاید هفته ها و سالها در دمای معمولی رخ ندهند. مانند:

 

نكته1: خودبخودی بودن واكنش بحثی است ترمودینامیكی و ترمودینامیك با تعیین سطح انرژی واكنش دهنده ها و فرآورده ها و تغییر آنتروپی امكان وقوع واكنش را بررسی می‌كند، در حالی كه سینتیك درباره چگونگی تبدیل آن‌ها به یك دیگر و شرایط بهینه برای انجام شدن، واكنش را بررسی می كند.

 

نكته2: سینتیك تابع مسیر است.

سرعت یا شتاب یك فرآیند عبارت است از تغییر یك كمیت معین در یك زمان معین. حال این كمیت معین می‌تواند غلظت – بو – زنگ و … باشد.

همچنان كه در علم فیزیك، سرعت یك متحرك را با تغییرات جابه‌جائی متحرك در تغییرات واحد زمان، بیان می كنیم در علم شیمی نیز به دنبال یك كمیت هستیم تا در واحد زمان تغییر كند. از آنجائی كه در حین یك واكنش شیمیائی تعداد مولها دستخوش تغییر می شوند بنابراین سرعت یك واكنش شیمیائی عبارت است از تغییر غلظت یك واكنش دهنده و یا یك فرآورده در واحد زمان.

مثلاً در واكنش اگر بخواهیم سرعت را برحسب جزء A حساب كنیم. (در علم شیمی سرعت را با R نمایش می‌دهیم و از آنجائی كه سرعت یك واكنش ثابت نیست و با گذشت زمان تغییر می كند. همچون علم فیزیك به بیان سرعت متوسط واكنش می پردازیم یعنی ) حرف R از كلمه Rate به معنای سرعت گرفته شده است.

 

 

غلظت A در t1 – غلظت A در t2

 

t2-t1

توجه: [A] یعنی غلظت A بر پایه مول بر لیتر

حرف یونانی (دلتا)‌به معنای تغییر یك كمیت اندازه گیری شده است.

 

نكته3 : سرعت در لحظه های مختلف واكنش با یكدیگر تفاوت دارد. به عبارتی سرعت یك واكنش در ابتدا زیاد و با گذشت زمان از آنجائی كه غلظت واكنشگرها رو به كاهش می‌گذارد، كم می گردد.

سرعت یك واكنش كمیتی است تجربی و با اندازه گیری سرعت مصرف واكنش دهنده (ها) یا سرعت تولید فرآورده (ها) معین می گردد.

 

توجه گردد كه عبارت همواره یك عبارت منفی است. زیرا غلظت دوم A به دلیل مصرف شدن همواره از غلظت اول A كوچكتر است و از آنجائی كه در علم شیمی سرعت بصورت مثبت بیان می‌شود، بنابراین سرعت متوسط مصرف A را با عبارت:

به عبارتی همواره سرعت را با بیان یك علامت منفی برای واكنش دهنده (ها) بیان می كنیم.

بنابراین می توان سرعت را برحسب جزء (B) نیز تعریف نمود:

 

پرسش: تغییرهای سرعت واكنش با پیشرفت زمان به چه ترتیب است؟

1) سرعت واكنش در ابتدا كم است و در نزدیك پایان زیاد می شود.

2) در تمام مدت سرعت واكنش ثابت است.

3) سرعت واكنش در ابتدا زیاد و در نزدیك پایان كم می گردد.

4) با پیشرفت زمان سرعت واكنش به طور منظم افزایش می یابد.

 

نكته4 :

انتخاب واحد زمان در سطح دبیرستان اصولاً ثانیه (s) و دقیقه است (min) ولی برای واكنش كند مانند زنگ زدن آهن و یا خرد شدن صفحات كاغذی یك كتاب از واحدهای نظیر روز – هفته – ماه وسال استفاده می شود. در این بحث بیشتر از واحد ثانیه استفاده می گردد.

بنابراین سرعت واحدهای مختلفی دارد.

 

نكته5 : انواع واحدهای سرعت

1- واحد mol/s یا mol/min

2- واحد mol/lit/s یا mol/lit/min یا M/S

3- واحد lit/s كه بیشتر برای گازها استفاده می شود.

پرسش: در یك آزمایش 08/0 مول N2 را در ظرف یك لیتری قرار داده تا با هیدروژن واكنش دهد. و مطابق واكنش زیر آمونیاك تشكیل گردد.

اگر در دقیقه های چهارم و هشتم پس از شروع واكنش مقدار N2 باقیمانده در ظرف بترتیب 04/0 و 02/0 مول باشد سرعت متوسط مصرف N2 در فاصله زمانی دقیقه های چهارم و هشتم برابر است با :

1) 3-10*5       2) 2-10*1       3) 2-10*2       4) 3-10*5/2

 

نكته5: زمانی كه سرعت واكنش بر حسب mol/s باشد آن را به صورت نمایش می دهند و زمانی كه سرعت واكنش برحسب مول بر لیتر بر ثانیه باشد آن را به صورت نمایش می دهند.

 

نكته 6:

پرسش: 23/0 گرم سدیم در مدت 100 ثانیه در آب حل می شود، سرعت متوسط مصرف مولهای سدیم برحسب ثانیه كدام است؟                      23=Na

1) 2-10*1       2) 4-10*1       3) 3-10*5/2     4) 3-10*3/2

 

 

پرسش: اگر غلظت یكی از مواد در واكنش در مدت 25 ثانیه از 05/0 مول در لیتر به 025/0 مول بر لیتر كاهش یابد، سرعت متوسط آن واكنش در مدت زمان گفته شده برحسب، مول بر ثانیه كدام است؟

1) 4-10*1       2) 3-10*5/2     3) 2-10*5       4) 3-10*1

 

نكته 7:

پرسش: واكنش روبرو در یك ظرف 2 لیتری در حال انجام شدن است.

اگر در مدت 10 ثانیه مقدار NO2 به 4/0 مول افزایش یابد، سرعت متوسط تشكیل NO2 برحسب 1-mol.S و 1-M.S متر بترتیب كدامند؟

1) 04/0-02/0 2) 02/0-02/0 3) 04/0-04/0 4) 02/0-04/0

 

بررسی نمودار غلظت زمان در واكنش ::

با توجه به این كه غلظت مواد اولیه رو به كاهش و غلظت مواد حاصل رو به افزایش است با گذشت زمان می توان رسم نمود:

نكته 8: در رسم نمودار دقت كنید مصرف یا تولید نسبی هر ماده در یك بازه زمانی متناسب با ضریب استوكیدمتری آن ماده در معادله موازنه شده است.

پرسش: مطلوب است سرعت واكنش مصرف در فاصله زمانی 10 تا 20 ثانیه ــــ؟

1) 01/0                  

2) 02/0

3) 1/0

4) 2/0

نكته 9 : بسیار مهم:

نكته 10:

پرسش :

در واكنش كدام گزینه صحیح است؟

1) 2RB=3RD                    2) 3RB=2RD

3) RB=RD                                                  4) 2RB=RD

پرسش: در واكنش اگر سرعت مصرف برابر 1-mol.s6 باشد. سرعت تولید آمونیاك بر حسب 1-mol.s كدام است؟

1) 6          2) 3           3) 4           4) 1

 

نكته 11:

پرسش:

در واكنش سرعت تشكیل یا از بین رفتن كدام ماده از بقیه مواد كمتر است؟

1) H2               2)       3) Fe                           4)

نكته 12:

هر چه ضرایب استوكیومتری یك جزء شركت كننده در واكنش بیشتر باشد به آن معناست كه شیب نمودار غلظت زمان (سرعت) آن واكنش بیشتر است.

مثلا نمودار واكنش (شیب خط منفی نشان مصرف است و شیب خط مثبت نشانه تولید است.)

نكته : بلورها توانایی زیادی برای جذب سطحی مواد گازی شكل دارند مانند جذب بخار آب موجود در هوا. بعنوان مثال واكنش زیر را در نظر بگیرید.

دقت نمائید با كوبیدن این دو جامد در هاون سطح تماس مناسب و بسیار بیشتر برقرار شده همراه با جذب سطحی بخار آب موجود در هوا.

پرسش : در یك ارلن 100 میلی لیتر محلول 2 مولار دی نیتروژن پنتا اكسید درتترا كلرید كربن قرار داده شده است تا مطابق واكنش زیر تجزیه گردد.

پراز 5 دقیقه دیده شد كه غلظت به 98/1 مولار كاهش یافته است، سرعت متوسط تجزیه و سرعت تشكیل NO2 برحسب كدام می باشند؟

1) 004/0 ، 008/0 2) 008/0 ، 004/0   3) 008/0، 02/0   4) 02/0-04/0

عوامل مؤثر بر سرعت واكنش:

عوامل مؤثر بر سرعت متعدد می باشند ولی 5 عامل آن كه در كتاب درسی بررسی شده است، عبارتند از:

  • طبیعت واكنش دهنده ها 2- حالت فیزیكی 3- غلظت 4- دما 5- كاتالیزور. از بین این 5 عامل شماره یك از دیگر عوامل مهمتر است.

1- طبیعت واكنش دهنده ها: جرقه در مخلوطی از H2 و O2 سبب می شود كه واكنش انفجاری شدید تولید آب رخ دهد ولی همین جرقه در مخلوط N2 و H2 جهت تولید آمونیاك بی اثر است. بنابراین طبیعت واكنش اول بسیار متفاوت تر از طبیعت واكنش دوم است. به عبارتی طبیعت با متفاوت است. بنابراین نوع مواد شركت كننده در واكنش بسیار مهم است. سه سطر سرعت كدام واكنش زیر بیشتر است و چرا؟

پرسش: واكنش كدام عنصر زیر با آب شدیدتر است؟

1)   Na            2) K                   3) Rb                 4) Cs

  • حالت فیزیكی مواد: همچنان كه می دانید ماده می تواند به 3 حالت فیزیكی جامد – مایع و گاز باشد – از آنجا كه برای انجام واكنش باید واكنش دهنده ها مخلوط شوند تا در مجاورت یكدیگر قرار گیرند. بنابراین واكنش میان مواد گوناگون در فازهایی كه چنین شرایطی را فراهم می آورند، سریع تر خواهد بود – مثلا تمام مواد واكنش دهنده گاز یا محلول در آب باشند، واكنش با سرعت بیش‌تری رخ می‌دهد. اما اگر واكنش میان یك گاز و یك جامد رخ دهد فقط سطح تماس ماده جامد (مرز میان دو فاز) در این واكنش مؤثر است و بنابراین خرد كردن ماده جامد باعث ایجاد افزایش سطح تماس می‌شود.

اسید كلریدریك + پودر منیزیم

اسید كلریدریك + نوار منیزیم

 

كدام واكنش زیر سریع تر است؟                    

نكته: هر چه ذره‌های واكنش دهنده تحرك بیشتری داشته باشند برخوردها با انرژی بیشتر و سرعت واكنش نیز بیشتر می گردد.

فاز جامد >فاز مایع > فاز گازی             : سرعت واكنش

3- غلظت: غلظت یك واكنشگر در سرعت آن ماده اثر بسیار مهمی دارد.

این عبارت كه چگونگی وابستگی سرعت را با غلظت بیان می دارد قانون سرعت نامیده می شود. مثلاً واكنش زیر را در نظر بگیرید.

با فرض این كه واكنش برگشت رخ نمی دهد. قانون سرعت یا معادله سرعت كه وابستگی سرعت به غلظت را می رساند چنین نگارش می گردد.

معادله سرعت =

K ثابت سرعت است و m و n مرتبه واكنش بترتیب نسبت به NO2 و H2 نامیده می‌شوند و بایستی از راه تجربه یا به عبارتی انجام آزمایش تعیین گردند.

K نیز كمیتی است تجربی، مقدار n یا m می تواند یك عدد صحیح (و یا صفر) و حتی اعشاری باشد اگر مقدار m و n صفر باشند، چنین واكنشی را مرتبه صفر گویند. به جمع توانهای m و n مرتبه نسبت به كل واكنش گویند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مواد به كار رفته در روش سل–ژن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مواد به كار رفته در روش سل–ژن در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مواد به كار رفته در روش سل–ژن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مواد به كار رفته در روش سل–ژن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مواد به كار رفته در روش سل–ژن در فایل ورد (word) :

مواد به كار رفته در روش سل–ژن

– مواد اولیه كه پیش از این در بر شمردن مزایای روش سل – ژن گفته شد، مواد اولیه مورد استفاده در این روش، در طبیعت جهان تحت شرایطی پیچیده و خاص سنتز شده و با درجه خلوص بسیار بالایی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. ما از الكوكسیدهای فلزی یكی از بهترین و رایج ترین گزینه ها در فرآیند ساخت سل ژل pzt تا كنون (یعنی تا سال 2006) می باشد.

1 – 1-تیتانیوم تترا ایزوپروكساید :
این تركیب با فرمول شیمیایی شفاف، با ویسكوزیته 211cp، وزن مولكولی 28425 g/h و چگالی بین 0965 تا 0967 kg/L می باشد. این تركیب با خلوص بالا و جهت كار آزمایشگاهی از شركت Merck تهیه شد. در برخی مقالات بجای این تركیب از تیتانیوم دی ایزو پرو پوكساید استفاده شده است. [p . 6,5] كه نوع این تركیب تنها در انتخاب نوع حلال دخالت دارد، و با توجه به اینكه نتیجه نهایی یكسان است، ما تركیب تترا را انتخاب كردیم كه قیمت آن مناسب تر و تهیه آن راحتتر بود.

1-2 زیركونیوم ان پروپوكساید
این تركیب با فرمول شیمیایی با ویسكوزیته بالا، چگالی 1044kg/lit و جرم اتمی نسبی 3275729 g\mol با درصد وزنی 70% در ران پروپانول حل شده است. شركت Aldrich آنرا جهت استفاده در مراكز تحقیق و توسعه، منتشر نموده است. این تركیب در مجاورت با هوا بسرعت لخته شده و خواص اساسی خود را از دست می دهد. بنابراین بدقت خاصی در حین كار با آن نیاز است.

1 – 3 – اسیتل استون
حلالی بسیار مفید و پركاربرد با فرمول شیمیایی می باشد. نام خلاصه آن acach می باشد و شركت Aldrich با خلوص 99+% در اختیار ما قرار دارد. این حلال جلوی تشیكل زود هنگام ژل را گرفته و به هم خوردن محلول كمك می كند. البته نوع حلال مورد استفاده بستگی به نوع الكوكسید فلزی انتخاب شده دارد. ایزوپروپانول نیز از حلالهایی است كه در این فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد.

1-4- استات ؟؟؟ آبر

این تركیب بصورت پودری سفید رنگ با فرمول شیمیایی با خلوص 989+% و محصول شركت Merck می باشد، و جزو مواد اصلی در ساخت ژل PZT است.

1-5 – تریز هیدروكسی متیل اتان
طبق مطالعاتی كه بعمل آمد، این تركیب به انعقاد سریعتر سل كمك می كند [p.5] از آنجا كه سه واحد متانول در این تركیب به چشم می خورد، روشی كه در آن از این تركیب استفاده می شود، به روش تریل معروف است. مزین آن نسبت به روش دیول (شیوه ای كه در آن از پروپاندول استفاده می شود) كاهش زمان ژل شدگی است. شكل ظاهری این تركیب بصورت گلوله های سفید رنگ بود كه با فرمول شیمیایی بسته و خلوص 99% از شركت Merck تهیه شد.

1-6- متوكسی اتانول
یك حلال قوی و موثر جهت حل نمودن ژل نهایی می باشد. فرمول شیمیایی آن و نام مختصر آن MOE می باشد. شركت Merck آنرا با خلوص 995% در اختیار ما قرار داد و در لیست ویژگی ها تركیبات شیمیای، آنرا مضر و خطرناك اعلام نمود. بكار بردن این حلال، پایداری ژل نهایی را بطور چشمگیری افزایش می دهد.

2 – شرایط آزمایشگاهی
جهت انجام فرآیند سل – ژل ما نیاز به به یك آزمایشگاه شیمی با تجهیزات كامل داریم تمام مراحل كار بایستی در محیط نیتروژن انجام پذیرد.
بدین منظور جریان گاز از یك سمت بالن سه دهانه وارد محلول شده و از دریچه بالایی بالن خارج می گردد. جهت پیشگیری از استنشاق گازهای حاصل از واكنش تمام مراحل كار بایستی زیر هود انجام شود. ما سیستم همزن مغناطیسی و گرم كن آنرا به یك ترموكوپل دیجیتال دقیقی متصل نمودیم و آنرا درون ظرف آبی كه بالن محتوای درون آن ثابت شده بود، قرار دادیم. بدین ترتیب دمای محلول با دقت بسیار بالایی در دمای دلخواه ما تنظیم می گردد. توزین پودرها بكمك ترازوی دیجیتال در محفظه بسته شیشه ای و با دقت 0001 g و توزین مایعات توسط سرنگ پلاستیكی با حجم های 25ml , 25ml و و هر یك با دقتهای انجام پذیرفت.

3 – ساخت سل – ژل
1-3- مخلوط كردن
مقدار 1488gr استیل استون می افزاییم و اجاره می دهیم بمدت 2 ساعت در دمای هم بخورد، در همین مراحل اولیه م شاهد یك مایه خمیری رنگ و چسبانك هستیم كه برای همزدن آن با مشكل مواجه می شویم. در این مرحله طی واكنش هایی كه هنوز شناخته شده نیست، استیل استون كمك می كند كه گروههای پروپیل از زیر كونیوم جدا شوند. شبیه آنچه در فصل قبل دیدیم، آب به الكوكسید سیلیكن حمله می كند و طی عملیات هیدورلیز، گروههای الكلی شكل می گیرد. حاصل واكنش هیدرولیز، گروههای الكی شكل می گیرد. حاصل واكنش هیدرولیز، هیدروكسی های سیلیكن است. موازات هیدرولیز واكنش های تغلیظ بصورت زنجیره ای رخ می دهد. یعنی گروههای سیلیكن هیدوركسی در كنار یكدیگر قرار گرفته و با دیگری از آن پیوندهای شكل می گیرد. [20] .

بهمین شكل، آب حاصل از هیدرولیز به پیوندها دو گانه كربن – اكسیژن در استیل استونه حمله برده و آنها را می شكند، آب به الكوكسیدهای فلزی نیز یورش برده و طی عملیات هیدرولیز گروههای الكلی، از جمله پروپانول شكل می گیرد. بموازات این واكنش ها، هیدروكسی های فلزی در كنار هم قرار گرفته و با هم واكنش می دهند. حاصل این واكنش ها تشكیل آب بعلاوه گروههایی شامل پیوندهای فلز – اكسیژن فلز می باشد. این سری واكنش ها ادامه می یابد و در اثر تكرار واكنش های هیدرولیز و تغلیظ، الكیل ها جدا شده و پلها M-O-M ایجاد می شوند. [p-5].

با افزودن سایر مواد، این واكنش ها بطور زنجیره ای پیش می روند كه در نهایت شبكه شكل می گیرد كه البته پس از حرارت دهی اتمها در ساختار پروسكایت متبلور می شوند.
واكنش هایی هیدورنیز تغلیظ مكانهای شیمیایی را رد سل ایجاد می كنند بتدریج كه بشكه M-O-M شكل می گیرد، آب و الكل خارج شده اند واكنش در حفره های شبكه باقی می ماند.
پس از گذشت 2 ساعت از آغاز واكنش، دما را تا پایین آورده و سایر مواد را شامل 2617gr استات سدب سرابه كه 1456gr و تریز هیدروكسی متیل اتان و 137gr تیتانیوم پروپوكساید (75 درصد وزنی محلول در اسیكل استون) به محلول طلایی رنگ اولیه می افزاییم.

2-3 – ژل شدگی
ژل در همان آنگونه كه ما دائم مجبور به حل آنیم. ویسكوزیته ژل در پایان كار بقدری بالا بود كه نمی شد آنرا از ظرف (بالن) خارج كرد. ما آنرا با محلول 075 مولار MOE,0.75M رقیق نمودیم و به ظرفی مناسب جهت خشك كردن منتقل كردیم.

3 – 3 – خشك كردن
این مرحله بر حسب نوع استفاه ما از ژل می تواند جزء مراحلی اصلی كار نباشد، مثلاً در كشیدن فیبر یا ساخت لایه و یا ساندویچ كردن ژل مابین دو صفحه، خشك كردن حذف یا تعدیل می شود. جزئیات فرآیند خشك شدن در فصل قبل آمده است. ژل در دمای بمدت 24h (24 ساعت) در خشك كن، خشك شد. از آنجا كه ما هیچ تصویر و پیش زمینه ای از ژل خشك شده نداشتیم، آنرا 16 ساعت دیگر در این دما نگه داشتیم. در نهایت آنچه بدست آمد، خمیری قهوه ای رنگ و چسبناك شبیه چسب آهن بود. در حین خشك شدن قسمت اعظم آب و مواد الكی از حفره های ژل خارج شد. گر چه این حرارت برای خشك كردن كامل ژل و تبدیل آن به پودر كافی نبود. ما مواد بدست آمده را برای مراحل بعد به دو قسمت تقسیم كرده و در دو بوته از جنس آلومینا قرار دادیم.

كلسینه كردن از جمله مراحل اساسی در ساخت سد امیك PZT می باشد. می توان گفت مهمترین مرحله در فرآیند ساختع این مرحله می باشد چرا كه ساختار اصلی سرامیك در این مرحله شكل می گیرد. در حین كلسینه كردن همزمان با خروج كامل آب و الكل از حفره های ژل، اتمها در ساختار پروسكایت متبلور می شوند.

1-4- زمان كلسینه كردن
در مقالات مختلف زمانی كلسینه كردن در حدود كیساعت ذكر شده است. [P.4-P.2]. این زمان برای مواردی است كه ژل PZT از تركیباتی كه متفاوت از آنچه ما بكار بردیم، ساخته شده است.
ما نیز بدلیل اینكه هیچ گزینه دیگری در دست نداشتیم، این زمان را ملاك قرار دادیم. با اولین بار آزمایش، نتیجه رضایتبخش بود. بطور قطعی می توان اعلام نمود: یكساعت زمانی مناسب جهت كلسینه كردن ژل PZT ساخته شده بروش تریل می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ترافیک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ترافیک در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ترافیک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ترافیک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ترافیک در فایل ورد (word) :

ترافیک
علل :
نبود وسائل نقلیه عمومی
سفرهای بی مورد شهری

راهکارها :
گسترش هر چه بیشتر وسائل نقلیه عمومی (مترو که متاسفانه به علت هزینه بر بودن به سادگی قابل گسترش نیست ، اما حداقل می توان ناوگان اتوبوس رانی را تجهیز کرد
کاستن از سفرهای درون شهری با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات . البته این در صورتی محقق خواهد شد که دولت ما به سمت الکترونیکی شدن پیش برود و بخش خصوصی نیز همپای دولت از این مساله استقبال کند ، تا شهروندان برای هر کاری که به سادگی از طریق چند دقیقه آنلاین شدن می توانند آن را انجام دهند ، ساعت ها وقت و انرژی خود را برای رفتن به نقطه ای از شهر هدر ندهند .

ترافیک ، خود منشا بسیاری از معضلات کنونی شهر همچون آلودگی های محیطی و صوتی و بالا رفتن استهلاک وسائل نقلیه و معابر می باشد
در پاسخ به راهکارهای ارائه شده توسط ژورنالیست :
حل مشکل ترافیک تهران فقط و فقط با گسترش مترو امکان پذیر است.

اینکه توسعه مترو هزینه بر است و در نتیجه باید وسایل نقلیه عمومی زیاد شود دارای چند اشکال اساسی است که ذیلا توصیح میدهم:
1- اصولا هر طرحی را بر اساس مطالعات فنی و مهندسی و محاسبات هزینه و فایده ارزیابی میکنند و نه بر اساس آسان و مشکل بودن آن. چنانچه واردات 4 میلیارد دلاری بنزین و توزیع یارانه ای آن را در محاسبات منظور کنیم و همینطور فواید دیگر طرح گسترش مترو را آنوقت بهتر میشود نتیجه گیری کرد که کدام راهکار بهتر است.

2- افزایش اتوبوس های شهری در شرایط فعلی با این حجم اتومبیل های شخصی متوسط سرعت حرکت اتوبوس ها را از انچیزی که هست نیز کمتر خواهد کرد و این یعنی هدر دادن وقت و افزایش عصبیت مردم.

3- کشور ما که این همه پیشرفت کرده الیته فقط در زمینه غنی سازی انرزی هسته ای که معلوم نیست در صورت موفقیت آن هر کیلو وات برق تولیدی آن برای مردم چقدر در می اید از این همه علم و دانش کمی هم برای حل مشکلات ملموس مردم همچون ترافیک ، بیکاری ، فقر و ; استفاده نماید بهتر تر است
آلودگی ترافیک
منظور از آلودگی ترافیک لطمات و خساراتی است که ترافیک وسایل نقلیه بخصوص در شهرها و مناطق شهری ،بر پیکر محیط زیست وموجودات زنده وارد میسازد.

آلودگی ترافیکی در چهار دسته قابل بررسی است:
آلودگی هوا:
آلودگی هوا آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه موتوری،سهم زیادی از آلودگی ترافیک شهری را تشکیل میدهد.که در شهر تهران عمده آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه است.

ترافیک جاده ای علاوه بر ایجاد آلودگی هوا در سطح یک منطقه باعث افزایش آلوده سازی هوا در سطح جهانی میشود.دود ناشی از تحرک اتومبیلهایی که سیستم موتور آنها از نوع احتراقی داخلی است شامل شیمیایی متعددی است.مهمترین آنهاکه در زمره آلاینده های محلی طبقه بندی میشوند میتوان از عناصر زیرنام برد:

منواکسید کربنco :
منو اکسید کربن یک گاز بیرنگ و بدون بو است که میتوان اثرات زیان آور جدی بر سلامتی انسان داشته باشد.اثر مسموم کندگی این گاز به حدی است که بسهولت با هموگلوبین خون در مقایسه با اکسیژن ترکیب میشود.

دی اکسید ازت NO2 :
این گاز به رنگ قرمز – قهوه ای با بوی زننده است که میتواند به بروز ناراحتی های تنفسی منجر گردد. کودکان و مبتلایان به ناراحتی های تنفسی،بیشتر در معرض آسیب پذیری هستند.گردو غباری که در سطح راه وجود دارد،به خودی خود ،در بروز سرطان تاثیر زیادی ندارد،ولی هنگامیکه با مواد خروجی از اگزوز ترکیب میشود،این احتمال افزایش میابد.لاستیک های یخ شکن ،میزان غبار آغشته به خروجی های اگزوز را 5 الی 6 مرتبه افزایش میدهد.

آلودگی شنیداری:
منظور از آلودگی شنیداری،آلودگی ناشی از سروصدا میباشد.به طور کلی،صدارایک صوت ناخوشایند تلقی کرده اند.
بوق اتومبیل ، صدای حرکت اتومبیل در بزرگراه ، صدای هواپیما و صدای حرکت قطار نمونه ای از صدای ناشی ازترافیک میباشد.واحد اندازه گیری شدت صدا دسی بل db(A) میباشد.کارشناسان معتقدند که حداکثر شدت قابل برای گوش انسان 65 دسی بل است.

آلودگی دیداری:
در بافت ترافیک مقصود از اصطلاح آلودگی دیداری عموما یک تاثیر عینی نامطلوب است که ناشی از حضور وسایل نقلیه میباشد.اتومبیل و راه به خودی خود آلاینده دیداری محسوب نمیشوند ولی در شرایطی که مجموعه وسایل نقلیه و راهها به عنوان صحنه یا منظره،با معیارهای بیننده ادغام میشودو قضاوت وی را در قالب یک تاثیر نامطلوب شکل میبخشد،به آن آلودگی اطلاق می شود.

موانع :
منظور از موانع مجموعهای از عوامل است که بر تجربه افراد در رابطه با راهها و ترافیک تاثیر میگذارد و سبب نگرش آنها نسبت به راه و ترافیک به صورت مانع تلقی گردد.
مثال:
در شرایطی که یک راه حجم ترافیک بالایی را از خود عبور میدهد و یا هنگامی که وضعیت ترافیک پیچیده است،برای تعدادی از مردم مشکل است که ÷یاده جابجا شوند،این امر به عنوان یک مانع شناخته میشود.

جهت بهبود کیفیت هوا و کاهش میزان آلایندهای ناشی از سیستم حمل ونقل موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
1- گسترش حمل و نقل ریلی
2- بهبود وضعیت فنی شبکه و ناوگان ترابری
3- حذف سفرهای زاید از طریق رشد فرهنگ عمومی و تبلیغات رسانه های گروهی
4- استفاده از استاندارهای جدید
5- جایگزین کردن انرژیهای پاک در حمل و نقل نظیر پیل سوختی و گاز طبیعی و انرژیهای تجدید شونده.
نکته:

تاکید بر این نکته ضروری است که اقدام در جهت کاهش ضایعات ترافیک مربوط به تندرستی انسان و موجودات زنده از آنچنان اهمیتی برخوردار است که تحقیقات گئناگونی در کشورهای پیشرفته در این زمینه در جریان است.
ترافیک و آلودگی هوا از عوامل بروز مشکلات روانی است

رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفت: مشکلات روانی نظیر استرس های مداوم موجب زخم معده و سکته قلبی شده و زمینه بیماری های جسمی را فراهم می کند.
دکتر احمد جلیلی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر ، افزود: فعالیت های جسمی و روانی کاملا به هم پیوسته است بنابراین فعالیت های طبیعی و فیزیولوژیک که هم بیماری ها به مسائل روانی نیز مربوط می شود.

وی با بیان اینکه جسم و روان نمی تواند از یکدیگر جدا در نظر گرفته شود چون مسائل روانی ناشی از فعالیت مغز انسان می شود ، گفت: بهداشت روانی به بهداشت جسمانی نیز مربوط می شود به گونه ای که بهداشت قلب، کلیه و گوارش است.
رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفت: بیماری های جسمی نیز بر روح و روان افراد تاثیر نامطلوب می گذارد که نمونه آشکار و ساده آن زمانی است که فرد دچار تب می شود که در این صورت ممکن است هذیان بگوید.

وی با اشاره به اینکه افسردگی ، کم حوصلگی و کج خلقی ناشی از مشکلات روانی است، گفت: بیماری های جسمی و روانی قابل تفکیک نیست. بنابراین در صورتی که سطح بهداشت عمومی و روانی افزایش یابد ، میزان بیماری های روانی کاهش می یابد.
جلیلی تصریح کرد: وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد در بروز بیماری های روانی بسیار موثر است به گونه ای روابط افراد با یکدیگر و مشکلات موجود در شهر نظیر وجود ترافیک ، آلودگی هوا می تواند باعث بروز مشکلات روانی شود.

وی با اشاره به اینکه شرایط محیطی و امکانات مناسب محیط زیست در بهداشت روانی افراد موثر است، تصریح کرد: وجود مشکلاتی نظیر ترافیک علاوه بر خسارت های جانی و مالی می تواند بر فعالیت های روانی افراد هم تاثیر بگذارد بنابراین در بهداشت روان جامعه اثر گذار است.
رئیس انجمن روانپزشکان ایران افزود: در صورتی که مشکلاتی نظیر ترافیک در جامعه رفع شود ، ضمن پیشگیری از بسیاری آسیب های جسمی ، در وضعیت بهداشت روانی مردم آن منطقه بسیار موثر خواهد بود.

جلیلی افزود: شیوع بیماری های عفونی و مرگ و میرهای ناشی از آن در جامعه ای باعث ایجاد نگرانی و استرس در آن جامعه شده و این عوامل بر روان افراد جامعه تاثیر نامطلوب می گذارد چون در این صورت مغز انسان، درگیر این نگرانی ها شده و منجر به ایجاد اختلال در فعالیت های مغزی موثر بر کارایی اعضای بدن، می شود بنابراین زمینه بیماریهای جسمی را فراهم می کند.

برنامه ریزی محیط زیست برای بهبود کیفیت محیط زیست شهری
توان پایداری محیط زیست شهری برای قدرت مقابله با تغییرات چقدر است ؟اصولاً ظرفیت زیستی در شهرها چقدر است ؟ آیا طبیعت می تواند با این سرعت تخریب و تحولاتی را که شهرها بر محیط خود تحمیل می کنند بازسازی کند ؟ اینها سوالاتی هستند که ظرفیت برد یک شهر را برای بهبود کیفیت محیط زیست خود تعیین می نمایند

. شهرها معمولاً در مناطقی خوش آب و هوا با منابع آبی متناسب ، خاک مناسب برای پالایش پساب و پسماندها ( به همین دلیل فضای سبز و درختکاری رواج دارد ) و در دشت ها یا دامنه کوهها پایه ریزی شده و توسعه می یابند و در واقع قسمتی از طبیعت که ظرفیت برد نسبتاً بالایی دارد برای استقرار و توسعه شهر در نظر گرفته می شود اما بعد از طی یک دوره 50 ساله از استقرار یک شهر در طبیعت چه بلائی بر سر طبیعت می آید ؟

هوای آلوده ناشی از منابع ثابت و متحرک ، آلودگی منابع آبهای زیر زمینی در اثر نشت پساب ها ی خانگی و کارخانجات ، آلودگی صنعتی و صوتی ناشی از اتومبیلها ، هواپیما و تحرک و کار صنایع در شهر و در مجموع آلودگی های زیست محیطی از مهمترین تولیدات یک شهر هستند که بشدت توان پایداری یک شهر را کاهش مید هند بنحوی که کیفیت محیط زیست به پائین ترین درجه خود رسیده و همه شاخص های پایداری دگرگون خواهند شد .
برنامه ریزی محیط زیست برای بهبود کیفیت محیط زیست در شهرها بایستی در اولویت کار مدیریت شهری قرار گیرد .

در صورتیکه برنامه ریزی شهری بدون دخالت فاکتورهای زیست محیطی صورت گیرد همان خواهد شد که اکنون دامنگیر اکثر شهرهای ماست . در نظر گرفتن شکل شهر ، توسعه آتی ، تقسیم کاربریها ، برنامه ریزی حمل و نقل و ;. دیگر امروزه انسان شهر نشین را که محور همه فعالیتهاست کفایت نمی کند . و در صورتیکه برنامه ریزی محیط زیست در راس برنامه ریزی های یک شهر نباشد نزول کیفیثت محیط زیست را در پی خواهد داشت .

اگر چه در ابتدای تشکیل و استقرار یک شهر برنامه آمایش سر زمین و با در نظر گرفتن تمام فاکتور های زیست محیطی صورت می گیرد اما باید اذعان کرد که برنامه ریزی یک فرایند دائمی است و بنابر این حتی بعد از استقرار یک شهر برنامه ریزی محیط زیست بهمراه مدیریت محیط زیست شهری می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست شهری بیانجامد . در این برنامه ریزی و مدیریت پایش اساسی از فاکتورهای اقلیمی ، خاک ، تا حتی فیزیولوژیکی و اثرات محیط زیست بر انسان اندازه گیری و با شاخص های کیفیت مقایسه می گردد .

بنابراین برنامه ریزی محیط زیست چون به ظرفیت برد توجه دارد ضامن سلامتی محیط زیست در شهرهاست و در هر مقطعی که انحرافی از این برنامه ریزی بوجود آید مدیریت محیط زیست شهری آنرا در این چارچوب قرار خواهد داد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله َ تقطیر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله َ تقطیر در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله َ تقطیر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله َ تقطیر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله َ تقطیر در فایل ورد (word) :

َ تقطیر
،اجزای سازنده یک محلول با روش تبخیر و تراکم است. روش جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول گوناگونند. یکی از این روش‌ها فرآیند تقطیر است که خود روش‌های مختلفی دارد و از جمله کاربردهای مهم آن در پالایش جداسازی مواد نفت و جدا سازی اجزایی آن است.

انواع تقطیر:تقطیر ساده: اجزای سازنده محلولی از یک ماده حل شده غیر فعال را می‌توان با تقطیر ساده از هم جدا کرد. برای این کار محلول را می‌جوشانیم تا حلال فرار، تبخیر و از ماده حل شده جدا شود. با سرد کردن بخار (میعان)، حلال مایع جمع آوری می‌شود و ماده حل شده به صورت باقی مانده تقطیر باقی می‌ماند.

هنگامی که ناخالصی غیر فراری (مانند شکر یا نمک) به مایع خالصی اضافه میشود فشار بخار مایع تنزل می یابد و به این دلیل که مولکولهایی که در سطح مایع هستند فقط مولکولهای جسم فرار نیستند قابلیت تبخیر مایع کم میشود. در هنگام تقطیر یک مایع خالص چنانچه مایع زیاده از حد گرم نشود درجه حرارتی که در گرماسنج دیده میشود، یعنی درجه حرارت دهانه خروجی، با درجه حرارت مایع جوشان در ظرف تقطیر، یعنی درجه حرارت ظرف، یکسان است.
درجه حرارت دهانه خروجی، که به این ترتیب به نقطه جوش مایع مربوط میشود، در طول تقطیر ثابت می ماند.

هرگاه در مایعی که تقطیر میشود ناخالصی غیر فراری موجود باشد، درجه حرارت دهانه خروجی همان درجه حرارت مایع خالص است زیرا ماده ای که بر روی حباب گرما سنج متراکم میشود به ناخالصی آلوده نیست. ولی درجه حرارت ظرف به علت کاهش فشار بخار محلول بالا میرود

ب) تقطیر جزء به جزء:
برای جداکردن موادی که نقطه جوش آنها خیلی به هم نزدیک باشد از تقطیر جزء به جزء استفاده میکنند. اختلاف این روش با تقطیر ساده آن است که در این حالت از یک ستون تقطیر جزء به جزء استفاده میشود.

ستونهای تقطیر جزء به جزء انواع متعددی دارند ولی در تمام آنها چند خصلت کلی مشاهده میشود. این ستونها مسیر عمودی را به وجود می آورند که باید بخار در انتقال از ظرف تقطیر به مبرد از آن بگذرد، این مسیر به مقدار قابل ملاحظه ای از مسیر دستگاه تقطیر ساده طویلتر است.

هنگام انتقال بخار از ظرف تقطیر به بالای ستون مقداری از بخار متراکم میشود. مایع متراکم شده، در حالی که به پایین ستون می ریزد دوباره در تماس با بخاری که از پایین به بالا در جریان است به طور جزئی تبخیر میشود و به سمت بالا میرود و طی این میعان و تبخیر شدنهای متوالی بخار از جزء فرار تر غنی تر میشود، یعنی هرچه به سمت بالای ستون پیش میرویم غلظت جزء فرار تر بیشتر و هر چه به سمت پایین می آییم غلظت جزء غیر فرار بیشتر میشود.

از نقطه نظر تئوری، جدا کردن دو ترکیب فرار به طور کامل، بوسیله تقطیر حتی زمانیکه اختلاف در نقطه جوش آنها زیاد باشد امکان پذیر نیست زیرا همیشه جزء دارای نقطه جوش پایین تر فشار بخارش را بر روی نقطه جوش جزء دیگر اعمال نموده و پاره ای از مولکولهای با نقطه جوش بالاتر نیز تقطیر میگردند. اما بهرحال در امور تجربی، بوسیله تقطیر جزء به جزء میتوان مخلوط اینگونه مایعات را در حد مطلوبی جدا نمود.

مخلوط دو ماده با هم در برخی مواد تولید آزئوتروپ میکند، یعنی مخلوط با درصد معینی تا آخرین قطره تقطیر میشود. در اینگونه موارد نمیتوان مخلوط را بوسیله تقطیر جزء به جزء از یکدیگر جدا کرد. برای از بین بردن این حالت یا ماده دیگری به مخلوط اضافه میکنند تا آزئوتروپ دیگری که مطلوب باشد بدست آید و یا فشار را تغییر میدهند.

مثلا الکل 95 درصد تشکیل آزئوتروپ میدهد که برای از بین بردن نقطه آزئوتروپ، بنزن به آن اضافه میکنند که در نتیجه نقطه آزئوتروپ دیگری با درصد آب بیشتر ایجاد میشود که بدین ترتیب آب خارج شده، الکل و بنزن باقی میماند که بوسیله تقطیر جزء به جزء به راحتی جدا میشودسیستمهای که از قانون رائول انحراف دارند بر دو نوع هستند : 

سیستمهای که از قانون رائول انحراف منفی دارند: اگر سیستمی انحراف منفی از قانون رائول نشان دهد، در منحنی فشار کل مینیممی وجود خواهد داشت. محلولی که غلظت متناظر با این کمینه دارد، فشار بخاری خواهد داشت که در هر دمایی، پایین‌تر از فشار بخار هر یک از اجزای آن در حالت خاص است. چنین محلولی در دمایی بالاتر از نقطه جوش هر یک از اجزای سازنده در حالت خاص، می‌جوشد.

این محلول آزئوتروپ با نقطه جوش بیشینه نامیده می‌شودبخار در حالت تعادل با مایع همگن که نقطه جوش بیشینه یا کمینه دارد، دارای همان غلظتی است که مایع آن دارد. از این رو آزئوتروپ‌ها، مانند مواد خالص، بدون تغییر تقطیر می‌شوند. از محلول جز به جز یک محلول دو جزئی که آزئوتروپی تشکیل می‌دهند، سرانجام یک جز خالص، و آزئوتروپ حاصل می‌شود ولی دو جز آن به صورت خالص به دست نمی‌آید.
تبلور مجدد

در واکنشهای آلی محصولات بندرت به صورت خالص به دستمی آیند. وقتی ماده به صورت جامد باشد معمولا آنرا در حلالی حل کرده و مجددا بهصورت بلور رسوب میدهند. این عمل را تبلور مجدد می نامند.

ترکیبی که میخواهیممتبلور کنیم را باید در یک حلال یا مخلوطی از حلالهای داغ، محلول بوده و در حالتسرد همان حلالها نامحلول باشد. عمل تخلیص در صورتی انجام میشود که ناخالصی یا درحلال سرد محلول باشد و یا در حلال داغ نامحلول باشد. در حالت دوم محلول را بصورتداغ صاف میکنیم تا ناخالصیهای محلول جدا شوند. اگر محلول رنگی باشد و ما بدانیم کهجسم مورد نظر بیرنگ است مقدار کمی از زغال رنگبر به محلول سرد اضافه نموده سپس آنراحرارت داده، بصورت داغ صاف میکنیم. زغال رنگبر، ناخالصیهای رنگی را جذب میکند.

انتخاب محیط تبلور کارساده ای نیست، رفتار حلالیت ترکیب یا باید شناخته شده باشد و یا باید به طریق تجربیمشخص گردد. مثلا وقتی که تبلور پارادی بروموبنزن مورد نظر باشد مخلوطی از اتانل وآب به کار میرود. ترکیب هم در اتانل سرد و هم در اتانل داغ محلول است: از اینرواتانل تنها، برای این کار مفید نیست.

از طرف دیگر این ترکیب چه در آب سرد و چه درآب داغ کم محلول است بنابر این آب تنها نیز برای این کار مفید نیست. اما مخلوطمساوی از الکل و آب در حالت داغ حلال خوبی برای جسم است و در حالت سرد حلالیت آنجزئی است از اینرو از مخلوط این دو حلال برای تبلور پارادی بروموبنزن استفادهمیشود.
بعضی مواقع عمل تبلورخودبخود صورت نمیگیرد و باید آنرا بر اثر تحریک متبلور نمود. بدین منظور یا جدارداخلی ظرف در سطح محلول را میخراشند

و یا ذراتی خالص از همان جسم را در محلول سردوارد میکنند تا تبلور شروع شود. بسیاری از ترکیبات بر اثر سرد کردن محلول یا سردکردن به همراه هم زدن به صورت بلور در میآیند. برخی ترکیبات به صورت روغن در آمده چندین ساعتو حتی گاهی چندین روز وقت لازم است تا بلور تشکیل شود.

 

بطور خلاصه تبلور مجدد به روش انحلال شامل مراحل زیراست:
(1)-انتخاب حلال مناسب،(2)- انحلال جسم مورد تخلیص در نقطه جوش حلالیا نزدیک به آن،(3)- صاف کردن محلول داغ برای جداکردن ناخالصیهاینامحلول،(4)- تبلور از محلولی که در حال سرد شدن است،(5)- جداکردن بلورها از محلولی که در آن شناور هستند،(6)- شستشوی بلورها برای خارج کردن محلولی که به آنها آغشته است،(7)- خشک کردن بلورها
بخشعملی

خالص سازی بنزوئیک اسید: یک گرم بنزوئیک اسید ناخالص را در ظرف ارلن مایر 50 میلی لیتری تمیزی قرار دهید. حدود 10 میلی لیتر آب به آن اضافه کنید. با چراغ گاز حرارت دهید تا به آرامی به جوش آید. در قسمتهای یک میلی لیتری به اندازه لازم آب اضافه کنید تا دیگر جسم جامدی در محلول جوشان حل نشود.

اگر محلول رنگین است (توجه داشته باشید که بنزوئیک اسید خالص بیرنگ است) محلول را کمی سرد کنید (احتیاط: هیچگاه به محلول جوشان زغال رنگبر اضافه نکنید) حدود 1/0 گرم زغال رنگبر اضافه کنید و دوباره مخلوط را همراه با همزدن گرم کنید تا برای چند دقیقه بجوشد. مخلوط داغ را مطابق شکل (1) بصورت داغ صاف کنید. ظرف خالی را با 1 تا 2 میلی لیتر آب داغ بشویید و محلول شستشو را از صافی عبور دهید.

در صورتی که محلول صاف شده هنوز رنگی باشد، عمل با زغال رنگبر را تکرار کنید. اگر طی صاف کردن بلور تشکیل شد محلول را دوباره حرارت دهید تا بلورها حل شود سپس ظرف را با شیشه ساعت یا بشر معکوسی بپوشانید و اجازه دهید به آرامی سرد شود تا به دمای اتاق برسد (اگر سریع سرد شود بلورهای ریز ایجاد میشود). سپس ظرف را برای حدود 15 دقیقه در آب یخ قرار دهید.

 

شکل (1)

به کمک صافی مکنده ای (تکه ای از کاغذ صافی را به اندازه کف قیف بوخنر بریده و در ته قیف قرار داده و با کمی حلال خیس کنید تا به کف قیف بوخنر بچسبد و مطابق شکل (2) دستگاه را ببندید.) بلورها را جمع آوری کنید و توده رسوب روی صافی را با دو قسمت کم آب سرد بشویید.

شکل (2)
1- ارلن تصفیه (ارلن تخلیه)
2- قیف بوخنر
3- شلنگ خلاء
بلور ها را بر روی تکه ای کاغذ صافی یا بهتر از آن بر روی شیشه ساعتی، پخش کنید و بگذارید تا در هوا کاملا خشک شود. وزن و نقطه ذوب محصول خالص شده را پس از اینکه کاملا خشک شد اندازه بگیرید. درصد بازده را حساب کنید.

نظرات ( نظر بدین )
لینک
چهارشنبه، 16 فروردین، 1385 – مینائی فر Minaeifar
تقطیر با بخار آب
غالبا به کمک تقطیر با بخار آب میتوان ترکیبات آلی فراری را که با آب مخلوط نمیشوند یا تقریبا با آن غیر قابل اختلاط هستند تفکیک و تخلیص کرد. در این روش مخلوط آب و جسم آلی با هم تقطیر میشوند. که به دو صورت امکان پذیر است:
1) روش مستقیم: که مخلوط آب و ماده آلی با همدیگر حرارت داده میشوند (تقطیر بوسیله آب).
2) روش غیر مستقیم: که بخار آب را در ظرف دیگری ایجاد کرده و از داخل ماده آلی عبور میدهند.

در تقطیر با بخار آب طبق قانون دالتون فشار بخارهای حاصله در درجه حرارت معین، برابر با مجموع فشارهای جزئی همان بخارها است: PT = P1 + P2 + P3 + …
از این عبارت چنین بر می آید که همواره در هر درجه حرارتی فشار بخار کل مخلوط حتی از فشار بخار فرار ترین جزء در آن درجه حرارت بیشتر است، زیرا که فشار بخار اجزای دیگر مخلوط هم دخالت میکنند. بنابر این باید درجه جوش مخلوط ترکیبهای غیر قابل اختلاط کمتر از جزئی باشد که کمترین نقطه جوش را دارد.
آب (با نقطه جوش 100 درجه) و بروموبنزن (با نقطه جوش 156 درجه) در یکدیگر نامحلولند. این مخلوط در حدود 95 درجه سانتیگراد میجوشد. در این درجه، فشار بخار کل مخلوط برابر با فشار آتمسفر است. همانگونه که طبق نظریه دالتون پیش بینی میشد این درجه کمتر از نقطه جوش هر یک از این دو ماده به صورت خالص است.

مزیت استفاده از تقطیر با بخار آب در این است که در جه حرارت در این تقطیر نسبتا پایین است (کمتر از 100 درجه) و این روش برای خالص سازی موادی به کار میرود که نسبت به حرارت حساسند و در حرارتهای بالا تجزیه میشوند. همچنین این روش برای جدا کردن ترکیب، از مخلوط واکنشی که محتوی مقدار زیادی از مواد قیر مانند باشد مفید است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ارزیابی كار و زمان برج تقطیر شركت بهفام شیمی تهران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی ارزیابی كار و زمان برج تقطیر شركت بهفام شیمی تهران در فایل ورد (word) دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ارزیابی كار و زمان برج تقطیر شركت بهفام شیمی تهران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی ارزیابی كار و زمان برج تقطیر شركت بهفام شیمی تهران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ارزیابی كار و زمان برج تقطیر شركت بهفام شیمی تهران در فایل ورد (word) :

پیشگفتار
عصر حاضر دنیای تغییرات و تحولات است و این تغییرات در کلیه سطوح زندگی با سرعت انکار ناپذیری صورت می گیرد و انعطاف پذیری و انطباق با این تغییرات تنها راه باقی ماندن در عرصه رقابت برای سازمانها می باشد. در واقع هدف کلی تولید کسب سود بیشتر ، کاهش هزینه ها و ایجاد کالاهای اقتصادی برای تامین نیازهای بشر می باشد.
اما در دنیای پر از تغییر و تحول امروز تولید صرف مطرح نیست بلکه هماهنگ کردن کیفیت و کمیت و هزینه در رقابت و تلاش برای بهره برداری مناسب از منابع بعنوان یک هدف محسوب می شود که این همان مفهوم بهره وری است .

در واقع با افزایش بهره وری قادر خواهیم تا با کاربرد موثرتر و کاراتر از منابع اقتصادی در فرایند تولید، با کاهش منابع یا با ثابت نگه داشتن آنها ، ستاده بیشتری دریافت کنیم. با مطرح شدن مبحث بهره وری باید به کلیه منابع از جمله زمین ، ماشین آلات و افراد توجه شود که بنا به شرایط مربوط به صنعت و کشور ، بهره وری در هر یک از زمینه های فوق می تواند دارای اهمیت بیشتری باشد.

برای ارتقاء سطح بهره وری منابع فوق الذکر می توان از تکنیکهای مختلفی نظیر سیستم پیشنهاد ، کنترل کیفیت جامع و نظام تولید به هنگام و . . . استفاده کرد . اما اساس پیاده سازی هر یک از این سیستمها مطالعه کار می باشد، در واقع مطالعه کار با استفاده از تکنیکهای خود در پی شناسائی فعالیتهای اضافی و غیر ضروری نظیر انتقال ها و تأخیر ها در سیکل تولید و نهایتاً اصلاح و بهبود روشهای انجام کار و تعیین زمان استاندارد لازم برای انجام هر کاری می باشد. و در نهایت با حذف زمان غیر موثر و کاهش مقدار کار افزوده شده زمان تولید را تقلیل می دهد. پس می توان گفت توجه به مطالعه کار واجرای اصول و تکنیکهای آن در واقع راهی به سوی بهبود سطح بهره وری می باشد تحقیق حاضر کوشیده است تا با تکیه بر اصول مطالعه کار ، قدمی هر چند کوچک در این جهت بردارد.

در پایان لازم می‌دانم از جناب آقای دكتر عماد زاده مدیریت محترم گروه و جناب آقای مهندس شهشهانی استاد راهنما و جناب آقای مهندس اخوان صراف و مدیریت و كاركنان شركت بهفام شیمی تهران كمال تشكر را داشته باشم.
همچنین از خانواده‌ام كه در طول تحصیل همواره پشتیبان و مشوق اینجانب بوده‌اند نیز سپاسگزاری می‌نمایم.

مقدمه :
توجه به افزایش بهره وری در کلیه زمینه ها موضوع مهمی است که برای ماندن در صحنه بازار رقابتی امروز جزئی ضروری محسوب می شود. برای افزایش بهره وری مواد توجه به مشخصات طراحی محصول و بهینه بودن فرآیند یا عملیات دارای اهمیت است.
به همین ترتیب ارتقای سطح بهره وری زمین نیز عامل مهمی برای کاهش هزینه هاست. در این میان بهره وری دستگاهها ، ماشین آلات و نیروی انسانی با مطالعه کار ارتباط نزدیکی دارد که ارتقای بهره وری در سایر زمینه ها را نیز به دنبال دارد .

ارزیابی کار ( مطالعه کار ) به عنوان وسیله ای برای افزایش بهره وری یک کارخانه با تجدید نظر در روشهای انجام کار و استفاده از روش تحقیق سیستماتیک برای حل مسائل و مشکلات ، روشی است که مستلزم سرمایه گذاری اندک یا عدم سرمایه گذاری بر روی دستگاهها و ماشین آلات و با صرف زمان کمتر می باشد.
فصل حاضر می کوشد تا ضمن تعریف موضوع تحقیق و بیان اهداف و سوالات تحقیق و همچنین اهمیت و کاربرد آن و معرفی واژه های عملیاتی مورد استفاده در فصول مختلف ، چشم اندازی کلی نسبت به مبانی و کلیات تحقیق فراهم کند .

تعریف موضوع
مطالعه تاریخ تکامل فنون و تکنیکهای ارزیابی کار ، مشخص می کند که بالا بردن میزان راندمان و افزایش کارائی و اثر بخشی مهمترین علت گرایش مدیران به سمت بکارگیری ارزیابی کار بعنوان یکی از موثرترین ابزارهای تحقیق بوده است .
به این مفهوم که مدیران در گذشته بصورت ناآگاهانه از ارزیابی کار جهت بررسی و اصلاح فرآیند های تولیدی خود استفاده می کرده اند اگر چه شاید ، تحت عناوین دیگر و گاهاٌ بصورت غیر رسمی بکار گرفته می شده است . در حالیکه امروزه بکارگیری ارز یا بی کار بعنوان یک روش تحقیق علمی و سیستماتیک بصورت رسمی جهت افزایش بهره وری امری ضروری می باشد . لذا با توجه به اهمیت این مقوله پژوهش حاضر کوشیده تا با مطالعه و بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی به تشریح روش موجود برای انجام کار بپردازد و سپس ضمن تفکیک فعالیتها به عناصر کاری و ثبت زمان لازم جهت انجام هر عنصر زمان لازم جهت تولید 120000 لیتر محصول را بیان نموده ودر نهایت به شناسائی علل بالقوه افزایش دهنده زمان تولید بپردازد تا از این طریق راه برای اصلاح و حذف این عوامل هموار گردد که این خود به استفاده بهتر از منابع کارخانه منتج می شود.

اهمیت و کاربرد تحقیق
از آنجا که ارزیابی کار وسیله ای مستقیم برای افزایش بهره وری می باشد، لذا اهمیت و ضرورت توجه بکارگیری آن امری روشن و واضح است . در واقع مزایای بکار گیری ارزیابی کار بعنوان یک روش سیستماتیک و علمی برای بهبود مستمر که از طریق روش سنجی ( به منظور ساده سازی و موثر کردن و اقتصادی تر کردن روشهای انجام کار ) و کار سنجی ( به منظور تعیین مدت زمان لازم برای انجام یک کار ) به بهره وری بیشتر منجر می شود ، بیان کننده اهمیت بسیار زیاد آن می باشد.

تحقق اهداف ارزیابی روش و کار سنجی به عنوان فنون ارزیابی کار می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد که این اهداف به طور خلاصه عبارتند از اصلاح و بهبود فرایند ها و روشها و متعادل کردن فرآیند تولید ، صرفه جوئی در کار انسانی و کاهش خستگیهای غیر لازم ، بهبود استفاده از منابع مختلف از جمله مواد ، ماشین آلات و نیروی انسانی ، ایجاد شرایط محیطی بهتر برای انجام کار جسمانی ، تنظیم استانداردهای زمانی برای انجام کار و حذف زمان غیر موثر و . .

اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی به منظور نشان دادن وضعیت موجود و محاسبه زمان تولید 120000 لیتر محصول می باشد همچنین هدف فرعی از انجام این تحقیق مشخص کردن عوامل افزایش دهنده زمان تولید می باشد واضح است که به منظور اصلاح عوامل افزایش دهنده زمان مذکور ، شناسائی آن عوامل لازم و ضروری می باشد.

سوالات تحقیق
با توجه به اهمیت مسأله و بیان موضوع سوالات اساسی تحقیق حاضر عبارتند از :
1- نسبت زمان حمل و نقلها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟
2- نسبت زمان عملیاتها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟
3- زمان لازم برای تولید محصول از ابتدا تا انتها چقدر است؟

روش تحقیق :
از لحاظ طبقه بندی تحقیق حاضر در گروه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد . همچنین تحقیق حاضر به لحاظ روش مورد استفاده از نوع توصیفی می باشد و کوشیده تا آنچه را که هست توصیف و تفسیر کند. از طرف دیگر از آنجا که تحقیق حاضر در شرایط واقعی یعنی در کارخانه بهفام شیمی صورت گرفته از نوع مطالعه میدانی و همچنین از نوع پیمایشی می باشد مهمترین ابزار جمع آوری داده ها در تحقیق حاضر ، مشاهده مستقیم بوده که برای تکمیل مشاهدات از مصاحبه با مسولان و سرپرستان مربوطه استفاده شده است . همچنین از روش کتابخانه ای برای مباحث تئوریک بهره گرفته شده است .

تعریف واژه های عملیاتی تحقیق
در این قسمت به طور مختصر به شرح و توضیح اصطلاحات و واژه هائی که در بخشهای مختلف تحقیق آمده است پرداخته شده است .
1) ارزیابی کار
اصطلاحی کلی در مورد فنونی ( به ویژه ارزیابی روش و زمان سنجی ) که در بررسی همه زمینه های کار انسانی از آن استفاده می شود و به تحقیق سیستماتیک در مورد همه عواملی منتهی می شود که بر کارآئی و صرفه جوئی در وضعیت مورد بررسی به منظور بهبود آن تأثیر می گذارد ( کحال زاده ، 1378 )

2) ارزیابی روش
ثبت سیستماتیک و بررسی انتقادی راههای موجود و پیشنهادی انجام کار به منظور ایجاد و بکارگیری روشهای سهلتر و موثرتر و کاهش هزینه ها . ( کحال زاده ، 1378 )
3) ارزیابی زمان
فنی برای زمان سنجی که در آن ثبت زمانها و ضرایب عملکرد در مورد عناصر مشخص کار در شرایط مشخص انجام ، و این داده ها به منظور دستیابی به زمان مورد نیاز برای انجام کار در سطح عملکرد معین تحلیل می شود. ( کحال زاده ، 1378)
4) زمان مشاهده یا ملاحظه شده
مدت زمان انجام یک کار توسط کارگر انتخاب شده برای زمان سنجی ، بدون در نظر گرفتن سرعت کار وی را زمان مشاهده شده می نامند که متوسط مدت زمان مشاهده شده عبارتست از مجموع زمانهای انجام کار در دفعات مختلف مشاهده تقسیم بر تعداد دفعات مشاهده پس از حذف زمانهای پرت .( عی احمدی ، 1379 )
5) تقطیر
تقییر یک مایع روشی است برای جدا سازی سازنده های یک محلول .
6) ریفلاکس
ریفلاکس یعنی برگرداندن محصول خروجی از بالای برج تقطیر به داخل برج .
7) سینی
سینی صفحه ای است که از ورقهای فلزی و در صورت لزوم از آلیاژهای مخصوص ساخته می شوند .
8) برج سینی دار
برج سینی دار استوانه ای عمودی می باشد که در آن مایع و بخار بصورت مرحله ای در سینی ها و یا صفحات ، در تماس با هم قرار می گیرند.
9) پمپ
پمپها دستگاهی هستند که بوسیله گرداننده ای به حرکت درآمده و باعث انتقال مایعات از نقطه ای به نقطه دیگر می شوند.

خلاصه مباحث فصول آینده
مطالبی که در فصول آینده آمده است به طور خلاصه به این ترتیب هستند که در فصل دوم مطالبی تحت عنوان ادبیات تحقیق آمده است که از سه بخش تشکیل شده است :
بخش اول مباحث نظری تحقیق می باشد که حاوی توضیحاتی در زمینه ارزیابی کار و زمان می باشد و همچنین انواع سیستمهای تولیدی و انواع طرحهای استقرار در این بخش آماده است در بخش دوم تاریخچه تولید و تاریخچه شركت بهفام شیمی آمده است و در بخش سوم تحقیقات كاربردی گنجانده شده است.
در فصل سوم انواع تحقیق و روشهای گرد آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل آنها بیان شده است در فصل چهارم اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادات آورده شده است .

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه
امروزه سازمانها با توجه به تحولات پر شتاب و بنیادین در محیط تجاری و تغییرات در نیروهای رقابتی نظیر تامین کنندگان مواد اولیه ، مشتریان ، تازه واردین به صنعت ، جانشین ها و رقبا، ناگزیر به بکارگیری کلیه ابزارها برای انطباق با وضعیت متغیر و پیشی گرفتن از سایرین می باشند در این میان افزایش بهره وری بعنوان یک متغیر تعیین کننده می تواند یک اهرم یاری رسان به مدیران باشد. بهبود بهره وری به عنوان نسبت ستاده به داده در کلیه زمینه ها از جمله زمین ، مواد، دستگاهها ماشین آلات و ابزارها و نیروی انسانی قابل دستیابی است و مطالعه کار که سالها تحت عنوان « بررسی زمان و حرکت » شناخته می شد با استفاده از دو بازوی خود یعنی ارزیابی روش « روش سنجی » و کار سنجی به بهره وری بشر منجر خواهد شد. از این رو آنچه در ادامه می آید تلاشی است در جهت معرفی مطالعه کار و متدهای آن که می تواند ما را در دستیابی به بهره وی روی بیشتر یاری رساند . (اختیاری، 1383)

بخش یک : مباحث نظری تحقیق
مقدمه ای بر مطالعه کار
با نگاهی گذرا به آغاز آفرینش بشر و مطالعه روند تکامل تولید و سیستمهای تولیدی در می یابیم که در ابتدای امر تولید تنها به عنوان وسیله ای جهت تامین نیازهای اولیه بشر مطرح بود و به تدریج با تکامل تکنولوژی های مدرن در بخش سخت افزار و فرایند های نوین تولید در بخش نرم افزار راه برای جایگزینی ماشین به جای انسان هموار گشت که این در واقع همان انقلاب مکانیکی بود که ثمره انقلاب صنعتی می باشد در این میان تلاشهایی جهت بکاربردن روشها و تکنیکهای نوین مدیریت صورت گرفته بود به عنوان مثال « آدام اسمیت » در سال 1785 میلادی در کتاب معروف خود « ثروت ملل » به تاثیر استفاده از فنون ساده کردن کار و « اندازه گیری زمان انجام کار » در افزایش راندمان و بالا بردن بهره کار دستگاههای صنعتی اشاره کرده است ( منصورکیا ، 1379) .

در سال 1895 میلادی ، مدیریت علمی یا نهضت تیلوریسم توسط « فردریک وینسلوتیلور » بنیانگذاری شد البته قبل از تیلور دانشمندانی نظیر چارلز ببج و هنری تاون از پیشگامان نهضت مدیریت علمی محسوب می گردند.
شاید چارلز ببج نخستین کسی باشد که از روش تحقیق علمی در حل مسائل مدیریت استفاده کرد وی معتقد بود که مدیران باید با مطالعه در نحوه انجام دادن هر کار ، فعالیتهای جسمانی و فکری مربوط به هر جزء از کار را معین سازند (منصور کیا ، 1379)
در نیمه دوم قرن نوزدهم ،مسائلی از قبیل اهمیت کارایی و موثر بودن مدیران را به سمت استفاده از تکنیکهای علمی مدیریت هدایت کرد، در چنین زمانی فردریک تیلور با ارائه نظریات جدید خود فصل تازه ای را در تاریخ مکتب مدیریت گشود.

تیلور در نوشته های خود بر لزوم اندازه گیری زمان انجام واحد کار ، بکار بردن مدیریت صحیح با استفاده از مطالعه و پیدا کردن بهترین روش انجام کار و جمع آوری اطلاعات ، به منظور تعیین زمان انجام هر کار تاکید کرده است (منصور کیا ، 1379) وی فلسفه مدیریت علمی را به این صورت که « برای انجام دادن هر کار همیشه راه بهتری وجود دارد » مطرح کرد و سپس مکانیسم مدیریت علمی یعنی روش اجرای اصول آن را به صورت موارد زیر بیان کرد:

– مطالعه و اندازه گیری دقیق زمان انجام هر جزء کار ، و تعین روش صحیح انجام آن
– ضرورت اعمال سرپرستی چند جانبه یا تخصصی
– استاندارد سازی و یکنواخت کردن ابزارها و وسایل کار و شیوه بکارگیری آنها
– تهیه دستور العمل و راهنمای شرح وظایف مشاغل
– برقراری یک سیستم پرداخت و دستمزد مناسب و عادلانه ( منصور کیا ، 1379)

بعد از تیلور ، کار توسط لیلیان و فرانگ گیلبرت و سایر دانشمندان در مسیرهای تازه ای پیگیری شد. فرانک و لیلیان نوآوری های تازه ای در ارزیابی کار و زمان پدید آوردند. آنان اصطلاح « تربلیگز» ( همان گیلبرتز است با املای معکوس ) را ابداع کردند .
تا به عنوان واحد اجرایی کار مورد استفاده قرار گیرد ( دلوی ، 1379 ) آنان با ابداع روش مطالعه در حرکات و اصول صرفه جویی در حرکات در زمینه شناسایی حرکات زائد و غیر ضروری هر کارگر در حین انجام کار و حذف آنها و همچنین پیدا کردن زمان دقیق برای انجام دادن هر حرکت ضروری به شیوه علمی تلاش های بسیاری را نمودند.
با گذر از تاریخچه مختصری که در زمینه مطالعه کار مطرح شد، روشن است که افزایش کارایی و اثر بخشی همواره به عنوان هدف اصلی برای توسعه مطالعه کار و فنون آن بوده ، امروزه نیز با توجه به نیاز مبرم به افزایش بهره وری برای بهره برداری بهینه از منابع محدود، مطالعه کار بعنوان یک ابزار کار جهت بهبود بهره وری می باشد .
مطالعه کار ( ارزیابی کار و زمان )

مطالعه کاربطور سیستماتیک به تحقیق بر روی کلیه جنبه های انسانی ، فنی و اقتصادی کار می پردازد و در یافتن مشکلات و ارائه راه حل آنها مدیریت را یاری می دهد و برای رسیدن به این هدف کلیه اجزای عمیات را به طور منظم و همه جانبه مد نظر قرار داده و افزایش کارایی را در پی دارد. در واقع می توان گفت مطالعه کار در پی دستیای به مؤثرترین شیوه استفاده از تجهیزات و مواد اولیه و نیروی انسانی است و عملکرد مطلوب این مجموعه را مد نظر دارد.
مطالعه روش ها ( روش سنجی ) و اندازه گیری کار ( کارسنجی ) به عنوان اصلی ترین تکنیکهای مطالعه کار می باشند که تعاریف و رابطه آنها با یکدیگر در پی آمده است.
روش سنجی ( ارزیابی روش )

روش سنجی ( مطالعه روشها یا ارزیابی روش ) عبارتست از ثبت سیستماتیک و بررسی انتقادی راههای موجود و ارائه پیشنهادات برای انجام کار به منظور به کارگیری روشهای سهلتر ، موثرتر و اقتصادی تر . ( کحال زاده ، 1378)
هدف اصی از مطالعه روشها تقلیل عملیات اضافی در انجام کار است . در عین حال بهبود روشها و فرایند های انجام کار ، بهبود نحوه استقرار ماشین آلات و تجهیزات ، کاهش میزان خستگی کارکنان از طریق صرفه جویی در کار انسانی ، ایجاد شرایط بهتر در محیط کار و کاهش مخاطرات و سوانح حین کار ، استفاده بهتر از منابع سازمان که شامل مواد، ماشین ها و نیروی انسانی می باشد از سایر اهداف روش سنجی است ( کحال زاده ، 1378)
کار سنجی ( اندازه گیری کار )

کار سنجی عبارتست از بکارگیری تکنکیهایی جهت تخصیص زمان برای انجام کاری مشخص توسط فردی کارآزموده با عملکرد معلوم . هدف اصلی اندازه گیری کار یا کارسنجی ، سنجش زمانهای غیر موثر کار است . ( الوانی ، 1379) .

رابطه فنون ارزیابی کار با یکدیگر
بنا به تعاریف گفته شده از فنون ارزیابی کار می توان گفت که ترکیب این دو روش منجر به ایجاد یک زمان استاندارد جهت انجام عملیات بهبود یافته کارمی شود. در واقع مطالعه روش و زمان سنجی در پی افزایش بهره وری تولید می باشند.

شکل شماره (1-1-2) نقش مطالعه روش و زمان سنجی در افزایش بهره وری تولید ( علی احمدی ، 1380) .
معرفی عوامل تشکیل دهنده زمان تولید
با توجه به اهداف اصلی ذکر شده برای مطالعه روش ها و اندازه گیری کار معرفی عوامل تشکیل دهنده زمان تولید لازم به نظر می رسد.
1- مقدار کار اصلی
مصرف شده در تولید یا انجام عملیات ( بر حسب زمان )

A مقدار کار افزوده شده
ناشی از نقایص طرح یا مشخصات محصول( بر حسب زمان )

B مقدار کار افزوده شده
ناشی از بکارگیری روشهای غیر موثر تولید یا عملیات ( بر حسب زمان)

C زمان غیر موثر
ناشی از قصور مدیریت

D زمان غیر موثر
در محدوده اختیار کارگر

شکل شماره (2-1-2) عوامل تشکیل دهنده زمان تولید ( کحال زاده ، 1378)
در واقع ابتداً روش سنجی در پی حذف قسمتهای A,B و کارسنجی ( زمان سنجی ) در پی حذف قسمتهای D,C می باشد. ولی بر اساس اصل بهبود با اعمال مداوم روش سنجی و کار سنجی می خواهیم به جایی برسیم که حتی مقدار کار اصلی را نیز از حیث روش و زمان مصروفه مورد تجدید نظر و بهبود قرار دهیم.

مراحل ارزیابی کار و زمان
در واقع می توان گفت که شیوه اصلی ارزیابی کار و زمان شامل مراحل نه گانه زیر می باشد که عبارتند از :
1) انتخاب کار یا فرایند مورد مطالعه
2) ثبت تمامی وقایع در مورد کار یا فرایند انتخاب شده در مرحله اول از طریق مشاهده مستقیم و به کمک نمودارها و دیاگرام ها
3) بررسی انتقادی کلیه وقایع ثبت شده در مرحله دوم از طریق بکارگیری فن پرسش که تجزیه و تحلیل هدف ، وسیله انجام آن ، تقدم و تأخر انجام کار را در بر می گیرد.
4) ایجاد روش جدید که در این مرحله با توجه به همه شرایط موجود فنی ، اقتصادی ، انسانی و محیطی سعی در گزینش اقتصادی ترین روش داریم.
5) مقیاس گذاری استاندارد برای روش جدید شامل محاسبه زمان استاندارد لازم برای انجام کار .

6) تعریف و تعیین روش جدید بطوری که همیشه قابل باز شناسی باشد.
7) برقراری یا استقرار روش جدید به طوری که روش جدید بصورت استاندارد کاری با زمان مجاز پذیرفته شود.
8) ابقا یا حفظ استاندارد کاری بطوری که از طریق بازرسی های مرتب و به موقع از برگشت به روش پیشین جلوگیری کنیم .
9) جستجوی فرصتهای بهتر برای ایجاد بهبود بیشتر یعنی ایجاد زمینه برای بهبود مستمر .

در پایان باید گفت واکنش های انسانی از مهمترین عواملی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. فعالان اتحادیه های صنفی ، نمایندگان کارگران و خود کارگران باید در زمینه اهداف ارزیابی روش و مفاهیم آن آموزشهای لازم را ببینند تا از مقاومتهای انسانی و ناراحتی و آشوب و سوء تفاهم جلوگیری شود.
مراحل 1و2و3 بین ارزیابی روش و کارسنجی مشترک هستند مراحل
4، 6، 7، 8 و9 مختص ارزیابی روش هستند و مرحله 5 مستلزم استفاده از کار سنجی است که در ادامه مراحل فوق تشریح شده است (مرعشی ، 1382 ).

انتخاب شغل مورد ارزیابی
برای انتخاب یک کار پاره ای از عوامل از جمله ملاحضات اقتصادی ، ملاحضات فنی و واکنش های انسانی را باید مد نظر داشت. موارد بدیهی و اولیه که باید در انتخاب شغل مورد ارزیابی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از : تنگناها یا گلوگاههایی که مانع سایر عملیات تولیدی می شود ، انتقال مواد در مسیرهای طولانی بین کارگاهها یا عملیاتی که مستلزم مصرف نیروی انسانی فراوان می باشد. و یا مواردی که در آنها جابجایی مکرر مواد انجام می شود. عملیاتی که بطور تکراری صورت می گیرد و برای مدتی طولانی جریان دارند. منظور از ملاحضات فنی در واقع اطمینان از وجود دانش فنی لازم جهت انجام ارزیابی است . ( کحال زاده ، 1379)

ثبت
مرحله پس از انتخاب شغل ثبت واقعیات است که از طریق مشاهده مستقیم صورت می گیرد. در واقع موفقیت کلی مطالعه روش بستگی به میزان دقتی دارد که وقایع ثبت می شود زیرا ثبت وقایع موجود پایه و اساس بررسی منتقدانه کار و ارائه مناسب ترین روش پیشنهادی می باشد. به دلیل وجود فرایند های پیچیده در صنایع مدرن امروزی و نیاز به ثبت اجزا بسیار کوچک فرایند یا عملیات شرح انشا وار فرایند کاری بسیار وقت گیر و غیر کارا است لذا به منظور غلبه بر این مشکل از ابزارهای دیگر برای ثبت از جلمه نمودارها و دیاگرام ها استفاده می شود . یک راه برای طبقه بندی این نمودارها و دیاگرام ها بر این اساس است که در زیر به آن اشاره شده است : ( کحال زاده ،1378)
الف ) نمودارهایی که برای ثبت ترتیب توالی فرایندها کاربرد دارند بی آنکه با مقیاس یا اندازه ای نشان داده شوند که عبارتند از :
– خلاصه فرایند ( حاوی نکات عمده ) یا نمودار عملیات

– گردشی فرایند یا نمودار فرایند جریان که خود می تواند به سه قسم باشد: نمودار گردشی فرایند برای فرد ، نمودار گردشی فرایند برای مواد و نمودار گردشی فرایند برای تجهیزات .
– نمودار فرایند کار با دو دست یا نمودار دست راست – دست چپ.
ب) نمودارهایی که رویدادها را به ترتیب ولی با توجه به مقیاس زمانی ثبت می کنند که عبارتند از :
– نمودار فعالیتهای چند گانه
– نمودار Simo یا حرکات هم زمان

ج ) دیاگرام هایی که برای نشان دادن حرکت ، بصورتی واضح تر از آنچه به وسیله نمودارها می توان نشان داد به کار برده می شوند،
دیاگرام ها معمولاٌ همه اطلاعات ثبت شده روی نمودارها را که بیشتر تکمیل کننده اند تا جابجا کننده نشان نمی دهند که عبارتند از:
– دیاگرام گردشی یا دیاگرام جریان
– دیاگرام ریسمانی
– دیاگرام دورنگار
– دیاگرام دورنگار زمانی
– نمودار حرکت یا نمودار سفر یا از – به
نمودار خلاصه فرایند یا نمودار عملیات

این نمودار یک دید کلی نسبت به فرایند یا فعالیت معین به ما می دهد که می تواند قبل از پرداختن به بررسی جزئیات فرایند یا عملیات بسیار کمک کننده باشد. در واقع می توان گفت نمودار خلاصه فرایند ، نمودار فرایندی است که تصویر کلی فرایند را تنها با ثبت مرتب عملیات و بازرسی های اصلی به دست می دهد . در این نمودار به اینکه چه کسی و در کجا عملیات یا بازرسی را انجام می دهد توجه نمی شود.
ردیف عنصر نماد مفهوم مفهوم عنصر فرایند

1 عملیات
عملیات بیانگر هر نوع تغییر عمدی در مواد یا قطعات ، تغییر فیزیکی یا شیمیایی ، مونتاژ یا جدا سازی ، آماده سازی جهت انجام فعالیت بعدی و. . .

2 بازرسی بازرسی کمی بیانگر مقایسه نتایج یا یک معیار کمی است . به عنوان مثال اندازه گیری طول
بازرسی کیفی بیانگر مقایسه نتایج یک معیار کیفی مثل کیفیت ، رنگ مواد ، وضعیت ظاهری و. . . است.
جدول شماره ( 1-1-2) علائم پایه در رسم نمودار عملیات
همچنین برخی علائم ترکیبی نیز در رسم نمودار عملیات مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از :

ردیف مفهوم – نماد نماد شرح
1 بازرسی کمی – کیفی
بازرسی کمی و کیفی با اولویت بازرسی کمی
2 بازرسی کیفی – کمی بازرسی کیفی و کمی با اولویت بازرسی کیفی
3 عملیات – بازرسی انجام عملیات و بازرسی کیفی در حین انجام عمل
جدول شماره (2-1-2) علائم ترکیبی در رسم نمودار عملیات

در واقع نمودار عملیات ، ما را در شناخت عملیات و بازرسی های یک فرایند و شناخت فرایند از نظر مواد تشکیل دهنده آن و سپس تجزیه و تحلیل عملیات و بازرسی ها به منظور ایجاد بهبود یاری می دهد و در عین حال در رسم سایر نمودارها مثل نمودار فرایند جریان ( گردشی فرایند) نیز مفید است. ( مرعشی ، 1382) .

نمودار فرایند جریان یا گردشی فرایند :
نمودار فرایند جریان ابزاری جهت مستند سازی وضعیت موجود می باشد و تصویری از عملیات آنچنان که هست ایجاد می نماید دیاگرام جریان ، نمودارهای جریان مورد مطالعه رابصورت مصور در می آورند. دراین نمودار کلیه فعالیتهای موجود در فرایند به وسیله علائمی که ناشی از طبیعت آنها می باشد ثبت می گردد و سپس مورد تحلیل قرار می گیرد. در ترسیم این نمودار به غیر از عمیات و بازرسی های مورد استفاده در نمودار خلاصه فرایند از علایم زیر استفاده می گردد:

ردیف عنصر نماد مفهوم نماد مفهوم عنصر فرایند
1 حمل و نقل
جابجایی تغییر مکان کارگران ، مواد یا تجهیزات را از محلی به محل دیگر نشان می دهد.
2 تاخیر D انتظار تاخیری در توالی رویدادها را نشان می دهد مثل توقف کار بین عملیات متوالی یا کنار گذاشتن هر شی به طور موقت، بدون ثبت و تا زمانی که استفاده از آن لازم شود.
3 انبار انباشت نوعی ذخیره سازی کنترل شده را نشان می دهد که مواد طی آن با شکل های مختلف اجازه به انبار وارد یا از آن خارج می شود.
جدول شماره (3-1-2) : سایر علائم نمودار فرایند جریان

که این نمودار ضمن تشخیص و تحلیل عملیات ، بازرسی ها ، حمل و نقل ها و تاخیرات موجود در یک فرایند جهت بهبود آن گام بر می دارد. همچنین ما در تشخیص فعالیتهای غیر مفید که هزینه های پنهان ایجاد می کنند یاری می دهد. در ضمن نمودار گردشی فرایند می تواند برای مواد، انسان یا تجهیزات ترسیم گردد. ( مرعشی ، 1382)
بررسی انتقادی ، تجزیه و تحلیل نمودارهای عملیات و فرایند جریان

برای انجام بررسی انتقادی جهت تجزیه و تحلیل نمودارهای عملیات و فرایند جریان از فن پرسش استفاده می گردد در واقع فن پرسش وسیله ای برای بررسی انتقادی است که در ان هر فعالیت به نوبه خود در معرض سلسله ای از سوالات سیستماتیک و فزاینده قرار می گیرد. این سوالات در دو دسته سوالات اولیه و سوالات ثانویه طبقه بندی می شوند که ابتداً سوالات اولیه :
– هدف از انجام فعالیت
– محل انجام فعالیت
– ترتیب و توالی انجام فعالیت
– شخص انجام دهنده فعالیت
– روش انجام فعالیت ( وسایلی که فعالیت به وسیله آن انجام می شود) را به منظور بررسی امکان :
– حذف فعالیتها
– ترکیب
– آرایش مجدد
– ساده سازی
– اضافه نمودن
مطرح می کنند.
پس در سوالات اولیه بطور سیستماتیک یک سری سوالات ثبت می گردد:

هدف : چه کاری انجام می شود ؟
چرا این کار انجام می شود ؟
مکان : عمل در کجا انجام می شود ؟
چرا عمل در ان محل خاص انجام می شود ؟
توالی : چه وقت انجام می شود؟
چرا در ان زمان خاص انجام می شود ؟
شخص : چه کسی آن را انجام می دهد ؟
چرا به وسیله آن شخص خاص انجام می شود ؟
وسایل : عمل چگونه انجام می شود ؟
چرا عمل به این طرز خاص انجام می شود ؟

پس از مطرح کردن سوالات اولیه ، سوالات ثانویه بصورت زیر مطرح می شوند: ( در واقع می توان گفت که سوالات ثانویه پاسخ پرسش های اولیه را در معرض سوالات قرار می دهند تا موارد قابل بهبود در وضع موجود بررسی گردند).
– چه کاری انجام می شود ؟
– چرا این کار انجام می شود ؟
– چه کار دیگری می تواند انجام گیرد؟
– پس چه کاری باید انجام شود ؟
– عمل در کجا انجام می شود ؟
– چرا آنجا انجام می شود ؟

– در چه مکان دیگری ممکن است قابل انجام باشد؟
– در چه مکانی باید انجام شود ؟

– چه زمانی عمل انجام می شود ؟
– چرا عمل در ان زمان انجام می شود ؟
– چه زمان دیگری ممکن است قابل انجام باشد؟

– چه زمانی باید انجام شود ؟
– چه کسی آن را انجام می دهد ؟
– چرا آن شخص آن را انجام می دهد ؟
– چه شخص دیگری ممکن است قادر به انجام باشد ؟
– چه شخصی باید کار را انجام دهد ؟
– کار به چه شیوه ای انجام می شود ؟
– چرا باید به این شیوه انجام شود ؟
– به چه شیوه دیگری قابل انجام است ؟
– به چه شیوه ای باید انجام شود ؟
با توجه به پاسخ هایی که برای سوالات اولیه و ثانویه پیدا کردیم سعی در بهبود روش موجود داشته و جداول و نمودارهای روش پیشنهادی را بر این مبنا تکمیل می نمائیم. ( مرعشی ، 1382)
ایجاد روشهای اصلاح شده ( جدید )
پس از مرحله بررسی انتقادی و استفاده از فن پرسش ، مطالعه گر باید سعی در توسعه و ایجاد روشهای بهبود یافته داشته باشد و نمودارهای خلاصه فرایند و گردشی فرایند را برای روش پیشنهادی ترسیم کند و بهبودهای حاصله را در کاهش مسافتها و حمل و نقل ها ، تاخیرها و صرفه جویی های مالی را بطور خلاصه در روش پیشنهادی بیان کرده و آن را با روش موجود مقایسه نماید. قبل از اقدام جهت پیاده سازی روش اصلاح شده ، مطالعه گر باید جهت کسب موافقت مدیریت گام بردارد که به این منظور گزارشی تهیه کرده و 1) هزینه های مواد، نیروی انسانی و هزینه های سربار دو روش ( موجود و پیشنهادی ) را با یکدیگر مقایسه کرده 2) هزینه برقراری روش جدید را بیان می کند 3 ) اقدامات اجرایی لازم جهت برقراری روش جدید را متذکر می گردد ( کحال زاده ، 1378) .
تعریف و تعیین روش جدید
تعریف و تعیین روش جدید با استفاده از دستور العمل های کتبی استاندارد صورت می گیرد که روش اصلاح شده برای انجام کار با جزئیات لازم تشریح می گردد. ابزارها و تجهیزات مورد نیاز جدید معرفی شده و در واقع روش جدید به این طریق به کارگران آموزش داده می شود. ( کحال زاده ، 1378)
برقراری یا استقرار روش جدید
برقراری یا پیاده سازی روش جدید ، مشکل ترین مرحله کار است که مطالعه گر باید اقدامات زیر را به این منظور انجام دهد :
1) کسب موافقت سرپرستان بخش ها برای انجام تغییر مورد نظر
2) کسب موافقت مدیریت بخش ها برای انجام تغییر مورد نظر
3) کسب موافقت اپراتور ها
4) آموزش مجدد اپراتورها برای بکارگیری روش جدید
5) پرستاری از روش جدید ( کحال زاده ، 1378)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شکل‌دهی فلزات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شکل‌دهی فلزات در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شکل‌دهی فلزات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شکل‌دهی فلزات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شکل‌دهی فلزات در فایل ورد (word) :

شکل‌دهی فلزات

در فرآیند شکل دهی با استفاده از روشهای مختلف مانند نوردکاری، آهنگری، اکستروژن، کشیدن، پرس کاری چرخشی، الکترومغناطیسی و الکتروهیدرولیکی و غیره محصول به صورت نهایی شکل داده می‌شود.

• شکل دادن
• در فرآیند شکل دادن ، روشهای مختلفی برای تهیه محصول به‌صورت شکل نهایی بکار برده می‌شوند. این روشها شامل نورد ، آهنگری ، اکستروژن ، کشیدن ، پرس‌کاری ، چرخشی ، چرخشی برشی ، انفجاری ، الکترومغناطیسی ، الکتروهیدرولیکی و غیره می‌باشند که برخی از مهمترین این روشها در زیر بررسی می‌گردند.

نورد کاری (غلتک کاری)
قسمت اعظم فولادی که در کارخانه‌های فولادسازی به‌صورت شمش تهیه می‌گردد، توسط دستگاههای نورد به ورق ، تیرآهن ، تسمه‌های فولادی ، ریل ، انواع پروفیل ، لوله و سیم تبدیل می‌شود. دستگاه نورد بطور ساده و ابتدایی از دو غلتک استوانه‌ای که روی هم قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. استوانه‌های مذکور بوسیله موتورها در جهت عکس یکدیگر حرکت دورانی نموده ، بدین ترتیب اگر شمش بین آنها هدایت گردد، استوانه‌ها آن را گرفته و از شکاف بین خود عبور می‌دهند.

در اثر این عمل ، جسم پهن و طویل می‌شود. با انجام این عمل به دفعات و نزدیکتر کردن استوانه‌ها به یکدیگر ، سیم پهن تر ، نازکتر و طویل‌تر خواهد شد. محصولات نورد شامل میل گرد ، میل چهار و گوش ، تسمه باریک ، تیرآهن ، ناودانی ، ریل ، ورق و صفحه‌های فولادی با ضخامت‌های متفاوت ، لوله‌های بدون درز و با درز و با مقاطع دایره‌ای ، بیضی و چندضلعی می‌باشند.

آهنگری (پتک‌کاری(
عملیات آهنگری توسط ضربه چکش یا دستگاه پرس انجام می‌پذیرد. این روش ، شامل کار بر روی فلز توسط چکش‌کاری یا پرس‌کاری تا حصول شکل نهایی با قالب یا بدون قالب است. چکش‌کاری به دو روش دستی و ماشینی قابل انجام است که امروزه اکثرا چکش‌های ماشینی بکار گرفته می‌شوند. این چکش‌ها با بخار یا هوای فشرده کار می‌کنند و با اعمال ضربه‌های سنگین ، چکش‌کاری قطعات را انجام می‌دهند.

برای ساخت قطعاتی چون محور کشتی‌ها ، میل‌لنگ‌ها ، لوله‌های توپ ، دیگ‌های بخار و غیره توسط پرس‌کاری تهیه می‌گردند. امروزه برای خم کردن وشکل دادن ورق در صنایع کشتی‌سازی و ماشین‌سازی نیز از پرس استفاده می‌شود.

اکستروژن (حدیده کاری(
اکستروژن ، فرآیندی است که بوسیله آن می‌توان قطعات و اشکالی را تولید نمود که تقریبا با هر روش ساخت دیگری غیر ممکن می‌باشد. در این روش ، فلز را تحت تاثیر نیروی زیاد وارد قالبی نموده ، به شکل مورد نظر (نظیر لوله ، سیم و مقاطع مخصوص) بیرون می‌آورند. آلومینیوم ، سرب ، روی ، قلع و برخی از فولادها از جمله موادی هستند که تحت فرآیند اکستروژن قرار می‌گیرند.

کشیدن
کشیدن ، عبارت است از امتداد دادن و کشیدن ورق برای تولید اشکال با سطوح مختلف. در این روش ، ورق فلزی حداقل در یک جهت فشرده می‌شود. این فرآیند می‌تواند به‌صورت کشیدن قطعه از درون قالب (بر خلاف روش اکستروژن) انجام پذیرد و قطعاتی نظیر لوله‌های بدون درز ، قطعات سقف اتومبیل ، پوکه‌های فشنگ ، ظروف حلبی و ماهی‌تابه‌ها به این روش تهیه می‌شوند.

ماشین کاری
فرآیند ماشین‌کاری عبارت از شکل دادن مواد توسط تراوش و برش می‌باشد. این عمل بوسیله ابزارها و ماشین‌های تراوش و برش انجام می‌گیرد. مقدار قشری که از قطعه اولیه برداشته می‌شود تا قطعه صیقلی و نهایی ایجاد گردد، اصطلاحا تراوش خور می‌نامند. به‌منظور رعایت مسائل اقتصادی ، مقدار تراوش خور باید حداقل باشد تا مصرف فلز و هزینه‌های تراشکاری کاهش یابد.

در برش‌کاری )قیچی‌کاری) نیز برای برش و جدا کردن فلز از دو نیروی متقابل استفاده می‌شود. این نیروها ، توسط دو تیغه (با فاصله از یکدیگر) اعمال می‌شوند که با نیروی کافی موجب از هم‌گسیختگی و شکسته شدن فلز می‌گردند. در ماشین‌کاری قطعات ، بر حسب نوع کار از ماشین‌های تراوش ، فرز ، مته صفحه تراش ، کله‌زنی ، سنگ زنی ، تیز کاری و سوراخ‌کن استفاده می‌شود که معمولا این قطعات ، خود محصول فرآیندهای ریخته‌گری ، آهنگری ، نورد و غیره می‌باشند.

ماشین‌کاری فلز با وسایل تخلیه الکتریکی پر فرکانس نیز فرآِیند نسبتا جدید است که به میزان وسیعی بکار گرفته می‌شود. این روش ، برای ماشین‌کاری اشکال پیچیده و بریدن مقاطع نازک از نیمه‌هادی‌ها و آلیاژهای وسایل فضایی بکار می‌رود.

پرسکاری
اجزای فرز CNC: ابزار کار( تیغه فرزها ومته ها و یا ساعتهای اندازه گیری جهت کالبیره کردن قطعه کار نسبت به دستگاه و;) شلنگی برای هدایت مایع سرد کننده ( آب وصابون محلول Z1 ویا آب وگازوییل و;) به سمت قطع کار وابزار . فیکسچری جهت نگهداری قطعه (روبند فنری و;)سیستمی برای نوشتن برنامه های که ابزار را به سمت قطعه کار می کند. ریلهای که در آنقطعه ساپورت شده و حرکات طولی وعرضی وجانبی انجام میدهد .مورس ودرن که برای نگهداری ابزار کار استفاده می شود .

جهت کالبیره کردن قطعه کار نسبت به دستگاه و;) شلنگی برای هدایت مایع سرد کننده ( آب وصابون محلول Z1 ویا آب وگازوییل و;) به سمت قطع کار وابزار . فیکسچری جهت نگهداری قطعه (روبند فنری و;)سیستمی برای نوشتن برنامه های که ابزار را به سمت قطعه کار می کند. ریلهای که در آنقطعه ساپورت شده و حرکات طولی وعرضی وجانبی انجام میدهد .
لوله هایی که برای تنظیم دما مورد نیاز دستگاه نصب می شوند زیرا که این دستگاهها به سرما یا گرما حساس می باشند.

روش کار با دستگاه CNC :
ابتدا قطعه کار را نسبت به دستگاه fix کرده و وارد برنامه ء اصلی می شویم در محیط برنامهء اصلی زیر شاخه های موجود می باشد که هر زیر شاخهء برنامه عملیاتی مانند سوراخکاری و; انجام می دهد .برنامه نویس اجزای قطعه را به زبان برنامه ترجمه مکند . دراین ماشین دو روش برای تنضیم قطعه کار نسبت به ابزار داریم یکی صفر مطلق مباشد یکی دیگر صفر نسبی ، در صفر مطلق ماشین به وسیله ء برنامه نوشه شده نقطه ایی را به عنوان نقطهء مرجع؛ که برنامه نویس فاصله های موجود در عملیات را نسبت به آن می سنجد

مزایای دستگاه فرز CNC نسبت به دیگر ماشینها:
در این دستگاه به خاطر اینکه وظیفه ء اصلی را برنامه نویس انجام می دهد به کارگر ماهری نیاز نمی باشد . سرعت کار و دقت بالا تری نسبت به دیگر ماشینها دارد . قطعاتی که نیاز به تلرانس بالا تری نیاز دارند می توان با دستگاه CNC عمل نمود . منحنی ها ویا قوسها را میتوان به وسیله ءاین دستگاه به وجود آورد .
در حین عملیات میتوان به برنامه اصلی رفته و عملکرد زیر مجموعه های دیگر را تغییر داد . انتخاب زیر مجموعه ها به دست کارگر میباشد . در این دستگاه که عمل نگهداری ابزارکار مورس و دورن به عهده دارند ،تعویض ابزار کار را راحتر کرده اند.

تفاوت اصلی فرز CNC با دیگر ماشین این است که قطعه ثابت و ابزار کار دوران دارد ، بنابر این در جایی که لازم باشد از این دستگاه استفاده می کنیم .

اجزای دستگاه پرس :
بدنه که وظیفهء نگهداری اسکلت کلی پرس را دارد ، که عمدتاً از ریخته گیری حاصل می شود زیرا که قطعات ریخته گری دارند لرزش کمتر دارند ، فلایول ؛ که به میل لنگ متصل می باشد که فلایول همیشه باید در گردش باشد زیرا که به عنوان یک منبع زخیزهء انرژی عمل نموده و وقتی که ضربه زننده عمل می کند انرژی را به ما پس می دهد .میل لنگ که برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی به کار برده می شود .نگهدارندها که عنوان نقاطی که سنبه (ضربه زننده ) به آنها بسته می شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بسپارهای كربوهیدراتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بسپارهای كربوهیدراتی در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بسپارهای كربوهیدراتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بسپارهای كربوهیدراتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بسپارهای كربوهیدراتی در فایل ورد (word) :

بسپارهای كربوهیدراتی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران ص پ 115-14965 بسپارهای كربوهیدراتی یا پلی سا كاریدها از مهمترین انواع زیست بسپارها به شمار می آیند. سالانه میلیاردها تن از این مواد طبیعی توسط انواع موجودات زنده تولید و تبدیل می شوند این مواد تجدیدپذیر، با توجه به روبه افول نهادن منابع ماده و انرژی فسیلی (تجدیدناپذیر)، و همچنین مسائل زیست محیطی ناشی از فراورش و مصرف آنها، اهمیتی مضاعف یافته اند. در این مقاله به معرفی ساختار، منابع، انواع، مصارف و اصلاح این مواد طبیعی می پردازیم.

مقدمه مواد غیرگازی مشتمل بر واحدهای مولكولی نایكسان را می توان شامل سه گروه فلزات، سرامیكها و شیشه ها، و بسپارها (درشت مولكولها) دانست. بسپارها خود مشتمل بر انواع مشخصی هستند (شكل1). بسپارهای مصنوعی، كه ساخته دست بشرند ممكن است كاملا سنتزی (مانند پلی اتیلن) یا طبیعی اصلاح شده (مانند كربوكسی متیل سلولوز) باشند، در حالی كه در ساخت بسپارهای طبیعی، بشر نقشی نداشته است.

از این بسپارها، تنها بسپارهای طبیعی آلی (زیست بسپارها یا درشت مولكولهای زیست شناختی)، تجدیدپذیرند، یعنی در چرخه های متنوع و متعدد حیاتی در كره
بیشترین حجم آن را سلولوز، نشاسته و لیگنین تشكیل می دهند (سلولوز و لیگنین خود منشا اصلی مواد هومیك موجود در خاك‌اند. سه زیست‌بسپار نامبرده، همواره با گستره وسیعی از مواد چندپاری و كوچك مولكولی همراهند كه بسته به نوع و گونه گیاه و اندام گیاهی (ریشه، تنه یا ساقه، پوست، برگ، میوه و دانه) انواع و مقادیر مواد بسپاری و غیر بسپاری آن متفاوت است.

به طور كلی، یك گیاه سبز شامل پلی‌ساكاریدها، منوساكاریدها و یا دی‌ساكاریدها، لیگنینها، ملانینها، تانینها، روزینها، ترپنها، روغنهای گیاهی، پروتئینها، هرومونهای گیاهی، تركیبات خاص (مثلا تركیبات دارویی)، اجزای هسته سلول گیاهی، آب و نمكهاست. سلولوزْ به عنوان بیشترین جزء در اكثر گیاهانؤ سالانه به میزان 200 میلیون تن (به شكل تخلیص شده یا اصلاح شده) در صنایع مختلف جهان مصرف می شود. مصرف پلی‌ساكاریدها در صنایع آمریكا سالانه جمعا بالغ بر سه میلیون تن است كه 75 درصد آن را نشاسته ها و نشاسته های اصلاح شده تشكیل می دهند (نشاسته دومین پلی ساكارید از لحاظ فراوانی است).

نرخ رشد این بازار حدود 3% و ارزش آن بالغ بر 3 تریلیون دلار در سال برآورد می شود.
دلایل این گستردگی در تولید و مصرف پلی‌ساكاریدها به طور خلاصه عبارت است از:
• فراوانی
• تجدیدپذیر بودن منشا
• ارزانی نسبی
• غیر سمی بودن

• قابلیت و سهولت نسبی اصلاح شیمیایی و زیست شیمیایی
در ارتباط با توزیع موارد مصرف و كاربرد، به طور كلی فراورده های شوینده و آرایشی-بهداشتی بیش از 16% مصرف صنعتی پل ساكاریدها را به خود اختصاص می دهند. مصارف دیگر شامل منسوجات (14%)، چسبها (%12)، صنایع كاغذسازی (10%) صنایع رنگ (9%)، صنایع غذایی (8%)، صنایع دارویی (7%) ، و سایر صنایع (24%) می شود. جزئیات بیشتر درباره موارد كاربرد پلی‌ساكاریدها در مرجع 7 و انواغ مورد مصرف در صنایع داروسازی در مرجع 9 بررسی شده است.

با وجود آنكه گیاهان سبز منبع یا منشا مهم پلی‌ساكاریدها هستند، اما تنها منشا ممكن نیستند. گونه های متنوعی از جلبكها و خزه‌ها، جانوران قارچها و باكتریها نیز منشا انواع مختلفی از پلی‌ساكاریدها به شمار می آیند. در قسمت بعد، به ساختار، انواع و خواص پلی‌ساكاریدها پرداخته می شود.

3- ساختار، انواع و خواص پلی‌ساكاریدها
بسپارهای كربوهادراتی، پلی‌ساكاریدها یا گلیكانها، بسپارهایی با واحدهای تكراری ساكاریدی (قندی یا گلیكوزیلی) هستند. به پلی‌ساكاریدهای طبیعی گیاهی یا اصلاح شده كه انحلال پذیر و/یا قابل پراكنده شدن در آب بوده و گرانروی بالایی ایجاد كنند،

هیدروكلوئید نیز گفته می شود. صمغها، هیدروكلوئیدهایی بی‌مزه، بی‌بو، بی‌رنگ (سفید، كرم رنگ یا زرد روشن) و غیر سمی‌اند. پلی‌ساكاریدها اگر متشكل از یك نوع واحد گلیكوزیل باشند، هوموپلی‌ساكارید (هوموگلیكان)، و چنانچه متشكل از بیش از یك نوع واحد گلیكوزیل باشند، هتروپلی‌ساكارید (هتروگلیكان) نامیده می شوند. بسته به نوع و منبع و خطی یا شاخه‌ای بودن، شمار واحدهای تكراری پلی‌ساكاریدها در گستره 200 تا 15000 تغییر می كند و در نتیجه وزن مولكولی آنها ممكن است به چندین میلیون هم برسد.

شیمی پلی‌ساكاریدها به شیمی الكلها (و آلدهیدها)، دیولیهای مجاور، استالها و اترهای آلیفاتیك بسیار تشابه دارد. در واقع ممكن است همه این گروههای عاملی در ساختار یك پلی‌ساكارید وجود داشته باشند. افزون بر یان، علاوه بر گروه هیدروكسیل، واحدهای تكراری ممكن است مشتمل بر سولفات نیز باشند. از سوی دیگر ، ساختار و خواص پلی ساكاریدها به شدت تحت تاثیر پیكربندی حلقه‌های گلیكوزیل نیز هست.

بنابراین ساختارهای درشت ملكولی بسیار متوعی نیز انتظار می رود. با این همه، گذشته از نوع گروه عاملی، ایزومری استخلاف بر كربن استالی كه آنومرهای آلفا (محوری) و بتا (استوایی) را بر حلقه پیرانوزی (انیدروگلوكوزی) تشكیل می دهد، و همچنین محل استخلاف بعدی و ایزومی آن، عوامل اخلی تمایز ساختار و خواص پلی‌ساكاریدهای مختلف از یكدیگرند.

پیش از پرداختن به جزئیات بیشتری درباره ساختار پلی ساكاریدها، لازم است نگاهی به نحوه نامگذاری خلاصه این تركیبات بیندازیم. برای این منظور رافینوز را در نظر می گیریم (این كربوهایدرات، تری‌ساكاریدی است غیر كاهنده، یعنی فاقد گروه همی‌استالی، كه به میزان حدود 8% در ملاس چغندر قند كه عمدتا به مصرف خوارك دام می رسد، وجود دارد).

انواع و خواص پلی‌ساكاریدها
منابع متفاوتی برای پلی‌ساكاریدها وجود دارد. افزون بر این، یك پلی‌ساكارید معین ممكن است چند منشا مختلف داشته باشد. مثلا سلولوز هم منشا گیاهی و هم منشا باكتریایی دارد، همچنین هیالورونیك اسید (هیالورونان) هم منشا باكتریایی و هم منشا جانوری دارد (در زجاجیه چشم، در مایع لزج بین مفاصل، و در تاج خروس وجود دارد)، یاكیتین هم منبع جانوری و هم قارچی دارد. اما اغلب پلی‌ساكاریها تنها یك نوع منبع اصلی دارند.

شایان ذكر است كه روشهای مختلفی كه عمدتا تلفیقی از روشهای شیمیایی و ریست‌فناوری است نیز برای سنتزپلی‌ساكاریدها گزارش شده است. بدین ترتیب می توان ساختار و خواص این پلی‌ساكاریدهای سنتزی (و حتی انواع استخلاف‌دار آنها) را از یریق بسپارشهای آنزیمی طراحی و پیش‌بینی كرد.
در قسمتهای بعدی، ساختار و خواص چند پلی ساركاری طبیعی را به عنوان نمونه بررسی می كنیم. از آنجا كه سلولوز، آشناترین، فراوان‌ترین و دسترس‌پذیرترین بسپار مورد استفاده بشر بوده است و لذا درباره آن اطلاعات بی‌شماری را در منابع مختلف می توان یافت.

نشاسته
نشاسته، زیست‌بسپاری است كه شكل اخلی ذخیره غذایی در گیاهان و منبع اخلی تغذیه آدمی به حساب می‌آید. گذشته از مصرف غذایی، نشاسته پس از اصلاحات متنوع، كاربردهای صنعتی بسیاری پیدا می كند، به طوری كه پس از سلولز، بالاترین حجم مصارف غیر غذایی محصولات كشاورزی را به خود اختصاص می دهد.

مصارف غیر غذایی نشاسته تنها در اروپا، 3/4 میلیون تن در سال (معادل 2/44% از كل محصولات كشاورزی این قاره) برآورد می شود.
این هوموپلی‌ساكارید، پس از سلولوز و كیتین بیشترین فراوانی را دارد و تنها كربوهیدراتی است كه به شكل دانه‌های مجزا وجود دارد. شكل و ابعاد این دانه‌ها به منبع آن (گیاه منشا) بستگی دارد. مقدار رطوبت در نشاسته‌های مختلف از 11 تا 18 درصد متغیر است.

نشاسته مشتمل بر دو جزء مختلف است: پلی ساكارید خطی آمیلوز (انحلال‌پذیر در آب) و پلی‌سارمارد شاخه‌ای آمیلوپكتین (انحلال‌ناپذیر در آب) نسبت این دو جزء بسته به منشأ گیاهی، متفاوت است اما معمولا آمیلوز حدود 20% و آمیلوپكتین حدود 80% است. وزن ملكولی آمیلوز و آمیلوپكتین به ترتیب در گستره 000 10 تا 000 40 و یك میلیون تا چند میلیون تغییر می كند. توزیع وزن مولكولی آمیلوپكتین به مراتب پهن‌تر از آمیلوز است.
ساختار آمیلوز فقط متشكل از واحدهای -1،4-D-گلوكوز است در حالی كه ساختار شاخه‌ای آمیلوپكتین، علاوه بر این واحدها ، واحدهای -1،6-D-گلوكوز نیز دارد.

گفتنی است از لحاظ ساختار واحد تكراری، تنها تفاوت نشاسته با سلولوز در آنومری كربن شماره 1 است. این كربن در سلولوز، آنومری دارد.
شكل ذخیره شده كربوهیدرات در جانوران (عمدتا در كبد) گلیكوژن (نشاسته حیوانی) نام دارد كه ساختار آن بسیار شبیه آمیلوپكتین است (یا تعداد شاخه‌های بیشتر ولی كوتاهتر، وزن مولكولی بیشتر و توزیع وزن مولكولی باریكتر (شاخص بسپاشیدگی).

مهمترین پدیده‌ای كه نشاسته بر اثر گرمادهی از خود بروز می دهد، ژلاتینی‌شدنی نام دارد. وقتی دوغاب نشاسته در آب گرما داده شود، پیوندهای هیدروژنی كه در انسجام دانه‌ها نقش عمده‌ای دارند می‌گسلند، دانه‌ها گسسته و متورم می‌شوند و دوغاب سفت و به شدت گرانرو می‌شود (در مورد نشاسته سیب‌زمینی) بررسی شده است، نقش كلیدی در بسیاری از مصارف نشاسته دارد.

آلژیناتها
آلژیناتها پلی‌ساكاریدهایی خطی‌اند كه از انواع جلبكهای سبز، قرمز و به ویژه قهوه‌ای به دست می‌آیند. جلبك قهوه‌ای كه در ژاپن، ایالات متحده، كانادا و اسكاتلند (از عمق كمتر از 40 متر آب، كه نور خورشید قادر به نفوذ در آل است، جمع‌آوری می شود، حاوی حدود 20 تا 40 درصد آلژینیك اسید است.

آلژینات یك اصطلاح كلی برای خانواده‌ای از واحدهای گولورونان و مارونونان است كه به طور خطی به هم متصل شده‌اند و از توالی ساختاری بسیار متنوعی برخوردارند. به طور كلی، آلژیناتها از سه نوع واحد ساختاری تشكیل شده‌اند: هوموپلی‌ساكاریدهای -1،4-L-گلورونیك‌اسید (G) و -1،4-D-مانورونیك اسید (M) كه با اتصالات 1،4 به هم متصل شده‌اند. بنابراین، ساختار كلی یك آلژینات را می توان به صورت زیر نوشت:
– M – G – M – (M – M)n – M – G -(M – M)p
– M – G – (G – G)q – G – M – G –

به این ترتیب، ساختار آلژینات از واحدهای – M – M – (استوایی-استوایی)، – G – G – (محوری-محوری)، و – G – M – (استوایی-محوری) تشكیل شده كه در شكل 8 نشان داده است. درصد این توالیها به منبع آلژینات استخراج شده بستگی دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید