دانلود پروژه تهیه چینی فسفاتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه تهیه چینی فسفاتی در فایل ورد (word) دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تهیه چینی فسفاتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تهیه چینی فسفاتی در فایل ورد (word)

1-    چکیده 
2-    مقدمه  
1-2 انواع چینی رومیزی   
3-2  چینی استخوانی
1-2-2 مواد اولیه
1-1-2-2  خاکستر استخوان
1-1-1-2-2   جایگزین های خاکستر استخوان  
2-1-2-2 رس ها (رس چینی – بالکلی – بنتونیت ) 
3-1-2-2 فلاکس ها  
1-3-1-2-2 سنگ کورنیش
2-3-1-2-2 نفلین سیانیت  
3-3-1-2-2 فلدسپات ها    
4-1-2-2 افزودنیها
1-4-1-2-2 کربنات کلسیم 
2-4-1-2-2 اکسید روی (zno) 
3-4-1-2-2 فلورین ( )    
4-4-1-2-2 فسفات باریم   
5-4-1-2-2 فلاکس های بوری  
1-5-4-1-2-2 بورات کلسیم
2-5-4-1-2-2 زئولیت بور
3-5-4-1-2-2 فریت حاوی بور 
4-5-4-1-2-2 استخوان بورات شده   
2-2-2 شکل دهی
3-2-2 پخت بیسکوئیت
4-2-2  لعاب چینی استخوانی
5-2-2 پخت لعابی
6-2-2 خواص چینی استخوانی   
1-6-2-2  خواص مکانیکی 
2-6-2-2  مقاومت به شوک حرارتی   392-2-6-3 خواص نوری

3- معرفی مواد اولیه
1-3 فسفات کلسیم سنتزی    
2-3 کائولن (رس چینی )    
3-3 بالکلی  
4-3 فلدسپات
5-3 سیلیس  
6-3 بورات کلسیم (کلمانیت )
7-3 فسفات باریم  
8-3 اکسید روی (zno)
9-3    فلورین ( )   
10-3کربنات کلسیم
4-    آماده سازی و  روش  ساخت بدنه چینی فسفاتی 
5-    بدنه های سری
6-    بدنه های سری
7-    بدنه های سری
8-    بدنه های  سری 4    
9-    بدنه های سری
10-    بدنه های سری
11-    بدنه های سری
12-    نتیجه گیری کلی 
13-    پیشنهادات  
14-    مراجع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه تهیه چینی فسفاتی در فایل ورد (word)

1 – Henning A .Hoppe , Michael Daub , oliver oeckler , synthesis , crystal structure , infrared spectrum and thermal be havi our of  – , (2009)

2 – Joseph Dulat  , England , ceramic white ware com positions  comprising a BORate flux , u .s .patent : 3.704.146,(1972)

3 – Alpagut kara ,Ron Sterens , charac terisation of biscuit fired bone china body micro struc ture .part I : XRD and SEM of cry stalline phase , journal of the European ceramic society , (2001)

4 – Alpagut kara , Ron sterens , characterization of biscuit fired bone china body micro structure . part II : Transmission electron microscopy (TEM) of glassy matrix , journal of the European ceramic society , (2001)

5 – Ahmet capoglu ,Elimination of discolouration in reformulated bone china bidies , journal of the European ceramic Society , (2004)

6 – Pavid m.schubert , method for producing calcium Borate , u.s .patent : 5,785,939,(1998)

7 – Stanley d.stooky , Newuork , bone china and method of making it ,  u. s .patent :3,241,935,(1966)

8 – K.A .S taka lina  and T.L.Taraevat , bone porcelain , udc 666.525 ,

9 – David m.Schubert, method for producing calcium borate ,  u .s .patent :5,688,481,(1997)

10 – Krishan kammar nijhuman , bone china , u .s .patent : 3,893,

11 – Peter francis messer , Aahmet capoglu , majid  jafari , ahmad fauzi ,mohd noor , henry ehibhanre , white ware ceramic comp ositii=ons , u .s .patent :5,716,894,(1998)

12 – Ros witha kreiner , porcelain ,porcelain batch composition and method for the manufacture of the porcelain , u .s. patent :5,455,210,(1995)

13 – Beard ,lan A, compositions and methods for producing clayware ,u. s .patent :4,337,317,(1982)

14 – Tadatoshi Ichiko , takeo Isini , keiichi michizuki , method of producing soft porcelain ,u .s. patent :4,134,772,(1979)

15 – Raymond Thompson , production of bone china , u .s .patent : 4,219, 360 ,(1980)

16 – Georage D.Irvine , synthetic bine ash , u .s .patent : 4,274,879.,(1981)

17 – John F, Clifford , Glaze compositions , u .s .patent : 5,200, 369, (1993)

18 – John F, Clifford , Glaze compositions , u .s .patent : 5,304,516,(1994)

19 – Wallter l.Eastes , method for producing calcium borates , u .s. patent :4,233,051,(1980)

20 – Alpagut kara , England , characterization of the interfaces Between lead lees Glazes and a bone china body , (1999)

21 – S .m .lee ,s .k. kim  ,  j .w . yoo , h .t .kim , crystallization behavior and mechanical properties of porcelain bodies containing zinc oxide additions ,

22 – Hae-won kim , young –hagkoh , seung –beom seo , hgoun –Ee kim , properties of fhuoridated hydroxyapatite – alumina biological composites densified with addition of  ,(2003)

23 – Hae-won kim , yoon –jung noh , young – hag koh , Hyoun –EE KIM , Hyun –man kim , Effect of  on densification and properties of hydroxyl –apatitezirconia composites for biomedical applications , (2002)

24 – Tahany el adly , Doreya m.IBRaHIM and Mohamed T.Hussein , Barite as a main constituent in white ware composition , ceramic international , (1981)

25-ساخت و بررسی ریز ساختار چینی فسفاتی ، طاهره نورانی ، حامد مهینی ، دانشگاه آزاد میبد ، بهار

-26پروسه ی ساخت و تولید چینی فسفاتی ، حامد مهینی ، نگار هاشم نیا ، دانشگاه آزاد میبد ، زمستان

چکیده

هدف از این پروژه تهیه ی چینی فسفاتی است که در حقیقت همان شکل تغییر یافته ی چینی استخوانی می باشد

در این پروژه سعی شده است تا محصول تولیدی از پشت نمایی خوب ، سفیدی بالا ، دمای پخت پائین و محدوده ی پخت وسیع برخوردار باشد ، که به این منظور از کمک زنیترها و سفید کننده های مختلف استفاده شده است

  2- مقدمه:  

به طور کلی کلمه ی چینی در زبان فارسی سابقاً به معنی کلیه ی ظروف صادر شده از کشورچین به کار می رفته است و همین مطلب به صورت China ware در انگلستان نیز به کار می رفته است

کلمه ی پرسلان (Porecelain )  نیز از Porcela  که کلمه ی ایتالیایی است و به معنی نوعی حلزون دریایی مدیترانه می باشد که صدف سفید و نیمه شفافی دارد

براساس استاندارد ASTM ، چینی فرآورده های سرامیکی زجاجی و سفید می باشد که می تواند لعاب دار یا بدون لعاب باشد

تعریف چینی از موسسه ی استاندارد ایران

ظروف چینی فرآورده های سرامیکی اند که از ترکیب سیلیکات های آلومینیوم، کلسیم، منیزیم و سیلیکات های قلیایی ساخته می شوند. این محصولات در حالتی می توانند چینی نامیده شوند که به درجه حرارت پختی برسند و به حالت شیشه ای در آیند. در صد جذب آب در این حالت بسیار پائین و حداکثرر حدود 5/.% درصد است. در ضمن بدنه های چینی باید سفید پخت باشند .[25]

انواع چینی رومیزی:

چینی رومیزی یک رنج وسیعی از ظروف می باشد که شامل ظروف سفالی، پرسلان سخت، پرسلان نرم، چینی استخوانی و چینی زجاجی میباشد [20]

نوع چینی

فرمول بدنه (%وزنی)

درجه حرارت پخت بیسکوئیت

درجه حرارت پخت لعابی

رنگ بدنه و مهمترین خصوصیات

چینی زجاجی

کائولن و بالکلی  %

کانی های فلدسپاتی %20-

کوارتز    %45-

1250-

1100-

سفید ، کِرم ، متراکم

 تا حّدی نیمه شفاف

پرسلان نرم

کائولن  %40-

فلدسپات %40-

کوارتز %35-

1000-

1350-

سفید ، کِرم ، متراکم

نیمه شفاف

پرسلان سخت

کائولن   %

فلدسپات  %25-

کوارتز  %35-

1000-

1450-

سفید مایل به آبی – متراکم

نیمه شفاف

چینی استخوانی

کائولن   %

سنگ کورنیش   %

خاکستر استخوان   %

 کاملاً سفید – متراکم

نیمه شفاف

جدول1: خصوصیات و ترکیبات انواع چینی

ترکیب بیشتر بدنه های سفید شامل : رس ، پرکننده و یک فلاکس می باشد که نسبت این مواد اولیه روی محصول نهایی و خواص قابل انتظار تاثیر دارد. [20]

رس ها در بدنه های سرامیکی باعث ایجاد پلاستیسته، کار پذیری و استحکام خام و خشک می شود. رس های مورد استفاده در شکل دهی بدنه های سرامیکی شامل کائولن، بالکلی و بصورت جزئی از بنتونیت استفاده می شود. [20]

فلاکس های موجود در بدنه باعث کاهش دمای پخت و افزایش تراکم قطعه و در عمل باعث کاهش هزینه ی تولید می شود. فلاکس ها در هنگام پخت باعث ایجاد فاز مایع می شوند.این

 فاز مایع باعث افزایش تراکم قطعه و در هنگام سرد شدن به شکل فاز شیشه در آمده و ذرات بدنه را به هم می چسباند. [20]

فلاکس های مورد استفاده د ر بدنه های سفید پخت شامل مینرال های فلدسپاتیک هستند مثل فلدسپار، نفلین سیانیت، سنگ کورنیش و تالک و لیتیم که در موارد خاص از آنها استفاده می شود [20] [11]

پرکننده های مورد استفاده در صنعت سرامیک دارای نقطه ی ذوب بالایی هستند و ویسکوزیته ی فاز مایع بدنه را در دمای بالا افزایش می دهد و باعث حفظ شکل قطعه در حین پخت میشود. همچنین  پر کننده ها باعث کاهش انقباض خشک بدنه می شود. [20] [12]

پر کننده ها نقش مهمّی در خواص مکانیکی محصول پخت شده ایفا می کنند. [20] [12]

مهمترین پر کننده ها در صنعت بدنه های سفید سیلیس وآلومینا می باشد. [20][11]

چینی استخوانی

چینی استخوانی یک محصول ویژه ی انگلستان است که توسط Josiah spode  در شهر Stoke در سال 1800 میلادی توسعه داده شده است. [20][25]

چینی استخوانی، نوعی پرسلان که از موادی همچون خاکستر استخوان، مواد فلدسپاتی و کائولن تشکیل شده است . [20]

چینی استخوانی دارای ویژگی های ظاهری چون، سفیدی، پشت نمایی، کیفیت دکور و لعاب خوب و استحکام بالا می باشد. [3][5][8][12][14][15][20]

چینی استخوانی شبیه پرسلان ها میباشد به جز اینکه دارای پلاستیستیه کمتر و رنج پخت کمتر نسبت به پرسلان ها می باشد. همچنین این محصول دارای زیبایی عالی و قیمت بالایی می باشد. [3][20][12][16]

برای ساخت چینی استخوانی یک سری پارامترها باید رعایت شود که به شرح زیر می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی در صنایع کاشی خزر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی در صنایع کاشی خزر در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی در صنایع کاشی خزر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود کارآموزی در صنایع کاشی خزر در فایل ورد (word)

مقدمه
آزمایشگاه کارخانه
آسیاب های آزمایشگاهی
انواع خاکهای سرامیکی
سنگ شکنها
آسیاب
مواد افزودنی
فلوکولانتها
اسپری درایر
سیلو
پرس
کوره ها
لعاب
کائولن
طبقه بندی لعاب
تغییر لعاب شفاف
اکسیدهای رنگ کننده
مراحل تولید کاشی لعاب خورده
معاب لعاب
سوراخ شدن لعاب

مقدمه

سخنی در خصوص تاسیس شرکت صنایع کاشی خزر

شرکت صنایع کاشی خزر (سهامی خاص) با اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع و سرمایه اولیه سیصدو پنجاه میلیون ریال آذر ماه 1361 تحت شماره 46123 مورخ 11/9/61 به ثبت رسید و با انتخاب هئیت مدیره و مدیر عامل از میان سرمایه گذاران ، ضمن خرید زمین مورد نیاز ، در شهر صنعتی رشت بلافاصله امور اجرائی پروژه آغاز و همزمان اقدامات لازم جهت بررسی و انتخاب و خرید ماشین آلات خطوط تولید و کوره ها از کشورهای ایتالیا و آلمانغربی صورت گرفت

در طول سالهای جنگ تحمیلی علیرغم مسائل و مشکلات عدیده با برخورداری ازمعاضدت و همیاری مقامات مسئول صنایع کشور و علاقمندی و پشتکار مهندسین و کارگران امور اجرائی پروژه متوقف نگردید و همراه با پیشرفت امور ساختمانی و آماده سازی سالن اصلی تولید و بخشهای وابسته ماشین آلات و دستگاهها و کوره های بیسکوئیت و لعاب به کشور وارد و با نظر کارشناسان داخلی و خارجی تا پایان سال 1368 نصب و راه اندازی شد به ترتیبی که از اردیبهشت 1369 تولید آزمایشی و بهره برداری از کارخانه آغاز گردید . بدیهی است همزمان با پیشرفت امور اجرایی پروژه و حسب نیاز و مورد در دو نوبت سرمایه شرکت به میزان یک میلیاردو پانصد میلیون ریال افزایش داده شد و در راین راستا شرکت از تسهیلات اعتباری بانک تجارت به منظور تامین بخشی از هزینه ها و تهیه و تدارک مواد اولیه مورد نیاز بهره مند گردیده است . همچنین با افزایش ظرفیت تولید و نسب کوره های جدید و افزایش سرمایه اولیه در سال 82 ظرفیت سالانه کارخانه بالغ بر 2 میلیون متر مربع کاشی دیواری در طرحها و اندازه های 32*25 و 30*20 می باشد

شرکت صنایع کاشی خزر در جهت خود کفائی و تولید کاشی با کیفیت برتر و برابر با محصولات خارجی دارای واحد تحقیقات و آزمایشگاه مجهز و مدرن بوده که با استفاده از تجارب متخصصین این رشته هموراه در خصوص کیفیت فیزیکی و شیمیایی مواد مصرفی و مورد نیاز به تحقیق پرداخته و با مصرف بهترین مواد در تولید و ارائه محصولاتی با کیفیت برتر را همواره مد نظر داشته و سرلوحه کار خود قرار داده است

 

 

 


آزمایشگاه کارخانه

آزمایشگاه یک کارخانه کوچک است که متخصصان در درون این کارخانه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند .وظیفه متخصصین این واحد بررسی وتجزیه وتحلیل نوع خاک مورد آزمایش است . بدین معنی که اگر خاک مورد آزمایش را که مرغوبیت کافی ندارد ، تایید کنند .تمامی تولیدات کارخانه ، تولیداتی بدون کیفیت و فاقد ارزش می شود که سبب ضرر و زیان فراوانی می شود

به آزمایشگاه به این دلیل کارخانه کوچک گفته می شود که تمامی مراحلی را که برای تولید یک کاشی در محیط کارخانه لازم است به صورت کوچکتر در آن واحد انجام میشود

لازم به ذکر است که هر کارخانه تولیدی نیاز به یک آزمایشگاه مجهز دارد

در آزمایشگاه از نمونه خاکهایی که معمولا به صورت سنگ می باشد و از 4یا 5نوع خاک است، آزمایشهایی به عمل می آورنداز قبیل تعیین میزان درصد سیلیس ، آلومینا ، اکسید آهن و…

پس از تعیین میزان درصد مواد تشکیل دهنده خاک تمام مراحل تولید کاشی در محیط آزمایشگاه انجام می شود. پس از طی تمامی مراحل و تولید کاشی نظر قطعی خود را در مورد آن خاکهای مصرفی بازگو می کنند


آسیاب های آزمایشگاهی( جارمیل )

در آزمایشگاه برای بررسی و تحقیق در مورد ترکیب مواد اولیه و بدنه و لعاب از این نوع آسیابها استفاده می شود که جنس آنها از پورسلان سخت می باشد . مواد اولیه در این جارمیل ریخته می شود و گلوله های سرامیکی در ابعاد و گونه های مناسب افزوده می شود . سپس بوسیله یک موتور الکتریکی به صورت دورانی و یا رفت و برگشتی به حرکت در می آید و پس از مدتی مواد را نرم می کند. مدت دوران یا لرزش بستگی به دانه بندی مورد نیاز داشته و هر چه جارمیل بیشتر حرکت کند . دانه ها به ذرات کوچکتری تبدیل می شود

انواع خاکهای سرامیکی

به طور کلی خاکهای سرامیکی به دو گروه تقسیم می شوند

خاکهای نوع اول

خاکهای نوع اول خاکهایی است که در کنار صخره های مادر که فلدسپات باشد به وجود می آید و هنوز به وسیله باد و یا آب به سایر نقاط برده نشده باشد .سنگهای فلدسپاتی تحت تاثیر آبهای زمین که به داخل آن نفوذ می کند مواد محلول خود را ازدست می دهند و متلاشی می شوند گاهی نیز بخار یا گازهای موجود در زمین این کار را انجام می دهند و در نتیجه خاکی به وجود می آورند که کائولن نام دارد

یکی از انواع مهم گل سرامیک که مورد استفاده زیادی دارد کائولن است این گل تا اوایل قرن 18 در اروپا مورد توجه نبود و بعدا در سرامیک سازی طرف توجه قرار گرفت .اما در چین ، در اوایل 200 پیش از میلاد ظرف چینی سفید از آن ساخته می شد ایجاد کوره هایی که درجه حرارت آنها 1200 درجه باشد به همرا ساختن ظروف چینی ظریف و شفاف در چین در حدود 600 سال بعد از میلاد اتفاق افتاد . از این نظر چینی ها 2000 ســـال جلوتر از اروپایی ها بوده اند . کائولن در چین بیشتر از هر کجای دیگری یافت می شود . چسبندگی کائولن چینی نیز بسیار زیاد است و برای تهیه مواد سرامیکی بسیار مناسب است . سرامیک سازان چینی در ابتدا ظروف سفید ولی کم دوامی از کائولن می ساختند ولی پس از چندین سال تجربه توانستند کوره هایی با درجه حرارت بالا به وجود بیاورند و یا چیزهایی به کائولن اضافه کنند تا بتوانند مواد سرامیکی را که سخت ونسبتا شفاف است ، بسازند

کائولن از تجزیه فلدسپات در مجاورت هوا و آب به وجود می آید ، ذرات آن نسبتا درشت و در مقایسه با گلهای نوع دوم چسبندگی کمتری دارد کائولن گلی نسبتا خالص اســــت و موادی نظیر آهن در آن یافت نمی شود . کائولن در دمای 1800 درجه ذوب می شود

خاکهای نوع دوم

خاکهای نوع دوم آنهایی هستند که از زادگاه اصلی خود توسط باد و باران به سایر نقاط برده می شود . مقدار خاکهای نوع دوم در طبیعت خیلی بیشتر از خاکهای نوع اول است

خاکهای نوع دوم از نظر ترکیب با هم تفاوت دارند در بعضی از انواع آنها که کائولن دست دوم است آهن وجود ندارد ولی این نوع کائولن بسیار کمیاب است

بال کلی که یکی از انواع خاکهای نوع دوم است و به عنوان چسب مصرف می شود دارای مقداری آهن است . بال کلی برخلاف کائولن دارای دانه های ریزبوده و مقدارآهن در آن زیاد می باشد

بال کلی و کائولن هر دو مکمل هم هستند و بدین جهت آنها را با هم مخلوط می کنند . نقطه ذوب بال کلی 1300 و انقباض بال کلی 20% است و آن را برای اصلاح گلهایی که چسبندگی کمتری دارند مصرف می کنند ولی مقدار آن نباید بیشتر از 15% باشد

اما گلی که بیشتر برای تولید کاشی و ظرفهای معمولی سرامیکی به کار می رود گل معمولی سرامیک یا ارتن ور است که دارای مقدار زیادی آهن بوده و در حرارت 950 تا 1100 درجه پخته می شود

حال نوبت حمل خاکهایی است که به صورت سنگهای عظیم الجثه هستند . برای این کار باید بهینه ترین روش را انتخاب کرد که کمترین هزینه و سریعترین جابجایی را داشته باشد.این روش توسط مهندسین مجرب امکان می یابد آنها این روش را برای حمل ارایه می کنند

بعد از اینکه ایـــــــن سنگهای عظیم الجثه به کارخانه حمل شدند به سالن تولید ارجاع میشوند و توسط سنگ شکنهای موجود در کارخانه آنها را به قطعات بسیار کوچکتر تبدیل می کنند

سنگ شکنها

سنگ شکنها ماشینهایی هستند که وظیفه کاهش اندازه سنگ معدن را تا اندازه دلخواه بر عهده دارند و بر دو دسته تقسیم می شوند

1-   سنگ شکنهایی که با نیروی فشار کار می کنند مانند سنگ شکنهای فکی ، مخروطی ، غلتکی

2-   سنگ شکنهایی که با ضربه عمل می کنند مانند سنگ شکنهای چکشی – ضربه ای

از میان مواد اولیه سرامیکی ، فلدسپار است که به صورت سنگ معدنی به کارخانجات برده می شود .سنگ شکنهای موجود در کارخانجات مواد اولیه سرامیکی را از شکل معدنی تا اندازه ای خرد می کنند که برای ادامه خردایش در آسیابهای گلوله ای مناسب باشند .( معمولا اندازه مواد معدنی باید حداکثر 15 میلی متر باشد .)

در این کارخانه از سه نوع سنگ شکن استفاده می شود .در مرحله اول سنگ شکن فکی قرار دارد که سنگهای عظیم الجثه را به قطعات کوچکتری تبدیل می کند .سنگ شکن فکی معمولا برای خرد کردن سنگهای سخت استفاده میشود

سنگ شکن های فکی

این سنگ شکنها دارای دو فک هستند که یکی ثابت و دیگری متحرک می باشد .اسا س ساختمان این سنگ شکنها از دو صفحه که نسبت به هم دارای زاویه حاد میباشند ، تشکیل می شود که یکی از آنها حول لولایی مفصل شده است به گونه ای که نسبت به فک دیگر که ثابت است باز و بسته می شود . فکها می توانند حالت دندانه دار یا محدب یا مقعر داشته باشند . سنگ شکنهای فکی دندانه دار جهت خرد کردن سنگهای سخت و بزرگ می باشند

نحوه شکستن سنگ توسط سنگ شکنهای فکی

قطعه سنگهای عظیم الجثه را در دهانه ورودی سنگ شکن میگذارند، این سنگها بین فکها محکم گرفته شده و گیر می کند زیرا فکها در حال حرکت به طرف یکدیگرند. سرعت این حرکت بسته به ابعاد دستگاه می باشد یعنی هر چه دستگاه بزرگتر باشد فک متحرک سرعتش کمتر خواهد بود . باید برای یک سنگ در هر مرحله که بین د.و فک خرد می شود زمان کافی وجود داشته باشد تا قبل از آنکه مجددا بین دو فک گیر کند به موقعیت جدیدی به سمت خروجی سنگ شکن سقوط نماید

میزان و ارتفاع این سقوط به مقداری است که مجددا لای فکها گیر کند در هر بار خرد کردن ابتدا فک متحرک خیلی سریع سنگ را گیر می اندازد و سپس از سرعت آن کاسته می شود ولی در عوض نیروی بیشتری روی سنگ اعمال می شود تا جاییکه سنگ شکن به انتهای کورس (مسیر حرکت خود ) برسد . حال به هنگام جدا شدن فکها از یکدیگر قطعات خرد شده سنگ تا نقطه دیگری سقوط می کنند

این قطعات ریز شده برای مرحله آسیاب مناسب نیست برای این منظور این سنگها را بعد از اینکه از سنگ شکن فکی عبور کرد برای تبدیل به قطعات بسارریزتر به سنگ شکن ژیراتوری می برند تا به اندازه قطعات مورد نظر دست پیدا کنند . اندازه این ذرات پس از عبور از سنگ شکن ژیراتوری باید در حدود 15 میلی متر باشد

بعد از این مرحله نوبت آن است که سنگهای خرد شده در شنگ شکن فکی را به سنگ شکن دیگری به نام سنگ شکن ژیراتوری منتقل کنیم. هدف از این کار بدست آوردن دانه بندی ریزتر میباشد

سنگ شکن ژیراتوری

این سنگ شکن اساسا تشکیل شده است از محور د.وکی شکل بلند که دارای عضو ساینده مخروطی از جنس فولاد سخت می باشد و پایین آن در قرارگاهی به صورت خارج از مرکز قرار دارد راس محور درون یک توپی معلق است و سرعت دورانی محور معمولا در حدود 85تا150 دور در دقیقه می باشد . به هنگام چرخش محور درون بدنه با استفاده از سایش مواد را جارو می نماید زیرا قاعده آن روی محوری خارج از مرکز دوران مینماید . در این سنگ شکن نیز حداکثر تغییر مکان مخروط سنگ شکن در نزدیکی محل تخلیه واقع می شود و این موضوع باعث حل شدن مسئله خفه کردن مواد در دستگاه در هنگام کار می شود . در نتیجه سنگ شکن به خوب یعمل می نماید .ظرفیت این سنگ شکنها در مقایسه با سنگ شکنهای فکی بیشتر است همچنین دانه بندی محصولات تولیدی در سنگ شکن ژیراتوری ریزتر بوده و از دقت بالاتری برخوردار است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه سرامیک – روان سازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه سرامیک – روان سازی در فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه سرامیک – روان سازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه سرامیک – روان سازی در فایل ورد (word)

فصل اول : تئوری
روانسازی
منشاء بارهای الکتریکی در پودرهای سرامیکی
جانشینی ایزومورفی در شبکه کانی
تعویض کاتیونی در کانی‌ها
ظرفیت خنثی‌ نشده ناشی از خردایش
چگونگی اثر کاتیونها در رفتار آب
تئوری لایه مضاعف و پتانسیل زیاد
اثر روانساز یا الکترولیتها بر پتانسیل زتا
کلوئیدهای حفاظتی
کاربرد تعویض کاتیونی در تکنولوژی سرامیک
خواص دوغاب
دوغاب آلومینائی
دوغاب سیلیسی
دوغاب چینی
رابطه سرعت ریخته‌گری با اندازه و سطح ویژه پودر
ارتباط دانسیته اولیه با PH دوغاب
آهن گیری
فصل دوم : عملیات آزمایشگاهی
روانساز مورد استفاده کنونی در کارخانه
درصد روانسازهای مورد استفاده
روانسازهای مورد آزمایش
قیمت روانسازهای مورد آزمایش
نحوه آزمایش
فرمول نمونه شاهد
1ـ ترکیبات تکی
2ـ ترکیبات دوتایی
3ـ ترکیبات سه تایی
فصل سوم : نتایج
1ـ به صورت تکی
2ـ ترکیبات دوتایی
3ـ ترکیبات سه تایی
فصل چهارم : نتایج نهایی
فرمول بدنه
تست نمونه شاهد

روانسازی (Deflocculation)

منشاء بارهای الکتریکی در پودرهای سرامیکی

بار الکتریکی در مواد سرامیکی ناشی از عوامل زیر است

1 بارهای موازنه نشده ناشی از جانشینی ایزومورفیک در ساختار کریستالی پودرها مثل جانشینی Mg+2 بجای Al+3 در مونت موری لونیت

2 تجزیه رادیکال‌های OH کریستالی که در آنها H+ می‌تواند توسط کاتیون‌ها جایگزین گردند، مثل OH در کائولین

3 ظرفیت‌های اشباع نشده ناشی از شکست اتصالات حین بالمیل‌شدن در سطح پودرهای سرامیکی مثل شکست Na از فلدسپار سدیم و پتاسیم

4 توانایی پذیرفتن کاتیون‌های شبکه‌ای توسط سرامیک‌ها که در شرایط ویژه‌ای قادر به تعویض می‌باشد

برای درک مفاهیم فوق به مثال‌های زیر توجه کنید


جانشینی ایزومورفی در شبکه کانی

 هنگامی که اندازه دو کاتیون مختلف مشابه بوده و تفاوت این اندازه بیش از 15% و اختلاف بار الکتریکی آنها بیشتر از یک واحد نباشد، این امکان وجود که این کاتیون‌ها در شبکه کانی جانشینی یکدیگر گردند، به عنوان مثال آهن سه ظرفیتی Fe+3 در بسیاری موارد جانشینی آلومینیوم Al+3 شده یا کلسیم Ca+2 جای منیزیم Mg+2 یا آهن Fe+2 را در شبکه پر می‌کند. بدیهی است که این عمل باعث تغییر در ترکیب شیمیایی کانی می‌گردد. ولی ممکن است در بعضی موارد علاوه‌بر ترکیب شیمیایی، مقدار بارهای الکتریکی موجود در شبکه نیز تغییر نماید

در مثال‌های فوق به‌طور عمل جانشینی کاتیون‌ها فقط باعث تغییر در ترکیب شیمیای گردیده و مقدار بار الکتریکی همچنان دست نخورده باقی می‌ماند، بنابراین شبکه از نظر بار الکتریکی همچنان حالت خنثای خود را حفظ خواهد نمود. چرا که ظرفیت کاتیون‌های تعویض‌کننده و تعویض شده در مثال‌های بالا برابر می‌باشد. ولی لزوماً و در کلیه موارد ظرفیت دو کاتیون تعویض‌کننده و تعویض‌شده با یکدیگر برابر نخواهد بود. به عنوان مثال هنگامی که آلومینیوم سه ظرفیتی جای سیلیسیوم چهار ظرفیتی را در شبکه کانی پر می‌کند، کمبود یک بار مثبت پیش آمده و به عبارتی دیگر شبکه دارای بار منفی می‌گردد. در چنین مواردی این بار منفی در کانی، به وسیله جذب کاتیون‌های “خارجی” خنثی می‌شود

به‌طورکلی جانشینی یک کاتیون در شبکه به جای کاتیون دیگر با اندازه مشابه، به “جانشینی ایزومورفی” (Substritution Isomorphous-) مشهور بوده و بخصوص در کانی‌های گروه مونت موری لونیت، این پدیده بسیار عادی است. به عنوان مثال در کانی مونت موری لونیت       یون‌های آلومینیوم موجود در شبکه پیروفیلیت به وسیله یون‌های دو ظرفیتی منیزیم جایگزین شده‌اند. بدیهی است که این عمل باعث ایجاد بار منفی در شبکه گردیده که به وسیله جذب کاتیون‌های خارجی (M) خنثی می‌گردد

در فرمول، M که معادل یک سوم مول از یک کاتیون خارجی یک ظرفیتی مثل Na+ ، H+‌ و غیره است که برای خنثی‌کردن بار منفی حاصل از جانشینی ایزومورفی جذب شده است. چنانچه کاتیون جذب شده دو ظرفیتی باشد (مثل یون Ca+2) بدیهی است که نصف مقدار فوق موردنیاز خواهد بود. فرمول مونت موری لونیت کلسیم‌دار عبارتست از

اصولاً جانشینی ایزومورفی در مکانی‌های گروه مونت موری لونیت موضوعی عادی است، ولی این بدان‌معنی نیست که جانشینی ایزومورفی فقط در کانی‌های گروه مونت موری لونیت اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال کانی اصلی تشکیل‌دهنده بالکلی‌ها و خاک‌های نسوز، کائولینیت می‌باشد، ولی در این خاک‌ها نیز جانشینی ایزومورفی (اگرچه به مقدار کمتر) مشاهده می‌شود

کانی‌های کالئولینیت خالص که در کانوان (خاک چینی) یافت می‌شوند، کاملاً سفید هستند. در صورتی که کانی‌های کائولینیت موجود در بالکلی‌ها و خاک‌های نسوز، دارای رنگ‌های بسیار تیره‌تری می‌باشند، این رنگ‌ها به وسیله ناخالصی‌های ساده مخلوط شده با خاک، به وجود نیامده‌اند بلکه ناشی از وجود آهن در بطن شبکه کائولینیت هستند، چرا که این رنگ‌ها را نمی‌توان بدون شکستن شبکه کائولینیت از بین برد. در اینجا باید به یک موضوع بسیار مهم دیگر اشاره شود، جهت امکان تحقق جایگزینی دو کاتیون مختلف، اندازه دو کاتیون باید مشابه یکدیگر باشد، ولی باید توجه داشت که اندازه دو کاتیون هرگز یکسان نخواهند بود

باتوجه به این مورد می‌توان نتیجه گرفت که جایگزینی کاتیون‌ها باعث ایجاد تنش‌هایی در شبکه گردیده و این تنش‌ها نیز بنوبه خود باعث ثبات بسیار کمتر شبکه و نهایتاً اندازه ریزتر ذرات می‌گردد. البته حمل و نقل کانوان در اثر آب باران و دفن در مناطق باتلاقی باعث سایش مواد حین حمل و نقل می‌‌گردد. این دو موضوع به عنوان مثال: دلایلی اصلی ریزتربودن بالکلی نسبت به کائولن است. چرا که در کانی‌های کائولینیت موجود در بالکلی، جانشینی ایزومورفی نسبتاً زیادتری مشاهده می‌شود و به خاطر غیرتعادلی‌بودن از نظر ترمودینامیکی، موجب متلاشی‌شدن دانه‌های بزرگتر می‌گردد. اصطلاحاً به کانی‌هایی که در آنها جانشینی ایزومورفی مشاهده می‌شود، کانیهای “مغشوش” گفته شده و به عمل جانشینی ایزومورفی نیز اصطلاح “اغتشاش” اطلاق می‌گردد. به عنوان یک قاعده کلی باید به خاطر داشت که معمولاً یک کانی با اغتشاش بیشتر به معنی “ذرات ریزتر” است

ذرات ریزتر نیز به نوبه خود باعث پلاستیسیته، استحکام خشک و انقباض‌ تر به خشک بیشتر می‌گردند. بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود اصولاً اغتشاش و جانشینی ایزومورفی در کانی عامل بسیار مؤثری در بسیاری از خواص می‌باشد. ولی با این همه باید ذکر شود که تاکنون فقط یک بعد از تأثیرات مهم جانشینی ایزومورفی در خواص بیان شده است. تأثیرات جانشینی ایزومورفی در خواص از روش دیگری هم اعمال می‌گردد. ترکیب مولکولی با نظم یون‌ها در کانی‌ها نشان می‌دهد که سطوح بالا و پایین کانی دارای بار الکتریکی منفی است در جالی که در حاشیه بار مثبت می‌باشند و این بارهای الکتریکی در قسمت‌های مختلف شدت و ضعف دارند

ترکیب مولکولی منظم یون‌ها در کانی‌ها نشان می‌دهد که پس از فرایند خردایش یا تخریب زمین‌شناسی، سطوح بالا و پایین کانی دارای بار الکتریکی منفی است درحالی که در حاشیه دارای بار مثبت می‌باشند و این بارهای الکتریکی در قسمت‌های مختلف شدت و ضعف دارند. از آنجا که کانی‌ها شکلی بسیار کوچک و فلسی دارند، دارای نسبت سطح به حجم بسیار بزرگی می‌باشند و نیروهای الکتریکی باعث گردهم‌آیی و جذب دانه‌ها و آب می‌شوند، به دلیل نحوه رسوب‌گذاری رسی‌ها که معمولاً در محیط‌های باتلاقی انجام می‌شود)، همیشه مقداری آب همراه آنها می‌باشد و به علت داشتن بارهای الکتریکی، می‌توانند کاتیون‌ها و آنیون‌ها را از محیط جذب کند، از میان کاتیون‌ها می‌توان سدیم، پتاسیم، کلسیم، آلومینیوم و از میان آنیون‌ها می‌توان مولکول‌های آب را که قطبی هستند، نام برد. بطوریکه باتوجه به سختی آب و نوع ترکیبات موجود در آن می‌توان بر هم کنشی با سطوح داشته باشند

مولکول‌های آب به خاطرداشتن دی‌پل موقت و پیوند  می‌توانند جذب‌های متفاوتی داشته باشند. بطوریکه از یک طرف جذب کاتیون‌های موجود در محیط و از طرف دیگر جذب دانه‌ها می‌شوند. درنتیجه به مقدار کافی مولکول‌های آب با شدت زیاد به دانه‌ها می‌‌چسبند. چنانچه آب بیشتری اضافه شود، زنجیری از مولکول‌های آب که از طرف قطب‌های غیرهمنام به یکدیگر متصل می‌شوند، اطراف دانه‌های رسی را احاطه می‌کنند. خاصیت آبی که بلافاصله جذب دانه‌های رسی می‌شود، تغییر کرده و واضح است که با آب معمول فرق دارد، زیرا دارای ناروانی و دانسیته و با شدت زیاد جذب دانه‌های شده است

جذابیت دانه‌های خاک برای کاتیون‌ها منحصر به چند لایه آب اطراف آن نمی‌باشد و نیروی جذب تا مسافتی در اطراف دانه‌ها ادامه دارد و هرچه فاصله از دانه بیشتر شوند، از شدت این نیرو و همچنین از تمرکز کاتیون‌ها کاسته می‌شود، نتیجه اینکه لایه‌های آب و کاتیون‌های موجود در آن با اینکه تا فاصله معینی از دانه‌های رسی تحت تأثیر نیروی جاذبه قرار دارند، ولی هرچه فاصله بیشتر، اثر نیرو کمتر می‌شود. در فاصله‌ای که اثر نیری جاذبه صفر شود، مولکول‌های آب نیز به حالت آب آزاد یا آب بین لایه‌ای در می‌آیند. فاصله بین سطح دانه تا حدودی از نیروی جاذبه که به صفر می‌رسد، به نام “لایه آب مضاعف” خوانده می‌شود

لایه آب مضاعف از دو قسمت تشکیل شده است. لایه اول بسیار نازک و به ضخامت 10 آنگسترم است که بلافاصله با نیروی زیاد به دانه چسبیده و حرکتی ندارد که به آن آب مقید گفته می‌شود. لایه دوم بعد از لایه اول  تا حد نیروی جذب‌کننده ادامه پیدا می‌کند و ضخامت آن به حدود 400 آنگسترم می‌رسد مولکول‌های این لایه آب متحرک می‌‌باشند بطوریکه مدام تعویض مولکولی آب انجام گرفته و به همراه آن یون‌های موجود در آب نیز به سمت سطوح دانه‌ها کشیده می‌شوند. لایه آب مضاعف دارای نظم مولکولی می‌باشند و آب جذب شده نام دارد. درحالی که عکس حالت اخیر در مورد آب بین لایه‌ای صادق است. خاصیت خمیری که در خاک پدید می‌آید، به علت پدیده فوق است. در مورد پودرهای درشت دانه، به علت کوچک‌بودن نسبت سطح به حجم و عدم وجود نیروی الکتریکی، آب کمی از سطح دانه‌ها را می‌پوشاند که البته راحت‌تر در اثر حرارت تبخیر می‌شود

تعویض کاتیونی در کانی‌ها (Cation – Exchange)

در مواقعی که ظرفیت‌های کاتیون تعویض‌کننده و تعویض‌‌شونده با یکدیگر برابر نباشد باعث ایجات بار منفی در شبکه شده و این بار منفی نیز به وسیله جذب کاتیون‌های مختلف خنثی می‌گردد. به‌طورکلی طبق کدام اصول و قوانین، کاتیون‌های خاصی را در محیط انتخاب نموده و آنها را جذب می‌نماید و نیز چگونه می‌توان یک کاتیون مشخص موردنظر را تحمیل نمود. احتمالاً این سؤال مطرح خواهد شد که اصولاً چه نیازی به مکانیزم جذب ماتیون‌ها به وسیله رسی‌ها و دیگر مواد وجود دارد؟ نوع کاتیون جذب شده، عامل بسیار مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در بسیاری از خواص و رفتار است. بنابراین در صنعت سرامیک عملاً در بسیاری موارد و جهت اهداف خاصی لازم است که یک کاتیون مشخص رسی گرفته شده و کاتیون دیگری به رسی داده شود. برای این عمل باید به‌طورکلیف قوانین و چگونگی جذب کاتیون‌ها به وسیله رسی و دیگر موارد مربوطه کاملاً شناخته شده باشند

تعویض کاتیونی در مونت موری لونیت ناشی از جانشینی ایزوموفیک بوده، بطوریکه با جانشینی Al+3 و Si+4 توسط Mg+2 بجای Al+3 در لایه‌های تتراهدرال و اکتاهدرال این تعویض کاتیونی انجام می‌گیرد. در این نوع مواد اولیه حدود 80 درصد تعویض کاتیونی ناشی از جانشینی ایزومورفیک بوده و فقط 20 درصد از آن ناشی از شکستن و پودرشدن مواد می‌باشد، بنابراین در این شرایط وابستگی دانه‌بندی براساس ظرفیت تعویض یونی بسیار ناچیز می‌باشد. تعویض کاتیونی کلسیم بجای گروه‌های H و OH در لایه‌های تتراهدرال سیلیکونی بسیار مشهود می‌باشد. پودرهائی نظیر کائولن، آلومینا، مگنزیا و ; برحسب خلوص آنها (تقریباً با خلوص صددرصد) منشاء تعویض یونی ناشی از خردکردن و شکست اتصالات هستند، بعبارت دیگر بند 1 نقش اساسی را بازی خواهد کرد

اگر به عنوان مثال کاتیون جذب شده (جهت خنثی‌نمودن بار منفی شبکه کانی) با حرف “M” مشخص شود، بنابراین چنین رسی را با عنوان رسی “M” یا “Mclay” می‌توان مشخص نمو که در آب به صورت زیر تاحدی یونیزه می‌گردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید