دانلود تحقیق در مورد رضایت مندی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد رضایت مندی در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد رضایت مندی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد رضایت مندی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد رضایت مندی در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق در مورد رضایت مندی در فایل ورد (word)

چارچوب نظری تحقیق

مقدمه:

با توجه به موضوع این پژوهش- رضایت مندی- در این فصل تلاش خواهد شد تئوری هایی که می توانند مساله رضایت مندی را مورد تبیین قرار دهند معرفی گردند واز آراء افراد و اندیشمندان در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط بااین مساله استفاده می شود. چرا که شناخت و درک عمیق تر نسبت به رضایت مندی و عوامل موثر بر آن مستلزم آناست که از تئوری ها و نظریاتی که هر یک با توجه و تاکید بر زمینه ای خاص رضامندی را منتج از آن می دانند، بهره گرفت.

تاکید بر این امر که مورد وثوق اکثریت دانشمندان می باشد نباید ما را غافل از این امر بنماید که «علوم انسانی و جامعه شناسی هنوز به نقطه ای نرسیده است که بتواند ارائه دهنده تئوری هایی باشد که علت بروز پدیده را به طور کامل به پدیده ای خاص مربوط بدانند» (صفدری- 1374- ص9)

در این زمینه تئوری هایی در سطح جامعه شناسی مطرح شده اند و آراء جامعه شناسان را در زمینه رضامندی دربرمی گیرد. پس از بیان این تئوری ها نظریات روان شناسان ذکر می شود و ازآنجا که چارچوب نظری این پژوهش برخاسته از نظریه میدانی کورت لوین صاحب نظر در حوزه روان شناسی اجتماعی می باشد، به تفصیل بعد از بیان تئوری های جامعه شناسی، تئوری های موجود در سطح روان شناسی اجتماعی و فردی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در تحقیقات اجتماعی فرضیه ها اساس هر تحقیق است و یکی از منابع مهم فرضیه ها، نظریه های مختلف مطرح شده درباره آن موضوع می باشد. درواقع نظریه های جامعه شناختی تلاش برای پاسخ دادن به پرسش هایی مربوط به چگونگی امور است. با استفاده از نظریه می توانیم پیش بینی کنیم که در دنیای واقعی امور به چه نحو خواهد بود.

با استفاده از نظریه مشاهدات انجام شده را هدایت کرده و زاویه نگاهمان به مسائل را مشخص م یکنیم . نظریه ها به تفسیر اطلاعات به دست آمده و الگوها کمک م یکند. هم چنین به وسیله آن معنای یافته ها رادرمی یابیم. فقط به کمک نظریه ها م یتوان راهی برای مرتب کردن مشاهدات فراهم آورد و تبیین موجهی درباره نحوه رابطه انها را ارائه داد.

از آن جا که نظریه ها برخواسته از دیدگاه های گوناگونی می باشند و هر دیدگاه تفسیر خود را از آن پدیدیه ارائه می دهد. بنابراین توجه به نظریه ها در واقع اساس کار محقق هستند که با آن به پدیدیه ها می نگرد. محقق براساس آنها سئوالاتی را مطرح و به مشاهدات مختلفی حساس می گردد. این دیدگاه نشانه هایی درباره جستجوی چیزها به ما می دهند. آنها منبع نظریه هایی درباره وجوه خاصی از جامعه هستند . همه این دیدگاهها به دامنه گسترده ای از پدیده های اجتماعی مربوط هستند. هم چنین دیدگاه ها تصوراتی درباره تبیین موجه درباره نحوه تغییر مشاهدات اائه می کند. ازاین لحاظ مثل اینکه عینک هایی در اختیار ما قرار می دهند که با آنها دنیا را ببینیم (دواس، 1376، ص32).

تئوری های جامعه شناسی

در این قسمت نظریات جامعه شناختی کهبه نوعی تبیین کننده مساله رضامندی هستند معرفی خواهد شد. ازجمله تئوری هایی که در سطح جامعه شناختی به رضایت توجه داشته اند، تئوری هایی هستند که به نابرابری و یا بیان نظرات در زمینه نابرابری به عنوان عاملی موثر در ایجاد رضامندی یا نارضایتی تاکید دارند و نظریه مبادله و قضایای هومنز و تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و شرایط انومیک نیز به نوعی میتوانند مساله رضامندی و یا عدم رضایت فرد را تبیین کنند.

تئوری هایی که به نابرابری توجه ویژه دارند:

چارچوب نظری تحقیق ما :

هدف استفاده از یك چارچوب تئوریكی آن است كه محقق از مطالعه دانشمندانی كه در این زمینه كار كرده اند كمك بگیرد و بر اساس مطالعه آنها بداند در تحقیق مورد نظرش به دنبال چه متغیرها و فرضیه هایی باید باشد.بنابراین چارچوب تئوریكی كمك می كند كه مساله به ابعاد آن تجزیه شودو ارتباط بین اجزا مشخص و حدود مساله معین گردد.(رفیع پور؛5:1378)

با مطالعه و بررسی تئوریهای موجود در زمینه “نیازها و ارضاء آن ها ” كه در نهایت به رضایت مندی انسان منجر می شود و نیز نظریاتی كه رضایت را تبیین می كنند با عنایت به كارهای تجربی صورت گرفته بر اساس فیلد تئوری كورت لوین بر حسب متغیرهای شخصی(p) و متغیرهای محیطی (E) مناسب تر می داند چارچوب نظری این پژوهش را نظریه میدانی لوین تشكیل دهد كه شرح آن در زیر می آید :

نوع فایل: word

سایز:51.0 KB

تعداد صفحه:52

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاور پوینت زبان کلاس نهم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود پاور پوینت زبان کلاس نهم در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود پاور پوینت زبان کلاس نهم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاور پوینت زبان کلاس نهم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاور پوینت زبان کلاس نهم در فایل ورد (word) :

به نام خدا

پاورپوینت زبان انگلیسی کلاس نهم که در دو بخش مجزا برای شما آماده شده است

و همچنین می توانید به عنوان تحقیق از آن استفاده نمایید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزیبررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزیبررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی در فایل ورد (word) دارای 194 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزیبررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزیبررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزیبررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزیبررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی در فایل ورد (word)

چكیده :

پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم كه فعالیتهای متنوع اثرات یكسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتی كوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد كمك كرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است كه زمین دریافت كرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی كار ایجاد كرده است . دامدارانی كه مجوز بهسازی دریافت كرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد كرده اند در ضمن با مقایسه روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد كه روستائی كه طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی كه طرح های كمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

با محاسبه خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم كه در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند .

1-1مقدمه:

در این فصل به رابطه بین مهاجرت وتوسعه اشاره ای مختصر نموده ایم. سپس بیان مساله را مطرح كرده ایم.

در قسمت بعدی سهم برنامه های عمرانی اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ایم تا سهم كم بودجه های عمرانی را به روشنی در زمان قبل از سال 1357 نشان دهیم.

اهمیت موضوع تحقیق نیز در ادامه آمده است پس از آن دلایل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بیان نموده ایم.

تعاریف عملیاتی، محدوده تحقیق ومحدودیت های تحقیق از موارد قابل ذكری است كه در این فصل گرد آمده است.

1-2 مهاجرت كمك به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن:

روستا نخستین سكونت گاه بشری وبستر فعالیت های كشاورزی بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساكنان روستاها بدلیل امكانات و زمینه های مناسب اشتغالی كه در شهرها وجود داشت به سمت شهرها كشیده شدند.

مهاجرت به شهرها درآفریقا، آسیا وآمریكای لاتین با نرخ بی سابقه ای جریان دارد و دلیل عمده آن ركود اقتصادی در مناطق روستایی بوده است.

اگر با دیدی تاریخی به این موضوع نگاه كنیم متوجه می شویم با انجام فعالیتهایی كه در محیط های روستایی صورت گرفته تغییراتی نیز در این محیط ها ایجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضی تغییرات متفاوتی در محیط های روستایی مشاهده می شود تجربه اصلاحات ارضی هند نشان داد كه فرد روستایی از این اصلاحات سودی نبرده ولی تجربه كشور كره جنوبی موضوع دیگری را نشان میدهد. لذا این تغیرات از كشوری به كشور دیگر متفاوت است.برای بیان بهتر این موضوع به مثال دیگری اشاره می كنیم در كشوری ممكن است احداث راهها وبهبود شبكه سراسری باعث گردد روستائیان به راحتی به محل كار خود رفت و آمد كنندوسكونتگاه خود را تغییر ندهند ولی در كشور دیگر ممكن است باعث كاهش هزینه مهاجرت گردد وروستائیان تشویق به مهاجرت شوند.

عمران روستاها شامل فعالیت هایی از قبیل امور زیربنایی ،خدماتی،فرهنگی و… بوده وبعنوان جزئی از راهبرد توسعه روستایی قابل بررسی است.هدف بنیادین برنامه های توسعه روستایی همبسته بازسازی سبك زندگی روستایی از طریق فراهم آوردن امكانات زیربنایی اجتماعی و فیزیكی در مناطق روستایی است.علت مهاجرت كسانی كه به شهر مهاجرت می كنند نه تنها شغل بلكه دسترسی به آموزش درمان ومسكن با كیفیت تر نیز هست لذا بهبود بخشیدن به شرایط زندگی كه هدف توسعه روستایی همبسته است،باید تاثیر مهمی در جریان های مهاجرت داشته باشد. بعلاوه عده ای اعتقاد دارند كه مهاجرت رشد اقتصادی را تحریك وتقویت می كند كه تفكر آنهارا در مدل زیر نشان میدهیم.

دانلود بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزیبررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عناوین صفحه

چكیده 1

فصل اول

1-1 مقدمه 2

1-2 مهاجرت كمك به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن 2

1-3 بیان مسأله 4

1-4 مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (1356-1327) در روند مهارجت روستائیان
به شهرها 6

1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327) 7

1-4-2 برنامه دوم عمرانی (1344-1331) 7

1-4-3 برنامه سوم عمرانی (1346-1342) 7

1-4-4 برنامه چهارم عمرانی (1351 – 1347 ) 8

1-4-5 برنامه پنجم عمرانی (1356-1352) 9

1-5 : اهمیت موضوع 10

1-6 : دلایل انتخاب موضوع 12

1-7 : تعاریف عملیاتی 13

1-7-1 : روستا 13

1-7-2 : مهاجرت 13

1-7-3 : فعالیت های عمرانی 14

1-7-4 : فعالیت های اقتصادی 14

هـ

1-7-5 : واگذاری زمین در روستا 14

1-8 : محدوده تحقیق 14

1-8-1 : معرفی اجمال شهرستان كرج 14

1-8-2: موفقیت شهرستان كرج 14

1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان كرج 15

1-8-4 : جمعیت شهرستان كرج 16

1-8-5 : وضعیت آب و هوای شهرستان كرج 18

1-8-6 : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد . 18

1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد 19

1-8-8 : وضعیت آب و هوا 20

1-8-9 : اسامی روستاها بخش اشتهارد . 20

1-8-10 : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد 20

1-9 : محدودیت های تحقیق 21

فصل دوم

2-1 : مقدمه 22

2-2 : االگوی مهاجرت روستایی در ایران 22

3-2-1 : مهاجرت دائمی 22

3-2-2: مهاجرت فصلی 22

2-3 : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی 23

2-4: انگیزه مهاجرت داخلی 23

2-5 : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر 23

2-5-1 : عوامل اقتصادی 23

و

2-5-2 : علل اجتماعی 24

2-5-3 : علل طبیعی 24

2-5-4 : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها 24

2-6 : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان 25

2-6-1 : اقتصادی 25

2-6-2 : اجتماعی و روانی 25

2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكانی 25

2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر 26

2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا 26

2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا 26

2-8 : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی 27

2-9 : تشكیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب . 28

2-9-1: وظایف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستایی . 30

2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی 30

2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها 31

2-10 : رویكرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی 32

2-10-1 : توجه به اقشار فقیر روستایی 32

2-10-2 : توجه به زیرساخت های روستایی 32

2-10-3 : توجه به توسعه روستایی 33

2-11 : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران 33

2-12 : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها 35

2-12-1 : بعد اول 35

2-12-2 : بعد دوم 36

ز

2-13: سؤالات تحقیق 37

2-14 : مبانی نظری تحقیق 38

2-14-1 : نظریه تفاوت ها یا نظریه جذب و دفع 38

2-14-2: نظریه دگرگونی و توسعه 40

2-14-3 : نظریه فایده هزینه 41

2-14-4 : نظریه درآمد انتظاری 42

2-15 : مطالعات پیشین 44

2-15-1 : سابقه تحقیق در خصوص مشاغل غیر كشاورزی ، ( صنایع روستایی و مهاجرت) 44

2-15-2 : سابقه تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت 46

2-15-3 : زمین و مهاجرت . 46

فصل سوم

3-1 : مقدمه 48

3-2: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات 48

3-3: ابزار جمع آوری اطلاعات 48

3-4 : اعتبار و روایی اندازه گیری 49

3-5 : روش های جمع آوری اطلاعات 49

3-5-1 : روش پیمایشی 49

3-5-2 : سند پژوهی 49

3-6 : جامعه آماری و جمعیت نمونه 49

3-7 : تحلیل داده ها 50

3-7-1 : جدول 50

3-7-2 : نمودار 51

ح

3-7-2-1 : نمودار برداری . 51

فصل چهارم

4-1 : مقدمه 52

4-2 : توصیف و تحلیل داده ها 52

4-2-1 : شهرك صنعتی و اشتغال و مهاجرت 52

4-2-2 : هیأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت 88

4-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت 109

4-2-4 : تسهیلات و امكانات روستایی و مهاجرت 136

فصل پنجم

5-1 : نتیجه گیری 142

5-1-1 : شهرك صنعتی ، اشتعال و مهاجرت 142

5-1-2 : هیأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت 142

5-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت 143

5-1-4 : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت 143

5-2 : پیشنهادات 143

5-2-1 : پیشنهادات در خصوص شهرك صنعتی و مهاجرت 143

5-2-2 : پیشنهادات در خصوص هیأت 7 نفره ومهاجرت 144

5-2-3 : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت 144

5-2-4 : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت 145

پیوستها 146

ط

ط

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton در فایل ورد (word) :

مقاله آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton

آنیتا گونزالز و حكایت ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Roll Morton

جزئیات زیر كه بصورت خط برجسته نشان داده شده است در گواهی فوت شماره‌ی 9682 در مركز كالیفرنیا درج شده است.

این جزئیات واقعیات برهنه‌ای (آشكاری) را از زندگی … Ferdinand Morton كه به نام delly Roll بیشتر شناخته شده است بیان می‌كند. او یكی از برجسته‌ترین شخصیت‌هایی است كه تاریخ موسیقی آمریكا از او یاد می‌كند.

در واقع جزئیات درج شده در گواهی فوت او بیانگر هیچ یك از آخرین دست‌آوردهای او كه به فرهنگ ملی ما پیش‌كش شده است، از قبیل صدها قطعه‌ی تصنیفی او، سبك پیانو نوازی كه او پیش‌گام آن بوده است و حتی دلایلی كه او را در نزد موزیسین‌های برجسته محبوب كرده است،‌ نمی‌باشد.

حتی این گواهی فوت اطلاعات نادرستی از بیوگرافی او بیان می‌كند. در واقع تاریخ تولد حقیقی Morton 20 اكتبر 1890 بوده و نام حقیقی پدرش Edward. J Lamothe بوده و در واقع Edward Morton پدر خوانده‌ی او محسوب می‌شده.

آخرین نام درج شده در گواهی فوت به شخص خاصی نسبت داده نمی‌شود اما در واقع Anita Gonzales الهام‌دهنده‌ی حداقل 2 مورد از ساخته‌های Morton بوده است. معدن شیرین (Sweet Anita mine) Anita

تانگوی مشكل Morton به نام Mama, Nita

آنیتا خواهر یكی از نوازندگان پیش‌گام كه هم پیانیست، كلارنیست و درامیست بوده، به نام Oliver- Dink- Johnson نسبت داده می‌شود. او از زنان زیبای كریولیه بود كه ارتباط او با Morten به سال‌ها قبل (احتمالاً به ابتدای قرن 20)- قبل از ترك مورتون از New orleans برمی‌گردد. آنیتا نیز نقش تأثیرگذاری را در زندگی Morton jazz در كالیفرنیا بعد از جنگ جهانی اول بازی كرد البته آنیتا تنها براساس شواهد مدت اندكی را در آخرین روزهای زندگی Morton با او به سر برده و جزو آخرین افرادی بود كه Morton را زنده دیده بود. البته آنیتا در تاریخ به عنوان همسر او معرفی می‌شود اما در حقیقت هیچ‌گاه مدرك ثبت شده‌ای بر این موضوع صحت نمی‌گذارد.

اكثر طرفداران جاز با داستان پیروزی Morton در این سبك آشنایند.

او شهرت و ثروت خود را از رهبری در گروه مشهور Red Hot peppers كه در واقع مهیج‌ترین گروه موسیقی در تاریخ موسیقی new orleans بوده مدیون است. Morton هیچ‌گاه شخص شكسته نفسی نبود، او با 1000 دلار در كیف پوش و در هر جیبش مقداری الماس مغرورانه و مدعی این بود كه سبك جاز ساخته اوست كه این ادعا عادلانه صحیح است. كارت ویزیت او همواره معرفی‌گر او به این گونه بود:

كه مبدع سبك‌های جاز و استومپ- Jelly Roll Morton هنرمند شماره‌ی یك در ضبط‌های ویكتور، نویسنده‌ی عالیترین ملودی‌های دنیا.

در طی سال 1920 Morton توانست به موفقیت‌های بی‌وقفه‌ای دست پیدا كند اما این موفقیت‌ها در زمان‌هایی همانطور كه با سرعت حاصل می‌شدند با سرعت نیز به شكست منجر می‌شدند در سال 1930 دوران جاز تقریباً به دوران نهایی و انتهایی خود نزدیك می‌شد. ویكتور دیگر قرارداد ضبط Morton را تمدید نكرد و برای اجراهای گروه Red hot peppers هم‌دیگر بلیط‌های آن چنانی رزرو و نمی‌شد در آن زمان بود كه این دوران به طور كامل پایان یافت و مكتب جاز كاملاً بسته شد. جاز نوازان بسیاری برای بر سر مقدار دلارهای موجود كه مصادف با سقوط جدی اقتصادی آمریكا (Depresion) بود رقابت و مبارزه‌ی شدیدی با یكدیگر می‌نمودند. این وضعیت به جایی رسید كه Morton با آخرین الماس نیم قراتی خود كه در یكی از دندان‌های جلویی‌اش كار گذاشته بود تنها ماند.

(مفهومی) نواخته می‌شد.

بسیار باعث تأسف است وقتی می‌شنویم كه مورتون آخرین روزهایش را با سختی و غمناكی پشت سر گذاشته بود. او همواره سعی در بیرون كشیدن خود از شرایط تاریكی شهرت می‌كرد و از دست‌یابی به جایگاه واقعی خود در تاریخ مؤثرترین موسیقیدانان ملی از هیچ تلاشی فروگذار نبود. او مردی بود كه خود را پایه‌گذار سبك جاز می‌دانست اما به سادگی از ذهن‌ها محو شد.

زمانی كه او را در قبرستان كالوری در شرق لوس‌آنجلس دفن می‌كردند تنها نگین دندانش كه الماس نیم قراتی بود، دیگر دیده نمی‌شد. افرادی كه بدن او را با احترام حمل می‌نمودند كسانی جز اعضای گروه او نبودند و تنها مرد سفید پوستی كه در مراسم عزاداری او در كلیسای كاتولیك حضور داشت، دیوید استارت از گروه شركت ضبط مردان جاز بود. 2 تن از رهبران سیاه‌پوست پیش‌كسوت زمان او به نام‌های لینگتون و لاسن فورد در چنین مراسم عزاداری مهمی غایب بودند. زیرا لینگتون درگیری با كار موزیكال تأثری خود بود و لانس فورد نیز در كاسا مانانا به همراه گروهش اجرا داشت.

قبر مورتون در قسمت سراشیبی چمن‌زار قبرستان قرار دارد و برای مدتی طولانی بی‌نشان و بی‌توجه از ذهن دنیای موسیقی در انزوا قرار گرفت 9 سال بعد تقریباً قبر از رویش علف‌های هرز كاملاً پوشیده شده بود. زیرا مبلغی به قبرستان برای نگهداری از قبر داده نمی‌شد.

در اوایل سال 1940 اعضای گروه «اجتماع جاز» تصمیم به جمع‌آوری پول برای سفارش سنگ قبری مرمرین و مبلغی نیز برای نگهداری قبر، در نظر گرفتند. به این منظور تأتر می‌نارد در بلوار واشنگتون در 30 سپتامبر 1950 برای اجرای كنسرت خیریه رزرو شد.

از خوانندگان بلوز مانند مونه مور داوطلب برای اجرای كنسرت شد. آلبرت نیكلاس، زوتی سینگلتون و جو سولیوان نیز شركت كردند. جانی لوكاس جوان- نوازنده‌ی ترومپت همچنین اعلام هر گونه خدمتی در این زمینه نمود. برای اطمینان از جمع‌آوری حداقل 60 سنت بلیط ورودی گروه تیل گیت را كه برنده‌ی شركت ضبط چنجر بودند را دعوت به همكاری كردند.

من به همراه باب كریستی كه مدیر و معاون SCHJS- برنامه‌ای رادیویی كه هفته‌ای اجرا می‌شد- بودیم از این فرصت استفاده كرده و كنسرتی را كه پیش رو داشتیم را تبلیغ كردیم. در ابتدا فروش بلیط‌ها به كندی پیش می‌رفت اما در اواسط سپتامبر می‌دانستیم كه سالنی پر خواهیم داشت.

آن زمان بود كه آنیتا گونزالز وارد صحنه شد. مدیر مركز رادیو، تلفنی از خانمی دریافت كرد كه خود را همسر مورتون معرفی می‌كرد و خواستار این بود كه دلیل جمع‌آوری پول برای قبر همسرش را بداند. و از این امر اظهار تأسف و ناراحتی نمود و خواستار قطع چنین برنامه‌ای شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه فیلمنامه نویسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه فیلمنامه نویسی در فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه فیلمنامه نویسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه فیلمنامه نویسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه فیلمنامه نویسی در فایل ورد (word) :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پکیج آموزش کسب و درآمد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود پکیج آموزش کسب و درآمد در فایل ورد (word) دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود پکیج آموزش کسب و درآمد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پکیج آموزش کسب و درآمد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پکیج آموزش کسب و درآمد در فایل ورد (word) :

این پکیج در فروردین سال 1395 جمع آوری شده و بسیار مطالب آموزنده ای دارد..

این پکیج راه های کسب و کار از اینترنت را به شما در 4 فایل 21 صفحه ای آموزش میدهد…

پکیج کاملا بروز بوده و تست شده است..پس فرصت را از دست ندهید و همین الان اقدام به خرید فرمایید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آموزش 33 امضا گالری امضابازار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود آموزش 33 امضا گالری امضابازار در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود آموزش 33 امضا گالری امضابازار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود آموزش 33 امضا گالری امضابازار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آموزش 33 امضا گالری امضابازار در فایل ورد (word) :

آیا نیاز به راهنمایی و ایده برای تغییر یا خلق امضای خود دارید؟

در این زمینه تا حدی می توانیم به شما کمک کنیم.

مجموعه ی 33 امضای زیبا و الهام بخش گالری های سایت امضابازار + آموزش مراحل ترسیم

حجم محصول: 3 مگابایت

امضایی از این سایت نظر شما را جلب کرده است؟ می خواهید امضاها را ذخیره کنید؟ کپی کنید؟

نیاز به دانستن مراحل ترسیم امضا دارید؟ (خیلی عالیه)

مجموعه ی 33 امضای گالری های سایت + آموزش امضاهای مذکور در یک فایل پی دی اف جمع آوری

شده است ( وضوح و قابلیت زوم بسیار بالا ) یکجا دانلود کنید

( اگر فقط یک ایده و نه 33 ایده و الهام برای خلق و تغییر امضا به شما بدهد آنوقت خواهید دید مبلغی که برای بدست

آوردن این فایل پرداخت کرده اید بسیار ناچیز است. )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم در فایل ورد (word) دارای 19 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم در فایل ورد (word)

الشّابُّ الْبَطَلُ ((جوان شجاع_قهرمان_))

مسرَحیّه:نمایشنامه

اَلشَّخْصیّاتُ : حَنْظَلَهُ، أبو عامرٍ (والِد حَنْظَلَه)، عبدُاللّهِ بْنُ أبَىٍّ ( کبیـرُ الْمُنافقیـنَ )،و جَمعٌ مِنَ الصَّحابهِ.

شخصیتها : حنظله ، ابو عامر ( پدر حنظله ) ، عبدالله بن أبـ ( سر دسته ى منافقان ) و گروهـ از صحابه .

اَلْمشهدُ الأوّلُ: صحنه ى اول :

أبو عامر: سُلِبَتْ قُدرتُنا …! ماذا نَفْعَلُ ؟! یا ولَدى! إلـی مَتـی هذا الْعِنادُ ؟! لایُؤَیَّدُ کلامُ محمَّدٍ …!

ابو عامر : قدرت از ما سلب شد . چه کنیم ؟ پسرم ! دشمنـ تا کـ ؟ سخن محمد (ص ) تأیید نمـ شود

لا یَظْفَرُ هذا الْیتیمُ ….!لاتَتْرُکْ دینَ آبائِکَ ! حنظله : یا أبَتِ ! ماذا تَطْلُبُ مِنّـى ؟!أتَطْلُبُ عبادهَ الأصْنامِ و السّکوتَ أمامَ ظلمِ الظّالِمیـنَ و تفاخُرَهُم علـی الْفقراءِ……. و أکْلَهُم مالَ الْحرامِ ….! لا ….لا…هذا أمرٌ لایُقْبَلُ این یتیم پیروز نمـ گردد . دین پدرانت را رها مکن . حنظله : پدر ! از من چه مـ خواهـ ؟ آیا پرستش بتها و سکوت در برابر ظلم ستمگران و فخر فروشیــشـان در برابر فـقـیران و حرام خواریشان را مـ خواهـ ؟ نه .. نه .. این امر پذیرفته نمیشود. إنَّک لَوَلَدٌ عاقٌّ !یا والدى ! لا طاعـهَ لِمخلوقٍ فـى معصیهِ الْخالقِ! - مسلماً تو فرزند نفرین شده ا ى هستـ .- ای پدرم! هیچ اطاعتـ براى آفریده ، در معصیت آفریدگار نیست. قال اللّهُ تبارَک و تَعالـی و إنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بـى مالَیسَ لکَ به علمٌ فَلا تُطِعْهُما خداوند که بزرگ و بلند مرتبه است ، فرمود : « و اگر آن دو( پدر و مادر ) تلاش کنند تا در آنچه که به آن آگاهـ ندارى ، به من شرک ورزى ، پس از آن دو اطاعت مکن . »

فعل از نظر مشخّص بودن و نبودن فاعِل آن دو نوع است:

فعل معلوم و فعل مجهول.

فعل معلوم: فعلی است كه فاعِل آن معلوم و مشخّص است که در عربی، به

آن مبنی للمعلوم می گویند.

فعل مجهول: فعلی است كه فاعلِ آن مجهول و نا مشخّص است که در عربی، به

آن مبنی للمجهول می گویند.

در زبان فارسی برای تبدیل فعل معلوم به مجهول از فعل شد كمك می گیریم.

مثال: پروین جایزه ای گرفت. جایزه ای گرفته شد. (ماضی)

كورش یك كاردستی می سازد. یك كاردستی ساخته می شود. (مضارع)

ppt: نوع فایل

سایز:5.03 MB

تعداد اسلاید:19

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب حفظ سلامت در روزه داری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب حفظ سلامت در روزه داری در فایل ورد (word) دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب حفظ سلامت در روزه داری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب حفظ سلامت در روزه داری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب حفظ سلامت در روزه داری در فایل ورد (word) :

دانلود کتاب حفظ سلامت در روزه داری در فایل ورد (word)

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، شخص مکلف وظیفه دارد روزه بگیرد، و برای اینکه بتواند سلامتی خود را در این ماه حفظ کند، می‌بایست به نکات این کتاب توجه نماید،

دانلود کتاب حفظ سلامت در روزه داری در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

کتاب حاضر عبارتند از؛

آمادگی برای روزه داری

، چگونگی روزه گرفتن در ماه رمضان

، کیفیت تغذیه در سحر،

تغذیه در زمان افطار،

بایدها و نبایدها روزه داری،

مشکلات جسمی ناشی از روزه داری، علل و دمان آن

نکته‌های مفید در روزه داری،

عطش در روزه داری،

روزه ماه رمضان

بیماری‌های قلبی،

بیماریو روزه داری،

رژیم لاغری در ماه رمضان،

تغذیه صحیح برای روزه داران،

اهمیت مصرف خرما برای روزه دار MS … .

نوع فایل:Pdf

سایز: 494 KB

تعداد صفحه:56

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بازاریابی 2 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بازاریابی 2 در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بازاریابی 2 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بازاریابی 2 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بازاریابی 2 در فایل ورد (word) :

دانلود بازاریابی 2 در فایل ورد (word)

مقدمه. 2

آمیزه بازاریابی.. 3

مشتری مداری: 12

هزینه مشتری.. 15

مشتری سود است و هر چیز دیگر هزینه سربار. 15

منافع و هزینه های وفاداری مشتری.. 15

وفاداری مشتری.. 18

رویكرد نگرشی.. 18

رویکرد رفتاری. 18

سایر عوامل موثر بر وفاداری.. 20

آسودگی در خرید: 22

– فروش ویژه بی سیم ( واكی تاكی )فقط 8500 ت.. 23

ارتباطات: 25

اعمال اجتماعی موثر بر روابط خریدار- فروشنده 26

نتیجه گیری.. 33

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید