دانلود مقاله اصول و ضوابط طراحی و معماری فضاهای آموزشی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اصول و ضوابط طراحی و معماری فضاهای آموزشی در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اصول و ضوابط طراحی و معماری فضاهای آموزشی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اصول و ضوابط طراحی و معماری فضاهای آموزشی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اصول و ضوابط طراحی و معماری فضاهای آموزشی در فایل ورد (word) :

با توجه به این وضعیت حرارتی هوای شب و روز ماهانه هر منطقه وبا در نظر گرفتن نوسان ماهانه دما، گروه رطوبتی و میزان بارندگی، پیشنهاداتی جهت هماهنگ سازی ساختمانی و شرایط اقلیمی آن منطقه ارائه نموده كه برای منطقه مورد نظر به شرح زیر خلاصه گردیده است:
الف) ساختمان بهتر است در جهت محور شرقی و غربی گسترش یابد.
ب) طرح هایی با فضاهای فشرده و متراكم برای منطقه مناسب است.
ج) ایجاد جریان هوا در فضاهای داخلی ضرورت ندارد.

د) دیوارهای خارجی و داخلی و سقف ها بهتر است از مصالح سنگین پیش بینی شود.
ه) پیش بینی فضاهای خارجی برای استفاده در شبهای تابستان مفید است.
و) بازشوهای نماهای شمالی و جنوبی می توانند حدود 10 تا 25% مساحت تابش آفتار آن باشند.

رطوبت

همان طور كه در جدول بیوكلیماتیك مشاهده می گردد، درتابستان هوا كمی خشك است، اما در بقیه مواقع سال رطوبت هوا كافی است و مشكلی از نظر رطوبت وجود ندارد.
متوسط حداكثر دمای ماهانه 9/33 درجه حداقل دمای مطلق 28-
متوسط حداقل دمای ماهانه 7/4- حداكثر دمای مطلق 43 درجه
رطوبت هوا (مطالعات نمونه- شهرستان مشهد)

متوسط حداقل دمای هوای شهرستان مشهد در سردترین ماه سال (ژانویه) 7/4- درجه سلسیون و متوسط حداكثر آن در گرمترین ماه سال (ژوئیه) 9/33 درجه سلسیوس بودهن است. با مقایسه بین دو رقم و به طور كلی با مقایسه ارقام مربوط به متوسط حداقل و متوسط حداكثر دمای هوای مشهد در ماههای مختلف سال مشاهده می شود كه متوسط حداقل دمای هوا در 3 ماه سال زیر صفر است. پایین ترین دمایی كه در طول این دوره آمارگیری شده است 28- درجه سلسیوس بوده است تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه در طول سال به طور متوسط 3/100 روز می باشد.

با توجه به ارقام فوق نتیجه می گردد كه در این منطقه پایین بودن دمای هوا در ماههای سرد سال اهمیت بیشتری نسبت به بالا بودن دما در ماههای گرم دارد.
ارقام مربوط به تعداد روزهای دمای سرد و گرم سال نیز موید این موضوعند. مجموع درجه حرارت سرمایشی در طول سال 7/364 و مجموع درجه حرارت گرمایشی نیز 3/2338 می باشد بدین ترتیب در طول سال نیاز به گرم كردن هوای داخل ساختمان بیشتر از 6 برابر سرد كردن آن است.

البته باید توجه داشت كه در ایستگاههای هواشناسی دماسنج در محفظه ای قرار دارد كه باعث ایجاد سایه بر روی آن شده و ضمنا از تاثیر باد در دماسنج جلوگیری می نماید. به عبارت دیگر در شرایط واقعی ممكن است دو عامل اقلیمی تابش آفتار و جریان هوا دمای مخصوصی را تشدید یا تعدیل نماید.
با استفاده از جدول بیوكلیماتیك می توان تغییراتی كه این دو عامل در دمای هوا در رابطه با احساس راحتی انسان به وجود آورده را مورد بررسی قرار داد.
به منظور بررسی شدت گرما یا سرما در طول سال و تاثیری كه دیگر عوامل غیر اقلیمی بر احساس آسایش می گذارند حداكثر و حداقل دمای هوا و رطوبت مربوطه بر روی جدول بیوكلیماتیك انتقال داده شده است.

همان طور كه در این جدول مشاهده می گردد در تابستان شرایط اقلیمی منطقه به طرف مناطق گرم و خشك میل نموده است. البته این شرایط فاصله كمی با منطقه آسایش داشته و می توان با افزودن مقداری رطوبت به هوای خارج ساختمان در ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت این هوا را در رابطه با آسایش انسان مطلوب ساخت، اما بدلیل برودت شدید هوا در زمستان فاصله شرایط زمستانی با منطقه آسایشی زیاد است و حتی با استفاده از انرژی حاصل بدست آمده در این بیوگرام، خطوط، نشان دهنده حداكثر و خط چین نشان دهنده حداقل دما هستند. از آنجایی كه منظور از این بررسی پی بردن به نامناسب ترین شرایط هوا از نظر گرماست در تعیین دمای موثر جریان هوا مورد نظر نبوده و به همین دلیل در بیوگرام، دمای موثر سرعت جریان هوا 1/0 فرض شده است. بیوگرامها در دمای هوا موثر را در هر ساعت از هر ماه نشان می دهد. حال چنان كه دمای موثر 22 درجه سلسیوس به عنوان حد پایین آسایشی در نظر گرفته شود دمای بالاتر از 22 درجه سلسیوس مواقع گرم سال در رابطه با كنترل تابش آفتاب، فضاهای داخلی محسوب می گردد. این مواقع تابش آفتاب به فضاهای داخلی ضروری است تشخیص داد. همچنین چنانچه میزان انرژی خورشیدی تابیده شده به سطوح مختلف جهات جغرافیایی در مواقع گرم و سرد سال محاسبه شود می توان در رابطه با مناسب ترین جهت ساختمان از آن استفاده كرد.

تعیین مصالح ساختمانی
البته در تعیین مصالح ساختمانی مناسب در این مناطق باید به این نكته نیز توجه نموده كه انتخاب مصالح مناسب برای یك ساختمان به اندازه پنجره ها و كیفیت آنها نیز بستگی دارد. هنگامی كه نجره ها كوچك بوده و سایبان آنها نیز موثر باشد، حرارت كسب شده ساختمان عمدتا از طریق انتقال حرارت از خلال دیوارها صورت می گیرد و در نتیجه مقاومت حرارتی مصالح نسبت به ظرفیت حرارتی آنها در به حداقل رساندن گرمای اضافی هوای داخلی اهمیت بیشتری خواهد داشت.

در چنین شرایطی مصالحی از قبیل: بتن سبك یا ضخامتی مناسب 0(مهمترین ویژگی مصالح ساختمانی نیز به مقاومت حرارتی و ظرفیت حرارتی آن بستگی دارد، كه معمولا به شكل ضریب مشخص می گردد) در رابطه با شرایط اقلیمی محل، ساده ترین و اقتصادی ترین مصالح ساختمانی خواهد بود.
تابش مستقیم آفتاب از خلال پنجره ها یا در اثر نفوذ هوای گرم خارج، از درز پنجره ها، صورت می گیرد و چون مصالح ساختمانی سكب بیشتر از مصالح سنگین در اثر حرارت نفوذ یافته به داخل، گرم می شوند. بنابراین در چنین شرایطی ظرفیت حرارتی از مقاومت حرارتی اهمیت بیشتری دارد.

در این حالت آجر، بتن متراكم یا خشت یا ضخامت حدود 20 تا 40 سانتیمتر مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق نتیجه می گردد كه مناسب ترین نوع دیوار در مناطق گرم دیوارهای تركیبی، شامل یك لایه عایق نزدیك به سطح خارجی و یك لایه مصالح سنگین در قسمت داخلی می باشد. یك لایه مصالح ساختمانی سنگین به وسیله لایه عایق حرارتی كه خود نیز به وسیله قشری ضد روطوبت كه رنگ سطح خارجی آن روشن است، حفاظت شود.

میزان جذب انرژی خورشیدی در سطح خارجی دیوار و انتقال آن از سطح خارجی به سطح لایه عایق به حداقل رسیده و فقط مقدار بسیار كمی حرارت در لایه داخلی جذب می شود.
لایه سنگین داخلی نیز بدون آن تاثیر چندانی در دماهای هوای داخلی بگذارد، حرارت نفوذ یافته به داخل ساختمان را جذب می نماید.
چنانچه پنجره های چنین ساختمانی در عصر باز باشند، در شب هوای داخلی آن گرمتر از ساختمانهای دیگر می باشد.

فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
شكل ساختمان می توان تاثیر زیادی در هماهنگ ساختم اقلیم و همچنین در تعدیل انتقال شرایط بحرانی هوای خارج به داخل ساختمان داشته باشد. برای پی بردن به نقشی كه شرایط گرمایی هر منطقه (دمای هوا و شدت تابش آفتاب) در شكل دادن به ساختمانهای آن منطقه دارد، باید نسبت اهمیت هر یك از عوامل یاد شده را مشخص نمود. اما به طور كلی می توان چنین گفت كه شدت زیاد تابش آفتاب باعث كشیدگی ساختمان در جهت محور شرقی و غربی می گردد.

در تعیین مناسب ترین فرم ساختمان باید به این نكته نوجه نمود كه بهترین شكل ساختمان شكلی است كه كمترین مقدار حرارت (كالری) را در زمستان از دست داده است و در تابستان نیز كمترین مقدار حرارت را از آفتاب و محیط اطراف خود كسب نماید. در این رابطه ساختمان با پلان مربع بهترین فرم شناخته شده است. این عقیده بر اساس این واقعیت قرار دارد كه چنین شكلی كمترین سطح خارجی را در برابر بیشترین حجم ارائه می نماید. البته این عقیده در مورد ساختمانهای قدیمی كه عموما پنجره هایی كوچك داشته و به همین دلیل نفوذ آفتاب به داخل آنها قابل چشم پوشی است صادق می باشد. اما در مورد ساختمانهای معاصر با قسمتهای شیشه خور بزرگ نمی توان چنین حكمی صادر كرد. در مورد این ساختمانها بهترین فرم را می بایستی با توجه به تاثیری كه دمای هوا و تابش آفتاب بر هوای داخلی ساختمان نمی گذارد، تعیین نمود.

در شهر مشهد با توجه به اقلیم گرم و خشك در رابطه با شرایط زمستانی این مناطق، فرم ساختمان می تواند در طول محور شرقی غربی گسترش یابد. اما در شرایط تابستانی حكم بر فشردگی ساختمان نموده و داشتن فرم مكعب شكل ضروری می نماید. در هر صورت با برداشتن قسمتی از این مكعب و پر نمودن حفره ایجاد شده با سایه (سایه دیوار، درخت، پیچك) و هوای خشك شده به وسیله تبخیر آب سطح چمن، برگ درختان، حوض و فواره می توان اقلیم نسبتا مطلوبی در ساختمان ایجاد نمود. در اطراف این باغچه داخلی، پلان ساختمان می تواند آزاد باشد بدین ترتیب پلان كلی ساختمان در این مناطق معطوف به داخل می باشد به علاوه در این شهر شكلهای توپر و فشرده موثر است.
فرمهای مكعب شكل یا فرمهایی كه اضلاع شمالی جنوبی آنها بزرگتر از اضلاع شرقی غربی آنها هستند مفید تر بوده و همچنین ساختمانهای بلند نسبت به ساختمانهای كوتاهتر نور بهتری دارند.

انتخاب جهت استقرار ساختمان
به طور كلی به عوامل چون وضعی طبیعی زمین، میزان نیاز به فضاهای خصوصی و تابش بستگی دارد و عمده ترین اقدام یك آرشیتكت آن خواهد بود كه ساختمان را به نحوی قرار دهد تا بیشترین استفاده از نور خورشید با شرایط گرمای بهداشتی و روانی حاصل آید. در این زمینه بخصوص شدت تابش آفتاب حائز اهمیت فراوان می باشد. در كلیه پلانها و طرحریزیهای ارائه شده, جهت جنوبی بهترین جهت ساختمان قلمداد می شود. و علت آن هم دریافت تابش مستقیم در زمستان و حداقل تابستان و حداقل تابش در تابستان می باشد. در این راستا جهت ساختمان در شهر مشهد با توجه به نوع اقلیم این شهر (اقلیم گرم) به شرح نمودارهای زیر خواهد بود: جهت استقرار ساختمان در شهر مشهد می بایست با توجه به تابش آفتاب و جهت وزش بادهای سرد زمستانی تعیین شود. در رابطه با تابش آفتاب مناسب ترین جهت ساختمانی جهتی است كه حداكثر انرژی خورشیدی را در مواقع سرد و حداقل آن را در مواقع گرم كسب نماید.

تهویه مورد نیاز
با توجه به شرایط آب و هوایی شهر مشهد باید میزان تهویه در روز را به حداقل رساند چون در اثر ورود هوای خارج به داخل دمای هوای سطوح داخلی نیز افزایش می یابد بخصوص در طول روز كه سرعت باد زیاد بوده و در نتیجه میزان تهویه طبیعی نیز زیاد است. تغییرات دمای هوای داخلی در سطحی نزدیك به دمای هوای خارج تغییر می كند. از سوی دیگر چون رطوبت هوای این گونه مناطق كم است حتما با جریان هوایی با سرعت كم امكان پذیر شدن از طریق تبخیر عرق بدن وجود داشته و در نتیجه به سرعت زیاد هوا برای خنك سازی از راه تبخیر لازم نمی باشد. سرعت برای چنین وضعیتی می تواند 15 m/s و این سرعتی است كه در نتیجه اختلاف دمای سطوح و همچنین در نتیجه نفوذ هوای خارج به داخل از طریق درزها و پنجره ها در هوای اتاق به وجود می آید و بدین ترتیب نیازی به باز بودن پنجره ها نخواهد بود. در عصر و شب به دلیل پایین بودن دمای هوای خارج نسبت به دمای هوا و سطوح داخلی, تهویه طبیعی امكان سریع خنك شدن هوای داخلی را به وجود می آورد. نیاز به كوران در عصر و شب, وجود پنجره های باز شو را ضروری می سازد. اما باید بدین نكته توجه داشت كه زمان تهویه با اندازه پنجره ها متناسب نیست. با هماهنگ ساختن محل, شكل و نحوه باز شدن پنجره ها می توان اندازه آنها را به قدری كوچك انتخاب نمود كه حرارت كسب شده از طریق آنها را به حداقل رسانده و در عین حال امكان تهویه به طور مفید تر به وجود می آید. ضمنا باید به مشكل ورود گرد و غبار به داخل ساختمان نیز توجه داشت.

تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
با توجه به شكل گیری و تركیب معماری برخی مناطق مختلف ایران به این واقعیت پی می بریم كه خصوصیات متفاوت هر نوع اقلیم به طور قابل توجهی در شكل گیری شهر ها و تركیب معماری این مناطق تاثیر داشته است.
در این زمینه و به منظور بررسی و مطالعه معماری بومی در شهر مشهد و تامین تیپولوژی معماری در رابطه با حداكثر استفاده از خصوصیات اقلیمی با حداقل استفاده از سیستمهای مكانیكی به شرح ویژگیهای معماری بومی در منطقه گرم و خشك ایران كه شهر مشهد نیز در آن واقع شده خواهیم پرداختن كه به طور طبیعی به شكل قابل ملاحظه ای نشانگر غلبه مردم بر مشكلات حاد آب و هوایی می باشد و راه حلهایی هستند كه ساكنین این منطقه (همچون سایر نواحی كشور) در طول سالیان متمادی به دست آورده اند.
ویژگی های معماری در منطقه های گرم و خشك

ساكنیم مناطق گرم و خشك با اتخاذ تدابیر زیر به مشكلات آب و هوایی این نواحی فائق گرده اند.
1- به طور كلی ساختمانهای اینگونه مناطق از مصالحی از قبیل خشت و گل كه ظرفیت حرارتی آن زیاد می باشد بنا شده اند. در مناطقی كه شرایط آب و هوایی بسیار حاد است, از روشهای خاص استفاده می گردد.

2- پلانهای ساختمانها تا حد امكان متراكم و فشرده بوده و تلاش شده تا آنجا كه ممكن است سطح خارجی ساختمان به نسبت حجم آن كم باشد. این تراكم و فشردگی پلان خانه ها میزان تبادل حرارت را از طریق حرارت از طریق جداره های خارجی ساختمان را چه در زمستان به حداقل رسانده و در نتیجه از نفوذ حرارت به داخل ساختمان و اتلاف آن در زمستان به طور قابل ملاحظه ای جلوگیری می نماید.

3- معمولا ساختمانهایی در بافتهای متراكم در مجموعه های بسیار فشرده بنا گردیده اند و بدین شكل كوشش شده است با بیشترین سایه ممكن سطوح خارجی ایجاد گردد و در نتیجه این تراكم و به هم فشردگی مجموع توده كل مصالح ساختمانی افزایش یافته و در زمان تاخیر به حد مطلوب رسیده است.
4- به منظور تقلیقل هر چه بیشتر حرارت ایجاد شده در دیوارها بر اثر تابش آفتاب بر آنها معمولا سطوح خارجی سفید كاری شده اند.
5- تعداد و مساحت پنجره ها در اینگونه مناطق در ساختمانها به حداقل ممكن كاهش یافته و به منظور جلوگیری از نفوذ نور منعكس شده از سطح زمین اطراف, پنجره ها در قسمتهای فوقانی دیوارها نصب شده است.

6- در مناطق گرم و خشك بر عكس مناطق معتدل و مرطوب, تلاش شده در اوقاتی كه هوا گرم است از ایجاد كوران و ورود هوای خارجی به داخل ساختمان از طریق پنجره ها یا قسمت های باز شو جلوگیری به عمل آید. اما در عوض تدابیر دیگری از قبیل ایجاد بادگیر برای خنك نمودن هوای داخلی به شكل طبیعی اتخاذ گردیده كه بسیار موثر است.
7- استفاده از حیاطهای داخلی مشجر (درختكاری شده) و معطوف كردن فضاهای ساختمانی به این حیاط ها یكی از عمده ترین مشخصات معماری در مناطق گرم و خشك است.
8- جهت استقرار ساختمانها در این مناطق, جنوب یا جنوب شرقی است. این جهت از نظر كنترل و به حداقل رساندن نفوذ گرمای ناشی از تابش آفتاب در بعد از ظهر به داخل ساختمان مناسب ترین جهت می باشد.

نتیجه گیری
بنابراین با در نظر گرفتن شرایط – اقلیمی و توجه به آن در طول پروسه طراحی, می توان شرایط مناسب از نظر
آسایش و راحتی در فضا فراهم

آلودگی صوتی و هوا
آلودگی صوتی: ناشی از ترافیك هوایی و زمینی و كاربریهای تجاری و صنعتی و سر و صدای ناشی از بچه ها در فضای باز.
جهت گیری ساختمان به سمت خیابان فرعی15-10 رفت صوتی است. نحوه كلاسها باید طوری باشد كه دور از سر و صدا و ناشی از بازی كردن بچه ها و كارگاهها باشد. حداكثر میزان صدای قابل قبول برای هر كلاس db 45 می باشد.
نور

یكی از مهمترین روشها در طراحی فضاها و تامین آسایش عنصر نور است. معیارهای عمده ای كه در طراحی یك فضا می توان به آن اشاره كرد عبارتند از:
1- میزان شدت روشنایی مورد نیاز
2- مقدار انعكاس سطوح
3- اختلاف شدت نور یا كنتراست سطوح در نقاط مختلف فضا
4- نوع نور مورد نیاز و چگونگی تامین این نیاز در فضا

روشنایی مصنوعی
نور مصنوعی از نظر نوع كار و نوع نوری كه در فضاها به كار می رود به دو دسته تقسیم می شود: منابع نوری با رشته ملتهب و منابع نوری فلورسنت و هر یك از آنها نیز از نظر نوع انتشار به 5 دسته تقسیم می شوند. یعنی منابع نوری با نور مستقیم, نیمه مستقیم, غیر مستقیم, مختلف و یكنواخت چراغهای با نور مستقیم معمولا در جاهایی مورد استفاده قرار می گیرند كه رنگ فضا روشن و انعكاس سطوح نسبتا زیاد است. از آنجایی كه در فضاهای آموزشی اغلب تركیبی از نور طبیعی و مصنوعی استفاده می شود بهتر است از چراغهای فلورسنت با توزیع نوری بین مستقیم تا یكنواخت یا مختلط استفاده كرد در این صورت ردیف چراغها عمود بر تخته تدریس ن ردیف نیمكتها در نظر گرفته می شود و همچنین در فضاهایی كه در طول شب ممكن است مورد استفاده قرار گیرد از نظر روانی بهتر است از تركیب هر دو استفاده شود.

رنگ
بهتر است برای رنگ كلاسها از رنگ مات استفاده شود و یا آبی كم رنگ, كرم, سبز خیلی كم رنگ و سفید انتخاب كرد و رنگ كفپوش اتاق را نیز می توان از رنگهای سفید و خاكستری و یا رنگهای چوب روشن انتخاب كرد. رنگ سطوح میز و صندلی شاگردان نیز باید مات باشد.
رنگ از نظر روانی به صورت های گوناگون عكس العمل نشان می دهد مثل هیجان, آرامش و خستگی, بخصوص در كودكان از نظر فرم و تكلیف نقش بسزایی دارد.
رنگ مقدار روشنایی فضای داخل را قابل كنترل می كند و ناراحتیهای ناشی از خستگی روز را كاهش می دهد.
فضاهای آموزشی در مسیر سیل و زلزله و گسل نباید واقع شود. برای مدرسه از حالتهایی كه تقارن دارند و در طرح تقارن ایجاد می كنند استفاده شود. از نظر خصوصیات زمین باید به خاك و تپوگرافی توجه نمود. خاكی كه در آن مدرسه بنا می شود باید تحمل وزن بنا را داشته باشد و مقاومت مشخصه خاك از 1 سانتیمتر مكعب نباید كمتر باشد. در مناطق باتلاقی و یا در مناطقی كه در دارای آب زیر زمینی سطحی هستند و باید هزینه خاكبرداری و آماده سازی زمین را نیز در نظر گرفت.

شبكه ترافیكی
عدم ارتباط دانش آموزان با شبكه ترافیكی شهر: دانش آموزان به علت قدرت جسمانی و تشخصی و تعقل توانایی استفاده از شبكه های شهری به جز راههای آزاد را دارند به ویژه آن كه برخی از آنها به علت طی مسافت اجبارا باید از وسائل نقلیه عمومی یا خصوصی استفاده كنند.
مكان یابی فضای آموزشی در ارتباط با فرم و شكل زمین دارای زوایای بسته می باشد اگر زوایا كمتر از 70 درجه باشد به زمین بیشتری نیاز داریم همچنین پس از احداث بنا باید اشراف دید ساختمانهای همسایه به مدارس, مخصوصا مدارس دخترانه را رعایت كرد به طوری كه دید مستقیم نداشته باشند.
دسترسی پیاده, عدم ارتباط مستقیم ورود و خروج با خیابانهای اصلی چهار راهها و میدانها از طریق ایجاد فضای سبز و باز و در قسمت ورودی و خروجی آنها انتخاب عرض مناسب پیاده رو و نوع دسترسی به ترتیبی كه در شرایط عادی هیچ دانش آموزان مجبور نباشد برای خروج از دسترسیهای سواری استفاده كند.
در مكان یابی فضای آموزشی, حداكثر شعاع دسترسی برای مقطع راهنمایی 2000 متر (حداكثر 20 دقیقه پیاده روی) مناسب است.
شعاع دسترسی به عوامل بستگی دارد كه عبارتند از:

1- تراكم جمعیت
2- اندازه مدرسه
3- مقطع تحصیلی

دانش آموزان نباید از خطوط راه آهن و بزرگراههای بدون پل و عبور عابر پیاده رد شوند.
كاربریهای سازگار و ناسازگار با فضاهای آموزشی
كاربریهای یك فضای آموزشی باید موارد زیر را دارا باشد: فضای سبز, آتش نشانی مراكز پلیس انتظامی, مراكز فرهنگی, سینما و تئاتر
كاربریهای یك فضای آموزشی نباید موارد زیر را دارا باشد: شبكه ارتباطی حمل و نقل گسترده و تاسیسات شهری.
مطلوبیت فضای آموزشی در گروه موارد زیر است. 0(شناخت نوع فعالیت عملكرد نیازمندیها) مكان مدرسه باید از كمترین شیب برخوردار باشد و باید نسبت به ساختمانهای هم جوار طوری باشد كه امكان حركت و جابجایی و نتیجتا تهویه هوای مناسب فضاها وجود داشته باشد.

در طراحی كالبدی یك شهر انتخاب مكانهای مناسب برای استقرار هر یك از فعالیت های شهری باید به 3 مسئله مهم توجه شود.
1- سازگاری نوع فعالیت مورد نظر با فعالیت های همجوار
2- مطلوبیت مكان برای استقرار فعالیت مورد نظر
3- مناسب بودن مكان و فعالیتهای مورد نظر با نیاز منطقه (ظرفیت) .
پس از بررسی, موقعیت مكانی مطلوب برای یك فضای آموزشی باید به صورتی باشد كه از تقسیم بندیهای مناسب برخوردار باشد.
این تقسیم بندی های فضا در پایین صفحه مشخص می گردد.

تقسیم بندیهای فضا آموزش كلاسهای عمومی و سمعی بصری
آزمایشگاهها
كلاس كامپیوتر
اداری اتاق مدیر, اتاق حسابدار و جلسات اداری
اتاق معاونان, معلمان, مشاوره و پرورشی
اتاق امور دفتری و بایگانی, اتاق بهداشت و اتاق تكثیر
فرهنگی سالن اجتماعات
كتابخانه
نمازخانه
خدماتی سرایداری و انبارداری
سرویسهای بهداشتی و موتورخانه

تفریحی فضاهای ورزشی و فضای سبز

فضای فرهنگی و كتابخانه
به طور كلی استفاده از كتاب و كتابخانه به منظور تفهیم بیشتر مطالبی كه دانش آموزان در فضای درس فرا گرفته اند از یك سو و از سوی دیگر افزایش اطلاعات عمومی آنها می باشد. كتابخانه با در محیطی مستقل و آرام قرار بگیرید.
اندازه های استاندارد كلاس به طور مختصر به شرح زیر است:
1- برای كلاس 48 نفره, به ازای هر دانش آموز 75% متر مربع.
2- برای كلاس 40 نفره, به ازای هر دانش آموز 1 متر مربع.
3- برای كلاس 32 نفره, به ازای هر دانش آموز 12/1 متر مربع.
4- برای كلاس 22 نفره, به ازای هر دانش آموز 21/1 متر مربع.
5- برای كلاس 16 نفره به ازای هر دانش آموز 5/1 متر مربع.

با الگوی به دست آمده مبتنی بر ثبت نام در مدرسه, كلاسها انتخاب می شوند و با استفاده از قواعد ذیل الگوی زیر بدست می آید.
1- به طور كلی استاندارد برای 40 دانش آموزان به شرح زیر است: 5/6 20/6 یا 75/5 20/6 متر مربع.
2- با استفاده از اندازه های مبلمان و قد دانش آموزان و حدود عقب تر بودن میزها از دیوار تدریس, اندازه های كلاس تعیین می شود, عرض كلاسها هموازه 20/6 متر بوده و طول آنها برابر حاصل جمع 2 متر متر عقب گرد از دیوار تدریس +75/0 متر برای هر ردیف, و یا 92/0 متر, برای هر ردیف میز ونیمكت مورد استفاده است.
3- همواره حداقل مجموع فضای ساخت را رعایت نمایید. در صورت نیاز به افزایش تعداد دانش آموزان در یك كلاس طبق قاعده شماره باید عمل كرد.
4- ظرفیت طراحی شده برای یك مدرسه برابر است با ظرفیت مورد نیاز به اضافه 2 درصد این امر به افزایش تعداد دانش آموزان یك كلاس و انعطاف بیشتر در ترتیب گروه بندی كلاسهای كمك می نماید و باعث می شود تا كلاس در حد و اندازه های استاندارد باشد.
ابعاد و اندازه های وسایل مدرسه:

سن دانش آموزان زیر 6 سال 8-6 9-7 11-9 12-10 14-12 16-14 18-16
ارتفاع میزان مصرف 56 60 66 71 74 76 78 78
عمق میزان مصرف 45 50 50 55 55 55 60 60
ارتفاع صندلی 36 40 42 44 45 56 48 48
اندازه صندلی 35 33 38 35 38 35 40 37 40 37 43 40 43 40 43 40

فضاهای مورد نیاز ابتدایی
فضاهای تزئینی عادی:
بخصوص برای دانش آموزان معلول و عق مانده, كلاسهای موسیقی, آزمایشگاه, كتابخانه, امفی تئاتر, فضاهای خارجی فضاهای ورزشی اعم از اینكه بخواهند محیطی باشند, فضاهای اجتماعات اولیا و مربیان.

كتابخانه:
یكی از مهمترین شاخص های رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی میزان مطالعه و رو آوری افراد آن جامعه به تحقیق و پژوهش می باشد.
تجهیزات كتابخانه شامل قفسه, كمد, فایل و میز مطالعه است.
مواردی كه در سالن چند منظوره باید رعایت شود:
1- در این سالن باید در ورودی در پشت قرار گیرد, زیرا رفت و آمدی كه در آنجاست موجب توجه دیگران نشود.
2- ابعاد و طرز طراحی باید به گونه ای باشد كه هم رفت و هم برگشت داشته باشد ولیكن موجب ازدحام نشود.
3- در ورودی و خروجی جدا باشد و در ابعاد درستی در نظر گرفته شود. كه حداقل 3 تا 4 نفر براحتی و باهم از آن خارج و یا داخل می شوند.
4- نور طبیعی در سالنهای اجتماعات كمتر بكار می رود. و در صورت بكار روی به صورت پوشیده (یك صفحه بر روی پنجره قرار می دهند) استفاده می گردد.
5- در بعضی از سالنها از صندلیهای مجزا استفاده می كنند كه در صورت لزوم آنها را برداشته و آن را تبدیل به نمازخانه و ورزشگاه و .. می نمایند.

فضای اداری:
بیشتر برای مسئولین و كارشناسان دفتر آموزش بر اساس نوع وظایف و تشابه فعالیتها و متناسب با تعداد پرسنل در نظر گرفته شده است. این فضا از نظر موقعیت و محل قرار گیری جهت سهولت و دسترسی مراجعین بهتر است در طبقه همكف قرار گیرد.
باید در طبقه بالا و دور از رفت و آمد جمعی دانش آموزان قرار گیرد و ابعاد آن 10 8 متر مربع باشد كه البته در مقاطع مختلف متفاوت است.
بوفه و اتاق تغذیه:
در مدارس, فضایی كه برای تغذیه دانش آموزان در نظر گرفته می شود, بیشتر در محوطه حیاط و فضای سبز آن طراحی می شود و ابعاد بر اساس تعداد پرسنل است كه این مجموعه بیشتر دارای 2 نفر است.

سرویسهای بهداشتی:
با توجه به سیستم پلان مدارس محل آن در محطوطه می باشد (رای دانش آموزان) و ابعاد آن با توجه به سن دانش آموزان تعیین می شود. سرویسهای بهداشتی اساتید داخل سالن اصلی طراحی می شود و تعداد آن بستگی به ضریب تعداد معلمین دارد.

انبار و وسایل نظافت:
این فضا كنار سرویسهای بهداشتی ساخته می شود كه بر اساس مقدار فضایی كه در طرح های ساختمانی اضافه است طرح ریزی شده است.
راهنمایی

این دوره شامل 3 سال است ه با حداكثر 15 سال در شهرها و 17 سال در روستا ها در سال اول راهنمایی ثبت نام می نمایند. تعداد جلسه های هفتگی برای پایه های اول و دوم 36 جلسه برای هر كدام در هفته و پایه سوم 37 جلسه منظور شده است. مدارس راهنمایی در مناطق شهری بایستی حداقل شامل دو دوره باشد (كلاسهای دوبله) تا بتوان حداكثر استفاده را از تاسیسات عمومی, آزمایشگاهها و فضای آزاد بعمل آورد. اما در مناطق روستایی بعلت پراكندگی جمعیت طرح ساختمانی برای یك دوره تحصیلی با توجه به تعداد كم دانش آموزان منطقی است.

اولویت بندی با توجه به ضرایب فضاهای راهنمایی
45% تحصیلی, ارتباطی, 15% پرورشی, 11% سطوح اشتغال شده دیوارها, 7% رفاهی, 4% اداری
كارگاه حرفه و فن
در مدارس 3 كلاسه این كارگاه می تواند مشتركا برای آموزش حرفه و فن و هنر استفاده شود.
كارگاه سمعی و بصری
آموزش هنر در كارگاه سمعی و بصری انجام می گیرد, این مكان جهت انجام امور آموزش جنبی و كارهای فوق برنامه در نظر گرفته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد چكیده ای بر تشكیل شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد چكیده ای بر تشكیل شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد چكیده ای بر تشكیل شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد چكیده ای بر تشكیل شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد چكیده ای بر تشكیل شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش در فایل ورد (word) :

چكیده ای بر تشكیل شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش
مقدمه
آموزش و پرورش را به عنوان ساز و كار و وسیله انتقال باورها و ارزشها در طول عصرها و نسل ها و پدیده ای اجتماعی به مدت پیدایی انسان با كمترین مسامحه ای می توان یكی از گرامی ترین سرمایه ها و دست آوردهای بشر دانست 1 كه اهمیت و ارزش آن روشن و مـورد تـأكید قـوانین تكامـل اجـتمـاعی می باشد. 2 گرچه بیان منزل و منزلت راستین نهاد متولی تعلیم و تربیت لازم است اما هدف در این مقاله مطلبی دیگر است. 3 در این باره پیشگامان نیك اندیش پیشین اشارتهای نیكو دارند.4

جان دیوئی 5 علاوه بر اینكه آموزش و پرورش را آزمایشگاه سنجش اندیشه های فلسفی می داند، زیبا و روشن، نقش هدایت گر آن را در جامعه چنین بیان می كند.
(دموكراسی تنها در سرزمین هایی به نابودی گرایید كه طبیعتی فقط سیاسی داشت و به گوشت و خون مردم به زندگی روزانه آنان راه نیافته بود. من برآنم كه دموكراسی سیاسی نامطمئن خواهد بود مگر اینكه خوی دموكراسی به اندیشه و كردار و به بافت زندگی مردم راه یابد و این كاری است كه از آموزش و پرورش به معنای گسترده آن برمی آید.) 6

گستره و نفوذ آموزش و پرورش:
الف) حوزه نیازهای فردی از انسان از جنبه حرفه ای (دست) عقلانی (سر) و عاطفی (دل) 7
ب) حوزه نیازهای اجتماعی: پرورش دگر آگاهی و دگر پذیری، تعاون و اشتراك مساعی
ج) حوزه نیازهای اقتصادی: پرورش و كارآیی و بهره گیری نیروی انسانی
د) حوزه نیازهای فرهنگی: گسترش مرزهای دانش، معرفت و هنر

مطالعات بین المللی نشان داده است كه بین رشد اقتصادی و توسعه آموزش و پرورش رابطه مستقیمی وجود دارد.سطح آموزش و پرورش در كشورهای غنی و به اصطلاح پیشرفته بالاست و در كشورهای فقیر و به اصطلاح كم توسعه پایین. 8
آموزش و پرورش به دلیل ارزش خود و بازده اقتصادی و نیز با

این سرمایه نیازمند پاسداری بوده راه بـردها و تدابـیر منطقی و كوششهای پیگیر و وسیع را طلب می كند كه در قالب برنامه ریزی نمود می یابند. اهمیت برنامه و نحوه تدبیر و اداره آموزش و پرورش زمانی خود را بیشتر نشان می دهد كه تحول و تكاپوی همه جانبه جهان امروز و گسترش ارتباطات را در نظر بگیریم. گرچه نباید به دهكده جهانی مك لوهان نیز بیش از حد خوشبین بود چرا كه در عصر انفجار اطلاعات آنچه تهدیدی جدی محسوب می شود تراكم اطلاعات و آگاهی می باشد.

اگر در گذشته تمركز قدرت و ثروت و عدم توازن آن، در جامعه مشكل آفرین بوده امروزه به دلیل تقسیم كار در جوامع و تخصصی شدن شاخه های معرفت و عدم توازن و ناهموار بودن اطـلاعات در سـطح جهانی هر طایفه ای می تواند به علت واجد بودن اطلاعات خاص به دیگران ستم كرده و دست به بهره وریهای گزاف و نامشروع بگشاید.
پیروز میدان در این مسابقه همان كسانی هستند كه برنامه ریزی صحیح حركت می كنند. حال این سؤال پیش می آید كه آموزش و پرورش مهد تحول است یا جایگاه ثبات؟ شعار امروز: حداكثر آموزش برای حداكثر افراد است و این نكته با توجه به واقعیتهای موجود 10 اهمیت نحوه نگرش و اعمال روشها را به خوبی نمایان می سازد.

ماندن در بحثهای فلسفی چنانچه گروهی هنوز این سؤال را مطرح می كنند كه آیا اصولاً برنامه ریزی در آموزش و پرورش ممكن و مفید است یا خیر؟ و یا جمعی به دلیـل اینكـه آمـوزش و پـرورش می تواند نتایج زیان بخش هم به بار آورد با شكل دادن و مقید كردن آن مخالف و ورود به این حیطه را ممكن نمی دانند 11 راه به جایی نمی برند.
ضرورت برنامه ریزی شورایی در آموزش و پرورش

آموزش و پرورش امری نیست كه در خلاء صورت گیرد از این رو ابتدا باید به شناخت جامعه و تشخیص جامعه و تشخیص و طبقه بندی نارساییهای آن پرداخت تا بتوان آموزش و پرورش در خور جامعه ای نو و بهتر طراحی و برنامه ریزی كرد و از توان بالقوه جمعی سود برد. در این مسیر می توان به راهكارهای زیر اشاره نمود:
سعی در پیدایی این احساس در مردم كه آنان به یكدیگر تعلق دارند.

توجه دادن به اینكه بدون مشاركت خود مردم آموزش حداكثر برای حداكثر مردم امكان پذیر نیست.
مطرح نمودن مشكلات مبتلا به آموزشی و پرورشی با ارائه آمار و ارقام جهت تفهیم و پذیرش كه گرایش به مشاركت رابه دنبال دارد و عدم تكیه بر متقاعد كردن. 12

مطرح شدن اینكه آموزش و پرورش از نظر اقتصادی بنگاهی است كه ثمربخشی كیفی و دراز مدت دارد و نیازمند عزم ملی است.

سعی در دگرگونی این اندیشه كه دولت باید تأمین كننده آموزش و پرورش باشد.
جلب همكاری مؤسسات و كارفرمایانی كه از ثمرات آموزش و پرورش در جهت افزایش توان تولید بهره مند می شوند.
نخستین گامها به سوی برنامه ریزی و تشكیل شوراها در آموزش و پرورش
پس از تأسیس دارالفنون (1268 هـ.ق)‌و تشكیل وزارت علوم (1272 هـ. ق) قانون اداری معارف در (1298) و سپس قانون اساسی فرهنگ تصویب گردید.

اولین شورا تحت عنوان شورای عالی فرهنگ در (1300 هـ .ش) برپا شد. سپس در سال (1348 هـ. ش) قانون مدیریت شورایی به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید كه به دلایلی عمده و عدیده ای بی توفیقی بوده اند كه ما باید به دیده عبرت به آنان نظر كنیم و بابهای تازه ای را بگشائیم و از شیوه هایی نوین بهره جوییم.
تشكیل شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش

بر اساس اصل سوم قانون اساسی قانون شوراها در جلسه 26/10/72 مجلس شورای اسلامی در 22 ماده تصویب و در 17/11/72 جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید اما آیین نامه اجرایی این قانون در 17/3/76 به استانها ارسال گردیده است.

كاركردهای عمده و قابل تصور برای شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش به عنوان طلیعه داران نهادینه كردن مشاركت مردمی

جامعه پذیری
توسعه مشاركت و نظارت مردم بر بزرگ ترین متولی تعلیم و تربیت در جامعه
تمركـز زدایی سیستم آموزشی و دخالت در تصمیم گیری در سطـح منـطقه كه اجـرا را تسـهیل می نماید.
دوری از بوروكراسی و رشد توان محلی و شكوفا شدن خلاقیتها.
افزایش بهره وری
كاهش سرخوردگی و پیش نیازی برای مشاركت سیاسی

مشاركت، فطری انسانهاست و آموزش و پرورش مستلزم یك سلسله اعمال یا كنشهای اجتماعی (Socialaction) است كه با افراد جامعه سر و كار دارند و از جانب آنان نیز واكنشهایی (Reaction) را برمی انگیزد و باید پذیرفت كه مشاركت محصول توسعه نیست بلكه برعكس است. برنامه ای می تواند با موفقیت اجرا شود كه جوابگوی نیازها و علایق اكثریت مردم باشد كه در این مسیر یكی از اهداف تشكیل شوراهای آموزش و پرورش توجه به منطقه ای كردن تصمیمات بوده است.

مهم ترین نكات در منطقه ای كردن (برنامه ریزی خرد) از دست آوردهای نیكوی شوراها
• جلوگیری از تمركز و تصمیم گیری برای حل مسایل در محل و عدم فاصله بین زمان تهیه برنامه و اجرای آن. (برخلاف برنامه ریزی كلان)

• تجهیز منابع محلی و تشویق مردم بر مشاركت در سرمایه گذاری فعالیتهای توسعه آموزش و پرورش.
• تعیین اولویت های محلی و منطقه ای در برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و اقدام به موجب آنان.
• كمك به رشد اجتماعی مردم در به كار بستن شیوه ها و سیاست های دموكراتیك و اندیشیدن مردم مـحل به نیازهای خود مطالعه تطبیقی نظامهای آموزش و پرورش جوامع مختلف نشان می دهد كه بسیاری از موازین و اهداف بیان شده در قالب اداره شورایی نهادینه گردیده است

اما در آموزش و پرورش ما یك سری عوامل از جمله گریز از عدم تمركز و استوار ماندن بر اصول بوروكراتیك به عنوان موانعی نمود یافته اند.
مهم ترین موانع در راه شوراهای آموزش و پرورش
تصور اینكه شورا به نوعی سلب استقلال رأی مدیر است.
مقاومت بافت سنتی سیستم اداری در مقابل تحول و تغییر

عدم اعتقاد مدیران آموزشی و پرورشی به نیروی عظیم مردمی و تصور اینكه مردم باید در تختخواب پروكاست آموزش و پرورش خوابانیده شوند.
عدم هماهنگی سیستم اجرائی كشور با مدیریت شورایی
عدم آگاهی عمومی و تصور اینكه دولت باید متولی مطلق آموزش و پرورش باشد.

پی نوشت ها:
1- در میان ابداعات بشری دو مورد از بقیه مشكل تر است،‌ هنر مملكت داری و حكومت و هنر تعلیم و تربیت (ایمانوئل كانت)
2- قانون تكامل اجتماعی بر آن است كه ارزش هر كاركردی می بایست ابتدا به طور غیررسمی و غیراختصاصی به ثبوت برسد تا بتواند به صورت یك كاركرد رسمی مورد قبول در جامعه تثبیت گردد.
3- مقاله حاضر در مجالی اندك تهیه گردید و به دلیل اینكه تأكید بر ایجاز رفته بود نگارنده به این عرصه فراخ وارد نشده است.

4- علاوه بر دستورات پیامبر گرامی اسلام اقوال و آراء بزرگانی چون امام محمد غزالی، ابن خلدون و ;
5- فیلسوف و مربی معروف آمریكایی
6- یكی از دلایل شكست مدیریت شورایی در آموزش و پرورش یعنی قانون سال 1348 مصوبه مجالس سنا و شورای ملی- مشاركت ناپذیری نظام گذشته- عدم اعتماد مردم و نداشتن پایگاه ملی بود.
7- امام محمد غزالی می گوید: «معلم در قلب و روح انسان نفوذ می كند و بدون تردید شریف ترین مخلوق روی زمین است.»
8- در این رابطه

مطالعات بین المللی و تطبیقی سوئیلسون ادینگ والوین (1961) كه در مورد 22 كشور انجام داده اند و نیز تحقیقات هاربیسون و مایرز (1964) در مورد 75 كشور جهان.

9- در فهرست شاخصها كه توسط مؤسسه تحقیقات سازمان ملل تهیه شده موارد زیر به چشم می خورد؛ مرگ و میر نوزادان- مصرف سرانه پروتئین- ثبت نام در مدارس ابتدایی و متوسطه- ثبت نام در مدارس حرفه ای- چاپ روزنامه بر حسب هر هزار نفر و ; منبع UNRISD مؤسسه تحقیقات سازمان ملل برای توسعه اجتماعی ژنو (1970).
10- بر اساس پیش بینی سازمان ملل جمعیت جهان از سال 1980 تا سال 2000 میلادی 40% افزایش یافته و از 4/4 میلیارد به 1/6 میلیارد نفر می رسد. رشد متوسط جمعیت مدرسه رو در كشورهای پیشرفته 9/1% و در كشورهای در حال رشد 40/1% یعنی 20 برابر بیشتر.

11- كارل یاسپرس آلمانی می گوید: «آنچه اهمیت دارد كاری است كه آموزگار در چهار دیواری كلاس درس انجام می دهد یعنی جائی كه او آزاد و مستقل است همان چیزی كه برنامه ریزان، فرماندهان و گردانندگان اداری را آشفته می كند (البته از این سخن دقیق آن نتیجه كم مایه به دست نمی آید.)
12- متقاعد كردن به معنای به جای خود نشاندن برای ساكت كردن دیگران كاربرد ندارد.

دشمنی با دین و تمدن اسلامی به هویت آمریكایی كمك می كند؟!
(یك نظریه خطرناك دیگر از هانتینگتون)
نظریه پرداز مشهور آمریكایی در كتاب جدید خود معتقد است، دشمنی با دین اسلام و تمدن اسلامی در آینده كمك فراوانی برای توجه آمریكاییها به هویت ملی خود و تمسك به آن خواهد كرد.
«ساموئل هانتینگتون» نظریه پرداز سیاسی آمریكا و نویسنده كتاب «برخورد تمدنها» در كتاب جدید خود تحت عنوان «ما چه كسی هستیم؟ تهدیداتی كه متوجه هویت ملی آمریكاست» (چاپ مه 2004) نظریه خطرناكتری را مطرح می كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد مطالعه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد مطالعه در فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد مطالعه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد مطالعه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد مطالعه در فایل ورد (word) :

مطالعه

مقدمه
تلاش به منظور پیشرفت و كمال از خصوصیات برجسته انسان هاست .
تمدن امروز بشریت مرهون از زحمات و كوششهایی است كه انسان های كوشا و هدفمند از ابتدای تاریخ تا كنون در رشته ها و زمینه های گوناگون داشته اند .
در كشور ما ، انگیزه ادامه تحصیل و كسب تخصص در رشته های مختلف دانشگاهی موجب تلاش و فعالیت خیل عظیم جوانانی است كه اغلب دوره متوسطه را به پایان رسانده یا سال چهارم را طی می كنند .

عدم توسعه مراكز آموزش عالی همگام با رشد جمعیت موجب شده است تا برای ورود به دانشگاه هر سال آزمونهای سراسری در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی بر پا شده و ضمن آن جوانان به رقابت علمی بپردازند .
در این رقابت علمی چگونه می توان موفق شد ؟
این سوالی است كه در ذهن جوانانی كه در آستانه

این شرایط قرار می گیرد به وجود می آید هر كس در ابتدای امر تلاش بیشتری نماید شاهد پیروزی و موفقیت خواهد بود .

یادگیری
مقدمه :
یادگیری در حقیقت شالوده و ضمیرها یه پیشرفتهای علمی ، فرهنگی ، صنعتی و ادبی بشر معاصر است .
با یادگیری است كه فرهنگ ، آموزش و پرورش ، نظام اجرایی و ارزشی هر قوم و ملت شكل می گیرد .
بدانگونه كه هر نظامی كه روش یادگیری پیشرفته و صحیح تری داشته باشد موفق تر است .
پس پایه و اساس رفتار آدمی یادگیری است . حیوانات بر مبنای غرایز ، احتیاجات خود را برآورده می كنند ولی اگر انسان را موجودی یادگیرنده بخوانیم ، ناروا نگفته ایم .
اما چگونه می توان مطالب را یاد گرفت ؟!

1 ـ مطالعه باید هدفمند و با انگیزه باشد
شما كه خود را برای آزمون ورودی دانشگاها یا امتحانات پایان سال دبیرستان آماده
می سازید برای آنكه بتوانید مطالعه موفقی داشته باشید حاقل باید برای امتحانات موقغتان را روشن كرده باشید كه دلایل درس خواندنتان چیست و به چه منظوری می خواهید مشكلات آن را تحمل كنید ؟

اصیلترین مطالب در باب مطالعه ، داشتن انگیزه برای فراگرفتن است . زیرا بدون آن امكان آموختن و یاد سپردن فراهم نمی شود.
حتما تا به حال شاهد بوده اید كه در ایام ماه محرم افراد مختلفی در دستجات عزاداری شركت می كنند ولی جز اندكی از افراد ، كه معمولا كودكان نیز جز ء این گروه هستند . دیگران تقریبا هیچ بخشی از شهرها و نوحه ها را به خاطر نمی سپارند و در فردای مراسم نمی توانند آن را تكرار كنند .
علی رغم آنكه شاید متجاوز از صد بار هر بیت را تكرار نموده اند اما كودكان به لحاظ علاقه و عشقی كه دارند در یك واكنش فعال ذهنی اشعار را به خاطر سپرده اند !
افرادی هستند كه متجاور از بیست سال تا سی سال در تهران زندگی می كنند اما اگر از بسیاری از آن ها نشانی معروفترین موزه های شهر را بپرسید نمی دانند در حالی كه ممكن است ، بارها و بارها از مقابل آن عبور كرده باشند !

لذا از هم اكنون با طرح این پرسش كه برای چه می خواهید درس بخوانید و راهی دانشگاه شوید ؟!
سعی نمایید انگیزه ای مثبت و قوی برای درس خواندن در خود ایجاد كنید .
هدفدار بودن موجب می شود كه شخص از حداكثر تواناییهای خود استفاده كند .
وقتی كه برای رسیدن به نقطه معینی تلاش می كنید ، در حقیقت تمام تواناییهای خود را به آن سمت سوق داده و نشانه گیری می كنید .

سعی كنید اهداف بلند را مدنظر قرار دهید . شما كه در عنفوان جوانی بسیاری از خوشی ها و راحتیها را رها كرده اید و به طالب تحصیل و علم مشغول هستید ، چرا اهداف كوتاه و حقیر قناعت كنید ؟!
رشد و پیشرفت در زندگی فردی و شخصی ، پیشی گرفتن از دیگران به شرط آنكه با بخل ، حسادت و دیگر رذایل و اخلاقی آلوده نگردد ، یا امید به آینده ای كه در آن از لحاظ معیشتی و اقتصادی در تنگنا و مشكل قرار نگیرید . هر كدام پسندیده و نكوست .
به هر حال بهتر است در انتخاب هر هدفی صرفا به خود و مسایل شخصی و فردی خویش نگاه نكنید چرا كه در جهت اهداف انسانی قرار گرفتن و خود را خادم آن ساختن اصل بسیار مهمی است .

پس سازندگی و رشد و تعالی جامعه خدمت به كشور و همنوعان كه در نهایت رضایت خداوند را در پی دارد ، را در افق نگاه خود قرار دهید .
برای رسیدن به چنین اهداف ارزشمندی از مشكلات نهراسید .
زندگی هیچ انسانی بی سختی و رنج نبوده است .

به زندگینامه بزرگانی كه تمدن امروز جهان حاصل تلاش و زحمات آنهاست مراجعه كنید تا به خوبی دریابید كه موفقیت در گروه سخت كوشی و مقاومت است .هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد .
2 ـ توجه و تمركز حواس
توجه زمانی به وجود می آید كه حواس ، در یك اشتراك و همكاری برای درك و فهم موضوع یادگیری ، متمركز گردند . اصولا تا شما به موضوع یادگیری توجه لازم را نداشته باشید نمی توانید آن را درك كنید . به هر مقدار توجه و تمركز بیشتر باشد ، فراگیری موضوع بهتر و سریعتر خواهد بود .
حال پرسش اساسی این است كه چگونه می توان توجه خود را روی موضوع خاصی متمركز نمود ؟
اصولا تمركز پدیده ای اكتسابی است یعنی ، هر فرد انسانی با شرایط هوشی متعارف ، جدای از خصایص هورمونی و ژنتیك می تواند به تمركز حواس دست یابد .
مطالب دیگر نسبی بودن تمركز است .

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد كه گاهی اوقات امكان تمركز روی موضوعی را نداشته اید ولی در عین حال در ارتباط با بعضی مسائل و موضوعات دیگر ، از تمركز نسبتا بالایی برخوردار بوده اید .
افرادی كه علاقه مند به بازی فوتبال می باشند ، هنگامی كه در پای تلویزیون به تماشا ی مسابقات دلخواه می نشینند آنچنان مجذوب می شوند كه هیچ صدای دیگری را نمی شنوند و توجهی به اطراف خود ندارند !
شما نیز بیاموزید هنگام مطالع

اصلی ترین عامل در بروز چنین حالتی ، ایجاد تمركز و انگیزه می باشد .
به هر مقدار كه انگیزه ها برای انجام كار بیشتر باشد دقت و توجه بیشتری به آن كار خواهیم داشت .
اگر در حین مطالعه احساس می كنید به درس علاقه ندارید طبعا از توجه و تمركز لازم در ارتباط با آن درس در خود ایجاد علاقه كنید .
برای این منظور توجه به شرایط ، موقعیت و هدفی كه انتخاب نموده اید ضروری است تا دلایل مطالعه در درس مذكور برایتان روشن شود .
مطلوب بودن بسیاری از امور صرفا مربوط به خود آن كار نیست بلكه ممكن است به فواید و نتایجی كه از آن كار حاصل می شود ، برگردد .
برای مثال اگر شما از ورزش و بازی لذت می برید به خاطر نفس ورزش و بازی است ولی ممكن است مطالعه درس عربی یا فیزیك ، به خاطر نتایج حاصل از این مطالعه ، از جمله ورود به دانشگاه و كسب تخصص در رشته خاصی باشد .

موانع توجه :
برای دستیابی به توجه و تمركز لازم در مطالعه ، ابتدا بررسی نمایید چه مسائلی در ایجاد تمركز مخل بوده و تلاش شما را خنثی می سازد . این عوامل را می توان در دو دسته كلی خلاصه نمود .
گاه این عوامل به محركهای بیرونی و گاه ریشه درونی دارند .
الف ) محركهای بیرونی
ممكن است در حالی كه در اتاق خود مشغول مطالعه هستید ، آژیر آمبولانسی كه از خیابان در حال گذر است . رشته افكار شما را از هم بگسلد یا وقتی كه در پارك مشغول قدم زدن و درس خواندن هستید بازی و سرگرمی كودكان ، توجه شما را به خود جلب كند .

بدین خاطر سعی كنید مكان مورد مطالعه و شرایط مطلوبی را برای خود فراهم سازید .
همچنین توصیه می شود از حساسیت زیاد نسبت به محركهای بیرونی خودداری كنید .
بعضی از افراد برای مطالعه می توانند از محیطهای شلوغ و پر رفت آمد استفاده نمایند . در حالی كه به گروهی دیگر حتما نیز به مكانی ساكت و آرام خواهند داشت .

در این جا ذكر این نكته ضروری است كه در این زمان نمی توان به طور كامل برد و یا چند كار متمركز بود .
عده ای بر این تصورند كه همزمان با شنیدن رادیومی توانند مطالعه خود را نیز انجام دهند .
نادرست بودن این كار به اثبات رسیده است زیرا از قدیم گفته اند با یك دست دو هندوانه
نمی توان برداشت .

ب ) تصورات درونی
بسیاری از حالات انسان باعث بر هم خوردن تمركز است . از جمله غم و اندوه مانع آرامش و توجه شما خواهد شد ؛ همچنین شادی زیاد نیز اجازه مطالعه با توجه را به شما نخواهد داد .
در این گونه موارد تلاش كنید تا شرایط مناسبی بدست آورید .
برای مثال قرار بگذارید پس از اتمام ساعات مطالعه با رسیدگی به مسائلی كه به ذهتان هجوم آورده است ، مشكلات رامرتفع كنید .

اما همیشه غم و شادی نیستند كه ذهن شما را به خود مشغول می كند ، گاه فرورفتن در رویا و خیالپردازی ، ما را در پشت میز مطالعه به آسمان ها خواهد برد یادر میان دشتی از گل و ریاحین تنهایمان خواهد گذاشت .
توسن سركش خیال به هر سوی خواهد راند و ما را نیز بناچار با خود خواهد برد . ولی باید توجه داشت كه خیالبافی حاصل شكست در واقعیت است .

3 ـ معلومات قبلی زمینه ای برای كسب اطلاعات جدید
برای گذشتن از مراحل مختلف فرآیند یادگیری ، همیشه از معلومات قبلی خود برای فهم مسایل جدید مدد بگیرد .
به عبارت دیگر ، شما هنگامی موفق خواهید شد مطالب جدیدی را درك كنید كه با استفاده از دانش و تجارب قبلی خود جهت فهم موضوع جدید تلاش كنید .
این روش به نوعی شما را از معلوم به مجهول می رساند .
اگر كودكی بخواهد تقسیم را فرا بگیرد به طور یقین می یابد ابتدا عمل جمع و تفریق را آموخته باشد تا امكان یادگیری عمل تقسیم برایش مقدور باشد .

شما پس از طی این مرحله و پیوند میان اطلاعات قدیم و جدید توانایی درك موضوع مورد مطالعه را خواهید یافت . زیرا ادراك به تجارب قبلی هر انسانی بستگی دارد .
ویلیام جیمز در این خصوص می نویسد :
هر چند مطالبی با مطالب دیگر بیشتر در ذهن ارتباط یابد ، بهتر در حافظه ها می ماند .
هر یك از چیزهای مرتبط برای مفهوم مانند میخی می شود كه آن مفهوم بدان آویزان
می گردد . و مانند قلابی می شود كه وقتی زیر آب فرو رفت آن را بیرون می كشد

.
این مفاهیم وقتی بهم بافته شوند تار و پود فكری ما را تشكیل می دهند . بدین ترتیب رمز داشتن حافظه خوب همان رمز ارتباط دادن مفاهیم با همدیگر می گردد . ولی این ایجاد ارتباط بین مفاهیم چیزی جز فكر كردن درباره آن ها نیست . از دوتن كه استعداد حفظ آنان از مطالب یكسان است آن كسی مطالب را بهتر یاد خواهد سپرد كه هر مفهوم را در ذهن خود با مفاهیم دیگر مرتبط سازد .
4 ـ تصور ذهنی برای خود ایجاد كنید .

ایجاد تصور ذهنی به یادگیری كمك می كند . وسایل كمك آموزشی و فیلم های آموزشی برای یادگیری بهتر موثرند .برای مثال اگر در روانشناسی ، در حال مطالعه بازتابهای شرطی هستید ، سعی كنید سگ ، تراوش بزاق او و حتی خود پاولوف را هنگام انجام آزمایش در ذهن مجسم كنید .گاهی اوقات ، تداعی به صورت خنده داری در ذهن جا می گیرد .

این نوع تداعی هر گاه مربوط به خود شماست لذا از مسخره بودن آن نگران نباشید ، بدلیل آنكه با ایجاد تصور ذهنی و تداعی آن ، مطالب بیشتری در ذهن تثبیت خواهد شد .
5 ـ شرایطی كه موجب می شود آموختن به سهولت انجام گیرد .

شرایط روحی و روانی فرد ، خوشحالی یا اندوه زیاد ، روند در آموختن را مختل می كند .
درجه حرارت محیط ، در آموختن موثر است ، به طوری كه سرمای زیاد تمركز را از بین برده و گرهای محیط موجب كسالت و خواب آلودگی خواهد شد .
سپس عوامل محیطی از یك سو و شرایط درونی از سوی دیگر باید لحاظ گردند .
البته در این میان باید به تجارب شخصی هر فرد توجه نمود چرا كه تعدادی از دانش پژوهان می توانند با قدم زدن در پارك یا در محیطهای نسبتا شلوغ مطالبی را فرا گیرند و تعدادی دیگر نیازمند محیطی آرام و بی سرو صدا می باشند .
همچنین انجام مطالعه به صورت جمعی و به اتفاق دیگر دوستان ممكن است برای برفی بازدهی مطلوب داشته باشد ولی عده ای دیگر از این نوع مطالبی دستگیرشان نشود .
در بخش های بعدی در مورد زمان و مكان مستقلا بحث خواهد شد .

به یاد سپاری
مقدمه :
چه عواملی در آموختن و به یاد سپاری خوب موثر هستند ؟!
بی شك با توجه به تقابل رابطه یادگیری و حافظه ، فرا گرفتن خوب هر مطلب ، نیازمند حافظه هستند و آماده است . انسان برای آموختن هر مطلب جدید نیازمند اطلاعات قبلی خود است و در این جهت حافظه به مانند مخزنی است كه اطلاعات قبلی را در خود جا داده تا در موقع لزوم آنرا در اختیارما قرار دهد .

وقتی كه در اخبار می شنویم ، یك موشك زمین به زمین به یك هدف نظامی شلیك شده است ، حافظه ما با توجه به اطلاعات قبلی كه درباره موشك به عنوان سلاحی ویرانگر ، داشته است به ما كمك می كند تا در یابیم موشك شلیك شده از یك نقطه در زمین به نقطه دیگر شلیك شده است لذا این موشك با موشك هایی كه زیر دریایی ها ( دریا به زمین ) شلیك میشوند سازد متفاوت است .

پس بدون یادگیری حافظه ممكن نیست . از طرف دیگر ما مطالب جدید فرا گرفته شده را برای نگهداری و استفاده به موقع از آن ، به حافظه می سپاریم و گستردگی این مخزن را افزایش می دهیم . شاید جالب باشد اگر یادآور شویم كه بزرگترین كامپیوترها نیز در مقایسه با حجم عظیم اطلاعاتی ، اطلاعاتی كه حافظه هر انسان در خود جای داده است ، قابل مقایسه نیستند .
انواع حافظه
حافظه را به دونوع كوتاه مدت و بلند مدت تقسیم كرده اند .
مطالبی كه در كوتاه مدت به یاد سپرده شده سپس از خاطر محو می شوند ، حافظه كوتاه مدت را تشكیل می دهند .

اما زمان نگهداری مطالب آموخته شده در حافظه بلند مدت از روز و ماه و سال می گذرد و حیات انسان را در بر می گیرد .
شاید تجربه كرده باشید كه شما ، شماره تلفنی را پس از چند بار تكرار بدون نگاه كردن بخاطر سپرده و می توانید آنرا تكرار نمایید . ما شاید در كمتر از ربع ساعت شماره را فراموش كنید .
زیرا شماره مذكور از حافظه كوتاه مدت به بلند مدت منتقل نشده است .

اختلاف حافظه انسان ها مربوط به حافظه بلند مدت است . ظرفیت این حافظه نامحدود است .
به عبارت دیگر هیچ انسانی نمی تواند ادعا كند كه جایی برای یادگیری مطالب جدید ندارد .
اگر عمر انسان بیش از این مقدار نیز بوده ، باز هم حافظه امكان یادگیری های جدید را داشت
حیوانات از گذشته های خود بی خبرند و از فعالیتها و نقاط ضعف و قوت خود اطلاعی ندارند زیرا مسلح به حافظه بلند مدت نیستند ولی تمدن انسانی ، مبتنی بر تجارب و اندوخته های نسلهای پیشین است كه البته مرهون حافظه بلند مدت انسانی است .

نیوتن می گفت « از این رو می توانم به دوردستها نظر اندازم كه بر دوش غولهای پیشین نشسته ام »
بنابر این شما كه دوره متوسط را می گذرانید یا خود را برای كنكور آماده می كنید به خوبی متوجه باشید كه توفیق شما بستگی به این نوع حافظه دارد و ثبت آموخته ها در این حافظه هیچ سقفی نداشته و مرزی نمی شناسید !
اطلاعات ذخیره شده در این قسمت باید در موقع لزوم بازیابی شود .
به عبارت دیگر آن گاه كه در آزمون با پرسشی درباره مطالب آموخته شده مواجه شدید ، باید بتوانید از حافظه خود مدد جسته و هر موضوع را به خاطر بیاورید .

این كار در حقیقت سرعت شما را در پاسخگویی تعیین می كند و در امتحانات گزینه ای حائز اهمیت جدی است ، برای این كه به این سرعت انتقال دست یابید به جای مقداری اطلاعات به هم ریخته و نامربوط و مخلوط با همدیگر ، مطالب آموخته ها طی یك طبقه بندی درست بودن حافظه شما جای گرفته باشد سازمان دارابودن آموخته ها در این مورد دارای اهمیت خاصی است .

واقعیت این است كه همه ما دارای حافظه هستیم و آنرا به آموزش های متوسطه رسیده خود را برای دانشگاه آماده می كنند یقینا مشكلی از این جهت ندارند لذا باید با اعتماد به حافظه ، آن را درست به كار گرفت و چنانچه در اثر عادتهای بد قبلی در نحوه آموزش دچار مشكلاتی بو ده ایم ، باید آن مدتها را با عادتهای صحیح و پسندیده جایگزین كنیم .
به موضوع افزایش سرعت نیز در پاسخ دهی در فصول آینده خواهیم پرداخت .

یادگیری بهتر فراموشی كمتر !
در فصلهای گذشته توضیح داده شد كه حافظه نقش به سزایی در یادگیری دارد در ادامه ضمن توضیح راههای تقویت و پرورش حافظه ، اموری كه به امكان یادسپاری را افزایش می دهد ، مورد بررسی قرار خواهیم داد اصل در این مورد تلاش و كوشش و كارمزدی شماست و راههای ذكر شده صرفا با جدیت شما نافع خواهد بود .
در غیر این صورت هیچ تاثیر مثبتی به جا نخواهد گذاشت .

1 ـ مقدونیت
باید قصد و نیتی قوی برای یادگیری داشته باشید .
اصولا در آموزش ، فراگیرنده نقش اول را داراست سپس معلم ، مربی یا مواد درسی طرح می شوند .
بدون انگیزه قوی ، امكان استفاده از حافظه كه به مانند دریایی بی كران می تواند اطلاعات وسیعی را در خود ذخیره كند نخواهید داشت . لذا اصیل و رغبت را در خود افزایش دهید .
2 ـ دقت
دقت در هنگام یادگیری موجب می شود مطالب فرا گرفته شده را فراموش نكنید .

توجه كنید آگاهی اوقات دلیل فراموشی آن لست كه فرد در مرحله یادگیری تصور می كند مطالب را با تمركز و دقت عمل می كنید .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید