دانلود مقاله روشهای ازدیاد گیاهان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روشهای ازدیاد گیاهان در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روشهای ازدیاد گیاهان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روشهای ازدیاد گیاهان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روشهای ازدیاد گیاهان در فایل ورد (word) :

روشهای ازدیاد گیاهان
دید کلی
هدف علم ازدیاد گیاهان ، افزودن به تعداد گیاهان با حفظ ویژگیهای ارزشمند آنها می‌باشد. برای این منظور گیاهان به روشهای جنسی (Sexual) و یا غیر جنسی (Asexael) تکثیر می‌شوند. اکثرا در طبیعت ، گیاهان از طریق بذر به ادامه نسل می‌پردازند. هر کدام از بذرها از نظر ژنتیکی ساختار منحصر به فرد خود را دارند که ناشی از آمیختگی والدین می‌باشد.

 

برای تولید مثل موفق گیاهان توسط انسان سه جنبه مختلف مورد نظر می‌باشد. داشتن اطلاعات عملی و مهارتهای لازم جهت ازدیاد گیاهان ، نظیر کشت بذر ، نهال و نشا ، پیوند زدن ، تهیه قلمه و ریشه‌دار کردن آن هنر ازدیاد نباتات بشمار می‌آید، داشتن اطلاعات لازم در مورد رشد و نمو ساختار گیاه و شرایط رشد که علم ازدیاد گیاهان محسوب می‌شود. جنبه سوم ، داشتن اطلاعات کافی در مورد روشهای ازدیاد گونه‌های مختلف گیاهی می‌باشد.

تکثیر جنسی گیاهان
تکثیر جنسی گیاهان شامل ترکیب یاخته‌های جنسی نر و ماده و تشکیل بذر می‌باشد. تکثیر جنسی با نصف شدن و کاهش کروموزومی گامتهای نر و ماده ، آغاز می‌شود و بعد از لقاح تعداد کروموزومها به تعداد اولیه افزایش می‌یابد و با بوجود آمدن ژنوتیپهای جدید همراه است. شکل ظاهری (فنوتیپ) گیاه و انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر توسط ژنها تعیین می‌شود.

فرآیند زایشی گیاه
فرآیند زایشی گیاه با تشکیل گل ، آغاز می‌شود و این تغییرات شامل گل انگیزی ، گل آغازی ، اختصاصی شدن و تشکیل گل و شکوفایی است. از ترکیب گامتهای نر و ماده ابتدا تخم حاصل می‌شود و تخمک تلقیح یافته به دانه تبدیل می‌شود. تخم دارای خاصیت “خود تولیدی” بوده و حاوی اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای تولید یک گیاه کامل می‌باشد. عواملی همچون دما ، طول روز ، هورمونهای گل انگیزی و تغذیه گیاه در تمایز و تشکیل گل ، دخالت دارند.

تشکیل بذر
دانه‌های گرده بعد از جوانه زدن بر روی کلاله ، لوله گرده را حاصل می‌کنند. لوله گرده پس از عبور خامه وارد تخمدان شده و در نهایت به کیسه جنینی رسیده و عمل لقاح صورت می‌گیرد. لوله گرده حاوی دو هسته جنسی میباشد. یکی از هسته‌ها با تخمزا ترکیب شده و تخم دیپلوئید حاصل می‌شود. هسته دیگر با هسته ثانویه کیسه جنینی ترکیب شده و آندوسپرم ترپپلوئید را بوجود می‌آورد. پوششهای تخمک بعد از لقاح و در حین رشد و نمو بذر ، تغییر حالت داده و پوسته بذر را حاصل می‌کنند. بذر شامل جنین ، مواد غذایی و پوسته بذر می‌باشد.

جوانه زدن بذر
بذر تخمک لقاح یافته است و در هنگام جدا شدن از پایه مادر ، حاوی جنین ، مواد غذایی و پوسته می‌باشد. بذرهایی که از پایه مادر جدا می‌شوند رطوبت آنها کاهش می‌یابد و فعالیت حیاتی آنها در حد پایین می‌باشد. فعال شدن ماشین متابولیکی جنین موجب جوانه زنی بذر و رویش گیاه جدید می‌شود. جوانه‌زنی شامل پاره شده پوسته بذر ، ظاهر شده چند میلیمتر از ریشه‌چه می‌باشد. در جوانه‌زنی بذر نوع ویژه‌ای از مولکولهای mRNA دخالت دارند، تعادل هورمونی کنترل می‌شود و میزان اسید جیبرلیک در بذر افزایش می‌یابد. و با تولید ساقچه و برگها ، گیاه جدید تولید می‌شود.

مزایای ازدیاد جنسی
امکان انبار کردن بذر در شرایط مناسب و کشت آن در سالهای بعد ، ارزان و اقتصادی بودن ازدیاد توسط بذر ، عدم انتقال بیماریهای ویروسی توسط بذر ، سازگار بودن بذر به شرایط متغیر محیطی ، امکان ازدیاد اکثر گیاهان زراعی ، تکثیر پایه‌های بذری برای درختان میوه ، ازدیاد کلونهای اصلاح شده توسط بذر و ; از مزایای تکثیر جنسی گیاهان محسوب می‌شوند.

تکثیر غیر جنسی گیاهان
در تولید مثل غیر جنسی ، تقسیم یاخته‌ای بدون کاهش کروموزومی (میوز) اساس کار می‌باشد. بطوریکه گیاهان تولید شده حاوی اطلاعات ژنتیکی پایه مادر می‌باشند. تقسیم یاخته‌ای توسط سلولهای غیر جنسی (سوماتیک) انجام می‌گیرد. تقسیم مستقیم یاخته‌ای عامل تشکیل بافت پینه در محل زخم و باززایی و بهبود زخم است و تکثیر رویشی را بوسیله قلمه ، پیوند و خوابانیدن شاخه ممکن می‌سازد. این روش تکثیر در کشت بافت نیز مطرح بوده و می‌توان گیاهان جدید را از این طریق تولید نمود. سلول رویشی زنده گیاهان ، دارای قدرت تولید یک گیاه کامل می‌باشد و این پدیده را قدرت خودسازی (Totipotency) می‌نامند و گیاه تولید شده بطور کامل اطلاعات ژنتیکی یاخته های مادری را خواهد داشت.

روشهای ازدیاد غیر جنسی گیاهان
قلمه زدن
قلمه قسمتی از گیاه است که معمولا حاوی جوانه بوده و بعد از جدا کردن از پایه ، در محیط کشت ریشه‌دار می‌گردد. قلمه زدن معمولترین روش ازدیاد غیر جنسی بوده که آسانتر و ارزانتر از دیگر روشهای غیر جنسی می‌باشد. گیاهان تولید شده از طریق قلمه گیری شبیه پایه مادر و شبیه یکدیگر بوده و در آنها تفرقه صفات حاصل نمی‌شود.

خوابانیدن شاخه
در این روش شاخه مورد نظر را قبل از جدا کردن از پایه مادر ، در محیط کشت ریشه‌دار نموده، سپس از پایه مادر جدا می‌کنند و به عنوان گیاه جدید مورد استفاده قرار می‌دهند. در شاخه‌هایی که به عنوان وسیله ازدیاد بکار برده می‌شوند، ریشه‌های نابجا حاصل میشود.
پیوند زدن
پیوند عبارت است از اتصال دو قطعه از بافت زنده گیاه بر روی یکدیگر که منجر به تشکیل یک گیاه مستقل می‌گردد. قسمت بالای محل پیوند را پیوندک می‌نامند. پیوندک وظیفه عمل فتوسنتز و تشکیل محصول را به عهده می‌گیرد. پایه بخش پایین محل پیوند است که قسمتی از تنه و سیستم ریشه را بوجود می‌آورد.

ازدیاد بوسیله ساختارهای رویشی
برخی از گیاهان نظیر گیاهان چند ساله علفی دارای ساختارهای ویژه رویشی می‌باشند که می‌توان گیاه مورد نظر را توسط این نوع ساختارها ، زیاد کرد. از این ساختارها می‌توان به پیاز ، ساقه غده‌ای ، ریزوم ، پاجوش و ; اشاره کرد.

ریزازدیادی
این روش شامل تولید گیاه با استفاده از قسمتهای بسیار ریز گیاه نظیر بافتها و یاخته‌ها در شرایط ضد عفونی شده و در محیط کشت مصنوعی با استفاده از سیستم درون شیشه‌ای می‌باشد. این روش را بطور کلی ، کشت بافت می‌گویند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر سرما بالای درختان میوه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاثیر سرما بالای درختان میوه در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر سرما بالای درختان میوه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثیر سرما بالای درختان میوه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر سرما بالای درختان میوه در فایل ورد (word) :

تاثیر سرما بالای درختان میوه

مقدمه:
ازآنجاییکه معلوم است نباتات به خصوص میوه جات وغله جات به نسبت اهمیت اقتصادی و حیاتی شان درزندگی بشر ارزش به سزای دارند ونباتات به صورت مستقیم وغیر مستقیم مورد استفاده انسان ها قرار میگیرند که به صورت مستقیم از میوه ، چوب وغیره استفاده میشود . وبه صورت غیر مستقیم در جلو گیری از آ لودگی هوا تاثیرات شان بالای اقلیم ودرجه حرارت ودر جذب مواد کاربنی وتولید نمودن اوکسیجن هوا نقش اعظمی داشته میباشند ، بنأ یک حقیقت انکار ناپذیری است که نباتات درحیات بشریت ضامن وتضمین کننده حیات شان است پس باید انسان تا حد امکان کوشش نماید که ازنعمت بزرگ الهی استفاده درست نموده ودر حفظ و مراقبت آن تلاش به خرچ دهد تا ازبوجود امدن عوامل ناگوار محیطی که با عث از بین رفتن شان میشود محفوظ بمانند.

 

نبا تات از جمله میوه جات که داروخانه بدن انسان های روی زمین محسوب میشود . گاهی مورد هجوم عوامل ناگوارطبیعی قرار گرفته واین عامل غیر مترقبهء طبیعت است که به شکل عوامل فزیکی عمل نموده وباعث ازبین رفتن محصولات میشود که از آن جمله میتوان از سرما های که در اثر یک جریان قطبی و عبورآن از منطقه پیش می آید که موجب تقلیل شدید وناگهانی درجه حرارت وسقوط میزان الحراره به چندین درجه تحت صفر میشود که موجب خسارات سنگین باغداران میگردد. و بعضآ سرما های که باعث از بین رفتن میوه جات منطقه بوده ودر یک محدوده بدون اینکه هوای سردی از سایر جاها به منطقه نفوذ کند در اثر تشعشع از خود محل به وجود میآید که این نوع سرما ها برخلاف سرما های قطبی بوده ودر شبهای ساکت و آرام بدون ابر و جریان باد، برف وباران ظاهر میشود . واگر این سردی در اواخر زمستان ویا در اوایل بهار بروز کند خطرناک بوده و باعث از بین رفتن میوجات میشود

برای پیش گیری از سرمای قطبی چاره ای نداریم بجز اینکه باغ ها ی میوه خود را با شرایط اقلیمی مطا بقت دهیم، اما با سرمای نوع دوم که یک سرمای منطقوی ومحیطی است تا حد جلو گیری و مبارزه نما ییم که از تخریب آن میوجات خویش را مصِِؤن نگاه کنیم البته ناگفته نباید گذاشت که تاثیر سردی هوا بالای درختان میوه یک موضوع بسیار با ارزش در حیات میوه جات بوده معلومات اندکی را جمع آوری نمودم امید وارم که مورد پسند شما قرار بگیرد.

شناسای سرما وپیش بینی ان :
تعریف انواع سرما:
دو نوع سرما ممکن است در هر منطقه بوجود آید:
1 سرمای که دراثر هجوم یک جریان سرد قطبی و عبور آن از منطقه پیش می آید که موجب تقلیل شدید و ناگهانی درجه حرارت و سقوط میزان الحراره به چندین درجه تحت صفر میشود . این جریان اغلبا توأم با نزولات آسمانی بوده و خاصیت کلی آنها این است که همواره ازیک جاه دیگر به منطقه منتقل ونفوذ میکنند و محلی نمیباشند و بیشتر در دوران خواب درختان در دوره غیر فعال ، یعنی زمستان بروز میکنند که درختان میوه سرد سیر تا حد زیادی درمقابل آن مقاومت ودوام دارند. البته به ند رت در بعضی سال ها چنین سرما های در اوایل فصل بهار و خزان دیده میشود و موجب خسارات سنگین باغداران میگردد.

2 سرمای که کاملا منطقه ای بوده و در یک محدوده معین و محیط محدود بدون اینکه هوای سردی از سایر جاها به منطقه نفوذ کند ، دراثر تشعشع در خود محل بوجود میآید . این نوع سرما بر خلاف سرمای اول ، همواره درشب های ساکت و آرام بدون ابرو باد و برف وباران ظاهر میشود ، و اگردر اواخر زمستان یا اوایل بهار بروز کند خطرناک محسوب میشود .
درمقابل سرمای اول ، که بیشتر درفصل زمستان و گاهی نیز در اوایل بهار به وجود م آید ، بشر چاره زیادی نمیتواند بکند و باید سعی کرد ، درختان ومحصولات را باشرایط اقلیمی تطبیق داد . ولی باسرمای نوع دوم میتوان تا حد مبارزه کرد و از گزند آن مصؤن ماند . بدان جهت ابتدا به معرفی وشناسایی سرمای نوع دوم میپردازیم و سپس از سرمای نوع اول بحث خواهیم کرد.

با توجه به اینکه بروز سرمای تصادفی دربهار ویا خزان بیشتر از حد اقل درجه حرارت درزمستان ، محدوده رشد وتولید درختان میوه سرد سیر را محدود میکند ، باید به اهمیت این قبیل سرما ها توجه بیشتر داشت . مناطق زیادی را میتوان پیداکرد که علی الرغم داشتن کلیه شرایط مساعد ، تنها به علت بروز مکرر هوای سرد بهاری که شگوفه و میوه های جوان را در یک شب از بین میبرد کشت وپرورش پاره ای میوجات به صورت تجارتی در سطح بزرگ در آن نقاط میسر نبوده است .

این محدودیت بیشتر درمورد آن دسته از درختان میوه است که دربهار زود تر ازسایر انواع ، شگوفه میکنند ، مثل بادام و زرد آلو وتا حد شفتالو ،این هوای نامساعد که مانع پرورش این قبیل درختان است ممکن است دریک منطقه به طور گسترده وجود نداشته باشد و یا امکان دارد دریک ناحیه ای که کشت وپرورش این درختان کاملا مؤفقیت آمیز و بی خطر است مکان های باشد که به علت شرایط خاص توپوگرافی (پستی وبلندی سطح زمین ) و اقلیمی ، بالاخص درمعرض سرماهای بهاری دیرس یا خزانی زود رس قرار گیرند ونتوان درین نقاط به پرورش این محصولات بدون ریسک اقدام کرد . بنابر این نباید آب وهوای منطقه را خود تصور کرد که در تمام نقاط میتو ا ن فلان محصول را کشت کرد و یا با لعکس نباید بخاطر بروز یک سرمای منطقوی غیر عادی درمناطق که عملاً سالم بوده و باغهای چندین ساله از درختان مورد نظر سالها به خوبی وبی خطر درآنجا رشد کرده اند ، از کشت و پرورش درختان میوه مناسب آن منطقه صرف نظرنمود .

سرمای زود رس خزانی کمتر موجب محدودیت کشت میوجات سردسیر میشود . این موضوع برای محصولات مثل انگور و انواع توت بعضی سالها ودربعضی نقاط ممکن است ایجاد محدودیت بکند . باید دانست که در دنیا کمتر جای را میتوان پیدا کرد که به طوراثتثنایی همواره مصؤن از هوای نامساعد بود ه و محصولات آنها درطول سالها هیچ وقت در اثر عوامل طبیعی صدمه ندیده باشند . بنا براین از ین حیث زیاد نا امید شد ودر حد ممکن با کمک گرفتن ازدانش وعلم امروزی و شناخت کامل از محیط با دقت به پرورش انواع میوه جات به صورت موفقیت آمیز نایل آمد .

شناسای انواع یخبندان بوسیله دهقانان:

تعیین انواع یخبندان هم برای برنامه ریز وهم برای دهقان اهمیت به سزای دارد زیرا روش های معمول حفاظت گیاهان در پاره از مواقع آنقدر سریع و نا گهانی اتفاق می افتد که با هیچ معیاری نمیتوان این آفت درجه حرارت محیط را تعین نمود.
برای یک برنامه ریز لازم است که انواع یخبندان های را که در یک منطقه بوجود م اید بشناسد تا در پلان خود که برای کشت محصول، در آن منطقه در نظردارد مؤفق بوده بتواند به موقع وسایل حفاظت از سرما و یخبندانهای اتفاقی را پیشبینی و با قبول عوامل خطر مانند یخبندان های جبهه ای اقدام به زراعت نماید.

همان طوریکه دهقان باید با تشخیص نوع یخبندان در شب های سرد وخطران بتواند روشهای حفاظت از سرما را به کار گرفته و از خسارت آن جلوگیری میکند.
یخبندان جبهه ای را می توان به وسیله باد شدید سرد تشخیص كند که در این حالت ممکن است آسمان ابری یا نیمه ابری باشد . به هر حال باد شدید باعث نزول سریع درجه حرارت و محیط میشود.
بعد ازیک یخبندان جبهه ای معمولاً قسمت های از درختان آسیب میبینند که همانند یاهان هرزه درزیر سایه درختان قرارگرفته اند وبرگ های که درداخل حجم درخت یا دریک ارتفاع مناسب از درخت قراردارند مصؤن از خسارت میباشند.

یخبندان تشعشعی همانطوریکه قبلا نیز اشاره شد در مواقع که آسمان صاف، بدون ابر و آرام است بیشتر اتفاق می افتد در چنین شرایطی امکان دارد که بعضی مواقع نسیم های ملایم ، ضعیف و کم دوام نیز وجود داشته باشد.
از نظر یک دیده بان آموزش دیده، وضعیت روشنایی نسبی در شب و فقدان ا رزش و حرکت ملایم شاخ و برگها از خصوصیات یخبندان تشعشعی است یخبندان تشعشعی معمولا بعد از عبور جبهه به وقوع می پیوندد و باید آنرا ز یخبندان جبهه ای تفکیک نمود.
در یخبندان جبهه ای خسارت سرما زده گی موقع اتفاق می افتد که جبهه در حال عبور است و درجه حرارت هوای جبهه ای ممکن است آنقدر سرد نباشد که خطر را ایجاد نماید. ولی هوای جبهه ای میتواند درجه حرارت نبات و خاک را آنقدر سریع و به میزان تقلیل دهد که تشعشع شبانه در شب بعد به حد نهایی رسیده و باعث یخبندان گردد.

عبور جبهه ای سرد در روز ابری نیز خطرناک میباشد زیرا هوای ایجاد شده در روز از تابش انرژی افتاب کاسته و مانع از گرم شدن خاک و نبات میشود. این امر اگر با عبور جبهه ای سرد کننده در طول روز و تشعشع های منفی در شب های قبل یا بعد توأم شود خطر سرما زدگی و خسارت یخبندان تقریبا زیاد میباشد. در یخبندانهای تشعشعی تنها تنه درخت که مستقیما در معرض قرار دارند خساره میبینند و برگها و شاخه های داخلی درختان تقریبا از تشعشع های از دست رفته تقریبا در امان نیستند. البته در شرایط یخبندان تشعشعی شدید ممکن است حتی تنه از درختان که در معرض تشعشع نیستند نیز خساره بینند.
با وجود یخبندانهای تشعشعی و جبهه ای که فوقا به آن اشاره شد ممکن است یخبندان های مختلط نیز وجود داشته باشند که به گیاهان خسارت وارد می سازند. به این ترتیب که یخبندان های تشعشی حرارت خاک و گیاه را کاهش داده و یخبندان های جبهه ای حتی در شرایط آسمان ابری اثرات منفی و سرما زدگی شدید خودرا داشته باشد.

سرمای بهاری وارتباط آن با مسایل بیولوژیکی درختان میوه
پرورش دهنده درختان میوه سرد سیر نه تنها از چگونگی وکیفیت تولید سرما درمنطقه اطلاعات كافی داشته باشد،بلکه لازم است درجه بروز خطر،برای انواع درختان میوه مورد پرورش خودرانیز بداند واقتصادی ترین ومؤثرترین طرق مبارزه وجلو گیری از صدمات وخسارات وارده از این بلای طبیعی یاد بگیرد ودر وقت ضرورت بكار برد.تا حد درباره چگونگی بروز سرمای محلی توضیحات داده شده،ودرمورد درجه بروز خطر برای انواع درختان مثمر سردسیری،اززمان ظهور غنچه وبازشدن گل تاتولید میوه ومراحل اولیه رشدوطروق تشخیص درجه خساره وارده ازسرما به شگوفه هاوعکس العمل هرنوع درخت میوه درمقابل آن ومیزان محصول صحبت خواهیم کرد.

درجه بروز خطر
میزان مقاومت ودوام انساج مختلف نباتات برحسب نوع وجنس آنها و حالات مختلف تکامل ، درزمان های مختلف رویش ، درمقابل حرارت های پایین متفاوت است درمورد دلایل فزیالوژیکی و فزیکی این اختلاف مقاومت در درون گیاه ، بعدأ درقسمت خود به تفصیل بیشتر بحث خواهیم کرد. درینجا ارتباط موضوع را بااعضای تولید کننده درختان مثمر یعنی غنچه وگل و میوه ئ تازه تشکیل یافته مورد بررسی قرار خواهیم داد ولی لازم است قبل از اینکه حدود تقریبی مقاومت گل ومیوه هر نوع را بیان کنیم به نکات زیر توجه کنید :

چند نکته مهم
• درجه حرارت خطرناک تعین شده برای مراحل مختلف گل ومیوه جوان درنقاط مختلف دنیا یکسان نیست ودر بعضی موارد حتی تا 5پنج درجه باهم دیگراختلاف دارند (به علت یکسان نبودن شرایط محیط وخواص ذاتی ارقام مورد مطالعه).
• وضع هر گل یا هردسته گل ، با توجه موقعیت خاص قرارگرفتن آن درروی درخت ، از نظر میزان تشعشع ودرجه حرارت فردی ، بادیگراختلاف دارد .
• چندین گل که ظاهراً به همدیگر شبیه و درشرایط مشابه قرار دارند ، ممکن است به علت اختلاف درشرایط درونی مقاومت های متفاوتی نسبت به یک درجه حرارت نشان دهند .

• ارقام مختلف درختان از یک نوع ، مقاومت های متفاوتی دارند.
از ملاحظات فوق نتیجه میگیریم که درشرایط باغ و محیط های آزاد نمیتوان دقیقأ تعین کرد که تا چه حد شگوفه های میوه میتواند سرد تراز محیط مجاور باشند و درچند درجه ذرات یخ در انساج نباتی تشکیل وظاهر میشود ودرچند درجه حرارت صدمه وارد میگردد؟ یا یک یخبندان غیر منتظره و آنی بعد از سرد شدن شگوفه ها در اثر تشعشع ، تا چه حد میتواند زیان بخش باشد و تا چه حدود شگوفه ها قادر هستند خودرا با آن تطبیق دهند ؟
با تو جه به عوامل گوناگون ، مطمین تر آنست که فرض کنیم درجه حرارت خطرناکی که باروش های علمی لابراتواری تعین میشود ، تا حد ی کمتر از حرارتی است که معمولا درطبیعت اتفاق میافتد و با میزان الحراره های معمولی منصوبه درهوای آ زاد نشان داده میشود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله كاشت ، داشت ، برداشت زرشك در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله كاشت ، داشت ، برداشت زرشك در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله كاشت ، داشت ، برداشت زرشك در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله كاشت ، داشت ، برداشت زرشك در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله كاشت ، داشت ، برداشت زرشك در فایل ورد (word) :

اولویت عناوین
1-مقدمه
2-نام زرشك
3-دیدگاه یك بیگانه مقیم ایران
4-شربت زرشك
5-اندازه محصول زرشك درهكتار
6-انتخاب محل وخاك
7-روشهای تكثیروفصل كاشت
8-هرس
9-كاشت زرشك
10-برداشت زرشك
11-آبیاری وداشت زرشك
12-فایده های درخت زرشك ومیوه آن
13-آفات وبیماریهای مهم زرشك درایران
14-زرشك میزبان مرض زنگ گندم
15-زیست شناسی

مقدمه
اعضاء مختلف درختچه زرشك ( ریشه ، پوست ، ساقه ، برگ ومیوه ) ازنظرخواص طبی ودرمانی ( مانندوجوداكسی آكانتین وبربرین درریشه ) ومصارف خوراكی ( طعامها، آشهاوغیره ) وصنعتی ( رنگرزی ، تانن سازی ، منبت كاری وخاتم سازی ) وسایرمصارف آن ( ازقبیل تهیه ژله ، مرباوتهیه نوشابه ها) ازدیربازموردتوجه مردم ایران وسایرملل بوده وهست .قدمت زرشك رابه دوره اثوسن نسبت می دهند1ودرایران هم ازسالیان قبل تابه امروزگیاه شناخته شده مردم بوده است .بطورطبیعی ووحشی درمناطق مختلف ایران می روید.تنهادراستان خراسان بصورت كاشته شده نوع بی دانه آن موردبررسی قرارداشته است ولی چندسالی است كه به علت بالارفتن قیمت ، كشت وپرورش آن بصورت یك گیاه اهلی بویژه درخراسان رونق گرفته است وبصورت منبع درآمدجدیدی برای كشاورزان وباغداران درآمده است .اهمیت وتوسعه روزافزون آن ایجاب می كندازطرف وزارت كشاورزی تحقیقاتی درزمینه های به نژادی وبه زراعی به عمل آید. آزمایشات وتحقیقات درزمینه های گوناگون مانندمیزان كودموردنیاز، شناخت واقعی آفات وبیماریهاوغیره بطورجدی صورت گیردتابتوان درآینده بابهبودكیفی وكمی آن ، زرشك رادرزمره اقلام صادراتی محصولات غیرنفتی قرارداد، وازاین راه درتأمین ارزموردنیازكشورسهمی داشته باشد.فعلاً صادرات آن بطورمحدودودرسالهای 1345 بمقدار98 كیلوگرم بهمراه سماق ودرسال 1360 بمیزان 550 كیلوگرم بخارج ازكشورصادرشده است .

شك نیست درصورت بازاریابی صحیح واصولی ، می توان صادرات آنرابطورچشمگیری افزایش داد.

نام زرشك
زرشك رابه نامهای سرشك ، دارشك ، زارج ، زراچ ، زرك ، زراك ، زرسك ، زرنگ وزرتك ( بروزن زرشك ) ، زاج ، زریك ، اترار، عودالریح ، عودالصلیب ، زنبل ، هروك ، زنبر، امبرباریس ( یونانی ) ، انبرباریس
(عربی ) 32 وبرباریس گفته اند.درزبان فرانسه (( vinegrette )) و
(( epine vinette)) ودرخت زرشك را(( vinettier ))ودرزبان انگلیسی
(( barberry tree )) ومیوه اش را(( barberry )) گویند.
زرشك ازخانواده (( berberidaceae )) ونام علمی آن (( berberis vulgaris )) وچندگونه است 33 ، ازجنس (( berberis )) تاسال 1975 تعداد662 گونه نام برده شده است 34 وبرخی ازگونه های آن كه درایران می رویندبه این شرح است :
دیدگاه یك بیگانه مقیم ایران : دكترشلمیرهلندی 35 درحدودصدسال پیش درایران اقامت داشته وی پزشك دارالفنون ورییس بهداری تهران بوده است اوطی یادداشتی درباره زرشك نوشته است .
(( … درایران مردم آب زرشك می نوشند36 .باغذازرشك می خورند.مرباهم ازآن تهیه می كنند، این مربابسیارخوشمزه است .
دم كرده زرشك راباسنبل طیب ، برای پیشگیری ازخونریزی می نوشند،درصنعت ، زرشك رابرای رنگ آمیزی پارچه های پشمی ، ابریشمی وپنبه ای به كارمی برند.))
بربرین راازریشه درخت زرشك استخراج می كنند.مخلوط آن بازاج ، رنگ زردخالص به دست می آیدكه برای رنگ آمیزی چرم استفاده می شود.

شربت زرشك
برای تهیه شربت زرشك ، نیم كیلومحصول تازه آن رادریك لیوان آب خیس می كنند.دوساعت بعدآب آن رامی گیرند.نیم كیلوشكربه آن می افزایندسپس می جوشانند.شربت به دست آمده درشیشه ای سربسته ، مدتهاقابل نگهداری است وبتدریج می توان ازآن استفاده كرد.نوعی نوشابه بسیارگواراوطبیعی نیزازآب زرشك می سازند.

اندازه محصول زرشك درهكتار
نهال زرشك تاحدودپنج سال دستاورداقتصادی چشمگیرندارد.محصول درخورتوجه ازسال پنجم آغازمی شود.ازسال هفتم میانگین محصول زرشك درهرهكتارحدوددوتن خواهدبود.باافزایش سن درخت ، محصول بیشترمی شود.عمردرخت زرشك نسبتاًزیاداست .درناحیه بیرجندوقاین درختانی وجودداردكه سن آنهابه پنجاه یاشصت سال می رسد.این درختان به خوبی محصول می دهند.البته باردهی درخت یك سال درمیان است .خوشه های زرشك درروی شاخه های دوساله به بالا پدیدارمی شود.چنانچه هرس انجام نگیردمحصول كاهش می یابد.

میانگین زرشك خشك به دست آمده ازهردرختچه :
نهالهای پنج ساله یك كیلو، هفت ساله هفت كیلوودوازده ساله بیست كیلوگرم خواهدبود… دوره باردهی درخت زرشك تاحدودهشتادوپنج سالگی می باشد.
بیشترین اندازه باردهی ازسالهای چهارده وپانزده آغازوتابیست وپنج سالگی ادامه دارد.ازهرچهاركیلوگرم زرشك تازه ، یك كیلوگرم زرشك خشك به دست می آید.

1-كراتی ژینا: این گونه جنگلی است ودردامنه های جنوبی البرز
( فیروزكوه تاطالقان ) می رویدودرختچه ای است به بلندی یك متر، بلندی خارهای آن تاسه سانتی مترمی رسد.

2-انترژریما: بیشتردرشمال آذربایجان ( ناحیه خوی ، قطور) ودردیگرنقاط نیزازمنجیل تازنجان ، گرگان ، سمنان ، خراسان ، اصفهان ، فارس ، تهران (پس قلعه وكرج ) ، كاشان وكرمان وجوددارد.این گونه به بلندی تاسه مترمی رسد.

3-اریان تالیس : ازالموت تاسمنان ودركوههای ساوه وكاشان هم دیده شده است وتادومترقدمی كشد.

4-وولگاری : این گونه درختچه ای است كه تاحدوددوونیم متربلندمی شود.بیشتردرآذربایجان مازندران وگرگان می روید.

5-براكیوپوتری : دركوهستانهای فیروزكوه دیده شده است .

6-شنیدر: به صورت درختهایی تابلندی چهارمتردیده شده ودرناحیه شمال ، مازندران وگرگان می روید.

7-گونه جدید: این گونه به وسیله گروه گیاه شناسان (( فلوراایرانیكا)) درخراسان بین ناحیه بجنوردومراوه تپه كشف وبررسی شده است .گونه نورابه نام خراسانیكا(( khorasanika )) نامگذاری كرده اند.

انتخاب محل وخاك :
این درختچه هادرمنطقه وسیعی ازخاكها، ازلومی شنی گرفته تالومی رسی به خوبی رشدمی كنند.بنابراین انتظارمی رودكه درهرخاك باغی معمولی موفق شود، اگرچه برخی ازانواع زرشك هامحل سایه متوسط رادوست دارندولیكن بهترین نتیجه ازكشت این گیاهان درجاهای آفتابی ( یاجزئی سایه ) بدست می آید.دراراضی آهكی بخوبی عمل می آیدودرخاكهای سیلیسی موفقیت چندانی دربرندارد.زرشكهای خزان داردرخاكهای ضعیف وشرائط سخت به خوبی رشدمی كنند.

روشهای تكثیروفصل كاشت :

1-تكثیربه روش بذركاری :
تكثیرزرشك معمولاًازطریق بذوررسیده وجداشده ازمیوه صورت می گیردویابذورمیوه راپس ازرسیدن بمدت دوماه درمحلی خنك بادرجه حرارت 5 درجه سانتی گرادبصورت استراتیفه نگهداری كرده وسپس اقدام به كشت بذرمی كنند.درصورتیكه درفصل پاییزاقدام به كشت بذورگردددربهارسال بعدجوانه می زنند.یااینكه دراوایل بهاردرشاسی سرد، بذرآنرادرداخل جعبه هایی یاداخل گلدانهای محتوی دوقسمت لوم ، یك قسمت خاك برگ ویك قسمت شن ، شسته شده می كارند.نهال های جوان رادرداخل جعبه هایی نشاءمی كنند ( ازجعبه یاگلدان اولی درآورده وبه جعبه ویاگلدان دیگری انتقال می دهند) یااینكه وقتی نهال هاباندازه كافی بزرگ شده باشند، هرنهالی رابه تنهایی بداخل گلدانهای كوچكی انتقال می دهندودرنتیجه ازگلدان درآورده ودرحاشیه ذخیره ( reserve border ) نشاء میكنند. بذوررادربسترآماده ودریك جای سایه دارنیزمی توان كاشت . بایدتوجه داشت كه نهالهای بدست آمده ازبذردارای همه خواص مادری نمی باشندوبه علت اختلاط دانه گرده ، ارقام گوناگونی ممكن است ازآنهابه دست آید.

2-تكثیربروش قلمه :
تكثیرزرشك ازاین طریق به آسانی امكان پذیراست . قلمه هارابایدازبوته هایی كه دارای بهترین خواص می باشندانتخاب كرد. قلمه هاراازشاخه های چوبی یانیمه چوبی به طول 90 یا120 سانتی متردراواخرتیریامردادماه تهیه می كنندوآنهارادرشاسی سردودرداخل بستری ازخاك شنی نشاءمی كنند. حدود6 ماه طول می كشدكه قلمه هابه اندازه كافی ریشه دارشده وبرای نشاء كردن آماده بشوند.

3-تكثیربروش پاجوش :
دراین روش به جای قلمه ازپاجوش هاكه به فراوانی دوربوته های مسن زرشك به وجودمی آینداستفاده می كنند. برای تكثیربایدپاجوش هاراازبوته های بزرگ مادری جداكرده وبه طورجداگانه كشت كنندانواع همیشه سبز
( بویژه b . stenophylla ) رابایستی قبل ازاینكه ارتفاع آنهابه 30 تا60 سانتی متربرسدبه محل اصلی منتقل كرد. زیرانهال های بزرگ تربآسانی این نقل وانتقال راتحمل نمی كنند.

4-تكثیربروش خوابانیدن :
این عمل به وسیله خوابانیدن شاخه های جوان دراوایل ماه خرداددرماسه ودربسترگرم سایه دارانجام پذیراست .

5-تكثیرازطریق پیوند:
به علت سهولت ازدیادزرشك ازطریق قلمه وپاجوش بندرت ازپیوندبرای ازدیاداستفاده می كنند، مگردرموارداستثنایی كه رقم موردنظرراروی پایه های بذری برآن پیوندكرد.
تذكر: ریشه زرشك به هوابسیارحساس است لذاپس ازبیرون آوردن ریشه آن رافوراًمی نشانندیااینكه ریشه هایش رادركیسه ای درخاك نگه داری می كنندوقابل توجه است كه به عقیده كشاورزان پیوندقبول نمی كند.

هرس
اگردرختچه های زرشك رابه حالت طبیعی پرورش دهندبه صورت درختچه های خوش تركیب كه ازساقه هامی رویندوبه هرس مرتب ومنظمی نیازندارند.ولی چنانچه بخواهندكمی پابلندعمل بیاورند. لازم است باحذف شاخه های پایین روی تنه اصلی ، پایه كوتاهی به وجودبیاورندكه شاخه های بلندبارده ازآن منشعب خواهدشد. بااین طرزفرم دادن برداشت میوه رامی توان آسانتروكم خرج ترانجام داد.

كاشت زرشك
زرشك بهترین فصل كاشت آن پاییزمی باشدبرای كاشت آن گودالی به عمق دویاسه وجب درعمق زمین كنده می شودودرزمینهای سخت یك وجب شن ریخته می شودتازرشك بتواندریشه كنددرهنگام كاشت بایدتوجه داشت كه درخت ریشه دارباشدودرهر15000 متربرای اینكه درخت به خوبی رشدكندیك درخت كاشته می شودوبرای آبادی آن دربهاریادرهرفرصتی(پاییز) می توان ازكودهای حیوانی استفاده كردكودهای شیمیایی كمترمورداستفاده قرارمی گیردزیرابه زمین ضررمی رساند. وبعدازكاشت برای اینكه درخت خودرابگیردوخشك نشودآب داده می شودوهر12 روز یا24 روزبایددرخت بایدآب داده شودچنانچه زرشك درزمین خوبی كاشته شده باشد ( زمینی كه شنی یاریگی نباشد) ودراول پاییزكوبیده شود

( یاكوبنده شودیعنی خاك آن زیروروشود) چنانچه درزمستان به وسیله باران یاآبیاری شده باشددرزمستان آب نخوردخشك نمی شودبااین وجوددرموارددیده شده كم آبی یكی ازعوامل كاهش زرشك یابرگ زردی زرشك بوده وحتی درچندسال اخیركه باخشكسالی منطقه بیرجندوقاینات روبروبودیم بسیاری ازدرختان میوه خشك شدكه زرشك هم ازاین دایره مثتثنی نبود.

دریك قطعه زمین كه متعلق به حاج غلامحسین ازروستای چهكندوروشناوندبودودرآن حدوداً 70 درخت زرشك وجودداشت فقط 16 عددپس ازآبیاری نشدن ظرف دو، سه سال باقی ماندكه آن هم بخاطراین بودكه 16 درخت دركنارجوی آب ورودخانه فصلی قرارداشت البته این قطعه زمین شنی بودوحاج غلامحسین نتوانسته بودبه علت فلج شدن پایش به آن رسیدگی كندوعلاوه براین دوساعت آب كه داشت متعلق به یكی ازخانهای منطقه بودكه ازپیرمردآن راآن خان گرفت واین موردهنگام باخشكسالی اخیربودزرشك حتی درآب شورقادربه رشدمی باشد
( نه درآب كه ازآن حتی می توانندنمك استخراج كنندوزیادشورهست كه درآن هیچ درختی رشدنمی كند) درمواردی كه می توان به استفاده ازآب شوراشاره كرددرمنطقه بیرجنددرروستاهای كندر، اشنحاباد، چهرك ، قابل ذكراست كه فاصله خوب یك درخت زرشك ازدیگری هفت مترمی باشد.

برداشت زرشك
برای چیدن زرشك درمناطق بیرجندوقاینات معمولاًفصل چیدن پاییزمی باشددراین زمان زرشك قرمزرنگ می شودوطعم آن ترش مایل به شیرین می شودومعمولاًدرآبان ماه رنگ دانه های زرشك سرخ شده وكشاورزان باسرخ شدن زرشك آن رابرداشت می كنند. چراكه براثرسرمازرشك حالت خودراازدست می دهدودراصطلاح سرمازده می شودزرشكهای سرمازده طعم خوبی ورنگ خوبی ندارندفصل سرمامعمولاًدرآذراتفاق می افتد(فصل زمستان )

زرشك درسال سوم نشان می كند( اندكی زرشك كه ناچیزاست ) ودرسال پنجم زرشك دهی آن شروع می شوددرخت درزمینهای آبادوباخاك خوب ودرزمینهایی كه علوفه های آن چیده می شودوكودداده می شوددرخت درسال پنجم درچنین زمینهایی می تواندحتی 10 كیلوزرشك داشته باشدامادرزمینهای رهاشده زرشك قابل توجهی ندارداین براساس تجربه می باشداگرعمردرخت حتی 20 ساله شودورسیدگی مناسبی به آن نشودزرشكی نخواهدداشت ویاناچیزخواهدبودوبرای چیدن زرشك شاخه های زرشك دارراجدامی كنندتقریباً درهفت سال پیش درمنطقه چهكندوروشناوندكسی علاقه ای به زرشك نداشت ومردم معتقدبودندكه زرشك به زحمت آن نمی ارزد( ارزش ندارد) اما حاج غلامحسین یعقوبی پیشنهادكردكه شاخه های زرشك دارراازدرخت جداكنندكه این عمل به هرس كردن درخت هم كمك می كندمردم این روستاپس ازاین پیشنهادبه كاشتن زرشك روی آوردن به گونه ای كه محصول اصلی آنان محسوب می شوددرحال حاضرزرشك محصول اصلی بسیاری ازروستاهای منطقه بیرجندوقاینات راشامل می شودوبرای آسیب نرسیدن به دست توسط خارهای زرشك مردم این مناطق ازدست كاله ( دستكش زخیم ) معمولاًاستفاده می كنندالبته دربعضی مواقع ازچوب برای ریختن زرشك برروی سفره هایی كه بر زیردرخت پهن شده استفاده می كنندكه این مورددربعضی ازروستاهاكه زرشك زیادی دارندظاهراانجام می شودكه براثرزدن چوب به درخت برای ریختن زرزشك معمولاً دانه های زرشك پاره شده وآب آن می ریزدوزرشك مطلوبی برداشت نمی شودوچیدن آن بادست به صرفه نیست ومعمولاًبرای چیدن درختهایی كه زرشك كمی دارنداستفاده می شودقابل ذكراست كه زرشك سال درمیان زرشك می كندیعنی از80 سال عمرخود40 سال زرشك داردو40 سال زرشك ندارد.

پس ازچیدن زرشك به روش دستی یاچوب زدن آن رادرخرمنهاویازمینهای مسطح پهن كرده وبرای اینكه ازبارندگی حفاظت شودبرروی آن نایلون می اندازندالبته گاهی شاخه زرشك داركه بامقراض یاطاق برویاقیچی چوب بر، ازشاخه جداشده رانیزبرروی زمین می گذارندبرای خشك شدن امابرای نگهداری بهترویاپفكی كردن زرشكی كه باشاخه جداشده دراتاقهایی باطبقه های چوبی شاخه های زرشك برروی طبقه های چوبی قرارمی دهندتاخشك شودومعمولاًتابهارطول می كشدكه زرشك دراتاقهاخشك شودوبرروی زمین صاف یاخرمن پس ازآنكه كمی خشك شدباشروع زمستان وبارندگی آن رابه اتاق آورده ومعمولاً تابهاركاملاً خشك می شودالبته بعضی آن رامی فروشنددرزمان چیدن یاپس ازجمع كردن ازخرمنها، مردم سعی می كنندپس ازپاك كردن زرشك آن رابفروشندچون به قیمت بالاتری می توانندباپاك كردن بفروشندوبرای پاك كردن معمولاً ازقربال یابادزدن یادستگاههای قربال زرشك برا ی جداكردن برگهاودم زرشك استفاده می كنندوبعدمانندبرنج آن راتمیزمی كنندوبه اصطلاح پفكی می كنندوبعضی هم زرشكها رابابرگها باقیمت كمترمی فروشندوبعضی زرشك رابردرخت با یك قیمتی كه خریدارمی گویدمی فروشندوبعضی زرشكهای چیده شده راچكی یعنی تخمینی می فروشندوبعضی زرشكهاراتاآخرسال نگه می دارندتاقیمت آن گرانتر بشودوبفروشندالبته تاآخرسال امكان اینكه شاهپریكهابه زرشكهاداخل خانه حمله كندوجودداردومعمولاً شاهپریكهابه زرشكهاآسیب می رسانندقیمت زرشك نوسانات بسیاری دارد

به عنوان مثال درسال 79 ( 500 – 400 ) تومان – آخرسال 800 تومان درسال 80 ( 500 – 400 ) تومان البته درآخرسال به 1400 تومان رسیدوامسال 81 به 2000 تومان كه بیشترین قیمت درسالهای اخیربوده البته درطول سالهازرشك درحال نوسانات وگاهی نوسانات شدیدقرارداردامسال باوجودآنكه قیمت به 2000 تومان می رسدبیشترزرشكهای سال گذشته قابل فروش می باشندچراكه زرشكهای امسالی هنوزخشك نشده اندالبته زرشكهای ترباتوجه به قیمت 2000 تومان خریدوفروش می شودالبته قابل توجه است كه ازهر5 كیلوزرشك ترمعمولایك كیلوزرشك خشك حاصل می شودكه زرشك خشك كیلویی 2000 تومان می باشدوترقیمتش پایین تراست .

آبیاری وداشت زرشك :
آبیاری همانطوركه قبلاگفته شدبستگی به عوامل خاك وغیره دارداماآبیاری كردن درزمستان وتابستان برای افزایش محصول اهمییت دارد.

انواع روشهای آبیاری :
آبیاری شیاری : برای آبیاری شیاری ، شیاری درپای درختان باعمق 30-40 سانمتیمتروپهنای 20 – 30 سانتیمترایجادمی شودوبافاصله 75 تا150 سانتیمترمی باشدوبستگی به ردیفی كه درختان واقع شده دارددرمحل تحقیق مااین روش بیشترین كاربردراداردچراكه كشاورزان معتقدندآب كمتری مصرف می شودوسطح نفوذی آب 40 تا70 درصداست .
آبیاری نواری : كه درزمینهای مسطح مورداستفاده قرارمی گیردواغلب به عنوان غرقابی نامیده می شوددراین روش شیب سطح زمین1 % می باشدیاكمترازاین روش نیزبه طورمحدوددرروستای چهكندوروشناوندیاروستاهای اطراف استفاده می شودبرای البته درختان وسطح نفوذی آب 40 تا80 درصداست.

آبیاری بارانی : مناسب برای زمینهای ناهموارامادرآبهای دارای املاح ونمك باعث نشستن نمك برروی برگ هاشده وباعث سوختگی برگهاوآفت درختان می شودامابه خاطرهزینه داشتن نسبت به روش های بالاومشكل بودن ایجادآن درروستاهای بیرجندازاین استفاده نمی شودحتی كشاورزان معتقدندكه آب مناسبی به محصول نمی رسدالبته بعضی كه كمی آگاهی دارند.
قطره چكانها: كه جدیدترین نوع آبیاری می باشدكه لوله ها به صورت قطره چكان ازكناردرخت می گذردوهرچه درخت بزرگ ترباشدقطره چكانهابیشترمی شونداز2 – 8 عدد وكمی پای درخت گاهی شوره می زندكه بایدتمیزشودوحتی دارای سیستم اتوماتیك آبیاری درزمان معین می باشدكه به دلیل مشكلات بالا ازآن استفاده نمی شود.

فایده های درخت زرشك ومیوه آن
این درخت باتنه های فراوان وانبوه ، باشاخه شكننده دارای فایده های زیادی است . پوست شاخه های آن راخشك می كنندوبرای درمان بیماریهایی چون
یرقان ، سنگ كلیه وسنگ كیسه صفراورفع اعتیادبه كارمی برند 23 دركشورهای چین وژاپن ازدیرزمان ازآن استفاده می كرده اند.
پوست ریشه زرشك به صورت استعمال خارجی و4 گرم درنیم لیترآب جوشانده معادل سه فنجان درروزبین دوغذابنوشند. ودرطب سنتی آن راگرم وخشك ، قابض ومدرمی دانند.
جوشانده شاخه های جوان همراه بابرگ آن ، برای پیشگیری ازگسترش بیماریهای دهان ودندان به صورت موضعی ( مزه مزه كردن ) مصرف می شود.
میوه زرشك سته ، یعنی گوشتی وشبیه انگوركوچك وبه رنگ زیبای زرشكی است .

زرشك ( دانه داروبی دانه ) ازدیدطب سنتی سردوخشك است . دزمقداركم قابض ودرمقدارزیادترمسهل ومدرمی باشدونیزشامل خواص زیراست :
مقوی قلب ، صفرابر، مسكن حرارت معده وكبدوبندآورنده خون ازبواسیر24 .
برای بیماران سردمزاج ، بایدباادویه گرم وخوشبومانندسنبل – طیب یاقرنفل مصرف شود. ازآب زرشك برای درمان مسمومیتهاوپیشگیری ازاستفراغ استفاده می كنندوتب بری قوی است 25 .
مقدارمصرف هروعده آب زرشك ، صدگرم ( حدودنیم لیوان ) واززرشك خشك پانزده گرم بسنده خواهدبود. كسانی كه سرفه می كنندبایدآب زرشك راباكمی عسل بنوشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کشت زعفران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کشت زعفران در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کشت زعفران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کشت زعفران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کشت زعفران در فایل ورد (word) :

کشت زعفران

آب و هوای مناسب زعفران:
زعفران گیاهی است نیمه گرمسیری و در نقاطی که دارای زمستانهای ملایم و تابستان گرم و خشک باشد بخوبی می روید
مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است و لیکن چون دوران رشد آن مصادف با پائیز و زمستان و اوایل بهار است طبعا در این ایم به هوای مناسب و معتدلی نیاز دارد. در دوره خواب یا استراحت گیاه (تابستان) بارندگی یا آبیاری برای آن مضر است بنابراین کشت و کار آن در مناطق گیلان و مازندران و مناطق گرم جنوب کشور معمول نیست. اراضی آفتاب گیر و بدون درخت که ضمنا در معرض بادهای سرد نیز نباشد برای رشد زعفران مناسب است. با این وجود در برخی از روستاهای بیرجند و قاین در زیر سایه بوته های زرشک و درختان بادام که در تابستان کمتر آبیاری می شوند کاشته می شود.

حداکثر دمای این گیاه بین 40 تا 35 درجه سانتی گراد و در ارتفاع بین 1300 تا 2300 متر از سطح دریا عملکرد خوبی را نشان داده است.

خاک مناسب پرورش زعفران:
از آنجاییکه پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی (7 – 5 سال) در زمین می ماند. خاک زمین باید سبک یا ترکیبی از شن و رس باشد که پیاز بتواند در این مدت علاوه بر تامین مواد غذایی، در مقابل شرایط خاص منطقه ای نیز مقاومت نماید.
بنابراین جهت رشد و نمو مناسب گیاه و تولید محصول مرغوب و مطلوب زمین های حاصلخیز و زهکشی شده بدون درخت با خاک(لومی، لیمونی، رسی و شنی) و آهک دار که PH آن بین 7-8 باشد بر زمین های شور، فقیر و مرطوب، اسیدی ترجیح داد.
زعفران در زمین هائیکه دارای قلوه سنگ یا علف های هرز یا مواد آلی پوسیده نشده باشد محصول خوبی نمی دهد.

تهیه زمین:
در تهیه زمین به منظور کاشت زعفران لازم است توجه و دقت خاصی معمول شود ابتدا در فرصتهای مناسب در پائیز یا زمستان زمین مورد نظر را شخم عمیق می زنند درصورتیکه شرایط مناسب نبوده یا دسترسی به تراکتور مقدور نباشد می توان شخم را در پایان بهار یا اوایل تیرماه نیز انجام داد.
در تهیه زمین بطریق سنتی در اوایل بهار پس از قطع بارانهای بهاره زمین را با گاوآهن ایرانی شخم می زنند بعد از 15 – 10 روز مجددا به شخم زمین اقدام می کنند و اگر زمین دارای کلوخ باشد گاوآهن را باز کرده و کلوخ ها را با استفاده از ماله خرد می کنند بعد از دو یا سه هفته مجددا زمین را دوبار در جهات عمود بر هم شخم می زنند قبل از شخم سوم برای هر 100 متر مربع زمین 10 – 5 بار الاغ کود حیوانی پوسیده پخش می نمایند کشاورزان بخوبی دریافتند که شخم های مکرر صرفنظر از تهیه بستر مناسب کشت زمین را تا حدودی از وجود علف های هرز پاک می سازند.

در این طریق زمین کرت بندی شده و طول و عرض کرتها را نسبت به شیب زمین و قدرت آب تعیین می کنند. معمولا عرض و طول کرتها در حد بین 4*10 تا 100*10 متر می باشد در زراعت مکانیزه زعفران زمین را در پاییز سال قبل از کشت با گاوآهن شخم عمیق می زنند در بهار پس از قطع بارانهای بهاری خاک را با انجام شخم متوسط ضمن سله شکنی از وجود علفهای هرز پاک می کنند در مرداد یا شهریور پس از پخش 40 -80 تن کود حیوانی و 200 کیلوگرم فسفات آمونیوم زمین را بصورت فارو در میاورند و برای کشت آماده می کنند. (البته متخصصین تغذیه ای توصیه می کنند که حدود 250 کیلوگرم سولفات پتاسیم نیز در این مرحله با خاک مخلوط گردد)

انتخاب پیاز و زمان کشت زعفران:
احداث مزارع جدید زعفران فقط بوسیله پیاز آن مقدور و معمول است. بنابراین تهیه و انتخاب پیاز مرغوب جهت کاشت در ایجاد و گسترش کشت حائز اهمیت است. پیاز زعفران را می توان از خاک درآورد به انبار یا مزرعه دیگری منتقل نمود، با توجه به دوده خواب یا استراحت پیاز که از اواخر اردیبهشت ماه تا اواخر مرداد ادامه دارد می توان در این فاصله نسبت به بیرون آوردن پیاز اقدام کرد. بهتر است پیازها پس از بیرون آوردن از زمین کاشته شوند تا پیازها ضمن ادامه استراحت در زمین جدید مستقر شوند. از بیرون آوردن پیازها در اواخر مرداد به بعد باید خودداری کرد چون در این موقع بعضی از پیازها ممکن است برای ریشه دادن و جوانه زدن آماده باشند هر قدر فاصله بیرون آوردن پیازها تا کاشت کمتر باشد بهتر است با وجود این پیاز زعفران را برای مدت چندماه در محل سرد و خشک با ارتفاع 30 – 20 سانتی متر می توان بصورت پخش شده نگهداری نمود ولی این امر باعث عدم توسعه فیزیولوژیکی گلها شده و باردهی سال اول کشت را شدیدا کاهش می دهد.

پیاز زعفران را از موقع خزان بوته (اوایل خرداد تا اواسط مهرماه می توان کشت نمود ولی بهتر است از کاشت پیاز در اواخر تیر و اوایل مرداد خودداری شود زیرا در این موقع هوا و زمین بسیار گرم است و بیم آن می رود که رطوبت پیاز موقع جابجای از بین رفته و به آن صدمه وارد شود. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مرکز پژوهشهای صنعتی خراسان بهترین زمان کشت خرداد ماه می باشد.

نوع و مقدار کشت پیاز زعفران:
بطوریکه گفته شد زعفران بوسیله غده ساقه که عبارت از پیازهای تو پر (بنه) می باشد ازدیاد می شود و اندازه آن از یک فندق تا یک گردو متفاوت است. پیازهای انتخابی باید درشت تر، سالم تر و بدون زخم و خراشیدگی و عاری از هر نوع بیماری باشد.
پیازها بهتر است قبل از کاشت با سموم قارچ کش از قبیل سرزان، سری تیزان و گرامنیون و غیره به نسبت 500 – 300 گرم سم برای یکصد کیلو پیاز بر علیه بیماریهای قارچی ضد عفونی شوند. در موقع کاشت بهتر است پولک یا لایه خشک کف پیاز به همراه مقداری از پوسته آزاد روی پیاز جدا شوند تا جذب آب بوسیله پیاز آسانتر و جوانه زدن آن سریعتر انجام شود. مقدار کاشت پیاز بسته به ریزی و درشتی از 10 – 3 تن در هکتار فرق می کند. فواصل کاشت معمولا 30 – 25 سانتی متر از هر طرف می باشد.
تعداد پیاز انتخابی جهت کاشت در هر چاله 3 پیاز است با وزن متوسط 6 گرم برای هر پیاز می باشد در صورتیکه پیازها ردیفی در فارو کاشته شوند بصورت منفرد و با فاصله 8 – 6 سانتی متر از یکدیگر به مقدار 3 تن و در صورتیکه بصورت سنتی و در هر چاله 5 عدد مصرف کنند میزان کاشت پیاز به 5 تن بالغ خواهد شد. گفتنی است که در تحقیقات انجام شده بهترین پیازها، پیازهایی با اندازه بیشتر از 8 گرم بود.

عملیات کاشت پیاز زعفران:
برای کاشتن پیاز زعفران ابتدا چاله های یک ردیف را با بیل در می آورند و در داخل هر چاله بطوریکه گفته شد از 3 – 15 پیاز قرار می دهند. عمق کاشت پیاز 20 – 15 سانتی متر در نظر گرفته و در موقع کاشت سر پیازها باید رو به بالا قرار گیرد. پیازها در عمق 20 سانتی متری در زمستان از سرما و یخبندان و سایر تنش های محیطی و در تابستان از گرما زدگی مصون می مانند.

برای کاشت زعفران 5 – 4 نفر شرکت می کنند به این ترتیب که یک نفر با بیل چاله ها را در می آورند دو نفر پیازهای قابل کشت را بصورت دسته های 3 تا 5 یا 15 تائی انتخاب می کنند و نفر چهارم پیازها را در داخل چاله ها قرار می دهند و بقیه نفرات کار خود را ادامه می دهند تا تمام زمین کاشته شود. سرانجام سطح مزرعه را که نا مسطح شده با بیل یا ماله ایکه صاف و فشرده می سازند تا پیازها به خاک بچسبد.
زمین کشت شده به همین صورت تا موقع آبیاری پائیزه رها می شود قبل از آبیاری در حدود 20 – 10 تن کود حیوانی کاملا پوسیده با بیل یا چهر شاخ در سطح زمین پخش می نمایند.

در اسانیا کاشت زعفران به صورت دیم صورت می گیرد پیازهای زعفران بجای کپه کاری در داخل ردیف 4 بفاصله 5 تا 8 سانتی متر از همدیگر کاشته می شود. و ردیف های کاشت از یکدیگر 35 – 30 سانتی متر فاصله دارد. پس از انجام عمل کاشت روی شیارها را با ماله پوشانده و زراعت ردیفی بنظر می رسد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدیریت کشاورزى در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدیریت کشاورزى در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت کشاورزى در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدیریت کشاورزى در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدیریت کشاورزى در فایل ورد (word) :

مدیریت کشاورزى
یکى از علومى است که امروزه اهمیت بسیار زیادى را دارا است. علم مدیریت کشاورزى عم فرآیند طراحى برنامه‌ریزی، سازماندهى و کنترل و نظارت، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم‌گیرى درجهت نیل به اهداف در سازمان‌هاى کشاورزى است.

به‌عبارتى دیگر علم ایجاد ارتباط منطقى بین نهاده‌هاى کشاورزى براى تولید مطلوب فرآورده‌هاى کشاورزى است و هماهنگى کوشش‌ها و مساعى اعضاء سازمان تولیدى کشاورزى را براى استفاده مطلوب از منابع براى نیل به اهداف را امکان‌پذیر مى‌نماید.
مدیریت در ترویج کشاورزى

مدیریت مطلوب در ترویج و آموزش کشاورزی
مدیریت علم و مهارتى خاص است که براى کنترل و هدایت صحیح و مفید عوامل موثر در انجام هر نوع فعالیت (نیروى انسانی، منابع مادى و غیره ;. ) براى رسیدن به هدفى مشخص به‌کار گرفته مى‌شود و یکى از ارکان اصلى در شرح وظایف مروج است. مدیریت از دو دیدگاه قابل بررسى است. یکى از جبنه فعالیت‌هاى اموزشى مروج و دیگرى از دیدگاه اداره امور نظارت بر روندهاى ادارى که بر عهده او گذاشته مى‌شود.

نمى‌توان از مروج انتظار داشت که در مدیریت دو نوع حرفه‌اى که بر عهده دارد به یک شیوه واحد عمل کند زیرا مدیریت روند آموزشى و ارشادى با مدیریت امور ادارى تشابه کمى دارد. اما هر دو باید در جهت حصول به اهداف پیش‌بینى شده در برنامه عمل کنند. لذا مدیریت به‌معناى اعم کلمه دانش و مهارت لازم در اداره امور از هر نوع و در هر مقوله مى‌باشد. علم و دانش مورد نظر در مدیریت عبارت است از آگاهى علمى و فنى و نیز مهارت در به‌ثمر رساندن فعالیت‌ها)

یک مدیر مسؤول است در تمامى آنچه در حیطه اختیارات و وظایف او قرار دارد مشارکت مستقیم داشته باشد. حال اگر گفته شود که مدیر باید بیشتر به نقش ارشادى خود بپردازد تا امور اجرائى و اگر قرار باشد خود رأساً امور پنج‌گانه فوق‌الذکر را انجام دهد پس چه نیازى به سایرین دارد که براى او کار کنند؟ در پاسخ مى‌توان چنین گفت که امروزه در روندهاى ادارى امر رهبرى (یعنى امور ارشادى و هدایت‌هاى غیررسمی) با مدیریت (حکمرانى و نظارت رسمى بر اجراى امور) توأم شده و رهبرى چنان توسعه یافته که مدیریت تقریباًم محو گردیده است؛ مدیر در اغلب موارد فقط نقش سرپرست یا هدایت‌کننده را دارد که در قالبى رسمى (ضوابط اداری) امور را از این طریق به‌تحرک وامى‌دارد.

دو مسئله فوق‌الذکر در کار ترویج نیز به‌خوبى مشاهده مى‌شود. ترویج به‌عنوان یک مکتب ارشادى و نظام آموزشى که در قالب نهادهاى رسمى مملکتى فعالیت دارد لازم است از لحاظ ادارى ضوابط خاصى را در ارائه خدمات انسانى – اجتماعى رعایت کند. گاهى این ضوابط بر روند خدماتى مروج حاکمیت مى‌یابند و آن را تحت سلطه خود قرار مى‌دهند که در این حالت ترویج به‌صورت یک عامل ادارى – اجرائى در مى‌آید. ولى برخى اوقات ضوابط خاص خدمات انسانی- اجتماعى بر روندهاى ادارى حاکم مى‌شوند که در این حالت عامل ترویج در محدوده کار خود به‌عنوان یک رهبر نمونه قلمداد مى‌شود.
باید گفت که هیچ‌یک از حالات فوق‌الذکر از لحاظ مدیریت ترویج مطلوب نیست و لازم است مروج با علم ویژه‌اى که در امر مدیریت دارد یا باید داشته باشد امور را چنان به انجام رساند که نقش رهبرى او پدیدار گردد و از این طریق بتواند برنامه‌هائى را که طرح نموده با استفاده از امکانات و تسهیلاتى که در اختیار دارد سازمان دهد، فعالیت‌اى گوناگون را هم‌آهنگ کند، بر اجراء برنامه نظارتى مستقیم و پیگیر داشته باشد و نتایج حاصل را بررسى و ارزشیابى کند.

بدیهى است عامل ترویج به‌ صرف داشتن مهارت در نظارت امور مدیر خوانده نمى‌شود و به‌ صرف فعالیت‌هاى بدون ضابطه در جامعه رهبر محسوب نمى‌گردد بلکه باید آمیزه‌اى از مدیریت و رهبرى را در حدى معقول و منطقى دارا باشد تا برنامه‌هاى ارشادى قرین موفقیت گردند. مدیر در نهاد ترویج باید بتواند به‌خوبى از عهده انجام امور برآید و با حداقل امکانات بهترین و مناسب‌ترین نتایج را کسب کند.

نوع مدیریت مطلوب در ترویج
از تطبیق فلسفه و ماهیت کار آموزش‌هاى ارشادی، یعنى ترویج و آموزش‌هاى رسمى کشاورزی، با مفاهیم اساسى مدیریت به‌ویژه مدیریت روابط انسانی، دو اصل انگیزش و رفتار، و مدیریت سیستم‌ها مى‌توان به‌خوبى دریافت که در مدیریت ترویج و آموزش کشاورزى نقش عوامل انسانى باید به‌حد مطلوبى رعایت گردد.

به‌علاوه، روند امور مربوطه نیز به‌نحوى باشد که کار (یعنى آموزش) به‌خودى خود مشوق ادامه آن باشد و روال اجرائى (به‌ویژه در قالب فعالیت‌اى ترویجى مدیریت برنامه‌هاى مربوطه) بر اساس نظریه (انسان عامل عاقل، علاقه‌مند و صاحب‌نظر در کار) تنظیم و هدایت گردد.
متأسفانه از دیدگاه جهانى به‌ویژه در کشورهاى جهان سوم، آن هم در تمامى نهادهاى اجرائى این کشورها برقرارى مدیریت از نوع کلاسیک یا جامد تشویق و تأکید شده است و سعى گردیده عامل پیشرفت که همانا رعایت باورهاى انسانى از طرف کارگزاران این نهادها است، نادیده گرفته شود. اما نظر به اینکه چنین عواملى هرگز از یاد نمى‌روند و با اعمال فشارهاى منجمدکننده افکار انسانى هیچ‌گاه از حرکت باز نمى‌ایستند،

گاهى هشدارى از جنبه‌هاى مختلف به نظام مدیریت کلاسیک داده مى‌شود. لیکن به‌دلیل ماهیت مدیریت‌هاى جامد این هشدارها هرگز پذیرفته نمى‌شوند و با توجه به اینکه قدرت این نظام در دست عده‌اى صاحب نفوذ است، روند ارزش‌هاى انسانى در سازمان متوقف مى‌ماند، اما هرگز از بین نمى‌رود و موجب پیدایش رهبر در درون خود مى‌شود.

به همین دلیل مشاهده مى‌شود که در مدیریت‌هاى جامد براى مقابله با نقش این رهبران نوعى سلطه حاکم مى‌شود آن هم سلطه افزون بر میزان پیش‌بینى شده در طبیعت نظام که ربطى به‌کار سازمان و هدف آن ندارد بلکه فقط محض بقاء و حفظ چهارچوب سازمان و اعمال حاکمیت‌هاى مطلق در آن است.
شاهد این مدعا دستگاه‌هاى عریض و طویل هنجارى محض (اداری) بعضى از کشورها است که باعث مى‌شود با وجود امکانات فراوانى که در اختیار دارند راه به‌جائى نبرند. این کشورها به‌عوض پیشرفت، با همه تلاش خود فقط در جا مى‌زنند تا عقب نروند. به‌همین دلیل عنوان در حال رشد به آنها داده شده است.

اگر قرار باشد جامعه‌اى پیشرفت کند باید ضوابط دست و پاگیر و غیرانسانى و بى‌روح از میان مردم آن جامعه رخت بربندد و به‌جاى آن خاکمیت اخلاق و رفتار انسانى پدید آید، هر کس توان و مرز مسؤولیت‌هاى خود را بشناسد، با دیگران در رسانیدن بار مردم به مقصد همکارى کند، و نهادها مبناى واقعى خود را بر اساس تعریفى که قبلاً براى سازمان ذکر شد بیابند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده در فایل ورد (word) :

ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده

دلایل استفاده از مواد شیمیایی در تولید محصول:
كشاورزی كه با استفاده از بذور مرغوب به منظور بدست آوردن تراكم گیاهی مطلوب به میزان معینی اقدام به كاشت نموده است، زمانی به درآمد دست خواهد یافت كه هر گیاهچه تبدیل به یك گیاه سالم و بالغ شود و قادر به تولید با عملكرد بالا باشد. این مراحل رشد، مراحلی است كه علفهای هرز، حشرات و شرایط هوا بطور عمده می توانند در تولید محصول اثر بگذارند. گیاه در حال رشد برای بدست آوردن مقادیر لازمی از رطوبت و مواد غذایی سریعاً به سیستم ریشه ای قوی نیاز دارد. از این رو خاك بایستی حاصل خیر بوده و عاری از بیماریها و حشرات خاكزی باشد. علفهای هرز با محصول در حال رشد برای همان رطوبت، مواد غذایی موجود در خاك و نور خورشید به رقابت می پردازند قدرت رشد طبیعی علفهای هرز اغلب موجب می شود آنها از محصولات سبز شده در كاشت ردیفی و یك پارچه پیشی بگیرند علفهای هرز علاوه بر تقلیل عملكرد محصول، دشواری برداشت را افزایش می دهند و محصولات دانه ای را با بذور خود آلوده می سازند. علفهای هرز همچنین كیفیت محصولات علوفه ای خشك و تر را كاهش می دهند.

حشرات بخشی از مجموعه حیوانات هستند كه با انسانها در كسب غذا به رقابت می پردازند. میزان خسارات وارده از طرف حشرات در اغلب موارد یكی از وقاعی ثبت شده تاریخی در زمینه تلاش انسانها در تولید محصولات برای بدست آوردن غذا بوده است. در حالی كه تعدادی از حشرات سودمند بوده و برای تولید محصول حالت تكمیل كننده دارند، حشراتی كه مضر شناخته می شوند هر ساله میلیاردها دلار از ارزش غذایی را از بین می برند.
گذشته از این سالانه میلیونها دلار صرف مبارزه با حشرات می شود.

مواد شیمیایی مورد مصرف در كشاورزی ابزار فوق العاده ای برای مزارع مدرن می باشد. در كشاورزی كاملاً صنعتی برای مبارزه با حشرات هر ساله حدود نیم میلیون تن مواد شیمیایی مورد مصرف قرار می گیرد. مصرف سالیانه مواد شیمیایی برای كودهای تجارتی 50 میلیون تن و بیش از 2 میلیون تن برای مبارزه با علفهای هزر است. انواع زیادی از مواد شیمیایی مورد استفاده برای مبارزه با علفهای هرز و حشرات كه عموماً بدانها آفت كش اطلاق می شود، تابع بسیاری از مقررات محیطی و بهداشتی است.

انواع ماشینها:
مواد شیمیایی مناسب برای كشاورزی بایستی برای رفع یك نیاز مشخص مصرف شوند و جهت دستیابی به حداكثر بازده در قابل پول صرف شده در غلظت، زمان و میزان صحیح بكار رود. بنابراین ماشینهای پخش مواد شیمیایی عامل مهمی در مقدار پخش دقیق و به موقع انجام شدن می باشند.
تقسیم بندی ماشینها برای پخش مواد شیمیایی، متكی به دو شكل مایع و خشك است كه آنها پخش می گردند. مواد شیمیایی مایع معمولاً با یك رقیق كننده نظیر آب یا گازوئیل مخلوط می شوند و به صورت قطرات درشت یا ریز پخش می شوند. برخی از كودهای شیمیایی چون گاز آمونیاك تحت فشار بصورت مایع نگهداری می شوند و سپس بصورت بخار گاز بداخل خاك رها می شوند. مزیت پخش بصورت مایع است كه مواد شیمیایی فوراً در دسترس گیاه قرار می گیرد و هزینه رقیق كننده (چنانچه آب باشد) پایین است. مواد شیمیایی خشك با مواد بی اثری تركیب می شوند كه اجازه رها شدن آهسته تر ماده موثر را ممكن می سازند. این عمل می تواند موثر بودن مواد شیمیایی را طولانی سازد این مواد شیمیایی ممكن است به شكل دانه و یا برای گرد پاشی بصورت پورد خشك باشد.

الف-ماشینهای پخش مواد شیمیایی مایع:
سمپاش یكی از متداولترین ماشینهای مورد استفاده در پخش مواد شیمیایی مایع برای مبارزه با علفهای هرز و حشرات است. كودهای مایع همچنین می تواند فرموله گشته و بصورت مایع پاشیده شوند. نوع ماشین پخش مواد شیمیایی كشاورزی بر حسب روش تحویل، ماده شیمیایی كه قرار است پخش شود و فشار مورد استفاده تغییر می كند. سیستم تحویل ممكن است بطریق دست یا موتوری باشد كه بر دوش حمل می شود وسیله تراكتوری یا كشدینی (یدك كش) باشد یا بر روی كامیون شوار شود هواپیما یا هلی كوپتر باشد.
انواعی كه توسط دست به كار گرفته می شوند. عموماً محدود به اراضی كوچك می باشد كه عمل پخش با دیگر وسایل مشكل یا غیر عملی است. سمپاشیهای دستی ممكن است برای پخش سموم لكه ای كوچك بكار روند. برای مثال: علفهای هرز امتدادحصارها یا اطراف ساختمانها و نقاط كوچكی از مزارع بزرگ كه در آنجا تعداد علفهای هرز زیاد است.

ماشینهای سمپاش زمینی به چهار نوع اصلی تقسیم بندی می شوند.
1-كم فشار
2-پرفشار
3- مه پاش
4-بازگردشی
با وجود آنكه علفكش تماسی فتیله طنابی یك سمپاش نیست، اما جهت مبارزه با علفهای هرز مورد استفاده قرار می گیرد.

سمپاشهای كم فشار:
سمپاشهای كم فشار در فشارهای 20 تا 50 پوند بر اینچ مربع (kpn] (psi) 138 تا 345 كیلو پاسگال پركار می كنند. این سمپاشها بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند و ماشینهای كشاورزی چند كاره می باشند. این بدلیل اجزاء مختلف تشكیل دهنده سمپاش است. كه نسبتاً ارزان بوده و برای مبارزه با علفهای هرز، حشرات و بیماریهای محصول مناسب دارد. این سمپاشها همچنین ممكن است جهت رنگ كاری و پخش بر روی دام به منظور مبارزه با حشرات و بیماریها تجهیز شوند. مایع پاشی در فشار پایین بخصوص برای مبارزه با حشرات و پخش علفكشهای پیش رویش و كودهای شیمیایی در تولید محصول مطابقت دارد (سمپاشهای كم فشار برای پخش ممكن است به ادوات خاك ورزی ثانویه و ردیفكارها ضمیمه گردند.

این عمل اجازه نفوذ تدریجی مواد شیمیایی را در طول زمان كاشت و یا قبل از آن بداخل خاك می دهد. كولیتواتور ردیفی را می توان برای افزودن بر میزان موثر بودن آن در مبارزه با علفهای هرز پس رویش و حشرات به وسایل پخش كم فشار مجهز نمود. سمپاشهای كم فشار در زمان مصرف كود آمونیاك مایع به خاطر اینكه با خاك آمیخته شوند. بلافاصله قبل از هرس دیسك یا كولتیواتور مزرعه ای مورد استفاده قرار می گیرند بدین ترتیب از اتلاف حاصل از تبخیر جلوگیری به عمل می آید.
با افزایش استفاده از كشت بدون خاك ورزی و حداقل خاك ورزی، بكار گیری ماشینهای كاشت شبیه به همراه سمپاش كم فشار برای پخش علفكشهای تماسی ضرورت دارد. تبدیل به كشت بدون خاك ورزی به معنای جای گزینی سمپاش و علف كشی تماسی به جای تعدادی از ادوات خاك ورزی اولیه و ثانویه است كه عموماً به منظور مبارزه به علفهای هرز مورد استفاده قرار می گیرد.

سمپاشهای پرفشار:
سمپاشهای پرفشار از نظر ساختمان شبیه سمپاشهای كم فشار می باشند. اما فشارهای بیش از psi100[ kps689] كار می كنند. در زمان پخش قارچ كشها و حشره كشها، فشار زیاد، نیروی محركه لازم را برای نفوذ كاملتر به داخل برگهای درختان پونش موی حیوانات و درز ساختمانها فراهم می كند. نازلهای مه پاش می توانند با این سمپاش ها به كار روند. این سمپاشها بدلیل داشتن پمپ مخصوص و تجهیزات پیشرفته كه می توانند فشار زیاد را تحمل كنند. نسبت به سمپاشهای كم فشار قیمت بیشتری دارند.

مه پاشها:
مه پاشها نوعی از سمپاش كم فشار می باشند. ماشین مه پاش از یك پمپ كم فشار و نازلهای پخش برای هدایت حشره كش به محل خروج جریان هوای پنكه قفس سنجابی استفاده می كند. هوا از طریق پنكه ذرات مه ای را بوجود می آورد كه آن ذرات را در روزهای آرام و ساكت تا مسافت قابل ملاحضه ای با خود می برد. جهت ذرات مه ماه می تواند توسط وضعیت خروجی هوا كنترل شود. بعلت موثر بودن عملیات ماه پاشی هنگام استفاده صحیح و پایین بودن قیمت اجزاء آن این سمپاش وسیله مناسبی رای دامپروران می باشد ذرات مه می تواند بدون اذیت كردن دامها بر روی آنها هدایت شود. ذرات مه برای سمپاشی ساختمانها و جایگاههای پروار بندی به منظور مبارزه با حشرات بالدار و تیتو پخش بر روی بیشه های كنار جاده ها و امتداد حصارها برای مبارزه با علفهای هرز در زمانیكه باد بردگی مسئله ساز نباشد بكار می رود. میزان تخلیه به تعداد، اندازه، نازلها و سرعت حركت بستگی دارد.

سمپاش دهنده نوع مهم دیگری از مه پاش است كه در باغهای میوه مورد استفاده قرار می گیرد. این سمپاش بصورت كشیدنی بزرگ یا كامیون سوار است و به پنكه پرظرفیتی مجهز شده كه توسط توان دهی (PTO) تراكتور یا بوسیله یك موتور احتراق داخلی به گردش در می آید. دستگاه سمپاش، هوایی را با سرعت بیش از 100 مایل بر ساعت (mi/h) [161 كیلومتر بر ساعت (km/h)] تولید می كند. نازلهای پخش، محلول آفت كش را بدرون جریان هوایی كه دارای حركتی سریع است تزریق می كنند. ذرات مه تشكیل شده بر اثر این عمل، زمانی كه سمپاش های متداول باغی كنترل باد بردگی بسیار دشوار است. از این رو این نوع سمپاشها برای محصولات مزرعه ای مناسبت دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نماتد ساقه و پیاز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نماتد ساقه و پیاز در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نماتد ساقه و پیاز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نماتد ساقه و پیاز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نماتد ساقه و پیاز در فایل ورد (word) :

نماتد ساقه و پیاز

مدیریت مبارزه با نماتد ها
مبارزه علیه نماتدچندان آسان نیست زیرا در داخل خاک یا نسوج گیاهی که کمتر نفوذپذیر است زندگی می کنند و دسترسی به آنها آسان نیست.

روشهای مبارزه:
الف) مبارزه زراعی: یکی از روشهای گیاهی متناوب است. یعنی باید دقت شود که گیاه میزبان به صورت مداوم کشت نشود. مبارزه بر علیه علفهای هرز میزبان نماتدها، استفاده از اقدام مقاوم نیز مؤثراست.
رعایت نکات زیر نیز می تواند مفید باشد:
1) پرهیز از استفاده از بذر، غده یا پیاز آلوده.
2) جلوگیری از حمل و نقل خاک و اندامهای گیاهی آلوده (قرنطینه) از نقاط آلوده به سالم.
3) درصورت امکان سوزان یا کپوست کردن بقایای گیاهای آلوده (کپوست زمانی مؤثر است که حرارت از 730;c45 –60 درجه بالاتر رود).
ب) مبارزه بیولوژیکی :کشت گیاهان از جنس Togeten که ترشحات ریشه آنها سمی است. برعلیه Pretjlenchui وTylenehorhynchun روی گیاهان خانواده زارسه مفید بوده.

نماتدها هم مانند حشرات دارای دشمنان طبعیی هستند که شامل پروتوزورترها ، قارچها ، نماتدهای شکارچی، کنه ها و غیره می شود. هرچند استفاده از این موجودات آسان نیست لیکن افزایش هموس خاک باعث افزایش جمعیت آنها مخصوص پروتوزوئرها می شود و یک تعادل نسبی در خاک به وجود می آید.
ج) مبارزه فیزیکی: نماتدها نسبت به حرارت بالا خاص هستند. لذا از حرارت می توان برای ضد عفونی خاک گلخانه ها ،‌غده ها و پیازهای آلوده و غیره استفاده کرد.

د) مبارزه شیمیایی: درمحصولات گرانقیمت و بخصوص در شرایطی که تناوب مناسب نیست روش مؤثری است که باعث حذف یا کاهش جمعیت نماتدها می شود.در پاره ای از مورد دیده شده که باعث افزایش باکتری های تثبیت کننده است و افزایش رشد گیاه می شود.البته این روش گران است و استفاده متوالی ازآن ممکن است باعث ایجاد آلودگی خاک و بهم خوردن تعادل بیولوژیکی آن شود.

ترکیبات نماتدکش:
این ترکیبات نماتد را حذف نمی کنند بلکه جمعیت را تا زیر سطح زبان اقتصادی پائین می آورند. اغلب نماتدکشها قبل از کاشت مصرقمی شوند. بعضی از ترکیبات جدی را می توان پس از کاشت و روی گیاه مصرف نمود، البته تعداد آنها کم است.
این ترکیبات ممکن است به صورت گاز، مایع یا جامد مصرف شوند.کارآیی مواد گازی یا مایعی که به صورت گاز در می آیند بهتر است و تعداد بیشتری از نماتدها را از بین می برد. زیرا این ترکیبات بهتربه درون ذرات خاک نفوذ می کنند. ترکیبات جامدباید با آب مخلوط شوند یا با خاک مخلوط شده وسپس مزرعه آبیاری شود. بعضی از این ترکیبات نیز به صورت گرانول هستندکه پس از آبیاری (مصرف)به صورت گاز در می آیند. این ترکیبات را می توان همراه با کود و یا مستقل در سطح مزرعه پاشیده و سپس با خاک مخلوط نمود.

ترکیبات مایع نیز به کمک سمپاش در خاک پاشیده می شود. خاک درون مزرعه پاشیده می شود.خاک مزرعه باید کاملاً نرم باشد تا نماتدکش به صورت یکنواخت و کامل با خاک مخلوط شود. در هنگام سمپاشی باید خاک از وضعیت مناسب برخوردارباشد. حرارت نیز از دیگر عوامل مؤثر است. بخصوص در مورد فومیگانت ها حرارت نباید از 10 درجه کمتر باشد. حرارت مناسب 15 تا 20درجه سانتی گراد است(در عمق 20 سانتی متری). پس از سم پاشی مزرعه آبیاری می شود ویا غلطک زده می شودیاهردومورد بهتر است که سطح مزرعه با پلاستیک پوشانده شود.اغلب نماتدکش ها برای انسان سمی هستندوباید با دقت مصرف شود.

نماتد ساقه و پیاز stem and bulb nematode
نماتد ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci(Kuehn) Filip گسترش جهانی دارد. بیشتر در مناطق معتدل شیوع دارد و خسارت می‌زند. بیماری اولین بار در هلند درسال1883 ودر ایالات متحده درسال 1931 گزارش شده است.
در ایران نماتد Ditylenchus dipsaci در روی یونجه گزارش شده است. علاوه براین نماتد به 400 گونه گیاه حمله می‌كند. اما نژاد خاصی از نماتد به پیاز حمله می‌كند. سبزیهائی از قبیل،سیر، لوبیا، باقلا، كلم، هویج، كرفس، مارچوبه، جعفری، نخود، سیب‌زمینی و كدو مورد حمله نماتد Ditylenchus dipsaci قرار می‌گیرد.

مرفولوژی و بیولوژی
عامل بیماری نماتد Ditylenchus dipsaci(Kuehn) Filip می‌باشد كه طول آن3/1-1 میلیمتراست وحدود30 میكرومترقطر دارد. روی بدن استوانه‌ای آن خطوط اریب دیده می‌شود. دم نماتد نر و ماده تیز است هر نماتد ماده 200تا500 تخم می‌گذارد. اولین پوست‌اندازی در تخم انجام می‌شود. پوره مرحله دوم از تخم خارج شده، به سرعت پوست دوم و سوم را نیز انداخته و پوره قبل از بلوغ یا عفونت‌زا را تولید می‌كند.این پوره می‌تواند شرایط یخبندان و خشكی شدید را تحمل كرده و در داخل بافتهای گیاهی مثل ساقه‌ها، برگها، پیازها، بذرها یا درداخل خاك به سر می‌برد.هنگامی كه قسمتهای هوایی گیاه میزبان با غشائی از آب پوشیده می‌شود،نماتدها به طرف بالا حركت كرده و خود را به سر شاخه‌ها و برگهای جدید و جوان می‌رسانند و سپس از طریق روزنه‌ها،

شكافها یا مستقیما به داخل پایه ساقه‌ها یا محور برگ رخنه می‌كند. بعد از ورود به گیاه میزبان پوست چهارم را انداخته ،تبدیل به نر یا ماده می‌شود. چرخه كامل زندگی حدود19تا25 روز طول می‌كشد. تولیدمثل فقط مواقعی كه هوا سرد است متوقف یا كند می‌شود. وقتیكه پیازها شدیدا آلوده شدند ،می‌پوسند، پوره‌های قبل از بلوغ ازآنها خارج شده و گاهی اوقات دراطراف ساقه زیرزمینی پیازهای خشك شده به صورت توده سفید خاكستری پنبه‌ای كه پشم نماتد خوانده می‌شود اجتماع كرده وبرای سالهای سال در همین جا می‌تواند زنده بمانند.

وقتی كه نماتد‌ها به بذر در حال جوانه زدن یا گیاهچه جوان حمله می‌كنند، از نزدیكی كلاهك ریشه هیپوكوتیل یا از نقاطی كه هنوز داخل بذر است وارد می‌شوند. نماتدها بیشتر روی سلولهای پارانشیمی پوست تغذیه می‌كنند. در همین حال سلولهای اطراف نماتدها شروع به تقسیم شدن و بزرگ شدن می‌كنند. نتیجتا برجستگیهایی روی گیاه بوجود می‌آید. گیاهچه‌ها بسته به اندازه و تراكم این برجستگیها ممكن است ناقص‌العضوشده پیچیده شوند،انحنا حاصل كنند ویا بصورت دیگری تغییر شكل دهند. شكاف برداشتن اپیدرم اغلب راه ورود برای مهاجمین ثانوی از قبیل باكتریها و قارچها باز می‌كند. بعد از رخنه نماتد سلولها بزرگ می‌گردند، كلروپلاستها ناپدید، فضاها بین سلولی داخل بافت پارانشیم افزایش می‌یابند. این اثرات اغلب قبل از تماس نماتد باسلولها ایجا می‌شود. واین دال براین است كه تراوشات بزاقی قبل از پیشرفت نماتد منتشر می‌گردند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بیماری آنتراكنوز غلات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بیماری آنتراكنوز غلات در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بیماری آنتراكنوز غلات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بیماری آنتراكنوز غلات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بیماری آنتراكنوز غلات در فایل ورد (word) :

بیماری آنتراكنوز غلات

تقریباً تمامی غلات دانه ریز ، ذرت ، سورگم وتعداد زیادی از گراسها به این بیماری حساس هستند. علائم بیماری معمولاً روی قسمتهای پایینی گیاه ظاهر می شود ؛ ولی ممكن است برگهای بالایی وحتی خوشه ها نیز آلوده شود . علی رغم گسترش نسبتاً زیاد بیماری ، میزان خسارت و كاهش محصول شدید نیست .

قارچ عاملColletotrichum graminicola در مراحل اولیه آلودگی ، معمولاً هیچ گونه علامتی روی گیاه مشاهده نمی‌شود . با پیشرفت بیماری ،گیاه زردرنگ شده ،حالت رنگ پریدگی در گیاه به چشم می‌خورد و گیاه زودتر از موعد مقرر می‌رسد (رسیدگی زودرس ) .چنین گیاهانی ممكن است با گیاهانی كه توسط سایر عوامل مولد پوسیدگی ریشه و ساقه آلوده شده اند ، اشتباه گرفته شود .

اندام باردهی قارچ ( آسروول) كه مصادف با مرحله رسیدن گیاه ظاهر می شود ، وسیله خوبی برای تشخیص بیماری و عامل آن است . در بین تعداد بسیار زیادی از زوائد خار مانند ، تعداد بی شماری آسروولهای كوچك سیاهرنگ و تخم مرغی تا دوكی شكل در روی ساقه یا غلاف برگ تشكیل می شوند ؛ به همین سبب ظاهری برجسته دارند . كنیدیهای تك سلولی ، داسی شكل ، شفاف تا خاكستری روشن در درون آسروول به وجود می‌‌ ‌آیند . ابعاد كنیدی حدوداً 4-6*20 –30 میكرون است .قارچ معمولاً به صورت كنیدی یا میسلیوم در روی بقایای گیاهی آلوده زمستانگذرانی می كند. آلودگی اولیه توسط ماده تلقیح خاكزاد روی ریشه ها یا قسمتهای پایینی گیاه صورت می‌گیرد . سایر قسمتهای هوایی گیاه نیز ممكن است توسط كنیدیهای ثانویه آلوده شود . گونه های وحشی غلات اطراف مزارع ممكن است به صورت منابع اولیه وثانویه آلودگی عمل كنند . علی رغم پراكندگی وسیع جغرافیایی ، تاكنون تحقیقات محدودی روی این بیماری صورت گرفته است . علت این قصور احتمالاً عدم مشاهده حالت اپیدمی شدید عامل بیماری بوده است .

کنترل:

بیماری در خاكهایی كه از نظر فسفر و پتاس فقیر هستند ، شدید تر است . تناوب زارعی با حبوبات ، در مناطقی كه بیماری شایع است ، روش مناسبی برای كنترل عامل بیماری است

بوته گنایی غلات Cereal crazy top

بیماری ناشی از Sclerophthora macrospora که نشانهای آن حالت پیسه ای، کوتولگی گیاه، ضخیم شدن و بد شکلی برگها، زردی بوته، پیچیدگی خوشه و عقیم شدن گیاه است.

این قارچ گندم، جو، یولاف، انواع سورگوم را آلوده می کند. زئوسپورهای آبزی مسئول ایجاد آلودگی هستند. قارچ در گیاه سیستمیک می شود
بیماری سفیدك پودری غلات Cereal powdery mildew

سفیدك حقیقی یكی از بیماریهای مهم غلات در مناطق مرطوب است . عامل بیماری قارچ Erysiphe graminis (Blumeria graminis) است كه یك انگل اجباری است و روی جو بیشتر از سایرغلات خسارت وارد می كند .

علائم بیماری بصورت لكه های سفید رنگ است كه توسط توده میسلیومی سفید مایل به خاكستری در سطح برگ و سنبله ها نیز آلوده شوند . اندامهای باردهی قارچ به رنگ خاكستری مایل به زرد تا تیره در سطح میسلیومهای پیر تشكیل می شود . در سطح زیرین برگ ؛ در محل آلودگی ، نقاط زرد ریز با بافت مرده دیده می شود . در سطح میسلیومهای كنیدی برها به وجود می‌آیند كه كنیدیهای پودری زیادی تولید می‌كنند .

در اواخر فصل رویش ، اندامهای باردهی جنسی قارچ ( كلیستوتیشیوم ) ، به رنگ تیره در سطح توده میسلیوم ، به صورت پراكنده قابل تشخیص است . میسلیومهای قارچ معمولاً به صورت سطحی توسعه می یابند . و تناه در قسمتهای كه هوستوریوم تولید می شود ، میسلیوم به داخل سلولهای اپیدرمی نفوذ می كند . در سطح میسلیوم كنیدی برهای زیادی تشكیل می شود كه حامل كنیدی های تخم مرغی ، شفاف و تك سلولی به ابعاد 8- 10* 20-35 میكرون است . اندامهای تولید مثل جنسی (كلیستوتیشیوم ) قارچ كروی ، سیاهرنگ با دیواره سخت و به قطر 150-300 میكرون است .

این اندامها برای تولید آسكوسپور رسیده و به شرایط آب و هوایی و یا زمستانگذرانی نیاز دارند و كلیستوتیشیومهایی كه روی گیاهان در حال رشد دیده می شود ، معمولاً دارای آسكوسپورهای نارس هستند. قارچ E.graminis از حالت تخصصی بالایی در مقابل میزبان برخوردار است ، به طوری كه برای هر یك از میزبانها ، فرمهای اختصاصی مخصوص به آن میزبان وجود دارد. مثلاً ترتیكاله نسبت به فرمهای مربوط به جو و گندم مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد . هر یك از فرمهای اختصاصی نیز نژادهای فیزیولوژیك مختلفی را شامل می شود .

عكس العمل ارقام مختلف میزبان متفاوت است وجود لكه های زرد و قهوه ای همراه با رشد توده میسلیوم و اسپور زایی زیاد ، از مختصات ارقام حساس محسوب می‌شود : در حالیكه در ارقام مقام لكه ها روشن بوده ، توده میسلیومی دیده نمی شود .كلیستوتیشیوم قارچ بوفور در روی بافت آلوده میزبن تشكیل می شود ؛ اما آسكوسپور رسیده در آنها بندرت یافت می شود . ظاهراً آسكوسپورها در ایجاد آلودگی اولیه نقش زیادی ندارند . توسعه قارچ بیشتر توسط میسلیومهایی كه در روی بقایای گیاهی آلوده یا سایر گیاهان زنده زمستانگذرانی می‌كنند صورت می‌گیرد .

کنترل:

بهترین روش كنترل قارچ انگل ، استفاده از ارقام مقاوم است . هر چند سمپاشی اندامهای هوایی گیاه توسط قارچكشها(آلتو، فولیکور، تیلت) نیز در بعضی از مناطق متداول است

بیماری كچلی (اسکالد) جو Barley scald

كچلی یا اسكالد ، در درجه اول یك بیماری برگی در جو و چاودار است كه توسط قارچی موسوم به Rhynchosporium scalis ایجاد می شود . گرچه ممكن است سایر غلات وحشی (گراسها ) نیز آلوده شوند كه در این صورت گیاه آلوده به صورت منبع آلودگی ، به توسعه بیماری كمك می‌كند.

كچلی یكی از بیماریهای مهم جو در نواحی معتدل سرد مرطوب و مرتفع مناطق گرمسیری است . عامل بیماری بیشتر برگهای جو را مورد حمله قرار می دهد ؛ اما در مواقعی كه بیماری شدید است ممكن است پوششهای گل و ریشكها نیزآلوده شوند

بیماری را از روی علائم برگی می‌توان براحتی تشخیص داد . علائم اولیه به صورت لكه های كوچك بیضوی یا دوكی شكل است . مركز لكه ها به رنگ خاكستری مایل به سفید است و اطراف آنها توسط یك نوار قهوه ای یا مایل به قرمز احاطه شده است . باگذشت زمان لكه های كوچك توسعه یافته و به یكدیگر می‌پیوندند و لكه های بزرگتر با ابعاد و اشكال مختلف بوجود می‌آید . مركز لكه ها نیز ممكن است از خاكستری مایل به آبی تا قهوه ای تیره تغییر رنگ دهد .

اسپورزایی قارچ در شرایط آب و هوایی خنك و مرطوب به خوبی صورت می‌گیرد . شرایط گرم و خشك موجود در مرحله رسیدن خوشه های گیاه ، سبب كاهش تعریق یا توقف تولید اسپور می شود . لكه های ایجاد شده در روی گیاه میزبان ، محیط بسیار مناسبی برای نفوذ و رشد سایر عوامل بیماری زا ست . كنیدیهای قارچ توسط میسلیومهای كنیدی زا و به وصورت یك لایه ژلانتینی نازك ، در سطح لكه ها ایجاد می شود . توده كنیدی به صورت یك لایه متراكم و مرطوب از سلولهای مخمری شكل بی رنگ تشكیل می شود . كنیدیهای بی رنگ با یك دیواره عرضی به شكلهای مختلف و معمولاً دارای نوك هستند . اندازه اسپورها به 3-5*16-20 میكرون می‌رسد . بعضی كنیدی ها در محل نوك دارای خمیدگی هستند . زمستانگذرانی قارچ به صورت میسلیوم روی بقایای گیاهی آلوده صورت می گیرد . تولید اصپور معمولاً در اوایل فصل كه هوا خنك و مرطوب است ، صورت می‌ گیرد . كنیدیها مسئول ایجاد آلودگی اولیه و ثانویه هستند .

کنترل:

بهترین روش مبارزه استفاده از ارقام مقاوم و تناوب زراعی با استفاده از سایر نباتات زراعی است

سیاهك پاكوتاه dwarf bunt (سیاهك بدبو stinking smut)

سیاهك پنهان(common bunt) كه توسط گونه‌های مختلف جنسTilletia ایجاد می شوند، از بیماریهای مخرب گندم هستند كه علاوه بر گندم، به جو و تعداد معدودی از گونه‌های غلات نیز آسیب می‌رسانند. اغلب گونه‌های دیگر بندرت آلوده می‌شوند.

چرخه زندگی قارچهای مولد سیاهك پنهان، شباهت زیادی به سیاهك سخت جو دارد. بوته‌های آلوده معمولاً كوتاهتر از حد طبیعی شده، تعداد پنجه در آنها افزایش می‌یابد. میزان كاهش ارتفاع بوته های آلوده، به نژاد قارچ و رقم گیاه بستگی دارد. علائم بارز بیماری غالباً بعد از مرحله خوشه‌دهی گیاه آشكار می شود. سنبله‌های آلوده دارای رنگ سبز مایل به آبی هستند و گلومهای آنها نسبت به سنبله های سالم بازتر می‌شود. پس از رسیدن محصول، سنبله‌های آلوده با رنگ تیره‌تر و سنبلچه‌های بازتر كه نوك دانه‌های آلوده در آنها قابل رؤیت است، براحتی از سنبله‌های سالم قابل تفكیك است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله كشت فلفل رنگی در گلخانه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله كشت فلفل رنگی در گلخانه در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله كشت فلفل رنگی در گلخانه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله كشت فلفل رنگی در گلخانه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله كشت فلفل رنگی در گلخانه در فایل ورد (word) :

كشت فلفل رنگی در گلخانه
فلفل رنگی با دارا بودن 12 برابر ویتامین c نسبت به پرتقال یكی از پر مصرف ترین سبزیجات در اروپا و آمریكا می باشد كه با رنگ ها و طعم گوناگون به صورت خام و یا پخته مصرف می گردد.چنانچه بتوان فلفل های رنگی را با كیفیت بالا تولید نمود با توجه به مصرف زیاد آن در فصل زمستان می توان مطمئن بود كه بازار خوبی در داخل و خارج از كشور برای این محصول مهیا و آماده است.

شروع کشت : كشت فلفل در خزانه شروع می شود معمولا در اروپا از نیمه اكتبر تا نیمه نوامبر كشت در خزانه آغاز می شود.یعنی از مهر تا آبان ماه و پس از 60 روز نشاء را به گلخانه اصلی منتقل می كنند و برای یك سال از آن محصول برداشت می نمایند.این زمان كشت می تواند برای مناطق شمال ایران در نظر گرفته شود و در مناطق جنوب از اوائل تیرماه می توان كشت در خزانه را آغاز كرد البته باید در مناطق جنوبی كشور كه هوا گرمتر است محیط مناسب را برای خزانه مهیا نمود.چنانچه میزان نوردهی و دمای خزانه مطلوب و درست باشد نشاء پس از 45 روز آماده انتقال به زمین اصلی است ،

مشروط به آن كه دمای محیط خزانه در شب و روز بین 25 تا 26 درجه سانتی گراد باشد و برای جوانه زدن بذر رطوبتی در حد 80 درصد ایجاد گردد.با این شرایط می توان امیدوار بود كه بذرها بین 7 تا10 روز جوانه بزنند در این مرحله میزان نور برای باروری بهینه جوانه ها بین 16 تا 18 ساعت در روز است.وقتی جوانه ها سر از خاك بیرون آورند دمای محیط را باید بین 23 تا 24 درجه سانتی گراد و رطوبت محل را بین 65 تا 70 درصد تنظیم كرد در صورتی كه دمای بستر هم در حد 21 درجه سانتی گراد باشد یك دوره دو هفته ای را به انتظار می نشینیم.

در محل خزانه تراكم بوته باید به گونه ای باشد که بر روی یکدیگر سایه نینداخته و از طرفی با رشد نشا همواره جای بیشتری را برای آنها در نظر گرفت از هفته پنجم دمای محیط را بر روی 24 درجه در روز و 22 درجه در شب تنظیم کرده و دمای محیط بستر را به 20 درجه سانتی گراد می رسانیم چنانچه مقدار نور از 18 ساعت به 14 ساعت در روز تغییر یابد با توجه به وضعیت اقلیمی پس از گذشت 2 تا 4 هفته گیاه جوان به اندازه 20 سانتی متر ارتفاع یافته و 4 برگ حقیقی بر روی ساقه نمایان می شود.

در این حالت نشاء فلفل آماده انتقال به زمین است.فراموش نکنیم که قبل از انتقال نشاء گلخانه از هر حیث مهیا باشد تا به راحتی بتوان شرایط رشد گیاه را مهیا نمود. در اینجا باید تاکید کرد که نباید در انتقال نشاء به زمین اصلی زمان را از دست داد و تاخیر نمود.زیرا این بی توجهی باعث مشکلاتی در طول دوره رشد و باروری ایجاد می کند.از طرفی شرایط محیطی گلخانه باید از نظر نور و دما مطلوب و قابل کنترل بوده و فضای خزانه عاری از هر گونه علف های هرز و آفات و بیماریها باشد تا گیاه جوان بتواند مراحل اولیه رشد خود را در شرایط مساعدی انجام دهد زیرا گیاهی که در وضعیت نامطلوب متولد می شود در ابتدا با مشکلات عمده ای مواجه خواهد شد و در صورتی که این گیاه زنده بماند هرگز نمی تواند یک گیاه سالم و قوی در دوره رشد خود باشد.

حال می توان با آرامش خاطر نشاء را با تراکم 2 بوته در متر مربع کشت نمود در این شرایط یعنی پس از انتقال نشاء به گلخانه دمای بستر بین 18 تا 20 درجه و دمای فضای گلخانه در شب 19 درجه و در روز 21 درجه سانتی گراد و رطوبت محل بین 55 تا 60 درصد باید باشد با توجه به زمان کشت پس از گذشت 4 تا 6 هفته بوته دارای شاخه و برگ و گل می شود و ارتفاع آن به 30 سانتی متر می رسد. وقتی بوته فلفل به ارتفاع 30 سانتی متری رسید کلیه برگ ها و شاخه های فرعی و گل های آن را تا ارتفاع 30 سانتی متری هرس می کنیم وفقط اجازه می دهیم 2 تا 3 شاخه فرعی رشد نماید.

شایان ذکر است اولین گلی که بر روی شاخه های فرعی رویش کرده است باید حذف شود زیرا با تبدیل این گل به میوه با توجه به اینکه در بین دو شاخه فرعی شکل گرفته و رشد کرده است علاوه بر اینکه به صورت بد شکل در می آید آسیب جدی به خود بوته نیز وارد می نماید. به عبارت دیگر به علت رشد میوه و فشاری که به واسطه این باروری به دو یا سه شاخه اولیه وارد می شود اولین گل شاخه های فرعی باید حذف شود. در صورتی که بوته فلفل به اندازه کافی رشد کرده باشد اجازه می دهیم گل دوم به میوه تبدیل شود و اگر تمایلی به این کار نداشته باشیم فرصت مناسبی برای رشد بیشتر شاخ و برگ و ریشه بوته را فراهم ساخته ایم و از طرف دیگر موقعیت را برای تبدیل گل سوم به میوه مهیا وآماده می کنیم. بدیهی است که بر روی 2 یا 3 شاخه مذکور تعدادی شاخه های فرعی رویش می کند که به علت هجم برگ ها می توانیم جوانه انتهایی این شاخه های فرعی را بعد از برگ اول حذف کنیم و یا در صورتی که شاخه فرعی مزاحم شاخه های دیگر شد آن را به طور کلی حذف می کنیم.

توجه داشته باشید که حذف شاخه های فرعی و هرس جوانه انتهایی شاخه های فرعی باید به گونه ای باشد که در نهایت میوه های فلفل در پوشش برگ ها قرار گرفته و بدین وسیله از آفتاب سوختگی در امان بماند خاطر نشان می شود کشاورزان ماهر با توجه به فصل کاشت موقعیت بوته و تراکم بوته اجازه می دهند بین 5 تا 7 گل به میوه تبدیل شود و انتخاب به دو شاخه فرعی یا به عبارتی سه شاخه فرعی تنها بر اساس ارتفاع گلخانه تجربه کشاورز و استعداد بوته می باشد.

بنابراین با داشتن 2 تا 3 شاخه فرعی بر روی هر بوته جمعاً 5 تا 7 گل تبدیل به میوه می شود که با توجه به شکل میوه و مرغوبیت آن در صورت نیاز گل های اضافی را حذف می کنیم تا میوه های مرغوب تری برداشت کنیم این روش تا پایان دوره کشت ادامه خواهد داشت. گل خانه داران عزیز باید بدانند که در طول رشد گیاه نباید از وجود کنه غافل شویم و با مشاهده اولین مورد اقدامات لازم را برای ریشه کن کردن این آفت مخرب به عمل آورد در این رابطه ممکن است برخی از کشاورزان عوارض کنه را با ویروس اشتباه بگیرند که در این مورد باید دقت بیشتری به عمل آورد.مورد دیگری که باز در این مرحله گیاه را تهدید می کند کرم برگ خوار است که خوشبختانه نمی تواند پنهان بماند و به خوبی قابل رویت است.موارد دیگر وجود شته سیاه بر روی برگ فلفل – وجود شته سبز بر روی برگ فلفل – خساراتی که شته بر روی بوته و میوه فلفل به جای می گذارد – خسارت کرم بر روی میوه فلفل و وجود کرم بر روی میوه فلفل و بد شکلی میوه و ;
بستن بوته فلفل: بوته فلفل بر خلاف بوته خیار و گوجه فرنگی به پایین کشیده نمی شود بلکه بر اساس ارتفاع مفید گلخانه می توان دو تا سه شاخه را انتخاب کرده و به انتهای هریک از شاخه های فرعی نخ بسته و آنها را مانند شاخه های اصلی به دور نخ ها پیچید زیرا در پایان دوره گیاه در صورت سلامتی به اندازه ارتفاع مفید گلخانه رشد می کند. در کشت فلفل های رنگی مانند هر کشت دیگری نارسایی در رشد گیاه بوجود می آید که خوبست آنها را بشناسیم تا بهتر بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

بد شکلی میوه زمانی صورت می گیرد که بعد از رویش گل دما برای مدت طولانی مناسب گیاه نبوده و در حد 14 در جه سانتی گراد بوده است.لازم به ذکر است در ماه های سرد زمستان نیز این مشکل برای گیاه بوجود می آید البته این عارضه علت دیگری هم دارد و آن وجود حشرات موزی بر روی گیاه است. این حشرات معمولا شیره گیاه را مکیده و باعث بد شکلی میوه آن می شوند در صورتی که رطوبت گلخانه به 85 درصد برسد و یا در مواقع شب هوای گلخانه سرد و اطراف آن گرم باشد و یا اینکه آبیاری در طول روز دیر شروع شود میوه بوته فلفل ضخیم و در نهایت دو قسمت می شود.زمانی که میوه در اندازه مناسب است ولی تغییر رنگ نمی دهد میانگین دما در شبانه روز کم است بهتر است حداقل نیم درجه میانگین را افزایش داد.
جدا شدن میوه از بوته قبل از رسیدن کامل: این عارضه ممکن است در اول دوره اتفاق بیافتد و علت آن مربوط می شود به برگ های اولیه که هنوز کوچک هستند و نمی توانند به مقدار کافی مواد لازم را تولید کنند با افزایش بر می توان این نقص را برطرف کرد.
تغییر رنگ میوه در حالی اندازه میوه کوچک است: علت این مشکل یا بخاطر تعداد بیش از حد میوه بر روی شاخه ها است و یا اینکه فاصله گره ها کم و برگ ها کوچک است.برای رفع این نارسایی بهتر است میانگین دمای گلخانه را 1 تا 2 درجه افزایش داده و گیاه را وادار به رشد و رویش بیشتری بنماییم.

به طور معمول فاصله بین گره ها باید حدود 6 تا 7 سانتی متر با شد و شرایط گرم گلخانه نیز می تواند باعث ریز شدن میوه ها گردد.در صورتی که انتهای میوه فاسد و یا پوسیده شود کمبود کلسیم علت اساسی آن می باشد و از آنجا که میزان نیاز فلفل به کلسیم زیاد بوده و کمبود آن مشکلات زیادی را برای تولید محصول فراوان و مرغوب ایجاد می کند می توان از نوعی کود کامل که دارای 5/22 درصد کلسیم می باشد و با نام کال ماکس عرضه می گردد استفاده نمود با اضافه کردن این ماده به رژیم غذایی گیاه می توان این عارضه را بر طرف کرد.آفتاب سوختگی هم یکی از عوارضی است که به اثر تابش بیش از حد آفتاب بر روی میوه بر می گردد.

برای اینکه فلفل دچار این مشکلات نشود شما می توانید با پوشش برگ ها بر روی میوه از شدت تابش نور آفتاب بر روی میوه جلوگیری کنید و بالاخره آسیب های این چنینی که بوسیله گنجشک ها بوجود می آید. فلفل های رنگی در طول زمان رشد خود دچار دگرگونی هایی می شود که لازم است گلخانه داران عزیز در این مورد هم اطلاعاتی داشته باشند مثلا واریته بیانگا که به رنگ فسفری مشهور است در ابتدا به همین رنگ است و سپس به رنگ قرمز در می آید و واریته زرو ابتدا به رنگ بنفش است و چنانچه چیده نشوند به رنگ قرمز تبدیل می شود.در حقیقت به خاطر زودرسی این دو واریته و تقاضای بیشتر فلفل های سبز در بازار برای شروع عرضه در بازار می توان از این دو واریته استفاده کرد شایان ذکر است که واریته های دیگر فلفل های رنگی در ابتدا سبز هستند و رفته رفته به رنگ های زرد نارنجی قرمز و شکلاتی تبدیل می گردد.
راهنمای انواع گلخانه (جنس، محصولات قابل کشت، سیستم های مورد نیاز و 😉

مقدمه:
احداث گلخانه برای تولید میوه های خارج از فصل و همچنین گل و گیاهان زینتی از قرن 17 میلادی در اروپا آغاز و در سالهای اخیر به منظور استفاده بهینه از منابع خاك وآب و یا اشتغال زایی در سراسر جهان گسترش یافته است.
این صنعت در استان اصفهان از سال 1340 در منطقه فلاورجان با گلخانه های چوبی شروع شــــده و هم اكنون با احداث گلخانه های مدرن در سراسر استان, انواع محصولات نظیر خیار, گوجه فرنگی, فلفل دلمه ای رنگی, طالبی آناناسی, توت فرنگی, انواع گلهای شاخه بریده مانند رُز, ژربرا و;;. در حال تولید است كه علاوه بر تأمین بازارهای داخلی استان, به سایر استانها و مقداری نیز به خارج از كشور صادر می گردد.

برای اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان احداث گلخانه در استان, سازمان جهادكشاورزی اصفهان مجموعه ای تحت عنوان (آشنایی با كشت های گلخانه ای) تدوین نموده كه حاوی اطلاعات اجمالی از انواع محصولات گلخانه ای سازه ها و چگونگی صدور پروانه تأسیس گلخانه می باشد. كه امید است مورد استفاده علاقه مندان تولیدات محصولات گلخانه ای قرار گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقای گیاه دارویی آنغوزه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقای گیاه دارویی آنغوزه در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقای گیاه دارویی آنغوزه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقای گیاه دارویی آنغوزه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقای گیاه دارویی آنغوزه در فایل ورد (word) :

بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقای گیاه دارویی آنغوزه

آنغوزه با نام علمی Ferula assa-foetida L از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان است. این گیاه علفی, چند ساله و منوکارپیک است به طوری که در طول رویش فقط یکبار به گل می رود و سپس دوره رویشی آن خاتمه می یابد. ریشه این گیاه شیره ای را در خود ساخته و ذخیره می کند که با عمل تیغ زدن مورد بهره برداری قرار میگیرد. این شیره مصارف دارویی داشته و جهت تهیه داروهای ضد انگل, ضد تشنج و قاعده آور مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه در مرتع آنغوزه منطقه خمروت شهرستان زرند ( واقع در شمال غرب کرمان ) به منظور تعیین بهترین روش تیغ زنی برای گیاه دارویی آنغوزه انجام شد . در این تحقیق اثرات پنج روش تیغ زنی عرضی ( شاهد ) , دو طرفه , یکطرفه , طولی و تلفیقی ( ترکیبی از یکطرفه و طولی ) برروی عملکرد شیرابه دهی و بقای گیاه آنغوره در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار مورد بررسی قرارگرفت . نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه اثر تیمارها (روشهای تیغ زنی ) بر عملکرد شیرابه و بقای گیاهان تیغ خورده در سطح احتمال 1/0 درصد معنی دار بود .

میانگین عملکرد تولید شیرابه در روشهای تیغ زنی عرضی ( شاهد ) , دو طرفه , یکطرفه, طولی و تلفیقی به ترتیب 94/62 , 64/59 , 08/39 ,66/19 و38/42 گرم در هر بوته بود و درصد سبز شدن ( بقا ) گیاهان نیز به ترتیب 12, 86 , 94, 76, 96 درصد بود . از آنجایی که روش تیغ زنی دو طرفه از نظر عملکرد تولید شیرابه (64/59 گرم در بوته) با روش تیغ زنی عرضی ( شاهد ) (94/62 گرم در بوته) تفاوت معنی داری نشان نداد و از طرف دیگر بقای گیاهان در روش دوطرفه (86 درصد) تفاوت معنی داری (درسطح احتمال 1/0درصد) با روش تیغ زنی عرضی(12درصد) داشت, لذا روش دوطرفه جهت بهره برداری ازگیاه آنغوزه توصیه می شود.

آنغوزه با نام علمی .Ferula assa-foetida L از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان(1) می باشد. این گیاه علفی, چند ساله و مونوکارپیک2 است به طوریکه در طول رویش فقط یکبار به گل می رود (سال پنجم یا ششم رویش ) و سپس دوره رویشی آن خاتمه می یابد. ارتفاع این گیاه متفاوت و بین 2 تا 5/2 متر است. در انتهای ساقه های اصلی و فرعی گلهای زرد رنگ و مجتمع به صورت گل آذین چتر مرکب پدیدار می شود. برگهای قاعده ساقه این گیاه عموما گوشتدار, به طول متوسط 50 تا 60 سانتی متر و فاقد دمبرگ و منقسم به قطعاتی با تقسیمات فرعی دندانه دار یا لوبدار است ( 3و4 ). این گیاه بومی استپ های ایران و قسمتهایی از افغانستان می باشد . در ایران این گیاه در استانهای فارس , کرمان , خراسان , یزد , سمنان , هرمزگان , سیستان و بلوچستان , اصفهان , لرستان, کهکیلویه و بویر احمد و بوشهررویش دارد (2). قطر ریشه آنغوزه بین 10 تا 12 سانتی متر و طول آن 30 تا 40 سانتی متر می باشد(3). صمغ استخراج شده از این گیاه که با انجام عمل تیغ زنی راس طوقه انجام می گیرد, خاصیت دارویی دارد و منبع درآمد با ارزشی برای تعداد قابل توجهی از روستائیان و بهر ه برداران کشورمان می باشد . تقریبا تمام این صمغ آنغوزه دارای ترکیبات دی , تری و تتراسولفید , مشتقات کومارینی فئوتیدین3 , کامولونفرول4 , اپی سامارکاندین5 , آمبلی پرنین وکانفرول6 و ; می باشد(7و10) . محققین در اسانس حاصل از شیرابه آنغوزه چندین ترکیب مختلف شناسایی کردند(8و 9و 11).

از بخشهای سبز گیاه نیز به عنوان سبزی خورده می شود(7). شیرابه آنغوزه دارای اثر ضد تشنج , قاعده آور و ضد انگل است . در رفع ییوست افراد مسن نیز کاربرد دارد(4و12) . برای اولین بار شخصی بنام کامفر7در سال 1687 میلادی روش تیغ زنی عرضی را در مراتع آنغوزه لارستان فارس اجرا کرد . سپس بومیان این منطقه این حرفه را آموختند واز آن زمان این روش ( عرضی ) در ایران اجرا گردیده است( 1 ) . بدلیل اینکه در روش تیغ زنی عرضی پس از انجام مرحله پیچاندن و کشتن یک برش عرضی در راس طوقه گیاه زده می شود و جوانه انتهایی که در این ناحیه وجود دارد, قطع می گردد , لذا این روش تیغ زنی به مرگ گیاه می انجامد . به همین جهت تراکم بوته های آنغوزه در مراتع به شدت پائین آمده و نسل این گیاه مفید در معرض خطر انقراض قرار گرفته است . محمدی و علیها ( 1368) سه روش تیغ زنی گیاه باریجه1 ( گونه نزدیک به آنغوزه ) را مورد بررسی قرار دادند . این سه روش , برش عرضی , برش طولی و نربری ( قطع ساقه گلدهنده ) می باشد. آنها گزارش کردند که دربرش عرضی بدلیل قطع جوانه انتهایی که در راس طوقه وجود دارد گیاه درسال بعد از تیغ زنی قادر به ادامه حیات نمی باشد. دربرش طولی چون جوانه انتهایی ازبین نمی رود به ادامه حیات گیاه صدمه ای وارد نمی گردد. در روش نربری چون فقط روی ساقه گل دهنده گیاهانی که درسال آخر عمر قرار دارند, اجرا می گردد, لذا گیاهان مرتع به مرحله بذر دهی نمی رسند و بدلیل عدم تشکیل بذ ر نسل گیاه در مرتع به مرور منقرض می گردد.

شاد در تحقیق خود(1374) سه روش, دو برشه (یک روش عمود بر محور غده و دومی موازی با محور غده) , روش اریب و روش سنتی (عرضی) را مورد بررسی قرار داد. وی گزارش کرد که از 20 گیاه تیغ خورده به هر یک از روشهای اول و دوم 12 گیاه باقی ماندند و در سال بعد برگ تولید نمودند و در روش سنتی از 20 گیاه تیغ خورده هیچ کدام قادر به رشد در سال بعد نبودند و همگی خشک شدند. هدف از انجام این تحقیق یافتن روشی صحیح ازتیغ زدن ریشه است به طوری که نه تنها حداکثر مقدار شیرابه کسب گردد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد بلکه به ادامه حیات گیاهان آنغوزه صدمه ای وارد نگردد.

مواد و روش ها منطقه مورد مطالعه
این تحقیق در منطقه ای بنام خمروت در 35 کیلومتری شمال شرق شهرزرند و 100 کیلومتری شمال غرب شهر کرمان انجام شد . این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی است و ارتفاع آن از سطح دریا 2100 متر می باشد. حداکثر درجه حرارت مطلق آن5/38 درجه سانتیگراد در تیرماه و حداقل مطلق آن 5/12- درجه سانتیگراد در دیماه می باشد. متوسط سالیانه بارندگی حدود 130 میلیمترمی باشد .

مراحل بهره برداری
جهت بهره برداری از گیاه آنغوزه انجام سه مرحله زیر ضروری می باشد :
الف – مرحله پیچاندن : این مرحله از اوایل تا اواخر اردیبهشت ماه وقتی که برگهای بوته های آنغوزه زرد می شود و حالت شکنندگی خود را از دست می دهند, انجام می گردد برای انجام این مرحله تمام بوته و گاهی یکی از برگهای بوته که از بقیه بزرگتر می باشد را پیچانده و سنگی به وزن حدود یک کیلوگرم روی آن قرار می گیرد تا به همین صورت خشک گردد . دلیل اصلی انجام این مرحله گم نشدن جای بوته در مراحل بعد می باشد . هر بهره بردارروزانه تقریبا هزار بوته را می پیچاند و این مرحله 5-4 روزطول می کشد .ب – مرحله کُشتن : در این مرحله بوسیله تیشه مخصوصی چاله ای به عمق حدود 15 سانتیمتر در اطراف ریشه گیا ه حفر می گردد و سپس با دست الیاف اطراف طوقه که بقایای غلاف برگهای سال قبل می باشند را جدا کرده و دور می اندازند. بعد خاک نرم اطراف گودال را دور ریشه می ریزند هربهره بردار روزانه حدود 200 بوته را می کشد . این مرحله 20 روز به طول می انجامد.

ج- مرحله تیغ زدن : در این مرحله بوسیله کارد مخصوصی 15 مرتبه و به فاصله زمانی هرچهار روز روش های تیغ زنی مورد مطالعه برروی ریشه گیاهان مورد مطالعه اجرا شد. این مرحله دو ماه به طول می انجامد و در هر بار تیغ زنی ابتدا شیره تراوش شده از تیغ زنی قبل توسط ابزاری بنام کلنت جمع آوری گردید و سپس با کارد عمل تیغ زدن انجام شد.

روش های تیغ زنی مورد مطالعه

جدول 1- تجزیه واریانس اثر روشهای تیغ زنی بر عملکرد تولید شیره و بقای گیاه آنغوزه
پنج روش تیغ زنی شامل روش عرضی ( سنتی ), یکطرفه , دو طرفه , برش طولی و تلفیقی (ترکیبی از یکطرفه و برش طولی) در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند (شکل 1). در روش عرضی پس از انجام مراحل پیچاندن و کشتن راس طوقه گیاه 15 مرتبه و به فاصله زمانی چهار روز بصورت عرضی تیغ زده شد . دراین روش جوانه انتهایی راس طوقه قطع شد . در روش یکطرفه نصف مقطع طوقه گیاه را بصورت عرضی برش زده ( یک برش عمود بر محور ریشه و یک برش موازی با محور ریشه ) بنحوی که جوانه راس طوقه حفظ گردید. در روش دو طرفه جوانه انتهایی حفظ شده و دو برش به شکل نیم دایره بصورت عرضی دردو طرف جوانه ایجاد گردید بدین ترتیب که روش تیغ زنی یکطرفه در دو طرف جوانه اجرا شد یعنی سطح برش دو برابر روش یکطرفه بود . در روش طولی راس طوقه در طول مدت تیغ زنی دست نخورده باقی ماند و چند سانتی متر پائین تر از آن یک برش بصورت طولی در یکطرف طوقه ایجاد گردید . روش تلفیقی نیز ترکیبی ازروشهای یکطرفه و طولی بود بدین ترتیب که این دو روش هر دو همزمان بر روی یک بوته اجرا شدند.

شکل 2- میانگین شیرابه دهی هر بوته گیاه آنغوزه در هر یک از روشهای تیغ زنی
طرح آماری و نمونه گیری

پنج روش تیغ زنی ( تیمار) شامل برش عرضی , یکطرفه , دو طرفه, طولی و تلفیقی در پنج تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند . بدین ترتیب که قسمتی از مرتع که از لحاظ ارتفاع از سطح دریا تمام نقاط آن وضعیت یکسانی داشتند و از نظر سایر شرایط محیطی از قبیل خاک , تراکم بوته و ; شرایط یکنواختی در قسمتهای مختلف آن حکمفرما بود, انتخاب گردید . این قطعه به پنج قسمت تقسیم شد ( تکرارها ) و در هر قسمت 10 گیاه با هر روش ( تیمار ) بصورت تصادفی تیغ زده شد و شیره این 10 گیاه نیز در طول 15 مرتبه تیغ زنی در یک ظرف جداگانه جمع آوری گردید . بدین ترتیب در هر یک از پنج قطعه 50 گیاه و جمعا 250 گیاه ( تعداد کل نمونه ها ) تیغ زده شد . کلا 25 ظرف جمع آوری شیرابه وجود داشت . شیرابه جمع آوری شده در هر ظرف در پایان دوره بهره برداری توزین و در پایان مرحله تیغ زدن گیاهان تیغ خورده خاک داده شده و در بهار سال بعد تعداد گیاهان سبز شده شمارش شدند . داده ها پس از آزمون نرمالیته تجزیه آماری شدند. این عمل با استفاده از نرم افزار Minitabو MSTATC انجام شد. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت.

اثر روشهای تیغ زنی بر عملکرد شیره

نتایج تجزیه واریانس تیمارها ( جدول 1) نشان میدهد که روشهای تیغ زنی ریشه آنغوزه بر عملکرد تولید شیرابه در سطح احتمال 1/0 درصد تفاوت معنی داری دارد. بر اساس مقایسه میانگینها (شکل 2) میزان عملکرد تولید شیرابه در روشهای عرضی ( شاهد ) , دو طرفه , یکطرفه , طولی و تلفیقی به ترتیب برابر با 94/62 , 64/59, 08/39 , 66/19و 38/42 گرم در هر بوته بود. روش تیغ زنی عرضی ( شاهد ) که در حال حاضر در ایران اجرا می شود با روش دو طرفه از نظر میزان عملکرد تولید شیرابه ( به ترتیب 94/62 و 64/59 گرم شیره) در سطح احتمال 1/0 درصد اختلاف معنی داری نداشت . روشهای تلفیقی و یکطرفه نیز از این نظر اختلاف معنی داری با یکدیگر نشان ندادند. روش طولی که همان روش مورد استفاده در تیغ زنی گیاه باریجه است در مورد آنغوزه مناسب تشخیص داده نشد, زیرا شیره دهی پس از چند بار تیغ زدن به شدت کاهش می یابد و محل تیغ خورده خشک می شود بطوریکه این روش با اختلاف معنی داری در کلاس آخر قرار گرفت و کمترین تولید را داشت .

اثر روشهای تیغ زنی بربقای گیاه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس(جدول 1) اثر روشهای تیغ زنی بر بقای گیاهان در سال بعد نیز در سطح احتمال 1/0 درصد تفاوت معنی داری داشت. بطوریکه از 50 گیاه تیغ خورده به هر روش,6, 43, 47, 48و 38 گیاه (12, 86, 94, 96, 76, درصد) به ترتیب در روشهای عرضی , دوطرفه , یکطرفه , طولی و تلفیقی باقی ماندند و در سال بعد مجددا سبز شدند و تولید پیکر رویشی کردند (شکل 3)

شکل 3- میانگین درصد زنده ماندن گیاهان آنغوزه تیغ خورده با هر یک از روشهای تیغ زنی ریشه در سال بعد از بهره برداری

از آنجایی که در چهار روش دو طرفه, یکطرفه,طولی و تلفیقی جوانه انتهایی که در راس ریشه قرار دارد, قطع نمیگردد, لذا در این روش درصد بیشتری از گیاهان نسبت به روش عرضی (شاهد) که جوانه انتهایی به کلی قطع می شود, قادر به ادامه حیات در سال بعد می باشند. در این رابطه شاد در سال 1374 گزارش کرد که از 20 گیاه آنغوزه که به روش عرضی بهره برداری شدند هیچ کدام در سال بعد سبز نشدند. در حالیکه وی گزارش کرد 60 درصد گیاهان تیغ زده شده به روش اریب قادر به ادامه حیات در سال بعد بودند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید