دانلود برنامه سازی پیشرفته C در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود برنامه سازی پیشرفته C در فایل ورد (word) دارای 248 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود برنامه سازی پیشرفته C در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
منظور از برنامه نویسی کامپیوتر
تاریخچه مختصر برنامه نویسی
مراحل نوشتن یک برنامه
قالب کلی برنامه ها در زبان C
انواع خطاهای برنامه نویسی
نمایش متن, دستور printf و کاراکترهای کنترلی
آشنایی با مفهوم متغیرها و عملگرها
چاپ مقدار متغیرها
دستورات ورودی: scanf, getche, getch
فرمت بندی خروجی
تبدیل انواع
تقدم عملگرها
تعینن طول میدان در دستورات scanf, printf
تبدیل انواع داده ای به یکدیگر
عملگرهای ++, —
دستورات شرطی: if, if-else, switch-case
 دستور break
حلقه ها:  while, for, do-while
حلقه های تودرتو
توابع ( مفهوم, طرز تعریف)
توابع کاربر- توابع کتابخانه ای
متغیرهای محلی و سراسری
توابع بازگشتی
خوانایی برنامه
آرایه ها
دستور define
آرایه های چندبعدی
رشته ها

برنامه نویسی
یک برنامه در واقع مجموعه ای از دستورات است که در حافظه ذخیره می شود و سپس کامپیوتر آنها را اجرا می کند.

چگونگی شکل گیری برنامه نویسی
در کامپیوترهای اولیه برای انجام یک دستور خاص(مثلا جمع) ورودی ها به فرم مبنای 2 به دستگاه داده می شد و سپس خروجی به صورت مبنای 2 مشاهده می شد و بعد از آن دستورات بعدی انجام می شد.
با استفاده ساختار فون نیومن کامپیوترهایی تولید شدند که قادر بودند دستورات را در حافظه ذخیره کنند و سپس آنها به طور خودکار و متوالیا اجرا شوند.
به یک مجموعه دستورات که توسط کامپیوتر اجرا می شود برنامه گفته می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ساختار فایل ها و بررسی ذخیره و بازیابی اطلاعات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود ساختار فایل ها و بررسی ذخیره و بازیابی اطلاعات در فایل ورد (word) دارای 242 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود ساختار فایل ها و بررسی ذخیره و بازیابی اطلاعات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل اول
آشنایی با طراحی و مشخصات ساختار فایل ها

هدف کتاب
  یافتن راههایی برای به حداقل رساندن دستیابی به دیسک , برای فایل هایی است که اندازه ومحتویات آنها تغییر می کند.

عوامل موثر در طراحی ساختار فایل
زمان دستیابی نسبتا کم دیسک ها
ظرفیت بالای آنها
حفظ اطلاعات پس از قطع جریان برق

تاریخچه مختصری درباره طراحی ساختار فایل
دستیابی ترتیبی (فایل ها بر روی نوار)
درخت دودویی AVL
درخت B
درخت B+:ترکیب درخت B و لیست پیوندی
دستیابی مستقیم

فصل دوم
 عملیات مهم پردازش فایل

فایلهای فیزیکی و منطقی
فایلها همان مجموعه ای از بایتها هستند که د ر یک دیسک به صورت فیزیکی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از دیدگاه برنامه کاربردی ، فایل تعریف دیگری دارد . استفاده از فایلهای منطقی به برنامه این امکان را می دهدتا اعمال اجرا شده روی یک فایل را توصیف کند؛ بدون اینکه بداند چه فایل فیزیکی را مورد استفاده قرار می دهد. سپس میتوان برنامه را برای پردازش هر یک از چند فایل متفاوت که درای ساختاری یکسان هستند به کار برد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مبحث بی هوشی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مبحث بی هوشی در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مبحث بی هوشی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

(فصل اول)
مقدمه
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیات پژوهش
تعریف واژه ها
محدودیت های پژوهش

 

1-1-مقدمه
یکی از عوارض بیهوشی عمومی به یاد آوردن حوادث حین عمل به دلیل ناکافی بودن عمق بیهوشی می باشد که این حالت می تواند در آینده برای بیمار توأم با مشکلات روحی و روانی باشد  از جمله افسردگی-اختلالات اضطرابی-افکار خودکشی و فوبیا و… . که گاهگاً ریشه اصلی این اختلالات توسط روانپزشک نیز قابل کشف نبوده و خود بیمار نیز قادر به بیان وتوضیح علت بیماری خود نمی باشد. امروزه با مانیتورینگ های مخصوص تعیین عمق بیهوشی از بروز بیهوشی سبک و نهایتاً Awareness جلوگیری به عمل می آید یعنی در صورت بروزیک بیهوشی سبک سریعاً توسط داروهای مختلف عمق بیهوشی را بیشتر (Deep ) می کند ولی بسیاری  از بیمارستانها به دلیل نبودن این وسایل با بیش از مانیتورینگ این مهم نادیده و مستور می ماند. از زمانی که شل کننده ها وارد جراحی و بیهوشی شده اند برخی از بیماران به دلیل شلی و بی حرکتی ایجاد شده توسط این داروها دچار یک بیهوشی سبک می شوند. یعنی متخصصین با دیدن شلی بیمار نیازی به تجویزداروی بیهوشی نمی بینند و این بیماران که ظاهراً بیهوشی و جراحت موفقیت آمیزی داشته اند، به دلیل شنیدن صحبت های پرسنل و پزشکان حین عمل که خیلی از آنها دلهره آور و رنج آور می باشند دچار عوارض Awareness می شوند.
امروزه جلوگیری از Awareness و به یاد آوردن حوادث حین عمل متخصصین سعی می کنند که یک بیهوشی بالانس بدهند، یعنی برای درد بیمار مسکن کافی برای بیهوشی بیمار داروی هوشبری کافی (IV-استنشاقی و… ) و برای شلی وی داروی شل کننده کافی بدهند و بدین ترتیب سه ضلع اصلی مثلث برای انجام یک جراحی (بی دردی-بیهوشی-شلی) به مدت مناسب و متعادل و کافی فراهم می نماید. از آنجایی که برای بیماران ما EEG مانیتورینگ برای عمق بیهوشی انجام نمی شود و تقریباً طبق دوز کتابی و تاحدودی به صورت سنتی بیماران جنران آنستزیا General anesthesia اداره می شوند ما آمار دقیق از میزان بروز Awareness در محل کار خود نداریم لذا بر آن شدیم تا میزان بروز Awareness را با توجه به وضعیت و امکانات فعلی مرکز بسنجیم. ما خود بر این فرضیم که احتمالاً میزان این بروز در مراکز ما نسبت به آمریکا و اروپا بیشتر باشد.
2-1-«هدف کلی»
تعیین فراوانی Awareness زیر بیهوشی عمومی در بیماران 15 تا 50 سال کاندید جراحی الکتیو در بیمارستان شفیعه در سال 1384
1-3: اهداف جزئی طرح
1-تعیین فراوانی Awareness بیماران تحت بیهوشی عمومی برحسب سن
2-تعیین فراوانی Awareness تحت بیهوشی عمومی برحسب جنس
3-تعیین فراوانی Awareness بیماران تحت بیهوشی عمومی برحسب تأهل
1-4:فرضیات پژوهش
H° : Awareness زیر G.A در مراکز ما بیشتر از آمارهای TexT می باشد.
H1 : Awareness زیر G.A  در مراکز ما فرقی با آمارهای  TexT ندارد.
1-5:تعریف واژه ها
Awareness : به یاد آوردن حوادثی که در اتاق عمل اتفاق می افتد در مدت زمانی که زیر بیهوشی قرار دارد را Awareness گویند.
MAC: حداقل غلظت حبابچه ای (فشار نسبی ) هوشبر استنشاقی در یک اتمسفر است که از حرکت عضلات اسکلتی درپاسخ به تحریک زیانبار (برش جراحی پوست) در 50% بیماران جلوگیری می کند.
 ASA1 :
1-6: محدودیت های پژوهش
محدودیت این طرح همانا عدم همکاری بعضی از بیماران بوده که سعی گردیده با حذف این گروه از بیماران مطالعه کمترین محدودیت را داشته باشد.
(فصل دوم)

دانستنیهای پژوهش

مروری بر مطالعات انجام شده
تاریخچه بیهوشی
هوشبرهای استنشاقی
هوشبرهای داخل وریدی
مخدرها
داروهای بلوک کننده عصبی-عضلانی

 

1-2-تاریخچه بیهوشی
بیهوشی از سال 1842 شروع شده و به تدریج پیشرفت کرده تا به هوشبرهای استنشاقی جدید رسیده است. در حال حاضر یک گاز N2O و بخار گاز 3 مایع قابل تبخیر (ایزوفلوران-دسفلوران-سووفلوران) هوشبرهای استنشاقی رایج هستند. به علاوه، متوکسی فلوران، انفلوران و هالوتان در بازار موجود هستند ولی استفاده از آنها کم (هالوتان، انفلوران) یا نادر (متوکسی فلوران) است. هوشبرهای استنشاقی از نظر قیمت، مشخصات فیزیکی و شیمیایی وفارماکولوژی متفاوت هستند. دسفلوران و سووفلوران از ایزوفلوران یا هالوتان گرانتر هستند. با این وجود، هزینه بالای این داروها با پایین بودن فلوی گاز تجویزی و امتیاز پایین بودن محلولیت در خون که موجب بیداری و بهبودی سریع می شود جبران می شود.
فارماکولوژی

 

2-2هوشبرهای استنشاقی :
N2O- هالوتان-ایزوفلوران-دسفلوران-سووفلوران
هالوتان، ایزوفلوران، دسفلوران و سووفلوران هنگام تجویز به داوطلبان سالم فشارخون شریانی را کاهش می دهند. برخلاف هوشبرهای تبخیری N2O اگر به تنهایی تجویز شود یا هیچ تغییری در فشار خون ایجاد نمی کند یا موجب افزایش خفیف آن می شود.
جایگزین کردن قسمتی از هوشبرهای تبخیری با N2O میزان کاهش فشار خون توسط همان غلظت از هوشبر تبخیری به تنهایی را کاهش می دهد. قسمتی از کاهش فشارخون ناشی از هالوتان یا همه آن مربوط به کاهش انقباض پذیری میوکارد و برون ده قلبی است، در حالی که کاهش فشار خون ناشی از ایزوفلوران، دسفلوران و سووفلوران اساساً در نتیجه گشاد شدن عروق محیطی و کاهش مقاومت عروق محیطی مربوط به آن است. ایزوفلوران. دسفلوران و سووفلوران ولی نه هالوتان هنگام تجویز داوطلب سالم ضربان قلب را افزایش می دهد علی رقم کاهش فشار خون ناشی از هالوتان ضربان قلب تغییر نمی کند که به نفع مهار پاسخ رفلکسی گیرنده فشاری توسط این هوشبر استنشاقی است. مقدار کمی از مخدرها (مورفین داروی قبل از عمل یا فنتانیل داخل وریدی قبل از القای بیهوشی) می تواندمانع افزایش ضربان قلب با تجویز ایزوفلوران و دیگر هوشبرهای تبخیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجارت الكترونیكی در اینترنت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود تجارت الكترونیكی در اینترنت در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود تجارت الكترونیكی در اینترنت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تجارت الكترونیك چیست؟
تعریف ساده تجارت الكترونیك (E-Commerce): به عملیات خرید و فروش اطلاعات، كالا و خدمات از طریق شبكه های رایانه ای، اینترنت وWWW  گفته می شود.

تعریف كاملتر: استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات كه باعث سادگی انتقال داده‌ها بین دو طرف یك معامله تجاری می‌شود.

تجارت الکترونیک  در اینترنت كمك می كند تا بتوانیم از محیط محدود به محیط   بزرگتری راه پیدا كنیم!

فرق بین تجارت سنتی و الكترونیكی؟
كلیه عملیات تجارت سنتی فیزیكی است و حضور دو طرف معامله لازم است.
در تجارت الكترونیكی حداقل یكی از عوامل معامله دیجیتالی است.
عوامل كالا، پرداخت و تحویل كالا میتوانند فیزیكی یا دیجیتالی باشند.
مشتری از طریق وب كلیه اقدامات خرید را انجام می دهد.

مزیتهای تجارت الكترونیكی
كاهش هزینه واسطه‌ها: خرید از طریق تجارت الكترونیك باعث كم شدن واسطه‌ها و ارزان شدن قیمت كالا می‌شود. بخصوص خدمات بیمه، بهداشت، سرویسهای مالی كاهش می‌یابند.
كیفیت مدیریت را بالا می‌برد: مدیریت درست خط تولید، مدیریت زنجیره تولید تا فروش و سایر اعمال مدیریت را ارتقاء می‌دهد.
رقابت را افزایش می‌دهد، قیمتها را واقعیتر می‌كند و وسعت بازار را زیاد می‌نماید: تجارت الكترونیك باعث می‌شود فروشندگان و خریداران با اطلاعات زیادی كه بدست می‌آورد بیشتر تجارت كنند و وضع بازار رونق بیشتری خواهد داشت.
انتخاب، راحتی و اعتماد  مشتری بیشتر می‌شود: اعتماد مشتری كه زیاد شود راحتی وقدرت انتخاب بیشتری پیدا خواهد كرد و در نتیجه بازار رونق بهتری پیدا خواهد كرد.

بعضی از منافع تجارت الكترونیكی (1)
راحتی: سایتهای تجارت الكترونیكی در 24 ساعت شبانه‌روز و در 7 روز هفته در دسترس می‌باشند
كاهش هزینها‌های داخلی: حذف واسطه‌ها، ارتباط غیر مستقیم با مشتری از طریق پست الكترونیكی بجای حضور و ارتباط مستقیم، توزیع اطلاعات كالا بر روی شبكه بجای تولید كاتالوگهای گرانقیمت.
كاهش هزینه‌های پرداخت: پرداخت الكترونیكی گاها تا 100 برابر ارزانتر از پرداخت سنتی است!
افزایش سرعت مراحل فروش: شركتهای تجارت الكترونیكی نقدینگی خود را سریعتر از خرده‌فروشان دریافت می‌كنند و بسرعت كالا را توزیع می‌كنند.
كاهش خطا: مراحل خودكار در خرید و فروش و عملیات تجاری باعث كاهش خطا در مراحل مختلف نسبت به روش سنتی می‌شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یك سوراخ
1ـ5 مقدمه
هدف از شبیه‌سازی CFD، معین كردن حالت بهینه شكل قالب شامل صفحه قالب و مقطع عرضی پین برای بدست آوردن ابعاد اكسترود خواسته شده از cm1*cm2 از بخش عبوری مستطیلی با یك سوراخ دایره‌ای از cm1/1 ضخامت برای مركز آن (شكل 1ـ5 را ملاحظه فرمائید. برای بدست آوردن این اكسترود، یك خالی كردن، تقریباً بخش مسطتیلی، قالب برشی با یك انداختن شبیه یك پین در مركز آن مورد نیاز است. آنالیز عنصر محدود انجام شده یك گردش بولی را بكار می‌گیرد یك كد عنصر محدود CFD تجاری. نتایج بدست آمده براساس اطلاعات مواد و موقعیتهای فرآیند كه در قسمت 3 داده شده بنا نهاده شده‌اند.
در بخش 2ـ5 علم هندسه مدل ارائه شده است. در بخش 3ـ5 یك توضیح مختصر از مدل عنصر محدود توسعه داده شده برای شبیه‌سازی ارائه شده است. این استنباط شده بوسیله یك بازبینی متصل از نتایج اكستروژن در بخش 4ـ5. این نتایج شامل یك بازبینی از اطلاعات در زمینه تندی برحسب زمان. فشار و دما مانند یك نقشه از سرعت برش و ویسكوزینه پلیمر، همچنین شكلها در بخش 4ـ5 نتایج محاسبات سطوح آزاد و وارونه اكستروژنه هستند. بخش 5ـ5 تشریح می‌كند اجزاء متفاوتی از قالبها و اهدافشان در جریان قالب نقشه چاپی آبی برای قالب طراحی شده در پیوست A داده شده است.
2ـ5 علم هندسه از مدل
قالب اكستروژن یك جریان پلیمر زیر فشار از ورودی تا خروجی نگه می‌دارد. ورودی یك دایره است با قطر m055/0 كه با بخش عبوری خروج از لوله برابر است. پلیمر از میان بخشهای تناوب و منشعب و اطراف عنكبوتها و از میان تحول قالب دور نهایت از میان سطح قالب جریان می‌یابد (شكل 2ـ5 را ملاحظه فرمائید). لبه قالب یك بخش مسطتیلی انحناءدار بی قاعده با عرض كاسته شده در وسط هست و پین از بخش عبوری شبیه انداخت هست. حتی با وجود آن مقطع عرضی اكسترود و لبه قالب بالانس چهارتایی هستند. (شكل 2ـ5 را ملاحظه فرمائید). بدلیل عنكبوتی پیچیده و ساختار قالب تحول، شبیه‌سازی كردن نیمی از حوزه جریان واقعی لازم بود. شكل (3ـ5 را ملاحظه فرمائید) هر چند تحلیلهای پارامتری می‌تواند باشد و انجام شده باشد خیلی كارآمدتر بوسیله جریان شبیه‌سازی در سطح قالب و یا نواحی زیری قالب فقط با یك ربع از حوزه جریان واقعی بعلت بالانس كردن چهارتایی در آن ناحیه (شكل 4ـ5 را ملاحظه فرمائید). حركت پولی برای شبیه‌سازی جریان قالب 3 بعدی و انتقال گرما مثل جریان سطح آزاد mm25 پائین رود از انتهای قالب بكار می‌رود (شكل 5ـ5 را ملاحظه فرمائید). حوزه محاسباتی مانند شكل 3 بعدی واقعی قالب و یك جریان سطح آزاد بعد از قالب جائیكه سرعت دوباره توزیع می‌شود و كم شدن فشار در یك پائین رود فاصله كوتاه اتصال از انتهای قالب اتفاق افتاده است. حوزه به چندین زیر حوزه تقسیم شده است برای آسان كردن استفاده از موقعیتهای مرز وابسته (شكل 5ـ5 را ملاحظه فرمائید)
 
3ـ5 مدل عنصری محدود
بعلت هندسه 3 بعدی پیچیده از قالب و رابطه غیر خطی میان ویسكوزیته پلیمر و سرعت برش یك شبكه عنصری محدود وظیفه‌ای و دارای جزئیات توسعه یافته برای آسان كردن ثبات عددی از راه‌حل (شكل 6ـ5 را ملاحظه فرمائید). آن شامل 30872 عنصر با شبكه مكعبی شاختاری در سطح قالب و سطوح آزاد و شبكه چهارضلعی غیرساختاری در بخش باقیمانده. شبكه ساختاری در سطح قالب و سطح آزاد كمتر از 33/0 است. بعد از بوجود آمدن شبكه عنصری محدود در گامبیت، مدل بیرون برد، شده برای اطلاعات پولی جائیكه اطلاعات مواد و وضعیت مرزی مشخص شده است.
4ـ5 شبیه‌سازی و نتایج تست حقیقی
1ـ4ـ5 برجستگی قالب ـ تحلیل میزان حساسیت
تبعیت از پارامترهای گوناگون روی برجستگی قالب زمانیكه جریان از میان یك قالب با یك سوراخ دانسته برای اكستروژن مستقیم می‌یابد. برای این بررسی، فقط اجزاء سطح زیری، سطح قالب و سطح آزاد به حساب می‌آیند، در شكل 4ـ5 نمایش داده شده است. هندسه متناسب است در مورد هر دو برنده فقط یك چهارم بخش از قالب محاسبه می‌گردد. شبیه‌سازیهای گوناگون انجام شده برای استفاده چركت پولی بوسیله تغییر حجم از یك پارامتر هنگامیكه دیگر ثابتها، ثابت نگه داشته شوند. مختصات اكسترود در شكل 7ـ5 نشان داده شده برای شبیه‌سازیهای مختلف مقایسه شده است.
یك شبیه‌سازی بدون گرفتن حالت سكون در كار مؤثر اجرا شده و دیگر شبیه‌سازی بوسیله گرفتن حالت سكون كه هست كمتر از 007/0% در برجستگی قالب انجام شده است. مقاطع عرضی سرعت اغلب یكسان هستند برای دو مورد كه نمایش می‌دهد كه نتیجه از حالت سكون برای جریانها در تعداد رینولد كم بی‌اهمیت است. تعداد رینولدها برای جریانهای پلیمری در قالبهای اكستروژن بوش عمودی داده شده معمولاً كمتر از 1 است. شبیه‌سازیهای گوناگون انجام شده توسط تغییر هر حجم از توان از مدل كریو، ویسكوزیته سرعت برشی مبدأ، سرعت جریان توده، پارامتر انتقال و ثابت زمانی هنگامیكه همه پارامترهای باقیمانده ثابت نگه داشته می‌شوند. زمانیكه توان در مدل یاسودا ـ كریو، n از 253/0 به 53/0 تغییر كرده است، تغییر در مختصات اكسترود بین 8/3% و 4/17% پیدا می‌شود. این نشان می‌دهد كه توان یا شیب ویسكوزیته در برابر منحنی سرعت برش یك ثانیه بیشتری بر روی برجستگی قالب دارد. تأثیر توان بر روی برجستگی قالب در شكل 8ـ5 نشان داده شده است.
زمانیكه حجم پارامتر انتقال از 5/0 تا 2 تغییر كرده است كه بكار رفته در مدل كریو، تغییر در برجستگی قالب كه مشاهده شده كه كمتر از 7/2% بوده است. نتایج شبیه‌سازیهای مختلف زمانیكه با استاندارد یكی در درصد مقایسه شده در جدول 1ـ5 نشان داده شده است.
2ـ4ـ5 توانائی اكستروژن معكوس از جریان پولی
كارایی اكستروژن معكوس، پشكویی از ابعاد ورودی قالب زمانیكه مقطع عرضی خروجی مورد نظر داده شده است، بكارگیری نرم‌افزار جریان پولی توسط معكوس جریان و شبیه‌سازیهای اكستروژن مستقیم از بین یك قالب با یك سوراخ تحلیل شده است. شبیه‌سازیها توسط گرفتن فقط ؟؟ بخش از سطح قالب در امتداد با سطح آزاد اجرا شده‌اند. یك شبیه‌سازی توسط دادن حوزه خروجی خواسته شده از ورودی اجرا شده و جریان پولی شبیه‌سازی اكستروژن معكوس را انجام می‌دهد و شكل خروجی قالب مورد نیاز از خروجی را می‌دهد. بعد یك شبیه‌سازی توسط گرفتن حوزه لبه قالب اجرا شده بوسیله اكستروژن معكوس از ورودی و جریان پولی شبیه‌سازی اكستروژن مستقیم را انجام می‌دهد. و شكل از حوزه اكسترود را می‌دهد.
بعد. شكلها از بخش ورودی در شكل قالب‌گیر و بخش خروجی در شكل دومی برای معتبر ساختن توانائی شبیه‌سازی اكستروژن معكوس از جریان پولی مقایسه شده‌اند. مختصات اكسترود در شكل 7ـ5 نمایش داده شده برای هر دوی شبیه‌سازیها مقایسه شده‌اند. نتایج 2 شبیه‌سازی در ارتباط با درصد مقایسه شده‌اند در جدول 1ـ5 نمایش داده شده است. ابعاد معكوس حوزه اكسترود خواسته شده از ورودی در اكستروژن معكوس خیلی به ابعاد بدست آورده شده توسط اكستروژن مستقیم نزدیك است با یك اختلاف درصد كمتر از 2% كه نمایش می‌دهد كه توانائی اكستروژن معكوس از جریان پولی خیلی خوب است.
3ـ4ـ5 تبعیت از جریان مخالف روی مقطع عرضی اكسترود.
تعدادی شبیه‌سازیهای اكستروژن مستقیم انجام شده برای تعیین اثر جریان مخالف بر روی مقطع عرضی اكسترود كرون، شبیه‌سازیهای انجام شده توسط گرفتن سطح قالب (بخش1)، سطح قالب، سطح زیری (بخش1 و2) و همه قالب (بخش‌های1 و2 و3) همراه با سطح آزاد (شكل 3ـ5 را ملاحظه فرمائید) و ابعاد اكسترود مقایسه شده‌اند. گنجایش از سطح زیری در شبیه‌سازیها نشان می‌دهد یك اختلاف از 5% در ابعاد از اكسترونهائی زمانیكه مقایسه كرد با شبیه‌سازیها بوسیله گرفتن فقط سطح قالب كه نشان می‌دهد كه سطح زیری باید در شبیه‌سازیها شامل باشد. اما اختلاف در ابعاد از اكسترود فقط 1% برای شبیه‌سازیهای انجام شده با سطح زیری و سطح قالب و كل قالب هست كه نشان می‌دهد كه شبیه‌سازیهای پارامتری می‌تواند انجام شده با سطح زیری و سطح قالب باشد اما برای نتایج دقیق‌تر كل قالب باید درنظر گرفته شود.
4ـ4ـ5 نتایج شبیه‌سازی اكستروژن معكوس
شبیه‌سازیها بر روی یك 2.52 GHz, windowsكامپیوتر خانگی با رم GB-1 اجرا شده است. بر روی این پلت فرم 19 ساعت و 36 دقیقه از زمان cpu برای بدست آوردن كل نتایج شبیه‌سازی معكوس نیاز بوده است. جریان پولی مفید بوده است برای انجام دادن شبیه‌سازی عددی از قالب اكستروژن، بكارگیری اطلاعات فرآیند و مدل عنصری محدود كه در بالا شرح داده شده است.
بعد نتایج یك پس‌انداز برای بكارگیری پست روان ملاحظه شده‌اند. شبیه‌سازیهای اكستروژن برای هندسه قالب موجود و پارامترهای فرآیند اكستروژن واقعی اجرا شده است. مقطع عرضی اكسترود با شبیه‌سازی بدست آمده شبیه شكل بدست آمده در طول اكستروژن واقعی هست.
 مقایسه شكل 9ـ5 با شكل 10ـ5. در حدود 5% انحراف در عرض و ارتفاع می‌تواند با محدودیتهای شبیه‌سازی حمایت شود به‌خوبی با نتایج از خنك كردن و پائین كشیدن كشش در طول اكستروژن واقعی.
طرح اكستروژن معكوس نیرومند از نرم‌افزار كاربردی CFD برای بدست آوردن یك سطح قالب محدود و مقاطع عرضی بین مركزی برای تولید یك اكسترود مستطیلی با یك سوراخ دایره‌ای در مركز آن مفید بوده است.
ابعاد محصول هدف 5% بزرگتر داده شده است برای جبران كردن برای پائین كشیدن و تأثیرات سرما در كالیبراتور و پائین رود دورتر. برنامه از برجستگی قالب تأثیر می‌گیرد بعلت كاهش سرعت از گداز در ناحیه سطح آزاد كه آن از قالب خارج می‌شود و سطح قالب مورد نیاز را محاسبه می‌كند و مقاطع عرضی پین مركزی برای بدست آوردن ابعاد اكسترود خواسته شده بعد از خروج گداز از ناحیه سطح آزاد. مختصات لبه قالب شبیه‌سازی مفید داده شده در ضمیمه A را بدست آورد.
1ـ4ـ4ـ5 توزیع فشار
فشار یكی از پراهمیت‌ترین مقادیر از تنزیل در تحلیل قالب اكستروژن است.
در تحلیل حاضر، فشار خروجی 5 مشخص شده بود. این مقدار كمك می‌كند بعنوان یك مرجع برای نتایج ارائه شده در زیر برای دیگر حوزه‌ها، شكل 11ـ5 و 12ـ5 نشان می‌دهد توزیعهای فشار در تمام خوزه ورودی سطوح یكسان از مختصات ثابت، كه عمودی هستند برای هدایت جریان كه می‌تواند مشاهده شود كه فشار پیوسته در امتداد سطوح یكسان از ورودی قالب تا خروجی كاهش می‌یابد و سطوح از فشار ثابت برای هدایت جریان عمودی هستند كه نشان می‌دهد كه آنها نواحی باز چرخشی در قالب نیستند. افت فشار در تمام قالب از ورودی تا خروجی 02/5 مگاباسكال  می‌باشد.
2ـ4ـ4ـ5 توزیع سرعت
شكل 13ـ5 و 14ـ5 طرح نقشه برجسته‌ای از بزرگی سرعت از تمام حوزه و در سطوح یكسان مختلف را نشان می‌دهد. سرعت حداكثر از پلیمر تقریباً  1/14 است كه در ناحیه همگرا شده در تعدیل كننده پمپ ذرب اتفاق می‌افتد و میانگین سرعت در خروجی  1/6 است.
3ـ4ـ4ـ5 توزیع دما
توزیع دما بوسیله حل معادلات بالانس انرژی توصیفی در حوزه قالب بدست آمده است. شكل 15ـ5 توزیع دما از پلیمر را در طول اكستروژن نشان می‌دهد. پلیمر وارد قالب می‌شود در یك دمای 473 درجه كلوین و دیوارهای قالب در یك دمای k473 نگهداری می‌شوند بنابراین تغییرات دما در درون قالب اتفاق نمی‌افتد. سطح بیرونی پلیمر تا k465 خنك می‌شود زمانیكه از قالب mm25 پائین رود بیرون می‌آید. دما در قالب افزایش می‌یابد بعلت چسبناكی گرمای پیدا شده k5 در اطراف نزدیك ناحیه پین جائیكه سرعتهای برش بالا در طول بررسیهای پارامتری اتفاق می‌افتد كه ناچیز است و بنابراین در شبیه‌سازی نهائی ناچیز است.
4ـ4ـ4ـ5 سرعت برش، ویسكوزیته و توزیع فشار
ویسكوزیته سیترون در شبیه‌سازی قالب در مدل كاربردی كاریو ـ یاسورا مشخص شده بود. با این مدل ویسكوزیته ماكزیمم اتفاق می‌افتد زمانیكه سرعت برش به صفر تمایل دارد و یك مینی‌یوم است زمانیكه سرعت برش بالاترین است. سرعت برش از 0 تا 320   تغییر می‌كند. در دیوار پین مركزی بیشترین می‌شود. اطراف دیواره‌های سطح قالب سرعت برش در حدود 70 تا 150   تغییر می‌كند. مقدار ویسكوزیته از 480 تا 13350، Pa-S تغییر می‌كند. این حد بالا از ویسكوزیته نشان می‌دهد درجه غیر خطی مواد در حل عددی. شكل 16ـ5 . 17ـ5 و 18ـ5 حد فاصل سرعت كشش و ویسكوزیته را نشان می‌دهد.
5ـ5 طراحی قالب
وظیفه نهایی همه شبیه‌سازیهای انجام شده هست رسیدن به شكل بهینه از قالب برای بدست آوردن ابعاد خواسته شده از حوزه اكسترود است. برای اینكه ساده كردن ساخت و بررسی، قالب اكسترود شامل 5 صفحه می‌شود هركدام وظیفه و اهمیت خودشان را دارند. بعد از خروج پلیمر اكسترود با سرعت زیاد حركت می‌كند و از میان یك صفحه شكننده پرده جریان می‌یابد. آن هست اندازه‌گیری شده در واحد متر بوسیله یك پمپ چرخ دنده‌دار ذوب قبل از ورود به قالب. اولین صفحه قالب، تعدیل كننده پمپ ذوب متصل كرده قطر خارجی mm55 پمپ چرخ‌دنده‌دار ذوب به صفحه تعدیل كننده عنكبوتی كه در چرخش وصل می‌كند صفحه عنكبوتی با 3 عنكبوت. عنكبوتها برای نگهداری یك پین میان‌تهی برای شكل دادن سوراخ مركزی اكسترود مفید هستند یك سوراخ متصل در یكی از عنكبوتها ساخته شده است از خط نیتروژن تنظیم شده به پین میان‌تهی برای نگهداری فشار گاز و به میانه شكل دادن حوزه در اكسترود. بنابراین پلیمر از میان صفحه زیری جریان می‌یابد. تغییر شكلش از مدور به حالت خمیده، بخش عبوری شبیه مستطیلی از صفحه سطح قالب آخری با بخش عبوری یكسان، اجازه گداخته پلیمر به نیت شود قبل از خروج از قالب. پین مركزی در ساختار عنكبوتی محكم شده و بخش عبوری خروجش انداختنی هست بطوریكه بدست آوردن یك سوراخ مدور در اكسترود كردن نهائی بعد از باد كردن جریان آزاد و توقف درهمان زمان خروج ذوب شده پلیمر منحنی است بخش عبوری سطح قالب مستطیلی شكل منتظر است برای تغییر شكل دادن به پائین رود حوزه مستطیلی خواسته شده همه قسمتهای قالب در شكل مونتاژ شده، شكل گسترده، دید 2 بعدی و جداگانه در شكلهای 19ـ5 تا 22ـ5 نمایش داده شده‌اند.

خلاصه
هدف از این مطالعه توسعه یك استراتژی ممكن برای طراحی قالب كارا در روش اكستروژن برای شكل‌دهی پلیمر اكسترود شده با یك شكل دلخواه باتوجه به افزایش عملكرد قالب یك پلیمر مذاب و بدست آوردن محاسبات خیلی مهم فیزیكی و پدیده‌های سیال شناسی در فرآیند را شامل می‌شود. روند 3 بعدی و انتقال حرارت از میان قالب همچنین حركت به سمت خروجی قالب در داخل سطح آزاد تحلیل شده است.
استفاده از رفتار عامل CFD در انتها باتوجه به رفتار غیر نیوتنی پلیمر 2 نمای اكسترود با اشكال لازم،  با 10 سوراخ گرد یك اندازه و روی خط مركز به قطر mm1/1 برای طراحی قالب محاسبه شده‌اند. موارد مورد استفاده با یك درجه‌بندی صنعتی شامل پلی‌استیژن استیرن 663. تركیب شده با ناخالصی‌های براق‌كننده. هدف از شبیه‌سازی CFD محاسبه فشار، حرارت، سرعت، تنش و توزیع سرعت برشی روی كل قلمرو شبیه‌سازی و بررسی تأثیر قسمتهای مختلف روی تعادل جریان جرم در خروجی قالب و در پایان تعیین شكل بهینه قالب شامل پایه قالب و پینها برای محاسبه ابعاد دلخواه از قسمت اكسترود شده.
 
 فهرست
 لیست فصلها
 لیست جداول
 لیست شكلها
 لیست ضمیمه
 منابع(مراجع)
فصل یك
1 مقدمه
1 مقدمه
2 هدف
3 انگیزه
5 طرح كلی از كارحاضر
فصل دو
7 زمینه ومرورنوشتجات
7 روش تزریق
8 تجهیزات تزریق
8 شمای تزریق كننده
10 خنك‌كاری و مراقبت تجهیزات
11 قالبهای تزریق
11 برخی فرضیه های لایه ای
14 مناطق فشار,سرعت ودما
15 انواع قالبها
16 عوامل كیفی موثردر كیفیت تزریق شده
17 تورم تزریق شده
22 دمای دیواره قالب
23 تولید حرارت ماده لزج
23 مرور نوشتجات
فصل سه: معادلات حاكم از جریان پلیمر و هدایت گرمایی, شرایط مرزی و خواص پلیمر
26 معادله‌های پایستگی (بقا)
26 معادله موازنه جرم
27 معادله موازنه مومنتوم
29 معادله موازنه انرژی
29 فرضیات كلی
29 مایع غیر نیوتنی
36 شرایط مرزی
37 مسخصات پلیمر (ذرات پلاستیكی)
39 شبیه‌سازی عددی
39 مقدمه
42  مرور نرم‌افزار
43 برنامه play flow
44 پیش‌بینی شكل تزریق
45   طراحی معكوس قالب
45 جریان سطح آزاد
46 شبكه منظم وشبكه های غیر یكسان
46 شبیه‌سازی عددی
فصل پنج ـ طراحی قسمت مستطیلی قالب تزریق با یك سوراخ
49 مقدمه
50 علم هندسه از مدل
53 مدل عنصری محدود
53 شبیه‌سازی و نتایج تست حقیقی
53 برجستگی قالب ـ تحلیل میزان حساسیت
54 توانایی اكستروژن معكوس ازجریان پولی
55 تبعیت ازجریان مخالف روی مقطع عرضی اكسترود
55 نتایج شبیه‌سازی معكوس اكستروژن
57 توزیع فشار
60 توزیع سرعت
60 توزیع دما
62 سرعت برش، ویسكوزیته و توزیع فشار
62 طراحی قالب
فصل شش ـ طراحی قسمت مستطیلی قالب اكستروژن با 10 سوراخ
68 معرفی
70 هندسه مدل
72 عامل انتهایی مدل
72 شبیه‌سازی و نتایج تست موجود
74 Preland  
76 توزیع فشار
78 توزیع سرعت
78 توزیع حرارت
78 نرخ برش، سرعت و توزیع تنش
81 پیش‌بینی سطح مشترك آزاد واكستروژن معكوس
81 طراحی قالب
فصل هفت ـ نتایج و توصیه‌ها برای اصلاحات آینده
85 نتایج
85 نتیجه وپیشنهادات برای پیشرفت درآینده

لیست جداول(پیوست)
100

    جدولA-1
105 جدولB-1

 

         لیست شكلها
51 (شكل3-5)حوزه قالب اكستروژن باسطح آزاد
51 (شكل4-5)هندسه از سطح قبلی وسطح قالب ونواحی سطوح آزاد
52 شكل(5-5)نمایش حوزه با مرز موقعیتها
52 شكل(5-5)نمایش حوزه با مرز موقعیتهای حوزه محیط محدود وشبكه لبه قالب
58 شكل(9-5)قالب موجود و نمایش متقابل و برشهای عمودی قالب بهبودیافته جدید
59 شكل(11-5)طرحی ازفشارایستا
59 شكل(12-5)طرحی از فشار ایستادرسطوح مختلف
61 شكل(13-5)طرحی ازحجم سرعت
61 شكل(14-5)طرحی ازحجم سرعت-فشاردرسطوح مختلف
64 شكل(15-5)طرحی از توزیع دما
63 شكل(16-5)طرحی از سرعت قطع كردن
63 شكل(17-5)طرحی از ویسكوزیته
64 شكل(18-5)سرعتهای بریدن در بخش عرضی لبه قالب
66 شكل(19-5)منظرمونتاژشده ازكل قالب
66 شكل(20-5)منظرشكافته شده ازكل قالب
67 شكل(21-5)منظرشكافته شده ازقالب اكستروژن
67 شكل(22-5)منظر2بعدی ازكل قالب
71 شكل(2-6)حوزه كاملی ازقالب اكستروژن
71 شكل(3-6)حوزه نیمه ای ازقالب اكستروژن با سطح آزاد
71 شكل(4-6)حوزه نمایش با وضعیت سرحد
73 شكل(5-6)نمای بسته ازلبه ها پایه ها وپینه

75 شكل(6-6)حوزه عنصر محدودونیمه از شبكه برش عمودی داده شده اكسترود
شكل(7-6)نیم حوزه ای از قالب اكستروژن
شكل(8-6)تقسیم خروجی به 10قسمت
75 شكل(10-6)طرحی از فشار ایستا
77 شكل(11-6)طرحی از فشارایستادرسطوح مختلف
79 شكل(13-6)طرحی ازحجم سرعت
79 شكل(14-6)طرحی ازحجم سرعت درسطوح مختلف
79 شكل(15-6)سرعت میان خط مركزی ازخروج
80 شكل(16-6)طرحی از توزیع دما
80 شكل(17-6)طرحی از سرعت بریدن
80 شكل(18-6)طرحی از ویسكوزیته
82 شكل(19-6)برشهای عمودی اكسترود مورد نیاز وقالب شبیه سازی شده
82 شكل(20-6)درصدسرعت جریان انبوه برای قالب بالانس شده وطراحی شده
84 شكل(23-6)منظرمونتاژ شده ازكل قالب
84 شكل(24-6)منظرشكافته شده ازكل قالب
8494 شكل(25-6) منظرشكافته شده ازكل قالب
  لیست مراجع

  لیست ضمیمه
98 Appendix.A
101 Appendix.B
105 Appendix.C

فصل6
طراحی قسمت مستطیل شكل قالب اكستروژن با 10 سوراخ
1ـ6 معرفی
هدف از شبیه‌سازی CFD تعیین مطلوب‌ترین شكل قالب شامل dielend و پین و بهترین طول قسمتهای مختلف می‌شود تا بیشترین تعادل جریان در خروجی قالب با ابعاد اكسترود شده دلخواه  قسمت عبوری مستطیل شكل با 10 سوراخ گرد مساوی روی خط مركزی به قطر mm1/1 فراهم كند (عكس 1ـ6 مشاهده می‌شود)
جریان از میان قالب موجود بوسیله Altar inc آسانتر تحلیل شده بود [47]. برخی مدلها دوباره آنالیز شده بود توسط نرم‌افزار Paly flow تا بیشترین تعادل جریان در خروجی قالب را فراهم كند. در نتیجه اساس داده مواد و موقعیت فرایند داده شده در فصل 3 فراهم شده است.
77-97
در قسمت 6.2 هندسه‌ای از مدل ارائه شده است. در قسمت 6.3 یك تعریف كوتاه از توسعه عامل انتهایی مدل برای شبیه‌سازی ارائه شده است. این قسمت بوسیله مرور جزئیات نتایج اكستروژن در قسمت 6-4 پیگیری می‌شود. این نتایج شامل مروری بر داده‌های سرعت و فشار و حوزه گرمایی علاوه بر كشیدن نقشه برش و سرعت پلیمر می‌شود. همچنین نتایج محاسبات صفحات آزاد اكستروژن معكوس در قسمت 6-4 نمایش داده می‌شود. قسمت 6-5 اجزای مختلف قالب و اهمیت آنها در جریان قالب و تصویر آبی كشیده برای طراحی قالب p در ضمیمه B داده شده است را توضیح می‌دهد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مطالبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق موضوعه ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

موضوع
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در حقوق موضوعه ایران

در تعریف خسارت آمده است :
الف – مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود
ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند (1) در تعریف خسارت تاخیر تادیه گفته شده است : خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائن داده شود . خسارت تاخیر تادیه از مصادیق ربح پول است که دراصطلاح عامیانه به ان نزول گفته می شود ، خسارت دیر کرد هم به ان گفته می شود .(2)
مبدا و منشا خسارت تاخیر تادیه
قانون مدنی ناپلئون مبدا خسارت تاخیر تادیه را اصولا اززمان تقدیم دادخواست به دادگاه قرار داده بود ائین دادرسی مدنی ما هم از این اصول پیروی کرده است و موضوع خسارت تاخیرتادیه از سال 1306 در قوانین ما برقرار شده است (3) قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26 اسفندماه سال 1310 در مواد 33 و 34 و 36 ( که ماده34 ان قانون در مورخ 18/10/1351 اصلاح گردیده وبه مواد 34 و 34 مکرر تبدیل شده است ) صراحتا دریافت خسارت تاخیر تادیه را پیش بینی نموده ودر ماده 34 ان قانون امده است در مورد معاملات مذکور درماده 33 وکلیه معاملات شرطی ورهنی راجع به اموال غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظیم کننده سند درخواست کند دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور وخسارت دیر کرد صادر خواهد کرد و …. ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک می گوید خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه درمحاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود در صورتیکه بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و ….. مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه دو قسم است : اول :برای اسناد شرطی و معاملات با حق استرداد ازتاریخ سررسید سند.
دوم :برای اسناد رهنی و هر سند استقراضی دیگر از تاریخ ابلاغ اظهاریه یا اجرائیه یا تقدیم دادخواست به دادگاه . قانونگذار در قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 25 شهر یور ماه 1318 در باب دهم از فصل سوم طبق مواد 719 الی 726 و با عنوان در خسارت تاخیر تادیه اورده است : در دعاوی که موضوع ان وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و… و در ماده 725 قانون ایین دادرسی مدنی امده است :
در صورتیکه موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم نماید . و ماده 221 قانون مدنی می گوید: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسوول خسارت طرق مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح شده باشد و یا به حسب قانون موجب ضمان باشد .(5) حال پس از اشاره ای گذرا به مواد قانون ثبت اسناد و املاک و قانون ایین دادرسی مدنی و قانون مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه که قابلیت اجرا داشته اند با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 برای استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و براوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ ازادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود : در بند پنجم اصل چهل و سوم امده است منع اضرار به غیر و انحصار واحتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام . و طبق اصل چهل ونهم قانون اساسی : دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد .این حکم با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود (6) لذا چنانچه واضح و روشن می باشد ربا از نظراسلام حرام است و قانون اساسی در اصول چهل و سوم و چهل و نهم باطل بودن و ممنوعیت معاملات ربوی و ثروتهای حاصل از معاملات ربوی را غیرشرعی و غیر قانونی اعلام کرده و حتی دولت موظف به اخذ ثروتهای ناشی از ربا و استرداد ان به صاحب حق گردیده است .امام خمینی ره درکتاب شریف تحریر الوسیله می فرمایند حرمت ربا تحقیقا بوسیله قران کریم و سنت معصومین علیهم السلام و اجماع مسلمین ثابت است بلکه بعید نیست که حرمت ان از ضروریات دین باشدو ربا از گناهان کبیره و بزرگ است و در قران عزیز و اخبار زیادی به شدت با ان برخورد شده است و …..(7) ربا دو قسم است: 1- معامله ای 2- قرضی اما اولی انست که یکی از دو چیز مثل هم یا زیاده عینی ، به مثل دیگر فروخته شود مانند فروختن یک من گندم به دو من ان یا به یک من و یک درهم ، یا با زیاده حکمی مانند یک من گندم نقدا به یك من نسیه و ….. در فرهنگ معین جلد دوم ربا در لغت به معنی 1- سود یا ربحی که داین از مدیون می ستاند 2- فضل ومنت اورده شده است .(8) همچنین ربا به معنی زیادت است چنانکه خداوند در قران فرموده : فاذا انزلنا علیها الما اهتزت و ربت سوره حج ایه 5 (9) در اصطلاح ربا عبارت است ازبیع یکی از دو مال همجنس که مکیل و یا موزون باشد به دیگری با زیادت در یکطرف، خواه زیادت حقیقی باشد مانند فروختن یک قفیز گندم به دو قفیز آن و خواه زیادت حكمی باشد مثل فروختن یك قفیز گندم نقد به یك قفیز نسیه و یا قرض ستاندن یکی از ان دو در مقابل دیگری با زیادت هر چند انها مکیل وموزون نباشند این قدامه در المغنی می نویسد : ربا در شروع عبارت است از زیادت دراشیامخصوصه ( طلا، نقره ،خرما ، گندم ، جو ، نمک ) با استفاده از متون فقهی ربا بر دو گونه است : 1- ربا فضل و ان زیادت عینیه است یعنی جنس ربوی به مثل خود با زیادت یکی از عوضین . 2- ربا نسیه و ان بیع جنس ربوی به مثل خود بطور نسیه ،مثل فروختن یک قفیز گندم نقد به یک قفیز گند م نسیه (10) حرمت ربا به اتفاق مسلمین و صریح قران مجید است : احل الله البیع و حرم الربوا …. سوره بقره ایه 276 یا ایها الذین امنوا اتقوالله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین سوره بقره ایه(11) در زبده البیان امده است ربا در لغت یعنی فزونی لیکن درمعنی اصطلاحی ان، مراد ان است که یا ربا دربیع است به اینکه نوع مبادلات را بصورتی انجام دهند که ربوی شود به اینکه جنس و متاعی مانند گندم را مثلا با همان جنس معاوضه نمایند با چیزی اضافه ویا ربا در قرض به اینکه مثلا کسی هزار تومان بدهد و درمدتی بعد یک هزار و صد تومان بگیرد که هر دونوع معامله حرام است و موجب بطلان (12) حال این سوال مطرح می شود که ایا خسارت تاخیر تادیه با ربا یکی است و یا اینکه ماهیتی متفاوت دارد در کتاب ایین دادرسی مدنی و بازرگانی نوشته مرحوم احمد متین دفتری امده است این خسارت ( خسارت تاخیر تادیه ) در واقع ربح پول و اجرت ان است که برای احتراز از معارضه با قاعده حرمت ربا عنوان خسارت به ان داده شده است که اجرت پول مانند اجرت و منافع هر مال دیگری به دو صورت اجرت المسمی و اجرت المثل خواهد بود . یكی از مصادیق ربا كه مطرح گردیده خسارت تاخیر تادیه می باشد كه ان را شاخه ای از قرض ربوی می داند و ان اینکه مدیون از ان جهت که در موعد مقرر دین خود را ادا نکرده است باید مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تاخیر در اداء دین به طلبکار بپردازد(13) این که پرداخت این وجه اضافی به عنوان خسارت تاخیر تادیه ربا محسوب می شود و یا خیر و حرام است و یا خیر اختلاف نظر وجود دارد انها که خسارت تاخیر تادیه راربا نمی دانند معتقدند که در واقع جریمه ای برای بدهکار که به موقع دین خود را نپرداخته و در نهایت موجب تحمل ضرر و زیان از ناحیه طلبکار گردیده تعیین شده و ان را مشمول ربا نمی دانند .

 

منابع و ماخذ:
پاورقی
1- دکتر جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ، بنیاد راستاد خرداد 1363 ص260
2- دکتر جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ، بنیاد راستاد خرداد 1363 ص260
3-دکتر متین دفتری ، احمد . ایین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد 1، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد سال 1378،ص 378
4- قانون ایین دادرسی مدنی
5- قانون مدنی
6- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- امام خمینی (ره) ، ترجمه تحریر الوسیله ،جلد دوم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ص 423
8-دکتر معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد دوم انتشارات امیر کبیر ، سال 1364 ، ص 1634
9- قران کریم
10- جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، انتشارات امیر کبیر ، سال 1362وص102
11- قران کریم
12- اردبیلی ، مقدس ، تخلیص و ترجمه زبده البیان ، ترجمه دکترسید جعفر سجادی ، انتشارات عطائی ، سال 1362،ص 291
13- دکتر متین ، احمد . ایین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد 1، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد سال 1378،ص 375
14- دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، انتشارات شرکت انتشار ، سال 1376 ،ص 264
15- دکتر مهر پور ، حسین ، مجموعه نظریات شورای نگهبان ، جلد سوم ، انتشارات موسسه کیهان ، سال 1361 ، ص 198
16- ساسان نژاد ، امیر هوشنگ ، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، انتشارات فردوسی ، ص 122
17- ساسان نژاد ، امیر هوشنگ ، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، انتشارات فردوسی ، ص 210
18- روزنامه رسمی سال پنجاه و چهارم شماره 1516، مورخ شنبه هفدهم بهمن ماه 1377
19-ایین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره بماده 1082 قانون مدنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشنهاد مقاله درس پردازش موازی
الگوریتم‏های بهینه انتشار برای همبندی‏های مبتنی بر Mesh

حل مسایل به صورت موازی بر روی شبکه‏ای از پردازنده‏ها به منظور افزایش سرعت اجرای الگوریتم‏ها، پژوهشگران را با چالش چگونگی برقراری ارتباط بین پردازنده‏ها روبرو می‏کند. از اینرو در سیستم‏هایی که از ارسال پیغام برای ارتباط استفاده می‏نمایند، هزینه زمانی ارسال پیغام بین پردازندها بر کارایی الگوریتم اثر می‏گذارد و بنابراین ضروری است که این هزینه حداقل باشد.
در این پژوهش، مساله ارتباط بین پردازنده‏ها در همبندی‏های مبتنی بر Mesh بررسی می‏شود. ابتدا بررسی بر روی کارهای انجام شده و الگوریتم‏های ارایه شده برای انتشار پیغام در این شبکه‏ها و مقایسه آن‏ها صورت می‏گیرد و پس از آن تلاش می‏شود تا الگوریتم‏های بهینه معرفی شوند. الگوریتم‏هایی که هدف آنها کاهش زمان و منابع با حداقل کردن تعداد بسته‏های ارسالی و پیدا کردن بهترین راه ارسال می‏باشد.

 

چكیده
در این مقاله یك الگوریتم ساده برای مسئله‌ی كوتاهترین مسیر تك-منبع  در یك گراف مسطح با یالهای با وزن غیر‌منفی ارائه خواهیم داد. الگوریتم مزبور در زمان   و با انجام  ،  ، عمل بر روی مدل EREW PRAM اجرا می‌شود. نقطه قوت الگوریتم در سادگی آن است كه آنرا برای پیاده‌سازی و استفاده ، در عمل بسیار كارامد می‌سازد. در این مقاله ساختار داده‌هایی برای پیاده‌سازی این الگوریتم بر روی EREW PRAM  ارایه شده است. می‌توان این الگوریتم را با انجام تغییراتی بر روی مدل برنامه‌نویسی MPI  به سادگی پیاده كرد. الگوریتم ما بر اساس ناحیه‌بندی گراف ورودی و استفاده از روش موازی الگوریتم دایسترا ، بنا شده است.
 
1 مقدمه
مساله‌ی كوتاهترین مسیر یك مساله‌ی زیربنایی و مهم در بهینه‌سازی تركیبیاتی است كه از ارزش عملی و تئوری زیادی برخوردار است. برای یك گراف جهت‌دار  كه شامل n راس و m یال است، مساله‌ی كوتاهترین مسیر عبارت است از پیدا كردن یك مسیر با كمترین وزن بین هر دو راس u و v كه در مجموعه‌ی راسها وجود دارند. وزن مسیر u-v برابر مجموع وزن یالهای بین آنهاست. وزن كوتاهترین مسیر بین u-v ، فاصله از u تا v نامیده می‌شود. مساله‌ی كوتاهترین مسیر، بر حسب جفت راسهای u و v و نحوه‌ی وزن‌گذاری یالهای گراف به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شود.
اگرچه الگوریتم‌های سریال كارا  برای بیشتر این گونه مسایل وجود دارند اما هنوز فقدان یك الگوریتم موازی كارا برای آن احساس می‌شود؛ الگورتیم كارا ، یعنی الگوریتمی كه میزان كار  انجام شده توسط آن برای حل مساله معادل یا نزدیك به تعداد كاری باشد كه توسط بهترین الگوریتم سریال لازم است (منظور از كار، مجموع تمام كارهایی است كه توسط پروسسورها انجام می‌شود). طراحی یك الگوریتم كارا برای مساله‌ی كوتاهترین مسیر ، یك مساله‌ی حل نشده‌ی مهم را در پردازش موازی تشكیل می‌دهد. یكی از دلایل ممكن برای نبود چنان الگوریتمی می‌تواند این باشد كه بیشتر تاكیدها بر روی به دست آودردن یك الگوریتم خیلی سریع (یعنی NC) قرار گرفته است. به هر حال در اغلب موقعیتهای عملی، كه تعداد پروسسورهای موجود ثابت و خیلی كوچكتر از اندازه‌ی مساله‌ای است كه در دست داریم ، هدف اصلی و ابتدایی ما اینست كه یك الگوریتم work-efficient (به‌جای الگوریتم خیلی سریع) داشته باشیم؛ چرا كه در چنان مواردی زمان اجرا بر كاری كه بین پروسسورها تقسیم می‌شود غالب است. اگر چنان الگوریتمی سایر پارامترهای خاص مانند سادگی و پیاده‌سازی راحت را داشته باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
یكی از گونه‌های مهم مساله‌ی كوتاهترین مسیر ، مساله‌ی كوتاهترین مسیر تك-منبع یا درخت كوتاهترین مسیر است : با داشتن یك گراف جهت‌دار  كه شامل n راس و m یال و یك راس  مشخص كه منبع نامیده می‌شود، است، مساله‌ی ما عبارت است از پیدا كردن كوتاهترین مسیر از s به تمام راسهای دیگر در G . مساله‌ی كوتاهترین مسیر تك-منبع یك راه حل سریال كارا دارد مخصوصا وقتی كه G هیچ راس منفی نداشته باشد. در این مورد مساله می‌تواند توسط الگوریتم دایسترا در زمان  با استفاده از هیپ فیبوناچی  یا یك ساختار داده‌ی صف اولویت با زمان حدی مشابه، حل شود[2] .
در این مقاله ما برای مساله‌ی كوتاهترین مسیر تك-منبع بر روی یك گراف مسطح G با وزن یال حقیقی و غیرمنفی ، یك الگوریتم ساده ارایه می‌دهیم كه پیاده‌سازی آن راحت است. با مصالحه‌ای بر زمان اجرا ، الگوریتمی (قطعی) ارایه می‌دهیم كه از لحاظ work-efficiency بهبودی بر الگوریتمهای قبل از آن باشد. این الگوریتم كه با جزییات كامل و اثبات در [1] ارایه شده است. در اینجا ما آن الگوریتم را با توضیحات بیشتر توضیح می‌دهیم.  به‌طور دقیقتر الگوریتم مزبور بر روی EREW PRAM در زمان   و با انجام   عمل ، اجرا می‌شود كه   .
مانند الگوریتمهای كوتاهترین مسیر تك-منبع قبلی ، الگوریتم حاضر بر اساس ناحیه‌بندی گراف و تبدیل مساله به یك دسته از مسایل كوتاهترین مسیر بر روی ناحیه‌ها، عمل می‌كند. عملكرد الگوریتم ما به این صورت است كه با داشتن یك ناحیه‌بندی  از گراف، ما برای هر ناحیه الگوریتم دایسترا  را بكار می‌بریم و در پایان ، الگوریتم دایسترا را بر روی گراف كمكی كه با استفاده از اطلاعات كوتاهترین مسیر در نواحی ساخته شده ، اجرا می‌كنیم. جزییات این الگوریتم در بخشهای بعدی آمده است. با تولید كپی‌های مناسب و كافی از یالهای گراف ، از خواندن و نوشتن همزمان  پروسسورها در حافظه جلوگیری می‌شود. همانطور كه گفتیم ما در الگوریتم خود نیازمند یك ناحیه‌بندی از گراف ورودی هستیم كه برای محاسبه‌ی این ناحیه‌بندی ، ما یك پیاده‌سازی EREW PRAM از الگوریتم ارائه شده در [3] را ارایه می‌دهیم. این پیاده‌سازی خاص، یك ناحیه‌بندی از گراف مطابق با نیاز الگوریتم ما را محاسبه می‌كند. در این الگوریتم هم فرض می‌شود كه گراف ورودی مسطح است.
مهمترین امتیاز الگوریتم ما سادگی آن است كه پیاده‌سازی آنرا راحت می‌كند، طوری كه پیاده‌سازی آن بر اساس روتینهای زیربنایی و قابل فهم ، همانطور كه در ادامه گفته خواهد شد، استوار است كه می‌توان آنها را در همه‌ی كتابخانه‌های الگوریتمهای موازی یافت. می‌توان این الگوریتم را با انجام تغییراتی بر روی مدل برنامه نویسی MPI به راحتی پیاده كرد. ذكر این نكته حایز اهمیت است كه برای ماشینی كه اجازه‌ی خواندن و نوشتن همزمان را می‌دهد، الگوریتم ما می‌تواند به‌طرز قابل توجهی ساده‌تر شود؛ بخاطر اینكه دیگر ایجاد كپی‌های فراوان از گراف ورودی برای خواندن همروند لازم نیست.
ما در بخش بعدی ، تعاریف را ارایه می‌دهیم و برخی از نكات ابتدایی در مورد جداساز‌ها (separator) و ناحیه‌بندی گراف مسطح را بیان می‌كنیم. الگوریتم ما در بخش 3 ارایه شده است. در بخش 4 هم جزییات مربوط به پیاده‌سازی بدست آوردن یك ناحیه‌بندی از گراف را توضیح می‌دهیم. در بخش 5 در مورد پیاده‌سازی الگوریتم بر روی MPI صحبت می‌كنیم. نتیجه‌گیری و جمع‌بندی هم در بخش 6 ارایه شده است.

2 مقدمات اولیه
در ادامه‌ی این مقاله فرض كنید  یك گراف جهت دار مسطح با وزن یالهای حقیقی و غیر منفی است كه   راس و  یال دارد (گراف را مسطح در نظر گرفتیم). در ادامه وقتی ما در مورد خصوصیات جداساز گراف G صحبت می‌كنیم، ما به گراف غیرجهت‌دار G اشاره داریم كه با حذف جهت از یالهای آن به‌دست می‌آید (یعنی جداساز را بر روی گراف غیرجهت‌دار پیدا می‌كنیم). اما وقتی ما در مورد كوتاهترین مسیر صحبت می‌كنیم، به‌هر حال ما جهت یالها را به حساب می‌آوریم.

تعریف 1 جداسازِ یك گراف  ، برابر است با زیر مجموعه‌ای مانند C از  ، كه بخشهای حذف‌شده از  را به دو زیر مجموعه‌ی جدا از هم A و B تقسیم می‌كند، بطوری‌كه هر مسیر از یك راس در A به یك راس در B ، حداقل شامل یك راس از C باشد.

به هر كدام از راسهای گراف یك عدد نسبت می‌دهیم و به آن  ارزش  راس می‌گوییم. ارزش هر راس را برابر  در نظر می‌گیریم كه n  برابر تعداد راسهای گراف است. این برای آن است كه هنگام تقسیم گراف به بخش‌های جدا از هم آنرا بصورت متوازن تقسیم كنیم. فرض كنید  ، نشان دهنده‌ی ارزش راس  باشد. آنگاه ارزش زیرمجموعه‌ی  ، بصورت  نشان داده خواهد شد .

در شكل 1 یك جداساز نمونه برای گراف نشان داده شده است.
Lipton  و Tarjan در قضیه‌ی زیر ، [4] ، نشان دادند كه اندازه‌ی جداساز گراف می‌تواند كوچك باشد.

قضیه 1 (قضیه‌ی جداساز مسطح) فرض كنید  یك گراف n راسی مسطح است با ارزش‌های غیرمنفی بر روی راسهای آن كه مجموع آنها برابر 1 است؛ آنگاه یك جداساز S  برای G وجود دارد كه V را به دو مجموعه‌ی   و  تقسیم می‌كند ، به طوری كه  و هر كدام از  و  ، حداكثر مجموع ارزش  را دارند.
 
شكل 1 . یك جداساز برای گراف كه نودهای آن با رنگ
خاكستری نشان داده شده‌اند.
ما جداساز S را یك جداسازِ   برای G می‌نامیم.

تعریف 2  ناحیه‌بندی  یك گراف یعنی تقسیم بندی راسهای گراف به نواحی جداگانه ، بطوریكه : (1) هر راسی یا درونی باشد، یعنی متعلق به دقیقا یك ناحیه باشد، یا مرزی باشد، یعنی حداقل بین دو ناحیه مشترك باشد؛ (2) هیچ یالی بین دو راس درونی كه متعلق به نواحی مختلف هستند، موجود نباشد. برای هر عدد صحیح  ،  ، یك تقسیم-r   گراف G ، یعنی تجزیه‌ی ناحیه‌ای G به  ناحیه، كه هر ناحیه حداكثر  راس و حداكثر  راس مرزی داشته باشد (  و  ضریبهای ثابت هستند).

شكل 2 یك ناحیه‌ی بندی نوعی برای یك گراف را نشان داده است.

شكل 2 . ناحیه‌بندی گراف به 3 ناحیه‌ی مجزا

روالهای مورد نیاز الگوریتم ما عبارتند از:  (1) الگوریتم دایسترا (نسخه‌ی سریال و موازی) كه توسط یك ساختار داده‌ی هیپ  (مثلا باینری هیپ) پیاده‌سازی شده است. (2) یك پیاده‌سازی استاندارد الگوریتم محاسبه‌ی پیشوند  (یا پیشوند بخشی ) و مرتب‌سازی؛ و (3) الگوریتم موازی جداساز مسطح  كه توسط Gazit و Miller در [5] ارایه شده ؛ نسخه‌ی پیاده‌سازی EREW PRAM این الگوریتم در بخش 4 داده شده است.
دو زیرروال اصلی كه توسط الگوریتم ما فراخوانی می‌شوند عبارتند از: (1) الگوریتم سریال دایسترا ؛ كه ما آنرا در داخل الگوریتم خودمان ، بر روی گراف H با راس منبع s به صورت  ، فراخوانی خواهیم كرد. (2) نسخه‌ی موازی الگوریتم دایسترا ؛ این الگوریتم بر روی گراف  در زمان  با استفاده از  پروسسور روی EREW PRAM اجرا می‌شود (كه   و  ) . برای فراخوانی الگوریتم دایسترای موازی ، برای  و راس مبدا s از عبارت   استفاده می‌كنیم. در اینجا فرض می‌كنیم كه خواننده با الگوریتم دایسترا آشناست. برای یادآوری می‌توانید به [2] مراجعه كنید.
الگوریتم دایسترای موازی :  نسخه‌ی موازی‌شده‌ی الگوریتم دایسترا كه دایسترای موازی نامیده می‌شود، سرراست و قابل فهم است و با بروز رسانی برچسب‌های فاصله بصورت موازی انجام می‌پذیرد. ایده‌ی اصلی الگوریتم بصورت زیر است : فرض كنید كه هر پروسسور P یك هیپ مخصوص به خود دارد كه می‌تواند اعمال Insert و DecreaseKey را در زمان ثابت و اعمال Find و DeleteMin را در بدترین حالت در زمان  انجام دهد (برای یاد آوری اعمال فوق به [2] نگاه كنید). فرض كنید یك راس با كوچكترین فاصله‌ انتخاب شود و قبل از شروع تكرار بعدی به P پروسسور فرستاده (broadcast) شود. لیست مجاورت راس انتخاب شده ، به P بخش با اندازه‌های مساوی تقسیم می‌شود بطوری‌كه فاصله‌ی راسهای مجاور بتواند بطور موازی در زمان   به‌روز شود (d درجه‌ی راس انتخاب‌شده است). هر پرسسوری كه یك راس را به روز رسانده است ، آن را در داخل هیپ خصوصی خودش Insert می‌كند (یا عمل DecreaseKey را بر روی آن انجام می‌دهد)، و دوباره از هیپ خصوصی خودش یك راس با كوچكترین برچسب را انتخاب می‌كند. در تكرار بعدی، پروسسورها بطور دسته جمعی با انجام یك عمل محاسبه‌ی پیشوند ، راسی را كه در كل كوچكترین فاصله را دارد را انتخاب می‌كنند. راس انتخاب‌شده از تمام هیپ‌هایی كه در آن است حذف می‌شود. حال  تكرار بعدی می‌تواند آغاز شود. پیاده‌سازی الگوریتم فوق راحت است: هر پروسسوری یك هیپ محلی دارد بطوری‌كه می‌تواند یك نسخه‌ی سریال از الگوریتم را مورد استفاده قرار دهد. تنها عمل موازی كه مورد نیاز است ، عمل محاسبه‌ی پیشوند است.
لازم به ذكر است كه ، استفاده از هر هیپی با بدترین زمان  برای اعمال آن (مثلا هیپ دودویی)، خواست ما را برآورده می‌سازد. همانطور كه در بخش 3 خواهیم دید، كار انجام شده توسط این نسخه از پیاده‌سازی الگوریتم دایسترای موازی ، ، بطور مجانبی از كارهایی كه توسط سایر مراحل الگوریتم انجام می‌شود كمتر است (برای اینكه  ).

3 الگوریتم كوتاهترین مسیر
در این بخش ما الگوریتم خود را برای حل مساله‌ی كوتاهترین مسیر تك-منبع بر روی گراف مسطح G با وزن یال غیرمنفی ، ارایه می‌دهیم. ما فرض می‌كنیم كه گراف G دارای یك تقسیم-r معلوم است (تعریف 2 را ببینید). در بخش 4 نشان خواهیم داد كه چگونه می‌توان یك تقسیم-r برای گراف یافت. فعلا فرض می‌كنیم جنین تقسیمی را داریم.
فرض كنید كه  راس منبعی باشد كه می‌خواهیم درخت كوتاهترین مسیر را برای آن حساب كنیم. بطور خلاصه الگوریتم ما بصورت زیر عمل می‌كند :
در داخل هر ناحیه ، برای هر راس مرزی v ، یك درخت كوتاهترین مسیر با ریشه‌ی v محاسبه می‌شود. این محاسبات بصورت همروند با استفاده از الگوریتم دایسترا بر روی نواحی انجام می‌شود. در ناحیه‌ای كه شامل s است ، اگر s یك راس مرزی نباشد، یك محاسبه‌ی اضافی باید انجام شود. سپس G را به  تبدیل می‌كنیم. گراف  شامل موارد زیر است : راس مبدا s ؛ تمام راسهای مرزی بر روی نواحی G ؛ یالهای بین هر دو راس مرزی كه به ناحیه‌ی یكسانی از G تعلق دارند كه وزنهای آنها معادل با فاصله‌ی آنها در داخل ناحیه است (اگر مسیر بین آنها وجود نداشته باشد، یال متناظر آن برابر  قرار داده می‌شود)؛ در درون ناحیه‌ای كه شامل s است ، مثلا ناحیه‌ی  ، یالهای بین s و راسهای مرزی  نیز در  شامل می‌شوند كه وزن این یالها برابر با فاصله‌ی راسهای مرزی از s است. بعد از بدست آوردن  ، یك محاسبه برای بدست آوردن كوتاهترین مسیر تك-منبع با استفاده از الگوریتم موازی دایسترا بر روی آن انجام می‌دهیم كه در نتیجه ، كوتاهترین مسیر از s به تمام راسهای دیگر  ، یعنی تمام راسهای مرزی در G ، محاسبه می‌شود. بعد از این مرحله، سرانجام كوتاهترین مسیر از s به باقی‌مانده‌ی راسها در G (یعنی راسهای درونی) بصورت موازی محاسبه می‌شود. برای محاسبه‌ی فاصله‌ی هر راس درونی ، از اطلاعات راسهای مرزی ناحیه‌ی متعلق به آن استفاده می‌شود. جزییات پیاده‌سازی الگوریتم ما بصورت زیر است :

ورودی: یك گراف جهت‌دار مسطح  ، و یك راس منبع مشخص  ، و یك تقسیم-r از گراف  به نواحی  ،   و  . فرض كنید  مجموعه‌ی راسهای  باشد و  مجموعه‌ی راسهای مرزی  باشد. و مجموعه‌ی  را برابر مجموعه‌ی تمام راسهای مرزی در نظر بگیرید. و همچنین  برای  را ، برابر مجموعه‌ای از ناحیه‌ها در نظر بگیرید كه راس مرزی v متعلق به آنهاست. بدون از دست دادن كلیت مساله فرض كنید  . اگر s یك راس مرزی باشد آنگاه  بطور دلخواه از میان یكی از ناحیه‌هایی كه s بین آنها مشترك است انتخاب می‌شود.
گراف ورودی  به‌صورت مجموعه‌ای از لیستهای مجاورت كه در آرایه A ذخیره شده‌اند، نشان داده می‌شود بطوریكه راسهای مجاور راس  یك بخش متوالی در آرایه را تشكیل می‌دهد كه آنرا بصورت  نشان می‌دهیم (شكل 3 را نگاه كنید). برای راحت كردن تولید كپی‌های مورد نیاز از گراف ، گراف ورودی به ساختار داده‌های زیر مجهز شده است: هر راس داخلی ناحیه‌ی  (یعنی راسی كه در  قرار دارد) یك برچسب دارد كه نشان دهنده‌ی ناحیه‌ای است كه به آن تعلق دارد. مجموعه‌ی راسهای مرزی  (یعنی ) بصورت یك آرایه نشان داده می‌شود. همچنین تمام راسهای مرزی ،C، بصورت یك آرایه نشان داده می‌شوند. فرض می‌شود كه تمام راسهای مجاور راس مرزی ، كه متعلق به یك ناحیه هستند، یك بخش متوالی از راسها را در  ایجاد می‌كنند. راسهای مرزیِ مجاورِ راس  كه آنها را با  نشان می‌دهیم ، متعلق به چند ناحیه هستند كه بطور دلخواه در درون یكی از بخشها قرار می‌گیرند. هر راس  دو اشاره‌گر به  دارد، یكی به راس ابتدایی و یكی به راس انتهایی در بخش متوالی از راسها در آرایه، كه به  تعلق دارد، اشاره می‌كند. هر  یك اشاره‌گر به آرایه‌ی  ، كه شامل ناحیه‌هایی است كه v در آنها یك راس مرزی است، دارد. سرانجام هر راس مرزی  یك اشاره‌گر به محل  در آرایه‌ی  دارد. نمایش ساختار داده‌های مربوط به تقسیم-r در شكل 3 نشان داده شده است.
 
شكل 3 . ساختار داده‌های لازم برای ارایه‌ی تقسیم-r

در شریطی كه یك راس مرزی متعلق به نواحی متعددی است، بخش‌بندی لیست‌های مجاورت راس‌های مرزی، به پروسسورها اجازه می‌دهد كه بطور همروند بتوانند به داده‌های مربوط به راسهای مرزی مشترك دست پیدا كنند در حالی كه از خواندن و نوشتن همزمان جلوگیری بعمل می‌آید.
خروجی: یك درخت كوتاهترین مسیر كه ریشه‌ی آن s است. درخت كوتاهترین مسیر در قالب آرایه‌های  و   بازگردانده می‌شود؛ در  ، فاصله از s تا v ذخیره می‌شود و در  ، پدر v در درخت كوتاهترین مسیر نگهداری می‌شود.
Method:
1.    Initiliation
2.    Computation of shortest path s inside regions
3.    Computation of shortest path tree inside 
4.    Contraction of    into 
5.    Computation of shortest path tree in 
End of Algorithm.

اكنون پیاده‌سازی هر مرحله از الگوریتم فوق را تشریح می‌كنیم.
1. مقدار دهی اولیه . ما ابتدا از هر ناحیه‌ی  به تعداد  تا كپی ، تولید می‌كنیم. وقتی كه ما كوتاهترین مسیر را در داخل هر ناحیه حساب می‌كنیم ، این كپی‌ها لازم هستند.   را به عنوان kامین كپی از ناحیه‌ی  در نظر بگیرید ( ) ، كه وابسته به kامین راس مرزی ، ، است. وقتی ما در مرحله‌ی 2 ، درخت كوتاهترین مسیر را در  با ریشه‌ی  محاسبه می‌كنیم ، این كپی ، مورد نیاز خواهد بود. برای هر  ، دو آرایه‌ی  و  ، متناظر می‌شود؛   فاصله‌ی كوتاهترین مسیر  در  را نگه‌داری می‌كند ، و  پدر u  در درخت كوتاهترین مسیر با ریشه‌ی  ، را نگه می‌دارد.
 
1.01  for all   , , do in parallel
1.02         Make   copies of   ;
1.03  endfor
1.04  for all   ,    do in parallel
1.05         Make   copies of the segment of   containing the vertices
                     belonging to  ;
1.06  endfor
1.07  for all   ,   do in parallel
1.08              Allocate space for the arrays   and    ;
1.09  endfor
1.10  for all  ,   ,   do in parallel
1.11           if   then   else   ;
1.12            ;
1.13  endfor

مراحل 1.01-1.03 و 1.04-1.06 با استفاده از روش محاسبه‌ی پیشوند بخشی انجام می‌شوند. پیاده‌سازی مراحل 1.04-1.06 مشابه آن است. در ادامه در مورد پیاده سازی مراحل 1.01-1.03 صحبت خواهیم كرد. ابتدا یك آرایه ساخته می‌شود كه تعداد كپی‌های تولید‌شده، یعنی   را برای هر راس  ،  نگه می‌دارد. آرایه‌ی جدید راسها، ، ایجاد می‌شود.  با استفاده از عمل محاسبه‌ی پیشوندی اندازه‌ی ، محاسبه می‌شود. این آرایه به بخشهای  تقسیم می‌شود كه برای هر  ، می‌تواند  تا كپی از u  نگه‌داری كند. یك اشاره‌گر به  در اولین محل از  ذخیره می‌شود. با محاسبه‌ی پیشوند بخشی بر روی  ، هر كدام از این اشاره‌گرها به تمام كپی‌های u  ارسال می‌شوند. در یك روش مشابه، آرایه‌ی مجاورت A ، به یك آرایه‌ی  كپی می‌شود بطوریكه هر   به تعداد  تا كپی از هر راس مجاورش داشته باشد. فرض كنید  نشان‌دهنده‌ی محل ذخیره‌شدن اشاره‌گر به kامین كپی u ، یعنی  ، باشد. حال lامین راس همسایه‌ی  در  می‌تواند با اضافه‌كردن مقدار  به  بدست آید. بنابراین هر كپی از u می‌تواند به كپی‌های راسهای همسایه‌ی u ، بدون خواندن همروند دسترسی پیدا كند.

2. محاسبه‌ی كوتاهترین مسیر در داخل ناحیه‌ها. برای هر راس مرزی  در ناحیه‌ی ، یك درخت كوتاهترین مسیر تك-منبع با راس مبدا  در  با استفاده از الگوریتم سریال دایسترا ، محاسبه می‌شود. در حین اجرای الگوریتم، هر زمان كه یك راس مرزی  ،  ، از  انتخاب می‌شود، فقط آن بخش از راسهای مجاور آن كه در  قرار دارند مرور می‌شوند…

 

منابع و مآخذ

1.    J. L. Träff, C. D. Zaroliagis,  A Simple Parallel Algorithm for the Single-Source Shortest Path Problem on Planar Digraphs , Journal of Parallel and Distributed Computing 60, 1103-1124 (2000).
2.    T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introuduction to Algorithms (second edition), chapter 24, McGraw-Hill Book Company.
3.    G. N. Fredrickson, Fast algorithms for shortest path in planar graphs with applications, SIAM J. Comput. 16, 6 (1987), 1004-1022.
4.    R. j. Lipton and R. E. Tarjan, A separator theorem for planar graphs, SIAM J. Appl. Math. 36, 2 (1979), 177-189.
5.    H. Gazit and G. L. Miller, An  optimal parallel algorithm for a separator for planar graphs, Unpublished manuscript, 1987.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی پست های گازی یا GIS در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود بررسی پست های گازی یا GIS در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود بررسی پست های گازی یا GIS در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فلسفه وجودی پست های گازی            gas insulation system         
تغییراتی که در زمینه ساختمان پست های فشار قوی و بزرگ شدن قدرت آنها در سالهای اخیر ایجاد شده است ،در اثر عوامل زیر می باشد که تقریباً به موازات هم بروز می نمایند این عوامل که سبب توسعه بیش از حد شبکه های فشار قوی در داخل شهرها ،یا حداقل به فواصل خیلی نزدیک به مناطق شهری و صنعتی می شوند ،عبارتند از:
1.توسعه شهرها و مناطق اطراف آن 2.ازدیاد منظم مصرف انرژی بوسیله مشترکین 3.کاهش هزینه تلفات و انتقال انرژی ) به دلیل نزدیکی به مصرف کننده ها )

    گاز:SF6هگزا فلورئید سدیم
    با توجه به اینكه علل اصلی پیدایش پستهای GIS وجود گازsf6
    است, می بایست این گاز از هر نظر مورد بررسی قرار گیرد
    این گاز “الکترنگاتیو” است یعنی تمایل به جذب الکترونهای آزاد
    در فضای پیرامون خود دارد. به عنوان بهترین عایق شناخته شده
    كه می تواند جهت عایق بندی تجهیزات در پست مورد استفاده
    قرار گیرد. خصوصیات و مزیتهای موجود در این گاز باعث شده
    كه این تكنولوژی جدید از اهمیت برجسته ای برخوردار باشد و
    جای پای خود را در صنعت برق بخصوص در پستها GIS باز
    كند در نتیجه با توجه به اینكه SF6 دارای استقامت الكتریكی
    بالایی می باشد لذا بهترین زمینه را جهت آرایش بهتر تجهیزات
   GIS  و همچنین نزدیك كردن تجهیزات پست به یكدیگر مهیا سازد تا یك
    پست گازی GIS بوجود آید.

  از زمانیکه sf6 به کار گرفته شده (تقریباً 50 سال پیش ) مقدار   کمی  از گاز در اثر نشتی به اتمسفر راه یافته است. ثبات گاز بدین    معنی است که برای مدت طولانی در اتمسفر باقی خواهد ماند . بعضی  از گازهایی که آزاد می شوند موجبات تحلیل لایه ازن را فراهم  ساخته و نازک شدن لایه مساوی است با اینکه اشعه ماورای  بنفش بیشتری به زمین رسیده و خطر ابتلا به سرطان پوست افزایش یابد.تمام گازهایی که بروی لایه ازن تأثیر دارند حاوی کلروین هستند در حالی که sf6 فاقد کلروین است  و تأثیری نیز بر لایه ازن ندارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ایمن سازی در سدهای قوسی و طراحی جاده ها در خاک های نمکی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود ایمن سازی در سدهای قوسی و طراحی جاده ها در خاک های نمکی در فایل ورد (word) دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود ایمن سازی در سدهای قوسی و طراحی جاده ها در خاک های نمکی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ایمن سازی در سدهای قوسی
طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

سدهای قوسی از انواع سدهای با اضافه ظرفیت باربری بالا و خصیصه ی خود انطباقی و برتری نسبت ایمنی به قیمت بهره می برند. هر چه سد قوسی مرتفع تر و بزرگتر باشد، به همان نسبت شرایط زمین شناسی محل سد پیچیده تر بوده و ظرفیت مخزن نیز بزرگ تر خواهد بود.
 بنابراین، در صورت وقوع هر گونه خرابی در این سدها، اقتصاد ملی متحمل زیان فراوان شده و زندگی و دارایی مردم در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در نتیجه، خسارت بالای ناشی از فروریزی سد نشان دهنده ی اهمیت بالایی است كه باید به ارزیابی و نظارت بر مسائل امنیتی سد اختصاص داده شود.

درحال حاضر، مهمترین اهداف در بررسی های امنیتی در این زمینه شامل، تئوری مقاومت، تئوری پایداری، تئوری قابلیت اتكاء، تئوری صدمات شكستگی به همراه تحلیل های شبیه سازی عددی، تست مدل ژئوهندسی، ارزیابی و تحلیل بالعكس داده ها و غیره می باشد.

 با این وجود، این اهداف، دور از اصول تئوریكال علمی و اقبال از سوی چرخه ی مهندسین سد می باشد.

این مقاله درباره ی پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی سدهای قوسی و زیان و خسارت ناشی از فروریزی این سدها و خلاصه ای بر تئوری های اصلی موجود و اهداف ارزیابی های امنیتی سدهای قوسی بوده و نقاط ضعف این تئوری ها و اهداف را تحلیل كرده و مشكلات موجود بر سر راه تحقیقات آینده را مورد اشاره قرار داده و نهایتاً به مسائل و موضوعات حیاتی و نقاط مشكل ساز به عنوان ارزیابی های امنیتی سدهای قوسی می پردازد

مقدمه

سدهای‌ قوسی‌ گونه‌ای‌ از سدهای‌ امن‌ و اقتصادی‌ می‌باشند. از زمان‌ ساخت‌ اولین‌ سد قوسی‌ در جهان‌ (سد زولا) در فرانسه‌ در سال‌ 1854 و اولین‌ سد قوسی‌ بلند در جهان‌(سد هاور) (به‌ ارتفاع‌ 221 متر و طول‌ تاج‌ 372 متر) در آمریكا در سال 1936، سدهای ‌قوسی‌ به‌ لطف‌ اضافه‌ ظرفیت‌ باربری‌ منحصر بفرد و خصیصه ی خود- تنظیمی، به‌ وفور مورد توجه‌ مهندسین‌ سد در زمینه‌ ساخت‌ سد در سراسر جهان ‌قرار گرفته‌ اند‌.

در حال‌ حاضر بیش‌ از نیمی‌ از سدهای‌ عظیم‌ ساخته‌ شده‌ در سراسر جهان‌ با ارتفاعی‌ بیش‌ از 200 متر از نوع‌ سدهای‌ قوسی‌ می‌باشند. در نواحی‌ غربی‌ چین‌ گروهی‌ از سدهای‌ قوسی‌ ممتاز جهان‌ با ارتفاعی‌ بیش‌ از 300 متر در دست‌ ساخت‌ بوده‌ و یا ساخته‌ خواهند شد.
 سد سازی‌ در تمام‌ كشورهای‌ جهان این‌ موضوع‌ را به‌ اثبات‌ رسانیده‌ است‌، كه‌ هر چه‌ سد بلندتر و مرتفع تر باشد، اهمیت‌ اقتصادی‌ و جنبه های‌ امنیتی‌ آن‌ بیشتر خواهد بود. بطور كلی‌، سدهای‌ قوسی‌ با مخازن‌ عظیم مانند سد قوسی‌ مالپاستفرانسه‌، سد قوسی‌ وایونت ایتالیا و غیره ثابت كرده اند كه در صورت‌ فروریزی و خرابی، عواقب‌ این‌ مسئله‌ كاملاً جدی‌ بوده‌ و نه‌ تنها اقتصاد ملی‌ را متحمل‌ زیان‌ قابل‌ توجهی‌ می كنند، بلكه‌ جان‌ و مال‌ مردم‌ را شدیداً به‌ خطر خواهند انداخت‌.

در سال‌ 1959 سد قوسی‌ مالپاست‌ فرانسه‌ به‌ دلیل‌ لغزش‌ بدنه‌ سد بهمراه‌ لایه ی‌ عمیق ‌سنگی‌ شالوده‌، فرو ریخت‌ كه‌ این‌ اتفاق‌ منجر به‌ مرگ‌ 400 نفر و از دست‌ رفتن‌ سدمایه ی اقتصادی‌ هنگفتی‌ گردید.

 بنابراین‌ اهمیت‌ بالایی‌ باید به‌ مسائل‌ امنیتی‌ سدهای ‌قوسی‌ داده‌ شود و بررسی‌های‌ عمیقی‌ باید به‌ سمت‌ تنش‌، تغییر شكل‌ و مكانیزم تخریب در حین‌ بهره‌ برداری‌ از این‌ سدها سوق‌ داده‌ شود و همچنین‌ ارزیابی هایی در ارتباط‌ با ضریب‌ اطمینان‌ سدهای‌ قوسی‌ باید صورت‌ پذیرد.
.( به‌ این‌ معنی‌ كه‌ فاصله ی بین‌ حالت‌ طراحی‌ شده‌ و حالت‌ تخریبی‌ سد قوسی‌ باید ارزیابی‌ شود).

به‌ طور كلی‌ اكثر سدهای‌ قوسی‌ دارای‌ شرایط‌ ژئولوژیكی‌ پیچیده‌، شرایط‌ محیطی ناسازگار، عدم‌ قطعیت‌ فیزیكی‌ (تصادفی)، پارامترهای‌ مكانیكی‌ و غیره‌ می باشند. تمام‌ این‌ فاكتورها باعث‌ عدم‌ قطعیت‌ در تحقیقات‌ صورت‌ گرفته‌ درزمینه ی امنیت سدهای‌ قوسی‌ شده‌ است‌.
تمام‌ تئوری ها و اهداف‌ حال‌ حاضر دارای‌ هم نقطه‌ ی ضعف‌ و هم نقطه ی قوت‌ بوده كه‌ باید پیشرفت ها و تكمیلات مربوطه‌ به‌ سرعت‌ صورت‌ پذیرد. ‌ ‌

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود واقعیت، تخیل و جهان ممکن در پست مدرنیسم آمریکایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود واقعیت، تخیل و جهان ممکن در پست مدرنیسم آمریکایی در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود واقعیت، تخیل و جهان ممکن در پست مدرنیسم آمریکایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:
 ظاهراً تنها ادبیات پست مدرنیسم است که به صورتی خاص، باور را در رابطه ی واضح و مستقیم بین دنیای جسمانی (مادی) و زبانی که آن را به نمایش در می آورد. به تحلیل می¬کشاند. تحلیل می برد اخیراً، بویژه تئوری دنیاهای ممکن و کاربرد آنها در تئوری ادبی تلاش کرده اند تا این ارتباط را توصیف کنند. من با تحلیل تکنیک های داستانی مورد استفاده توسط «دونالد بارتلم» در داستان کوتاه خود را با نام «اژدها»، می¬کوشم اشاره به شیوه¬ای داشته باشند که داستان پست مدرنیسم و تئوری های جهان ممکن، اصول زیبایی شناختی را با خلق سطح مختلف واقعیت و نقش آنها در تألیفات پست مدرنیسم بنا نهادند.
مطابق با دیدگاه¬های Ruth Ronen , Benjarnin Harsaw , Lubomir Dolezel جهان داستانی ادبی که در این مقاله درک می شود به عنوان جهانی متفاوت و جدایی از دنیای واقعی، جسمانی و حقیقی است. در تحقیق حاضر نشان می دهم چگونه حالت¬های مختلف ارائه (واقع گرانه، خیالی، پست مدرن) همراه با نمایش بارتلم از موجودیت¬های فراجهانی شخصیت های داستانش (یک اژدها) عناصر فراداستانی و تقلید از سبک های دیگران، اشاره به حس تشخیص جدید از دوره ی پست مدرن و تفاوت بین اشکال ارائه ادبی در گذشته و معاصر دارد. استفاده بارتلم از تکنیک¬های داستانی پست مدرن مثل خود پژواکی، فراداستان و نمایش موجودیت¬های  transgeneric و فراجهانی در شخصیت هایش نه تنها داستان کوتاه او را زیبا می¬سازد بلکه در تفاوت بین جهان واقعی و حقیقی و جهان ساختگی و افسانه ای تأکید می¬کند.
تألیف¬های ادبی، اغلب به عنوان نمایشی از واقعیات حقیقی و جسمانی، تجربه و پدیده¬های از دنیای واقعی تلقی می شوند. ادبیات، چنین تجربیات و پدیده¬هایی را الزاماً از طریق زبان ارائه  می کند که کارکردها متفاوتی دارند. هرچند که در زنگی روزمره ما، زبان عمومی بر کارکرد ارتباطات ما حکم فرما است، ولی این کارکرد زیبایی¬شناختی آن است که بالاخص می¬بایست بر تألیفات ادبی چیره گردد تا جایگاه کار ادبی خود را تحقق بخشد با این وجود زبان ادبیات، بر اساس اصول متفاوت جهان های واقعی، جسمانی، حقیقی استوار است و بر اساس آنها نیز کار می¬کند. اگرچه تألیفات تقلیدی و واقع-گرایانه هرگز انتقال مکانیکی از اطلاعات خارجی برگرفته از یک دنیای واقعی در ذهن انسان نیست که بعدها به صورت ادبی توسط زبان بیان می¬شود، بلکه این انتقال براساس تعامل میان درک ذهن انسان از جهان، زبان ارائه آن و محتوای اجتماعی تارخی و فرهنگی یک دریافت کننده تألیف ادبی می باشد که متأثر از آن است طبق دیدگاه (Hrushovski) Bengamin Harsaw:
آثار ادبی معانی و پیچیدگی¬های مفهومی را انتقال می دهند و نیز بدیعات و زیباشناسی را [. . .] اگرچه، تجربه و تعبیر متون ادبی موضوع بحث زبان به تنهایی نمی¬باشند: زبان در ادبیات را می¬توان تنها با گنجاندن آن در ساخته¬های داستانی درک کرد. مهم نیست چقدر جزئی و بی¬سواد باشد. از سوی دیگر ساخته¬های داستانی موجود در متون ادبی، از طریق زبان به تنهایی واسطه گری می¬شوند [. . .] .(Hrushovski , 1984).
Harsaw (Hrushovski , 1984) بعدها بیان می کند که «مشکل جهان های داستان و داستانی را نمی توان از مشکل زبان موجود در ادبیات جدا کرد». بحث من در اینجا این است که این موضوع معنایی تمثیلی (مجازی) است. بویژه اینکه کارکرد زیبایی شناختی و جایگاه مربوط به هستی شناسی یک کار هنری را خلق می کند. یک کار ادبی آن چه را که Lubomir Dolezel «تجانس هستی-شناختی» نامیده می¬شود، می¬آفریند که اختصاصی بودن ادبیات و تفاوت آن از جهان واقعی و جسمانی را تأکید می¬کند. از دیدگاه Dolezel «تجانس هستی شناختی»، قلمرو و حدود جهان های داستانی را مجسم می کند.       ((Dolezel , 1988. همان گونه که وی پیش¬تر هم بیان کرد، «جهان های داستانی ادبیات بواسطه¬ی گنجانده شدن در متون ادبی و با ایفای وظیفه به عنوان اثر تصنعی، فرهنگی، دارای شخصیت خاصی می باشند.» این دیدگاه توسط Ruth Ronen مورد تأیید است؛ همان کسی که در اثر خود با عنوان «جهان های ممکن در تئوری ادبی می گوید :
دنیای داستانی را می توان به عنوان سیستمی منحصر به فرد و جدایی از واقعیت تاریخی و فرهنگی و حتی وابسته به آن، توصیف کرد که در آن خویشاوندی نسبت های کمتر یا بیشتری خلق می شوند (Ronen , 1994) .
Ronen نسبت به دیدگاه های مختلفی در خصوص خودمختاری جهان داستانی و ادبیات نظرات خود را ابراز کرده و می گوید:
[. . .] خودمختاری جهان¬های ادبی اشاره به این امر دارد که جهان ادبی از لحاظ هستی¬شناسی و ساختاری مجزا و خاص اند: واقعیات دنیای حقیقی هیچ مزیت هستی شناختی  فوق العاده¬ای نسبت به واقعیات دنیای داستانی  ندارد. سیستم دنیای داستانی یک سیتم مستقل از آنچه نوع داستان و از آنچه مضمون طراحی آن در خصوص دانش ما از دنیای واقعی می سازد، می باشد. از آنجا که جهان های داستانی خود مختارند، آنها کم و بیش طبق درجات خویشاوندی و قرابت بین داستان و واقعیت – داستانی نیستند: واقعیات جهان حقیقی، منابع پایداری برای واقعیات یک داستان نیستند(Ronen , 1994).
پس مطابق با این دیدگاه¬ها، جهان ادبی، داستانی و خاص و متفاوت از دنیای واقعی، جسمانی و حقیقی است ولی بدون تعامل با این دنیا و شناخت آن، نمی توان آن را فهمید و درک کرد. جهان واقعی مدلی را برای ساخت دنیای ادبی داستانی خلق می کند Ronen , 1994) و (Dolezel , 1988 که به منظور درک و تفسیر جهان واقعی نیاز به «کانال های رمزی» دارد. Ronen بعدها به مشکل بین جهان واقعی و ادبی داستانی اشاره می¬کند، تفاوت بین تئوری جهان ممکن در فلسفه و در تئوری ادبی و نیز تفاوت بین جهان های ممکن و داستانی. از نظر وی
[. . .] تئوری های ادبی، جهان های داستانی را با عنوان جهان های ممکن تلقی می کنند. ازآن جهت که جهان¬های داستانی حلقه های واقعی و مشخصی از حالت روابطی اند که، شبیه جهان های ممکن، در دنیا به صورت غیرواقعی درآمده اند. ولی، پرواضح است که جهان های ممکن به راستی غیرواقعی اند ولی قابلیت واقعی شدن را دارند [. . .]، چراکه جهان های داستانی در دنیا غیرواقعی اند ولی همچنین غیرقابل واقعی شدن هم هستند، و متعلق به حوزه ی احتمال و غیراحتمال (ممکن و غیرممکن) با همدیگر می باشند. بنابراین ساخت ممکن از یک جهان داستانی چیزی برای انجام با احتمالات منطقی انتزاعی یک رخداد ندارد (Ronen , 1994) .
پس Ronen بیانبر این باور است که «منطقی تر است بگوییم، جایگاه های داستانی این روابط در جهان داستانی به صورت واقعیت درآمده اند و قابلیت واقعی شدن را نیز دارند که این امر بازتاب کننده¬ی گستره ی منطقی هستی شناختی متفاوتی می باشد که داستان به آن متعلق دارد» (Ronen , 1994).
از نظر وی، «جهان¬های ادبی از این جهت که می¬توانند به عنوان جایگزین¬های ممکن نسبت به جایگاه¬های واقعی روابط محسوب می¬شوند، ممکن نیستند بلکه از این واقعیت که آنها جهانی را واقعی می¬سازند که شبیه به جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم یا تقلیدی از آن و یا حتی مغایر با آن (Ronen , 1994).
Dolezel، Harshaw و Ronen بنابراین تأکید بر خاص بودن، خودمختاری و همگنی (تجانس) هستی شناختی جهان ادبیات و داستان دارند که این ایده ی کاملاً جدید هم نیست زیرا انتقادهای زیاد رسمی ، ولو اینکه در زمینه تئوری ادبی و انتقاد باشد، اشاره به این ایده در اوایل قرن بیستم دارد. هرچند در مضمونی متفاوت.
هرچند یک جهان ادبی داستانی، چندگانه است و از حالت ها و اشکال مختلف ارائه از واقع گرایانه تقلیدی گرفته تا تخیلی، استفاده می¬کند. با وجود حالت های مختلف ارائه آنها همگی یک تجانس هستی شناختی خاص از جهان داستان را تشکیل می دهند.  Dolezel می گوید: هیچ تعادلی برای معانی دوگانه داستانی بودن وجود ندارد، یکی برای داستان های نوع «واقع گرا» یکی دیگر هم برای داستان های «خیالی».  جهان ادبیات واقع گرایانه کمتر از جهان فانتزی و خیالی یا داستان های علمی، داستانی نیستند (Dolezel , 1988).
من علی رغم تجانس هستی¬شناختی انسان درون جهان داستان، می گویم سطوح هستی شناختی مختلف حالت¬ها و شیوه¬های ارائه در یک کار ادبی نقش های مهمی نه تنها در ارائه واقعیت بلکه بویژه در خلق معنا و ارائه مختلفی از تجارب انسانی بازی می کنند. مخصوصاَ اینکه در داستان پست مدرنی، حد و مرزهای ارائه داستان های ادبی بین اثبات شدنی و واقعی و داستانی، خیالی و ابداعی، بین تقلیدی و خیالی، و بین حقیقت و دروغ به طور عمدی و آگاهانه پاک می شود و زیبایی¬هایی از چندگانگی، کثرت¬گرایی و بی¬ثباتی ایجاد می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید