دانلود مقاله اساسنامه شرکت تعاونی روستائی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اساسنامه شرکت تعاونی روستائی در فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اساسنامه شرکت تعاونی روستائی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اساسنامه شرکت تعاونی روستائی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اساسنامه شرکت تعاونی روستائی در فایل ورد (word) :

ماده 1 : نام شرکت –شرکت تعاونی روستایی سنخواست که در این اساسنامه باختصارشرکت نامیده میشود ونوع آن شرکت تعاونی روستائی مصرف می باشد ماده2 :مرکزاصلی شرکت قریه سنخواست از بخش جلگه سنخواست شهرستان جاجرم است و با تصویب هیئت مدیر می توان شعب شرکت را درسایر نقاط حوزه عمل تاسیس کرد و یا محل شعب تاسیس شده را در همان حوزه تغییرداد                   

ماده3: مدت شرکت ازتاریخ تاسیس نا محدود است .                                              

ماده 4: حوزه عملیات شرکت عبارتست از ده یا دهات زیر                                              

 

فصل دوم : موضوع و حدود عملیات                                                     

 

ماده 5 : موضوع و حدود عملیات شرکت عبارتست از:                                              

1- خرید و تهیه مواد و سایل مورد احتیاج معیشیتی و حرفه ای اعضا                                

2- انجام عملیات جمع آوری- نگاهداری- تبدیل-طبقه بندی-بست بندی-حمل ونقل و یافروش محصول اعضاء                                                                               

3- انجام خدمات بمنظور بهبود امور حرفه ای ویا زندگی اعضاءمانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها تهیه وسایل حمل ونقل برای استفاده اعضاء وتهیه مسکن تامین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شد منابع آب پیش بینی نیازهای بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک –توزیع برق- گازرسانی-ایجاد شبکه تلفن – تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی با همکاری سازمانهای مربوطه0                                                                                    

4-بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری                                      

5- ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری آبزیان جهت بهره برداری جمعی و مشترک اعضاء                                                                                        

6- تامین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء با همکاری سازمانهای مربوطه 0          

7- باز کردن حسابهای سپرده وپس انداز در حوزه فعالیت شرکت در بانک کشاورزی .                                                                                                    

8- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان درآید ویا در سایر انواع شرکتهای تعاونی تولیدی مشارکت کند .                                                                                                  

9- شرکت می تواند نمایندگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی یا بانکها-سازمانها – موسسات و شرکتهای دولتی را برای عملیات خدماتی که مورد نیاز آنها یا شرکت تعاونی باشد بپذیرد و یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی بدهد.                                  

10- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی و در صورت قبول طرف دیگر شرکت می تواند موضوع اختلاف با شرکتهای مذ کور را برای داوری به اتحادیه مربوطه و موضوع اختلاف با اتحادیه را به سازمان تعاون روستائی شهرستان ارجاع کند در اینصورت نظر اتحادیه ذیربط و یا سازمان تعاون روستائی  شهرستان در این باره برای طرفین قطعی و لازم الاجر است .                                                                       11-منابع مالی تکمیلی شرکت از طریق تحصیل اعتبار-استقراض و جمع آوری قرض الحسنه و استفاده ازسایر عقود تامین خواهد شد.                                            

تبصره 1: شرکت میتواند هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی را قبول کند .                         

تبصره 2: به استثنای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد تعیین خواهد شد.                                                                       

 

فصل سوم : شرایط عضویت                                                                               

 

ماده 6 :عضویت شرکت با تصویب هیئت مدیره برای کلیه افرادی که به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت نیازمند و واجد شرایط زیر باشند آزاد است مشروط بر اینکه ملتزم به اهداف تعاونی بوده و با تشخیص هیئت مدیره ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت اجازه دهد .                                                                          

کشاورز- دامدار یا زارع یا کارگر کشاورزی و یا شاغل سایر حرف ساکن در حوزه عمل شرکت.                                                                                      

2- عدم عضویت در تعاونی دیگر با موضوع عملیات مشابه .                                          

3- در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.                             

 

4- پرداخت حداقل بهای یک سهم .                                                                          

تبصره : هیئت موسس موظف به مراعات شرایط این ماده می باشد و بعد از تشکیل شرکت هیئت مدیره در مورد متقاضیان جدید عضویت در شرکت به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد خواهد کرد.                                                                                                              

ماده 7: خروج از عضویت در هر موقع اختیاری است .                                            

ماده 8: در صورت تحقق یکی از موارد زیر عضو شرکت بر اساس

صورتجلسه هیئت مدیره اخراج می گردد و مراتب بنحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسید .                                                                             

الف – از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت .                                                    

ب – مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادی و یا معنوی شرکت گردد.                    

ج – مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت شرکت .                                                      

د- عدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفای تعهدات قانونی                                        

ماده 9: کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد حق دارد .اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب بازرسان به سازمان تعاون روستایی شهرستان تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرع کند و معترض می تواند بدون حق رای در مجمع مذکور شرکت نماید و رای مجمع مذکوردر این باره قطعی است .                                                                    

ماده 10- هرگاه رابطه عضوی به علت استعفاء ترک عضویت اخراج و یا فوت با شرکت قطع شود . بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان(مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است)در جمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت بترتیب زیر پرداخت خواهد شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آزمایش تحکیم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آزمایش تحکیم در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آزمایش تحکیم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آزمایش تحکیم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آزمایش تحکیم در فایل ورد (word) :

آزمایش تحکیم:
هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد.
در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته فلزی و بین دو صفحه متخلخل قرار داده می‌شود. و این حلقه در آب غوطه ور می گردد و بار بر نمونه اعمال می‌گردد. تعیین در ارتفاع نمونه توسط یک عقربه مدرج اندازه گیری می‌شود و هر 24 ساعت یک با فشار روی نمونه 2 برابر می‌گردد سپس منحنی زمان متغیر برای بارگذاری‌های مختلف کشیده می‌شود از روی این منحنی‌ها می‌توان زمان تحکیم و مقدار نشت خاکها را بدست آورد.
همچنین تغییرات تحکیم پوکی نمونه نسبت به فشار نیز بررسی می‌شود که در زیر آورده شده است.
روش انجام محاسبات
ارتفاع قسمت جامد نمونه قبل بارگذاری:
ارتفاع منافذ قبل از بارگذاری:
پوکی اولیه:
در اثر اولین افزایش بار تغییر شکل را خواهیم داشت، که تغییر پوکی از آن بدست می‌آید.
پوکی چدید را که بعد از افزایش بار ایجاد شد از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم

این کار برای بارگذاری‌های بعدی نیز تکرار می‌شود. سپس نمودار P و پوکی به صورت یک منحنی بر روی کاغذ نیمه لگاریتمی رسم می‌شود.
وسایل آزمایش عبارت اند از:
1-دستگاه تحکیم 5- قوطی تعیین رطوبت
2- ترازو 6- اره سیمی
3- جک برای بیرون آوردن نمونه 7-کرنومتر
4- گرم خانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رایگان کودشیمیائی اوره در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رایگان کودشیمیائی اوره در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رایگان کودشیمیائی اوره در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رایگان کودشیمیائی اوره در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رایگان کودشیمیائی اوره در فایل ورد (word) :

0مقدمه
اوره یکی از کودهای شیمیائی ازتی است که از سوی ریشه و برگ گیاه جذب میگردد. بصورت جامد و محلول بکار می رود و بیش از کودهای ازتی دیگر کاربرد دارد.
اوره به دو شکل پریل 1 و گرانول 2 به بازار عرضه میگردد.
این کود به دو صورت زیر تهیه و عرضه می شود:
-1روکش دار
-2بدون روکش
-1هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها، بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری و روشهای آزمون کود اوره میباشد.
-2تعاریف و اصطلاحات
در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده میشود.
-1-2اوره (Urea): ماده شیمیائی با فرمول2( NH2) Coمی‏باشد.
-2-2بیوره (Biuret): ماده شیمیائی است با فرمول (Co – NH – Co- NH2– NH2) که برای گیاهان سمی می‏باشد.
-3-2نم (Moisture): به آب موجود در کود اوره گفته می شود.
-4-2اوره روکش دار (Coated Urea): به اوره‏ای گفته می‏شود که رویه آن با ماده یا موادی برای کاهش جذب رطوبت پوشانده می‏شود.
-5-2پریل (Prill): دانه‏های گرد با قطر 1-3میلیمتر.
-6-2گرانول (Granule) : دانه‏های ساچمه ای با قطر 2-4میلیمتر.
-7-2وزن مخصوص ظاهری (bulk Density) : وزن حجم معینی از کود اوره میباشد.
-3ویژگیها
-1-3ویژگیهای ظاهری کود اوره:
-1-1-3رنگ: اوره بدون روکش باید به رنگ سفید صدفی باشد. رنگ اوره پوشش دار بستگی به رنگ ماده روکش دهنده دارد.
-2-1-3روان بودن: اوره باید در هنگامی که روی سطح افقی ریخته می شود بصورت دانه های ریز روان پراکنده گردد. در صورتی که دانه ها به صورت به هم چسبیده یا کلوخه شده باشند در آن صورت باید با فشار کم انگشتان به آسانی از هم جدا شوند.
-2-3ویژگیهای پایه ای کود اوره باید مطابق جدول شماره 1باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا در فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا در فایل ورد (word) :

مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا
مشکلات داشت
مشکلات داشت کلزا را نیز به سه دسته مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری های کلزا دسته بندی کرده که جداگانه هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.
1- مبارزه با علف های هرز
یکی از عوامل محدودکننده کشت کلزا در تمامی نقاط دنیا وجود علف های هرز است. این گیاهان که اغلب با کلزا هم خانواده اند در طول دوره ی رشد با گیاه کلزا رقابت تنگاتنگی انجام داده و به صورت معنی داری بر عملکرد کلزا موثرند. همچنین در زمان برداشت مشکل جدی ایجاد می کنند زیرا در زمان رسیدن بذور کلزا، علف های هرز به صورت خیس و نارس در سطح مزرعه پراکنده اند و ادوات برداشت را با مشکل مواجه می کنند و اغلب راننده ی کمباین مجبور به پیاده شدن و رفع گرفتگی چرخ دنده های قسمت جلوی کمباین می گردد. ضمن اینکه بذور علف های هرز وارد مخزن شده و موجب ناخالصی بخصوصی در تولید می گردند. یکی از بهترین روش های مبارزه با علف های هرز نیز انتخاب بذر مناسب و عاری از بذور علف های هرز بخصوص بذور تیره ی شب بو مثل خردل وحشی، شلمی و غیره می باشد. علف کش مورد استفاده کلزا قبل از کاشت ترفلان است که بر روی اکثر علف های باریک برگ و تعدادی از پهن برگ ها موثر است.
بعد از کاشت نیز می توان از علف کش های گالانت، فوکوس و نابواس استفاده کرد. یکی از روش هایی که کارشناسان امر توصیه می کنند این است که کلزا در زمینی کشت شود که سال قبل یکی از غلات کشت شده و به نحو موثر با علف های هرز آن بخصوص علف های پهن برگ مبارزه شده است. در این خصوص، علف کش مناسب جهت مبارزه با علف های هرز پهن برگ تاکنون در دسترس زارعین قرار نگرفته و این یک مشکل جهانی است.
2- آفات کلزا
از عوامل محدودکننده کشت گیاه کلزا، آفات گیاهی می باشد. با توجه به جدید بودن این گیاه در کشور، آفات خاص اختصاصی بر روی این گیاه مشاهده نشده است ولی آفات مهم دیده شده در دنیا بر روی این گیاه شامل آفات زیر است: سوسک گرده خوار، شته مومی کلم، سفیده کلم، آگروتیس، شب پره گاما، راب و حلزون.
3- بیماری های کلزا
در رابطه با بیماری های کلزا در جهان عوامل بسیاری قابل طرح می باشد، ولی در ایران با توجه به اینکه این گیاه دارای سابقه کشت طولانی نیست، گسترش و میزان بیماری های آن نیز به همان نسبت کم است. لازم به ذکر است اکثر این بیماری ها بسیار محدود و فقط در نقاطی خاص با شرایط خاص دیده شده اند. رایج ترین بیماری های کلزا در جهان عبارتند از: آلترناریا، اسکروتینیا، سفیدک دروغی، زنگ سفید، ساق سیاه فیلودی، نماتد کلزا.
ج) مشکلات برداشت کلزا
برداشت کلزا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. در برداشت غیر مستقیم ابتدا بوته بریده می شود و سپس خرمن کوبی می گردد.
برداشت غیرمستقیم معمولا برای کلزای زمستانه توصیه نمی شود زیرا برداشت زود هنگام باعث کاهش میزان روغن، رطوبت زاید در بذر و وجود مقدار زیادی بذر سبز می شود. دروی دیر هنگام کلزا نیز باعث اتلاف بذر ناشی از ریزش خواهد شد. برداشت غیر مستقیم نیز همواره با مقداری ریزش بذر همراه است.
یک مشکل اساسی در برداشت کلزا این است که بذور با هم نمی رسند و همواره میوه های موجود در ساقه اصلی زودتر از میوه های روی ساقه فرعی می رسند، ضمن این که شکل گل نیز به گونه ای است که گل های پایین گل آذین زودتر از گل های بالای گل آذین می رسند. بنابراین در بهترین حالت های برداشت نیز باید حداقل از 10 درصد محصول صرف نظر کرد و وقتی 90 درصد گل ها می رسند برداشت را انجام داد. دو روش برای کاهش ریزش در دنیا رایج است که شامل خشک سازی و استفاده از مواد نگهدارنده غلاف می باشد.
خشک سازی (Pesication): این روش در مناطق و کشورهایی با آب و هوای مرطوب به کار گرفته می شود. در این روش با به کارگیری سمومی نظیر دی کوآت و گلیفوزیت، شرایط مرگ سریع و خشک کردن گیاه را فراهم کرده و در نهایت کلزا 7-5 روز بعد از به کارگیری سم می تواند برداشت شود.
استفاده از مواد نگهدارنده غلاف (Podsealant): در این روش با استفاده از ترکیباتی نظیر سیکلوهگزات موجب جلوگیری از ریزش در گیاهان یا غلاف های شکوفا می گردند. این روش ها با توجه به افزایش هزینه و سایر مشکلات مشابه در کشور ما رایج نبوده و توسط کارشناسان توصیه نمی شود.
در برداشت با کمباین توجه به این نکته ضروری است که بذر کلزا از بذور سایر غلات ریزتر است و این موضوع مستلزم تنظیم دقیق تر دستگاه است. همچنین باید از دستگاه های نو برای برداشت استفاده کرد. بعضا مشاهده شده است که در برداشت غلات تا 20 درصد محصول ریزش دارد که این درصد درخصوص کلزا به مراتب بیشتر خواهد بود. بالتبع استفاده از این کمباین ها موجب خسارت فراوان و غیر اقتصادی بودن تولید محصول خواهد بود.
مشکلات خرید کلزا
قیمت خرید کلزا در سال جاری 370 تومان تعیین شده است که رشد چشمگیری نسبت به سال های قبل داشته و از قیمت جهانی آن به طور قابل توجهی بالاتر است. در این خصوص دولت سوبسید لازم را در اختیار کارخانجات تولید روغن قرار داده است. طی سال های گذشته با توجه به پایین بودن قیمت کلزا، کارخانجات تولید روغن ترجیح دادند از محصول خارجی خریداری نمایند که این موضوع زارعین را با مشکلات جدی مواجه کرده بود.
این موضوع قابل توجه و تامل است که کشورهای عمده تولیدکننده محصولات زراعی به منظور به دست گرفتن بازار مصرف و گسترش سیطره اقتصادی خود به کشورهای در حال توسعه و مصرف کننده اقدام به پرداخت سوبسید تولید و بیزانس صادرات می نمایند و خودکفایی در تولید محصولات غذایی مستلزم صرف هزینه جهت رقابت با آنهاست.
پژوهشگران گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی موفق به انتقال ژن آنتی بادی VHH به گیاه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق پرورش گاو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق پرورش گاو در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق پرورش گاو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق پرورش گاو در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق پرورش گاو در فایل ورد (word) :

پرورش گاو اصیل شیرده
کلیات پرورش گاو
تاریخچه
بشر اولیه که سالیان درازی را به صورت بدوی از میوه درختان و شکار حیوانات امرار معاش می نمود رفته رفته درصدد برآمد برای مواقعی که دسترسی بشکار نداشت حیواناتی را که مفید تر و مطیع تر تشخیص داده بود به تدریج رام و اهلی نماید . کم کم در اثر تماس مداومی که بدین طریق با گاو ، بز و میش کوهی حاصل کرد علاوه بر فوائد گوشت از مزایای شیر هم برخوردار شد و پس از قرون متمادی هنگامی که شهرنشین شد در گوشه خانه و کاشانه ای که برای خود می ساخت جای مخصوصی هم برای نگهداری گاو ترتیب می داد. به عقیده مارشاک اهلی کردن حیوانات 8 هزار سال قبل از میلاد مسیح ابتدا در خاور میانه انجام شده است .

آمار گاو
آمار گاو و سایر دامها بعلت کشتار و عوامل مختلف دیگر متغیر است . در کشور هندوستان بعلت قیود مذهبی ذبح گاو قدغن بوده و در حال حاضر نیز نزدیک به 200 میلیون راس گاو نگهداری می شود که قسمت اعظم آنها پیر و فرتوت بوده وتا فرارسیدن مرگ طبیعی بحیات خود ادامه خواهند داد .

نژاد های معروف گاو
اهمیت پرورش نژادهای ممتاز گاو از نظر افزایش شیر و گوشت از دیرزمان مورد توجه بشر قرار داشته است . تا آنجا که در تواریخ منقول است بعد از میلاد مسیح ایتالیائیها ضمن تبادل تجارت با چین و رونق کشتیرانی تعدادی گاو گوشتی عظیم الجثه از چین وارد کرده و در ایتالیا به نام CHIANINA پرورش داده اند . در اثر جنگاهای صلیبی نیز نقل و انتقالات دیگری بین کشورهای داخلی اروپائی بعمل آمد . پس از کشف آمریکا و استرالیا صادرات گاو از اروپا از یک طرف و از هندوستان و آفریقا از طرف دیگر در آمریکا و استرالیا توسعه یافته و مطالعات دانشمندان درباره نژادهای گوشتی و شیری و آمیخته گری آنها وارد مراحل نوینی گردید.

کشت علوفه مصرفی دامپروریها
تاسیس دامپروری بویژه پرورش گاو اصیل شیری و گوشتی بدون داشن زمین علوفه کاری و یا مرتع به هیچ وجه مقرون بصرفه نمی باشد . با وجود اینکه خاک کره ارض در اثر ازدیاد جمعیت بشر روزبروز کوچکتر از پیش به نظر می رسد و ایجاد شهرها و صنایع عظیم احتیاج به زمین بیشتری دارد معذالک در غالب کشورها سعی می شود که از زمین های کشاورزی کسر نشده و با تکنولوژی صحیح از هر متر مربع زمین بهره برداری بیشتری به عمل آید .
مواد متشکله گیاهان علوفه ای
آب :
قسمت اعظم ساختمان گیاه را آب تشکیل می دهد . مقدار آب در علوفه سبز 70 – 80 درصد و در دانه ها و غلات 8-10 درصد می باشد . آب مواد غذایی را از قسمتی از گیاه بوسیله شیره های داخلی به قسمتهای دیگر حمل کرده و این عمل از طریق حمل کردن مواد یا با بحال تعلیق نگاهداشتن آنها انجام می گیرد . در حیوان هم این وظیفه را خون انجام می دهد . مواد معدنی زمین بکمک آب در مجاورت ریشه و آنزیمها و باکتریهای موجود حل شده و جذب گیاه
می شوند، بعلاوه آب شکل طبیعی گیاه را حفظ کرده و فضای خالی سلولها را پر می کند . آب حرارت گیاه را با عمل تعرق و تبخیر تنظیم کرده و درداخل سلولها سبب گرم نگه داشتن گیاه می شود ، زیرا آب بهتر از سایر عناصر حرارت را در خود حفظ می کند .

مواد پروتئینی :
مواد پروتئینی علاوه بر کربن ، اکسیژن و هیدروژن دارای ازت با نیتروژن نیز می باشند و هر مولکول آن چندین هزار اتم داشته و در حدود 23 نوع اسید آمینه گیاهی تشکیل می دهد که همچون الفبا که در ترکیب کلمات بصور مختلف داخل می شوند ، اسیدهای آمینه هم در بدن حیوان و گیاه به همین ترتیب ترکیب شده اند . مواد پروتئینی در گیاهان قسمت اعظم مواد متشکله پروتوپلاسم و هسته سلول را تشکیل می دهند در صورتیکه در حیوان علاوه بر هسته و پروتوپلاسم و هسته سلول را تشکیل می دهند در صورتیکه در حیوان علاوه بر هسته و پروتوپلاسم پوست خارجی سلول هم از آن ترکیب شده است . پروتئین گیاهی قسمتی در اثر جذب نیتروژن هوا از طریق ریشه به کمک باکتریها تشکیل می شود مانند یونجه و شبدر و قسمت دیگری نیز از طریق مواد از ته خاک مانند نیتراتها با کمک مواد هیدروکربنه در اثر اعمال آنزیمها انجام
می گردد . در صورتیکه حیوانات پروتئین بدن خود را از طریق پروتئین گیاهی و اسیدهای امینه استخراجی بافت روده جذب می کنند .

چربیها :
چریبها هم مانند مواد هیدروکربنه از کربن ، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده ولی قسمت کربن و هیدروژن آنها به مراتب بیشتر از مواد هیدروکربنه
می باشد و به همین علت 25/2 برابر مواد هیدروکربنه در بدن حیوان حرارت و انرژی تولید می کنند . موقعی که چربیها تند می شوند دلیل بر شکستن آنها و تغییر و تبدیل شدن آنها به اسیدهای چرب ، گلیسرول و آب است که در شیر و کره کهنه غالباً انجام شده و در کره بیشتر به شکل اسید بوتریک درمی آید که مصرف آنها صحیح نیست بعضی از اسیدهای چرب نیز اشباع می باشد مانند مانند روغن بزرگ که به همین علت در صنعت رنگ سازی بکار می رود و در مجاورت هوا اکسیژن را جذب کرده و یک غشاء نازک چربی مقاوم تشکیل می دهد . چربیها علاوه بر دانه های نباتی مانند سویا و بزرگ در دانه های غلات و یونجه هم به مقدار کم دیده می شود . استرولها هم جزو مواد چربی محسوب می شود که در نباتات وجود داشته و به صورت کلسترول در بدن حیوان در نسوج مختلف در بافت عصبی ، مغز و خون یافت می شود ، بعلاوه ویتامین D هم از کلسترول و نباتی موجود در پوست بدن گاو تحت تاثیر اشعه ماوراء بنفش خورشید ساخته می شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران در فایل ورد (word) :

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.
2-1 نوع و روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
3–1 شیوه‌ اجرای تحقیق
تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی وترویجی توتون کاران استان کردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون کاران استان کردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده که بعد از جمع‌آوری اطلاعات، کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت.

4 –1 جامعه آماری
جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه کشاورزانی است که در سال زراعی 83-1382 اقدام به کشت توتون در استان کردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات کردستان می باشند که برهمین 1038 نفر از توتون کاران جامعه آماری مارا تشکیل می دهند که از این تعداد 657 نفر توتون بارلی و تعداد 381 نفر توتون باسما تولید نموده اند.
5 –1جمعیت مورد مطالعه
جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است که با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت مزبور در سطح استان کردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد 175 نفر ازتوتون کاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تکمیل گردد.
6 –1روش نمونه‌گیری
در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یک از افراد جامعه محدود، شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یک نمونه تصادفی ساده کافی است که برای کلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.
در این روش به هریک از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یک واحد به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازکیا، 1382)
نمونه تصادفی ساده موقعی بکار برده می شود که اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس کم باشد) به عبارت دیگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانیاً اطلاع قبلی درباره افراد جامعه نداشته باشیم. روش انتخاب نمونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه کشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد که دراین تحقیق از روش قرعه کشی استفاده گردیده است.
7 –1تعیین حجم نمونه
با توجه به این که تمامی افراد جامعه را نمی‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه که خصوصیات جامعه آماری را داشته باشند انتخاب می‌‌گردد. در این تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران می‌باشد.
برای محاسبه فرمول کوکران احتیاج به پیش برآورد واریانس است بنابراین تعداد 20 نمونه مقدماتی انتخاب گردید که انحراف معیار صفت مذکور( دفعات تماس با مروج ) برابر با 725/0 محاسبه گردید و فاصله حدود اطمینان نیز برای اطمینان بیشتر برابر با 1/0 در نظر گرفته شد که بر این اساس، حجم نمونه برابر 175 نفر محاسبه گردید.

n=
= n حجم نمونه
N = حجم کل جامعه= 1038
= T مقدار t استودنت با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا به میزان 2 96/1
= d فاصله حدود اطمینان برابر 1/0
8 –1 متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته این تحقیق میزان نیازهای آموزشی توتون کاران در استان کردستان می باشد، که این مقیاس از طریق حاصل جمع جبری 16 شاخص بر اساس طیف لیکرت سنجیده خواهد شد. همچنین درتحقیق حاضر 17 متغیر مستقل وجود دارد که شامل: سن، جنسیت، وضعیت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، شغل اصلی، سطح زیر کشت توتون، سابقه کشت توتون ، نوع مالکیت میزان درآمد سالانه از کشت توتون، استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانیات، تعداد دفعات شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی، بازدید از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشریات ترویجی، استفاده از فیلم های آموزشی و عضویت در تعاونی یا تشکلهای توتون کاران می باشند.
9 –1روش جمع‌آوری اطلاعات
در تحقیق حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش عمده یعنی روش کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است.
در روش اسنادی و کتابخانه‌ای ابتدا به منابع رایانه‌‌ای مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهیه، ترجمه و فیش‌برداری اقدام گردید در این تحقیق بررسی جامعی در اسناد و مدارک صورت گرفت تا ضمن تحکیم پایه‌های نظری تحقیق از نتایج بررسی‌های مشابه در خصوص موضوع تحقیق استفاده گردد.
در روش میدانی تنها وسیله مورد استفاده پرسشنامه می‌باشد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در تحقیق با استفاده از مبانی نظری تحقیق و فرضیات تحقیق پرسشنامه ای حاوی 27 سئوال تهیه گردیده است. این پرسشنامه دارای سئوالات باز و بسته می باشد که در سئوالات، ویژگیهای شخص پاسخگو و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش طیف پاسخهای مربوط به نظر خواهی در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که در آن پنج گزینه خیلی کم، کم ، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مد نظر قرار گرفته است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اختلالات متابوليکي در گاوهاي شيري در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اختلالات متابوليکي در گاوهاي شيري در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اختلالات متابوليکي در گاوهاي شيري در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اختلالات متابوليکي در گاوهاي شيري در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اختلالات متابوليکي در گاوهاي شيري در فایل ورد (word) :

ختلالات متابولیکی در گاوهای شیری:

اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

زایمان و اولین ماه بعد از زایمان دوره بحرانی گاوهای شیری می باشد بنابراین مدیریت صحیح گاوهای خشک نقش مهمی در کنترل بیماریهای متابولیکی در زایمان یا دوره نزدیک به زایمان را بر عهده دارد، مسائل عمده بوجود آورنده این اختلالات متابولیکی که با یکدیگر در ارتباط هستند از مسائل مدیریتی تغذیه ناشی می گردند.

اختلالات عمده متابولیکی در گاوها تازه زا عبارتند از:

1- تب شیر
2- ادم یا خیز پستانی
3- کتوزیس
4- سندرم کبد چرب
5- جفت ماندگی
6- جابجایی شیردان
7- اسیدوزیس
8- لنگش (Laminitis)

تب شیر:
تب شیر یا فلج ناشی از زایمان یکی از اختلالات متابولیکی معمول در دوره زایمان می باشد منظور از بیماری تب شیر داشتن تب واقعی نیست. بروز تب شیر در گاو با سن دا م مرتبط می باشد و اکثراً در گاوهای پر تولید با سن بالا دیده می شود. در حدود 75 % از موارد بروز تب شیر 24 ساعت و حدود 5% آن 48 ساعت بعد از زایمان روی می دهد.

علایم عمومی بروز تب شیر:
– از دست دادن اشتها
– عدم فعالیت دستگاه گوارش
– سرد شدن گوشها و خشک شدن پوزه
علایم اختصاصی بروز تب شیر:
– عدم تعادل حین راه رفتن
– زمین گیر شدن گاو که این حالت در سه مرحله انجام می گیرد:
– ایستادن همراه با لرزش
– افتادن روی سینه
– افتادن روی پهلو و بی اعتنا بودن به تحریکات محیطی
تغییرات عمده در خون گاو مبتلا به تب شیر شامل کاهش سطح کلسیم خون است, حد طبیعی کلسیم در خون گاوهای خشک 8- 10 میلی گرم در 100 میلی لیتر خون می باشد، که این مقدار در حین زایمان به کمتر از 8 میلی گرم در 100 میلی لیتر خون می رسد. در گاو مبتلا به تب شیر سطح کلسیم خون به ترتیب در سه مرحله ذکر شده به 5/6, 5/5 و 5/4 میلی گرم در 100 میلی لیتر خون کاهش می یابد که این کاهش سطح کلسیم خون همراه با کاهش فسفر و افزایش سطوح پتاسیم و منیزیم خون می باشد.
سطوح کلسیم خون در گاوهای مبتلا به تب شیربه ترتیب شامل موارد ذیل می باشد:
گاو با شیر دهی طبیعی 4/8 – 2/10 mg/dl
زایمان طبیعی                8/6 – 6/8 mg/dl
بروز تب شیر خفیف          5/7 –9/4 mg/dl
بروز تب شیر متوسط        8/6 –2/4 mg/dl
بروز تب شیر شدید          7/5 –5/3 mg/dl
علل بروز تب شیر:
تب شیر در اثر خروج کلسیم از طریق شیر بعد زایمان همراه با ناتوانی گاو در متعادل نگه داشتن سطح کلسیم خون روی می دهد. ناتوانی گاو نسبت به تغییر متابولیسم کلسیم احتمالاً در اثر عدم تعادل کلسیم, فسفر و منیزیم و افزایش سطح پتاسیم ایجاد می شود بطور کلی تب شیر با تعادل آنیونها و کاتیونها در ارتباط می باشد. گاو شیری کلسیم مورد نیاز خود را از دو منبع تامین می نماید: استخوان و جذب کلسیم از دستگاه گوارش.
در بدن تعادل کلسیم توسط هورمون پاراتیروئید تنظیم می گردد و کاهش سطح کلسیم خون باعث آزاد سازی این هورمون می شود، اثرات عمده این هورمون حرکت کلسیم از استخوان به طرف خون است. آزادسازی هورمون پاراتیروئید در گاو مبتلا به کمبود کلسیم موجب تحریک 1و25 دی هیدروکسی (ویتامین D ) می شود که باعث افزایش جذب کلسیم در روده کوچک میگردد. فرم فعال ویتامین D در گاو مبتلا به تب شیر افزایش می یابد ولی تأخیر در پاسخ به افزایش این ویتامین مانع تأثیر مناسب آن می گردد.
درمان:
روش مناسب برای درمان بیماری تب شیر تزریق وریدی محلول گلوکونات کلسیم می باشد. از دیگر روشها می توان تجویز خوراکی 100 گرم کلرید آمونیوم بمدت 204 روز و یا بلوسهای حاوی کلسیم بالا ( gr75) هشت ساعت قبل از زایمان را نام برد. گاوهایی که به درمان جواب مثبت نمی دهند می توان 800-700 گرم Epsom یا سولفات دومنیزی محلول در آب را به گاو داد تا علاوه بر تأمین منیزیم، سموم موجود در روده را نیز دفع نماید.
پیشگیری:
راه سنتی پیشگیری از بیماری تب شیر شامل محدود نمودن مصرف کلسیم در دوره خشکی گاو می باشد تا اینکه گاوها نسبت به کمبود کلسیم سازگاری یافته و توانایی مناسبی در پاسخ به احتیاجات بالای کلسیم در اوایل شیر دهی داشته باشند. بنابراین گاوهایی که در دوره خشکی با جیره های محدود از نظر کلسیم و فسفر تغذیه شده اند استخوانها و روده کوچک آنها نسبت به تحریک هورمون پاراتیروئید و ویتامین D پاسخ مناسبی میدهد.
جهت محدود کردن مصرف کلسیم در دوره خشکی از راههای زیر می توان استفاده نمود.
– کاهش مصرف کلسیم به 50 گرم در روز (کمتر از 5/0%جیره)
– کاهش مصرف فسفر به gr 45در روز (کمتر از 35/0%)
تغذیه با علوفه هایی خشبی داراى کلسیم بالا از قبیل یونجه خشک و سیلاژ در دوره خشکی گاوها باید محدودتر گردد و بخشی از یونجه جیره غذایی با گراسها یا سیلاژ جایگزین شود تا بدین ترتیب با محدود نمودن مصرف کلسیم در دوره خشکی حدالمقدور از بروز تب شیر جلوگیری نمائیم.
استفاده از مکمل نمکهای آنیونی در جیره گاوهای خشک روش موثر دیگر در پیشگیری از بروز بیماری تب شیر می باشد. نمکهای آنیونی با افزایش آزادسازی کلسیم از استخوانهابروز تب شیر را کاهش می دهند همچنین نمکهای آنیونی در جیره های با سطوح کلسیم بالا نیز موثر می باشند(150 گرم در روز).
باید توجه نمود، زمانی که سطح کلسیم جیره پایین است از نمکهای آنیونی نباید استفاده گردد بنابراین آگاهی از ترکیبات جیره غذایی بویژه علوفه ها از نظر مواد معدنی اهمیت بسیار زیادی دارد. pH ادرار با تغییرات حالت اسیدی پایه تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین دامداران با کنترل نمودن pH ادرار در تعیین میزان استفاده مناسب از نمکهای آنیونی در جیره های گاوهای شیری می توانند استفاده کنند.

کتوزیس:
این اختلال متابولیکی در نتیجه عدم تغذیه مناسب بویژه از لحاظ انزژی در اوایل شیر دهی روی میدهد. با کاهش تدریجی سطح گلوکز خون ذخایر بدنی مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً 10 روز تا 6 هفته بعد از زایمان در اوایل شیردهی گاوهای پرتولید مبتلا به کتوزیس تحت کلینیکی یا کتوزیس اولیه می شوند.
مسائل دیگری نظیر جفت ماندگی، جابجائی شیردان از عوامل مستعد کننده کتوزیس هستند.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق دامهای شیری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق دامهای شیری در فایل ورد (word) دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق دامهای شیری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق دامهای شیری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق دامهای شیری در فایل ورد (word) :

دامهای شیری را می توان کار آمدترین تبدیل کنندهای علوفه و گیاهان به مواد غذایی مورد احتیاج انسان ها نامید که شیر تولیدی توسط آن ها جزو ارزانترین منابع پروتئین انسان ها می باشد.(8) یکی از بیماریهای که باعث بروز مشکلات زیادی در سطح گله های گاو شیری شده و بر کمیت و کیفیت شیر تولیدی تاثیر می گذارد بیماری ورم پستان می باشد . این بیماری را می توان در بیشتر تلیسه ها و همچنین گاوهای شیری ردیابی نمود. بطوریکه در بعضی از گزارشات آمده حدود %70 تلیسه ها در اولین زایش به این بیماری مبتلا هستند . طبق آمار های ارائه شده حدود %50 تلیسه ها در زمان گوسالگی و حدود 6 ماهگی به بیماری ورم پستان مبتلا می شوند که این امر در نهایت باعث آسیب به بافت غدد ترشح کننده شیر و پستان می گردد.(3-41)
با توجه به میزان شیوع وسیع این بیماری کنترل و پیشگیری از این بیماری اهمیت بسیار زیادی دارد . برای کنترل و پیشگیری از بیماری ورم پستان باید در مورد دام های جدیدی که به گله وارد می شوند، دقت لازم را مبذول نمود تا از ورود کانون های جدید آلودگی به گله جلوگیری شود همچنین باید سریعاً نسبت به شناسایی و درمان دام های در گیر اقدام نمود و با استفاده از روش های کنترلی میزان بروز بیماری را در گله کنترل نمود . در حال حاضر نسبت به جلوگیری از ابتلا به بیماری ورم پستان و درمان آن در تلیسه هایی که وارد گله می شوند توجه بسیار کمی می گردد . مطالعات اخیر بیان کننده این مطلب هستند که تلیسه ها به عنوان یکی از مهمترین منابع افزایش موارد ابتلاء به بیماری ورم پستان وبطور کلی افزایش سطح آلودگی به این بیماری مطرح هستند که این امر در نهایت می تواند باعث کاهش تولید شیر وافزایش SCC شیر تولیدی گردد.
ورم پستان پر هزینه ترین بیماری در صنعت گاو شیری می باشد و با وجود تلاش های بسیاری که برای کنترل و پیشگیری از این بیماری به عمل آمده ، این بیماری هنوز یکی از مهمترین معضلات و مشکلات درصنعت تولید شیر است . به عنوان مثال در آمریکا حدود 8 میلیون دام در سال علائم این بیماری را نشان می دهند که حدود 8000 راس دام در سال بدلیل شوک و مسائل ناشی از این بیماری می میرند . بطوریکه این بیماری در سال 7/1 میلیون دلار به صنعت دامداری آمریکا ضرر می رساند که حدود %70 این ضرر بدلیل فرم تحت بالینی بیماری می باشد که باعث می شود علیرغم ظاهر سالم شیر و پستان ها کاهش تولید و کیفیت بوجود آید . در کنار آن شیر دور ریخته شده هم مبلغ هنگفتی را بخود اختصاص می دهد . در صورتیکه هزینه دام های حذف شده و مرده ( بدلیل بیماری )و دامپزشک و درمان را هم به این هزینه اضافه شود این بیماری در سال حدود 12 میلیون دلار را به صنعت دامداری آمریکا ضرر می رساند و می توان گفت که این بیماری بطور متوسط باعث صرف هزینه 200 دلار به ازاء هر راس دام بیمار می گردد. (7-22-4)
با توجه به این مطلب که در اکثر کشورهای دنیا زمان و هزینه ای که صرف تولید شیر با کیفیت بالا می گردد تقریباً برابر با هزینه و زمانی است که برای تولید شیر با کیفیت پایین صرف می شود ، اگر دامپروران ، دامپشکان و مدیران گله از راه ها و علل بروز بیماری ورم پستان در گله آگاهی کافی داشته باشند بهترین وضرورین راه های کنترل این بیماری را اعمال خواهند نمود.

کلیات
فصل اول
هدف
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر درمان آنتی بیوتیکی به دو روش تزریق داخل پستانی به تنهایی و یا همراه با درمان عمومی در کاهش شیوع ورم پستان در تلیسه ها می باشد .
ورم پستان با سایر بیماری های گاوشیری تفاوت دارد بطوریکه در موارد انفرادی چهره های مختلفی از بیماری را می توان مشاهده کرد ، از موارد خفیف که هیچگونه نشانه قابل مشاهده ای وجود ندارد تا موارد بسیار شدید که حتی ممکن است سبب مر گر حیوان گردد . دلیل آن این امر است که در بیماری ورم پستان فاکتورهای متعددی دخیل هستند و پاتوژن های مختلفی باعث بروز این بیماری می شوند که همین امر باعث ایجاد چهره های مختلف بیماری می شود. تاکنون بیش از 140 نوع ارگانیسم شناخته شده که در ایجاد این بیماری نقش دارند . با توجه به طیف وسیع پاتوژن های مولد بیماری و نیز آلودگی محیطی و دائمی که وجود دارد این بیماری قابل ریشه کن شدن نمی باشد . همچنین واکسنی هم نمی توان ساخت که بر علیه تمام پاتوژن های مولد بیماری موثر باشد .
بیماری ورم پستان محصول تداخل یکسری عوامل می باشد که این عوامل در مجموع می توانند باعث ایجاد ورم پستان شوند که می توان از میان آن ها به عوامل ذیل اشاره نمود.(7)
1- میکرو ارگانیسم 5- مقاومت طبیعی
2- انسان 6- تمیز بودن محیط
8- روش های شیر دوشی 7- استرس
4- مدیریت 8- سایر عوامل

فصل دوم
2-1-ورم پستان چیست ؟
هر گونه التهاب غدد پستانی – صرف نظر از عامل ایجاد کننده التهاب – را ورم پستان می گویند. (8) منظور از ورم پستان التهاب پستان می باشد . در واقع اغلب دامپروران ورم پستان را همراه با التهاب پستان و تغییرات ظاهری شیر می دانند . این تغییرات به علت پاسخ التهابی بدن دام در برابر عفونت می باشد. (2)
واژه ورم پستان از دو کلمه یونانی Mastos به معنای پستان و it is به معنای التهاب تشکیل شده است . التهاب پستان بر اثر یکی از موارد زیر رخ می دهد
1-ضربه با صدمه به پستان
2- تحریک های شیمیایی
8- عفونت ابجاد شده بوسیله میکروارگانیسم وعمدتاً باکتریها که از متداولترین انواع اورام پستان به شمار می رود.
واکنش های التهابی غدد پستانی در حقیقت مکانیسمی در جهت دستیابی به مقاصد زیر است:
1- حذف میکروارگانیسم مولد عفونت
2- خنثی کردن توکسین آن ها
3- کمک به ترمیم بافت های آسیب دیده مولد شیر در پستان و در نتیجه برگشت به وضع طبیعی
درجه التهاب پستان بسته به اینکه شدت واکنش پستان به منبع تحریک چگونه باشد بسیار مختلف است و ممکن است بیماری از شکل تحت بالینی تا اشکال مختلف بالینی دیده شود. (2-1)
2-1-1- عفونت داخل پستانی :
مراحل وقوع ورم پستان شامل 8 مرحله می باشد :
1- نفوذ میکروارگانیسم مولد ورم پستان از مجرای سرپستان به داخل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روش اندازه‏گيري فسفر در خوراک دام Ùˆ طيور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روش اندازه‏گيري فسفر در خوراک دام Ùˆ طيور در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روش اندازه‏گيري فسفر در خوراک دام Ùˆ طيور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روش اندازه‏گيري فسفر در خوراک دام Ùˆ طيور در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روش اندازه‏گيري فسفر در خوراک دام Ùˆ طيور در فایل ورد (word) :

   روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور

  1 –  هدف

 هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشهای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور به طریقه اسپکتروفتومتری و تیتریمتری می‏باشد . 

  2 –  دامنه کاربرد

 روشهای ارائه شده در این استاندارد برای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور کاربرد دارد . 

  3 –  تعیین مقدار فسفر

 3 – 1 –  تعیین مقدار فسفر به دو روش زیر انجام می‏گردد :

 3 – 1 –  روش اندازه‏گیری فسفر به طریقه اسپکتروفتومتری :

 این روش برای فرآورده‏هائی که مقدار فسفر آنها پائین است بکار می‏رود .  و در برخی از مواردی که فسفر فرآورده زیاد است می‏توان از روش تیتریمتری استفاده نمود . 

 3 – 1 – 1 –  اصول : خاکستر کردن بخش آزمودنی بوسیله احتراق خشک و انحلال خاکستر در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد آلی ) و یا به روش هضم کردن و انحلال در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد معدنی یا مایع .)  تأثیر دادن معرف مولیبد و وانادات روی محلول حاصل و اندازه‏گیری جذب محلول زرد متشکله بوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج 430 نانومتر . 

 3 – 1 – 2 –  معرفها : تمام معرفها باید از نوع آزمایشگاهی و آب مصرفی باید آب مقطر و یا آب معادل آن از نظر خلوص است . 

 3 – 1 – 2 – 1 –  کربنات کلسیم

 3 – 1 – 2 – 2 –  اسید کلریدریک با غلظت 6 ملکول گرم در لیتر

 3 – 1 – 2 – 3 –  اسید نیتریک با غلظت 1 ملکول گرم در لیتر

 3 – 1 – 2 – 4 –  اسید نیتریک با وزن مخصوص 1/38 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس

 3 – 1 – 2 – 5 –  اسید سولفوریک با وزن مخصوص 1/48 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس

 3 – 1 – 2 – 6 –  معرف مولیبدووانادات 1

 در یک بالن ژوژه یک لیتری 200 میلی لیتر محلول هپتامولیبدات آمونیم (3 – 1 – 2 – 7) و 200 میلی لیتر محلول مونوواندات آمونیم (3 – 1 – 2 – 8) و 135 میل لیتر اسید نیتریک (3 – 1 – 2 – 4) و مقدار کافی آب مقطر ریخته به حجم برسانید . 

 3 – 1 – 2 – 7 –  محلول هپتا مولیبدات آمونیم 2

 در یک بالن ژوژه یک لیتری 100 گرم هپتامولیبدات آمونیم وارد کرده و به آن 10 میلی لیتر آمونیاک ( با وزن مخصوص 0/91 گرم در میلی لیتر در 20 درجه سلسیوس حرارت ) بیافزائید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید . 

 3 – 1 – 2 – 8 –  محلول مونو وانادات آمونیم 3

 2/35 گرم مونو وانادات آمونیم را در 400 میلی لیتر آب مقطر داغ حل کنید .  محلول را دائمأ با حرکت دورانی چرخانده به آهستگی 20 میلی لیتر اسید نیتریک رقیق (7 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ (3 – 1 – 2 – 4) به اضافه 13 میلی لیتر آب مقطر ) به آن بیفزایید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید . 

 3 – 1 – 2 – 9 –  محلول استاندارد فسفر که حاوی یک میلی گرم فسفر در میلی لیتر است در یک بالن ژوژه یک لیتری مقدار 4/394 گرم فسفات دی هیدروژن پتاسیم که قبل از توزین در حرارت 103 درجه سلسیوس خشک شده است را در مقداری آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به یک لیتر برساند . 

 3 – 1 – 3 –  دستگاهها و لوازم

 3 – 1 – 3 – 1 –  بوته سیلیسی یا چینی برای خاکستر کردن

 3 – 1 – 3 – 2 –  کوره الکتریکی قابل تنظیم در حرارت 550±20 درجه سلسیوس

 3 – 1 – 3 – 3 –  بالن کپلدال به گنجایش 250 میلی لیتر

 3 – 1 – 3 – 4 –  بالن ژوژه‏ای 500 و 1000 میلی لیتر

 3 – 1 – 3 – 5 –  اسپکتروفتومتر مجهز به سل‏های4با قطر 10 میلی متری مناسب برای اندازه‏گیری در طول موج 430 نانومتر

 3 – 1 – 3 – 6 –  لوله‏های آزمایش شیشه‏ای سر سمباده‏ای 25 تا 30 میلی لیتر

 3 – 1 – 3 – 7 –  حمام شن

 3 – 1 – 3 – 8 –  بشر به ظرفیت 250 میلی لیتر

 3 – 1 – 3 – 9 –  پی پت‏های مدرج

 3 – 1 – 3 – 10 –  ترازوی حساس آزمایشگاهی

 3 – 1 – 4 –   طرز عمل : بر حسب طبیعت یا جنش نمونه یک بخش آزمودنی را بردارید و به یکی  از دو روش زیر عمل نمائید :

 الف : خاکستری کردن به روش خشک : که در مورد نمونه حاوی مواد آلی عاری از فسفاتها است :

 در حدود 2/5 گرم از نمونه را با دقت یک میلی گرم در یک کپسول وزن کنید .  بخش آزمودنی حاصل را با دقت و کاملا ” با یک گرم کربنات کلسیم مخلوط کنید . این مخلوط را در کوره الکتریکی در حرارت 550±20 درجه سلسیوس تا بدست آمدن خاکستر سفید یا خاکستری رنگ بسوزانید ( وجود مقدار جزئی زغال در خاکستر حاصله مزاحمت ایجاد نمی‏کند .) 

 خاکستر را در بشر 250 میلی لیتری منتقل نمائید بآن 20 میلی لیتر اسید کلریدریک و 10 میلی لیتر اسید نیتریک بیافزائید و به مدت 2 تا 5 دقیقه بجوشانید محلول حاصله را در یک بالن ژوژه 500 میلی لیتری بریزید و چند مرتبه بشر را با آب مقطر داغ بشوئید سپس آنرا به حجم رسانده , مخلوط کرده و صاف نمائید . 

 ب – خاکستر کردن به روش مرطوب : این روش در مورد ترکیبات معدنی و مواد مایع دامی کاربرد دارد . 

 یک گرم یا بیشتر از نمونه را با تقریب یک میلی گرم وزن کنید و آنرا به بالن کیلدال بریزید و بآن 20 میلی لیتر اسید سولفوریک بیافزائید مخلوط کنید تا نمونه کاملا به اسید آغشته شده و از چسبیدن ذرات نمونه به جدار بالن پیشگیری شود .  حرارت دهید و به مدت 10 دقیقه بجوشانید در محلی آرام قرار دهید و بگذراید خنک شود سپس 3 میلی لیتر اسید نیتریک (3 – 1 – 2 – 4) بیفزایید و به ملایمت حرارت دهید و بگذارید سرد شود آنگاه مقدار بیشتری اسید نیتریک اضافه کرده و حرارت دهید تا بجوشد این عمل را آنقدر ادامه دهید تا محلول حاصله بی رنگ شود .  آنگاه سرد کنید , کمی آب مقطر بآن بیفزایید و آنرا بهمراه با آبهای شست و شوی بالن کیلدال با آب مقطر داغ در یک بالن ژوژه 500 میلی لیتری بریزید .  بگذارید سرد شود و حجم آنرا با آب مقطر تکمیل , مخلوط و صاف نمائید . 

 3 – 1 – 5 –  تشکیل رنگ و اندازه‏گیری جذب آن :

 مقدار مشخصی از محلول صاف شده حاصله از روش خشک یا مرطوب را آنقدر با آب مقطر رقیق کنید تا غلظت فسفر در هر میلی لیتر از 40 میکرو گرم در میلی لیتر بیشتر نباشد . 

 بوسیله پی پت 10 میلی لیتر این محلول را در یک لوله آزمایش وارد کنید و با یک پی پت دیگر بآن 10 میلی لیتر معرف مولیبدو وانادات (3 – 1 – 2 – 6) بیافزائید و آنرا مخلوط کرده بگذارید 10 دقیقه در حرارت 20 درجه سلسیوس آرام قرار گیرد . 

 بخشی از محلول حاصله را در سل اندازه‏گیری بریزید و جذب آنرا در اسپکتروفتومتر در طول موج 430 نانومتر اندازه بگیرید و به عنوان شاهد از محلول حاصل از افزودن 10 میلی لیتر معرف مولیبدو وانادات (3 – 1 – 2 – 6) به 10 میلی لیتر آب مقطر استفاده کنید . برای دقت بیشتر ضروری است که آزمایش در دو تکرار همزمان صورت گیرد . 

 3 – 1 – 6 –  تهیه منحنی استاندارد : با استفاده از محلول استاندارد فسفر (3 – 1 – 2 – 9) و بوسیله پی پت‏های مدرج (3 – 1 – 3 – 9) محلول‏هائی تهیه کنید که به ترتیب حاوی 5, 10, 20, 30, 40, میکرو گرم فسفر در میلی لیتر باشد . 

 3 – 1 – 6 – 1 –  بوسیله یک پی پت 10 میلی لیتر از هر یک از محلولهای فوق را در یک دسته مرکب از 5 لوله آزمایش (3 – 1 – 3 – 6) به ترتیب وارد کنید و بهر کدام بوسیله پی پت دیگری 10 میلی لیتر معرف مولیبدو وانادات (3 – 1 – 2 – 6) بیافزائید مخلوط کنید و بگذارید مدت 10 دقیقه در حرارت محیط باقی بماند جذب هر یک از محلولهای فوق را بر طبق دستورالعمل (3 – 1 – 5) اندازه بگیرید . 

 3 – 1 – 6 – 2 –  در دستگاه مختصات جذبهای قرائت شده را در برابر غلظت فسفر محلولهای استاندارد (3 – 1 – 6) برحسب میکرو گرم در میلی لیتر قرار دهید و نقاط حاصل را بهم وصل نمائید تا منحنی سنجش بدست آید .  

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مسا?ل تراوش در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مسا?ل تراوش در فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مسا?ل تراوش در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مسا?ل تراوش در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مسا?ل تراوش در فایل ورد (word) :

مقدمه
1-روش های حل مسایل تراوش
روشهای مختلف حل مسائل مربوط به آنالیز تراوش کف و دیواره کانال خاکی را می توان در سه دسته به صورت زیر طبقه بندی کرد.
الف-روش های تحلیلی
ب-روش های شبیه سازی الکتریکی
ج-روش های عددی
1-1-روش های تحلیلی
روش های حل تحلیلی برای اولین بار در سال 1906 توسط THEM جهت مطالعه جریانهای زیرزمینی در یک محیط همسان در حالت جریان ماندگار مورد استفاده قرار گرفت. این مطالعه اندازه گیری ضریب قابلیت نفوذ در سفره های آب زیرزمینی را از طریق آزمایشات پمپاژ میسر می ساخت. لازم به ذکر است که اصول کلی تراوش از کانالهای خاکی نیز از تئوری جریانهای زیرزمینی تبعیت می کند.
در سال 1931 ریچاردز از ترکیب قانون دارسی و معادله پیوستگی جریان، معادله حاکم بر هیدرودینامیک محیط های متخلخل را ارائه نمود.
در سال 1935 تایس THEIS جریان غیر ماندگار ناشی از پمپاژ در یک سفره تحت فشار با محیط یکنواخت و همسان با استفاده از روش حل تحلیلی معادلاتی را بدست آورد که از طریق آنها ضرایب هیدرودینامیک شامل ضریب قابلیت انتقال و ضریب ذخیره یک سفره آب زیرزمینی تحت فشار با انجام آزمایشات پمپاژ مشخص کرد.
از روشهای حل تحلیلی در بررسی جریانهای غیر ماندگار محیط های ناهمسان با تراوش های متغیر در زمان و مکان نمی توان استفاده کرد. در این حالت روشهای شبیه سازی الکتریکی و روشهای عددی یا مدلهای ریاضی با در نظر گرفتن شرایط اولیه و مرزی مناسب قابل استفاده خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید