دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word) دارای 53 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word)

•اعضاء کمیته راهبری در مجتمع غذایی رشته به رشته به شرح زیر می باشند . •1ـ مدیر عامل ـ رئیس کمیته راهبری •2ـ مدیر داخلی •3ـ مسئول کنترل کیفی •4ـ اداری •5ـ مالی •6ـ فروش •7ـ سرپرست تولید •8ـ سرپرست بسته بندی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word)

مقدمه

تقسیم بندی اقلیمی ایران

فیزیو گرافی ایران

اقلیم شناسی

اقلیم های ایران از نظر بارندگی

مناطق اکولوژیکی زراعی ایران

پیشنهاد جهت بهبود  تولید گیاهان زرعی در این منطقه

برنج

سابقه کشت و کار برنج در ایران

مناطق مهم کشت و تولید برنج در جهان

مناطق کشت برنج در ایران

مقدار تولید برنج

مشخصات گیاه شناسی

جو

موارد استعمال جو

سیب زمینی

اکولوژی سیب زمینی

عوامل تعیین کننده تولید

غلات;

گندم

اهمیت اقتصادی

سطح زیر کشت و مقدار تولید در دنیا

سطح زیر کشت و تولید گندم در ایران

فهرست  منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word)

– خواجه پور ، محمد ر ضا ، 1380 ، اصول و مبانی زر اعت ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

– محلاتی ، مرعشی ، خیر آبادی ، 1376، اصلاح گیاهان زراعی ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

– خدابنده ، ناصر ، 1374، زراعت گیاهان صعتی ، انتشارات  سپهر

– کریمی ، هادی ، 1369، زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای ، انتشارات دانشگاه تهران

– کوچکی عوض  خلقانی ، جواد ، 1374، شناخت مبانی تولید محصولات زراعی ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

– کوچکی عوض ، نصیری محلاتی ، مهدی ، 1373، اکولوژیکی گیاهان زراعی جلد اول ، انتشارات جهاد  دانشگاهی مشهد

– مهندس سلطنت خویی، 1371  ، اصول تغذیه مرکبات ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

–ترجمه، رضایی، عبد المجید ، سلطنتی ، افشین ، 1375، زراعت سیب زمینی ، اتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

– خدابنده ، ناصر ، 1368 ، زراعت غلات ، انتشارات نشر سپهر تهران

مقدمه

         علم زراعت فعالیتهایی از انسان  را در بر می گیرد که به منظور تامین نیازهای بعضی از گیاهان  و در نتیجه بهره گیری از حداکثر قدر ت تولیدی آنها انجام می شود . این فعالیتها علاوه بر کاشتن ، داشتن محصول و حفاظت آن در مقابل آفات ، امراض و علفهای هرز می تواند عموما شامل تغییر در عوامل محیطی باشد . عوامل موثر بر رشد گیاهان عبارتند از : هوا ، حرارت ، باد ، آب ، نور ، خاک و مواد غذایی . انسان قادر است بعضی از این عوامل را مستقیما تغییر د هد ولی غالبا مجبور است شرایط را برای بهره وری بیشتر و بهتر مناسب سازد . استفاده صحیح و دراز مدت از عوامل محیطی می بایست به عنوان دو هدف اصلی زراعت مورد توجه قرار گیرد .ثبات تولید در کشاورزی یکی از جنبه های مهم کشاورزی پایدار است . گرچه مفاهیم پایداری تولید در کشاورزی دیدگاههای همه جانبه ای را در بر می گیرد و جنبه های مختلفی را شامل می شود اما اقلیم و خاک از مهمرین عوامل تولید می باشند و بهره برداری از  زمین عمدتا“ بر اساس کیفیت این دو عامل استوار است

پراکنش و توزیع گیاهان در عرضهای جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت در  ر ابطه با عوامل محیطی و به خصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد . ای موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است . بدین ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید است .بدین ترتیب به منظور بهره گیری هر بیشتر از منابع محیطی و کاهش خسارت وارده به محیط از طریق به کار گیری اصول صحیح اکولوژیکی در اکوسیستم های زراعی و نیز کاربرد روشهای منطقی تولید ، بحث اکولوژیکی گیاهان زراعی مطرح می شود

         با پیشرفت دانش هواشناسی ، دانشمندان بر حسب نوع و هد ف مطالعات خود ، یک یا دو یا چند عامل اقلیمی را مبنای تقسیم قرار داده و به این ترتیب سیستم های مختلف طبقه بندی اقلیم ها را به وجود آورده اند . بطور کلی می توان این مناطق را اینگونه تقسیم بندی نمود

مناطق بسیار مرطوب جنگلی

 مناطق جنگلی نسبتا مرطوب

استپ های جنگلی یا مناطقی که رطوبت آنها متوسط است

 مناطقی که رطوبت آنها کافی نیست ( استپ ها )

 مناطقی که رطوبت آنها کم است ( بیابانها )

 مناطقی که رطوبت آنها بسیار کم است ( صحراها )

با توجه به تقسیم بندی فوق : کشور ایران با توجه به عرض جغرافیایی فیزیوگر افی اقلیم و خاک به 7 منطقه اکولوژیکی زراعی قابل تقسیم است . هر منطقه بر حسب فیزیوگرافی اقلیم و خاک تعریف شده و بر این اساس استفاده مناسب از اراضی و محصولات زراعی ، سیستم کاشت مربوط به خود ر ا  دارد که در این تحقبق به شناخت این مناطق و نوع محصولات کشاورزی در این نواحی می پردازیم

 تقسیم بندی اقلیمی ایران

فیزیو گرافی ایران :

         کشور ایران فلاتی کوهستانی است و در حدود 78 درصد از مناطق آن دارای ارتفاعی بیش از 500 متر می باشد . در زیر توزیع مناطق بر حسب ارتفاع آنها آورده شده است

مناطق دارای ارتفاع بیش از 2000 متر از سطح دریا          7/15 درصد

مناطق دارای ارتفاع 2000-1000  متر از سطح دریا         3/25 در صد

مناطق دارای ارتفاع 1000- 500   متر از سطح دریا         3/9   در صد

مناطق دارای ارتفاع 500  –  28    متر از سطح دریا         1/20 درصد

مناطق دارای ارتفاع کمتر از 28    متر از سطح دریا         6/1   درصد

منطقه کوهستانی : این ناحیه شامل رشته کوههای البرز در شمال و ر شته کوههای زاگرس درجنوب غربی است . این دو رشته کوه در شمال غربی به یکدیگر می پیوندند . رشته کوه البرز دیواری را در شمال کشور تشکیل می دهد که از شرق تا غرب امتداد دارد . مر تفع ترین قله آن 5866 متر از سطح دریا ارتفاع دارد . رشته کوه زاگرس از مرز ترکیه در شمال غربی تا خوزستان در جنوب شر قی کشیده شده است . این رشته کوه 1000 کیلومتر طول و حدود 200 کیلومتر عرض داردو قله مرتفع آن 4500  متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این رشته کوه در جنوب کرمان به دو شاخه تقسیم می شود.آتشفشان تفتان بخشی از شاخه شمالی را تشکیل می دهد و شاخه جنوبی در امتداد دریای عمان به طرف مرز پاکستان امتداد دارد

ناحیه فلات : منطه فلات بین رشته کوههای زاگرس و البرز واقع شده و مثلثی را در مرکز ایران تشکیل میدهد . ارتفاع این ناحیه بین 500 تا 2500 متر متغیر می باشد . مرتفع ترین نقاط در شمال شرقی و شرق واقع بوده و با حرکت به سمت غرب از ارتفاع آن کاهش می یابد .کوههای این ناحیه شیب تند و لخت دارند و تنها دردامنه های آنها خاکـهای آبرفتـی که معمولا دارای سنگ و قلوه سنگ مـی باشد ، وجــود دارد . رودخانه های این نواحی کم عمق بوده و تنها بعد از بارندگی مدتی دارای آب هستند

دشت خوزستان و نواحی سواحل جنوبی : این ناحیه شامل بیابان وسیع خوزستان در جنوب غربی ایران و بیابانهای پست واقع در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان می باشد . این منطقه دارای تپه های کم ارتفاع و بیابان هایی است که بخشی از آنها شور می باشد . خوزستان بیابان وسیعی است که حدود 30000 کیلومتر مربع وسعت دارد

ناحیه سواحل شمالی : این نواحی نوار باریکی با عرض 50 کیلومتر می باشد و رود خانه های متعددی که از کوههای البرز منشاء گرفته اند در آن جریان دارند . شیب عمومی این ناحیه از جنوب به شمال است و رودخانه های اصلی آن ، گرگان ، دشت مغان و سفید رود می باشند 

 اقلیم شناسی        

              قسمت عمده کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است ولی بسته به اختلافات درجه حرارت و میزان تاثیر بارندگی بر حسب ارتفاع از سطح دریا تغییرات اقلیمی مشاهده میشود . بنابراین ارتفاع عامل مهمی است که بر تغییرات اقلیمی تاثیر گذار می باشد

اقلیم های ایران از نظر بارندگی 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس در فایل ورد (word) دارای 169 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

اصول نگهداری، تكثیر و پرورش كاكتوس
چكیده
مقدمه
تاریخچه
فصل 1 گیاه شناسی
1-1 آشنایی با كاكتوسها و مرفولوژی آنها
2-1 تفاوت كاكتوسها با گیاهان گوشتی
3-1 فیزیولوژی و متابولیسم گیاه
4-1 سیستم ریشه
5-1 خاك
6-1 آبیاری مناسب
7-1 نور و حرارت
1-7-1 چگونگی كاربرد نور مصنوعی
8-1 كود
9-1 به گل نشاندن
10-1 هوای مناسب
11-1 خواب زمستانی (استراحت گیاهی)
12-1 گزینش گلدان مناسب برای كاكتوسها
فصل 2 روشهای تكثیر و ازدیاد
1-2 انواع تكثیر
2-2 روش جنسی
1-2-2 نشاء كردن گیاهان دانه زاد كاكتوس و گیاهان گوشتی
3-2 دلایل استفاده روش غیر جنسی
4-2 قلمه زدن
5-2 پیوند زدن
1-5-2 پیوند سطحی
2-5-2 پیوند شكافی
3-5-2 پیوند مورب
4-5-2 پیوند خواب
فصل 3 اصول نگهداری و مراقبت
1-3 روش نگهداری در جایگاه سرپوشیده (فضای بسته)
2-3 روش نگهداری بیرون از جایگاه سرپوشیده (فضای باز)
1-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در فروردین ماه
2-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در اردیبهشت ماه
3-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در خرداد ماه
4-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در تیر ماه
5-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در مرداد ماه
6-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در شهریور ماه
7-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در مهر ماه
8-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در آبان ماه
9-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در آذر ماه
10-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در دی ماه
11-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در بهمن و اسفند ماه
فصل 4 برخی بیماریها و آفات مضرر كاكتوس
1-4 نشانه ها و علل بیماریها
2-4 روشهای پیشگیری و درمان
3-4 حشرات و آفات مضرر
1-3-4 شته
2-3-4 شپشك های سپردار
3-3-4 شپشك های آردآلود
4-3-4 تریپیس ها و كندها
5-3-4 حلزونهای صدفدار و بی صدف
4-4 خفاشها و كاكتوسها – رشته های نامرئی توازن
فصل 5 طبقه بندی كاكتوسها و آشنایی با چند جنس از آنها
1-5 طبقه بندی كاكتوس
2-5 زیر خانواده سرئه
1-2-5 سرئنه Cereanae
2-2-5 هلیوسرئنه Hylocereus
3-2-5 اكینوسرئنه Echinocereanae
4-2-5 اكینوكاكتانه Echinocactanea
5-2-5 كاكتانه Cactanae
6-2-5 كوری فانتانه Coryphanthanae
7-2-5 اپی فیلانه Epiphyllanae
8-2-5 ریسپالیدانه Rhipsalidanae
3-5 جنس فرشته (بشقابی) Aeonium WEBB. crassulaceae
4-5 جنس فرشته (درختی) Aeonium arboretum WEBB.
5-5 جنس زبانك ها Adromischus LEM. (crassulaceae)
6-5 اپونتیا Opungtia
7-5 پرسیكا Pereskia
8-5 سرئوس Cereus
9-5 برزی كاكتوس Borzi cactus
10-5 تلوكاكتوس Thelo cactus
11-5 زیگوكاكتوسZygo cactus
12-5 فروكاكتوس Fero cactus
13-5 نوتوكاكتوس Noto cactus
14-5 لوبی ویا Lobivia
فصل 6
نتیجه گیری
خلاصه

چكیده

در حدود ده هزار گونه از گیاهان گلدار یعنی حدود 3 درصد كل گونه های شناخته شده و 12 درصد از كل خانواده های گیاهی تحت عنوان گیاهان گوشتی معرفی شده اند. یكی از گروههای جذاب و مورد توجه گیاهان گوشتی را كاكتوسها تشكیل می دهند.
كاكتوسها به دلیل تنوع زیاد در شكل ظاهری، طرز آرایش خارها و تیغ ها، گوناگونی رنگ و اندازه گلها، رشد كند و نامحسوس به عنوان گیاهان گلخانه ای و پرورشی مورد توجه بسیاری از كلكسیونرها می باشند و به طور كلی شرایط گرم و خشك را می پسندند.
سعی شد با ایجاد شرایط مناسب گلخانه ای مجموعه ای از گیاهان گوشتی و كاكتویها از نظر مشخصات مورفولوژیكی و روش كشت و پرورش و تكثیر مورد مطالعه قرار گیرد. به خصوص گونه هایی از جنس Mammillaria كه به خوبی در شرایط گلخانه ای رشد نموده و در بیشتر مواقع سال به گل بودند از نظر مورفولوژیكی و آناتومی مورد مطالعه قرار گرفتند.
 

مقدمه

كاكتوس از واژه یونانی آن Kaktos به معنای گیاه خاردار یا سوزش دار گرفته شده است. كاكتوسها از گروه گیاهان گوشتی و از رده دو لپه ایهای جدا گلبرگ كه سر دسته تیره ویژه ای بنام CACTACEAE می باشند و با تیره های دیگر دو لپه ایها، تفاوتهای كلر دارند. زیرا ساقه این گیاهان بسیار ضخیم و از حالت استوانه خارج و برگها نیز شكل اصلی خود را از دست داده اند و بصورت خارها و تیغهای كوچك در نقاط گوناگون درآمده اند.
كاكتوسها در زبان فارسی از دیدگاه شكل ساقه ها به نامهایی چون: گل مار، زبان مادر شوهر و … نیز معروف هستند. زادگاه و رویشگاه آنها قاره آمریكاست و پس از رده اركیده ها، بزرگترین تیره گیاهان را پدید آورده اند.
كاكتوسها تیره بزرگی از گیاهان را تشكیل می دهند كه از آمریكا منشاء گرفته اند و بعدا در سایر نقاط پرانده گردیده اند. برخی بومی گستره گرم و سوزان آمریكای مركزی و جنوبی و در پاره ای پهنه های جهان كه آب و هوایی همانند آمریكا دارند، نیز دیده می شوند. در دشتهای بزرگ و جنگلهای آفریقای جنوبی، استرالیا، مكزیك، پاراگوئه كه در بیشتر سال دارای آب و هوای خشك هستند نیز كاكتوسها را در گستره های بزرگی می توان دید.
كاكتوسها در اندازه و شكلهای گوناگون دیده می شوند. برخی بسیار كوتاه و در ماسه های بیابانی پنهان بوده و از برخی گونه های آن نیز درختان غول پیكری پدید می آید كه بلندی آنها گاه به 15-20 متر هم می رسد.

منابع

1- خلیقی، احمد (1376)، گلكاری، پرورش گیاهان زینتی ایران، دانشگاه تهران. دانشكده كشاورزی
2- حكمتی، جمشید. (پاییز 1369). به گل نشاندن مجدد گلهای آپارتمانی و روش ازدیاد آنها. (جلد اول). تهران. دانشكده كشاورزی.
3- جاهدی، آژنگ. (1376). كاكتوس Cactus. مجله زیتون. شماره 134.
4- والا معتمد، بهناز. عزیزیان، دنیا. (1374). بررسی شرایط كشت و پرورش كاكتوسها با تأكید بر مورفولوژی و آناتومی آنها. پژوهش و سازندگی. سال 8. شماره 28
5- طباطبائی، محمد. (1367) كاشت و پرورش كاكتوسها. مجله باغبان. شماره 26 و 25 و 24 و 23 و 22.
6- روحانی، غزاله. (1362). روش ازدیاد گیاهان گوشتی و كاكتوس ها. مجله باغبان. شماره 42
7- مرلین. دی، تاتل. (1375). خفاشها و كاكتوسها-رشته های نامریی توازن.
(عطاءا… جعفرآبادی، مترجم). دانشمند. سال 34. شماره 2.
8- كاكتوس نعمت پر خار طبیعت. (1372). مجله دامدار. شماره 29.
9- دی ترهوبل. (1361). (احمد مرعشی، مترجم). مجله دانستنیها. سال 4. شماره 10.
10- مطلق زاده، رویا. (1380). جهان كاكتوس. انتشارات فرهنگ جامع
11- خوشخوی، مرتضی. (مهر ماه 1370). روشهای تكثیر گیاهان زینتی. (جلد دوم). انتشارات دانشگاه شیراز.
12- فضل ا… قنادی، باغبانی و گلكاری در خانه و آپارتمان. انتشارات گلها.
13- هوسه سان ست بوك. (1361). كاكتوس و گیاهان زینتی. (متقی، حسین. مترجم) تهران: چاپ مظاهری.
14. dang Schuster. The world of cacti-1990-Factsonfile

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کرم ابریشم و اصول پرورش آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کرم ابریشم و اصول پرورش آن در فایل ورد (word) دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کرم ابریشم و اصول پرورش آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهـرست مطالب

فصل اول
 پیشگفتار
تاریخچه كرم ابریشم        1
وضعیت ابریشم در ایران          2
چگونگی پرورش كرم ابریشم در ایران     4
برخی مشكلات صنعت ابریشم در ایران     5
مراكز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران        7
         فصل دوم
توتستان     6
كلیاتی راجع به درخت توت و توتستان        6
روشهای تولد نهال توت     8
بذر كاری       8
پیوند زنی     9
خوابانیدن شاخه     10
قلم چوب نرم     11
قلم چوب سخت        13
خزانه نهال     13
انتخاب نهالهای توت و روش انتقال آن        14
ایجاد توتستان   16
وضعیت هواشناسی        17
بررسی خاكشناسی     19
روش پیداكردن بیماریهای پوسیدگی و ریشه     20
انتخاب نهال توت     20
فاصله درختان     21
كاشت     21
روشهای داشت ، هرس و برداشت        22
روش بهره برداری از توتستان ویژه كرم جوان        23
نحوه برداشت از توتستان برای كرم بالغ        26
نگهداری توتستان     27
         فصل سوم
بررسی كرم ابریشم از نظر جانورشناسی و سیر تكامل آن        28
لارو        28
مراحل رشد        30
اندامهای درونی كرم ابریشم        31
اعضای گوارشی     31
دستگاه گردش خون        31
دستگاه دفع كرم ابریشم   32
دستگاه تنفس        33
دستگاه عصبی        33
دستگاه تولید مثل   34
غده های ابریشم        35
       فصل چهارم
كرم ابریشم
   تخم كرم ابریشم      37
تعیین جنس     37
تولید تخم          39
نگهداری و به كاربردن تخم كرم ابریشم   41
تفریخ مصنوعی تخم كرم ابریشم   42
روش اجرایی تفریخ تخم      44

                       فصل پنجم
   پرورش كرم ابریشم
مشخصات كرم ابریشم        45
فصل پرورش        49
آماده سازی پرورش        49
انتخاب واریته كرم ابریشم        50
ضد عفونی        50
آغاز پرورش     52
پرورش كرم جوان        53
پرورش كرم بالغ        56
پیله رفتن لارو      57
برداشت پیله و حمل آن      61
خشك كردن پیله          63
فصل ششم
بیماری های كرم ابریشم
بیماریهای های قارچی     67
بیماریهای فلاشری        70
بیماریهای پیرین        71
آفات كرم ابریشم     72
منابع     74

 

تاریخچه كرم ابریشم
گونه اهلی كرم ابریشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملكه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا كردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود كشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشكار گردید.
در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش و تهیه ابریشم در جهان شده و بعدها این شاهزاده خانم در تاریخ به الهه ابریشم ، ملقب گردید. تا مدتها پس از كشف ابریشم راز تهیه آن در انحصار چین بود امپراطوران چین در طی قرون متمادی همواره سعی كردند تا اسرار تهیه آن را از جهانیان پنهان دارند، حتی حكومت چین برای كسانی كه می خواستند راز تهیه ابریشم را به خارج از كشور انتقال دهند مجازات مرگ تعیین كرده بودند . با وجود این سختگیریها تا نیم قرن ، چین تنها كشور تولید كننده ابریشم در جهان بود.
استقبال وسیع و همه جانبه مردم دنیا از ابریشم و سود آوری تجارت این كالا آن چنان مورد توجه واقع گردید كه برای تجارت آن جاده ای ساخته شد كه یازده هزار كیلومتر طول داشت و شهر هسیان چین را به رم شرقی متصل می كرد. این جاده از تركستان ـ سمرقند گذشته و به مرزهای ایران می رسید و پس از عبور از طوس ، دامغان ، گرگان و ری به قزوین و از آنجا به شعباتی متصل می شد كه شاخه ای از آن به تركیه و بعد به اروپا متصل می گشت . در ضمن برای اینكه كاروان های حامل ابریشم به سلامت مسیر تا اروپا را طی نمایند مرتباً بین ایران و چین نمایندگانی در رفت و آمد بودند.
در تمام این مدت سختگیری های امپراطوران چین ، به منظور حفظ انحصار تهیه ابریشم زیادتر می شد و هر روز مقررات سخت تری وضع می كردند با وجود چنین سیاست وحشت و استتاری ، نوشته اند به سال 419 میلادی شاهزاده خانم دیگری از چین كه به ازدواج فرمانروای كشور تركستان در آمده بود ، برای نشان دادن درجه محبت و فداكاری خود با استقبال از مرگ چندین عدد تخم نوغان را در لابلای موهای خود پنهان و به عنوان هدیه ای در تركستان تقدیم همسرش كرد.
و بدین ترتیب تهیه ابریشم از انحصار چین خارج گردید .
در حال حاضر با گذشت قرن ها هنوز چین بزرگترین تولید كننده ابریشم در جهان است.
هندوستان دو مین كشور تولید كننده ابریشم بوده و ژاپن سومین كشور تولید كننده ابریشم و شوروی سابق مقام بعدی را در جهان دارا بوده است.
فرانسه نیز زمانی از تولید كنندگان عمده ابریشم جهان بود ولی پس از شیوع بیماری واگیردار پبرین در سال 1850 ، خسارات فراوانی به این صنعت وارد شد این بیماری چنان دامنه وسیعی پیدا كرد كه ناپلئون سوم ، لویی پاستور را مأمور مطالعه روی این بیماری و پیدا كردن راههای مبارزه با آن نمود.
پس از چهار سال تحقیق پاستور ، دانشمند فرانسوی موفق به شناسایی و كشف عامل بیماری و راه مبارزه با آن گردید. با وجود این ، این توفیق تربیت و پرورش كرم ابریشم دیگر در فرانسه پا نگرفت ، زیرا واردات آن از كشورهای دیگر توسعه زیادی یافته بود.
وضعیت ابریشم در ایران
   تولید ابریشم ایران در حال حاضر 400 تن در سال است طبق مدارك موجود میزان ابریشم تولیدی در گذشته در حدود 3000 تن در سال بوده حتی زمانی از ایران تخم نوغان جهت پرورش به كشورهای خارج بویژه اروپا صادر می شده است.
در نگرش تاریخی به این رشته از كشاورزی وضعیت اولین اشاره در متون تاریخی مربوط به تولید ابریشم در مازندران است. در ضمن ماركوپولو نیز در سفرنامه خود به تولید فراوان ابریشم در طبرستان (مازندران) اشاره كرده است.
آنچه مسلم است در گذشته ایران یكی از كشورهای مهم تولید كننده و به ویژه در شهرهای طبرستان ، خاوران ری و حتی زابلستان تولید ابریشم رواج قابل توجهی داشته است . این وضعیت در زمان صفویه نیز به اوج شكوفایی خود رسیده بود.
متأسفانه دو اتفاق مهم صنعت پرورش كرم ابریشم را در دنیا مختل ساخت ، مسلماً تولید ابریشم ایران نیز از آن بی تأثیر نبود.
واقعه مهم نخست اپیدمی بیماری پبرین در فرانسه بود كه همانند بیماری نیوكاسل طیور ، پرورش این كرم را در سطح بسیار گسترده ای از جهان در معرض نابودی قرار داد. بنا براین با سعی و تلاش دانشمند ارزنده فرانسوی « لویی پاستور » كه عامل این بیماری را در سال 1870 شناسایی و راه پیشگیری از آن را به دنیا اعلام كرد بدون شك این صنعت با نابودی كامل روبرو می شد.
اتفاق دوم كه در تاریخ حیات پرورش این كرم دخالت عمده ای دارد توفیق فردی به نام شاردونه در ساخت الیافی از مواد شیمیایی بود كه شباهت بسیار زیادی به ابریشم داشت (در سال 1889 ) این كشف ركود عجیبی در بازار تجارت ابریشم جهان بوجود آورد.
با وجود این رویداد تولید ابریشم در ایران حتی در این دوره نیز رونق قابل توجهی داشته است چنانچه اگر دومین سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ را مطالعه كنیم خواهیم دید كه از رونق كرم ابریشم در ایران ، طی این سالها سخن به میان آمده است در حقیقت در این سالها ابریشم كالای عمده تجارت ایران بوده و در تجارت خارجی ، این كشور را قادر می ساخته تا بهای بخش قابل توجهی از واردات خود را با در آمد آن بپردازد . میزان تولید این محصول در سال 1343 در اوج خود بوده ولی از آن به بعد دچار آفت گشته و در نتیجه تغییر كیفیت ، قیمت آن نیز تنزل یافته است .
در سال های گذشته جهت احیای امر نوغان داری ، تشكیلات مستقلی به نام شركت نوغان به وجود آمد و بدنبال آن كارخانه حریر بافی چالوس تاسیس گردید . متاسفانه پس از شروع كار كارخانه تولید ابریشم بر خلاف انتظار پایین آمد ، زیرا شركت نوغان برای جبران هزینه های فراوان كارخانه مجبور به پایین آوردن نرخ خرید اجباری پیله بود . در طی این سالها بالاترین رقم تولید مربوط به سال 1351 بوده یعنی 111 تن پیله بوده است .
پس از انقلاب اقداماتی در جهت احیای این رشته از كشاورزی و صنعت به عمل آمده از جمله آن اقدامات تشكیل شركت سهامی مطالعات و تحقیقات پرورش كرم ابریشم بود این شركت عملاً كار خود را از سال 1359 شروع كرده است . وظیفه این شركت تهیه و توزیع تخم نوغان تهیه و توزیع نهال توت ، خرید پیله بر اساس قیمت های تعیین شده بود . كارخانه هایی كه در حال حاضر در امر ابریشم كشی كشور فعالیت دارند ، عبارتند از كارخانه صنایع ابریشم گیلان  در صومعه سرا ، كارخانه صنایع ابریشم  طوس در مشهد و كارخانه پیله و            ابریشم شمال
چگونگی پرورش كرم ابریشم در ایران
 همان طور كه در مبحث تاریخچه این صنعت در گذشته اشاره شده ، تولید ابریشم از زمان های خیلی دور در ایران رایج بوده و بخش مهمی از صادرات كشور را در آن زمان تشكیل می داده است .
در حال حاضر پرورش كرم ابریشم در استانهای گیلان و مازندران ، خراسان، آذربایجان، اصفهان، یزد و كرمانشاه رایج است . در استان گیلان كه 80% تولید كشور را بر عهده دارد پرورش این كرم در اردیبهشت و در سایر استانها در فروردین ماه زمانی كه توت پنج برگ می شود انجام می گیرد.
چنانچه برای كرم ابریشم شرایط پرورش مطلوبی ایجاد گردد و برگ توت هم مهیا باشد می توان هر موقع از سال به امر پرورش كرم پرداخت .
بهترین فصل برای كرم ابریشم فصل بهار است كه هوا مساعد بوده و برگ های توت هم ظریف و مغذی
می باشد . در فصول تابستان و پاییز از آن جهت كه مواد سلولزی برگها بیشتر و مواد قابل هضم آنها كمتر است . غالباً پرورش كرم با سوء تغذیه و متعاقب آن با بروز بیماری های مختلف همراه می باشد . تغییرات جوی و هوا نیز در دو دوره تابستان و پاییز مؤثر بوده و ممكن است زمینه را برای فعالیت عوامل بیماریزای كرم ابریشم
فراهم نماید. 
 
برخی مشكلات صنعت ابریشم در ایران
1-    كیفیت نامطلوب محصول و پایین بودن بازدهی در اثر عوامل مختلف از جمله عدم رعایت موازین بهداشتی
2-    عدم وجود ضوابط دقیق متكی بر اصول بهداشتی مخصوص جایگاه پرورش یا تلمبارها همانند سایر رشته های دامپروری ، در نتیجه عدم توجه كشاورزان به فضای برای هر جعبه تخم نوغان كه این نكته می تواند الفبای پرورش باشد .
3-    عدم آشنایی كافی كشاورزان با این رشته و نیز ناآگاهی آنها در امر كشت توت و تغذیه كرم
4-    عدم توجه و دقت به امر تغذیه كرم
5-    استفاده از روشها و وسایل سنتی در خفه و خشك كردن پیله و عدم دسترسی با كاربرد صحیح و مدرن
6-    استفاده از وسایل سنتی و تبدیل پیله به ابریشم خام
7-    بالا بودن هزینه های پرورش
8-    پراكندگی یا نبودن مراكز مختلف سرویس دهی به ویژه در امر بهداشت
مراكز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران
مراكز فعلی تهیه تخم نوغان در كشور : رشت ، بندر انزلی ، تربت حیدریه ، نطنز
مراكز مهم تولید پیله : گیلان ، مازندران ، خراسان ، اصفهان، آذربایجان شرقی
مراكز  ابریشم كشی : گیلان ، مازندران ، خراسان
مراكز تهیه ابریشم آماده : كاشان، مشهد، اصفهان
مراكز تولید فرآورده های ابریشمی : قم ، اصفهان، كاشان ، نایین ، مشهد، اسكو در آذربایجان شرقی .
توتستان
ا – كلیاتی راجع به درخت توت و توتستان
درخت توت متعلق به خانواده Moraceae    است و بصورت وحشی در آسیا رشد می كند و گسترش و رویش آن از شمالی ترین نقاط تا مناطق گرمسیری آسیا ادامه دارد. درخت توت به چند گروه و نژاد تقسیم         می شود كه این طبقه بندی براساس نوع برگ ،گل و شاخه صورت می گیرد . در ژاپن بیش از هزار نوع توت كشت می شود كه ده نوع بسیار عام است و بطور وسیعی كشت می شود در تایلند بیش از 50 نوع (واریته) توت وجود دارد كه سه نوع آن بسیار فراوان كشت می شود . متأسفانه در ایران هیچگونه مطالعه جدی روی            واریته های مختلف توت موجود در استانهای مختلف انجام نشده است.
 شكل و فرم توتستان
برای رشد توتستان جوانه ها ، شاخه ها ، برگها و ریشه درخت توت هركدام نقش مهمی ایفا می كنند.
برگ 
برگ توت از صفحه برگ ، ساقه و گوشواره برگ تشكیل شده است . برگ بعضی از انواع مضرّس بوده و بعضی صاف هستند برگ عضوی بسیار مهم بوده وظیفه اش تولید ازت است شكل برگ با توجه به نوع برگ  متفاوت است…

 

منابع 
1.    كرم ابریشم و بیماریهای آن          از دكتر عزیز اصلانی
2.    پرورش كرم ابریشم                             ترجمه و تألیف بهرام رفعت نژاد
3.    نشریه صندوق مطالعاتی توسعه نوغان داری و صنایع ابریشم ایران
4.    نشریه سنبله مرداد ماه 1372
5.    اصول نوغان داری                                از مهندس اسماعیل اعتباری 
6.    نحوه پرورش كرم ابریشم و بررسی آن در استان گیلان ـ خانم دكتر سهیلا عمرانی (پایان نامه)
         مقاله از  دكتر راسخ افشار
7.    بیماریهای كرم ابریشم (بصورت جزوات و پلی كپی ) از دكتر عزیز اصلانی
1.    Introduction to silk worm Rearing, The Japan silk Association , tokyo omara – 1967
2.    Silk worm reaving Technics in the Tropics. Overseas technical coopration Agency – Tokyo – 1973
3.    The silk worm : an important – Laboratory tool. Tazima , 1978 National institute Genetics. Mishima Japan
4.    Watanabe 1928 Bull. Seric. Exp. Japan, 164
5.    Tsujita M. 1972 . Jap .J. Gent,153

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی در فایل ورد (word) :

دانلود گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی در فایل ورد (word)
فهرست:

مكانیزاسیون ماشینهای كشاورزی در ایران

آشنایی با وضعیت كشاورزی سنتی ایران

شرایط و امكانات توسعه ماشین های كشاورزی در ایران

نیروی كار انسانی و لزوم استفاده ی ماشین در كشاورزی ایران

مكانیزاسیون ماشینهای كشاورزی در ایران

مكانیزاسیون كشاورزی در ایران موضوعی است كه طی سالهای گذشته یا بهتر بگوئیم از سال 1345 ، یعنی سالی كه قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراكتور و بعضی ادوات كشاورزی منعقد شد و تعداد تراكتور از آن سال در كشور رو به فزونی گذاشت مورد بحث متخصصین فن بوده است.

وقتی از مكانیزاسیون كشاورزی صحبت به میان می آید ، اكثرا به فكر كاربرد و استفاده از موتورهای احتراق داخلی و ماشین های مختلف كشاورزی در مزارع می افتند ، در حالی كه مكانیزاسیون به معنی اعم، این نیست كه حتما از موتور احتراق داخلی و یا از آخرین مدل های ماشین های كشاورزی استفاده شود. قبل از اینكه مكانیزاسیون كشاورزی را تعریف كنیم ، ابتدا لازم است موتور و ماشینرا از یكدیگر تشخیص داده و جدا كنیم. “ماشین ” وسیله ای است كه اگر به آن توان دهیم ، برایمان كار انجام می دهد ولی خود به تنهایی قادر به انجام كار نیست . ” موتور” وسیله ای است كه تولید توان می كند ولی به تنهایی نمی تواند كاری انجام دهد مگر اینكه این توان را به ماشینی بدهد تا آن ماشین بتواند كار تولید كند. به طور مثال یك گاوآهن را می توان به وسیله ی یك یا چند حیوان كار به حركت درآورد و زمینی را شخم زد ، گاوآهن در اینجا ماشین را تشكیل می دهد و حیوان یا حیواناتی كه آن را می كشند در حكم موتور می باشند. یك موتور ممكن است در یك زمان، دو ماشین را به حركت درآورد و گاهی حركت هر دو ماشین ، برای انجام كار ، ضروری است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروتئین های محرک و حرکت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود پروتئین های محرک و حرکت در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود پروتئین های محرک و حرکت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروتئین های محرک و حرکت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروتئین های محرک و حرکت در فایل ورد (word) :

دانلود پروتئین های محرک و حرکت در فایل ورد (word)

این هم انگلیسی و هم فارسی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

دانلود پروتئین های محرک و حرکت در فایل ورد (word)

اسکلت سلولی به شکل یک داربست است، که در طول آن پروتئین-های محرک می توانند حرکت کنند. این پروتئین ها، انرژی شیمیایی مربوط به هیدرولیز ATP را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. حرکت، یک جهتی است، یا از منفی به مثبت و یا بالعکس می باشد. سیستم های خیلی مهم عبارتند از میکروفیلامنت/میوزین و میکروتوبول/کینزین و دینامین.

12.1 میوزین در امتداد رشته های اکتین حرکت می کند

بشر 13 ژن میوزین دارد، اما تنها وظایف میوزین 1، 2 و 5 شناخته شده است. میوزین 2 برای انقباض عضلات و تقسیم سیتوپلاسمی ، میوزین 5 برای حمل و نقل آب دانک (کیسه های کوچک) داخل سلولی در امتداد میکروفیلامنت، میوزین 1 در غشای پلاسمایی با دسته های اکتین در ریزپرزها در تعامل است.

12.1.1ساختار میوزین

همه ایزوفرم های میوزین شامل یک سر N ترمینال و یک دم (انتها) C ترمینال با اندازه های مختلف می باشد (شکل 12.1را ببینید). در میوزین 2 و 5، بخش های مارپیچ در دم، به شکل دیمر تعامل دارد، مولکول های میوزین 1 این بخش را ندارد و تنها باقی می ماند. دم میوزین 1 و 5 به غشاء متصل است. تراکم دم ها در میوزین 2 به شکل یک ساختار بزرگ سوپرمولکولی، با رشته های ضخیم است.

چند مولکول زنجیره ای منظم سبک به مناطق گردن میوزین ها متصل می شود، آنها نقش تنظیمی دارند و به کلسیم متصل می باشند. در میوزین 1 و 5 آنها شامل کالمودولین می باشند.

سر، پایان کار میوزین است، آن شامل مکان های اتصال اکتین و ATP می باشد. فعالیت مرتبط با ATPase میوزین، اکتین فعال می باشد.

شکل 12.1 منظره استریو ساختار بلورین شکل اشعه X از مناطق سر و گردن میوزین 2 عضله گوش ماهی، بدون حد (بالا، کد PDB 1DFK) و با حد (پایین، کدPDB 1DFL) ADP+ وانادات (آنالوگ (ATP-. منطقه دم به وسیله تیمار پروتئاز با اجازه تبلور حذف شد. مولکول ها حدودی جهت گیری مشابه داشته اند.توجه داشته باشید که تغییرات کنفورماسیونی، به محض اتصال-ATP تغییر می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتاتدرجهاد کشاورزی شهرستان گنبد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتاتدرجهاد کشاورزی شهرستان گنبد در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتاتدرجهاد کشاورزی شهرستان گنبد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتاتدرجهاد کشاورزی شهرستان گنبد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتاتدرجهاد کشاورزی شهرستان گنبد در فایل ورد (word) :

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتاتدرجهاد کشاورزی شهرستان گنبد در فایل ورد (word)
فهرست مطالب :

مقدمه وتشکر…………………………………………………………………………………… 1

مبارزه بیولوژیک ……………………………………………………………………………….2

مبارزه با کنه درمزارع سویا…………………………………………………………………… 4

طرح مبارزه با مگس زیتون ………………………………………………………………….. 4

مبارزه با آفت کرم قوزه پنبه …………………………………………………………………….5

مبارزه با آفات وبیماریهای برنج در منطقه ……………………………………………………..5

مبارزه بابیماری خطرناک بلاست ……………………………………………………………..6

مبارزه باتریپس پنبه …………………………………………………………………………….6

مبارزه برعلیه بلایت باکتریایی …………………………………………………………………8

علائم بیماری ………………………………………………………………………………. ….8

مدیریت بیماری ………………………………………………………………………………. 10

گزارش روزانه کارآموزی ……………………………………………………………………..11

مقدمه وتشکر :

حمد وسپاس ایزد منان راکه باالطاف بیکران خودقدرت بیان و نوشتن رابه من آموخت .

کارآموزی ، همانطور که از نامش پیداست ، یعنی کارآموختن وهنری یادگرفتن .معمولاً دانشجویان در پایان تحصیلات دانشگاهی خود واحدی را با نام کارآموزی می گذرانند که مطابق با رشته دانشگاهی خوددریک واحد صنعتی یا اداری مشغول بکارمی شوند و بصورت عملی تمامی دروسی که بصورت تئوری گذرانده اند درآن واحدبصورت عملی کارمیکنند .ودر پایان کارملزم هستند گزارشی از فعالیت خود درآن واحد را ارائه دهند .

اینجانب نیز بعنوان یک دانشجوی سال آخر رشته کشاورزی ملزم به گذراندن این واحد دانشگاهی بودم.فعالیت کاری من بمدت 45 روز درمدیریت جهادکشاورزی شهرستان گنبدکاوس(واحدحفظ نباتات ) بودوفعالیت کاری این واحد دررابطه با مبارزه شیمیایی و بیولوژیکی باآفات وبیماریهاوعلفهای هرز مزارع بود که نکات بسیارقابل توجه ومفیدی رادربازدیدهای مختلف از مزارع به من آموخت که سعی میکنم خلاصه ای از این بازدیدها را بیان کنم . و در اینجا برخود تکلیف و لازم می دانم که مراتب سپاس خود را نسبت به استاد گرامی مهندس علی فرساد و بخصوص دوستان و عزیزانم در واحد حفظ نباتات شهرستان گنبد کاوس مهندس کامران نظری ،مهندس محمدارمشی ومهندس افشارشادی که دراین مد ت از هرگونه کمک و راهنمائی به من و تهیه این گزارش حقیر را یاری فرمودند کمال سپاس و تشکر را داشته باشم .

مبارزه بیولوژیکی ( طرحی نو درکاهش مصرف سموم کشاورزی )

مصرف بی رویه سموم شیمیایی در یکی ، دو دهه اخیر واثرات پایداری بسیاری از این سموم در خاک افزایش مرگ ومیرهای ناشی ازمسمومیت هاموجب پیدایش زمینه هائی درجهت پرورش وتکثیرحشرات شده که دشمنان طبیعی آفات زراعی محسوب شده وباتغذیه وتخم گذاری برروی بخشی ازبدن آفت باعث نابودی این آفت میگردند که آنرامبارزه بیولوژیک می نامند .

باتوجه به اینکه منطقه گنبد و دشت برای هرنوع کشتی مناسب است و بدلیل شرایط مساعد آب وهوائی زراعت پنبه کشت غالب این منطقه میباشد ونیز بدلیل اینکه پنبه در طول رویش خود در مزرعه امراض وآفات گوناگونی را میزبانی میکند و کنترل آلودگی ، سمپاشیهای متعددی رامی طلبد واقداماتی در زمینه پرورش زنبورتریکوگراما جهت پارازیت کردن تخم کرم قوزه که از آفات مهم پنبه می باشد و پرورش زنبور براکون جهت پارازیت کردن لارو کرم قوزه انجام شده است و نیز جهت مبارزه با تخم ساقه خوار و آفات شالی از زنبور تریکوگراما ومبارزه با آفات سویا نیز استفاده شد .

شناخت زنبور تریکوگراما :

نحوه پارازیت کردن زنبور تریکوگراما :

زنبور ماده با ایجاد سوراخ درپوسته تخم کرم قوزه ، زندگی خود را آغاز میکند وضمن تغذیه از داخل تخم میزبان یک یا چند عدد زنبور تریکوگراما خارج میشود دوره زندگی در داخل تخم در شرایط خوب حدود 8 – 7 روز میباشد .

شرایط رهاسازی زنبور تریکوگراما در مزارع پنبه :

همانطور که سمپاشی در هوای خنک وصبح زود یا عصر پس از رفع گرمای شدید باید صورت گیرد . برای رهاسازی زنبور تریکوگراما شرایطی خاص لازم است که مهمترین آنها عبارتند از :

1 – رهاسازی باید صبح زود قبل ازبروزگرمای شدید یاغروب صورت گیرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در فایل ورد (word) دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در فایل ورد (word) :

بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید
چكیــده

در بین قارچهای خوراكی، قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است كه در سراسر جهان كشت می‌شود. كشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاكنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای كمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 38% كل تولید قارچهای خوراكی دنیا، به قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید اختصاص داده شده است.

علیرغم اهمیت اقتصادی زیاد و تولید وسیع جهانی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید، برنامه‌های اصلاحی این قارچ به علل زیر با مشكلات زیادی روبرو بوده است. نخست این كه بیشتر بازیدیوسپورهای این قارچ حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی می‌باشد كه پس از تندش تشكیل یك میسلیوم هتروكاریوتیكی بارور می‌دهد و تنها درصد اندكی از بازیدیوسپورها تك هسته‌ای (یا با دو هسته مشابه) بوده و قابلیت انجام دو رگ‌گیری را دارند. دوم این كه اختلاف فنوتیپی قابل مشاهده‌ای بین میسلیوم‌های هموكاریون و هتروكاریون وجود ندارد و در نهایت آن كه تندش اسپور به عنوان اولین گام در یك برنامه اصلاحی بسیار ضعیف و ناهماهنگ است و غالباً با آلودگی‌های باكتریایی همراه می‌باشد. با وجود مشكلات فوق و پیشرفت‌هایی كه در اصلاح این قارچ صورت گرفته است. روشهای بهبود نژادی در این قارچ عبارتند از: وارد كردن نژادهای مرغوب، جمع‌آوری ژرم پلاسمهای وحشی، گزینش درون نژادی، دورگ‌گیری و مهندسی ژنتیك. در حال حاضر مهم‌ترین برنامه اصلاحی این قارچ براساس دو رگ‌گیری هدفمند در بین هموكاریون‌ها می‌باشد. در روش دو رگ‌گیری، هدف آن است كه به یك نژاد با شاخص‌های ژنتیكی مطلوب والدین و در نهایت بهبود صفات كمی و كیفی دست یافت. در این فایل ده جدایه هموكاریون مختلف كه مورد تأیید قرار گرفته است، با انجام تلاقی دای‌آلل در بین آنها، سعی در گرد‌آوری ژن‌های مطلوب نژادهای مزبور در یك نژاد جدید دو رگ و بهبود ژنتیكی برای صفت عملكرد نموده‌ایم. نتایج مربوط به دورگ‌گیری نشان می‌دهد، وقوع پدیده‌هایی همچون اثر متقابل میسلیومی در محل انجام تلاقی، تغییر سرعت رشد و ریخت‌ پرگنه دو رگ نسبت به جفت هموكاریون‌ها، می‌تواند به عنوان معیارهایی جهت انتخاب هیف از محل تلاقی در نظر گرفته شود. در زمان رشد دو رگ‌ها در محیط كشت PDA، قطر پرگنه، تیپ رشدی پرگنه یادداشت برداری شد. دو‌رگ‌های حاصله جهت تأیید، به آزمون میوه‌دهی برده شد كه با استفاده از طرح بلوك كامل تصادفی با دو تكرار مورد آزمون عملكرد قرار گرفتند. در طی این مرحله خصوصیاتی نظیر زمان پر كردن اسپاون، میزان عملكرد، وزن تك میوه اندازه‌گیری شد. سپس با انجام تجزیه دای‌آلل، قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی اندازه‌‌گیری گردید و بهترین جدایه هموكاریون (A15-8) و بهترین دو رگ (130-7 A 15-6 ) مشخص شد. همچنین با بدست آوردن نسبت واریانس تركیب‌پذیری عمومی به خصوصی، اهمیت هر یك از اثرات افزایشی و غالبیت در كنترل صفت عملكرد تعیین شد. بطوریكه این نسبت، معنی‌دار نبود كه دلالت بر عمل غالبیت ژنها دارد یعنی صفت عملكرد توسط عمل غالبیت ژنها كنترل شده است. جدول تجزیه واریانس نشان داد كه اثر بلوك بی‌معنی است. همچنین ضریب تغییرات آزمایش حدود 5/12% بود و نشان می‌داد كه آزمایش دارای دقت بالایی است. نتایج سرعت رشد پرگنه نشان داد كه سرعت رشد میسلیوم هموكاریون بسیار كمتر از میسلیوم دو رگ است. همچنین بین قطر پرگنه و عملكرد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه دای‌الل نشان می‌دهد كه می‌توان بهترین دو رگ‌ها و برترین جدایه‌های آمیزشی را جهت تسریع برنامه‌های اصلاحی بعدی معرفی نمود.

دانلود بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در فایل ورد (word)
فهرست
عنوان صفحه
چكیده 1
فصل اول: مقدمه
دلایل عمده عملكرد پایین قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در ایران 8
فصل دوم: بررسی منابع
تاریخچه پرورش قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید 10
آشنایی اجمالی با قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید 12
طبقه‌بندی 12
رده بندی 12
اندام شناسی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید 13
مشخصات پرگنه در كشت خالص 15
نامگذاری علمی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید: 15
تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و تركیب‌بندی هسته‌ای 16
‌چرخ زندگی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید 16
بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید 19
الف ـ هموتالیسم 19
ب ـ هتروتالیسم 20
ژنتیك قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید 22
روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید: 24
كشت بافت 25
گزینش از طریق كشت تك اسپوری 26
تهیه نقش اسپور 26
الف ـ كشت و گزینش تك اسپوری 26
ب ـ كشت و گزینش چند اسپوری 27
اختلاط ساده 28
تلاقی هدفمند هموكاریون‌ها 28
بدست آوردن هموكاریون و تایید آنها 29
1ـ روش سنتی تأیید هموكاریون‌ها 29
2ـ تهیه و تایید هموكاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست 30
3ـ تایید هموكاریونها با استفاده از نشانگر RFLP 30
4ـ تایید هموكاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD 31
انجام تلاقی بین هموكاریونها و تایید هیبریدها: 32
الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها: 33
ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: 34
ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها 34
اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: 34
د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیكی برای تایید هیبریدها: 35
مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: 35
1ـ كشت اسپور 35
2ـ جداسازی تك اسپورها 36
3ـ تهیه اسپاون 36
آزمون میوه‌دهی 36
الف ـ تهیه بستر كشت: 36
ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: 37
تولید پریموردیا در سطح محیط كشت: 38
تولید اجسام میوه دهی در اسپاون 38
‌ج ـ تولید اندام باردهی در كمپوست 39
مهندسی ژنتیك 39
1ـ انتقال ژن 39
2ـ اختلاط پروتوپلاستها 40
فصل سوم: مواد و روشها
تهیه نژادها 42
روش تهیه محیط كشت غذایی PDA 42
روش كشت هموكاریون‌ها 43
روش تلاقی هموكاریون‌ها 44
نمونه‌گیری از منطقه تلاقی 45
تهیه اسپاون مادری از هیبریدها 45
تلقیح دانه‌های گندم با كشت هیبرید 46
تهیه بستر كشت (كمپوست) 47
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاك‌زدایی 49
ب ـ مایه‌زنی كمپوست 49
ج ـ خاك‌دهی بستر كشت 49
هوادهی و افت سریع دما 50
محاسبه قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی 53
محاسبه واریانس تركیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی 53
محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت 53
فصل چهارم نتایج و بحث
نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموكاریون‌ها) 55
تیپ رشدی پرگنه هموكاریون 55
نتایج سرعت رشد در هتروكاریو‌ن‌ها 59
نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون 60
نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی 60
جدول تجزیه واریانس برای صفت عملكرد در دورگ‌ها 61
جدول قابلیت تركیب‌پذیری عمومی در هموكاریون‌ها 64
جدول قابلیت تركیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها 64
جدول مقادیر اجزاء ژنتیكی 66
ضریب همبستگی 66
پیشنهادات 67
منابع 69
پیوست 75
چكیده انگلیسی 78

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت در فایل ورد (word) دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت در فایل ورد (word)

افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک یکی از مهمترین معضلات چند دهه ی اخیر است. افزایش جمعیت دنیا و به تبع آن افزایش احتیاج به مواد غذایی باعث رویکرد انسان به کشاورزی شده و در این راستا ، تبدیل اراضی به زمین های کشاورزی بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به آن در بسیاری از مناطق دنیا باعث بروز بحران شده است که یکی از آنها همین پیشروی کویرهاست (9) کویر به جائی گفته می شود که در اثر افزایش محلولهای نمک در سطح خاک ، قابلیت تولید خاک کاهش می یابد و در نهایت به کلی از بین می رود. به بیان دیگر محل تولید غذای انسان تخریب می شود حفظ کیفیت آب و خاک بدلایل ذکر شده یکی از اصلی ترین وظایف انسان در حال حاضر است. زیرا نه تنها نسل حاضر در معرض خطر قرار می گیرند ، بلکه نسلهای آینده نیز از خطر ایجاد شده مصون نخواهند ماند.

در کشور ایران با توجه به قرار گرفتن در موقعیت جغرافیائی خاص ( وقوع در عرض جغرافیایی30 درجه که کمربندی از مناطق بیابانی در روی زمین را شامل می شود ) اهمیت این مسأله دو چندان می شود. کشور ما دارای میانگین بارندگی سالیانه ای بسیار پائین تر از میانگین بارندگی دنیاست ( حدود 3/1 ) و همین مقدار بارندگی نیز پراکنش منظومی چه از نظر مکانی و چه در زمانهای مختلف سال ندارد. لذا باید برای استفاده ی بهینه از منابع آبی موجود حداکثر توجه ( علمی – کاربردی ) اعمال شود. منطقه ی گرمسار نیز که به عنوان محلّ مورد بررسی انتخاب شد دارای خصوصیات جغرافیایی خاصی است. از یک طرف در قسمت شمالی چسبیده به البرز مرکزی و ارتفاعات آن است و از طرفی در طرف جنوب متصل به بزرگترین کویر ایران ( کویر مرکزی ) است (17) که هرگونه استفاده ی نادرست از منابع آبی زیر زمینی این منطقه ، امکان گسترش کویر را بطرف مناطق شمالی ، بیشتر می کند.

در این منطقه در بسیاری از مناطق جنوبی دشت ، به علت کاهش عملکرد محصول در اثر کاهش کیفیت خاک ، زمین ها رها شده و با حفر چاه در دیگر مکانها ، اراضی جدیدی تحت شخم قرار گرفتند یعنی با در نظر نگرفتن توان اکولوژیکی منطقه ، باعث تشدید عمل بیابان زایی در منطقه شده است لذا با تعیین هدفهای تحت بررسی ، امکان جلوگیری از پیشرفت کویر در دیگر مناطق مورد بحث قرار خواهد گرفت تا راه حل هایی مناسب برای این مسأله تشخیص داده شوند.

دانلود بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 5

فصل دوم : روش کار 7

بخش اول : سوابق تحقیق 8

1-1- مطالعات موردی 8

1-2- تداخل آب شور و شیرین در سفره های ساحلی 8

1-2-1- مخروط بالا آمده آب شور و نحوه کنترل آن 10

1-2-2- رابطه گیبن – هرزبرگ بین آبهای شور و شیرین 13

1-2-3- طول گاوه آب نافذ دریا 14

بخش دوم : ویژگیهای آبخیز گرمسار 16

2-1- ویژگیهای دشت 16

2-2- اقلیم دشت 16

2-3- زمین شناسی دشت 17

2-4- زمین شناسی بالا دست حوزه 18

2-5- نگرشی کلی بر رودخانه حبله رود 20

2-6- دبی مواد محلول و جامد رودخانه حبله رود 20

2-7- سرشاخه های حبله رود 21

2-8- منشا نمکهای منطقه 23

بخش سوم : مواد و روشها 25

3-1- آمار و اطلاعات مربوط به آبهای زیر زمینی 25

3-2- آمار و اطلاعات مربوط به زمین شناسی حوزه بالا دست26

3-3- اطلاعات مربوط به زهکشی 27

بخش چهارم : بررسی علل شور شدن خاکهای دشت گرمسار 28

4-1- آبهای زیر زمینی 28

4-1-1- بیلان آبی دشت 28

4-1-2- بررسی میزان آفت و کسری آبخانه دشت از سال 79 تا 82 31

4-1-3- تاثیر شیمیایی پمپاژ بیش از حد مجاز بر کیفیت آب زیرزمینی گرمسار 32

4-1-4- قابلیت آبگذاری دشت گرمسار 40

4-1-5- بررسی میزان شوری آب چاها 40

4-1-6- طبقه بندی آبهای زیرزمینی گرمسار 42

4-1-7- راههای جلوگیری از پیشروی آب شور به داخل سفره آب شیرین 42

4-2- زمین شناسی بالادست43

4-2-1- کیفیت شیمیایی آب حبله رود 43

4-3- عدم زهکشی و یا زهکشی ناکارآمد و تایید این مساله در افزایش شوری خاک دشت44

فصل سوم : نتایج بحث 47

فصل چهارم : پیشنهادات 51

فصل پنجم : نتیجه گیری 54

فصل ششم: منابع 56

دانلود بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت در فایل ورد (word)
فهرست جدولها

شماره 1- میزان نمک آب حبله رود در دو ماه کم و پر آب 21

شماره 2- آمار منابع آبی دشت گرمسار از سال 79 تا 84 30

شماره 3- تغییرات سالیانه پیزومترهای دشت ، سال آبی 80 – 79 33

شماره 4- تغییرات سالیانه پیزومترهای دشت ، سال آبی 81 – 80 35

شماره 5- تغییرات سالیانه پیزومترهای دشت سال آبی 82 – 81 37

دانلود بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت در فایل ورد (word)
فهرست شکلها صفحه

شماره 1- جهت جریان آب در منطقه آب شیرین ، شور و حد وسط 9

شماره 2- مخروط بالا آمده آب شور 10

شماره 3- اثر پمپاژ در تشکیل مخروط بالا آمده 13

شماره 4- رابطه شوری آب چاه و میزان پمپاژ 13

شماره 5- عمق مرز بین آب شور و شیرین 14

شماره 6- طول گاوه آب نافذ دریا در زیر آب شیرین 15

شماره 7- منحنی افت و کسری مخزن دشت از 79 تا 82 39

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید