دانلود بررسی تاثیرات مدیریت دانش و راهکارهای سرمایه فکری در سازمان ها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیرات مدیریت دانش و راهکارهای سرمایه فکری در سازمان ها در فایل ورد (word) دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیرات مدیریت دانش و راهکارهای سرمایه فکری در سازمان ها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
طی دو دهه اخیر حرکت به سمت جا معه ایی با اقتصاد دانش بنیان، متغیر و پرتنش که در آن سرمایه گذاری در منابع انسانی، تکنولوژی اطلاعات و تحقیق و توسعه می باشد بسیار چشمگیر بوده است با توجه به این حقیقت امروزه مدیریت دانش و راهکارهای سرمایه فکری برای سازمان ها بسیار حیاتی شده است در سازمان ها سرمایه فکری یعنی سرمایه ناشی از فکر و دانش بخش اصلی دارائی ها را تشکیل میدهند در واقع دارائی های نامشهود وسرمایه فکری نه تنها در سازمان ها بلکه در دولت ها، مراكز علمی، سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان به عنوان یک مسئله اصلی و مهم مطرح می باشد بخش مهم این سرمایه، تحقیق و توسعه است، سرمایه فکری طی فرایندی از خلق علم ودانش و انتقال دانش به محیط اجتماعی ( شرکت ها، موسسات و دیگر سازمان های اجتماعی) ایجاد می شود.
در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش و در پی تغییرات وسیع اقتصادی اجتماعی موفقیت سازمان ها به کسب منابع مالی و مادی محدود نمی شود بلکه منوط به دست یابی به سرمایه های نامشهودی  است که به کمک آن ها می تواند به برتری پایدار رسید . در محیط راهبردی جدید، سازمان هایی پیشرفت خواهند کرد که خود را سازمانی یادگیرنده بدانند که هدفش بهبود مداوم سرمایه فکری است، زیرا سازمانی که قادر به افزایش سرمایه فکری خود نباشد قادر به بقا نیست لیکن علی رغم اهمیت فزاینده سرمایه فکری به عنوان منبع حیاتی برتری رقابتی سازمان ها درک محدودی از آن وجود دارد این در حالی است که مدیریت سرمایه فکری به مدیران سازمان ها اجازه خلق، پرورش کنترل و حفظ یک منبع مستحکم مزیت رقابتی را میدهد آن چه که به سادگی به تصرف رقبا در نخواهد آمد( میر کمالی ، 1387)
1-1    بیان مسئله
در محیط اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری ارزش  و اهمیت بیشتری را برای سازمان ها و بنگاه ها به نسبت سرمایه های فیزیکی دارند و به تعبیری سرمایه های فکری به عنوان سرمایه واقعی و جزء  استراتژیک ترین سرمایه های سازمان های عصر حاضر  به ویژه برای شركتهای انتفاعی و سازمان های دانش بنیان مطرح می باشند لذا می توان گفت که دنیای کنونی عصر دانایی است امروزه دیگر مواهب و دارائی های طبیعی و مشهود کلی کامیابی جوامع و سازمان های نیست بلکه برخورداری از سرمایه های فکری و مدیریت این سرمایه هاست که در عرصه محیط پر تلاطم و چالش رمز موفقیت محسوب می شود نیاز به اداره و مدیریت کردن داراییهای مشهود از مدت ها قبل خود را نشان داده است و البته تا کنون نیز جهت رفع این نیازها اقدامات زیادی صورت گرفته است فنون وسیستم های حسابداری در  جهت رفع این نیاز به  وجود آمده اند این دسته از داراییهای نامشهود به دلیل ماهیتشان اغلب فراموش می شوند و همین امر نیز بر اهمیت آنها می افزاید.
بررسی های انجام شده نشان میدهد که مدلهای ارزیابی سرمایه های فکری د ر سطح موسسه اغلب با دیدگاه های متمایل به حسابداری اقتصاد و مدیریت استراتژیک به این موضوع پرداخته اند اغلب مطالعات موجود در زمینه ارزیابی سرمایه های فکری سازمان در سطح موسسه به ارزیابی این سرمایه ها پرداخته اند و چارچوب هایی را درزمینه ارائه داده اند. مطالعات انجام شده چارچوب هایی را ایجاد کرده اند که با روش های سنتی ارزیابی متفاوت می باشند.( بونتیس، 2001).
مدیران امروز به خوبی دریافته اند که دارائی های پنهان (دانش کارمندان، روابط با مشتریان تامین کنندگان جایگاه بازار) به تدریج نقش مهمی را در بقای سازمان ها ایفا می کنند سرمایه های فکری مهمترین منبع خلق ارزش در سازمان ها هستند. اکنون سرمایه های فکری تبدیل به ارزشمند ترین دارائیهای سازمان ها شده اند و می توانند موثر ترین سلاح رقابتی نیز باشند همچنین سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که ارزش سازمان آنها تنها شامل منابع مشهود یعنی دارائیهای که د رترازنامه یک شرکت نشان داده میشوند نیست از طرفی به علت آنکه منبع اصلی مزیت رقابتی امروز دارائیها نا مشهود هستند این دارئی ها نقش مهمی را در موفقیت و یا شکست  سازمانها ایفا می کنند این منابع از چنان اهمیتی برخوردار شده اند که روند سرمایه گذاری بر روی این دارائی ها نسبت به دارائی های مشهود رشد بیشتری داشته است.
در حال حاضر هیچ چارچوب بین المللی مشترکی برای تعریف و سنجش دارائی نامشهود وجود ندارد بنابراین بجاست که تلاش هایی جهت توسعه تکنیک های جدید مدیریت و سنجش برای کمک به سازمان ها جهت تعریف، سنجش و نظارت بر منابع نامشهود خود به منظور ا فزایش کارائی و اثر بخشی آنها انجام شود با توجه به اهمیت مسئله سرمایه فکری در سازمان ها وعوامل موثر برآن و عدم توجه به این موضوع این ضروت احساس می شودكه عوامل موثر بر سرمایه فکری مورد بررسی قرار گرفته و ازبین  آنها عواملی  که بیشترین تطابق را با شاخص های مورد تائید سازمان  داردتقویت وعواملی كه درجهت تضعیف این شاخصها است  مدیریت وبه تدریج وبا برنامه ریزی صحیح حذف شود
لذا با بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که با توجه به خلاء موجود در زمینه توجه به  سرمایه فکری وعوامل موثر بر عملكرد سرمایه فكری و نقش آن در بهبود عملکرد در بخش بانكداری در ایران  بستر مناسبی برای انجام این پژوهش می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی در فایل ورد (word) :

شرح مختصر:

این مطالعه به بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر ویژگی عدم ­اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری می ­پردازد. ویژگی عدم­ اطمینان اطلاعاتی با معیارهای پراکندگی پیش­ بینی سود هر سهم، خطای پیش­ بینی سود هر سهم و تغییرپذیری بازده سهام اندازه ­گیری می­ شود. فرضیه ­های پژوهش با استفاده از رگرسیون داده ­های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382-1388 می­باشد. نتایج حاصل از بررسی 56 شركت عضو نمونه آماری تحقیق نشان می­دهد که بین دوره تصدی حسابرسی با متغیرهای پراکندگی پیش ­بینی سود هر سهم و خطای پیش­بینی سودهر سهم رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، اما متغیر تغییرپذیری بازده سهام با دوره تصدی حسابرسی رابطه معناداری ندارد. بنابراین افزایش در دوره تصدی حسابرسی، عدم ­اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاری را کاهش می­ دهد که این یافته، دیدگاه تخصص حسابرس را تایید و نگرانی در خصوص دیدگاه استقلال حسابرس را برطرف می­ نماید.

دانلود بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فرضیه ­های­ تحقیق

روش تحقیق

روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش

جامعه و نمونه آماری

یافته ­های پژوهش

آمار توصیفی

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

نتیجه­ گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نظام بانکداری و اصلاح ان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نظام بانکداری و اصلاح ان در فایل ورد (word) دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نظام بانکداری و اصلاح ان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نظام بانکداری و اصلاح ان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نظام بانکداری و اصلاح ان در فایل ورد (word) :

دانلود نظام بانکداری و اصلاح ان در فایل ورد (word)

اگر امكانش است وارد بحث فرایند شویم . 5

چه درصدی از این تغییر در حیطه اختیارات ماست ؟. 7

WTO پشت دروازه های دیوار چین.. 12

اصلاح بانكداری چین باید به سرعت عملی شود . 13

تاریخچه اصلاحات بانكی در چین.. 14

-فشار برای تجاری كردن بانكهای دولتی : 15

بستن بانكهای مساله دار : 15

-حل مشكل وامهای معوق : 15

-اجازه به بانكهای خارجی جهت فعالیت بانكی در مناطق وبازار یابی خاص : 16

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه در فایل ورد (word) دارای 31 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه در فایل ورد (word) :

دانلود دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه در فایل ورد (word)

عنوان: دانلود دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه در فایل ورد (word)

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 31 اسلاید

دسته: مدیریت مالی- حسابداری (ویژه درس بازارها و نهادهای مالی)

این فایل در زمینه “صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه “بوده و در 31 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمیتار در کلاس (ارائه کلاسی)برای درس بازارها و نهادهای مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی و حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

صندوقهای بازنشستگی

انواع صندوق های بازنشستگی

صندوقهای بازنشستگی عمومی

صندوقهای بازنشستگی عمومی

انواع صندوق های بازنشستگی خصوصی

طرح (k) 401وطرح(b) 403

طرحهای(k)401

طرحهای(b)403

حساب بازنشستگی فردی(IRA)

طرح کیو

صندوق های بازنشستگی از لحاظ نوع مشارکت و نحوه پرداخت مزایا

فرمولهای صندوق بازنشستگی با مزایای مشخص

قوانین و مقررات

قانون تامین درآمد بازنشستگی کارکنان

صندوق های بازنشستگی در ایران

صندق بازنشستگی کشوری

سازمان تامین اجتماعی

صندوق های بازنشستگی اختصاصی در ایران

شرکتهای بیمه

شرکتهای بیمه عمر

ماهیت فعالیت بیمه عمر

انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه عمر

نظارت بر شرکتهای بیمه عمر

بیمه حوادث و اموال

انواع بیمه حوادث و اموال

روندهای مالی در صنعت بیمه بین المللی

اشکال مختلف مجموعه های بانک _ بیمه

صنعت بیمه در ایران

مهمترین وظایف و اختیارات قانونی که به بیمه مرکزی واگذار شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی در فایل ورد (word) دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی در فایل ورد (word) :

دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی در فایل ورد (word)

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال 95

فصل اول- مفاهیم نظری حسابداری مالی

1- حسابداری دانشی است که هدف آن گردآوری اطلاعات، رویدادها و فعالیتهای مالی یک سازمان جهت ارائه به

استفادهکنندگان درونسازمانی و برونسازمانی در قالب صورتها و اطلاعات مالی برای فرآیند تصمیمگیری است.

2- هدف اصلی از تهیه صورتهای مالی ارائه اطلاعاتی خلاصه و طبقهبندی شده درباره وضعیت و انعطافپذیری مالی

واحد تجاری است. (ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی/ ارائه اطلاعات جهت پاسخگویی مدیریت به اعتباردهندگان/ ارائه

اطلاعات برای اعلام نتیجه وظیفه مباشرت مدیریت)

3- یکی از اجرای مفاهیم نظری گزارشگری مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی است که در دو دسته اساسی زیر

طبقه بندی میشوند:

خصوصیات کیفی مربوط به محتوا شامل: مربوط بودن و قابل اتکاء بودن

خصوصیات کیفی مربوط به ارائه اطلاعات شامل: قابل مهم بودن و قابل مقایسه بودن

4- برای درك بهتر 4 ویژگی فوق به نمودارهای زیر توجه فرمائید:

مربوط بودن

– ارزش پیشبینیکنندگی

– ارزش تائیدکنندگی

– انتخاب خاصه (مبنای ارائه)

قابل اتکاء بودن

– کامل بودن

– بیان صادقانه

– رجحان محتوا بر شکل

– بیطرفی

– احتیاط

قابل مقایسه بودن

– ثبات رویه نکات تکمیلی حسابداری مالی9@

– ادغام و طبقه بندی اطلاعات

– افشای مناسب

– توان استفاده کنندگان

– قابل فهم بودن

5- حسابهای مستقل وجوه دولتی از معیار اندازهگیری جریان منابع مالی و مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده میکنند.

در این حسابهای مستقل وجوه سرمایهای و امانی از معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفاده

میگردد. برای تهیه صورتهای مالی در سطح دولت از معیار جریان منابع اقتصادی و منبای تعهدی کامل استفاده

میشود. و در آخر باید دانست حسابهای مستقل وجوه بازپرداخت عمومی و وجوه دائمی، جزو حسابهای مستقل وجوه

دولتی طبقهبندی میشوند.

گزارشگری و صورتهای مالی

عناصر صورتهای مالی به قرار زیر است:

– داراییها: هر آنچه از منابع اقتصادی که انتظار میرود در آینده منافع اقتصادی به همراه داشته باشد و از راه شرع

باشد.

– بدهیها: تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط شرکت تجاری بابت معاملات یا سایر رویدادهای گذشته.

– حقوق صاحبان سهام: تفاوت بدهیها و داراییها باشد که معمولاً بر اساس منابع تأمینکننده آن در صورتهای مالی

طبقه بندی میشوند.

– درآمدها: افزایش در جمع حقوق صاحبان سهام به استثناء مواردی که به آورده صاحبان سهام رابط داده میشود.

– هزینه ها: کاهش در جمع صورت صاحبان سهام به جز مواردی که به برداشت صاحبان سهام (سرمایه) مربوط میشود.

هر یک از عناصر صورتهای مالی به بهای معامله در دفاتر ثبت میشود ولی با گذشت زمان، تجدید ارزیابی باعث تغییر

در این مبالغ ثبت شده میشود نکته قابل تذکر این است که مبلغ ارزش دفتری نباید از ارزش بهای تمام شده بیشتر

باشد و اگر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی کمتر از بهای تمام شده آن بود ارزش دفتری نیز باید از مبلغ بازیافتی دارایی کمتر

باشد.

داراییها و بدهیها و سایر عناصر صورتهای مالی هنگام تجدید ارزیابی معمولاً به طریق زیر اندازهگیری میشوند:

دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول- مفاهیم نظری حسابداری مالی ………………………………………………………………………..7

گزارشگری و صورتهای مالی ………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: صورتهای مالی اساسی……………………………………………………………………………….12

فصل سوم: حسابداری میانه (16…………………………………………………………………………………..(1

داراییهای جاری …………………………………………………………………………………………………….16

سرمایهگذاریهای جاری……………………………………………………………………………………………..17

حساب دریافتنی (مطالبات) ………………………………………………………………………………………….18

موجودی مواد و کالا و سیستمهای اندازهگیری مقادیر موجودیها ……………………………………………………19

شرایط خرید و ارسال کالا ……………………………………………………………………………………………19

روشهای ثبت و نگهداری موجودی کالا ……………………………………………………………………………..19

ارزشیابی موجودی مواد کالا ………………………………………………………………………………………….20

داراییهای ثابت مشهود………………………………………………………………………………………………22

روشهای محاسبه استهلاك: …………………………………………………………………………………………24

داراییها………………………………………………………………………………………………………………24

بدهیهای کوتاه مدت (جاری)………………………………………………………………………………………..25

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.67mb

تعداد صفحه:98

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word) دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word)

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

و پایانی کارشناسی حسابداری با عنوان بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك

چكیده :

موضوع فایل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك می باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یك مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یك مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد .

در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك فایلات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و كتابخانه انجام گرفت كه كمك شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تداركات توسط مسئولین و كارپردازان كه تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می كوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد كه ما را در نحوه ایجاد كدینگ و كنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود.

در طی انجام فایل فوق موانع و مشكلات اندكی بچشم آمد كه با توجه به همكاری صمیمانه كاركنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیك می توان از آن صرف نظر كرد . چرا كه منابع و امكانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند كه در ارائه پربارتر این فایل بسیار مفید بودند .

کلمات کلیدی:

حسابداری

مجتمع صنعتی سیمان آبیك

سیستم خرید و انبارداری

‏دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

پیشگفتار ‏ ب

دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب ‏ د

دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word)
فهرست اشكال ‏ ح

دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ( دوره كارشناسی) در فایل ورد (word)
فهرست ضمائم ‏

چكیده ‏ ط

ی

فصل اول – كلیات ‏ ‏1‏

مقدمه ‏ ‏2‏

تعریف موضوع فایل ‏ ‏3‏

اهمیت و ارزش فایل ‏ ‏4‏

اهداف فایل ‏ ‏5‏

كاربرد نتایج فایل ‏ ‏6‏

سوالات اساسی فایل ‏ ‏7‏

روش فایل ‏8‏

تعریف واژه ها ‏ ‏8‏

خلاصه ‏ ‏10‏

مباحث فصول بعدی ‏ ‏10‏

فصل دوم – ادبیات موضوع ‏ ‏11‏

مقدمه ‏ ‏12‏

بخش یك – مباحث نظری ‏13‏

سیستم ‏ ‏13‏

خرید ‏ ‏14‏

اهداف بخش خرید ‏ ‏14‏

اصول و موازین پنجگانه خرید ‏ ‏15‏

وظایف و مسئولیت های بخش خرید ‏ ‏16‏

ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر ‏ ‏17‏

فرآیند یا مراحل خرید خارجی ‏ ‏18‏

انبار ‏ ‏19‏

عنوان ‏ صفحه

انواع انبارها ‏ ‏19‏

جایگاه انبار ‏ ‏20‏

اهداف و وظایف انبارها ‏20‏

انواع موجودیهای انبارها ‏ ‏20‏

انبارداری ‏ ‏21‏

سیستم انبارداری و مزیتهای آن ‏ ‏21‏

وظایف انباردار ‏ ‏22‏

انتظارات مدیریت از سیستم كنترل انبارها ‏23‏

نكات مهم برای اداره بهینه انبارها ‏ ‏24‏

مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها ‏24‏

طراحی و برنامه ریزی تامین كالا ‏ ‏25‏

كدینگ ‏ ‏25‏

كدگذاری ‏ ‏25‏

فواید كد گذاری ‏ ‏26‏

انواع روشهای كدگذاری ‏ ‏26‏

موجودی كالا ‏ ‏27‏

اهمیت موجودیها ‏ ‏27‏

دلایل نگهداری موجودی كالا ‏ ‏28‏

هزینه مربوط به موجودیها ‏ ‏28‏

مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها ‏ ‏31‏

كنترل موجودی ‏ ‏31‏

مشكلات عدم تعادل موجودی ‏ ‏32‏

مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار ‏ ‏32‏

سیستم های سفارش كالا در سازمان ‏ ‏33‏

بخش دو – پیشینه فایل ‏ ‏35‏

بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏ ‏38‏

مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏ ‏41‏

عنوان ‏ صفحه

طرح طبقه بندی مشاغل كارخانه ‏ ‏44‏

شرح وظایف ‏ ‏45‏

خلاصه ‏ ‏55‏

فصل سوم – روش فایل ‏ ‏56‏

مقدمه ‏ ‏57‏

كتابخانه ‏ ‏60‏

مشاهده ‏ ‏60‏

مصاحبه ‏ ‏62‏

خلاصه ‏ ‏63‏

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏ ‏64‏

مقدمه ‏ ‏65‏

طراحی انبارها ‏ ‏67‏

انواع انبارها در كارخانه سیمان آبیك ‏ ‏69‏

مشكلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها ‏ ‏71‏

حفاظت و ایمنی انبارها ‏ ‏72‏

عملیات مربوط به خرید در انبارها ‏80‏

انواع خرید ‏ ‏80‏

انواع شیوه ها در خریدهای داخلی ‏ ‏80‏

عملیات خرید در تداركات ‏ ‏89‏

تنظیم گزارش خرید ‏ ‏95‏

خریدهای خارجی ‏ ‏96‏

نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏100‏

خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها ‏ ‏102‏

خریدهائی‌ كه كالای آنها فاسد شدنی است ‏ ‏103‏

خریدهای غیر ضروری و بیش از حد ‏ ‏103‏

كنترل كیفیت ‏ ‏104‏

استاندارد كردن قطعات ‏ ‏105‏

عنوان ‏ صفحه

قبض انبار ‏ ‏106‏

سیستم كدینگ اجناس ‏ ‏110‏

مشكلات ناشی از عدم كدینگ ‏ ‏112‏

مزایای كدینگ اجناس ‏ ‏113‏

شرح كدینگ اجناس ‏ ‏115‏

عدم وجود واحدی برای پیاده كردن سیستم كدینگ بطور ثابت ‏ ‏121‏

مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت ‏ ‏122‏

عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار ‏ ‏123‏

عملیات نگهداری در بخش اداری ‏ ‏123‏

عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار ‏ ‏130‏

كنترل موجودی انبار ‏ ‏132‏

انواع روشهای كنترل موجودی ‏ ‏133‏

محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار ‏ ‏136‏

عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی ‏ ‏138‏

خلاصه ‏ ‏139‏

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ‏ ‏141‏

مقدمه

نتیجه گیری

‏ پیشنهادات ‏ ‏142‏

‏142‏

‏146‏

منابع و مآخذ ‏

ضمائم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 82 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

دانلود آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 82 در فایل ورد (word) این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه حسابداری منابع انسانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه حسابداری منابع انسانی در فایل ورد (word) دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه حسابداری منابع انسانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه حسابداری منابع انسانی در فایل ورد (word)

فصل اول
بیان مسئله 
مقدمه 
ماهیت 
آینده شغلی 
نکات تکمیلی 
پدر علم حسابداری 
فصل دوم
تاریخچه حسابداری 
تاریخچه حسابداری منابع انسانی 
بایگانی اسناد مالی 
سیستم انبارداری 
فصل سوم
تاریخچه ومراحل توسعه HRA 
تعریف حسابداری منابع انسانی 
دلایل اهمیت واهداف حسابداری منابع انسانی 
مشکلات ومسائل مربوط به HRA 
فصل چهارم
روش های اندازه گیری منابع انسانی 
روش های اندازه گیری ارزش های موقعیت خدمتی 
ارزش گذاری گروهی منابع انسانی 
روش های گزارشگری منابع انسانی 
نقش وجایگاه حسابداری منابع انسانی در ایران 
فصل پنجم: نتیجه گیری 

بیان مسئله

اهمیت و مشکلات در حسابداری منابع انسانی به حدی هست که علاوه بر موافقان منتقدان نیز بر آن اذعان دارند

در این پژوهش به بررسی حسابداری منابع انسانی پرداخته می شود

اهمیت حسابداری منابع انسانی به حدی هست که منتقدان عنوان می کنند باید راهی بیابیم تا بتوان منابع انسانی را به طور دقیق و عینی در صورتهای مالی انعکاس داد

هدف از این پژوهش چگونگی نحوه ارزشگزاری منابع انسانی می باشد

مقدمه

منابع موجود در سازمان جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت وبلندمدت سازمان است . کارایی واثربخشی مدیریت هر سازمان نیز بسته به چگونگی تهیه،توسعه وتخصیص منابع ونگهداری وبه کارگیری آنهاست که این امر نیازمند اطلاعات صحیح در مورد منابع موجود است

از منابع انسانی به عنوان منبع شماره یک سازمان یاد می کنند که کم توجهی به آن کلیه منابع دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد . با کمک حسابداری منابع انسانی تمامی اطلاعات مربوط به ارزش منابع انسانی یک سازمان را که باید در نظارت وتصمیم گیریهای مدیران به کار گرفته شوند ثبت وگزارش میشود

تا زمانی که ارزش داراییهای انسانی در گزارش وضعیت مالی و در نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری نخواهد داشت از طرفی عده ای آن را یاداور شیوه حسابداری در دوران برده داری می دانند و از آنجا که نظام برده داری همواره منفور بوده، گزارش انسان در صورت وضعیت مالی نیز منفور ومذموم شمرده می شود همچنین عده ای معتقدند که انسان علاوه بر جنبه های مادی دارای جنبه های روحی ومعنوی نیز می باشد بنابراین نباید با آن به مثابه یک دارایی بیجان رفتار شود

در پاسخ باید گفت که ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی دلیلی بر نادیده گرفتن جنبه های معنوی انسان نیست و لطمه ای به اعتقادات ، ارزشها وباورهای انسانی وارد نمیکند

به هر حال تاکنون به دلیل مشکلات سنجش منابع انسانی، مساله کاربرد حسابداری منابع انسانی در وادی عمل موفقیتی نداشته و در نتیجه بحث در مورد مسائلی چون ارزش واخلاق از حساسیت کمتری برخوردار است.


ماهیت :

یک حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می‌تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است

«حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم‌کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه‌گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود

«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است

رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:

به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند

نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از دهه 70 به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بوده‌اند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیم‌گیری روسای شرکت‌ها دارد

«فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می‌گیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می‌کنند اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته‌ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه‌های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد

فارغ‌التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌های متفاوت عهده‌دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است

الف) حسابداری

فارغ‌التحصیلان می‌توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول کار شوند

حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی

حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی

حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب

حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی

حسابداری بیمه : در موسسات بیمه

حسابداری بانکها : در شعبه‌ها و سرپرستی بانکها

حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند

ب ) حسابرسی

فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می‌شوند

حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می‌دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند

حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می‌باشند

در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می‌باشند

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه:

داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانش‌آموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست که دانش‌آموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلکه باید تلاش کنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند

همچنین یک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد

در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب 4 دارد

دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارک یک سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شرکت و در نهایت به جامعه وارد می‌آورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یک حسابرس که وظیفه بررسی گزارشات مالی یک سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و یا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، می‌تواند به نابسامانی‌های اداری و مالی یک جامعه دامن بزند

و بالاخره یک حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد

علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیل‌های آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصیل وجود دارد

 

نظر یک فارغ‌التحصیل مشغول به کار در این رشته :

دانشجوی این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سرو کار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمع‌بندی اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.»

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:

آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهم‌آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که بوسیله نظام‌های حسابداری گزارش می‌شود، می‌تواند از انحراف مسیر پیش‌بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه‌های توسعه اقتصادی جلوگیری کند

دکتر ثقفی نیز در این باره می‌گوید:« چون این رشته فقط به کلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده که حتی یک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید کم‌تجربه دائر کرده است و در نتیجه فارغ‌التحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی ناکارآمد هستند که نمی‌توانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ‌التحصیلان توانمند این رشته نمی‌شود چون هر فرد سرمایه‌گذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایه‌گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد. »

نکات تکمیلی :

چند سال پیش وقتی که آقای . ت ریاست یکی از کارخانه‌های ایران را بر عهده گرفت با اخم‌های در هم و چهره‌های عبوس کارگرانی روبرو شد که 6 ماه بود حقوق نگرفته بودند و امید چندانی نیز به رئیس جدید نداشتند. اما رئیس جدید که فارغ‌التحصیل رشته حسابداری بود با مدیریت قوی و درست خویش نه تنها کارخانه مورد نظر را از ورشکستگی نجات داد بلکه امروزه این کارخانه یکی از بهترین کارخانه‌های کشور است که محصولات آن به خارج از کشور صادر می‌گردد و در حال حاضر نیز نحوه کار رئیس یاد شده به عنوان یک شیوه نوین در دانشگاهها تدریس می‌شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران در فایل ورد (word) دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران در فایل ورد (word)

خلاصه تحقیق:  
فصل اول  
مقدمه  
شامل:  
مقدمه:  
بیان مسئله:  
هدف تحقیق:  
اهمیت و ضرورت تحقیق:  
فرضیه های تحقیق:  
الف)فرضیه تسری نوسانات:  
ب) فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی:  
ج)فرضیه عکس العمل بیش از اندازه:  
د)مداخله در معاملات:  
وازه های کلیدی:  
فصل دوم  
پیشینه پزوهش  
شامل:  
پیشگفتار:  
1- محدود کردن ریسک عدم ایفای تعهد  در بازارهای معاملات آتی:  
2- ایجاد وقفه زمانی:  
3- از بین بردن توهم نقدینگی:  
تعریف حد نوسان قیمت سهام:  
1) ایجاد محدودیت (مانع)قانونی در تغییر قیمت سهام  
2) ایجاد یک فرصت زمانی برای ارزیابی مجدد و منطقی سهام  
تفاوت حد نوسان قیمت و توقف معاملات  
حد نوسان قیمت سهام یا توقف معاملات ، کدامیک برتری دارد؟  
حد نوسان قیمت در بازارهای معاملات آتی  
آثار استفاده از حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار  
تسری نوسانات  
تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی  
عکس العمل بیش از اندازه  
مداخله در معاملات  
بررسی شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران و چند کشور دیگر  
تاریخچه استفاده از حد نوسان قیمت سهام دربورس اوراق بهادار ایران  
بررسی شیوه به کارگیری حدنوسان قیمت سهام درسایرکشورها  
بورس اوراق بهادار توکیو (Tokyo   Stock  Exchange)  
بورس اوراق بهادار درکشور چین  
بورس اوراق بهادار تایوان(Taiwan  Stock  Exchange)  
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ (Johannesburg Stock Exchange)  
بورس اوراق بهادار کره (Korea  Stock  Exchange)  
خلاصه فصل دوم:  
فصل سوم  
روش تحقیق و جمع آوری داده ها  
شامل:  
فرضیه تسری نوسانات  
فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی  
وسایر متغیرها عبارتند از:  
فرضیه عکس العمل بیش از اندازه   
فرضیه مداخله در معاملات  
روش جمع آوری داده ها  
فصل چهارم  
داده ها و آزمون فرضیه ها  
جمع آوری داده ها  
تجزیه و تحلیل داده ها  
آزمون نرمال بودن نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار ایران  
جدول 12) تست آزمون نرمال بودن بازدهی سهام دربورس اوراق بهادار ایران  
تاثیر حجم مبنا برتغییر قیمت سهام دربورس اوراق بهادار ایران  
آزمون فرضیه تسری نوسانات  
نتیجه:  
آزمون فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی  
آزمون ادامه روند بین حد نوسان مثبت 5 درصد و حد نوسان مثبت 4 درصد  
آزمون ادامه روند بین حد نوسان مثبت 5 درصد و حد نوسان مثبت 3 درصد  
آزمون ادامه روند بین حد نوسان منفی 5 درصد و حد نوسان منفی 4 درصد  
آزمون ادامه روند بین حد نوسان منفی 5 درصد و حد نوسان منفی 3 درصد  
آزمون فرضیه عکس العمل بیش از اندازه  
آزمون روند معکوس بین حد نوسان 5 درصد و حد نوسان 4 درصد  
آزمون روند معکوس بین حد نوسان 5 درصد و حد نوسان 3 درصد  
آزمون روند معکوس بین حد نوسان منفی 5 درصد و حد نوسان منفی 4 درصد  
آزمون روند معکوس بین حد نوسان منفی 5 درصد و حد نوسان منفی 3 درصد  
آزمون فرضیه مداخله در معاملات  
نتیجه:  
فصل پنجم  
نتیجه گیری  
شامل:  
محدودیت های پزوهش:  
نتایج:  
پیشنهاد هایی برای انجام پزوهش های آتی:  
فهرست منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران در فایل ورد (word)

1) Brady  commission, 1988. Presidential  task force on market   mechanisms. In: Kamphuis, R.J Kormendi, R.c, waston, j.w.(Eds.), Black  Monday  and  the  financial  markets. Irvin,  Homwood , IL

2) Fama, E., 1989.Perspectives  on  October  1987  or  what did  we learn  from the crash In : Kamphuis, R .J., Kormendi, R.C., waston , J.w.(Eds), Black Monday and the future  of financial  markets. Irvin, Homwood, IL

3) Kim, K.A., 2001. Price limits and stock  Market  volatility. Economist  letters  71,131-

4) Kim, K.A., limpaphayom,P., 2000. Characteristics  of stocks  that  frequently hit  price limits: Evidence  from  Taiwan  Thailand. Journal  of  financial  Markets  3,315,-

5) Kim, K.A., and ghon  Rhee,s., (1997), ” price limit  performance  from  the Tokyo  stock  exchange “. Journal  of  finance  52,885-

6) lauterbatch , Beni , and  uri  Ben- zion, 1993, stock Market  crashes  and  the  performance  of  circuit  breakers :Emperical  evidience, Journal  of Finance 49 , 183-

7) Lee B., 1999. The Effectiveness of price  limits:Evidence  from the Korean stock

Exchange. Masters thesis, University  of  Auckland

8) Lehman,B.N., 1989 . commentary: volatility, price  resolution , and the effectiveness of price limits. Journal of financial  services  Research 3, 205-

9) Ma, c, k, Rao , R.p., sears ,R.s., 1989. The effectiveness of  price  limits Journal of Financial  services  Research 3,165-

10) Mei – chen lin , pin Haung chou ,(2002) “the effectiveness  of price limits when  investors are  overconfident”

11) Miller, M.h., (1991) , “Financial  innovations  and  market volatility”, Oxford:Basil  Blackwell, inc

12) Recep Bildik , Guzhan , (2002) , ” Effects  of  price  limits  on stock  market: Evidence  from  the  istanbul stock  Exchange”

13) Rhee. S. Ghon, and Rosita p. Change , 1993 , the  micro structure of Asian equlity  markets, Journal  of Financial  services  Research 6, 437-

خلاصه تحقیق

محققان در زمینه آثار اعمال حد نوسان سهام نظریات متفاوتی دارند وهنوز در تحقیقات انجام شده آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است و نظریه واحدی در این زمینه وجود ندارد

حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان قیمت سهام شده[1]،با عکس العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله نموده[2] ودر انجام معاملات مداخله[3] نمی کند .در حالی که منتقدان ادعا می کنندکه حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده (فرضیه تسری نوسانات)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی[4] ممانعت به عمل می آورد (فرضیه عکس العمل بیش از اندازه) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله[5] می نماید(فرضیه مداخله در معاملات)

در این تحقیق سعی شد با انجام تحقیقات مشابه آنچه که در سایر کشورها انجام شده به آثار مثبت یا منفی حد نوسان اشاره شود و با انجام آزمون های آماری به بررسی این آثار برداخته شود.انجام آزمون های آماری نشان داد که حد نوسان قیمت سهام باعث به وجود آمدن تسری نوسانات و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی در بورس اوراق بهادار ایران شده است امافرضیه های مربوط به تاثیر حد نوسان قیمت سهام بر عکس العمل بیش از اندازه و همچنین مداخله در معاملات بذیرفته نمی شود

مقدمه

در یک اقتصادآزاد و رقابتی تنها عامل تعیین کننده قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. هر چند که در دنیای واقعی،اقتصاد رقابتی و آزاد به شکل کامل وجود ندارد اما هر چه از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، نقش عرضه وتقاضا در تعیین قیمت دارایی ها بیشتر می گردد. ازطرف دیگر می توانیم بگوییم هر چه نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت دارایی ها بیشتر باشداقتصاد رقابتیتر وآزادتر خواهد بود. از آنجاکه احتمال تخصیص بهینه منابع در اقتصاد آزاد بیشتر است، سعی می شود که فعالیت های اقتصادی به شکلی کاملا آزاد و بدون وجود هیچ محدودیتی انجام شوند. در چنین اقتصاد هایی تلاش می شود که تنها عامل تعیین کننده قیمت دارایی ها عرضه و تقاضا باشد

یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود. ایجاد ساز و کار منظم  و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. در بازارهای مالی طراحان و قانونگذاران همواره سعی دارند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را برطرف نمایند زیرابه این وسیله قیمت دارایی های مالی به ارزش ذاتی آنها نزدیک تر می گردد

دربازار های نوظهور قوانین و مقرراتی که مانع از تقابل عرضه و تقاضا می باشند بیشتر به چشم می خورند. در این بازارها گاه قانونگذاران به منظور حمایت از بازار در مقابل نوسانات و بحران های مالی قوانینی را برای ورود و خروج سرمایه، عرضه و تقاضای سهام و تعیین قیمت سهام وضع می نمایند. یکی از مهمترین قوانینی که در این زمینه در بازارهای نو ظهور وضع می نمایند.یکی از مهمترین قوانینی که در این زمینه در بازارهای نو ظهور وضع می شود حد نوسان قیمت سهام است که در بازارهای مالی از آن به عنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت سهام استفاده می گردد.البته قوانینی مانند حداقل مدت زمانی بین خرید و فروش اوراق بهادار ،حجم مبناو; نیز وجود دارند که محدودیت های دیگری را در مبادله سهام اعمال می نمایند. در بعضی از کشور های دنیا از اوایل دهه 1990 اعمال حد نوسان قیمت سهام تجربه شده و تحقیقات زیادی در زمینه به کارگیری آن صورت پذیرفته است اما نتایج تحقیقات انجام شده یکسان نیست. در حالی که بعضی از تحقیقات بر لزوم استفاده از حد نوسان قیمت سهام تاکید دارند و به آثار مثبت آن اشاره می نمایند، تحقیقات دیگر به آثار منفی اعمال حد نوسان قیمت سهام اشاره دارند و بر لزوم بیشتر شدن دامنه نوسان یا حذف آن تاکید می کنند. البته در اکثر کشورها در طول زمان و با رشد بازارهای مالی دامنه حد نوسان گسترش یافته است. این در حالی است که حدود دو سال از تجربه رسمی بورس اوراق بهادار ایران در این زمینه می گذرد اما تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیراتی است که قوانین کنترلی و به خصوص حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران دارد

بیان مسئله

همانطور که ذکر گردید قیمت سهام در هر لحظه توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود . بازارهای بورس باید عاری از هر گونه محدودیت در ساز و کار تقابل عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت دارایی های مالی باشند، اما در بعضی از بورس ها برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام و محافظت از سرمایه گذاران حد نوسان تغییر قیمت سهام روزانه اعمال شده است

نوساناتبیش از اندازه قیمت سهام به واسطه عدم در عرضه و تقاضا و یا معاملات سفته بازی ایجاد می شوند. علاوه بر این موارد معمولا در بورس هایی که بازار سازان [6] و متخصصان بازار[7] به منظور جهت دهی به قیمت سهام وجود ندارند، نوسانات قیمت ها شدید تر است. بنا بر این مسئولان بورس اوراق بهادار ایران به منظور محافظت از سرمایه گذاران، حد نوسان قیمت روزانه سهام را مشخص کرده اند و به این وسیله در یک روز دامنه نو سانات قیمت سهام را محدود می نمایند

در حال حاضر بیش از 2 سال است که حد نوسان قیمت سهام به عنوان عاملی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ها و شاخص به کار می رود. استفاده از حد نوسان قیمت سهام در ایران صرفا بر اساس تجربه و نظرات موجود در برخی از بازارهای نو ظهور مبنی برجلوگیری از بروز بحران های شدید مالی به کار گرفته شده است. در طول این مدت دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه های مربوط اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون اینکه واقعا تاثیر این تصمیمات در بازار و عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان سنجیده شود. البته لازم به ذکر است که در طول این مدت دامنه نوسان سهام گسترده تر شده و به این وسیله سعی شده که محدودیت کنترلی بر روی قیمت سهام کاهش یابد

در این میان سوال اصلی این است که”آیا اعمال حد نوسان قیمت سهام در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده موفق بوده یا خیر؟ و تبعات مثبت و منفی به کار گیری حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران چه بوده است؟”

هدف تحقیق

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه های مختلفی از حد نوسان قیمت سهام استفاده شده است. در این دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد

مدافعاناعمال حد نوسانات قیمت سهام ادعا می کنندکه حد قیمت باعث کاهش نوسانات قیمت سهام می گردد،با عکس العمل بیش از اندازه مقابله می کند و در فعالیت های معاملاتی مداخله ای نمی نماید

 در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد قیمت باعث افزایش سطح نوسانات در روزهای آتی می شود، از رسیدن قیمت سهام به قیمت تعادلی جلوگیری به عمل می آورد و در انجام معاملات مداخله می کند.دراین تحقیق سعی می شود با تمرکز بر روی حد نوسانات 5 درصدی (به دلیل مدت زمان طولانی تر ) آثار این محدودیت بر بازار سنجیده شود. به این معنا که آیا از نظر آماری می توان دوباره رفتار قیمت سهام، عکس العمل سرمایه گذاران و حجم معاملات در مواجهه با حد نوسان 5 درصدی اظهار نظر نمود یا خیر؟ و آیا اعمال حد نوسان در بورس اوراق بهادار تهران برای کنترل نوسانات بازار مفید بوده است؟ بنابراین هدف از این تحقیق نشان دادن آثار مثبت یا منفی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

لازم به ذکر است که یافته های تجربی در سایر کشورها نه آثار مثبت و نه آثار منفی اعمال حد نوسان قیمت سهام را به طور قطعی مورد حمایت قرار نداده است در بورس های سایر کشورها تحقیقاتی در این زمینه انجام نسده که بعضی ازاین تحقیقات مزایای حد نوسان قیمت سهام را مورد تایید قرار می دهند و در مقابل تحقیقات دیگری اعمال حد نوسان قیمت سهام را مانعی برای کارایی بازار می دانند اما در بورس اوراق بهادار ایران تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است

اهمیت و ضرورت تحقیق

انجامتحقیق در رابطه با حد نوسان قیمت سهام و آثار آن می تواند برای مسئولان بورس اوراق بهادار (در تغییر احتمالی رویه های موجود) و همچنین برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری و تدوین استراتزی های سرمایه گذاری مفید باشد. به خصوص که در طول سالهای گذشته معیار های انتخاب حد نوسان قیمت سهام به صورت کیفی و بسته به نظر مسئولان بورس امجام شده است. بنابر این انجام یک تحقیق و سنجش دقیق آثار حد نوسان قیمت سهام ضروری به نظر می رسد

فرضیه های تحقیق

در این پایان نامه چهار فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از

الف)فرضیه تسری نوسانات

حد نوسان 5 درصدی قیمت سهم باعث ایجاد تسری نوسانات(volatility spillover) در بورس اوراق بهادار تهران می شود

ب) فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی

حد نوسان 5 درصدی قیمت سهام سبب تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی (biscovery price belay) در بورس اوراق بهادار تهران می شود

ج)فرضیه عکس العمل بیش از اندازه

حدنوسان 5 درصدی قیمت سهام سبب ایجاد عکس العمل بیش از اندازه (overreaction) در بورس اوراق بهادار تهران می گردد

د)مداخله در معاملات

حد نوسان 5 درصدی سبب مداخله در معاملات (Trabing interference) در بورس اوراق بهادار تهران می گردد

  پیشگفتار

در بازارهای سرمایه کارا در شکل نیمه قوی[8] ، قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعاتی است که منتشر شده و در اختیار عموم قرار دارد.[9] (مانند صورت های مالی شرکت ها،وضعیت رقبا،شرایط اقتصادی کشورو;) درچنین بازارهایی قیمت سهام نسبت به اطلاعات جدید مرتبط[10] واکنش نشان می دهد و تغییرات قیمت متناسب با اطلاعات دریافتی خواهد بود.[11]

اما دربعضی از بازارها رویه هایی به منظور کنترل تغییرات قیمت سهام وضع شده و توسط مسئولان بورس اوراق بهادار به کارگرفته می شود که به آنها متوقف کننده های خودکار[12] (جلوگیری از انجام معاملات به صورت اتوماتیک در شرایط ضروری)می گویند. این نوع کنترل قیمت سهام باعث می شود که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات منتشره نباشد و بازار غیر کارا گردد

با توجه به فرضیه کارایی بازار، هرگونه وقفه مصنوعی باعث جلوگیری از تطابق سریع قیمت سهام و ارزش ذاتی می شود. لذا وجود متوقف کننده های خودکار می تواند مانع از تغییر قیمت سهام بر اساس اطلاعات جدید شده و کارایی بازار را با مشکل مواجه نماید

در بازارهایی که از متوقف کننده های خودکار استفاده می شود، قیمت سهام تا اندازهای از آخرین اطلاعات موجود در بازار تاثیر می پذیرد. اما سوال اصلی این است که میزان تاثیر پذیری قیمت سهام از اطلاعات جدید چقدر است و آیا همیشه قیمت سهام نسبت به اطلاعات جدید واکنش درست و منطقی از خود نشان می دهد؟

در بازارهای مالی تجربه نشان داده است که تغییر پذیری قیمت سهام همواره به بهترین شکل ممکن و در پاسخ به اطلاعات واقعی نمی باشد ، زیرا

–                      اولا: در بعضی از موارد بازار واکنش درستی نسبت به اطلاعات جدید از خودنشان نمی دهد و دچار عکس العمل بیش از اندازه[13] می شود. به عبارت دیگر نسبت به یک خبر مثبت قیمت سهام افزایش زیادی یافته و یا با انتشار یک خبر منفی کاهش ناگهانی می یابد، بدون آنکه تاثیر واقعی اخبار جدید بر سهام مذکور سنجیده شود

–                      ثانیا: این احتمال وجود دارد که اطلاعات جدید منتشر شده در بازار نادرست باشند و یا اینکه با شایعات گمراه کننده همراه شوند. بنابراین همواره احتمال وجود واکنش نادرست و غیر منطقی به این گونه از اطلاعات وجود دارد.البته این مسئله در بازارهای مالی مختلف یکسان نبوده و با توجه به قابلیت اعتماد به منابع خبری و سطح تحلیلگری مالی در هر بازاری متفاوت است. در صورتی که در یک بازار

–                      منابع خبری متنوع و قابل اعتمادی وجود داشته باشند

–                      اطلاعات به صورت شفاف منتشر شود

–                      تعداد زیادی از تحلیلگران مالی،بازار سازان و متخصصان بازار به پردازش اطلاعات بپردازند

آنگاه احتمال وجود نوسانات غیر منطقی در قیمت سهام و عکس العمل بیش از اندازه کاهش خواهد یافت. اما از آنجا که همه عوامل فوق در بازارهای نوظهور[14] به صورت کامل وجود ندارند، بنابراین سعی می شود تا با به کارگیری رویه های خاصی خلاء موجود به گونه ای پر شود. یکی از معروفترین این رویه ها متوقف کننده های خودکار هستند.متوقف کننده های خودکارنحوه برخورد مسئولان بورس با نوسانات غیر منطقی قیمت سهام در بازارهای توسعه یافته و همچنین بازارهای نوظهوردر سراسر جهان، توجه زیادی را به خود جلب نموده است

 مخصوصا” پس از بحران مالی 19 اکتبر 1987 این مسئله به صورت جد تری مطرح گردیده است. در بازارهای مالی سازمان یافته برای مقابله با تغییرات غیر منطقی قیمت سهام عموما” رویه هایی در نظر گرفته شده که در صورت بروز تغییرات زیاد (شدید) در قیمت سهام به اجرا در می آیند و به صورت خودکار جریان معاملات را متوقف می نمایند

متوقف کننده های خودکار عموما به منظور محافظت از سرمایه گذاران در مقابل تغییرات ناگهانی قیمت اوراق بهادار و در شرایط اضطراری به کار گرفته می شوند. دو نوع از معروفترین متوقف کننده های خودکار شامل “حد نوسان قیمت”[15]و “توقف معاملات”[16] می باشند

در دهه 1990 متوقف کننده های خودکار توجه بسیاریاز محققان مالی را به خود جلب نمودند و گرایش به ایجاد محدودیت در مقابل تغییرات زیاد قیمت و با هدف جلوگیری از بروزبحران های مالی افزایش یافته است. تمامی تحقیقات انجام شده در زمینه متوقف کننده های خودکار بر این نکته تاکید دارند که نوسانات غیر منطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود. این ابهام می تواند نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در نگهداری سهام را افزایش دهد که افزایش نرخ بازده مورد انتظار به معنی افزایش هزینه سرمایه شرکت هاو کاهش میزان وجوه سرمایه گذاری [17] خواهد بود

در مقابل این مشکلات و نگرانی ها، برخی دیگر از محققان مالی استفاده از متوقف کننده های خودکار را به عنوان مکانیزم هایی در جهت کاهش یا کنترل نوسانات قیمت سهام و نهایتا” حفاظت از سیستم بازار پیشنهاد نموده اند.اولین مباحث مطرح شده در مورد متوقف کننده های خودکار به این موضوع می پرداخت که وجود متوقف کننده های خودکار (در شرایط عدم اطمینان) یک فرصت زمانی فراهم می آورد تا اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و همه فعالان بازار اطلاعات یکسانی در موردارایی مورد معامله کسب نمایند. به این ترتیب قیمت های پیشنهادی خریدار و فروشنده به قیمت های تعادلی بسیار نزدیک خواهد شد و انتظار می رود معاملات به صورت عادلانه تری انجام شود.در بازارهای مالی متوقف کننده های خودکار در دو شکل اصلی به کارگرفته می شوند که عبارتند از

الف) توقف معاملات[18]: ممانعت از انجام معامله یک ورقه بهادار در یک زمان مشخص در شرایط ضروری و یا بر اساس نظر مسئولان بازار

ب)حداکثر تغییر قیمت مجاز[19] یا حد نوسان قیمت سهام: تعیین سقف و کف قیمت معاملاتی برای یک ورقه بهادار در یک روزدر این میان رایج ترین و شاید ابتدایی ترین نوع متوقف کننده های خودکار، حد نوسان قیمت سهام است که بیشتر در بازارهای نو ظهور اوراق بهادار و در بازارهای معاملات آتی از آن استفاده می شود

در بورس های اوراق بهادار بازارهای توسعه یافته بیشتر از توقف معاملات استفاده می شود به عنوان مثال بورس اوراق بهادار نیویورگ[20](NYSE)به منظور محافظت از سرمایه گذاران در مقابل نوسانات شدید از توقف معاملات [21] استفاده می کند.بر اساس قانون B80[22] که در آوریل 1998 به تصویب رسید، بورس در شرایطی از توقف معاملات استفاده می کند که یک اخبار جدید و غیر منتظره درباره فعالیت شرکت منتشر شود و یا اینکه عدم تعادل فاحشی درعرضه و تقاضای سهام یک شرکت به وجود آید. علاوه بر این بورس می تواند با استفاده از متوقف کننده های خودکار به شکل موقتی مانع از انجام معاملات یک سهم خاص یا کل بازار شده و بازار را برای مدت زمان خاصی تعطیل نماید. به عنوان مثال در صورتی که شاخص داو جونز[23] تا قبل از ساعت 2 بعد از ظهر هر روز 10 درصد کاهش داشته باشد، ادامه معاملات در آن روز متوقف خواهد شد و اگر این کاهش ارزش بین ساعات 2 تا 2:30 اتفاق بیفتد بازار به مدت 30 دقیقه متوقف می شود. به همین ترتیب شرایط دیگری در این زمینه وجود دارد که در صورت وقوع آنها سیستم معاملاتی بورس به صورت خودکار نسبت به رویدادها واکنش مناسب را نشان می دهد.البته لازم به ذکر است که محققان در مورد نتایج استفاده ازقانون B80 در کاهش میزان نوسانات بازار به نتیجه مشخص و یکسانی نرسیده اند و بحث های زیادی بین موافقان و مخالفان این قانون وجود دارد.به عنوان مثال کمیسیون برادری[24] در سال 1987 در زمینه متوقف کننده های خودکار تحقیقاتی انجام داد و در گزارش خود سه مزیت را برای متوقف کننده های خودکار ذکر نمود. این مزیت ها عبارتند از

1- محدود کردن ریسک عدم ایفای تعهد [25] در بازارهای معاملات آتی


Stock Price Volatility

Counter Overreaction

Interfere

Equilibrium 1eve

Interfere

Market Makers

Spec ialists

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ده فایده تجارت جهانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ده فایده تجارت جهانی در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ده فایده تجارت جهانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ده فایده تجارت جهانی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ده فایده تجارت جهانی در فایل ورد (word) :

دانلود ده فایده تجارت جهانی در فایل ورد (word)

شده از انگلیسی

جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند.

دلایل قانع کننده بسیاری برای برپائی و ماندگاری سیستم موجود است که دراینجا ده مورد آن ذکر و بحث میشود:

1- این سیستم به حفظ و ارتقاء صلح کمک میکند

2- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشائی میشوند

3- رعایت قوانین، زندگی را برای همه آسانتر می سازد

4- تجارت آزادتر، هزینه های زندگی را کم میکند

5- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود

6- تجارت، درآمدها را افزایش می دهد

7- تجارت، رشد اقتصادی را افزایش می دهد

8- قوانین و ضوابط پایه ای، زندگی را آسانتر می کنند

9- دولت ها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند

10- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق میکند

WTO چگونه عمل می کند ؟

بایستی خاطر نشان کنیم در معاملات و تجارت، معمولا فروشندگان مایل به جرو بحث با مشتریان خود نیستند به عبارت دیگر، اگر تجارت راحت و بی دردسر جریان داشته باشد و هر دو طرف از یک رابطه تجاری سالم لذت ببرند احتمال چالش سیاسی کمتر خواهد بود. به علاوه تجارت روان ، به بالا بردن سطح رفاه اقتصادی تمام مردم کمک میکند، و کسانی که پولدارتر و راضی تر هستند کمتر تمایل به جروبحث و دعوا دارند .

انگلیسی ضمیمه با متن میباشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید