دانلود پایان نامه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در فایل ورد (word)

چکیده                
مقدمه                
تاریخچه                
تعریف حسابداری اجتماعی          
مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی           
مفاهیم حسابداری اجتماعی           
مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی           
مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی           
مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی           
معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی از اقتصادی           
مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی           
ماهیت حسابداری اجتماعی           
پیشینه بحث و آرای مطروحه           
حد و مرز مسئولیت‌ها           
نقد آرای مطرح در نظام آنگلوساکسون           
متن مصاحبه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در کشور آمریکا           
دیدگاههای مسئولیت اجتماعی           
نظریات           
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارتنداز           
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی           
اهداف حسابداری اجتماعی           
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی                 
رویکرد های مسوولیتهای اجتماعی شرکتها           
برنامه ریزی اهداف اجتماعی          
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی       
مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی    
مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن           
سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها           
نتیجه گیری           
منابع و ماخذ           

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در فایل ورد (word)

الف) منابع فارسی

1-       پارسائیان، علی (مترجم)(1384). تئوری حسابداری 1. چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه

2-       جعفری،‌ محمدرضا(1372). “تئوری حسابدرای اجتماعی.” بررسیهای حسابداری، شماره2، 78-89

3-       خوش طینت، محسن(1373 و 1374). “حسابداری مسئولیتهای اجتماعی.” بررسیهای حسابداری،‌ شماره 10 و 11، 18-34

4-    خوش طینت، محسن و حمید راعی(1383). “تاثیر ارائه اطلاعات حسابدار اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران.” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ‌شماره37، 73-92

5-    فروغی، داریوش؛ میر شمس شهشهانی، مرتضی و سمیه پور حسین(1387). “نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1386).” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره52، 55-70

6-        نشریه بررسیهای حسابداری، شماره 5، پاییز 1372، تئوری حسابداری اجتماعی: محمدرضا جعفری

7-       نشریه بررسیهای حسابداری، شماره 10 و 11، زمستان 1373، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی: محسن خوش طینت

8-       حسابداری منابع انسانی: ترجمه دکتر ناصر میرسپاسی، مرکز آموزشی مدیریت دولتی،

9-       حسابد1- ماهنامه تدبیر شماره 189 ، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

10-   فصلنامه بررسی های حسابداری شماره 5، تئوری حسابداری اجتماعی

11-   فصلنامه بررسی های حسابداری شماره 10و11، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

12-  فصلنامه بررسی های حسابداری شماره 37، تاثیر ارایه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاراناری منابع انسانی: ترجمه دکتر زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، پاییز

13-اشنایدر ، سوزان سی و ژان سوئی بارسو(1379): مدیریت در پهنه فرهنگ ها، ترجمه: سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران،پژوهشهای فرهنگی،

14-قلی پور، آرش، (1380): جامعه شناسی سازمان‌ها، رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت، تهران، سمت

15-رحمان سرشت، حسین، (1377): تئوری های سازمان و مدیریت، جلد اول، تهران، مؤسسه انتشارات فرهنگی فن و هنر

16-بارنارد، چستر، (1368): وظیفه های مدیران، ترجمه: محمدعلی طوسی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران

17-هانگر جی دیوید و توماس ال ویلن (1384): مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه: سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران پژوهش های فرهنگی،

18-دیوید فرد آر، (1382): مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

19-لاوسن، آلن، (1381): مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی، ترجمه: محمدرضا ربیعی مندجین و حسن کیوریان، تهران، نشر یکان

20-دسلر ، گری، (1378): مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران ، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

ب) منابع لاتین

21- Cherry, Alan Abraham(1978).“Testing the Effects of Social  Accountig Information on Desisio Making And Attitudes A Laboratory Expriment.” A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of philosophy (management). University of California-Los Angeles

22- Hess, David(2001). “Reguulation Corporate Social Performance- A New Look At Social Accounting. Auditing and Reporting.” Business Ethics Quarterly,  Vol. 11, No. 2, pp. 307-

23- O’Dwyer, Brendan (2005). “Stakeholder democracy- challenges and  contributions from social accounting.” Business Etفhics: A European Review, Vol. 14, No. 1, pp.28-

24- Richmond, Betty Jane Etal (2003). ” Social Accounting for Nonprofits-Two Models.” Nonprofit Management & Leadership, Vol. 13, No. 4, pp.308-

25- Hopkins willie E,(2001)» Diversity And Organizationapplreformance» ,Routledge,Ny,120-

26- Higgins, J M. & Vincze J.W. (1993) ,” Strategic Management Concepts”, Fort Worth,Tx: Dyden
27- Mc Namara,carter, (1999), «Complete Guide To Ethics Management»,

28- Poesche,(2002)»Agile Manufacturing Straegy& Business Ethics»,Journal Of Business Ethics 38,No

29- OECD Productinty Database, (2005), www.axiss.com.au/assets/document/
30- Buckly M. R. ,D s.Beu,D. D. Frink (2001)»Ethical Issues in Human Resources Systems»,Human Resource Management Review,No.11,11-

مقدمه

 امروزه با توجه به پیچیده شدن ارتباط شرکتهای موجود در جامعه با یکدیگر و همچنین با دولت و افراد حاضر در جامعه شرایطی بوجود آمد که شرکتها می بایست نه تنها به ذینفعان بلکه به آحاد مردم پاسخگو باشند

از دهه 60 میلادی شرکتها به اهمیت منابع اجتماعی پی برده اند بگونه ای که این اهمیت خود را در یک دهه بعد در گزارشگری اجتماعی نشان داد. دهه 70 شروع و اوج دوران حسابداری و گزارشگری اجتماعی به شمار می آید. در این دهه مقالات زیادی نوشته شد که نشان از علاقه مندی مدیران به ارائه اطلاعات اجتماعی می دهد بطوری که در دهه اول گسترش حسابداری اجتماعی بسیاری از شرکتها به سمت گزارشگری اجتماعی پیش رفتند

مشکلات زیادی نیز در راستای گزارشگری اجتماعی وجود داشته و دارد که پیشرفت این نوع گزارشگری را با محدودیت مواجه نموده است که در این مقاله، به برخی از مشکلات اشاره شده  است

تاریخچه

مفهوم حسابداری مسئولیت اجتماعی در اوایل دهه 60 میلادی توسط نویسندگانی مثل آندرسون ، موبلی ، و لین اوس مطرح شد . آندرسون را باید بعنوان پدر حسابداری مسئولیت اجتماعی نامید. در آمریکا این مفهوم در اوایل دهه 70 م توسط انجمن حسابداری امریکا به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به اندازه گیری در حسابداری مسئولیت اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت 40 سال هنوز این مفهوم از جدیدترین مباحث حسابداری است . در خصوص تدوین استانداردهای حسابداری مسئولیت اجتماعی به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی ، فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC) توجه خود را معطوف به این موضوع معطوف کرد و مجموعه ای بیانیه ها را در رابطه با تدوین استانداردهای این مفهوم صادر نمود . در ایران اولین در پاییز سال 1372 در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران مقاله ای با عنوان تئوری حسابداری اجتماعی مطرح شد و تاکنون مقالا زیادی در این خصوص ارائه شده است

گزارشهای ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار می دهند و سود آوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت می دانند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی می کنند که مهمترین آنها عبارت‌اند از

– سرمایه گذاری بالفعل و بالقوه؛

– مدیران واحد تجاری؛

– اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه؛

– سازمانهای دولتی؛

– کارکنان واحد تجاری؛

– مشتریان؛

– فروشندگان

به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه شصت میلادی مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی (SRA=SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING) در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و استرالیا از قبیل آندرسن، موبلی و لین اوس در نوشته های خود به آن اشاراتی داشته اند و از میان آنان آندرسن را باید به عنوان پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست

اما در کشور آمریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تاخیر در اوایل دهه هفتاد، توسط انجمن حسابداری آمریکا (A. A. A) با تشکیل کمیته ای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه رشد به سر می برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است؛ به گونه ای که تاکنون غالب مقالات منتشر شده، جنبه توصیفی داشته و بیشتر با تکیه بر توصیف مفاهیم، توجه کمتری را به مشکلات اجرا و ارائه راهکارهای مناسب جهت عملی کردن آن داشته اند

شاید عامل اصلی این حرکت، ناشی از محدودیتها و مشکلات مربوط به اندازه‌گیری و گزارشگری آثار خارجی واحد تجاری باشد. منظور از آثار خارجی‌، آن گروه از فعالیتها و نتایج عملیات واحد تجاری است که فراتر از منافع گروههای پیش گفته باشد و آثاری همچون هزینه‌های اجتماعی، منافع اجتماعی و بازده اجتماعی را شامل می شود

سر انجام به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست بویژه آلودگیهای ناشی از آزمایشهای هسته‌ای‌، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) توجه خود را معطوف موضوع حسابداری مسئولیتهای اجتماعی کرد و بر این اساس فدراسیون مذکور، مجموعه ای از بیانیه‌ها را صادر کرد که در آنها خواستار تدوین استانداردهایی در رابطه با حسابداری و حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی شد

اما در خصوص کشور ما، این مفهوم همانند سایر امور با سه دهه تاخیر، برای اولین بار در پاییز سال 1372 شمسی (1993 میلادی) در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران با مقاله ای به نام تئوری حسابداری اجتماعی مطرح و تاکنون مقالات انگشت شماری در این خصوص توسط صاحبنظران رشته حسابداری ارائه شده است

 تعریف حسابداری اجتماعی:

حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است

از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند

همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی ( مثبت و منفی ) ارزیابی کند ، تعریف کرد .(جعفری 1372)

حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر می سازد.(میرسپاسی 1374)

موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد. «گریفین» و «بارنی» (JAY B.BARNEY&W.GRIFFIN) مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: <«مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». «درک فرنچ» و «هینر ساورد» در کتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی&، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه»

«رابینسون» درهمین رابطه می گوید: «مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان درجهت منتفع ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد»

<«کیث دیویس» معتقد است که: «مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمانهای تجاری بخش خصوصی که آن گونه تصمیم گیری نمایند که در کنار کسب سود برای موسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد»

در تعاریف دیگری از مسئولیت اجتماعی آمده است:

1- «مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، درجهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد»

2- «مــــوسسات بازرگانی در جامعه ای کار می کنند که آن جامعه برای آنها فرصتهای مختلفی را ایجاد کرده است که آنها به کسب سود می پردازند. درعوض، سازمانهای مذکور باید متعهد باشند که نیازها و خواسته های جامعه را برآورده کنند. این تعهد را مسئولیت اجتماعی می نامیم»

3- «مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یک تعهد است که موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولیدکردن محصولات زیان آور و نظائر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اکثریت جامعه بکوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند، عمل کنند

لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصــــوص «اندرسن» در کتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند; با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است»

«استیفن رابینز» نیز در این باره می نویسد: «اگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را با مفاهیم تعهد اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی مقایسه نماییم، متوجه می شویم که مسئولیت اجتماعی در میانه سیر تکامل مشارکت اجتمـــــاعی می باشد. (از تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی)»

یک سازمان، زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیتهای قانونی و اقتصادی خود عمل نماید و نه بیشتر. به عبارت دیگر، او به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته است عمل می کند. چنانچه سازمانی، هدف اجتماعی را ترغیب کند، تنها به منظور رسیدن به هدفهای اقتصادی اش می باشد و نه چیز دیگر. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقـــی را اضافه می کند که براساس آن سازمانها به فعالیتهایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده، از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می گردند پرهیز می کنند. و نهایتاً، پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان درجهت عمل و اقــدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه دارد

 مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی:

چهار فرض اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارت‌اند از

1- هر واحد تجاری در قبال جامعه پیرامونی خود تعهداتی دارد که پایبند به انجام آنهاست

2- منابع اقتصادی اجتماع کمیاب و محدود است، پس ضرورت دارد در به کارگیری و استفاده از آنها حداکثر بهره‌وری حاصل آید، به گونه ای که منافع اجتماعی حاصل از مصرف آنها بیش از هزینه های اجتماعی شود

3- کالاهایی که قبلا رایگان بوده اند، دیگر اینچنین رایگان در دسترس قرار نمی گیرند. مثلا آب و هوای پاکیزه اغلب نیازمند مخارج سنگین ناشی از مقررات مربوط به کنترل آلودگی محیط زیست و عملیات خود پالایی است، پس واحد تجاری باید در ازای استفاده از آنها منافعی را در اختیار اجتماع قرار دهد

4- از حقوق مسلم جامعه است که از میزان تعهدات اجتماعی، واحد تجاری نسبت به خود و همچنین مقدار انجام شده آنها آگاهی یابد و این آگاهی لازم است براساس اصول و مبانی گزارشگری حسابداری صورت گیرد

اما در رابطه با اصول و مفاهیم اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که این اصول تا حدود زیادی همان اصول و مفاهیم سیستم حسابداری مالی است، ولی لازم است، تعدیلی در آنها صورت گیرد تا هماهنگ با اهداف سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی شود. برای مثال در حسابداری مالی لازم است دامنه شمول مفهوم شخصیت حسابداری گسترش یابد و در بر گیرنده جامعه پیرامون واحد تجاری گردد و یا گسترده مفهوم معامله حسابداری باید شامل معاملات بین واحد تجاری از یک طرف و جامعه پیرامونی خود به عنوان طرف دیگر شود و همچنین سود حسابداری شامل هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری شود تا پس از آن بتوان بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری را محاسبه کرد

مفاهیم حسابداری اجتماعی :

هدفهای حسابداری اجتماعی، چارچوب تئوریک و اساسی را فراهم کرده و در مقابل، مفاهیم، دیدگاه های عملی و کاربردی را ارائه می نماید. همان طور که اشاره شد، یکی از هدفهای حسابداری اجتماعی، تعیین و اندازه گیری منافع و  هزینه های اجتماعی و نهایتاً خالص مشارکت اجتماعی واحد تجاری است. سود حسابداری فقط بخشی از این مشارکت را نشان میدهد زیرا صرفاً بر اساس معاملات بازار، اندازه گیری شده و معاملات متعدد دیگری را که به طور همزمان با معاملات اقتصادی به طور غیررسمی بین واحد تجاری و جامعه روی داده را نادیده گرفته است

مثال: بر اثر اقدام بانک در تعطیلی و بستن یکی از شعبه هایش در منطقه ای دور افتاده و کم رونق، بخشی از جامعه از تسهیلات بانکی که به راحتی در دسترس مردم بوده محروم شده و باعث بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی، افزایش هزینه رفت و آمد ساکنان و نیز کارمندان شعبه قبلی تا شعبه جدید بانک، کاهش ارزش املاک و واحدهای تجاری و رکود اقتصادی بیشتر آن منطقه خواهد شد. در مقابل، اگر بانک به توسعه شعبه هایش در چنین محلات و مناطقی اقدام کند، به تدریج باعث رونق گرفتن منطقه و نهایتاً افزایش سودآوری بانک و جامعه خواهد شد

 به این دلایل، حسابداری باید چنین معاملات غیر تجاری را نیز همزمان با معاملات اقتصادی شناسایی و گزارش کند. بنابراین ضروری است مفاهیم اساسی نظیر معاملات اجتماعی، سود اجتماعی، ارکان اجتماعی، سرمایه اجتماعی و خالص داراییهای اجتماعی تعریف شود

1-معاملات اجتماعی:

معاملات اجتماعی، معاملات و مبادلات متقابل بین واحد تجاری و جامعه پیرامون آن است که نتیجه ای از تصمیمات و اقدامات اقتصادی واحد تجاری و جامعه پیرامون اوست. ویژگی این نوع معاملات این است که در بازار معاملات اقتصادی نمایان نیستند. شناسایی گزارشگری معاملات اجتماعی به صورت خالص تاثیرات آن در قابل سود خالص دوره مالی، معیار مناسبی برای بررسی تاثیر اجتماعی واحد تجاری است
2- سود اجتماعی:

سود اجتماعی خالص مشارکت و تاثیرات معاملات اجتماعی واحد تجاری با جامعه پیرامونیاش طی دوره مالی است که ازمقایسه هزینه ها و منافع اجتماعی به دست میآید. در هنگام محاسبه سود اجتماعی، تطابق صحیح هزینه های اجتماعی با منافع اجتماعی باید صورت گیرد

3-ارکان اجتماعی:

ارکان اجتماعی، گروه های اجتماعی هستند که به طور غیر رسمی با واحد تجاری قرارداد اجتماعی منعقد کرده اند و پیامد آن تعهدات اجتماعی برعهده واحد تجاری است. در سیستم حسابداری مرسوم این ارکان اجتماعی به رسمیت شناخته نشده و فقط سرمایه و حقوق صاحبان سهام و تعهدات رسمی واحد تجاری و تغییرات طی دوره آن، ثبت و گزارش میشود

 در سیستم حسابداری اجتماعی،  این حقوق وعلایق اجتماعی نسبت به واحد تجاری، از طریق حساب ((سرمایه اجتماعی))، قابل شناسایی و گزارشگری است

4-سرمایه اجتماعی:

سرمایه اجتماعی، میزان علایق، حقوق و ادعاهای ارکان اجتماعی نسبت به واحد تجاری است. ثبت و گزارشگری چنین حقوق و علایقی ممکن است با سیستم حسابداری مرسوم مطابقت نداشته باشد ولی در عین حال اندازه گیری و گزارشگری سرمایه اجتماعی به عنوان مبنایی سودمند و مفید برای استفاده کنندگان هنگام تصمیم گیری خواهد بود. بدین گونه که مدیریت واحد تجاری در تصمیم گیریهای اقتصادی روزمره، همزمان با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، حقوق و علایق اجتماعی شناسایی شده، از جمله اثراتی که تاسیس یک کارخانه جدید و چگونگی تولیدش بر محیط زیست، اشتغال، تسهیلات عمومی و; و ادعاها و منافع و هزینه هایی که هر کدام از گروه های اجتماعی به دنبال چنین اقداماتی خواهند داشت، را در نظر میگیرد

5-خالص دارایی اجتماعی:

خالص دارایی اجتماعی، ما به التفاوت افزایش منابع جامعه و تحلیل منابع جامعه در اثر فعالیت واحد تجاری در طول عمر اوست. خالص دارایی اجتماعی در سیستم حسابداری مرسوم به عنوان یک منبع بالقوه کسب سود در فرایند عملیات واحد تجاری شناسایی و گزارش نمیشود؛ در حالی که خالص دارایی اجتماعی میتواند مبنایی سودمند برای تصمیم گیریهای بهینه استفاده کنندگان و مدیریت واحد تجاری باشد؛ به طور مثال، مدیریت واحد تجاری میتواند با داشتن اطلاعات کافی در مورد منابع اجتماعی، اطلاعات لازم را برای بهای تمام شده استخدام پرسنل جدید و بودجه بندی بهای تمام شده کالاهای تولیدی در اختیار داشته و تصمیمات بهتری را اتخاذ کند

مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی:

آرا و نظرات مختلفی در رابطه با مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و همچنین وجه تسمیه آن وجود دارد. از نظر مفهوم، گروهی آن را بخشی از حسابداری مالی می‌دانند و اجرای آن را با گسترش دامنه حسابداری مالی امکانپذیر می دانند و یا به عبارتی از نظر این گروه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی تنها گسترش ساده ای از نقش حسابداری سنتی است . در حالی که گروه غالب عقیده دارند که سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، اصول ، قواعد و مفاهیم خاص خود را دارد ، به گونه ای که می توان آن را یک موضوع کاملا جداگانه مانند حسابداری مدیریت‌، حسابداری بهای تمام شده ، حسابداری دولتی و غیره دانست که هدف آن مواجهه با مسائل اجتماعی زیر است

1- ارزیابی تاثیر اجتماعی فعالیتهای واحد تجاری؛

2-اندازه گیری هزینه ها و تعهدات اجتماعی واحد تجاری؛

3-اندازه گیری منافع اجتماعی واحد تجاری؛

4- فراهم آوردن یک سیستم اطلاعاتی درون و برون سازمانی که در امر ارزیابیتاثیرات اجتماعی واحد

 تجاری کمک کند

اما از جنبه نامگذاری نیز عده ای آن را حسابداری اجتماعی و گروهی آن را حسابداری اجتماعی واحد تجاری نامیده‌اند‌، اما اصطلاح رواج یافته، همان حسابداری مسئولیتهای اجتماعی است

تفکیک هزینه‌های اجتماعی و اقتصادییکی از مشکلات حسابداری مسئولیتهای اجتماعی استزیرا بسیاری از هزینه ها را می توان درهر دو طبقه تقسیم بندی کرد

از جنبه تعریف مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران و اندیشمندان ارائه شده است که مهمترین و رایجترین آنها به شرح زیر است

حسابداری مسئولیتهای اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است و از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند. برای مثال در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، گزارشگری نتایج عملیات واحد تجاری محدود به روش سنتی مقابله درآمد با هزینه ها نخواهد بود‌، بلکه ضرورت دارد که دامنه این مقابله گسترش یابد و هزینه ها و منافع واحد تجاری را نیز در بر گیرد

 

مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده در فایل ورد (word)

مقدمه  
تاریخچه ی مالیات بر ارزش افزوده و دولت های ایران و کشورهای دیگر :  
نرخ مالیات بر ارزش افزوده  
مصرف مالیات بر ارزش افزوده  
پیشینه و حال در ایران  
پیشینه تاریخی  
تعریف جهانی مالیات  
انواع مالیات  
مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست ؟  
مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست ؟  
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات  
چرا بازاریان از مالیات بر ارزش افزوده نگران شده اند ؟  
مزایا و معایب VAT:  
مالیات بر ارزش افزوده در ایران  

مقدمه

امروزه در گوشه و کنار رسانه ها و مطبوعات از جمله رادیو و تلویزیون ، روزنامه ها ، مجلات و در میان افراد جامعه ، یا حتی روی کالاها عبارت مالیات بر ارزش افزوده زیاد شنیده و دیده می شود

شاید عدم شفاف سازی و نبود توضیحات مکفی دستگاه های ذیربط در این زمینه ، موجب ایجاد نگرشی منفی در میان افراد جامعه و اقشار گوناگون شده است . امری که اگر با آشنایی کامل به سراغ آن برویم بسیاری از باورها و قضاوت های نادرست خاتمه خواهد پذیرفت

بنده نیز فرصت را مغتنم شمرده و با عنایت به این موضوع ، تلاشی را آغاز کرده ام که امیدوارم گامی کوچک در جهت بیان برخی ابهامات اقتصادی بردارم . البته لازم میدانم متذکر شـوم که مـوضـوع مـالیات و عوارض بر ارزش افزوده و توضیح قوانین و تبصره های آن بیش از صدها ساعت نیاز به توضیح و بررسی دارد که به طور حتم این پروژه بیان خلاصه واری از این قانون است


تاریخچه ی مالیات بر ارزش افزوده و دولت های ایران و کشورهای دیگر

مالیات بر ارزش افزوده ،(نام این مالیات مستقیما از زبان آلمانی و انگلیسی اقتباس شده). امروزه در اروپا این مالیات :«مالیات بر فروش» مینامند. مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیم» است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید می پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنـده نیـز ضمـن خـریـد اولیـه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمیشود ، اینست که او حق دارد که « مالیات بر ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل « مالیات بر ارزش افزوده » های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد

نمونه معروف چرخش : تاجر یا کشاورز جنگلدار یک کیلوگرم چوب درخت را به بهای 10 ریال به کارخانه کاغذسازی میفروشد و 1 ریال مالیات بر ارزش افزوده کسب میکند. کاغذ تولید شده از دست دهها تولید کننده و بازرگان عبور میکند تا در انتها به شکل یک کتاب با قیمت فروش 50000 ریال (با مالیات نهفته 10 درصدی = 4545 ریال) به سمت مصرف کننده برسد. در این بین خزانه دولت شاید ده ها یا صدها بار مالیات بر ارزش افـزوده کسـب کـرده و بـاید کل مبـالغ تفـاوت ارزش هـای افـزوده دریافتی را به پرداخت کننده ها یعنی همه « ارزش افزاها » که در تبدیل چوب به کتاب سهیم بوده اند ، از جمـله : جنگل دار تا کاغذساز ، شرکت های باربری و ترابری ، شرکت برق ، شرکت آب ، شرکت دفع زباله ، رنگ کاغذساز ، رنگ چاپ ساز ، رنگ کاغذ فروش ، رنگ چاپ فروش ، عمده فروش ها ، چاپخانه کتاب ، شرکت های تبلیغات و تک فروش کتاب بازگرداند ، زیرا مالیات بر ارزش افزوده حقیقی را فقط باید مصرف کننده انتهایی بپردازد. این امر کار اداره های مالیات را بسیار سنگین میکند . به همین خاطر گهگاهی بحث آن شروع میشود که بهتر است این مالیات را از داد و ستدهای بین تولید کننده گان حذف کنند

(نمونه تسویه حساب با مالیات 10 درصدی : 100 ریال خرید جنس + 10 ریال مالیات و افزودن ارزش جنس ; و در انتها 300 ریال فروش با 27/27 ریال مالیات نهفته در بهای فروش . مابه تفاوت قابل پرداخت به خزانه دولت = 27/17 ریال)

100 ریال + % 10 = 110 ریال ! افزودن ارزش (دلالی یا تولید فرق نمیکند)

! فروش به قیمت 73/272 ریال + % 10 مالیات (= 27/27) = 300 ریال

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق میگیرد که در برابر پول ، در داخل کشور داد و ستد میشوند (اقلام صادراتی از این مالیات معاف هستند : ر. ک . Duty – free). مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه ، از جمله تخفیف در نظر گرفته باشند. در بسیاری کشورها داروها ، خدمات پزشکی ، مواد غذایی ، کالاهای رسانه ای چاپی غیرتبلیغاتی ( یا با تبلیغات نسبتا کم ) و خدمات دولتی شامل استثناء میشوند

اداره مالیات هرگز « تک پست » های دریافتی و پرداختی کسبه را در نظر نمیگیرد ، بلکه جمع کل را در انتهای سال مورد محاسبه قرار میدهد. یک بازرگان یا تولید کننده در انتهای سال حجم تمامی مالیات های دریافتی از مشتریان را از کل مالیات های پرداختی (برای آب ، برق ، بخاری ، خریدهای شرکت ، بنزین خودروها ، تعمیر خودروها و صدها پست دیگر) کسر و وجه تفاوت را به دولت میپردازد

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

در بسیاری کشورها چند نوع و درصد مختلف وجود دارد. مثلا آلمان : مالیات استاندارد %19 و برای مواد غذایی ، مطبوعات و کتاب %7 و اجرت پزشک صفر % ولی دارو %19 است . کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا قبرس با %15 و بالاترین را دانمارک با %25 داراست . در کشورهای دیگر جهان نیز بین 4 تا %25 رایج است (ترکیه 8 تا % 18 ، سوئیس صفر تا %8 ، ایالات متحده آمریکا صفر تا %10)

روش محاسبه نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده در برخی کشورها بسیار پیچیده است و در نهایت اشکال هایی را ببار میاورد که پس از چندین سال کار و کسب ممکن است برای بدهکار مالیاتی (بازرگان) مشکلات جریمه ای کلانی را بوجود بیاورد (حتی ورشکستگی)

چند نمونه از آلمان و برخی کشورهای چند نرخی

– مالیات بر فروش گل و گیاه %7 است ولی به همان گل و گیاه در داخل گلدان %19 تعلق میگیرد

– مالیات بر فروش غذا در داخل رستوران %19 است ولی اگر مشتری غذا را با خود به بیرون از رستوران ببرد %7 تعلق میگیرد

– مالیات بر فروش چندین برگ کاغذ چاپ شده 19% است ولی اگر آنها را به نحوی صحافی کنند (شبیه کتاب یا مجله با حجم محتوای تبلیغاتی کمتر از %50) %7 تعلق میگیرد

مصرف مالیات بر ارزش افزوده

دولت ها مصارف خاصی را برای این مالیات در نظر میگیرند. این مالیات از مهم ترین درآمدهای خزانه استانداردی ها ، شهرداری ها و دولت های مرکزی محسوب میشود. مالیات ها اصولا و این نوع مالیات های « همه گیر » خصوصا ، برای دولت ها افزار کنترل و هدایت اقتصاد و جامعه محسوب میشوند. به عنوان مثال : آلمانی ها برای “زنده” نگاه داشتن شهر تجزیه شده برلین در دوران جنگ سرد قانونی به اجرا گذاشتند که اجازه میداد تا کسبه برلین غربی در تجارت با آلمان غربی « مالیات بر ارزش افزوده » را حذف کنند. با این ترفند مالیاتی هدفمند ، صدها شرکت و کارخانه در برلین غربی شعبه دایر کرده بودند

حجم مالیات بر ارزش افزوده در چند کشور اروپایی

دولت انگلستان در سال 2010 میلادی 110 میلیارد یورو مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده ، دولت اتریش 23 میلیارد یورو و دولت آلمان 180 میلیارد یورو. این رقم برابر %30 تحصیل کل مالیات ها در آلمان است که نمایانگر اهمیت حیاتی آن می باشد

پیشینه و حال در ایران

به منظور اجرای این مالیات در ایران ، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمتها به دولت مسترد گردید

در سال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول ، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی د سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض و گسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مـالیـاتی ، شـروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد. با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه 1376 آغاز کرد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، اکنون با در نظر گرفتن اثر اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد ، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است

قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 ماده و 47 تبصره در تاریخ 17/2/1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا در مدت آزمایشی 5 سال از تاریخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود. ( این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است)

پیشینه تاریخی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانکها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانکها در فایل ورد (word) دارای 215 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانکها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانکها در فایل ورد (word)

مقدمه
شرح وظایف دایره حسابداری شعب
حسابداری شعب
عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری
نحوه پرداخت مساعده به کارکنان
چک
1- تعریف چک
2- ارکان چک
1-2- تاریخ صدور چک
2-2- مبلغ چک
3-2- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد
4-2- نام گیرنده چک
5-2- امضاء صادر کننده چک
3- انواع چک
1-3- چکهای عادی
2-3- چک مسافرتی
3-3- چک بانکی
4-3- چک آزاد
چکهای فی مابین
1- نکات قابل توجه جهت صدور چکهای بین بانکها
2- نحوه صدور و پرداخت چک بین بانکها
3- فقدان چک های بانکی
4- دستورهای متفرقه
5- عملیات حسابداری
ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چک
مسئولیت صادر کننده چک
مسئولیت بانک (نحوه کنترل و پرداخت چک)
1- کنترل و پرداخت چک
2- برگشت چک و عدم پرداخت
دستور پرداخت چک بر حسب درجات شعبه
نحوه پرداخت وجه چکهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چک بر
چکهای انتقالی
1- چکهای انتقالی داخلی
2- چکهای انتقالی عهده سایر بانکها
روش وصول چکهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (کلرینگ)
نحوه وصول چکهای داخلی و عهده شعب سایر بانکها تحت پوشش کلر تهران
1- چک های داخلی
2- چک های عهده سایر بانک ها
چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانکهای تهران
نحوه وصول چک های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها
نحوه وصول چک های انتقالی شعب بانک عهده یکدیگر در یک شهرستان
چک های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری
مراحل فروش چک
مراحل خرید چک
عملیات حسابداری بازخرید چک ها در شعبه
سپرده
سپرده قرض الحسنه جاری
1- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری
2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی
3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشکان
4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترک
5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی
1-5- خارجیان مقیم ایران
2-5- خارجیان مقیم خارج از کشور
3-5- افاغنه
6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای کسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی
و خیریه
7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی
8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های خصوصی
9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت در شرف تاسیس
10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های تعاون شهری
11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های دولتی
12- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی
1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی
2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی
3-12- طریقه انسداد حسابهای دولتی
4-12- ممنوعیت قبول سپرده ها
13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها
14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی
1-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران
2-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور
15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی
حساب قرض الحسنه جاری درگیر
بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب
بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی
بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چک یا دسته چک
حسابهای مطالبه نشده
فصل در گذشتگان
فصل ورشکستگان
فصل جاری راکد
فصل انتقالی از بستانکاران
حساب قرض الحسنه پس انداز
نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز
انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز
1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و
باسواد
2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی‌سواد
3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر
4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وکالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص
5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترک عادی
6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی
نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز
حساب سپرده قرض الحسنه ویژه
افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه
عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه
حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان
امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان
عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
1- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
2- افتتاح حساب مشترک
3- افتتاح حساب با وکالت
4- افتتاح حساب برای شرکت های دولتی
5- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم
6- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم
7- افتتاح حساب توسط وصی
نرخ سود و طریقه محاسبه آن
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شرکت های دولتی
نرخ سود و طریقه پرداخت آن
عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
سپرده های بیش از یک سال
حوالجات
نحوه صدور و حواله های عهده شعب
فقدان چک های بانکی
1- وظایف صاحب چک بانکی
2- وظایف شعبه صادر کننده چک بانکی
3- وظایف شعبه پرداخت کننده چک در رابطه با اعلام پاسخ استعلام
پرداختهای چکهای بانکی (چک حواله) و ابزار شبه پول صادره بانکها قبل از قبولی
حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد کارمزد یا هزینه می‎باشد
حواله های عهده ما
حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت
حواله های عهده ما جهت واریز به حساب
مسائل متفرقه پول رسانی
وصول بها آب، برق، تلفن و گاز
صندوق امانات
باجه ها
عملیات نقدی و انتقالی
انعکاس عملیات باجه در حسابهای شعبه
دو وقته نمودن ساعات کار شعب (باجه عصر)
رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری
کلیدها
اضافه موجودی صندوق و خزانه
تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه
تفکیک و شمارش اسکناس
نکات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی
دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی
الف- کلیات وظایف شعب،‌ حسابداری های مناطق و ادارات کل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال
ب- مدارک لازم در پایان سال
– نحوه ارسال مدارک از طریق شعب
ج- مدارک ارسالی حسابداری‌های مناطق به اداره کل حسابرسی وامور مالی
د- تذکر چند نکته
مجموعه ضمائم و پیوست ها (از 1 الی 89)

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانکها در فایل ورد (word)

منابع و مآخذ
– بدیع الزمانی- سیمین- قانون تجارت- 1378- انتشارات سیانوش
– بدیع الزمانی- سیمین- قانون چک- 1378- انتشارات سیانوش
– علیزاده- علی اصغر- درسنامه علوم بانکی- 1382- انتشارات گپ
– دوانی- غلامحسین- مجموعه مالیاتهای مستقیم- 1384- انتشارات کیومرث
– اداره امور بین الملل و شعب بانک سپه
– اداره آموزش بانک ملت

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند

1-  نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد

2-  نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است

امید است مفید واقع گردد

 

شرح وظایف دایره حسابداری شعب:

 • جمع‌آوری اسناد: جمع‌آوری کلیه اسناد روزانه شعب، از نقدی و انتقالی
 • اطمینان از صحت صدور اسناد
 • 1/2 اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای اعضاء و تاریخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح کامل و واضح بودن سند، کامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

  2/2 اطمینان از مطابقت شرح و محتوی اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداری

 • تفکیک و توازن اسناد
 • 1/3 پشت نمره نمودن و تفکیک اسناد بدهکار و بستانکار اعم از نقدی و انتقالی به ترتیب سرفصل‌های مندرج در خلاصه دفتر کل

  2/3 تهیه نوار جمع از اسناد پشت شماره شده به تفکیک بدهکار و بستانکار هر فصل و توازن آنها

  3/3 تهیه روکش از کلیه اسناد بدهکار و بستانکار روزانه به تفکیک هر سرفصل برحسب مورد و اطمینان از تطابق مبلغ روکش با جمع اجزاء (اسناد) تشکیل دهنده آن

 • صدور اسناد
 • 1/4 صدور کلیه اسناد و نامه‌های مربوطه به حسابداری و امضاء دوم آنها توسط مسئول مربوطه

  2/4 تنظیم و صدور اسناد مربوط به لیست حقوق و مزایا و دیگر پرداخت های پرسنلی کارکنان

  3/4 تنظیم و صدور اسناد هزینه با توجه به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بانک

 • ثبت اسناد
 • 1/5 ثبت اسناد و روکش‌ها در نمونه گردش عملیات روزانه و مانده خلاصه دفتر کل شعبه    و انجام عملیات مربوط به توازن خلاصه مزبور

  2/5 ثبت اسناد در دفاتر یا کارتهای معین و فهرست حساب بین واحدها و تهیه شیفریه روزانه

  3/5 کنترل و تطبیق شیفریه روزانه با اقلام مندرج در ستون گردش حسابها (              )

  4/5 انتقال کارکرد روزانه از نمونه    به دفتر کل اصلی و توازن آنها

 • نظارت و کنترل
 • 1/6 کنترل و تطبیق مانده فهرست بین واحدها با مانده خلاصه دفتر کل همان روز

  2/6 کنترل و تطبیق مانده‌های دفاتر معین با خلاصه دفتر کل و بررسی و پیگیری و کشف هر گونه مغایرت احتمالی و اقدام جهت تصحیح آنها با اطلاع و تأیید مقام مافوق

  3/6 کنترل مانده کلیه آمار و ارقام و صورت‌های تهیه شده با خلاصه دفتر کل

  4/6 کنترل و پیگیری در جهت رفع ارقام باز کلیه حسابهای شعبه با توجه به تاریخ ایجاد آنها

  5/6 کنترل و نظارت در امر رسیدگی به حساب پیش‌پرداخت‌ها و تسویه این اقلام از پرداخت‌های بعدی مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل‌های جاری

  6/6 اعلام هر گونه وضعیت مشکوک در مورد اسناد صادره و حسابها به مسئولین مافوق به ترتیبی که نهایتاً موضوع روشن شده و موجب اصلاح و اقدامات بعدی گردد

  7/6 تهیه صورت گردش ماهیانه حسابهای معین و کنترل آن با گردش ماهیانه حسابهای مربوطه در دفتر کل

  8/6 تهیه و نگهداری نوارتراز از کلیه سرو فصل‌های مختلف دفتر کل به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات ماهیانه و تطبیق مانده آن با خلاصه دفتر کل

  9/6 انجام کلیه کنترل‌های داخلی مربوط به سرفصل‌های مختلف دفتر کل

  10/6 کنترل مانده و گردش بدهکار و بستانکار تریل‌ها با گردش و مانده روزانه خلاصه دفتر کل

  11/6 کنترل جمع بدهکار و بستانکار شیفریه یا ژورنال روزانه با گردش بدهکار و بستانکار حسابهای مربوطه در خلاصه دفتر کل

  12/6 نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از صحت صدور اصلاحیه های صادره از طرف دایره صندوق و حساب جاری

 • تهیه آمار
 • 1/7 تهیه و ارسال کلیه آمارهای درخواستی جهت واحدهای ذیربط

  2/7 تهیه حساب سود و زیان و تراز اختتامیه، افتتاحیه و ضمائم آن و صدور اسناد لازم با توجه به دستورالعمل مربوطه

  3/7 پیش‌بینی و تهیه بودجه سالانه شعبه با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های صادره از طرف اداره کل امور مالی

  8 . سایر امور

  1/8 . مطالعه دقیق کلیه دستور‌العمل‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و حفظ و نگهداری آنها

  2/8 . رفع مغایرت‌ها و ایرادات مربوطه به کلیه حسابهای شعبه

  3/8 . دریافت به موقع اسناد از سایر واحدهای بانک

  4/8 . انجام کلیه امور مربوط به بستن دفاتر پایان سال و تهیه دفاتر جدید و انتقال ارقام صحیح آنها طبق دستورالعمل‌های مربوطه

  5/8 . انجام مکاتبات لازم با شعب و ادارات مختلف بانک برحسب مورد و در چهارچوب مقررات حاکم در بانک

  6/8 . مراقبت در حفظ و نگهداری دفاتر به نحوی که افراد غیرمسئول به آن دسترسی نداشته از این نظر مقررات و ضوابط مربوطه رعایت گردد

  7/8 . تحویل کلیه اسناد روزانه پیش از ثبت طبق دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه 057/061/275) به بایگانی شعبه

  8/8 . انجام سایر امور در حدود وظایفی که از طرف مافوق ارجاع می‌شود

  حسابداری شعب

  عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری

 • اسناد حسابداری مربوطه به واریز حقوق کارکنان شعبه
 • بدهکار: حساب هزینه کل، معادل جمع حقوق و مزایای کارکنان به موجب لیست حقوق و دستمزد

  بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان

 • بدهکار: حساب هزینه کل معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)
 • بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)

 • بدهکار: حساب بستانکاران متفرقه- معادل خالص حقوق کارکنان (قبل از کسر مساعده)
 • بستانکار: حساب جاری اشخاص- معادل خالص حقوق کارکنان (پس از کسر مساعده)

  بستانکار: حساب بدهکاران متفرقه- معادل مساعده کارکنان

  به منظور تسویه باقی مانده، حساب بستانکاران متفرقه شعب بایستی طی سند بستانکار بین واحدها (نمونه   ) نسبت به صدرو یک فقره سند بین واحدها به نام حسابداری منطقه به شرح زیر اقدام و نسخ اول و دوم سند را به اداره حسابداری منطقه ارسال نمایند

  لیست کسورات حقوق کارکنان شعبه در…

  جمع کسورات

  بیمه درمانی سهم بانک

  بازنشستگی سهم بانک

  5% پس‌انداز

  1% صندوق تأمین اجتماعی

  بیمه عمر

  جم کل

  نحوه پرداخت مساعده به کارکنان

  هنگام پرداخت مساعده حقوق به کارکنان از نمونه 1395 استفاده شده و اسناد جاری مربوط به کارکنان بابچ جداگانه با کد 31 به اداره کامپیوتر ارسال می‌گردد. هنگام واریز مساعده قبل از موعد مقرر حساب جاری کارکنان معادل مبلغ واریزی بدهکار شده و اسناد جاری بابچ جداگانه با کد 30 به اداره کامپیوتر ارسال می‌گردد

  توضیح اینکه پرداخت مساعده حقوق تا 80% خالص حقوق و مزایای کارکنان می‌باشد

  نحوه تنظیم پیشنهاد بودجه

  برای مشخص نمودن و تنظیم بودجه مانده هر سرفصل در ماه موردنظر (اشاره شده در اطلاعیه) را به تعداد ماه تقیسم نموده و پس از بدست آوردن هزینه یک ماه عدد بدست آمده را در 12 ضرب کرده، بودجه یک سال مشخص می‌شود. لازم به ذکر است که در مورد هزینه‌‌هایی که احتمال انجام آن درسال آینده می‌رود نیز بایستی پیش‌بینی بودجه شود به عنوان مثال هزینه تعمیرات و هزینه‌ پایه سنواتی و گروه معوق حقوق کارکنان

  مثال: اگر ماه مورد نظر آذر باشد برای تنظیم بودجه بایستی مانده آذر ماه را در مورد هر سرفصل به طور جداگانه ملاک قرار داد. و آن را تقسیم بر 9 نمود. و در عدد 12 (یکسال) ضرب کنیم (به عبارتی دیگر مانده هر سرفصل را ضرب در  نموده، بودجه یکسال هر سرفصل مشخص می‌شود

  چک

  1     تعریف چک

  چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده می‌تواند وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا مقداری از آن را دریافت و یا به دیگری واگذار نماید

  از تعریف فوق فهمیده می‌شود که

  الف: تمام یا قسمتی از وجوه سپرده شده نزد بانک بوسیله صدرو چک قابل برداشت می‌باشد

  ب: صاحب حساب‌ سپرده قرض الحسنه جاری می‌تواند بنام خود، یا در وجه حامل و یا شخص معین چک صادر نماید

  ج: در تنظیم چک نیز مانند برات معمولاً سه نفر (1) صادر کننده چک (محیل یا متعهد) (2) دارنده چک (متعهدله) و (3) پرداخت‌کننده چک (بانک یا محال علیه) دخالت دارند

  2     ارکان چک

  برای اینکه چک خصوصیات خود را حفظ نموده و دارای اعتبار باشد بایستی شامل یک سلسله مندرجات الزامی باشد. ارکان چک از نظر بانک بدین جهت مهم است که هنگام پرداخت آن بایستی دقیقاً‌ این ارکان را کنترل نمود تا از مشکلات احتمالی آتی جلوگیری گردد

  این ارکان عبارتند از

  1-2- تاریخ صدرو چک

  هر چند که قانون در مورد چگونگی نوشتن تاریخ روی چک ساکت است ولی بهتر است تاریخ به حروف نوشته شود تا امکان دست کاری و تغییر آن وجود نداشته باشد

  طبق قانون تجارت وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود. مفهوم این جمله اینست که چک باید حال باشد و صادر کننده چک نمی‌تواند تاریخ مؤخر بر تاریخ صدور چک (مثلاً‌ امروز چکی برای سه یا شش ماه بعد صادر نماید) قید نماید. مضافاً اینکه طبق ماده 13 قانون صدور چک، صدور چک وعده دار ممنوع می‌باشد. بدیهی است در صورت ارائه چکهای وعده‌دار و در خواست مشتری می‌بایستی صرفاً‌ نسبت به صدور گواهینامه عدم پرداخت باستناد تقدم تاریخ اقدام نمود و پرداخت وجه اینگونه چکها تا تاریخ سررسید امکان‌پذیر نمی‌باشد

  همینطور تاریخ صدور چک از این نظر مهم است که طبق قانون اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت گردد مثلاً صادرکننده و دارنده چک و بانک پرداخت کننده هر سه در تهران باشند، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را از بانک مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل‌وپنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود

  بنابراین اگر دارنده چک در مدت تعیین دشه در فوق نسبت به دریافت وجه چک اقدام نکند. دیگر دعوی او برعلیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود

  بعلاوه اگر دارنده چک ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک وجه آن را از بانک دریافت ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدرو گواهی عدم پرداخت از جانب بانک شکایت نکند دیگر حق تعقیب کیفری صادر کننده چک بدون محل را نخواهد داشت

  مطالب گفته شده در مورد تاریخ مربوط به موارد قانونی بود که هر کارمند بانک بایستی نسبت به آنها آگاهی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم مشتریان شعبه را راهنمایی نماید در هر صورت اگر دارنده چکی به شعبه مراجعه نمود و از تاریخ صدور چک بیش از ده سال نگذشته باشد و حساب سپرده‌قرض‌الحسنه جاری صادر کننده چک مفتوح بوده و دارای مانده باشد، بانک موظف به پرداخت آن می‌باشد

  2-2- مبلغ چک

  مبلغ چک بایستی به حروف و به عدد هر دو نوشته شود. اگر مبلغ بیش از یکدفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر ملاک اعتبار است. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر می‌‌باشد

  ضمناً‌ هر گونه شرطی که از جانب صادر کننده چک برای پرداخت چک در متن آن نوشته شده باشد به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد

  3-2- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد

  محل پرداخت چک روی ورقه چک از جانب بانک قید می‌گردد. مثلاً بانک سپه شعبه حافظ تهران –

  4-2- نام گیرنده چک

  طبق قانون تجارت (ماده 312) چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. همینطور ممکن است به صرف امضاء درظهر (پشت) چک به دیگری منتقل شود

  اگر در متن چک هیچگونه اشاره‌ای به گیرنده نشده باشد چک در وجه حامل محسوب می‌شود

  اگر در متن چک نام شخص معین و کلمه حامل متفقاً نوشته شود چک حامل محسوب نمی‌شود

  5-2- امضاء صادرکننده چک

  چک بایستی حتماً توسط صادر کننده (دارنده حساب قرض‌الحسنه) امضاء شده باشد لذا لازم است هنگام ارائه چک به بانک امضاء چک با نمونه امضاء صاحب حساب مطابقت داده شده و صحت آن احراز گردد

  3- انواع چک

  بانکها برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود و تسهیل در امر دریافت و پرداخت، انواع چک را پیش بینی نموده‌اند

  در کشورهای خارج چکهای مختلف از جانب بانکها بکار گرفته می‌شود لکن در ایران هنوز چک و انواع آن بصورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، لذا در اینجا چکهای شناخته شده و مورد عمل تشریح می‌گردد

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دانلود بررسی سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک OPEC در فایل ورد (word)

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

   دانلود بررسی سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک OPEC در فایل ورد (word) دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد دانلود بررسی سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک OPEC در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  «فهرست مطالب»

  پیشگفتار                                                                                             
  مقدمه‌ای درباره اوپك                                                                              
  از اساس تا تأسیس                                                                                 
  عملكرد 27 ساله اول اوپك                                                                       
  از یك حالت دفاعی به یك حالت تهاجمی                                                     
  آینده سیاسی اوپك                                                                                
  اساسنامه سازمان اوپك                                                                           
  فهرست منابع و مأخذ                                                                             
   
  « پیشگفتار»
  مسأله سوخت و انرژی یكی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مركز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد.
  بعضی كشورهای صنعتی برای دسترسی« نفت» طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار كرده‌اند كه گاهی تا مرز استعمار و بهره‌كشی از طریق زورگویی پیش رفته است و ملتهای مالك ذخائر نفتی روی هم رفته تا به حال نتواسته‌اند آنطوری كه باید و شاید برای پیشرفت هنوز از این كالاها استفاده نمایند.
  سازمان اوپك از بدو تشكیل موفق شد جاذبه‌های لازم برای گردهم آوردن بخشی از كشورهای جهان سوم را كه حیات اقتصادی آنان در گروه تولید و  صدور ماده اولیه نفت بود فراهم آورد و بتدریج اعضایی را از قاره‌های مختلف جهان به سوی خود جلب كند حقیقت سازمان اوپك  بمنزله نخستین مجموعه از كشورهای جهان سوم كه تحت فشار سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و شركتهای چند ملیتی ذخایر آنان به بهای ناچیز غارت می‌شد. مقام و موقع خاصی داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن می‌تواند جامعه كشورهای دارنده با ذخایر طبیعی با اقتصاد تك‌محصولی ارزنده و آموزنده باشد.
  در بطن اوپك كشورهای عرب كه تقریباً دارای 60 درصد از تولیدات نفتی هستند از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده كه جنبه سیاسی آن از محدوده بازار نفت تجاوز می‌كند.
  در سپتامبر 1960 وقتیكه اوپك تأسیس شد ناظران سیاسی معدودب قدرت آینده این سازمان جدید را احساس می‌كردند بعد ازموقعیتهای كشور یعنی با سركارآمدن سرهنگ قذافی در 1969 كشورهایا صادركننده نفت از قدرت خود آگاهی یافته و بتدریج یك استراتژی تهاجمی به خود گرفته  قدرت خود را از طریق افزایش قیمت نفت خام و كنترل فعالیتهای نفتی اعمال می‌كنند.
  در اكتبر 1974 توسل كشورهای تولیدكننده نفت در سطح اوپك «اسلحه سیاسی نفت سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در مدت 3 ماه گشته و اراده كشورهای صادركننده نفت را در مورد بكاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهانی از این به بعد مورد تأئید قرار می‌دهد.
  آنچه مورد تأئید بسیاری از كارشناسان اقتصادی قرار گرفته است كه كشورهای عضو سازمان اوپك طی سالهای دهه 1970 و سالهای اولیه دهه 1980 در اثر تلاشهای سازمان اوپك و نیز شرایط بین‌المللی حاصل به درآمدهای سرشاری دست یافته‌اند كه عموماً آنرا در ساختار اقتصادی نه تنها به رشد و توسعه اقتصادی كشورهای خود كمكی نكرده‌اند كه معضلات اقتصادی و سیاسی بغرنج و لاینحلی را نیز بوجود آورده‌اند.
  اكنون لازم است سازمان اوپك( چنانچه بتواند در دنیای پرتلاطم كنونی به حیات خود ادامه دهد) در یك مرحله نوین از فعالیتهای خود نسبت به چگونگی كاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسیله كشورهای عضو برنامه‌های جامعی را تدوین كند تا با یافتن روشهایی برای همكاری در سرمایه‌گذاری مشترك از خروج نهایی این امكانات مالی از سازمان اقتصادی كشورها جلوگیری بعمل آورد.

  « مقدمه‌ای درباره اوپك»

   

  فهرست منابع و مآخذ
  1-    اوپك و دیدگاههای آینده/ محمد سریر
  2-    اقتصاد نفت/خانم فیروزه خلعتبری
  3-    سازمان كشورهای صادركننده نفت/لوئیچ و لیبومیر
  Organization of petroleum Exporting Countries ( OPEC)
  4-    سقوط 79/پل‌امیل اردمن / چاپ اول 1977
  5-    The Crash Of 79/Paul Emeel Ardman/F.P 1977
  Washingtone D C.

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دانلود مقاله شش سیگما (نوین ترین رویکرد ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات) در فایل ورد (word)

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

   دانلود مقاله شش سیگما (نوین ترین رویکرد ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات) در فایل ورد (word) دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد دانلود مقاله شش سیگما (نوین ترین رویکرد ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

  بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شش سیگما (نوین ترین رویکرد ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات) در فایل ورد (word)

  فصل اول- مفاهیم
  1-1 تاریخچه شش سیگما
  2-1 منظور از شش سیگما چیست؟
  3-1 شش سیگما به عنوان مقیاس آماری
  4-1  شش سیگما به عنوان یک هدف
  5-1 شش سیگما به عنوان سیستم مدیریتی
  6-1 سه مسیر اصلی در اجرای شش سیگما
  7-1 افراد متخصص در شش سیگما
  8-1 وظایف جدید برای کارکنان
  9-1 تحلیل علل بالقوه مسائل/تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن در مستند سازی فرایند
  10-1  تحلیل ذینفع
  11-1 نمودار میدان نیرو
  12-1 مستند سازی فرآیند
  13-1 کارت امتیازی متوازن شده و صفحه کنترل داشبورد فرایند
  14-1 شش نکته درباره شش سیگما
  فصل دوم: مسئولیت های شش سیگما
  1-2 رویکرد شش سیگما
  2-2 پویایی تیم های شش سیگما عامل حیاتی موفقیت پروژه
  3-2 پویایی تیم چیست؟
  4-2 نقش و مسئولیت های تیم شش سیگما
  5-2 نقش قهرمان قبل از تشکیل تیم پروژه
  6-2 فرایند حل مساله شش سیگما
  فصل سوم:  چرخه عمرتیم مدل حل مسئله
  1-3 چرخه عمر تیم DMAIC
  2-3 مدل حل مساله DMAIC
  فصل چهارم: سازمان دهی اطلاعات
  1-4 نگاهی به جعبه ابزار شش سیگما
  2-4 ابزارهای تولید ایده و سازمان دهی اطلاعات
  3-4 نمودار خویشاوندی
  4-4 نمودار درختی
  5-4 نقشه کلی فرایند SIPOCC
  6-4 فلوچارت (نقشه فرآیند)
  7-4 نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
  فصل پنجم: جمع آوری اطلاعات
  1-5 ابزارهای جمع آوری اطلاعات
  2-5 ابزارهای تحلیل داده ها و فرایند
  3-5 داده های جمع اوری شده و آمارهای مربوطه
  4-5 نمایش داده ها با نمودار هیستوگرام
  5-5 بررسی مقدار کلی زمان دفاع
  6-5 تحلیل فعالیتهای با ارزش افزوده یا بدون ارزش افزوده
  7-5 خلاصه شش مطلب درباره شش سیگما
  8-5 نمودارها و گراف ها
  9-5  ابزارهای تحلیل آماری
  10-5 ابزارهای مدیریت فرآیند
  نتیجه گیری
  منابع

  بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شش سیگما (نوین ترین رویکرد ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات) در فایل ورد (word)

  1)     بری فوگل، ساموئل وینددسور، شش سیگما برای سازمانهای خدماتی، ترجمه رسول نورالنساء، عباس سقایی، کامراان پی نیر 1385 ناشر : مترجم

  2)     پیتر پند و دیگران، شش سیگما چیست، ترجمه دکتر رسول نورالنساء و امیر صالحی پور و دکتر عباس سقائی ،1383،انتشارات علم و صنعت

  3)     جرج اکس، پویایی تیم های شش سیگما، ترجمه محسن انصاری و حجت انصاری

  4)     رضایی، کامران، شش سیگما، 1382، نشر آتنا

  5)     ساموئل ویندسور، شش سیگما برای سازمانهای خدماتی، ترجمه دکتر رسول نورالنساء و امیر صالحی پور و دکتر عباس سقائی و کامران پی نبر، 1385، ناشر مترجم

  6)       مایک جورج و دیو رولندز و بیل کاستل، شش سیگمای ناب چیست؟ ترجمه دکتر رسول نورالنساء دکتر عباس سقائی ،1384، ناشر مترجم

  7)     مسیح قشقایی، محمدعلی، شش سیگما و ایزو 9000 صنایع دفاعی اصفهان

  8)     مهربان، رضا، انحراف معیار ششگانه، 1378، انتشارات ترمه

  مقدمه

            شش سیگما به عنوان یکی از نوین ترین رویکرد های ارتقاء کیفیت، کاهش ضایعات و کسب در آمد محسوب می شود، که توجه کارشناسان و مدیران شرکتهای مختلف در سراسر جهان را به خود معطوف ساخته است

            این رویکرد بر اساس اصول علمی تایید شده ای بنا شده است که باعث می گردد تا با طی کردن چرخه ای متشکل از مراحل تعریف،اندازه گیری، تحلیل، بهبود و کنترل بتوان مسائل و مشکلات را بطور ساختار یافته ای حل نمود. نتیجه گرایی و مدت زمان محدود برای اتمام پروژه های بهبود از ویژگی های بارز این رویکرد محسوب می شود. کمتر از بیست سال از عمر این رویکرد می گذرد و طی این مدت نتایج مالی و بهبودهای کیفی قابل ملاحظه ای توسط سازمانهای مختلف گزارش شده است

            خوشبختانه در ایران نیز نتایج موفقیت آمیز رویکرد شش سیگما اخیراً مورد توجه مدیران و کارشناسان شرکت ها قرار گرفته و سبب  گردیده است تا سازمانها به کمک این رویکرد به نتایج مالی قابل ملاحظه ای دست یابند.به نظر می رسد که رویکرد شش سیگما انعطاف پذیری خوبی با فرهنگ کاری ما در ایران دارد چرا که کمتر روشی را سراغ داریم که به طور سیستماتیک مراحل مورد نیاز جهت ارتقاء کیفیت را به طور شفاف بحث کرده باشد و طی یک دوره غالباً کمتر از شش ماه نتایج مالی تائید شده ای را برای سازمان به ارمغان آورد

            از زمانی که شش سیگما و تولید ناب در دنیا مورد معرفی و استفاده قرار گرفت همیشه این سوال در در ذهن برخی افراد،کارشناسان و اعضای تیمها مطرح بوده است که چگونه این مباحث را می توان در بخشهای خدماتی و ستادی نیز اجرا نمود؟ خیلی ساده می توان پاسخ داد که شش سیگمای ناب در هر فرآیندی اعم از تولیدی یا خدماتی کاربرد دارد.شش سیگمای ناب که ابتدا در بخش تولید معرفی شد توانست به سرعت جایگاه خود را در بین سازمانهای تولیدی تثبیت نماید

  1-1   تاریخچه شش سیگما                        

            نام و ایده آغازین شش سیگما به بیل اسمیت نسبت داده می شود. وی که اکنون به عنوان پدر شش سیگما در جهان شناخته می شود، در سال 1987 با مشاهده نرخ افزایش خطا و افزایش تعداد شکایات مشتریان به علت محصولات معیوب، به ناکارآمد بودن سطح کیفی سه سیگما پی برد و با تلفیق مفاهیم قابل اطمینان و تکنیکهای مهندسی و آماری،ایده آغازین شش سیگما را در حضور مدیر عامل وقت موتورلا، باب گالوین آغاز کرد. سنجه های شش سیگما نظیر RTY و DPMO از جمله نوآوریهای بیل اسمیت می باشند

            با اضافه شدن مایکل هری و جک جرمین (که هر دو از مدیران وقت موتورلا بودند) به بیل اسمیت چتر آغازین شش سیگما شکل گرفت

            مایکل هری در سال 1988،دانشگاه موتورلا و آکادمی شش سیگما را تاسیس کرد و در همان سال،موتورلا موفق به دریافت جایزه ملی کیفیت ” مالکوم بالدریج[1]” شد. در خلال پیاده سازی شش سیگما ،مایکل هری متوجه شد که رسیدن به سطح کیفی شش سیگما تنها با بکارگیری تکنیک هایی نظیر پایدارو« طراحی برای شش سیگما[2]» امکان پذیر است.در هر صورت با عمیق شدن در تعالیم و مفاهیم بنیادین شش سیگما، بهره گیری این روش از تلفیق نظریات مدیریتی دمینگ[3] و جوران[4] و تکنیک های آماری شوهارت و تاگوچی به وضوح آشکارتر می شود

   

  2-1منظور از شش سیگما چیست؟

  بیان تعابیر متفاوت شش سیگما ،که در زیر به آنها اشاره شده است، داریم

  مقیاس و اماری برای نشان دادن کارایی یک فرآیند یا محصول
  هدفی جهت رسیدن به سطح عالی و کاملی از بهبود
  سیستمی مدیریتی جهت رسیدن به جدیدترین شکل رهبری در سازمان و دستیابی به کلاس جهانی. به هنگام تشریح هر یک از تعاریف فوق، توضیح و تفسیر بیشتری در رابطه با دلایل توانمندی شش سیگما ارائه خواهد شد

  3-1 شش سیگما به عنوان مقیاس آماری

  سیگما () یک حرف یونانی است که آماردان ها از آن برای نمایش انحراف استاندارد مجموعه ای از داده ها استفاده می کنند.انحراف استاندارد برآوردی از میزان تغییر در مجموعه ای از دادها اندازه گیری شده است.از سطوح سیگما مانند شش سیگما برای توصیف اینکه تغییرات یک فرآیند چقدر توانسته نیازهای مشتریان را برآورده سازد، استفاده می شود

  به مثالی در این رابطه توجه کنید. تصور کنید که شما پیتزا فروشی دارید و مغازه ها، سازمان و ساختمانهای اطراف، مشتریان شما هستند، شما مشتریان بسیاری دارید و بر اساس قراردادی که با آنها منعقد کرده اید، قرار است که شما پیتزای داغ و تازه را در فاصله ساعت 11:45 تا 12:15 به آنها تحویل دهید. در این صورت آنها تمایل دارند غذایشان را در زمان صرف نهار دریافت کنند. (دراینجا دریافت به موقع غذا نیاز مشتریان شما است.) همچنین در قرارداد گفته اید که در صورتی که پیتزا زودتر از 11:45 و یا دیرتر از 12:15 به دست آنها برسد (یعنی وجود نقص) باید در سفارش بعدی آنها 50% تخفیف قائل شوید. از آنجایکه در صورت تحویل به موقع، مبلغی اضافه تر دریافت می کنید ، لذا نهایت سعی خود را جهت تحویل در فاصله نیم ساعتی که مشتری می خواهد، اعمال می نمایید

  اکنون نشان داده می شود که چگونه شش سیگما می تواند به عنوان یک معیار در این فرآیند ساده نقش داشته باشد.اگر 93% را به موقع تحویل دهید که البته به نظر هم خوب می رسد،سطح کارایی فرآیند سه سیگما است و اگر 4/99% از سفارشها را به موقع تحویل دهید،سطح فرآیندتان چهار سیگما است

  برای رسیدن به این هدف که پیتزا فروشی شما در سطح شش سیگما فعالیت کند،باید در 9997/99% از اوقات، سفارشها را به موقع تحویل دهید و این واقعاً عالی است. لذا با توجه به سطح شش سیگما می توان گفت: در هر یک میلیون پیتزایی که تهیه می کنید و تحویل می دهید تنها 3و یا 4 پیتزا، دیرتر از زمان تعیین شده بدست مشتری می رسد (نمودار 2-1). به خاطر داشته باشید که سطح سیگما بر اساس نیازهای مشتریان محاسبه می گردد.به عنوان مثال اگر مشتریان شما بخواهند تنها در فاصله 10 دقیقه سفارش ها به دستشان برسد(بین ساعت 11:55 تا 12:05 )،مطمئناً دیگر سطح سیگما در فرآیند شما،مطابق توضیحات قبل نخواهد بود

  از طرف دیگر نمودار شماره 2-2 نشان می دهد که هر میزان از خطای فرآیند را می توان به سطوح مختلفی از سیگما مربوط کرد.با حرکت از سمت چپ به راست بر روی نمودار، میزان کیفیت بهبود می یابد.قابل ذکر است که کمپانی هایی که بین سطوح دو و سه سیگما فعالیت می کنند،نمی توانند برای مدت طولانی سودآور باشند و تنها بنگاههای انحصاری یا دولتی در این سطوح قادر به ادامه فعالیت هستند

  توجه داشته باشید که محور y که نمایانگر ضایعات (DPMO) می باشد، به صورت لگاریتمی مقیاس شده است.با افزایش سطح سیگما،میزان ضایعات در یک میلیون فرصت نیز به صورت نمایی کاهش می یابد.به عنوان مثال با حرکت از سه سیگما به چهار سیگما ،میزان ضایعات از 67000 به 6500 و سپس در پنچ سیگما به 200 کاهش می یابد.روشن است که بهبود کافی در افزایش رضایت مشتری در انتقال از سه سیگما به چهار سیگماه صورت می گیرد و انتقال از چهار سیگما به پنچ سیگما یک حرکت بسیار فشرده (با میزان پایین کاهش ضایعات)در بهبود کیفیت می باشد و در نهایت شش سیگما با 4/3 ضایعات در میلیون زمانی است که رضایت مشتریان به نحو احسن برآورده شده است

  4-1 شش سیگما به عنوان یک هدف

  “مطمئن باشید که اگر در مسیر درستی باشید ولی حرکت نکنید،شما را زیر خواهند گرفت”

  هنگامی که سازمانی نیازهای مهم مشتریان را نادیده می گیرد و نسبت به آنها بی اهمیت است،در واقع این امر باعث پیدایش عیوب ،شکایات و افزایش هزینه می گردد.افزایش تعداد عیوب یعنی افزایش هزینه اصلاح و دوباره کاری آنها ، به علاوه افزایش مقدار معیوب باعث خطر از دست دادن مشتریان نیز می گردد. مسلماً همه سازمانها به دنبال اجتناب از عیوب و نتایج ناشی از آن، که همان افزایش هزینه ها و کاهش رضایت مشتری است، می باشند

  هدف شش سیگما کمک به افراد و فرآیندها، جهت تولید محصولات و ارائه خدمات بدون عیب و نقص است. در اینجا نقص صفر[5] مورد نظر نیست. در شش سیگما فرض می شود که همیشه پتانسیل برای پیدایش عیوب وجود دارد. این جمله در مورد بهترین فرآیند ها  و بهترین محصولات تولید شده نیز صادق است. اما در سطح عملکرد 9997/99% ،شش سیگما هدف را برای عملکرد به گونه ای تعیین می کند که در بسیاری از فرآیند ها و محصولات ،تقریباً عیب و نقصی وجود نخواهد داشت

  جدول شماره 1-1 خلاصه ای از سطوح سیگما را بر اساس تعداد عیوبی که در یک میلیون فرصت اتفاق می افتد، نشان می دهد.با دقت در اعداد و ارقام این جدول معلوم می شود که سازمان هایی که در سطوح پائینی از سیگما فعالیت می کنند،با چه حجم عظیمی از نقصها و نارضایتیها مواجه هستند.شاید در گذشته یک فعالیت تجاری می توانسته با این حجم نقص نیز به کار خود ادامه دهد،اما این فرمولی نیست که بتوان برای زمان های طولانی با آن به موفقیت ادامه داد

   زمانی که یک شرکت  پرچم شش سیگما را بلند می کند، بدین معنا است که آنها می خواهند تا حد امکان، فعالیت های مرتبط با مشتری و محصولات خود را به سطح شش سیگما برسانند.از آنجایی که 4/3 نقص در میلیون ،یک هدف چالش برانگیز محسوب می شود، لذا ممکن است در ابتدا هدف کوچکتری در نظر گرفته شود، مثلاً رسیدن از سطح دو سیگما به سه سیگما. ولی در نهایت می توان گفت ، خوشحال و راضی نگه داشتن مشتریان برای سازمان، بسیار مطلوب و سود آور است. در همین راستا ثابت شده است که یک افزایش 5 درصدی در حفظ مشتری باعث افزایش سود به میزان بیش از 25 درصد خواهد شد.شش سیگما آرمانی را ارائه می دهد که علاوه بر قابلیت کاربرد و اجراء،هم در فرآیند های تولیدی و هم در فرآیند های خدماتی ،دستیابی به اهداف کوتاه مدت و قابل دسترس را ممکن می سازد،همچنین تلاش هایی را برای رسیدن به اهداف بلند مدت سازمان صورت می دهد

  5-1شش سیگما به عنوان سیستم مدیریت

            تفاوت مهم بین شش سیگما و دیگر برنامه های به ظاهر مشابه که طی سالیان قبل مورد استفاده قرار می گرفته اند،به میزان نقش مدیریت در پایش منظم نتایج هر یک از برنامه ها است.هنگامی که جک ولش ، شش سیگما را در جنرال الکتریک مطرح نمود عنوان کرد که 40 درصد از پاداش سالانه مدیران ارشد بر اساس میزان مشارکت و موفقیت آنها در اجرای شش سیگما پرداخت خواهد شد

            انجام این کار باعث گردید تا مدیران توجه بیشتری را در واحد های خود به شش سیگما معطوف سازند.  برنامه های آموزشی در جنرال الکتریک به عنوان یک عامل بسیار مهم مورد توجه قرار گرفتند و هزاران تیم آموزش دیدند.در همان زمان مدیران نیز در دوره های آموزشی شش سیگما که چند روز و گاهی اوقات چند هفته به طول می انجامید،شرکت کردند.اما آموزش تنها بخشی از یک سیستم مدیریت است ،یک سیستم مدیریت، شامل مسئولیت پذیری در قبال نتایج و ارزیابی جهت اطمینان از حصول نتایج می باشد

            با برنامه ریزی و باز بینی منظم ،مدیران می توانند شش سیگما را به عنوان راهنمایی جهت هدایت سازمان و فعالیت های تجاریشان به کار گیرند.به عنوان مثال هتل های استاروود که مجموعه ای از هتل های بی نظیر وستین،شرایتون و چندین هتل دیگر است، نشان از ترکیب و ادغام شش سیگما در صنعت مهمان پذیری شناخته شده است،مدیران همه سطوح، مسئولیت پاسخ گویی به معیارهای زیر را دارند

  v  رضایت مشتری

  v  کارایی فرآیند های کلیدی

  v  معیارهای کارت امتیازی در رابطه با چگونگی فعالیت و عملکرد سازمان

  v  گزارشات سود و زیان

  v  رفتار کارکنان

            معیارهای مذکور بازخورهایی را دررابطه با کارایی هتلها، در اختیار قرار می دهند.مدیران در جلسات معمول،وضعیت معیارهای کلیدی را مورد بازنگری قرار می دهند و در معیار هایی که وضعیت نامناسبی دارند پروژه های جدید شش سیگما را تعریف می کنند.اگر مشکلی پیش آید،به عنوان مثال اگر شکایات مهمانان افزایش یابد، مدیریت هتل ،تیم شش سیگما را مسئول یافتن علت و انجام اقدامات اصلاحی می نماید به علاوه راه حل های خوب که در یک هتل به کار گرفته شده اند،می توانند به عنوان تجربه های برتر به منظور ارائه خدمات بهتر در دیگر هتل های استاروود نیز به کار گرفته شوند

            نتیجه اصلی اجرای شش سیگما پاسخ گویی به نیازهای بحرانی سازمان و اشاعه مدیریت فعال و مشتری محور در امور روزانه است.شش سیگما به عنوان یک سیستم مدیریت،اگر چه با نقش حیاتی مدیران ارشد شکل می گیرد،ولی متعلق به آنها نیست و یا اگر چه در شش سیگما حضور و حمایت مدیران میانی بسیار مهم و پر اهمیت است ولی شش سیگما توسط آنها نیست که هدایت می شود.خلق ایده ها و راه حل ها،درک فرآیند ها و اعمال بهبود های ناشی از شش سیگما را به کار گرفته اند،سعی در افزایش مسئولیت پذیری کارکنان دارند چرا که آنها مستقیماً با مشتریان در ارتباط هستند.به اختصار شش سیگما سیستمی است که رهبری توانمند و مشارکت کارکنان را با یکدیگر ترکیب می کند

            به علاوه مزایای شش سیگما تنها مزایای مالی نیست.در سازمانی که شش سیگما در آن به کار گرفته می شود،افراد سطوح مختلف در می یابند که درک بهتر مشتریان، ایجاد فرآیند های شفاف تر ،استفاده از معیار های معنادار و ابزار های بهبود قدرتمند،باعث اثر بخشی بیشتر و سر درگمی کمتر آنها می گردد و غالباً پاداشی را نیز برای ایشان به همراه خواهد داشت

  6-1 سه مسیر اصلی در اجرای شش سیگما

  ç مسیر اول:دگرگونی سازمان

  تجربه نشان داده است زمانی که راهها و روشهای مختلف نتوانسته اند ،بهبودی در امور سازمان ایجاد کنند،شرکت یا سازمان نیاز به پشت سر گذاشتن عادات گذشته و ایجاد دگرگونی اساسی دارد.برای آن دسته از سازمانهایی که نیاز و هدف آنها اجرای کامل رویکرد شش سیگماست ،مسیر اول یعنی دگرگونی در سازمان،رویکرد مناسبی است.انتخاب این مسیر به عنوان رویکردی در شش سیگما تاثیراتی در کار کارکنان، نحوه برخورد با مشتریان و همکاران و چگونگی ارزیابی ها در سازمان خواهد داشت.در چنین شرایطی شنیدن جملاتی نظیر «فرهنگ جدید سازمانی »،«روشی برای زندگی» یا «کلید موفقیت ما در آینده» از زبان مدیریت امری عادی است.لازم به ذکر است که اجرای این رویکرد، تغییراتی بنیادین در همه بخشهای سازمان به وجود خواهد آورد

  ç مسیر دوم: بهبود استراتژیک

  این مسیر بیشترین گزینه ها را در اختیارتان می گذارد.در مسیر بهبود استراتژیک تلاش شما می تواند به یک یا دو نیاز بحرانی سازمان محدود شود ، به طوری که تیم ها و آموزش های طرح ریزی شده اصلی ترین فرصت ها و مهمترین ضعف های سازمان را هدف قرار می دهند.در این رویکرد ممکن است اجرای شش سیگما به تعدادی از واحدها و یا بخشی از فعالیت های سازمان محدود شود

  ç مسیر سوم:حل مساله

  مسیر حل مساله،آهسته ترین راه بهبود از طریق شش سیگماست.این رویکرد مشکلات قدیمی ،یعنی اغلب همان مسائلی که مورد توجه تلاشهای بهبود ناموفق قبلی بوده اند را،هدف قرار می دهد.در این رویکرد به کمک افرادی که در خصوص ابزارهای جامع شش سیگما آموزشهایی را دیده اند،سعی می شود تا این گونه مشکلات حل گردیده و یا بهبود داده شود. رویکرد حل مساله ، مناسبترین رویکرد برای سازمانهایی است که در صدد استفاده از منافع اجرای شش سیگما بدون ایجاد تغییرات عمده در سازمان می باشند.مزیت این رویکرد ، تمرکز نمودن بر روی موضوعات مهم و شناسایی علل ریشه ای آنها با استفاده از داده ها و تحلیل های اثر بخش به جای احساسی برخورد کردن است

  کدام یک مناسبتر است؟

  انتخاب هر یک از مسیر های تشریح شده بستگی به نیاز و ساختار شما دارد.اگر رویکرد دگرگونی سازمان را انتخاب کرده باشید،می توانید منتظر وقوع تغییرات سریع و احتمالاً بهبود های مهمی در طی چند ماه باشید.البته اجرای این رویکرد ممکن است با بی نظمی های زیادی همراه باشد.رویکرد بهبود استراتژیک می تواند به سازمان کمک کند تا تمرکز خود را روی فرصت هایی با اولویت بالاتر معطوف کند و مدیریت تغییر را به بخشهای مورد نظر محدود نماید ولی ممکن است باعث احساس ناخوشایندی در افرادی شود که از فرآیند بهبود کنار گذاشته شده اند.رویکرد حل مساله نیز از کوچکترین پیچیدگی برخوردار است و این فرصت را به سازمان می دهد که با نحوه کارکرد شش سیگما آشنا شود.متاسفانه این مسیر به طور فریبنده ای پر مخاطره است و نمی تواند مشکلات بنیادین سازمان را حل کند

  7-1 افراد متخصص در شش سیگما

  [1] Malcom balderige national quality award

  [2] DFSS: Design for six sigma

  [3] Edward Deming

  [4] Joseph M.Juran

  [5] -Zero Defect

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دانلود پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصول و نحوه تنظیم و تهیه صورتهای مالی در فایل ورد (word)

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

   دانلود پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصول و نحوه تنظیم و تهیه صورتهای مالی در فایل ورد (word) دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد دانلود پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصول و نحوه تنظیم و تهیه صورتهای مالی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

  بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصول و نحوه تنظیم و تهیه صورتهای مالی در فایل ورد (word)

  چکیده پایان نامه  
  مقدمه   
  فصل 1: کلیات و مفاهیم و اصطلاحات حسابداری بهای تمام شده  
  بخش 1   مفاهیم و اصطلاحات حسابداری  
  1-1   حسابداری یک سیستم اطلاعاتی  
  1-2   استفاده کنندگان سیستم حسابداری  
  1-3   حسابداری بهای تمام شده ( صنعتی )  
  1-4   کاربرد بهای تمام شده  
  1-5   وظایف بهای تمام شده  
  1-6   اهداف اساسی بهای تمام شده  
  1-7   گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها  
  1-8   هزینه، خرج، زیان  
  1-9   ماهیت هزینه های عملیاتی  
  بخش 2   هزینه یابی و ارزشیابی و قیمت گذاری مواد  
  1-10   طبقه بندی اولیه هزینه ها  
  1-11   روشهای ارزشیابی مواد  
  1-12   روشهای قیمت گذاری مواد  
  1-13   هزینه یابی مواد و دایره هزینه یابی  
  1-14   روشهای هزینه یابی  
  –   سیستم هزینه یابی براساس روشهای گردآوری اطلاعات بهای تمام شده  
  –   سیستم هزینه یابی براساس مقادیر تشکیل دهنده بهای تمام شده محصول  
  –   سیستم هزینه یابی براساس نحوه تخصیص هزینه های سربار  
  –   سیستم هزینه یابی براساس رفتار یا گرایش هزینه  
  1-15   کنترل هزینه  
  1-16   منظور از تولید و کالا در جریان ساخت  
  بخش 3    اجزا اصلی بهای تمام شده  
  1-17   مواد اولیه  
  1-18   دستمزد  
  1-19   سربار   
  1-20   نقطه سربه سر  
  20-2             تجزیه و تحلیل نقطه سربه 
  فصل 2 : آشنایی با شرکت رویال شهد دریان  
  بخش 1- اطلاعات عمومی در مورد عسل   
  2-1  مقدمه  
  2-2   بنیان و طبیعت عسل  
  2-3   مراحل ساختن عسل  
  2-4   انواع عسل  
  2-5   ویژگیهای عسل  
  2-6   عقاید و باورها در مورد عسل  
  2-7   تولید عسل  
  2-8   نگهداری عسل  
  2-9   راههای جلوگیری از تخمیر عسل  
  2-10  تقلبات در عسل  
  2-11  تاریخچه عسل  
  2-12  تاریخچه زنبورداری در ایران  
  بخش 2- معرفی و فرآیند تولیدی شرکت رویال شهد دریان  
  2-13   معرفی، تاریخچه و جغرافیای عسل آریبال  
  2-14   معرفی دستگاه آلات و نحوه خرید و تولید  
  2-15   نحوه بازاریابی، فروش و ارسال محصولات به مشتریان  
  فصل 3: نحوه محاسبه بهای تمام شده عسل در شرکت رویال شهد دریان  
  بخش 1-  لیست محصولات تولیدی شرکت  
  بخش 2-  بهای تمام شده هر بسته  
  بخش 3-  بهای تمام شده یک کارتن  
  بخش 4-  رویه های حسابداری شرکت  
  فصل 4:  تجزیه و تحلیل صورتها و نسبتهای مالی شرکت رویال شهد دریان  
  بخش 1- تجزیه و تحلیل ترازنامه  
  4-1   طبقه بندی اقلام ترازنامه  
  4-2   شکل و نحوه ارائه ترازنامه  
  4-3   اقلام تشکیل دهنده دارایی جاری  
  4-4   اقلام تشکیل دهنده دارایی ثابت  
  4-5   اقلام تشکیل دهنده دارایی نامشهود  
  4-6   اقلام تشکیل دهنده بدهی جاری  
  4-7   اقلام تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام  
  4-8   محاسبات  
  4-9   ترازنامه شرکت رویال شهد دریان  
  بخش 2: تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان  
  4-10   طبقه بندی اقلام صورتحساب سود و زیان  
  4-11   شکل و نحوه ارائه صورتحساب سود و زیان  
  4-12   اقلام تشکیل دهنده صورتحساب سود و زیان  
  4-13   صورتحساب سود و زیان شرکت رویال شهد دریان  
  بخش 3:  تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان انباشته  
  4-14   اقلام تشکیل دهنده صورتحساب سود و زیان انباشته  
  4-15   صورتحساب سود و زیان انباشته شرکت رویال شهد دریان  
  بخش 4: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی  
  4-16   نسبتهای نقدینگی  
  4-17   نسبتهای اهرم مالی  
  4-18   نسبتهای فعالیت  
  4-19   نسبتهای سودآوری  
  4-20   نمونه صورتهای مالی براساس استاندارد (سازمان حسابرسی) 
  4-21   اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی  
  4-22   دلیل انتخاب موضوع   
  منابع فارسی   
  منابع انگلیسی     

  بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصول و نحوه تنظیم و تهیه صورتهای مالی در فایل ورد (word)

  آبنوس سورن، (1388) ، حسابداری صنعتی 2، انتشارات ترمه، چاپ بیست و یکم
  آبنوس سورن، (1389) ، حسابداری صنعتی 1، انتشارات ترمه، چاپ یازدهم
  اسکندری محمد، (1386) ، حسابداری صنعتی 1، انتشارات حفیظ، چاپ دهم
  اسکندری محمد، (1386) ، حسابداری صنعتی 2، انتشارات حفیظ، چاپ نهم
  اسکندری محمد، (1387) ، حسابداری صنعتی 3، انتشارات حفیظ، چاپ هفتم
  بزرگ اصل موسی، پارسائیان علی، حسابداری صنعتی، انتشارات ترمه، چاپ چهارم
  تقوی دکتر مهدی، (1386)، مدیریت مالی 1، انتشارات پیام نور، چاپ هشتم
  روز بهانی شهرام، (1382)، حسابداری صنعتی، انتشارات موسسه فراز اندیش سبز، چاپ سوم
  ، سرخانی محمد ، (1384)، حسابداری صنعتی 1، انتشارات آیدین، چاپ سوم
  ، قاسم زاده علی، عثمانی محمد قسیم ، حسابداری صنعتی،  انتشارات ترمه، چاپ هفتم
  مقدم عبدالکریم، مشکی مهدی، (1386)، حسابداری میانه 1، انتشارات پیام نور، چاپ پنجم،
  نبوی دکتر عزیز، اصول حسابداری2 ، کتابخانه فروردین، چاپ سی و پنجم
  نوروش ایرج، کرمی غلامرضا، مهرآذین علیرضا، حسابداری بهای تمام شده، انتشارات کتاب نو، چاپ دوم

  1-8     هزینه، خرج، زیان:

  اصطلاحات هزینه، خرج و زیان از جمله اصطلاحاتی هستند که اغلب بجای یکدیگر بکار می روند و لازم است تمایز بین آنها مشخص و مفهوم هریک دقیقا مشخص شود

  هزینه ( بهای تمام شده ) عبارتست از آن قسمت از ارزش کالا یا اموال و خدماتی که هرچند در داخل موسسه به مصرف رسیده معهذا هنوز برای تحصیل مورد استفاده قرار نگرفته و می توان آن را به شکلی در داخل موسسه پیدا کرد

  اصطلاح مخارج یک مفهوم عام و خاص دارد. در معنای عام لغت مخارج شامل هرگونه هزینه،خرج و زیان می شود ولی در معنای خاص جمع خرج است و به خرجهایی اطلاق می شود که در راه تحصیل درآمد یک دوره به مصرف رسیده و از بنگاه خارج شده است، بنابراین در محاسبه بهای ساخت کالا وارد نمی شود

  زیان شامل هرگونه کاهش سرمایه موسسه غیر از برداشت است که در ازای آن عوضی عاید موسسه نشده است

  1-9     ماهیت هزینه های عملیاتی:

  هزینه های محاسباتی از معاملاتیکه در جریان در جریان عادی عملیات موسسه انجام شده و عموما مبنای حقوقی یا قراردادی دارند ناشی می شود را هزینه می نامند. ارزش پولی گذشتی است که برای منظور خاص بعمل آمده یا خواهد آمد

  هزینه اولیه یا بهای خرید داراییها یا خدمات دریافت شده بوسیله پول نقد یا ارزش پولی یا خدمات دیگری که در عوض داده شده یا تعهدی که بعهده گرفته شده است نشان داده می شود. علاوه بر بهای خرید یک قلم دارایی، بعضی هزینه های دیگر نیز ممکن است انجام شود تا شرایط استفاده از خدمات دارایی مزبور فراهم گردد.         اصول متعارف حسابداری ایجاب می کند که این هزینه ها نیز مستقیما به حساب هزینه دارایی مزبور منظور گردد. هرموسسه هزینه هایی بمنظور درآمد تقبل می نماید سود موسسه نیز براساس مقابله یا مقایسه درآمدها و هزینه های آن نباشد و یکی از وظایف عمده حسابداری صنعتی تخصیص هزینه ها به محصولات تولید شده و در مقابل هم قرار دادن بهای تمام شده این محصولات با درآمد حاصل از فروش این محصولات می باشد

  بخش 2 –   هزینه یابی، قیمت گذاری و ارزشیابی مواد:

   1-10   طبقه بندی اولیه هزینه ها:

  کلیه مخارج پرداخت شده یا تعهد شده ای را که در حساب سود و زیان تاثیر دارند را میتوان به یکی از سه طریق زیر طبقه بندی و در حسابها ثبت نمود

  الف) مخارج را میتوان به حساب خرج دوره ای که در آن ایجاد می شود، برد. مخارج غیر تولیدی با عنوانهای بازاریابی، توزیع و فروش و اداری شناخته می شوند

  ب) مخارج را میتوان بحساب هزینه های سرمایه ای برد و بعدا آنها را مستهلک نمود. آن قسمت از این مخارج که مربوط به ساخت کالا نمی باشد را به حساب مخارج دوره و آن قسمت را که مربوط به ساخت کالا باشد بحساب بهای تمام شده کالای مربوطه منظور می کنیم

  ج) مخارج را میتوان به حساب بهای تمام شده کالا منظور نمود که به نوبه خود موقعی که به فروش می رسد به شکل بهای تمام شده کالای فروش رفته بحساب خرج خواهد رفت

  هزینه ها در حسابداری صنعتی از دیدگاههای متفاوتی طبقه بندی شده اند. هزینه ها به سه طبقه تقسیم می شوند و هر طبقه خود به گروههایی تقسیم خواهد شد

  1-طبقه بندی طبیعی هزینه ها       2- طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با محصول

  3- طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با حجم و تعداد تولید

  1-11 ارزشیابی مواد :

  یکی از مسائل مهم در ارتباط با حسابداری موجودیهای مواد و کالا، اندازه گیری ارزش آنها جهت انعکاس در صورتهای مالی است یعنی تعیین ارزش موجودیهای مواد اولیه، کار در جریان ساخت و کالای ساخته شده و افشای آنها در ترازنامه و تعیین ارزش مواد خام مصرف شده و بهای تمام شده کالای فروش رفته جهت افشا در صورت سود و زیان. بنابراین برای انعکاس ارزش هریک از اقلام در صورتهای مالی اول باید مقادیر کالای مصرف شده و یا فروخته شده و باقیمانده را به دست آوردو بعد از بهای تمام شده این اقلام را محاسبه کرد

  جهت دستیابی به اطلاعات مربوط به کمیت و ارزش مواد و کالاهای موسسه در مقاطع مختلف زمانی در سیستم ثبت و نگهداری موجودیها وجود دارد که عبارتند از

   الف) سیستم ثبت ادواری موجودیها:

  در این سیستم برای موجودی مواد و کالا حساب فعالی نگهداری نمی شود یعنی اقلام خرید و فروش در حساب موجودیها ثبت نشده و تنها در حسابهای مربوطه منعکس می شود بعبارت دیگر ورود کالا به انبار و خروج آن، از نظر ریالی در دفاتر موسسه کنترل نمی گردد و در صورت نیاز به اطلاعات ریالی موجودیها باید انبار گردانی بعمل آید و با استفاده از یکی از روشهای متداول قیمت گذاری گردد

  این سیستم معمولا در موسساتی بکار گرفته میشود که یا تعداد اقلام انبار اندک است بطوری که در هر مقطع زمانی با اندک کوششی میتوان از طریق موجودی برداری عینی و قیمت گذاری آن به اطلاعات ریالی مواد و کالا دست یافت و یا تعداد اقلام انبار و دفعات ورود و خروج مواد و کالا در این انبار ها به حدی زیاد است که بدون استفاده از روشها و سیستمهای مدرن مکانیزه امکان نگهداری و ثبت حسابهای موجودی مواد و کالا بصورت دایمی وجود ندارد. سیستم ثبت ادواری موجودیها در اغلب واحدهای تجاری بکار می رود و بندرت در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد

  عیب این سیستم این است که چون مدارک ثبت دایمی وجود ندارد تا بتوان از مقایسه مقادیر واقعی موجودیها با مقادیر دفتری به وجود اختلافات پی برد. بنابراین کمبود و ضایعات انبار معلوم نمی شود و فرض می شود که اختلاف بین موجودی اول دوره و مواد خریداری شده طی دوره از یک طرف و موجودی پایان دوره از طرف دیگر توسط انباردار صادر شده و به مصرف تولید رسیده است

  سیستم ثبت دائمی موجودیها:

   در این سیستم کلیه مبادلات مربوط به خرید و فروش در حساب موجودیها ثبت می شود بنابراین تعیین مقادیر کمی و ریالی هر قلم از کالا در هر مقطع زمانی بدون نیاز به متوقف کردن فعالیت موسسه و شمارش عینی موجودیها امکان پذیر خواهد بود و مانده حساب موجودیها در هر لحظه نشاندهنده موجودیهای کالا در انبار است. هنگام استفاده از سیستم ثبت دائمی موجودیها معمولا برای اطمینان از فقدان هر گونه اشتباه احتمالی یا کسب اطلاعاتی در مورد ضایعات و یا اتلاف مواد در اثر نگهداری آن در انبار، انبارگردانی انجام می شود

  حسن استفاده از این سیستم این است که داوما بهای تمام شده موجودی در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات و تصمیم گیرندگان است

  عیب اصلی استفاده از این سیستم افزایش حجم اطلاعات دفترداری در صورت تعدد دفعات خرید و فروش کالاهاست

  برای اجرای این روش برقراری یک سیستم اطلاعاتی بین انبار و حسابداری موسسه ضروری است که این سیستم اطلاعاتی از طریق به جریان افتادن تعدادی فرم مانند رسید انبار و حواله انبار و ثبت کلیه اطلاعات ورود و خروج کالا در دو سری کارت بنام کارت انبار و کارت حسابداری انبار و نگهداری حساب کالا در دفاتر موسسه برقرار می گردد

  1-12  روشهای قیمت گذاری مواد:

  بعلت نوسانات قیمت ممکن است نرخ مواد و زمان تغییر کند و در نتیجه موجودی مواد در هر موقع مشتمل بر آحاد مشابهی باشد که به نرخهای مختلف خریداری شده اند

  در موسساتیکه مواد فقط به مقادیر کم به مصرف تولید می رسند میتوان به هر محموله از مواد خریداری شده کارت یا مشخصه دیگری الصاق کرد و آنرا به قیمت سیاهه مربوطه قیمت گذاری نمود. در روش قیمت گذاری به نرخهای متمایز هر وقت موادی برای مصرف در تولید مربوطه گرفته شده بود برای منظور هزینه یابی بکار می رود ولی این روش برای منظور تعیین سود و زیان موسسه خالس از ایراد نیست مخصوصا از این جهت که با انتخاب مواد مشابه با نرخهای مختلف میتوان میزان سود موسسه را به دلخواه کم و زیاد نمود. به همین دلیل روش قیمت گذاری به نرخهای مخصوص هر محموله ممکن است در موسساتی که موادی اختصاصا برای سفارشهای مشخص مشتریان خریداری می شود مناسب است و در سایر موارد که مواد به مقادیر عمده در تولید مصرف می شوند تشخیص اینکه یک قلم بخصوص از مواد به چه قیمت خریداری شده است به آسانی میسر نیست و بدین جهت در این قبیل مواد باید روش معینی برای قیمت گذاری حواله های انبار جهت بدهکار کردن کالای در جریان ساخت و بستانکار کردن حساب کنترل مواد اتخاذ کرد

  روشهای عمده قیمت گذاری مواد صادره جهت تولید به شرح زیر است البته در هزینه یابی مرحله ای فقط از روش اولین صادره از اولین وارده و میانگین موزون استفاده می شود

  1 اولین صادره از اولین وارده:

  در این روش فرض بر این است که در یک دوره زمانی معین و در یک دایره از مجموعه مراحل تولید، واحدهایی که زودتر از بقیه وارد خط تولید شده اند زودتر از بقیه نیز تکمیل می شوند

  این روش معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اقلام بهای تمام شده از دوره ای به دوره بعد نوسان زیادی داشته باشند و یا اینکه مواد مصرفی فاسد شدنی باشند بنابراین به منظور هزینه یابی درست و دقیق محصولات، لازم است بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده از محل موجودی کار در جریان ساخت اول دوره بطور جداگانه از واحدهای تکمیل شده دوره جاری تعیین شود زیرا نرخهای اقلام بهای تمام شده در دوره های مختلف یکسان نیستند. در این روش بهای تمام شده موجودی کار در جریان ساخت آخر دوره از هزینه های جاری تشکیل شده است

  2روش میانگین:

  همان روش میانگین موزون است . در این روش بهای تمام شده هر واحد براساس متوسط تمامی هزینه های مرحله، دایره یا دپارتمان بدست می آید بدون توجه به اینکه این هزینه ها چه زمانی تحقق یافته اند

  استفاده از این روش زمانی منجر به نتایج مطلوبی خواهد شد که نرخ عناصر هزینه های تولیدی این دوره نسبت ته دوره قبل تفاوت محسوسی نواشته باشد. درصورت استفاده از این روش و محاسبه کالای ساخته شده از محل موجودی اول دوره بطور جداگانه نتایج بدست آمده از محاسبه کالای ساخته شده بطور یکجا و جداگانه برابر خواهد بود

  3روش اولین صادره از آخرین وارده:

  در این روش نرخ آخرین مواد وارده به انبار برای قیمت گذاری اولین صادره از انبار به کار می رود البته باید توجه داشت با وجود اینکه گردش  فیزیکی این روش در بسیاری موارد عملا غیرممکن است ولی گردش هزینه به این روش غیرممکن نیست و می توان در حسابداری از این روش استفاده کرد ولی در هزینه یابی مرحله ای از این روش

  استفاده نمی کنند

   

  4 روش نرخ متوسط آخر ماه :

  در این روش مواد صادره از انبار در طی هر ماه به نرخ معدل ماه قبل ( جمع بهای خرید هریک از اقلام مواد تقسیم بر تعداد آحاد آن ) قیمت گذاری می شوند چون نرخهای معدل ماه قبل در ماه جاری دردست می باشد می توان این روش را هم در طیقه دائمی و هم در طریقه ثبت دوره ای موجودیها بکاربرد . در طریقه ثبت دوره ای ممکن است نرخ متوسطی که برای ارزیابی موجودیها بکارمی رود نرخ متوسط درآخر ماه جاری باشد

  5 . روش موجودی پایه :

  دراین روش که کمتر مورد استعمال می شود فرض می شود که مؤسسه ای برای ادامه کار خودش ناچار است پیوسته یک حداقل موجودی یا موجودی پایه نگاهداری کند این موجودی پایه پیوسته به نرخهایی که در ابتدای کارمؤسسه خریداری شده ارزیابی شود وهر مقدار موجودی که علاوه بر موجودی پایه در پایان دوره جزء موجودی مؤسسه باشد به یکی از روشهای ذکر شده ارزیابی خواهدشد و چون این روش موردقبول مقامات مالیاتی واقع نشده کمتر مورد استفاده قرار می گیرد

   

  1-13  هزینه یابی و دایره هزینه یابی :

    منظور از هزینه یابی عبارتست از تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای درجریان ساخت . منظور از دایره هزینه یابی عبارتست از دایره ایست که دامنه مسئولیت نگهداری اسناد ومدارک مثبته مرتبط باحسابداری عملیات تولیدی و غیرتولیدی را به عهده داشته و درضمن وظیفه تجزیه و تحلیل کلیه هزینه های تولیدی ، توزیع و فروش جهت ارائه و استفاده مدیریت را به عهده دارد . فعالیتهای دایره هزینه یابی در ارتباط با گذشته ، حال و آینده واحد اقتصادی است

  1 – 14  روشهای هزینه یابی:

    هدف حسابداری بهای تمام شده که مورد استفاده مؤسسات تولیدی می باشد تعیین قیمت تمام شده تولیدات است بنابراین برای این منظور از روشهای هزینه یابی استفاده می شود

  روشهای هزینه یابی در واقع روشها ونظامهایی می باشند که منجر به انجام ثبتهای حسابداری و تهیه گزارشاتی می گردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینه های مواد ، دستمزد و سربار کمک و یاری می کند . روشهای هزینه یابی عبارتند از

  1 . سیستم هزینه یابی از نظر روشهای گردآوری اطلاعات بهای تمام شده که به سه قسمت زیر تقسیم می شود که در بخش مربوطه بطور کامل توضیح داده شد

  الف) هزینه یابی سفارش کار :

   این نوع هزینه یابی در مؤسساتی به کار می رود که هزینه های آنها به جهت سفارشهای خاصی ایجاد می شود . در این روش هزینه یابی هر سفارش در واقع یک مرکز هزینه تلقی می شود یعنی هزینه های مواد ، دستمزدو سربار کارخانه که به جهت هر سفارش ایجاد می شود به سفارش ایجاد کنند . این هزینه ها تخصیص می یابد . معمولا در مؤسساتی که به روش سفارش کار عمل می کنند سفارشهای مختلف را با شماره هایی تخصیص می کنند یعنی به هرسفارش یک شماره می دهند . این سیستم در مؤسسات و شرکتهایی مورد استفاده قرار می گیرد که هر محصول یا هرگروه محصول مشابه بطور اساسی با هم تفاوت داشته و برطبق مشخصات دریافتی از مشتریان یا دستور ساخت تولید شود . یک سفارش ممکن است برای یک واحد محصول باشد

  در این سیستم هزینه های تولید هر سفارش در کارت هزینه سفارش مربوط به خود ثبت می شود یعنی برای هرسفارش یک کارت هزینه سفارش ایجاد می شود و شماره سفارش نیز بر روی کارت سفارش نوشته می شود . و براساس این کارت سفارش قیمت تمام شده هر سفارش تعیین می گردد . میانگین قیمت تمام شده یک واحد سفارش با تقسیم تعداد سفارش برقیمت تمام شده هر سفارش به دست می آید

  نمونه بارز این مؤسسات شرکتهای پیمانکاری ، کشتی سازی ، هواپیما سازی و . . . می باشند

  ب) هزینه یابی مرحله ای :

  هزینه یابی مرحله ای سیفی است و برای اندازه گیری و گزارش قیمت بهای تمام شده محصولات مشابهی که تولید آنها در یک سوی عملیات تولیدی یکنواختی بصورت انبوه وپیوسته صورت می گیرد . در هزینه یابی مرحله ای ، تأکید اصلی برروی دایره یا مرکز هزینه می باشد در هر دایره یا مرکز هزینه عملیات تولیدی مختلفی صورت می گیرد مانند دایره تراشکاری یا مونتاژ

  معمولا یک واحد محصول از دویا چند دایره یا مرکز هزینه عبور می کند تا به انبار کالای ساخته شده برسد . در هزینه یابی مرحله ای هزینه های تولید ( مواد مستقیم ، دستمزمستقیم و سربار کارخانه ) هردایره به حساب موجودی کار در جریان ساخت همان دایره منظور می شود . نمونه صنایعی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند عبارتست از

  صنایع کاغذ ، فولاد و شیمیایی ، نساجی و

  حالت اول : هزینه یابی مرحله ای بدون موجودی کار در جریان ساخت اول و آخر دوره

  یعنی عملیات ساخت تمامی آحاد محصول در این دوره شروع و در پایان دوره همه واحدها تکمیل می شوند دراین حالت نحوه محاسبه متوسط هزینه هرواحد ( بهای تمام شده هر واحد ) که در هزینه یابی مرحله ای یک عمل کلیدی به شمار می رود نشان داده می شود

  حالت دوم : هزینه یابی مرحله ای بدون موجودی کار درجریان ساخت اول دوره ولی با موجودی کاردرجریان

  ساخت پایان دوره

  دراین حالت عملیات ساخت تمامی آحاد محصول دراین دوره شروع می شود ولی در پایان دوره فقط بعضی از واحدهایی که تولیدشان شروع شده است تکمیل می گردد

  حالت سوم : هزینه یابی مرحله ای باهردو موجودی کار درجریان ساخت اول و آخر دوره

    برروی بهای تمام شده موجودی کار در جریان ساخت آخر FIFO میانگین موزون و   در این حالت اثر استفاده ازروشهای   دوره نشان داده می شود

  هزینه های انتقالی در هزینه یابی مرحله ای

  در بسیاری از شرکتها و مؤسسات فرآیند تولید ممکن است در بیش از یک دایره یا دپارتمان انجام شود بطوریکه یک محصول از چند مرحله عبور می کند تا تکمیل شود . تعداد مراحل عمل وتوالی عملیات تولیدی و رابطه مراحل مختلف با یکدیگر بستگی به مشخصات فنی محصول و طرح ریزی تولید دارد . گردش فیزیکی تولید محصولات ممکن است به یکی از سه حالت زیر باشد که روش هزینه یابی بر اساس آن انتخاب شود این سه حالت عبارتند از

  1- گردش تولید به صورت متوالی : در این حالت گردش محصول بطور متوالی بوده ، از دوایر مختلف عبور می کند و محصول تکمیل شده هر مرحله بعنوان ماده اولیه مرحله بعدی تلقی می شود مثل کارخانجات ذوب فلزات ، داروسازی و ;

  درمورد کالاهایی که در چند مرحله متوالی ساخته می شوند هزینه هر مرحله به مرحله بعدی منتقل می گردد و هزینه ها همچنان از مرحله ای به مرحله دیگر روی هم انباشته شده و جمع بهای تمام شده محصول پس از عبور از کلیه مراحل معلوم می شود

     2– گردش تولید بصورت موازی : در این حالت دو یا چند محصول از دو یا چند مرحله مجزا عبور می کنند

  3 – گردش تولید بصورت انتخابی : در این حالت گردش فیزیکی محصول با توجه به انواع مختلف محصولات از بعضی دوایر مشترک و برخی از دوایرمستقل عبور می نماید . گردش فیزیکی صنعت تصفیه نفت خام معمولا بصورت انتخابی است

   

  ج) هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی :

  در بسیاری از صنایع در یک فرآیند تولیدی محصولات تولیدی متعددی تولید می شود . زمانیکه از یک فرآیند تولیدی بیشتر از یک نوع محصول بدست آید محصولات را اصلی یا فرعی می نامند عمدتا طبقه بندی محصولات بعنوان مشترک یا فرعی بستگی به کل ارزش آنها دارد. روشهای هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی سیستم هزینه یابی جداگانه ای را تشکیل نمی دهد . بلکه معمولا قسمتی از سیستم هزینه یابی مرحله ای می باشند نمونه صنایعی که دارای محصولات مشترک و فرعی می باشند عبارتند از : صنایع نفت ، پتروشیمی و

  هزینه یابی محصولات مشترک :

  محصولات مشترک : محصولات مشترک دارای ارزش فروش قابل توجهی می باشند که بطور همزمان از مواد خام مشترکی و در یک فرآیند تولیدی مشترک ، تولید می شوند . مشخصات محصولات مشترک به شرح زیر است

  1- محصولات مشترک دارای یک رابطه فیزیکی می باشندکه لازمه آن همزمان بودن عملیات تولیدی مشترک است

  تولید یکی از محصولات مشترک بطور همزمان باعث تولید سایر محصولات مشترک می گردد

  زمانیکه تولید یکی از محصولات مشترک افزایش یابد تولید سایرمحصولات مشترک نیز بتناسب افزایش می یابد

  2 – تولید محصولات مشترک همیشه دارای یک نظر تفکیک می باشد که در این نقطه محصولات مشترک ظاهر می شوند

  2            – ارزش فروش هیچیک از محصولات مشترک نسبت به یکدیگر تفاوت قابل توجهی ندارد

   هزینه های مشترک و هزینه های قابل تفکیک:

   کلیه هزینه های تولیدی انجام یافته برای تولید همزمان چند محصول در یک فرآیند تولیدی تا نقطه تفکیک را هزینه های مشترک می نامیم و مشتمل برمواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربارکارخانه می باشند و هزینه های بعدازنقطه تفکیک را هزینه های قابل تفکیک می نامند چون قابل شناسایی به هرکدام از محصولات می باشند و به دوقسمت تولیدی و توزیع وفروش تفکیک می شوند

  محصولات فرعی :

  محصولات فرعی همزمان با محصولات مشترک تولید شده و در مقایسه با محصولات مشترک ( اصلی ) دارای ارزش فروش کمتری می باشند . معمولا محصولات مشترک به مقدار خیلی بیشتری از محصولات فرعی تولید می شوند . بطور مثال نفت سیاه و قیر محصولات فرعی در تولید بنزین می باشند

  در اغلب موارد و به تمایز بین محصولات فرعی و ضایعات مواد اولیه به سادگی امکان پذیر نمی باشد. تفاوت اصلی بین محصول فرعی و ضایعات مواد اولیه بالا بودن ارزش فروش محصولات فرعی نسبت به ضایعات می باشد بعلاوه ضایعات مستقیماً بعداز به وجودآمدن قابل فروش هستند درحالیکه غالبا برروی محصولات فرعی بعداز نقطه تفکیک باید عملیات تولیدی بیشتری صورت گیردتاقابل فروش شوند

   2 : از نظر مقادیر تشکیل دهنده بهای تمام شده محصول :

  الف) واقعی :

   در این روش تمامی اقلام هزینه های ساخت شامل مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار ساخت واقعی هستند یعنی اقلامی می باشند که بطور واقعی تحقق یافته و مبتنی برآورد و تخمین نیستند

  ب : نرمال :

   با توجه به مشکلاتی که هنگام استفاده از روش هزینه یابی واقعی بوجود می آید ، در بسیاری از موارد استفاده از هزینه یابی نرمال ، اطلاعاتی به مراتب بهتر ومفیدتری را در مورد هزینه های تولید ارائه می کند دراین روش ، هزینه های مواد مستقیم و دستمزد مستقیم واقعی هستند که از طریق برگهای درخواست مواد وکارت اوقات کار محاسبه و تعیین شده اند ولی هزینه های سربار ساخت براساس نرخهای برآوردی به سفارشات و محصولات سرشکن می شود

  ج : استاندارد :

  هزینه های استاندارد هزینه هایی هستند که از پیش به دقت تعیین می گردند و هزینه های مورد انتظار مدیریت برای تولید یک واحد محصول انجام خدمات می باشند و بیشتر از شرکتهای تولیدی مورداستفاده قرار می گیرد اصولا هزینه یابی استاندارد قبل از شروع سال مالی تعیین می گردد بعبارت دیگر ، در هزینه یابی استاندار قیمت تمام شده استاندارد محصول یا انجام قبل از شروع سال مالی تعیین می گردد

   3  – سیستمهای هزینه یابی از نظر نحوه تخصیص هزینه های سربار به  محصولات :

   الف ) روش سنتی

  در روش سنتی برای هر دایره یا کل کارخانه یک یا تعداد معدودی مخزن هزینه غیرمستقیم وجود دارد و معمولا این مخازن همگن ومتجانس نیستند و مبنای تخصیص هزینه های غیرمستقیم می تواند عمل هزینه باشد و امکان دارد عامل هزینه نباشد اغلب مبنای تخصیص هزینه های غیرمستقیم جنبه مالی دارد مانند هزینه دستمزد مستقیم یا هزینه مواد مستقیم

  اغلب در روش سنتی از تعداد معدودی مخازن هزینه غیرمستقیم استفاده می شود بنابراین تخصیص هزینه به میزان زیادی حالت میانگین به خود می گیرد و هزینه مالی به دست آمده ممکن است باعث شود مدیران در تصمیم گیری هایی که در مورد قیمتگذاری یا در مورد تأکید بیشتر به محصولات آغاز می کنند دچار خطا شوند

  ب) روش ABC :

  همان هزینه یابی برمبنای فعالیت است تعداد زیادی مخزن هزینه غیرمستقیم که همگن و متجانس هستند برای فعالیتهای مختلف وجود دارد . برای طراحی هر یک از حوزه های فعالیت ، کارکنان عملیاتی نقش اصلی ، ایفا می کنند با احتمال بسیار زیادی مبنای تخصیص هزینه های غیرمستقیم همان عامل هزینه است . اغلب بر مبنای مبنای تخصیص هزینه های غیرمستقیم متغیرهای غیرمالی است مانند تعداد قطعه هایی که تولید می شود یا مدت زمانی که صرف کنترل محصولات تولید شده می گردد

  مسأله اساسی تر این است که مدیران ازطریق نظارت بر فعالیتها و نه بر محصولات درصدد اعمال کنترل برهزینه ها برمی آیند ایجاد مخازن هزینه بر مبنای فعالیت اطلاعاتی را فراهم می کند که به مدیران درجهت پیش بینی و کنترل بهتر هزینه ها در سراسر زنجیره ارزش کمک می کند

   4 – سیستمهای هزینه یابی از نظر گرایش ( رفتار ) هزینه :

  الف ) هزینه یابی جذبی:

  در هزینه یابی جذبی کلیه هزینه های تولید که شمال مواد مستقیم ، کار مستقیم و سربار ثابت و متغیر کارخانه می باشد

  در قیمت تمام شده محصولات تولید شده و قیمت تمام شده موجودیها ( موجودی کالای درجریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده ) منظور می گردد. در این روش هزینه یابی ، هزینه یابی اداری وتوزیع و فروش بعنوان هزینه دوره در نظر گرفته می شود و از درآمد هردوره کسر می گردد . در هزینه یابی جذبی ، سود عملیات متأثر از تعداد تولید وتعدادفروش می باشد . دراین روش هزینه یابی ابتدا ، سربار ثابت کارخانه بر اساس تعدا تولید جذب محصولات تولید شده می گردد و پس از فروش آنها ، در قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور می گردد . طبق اصول مورد قبول حسابداری برای گزارشگری مالی خارجی باید از این روش استفاده کرد

   ب ) در هزینه یابی متغیر ( مستقیم ):

  در این روش فقط هزینه های متغیر تولید که شامل مواد مستقیم ، کارمستقیم و سربار متغیر کارخانه است . در قیمت تمام شده محصولات تولیدشده و قیمت تمام شده موجودیها ( موجودی کالای درجریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده ) منظور می گردد . در این روش هزینه یابی ، هزینه سربار ثابت کارخانه بعنوان هزینه دوره تلقی می گردد و از درآمد هردوره کسر می گردد

  طرفداران این روش هزینه یابی معتقدند که هزینه سربار ثابت کارخانه نباید بعنوان قسمتی از قیمت تمام شده محصولات تولید شده منظور گردد . برای اینکه هزینه سربار ثابت کارخانه درهرحال وجود دارد حتی اگرتولیدی هم وجود نداشته باشد

  در هزینه یابی متغیر همانند هزینه یابی جذبی ، هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش بعنوان هزینه دوره درنظرگرفته می شود نظربه اینکه در هزینه یابی متغیر سربار ثابت کارخانه جذب محصولات تولید شده نمی گردد ، سود عملیاتی فقط متأثر از  تعداد فروش ها می باشد و تعداد تولید برروی سود عملیاتی تأثیر ندارد طبق اصول مورد قبول حسابداری هزینه یابی متغیر را نمی توان برای گزارشگری خارجی استفاده کرد ولی از این روش هزینه یابی می توان فقط جهت گزارشگری داخلی به مدیریت استفاده کرد

  در هزینه یابی متغیر اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری ارائه می گردد

  برای تهیه صورت سود وزیان در هزینه یابی متغیر ( مستقیم ) از حاشیه فروش استفاده می گردد . تفاوت درآمد فروش و قیمت تمام شده متغیر کالای فروش رفته را حاشیه فروش تولید می نامند . پس از کسر هزینه های متغیر اداری وتوزیع و فروش از حاشیه فروش تولید حاشیه فروش بدست می آید

  سود عملیاتی از حاصل تفاوت حاشیه فروش و جمع هزینه های ثابت ( هزینه های سربار ثابت کارخانه و هزینه های ثابت اداری و توزیع و فروش بدست می آید .)

   1-15   کنترل هزینه :

  لزوم کنترل هزینه : کنترل هزینه یکی از متفرعات مهم حسابداری صنعتی است . مدیریت صنعتی به مفهوم جدید نه تنها برای آینده برنامه ریزی می کند بلکه لازم است پیوسته نتایج عملیات جاری را نیز مورد مطالعه و بررسی قرار دهد تاهرجا میسر باشد جنبه هایی از فعالیت مؤسسه را که از کنترل خارج شده اند تحت کنترل قرار دهد

  مشخصات کنترل مؤثرهزینه : مشخصات عمده یک دستگاه کنترل مؤثر هزینه عبارتند از

  1 تفکیک مراکز مسئولیت : یک نماینده یک فعالیت نسبتا همگن در بنگاه است که حدود اختیارات آن کاملا مشخص و تعریف شده باشد تداخل عملیات و تداخل مسئولیتها اساس کنترل هزینه را متزلزل می سازد

  2 تفویض اختیارات : یکی از عللی که ممکن است کوششهایی را که در راه کنترل هزینه بعمل می آید بی اثر و خنثی کنند این است که افرادی که مسئول انجام وظیفه ای می باشند اختیارات کافی برای انجام مسئولیتهای خود نداشته باشند

  3 استانداردهای هزینه : کنترل هزینه مبتنی بروجود معیارها و موازین معقولی جهت اندازه گیری و سنجش فعالیت است استانداردهای هزینه باید تحت شرایط عادی و درجه کفایت معقول کار قابل حصول باشند بهتر است شخص یا اشخاصیکه فعالیتشان مورد سنجش قرار می گیرد

  4 . مربوط بودن هزینه های قابل کنترل : از یک طرف همه هزینه ها قابل کنترل نیستند و از طرف دیگر هزینه های قابل کنترل هریک در سطحهای مختلف دستگاه رئیسه قابل کنترل می باشند . بنابراین فقط هزینه هایی را که مستقیما توسط هر شخص قابل کنترل هستند می توان در ارزیابی فعالیت او دخیل دانست

  5 . گزارش هزینه : کنترل مؤثر هزینه احتیاج به گزارشهای به موقع و گویا دارد این گزارش ها باید حاوی مقایسه ای بین استانداردها و نتایج واقعی باشند

  تقلیل هزینه : کنترل هزینه وقتی به حداکثر مطلوبیت و کفایت خود می رسد که طرح لازم الاجرا و منطقی برای حذف انحرافات نامساعد از استانداردهای هزینه وجود داشته باشد

   1-16   منظور از تولید و کالا در جریان ساخت :

  تولید:

   هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فرآیند ساخت تغییر شکل دهد و به یک کالای ساخته شده تبدیل شود اصطلاحا گویند تولید صورت گرفته است

     کالا درجریان ساخت :

  کالاهایی که در جریان مراحل تولید قرار گرفته اند ولیکن کامل نشده اند و بخشی از فرآیند تولید را طی نموده اند ولی ساخت آنها تمام نشده است را کالای درجریان ساخت گویند

   1- 17   مواد اولیه :

  یکی از مهمترین داراییهای خارجی مؤسسات اعم از خدماتی ، تجاری و تولیدی را موجودیهای مواد وکالا تشکیل می دهند و به همین دلیل ارزیابی و گزارش صحیح از این داراییها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این موضوع در مؤسسات تجاری و

  تولیدی اهمیتی دوچندان دارد چرا که دراین مؤسسات فروش کالا و محصول منبع اصلی کسب درآمد می باشند و نهایتا می بایست بهای تمام شده محصولات به دقت تعیین گردیده و در مقابل درآمد حاصل از فروش  آنها قرار گیرد تا سود و زیان مؤسسه مشخص گردد . بنابراین موجودیهای مواد و کالا و روشهای حسابداری آنها بدلیل اثرگذاری مهم آن برهر دو گزارش سود و زیان و ترازنامه باید مورد توجه قرار گیرد . موجودیهای مواد وکالا به اقلامی اطلاق می شوند که در مؤسسه نگهداری شده اند تا به فروش رسیده و یا به جهت ساخت و فروش محصولات مورد استفاده و مصرف قرار گیرند

  یکی از مسئولیتهای مدیران واحدهای تولیدی ، برنامه ریزی ، اعمال کنترل صحیح نسبت به تهیه و نگهداری موجودی مواد می باشد . این مهم نیاز به ایجاد سیستم دقیق حسابداری برای جمع آوری اطلاعات و مدارک مربوط به مواد اولیه و ارائه آن به مدیریت دارد . مدیریت مؤثر مواد باعث می شود که تولید محصول با حداکثر کارآیی انجام بگیرد ونیازهای مشتریان از نقطه نظر کیفیت کالا ، تحویل به موقع و . . . به بهترین وجه تأمین شده و موجودیها مواد باید ضمن توجه به جنبه های تئوری مواد و ارزشیابی موجودیها جنبه های علمی مربوط به محاسبه بهای تمام شده و ثبت آنها در دفاتر نیز درنظر گرفته شود

  در ترازنامه مؤسسات تولیدی و صنعتی یکی از اقلام عمده موجودی مواد بوده و در ضمن مواد مصرف شده نیز سهم اساسی از بهای تمام شده محصولات را تشکیل خواهد داد

  مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شوند

  1 . مواد مستقیم : آن بخش از مواد اولیه مصرفی که از کالای ساخته شده جدایی ناپذیر است ومستقیما در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم تولید گویند مثل آرد در تهیه نان

  2 . مواد غیر مستقیم : آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشداما بعلت ناچیز بودن مصرف آن نمی توان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شوند مثل میخ در ساخت میز

  1 – 18   حقوق دستمزد :

  هزینه حقوق دستمزد یکی از اجزاء اصلی بهای تمام شده تولید می باشد . افزایش تولید همراه با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط موجب افزایش روند استفاده از دستگاههای ماشینی و پیشرفته جهت تولید بیشتر با ساعات کار کمتر شده است.هرچندمؤسسات جدید در اثر خود کارکردن فعالیتهای تولیدی ، نقش کارگر تاحدودی تغییر و تقلیل یافته است ولی هنوز هزینه دستمزد قسمت قابل توجهی را از هزینه های تولید و توزیع و فروش مؤسسات هر مؤسسه تولیدی را تشکیل می دهد . بنابراین انگیزه ، کنترل و نحوه حسابداری مناسب این هزینه ، یکی از مسائل بسیار مهم و مؤثر در مدیریت واحدهای تجاری محسوب می شود

  مشارکت و همکاری کارکنان و اعتماد آنان به اهداف و خط مشی های واحد تجاری می تواند تا حد زیادی افزایش کارآیی و کاهش هزینه های عملیاتی را به دنبال داشته باشد

  در کل حقوق و حق الزحمه ای که درجریان تولید برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را بعنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند و به دوبخش زیر تقسیم می شود

  1 . دستمزد مستقیم : دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده انجام می شود

  2-دستمزد غیرمستقیم : دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیما در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته باشد مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه

  1 – 19   سربار 

  کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتند و لیکن نمی توان آنها را بطور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد بعنوان سربار کارخانه و یا سایر هزینه های غیرمستقیم شناسایی می شوند و بعبارت دیگر هزینه های مستقیمی که تسهیم آنها به محصولی معین ، مرحله ای از تولید یا سفارشی خاص مقرون به صرفه نباشد

  سربار یکی از عوامل سه گانه بهای تمام شده محصول می باشد که باید مانند دیگر عوامل هزینه شناسایی و کنترل گردد . شناسایی و کنترل هزینه ها به دو صورت ممکن است

  1 . شناسایی قبل از تحقیق هزینه : این عمل معمولا پیش از شروع هر دوره مالی انجام می شود که اصطلاحا آن را برآورد

  ( پیش بینی ) هزینه های سربار گویند

  2 . شناسایی بعد از تحقیق هزینه : معمولا بعداز تحقیق هزینه و یا در پایان دوره مالی انجام می شود که به شناسایی هزینه های واقعی سربار معروف است

  نمونه بارز این هزینه های عبارتند از مواد غیر مستقیم تولید ، دستمزد غیرمستقیم ، هزینه تعمیرات و استهلاک ماشین آلات

   سربار پیش بینی شده :

  در ابتدای هر دوره مالی هزینه های سربار براساس تجربیات سالهای گذشته و با در نظرگرفتن تغییرات احتمالی در نرخ عوامل هزینه و افزایش یا کاهش حجم تولیدبرآورد می شود . سپس با استفاده از یک روش معین نرخ جذب سربار محاسبه می شود و تا پایان دوره مالی ملاک محاسبه سربار تمام محصولات قرار خواهد گرفت

  تنها روش ممکن برای تعیین هزینه های سربار قابل تخصیص به تولید در کوتاهترین زمان ممکن و در اسرع وقت برای استفاده مدیریت و برآوردکردن عدم کارآیی و مشخص نمودن تغییرات غیرمنطقی و یا متعادل ساختن قیمت تمام شده یک واحد محصول از یک ماه به ماه بعد و با استفاده از نرخ جذب سربار میسر می باشد

  البته باید به این نکته توجه داشت که چون تولید واقعی در ابتدای دوره مشخص نیست لذا نمی توان بهای تمام شده محصولات را بر اساس سربار واقعی و در ابتدای دوره تعیین کرد

   سربار واقعی :

  هزینه هایی هستند که در طول دوره مالی بصورت واقعی و عینی به مصرف رسیده اند و بهای آنها نقدا پرداخت شده و یا تعهد گردیده است . همچنین کلیه هزینه هایی که باید از طریق انجام اصلاحات در پایان دوره مالی بعنوان هزینه های سربار شناسایی و در حسابهای مربوط به ثبت برسند از نظر مدیران استفاده از هزینه های واقعی برای تصمیم گیری به تنهایی کاربرد چندانی ندارد زیرا این هزینه ها عملا به وقوع پیوسته و ملاک مناسبی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی تولید در آینده نخواهد بود . همچنین ممکن است در مقایسه با آنچه که می بایست واقع شود در انحرافات مثبت یا منفی باشد بطوریکه حتی پیش بینی وقوع آنها در ابتدای دوره مالی مشکل بنظر می رسد . بسیاری از هزینه های واقعی سربار معمولا در پایان دوره مالی مشخص می شود یعنی زمانی که تولید انجام شده و هزینه ها اعم از مستقیم و غیر مستقیم به مصرف رسیده اند و هزینه های پیش بینی شده سربار عملا براساس نرخهای از پیش تعیین شده به حساب محصولات در جریان ساخت منظور گردیده است بنابراین در پایان دوره مالی ، اختلافات بین هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده سربار باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

   طبقه بندی هزینه های سربار :

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دانلود تحقیق علل و دلایل نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فایل ورد (word)

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

   دانلود تحقیق علل و دلایل نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فایل ورد (word) دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد دانلود تحقیق علل و دلایل نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

  بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق علل و دلایل نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فایل ورد (word)

  فصل اول : طرح تحقیق  
  مقدمه :  
  تعریف واژه ها :  
  فصل دوم : شرح تحقیق  
  شاخص قیمت سهام چیست ؟  
  حق تقدم :  
  سود سهمی :  
  سود نقدی :  
  نسبت قیمت به در آمد :    
  سفته بازی :  
  نرخ بهره :  
  تورم :  
  در آمد سرانه :  
  مخاطره:  
  تنوع دادن :  
  بازده سهام :  
  اوراق قرضه :  
  اسناد خزانه :  
  کارگزار بورس :  
  سابق و تاریخچه بورس :  
  بازار سرمایه در ایران :  
  جاذبه های بورس اوراق بهادار از دید سرمایه گذاران:  
  اهمیت بورس از دیدگاه فروشندگان اوراق بهادار:  
  تغییرات قیمت سهام :  
  رابطه ی قیمت سهم با مزایای پرداختی :  
  نوسانات قیمت و حجم معاملات:  
  چگونگی تغییر قیمت و رابطه ی آن با حجم معاملات:  
  دامنه ی نوسان قیمت در سایر بورس های جهان :  
  اثرات حجم مبنا بر بازار:  
  عوامل مؤثر بر نوسان قیمت در بازار بورس ایران از دیدگاه سرمایه گذاران  
  چکیده ای از مقالات موجود :  
  عوامل بیرونی و درونی اثر گذار بر بورس اوراق بهادار:  
  * عوامل درونی اثر گذار بر فعالیت بورس اوراق بهادار:  
  فصل سوم : نتایج آماری  
  مقدمه :  
  مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران:  
  چکیده ای مصاحبه های موجود :  
  فصل چهارم : نتیجه گیری  
  مقدمه :‌  
  فرآیند آزمون فرضیه ی اول و نتایج آن :  
  فرآیند آزمون فرضیه ی دوم و نتایج آن :  
  فرآیند آزمون فرضیه ی سوم ونتایج آن :  
  فرآیند آزمون فرضیه چهارم و نتایج آن :  
  فرآیند آزمون فرضیه ی پنجم و نتایج آن :‌  
  فرآیند آزمون فرضیه ی ششم و نتایج آن :  
  فرآیند آزمون فرضیه ی هفتم و نتایج آن :  
  خلاصه و نتیجه گیری :  
  بورس ایران به دلایل زیر بیمار است:  
  سیاست های تشویقی:  
  سیاست های حمایتی:  
  سیاست های نظارتی:  
  سیاست های سازمانی :  
  پیوست 1  
  پیوست 2  
  عوامل اقتصادی  

  منابع  

  بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق علل و دلایل نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فایل ورد (word)

  گلریز – حسن – بورس اوراق بهادار – موسسه ای انتشارات امیر کبیر – تهران – 1374 –        چاپ نخست . 322 صفحه
  دوانی – غلامحسین – بورس , سهام و نحوه قیمت گذاری سهام – نشر نخستین – تهران –     زمستان 1381 – چاپ نخست – 400 صفحه
  تقوی – مهدی – مدیریت مالی (1) انتشارات دانشگاه پیام نور – آبان 1381 – چاپ نخست –     398 صفحه
  آرمان – بهمن, پوریان – حیدر , نقش بورس اوراق بهادار در برنامه ی پنجساله ی دوم توسعه ی اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی ایران – انتشارات موسسه ی تحقیقات پولی و بانکی – تهران – تابستان 1379 – چاپ دوم – 168 صفحه

  مقدمه :

  تحولات اخیر در بورس کشور و آغاز روند نزولی در قیمت سهام موجب پاره ای برداشت های عجولانه و در پاره ای موارد ناآگاهانه گردید که در ابعاد گسترده ای در رسانه های گروهی بازتاب یافت. نوسان قیمت سهام درتمام بورس های اوراق بهادار جهان اتفاق افتاده است و امر غیر عادی نمی باشد. زیرا سهام و سایر گونه های اوراق بهادار نمایانگر تمامی عوامل تأثیر گذارنده اعم از برونی و درونی است . بنابراین هر گاه دگرگونی خاصی در عوامل تأثیر گذارنده به وجود آید بازتاب آن ناخودآگاه بر روی قیمت سهام مشاهده می گردد. بورس تهران در طول 6 ساله تجدید فعالیت خود مواجه با دوره های رکود و رونق بوده است  که متأثر از عوامل برونی و درونی بوده اند. وچود چنین نوسان هایی در بازار بورس اوراق بهادار ،‌یافتن علت های آن را ضروری         می نماید . از آنجا که بازار بورس تهران هنوز بازار نوپا تلقی می شود ، انجام تحقیقات مفید ، برای رشد و توسعه ی چنین بازاری که برای رشد اقتصادی کشور لازم است ضروری به نظر می رسد

  در کشورهای در حال توسعه ،‌هسته ی مرکزی رشد اقتصادی و بستر لازم جهت وارد شدن در فرآیند توسعه یافتگی تشکیل ،‌سرمایه می باشد. تشویق مردم به پس انداز ، سرمایه گذاری در امور تولیدی و تجهیز نهادهایی مستلزم آن است که مقادیر قابل توجهی از منابع کشور ، با انحراف از تهیه ی کالا وخدمات مصرفی ، صرف تولید کالاهای سرمایه ای شده و یا از پس اندازهای خارجی به شکل اخذ وام استفاده شود. به بیان دیگر تشکیل سرمایه در کلی ترین شکل خود تنها از طریق استقراض داخلی یا خارجی امکان پذیر است. از آنجا که توسل به استقراض خارجی توسط دولت ها هیچگاه نمی تواند ،مطلوبیت تجهیز منابع داخلی و کسب مشارکت مردمی را داشته باشد، لذا تجهیز پس اندازهای داخلی برای تأمین مالی و تشکیل سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . البته لازم به توجه است که وجود پس اندازهای داخلی شرط لازم برای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی نیست . چگونگی جذب پس اندازها و هدایت ان ها به سوی سرمایه گذاری نکته مهم و قابل توجهی است

  یکی از مهمترین اقدامات در این خصوص ،ایجاد نهادهای اقتصادی سالم و کار آمد و فعال است

  در ممالک توسعه یافته بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار قدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ سرگردان مردم و هدایت آن ها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس در حقیقت جایگاهی در قلب اقتصاد دارد و دارای نقش حیاتی به عنوان ابزار اصلی توسعه می باشد . در بورس از طریق ایجاد بازارهای جدید و توسعه ی خدمات آن و آگاهی بخشیدن به عموم از طریق برقراری جریان سالم و سریع اطلاعات از فعالیت های شرکت های پذیرفته شده حمایت می کند. وظیفه ی اصلی بورس تدارک بازارهای کارآمد با ابزار متنوع برای برآورد نیازهای سرمایه گذاران با امیال و اهداف منفاوت است.[1] بورس محلی است که در آن سرمایه گذارانی نظیر مؤسسات صنعتی و بازرگانی و حتی دولت و شهرداری ها و دیگر سازمان های عمومی و خصوصی به دنبال یافتن شریک در سرمایه گذاری یا گرفتن وام برای تأمین هزینه های خود یا اعمال سیاست های مختلف پولی و مالی با عرضه ی سهام ،‌اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار وارد میدان می شوند . دارندگان پس اندازهای کوچک و بزرگ می توانند با پاسخگویی به این تقاضاها سرمایه گذاری را میسر بسازند

  تعیین قیمت پایه سهام یکی از موارد حساس و با اهمیت برای سرمایه گذاران است . در کشورهای پیشرفته که دارای بازار سرمایه مترقی و نظام یافته هستند ، تعیین قیمت پایهی سهام توسط بورس های اوراق بهادار صورت نمی گیرد ، بلکه بانک های سرمایه گذاری ،شرکت های پذیره نویسی و شرکت های کارگزاری ،قیمت پایه سهم را تعیین و حتی نسبت به تغییرات قیمت نسبت به قیمت پایه ی اعلام شده احساس مسئولیت نموده و عکس العمل نشان می دهند. در ایران بدلیل فقدان نظام مترقی بازار سرمایه و عدم وجود بانک های سرمایه گذاری و شرکت های پذیره نویسی ، انجام این مهم به عهده ی سازمان بورس اوراق بهادار گذاشته شده بود. اداره ی ارزیابی سهام مسئولیت تعیین قیمت پایه سهام را تقریباً از شروع مجدد سازمان پذیرش ،کمیته ی ارزیابی سهام اقدام به محاسبه ی پایه ی سهام می نمود

  بورس تهران برای قیمت گذاری سهام از فرمول  استفاده می کرد . که در این فرمول

  1) Eps از فرمول  بدست آمده است که بدون در نظر گرفتن کسری ذخائر است که از خارج قسمت سود قبل از کسر مالیات به تعداد سهام حاصل می گردد

  2) R نرخ بازده است که بین 25 درصد تا 30 درصد در نوسان است

  3) G نرخ رشد است که بین 0 تا 5 درصد در نوسان بوده است

  با استفاده از فرمول فوق دو قیمت تعیین می گردد

  الف) پایین ترین قیمت با استفاده از فرمول

  ب) بالاترین قیمت با استفاده از فرمول

  در صورتیکه فرمول علمی محاسبه ی قیمت سهام به صورت         می باشد که نرخ رشد Eps مورد توجه کامل می باشد

   تعریف موضوع

  نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اثر برور علل و دلایلی بوده است . بررسی و مطالعه ی این علل و عوامل مورد بررسی قرار میگیرد

  دلایل انتخاب موضوع

  در پی بروز نوسانات اخیر در شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،یافتن علل نوسانات قیمت هسام همواره ذهن ما را به خودمشغول می کرد. همیشه این سوال برایمان مطرح بود که چه عواملی باعث ایجاد نوسان در شاخص قیمت سهام میگردد، و این سوالات ما را ترغیب می کرد تا تلاش های ذهنی خود را برای پاسخ به این سوالات مترکز نماییم و لذا بر آن شدیم تا پروژه ی روش تحقیق خود را به این موضوع اختصاص دهیم

  ایجاد شرایطی در بازار که هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین گردد و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه ی اقتصادی است به صورت مطلوب و بهینه انجام شود ، به کارایی بازار سرمایه بستگی دارد . وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار یکی از مشخصات کارایی بازار می باشد . در بازار کارا،‌اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تأثیر می گذارد . در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار شاخصی مناسب از ارزش واقعی اوراق بهادار است.[2]

  هدف تحقیق

  سابقه ی بازار سرمایه در ایران به صورت سازمان یافته به کمتر از 40 سال می رسد و از قدمت چندانی برخوردار نیست. در این مدت نیز ( مخصوصاً در اواسط کار و بعد از انقلاب ) ، فعالیت بازار بورس از یک رکود نسبی برخوردار بوده و درواقع اصل فعالیت بعد از جنگ شروع شده است . با این حال در این مدت کوتاه بازار بورس شاهد نوسانات شدید و افت و خیزهای فراوانی بوده و مخصوصاً در یک سال اخیر نوسانات آن بسیار چشمگیر بوده است

  درآنچه در ادامه می آید سعی شده است ضمن بررسی عوامل گوناگون تأثیر گذارنده بر این مهم به مسائل جانبی نیز اندکی پرداخته شود

  فرضیه ها

  فرضیه های اولیه ای که برای این کار در نظر گرفتیم شامل سه گروه به شرح زیر است

  الف ) عوامل اقتصادی :

  1)      تغییرات نرخ سود بانکی  و سطح عمومی قیمت ها باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود

  2)      تغییرات نرخ بیکاری باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود

  3)      نوسان درآمد سرانه باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود

  4)      موفقیت های شرکت ها و افزایش سود پیش بینی شده و تقسیم سود باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران میشود

  ب ) عوامل سیاسی:

  1)      حضور جناح های سیاسی متمایل به اقتصاد آزاد در حاکمیت کشور باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود

  2)      منازعات سیاسی بین الملل باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود

  ج ) عوامل اجتماعی :

  1)      عدم شفافیت لازم ( وجود اطلاعات نامتقارن ) در بازار بورس باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود

  فرضیه های فوق الذکر از نوع فرضیه های نامعلوم می باشند . این بدان علت است که اساساً نوسان دارای جهت مشخصی نمی باشد

  روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

  روش تحقیق انتخاب شده ، زمینه ای « موردی»[3]و جامعه ی آماری در نظر گرفته شده برای امر تحقیق مشهد مقدس می باشد

  روش های جمع آوری اطلاعات

  1)   جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه ی کتب و مراجع کتابخانه ای و منابع کتبی عمومی( به طورکلی مباحث تئوری و نظری مطرح شده در این زمینه )

  2)   مصاحبه ی برنامه ریزی نشده برای کسب هر گونه اطلاعات کاربردی و مفید در این زمینه از افراد صاحب نظر و با تجربه

  3)      استفاده از پرسشنامه بی بی نام با سوالات بسته که نمونه ای از آن در پیوست (1) ارائه شده است

  موانع و محدودیت های تحقیق

  1) محدودیت زمانی :‌ به علت گستردگی موضوع مورد بحث و همچنین کوتاه بودن و فشرده بودن ترم دوم تحصیلی ،زمان بیشتری برای انجام این تحقیق نیاز بود

  2) عدم رقابت مردم و سرمایه گذاران به تکمیل پرسشنامه و پاسخگویی به سوالات

  3) عدمدادن مجوز برایتوزیع پرسشنامه در تالار بورس مشهد : به علت وجود مسائل و سوالات سیاسی در پرسشنامه از توزیع آن در تالار بورس مشهد جلوگیری به عمل آمد

  تعریف واژه ها :

  سهم :‌قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد

  ورقه ی سهم : سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد

  Eps : معیار کلی از عملکرد تجاری شرکت است چرا که عم نتایج حاصل از عملکرد شرکت را نشان می دهد و هم از تأثیر مالی متأثر می شود همچنین به عنوان معیاری از قدرت درآمد آتی شرکت در نظر گرفته شده و بدین سبب عامل مهمی در تعیین قیمت بازاری سهام می باشد . این نسبت هم برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری خرید سهام یک شرکت و هم برای خود شرکت ها به منظور تعیین موقعیت نسبی شان در صنعتی که درآن فعالیت می کنند از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است . سرمایه گذاران با استفاده از این نسبت می توانند سود آوری شرکت را اندازه گیری نموده و افزایش یا کاهش آن را در سال های مختلف ملاحظه نمایند

  بورس اوراق بهادار : به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه ی دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی ،‌تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود . مشخصه ی مهم بوری اوراق بهادار ، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است . همچنین بورس اوراق بهادار ،‌از سوی دیگر مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است

  شاخص :‌واژه ی شاخص [4] به معنای نمودار ،‌نماینده ، نشان دهنده ،نمایاننده می باشد . از نظر کاربردی شاخص کمتیی است که نماینده ی چند متغیر همگن می باشد . شاخص وسیله ای برای اندازه گیری و قایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند . بنابراین بر مبنای شاخص می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود

  شاخص هر بورس همچون دماسنج نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی یک کشور است. کاهش شاخص سهام عموماً به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است

  فصل دوم : شرح تحقیق

  شاخص قیمت سهام چیست ؟

  متداول ترین نقطه ی شروع برای سرمایه گذاران در موقع خرید سهام بررسی روند تغییرات قیمت سهام می باشد . این قیمت تحت تأثیر دو عامل قرار دارد : نخست عواملی که بر یک سهم به خصوص تأثیر می گذارد و دیگری عواملی که بر کل بازار سهام اثر خواهد گذاشت. در بازار سرمایه عوامل نوع دوم به نام ریسک بازار شناسایی می شوند . شاخص های قیمت سهام و بهتر از آن تغییرات این شاخص ها بیان کننده ی درجه ی ریسک بازار خواهد بود

  حق تقدم :

  درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی ضرب در تفاوت آخرین قیمت از قیمت اسمی سهام شرکت

  سود سهمی :

  درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها ضرب درآخرین قیمت

  سود نقدی :

  سود نقدی ناخالص اعلام شده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت

  نسبت قیمت به در آمد :

  نسبت آخرین قیمت سهام پیش از برگزاری مجمع عمومی در سود هر سهم قبل از کسر مالیات ، این نسبت واحد ندارد و بر حسب مرتبه بیان می شود

  سفته بازی :

  سفته بازی یا بورس بازی عملی مبتنی بر پیش بینی یا پیش گویی است

  در واقع سفته بازی در بورس وقتی مصداق پیدا می کند که طرفین معامله به جای انجام تعهدات در باب تسلیم اوراق توسط فروشنده و پرداخت لبهای آنتوسط خریدار ، تنها به پرداخت تفاوت بها در روز معامله و روز تصفیه مبادرت کنند بدون آنکه اوراق بهادار  رد و بدل گردد. اگر قیمت سهام تنزل کرده باشد ،‌خریدار تفاوت بها را به فروشنده خواهد پرداخت و در صورت ترقی بهای سهام ،‌فروشنده موظف به پرداخت تفاوت بها به خریدار است

  سفته بازان گاهی در تعدیل قیمت سهام وگاهی نیز در تشدید نوسان آن ها تأثیر زیادی می گذارند

  یک سفته باز خوش بین کسی است که با خرید یک سهم معین انتظار دارد که قیمت آن در آینده بالا برود و بدین ترتیب به افزایش قیمت آن اوراق کمک نی کند. بالعکس ، سفته باز بد بین که نسبت به آینده ی اوراق معینی نظر خوبی ندارد با عرضه ی آن اوراق به کاهش قیمت آن دامن می زند

  نرخ بهره :

  قیمت استفاده از اعتبارات است

  تورم :

  عبارتست از افزایش نامتناسب و بی رویه سطح عمومی قیمت ها به طور مستمر و      معنی دار

  در آمد سرانه :

  سهم هر فرد از تولید ناخالص ملی را گویند.[5]

  مخاطره[6]:

  احتمال تحمل زیان یا به عبارتی دیگر امکان وقوع رویدادی نامطلوب است

  تنوع دادن [7]:

  توزیع سرمایه گذاران دررشته ها ومنابع مختلف به منظور پایین آوردن مخاطره

  بازده سهام :

  منظور از بازده کل ،مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد. مجموعه ی این مزایا شامل موارد زیر است

  الف ) افزایش قیمت سهام در اخر سال مالی نسبت به ابتدای سال مالی مورد محاسبه      ( تفاوت نرخ اول و اخر سال مالی سهم شرکت )

  ب ) سود نقدی ناخالص هر سهم طبق مصوبه ی مجمع عمومی صاحبان سهام که بعد از کسر مالیات پرداخت می گردد

  ج ) مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقدیم به ارزش ریالی است.‌

  د ) مزایای ناشی از سود سهمی

  مجموعه ی این مزایا که در طول سال به سهم تعلق می گیرد ،‌به نسبت اولین قیمت سهم یا به نسبت آخرین قیمت سهم می تواند مورد محاسبه قرار گیرد و نرخ بازده کل سهم محاسبه گردد

  اوراق قرضه :

  [1] -GR kincaid , “ policy implication of structural changes in finacial markets”

  Finance & Development , march 1988 Vol 25, No 1, pp2-

  [2] – دکتر علی جهانخانی،‌نظریه ی بازار کارای سرمایه ، مجله ی تحقیقات مالی ، سال اول ، شماره 1 ، زمستان 72 ، ص

  -[3] Case – Study

  [4] -index

  [6] -RISK

  [7] -portfolio

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دانلود بررسی حسابداری و حسابرسی دولتی در فایل ورد (word)

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

   دانلود بررسی حسابداری و حسابرسی دولتی در فایل ورد (word) دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد دانلود بررسی حسابداری و حسابرسی دولتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  فهرست

  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی   
  تاریخچه 1
  دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی 3
  دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری 3
  دوران انقلاب صنعتی 6
  حسابداری حرفه ای و حسابرسی 6
  نظام های پارلمانی ، بودجه و حسابداری دولتی 7
  حسابرسی در شركتهای تجاری 8
  گفتار دوم : حسابداری چیست ؟   
  مقدمه  10
  حسابداری نظام اطلاعاتی مالی است 10
  تعریف حسابداری دولتی 11
  مشخصات یك موسسه دولتی 11
  تفاوت سازمان های انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی 12
  مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی 12
  كاربرد حسابداری دولتی14
  استفاده كنندگان حسابداری دولتی 15
  مبانی حسابداری17
  – مبنای نقدی 18
  – مبنای تعهدی 18
  – مبنای نیمه تعهدی 19
  – مبنای تعهدی تعدیل شده 20
  – مبنای نقدی تعدیل شده 20
  بودجه بندی 22
  كنترل بودجه 22
  مفهوم كارایی و اثر بخشی در بودجه 22
  نقطه سر به سر 23
  حسابداری بهای تمام شده 24
  روش های طبقه بندی هزینه ها 26
  مراكز هزینه 27
  انواع هزینه ها در هر یك از مراكز هزینه 27
  گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی   
  مقدمه  30
  ارتباط حسابداری ، بودجه و پاسخگویی 31
  شرایط لازم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه ای 32
  سیستم حسابهای ملی 33
  سیستم آمارهای مالی دولت 34
  صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت 36
  تغییر نظام بودجه ریزی در ایران 36
  گفتار چهارم : حسابرسی  
  مقدمه  38
  تعریف و هدف حسابرسی 39
  فلسفه و جایگاه حسابرسی 39
  انواع حسابرسی 41
  تحول در متدولوژی حسابرسی 44
  تحول در هدفهای حسابرسی 46
  گفتار پنجم : حسابرسی دولتی   
  اهمیت و نقش برنامه عملی حسابرسی مالی و عملیاتی بخش عمومی 47
  شناخت حسابرسان 48
  اقدامات عمومی و كلی حسابرسان در محل كار 49
  نكات كلی در حسابرسی 51
  سیر تحول تاریخی در متدولوژی دیوان محاسبات كشور 53
  برنامه حسابرسی سنتی 56
  1- روش رسیدگی به تراز عملیات مالی ( صورت حساب دریافت و پرداخت ) ..    58
  2- برنامه حسابرسی دفاتر 59
  3- برنامه حسابرسی گروه حسابهای درآمد عمومی 61
  4- برنامه حسابرسی گروه حسابهای سنوتی 62
  5- برنامه حسابرسی تضمینات 62
  6- برنامه حسابرسی گروه حسابهای اوراق بهادار 64
  7- برنامه حسابرسی اعتبار اسنادی 65
  ساختار نظارت در نظام اداری و مالی كشور 66
  الف- واحدهای درون سازمانی 66
  ب- واحدهای برون سازمانی 69
  ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی ناظر در سطح كشور 72
  الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی 72
  ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی 73
  ج- سازمان بازرسی كل كشور 74
  د- سازمان حفاظت محیط زیست 74
  گفتار ششم : حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی   
  حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی 75
  منابع و مآخذ 78
  تاریخچه 1
  دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی 3
  دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری 3
  دوران انقلاب صنعتی 6
  حسابداری حرفه ای و حسابرسی 6
  نظام های پارلمانی ، بودجه و حسابداری دولتی 7
  حسابرسی در شركتهای تجاری 8

  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی         1
  تاریخچه حسابداری و حسابرسی
  از آنجائیکه جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دستیابی به نا شناخته ها  میباشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر توسعه ای غیر قابل انکار است. نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد . در  قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری     می نمودند و آن را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظایف حسابداران دراین زمان یکی تهیه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات و دیگر تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشته اند بوده است. این گزارش در پایان هر سفر و به منظور تعیین سود و زیان مربوط به آن تهیه می گردید . درقرون?? و?? به دلیل رشد عملیات تجاری تحولاتی در سیستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب ریاضیات (لوکاپاچولی ـ????م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ? طرفه  در سراسر اروپا گردید .  وی یک کشیش ایتالیائی و در واقع یک ریاضیدان بود که در این کتاب مهارت تجزیه و تحلیلگری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری ? طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اینکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ?? و ?? به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز رو به تزاید به حسابداری توسعه یافت .در آمریکا هم پس از به بوقوع پیوستن انقلاب صنعتی سرمایه های شخصی زیادی درکمپانیها وارد گردید وموجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ?? سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند .

  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی                                                                                             2
  بااشاره ای که شد  در می یابیم که حسابداری همزمان با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل
  پیدا نمود .اطلاعات حسابداری از صدها هزار سال قبل برای استفاده كنندگان آن موجود بوده است . باوجود آنكه حسابداری دوطرفه را در قرن پانزدهم لوكا پاچولی در ایتالیا بصورت موثر درآورده است
  اما اساس آن به 3000 سال قبل از آن برمی گردد . از این رو ساختار رسمی برای پردازش عملیات
  برای شخصیتهای واحدهای اقتصادی وبازرگانی تقریباً مربوط به 700 سال گذشته است .
  حسابداری دوطرفه موقعی پا به عرصه وجود گذاشت كه باید شرایط خاص آن زمان را مورد بررسی قرار داد و آن شرایط در حال حاضر وجود ندارد . لیتیلتون بیان می كند كه دفترداری دوطرفه بر اثر ضروریات خاص یا سوابق آن به دوره فلز(چیزی كه درآن زمان بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت ) و زبان (وسیله ای برای بیان و توضیح فلز) بر می گردد .
  برای نوع اول مالكیت خصوصی ، سرمایه و اعتبار لیست شده است و برای نوع دوم كتابت ، پول و ریاضی لیست شده است . لیتیلتون ادعا دارد كه این ضروریات خاص اگرچه در شكل و فرم قابل تشخیصی ارائه شده لكن در تمدن باستان این ضروریات برای پیدایش حسابداری دو طرفه وجود نداشته است . تمدن باستان مربوط به دوران مصریها ، بابلیها (ازجمله سومری ها ) ، یونانیها و رومیها می باشد . اگرچه حسابداری دوطرفه در ایتالیا به وجود آمد لكن گسترش و توسعه آن در جهان غرب بوده است .
  در جریان فروپاشی تمدنهای باستانی ، چرخ اختراع شد و ارابه ابداع گردید همچنین استفاده از اسیران جنگی بعنوان برده و برای کار اجباری در کشاورزی و در کارهای ساختمانی معمول شد . این عوامل امکان لشکرکشی های بزرگ و فتح سرزمینهای دوردست را فراهم کرد و بر تمایل به گسترش قلمرو فرمانروایان افزود و در نهایت به ایجاد امپراطوریهای بزرگ انجامید که امپراطوریهای روم و ایران از آن جمله اند . وسعت قلمرو یک امپراطوری از یک سو حجم و مقدار مبادلات را زیادتر و متنوع تر کرد و از سوی دیگر جمع آوری و نقل و انتقال مقادیر بزرگی از باج و خراجها. را در مسافرتهای دور
  —————————————————————————————————————–
  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی                                                                                             3 
  ضروری ساخت استفاده از سکه های طلا و نقره در معاملات ، پیامد این تحولات است . تعیین رابطه مبادله ثابت بین انواع سکه های رایج د ر یک امپراطوری مبادلات را تسهیل کرد و حسابداری را پیشرفت و گسترش داد .
  دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی
  زوال امپراطویهای باستانی ، پیدایش اشکال گوناگونی از نظام فئودالی را در پی داشت که هر یک دارای ویژگیهای خاص خود بود ، خصیصه مشترک این نظامها، سهم بری است از محصولات کشاورزی بین ارباب و رعیت ، اقتصاد بسته د ر قلمرو هر خان و جلوگیری از مبادلات تجاری جز در محدوده هر خان فئودال بود . بدین ترتیب ضرورتی برای تحول حسابداری اولیه و تبدیل آن به یک نظام جامع پیدا نشد و پیشرفته ترین حسابداری رایج در این قرون متمادی ، نگهداری نوعی حساب جمع و خرج و یا دخل و خرج است . این سیستم بر این رابطه و نیاز متکی بود که مباشرو یا پیشکار یا ماموری که وصول و ایصال اجناس یا وجوهی را به عهده داشت دو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختهای نقدی و جنسی تهیه می کرد که جمع آن دو مساوی بود . این نوع حسابداری تا قرون وسطی دوام یافت .
  دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری
  از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییر اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت درخور ذکر ، گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود .
  به دنبال جنگهای صلیبی که ارتباط و برخورد دو تمدن شرق و غرب در بعد وسیعی درپی داشت در برخی از نقاط ساحلی اروپا بوبژه در سواحل ایتالیای کنونی دولت – شهرها یا شهر – جمهوریهای کوچکی پا گرفت که از سلطه پادشاهان و خوانین فئودال را تا حدودی از سیطره یک کلیسای روم
  —————————————————————————————————————–
  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی                                                                                              4
  بدور بود . اقتصاد این شهرهای کوچک بر تجارت ، پیشه وری ، صنعتگری و صرافی استوار بود و در آنها هیچ مانعی برای تجارت آزاد و حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت . خصیصه مهم اقتصادی دیگر این شهرها ، استفاده از سرمایه بصورت مولد آن بود . بدین معنی که سرمایه بجای آنکه در ساختمان قصرها و تهیه وسایل لوکس و غالبا بی مصرف ، راکد شود بصورت سرمایه تجاری یعنی ابزار و وسایل کار ، کشتی و دیگر وسایل حمل و نقل و کالاهای بازرگانی درآمد و در چرخه تولید و مبادلات تجاری جریان پیدا کرد این شهرها ، علاوه بر فراهم آوردن امکان رشد و رونق تجارت ، بستر لازم برای اندیشه علمی ، احیا ء و شکوفایی علوم ، هنرها و تکنولوژی را آماده کردند که در نهایت به رونسانس یا رستاخیز علمی و هنری غرب انجامید پیشرفت صنایع دستی و کارگاهها ، رونق داد و ستد ، رواج پول در معاملات تجاری ، گسترش صرافی و معاملات استقراضی، معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کاربه بزرگتر شدن اندازه موسسات و عملیات تجاری انجامید ، مستلزم ایجاد سیستم حسابداری کاملتری بود و گمان می رود که قاعده (( جمع و خرج ))  در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم تازه بوده باشد ، بدین معنی که صندوقدار به ازای وجهی که دریافت می کرد ، بدهکار و در مقابل وجهی که پرداخت می کرد بستانکار می شد .قاعده (( جمع و خرج  )) یا دریافت و پرداخت در مورد حساب مشتریان نیز بکار گرفته شد . اما در گذر زمان ، حسابداران ایتالیایی متوجه شدند که دریافت پول از مشتری دو جنبه یا دو طرف دارد جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت که باید در حساب مشتری یا پرداخت کننده ثبت گردد . بدین ترتیب دو اصطلاح (( dare ))  دادن و  (( avere)) گرفتن در حسابداری ایتالیایی متداول شد و به فاصله کوتاهی ، نگهداری حساب کالا هم معمول گردید گسترش سریع حسابداری دو طرفه درجهان، مرهون انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچولی ( Luca  pacioli ) به سال 1494 است . پاچولی که اورا پدر حسابداری می نامند ،که در دانشگاههای شهر جمهوری های
  —————————————————————————————————————–
  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی                                                                                              5
  در دانشگاههای شهر جمهوریهای پروجا ، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و مطالب کتاب ریاضیات مذکور را پاچولی نوشت و شکلهای آنرا داوینچی ترسیم کرد . بخش آخر کتاب ریاضیات پاچولی شامل چند فصل راجع به حسابداری بود که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دو طرفه است در این بخش از کتاب پاچولی با استفاده از منابع و روشهای موجود ، سه دفتر اصل حسابداری را به ترتیب زیر تشریح می کند .
  –    دفتر باطله Waste  book  ، که در ایران دفتر کپی یا مسوده هم نامیده می شود و در آن خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می شود .
  –         دفتر روزنامه Journal  ، که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و برحسب بدهکار و بستانکار ثبت می شد .
  –        دفتر کل Ledger ، حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می شد .
  پیدایش شهرهای بزرگ در کشورهای دیگر اروپایی ، رونق و تسلط سرمایه داری به عنوان وجه مسلط اقتصادی در فاصله قرنهای 15 تا 18 از یک سو به انباشت سرمایه و ایجاد دولتهای حامی و متکی بر سوداگران از سوی دیگر به ایجاد مستعمرات و تاراج ثروتها و سرمایه های کشورهای مستعمره انجامید این جریان موجبات رشد و رونق بیشتر تجارت و بزرگتر شدن موسسات تجاری را فراهم آورد . در فاصله رنسانس تا پایان قرن هجدهم تحولی بنیادی در حسابداری رخ نداد و تنها حرکت در خور ذکر ، تئوری جدیدی بود که توسط سیمون استوین  ( Simon  Stevin ) هلندی در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد . بر اساس این تئوری ، در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد . استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان
  —————————————————————————————————————–
  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی                                                                                              6
  کرد . بدین ترتیب سیستم دفتر داری دو طرفه که گوته(Gothe) بزرگ آلمانی آنرا یکی از زیباترین ابداعات بشری می داند ، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که با استفاده از آن کلیه معاملات و عملیات مالی ثبت و سود هر فعالیت تجاری تعیین می شد و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک  می گشت . با توجه به مطالب بالا می توان گفت که حسابداری دو طرفه یکی از لوازم و در حین حال یکی از عوامل موثری بود که موجبات رشد و توسعه تجارت و تجارتخانه و بنگاههای تجاری را فراهم آورد .
  دوران انقلاب صنعتی
  سیستم ثبت دو طرفه که به اعتبار ابداع آن در ایتالیا ، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده  می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ این شیوه حسابداری را بکار می برند . اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولی بسیار شگرف بود انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز شد و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی وسیعی را در پی داشت این تحولات بنیادی بر تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت . و مناسبات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد . تا از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری بجا گذاشت .
  حسابداری حرفه ای و حسابرسی
  افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از صورتهای مالی واحدهای اقتصادی بدنبال و در جریان ایجاد و افزایش شرکتهای سهامی و توسعه بازار سرمایه ، هدف از حسابداری رااز رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای گروههای متعدد ذینفع  و ذیعلاقه و

  —————————————————————————————————————–
  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی                                                                                              7
  ذیحق ارتقا داد و به کار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید . نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات به تنهایی نمی توانستند ایفا کنند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی      می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات ، نوعی جانبداری  طبیعی در پی داشت . حال آنکه صورتهای مالی می باید نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی را با علایق و منافع متعدد و گاه متضاد برطرف می کرد حسابداران حرفه ای بتدریج حیطه خدمات خود را گسترش داده و وظیفه طرح و استقرار سیستمهای حسابداری و خدمات مشورتی مالی را نیز بعهده گرفته اند و د رحال حاضر اینکار بخش بزرگی از کار حسابداران حرفه ای را تشکیل می دهد . اما تغییر شگرفی که اینک در جریان است تحول حسابرسی از حسابرسی مالی به حسابرسی جامع است که در آن علاوه بر رسیدگی و گزارش نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی ، عملیات و معاملات آن از لحاظ رعایت سیاستهای مقرر شده توسط مراجع تصمیم گیرنده ( مانند مجمع عمومی )  و رعایت قوانین و مقررات حاکم برای اجرای برنامه ها و عملیات و نتایج حاصل از آن سنجیده و ارزیابی و گزارش می شود .
  نظامهای پارلمانی ، بودجه و حسابداری دولتی
  بطوریکه بیان شد از گذشته دور نیاز حکومتها به اطلاعات مالی بویژه حساب خراجها و مالیاتها یکی از موثرترین عوامل پیدایش و گسترش حسابداری بود که به نظامهای حسابداری گسترده در دوران امپراطوریها انجامید اما در آن دوران و همچنین تا پایان قرون وسطی تغییر اساسی در هدف حسابداری دولتی ، که پس دادن حساب جمع و خرج پیشکاران و ماموران وصول مالیات و خراج و حکام بود پدید نیامد . حتی در قرون وسطی افول هم کرد . در طول دهه های بعد بویژه بعدازجنگ دوم جهانی ، دولتها نقش بیشتری را در اقتصاد و امور اجتماعی کشور به عهده گرفتند

  —————————————————————————————————————–
  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی                                                                                              8
  و در عین حال اندیشه نظرات گسترده پارلمان و مردم در کار دولت نیز قوت گرفت و روشهای تدوین بودجه تکامل یافت و بودجه از شکل فهرستی از اقلام درآمد و مخارج بصورت برنامه مالی درآمد که شامل هدفهای اقتصادی ، اجتماعی و انواع برنامه های می شد که دولت برای رسیدن به آنها اجرا خواهد کرد . در پی تحولات عمیق اقتصادی و سیاسی قرن هجدهم ، اندیشه برقراری عدالت اقتصادی در جوامع نصج گرفت و یکی از راههای نیل به آن اخذ مالیاتهای مستقیم بویژه مالیات بردرآمد بجای مالیاتهای غیر مستقیم بود . لازمه اجرای درست قوانین مالیاتی استفاده وسیع از خدمات حسابداری بود . از این رو قوانین مالیاتی اغلب کشورها مزایای بسیاری برای تنظیم درست حسابها و جرایم سنگینی برای عدم تنظیم حساب و همچنین نادرستی در تنظیم حساب پیش بینی کرده است که موجبات رشد و توسعه حسابداری را فراهم آورده است.
  حسابرسی در شركت تجاری:
  از دیدگاه دیگر بررسی و ارزیابی فعالیت یك واحد تجاری در چارچوب ضوابطی معین، توسط تعدادی از كاركنان واحد مزبور، حسابرسی داخلی نامیده می شود. حسابرسی داخلی سبك عمل ارزیابی مستقل است و هدف آن همانگونه كه خاطر نشان گردید، كمك به اداره كنندگاه واحد تجاری و ایجاد ارتباط اصولی بین تصمیم گیرندگان و سطوح مختلف اجراء كننده تصمیمات اتخاذ شده، از طریق ارزیابی میزان مؤثر بودن دستور العمل ها، كارایی روش ها و كنترلها و انعكاس نتایج در قالب گزارشی مدون می باشد . حسابرسی داخلی به منظور كمك به هیات مدیره در ایفای بهتر مسئولیت خود از طریق ادرائه تجزیه و تحلیل ها، ارزیابی ها، نتایج و پیشنهادهای حاصل از رسیدگی ها به آنها، سه هدف عمده ذیل را تعقیب می نماید.
  1- حصول اطمینان از اینكه كنترل های لازم از طریق نظام ها و دستور العمل های مالی و غیر مالی استقرار یافته و به نحو مطلوب نیز اعمال می شوند.

  —————————————————————————————————————–
  گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی                                                                                              9
  2- حصول اطمینان از ثبت صحیح و به موقع فعالیت های واحد تجاری در دفاتر و مدارك حسابداری.
  3- حصول اطمینان از اینكه اسناد، مدارك و دفاتر حسابداری می توانند مبنای  تهیه و ارائه گزارش های مالی قابل اعتماد قرار گیرند.
  در تشكیلات سازمانی شركت ها، حسابرسی داخلی، به عنوان واحدی كه مستقیماً زیر نظر مدیریت مشغول به كار می باشند. وظیفه مشاورت و یاری دهنده مدیران هر فرماندهی و اتخاذ تصمیمات شركت را عهده دار بوده و مدیدریت از طریق بازوی حسابرسی داخل می تواند       كنترل های خود را توسعه بخشد و در هر زمان كارایی شركت را مورد سنجش قرار داده و قابلیت انعطاف خود در برخورد با مسائل و مشكلاتی كه شركت مسلماً مواجه با آن خواهد بود را افزایش دهد. لكن حسابرسی داخلی همانگونه كه بدان اشاره شد، واحدی در داخل سیستم بوداه و از نظر قانون و یا حتی صاحبان سهام معتبر نمی باشد.

   

  مقدمه  10
  حسابداری نظام اطلاعاتی مالی است 10
  تعریف حسابداری دولتی 11
  مشخصات یك موسسه دولتی 11
  تفاوت سازمان های انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی 12
  مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی 12
  كاربرد حسابداری دولتی 14
  استفاده كنندگان حسابداری دولتی 15
  مبانی حسابداری 17
  بودجه بندی 22
  نقطه سر به سر 23
  حسابداری بهای تمام شده 24
  روش های طبقه بندی هزینه ها 26
  مراكز هزینه27
  انواع هزینه ها در هر یك از مراكز هزینه 27
     

  گفتار دوم : حسابداری دولتی چیست ؟                                                                                         10
  مقدمه :
  مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی كه مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا كه اكثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه راتحت تاثیرقرارمی دهند.اطلاعات مالی وحسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و كنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
  هر یك از دستگاههای اجرایی كشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختیار آنها گذاشته  می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
  حسابداری فقط با وقایعی كه بتوان آن را با پول اندازه گیری كرد، سروكار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یك سازمان كه قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
  حسابداری یك نظام اطلاعاتی مالی است:
  این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای ازروشها وقواعدی است كه از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یك موسسه،جمع آوری، طبقه بندی وبه نحوقابل فهم وساده ای درقالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شودتابتوانددرتصمیم گیریهای مدیران ودرتحقق اهداف موسسه مورداستفاده قرار گیرند.
  نتیجه آنكه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.
  —————————————————————————————————————–
  گفتار دوم : حسابداری دولتی چیست ؟                                                                                                    11
  در ادامه به بررسی حسابداری دولتی خواهیم پرداخت.
  تعریف حسابداری دولتی:
  حسابداری دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و كنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
  در تعریف بالا تاكید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنكه كنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حسابداری دولتی است.
  در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای كنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به كار گرفته می شود. پس كنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .
  مشخصات یك موسسه دولتی:
  موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
  1-   تشكیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
  2-   به موجب قانون تشكیل شده باشد.
  3-   زیر نظر یكی از قوا باشد.
  4-   عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
  شركت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود كه با اجازه قانون تشكیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
  —————————————————————————————————————–
  گفتار دوم : حسابداری دولتی چیست ؟                                                                                                   12
  تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:
  1-   انگیزه: هدف اصلی تشكیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشكیل آنان باشد.
  2-   مالكیت: مالكیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم كشور   می باشند و مالكیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.
  3-   منابع مالی :در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.                           در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.
  4-   در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.
  5-   هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمركز ثروت نیست بلكه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.
   مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :
  موارد افتراق :
  1-   صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است : چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یكی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیكه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اكتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یك تاریخ معین نشان می دهد، در حالیكه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعكاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه  
  —————————————————————————————————————–
  گفتار دوم : حسابداری دولتی چیست ؟                                                                                                   13
  نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یك تاریخ معین نشان می دهد.
  2-   لزوم رعایت كنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت كنترل بودجه در سازمانهای دولتی كمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. كنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.
  3-   لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یك موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود كه سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد.
  4-   تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند در حالیكه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعكس می شوند.
  5-   تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیكن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یك دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی كامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیكه در سیستم تعهدی كامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.
  —————————————————————————————————————–
  گفتار دوم : حسابداری دولتی چیست ؟                                                                                                   14
  كاربرد حسابداری دولتی:
  1-   اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
  2-   اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
  3-   اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
  4-   سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی كارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.
  به عنوان مثال در سیستم بودجه بندی عملیاتی كه یك سیستم بودجه بندی پیشرفته است، بهای تمام شده یك فعالیت یا پروژه با قیمت ها ی استاندارد پیش بینی و در بودجه سالانه منظور      می شود. سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. لازم به توضیح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهای تمام شده طرح یا پروژه و یا فعالیت به پائین بودن بهای تمام شده واقعی در مقایسه با بهای تمام شده پیش بینی شده می گویند، به شرط آنكه در كیفیت طرح، پروژه یا فعالیت تغییری حاصل نشود. در این صورت می توان كاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط
  —————————————————————————————————————–
  گفتار دوم : حسابداری دولتی چیست ؟                                                                                               15
  ثابت بودن قیمت كالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.
  5-   یكی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت می باشد. از طریق سیستم جسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرایی دولت تامین می گرددو این اطلاعات بر حسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.
  استفاده كنندگان حسابداری دولتی:
  الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:‌
  1-    مسئولین برنامه ریزی :
  مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملكرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.
  2- وزیر یا رئیس موسسه:
  اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه بصورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و كارائی مدیران اجرای

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دانلود مقاله حسابرسی داخلی و بانک در فایل ورد (word)

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

   دانلود مقاله حسابرسی داخلی و بانک در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد دانلود مقاله حسابرسی داخلی و بانک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

  بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حسابرسی داخلی و بانک در فایل ورد (word)

  کنترل داخلی چیست  
  دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی  
  عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی  
  هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی  
  تعریف حسابرسی داخلی  
  تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل  
  استقلال حسابرس داخلی  
  دامنه حسابرسی داخلی  
  وظایف حسابرس داخلی  
  کنترل داخلی صندوق و بانک  
  برنامه رسیدگی صندوق و بانک  
  ارتباطات کمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی  
  ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی  
  نیاز به یک سیستم کنترل داخلی اثربخش   
  منابع  

  بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حسابرسی داخلی و بانک در فایل ورد (word)

      کنترل های داخلی – ایفک (آگوست 2006)
  چارچوبی برای نظام های کنترل داخلی در واحدهای بانکی (انتشارات بانک مرکزی)
  انتشارات کمیته بازل (ترجمه عبدالمهدی ارجمندنژاد – مرداد 1385)
  حسابرسی داخلی در بانک ها (انتشارات بانک مرکزی)
  کتاب حسابرسی داخلی انتشارات سازمان حسابرسی
  کارشناس رسمی قوه قضاییه
  کارشناس حسابرسی بانکی

  کنترل داخلی    

  هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود

  1- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

  2- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

  3- رعایت قوانین و مقررات

  کنترل‌های داخلی چیست؟

  انجمن حسابرسان داخلی در تعریف کنترل داخلی می‌گوید
  کنترل داخلی بخشی از فرآیند مدیریت بوده و شامل اقداماتی است که توسط مدیریت برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و رهبری انجام فعالیت‌های کافی برای حصول اطمینان منطقی از دستیابی به اهداف زیر صورت می‌گیرد
  * تحقق اهداف و مقاصد تعیین‌شده برای عملیات و برنامه‌ها
  * استفاده کارا و اقتصادی از منابع
  * انسجام و قابلیت اعتماد اطلاعات
  * تطبیق با سیاست‌ها، برنامه‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات
  اما از آنجا که برای انجام هر کنترلی برای مقابله با خسارت، سازمان مستلزم پذیرش هزینه‌ای خواهد بود که انجام این هزینه باید براساس فرمول هزینه منفعت عقلایی باشد، بنابراین کنترل‌ها باید بر زنجیره اصلی ریسک یا گره‌گاه‌های ریسک باشد تا انجام آن را توجیه‌پذیر کند. بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی استقرار کنترل‌های پرهزینه بستگی به ارزیابی از احتمال وقوع ریسک و همچنین میزان و اهمیت زیان ناشی از آن خواهد داشت. تصمیم‌گیری جهت تعیین‌سطح کل ریسک در یک سیستم خاص با قرار دادن دو متغیر در یک جدول ماتریس امکان‌پذیر خواهد بود
  ترجیحا لازم است منابع حسابرسی به سیستم‌های با ریسک بالا یا متوسط هدایت شود
  بررسی‌هایی که در جهان توسط مراجع ذی‌صلاح نظارتی بر بانک‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که انواع نارسایی‌ها که در همه بانک‌ها متداول است، عمدتا به 5طبقه زیر تقسیم ‌‌شود
  * نبود پاسخگویی و نظارت کافی مدیریت و کوتاهی در توسعه یک فرهنگ کنترلی قدرتمند در درون بانک
  * تشخیص و ارزیابی نامناسب ریسک برخی از فعالیت‌های بانکی، چه این موارد مربوط به اقلام بالای خط ترازنامه باشند و چه مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه
  * نبود یا ناتوانی ساختارها و فعالیت‌های کنترلی مهمی همچون تفکیک وظایف، تاییدیه‌ها، رسیدگی‌ها، رفع مغایرت‌ها و بازبینی عملکرد اجرایی
  * تبادل ضعیف  اطلاعات بین سطوح مدیریت بانک، به‌خصوص در مورد انعکاس مشکلات به سطح بالا
  * عدم‌کفایت یا ناکارآمدی برنامه‌های حسابرسی و فعالیت‌های نظارتی
  به همین علت و براساس پیشنهادهای کمیته بازل «اصول زیر به عنوان اصول ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی» شناخته شده و به مدیریت بانک‌ها رعایت الزامی آنها تاکید شده است
  نظارت مدیریت و فرهنگ کنترلی، شناخت و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی و تفکیک وظایف، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های نظارتی و اصلاح نارسایی‌ها، ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی توسط مراجع نظارتی

  دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی

  1- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است

  2- واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند

  عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

  1- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی

  2- وجود سیستم کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها – نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

  3- وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها – تفکیک وظایف – روش های صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی

  4- وجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند

  هدف‌های کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

  سیستم کنترل داخلی به منظور اطمینان یافتن از موارد زیر استقرار می‌یابد
  اعمال شدن سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها سازمان‌
  شناسایی و شناساندن اصول و ارزش‌های سازمان
  رعایت قوانین و مقررات
  دقیق و قابل‌اعتماد بودن صورت‌های مالی و سایر اطلاعات منتشره شده
  مدیریت کارآمد و اثربخش نیروی انسانی و سایر منابع
  هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا به همان گونه که باید اجرا یا رعایت می‌شود
  یکی دیگر از نقش‌های حسابرسی داخلی مربوط به وظایف او در مقابل حسابرسان خارجی است؛ زیرا هر قدر حسابرسی داخلی موثرتر و با کفایت‌تر باشد، وظیفه حسابرسان مستقل آسان‌تر و هزینه حسابرسان مستقل نیز کمتر خواهد شد. حداقل مواردی که حسابرسان مستقل می‌تواند به واحد حسابرسی داخلی اتکا کنند عبارتند از
  * حسابرسان مستقل می‌توانند تجربیات خود از حسابرس داخلی ادارات سازمان‌های دیگر را به سازمان مورد بحث بیاورند، بنابراین سازمان از انتخاب بهترین روش حسابرسی داخلی اطمینان حاصل می‌کند
  * حسابرسان مستقل می‌توانند کیفیت حسابرسی داخلی را ارزیابی کنند
  * حسابرسان مستقل شاید بتوانند برای برخی از نیازها به کار حسابرسی داخلی اعتماد کنند و این امرموجب کاهش هزینه حسابرسی مستقل می‌شود
  برای حسابرسی مستقل و داخلی فهم دقیق مسوولیت‌های محوله دارای اهمیت است، معمولا وجود خلاصه‌ای از مطالب مورد توافق طرفین روش خوبی برای اطمینان از درک و شناخت مسوولیت‌ها و وظایف بوده و از تداخل غیرضروری در انجام وظایف ممانعت به عمل می‌آورد
  با تعاریف پیش‌گفته و الزامات حسابرسی داخلی چندگاهی است که مجموعه ضوابط و مقرراتی تحت‌عنوان استانداردهای حسابرسی داخلی انتشار یافته‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: استقلال، تجربه، مهارت حرفه‌ای، حوزه کار، انجام فرآیند حسابرسی داخلی، مدیریت فرآیند حسابرسی داخلی. در همین چارچوب وظیفه واحد حسابرسی داخلی مجموعه بانکی کشور باید حوزه کاری خود را آنچنان گسترده کند که بتواند انجام امور حسابرسی مالی، حسابرسی دارایی‌ها، حسابرسی ارزش پولی و کنترل خودارزیابی را عهده‌دار شوند که در حسابرسی داخلی بانک‌ها رتبه‌بندی ریسک یا (risk ranking) به عنوان راهنمای شروع عمل تلقی می‌شود و فرآیند حسابرسی نیز شامل برنامه‌ریزی دقیق، شناخت از سیستم و یا وضعیت موجود بانک، ارزیابی صحیح از ریسک و کنترل، ارتباطات خوب و مستندسازی واقعی و کامل است

   

  تعریف حسابرسی داخلی

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دانلود کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات در فایل ورد (word)

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

   دانلود کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات در فایل ورد (word) دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد دانلود کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

  بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات در فایل ورد (word)

  فصل اول  
  اداره مالی اداری  
  امور متقاضیان و امور مشترکین  
  واحد آبونمان  
  فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان :  
  فصل دوم  
  تشکیلات و روابط سازمانی  
  چارت سازمانی  
  فصل سوم  
  معاونت اداره کل مخابرات استان تهران – مخابرات دکتر حسابی  
  برنامه ریزی  
  قوانین عمومی‌مدیریت  
  مسائل پرسنلی  
  شماره گذاری و اجرای پروژه  
  خرید و تدارکات  
  سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت  
  فصل چهارم  
  اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری  
  شبکه کابل و هوایی  
  بخش اطلاعات 118  
  واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی  
  واحد واگذاری خطوط شهری  
  فصل پنجم  
  اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور  
  واحد تلفن راه دور و بین‌المللی  
  واحد تلفن بین‌الملل  
  اطاق دستگاه کاریر  
  مؤخره و نتیجه گیری :  
  منابع و ماخذ :  

  بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات در فایل ورد (word)

  1-   بولتن گزارش فعالیت‌های مخابرات ( تاریخچه مخابرات کشور )

  2-   تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی تالیف جیمز – آ – سن

  3-   مصوبات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

  4-   نگرشی بر تلاش پانزده ساله مخابرات استان تهران

  5-   آمار سر شماری جمعیت سازمان آمار ایران

  6-   چارت سازمانی مخابرات دکتر حسابی

  7-   صورتحساب‌های مالی ، ترازنامه و صورتحسابهای سود و زیان مخابرات دکتر حسابی

  8-   مجموعه مقررات و آئین نامه‌ها و دستور العمل‌ها و تعرفه‌های خدمات مخابراتی کشور

  9-   دفاتر واحد واگزاری خطوط مخابرات دکتر حسابی

  10- مدارک و اطلاعات موجود در واحدهای مختلف مخابرات دکتر حسابی

  اداره مالی اداری

  اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند

  امور متقاضیان و امور مشترکین

  با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد

  پس از دایری هر تلفن کلیه تغییرها و درخواستهای مشترکین در واحد امور مشترکین صورت می‌پذیرد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد

  1-تغییر نام فیش بکلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالک در صوتیکه خریدار ملک ، خریدار فیش مذکور باشد و یا اینکه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است

  2-تعویض آدرس فیش که با اخذ هزینه مربوطه و ارائه مدارک لازم و رعایت آئین نامه و مقررات شرکت صورت می‌گیرد . چون نرخ هزینه تعویض آدرس فیش در سه دوره مورد مطالعه یعنی سالهای 68و70و72 تغییر نکرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهایی که در زیل آمده‌است فقط بخاط تغییرات  می‌باشد که اشاره می‌شود

  سال

  تعداد تعویض آدرس فیش

  در آمد بریال

  نرخ بریال

  سال

  سال

  سال

  تفاوت در آمد تعویض آدرس فیش در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 3986000 ریال بوده است

  تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 9502000 ریال بوده است

  تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 5516000 ریال بوده است

  3-تغییر نام تلفن که با تنظیم فرم مربوطه و رعایت آئین نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزینه تغییر نام تلفن نیز طی سالهای 68و70و72 تغییری نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذیل می‌باشد

  سال

  تعداد تعویض آدرس فیش

  در آمد بریال

  نرخ بریال

  سال

  سال

  سال

  تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 219500 ریال بوده است

  تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 227500 ریال بوده است

  تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 44700 ریال بوده است

  4-تغییر مکان تلفن که با درخواست مشترک همراه است با در نظر گرفتن امکانات فنی و رعایت آئین نامه و مقررات شرکت بلامانع است

  5-تعویض شماره تلفن با در خواست کتبی صاحب امتیاز تلفن با ذکر دلیلی مزاحمت یا آزاد نشدن به موقع و یا نیاز به پی در پی نمودن شماره و امثال آن در صورت وجود امکانات فنی و یا بنا به نیاز شرکت مخابرات به شماره مذکور و تعویض آن به شماره دیگر انجام می‌شود . توسط امور مشترکین مخابرات دکتر حسابی و به درخواست مشترکین در سال 72 هشتاد و پنج مورد و در سال 73 یکصد و نود و دو مورد تعویض شماره انجام شده است

  6-قطع و وصل تلافن با تقاضای کتبی صاحب امتیاز آن و یا قائم مقام قانونی وی با تکنیل فرم‌های مربوطه پس از تسویه حساب و پرداخت بدهیهای معوقه و هزینه قطع و وصل انجام خواهد شد و یا اینکه قطع ارتباط صاحب امتیاز بعلت عدم پرداخت بدهی و یا دخالت غیر مجاز در سیمکشی و تغییر مکان و منصوبات تلفن صورت می‌گیرد

  با بررسی بعمل آمده چون نرخ هزینه قطع و وصل تلف در طی سالهای 68و70و72 تغییری نداشته است لذا فقط به اعلام تغییرات در آمدها اکتفا میگردد

  سال

  در آمد از قطع وصل تلفن

  نرخ قطع تلفن    بریال

  نرخ وصل تلفن   بریال

  سال

  سال

  سال

  تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 372000 ریال بوده است

  تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 56098750 ریال بوده است

  تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ

  ریال بوده است

  7-مزاحمت‌های تلفنی ، در صورا تایجاد مزاحمت تلفنی ، شاکی با در خواست کتبی خود و ارائه آن به امور مشترکین اقدام می‌نمایند واحد مذکور با صدور فرم کشف مزاحمت نسبت به درخواست وذکور رسیدگی و پس از کشف مزاحم طبق قانون با خاطی برخورد می‌نمایند

  که در سال 72 به تعداد 1272 مورد و در سال 73 1540 مورد کشف مزاحم شده که با تمامی‌آنان طبق مقررات برخورد گردیده است

  با توجه به اینکه با مزاحمین تلفی طبق آئینامه شرکت مزاحمت ایران برای مزاحت بار اول ارتباط تلفنی مشترک به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی و برای بار دوم بمدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع می‌گردد . در مزاحمت بار دوم وصل مجدد تلفن پس از خاتمه سه ماه مجازات مقرر موکود به اخذ تعهد کتبی از مشترک یا قائم مقام قانونی وی می‌باشد

  در مزاحمت بار سوم ارتباط تلفنی مشترک موقتاً قطع و پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به مزاحمت‌های تلفنی احاطه می‌گردد تا در صورت تائید وقوع سه بار مزاحمت ، تلفن مزاحم سلب امتیاز می‌گردد (1)

  وصل مجدد تلفن مشترک در مزاحمت‌های بار اول و دوم مستلزم اخذ هزینه وصل طبق تعرفه مقرر و مصوب جاری شرکت مخابرات می‌باشد

   لذا با توجه به هزینه دریافتی از مزاحمین تلفنی جهت قطع و وصل تلفن ( 1500-1000 ریال )(2) در مقایسه با در آمدی که شرکت مخابرات به علت قطع تلفن در مدت‌های یاد شده از دست می‌دهد بسیار نا چیز می‌باشد ولی به لحاظ ارائه خدمات مطلوب و سالم و برخورد با مزاحمین تلفنی و ایجاد محیط امن و آرامش جهت کلیه مشترکین ، خود را ملزم به رعایت مفاد مذکور می‌باشد

  واحد آبونمان

  پس از واگذاری امتیاز خط تلفن به مشترک ابتدا دائری تلفن به واحد آبونما ارسال می‌گردد تا این واحد مشخصات دائری از قبیل نام ، نام خانوادگی ،‌آدرس ، شماره کنتور ، تاریخ دائری را به مرکز کامپیوتر اعلام یا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب کارکرد اقدام شود . صورت حساب کارکرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال می‌گردد ،  کنتر برداری قبوض در ابتدای هر سیکل دو ماهه انجام و به مرکز کامپیوتر ارسال می‌کردد تا با توجه به کنتر قبلی کارکرد تلفن مشخص گردد، ‌پس از محاسبه کارکرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال می‌گردد تا پس از اصلاحات مقدماتی به اداره پست جهت توضیع ارسال  گردد

  قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعویض به اداره پست جهت توضیع تحویل پاسخگویان آبونمان داده می‌شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشترکین مقرض به کارکرد و هزینه تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشکالی از قبیل اشتباه پانچیست در پانچ اطلاعات کنتور و غیره بود رفع و اصلاح نمایند

  پس از پرداخت مبالغ کارکرد تلفن‌ها طی قبوض صادره توسط مشترکین به بانک ، هر روزه وصولیهای قبوض تحویل کارکنان حسابدار این واحد می‌گردد تا با حسابرسی‌های خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مرکز کامپیوتر دسته بندی و ارسال نمایند . مشترکینی  که در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام ننمایند توسط مرکز کامپیوتر لیستی تهیه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن‌های بدهکار داده می‌شود که این واحد پس از بررسی تلفن‌ها به مرکز مربوطه جهت اجرا ارسال می‌دارد و پس از مراجعه مشترکین بدهکار جهت پرداخت بدهیها پس از وصول بدهی نسبت به وصل مجدد تلفن‌های مذکور اقدام می‌نمایند

  چنانچه مشترکی بخواهد تلفن خود را از محلی به محل دیگر انتقال دهد چون آدرس تلفن مذکور می‌بایستی تغییر نماید از طریق امور مشترکین فرم تغییر مکان صادر و پس از اقدامات لازم اصلاحیه آدرس به این واحد ارسال می‌گردد تا این واحد مقدمات کار و تغییر آدرس در قبوض را برای انجام به مرکز کامپیوتر انجام دهد

  چنانچه مشترکی نسبت به کارکرد تلفن خود اعراض داشته باشد فرم مخصوصی برای تلفن مذکور تهیه و به مرکز تلفن مربوطه ارسال می‌گردد تا نسبت به کنترل کنتور تلفن مذکور اقدام نمایند و نتیجه سالم و یا معیوب بودن کنتر مشخص و به واحد آبونمان ارسال تا نتیجه به مشترک معترض اعلام شود

  با توجه به استفاده از تکنولوژی و تعدیل نیروی انسانی در این واحد نکاتی چند ضروری بنظر می‌رسد چون روزبروز کامپیوتر در زندگی انسان‌ها تاثیر بسزائی را به جا می‌گذارد و مردم با تکیه بر سرعت و افزایش حجم کارها و تعدد وظایف خود بیشتر به این ماشین روی می‌آورند لذا باعث گردیده که امروزه ادارات ، شرکتها و مؤسسات دولتی به جای نیروی کار انسانی رو به کامپیوتر نموده تا جائیکه امکان دارد از آن برای انجام فعالیت‌های خود کمال استفاده را بنمایند این قائده برای شرکت مخابرات نیز مستثناء نبوده و باعث تعدیل نیروی انسانی در این شرکت هم گردیده که دارای فوائد و مضراتی بوده که مختصرا توضیح داده می‌شود

  فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان

  (1)             ماده 10و11و27 آئین نامه اجرائی قانون مجازات مزاحمین تلفنی مصوبه شماره 3185 – 21/10/

  (2)             مجموعه مقررات و آئین نامه‌ها دستورالعمل‌ها و تعرفه‌های خدمات مخابراتی صفحه 153 بند 4و

  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید