دانلود مقاله نقش فرهنگ در حسابداری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش فرهنگ در حسابداری در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش فرهنگ در حسابداری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش فرهنگ در حسابداری در فایل ورد (word)

مقدمه    
فرهنگ‌سازمانی‌    
رویکرد استقرایی و رویکرد قیاسی    
مذهب وحسابداری    
تاثیر فرهنگ بر حسابداری    
فردگرایی در برابر جمع گرایی    
فاصله قدرت    
اجتناب از بی اطمینانی به آینده و بلاتکلیفی    
مرد منشی در برابر زن منشی    
افق دید دراز مدت در برابر کوتاه مدت    
معیار های زیر فرهنگ حسابداری    
تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران    
بررسی تاثیر فاصله قدرت بر ارزشهای حسابداری     
بررسی تاثیر فرد گرایی بر ارزشهای حسابداری    
منـابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش فرهنگ در حسابداری در فایل ورد (word)

1 دکتر فرجادی، منوچهر، اصول و مفاهیم بیمه‌های بازرگانی، چاپ اول، انتشارات بیمه البرز، سال 75، تهران

2 مصوبات شورای‌عالی بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران

1H.RAMLAU-HANSEN, D.SC, PHD, LIFE INSURANCE ACCOUNTING AT CURRENT VALUES, A DANISH VIEW,

2. PAUL. J. M. KLUMPES & CHRIS O’BRIEN, INTERNATIONAL DIVERSITY IN   MEASURING THE VALUE OF LIFE INSURANCE CONTRACTS: FAIR OR UN FAIR 9 MAY

3. SWISS RE, SEGMA NO 5/2006, WORLD INSURANCE IN 2005 UPDATED DEC

مقدمه

نفوذ فرهنگ در سیستم های حسابداری در کشورهای مختلف بیش از سه دهه است که مورد تحقیق قرار می گیرد. ارزش های متفاوت فرهنگی از نحوه ی عمل حسابداری یکسان در سطح جهانی جلوگیری می نماید.[1]

مطالعات زیادی وجود دارند، که اظهار می دارند فرهنگ یک کشور عامل مهمی است که بر سیستم حسابداری اثرگذار است و فرهنگ عاملی است که نیاز به بررسی دارد. تمرکز بر نقش فرهنگ در حسابداری برای اولین بار در ادبیات تجارت بین الملل مطرح گردید و از سال 1980 بخش مهمی از تحقیقات اساسی حسابداری بین المللی شد. برای مثال مک- کینون در پژوهشی در مورد توسعه تاریخی سیستم حسابداری در ژاپن، اهمیت فرهنگ بر توسعه و عملیات سیستم حسابداری را شناسایی نمود و بیان داشت که توسعه ی حسابداری، مانند هر جریان اجتماعی دیگر، از فرهنگ ملی و محیط سازمانی تاثیر می پذیرد.[2] برای تشخیص نفوذ فرهنگ بر سیستم حسابداری، بلوم و نصیری، تجزیه و تحلیلی از شباهت ها و تفاوت ها در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری کشورهای انتخاب شده را ارائه نمودند واظهار داشتند که تفاوتهای خردمندانه برحسب فرهنگ کشورها می باشد و تدوین استاندارد در هر کشوری تابعی از اقتصاد، سیاست و محیط اجتماعی (فرهنگ) آن کشور می باشد. [3]

اجماع عمومی بر عوامل محیطی موثر بر محیط حسابداری، شامل فرهنگ، توسعه ی اقتصادی، توسعه ی سیاسی، توسعه ی بازار سرمایه، سطح تورم، قوانین مالیاتی، سیستم حقوقی و سطح آموزش است].[4],[5],[6][ از میان این عوامل، فرهنگ یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی توسعه ی حسابداری است و تاکنون بیشترین تاکید در مطالعات بر روی آن بوده است. این مطالعات از متغیرهای ارائه شده توسط هوفستد در مورد ابعاد فرهنگ در توضیح تفاوت بین نحوه گزارشگری و افشا در کشورهای مختلف استفاده کرده اند.[7] به عنوان مثال گری با تلفیق ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد و تعیین چهار بعد ارزشی حسابداری، مدلی را برای بررسی تاثیر فرهنگ بر سیستم های حسابداری ارائه داد که شدیدا مورد استقبال محققان قرار گرفت.[8]

در واقع، رابطه ی بین فرهنگ و توسعه ی حسابداری توسط محققان حسابداری پیچیده شده است. لذا ارائه ی الگویی ساده و قابل درک جهت تبیین ارتباط میان فرهنگ و توسعه ی حسابداری لازم به نظر می رسد. لذا بر آن شدیم تا پاره ای از مفاهیم فرهنگی را وارد حسابداری نماییم تا گامی هرچند بسیار کوچک، در راه توسعه ی حسابداری برداریم. توسعه ی حسابداری فرایندی است که طی آن مبانی علمی و فنی از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول می شود. توسعه ی حسابداری در گرو انجام کارهای کوچک در زمان طولانی است و نه کارهای بزرگ نمایان در زمان های کوتاه

تلفیق مباحث نظری و نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می دهد که ایران، راه درازی تا رسیدن به توسعه ی حسابداری در پیش دارد و برای پیمودن این مسیر باید از پشتوانه ی فرهنگی بسیار قوی برخوردار گردد. فرهنگ موجود در جامعه ی ایرانی موجب گردیده تا نسبت به رشته های تحصیلی شناخت و درک کافی صورت نگیرد. شاید در ایران دیگر کودکی باقی نمانده که مورد پرسش این سوال قرار گیرد «می خواهی دکتر شوی یا مهندس؟!» بنابراین باید دید جامعه، نسبت به مسائل علمی گردد و با تفکر و مطالعه گام برداشت. برای رسیدن به چنین دیدی باید فرهنگ جامعه متحول گردد  و این نکته را باید مدنظر داشت که فرهنگ در بستر زمان و در بطن جامعه شکل می گیرد. بنابراین توجه به خانواده به عنوان کوچکترین بخش جامعه ضروری است. تا زمانی که فرهنگ موجود اصلاح نشود با استاندارد گذاری، قانون و ; وضع موجود سامانی به خود نمی گیرد و تا ابد درخت توسعه ی حسابداری ایران مانند درختی بی ریشه، باقی می ماند که سازمان ها و نهادها با قوانین و استانداردهای گوناگون در ظاهر آن را به شکل درخت سالم در می آورند

زمانی‌ که‌ درمورد فرهنگ‌ ملی‌ صحبت‌ می‌شود، از اصطلاحی‌ به‌ نام‌ فرهنگ‌ منطقه‌ نام‌ برده‌ می‌شود که‌ دارای‌ دو بعد است: درون‌ مرزهای‌ ملی‌ (یک‌ کشور با حاکمیت‌ سیاسی‌ شخصی) و برون‌ مرزهای‌ ملی‌ (یعنی‌ آن‌ مناطقی‌ که‌ خارج‌ از مرزهای‌ ملی‌ یک‌ کشور حاضر است‌ اما دارای‌ شباهتهای‌ فرهنگی‌ با فرهنگ‌ داخل‌ مرزهاست‌ مثالهای‌ متعددی‌ نیز در این‌ باره‌ ارائه‌ شده‌ است). شنایه‌ روبارسودر کتاب‌ مدیریت‌ بر پهنه‌ فرهنگها در این‌باره‌ می‌گویند: فرهنگهای‌ منطقه‌ای‌ به‌ تفاوت‌ وجود درون‌ کشورها و شباهتهای‌ موجود بین‌ کشورها اشاره‌ می‌کنند. در حوزه‌ درون‌ مرزهای‌ ملی‌ شامل‌ عوامل‌ جغرافیایی، تاریخی، سیاسی‌ و اقتصادی، زبان‌ و مذهب‌ موجب‌ رشد و تکامل‌ فرهنگهای‌ منطقه‌ای‌ شده‌اند درهرحال‌ فرهنگهای‌ منطقه‌ای‌ یا به‌ عبارتی‌ مجموعه‌های‌ فرهنگی، برخاسته‌ از پیوندهای‌ قومی‌ جغرافیایی، مذهبی، زبانی‌ یا تاریخی‌ هستند که‌ درنتیجه‌ حوزه‌ نفوذ آنها را فراتر از مرزهای‌ جغرافیایی‌ قرار داده‌ است

فرهنگ‌سازمانی‌

‌درمورد فرهنگ‌ سازمانی‌ تعاریف‌ متعددی‌ ارائه‌ شده‌ است‌ که‌ به‌ مواردی‌ از آنها اشاره‌ می‌شود: استیفن‌ رابینز می‌گوید: افراد از نظر شخصیت‌ دارای‌ نوعی‌ ثبات‌ رویه‌ هستند که‌ می‌توان‌ براساس‌ آن‌ نوع‌ نگرش‌ و رفتار آنها را پیش‌بینی‌ کرد. سازمان‌ هم‌ مانند انسان‌ دارای‌ ویژگیهایی‌ است‌ که‌ این‌ ویژگیها می‌توانند به‌ صورت‌ صمیمی، خلاق، نوآور یا محافظه‌ کار باشند. براساس‌ همین‌ ویژگیها می‌توان‌ نگرشها و رفتارهای‌ کسانی‌ را که‌ درون‌ این‌ سازمانها هستند، پیش‌بینی‌ کرد. مقصود این‌ است‌ که‌ می‌خواهیم‌ بگوییم‌ در سازمان‌ یک‌ متغیر سیستمی‌ وجود دارد و آن‌ پدیده‌ را نمی‌توان‌ به‌ راحتی‌ تعریف‌ کرد ولی‌ به‌طور حتم‌ وجود دارد و افراد برای‌ معرفی‌ سازمان‌ از اصطلاحات، عبارات‌ و کلمه‌های‌ مشابه‌ استفاده‌ می‌کنند، ما این‌ متغیر را فرهنگ‌ سازمانی‌ می‌نامیم. همانگونه‌ که‌ در فرهنگهای‌ قبیله‌ای‌ با بیان‌ عبارتها یا اصطلاحات‌ خاص، نوع‌ کنش‌ یا واکنش‌ اعضای‌ قبیله‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر و به‌ خارجیان‌ مشخص‌ می‌شود، سازمانها هم‌ فرهنگهایی‌ دارند که‌ بر نوع‌ رفتار اعضا اثر می‌گذارد یا نوع‌ رفتار آنان‌ را تعیین‌ می‌کند (رابینز، 1379، ص‌ 2-371) رابینز در یک‌ تعریف‌ دیگر، فرهنگ‌ سازمانی‌ را نظام‌ معانی‌ مشترکی‌ می‌داند که‌ به‌وسیله‌ اعضای‌ سازمان‌ حفظ‌ و به‌ تمایز سازمان‌ از سازمانهای‌ دیگر منجر می‌شود (اکبر ریحانیان، پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، 1378) «جرج‌ گردن» نیز فرهنگ‌ سازمانی‌ را نظام‌ فرضیات‌ و ارزشهای‌ مشترکی‌ می‌خواند که‌ به‌طور گسترده‌ رعایت‌ می‌شود و به‌ الگوی‌ رفتار خاصی‌ منجر می‌شود (ریحانیان، 1378) استانلی‌ دیویس‌ فرهنگ‌ سازمانی‌ را الگوی‌ ارزشها و باورهای‌ مشترکی‌ می‌شمارد که‌ به‌ اعضای‌ یک‌ نهاد معنی‌ و مفهوم‌ می‌بخشد (محمدعلی‌ طوسی، 1376، ص‌ 156)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word) دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word) :

دانلود مراحل حسابداری پیمانكاری در فایل ورد (word)

فصل اول : عملیات پیمانكاری :

– اركان اصلی عملیات پیمانكاری

– انواع قرارداد های پیمانكاری

– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری

– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

– ارجاع كار به پیمانكار

– انعقاد قرار داد با پیمانكار

– اجرای كار ( شروع عملیات )

– خاتمه كار

– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی )

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

– بانك و صندوق

– تخواه گردان ها

– حساب های دریافتنی

– حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول

– اسناد دریافتنی

– پیش پرداخت ها

– سپرده حسن انجام كار

درارئیهای ثابت :

– دارائیهای ثابت مشهود

– داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

– حسابهای پرداختنی

– اسناد پرداختنی

– پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

– سرمایه

– در آمدها

– هزینه ها

– حساب پیمان

– حساب كار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانكاری

– روش كار تكمیل شده

– روش درصد پیشرفت كار

– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری

– تعیین سود پیمان تكمیل شده

– انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده

– محاسبه صود پیمان نا تمام

– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

– نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانكاری

– مالیات مقملوع

– مالیات بر در آمد پیمانكاری

– در آ‚د مشحول مالیات پیمانكاری

– مالیات موسسات پیمانكاری

– شركت های سهامی

– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی

– پیش پرداخت مالیات

– مالیات قطعی پیمان ها

– ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

– ترازنامه

– جدول بهای تمام شده‌كار در جریان ساخت

– گزارش های عملیاتی

– گزارش پیشرفت كار

– صورت حساب صودو زیان

– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نكات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

1- مراحل انجام عملیات پیمانكاری

2- حسابهای شركت پیمانكاری

3- روش های متداول حسابداری پیمانكاری

4- مالیات پیمانكاری

5- گزارش های مالی

6- صورت مسئله پیمانكاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شركت ها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شركت ها در فایل ورد (word) دارای 164 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شركت ها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده:

این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت های مالی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی كه در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسك آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسك و بازده نقش كلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسك، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسك پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف كرد. معمولا ریسك امكان وقوع یك رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسك و بازده یك دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیك با استفاده از فرمول كوكران 90 شركت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف كاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است كه 10 صورت مالی به 4 عامل كلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود كاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسك سیستماتیك سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه عامل نسبت های اهرمی  عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسك سیستماتیك سهام عادی را تبیین می كنند.

مقدمه
 
(ارتباط بین ریسك سیتماتیك سهام عادی و نسبتهای مالی )
 
طبق نظریات هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریكا هدف اصلی حسابداری این است كه برای سرمایه گذاری و دیگر استفاده كنندگان اطلاعاتی سودمند ارائه نماید تا آنها بتوانند بدان وسیله جریانهای نقدی آتی را از نظر مبلغ، زمان دستیابی و عدم اطمینان پیش بینی و ارزیابی نمایند.
به عبارت دیگر، هدف اصلی حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل در تصمیم گیری است. یكی از ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش بینی است. معیار ارزش پیش بینی، ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی كننده می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد، باید امكان پیش بینی بعضی از رویدادهایی كه به عنوان داده های ورودی مدل های تصمیم¬گیری استفاده می شود، فراهم كند. مدل های تصمیم گیری را می توان از طریق تئوری¬های توصیفی، واكنش سرمایه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی كرد.
تحقیقات نشان داده است كه سودهای حسابداری منعكس كننده عواملی هستند كه قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به عبارت دیگر سودهای حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می¬كنند

 

فهرست مطالب
چكیده:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیه تحقیق:
متغیرهای تحقیق:
هدف تحقیق و دلایل انتخاب موضوع:

فصل دوم
چارچوب نظری :
محدودیتهای تحقیق
مقدمه
تعریف ریسک
طبقه بندی ریسک
ریسک مالی 
ریسک ورشکستگی 
ریسک سیاسی 
ریسک بازار 
ریسک گریزی
تئوری پرتفوی مارکوئیتز
روشهای اندازه گیری ریسک
نرخهای بازدهی مورد انتظار
کوواریانس بازدهی ها
کو واریانس و همبستگی
انحراف معیار پرتفوی
فرمول انحراف معیار پرتفوی
مرز کارآ
مرز کارآ و مطلوبیت سرمایه گذاران
تئوری بازار سرمایه
فرضیات تئوری بازار سرمایه
تدوین تئوری بازار سرمایه
دارایی بدون ریسک 
کوواریانس با یک دارایی بدون ریسک
پرتفوی بازار 
اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی
تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک
اندازه گیری ریسك در CML
مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای:
خط بازار اوراق بهادار SML
تأثیر فاصله زمانی
تأثیر شاخص بازار
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT
نظریه میلر و مودیگلیانی
نسبت های مالی
انواع نسبت های مالی
دیدگاه نقدینگی
دیدگاه سودآوری
دیدگاه اهرمی
دیدگاه فعالیت
ریسك مالی:
كاربرد نسبت های مالی
مدل های ارزیابی سهام
نسبت های مالی و ریسك سیستماتیك
نسبت های مالی و نرخ بندی اوراق قرضه
نسبت های مالی و ورشكستگی
رابطه تئوریك بین متغیرهای تحقیق و ریسك
نسبت های اهرمی
مالیات شركت
اندازه شركت Firm Size
صرفه جویی¬های مقیاس Economier of Scale
نسبت سود نقدی به سود هر سهام
سیاست سرمایه در گردش
نسبت دارایی جاری به فروش
انتخاب سیاست سرمایه در گردش
نسبت های نقدینگی
نسبت های گردش و سود دهی
سوابق تحقیق
تحقیق هامادا
تحقیق لو
تحقیق بیور، کتلروشولز
تحقیق بلکویی
تحقیق دکتر جهانخانی و لینگ
تحقیق بنزین و شالیت
سالمی و ویرتانن، الی و کالانکی

فصل سوم
سایر تحقیقات
مقدمه
روش تحقیق
تحقیقات آزمایشی
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
روش گردآوری اطلاعات
روش آزمون فرضیه
روش تجزیه و تحلیل داه ها

– تحلیل عاملی
– تحلیل رگرسیون چندگانه
– آزمون معنی دار بودن ضرایب كلی (f)
– آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t)
قلمرو تحقیق

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
 مقدمه : –
مقادیر و متغیرهای تحقیق
توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق
تحلیل ماهیت متغیرها و روش تجزیه و تحلیل
آزمون فرضیه تحقیق

فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع فارسی
منابع لاتین

 

منابع فارسی:
1-    احمدپور، احمد، 1378، «مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطلاعات حسابداری»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
2-    آذر، عادل و منصور مومنی، 1375، آمار وکاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، چاپ دوم.
3-    افشاری، اسدا… ، مدیریت مالی در تئوری و عمل، انتشارات سروش
4-    جهانخانی، علی، 1376، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار، نشریه حسابدار، شماره 111
5-    جهانخانی، علی، و علی پارسائیان، 1376، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
6-    خاکی، غلامرضا، 1382، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم
7-    خالقی مقدم، حمید، و علی رحمانی، سودمندی اقلام صورتهای مالی غیر از سود در پیش بینی سود، مطالعات حسابداری، شماره 1
8-    دلاور، علی، 1382، مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، چاپ دوم
9-    سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی، 1379، روش های تحقیق در علوم رفتاری، موسسه انتشارات آگاه، چاپ سوم
10-    شباهنگ، رضا، 1372، مدیریت مالی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری، جلد اول
11-    شریعت پناهی، 1376، سید مجید، مدیریت مالی
12-    قالیباف، علی، 1378، ارتباط بین اهرم مالی، ریسک سیستماتیک، و ریسک غیر سیستماتیک، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
 
منابع لاتین:
1-    Ball , R. & P.Brown, Autman 1968, “” An Emperical Evaluation Of Accounting Numbers “” , Journal Of Accounting Reasearch , PP: 159-178
2-    Beaver,W.P.Keller , & M.Scholes, October 1970,” The Accounting Review, PP: 654-682
3-    Belkaoui, A., Winter 1978 , ” Accounting Determinants of Systematic Risk In Canadian Common Stock : A Multivariate Approach “, Accounting & Business Research, PP: 3-10
4-    Benzion , U. & S. Shalit , September 1975 , ” Size , Leverage , and Dividend Record As Determinants Of Equity Risk “, The Journal Of Finance, PP: 1015-1026
5-    Bowman , G.R., June 1979, ” The Theoretical Relationship Between Systematic Risk and Financial (Accounting) Variables ” The Journal Of Funance , PP:617-630
6-    Breen , W.J & E.M. Lerner, May 1973 , ” Corporate Financial Strategies and Market Measures Of Risk and Return ” , Journad Of Finance,PP: 339-351
7-    Evans,J.L., & S.H. Archer, December 1968, ” Diversification and The Reduction Of Dispersion : An Empirical Analysis ” , Journal Of Finance,PP: 761-767
8-    Fischer, D.E, & R.J. Jordan, 1987, Security Analysis and Portfolio Management, 4 Edition
9-    Frielman , M., & L.J Savage , August 1984 , ” The Utility Analisis Of Choice Involving Risk “, Journal Of Political     Economy , PP: 279-304             
10- Gonedes, N.J., June 1973, ” Evidence Of Information Content Of Accounting Numbers: Accounting-Based and Market–Based Estimated Of Systematic Risk “, Jornal Of Financial and Quantitaive Analysis, PP: 407-443
11-Hamada, R., March 1969 , ” Portfolio Analysis, Market                                                   Equlibrium and  Corporation Finance ” , Journal Of Finance
12-Hamada, R., May 1972, ” The Effect Of Firms Capital Structure On The Systematic Risk Of Common Stocks “, Journal Of Finance , PP:435-452
13-Jahankhani, A., & L.Morgan, Autuman 1980, ” Commercial Bank Finacial Policies and Their Impact On Market Determined Measures Of Risk “,Journal Of Research,PP: 169-178
14-Lev, B., September 1974 , ” The Association Between Operational Leverage and Risk “, Journal Of Financial and Quantitative Analysis, PP:621-641
15-Levy, H.,& Sarnat, 1984, Portfolio and Investment Selection, Hall, PP: 236
16-Lintner,J., December 1965, ” Security Prices, Risk and Maximal Gains From Diversification “, Journal Of Finance, PP: 587-615
17-Markowiz, H.,March 1952,” Portfolio Selection “, Journal Of Finance, PP: 77-91
18-Markoqiz,H.,1959, Portfolio Selection-Efficient Diversification Of Investments (New Yourk: Wiley & Sonns)
19-Modigliani, F. & M.Miller, June 1958 ,” The Cost Of Capital, Corporation Finance and The Theory Of Investment “, American Economic Review
20- Mossion, J., October 1966,”Equilibrum In a Capital , Asset Market “, Econometrica, PP: 768-783
21-Penman,S.H.,2001, Financial Statement Analysis and Security Valuation, 1 th Edition, Mc GrowHill
22-Reilly, F.K., & D.J Wright, Spiring 1988, ” Comparision Of Published Betas”, Journal Of Portfolio Management, PP: 64-69
23-Reilly,F.K., & R.A. Akhtar, 1995,” The Benchmark Error Problem With Global Capital Markets “, Journal Of Portfolio Management, PP: 33-52
24-Reilly, F.K., & K.C.Brown, 2000,Investment Analysis and Portfolio Management, 6 th Edition, Harcourt Collage Publisgers
25-Roll, R.,March 1977,” A Critique Of Asset Pricing Theorys Tests “, Journal Of Financial Economics, PP:129-176
26-Roll,R., September 1978,” Ambiguity When Performance Is Measured By The Securities Market Line “, Jornal Of Finance, PP:1051-1069
27-Roll,R., Winter 1981,” Performavce Evaluation and Benchmark Error II “, Journal Of Portfolio Management, PP: 17-22
28-Ross, S., December 1976,” The Arbitrage Theory Of Capital Asset Pricing “, Journal Of Economic Theory, PP: 341-360
29-Ross, S ., 1977 , Return, and Arbitage, in Risk and Return in Finance, ed, I. Friend and J.Bicksler, PP:189-218
30-Salmi, T., I.Virtanen, P.Yli-olli & J.P.Kallunki, August 1997,”Association Between Accounting and Market-Based Variables “, Paper Presented in Workshop Financial Statement Analysis , University Of Vaasa
31-Sharp, W.F., September 1964,” Capital Asset Prices : Atheory Of Market Equilibrium Under Consitions Of Risk “, Journal Of Finance, PP: 425-442
32-Spiro, P.S., Winter 1990, ” The Impact Of Interest Rate Changes On Stock Price Volatility “, Journal Of Portfolio Management , PP:63-68
33-Statman, M., Winter 1981,” Betas Compared : Merrill Lynch Vs. Value Line”, Journal Of Portfolio Management, PP: 41-44
34-Statman,M,September 1987″ How Many Stocks Make a Diversified Portfolio ? “, Journal Of Financial and Quantitative Analysis , PP: 353-363
35-Tobin, J., February 1958,” Liquidity Performance As Behavior Towards Risk”, Reviw Of Economic Studies, PP: 65-85
36-Zimmerman, 1982, Positive Accounting Theory
.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود حسابداری استهلاک چیست؟ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود حسابداری استهلاک چیست؟ در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود حسابداری استهلاک چیست؟ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود حسابداری استهلاک چیست؟ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود حسابداری استهلاک چیست؟ در فایل ورد (word) :

دانلود حسابداری استهلاک چیست؟ در فایل ورد (word)

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی ، ثابت می ماند، بطوریكه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.

دانلود حسابداری استهلاک چیست؟ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری در فایل ورد (word) دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری در فایل ورد (word) :

دانلود اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری در فایل ورد (word)

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری

1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.

نکته: فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند.

نکته: با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد.

1/7 ) بیمه یکساله به مبلغ 120،000

ب) اصول عملیاتی حسابداری: آنگرده از مفاهیم اساسی حسابداری از رهنمودها که و روشهای لازم در مورد نمونه اندازه گیری ثبت، گزارش اطلاعات مالی را فراهم می آورد اصل حسابداری نامیده می شود که این اصول معمولاً جنبه کاربردی و عملی دارند مهمترین این اصول عبارتند از:

1- اصل بهای تمام شده

2- اصل تحقق

3- اصل تطابق هزینه ها با درآمد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری در فایل ورد (word) دارای 37 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری در فایل ورد (word)

عنوان: دانلود دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری در فایل ورد (word)

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

این فایل در زمینه ” تئوری اثباتی حسابداری “می باشد که در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف تئوری اثباتی حسابداری

تفاوت تئوری اثباتی و تئوری هنجاری

فرضیات زیربنایی تئوری اثباتی حسابداری

منشاء تئوری اثباتی حسابداری

منشاء تئوری اثباتی حسابداری ـ تحقیقات بازار سرمایه

منشاء تئوری اثباتی حسابداری ـ تئوری نمایندگی

تعریف جنسن و مک لین (1976) از رابطه نمایندگی

نقش حسابداری در قراردادها

فرضیات طرح پاداش

فرضیات بدهی

فرضیات هزینه سیاسی

دو دیدگاه پذیرفته شده توسط تحقیقات تئوری اثباتی حسابداری

دیدگاه کارایی

دیدگاه فرصت طلبی

قراردادهای مالک / مدیر

روش های پاداش دادن به مدیران

طرح های پاداش

طرحهای پاداش مبتنی بر حسابداری

انگیزه های دستکاری ارقام حسابداری

انگیزه های دستکاری ارقام حسابداری ـ شواهد

طرح های پاداش مبتنی بر بازار

انتخاب طرح های پاداش مبتنی بر حسابداری در برابر طرح های پاداش مبتنی بر بازار

هزینه های نمایندگی وام

استفاده از قراردادهای بدهی

قراردادهای بدهی ـ انگیزه مدیران برای دستکاری سود

نقش حسابرسان خارجی

هزینه های سیاسی

اقدامات سیاسی افراد

اقدامات سیاستمداران

انتقادات به تئوری اثباتی حسابداری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسی با كیفیت حسابرسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسی با كیفیت حسابرسی در فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسی با كیفیت حسابرسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسی با كیفیت حسابرسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسی با كیفیت حسابرسی در فایل ورد (word) :

شرح مختصر: هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های1385-1389 می باشد. بدین معنی که آیا اندازه موسسه حسابرسی عامل تعیین کننده و با اهمیتی برای کیفیت حسابرسی است یا خیر؟ برای آزمون تجربی متغیرها، کیفیت حسابرسی به وسیله اقلام تعهدی غیر عادی بی علامت براساس مدل های بال – شیواکمار و کوتاری اندازه گیری و اندازه موسسه نیز، از طریق تعداد صاحبكاران استخراج شده است و نتایج با تنها موسسه بزرگ حسابرسی در ایران یعنی سازمان حسابرسی بررسی شده است. در این مطالعه، برای آزمون فرضیه ها، از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی رابطه منفی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. این ارتباط منفی نشان می دهد موسسات حسابرسی بزرگ و دارای تعداد صاحبکار بالا، در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک و دارای تعداد صاحبکار كم از کیفیت حسابرسی پایین تری برخوردارند.

دانلود بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسی با كیفیت حسابرسی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

مبانی نظری تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته

متغیر های مستقل

متغیر های کنترلی

فرضیه های تحقیق

مدل های تخمین متغیر های پژوهش

روش های گرد آوری اطلاعات

جامعه آماری و نمونه آماری

تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آزمون فرضیه های پژوهش

نتایج آزمون فرضیه اول

نتایج آزمون فرضیه دوم

خلاصه و نتیجه گیری

پیشنهادات پژوهش

پیشنهادهای کاربردی پژوهش

پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی

محدودیت های پژوهش

منابع و ماخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها در فایل ورد (word)

General

The following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits.

Labor Costs

In the majority of consultant contracts labor is the largest single component of cost.

This component is made up of direct labor charges to the contract and indirect

labor charges allocated to the contract through a factor or rate.

Once this assessment has been made the auditor can determine the size and depth of the audit sample for labor testing

کلیات

رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:

هزینه نیروی کار:

در عمده قراردادهای مشاوره ای ،نیروی کار مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارخانه رب چین چین در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارخانه رب چین چین در فایل ورد (word) دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارخانه رب چین چین در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارخانه رب چین چین در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارخانه رب چین چین در فایل ورد (word) :

دانلود کارخانه رب چین چین در فایل ورد (word)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

دانلود کارخانه رب چین چین در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

تاریخچه فعالیت……………………………………………………………………………………….. 1

فعالیت اصلی شرکت……………………………………………………………………………….. 3

وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………… 4

توضیح ساختار سازمانی شرکت………………………………………………………… 4

سرپرست حسابداری صنعتی……………………………………………………………….. 7

برگ فروش کالا یا صورتحساب فروش یا فا کتور فروش……………….. 13

سیستم انبارداری ………………………………………………………………………………….. 15

تعریف انبار ………………………………………………………………………………………….. 15

وضع طبیعی انبارها…………………………………………………………………………….. 16

کاردکس نویسان و پرسنل دفتری انبار …………………………………………….. 20

سایر کارکنان………………………………………………………………………………………… 20

رسید انبار ……………………………………………………………………………………………… 21

بر گ در خواست خرید کالا…………………………………………………………………… 24

برگ رسید انتقالی بین انبارها……………………………………………………………… 26

کارت انبار……………………………………………………………………………………………….. 29

سایر اطلاعات اضافی و تکمیلی………………………………………………………….. 34

تاریخچه اطلاعات …………………………………………………………………………………… 37

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه 37

فعالیت اصلی شرکت ……………………………………………………………………………… 38

وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………… 40

چارت سازمانی قسمت مالی ………………………………………………………………… 41

فلوچارت سیستم انبارداری …………………………………………………………………. 42

فلوچارت سیستم فروش ………………………………………………………………………. 43

ساختار انبارداری………………………………………………………………………………….. 44

برگ در خواست کالا از انبار ………………………………………………………………… 45

در خواست خرید کالا……………………………………………………………………………. 46

برگ رسید انتقالی بین انبارها………………………………………………………………. 47

کارت انبار …………………………………………………………………………………………….. 48

فلو چارت سیستم انبار ………………………………………………………………………… 49

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه , بررسی در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار س در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه , بررسی در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار س در فایل ورد (word) دارای 188 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه , بررسی در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار س در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه , بررسی در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار س در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه , بررسی در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار س در فایل ورد (word) :

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه

چكیده:.. …1

مقدمه:.. 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 5

2-1بیان مسئله تحقیق. 6

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

4-1 اهداف تحقیق. 9

5-1 چارچوب نظری. 10

6-1 مدل تحقیق: 13

1-6-1 متغیر های مستقل. 13

1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: 13

2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد: 15

2-6- 1متغییر وابسته: 18

3-6- 1متغییر كنترل: 18

7-1 فرضیه های تحقیق. 19

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 20

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 24

2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) 25

1-2-2 شاخص های غیر مالی. 26

2-2-2 شاخص های مالی. 28

3-2 معیارهای مالی سنتی. 28

1-3-2 بازده سرمایه گذاری (ROI) 28

2-3-2 سود باقیمانده (RI) 29

3-3-2 بازده فروش.. 30

5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم 31

6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت.. 32

1-6-3-2 معیار اول – سود 32

2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم 33

3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود 34

4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری. 34

4-2 دلایل مطرح شده EVA.. 35

1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش.. 36

2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی 37

4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی. 39

1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها 39

2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی. 40

3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری. 40

4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL. 41

5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق. 42

6-4-4-2 ذخیره LIFO.. 42

7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی. 43

8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده 43

9-4-4-2 دارائی های نامشهود 44

10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل. 44

11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه 45

5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی. 45

6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی. 46

7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه 47

8-4-2 استاندارد سازی EVA.. 48

9-4-2 دگرگونی EVA.. 50

10-4-2 تکامل EVA.. 50

11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود 52

12-4-2 كاربرد های EVA.. 52

1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : 52

2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA.. 54

13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات.. 56

14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی. 57

15-4-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA.. 58

16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA.. 59

1-16-4-2 ارزش افزوده بازار. 59

2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA.. 60

17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش.. 60

18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC.. 62

19-4-2 هزینه سرمایه 62

20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) 62

21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه 63

22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه 63

23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها 64

1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی. 64

2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) 64

3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65

24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته 66

1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 66

2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک… 66

3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده 67

4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی. 68

25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68

26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه 68

27-4-2 مزایای EVA.. 69

28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه 70

29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران. 71

1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته 71

2-29-4-2 بازی رشدهای آینده 72

3-29-4-2 بازی انتقال ریسک… 72

30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد 73

31-4-2 EVA CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد 73

32-4-2 سودمندی شاخص های EVA CVA,EP, 73

33-4-2 نتایج استفاده از EVA CVA,EP, برای پاداش مدیران اجرایی. 73

34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام 74

35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE. 76

36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE. 77

37-4-2 بازده سرمایه گذاری. 78

38-4-2 سیستم دو پونت.. 78

5-2 نتیجه گیری. 80

6-2 سابقه تحقیق. 81

1-6-2 تحقیقات خارجی. 82

2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران. 83

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 86

2-3 روش تحقیق. 86

3-3 جامعه مطالعاتی. 87

4-3 قلمرو تحقیق. 88

1-4-3 قلمرو مکانی تحقیق. 88

2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 88

3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 88

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 88

6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 89

1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 89

8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 98

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 98

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 100

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 101

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 102

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 103

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 103

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 106

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 110

4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 137

5-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 141

6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 146

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 147

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 147

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 147

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 148

1-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی الف.. 148

2-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ب.. 148

3-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ج. 149

4-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی د 149

5-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ه 150

6-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی و. 150

7-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ز. 150

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهار. 151

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 151

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 152

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 152

4-5 پیشنهادها 153

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 154

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 154

5-5 محدودیت های تحقیق. 155

پیوستها:

جدول مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری. 157

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 162

منابع لاتین: 165

دانلود در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه , بررسی در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار س در فایل ورد (word)
فهرست منابع اینترنتی. 168

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….169

نگاره شماره 1- 1: تحقیقاتی که در زمینه ارزیابی عملكرد مالی انجام گرفته است.. 11

نگاره 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 99

نگاره 2- آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 102

نگاره شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده وارزش افزوده بازار (MVA)…… 103

نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 104

نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 104

نگاره شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 105

نگاره شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون. 106

نگاره شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش افزوده بازار (MVA) 107

نگاره شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 108

نگاره شماره (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 108

نگاره شماره (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 109

نگاره شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون. 110

نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) وارزش افزوده بازار (MVA) 111

نگاره شماره (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 112

نگاره شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 112

نگاره شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 113

نگاره شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون. 114

نگاره شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر بازده سرمایه گذاری (ROI) وارزش افزوده بازار (MVA) 115

نگاره شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 115

نگاره شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 116

نگاره شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 117

نگاره شماره (22-4) : خط و معادله رگرسیون. 117

نگاره شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر رشد سود هر سهم وارزش افزوده بازار (MVA) 118

نگاره شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 119

نگاره شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 120

نگاره شماره (26-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 121

نگاره شماره (27-4) : خط و معادله رگرسیون. 121

نگاره شماره (28-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ سود باقیمانده (RI) وارزش افزوده بازار (MVA) 122

نگاره شماره (29-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 123

نگاره شماره (30-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 124

نگاره شماره (31-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 125

نگاره شماره (32-4) : خط و معادله رگرسیون. 125

نگاره شماره (33-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ بازده فروش (ROS) وارزش افزوده بازار (MVA) 126

نگاره شماره (34-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 127

نگاره شماره (35-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 128

نگاره شماره (36-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 128

نگاره شماره (37-4) : خط و معادله رگرسیون. 129

نگاره شماره (38-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ قیمت به سود سهام(P/E) وارزش افزوده بازار (MVA) 130

نگاره شماره (39-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 131

نگاره شماره (40-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 131

نگاره شماره (41-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 132

نگاره شماره (42-4) : خط و معادله رگرسیون. 133

نگاره شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ سود پرداختی سهام (DPS) وارزش افزوده بازار (MVA) 134

نگاره شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 134

نگاره شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 135

نگاره شماره (46-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 136

نگاره شماره (47-4) : خط و معادله رگرسیون. 136

نگاره 48-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی نه فرضیه مورد نظر در رگرسیون تک متغیره…… 138

نگاره49- 4. برازش رگرسیون چند گانه و تفكیكی از كلیه متغیر های تحقیق. 139

نگاره 50-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 140

نگاره 51-4. یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك صنعت.. 142

نگاره شماره 52-4. یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك اندازه 144

چكیده:

ارزیابی عملكرد مالی شركتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملكرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملكرد استفاده میكنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به كار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملكرد می پردازند .مهمترین جنبه ای كه توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملكرد در نظر گرفته می شود، این است كه آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یكی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛كه هزینه فرصت هم منابع به كار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به كار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملكردی است كه ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شركتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملكرد مالی مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به كمك آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد كه 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 169/0می باشد و نشان می دهد كه 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضی اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد كه به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام) تایید می گردد.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملكرد مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شد مربوط به رابط MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد كه ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم كه در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملكرد مالی نام برد.

فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط بین معیارهای عملكرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد كه متغیر كنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابست تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد. فرضیه اصلی ششم : انداز شركتها بر ارتباط بین معیارهای عملكرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد كه متغیر كنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابست تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملكرد مالی شركتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شركتها این معیارها را در كنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی كه همانا حداكثر كردن ثروت سهامداران است، به كار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از تحقیقات ملبورن و همكاران[1] (1997) مطابقت كاملی را نشان میدهد.

مقدمه:

سنجش عملكرد مالی[2] شركت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوز مالی و اقتصادی است. ارزش افزود اقتصادی[3] وارزش افزود تعدیل شد اقتصادی[4] از مهمترین معیارهای سنجش عملكردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است كه ارزش افزود اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملكرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالع حاضر ، تبیین تئوریك شاخص های سنجش عملكرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائ شواهد لازم به منظور كمك به فعالان بازار سرمای ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های كاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابط همبستگی بین ارزش افزود اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملكرد مالی با ارزش افزوده بازار[5]، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد كه ارزش افزود اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزود اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملكرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزود بازار در سالهای 1387-1384 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كلی فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود كه ازاین معیار جهت ارزیابی عملكرد مالی شركت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی شركت ها این معیارها را در كنار سایر معیار ها؛ به كار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات ملبورن و دیگران[6] مطابقت كاملی را نشان میدهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید